Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
543001
  Патриляк І. "Історія та історична пам"ять не завжди ідентичні" / бесіду вела Людмила Черкаська // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 5-8 : фото


  Інтерв"ю з професором кафедри новітньої історії України, деканом історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Іваном Казимировичем Патриляком щодо історичної науки та нових освітніх проектів на факультеті.
543002
  Бутнару Л. "Історія українського авангарду - це закривавлена, жертовна історія..." / розмову підтримувала Галина Тарасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 258-263. – ISSN 0320-8370
543003
  Александрова Г. "Історія української літератури" Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С.355-362
543004
  Александрова Г.А. "Історія української літератури" Івана Стешенка: незавершений проект (за архівами вченого) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 7-12
543005
  Цибенко І. "Історія української літератури" Михайла Грушевського - важливий етап у розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
543006
   Історія та географія кохання : Україна чудес / Крушинська Олена, Бусленко Юрій, Горобець Сергій, Субота Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-89 : Фото
543007
  Драган О. Історія та досвід протидії корупційним проявам в окремих країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-54.
543008
  Худайбердиєва О.А. Історія та духовна культура ногайців Буджакської Орди: історіографічний огляд // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 9-12. – ISBN 978-966-493-962-8
543009
   Історія та історіографія в Європі : Наукове видання. – Київ : Унісерв, 2003-
№ 3 : Історична наука як засіб політичної легітимації в Німеччині та в Україні у 20 ст. – 2004
543010
  Пошивайло С. Історія та історіографія української культури керамології (1900-1920) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 875-877. – ISSN 1028-5091
543011
  Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е. / І.С. Винокур. – Київ, 1972. – 180с.
543012
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 173-203
543013
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
543014
  Буромський М.І. Історія та перспективи вивчення динаміки системи Земля-Місяць та кінематики зоряних систем методом місячних покрить / М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, В.В. Клещонок // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 98-99
543015
  Карагодова О.О. Історія та перспективи розвитку економічної кібернетики / О.О. Карагодова, І.І. Коваленко, О.І. Черняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-59. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються та аналізуються етапи розвитку економічної кібернетики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
543016
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2004
543017
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2004
543018
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2004
543019
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2004
543020
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2004
543021
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15/16. – 2004
543022
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 18. – 2004
543023
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19. – 2004
543024
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 21. – 2004
543025
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22. – 2004
543026
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 24. – 2004
543027
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2005
543028
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2005
543029
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2005
543030
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2005
543031
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2005
543032
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2005
543033
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2005
543034
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2005
543035
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2005
543036
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2005
543037
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2005
543038
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2005
543039
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 : Проблеми змісту шкільного курсу нової історії. – 2005
543040
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2006
543041
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2006
543042
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2006
543043
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
543044
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2006
543045
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2006
543046
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2006
543047
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2006
543048
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2006
543049
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2006
543050
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2006
543051
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2006
543052
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2006
543053
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2006
543054
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2007
543055
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
543056
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2007
543057
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2007
543058
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2007
543059
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2007
543060
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 : Історія 20 століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу. – 2007
543061
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2007
543062
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2007
543063
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2007
543064
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2008
543065
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2008
543066
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2008
543067
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2008
543068
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2008
543069
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2008
543070
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2008
543071
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2008
543072
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2008
543073
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2008
543074
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2008
543075
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2008
543076
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2008
543077
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2008
543078
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2008
543079
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2008
543080
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2008
543081
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2008
543082
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (175). – 2009
543083
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (178). – 2009
543084
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (179). – 2009
543085
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (180). – 2009
543086
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (181). – 2009
543087
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (183). – 2009
543088
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (184). – 2009
543089
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (191/193). – 2009
543090
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (194/196). – 2009
543091
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (197). – 2009
543092
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (198). – 2009
543093
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (199). – 2009
543094
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (200). – 2009
543095
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (201). – 2009
543096
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (202). – 2009
543097
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (203). – 2009
543098
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (204). – 2009
543099
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (205). – 2009
543100
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (206). – 2009
543101
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (207). – 2009
543102
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (208). – 2009
543103
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (209). – 2010
543104
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (210). – 2010
543105
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (211). – 2010
543106
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (212). – 2010
543107
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (213). – 2010
543108
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (214). – 2010
543109
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (215). – 2010
543110
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (216). – 2010
543111
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (217). – 2010
543112
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (218). – 2010
543113
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (219). – 2010
543114
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (220). – 2010
543115
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (221). – 2010
543116
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (222). – 2010
543117
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (223). – 2010
543118
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (224/226). – 2010
543119
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (227/229). – 2010
543120
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (230/232). – 2010
543121
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (233). – 2010
543122
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (234). – 2010
543123
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (235). – 2010
543124
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (236). – 2010
543125
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (237). – 2010
543126
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (238). – 2010
543127
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (239). – 2010
543128
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (240). – 2010
543129
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (241). – 2010
543130
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (242). – 2010
543131
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (243). – 2010
543132
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (244). – 2010
543133
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (248). – 2011
543134
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (249). – 2011
543135
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (250). – 2011
543136
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (251). – 2011
543137
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (252). – 2011
543138
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 ( 253). – 2011
543139
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 ( 254). – 2011
543140
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 ( 255). – 2011
543141
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 ( 256). – 2011
543142
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 ( 257). – 2011
543143
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (266/267). – 2011
543144
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (268). – 2011
543145
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (269). – 2011
543146
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (270). – 2011
543147
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (272). – 2011
543148
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (273). – 2011
543149
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (275). – 2011
543150
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (276). – 2011
543151
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (277). – 2011
543152
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (278/280). – 2011
543153
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (281). – 2012
543154
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 2/3 (282/283). – 2012
543155
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (284). – 2012
543156
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (287). – 2012
543157
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (288). – 2012
543158
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (289). – 2012
543159
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (290). – 2012
543160
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (291). – 2012
543161
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (292). – 2012
543162
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (293). – 2012
543163
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (296/298). – 2012
543164
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (309). – 2012
543165
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (310). – 2012
543166
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (314/316). – 2012
543167
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (317). – 2013
543168
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (318). – 2013
543169
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (319). – 2013
543170
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (321). – 2013
543171
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (326). – 2013
543172
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (328). – 2013
543173
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (329). – 2013
543174
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 14/15 (330/331). – 2013
543175
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (332/334). – 2013
543176
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (335/337). – 2013
543177
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Тов. "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (338/339). – 2013
543178
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (340). – 2013
543179
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (345). – 2013
543180
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (346). – 2013
543181
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№32 (348). – 2013
543182
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№33 (349). – 2013
543183
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (350/352). – 2013
543184
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (356/357). – 2014
543185
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (358). – 2014
543186
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (362/363). – 2014
543187
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (364). – 2014
543188
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (401/402), травень. – 2015. – Має вкладку "Актуальні діалоги", № 13, - 8 с.
543189
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (403), травень. – 2015
543190
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/20 (407/408). – 2015
543191
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (413/414), вересень. – 2015
543192
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (415 )вересень 2016 рік. – 2015
543193
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (418), жовтень. – 2015
543194
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (419/420), листопад. – 2015
543195
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (422/424), грудень. – 2015
543196
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (425/426), січень 2016 р. – 2016. – 64 с.
543197
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (427), січень 2016 р. – 2016. – 32 с.
543198
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (431/432), березень 2016 р. – 2016. – 64 с.
543199
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (434/435), квітень 2016 р. – 2016. – 64 с.
543200
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (436), квітень 2016 р. – 2016. – 32 с.
543201
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (437/438), травень 2016 р. – 2016. – 64 с.
543202
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (439), травень 2016 р. – 2016. – 32 с.
543203
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (440/442), червень 2016. – 2016. – 96 с.
543204
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (443/445), липень 2016 р. – 2016. – 96с.
543205
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – 2016. – 64 с.
543206
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (451), вересень 2016 р. – 2016. – 32 с.
543207
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – 2016. – 64 с.
543208
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (457), листопад 2016 р. – 2016. – 64 с.
543209
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (463), січень 2017 р. – 2017. – 32 с.
543210
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (464/465), лютий 2017 р. – 2017. – 64 с.
543211
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (472), квітень 2017 р. – 2017. – 32 с.
543212
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (476/478), червень 2017 р. – 2017. – 96 с.
543213
  Ситник Г.О. Історія та розвиток адміністративно-правового регулювання процесу інформатизації в Україні та світ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 104-108. – ISSN 2222-5374
543214
  Гаврушко Ю.Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 123-127. – Бібліогр.: на 20 пунктів
543215
  Мацко А.С. Історія та становлення розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 178-183
543216
  Головкін Б.М. Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин / Б.М. Головкін, Ю.О. Оберемко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 3-12. – ISSN 2079-6242
543217
   Історія та сучасний стан парку "Дюківський" м. Одеси / О. Попова, В. Кузнецов, Г. Бальчєва, О. Терзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчено історію та видовий склад дендрофлори парку "Дюківський" у м. Одеса. З"ясовано, що його треба вважати пам"яткою садово-паркового мистецтва другої половини XX ст., а не першої половини ХIХ ст., як досі вважалося. Тут зростає біля 8 тис. ...
543218
  Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 32-35
543219
  Мельник В.І. Історія та сучасний стан садово-паркового ансамблю у Молочках / В.І. Мельник, О.Р. Баранський, О.І. Шиндер // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-106. – ISSN 1605-6574
543220
  Яковенко Р.В. Історія та сучасність у дослідженні взаємодії економічних та демографічних процесів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 102-107. – (Економічні науки ; № 1)
543221
  Литвинська С. Історія та сучасність у драматургії Івана Франка й Олекси Коломійця (особливості проблематики і поетики) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 183-189. – ISBN 966-594-298-0
543222
   Історія та сучасність християнства : Матеріали наукової конференції, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000). – Одеса : Астропринт, 2001. – 188с. – ISBN 966-549-704-9
543223
  Ковальова О. Історія та сьогодення господарського судочинства в Україні / О. Ковальова, М. Гриценко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 20. – ISSN 1992-9277
543224
  Березюк О. Історія та сьогодення Київського юридичного товариства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 135-136.
543225
   Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; [уклад.: Л.В. Савенкова, Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук]. – Київ : Освіта України, 2011. – 282 с., [35] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 277-282. – ISBN 978-966-188-192-0
543226
   Історія та сьогодення пластикових карток // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 35-36
543227
  Євсєєва Г.П. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Г.П. Євсєєва, М.В. Савицький ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 266, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-217. – ISBN 978-966-323-117-4
543228
  Ратніков В.С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / В.С. Ратніков, З.Ю. Макаров; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 416с. – ISBN 978-966-382-192-4
543229
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 12с.
543230
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2005. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/programs/Taem_tov.doc. - 29.09.09
543231
  Школьна О. Історія творення українського медіасвіту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 189-191


  Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналіс - тикознавчий дискурс : моногр. / Лідія Сніцарчук. - Львів, 2009. - 416 с.
543232
  Гальченко С.А. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; [наук. ред. М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 686, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1459-6
543233
  Мащенко І. Історія телебачення у липні та серпні // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-83.
543234
  Чернобров Ю. Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 162-174. – ISSN 2413-3094
543235
  Шинкаренко В. Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 15-21. – ISSN 2079-2999


  Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов"язаних еволюційних процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на ключовій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний ...
543236
   Історія техніки. Бібліографічний покажчик літератури, що вийшли на Україні в 1946-1955 рр.. – К., 1959. – 100с.
543237
  Потапенко Я. Історія тіла в контексті становлення й еволюції "історії жінок": перспективи й ретроспективи міждисциплінарної взаємодії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-48
543238
   Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – 204с.
543239
  Михайленко В.М. Історія трамвайчика : лірично-еротична сповідь Єви до падіння і Адама після падіння... : [роман] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 247, [1] с. – На тит. арк. також: Дипломант Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова - 2015". – ISBN 978-617-7323-90-6
543240
  Махорін Г. Історія транспорту в Житомирі / Геннадій Махорін. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 49, [3] с., 20 с. фот. : фот. – ISBN 978-617-7265-39-8
543241
  Карпенко Г.Л. Історія трансформації Митного тарифу України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 2 (92). – С. 21-26
543242
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури = Turk edebiyati tarihi : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2000. – 370с. – ISBN 966-594-151-8
543243
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури = Turk Edebiyati Tarihi : [ для студ. вищ. навч. закл. ] / Григорій Халимоненко ; КНУТШ. – Київ : Редакція журналу Дім, сад, город, 2009. – 544 с. – (Серія "Історія літератури народів Сходу"). – ISBN 978-966-2471-00-7
543244
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури (ХІV-XVI cтоліття) = 14-16.Yuzyil Turk edebyati tarini : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 208 с. – ISBN 966-594-232-8
543245
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури 17-18 ст. = 17-18. yuzyil turk edebiyati tarihi : Підручник / КНУТШ; Відділення сходознавства; Григорій Халимоненко. – Київ : Київський університет, 2002. – 150с. – ISBN 966-594-345-6
543246
  Кримський А. Історія Туреччини : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський. – Київ, 1924. – 226 с.
543247
  Кримський А. Історія Туреччини : Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАНУ. – Київ-Львів : Олір, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9225-6
543248
  Устименко Л. Історія туризму : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв 3-4 рівнів акредитації / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-268-5
543249
  Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова; КУТЕП. – Київ : Вища школа, 2002. – 195с. – ISBN 966-642-103-8


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
543250
  Байхан А.А. Історія тюркських переказів Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 254-269


  В наші дні Крим, який має статус автономної республіки України, - це півострів, розташований у північному Причорномор"ї, площа котрого складає 26.140 км2. Завдячуючи своїй красі та багатству флори, Кримський півострів у народі отримав назву "Зелений ...
543251
  Сенько Іван Історія у дзеркалі літератури / Сенько Іван; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 100с. – ISBN 996-7400-07-0
543252
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
543253
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е, розшир. – Львів
Т. 2. – 1905. – 634с.
543254
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е, розшир. – Львів
Т. 3. – 1905. – 584с.
543255
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Львів
Т. 5. – 1905. – 687с.
543256
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е, розшир. – Київ-Львів
Т. 4. – 1907. – 538с.
543257
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ-Львів
Т. 6. – 1907. – 670с.
543258
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ; Львів
Т. 7. – 1909. – 624с.
543259
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ; Львів
Т. 7. – 1909. – 192с.
543260
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ; Львів
Т. 8, ч. 1. – 1913. – 296с.
543261
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – К; Львів
Т. 8, ч. 1. – 1913. – 315с.
543262
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Київ
Т. 8, ч. 2 : роки 1639-1648. – 1916. – 514с.
543263
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : З друкарні Наук. Тов-ва ім. Шевченка
Т. 8, ч. 1 : Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – 1922. – 335с.
543264
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Вид. 2-е. – Київ ; Відень
Т. 8, ч.2 : Початки Хмельниччини (1638-1648). – 1922. – 224 с.
543265
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Вид. 2-е, повторене. – Київ ; Відень
Т. 8, ч. 3 : Хмельниччина в розцвіті (1648-1650). – 1922. – 288с.
543266
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ
Т. 9, ч. 1. – 1928. – 602с.
543267
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ
Т. 9, ч. 2. – 1931. – 1632с.
543268
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ
Т. 10, ч. 1. – 1936. – 394с.
543269
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ
Т. 10, ч. 1. – 1936. – 395с.
543270
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський; Михайло Сергійович. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 1 : До початку ХІ віка. – 1954. – 648 с. : портр. – Покажч. імен і речей: с. 627-636. - Передрук офсет-друком з 3-го допов. вид. 1913 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543271
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 2 : ХІ-ХІІI вік. – 1954. – 633 с. – Покажч. імен і речей: с. 614-626. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543272
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 3 : До року 1340. – 1954. – 587 с. – Покажч. імен і речей: с. 572-578. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543273
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1955. – 535 с. – Покажч. імен і речей: с. 517-525. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543274
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1955. – 687 с. – Покажч. імен і речей: с. 663-678. - Передрук офсет-друком з видання 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543275
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1955. – 667, [1] с. – Покажч. імен і речей: с. 634-649. - Передрук офсет-друком з вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543276
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" : збірник іст.-філософської секції Наук. Т-ва імені Шевченка у Львові т. 7 і 8. / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 7 : Козацькі часи - до р. 1625. – 1956. – 624, [4] с. – Покажч. імен і речей: с. 591-608. - Передрук офсет-друком з вид. 1909 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543277
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 8. – 1956. – 314 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543278
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, кн. 2 : Хмельниччина, роки 1634-1657 : (закінчення). – 1957. – С. 870-1632. – Спільна паг. з Т. 9, кн. 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543279
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, ч.1 : Хмельниччина. Роки 1650-1653. – 1957. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543280
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 10 : Від смерти Хмельницького до Гадяцької умови. – 1958. – 594, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543281
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
4. – 1995. – 535с.
543282
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
5. – 1995. – 687с.
543283
  Грушевський М. Історія України-Руси : в 11т., 12 кн / Михайло Грушевський ; НАН України... – видання друге. – Київ : Наукова думка. – (П"амятки історичної думки України). – ISBN 5-12-004812-9
Т. 8 ; роки 1626-1650. – 1995. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543284
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002469-6
Т. 1 : до початку XI віка. – 1991. – 648 с.
543285
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002470-Х; 5-12-002468-8
Т. 2 : ХІ - ХІІІ вік. – 1992. – 640с. – Репринтне видання
543286
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-003207-9
Т. 3 : до року 1340. – 1993. – 592с.
543287
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003208-7
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1993. – 544с.
543288
  Грушевський Михайло Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / Грушевський Михайло; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-003310-5(т.5, в опр.); 5-12-002468-8
Т.5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14 - 17 віків. – 1994. – 687 с. – Репринтне видання
543289
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004322-4 (в опр.)
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1995. – 680с. – Репринтне видання
543290
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004784-Х
Т. 7 : козацькі часи до року 1625. – 1995. – 628с. – Репринтне видання
543291
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004829-3
Т.9, кн.1 : Роки 1650 - 1654. – 1996. – 869с. – На звороті тит. арк.: кількість сторінок 880
543292
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004830-7
Т. 9, кн.2 : рокі 1654-16557. – 1997. – 776с.
543293
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський; НАНУ. Ін-тут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятка історичної думки України). – ISBN 5-12-004832-3(Т.10)
Т.10 : Роки 1657 - 1658. – 1998. – 408с.
543294
  Аркас М.М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [обкладинки малював художник М. Ткаченко]. – Петербург : Дpук. Т-ва "Обществ. польза" ; [Фото-цінкогpафія С. Пpокуді на-Гоpского], 1908. – XVI, 384 с. : 9 аpк. каpт: мал., поpтp. – Малюнки і поpтpети у книзі: с. X-XVI


  На тит. стор. підпис Виктора Романоського 1908 р.
543295
  Аркас М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [вступ. слово і комент. В.Г. Сарбея]. – Факсимільне вид. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. – Вихідні дані оригіналу: [Петербург : Друк. тов. "Общественная польза"], 1908 р. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-002473-1
543296
  Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас. – 2-ге факс. вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 456с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-003931-3
543297
  Аркас М.М. Історія України-Русі / М.М. Аркас. – 3-тє факс. вид. – Київ : Вища школа, 1993. – 414с. : іл. – ISBN 5-7760-0505-1
543298
  Аркас М.М. Історія України-Русі / Микола Аркас ; авт. вступ. ст. та комент. В.Г. Сарбей. – Одеса : Маяк, 1994. – 390 с. – ISBN 5-7760-0505-1
543299
   Історія України - очима молоді : практична допомога музеїв ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [укл.: С.М. Ховрич ; ред. кол.: Ільченко М.Ю., Воронов С.О. та ін.]. – Київ : [б.в.], 2009. – 119 с. – До 350-річчя Конотопської Битви
543300
  Григорєв Історія України / Григорєв. – Київ, 1918. – 176с.
543301
  Хоткевич Г.М. Історія України : Для шкіл вищих-початкових і сеpедніх / Педагогічне бюро Полтавської губерніальнох народної управи. – Полтава : : [Вид. Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Hаp. Упpави. Єлектp ; Дpук. бp. Рабинович]
Ч. 1 : До кінця XVII віку. – 1918. – 138, [2] с., 4 к.
543302
   Історія України : Пролетар
Т.1 : Передкапіталістична доба. – 1932. – 334с.
543303
   Історія України. – К., 1940. – 412с.
543304
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 2)
Т. 2 : (Литовсько-руська доба). – 1941. – 80 с.
543305
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 3)
Т. 3 : Козаччина та Гетьманщина. – 1941. – 118 с.
543306
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 4)
Т. 4 : (Нова доба). – 1942. – 92 с.
543307
  Крип"якевич І. Історія України / І. Крип"якевич, М. Дольницький; Нове вид. зредагував П. Ісаїв. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 1989. – 256с.
543308
  Крип"якевич І.П. Історія України / І.П. Крип"якевич ; відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0004-9
543309
  Грушевський М.С. Історія України : в двох книгах / М.С. Грушевський. – Факсімільне видання з оригіналу 1919 р. – Таллінн : Кярп
Кн. 2. – 1990. – 577с.
543310
   Історія України : Короткий огляд. – Тернопіль : Збруч; Тарнекс, 1991. – 63с.
543311
  Грушевський М.С. Історія України : Упоряд. В.Г.Сарбей / М.С. Грушевський. – Київ : Освіта, 1991. – 271с. – ISBN 5-330-02086-7
543312
   Історія України / І. Крип"якевич, Терлецький Маркіян, Ісаїв Петро, Дольницький Мирон. – Львів : Фенікс, 1991. – 167с. – ISBN 5-7707-0623-6
543313
   Історія України. – К., 1991. – 95с.
543314
   Історія України. – К., 1991. – 359с.
543315
  Крип"якевич І.Д. Історія України / І.Д. Крип"якевич. – 2-е вид., перероб. доп. – Львів : Меморіал, 1991. – 360с.
543316
  Лановик Б.Д. Історія України : навчальний посібник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Л.А. та ін. Тирса. – Киев : НМК, 1991. – 211с.
543317
   Історія України : курс лекцій : у 2 кн. / Л.Г. Мельник, В.Д. Баран, О.І. Гуржій, М.В. Демченко, А.М. та ін. Катренко; Мельник Л.Г. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001693-3
Кн. 1 : Від найдавніших часів до кінця XIX століття. – 1991. – 576 с.
543318
   Історія України : Для дітей шк. віку. – Київ : Знання, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7770-0557-8
543319
  Крип"якевич І. Історія України / Іван Крип"якевич. – Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1992. – 88 с.
543320
  Крушинський В.Ю. Історія України / В.Ю. Крушинський, Ю.А. Левенець. – К., 1992. – 200с.
543321
  Крип"якевич І.П. Історія України : [від доісторичних часів до 1914] / І.П. Крип"якевич; Упор. тексту, прим. комент. Б.З. Якимович; Передмов. Я.Р. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів : Світ, 1992. – 556 с. – Бібліогр.: с.508-552. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0067-7
543322
  Коваль М.В. Історія України : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – Київ : Райдуга, 1992. – 512с. – ISBN 5-7707-2859-0
543323
  Полонська-Василенко Історія України : у 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00300-3
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1992. – 588 с.
543324
   Історія України : Курс лекцій у 2-х кн. : Навч. посіб. для студ. вузів / Л.Г. Мельник, Верстюк, в.Ф., М.В. Демченко, М.В. Коваль; [Авт.: Л.Г. Мельник та ін.]. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001772-7
кн.2 : ХХ століття. – 1992. – 464с.
543325
   Історія України. – К.
2 : Теми 3-4. – 1992. – 106с.
543326
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00422-0
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1992. – 608 с.
543327
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1990 р., ч. 1. – 1992
543328
   Історія України : методичні поради, хронологія, довідкові матеріали до іпиту та тестування. – Київ : Київський університет, 1993. – 88 с. – (Б-чка Українського громадського науково-методичного бюлетеня "Репетитор")
543329
   Історія України. – К., 1993. – 260с.
543330
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, О.Д. Зубалій, З.М. та ін. Матисякевич; Міністерство освіти України, ІСДО. – Київ : ІСДО, 1993. – 280с. – ISBN 5-7763-1721-5
543331
  Алексєєв.Ю.М Історія України / Алексєєв.Ю.М. – Київ, 1993. – 232с.
543332
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за рік 1991. – Київ
Ч. 1. – 1993. – 155 с.
543333
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00425-5
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1993. – 640с.
543334
  Кульчицький С.В. Історія України : пробний підручник для 10-11 класів серед. школи / С.В. Кульчицький, Ю. Курносов, М. Коваль. – Київ : Освіта. – ISBN 5330028957
Ч. 1. – 1993. – 255с.
543335
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00426-3
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1993. – 606с.
543336
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1991 р., ч. 2. – 1993
543337
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1 кв. 1994 р. – 1994
543338
  Заруба В.М. Історія України / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Дніпропетровськ
1. – 1994. – 188с.
543339
  Заруба В.М. Історія України / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Дніпропетровськ
2. – 1994. – 179с.
543340
   Історія України : бібліографічний покажчик. – Київ ; Львів, 1968-. – ISBN 5-7702-0619-5
за 1992 р. – 1994
543341
   Історія України : проект типової програми курсу для вищих навчальних закладів. – Київ, 1995. – 20 с.
543342
  Король В.Ю. Історія України / В.Ю. Король. – Київ : Феміна, 1995. – 264 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7454-1
543343
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за І квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 170с.
543344
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІІ квартал 1995 року. – Виходить з 1968 р. – Київ, 1995. – 156с.
543345
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІV квартал 1994 року. – Київ, 1995. – 248с.
543346
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІ квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 152с.
543347
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01336-1,5-319-01362-0
Т. 1. – 1995. – 350 с.
543348
  Терещенко Ю.І. Історія України : У 2-х кн. / Ю.І. Терещенко, В.М. Курило. – Київ : Сільгоспосвіта. – ISBN 5-7987-0567-1
Кн.1 : Від найдавніших часів до 1917 р. – 1995. – 424 с.
543349
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0240-7
Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця 18 століття. – 1995. – 448с.
543350
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-те вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00596-0
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1995. – 672с.
543351
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00597-9; 5-325-00589-8
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1995. – 608 с.
543352
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІV квартал 1995 року. – Київ, 1996. – 224с.
543353
   Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. Зайцев, Я. Ісаєвич, М. та ін. Литвин; [керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Львів : Світ, 1996. – 487 с. – ISBN 5-7773-0263-7
543354
  Безотосний М. Історія України / М. Безотосний. – К, 1996. – 66с.
543355
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – Київ : Рідний край. – ISBN 5-7702-0774-4
[Вип. 1]. – 1996. – 436с.
543356
   Історія України : хрестоматія : у 2 ч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7763-9261-6
Ч. 1. – 1996. – 372 с.
543357
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01365-5,5-319-01362-0
Т. 2. – 1996. – 494с.
543358
  Темірова Н.Р. Історія України : Основні відомости шкільного курсу: Дати, події, коментарі / Н.Р. Темірова. – Донецьк : БАО, 1997. – 80с. – (Ключик). – ISBN 966-548-006-5
543359
  Бойко О.Д. Історія України : запитання і відповіді / О. Бойко. – Київ : Академія, 1997. – 319 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-008-6
543360
   Історія України : навчальний посібник / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій, В.М. Даниленко, В.Б. [та ін.] Євтух; В.Ф. Верстюк [та ін.] ; [під заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 с. – Бібліогр.: с. 419-422. – ISBN 5-86248-127-3
543361
  Ісаєвич Я. Історія України : Бібліографічний покажчик 1993 / МКУ; Держ. історична бібліотека України та ін.; Ред.: Я.Ісаєвич, А.Комська, Л.Ястремська. – Київ-Львів, 1997. – 248с. – ISBN 5-7702-1031-1
543362
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0470-1
Ч. 2 : Від початку 19 ст. до лютого 1917 року. – 1997. – 480с.
543363
   Історія України : Маловідомі імена, поді , факти : [збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0597-Х
Вип. 2. – 1997. – 330 с.
543364
  Кульчицький С.В. Історія України : Підруч. для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – Київ : Освіта, 1998. – 288с. – ISBN 966-04-0201-5
543365
  Баран В. Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. та ін Зайцев; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – 2-е вид., зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 487 с. – ISBN 966-603-045-4
543366
  Вовк Ю.Й. Історія України : Підручник для учнів 7 класу / Ю.Й. Вовк, С.М. Мадзей, В.В. Смолей. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 162с. – ISBN 966-7461-27-0
543367
   Історія України : Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Київ, Донецк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 396с. – ISBN 966-7177-19-X
543368
   Історія України : програма курсу для студ. природничих ф-тів ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 37 с.
543369
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти : [Збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 3. – 1998. – 214 с.
543370
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Академія, 1999. – 565 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-028-0
543371
  Гайдуков Л.Ф. Історія України : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Л.Ф. Гайдуков, В.Ю. Крушинський. – Київ : Либідь, 1999. – 270, [2] с. – ISBN 966-06-0085-2
543372
  Король В.Ю. Історія України : Посібник для абітурієнтів / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – ISBN 966-580-048-5
543373
  Лановик Б. Історія України : навч. посіб. / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич. – 2-е вид., перероб. – Київ : Знання, 1999. – 574 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-60-2
543374
  Коляда І.А. Історія України : Пробний навч. посіб. / І.А. Коляда, В.С. Власов. – 4-е вид., доп. і перероб. – Київ : А.С.К., 1999. – 160с. – ISBN 966-539-061-9
543375
  Оніщенко Ірина Історія України : Навчальний посібник / Оніщенко Ірина; Європейськ. ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 162с. – ISBN 966-7508-30-7
543376
  Коляда І.А. Історія України : Підручник для 6-7 кл. / І.А. Коляда, К.І. Крилач, С.П. Юренко. – Київ : Генеза, 1999. – 256с. – ISBN 966-504-176-2
543377
  Лихолат О.В. Історія України : Навч. посібник / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 212с. – ISBN 966-7312-88-7
543378
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов. – Київ : Абрис, 1999. – 288с. – ISBN 966-531-075-5
543379
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 1. – 1999. – 290 с.
543380
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 2. – 1999. – 292 с.
543381
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1998 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2000. – 469, [2] c. – Виходить з 1968 р.
543382
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1996 рік. – Київ, 2000. – 310с.
543383
  Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2000. – 574с. – ("Вища освіта ХХI століття"). – ISBN 966-620-007-4
543384
   Історія України. – Київ, 2000
543385
  Чайковський А.С. Історія України : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / А.С. Чайковський, В.Ф. Шевченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 304с. – ISBN 966-539-173-9
543386
   Історія України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бушин, В.І. Коваль, Н.А. Баранова, Г.Т. Галієв; Черкаськ. інженерно-технологічний ін-т; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького; Башкірський держ. педагогічний ун-т; Бушин М.І., Коваль В.І., Баранова Н.А., Галієв Г.Т.; Під ред. М.І. Бушина. – Черкаси : Брама, 2000. – 482с. – ISBN 966-7759-15-6
543387
   Історія України : Навчальний посібник до семінарських занять для студ. природничих фак-тів. – Київ, 2001. – 79с. – Шифр дубл.


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
543388
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1999 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2001. – 475, [3] c. – Виходить з 1968 р.
543389
  Крилач К.І. Історія України : Підручник для 7 класу для загальноосв. навч. закл. з поглибленим вивч. історії / К.І. Крилач, І.А. Коляда, С.П. Юренко. – 2-е вид., доп. – Київ : Генеза, 2001. – 328с. – ISBN 966-504-089-8
543390
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Академія, 2001. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-Х
543391
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 698с. – ISBN 966-7767-08-6


  На основі кращих здобутків історіографії по-дається стислий огляд історії України з найдавні-ших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання оригінально поєднується з доступним викладенням матеріалу.
543392
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
543393
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
543394
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
543395
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
543396
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
543397
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
543398
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов; За ред. Ю.А. Мицика. – Київ : Генеза, 2002. – 256с. – ISBN 966-504-285-8
543399
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 669 с. – ISBN 966-7767-72-8
543400
  Мирончук В.Д. Історія України : Навчальний посібник / В.Д. Мирончук, Г.С. Ігошкін; МАУП. – 2-ге вид., виправл. – Київ : МАУП, 2002. – 328с. – ISBN 966-608-169-5
543401
   Історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2002. – 520с. – ISBN 966-603-298-8


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
543402
   Історія України : Документи. Матеріали. Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-125-2
543403
   Історія України : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 480с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-126-0


  Висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Значну увагу преділено розвитку науки і техніки. Для студентів технічних вузів
543404
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 348 с. – ISBN 966-7767-58-2
543405
   Історія України : (тести,завдання,відповіді). – Львів : Світ, 2002. – 400с. – ISBN 966-603-077-2
543406
  Полонська-Василенко Наталія Історія України : У 2-х томах / Полонська-Василенко Наталія. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-220-0
Т.1 : До середини 17 століття. – 2002. – 672с.
543407
  Гісем О.В. Історія України : Довідник для учнів та абітурієнтів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 592с. – ISBN 966-692-193-6
543408
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Академвидав, 2003. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
543409
  Турченко Ф.Г. Історія України : Кінець 18 - початок 20 століття: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2003. – 424с. – ISBN 966-504-064-2
543410
  Юрій М.Ф. Історія України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2004. – 252с. – ISBN 966-7982-34-3
543411
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2001 рік. – Київ : Арістей, 2004. – 520с. – ISBN 966-8458-59-1
543412
   Історія України : Навчальний посібник для дистанційного навчання / В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І. Лисова, А.А. Лукашенко; В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І.Лисова, А.А.Лукашенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 263 с. – ISBN 966-7979-55-5
543413
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2004. – 304 с.
543414
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 1. – 2004. – 367 с.
543415
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 2. – 2004. – 377 с.
543416
  Мицик Ю.А. Історія України : з кінця 18 ст. до 1914 р. : [ у 3-х частинах ] : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / Ю.А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-260-9
Ч. 2. – 2004. – 130 с.
543417
  Калініченко В.В. Історія України : Підручник для студ. істор. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка; Мін-во освіти і науки України; ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-195-6
Ч.3 : 1917 - 2003. – 2004. – 628 с.


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
543418
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю .Король. – Київ : Академія, 2005. – 494 с. – Шифр дубл.9уКоро( доп ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-188-0
543419
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2005. – 320 с. – ISBN 764-99-1221-22
543420
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2002 рік. – Київ : Авокадо, 2005. – 616с. – ISBN 966-8709-04-7
543421
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник / О.Д. Бойко. – 3-є вид., випр., доповн. – Київ : Академвидав, 2005. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
543422
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник / В.В. Світлична; За ред. Ю.М. Алексєєва. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2005. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
543423
  Мицик Ю.А. Історія України : Навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 576с. – ISBN 966-518-332-Х
543424
   Історія України : Хрестоматія: Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навч. закладів. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 2005. – 415с. – ISBN 966-642-095-3
543425
  Кормич Л.І. Історія України : підручник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОНУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – 413 с. – ISBN 966-8533-33-X
543426
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-є вид., виправлене, доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3
543427
   Історія України : навч.-метод. посібник для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. та ін. Гусєв; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-043-0
543428
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 598с. – ISBN 966-311-027-9
543429
   Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с. – ISBN 966-346-236-1
543430
   Історія України : ... навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.Г. Бажан, О.А. Білоусько, В.С. Власов, Ю.А. Мицик; Олег Бажан, Олександр Білоусько, Віталій Власов, Юрій Мицик. – Київ : Дельта, 2006. – 639, [1] с. : мапи. – ISBN 966-8797-17-5
543431
  Магочій П.-Р. Історія України = A history of Ukraine / Павло Роберт Магочій ; [авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової ; ред.: С. Саваневська, Р. Свято]. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. : іл., табл. – Вих. дан. ориг.: Univ. of Toronto press, 1996. - Парал. тит. арк. англ .- Покажч.: c. 617-639. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7679-81-0
543432
  Козлітін В.Д. Історія України : Плани лекцій, семінарських занять, тести, практичні завдання для самостійної роботи / Козлітін В.Д ; Мін-во освіти і науки України. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 114с.
543433
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – 4-те вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-311-067-7
543434
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М.Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ : Знання, 2008. – 957 с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-346-300-1
543435
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
543436
  Гудзь В. Історія України : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
543437
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
543438
  Каденюк О.С. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Каденюк О.С. – Київ : Кондор, 2008. – 408 с. – Бібліогр.: с. 406-407. – ISBN 978-966-351-202-0
543439
  Мельник А.І. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Мельник ; МОНУ ; Чернігів. держ. ін-т екон. і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-364-630-5
543440
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю. Король. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Академія, 2008. – 496с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-269-3
543441
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Мін-во культури і туризму України ; Державний заклад "Державна історична бібліотека України" ; [ упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ]. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с. – ISBN 978-966-381-013-3
543442
  Добров П.В. Історія України : курс лекцій і структурно-логічні схеми : [навч. посіб. для студ. усіх форм навч. та всіх спец.] / Добров П.В., Єсіп І.М. ; Донецький нац. ун-т, Каф. історії України. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2009. – 472, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 468-472. – ISBN 978-966-335-275-6
543443
  Казьмирчук М.Г. Історія України : підручник для вищих навчальних закладів / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Кафедра української історії та етнополітики. – Київ : Цимбаленко Є.С., 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-96992-7-5
543444
   Історія України : підручник / Г.Д. Казьмирчук [та ін.] ; КНУТШ. – 2-вид., випр. і доп. – Київ : Логос, 2010. – 648 с. – ISBN 978-966-171-220-0
543445
  Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. для використ. у загальноосвітніх навч. закладах / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3-те вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 594, [2] с. – ISBN 978-966-518-535-2
543446
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2009 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 644 с. – ISBN 978-966-2622-04-1
543447
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2008 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 768 с. – ISBN 978-966-2622-01-0
543448
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-658-3
543449
   Історія України : тести 6-11 класи : посібник для використання в навчально-виховному процесі / [авт.-уклад. О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2011. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-018-9
543450
  Іваненко В.В. Історія України : навч. посібник для студ. природн. і техн. спец. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-551-369-8
543451
  Лазарович М.В. Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – Бібліогр.: с. 435-438. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-938-6
543452
   Історія України : проблемні лекції для студентів неіст. спец. ВНЗ / [О.М. Бут та ін.] ; за ред. д. і. н., проф. М.І. Бушина, д. і. н., проф. О.І. Гуржія ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 522, [2] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-402-125-5
543453
   Історія України. – Київ
січень (№ 1). – 2013. – 24 с.
543454
   Історія України. – Київ
січень (№ 2). – 2013. – 24 с.
543455
   Історія України. – Київ
лютий (№ 3). – 2013. – 24 с.
543456
   Історія України. – Київ, 1996-
лютий (№ 4). – 2013. – 22 с.
543457
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 6). – 2013. – 22 с.
543458
   Історія України. – Київ, 1996-
жовтень (№ 20). – 2013. – 22 с.
543459
   Історія України. – Київ, 1996-
листопад (№ 21). – 2013. – 22 с.
543460
   Історія України. – Київ, 1996-
грудень (№ 23). – 2013. – 22 с.
543461
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-082-0
543462
   Історія України. – Київ, 1996-
січень (№ 1). – 2014. – 22 с.
543463
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2014. – 30 с.
543464
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 20 с.
543465
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 20 с.
543466
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
543467
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
543468
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
543469
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 40 с.
543470
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 1, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
543471
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 2, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
543472
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 20 с.
543473
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 16 с.
543474
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 16 с.
543475
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 23, грудень. – 2015. – 31 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 16 с.
543476
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 24, грудень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 16 с.
543477
  Гісем О. Історія України (10 клас) / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 33-46
543478
  Коляда І.А. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах : Методика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. та філол. спец. / І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, Н.Д. Порало; МОіНУ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Арістей, 2004. – 272с. – ISBN 966-8458-20-6
543479
  Хоткевич Г.М. Історія України (до кінця XVI століття) : Для молодшого та середнього шкільного віку) / Г.М. Хоткевич. – Київ : Веселка, 1992. – 228с. : іл. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота")
543480
  Мордвінцев В. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навчальний посібник / В. Мордвінцев. – Київ, 2001. – 400с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-058-9


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
543481
  Турченко Ф.Г. Історія України (кінець XVIII- початок XX століття). : Підручник для 9 кл. серед. шк. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко, . – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – 424с. – ISBN 966-7362-38-8, 966-504-217-3
543482
  Уривалкін О.М. Історія України (середина ХІІІ-середина ХVІІст.) : Навчальний посібник / О.М. Уривалкін. – Київ : Кондор, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-28-0
543483
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підручник для 9 класу середньої школи / В.Г. Сарбей. – 2-ге вид. випр.та доп. – Київ : Генеза, 1999. – 248с. – ISBN 966-504-015-4
543484
  Греченко В.А. Історія України : модульний курс : Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В.А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 383 с. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-887-0
543485
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук; МОНУ ; КЕІМ. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 422 с. – ISBN 966-311-039-2
543486
  Турченко Г.Ф. Історія України 1861-1917 рр. : Практикум для студентів ІІ курсу історичного ф-ту ЗДУ / Г.Ф. Турченко; Мін-во освіти і науки України. Запорізький державний ун-тет. Історичний факультет. Кафедра історії України. – Запоріжжя, 2000. – 98с. – ISBN 966-7037-45-2
543487
  Сарбей В.Г. Історія України 19 - початок 20 століття / В.Г. Сарбей. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Генеза, 1996. – 244с. – ISBN 966-504-015-4
543488
  Полонська-Василенко Історія України 1900-1923 рр. / Полонська-Василенко. – Київ, 1991. – 134с.
543489
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-5-6; 966-95991-7-2
Т.1 : Доба Центральної Ради. – 2002. – 320с.
543490
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-5-6; 966-95991-7-2
Т.2 : Українська Гетьманська Держава 1918 року. – 2002. – 352с.
543491
  Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 / Д. Дорошенко. – Ужгород
1. – 1932. – 437с.
543492
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 231-234. – Бібліогр.: л. 192-230
543493
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
543494
  Лозовий А. Історія України XIX - початку XX ст. у працях вчених Київського університету сер. 50-х - сер. 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-26


  У статті подається огляд історичних праць вчених Київського університету: А. К. Буцика, С. Євсеєнко, О. Крижанівського, А. Кришина, П. Кудлая, Ф. Лося, Л. Мельника, В. Спицького.
543495
  Швидько Г.К. Історія України XVI-XVIII століття : підручник для 8 кл. серед. школи / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1999. – 382, [2] с. : іл. – Термінолог. словник: с. 361-363. – ISBN 966-504-041-3
543496
  Швидько Г.К. Історія України XVI—XVIII століття : Підручник для 8 кл. середньо шк. / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-041-3
543497
   Історія України XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко; За ред.П.П. Панченка. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 160с. – ISBN 966-521-130-7
543498
  Лапичак Д. Історія України в датах / Дмитро Лапичак. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 437 с.
543499
  Сарбей В.Г. Історія України в дожовтневій більшовицькій пресі / В.Г. Сарбей. – К., 1986. – 182с.
543500
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1939. – с.
543501
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
3. – 1941. – 291с.
543502
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1946. – 309с.
543503
   Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців : посібник для викладачів та студентів вузів. – Київ, 1991. – 315 с.
543504
  Федорук Я. Історія України в життєписах князів і гетьманів : Посібник для учнів / Я. Федорук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7437-44-2
543505
   Історія України в запитаннях та відповідях. – К.
1. – 1989. – 47с.
543506
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
2. – 1990. – 48с.
543507
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
3. – 1991. – 64с.
543508
  Уривалкін О.М. Історія України в запитаннях та відповідях : посібник / Олександр Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-8379-36-9
543509
  Самотулка Т. Історія України в іграх / Т. Самотулка. – К.-Нью-Йорк
1. – 1995. – 349с.
543510
   Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях. : Для молодшого та середнього шкільного віку. – Львів : Аверс, 2001. – 288с. – (Скарбничка школяра). – ISBN 966-7466-49-3; 966-7466-48-5
543511
   Історія України в книжкових пам"ятках XVI-XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мєчникова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, Є.В. Бережок, О.Л. Ляшенко ; наук. ред. В.М. Хмарський ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 298, [3] с., [16] с. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-003-4
543512
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для серед. та старшого шк. віку / Григор"єв-Наш ; худож. Василь Лопата. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – (Українське відродження). – ISBN 5-301-01294-0
543513
  Вітолін Олександр Історія України в науковій спадщині євразійців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 270-273
543514
  Михайлик А.О. Історія України в нумізматиці (спроба реконструкції на основі приватної колекції) / А.О. Михайлик, О.С. Чайка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 73-88
543515
  Кузенко П.Я. Історія України в образотворчому мистецтві Прикарпаття другої пооловини ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 135-142
543516
  Іващенко О.М. Історія України в опорних таблицях : Навч. посіб. для загальноосв. закладів / О.М. Іващенко, Ю.М. Поліщук. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2002. – 304с. – ISBN 966-504-310-2
543517
   Історія України в особах : XIX - XX ст. – Київ : Україна, 1995. – 479 с. – ISBN 5-319-00882-1
543518
  Чубукова Т. Історія України в особах : Автобіограія.Фото.Творча особистість. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-48
543519
   Історія України в особах 9-18 ст.. – Київ : Україна, 1993. – 160 с. – ISBN 5-319-01062-1
543520
   Історія України в особах XIX століття / [В.С. Шандра (голова) та ін.]. – Київ : Україна, 2015. – 367, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-429-5


  Зміст: Модерна доба української історії / В. Шандра ; Дмитро Трощинський / О. Ковалевська ; Віктор Кочубей / О. Ковалевська ; Василь Каразин / С. Злупко ; Микола Рєпнін / В. Шандра ; Тадеуш Чацький / О. Карліна ; Євгеній (Болховітінов) / Т. Ананьєва ; ...
543521
  Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л.І. Гайдай. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 436 с. – ISBN 966-7294-41-2
543522
  Котляр М.Ф. Історія України в особах. : Давньоруська держава / М.Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – 239с. – ISBN 966-524-004-8
543523
   Історія України в особах: литовсько-польська доба. – Київ : Україна, 1997. – 272с. – ISBN 966-524-022-6
543524
   Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.]: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 318, [1] с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-660-952-9


  У пр. № 1700248 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! Підписи.
543525
   Історія України від найдавніших часів до сьогодення : збірник документів і матеріалів / за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес ; [ упорядники: Автушенко І.Б., Горбань Т.Ю. та ін.]. – Київ : Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1100 с. – ISBN 978-966-2147-07-0
543526
  Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
543527
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття : навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ ; Одеська нац. юрид. академія. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 473-474. – ISBN 966-633-259-0
543528
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : Навчальний посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; Мін-во освіти і науки. Одеська національна юридична академія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Харків : Одіссей, 2001. – 480с. – ISBN 966-633-072-5
543529
  Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції / І.М. Конончук. – Ніжин : Гідромакс, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-18-3
543530
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
543531
  Лотоцький А. Історія України для дітей / А. Лотоцький. – Київ : Просвіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-7707-2094-8
543532
  Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / Нартов Віктор Васильович. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 349, [3] с. – Бібліогр.: с. 348-349. – ISBN 966-343-352-3
543533
  Грушевський М.С. Історія України з ілюстраціями і доповненнями / М.С. Грушевський ; [уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ; автор статті В.К. Губарев ; пер. з рос. : К.Ф. Салівон, І.Г. Данилюк]. – Донецьк : БАО, 2011. – 526, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-561-8
543534
  Гісем О.В. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. : Білети та відповіді: 9 клас / Київ.міжрег.ін-тут вдосконал. вчителів ім.Б.Гринченка; О.В.Гісем, А.Л.Ольбушевський, В.М.Щербина. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 96с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-074-2
543535
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навчальний посібник / П.С. Гончарук. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-364-770-8
543536
   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищ. навч. закл. / [Литвин В.М. (кер.) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 645-668. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-561-5
543537
  Семененко В.І. Історія України з прадавніх часів до сьогодення : навчальний посібник / В.І. Семененко, Л.О. Радченко; за ред. М.І. Бондаренка. – 2-ге вид., виправлене та доп. – Харків : Торсінг, 2000. – 495 с. – Бібліогр.: с.475-494. – ISBN 966-7661-09-1
543538
  Турченко Ф.Г. Історія України кінець XVIII - початок ХХ століття : Підручник для 9 класу / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2000. – 424с. – ISBN 966-504-217-3
543539
  Филипенко А.О. Історія України на сторінках "Історії Придніпровської Молдавської Республіки" // Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Упр. у справах національностей та міграції Одес. обл. держ. адміністрації, Філол. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-318-121-4
543540
   Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
543541
  Яковенко Наталія Історія України не є часом втрачених можливостей // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 3-14
543542
  Гирич І. Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті / Ігор Гирич ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-193-019-2
543543
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-42
543544
  Чабукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : Русова Софія Федорівна(1856-1940) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – C. 38-44
543545
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
543546
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-26
543547
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
543548
  Свідерська В. Історія України та всесвітня історія (XX ст.) 11 класс. : Відповіді на екзаменаційні білети / В. Свідерська, Н. Свідерський Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 160с. – ISBN 966-562-195-5
543549
   Історія України та Всесвітня історія XX століття : Білети та відповіді: 11кл. – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 160. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-079-3
543550
   Історія України та Всесвітня історія ХХ століття : Білети та відповіді. 11 клас. Плани відповідей. Ключеві дати. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 112с. – ISBN 966-7437-57-4
543551
  Стрижак В.М. Історія України та всесвітня історія. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
543552
   Історія України та її державності : Навчальний посібник. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368с. – ISBN 966-8450-16-7
543553
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / О.Я. Єфименко. – Х, 1919. – 99с.
543554
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу : пер. з рос. / О.Я. Єфименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 256 с.
543555
  Енгель Історія України та українських козаків / Енгель, Йоган-Христіан // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 135-176. – ISBN 978-966-8603-36-5
543556
  Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків / Енгель Йоганн-Христіан ; [упоряд.: Т.О. Чугуй ; заг. ред.: В.В. Кравченко ; комент.: Д.М. Чорний та ін. ; пер.: Ю.О. Голубкін та ін.]. – Харків : Факт, 2014. – 639, [1] с. – Пер. з нім. видання 1796 р. - Другий тит. арк. ориг. - Покажч.: с. 616-629. – Бібліогр. в прим.: с. 485-524 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-637-763-3
543557
  Зашкільняк Л.О. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 42-46. – ISSN 1996-5931


  Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були ...
543558
  Рибак І.В. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях : [Навчальний посібник для студентів вищих закладів] / І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв; МОНУ; Хмельницкий ін-т бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 199с. – ISBN 966-8365-82-8
543559
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1991. – 226с.
543560
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид.стер. – Київ : Либідь, 1992. – 228с. – Репринтное издание. – ISBN 5-325-00306-2
543561
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256с. – ISBN 5-203-01642-9
543562
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ, 1994. – 256с.
543563
   Історія України.
Т. 1. – 1943. – 330 с.
543564
  Коляда І. Історія України. : 10 кл.: Зошит-конспект тем: Проб. навч. посіб. / І. Коляда, О. Сушко, О. Ількова. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 128с. – ISBN 966-539-047-3
543565
  Смолій В.А. Історія України. 7 клас. Давні часи та середньовіччя : Пробний підручник для 7 класу / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Освіта, 2000. – 270с. – ISBN 966-04-0421-2
543566
  Власов В. Історія України. 8 клас : Зошит-конспект тем:Пробний навч.посібник / В. Власов, І. Коляда. – 4-е вид. доповн. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 176с. – ISBN 966-539-011-2
543567
  Стрижак В.М. Історія України. 9 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
543568
  Рум"янцев В.О. Історія України. Всесвітня історія XX століття : посібник для вступників до вищих навч. закладів України / В.О. Рум"янцев, М.М. Страхов. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 966-458-010-4
543569
   Історія України. Джерельний літопис / за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [упоряд.: В.І. Червінський, Л.В. Шимчак, М.І. Обушний та ін.]. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – 831, [1] с. : іл., карти, табл. – Дадатки: с. 830-831. – ISBN 978-966-2003-87-1
543570
  Червінський В.І. Історія України. Джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 895, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-524-436-3


  Книга вміщує документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових доку-ментів, генеалогічних таблиць ...
543571
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти = History of Ukraine Unknown names, events, facts : збірник статей. – Київ : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 9. – 1999
543572
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-1827-3
Вип. 12. – 2001
543573
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 13. – 2001
543574
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ-Донецьк : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 17. – 2001
543575
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ-Донецьк : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 19. – 2001
543576
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 20/21. – 2002
543577
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 22/23. – 2003
543578
   Історія України. Новітня доба : навч. посібник / В.М. Литвин [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Академвидав, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-572-038-7
543579
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання 10-11 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(30)). – ISBN 966-333-338-3
543580
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5(29)). – ISBN 966-333-321-9
543581
  Крушинський В.Ю. Історія України. Події. Факти. Дати / В.Ю. Крушинський, Ю.А. Левенець. – 2-е вид. перераб. і допов. – Київ : Зодіак - Еко, 1993. – 176с. – ISBN 5-7707-3342-X
543582
  Козлітін В.Д. Історія України. Програма курсу в розширенному викладі : Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів середніх навчальних закладів / В.Д. Козлітін, Н.А. Ярко; Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 70с.
543583
   Історія України. Програма спецкурсу "Історія козацького війська". – Київ, 1993. – 16 с.
543584
   Історія України. Тести. 6-11 класи : посібник : абітурієнту / [ автори-укладачі : О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська, Є.М. Луняк та ін. ] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-8226-60-1
543585
  Романцов В.О. Історія України. Україна в 20ті - на початку 90-х років XX століття : короткий демографічний огляд : конспект лекції / В.О. Романцов ; МО України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти ; Киів. технол. ін-т легкої промисловості. – Київ : НМК ВО, 1992. – 30 с.
543586
   Історія України. Уроки з історії культури по-новому. 7-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 1(25)). – ISBN 966-333-273-5
543587
  Лях Р.Д. Історія України.З найдавніших часів до XV століття. : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 2-ге вид.виправ.і доп. – Київ : Генеза, 2000. – 320с. – ISBN 966-504-037-5
543588
   Історія України:. – Київ, 1991. – 212 с.
543589
   Історія України: : Учбовий посібник для учнів середніх навчальних закладів. – Київ : РНМК, 1991. – 216 с.
543590
   Історія України: виникнення й розвиток українського козацтва. – Київ, 1991. – 36 с.
543591
   Історія України: Документи. Матеріали : посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
543592
  Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період : Підручник для студ. іст. ф-тів вузів / І.К. Рибалка. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 607с.
543593
   Історія України: з історії національно-державної символіки України. – Теми 3-4. – К., 1991. – 20с.
543594
  Макарчук В.С. Історія України: зовнішнє тестування (на допомогу абітурієнтові) / В.С. Макарчук, І.Я. Вдовичин, І.Я. Терлюк. – Київ : Атіка, 2008. – 196с. – ISBN 978-966-326-299-4
543595
  Довжук І.В. Історія України: імена, події, факти (20 століття) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2002. – 232с. – ISBN 966-590-283-0
543596
   Історія України: Короткий курс. – К., 1941. – 412с.
543597
   Історія України: навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти : проект для обговорення на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуман. дисциплін. – Київ : Генеза, 1997. – 46 с.
543598
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд України : [факти, міфи, коментарі] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Школа, 2008. – 601, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 588-599. – ISBN 966-8182-62-6
543599
   Історія України: нове бачення : навч. посіб. / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій, В.М. Даниленко, В.Б. та ін. Євтух; авт. кол.: В.Ф. Верстюк, О.В. Горань, О.І. Гуржій та ін. ; під ред. В.А. Смолія. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2000. – 463 с. – ISBN 966-7217-22-1
543600
   Історія України: первіснообщинний лад і розвиток феодалізму на Україні. – К., 1991. – 64с.
543601
  Горбань Ю.А. Історія України: пріоритети неупередженого пізнання / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 11-12. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розкривається пріорітетність та змістовна суть основоположних принципів історичного пізнання, імперативи неупередженого ставлення до історичних подій і явищ.
543602
   Історія України: програма спецкурсу "Історія козацького війська". – К., 1993. – 16с.
543603
  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 390 с. – ISBN 966-311-016-3
543604
   Історія України: УРСР у 20-30-х роках ХХ століття. – К., 1991. – 72с.
543605
   Історія України: Хрестоматія : у 2-х ч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7763-9261-6
Ч. 2. – 1996. – 336 с.
543606
   Історія України: хронологія основних подій. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.
543607
   Історія України: школа у творчому пошуку. – К.
7. – 1997. – 29с.
543608
   Історія українознавства : навчальний посібник / [П.П. Кононенко та ін.] ; за ред. П.П. Кононенка. – Київ : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 492-508. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-017-2
543609
  Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 55-67
543610
  Корнейчик І.І. Історія українскої бібліографії / І.І. Корнейчик. – Харків, 1971. – 374с.
543611
  Адамська І. Історія українських земель ІХ-ХІV століть на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто видавничу діяльність Історичного товариства Нестора-літописця та проаналізовано погляди його членів на історію українських земель часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. The article depicts the Nestor Chronicler ...
543612
  Подобєд О. Історія українських міст. Дніпропетровськ // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25
543613
  Подобєд О. Історія українських міст. Житомир // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 23, грудень. – С. 24-27
543614
  Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28, Літ.: 29 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи формування українських поселень на півдні України у XVIII ст. Показано також особливості господарського та культурного життя у них.
543615
  Задорожна Людмила Михайлівна Історія українсько-вірменських літературних взаємин ХХ ст. Парадигма розвитку : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.04, 10.01.05 / Задорожна Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 334л.
543616
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтневий період. – 1987. – 446, [2] с.
543617
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянський період. – 1987. – 477, [3] с.
543618
   Історія українського війська : (від княжих часів до 20-х років 20 ст.). – Репринтне відтворення 4-го вид. – Львів : Світ, 1992. – 702с. – Вих. дан. ориг.: Львів: Друк Івана Тиктра, 1936. Вінніпег, 1953. – ISBN 5-7773-0148-7
543619
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 1, ч.1-2. – 1993. – 288с. : з 383 іл. – Передрук з виданння Івана Тиктора, Львів 1936
543620
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 2, ч.3. – 1993. – с.289-568 : з 383 іл. – Передрук з видання Івана Тиктора, Львів 1936
543621
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-634-8
Том 1. – 1994. – 384с.
543622
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене й доповнене. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-635-6
Том 2. – 1995. – 464с.
543623
  Огієнко І. Історія українського друкарства = History of Ukrainian printing : історично-бібліографічний огляд українского друкарства 15-18в.в. / Іван Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 418 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
543624
  Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00510-3
543625
  Огієнко І. Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 6 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-39-0
543626
  Тимошик М.С. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 164-179. – ISBN 966-594-015-5
543627
  Пода О. Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 134-140


  У статті розглядається історія одного з українських жіночих журналів у контексті дослідження гендеру в лінгвістиці, зокрема аналізуються концепти "чоловік" і ""жінка"" на матеріалах журналу ""Селянка України" (1924-1941). Ukrainian female magazine in ...
543628
  Різун В. Історія українського журналістикознавства / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про становлення і розвиток української журналістикознавчої науки від початку ХХ століття до наших днів. Идет речь о становлении и развитии украинской журналистиковедческой науки от начала ХХ в. до наших дней. The article deals with ...
543629
  Масакі Умебаясі Історія українського і кримського національного руху в працях японських дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 67-70. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам вивчення українського та кримського національного руху в японській історіографічній традиції, зокрема, репрезентативності цієї теми в працях японських дослідників. У статті, насамперед, робиться спроба критичного огляду ...
543630
  Госейко Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Любомир Госейко. – Київ : КІНО-КОЛО, 2005. – 464с. – ISBN 966-8864-00-X
543631
  Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / Василь Ілляшенко. – Київ : ВІК, 2004. – 412с. – ISBN 966-8680-00-6
543632
   Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-349-4
Т. 1. – 2006. – 800с.
543633
   Історія українського козацтва : Нариси: У 2-х томах. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-398-2(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 724с. : іл.
543634
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
Т. 1. – 2011. – 800 с. – Бібліогр.: с. 690-781
543635
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
Т. 2. – 2011. – 724 с. – Бібліогр.: с. 590-700
543636
  Грабарчук Н. Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 343-346. – ISSN 2078-0850
543637
  Голуь О.М. Історія українського консонантизму у викладі П.О. Бузука // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 34-40. – ISBN 978-966-8847-84-4
543638
  Кресіна І. Історія українського конституційного процесу: етапи роботи над Основним Законом : [рец.] / І. Кресіна, Т. Подорожна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 404-406. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
543639
  Колодій І.М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд / І.М. Колодій, О.П. Колодій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
543640
  Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996. – 176с. – ISBN 5-325-00474-3
543641
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доповн. – Київ : Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1
543642
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – Київ : Академія, 2003. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
543643
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9


  Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах ...
543644
   Історія українського мистецтва. – К.
1. – 1966. – 455с.
543645
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 2 : Мистецтво XIV - першої половини XVII століття. – 1967. – 471 с.
543646
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.3. – 1968. – 439с.
543647
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.6. – 1968. – 451с.
543648
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 1. – 1969. – 363 с.
543649
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 2. – 1970. – 435 с.
543650
   Історія українського мистецтва 1917-1941 років. – Київ : Жовтень
Т. 5. – 1967. – 479 с.
543651
  Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства : Історія вивчення української мови: Навч. посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 231с. – ISBN 5-11-0011860-Х
543652
  Павлюк М.В. Історія українського мовознавства XVI-XVIII століть : конспект лекцій для студ. філол. ф-ту / М.В. Павлюк ; МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов"ян. мовознавства. – Одеса, 1970. – 36 с.
543653
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник / В.Г. Скляренко; НАНУ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2006. – 709с. – ISBN 966-00-0555-5
543654
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу : підpучник для вищих початкових шкіл та пеpших класів гімназій / написав Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Час, 1919. – 340 с.


  В кн. також поет. твоpи Т.Г. Шевченка, М.С. Кононенка, Г. Чупpинки, Л.М. Стаpицької-Чеpняхівської, П.О. Куліша, М.Ф. Чеpнявського, І.С. Мазепи, С. Олександpіва, укp. наp. пісні, думи. - Пеp. з давньоpус. В.Г. Щуpата, В. Лиманського [В.С. Мова]. - Hа ...
543655
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко ; під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с.


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
543656
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / Під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с. – Конволют. Переплет з : Єфименко О.Я. Історія українського народу, 1922, вип. 2


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
543657
  Єфименко О.Я. Історія українського народу. Вип. 2-й / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка ; за pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія // Історія українського народу / О.Я. Єфименко. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук], 1922. – [Вип. 1]. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
543658
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка; За pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія. – Харків : Держвидав України ; [З дрк. Р. В. С. Укркрима]
Вип. 2. – 1922. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
543659
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О.Я. Єфименко. – Харків, 1992. – 207с.
543660
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу / Н.Я. Григоріїв; Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Богдана, 1993. – 248 с.
543661
  Багаліка Ю.О. Історія українського народу у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Історія ; Вип. 54)


  Досліджено, якою постає історія українського народу у творчості Лесі Українки, визначено пріоритети вітчизняної історії, яким надавала перевагу письменниця.
543662
  Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. / З передмовою Миколи Макаренка. / Українська Академії наук. Всеукр. Археолог. комітет, відділ мистецтва. – У Київі (Київ) : З друк. Українська Академії наук, 1927. – 27, XII с. : порт. Павлуцького + табл. XII
543663
  Степаненко М.І. Історія українського орфографічного кодексу й сучасні правописні дискусії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 9-12.
543664
  . Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3-х т.] / Ін-т історії НАНУ ; [ред. рада : Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б.]. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-202-5
[Т. III (продовження)] : Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I-VI скликань. – 2010. – 816 с. : фотоіл.
543665
   Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3 т.] / Смолій В.А. [та ін.] ; [ред. рада Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б. та ін.] ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-201-8
[Т. 1 - 3]. – 2010. – 636 с. : іл.
543666
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 249л. + Додаток: л.250-580. – Бібліогр.: л.194-249
543667
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. + Додаток А. Матеріали до бібліографії. – Бібліогр.: 14 назв
543668
  Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
543669
  Єфремов С.О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 3-тє вид. , з одмінами і додатками. – Київ : Вид. "Вік" ; [Друк акц. т-ва "Петро Барський"], 1917. – 460, XVI с.
543670
  Сулима М. Історія українського письменства : Конспект. – Харків : Держвидав України, 1923. – 38 с.
543671
  Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов; ред. і передм. М.К. Наєнка. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – ISBN 5-7707-8836-4
543672
   Історія українського права : навчальний посібник. – Київ : Олан, 2001. – 214 с. – ISBN 966-7320-00-6
543673
   Історія українського права : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Безклубий І.А., Вовк О.Й., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. І.А. Безклубого ; КНУТШ. – Київ : Грамота, 2010. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 332 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-349-279-7
543674
  Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк; МВС України ; Львівськ. ін-т внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2003. – 156c. – ISBN 5-87332-157-4
543675
  Москаленко А.А. Історія українського правопису / А.А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 61с.
543676
   Історія українського правопису XVI - XX століття : хрестоматія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 582 с. – ISBN 966-00-0261-0
543677
   Історія українського радянського кіно. – К.
1. – 1986. – 245с.
543678
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0577-1
Том 1. – 2006. – 632с.
543679
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0562-8
Том 2. – 2006. – 632с.
543680
  Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – Київ : Либідь, 1999. – 205с. – ISBN 966-06-0124-7
543681
  Корнєйчик І.І. Історія української бібліографії / І.І. Корнєйчик. – Харків, 1971. – 375 с.
543682
  Тодоровська Є.М. Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 111-120
543683
  Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
543684
  Сабадош І.В. Історія української ботанічної лексики (XIX - початок XX ст.) : монографія / Іван Сабадош ; [відп. ред. Л.О. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 597, [1] с. – Резюме парал укр., англ. - Покажчики.: с. 537-597. – Бібліогр.: c. 524-536. – ISBN 966-542-418-2
543685
  Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
543686
  Кара-Васильєва Історія української вишивки = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
543687
   Історія української географії : всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-562-342-7
Вип. 1. – 2000
543688
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 11. – 2005
543689
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 14. – 2006
543690
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
Вип. 16. – 2007. – мова укр., англ.
543691
  Бойко Валентина Історія Української географії та картографії : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви
543692
  Ющенко Історія української гривні / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
543693
  Ющенко В. Історія української гривні / В. Ющенко, В. Панченко; КНУТШ. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-16-9
543694
  Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1994. – 413 с. – ISBN 5-333-01198-2
543695
  Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття / І. Нагаєвський. – . – Київ : Український письменник, 1993. – 413с. – ISBN 5-333-01198-2
543696
  Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
543697
  Шевчук В.П. Історія української державності : курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с. – ISBN 5-325-00860-9
543698
  Пивовар С.Ф. Історія української державності XІІ - XVIII ст. у працях вітчизняних учених 1960-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 20-21. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти висвтлення історії української державності XII - XVIII ст. у радянській історіографії 1960-х рр.
543699
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
543700
  Матяш І.Б. Історія української дипломатії в канадських архівах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 192-199
543701
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : Навч. посіб. для студ., аспірантів спеціальностей / Дмитро Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0330-4
543702
  Матвієнко Віктор Історія української дипломатії ХХ століття у постатях / Матвієнко Віктор, Головченко Володимир; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 266с. – ISBN 966-594-252-2
543703
   Історія української дожовтневої журналістики. – Львов : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1983. – 512 с.
543704
   Історія української дожовтневої музики. – К., 1969. – 588с.
543705
  Стешенко І.М. Історія української драми : [Збіpка поезій] / І. Стешенко. – У Київі (Київ) : [Дpук. H.Т. Коpчак-Hовицького], 1908. – V, 309 с. – Окр. відб. з журн.: Україна
543706
  Рєзанов В. Історія української драми : (атореферат) / Вол. Рєзанов. – [Київ], 1923. – [10] с. – Окр. відбиток з: Записки соц.-екон. відділу ВУАН, т. 1, 1923 (с. 97-107)
543707
   Історія української еміграції. – К., 1992. – 92с.
543708
   Історія української естетичної думки : монографія / [В.А. Личковах та ін.] ; за ред. В.А. Личковаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 386, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - Авт. зазнач. на.звороті тит. арк. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-379. – ISBN 978-611-01-0586-6
543709
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : підручник / І.Л. Михайлин; МОУ ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків. – ISBN 966-95465-9-1
Кн. 1 : Період становлення : від журналістики в Україні до української журналістики. – 2000. – 279 c.
543710
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / І.Л. Михайлин. – 3-те вид., допов. і поліпшене. – Харків : Право, 2004. – 320 c. – ISBN 966-7880-87-7


  Період становлення: від журналістики в Україні до украінської журналістики
543711
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7880-95-8
543712
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-269 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-594-3
543713
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини 20 ст.: структура, проблематика / Степан Кость; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів. – ISBN 978-966-613-597-4 (Кн.1)
Кн. 1. – 2008. – 264 с.
543714
  Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с. – ISBN 966-608-700-6
543715
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики XIX століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Михайлин; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с. – ISBN 966-8253-52-3
543716
  Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості XIX-XX століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.М. Сидоренко ; [наук. ред. В.В. Різун ; ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-501-1
543717
  Волобуєва А.М. Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Волобуєва, Н.М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-806-7
543718
  Герасимчук Н.Г. Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону : навч. посібник / Н.Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
543719
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 28-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглядаються можливості інноваційних технологій у бібліотеках України та зарубіжжя, зокрема оцифрування матеріалів (газет, журналів, бюлетенів, альманахів), пов"язаних з історією української журналістики ХІХ - початку ХХ ст. Використовується досвід ...
543720
  Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 180-186. – ISBN 978-966-187-072-6
543721
  Панібудласка А. Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
543722
  Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440с. – ISBN 5-325-00528-6
543723
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192с. – ISBN 5-7770-0600-0
543724
   Історія української Конституції / [упоряд.: А. Слюсаренко, М. Томенко] ; Українська правнича фундація. – Київ : Право, 1997. – 464 с. – ISBN 966-546-004-8
543725
  Томенко М.В. Історія української Конституції : навч. посібник / Микола Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 462, [2] с. – Імен. покажч.: с. 456-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-04-0778-7
543726
  Гуменюк О. Історія української Конституції у XX столітті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 13 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Початок 1920-х років охарактеризувався масовим виїздом українських державних, політичних, військових, освітніх, культурних сил за кордон. За межами Батьківщини продовжувалася праця в усіх сферах, готуючись до розбудови незалежної України. Зокрема, ...
543727
  Марченко М.І. Історія української культури / М.І. Марченко. – Київ, 1961. – 286с.
543728
   Історія української культури = History of ukrainian culture : [збірник матеріалів]. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Видав Іван Тиктор. – (Клюб приятелів української книжки). – ISBN 966-06-0161-1
Т. 1 : 1. Мітологія, 2. Побут, 3. Письменство. – 1964. – 480 с. : іл. – 322 іл. - Розг. тит. арк.
543729
   Історія української культури. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
543730
   Історія української культури. – Київ : Либідь, 1994. – 656 с. – ISBN 5-325-00589-8
543731
   Історія української культури. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1999. – 656с. – ISBN 966-06-0126-3
543732
   Історія української культури : збірник матеріалів і документів. – Київ : Вища школа, 2000. – 606 с. – ISBN 966-642-008-2
543733
   Історія української культури. – 3-те видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 656с. – ISBN 966-06-0161-1
543734
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0542-3
Т. 1 : Історія культури давнього населення України/Ред.кол.: П.П.Толочко, Д.Н.Козак, Р.С.Орлов та ін.; Авт.: Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін. – 2001. – 1136с.
543735
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0570-9
Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / Ред.кол.тому; Ісаєвич Я.Д., Ясіновський Ю.П., Войтович Л.В. та інші. – 2001. – 848с.
543736
   Історія української культури. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 656с. – ISBN 966-06-0248-0
543737
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0541-5; 966-00-0057-Х (т.3)
Т. 3 : Українська культура другої половини 17 - 18 століть / Ред.тому: Смолій В.А. – 2003. – 1247с.
543738
   Історія української культури : у 5 т. / М.П. Бондар, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчук, В.В. та ін. Рубан; НАНУ ; ред. кол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0188-6
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття. – 2005. – 1296 с.
543739
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 258 с. – ISBN 966-351-154-0
543740
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0806-9
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття /автори тому : Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Бондаренко Г.Б. та ін. ; редкол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В. [та ін.]. – 2008. – 1008 с. : іл.
543741
   Історія української культури : комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентів усіх спеціальностей) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Філософ. ф-т, К-ра українознавства ; [уклад. : Кравченко В.В., Чорний Д.М., Чугуєнко М.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – (Методична література)
543742
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2009. – 413 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-614-9


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543743
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-346-790-0


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543744
  Іваненко В.В. Історія української культури : навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с.95-96
543745
   Історія української культури : курс лекцій / [Анучина Л.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 407, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 3. – Бібліогр.: с. 402-404. – ISBN 978-966-8030-51-2
543746
   Історія української культури : навч. посібник / [Анучина Л.В. та ін. ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : ФІНН, 2011. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 445-446. – ISBN 978-966-8030-87-1
543747
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
543748
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-893-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543749
   Історія української культури : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [автори тому : Агеєва В.П., Барабан Л.І., Бетко І.П. та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 1033 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 960-990
543750
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / автори тому : Ажнюк Б.М., Бондар М.П., Горбачов Д.О. [та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 863 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 813-830
543751
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
543752
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543753
   Історія української культури : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
543754
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543755
  Аксьонова Н.В. Історія української культури : навч.-метод. посібник / Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугай Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-623-876-7
543756
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5, кн. 3 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [Александрова І.Є. та ін.] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2012. – 947, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 907-942
543757
  Греченко В.А. Історія української культури : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2013. – 351, [1] с. – Слов.: с. 330-348. - Імен. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 322-329. – ISBN 978-966-2781-56-4
543758
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0098-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543759
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
543760
  Пальм Н.Д. Історія української культури : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
543761
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
543762
  Фареній І.А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця XVIII століття : короткий курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 156 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2783-02-5
543763
  Власов В. Історія української культури першої половини ХYII ст. : Чим уславився митрополит Петро Могила. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-23.
543764
  Власов Віталій Сергійович Історія української культури ХVI ст. : матеріали до уроків // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-28
543765
   Історія української культури. Т. 5, кн. 4 : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
Т. 5, кн. 4 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л.Ф. та ін.] ; редкол.: Жулинський М.Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2013. – 941, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 879-939. – Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.
543766
   Історія української культури: термінологічний словник : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
543767
  Горецький П.Й. Історія української лексикографії / П.Й. Горецький. – Київ, 1963. – 243 с.
543768
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У ЛьвовіЛьвів : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Часть 1 : (I і II доба. Устна народна словесність). – 1920. – 375 с.
543769
  Возняк Михайло Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Лвів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Загальна бібліотекака "Просвіти" ; Ч. 1)
Т. 1 : До кінця ХV віку : з 53 ілюстраціями. – 1920. – 344 с.: мал., портр., табл.


  На окр. арк. присвята: Славній Памяти Невмірущих Борців за Зєдинену, Вільну, Самостійну й Незалежну Україну. – Розд. кн.: Основи давньої доби української лїтератури; Перекладне письменство; Оригінальне письменство духовного змісту; Літописи; Поезія; ...
543770
  Возняк Михайло Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 2, ч. 1 : Віки XVI-XVIII : (З 46 ілюстраціями). – 1921. – 416 с. : [46 іл.] + табл.


  Розд. кн.: Національне пробудження українського народу; Від давніх до нових течій в письменстві; Полемічне письменство; Київська схоластика. – В кн. портр. Гедеона Балабана, Єлисея Плетенецького, Петра Могили, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Г. ...
543771
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У Львіві : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : (Третя (народна) доба письменьства). – 1921. – 424 с. – Прим. № 1344206 деф., відсутні с. 417-424


  Авт. поет. творів, розвідок з мовознавства, історії укр. театру: І.П. Котляревський, П.П. Гулак-Артемовський, А.Л. Метлинський, М.С. Шашкевич, М.І. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголев, Л.І. Глібов, Ю.А. Федькович, К.Г. Климкович, В.М. ...
543772
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 1, ч. 1, кн. 1. – 1923. – 360 с.


  Hа с. 3 пpисвята: Укpаїнському наpодови показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! - Розд. кн.: Вступ (памяти М. Максимовича); Початки і pозвій словесного мистецтва; Соціяльна і культуpна обстанова укp[аїнської] твоpчости (памяти В. ...
543773
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ; Львів : [З друк. наук. т-ва ім.Шевченка]
Т. 2 частини першої, кн. 2. – 1923. – 232 с.


  Розд. кн.: Книжна словесність київської доби (памяти І. Фpанка); Оpигінальне письменство ХI-ХII вв.; Твоpчість ХII-ХIII в. Слово о полку Ігоpевім (памяти О. Огоновського)
543774
  Грушевський М.С. Історія української літератури. – Київ; Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 3 частини першої, кн. 3. – 1923. – 296 с.


  Розд. кн.: Оpигінальне письменство ХII-ХIII в. (далі): Дpужинна повість (памяти М. Дашкевича); Релігійна літеpатуpа ХII-ХIII вв.; Галицько-Волинська доба (памяти І. Шаpаневича). - В кн. також уpив. з літописів та агіогpафічних твоpів. - Доповнення [до ...
543775
  Возняк М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львов) : Накл. Т-ва "Просвіта" з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – ([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 3, ч. 2 : Віки XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями). – 1924. – IV, 564 с.
543776
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Всеукраїнська академія нак. – Київ : Держвидав України
Т. 4 : Устна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1925. – 689 с.
543777
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). – 1926. – 206 с.
543778
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло ГрушевскийУкраїнська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). Друга половина. – 1927. – 516 с.
543779
  Чижевский Д. Історія української літератури / Д. Чижевский. – Прага
Том 2. – 1942. – 144с.
543780
  Шаховський С.М. Історія української літератури : короткий нарис / С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа
випуск перший. – 1951. – 132 с.
543781
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1955. – 732 с.
543782
  Чижевський Дмитро Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Чижевський Дмитро; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 511 с. : портр.
543783
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 2 : Радянська література. – 1956. – 667с.
543784
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ : Вид. АН УРСР
Т. 2 : Радянська література. – 1957. – 872 с.
543785
   Історія української літератури. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма та робочі плани для студ. гуманітарн.відділу загальнонаук. фак. вузів. – 1965. – 76с.
543786
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Давня література / В.П. Колосова [та ін.] ; відпов. ред. Л.Є. Махновець. – 1967. – 539, [1] с.
543787
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Література 40-60-х років XIXст. / Авт.: Бернштейн М.Д.. та ін. ; Відп. ред. Кирилюк Є.П. – 1968. – 513 с.
543788
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Література початку 20 ст. / Авт.: Грицюта М.С. та ін. ; Відп. ред. Колесник П.Й. – 1968. – 524 с.
543789
  Волинський П.К. Історія української літератури : давня література / П.К. Волинський. – Київ : Вища школа, 1969. – 432с.
543790
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 1 : Література 70-90-х років XIX ст. / авт. І.І. Басс, М.Д. Бернштейн, Г.Д, Вервес та ін. ; відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 435 с.
543791
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 2 : Література 70-90-х років 19 ст. / Засенко О.Є., Калениченко Н.Л., Каспрук А.А. та ін. ; Відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 462 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с. 443-449
543792
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) / /Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. С.А. Крижанівський. – 1970. – 515 с.
543793
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945) / Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. Б.С. Буряк. – 1971. – 402 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с.392-400
543794
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967 рр.) / Вакуленко Д.Т., Волинсткий К.П., Дончик В.Г. та ін.; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1971. – 574с. – Бібліогр.: Покажчмк імен і назв: с. 561-572
543795
  Радзикевич В. Історія української літератури : Підручник для шкіл і курсів українознавства / В. Радзикевич. – Нью-Йорк : Шкільної Ради, 1987. – 159с.
543796
   Історія української літератури : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтнева література / М.П. Бондар, О.І. Гончар, М.С. Грицюта та ін. ; Відп. ред. М.Т. Яценко. – 1987. – 629с.
543797
   Історія української літератури : У 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянська література / Л.М. Новиченко, О.І. Дзеверін, В.Г. Дончик та ін. ; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1988. – 741с.
543798
   Історія української літератури : (перші десятиріччя XIX століття). – Київ : Либідь, 1992. – 511 с.
543799
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львов : Світ
Кн. 1. – 1992. – 671с.
543800
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – Вид. 2-е випр. – Львов : Світ
Кн. 2. – 1992. – 580с.
543801
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; [упоряд. В.В. Яременко ; авт. передм. П.П. Кононенко ; прим. Л.Ф. Дунаєвської]. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00016-0
Т. 1. – 1993. – 391 с.
543802
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00418-2
Т. 2. – 1993. – 264с.
543803
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 3. – 1993. – 285с.
543804
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський; Упорядн. В.В.Яременко. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 5, кн. 2 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-15 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1993. – 285 с.
543805
  Возняк М.С. Історія української літератури : у 2 кн. / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0025-1
Кн. 2. – 1994. – 558 с.
543806
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00512-Х; 5-325-00572-3
Т. 4, кн. 1 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1994. – 336с.
543807
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5325005138
Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17 вв. – 1994. – 319 с.
543808
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00606-1
Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1995. – 256с.
543809
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; НАН України; Інститут літератури; Археографічна комісія Міжнар. асоц. україністів. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студіїї ; Том 1). – ISBN 5-8104-0052-3
Том 6. – 1995. – 712с.
543810
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.). – ISBN 5-325-00673
Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 264 с.
543811
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.)
Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 280 с.
543812
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-143-0


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
543813
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-246-4


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
543814
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-418-5
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 510, [2] с. – На авантит. назва 1-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 497-510
543815
   Історія української літератури : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
Т. 1 : Давня література (X - перша половина XVI ст.) / Пелешенко Ю. [та ін.] ; наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 811-835. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543816
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-421-5
Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 622, [2] с. – На авантит. назва 2-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 617-622
543817
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1358-2
Т. 2 : Давня література (друга пол. XVI-XVIII ст.) / [М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов та ін.] ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима. – 2014. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 815-837. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543818
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред.: М. Жулинський ; [передм. М. Жулинського ]. – 2014. – 781, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 757-779. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543819
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1527-2
Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: Микола Бондар, Юрій Кузнецов. – 2016. – 747, [3] с., [14] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 727-746. – Бібліогр. в підрядк. прим.
543820
   Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки 19 століття) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Семенюк Г.Ф. [ та ін. ] ; за ред.Г.Ф. Семенюка ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
543821
  Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський; фахове редагування, передм. М.К. Наєнка. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с. – ISBN 5-7707-5647-0
543822
  Береза І.Ю. Історія української літератури (давня література) : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 167, [1] с. – Термінол. словник.: с. 156-166. – Бібліогр.: с. 145-155 та на початку тем. – ISBN 978-966-336-214-4


  У пр. № 1698122 напис: Читальному залу Інституту філології від авторів. 23.10.2003 р. Підпис
543823
  Новик О.П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Новик; МОНУ, Бердянський державний педагогічний ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-590-9
543824
   Історія української літератури (кінець 19 - початок 20 століття) : Підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 1967. – 476с.
543825
   Історія української літератури (кінець XIX - початок XX століття) : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1978. – 391 с.
543826
   Історія української літератури (перша половина XIX століття) : підручник / С.І. Дігтяр, К.Г. Сидоренко, І.П. Скрипник, А.М. Халимончук; за ред. І.П. Скрипника. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1980. – 328 с.
543827
  Білоус П.В. Історія української літератури 11-18 ст. : навчальний посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – 424с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-304-1


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
543828
   Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Книга 1. – 2002. – 575с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
543829
   Історія української літератури 19 століття : У 2-х кн.: Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. Кодак та ін.; За ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0392-4 (кн.2)
Кн. 2. – 2006. – 712с. – Шифр дубл 8у Істо.Доп. карт.фл.,ст,жур.


  Підручник для студентів вищих навчальних закладів
543830
   Історія української літератури 19 століття. У 3-х кн. : Hавч.посібн.для студ.філол.спец.вузів / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; За ред. М.Т.Яценка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0054-2
Кн. 3 : 70-90-ті роки 19 ст. – 1998. – 432с.
543831
   Історія української літератури 20 століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
543832
   Історія української літератури 20 століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0025-9; 966-06-0024-0
Кн. 1 : Перша половина 20 століття. – 1998. – 464с.
543833
   Історія української літератури 20 століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0026-7; 966-06-0024-0
Кн. 2 : Друга половина 20 століття. – 1998. – 456с.
543834
   Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
Т.1. – 1999. – 613, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці гл. і в підрядк. прим.
543835
  Полєк В.Т. Історія української літератури X - XVII століть : навчальний посібник для студ. філол. фак-тів внз / В.Т. Полєк. – Київ : Вища школа, 1994. – 144с. – ISBN 5-11-004281-0
543836
  Гнідан О.Д. Історія української літератури XIX - початку XX століття / О.Д. Гнідан. – Київ, 1987. – 158 с.
543837
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн. : підруч. для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / за ред.: Гнідан О.Д. ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Кн. 1. – 2003. – 575 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
543838
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн.: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред.: О.Д. Гнідан ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-148-8
Кн. 2. – 2003. – 439 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
543839
   Історія української літератури XIX століття : [навчальний посібник]. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00674-6, 5-325-00676-2
Кн. 2 : 40-ві - 60-ті роки XIX ст. – 1996. – 383 с.
543840
   Історія української літератури XIX століття / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; за ред. М.Т. Яценка. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00269-4; 5-325-00674-6
Кн. 3 : 70 - 90-ті роки XIX ст. – 1997. – 431 с.
543841
   Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; за ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0391-6(Кн.1) ; 966-06-0390-8;
Кн. 1. – 2005. – 654 с.
543842
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. Т. 1 : навч. посібник : у 3 т. / [Кузьменко В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
Т. 1. – 2013. – 588, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці ст.
543843
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. Т. 2 : навч. посібник : у 3 т. / [В.І. Кузьменко та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-081-3
Т. 2. – 2014. – 532, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р.
543844
  Дончик В.Г. Історія української літератури XX століття : у 2 кн. : навч. посіб. для студ.ВЗО / Дончик В.Г., Агеєва В.П., Ковалів Ю.І. та ін. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00430-1
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1993. – 784 с.
543845
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. / за ред. В.Г. Дончика. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00579-5; 5-325-00571-5
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1994. – 784 с.
543846
   Історія української літератури XX століття : у 2 кн. / ред. В.Г. Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00476-Х; 5-325-00571-5
Кн. 2, ч. 1 : 1940-ві- 1950-ті роки. – 1994. – 368 с.
543847
   Історія української літератури XX століття : навчальний посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00675-4
Кн. 1 : Перші десятиріччя XIX ст. – 1995. – 368 с.
543848
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. : навч. посіб. / за ред.В.Г. Дончика. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00477-8
Кн. 2, ч. 2 : 1960 -1990-ті роки. – 1995. – 512 с.
543849
   Історія української літератури другої половини XIX ст. : підручник для філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1986. – 431с.
543850
   Історія української літератури другої половини XIX століття : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1979. – 462 с.
543851
  Задорожна Л.М. Історія української літератури кінця 18 - 60-х років 19 століття : підручник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 966-439-009-7
543852
  Токмань Г. Історія української літератури кінця 19 - початку 20 століття. : Самостійна робота студентів:Навч. посібник для студ.вузів / Г. Токмань; МОУ. Бердянський державний пед. ін-т ім. П.Осипенко. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-95248-4-9
543853
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття : підручник для філол. факультетів університетів. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Вища школа, 1989. – 437 с. – ISBN 5-11-002338-7
543854
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття / П.П. Хропко, П.І. Орлик, О.Д. Гнідан, В.Ф. Погребенник; за ред. П.П. Хропка. – Київ : Вища школа, 1991. – 511 с. – ISBN 5-11-002278-Х
543855
  Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
543856
   Історія української літератури т.1. – Київ, 1950. – 536 с.
543857
   Історія української літератури т.1. – Київ : Академвидав, 1954. – 731 с.
543858
   Історія української літератури т.1 частина 1. – Київ : Радянська школа, 1947. – 223 с.
543859
   Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
543860
   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини 19 століття : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко; МОНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Г.ШевченкаЗа ред. О.А.Галича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392с. – ISBN 966-364-224-6
543861
  Сиротенко В.П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Сиротенко, Р.Ф. Суровцева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-390. – ISBN 978-617-673-060-6
543862
   Історія української літератури. : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Становлення нової літератури (друга половина 18 - тридцяті роки 19 ст. / Авт.: Махновець Л.Є. та ін. ; Відп. ред.Шабліовський Є.С. – 1967. – 484 с.
543863
   Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Кн. 2. – 2006. – 496с.


  Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської ...
543864
   Історія української літератури. Кінець 19 ст.- початок 20ст. : У двох книгах; Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0397-5
Кн. 1. – 2005. – 624 с.
543865
   Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко; Відп. ред. Волинський П.К. ; Київськ. держ. пед. ін-т. – Київ : Радянська школа, 1964. – 575 с.
543866
  Ігор Історія української літератури: епоха Бароко XVII - XVIII ст. : навчальний посіб. для студентів вищих навч. закл. / Архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – 568 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 551-557 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1576-03-01
543867
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-450-5
Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 471, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 467-471
543868
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-467-3-5
Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 574, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 568-574
543869
   Історія української літературної критики. – К., 1988. – 451с.
543870
  Гром"як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) : посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Роман Гром"як. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 223 с. – ISBN 966-562-280-3
543871
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00679-7 (кн. 1) ; 5-325-00680-0
Кн. 1. – 1996. – 416 с.
543872
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посібник для сту. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9 (кн. 2) ; 5-325-00680-0
Кн. 2. – 1998. – 352 с.
543873
   Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. : Hавч. посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9
Кн. 2. – 1998. – 352с.
543874
  Корнієнко Н.П. Історія української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 31с.
543875
  Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ, 1971. – 423с.
543876
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : Практикум / Н.Д. Бабич. – Львів : Вища школа, 1983. – 244с.
543877
  Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., автор історико-біографічного нарису і прим. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь, 1995. – 294 с. – (Літературні пам"ятники України.). – ISBN 5-325-00753-Х
543878
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 392с. – ISBN 966-505-041-9
543879
  Іларіон Історія української літературної мови / Іларіон; Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440с. – ("Запізніле вороття": Видавничий проект фундації ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) ; 2 : Канадські першодруки І.Огієнка). – ISBN 966-7821-01-3
543880
   Історія української літературної мови : Практикум / М.М. Фащенко, З.І. Волосевич, М.Л. Микитин, Г.В. Сеник, С.Г. Яковець; Мін-во освіти і науки України; ОНУ ім.І.І.Мечникова; Філологічн. фак-тет. – Одеса : Астропринт, 2001. – 220 с. – ISBN 966-549-685-9
543881
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманітарних спеціальн. вищ. навч. закладів / В.М. Русанівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с. – ISBN 966-505-152-0
543882
  Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. – ISBN 966-7821-18-8
543883
  Ніка О. Історія української літературної мови : Навчальний посібник / Оксана Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-586-6
Ч.1. – 2005. – 140 с.
543884
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-655-682-3


  Шановним читачам із найкращими побажаннями пізнати світ та історію української літературної мови. Від автора 20.06.2013
543885
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Освіта України, 2014. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 319-329 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7111-63-3
543886
  Якимович-Чапран Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Дарія Якимович-Чапран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 165, [3] с. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7227-9
543887
  Ніка О.І. Історія української літературної мови в системі нового знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 57-68
543888
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. : Практичний курс: Навч. посібник / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376с. – ISBN 5-7773-0014-6
543889
  Кандюк С. Історія української мемуарної літератури перших десятиріч ХІХ століття (теоретичні узагальнення) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 314-320. – ISBN 966-7053-09-1
543890
  Медведєв Ф.П. Історія української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1950. – 88 с.
543891
  Жовтобрюх М.А. Історія української мови / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – К., 1979. – 368с.
543892
   Історія української мови. – Одеса, 1981. – 51с.
543893
   Історія української мови : Хрестоматія. – Київ : Либідь., 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00794-7
543894
  Степаненко М.І. Історія української мови / М.І. Степаненко; НАНУ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ, 1998. – 149с. – ISBN 966-02-0494-9
543895
  Крижанівська О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
543896
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-301, на початку частин, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-859-3
543897
  Кузьменко Ю.О. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка / Ю.О. Кузьменко. – Київ : Академія, 1997. – 92с. – Бібл.: с.90-91. – (Сер.:"Були, є і будемо вовіки!"). – ISBN 966-518-045-2
543898
   Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – Київ : Пульсари, 2003. – 124с. – ISBN 966-7671-59-3
543899
  Ільченко В. Історія української мови в піснях, танцях і квестах // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Побачити на власні очі фотокопії "Універсалу Богдана Хмельницького" та інтермедій 1718 року, повчитися читати староукраїнською мовою, потренуватися писати пером і чорнилом або ж повправлятися в каліграфії на восковій дощечці мали нагоду гості фестивалю ...
543900
  Степаненко Микола Історія української мови в публіцистичній спадщині Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 1. – С. 121-124. – Бібліогр. в кінці ст.
543901
  Черков О. Історія української мови у вільній енциклопедії - Вікіпедії українською, російською, білоруською мовами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
543902
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 699 с.
543903
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 743 с.
543904
   Історія української мови: морфологія. – К., 1978. – 540с.
543905
   Історія української мови: синтаксис. – Київ : Наукова думка, 1983. – 503 с.
543906
  Довбня Л. Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 89-94. – ISBN 978-617-7009-20-6
543907
  Грінченко М.О. Історія української музики / Микола Грінченко. – [Київ] : Видавн. Т-во "Спілка" ; [7-а Рад. Дpук.], 1922. – 278, X с. : мал., поpтp., нот. – Бібліогp.: с. I-Х. – (Бібліотека "Спілки". Сеp. наукова ; № 4)


  В кн. поpтp.: Д.С. Боpтнянського, О.Й. Hижанківського, С.І. Воpобкевича, Д.В. Січинського, Я.Й. Лопатинського, С.П. Людкевича, М.В. Лисенка, П.І. Сениці, Я.С. Степового, К.Г. Стеценка, М.Д. Леонтовича, О.А. Кошиця.
543908
  Побережна Г. Історія української музики Степана Лісецького // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 14
543909
  Пальонний В.І. Історія української музичної фольклористики (1960-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. мистецтв. наук: 17.00.01 / Пальонний В.І.;. – Київ, 1997. – 16с.
543910
  Онопрієнко В.І. Історія української науки XIX - XX століть : навчальний посібник / В.І. Онопрієнко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 302 с. – ISBN 966-06-0076-3
543911
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-5-1
[Вип. 2]. – 1999
543912
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-528-089-9
Вип. 3. – 2000
543913
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-4-2
Вип. 7. – 2002
543914
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-17-4
Вип. 8. – 2002
543915
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-26-8
Вип. 11. – 2003
543916
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-25-X
Вип. 12. – 2003
543917
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-81-0
Вип. 13. – 2003
543918
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-773780-2
Вип. 14. – 2004
543919
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-79-9
Вип. 15. – 2004
543920
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 16. – 2004
543921
  Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918 - 1929) = History of ukrainian national democracy (1918 - 1929) / М.В. Кугутяк; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень нац. акад. наук України. Наукове тов-ство ім. Т.Шевченка. – Київ - Івано-Франківськ : Плай. – ISBN 966-640-102-9
Том 1. – 2002. – 536с.
543922
  Кухта Б. Історія української політичної думки / Б. Кухта. – Львов, 1991. – 84с.
543923
   Історія української політичної думки : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
543924
  Потульницький В.А. Історія української політології : Нукове видання / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 230 с. – ISBN 5-325-00058-6
543925
  Гусєв В. Історія української полонії очима етнополітолога // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112.
543926
  Гусєв Віктор Історія Української полонії очима етнополітолога : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112
543927
  Баженов О.Л. Історія української православної церкви домонгольського періоду в дослідженнях І. Власовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 7-8
543928
  Баженов О.А. Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 31-40. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
543929
  Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко ; Український технічно-господарський інститут ; з передм. К. Костева. – Мюнхен, 1989. – 334 с.
543930
  Животко А. Історія української преси / А. Животко. – Мюнхен, 1990. – 132с.
543931
  Животко А. Історія української преси : Навчальний посібник / А. Животко. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 368с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-95575-3-4
543932
  Пастушенко О.В. Історія української преси в сучасних дисертаційних дослідженнях: основні тенденції // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 30-32
543933
   Історія української преси. ХХ століття : Хрестоматія. Навч. посібник. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 352с. – ISBN 966-95575-6-9
543934
   Історія української радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1964. – 864 с.
543935
   Історія української радянської літератури. – К., 1965. – 863с.
543936
   Історія української радянської музики. – К., 1990. – 293с.
543937
  Іванова І.Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І.Б. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Харків : Юрайт, 2016. – 371, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 333-371. – ISBN 978-966-2740-74-5
543938
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
Т. 1. – 1955. – 908 с.
543939
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 780 с., вкл. карти
543940
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 808 с.
543941
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1967. – 859 с.
543942
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1968 р. – 1971
543943
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найд.часів до сер. XVII ст.). Кн. 1 : Первіснооб.лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до друг.пол.XIII ст.) / ред. І.І. Артеменко. – 1977. – 443 с. : іл.
543944
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1970 р. – 1977
543945
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1971 р. – 1978
543946
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1973 р. – 1978
543947
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Визвольна війна і возз"єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друг. пол. XVII-XVIIIст.) / В.Й. Борисенко та ін. ; ред. Г.Я. Сергієнко. – 1979. – 615с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
543948
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 2 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 698с. : іл.
543949
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1974 р. – 1979
543950
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1975 р. – 1979
543951
   Історія Української РСР : Короткий нарис. – Київ : Наукова думка, 1981. – 526 с.
543952
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР / В.Г. та ін. Сарбей. – 2-е вид. – К., 1984. – 159с.
543953
  Сарбей В.Г. Історія Української РСР / В.Г. Сарбей, В.Є. Спицький. – Вид. 2-е із змінами. – К., 1987. – 176с.
543954
   Історія Української РСР : yауково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1986 р. – 1987
543955
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1987 р. – 1988
543956
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР : 8-9 кл. / В.Г. та ін. Сарбей. – К., 1990. – 270с.
543957
   Історія Української РСР (період капіталізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
543958
   Історія Української РСР (період феодалізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 83 с.
543959
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
543960
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – К., 1968. – 192с.
543961
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 3-є вид. – К., 1970. – 192с.
543962
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 4-е вид. – К., 1971. – 192с.
543963
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 5-е вид. – К., 1972. – 192с.
543964
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 9-е вид. – К., 1976. – 192с.
543965
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 10-е вид., перероб. – К., 1979. – 176с.
543966
   Історія української суспільно-політичної думки : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 180 с. – На обкл.: В.В. Морозов. – ISBN 966-574-823-8
543967
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібн. дя студ.вузів. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 328с. – (Київському національному університету ім. Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-7293-64-5, 5-11-004739-1
543968
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 2-ге вид-ня. – Київ : Вища школа, Знання, 2000. – 326с. – ISBN 5-11-004739-1; 966-620-060-0
543969
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 326с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-620-072-4
543970
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 351с. – ISBN 966-7767-59-0
543971
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань, Б.І. Білик; Авт.:Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф., Горбань Ю.А., Білик Б.І., За ред.:С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358с. : КНУТШ - 170 років. – ISBN 966-311-028-7
543972
   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. та ін. Остафійчук; С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. Остафійчук та ін.; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 358с. – ISBN 966-311-056-2
543973
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
543974
  Вертипорох Є. Історія української фармації // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 38-39
543975
  Федів Ю.А. Історія української філософіі : Навчальний посібник / Ю.А. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 512c. – ISBN 966-524-070-6
543976
  Федів Ю.О. Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – 510 c. – ISBN 966-524-093-5
543977
  Федів Ю. Історія української філософії : курс лекцій / Юрій Федів ; Міністерство освіти України. – Київ, 1994. – 145 с.
543978
  Горський В.С. Історія української філософії : навчальний посібник : курс лекцій / В.С. Горський; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – ISBN 966-00-0022-7
543979
  Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0022-7; 966-00-0023-5
543980
  Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій.Hавчальний посібник для студентів вузів / В.С. Горський. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 288с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0126-6
543981
  Горський В.С. Історія української філософії : Навчальний посібник / В.С. Горський. – 4-те вид., допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 376с. – ISBN 966-00-0715-9
543982
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0333-9
543983
   Історія української філософії : хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 356 с. – ISBN 966-613-240-0
543984
  Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
543985
   Історія української філософії : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-62-5
543986
   Історія української філософії : підручник для студ. вищих навч. закл. / [М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 592 с. – Авт. вказ. у випускних даних. – ISBN 978-966-439-057-3
543987
  Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-299. – ISBN 978-966-439-469-4
543988
  Руденко С.В. Історія української філософії у структурі сучасного гуманітарного знання: особливості інституціалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 34-39. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розкриваються основні етапи та форми інституціалізації історії української філософії як самостійної галузі історико-філософської науки, здійснюється методологічна інтерпретація місця історії української філософії у структурі сучасного ...
543989
  Руденко С.В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті в узагальненому вигляді пропонуються результати проведеного автором комплексного дослідження сучасних методологічних проблем розвитку історії української філософії та можливих шляхів їх розв"язання. В статье в обощенном виде предлагаются ...
543990
  Руденко С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
543991
  Прадід Ю.Ф. Історія української фразеографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр.: Літ.: поз.: 50. – ISSN 0027-2833
543992
  Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; Мін-во культури і мистецтв України ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК ; Регіон-інформ, 2003. – 180с. : іл. – ISBN 966-7352-65-Х
543993
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навчальний посібник / За ред. О.О.Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-180-1


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
543994
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2003. – 766 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-204-2


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
543995
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 768 с. – ISBN 966-346-070-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
543996
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448с. – Шифр дубл.37 Люба.Доп.карт.ст. – ISBN 966-346-196-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
543997
  Вакулюк П.Г. Історія українців / П.Г. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-69-Х
543998
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР : дорадянський період / І.К. Рибалка. – Київ : Вища школа, 1978. – 592 с.
543999
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР. Епоха соціалізму / І.К. Рибалка, В.М. Довгопол. – Київ, 1982. – 640с.
544000
  Чубукова Т. Історія Укрвїни першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – C. 35-37
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,