Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
543001
  Проценко О. "...Земля з незгойною тугою безвір"я і звірства..." : (модельсвіту в романі Є. Пашковського "Щоденний жезл") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 163-170. – (Філологічні науки)
543002
  Жук В. "Земля в Україні є складовою національної ідеї" / розмову вів В. Ясиновський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-9


  "«Гасло «Земля - Селянам» трактується і як «Земля - Селам» (земля сільськогосподарського призначення невіддільна від села). Звідси власність на землю та особливості її обігу прямо пов’язані не тільки із селяниноцентризмом, але і з селозбереженням». ...
543003
   "Земля и люди". – Москва, 1974. – 21с.
543004
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 36-44 : фото
543005
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 36-46 : фото
543006
  Бурков Б.С. "Земля людей" / Б.С. Бурков. – М., 1970. – 46с.
543007
  Сухобоков О.В. "Земля незнаема": население бассейна Среднего Псла в X-XIII вв. : по материалам роменско-древнерус. комплекса в с. Каменное / О.В. Сухобоков ; [отв. ред. А.П. Моця] ; НАН Украины, Ин-т археологии. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2012. – 375, [1] с. : ил. – Прилож.: с. 311-357. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-617-646-094-7


  Дарчий надпис: Науковій б-ці ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від родини автора. 19.12.2012 р. Підпис
543008
   "Земля обітована" без прикрас. – Київ, 1969. – 103с.
543009
  Кльосова О. "Земля процвітала і множилася в людях..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 21


  Галич: повернення з небуття.
543010
  Возний І. "Земля Шепинська" в контексті адміністративно-урядницької політики князя Володислава Опольського у 1374-1377 рр. / І. Возний, А. Федорук // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 21-30
543011
  Орлов И Б. "Земля", говорит "Сириус"! / И Б. Орлов, П.И. Шадский. – М., 1962. – 100с.
543012
  Піскун В.М. "Землякам політика, а мені здається треба вперед культура і література" // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 124-128. – ISSN 2227-183Х


  Листи Бориса Лазаревського до Микити Шаповала.
543013
   Земля-именинница. – М., 1988. – 363,4с.
543014
  Цвирка П. Земля-кормилица : роман / П. Цвирка; пер. с авторской рукописи с лит. А.Бауже. – Москва, 1937. – 264 с.
543015
  Цвирка П. Земля-кормилица : роман / П. Цвирка. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1949. – 287 с.
543016
  Цвирка П.К. Земля-кормилица : роман / П.К. Цвирка. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 191 с.
543017
   Земля-кормилица. – М., 1989. – 48с.
543018
   Земля-кормилица.. – М., 1984. – 47с.
543019
  Минчин С.Н. Земля-космос-Луна / С.Н. Минчин, А.Т. Улубеков. – Москва : Машиностроение, 1972. – 244 с.
543020
  Цвірка П.К. Земля-матінка / П.К. Цвірка. – К., 1969. – 183с.
543021
  Виноградов И.И. Земля-Небо-Земля / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 216с.
543022
  Присяжнюк В. Земля-основне національне багатство // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 16-20
543023
  Горский Г.Н. Земля-Татьянина планета / Г.Н. Горский. – Рига, 1975. – 119с.
543024
   Земля -- космос -- Земля.. – М., 1962. – 96с.
543025
   Земля -- наш дом.. – М., 1983. – 319с.
543026
  Баев К.Л. Земля -- небесное тело / К.Л. Баев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64 с.
543027
  Лисок И.И. Земля -- небо -- земля / И.И. Лисок. – М., 1973. – 208с.
543028
  Скоропанов С.Г. Земля -- основное богатство колхоза. / С.Г. Скоропанов. – М, 1969. – 16с.
543029
  Почтарев В.И. Земля - большой магнит / В.И. Почтарев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 159с.
543030
  Толстихин О.Н. Земля - в руках людей / О.Н. Толстихин. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
543031
  Вирта Н.Е. Земля - дали неоглядные / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 132с.
543032
  Литвиненко Н. Земля - з молотка // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18.
543033
  Лощиц Ю.М. Земля - именинница / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1979. – 207с.
543034
  Кубрак Б.К. Земля - її використання і охорона. / Б.К. Кубрак. – К., 1975. – 22с.
543035
  Дронников В.П. Земля - кормилица / В.П. Дронников. – Москва : Современник, 1972. – 95с.
543036
  Игебаев А. Земля - моя колыбель : стихи и поэма / Абдулхак Игебаев ; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 111 с.
543037
   Земля - наш дом во Вселенной. – Ленинград, 1983. – 207 с.
543038
  Сарычева З.А. Земля - наша зеленая сокровищница / З.А. Сарычева. – Киев : ВИНБААД, 2010. – 322 с. – ISBN 966-7738-56-8
543039
  Гончар М.Т. Земля - наша кормилица / М.Т. Гончар. – Львов, 1981. – 135с.
543040
  Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
543041
  М"ястківський А.П. Земля - не мачуха : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 207 с.
543042
  Гусев Ю.Н. Земля - небо - земля / Ю.Н. Гусев. – Новосибирск, 1975. – 67с.
543043
  Пшонка В. Земля - основне національне багатство держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 3-5
543044
  Олійник О. Земля - основне національне багатство України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 31-35
543045
  Стоянов М. Земля - основне національне багатство українського народу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35.
543046
  Израилев В.М. Земля - планета парадоксов / В.М. Израилев. – Москва : Наука, 1991. – 190 с. : ил. – (Планета Земля и Вселенная)
543047
  Кінько Т. Земля - планета спраги : Україна в контексті глобальної водної кризи / Тарас Кінько, Мирослава Кінько. – Львів : Літопис -ХХ. – ISBN 966-96490-1-3
Кн.1. – 2004. – 288с.
543048
   Земля - Село - Люди - Реформа : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
543049
  Туровська Л. Земля - скільки, як, навіщо... // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 17-19
543050
  Береговой Г.Т. Земля - стратосфера - космос / Г.Т. Береговой. – М, 1969. – 47с.
543051
  Давиденко И.В. Земля - твой дом / И.В. Давиденко. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
543052
  Льовін Сергій Земля - як об"єкт власності Українського народу, що охороняється державою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30
543053
  Панч П. Земля : оповідання / П. Панч. – Київ. – 47 с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
543054
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Коломия. – 252с.
543055
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20. – 1908-1917. – Москва
Сборник 1 : Леонид Андреев, Шолом Аш, Александр Блок, Ив. Бунин, Городецкий, А. Куприн, Н. Морозов, А. Серафимович, Е. Тарасов, А. Федоров, Георг. Чулков, Марсель Швоб. – 1908. – 289 с.
543056
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 1 : Леонид Андреев, Шолом Аш, Александр Блок, Ив. Бунин, Городецкий, А. Куприн, Н. Морозов, А. Серафимович, Е. Тарасов, А. Федоров, Георг. Чулков, Марсель Швоб. – 1908. – 272 с. – Экз. деф., отсутств. с. 272-286


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
543057
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 2 : М. Арцыбашев, Ив. Бунин, Бор. Зайцев, Н. Крашенинников, Н. Олигер, А. Федоров. – 1909. – 361 с. – В конце кн. реклама 6 с.


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
543058
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 3 : В. Башкин, Ф. Куприн, Н. Олигер, Федор Сологуб. – 1909. – 338 с.


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
543059
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 3 : В. Башкин, Ф. Куприн, Н. Олигер, Федор Сологуб. – 1909. – 222 с. – В т. 3 отсутств. Яма / А. Куприн. - В конце кн. реклама 9 с.


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
543060
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 6. – 1911. – 281 с. – Экз. деф., отстутств. часть произв.: Жизнь Игнатия Ильича / Крашенинникова, с. 213-220 и Гранатовый браслет / А. Куприн, с. 221-281. - В конце кн. реклама 14 с.


  Содержание: "Miserere" / Юшкевич, Семен Соломонович - Музыка к драме "Miserere" / Сац, Мга / А. Кипен Жизнь Игнатия Ильича / Н. Крашенинников Гранатовый браслет / Куприн, Александр Иванович
543061
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 3 : М. Арцыбашев ; Шолом Аш ; Е. Чириков. – 1912. – С. 260-368. – Экз. деф., при переплете перепутали тит л., отсутств. с. 1-260: У последней черты. Ч. 1 / М. Арцыбашев. - В конце кн. реклама 10 с.


  Содержание: У последней черты. Ч. 1 / М. Арцыбашев Земля / Шолом Аш Дом Кочергиных / Е. Чириков
543062
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 10 : Деревянный чурбан / М. Арцыбашев ; Дым и пепел / Федор Сологуб ; Вышли из круга / Семен Юшкевич. – 1912. – 297 с. – В конце кн. реклама 16 с.
543063
  Черкасенко С.Ф. Земля : Драма в 4-х діях / Спиридон Черкасенко. – Київ : Друк.2-ї Артілі, 1913. – 80 с. – (Наш тетр)
543064
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / Ольга Кобилянська. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Ч. 2. – 1913. – 267 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Ольга Кобилянська: Бібліогр. покажч. / Уклад. О.П. Кущ. - К., 1960.
543065
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 19 : Враги / М. Арцыбашев ; Осень / Н. Крашенинников. – 1916. – 327 с. – В конце кн. реклама 14 с.


  Содержание: "Miserere" / Юшкевич, Семен Соломонович - Музыка к драме "Miserere" / Сац, Мга / А. Кипен Жизнь Игнатия Ильича / Н. Крашенинников Гранатовый браслет / Куприн, Александр Иванович
543066
   Земля : Альманах. – Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. – [Київ] : Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. ; . [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Кн. 1. – 1919. – 124, [1], II с. – Бібліогp.: с. 121-124


  Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. Щадилов. Гетьманщина і повстання / О-p. Як стався pозкол: (З істоpії Укp. паpтії Соціалістів-Революціонеpів) / І. Hеpаденко. З ...
543067
  Панч П. Земля / П. Панч; Пер. с укр. А.Г. Островского. – Ленинград : Прибой, 1926. – 64 с. – (Б-ка для всех)
543068
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1926. – 411с.
543069
  Михайлов А.А. Земля / А.А. Михайлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1930. – 24 с.
543070
  Бак П. Земля / Пэрл Бак. – Москва : Художественная литература, 1935. – 326 с.
543071
  Бак П. Земля / Перл Бак ; пер. с англ. Н.Л. Дарузес. – Москва : Художественная литература, 1936. – 276 с.
543072
  Крокос В.І. Земля : (її походження і найдавніша історія) / В.І. Крокос. – Київ : АН УРСР, 1936. – 87с.
543073
  Вирта Н.Е. Земля / Н.Е. Вирта. – Москва, 1937. – 36с.
543074
  Крокос В.І. Земля / В.І. Крокос. – К, 1937. – 87с.
543075
  Вірта М.Є. Земля / М.Є. Вірта. – Харків, 1938. – 124с.
543076
  Лидин Вл. Земля : рассказы / Вл. Лидин. – Москва : Изд. "Правда", 1942. – 298с. – (Библиотека "Огонек" ; № 67)
543077
  Первомайський Л.С. Земля : поезії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрдержвидав, 1943. – 139 с.
543078
  Амир М. Земля : рассказ / Мирсай Амир ; пер. с татар. М. Никитина. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы)
543079
  Крбылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Крбылянская. – М., 1948. – 311с.
543080
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Москва : Художественная литература, 1948. – 311с.
543081
  Аччыгыйа А. Земля / Амма Аччыгыйа. – Якутск : ГосиздатЯАССР, 1948. – 80 с. – (Библиотека Якутской советской литературы)
543082
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 226с.
543083
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Москва, 1950. – 304с.
543084
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1951. – 104с.
543085
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 48 с.
543086
  Елин Пелин Земля / Елин-Пелин ; коммент. и словарь А.И. Эмильева. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. – 88 с. – (Учебная серия для начального чтения)


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
543087
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1954. – 323с.
543088
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Симферополь, 1955. – 288с.
543089
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 48 с.
543090
  Ванаг Ю.П. Земля : баллады / Ю.П. Ванаг. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
543091
  Ханзадян С.Н. Земля : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Ереван : Айпетрат
1. – 1956. – 283 с.
543092
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Москва, 1959
543093
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – К., 1960. – 336с.
543094
  Агеев Л.М. Земля : стихи / Л.М. Агеев. – Москва : Совецкий писатель, 1962. – 118 с.
543095
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 294с.
543096
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Москва, 1963. – 495с.
543097
  Меламуд Х.Г. Земля : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 335 с.
543098
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1965. – 481с.
543099
  Лютиков Б.В. Земля / Б.В. Лютиков. – Барнаул, 1966. – 54с.
543100
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1971. – 295с.
543101
  Раджаби Т. Земля : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 75 с.
543102
   Земля = Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс, К. Вархафтинг, У. Файф. – Москва : Мир
Т.1. – 1974. – 392с.
543103
   Земля = Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс, К. Вархафтинг, У. Файф. – Москва : Мир
Т.2. – 1974. – 845с.
543104
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1975. – 311с.
543105
  Чиковани Г.С. Земля : роман / Григол Чиковани ; авториз. пер. с груз. У.Рижинашвили. – Москва : Советский писатель, 1979. – 312 с.
543106
  Ухсай Я.Г. Земля : поэма / Яков Ухсай; пер. с чуваш. В.Цыбина. – Москва : Современник, 1980. – 176 с. – (Российская поэма)
543107
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1981. – 408с.
543108
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1987. – 625с.
543109
  Ананьев А.А. Земля : очерки / Анатолий Ананьев. – Москва : Правда, 1987. – 46, [2] с. – (Б-ка "Огонек" ; № 51)
543110
  Мороз Г.А. Земля / Г.А. Мороз. – К., 1989. – 107с.
543111
  Будаглы С. Земля : рассказы, повести / С. Будаглы; пер. с азерб. А.Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 314 с.
543112
  Кобилянська О. Земля : Повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3566-0
543113
  Кобилянська О.Ю. Земля : повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4081-7
543114
  Ананьева Е.Г. Земля : полная энциклопедия / Е.Г. Ананьева, С.С. Мирнова ; художники: Н. Краснова, И. Парамыгин, О. Левченко. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. – (Всемирная детская классика). – ISBN 978-5-699-18925-0
543115
  Кобилянська О. Земля : повість / Ольга Кобилянська. – Тернопіль : Богдан, 2021. – 447, [1] с. – Сер. засн. 2004 р. – (Світовид : бібліотека світової літератури для дітей : у 100 т. ; Серія 3. Література ХХ століття). – ISBN 976-966-1510-5426-3
543116
  Кобилянська О. Земля [Електронний ресурс] / Ольга Кобилянська; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча, оформлення І. Баранов; читає заслужена артистка України Валерія Чайковська. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 43 хв. Розділ 1 - Розділ 32
543117
  Каспаровская Марина Земля 500 племен // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х
543118
  Каспаровская Марина Земля 500 племен. Часть II. Индейцы восточного побережья Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 52-75. – ISSN 1812-867Х
543119
  Забашта Л.В. Земля Антеев : стихи , поэма / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
543120
  Забашта Л.В. Земля Антеїв : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1971. – 111 с.
543121
  Бовкун В.Д. Земля батьків - земля синів : [про досвід виховної роботи серед молоді парт. і комс. організацій Вінницької обл.] / В.Д. Бовкун. – Київ : Молодь, 1976. – 120 с. – (Бібліотека комсомольського активіста ВЛКСМ)
543122
  Яновський Ю. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 255 с.
543123
  Масло М.К. Земля батьків : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 72 с.
543124
  Яновський Ю.І. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ, 1966. – 200 с.
543125
  Канзиг Роберт Земля без льда. Земля в огне / Канзиг Роберт, Блок Айра // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 150-167 : фото
543126
  Шевков С.Д. Земля без окраин. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1979. – 95с.
543127
  Смеюха В.С. Земля белых лебедей. / В.С. Смеюха. – Краснодар, 1986. – 76с.
543128
  Суходольский В.Ф. Земля бессмертия / В.Ф. Суходольский. – Москва, 1977. – 143с.
543129
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – М., 1959. – 103с.
543130
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – Ростов -на-Дону, 1966. – 79с.
543131
  Драганов Б.Х. Земля богата солнцем / Б.Х. Драганов. – К., 1988. – 48 с.
543132
  Яшин А.Я. Земля богатырей / А.Я. Яшин. – Л., 1945. – 190с.
543133
  Гурешидзе Н.В. Земля большая : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 71 с.
543134
  Копыленко А.И. Земля большая. / А.И. Копыленко. – Москва, 1962. – 328 с.
543135
  Донець Г.П. Земля Боянова : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
543136
  Цапенко М.П. Земля Брянская / М.П. Цапенко. – Москва, 1972. – 135 с.
543137
  Чивилихин В.А. Земля в беде / В.А. Чивилихин. – М., 1970. – 64с.
543138
  Клепиков М.И. Земля в долгу не останеться. / М.И. Клепиков. – М, 1976. – 256с.
543139
  Кордонська А.В. Земля в долі людини (з асоціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 16/18 (236/238). – С. 11-26
543140
  Воробьева Мария Земля в илюминаторе : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 109 : Іл.
543141
  Аргутинская Л.А. Земля в крови : повесть / Л.А. Аргутинская. – Москва : Советский писатель, 1943. – 128 с.
543142
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 3-е изд. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 47 с.
543143
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – Саратов : ОГИЗ, 1947. – 48с.
543144
  Гурев Г.А. Земля в мировом пространстве / Г.А. Гурев. – Москва : ГИКПЛ, 1950. – 144 с.
543145
  Якубовский И.И. Земля в огне / И.И. Якубовский. – М, 1975. – 567с.
543146
  Стадник М. Земля в огне. / М. Стадник. – Минск, 1952. – 471с.
543147
  Якубовский И.И. Земля в огън / И.И. Якубовский. – София, 1976. – 535с.
543148
  Золотарев В.А. Земля в опасности / В.А. Золотарев, Г.В. Сдасюк. – Москва, 1989. – 46с.
543149
  Брыкин Н.а. Земля в плену / Н.а. Брыкин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.-М., 1931. – 351с.
543150
  Брыкин Н.А. Земля в плену. Стальной Мамай / Н.А. Брыкин. – Л., 1969. – 696с.
543151
  Гурницький К.І. Земля в польоті / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1981. – 88с.
543152
  Чивилихин А.Т. Земля в пути : Избранное / А.Т. Чивилихин. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 158с.
543153
  Филиппов Е.М. Земля в развитии / Е.М. Филиппов. – Киев : Радянська школа, 1989. – 191,[1] с., [8] л. цв. ил. – ISBN 5-330-00748-8
543154
  Галкин И.Н. Земля в сейсмических лучах / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1979. – 151с.
543155
  Малюга Н. Земля в системі бухгалтеорського обілку: визнання, оцінка, методика відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-21.
543156
  Авсеенок А.А. Земля в снегу / Авсеенок А.А. – Москва : Мысль, 1971. – 191с., [8] л. ил. : ил.
543157
  Браун Н.Л. Земля в цвету / Н.Л. Браун. – Л., 1955. – 319с.
543158
  Бусыгин Н.И. Земля в цвету / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1960. – 60с.
543159
   Земля в цвету. – Кустанай, 1960. – 187 с.
543160
  Ким Ден Ше Земля в цвету / Ким Ден Ше. – Ташкент, 1974. – 58с.
543161
  Гончаров Н.И. Земля в цвету / Н.И. Гончаров. – Минск, 1983. – 63с.
543162
   Земля в цвету. – Москва, 1985. – 48 с.
543163
  Журлива О. Земля в цвіту / О. Журлива. – К., 1964. – 75с.
543164
   Земля в цвіту.. – Одеса, 1967. – 180с.
543165
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. ЕГонзаго. – Изд. 4-е. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 303 с.
543166
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 88 с.
543167
  Василевська В. Земля в ярмі / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 351 с.
543168
   Земля Ван Димена. Погоня за Wildlife : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 86-93 : Фото
543169
  Шимкус В.А. Земля вас любит. / В.А. Шимкус. – М., 1963. – 108с.
543170
  Кочевский В.В. Земля вдохновения / В.В. Кочевский. – М, 1966. – 115с.
543171
  Копиленко О. Земля велика / О. Копиленко. – Київ, 1957. – 284 с.
543172
  Рудерман М.И. Земля весенняя / М.И. Рудерман. – Москва, 1958. – 107с.
543173
  Дяченко М. Земля веснаров : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 25-87. – ISSN 0131-8136
543174
  Діброва М.Я. Земля віддячує дбайливим / М.Я. Діброва, К.С. Михайлов. – Одеса, 1981. – 64с.
543175
   Земля во Вселенной. – Москва : Мысль, 1964. – 491 с.
543176
  Ефремов Ю.Н. Земля во Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
543177
  Имерманис А.А. Земля во вселенной одна : стихи и поэмы / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
543178
   Земля восхода.. – Хабаровск, 1979. – 847с.
543179
  Шостко В.В. Земля вращается / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1965. – 146с.
543180
  Никольская Т.Н. Земля вятичей. / Т.Н. Никольская. – М, 1981. – 296с.
543181
  Мамаева Ирина Земля Гай : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.55-98. – ISSN 0012-6756
543182
  Санченко А. Земля Георгія : повісті / Антон Санченко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 415, [1] с. – ISBN 978-617-679-227-7
543183
  Ткачев Н.И. Земля героев : [стихи] / Ткачев Н.И. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд-во, 1966. – 32 с. : портр
543184
   Земля героев : очерки о фронтовиках. – Москва : газ. "Красная звезда", 1972. – 80 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 12 (324))
543185
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1965. – 172с.
543186
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1969. – 127с.
543187
  Міщенко Д.О. Земля гонить соки : Повісті та оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1976. – 144с.
543188
  Харпер Ф. Земля Гончаров / Ф. Харпер. – М, 1961. – 287с.
543189
  Собесяк Юзеф Єгоров Рышард Земля горит / Собесяк Юзеф Єгоров Рышард. – Москва, 1965. – 403с.
543190
  Собесяк Юзеф Єгоров Ришард Земля горить / Собесяк Юзеф Єгоров Ришард. – Київ, 1965. – 365с.
543191
  Валеев Р. Земля городов / Р. Валеев. – Москва, 1979. – 351с.
543192
  Валеев Р.Ш. Земля городов / Р.Ш. Валеев. – Свердловск, 1990. – 448с.
543193
  Золотов В.А. Земля горячая / В.А. Золотов. – М., 1972. – 463с.
543194
  Золотов В.А. Земля горячая : роман / В.А. Золотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 440с.
543195
   Земля гранатового дерева.. – М., 1980. – 574с.
543196
  Колыхалов В. Земля граничит с небом / В. Колыхалов. – Москва, 1976. – 92с.
543197
  Сидоров В. Земля Григория Сороки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0869-8171
543198
  Кулинич П. Земля громадам - назавжди. І це повинні зрозуміти земельні та інщі чиновники // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 1992-9277
543199
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1950. – 192с.
543200
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1958. – 191с.
543201
  Гончар О.Т. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1966. – 271с.
543202
  Гончар О. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1975. – 253с.
543203
  Гончар О.Т. Земля гуде : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1979. – 149с.
543204
  Гончар О. Земля гудит / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 240с. – (Б-ка украинской советской прозы)
543205
  Турков Г. Земля далекосхідна : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 10-12. – ISSN 0868-4790
543206
  Базилевський В.О. Земля двох морів : поезії / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 158 с.
543207
  Кузьменко М. Земля Дерев : [роман] / Микола Кузьменко. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 269, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2669-44-2
543208
  Гаврилкин Л.И. Земля детей наших : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 311 с.
543209
  Дудкін Іван Земля дітей : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 142-147 : Фото
543210
  Ромашов А.П. Земля для всех / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1986. – 140с.
543211
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
543212
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 31-35.
543213
  Дрофань А.П. Земля для квітів / А.П. Дрофань. – Київ, 1968. – 171с.
543214
  Падерин Г.Н. Земля для настоящих мужчин / Г.Н. Падерин. – М, 1981. – 71с.
543215
  Джалагония Н. Земля для цветов : стихи и поэма / Н. Джалагония; авториз. пер. с груз. А.Балина и Ю.Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
543216
  Перрье Э. Земля до исторического времени / Э. Перрье. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 320с.
543217
  Кешоков А.П. Земля добра и винограда : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1973. – 255 с.
543218
   Земля добра и света.. – Душанбе, 1980. – 195с.
543219
   Земля добрых людей.. – Ташкент, 1970. – 288с.
543220
  Быкадоров М.Д. Земля долгожителей / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1974. – 96с.
543221
  Фадеев А.В. Земля Домская / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1952. – 171с.
543222
  Байдебура П.А. Земля донецька : новели / Павло Байдебура. – Київ ; Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 43 с. : іл.
543223
  Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке / А.П. Пронштейн. – Ростов-на-Дону, 1961. – 376с.
543224
   Земля донская.. – 2-е изд. испр. – Ростов-на-Дону., 1978. – 207с.
543225
  Швер Бернд Земля драконов и вулканов / Швер Бернд, Кэннон Браун // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
543226
  Матвеев К.П. Земля Древнего Двуречья : (мифы, легенды, находки и открытия) / К.П. Матвеев, А.А. Сазонов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 158с. – (Эврика)
543227
  Львов М.Д. Земля друзей / М.Д. Львов. – Алма-Ата, 1970. – 224с.
543228
  Степаненко В.И. Земля Ево-яхи / В.И. Степаненко. – М., 1987. – 352с.
543229
  Ганн Ю. Земля ее атмосфера и гидросфера / Ю. Ганн. – Санкт-Петербург, 1902. – 301с.
543230
  Гратт Г. Земля жаворонков : проза: роман / окончание. Начало в № 4, 2012 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-127. – ISSN 0012-6756
543231
  Гильзенбах Р. Земля жаждет / Р. Гильзенбах. – М., 1964. – 358с.
543232
  Боровиков Г.Ф. Земля жаждет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1986. – 286с.
543233
  Савиных В.П. Земля ждет и надеется / В.П. Савиных. – 2-е изд. – Пермь, 1990. – 253с.
543234
  Волгина Т. Земля желанная / Т. Волгина. – Київ, 1947. – 80с.
543235
   Земля женщин // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 44-45 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
543236
  Поліщук В.П. Земля живе людиною / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1975. – 35с.
543237
  Фольварочний В.І. Земля жижиянових правнуків / В.І. Фольварочний. – К, 1980. – 112с.
543238
  Чабанівський М.І. Земля журавлиних ключів : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 272 с.
543239
  Жуков Борис Земля журавля : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 156-163 : Фото, карта
543240
   Земля з іменем.. – Ужгород, 1985. – 358с.
543241
  Белінська А. Земля з розстроченням платежу. Земля в розстрочку: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
543242
  Дворниченко Н.Е. Земля за Байкалом : памятные места Чит. обл. / Дворниченко Н.Е. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – 160 с., [4] л. ил.
543243
  Песков В.И. Земля за океаном / В.И. Песков, Б. Стрельников. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 287с.
543244
  Кравченко Л.К. Земля за холмом / Л.К. Кравченко. – Новосибирск, 1988. – 528с.
543245
   Земля заботы нашей. – М., 1984. – 64с.
543246
  Бородкин С Ю. Земля заветная / С Ю. Бородкин, . – М., 1987. – 527с.
543247
  Шток И.В. Земля Замоскворецкая / И.В. Шток. – М, 1973. – 40с.
543248
  Упіт А.М. Земля зелена / Андрій Упіт;. – Київ, 1954. – 655 с.
543249
  Упіт А.М. Земля зелена : роман / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1970. – 781 с.
543250
  Упіт А. Земля зелена : роман / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1971. – 781 с.
543251
  Упит А.М. Земля зеленая / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Рига : Латгостиздат, 1948. – 834 с.
543252
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Москва : Советский писатель, 1949. – 931 с.
543253
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; Андрей Улит ; пер. с латыш. К. Козловской и Е. Кондратьевой. – Москва : Латгосиздат, 1977. – 685 с.
543254
  Гришкевич А. Земля зовет / А. Гришкевич, Н. Щербаков. – Псков, 1947. – 64с.
543255
  Колос Л. Земля зовет / Л. Колос. – Чита, 1949. – 139с.
543256
  Новиков С.Н. Земля зовет / С.Н. Новиков. – Москва, 1963. – 118с.
543257
  Исаков А.М. Земля зовет / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1970. – 120с.
543258
  Торопов И.Г. Земля зовется Пармой : повести / Иван Торопов ; перевод с коми С. Панкратова ; худож. А.В. Мошев. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1978. – 320 с. : ил.
543259
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : роман / Ж. Амаду ; сокр. пер. с исп. М. Рожицыной-Гандэ. – Москва : Госиздательство иностранной литературы, 1948. – 435 с.
543260
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : (Город Ильеус) : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. И. Тыняновой ; ред. Ю. Карасев. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. – 360 с.
543261
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : (Город Ильеус) : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. И. Тыняновой ; [худож. Н. Г. Богданец]. – Ч. 2. – Киев : Урожай, 1982. – 361с. : ил.
543262
  Канивец В.В. Земля и воля / В.В. Канивец. – М, 1985. – 672с.
543263
  Черниченко Ю.Д. Земля и воля / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1991. – 252с.
543264
   Земля и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 287 с.
543265
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1995
543266
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1995
543267
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1995
543268
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1995
543269
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1995
543270
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1995
543271
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1996
543272
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1996
543273
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1996
543274
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1996
543275
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1996
543276
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1996
543277
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1997
543278
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1997
543279
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1997
543280
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1997
543281
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1997
543282
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1997
543283
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1998
543284
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1998
543285
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1998
543286
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1999
543287
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1999
543288
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1999
543289
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1999
543290
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1999
543291
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1999
543292
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2000
543293
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2000
543294
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2000
543295
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2000
543296
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2000
543297
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2000
543298
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2001
543299
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2001
543300
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2001
543301
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2001
543302
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2001
543303
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2001
543304
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2002
543305
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2002
543306
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2002
543307
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2002
543308
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2002
543309
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2002
543310
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2003
543311
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2003
543312
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2003
543313
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2003
543314
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2003
543315
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2003
543316
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2004
543317
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2004
543318
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2004
543319
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2004
543320
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2004
543321
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2004
543322
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2005
543323
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2005
543324
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2005
543325
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2005
543326
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2005
543327
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2005
543328
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2006
543329
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2006
543330
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2006
543331
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2006
543332
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2006
543333
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2006
543334
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2007
543335
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2007
543336
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2007
543337
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2007
543338
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2007
543339
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2007
543340
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2008
543341
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2008
543342
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2008
543343
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2008
543344
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2008
543345
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2008
543346
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2009
543347
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2009
543348
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2009
543349
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2009
543350
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2009
543351
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2009
543352
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2010
543353
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2010
543354
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2010
543355
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2010
543356
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2010
543357
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2010
543358
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2011
543359
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2011
543360
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2011
543361
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2011
543362
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2011
543363
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2011
543364
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2012
543365
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2012
543366
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2012
543367
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2012
543368
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2012
543369
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2012
543370
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2013
543371
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2013
543372
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2013
543373
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2013
543374
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2013
543375
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2013
543376
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2014
543377
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2014
543378
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2014
543379
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2014
543380
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2014
543381
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2014
543382
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2015
543383
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2015
543384
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2015
543385
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2015
543386
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2015
543387
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2015
543388
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2016
543389
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2016
543390
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2016
543391
  Астапов Ю.М. Земля и гравитация : познание фигуры планеты с древних времен и до наших дней / Астапов Ю.М. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – 188 с. – ISBN 5-7038-0889-8
543392
  Калинин А.В. Земля и гроздья / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1972. – 782 с.
543393
  Елкин А.С. Земля и грозы: Очерк творчества М. Алексеева / А.С. Елкин. – Москва, 1976. – 311с.
543394
  Миллер Л.Е. Земля и дом / Л.Е. Миллер. – М, 1986. – 174с.
543395
  Радов Г.Г. Земля и души / Г.Г. Радов. – М., 1966. – 126с.
543396
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение / А.А. Михайлов. – Москва : Наука, 1984. – 79с.
543397
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение. / А.А. Михайлов. – Москва, 1984. – 79с.
543398
  Новорусский М.В. Земля и ее жизнь. / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 163с.
543399
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т.1. – 1877. – X, 651, 17, 4 с.
543400
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 1 : Живописная Америка. – 1877. – X, 651, 17, 4 с.
543401
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 4 : Живописная Азия и Австралия. – 1879. – [6], 395 с.
543402
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург
Т. 4 : Америка. – 1897. – 402, [2] с. – Дефект. кн.: відс. тит. лист
543403
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург
Т. 4 : Америка.; Азия. – 1897. – 402, 382 с. – Відс. тит. лист і стор. - 383-390 [1]
543404
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; под ред. Ф. Груздева. – посл. немецк. изд. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Т. 2 : Живописная Азия. – 1898. – 390, [3] с. – В 4-х томах
543405
  Гельвальд Ф. фон Земля и ее народы : пер. с послед. [4] нем. изд. : в 4 т. / под ред. Ф. Груздева. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин
[Т. 2] : Живописная Азия. – 1898. – [4], 390, [1] с. : 130 ил., 1 л. карт.
543406
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; под ред. Ф. Груздева. – посл. немецк. изд. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Т. 3 : Живописная Европа. – 1898. – 718 с. – В 4-х томах
543407
  Гельвальд Фридрих фон Земля и ея народы : пер. с нем. / Фридрих фон-Гельвальд ; gод ред. Ф. Груздева, ред. журн. "Природа и люди". – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин
[Т. 3] : Живописная Европа. – 1898. – [4], II, 397, [2] с. : Карта, ил.
543408
  Ратцель Ф. Земля и жизнь / Ф. Ратцель. – С-Пб
Т. 1. – 264 с.
543409
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : сравнительное землеведение / Ф. Ратцель; соч. Ф. Ратцеля ; единственный разрешенный автором и издателем оригинала перевод под ред. П.И. Кротова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение". – (Всемирная география)
Т. 1. – 1905. – 734 с.
543410
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1906. – 730с.
543411
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1909. – 736с.
543412
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – К, 1926. – 60с.
543413
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – Киев, 1927. – 39с.
543414
  Соболев Д Земля и жизнь / Д Соболев. – К, 1928. – 75с.
543415
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – Москва : АН СССР, 1963. – 174с.
543416
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 239с.
543417
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – Москва, 1975. – 366с.
543418
  Спринчан В.Б. Земля и звезды / В.Б. Спринчан. – Минск, 1981. – 46с.
543419
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 383с.
543420
  Щасная Л.И. Земля и звезды / Л.И. Щасная. – Минск, 1987. – 126 с.
543421
  Шевков С.Д. Земля и звезды. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1962. – 48с.
543422
  Али-Заде Земля и землетрясения : попул. очерк / А.А. Али-Заде ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : Изд-во и тип. Изд-ва АН УзССР, 1950. – 88 с. – Библиогр.: с. 86-87
543423
  Али-Заде Земля и землетясения / Али-Заде. – Ташкент, 1950. – 88с.
543424
   Земля и земляки.. – Симферополь, 1981. – 173с.
543425
  Прасолов А.Т. Земля и зенит. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1968. – 71с.
543426
  Вагнер Н.П. Земля и золото / Н.К. Вагнер (Кот-Мурлыка) [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. скл. кн. маг. "Наша жизнь", 1906. – 67 с. – Без. тит. л., описан по обл.
543427
  Грэд А. Земля и крестьянин в Японии / А. Грэд. – М., 1954. – 360с.
543428
  Фераун М. Земля и кровь / М. Фераун. – Москва, 1965. – 256 с.
543429
   Земля и кровь.. – М., 1983. – 524с.
543430
  Федоренко Н.Т. Земля и легенды Китая / Н.Т. Федоренко. – М., 1961. – 251с.
543431
  Реклю Элизе Земля и люди. – Санкт-Петербург
Т. 3, кн. 2. – 555 с.
543432
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5. – 1881
543433
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5, кн. 2. – 1881
543434
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. – Санкт-Петербург
Т. 7 : Восточная Азія. Китайская имперія, Корея и Японія. – 1885. – 696с. : Іл., карта
543435
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1892
543436
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. – Санкт-Петербург
Т. 16 : Соединенные Штаты. – 1896. – 663с. : Іл.
543437
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 3 и 4. Кн. 2. – 1898. – 948с.
543438
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5. Кн. 3 : Северо-Атлантический океанъ-Бельгія-Великое герцогство Люксембург-Нидерланды-Данія-Скандинавскій полуостров: Норвегія и Швеція.- Острова европейского Ледовитого океана.- Европейская Россія. – 1898. – 1206с. : Іл.
543439
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 6 и 7. Кн.4 : Азіатская Россія. – 1898. – 847.892с. : Іл.
543440
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 8 и 9. Кн. 5 : Индія и Индо-Китай. Передняя Азія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Персія, Азіатская Турція и Аравія. – 1899. – 919.878с.
543441
  Реклю Элизе Земля и люди : 19 томов в 10 книгах. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 10,11; Кн. 6. – 1899. – 823с.
543442
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 18-19, Кн.10. – 1901. – 710с.
543443
   Земля и люди : географический календарь 1958. – Москва : Географгиз, 1957. – 290с.
543444
  Рябов И.А. Земля и люди / И.А. Рябов. – М., 1959. – 250с.
543445
  Варно В.А. Земля и люди / В.А. Варно. – Минск, 1963. – 155с.
543446
   Земля и люди. – Москва : Колос
Вып. 2. – 1964. – 164 с. : ил.
543447
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – Москва, 1968. – 159с.
543448
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 207с.
543449
  Вашанов В.А. Земля и люди : использование земельных ресурсов в условиях научно-технической ревалюции / В.А. Вашанов, П.Ф. Лойко. – Москва : Международные отношения, 1975. – 200 с.
543450
   Земля и люди : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1977
543451
   Земля и люди : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1981
543452
   Земля и люди. – Москва : Художник РСФСР, 1982. – 192 с.
543453
   Земля и люди : каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1983. – 16 с.
543454
   Земля и люди. – Москва, 1984. – 23с.
543455
  Выходцев П.С. Земля и люди / П.С. Выходцев. – Москва, 1984. – 366 с.
543456
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – Тула, 1984. – 190с.
543457
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – М, 1987. – 368с.
543458
   Земля и люди.. – Москва, 1963. – 303с.
543459
  Коняшкин Р.А. Земля и люди. / Р.А. Коняшкин, Ш.А. Булатов. – Абакан, 1964. – 116с.
543460
   Земля и люди.. – Москва : Мысль, 1967. – 303с.
543461
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1972
543462
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1974
543463
   Земля и люди. 1977 : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1977
543464
   Земля и люди. 1978 : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1978
543465
   Земля и люди. 1980 : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1980
543466
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 1-2, кн. 1. – 1898. – 912с.
543467
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 12-13, Кн. 7. – 1899. – 682,759с.
543468
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 14. – 1900. – 618с.
543469
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 16-17, Кн. 9. – 1900. – 819с.
543470
   Земля и люди: Всесоюзная худ. выставка. Каталог.. – Москва : Советский художник, 1984. – 72 с.
543471
  Бублейников Ф.Д. Земля и маятник / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Детгиз, 1957. – 123,5с.
543472
  Никольский А.М. Земля и мир животных : (география животных) : с 16 отд. табл. и 10 рис. и 1 картою в тексте / [соч.] А.М. Никольского , орд. проф. Имп. Харьковского ун-та. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1905. – VIII, 9-284 с., XVI табл. : ил., карт. – Прилож. к журналу "Весник и Библиотека самообразования". – Библиогр. в предисл. – (Библиотека самообразования ; январь 1905)
543473
  Никольский А.М. Земля и мир животных : (география животных) : с 16 отд. табл. и 10 рис. и 1 картою в тексте / [соч.] А.М. Никольского , орд. проф. Имп. Харьковского ун-та. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1911. – VIII, 9-284 с., XVI табл. : ил., карт. – Библиогр. в предисл. – (Библиотека самообразования)
543474
  Аристов Г.А. Земля и море : научно-поп. очерк / Г.А. Аристов ; под ред. К.Л. Баева. – Москва : Военгиз, 1947. – 120 с. – Библиогр.: с. 119
543475
  Лацис В.Т. Земля и море : повесть о простых людях, искавших свое счастье / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 224 с.
543476
  Гнеушев В.Г. Земля и море / В.Г. Гнеушев. – Москва, 1966. – 95с.
543477
   Земля и мужество.. – М., 1981. – 279с.
543478
  Бублейников Ф.Д. Земля и мятник. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1954. – 119с.
543479
   Земля и на ней человек. – Саратов, 1985. – 111 с.
543480
  Сирге Р.Ю. Земля и народ : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 700 с.
543481
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Рудольф Сирге;. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 639 с.
543482
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. – 3-е изд. – Таллинн : Ээсти раамат, 1984. – 656 с.
543483
  Панов А.Н. Земля и небо / А.Н. Панов. – Симферополь : Пролетарий, 1925. – 69 с.
543484
  Купер С.А. Земля и небо / С.А. Купер. – Тблиси, 1944. – 105с.
543485
  Гурев Г.А. Земля и небо / Г.А. Гурев. – 3-е изд. – Москва : Издательство Московского Планетария, 1946. – 152 с.
543486
  Зигель Ф.Ю. Земля и небо / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Госкультпросветиздат, 1957. – 11с.
543487
  Гетманчук О.И. Земля и небо / О.И. Гетманчук. – Воронеж, 1974. – 78с.
543488
  Ошанин Л.И. Земля и небо / Л.И. Ошанин. – Ярославль, 1975. – 191с.
543489
  Гарма Д. Земля и небо // Мы втроем : роман / Б. Няма. – М., 1983. – С. 255-362
543490
  Артамонов В.И. Земля и небо Водопьянова : о герое Сов. Союза М.В. Водопьянове / Артамонов В.И. – Москва : Политиздат, 1991. – 124, [2] с. : ил. – (Герот Сов. Родины)
543491
   Земля и песня.. – М., 1983. – 175с.
543492
  Баев К.Л. Земля и планеты. / К.Л. Баев. – Москва-Л., 1950. – 56с.
543493
  Брагин А.И. Земля и сердце / А.И. Брагин. – М., 1963. – 108с.
543494
  Попов В.Н. Земля и совесть. / В.Н. Попов. – Барнаул., 1968. – 109с.
543495
  Аристов Г.А. Земля и солнце : очерк / Г.А. Аристов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 47 с.
543496
  Штурман М. Земля и солнце : стихи / Марк Штурман; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1972. – 88 с.
543497
  Войнилович П.В. Земля и Солнце / П.В. Войнилович, И.Ф. Шевляков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 80 с.
543498
  Силкин Б.И. Земля и Солнце / Б.И. Силкин. – Москва : Просвещение, 1967. – 101 с.
543499
  Гербертсон А.Ф. Земля и труд человека / А.Ф. Гербертсон. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1921. – 126с.
543500
   Земля и фабрика.. – Москва. – 351с.
543501
   Земля и фабрика.. – Москва, 1928. – 427с.
543502
   Земля и фабрика.. – Москва, 1929. – 340с.
543503
  Фиш Г.С. Земля и хлеб / Г.С. Фиш. – Москва : Советский писатель, 1956. – 398с.
543504
  Тихонов Федор Матвеевич Земля и хлеб / Тихонов Федор Матвеевич. – Москва : Советский писатель, 1965. – 790с.
543505
   Земля и хлеб. – Москва, 1978. – 312с.
543506
  Бронштейн М.Л. Земля и хозрасчетные отношения / М.Л. Бронштейн. – М, 1978. – 168с.
543507
  Аржанов С.П. Земля и человек : очерки физической географии / С.П. Аржанов. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 183 с. – (Библиотека естествознания)
543508
  Каменецкий И.С. Земля и человек : Географическая хрестоматия / И.С. Каменецкий. – Москва, 1937. – 443с.
543509
  Фосс И.Э. Земля и человек / И.Э. Фосс. – М., 1988. – 110с.
543510
  Броунов П.И. Земля и явления, на ней происходящие : Из "Настольной книги для народа", изданной на средства Изд. о-ва при учрежденной по высочайшему повелению министром народного просвещения Постоянной комиссии по устройству народных чтений / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Катанского и К*, 1891. – 63 с. : ил., карт.
543511
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.
543512
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча : [повесть] / Георгий Марков ; худож. В. Аверкиев. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1979. – 91 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
543513
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча. Завещание : рассказ, повесть / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 96 с.
543514
  Шульц С.С. мл. Земля из космоса / С.С. мл. Шульц. – Ленинград : Недра, 1984. – 115с.
543515
  Погодин Р.П. Земля имеет форму репы / Р.П. Погодин. – Л., 1989. – 204с.
543516
  Вехов Н.В. Земля императора Николая II, или тайна выдающегося географического открытия : История географических открытия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 43-53 : Фото, карти
543517
   Земля Иркутская.. – Иркутск, 1967. – 447с.
543518
  Осипов И.З. Земля искателей / И.З. Осипов. – М, 1974. – 430с.
543519
  Шульга М. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання / М. Шульга, В. Уркевич // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.593-600
543520
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 624 с.
543521
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1984. – 623 с.
543522
  Сюндюков І. Земля і воля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 190/191). – С. 21


  Досвід аграрних перетворень в Україні: 100 років тому.
543523
  Сюндюков І. Земля і воля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 21


  Досвід аграрних перетворень в Україн: 100 років тому.
543524
  Цебрій І.В. Земля і Всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 59-69. – ISSN 2075-1443
543525
  Брюгген В.О. Земля і люди / В.О. Брюгген. – Київ, 1973. – 187с.
543526
  Ткач М.М. Земля і люди : поезії / Микола Ткач ; [відп. ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2013. – 187, [9] с. : портр. – ISBN 978-966-579-392-2
543527
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1995
543528
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1995
543529
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1995
543530
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1995
543531
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1995
543532
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1995
543533
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1996
543534
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1996
543535
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1996
543536
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4/5. – 1996
543537
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1997
543538
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1997
543539
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1997
543540
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1997
543541
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1997
543542
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1997
543543
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1999
543544
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1999
543545
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1999
543546
  Стоян М. Земля і люди. / М. Стоян. – К., 1958. – 104с.
543547
  Терниченко А. Земля і людина : (Популяpно-науковий пpиpодописний наpис) / А. Терниченко. – Київ : Гpунт, 1918. – 31с. : з мал. – (Науково- популярна бібліотека ; Ч.1)
543548
  Сірге Р.Й. Земля і народ / Рудольф Сірге ;. – 3-е изд. – Київ, 1973. – 568 с.
543549
  Волков О.М. Земля і небо / О.М. Волков. – Київ : Дитвидав УРСР, 1961. – 186 с.
543550
  Тимченко В.П. Земля і небо наяву : поезії / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2015. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-652-053-5
543551
  Ганулич В.К. Земля і Слово : повість-версія / Володимир Ганулич. – Львів : Сполом, 2014. – 86, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-665-919-024-6


  У пр. № 1697956 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 22.05. 2015 р.
543552
  Мягмар Д. Земля і я / Д. Мягмар. – К., 1970. – 88с.
543553
  Марков Г.М. Земля Івана Єгоровича. Оповідання та повісті. / Г.М. Марков. – Київ, 1979. – 192 с.
543554
  Білокінь О. Земля із Шевченкової могили: символьна семантика та конотативні нашарування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
543555
  Мостяєв О. Земля й історія // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 63-69. – ISBN 966-530-115-2
543556
  Ярмолюк М.Я. Земля його батька / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1981. – 288 с.
543557
  Сюндюков І. Земля його любові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 8


  Максиміліан Волошин - про історичну долю Криму.
543558
  Баев К.Л. Земля как небесное тело : с 14 рисунками / К.Л. Баев. – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 71 с.
543559
  Пальм А. Земля как средство производства и вопросы ее оптимизации (на прим. Эстонской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Пальм А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 32л.
543560
  Алтайский К.Н. Земля калмыцкая : переводы и стихи / К.Н. Алтайский. – Элиста : Калм. кн. изд., 1959. – 104 с.
543561
  Кокіна В. Земля Колумба // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-7


  Мандри по Америці, яку відкрив Колумб
543562
  Яковченко В.И. Земля колыбельная / В.И. Яковченко. – Москва, 1986. – 158с.
543563
  Касаткин Е П. Земля Кольцова / Е П. Касаткин. – Москва, 1966. – 87с.
543564
  Білик І.І. Земля Королеви мод : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 416 с.
543565
  Бардин В.И. Земля Королевы Мод / В.И. Бардин ; предисл. Г.А. Авсюка. – Москва : Мололдая гвардия, 1974. – 253 с., [16] л. ил. : ил.
543566
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1949. – 323с.
543567
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 52с.
543568
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 56с.
543569
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1950. – 308с.
543570
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1951. – 332с.
543571
  Волошин А. Земля Кузнецкая / А. Волошин. – Кемерово, 1969. – 564с.
543572
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1980. – 287с.
543573
   Земля Кузнецкая. – Кемерово, 1988. – 150,2с.
543574
  Яворский В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до наших дней. / В.И. Яворский. – М., 1973. – 78с.
543575
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1975. – 144с.
543576
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1978. – 143с.
543577
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1986. – 142,2с.
543578
  Ширяева Г.Д. Земля лунной травы / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1978. – 166 с.
543579
  Ширяева Г.Д. Земля лунной травы / Г.Д. Ширяева. – Москва : Современник, 1979. – 286с.
543580
  Шкавро Л.Г. Земля любви моей / Л.Г. Шкавро. – М, 1975. – 91с.
543581
  Чернеева А. Земля любимая / А. Чернеева. – Владивосток, 1954. – 136с.
543582
  Кондратов А.М. Земля людей - земля языков / А.М. Кондратов. – Москва, 1974. – 191с.
543583
  Сент-Экзюпери Земля людей : [пер. с фр.] / Антеуан де Сент-Экзюпери. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 200 с.
543584
  Филиповский Н. Земля людей / Н. Филиповский. – Москва : Знание, 1976. – 224с.
543585
   Земля людей : книга для чтения. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1976. – 222 с.
543586
   Земля людей. – Москва
Вып. 2. – 1978. – 356с.
543587
   Земля людей. – М.
Вып. 6. – 1984. – 176с.
543588
  Маняк В.А. Земля людей : подільска повість / В.А. Маняк. – Київ, 1988. – 249 с.
543589
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
4. – 1981. – 224с.
543590
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа".Сборник статей. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1983. – 224с.
543591
   Земля людей. Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
3. – 1979. – 271с.
543592
  Мироненко В. Земля має стати реальним ринковим активом / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 15-19
543593
  Рижков В. Земля Мамаїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 20


  Стародавня Україна і татаро-монгольський Великий Степ.
543594
  Мамакаев М. Земля Мартана / М. Мамакаев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 173 с.
543595
  Майстровский М.Я. Земля мастеров : Очерки о народных художественных промыслах Калининской области / М.Я. Майстровский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 125 с.
543596
  Сычев С.В. Земля меж двух океанов / С.В. Сычев. – Москва : Мысль, 1983. – 140с.
543597
  Дружков Михаил Земля мертвецов : Большое путешествие / Дружков Михаил, Тягны-Рядно Александр // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 60-77 : Фото, карта
543598
  Глущенко В.Ф. Земля Мишки Демина / В.Ф. Глущенко. – М., 1962. – 160с.
543599
  Чумарна М.І. Земля між вогнями. / М.І. Чумарна. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94с.
543600
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / еонид Лапцуй; авториз. пер. с ненец. Л.Шкавро. – Москва, 1965. – 38 с.
543601
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / Леонид Лапцуй; авториз. пер. с ненец. Л.Шкавро. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1965. – 36 с.
543602
  Доризо Н.К. Земля моей первой любви / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1973. – 135с.
543603
  Авдеев В.Ф. Земля моих отцов : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев. – Москва : Моск. рабочий, 1949. – 223 с.
543604
  Паранук М. Земля моих отцов / М. Паранук. – Майкоп, 1956. – 127с.
543605
  Никаноркин А.И. Земля моих отцов / А.И. Никаноркин. – Киев, 1958. – 87с.
543606
  Руссков В.А. Земля моих отцов / В.А. Руссков. – Москва : Современник, 1982. – 416 с.
543607
  Мусатов А.И. Земля молодая / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 270с.
543608
  Лукницкий П.Н. Земля молодости / П.Н. Лукницкий. – Изд. 2-е. – Л., 1938. – 382с.
543609
  Лукницкий П.Н. Земля молодости / П.Н. Лукницкий. – М., 1984. – 528с.
543610
   Земля молодости.. – М., 1948. – 375с.
543611
  Лобан Н.П. Земля моя -- судьба моя. : романы / Н.П. Лобан; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 653 с.
543612
  Журавлев-Печорский Земля моя - Коми / Журавлев-Печорский. – Москва : Советская Россия, 1974. – 200с.
543613
  Ігнатенко М.І. Земля моя - мій дім : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1974. – 94 с.
543614
  Жестев М. Земля моя / М. Жестев. – Л, 1949. – 200с.
543615
  Михалев В.В. Земля моя / В.В. Михалев. – Белгород, 1961. – 55с.
543616
  Дудник И.А. Земля моя / И.А. Дудник. – Х., 1966. – 30с.
543617
  Сартаков С.В. Земля моя / С.В. Сартаков. – Москва, 1976. – 96с.
543618
  Зинченко Н.Ф. Земля моя / Н.Ф. Зинченко. – Ставрополь, 1978. – 124с.
543619
  Девин И.М. Земля моя : стихи / И.М. Девин; пер. с морд.-мокша И. Пиняева. – Саранск : Морд. кн. изд., 1978. – 127 с.
543620
  Девитте Ю.Ф. Земля моя Даурия / Ю.Ф. Девитте. – Иркутск, 1970. – 92с.
543621
  Небогатов М.А. Земля моя добрая: Лирика. / М.А. Небогатов. – Кемеровов, 1984. – 158с.
543622
  Гущин И.Н. Земля моя звездная : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95с.
543623
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – Воронеж, 1972. – 46с.
543624
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
543625
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
543626
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
543627
  Аверкин А.П. Земля моя родная : сборник песен / А.П. Аверкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1979. – 287 с. : ил.
543628
  Турчинська А.Ф. Земля моя, зоре моя : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 86 с.
543629
  Соловьев А.Н. Земля моя, Латгалия... / А.Н. Соловьев. – Рига, 1958. – 155с.
543630
  Шостко В.В. Земля моя, Родина / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1970. – 224с.
543631
  Шостка В.В. Земля моя, Родина / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1970. – 224с.
543632
   Земля моя.. – Саранск, 1985. – 350с.
543633
  Орач О. Земля на видноколі. / О. Орач. – К, 1968. – 64с.
543634
  Арутюнов Сергей Земля на вкус : Мировая еда. Марш-бросок.Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 54-57 : Іл., карта
543635
  Колоколов Б.Б. Земля на горизонте / Б.Б. Колоколов. – М., 1961. – 123с.
543636
  Мейс Джеймс Земля на крови // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 318-327. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
543637
  Мейс Д. Земля на крові // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 315-325. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  В Українi чимало говорять про важку спадщину тоталітаризму й геноциду, але реальних кроків до її щасливого майбутнього робиться дуже мало.
543638
  Ковалев В. Земля на ладони / В. Ковалев. – М, 1985. – 86с.
543639
   Земля на рассвете.. – М., 1981. – 495с.
543640
  Пестушко Валерій Земля набирає обертів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33
543641
  Глазков Ю.Н. Земля над нами / Ю.Н. Глазков. – М, 1986. – 120с.
543642
  Сладков Н.И. Земля над облаками. / Н.И. Сладков. – Л., 1972. – 288с.
543643
  Кордун В.М. Земля натхненна: Поезії / В.М. Кордун. – Київ, 1984. – 112 с.
543644
  Крошкин М.Г. Земля начинается в космосе / М.Г. Крошкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 213 с.
543645
  Никитин Ю.А. Земля наша велика и обильна... : Роман / Ю.А. Никитин. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 512с. – ISBN 5-699-05475-8
543646
  Березин А.Д. Земля наша Липецкая : фотоальбом / А.Д. Березин; [фото: И. Стин и др.] ; Липец. обл. орг. Союза журналистов СССР. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1974. – 447, [8] с. : ил.
543647
  Кутепов Н.И. Земля не прощает / Н.И. Кутепов. – Тула, 1965. – 251с.
543648
  Кудис Д.К. Земля не прощает. / Д.К. Кудис. – Горький, 1979. – 159с.
543649
  Савицкий А. Земля не расскажет : роман / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 384 с.
543650
  Падерин И.Г. Земля не терпит робких / И.Г. Падерин. – М, 1970. – 136с.
543651
  Чуев Ф.И. Земля небесная / Ф.И. Чуев. – М, 1979. – 150с.
543652
  Тумасов Б. Земля незнаемая. Зори лютые / Б. Тумасов. – М, 1986. – 620с.
543653
  Заяц В.А. Земля необетованна : фантастические повести / Владимир Заяц // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 215-342
543654
  Высоцкий С.А. Земля непокоренных : Вьетнамские репортажи / С.А. Высоцкий, И.С. Глазунов. – Москва : Воениздат, 1970. – 112с. : ил.
543655
  Мезенцев В.А. Земля неразгаданная / В.А. Мезенцев. – М, 1983. – 255с.
543656
  Сосенко М.Е. Земля нечерная моя / М.Е. Сосенко. – М., 1981. – 78с.
543657
  Ефетов М.С. Земля Новгородская / М.С. Ефетов. – М, 1983. – 127с.
543658
  Падерин Г.Н. Земля новых адресов / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1961. – 183с.
543659
  Моэм В.С. Земля обетованная / В.С. Моэм. – М, 1958. – 99с.
543660
  Брэгг М. Земля обетованная / М. Брэгг. – Москва, 1985. – 363с.
543661
  Шефер Юрген Земля обетованная : экономика / Шефер Юрген, Ферри Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 92-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
543662
  Колесников Ю.А. Земля обетованная...Роман. : роман / Ю.А. Колесников. – Москва : Советская Россия, 1973. – 320с.
543663
  Хохлачова Лилия Земля обетованная: дорога в Рай // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
543664
   Земля Обітована - безвізова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 73 : Фото
543665
  Первомайський Л.С. Земля обітована / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1927. – 107 с.
543666
  Первомайський Л.С. Земля обітована / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1930. – 88 с.
543667
  Мариненко Ю. Земля обітована (повість Олександра Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 182-192.
543668
  Колесников Ю.А. Земля обітованна...Роман. / Ю.А. Колесников. – Київ, 1979. – 286с.
543669
  Колесников Ю.А. Земля обітованна: Роман. / Ю.А. Колесников. – Харків, 1980. – 304 с.
543670
   Земля Олонхо.. – Москва, 1964. – 96 с.
543671
  Стриженюк С. Земля орлів / С. Стриженюк. – Одеса, 1960. – 104с.
543672
  Ефетов М.С. Земля отцов - земля детей / М.С. Ефетов. – М, 1978. – 96с.
543673
  Бытовой С.М. Земля отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1944. – 72с.
543674
  Яновский Ю. Земля отцов / Ю. Яновский. – Москва, 1944. – 152 с.
543675
  Апресян В.З. Земля отцов : док. повесть / В. Апресян. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 227 с.
543676
  Никитин В.М. Земля отцов / В.М. Никитин. – Пермь, 1958. – 112с.
543677
  Герасименко Ю.Г. Земля отцов : стихи / Ю.Г. Герасименко. – Москва, 1960. – 96 с.
543678
  Коляструк Н.Д. Земля отцов / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1964. – 324с.
543679
  Петров И.Ф. Земля отцов / И.Ф. Петров. – Омск, 1974. – 192с.
543680
  Семенов В.В. Земля отцов / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
543681
  Блинов В.И. Земля отцов / Виктор Блинов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1977. – 23 с. : 1 портр. – (Стихи поэтов Верхневолжья)
543682
  Акобиров Ю. Земля отцов : роман / Ю. Акобиров ; авториз. пед. с тадж. О. Марковой и Г. Маркова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381 с.
543683
  Акобиров Ю. Земля отцов : романы / Ю. Акобиров. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 416 с.
543684
  Тетцоев Т.Г. Земля отцов и сыновей : стихи и поэмы / Таймураз Тетцоев ;. – Москва : Современник, 1974. – 63 с.
543685
  Фролов Л.А. Земля отцов. / Л.А. Фролов. – М, 1971. – 151с.
543686
  Мережников Н.Я. Земля отцов. / Н.Я. Мережников. – М., 1975. – 110с.
543687
  Джумагельдієв Т. Земля пам"ятає все : роман и повести / Таркиш Джумагельдієв;. – Київ, 1982. – 280 с.
543688
  Данилов А.Е. Земля первого салюта / А.Е. Данилов. – М, 1979. – 97с.
543689
  Мурзиди К.П. Земля первой любви / К.П. Мурзиди. – Москва, 1964. – 272с.
543690
  Дрозд В.Г. Земля під копитами / В.Г. Дрозд. – Київ, 1981. – 254 с.
543691
  Дрозд В.Г. Земля під копитами / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 404 с.
543692
  Семчик В. Земля під охороною закону // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
543693
  Юсифли А. Земля Победы : стихи / Алияр Юсифли; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 80 с.
543694
  Калєтнік І. Земля повинна належити народу України // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 32-38.
543695
  Гинев Р. Земля под буркой. Наброски. / Р. Гинев. – Махачкала, 1973. – 114с.
543696
   Земля под колесами : ( Транспорт и охрана природы). – Москва : Знание, 1975. – 96с. – (Человек и природа)
543697
  Дрозд В.Г. Земля под копытами / В.Г. Дрозд. – Москва, 1983. – 398 с.
543698
  Шепард Ф. Земля под морем / Ф. Шепард. – М, 1964. – 252с.
543699
  Митрошенков В.А. Земля под небом / В.А. Митрошенков. – Москва, 1981. – 271с.
543700
  Митрошенков В.А. Земля под небом: Хроника жизни Ю. Гагарина / В.А. Митрошенков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 458с.
543701
  Титов Ростислав Юрьевич Земля под ногами : Роман / Титов Ростислав Юрьевич. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с.
543702
  Нийт Э. Земля полна открытий : стихи и поэма / Эллен Нийт ; авториз. пер. с эст. Ю.Мориц. – Москва : Советский писатель, 1964. – 92 с.
543703
  Джумагельдиев Т. Земля помнив все. : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва, 1978. – 462 с.
543704
  Джумагельдиев Т. Земля помнит все : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 332 с.
543705
  Джумагельдиев Т. Земля помнит все : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва, 1980. – 414 с.
543706
   Земля потомков Ермака.. – Иркутск, 1982. – 255с.
543707
  Ватаману Ион Земля поэта : соврем. молд. поэзия / Ватаману Ион; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 131 с.
543708
  Лесневский С.С. Земля поэта / С.С. Лесневский. – Москва : Правда, 1987. – 46 с.
543709
  Лекайн Н. Земля предков : роман / Н. Лекайн; пер. с марий В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 511 с.
543710
  Чуяко Д.Б. Земля предков : стихи / Джафар Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1982. – 48 с.
543711
  Лекайн Н. Земля предков : роман / Н. Лекайн; пер. с марий В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1985. – 464 с.
543712
  Славински П. Земля преображенная. / П. Славински. – София, 1960. – 327с.
543713
  Шебалин Ю.А. Земля просторов и подвигов / Ю.А. Шебалин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 304 с.
543714
   Земля Псковская. – Ленинград, 1972. – 190 с.
543715
  Арзуманян С.Х. Земля пылала / С.Х. Арзуманян. – Минск : Беларусь, 1974. – 283 с. – (Мемуары)
543716
  Иванченко А.С. Земля пяти солнц / А.С. Иванченко. – М, 1985. – 253с.
543717
  Ткаченко В.Д. Земля радіє сонцю : поезії / Валентина Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
543718
  Шолпо В.Н. Земля раскрывает свои тайны / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1979. – 160с.
543719
  Шолпо В.Н. Земля раскрывает свои тайны / В.Н. Шолпо. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 142с.
543720
  Кошечкин Сергей Земля родимая / Кошечкин Сергей. – Куйбышев, 1948. – 42с.
543721
  Азер-оглу Б. Земля Родины : стихи и поэма ["Песня ашуга"] : пер. с азерб. / Б. Азер-оглу. – Москва : Советский писатель, 1958. – 106, [5] с.
543722
  Рамазанов Г.З. Земля родная : стихи / Г.З. Рамазанов. – Уфа, 1954. – 72 с.
543723
  Кузнецов Е. Земля родная / Е. Кузнецов. – Сталино, 1954. – 56с.
543724
  Помозов Ю.ф. Земля родная / Ю.ф. Помозов. – Л., 1955. – 360с.
543725
  Лузгин В.Ф. Земля родная / В.Ф. Лузгин. – М., 1960. – 108с.
543726
  Ромадин Н.М. Земля родная / Н.М. Ромадин. – Москва, 1971. – 86с.
543727
  Лихачев Д.С. Земля родная : [кн. для учащихся] / Д.С. Лихачев. – Москва : Просвещение, 1983. – 256 с.
543728
  Алешкин А.В. Земля родная песни мне дала : (очерк творчества И.М. Девина) / А.В. Алешкин ; Науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. АССР. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1973. – 118 с.


  Девин Илья Максимович (20.07.1922—13.11.1998) — мокшанский писатель (поэт и прозаик). Родился в селе Старая Теризморга, ныне входящем в состав Старошайговского района Мордовии. Участник Великой Отечественной войны. Автор поэм «Инженеронь сёрмат» ...
543729
   Земля родная.. – М.-Л., 1939. – 284с.
543730
   Земля родная.. – М., 1952. – 80с.
543731
   Земля родная.. – Челябинск, 1958. – 324с.
543732
   Земля родная.. – Чита, 1967. – 10с.
543733
  Зурба А.П. Земля родниковая : повести и рассказы / А.П. Зурба. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с.
543734
  Михайлов Н.Н. Земля русская / Н.Н. Михайлов, 1947. – 295с.
543735
   Земля Русская.. – Москва-Л.
11. – 1944. – 72с.
543736
  Васильев И.А. Земля русская: (В памяти живут люди) / И.А. Васильев. – Ленинград, 1983. – 464с.
543737
  Кожевникова Екатерина Земля рыбаков и фьордов : география. Лофотенские острова / Кожевникова Екатерина, Миловский Алекс // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 40-44 : Фото
543738
  Горышин Г.А. Земля с большой буквы / Г.А. Горышин. – Москва-Л., 1963. – 304с.
543739
  Заплавный С.А. Земля с надеждой / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1975. – 351с.
543740
  Тимуров Р.М. Земля самаркандская / Р.М. Тимуров. – Москва : Советский художник, 1986. – 33с.
543741
  Обручев В.А. Земля Санникова : роман / В.А. Обручев. – Одесса : Маяк, 1986. – 247с. – (Морская библиотека)
543742
  Обручев В.А. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Архангельск, 1990. – 373-624с.
543743
  Обручев В.А. Земля Санникова : роман / Владимир Обручев. – Москва : АСТ, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-17-011986-8
543744
  Обручев В.А. Земля Санникова. Науч.-фантаст. роман / В.А. Обручев. – Ленинград-Москва, 1935. – 316с.
543745
  Обручев В.А. Земля Санникова. Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1953. – 295с.
543746
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1957. – 287с.
543747
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1982. – 304с.
543748
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман: Для сред. и ст. шк. возраста / В.А. Обручев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 284с.
543749
  Обручев В.А. Земля Санникова: Роман, рассказы и повести. / В.А. Обручев. – Томск, 1991. – 398с.
543750
  Обручев В.А. Земля Санникова: Роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1978. – 236с.
543751
  Обручев В.А. Земля Санникова; Плутония / В.А. Обручев. – Ашхабад, 1988. – 572с.
543752
  Обручев В.А. Земля Санникова; Плутония : научно-фантастические романы. / В.А. Обручев. – Москва : Наука, 1990. – 558с.
543753
  Коссио В.М. Земля Сахария : [роман] ; пер. с испанского / В.М. Коссио. – Москва : Прогресс, 1974. – 166 с.
543754
  Коссио В.М. Земля Сахария / В.М. Коссио. – Москва, 1974. – 166с.
543755
  Чистяков А.Ф. Земля свиданий. / А.Ф. Чистяков. – Л., 1971. – 79с.
543756
  Кожевников С.Е. Земля Сибирская / С.Е. Кожевников. – М., 1958. – 48с.
543757
  Укачин Б.У. Земля синего неба : стихи / Борис Укачин; пер. с алт. Б.Слуцкого. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
543758
  Гонак І.М. Земля сільськогосподарського призначення в Україні та монети криптовалют: можливості реального інвестування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 40-46. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
543759
  Василенко А. Земля скарбів / А. Василенко. – Київ, 1992. – 48с. – (Бібліотека українця ; N 2 ; 1 серія)


  Книга у малюнках - комікси.
543760
  Шаров Е.Л. Земля служит человеку / Е.Л. Шаров, Н.А. Титаренко. – М., 1986. – 98с.
543761
   Земля советская, родная.. – М., 1960. – 32с.
543762
   Земля Советская.. – М.-Л., 1950. – 514с.
543763
  Сат-Ок Земля Соленых Скал / Сат-Ок. – Москва, 1964. – 222с.
543764
  Сат-Ок Земля Соленых Скал. Таинственные следы / Сат-Ок. – Калининград, 1989. – 283 с.
543765
  Сат-Ок Земля солоних скель / Сат-Ок. – К., 1960. – 235с.
543766
  Каганець І. Земля Сонячного Вепра: Борія, Гіперборія, Вишня Борія // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 43-52
543767
  Вайсман Е. Земля соя / Е. Вайсман. – Калининград, 1964. – 40с.
543768
  Ткаченко А.С. Земля среди шторма / А.С. Ткаченко. – М., 1966. – 272с.
543769
  Руя В. Земля стрелков : патетич. мозаика / Валдис Руя; вольн. пер. с латыш. С.Христовского. – Рига : Авотс, 1984. – 117 с.
543770
  Сидоренко Н.Н. Земля судьбы моей... / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1963. – 142с.
543771
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.1 : Земля в світових просторах. Вулканічні явища. Землетруси. Суходил. – 1928. – 97с.
543772
   Земля та її життя. – Х.
2. – 1928. – 51с.
543773
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.3 : Океани та моря. – 1928. – 50с.
543774
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.4 : Атмосфера. Клімат. – 1928. – 43 с.
543775
   Земля та її походження.. – Х.
1. – 1928. – 43с.
543776
  Маракулін П.П. Земля та раціональне її використання / П.П. Маракулін. – К., 1983. – 64с.
543777
  Терехов В.П. Земля Тавриды / В.П. Терехов. – К., 1982. – 94с.
543778
  Адамович Б.С. Земля твоїх звершень : учням про Прод. прогр. СРСР / Б.С. Адамович. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94 с., 8 арк. іл. : іл.
543779
  Софронов А.В. Земля твоя / А.В. Софронов. – Москва, 1980. – 415с.
543780
  Пахневич Алексей Земля тетануров : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 110-117 : Фото, карта
543781
  Уорд Б. Земля только одна / Б. Уорд. – Москва : Прогресс, 1975. – 319с.
543782
  Делюсин Л.П. Земля тому, кто ее обрабатывает / Л.П. Делюсин. – М., 1961. – 120с.
543783
   Земля Тюменская : каталог. – Тюмень, Москва : Министерство культуры СССР, 1977. – [64] с.
543784
  Комаров В.И. Земля у двух океанов / В.И. Комаров. – Владивосток, 1975. – 159с.
543785
  Вергасов И.З. Земля у нас одна / И.З. Вергасов. – Київ, 1965. – 525с.
543786
  Моргун А.Д. Земля у нас одна... / А.Д. Моргун, В.Н. Жуляев. – К., 1986. – 140с.
543787
  Мисько П.А. Земля у нас такая : повести / Павел Мисько ; пер. с белорус.,авт. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 224 с.
543788
  Дмитриев Ю.Д. Земля у нас только одна / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1979. – 118,9с.
543789
  ЄремезінаТ Земля у пошуках призначення // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.20-22. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
543790
  Гор Альберт Земля у рівновазі. Екологія і людський дух = Earth in the balance. Ecology and the Huiman Spirit. : Пер. з англ. / Гор Альберт; Наук.-ред.рада укр. вид.: В.Вовк, С.Семенець.;ВГО "Україна.Порядок ден. на ХХІ ст. Ін-т стал. розвитку, Ін-т Інф. сусп. – Киев : Інтелсфера, 2001. – 404с. – ISBN 966-95735-5-6
543791
  Кулинич А. Земля у спадок // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 42-43
543792
  Бибка Т. Земля у спадок. Складнощі процедури оформлення права власності // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 14-15
543793
  Кулик Ю. Земля у спадок. що робити: спадкодавець розпочав процедуру приватизації земельної ділянки та не завершив її - помер? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 41-44
543794
  Нелеп В.М. Земля України і здоров"я нації / В.М. Нелеп, Л.В. Бойко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.20-26. – ISSN 2221-1055
543795
   Земля Улыпа.. – М., 1971. – 208с.
543796
   Земля Улыпа.. – М., 1980. – 447с.
543797
  Ткаченко Г. Земля уникне бюрократії та корупції // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 10


  З 1 січня державні акти скасовуються, а перехід прав на ділянки реєструватимуть нотаріуси.
543798
   Земля Федора Абрамова : сборник. – Москва : Современник, 1986. – 398, [1] с.
543799
  Рибалко К. Земля фермерського господарства: матеріальні та процесуальні акценти / К. Рибалко, К. Брек // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 5 (43), травень. – С. 39-44
543800
  Есипов В.К. Земля Франца-Иосифа / В.К. Есипов. – Архангельск, 1935. – 74 с. – (Острова Советской Арктики)
543801
  Бондаренко К. Земля цадиков // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 56-60
543802
  Виноградов С. Земля цветет : стихи / С. Виноградов. – Воронеж : Воронежское обласное книгоиздательство, 1951. – 66, [2] с.
543803
   Земля целинного подвига.. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
543804
  Большаков Л.Н. Земля Чердинцева / Л.Н. Большаков. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1987. – 158 с.
543805
  Чумаченко А. Земля через призму закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-46.
543806
  Джейкобс Шэрон Земля через фотообъектив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 32 : фото
543807
  Сорока С. Земля чк суспільне надбання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
543808
  Клименко Я.Д. Земля чудес / Я.Д. Клименко. – К., 1960. – 123с.
543809
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – М, 1964. – 192с.
543810
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – Ленинград, 1969. – 208с.
543811
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – Л, 1979. – 207с.
543812
   Земля щедрая и скупая. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
543813
  Шесталов Ю. Земля Югория / Ю. Шесталов. – Москва, 1985. – 127с.
543814
   Земля як антидепресант // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 10 : фото
543815
  Дієсперов В.С. Земля як головний природний ресурс сільських територій і країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 102-109
543816
  Драбчук Н.Ю. Земля як ключовий елемент ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств територіальних громад Івано-Франківської області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 105-114. – ISSN 2313-8246
543817
  Макаренко О.Ю. Земля як об"єкт використання для надрокористування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
543818
  Дрозд О.Ю. Земля як об"єкт земельних відносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 24-27.
543819
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
543820
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
543821
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України / М.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 176 с. – Бібліогр.: с. 150-175. – ISBN 978-966-667-640-8.


  У пр. № 1739457 напис: Вельмишановній Нелі Юріївні з повагою та вдячністю від автора. Підпис
543822
  Носік В.В. Земля як об"єкт права власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-40. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Присвячено актуальним питанням законодавчого визначення і закріплення поняття землі як юридичної категорії. Розглядаються проблеми правового режиму землі як об"єкта права власності Українського народу, правового режиму земельних ділянок як об"єктів ...
543823
  Настіна О.І. Земля як об"єкт права державної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 191-195.
543824
  Сидор В.Д. Земля як об"єкт правового регулювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 167-171
543825
  Ігнатова Л.Р. Земля як об"єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 70-76
543826
  Момотюк А.П. Земля як основний засіб виробництва у сільському господарстві // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
543827
  Настечко К.О. Земля як природний ресурс у правовому регулюванні земельних відносин в Україні // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 122-129
543828
  Бондар О.Г. Земля як суб"єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
543829
  Головченко В. Земля як унікальний об"єкт правовідносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 1992-9277
543830
  Блум Р.Д. Земля янтарная : книга о Латвии : [для сред. возраста] / Р.Д. Блум ; пер. с латыш. Т. Серковой ; рис. Л. Дурасова. – Москва : Детская литература, 1965. – 160с. : ил. – (Ты по стране идешь)
543831
  Татаренко Л.С. Земля Ярославны / Л.С. Татаренко. – Киев, 1980. – 413с.
543832
  Лера А.М. де Земля, где умереть / А.М. де Лера. – Москва, 1972. – 287с.
543833
  Шиманский М.Н. Земля, где я живу / М.Н. Шиманский. – Минск, 1980. – 95с.
543834
  Тендюк Леонід Михайлович Земля, де починаються дороги : Повість та оповідання: Для сер. і ст. шк. віку / Тендюк Леонід Михайлович; Іл. Євген Котляр. – Київ : Веселка, 1975. – 189с. : іл.
543835
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1972. – 750с.
543836
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1973. – 720с.
543837
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1974. – 703с.
543838
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1976. – 704с.
543839
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1984. – 688с.
543840
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1989. – 699с.
543841
  Воробйов Є.З. Земля, до запитання / Є.З. Воробйов. – Київ, 1986. – 653с.
543842
  Джеффрис Г. Земля, ее происхождение, история и строение / Г. Джеффрис. – Москва : Иностранная л-ра, 1960. – 485с.
543843
  Белоусов В.В. Земля, её строение и развитие / В.В. Белоусов. – Москва : АН СССР, 1963. – 152 с. : ил., карт.; 3 л. схем. и карт. – Библиогр.: с. 150-151. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
543844
  Бончковский В.Ф. Земля, ее фигура и физические свойства : Современные взгляды в историческом развитии / В.Ф. Бончковский, Ф.Д. Бублейников; Ред. Зисман Г.А. – Москва : Госиздат технико-теоретической лит-ры, 1956. – 252с.
543845
  Пойнтинг Дж. Земля, ее форма, размеры, вес и вращение / Дж. Пойнтинг; под ред. А.Р. Орбинского. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 84 с.
543846
  Малохаткин И.И. Земля, зажженная росой. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1966. – 60с.
543847
  Осадчук П.І. Земля, зігріта любов"ю : лірика / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1978. – 126 с.
543848
  Коняев Н.М. Земля, которая помнит все. / Н.М. Коняев. – Л, 1982. – 175с.
543849
  Ризов Д.Г. Земля, которую я любил / Д.Г. Ризов. – Пермь, 1968. – 36с.
543850
  Уиппл Ф. Земля, Луна и планеты : пер. с англ. / Ф. Уиппл. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 270 с.
543851
  Уиппл Ф. Земля, Луна и планеты : пер. с англ. / Ф. Уиппл. – Москва : Наука, 1967. – 252 с.
543852
  Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы / Й. Дворжак. – Пер.с чешского. – Киев : Вища школа, 1989. – 236с.
543853
  Фотьев Н.И. Земля, на которой стою / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1973. – 240с.
543854
  Ман Денис Земля, наближена до неба // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
543855
  Лиханов А.А. Земля, омытая дождем : повести и рассказы / А.А. Лиханов. – Хабаровск, 1982. – 544 с.
543856
  Сычев П.А. Земля, омытая кровью / П.А. Сычев. – Владивосток, 1973. – 582 с.
543857
  Грушкін В. Земля, оспівана Тарасом / В. Грушкін. – Київ, 1961. – 128с.
543858
  Адаров А. Земля, поднятая к солнцу : стихи : авториз. пер. с алт. / Аджан Адаров. – Москва : Советский писатель, 1964. – 99 с.
543859
  Сулейменов О. Земля, поклонись человеку! / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1967. – 47с.
543860
  Моренець В. Земля, полита кров"ю / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля ; передм. В. Жежера ]. – Київ : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Український пріоритет, 2013. – 366, [2] с. : портр., фот. – Покажч.: с. 355-358. – Бібліогр.: с. 359-365. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-966-2669-28-8
543861
  Ткачук А. Земля, село, люди : що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / [Ткачук Анатолій]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 61, [3] с. : іл, табл. – ISBN 978-966-8312-60-1
543862
  Синягин И.И. Земля, устремленная в будущее / И.И. Синягин. – М, 1978. – 111с.
543863
  Адамов А.М. Земля, уходящая в небо : стихи / Адам Адамов ; [худож. А. Мухина]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с. : ил.
543864
   Земля, экология, перестройка. – Москва : Книга, 1989. – 79 с. – ISBN 5-212-00354-7
543865
  Дарда В. Земля, яку сходив Тарас / В. Дарда. – Київ, 1961. – 76с.
543866
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М., 1953. – 488с.
543867
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М.
1. – 1953. – 84с.
543868
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М.
2. – 1953. – 80с.
543869
  Лі Гі Єн Земля. / Лі Гі Єн. – К., 1954. – 460с.
543870
   Земля. Введение в общую геологию. – Москва : Мир
Т.1. – 1974. – 392 с.
543871
   Земля. Введение в общую геологию. – Москва : Мир
Т.2. – 1974. – 845 с.
543872
  Кобилянська О.Ю. Земля. Людина : для ст. шк. віку / Ольга Кобилянська ; [передм.: О.М. Колінченко]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 365, [3] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики ; Обов"язкова програма. 10 клас). – ISBN 978-617-592-066-4
543873
  Язвицкий В. Земля. что мы о ней знаем. / В. Язвицкий. – М., 1925. – 56с.
543874
  Костин И. Земля: вариантов нет, но есть нюансы // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  "Купля-продажа земли в Украине прописана обязательным условием Соглашения об ассоциации с ЕС, есть этот пункт и в меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Причем практическая реализация данного положения должна начаться совсем скоро — в мае этого года. ...
543875
  Покровский А.В. Земля: взгляд с неба / А. Покровский. – Москва : Мысль, 1988. – 170 с.
543876
  Свереда З. Земля: дар чи товар // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 83-93. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
543877
   Земля: Договори, суд, законодавство : науково- практичний посібник / Фурса С.Я [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – вид. 3-тє, перер. та доп. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 832с. – (Правова допомога). – ISBN 978-966-8721-82-5
543878
  Романенко А. Земля: ціна реформ // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 34-35
543879
  Кабардін С.О. Земляк Василь Сидорович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 123. – ISBN 978-966-372-083-8
543880
  Санд Ж. Земляк Вильпре : 9товарищ круговых поездок по Франции) / Ж. Санд; ЖоржЗанд; Пер. с франц. Л.А. Сац. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 455 с. – (Дешевая библиотека классиков)
543881
  Опанасюк А. Земляк из когорты великих // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 256-264. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Джозеф Конрад и Украина.
543882
  Опанасюк О. Земляк із когорти великих. Джозеф Конрад і Україна // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 252-260. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "Син польського повстанця, уродженець України, він служив матросом у Франції, став капітаном британського флоту і, нарешті, класиком англомовної літератури – все це він: Джозеф Конрад, знаний під таким ім’ям у всьому світі наш земляк Юзеф ...
543883
  Коничев К.И. Земляк Ломоносова. Повесть о Федоте Шубине / К.И. Коничев. – Архангельск, 1950. – 136с.
543884
  Суров А. Земляк президента. / А. Суров. – М, 1950. – 128с.
543885
  Долд С. Землякам Ильича / С. Долд. – Саратов, 1964. – 24с.
543886
  Яшин А.Я. Земляки / А.Я. Яшин. – Москва, 1946. – 96с.
543887
  Бездомный Б. Земляки : избран. стихотворения / Борис Бездомный. – Харьков : Обласное издание, 1947. – 78 с.
543888
  Шерышев П. Земляки / П. Шерышев. – Владимир, 1952. – 48с.
543889
  Субботин Ф.Е. Земляки / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1953. – 101с.
543890
  Селянкин О.К. Земляки / О.К. Селянкин. – Молотов, 1953. – 96с.
543891
  Челидзе О.С. Земляки : поэмы / Отар Челидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 46 с.
543892
  Кочевський В.В. Земляки : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1957. – 104 с.
543893
  Ольхин Б.Е. Земляки / Б.Е. Ольхин. – Иваново, 1957. – 182с.
543894
   Земляки. – Тюмень, 1957. – 47с.
543895
  Фарфель Ф. Земляки / Ф. Фарфель, Ф. Самойлов. – Ленинград, 1958. – 192с.
543896
  Самойлов Н Ф. Земляки / Н Ф. Самойлов, . – Москва : Советский писатель, 1958
543897
  Фейгин Э.А. Земляки / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1961. – 59с.
543898
  Игнатьев И.И. Земляки / И.И. Игнатьев. – Барнаул, 1962. – 20с.
543899
  Вересов А.И. Земляки / А.И. Вересов. – Ленинград, 1962. – 160с.
543900
  Буханов В.С. Земляки / В.С. Буханов. – М, 1964. – 61с.
543901
  Алешин Н.П. Земляки : На перепутье ; Проня Девяткин : повести / Н.П. Алешин ; ил.: В. Фесюн. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1965. – 182 с. : ил.
543902
  Агиш Сагит Земляки : повести и рассказы / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 334 с.
543903
  Абдуллин Х. Земляки : роман / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. С. Никитина. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 163 с. : ил.
543904
  Шукшин В.М. Земляки / В.М. Шукшин. – М, 1970. – 208с.
543905
  Смирнов И.А. Земляки / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 144с.
543906
  Мавроди И.В. Земляки / И.В. Мавроди. – Одесса, 1972. – 157с.
543907
  Полянский Е.И. Земляки : Новая книга стихов / Е.И. Полянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 95с.
543908
  Тучков И.Н. Земляки / И.Н. Тучков. – Симферополь, 1974. – 111с.
543909
  Грязев В.Н. Земляки / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1976. – 271с.
543910
  Гельбак П.А. Земляки / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1976. – 383 с.
543911
  Рабинков Г.Б. Земляки / Г.Б. Рабинков. – Москва, 1977. – 240 с.
543912
  Семар Г.М. Земляки / Г.М. Семар. – М., 1982. – 48с.
543913
  Кукушкин В.Н. Земляки / В.Н. Кукушкин. – Л, 1983. – 431с.
543914
  Васильев И.А. Земляки / И.А. Васильев. – Москва, 1985. – 478с.
543915
  Золотухин В.С. Земляки / В.С. Золотухин. – М., 1987. – 45с.
543916
  Астраханцев А.И. Земляки : [повести] / Александр Астраханцев ; худож. В.А. Песегов. – Красноярск : Кн. изд-во, 1988. – 336 с. : ил. – (Современ. сиб. повесть)
543917
  Галуев А.Д. Земляки : повести, рассказы / А.Д. Галуев; пер. с осет. Г.Ковалевича. – Москва : Советский писатель, 1988. – 191 с.
543918
  Кандауров М И. Земляки / М И. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1989. – 254 с.
543919
  Яшин А.Я. Земляки / А.Я. Яшин. – Москва, 1989. – 558с.
543920
   Земляки : альманах Сумського земляцтва в Києві. – Київ ; Суми : Собор, 2005-. – ISBN 966-7164-57-8
№ 3 : за 2005/2006р.р. – 2006
543921
  Заліщук Л. Земляки вшановують пам"ять Великого Українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 27 січня - 2 лютого (№ 3)


  До 140-річчя від дня народження Івана Огієнка.
543922
  Овечкин Л.Н. Земляки земляне / Л.Н. Овечкин. – Алма Ата, 1989. – 54с.
543923
  Моренець В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля]. – Київ ; Вінниця : Іст. клуб "Холодний Яр" ; Держ. картогр. ф-ка, 2012. – 252, [4] с. : іл. – Фотодок.: с. 227-252. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-617-533-070-8
543924
  Иванов Г. Земляки мои / Г. Иванов. – Тула, 1967. – 36с.
543925
  Смердов А Земляки мои! / А Смердов. – Москва, 1974. – 374с.
543926
  Сысойков М.П. Земляки мои, северяне / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1986. – 238с.
543927
   Земляки про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 138-143


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
543928
  Ушаков Н.Н. Земляки. / Н.Н. Ушаков. – К., 1937. – 59с.
543929
  Чмыхало А. Земляки. / А. Чмыхало. – Абакан, 1951. – 56с.
543930
   Земляки.. – Калуга, 1963. – 215с.
543931
   Земляки.. – Свердловск, 1969. – 192с.
543932
  Щукин В.В. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало XX вв.) / В.В. Щукин, А.Н. Павлюк ; [науч. ред. Н.Н. Шитюк] ; Гос. архив Николаев. обл. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. – 350, [3] с., включ. обл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-350. – ISBN 978-966-8592-52-2
543933
  Коноплин Н.Т. Земляки: повести / Н.Т. Коноплин. – переизд. – Воронеж, 1981. – 280с.
543934
  Грюнберг Николай Земляная армия / Грюнберг Николай, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 78-79 : рис.
543935
  Давыдович С.С. Земляная груша / С.С. Давыдович. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 93 с.
543936
  Бейсенбиев Е.Б. Земляная груша (топинамбур) : топинамбур : агробиологические особенности и промышленно-техническое значение земляной груши / Е.Б. Бейсенбиев ; Д.А. Зыков ; АН КАз.ССР. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1947. – 78 с. – Библиогр.: с. 76-77
543937
  Татаренко Л.С. Земляне / Л.С. Татаренко. – Москва, 1972. – 96с.
543938
  Козырь Л.И. Земляне / Л.И. Козырь. – М, 1980. – 72с.
543939
  Павлова М.А. Земляника / М.А. Павлова. – М., 1943. – 60с.
543940
   Земляника. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957. – 84с.
543941
  Шашкин И.Н. Земляника / И.Н. Шашкин. – М., 1957. – 119с.
543942
  Михайлов И.Г. Земляника / И.Г. Михайлов. – Л, 1961. – 96с.
543943
  Александров И.В. Земляника : стихи / Александров И.В. ; [илл. Е.В. Гаврилин]. – Тула : Приок. кн. изд., 1966. – 88 с.
543944
  Саулов А.П. Земляника / А.П. Саулов. – Кемерово, 1967. – 80с.
543945
  Якубовский А.П. Земляника в снегу / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1981. – 415с.
543946
  Ярков А. Земляника из черепа трудармейца (о немцах Киргизской ССР в контексте 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 66-88. – ISSN 1810-228Х
543947
  Мальтинский Х.И. Земляника на ладони : стихи / Хаим Мальтинский ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 160 с.
543948
  Сухов Ф.Г. Земляника на снегу / Ф.Г. Сухов. – М, 1979. – 304 с.
543949
  Бухар А. Земляника поспела / А. Бухар. – М, 1974. – 16с.
543950
  Катинская Ю.К. Земляника. / Ю.К. Катинская. – Л-М, 1961. – 166с.
543951
  Близнець В.С. Землянка : повість / В.С. Близнець ; [іл. І.Ф. Манець]. – Київ : Молодь, 1966. – 227 с. : іл.
543952
  Близнец В.С. Землянка : повесть : [для сред. и старш. школьного возраста] / В.С. Близнец ; перевела с укр. В. Белова ; [ил. А. Крылов]. – Москва : Детская литература, 1969. – 174 с. : ил.
543953
  Митяев А.В. Землянка / А.В. Митяев. – Москва, 1980. – 16с.
543954
   Землянка.. – М., 1973. – 80с.
543955
  Бондаренко Д. Землянкове будівництво доби грецької колонізації у Нижньому Побужжі: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 5-15. – ISSN 1998-4634
543956
  Асаев А. Земляное притяжение : роман / А. Асаев; А. Асеев ; пер. с марий. В. Чубаковой. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1968. – 272 с.
543957
  Шутак В.И. Земляные блошки (Coleoptera, chrysomelidae, halticinae) Башкирии и Южного Урала. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Шутак В.И.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 15л.
543958
  Рахимбердиева Н.А. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Самаркандской области. (Видовой состав, экология и хоз. значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Рахимбердиева Н.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 27л.
543959
  Аванесова Г.А. Земляные блошки Узбекистана : автореф. дис ... канд. биол. наук / Аванесова Г.А. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 20 с.
543960
  Жуков В.Ф. Земляные работы при устройстве фундаментов и оснований в области вечной мерзлоты / В.Ф. Жуков. – Москва-Ленинград, 1946. – 142с.
543961
  Сат-Ок Землята на солених скали / Сат-Ок. – София, 1972. – 243с.
543962
   Землятрясения в Среденй Азии.. – Ташкент, 1967. – 164с.
543963
  Лукашевич М. Земляцтва як елемент структури громадянського суспільства в Україні: політичний дискурс / М. Лукашевич, М. Бурмака // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 370-379. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
543964
  Мокляк В. Земляцтва як одна із форм студетського самоврядування університетів України (друга половина XIX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 54. – С. 118-121. – ISSN 2075-1478


  У правилах для студентів Університету Св. Володимира (1870) заборонялися гуртки, земляцтва, студентські депутати, допоміжні каси тощо.
543965
  Гончарова Н. Земляцькі організації вузівської молоді на Наддніпрянщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 112-116. – ISBN 966-8653-41-6


  "На початку 1901 р. Російську імперію сколихнув студентський страйк всеросійського маштабу: 11 січня було опубліковано постанову про віддання у солдати 183-х студентів Київського ...
543966
  Кеккелєв Л. Землячок // Діти фортеці / О. Махнач. – Київ, 1982. – С. 152-277
543967
  Ковпаненко Н. Земмер Всеволод Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 226-231. – ISBN 966-02-3529-1
543968
  Половко І.К. Земна атмосфера і погода / І.К. Половко. – К., 1955. – 36с.
543969
  Дениско Л.І. Земна висота / Л.І. Дениско. – Київ, 1984. – 151 с.
543970
  Дмитерко Л.Д. Земна вісь / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1977. – 71 с.
543971
  Кузьменко-Лісовенко Земна і небесна : поетеса Божою милістю! / Катерина Кузьменко-Лісовенко. – Київ : [б. в.], 2020. – 151, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 149. – ISBN 978-617-7315-42-0
543972
  Бондарчук В.Г. Земна коpа, її стpуктуpа i pозвиток / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська Укpаїна, 1959. – 24с.
543973
  Тутковський П. Земна кора / П. Тутковський. – К., 1919. – 16с.
543974
  Чернявський М.А. Земна могуть : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Дніпро, 1969. – 158 с.
543975
   Земна нев"януча краса.. – К., 1986. – 454с.
543976
  Кащук Н.О. Земна орбіта : нариси / Н.О. Кащук. – Київ, 1972. – 119 с.
543977
  Пестушко Валерій Земна поверхня осідає // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 30
543978
  Яринич В.М. Земна сповідь / В.М. Яринич. – К., 1971. – 47с.
543979
  Синякевич І.М. Земна цивілізація у XXI столітті: проблеми світового і національного розвитку // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 19-23. – ISSN 1991-606X
543980
  Жарков Н С. Земная атмосфера / Н С. Жарков, . – М.-Л., 1931. – 136с.
543981
  Поленок Е.Т. Земная быль / Е.Т. Поленок. – Донецк, 1963. – 76с.
543982
  Найдич М.Я. Земная волна / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1960. – 114с.
543983
  Малохаткин И.И. Земная высота. Стихи и поэма. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1981. – 143с.
543984
  Ситникова В.А. Земная душа / В.А. Ситникова. – Киров, 1980. – 47с.
543985
   Земная жизнь Іисуса Христа. Рассказы для детей.. – М., 1990. – 72с.
543986
  Грязев В.Н. Земная звезда / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1970. – 142с.
543987
  Великанов В.Д. Земная звездочка / В.Д. Великанов. – Москва, 1967. – 272с.
543988
  Фомин С.Д. Земная зыбь / С.Д. Фомин. – Москва-Птгр, 1924. – 123с.
543989
  Байзаков Т. Земная карусель : стихи / уменбай Байзаков ; пер. с кирг. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 87 с.
543990
  Смирнов В.П. Земная колокольня / В.П. Смирнов. – Москва, 1986. – 108с.
543991
  Поделков С.А. Земная колыбель / С.А. Поделков. – Москва, 1984. – 192 с.
543992
  Семынин П.А. Земная колыбель. / П.А. Семынин. – М., 1959. – 72с.
543993
  Гапеев А.А. Земная кора / А.А. Гапеев. – М.-Л., 1931. – 40с.
543994
  Резанов И.А. Земная кора / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1974. – 159с.
543995
  Бабаян Г.Д. Земная кора восточной части Сибирской платформы / Г.Д. Бабаян, К.Б. Мокшанцев, В.Ф. Уаров ; отв. ред. Н.Я. Беляевской ; Ан СССР, Сибир. отд-ние, Якуб. фил., Ин-т геологтт. – Новосибирск : Наука, 1978. – 55 с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 53-55
543996
  Перельман А.И. Земная кора и биосфера / А.И. Перельман. – М., 1985. – 47с.
543997
  Щербаков Д.И. Земная кора и геологические процессы / Д.И. Щербаков, Ф.Д. Бублейников. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 312с.
543998
  Никифоров П.М. Земная кора и революциия в ней / П.М. Никифоров. – Москва-Л., 1931. – 12с.
543999
  Строев П.А. Земная кора краевой зоны Антарктиды / П.А. Строев. – М., 1967. – 68с.
544000
  Наливкин Д.В. Земная кора, её созидание и разрушение / Д.В. Наливкин. – Л., 1926. – 130с.
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,