Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
536001
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
536002
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
536003
  Мірошниченко М. "Закон про національно-персональну автономію" Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1026-9932
536004
  Кирилюк В.В. "Закон про національно-персональну автономію" УНР від 9 січня 1918 р.: основні положення та історичне значення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7777-14-3
536005
  Тужанський Д. "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / розмову вела Тетяна Когутич // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 187). – С. 7


  "...Як розвиватиметься ситуація довкола закону далі? Чи маємо очікувати протестних акцій від угорської меншини? Які аргументи варто використовувати для конструктивного діалогу з сусідами і чому, власне, так важливо вести цей діалог, - говоримо з ...
536006
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
536007
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 58-61
536008
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 87-94
536009
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
536010
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
536011
  Полякова Н.В. "Закон Термидора": традиции и новации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 98-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена Термидора. Термидор рассматривается как один из концептов современной политической лексики, позволяющих выявлять дополнительные смысловые пласты и мировоззренческие аспекты. ...
536012
  Мариан Б. Закон -Тайга / Борис Мариан, Михаил Лупашко. – Кишинэу : [б. и.], 2011. – 23 с. – ISBN 978-9975-106-63-4


  У пр. № 4217BR напис: Дорогому Владимиру Ивановичу от автора - с искренними чувствами дружбы.Б. Мариан. 16.ХІ.2012. Київ
536013
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
536014
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
536015
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
536016
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
536017
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
536018
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
536019
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы противоположностей / К.В. Мороз; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 47 с. ; Серия 2№ 21
536020
  Мокров И.Ф. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов) / И.Ф. Мокров; М-во высш. образования СССР. Воронежский инж.-строит. ин-т. Кафедра истории КПСС, диалектич. и ист. материализма. – Воронеж : Б. и., 1958. – 40 с. – Библиогр.: с. 38-39
536021
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – Москва, 1958. – 68с.
536022
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 32с.
536023
  Свердлов М.А. Закон единства и борьбы противоположностей : (Лекция в помощь заочникам физ.-мат. фак.) / Свердлов М.А., канд. филос. наук ; Тирасп. гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : [Б. и.], 1961. – 27 с.
536024
  Полищук И.П. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов-заочников) / И.П. Полищук ; Гл. упр. гражд. воздуш. флота при Совете Министров СССР. Киевский ин-т гражд. воздуш. флота. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : [Б. и.], 1962. – 28 с.
536025
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей : [cпец. курс для аспирантов, студентов гуманитарных фак. ун-тов и пед. ин-тов] / Дудель С.П., Штракс Г.М. – Москва : Высш. школа,, 1967. – 247 с.
536026
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
536027
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
536028
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
536029
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
536030
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
536031
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
536032
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – Москва, 1963. – 64с.
536033
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
536034
  Безуглов А.А. Закон есть закон : записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 176 с. – (Закон обо мне и мне о законе)
536035
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
536036
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
536037
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
536038
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии : (Борьба Маркса, Энгельса, Ленина за коллективность партийного руководства) : Очерки истории парт. стр-ва / А.Ф. Водолазский. – Москва : Политиздат, 1975. – 335 с.
536039
  Кулида С. Закон жизни. Ошельмованный в 1940 году советским вождем, писатель Александр Авдеенко до конца своих дней оставался "верным сталинистом" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
536040
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
536041
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
536042
  Шевченко В.Ф. Закон життя партії / В.Ф. Шевченко. – К, 1987. – 46с.
536043
   Закон за Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1949. – 21 с.
536044
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
536045
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
536046
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
536047
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
536048
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
536049
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
536050
  Сергєєва С. Закон змінить вектор розвитку медіації в Україні / С. Сергєєва, Л. Романадзе // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 32
536051
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
536052
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
536053
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
536054
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
536055
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
536056
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
536057
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
536058
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – Москва, 1981. – 208 с.
536059
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
536060
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
536061
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
536062
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
536063
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
536064
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
536065
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
536066
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
536067
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
536068
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
536069
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
536070
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
536071
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
536072
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
536073
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
536074
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
536075
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
536076
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
536077
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
536078
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
536079
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
536080
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
536081
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
536082
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
536083
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
536084
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
536085
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
536086
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011. – 58 с.
536087
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011. – 58 с.
536088
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011. – 58 с.
536089
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012. – 58 с.
536090
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012. – 58 с.
536091
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012. – 58 с.
536092
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – 58 с. – мова рез. англ., рос.
536093
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
536094
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
536095
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1965. – 80 с. – Библиогр.: с. 78. – (Народны университет. Фак. правовых знаний ; 2)
536096
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
536097
  Шипов-Шульц [С.А.] Закон и земство : Первые три главы : земское устройство, земский суд и земская полиция. – Санкт-Петербург, 1898. – II, 311 с.
536098
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
536099
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
536100
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Молодежная ; 5)
536101
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
536102
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
536103
  Байсалов Б С. Закон и охрана природы : 100 вопросов и ответов / С. Байсалов, Л. Ильяшенко. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 183 с., 1отд.л. схем.
536104
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
536105
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
536106
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
536107
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
536108
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1991. – 197с.
536109
  Белявский А.В. Закон и совесть : [очерки] / А.В. Белявский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 175 с.
536110
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий : о судеб. практике во времена культа личности / А.Б. Борин. – Москва : Политиздат, 1991. – 285, [2] с. – ISBN 5-250-01333-3
536111
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
536112
  Васкес Абанто Закон и трудовой коллектив в медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 24-26
536113
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – Москва, 1969. – 151с.
536114
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
536115
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
536116
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
536117
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
536118
  Бабаянц М.С. Закон исключенного третьего / М.С. Бабаянц. – Москва : Высшая школа, 1962. – 79 с.
536119
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
536120
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
536121
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
536122
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
536123
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
536124
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
536125
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
536126
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
536127
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
536128
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
536129
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
536130
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
536131
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
536132
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
536133
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
536134
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
536135
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
536136
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
536137
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
536138
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
536139
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
536140
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
536141
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
536142
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
536143
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
536144
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 32). – 2015. – 16 с.
536145
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
1-7 червня (№ 21). – 2019. – 16 с.
536146
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
2-8 листопада (№ 43). – 2019. – 16 с.
536147
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
3-9 серпня (№ 30). – 2019. – 16 с.
536148
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
5-11жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
536149
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
6-12 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
536150
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 48). – 2019. – 16 с.
536151
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
536152
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 22). – 2019. – 16 с.
536153
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-17 травня (№ 18). – 2019. – 24 с.
536154
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
536155
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
536156
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
10-21 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
536157
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
12-18 жовтня (№ 40). – 2019. – 16 с.
536158
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
536159
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
536160
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
536161
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 36). – 2019. – 16 с.
536162
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
15-21 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
536163
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 березня (№ 10). – 2019. – 16 с.
536164
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
536165
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
18-24 травня (№ 19). – 2019. – 16 с.
536166
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
19-25 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
536167
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
20-26 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
536168
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
536169
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
536170
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22 серпня - 6 вересня (№ 33/34) : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 142 с. – Газета вийшла в книжковому форматі. Дивись на "Кодекс України з процедур банкрутства"
536171
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
536172
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23 лютого - 1 березня (№ 7). – 2019. – 16 с.
536173
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
536174
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25 жовтня - 1 листопада (№ 42). – 2019. – 16 с.
536175
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25-31 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
536176
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
27 липня - 2 серпня (№ 29). – 2019. – 16 с.
536177
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
28 вересня - 4 жовтня (№ 38). – 2019. – 16 с.
536178
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 25). – 2019. – 16 с.
536179
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2019. – 16 с.
536180
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 листопада - 6 грудня (№ 47). – 2019. – 16 с.
536181
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
536182
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2020. – 16 с.
536183
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-11 вересня (№ 35-36). – 2020. – 20 с.
536184
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 травня (№ 17). – 2020. – 16 с.
536185
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с.
536186
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 липня (№ 27). – 2020. – 16 с.
536187
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-17 квітня (№ 13/14). – 2020. – 16 с.
536188
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2020. – 16 с.
536189
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 червня (№ 22). – 2020. – 16 с.
536190
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 березня (№ 9). – 2020. – 16 с.
536191
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 листопада (№ 45). – 2020. – 16 с.
536192
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 серпня (№ 32). – 2020. – 16 с.
536193
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с.
536194
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
9-15 травня (№ 18). – 2020. – 16 с.
536195
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 жовтня (№ 41). – 2020. – 16 с.
536196
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 липня (№ 28). – 2020. – 16 с.
536197
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с.
536198
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 грудня (№ 50). – 2020. – 16 с.
536199
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 червня (№ 23/24). – 2020. – 46 с.
536200
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 березня (№ 10). – 2020. – 16 с.
536201
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 листопада (№ 46). – 2020. – 16 с.
536202
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-31 серпня (№ 33-34). – 2020. – 20 с.
536203
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
536204
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
16-22 травня (№ 19). – 2020. – 16 с.
536205
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 жовтня (№ 42). – 2020. – 16 с.
536206
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 липня (№ 29). – 2020. – 16 с.
536207
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 квітня (№ 15). – 2020. – 16 с.
536208
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 вересня (№ 38). – 2020. – 16 с.
536209
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 грудня (№ 51). – 2020. – 16 с.
536210
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 червня (№ 25). – 2020. – 16 с.
536211
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21 березня - 3 квітня (№ 11/12). – 2020. – 16 с.
536212
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 листопада (№ 47). – 2020. – 16 с.
536213
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 лютого (№ 7). – 2020. – 16 с.
536214
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
23-29 травня (№ 20). – 2020. – 16 с.
536215
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 жовтня (№ 43). – 2020. – 16 с.
536216
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 квітня - 1 травня (№ 16). – 2020. – 16 с.
536217
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
536218
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 липня (№ 30). – 2020. – 16 с.
536219
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26-31 грудня (№ 52). – 2020. – 16 с.
536220
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – 2020. – 16 с.
536221
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 червня - 3 липня (№ 26). – 2020. – 16 с.
536222
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
28 листопада - 4 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
536223
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 лютого - 6 березня (№ 8). – 2020. – 16 с.
536224
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 травня - 5 червня (№ 21). – 2020. – 16 с.
536225
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с.
536226
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 січня (№ 1/2). – 2021. – 16 с.
536227
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 травня (№ 18). – 2021. – 16 с.
536228
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-9 липня (№ 26-27). – 2021. – 20 с.
536229
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с.
536230
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с.
536231
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 квітня (№ 14). – 2021. – 16 с.
536232
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 вересня (№ 36). – 2021. – 16 с.
536233
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
536234
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
536235
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 листопада (№ 45). – 2021. – 16 с.
536236
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
536237
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 березня (№ 10). – 2021. – 16 с.
536238
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-18 серпня (№ 32/33). – 2021. – 16 с.
536239
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 липня (№ 28). – 2021. – 16 с.
536240
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 квітня (№ 15). – 2021. – 16 с.
536241
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 вересня (№ 37). – 2021. – 16 с.
536242
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с.
536243
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 червня (№ 24). – 2021. – 16 с.
536244
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 листопада (№ 46). – 2021. – 16 с.
536245
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
536246
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
536247
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 травня (№ 19/20). – 2021. – 16 с.
536248
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-29 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
536249
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
536250
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 липня (№ 29). – 2021. – 16 с.
536251
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 вересня (№ 38). – 2021. – 16 с.
536252
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 грудня (№ 51). – 2021. – 16 с.
536253
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19 серпня - 3 вересня (№ 34/35). – 2021. – 20 с.
536254
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-30 червня (№ 25). – 2021. – 16 с.
536255
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 жовтня (№ 41). – 2021. – 16 с.
536256
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 лютого (№ 8). – 2021. – 16 с.
536257
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 березня (№ 12). – 2021. – 16 с.
536258
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 листопада (№ 47). – 2021. – 16 с.
536259
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-29 жовтня (№ 42/43). – 2021. – 16 с.
536260
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 травня (№ 21). – 2021. – 16 с.
536261
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 квітня (№ 17). – 2021. – 16 с.
536262
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 липня (№ 30). – 2021. – 16 с.
536263
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 вересня - 1 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
536264
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 грудня - 11 січня (№ 52). – 2021. – 16 с.
536265
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 лютого - 5 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
536266
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
536267
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2021. – 16 с.
536268
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 травня - 4 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
536269
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 січня - 5 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
536270
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
536271
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с.
536272
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 лютого (№ 6). – 2022. – 16 с.
536273
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-21 січня (№ 1/2). – 2022. – 16 с.
536274
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 лютого (№ 7). – 2022. – 16 с.
536275
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 січня (№ 3). – 2022. – 16 с.
536276
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 січня - 4 лютого (№ 4). – 2022. – 16 с.
536277
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
536278
  Черепов Л. Закон і Правила // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 26-33


  Засоби індивідуалізації.
536279
   Закон і право, нагляд і контроль // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 грудня (№ 50/52)


  П"ятнадцятого грудня, набув чинності Закон України "Про адміністративну процедуру" (далі - ЗАП), який наближає законодавство України до Європейського Союзу й Організації економічного співробітництва та розвитку.
536280
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
536281
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
536282
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
536283
  Головченко В.В. Закон і час : (статті) / В.В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В.М., 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7223-91-6
536284
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
536285
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
536286
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
536287
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни / С.В. Большакова. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 64 с. – (Библиотечка "Вступающему в комсомол")
536288
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
536289
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
536290
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
536291
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
536292
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
536293
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ. наук: / М.А. Бек ; КДУ, Кафедра політичної економії природничих фак-тів. – Київ : [б. в.], 1968. – 246, дод. 18 л. + 18 л.
536294
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
536295
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
536296
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
536297
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
536298
  Кочетов В.С. Закон моря : стихи / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1961. – 55с.
536299
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
536300
  Федотов В.И. Закон моря: рассказы. / В.И. Федотов. – Москва, 1980. – 299с.
536301
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи / Ю.С. Шемшученко. – Київ, 1981. – 168с.
536302
  Мартинюк В. Закон на вимогу. Подарунок для української дипломатії: нові правила зі старими проблемами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 5


  "...22 грудня - День дипломатичної служби України. Цього разу його відзначатимуть більш урочисто, бо в української дипломатії ювілей - 100 років. Саме в цей день 1917 року голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко і генеральний секретар ...
536303
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
536304
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
536305
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
536306
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
536307
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Право в нашей жизни ; 5/1987)
536308
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
536309
  Зарубин А.Н. Закон наложения J. Curie в связи с исследованием прохождения тока через твердый диэлектрик, ионизованный лучами Becquerel"я / А. Зарубин (Alexandre Zaroubine). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1913


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от А. Зарубина. Киев. 3. /IX. 1913
536310
   Закон нам дав великий Сталін. – Київ, 1938. – 305 с.
536311
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
536312
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
536313
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
536314
  Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви : Рассказ из времен польских восстаний / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд Солдат-гражданин ; Издание "Единение" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. Деп., 1917. – 96 с. – ([Голос Толстого]. / Издание "Единения", под ред В.Г. Черткова ; № 6)
536315
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни / Н.М. Аверин. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-22
536316
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
536317
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
536318
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
536319
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
536320
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР ; Упр. преподавания обществ. наук. – Москва : Высшая школа, 1959. – 59 с. – (Материалы к лекциям по политической экономии)
536321
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
536322
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
536323
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов ; Ростов.-на Дону ин-т сельхозмашинстр. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20 с.
536324
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
536325
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
536326
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
536327
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
536328
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
536329
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
536330
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – Київ, 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
536331
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
536332
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
536333
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
536334
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – Москва : Знание, 1969. – 32 с. – (В помощь лектору)
536335
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – Москва, 1978. – 63с.
536336
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
536337
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
536338
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
536339
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
536340
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
536341
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
536342
  Марков Г. Закон о государственном подоходном налоге / Г. Марков. – [Петроград] : Тип. газ. "Последние новости", 1917. – 96 с. : табл.
536343
   Закон о государственном предприятии (объединений) : научно-практический комментарий. – Харьков : Выща школа, 1989. – 254 с.
536344
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
536345
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – Москва, 1989. – 254с.
536346
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
536347
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
536348
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
536349
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
536350
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
536351
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
536352
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
536353
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
536354
   Закон о кривичном поступку са обjашньима. – Београд : Изданье "Службеног листа ФНР", 1948. – 221 с. – Регистар: с. 189-218. – (Збирка закона ФНРJ ; бр. 23)
536355
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
536356
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
536357
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира / А.Н. Талалаев. – Москва, 1979. – 96с.
536358
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
536359
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
536360
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
536361
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
536362
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
536363
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – [Б, м. : б. и.]. – Т. 2. – С. 70-86
536364
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – [Б, м. : б. и.]. – Т. 2. – С. 70-86
536365
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
536366
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
536367
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
536368
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 60с.
536369
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
536370
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
536371
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – Москва, 1991. – 63с.
536372
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
536373
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
536374
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
536375
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
536376
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
536377
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
536378
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
536379
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
536380
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
536381
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
536382
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
536383
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
536384
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
536385
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
536386
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
536387
  Тищенко А.В. Закон о сельском хозяйстве 2018 в США // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 176-178. – ISSN 2616-700X
536388
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
536389
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – Москва, 1953. – 29с.
536390
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
536391
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
536392
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
536393
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
536394
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
536395
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
536396
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
536397
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
536398
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
536399
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
536400
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
536401
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
536402
  Беззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии : правовые вопросы / Б.С. Беззуб. – Киев : Общество "Знание" УССР, 1986. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Общество "Знание" УССР ; 10)
536403
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
536404
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
536405
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
536406
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
536407
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
536408
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
536409
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
536410
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
536411
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
536412
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
536413
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
536414
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
536415
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 60, 3 с.
536416
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
536417
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
536418
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
536419
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
536420
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – Москва : Политиздат, 1958. – 32 с.
536421
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
536422
  Мишарина В.В. Закон обо мне и мне о законе : Рекоменд. указ. лит. для молодежи / В.В. Мишарина. – Москва : Книга, 1978. – 80с.
536423
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
536424
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
536425
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
536426
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1953. – 40с.
536427
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
536428
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
536429
  Константинов Ф.В. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф.В. Константинов. – Москва, 1953. – 48с.
536430
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
536431
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
536432
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
536433
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
536434
  Гинкин Г.Г. Закон Ома (для переменного тока) / Г.Г. Гинкин. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 176 с.
536435
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва : Госиздат по вопросам радио, 1936. – 112 с.
536436
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
536437
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
536438
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
536439
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
536440
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
536441
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1957. – 46с.
536442
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
536443
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
536444
  Домрачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домрачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
536445
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
536446
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
536447
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
536448
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
536449
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – Москва, 1973. – 17с.
536450
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
536451
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
536452
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1963. – 64с.
536453
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
536454
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
536455
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
536456
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
536457
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
536458
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
536459
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
536460
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – Москва, 1976. – 448с.
536461
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
536462
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
536463
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
536464
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
536465
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
536466
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
536467
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
536468
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
536469
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
536470
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
536471
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
536472
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
536473
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
536474
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
536475
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
536476
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
536477
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
536478
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
536479
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
536480
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
536481
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
536482
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
536483
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – Київ, 1958. – 56с.
536484
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – Москва : Наука, 1969. – 194 с.
536485
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
536486
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
536487
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1983. – 127с.
536488
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
536489
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264 с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-7671-26-7
536490
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
536491
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
536492
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
536493
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
536494
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
536495
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
536496
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – Москва : Госпланиздат, 1961. – 84 с.
536497
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
536498
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
536499
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
536500
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
536501
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
536502
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
536503
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
536504
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
536505
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 264с.
536506
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – Москва, 1990. – 190с.
536507
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
536508
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
536509
  Мороз Ф. Закон по нацменшини: рекомендації Венеційської комісії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 52. – ISSN 1992-9277


  Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) опублікувала висновок щодо закону України про національні меншини (спільноти), рекомендувавши переглянути чи уточнити низку його положень.
536510
  Будков Д.С. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений / Д.С. Будков, С.Я. Махно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 39-48. – ISSN 0868-6904
536511
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
536512
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
536513
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
536514
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
536515
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
536516
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
536517
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
536518
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
536519
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
536520
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
536521
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – Москва, 1987. – 80с.
536522
  Прокопенко М. Закон предків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Журналістка Наталка Фіцич та етнограф О. Доля дослідили Різдвяні звичаї українців різних регіонів України.
536523
  Яньков Н.Д. Закон предков / Н.Д. Яньков. – Москва, 1979. – 208с.
536524
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
536525
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
536526
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
536527
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
536528
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
536529
  Вишинський В.А. Закон природи, з якого випливає необхідність розвитку фундаментальної науки кібернетики // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 2 (14). – С. 5-10. – ISSN 2707-4501
536530
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
536531
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
536532
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
536533
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
536534
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
536535
  Громов О. Закон про агрострахування: чи все врахувати? Що думають експерти про плюси і мінуси цього документа // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5)
536536
  Банчук О. Закон про адвокатуру. Як не зруйнувати державу, захищаючи адвокатів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Зміни до Конституції України в частині правосуддя від 2016 року закріпили за адвокатурою нову роль: вона отримала унікальний для країн Європи статус "монополіста" в питанні представництва осіб у судах та захисту від кримінального обвинувачення. На ...
536537
  Малишев Б. Закон про Антикорупційну стратегію: які зміни в діяльності прокуратури та органів правопорядку? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
536538
  Павлов Ю. Закон про банкрутство: кредиторам "нарізали" прав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 1992-9277
536539
   Закон про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - в дії // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 1


  Зміни щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
536540
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
536541
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
536542
   Закон про відпустки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
536543
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
536544
   Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зєднанням її з Українською Соціалістичною Республікою // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 9
536545
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 7
536546
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
536547
  Бєлкін Л. Закон про декомунізацію та Венеціанська комісія: чи справді сталінський режим не злочинний? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 36-38
536548
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
536549
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
536550
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
536551
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
536552
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
536553
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
536554
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
536555
  Ющук І. Закон про державну мову захищає права людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 4
536556
  Масенко Л. Закон про державну мову: передісторія, ухвалення, основні норми // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – С. 26-28
536557
  Костенко Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 14-16
536558
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
536559
  Ковалівська С. Закон про держслужбу: новації, ризики та ініціативи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 1992-9277
536560
   Закон про дистанційну роботу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".
536561
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
536562
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
536563
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
536564
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
536565
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
536566
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
536567
  Лесик О. Закон про землю реформу 1920 року у Польщі: ухвалення та особливості застосування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 48-51
536568
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти СРСР. – Київ, 1959. – 20с.
536569
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27 с.
536570
  Клиніна Т. Закон про зовнішню службу 1946 року: вплив на становлення професійної дипломатичної служби США // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
536571
  Бурцева М. Закон про імміграцію 1976 р. та початок нової ери державної політики Канади // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 227-237. – ISSN 2521-1706
536572
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
536573
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
536574
  Мірошниченко В. Закон про криміналізацію контрабанди товарів ухвалено // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-31 січня (№ 3/4). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Як бізнесу вдалося домогтися скасування суперечливих норм нового законопроекту про контрабанду та в чому суть нововведень?
536575
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
536576
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
536577
  Пащенко О.О. Закон про кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 104-111. – ISSN 2524-0323
536578
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
536579
  Макаренко Є. Закон про медіацію: нереальна реальність // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 12-13
536580
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
536581
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
536582
  Гнаткевич Ю. Закон про мову: зшивати розшиту країну // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 5


  "Днями перший Президент України Леонід Кравчук заявив на телеканалі Newsone, що схвалений Верховною Радою закон про державну мову «розколює Україну навпіл». Пан Кравчук виступив проти підписання закону Президентом Петром Порошенком, як він висловився, ...
536583
  Лук"янчук Г. Закон про мову: зшивати розшиту Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 травня -21 травня (№ 19/20). – С. 6-7


  Треба міняти становище, коли господарем на ТБ і у сфері обслуговування є "язик", а мова залишається наймичкою у власній хаті.
536584
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
536585
   Закон про науку ухвалено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 1, 8. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
536586
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
536587
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
536588
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Харків : Юридичне Видавництво Наркомюсту УСРР, 1930. – 72 с.
536589
  Хутор Т. Закон про олігархів чи популістична ширма для ручного управління країною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
536590
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
536591
  Дворецька Л. Закон про освіту виявить - хто є в українській політиці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
536592
   Закон про п"ятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78 с.
536593
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
536594
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
536595
   Закон про прийняття Західної України до складу УРСР // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 7
536596
  Онищенко О. Закон про профосвіту. Фальстарт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 12


  На відміну від закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", законопроект "Про професійну освіту" не зміг отримати путівку в зал під куполом. "Загальмував" цей процес парламентський комітет з питань освіти і науки, який на своєму розширеному ...
536597
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
536598
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
536599
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
536600
   Закон про столицю: "слуги": вирішили підкорегувати проект // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 7. – ISSN 1992-9277
536601
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
536602
   Закон про столицю: що скаже Венеціанська комісія? / підготував Федір Мороз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
536603
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
536604
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
536605
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
536606
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
536607
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
536608
  Корнага Ю. Закон про ТОВ. Корпоративне законодавство 2.0? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 13
536609
  Сарвас М. Закон про ТОВ: рік потому // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 14-15
536610
  Бабич А. Закон про ТОВ: чекати не можна, прийняти / А. Бабич, Я. Лепко // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 50-51
536611
  Дерев"янко І. Закон про ТОВ: що змінилося і навіщо? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 10-11
536612
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
536613
  Правдюк В. Закон про угоди з первинною нерухомістю, які новації пропонуються? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 18. – ISSN 1992-9277


  Двадцять другого серпня Верховна Рада прийняла Закон № 2518-ІХ "Про гарантування речових прав на об"єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".
536614
  Шевцов О. Закон про українську мову: що робити online-бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 33
536615
  Черниш І. Закон про управління промисловим забрудненням як ключ України до ЄС: чому більше не можемо тягнути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 січня (№ 1/2)


  Україна має європейські амбіції та радянську промислову спадщину, що десятиліттями наші законотворці не можуть привести до спільного знаменника.
536616
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
536617
  Кулик В. Закон про функціонування української мови в світлі преференцій громадян щодо мовної політики держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 224-252. – ISSN 2524-0137
536618
  Марчук О. Закон про школу (1959 р.): обставини його прийняття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 112-122. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
536619
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
536620
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
536621
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 62с.
536622
  Доценко С.І. Закон Пуассона, або чому рідкісні події трапляються не так уже й рідко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 9-11. – ISSN 2518-7104
536623
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
536624
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
536625
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
536626
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
536627
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
536628
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
536629
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
536630
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
536631
  Бєлінгіо В. Закон Республіки Естонії "Про адміністративну процедуру": досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено положення Конституції Республіки Естонії на предмет закріплення норм, які стосуються взаємодії суб"єктів публічної адміністрації із громадянами, та захисту прав останніх. Порівняно окремі положення Конституції Республіки Естонії із ...
536632
  Фініков Т. Закон Республіки Польща "Про вищу освіту та науку" - дієвий інструмент освітньої політики на шляху розвитку науки та інновацій // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (71). – С. 63-73. – ISSN 1811-2404
536633
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
536634
  Клиніна Т. Закон Роджерса 1924 року: становлення професійної зовнішньої служби США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 2521-1706
536635
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
536636
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
536637
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
536638
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
536639
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
536640
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
536641
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
536642
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
536643
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
536644
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
536645
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
536646
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
536647
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
536648
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
536649
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
536650
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
536651
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
536652
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
536653
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
536654
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
536655
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
536656
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
536657
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
536658
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
536659
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
536660
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
536661
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
536662
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
536663
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
536664
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
536665
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
536666
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
536667
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
536668
  Безыменский А.И. Закон сердца : стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с. – (Новые стихи)
536669
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
536670
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
536671
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
536672
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
536673
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
536674
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
536675
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
536676
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
536677
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
536678
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
536679
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
536680
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
536681
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
536682
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
536683
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
536684
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
536685
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
536686
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
536687
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
536688
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
536689
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
536690
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
536691
  Гельмгольц Г Закон сохранения силы : лекции читанные им в Лондоне в Royal institution / [соч.]Гельмгольца, д-ра, проф. физиолог. в Гейдельбергском ун-те ; Пер. с англ. Дм. Рындовский. – Харьков : Изд. Заленского и Любарского, 1865. – [4], II, II, 117 с.


  на обл. фал.: П. Матнавский
536692
  Гельмгольц Г Закон сохранения силы : лекции читанные им в Лондоне в Royal institution / [соч.]Гельмгольца, д-ра, проф. физиолог. в Гейдельбергском ун-те ; Пер. с англ. Дм. Рындовский. – Харьков : Изд. Заленского и Любарского, 1865. – [4], II, II, 118, 2 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр.


  на обл. фал.: П. Матнавский
536693
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
536694
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
536695
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
536696
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
536697
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24 c.
536698
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
536699
  Батурин Ю.М. Закон Союза ССР об издательском деле : какие ему быть? Мнение ученых : инициатив. авт. проект / Ю.М. Батурин, М.А. Федотов, В.Л. Энтин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 29, 2] с.
536700
  Кузнєцов М. Закон співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень над простором неперервних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-7. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень простору неперервних функцій відрізка в себе, які породжуються деякою неперервною функцією відрізка.
536701
  Соболева С.П. Закон справедливости и закон милости в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (взгляд на проблему с точки зрения ведической традиции) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 290-297
536702
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме : некоторые аспекты теории и истории / Т.Д. Алимова ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 99 с..
536703
  Пихно Д.И. Закон спроса и предложения : (К теории ценности) / Д. Пихно // Торгово-промышленные стачки : [(Доклад, читанный в заседании Киевского Юридического общества 13 апреля 1885 года)] / И Д. [Пихно. – Киев, 1885. – [2], II, 132 с.
536704
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
536705
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
536706
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
536707
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
536708
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
536709
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
536710
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
536711
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
536712
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
536713
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
536714
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
536715
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
536716
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
536717
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
536718
   Закон СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР". – М, 1991. – 89с.
536719
   Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)". – М, 1991. – 32с.
536720
   Закон СССР о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. – Москва, 1967. – 13 с.
536721
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с.
536722
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
536723
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
536724
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
536725
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1983. – 32с.
536726
   Закон СССР о выборах народных депутатов СССР. – М, 1988. – 45с.
536727
   Закон СССР о государственной границе СССР. – М, 1986. – 150с.
536728
   Закон СССР о государственном нотариате. – Москва, 1973. – 24 с.
536729
   Закон СССР о государственном предприятии (объдинении) в вопросах и ответах. – М, 1988. – 181с.
536730
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – М, 1987. – 64с.
536731
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении) : принят на седьмой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 30 июня 1987 года. – Киев : Политиздат украины, 1988. – 51 с.
536732
   Закон СССР о государственных пенсиях. – М, 1975. – 32с.
536733
   Закон СССР о гражданстве СССР. – М, 1978. – 12с.
536734
   Закон СССР о конституционном надзоре в СССР. – М, 1990. – 14с.
536735
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 77с.
536736
   Закон СССР о кооперации в СССР. – Москва, 1988. – 63 с.
536737
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1980. – 32с.
536738
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – М, 1986. – 31с.
536739
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1987. – 30с.
536740
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Профиздат, 1990. – 59 с.
536741
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва, 1990. – 63 с.
536742
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
536743
   Закон СССР о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан. – М, 1987. – 6с.
536744
   Закон СССР о порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами. – М, 1990. – 6с.
536745
   Закон СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). – Мй, 1990. – 9с.
536746
   Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в СССР. – М, 1981. – 14с.
536747
   Закон СССР о Прокуратуре СССР. – М, 1987. – 29с.
536748
   Закон СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности. – М, 1991. – 14с.
536749
   Закон СССР о Совете Министров СССР. – М, 1978. – 24с.
536750
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 15с.
536751
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 32с.
536752
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1973. – 16с.
536753
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1983. – 15с.
536754
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1987. – 15с.
536755
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1990. – 26с.
536756
   Закон СССР о статусе судей в СССР. – М, 1990. – 38с.
536757
   Закон СССР о статусе судей в СССР; Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан; Закон СССР об ответственн. – М, 1990. – 38с.
536758
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Мінськ, 1983. – 46с.
536759
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – К, 1984. – 15с.
536760
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1985. – 23с.
536761
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Минск, 1985. – 16с.
536762
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1987. – 32с.
536763
   Закон СССР об изменениях и дополнениях конституции СССР. – М, 1988. – 31с.
536764
   Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности. – М, 1986. – 14с.
536765
   Закон СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов автономных областей и автономных округов. – М, 1980. – 31с.
536766
   Закон СССР об охране и использовании животного мира : принят на третьей сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 25 июня 1980 г. – Москва, 1980. – 24 с.
536767
  Калиновский Г.М. Закон стального ключа / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1973. – 271 с.
536768
  Альтман Ф Закон стервятников / Ф Альтман. – Москва, 1960. – 253с.
536769
  Шелест Л.С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л.С. Шелест. – Асканія-Нова : [ПП Андрєєва М.М.], 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-102
536770
  Кухар В.В. Закон стоимости в рыночном производстве // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 154-161. – ISSN 2224-8420
536771
  Нусратуллин В.К. Закон стоимости в соответствии с рентной концепцией его формирования // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 182-184. – ISSN 1729-7206
536772
   Закон стоимости в социалистическом обществе. – Ярославль, 1957. – 222с.
536773
   Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. – М, 1959. – 515с.
536774
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Василенко А.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
536775
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Василенко А. Т.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 218л.
536776
   Закон стоимости и его роль при социализме. – М, 1959. – 336с.
536777
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования / Д.Ф. Тимошевский. – М. : Экономика, 1964. – 67с.
536778
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования. / Д.Ф. Тимошевский. – М., 1964. – 67с.
536779
  Файнберг Я.А. Закон стоимости при социализме / Я.А. Файнберг. – Свердловск, 1961. – 36с.
536780
  Аройо Ж. Закон стоимости при социализме / Ж. Аройо. – Москва, 1988. – 238с.
536781
  Чухно А.А. Закон стоимости, хозяйственный расчет и материальное стимулирование // Материалы респ. науч. конф. "Пробл. хоз. реформы и повышения эффект., общенствен., производства.", 1967
536782
  Міхно Г. Закон суворий, але... Окремі проблеми забезпечення права на житло // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-82
536783
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 179с.
536784
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 287 с.
536785
  Кудачкин М.Ф. Закон США "О взаимном обеспечении безопасности" -- грубое нарушение общепризнанных принципов и установленных норм международного права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудачкин М.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
536786
  Рассказова Л. Закон США для новых иммигрантов : Как иммигрировать и жить в США / Л. Рассказова. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 176c. – ISBN 5-86225-694-6
536787
  Дроб"язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
536788
  Ригіна О. Закон США про безвісно зниклих дітей 1982 р.: передумови та наслідки ухвалення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 236-238
536789
  Арамян В.Г. Закон тайги : рассказы : пер. с арм. / Вальтер Арамян ; рис. И. Ризнича. – Москва : Детгиз, 1957. – 32 с. : ил.
536790
  Коряков О.Ф. Закон тайги / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1964. – 251с.
536791
  Яковлев Ю.Я. Закон твоей жизни / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1979. – 36с.
536792
  Шелест А.Н. Закон теплоемкостей / А.Н. Шелест, 1946. – 75с.
536793
  Ньето М.М. Закон Тициуса-Боде: История и теория : пер.с англ. / М.М. Ньето. – Москва : Мир, 1976. – 190 с.
536794
  Чикнаверова А.А. Закон тождества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чикнаверова А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 14 с.
536795
  Чкнаверянц А.А. Закон тождества : (историко-логический очерк). / А.А. Чкнаверянц. – Москва : Высшая школа, 1961. – 99, [1] с.
536796
  Костко В.С. Закон тревоги: Стихи и поэма. / В.С. Костко. – Москва, 1981. – 142с.
536797
  Туричин И.А. Закон тридцатого : повесть / И.А. Туричин. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 160 с.
536798
  Туричин И.А. Закон тридцатого / И.А. Туричин. – 2-е изд. – Л., 1974. – 270с.
536799
  Еровенко В.А. Закон тройного понимания в эпоху гуманитарного полуобразования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 0869-561Х


  Математическое образование в классических университетах получают в настоящее время студенты разных гуманитарных специальностей. Часть их впоследствии станет передавать знания следующим поколениям или участвовать в развитии науки и культуры. Это ...
536800
  Михалевский Ф.И. Закон трудовой стоимости / Ф.И. Михалевский. – 3-е перераб. и доп. изд. – Ростов -на-Дону, 1925. – 55с.
536801
  Решетник М.Д. Закон трьох стадій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595. – ISBN 966-316-069-1
536802
  Комаровский А.Б. Закон тундры / А.Б. Комаровский. – Хабаровск, 1961. – 64с.
536803
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Дутка Галина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. – Бібліогр.: л. 186-203
536804
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Автореф. дис. ... кнд. юрид. наук: 12.00.01 / Дутка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
536805
  Глаголев А.А. Закон ужичества, или левиратный брак у древних евреев / Свящ. А.А. Глаголев. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Тр. Имп. Киев. духов. акад.
536806
   Закон Укpаїни пpо електpоенеpгетику : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 30 с. – (Закони Укpаїни). – ISBN 9667288315
536807
   Закон Украины "О нотариате ". Декрет " О государственной пошлине ". – Київ : София, 1994. – 72с. – ISBN 5-7707-6233-0
536808
   Закон Украины "О стимулировании развития регионов" // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 13-26. – ISSN 1561-4999
536809
   Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 5-13. – ISSN 1561-4999
536810
  Держалюк О.М. Закон України " Про Кабінет Міністрів України": основні суперечності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 183-187.
536811
  Мица Ю. Закон України " Про цінні папери та фондовий ринок": стан і новели правового режиму похіднихцінних паперів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 6-10.
536812
   Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я" : за станом на 15 травня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-620-1
536813
   Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : наук.-практ. коментар / [А.М. Бірюкова та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 344, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 329-340. – ISBN 978-617-566-561-9


  У пр. № 1727344 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з повагоб та вдячністю за підтримку за дорученням авторського колективу. Підпис.
536814
   Закон України "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації" : [проект] // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-9
536815
   Закон України "Про аудиторську діяльність": актуальні акценти та коментарі до внесених змін // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-8
536816
   Закон України "Про безоплатну правову допомогу" : за станом на 18 серпня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-797-0
536817
   Закон України "Про боротьбу з тероризмом" : станом на 9 лют. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку І.І. Хома]. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 27, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-979-0
536818
  Мельник М.І. Закон України "Про виконавче провадження". : Постатейні матеріали. Коментарі / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2002. – 272с. – ISBN 966-8074-04-1
536819
   Закон України "Про вищу освіту" : станом на 29 жовт.2014 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2014. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-458-661-7
536820
   Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Харків : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 99 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-404-7
536821
   Закон України "Про вищу освіту" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 107, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 12 (36), 2017)
536822
  Гончарова Г.С. Закон України "Про вищу освіту" потребує вдосконалення // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 22-25
536823
  Глінка Г. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є прокредиторським чи продебіторським? // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.47-57
536824
   Закон України "Про військовий обов"язок і військову службу" : за станом на 22 липня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 44 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-633-1
536825
  Гринько С.В. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" від 11 лютого 2010 року №1878-VI: переваги та недоліки нових редакцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 236-241
536826
   Закон України "Про географічні назви" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-7
536827
   Закон України "Про громадянство України". Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : [станом на 07.11.2017 р.] : офіц. вид. / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 59, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; 11 (35), листоп. 2017)
536828
   Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" : За станом на 13 жовтня 2006 р.: Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-508-5
536829
   Закон України "Про державний бюджет України на 2006 рік" від 20 грудня 2005 р. № 3235-VI // Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання / Державне казначейство України. – Дніпропетровськ, 2006. – № 3. – С. 2-40
536830
   Закон України "Про Державний Гімн України" : станом на 1 версня 2008 року : відповідає офіційному текстові // Конституція України : прийнята на П"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року : із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. – Київ, 2008. – с.46. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-29-9
536831
   Закон України "Про Державний земельний кадастр" : за станом на 04 липня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 41, [3] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-844-1
536832
  Шумляк О. Закон України "Про Державний реєстр виборців": переваги і недоліки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 120-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
536833
   Закон України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми" : станом на 8 груд. 2015. р. : офіц. вид. / Верх. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 15, [1] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-024-0
536834
   Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" : [станом на 14 черв. 2017 р.] : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Коваленко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 49, [3] с. – Засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" = щомісячник : щомісячник ; № 6 (30), черв. 2017)
536835
  Труш І. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" потребує удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.95-98. – ISSN 0132-1331
536836
   Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" : за станом на 20 серпня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-746-8
536837
  Гринько С.В. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень": замість коментарю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-35. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" аналізується в контексті правового регулювання реєстрації прав на земельні ділянки. The Law of Ukraine "On State Registration of Real Rights to Realty & Their ...
536838
   Закон України "Про державну службу" : за станом на 19 вересня 2012 року : [додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"] / Верховна Рада України ; [підг. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 42, [2] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-855-7
536839
   Закон України "Про державну таємницю" : за станом на 5 серпня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-634-8
536840
   Закон України "Про державну таємницю" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 40 с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №1 (49), січень 2019). – ISSN 2522-4522
536841
   Закон України "Про донорство крові та її компонентів". Закон України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 47, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №6 (66), червень 2020). – ISSN 2522-4522
536842
   Закон України "Про дорожній рух" : за станом на 10 лютого 2009 р. / Верховна Рада України. – офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 40с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-677-5
536843
  Галаджун З.В. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні": еволюція документа з 1992 по 2017 рр. // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 236-250. – ISSN 1998-6912
536844
   Закон України "Про електронні довірчі послуги" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 54, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №7 (55), липень 2019). – ISSN 2522-4522
536845
   Закон України "Про житлово-комунальні послуги" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 51, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №1 (61), січень 2020)
536846
   Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". Закон України "Про Державне бюро розслідувань" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 63 с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №10 (46), жовт. 2018)
536847
   Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" : офіційне видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд.: О. Серьогіна ; ред.: О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 51, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Закони України : щомісячник ; № 9 (33), вересень 2017)
536848
  Амборський А. Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд": новий етап судової реформи чи черговий її провал? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 448-450. – ISBN 978-617-7069-28-6
536849
   Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" : наук.-практ. коментар / [А.В. Андрєєв та ін.] ; за заг. ред. К.І. Чижмарь. – Київ : Професіонал, 2019. – 407, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-6. – ISBN 978-966-370-383-1
536850
   Закон України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу" : За станом на 29 червня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 56с. – (Закони України). – ISBN 966-611-480-1
536851
   Закон України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" : за станом на 29 грудня 2008 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 32с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-668-3
536852
   Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" : за станом на 22 червня 2012 року / Верховна Рада України ; [підг. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 14, [2] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-842-7
536853
   Закон України "Про загальну середню освіту" : За станом на 28 серпня 2006 р.: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 35с. – (Закони України). – ISBN 966-611-499-2
536854
   Закон України "Про запобігання корупції" : станом на 14 верес. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 79, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-010-3
536855
   Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" = The law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of the criminal proceeds, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction" : наук.-практ. коментар / [А.Г. Чубенко, М.В. Лошицький, С.С. Бичкова, Я.В. Котляревський]. – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 813, [2] с. – Назва корінця, дод. тит. арк.: Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. – ISBN 978-966-2310-15-3
536856
   Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" : за станом на 15 вересня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 36 с. – (Закони України : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-800-7
536857
   Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" : із змінами та допов. станом на 02 жовт. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 35, [1] с. – ISBN 978-617-566-076-8
536858
   Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" : за станом на 20 вересня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 28 с. – (Закони України : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-750-5
536859
   Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 35, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №5 (65), травень 2020). – ISSN 2522-4522
536860
   Закон України "Про звернення громадян". Закон України "Про доступ до публічної інформації". Закон України "Про адміністративні послуги" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 51, [1] с. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 7(43), лип. 2018)
536861
   Закон України "Про землеустрій" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 62, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №6 (54), червень 2019). – ISSN 2522-4522
536862
   Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об"єктів" : за станом на 27 серпня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 24 с. – (Закони України : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-747-5
536863
   Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" : за станом на 7 квітня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 48 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-615-7
536864
   Закон України "Про індустріальні парки" : за станом на 15 серпня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друк. О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 22, [2] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-853-3
536865
   Закон України "Про інформацію". Закон України "Про засади державної регіональної політики". Закон України "Про добровільне об"єднання територіальних громад" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 49, [2] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 1 (37), 2018)
536866
   Закон України "Про інформацію". Закон України "Про звернення громадян". Закон України "Про доступ до публічної інформації" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 51, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 2 (50), лютий 2019). – ISSN 2522-4522
536867
   Закон України "Про іпотеку" : за станом на 21 червня 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 36 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-717-8
536868
  Нонко А. Закон України "Про іпотеку": проблеми правозастосування / А. Нонко, А. Рябець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Судова практика та загальні підсумки".
536869
   Закон України "Про Кабінет Міністрів України" : за станом на 10 червня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-624-9
536870
  Гетьманцева Н. Закон України "Про колективні договори і угоди" потребує змін // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 48-52
536871
   Закон України "Про комітети Верховної Ради України" : за станом на 21 квітня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-782-6
536872
   Закон України "Про Конституційний Суд України" : офіц. видання / Верхов. Рада Україна ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 62, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №11 (47), листоп. 2018)
536873
  Первомайський О.О. Закон України "Про концесії" (з додатками) : Науково-практичний коментар станом на 01.07.2005 р. / О.О. Первомайський. – Харків : Страйд, 2005. – 164с. – (Юридичний радник). – ISBN 966-8678-05-2
536874
  Опанасенко А. Закон України "Про корінні народи України": декларування прав та їх подальша імплементація // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 132-142. – ISSN 2308-0361
536875
   Закон України "Про лікарські засоби" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 39, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №4 (64), квітень 2020). – ISSN 2522-4522
536876
   Закон України "Про мисливське господарство та полювання" : За станом на 12 березня 2010 року. Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 32с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-707-9
536877
   Закон України "Про міліцію" : Статут патрульно-постової служби міліції України. – Київ : Атіка, 2006. – 152с. – ISBN 966-326-156-0
536878
   Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" : станом на 29 верес. 2015 р. : офіц. вид. / Верх. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 79, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-014-1
536879
   Закон України "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян" : за станом на 10 червня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-625-6
536880
   Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" : станом на 6 берез. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку І.І. Хома]. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 30, [2] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-982-0
536881
   Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : набрав чинності 16 січ. 2016 р. : відп. офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2016. – 89, [3] с. – ISBN 978-966-458-960-1
536882
   Закон України "Про Національний банк України" : За станом на 8 листопада 2006 р.: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-515-8
536883
   Закон України "Про національну безпеку України" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 47, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №4 (52), квітень 2019). – ISSN 2522-4522
536884
   Закон України "Про нотаріат" : інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : зі змінами і доповненнями станом на 1 квітня 2010 року. – Київ : Істина, 2010. – 188 с. – (Офіційні документи)
536885
   Закон України "Про нотаріат" : чинне закононодавство зі змінами та допов. станом на 18 лют. 2020 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. Ю.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2020. – 64 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-230-2
536886
   Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність". Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". Закон України "Про охоронну діяльність". Закон України "Про пробацію" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. і упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 66, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 9 (45), верес. 2018)
536887
   Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про відпустки" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 42, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №8 (56), серпень 2019). – ISSN 2522-4522
536888
   Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 39, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 3 (39), берез. 2018)
536889
   Закон України "Про оренду державного та комунального майна" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 43, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №2 (62), лютий 2020). – ISSN 2522-4522
536890
   Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 55, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; 6 (42), черв. 2018)
536891
   Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" : офіц. видання / [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 55 с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №9 (57), вересень 2019). – ISSN 2522-4522
536892
   Закон України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв"язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" : за станом на 22 червня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друк. О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 15, [1] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-843-4
536893
  Ковальчук Т.Г. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" як фундаментальне та ціннісне джерело екологічного права // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7649-48-8
536894
   Закон України "Про охорону праці" : за станом на 09 липня 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 28 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-720-8
536895
   Закон України "Про охорону праці" : (нова редакція зі змінами та доп. станом на 1 січня 2012 р.). – Київ : Основа, 2012. – 67, [2] с. – (Закони України). – ISBN 978-966-699-557-8
536896
   Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" : [станом на 14 лип. 2017 р.] : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 51, [1] с. – Засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 7 (31), лип. 2017)
536897
   Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 46, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №12 (72), грудень 2020). – ISSN 2522-4522
536898
   Закон України "Про податок на додану вартість" : за станом на 30 липня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 64с. – (Закони України). – ISBN 966-978-611-632-4
536899
   Закон України "Про позашкільну освіту" : За станом на 12 грудня 2006 р.: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-519-0
536900
  Ріжок І. Закон України "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" - один з інструментів нової податкової політики держави // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 25/26. – С.3-5.
536901
   Закон України "Про поштовий зв"язок" : за станом на 09 липня 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-721-5
536902
   Закон України "Про правила етичної поведінки" : [опубліковано 12 червня 2012 року (газета "Голос України " № 106) : набирає чинності 12 липня 2012 року] / [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – 8 с.
536903
   Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об"єктів магістральних трубопроводів" : за станом на 02 червня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-787-1
536904
   Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : станом на 26 серп. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 27, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-006-6
536905
   Закон України "Про приватизацію державного майна" : за станом на 15 травня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 44с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-621-8
536906
   Закон України "Про природно-заповідний фонд України" : за станом на 25 лютого 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 966-978-611-606-5
536907
   Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" : за станом на 01 серпня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друк. О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 17, [3] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-848-9
536908
   Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" : за станом на 10 лютого 2011 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку З.Д. Резницька]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 28 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-771-0
536909
   Закон України "Про професійно-технічну освіту" : За станом на 24 листопада 2006 р.: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 36с. – (Закони України). – ISBN 966-611-522-0
536910
   Закон України "Про публічні закупівлі" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 63, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №12 (48), груд. 2018)
536911
   Закон України "Про публічні закупівлі" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 91, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №7 (67), липень 2020). – ISSN 2522-4522
536912
   Закон України "Про регламент Верховної Ради України" : чинне закононодавство станом на 5 трав. 2018 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 170, [2] с. – Використано публ. газ. "Голос України". – Бібліогр. в тексті. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-179-4
536913
   Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" : за станом на 16 травня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друк. О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 14, [2] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-839-7
536914
  Богуцький П.П. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" : наук.-практ. коментар / [П.П. Богуцький, О.В. Кривенко, А.О. Кривенко]. – Львів : АСВ, 2014. – 213, [2] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 202-211. – ISBN 978-966-2699-39-5
536915
   Закон України "Про соціальні послуги" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 47, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №5 (53), травень 2019). – ISSN 2522-4522
536916
   Закон України "Про співробітництво територіальних громад". Закон України "Про місцеві державні адміністрації" : [станом на 20 серп. 2018 р.] : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 47, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №8 (44), серпень 2018). – ISSN 2522-4522
536917
   Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" : за станом на 12 вересня 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-644-7
536918
   Закон України "Про статус народного депутата України" : за станом на 13 квітня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-779-6
536919
   Закон України "Про статус народного депутата України". Закон України "Про комітети Верховної Ради України" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 62, [2] с. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 5(41), трав. 2018)
536920
   Закон України "Про страхування" : за станом на 14 серпня 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 40 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-636-2
536921
   Закон України "Про страхування" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 47, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №10 (58), жовтень 2019). – ISSN 2522-4522
536922
   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : науково-практичний коментар / за ред. Молдована В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 528 c. – Бібліогр.: с. 522-526. – ISBN 978-611-011-0141-7
536923
   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : наук.-практ. коментар / [В.О. Гринюк, О.С. Захарова, Н.О. Кіреєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя. – Київ : Алерта, 2019. – 666, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – ISBN 978-617-566-578-7


  У пр. № 1728282 напис: Шановному Леоніду Васильовичу, з повагою та вдячністю за підтримку за дорученням авторського колективу М. Погорецький (Підпис)
536924
   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : чинне закононодавство зі змінами та допов. станом на 14 січ. 2020 р. : офіц. текст / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2020. – 166, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-437-199-2
536925
   Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-8074-01-7
536926
   Закон України "Про тваринний світ" : за станом на 12 березня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 966-978-611-611-9
536927
   Закон України "Про телебачення і радіомовлення" : за станом на 12 вересня 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 56 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-643-0
536928
   Закон України "Про туризм" : за станом на 06 жовтня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-802-1
536929
   Закон України "Про управління об"єктами державної власності" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 42, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №12 (60), грудень 2019). – ISSN 2522-4522
536930
   Закон України "Про фізичну культуру і спорт" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 51, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №3 (51), березень 2019). – ISSN 2522-4522
536931
   Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" : За станом на 18 серпня 2006 р.: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-498-4
536932
   Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" : за станом на 14 березня 2012 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 48 с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-828-1
536933
  Берт С. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок": порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації „ // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 45-52..
536934
   Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР "Про відпустки" // Вісник податкової служби України / Журнал державної податкової адміністрації України. Тематичний випуск. – Київ, 2006. – № 22 : Пора відпусток. – С. 22-35
536935
   Закон України про авторське право і суміжні права. За станом на 5 червня 2001р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 28с. – (Закон України). – ISBN 966-611-099-7
536936
   Закон України про архітектурну діяльність (за станом на 4 серпня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – ISBN 966-611-005-9
536937
   Закон України про банки і банківську діяльність : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 24с. – ISBN 966-7288-15-3
536938
   Закон України про біженців : За станом на 10 травня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-469-0
536939
   Закон України про благодійництво та благодійні організації : За станом на 1 вересня 2002 р.. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 16с. – ISBN 966-611-190-Х
536940
   Закон України про боротьбу з корукцією : За станом на 20 жовтня 2002 р.Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 11с. – ISBN 966-611-197-7
536941
   Закон України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селещних, міських голів : За станом на 30 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 176с. – (Закони України). – ISBN 966-611-433-X
536942
   Закон України про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. За станом на 10 лютого 2002 р.. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 48с. – (Закони України). – ISBN 966-611-149-7
536943
   Закон України про вибори народних депутатів України . : За станом на 10 листопада 2001р.; Офіц. видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 110с. – (бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-130-6
536944
   Закон України про вибори народних депутатів України . За станом на 20 січня 2002 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 94с. – ISBN 966-611-145-4
536945
   Закон України про вибори презедента України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 56с. – ISBN 966-7288-82-Х
536946
   Закон України про внесення змін і доповненнь до закону України "Про радіочастотний ресурс України" : Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2119-4 (2199-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, №2, ст.34. – Київ, 2005. – 54с.
536947
   Закон України про громадянство України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 24с. – ISBN 966-7288-14-5
536948
   Закон України про державне регулювання виробництва і обігу сиірту етилового, коньячного і плодового. алкогольних напоїв та тютюнових виробів : За станом на 20 червня 2002 р.. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 32с. – ISBN 966-611-173-Х
536949
   Закон України про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : За станом на 20 жовтня 2002 р. Офіційне видання. – Москва : Парламентське видавництво, 2002. – 20с. – ISBN 966-611-198-5
536950
   Закон України про державні нагороди України. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. : За станом на 20 листопада 2001 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 16с. – шифр дубл. – ISBN 966-611-133-0
536951
   Закон України про державну допомогу сім`ям з дітьми (за станом на 22 січня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-71-4
536952
   Закон України про дипломатичну службу. За станом на 15 травня 2002р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-172-1
536953
  Труш І. Закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: проблеми його запровадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 75-78. – ISSN 0132-1331
536954
   Закон України про дорожній рух (за станом на 22 липня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-007-5
536955
   Закон України про дорожній рух. : За станом на 10 вересня 2002 р.Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 32с. – ISBN 966-611-192-6
536956
   Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : За станом на 1 серпня 2006 року: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 48с. – (Закони України). – ISBN 966-611-492-5
536957
   Закон України про загальну середню освіту : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-94-3
536958
   Закон України про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-77-3
536959
   Закон України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торговлі, громадського харчування та послуг : За станом на 10 січня 2002 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-123-3
536960
   Закон України про захист населення від інфекційних хвороб : За станом на 10 травня 2006 р. Офіійне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 36с. – (Закони України). – ISBN 966-611-466-6
536961
   Закон України про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту (за станом на 20 листопада 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – (Закони України). – ISBN 966-611-023-7
536962
   Закон України про захист прав споживачів : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-12-9
536963
   Закон України про захист прав споживачів : За станом на 19 липня 2006 р.: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 48с. – (Закони України). – ISBN 966-611-486-0
536964
   Закон України про захист тварин від жорстокого поводження : За станом на 4 липня 2006 року: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-484-4
536965
   Закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров"я населення : За станом на 15 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-432-1
536966
   Закон України про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу : За станом на 27 квітня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-462-3
536967
   Закон України про інформацію : За станом на 1 грудня 2002 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 24с. – ISBN 966-611-202-7
536968
   Закон України про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : За станом на 19 липня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-489-5
536969
   Закон України про іпотечні облігації : За станом на 11 квітня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-462-3
536970
   Закон України про міліцію. За станом на 25 квітня 2002 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 26с. – (Закони України). – ISBN 966-611-155-1
536971
   Закон України про місцеве самоврядування в України (за станом но 20 лютого1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-76-2
536972
   Закон України про місцеве самоврядування в Україні. За станом на 5 березня 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 67с. – (Закони України). – ISBN 966-611-090-3
536973
   Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : За станом на 10 квітня 2001 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 24с. – Шифр дублетний. – (Закони України). – ISBN 966-611-094-6
536974
   Закон України про наукову і науково-технічну діяльність : за станом на 10 жовтня 2001 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 28с. – ISBN 966-611-128-4
536975
   Закон України про національну програму інформатизації : За станом на 10 липня 2002 р..Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 16с. – ISBN 966-611-181-0
536976
   Закон України про обов"язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : За станом на 7 липня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 46с. – (Закони України). – ISBN 966-611-483-6
536977
   Закон України про оподаткування прибутку підприємств. – Київ : Редакція журналу "Вісник податкової служби України", 1997. – 104с. – (Бібліотека податкового спеціаліста)
536978
   Закон України про особливості державного регулювання діяльності суб"єктів господарювання, пов"язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : За станом на 20 травня 2002 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-174-8
536979
   Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі : За станом на 28 квітня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-468-2
536980
   Закон України про охорону прав на сорти рослин : За станом на 18 грудня 2009 року: Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 40с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-736-9
536981
   Закон України про патентування деяких видов підприємницької діяльності (за станом но 9 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-78-1
536982
   Закон України про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб. : За станом на 20 серпня 2002 р..Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 30с. – ISBN 966-611-187-Х
536983
   Закон України про приватизацію державного майна : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-10-2
536984
   Закон України про прикордонний контроль : За станом на 11 грудня 2009 року: Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 28с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-737-6
536985
   Закон України про природно-заповідний фонд України (за станом на 25 листопада 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-024-5
536986
   Закон України про професійних творчих працівників та творчі спілки : За станом на 1 вересня 2002 р.Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 15с. – 34Зако Шифр дубл. – ISBN 966-611-191-8
536987
   Закон України про рекламу : Прийнятий на п`ятій сессії ВРУ 3 липня 1996 року. – Київ : Україна, 1996. – 16с. – ISBN 966-524-020-Х
536988
   Закон України про свободу совісті та релігійні організації (за станом на 1 грудня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 20 с. – ISBN 966-611-028-8
536989
   Закон України про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : За станом на 19 липня 2006 року: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-488-7
536990
   Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : За станом на 14 квітня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 36с. – (Закони України). – ISBN 966-611-466-6
536991
   Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. За станом на 20 лютого 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 31с. – (Закони України). – ISBN 966-611-088-1
536992
   Закон України про статус ветеранів військової служби та іх соціальний захист. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців..(за станом на 10 лютого 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-75-9
536993
   Закон України про статус депутатів місцевих рад : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 32с. – ISBN 966-611-183-7
536994
   Закон України про статус депутатів місцевих рад : За станом на 25 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 36с. – (Закони України). – ISBN 966-611-439-9
536995
   Закон України про статус депутатів місцевих рад народних депутатів. За станом на 10 січня 2002 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 24с. – ISBN 966-611-141-1
536996
   Закон України про статус народного депутата України. За станом на 25 вересня 2001р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-120-9
536997
   Закон України про судоустрій України. За станом на 15 вересня 2001р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-611-117-9
536998
   Закон України про транспорт : За станом на 20 вересня 2002 р.Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 18с. – ISBN 966-611-193-4
536999
   Закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За станом на 20 березня 2002 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-158-7
537000
   Закон України про фізичну культуру і спорт : За станом на 22 серпня 2002 р.. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 32с. – ISBN 966-611-186-1
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,