Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
530001
  Горболіс Л. "...здалеку кричу: я - українка!" (за романом Надії Мориквас "Де мій брат?") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 74-83. – ISSN 0236-1477
530002
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
530003
  Головченко В. "Звідки пішла Руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення Київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
530004
  Набок С. "Звідомлення Української академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної академії наук України (1920-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
530005
  Пушкарук Н. "Звільнити без будь-яких умов" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 3


  Світові лідери та ЗМІ про засудження Надії Савченко російським судом.
530006
  Бондаренко О. "Звірства системи не мають терміну давності" / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 9


  "Мій співрозмовник не є професійним істориком, він - кандидат технічних наук i донині працює старшим науковим співробітником Інституту електрозварювання ім. Є. Патона. Проте саме скрупульозність науковця дала змогу Олександрові Бондаренку здійснити ...
530007
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
530008
  Лиман С.І. "Звіт про подорож Західною Європою в 1858-1859 рр." професора Харківського університету Д.І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 126-130. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
530009
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
530010
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." : новое о М.Ю. Лермонтове / В.П. Арзамасцев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 157-167
530011
  Новиков Н.С. "Звук родной струны..." / Н.С. Новиков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 21 с.
530012
  Волощук М.Б. "Звуковые" эпитеты в повести Л. Толстого "Крейцерова соната" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 61-62
530013
  Шпаковский В. "Звучал булат, картечь визжала...": оружие 1812 года // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 18-45. – ISSN 1812-867Х
530014
  Альтшуллер М.Г. "Звучащий стих свободы ради..." : Очерки о читателях декабристской поры / М.Г. Альтшуллер, И.Ф. Мартынов. – Москва : Книга, 1976. – 119 с.
530015
  Данько Н. "Звучить!" (Григір Тютюнник і Мануйлівка) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 10, 11
530016
  Жулинський М. "Згадав свою Волинь святую..." Тарас Шевченко і Волинь / розмовум вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розмова з директором Інституту літераратури ім. Т.Г. Шевченка НАН України академіком М.Г. Жулинським про те, де міг бути Тарас Шевченко на Волині й що там намалював.
530017
  Кузик-Гетьман "Згадаймо праведних Гетьманів..." - згадаємо своїх дідів. Про Чаплинську республіку, яка проіснувала чотири місяці 1919 року, та родинні зв"язки з козацькою старшиною в багатьох сім"ях півдня України // Україна молода. – Київ, 2021. – 2-3 листопада (№ 114/115)


  " Мене спонукала написати ці рядки згадка про моїх дідів - як по лінії мами, так і по лінії тата, - життя яких уклалося в загальний літопис Української першодержавності (1917-1921), буремну добу її творення. Бо ті мої діди не були спостерігачами, не ...
530018
   "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / [Т. Чуйко та ін. ; переднє слово Д. Стуса ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-06-0701-9
530019
   "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / [Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко та ін.]. – Київ : Либідь, 2016. – 255, [1] с. : портр., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-06-0701-9
530020
  Малевич К. "Згадували Україну: він та я були українцями..." (з автобіографії) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 206-207. – ISBN 966-530-115-2
530021
  Кондрашова-Діденко "Згорнене впливання" довіри на соціо-економічні перетворення країни / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-6
530022
  Жуковська В. "Здається, нам таки вдалося показати її живою" / розмову вела Наталія Малімон // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 2


  Проєкт "Привіт Леся" від радіо СіД FM розповів про Лесю Українку значно більше, ніж пишуть про неї у шкільних підручниках.
530023
  Ульяновський В.І. "Здається, усьому б допоміг..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 1/3 (233), січень - червень. – С. 45-54


  Маловідомі листи М. Аркаса.
530024
  Шубин Н П. "Здесь вся моя жизнь..." / Н П. Шубин. – Петрозаводск, 1985. – 168с.
530025
  Паустовський К. "Здесь живет никто" [про О.М. Гілярова] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 389-391. – ISBN 5-7707-1061-6
530026
  Стативка В.И. "Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно..." : стилистический и лингвистический анализ как методы работы с текстом // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-6.
530027
  Кузнецов С. "Здесь ничего не зарыто, кроме собаки". Беседу вела Елена Погорелая // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-195. – ISSN 0042-8795
530028
  Шпопер Д. "Здесь Польши нет..." / Д. Шпопер, П. Домбровский // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 121-123. – ISSN 0235-7089


  Польско-литовские политические элиты и Россия Александра II (1855-1862).
530029
  Винокурова И. "Здесь, в Америке, были мною встречены люди, о которых говорить еще не время..." Нина Берберова и Роберт Оппенгеймер // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 13-37. – ISSN 0042-8795
530030
  Федорук Наталья "Здешний народ - коренной русский". Население Новгородской губерннии в XIX - начале XX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 94-98. – ISSN 0235-7089
530031
  Глухов А.Г. ...Звучат лишь письмена / А.Г. Глухов. – М, 1981. – 207с.
530032
  Вальтінос Т. [Звільнення дев"ятьох / Танасіс Вальтінос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
530033
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
530034
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
530035
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
530036
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
530037
  Воронов Ю.П. Звідки в економіці гроші з нічого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 5-10. – ISSN 2518-7104
530038
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
530039
  Глинський І. Звідки ваше ім"я // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 349-355
530040
  Гирич І. Звідки взялася "Україна"? Назва нашого народу набула сучасного політичного й географічного звучання в XIX столітті // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 26-28. – ISSN 1819-7329


  У середіні XIX століття з"явився новий термін "Україна-Русь", який мав витіснити "Давню Русь"("Київську Русь"). Свідомо його почали вживати: П. Свєнціцький, В. Антонович, М. Максимович, М. Грушевський, І. Лучицький .
530041
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
530042
  Карамзіна Л.А. Звідки взялася швидка допомога // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
530043
  Примост В. Звідки взялися "недоросіяни"? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Більшість злочинів проти українства творилося руками українців. І сьогодні важливо знати, чому так сталося.
530044
  Ковач М. Звідки взялися українці в Югославії // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 260-263
530045
  Корсовецький О. Звідки воно, "подавляющее большинство"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 4-5


  Запевнення, українська мова не має в Криму історичного коріння, є безсоромною брехнею.
530046
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
530047
   Звідки ж походять назви "Русь - Україна" і "тризуб"? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 2-3
530048
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
530049
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
530050
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла. Мовознавча розповідь / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 49-52
530051
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
530052
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
530053
  Мушкетик Ю. Звідки пішла земля Руська і хто ми такі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 8


  Як московити украли нашу назву і нашу історію.
530054
  Чекаленко Л. Звідки пішла Новоросія? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 42-45


  Тмим, хто нині прагне переписати історію України, розділити її територію, розсварити український народ і утворити незаконним шляхом нові республіки, доречно та корисно було б знати окремі сторінки історії України.
530055
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
530056
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 64-76. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
530057
  Голиш Г. Звідки походять видатні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6


  "Золотоніщина подарувала Україні й світу не один десяток відомих вчених. У цій когорті яскраво сяють імена Михайла Максимовича й Василя Ляскоронського, Олексія Баха й Олексія Баранникова. Чільне місце в науковому бомонді золотоніського краю посів і наш ...
530058
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
530059
  Галушко К. Звідки українці взялися на Русі, або Боротьба за київську спадщину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 15


  "Історична риторика в російсько-українському конфлікті є такою самою зброєю, як танки і "гради". Бо танки вирішують питання нинішньої війни, а от історична риторика - тисячолітні проблеми. Але чому ж така істерична увага до днів минулих? На перший ...
530060
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
530061
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
530062
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – Київ, 1930. – 48с.
530063
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
530064
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
530065
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
530066
   Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 року, 1920. – XCV с.
530067
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
530068
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 10 с.
530069
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. : За перше пятиріччя (1922-1926). – К. : [Б. в.], 1927. – 21с.
530070
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94 с. : іл
530071
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
530072
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
530073
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
530074
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
530075
  Костриця М.Ю. Звіздаль (- річка у Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 461. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
530076
  Лубківський Р.М. Звіздар : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1977. – 247 с.
530077
  Горинь Б. Звільнені від страху / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 30-31


  Богдан Горинь - про духовне життя у концтаборі, модифікації Руху опору та спосіб консолідації українців.
530078
  Сулима М. Звільнені за націоналізм. Як кримський виш позбувався невгодних науковців // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 151). – С. 13
530079
  Антонюк О. Звільнення "контрактників" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 32-33
530080
  Кравченко М.В. Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
530081
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
530082
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
530083
  Кравченко В.І. Звільнення від "малоросійства" / Валерій Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 305, [3] с. – Бібліогр.: с. 289-305. – ISBN 978-966-136-408-9
530084
  Мостепанюк Л.О. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 41-49
530085
  Горох О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 107-116
530086
  Плахотник Г.В. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Плахотник Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 7 назв
530087
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
530088
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини проти особи (теоретико-прикладні проблеми) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
530089
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності: проблеми судової практики // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 84-92. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
530090
  Михайленко М. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-37
530091
  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 115-121
530092
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
530093
  Шмат М.С. Звільнення від відбування покарання за психічною хворобою // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 74-84. – ISSN 2523-4552
530094
  Веремеєва Є. Звільнення від відповідальності у господарському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251
530095
  Стефаніцкі Р. Звільнення від державних трансферів у світлі забороним Договорами ЄС надання країною-членом державної допомоги деяким підприємствам // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 112-123. – ISSN 2082-4939
530096
  Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-326-037-8
530097
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
530098
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
530099
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
530100
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
530101
  Луценко Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації в діяльності Служби безпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 354-355
530102
  Олійниченко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : монографія / В.В. Олійниченко ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 228-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-820-0
530103
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
530104
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
530105
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
530106
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
530107
  Свєтличний І. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх та відновне правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 10. – ISSN 1992-9277
530108
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
530109
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
530110
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
530111
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
530112
  Булейко А.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям за законодавством України та інших європейських країн: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
530113
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
530114
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (0). – ISSN 2078-9165
530115
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
530116
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
530117
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
530118
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
530119
  Сіроткіна М.В. Звільнення від кримінальної відповідальності якальтернатива кримінальному переслідуванню // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 33-40. – ISSN 2308-9636
530120
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
530121
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
530122
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
530123
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
530124
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
530125
   Звільнення від оподаткування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для заохочення одержувачів фінансової підтримки до участі в реалізації проєктів за рахунок коштів, наданих Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Урядом ухвалено проєкт Закону України "Про внесення зміни до статті 165 ...
530126
  Меркулова В.О. Звільнення від покарання з випробуванням: законодавчий та зарубіжний досвід // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 129-132
530127
  Несінов О. Звільнення від покарання за хворобою: актуальність проблеми та пропозиції щодо її вирішення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 7/8 (35), серпень. – С. 29-35
530128
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування : коментар до кримінального законодавства та практики його застосування / Є.О. Письменський ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 169-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-917-916-016-8


  У пр. № 1742021 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з вдячністю та найкращими побажаннями від автора. Підпис.
530129
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування (аналіз судової статистики) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 167-175. – ISSN 2072-8670
530130
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
530131
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
530132
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
530133
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія / Є.О. Письменський. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. – 387, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-274-3


  У пр. № 1728420 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Березіну з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 29.11.204
530134
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 192-199
530135
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбудування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Горох Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
530136
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
530137
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
530138
  Шаповал Д. Звільнення від сплати оренди в умовах карантину: міф чи реальність? / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
530139
  Біленко М. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. На юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшли традиційні Матвєєвські читання, присвячені пам"яті Юрія Матвєєва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  20 листопада 2015 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулися "Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях".
530140
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
530141
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
530142
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
530143
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
530144
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
530145
  Ленько Б.М. Звільнення за порушення трудової дисципліни як дисциплінарна санкція // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 42-50. – ISSN 2523-4889
530146
  Грузінова Л. Звільнення за прогул без поважної причини / Л. Грузінова, О. Шведова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
530147
  Неділько С. Звільнення морських "заручників". Особливості зняття арешту з вантажу на судні / С. Неділько, М. Скворцов // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 жовтня (№ 20)
530148
   Звільнення неможливе // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 7. – ISSN 2219-5793
530149
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
530150
  Назимко Є.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві України та Польщі : монографія / Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2018. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-211 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-06-5
530151
  Вітвіцький С.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування: міжнародні та європейські правові стандарти : монографія / С.С. Вітвіцький, Є.С. Назимко, Т.І. Тіточка ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2021. – 133, [1] с. : табл. – На обкл. також: Освітні традиції перевірені часом. – Бібліогр.: с. 113-126 та в підрядк. прим. – (Освітні традиції перевірені часом). – ISBN 978-617-7679-74-4
530152
  Пономарьова Т. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 48-52
530153
  Куйбіда В. Звільнення окупованих територій: від поразок до перемог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 2-3
530154
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
530155
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
530156
  Сіроткіна М.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності та його співвідношення із засадою презумпції невинуватості // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 44-50. – ISSN 2308-9636


  У статті на основі чинного кримінального процесуального законодавства, наукових досліджень та судової практики досліджується інститут звільнення від кримінальної відповідальності як альтернатива кримінальному переслідуванню та його співвідношення із ...
530157
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
530158
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
530159
  Квітка Я.М. Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням / Я.М. Квітка, Р.В. Дмитрик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
530160
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
530161
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
530162
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
530163
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
530164
  Завгородній Ю.Ю. Звільнення у Рігведі: до постановки питання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 213-214
530165
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
530166
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
530167
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
530168
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
530169
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
530170
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
530171
  Лівшіц Ю. Звіринецькі печери як феномен модульної побудови катакомб XI-XVIII ст. // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 54-65
530172
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – Київ, 1956. – 188с.
530173
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – Київ : Урожай, 1988. – 160с.
530174
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни. / І.Т. Сокур. – Київ, 1971. – 128с.
530175
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
530176
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
530177
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
530178
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
530179
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
530180
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
530181
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
530182
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
530183
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
530184
  Стеблюк В. Звірства Кремля в Іловайському котлі / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 4-5


  Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк - про те, як росіяни на його очах добивали і чавили на БМД українських солдатів.
530185
  Ричка Ю. Звіряємо крок з найбільшою економікою Європи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 березня (№ 12/13). – С. 2 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні викладки."Організували його МОН України та Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень ФРН.
530186
  Антонович В. Звістки літописні [про Київ] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 13-47. – ISBN 978-617-7023-51-6
530187
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
530188
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
530189
   Звіт 105-го засідання Міжнародного комітету мір та ваг. Звіти підрозділів ВІРМ та Консультативних комітетів СІРМ // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 9-26
530190
  Калениченко П. Звіт IIРА щодо України: про що він і що це для нас означає // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-62. – ISSN 1608-6422
530191
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
530192
   Звіт академії [Національної академії наук України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793
530193
   Звіт Академії для Нацради з питань розвитку науки і технологій // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Травень - червень (№ 3). – С. 1
530194
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
530195
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
530196
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 94с.
530197
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 26-30
530198
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 9-21
530199
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
530200
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2013. – 99 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 73-81, с. 85-92
530201
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2017. – 79 с. : табл. – Кн. без тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-74
530202
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2018. – 81 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-72
530203
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018-2019 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2019. – 64 с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-61
530204
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
530205
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир : Вид. Житомирського міськ. парт. ком., 1931. – 72 с.
530206
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
530207
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
530208
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
530209
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
530210
   Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах - 2020 / [М. Цип"ящук, О. Мазаєва, О. Рогова та ін.]. – Київ : П"ятаков Ю.О., 2021. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Прямуємо разом). – ISBN 978-617-7142-69-9
530211
   Звіт завідувача кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка про роботу кафедри оптики за період 2004-2011 рр. професора Поперенка Леоніда Володимировича // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 298-307
530212
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
530213
  Озеран А. Звіт керівництва та інша нефінансова інформація: структура і зміст // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 15-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
530214
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету (1932-1934 р.р.) 2-му з"їздові Рад Київщини. – Київ : [Друк. т-ва "Прол. Правда"], 1935. – 226 с.
530215
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
530216
   Звіт Київської міської ради X склику. За 1928/29 і 1929/30 роки. – Київ, 1931. – 134 с.
530217
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – Київ, 1929. – 40с.
530218
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
530219
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
530220
   Звіт комісії до Європейського Парламенту та консульства // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 75-81


  Проміжна оцінка Європейської метрологічної дослідницької програми - EMRP.
530221
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
530222
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
530223
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
530224
   Звіт Н-Д Інституту Ботаніки при ВУАН / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 200-211. – ISBN 978-617-7397-32-7
530225
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
530226
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
530227
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 22-23
530228
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 16-17
530229
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
530230
   Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с.
530231
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
530232
   Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
530233
  Палій А.-В. Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 151-160. – ISSN 0868-4790


  "Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа" – доречно-несподівана публікація Анни-Віталії Палій маловідомого артефакту з історії християнства.
530234
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
530235
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
530236
  Гончаров О. Звіт правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України за 2010-2013 роки (доповідь голови правління Київської міської організації НСКУ) : доповідь голови правління // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 40-47


  В доповіді наголошено, що Київська міська організація НМКУ бере активну участь в організації історико-краєзнавчої практики для студентів 4 курсу історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
530237
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
530238
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
530239
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
530240
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
530241
  Бальцерович Л. Звіт про виконання реформ 2016 - 17 рр. // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195-199
530242
   Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2019 рік // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 53-123. – ISSN 1814-3385
530243
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
530244
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
530245
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
530246
   Звіт про держзамовлення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793
530247
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
530248
   Звіт про діяльність "Одеського наукового товариства". – Одеса : Видання Товариства, 1928. – 16 с.
530249
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
530250
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
530251
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
530252
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
530253
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
530254
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік. – Х., 1928. – 319 с.
530255
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. / НАН України; HАH України ; відп. ред. А.П. Шпак. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
530256
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П.Шпак]. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 171 с.
530257
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
530258
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
530259
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2014 році / HАH України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 535, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-282-0
530260
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2017 році / НАН України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 551, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-351-3
530261
   Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України в 2016 р. та в період 2012–2016 рр. / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 542, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-439. – ISBN 978-966-644-410-6
530262
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки. – Харків : Харків-друк, 2-а Держдрукарня, 1927. – 36 с.
530263
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
530264
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
530265
  Гаскевич Д.Л. Звіт про Міжнародну наукову конференцію "Від палеоліту до козацької України" до 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / Д.Л. Гаскевич, І.Д. Потєхіна // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 442-445. – ISSN 2227-4952


  У конференції взяли у часть - Л.Л. Залязняк, Р.В. Терпиловський та Л.Г. Самойленко.
530266
   Звіт про навчальну, науково-дослідну роботу та міжнародні наукові зв"язки кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури за 2011-2016 роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 55-59. – ISBN 978-617-673-442-0
530267
  Магурчак А. Звіт про нараду українських послів і голів місій 18-22 червня 1919 р. у Відні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 90-97. – ISSN 2306-4250


  За фондами National Archives of Canada.
530268
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
530269
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
530270
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
530271
   Звіт про підсумки Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики в період лютого-липня 2021 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 142)
530272
   Звіт про підсумки роботи Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у період вересня 2021 року - січня 2022 року / Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 04 лютого (№ 21)
530273
  Малишкін О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
530274
   Звіт про результати досліджень грунту та води в зоні впливу складів з непридатними пестицидами в басейнах рік Сан та Західний Буг : проект "Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг" / Олег Ягоцький [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. – 191, [1] с., [8] арк. фот. : табл.
530275
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
530276
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
530277
   Звіт про роботу. – Сталіно, 1935. – 321 с.
530278
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
530279
   Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 6-10
530280
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
530281
   Звіт про роботу Підготовчого відділення за 2019 рік : доп. на зборах труд. колективу Підгот. від-ня Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 5 груд. 2019 р. / [підготувала Галина Усатенко]. – Київ : [б. в.], 2019. – [37] арк. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті
530282
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
530283
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
530284
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
530285
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
530286
  Малишкін О. Звіт про управління - адаптація до євроформату звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 2-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
530287
  Валькова Н.В. Звіт про управління: інформаційне наповнення та нормативне регулювання за суб"єктами подання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 184-189. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
530288
  Валькова Н.В. Звіт про управління: становлення в реаліях COVID-19 // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 62-65. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
530289
  Гнедіна К. Звіт про управління: сутність та особливості формування / К. Гнедіна, П. Нагорний // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 134-142. – ISSN 2411-5215
530290
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
530291
   Звіт Рахункової палати за 2017 рік. – Київ : [б. в.], 2018. – 316 с. : іл., табл., діаграми
530292
  Україна. Рахункова палата Звіт Рахункової палати за 2018 рік / Рахункова палата. – Київ : [б. в.], 2019. – 156 с. : іл., табл., діаграми. – Кн. описана за обкл.
530293
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
530294
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
530295
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
530296
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
530297
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
530298
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
530299
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
530300
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
530301
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
530302
   Звіт Рахункової палати України за 2013 рік / Рахунк. палата України. – Київ : [б. в.], 2014. – 223, [1] с. : фотоіл., іл., діаграми
530303
   Звіт Рахункової палати України за 2016 рік / [Рахунк. палата України]. – Київ : [б. в.], 2017. – 283 с. : іл., табл., діаграми
530304
  Вербиленко Г. Звіт Ревізійної комісії Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (доповідь секретаря ревізійної комісії) // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48-49


  Згадуються члени Ревізійної комісії Спілки - Л.В. Іваницька (заступник), Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний (голова).
530305
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – 56 с. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
530306
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
530307
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010. – Київ : [б. в.], 2010. – 78 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530308
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 27.12.2011. – Київ : [б. в.], 2011. – 123 с. : іл., табл.
530309
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
530310
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2012. – Київ : Київський університет, 2012. – 180 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530311
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25.12.2013. – Київ : Київський університет, 2013. – 234 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530312
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2014. – Київ : Київський університет, 2014. – 275 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530313
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2015 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 198 с. : іл., табл.
530314
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2016 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 250 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530315
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2017 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530316
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2018 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 278, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530317
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2019 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 296, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
530318
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
530319
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад., 1935. – 75 с.
530320
  Куйбишев В.В. Звіт Союзного уряду / В.В. Куйбишев, 1929. – 40 с.
530321
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
530322
   Звіт Уряду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій міністр освіти і науки України Г. Новосад доповідала про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році.
530323
   Звіт Уряду А.М.С.Р.Р. 6-му з"їздові Рад Молдавії за 1931-1934 роки.. – Тирасполь : Видання ЦВК та РНК АМРСР, 1935. – 24 с.
530324
   Звіт Харківської Міської Ради XII скликання.. – Харків? : Видання редакційно-видавничого сектору оргвідділу, 1930. – 119 с.
530325
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
530326
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
530327
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
530328
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
530329
  Щербак М.Г. Звіти губернаторів як джерело вивчення історії України / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 36-40. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Дається аналіз звітів губернаторів як важливого джерела вивчення історії України в ХІХ та на початку ХХ століття. Показано ступінь їх збереження та достовірності.
530330
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
530331
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
530332
  Метка Л.О. Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 191-196. – ISSN 0320-9466
530333
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
530334
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
530335
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
530336
   Звіти ректорів і моніторинг КРІ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності ЗВО" (№ 5685-д).
530337
  Гінчук Л.І. Звіти як основне джерело інформування користувачів про якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
530338
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
530339
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
530340
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) 5 жовтня 1952 р. / Г. Маленков. – [Київ] : Держполіт видав УРСР, 1953. – 164 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
530341
  Мануільський Д. Звітна доповідь XVII з"їздові ВКП(б) про роботу делегації ВКП(б) у ВККІ / Д. Мануільський : Партвидав, 1934. – 80 с.
530342
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
530343
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
530344
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
530345
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
530346
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 123с.
530347
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с. – Мініатюрне видання
530348
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – Київ, 1958. – 75с.
530349
  Скрипник А. Звітна і законодавча документація військового характеру - як складова бюрократичної роботи цивільних установ київського генерал-губернатора у 30-х - 50-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 352-354. – ISBN 978-966-171-893-6
530350
   Звітна кампанія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Завершилася звітна кампанія щодо підсумків діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2020 рік.
530351
   Звітна кампанія для університетів та наукових установ // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 11/12). – С. 1


  "У Міністерстві освіти та науки України розпочалася звітна кампанія щодо підсумків діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2020 рік. Продовжуватиметься вона до 6 квітня".
530352
  Хльобас Н. Звітні документи в Університеті Св. Володимира // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 110-114


  У публікації проаналізовано три основні звіти Київського університету 60-х років XIX ст. і надруковано один іх них - "Звіт про лекції, прочитані в Університеті св. Володимира упродовж 2-го півріччя 1862 - 1863 навчального року".
530353
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
530354
  Глєбова Н.В. Звітність банків : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Глєбова Н.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-676-522-5
530355
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
530356
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
530357
  Гром О. Звітність із корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7069-28-6
530358
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
530359
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
530360
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
530361
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
530362
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
530363
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
530364
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
530365
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
530366
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
530367
   Звітність підприємства : контрольні роботи для заміру залишк. знань студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.М. Чабанюк, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-162
530368
  Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Вид. 5-те. – Київ : Каравела, 2019. – 675, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 675. – ISBN 978-966-222-979-0
530369
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
530370
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
530371
  Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 165-174. – ISSN 2222-4459
530372
  Ільницький Д.О. Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 90-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  Узагальнено теоретичні та практичні компоненти гармонійної підзвітності інституцій вищої освіти на основі дослідження досвіду університетів світового класу та обґрунтовано розробку рекомендацій щодо змісту та структури річного звіту університету. ...
530373
  Безверхий К.В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 299-307. – ISSN 2222-4459
530374
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
530375
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
530376
   Звітно-виборна конференція профспілок КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася звітно-виборча конференція Первинної профспілкової організації. Зі звітною доповіддю за період з 2010 по 2015 рік виступив голова профкому В.Ф. Цвих. Участь в обговоренні звітної доповіді профкому взяли професор ...
530377
   Звітно-виборні збори НАПН України - підбиття підсумків і завдання подальшого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 1-2
530378
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
530379
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
530380
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
530381
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
530382
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
530383
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
530384
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
530385
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
530386
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
530387
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
530388
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
530389
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
530390
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
530391
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
530392
  Криштопа І.І. Звітування в розрізі країн: забезпечення конфіденційності та захисту інформації міжнародних груп компаній / І.І. Криштопа, Л.А. Ніколенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 11 назв
530393
  Ніколенко Л.А. Звітування в розрізі країн: належне використання та конфіденційність при автоматичному обміні інформацією / Л.А. Ніколенко, І.І. Криштопа, О.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 14 назв
530394
  Єфименко Т.І. Звітування зі сталого розвитку: виклики та шляхи подолання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 9-19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
530395
  Тарасенко Т. Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 289-299
530396
  Криштопа І.І. Звітування у розрізі країн: міжнародний досвід впровадження / І.І. Криштопа, Л.А. Ніколенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 29-39 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
530397
   Звітує держслужба якості освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 2 : фото
530398
  Топузов О.М. Звітує Інститут педагогіки. До 25-річчя НАПН Укаїни / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 6-7
530399
  Бойко В.І. Звітує Українська Рада Миру // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 13-15. – ISSN 0868-8117


  17 листопада 2017 року у приміщенні Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулася звітно-виборна конференція Української Ради Миру. До складу новообраної президії ввійшли: Л. М. ...
530400
  Хайкіна Д.Г. Звітую : поезії / Хайкіна Дора; пер. з іврит. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 174 с.
530401
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
530402
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
530403
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
530404
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
530405
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
530406
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
530407
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
530408
  Богданов В.А. Звон колосьев / В.А. Богданов. – Челябинск, 1964. – 67с.
530409
  Ефимов М.Д. Звон копыт : стихи / Моисей Ефимов; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 79 с.
530410
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
530411
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
530412
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
530413
  Благов Н.Н. Звон наковальни : стихи и поэма / Н.Н. Благов. – Москва : Современник, 1971. – 120 с.
530414
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
530415
  Даржай А.А. Звон стремян : стихи и поэмы / Александр Даржай; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1980. – 172 с.
530416
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
530417
  Парпура П. Звонарь : повесть / П. Парпура. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 16 с. : ил. – Без тит. л., описан по обл.


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
530418
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – Москва, 1989. – 555с.
530419
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
530420
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
530421
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
530422
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : пьесы и повести / Анатолий Алексин ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287 с. : ил. – (Ровесник)
530423
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести / Анатолий Алексин ; худож. И. Данилевич. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 417 с. : ил.
530424
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; послесл. В. Воронова ; худож. И. Северин. – Москва : Лит. артистикэ, 1986. – 538, [3] с. : ил.
530425
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
530426
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
530427
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М : Молодая гвардия, 1973. – 56 с.
530428
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
530429
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
530430
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
530431
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
530432
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
530433
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
530434
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – Москва, 1959. – 94 с.
530435
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
530436
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
530437
  Кемоклидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1984. – 214с.
530438
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
530439
  Нариньяни С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1973. – 270 с.
530440
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
530441
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
530442
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
530443
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
530444
   Звонська (Звонська-Денисюк) Леся Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-757-2
530445
   Звонська Леся Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
530446
   Звонська Леся Леонідівна (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 184. – ISBN 978-966-933-054-3
530447
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – Москва, 1970. – 143с.
530448
  Толстой А. Звонче жаворонка пенье... / А. Толстой. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 77с.
530449
  Кокорин А. Звоны / А. Кокорин. – Москва, 1981. – 367 с.
530450
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
530451
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
530452
  Заставна С.Л. Зворотна дія норми адміністративного права: порівняльний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 184-192. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
530453
  Позняк О.В. Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців
530454
  Позняк О.В. миграція Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 82-96. – ISSN 2072-9480
530455
  Терешко Х.Я. Зворотна сторона медалі комфортних пологів: окремі правові аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 76-83. – ISSN 2072-084X
530456
  Хорохонько О.С. Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 342-345. – ISSN 2219-5521


  Викладено результати досліджень, метою яких був аналіз проблеми зворотного відсилання в різних системах права та пошук шляхів її вирішення в Україні. У висновках наголошено на тому, що зворотне відсилання може застосовуватися в галузі колізійних ...
530457
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
530458
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
530459
  Вронська Т.В. Зворотний бік війни: історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.22-41. – ISSN 0130-5247
530460
   Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 459, [1] с. : іл., портр. – На тит арк.: Основи суспільства / І. Франко. Розрахунковий стан / Л. Денисенко. Поховання Аделі / А. Кокотюха. – ISBN 978-966-667-693-4
530461
  Корній Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній ; [передм. Г. Пагутяк ; худож. В. Котляр]. – 3-тє вид., [стер.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Коронація слова. – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-4004-2
530462
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
530463
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
530464
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
530465
  Попов С.М. Зворотний зв"язок в контексті взаємозв"язку економічної системи і онтологічних засад людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 173-183
530466
  Іванчук М.А. Зворотний зв"язок в освітньому процесі: досвід використання BYOD-технологій / М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 62-67. – ISSN 2413-1571
530467
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
530468
  Макарчук О.Г. Зворотний зв"язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії "Народ"(1890-1895 рр.)) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 404-411. – ISSN 1998-6912
530469
  Бурбій А.В. Зворотний зв"язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
530470
  Гончарова Н. Зворотний зв"язок як фактор підвищення якості підготовки здобувачів вищої історичної освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 46. – С. 42-50. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
530471
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 215-223


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
530472
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
530473
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
530474
  Короденко М. Зворотній зв"язок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  15 квітня 2016 року на базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів Вищих навчальних закладів України. Про підсумки роботи Спілки ректорів за звітний період (з 1 грудня 2014 року до 1 квітня 2016 року) і основні завдання щодо ...
530475
  Зіменкова Д.М. Зворотній зв"язок в перспективі студентоцентрованої освіти / Д.М. Зіменкова, Ю.Г. Сорока // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 246-250. – ISSN 2073-9591


  Присвячена аналізу поняття та феномену зворотнього зв"язку як засобу збирання інформації про якість процесу викладання та навчання задля їхньої подальшої зміни та вдосконалення.
530476
  Мазуренко В.І. Зворотній рух короткострокового капіталу та його вплив на економічну безпеку окремих держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 460-466
530477
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
530478
  Южека Р.С. Зворотня дія кримінального закону у часі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 104-108. – ISBN 978-966-916-708-8
530479
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
530480
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
530481
  Мельниченко В. Зворушливі миттєвості Шевченкового Щоденника. 5 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 лютого (№ 7)
530482
  Юнаков І. Звуження авторських прав, або Що не так із законопроектом № 5655? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 7. – ISSN 1992-9277
530483
  Кіндрачук Н.М. Звуження застосування української мови наприкінці 50-х - протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 145-152. – ISSN 2312-6825


  "Центральним виявилося питання про загальний стан української мови в суспільстві й на республіканській конференції в Києві 1963 року з питань культури української мови, що була організована Київським держ. ун-том ім. Т. Шевченка та Інститутом ...
530484
  Пономаренко В.Д. Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, О.В. Ляхова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 92-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
530485
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
530486
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
530487
  Колюх В. Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 9-12


  Проаналізовано зміни в конституційному статусі Президента України в процесі реформування Конституції України.
530488
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
530489
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
530490
  Циммерман Звук : О колебаниях тел; О распространении звука; О музыкальных тонах и их отношениях между собою; Слух : Общепонятное руководство / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – [2], IV, 161 с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На экз. № 64548 форзаце 2 экслибриса личных библиотек На тит. л. мокрая печать: Библиотека. Книжный магазин А.А. Шерешневой в Казани Еще один экслибрис поучение для читателей
530491
  Тиндаль Д. Звук : восемь лекций, читанных в Королевском ин-те Великобритании Джоном Тиндалем, чл. Королев. о-ва, проф. физики в Королев. ин-те и Горн. шк. : Пер. с англ. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Космоса ; Тип. В. Демакова, 1870. – 370 с. : ил.
530492
  Тиндаль Д. Звук / Тиндаль ; Пер. [и предисл.] М.А. Антоновича. – 2-е рус. изд., ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1901. – [4], III, [5], 242 с. : 204 ил. в тексте


  свер. с послед. 6-м англ. изд. и с нем. пер. А. Гельмгольц и Кл. Дюбуа-Реймон, доп. по 6-му англ. изд.
530493
  Бабенко О.К. Звук : методичний посібник для учителів фізики середньої школи / О.К. Бабенко ; Наркомос УРСР. Україн. наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1941. – 124 с.
530494
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
530495
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
530496
   Звук в жидкостях и газах : метод. указания. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 45 с.
530497
  Любченко Ю.В. Звук в інформаційному радіомовленні: когнітивний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 98-101


  У статті розглянуто когнітивний аспект виражальних засобів в інформаційному радіомовленні. На основі аудіоматеріалів всеукраїнських і регіональних радіостанцій з"ясовано вплив звукової інформації в новинах на пізнання людини та засвоєння фактів. The ...
530498
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
530499
  Мосенкіс Ю.Л. Звук звукам звук / Юрій Мосенкіс. – Київ : [б. в.], 1998. – 59, [1] с. : портр.
530500
  Элкин Е. Звук и изображение : Звукотехника в телевидении и кино / Е. Элкин, М. Глин. – Москва : Связь, 1978. – 344 с., [4]
530501
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
530502
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
530503
  Де-Метц Г.Г. Звук и свет : Лекции по звуку и свету, читанные проф. Г.Г. Де-Метцом студентам университета в 1906 году / Г.Г. Де-Метц. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев : Странского
[Ч.1-2]. – 1907. – 288 с.
530504
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
530505
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
530506
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
530507
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
530508
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
530509
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
530510
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
530511
  Артюшков А. Звук и стих : современные иследования фонетики русского стиха / Артюшков А. ; с пред. А.М. Пешковского. – Петербург : Сеятель, 1923. – 72 с.
530512
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
530513
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
530514
  Дмитренко Н. Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні Я. Івашкевича (на матеріалах українськомовних видань) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 57-64


  Стаття присвячена особливостям світосприйняття Ярослава Івашкевича, спробі осмислити внутрішній світ його художніх творів. Увага сконцентрована на дослідженні особливостей функціонування художнього образу в контексті взаємодії музики та живописного ...
530515
  Гатауллін Р.Г. Звук і шум. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров"я дюдини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 11-16 : фото
530516
  Ханова А.Ф. Звук луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с.
530517
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
530518
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
530519
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – Киев : Радянська школа, 1987. – 109, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 111 (17 назв.). – (Юному технику)
530520
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
530521
  Близнец В.С. Звук паутинки / В.С. Близнец. – К, 1986. – 366с.
530522
  Гусейнов И. Звук свирели : пьеса и повесть / И. Гусейнов. – Москва, 1968. – 248 с.
530523
  Гончаренко О.М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядаються фонетико-стилістичні особливості сучасної китайської мови та їх експресивний вплив на читача та слухача. Проаналізовані як позитивні, так і негативні аспекти експресивних ефектів мовного звуку. В статье рассматриваются ...
530524
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
530525
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
530526
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
530527
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
530528
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал : Основные понятия и закономерности / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1968. – 16 с.
530529
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
530530
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
530531
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Л., 1985. – 303с.
530532
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
530533
  Грищук Б.А. Звуки гармони : повесть / Б.А. Грищук. – Москва, 1986. – 285 с.
530534
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – Москва, 1971. – 123с.
530535
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
530536
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
530537
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
530538
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – Москва : Знание, 1978. – 207 с.
530539
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
530540
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
530541
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
530542
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
530543
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
530544
  Лукьянова И. Звуки лиры и трубы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – C. 38-45
530545
  Шумарова Н. Звуки міста у студентській інтерпретації // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 29-40. – ISSN 2522-1442


  Розглянуто варіанти репрезентації звукових характеристик міста на матеріалі студентських творів про Київ. Мета роботи полягала у виявленні мовно-креативних можливостей майбутніх журналістів у поданні урбаністичної звукової палітри. Дослідження є ...
530546
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
530547
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
530548
   Звуки рыб.. – Москва : Наука, 1968. – 96с.
530549
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 2-е изд., испр. – Москва, 1951. – 171 с.
530550
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159 с.
530551
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
530552
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
530553
  Соболевский А.И. Звуки церковно-славянского языка / [соч.] А. Соболевского. – Варшава : В тип. Марии Земкевич, 1888. – 34 с. – Отд. отттиск: Русский филологический вестник,
530554
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
530555
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
530556
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
530557
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
530558
  Климентова О.В. Звуко-ритмічні чинники сугестивного впливу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 171-179
530559
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 353 л. – Додатки: л. 202-353. – Бібліогр.: л. 176-201
530560
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
530561
  Подберезная З.Д. Звуко-техническая лаборатория в неязыковом вузе / З.Д. Подберезная, Г.В. Опельбаум. – М., 1969. – 158с.
530562
  Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность: универсальное, национальное, индивидуальное / Л.П. Прокофьева; Государственное образовательное учреждение высш. профессионального образования "Саратовский госуд. медицинский ун-т Федерального агенства по зравоохранению и социальному развитию". – Саратов : Саратовский медицинский университет, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-91272-288-2
530563
  Киреева Т.М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 197-202


  Статья посвящена исследованию звукосимволизма в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа". Определено преобладание двух гласных [о], [i], соответствующие золотистому и голубому цвету. Установлено соотношение звуко-цветовой символики и сакральной семантики, ...
530564
  Лф Ян Звукобраз флейти у творчості сучасних китайських композиторів // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 189-190. – ISBN 978-966-8308-26-0
530565
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
530566
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
530567
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
530568
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
530569
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
530570
  Настенко О. Звукова організація поетичних творів Івана Франка другої половини 70-х років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 782. – C. 24-30. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)
530571
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
530572
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
530573
  Никольский А.А. Звуковая активность волка. / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – М, 1989. – 128с.
530574
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
530575
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
530576
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
530577
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
530578
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1970. – 196с.
530579
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
530580
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 154с.
530581
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
530582
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – Москва : Наука, 1973. – 275 с.
530583
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
530584
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
530585
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
530586
  Теряєв Д.О. Звуковая система русского языка в структуре речи (экпериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 171-177. – ISSN 2075-437X


  За результатами експериментально-фонетичного дослідження встановлено функціонування звукової системи російської мови в мовленні. По результатам экспериментально-фонетического исследования установлено функционирование звуковой системы русского языка в ...
530587
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
530588
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
530589
  Нисбетт А. Звуковая студия : Техника и методы использования / А. Нисбетт. – Москва : Связь, 1979. – 464 с.
530590
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. И.В. Шором. – Москва : Искусство, 1962. – 168 с. : ил. – (Б-ка киномеханика)
530591
  Степурко В.І. Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 380-387. – ISSN 2225-7586
530592
  Нікітіна І. Звукове насичення музейних експозицій як культурний феномен (з досвіду НМГО і ВС) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 73-80. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто теоретичне питання щодо значення звукових ефектів у музейних експозиціях для сучасного культурного й інформаційного простору. З’ясовано, що поява таких супроводів класичного музейного експонування надає змогу музейництву підсилити емоційну ...
530593
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
530594
  Касьянова О.А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 324-336


  Висвітлено умови і причини появи можливих варіантів української губної приголосної фонеми /в/. Окреслено акустично-артикуляційні характеристики її алофонів. В статье изложены условия и причины появления возможных вариантов украинской фонемы /в/. ...
530595
  Грегуш П. Звуковидение : пер. с англ. / П. Грегуш. – Москва : Мир, 1982. – 232 с.
530596
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
530597
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1977. – 112 с.
530598
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
530599
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
530600
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
530601
  Мірошниченко П.В. Звуковий образ радіомовлення як медіаефект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено звуковий образ радіомовлення як теоретико-прикладну проблему сучасних медіа студій і медіапсихології, визначено компоненти ефективності його впливу. This article analyses the sound image of radio broadcasting as theoretical and ...
530602
  Мірошниченко П. Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіа ринку // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 85-94. – ISSN 2522-1272
530603
  Рябуха Н.О. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. : монографія / Н.О. Рябуха ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7256-50-1
530604
  Мірошниченко П. Звуковий образ українського радіомовлення як репрезентант мовної ситуації в країні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 68-77


  У статті досліджено актуальну наукову проблему - репрезентацію мовної ситуації в Україні за допомогою звукового образу радіомовлення. Основні завдання: встановити мовні вподобання слухачів та ступінь їх задоволення сучасним радіо; визначити особливості ...
530605
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 150-156. – ISSN 2224-0926
530606
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
530607
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
530608
  Мартинова Н.І. Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторіччя : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мартинова Наталія Іванівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
530609
  Шапаренко В.В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено звуковим засобам створення радіорекламного образу. Сучасна українська аудіореклама малодосліджена в аспекті образотворення. У роботі розглядаються такі засоби створення образу в радіорекламному повідомленні, як голосові характеристики ...
530610
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
530611
  Казарян А.Р. Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 236-244. – ISSN 2225-7586
530612
  Кабиш М.Ю. Звукові образи у поетичній картині світу українських митців першої половини ХХ ст.: лінгвокультурологічний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 17-24. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена дослідженню актуальної стилістичної проблеми звукових об- разів поезій у лінгвокультурологічному аспекті. На основі прикладів з творів українських поетів доведено, що одним із головних принципів створення письменниками образів є ...
530613
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
530614
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
530615
  Зевако В.І. Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 69-78


  У статті розглянуто явища протези й аферези, що належать до фонетичних особливостей східнополіських говорів української мови. Проаналізовано найвиразніші звукові риси сіверської говірки, локалізованої на півночі Новгород-Сіверщини, відзначено її ...
530616
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
530617
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
530618
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Москва, 1978. – 126с.
530619
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 118с.
530620
  Трихманенко В.Ф. Звуковой барьер / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1959. – 152с.
530621
  Бадмаева Г. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 140-153. – ISSN 0869-5415
530622
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Москва : Искусство, 1961. – 128 с.
530623
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва : Искусство, 1970. – 128 с.
530624
  Шубин Э.П. Звуковой самоучитель английской разговорной речи. / Э.П. Шубин. – М., 1965. – 144с.
530625
  Левицкий В.В. Звуковой символизм / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1998. – 129с.
530626
  Левицкий В.В. Звуковой символизм: мифы и реальность / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-423-045-9
530627
  Бураев И.Д. Звуковой состав бурят-монгольского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бураев И.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 18 с.
530628
  Имнадзе Н.Е. Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. (Эксперимент. исслед.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10688 / Имнадзе Н.Е.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
530629
  Атамирзаева С. Звуковой состав наманганского говора узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Атамирзаева С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1963. – 19 с.
530630
  Кунаа А.Ч. Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кунаа А.Ч.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 14л.
530631
  Кизириа Н.А. Звуковой состав чанского диалекта занского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Кизириа Н.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1970. – 18л.
530632
  Барашков П.П. Звуковой состав якутского языка / П.П. Барашков ; Акад. наук СССР, Якут. филиал ; Ин-т языка, литературы и истории. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1953. – 98 с. : ил.
530633
  Медведев А.А. Звуковой способ представления рельефа местности : картография // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-34 : Рис. – ISSN 0016-7126
530634
  Иоганзен Т.Б. Звуковой строй севернобаварского диалекта в СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иоганзен Т.Б.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
530635
  Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизкого литературного языка : экспериментально-фонетическое исследование / Ахматов Т.К. ; Киргиз. гос. ун-т, Каф. киргизского языка. – Фрунзе : Мектеп
Ч. 1. – 1968. – 192 с. : рис.
530636
  Аматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Аматов Т.К. ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 69 с. – Бібліогр.:с.68-69
530637
  Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка / Л.В. Бондарко. – Москва : Просвещение, 1977. – 175 с.
530638
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / Узбек Байчура. – Казань : Изд-во Казан. ун-та
[Ч. 1]. – 1959. – 185 с., 3 л. табл.
530639
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура ; Казан. филиал АН СССР, Ин-т языка, литературы и истории. – Казань : Изд-во Казан. ун-та
Ч. 2 : В связи с некоторыми другими тюркскими и финно-угорскими языками. – 1961. – 392 с., 2 л. табл.
530640
  Андреева Т.Е. Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка : эксперим.-фонет. исслед. / Андреева Т.Е. ; отв. ред. В.М. Наделяев ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Якут. фил. ; Ин-т яз. лит. и истории. – Москва : Наука, 1988. – 138, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 123-126
530641
   Звуковой строй языка. – М, 1979. – 268с.
530642
  Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка / Н.Д. Дьячковский. – Якутск, 1971. – 192с.
530643
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор КЗС-22. / Г.М. Иванов. – М., 1940. – 128с.
530644
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор СКП-26. / Г.М. Иванов. – М., 1947. – 112с.
530645
  Федосеева Е.О. Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок / Е.О. Федосеева. – Москва : Искусство, 1963. – 280 с.
530646
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани, 1940. – 6 с. – Окремий відбиток з ""Сообщения Грузинского филиала Академии наук СССР, т.1. № 1, 1940""
530647
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани. – Тбилиси, 1940. – с.
530648
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
530649
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 440 с.
530650
  Вуд А. Звуковые волны и их применения : пер. с англ. / А. Вуд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 142 с.
530651
  Вуд А. Звуковые волны и их применения = Sound waves and their uses : пер. с анг. / А. Вуд ; под ред. С.Н. Ржевкина. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 144 с. – (Классика инженерной мысли: акустика и ее приложения). – ISBN 978-5-382-00719-9
530652
  Вербицкая Л.А. Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вербицкая Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 19 с.
530653
  Петровский Н.С. Звуковые знаки египетского письма как система / Н.С. Петровский. – М., 1978. – 174с.
530654
  Красильников В.А. Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 560 с.
530655
  Кузьменко В.А. Звуковые и ультразвуковые колебания при динамических испытаниях материалов / В.А. Кузьменко. – К, 1963. – 152с.
530656
  Фридлендер Ф. Звуковые импульсы : пер. с англ. / Ф. Фридлендер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232с.
530657
  Давыдов М.В. Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика / М.В. Давыдов. – М, 1984. – 204с.
530658
  Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах / И.А. Викторов. – Москва : Наука, 1981. – 287 с.
530659
  Маковский И.С. Звуковые рефлексы при удалении височных областей больших полушарий у собак : Диссертация на степень доктора медицины И.С. Маковского / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Симановский и прив.-доц. Б.П. Бабкин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отдельного корпуса Жандармов, 1908. – [4], 112 с. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1907-1908 году ; № 30)
530660
  Никольский А.А. Звуковые сигналы млекопитающих в эволюционном процессе / А.А. Никольский. – М, 1984. – 199с.
530661
  Шеворошкин В.В. Звуковые цепи в языках мира / В.В. Шеворошкин. – Москва, 1969. – 188с.
530662
  Дорофеев Б.М. Звуковые явления при кипении / Б.М. Дорофеев. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 88 с.
530663
  Барановский П.П. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя / П.П. Барановский, Е.Е. Юцевич ; АН УССР, Ин-т искуствоведения, фольклора ии этнографии. – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 84 с.
530664
  Кулінська Л.П. Звукозапис на уроках української літератури / Л.П. Кулінська. – К., 1973. – 88с.
530665
  Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов / М.В. Ляховицький. – К., 1970. – 240с.
530666
  Мелик- Симонян Звукозаписывающая аппаратура / Мелик- Симонян. – М, 1972. – 125с.
530667
   Звукозаписывающий аппарат МИЗ-9., 1962. – 42с.
530668
  Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе / А.А. Леви. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 104 с.
530669
  Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви, Ю.А. Горинов. – Москва, 1983. – 109с.
530670
  Парфентьев А.И. Звукозапись и ее применение. / А.И. Парфентьев. – М., 1953. – 32с.
530671
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1975. – 120 с.
530672
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1988. – 112 с.
530673
   Звукозапись.. – М-Л, 1949. – 48с.
530674
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто / Ефимов В.В. ; Рис. Корпачева Е.В. – Киев : Радянська школа, 1977. – 135 с.
530675
  Гаценко І.О. Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 20-27
530676
  Посікіра-Омельчук Звукозображальність і колористика у фортепіанних мініатюрах Миколи Колесси // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 158-169. – ISSN 2310-0583
530677
  Казакова Е.В. Звукоизобразительная система арабского языка : монография / Казакова Елена Владимировна. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-148. – ISBN 978-966-2769-45-6
530678
  Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке / К.Ш. Хусаинов. – Алма-Ата, 1988. – 232с.
530679
  Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 666 / Пылма В.А. ; АН ЭстССР , Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 45 с.
530680
  Борисов Л.П. Звукоизоляция в машиностроении / Л.П. Борисов, Д.Р. Гужас. – М, 1990. – 253с.
530681
  Таранов В.М. Звукокинотехника при обучении иностранным языкам. / В.М. Таранов. – М., 1959. – 192с.
530682
  Апарин А. Звукометрия / Апарин А. – Москва : Военгиз
Ч. 1 : Теория звуковой разведки и пристрелка по звуку. – 1931. – 120 с.
530683
  Кондратьев В.И. Звукообразование при соударении газовых струй окислителя и горючего : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев В.И.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 15л.
530684
  Кубат К. Звукооператор - любитель / К. Кубат. – Москва, 1978. – 191 с.
530685
  Тимченко А. Звукопис казок Володимира Свідзінського // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 345-348. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
530686
  Мойсієнко А. Звукописний компонент у народній загадці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 288-296


  Стаття присвячена особливостям фонічної організації мінімізованих текстових утворень, а саме - народних загадок, в яких фонічних елемент нерідко виступає не лише структурно-образною, а й смисловою домінантою. Аналізуються численні повтори на рівні ...
530687
  Цвиккер К. Звукопоглощающие материалы : пер. с англ. / К. Цвиккер, К. Костен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 160 с.
530688
  Гезехус Н.А. Звукопроводность и звуковая емкость тел : (Объяснение результатов опытов г. Фриттса) / Н.А. Гезехус. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1893. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Известия технологического института. 1893
530689
  Гаклин Д. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи / Д. Гаклин. – Москва, 1966. – 40 с.
530690
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1962. – 113с.
530691
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1965. – 114с.
530692
  Кобелянська О.І. Звукосимволізм в японській мові як об"єкт семасіологічного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 60-64
530693
  Гливінська Л. Звукосимволізм: "за" і "проти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд багатоаспектної проблематики фонетичного символізму й проаналізовано актуальні підходи щодо осмислення цього мовного явища. Зауважено, що вивчення звукосимволізму з антропоцентричних позицій - у психолінгвістичному, соціолінгвістичному, ...
530694
  Крилова Н. Звукосмислові та інтенціональні особливості комунікативних повідомлень українських політиків // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-439-357-4
530695
  Гарасим Я. Звукоструктура народнопоетичної мови: етноестетичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 114-123


  Статтю присвячено дослідженню звукової організації ритмомелодики української пісенної традиції, яка відзначається відчутним стуренем етноестетичної якості і може бути простежена на всіх етапах еволюції народнопоетичної тоніки.
530696
  Качерович А.Н. Звукотехника кинематографии / А.Н. Качерович. – М., 1950. – 276с.
530697
  Сапожков М.А. Звукофикация помещений : Проектирование и расчет / М.А. Сапожков. – Москва : Связь, 1979. – 144 с.
530698
  Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция / М.А. Маргулис. – Москва : Химия, 1986. – 285 с.
530699
  Мелик-Пашаев Звучание жизни / Мелик-Пашаев. – Москва : Музыка, 1989. – 126 с.
530700
  Данилов С.П. Звучание тайги : стихи / С.П. Данилов; перевод. – Москва : Советская Россия, 1972. – 334 с.
530701
  Розумний А. Звучання і значення слів не випадкове // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 6-7
530702
  Рибінська Ю. Звучання і значення у поезії та перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 110-113
530703
  Драгінда О.В. Звучання і смисл у поезії та перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто проблему залежності звучання віршованого твору від його значення. Особливу увагу приділено розгляду можливості передачі в перекладі звуко-кольорових кореляцій.
530704
  Василенко Ю.В. Звучання світла в традиції ісихазму, або чи можливі відтінки мовчання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 7-9
530705
  Скуратівський В. Звучання українського буття // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  "Кобзар" Тараса Шевченка
530706
  Жемлиханов Э. Звучанье тишины / Э. Жемлиханов. – Москва : Современник, 1980. – 62 с.
530707
  Рябыкин Николай Звучат "слова любви и упоенья" : организация литературно-музыкального вечера в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 21. – ISSN 1727-4893


  Литературно-музыкальные вечера, проходящие в библиотеках, соединяют в себе литературное, музыкальное и театральное начала и призваны формировать духовные потребности человека, способствовать развитию литературного вкуса посетителей, обогащению их ...
530708
  Кычанов Е.И. Звучат лишь письмена / Е.И. Кычанов. – Москва, 1965. – 139с.
530709
  Нагайчук В. Звучать фанфари. Нейтральна Австрія стає помітним гравцем на міжнародній арені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 5


  "На початку березня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль відвідала Москву, де спільно з Сергієм Лавровим заснувала форум австрійсько-російського громадського діалогу і вкотре зустрілася з Володимиром Путіним. Незадовго до цього федеральний ...
530710
  Мельник О. Звучать Шевченкові слова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 36-40
530711
  Сольский В Звучащее кино / В Сольский. – Л, 1929. – 96с.
530712
  Теряев Д.А. Звучащее поэтическое слово М.Ю. Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 266-275. – ISBN 966-581-590-3
530713
  Филиппова Татьяна Звучащее слово // Библиотечное дело
530714
  Дозорцева Ж. Звучащие полотна Карла Брюллова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11
530715
  Дружинин Н.Г. Звучащий "свет" и "светящийся" звук / Н.Г. Дружинин, Г.П. Марков, В.И. Станко. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 9 ; Физика). – ISBN 5-07-000909-5
530716
   Звучащий мир. – Москва, 1979. – 168 с.
530717
  Горриш В. Звучащий след / В. Горриш. – Москва, 1961. – 159с.
530718
   Звучащий текст.. – М, 1983. – 250с.
530719
  Джафарзаде А. Звучит повсюду голос мой : роман / А. Джафарзаде; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
530720
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1962. – 103с.
530721
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1968. – 81с.
530722
  Ігнатів Т. Звучить музика Мирослава Скорика // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 455, січень : січень. – С. 7-8
530723
  Черниш О. Звучить радіо "Університетська хвиля" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 листопада (№ 210). – С. 14


  Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, незважаючі на складнощі та евакуацію, успішно продовжує освітню діяльність. Свідчення тому є нещодавно створена станція онлайн-радіо "Університетська хвиля", мовлення якої спрямоване на підтримку студентської ...
530724
  Содомора А/ Звучне відлуння дантових терцин // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 157-162. – ISSN 0130-1608


  Переклад М. Стріхою "Божественної комедії. Пекло" Данте Аліг"єрі на українську мову. За свою роботу перекладач отримав у Равенні відзнаку "Дантівський лавр".
530725
  Залыгин С.П. Звягинцевский дом. - (Много лет спуст. - На Большую землю) / С.П. Залыгин. – Москва, 1969. – 48с.
530726
  Пфейфер Г.В. Звязок поміж об"ємом тіла оборотового навколо оси Z та об"ємом тіла, обмеженого поверхнею обертання двома круговими циліндрами, що мають за вісь вісь Z, та площею XY / проф. Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [2] с.
530727
  Лукавихин Н. Звякни, брякни, балалайка : самоучитель для ребят / Н. Лукавихин. – Москва : Молодая гвардия, 1931. – 63 с.
530728
  Костенко Н. Згага слова, або у "саду барв" : єдиної художниці-баталіста в Україні і світі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 172-175. – ISSN 0208-0710
530729
  Рубашов М.Б. Згага. : Роман / М.Б. Рубашов. – Київ : Молодь, 1968. – 243с.
530730
  Савченко А. Згадаємо Володимира Винниченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 132/133). – С. 11


  "Він, здається, найбільше в житті любив себе і... Україну".
530731
  Веремійчик О. Згадаємо Нестора Городовенка - першого художнього керівника і головного диригента капели "Думка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 11
530732
  Веремійчик О. Згадаємо поета Ярослава Павуляка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11 квітня - 24 квітня (№ 15/16). – С. 14
530733
  Статюк М. Згадаєте мене" (За М Гумільовим) : вірші // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 109-110


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
530734
  Черкаська Г. Згадаймо "дядю Толю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 лютого (№ 6). – С. 2


  Анатолій Іванович Лупиніс — український політичний та громадський діяч, поет.
530735
  Стех Я. Згадаймо В"ячеслава Чорновала // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 24-31 грудня (№ 52/53). – С. 9. – ISSN 0027-8254
530736
  Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно... : з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Тронько П.Т. ; [передм. В. Костенко]. – Київ : Молодь, 2001. – 224 с., [16] арк. фотогр. – ISBN 966-7615-22-7
530737
  Козирод І. Згадаймо Ждаху-митця // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 18. – ISSN 0868-9644
530738
  Пономарів О. Згадаймо і пам"ятаймо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про Аллу Петрівну Коваль, яка викладала на кафедрі української мови філологічного факультету КДУ імені Тараса Шевченка.
530739
  Підпала Н. Згадаймо і пом"янімо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 12


  Славний рід Юркевичів: Йосип В"ячеславович (Венцеславович) Юркевич — український громадський діяч, лікар, член київської Старої Громади з 1860-х років, один з фундаторів кооперативного руху в Україні; Лев Йосипович Юркевич — український ...
530740
   Згадаймо Ілліча.. – К, 1929. – 24с.
530741
  Веремійчик О. Згадаймо Ніну Михайлівну Марченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)


  Учасниця правозахисного руху, педагог. Дочка Михайла, мати Валерія Марченків.
530742
  Макаренко Д.Є. Згадаймо Петра Констянтиновича Заморія (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 202 : фото. – ISSN 0367-4290
530743
  Грабовецький В. Згадаймо праведних гетьманів і кошових: де їх могили? : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Пік-Лайн, 2005. – 132с.
530744
  Горбаль М. Згадаймо про Івана Красовського // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Красовський Іван — український історик-етнограф, публіцист, громадський діяч. Член НТШ, член Спілки журналістів України (1962).
530745
  Добриніна О. Згадаймо про літо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про оздоровчі бази ун-ту: "Мрія" (с. Плюти) та оздоровчо-спортивний комплекс у с. Берегове (Крим).
530746
   Згадаймо професора В.П.Корнєєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 47-48 : фото
530747
  Задорожний М.П. Згадаймо професора Заставного (до 90-річчя з дня народження) / М.П. Задорожний, Л.М. Стехун // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 46-47 : фото
530748
  Топузов Т.Г. Згадаймо професора Корнєєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 8 : фото
530749
  Веремійчик О. Згадаймо талановитого письменника Миколу Понеділка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-25 серпня (№ 31/32). – С. 15
530750
  Ганзбург Г. Згадаймо Франца Шуберта // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
530751
  Збанацький Ю.О. Згадаймо, друзі, пережите! : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1959. – 260с.
530752
  Жулинський М. Згадати - щоб не забувати // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 11


  До 100-річчя Борисові Спиридоновичу Буряку, українському радянському письменникові, літературознавцю, доктору філологічних наук
530753
  Жулинський М. Згадати - щоб попередити // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 22-23


  Некритичні роздуми про книгу Влолодимира Горбуліна "Мой путь в зазеркалье"ю
530754
  Жулинський М. Згадати - щоб попередити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Некритичні роздуми про книжку Володимира Горбуліна "Мой путь в зазеркалье".
530755
  Тищенко О. Згадати все, або Пам"ять у мовному спілкуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 47-49. – ISSN 0130-5263
530756
  Лазарева А. Згадати свої кольори // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  "Тільки після сплеску терористичних атак французька школа почала відновлювати систему патріотичного виховання".
530757
   Згадати Шевченка й підтримати Савченко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 48. – ISSN 2219-5793


  202 роки з дня народження Тараса Шевченка. 9 березня за традицією в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка організували зустріч із лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі студенти і викладачі ...
530758
  Момотюк В. Згадати: сім хвилин 2227 року : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
530759
  Мильков Ф.Н. Згадка меловых боров / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1959. – 37с.
530760
  Радишевський Р. Згадка про вчителя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
530761
  Таранушенко С. Згадка про Г. Нарбута / С. Таранушенко. – Харків, 1926. – С. 106-107
530762
  Чайковський М. Згадка про професора Степана Балея // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 270-271
530763
  Купчинський О. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть у тогочасних і пізніших документальних пам"ятках: до питання реконструкції архіву // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36-40. – ISBN 966-625-035-7
530764
  Федунь Марія Згадки про Ганну Барвінок у галицькій періодиці (1910-1914 гг.) / Марія Федунь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
530765
  Кужельна О. Згадки про Голодомор на сторінках "окупаційної" преси // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 175-177
530766
  Волковічер Т. Згадки про епіграфічну вишивку кінця XIX - середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 229-239. – ISBN 966-02-2984-4


  "... У статті наводяться приклади згадувань про вишиті рушники з написами (кінця XIX–середини XX ст.) у різноманітних сучасних джерелах. Авторка наголошує на тому, що такі згадки є цінними джерелами для вивчення епіграфічної вишивки, адже не лише попов ...
530767
  Іщук-Пазуняк Згадки про Лесю Українку // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 388-394. – ISBN 978-966-355-009-1
530768
  Дмитренко М. Згадки про мистця-вчителя // Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest / Об"єднання мистців українців в Америці, Від. у Філядельфії. – Філядельфія, 1972. – 12, травень. – С. 41-45
530769
   Згадує М. Саф"ян, зять М. Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 50-53. – ISSN 0131-2685
530770
  Вдовина О. Згадуємо Вілена Сергійовича Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 150-151. – ISSN 0235-7941
530771
  Лісецький С. Згадуємо про Лева Ревуцького: до 130-річчя від дня народження // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 17. – ISSN 2519-4429
530772
  Гай-Нижник Згадуй мене... : Лірика кохання / Павло Гай-Нижник. – Київ : Павло Гай-Нижник, 2006. – 114с.
530773
  Побідаш І. Згадуйте мене // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С. 4-5


  Леонід Глібов як видавець газети "Черниговский листок"
530774
  Ковінька О.І. Згадую й розгадую : гумористична повість / О.І. Ковінька. – Київ : Дніпро, 1970. – 132 с.
530775
  Мозер М. Згадуючи академіка Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 336-337. – ISSN 2078-659X
530776
   Згадуючи Аллу Горську // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-144. – ISSN 0208-0710
530777
  Коцарев О. Згадуючи Богдана Жолдака... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 6
530778
  Івченко В. Згадуючи великих: Тарас Шевченко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-21
530779
  Отрощенко В. Згадуючи великого українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 13


  Про математика світового рівня Юрія Макаровича Березанського.
530780
  Романько В. Згадуючи Володимира Сосюру // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 2). – С. 6
530781
  Соломахіна В. Згадуючи вчителя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  З нагоди 100-річчя з дня народження Д.К. Зерова (1895-1995) в університеті відбулося засідання та наукова конференція студентів-ботаніків. Спогади доцента кафедри ботаніки Ванди Соломатіної про спілкування з Д. Зеровим, починаючи з 1946 р.,будучи ...
530782
  Мінгазутдінов О.Ф. Згадуючи вчителя : до 95-річчя від дня народження В.Н. Котова // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 129-130. – ISBN 978-966-581-930-1
530783
  Баєр М. Згадуючи і шануючи історію, думаючи про майбутнє : Інтерв"ю / Міхаель Баер ; [інтерв"ю взяв] Олександр Буценко // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 7-17. – ISBN 978-966-579-271-0


  Ексклюзивне інтерв"ю для альманавху "Хроніка-2000" Надзвичайного і Повноважного посла Угорської Республіки в Україні Міхаеля Байєра.
530784
  Гавдида Н. Згадуючи із вдячністю // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6, 10


  Про життя і творчість чільного діяча ОУН Миколу Климишина, завдяки саме цій людині у 1945 р. було врятовано архів Богдана Лепкого.
530785
  Корпусова В.М. Згадуючи минуле // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – С. 15-22. – ISSN 2227-4952


  Про Світлану Сергіївну Бессонову - відомого скіфознавця, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
530786
  Шифрин Авраам Згадуючи Михайла Сороку // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 655-657. – ISBN 978-966-2164-80-0
530787
  Вознюк В. Згадуючи Михайлину Коцюбинську // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С.127-131. – ISSN 0868-4790
530788
  Бондарчук Л. Згадуючи мовні уроки Бориса Тена // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 174-179. – ISBN 966-95452-3-7
530789
  Жмудовська О. Згадуючи Провідника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 3


  110 років від дня народження Романа Шухевича відзначили 30 червня у київському Будинку вчителя.
530790
  Пен Лін Згадуючи Шевченка / Пен Лін, Ї. Чжан; Переклав з китайської С.В. Кузьмічов // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 32-36. – ISSN 0869-3595
530791
  Фостій Валентина Згасла зірка на географічному небосхилі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 45
530792
  Федорчук О. Згасла зоря корифея образотворчрсті (Пам"яті академіка мистецтв України Т.Н. Яблонської) // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 227-230. – ISBN 978-966-96714-9-3
530793
  Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
530794
  Трофимчук М. Згасла ще одна "свічка життя"... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 5


  Пам"яті українського письменника і публіциста Яреми Гояна.
530795
  Тутковський П.А. Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський
530796
  Тутковський П. Згаслі вулкани України / П. Тутковський, 1920. – [7] с. – Окр. відбиток
530797
  Качкан В. Згаслі крила натужного лету // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 103-128. – ISBN 5-87322-078-0


  Нове прочитання Антона Крушельницького.
530798
  Крючкова О.В. Згвалтування особи чоловічої статті в контексті ст. 152 КК України: аргументи "за" та "проти" // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 94-100
530799
  Кіпніс О.Л. Згин пружної клиноподібної пластини зосередженою силою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі з використанням методу інтегрального перетворення Мелліна побудовані точні розв"язки задач про згин тонкої пружної клиноподібної пластини зосередженою силою для різних способів закріплення її сторін. Визначено прогин, згинаючі і крутильний ...
530800
  Моргунов М.О. Згин пружної смуги штампом / М.О. Моргунов, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контактну взаємодію штампа з прямолінійною основою і пружної смуги, яка опирається на дві точкові опори. Із застосуванням метода Вікера-Гопфа інтегральне рівняння задачі зведено до нескінченної системи алгебричних рівнянь. Знайдено розподіл ...
530801
  Острик В.І. Згин частково опертої круглої пластинки / В.І. Острик, А.Ф. Улітко // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2014. – Т. 57, № 4. – С. 121-130. – ISSN 0130-9420


  Розглянуто задачу про згин тонкої круглої пластинки під дією у її центрі зосередженої нормальної сили, коли пластинка опирається на дві симетрично розташовані контурні опори скінченної довжини. Інтегральне рівняння задачі типу Прандтля розв"язано ...
530802
   Згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня / О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, А.О. Павлик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про поперечні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня. Визначені частоти резонансу та антирезонансу. Отримані значення КЕМЗ за формулою Мезона та за енергетичним критерієм. Приведені результати експериментальних досліджень. The ...
530803
   Згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня / О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, А.О. Павлик, І.А. Улітко // Акустичний вісник : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2012. – Т. 15, № 4. – С. 3-6. – ISSN 1028-7507
530804
  П"ятецька О.В. Згинні коливання в"якопружних пластин в рамках моделі Кірхгофа-Лява // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
530805
  Киричок І.Ф. Згинні коливання та дисипативний розігрів кільцевої в"язкопружної пластинки з п"єзоелектричними акуаторами при електромеханічному моногармонічному навантаженні / І.Ф. Киричок, О.В. П"ятецька, М.В. Карнаухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається зв"язана задана про згинні коливання та дисипативний розігрів кільцевої в"язкопружної пластинки з п"єзокерамічними актуаторами при електромеханічному моногармонічному навантаженні. Враховується температурна залежність комплексних ...
530806
  Сергійчук В. Згинув у боротьбі за Україну // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 147-148. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 80-річчя вбивства Євгена Коновальця.
530807
  Дубов В. Згинув, але не скорився // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 8-13. – ISSN 0130-7037


  До 140-річчя з дня народження Миколи Скрипника - радянського партійного і державного діяча.
530808
  Тимошенко Ю. Згідно з паралельним підрахунком голосів: З виступу народного депутата України на сесії Верховної Ради України // Сіл. вісті. – 2004. -4 листопада
530809
  Реутов В.Є. Зглажування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 16-22
530810
  Іванюта П.В. Зглажування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 16-22
530811
  Хавронюк М. Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння / М. Хавронюк, М. Зенова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 17-21


  У статті розглядаються проблеми надання згоді (проханню) потерпілого значення обставини, що виключає злочинність діяння, визначаються сутнісні ознаки згоди (прохання) потерпілого, як однієї із таких обставин.
530812
  Павлюк І. Згода на обробку персональних даних: у яких випадках вона не вимагається // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 24-25
530813
  Дунаєвська С. Згода органу опіки і піклування на вчинення правочину: ефективний механізм охорони і захисту житлових прав дітей чи бюрократія // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 86-94
530814
  Шкодяк А. Згода пацієнта як підстава, що виключає караність діяння у медичному кримінальному праві ФРН // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 201-211. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
530815
  Ташлицька Н.М. Згода потерпілого на заподіяння шкоди в континентальній системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 277-280. – ISSN 2219-5521
530816
  Сільченко С. Згода профспілкового органу на розірвання трудового договору як гарантія законності в трудових відносинах // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 55-59.
530817
  Балко О.О. Згода як конститутивний елемент інституту шлюбу в Давньому Римі та в країнах континентального права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 27-33. – (Юридичні науки ; № 3)
530818
  Петренко І.М. Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
530819
  Бількевич В.В. Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 26-34 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
530820
  Малярчук Т. Згори вниз : Книга страхів / Таня Малярчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 220с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3461-3
530821
  Ткач О. Згортання демократії як небезпека повернення до авторитаризму // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 170-185
530822
  Світленко С. Згортання інтелектуальних контактів академіка Д.І. Яворницького за часів утвердження комуністичного тоталітарного режиму (1933 - 1940 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 255-277. – ISBN 978-966-383-690-4
530823
  Вольвач П. Згортання короткочасної українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 3
530824
  Вольвач П. Згортання короткочасної українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 3
530825
  Шелудько Н. Згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики: обмеження і преспективи // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-80. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
530826
  Сербін О. Згортання/розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 22-30
530827
  Авраменко О.І. Зграйка зелених ластівок : новели / Авраменко О.І. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 62 с.
530828
  Нікуліна А. Зграя : роман-виклик / Анастасія Нікуліна. – Харків : Vivat, 2018. – 317, [2] с. – На обкл. зазнач.: Від авторки бестселера "Сіль для моря, або Білий Кит". - Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Книжкова полиця підлітка"). – ISBN 978-966-942-742-7
530829
  Рильський М.Т. Зграя веселиків : поезії / М.Т. Рильський. – Львів, 1959. – 88 с.
530830
  Рильський М.Т. Зграя веселиків : лірика 1959 року / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 88 с.
530831
  Ячменьова В.М. Згрупування готельних організацій за ознаками та визначення сутності поняття "готельні послуги" / В.М. Ячменьова, Л.А. Кальченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 283-289. – ISSN 0321-0499


  Досліджено міжнародну класифікацію готельних організацій. Проаналізовано існуючу класифікацію готельних організацій України.
530832
  Пчілка О. Згуба або втрачений рай, 1915
530833
  Гоголь М.В. Згублена грамота : з малюнками / М. Гоголь. – [Київ] : Книгоспілка, 1927. – 18 с.
530834
  Марти Х. Згубна дружба / Х. Марти. – К, 1965. – 99с.
530835
  Похилевич Д.Л. Згубна роль церковної унії в історії українського народу / Д.Л. Похилевич. – К., 1958. – 40с.
530836
  Зозуля І.Є. Згубність "американської мрії" як основна причина загибелі обдарованої особистості в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 52-55.
530837
  Липа О.Л. Згурівський парк на Полтавщині / О.Л. Липа. – Київ. – 178с.
530838
  Сергієнко І.В. Згуровський Михайло Захарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 475. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
530839
  Гентош О. Згуртував освітянську спільноту // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  3 січня виповнилося б 70 років Анатолієві Погрібному. До ювілєю у видавничому центрі " Просвіта" вийшла книга " Життя і чин Анатолія Погрібного". Один зі спогадів видрукуваних у цій книзі пропонуємо сьогодні читачам "Освіти".
530840
  Монтелла Карло Згусток крові. / Монтелла Карло. – К., 1961. – 27с.
530841
  Бойко Л.С. Згусток неспокою / Л.С. Бойко. – К., 1978. – 335с.
530842
  Березняк Олександр Олександрович Згущення суспензій із застосуванням акустичних хвиль стиску : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.08 / Березняк О.О.; МО і НУ ; Нац. гірн. акад. Укр. – Донецьк, 2001. – 18 с.
530843
  Майбоженко Володимир Володимирович Здавна Київщина за магдебурзьким правом жила : [інтерв"ю з головою Київської обласної ради В.В. Майбоженком] / Майбоженко Володимир Володимирович, Дупляк Анатолій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 45-46
530844
  Степаненко В.І. Здається, що це було вчора... // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 23-25. – ISBN 966-581-295-6
530845
  Сокіл Василь Здалека до близького = From far away to close at hand : (спогади, роздуми) / Сокіл Василь. – Едмонтон : Канадський інститут укр. студій; Альбертський унів., 1987. – 358,[2]с. – ISBN 0-920862-51-9
530846
  Антоненко-Давидович Здалека й зблизька : літ. силуети й крит. нариси / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 303 с.
530847
   Здалека про близьке.. – Львів, 1992. – 59с.
530848
  Юпрус Х. Здание Братства черноголовых / Х. Юпрус. – Таллин, 1974. – 32 с.
530849
  Стратонов В.В. Здание мира : Астрономический очерк / В.В. Стратонов. – 2-е доп. изд. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов, наслед. Бр. Салаевых", 1918. – 62 с.
530850
   Здание СЭВ в Москве. – Москва, 1971. – 199 с.
530851
  Грицай Н.А. Здание университета им.Т.Г.Шевченко в Киеве : (Памятник архитектуры 19 века) / Н.А. Грицай; Гос.комитет мин-ства по делам строительства. – Киев : Госиздат лит-ры по строит.и архитектуре УССР, 1959. – 18(11)с.
530852
   Здание Центрального военно-морского музея. – Ленинград, 1957. – 71с.
530853
  Соколова Т.М. Здания и залы Эрмитажа / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 154с.
530854
   Здания и помещения Верховного Совета СССР.. – Москва, 1973. – 111с.
530855
  Тавровский А.Л. Здания и сооружения траурной гражданской обрядности. / А.Л. Тавровский. – М., 1985. – 164с.
530856
  Кулага В.Л. Здания общественных центров поселков / В.Л. Кулага. – Москва, 1972. – 128 с.
530857
  Маркус Т.А. Здания, климат и энергия / Т.А. Маркус, Э.Н. Моррис. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 543с.
530858
  Сірик Г.С. Здатність бактерій роду KLEBSIELLA утворювати біоплівку в асоціації з бактеріями роду STAPHYLOCOCCUS, ENTEROCOCCUS, ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS / Г.С. Сірик, О.І. Поліщук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 90
530859
   Здатність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відновлювати чутливість до еритроміцину шкірних ізолятів стафілококів з рибосомальним механізмом mls-резистентності / О.І. Юрчишин, Г.В. Руско, Л.М. Куровець, Р.В. Куцик // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 45-53. – ISSN 2521-1455
530860
  Шрамова О.С. Здатність дитини на пренатальній стадії розвитку бути носієм суб"єктивних прав і обов"язків (пренатальна правоздатність) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 438-442. – ISSN 2219-5521
530861
  Льовочкіна А. Здатність діяти у стресових ситуаціях як професійна компетентність соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті аналізуються психологічні проблеми формування стресостійкості майбутніх соціальних працівників. Зазначається, що адекватна поведінка у стресових ситуаціях демонструє професіоналізм соціального працівника, запобігає його професійній деформації ...
530862
  Пшук Н.Г. Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами / Н.Г. Пшук, А.О. Камінська // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 40-43. – ISSN 2308-6300


  "Вивчено особливості здатності до акцепції соціальної підтримки у хворих на шизофренію та афективні розлади залежно від динаміки розвитку захворювання. Визначено донорів соціальної підтримки: сім’я, друзі та важливі інші. Встановлено, що така здатність ...
530863
  Колесніченко О.С. Здатність до вольового зусилля у військовослужбовців Національної гвардії України / О.С. Колесніченко, Н.В. Юр"єва, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 119-126. – ISSN 2078-7480
530864
  Крупельницька Л.Ф. Здатність до генерування гумору: зв"язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології / Л.Ф. Крупельницька, О.М. Шпортун // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 79-97. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650
530865
   Здатність до навчання кадетів борців залежно від складу тіла, аеробної потужності і м"язкової витривалості / Бахман Мірзаєі, Фархад, Рахмані-Ніа, Навід Лотфі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
530866
   Здатність до навчання та перекисне окислення ліпідів у щурів з різною схильністю до алкоголізму / О. Коваленко, Т. Говоруха, О. Бондаренко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У щурів з різним ступенем алкогольної мотивації після хронічної алкоголізації досліджено здатність до навчання в радіальному лабіринті, а також інтенсивність ліпопероксидних процесів в тканинах мозку цих щурів. Показано неоднакову ліпопероксидну ...
530867
  Литвин В. Здатність до пошуку злагоди притаманна людям від землі: Бесіда з Головою Верховної Ради України // Голос України, 2005. – 9 квітня
530868
  Голуб І.І. Здатність до працевлаштування - запорука успішної професійної діяльності випускника закладу вищої освіти // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 152-156. – ISBN 978-617-7363-04-9
530869
  Кічук Н.В. Здатність до соціальної дипломатії як особистісно-професійна якість фахівця з міжнародних відносин // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 24-27. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
530870
  Колісніченко О.М. Здатність інтродукованих деревних рослин до інвазії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про різні способи природного поновлення 153 видів інтродукованих дерев, чагарників і ліан Правобережного та Західного Полісся України. Визначено сучасний ступінь загрози інвазії кожного з них. On the basis of 40-yers observations ...
530871
   Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків / О.В. Мацелюх, Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, Н.О. Андреєва, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Т. 77, № 3, травень - червень. – С. 16-22. – ISSN 0201-8462
530872
  Омельченко Я.М. Здатність особистості до зрілих стосунків як одиниця аналізу у психотерапевтичному процесі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Ніжин, 2013. – С. 79-96. – (Консультативна психологія і психотерапія ; т. 3, вип. 9). – ISSN 2072-4772
530873
   Здатність рослин проводити світло до ризосфери / В.І. Ємельянов, Н.М. Рашидов, П.О. Романенко, В.І. Сакада, Д.М. Гродзинський // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
530874
  Спасенко Н.М. Здатність судження як політична проблема: теорія здатності судження Ганни Арендт в контексті рецепції кантової критичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-87. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Г. Арендт. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in H. Arendt"s political philosophy.
530875
  Рассудіна К.С. Здатності людської особи і питання її свободи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 64-67


  Стаття присвячена проблемі людської свободи в її моральному аспекті. Головне питання полягає у тому, чи схильності і здатності людини є перешкодою для її свободи. Показано, що людська моральність, а також спрямованість на осмислене благо не ...
530876
  Савчин М.В. Здатності особистості : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академія, 2016. – 285, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 266-285. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-484-0


  У пр. № 1717496 відбиток печатки: Подарунок від професора Мирослава Савчина
530877
  Воронько П.М. Здвиг - земля : Вірші та поеми / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 231с.
530878
  Гук Т. Здвиг скандинавських українців з нагоди святкування 1000-ліття Хрещення Русі-України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 35
530879
  Короткий В.А. Здекауер Микола Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 244. – ISBN 966-06-0393-2
530880
  Бласко Ибаньєс Здемаскований Альфонс XIII / Бласко Ибаньєс. – К, 1925. – 95с.
530881
  Філіпчук І.В. Зденек Млинарж і проблема модернізації політичної системи Чехословаччини періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 33-36. – ISSN 2077-1800
530882
   Зденек Неедлы - выдающийся общественный деятель и ученый. – Москва : Наука, 1964. – 272 с.
530883
  Николаева О.А. Здесь / О.А. Николаева. – М, 1990. – 125с.
530884
   Здесь "Голось свободной Европы".. – Будапешт, 1957. – 32с.
530885
  Хакимов Р.Г. Здесь Азия встречается с Европой / Р.Г. Хакимов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 104 с.
530886
  Маяковский В.В. Здесь будет город-сад: стихи и поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1989. – 143с.
530887
  Шмидт Б.А. Здесь будет город / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1949. – 108с.
530888
  Джангазиев М. Здесь будет памятник : стихи / М. Джангазиев. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 52 с.
530889
  Метелкин Николай Здесь был библейский рай : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5
530890
  Зеленский Святослав Здесь был Вася: 10 мест, куда стоит забраться // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 40-46 : фото
530891
  Славин Л.М. Здесь был город Ольвия / Л.М. Славин. – К., 1967. – 80с.
530892
   Здесь было золото : тайны жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 96-100 : Фото
530893
  Жвалевский А.В. Здесь вам не причинят никакого вреда / Жвалевский / Мытько. – Москва : Время, 2006. – 512с. – (Страшно/Смешно). – ISBN 5-9691-0146-Х
530894
  Алешин О. Здесь взошли семена моей боли : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 119-122. – ISSN 0131-2332
530895
  Клеваев В. Здесь видно несколько влияний... : шуточные стихи, проза, пародии / Вадим Клеваев. – Киев : Факт, 2007. – 352с. – ISBN 966-359-136-6
530896
  Ильин Е.И. Здесь все - от А до Я - спортивная семья : Стихи: Для детей / Е.И. Ильин. – Москва, 1977. – 28с.
530897
  Некрасов Г.А. Здесь все от любви / Г.А. Некрасов. – Л., 1976. – 144с.
530898
  Парпара А.А. Здесь дом моих детей / А.А. Парпара. – М., 1992. – 174с.
530899
  Сегал Е.А. Здесь живут книги / Е.А. Сегал. – М, 1974. – 191с.
530900
  Злобин И. Здесь живут мои друзья / И. Злобин. – Тбилиси, 1984. – 35с.
530901
  Царев А.И. Здесь жил Александр Матросов / А.И. Царев. – Саратов, 1975. – 40с.
530902
  Никитин М.А. Здесь жил Достоевский / М.А. Никитин. – М, 1956. – 199с.
530903
  Никитин М.А. Здесь жил Достоевский / М.А. Никитин. – М, 1973. – 206с.
530904
   Здесь жил и работал Ленин.. – Л., 1969. – 374с.
530905
   Здесь жил и работал Ленин.. – М., 1974. – 191с.
530906
   Здесь жил и работал С.Н.Сергеев-Ценский.. – Симферополь, 1965. – 76с.
530907
  Шилов Л.А. Здесь жил Маяковский. / Л.А. Шилов. – 2-е изд., перераб. идоп. – М. : Московский рабочий, 1963. – 174 с.
530908
   Здесь жил Пушкин.. – Л., 1963. – 568с.
530909
  Никитенко А.Г. Здесь жили и боролись молодогвардейцы / А.Г. Никитенко. – Донецк, 1983. – 31 с.
530910
   Здесь заботятся о детях.. – М., 1962. – 111с.
530911
  Горькавая М.А. Здесь звенели клинки / М.А. Горькавая. – Фрунзе, 1979. – 91с.
530912
   Здесь знают цену безупречной репутации : "Качество обслуживания - гостинница" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 75
530913
  Файнберг В.Л. Здесь и теперь / В.Л. Файнберг. – Москва : Советский писатель, 1991. – 400с.
530914
   Здесь и трава родится красной.. – М., 1967. – 215с.
530915
  Горобова А.Л. Здесь их сердце / А.Л. Горобова. – М, 1959. – 318с.
530916
   Здесь каждое место свято.. – Донецк, 1972. – 104с.
530917
  Иващенко А.З. Здесь каждый день считался за три / А.З. Иващенко. – М, 1984. – 288с.
530918
   Здесь каждый камень Ленина знает.. – Ленинград, 1965. – 117с.
530919
   Здесь каждый камень Ленина знает.. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1978. – 191с.
530920
  Яворская Н. Здесь мое счастье. / Н. Яворская. – МоскваЛ., 1962. – 106с.
530921
  Галкин С.З. Здесь мои ростки живые : ибранное / С.З. Галкин; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1974. – 351 с.
530922
  Тимонен А.Н. Здесь мой дом : роман / Антон Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 366 с.
530923
  Сердюк В.Е. Здесь мой дом родной / В.Е. Сердюк. – Москва, 1981. – 239с.
530924
   Здесь мой дом.. – Симферополь, 1986. – 160с.
530925
  Мушник С.М. Здесь моя душа : повести и рассказы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1976. – 303 с.
530926
  Сильченко В.И. Здесь мы отстояли жизнь / В.И. Сильченко. – Одесса, 1982. – 72с.
530927
   Здесь находится Скопле., 1963. – 80с.
530928
  Путинцева Т.А. Здесь начинается Африка. Алжир. заметки. / Т.А. Путинцева. – М., 1973. – 296с.
530929
  Буланов В.А. Здесь начинается день. / В.А. Буланов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 191с.
530930
  Пушкарь А.И. Здесь начинается Россия / А.И. Пушкарь. – М., 1977. – 304с.
530931
  Паукштялис Ю. Здесь наш дом : роман / Ю. Паукштялис; авториз. пер. с лит. Бзалесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1971. – 520 с.
530932
  Бетанкур Л.А. Здесь песок чище : роман / Луис Адриан Бетанкур ; пер. с испан. О.Т. Дарусенкова, А.Ф. Щеглова ; [худож. В.Н. Рыжков]. – Москва : Воениздат, 1982. – 378 с. : ил.
530933
  Линна В. Здесь под северной звездою... : роман / В. Линна; Пер. с финс. В. Богачева. – М. : Прогресс, 1960. – 512 с.
530934
  Линна В. Здесь под северной звездою... : роман / Вэйне Линна ; пер. с финс. В. Богачева. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 487 с. : ил.
530935
  Линна В. Здесь под северной звездою... / В. Линна. – М. : Прогресс, 1966. – 512 с.
530936
  Пачулиа В.П. Здесь помнят Дмитрия Гулиа / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1974. – 91с.
530937
  Смирнов И.А. Здесь прописано сердце мое / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1961. – 94с.
530938
  Осыков Б. Здесь рождались синие звезды. Очерки / Б. Осыков. – Воронеж, 1968. – 192с.
530939
   Здесь Россия моя... : стихи сов. поэтов о Дальнем Востоке / [сост. Ю. Кашук ; худож. Г. Лавренко, С. Есипов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 495 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
530940
  Галкин Л. Здесь слабонервных нет : сатирические стхи / Лев Галкин. – [Харьков] : Харьк. кн.-газ. изд-во, 1951. – 60 с. : ил.
530941
  Зобнин О.К. Здесь твое место / О.К. Зобнин. – М, 1967. – 94с.
530942
  Кулаковский А.Н. Здесь я живу : повести / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1967. – 552 с.
530943
  Кулаковский А.Н. Здесь я живу : повести / Алексей Кулаковский; пер. с белорус. М.Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 269 с.
530944
  Естамонов Г.А. Здесь я живу / Г.А. Естамонов. – Кемерово, 1983. – 270с.
530945
  Балла О. Здесь я не брошу якорь // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 50-55. – ISSN 0130-1640
530946
  Смолян А.С. Здесь, в самом сердце Африки : повесть о Патрисе Лумумбе / А.С. Смолян, В.Я. Голант. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 367с.
530947
  Васильев В.П. Здесь, за тридевять земель / В.П. Васильев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 80 с.
530948
  Неправська Наталія Здешевити не можна скасувати... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 77 : фото. – ISSN 1998-8044
530949
  Орлова В. Здешние : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 7-69. – ISSN 0130-7673
530950
  Вовчок В.Ю. Здивований будень : вірші та поема / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1977. – 190 с.
530951
   Здивуй світ – і він дивуватиме тебе // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 1


  "Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Свято проголошене Резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року задля досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки, розширення їхніх прав і можливостей, а також ...
530952
  Озерський І.В. Здирництво в закладах ресторанного господарства (соціально-правовой аналіз) // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2409-1944
530953
  Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк. – К., 1963. – 80с.
530954
  Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 634-639. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
530955
  Собченко О.М. Здібності у структурі емоційного інтелекту як фактор формування особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 84-87. – ISSN 1728-3671
530956
  Добровольська Л.П. Здібності як один з головних критеріїв професійного відбору / Л.П. Добровольська, С.В. Яремчук // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.73-78
530957
   Здібності, творчість, обдарованність: теорія, методика, результати досліджень : колективна монографія. – Житомир : Рута, 2006. – 320с. – ISBN 978-966-8059-96-4
530958
  Йова П.В. Здійснена мрія : (Допов. стеногр.публічної лекції, проичт. 16 кітня 1964 р. працівникам лісової промисловості Дубровицького району Ровенської обл.) / П.В. Йова. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1964. – 44 с.
530959
  Логвінова М.В. Здійсненнії нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
530960
  Коваль С.В. Здійснення автоматизації бухгалтерського обліку аграрних підприємств на засадах впровадження нових програмних продуктів і моделей // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 12-18. – ISSN 2306-546X
530961
  Аліменко О.Ю. Здійснення адвокатом представництва при розгляді судом спадкових справ з іноземним елементом : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081 / Аліменко Олександр Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 246 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 217-246
530962
  Захіров С.Ф. Здійснення віковічної мрії узбецького народу // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 170-174. – (Серія історії та права ; № 7)
530963
  Пашков В. Здійснення господарської діяльності закладами охорони здоров"я при реформуванні галузі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 55-58
530964
  Костенко О. Здійснення державного контролю у сфері публічних закупівель / О. Костенко, А. Ярошенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – C. 171-183. – ISSN 1026-9932
530965
  Лєвтєров С.М. Здійснення єдиної науково-технічної політики одна з важливих функцій соціалістичної держави // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
530966
  Француз-Яковець Здійснення законодавчих повноважень європейськими двопалатними парламентами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 164-170. – ISSN 1563-3349
530967
  Цікало В. Здійснення і захист права акціонерів на отримання дивідендів: порівняльно-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 97–11. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
530968
   Здійснення Конвенції Організації Об"єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства : [засідання "круглого столу"] / Ком. Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції ; [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 67 с. – ISBN 978-966-2214-12-0
530969
  Шаповалова К. Здійснення кримінального провадження на підставі угод // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених, (Київ, 16 трав. 2014 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Київ. регіон. нпук. центр Нац. акад. правових наук України ; [ред.: І.О. Байдачна та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури, 2014. – С. 308-311
530970
  Калачиков Т. Здійснення ленінських ідей в семирічному (1959-1965 рр.) плані розвитку сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 28-31. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье освещены основные достижения в развитии социалистического строительства СССР в период после сентябрьского Пленума (1953 г.) ЦК КПСС и задачи, поставленные XXI съездом партии в области дальнейшего развития сельского хозяйства за 1959-65 ...
530971
  Горшков В.П. Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні (1921-1925рр.) / В.П. Горшков. – Київ : Вища школа при КДУ, 1973. – 47с.
530972
  Фурманчук Т. Здійснення міської реформи 1870 р. у Києві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 43-44
530973
  Зоячківська Б.Б. Здійснення моніторингу закарстованих територій за результатами аерофотознімання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 130-135 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-1677
530974
  Лис Ю.В. Здійснення науково-методичної підтримки інновацій у шкільній географічній освіті Рівненщини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 2-5
530975
  Матвієнко А.А. Здійснення оперативно-розшукового провадження при вчиненні злочину організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 12-14. – ISSN 1609-0462
530976
  Синєгубов О.В. Здійснення особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб : монографія / О.В. Синєгубов. – Харків : Золота миля, 2015. – 525, [2] с. – Бібліогр.: с. 475-525 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
530977
  Кушнір А. Здійснення охорони й захисту прав та інтересів осіб у нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 285-294. – ISSN 1026-9932
530978
  Шимон С. Здійснення переважного права купівлі частки у майні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 67-72
530979
  Андрєєва О. Здійснення повноваження законним представником при вчиненні правочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 286-288
530980
  Вєтров І. Здійснення політики "випаленої землі" під час відступу окупаційних війск з України (1943-1944 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 196-204. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
530981
  Піпченко Н.О. Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 93-97


  Проаналізовано цілі державної інформаційної політики Китаю на підставі формування єдиного інформаційного простору країни і зміцнення на цій основі зв"язків "центр – регіони"; зміцнення цілісності країни; забезпечення інформаційної безпеки особистості, ...
530982
  Рабінович П.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Академія правових наук України. – Львів : Астрон, 2001. – 108с. – (Дослідження та реферати ; Вип.3). – ISBN 5-8326-0077-0
530983
  Поліщук Л.В. Здійснення права власності за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 98-103
530984
  Коваль В.М. Здійснення права публічної власності на майно, закріплене за підприємствами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 357-364. – ISSN 1026-9932
530985
  Ботвінов Р. Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 44-50. – ISSN 2414-4436
530986
  Бігун В.С. Здійснення правосуддя в політичних судових процесах (філософсько-правові аспекти проблематики на прикладі судових процесів у Східній Галичині 1930-х років) / В.С. Бігун, І.Я. Семешок // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 95-101. – ISSN 1563-3349
530987
  Крукевич О.М. Здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Крукевич Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
530988
  Крукевич О.М. Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх у країнах романо-германського та англо-американського типів правових систем // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 143-148
530989
  Цюра В.В. Здійснення представництва в процедурі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 147-151. – ISSN 2519-2299
530990
  Педик Я. Здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності при затриманні, арешті, взятті під варту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-133.
530991
  Нескоромний Д.А. Здійснення прокурорського нагляду при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 37-40. – ISSN 1609-0462
530992
  Чорноусько М. Здійснення прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням як гарантія забезпечення реалізації прав учасників кримінального провадження / М. Чорноусько, В.П. Шибіко // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 392-396. – ISBN 978-966-2781-18-2
530993
  Приходченко К.І. Здійснення релігієзнавчо-лінгвістичного аналізу поняття "добро" в Корані / К.І. Приходченко, О.С. Шарафаненко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1728-3671
530994
  Гончарук Наталія Здійснення реформи публічної адміністрації в Україні: проблемні питання та концептуальні засади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 12-18
530995
  Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 12-17. – ISSN 2308-0361
530996
  Рибак М.С. Здійснення суб"єктом публічної адміністрації права на позов в адміністративному судочинстві : дис. ... д-ра філософії : 081 / Рибак Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 225 арк. – Додатки: арк. 218-225. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 193-217
530997
  Шандра Р. Здійснення судами волоського права судочинства у кримінальних справах (ХIII-XVIIIст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 77–87. – (Серія юридична ; Вип. 48)
530998
  Галянтич М.К. Здійснення та судовий захист суб"єктивних житлових прав / М.К. Галянтич, А.І. Дрішлюк, Л.Г. Лічман ; за заг. ред. акад. Академії прав. наук України д-ра юрид. наук, проф. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва АПрН України. – Київ ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 495, [1] с. – Бібліогр.: с. 462-495 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1467-0
530999
  Литвинецъ В.М. Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 457-463. – ISSN 1563-3349
531000
  Головатенко В. Здійснення функцій глави держави в Київській Русі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 120-127. – ISSN 1993-0909
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,