Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
528001
  Павличко Я. "... Із таємних письмен" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 84-91. – ISSN 0208-0710
528002
  Славинський М. "Із тих рідкісних особистостей..." : Сьомого жовтня Євгенові Товстусі виповнилося 75 років // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 68-69
528003
  Сарапин В.В. "Із хаосу душі створити світ..." : Поезія Юрія Клена на літературному тлі першої половини 20 століття : монографія / В.В. Сарапппин ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра культурології та історії. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-184-014-9
528004
  Березова Д. "Із часу, проведеного на самоті..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 77-84
528005
  Печеранський Ігор "Ізборник 1076 року" - визначна пам"ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства / Печеранський Ігор, Фігурний Юрій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 206-208
528006
  Дунай П. "Ізольда Білорука" Лесі Українки: до зрізу аналітичної вертикалі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С 21-27. – ISSN 0236-1477
528007
  Перес В.В. "Іліада"Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Ця стаття стверджує, що текст "Іліади" Гомера може розглядатися у якості історіографічного дискур су про Троянську війну. Ми розглядаємо, як цей дискурс сприяє побудові текстуальної автореференційності у новелі Крісти Вольф "Кассандра" (1983), а також ...
528008
  Кралюк П. "Іловайськ" на гуманітарному фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 6


  В умовах гібридної війни, де велику роль відіграє нав"язування ворогом через пропаганду свого бачення світу, культурних та суспільних цінностей, ми..."роззброюємось". Проректор найдавнішого вишу України - про наслідки ідеї Міністерства освіти позбавити ...
528009
  Гринюк Р. "Ім"я - зобов"язує" / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 10-11


  Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк - про те, як університет, опинившись у Вінниці, зумів перетворитися з вишу-переселенця на активного співучасника розвитку місцевої громади.
528010
  Базилевський В. "Ім"я - це знак..." : Поезія Ігоря Качуровського // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 165-169. – ISBN 978-966-8201-83-7
528011
  Легкий М. "Ім"я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
528012
  Копиленко О. "Іменем українського народу" / О. Копиленко, 1934. – 28 с.
528013
  Бондаревська І.А. "Імітативні техніки" літератури і філософський дискурс Бароко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
528014
  Бондаревська І.А. "Імітаційні техніки" українських поетик і риторик XVII-XVIII століть: вектори смислових інтенцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено аналіз українських поетик і риторик як феноменів культурної трансформації ХVII-XVIII століть. Запропоновано варіант деконструкції їх традиційних і нетрадиційних спрямувань.
528015
  Зінченко В.В. "Імперія і "множина" та критика апологетики постімперіалістичної глобальної експансії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 52-59. – ISSN 2072-1692
528016
   (Ізокумарин-3-іл)феноксіоцтові кислоти в синтезі амінокислотних похідних. Просторова будова та активність / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-87. – ISSN 1025-6415
528017
  Бондарчук О. ... Імідж і саморегуляція або як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін [у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4-5
528018
  Павлишин В. ...Імені Василя Каразіна // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-27
528019
   [Іларіон (Іван) Огієнко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 11. – ISBN 966-7060-92-6
528020
  Мельничук Т. Із-за грат = From behind prison bars : поезії / Тарас Мельничук. – Балтимор - Торонто ; Торонто : Смолоскип, 1982. – 83 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 0-914834-48-7
528021
  Шевчук О. Із-під пензля праправнука Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 16


  Картини київського художника Миколи Лихошви - праправнука Тараса Шевченка в четвертому поколінні по брату Микиті.
528022
  Осьмачка Теодосій Із-під світу = From under the world : Поетичні твори / Осьмачка Теодосій; Українська вільна академія наук у США; Наук.тов.ім.Шевченка в Америці за матеріял.допомог.Схід.-Европ.фонду. – Hью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 317с.
528023
  Грищенко М.В. Із практики розвитку естетичного почуття англійської мови у студентів молодших курсів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 102-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто деякі приклади із практики викладача іноземних мов Інституту міжнародних відносин з метою розвитку у студентів естетичного почуття англійської мови.
528024
  Брадке Є. фон Із промови попечителя Київського учбового округу Є. фон Брадке // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78. – ISBN 5-7707-1061-6
528025
  Цих В.Ф. Із промови професора Циха на відкритті університету у Києві // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78-79. – ISBN 5-7707-1061-6
528026
  Качкан В. Із редакційно-видавничої теки Євгена Пеленського (за епістолярієм) // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 273-280. – ISBN 5-87322-078-0
528027
  Хоменко О. Із родів половілої Кодні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 4-5


  Про книжку М. Сидоржевського Пам"яті роду нашого", в якій автор дослідив генезу роду, до якого належить, і сягнув середини ХVІІІ століття.
528028
  Ткачук М. Із роду Шептицьких / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 107-108


  Лев Шептицький.
528029
  Сушинський Б.І. Із розвідки не повернувся : документальна повість / Б.І. Сушинський. – Київ : Веселка, 1985. – 189 с.
528030
   Із розпорядження міністра народної освіти про обмеження прийому своєкоштних студентів і вільних слухачів в університети (19 травня 1849 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458. – ISBN 978-966-189-081-6
528031
  Сергійчук В. Із Росі напившись чистої води. Частина ІІ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 107). – С. 10-11
528032
  Флемінг Я. Із Росії - з любов"ю : роман / Я. Флемінг. – Пер. з англ. – Київ : Молодь, 1991. – 192с.
528033
  Волинський Кость Із секретів майстеності / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265 с.
528034
  Волинський Кость Із секретів майстерності : Критичні етюди / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265, [2] с.
528035
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Львів : Львівський університет, 1961. – 31с.
528036
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 191с.
528037
  Грицак Я. Із селян - у націю // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 31 (284), 13 серпня 2015. – С. 36-37


  Український селянин був більшим індивідуалістом, ніж російський - зокрема через козацьку пам"ять і козацьку спадщину.
528038
  Грабовецький В. Із серії уявних портретів Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 11)
528039
  Олійник О. Із серця в серце = From heart to heart : Поезії : 1970-1983 / Олександер Олійник. – Торонто : Слово. – 122, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520344 напис: Вл. П. Марті Барабаш із серця. Підпис.
528040
  Пастушенко А.Ю. Із серця в серце: повість / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1983. – 123с.
528041
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Hариси з історії України та Полтавщини VII ст. до н.е. - XIV ст. н.е. / В.Н. Жук; КУ iм. Т. Шевченка. – Полтава, 1998. – 214с.
528042
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Нариси з історії України та Полтавщини (7ст. до н.е. - 16 ст. н.е.) / В.Н. Жук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава-Кобеляки : Кобеляки, 2003. – 410с. – ISBN 966-8211-07-03
528043
  Залізняк Б.В. Із сином за руку / Б.В. Залізняк. – Львів, 1990. – 101с.
528044
  Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького (Спогади про батька) / В.М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1968. – 216 с.
528045
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – К., 1988. – 320с.
528046
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – Київ : Вища школа, 1994. – 351 с. – ISBN 5-11-004237-3
528047
   Із скарбниці передового досвіду : Досягнення передових колгоспів, МТС і радгоспів Одещини - учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1954 року. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 180 с.
528048
  Туркевич В. Із славетного роду // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 149-150


  Орест Левицький.
528049
   Із слідчої справи Йосипа Рокачевського : 1884 рік (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 77-82. – ISBN 966-7272-00-1
528050
   Із слідчої справи на Володимира Антоновича 1860-1862 року (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 21-39. – ISBN 966-7272-00-1
528051
  Возняк М.С. Із співаника Домініка Рудницького / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1929. – 10 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.150, с. 1 — 10
528052
  Вітте С. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 366-368. – ISBN 5-7707-1061-6
528053
  Гудзій М. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 314-318. – ISBN 5-7707-1061-6
528054
  Ординська З.П. Із спогадів видатного учня про свого вчителя / З.П. Ординська, В.О. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Згадуються спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
528055
  Сміленко А. Із спогадів про В.П. Петрова // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 372-374. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
528056
  Берест З.Л. Із спогадів про діда // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
528057
  Богатинов М. Із спогадів про Київ 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 230. – ISBN 5-7707-1061-6
528058
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київ у 1843 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 227-228. – ISBN 5-7707-1061-6
528059
  Солтановський А. Із спогадів про Київ у 1846 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 228-229. – ISBN 5-7707-1061-6
528060
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київський університет та його викладачів у 1843-1854 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 160-180. – ISBN 5-7707-1061-6
528061
  Селецький П. Із спогадів про Київський університет у 1837-1841 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 147-153. – ISBN 5-7707-1061-6
528062
  Романович-Славатинський Із спогадів про М. Іванішева // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 245-246. – ISBN 5-7707-1061-6
528063
  Старицький М. Із спогадів про М. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 175-179. – ISBN 5-7707-1062-4
528064
  Мокринський В. Із спогадів про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 355-356. – ISBN 5-7707-1061-6
528065
  Щербаківський В. Із спогадів про М.В. Лисенка // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 212-223. – ISSN 0131-2685
528066
  Лібкнехт В. Із спогадів про Маркса / В. Лібкнехт. – Київ, 1968. – 80с.
528067
  Чирвінський П. Із спогадів про проф. П.Я. Армашевського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 339. – ISBN 5-7707-1061-6
528068
  Козачковський А.О. Із спогадів про Т.Г. Шевченка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
528069
  Сірий Ю. Із спогадів про українські видавництва / Юрій Сірий ; Укр. вільна акад. наук. – Авгсбург : Накладом Т-ва ПрихильниківУВАН, 1949. – 12 с. – (Книгознавство, Бібліологічні вісті ; 1 -ч.3)
528070
  Чалий М. Із спогадів про університет та викладачів (30-40-ві роки XIX ст.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 237-244. – ISBN 5-7707-1061-6
528071
  Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 185-194. – ISBN 5-7707-1061-6
528072
  Ковалевський М. Із споминів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
528073
  Стороженко М. Із споминів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 406-411 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
528074
  Білоконський І. Із споминів І. Білоконського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 236-238. – ISBN 5-7707-1062-4
528075
  Солтановський А. Із споминів про 1840-ті роки // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 12-15. – ISBN 5-7707-1062-4
528076
  Дейч Л. Із споминів про Дебогорія-Мокрієвича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 191-192. – ISBN 5-7707-1062-4
528077
  Ковач Г. Із спостережень над мисливськими назвами у говірці С. Кушниці Іршавського району Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 14-18. – (Філологія ; Вип. 19)
528078
  Плющ П.П. Із спостережень над мовою і стилем ленінських статей про Л. Толстого // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 111-114
528079
  Білодід І.К. Із спостережень над мовою романа "Переяславська Рада" Н.С. Рибака (т. 1) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 7-10
528080
  Андрієвська О.О. Із спостережень над мовою романа Арагона "Комуністи": (невласна пряма мова) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 35-37
528081
  Шевельов Ю.В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. / Ю.В. Шевельов. – Харків, 1940. – 100с.
528082
  Мартинова Г.Л. Із спостережень над перехідними говірками подільсько-середньонаддніпрянського порубіжжя (на матеріалі побутової лексики правобережної Черкащини) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 91-99. – (Філологічні науки)
528083
  Беднаж М. Із спостережень над польсько-українськими міжмовними омонімами // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 5-8. – Бібліогр.: Літ.: с. 8; 6 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
528084
  Солодкий Н.Л. Із спостережень над синтаксою сучасної української газетної мови / Н.Л. Солодкий. – Х., 1934. – 20с.
528085
  Нередкова С. Із спостережень над складом лексики українського мовлення луганців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
528086
  Булаховська Ю. Із спостережень над стилем прозової сатири Ярослава Гашека і Карела Чапека // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 380-382. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
528087
  Білодід І.К. Із спостережень над стилістичним синтаксисом української радянської художньої прози післявоєнного періоду /1945-1950 рр./ / І.К. Білодід, 1954. – 205-262с.
528088
  Марр С. Із спостережень над сучасною перською народною драмою / С. Марр. – Київ, 1930. – 28с.
528089
  Назаревський О. Із спострежень над листами Т.Г. Шевченка / О. Назаревський
528090
  Білокінь С. Із старого листування : (Віктор Олександрович Романовський, 1890-1971 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 84-120
528091
  Костомаров М.І. Із статті "Малоросійська література" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 125-127
528092
  Костомаров М.І. Із статті "Огляд творів, написаних малоросійською мовою" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 50-51
528093
  Костомаров М.І. Із статті "Спогади про двох малярів" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 101-106
528094
  Корж О. Із степу. Оповід. / О. Корж. – Х., 1930. – 88с.
528095
  Щурат В.Г. Із студій над почаївським "Богогласником" : Квестиї авторства і часу повстаня деяких пісень / В. Щурат ;. – Львів : Накладом ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. ін-та під зарядом М. Рефця, 1908. – 48 с. – В кн. також вірші кирил. та латин. шрифтом
528096
  Вроцлавський К. Із студій над сучасними демонологічними оповіданнями // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 116-119. – ISSN 0130-6936
528097
  Фащенко В.В. Із студій про новелу / В.В. Фащенко. – К., 1971. – 215с.
528098
  Дунай П. Із сузір"я національної еліти: Андрій Ніковський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
528099
  Качкан В. Із сурмачів січового стрілецтва (Юрій Шкрумеляк: за архівними джерелами та раритетами) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 389-406. – ISBN 978-966-2763-27-0
528100
   Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 183-198. – ISSN 0130-5247
528101
  Калашников В.Ф. Із творчої спадщини. Сценарії. Статті. Листи / Вадим Калашников. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2016. – 411, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-373. – ISBN 978-966-95467-1-5


  В пр. №1710623 напис: Бібліотеці Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Авторський подарунок! Підпис. 15.02.2017 р.
528102
  Москаленко Леся Із турфірмою чи без? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 90-93 : фото
528103
  Яворницький Д. Із української старовини : Науково-художня книжка для середнього та старшого шкільного віку / Д. Яворницький; Пер.з рос.Ю.Іванченка. – Киев : Веселка, 2001. – 176с. – (Золоті ворота). – ISBN 966-01-0159-7; 966-01-0157-0
528104
  Сидоренко Н.М. Із уроків історії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 3.
528105
  Тримбач С. Із усіх мистецтв... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 28


  Деякі підсумки кінороку.
528106
  Ковалець Л. Із федьковичезнавчих студій Осипа Маковея. (до 175-ліття від дна народження поета) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 43-44
528107
  Біленко Василь Із Фетхіє - на Датчу : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 44-48 : Фото
528108
  Єрмоленко С.С. Із філологічних спостережень над функціонуванням ад"єктивів термічної семантики на лексико-фразеололгічному рівні / С.С. Єрмоленко, Я.В. Бечко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51-58
528109
  Малєй Віктор Із фірмою VFS відкривати шенгенські візи стало ще важче // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30 : фото
528110
  Шевчук Т. Із фольклористичної герменевтики сновідінь: віщі сни про війну // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – C. 27-38. – ISSN 2225-5095
528111
  Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : Нариси й статті / Р. Кирчів; НАНУ. Ін-тут народознавства НАН України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 352с. – ISBN 966-02-2521-0
528112
   Із формулярного списку про службу професора М.О. Максимовича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 93-96. – ISBN 5-7707-1061-6
528113
  Гринник О.І. Із Франкової криниці : пісні на вірші Івана Франка / Олена Гринник. – Севастополь : Іскра, 2008. – 160 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-8389-62-7


  В пр. №1698068 напис: Шановному Левку Лук"яненку найкращі побажання від Олени Гринник. Підпис.14.10.2008
528114
  Понтоппідан Г. Із хат : [Оповідання] / Генрик Понтоппідан. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 93, [1] с. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько--Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1 ; Ч. 9)
528115
  Моррісон Джим Із циклу "Американська молитва" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 237-244
528116
  Мельничук Б. Із циклу "Без суду суд" : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 24-32. – ISSN 0130-1608
528117
  Оніщук К. Із циклу "Дні моїх дерев" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 119-121. – ISSN 0130-1608
528118
  Лупій О. Із циклу "Київська соната" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 62-69. – ISSN 0208-0710
528119
  Слободян С. Із циклу "Пил нефільтрованої каніфолі"; Із пісні прозорих; Коломия; Виграючи повернення; До тебе білого; Капелюх; Бабине літо; Янгол; Мозаїчний рояль; Новий квітень; Осінь; Післяліто; Шукаючи; Ода ніжному : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 198-213
528120
  Квасній Олена Із циклу"За ріков" : розповіді (сценки з життя) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-36
528121
   Із цим на Кіпрі дешевше! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 115 : фото
528122
  Губарець В.В. Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України / Василь Губарець, Іван Падалка. – Київ : Техніка, 2003. – 256с. – ISBN 966-575-071-2
528123
  Ващиковські В. Із чим я приїхав до Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 4-5


  Разом ми можемо зробити ще більше для Польщі, України та Європи.
528124
  Яремчук А. Із чистих праджерел : Відомому художникові Олесю Семерні виповнилося 70 // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
528125
  Крук Галина Із чорної скриньки пам"яті : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 10-18
528126
  Деменко Б. Із Шевченкового роду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 31-35. – ISSN 0868-9644


  Фото Івана Гудовського - Т. Шевченко (1859 р.)
528127
   Із Шевченком на чужині / [авт. проекту й упоряд.: С. Козак]. – Київ : Фундація імені І. Багряного, 2015. – 290, [2] с. – Покажч. імен: с. 242-252. – Бібліогр.: с. 255-285. – ISBN 978-966-579-443-1
528128
   Із Шевченком у серці : альбом творчих робіт учасників обл. конкурсів "Творчість Т.Г.Шевченка - очима дітей" та "Образ Шевченка на карті Черкащини" / Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. обл. ради ; [уклад.: Лємешева Н.А., Месевря О.І., Січкар С.І. ; кер. проекту Чепурна Н.М.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2014. – 71, [1] с. : іл. – На тит. арк.: До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-493-941-3
528129
  Тичина Павло Григорович Із щоденникових записів / Тичина Павло Григорович. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 432 . : Портр.
528130
   Із щоденникових записів Сергія Єфремова // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-5
528131
   Ізбеков Володимир Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 406. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
528132
  Ганзенко Л. Ізборник Святослава 1073 року: художні, історичні та догматичні акценти ілюстративного ряду // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 41-60. – ISSN 1728-6875
528133
  Сліпушко О. Ізборники 1073 та 1076 рр. у контексті літературного прорцесу українського середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 147-157
528134
  Рівкін-молод. Д. Ізгой Володимир Путін / Д. Рівкін-молод., Лі Кейсі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 65). – С. 3


  США та їхні союзники повинні оспорювати законність російських дій у всіляких правових інстанціях...
528135
  Шпиталь М. Ізгой системи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
528136
   Ізгур І.Ю,. – Кременчук, 1929. – 30с.
528137
  Маленко О.О. Іздрик : життя і творчість (традиційний погляд на нетрадиційного письменника) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 34 (218). – С. 38-42
528138
  Ірванець Олександр Іздрик і Прохасько - два стовпи "Станіславського феномена" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-129. – ISSN 0130-5212
528139
  Іздрик Іздрик: вкластися в Dead Line : розмова Олександра Ірванця з гуру і пророком прикарпатської літератури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 134-135. – ISSN 0130-5212
528140
  ЧигиринВ.К Ізмаїл / ЧигиринВ.К. – К., 1975. – 46с.
528141
  Пільчук І.І. Ізмаїл Іванович Срезневський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 284-286
528142
   Ізмаїл Іванович Срезневський : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: О.С. Журавльова та ін. ; упорядкув. і координація вид.: І.К. Журавльова, Д. Айдачич]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 182, [8] с. : фотоіл. – Текст. укр. та серб. мовами. - Імен. покажч.: с. 132-143. – ISBN 978-966-623-857-6
528143
  Лисиченко Л.А. Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880) / Л.А. Лисиченко, Т.Ю. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 3-9


  Статтю присвячено науковому доробку видатного мовознавця 19 ст. Ізмаїла Івановича Срезневського. Характеризується творчий шлях ученого як представника Харківської філол. школи. У коло інтересів Із.І. Срезневського входять лінгвістика, фольклор, ...
528144
  Черемська О.С. Ізмаїл Срезневський про значення рідної мови у формуванні мовної особистості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 51-55. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті представлено основні аспекти лінгводидактичної концепції І. І. Срезневського: усвідомлення рідної мови як загальнонародного надбання, неперервність вивчення мови, формування погляду на мову як складник нац. культури, внут. та зовн. форми ...
528145
   Ізмаїл: як на Подунав"ї туризм розвивають // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
528146
  Тітов Ю. Ізовалентне заміщення атомів РЗЕ у п"ятишаровій перовскітоподібній структурі Srln4Ti5O17 / Ю. Тітов, М. Слободяник, В. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методами рентгенографії (рентгенофазовий аналіз, аналіз залежностей (а, b, с, Vел. ком.) = f(складу)) визначено умови ізовалентного заміщення атомів РЗЕ в шаруватій перовскітоподібній структурі (ШПС) SrLn4Ti5017 за типом SrLn4-хLn"хTi5017 (Ln = La, Pr, ...
528147
  Тітов Ю.О. Ізовалентне заміщення атомів скандію у двошарових скандатах Руддлесдена-Поппера A11Ln2Sc2O7 (A11=Ba, Sr) / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 75-78. – ISSN 0041-6045
528148
  Старова В. Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів / В. Старова, О. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив білків на параметри фазоутворення у розчинах додецилсульфату натрію. Встановлено зміну температури фазоутворення та об"єму міцелярної фази при значеннях рН близьких до ізоелектричної точки білку. Знайдені ефективні значення ізоелектричної ...
528149
  Дзязько О.Г. Ізолморфнозаміщені сполуки РЗЕ з структурою гранату : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дзязько О.Г.; КГУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
528150
  Гончар Б.М. Ізоляціонізм // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 540. – ISBN 966-316-039-X
528151
  Коломієць О. Ізоляція // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-21


  Зовнішня політика України.
528152
   Ізоляція високоактивних і довгоіснуючих радіоактивних відходів в Україні (правовий і технічний статус, стан вирішення, проблеми і перспективи) / В.М. Шестопалов, С.В. Гошовський, В.С. Луцько, В.В. Токаревський, Ю.О. Шибецький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
528153
  Дудкін Іван Ізоляція від цивілізації : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-33
528154
  Лисенко М.І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лисенко Марина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
528155
  Лисенко М. Ізоляція засуджених: поняття, ознаки та види // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 128-130
528156
  Ліпницький В.А. Ізоляція як елемент режиму позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
528157
  Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 37-41 : табл., фото. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
528158
  Каспрук В. Ізольована санкціями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 5


  Північна Корея провокує напруженість на Корейському півострові.
528159
  Ізотова І. Ізольовані галактики: порівняння темпів поточного зореутворення, визначених за випромінюванням у радіоконтинуумі та далекому інфрачервоному діапазоні / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-31. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Для ізольованих галактик установлено тісний кореляційний зв"язок світності в далекому інфрачервоному діапазоні та монохроматичної світності в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц. Двома незалежними способами - за світністю в далеко-му інфрачервоному ...
528160
   Ізомерні відношення продуктів реакції 107Ag(y,3n)104m,gAg для енергії гамма-квантів 35 МеВ / А О. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, С І. Кулаков, О.М. Водін, А.Н. Довбня, В.А. Кушнір, В.В. Мітроченко, С.М. Олійник, Г.Е. Туллер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 296-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено вимірювання ізомерних відношень для ядра 104m,gAg - продукту реакції 107Ag(y,3n)104m,gAg для максимальної енергії гальмівних гамма-квантів 35 МеВ. Джерелом у-квантів слугував лінійний прискорювач електронів ЛУ-40 з танталовою ...
528161
  Морозов Д.І. Ізометричність поліномів над кільцем цілих 2-адичних чисел. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 113 : Фізико-математичні науки


  Роботу присвячено побудові критерію ізометричності поліноміальних функцій над кільцем Z2 цілих 2-адичних чисел. Вказано необхідні й достатні умови на коефіцієнти полінома, при яких цей поліном зберігає метрику відповідного ультраметричного простору Z2.
528162
  Кохан Н.М. Ізоморфізм києворуської раціональності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляється специфіка типу раціональності, властивого києворуській філософській думці.
528163
  Копанов В. Ізоморфізм соціальних законів в аспекті теорії макросистеми внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.10-13. – Бібліогр.: 5 н.
528164
  Скляренко О.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Скляренко О.М.; МОНУ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 283л. + Додатки:.л.243-283. – Бібліогр.: л.197-242
528165
  Скляренко О.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.15. - Загальне мовознавство / Скляренко О.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
528166
  Олійник Богдана Віталіївна Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хасдорфа для скінчених метричних просторів : Автореф. дис. ... канд. наук: 01.01.08 / Олійник Б.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
528167
  Олійник Богдана Віталіївна Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хаусдорфа для скінченних метричних просторів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Олійник Богдана Віталіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 124 л. – Бібліогр.: л. 120-124
528168
  Гримич М. Ізоморфність українського кулінарного фольклору в українсько-канадському та українсько-бразильському діаспорних середовищах / Марина Гримич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 4-9


  У статті досліджуються процеси, що відбувалися і відбуваються в українських спільнотах Канади і Бразилії в сфері народної кулінарії. Виявлено, що досі українські страви в згаданих діаспорних середовищах за рецептурою цілком ізоморфні до материнських ...
528169
  Домасевич Костянтин Валентинович Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі : Автореф. дис. ... док. хімічних. наук : 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
528170
  Домасевич Костянтин Валентинович Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі : Дис... доктора хімічнихнаук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 422л. – Бібліогр.:л.325-354
528171
  Крижановський Д.А. Ізопериметри: Максимал. і мінімал. властивості геометр. фігур. / Д.А. Крижановський. – К., 1987. – 189с.
528172
   Ізотермічне окиснення порошків твердого розчину Cu1-xSnx / М.В. Тимошенко, Н.М. Білявина, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 84-90. – ISSN 0041-6045


  В інтервалі температур 630-780 С досліджено кінетику ізотермічного окиснення порошків твердого розчину Cu1xSnx. (x = 0.025, 0.05, 0.075, 0.10). Розроблено методологію визначення констант швидкості окисна порошків Cu1Snx у залежності від температури і ...
528173
  Спека М.В. Ізотермічний переріз (800[градусів]С) діаграми стану системи Y-Si-Ga / М.В. Спека, Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 455-463. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізів у повному концентраційному інтервалі досліджені сплави системи Y-Si-Ga. Встановлено існування трьох потрійних сполук (1- YSi[нижній індекс 1,85-1,40]Ga[нижній індекс 0,15-0,60]; 2 - ...
528174
   Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd-Si-Ga за температури 800[градусів]С / Н.В. Головата, В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, О.А. Білобородова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Хімія ; Вип. 37)


  Методом рентгенівського аналізу досліджено 93 литих і відпалених (800[градусів]С) сплавів системи Gd-Si-Ga. У системі встановлено існування двох потрійних сполук GdSi[нижній індекс 0,94-0,6]Ga[нижній індекс 1,06-1,4] і GdSi[нижній індекс ...
528175
   Ізотермічні (800°С, 400°С) перерізи діаграми стану системи Gd - Ge - Ga / Н.В. Головата, В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, О.А. Білобородова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-19. – (Хімія ; Вип. 35)


  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізу у широкому інтервалі концентрацій досліджено сплави системи Gd - Ge - Ga. У результаті вперше синтезовано два нові подвійні германіди гадолінію (GdGe1,9, Gd3Ge4) і шість нових потрійних ...
528176
  Марків В.Я. Ізотермічні перерізи діаграм стану систем (Tb, Dy, Ho, Er) - Mn - Ga при 500[градусів]С / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, І.П. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами рентгенівського фазового і рентгеноструктурного аналізів досліджено сплави систем RE - Mn - Ga (RE = Tb, Dy, Ho, Er) з вмістом RE більше ніж 33,3 ат.% RE, а також сплави в області сполук REGa[нижній індекс 3]. В результаті відкоректовано ...
528177
  Яновська Е.С. Ізотопи в хімії. Теоретичні основи методу ізотопних міток : навч. посібник / Е.С. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 978-966-439-505-9
528178
  Кость Г. Ізотопії як один із способів лінгвістичного аналізу тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-175. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
528179
  Ширма Ю.О. Ізотопічні ефекти в пружному та непружному розсіянні ядер 12,13,14 C+ 16,18 O : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Ширма Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
528180
  Ільяшевич А.А. Ізотопія тексту та мовний портрет як одна з форм її реалізації (на матеріалі роману П. Загребельного "Диво") / А.А. Ільяшевич, Н.С. Голікова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 130-140
528181
  Загнітко В.М. Ізотопна петрологія - важливий напрямок вивчення еволюції геосфер // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-966-02-7319-1
528182
   Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву іпорід його облямування (Північно-Західний районі Українського щита) / Л.В. Шумлянський, М.Д. Мазур, О.В. Зінченко, С.Г. Кривдік // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 83-92. – ISSN 0204-3548


  У статті наведено результати по цирконах датування фельзитів, що відслонюють в районі с. Чміль і відомості щодо їх речовинного складу.
528183
  Шумлянський Л.В. Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарсько-Волинського масиву, Коростенський плутон / Л.В. Шумлянський, В.М. Загнітко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 15-29. – ISSN 0204-3548
528184
  Шумлянський Л. Ізотопний склад гафнію в цирконах з анортозит-рапаківігранітних масивів Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження ізотопного складу гафнію в цирконах, виділених з порід Коростенського та Корсунь-Новомиргородського плутонів. У вихідних розплавах Коростенського плутону частка деплетованої мантійної речовини була доволі суттєвою, але ...
528185
  Шунько В.В. Ізотопні особливості хлорит-ортоклазових метасоматитів центральної частини Українського щита = геологія / В.В. Шунько, Д.М. Щербак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
528186
  Капустян Андрій Васильович Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.12 / Капустян Андрій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 152 л. – Бібліогр.: л.124-152
528187
  Капустян А.В. Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Капустян А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16
528188
  Костирко Олена Олегівна Ізохінолінвмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Костирко Олена Олегівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 170 с. – Бібліогр.: 151 - 170
528189
  Костирко Олена Олегівна Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Автореф. дис. .... канд. хім. наук: 02.00.03 / Костирко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
528190
  Костирко Олена Олегівна Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Костирко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
528191
  Мінгазутдінов І.О. Ізраїль-НАТО: взаємовігідне співробітництво // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 56-59.
528192
  Степанова Світлана Ізраїль - Йорданія. Дорога додому : Камо-грядеши? / Степанова Світлана, Горобець Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40 : Фото
528193
  Захарченко А. Ізраїль в контексті сучасних трансформацій в Арабському Світі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 128-132. – ISBN 978-966-171-651-2
528194
   Ізраїль Мойсейович Гельфанд (1913-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
528195
  Самойлович Лариса Ізраїль як антикризовий напрямок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
528196
  Малишева Ірина Ізраїль. Веселощі і молитви // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 94-96 : фото
528197
   Ізраїль. Від Геєни Огненної до Соломонових стовпів : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-79
528198
  Вейсберг Михайло Ізраїль. Дорога до храму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 24-28 : фото
528199
  Гудзевата Марина Ізраїль. Жива пустеля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 74-79 : фото
528200
  Медведєва Катерина Ізраїль. Життя обітоване // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 88-93 : фото
528201
  Пирогів Андрій Ізраїль. Земля і небо / Пирогів Андрій, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 96-103 : фото
528202
  Рафаловський Євген Ізраїль. Мертве море і Підземне місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 48-53 : фото
528203
  Біленко Василь Ізраїль. На Єрусалим! / Біленко Василь, Літвінко Катерина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 94-95 : фото
528204
  Горобець Ірина Ізраїль. Ниточка з неба : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63 : Фото
528205
  Анпілогов Юрій Ізраїль. По вогонь : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 54 : Фото
528206
  Гудзевата Марина Ізраїль. Славетне і незнане // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 116-123 : фото
528207
  Горобець Марися Ізраїль. Слідами Спасителя / Горобець Марися, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-50 : фото
528208
  Горобець Марися Ізраїль. Слідами Спасителя : Вояж-колекція / Горобець Марися, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-41 : Фото
528209
   Ізраїль. Три моря вражень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 94 : фото
528210
  Пирогів Андрій Ізраїль. Українці на Фаворі : Камо грядеши? / Пирогів Андрій, Степанова Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-55 : Іл.
528211
  Горобець Олександр Ізраїль. Ходіння за три моря : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 48-63 : Фото
528212
  Горобець Ірина Ізраїль.Дві столиці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 56-60 : фото
528213
   Ізраїль: для туристів - безпечно // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
528214
  Самойлов Юрій Ізраїль: настав час чартерів! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
528215
  Солодар Іда Ізраїль: Північ як центр туристичної логістики // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
528216
  Неправська Наталія Ізраїль: потоки зростають, але повільно. Чи можливо їх прискорити? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 30-34 : фото. – ISSN 1998-8044
528217
  Самойлов Юрій Ізраїль: стабільне зростання турпотоків // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
528218
  Несук М.Д. Ізраїль: ставка на війну / М.Д. Несук, О.В. Шаповалов. – К., 1983. – 48с.
528219
  Неправська Наталія Ізраїль: час розширювати пропозицію // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
528220
  Самойлов Юрій Ізраїль: як стимулюють потоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 30-37 : фото. – ISSN 1998-8044
528221
  Ремарович О.І. Ізраїльська громадська думка щодо подій 1967–1973 рр. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 78-83. – ISSN 1996-9872
528222
  Сіновець П. Ізраїльська ядерна програма (аналіз розвитку) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 107-114. – ISSN 1682-671Х
528223
  Серокурова Анна Ізраїльський кебаб для Києва / Серокурова Анна, Гіцельтер Марк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 15 : фото
528224
  Коппель О.А. Ізраїльсько-йорданські відносини в контексті трансформації близькосхідної регіональної системи / О.А. Коппель, М. Файез // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 93-98. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті проаналізовані історичні чинники формування та сучасний стан ізраїльсько-йорданських відносин як чинника трансформації Близькосхідної регіональної системи. Увага приділяється впливу трансформаційних процесів на зовнішню політику Йорданії та ...
528225
  Дмитрук О.В. Ізраїльсько-ліванський конфлікт 2006 року // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 475-484
528226
  Міньков І.І. Ізяславський Край: природа - історія - людина : природничий та історико-краєзнавчий документальний нарис / Іван Міньков, Володимир Стецюк ; за ред. В. Стецюка ; Академія наук вищої освіти України. – Ізяслав; Київ : Сталь, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-1555-21-0
528227
  Сливінська Інна ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Безпека життєдіяльності" - найкращих визначено // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 19-20 : фото
528228
  Яковенко Ю. ІІ Конгрес соціологічної асоціації України. Звіт про роботу Секції 1. "Сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-69. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи" проходив 17-19 жовтня 2013 р.
528229
  Андрущенко В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 5-13. – ISSN 2078-1016


  У КНУ імені Тараса Шевченка 7 листопада 2013 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організаторами заходу є МОН України, НАПН України, Національний ...
528230
  Негрієнко Алла ІІ Міжнародний (VII Всеукраїнський) збір-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 47-48 : фото
528231
   ІІ Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 228-231. – ISSN 1026-9932


  13 листопада 2014 Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України провели II Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка. Модератором другої сесії була професор кафедри ...
528232
  Мостовая Ю. ІІ Украинско-немецкий юридический день в Киеве // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 2306-0050


  "... В столичном отеле "Воздвиженский" 21 июня собралось более 50 юристов-практиков, представителей органов власти, профессиональных организаций и деятелей науки из Украины и Германии. Встреча состоялась в рамках ІІ Украинско-немецкого юридического ...
528233
  Цуріна І. ІІІ Всеукраїнська школа методиста / І. Цуріна, О Білик // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 13-14


  З 7 по 11 листопада 2011 р. у ДЗ "Національна парламентська бібліотека України" проходила ІІІ Всеукраїнська школа методиста "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки". Метою бібліотечного форуму стали: ...
528234
   ІІІ Международный симпозиум по теоретической электромеханике. – М.
Т.1. – 1985. – 192с.
528235
  Калашнікова С. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – листопад (№11). – С. 6 : фото (на фото ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський)


  12 листопада 2014 р. в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Організатори: МОН України; Комітет ВРУ з питань науки і освіти; НАПН України; Інститут вищої освіти НАПН України; КНУ імені Тараса Шевченка; Спілка ...
528236
   ІІІ Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016)", с. Коблеве Миколаївської обл., 15-20 серпня 2016 р. // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – C. 138-142. – ISSN 1682-3591


  Серед програмних доповідей актуальним є виступ доктора геологічних наук, професора - Михайлова Володимира Альбертовича.
528237
  Голобородько В.І. Ікар на метеликових крилах / В.І. Голобородько. – К., 1990. – 154с.
528238
  Гурницький К.І. Ікарові очі / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1967. – 31 с.
528239
  Пусько І.А. Іквою та сиром на човні : Путівник / І.А. Пусько. – Львів : Каменяр, 1982. – 39с.
528240
  Ходак І. Ікона "Покрова Богородиці" з колекції Національного художнього музею України: проблема походження // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 43-68. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено дослідженню фрагмента літописної статті 947 року про встановлення київською княгинею Ольгою погостів у Новгородській землі. Автор доводить, що первісний текст є штучно прив’язаним до північної Новгородщини. Натомість його слід ...
528241
  Бєликова Г. Ікона "Собор преподобних Печерських" // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 69-75. – ISSN 0131-2685
528242
  Калінін Ю.А. Ікона в православному культі : естетико-атеіст. аналіз / Ю.А. Калінін. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 31,[1] с. : ил.;. – (Т-во "Знання" УРСР = Сер. 2. Світогляд. Темат. цикл "Історія релігії і атеїзму")
528243
  Кляпетура І.І. Ікона на склі як жанр народного мистецтва // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 171-172
528244
  Чорноморець Є.М. Ікона як образ богопізнання і шлях до нього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-137. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
528245
  Чорна Марина Ікона як система символів і один з методів формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 159-162. – ISSN 1728-3671
528246
  Сидор О. Ікони козацької доби : козацька спадщина // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 27-35
528247
  Костюк В.С. Ікони медоносного краю = Icons of the mellifluent land / Володимир Костюк ; [заг. ред. Д. Степовик ; переклад В. Левченко]. – Київ : Майстер книг, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 182. – ISBN 978-966-2260-37-3
528248
  Косів Р. Ікони на полотні "Страсті христові" XVII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 27-46. – ISSN 1728-6875
528249
  Якубовська-Кравчик Ікони польсько-українського погораниччя XXI століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 5. – С. 74-81. – ISSN 2308-4855
528250
  Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
528251
  Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 3-6. – Бібліогр.: Літ.: с. 6; 12 поз
528252
  Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів
528253
  Горчак Т.Ю. Іконічність у формуванні словесних образів-символів (на матеріалі американської поезії XX століття) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 162-167


  Метою статті є визначення ознак іконічності у формуванні словесних образів-символів. Для цього з"ясовується значення терміну "іконічність", принципи та типи іконічності, що відповідає напряму сучасних наукових досліджень, адже на сьогоднішній день у ...
528254
  Бігун О. Іконічність художнього образу : Пресвята Трійця у творчості Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про парадигму іконічності у творах Т. Шевченка як вияв рецепції візантійської та давньоукраїнської традицій. З"ясовуються витоки образу Пресвятої Трійці. Аналізуються типологічні паралелі в давньоукраїнській літературній ...
528255
  Настенко С.В. Іконічність як першооснова художньої образності в іспанській поезії XII-XX століть // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 90-94
528256
  Кондратик Л.Й. Іконников Володимир Степанович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 53-54. – ISBN 5776391970
528257
  Войцехівська І.Н. Іконников Володимир Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 206. – ISBN 96966-8060-04-0
528258
  Денисенко Г. Іконников Володимир Степанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 234-240. – ISBN 966-02-3529-1
528259
   Іконников Володимир Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 185-186. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
528260
  Короткий В.А. Іконніков Володимир Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 293. – ISBN 966-06-0393-2
528261
  Короткий В.А. Іконніков Володимир Степанович (1841-1923) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 652-653. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
528262
  Іларіон Іконоборство : Історично-догматична монографія: Виклади в Православній духовній академії при колегії св. Андрея в Вінніпегу / Іларіон. – Вінніпег : Видання Української греко-православної церкви в Канаді, 1954. – 239с.
528263
  Чубенко О.В. Іконоборство в історії християнської церкви // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 152-162
528264
  Омельчук В.В. Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-66. – ISSN 2312-217Х
528265
  Котлярова Тетяна Олександрівна Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.11 / Котлярова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
528266
  Котлярова Тетяна Олександрівна Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Котлярова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.171-195
528267
  Котлярова Т.О. Іконоборські уявлення та ідеї у Візантії й на Русі у Х\/-Х\/І ст.: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
528268
  Мартиненко Лариса Броніславівна Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського : Дис... канд. філологічних наук: 09.00.08. / Мартиненко Лариса Броніславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.189-205
528269
  Мартиненко Лариса Броніславівна Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Мартиненко Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
528270
  Овчаренко О.І. Іконографічні мотиви "Патерика Печерського" 1661 року в українському образотворчому мистецтві XVII - початку XX ст. // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 150-160. – ISBN 966-7665-71-2
528271
  Чубенко О. Іконографічні особливості образу Богородиці в східній християнській традиції: релігієзнавчий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
528272
  Бігун О.А. Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 71-80


  Йдеться про використання сакральних образів, мотивів, сюжетів у творчості Тараса Шевченка. Аналізується семіотика іконографії українського митця. Досліджується типологія біблійної топіки з урахуванням інтеракційних явищ. Рассматривается использование ...
528273
  Томазова Н. Іконографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 276-280. – ISBN 978-966-06-0538-1
528274
  Пелех М. Іконографія "Спаса з ангелами" львівських малярів XVII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 30-35. – ISSN 0131-2685
528275
  Дмитрієнко М.Ф. Іконографія гетьмана Івана Мазепи у вітчизняних та іноземних пам"ятках / М.Ф. Дмитрієнко, О.Б. Походяща // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 212-220. – ISSN 2218-4805
528276
  Хамула Д.В. Іконографія Діоніса в античних пам"ятках Північного Причорномор"я: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Хамула Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
528277
  Делюга В. Іконографія Івана Мазепи в творчості Києво-Печерських граверів на зламі ХVІІ - ХVІІІ ст. (на матеріалах польських збірок) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.65-75
528278
  Ковалевська Ольга Олегівна Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ століття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-41
528279
  Ковалевська Ольга Олегівна Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ століття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-41
528280
  Ціхонь К.Р. Іконографія космосу в європейському християнському мистецтві (від античності до бароко) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Ціхонь К.Р.; МОНУ. Львів. академія мистецтв. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
528281
  Орлова О. Іконографія Мазепи: далі буде // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 206-209. – ISSN 2075-1222
528282
  Кондаурова Г.В. Іконографія Михайла Грушевського у фотодокументальній збірці Історико-меморіального музею Михайла Грушевського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 167-176
528283
  Смирна Л. Іконографія нонконформізму // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 247-268
528284
  Русяєва М. Іконографія образу Геракла за пам’ятками торевтики зі скіфських курганів IV ст. до н. е. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – C. 296-306. – ISSN 1992-5514
528285
  Степовик Д. Іконографія рівноапостольної Марії Магдалини // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 57-60. – ISSN 0203-5863
528286
  Борецька А.В. Іконографія сюжету "Оплакування Христа" в живопису Італії XV - XVII ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 185-187
528287
  Косів Р. Іконографія та атрибуція ікони риьотицької стилістики "Богородиця Мати Милосердя / Св. Миколай" зламу XVII - XVIII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 46-53. – ISSN 0131-2685
528288
  Кондратьєва І.В. Іконологія як релігієзнавча дисцигіліна: деякі проблеми вивчення та особливості викладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сенс та сутність вивчення та викладання іконології. This article is about of sense and essence of studying and teaching of science of icon.
528289
  Патріарх Димитрій (Ярема) Іконопис Західної України 12-15 ст. / Патріарх Димитрій (Ярема). – Львів : Друкарські куншти, 2005. – 508с. – ISBN 966-02-2114-7
528290
  Квасюк Лариса Володимирівна Іконопис і словесність у культурі України XVI-XVIII століть: естетичний аспект : Дис... кандидат філософ.наук: 09.00.08 / Квасюк Лариса Володимирівна; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
528291
  Квасюк Лариса Володимирівна Іконопис і словесність у культурі України XVI-XVIII століть: ететичний аспеки : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Квасюк Лариса Володимирівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
528292
  Рижова О.О. Іконопис Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століття: особливості формування та розвитку стилю й іконографії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 141-150. – ISSN 2226-0285
528293
  Степовик Дмитро Іконопис козацької доби // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 151-154. – ISBN 978-966-8999-16-1
528294
  Савенкова О. Іконопис православно-християнської Церкви та іконошанування в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 95-99. – ISBN 978-966-171-893-6
528295
  Гелитович М. Іконостас 1653 р. церкви Івана Хрестителя у Дністрику Головецькому майстра Яцька з Вишні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 167-172. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
528296
  Оляніна С. Іконостас Богоявленського собору / С. Оляніна, Н. Світлична // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685
528297
  Бокало І. Іконостас Введенської церкви у Львові // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 20-23. – ISSN 0131-2685
528298
   Іконостас Собору Святої Софії в Римі = Iconostasis in the Sobor of Saint Sоphia Rome =Iconostasi nel Sobor della Santa Sofia Roma. – Roma, 1979. – 47с. : il.
528299
  Рижова О.О. Іконостас собору Софії Київської в контексті київської іконописної школи ХVІІІ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Рижова Ольга Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
528300
  Оляніна С. Іконостас Спасо-Преображенського собору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
528301
  Сидор О. Іконостас у Великих Сорочинцях : козацька спадщина // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 41-53


  Іконостас церкви Преображення Господнього у Великих Сорочинцях на Полтавщині займає особливе місце в літописі укр. культури 18 ст.
528302
  Вовк В. Іконостас України / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1991. – 52с.
528303
  Вовк В. Іконостас України: Містерія / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1988. – 49с.
528304
  Мазур В.П. Іконостас Успенської церкви Ставропігійського братства у Львові (1629-1638). Реконструкція, богословська програма, майстри, стиль : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мазур Вікторія Павлівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
528305
  Пелех М.І. Іконостас Успенської церкви у Львові як чинник еволюції художньо-образної системи сакрального мистецтва Галичини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Пелех Мар"яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
528306
  Откович Т.М. Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культурологічний контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Откович Тарас Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
528307
  Приймич М.В. Іконостаси Закарпаття : іст.-мистецькі нариси / Михайло Приймич. – Ужгород : Карпати, 2014. – 181, [3] с. : кольор. фот. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 173-176. – ISBN 978-966-671-400-1
528308
  Литвиненко Я. Іконостаси печерних церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 46-57. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
528309
  Бакович О.П. Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бакович Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
528310
  Гелитович Марія Йосипівна Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з наконечного у контексті українського іконопису другої половини 16 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Гелитович М.Й.; Мін-во освіти і науки України; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
528311
  Папета С.П. Іконосфера митця Степана Рябченка // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 424-429
528312
  Клименко О. Іконотворчість Романа Селівачова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
528313
   Ікс-промені: 120 років тріумфу та дискусій / В.П. Старенький, О.П. Шармазанова, Л.О. Авер"янова, І.О. Самофалов, Є.О. Баранник, С.А. Гірник // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 5-8. – ISSN 1027-3204
528314
  Козир М.В. ІКТ-педагогіка – складова сучасного освітнього процесу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 73-77. – ISSN 2078-1687
528315
  Гарапко В.І. ІКТ-підготовка у змісті програми навчання бакалаврів початкової освіти Даремського університету Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
528316
  Сулятицька Т.В. Іларіон - світоч землі української // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 304-310. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
528317
  Захаркін С. Іларіон Свєнціцький і доля архіву Михайла Павлика (епізод з історії централізації архівних фондів в УРСР) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 109-115. – Бібліогр.: С. 114-115
528318
  Гомер Іліада / Гомер. – Київ, 1978. – 431с.
528319
  Гомер Іліада // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.194-207
528320
  Гомер Іліада / Гомер; переклад із старогрецької Б. Тена. – Харків : Фоліо, 2006. – 414 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-03-3422-2
528321
  Гомер Іліада / Гомер; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАНУ; Перклад з старогрецької Б.Тена. – Харків : Фоліо, 2006. – 414с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3423-0
528322
  Губерський Л.В. Ілієску Іон // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 541-542. – ISBN 966-316-039-X
528323
  Берковічі К. Іліяна / К. Берковічі. – К, 1927. – 130с.
528324
  Вишинська Т.Л. Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
528325
  Мельник Т.М. Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні / Т.М. Мельник, Т.Л. Вишинська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 44-47. – ISSN 1728-6220
528326
  Мірошниченко О.В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 49-60
528327
  Рильський М.Т. Ілліч і дівчинка / М.Т. Рильський. – Київ, 1973. – 12с.
528328
  Рильський М.Т. Ілліч і дівчинка / М.Т. Рильський. – Київ, 1981. – 16с.
528329
  Косач Ю.А. Ілліч на екрані / Ю.А. Косач. – К., 1968. – 127с.
528330
  Охріменко В.І. Іллокутивна сила висловлювань в прототипному іспаномовному рекламному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 132-136. – ISBN 966-581-476-1
528331
  Литвинов О.О. Іллокутивна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному художньому дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 110-121. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
528332
  Якубенко І.В. Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 465-473


  У статті досліджено іллокутивну спрямованість моделей актуального членування окремих складнопідрядних речень сучасної німецької мови, зокрема, взаємодію між метою мовця, іллокутивною дією та видом моделі. В статье исследуется иллокутивная ...
528333
  Марунько О.А. Іллокутивний потенціал речень усталеної конструкції з претеритальним кон"юктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 246-251
528334
  Вашталова К.О. Іллокутивний синкретизм мовчання в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 101-105
528335
  Вашталова К.О. Іллокутивний синкретизм мовчання в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 23-27. – (Бібліотека Інституту філології)


  Дослідженням у данній статті є іллокутивний синкретизм мовчання, об"єктом вивчення є англомовний неофіційний діалогічний дискурс на матеріалі кіноновели "Cousins" сучасного американського режисера та сценариста Дж. Джармуша
528336
  Соловцова О. Іллокутивні предикати в семантичній класифікації предикатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 62-67. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
528337
  Шаповалова О. Іллюзія вибору та її ризики для зовнішньої політики України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 6-9
528338
  Яремчук О. Ілля Білявський: історична психологія як доля // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 15-20. – ISSN 1810-2131
528339
  Жук В.П. Ілля Васильченко / В.П. Жук. – Днепропетровск, 1966. – 23с.
528340
  Зеров Д.К. Ілля Григорович Борщов / Д.К. Зеров, І.П. Білокінь. – Київ, 1959. – С. 87-93
528341
  Цебржинський О.І. Ілля Ілліч Мечников : (до 170-річчя від дня народження) // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 109-114. – ISSN 2414-9810
528342
  Мазурмович Б.М. Ілля Ілліч Мечніков - великий російський учений-дарвініст / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1947. – 12с.
528343
  Клейн Б.І. Ілля Ілліч Мечніков. / Б.І. Клейн. – К, 1947. – 32с.
528344
   Ілля Корнійович Кучеренко (основні дати життя та діяльності) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 5. – ISSN 0320-3077
528345
  Локтєв В. Ілля Ліфшиць - основоположник фізики реальних кристалів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 55-58. – ISSN 0372-6436
528346
  Паламарчук Н.І. Ілля Мечников - лауреат Нобелівської премії, уродженець України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 33-41
528347
  Трофімов Ж.О. Ілля Миколайович Ульянов / Ж.О. Трофімов, Ж.Б. Міндубаєв. – К, 1990. – 208с.
528348
  Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 12-14. – ISSN 2076-1554
528349
  Гутман Л. Ілля Репін / Л. Гутман. – Х., 1938. – 147с.
528350
  Чуковський К.І. Ілля Рєпін / К.І. Чуковський. – Х, 1937. – 92с.
528351
  Венгловський С.А. Ілля Рєпін / С.А. Венгловський. – Київ, 1987. – 222с.
528352
  Чуковський К.І. Ілля Рєпін / К.І. Чуковський. – К, 1988. – 163с.
528353
  Побожій С.І. Ілля Рєпін і Сумщина : монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-8958-39-7
528354
   Ілляшев та партнери. Винайдення рішень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 79 : фото
528355
  Положій Є.В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Євген Положій ; [худож.-оформлювач В.А. Боднар]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [4] с. – (Історична правда). – ISBN 978-966-03-7358-7
528356
  Тинченко Я. Іловайськ: цифри і факти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 6-8. – ISSN 1996-1561


  Іловайського котла могло не бути, якби одразу після надходження даних про перетин кордону російськими військами українські сили покинули місто й відступили в бік Комсомольська.
528357
  Лопатюк О.В. Ілокутивна спрямованість висловлювань з ірреальною умовою (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 200-205
528358
  Гаврилюк Н. Ілюзії і реальності, або еліксир щастя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 111-114. – ISSN 0236-1477
528359
  Слюсаревський М.М. Ілюзії колізії : Hариси, статті, інтерв"ю на теми політично та етнічно психології / М.М. Слюсаревський; Перед.слово М.В.Поповича. – Київ : Гнозис, 1998. – 234с. – Бібліогр.С.231-233. – ISBN 9669533910
528360
  Сюндюков І. Ілюзії на крові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 23


  Революція 1917-го: уроки, застереження, контексти.
528361
  Карпенко Н.В. Ілюзії та реалії бренду "Україна" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 76-83


  The article concerns an actual problem of forming image of Ukraine on the world arena. Main aspects assuring creation of the long-termed and stable brand of a state in communication al and informational space are regarded. After the example of other ...
528362
  Штонь Г. Ілюзії, ілюзії, ілюзії... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 8 травня (№ 9). – С. 14-15
528363
  Бєлоусов О. Ілюзія дотримання законодавства про захист персональних даних у цифровому середовищі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 37


  "... На прикладі сайтів із резюме тих, хто шукає роботу ".
528364
  Бельянська А.О. Ілюзія економічного націоналізму України в контексті її європейської інтеграції // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [23]
528365
  Соколов Б. Ілюзія миру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 5


  Час зараз працює на Україну, а не на Росію. Тому поїздка до Нью-Йорка для Путіна - це остання спроба змусити світ грати за кремлівськими правилами.
528366
  Суровцев О.О. Ілюзія попиту в соціальних мережах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 214-224. – ISSN 2308-6912
528367
  Сідак Л.М. Ілюзорність світобачення як симптом збіднення буття особистості в сучасному світі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 171-178
528368
  Галькевич Т.А. Ілюствована поштівка початку XX ст. як документ епохи (Київ на ілюстрованих поштівках) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 134-137. – ISBN 966-02-0832-4
528369
  Федоренко П.С. Ілюстративні засоби на уроках історії Українскої РСР / П.С. Федоренко. – К., 1964. – 179с.
528370
  Вакурко В.Є. Ілюстративні матеріали з історії середніх віків / В.Є. Вакурко. – Київ, 1970. – 100с.
528371
  Гдимович М Ф. Ілюстративні матеріали з історії стародавнього світу / М Ф. Гдимович, . – Київ, 1970. – 159с.
528372
  Федоренко П.С. Ілюстративні матеріали з історії Української РСР 7-8 класи / П.С. Федоренко. – Кн. скл. з двох ч.-ілюстративні матер. і мет.поради(151 ілюстр.). – Київ : Радянська школа, 1974. – 43 с.
528373
  Федоренко П.С. Ілюстративні матеріали з історії УРСР / П.С. Федоренко. – К., 1974. – с.
528374
  Індутна Н.Є. Ілюстративні матеріали з новітньої історії / Н.Є. Індутна, Н.М. Наркіна. – Київ, 1975. – 55с.
528375
  Мінзберг Н.М. Ілюстративні матеріали з нової історії / Н.М. Мінзберг. – К., 1972. – 44с.
528376
  Деркачова Ольга Ілюстратор : розповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 36-41. – ISSN 0130-1608
528377
  Рудзицький А. Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр : доля майстра та його твору / Артур Рудзицький // Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Друге вид. – Київ : Дух і Літера ; Майстер книг, 2011. – С. 505-552 : іл. – ISBN 978-966-378-211-9
528378
  Носко П.В. Ілюстратор "Кобзаря" Тараса Шевченка / П.В. Носко [ред. Б. Рудницький] ; [Українська Могилянсько -Мазепинська Академія Наук]. – Оттава : [б. в.], 1985. – 48 с. : іл. – (Серія: Біо-бібліографії ; ч. 2)
528379
   Ілюстратори "Кобзаря" за 100 років. – К., 1940. – 8с.
528380
   Ілюстратори "Кобзаря" за сто років. – К., 1940. – 75с.
528381
  Шевчук В. Ілюстратори книжок // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 466-471. – ISBN 978-966-06-0729-3
528382
  Лебединська Тетяна Ілюстрації до "Мертвих душ" як художній документ часу : до 200-річчя від дня народження великого українського письменника Миколи Гоголя // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-41. – ISSN 0868-9644
528383
  Хамуляк С.Б. Ілюстрації історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України (середина X - друга половина XVIII ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 4/5. – С. 39-48
528384
  Бесага М. Ілюстрації Леопольда Левицького // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.156-162. – ISSN 0236-4832
528385
  Белічко Н. Ілюстрації Миколи Компанця на історичному тлі гоголіани // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 63-72. – ISSN 1992-5514
528386
   Ілюстрації стендів з кабінету-музею М.П. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 194-204. – ISBN 978-966-660-735-8
528387
  Васильєва Н.В. Ілюстрації творів дитячої літератури як інтерсеміотичний переклад // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 159-163


  Стаття являє собою спробу дослідити схожі риси між ілюстраціями та перекладом. Оскільки найбільше ілюстрацій саме в дитячій літературі, досліджено ілюстрації дитячої літератури. В статье рассматриваются параллели между переводом и иллюстрациями. ...
528388
  Гриценко М.В. Ілюстрації як вид інтерсеміотичного перекладу (на матеріалі дитячих романів) / М.В. Гриценко, А.В. Пермінова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-57. – (Бібліотека Інституту філології)
528389
  Мулярчук В. Ілюстрація до Умберто Еко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 13


  Про деякі ознаки російського авторитарного режиму.
528390
  Дубровін М.І. Ілюстрована граматика. Англійська для всіх. Експресс-навчання / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – Київ : Україна, 1994. – 440 с. – Парал. тит. арк. англ., укр. і рос. мовами. - Альтернативна назва: English for everybody. – ISBN 5-319-01346-9
528391
   Ілюстрована енциклопедія історії України : В 3-х томах. – Вид. перероб., допов. – Київ : Спалах. – ISBN 966-512-226-6
Т.1. : (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). – 2004. – 216с.
528392
  Шаповал Ю. Ілюстрована енціклопедія України: держава : ілюстрована енциклопедія України / Юрій Шаповал ; [ фотохудожники : Ю. Бусленко, М. Бочек, О. Іванов та ін. ]. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 160 с. – ISBN 966-8137-52-3
528393
   Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін. ; відп. ред.: В. Смолій ; Київ. міська держ. адмін ; НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Фенікс, 2012. – 424 c. : іл., карти. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч. імен: с. 417-422. – Бібліогр.: с. 416. – ISBN 978-966-651-980-4
528394
  Барвінський О. Ілюстрована історія Руси / О. Барвінський, 1890
528395
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – Київ; Львів, 1912. – 528с.
528396
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський, 1917. – с.
528397
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – Репринтне відтворення вид. 1921 р. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1967. – 575с. : іл. – Вих. дані оригіналу: Київ, Відень: Дніпросоюз, 1921
528398
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне відтворення видання 1913 року. – Київ : Б.в., 1990. – 526с. – ISBN 5-88490-002-3
528399
  Грушевський М. Ілюстрована історія України : з додатком нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919 : [підручник для вжитку в школах і курсах українознавства] / Михайло Грушевський ; Шкільна рада при УККА. – New York : Шкільна рада, 1990. – 558, [1] с. : іл. – На обкл.: Історія України / написав Михайло Грушевський
528400
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне вид. – Київ, 1990. – 524с. – ISBN 5-88490-021-X
528401
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне відтворення вид. 1913 р. – Київ : Радуга; Золоті ворота, 1992. – 524с. – Вих. дані оригіналу: Київ: Друк. С.В.Кульженко, 1913. – ISBN 5-88490-211-5
528402
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 544с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5120024661
528403
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – Київ; Львів, 1993. – 555с.
528404
  Литвин Володимир Ілюстрована історія України / Литвин Володимир, Смолій Валерій, Шпаковатий Микола. – Київ : Альтернативи, 2001. – 352с. – ISBN 966-7217-46-9
528405
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський. – Нове доп. вид. – Донецьк : БАО, 2003. – 736с. – Додатки: стародавні писемності про Україну-Русь, нарис її новітньої історії, документи, універсали, Конституція 1710 р. – ISBN 966-548-664-0
528406
  Лановик Б.Д. Ілюстрована історія України : короткий курс лекцій: для студ. вищих навчальних закладів / Богдан Лановик, Микола Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2003. – 428с. – ISBN 966-8017-53-6
528407
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України : з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [ пер. с російської К.Ф. Салівон ; уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. - Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-548-664-0
528408
  Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України = Ukraine: an illustrated history / Павло-Роберт Магочій ; [переклав з англ. С. Біленький]. – Київ : Критика, 2012. – 446, [2] c., ,XLVIII арк. кольор. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Ukraine: an illustrated history / Paul Robert Magocsi. Toronto ; Washington : Univ. of Toronto press [etc.], 2007. – ISBN 978-966-8978-52-4
528409
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський. – Донецьк : БАО, 2006. – 736 с. : іл. – ISBN 966-548-664-0
528410
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [пер. с рос. К.Ф. Салівон ; уклад. Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк]. – Донецьк : БАО, 2008. – 734 с. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. - Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-481-205-1
528411
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [ пер. с російської Салівон К.Ф. ; уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ]. – Донецьк : ВКФ ; БАО, 2010. – 736 с. : іл. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-548-664-0
528412
  Черняков Б.І. Ілюстрована книжкова періодика у процесі становлення ранньої зображальної журналістики / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Центр вільно праці. – Київ : Фонд вільної преси, 1998. – 155с. – ISBN 966-7181-21-9
528413
   Ілюстрований господарський календар на 1939 рік. – Львів : Наш Лемко, 1938
528414
   Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин : навч.-метод. посібник / С.М. Зиман, С.Л. Мосякін, Д.М. Гродзинський, О.В. Булах, Н.Г. Дремлюга ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 978-966-306-164-5
528415
   Ілюстрований календар "Рідна нива" : на звичайний рік 1953. – Вінніпег : Видавнича спілка Української Православ. Церкви в Канаді, 1953. – 207с. : іл.
528416
   Ілюстрований медичний словник Дорланда. – Ukrainian transl. of 29th Amer. ed. Українське видання. – Philadelpnia; Lviv : Saunders; Nautilus. – ISBN 966-95745-2-8; 0-7216-6254-4(Stand); 0-7216-8261-8(Del)
Том 1 : A - L. – 2003. – с. 1-1354
528417
   Ілюстрований медичний словник Дорланда. – Ukrainian transl. of 29th Amer. ed. Українське видання. – Philadelphia; Lviv : Saunders; Nautilus. – ISBN 966-95745-2-8; 0-7216-6254-4(Stand); 0-8089-2186-X (Intern)
Том 2 : M - Z. – 2003. – с.1355-2688
528418
  Грабовецький В. Ілюстровані нариси історії Львова. Слідами пам"яток історії та культури : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Каф-ра історії України. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Пік-Лайн, 2004. – 159с.
528419
  Черняков Б.І. Ілюстровані періодичні видання другої половини 1820-х - початку 1830-х рр. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
528420
  Черняков Б.І. Ілюстрування альманахів та книг в Україні 1830-1850-х років : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекції)
528421
  Черняков Б.І. Ілюстрування журнальної періодики 18 - початку 19 ст. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 40с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
528422
  Черняков Б.І. Ілюстрування західноєвропейських друкованих видань як фактор впливу на пресу Російської імперії : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 15с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.2 : Формування аудиторії та типології ілюстованих періодичних видань першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
528423
  Мінзберг Н.М. Ілюстрування як засіб конкретизації на уроках історії у 7 класі восьмирічної школи / Н.М. Мінзберг. – Київ, 1963. – 99 с.
528424
  Андріянов В.І. Ільгам Алієв : портрет Президента Азербайджану / Віктор Андріянов, Гусейнбала Міраламов ; [відп. ред.: Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 387, [5] с., [24] арк. фот. – Пер. вид. : Ильхам Алиев / Андриянов В.И., Мираламов Г.Ф. Москва: Молодая гвардия, 2007. – Бібліогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-489-111-7
528425
  Трубенко А.І. Ільєнков Евальд Васильович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1021-1023. – ISBN 966-316-069-1
528426
  Любарська Л.В. Ільїн Василь Семенович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 106-108
528427
  Аляєв Г.Є. Ільїн Іван Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1023-1024. – ISBN 966-316-069-1
528428
  Рева Лариса Ілько Борщак - популяризатор творів української проблематики у франкомовному науковому середовищі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 221-227. – ISBN 966-7865-75-4
528429
  Дашкевич Я.Р. Ілько Борщак і його вклад в історіографію України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 47-52. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Висвітлюється життєвий і творчий шлях українського історика І. Борщака (1892-1959), який довгий час проживав у Франції, був професором національної школи живих східних мов, написав понад 400 наукових праць. Розкривається внесок ученого в дослідження ...
528430
  Лопатинський Л.В. Ілько Пащак (четверта заповідь) : драма в 3 діях / Лев Лопатинський. – У Львові (Львів) : Hакладом Тов.ім. Ів. Котляревського ; З друкВ.А. Шийковского, 1907. – 121 с. – На обкл. надпис.: Нагороджена на конкурсі Тов. ім. Івана Котляревського у Львові ; Прим. № 103521 дефектний, бракує тит. стор.і стор. 1--2
528431
  Жадан С. Ільма Ракуза: "Я спеціаліст із самотності" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 5/6 (67/68) : Вкус свободы 1960-1980, 1990-2010. – С. 70-75
528432
  Мідянка П.М. Ільмовий листочок : поезії, есе / Петро Мідянка. – Ужгород : Карпати, 2012. – 254, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-340-0
528433
   Ільченко Василь Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 256-257 : фото
528434
   Ільченко Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 257 : фото
528435
  Дзик А. Ім"я - маятник : (Творчість італ. письменника Умберто Еко) // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С. 22-33
528436
  Сверстюк Є. Ім"я // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  Гоголь і Україна
528437
  Касьянова О. Ім"я Агатангела Кримського і весь його сходознавчий доробок голосно прозвучали в арабському світі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 13


  23 березня в Єгипетському центрі арабської мови і культури Інституту філології за сприяння директора Центру Олени Хоміцької відбулася презентація арабомовного перекладу "Бейрутських оповідань" Агатангела Кримського. Автором перекладу є Імадеддін Раеф, ...
528438
  Смоліна О.О. Ім"я в контексті православної монастирської культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 104-112


  Досліджуються назви православних монастирів, які є частиною національної культури, тому що формуються під впливом не тільки релігійних ідей ченців, але й відбивають сприйняття околишнього населення.
528439
  Котлярова К. Ім"я в релігійній традиції Стародавнього Риму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 100-102. – ISSN 2076-1554


  Аналізується використання імені в релігійній традиції Стародавнього Риму за даними писемних джерел.
528440
  Круглов Ю.М. Ім"я вашого міста / Ю.М. Круглов. – К, 1978. – 152с.
528441
  Власко І.В. Ім"я Гоголя на карті України : урок-подорож із використанням новітніх технологій // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст.
528442
  Веремко-Бережний Ім"я загрози - розум // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 1. – С. 152-157. – ISSN 0130-321Х


  Останнім часом вітчизняна література випустила зі своєї сфери те, на що зазвичай опиралася - істоиичну прозу. Окремі спроби реанімувати жанр гідні як щирого захоплення, так і гіркого сміху
528443
  Тороповський М.М. Ім"я злочинця - відоме / М.М. Тороповський. – Львів, 1978. – 136с.
528444
  Безпаленко А.М. Ім"я і назва крізь призму гештальт-теорії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 16-20
528445
  Владимиров В. Ім"я і розуміння, або журналістика як ономастика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 15-31
528446
  Давидова І.М. Ім"я його - комуніст / І.М. Давидова. – К., 1981. – 48с.
528447
  Кізлова О. Ім"я Кармен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 16


  "Опера "Кармен" (у її нинішній версії) іде на сцені Гамбурзького театру з січня 2014-го. Все "як у Бізе", тільки дію перенесено на сто років уперед. Режисер Єнс-Даніель Герцог домігся яскравого, багатогранного показу характерів."
528448
  Єрофєєв І.О. Ім"я Леніна на карті Батьківщини / І.О. Єрофєєв. – Київ, 1981. – 207с.
528449
  Ритхеу Ю.С. Ім"я людини / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Молодь, 1958. – 47 с.
528450
  Загнітко А. Ім"я Олекси Тихого в сучасній Україні / А. Загнітко, Є. Фіалко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 3
528451
  Пахомова С.М. Ім"я по батькові в історичному аспекті // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 139-145. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
528452
  Еко У. Ім"я рози : Роман / Умберто Еко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з італ. М.Прокопович. – Харків : Фоліо, 2006. – 575с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3488-5
528453
  Еко У. Ім"я рози : роман / Умберто Еко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; переклад з італ. М. Прокопович. – Харків : Фоліо, 2007. – 575с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3887-6
528454
  Еко У. Ім"я рози : роман : нова авт. редакція 2012 р. / Умберто Еко ; [переклад і глосарій М. Прокопович ; худож.-оформ. О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 765, [3] с. : іл. – Пер. вид. : Il nome della rosa / Umberto Eco. Milano, 1980. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Карта світу. Італія). – ISBN 978-966-03-6385-4
528455
  Собко О. Ім"я Стуса - ще під питанням // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 2


  У Донецькому національному університеті визначили чотири варіанти нової назви і планують провести громадські обговорення.
528456
  Кузбіт Т.М. Ім"я Т.Г.Шевченка на картах України і світу. Відкритий урок до 200-літнього ювілею великого Кобзаря // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 10-13 : карта
528457
  Мельник Е. Ім"я Тараса Шевченка в українській школі (1917–1920) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 47-51
528458
  Цокота П.Є. Ім"я твого роду. / П.Є. Цокота. – Сімферополь, 1989. – 191с.
528459
  Стриженюк С.С. Ім"я твоє шепчу.... : лірика / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1989. – 110 с.
528460
  Мар"єнко Ф.С. Ім"я тобі -- лікар / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1969. – 205с.
528461
  Чорна С. Ім"я цього героя - Юрко Матущак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 3


  14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом "За мужність III ...
528462
  Шалата М. Ім"я Шашкевича : Ораторія / Михайло Шалата; Ред. Євген Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2005. – 44с. – ISBN 966-7996-78-3
528463
  Будько Євген Ім"я як бренд : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-82 : Фото
528464
  Молчанов Р. Ім"я як особисте немайнове благо // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-63.
528465
  Джоганик Я. Ім"я як семантичний жест (на матеріалі української прози Словаччини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 137-142
528466
  Савицький І. Ім"я, забуте в Україні: Євстахій Івановський (за документами та свідченнями "усної історії" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 169-191. – ISSN 0320-9466
528467
   Ім"я, осяяне правом (пам"яті Я. Кондратьєва) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 156-157. – ISSN 0132-1331
528468
  Речмедін А.П. Ім"ям Ольги Кобилянської. / А.П. Речмедін. – Ужгород, 1973. – 24с.
528469
   Ім’я, повернене із небуття (З нагоди 165-річчя від дня народження Івана Пулюя) / В. Козирський, В. Манжара, О. Рокіцький, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
528470
  Вознюк О.М. Імагологічна візія України у творчості Єжи Стемповського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 237-241. – ISBN 978-966-188-046-6
528471
  Динь В О. Імагологічна візія України у творчості Рауля Чілачави // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 189-197


  У статті досліджується рецепція образу України у творах Рауля Чілачави крізь взаємообумовленість "Свій" - "Інший". Показано, як міжнаціональний діалог реалізується на основі імагологічних образів, які присутні у кожній нації. В даному випадку образ ...
528472
  Левицька Т.О. Імагологічний аналіз іміджу іудея у творах В.Скотта "Айвенго" та "Донька хірурга" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 71-72
528473
  Забіяка І.В. Імагологічний аспект вивчення сучасної чеської та української літератур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 213-219. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про предмет і межі літературної імагології. Запропоновано не обмежувати його тільки національним аспектом. Сформульоване визначення літературної імагології як дисципліни, що вивчає принципи, стадії та результати діалогу Я та Іншим. ...
528474
  Петриченко Н.Г. Імагологічний аспект прози "української школи" в польській літературі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 30-42


  Об"єктом дослідження у запропонованій статті є діяльність представників "української школи" у польській прозі І половини XIX століття. Автор дослідження особливу увагу приділяє тематичному розмаїттю прозових творів доби, їхній образній системі, ...
528475
  Якимович В. Імагологічний дискурс роману Марії Матіос "Солодка Даруся": інонаціональна проблематика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-135. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
528476
  Кобчінська О.І. Імагологічний потенціал новели Тагара Бен Джеллуна "Дон Кіхот у Танжері" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 16-24


  У статті здійснена спроба розкрити імагологічний вимір культурних урбаністичних і театральних образів новели франко-марокканського митця Тагара Бен Джеллуна в системі постколоніального та "донкіхотівського" дискурсів. В статье осуществлена попытка ...
528477
  Щербак М.Г. Імамат / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 152. – ISBN 966-642-073-2
528478
  Процик І.В. Іманентна і суб"єктивна неоднозначність архетипу батьківщини в поезії І. Драча // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 101-112. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано архетип батьківщини в поезії І. Драча з точки зору амбівалентності цього архетипу за його внутрішньою властивістю через риси ментальності та історичну долю України і за сприйняттям поета.
528479
  Бондар О.В. Іманентна телеологія як принцип знання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 7-9
528480
  Іванишин П. Іманентна українська методологія та літературна герменевтика: пропедевтика національно-екзистенціальної аналітики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 76-83.
528481
  Трубенко А.І. Іманентна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 599. – ISBN 966-316-069-1
528482
  Джигіта А.Я. Іманентний час у структурі феноменологічного дослідження свідомості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 18-20
528483
  Гром"як Р. Іманентно-літературні та загальнокультурні чинники розбудови літературознавчої компаративістики в Україні ІІ половини ХХ століття // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.53-57.
528484
  Панафідіна О.П. Імануїл Кант і дві "лінії у філософії". Стаття перша // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 3-27. – ISSN 2076-7382
528485
  Козловський Віктор Імануїл Кант у "залізних обіймах" радянської філософії : декілька нотаток до нашої недавної інтелектуальної історії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.117-126. – ISSN 0235-7941
528486
  Мінгазутдінов І. ІМВ: Європейські стандарти в навчанні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Під рубрикою "Шляхом Болонського процесу" автор статті, заст. директора з навч. роботи ІМВ, розповідає про реалізацію вимог Болонського процесу в ІМВ, зокрема про магістерські програми підготовки спеціалістів різних спеціалізацій; про міжнародні ...
528487
  Мінгазутдінов І. ІМВ: Європейські стандарти в навчанні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 4 : фото


  Впровадження європейських стандартів освіти в КНУ імені Тараса Шевченка.
528488
  Гужва В.Ф. Імена : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
528489
  Сосова Л. Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 29-32
528490
  Михайлова О.Г. Імена античних богів і героїв в ономастичному просторі творів Ліни Костенко // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 347-364. – ISBN 978-966-439-842-5
528491
  Галенко О. Імена й прізвиська за матеріалами поминальників православних парафій греків Криму першої половини XVIII ст. / Євген Чернухін, Олександр Галенко // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 32-45
528492
  Пилипчук Я. Імена кипчаків у європейських джерелах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 185-198. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
528493
  Сав"як Н.В. Імена концепту ЛЮБОВ в японській лінгвокультурі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 323-327. – Бібліогр.: c. 327; 7 поз.


  Статтю присвячено аналізу мовних фактів, що використовуються в японській мові для вербалізації концепту ЛЮБОВ. The article deals with analysis of lexical items which are usedin the Japanese language to denote concept LOVE.
528494
  Юхимович В.Л. Імена не дивина / В.Л. Юхимович. – Київ, 1982. – 91 с.
528495
  Веремієнко Т. Імена січасників у німецькій художній літератури // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 94-104
528496
  Веремієнко Т. Імена сучасників у німецькій художній літературі // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 94-104
528497
  Корсак І. Імена твої, Україно : художньо-документальні оповідання / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 300с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-01-7
528498
   Імена України : Біографічний щорічник-1999. – Київ : Фенікс, 1999. – 504 с. – ISBN 966-7558-08-8
528499
   Імена України : Біографічний щорічник-2001. – Київ : Фенікс, 2002. – 676 с. – ISBN 966-651-075-8
528500
   Імена України в Космосі : Науково-енциклопедичне видання. – Львів, Київ : НАУТІЛУС; Академпериодика; ВАІТЕ, 2003. – 730с. – ISBN 966-95745-5-2; 966-8002-62-8
528501
  Кравченко Л. Імена українців Центральної Донеччини : стаття-рецензія на публікацію: Буга Т.В. Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець XIX - початок XXI ст.): [монографія] / Тетяна Володимирівна Буга. - Донецьк: Дон НУ, 2013. -279 с. / Людмила Кравченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 166-173. – ISSN 0320-3077
528502
  Болдирєв І. Імена. До історії виникнення Одеської економічної школи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 75-87 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
528503
  Чертков О.Б. Іменем бога / О.Б. Чертков. – М., 1980. – 192с.
528504
  Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького : Українське козацтво в міжнародних відносинах 16-серд. 17 ст. / В.І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. – 251с. : іл. – Бібліогр.: с. 247-252. – ISBN 5-319-00711-6
528505
   Іменем закону : тижневик МВС України. – Київ, 2001
528506
  Кібець І Ю. Іменем закоханих / І Ю. Кібець, . – Дніпропетровськ, 1982. – 64с.
528507
  Мірошниченко Г.і. Іменем революції / Г.і. Мірошниченко. – К., 1978. – 192с.
528508
   Іменем совісті. – Львів, 1986. – 102с.
528509
  Степанюк Б.П. Іменем сонця / Б.П. Степанюк. – Київ, 1966. – 127 с.
528510
  Азарова В. Іменем Українського гуманітарного ліцею названо астероїд // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 2


  "...Український гуманітарний ліцей нашого університету відзначив зоряне свято. Небесному тілові 318794 присвоєно назву "УГЛІЯ" на честь усіх колишніх, теперішніх і майбутніх ліцеїстів УГЛ КНУ. З нагоди свята академік Я. С. Яцків, директор Головної ...
528511
  Копиленко О. Іменем українського народу / О. Копиленко. – Харків : Радянська література, 1924. – 50 с.
528512
  Жулинський М. Іменем Шевченка, в ім"я Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про роботу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2009- 2010 рр. Автор розповідає про лауреатів 2009-2010 рр., про вручення премій 2010 р., міркує про потребу гідного відзначення 200-ліття від дня народження митця. ...
528513
  Жулинський М. Іменем Шевченка, в ім"я Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  У статті розповідається про встановлення пам"ятників Т. Шевченку у Вашингтоні й Москві, а також про роботу Комітету з Національної премії України Шевченка від часів її заснування до нашого часу
528514
  Кременецький В.О. Імені Ванди Василевської / В.О. Кременецький. – К., 1986. – 204с.
528515
  Черепанов С. Імені великого захисника дітей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 11


  Він першим у світі порушив питання про права дитини. "Немає дітей — є люди". "Дитина має право на повагу". Видатний український педагог Василь Сухомлинський вважав його своїм учителем. І не випадково. Януш Корчак — польський педагог, лікар і ...
528516
  Костюкевич В. Імені лицаря духу Євгена Концевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Ліна Костеко та Юлія Тимошенко стали першими лауреатами нової Міжнародної премії імені нескореного лицаря українського духу Євгена Концевича, письменника та дисидента, який будучи з юних років прикутим до ліжка, став одним із символів українського ...
528517
  Касаткін М.О. Імені Олександра Невського / М.О. Касаткін. – К., 1974. – 158с.
528518
  Широков К.В. Іменна словозміна у сучасній турецькій мові / К.В. Широков ; [відп. ред. : В.А. Широков, В.М. Підвойний] ; НАН України ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2009. – 317, [3] с. : іл. – Додатки: с. 149-306. – Бібліогр.: с. 307-316. – ISBN 978-966-507-266-9
528519
  Горенко О.П. Іменна формула "Ріп Ван Вінкль" у контексті візуальної та усної культур // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 34-39.
528520
  Горенко О.П. Іменна формула "Ріп ван Вінкль" як ігровий онто-психо-топос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 147-154
528521
  Горенко О.П. Іменна формула як ігровий елемент ранніх творів В. Ірвінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 56-63
528522
   Іменник : Антологія дев"яностих. – Київ : Смолоскип, 1997. – 264с. – (Творча асоціація "500"). – ISBN 1-889240-15-0
528523
  Лозова Н.Є. Іменник : граматичний довідник / Н.Є. Лозова ; [наук. ред. В.Б. Фридрак] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2016. – 284, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-00-1552-4
528524
  Луньо Л.Є. Іменник соціогрупи "баба-повитуха" (на матеріалі метричних книг I-ї пол. XX ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 158-168
528525
  Колодко С.А. Іменники у китайській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 3)


  У статті розглядаються питання ролі іменників у системі частин мови, класифікація та способи словотворення іменників, а також їх зв"язки з прислівниками.
528526
  Дребет В. Іменники у синтаксичних рамках пасивних конструкцій сучасної німецькомовної преси // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С.23-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 39-41; 28 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
528527
  Кучман І.М. Іменники як реалізатори каузативних відношень у сучасній українській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 51-62. – Бібліогр.: Літ.: С. 61-62; 11 назв
528528
  Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах : префіксальна система у динамічному аспекті : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 513л. + Додатки : л.391-435. – Бібліогр. : л.436-513
528529
  Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах: префіксальна система у динамічному аспекті : автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 33с. – Бібліогр.: 32 назв
528530
  Колесников А.О. Іменникові займенники в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 155-163. – ISSN 2307-4558
528531
  Пасик Л. Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації / Л. Пасик, Л. Рись // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 120-128. – ISSN 2410-0927
528532
  Косицький М.М. Іменникові композити новогрецької та української мов (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 197-206


  Статтю присвячено складним іменникам новогрецької мови. Розглядаються процеси їх утворення та функціонування в мові. Досліджуються синтаксичні зв"язки, що встановлюються між складниками композита.
528533
  Калиновська І.М. Іменникові фрази сучасної англійської мови та проблема мовної економії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 16-20. – Бібліогр.: Літ.: с. 20; 12 п. – ISSN 1729-360Х
528534
  Селігей П.О. Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 36-55. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано співвідношення іменників і дієслів в українськомовних наукових текстах. Автор обстоює думку, що експансія іменників за рахунок дієслів призводить до відчутних комунікативно-естетичних утрат. Обґрунтовується необхідність ...
528535
  Шуляк Н. Іменні акції. Проблемні питання емісії та обігу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-59
528536
  Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії / О.К. Безпояско. – К, 1991. – 169с.
528537
  Рись Л.Ф. Іменні композити у функції інтнртекстуального містка в сучасному німецькомовному медіа-дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 102-106. – Бібліогр.: Літ.: с. 106; 8+5 п. – ISSN 1729-360Х
528538
  Олександрова Д. Іменні стипендії - додатковий стимул для луцької молоді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 10


  Підтримка обдарованої, соціально активної молоді - це досить перспективна інвестиція в майбутнє нашої країни, в її інтелектуальний потенціал. Ігор Палиця, засновник благодійного фонду "Новий Луцьк" та ініціатор виплати іменних стипендій студентам ...
528539
   Іменні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького уряд України ухвалює рішення щодо встановлення 20 іменних стипендій. Стипендії будуть присуджуватися магістрантам із західноукраїнських вишів, які проводимуть дослідження в ...
528540
  Каленська А. Іменні частини мови в граматичній системі турецької мови // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 146-152. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядаються іменні частини мови та їхня диференціація на імееник, прикметник, займенник, прислівник. Досліджуються частиномовні (семантичні, синтаксичні, морфологічні) ознаки іменних частин мови в граматичній системі сучасної турецької мови.
528541
  Книш Г.А. Імення / Г.А. Книш. – Київ, 1983. – 80 с.
528542
  Кушнір О.Я. Імення / О.Я. Кушнір. – Львів, 1991. – 21с.
528543
  Бичко В.В. Імення смілих / В.В. Бичко. – К., 1971. – 150с.
528544
  Хижняк А.Ф. Іменням Леніна єдині. / А.Ф. Хижняк. – К., 1968. – 160с.
528545
  Лозко Г.С. Іменослов: імена слов"янські, історичні та міфологічні / Г.С. Лозко. – Київ : Сварог, 1998. – 176с. – ISBN 966-7276-22-8
528546
  Кучерява Л.В. Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі ХІХ–ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 259-267


  У статті розглянуто структуру, форми, значення іменувань актантів-неосіб (зокрема зоонімів, гідронімів, хрематонімів) художніх творів французьких авторів ХІХ-ХХ століть. Проаналізовано номінативну, характеристичну, символічну функції таких ...
528547
  Бублик Л. Імідж - польською "візерунок" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-29
528548
  Біланчук С.М. Імідж - складова інформаційної інтенсифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 131-133. – Бібліогр.: Літ.: с. 133; 7 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
528549
  Широкова М.С. Імідж банківських установ: соціологічний аспект аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 165-176. – ISBN 978-966-651-760-2


  Стаття присвячена виявленню факторів, які чинять найбільший вплив на імідж банківських організацій і як наслідок - на довіру і лояльність їх клієнтів. У статті розкрито зміст поняття "імідж банку", розглянуто структуру іміджу банківської організації, ...
528550
  Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Тамара Кулієва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена питанням формування іміджу бібліотекаря в сучасному інформаційному суспільстві, визначено головні складники позитивного образу представників цієї професії та ставлення соціуму до них.
528551
  Маргалик В.С. Імідж ведучого телевізійної програми, його відповідність жанрові й тематиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 148-152


  На прикладах телевізійної практики досліджуються проблеми творення іміджу телеведечих. On the example of TV practice it isresearched the problems of creation of image of TV presentes.
528552
  Тарасова К.І. Імідж ведучого, як чинник комунікативної ефективності програми "Паралельний світ" каналу СТБ // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 265-276
528553
  Волосевич І. Імідж видавництва // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.51-57
528554
  Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-54. – ISSN 1682-2366
528555
  Карпенко Ю.М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування / Ю.М. Карпенко, Н.Л. Карпенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 118-124. – ISSN 2410-9576


  У статті розглядаються складові іміджу вищого навчального закладу, проведено дослдіження відомості та сприйняття абітурієнтами вищих навчальних закладів чернігівського регіону, виділені основні аспекти іміджу, на які можливо спиратися при формуванні ...
528556
  Проценко І.І. Імідж вузу як складова системи освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 391-399. – ISSN 2312-5993
528557
  Тихомирова Є.Б. Імідж глобалізації: український погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 8-10
528558
  Сащук Г.М. Імідж держави в глобальному інформаційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 152-154
528559
  Кочубей Ю.М. Імідж дипломата - імідж країни // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 30-33. – ISBN 966-7196-06-2
528560
  Кормилець Ю.В. Імідж електронної бібліотеки вищого навчального закладу як фактор її розвитку // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 70-73. – ISBN 978-966-285-103-8
528561
  Турченко Ю.В. Імідж Збройних сил України: політично-психологічний аспект / Ю.В. Турченко, Л.О. Ряба // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 247
528562
  Кухар І. Імідж керівника як основа для створення позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 60-63
528563
  Савченко Л.В. Імідж корпоративного видання: структура та засоби формування // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 280-286. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті розглядаються структура та засоби формування іміджу корпоративного видання. Зазначається , що позитивний імідж дозволяє корпоративному виданню виокремитися з-поміж інших видань і знайти свою інформаційну нішу.
528564
  Личова Г. Імідж країни в глобальному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори конкурентоспроможності країн під впливом процесів глобалізації. Класифіковано фактори, які формують імідж держави на міжнародному ринку. Factors of competitiveness under influence of processes of globalization are analysed. The ...
528565
  Кривошеїн В.В. Імідж міста: соціально-політичний вимір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 76-83. – ISSN 2077-1800
528566
  Фролов П. Імідж навчального закладу: основні проблеми та шляхи творення // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.103-110
528567
  Ткаченко О.О. Імідж навчального закладу: поняття та сутність // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 95-101. – ISSN 2409-9805


  Обгрунтовано необхідність з"ясування сутності, природи іміджу як складової системи освіти і як соціокультурного феномена, зміст якого визначається специфікою соціокультурної ситуації та цінностями його створювачів. Вказано, що вітчизняні розробки у цій ...
528568
  Колосовська І.І. Імідж організації: технологія створення і процес управління // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 166-172. – ISSN 1998-6912
528569
  Кияниця Є.О. Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 78-85


  Досліджується структура іміджу закладів культури, визначаються його складові, обґрунтовується думка про те, що структура іміджу організацій соціально-культурної сфери потребує комплексного підходу до його формування.
528570
  Гаміна Т.С. Імідж особистості як засіб самореалізації / Т.С. Гаміна, Т.Я. Довга // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1817-3764
528571
  Чекалюк В. Імідж першої леді. Вплив на формування іміджу держави у ЗМІ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 162-171. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
528572
  Пшенишнюк І.О. Імідж підприємства як метод конкурентної боротьби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 19-21
528573
  Смирнов С. Імідж підприємства як фактор впливу на споживчу поведінку в сфері готельних послуг / С. Смирнов, І. Тімар // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 17-22. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
528574
  Максюта А.В. Імідж політика VIA політичне інтерв"ю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 417-422. – ISSN 1729-360Х
528575
  Шовкун І.В. Імідж політика як комунікативний елемент політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про імідж політика з точки зору його ролі в сучасному політичному процесі. This article is about image of political actor from thr point of view of its role contemporary political process.
528576
  Мельничук Н.Б. Імідж політичного лідера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 209-213
528577
  Маленков Є.І. Імідж політичного лідера: гендерний вимір // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 204-210. – (Думка). – ISSN 2304-7410
528578
  Корнієнко В.О. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації : монографія / В.О. Корнієнко, С.Г. Денисюк ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-641-283-9
528579
  Антемюк В.Д. Імідж політичної партії в структурі політичної свідомості українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 203-212
528580
  Рева В.О. Імідж політичної партії у виборчій кампанії // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 422-424
528581
  Старовойтенко Руслан Віталійович Імідж політичної партії як чинник електорального вибору : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Старовойтенко Руслан Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л.169 - 181
528582
  Старовойтенко Руслан Віталійович Імідж політичної партії як чинник електорального вибору : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Старовойтенко Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 3 назв.
528583
  Луценко К.В. Імідж політичної партії: фактори, компоненти та підходи до формування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 160-167. – ISBN 966-628-197-5
528584
  Кривобок В. Імідж прокурорського працівника // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.7-10
528585
  Макаренко М.В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентноспроможності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 180-187. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
528586
  Гороховський Д.І. Імідж регіону як фактор його розвитку: можливості політичного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 183-189
528587
   Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 1999-. – ISSN 2221-6316
№ 7 (146). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
528588
  Богосвятська Імідж сучасного уроку світової літератури / Богосвятська, Анна-Марія // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 12 : Додаткове читання. – С. 2-7


  Вчитель світової літератури перш за все репрезентує духовний досвід людства, і в цьому підтвердження високого іміджу нашого предмету.
528589
  Дахній З.В. Імідж та політична репутація держави: сутність та співвідношення понять. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 336-339. – ISSN 2076-1554
528590
   Імідж та реалії. Питання та відповіді про Організацію Об"єднаних Націй : Що робить ООН? Як ООН працює? Хто за це платить?. – б.м. : Б.и. – 53с.
528591
  Хворостяний І. Імідж Тараса Шевченка в сучасному інформаційному просторі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 171-172. – ISSN 0130-321Х
528592
  Іванченко М.Ю. Імідж телебачення в контексті українського суспільства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 117-120
528593
  Бугрим В. Імідж телевізійного журналіста: сучасні тенденції // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 52-57. – ISBN 978-966-01-0468-6
528594
  Дерменджі Омер Імідж турків та Османської імперії в українських художніх творах про Роксолану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему зображення турків та Османської імперії у художніх творах С. Плачинди, Л. Забашти, П. Загребельного, О. Назарука. Проаналізовано засоби та мотиви створення негативного образу ворога, вираженого у протиставленні українського та ...
528595
  Андрєєва О.М. Імідж України в геополітичних координатах ЄС - Росія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 161-165
528596
  Тітар І.О. Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 76-86 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
528597
  Гринько К. Імідж України в контексті інформаційно-психологічних операцій: втягуючи віртуальні реальності цільового суб"єкт-призначення як латентна загроза бренду країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему державного брендінгу в контексті загальносвітових тенденцій розвитку інформаційно-психологічного протиборства та переходу до якісно нових систем маніпулятивних впливів - втягуючих віртуальних реальностей цільового ...
528598
  Піскорська Г.А. Імідж України в контексті парламетських виборів 2012 року та відновлення конструктивного діалогу з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 75-80


  Формування позитивного іміджу України в світі розглядається за умови повернення країни на шлях демократичного розвитку. Проведення чесних і прозорих парламентських виборів є однією з головних передумов для позитивної оцінки іміджу України на ...
528599
  Маслова І.О. Імідж України в питанні дотримання виборчих прав // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 384-387
528600
  Бідзіля Ю. Імідж України в російських електронних засобах масової інформації (на прикладі телеканалів ОРТ, НТВ і РТР) / Ю. Бідзіля, М. Стецків // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 85-88. – (Філологія ; Вип. 20)
528601
  Тітаренко Т.В. Імідж України в Російській Федерації на початку ХХІ століття: інформаційний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 257-263


  У статті розглядаються сучасні інформаційно-комунікативні технології форимування іміджу України в Росії в контексті трансформації відносин обох міжнародних акторів упродовж 2000-2008 років, тенденції інформаційної політики РФ, маніпулятивні впливи та ...
528602
  Рибаченко В. Імідж України в українському та світовому інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 122-130


  У статті розглядається імідж України, його структурні компоненти, їх сприйняття та інтерпретація в процесі інформаційної взаємодії носія іміджу та цільових аудиторій- українських та міжнародних. This article discusses the image of Ukraine, its ...
528603
  Губерський Л.В. Імідж України міжнародний // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 542-543. – ISBN 966-316-039-X
528604
  Габор Наталія Богданівна Імідж України та геополітичні концепції її становлення в новому світопорядку (за матеріалами англомовної американської преси 90-х років) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : / Габор Наталія Богданівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 20 с.
528605
  Габор Наталія Богданівна Імідж України та геополітичні концепції її становлення в новому світопорядку (за матеріалами англомовної американської преси 90-х років) : Дис... на здоб. вчен. ступ. канд. філолог.наук: / Габор Наталія Богданівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 149л. – Бібліогр.:л.140-148
528606
  Піпченко Н.О. Імідж України у блогосфері // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
528607
  Антонюк Т. Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 9-11. – ISBN 978-966-439-357-4
528608
  Крилова Н. Імідж українських політиків: соціально-психологічні аспекти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 185-189. – ISBN 978-966-439-147-1
528609
  Левицька Т.О. Імідж християнина і мусульманина у романі В. Скотта "Талісман" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 11-12
528610
  Уліганець С.І. Імідж як складова маркетингової політики в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 35-39
528611
  Порфімович О.Л. Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Ольга Леонідівна Порфімович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 28с. – Бібліогр.: 42 назви
528612
  Порфімович О.Л. Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України : Дис. ... д-ра політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Порфімович О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 414с. – Додаток. – Бібліогр.: л. 377-414
528613
  Трач О.Ю. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв"язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб / О.Ю. Трач, О.І. Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 182-187. – ISSN 0321-0499
528614
  Холод О.М. Імідж: мовлення політиків : монографія : в 2 ч. / О.М. Холод; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-29-5
Ч. 1. – 2002. – 142 с.
528615
  Холод О.М. Імідж: мовлення політиків : монографія : в 2 ч. / О.М. Холод; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ. – ISBN 966-594-188-7
Ч. 2. – 2003. – 259с.
528616
  Гавриленко І. Іміджева дипломатія у сучасній дипломатії // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 109-114
528617
  Максименко О.В. Іміджева інформація в усному перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 94-99


  В статті розглядається роль усного перекладача як учасника реалізації маркетингової стратегії компанії чи організації. Досліджуються проблеми відтворення іміджевої інформації в умовах синхронного і послідовного перекладів. Аналізується переклад власних ...
528618
  Семченко О.А. Іміджева політика України : монографія / О.А. Семченко. – Київ : Академія, 2014. – 269, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 225-269. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-446-8
528619
  Качинська Н.О. Іміджева політика України в контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 50-58


  У статті проаналізовано проблему створення іміджу держави на міжнародній арені в нинішніх умовах, пов"язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу. Сучасні теоретичні та методологічні підходи до стратегічного планування та управління є основою ...
528620
  Раєвнєва О. Іміджева привабливість вищих навчальних закладів як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 109-126. – ISSN 1682-2366
528621
  Власюк Т.М. Іміджева привабливість напрямів підготовки вищого навчального закладу / Т.М. Власюк, Д.А. Макатьора // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 120-127. – ISSN 2074-5354
528622
  Рахматова М. Іміджева складова репутації України та Росії в світових мас-медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 156-158.
528623
  Рахматова Марина Іміджева складова репутації України у світових мас-медіа // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается имиджевая составляющая репутации Украины в мировых мас-медиа. Выделяются факторы, влияющие на формирование негативного имиджа Украины в международных информационных потокам.
528624
  Гоян В.В. Іміджева стратегія ведучого інформаційно-розважальних програм / В.В. Гоян, Т.А. Захарс // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 58-63


  У статті аналізується творчість телевізійних ведучих інформаційно-розважального типу телемовлення на прикладі програм українського телебачення з огляду на іміджеву стратегію особистості ведучого. The article analyses the work of TV presenters of ...
528625
  Гоян В.В. Іміджеве наповнення портфеля кулінарних шоу / В.В. Гоян, Т.А. Захарс // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 77-81


  У статті подається аналіз кулінарних шоу, реалізується спроба розкрити поняття іміджевого портфеля, порушується питання вдало дібраного образу ведучих та визначаються прикметні іміджеві риси програм телевізійного франчайзингу. The article analyzes the ...
528626
  Макаренко Є.А. Іміджевий потенціал України у сучасній геополітиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 3-7
528627
  Андрійченко О. Іміджевий рейтинг провідних Pr-агенцій України і зарубіжних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 282-285
528628
  Андрющенко М.Ю. Іміджеві імперативи українського телебачення : монографія / Марія Андрющенко. – Київ : Щек, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-2031-03-4
528629
  Грабська А. Іміджеві інструменти в аналітичних статтях газети "Коментарі" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 202-203
528630
  Андрєєва О.М. Іміджеві складові концепту національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 11-15
528631
  Рогова Т.А. Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рогова Тетяна Арнольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 264 арк. – Додатки: арк. 212-264. – Бібліогр.: арк. 192-211
528632
  Рогова Т.А. Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рогова Тетяна Арнольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
528633
  Скалацька О.В. Іміджелогія в контексті сучасного наукового дискурсу: філософський аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 141-147. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
528634
  Подашевська Т.Л. Іміджмейкерство як ефективний інструмент розв"язання політичних завдань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 204-207. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
528635
  Супрун В.М. Іміджологія : програма курсу для студентів спец. "Журналістика" / В.М. Супрун. – Київ : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 23, [1] с. – Бібліогр.: с. 19-23. – ISBN 978-966-2257-50-2
528636
  Бугрим В.В. Іміджологія / Іміджмейкінг : навч. посібник / Валентин Бугрим ; [за ред. В.В. Різуна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с. : іл.табл. – Бібліогр.: с. 153-156 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-695-7
528637
  Бондаренко І.С. Іміджологія в системі гуманітарних знань: соціально-комунікаційний підхід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 92-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
528638
  Неня О.В. Імітатори запаху наркотичних речовин та контейнери для них / О.В. Неня, Ю.В. Вересенко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 74-79. – ISSN 2411-3816
528639
  Левін С.С. Імітаційна бінарна автоматна модель поведінки динамічних процесів з великою кількістю взаємодіючих об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Левін С.С.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
528640
  Бобровський О.В. Імітаційна модель визначення оптимальної чисельності обслуговуючого персоналу сервісної компанії : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 237-242 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
528641
  Матюшенко І.Ю. Імітаційна модель науково-інноваційного розвитку економіки України в умовах четвертої промислової революції та асоціації з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 70-76. – ISSN 2222-4459
528642
  Никитюк Т.О. Імітаційна модель оптимізації структури капіталу промислового підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С.344-350
528643
  Забаштанський М.М. Імітаційна модель оцінки оптимальних значень тарифів на послуги підприємств комунальної галузі : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 196-203 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
528644
  Джулій В.М. Імітаційна модель пошукової системи в інформаційному просторі забезпечення процесу діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М. Джулій, І.В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 113-117
528645
  Шандра В.М. Імітаційна модель технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 92-100. – ISSN 1993-6788
528646
  Ганущак-Єфіменко Імітаційна модель управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 73-79 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
528647
  Єлецьких С.Я. Імітаційна модель управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі результатів сценарного аналізу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 60-68. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
528648
   Імітаційна статистична модель прогнозування безвідмовності об"єктів радіоелектронної техніки / М.К. Жердєв, В.М. Цицарев, В.О. Браун, В.В. Краснюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розроблена математична модель дозволяє прогнозувати безвідмовність (параметр потоку відмов) складного об"єкта радіоелектронної техніки (РЕТ) на основі інформації про показники безвідмовності вхідних у його склад комплектуючих елементів. Функція ...
528649
  Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання : Навч. посібник / В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко; Мін-во освіти України. Київ.нац.екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 1998. – 232с. – ISBN 966-574-021-0
528650
  Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Ф. Ситник, Н.С. Орленок; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1999. – 208с. – ISBN 966-574-077-6
528651
  Колєсніченко А.С. Імітаційне моделювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку: теоретичний аспект // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2014. – № 2. – С. 94-100
528652
  Костіна Н. Імітаційне моделювання динаміки операційно-касового процесу комерційного банку : пошуки науковців / Н. Костіна, П. Черняховська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 30-34 : Табл.
528653
  Румянцев Михайло Ігорович Імітаційне моделювання діяльності фінансово-кредитної установи засобами системної динаміки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 230-239. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто підхід до імітаційного моделювання діяльності фінансово-кредитних установ з використанням методів системної динаміки. На прикладі комерційного банку показано, що застосування такого інструменту особами, відповідальними за ...
528654
  Румянцев М.І. Імітаційне моделювання діяльності фінансово-кредитної установи засобами системної динаміки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 230-239. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто підхід до імітаційного моделювання діяльності фінансово-кредитних установ з використанням методів системної динаміки. На прикладі комерційного банку показано, що застосування такого інструменту особами, відповідальними за ...
528655
  Румянцев Михайло Ігорович Імітаційне моделювання діяльності фінансово-кредитної установи засобами системної динаміки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 230-239. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто підхід до імітаційного моделювання діяльності фінансово-кредитних установ з використанням методів системної динаміки. На прикладі комерційного банку показано, що застосування такого інструменту особами, відповідальними за ...
528656
  Тараненко Ю. Імітаційне моделювання логістичних процесів / Ю. Тараненко, І. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В роботі застосовувалась модель Beer Game для управління логістичними процесами на підприємстві. Імітаційна модель була реалізована в пакеті AnyLogic. Це дало можливість провести експерименти та визначити оптимальний розмір запасів продукції на ...
528657
  Карпенко О.О. Імітаційне моделювання процесу функціонування інноваційно-індустріальних кластерних об’єднань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 93-101. – ISSN 2308-6912


  Інтеграція у світовий економічний простір вимагає зростання питомої ваги інноваційної продукції та збільшення обсягів наданих високотехнологічних послуг практично в усіх галузях та підприємствах. У сучасних роботах з теорії інновацій аналізуються ...
528658
  Рибальченко С.А. Імітаційне моделювання та оптимізація параметрів перестрахувальної діяльності страхових компаній України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Рибальченко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 181 л. – Додатки: л. 176-181. – Бібліогр.: л. 156-175
528659
  Рибальченко С.А. Імітаційне моделювання та оптимізація параметрів перестрахувальної діяльності страхових компаній України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Рибальченко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
528660
  Братушка С.М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних економічних систем // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 113-118
528661
  Костріков С.В. Імітаційні комп"ютерні моделі флювіального рельєфу для гідролого-геоморфологічного аналізу / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 102-109. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
528662
  Горошко Єгор Анатолійович Імітаційні моделі зворотного розсіяння радіолокаційних сигналів для дистанційного визначення характеристик поверхні землі / Горошко Є.А.; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-тет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
528663
  Фролова Лейла Зайнутдінівна Імітаційні моделі масопереносу респіраторних газів в організмі та їх чисельний аналіз : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Фролова Лейла Зайнутдінівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 17л.
528664
  Молдован В.В. Імітаційні та неімітаційні активні методи навчання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
528665
  Вієвська М. Імітаційно-ігровий підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін студентам економічних спеціальностей. / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.47-58. – ISSN 1682-2366
528666
  Малюк А.М. Імітаційно-периферійна модель суспільного розвитку України в контексті сучасних глобальніх трансформацій // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 22-31. – ISSN 1681-116Х
528667
  Дербаба В.А. Імітаційно-статистична модель інструментальних похибок вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Дербаба Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2014. – 27 с. – Бібліогр.: 11 назв
528668
  Кононенко Євгенія Імітація : Роман / Кононенко Євгенія. – Львів : Кальварія, 2001. – 188с. – (Ключ). – ISBN 966-7092-94-1; 966-663-001-X
528669
  Патриляк І. Імітація свободи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Безпорадність українських вишів перед диктатом влади сформувалася на грунті російської університетської традиції XIX століття й зросла за часів більшовизму. Від імператорського до національного. Історія одного університету (Київського національного ...
528670
  Будкін В.С. Імітація як головна проблема зовнішньої політики України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
528671
  Мельник Я. Імітування як компонент соціально-політичного дискурсу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 70-83. – ISSN 1810-2131
528672
  Кучерява М.В. Імлементація змін міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 84-96. – ISSN 2414-3499
528673
  Сапожніков А.О. Іммігранти з Балкан на Півдні України у XVIII - на початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-86. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Використовуючи значну джерельну базу, монографії, автор робить висновок, що іноземна колонізація на Півдні України виходцями з Балкан у кінці XVIII - початку XIX ст. мала відповідний вплив на економічний та культурний розиток цього регіону.
528674
  Тиндик Н.П. Імміграційна політика Австралії в контексті світових міграційних процесів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 1. – С. 21-26.
528675
  Красільчук А. Імміграційна політика ЄС по відношенню до країн Північної Африки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 49-51.
528676
  Лада М. Імміграційна політика першого уряду Тоні Блера (1997 - 2001) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 498-499. – ISBN 978-966-171-893-6
528677
  Дорошенко С. Імміграційна політика Франції в свтлі статистики // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 9-16. – ISBN 966-8460-14-6
528678
  Опанасюк О. Імміграційна політика Франції: суперечності і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 91-95
528679
  Стаканов Р.Д. Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814
528680
  Катеринчук Микола Дмитрович Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз) : Дис...канд.юридичних наук:12.00.02 / Катеринчук Микола Дмитрович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 178л. – Бібліогр.:л.164-178
528681
  Катеринчук М.Д. Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз) : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.02 / Катеринчук М.Д.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.12
528682
  Бурейко Н.М. Імміграційний фактор етнорасової рекомпозиції сучасної американської нації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 133-138. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
528683
  Ціватий В. Імміграційні процеси та імміграція з Латинської Америки до США: інституційно-політичні дилеми сучасного світоустрою / В. Ціватий, Н. Бурейко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 25-29. – (Політичні науки)
528684
  Ваврищук Й.Г. Імміграція до країн Європи: роль економічних факторів // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.31-36.
528685
  Ваврищук Й.Г. Імміграція до країн Європи: роль економічних факторів... // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
528686
  Романюк Анатолій Імміграція до країн Західної Європи. Політичні наслідки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 111-122. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
528687
  Скляренко О. Імміграція кубинців до США як чинник американсько-кубинських відносин у 1959-2009 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується імміграція кубинців до США з погляду її впливу на відносини між двома країнами, а також її правового регулювання. Cuban immigration to the USA, its influence on the bilateral relations and legal framework of the migrational ...
528688
  Тиндик Н.П. Імміграція як фактор регулювання ринку праці в Японії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 73-79.
528689
  Лупул Тарас Імміграція як чинник трансформації етнополітичної нації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 50-55. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
528690
  Гавер О.М. Іммобілізація 1,10-фенантроліну на поверхню силікагелю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 66-68. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено іммобілізацію 1,10-фенантроліну на поверхню силікагелю з різних розчинників. Проаналізовано переваги та недоліки кожного з варіантів.
528691
  Запорожець О.А. Іммобілізація бромбензтіазо на кремнеземі / О.А. Запорожець, М.В. Іщенко, К.О. Сучова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-23. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Встановлено оптимальні умови адсорбційної іммобілізації бромбензтіазо на кремнеземі та показано можливість застосування одержаного твердофазного реагенту для сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення Кадмію. Optimum conditions of ...
528692
  Гавер О.М. Іммобілізація дифенілкарбазону на поверхню силікагелю / О.М. Гавер, О.А. Запорожець, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 62-64. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено іммобілізацію дифенілкарбазону на поверхню силікагелю шляхом адсорбції з органічних розчинників з метою отримання модифікованого сорбенту, придатного для вилучення іонів металів з розведених розчинів.
528693
  Цюкало Л.Є. Іммобілізація ксиленолового оранжевого на силікагелі з водного розчину / Л.Є. Цюкало, О.А. Запорожець, В.Б. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Хімія ; Вип. 38)


  Установлено оптимальні умови сорбції ксиленолового оранжевого з водного розчину на не модифікований та модифікований четвертинною амонійною сіллю силікагель. Досліджені хіміко-аналітичні властивості отриманих на цій основі твердо фазних реагентів.
528694
   Іммобілізація протипухлинних препаратів на наночастинках / Ю.І. Прилуцький, М.А. Заболотний, Г.І. Соляник, Л.М. Кіркілевська // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2015. – Vol. 8, № 2. – С. 107-111. – ISSN 2410-7751


  Проаналізовано дані літератури та результати власних досліджень авторів стосовно іммобілізації традиційних протипухлинних препаратів на наночастинках (наприклад, шляхом нековалентного зв"язування, фізичної адсорбції) з метою скерованого доставлення цих ...
528695
  Запорожець О.А. Іммобілізація сульфарсазену на силікагелі, модифікованому четвертинними амонійними солями / О.А. Запорожець, М.В. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію сульфарсазену на силікагелі, модифікованому аніонними четвертинними амонійними солями різного типу. Встановлено оптимальні умови іммобілізації сульфарсазену та доведено доцільність застосування отриманого сорбенту для ...
528696
  Цюкало Л.Є. Іммобілізація трифенілметанових барвників на поверхні кремнеземів різної природи / Л.Є. Цюкало, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-12. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Встановлено оптимальні умови сорбції ксиленового оранжевого та метилтимолового синього з водного розчину на модифіковані четвертинною амонійною сіллю силікагелі різної природи. Проведено порівняння хіміко-аналітичних властивостей отриманих на цій ...
528697
  Любинська Н.Г. Іммобілізація четвертинної амонійної солі на поверхні кислотно-активованої бентонітової глини / Н.Г. Любинська, М.В. Іщенко, О.А. Біда // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 225
528698
  Топольняк Є.В. Іммобілізований на сілікагелі комплекс Cu(II) з 1-(4-адамантил-2-тазоліл-азо)-2-нафтолом для етилендіамінтетраацетату / Є.В. Топольняк, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 174
528699
  Смик Наталія Іванівна Іммобілізовані на кремнеземі 1- (2- тіазолілазо) - 2- нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів : Дис... кандид. хіміч.наук: 02.00.02 / Смик Наталія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 166л. – Бібліогр.:л.138-166
528700
  Смик Наталія Іванівна Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо) -2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Смик Наталія Іванівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
528701
  Іванько Ліонель Степанівна Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та визначення Sn (4), Ti (3), Zr (4) та флуориду : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.02 / Іванько Л. С.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
528702
  Іванько Ліонель Степанівна Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(IV), TI(III), Zr(IV), та флуориду : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.02 / Іванько Ліонель Степанівна; КНУТШ. – К., 2001. – 181л. + Додатки:л.181. – Бібліогр.:л.166-180
528703
  Качан І.А. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Качан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 172л. + Додатки: л.161-172. – Бібліогр.: л.143-160
528704
  Качан І.А. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників : автореф. дис. ... канд. хім. наук: спец.: 02.00.02 - аналітична хімія / Качан І.А. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
528705
  Цюкало Людмила Євгенівна Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони - твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb (II), Zn (II), F-, C2O4 : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Цюкало Л.Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 161 л. + Додатки: л.135-161. – Бібліогр.: л.133-134
528706
  Цюкало Л.Є. Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони - твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначенняPb(II), Zn(II), F I C2O4 2- : Автореф. дис. ...канд. хім.наук: Спец.02.00.12 / Людмила Євгенівна Цюкало; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 19 назв
528707
   Імовірні моделі випадкових сигналів та полів у прикладах та задачах. – К., 1996. – 268с.
528708
   Імовірні моделі та обробка випадкових сигналів і полів. – Харків
1. – 1992. – 191с.
528709
   Імовірні моделі та обробка випадкових сигналів і полів. – Харків
2. – 1992. – 139с.
528710
   Імовірні моделі та обробка випадкових сигналів і полів. – Львів-Харків-Тернопіль
2, ч.1. – 1993. – 206с.
528711
   Імовірні моделі та обробка випадкових сигналів і полів. – Львів-Харків-Тернопіль
2, ч.2. – 1993. – 155с.
528712
  Малютін О.К. Імовірнісна індикативна модель виявлення кризових явищ інвестиційного розвитку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
528713
   Імовірнісна оцінка забруднення природного середовища на основі моделювання розподілів вмісту хімічних елементів (на прикладі поверхневих вод Полтавської області) / М. Жуков, А. Клипа, І. Стахів, М. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-57. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Виконано порівняльну оцінку розподілів вмісту мікроелементів у поверхневих водах Полтавської області за даними двох гідролітохімічних зйомок у 1985 р. та 1991-1993 рр. Встановлено, що найбільш адекватними моделями розподілів вмістів хімічних елементів ...
528714
  Кучерова Ю.К. Імовірнісна порівняльна методика розрахунку продажної спроможності товарів різних груп // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 279-284. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
528715
  Долінський Л. Імовірнісне моделювання кредитного ризику непогашення опротестованого векселя солідарними боржниками : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 70-76. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
528716
  Стефанишин Д.В. Імовірнісний аналіз водоутримуючої здатності екрану верхового басейну Дністровсько ГАЕС за даними геотехнічного контролю // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
528717
  Романчук К.Г. Імовірнісний аналіз причин аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС / К.Г. Романчук, Д.В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
528718
   Імовірнісні моделі випадкових сигналів та полів у прикладах і задачах. – Київ, 1996. – 272с.
528719
  Делійський Л. Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій / Л. Делійський, А. Галкін // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 38-40.
528720
  Хоменко І. Імовірнісні моделі реальності в радіомистецтві і кінематографії // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 243-252. – ISSN 2078-1911
528721
  Долінський Л.Б. Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 73-80. – Бібліогр.: 14 назв
528722
  Руденко О.А. Імовірнісні моделі та методи оцінювання надійності програмних засобів з урахуванням вторинних дефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Руденко Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
528723
   Імовірнісні моделі та обробка випадкових сигналів і полів. – Львів-Харків-Тернопіль
Т.2,Ч.1. – 1993. – 208с.
528724
   Імовірнісні моделі та обробка випадкових сигналів і полів. – Львів-Харків-Тернопіль
Т.2,Ч.2. – 1993. – 208с.
528725
  Кузнєцов М.П. Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі електроенергетичної системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Кузнєцов Микола Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 28 назв
528726
  Кільдішев В.Й. Імовірнісно-часові характеристики систем передачі даних при сумісному використанні таймерних сигналів і блокових кодів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Кільдішев В.Й.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 30с. – Бібліогр.: 9 назв
528727
  Шумило М. Імовірність і вірогідність знання у кримінальному провадженні як передумова потреби об"єктивізації результатів доказування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 44-52. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджується гносеологічна, логічна та психологічна природа формування імовірного і вірогідного знання у кримінальному провадженні. Автор стверджує, що воно не завжди є хибним та істинним. Становлення вірогідного знання обумовлено ...
528728
  Парнюк М.О. Імовірність і детермінація // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
528729
  Лукомський О.М. Імовірність перевищення дозового навантаження на населення Народицького району за величиною радіоактивного забруднення природного травостою / О.М. Лукомський, М.В. Гранківський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 94-99 : табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
528730
  Колісник П.І. Імовірність переходу низьких хмар у туман і туману в низькі хмари в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 37-44 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 11)
528731
  Селищев П.О. Імовірність розвитку автоколивань густини точкових дефектів в опромінюваних кристалах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 328-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Визначена ймовірність розвитку автоколивань густини дефектів в опромінюваних кристалах.
528732
  Донченко В.С. Імовірність та нечіткі множини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Стаття присвячена встановленню імовірнісної інтерпретації НЕЧІТКИХ множин. Зокрема доведено, що для дискретних універсальних множин функція належності нечіткої множини є системою умовних імовірностей деякої множини (у звичайному розумінні) за повною ...
528733
  Рогатюк А. Імовірність у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 115-121


  Про права людини в правовій державі.
528734
  Щербань М.І. Імовірність ясної та хмарної погоди та її вплив на термічний режим повітря в районі Канева (1946-1970 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 18)
528735
  Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика : посібник для студ. університетів, що навч. за спец. "Математика" та "Статистика" / М.В. Карташов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 494с. – ISBN 966-594-937-3
528736
  Рябчій В.В. Імовірно-статистична оцінка просторого моделювання тривимірних об"єктів : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Рябчій В. В.; Київ. держ. техн. ун-т буд. і архіт. – К., 1997. – 16л.
528737
  Распопова Є. Іморталізм як антропологічна проблема: інтерпретації, концепції та метанаративні узагальнення // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 46-56. – ISSN 2075-1443
528738
  Лобанова Л.С. Імпакт-фактори наукових журналів та індекси цітування вчених: проблеми точності, моралі, етики та можливості використання // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-75. – ISSN 0374-3896


  Показано всебічно позитиви та негативи оцінки наукової діяльності за допомогою імпакт-факторів наукових журналів та індексів цітування вчених. Дано огляд дискусій західних вчених щодо цього
528739
  Корецький Р.М. Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал - діелектрик для створення приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Корецький Р.М.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 31 назва
528740
  Рубанчук М.П. Імпедансометричні перетворювачі для біосенсорних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Рубанчук Марія Павлівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв
528741
  Прокопов Д.Є. Імператив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 433-435. – ISBN 966-316-069-1
528742
  Кравченко А.А. Імператив "духовності" в ствердженні свободи і відповідальності вчителя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 178-185
528743
  Кіндзерський Ю.В. Імператив використання державного сектору в модернізації економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 29-40. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
528744
  Кіндзерський Ю.В. Імператив використання державного сектору в модернізації економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 40-52. – ISSN 0131-775Х
528745
  Петько Л.В. Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету. // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 254-261. – ISSN 2304-4470


  Розглянуто теоретичні та практичні вектори глобальних перспектив України. Визначено роль університету в економічній, соціальній та культурній глобалізації, що, у свою чергу, висуває нові імперативи до володіння іноземними мовами професійного ...
528746
  Стеченко Д.М. Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 136-146. – ISSN 1562-0905
528747
  Грицюта Н. Імператив довіри як морально-етична категорія рекламної діяльності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 306-313
528748
  Задорожна Л. Імператив історії Шевченкових "Гайдамаках" та чинник сприйняття його сьогодні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 9-19


  У статті обгрунтовуються світоглядні та творчі засади Т. Шевченка при створенні поеми "Гайдамаки".
528749
  Мафтин Н. Імператив історіософії художнього мислення й динаміка стильових парадигм у західноукраїнській та еміграційній прозі 20-30-х рр. 20 ст. // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 170-181. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-7773-70-1
528750
  Мафтин Наталя Імператив національної ідентичності у прозі Галини Журби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №12 (576). – С. 39-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Авторка розкриває особливості художнього світобачення Галини Журби, властиві її прозі 1930-х років. Досліджується також вплив націєутверджувальної риторики на художньо-поетикальні засоби та специфіку композиції повістей письменниці.
528751
  Самсін І.Л. Імператив професійної етики: межі справедливого втручання у поведінку судді // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 39-42
528752
  СтеченкоД.М Імператив регіональної активізації інноваційної діяльності підприємств / СтеченкоД.М, Н.Ю. Тимошенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 39-44


  Проаналізовано інноваційну діяльність підприємств України. Відзначено рівні інноваційного потенціалу регіонів. Розроблено практичні рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності підприємств.
528753
  Гаращук О. Імператив розвитку освітньої сфери України в контексті зміни світового економічного ландшафту та міжнародного співробітництва / О. Гаращук, В. Куценко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – C. 57-65. – ISSN 2411-5215


  Визначено, що освіта України останнім часом все активніше стає частиною глобалізованої освітньої сфери, а освітній світ - єдиною соціальною системою в результаті посилення відносин взаємозалежності, що охопили практично всі країни. Сучасні підходи до ...
528754
  Сепетий Д.П. Імператив самореалізації у сучасній філософії та психології // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 250-263. – ISSN 2072-1692
528755
  Зіньковський Ю. Імператив стандартизації в освіті / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 7-16. – ISSN 1682-2366
528756
  Зіньковський Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 7-19. – ISSN 1682-2366


  Автор розглядає технологію навчання у вищій школі та місце науки в університеті.
528757
  Зіньковський Ю. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми / Ю. Зіньковський, Г. Мірских // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 36-43. – ISSN 1682-2366
528758
   Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = "Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посібник / Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems" ; [за ред. Т. Добка та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 570, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-2400-37-3
528759
  Стежко Н.В. Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричності світового розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стежко Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36, [1] с. – Бібліогр.: 31 назва
528760
  Стежко Н.В. Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричності світового розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стежко Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2015. – 589 арк. – Додатки: арк. 496-589. – Бібліогр.: арк. 447-495
528761
  Білоус О.Г. Імперативи економічної дипломатії в умовах глобальної неоконвергенції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 124-130. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
528762
  Семенченко Н.В. Імперативи запровадження вертикальної та горизонтальної інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 191-194
528763
  Фролова Л.В. Імперативи ідентифікації маркетингової товарної стратегії підприємства : монографія / Л.В. Фролова, А.О. Наторіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2016. – 177, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-161. – ISBN 978-617-7250-71-4
528764
  Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку : Проблеми економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-52. – Бібл. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
528765
  Квасниця О. Імперативи реалізації фінансової політики органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
528766
  Коломієць О.В. Імперативи реформування ОБСЄ як чинник стабілізації системи європейської безпеки // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 284-309. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
528767
  Новіков В. Імперативи розвитку ефективного соціального партнерства : Соціологічні проблеми в практиці управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-85. – Бібліог. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
528768
  Кокоріна В.І. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 68-74. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
528769
   Імперативи розвитку цивілізації / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ. – ISBN 978-966-2439-41-0
№ 1. – 2013. – В кінці журн. зазнач. : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції "Протидія сучасним формам тероризму та екстремізму"
528770
   Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ : ФОП О. С. Ліпкан. – ISBN 978-966-2439-41-0
№ 2. – 2015. – В кінці журн. зазнач. : Матеріали міжвід. науково-практичної конференції "Інформаційна безпека у воєнній сфері. Сучасний стан та перспективи розвитку"
528771
   Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки : матеріали науково-практичної конф. Київ, 15 квітня 2010 р. / МОНУ ; [ відп. за вип. В.А. Ліпкан ]. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 102 с. – ISBN 978-966-2439-07-6
528772
  Білорус О. та інш. Імперативи сталого розвитку в епоху глобалізації // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 3-8
528773
  Мірошниченко Т.М. Імперативи сучасного розвитку співробітництва в рамках ШОС // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 47-52
528774
  Шевчук В. Імперативи та вокативи Тараса Салиги // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 33-35. – ISSN 0236-1477
528775
  Різник Л. Імперативи Тараса Салиги у вирі резистансу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 7 (777). – С.120-125. – ISSN 0868-4790
528776
  Баглей Р.Р. Імперативи управління корпорацією // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 235-240. – ISSN 2308-1988
528777
  Годлюк А.М. Імперативи формування глобальної політики США // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 24-31. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
528778
  Панкевич І. Імперативізація парламентського мандату в Україні та інших європейських державах (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 118-126. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
528779
  Оробінська Р.В. Імперативне речення у мовленні персонажів німецьких художніх фільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 139-144


  Стаття досліджує вживання імперативних речень у мовленні персонажів німецьких художніх фільмів. Результати показують, що волевиявлення німці виражають не тільки імперативними, а й іншими типами речень: розповідними та інфінітивними. Вибір типу речення ...
528780
  Гусєв О. Імперативний мандат : Документально-публіцистична повість. Україна і світ: листопад 2004-го та 2005-й роки / Олег Гусєв; Гол. ред. П.Т.Тронько. – Київ : ЕКМО, 2005. – 312с. – ISBN 966-8555-12-0
528781
  Кафарсокии В.І. Імперативний мандат в системі місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 178-184. – ISSN 1563-3349
528782
  Ангеліна К.Г. Імперативний мандат у контексті реалізації моделей політичного представництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 738-746. – ISSN 1563-3349
528783
  Набруско І. Імперативний характер гастрономічних практик в рамках соціального простору сучасної людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-14. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються основні підходи до вивчення практик харчування у соціологічній традиції. Увага акцентована на імперативному вимірі гастрономічних практик, де вони постають соціальним засобом впливу на людину, формування яких незважаючи на ...
528784
  Балдинюк В.В. Імперативні (надімперативні) норми в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 220-225.
528785
  Діковська І. Імперативні норми й їх роль у регулюванні договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 1 (205). – С. 34-37


  У статті досліджується значення імперативних норм для регулювання договірних зобов"язань.
528786
  Романюк Я.М. Імперативні норми цивільного права як правовий засіб закріплення публічних інтересів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 60-69. – ISSN 2310-6166
528787
  Ткачук В. Імперативність як засіб вираження суб"єктивної модальності : (на матеріалі творів Ю. Яновського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 313-320
528788
  Дмитренко В. Імператор Нерон. У вирі інтриг / Володимир Дмитренко. – Львів ; Київ : Кальварія ; Саммит-книга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-663-304-3
528789
  Єшкілєв В. Імператор повені / Володимир Єшкілєв. – Львів : Піраміда, 2004. – 200с. : іл. – ISBN 966-8522-21-4
528790
  Капранов С.В. Імператор як вихователь народу (японський Рескрипт про виховання 1890 р. та Священні едикти китайських імператорів) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 149-159. – ISSN 2409-904X
528791
  Захарчук О. Імператор, державний діяч, полководець // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.107-114. – ISSN 0869-3595
528792
  Петречко О. Імператор, сенат та державні фінанси Риму I - II ст. н. е.. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 11-22
528793
  Дмитренко В. Імператори Тіберій, Калігула і Клавдій. Римська імперія після Октавіана Августа / Володимир Дмитренко ; [ред. А. Грозовська]. – Львів : Кальварія, 2011. – 196, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-663-326-5
528794
  Кросс Я. Імператорський божевільний : роман / Я. Кросс. – Київ, 1988. – 410 с.
528795
  Павлішина Л.Ф. Імператорський парламент Японії у післявоєнний період. Процес реорганізації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-148. – ISSN 1608-0599
528796
  Дороніна Н. Імператорський університет Св. Володимира - осередок філологічної освіти на Київщині в XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 60-61
528797
  Берзін П.С. Імператорський університет Святого Володимира // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 79-104. – ISBN 978-617-7020-05-8
528798
  Медведська Л. Імператриця Єлизавета Петрівна як уособлення "культури маскараду" в російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Суперечливість особистості імператриці Єлизавети Петрівни розкривається на основі матеріалів російської історіографії. The contradiction of the personality of the empress Elyzaveta Petrivna reveals on the materials of Russian historiography.
528799
  Чорнопиский Михайло Імпербільшовизм і його боговождь у гротескному світі Володимира Самійленка / Чорнопиский Михайло; Львівський нац. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 96с. – ISBN 966-613-068-8
528800
  Ленін В.І. Імпериалізм, як найвища стадія капіталізму / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 96с.
528801
  Ленін В.І. Імпериалізм, як найвища стадія капіталізму / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 116с.
528802
  Ленін В.І. Імпериалізм, як найвища стадія капіталізму / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 163с.
528803
  Проскурін П.В. Імперіалистична інтеграція в Західній Європі. / П.В. Проскурін. – К., 1963. – 36с.
528804
  Євсеєнко О.А. Імперіалізм - ворог миру і прогресу людства / О.А. Євсеєнко. – Київ, 1970. – 100с.
528805
  Євсеєнко О.А. Імперіалізм - ворог народів / О.А. Євсеєнко. – Київ, 1972. – 76с.
528806
  Грушко О.С. Імперіалізм - єдине джерело воєнної небезпеки / О.С. Грушко. – Київ, 1966. – 48с.
528807
  Єременко О.К. Імперіалізм - монополістична стадія капітатізму / О.К. Єременко. – Київ, 1961. – 92с.
528808
  Орлова Т.В. Імперіалізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 152-156. – ISBN 966-642-073-2
528809
  Залєвський А.Д. Імперіалізм і проблеми революційної ситуації / А.Д. Залєвський. – Київ, 1966. – 48с.
528810
  Єрмоленко В. Імперіалізм ображених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27-28 червня (№ 116/117). – С. 6


  Про фашистське коріння російського євразійства. Путінізм схожий на гітлеризм, але є важливі відмінності.
528811
  Лещенко Л.О. Імперіалізм проти розрядки / Л.О. Лещенко, Д.М. Філфпенко. – К., 1985. – 174с.
528812
  Степаненко В.П. Імперіалізм США - ворог народів Латинської Америки / В.П. Степаненко. – К., 1962. – 40с.
528813
  Кунчій Л.В. Імперіалістична "інтеграція" Західної Європи / Л.В. Кунчій. – Київ, 1962. – 48с.
528814
  Карпенко О.Ю. Імперіалістична інтервенція на Україні / О.Ю. Карпенко. – Львов, 1964. – 256с.
528815
  Симоненко Р.Г. Імперіалістична политика США щодо Україні в 1917-1918 рр / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1957. – 304с.
528816
  Симоненко Р.Г. Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 році / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1962. – 440с.
528817
  Кириченко В.П. Імперіалітисна експансія США в Латинській Америці під час Другої Свйтової війни (1939-1945 рр) : Дис... канд. іст.наук: / Кириченко В.П.; МВі ССО УРСР КГУ. – К, 1974. – 202л. – Бібліогр.:л.182-202
528818
  Майборода О. Імперії та етнічність: кризи взаємних впливів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – C. 7-17. – ISSN 0130-6936
528819
  Гордієвська Г. Імперії у світовій політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 46-48.
528820
  Макаров Ю. Імперія-мати чекає // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Україна об"єктивно не могла знову не потрапити в орбіту Росії.
528821
  Гончар Б.М. Імперія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 544. – ISBN 966-316-039-X
528822
  Капусцінський Р. Імперія / Ришард Капусцінський ; [пер.: Д. Матіяш ; ред.: Л. Белей]. – Київ : Темпора ; Есем Медіа Україна, 2012. – 498, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-500. – ISBN 978-617-569-080-2
528823
  Дроздовський Д. Імперія "звіра з безодні": футурологія Юрія Щербака // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 8-9
528824
   Імперія Iuksury // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 118 : фото
528825
  Логвин Е.І. Імперія злочинів. / Е.І. Логвин. – Київ, 1981. – 120с.
528826
  Форд Джеффрі Імперія морозива : Коротка повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 101-118. – ISSN 0320-8370
528827
  Єкельчик С. Імперія пам"яті = Stalin"s Empire of Memory : російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. М. Климчук, Х. Чушак] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т критики. – Київ : Критика, 2008. – 303 с. – Бібліогр. : с. 269-289. – (Критичні студії). – ISBN 966-8978-08-0
528828
  Ільницький О. Імперія як культурна категорія : (до проблеми моделювання національних культур у російській імперії) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 86-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
528829
  Скребець О.В. Імперія як модель нового світового порядку в сучасній західній політичній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
528830
  Шушарін Д. Імперство як спосіб утримання влади, або Про особливості нинішньої російської експансії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 8
528831
  Комар В. Імперська ідея в концепціях польських консерваторів другої половини 30-х років ХХ ст. // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 94-100
528832
  Яковюк І. Імперська модель як основа організації влади в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 33-47. – ISSN 1993-0909
528833
  Бортніков В. Імперська політика щодо "польського питання" на Волині (друга половина XIX - початок XX ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 24-41. – ISSN 0869-3595


  Стаття присвячена висвітленню імперської політики, спрямованої на інтеграцію Правобережної України до складу Російської імперії. Розглядаються окремі аспекти деполонізації та русифікації Волинської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. ...
528834
  Кривошея І.І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно-західних губерніях Росії (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) / І.І. Кривошея, О.В. Барвінок // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 11-16. – ISSN 2076-1554


  Розглядається імперське законодавство про дворянське самоврядування у Південно-Західному краї Російської імперії після другого поділу Польщі. Аргументовано актуальність дослідження питань правового регулювання статусу органів станового самоуправління в ...
528835
   Імперський Будапешт // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 62-63 : фото
528836
  Волков О.Г. Імперський дискурс суб"єкта-для-іншого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.22-28
528837
  Трифонов Р. Імперський лінгвокод в оповіданні Олекси Стороженка "Вуси" : (до характеристики деяких типів мовної свідомості) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 169-174. – Бібліогр.: Літ.: с. 174, 14 п.
528838
  Птахів Семен Імперський синдром убиває галузь // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
528839
  Кульчицький С. Імперський чинник в історичному розвиткові України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 135-154. – ISBN 978-966-02-4344-6
528840
  Гольцов А.Г. Імперські геополітичні системи в сучасному світі // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 15-21
528841
  Машаровська С.Ю. Імперські маніпулятивні стратегії в геополітичній доктрині Ю. Липи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу геополітичної доктрини Ю. Липи в якій розвінчується низка маніпулятивних тез імперської пропаганди. Статья посвящена анализу геополитичекой доктрины Ю. Липы в которой развенчивается ряд манпулятивных тезисов имперской ...
528842
  Полісаєв О.П. Імперські міфологеми у сучасному українському суспільстві: перспективи подолання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 31-39
528843
  Щербак В.О. Імперські перетворення в Гетьманщині після Полтавської битви // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 2075-1451
528844
  Сокирко О. Імперсько-радянський феодалізм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 27 (295). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Економічна модель, яку Білокам"яна століттями намагалася прищепити в Україні, завжди базувалася на державному монополізмі, обмеженій конкуренції та надмірній експлуатації ресурсів.
528845
  Слюсаренко Ю.А. Імпічмент / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 156. – ISBN 966-642-073-2
528846
  Малкіна Г.М. Імпічмент президента: міф і реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-118. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст конституційного інституту імпічменту глави держави - президента - як складової системи стримувань і противаг. На основі узагальнення зарубіжного досвіду запровадження і використання інституту імпічменту формулюються рекомендації ...
528847
  Бабій І.В. Імпічмент та кримінальна відповідальність:деякі проблемні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 454-459. – ISSN 1563-3349
528848
  Барабаш Ю.Г. Імпічмент як форма конституційно-правової відповідальності й засіб урегулювання державно-правових конфліктів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 44-53. – ISSN 0201-7245
528849
  Брежнєва Тетяна Вікторівна Імплементація "Комплексної політичної директиви НАТО" як нового стратегічного документа // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 218-227
528850
  Шарата Н. Імплементація Болонського процесу в Україні / Н. Шарата, О. Кунашенко, Д. Лукьяненко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 67-68. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
528851
  Горбаль Н.І. Імплементація в Україні антимонопольного законодавства Європейського Союзу / Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин, У.І. Когут // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 182-190. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
528852
  Зоріна О.В. Імплементація в Україні директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 85-93
528853
  Цибульська Ю.О. Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств / Ю.О. Цибульська, О.Б. Цісінська, М.О. Гусєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 150-166. – ISSN 1562-0905
528854
  Короткий Т. Імплементація в Україні міжнародно-правових норм у галузі охорони морського середовища // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 210-220. – ISSN 1026-9932
528855
  Сажыэнко Н. Імплементація в Україні положень Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров"я із боротьби проти тютюну 2003 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 159-170. – ISSN 1026-9932
528856
   Імплементація високих технологій в економіку України : наук. доповідь / [І.Ю. Єгоров та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ю. Єгорова, д-ра екон. наук І.В. Одотюка, д-ра екон. наук О.Б. Саліхової ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 165, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8050-2
528857
  Никонович М.О. Імплементація гіпотетичного методу у праксеологію державного аудиту / М.О. Никонович, федорів, Ю.Р. Баранюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 6. – С. 43-47. – ISSN 2306-6806
528858
  Блажівська Н. Імплементація дерективи Європейського Союзу про електронні підписи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 225-232. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
528859
  Никифорук О. Імплементація директив ЄС щодо залізничного транспорту в законодавство України: позитивні та негативні наслідки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 15-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
528860
  Грузінова Л. Імплементація Директив ЄС: захист прав працівників / Л. Грузінова, А. Грузінов // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 30-31


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
528861
  Гура Н. Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні зміни Директиви 2013/34/ЕС, підходи до її впровадження в країнах ЄС, критичні зауваження та рекомендації різних дослідників. Обгрунтовано необхідні зміни до законодавства України для імплементації Директиви на основі ...
528862
  Варналій З. Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України / З. Варналій, К. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості організації та функціонування зовнішнього державного фінансового контролю у країнах пострадянського простору. Виділено основні здобутки в роботі вищих органів фінансового контролю. Сформульовано рекомендації щодо ...
528863
  Проневич О.С. Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 102-110. – ISSN 1999-5717
528864
  Золотарьова І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України / І. Золотарьова, Жан-Юг Шоша // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 42-48. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються труднощі, з якими стикаються викладачі та керівництво університетів при організації програми подвійного диплома.
528865
  Тацій В. Імплементація європейських стандартів у галузі прав людини - важливий напрям правової політики України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 48-59. – ISSN 0132-1331
528866
  Пижик О. Імплементація європейської системи технічного регулювання в Україні як вирішальний крок для виходу на зовнішні ринки // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 120-129. – ISSN 2409-8892
528867
  Верланов С. Імплементація Європейської соціальної хартії (переглянутої) у вітчизняну юридичну практику: проблеми та перспективи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-22.
528868
  Невара Л.М. Імплементація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в українському законодавстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 133-139. – ISSN 2308-6912


  В статті автор аналізує низку законодавчих актів, прийнятих після ра- тифікації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Значну увагу в Україні було приділено приведенню національного законодавства у сфері забезпечення мовних прав ...
528869
  Петрилайте В. Імплементація законодавства Європейського Союзу у Литві: розвиток литовської системи соціального забезпечення та її інституціоналізація // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 33-39. – ISSN 1026-9932
528870
  Ганжуров Ю. Імплементація законодавства України до європейських стандартів як комунікативний процес // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 136-151.
528871
  Губерський Л. Імплементація закону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка щодо реформування вищої освіти.
528872
  Савенко В.В. Імплементація закону у правосвідомість громадянина // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 241-246. – ISSN 2306-9082
528873
  Ромащенко І. Імплементація Закону України "Про вищу освіту" як ключова умова забезпечення якості освіти та ефективної науково-дослідницької діяльності у системі вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 98-103. – ISSN 2308-4634
528874
  Нестерова М. Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
528875
  Бабін Борис Імплементація Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р., як програмний правовий процес // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 109-114


  У статті досліджені програмні особливості норм Конвенції 2006 р. Наведене теоретичне обгрунтування застосування програмних норм у міжнародному праві.
528876
  Лобачова І.М. Імплементація концептуальних карт для підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 315-321. – ISSN 2312-5993
528877
  Лазаренко М.М. Імплементація медіації в правову систему: міжнародний досвід та перспективи інституціоналізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 109-120. – ISSN 2308-6912


  Судова система кожної держави відіграє важливу роль у врегулюванні суспільних відносин. Ефективність судової системи характеризується можливістю захищати права та свободи людини і громадянина у відповідності з законодавством. Що стосується української ...
528878
  Гавловська Н.І. Імплементація механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства до системи управління підприємством / Н.І. Гавловська, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 7-12. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
528879
  Савицька К. Імплементація міжнародних договорів у національну правову систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 68-70.
528880
  Алісова Е. Імплементація міжнародних інструментів з протидії корупції в українське законодавство // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 163-166. – ISBN 978-3-8305-3271-2
528881
  Шемякін О. Імплементація міжнародних норм і стандартів у сфері використання світового океану: деякі сучасні проблеми / О. Шемякін, С. Богадельський // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.142-146. – ISSN 0132-1331
528882
  Лазарєва Н.С. Імплементація міжнародних положень щодо реформування вищої освіти в правову систему України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 297-300. – ISBN 966-435-028-1
528883
  Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Вінгловська О.І. ; КУ. – Київ, 2000. – 20л.
528884
  Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України : 12.00.10:Дис....канд. юрид. наук. / Вінгловська О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 215л. – Бібліогр.: С.205- 215.
528885
  Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 38-44
528886
  Балакіна Ю. Імплементація міжнародних стандартів у законодавство України щодо нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 12 (214). – С. 35-41. – ISSN 2310-2624
528887
  Кобушко І.М. Імплементація міжнародних стандартів у митне законодавство України як шлях до збільшення обсягів зовнішньої торгівлі / І.М. Кобушко, О.В. Ільченко, С.І. Денисенко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – С. 23-26. – ISSN 1728-6220
528888
  Гайдай М.Г. Імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності як необхідна передумова інформаційного забезпечення інноваційного управління / М.Г. Гайдай, М.Ю. Очеретна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 69-82 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
528889
  Ткаченко А.В. Імплементація міжнародно-правових норм у кримінально-виконавче законодавство України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 158-161
528890
  Короткий Т.Р. Імплементація міжнародно-правових норм у сфері ліквідації забруднення морського середовища // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С. 333-341. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 1563-3349
528891
  Ковріг А. Імплементація міжнародно-правових норм, що стосуються зниклих без вісти під час збройного конфлікту, в Республіці Молдова (російською) / А. Ковріг, К. Добі // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 31-36. – ISSN 1814-3385
528892
  Панфілова Ю.М. Імплементація міжнародно-правових положень, що регламентують боротьбу з актами насильства на морі, в українське законодавство // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Порушено питання щодо проблеми міжнародно-правоввї боротьби з такими актами насильства на морі, як піратство та морський тероризм. Акцентується увага на питаннях посилення міжнародно-правових заходів боротьби з ними правовими заходами, зокрема ...
528893
  Панфілова Ю.М. Імплементація міжнародно-правових положень, що регламентують боротьбу з актами насильства на морі, в українське законодавство // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-118.
528894
  Капліна О.В. Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному провадженні України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 98-101. – ISSN 1993-0909
528895
  Ярмакі В.Х. Імплементація міжнародного гуманітарного права в національне законодавство як складова частина гармонізації законодавства України із законодавством держав - членів Європейського співтовариства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.53-57. – Бібліогр.: 11 назв.
528896
  Стасюк С. Імплементація міжнародного гуманітарного права до національного законодавства України: проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-148. – ISSN 0132-1331
528897
  Стасюк С. Імплементація міжнародного гуманітарного права до національного законодавства України: проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
528898
  Кот О.С. Імплементація міжнародної обліково-економічної інформації як прозоре джерело аналізу грошового обігу банків : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 229-237 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
528899
  Нікіфоров П.О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modified build-up method, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій / П.О. Нікіфоров, В.О. Семенюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 79-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
528900
  Ярмиш Є. Імплементація мотиву подорожі в сучасній нідерландській прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У даній статті із залученням неоісторичних поглядів аналізується роль мотиву дороги в розкритті проблеми переживання персонажем постмодерного нідерландського роману особистого травматичного історичного досвіду. Ключові слова: подорож, "дорога в пошуках ...
528901
  Верланов С. Імплементація на практиці норм нового КПК / С. Верланов, О. Процюк // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 45-47


  "... Де очікувати плутанини? На які питання звертати більше уваги з огляду на можливі помилки?"
528902
  Лазаренко М.А. Імплементація нейронно-мережевого підходу до розв"язання задачі прогнозу інтенсивності стрясань / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-24. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Мережа штучних нейронів використовується для розв"язання задачі розподілу інтенсивності стрясань на території України, що викликаються землетрусами Вранча, у постановці лінійної та множинної регресії. The neural net approach is used to solve the ...
528903
  Рубцова М.Ю. Імплементація норм і правил СОТ у митно-тарифній політиці двосторонньої торгівлі України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 12-19. – Бібліогр.: на 9 пунктів
528904
  Кройтор О.І. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в Україні / О.І. Кройтор, О.В. Сенаторова // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-29.
528905
  Блажиєвська Марина Валеріївна Імплементація норм міжнародного морського права: правова теорія і практика України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Блажиєвська М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 223л. + Додаток: л.198-223. – Бібліогр.: л.191-197
528906
  Блажиєвська Марина Валеріївна Імплементація норм міжнародного морського права: правова теорія і практика України : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Блажиєвська М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
528907
  Баймуратов М. Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України / М. Баймуратов, С. Максименко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.133-138. – ISSN 0132-1331
528908
  Цись Н.І. Імплементація норм міжнародного права у національне кримінальне законодавство України : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08 / Цись Н.І. ; КУ. – Київ, 1994. – 24 с.
528909
  Цись Наталія Іванівна Імплементація норм міжнародного права у національне кримінальне законодавство України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Цись Наталія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 200л. – Бібліогр.:л.177-193
528910
  Кінащук Л. Імплементація норм міжнародного страхового права в національне законодавство // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.38-42
528911
  Селезньов В.Є. Імплементація норм права Ради Європи: проблеми теорії та практики. Досвід України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 1561-4999
528912
  Клименко О. Імплементація ознак різних форм держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 79-82
528913
  Лук"яненко Д. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / Д. Лук"яненко, О. Лук"яненко, О. Дорошенко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 5-26. – ISSN 1811-9824
528914
  Приятельчук О.А. Імплементація північноєвропейського досвіду управління людськими ресурсами в умовах українського бізнес-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 150-162. – ISSN 2308-6912
528915
  Бакай М.І. Імплементація положень "антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бакай Марта Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Додатки: л. 181-182. – Бібліогр.: л. 163-180
528916
  Бакай М.І. Імплементація положень "антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бакай Марта Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
528917
  Смирнова К.В. Імплементація положень про конкуренцію в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 75-82. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів імплементації норм Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що регулюють відносини конкуренції між сторонами. В межах розгляду кожної зі сфер правового регулювання ...
528918
  Влялько І.В. Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері державних закупівель // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 83-92. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню проблем сучасного стану імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері державних закупівель. Визначено етапи розвитку правовідносин у цій сфері. Проаналізовано зміни та досягнення правового ...
528919
  Микієвич М.М. Імплементація права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / М.М. Микієвич, Н.Є. Сорока // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 65-74. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена актуальним питанням виконання міжнародних зобов’язань України з імплементації норм права Європейського Союзу у сфері захисту прав інтелектуальної власності в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Особливу ...
528920
  Олександрова Г. Імплементація прийому синонімії в межах комунікативного простору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 193-196. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
528921
  Дебич М. Імплементація програм подвійних/спільних ступенів: теоретичний аналіз // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
528922
  Дебич М. Імплементація програм спільних / подвійних ступенів: досвід вищої школи Ірландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
528923
  Лук"янова О.Ю. Імплементація процесного менеджменту в підприємства будівельного комплексу України в умовах обмежених ресурсів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 91-92. – Бібліогр.: 7 назв
528924
  Щелкунов В.І. Імплементація процесного управління бізнесом в умовах глобалізації / В.І. Щелкунов, А.М. Бортнік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 174-180
528925
  Кориневич А.О. Імплементація стандартів Загальної декларації прав людини у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 178-182


  The article is devoted to the review of the current status of implementation of UDHR standards in the world, in international law as well.
528926
  Свєтлов А.А. Імплементація статистичних та динамічних ефектів економічної інтеграції в практичній діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 94-96
528927
  Бутовченко К. Імплементація судової практики Європейського суду з прав людини. Проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
528928
  Батрименко Валерій Васильович Імплементація сучасних форм міжнародних розрахунково-кредитних відносин в перехідних економічних системах : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / КНУТШ; Батрименко В.В. – Київ, 2004. – 194 л. – Бібліогр.: л.: 167-183
528929
  Батрименко Валерій Васильович Імплементація сучасних форм міжнародних розрахунково-кредитних відносин в перехідних економічних системах : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Батрименко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
528930
  Шапченко С. Імплементація у національне законодавство положень Конвенції ООН проти корупції: правові та правозастосовні аспекти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 38-47
528931
   Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наук. доповідь / [В.М. Геєць та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О, Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7973-5
528932
  Іванов С. Імплементація Україною системи технічного регулювання ЄС: економічний та законодавчий аспект / С. Іванов, Т. Артюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено економічні та нормативно-правові наслідки, обумовлені парафуванням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом щодо створення зони вільної торгівлі. Визначено суттєві виклики щодо підписання Україною Угоди, які ...
528933
  Іванова А.В. Імплементація як засіб реалізації норм міжнародного права у національному законодавстві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 117-124
528934
  Раскалєй М. Імплементація як засіб узгодження норм міжнародного та внутрішньодержавного права України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 12-13
528935
  Махнарилов Ю.В. Імплікативна решітка: діапазон використання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 149-152. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
528936
  Лефтерова О.М. Імплікативність в текстах маньєристичного типу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 444-449


  У статті розглядається роль та характер контекстно–вільної імплікативності у визначенні параметричних ознак маньєристичного текста. В статье рассматривается роль и характер контекстно- свободной импликативности в определении параметрических признаков ...
528937
  Свінціцька О.І. Імплікативно-комунікативні засади світовідношення в контексті інтуїтивізму Б. Кроче // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 195-200
528938
  Цехмістро І. Імплікативно-логічна природа квантових кореляцій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.83-103
528939
  Алексюк І.А. Імплікатурний захист істиннісно-функціональної інтерпретації сентенційного сполучника "і" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 143-144. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
528940
  Закомірна Н. Імплікаційні зв"язки етнолексеми господар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 98-102. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
528941
  Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : Дис...канд.філолог.наук:10.02.04 / Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 217л. + Додатки:л.202-217. – Бібліогр.:л.185-201
528942
  Ткачук-Мірошніченко Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ткачук-Мірошніченко О.Є.; Ткачук-Мірошниченко О.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
528943
  Андрущенко І. Імплікація злиття і поглинання компаній в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 177-183. – ISSN 0132-1331
528944
  Фрис І. Імплікація міфологеми раю-небес у прозі Тадеуша Новака // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 37-43
528945
  Шкарбан І.В. Імпліцитна аргументація в архітектониці різножанрових газетних статей // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 191-194. – ISBN 966-581-498-2
528946
  Бацевич Ф.С. Імпліцитна інформація у висловленнях і дискурсивні слова (на метеріалі часток української мови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
528947
  Пойнар Л.М. Імпліцитна об"єктивізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 420-429


  Стаття присвячена дослідженню вербалізації концепту "істинний шлях" у фразеології. Фокус уваги спрямований на імпліцитну вербалізацію концепту у фразеологізмах китайської мови чен"юй. Статья посвящена исследованию вербализации концепта "истинный путь" ...
528948
  Скриннік Ю.С. Імпліцитна оцінка комунікантів при асиметричному типі рольових відносин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 164-177. – ISSN 2413-5593
528949
  Кульбабська О. Імпліцитна предикація в поетичному тексті // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 33-37.
528950
  Шамшур М. Імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-38. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен"юй. У статті аналізується імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен"юй. This article analyzes peculiarities of implicit ...
528951
  Данилко О.М. Імпліцитне вираження персуазивної модальності (на матеріалі текстів з міжнародних відносин) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 63-66. – ISBN 966-581-622-5
528952
  Наумчук О. Імпліцитне вираження поради в сучасній англійській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 114-120. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
528953
  Карпова І.Д. Імпліцитне заперечення в українській фразеології (аксіологічний і когнітивний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Карпова Ірина Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
528954
  Карпова І.Д. Імпліцитне заперечення в українській фразеології (аксіологічний і когнітивний аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Карпова Ірина Данилівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 227 л. – Бібліогр.: л. 192-227
528955
  Куриляк Л. Імпліцитне значення референційно тотожних номінацій у художньому тексті : (на матеріалі оповідань І. Франка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 364-368. – ISBN 966-594-298-0
528956
  Васильєва Т. та інш. Імпліцитне правило таргетування для економіки України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 24-29
528957
  Венгренівська М.А. Імпліцитне та експліцитне в перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто проблеми передачі імпліцитного, зокрема, пресупозиції та імплікації в перекладі.
528958
  Домчук М. Імпліцитний смисл поеми В. Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 2-5


  У статті на прикладі аналізу поеми В. Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") здійснена спроба декодування імпліцитного смислу суспільної ситуації 60-х років XX століття. Показано прагнення автора у художній формі упередити загрозу бездуховності
528959
  Торчинська Н. Імпліцитні авторські введення у поетичному мовленні (на матеріалі роману Л.Костенко "Маруся Чурай") // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 64-69. – ISSN 0320-3077
528960
  Чабанюк А.В. Імпліцитні засоби вираження згоди/незгоди в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 363-367


  Короткий зміст: стаття написана на тему: "Імпліцитні засоби вираження згоди/незгоди в сучасній англійській мові". Експліцитні засоби вираження згоди/незгоди це ті висловлювання, в структурі яких наявна сема очевидної згоди/незгоди. Висловлювання, в ...
528961
  Кучма О.І. Імпліцитні засоби вираження припущення в німецькій мові та їхні українські відповідники // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 164-168
528962
  Заболотська О.О. Імпліцитні смисли концепту "кохання" в новелі Дж. Голсуорсі "Цвіт яблуні" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 52-56. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено спробу виявити імліцитні смисли концепту "кохання" (на матеріалі новели Дж. Голсуорсі "Цвіт яблуні"), які закладено в лексемах-репрезентантах і містяться у поняттєвому компоненті "емоції".
528963
  Третяк Ю.Ю. Імпліцитні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 561-566


  У статті досліджено та систематизовано імпліцитні стратегії легітимації респондента у французькому газетно-журнальному інтерв"ю, описано лексикосе-мантичні, дискурсивні та комунікативні засоби реалізації цих стратегій. В статье исследованы и ...
528964
  Власова О.І. Імпліцитні теорії соціальної обдарованості у філософській спадщині мислителів давнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  На моделях ідеальних суб"єктів державно-політичного управління розкриваються психологічні складові структури здібностей соціально обдарованої особистості, рефлектуються провідні соціальні детермінанти їх формування.
528965
  Петрунько О.В. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Петрунько О.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20л.
528966
  Петрунько О.В. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.05 / Петрунько О.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.с.16.17
528967
  Петрунько О.В. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України : 19.00.05:Дис.на здобуття наук.ступеня канд.психологічних наук / Петрунько О.В.; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – Київ, 2000. – 241л. – Бібліогр.: С. 202-221
528968
  Петрунько О.В. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомоті електорату України : Дис... канд. психол.наук: 19.00.05 / Петрунько О. В.; Ін-т соціальн. та політ. психол. АПН України. – К., 2000. – 241л. – Бібліогр.:л.202-221
528969
  Мортіков В. Імпліцитні угоди в сучасній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-38. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
528970
  Яновська О.А. Імпліцитність адресата як складова смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 91-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
528971
  Сіленко Н.В. Імпліцитність в турецькому рекламному тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 359-368. – Бібліогр.: Літ.: с. 368; 13 п.


  Дослідження різних аспектів імпліцитної інформації в тексті турецької друкованої реклами. Проведено аналіз друкованих джерел, присвячених цій проблемі. Статья посвящается исследованию разных аспектов имплицитной информации в тексте турецкой ...
528972
  Невідомська Л. Імпліцитність коннотативних компонентів лексичної семантики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 36-41. – ISSN 0320-3077
528973
  Тиха Т. Імпліцитність конфлікту п"єси С. Воробкевича "Убога марта" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 207-212. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
528974
  Чрділелі Т. Імпліцитність у публіцистиці як проблема перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 446-457


  У статті розглядаються питання, присвячені сутності явища мовної імпліцитності, простежуються й узагальнюються підходи до вивчення імпліцитності на сучасному етапі розвитку лінгвістики та вивчаються особливості проявів імплікації у публіцистичному ...
528975
  Яновська О.А. Імпліцитність як складова структурно-смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського (на матеріалі поезії "У синьому небі я висіяв ліс") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 204-209. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
528976
  Любченко Т.В. Імпліцитно перехідні дієслова у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 18-21
528977
  Любченко Т.В. Імпліцитно перехідні дієслова у новогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 137-142. – ISBN 966-581-623-3
528978
  Саліхова О.Б. Імпорт високотехнологічних товарів в Україну та його визначальні детермінанти // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 40-56. – ISSN 0374-3896


  Проаналізовано динаміку поставок високотехнологічних товарів (ВТТ) в Україну за широкими економічними категоріями.
528979
  Жуков В.А. Імпорт культурних цінностей в Україну: правові протиріччя // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 205-211


  Коцка Андрій Андрійович (1911-1987) - український живописець, працював у різних жанрах. Народний художник УРСР з 1982 р. Твори А. Коцки оригінальні за стилем і відрізняються бездоганним колоритом.
528980
  Яремко Л.А. Імпорт та його вплив на макроекономічні процеси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 75-82
528981
  Кропотов В.В. Імпортна червонолакова кераміка Південномалоазійської групи в Криму // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.90-95. – ISSN 0235-3490
528982
  Слободян Т. Імпортні вироби в поховальних комплексах липицької та пшеворської культур // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 603-606. – ISBN 978-966-171-783-0
528983
   Імпортно-експортна політика України в енергетичній сфері: стратегічні пріоритети : Монографія / А.І. Шевцов, М.Г. Земляний, А.З. Дорошкевич, В.В. Вербинський, Т.В. Ряузова; Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську; За ред. А. Шевцова; Авт.: Шевцов А.І., Земляний М.Г., Дорошкевич А.З., Вербинський В.В., Ряузова Т.В. – Дніпропетровськ, 2005. – 148с. – ISBN 966-554-092-0
528984
  Пугачевська К. Імпортозалежність внутрішнього ринку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 27-39. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
528985
  Мельник Т.М. Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 29-44. – ISSN 0131-775Х
528986
  Пугачевська К. Імпортозалежність та тарифне регулювання імпорту в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 56-63. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  Наукова стаття присвячена актуальному питанню формування ефективної системи регулювання імпорту товарів в Україні з огляду на тривале домінування експорту над імпортом у формі негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу з 2006 р., переважання у ...
528987
  Голобородько Я. Імпреза фемінності (Театр одного поета) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 94-97. – ISSN 0236-1477


  Про поетичний триптих Лілії Золотоноші "Соло свічі", "Тепер або ніколи", "Хочу до тебе".
528988
  Лук"янчук Г. Імпреза, присвячена 100-річчю Української національної революції 1917 - 1921 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 6
528989
  Різун В.В. Імпрези колег. Слово редактора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 9-10
528990
  Пресіч О. Імпресії / О. Пресіч. – Київ, 1994. – 60 с.
528991
  Базилевський В. Імпресії та медитації // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 98-107. – ISSN 0130-1608
528992
  Базилевський В. Імпресії та медитації // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 110-119. – ISSN 0130-1608
528993
  Базилевський В. Імпресії та медитації // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 85-95. – ISSN 0130-1608
528994
  Базилевський В. Імпресії та медитації // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 330-365.
528995
  Кузнецов Юрій Борисович Імпресіонізм в українській прозі кінця 19- початку 20 ст. (проблеми естетики і поетики) : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01, 10.01.06 / Кузнецов Ю.Б.; НАНУ; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 34 назв.
528996
  Кузнецов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. : (проблеми естетики і поетики) / Юрій Кузнецов ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1995. – 303, [1] с. – Імен. покажч.: с. 294-302. – Бібліогр.: с. 275-293 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-8116-5
528997
  Дем"яненко Л. Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 41-45. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті зроблено спробу компаративного вивчення імпресіоністичної манери творчості письменника М. Коцюбинського та композитора М. Чюрльоніса. Увагу зосереджено на порівнянні розмаїття тембрових засобів, нових прийомах фортепіанної техніки, характерних ...
528998
  Петрова Ольга Імпресіонізм як маргінальне явище українського живопису 50-70-х років ХХ ст. // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 413-426
528999
  Яценко Т. Імпресіонізм як стильова течія модернізму оглядова лекція у структурі літературного спецкурсу "Художня література в крнтексті світової культури" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 1 (87). – С. 24-28


  Автором презентовано методику проведення заняття, що передбачає розкриття стильових особливостей імпресіонізму в контексті різних видів мистецтв
529000
  Ярощук С. Імпресіонізм як явище мистецтва / С. Ярощук, Н. Кухарук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 12-17. – ISSN 0130-5263


  Розгляд особливостей стилю в малярстві, ураїнській і європейських літературах
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,