Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
515001
  Грабовська І. "Жіноче століття" й місце України в ньому: феміністичні виклики сучасної епохи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні підстави формування ідеї й концепції "жіночого століття". Активний і масовий вихід жінок на арену світової історії як суб"єктів дії, який відбувся після Другої світової війни та набув грандіозного розмаху в ...
515002
  Кривоший О. "Жіноче" в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 16-23
515003
  Сєрікова А.П. "Жіноче" кохання в "химерному" романі (на прикладі дилогії "Лебедина зграя" і "Зелені млини" Василя Земляка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-258. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
515004
  Лагунова О. "Жіночий бал" під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69-70
515005
  Артемов Б. "Жіночий день" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Травень (№ 5). – С. 16-17


  Новела.
515006
  Кириченко І. "Жіночий організм має бути злагодженим "оркестром".Здоров"я жінки та війна: проблема захисту та відновлення // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 8-9


  "Здоров’я жінки-військовослужбовця на війні - важлива проблема військової медицини. Зараз лікарі розробили спеціальну програму, розраховану на фізичне та ментальне відновлення здоров’я жінки-воїна та жінки-ветеранки. Про успішне її впровадження до ...
515007
  Кобченко К.А. "Жіночий університет св. Ольги": еволюція прав Київських вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
515008
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
515009
  Лисюк Н. "Жіночі казки" в світлі концепції В.Проппа (За книгою "Історичні корені чарівної казки") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 23-33. – Бібліогр.: С. 33
515010
  Патрушева Т. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 1811-377X
515011
  Співаковський О. "Жовта картка, або чому молодь їде по знання за кордон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 листопада (№ 218). – С. 4


  Оприлюднені нещодавно дані про кількість студентів з України, які навчаються в польських вишах, чесно кажучи, дещо шокували. Адже лише на програмах повного циклу в Польщі навчаються понад 20 тисяч молодих українців. До того ж, за статистикою, це на ...
515012
  Горобець Р.Ю. "Жовта принцеса" Каміля Сен-санса – перша опера на японський сюжет (до 140 річчя прем"єри) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 57–65
515013
  Сірка Й. "Жовтий князь" - німецькою мовою // Свобода, 2010. – Рік 117, 19 лютого (число 8). – С. 16
515014
  Хохоляк І. "Жоден бельгійський університет не має кафедри з вивчення української мови" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 березня (№ 60). – С. 3
515015
  Чернега П. "Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, їхня земля наскрізь просякнута кров"ю" / П. Чернега, І. Батюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 17-23 листопада (№ 41). – С. 10
515016
  Лілік О. "Жодна катастрофа не ставить хрест на меті" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 37-41


  Матеріали до вивчення роману Василя Шкляра "Залишенець (Чорний ворон)"
515017
  Тарасова Н. "Жодна робота не чинить ганьби, лише неробство ганебне" : Гесіод. "Роботи і дні". Володимир Мономах. "Поучения" / Н. Тарасова, Т Конєва // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 14-23. – ISSN 2075-1486
515018
  Чумак В. "Жодна українська військова доктрина не враховувала можливості агресії РФ" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Народний депутат, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією розповів про українську обороноздатність, засоби локалізації російської агресії та захист східних рубіжів України.
515019
  Кралюк П. "Жодних старших братів ми не потребуємо" / спілкувалася Олена Шульга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 11


  Розмова з доктором філософських наук, професором Петром Кралюком щодо його збірки історичних творів "Синопсис".
515020
  Семенюк Г. "Жрекиня краси і чистоти" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-4
515021
  Самойлов Юрій "Жуляни" розширюють можливості // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
515022
  Самойлов Юрій "Жуляни": розширення задля комфорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 32-33 : фото, графік. – ISSN 1998-8044
515023
  Самойлов Юрій "Жулянський" експеримент "ЮТейр" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
515024
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
515025
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
515026
  Побожій С. "Жупани" справа № 1029 про процес над харківськими мистецтвознавцями // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 17-25
515027
  Голышкин В.С. "Журавли" и "цапли" / В.С. Голышкин. – Москва, 1976. – 423с.
515028
  Гармазій Н. "Журавлики у кишені" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 73-76


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
515029
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 12-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 52]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 1. – 1995. – 342 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
515030
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 53]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 2. – 1997. – 147 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
515031
   [Жуков Сергій Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 92. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
515032
  Вановська І.М. Жіноче підприємництво як фактор модернізації України у другій половині XIX - на початку XX століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 22-28. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті розглядаються динаміка, загальні умови і регіональні особливості становлення та розвитку жіночого підприємництва в Наддніпрянській Україні у другій половині XІX – на початку XX ст. Підкреслюється, що дослідження підприємницької діяльності ...
515033
  Якименко К.О. Жіноче підприємництво, фемінізм і патріархат : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 107-108
515034
  Завальнюк І.О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 106-109
515035
  Хименко Ю. Жіноче серце з чоловічим характером // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 41-45
515036
   Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку ХХI cт.:Збірка нарисів. – Київ : Просвіта, 2001. – 520с. – ISBN 966-7115-38-0
515037
  Вороніна М.С. Жіноче споживання в УСРР у 1920-1930-ті роки: стереотипи та реальність // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-34. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Для жіноцтва в будь-які часи було важливо яскраво одягатися, бо до цього спонукали правила андроцентричного світу. Тому більш актуальними в даному дослідженні постають такі питання: по-перше, чи стала радянська жінка повноцінним споживачем; по-друге, ...
515038
  Сирадоєва О. Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси дол гріховності (на матеріалі оповідання Ю. Шпола "Веселий швець Сябро") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 357-361


  У статті розглядається концепція Тіла в контексті оповідання Юліана Шпола "Веселий швець Сябро". Пропонується розглядати жіноче тіло як фактор зваби для чоловічого его, прагнення до табу. До певної міри жіноче тіло є трофеєм у грі чоловічих принципів. ...
515039
  Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів, в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is devoted to survey of ethnological and folklore works ...
515040
  Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів середини ХІХ - початку ХХ ст., в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is dealed with an analysis of ...
515041
  Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
515042
  Жиленко Г.О. Жіноче чернецтво у ранньовізантійському Єгипті (на матеріалах "житія святої Євфросинії") // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 212-220. – ISBN 978-617-689-216-8
515043
  Голота Л. Жіночий апокриф : вибрані твори / Любов Голота ; [передм. Д. Дроздовського ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 559, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада.: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-359-5
515044
  Матіос М. Жіночий аркан : 13 днів Марії:Поезії / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2001. – 108с. – ISBN 966-663-027-3
515045
  Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
515046
  Пригодій С.М. Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 283-292. – Бібліогр.: Літ.: с. 293; 13 п.


  Стаття має на меті виявити своєрідність жіночого образу в оповіданнях Дж. Лондона суто крізь призму онтопсихологічного тлумачення з опертям на парадигму А. Менегетті та інші сучасні психолого-літературознавчі підходи. Цель статьи - выявить ...
515047
  Модилевський Я. Жіночий гаметофіт у Angiospermae / Я. Модилевський. – Б.м., 1929. – 40 с.
515048
  Когут О.В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету у п"єсі Павла Ар"є "Кольори" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 29-32. – ISSN 1996-5931


  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п"єси сучасного укр. драматурга Павла Ар"є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного ...
515049
  Титюк А.К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 87-90. – ISSN 978-966-551-401-5
515050
  Федунь М. Жіночий дискурс західноукраїнських споминів про Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 329-336
515051
  Ісаєва Н.С. Жіночий дискурс традиційних образів в українській та китайській прозі постмодерного періоду // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 166- 173


  Стаття присвячена порівняльному аналізу одного з найважливіших символів у повісті Марії Матіос "Москалиця" та романі китайської письменниці Сюй Сяобінь "Пітната змія" - образу змії. Виявлено основні смисли, що реалізуються в позиціях традиційного ...
515052
  Кісь О.Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 125-138. – ISSN 0130-5247
515053
  Кісь О. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-1950-х рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 101-125. – ISBN 978-617-578-013-8
515054
  Галич А. Жіночий і нежіночий романи Галини Тарасюк і асоціонімному вимірі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 49-59. – ISSN 0236-1477


  В статті прагнення з"ясувати естетичну складову асоціонімів у романах Галини Тарасюк. Для цього автор обирає твори "Сестра моєї самотності" й "Цінь Хуань Гонь", асоціонімний ряд яких допомагає зрозуміти ту модель новітнього буття українського народу, ...
515055
  Ігнатюк О.Г. Жіночий іронічний детектив у жанровій системі масової літератури // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 173-185. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
515056
  Андрух В.С. Жіночий лікар (до 162 річниці від дня народження лікаря Щасного-Сельського) // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 111-112. – ISSN 1029-4244


  Ф. Сельський - автор досліджень з питань гінекології, публікованих у "Лікарському збірнику" НТШ та у німецьких медичних журналах, брав участь в опрацюванні української медичної термінології.
515057
  Уваренко В.Л. Жіночий медичний інститут Харківського медичного товариства (1910-1920 рр.) - перший вищий медичний навчальний заклад для жінок в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 494-497
515058
  Доброрез І.О. Жіночий наркотизм: сучасний стан, тенденції, шляхи подолання (на прикладі Автономної Республіки Крим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-126.
515059
  Шалацька Г.М. Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах Г.Квітки - Основ"яненка та В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті на основі аналізу повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка та оповідання "Момент" В. Винниченка розглянуто особливості зображення образу жінки відповідно до системи духовних цінностей. The article considers the specificities of the a woman ...
515060
  Гнідан Ю. Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-278. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
515061
  Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 299-304. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
515062
  Порфімович О.Л. Жіночий погляд на жіночу злочинність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83-93. – (Політичні та юридичні науки)
515063
  Овчаренко Е. Жіночий погляд у мистецтво // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 16
515064
  Чжижун Г. Жіночий портрет у китайському живописі XX - початку XXI ст.: образно-стильова еволюція : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Чжижун Ген ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
515065
  Скринченко В. Жіночий портрет, або Таємниця герцогині де Бофор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 18-24 червня (№ 18/19). – С. 14


  Творчість англійського художника Томаса Гейнсборо.
515066
  Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
515067
  Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0132-1331
515068
  Кобець О. Жіночий рух в Україні: питання теорії і сучасна практика // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – С. 94-95
515069
  Габор В. Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 197-217. – ISSN 2524-0331
515070
  Гобова Є.В. Жіночий рух у КНР після 1949 року: пошуки термінології та єдності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 97-102. – ISSN 1608-0599


  Стаття присвячена перетворенням феміністичної думки в Китаї, починаючи від 1949 року і до поточного часу. У статті розкриваються окремі періоди та течії теорії жіночого руху в новітні часи, проаналізовано основні проблеми в академічному феміністичному ...
515071
  Маланчук О. Жіночий рух у Львові (друга половина XIX – перші десятиліття XX ст.) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік 41/42, № 1/2 (161/162). – С. 167–186. – ISSN 0041-6061
515072
  Яценко Л. Жіночий рух України: етапи становлення // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 386-390. – ISBN 978-966-308-311-5
515073
  Копієвська О.Р. Жіночий рух як складова культуротворчого процесу в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 108-111
515074
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
515075
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2001
515076
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
515077
   Жіночий світ. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
515078
   Жіночий світ. – Київ
№ 4. – 2001
515079
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2002
515080
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2002
515081
   Жіночий світ. – Київ
№ 3-4. – 2002
515082
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2003
515083
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
515084
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
515085
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
515086
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
515087
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
515088
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
515089
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
515090
  Нестеряк О. Жіночий світ у творчості Ліни Костенко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 83-85
515091
  Халісе Зінедін Жіночий світ Шефіки Гаспринської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 7


  "Шефіка Гаспринська, дочка просвітителя Ісмаїла бея Гаспринського, не стала тінню знаменитого батька. Навпаки, її активна громадська діяльність залишила значний слід в історії свого народу."
515092
  Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування / М.А. Нонка, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 259-264. – ISBN 978-966-285-302-5
515093
  Бегей І.І. Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець XIX - перша третина XX століть) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 55-61. – ISSN 2077-1800
515094
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
515095
  Лазаренко Т. Жіночий текст в новелістиці Т.К. Бамбари та Л. Ердріч // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 176-180
515096
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
515097
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
515098
  Челецька М. Жіночий українсько-естонський десант: 7 прелюдій про віру в сучасній поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 212-217. – ISSN 0320-8370
515099
  Кагамлик С. Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-2213-81-2


  У статті аналізується роль жіночого фактора у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. У цьому контексті простежено роль видатних жінок-матерів щодо виховання благочестивих настроїв у родинному середовищі, найпоказовіші аспекти ...
515100
  Бабаш Г.А. Жіночийжурнал як відображення концептуальногї картини світу сучасної жінки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 18-24.
515101
  Волобуєва А.М. Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30, Літ.: 5 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор, аналізуючи київські жіночі видання, відстежує розвиток жіночого руху у Східній Україні на початку ХХ століття.
515102
  Брехунець Н. Жіночі головні убори на українських землях: генеза розвитку // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 23-31. – ISSN 2415-3567
515103
  Король В.В. Жіночі демонічні образи у традиційному світогляді українців Закарпаття (кінець XIX - середина XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 113-118. – (Історія ; Вип. 19)
515104
  Смоляр Л. Жіночі долі в контексті історії української державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 10-15
515105
  Ятченко В. Жіночі долі в лабетах тоталітаризмів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 31


  Нова книжка Олени Стяжкіної розповідає про життя українок у часи окупації.
515106
  Яременко В. Жіночі долі у вирі Другої світової // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишалася на узбіччі офіційних репрезентацій подій та комеморативних практик. Коли ж подібні сюжети й виринали, то звучали в унісон із загальнодержавним каноном подання історії ...
515107
  Воробєй О. Жіночі зачіски та головні убори на Поділлі у першій половині XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 426-427. – ISBN 978-966-171-783-0
515108
  Коцан В.В. Жіночі зачіски та головні убори українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 187-200. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
515109
  Лазаренко Т.Д. Жіночі знаки та символи в новелістиці індіанських письменниць останньої третини ХХ сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 235-239
515110
  Приходько А. Жіночі імена на сторінках давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-39


  Княгині Ольга, Анна Ярославна, Єлизавета. Анастасія, Євпраксія-Адельгейда
515111
  Приходько Алла Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-38
515112
  Кривоший О. Жіночі імена на сторінках історії України XVI-XVIII ст. - "штучна біла пляма" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
515113
  Панцьо С.Є. Жіночі імена у лемків // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 200-205. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
515114
  Дацюк Г. Жіночі історії - документи часу / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 31


  "Саме Софія Русова 1933 р. організувала допомогу з-за кордону голодній Україні".
515115
  Таран Л. Жіночі історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 28-65. – ISSN 0130-1608
515116
  Таран Л. Жіночі історії від Людмили Таран / Л. Таран, І. Грабовська // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 139149. – ISSN 0585-8365
515117
  Пустовалов С. Жіночі катакомбні поховання зі зброєю та їх інтерпретація // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 170-173. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена розгляду жіночих поховань катакомбної спільності зі зброєю. Зброя в жіночих похованнях є ознакою певного соціального статусу в цьому суспільстві, а не відображує прижиттєві заняття. В статье рассмотрены женские захоронения ...
515118
  Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1993. – 82с.
515119
  Смольницька О. Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 56-62. – ISSN 2413-7065
515120
  Медведчук О.П. Жіночі міфологічні образи у творах Т. Шевченка та Ю. Винничука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 38-45
515121
  Корсак Костянтин Жіночі мрії ідеальних чоловіків здійснені у ... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 15-17 : Фото
515122
  Дубина М М. Жіночі недільні школи в Україні / М М. Дубина, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 63-66


  Перші недільні школи в Україні з’явилися у 1859 році. Тоді викладачки жіночого училища Нельговської, враховуючи той факт, що для дівчат не існувало освітніх закладів, звернулися до тодішнього міністра освіти М.І.Пирогова за дозволом відкрити жіночі ...
515123
  Ярош Оксана Богданівна Жіночі об"єднання України як суб"єкти державотворення кінця 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.02 / Ярош О.Б.; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – 19 с.
515124
  Івашків-Ващук Жіночі образи богинь та героїнь у межах макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі ідилій Теокріта) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
515125
  Нагачевська О. Жіночі образи в американській літературі: (Романи Джойс Керол Оутс "Сонцестояння" та "Марія: Життя") // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.52-57. – ISSN 0236-1477
515126
  Король А.М. Жіночі образи в балетних виставах української тематики: історіографія питання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 311-318. – ISSN 2225-7586
515127
  Тендітна Н. Жіночі образи в малій прозі Олеся Ульяненка // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 214-220. – ISSN 2411-6548
515128
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
515129
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
515130
  Чебан В.О. Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 253-260. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
515131
  Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п"єсах Артура Шніцлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано жіночі образи у драмах Артура Шніцлера. Встановлено, що героїні ранніх творів мають усталені, типові риси, зумовлені особливостями їх середовища, тяжінням над ними соціальних норм. Зроблено висновок, що в ранніх драмах автора жіночі ...
515132
  Король А.М. Жіночі образи в українських балетах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Король Анастасія Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
515133
  Снігир Т. Жіночі образи в українській літературі : тематична атестація // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56
515134
  Приліпко І. Жіночі образи в українській прозі про духовенство XIX - XX ст: художнє зображення дружин священників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 97-120. – ISSN 2411-4146
515135
  Коваль-Фучило Жіночі образи в щоденникових записах Олександра Довженка часу другої світової війни // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 106-115. – ISSN 2522-493Х
515136
  Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 273-283
515137
  Сірка Й. Жіночі образи і тема емансипації // Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Й. Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – С. 40-43. – ISBN 978-966-8764-69-1
515138
  Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка "Визволення" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 159-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
515139
  Хом"як Т.В. Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 280-286. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
515140
  Маєвська О. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Мігеля де Унамуно "Туман" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
515141
  Бабіч М. Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда" та "Аврелія" у контексті музичної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 32-42


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: розкриттю жіночих образів у новелах Жерара де Нерваля у контексті музичної культури. Відзначені зв’язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
515142
  Міщенко О. Жіночі образи у прозі Івана Франка в контексті модерної естетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 205-209. – ISBN 966-594-298-0
515143
  Ляшенко О. Жіночі образи у ранній ліриці С. Йовенко, І. Жиленко, Г. Чубач та Н. Білоцерківець (типологічний аспект) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 205-214. – ISSN 2312-6809
515144
  Міщенко О. Жіночі образи у романістиці О. Гончара (концепція характеротворення) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 135-139
515145
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 187-190
515146
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 247-250.
515147
  Буйських Ю. Жіночі образи української міфології. Колись русалки по землі ходили… / Юлія Буйських ; [наук. ред. О. Боряк]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 319, [1] с. – Покажч.: с. 303-319. - Назва обкл. : Колись русалки по землі ходили... Жіночі образи української міфології. – Бібліогр.: с. 266-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5113-7


  У пр. №1721848 напис: До Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від автора. Підпис.
515148
  Іваненко Р. Жіночі образив історичній прозі І. Франка та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 126-128. – ISBN 966-594-298-0
515149
  Матвійчук Т. Жіночі організації в Україні як чинник формування ефективної гендерної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 156-168
515150
  Яцків О.Я. Жіночі осередки францисканства в Галичині у другій половині XIX - на початку XX ст.: структура, соціальні характеристики, суспільна роль : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Яцків Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
515151
  Факета І.І. Жіночі особові назви в українській мові : Дис... канд. філоло.наук: / Факета І.І.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1968. – 369л. – Бібліогр.:л.360-369
515152
  Тхорук Р.Л. Жіночі персонажі в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття: у полоні любовно-родинної теми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1729-360Х
515153
  Каплун Т.М. Жіночі персонажі опер М. Мусорського І.М. Римського_корсакова в контексті православної антропології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 323-327. – ISSN 2226-3209
515154
  Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07, 03 / Ягело Світлана Петрівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т народознавства НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 170-193
515155
  Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ягело Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
515156
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 240 л. – Бібліогр.: л. 222-240
515157
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
515158
  Мушкетик Л. Жіночі персонажі української чарівної казки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 686-695. – ISSN 1028-5091
515159
  Осауленко Т.Б. Жіночі плаття / Т.Б. Осауленко, Д.А. Маслюченко. – К, 1976. – 167с.
515160
  Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-84. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як один із різновидів зображальних історичних джерел. Відмічається їхнє особливе значення в контексті української історичної фемінології. З позицій джерелознавства розглядається ...
515161
  Кульчицька С.С. Жіночі прикраси рук XI - XIII ст. за матеріалами літописного Пліснеська (історія дослідження) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 36-52. – ISSN 2078-1849
515162
  Хмельницька Л. Жіночі прикраси та способи їх використання в традиційному вбранні українок XIX - початку XX ст.: автентика та взаємовпливи // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 31-39. – ISSN 2415-3567
515163
  Мадяр О.Л. Жіночі прізвища на -ova у словацькій мові: традиції і сучасність // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
515164
  Вовк Л.П. Жіночі ради України в боротьбі за ліквідацію неписьменності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 40-47. – (Серія історії ; № 16)
515165
  Басенко К.Я. Жіночі радощі й печалі : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 334 с. : іл.
515166
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 91-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
515167
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 91-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
515168
  Гапон Н. Жіночі ролі постсучасності: психологічний аналіз наративів студенток // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 126-127. – ISBN 978-617-595-103-3
515169
  Тарасюк Г.Т. Жіночі романи : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
515170
  Прокопенко М. Жіночі силуети Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 16


  Історії красунь на фасадах столичних будинків - в архітектурних легендах від Михайла Кальницького.
515171
  Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
515172
  Коцан В.В. Жіночі сорочки тереблеріцьких долинян кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 116-127. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
515173
  Петренко Н. Жіночі таємниці / Н. Петренко. – К, 1981. – 205с.
515174
  Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
515175
  Кривошея І. Жіночі тестаменти родин козацької старшини XVII - XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 7-24. – ISSN 1998-4634
515176
  Бугрій В.С. Жіночі традиційні домашні промисли як феномен історичної спадщини України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 25-31. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
515177
  Ткаченко В.І. Жіночі характери у прозі Ганни Барвінок : система духовних цінностей // Українська література: історичний досвід і перспективи : науковий журнал / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; голов. ред. Віннічук А. ; редкол.: Білоус П., Горнятко-Шумилович А., Давидюк В. [та ін.]. – Вінниця, 2023. – № 2. – С. 70-80
515178
  Мерлянова О.А. Жіночі хороводні танці як праоснова українського хореографічного мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 175-180
515179
  Сидоренко Вікторія Жіночне ар-нуво : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 130-131 : Фото
515180
  Башкирова О. Жіночний всесвіт Ольги Кіс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 111-115. – ISSN 0236-1477
515181
  Грабовська І. Жіночність - трагедія України? // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 24-25
515182
  Москаленко В.В. Жіночність у психології: основні критерії та підходи / В.В. Москаленко, А.Є. Пугач // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 43-47. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
515183
  Тарнашинська Л. Жінці не досить слів, або Роксолана... в Українському Парламенті? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 32-34
515184
  Кузьмин И.В. Жлементы вероятностных моделей АСУ / И.В. Кузьмин. – М, 1975. – 335с.
515185
  Дадимов В.И. Жлобинские молодогвардейцы / В.И. Дадимов. – Минск, 1950. – 52с.
515186
   Жлуктенко Наталія Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 152-153. – ISBN 978-966-439-754-1
515187
   Жлуктенко Наталія Юріївна (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170. – ISBN 978-966-933-054-3
515188
  Іскорко-Гнатенко Жлуктенко Ю.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 118. – ISBN 978-617-7442-69-0
515189
   Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 348-349. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
515190
  Любарська Л.В. Жлуктенко Юрій Олексійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 95-97
515191
   Жлуктенко Юрій Олексійович (1915-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153. – ISBN 978-966-439-754-1
515192
   Жлуктенко Юрій Олексійович (1915-1990) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170-171. – ISBN 978-966-933-054-3
515193
  Сліпачук О.П. Жменя землі / О.П. Сліпачук. – К., 1976. – 96с.
515194
  Во Ивлін Жменя праху : Роман / Во Ивлін. – Київ : Дніпро, 1979. – 207с.
515195
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.
515196
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1967. – 336 с.
515197
  Томчаний М.И. Жменяки / М.И. Томчаний. – Москва : Советский писатель, 1967. – 360 с.
515198
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1970. – 318 с.
515199
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1974. – 734 с.
515200
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1982. – 711 с.
515201
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ, 1989. – 680 с.
515202
  Світова С. Жменька слів для доброго настрою : 120 мініатюр / Слава Світова. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 133 с. : портр. – (Теплі історії). – ISBN 978-966-2665-30-7
515203
  Кочевих Олег Жмеринка - символ і образ половини України // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0130-5212
515204
  Солоненко М.П. та ін. Жмеринка / М.П. та ін. Солоненко. – Одеса, 1974. – 27с.
515205
  Устиловська І. Жмеринка з проектом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 12


  Німці порадили, як відродити культуру в невеликих українських містах.
515206
  Загалило В.І. Жмеринка. Путівник / В.І. Загалило. – Одеса : Маяк, 1985. – 54с.
515207
  Іскорко-Гнатенко Жмир В.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 118. – ISBN 978-617-7442-69-0
515208
   Жму ваши руки. – Ярославль, 1978. – 112с.
515209
   Жмудський Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 319. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
515210
  Боровий М.О. Жмудський Олександр Захарович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 624. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515211
   Жмудський Олександр Захарович (1910-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153. – ISBN 978-966-439-754-1
515212
   Жмудський Олександр Захарович (1910-1997) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 171. – ISBN 978-966-933-054-3
515213
   Жмудський Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243-244 : фото
515214
  Крым А. Жмурик. Олл инклюзив : пьеса, черная комедия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 110-149. – ISSN 0131-8136
515215
  Красовский Л.С. Жмуровка в осаде : [повесть : для детей] / Л.С. Красовский ; [ил.: В. Калинин]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 136 с.
515216
  Юриняк А. Жмут світла на діяльність горбачовської команди // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 24-25
515217
  Каваль В. Жнива / В. Каваль. – Х., 1930. – 208 с.
515218
  Ніколаєва Г.Є. Жнива / Г.Є. Ніколаєва. – Київ, 1952. – 384с.
515219
  Верт Ніколя Жнива геноциду // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 5-7
515220
  Петрів Т.І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета - "гарячі" точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-59. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про важливість для українських мас-медіа розвитку кореспондентської мережі за кордоном у контексті сучасних змін у галузі світових інформаційних потоків, новітніх технологічних досягнень, пошуку глобальних пріоритетів для України в новітніх ...
515221
  Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою = Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Карел Беркгоф ; [з англ. преклав Тарас Цимбал ; наук. ред. перекладу Владислав Гриневич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 454, [2] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Karel C. Berkhoff. Cambridge [etc.] : Belknap press, Harvard univ. press, 2004. - Покажч.: с. 431-452. – Бібліогр. в прим.: с. 320-428. – ISBN 978-966-8978-37-1
515222
  Даревич Ю. Жнива розпачу: історія зафільмованої історії // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 24-26


  Фільм "Жнива розпачу", зроблений у Канаді в 1983 - 1984 рр., присвячений Голодомору.
515223
  Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Київ : Либідь, 1993. – 384с. – ISBN 5-325-00461-1
515224
  Юрченко Н. Жнива скорботи. В Україні стартував показ британсько-польсько-українського фільму про Голодомор // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 3


  "Минулого тижня відбувся допрем’єрний показ драматичної стрічки «Ціна правди» (у світовому прокаті - Mr. Jones) у столичному кінотеатрі «Київська Русь». Це заснована на реальних подіях історія британського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів ...
515225
  Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; [літературне опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-8575-57-0
515226
  Тряпкин Н.И. Жнива. / Н.И. Тряпкин. – М., 1974. – 142с.
515227
  Білик О. Жниварський фольклор Західного Полісся: специфіка змісту та форми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 56-61


  У статті подається характеристика регіональної специфіки жниварського фольклору Західного Полісся. Увагу зосереджено на двох аспектах: своєрідності змісту (основні теми, мотиви, образи) та форми (тобто будови) пісень, що виконувалися на Західному ...
515228
   Жниварські пісні / [упор. та вступ. ст. Ю.З. Крутя ; худож. Я.Г. Котляр]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 271 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
515229
  Чіп Б.М. Жнивень / Б.М. Чіп. – К., 1977. – 95с.
515230
  Савинов Е.Ф. Жнивень: новые стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1979. – 127с.
515231
  Гудима А.Д. Жниво : поезії / А.Д. Гудима. – Київ : Молодь, 1976. – 63 с.
515232
  Петренко В.М. Жниво : повісті / В.М. Петренко. – Одеса : Маяк, 1990. – 71 с.
515233
  Чубач Г.Т. Жниця : лірика / Г.Т. Чубач. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 79 с.
515234
  Михайлов А.Д. Жоашен Дю Белле : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михайлов А.Д. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1965. – 17 с.
515235
   Жовква // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 14-15 : фото
515236
   Жовква. Ісус у вишиванці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 12-13 : фото
515237
  П"єх Н. Жовківська "фарфурня" за матеріалами касових книг видатків 1749-1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – C. 374-385. – (Нова серія ; вип. 16/17)
515238
  Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-115


  Проаналізовано жовнірські пісні, жанрова специфіка яких формувалась на основі козацьких пісень і стала джерелом тематики та поетики стрілецької лірики. Частина цих пісень, що мають виразний епічний характер і в яких є вказівка на конкретні особи та ...
515239
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К. : Радянський письменник, 1973. – 235с.
515240
  Шрайєр В. Жовта акула : Пригодницький роман / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 234с.
515241
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К., 1979. – 218с.
515242
  Шумейко Лариса Жовта діагональ // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 94-95 : фото
515243
  Карпа І. Жовта книга : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
515244
  Кандим Ю. Жовта мить / Ю. Кандим. – Киев, 1997. – 156 с.
515245
  Каракуц А. Жовте світло для Макрона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "Протести "жовтих жилетів", що охопили Францію з середини листопада, стали першим серйозним політичним випробуванням для президента Емманюеля Макрона. Криза загрожує ослабити не тільки авторитет французького лідера всередині країни, а й вплив Франції в ...
515246
  Кисельов В.І. Жовтень - молодість моя / В.І. Кисельов. – Київ : Політвидав України, 1979. – 264 с.
515247
  Петровцій І.Ю. Жовтень - осені свічадо / І.Ю. Петровцій. – Київ, 1988. – 113 с.
515248
  Нікольніков Г.Л. Жовтень - провісник миру / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1967. – 48 с.
515249
   Жовтень : Збірник присвячений роковинам Великої пролетарської революції. – Харків : Вид. Всеукр. літ. Комітету худ. сектора Головполітосвіти ; Головполітосвіт, 1922. – 160. [2] с.


  Автори у збірнику: Микола Хвильовий, Волоимир Сосюра, М. Йогансен, Волеріан Поліщук, Георгій Шкурупій, М. Лебединець, Олекса Слісаренко, Юльян Шпол, Ол. Корж, Василь Далекий, Євген Сварог, М. Івченко, Валеріян Підмогильний, Ол. Стодон, Ул. Уманець, М. ...
515250
  Сич О. Жовтень 1917-го: революція чи переворот? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 47-54
515251
   Жовтень 1917 року і розвиток театрального мистецтва на Україні. – Одеса, 1987. – 84с.
515252
   Жовтень і зарубіжні слов"янські літератури. – Київ : Наукова думка, 1967. – 516 с.
515253
  Шліхтер О.Г. Жовтень і наука / О.Г. Шліхтер. – Київ, 1932. – 48с.
515254
  Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1987. – 58 с.
515255
   Жовтень на Запоріжжі. – Дніпропетровськ, 1969. – 142с.
515256
  Попов М.М. Жовтень на Україні / М.М. Попов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 80 с.
515257
  Супруненко М. Жовтень на Україні / М. Супруненко ; АН УРСР. Ін-т історії і археології України. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1942. – 45 с.
515258
  Лихолат А.В. Жовтень на Україні. / А.В. Лихолат. – К, 1967. – 62с.
515259
   Жовтень у моїй долі. – Х, 1977. – 167с.
515260
  Сидоренко В.П. Жовтий квіт : новели / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 179 с.
515261
  Барка В. Жовтий князь : повість / Василь Барка. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : [Б. в.], 1968. – 210 с.
515262
  Барка В.К. Жовтий князь : про великий голодомор 1933 р. в історії укр. народу / Василь Барка ; [передм. с. 5-26, М. Жулинського]. – Киев : Дніпро, 1991. – 264, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. до передм. – ISBN 5-308-01124-9
515263
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 292 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-35-5
515264
  Софійчук М. Жовтий князь : поема / Михайло Софійчук. – Вижниця : Черемош, 2006. – 28 с.
515265
  Барка В.К. Жовтий князь : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3895-1
515266
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Школа, 2009. – 256 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-734-X
515267
  Ільченко О. Жовтий коридор // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.5-15. – ISSN 0585-8365
515268
  Кузьмич В. Жовтий рикша / В. Кузьмич. – Х.-О, 1930. – 76 с.
515269
  Мушкетик Ю.М. Жовтий цвіт кульбаби : іст. повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1985. – 184 с. – (Романи й повісті / редкол.: В. Біленко та ін ; № 10)
515270
  Глібчук У. Жовтим по жовтому : [роман] / Уляна Глібчук ; [передм.: С. Грабар]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 267, [3] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-008-7
515271
  Островський О. Жовті-води (1648 р.) : історичне оповіданя / Олелько Островський. – 2-е вид., випр. – Київ : Друк. Польська, 1918. – 38 с. – (Видавництво "Історична белетристика" ; Ч.исло 1)
515272
   Жовті Води - місто нашої долі / [ред.: О. Малоок ; робоча група: О.А. Воробей та ін. ; фото: М. Степанян, Н. Кобиляк]. – Жовті Води : [б. в.], 2012. – 255, [1] с. : портр., іл.
515273
  Чернов А. Жовті соняшники із чорними серцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15


  Основоположниця абстрактного мистецтва Соня Делоне-Терек народилася в Градизьку.
515274
   Жовті Сторінки Інтернет-2003. Довідник інтернет-ресурсів України. – Київ, 2003. – 208с.
515275
  Ченцов М. Жовті цигаркові сорти тютюнів Наддністрянщини (з описом морфологічних ознак) = Ueber die gelben sorten von cigarretentabak in Dnistergebiet der Ukraine / М. Ченцов. – Харків, 1929. – 82
515276
  Бузань В. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 7-10. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто Жовтневу війну в контексті американсько-радянського суперництва. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо Жовтневої війни, аналізує американські та радянські стратегічні інтереси у цій війні, з"ясовує вплив холодної війни на ...
515277
  Нагнибіда М.Л. Жовтнева книга : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103с.
515278
  Тараненко О.А. Жовтнева площа : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 48 с.
515279
  Сміян П.К. Жовтнева революція і Закарпаття / П.К. Сміян. – Львів, 1972. – 166 с.
515280
  Петрова І.І. Жовтнева революція і зарубіжна література / І.І. Петрова. – Київ, 1968. – 32с.
515281
  Шлепаков А.М. Жовтнева революція і піднесення демократичного руху серед української еміграціх в США і Канаді / А.М. Шлепаков. – К., 1957. – 52с.
515282
  Ємельяненко Г.Г. Жовтнева революція і роз"язання національного питання в СРСР / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1957. – 140с.
515283
  Гордієнко Т. Жовтнева революція і формування соціалістичної моралі // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 20-22
515284
  Федорів Р.М. Жовтнева саната : новели / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1959. – 88 с.
515285
  Мінц І.І. Жовтнева соціалистична революція / І.І. Мінц. – Київ, 1940. – 48с.
515286
  Мітельман М.І. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р. / М.І. Мітельман. – К., 1939. – 48с.
515287
  Сендерский А.Й. Жовтневе і січневе збройне повстання в Києві (жовтень 1917- січень 1918 рр.) / А.Й. Сендерский. – Київ, 1957. – 40 с.
515288
  Подолян М.П. Жовтневе колосіння : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 73 с.
515289
  Пивовар С.Ф. Жовтневий більшовицький переворот / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 142-143. – ISBN 966-642-073-2
515290
   Жовтневий вітер / Сердюк Ю. – Київ : Жовтень, 1967. – 255 с.
515291
   Жовтневий збірник : революції року VII, 1917-1924 ; [Пісня / Слова М.Йогансена; Муз. Б.Яновського]. – [Київ] : Держвидав України, 1924. – 210 с., 4 с. нот, [2] c.
515292
   Жовтневий збірник панфутуристів : Golfstrom, 1923
515293
   Жовтневий марш. – К, 1977. – 247с.
515294
  Грицай М.О. Жовтневий палац культури в Києві / М.О. Грицай. – Київ, 1960. – 13 с.
515295
  Шейко В.М. Жовтневий переворот 1917 р. та інтелігенція в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 138-154. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано процеси трансформації соціальних, політичних і професійних позицій різних верств старої інтелігенції України під час жовтневого перевороту в 1917 р. Особливу увагу приділено з’ясуванню особливостей взаємин різноманітних соціальних ...
515296
  Любовець О. Жовтневий переворот 1917 року: спроби загальноросійських соціалістичних партій позбавити більшовиків влади // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
515297
  Гринів О. Жовтневий переворот як порятунок для спорохнявілої імперії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 жовтня (№ 41). – С. 15
515298
  Вартанов Г.І. Жовтневих днів рядки живі / Г.І. Вартанов. – Київ, 1966. – 48с.
515299
  Львов-Рогачевський Жовтневі дні 1905 р. в місті Харкові / Львов-Рогачевський. – Х.-О., 1930. – 99с.
515300
   Жовтневі зорі. – К, 1957. – 208с.
515301
   Жовтневі зорі над Поділлям : Збірник. – Одеса : Маяк, 1977. – 144 с.
515302
   Жовтневі квіти : читанка-декламатор для дітей. – [Харків] : Держвидав України, 1924. – 70 с.
515303
  Наєнко М.К. Жовтневі крила новелістики / М.К. Наєнко. – Київ, 1980. – 167с.
515304
  Муратов І.Л. Жовтневі мажори : ліричне з трибуни / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1971. – 99 с.
515305
   Жовтневі сурми. – К, 1977. – 253 с.
515306
  Загорулько Б.Т. Жовтневі сурми : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів, 1986. – 128 с.
515307
  Масловський В.І. Жовто-блакитна мафія. / В.І. Масловський. – Львів, 1975. – 144с.
515308
   Жовто-блакитний - національна гордість України / Форум молодих лідерів України. – Київ : Український клуб, 2008. – 28с. – ISBN 978-966-8590-19-1
515309
  Римаренко Ю.І. Жовто-блакитний "месія" / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1969. – 48с.
515310
  Дмитрук К.Є. Жовто-блакитні банкроти : Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1982. – 398 с.
515311
  Якимов-Метан Жовтоблакитним шляхом : (по Далекому Сході) : п"єса на 4 дії (з прологом) / Ї. Якимов-Метан. – Париж : [б. в.], 1955. – 85, [1] с.
515312
  Стороженко І. Жовтоводська битва 1648 р. у світлі гіпотез та археологічних досліджень // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 4-15
515313
  Довгич В. Жовтогарячий щоденник. Фрагменти книги про ІЄАС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 60-71


  Помаранчева революція.
515314
  Барка Василь Жовтокняжий довірочник / публікація Федоренка Євгена // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 74-107. – ISSN 0130-1608
515315
  Атамась Н.С. Жовтоногий мартин у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії / Н.С. Атамась, В.І. Матейчик // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 53-57. – ISSN 1729-7184
515316
  Пономаренко Ф. Жовтороті : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 97-116. – ISSN 0130-1608
515317
  Ромен Левко Жовтосил = Zhovtosyl : Драматична п"єса із дій УПА / Ромен Левко. – Едмонтон : Славута, 1965. – 35 с.
515318
   Жовтянський Віктор Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 244-245
515319
   Жовчні кислоти за умов моделювання цукрового діабету алоксаном / О.О. Яковійчук, Н.М. Данченко, В.В. Полякова, В.М. Бабан, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100
515320
   Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження / Ю. Вінник, П. Цапенко, Т. Лященко, С. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах досліджено вплив гідрокортизону (40 мг/кг маси тіла тварини) на особливості відтворення печінкою зовнішньо секреторної функції. Встановлено, що цей гормон сприяє посиленню процесів кон"югації жовчних кислот з гліцином та ...
515321
  Можеїтова О.А. Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов обмеженого венозного кровопостачання / О.А. Можеїтова, Т.П. Лященко, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено в гострих спробах на щурах з канульованою жовчною протокою і перев"язаною ворітною веною зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Отримано дані, що вказують на залежність зміни об"єму жовчі та її органічних складових від портального ...
515322
   Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії простагландину F2а / О. Можеїтова, О. Мороз, П. Цапенко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-11. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни жовчної секреції у щурів при дії простагландину F2?. Введення простаноїду в портальну вену підвищувало рівень холерезу і змінювало секрецію жовчних кислот. The aim of this study was to investigate the influence of prostaglandin F2? on ...
515323
   Жовчотечі після холецистектомій: діагностика та лікування / М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, І.І. Лукеча, І.І. Булик, А.В. Гоман // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 35-38. – ISSN 1727-0847
515324
  Янчук П.І. Жовчоутворення у щурів за умов спільного застосування BQ-123 та ET-1 / П.І. Янчук, Н.С. Весельська, В.А. Барановський // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 249
515325
   Жовчоутворення щурів за умов експериментального гіпертиреозу / А.С. Агагіна, З.А. Горенко, Л.С. Карбовська, С.П. Весельський, В.М. Бабан // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 216-217
515326
  Кундалевич В.М. Жодино / В.М. Кундалевич. – Минск, 1990. – 70с.
515327
  Панченко И.Т. Жодинская хроника. Очерки. / И.Т. Панченко. – Минск, 1976. – 240с.
515328
  Сербін О.О. Жодна книжка не постраждала / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 8). – С. 2


  "Корпус Наукової бібліотеки імені М. Максимовича - один із найбільш пошкоджених під час теракту рф 10 жовтня 2022 року. Про те, як безцінні фонди книгозбірні пережили варварську атаку, як і хто рятував книжки в центрі Києва - розмова Лариси Кіт з ...
515329
  Авраменко О. Жодна ніч не буває вічною // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 86-88. – ISSN 0130-5212


  Творчість Віктора Зарецького
515330
  Ряполова М. Жодних більше обіцянок : проза: фантастична повість // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-47. – ISSN 0130-321Х
515331
  Перепелиця Г. Жодних зрушень не буде до того часу, поки радикально не буде змінено баланс сил // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 3


  Чого чекати Києву від зустрічей у Парижі та Мінську?
515332
  Бережнюк О. Жодних пільг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 9


  На що можуть розраховувати переселенці з окупованих територій під час вступу до вишів? Поки що вступна кампанія не передбачає жодних пільг для вихідців із окупованих територій. Утім, міністр освіти та науки С. Квіт сподівається, що держава найближчим ...
515333
  Локтєв В. Жодні зміни неможливі, якщо їм опирається більшість // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 43/44). – С. 6


  На засіданні Президії НАН України її президент А. Г. Загородній звернувся до членів Президії з проханням долучитися до обговорення матеріалів, оприлюднених на шпальтах жовтневого числа газети "Світ" (№ 37-38) під заголовком "Наука, освіта та інновації: ...
515334
  Володарська С. Жодні слова не зможуть передати неповторність // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 19-20


  Про К.С. Серажим.
515335
  Шудря М. Жодного дня - без рядка : Бібліографія публікацій за півстоліття ( 1954-2004 ) / Микола Шудря; За ред. Н.М. Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2005. – 124с.
515336
  Шокін В. Жодного із колишніх представників влади не було виключено зі списку санкцій / розмову вів Олександр Примаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 5-11


  Про розслідування резонансних справ, особливості притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, про осіб, стосовно яких надалі діятимуть санкції. Розмова Генерального прокурора України Віктора Шокіна з журналістом Олександрою ...
515337
  Пасова Т. Жодної шпаринки для зловживань під час вступної кампанії не залишилося // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 серпня (№ 154). – С. 1, 4


  Із тексту: До речі, лідером у цьому рейтингу став КНУ імені Тараса Шевченка, в якому виявили бажання навчатися близько 52 тисяч осіб.
515338
  Стоцький А. Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 104-110. – ISSN 2075-1486
515339
  Надъярных М. Жозе Сарамаго: возможность мелодрамы во времена постмодерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 1. – С. 73-99. – ISSN 0042-8795
515340
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма. – Москва
Т. 2. – 1991. – 700с.
515341
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
1. – 1992. – 682 с.
515342
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
Т. 1. – 1992. – 573с.
515343
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
2. – 1992. – 590с.
515344
  Павлова Г.Е. Жозеф Жером Франсуа Лаланд (1732-1807) / Г.Е. Павлова. – Ленинград : Наука, 1967. – 134 с.
515345
  Руденко И. Жозеф Котин: человек, который помог выиграть войну // КП в Украине. – Київ, 2018. – № 64 : 10-17 мая. – С. 9. – ISSN 1997-1249


  "Жозеф Яковлевич Котин (1908-1979) - выдающийся конструктор тяжелых танков и гусеничных машин специального назначения. Окончил Академию бронетанковых войск. С 1932 года работал в КБ научноисследовательского отдела академии. С 1937 года - главный ...
515346
   Жозеф Луи Лагранж. – Москва ; Ленинград, 1937. – 141 с.
515347
  Тюлина И.А. Жозеф Луи Лагранж, 1736-1813 / И.А. Тюлина; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 223с. – (Научно-биографическая серия)
515348
  Раскин Н.М. Жозеф Нисефор Ньепс. / Н.М. Раскин. – Л., 1967. – 189с.
515349
  Богданов М.Н. Жозеф Реми. Колюшка : Два очерка проффесора зоологии М.Н. Богданова. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 31 с. – Экз. без с. 31. – (Из русской природы)
515350
  Цвайг С. Жозеф Фуше = Joseph Fouche: Bildnis eines politischen Menschen : Портрет політичного діяча / С. Цвайг; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 2000. – 286с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-087-Х
515351
   Жок. Заслуженный коллектив Молдавской ССР Государственный ансамбль народного танца, лауреат Всесоюзного и Всемирного конкурсов. – М, 1970. – 86с.
515352
  Шаскольская М.П. Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 208 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1(281))
515353
  Перцева Л.А. Жолио-Кюри / Л.А. Перцева. – Москва, 1970. – 86с.
515354
   Жолос Олександр Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153-154. – ISBN 978-966-439-754-1
515355
   Жолос Олександр Вікторович (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 171. – ISBN 978-966-933-054-3
515356
  Курас І. Жолтовський Павло Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 653-655. – ISBN 966-642-207-7
515357
  Марочкін В.П. Жолудевий дощ / В.П. Марочкін. – К, 1986. – 87с.
515358
  Зима О.В. Жолуді на піску / О.В. Зима. – К, 1988. – 342с.
515359
  Мовчан П.М. Жолудь : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1983. – 142 с.
515360
  Жадько В. Жолудькове (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 314. – ISBN 978-966-8567-14-8
515361
  Молчанов Н.Н. Жон Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва
15. – 1986. – 397с.
515362
  Власюк О. Жонглювання стереотипами, або Про особливості російської сучасної зовнішньополітичної пропаганди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 5


  Щодо статті Є. Примакова про складну політичну ситуацію в Україні та її ще тяжчі перспективи.
515363
  Мушкудіані О.Н. Жорданія Ной Миколайович (- грузинський політитчний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 641-642. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515364
  Мазорчук В.С. Жорданова нормальна форма : Hавчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.С. Мазорчук; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 119 с.
515365
  Молчанов Н.Н. Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (472))
515366
  Шапова Н. Жорес Иванович Алферов : "Когда наука станет востребованной" // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 909 (06). – С. 2-8. – ISSN 0320-331Х
515367
  Клеман Ж.-Б. Жорес реформист / Ж.-Б. Клеман. – Москва-Ленинград, 1931. – 62 с.
515368
  Боронь О.В. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 84-88. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена з"ясуванню функціонального значення жорж-сандівської ремінісценції в повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали". Статья посвящена определению функционального значения жорж-сандовской реминисценции в повести Т. ...
515369
  Буцикіна Є.О. Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років XX століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 68-71
515370
  Стельмах С. Жорж Бернанос. Невідома зірка французької літератури // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 9 : Тематичний, присвячений французькій філології. – С. 2-3
515371
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1954. – 460 с.
515372
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1959. – 58 с.
515373
  Великович Э. Жорж Бизе. 1838-1875 : краткий очерк жизни и творчества / Э. Великович. – Ленинград : Музыка, 1969. – 96с.
515374
  Мольер Жорж Данден или одураченный муж / Мольер. – Москва, 1937. – 124 с.
515375
  Немилова И.С. Жорж де Латур / И.С. Немилова. – Ленинград - Москва, 1958. – 50 с.
515376
  Золотов Ю. Жорж де Латур / Ю. Золотов. – Москва : Искусство, 1979. – 162с.
515377
  Нодель Ф. Жорж Дюруа и его предшественники (к юбилею Мопассана и недавним - Стендаля, Бальзака и Мериме) // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-179. – ISSN 0203-5847


  Роман Милый друг является самым бальзаковским из всего творчества Мопассана.
515378
  Прицер Д.П. Жорж Клемансо / Д.П. Прицер. – Москва, 1983. – 316 с.
515379
  Дубинянский М. Жорж Клемансо: забытый тигр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
515380
  Вершинин А.А. Жорж Клемансо: штрихи к политическому портрету // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 197-218. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь и деятельность французского политика Жоржа Клемансо.
515381
  Энгельгардт М.А. Жорж Кювье, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Кювье, грав. в Лейпциге Геданом. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утв. т-ва "Обществ. польза", 1893. – 79 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: 12 назв. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 95)
515382
  Канаев И.И. Жорж Кювье. 1769-1832 / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1976. – 212 с.
515383
  Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон / И.И. Канаев. – Ленинград ; Москва, 1966. – 266 с.
515384
  Луняк Є. Жорж Люсіяні - французький журналіст, який говорив правду про Голодомор // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 213-215
515385
  Венкстерн Н. Жорж Санд / Н. Венкстерн. – Москва, 1933. – 135 с.
515386
  Моруа Андре Жорж Санд / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 4 (433))
515387
  Трескунов М.С. Жорж Санд : критико-биографический очерк / М. Трескунов. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 248 с. : 1 л. портр.
515388
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Минск, 1983. – 416 с.
515389
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Киев, 1988. – 446 с.
515390
  Моруа А. Жорж Санд / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
515391
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
515392
  Фетисова Е. Жорж Санд мечтала о любви // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1818-2968
515393
  Каренин Владимир Жорж Санд, ее жизнь и произведения / Владимир Каренин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
[Т. 1] : 1804-1838 : С прил. портр., факс. и неизд. отр. и писем Жорж Санд. – 1899. – XII, 637 с., 5 л. портр., факс.
515394
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – Москва, 1968. – 412с.
515395
  Коровина Е. Жорж Сера: точка отсчета // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 306-317. – ISSN 1726-6084
515396
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 327 с.
515397
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1983. – 335 с.
515398
  Гутчина В. Жорж Сименон: роман его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 58. – ISSN 1819-6268
515399
  Кутейщикова В.Н. Жоржи Амаду / В.Н. Кутейщикова. – М., 1954. – 40с.
515400
   Жоржи Амаду : биобиблиогр. указатель. – Москва : Книга, 1965. – 48 с. – (Писатели зарубежных стран)
515401
  Баранов В.Ф. Жоржини в маминім саду : поезії / Віктор Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 141 с. : іл.
515402
  Познанська М.А. Жоржини цвітуть! : поеми для мол. шк. віку / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1985. – 72 с.
515403
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
515404
  Федорів Р.М. Жорна : роман / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1983. – 447 с.
515405
  Федорів Р.М. Жорна / Р.М. Федорів. – Київ, 1984. – 221 с.
515406
  Квасновський В. Жорна долі / Василь Квасновський ; [худ. Є. Удін]. – Б.м.в., 1995. – 280 с. : іл.
515407
   Жорна з Ревного на Буковинi / С.А. Горбаненко, М.В. Ільків, Л.П. Михайлина, Б.Т. Рідуш // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 117-129. – ISSN 0235-3490
515408
  Кислиця І. Жорнівка. Довгівці. Руданське (літопис села в історіях та долях людей) / Іван Кислиця. – Вінниця : Консоль, 2016. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 261. – ISBN 978-617-583-165-6
515409
  Ісіченко І. (Архиєпископ) Жорновий камінь серця: зі спостережень над метафорикою Григорія Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477
515410
  Луняк Є.М. Жорож Люсіяні - французький журналіст, який говорив праду про Голодомор // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 419-424
515411
  Гоцуєнко Н. Жорсткий туристичний дисбаланс. За десять років зовнішньоекономічне сальдо туристичних послуг України скотилося з додатних 1,75 мільярда доларів до від"ємних 6,37 мільярда // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 9


  "Логіки людей, які включили туризм до сфери вітчизняної гуманітарної політики, ігноруючи економіку, не зрозуміти. Адже туризм - галузь, що формує додану вартість. Забезпечення балансу між туристичними потоками в країну і з неї впливає на ...
515412
  Махорін Г. Жорсткі діагнози Юліана Мовчана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 13


  У Житомирі представили збірку творів видатного діяча української діаспори в Канаді.
515413
  Зеленський О.В. Жорсткі сагайдаки зведених матриць показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається один клас жорстких сагайдаків та доводиться нежорсткість допустимого сагайдака, який має хоча б одну петлю. Ключові слова: матриця показників, допустимий сагайдак, жорсткий сагайдак. We consider a class of rigid quivers and prove that ...
515414
  Журавльов В. Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами / В. Журавльов, Т. Журавльова, О. Зеленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критерій жорсткості сагайдака, асоційованого зі скінченною частково впорядкованою множиною. Приведены критерии жесткости колчана, ассоциированном с конечным частично упорядоченным множеством. We give a criterion of rigidity of quiver ...
515415
  Андрєєва К.В. Жорстока путь : науково-худож. книга : для серед. та старш. шкільного віку / Андрєєва К.В. – Вид. 2-ге. – Київ : Веселка, 1980. – 288 с. : іл.
515416
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1972. – 216с.
515417
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1973. – 203с.
515418
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1975. – 447с.
515419
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1983. – 438с. – (Звитяга)
515420
  Кідрук М. Жорстоке небо : роман / Макс Кідрук ; [худож. Д. Ластовка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 604, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – На обкл.: Пристебніть паси безпеки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-4739-0
515421
  Ярмиш Н.М. Жорстоке поводження з тваринами: питання до статті 299 кримінального кодексу України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (60). – С. 232-242. – ISSN 2072-8670
515422
  Самбук Р.Ф. Жорстокий ліс / Р.Ф. Самбук. – Київ : Веселка, 1976. – 255 с.
515423
  Зарубицька В. Жорстокі ігри на тютюновому ринку // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 36-37
515424
  Нилін П.Ф. Жорстокість / П.Ф. Нилін. – Київ : Держ.вид-во художньої літератури, 1960. – 358 с.
515425
  Коцарев О. Жорстокість і ніжність "нествореного" світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 30


  З"явився друком новий роман Мирослава Лаюк "Світ не створений".
515426
  Коромыслов Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. – М, 1977. – 87с.
515427
  Амлинский И.Е. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против Кювье / И.Е. Амлинский. – Москва, 1955. – 424с.
515428
  Коротаев В.В. Жребий / В.В. Коротаев. – М, 1969. – 95с.
515429
  Винокуров Е.М. Жребий / Е.М. Винокуров. – Москва, 1978. – 110с.
515430
  Амиргулова В.И. Жребий : повести / Валентина Амиргулова. – Москва : Современник, 1986. – 190, [2] с. – (Новинки "Современника")
515431
  Горышин Г.А. Жребий / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 320с.
515432
  Манро Элис Жребий // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 143-166. – ISSN 1130-6545
515433
  Філіпчук Г. Жрекиня борні [Кобилянська Ольга Юліанівна] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 23 листопада - 6 грудня (№ 47/48). – С. 6


  Ользі Кобилянській - 160! Чи втратили свою значущість теми та ідеї видатної буковинської (української!) письменниці сьогодні? Адже не тільки вникаючи в питання життя інтелігенції, людини, землі, проблем емансипації жінки, екології, а й приймаючи ...
515434
   Жрецы белой птицы Стерх. – Новосибирск, 1973. – 200с.
515435
   Жрецы и жрицы искусства : словарь сценических деятелей. – Москва : Типография В.М. Саблина
Т. 2. – 1912. – 49 с.
515436
  Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха // Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – С.22- 43
515437
  Ханна Жорж Жрецы храма / Ханна Жорж. – Москва, 1955. – 136с.
515438
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1985. – 302с.
515439
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1986. – 303с.
515440
  Тихолоз Б. Жрець національної ідеї // Модерне москвофільство / Д. Донцов. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – C. 3-7. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-50-4


  "Дмитро Донцов - одна з найбільш харазматичних і водночас одіозних постатей української інтелектуальної історії XX століття."
515441
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. - 1 ст. н.е.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Казакевич Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Додаток: л.202-207. – Бібліогр.: л.183-201
515442
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. -1 ст.н.е.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / КНУТШ; Казакевич Г.М. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
515443
  Рындина Л. Жрицы Любви / Л. Рындина. – Москва, 1990. – 109с.
515444
  Алексеев Г.Д. Жрицы огня : [о коллективе Свердл. завода мед. препаратов : докум. повесть] / Г.Д. Алексеев, К.И. Алексеева. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 88 с. : ил.
515445
  Джонуа А. Жрчащий родник : стихи / А. Джонуа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1965. – 88 с.
515446
  Білокінь І.П. Жуpнал Польського ботанiчного товаpиства / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 3 с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т. 16, №3
515447
  Метерлинк М. Жуазель. / М. Метерлинк. – Москва. – 66с.
515448
  Малявин В.В. Жуань Цзи / В.В. Малявин; АН СССР; Инст. востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 167с. – (Писатели и ученые Востока)
515449
  Ренан Э. Жуарская Игуменья : Философская драма Эрнеста Ренана / пер. Петра Вейнберга // Собрание сочинений Эрнеста Ренана в двенадцати томах : с портретом автора и очерком его жизни и деятельности / Э. Ренан. – [1902-1903]. – Киев : Изд. Б.К. Фукса, 1902. – Т. 5 : [I. Речи ; II. Философские диалоги и отрывки]. – 48 с.
515450
  Амаду Ж. Жубиаба. Мертвое море : [романы] / Жоржи Амаду ; пер. с португ. [предисл. И. Тертерян, с. 5-20 ; ил. В. Орлов]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 543 с. : ил.
515451
  Пешут П.С. Жубор живота: читанка за 7 разред основне школе / П.С. Пешут. – 6-е изд. – Титоград, 1980. – 287с.
515452
  Вовченко Н.О. Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 35-39 : фото
515453
   Жугаєвич Андрій Яремович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
515454
  Ракитичь С. Жудньа за jугом : песме / Слободан Ракитичь. – Горньи Милановац : Дечjе новине, 1981. – 178, [4] с. : фот.
515455
  Мориц Ж. Жужанна в Клагенфурте / Ж. Мориц. – Москва, 1970. – 240с.
515456
  Михайлов В.А. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Михайлов В.А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 23л.
515457
  Иняева З.И. Жужелицы на посевах полевых культур : Автореф... канд. биол.наук / Иняева З.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 19 с.
515458
  Козиренко М. Жуйка : повість / Марія Козиренко. – Львів : Кальварія, 2016. – 116, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-663-356-2
515459
  Стрельський Г.В. Жук Андрій Ілліч // Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський. – Київ, 2000. – С. 13. – ISBN 966-7196-11-9
515460
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Кишинев, 1983. – 587с.
515461
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Рига, 1986. – 347с.
515462
  Казанцева Л.В. Жук Касян Миколайович (- фізик, метеоролог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 649-650. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515463
  Іскорко-Гнатенко Жук Н.Й. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-617-7442-69-0
515464
   Жук Ніна Йосипівна (1912-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 171. – ISBN 978-966-933-054-3
515465
   Жук Ярослав Олександрович (1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 172. – ISBN 978-966-933-054-3
515466
  Уильямс А.Р. Жук, отвечающий за алый цвет. Источник цвета // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 40 : фото
515467
  Шабшай Л.Л. Жук. / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1961. – 58с.
515468
  Балганы Намхайдорж Жуки- дровосеки // фауны Монгольской Народной республики и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Балганы Намхайдорж; АН СССР. – Л., 1974. – 22л.
515469
  Кузин Б.С. Жуки- нарывники Казахстана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Кузин Б.С. ; Зоологич. ин-т. Акад. наук СССР. – Ленинград, 1951. – 14 с.
515470
  Никитский Н.Б. Жуки-грибоеды / Н.Б. Никитский. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 184с.
515471
  Байтенов М.С. Жуки-долгоносики (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) Казахстана : иллюстрир. определитель родов и каталог видов / Байтенов М.С. ; АН КазССР, Ин-т зоологии. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 286 с. – Библиогр.: с. 12-15
515472
  Байтенов Муслим Смаилович Жуки-долгоносики /Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae/ Казахстана. : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.09 / Байтенов Муслим Смаилович; АН КазССР. – Алма-Ата, 1974. – 36л.
515473
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Ленинград, 1967. – 142с.
515474
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Ленинград : Наука, 1988. – 232с.
515475
  Воловник Семен Вениаминович Жуки-долгоносики подсемейства Gleoninae степной зоны УССР : Автореф. ди. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Воловник Семен Вениаминович ; Ин-т зоологии АН УССР. – Киев, 1984. – 19 с.
515476
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1958. – 592с.
515477
  Емец Виктор Максимович Жуки-жужелицы подтрибы Cimindina (Coleoptera, Carabidae, Lebiini) фауны СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Емец Виктор Максимович ; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1973. – 17с.
515478
  Крыжановский О.Л. Жуки-жужелицы рода Carabus Средней Азии / О.Л. Крыжановский. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1953. – 135с.
515479
  Карапетян А.П. Жуки-зерновики Армянской ССР и их сельскохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Карапетян А. П.; АН АрмССР, От-ние биол. наук. – Ереван, 1976. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
515480
  Рейхардт А.Н. Жуки-карапузики. / А.Н. Рейхардт. – Пб.
2. – 1921. – 3-45с.
515481
  Жантиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР / Р.Д. Жантиев. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 182с.
515482
  Крыльцов А.И. Жуки-коровки (Coccinellidae) Северной Киргизии : Автореф... канд. биолог.наук: / Крыльцов А.И.; АН КазССР. Ин-тут зоологии. – Алма-Ата, 1951. – 7 с.
515483
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин. – Ленинград, 1977. – 269с.
515484
  Сергеев М.Е. Жуки-листоеды (coleoptera, chrysomelidae] Полесья Украины / М.Е. Сергеев, П.Н. Шешурак // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 121-137. – ISSN 2226-4272
515485
  Сепертеладзе М.П. Жуки-листоеды Восточной Грузии. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Сепертеладзе М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
515486
  Бровдий В.М. Жуки-листоеды подсемейства Jalerucinae (Coleoptera, Ghrysomelidae) Среднего Приднепровья : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бровдий В.М. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 18 с.
515487
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды фауны Белоруссии и Прибалтики / И.К. Лопатин. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 129с.
515488
  Якобсон Г.Г. Жуки-листоеды Южного Енисея / Г.Г. Якобсон, 1925. – 52с.
515489
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды.Казахстана / И.К. Лопатин, К.З. Куленова. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
515490
  Глобова Н.Д. Жуки-листоїди (Chrysomelidae, coleoptera) долини Середнього Дніпра / Н.Д. Глобова, 1949. – 73-86с.
515491
  Корян А.А. Жуки-мукоеды в Армянской ССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Корян А.А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 34л.
515492
  Семенов-Тян-Шанский Жуки-носороги (Orictes III) русской и среднеазиатской фаун (Coleoptera, Scarabaeidae) : (с 5 табл.) : (Представлено в заседании Ред.-изд. совета АН 30 октября 1931 г.) / А.П, Семенов-Тян-Шанский и С.И. Медведев. – Ленинград : Изд. АН СССР., 1932. – С. 481-502, 5 л. табл. : ил. – (Ежегодник Зоологического Музея / АН СССР ; 1931. XXXI, № 4)


  На обл. № 250480 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову на ... за рекордную передачу рисунков и др. усовершенствования по издательской части от меня СТШанский. VIII.1932
515493
  Трихліб Т.А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiidae) Cходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Трихліб Т.А. ; НАН України, Ін-т зоолог. ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
515494
  Глотов С.В. Жуки-стафілініди підродини Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) південного сходу України (фауна, морфологічні особливості, систематика) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Глотов Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
515495
  Плавильщиков Н.Н. Жуки-усачи Полтавской губернии (Coleoptera, Cerambycidae). – 6 с. – Отд. оттиск
515496
  Плавильщиков Н.Н. Жуки-усачи собранные А.И.Александровым в Манчжурии (Coleoptera, Cerambycidae). – С. 104-110. – Отд. оттиск
515497
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-усачи Черниговской губ / Н.Н. Плавильшиков. – К. – 2с.
515498
  Надворная Л.С. Жуки-чернотелки лесостепи. степи и горного Крыма Укр : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.09 / Надворная Л.С.; Ин-т зоологии. – Киев, 1984. – 17л.
515499
  Богачев А.В. Жуки-чернотелки Средней Азии и Казахстана : Автореф... докт. биол.наук: / Богачев А. В.; МГУ, Биол.почв. фак. – Душанбе, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
515500
  Непесова М.Г. Жуки-чернотелки Туркмении: биология и экология / М.Г. Непесова. – Ашхабад, 1980. – 211с.
515501
  Долин В.Г. Жуки-щелкуны / В.Г. Долин, Х.И. Атамурадов. – Киев : Институт зоологии НАН Украины, 1994. – 178с.
515502
  Иванов Н.Н. Жуки-щелкуны (Elateridae) С.-Петербургской губернии : с 2 табл. / [соч.] В.П. Зыкова. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1901. – 55 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1901, т. VI, с. 1-56 - Экз. деф., отсутств. с. 31-55


  На обл. дарств. надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
515503
  Гурьева Е.Л. Жуки-щелкуны (Elateridae). Подсемейство Elateridae.Трибы Mehapenthini, Physorhinini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini / Е.Л. Гурьева. – Л.
12. – 1979. – 1-453с.
515504
  Черепанов А.И. Жуки-щелкуны Западной Сибири / А.И. Черепанов. – Новосибирск, 1957. – 392с.
515505
  Рубель С. Жуки-щелкуны Эстонской ССР и их значение как вредителей сельскохозяйственных культур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рубель С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1960. – 19 с.
515506
  Катюха Степан Алексеевич Жуки-Щелкуны южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Катюха Степан Алексеевич; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1979. – 19л.
515507
   Жуки - 1. [Компакт - 252365]


  Содержание конволюта: 1. Баровский В.В. Новые для русской фауны виды жесткокрылых (Coleoptera, Cantharididae et Coccinellidae) 2. Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) 3. Бекман Ю.И. ...
515508
  Киршенблат Я.Д. Жуки - стафилины в гнездах Citellus pygmaeus Pall. / Я.Д. Киршенблат // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 171-185. – Библиогр.: Литература: с. 183-184
515509
  Коротнев Н.И. Жуки : практическое руководство к научному собиранию и воспи танию жуков и составлению коллекций / Н.И. Коротнев. – Москва : Книгоиздат. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, Отд. средней школы, 1914. – 176, [12] с., 3 л. ил. – Библиогр.: "Перечень литературы по собиранию насекомых и составлению коллекций" (с. 5-9). – (Среди природы : Руководства для экскурсий и практических занятий по естествознанию)


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
515510
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – С. 127-131
515511
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 127-131
515512
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – С. 127-131
515513
   Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири. – Владивосток, 1979. – 157с.
515514
  Шлейер А., Нейнциг К. Жуки Европы : с 465 рис. в красках на 20 табл. / А. Шлейер, и К. Нейнциг ; пер. с нем. А. Казакова. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина ;, 1912. – [4], 140 с., 20 л. цв. ил.; : ил.


  Авт.: Карл Нейнциг (1864-1944)
515515
  Мюлль К. Жуки и их личинки : практическое руководство для собирания, вывода и изготовления энтомолоическо-биологических коллекций : с 8 таблицами и 38 рисунками в тексте / сост. Карл Мюлль ; пер. с нем. В.В. Баровский, под ред. Г.Г. Якобсона, ст. зоолога Зоол. Музея Имп. Акад. наук и ученого секр. Русского Энтомолог. Общ-ва. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блек, 1911. – 98, II, IV, II с.
515516
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – 61с.
515517
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский (Севастополь). – Симферополь : Тип. Таврического Губернского Земства. – (Крымское Общество естествоиспытателей и любителей природы "Записки". ; 1911 г.)
[Ч.] 1. – 1911. – 34 с. – Обл. парал. на фр. яз. - Часть текста на фр. и нем. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Записки Крымского Общества естествоиспытателей и любителей природы. – Библиогр. в тексте и подстроч. примеч.


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак искренней преданности и уважения от автора
515518
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – Симферополь : Тип. Таврического Губернского Земства. – (Крымское Общество естествоиспытателей и любителей природы "Записки". ; Т. 2, 1912)
[Ч.] 2. – 1913. – 26 с. – Обл. парал. на фр. яз. - Часть текста на фр. и нем. яз. - Без тит. л.. - Отд. оттиск:Записки Крымского Общества естествоиспытателей и любителей природы. Т. 1, с. 110-143. – Библиогр. в тексте и подстроч. примеч.
515519
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – Симферополь : Тип. Таврического Губернского Земства. – (Крымское Общество естествоиспытателей и любителей природы "Записки". ; Т. 3, 1913)
[Ч.] 3. – 1913. – 14 с. – Обл. парал. на фр. яз. - Часть текста на фр. и нем. яз. - Без тит. л.. - Отд. оттиск: Записки Крымского Общества естествоиспытателей и любителей природы. Т. 1, с. 110-143; т. 2, с. 46-71. – Библиогр. в тексте и подстроч. примеч.
515520
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – Симферополь : Тип. Таврического Губернского Земства. – (Крымское Общество естествоиспытателей и любителей природы "Записки". ; Т. 5, 1915)
[Ч.] 4. – 1916. – [2], 30 с. – Обл. парал. на фр. яз. - Часть текста на фр. и нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Крымского Общества естествоиспытателей и любителей природы. Т. 1, с. 110-143; т. 2, с. 46-71: т. 3, с. 93-106. – Библиогр. в тексте и подстроч. примеч.
515521
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма. [Ч.] 5 / В.Г. Плигинский // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 61 с. – Библиогр. в тексте и подстроч. примеч.


  :На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак искренней благодарности за поддержкув энтомологических работах ....28/IX.1928
515522
  Ильинский А. Жуки майки и короеды Калужской губ. / А. Ильинский. – Калуга, 1923. – С. 15-16
515523
  Бухов А.С. Жуки на булавках / А.С. Бухов. – М., 1971. – 303с.
515524
  Крыжановский О.Л. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritibae, Histeredae, Synteliidae). / О.Л. Крыжановский, А.Н. Рейхард. – Л., 1976. – 1-435с.
515525
  Лукьянович Ф.К. Жуки рода Rhaebus Fisch.-W. (Coleoptera, Bruchidae) и их связь с Nitraria (Zygophyllaceae) / Ф.К. Лукьянович. – Москва-Ленинград, 1939. – С. 546-566. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из сборника: Президенту Академии наук СССР академику В.Л. Комарова ко дню его семидесятилетия и сорокопятилетия научной деятельности. АН СССР. Москва-Ленинград. 1939
515526
  Якобсон Г.Г. Жуки России / Г.Г. Якобсон. – 1024с.
515527
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. II : : табл. 11-19. – 1905. – С. 82-160, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 18. VI.1905
515528
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. III : : табл. 20-27. – 1905. – С. 161-240, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.
515529
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. IV : : табл. 28, 30-33, 35, 36, 38. – 1906. – С. 241-320, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.
515530
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. V : : табл. 37, 39-42, 44-46. – 1907. – С. 321-400, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.
515531
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. VI : : табл. 29, 34, 43, 47-51. – 1908. – С. 401-408, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.
515532
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. VII : : табл. 52, 54-58, 60, 61 (всего 8 табл.). – 1909. – С. 481-560, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.
515533
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. VIII : : табл. 62-68, 70 (всего 8 табл.). – 1910. – С. 561-640, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.
515534
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. IX : : табл. 53, 59, 69, 71-75 (всего 8 табл.). – 1911. – С. 641-720, 8 л. табл. цв. ил. : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 4. VI.1911
515535
  Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы : Руководство к определению жуков ; с 83-мя раскраш. табл. и с 208-ю политипажами в тексте : Вып. I-XI / [соч.] Г.Г. Якобсона, зоолога Зооологического Музея Императорской Академии наук. – 1905-1915. – Петроград : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. XI. – 1915. – С. 865-1024 : ил. – Всего 10 вып. - Без тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 4. VI.1911
515536
  Рейхардт А.Н. Жуки сем. Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1930. – 26 с.


  На с. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
515537
  Баровский В.В. Жуки семейства lycidae (Coleoptera) / В.В. Баровский. – Ленинград : Академия наук СССР, 1931. – 27, [2] с. : ил., 1 табл. – Библиография: "Список литературы" (22 назв.). – (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим музеем Академии наук / АН СССР ; [Вып.] 3)


  На экз. № 298760 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Владимиру Михайловичу Артоболевскому от автора
515538
  Баровский В.В. Жуки семейства Lycidae (Coleoptera) // Определители по фауне СССР : издаваемые Зоологическим музеем АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 3 : Жуки семейства Lycidae (Coleoptera) / В.В. Баровский. – с.1-28
515539
  Рейхардт А.Н. Жуки чернотелки / А.Н. Рейхардт // Компакт- 252311 / Рейхардт А.Н.
515540
  Рейхардт А.Н. Жуки чернотелки трибы Opatrini палеарктической области / А.Н. Рейхардт. – Москва - Ленинград : Изд. АН СССР ; [М. : "Образцовая" тип.], 1936. – 224 с., 1 л. схем : ил. – Нап назв и авт. на обл. и тит. л. на рус. и фр. яз. – Библиогр.: "Главнейшая лит-ра по Opatrini" с. 22. – (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом Академии наук / Академия наук СССР ; 19)
515541
   Жуки. [Компакт - 252298]


  Содержание конволюта: 1. Лучник В. Описание нового вида рода Agonum Bon. (Coleoptera, Carabidae) 2. Мазаракий В.В. В поисках за Cicindela maritima Dej. в С.-Петербургской губернии 3. Оглоблин Д.А. Листоеды, собранные А.И. Ильинским в ...
515542
  Терпиловський Р.В. Жукинський скарб (- комплекс прикрас) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 657. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515543
  Стріха М. Жуків острів - таке вразливе минуле // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 4
515544
  Яковлев Н.Н. Жуков / Н.Н. Яковлев. – М, 1992. – 459с.
515545
   Жуков Микола Никанорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 154. – ISBN 978-966-439-754-1
515546
   Жуков Микола Никанорович (1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 172. – ISBN 978-966-933-054-3
515547
  Сторубльов О.І. Жуков Сергій Анатолійович (- фахівець у галузі радіотехніки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 664. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515548
   Жуков Сергій Анатолійович (1947-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 154-155. – ISBN 978-966-439-754-1
515549
   Жуков Сергій Анатолійович (1947-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 172. – ISBN 978-966-933-054-3
515550
  Ульяновський В.І. Жукович Платон Миколайович (- російський історик Церкви) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 667. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515551
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 7 (273))
515552
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Изд 2-е, доп. и перераб. – Москва : Машиностроение, 1964. – 218 с.
515553
  Бессараб М.Я. Жуковский : кн. о великом рус. поэте / Майя Бессараб. – Москва : Современник, 1975. – 316 с. : ил. – Библиогр.: с. 312-315 (78 назв.). – (Библиотека "Любителям российской словесности")
515554
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1983. – 272 с.
515555
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 399 с. : ил., 16 л. ил. – (Жизнь замечательных людей)
515556
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 397, [2] с. : ил., 16 л. ил. – Библиогр.: с. 397-398. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 10 (665))
515557
  Иезуитова Р.В. Жуковский в Петербурге / Р.В. Иезуитова. – Л, 1976. – 295 с.
515558
   Жуковский В.А.- критик. – Москва : Советская Россия, 1985. – 320 с.
515559
  Иезуитова Р.В. Жуковский и его время / Р.В. Иезуитова ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – Ленинград : Наука,Ленингр. отд-ние, 1989. – 287, [2] с., [1] л. портр.
515560
   Жуковский и литература конца XVIII-XIX века. – Москва : Наука, 1988. – 319 с.
515561
   Жуковский и русская культура: Сб. науч. тр.. – Л. : Наука, 1987. – 502 с.
515562
  Ла-Барт Ф. де Жуковский, как общественно-психологический тип : (По поводу книги А.Н. Веселовского "В.А. Жуковский: поэзия чувства и сердечного воображения". С-Петербрг. 1904 г.) / граф Ф. де Ла-Барт. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 24 с. – Авт. указан на обл. и в конце статьи


  Из кн. Петра Кудрявцева
515563
  Чешихин В. Жуковский, как переводчик Шиллера : Критический этюд (увенчанный Императорскою Академиею наукпремией за сочинение о В.А. Жуковском) / Всеволод Чешихин. – Рига : Типо-лит. Б. Серенсена, 1895. – 172 с.


  На тит.л. № 14340 фл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. На тит.л. 105106 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
515564
  Іскорко-Гнатенко Жуковський В.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 119. – ISBN 978-617-7442-69-0
515565
  Короткий В. Жуковський Василь Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 113-115. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
515566
  Короткий В.А. Жуковський Василь Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 58-59. – ISBN 966-06-0393-2
515567
   Жуковський Кіндрат Альбінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 92. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
515568
  Короткий В.А. Жуковський Микола Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 296. – ISBN 966-06-0393-2
515569
   Жуковський Олександр Васильович (1890-1957) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 155. – ISBN 978-966-439-754-1
515570
   Жуковський Олександр Васильович (1890-1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 173. – ISBN 978-966-933-054-3
515571
  Стрельський Г.В. Жуковський Олександр Тимофійович // Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський. – Київ, 2000. – С. 13-14. – ISBN 966-7196-11-9
515572
  Іскорко-Гнатенко Жулинський М.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7442-69-0
515573
  Абидова Т.И. Жултуха тутового шелкопряда в Нуха-Закатальской группе районов Азербайджанской ССР и меры борьбы с ней. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абидова Т.И.; Азебрб.гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
515574
  Самойлов Юрий Жуляны: международный лишь по названию : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
515575
  Жюль-Верн Жуль Верн / Жюль-Верн. – М., 1978. – 446с.
515576
   Жуль Верн. "П"ятнадцятирічний капітан": матеріали до варіативного вивчення. [6 клас] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-22
515577
  Бартиш-Коломак Ольга Журавель - не журися! / Бартиш-Коломак Ольга, , Бусленко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 17-23 : фото
515578
  Крутилин С.А. Журавель над колодцем / С.А. Крутилин. – Москва, 1972. – 85 с.
515579
  Махненко Ю.Ю. Журавель у небі. Випадок з життя музикантів. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1965. – 103с.
515580
  Александров И.В. Журавинка : стихи / Иван Александрович ; [худож. Н.В. Акиншин]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1981. – 96 с.
515581
  Шмань Г.Я. Журавинка / Г.Я. Шмань. – Тула, 1990. – 223с.
515582
  Битюков В.Н. Журавинские пожары : [повесть] / В.Н. Битюков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1966. – 211 с. : ил.
515583
  Путилина В.В. Журавка. -- (Радугань. Повести. Для сред. шк. возраста). / В.В. Путилина. – М., 1968. – 136с.
515584
  Белозеров Т.М. Журавкин праздник : стихи : [для мл. школ. возраста] / Тимофей Белозеров ; грав. Н. Калиты. – Москва : Детская литература, 1980. – 206 с. : ил., грав.
515585
   Журавлев Павло Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
515586
  Крапивин В.П. Журавлёнок и молнии / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1983. – 461с.
515587
  Рябинин Н. Журавли / Н. Рябинин. – Саратов, 1960. – 52с.
515588
  Ахмат С. Журавли : рассказы / С. Ахмат; Ахмад С. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 72 с.
515589
  Гамзатов Р. Журавли : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1973. – 176 с.
515590
  Дугужев К.Б. Журавли : стихи и поэмы / К.Б. Дугужев; пер. с черкес. В.Сорокина. – Москва : Советская Россия, 1973. – 93 с.
515591
  Гамзатов Р. Журавли : стихи / пер. с авар.
515592
  Антонов В.В. Журавли : рассказы / В.В. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 160 с. : ил.
515593
  Яшин А.Я. Журавли / А.Я. Яшин. – Москва, 1979. – 336с.
515594
  Заболоцкий Н.А. Журавли / Н.А. Заболоцкий. – Москва, 1989. – 16с.
515595
   Журавли в СССР. – Ленинград, 1982. – 161с.
515596
  Асянов Ф.А. Журавли возвращаются вновь : повести / Фаниль Асянов ; пер. с башк. К. Ткаченко. – Москва : Современник, 1981. – 224 с. – (Новинки "Современника")
515597
  Малькин А. Журавли зовут в дорогу : стихи и поэма / Александр Малькин ; пер. с морд.-мокша Л.Шкавро. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 94 с.
515598
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 5-68. – ISSN 0012-6756
515599
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-116. – ISSN 0012-6756
515600
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-141. – ISSN 0012-6756
515601
  Грабарь Л. Журавли и картечь / Л. Грабарь. – МоскваЛ., 1928. – 270с.
515602
  Абдуллин И.А. Журавли летают высоко : [рассказы и повесть] / Ибрагим Абдуллин ; перевод с башк. Я. Мустафина ; [ил.: А. А. Мануилов]. – Москва : Советская Россия, 1969. – 96 с. : ил., портр. – (Романы, повести, рассказы Советской России)
515603
  Савинов Е.Ф. Журавли летят в Россию. / Е.Ф. Савинов, 1962. – 37с.
515604
  Федичев Р.И. Журавли летят домой. / Р.И. Федичев. – М, 1989. – 317с.
515605
  Кузнецов А.М. Журавли летят. Лирика / А.М. Кузнецов. – Воронеж, 1960. – 60с.
515606
  Плавник А.Л. Журавли над бухтой / А.Л. Плавник. – Москва, 1961. – 84с.
515607
  Радьков Д.Ф. Журавли над копрами / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1979. – 29с.
515608
  Тельпугов В.П. Журавли над Московй / В.П. Тельпугов. – Москва, 1976. – 368с.
515609
  Полякова Н.М. Журавли над Мстою. Стихи. / Н.М. Полякова. – Л., 1957. – 87с.
515610
  Масенко Терень Журавли над океаном. Стихи, баллады. / Масенко Терень. – М., 1970. – 111с.
515611
  Круглов В.А. Журавли над окопами / В.А. Круглов. – М, 1986. – 63с.
515612
  Ноздрев В.Ф. Журавли над Россией / В.Ф. Ноздрев. – М, 1970. – 32с.
515613
  Ершов Я.А. Журавли над школой / Я.А. Ершов. – Москва, 1978. – 360 с.
515614
  Ященко Н. Журавли не знают покоя / Н. Ященко. – Иркутск, 1969. – 332с.
515615
  Ященко Н.Т. Журавли не знают покоя / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1983. – 318с.
515616
  Куликов В.И. Журавли остаются в лугах. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1968. – 55с.
515617
   Журавли Палеарктики. – Владивосток, 1988. – 235с.
515618
  Биба П. Журавли под солнцем : стихи / П. Биба. – авториз. пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1964. – 91 с. : ил.
515619
  Ли Д. Журавли покидают гнезда / Д. Ли. – Москва, 1987. – 320с.
515620
  Оверина Н.М. Журавли прилетают весной / Н.М. Оверина. – М., 1977. – 95с.
515621
  Потанин В.Ф. Журавли прилетели / В.Ф. Потанин. – Курган, 1963. – 74с.
515622
  Сартаков С. Журавли улетают на юг / С. Сартаков. – Красноярск, 1949. – 169с.
515623
  Тарази Аким Журавли, журавушки : повести / Аким Тарази ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 430 с.
515624
  Антонов В.В. Журавли: рассказы и повести : рассказы и повести / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1983. – 280 с.
515625
  Скиф В.П. Журавлиная азбука. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1979. – 63с.
515626
  Калугин И.А. Журавлиная воля / И.А. Калугин. – Москва : Современник, 1983. – 77 с.
515627
  Коршунов М.П. Журавлиная геометрия / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 224с.
515628
  Шилин А.Е. Журавлиная гора : повесть / А.Е. Шилин ; [ил.: С. Мавлюбердин]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1966. – 205 с.
515629
  Краснобрыжий И.Т. Журавлиная дорога / И.Т. Краснобрыжий. – М., 1973. – 160с.
515630
  Поделков С.А. Журавлиная клинопись / С.А. Поделков. – Москва, 1975. – 173 с.
515631
  Губерначук С.Г. Журавлиная криниця : збірка пісень (тексти, ноти) / Сергій Губерначук, Володимир Чернявський ; [уклад. О.М. Кучерява]. – Київ : Тропеа, 2022. – 159, [1] c. : нот. – Збірка пісень укр. та рос. мовами. – ISBN 978-617-7894-52-9
515632
  Богданов И.М. Журавлиная песня / И.М. Богданов. – Тула : Приок. книжное издательство, 1964. – 28 с.
515633
  Отаров К.С. Журавлиная песня : стихи, поэмы, баллады / К.С. Отаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 127 с.
515634
  Пришвин М.М. Журавлиная родина / М.М. Пришвин. – Москва, 1933. – 315с.
515635
  Ливеровский А.А. Журавлиная родина / А.А. Ливеровский. – Л., 1966. – 190с.
515636
  Хавпачев А.А. Журавлиная сказка : сказы / Амирхан Хавпачев; авториз. пер. с кабард. – Москва : Современник, 1973. – 142 с.
515637
  Грибов Ю.Т. Журавлиная стая / Ю.Т. Грибов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 255 с.
515638
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 32 с.
515639
  Медуниця М.М. Журавлине перо. / М.М. Медуниця. – К, 1969. – 182с.
515640
   Журавлиний клич Вітчизни. До 125-річчя від дня народження В.К. Липинського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2, 2 кв. – С. 39-45. – ISSN 0130-2043
515641
  Юсип Д. Журавлиний ключ : спогад-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 126-129. – ISSN 0868-4790


  Спогади про художника, поета Богдана Корвача
515642
  Биков В.В. Журавлиний крик : повісті / В.В. Биков ; пер. білорус. Г.І. Петровської ; передм. А. Яскевича. – Київ : Молодь, 1989. – 159, [1] с.
515643
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1989. – 374 с.
515644
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2014. – 380, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-6832-3
515645
  Талалай Л.М. Журавлиний леміш : поезії / Л.М. Талалай. – Донецьк, 1967. – 82 с.
515646
  Мельничук Б.І. Журавлиний міст / Б.І. Мельничук. – Ужгород, 1981. – 35с.
515647
  Бабій С.О. Журавлиний невід : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Молодь, 1972. – 54 с. – (Перша книга поета)
515648
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. / А.Ю. Пастушенко. – Київ, 1975. – 248с.
515649
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. Оповідання. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1972. – 112с.
515650
  Качурівський Р.М. Журавлиний трикутник / Р.М. Качурівський. – К., 1983. – 119с.
515651
  Тютюнник Г.М. Журавлині ключі : поезії / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжно-журнальне вид., 1963. – 100 с.
515652
  Кузьменко В.Я. Журавлині ключі : лірика / В.Я. Кузьменко. – Одеса : Маяк, 1969. – 96 с.
515653
  Щира Наталка Журавлині ключі Тимоша Лящука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
515654
  Писін О.В. Журавлині сурми / О.В. Писін. – К, 1984. – 224с.
515655
  Чабанівський М.І. Журавлинка : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1972. – 136 с.
515656
  Стрекач В.П. Журавлинные дали / В.П. Стрекач. – Саратов, 1976. – 135с.
515657
  Васильев-Борогонский Журавлиное крыло / Васильев-Борогонский; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
515658
   Журавлиное лето. – Барнаул, 1976. – 254с.
515659
  Лужанин М. Журавлиное небо : стихи и поэмы / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 120 с.
515660
  Лужанин М. Журавлиное небо / М. Лужанин. – Ленинград, 1967. – 120с.
515661
  Стрельцов М.Л. Журавлиное небо : рассказы / Михил Стрельцов ; пер. с белорус. – Москва : Известия, 1978. – 382 с.
515662
  Боцу П.П. Журавлиное небо : стихотворения / Павел Боцу ; пер. с молд. ; [вступ. ст. Ал. Суркова ; худож. Ю. Осипов]. – Москва : Художественная литература, 1978. – 219 с. : ил., 1 л. портр.
515663
  Баева А.А. Журавлиное перо : стихи / А.А. Баева. – Воронеж : Центр.-Чрнозем. книжное издательство, 1967. – 111с.
515664
  Сарапин А.А. Журавлиные весны / А.А. Сарапин. – К., 1959. – 168с.
515665
  Алфимов Е.П. Журавлиные клики / Е.П. Алфимов. – Москва, 1984. – 288с.
515666
  Сапронов В.С. Журавлиные колокола / В.С. Сапронов. – М., 1976. – 79с.
515667
  Юровских В.И. Журавлиные корни. / В.И. Юровских. – Москва, 1979. – 254с.
515668
  Светозаров В.А. Журавлиные края / В.А. Светозаров. – Владимир, 1958. – 124с.
515669
   Журавлиные перья. – Л.-М., 1962. – 220с.
515670
  Менюк Ж. Журавлиные тропинки : стихи / Жеорже Менюк ; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 143 с.
515671
  Рыленков Н.И. Журавлиные трубы / Н.И. Рыленков. – Москва, 1972. – 231с.
515672
  Варгин В.К. Журавлиный Брод / В.К. Варгин. – Горький, 1977. – 222с.
515673
   Журавлиный Брод. – М., 1989. – 448с.
515674
  Чашечников Л.Н. Журавлиный зов. : стихи / Л.Н. Чашечников. – Волгоград, 1979. – 95 с.
515675
  Иващенко А.З. Журавлиный камень / А.З. Иващенко. – М, 1976. – 176с.
515676
  Джавахадзе В. Журавлиный клин : стихи / Вахтанг Джавахадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 86 с.
515677
  Быков В. Журавлиный крик : повесть и рассказы / Василь Быков ; пер. с белорус. – Минск : Советский писатель, 1961. – 230 с.
515678
  Быков В. Журавлиный крик ; Третья ракета ; Альпийская баллада / В. Быков; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацая літаратура, 1972. – 320 с.
515679
  Красавин Ю.П. Журавлиный лет / Ю.П. Красавин. – Ленинград, 1976. – 79с.
515680
  Флоров Г.Ф. Журавлиный мыс / Г.Ф. Флоров. – М, 1966. – 102с.
515681
  Филиппов А.П. Журавлиный полет / А.П. Филиппов. – Уфа, 1965. – 79с.
515682
  Швец В.С. Журавлиный полет : стихи и поэма / Василь Швец ; пер. с укр. Вл. Карпенко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 72 с.
515683
  Стриженюк С.С. Журавлинь : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1968. – 100 с.
515684
  Солоухин В.А. Журавлиха / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 232с.
515685
  Петренко Ю.П. Журавлі : лірика / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1957. – 56 с.
515686
  Горак Р. Журавлі відлетілі... : есеї про Квітку Цісик та її рід // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 51-105. – ISSN 0868-4790
515687
  Сидорук С. Журавлі гнизда стелять над Бугом / Степан Сидорук; Товариство любителів скансену культури матеріальної Холмщини та Підляшшя в Голі. – Люблін, 2005. – 158 с. – ISBN 83-919278-3-0
515688
  Малишко В.А. Журавлі дитинства / В.А. Малишко. – Київ, 1969. – 58с.
515689
  Іванина В.М. Журавлі з отчого краю / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1988. – 232 с.
515690
  Мокрієв Ю.О. Журавлі летять : п"єса на 1 дію / Ю.О. Мокрієв. – Москва : Укрвидав, 1943. – 24 с.
515691
  Крижевич Є.Д. Журавлі над містом / Є.Д. Крижевич. – К., 1979. – 64с.
515692
  Гущак І.В. Журавлі над обелісками : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1986. – 80 с.
515693
  Девдера К. Журавлі обіцяли вурнутись : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 110-113. – ISSN 0208-0710
515694
  Орел А.А. Журавлі опівночі / А.А. Орел. – К., 1982. – 48с.
515695
   Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого. – Львів, 2001. – 920с. – ISBN 966-02-2056-1
515696
  Сосюра В. Журавлі прилетіли : Поезії / В. Сосюра : Радянський письменник, 1940. – 174с.
515697
   Журавль-красавка в СССР. – Алма-Ата, 1991. – 160с.
515698
  Мамсуров Журавль Бип-бип : рассказ для детей / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. Ю.Лебединский. – Москва : Правда, 1951. – 40 с.
515699
  Лейбзон Л.Б. Журавль в небе / Л.Б. Лейбзон. – Волгоград, 1966. – 100с.
515700
  Дымова Л.Е. Журавль в небе / Л.Е. Дымова. – М, 1982. – 87с.
515701
  Сибирев В.П. Журавль в небе : / В.П. Сибирев. – Свердловск, 1981. – 79с.
515702
  Смирнов Л.В. Журавль в ночной степи / Л.В. Смирнов. – Москва, 1987. – 142с.
515703
  Евтушенко В.Я. Журавль, упавший с неба / В.Я. Евтушенко. – М, 1986. – 320с.
515704
   Журавльов Михайло Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 91-93. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ.
515705
   Журавський Михайло Валерійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42
515706
  Алексеев М.Н. Журавушка / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 62 с.
515707
  Симонов Б.Т. Журавушка / Б.Т. Симонов. – Ярославль, 1976. – 46с.
515708
  Юдина В.М. Журавушка. / В.М. Юдина. – Саранск, 1977. – 87с.
515709
   Жураківський Геннадій Євгенович (1894-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 155. – ISBN 978-966-439-754-1
515710
   Жураківський Геннадій Євгенович (1894-1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 173. – ISBN 978-966-933-054-3
515711
  Сидоренко Н. Журба Галина Маврикіївна // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 105-106. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
515712
  Худицький В. Журба і пісня Квітки Цісик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 11


  Цієї весни Україна відзначає дві дати, пов"язані з унікальною творчою особистістю. Співачка Квітка Цісик: 60 р. від дня народження (4 квітня) та 15 літ відтоді, як її не стало (29 березня 1998 р). "Посмертна слава" - це сказано ніби про неї. Після ...
515713
  Заремська І. Журба і радість Олександра Олеся : план-конспект регіонального уроку української літератури. 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст.
515714
  Короткий В.А. Журба Олег Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 692. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
515715
  Вишневська Н. Журба та радість Олександра Олеся // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 82-83
515716
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – 510с.
515717
  Кочетов В. Журбины : роман / Всеволод Кочетов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 488 с.
515718
  Кочетов В. Журбины : роман / Всеволод Кочетов. – Ленинград : Газетно-журнальное и книжное издательство, 1953. – 389 с.
515719
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1967. – 405 с.
515720
  Кочетов В. Журбины : роман / В. Кочетов. – Тула, 1969. – 408с.
515721
  Кочетов В. Журбины : Роман / В. Кочетов. – Москва : Лениздат, 1970. – 390 c.
515722
  Кочетов В. Журбины / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 384 с.
515723
  Кочетов В. Журбины : Роман / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 399с.
515724
  Кочетов В. Журбины : роман / В. Кочетов. – Москва : Современник, 1980. – 381 с.
515725
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 383 с.
515726
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1986
515727
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва, 1988. – 384 с.
515728
  Кочетов В.А. Журбины. Братья Ершовы : Романы / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 848с.
515729
  Кочетов В. Журбіни / В. Кочетов. – Київ, 1953
515730
  Кочетов В. Журбіни / В. Кочетов. – Київ, 1964. – 383 с.
515731
  Ляшко Н.Н. Журка и Журавка / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1947. – 48с.
515732
  Дрофань А.П. Журка из Солнцеграда / А.П. Дрофань. – Москва, 1961. – 126с.
515733
  Сидоренко Н. Журлива Олена Костівна (Костянтинівна) // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 106-108. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
515734
  Деко О.А. Журливий заспів : докум. повість / О.А. Деко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 124с.
515735
  Шевченко Т.Г. Журнал : Щоденник / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1936. – 309с.
515736
  Шевченко Т.Г. Журнал / Т.Г. Шевченко. – Київ : ГИХЛ, 1954. – 252с.
515737
  Антипчук Н.В. Журнал " Молода Україна " : місце і роль у розвитку української дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Антипчук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
515738
  Бернштейн М.Д. Журнал " Основа " і український літературний процес кінця 50-60 років ХІХ ст. / М.Д. Бернштейн ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1959. – 216 с.
515739
  Кулеша Н. Журнал "Die Ukraine" (Берлін, 1918-1926 рр.): українське питання у дискурсі німецьких прихильників України // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 118-149. – ISSN 2524-0331
515740
  Малериус Ф. Журнал "FLOW". Уроки из Голландии // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 17


  Анита Мооивеер, менеджер по развитию бизнеса в Sanoma Uitdevers в Нидерландах, уже более 20 лет занимается изданием журналов.Она специализируется на инновациях и создании новых предприятий.Ее исследования послужили стимулом к созданию инновационного ...
515741
  Снійарчук Л.В. Журнал "Natio" як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 330-334


  Проаналізовано умови створення і функціонування журналу української, білоруської, єврейської, литовської, німецької національних меншин у Польській державі "Natio". Визначено структурно-функціональну специфіку видання, його основні тематичні маркери, ...
515742
  Петрушка А.І. Журнал "National Geographic" як чинник візуалізації текстового матеріалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 103-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
515743
  Суліменко О. Журнал "Wolhynische Hefte" ("Волинські зошити") як джерело вивчення історії німців Волині // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 122-124. – ISBN 978-966-485-023-7
515744
  Сатыбекова Г.К. Журнал "Айкап" как источник по истории Казахстана : Автореф... канд. ист.наук: / Сатыбекова Г. К.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 27л.
515745
  Моїсеєнко Є. Журнал "Ант": проблематика, характер та науковий рівень публікацій // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 89-92
515746
  Назарян С.С. Журнал "Ахбюр" : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Назарян С.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
515747
  Вилегжаніна Т. Журнал "Бібліотечна планета" як форма фахової взаємодії бібліотечної спільноти України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 4-5
515748
  Білик О. Журнал "Бібліотечна планета" як явище професійної думки: аспекти двадцятирічної діяльності // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 6-10
515749
  Черняк И. Журнал "Вавилон" (Информационный обзор) // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 450-455
515750
  Лембрикова Б.С. Журнал "Вельтбюне" в годы Веймарской республики (1919-1933 гг.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Лембрикова Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 17л.
515751
  Полуяктова З.Г. Журнал "Вестник воспитания" и его общественно-педагогическое направление. (К истории пед. журналистики) : Автореф... канд. пед.наук: / Полуяктова З.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Л., 1967. – 20л.
515752
  Сазонова Ю. Журнал "Вестник физической культуры" (1922-1929) як епохальне явище в історії харківської спортивної журналістики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 41-46. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто визначний харківський журнал 1920—1930-х рр. "Вестник физической культуры", передумови його створення та місце у спортивній журналістиці Харкова. Окреслено еволюцію часопису в різні роки, проаналізовано його контент, проведено ...
515753
  Деревінський В. Журнал "Визвольний шлях" як джерело висвітлення діяльності В. Чорновола у 1960-х - на початку 1970-х рр. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 241-250. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
515754
  Лисенко А.Л. Журнал "Всесвіт" у довоєнні роки: концептуальні та жанрові особливості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 159-163


  У статті досліджуються жанрові та концептуальні особливості журналу "Всесвіт" довоєнних років, висвітлюються умови створення та функціонування часопису від часу його виникнення до тимчасового закриття. It is researched the conceptual and genre ...
515755
  Петрова Зоя Николаевна Журнал "Дас ворт" - орган немецкой антифашистской литературной эмиграции. (Июль 1936 - март 1939 г.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Петрова Зоя Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории зарубеж. печати и литерат. – Москва, 1973. – 18л.
515756
   Журнал "Дзвін" (Київ, 1913-1914) : покажчик змісту / Дослідницький центр історії української преси ; Центр інновацій та розвитку ; [упоряд. : Сидоренко Н.М., Сидоренко О.І. ; наук.ред. Н.М. Сидоренко]. – Київ, 2009. – 57 с.
515757
  Усманова О.В. Журнал "Дзвін" як тип літературно-мистецького видання другої половини XX - початку XXI століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 145-149. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
515758
  Старченко Т.В. Журнал "Дзвінок" (90-ті pp. XIX ст.): виховання християнських чеснот у дітей та молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Вивчається значення виховання дітей та молоді християнських чеснот на прикладі журналу "Дзвінок" (09-ті рр. ХІХ ст.), а також творчість українських авторів у цьому контексті.
515759
  Рубан А.І. Журнал "Дошкольное воспитание" (1911 - 1917) як популяризатор дитячого читання // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 147-157
515760
  Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 283 л. – Додатки: л. 198-283. – Бібліогр.: л. 172-197
515761
  Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
515762
  Кушнір О.В. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953-2004 рр.) : організаційний, проблемно - тематичний та жанровий аспекти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Кушнір О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
515763
  Кушнір О.В. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953-2004 рр.): оргінізаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Кушнір О.В.; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 244л. + Додатки: л.172-210. – Бібліогр.: л.211-244
515764
  Геєць В. Журнал "Економіка України" за 50 років // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-25. – ISSN 0131-775Х


  У стислій формі висвітлюється шлях, пройдений журналом за 50 років. Розкривається еволюція його проблематики. Характеризуються провідні напрями, в межах яких публікувались основні матеріали. Показано роль журналу у зміцненні зв"язків науки з ...
515765
  Рева Н.М. Журнал "Життя й революція" : Дис... канд. філол.наук: / Рева Н.М.; КДУ. – Київ, 1970. – 248л. – Бібліогр.:л.249-
515766
  Рева Н.М. Журнал "Життя й революція" (1925-1934 гг.) и его место в литературном процессе 20-30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Рева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
515767
  Алаторцева А.И. Журнал "Историк-марксист", 1926-1941 гг. / А.И. Алаторцева ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1979. – 287 с.
515768
  Негодченко О.П. Журнал "Киевская старина" (1882-1906) як явище української культури // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 169-177
515769
  Палієнко М.Г. Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст). : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Палієнко М.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
515770
  Палієнко Марина Геннадіївна Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Палієнко Марина Геннадіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 207л. – Бібліогр.:л.183-207
515771
  Галич О. Журнал "Киевская Старина" в мемуарній рецепції С. Єфремова // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 102-118. – ISSN 2616-7948


  На рубежі ХХ-ХХІ століть під впливом глобалізації художня література стала помітно втрачати свої позиції, її стрімко почала витісняти документальна література, до якої належить мемуаристика. Поступово мемуари як різновид літера- тури non fiction почали ...
515772
  Забіяка І.М. Журнал "Киевская старина" вчора, сьогодні, завжди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.74-77
515773
  Иоаниди А.Л. Журнал "Киевская старина" и вопросы фольклористики на Украине в конце 19 - начале 20 вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 648 / Иоаниди А.Л.; АН УССР. Ин-тут искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1969. – 20л.
515774
  Кучинський М. Журнал "Киевская старина" та О.М. Лазаревський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 58-66.
515775
  Волобуєва А. Журнал "Киевская старина" у відстоюванні української мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 176-180
515776
   Журнал "Кіно-Театр" : бібліогр. покажч. змісту (1995-2009) / [уклад.: Анна Погрібна, Марія Тетерюк; вступ. ст. Лариса Брюховецька]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 278, [2] с. – Імен. покажч. : с. 265-278. – (Редакція журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-2410-04-4
515777
  Телячий Ю.В. Журнал "Книгарь" як джерело дослідження книговидавничої діяльності інтелігенції в роки Української революції (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 269-275. – ISBN 978-966-2187-00-7
515778
  Ільницька Л.І. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917-1920) : систематичний покажч. змісту / Луїза Ільницька, Ольга Хміль ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 393, [2] с. – Імен. покажч.: с. 357-391. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7952-0
515779
  Дояр Л. Журнал "Комуніст України" в останній рік хрущовської "відлиги" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 42-48. – ISSN 2076-9326
515780
   Журнал "Краєзнавство" в мережі Інтернет // Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7009-52-1
515781
  Чиквиладзе Д.М. Журнал "Кребули" (1871-1873 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Чиквиладзе Д.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л.
515782
  Комаренко Н.В. Журнал "Летопись революции" : Историогр. очерк: Автореф. дис... канд. ист. наук: 579 / Комаренко Н.В.; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20л.
515783
  Мирошниченко Евгений Гордеевич Журнал "Литературный критик" и его роль в литературоведении и критике 30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Мирошниченко Евгений Гордеевич; МГУ. – М., 1979. – 22л.
515784
  Шаповал Ю.Г. Журнал "Літературно-науковий вістник" (1898-1932) - творець державницької ідеології українства : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнарод. економіко-гуманітарний ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 64с.
515785
  Комаренко Н.В. Журнал "Літопис революції" / Н.В. Комаренко. – Київ, 1970. – 172с.
515786
  Шерстинюк Л.Л. Журнал "Мистецтво" (1919-1920 рр. ) як джерело вивчення культуротворчого процесу революційної доби // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 106-112. – ISSN 2413-5402
515787
  Дзадзамия М.Г. Журнал "Мнатоби" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Дзадзамия М.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
515788
  Зейналов Н.Н. Журнал "Молла Насреддин" в годы Советской власти (1922-1931 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зейналов Н.Н. ; Азербайж. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 20 с.
515789
  Антипчук Н. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6 (76). – С. 39-43
515790
  Антипчук Н.В. Журнал "Молода Україна": місце і роль у розвитку української дитячої літератури : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Н.В. Антипчук; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2006. – 228 л. – Бібліогр.: л. 166-228
515791
  Кириченко О.Б. Журнал "Морской сборник" як джерело з історії російської дипломатичної служби в Японії у другій половині 50-х - напочатку 70-х рр. XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – 257-264. – ISSN 2077-7280
515792
  Боронь О. Журнал "Москвитянин" у лектурі Тараса Шевченка періоду заслання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 376-382


  У статті критично проаналізовано непрямі свідчення обізнаності Шевченка на засланні з журналом "Москвитянин", розглянуто також кілька міркувань літературознавців із цього приводу. Автор доходить висновку, що за журналом "Москвитянин" Шевченко, ...
515793
  Хмелецкая Л.А. Журнал "Московский телеграф" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хмелецкая Л.А. ; Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина. – Москва, 1951. – 14 с.
515794
  Татаринова Л.Е. Журнал "Московский телеграф" (1825-1834) / Л.Е. Татаринова. – Москва, 1959. – 30с.
515795
  Прокопенко Н. Журнал "Наша культура" (Вінніпег, листопад 1951 р. - жовтень 1953 р.): формування національної свідомості та духовності українців поза межами України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 328-341. – ISSN 2524-0315


  Проаналізовано публікації та визначено ідейно-політичну спрямованість журналу "Наша культура" (Вінніпег, 1951-1953). Висвітлено вплив головного редактора часопису І. Огієнка на формування національної свідомості та духовності українців у діаспорі.
515796
  Сидоренко Н.М. Журнал "Нова громада" (Київ, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 156-165.
515797
  Максименков А.А. Журнал "Октябрь" в борьбе за развитие советской литературы (1924-1934 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максименков А. А.; ЛГУ. – Л., 1959. – 15л.
515798
  Дудко В. Журнал "Основа" (1861-1862) в історії українського національного руху // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 5-10


  У статті розглядається публіцистика петербурзького місячника "Основа" як чинник розвитку і диференціації українського національного руху ХШ. ст. Виктор Дудко. Журнал "Основа" (1861-1862) в истории украинского национального движения. В статье ...
515799
  Шаркань В.В. Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто шляхи формування наукового стилю нової української мови у журналі "Основа" (С.Пб., 1861-1862); проаналізовано публікації, у яких обговорювали теоретичні та практичні проблеми формування української наукової мови. Аргументовано ...
515800
  Тоноян А. Журнал "Основа" в процесі генези народознавчих студій: напрями вивчення і методологія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 9-22. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
515801
  Михайлин І.Л. Журнал "Основа" та його роль в розвитку української літератури // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 239-255. – ISBN 966-7880-95-8
515802
  Дудко В. Журнал "Основа" як проект петербурзької української громади // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3-18. – ISBN 966-7773-70-1
515803
  Боград В.Э. Журнал "Отечественные записки" 1868-1884 : указ. содерж. / В.Э. Боград ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1971. – 734 с.
515804
  Басс И.И. Журнал "Отечественные записки" 40-х годов XIX ст. и украинская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Басс И.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 22 с.
515805
  Басс І.І. Журнал "Отечественные записки" 40-х років і українська література. : Дис... канд. філол.наук: / Басс І.І.; Київськ. держ. унів.ім. Т.ШЕвченка. – К., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.232-236
515806
  Емельянов Н.П. Журнал "Отечественные записки" в период второй революционной ситуации в России (1878-1881 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельянов Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1957. – 17 с.
515807
  Келейникова Н.М. Журнал "Отечественные записки" о зарубежной литературе (1878-1884) : Автореф... канд. филол.наук: / Келейникова Н.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
515808
  Боград В.Э. Журнал "Отечественные записки", 1839-1848 : указ. содерж. / В.Э. Боград ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1985. – 688 с.
515809
  Андреева О.М. Журнал "Подьем" 1957-1979 гг. : указатель содержания / сост. О.М. Андреева ; под ред. О.Г. Ласунского ; Воронежская обл. б-ка им. И. С. Никитина ; Науч. б-ка ВГУ. – Воронеж : [б. и.], 1981. – 272 с.
515810
  Дояр Л. Журнал "Радянський Львів" (1945-1951): роль регіональної періодики УРСР у розвитку українознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 45-50. – ISSN 2076-9326
515811
  Соколова С. Журнал "Рідний край" (1905-1916) - перша ластівка української легальної преси / С. Соколова, П. Хропко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 5-8. – ISBN 966-7576-01-9


  «Рідний Край» — український громадсько-політично-економічний та літературно-науковий, а також популярно-освітній часопис. Виходив у 1905—1907 р.р. — у Полтаві, з кінця 1907—1914 р.р. — у Києві, у 1915—1916 р.р. — у Гадячі. Від 1908 року — із місячним ...
515812
  Степанов В.П. Журнал "Русская литература" за 1958-1973 гг. / В.П. Степанов. – Л, 1975. – 176с.
515813
  Смирнова Вера Ермолаевна Журнал "Русская мысль" и польская литература (1880-1903 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Смирнова Вера Ермолаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
515814
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории народного образования на Украине в конце XIX -- начале ХХ вв. (1895-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Лысова С. И.; КГУ. – К., 1970. – 240л. – Бібліогр.:л.227-240
515815
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории народного образования на Украине в конце ХІХ - начале ХХ в. (1895-1907 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Лысова С.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
515816
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории начального народного образования на Украине с конца 19 в. до 1905 года / С.И. Лысова. – Киев, 1970. – 41с.
515817
  Лисова С.І. Журнал "Русская мысль" про становище народного учителя на Україні в кінці ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 75-78. – (Серія історії ; № 13)
515818
  Миколаєнко І.М. Журнал "Русская мысль", як одне із джерел про діяльність земств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-60. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізуються статті журналу "Русская мысль", в яких висвітлюється робота земств на території українських земель.
515819
  Литвин Л.Н. Журнал "Русская школа". : Автореф... Канд.пед.инаук: 13.00.01 / Литвин Л.Н.; НИИ общ.пед.АПН СССР. – М, 1975. – 30л.
515820
  Мироненко Мария Павловна Журнал "Русский архив" и его роль в освещении освободительного движения в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Мироненко Мария Павловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Историч. фак-т. – М., 1979. – 22л.
515821
  Соболев В.П. Журнал "Русское слово" / В.П. Соболев. – М, 1955. – 44с.
515822
  Кузнецов Ф.Ф. Журнал "Русское слово" / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1965. – 400с.
515823
  Варустин Л.Э. Журнал "Русское слово" 1859-1866. / Л.Э. Варустин. – Ленинград, 1966. – 252с.
515824
  Кузнецов Ф.Ф. Журнал "Русское слово" в 1863-1866 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузнецов Ф.Ф. ; Моск. полиграф. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
515825
  Варустин Л.Э. Журнал "Русское слово" в период первой революционной ситуации и крестьянской реформы в России (1859-1862 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Варустин Л.Э. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
515826
  Каландадзе Александр Павлович Журнал "Сакартвелос моамбе" : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Каландадзе Александр Павлович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 55 с.
515827
  Костанашвили Т.И. Журнал "Сакартвелос моамбэ" и его значение в развитии революционной мысли в Грузии : Автореф... канд .филос.наук: / Костанашвили Т. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1951. – 17 с.
515828
  Евстигнеева Л.А. Журнал "Сатирикон" и поэты-сатириконцы / Л.А. Евстигнеева. – Москва : Наука, 1968. – 454с.
515829
  Роздольська І.В. Журнал "Світ" як літературна платформа Українських Січових Стрільців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 163-180. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
515830
  Козьмин Б.П. Журнал "Современник" -- орган революционной демократии / Б.П. Козьмин. – Москва, 1957. – 84с.
515831
  Мартьянова Л.П. Журнал "Современник" (1854-62 гг.) в борьбе за философский материализм в России : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мартьянова Л.П. ; МГУ , Каф. истории русской философии. – Москва, 1951. – 16 с.
515832
  Богорад В. Журнал "Современник" 1847 - 1866 : указатель содержания / В. Богорад. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1959. – 827 с.
515833
  Сикорский Н.М. Журнал "Современник" и "Крестьянская реформа" 1861 года (1856-1862). : Автореф... канд. ист.наук: / Сикорский Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1954. – 16л.
515834
  Сикорский Н.М. Журнал "Современник" и крестьянская реформа 1861 г. / Н.М. Сикорский. – Москва, 1957. – 196с.
515835
  Алфимов Л.Б. Журнал "СССР на стройке" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Алфимов Л.Б. ; МГУ. – Москва, 1977. – 28 с.
515836
  Покалюк В.В. Журнал "Студент революції" про навчальну, науково-дослідну, громадсько-політичну роботу сільськогосподарських вишів УСРР у 1920-ті рр.. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 65-77. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
515837
  Лущій С. Журнал "Сучасник" на тлі післявоєнної еміграційної преси // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена еміграційному журналу "Сучасник (1948), єдиний номер якого вийшов у Німеччині з ініціативи Ю. Лавріненка й І. Кошелівця. Листи І. Багряного, Кошелівця, І. Лисяка-Рудницького, Є. Наконечного та щоденникові записи У. Самчука інформують ...
515838
  Михайловская Н.М. Журнал "Сын отечества" 1812-1825 годов (из истории декабристской журналистики) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайловская Н.М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1952. – 12 с.
515839
  Войнич Л.В. Журнал "Сын отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Войнич Л. В.; Харьк. гос. пед. ин-т им. Г. Сковороды. – Харьков, 1986. – 232л. – Бібліогр.:л.200-232
515840
  Войнич Людмила Владимировна Журнал "Сын Отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Войнич Людмила Владимировна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
515841
  Палій О. Журнал "Сяйво" в мистецькому контексті своєї доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 155-157. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Так склалося з різних причин, що в українській мемуаристиці наявна дуже мала кількість спогадів, присвячених історії та функціонуванню періодичних видань, а мистецьких часописів – і поготів. На цьому тлі вирізняються спогади студента скульптурного ...
515842
  Наволоцкая Н.И. Журнал "Телескоп" и московский университет : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Наволоцкая Н.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
515843
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" (1912-1917) як джерело дослідження діяльності осередків "Просвіти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Аналізується діяльність заснованого 1912 р. в Москві діячами українського відродження журналу "Украинская жизнь" у контексті захисту програмних цілей товариства "Просвіта".
515844
  Безкровний Ю. Журнал "Украинская жизнь" і цензура (1912-1917) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 86-92. – ISSN 2309-9356


  У статті розкрито обставини цензурного переслідування московського журналу "Украинская жизнь". На основі нових архівних документів, публікацій у пресі та інших матеріалів було встановлено застосовувані заходи проти редакції видання. Проаналізовано ...
515845
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" та його редактор Симон Петлюра в зарубіжній та українській науковій літературі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 118-126


  Подається ретроспективний огляд наукових публікацій зарубіжних та українських авторів у контексті проблематики журналу "Украинская жизнь", що його заснував Симон Петлюра. The article presents retrospective review of scientific publications of foreign ...
515846
  Сидоренко Н.М. Журнал "Украинский вестник" (Петербург, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 166-170.
515847
  Савчук І. Журнал "Україна" крізь призму тематичних зацікавлень його авторів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 147-157. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
515848
   Журнал "Україна. Українознавство і французьке культурне життя" : Анотований бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 48с. – ISBN 966-7482-07-3
515849
  Ярошинський О. Журнал "Українознавство": покажчик змісту номерів 1-4 за 2007 р. / упорядник О. Ярошинський // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 319-325
515850
  Тимошик М. Журнал "Українська культура" відроджено // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 194-197. – ISSN 2616-7948


  Наприкінці року, що минає, побачив світ в оновленому вигляді журнал «Українська культура». Подія непересічна. І для такого твердження є кілька аргументів.
515851
  Клековкін О. Журнал "Український театр": від бюлетеня до аналітичного театралізованого видання // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0207-7159
515852
  Михальчук Р. Журнал "Український Хлібороб" та концепт "жидо-большевизму" на його сторінках у рівненський період видання (січень - жовтень 1942 року) / Р. Михальчук, М. Луценко // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2012. – № 1 (11). – С. 34-77. – ISSN 1998-3883
515853
  Сазонова Ю. Журнал "Футбол Style": специфічні риси функціонування та історія розвитку в спортивній пресі України періоду незалежності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 28-32. – ISSN 2076-9326
515854
  Верклов С. Журнал "Хакер" як приклад типового маргінального видання на медіа просторі країн близького зарубіжжя // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 67-72. – ISBN 966-95840-5-1
515855
  Губар А. Журнал "Церква і життя" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 219
515856
  Лощинська Н.В. Журнал "Червоний шлях" як джерело з вивчення літературної дискусії про форму і зміст твору // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 30. – С. 346-357. – ISSN 2222-4203
515857
  Чагина Н.Г. Журнал "Что читать" и его роль в развитии советской массовой рекомендательной библиографии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чагина Н.Г. ; Лен. гос. библиотечный ин-т им. Н.К. Крупской. – Ленинград, 1952. – 24 с.
515858
  Абдурагимова Д.А. Журнал "Шарк кадыны" -- воевой орган Азербайджанских женщин : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Абдурагимова Д.А. ; Азебр. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 30 с.
515859
  Левченко В. Журнал "Шквал" (1924-1933) як історичне джерело популяризації життя і творчої спадщини Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 166-178. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Інтелектуальна біографія представників національно-культурної галереї видатних особистостей, чиї життя та творча діяльність сприяли розвитку й утвердженню у суспільній свідомості українського народу державотворчих ідей, це велетенський досвід та ...
515860
  Голоднікова Ю.О. Журнал "ШО" як форма журналістської творчості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 173-175


  Стаття присвячена аналізу функцій журналу "ШО" як форми журналістської творчості. Ключовим поняттям для аналізу цього видання пропонується вважати "ресурс покоління". Концептуальна драматургія журналу пов"язана з карнавально-гральним перетворенням ...
515861
  Карлина Н.Н. Журнал "Юность" в последние советские годы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 21–24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
515862
  Коновалова М.А. Журнал "Юридический вестник" в истории Московского юридического общества во второй половине XIX века (1867-1892 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 53-57. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается издательская деятельность Московского юридического общества на примере журнала «Юридический вестник». Анализируется редакционная политика журнала как способ знакомства общественности с либеральными идеями.
515863
  Мхитарян М.А. Журнал "Юсисапайл". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мхитарян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 23л.
515864
  Балашова Наталья Александровна Журнал *Московский еженедельник*/1906-1910 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 10.07.00 / Балашова Наталья Александровна; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – 16л.
515865
  Ляшенко А.В. Журнал «Вопросы литературы» в 2005 году. // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 72-76
515866
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 123-139. – ISSN 0869-6020
515867
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 135-159. – ISSN 0869-6020


  Анализ посвящен литературному, научному и политическому журналу "Летопись" как библиографическому об"екту, издаваемому А.М. Горьким в Санкт-Петербурге в 1915-1917 гг.
515868
  Рыскин Е.И. Журнал А.С. Пушкина "Современник" 1836-1837 / Е.И. Рыскин. – М, 1967. – 94 с.
515869
   Журнал аналитической химии. – Москва : Изд-во академии наук СССР. – ISSN 0044-4502
Т. 13. – 1958
515870
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 1. – 1995
515871
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 2. – 1995
515872
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 3. – 1995
515873
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 4. – 1995
515874
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 5. – 1995
515875
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 6. – 1995
515876
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 7. – 1995
515877
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 8. – 1995
515878
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 9. – 1995
515879
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 10. – 1995
515880
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 11. – 1995
515881
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 12. – 1995
515882
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 2. – 1996
515883
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 3. – 1996
515884
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 4. – 1996
515885
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 5. – 1996
515886
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 6. – 1996
515887
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 7. – 1996
515888
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 8. – 1996
515889
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 9. – 1996
515890
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 10. – 1996
515891
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 11. – 1996
515892
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 12. – 1996
515893
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 1. – 1996
515894
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 1. – 1997
515895
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 2. – 1997
515896
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 2. – 1998
515897
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 1. – 1998
515898
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 1. – 1999
515899
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 2. – 1999
515900
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 3. – 1999
515901
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 4. – 1999
515902
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 5. – 1999
515903
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 6. – 1999
515904
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 7. – 1999
515905
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 9. – 1999
515906
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 8. – 1999
515907
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 10. – 1999
515908
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 11. – 1999
515909
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 12. – 1999
515910
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 2. – 2000
515911
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 3. – 2000
515912
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 4. – 2000
515913
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 5. – 2000
515914
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 6. – 2000
515915
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 7. – 2000
515916
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 8. – 2000
515917
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 9. – 2000
515918
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 10. – 2000
515919
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 11. – 2000
515920
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 12. – 2000
515921
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 1. – 2000
515922
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 3. – 2001
515923
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 4. – 2001
515924
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 5. – 2001
515925
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 1. – 2001
515926
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 12. – 2001
515927
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 8. – 2001
515928
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 9. – 2001
515929
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 7. – 2001
515930
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 1. – 2002
515931
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 3. – 2002
515932
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 4. – 2002
515933
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 5. – 2002
515934
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 7. – 2002
515935
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 8. – 2002
515936
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 11. – 2003
515937
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 1. – 2003
515938
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 4. – 2003
515939
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 1. – 2004
515940
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 2. – 2004
515941
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 3. – 2004
515942
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 6. – 2004
515943
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 8. – 2004
515944
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 7. – 2004
515945
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 1. – 2005
515946
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 10. – 2005
515947
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 2. – 2006
515948
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 3. – 2006
515949
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 4. – 2006
515950
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 5. – 2006
515951
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 6. – 2006
515952
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 7. – 2006
515953
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 8. – 2007
515954
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 9. – 2007
515955
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 10. – 2007
515956
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 11. – 2007
515957
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 12. – 2007
515958
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 1. – 2008
515959
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 2. – 2008
515960
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 3. – 2008
515961
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 10. – 2008
515962
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 11. – 2008
515963
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 3. – 2009
515964
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 10. – 2009
515965
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 11. – 2009
515966
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 1. – 2010
515967
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 3. – 2010
515968
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 4. – 2010
515969
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 10. – 2010
515970
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 11. – 2010. – мова рез. рос.,англ.
515971
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 9. – 2010
515972
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 2. – 2011
515973
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 3. – 2011. – 65 лет 1946-2011
515974
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 1. – 2011
515975
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 5. – 2011
515976
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 6. – 2011
515977
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 7. – 2011
515978
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 9. – 2011
515979
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
515980
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 10. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
515981
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
515982
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 1. – 2013. – Резюме на языке статьи
515983
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
515984
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
515985
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 12. – 2013. – С. 1145-1248. – Резюме на языке статьи
515986
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 10. – 2013. – Резюме на языке статьи
515987
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 11. – 2013. – Резюме на языке статьи
515988
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 7. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
515989
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 6. – 2014. – С. 563-672. – Резюме на языке статьи
515990
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 10. – 2014. – С. 1011-1120. – Резюме на языке статьи
515991
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 8. – 2014. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
515992
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 9. – 2015. – С. 897-1008. – Резюме на языке статьи
515993
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 7. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
515994
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 8. – 2015. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
515995
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 1. – 2015. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
515996
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 2. – 2015. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
515997
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 5. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
515998
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 2. – 2016. – С. 145-224. – Резюме на языке статьи
515999
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 11. – 2016. – С. 1121-1232. – Резюме на языке статьи
516000
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 8. – 2016. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,