Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
515001
  Гриценко Н.Р. "Здогадка" Миколи Кузанського про механізм "згортання-розгортання" універсуму: безкінечність як кон"юктура просторово-часової проекції усіх сфер буття // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 10-13
515002
  Егоров Б.А. "Здравствуй Ромашкин!" / Б.А. Егоров. – Москва, 1966. – 240с.
515003
  Каверин В.А. "Здравствуй, брат. Писать очень трудно..." / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 256 с.
515004
  Гавриленко В. "Здравствуй, разлукой встревоженный вторник" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
515005
  Шагал Марк "Здравствуй, Родина!" // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 46-47.
515006
  Леонов Н.И. "Здравствуйте! Пограничный контроль!" / Н.И. Леонов. – М, 1989. – 61с.
515007
  Орлов В.Н. "Здравствуйте, Александр Блок" / В.Н. Орлов. – Л., 1984. – 422с.
515008
  Шаф О. "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 20-33. – ISSN 0236-1477
515009
  Бондар Н.О. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад / Н.О. Бондар, І.В. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 92-100. – (Економічні науки)
515010
  Рогожин О.Г. "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 73-86. – ISSN 2409-8876
515011
  Медведєва І.В. "Зелена економіка": глобальна економічна реформа // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 69-71
515012
  Боровик Ю.Т. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України / Ю.Т. Боровик, Ю.В. Єлагін, О.М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 75-83. – ISSN 2075-4892
515013
  Бабенко Я. "Зелена енергія" - шлях майбутнього (світовий досвід) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 12-13
515014
  Москвітіна Т.Д. "Зелена логістика" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 40-42 : табл.
515015
  Любарець Н.О. "Зелена сукня місіс Делловей": розмаскування вікторианського концепту жіночності Вірджинією Вулф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 361-365. – (Б-ка Ін-ту філології)
515016
  Огнєва О.Д. "Зелена тара" в якості свідка з історії Тибету у XVIII ст.(на прикладі танки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 174-180. – ISSN 2409-904X
515017
  Ахунова Л. "Зелена хімія": хімікати, що не шкодять. Урок-експеримент, 10-й клас // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 4-13
515018
  Потапенко В.Г. "Зелена" економіка в системі стратегічних пріоритетів безпечного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
515019
  Синякевич І.М. "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 278-282 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
515020
  Бондар О.І. "Зелена" економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Унгурян П.Я. ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О.І. Бондаря ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 237, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-200 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-279-6
515021
  Біла С.О. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 127-133. – ISSN 2306-546X


  Предмет роботи. У статті висвітлено теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо задіяння потенціалу "зеленої" економіки у формуванні "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях; ...
515022
  Матвієнко Т.О. "Зелена" економіки - стратегічна модель розвитку України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 32-35
515023
  Сагайдак І.С. "Зелена" енергетика в контексті загроз економічній та національній безпеці / І.С. Сагайдак, О.О. Балагура, В.В. Макаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 113-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
515024
  Маскалевич І. "Зелена" енергетика: уроки іспанської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 9


  "Ще одна українська делегація вирушила у Вашингтон випрошувати гроші у МВФ. Розраховують виклянчити на найближчі три-чотири роки хоча б із п"ять мільярдів доларів. Бо "нова програма з МВФ - це позитивний сигнал для інвесторів і міжнародних партнерів ...
515025
  Петров Я. "Зелена" енергія: світовий досвід запровадження аукціонів / Я. Петров, О. Січковська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 16-17
515026
  Вострякова В.І. "Зелена" логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 145-152. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
515027
   "Зелена" парковка [Національний університет "Чернігівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
515028
  Лавренов В.В. "Зеленая Европа": декларации и результаты / В.В. Лавренов. – М., 1977. – 63с.
515029
  Леонтьев А. "Зеленая папка Геринга" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 40с.
515030
  Кулаков М.В. "Зеленая революция" и голод в Латинской Америке. / М.В. Кулаков. – Москва, 1984. – 173с.
515031
  Скорняков С.М. "Зеленая" родословнаямо / С.М. Скорняков. – 2-е изд. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 169с.
515032
  Шлихтер А. "Зеленая" стратегия американских корпораций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
515033
  Галушкина Т.П. и др. "Зеленая" экономика и энергоэффективность // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 70-78
515034
  Порфирьев Б.Н. "Зеленая" экономика: общемировые тенденции развития и перспективы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-333. – ISSN 0869-5873


  О становлении нового сектора мировой экономики, основанного на применении в производственной и энергетической сферах более безопасных и экологически чистых технологий.
515035
  Бошицький Ю.Л. Здобутки Київського університету права до 100-річчя Національної академії наук України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
515036
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (28). – 2016. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
515037
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (29). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515038
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (30). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515039
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (31). – 2017. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515040
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (32). – 2017. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515041
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (33). – 2018. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515042
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (34). – 2018. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515043
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (35). – 2018. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
515044
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Булик Р.Є. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (36). – 2018. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
515045
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (37). – 2019. – 203 с. – Резюме укр., англ. мовами
515046
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (38). – 2019. – 191 с. – Резюме укр., англ. мовами
515047
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (39). – 2019. – 189 с. – Резюме укр., англ. мовами
515048
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (40). – 2019. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
515049
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (41). – 2020. – 223 с. – Резюме укр., англ. мовами
515050
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (42). – 2020. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
515051
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (43). – 2020. – 187 с. – Резюме укр., англ. мовами
515052
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (44). – 2020. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
515053
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (45). – 2021. – 174 с. – Резюме укр., англ. мовами
515054
  Лісученко Є.С. Здобутки міжнародної судової практики з питань відповідальності держав за міжнародні екологічні правопорушення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 67-69.
515055
  Антоновська М. Здобутки молодих шевченкознавців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Пріорітетним напрямком роботи кафедри історії української літератури і шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка є вивчення спадщини Т. Шевченка. Починаючи з другого курсу, студенти репрезентують свої наукові розвідки на конференціях, що їх ...
515056
   Здобутки народної освіти Української РСР.. – К., 1976. – 175с.
515057
  Кропивко М.Ф. Здобутки наукової школи академіка НААН П.Т. Саблука з питань управління АПК та його інформаційного забезпечення в ринкових умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 161-168. – ISSN 2221-1055
515058
  Братусь В.Д. Здобутки охорони здоров"я України в сім"ї братніх народів. / В.Д. Братусь, К.Ф. Дупленко. – Київ, 1972. – 151с.
515059
  Міхневич Л.В. Здобутки правознавців Волинського (Кременецького) ліцею // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-39


  Серед викладачів Кременецького ліцею окреме місце займає постать Олександра Миколайовича Міцкевича (1804-1871) - найвідомішого професора права, рідного брата відомого польського поета Адама Міцкевича. З 1827 р. він читав римське право та місцеві закони ...
515060
  Тутковський П.А. Здобутки природничого обслідування України за останні десять років (1914-1924) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 21 с.
515061
  Меншун В. Здобутки професора В.Д. Розуменка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 15. – ISSN 0868-8117
515062
  Яцків М.Ю. Здобутки сучасної української фразеології у контексті новітніх парадигм лінгвістичних досліджень // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 253-262. – ISSN 2218-5348
515063
  Когут А.А. Здобутки та виклики Галузевого державного архіву Служби безпеки України: до 25-річчя установи // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 99-115. – ISSN 0320-9466
515064
  Майданюк В. Здобутки та втрати // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 5 травня (№ 18). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  П"ять років Петра Порошенка.
515065
  Чечетов М. Здобутки та завдання приватизації в Україні в контексті світових глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 12-21.
515066
  Сташис В. Здобутки та напрямки подальшої наукової діяльності відділення кримінально- правових наук // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.601-612


  Академії правових наук України
515067
  Доброва С.О. Здобутки та невирішені проблеми українського інтернет-телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 146-149


  Аналізуються здобутки та проблеми створення та мовлення українських інтернет-телеканалів, розглядається використання ними сучасних онлайн-технологій. Звертається увага на фінансування українських інтернет-телеканалів. Іn the article analyzed the ...
515068
  Попик В.І. Здобутки та перспективи завдання бібліотечної біографіки // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 9-41


  У статті розглянуті здобутки українських бібліотек у розвиткові біографічних досліджень і біографічно-інформаційної діяльності, зокрема, у підготовці біобібліографічних покажчиків, довідників по особових архівних фондах, формуванні електронних ресурсів ...
515069
  Лютий В. Здобутки та перспективи конституційного реформування в Україні: правова оцінка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 155-158


  Про конституційний процес в Україні.
515070
  Кириленко С.С. Здобутки та перспективи Латиноамериканської Асоціації Інтеграції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
515071
  Бурбело В. Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках комплексності, динаміки, інтеграції


  Статтю присвячено розгляду нових наукових напрямків у лінгвістиці ХХ - ХХІ ст. та дослідженню інтеграційних процесів і прагмалінгвістичних операцій у формуванні нових складно-динамічних одиниць дискурсологічного аналізу. Статья посвящена рассмотрению ...
515072
  Попик В.І. Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 33-38. – ISSN 1027-3239
515073
  Бугро В.І. Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні / В.І. Бугро, В.В. Горачук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 4-9. – ISSN 1681-2786
515074
  Тимошик-Сударикова Здобутки та проблеми української еміграції на сторінках часопису "Тризуб" (1925-1940) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 64-70


  Висвітлюється еміграційна проблематика за такими напрямами: праця уряду Української Народної Республіки в екзилі, становлення українського організованого життя у нових країнах поселення українців; діяльність наукових та навчальних інституцій, ...
515075
  Чирикало Н.М. Здобутки у висвітленні історії Київської громади 60-90-х pp. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 100-101. – (Історія ; вип. 63/64)


  Звертається увага на роботи науковців, в яких висвітлюється історія Київської громади 60-90-х рр. XIX ст.
515076
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 44-49
515077
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 41-44
515078
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 85-86
515079
  Моторний М. Здобутки українських студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Медалі українських студентів на Універсіаді-2017.
515080
  Трегубенко Т. Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини 17 - 18 ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 191-194


  Характеризується діяльність українських композиторів і співаків в столичних та периферійних містах Російської держави.
515081
  Дементеєв Я.Я. Здобутки Української Держави за гетьманування Павла Скоропадського // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7090-41-9
515082
  Воропаєва Т. Здобутки української музичної культури // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 279-346. – ISBN 978-617-640-241-1
515083
  Лукінова Б Т. Здобутки української науки про мову: Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 75 років // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – C. 5-12. – (Філологія)


  За ініціативою акад. Л.А. Булаховського 13 лютого 1945 р. указом Президії Верховної ради УРСР Інституту мовознавства присвоєно ім"я О.О. Потебні. У 1971 р. в структурі Інституту створено спеціальний відділ культури мови, який очолював акад. В.М. ...
515084
  Грицай О.А. Здобутки хлібодарів. / О.А. Грицай. – К., 1976. – 135с.
515085
  Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто, визначені В. І. Вернадським, концептуальні засади діяльності Національної бібліотеки України, значення нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-інформаційної діяльності ...
515086
  Маслійчук В. Здобуття знань вихідцями з України у столичних імперських університетах (40-ві pp. XVIII ст. - 1764 p.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 15-22. – ISSN 1998-4634
515087
  Іваницька Л. Здобуття наукової вершини // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 98-102


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
515088
  Кузнєцов Є.В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 - всесвіт. іст. / Є.В. Кузнєцов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 2 назви
515089
  Кузнєцов Є.В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Кузнєцов Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.185-202
515090
  Шульга Т.С. Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 108-115. – ISSN 0130-5247
515091
   Здобуття незалежності України. 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-092-7
Т. 1. – 2011. – 751, [1] с., [32] с. фотоіл.
515092
   Здобуття незалежності України. 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-093-4
Т. 2. – 2011. – 894, [2] с., [32] c. фотоіл.
515093
   Здобуття ступеня магістра маркетингу за допомогою електронної пошти: друга фаза транснаціонального навчання маркетингу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
515094
   Здолавши півшляху життя земного... : "Божественна комедія" Данте та її українське відлуння. – Київ : Факт, 2001. – 136 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-028-7
515095
  Тацій В.Я. Здолати правовий нігілізм - завдання науки і суспільства // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 462-467. – ISBN 978-966-458-725-6
515096
  Філоненко С. Здолати правовий нігілізм - завдання науки й суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 6-8


  Інтерв"ю з президентом Академії правових наук, ректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Василем Яковичем Тацієм
515097
  Костенко Н.В. Здорик Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 482. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
515098
  Кіслова Вікторія Здоров"я - найдорожчий скарб (Інтерв"ю з Оксаною Харченко - учителем фізкультури школи-сад "Міцва-613") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 39-40 : фото
515099
  Кіслова Вікторія Здоров"я - найкращий скарб (інтерв"ю з завідувачем відділення КНП "КДЦ" Голосіївського району М.М.Сидоруком) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 7-8 : фото
515100
  Куценко Віра Здоров"я - феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 9-10 : Фото
515101
  Корнієнко О.В. Здоров"я "практично здорової" людини як проблема формування науки валеології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 236-241. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
515102
   Здоров"я + спорт = краса. – Київ, 1963. – 18с.
515103
  Розенко М. Здоров"я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська згадує батька і великого тренера таким, яким ми його не бачили // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 15


  "6 січня Валерію Лобановському виповнився б 81 рік. Близькі та знайомі великого тренера розповіли, яким він був за межами футбольного поля. Коли Лобановський здавався найщасливішою людиною на світі. Світлана, донька Валерія Васильовича, досі не може ...
515104
  Радзієвська Т.В. Здоров"я в світі людини: цінність vs ресурс (на матеріалі української художньої прози) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 163-169
515105
  Зотова Н.В. Здоров"я вашої дитини / Наталія Зотова. – Харків : Ранок, 2011. – 127, [1] с. : іл. – (Батькам про дітей). – ISBN 978-617-540-127-9
515106
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 8. – 2019. – 114 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.14.8.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
515107
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 3. – 2020. – 74 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.3.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
515108
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 4. – 2020. – 102 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.4.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
515109
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 5. – 2020. – 152 с., включ. обкл. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.5.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
515110
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 6. – 2020. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.6.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
515111
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 7/8. – 2020. – 114 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.6.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
515112
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 1. – 2021. – 150 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.1.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
515113
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 2. – 2021. – 118 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.2.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
515114
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 3. – 2021. – 68 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.3.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
515115
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 4. – 2021. – 90 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.4.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
515116
  Коротя-Ковальська Здоров"я дитини як національна цінність українського етносу в українознавстві // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 429-438
515117
  Лебеда А.П. Здоров"я ділової людини (Практичний посібник з фітотерапії і гомеопатії) / А.П. Лебеда, В.Д. Осетров ; НАН України ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2002. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 966-8002-24-5
515118
  Ярошенко Ж.С. Здоров"я дітей - мешканців радіаційно-забруднених територій, народжених після Чорнобильської катастрофи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 31-37 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
515119
  Курик М.В. Здоров"я дітей України. Дитяча демографія за 10 років Незалежності // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
515120
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (137). – 2019. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515121
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (138). – 2019. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515122
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (139). – 2019. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515123
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (140). – 2019. – 106 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515124
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (141). – 2019. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2019 р. назва журн. укр. мовою
515125
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (142). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2019 р. назва журн. укр. мовою
515126
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (143). – 2019. – 106 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515127
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (144). – 2019. – 102 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515128
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової НАМН Украины" ; глов. ред.: Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (145). – 2019. – 86 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515129
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової НАМН Украини" ; глов. ред.: Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (146). – 2019. – 104 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515130
  Левчук Н.М. Здоров"я і тривалість життя в Україні у контексті формування передумов інноваційної зайнятості інноваційної // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – C. 54-65. – ISSN 2072-9480
515131
  Курило І.О. Здоров"я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 102-115. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
515132
  Мотлік Ян Здоров"я класу Superior // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 40-45 : фото
515133
  Хижняк М.І. Здоров"я людини та екологія : навч. посібник для студ. вузів немедичного профілю / М.І. Хижняк, А.М. Нагорна; МФ "Відродження". – Київ : Здоров"я, 1995. – 232 с.
515134
  Кланца А.І. Здоров"я людини та параметри його збереження: теоретико-методологічний аналіз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 26-33. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
515135
  Диха М.В. Здоров"я людини як базова складова людського потенціалу в системі досягнення цілей сталого розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 20-25. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
515136
  Степанюк Ю.А. Здоров"я людини як філософсько-релігієзнавча проблема // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 176-180. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
515137
  Марків О.Т. Здоров"я людини як фундаментальна цінність культури // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 176-182. – ISSN 2076-1554
515138
  Андреєва О.М. Здоров"я молоді - пріоритетне завдання збереження генофонду народу України // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 44-46. – ISSN 2411-1597
515139
  Поп С.С. Здоров"я населення Закарпатської області і стан довкілля / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 7-15 : рос.. табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
515140
  Корнієнко О.В. Здоров"я населення України різних вікових категорій (соціально-демографічний аналіз (1986-1992 роки)) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  У статті узагальнюються статистичні, соціально-демографічні та клініко-психологічні дані різних досліджень стосовно загального стану здоров"я населення України. Вирізнено загальні особливості щодо здоров"я українського населення, проведено аналіз ...
515141
  Рудніченко Є.М. Здоров"я населення як запорука економічної безпеки макро- та мікрорівня // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 201-205. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
515142
  Жаліло Л. Здоров"я нації - важлива складова національної безпеки України / Л. Жаліло, Я Радиш, І. Солоненко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.336-343. – ISBN 966-73-53-51-Х
515143
  Пестушко Валерій Здоров"я нації - національна безпека : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
515144
   Здоров"я нації - це одна з тих проблем, яка повинна об"єднати депутатів Верховної Ради України, об"єднати суспільство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1810-3944
515145
  Куценко В. Здоров"я нації як стратегічний ресурс держави // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 0372-6436


  У статті доведено, що охорона здоров"я в системі побудови соціально орієнтованої економіки є одним із найважливіших видів господарської діяльності.
515146
  Головня О.М. Здоров"я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
515147
  Богучарова О.І. Здоров"я особистості у психологічній перспективі : Монографія / О.І. Богучарова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет, 2004. – 284с. – ISBN 966-7863-37-9
515148
  Богучарова О.І. Здоров"я особистості у психологічній перспективі : монографія / О.І. Богучарова ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 486, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-487. – ISBN 978-617-616-007-6
515149
  Голибард Є. Здоров"я створи сам! : посібник для продовження активного життя / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2009. – 152, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-651-754-1
515150
  Григор"єва Анна Здоров"я та довголіття - зі Швейцарії! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
515151
  Богданович Лілія Здоров"я та його основні складові / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 2-3
515152
   Здоров"я та освіта: проблеми та перспективи : Матеріали конференції / Всеукраїнська науково-методична конференція, 1-ша; Гол.ред.Рибковський А.Г. МОУ. Донецьк. держ. ун-тет;Каф.фіз.вих.і спорту. – Донецьк : ДонГТУ, 2000. – 416с. – ISBN 966-7277-92-5
515153
  Зубік Н. Здоров"я учнів у контексті здоров"язберігаючих технологій у шкільній освіті / Н. Зубік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-16 : фото
515154
  Кірова О.А. Здоров"я через освіту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
515155
   Здоров"я чоловіка = Health of man = Здоровье мужчины : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т урології НАМН України" ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (71). – 2019. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
515156
  Крусс В. Здоров"я як основна правова цінність сучасності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 5-29. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
515157
  Овчарук В. Здоров"я, здоров"язбереження та здоров"язберігаюча компетентність у контексті поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 98-105. – ISSN 2308-4081


  Охорона та збереження здоров"я в контексті поглядів українських та іноземних науковців.
515158
  Апанасенко Г.Л. Здоров"я, яке ми вибираємо / Апанасенко Г.Л. – Київ : Знання, 1989. – 47, [1] с. – (Серія 8 Наука і життя : Т-во "Знання" Української РСР ; № 5 ; Сер. 8 : Наука і життя, № 5)
515159
  Поліщук Р.В. Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Роман Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-219. – ISBN 978-966-493-990-1
515160
  Сидоров В.М. Здоров"я: від поняття і категорії до практики / В.М. Сидоров. – Київ : Знання України, 1991. – 32с. – (Сер.12. Природа-Людина-Здоров"я ; 9)
515161
  Добридень О.В. Здоров"язбереження в умовах суспільства споживання крізь призму діалектичних категорій "явище" і "сутність" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 99-106. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
515162
  Добридень О.В. Здоров"язбереження в умовах сучасних wellness-технологій: соціально-філософський аналіз // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 52-57. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
515163
  Желєзнова Т. Здоров"язбережувальна діяльність учителів основної школи та шляхи її вдосконалення в системі післядипломної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 267-280. – ISSN 2312-5993
515164
  Карпусь О. Здоров"язбережувальне виховання в українських закладах вищої освіти: нормативно-правова база // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 60-62. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
515165
  Лавріненко Л.І. Здоров"язбережувальні технології в початковій школі : навч.-метод. посібник / Лавріненко Л.І. ; Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-142. – ISBN 978-966-2188-68-4
515166
  Карапузова Н.Д. Здоров"язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 39-45. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
515167
  Рибалко Л. Здоров"язбережувальні технології у системі фізичного виховання студентської молоді // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132), травень - червень. – С. 37-41
515168
  Лук"янова Ю.С. Здоров"язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 52-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
515169
  Нікітчина С.О. Здоров"язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес - інтелектуальний резерв якості педагогічної діяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-30. – Бібліогр.: 1 назв.
515170
  Казачінер О.С. Здоров"язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(107)). – ISBN 978-617-00-1172-5
515171
  Лопацький С.В. Здоров"яформуючі технології у процесі фізичного виховання: теоретичні та методичні аспекти : монографія / С.В. Лопацький, Р.І. Михайленко, О.В. Вінтоняк. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-2343-35-9
515172
  Шиян О.І. Здорова школа: аспекти духовного здоров"я : навч. посібник / [О.І. Шиян, Л.Г. Кудрик] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 91, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8853-13-5
515173
   Здорова школа: аспекти моніторингу : навч. посібник / Олена Шиян [та ін.] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти". – Львів : Кольорове небо, 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120. – ISBN 966-8800-07-9
515174
   Здорова школа: довідник шкіл сприяння здоров"ю Львівщини : навч. посібник / Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ; [уклад.: О.І. Шиян, Ю.О. Павлова] ; за наук. ред. Олени Шиян. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 149, [1] с. : іл., карти. – На обкл. укладачі зазнач. як автори. – ISBN 978-966-8800-08-7
515175
  Шиян О.І. Здорова школа: рухова актвність : навч. посібник / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 83, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-63. – ISBN 966-8800-06-0
515176
  Шиян О.І. Здорова школа: сприятливе екосередовище : навч. посібник / Олена Шиян, Оксана Микитюк ; [за наук. ред. О. Шиян] ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів.обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 95, [1] с. : кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISBN 978-966-8853-12-8
515177
  Бондаренко Елизавета Владимировна Здоровая жизнедеятельность как условие профессионального становления будущего психолога // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
515178
  Прохорова Людмила Здорове харчування під час посту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 6-7 : фото
515179
  Олейник С.И. Здоровеньки булы! : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1960. – 159с.
515180
  Маківчук Ф.Ю. Здоровенькі були! / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с.
515181
  Олійник С. Здоровенькі були! / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1958. – 127 с.
515182
  Олійник С.І. Здоровенькі були! : Сатиричні та гумористичні вірші. Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 399 с.
515183
   Здоровенькі були!. – К., 1976. – 151с.
515184
  Остапенко А. Здоровий мілітаризм - ознака нормального суспільства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Досвідом військово-патріотичного виховання ділиться директор Володимирецького районого колегіуму Анатолій Остапенко.
515185
  Алєксєєв О.О. Здоровий спосіб життя студентської молоді в контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності / О.О. Алєксєєв, Т.А. Марчак // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 9. – С. 12-15
515186
  Мохоньок З. Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 299-307. – ISSN 2312-5993
515187
  Усик Світлана Здоровий спосіб життя: основи та принципи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 8
515188
  Полька Н. Здоровий спосіб проведення дозвілля дітей. Основа для збереження фізичного та психічного здоров"я підростаючого покоління // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.12-14.
515189
  Фалалєєва Т. Здоровим бути модно // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Четвертий рік в ННЦ триває підготовка студентів за освітніми програмами "Лабораторна діагностика" та "Дієтологія". Стрімкий розвиток спеціальності, зростаючий попит на фахівців, які не лише мають диплом одного з найпрестижніших ЗВО України, ґрунтовну ...
515190
   Здорові задоволення. 12 найкращих спа-готелів Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 92-98 : фото
515191
  Лизанчук В. Здорові зерна - у спраглу весняну ріллю української нації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 22-31. – ISSN 2078-1911


  Василь Васильович Лизанчук — професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений журналіст України.
515192
  Удовицька О.В. Здорові зуби і красиву посмішку -- кожній дитині / О.В. Удовицька. – Київ, 1991. – 54с.
515193
   Здорові насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 80-81 : фото
515194
  Руданський Степан Здоровіше з гумором живеться = Скарби українського гумору : гумор // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 158-161. – ISSN 0130-321Х
515195
  Олійник С.І. Здоровше з гумором живеться! : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1972. – 363 с.
515196
  Хей Л. Здоровый дух - здоровое тело / Л. Хей. – Москва : Олма-Пресс, 1998. – 223с. – ISBN 5-87322-818-3
515197
  Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека / Н.П. Бехтерева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1988. – 262с.
515198
  Доброхотова А.И. Здоровый и больной ребенок / А.И. Доброхотова, И.М. Островская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1967. – 344с.
515199
  Майборода Наталья Здоровый интерес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 30-40 : фото
515200
  Панкратов Н.С. Здоровый образ жизни - социальное благополучие студенческой молодежи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 118-124. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
515201
   Здоровый образ жизни : прикладные психологические аспекты : материалы респ. науч.-практ. конф. – Сыктывкар : Сыктывкарский государственный университет, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце докл.
515202
  Паффенбаргер Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 320с. – ISBN 966-7133-27-3
515203
   Здоровый образ жизни.. – Кишинев, 1991. – 184с.
515204
  Усов И.Н. Здоровый ребенок / И.Н. Усов. – Минск, 1984. – 207с.
515205
  Любан-Плозза Здоровый сон / Любан-Плозза. – Минск, 1990. – 28с.
515206
  Довженко А.Р. Здоровье - в вашей воле / А.Р. Довженко. – Київ, 1990. – 47с.
515207
  Бальсевич В.К. Здоровье - в движении / В.К. Бальсевич. – Москва : Советский спорт, 1988. – 47, [1] с. : ил. – (Физкультурная библиотечка родителей)
515208
  Зыкова Н.Е. Здоровье - забота общая : рек. библиогр. указ. / ГБЛ ; сост.: Н. Е. Зыкова, В. А. Наседкина ; ред. В. А. Наседкина ; науч. ред. А. П. Пехов. – Москва : Книга, 1982. – 72 с.
515209
  Приходько В.В. Здоровье - каждому / В.В. Приходько. – Киев, 1987. – 102 с.
515210
  Царегородцев Г.И. Здоровье - общественное богатство / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1967. – 32с.
515211
  Панкратьева Н.В. Здоровье - социальная ценность / Н.В. Панкратьева. – М., 1989. – 238с.
515212
  Овалов Л.С. Здоровье / Л.С. Овалов. – М., 1936. – 138с.
515213
   Здоровье. – Минск, 1990. – 668с.
515214
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1995
515215
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 1995
515216
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 1995
515217
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1995
515218
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1995
515219
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1995
515220
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 1995
515221
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 1995
515222
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 1995
515223
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 1995
515224
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 1995
515225
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 1995
515226
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1996
515227
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 1996
515228
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 1996
515229
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1996
515230
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1996
515231
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1996
515232
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 1996
515233
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 1996
515234
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 1996
515235
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 1996
515236
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 1996
515237
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 1996
515238
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1997
515239
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1997
515240
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1997
515241
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1997
515242
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2001
515243
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2001
515244
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2001
515245
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2001
515246
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2001
515247
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2001
515248
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2001
515249
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2001
515250
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2001
515251
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2001
515252
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2001
515253
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2002
515254
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2002
515255
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2002
515256
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2002
515257
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2002
515258
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2002
515259
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2002
515260
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2002
515261
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2002
515262
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2002
515263
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2002
515264
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2002
515265
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2003
515266
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2003
515267
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2003
515268
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2003
515269
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2003
515270
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2003
515271
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2003
515272
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2003
515273
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2003
515274
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2003
515275
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2003
515276
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2003
515277
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2004
515278
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2004
515279
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2004
515280
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2004
515281
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2004
515282
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2004
515283
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2004
515284
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2004
515285
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2004
515286
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2004
515287
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2004
515288
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2004
515289
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2005
515290
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2005
515291
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2005
515292
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2005
515293
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2005
515294
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2005
515295
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2006
515296
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2006
515297
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2006
515298
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2006
515299
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2006
515300
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2006
515301
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2006
515302
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2006
515303
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2006
515304
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2006
515305
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2006
515306
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2006
515307
   Здоровье : научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2007
515308
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2007
515309
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2007
515310
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2007
515311
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2007
515312
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2007
515313
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2007
515314
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2007
515315
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2007
515316
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2007
515317
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2007
515318
   Здоровье : научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2007
515319
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2008
515320
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2008
515321
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2008
515322
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2008
515323
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2008
515324
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2008
515325
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2008
515326
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2008
515327
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2008
515328
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2008
515329
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2008
515330
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2008
515331
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (644). – 2009
515332
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (645). – 2009
515333
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (646). – 2009
515334
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (647). – 2009
515335
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (648). – 2009
515336
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (649). – 2009
515337
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (650). – 2009
515338
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (651). – 2009
515339
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (652). – 2009
515340
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (653). – 2009
515341
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (654). – 2009
515342
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (655). – 2009
515343
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (656). – 2010
515344
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (657). – 2010
515345
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (657). – 2010
515346
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (658). – 2010
515347
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (659). – 2010
515348
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (660). – 2010
515349
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (661). – 2010
515350
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (662). – 2010
515351
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (663). – 2010
515352
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (664). – 2010
515353
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (665). – 2010
515354
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (666). – 2010
515355
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (668). – 2011
515356
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (669). – 2011
515357
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (670). – 2011
515358
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (671). – 2011
515359
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (672). – 2011
515360
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (673). – 2011
515361
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (674). – 2011
515362
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (675). – 2011
515363
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (676). – 2011
515364
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (677). – 2011
515365
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (678). – 2011
515366
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (679). – 2012
515367
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (680). – 2012
515368
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (681). – 2012
515369
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (682). – 2012
515370
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (683). – 2012
515371
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (684). – 2012
515372
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (685) июль. – 2012
515373
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (686). – 2012
515374
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (687) сентябрь. – 2012
515375
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (688) октябрь. – 2012
515376
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (689). – 2012
515377
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (690), декабрь. – 2012
515378
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (691), январь. – 2013
515379
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (692), февраль. – 2013
515380
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (693), март. – 2013
515381
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (694), апрель. – 2013
515382
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (695), май. – 2013
515383
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (696), июнь. – 2013
515384
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (697), июль. – 2013
515385
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (698), август. – 2013
515386
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (699), сентябрь. – 2013
515387
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (700), октябрь. – 2013
515388
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (701), ноябрь. – 2013
515389
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (702), декабрь. – 2013
515390
  Лукьянов В.С. Здоровье , работоспособность, долголетие / В.С. Лукьянов. – 4-е изд. – М, 1961. – 368с.
515391
  Савич Л.Е. Здоровье библиотечного специалиста: проблема нуждается в исследовании // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1815-3186


  Происходящие социальные, политические, экономические процессы, изменения информационной среды, технологий, психоэмоциональной сферы субъектов библиотечно-информационной деятельности представляют угрозу профессиональному здоровью ...
515392
  Питенев И.В. Здоровье в бокале / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1990. – 170с.
515393
  Сидоров А.П. Здоровье в ваших руках / А.П. Сидоров. – Москва, 1990. – 77с.
515394
  Данченко И.П. Здоровье в ваших руках. / И.П. Данченко. – М., 1965. – 71с.
515395
   Здоровье в руках человека.. – Кишинев, 1972. – 292с.
515396
   Здоровье вашего ребенка.. – 2- изд., испр. и доп. – К., 1978. – 328с.
515397
  Баранов А.Е. Здоровье вашей собаки / А.Е. Баранов. – Москва : Изд-во МПИ, 1989. – 318, [1] с. : ил.
515398
   Здоровье женщины - здоровье семьи. – Москва
1. – 1989. – 94с.
515399
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (67). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
515400
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (68). – 2012
515401
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (69). – 2012
515402
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (70). – 2012
515403
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (71). – 2012
515404
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (72). – 2012
515405
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (73). – 2012
515406
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (74). – 2012
515407
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (75). – 2012
515408
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (76). – 2012
515409
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал:Спецвыпуск / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10/2. – 2012
515410
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (77). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515411
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (78). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515412
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (79). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515413
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (80). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515414
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (81). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515415
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (82). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515416
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (83). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515417
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (84). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515418
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (85). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515419
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (86). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515420
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (87). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515421
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (88). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515422
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (89). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515423
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (90). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515424
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (91). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515425
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (92). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515426
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (93). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515427
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (94). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515428
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (95). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515429
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (96). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515430
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (97). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515431
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (98). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515432
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (99). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515433
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (100). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515434
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (101). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515435
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (102). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515436
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (103). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515437
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (104). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515438
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (105). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515439
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (106). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515440
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (107). – 2016. – 198 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515441
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (108). – 2016. – 182 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515442
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (109). – 2016. – 156 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515443
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (110). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515444
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (111). – 2016. – 172 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515445
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (112). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515446
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (113). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515447
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (114). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515448
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (115). – 2016. – 170 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515449
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (116). – 2016. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515450
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (117). – 2017. – 166 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515451
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (118). – 2017. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515452
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (119). – 2017. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515453
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (120). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515454
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (121). – 2017. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515455
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (122). – 2017. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515456
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (123). – 2017. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515457
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : Аврора-принт, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (124). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515458
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : Аврора-принт, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (125). – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515459
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (126). – 2017. – 150 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515460
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (127). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515461
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (128). – 2018. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515462
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (129). – 2018. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515463
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (130). – 2018. – 122 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515464
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (131). – 2018. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515465
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (132). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515466
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (133). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515467
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (134). – 2018. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515468
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (135). – 2018. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515469
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (136). – 2018. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515470
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (147). – 2020. – 72 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515471
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (148). – 2020. – 86 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515472
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (149). – 2020. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515473
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (150). – 2020. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515474
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5/6 (151/152). – 2020. – 108 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515475
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (153). – 2020. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515476
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (154). – 2020. – 82 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515477
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9/10 (155/156). – 2020. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515478
  Шицкова А.П. Здоровье здоровых / А.П. Шицкова. – Москва, 1987. – 56с.
515479
  Войтенко В.П. Здоровье здоровых: введение в санологию / В.П. Войтенко. – Київ, 1991. – 248с.
515480
  Макеева Н.Н. Здоровье и бег / Н.Н. Макеева. – М, 1976. – 104с.
515481
  Чазов Е.И. Здоровье и власть / Е.И. Чазов. – Москва, 1992. – 224с.
515482
  Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение : ключевые императивы / В.Ф. Москаленко. – Киев : Авіцена, 2011. – 251, [2] с. : ил. – Издание посвящается: 20-летию Нац. академии медицинских наук Украины. - 170-летию Нац. медицинского университета им. А.А. Богомольца. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-37-6
515483
   Здоровье и окружающая среда. – Москва : Мир, 1979. – 231с.
515484
  Эвенштейн З.М. Здоровье и питание / З.М. Эвенштейн. – М, 1987. – 253с.
515485
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2001
515486
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7/8. – 2001
515487
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 9. – 2001
515488
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 10. – 2001
515489
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 11. – 2001
515490
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2001
515491
  Навакатикян А.О. Здоровье и работоспособность при умственном труде. / А.О. Навакатикян, А.И. Ковалева. – Киев, 1989. – 82с.
515492
  Копаев В.В. Здоровье и работоспособность человека / В.В. Копаев. – Москва, 1986. – 64с.
515493
  Седов А.В. Здоровье и сила - в твоих руках / А.В. Седов, А.В. Седов. – М, 1968. – 189с.
515494
  Васильев В.Н. Здоровье и стресс / В.Н. Васильев. – Москва, 1991. – 158с.
515495
  Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка : сборник / Н.М. Амосов. – Москва : Знание, 1990. – 288 с. – ISBN 5-07-000105
515496
  Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребёнка / Н.М. Амосов. – Москва : Знание, 1979. – 96 с. : ил. – (Народный университет . Педагогический факультет ; № 12)
515497
  Дыскин А.А. Здоровье и труд в пожилом возрасте / А.А. Дыскин, А.Л. Решетюк. – Л, 1988. – 240с.
515498
  Куколевский Г.М. Здоровье и физическая культура. / Г.М. Куколевский. – М, 1979. – 191с.
515499
  Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А.Г. Сухарев. – Москва : Медицина, 1991. – 272 с.
515500
   Здоровье или сигарета?. – Москва, 1984. – 64с.
515501
  Корытный Л.М. Здоровье исполина. / Л.М. Корытный. – Красноярск, 1987. – 97с.
515502
   Здоровье каждого - богатство всех.. – Москва, 1985. – 80с.
515503
   Здоровье каждого - в его руках.. – К., 1976. – 184с.
515504
  Шевченко С.В. Здоровье лесных экосистем / С.В. Шевченко. – Львов : Вища школа, 1981. – 127с. – (Охрана окружающей среды)
515505
  Пысла М.С. Здоровье людей - приоритет политики Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2312-7104
515506
  Кожевников В.Н. Здоровье матери и ребёнка / В.Н. Кожевников, Т.Н. Шардыко. – Красноярск, 1987. – 104с.
515507
   Здоровье матери и ребенка.. – К., 1992. – 702с.
515508
   Здоровье молодежи - забота общества. – Москва, 1987. – 127с.
515509
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (40). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
515510
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 2 (41). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
515511
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 3 (42). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
515512
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4 (43). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
515513
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины:Спецвыпуск / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4/2. – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
515514
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (44). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515515
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (45). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515516
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (46). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515517
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / Нац. акад. мед. наук, ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (47). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515518
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (48). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515519
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (49). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515520
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (50). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515521
   Здоровье мужчины = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (51). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515522
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (53). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515523
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (54). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515524
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (55). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515525
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (56). – 2016. – 164 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515526
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (57). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515527
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (58). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515528
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (59). – 2016. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515529
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (60). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515530
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (61). – 2017. – 148 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515531
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (62). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515532
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев : Аврора-принт, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (63). – 2017. – 120 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515533
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (64). – 2018. – 152 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515534
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (65). – 2018. – 134 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515535
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоц. сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (66). – 2018. – 112 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515536
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : Институт урологии НАМН Украины ; Щербинская Е.С., 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (67). – 2018. – 110 с., включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515537
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голов. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (68). – 2019. – 108 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515538
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голов. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (69). – 2019. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515539
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, Ю.Н. Гурженко, Ф.И. Кустев [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (70). – 2019. – 76 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515540
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (72). – 2020. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515541
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (73). – 2020. – 96 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515542
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (74). – 2020. – 90 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515543
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (75). – 2020. – 76 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515544
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (76). – 2021. – 94 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515545
   Здоровье народа - богатство страны. – Москва, 1989. – 159с.
515546
   Здоровье народа - богатство страны.. – М., 1981. – 160с.
515547
   Здоровье народностей Дальнего Востока.. – Владивосток, 1987. – 128с.
515548
   Здоровье населения как критериальная характеристика его качества / О.В. Бердник, О.В. Добрянская, О.П. Рудницкая, Т.П. Скочко
515549
  Добровольский Ю.А. Здоровье населения мира в ХХ веке. Капиталистические и развивающиеся страны / Ю.А. Добровольский. – Москва, 1968. – 416с.
515550
  Малхазова С.М. Здоровье населения Московского региона в конце ХIX - начале XXI в. / С.М. Малхазова, Н.В. Шартова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 14-25 : табл., рис. – Библиогр.: с. 24-25. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
515551
   Здоровье пожилых людей.. – Москва, 1978. – 111с.
515552
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 2 (45). – 2013. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515553
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 6 (49). – 2013. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515554
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 1 (69). – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515555
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 5 (73). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515556
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 8 (76). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515557
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 3. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515558
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 5. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515559
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 4. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515560
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 6. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515561
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 7. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515562
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 8. – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515563
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 8. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515564
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 7. – 2018. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515565
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 6. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515566
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 5. – 2018. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515567
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Абатуров О.Е. ; редкол.: Антипкин Ю.Г., Аряев М.Л., Бекетова Г.В. [и др.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 2. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515568
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 3. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515569
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 4. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515570
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515571
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 1. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515572
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 7. – 2019. – 88 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.14.7.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
515573
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 6. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515574
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 3. – 2019. – 77 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515575
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 2. – 2019. – 125 с.. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515576
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 4. – 2019. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515577
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 5. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
515578
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 1. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.1.2020 - На обкл. назва укр. мовою - Резюме укр., рос., англ. мовами
515579
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 2. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.2.2020 - На обкл. назва укр. мовою - Резюме укр., рос., англ. мовами
515580
  Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках / С.М. Мартынов. – М, 1991. – 222с.
515581
  Сермеев Б.В. Здоровье смолоду / Б.В. Сермеев, В.Р. Николаев. – Горький, 1979. – 168с.
515582
  Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. / Ю.Л. Шальков. – М., 1987. – 143с.
515583
   Здоровье Украины. – Київ, 2000
515584
   Здоровье человеа в условиях НТР. – Новосибирск, 1989. – 223с.
515585
  Лисицын Ю.П. Здоровье человека - социальная ценность / Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно. – Москва, 1988. – 270с.
515586
  Андреева И.Г. Здоровье человека в содержании образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-33. – ISSN 0869-561Х


  В рамках фундаментальных исследований Российской академии образования определены пути формирования ценностного отношения учащихся к здоровью посредством создания системы знаний о здоровье в содержании образования, а также посредством повышения научной ...
515587
  Шипин Д.П. Здоровье, воспитание и образование, как элементы счастья : беседа с юношами / Д.П. Шипин; Д.П. Шипипн. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1914. – 32 с.
515588
   Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал : специализированное издание по проблемам физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях / ФГ БОУ ВО "Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева ; Белгород. гос. технолог. ун-т им. В.Г. Шухова ; Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редколл.: Ермаков С.С., Крамской С.И., Кузьмин В.А. [и др.]. – Харьков, 2008-
№ 1. – 2016. – 56 с.
515589
   Здоровье, спорт, реабилитация = Здоров"я, спорт, реабілітація = Health,sport, rehabilitation : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2015-. – ISSN 2520-2677
Т. 4, № 1. – 2018. – 129 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
515590
   Здоровье, спорт, реабилитация = Здоров"я, спорт, реабілітація = Health,sport, rehabilitation : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2015-. – ISSN 2520-2677
Т. 4, № 3. – 2018. – 173 с. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1467960 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
515591
  Симонова Екатерина Здоровье, шопинг и Temple Stay по-корейски : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-67
515592
  Оринчук В.А. Здоровьеориентированный компонент формирования физической культуры в вузе / В.А. Оринчук, А.С. Большев, Д.Г. Сидоров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 116-119.
515593
  Ялышева Л.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 53-54. – ISSN 0016-7207
515594
  Футорный С.М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи : монография / С.М. Футорный ; М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т физ. воспитания и спорта. – Киев : Саммит-книга, 2014. – 295, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 257-295. – ISBN 978-617-7182-60-2
515595
  Проскурякова Л.А. Здоровьесбережение в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
515596
  Маджуга А.Г. Здоровьесозидающий потенциал человека: сущность и структура / А.Г. Маджуга, И.А. Синицина // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 5-10. – ISSN 2226-7549
515597
  Науменко Ю.В. Здоровьеформирующее образование: идеи и основные понятия // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-66. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
515598
  Кривцов Е.А. Здоровьеформирующее поведение и дистанционное обучение / Е.А. Кривцов, Н.А. Ушакова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 104-111. – ISSN 1561-2465
515599
  Ахутина Т.В. Здоровьсберегающие технологии: нейропсихологический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.101-111. – ISSN 0042-8841
515600
  Свиридонов Г.М. Здоровья кладезь - природа. / Г.М. Свиридонов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
515601
  Шогенцуков А.О. Здравица дружбы : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с акбард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 96 с.
515602
   Здравица.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 203 с.
515603
  Бораненков Н.Е. Здравия желаем! / Н.Е. Бораненков. – М., 1972. – 190с.
515604
  Криванчиков Н.Г. Здравия желаю! Стихи / Н.Г. Криванчиков, 1956. – 48с.
515605
   Здравниці Закарпаття.. – Ужгород, 1958. – 40с.
515606
   Здравниці Криму.. – Сімферополь, 1967. – 42с.
515607
  Торохтин М.Д. Здравницы Карпат / М.Д. Торохтин, В.Г. Денисюк. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ужгород, 1975. – 96с.
515608
   Здравницы профсоюзов СССР : Куроты, санатории, пансионаты и дома отдыха. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1973. – 575с.
515609
   Здравницы профсоюзов СССР.. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 688с.
515610
  Полторанов В.В. Здравницы профсоюзов СССР: Курорты, санатории, пансионаты, дома отдыха: Справочник. / В.В. Полторанов, С.Я. Слуцкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 700с.
515611
   Здравницы профсоюзов Украины : Справочник. – Київ : Тамед, 1997. – 317c. – ISBN 966-7051-10-2
515612
  Зеленский Н.М. Здравницы Харьковщины. / Н.М. Зеленский, Е.С. Гаврилова. – Х., 1968. – 32с.
515613
  Лапшин Ф.В. Здравниця у Брусниці: путівник українською і румунською мовами. / Ф.В. Лапшин. – Ужгород, 1981. – 32с.
515614
   Здравомислов Борис Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 98-99. – ISBN 978-617-573-038-6
515615
  Бузукашвили И. . Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
515616
  Бузукашвили Илья Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье : книги, бабочки и философия // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Он был страстным библиофилом, любил бабочек и старину. Спасал от погибели древние книги и возрождал из забвения великие имена. А через его сказки - весёлые, ироничные, волшебные - всегда проглядывали истина и мудрость. Шарль Нодье...
515617
  Гилянова А.Г. Здравоохранение / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Учпедгиз, 1960. – 96 с. – Загл. обл.: Public health. – (Разговорный английский язык)
515618
   Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет.. – Минск, 1961. – 503с.
515619
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда / П.Ф. Гладких. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1985. – 272с.
515620
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокированного Ленинграда (1941-1943) / П.Ф. Гладких. – Ленинград : Медицина, 1980. – 248с.
515621
   Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны.. – Москва, 1977. – 576с.
515622
   Здравоохранение в годы восстановления и социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.. – Москва, 1973. – 328с.
515623
  Козлов И.М. Здравоохранение в Индии / И.М. Козлов. – Л., 1980. – 216с.
515624
  Козлов И.М. Здравоохранение в Ираке. По личным впечатлениям. / И.М. Козлов. – Л., 1972. – 128с.
515625
  Немова Л.А. Здравоохранение в Канаде на пороге реформ // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 12 (504). – С. 45-60. – ISSN 0321-2068
515626
  Козлов И.М. Здравоохранение в Непале. / И.М. Козлов. – Л., 1976. – 152с.
515627
  Клисиньский Я.С. Здравоохранение в системе социалистического вопроизводства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Клисиньский Я.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 44л.
515628
  Клинсинськи Януш Здравоохранение в системе социалистического воспроизводства (на материалах Польской Народной Республики) : Дис... докт. экономич.наук: 08.00.01 / Клинсинськи Януш; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 272л. – Бібліогр.:л.258-272
515629
  Мусатова Л.Г. Здравоохранение в СССР и ГДР / Л.Г. Мусатова, Р.С. Виноградова. – Ленинград, 1961. – 62с.
515630
  Яровинский М.Я. Здравоохранение Москвы 1581-2000 гг. / М.Я. Яровинский. – Москва, 1988. – 272с.
515631
  Чикин С.Я. Здравоохранение на службе народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1978. – с.
515632
  Трофимов В.В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 лет / В.В. Трофимов. – М, 1967. – 332с.
515633
   Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие. – Симферополь : Таврида, 2001. – 340с. – ISBN 966-584-179-3
515634
  Соколов П.К. Здравствй, четвертый / П.К. Соколов. – Л., 1962. – 24с.
515635
  Лисянский М.С. Здравствуй / М.С. Лисянский. – М, 1962. – 160с.
515636
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
515637
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
515638
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
515639
  Нефедов П.П. Здравствуй в сердце моем / П.П. Нефедов. – М., 1974. – 120с.
515640
  Гиляжев Х. Здравствуй весна! : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 80 с.
515641
  Гира Л. Здравствуй вихрь! / Л. Гира. – Л., 1960. – 128с.
515642
  Вильмонт Е. Здравствуй груздь! / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ. Астрель. КРПА Олимп, 2005. – 267с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-029981-8
515643
  Красильников А.И. Здравствуй друг! / А.И. Красильников. – Сталинград, 1956. – 67с.
515644
  Бабиченко В.И. Здравствуй земля! : стихи / В.И. Бабиченко. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1960. – 42 с.
515645
  Козько В.А. Здравствуй и прощай / В.А. Козько. – М., 1976. – 477с.
515646
  Козько В.А. Здравствуй и прощай : повесть / В.А. Козько. – Минск : Юнацтва, 1986. – 255 с.
515647
  Мережко В.И. Здравствуй и прощай; Вас ожидает гражданка Никонорова: Киносцинарии. / В.И. Мережко. – М., 1979. – 120с.
515648
  Амелин Я.Г. Здравствуй Молдова! : [Об участии 80-й Уманской гвард. стрелковой дивизии в Ясско-Кишин. операции] / Я.Г. Амелин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1987. – 143, [2] с., [4] л. ил. : ил.
515649
  Галиуллин Т.Н. Здравствуй поєзия! / Т.Н. Галиуллин. – М., 1987. – 207с.
515650
  Урастыров К. Здравствуй утро! : стихи и поэмы / Кюннюк Урастыров; пер. с якут. – Москва : Современник, 1972. – 87 с.
515651
  Рогов В.И. Здравствуй! : Рассказы / В.И. Рогов. – Красноярск, 1965. – 39с.
515652
  Адамов А.М. Здравствуй! / А.М. Адамов. – Махачкала, 1972. – 62с.
515653
  Неволин А.С. Здравствуй, "Аврора"! : [о боевых делах крейсера. 1914-1918 гг] / А.С. Неволин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 135 с.
515654
  Машбаш И. Здравствуй, аул : стихи / Исхак Машбаш ; переводы. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1964. – 115 с.
515655
  Гольц А. Здравствуй, Афганистан! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 40 (451), 09.10.2015. – С. 12. – ISSN 2075-7093


  Зачем Россия по доброй воле решила залезть в сирийское болото.
515656
  Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! : акватория и побережье. Памятники природы / В.П. Брянский. – Иркутск, 1989. – 285с. : карта
515657
  Смирнова Н.Ф. Здравствуй, белый журавль / Н.Ф. Смирнова. – Новосибирск, 1978. – 43с.
515658
  Молдокматов А. Здравствуй, большая земля! : стихи и поэмы / А. Молдокматов; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 80 с.
515659
  Зегерс А. Здравствуй, будущее! / А. Зегерс. – Москва-Л., 1953. – 124с.
515660
   Здравствуй, будущее!. – Москва, 1962. – 158с.
515661
  Тетерюк В.С. Здравствуй, будущее! / В.С. Тетерюк. – М, 1976. – 183с.
515662
   Здравствуй, Варшава!. – Москва, 1975. – 165с.
515663
  Новоселов Н.Д. Здравствуй, весна! / Н.Д. Новоселов. – Л., 1952. – 88с.
515664
  Марков В.М. Здравствуй, Владивосток! / В.М. Марков. – Владивосток, 1988. – 236с.
515665
  Пульвер А Е. Здравствуй, Воронеж! : Путеводитель / А Е. Пульвер, . – Воронеж, 1970. – 232с.
515666
  Юрок А.Ю. Здравствуй, Вселенная! / А.Ю. Юрок. – М., 1961. – 64с.
515667
  Быковский В.Ф. Здравствуй, Вселенная! / В.Ф. Быковский, Николаева-Терешкова. – М, 1964. – 215с.
515668
  Рыбин В.А. Здравствуй, Галактика! / В.А. Рыбин. – М., 1981. – 256с.
515669
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1964. – 323с.
515670
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1966. – 290с.
515671
  Исхаков В.М. Здравствуй, генерал! : докум. повести / Вазих Исхаков ;. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 255 с.
515672
  Громов В.А. Здравствуй, город Тургенева! / В.А. Громов. – Тула, 1967. – 148с.
515673
  Петров В.С. Здравствуй, Граня! / В.С. Петров. – М., 1983. – 205с.
515674
   Здравствуй, грусть : современная французская психологическая повесть. – Москва : Правда, 1990. – 589с.
515675
  Саган Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Франсуаза Саган. – Москва : Костик, 1993. – 366 с. – В изд. также: Встань и иди / Эрве Базен. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
515676
  Дариенко П.С. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; [перевод с молдав. С. Смирнова ; худож. И. Богдеско]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1962. – 48 с.
515677
  Дариенко П. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; пер. с молд. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
515678
  Лашков И.В. Здравствуй, даль! / И.В. Лашков. – М, 1970. – 95с.
515679
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! / Г.С. Фиш. – М, 1977. – 736с.
515680
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! Отшельник Атлантики / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 512с.
515681
  Якутенко Ирина Здравствуй, дерево! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 76-82 : фото
515682
  Герман Ю.П. Здравствуй, доктор! / Ю.П. Герман. – Л., 1961. – 102с.
515683
  Суичмезов А.М. Здравствуй, Дон! / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 95с.
515684
  Горяинов В.Г. Здравствуй, донник! / В.Г. Горяинов. – Киев, 1984. – 78с.
515685
  Овечкин К. Здравствуй, друг / К. Овечкин. – Благовещенск, 1958. – 112с.
515686
  Молчанов Б.Л. Здравствуй, друг бронебойщик! / Б.Л. Молчанов. – М., 1970. – 92с.
515687
  Холошенко О.Ф. Здравствуй, друг! / О.Ф. Холошенко. – Сталино, 1957. – 55 с.
515688
  Абзянов М.Д. Здравствуй, Елабуга / [Абзянов М. Д., Лапшин Н. П., Мотрохин Ю. В. и др.; сост. Абзянов М. Д.]. – Казань : Татарское книжное издательство, 1980. – 264 с. : ил.
515689
   Здравствуй, жизнь. – Курган, 1963. – 72с.
515690
   Здравствуй, жизнь. – Саранск, 1966. – 367с.
515691
  Маляревский П.Г. Здравствуй, жизнь! / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1953. – 348с.
515692
  Розова Р.Л. Здравствуй, жизнь! / Р.Л. Розова. – Рига, 1956. – 298 с.
515693
  Солодарь Ц.С. Здравствуй, жизнь! / Ц.С. Солодарь. – М., 1959. – 29с.
515694
  Шевель М.И. Здравствуй, жизнь! / М.И. Шевель. – Хабаровск, 1962. – 184с.
515695
  Орлов Ф.П. Здравствуй, земля московская / Ф.П. Орлов, А.Г. Шеляпин. – Москва, 1967. – 87с.
515696
   Здравствуй, Иркутск : стихи и песни : [К 300-летию присвоения Иркутску статуса города / худож. В. Адов]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – 189 с. : ил., нот. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
515697
  Здорик Т.Б. Здравствуй, камень! / Т.Б. Здорик. – Москва : Недра, 1975. – 128с.
515698
  Утевская П.В. Здравствуй, Киев! / П.В. Утевская. – Москва, 1982. – 48с.
515699
   Здравствуй, книга. – М.
1. – 1981. – 477с.
515700
   Здравствуй, книга. – М.
2. – 1983. – 512с.
515701
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1969. – 541с.
515702
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1975. – 428 с.
515703
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1978. – 416с.
515704
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! : Повесть, рассказы / Н.М. Грибачев. – Москва : Воениздат, 1982. – 388с.
515705
  Басина М.Я. Здравствуй, Лениград! / М.Я. Басина. – Л., 1969. – 239с.
515706
  Орлов Б. Здравствуй, любимая / Б. Орлов. – Барнаул, 1955. – 86с.
515707
  Тумановская И.П. Здравствуй, мама! / И.П. Тумановская. – Куйбышев, 1967. – 67с.
515708
   Здравствуй, Марс!. – Москва : Известия, 1972. – 175 с.
515709
  Николаенко Виталий Здравствуй, медведь! Как поживаешь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 20-35 : Іл.
515710
   Здравствуй, мир!. – Москва, 1957. – 174с.
515711
  Глущенко С. Здравствуй, море ! : фотоальбом / С. Глущенко. – Киев : Мыстэцтво, 1990. – 180 с. : ил.
515712
   Здравствуй, Москва!. – Ташкент, 1951. – 316с.
515713
   Здравствуй, Москва!. – М., 1954. – 276с.
515714
   Здравствуй, Москва!. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 288с.
515715
  Тока Салчак Здравствуй, Москва! / Тока Салчак. – Кызыл : Тивинское книжное издательство, 1970. – 230, [2]
515716
   Здравствуй, Москва!. – Москва, 1978. – 117с.
515717
  Колосова Н.В. Здравствуй, музыка! / Н.В. Колосова. – М., 1964. – 176с.
515718
  Ющенко Л Здравствуй, мышонок! / Л Ющенко. – Москва, 1971. – 160с.
515719
   Здравствуй, небо!. – М., 1966. – 212с.
515720
   Здравствуй, Нева : Фотоальбом. – Ленинград, 1980. – 13с.
515721
  Добровольский О.М. Здравствуй, Никос! / О.М. Добровольский. – Москва, 1985. – 176с.
515722
  Елисеева И.И. Здравствуй, новый человек / И.И. Елисеева, Т.С. Кадибур. – М., 1987. – 140с.
515723
  Колточник Н.И. Здравствуй, однополчанин / Н.И. Колточник. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 207с.
515724
   Здравствуй, океан.. – М., 1987. – 47с.
515725
  Заседа И.И. Здравствуй, Олимпиада! / И.И. Заседа. – К, 1980. – 140с.
515726
  Корчагина В.И. Здравствуй, отец / В.И. Корчагина. – Фрунзе, 1972. – 92с.
515727
  Жуков А.Н. Здравствуй, отец! : Рассказы и повести / А.Н. Жуков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 463с.
515728
  Солонин П.Н. Здравствуй, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1979. – 256с.
515729
  Баева И. Здравствуй, первокурсник! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 28-31. – ISSN 0869-4915


  Як вузівські бібліотеки Росії обслуговують першокурсників.
515730
   Здравствуй, племя младое, незнакомое!. – Москва : Книга, 1984. – 111 с.
515731
   Здравствуй, племя младое.... – М., 1988. – 351с.
515732
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
515733
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
515734
  Терехов В.П. Здравствуй, поле / В.П. Терехов. – Симферополь, 1965. – 62с.
515735
  Емельянов А.В. Здравствуй, поле мое : роман / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.И.Шуртаковой. – Чебоксары : Чуваш. кн. из-во, 1973. – 312 с.
515736
   Здравствуй, поле русское!. – М., 1978. – 399с.
515737
  Новоселов Н.Н. Здравствуй, поле! / Н.Н. Новоселов. – Челябинск, 1971. – 203с.
515738
   Здравствуй, поэзия.. – Хабаровск, 1976. – 416с.
515739
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1975. – 150с.
515740
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1982. – 191с.
515741
   Здравствуй, родник!. – Ростов-на-Дону, 1977. – 207с.
515742
  Кутов Н.Н. Здравствуй, Север / Н.Н. Кутов. – Сыктывкар, 1968. – 96с.
515743
  Смоляницкий С.В. Здравствуй, Сибирь / С.В. Смоляницкий. – М., 1960. – 78с.
515744
   Здравствуй, Сибирь!. – Москва, 1972. – 179с.
515745
  Исаковский М.В. Здравствуй, Смоленск / М.В. Исаковский. – Смоленск, 1944. – 63с.
515746
  Палецкис Ю.И. Здравствуй, Советская Литва! : стихи / Ю.И. Палецкис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1960. – 47 с.
515747
   Здравствуй, солнце. – М., 1963. – 112с.
515748
  Хузангай П. Здравствуй, солнце : избр. стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320 с.
515749
  Хасанов М.М. Здравствуй, солнце! / М.М. Хасанов. – М, 1980. – 291с.
515750
   Здравствуй, страна героев!. – Л., 1985. – 207с.
515751
  Дворчик В. Здравствуй, Таити! / Войцех Дворчик ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с., [8] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
515752
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ / Ю.Ф. Стрехнин. – Кишинев, 1963. – 180с.
515753
  Усанов П.И. Здравствуй, товарищ райком! / П.И. Усанов. – Л., 1984. – 312с.
515754
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ! / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1956. – 157с.
515755
   Здравствуй, товарищ!. – Минск, 1988. – 173с.
515756
   Здравствуй, Украина!. – Саранск, 1954. – 56с.
515757
  Плюхин Н.Д. Здравствуй, утро / Н.Д. Плюхин. – Саранск, 1963. – 72с.
515758
  Муравьев Е.В. Здравствуй, утро раннее / Е.В. Муравьев. – Смоленск, 1963. – 112с.
515759
  Хрулев Е.В. Здравствуй, Фобос! / Е.В. Хрулев. – М, 1988. – 214с.
515760
   Здравствуй, футбол!. – Киев, 1965. – 150с.
515761
   Здравствуй, Харьков!. – Х., 1975. – 95с.
515762
  Соловьев Л.В. Здравствуй, Ходжа Насреддин! / Л.В. Соловьев, В.С. Виткович. – М., 1982. – 135с.
515763
  Бероев Б.М. Здравствуй, Цей! : физико-географический очерк / Б.М. Бероев. – 2-е изд., доп. – Орджоникидзе : Ир, 1979. – 103с.
515764
  Черненко И.М. Здравствуй, цирк! / И.М. Черненко. – М., 1968. – 159с.
515765
  Фейгин Э.А. Здравствуй, Чапичев! / Э.А. Фейгин. – М, 1964. – 328с.
515766
  Кравченко А.И. Здравствуй, шахтерская отчина! / А.И. Кравченко. – К., 1978. – 207с.
515767
  Лану А. Здравствуй, Эмиль Золя! / Арман Лану ; пер. с фр. О. Добровольского и В. Финикова ; предисл. С. Емельяников. – Москва : Прогресс, 1966. – 510 с.
515768
   Здравствуй, это - я : фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – [160] с.
515769
   Здравствуй, это - я : Фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – с.
515770
  Агабабов А. Здравствуй, это я! : киносценарий / А. Агабабов. – Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
515771
   Здравствуйте. – Ижевск, 1969. – 59с.
515772
  Каратеев Л.Ф. Здравствуйте / Л.Ф. Каратеев. – М., 1971. – 126с.
515773
  Старков А.Л. Здравствуйте! / А.Л. Старков. – Москва, 1964. – 245с.
515774
  Зверева Н.К. Здравствуйте! / Н.К. Зверева. – Минск, 1967. – 71с.
515775
  Елагин В.Н. Здравствуйте! / В.Н. Елагин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1968. – 64 с.
515776
  Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
515777
  Гончаренко В.В. Здравствуйте, аисты / В.В. Гончаренко. – М., 1980. – 144с.
515778
   Здравствуйте, братушки! : К 100-летию освобождения Болгарии от османского ига, 1878-1978: [Альбом]. – Москва ; София : Изобраз. искусство, Септември, 1977. – 108 с. : цв.ил. – Альбом в картон. коробке. – На рус., болг. яз.
515779
   Здравствуйте, братушки!. – Москва-София, 1978. – 108с.
515780
  Борец Т. Здравствуйте, господин Ампер : пер. со словац. / Т. Борец. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 304 с.
515781
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – М, 1972. – 259с.
515782
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – Москва, 1977. – 260с.
515783
  Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 207, [1] с. : ил.
515784
  Лутков Г.Я. Здравствуйте, звезды / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1961. – 49с.
515785
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди ! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1971. – 76 с.
515786
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1964. – 81с.
515787
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – М., 1963. – 96с.
515788
  Куликов Б.Н. Здравствуйте, мои стихи!: Стихи. / Б.Н. Куликов. – М., 1986. – 30с.
515789
  Ирошников И.И. Здравствуйте, пани Катерина! : [повесть] / И.И. Ирошников ; [ил.: В. Карабут]. – Москва : Мол. гвардия, 1968. – 208 с.
515790
  Якир С.Я. Здравствуйте, сверстники / С.Я. Якир. – Кишинев, 1965. – 148с.
515791
  Пудваль А.Р. Здравствуйте, Эрьзя! / А.Р. Пудваль. – Саранск, 1989. – 174с.
515792
  Ирошников И.И. Здравствуйте. пани Катерина! / И.И. Ирошников. – М, 1979. – 285с.
515793
  Солонин П.Н. Здравствух, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1974. – 168с.
515794
  Костоправ Г.А. Здравстуй, жизнь! / Г.А. Костоправ. – Донецк, 1963. – 194с.
515795
  Велес А.У. Здравый смысл // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 044-748Х


  Розвиток Латинської Америки
515796
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 175с.
515797
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах игре / Э. Ласкер. – М, 1924. – 134с.
515798
  Ольхов П.А. Здравый смысл и история (заметки к полемической эпитафии Н.Н. Страхова "Вздох на гробе Карамзина") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.125-132. – ISSN 0042-8744
515799
  Клиффорд В. Здравый смысл точных наук. Начала учения о числе и пространстве / В. Клиффорд. – 2-е. – Птгр., 1922. – 224 с.
515800
  Слабошпицький М. Здраствуй и не прощай, ALMA MATER // Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1984. – № 7 (374). – С. 10-11. – ISSN 0130-545X


  "...Київському орденів Леніна та Дружби народів державному університету імені Т.Г. Шевченка - 150 років".
515801
  Неволін А.С. Здраствуй, "Аврора"! / А.С. Неволін. – Киев, 1952. – 168с.
515802
  Саакян А.А. Здраствуй, друг! : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
515803
  Корбач І.М. Здраствуй, Острів Надії. / І.М. Корбач. – К., 1964. – 123с.
515804
  Хршановский А. Здраствуй, Прага! / А. Хршановский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 40с.
515805
  Арзуманян А.М. Здраствуй, Россия! / А.М. Арзуманян. – Москва : Правда, 1978. – 64 с.
515806
  Дубковецький Ф. Здрастуй завтра! : на шляхах до комунізму / Дубковецький Ф. ; записав В. Минко. – Киев : Держлітвидав, 1957. – 113 с., [1] арк. портр.
515807
  Забіяка І. Здрастуй, глибинко! : історико-краєзнавча, топонімічна анкета населеного пункту, його околиць / Іван Забіяка. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 12с.
515808
  Борзунов С.М. Здрастуй, Дніпре! / С.М. Борзунов. – Київ, 1974. – 260с.
515809
  Гавриленко О.І. Здрастуй, життя трудове! / О.І. Гавриленко. – К., 1960. – 72с.
515810
  Костоправ Г.А. Здрастуй, життя! Вірші та теми. / Г.А. Костоправ. – К., 1969. – 143с.
515811
   Здрастуй, Києве!. – К., 1982. – 120с.
515812
  Шаповаленко Т. Здрастуй, ластівко! / Т. Шаповаленко. – К., 1981. – 63с.
515813
  Ямпольский Б.Б. Здрастуй, майбутнє. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1959. – 68с.
515814
  Короненко С. Здрастуй, П"ятнадцятий! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 4-5


  Традиційне урочисте завершення XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика .
515815
  Левада О.С. Здрастуй, Прип"ять! / О.С. Левада. – Київ, 1974. – 91с.
515816
   Здрастуй, світе! : Посібник для читання з французької мови для учнів загальноосвітніх навч. закл. – 2-ге вид. доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 320с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-53-1
515817
   Здрастуй, сестро!. – К., 1982. – 238с.
515818
  Кулик В.Г. Здрастуй, степ мій. / В.Г. Кулик. – Х., 1976. – 59с.
515819
   Здрастуй, студентське життя! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про нове поповнення в університеті, посвячення у студенти. На фото: "декан філософського фак-ту А.Є. Конверський вручає студентський квиток першокурсниці".
515820
   Здрастуй, Україно!. – Київ, 1963. – 133с.
515821
  Треніна А.С. Здрастуй, школо! Здрастуй, застудо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-7 : фото
515822
  Дорошенко І.І. Здрастуйй, судруг! / І.І. Дорошенко, В.Н. Мандрик. – К, 1959. – 260с.
515823
  Мушник С.М. Здрастуйте, люди! : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1962. – 144 с.
515824
  Вільний В.М. Здрастуйте, мамо! : повість про життя Надії Григорівни Заглади / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 226 с.
515825
  Павелко В.У. Здружені у віках / В.У. Павелко. – Київ, 1969. – 44с.
515826
  Василенко Р. Здушений крик розпуки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27-30


  Мемуарні нариси Юрія Самброса "Щаблі - мій шлях до комунізму".
515827
  Constantinescu Ieyaфт Здфтефкуф мшеуш ву мшу іш сщьздусефкуф пщдгкшдщк шт 7ю / Constantinescu Ieyaфт, 1950. – 52с.
515828
  Мостовий В. Зе!повіт / В. Мостовий, Ю. Мостова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 1


  "Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п"ятий. Керівниця "Укрпошти" у жовтні 1994-го сказала: "Пропоную парі! Через півроку ваша газета закриється". Минуло п"ятдесят разів ...
515829
  Капустіна Н. Зебезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 8-15. – ISSN 1811-377X
515830
  Шиляев А.С. Зебелный берег. / А.С. Шиляев. – Тула, 1975. – 95с.
515831
  Мещерякова Б.Г. Зевс Харьковской психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 124-135. – ISSN 0042-8841
515832
  Мазур Владимир Зевсайкая история или почему Крит : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 20-26 : Фото
515833
  Круглов Ю.М. Зевсове кресало / Ю.М. Круглов. – К, 1983. – 118с.
515834
  Сизоненко А.А. Зееловские высоты / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 47с.
515835
  Медников А.М. Зееловские высоты / А.М. Медников. – М, 1985. – 48с.
515836
  Дашкевич Н.П. Зезенгеймская идиллия : эпизод из истории юношеских стремлений, увлечений и творчества Гете : Критико-библиографический очерк Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 93 с.
515837
  Хайкал М.Х. Зейнаб : Роман. Картины сельской жизни и нравов Египта / М.Х. Хайкал. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 238с.
515838
  Коркодим О. Зейнаб Бадаві: "... та чи позбулися ваші медіа прихованого тиску ?" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 22-27
515839
  Богатко С.А. Зейская быль / С.А. Богатко. – М, 1991. – 80с.
515840
  Колыхалов В. Зейские ворота. / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1968. – 103с.
515841
  Никольская В.В. Зейско-Буреинская равнина. / В.В. Никольская. – М, 1958. – 135с.
515842
  Коробченков А.А. и Матвеев В.С. Зейское водохранилище и бороба с наводнениями в Приамурье / А.А. и Матвеев В.С. Коробченков. – Хабаровск, 1973. – 72с.
515843
  Кресс В. Зекамерон 20 века : документальний роман : З-1-504 / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. – ISBN 978-5-900034-73-7
515844
  Андрич І. Зеко : повісті та оповідання : пер. с серб.-хорв. / Андрич І. – Київ : ДЛВ, 1958. – 370, [6] с.
515845
  Зорин Виталий Зеландское зорбирвание : Приключения / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 64-75 : Іл.
515846
  Куртяк Є.Г. Зелемінь : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1979. – 175 с.
515847
  Голобородько В.І. Зелен день : поезії / В.І. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 168 с. – ISBN 5-333-00110-3
515848
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Москва-Л., 1949. – 360с.
515849
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 371с.
515850
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1963. – 368с.
515851
   Зелен май.. – К, 1985. – 431с.
515852
   Зелена архітектура Нью-Йорку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 6 : фото
515853
  Шиманський О. Зелена брама. / О. Шиманський. – К., 1924. – 64с.
515854
  Гужва В. Зелена вільха поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 13


  До 80-річчя української поетеси Валентини Малишко.
515855
  Головко Д.А. Зелена вісь / Д.А. Головко. – К., 1971. – 47с.
515856
  Конвісар В.Т. Зелена віхола / В.Т. Конвісар. – Київ, 1980. – 312 с.
515857
  Суров А. Зелена вулиця. / А. Суров. – К, 1952. – 96с.
515858
  Підпалий В.О. Зелена гілка : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 67 с.
515859
  Чернявський М.А. Зелена гілка добра : лірика, балади, поеми / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1980. – 168 с.
515860
  Кононенко О. Зелена економіка в містах України: міф чи реальність? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 394-415. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
515861
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
515862
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 4. – 2001
515863
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 1. – 2005
515864
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 2. – 2005
515865
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 4. – 2005
515866
  Косенко О. Зелена енергетика України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 7


  "В Україні за останні п’ять років інвестиції у проєкти з відновлювальної енергетики сягнули 4 млрд євро. Левову частку таких інвестицій, а саме - більше 3,3 млрд євро, акумульовано на встановлення майже 4 ГВт нових потужностей відновлювальної ...
515867
  Антонич Б.- Зелена Євангелія : поезія, драматургія, проза, статті / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с. – ISBN 978-966-01-0512-6
515868
  Давиденко В.І. Зелена зірка березня / В.І. Давиденко. – К., 1988. – 40с.
515869
  Антоненко І. Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
515870
  Каддафі М. Зелена книга / М. Каддафі. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0276-8
Ч.1 : Вирішення проблеми Демократії (Влада народу). – 1989. – 141с.
515871
  Каддафі М.А. Зелена книга / М.А. Каддафі. – К., 1992. – 55 с.
515872
   Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні = Green paper on critical infrastructure protection in Ukraine : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2016. – 174, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
515873
   Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д.В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Ін-т власності і свободи, 2011. – 123, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-349-521-9
515874
  Короденко М. Зелена книга профтехосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
515875
  Грищенко М. Зелена краса // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0208-0710
515876
  Соболь В. Зелена магія мандрівки


  Про нову повість "Де мій брат?" відомої письменниці, редакторки журналу "РІЧ" Надії Мориквас
515877
  Пиркало С. Зелена Маргарита : повість, оповідання / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-194-0
515878
  Ганський О. Зелена нестабільність. Нові правила гри на ринку відновлюваної енергетики прийняли не всі учасники ринку: держава намагається впоратися із судовими позовами // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 вересня (№ 82). – С. 8


  "Уже місяць Україна живе за зменшеним тарифом на «зелену» електроенергію. Процес швидкого гасіння пожежі, який ініціювала влада, виправляючи помилки і рятуючи ситуацію, виявився непростим. І деякі інвестори вже голосно сказали «ні» таким планам уряду. ...
515879
  Гюнтекін Р.Н. Зелена ніч / Р.Н. Гюнтекін. – Київ, 1971. – 215с.
515880
  Медуниця М.М. Зелена Оржиця. / М.М. Медуниця. – К, 1986. – 159с.
515881
  Шніцлер А. Зелена Папуга (Зелений какаду) : Малюнок на 1 дію / Артур Шніцлер ; пеpеклад Миколи Воpоного. – [Київ] : Шлях ; [Дpук. "Дніпpо"], 1917. – 53, [1] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 9)
515882
  Стась А.О. Зелена пастка : повість / А.О. Стась. – Київ : Веселка, 1972. – 223 с.
515883
  Рубцов А.Ф. Зелена перлина Таврії : Путівник по Державному дендрологічному парку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, Н.О. Гавриленко; Українська академія аграрних наук. – Асканія-Нова, 2001. – 90с. – ISBN 966-95218-0-7
515884
  Стусенко О. Зелена провокація : проза: оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 89-93. – ISSN 0868-4790
515885
  Швець В.С. Зелена рута : вірші та поема / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1960. – 228 с.
515886
  Литвин С.Г. Зелена служба хлібороба / С.Г. Литвин. – К., 1987. – 47с.
515887
  Ткаченко В.Д. Зелена сторона. / В.Д. Ткаченко. – К., 1940. – 64с.
515888
  Школьна Л. Зелена трояндова попелиця (Macrosiphum rosae L.) - шкідник троянд у захищеному грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень чисельності Macrosiphum rosae L., її шкідливість в умовах закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею. Використано біопрепарат актофіт та водні витяжки інсектицидних рослин ...
515889
  Світ Іван Зелена Україна : Короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя / Світ Іван; Науково-дослідчий інститут зеленої України. – Hю-Йорк; Шангай, 1949. – 32с. – (Видання Науково-дослідчого інституту зеленої України / Під кер. Івана Світа ; 1)
515890
  Коваль Ю.А. Зелена Україна / Ю.А. Коваль. – Львів, 1966. – 95 с.
515891
  Світ І. Зелена Україна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 414-436. – ISBN 978-966-579-271-0
515892
  Суров А. Зелена улица. / А. Суров. – М-Л : Искусство, 1949. – 111 с.
515893
  Вільховий П.Я. Зелена фабрика / П.Я. Вільховий. – Харків, 1936. – 216 с.
515894
  Сліпко Ю.В. Зелена фантазія / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1968. – 50с.
515895
   Зелена хвиля незалежності. Українська екологічна асоціація "Зелений світ" / [Ю. Самойленко, Ю. Щербак, С. Курикін та ін.] ; за ред. Ю. Самойленка. – Київ : Український пріоритет ; Альтернатива, 2017. – 267, [37] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7398-64-5
515896
  Вретік Л.О. Зелена хімія : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / Л.О. Вретік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
515897
  Чабанівський М.І. Зелена чаша : оповідання / М. І. Чабанівський ; [іл. А. Девянін]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 80 с.
515898
  Лебков Е.Д. Зеленая-зеленая земля: кн. стихов / Е.Д. Лебков. – М., 1985. – 77с.
515899
  Афанасьева Л.Ф. Зеленая аптека : справочник лекарств. растений / Л.Ф. Афанасьева, Г.Я. Мордовской, И.Д. Нешта. – Свердловск : Сред.-Урад. кн. изд-во, 1990. – 156, [2] с., [16] л. ил.
515900
  Соболева Л.С. Зеленая аптека Татарии / Л.С. Соболева, И.Л. Крылова. – Казань, 1990. – 154с.
515901
  Рубцова В.Г. Зеленая аптека. / В.Г. Рубцова. – Л., 1980. – 240с.
515902
   Зеленая аптека. [Изоматериал] : Комплект из 22 цв. откр. – Москва : Планета
Вып. 2. – 1983. – 22 л. : 22 открыток + 1 обл.
515903
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 303 с.
515904
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 319 с.
515905
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 315с.
515906
  Ежов Георгий Зеленая буря над Ираном : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 60-68
515907
  Трусов Ю . Зеленая ветвь / Ю . Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 239 с.
515908
  Федь Н.М. Зеленая ветвь литературы / Н.М. Федь. – М, 1981. – 304с.
515909
  Эйнбаум Ф.К. Зеленая ветвь. / Ф.К. Эйнбаум. – М., 1959. – 384с.
515910
  Андреев Ин. Зеленая ветка / Ин. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с. : ил.
515911
  Ситохов С. Зеленая ветка : стихотворения / Саламгерий Ситохов ; пер. с осет. А.Медведева. – Москва : Современник, 1986. – 79 с.
515912
  Фоняков И.О. Зеленая ветка Вьетнама / И.О. Фоняков. – М, 1989. – 185с.
515913
  Краснов Н.С. Зелёная ветка жизни / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1972. – 63с.
515914
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1976. – 255 с.
515915
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1978. – 400 с.
515916
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – М, 1979. – 484с.
515917
  Полторацкий В.В. Зеленая ветка. -- (Гнездо Хрустального Гуся). Мещерские истории. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1961. – 220с.
515918
  Суворов М.И. Зеленая ветка. / М.И. Суворов. – Сталино, 1962. – 83с.
515919
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1968. – 119с.
515920
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1978. – 93с.
515921
  Волков Б.В. Зеленая власть весны. Повесть о Райнисе / Б.В. Волков. – Москва, 1968. – 191с.
515922
  Широченко В. Зеленая волна // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.28-30


  Легалізація злочинних доходів
515923
  Тихонов Игорь Васильевитч Зеленая глубина / Тихонов Игорь Васильевитч. – Москва : Мол.гвардия, 1965. – 104с.
515924
  Бубнова О.В. Зеленая долина / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1977. – 118с.
515925
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1959. – 220с.
515926
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – 2-е изд. испр. и доп. – Саранск, 1967. – 384с.
515927
  Головин Д.И. Зеленая дуга / Д.И. Головин. – Орел, 1956. – 80с.
515928
  Вальдорф Г. Зеленая записка. / Г. Вальдорф. – Москва
2. – 1968. – 140с.
515929
  Умарбеков У. Зеленая звезда : повести / Ульмас Умарбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 184 с.
515930
  Чебышева М.П. Зеленая звезда / М.П. Чебышева. – Москва, 1974. – 63с.
515931
  Даби Э. Зеленая зона / Э. Даби. – Ленинград, 1937. – 262 с.
515932
  Кучерявый В.А. Зеленая зона города / В.А. Кучерявый. – Киев : Наукова думка, 1981. – 244с.
515933
  Поперечный А.Г. Зеленая калитка / А.Г. Поперечный. – М., 1981. – 118с.
515934
  Черненко М.М. Зеленая карпатская тетрадь или Страницы семейного альбома. Сентиментальные истории : рассказы, эссе, воспоминания / Маргарита Черненко. – Киев : КММ, 2018. – 230, [3] с., [2] арк. фотоіл. : ил. – Назв. обл.: Зеленая карпатская тетрадь. Сентментальные истории. – ISBN 978-966-1673-13-6
515935
  Романов Е.И. Зеленая каша / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1979. – 110с.
515936
  Рева М.Л. Зеленая кладовая: Справ. / М.Л. Рева. – Донецк : Донбас, 1991. – 151с.
515937
  Панченко Н.В. Зеленая книга / Н.В. Панченко. – Москва, 1971. – 103с.
515938
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга : избр. рассказы / Янис Яунсудрабинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 238 с.
515939
  Каддафи М. Зеленая книга / М. Каддафи. – М., 1989. – 159с.
515940
  Агишев Р. Зелёная книга : роман / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1954. – 504 с.
515941
  Агишев Р.К. Зелёная книга / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1959. – 368 с.
515942
  Чибилев А.А. Зеленая книга степного края / А.А. Чибилев. – Челябинск, 1983. – 153с.
515943
   Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
515944
   Зеленая книга фантастики. – М, 1989. – 267с.
515945
  Бажов П.П. Зеленая кобылка / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 64с.
515946
  Сафиева Г. Зеленая колыбель : стихотворения и по"эма / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 111 с.
515947
  Ватаману Ион Зеленая колыбель песни : стихи / Ватаману Ион; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
515948
  Устюгов А.М. Зеленая коробочка. / А.М. Устюгов. – Киров, 1957. – 40с.
515949
  Чехов А.П. Зеленая коса / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
515950
  Емцев Т М. Парнов Зеленая креветка / Т М. Парнов Емцев. – М., 1966. – 302с.
515951
  Парнов Зеленая креветка / Еремей Парнов, Михаил Емцев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. 101-151. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
515952
  Мирнев В.Н. Зеленая крыша / В.Н. Мирнев. – М., 1980. – 592с.
515953
   Зеленая крыша в центре столицы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53 : фото
515954
  Аль-Баяти Зеленая луна / Аль-Баяти. – Москва, 1963. – 92с.
515955
  Беленьо Х. Зеленая луна. / Х. Беленьо. – Москва, 1965. – 222с.
515956
  Балакаев А.Г. Зеленая любовь : повести, рассказы : пер. с калм. / А.Г. Балакаев ; [ил. А.Р. Косолапов]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
515957
  Зайцева Елена Зеленая миля /Найроби : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 6-17 : Фото
515958
  Сипаков Я. Зеленая молния. Книга дорог : очерки / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 280 с.
515959
  Гюнтекин Р.Н. Зеленая ночь / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1963. – 254с.
515960
  Мощенко В.Н. Зеленая ночь / В.Н. Мощенко. – М, 1981. – 109с.
515961
  Меликадзе И.А. Зеленая ночь / И.А. Меликадзе. – М, 1984. – 311с.
515962
  Островой С.Г. Зеленая обезьяна / С.Г. Островой. – Москва, 1976. – 151с.
515963
  Мишин А.В. Зеленая околица / А.В. Мишин. – М., 1975. – 127с.
515964
  Смирнов О.П. Зеленая осень : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 367с.
515965
  Горбунов А. Зеленая отчизна : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0027-8238
515966
  Лебанидзе М.С. Зеленая песня : стихи / М.С. Лебанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 72 с.
515967
  Устинов В.А. Зеленая песня / В.А. Устинов. – Архангельск, 1968. – 36с.
515968
  Куклин Л.В. Зеленая планета. / Л.В. Куклин. – Л, 1969. – 119с.
515969
  Метелкин А.И. Зеленая плесень и пенициллин. (История открытия, изучения и применения лечебных свойств плесени) / А.И. Метелкин. – Москва, 1949. – 108с.
515970
  Михальский В.В. Зеленая поляна / В.В. Михальский. – Махачкала, 1969. – 144с.
515971
  Волкодаев П.И. Зеленая пристань / П.И. Волкодаев. – Минск, 1960. – 72с.
515972
  Нагибин Ю.М. Зеленая птица с красной головой. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 254с.
515973
  Роганов Л.Г. Зеленая птица. Рассказы. / Л.Г. Роганов. – Душанбе., 1965. – 96с.
515974
  Жемайтис С.Г. Зеленая ракета / С.Г. Жемайтис. – М, 1965. – 199с.
515975
  Кузнецов С.А. Зелёная ракета / С.А. Кузнецов. – М., 1963. – 83с.
515976
  Васин К.К. Зеленая роща : повести и расскаы / Ким Васин; пер. с мар. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
515977
   Зеленая роща.. – М, 1976. – 223с.
515978
  Лось Е.Я. Зеленая светлица : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1968. – 111 с.
515979
  Каландадзе А.П. Зеленая свирель : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 56 с.
515980
  Беляева Т.В. Зеленая стена России (из истории засечных черт) : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-30 : Рис., карти. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
515981
  Котельников Валерий Зеленая столица Франции / Котельников Валерий, Камоликова Ольга // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 12-39 : фото
515982
  Всеволожский И.Е. Зеленая стрела / И.Е. Всеволожский. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 80с.
515983
  Файнберг В.Л. Зеленая стрела / В.Л. Файнберг. – М, 1968. – 75с.
515984
  Добровольский Е.Н. Зеленая стрела удачи / Е.Н. Добровольский. – М, 1979. – 351с.
515985
  Савельев Л.И. Зеленая тетрадь / Л.И. Савельев. – Москва, 1958. – 46с.
515986
  Веселовская Н.В. Зелёная трава / Н.В. Веселовская. – Москва, 1983. – 48с.
515987
  Фучеджиев Д. Зеленая трава пустыни / Д. Фучеджиев. – София, 1980. – 336с.
515988
  Аминова О.М. Зелёная тропинка : стихи и поэмы / Озод Аминова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 96 с. : портр.
515989
  Тихонов Николай Семенович Зеленая тьма / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1967. – 64с.
515990
  Воронин Ю.И. Зеленая улица / Ю.И. Воронин. – Кострома, 1962. – 40с.
515991
  Виролайнен В.М. Зеленая улица / В.М. Виролайнен. – Москва, 1977. – 192с.
515992
  Козырин В.А. Зеленая улица / В.А. Козырин. – М, 1985. – 319с.
515993
  Суров А. Зеленая улица. / А. Суров. – М, 1950. – 92с.
515994
  Нефедов А.И. Зеленая улица. / А.И. Нефедов. – Пенза, 1954. – 150с.
515995
   Зеленая фуражка.. – Алма-Ата, 1960. – 127с.
515996
   Зеленая фуражка.. – М, 1960. – 430с.
515997
   Зеленая химия в России : Сборник статей. – Москва : Московский университет, 2004. – 225 с. – ISBN 5-211-05001-0
515998
  Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 120-141. – ISSN 0207-3676
515999
  Турелик Г.З. Зелене багаття / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1976. – 127с.
516000
  Лупій О. Зелене весілля : Вірші та поеми / Олесь Лупій. – Київ : Смолоскип, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7332-11-X
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,