Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
515001
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
515002
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
515003
  Вярцінскі А. "Заозер"я" / Анатоль Вярцінскі ; [ переклав з білорус. Л. Полтава ]. – New York. – 24 с.
515004
  Сергійчук В. "Заокруглений образ нашого минулого й сучасного" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 160-162. – ISBN 966-7060-92-6
515005
  Шевченко Оксана "Заочна" очна ставка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
515006
  Романюк О. "Заочне" провадження в кримінальних справах. Крок вперед чи два назад? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.46--50
515007
   "Запад-81". Учение войск и сил флота 4-12 сентября 1981 года. – М, 1982. – 170с.
515008
  Теплицкий Ю.М. "Запад-Восток" и феномен славянской цивилизации : История и альтернативные сценарии развития / Ю.М. Теплицкий. – Київ : Арістей, 2005. – 448 с. – (Мир славянской цивилизации). – ISBN 966-8458-51-6
515009
   "Западноевропейская живопись XVII-XVIII веков", выставка. Ленинград. 1873. – Л, 1973. – 29с.
515010
   "Западноевропейская резная кость IX-XIX веков", выставка. Ленинград. 1973. – Л, 1973. – 95с.
515011
   "Западноевропейские плакетки XV-XVII веков", выставка. Ленинград. 1876. – Л, 1976. – 68с.
515012
  Можейко И.В. "Западный ветер - ясная погода" / И.В. Можейко. – М., 1984. – 352с.
515013
  Вовканич С. "Запанувати у своїй сторонці" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 4-5


  Отець Михайло Вербицький - насамперед соборник.
515014
  Спектор В. "Запах "Красной Москвы" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0131-8136
515015
  Куценко М.М. "Запах слова" Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 12-17. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить структурно-психоаналітичний аналіз концепту "запаху слова" М. Хвильового на прикл. новели "Арабески". Поняття розглянуто як асоціативно-символічний феномен, породжений внутрішнім досвідом та "сферичним" мисленням письм., а також ...
515016
  Кузьменко Ю. "Запахла осінь в"ялим тютюном..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Про літературні студії в Центрі літературної творчості. "Директор Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Кузьмович Наєнко подав коротку історію літературних зібрань у нашому Університеті".
515017
  Лисенкова А. "Заперечення" як ілокутивна домінанта мовленнєвого акту // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 112-118
515018
  Дыханова Б.С. "Запечатленный ангел" и "Очарованный странник" / Б.С. Дыханова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 174 с.
515019
  Черкаська Д. "Запис життя" Лазаря Мойсейовича Славіна: біограма у науковій біографістиці // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 176-181. – ISBN 978-617-7399-06-2
515020
  Зуб "Записки в Персии": маловідомий документ з Інституту рукопису НБУВ / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 71-86. – ISSN 1608-0599
515021
  Ван Ши-фу [Западный флигель : пьеса-цзацзюй : с комментариями нового издания / Ван Ши-фу. – [Шанхай
Ч. 1-2]. – 1955. – [170] с., ил. – Опис. по переводу. - 2 части в одном контейнере
515022
  Уральское [Записка Уральского Общества Любителей естествознания] / Уральское, общество любителей естествознания (Екатеринбург) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 71-76


  Записки Уральского общества любителей естествознания. - Т. 1-40. -Екатеринбург, 1874-1927. -
515023
  Гришин М.В. «Западоцентризм» и реакция на него представителей восточных культур в процессе межкультурного контакта // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 6-11. – ISSN 2073-9702


  В данной статье рассматриваются проблемы межкультурных контактов стран Запада и Востока. Факторы, влияющие на межкультурный обмен, крайне разнообразны, и определяются «картиной мира» конкретной субкультуры и ее представителей, вступающих в контакт. ...
515024
  Лункевич В.В. Занимательная биология / В.В. Лункевич. – Москва : Наука, 1965. – 273 с. : 1 порт. ил.
515025
  Сарычева З.А. Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
515026
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 1. – Москва, 1960. – 80 с.
515027
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. – М., 1965. – 92с.
515028
  Лаптев Ю.П. Занимательная генетика / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1982. – 127 с. : ил.
515029
  Косолапова Л.В. Занимательная география : Методика и опыт / Л.В. Косолапова, А.Б. Косолапов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 55-56. – ISSN 0016-7207
515030
  Макаров А.П. Занимательная грамматика / А.П. Макаров. – Ульяновск, 1959. – 64 с.
515031
  Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика / Р.Б. Нуртазина. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
515032
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – М, 1961. – 236с.
515033
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., доп. – Ленинград : Время, 1933. – 299 с.
515034
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва ; Ленинград : Изд. детской л-ры, 1937. – 240 с., 6 вкл. л. ил.
515035
  Лисица М.П. Занимательная оптика : памяти Марии Кирилловны Лисицы и Марии Александровны Валах / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-334-Х
Т. 1 : Атмосферная и космическая оптика. – 2002. – 255 с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
515036
  Лисица М.П. Занимательная оптика : 90-летию Нац. акад. наук Украины посвящается / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 978-966-171-067-1
Т. 4 : Физиологическая оптика. Биолюминесценция. – 2008. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-161


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
515037
  Губин Д. Занимательная политология / Дмитрий Губин. – Харьков : Фолио, 2008. – 317 с. – ISBN 978-966-03-4687-1
515038
  Куприн А.М. Занимательная топография : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
515039
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1971. – 263 с.
515040
  Дягилев В.В. Занимательная философия : Экспериментальное учебное пособие для учащ.старших классов гимназий,лицеев,колледжей и школ гуманитарного профиля / В.В. Дягилев. – Москва : Издательский центр, 1996. – 176 с. – (Новое в образование). – ISBN 5-88895-011-2
515041
  Гритчин Н.В. Занимательная философия / Николай Гритчин. – Луганск : Резников В.С., 2014. – 275, [1] с. : табл. – В кн. также: О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем / Курт Гедель. – Библиогр.: с. 246. – (Учебная книга). – ISBN 978-617-509-334-4
515042
  Вишневецкий И. Занимательная энтомология : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
515043
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 2-е изд,. переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1972. – 296 с.
515044
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1985. – 311с.
515045
  Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание / Г. Линдгрен; Пер. с англ. Ю.Н.Сударева; Под ред. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1977. – 256 с.
515046
  Рассохин В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В. Рассохин, Н. Целинский. – [S. l.] : Государственное изд-во технико-теорет. лит-ры, 1951. – 77 c.
515047
  Симонович С. Заниматильное программирование: С++ : Книга для детей, родителей и учителей / С. Симонович, Г. Евсеев. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА. Инфорком-Пресс, 2001. – 368с. – ISBN 5-7805-0728-7
515048
   Занин Юрий Николаевич (1930-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1221 : фото. – ISSN 0016-7886
515049
  Трапезников В.Н. Занины. / В.Н. Трапезников. – Тула, 1978. – 256с.
515050
  Уэйд М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования, маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии / Мартин Уэйд // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765


  Освещена деятельность Национальной библиотеки Шотландии: пересмотр своей роли и задачи как национальной и ведущей научной публичной библиотеки. Изложены основные факторы, влияющие на работу в условиях перемен, представлены три главных элемента, на ...
515051
  Иванов А. Заново водиться // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Фонду гарантирования вкладов, его оппонентам, другим участникам судебных процесов придется заново нарабатывать судебную практику в вопросах ничтожности сделок экс-менеджмента банков.
515052
  Шойгу Сергей Заново открыть Россию!... // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 52-55 : фото
515053
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий. – Москва : Наука, 1984. – 447с. – (Памятники письменности Востока)
515054
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий (Синь Бянь V - Дай Ши Пинхуа). – М, 1984. – 447с.
515055
  Обухова Л.А. Заноза / Л.А. Обухова. – М., 1961. – 408с.
515056
   Занурення = Immersion : [каталог]. – Київ : Центр Сучасного Мистецтва при НАУКМА, 2004. – 60 с. : фотоіл. – На парал. тит. арк. зазнач. художники: Грика, Новосєльські, Машлянко, Мица, Плотніцка, Смочиньскі, Тарасевіч. - Текст парал. укр., англ. - Кат. вид. за підтримки Центру міжнар. культ. співпраці "Інститут Адама Міцкевича"
515057
  Некрасов Андрій Занурення в Малайзію : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 26-30 : Фото
515058
  Котлярчук Андрій Занурення під землю : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86 : Фото
515059
  Волкова А.А. Занятия в детском саду / А.А. Волкова. – Москва, 1940. – 36с.
515060
   Занятия историко-архивного кружка студентов Черниговского ИНО при Губархе, 1924. – 11с.
515061
  Бородич Л.А. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков / Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. – М., 1988. – 77с.
515062
  Полетаева О. Занятия по географии / О. Полетаева. – Москва, 1922. – 67с.
515063
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – М, 1956. – 160с.
515064
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – 2-е изд. – М, 1957. – 168с.
515065
   Занятия по сельскохозяйственному труду в 4-7 классах. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1975. – 288с.
515066
  Федоренко Л.П. Занятия по стилистике в вечерней школе / Л.П. Федоренко. – М., 1968. – 160с.
515067
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Курапов Н.К.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 31л.
515068
  Щербатский Б.М. Занятия по стилистике в старших классах средней школы / Б.М. Щербатский. – Москва, 1951. – 183с.
515069
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике. / Н.К. Курапов. – М., 1960. – 76с.
515070
  Кириллов Б.Н. Занятия по тактической подготовке на ящике с песком. / Б.Н. Кириллов, М.Д. Шерстнев. – М., 1967. – 78с.
515071
   Занятия по техническому труду, 1985. – 128с.
515072
   Занятия по техническому труду. – М, 1985. – 224с.
515073
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (4-6 классы). – М, 1971. – 368с.
515074
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (7-8 кл.). – М, 1972. – 208с.
515075
   Занятия по трудовому обучению. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 206с.
515076
   Занятия по трудовому обучению (5-7 кл.). – М, 1989. – 191с.
515077
  Чумак Н.Г. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: пособие для учителя. / Н.Г. Чумак, М.И. Матрохин. – К., 1989. – 140с.
515078
   Занятия по трудовому обучению. 5 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 174с.
515079
  Лабзина А.Я. Занятия по трудовому обучению. Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и электротехнические работы: (5-й кл.) / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 141с.
515080
  Рипа М.Д. Занятия физической культурой со школьниками , отнесенными к специальной медицинской группе / М.Д. Рипа. – М, 1988. – 175с.
515081
  Третьяков Н.А. Занятия физкультурой и спортом по месту жительства / Н.А. Третьяков, Р.А. Белов. – К., 1988. – 102с.
515082
  Азизян Зинаида Геворковна Занятность населения в сфере услуг Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Азизян Зинаида Геворковна ; АН Армянской ССР, Ин-т экономики. – Ереван, 1974. – 36 с.
515083
   Занятость в небольших городах. – М, 1978. – 207с.
515084
  Гурвич Е. Занятость в российском бюджетном секторе: значимы социальные или экономические факторы? / Е. Гурвич, А. Хазанов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 28-56 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
515085
  Бабкина З.В. Занятость в социалистической экономике глазами запада / З.В. Бабкина. – Москва : Экономика, 1989. – 93, [2] с. – ISBN 5-282-00506-9
515086
  Новицкий А.Г. Занятость в сфере обслуживания населения / А.Г. Новицкий. – М, 1987. – 269с.
515087
  Ламанов П.И. Занятость в условиях интенсификации колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ламанов П.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
515088
  Рузавина Е.И. Занятость в условиях интенсификации производства / Е.И. Рузавина. – Москва, 1975. – 124с.
515089
  Машика Т.А. Занятость женщин и материнство / Т.А. Машика. – Москва : Мысль, 1989. – 285с.
515090
   Занятость и безработица в странах развитого капитализма. – М, 1982. – 304с.
515091
  Капустин К.И. Занятость и воспроизводство народонаселения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Капустин К.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра политэкономии. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
515092
  Базылева М.М. Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 130-136. – ISSN 2306-546X
515093
  Нефедова Т.Г. Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100 : рис. – Библиогр.: с. 99-100. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
515094
   Занятость населения. – М, 1983. – 183с.
515095
  Квон Л.А. Занятость населения в условиях социалистического расширения воспроизводства / Л.А. Квон. – Алма-Ата, 1982. – 155с.
515096
  Русанов Е.С. Занятость населения и использование трудовых ресурсов. / Е.С. Русанов. – М., 1965. – 144с.
515097
  Безпер О.Д. Занятость населения как фактор устойчивого развития // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 56-60
515098
  Райкевич А. Занятость населения Польши / А. Райкевич. – М, 1970. – 272с.
515099
  Новицкий А.Г. Занятость пенсионеров / А.Г. Новицкий, Г.В. Миль. – М, 1981. – 248с.
515100
  Закарян Г.А. Занятость т использование трудовых ресуров (на материалах колхозов Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Закарян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
515101
  Грязнова Л.Н. Занятость: уровень, структура и формы регулирования / Л.Н. Грязнова, Г. Марусис. – Минск, 1994. – 93с.
515102
  Мангушева О.О. Заняттєва активність та її компоненти: визначення ключових термінів ерготерапії як окремої науково обгрунтованої професії // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
515103
  Лутак Н.Г. Заняття "Електричний струм" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-11 : рис.
515104
  Лутак Н.Г. Заняття "Хімічна небезпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-13 : фото
515105
  Юхимович О.А. Заняття гуртка з економіки на тему "Грошові реформи. Історія розвитку українських грошей. Грошові реформи в Україні" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 17-21 : фото
515106
  Карпенко Ю. Заняття для справжніх метеорологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Навчальна практика студентів кафедри метеорології та кліматології географічного факультету.
515107
  Білоножко Н.Є. Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 54-62. – ISSN 1817-8510
515108
  Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : Навч. пос. для вчителів англ. мови та студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 250с. – ISBN 966-7659-33-X
515109
  Климентова О.В. Заняття з мови як засіб психокорекції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
515110
  Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку / А.М. Богуш. – Київ, 1980. – 155 с.
515111
  Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку : [посібник] / Е.С. Вільчковський. – Київ : Радянська школа, 1985. – 225 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
515112
  Беженар І.В. Заняття на тему "Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 63-72. – ISSN 1817-8510
515113
   Занятые пары в Аркадакском районе. – Саратов, 1961. – 8 с.
515114
  Шешуряк Ю. Заняться портом // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  Реформировать украинскую портовую отрасль планируется по международным стандартам.
515115
  Сидельников О.В. Заоблачные гвардейцы / О.В. Сидельников. – Ташкетн, 1963. – 89с.
515116
  Кешоков А.П. Заоблачные люди : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Детская литература, 1964. – 79 с.
515117
  Кузнецов В.К. Заоблачный перевал: рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1980. – 96с.
515118
  Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. / О.Л. Опрышко. – М, 1976. – 146с.
515119
  Морозова Юлія Заодно и помолодеем : Талассотерапия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С.124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
515120
  Ігнатенко М.І. Заозерна далина : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1960. – 84 с.
515121
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны. Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1980. – 400с.
515122
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны: Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1986. – 383с.
515123
  Викулов С.В. Заозерье / С.В. Викулов. – Москва, 1956. – 142с.
515124
  Русаков Е.Е. Заозерье: стихи / Е.Е. Русаков. – М., 1982. – 63с.
515125
  Ивашко И.А. Заокеанские встречи / И.А. Ивашко. – Симферополь, 1970. – 102с.
515126
  Журавлева В.И. Заокеанское путешествие С.Н. Сыромятникова, или Как убедить американцев изучать Россию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 87-100. – ISSN 0130-3864


  Статья, основанная на российских и американских источниках, посвящена деятельности Сергея Николаевича Сыромятникова, русского публициста, писавшем под литературным псевдонимом Сигма, мыслителя и общественного деятеля консервативного толка, ...
515127
   Заокеанська мрія. Аспен (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 21 : фото
515128
  Сергійчук В. Заокеанська наївність чи свідома заангажованість, або Скільки мільйонів життів українців забрав Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10-11 серпня (№ 142/143)
515129
  Гаврилюк Ю. Заокеанська несподіванка Першої світової - табори інтернування ... у Канаді // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 35-36. – ISSN 1230-2759
515130
  Радчик Р.В. Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер"єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 95-100


  У статті зроблено спробу дослідити пошук власного "я" в еміграції після Другої світової війни відомого українського письменника, першого редактора газети "Волинь" у Рівному (1941–1942 рр.) Уласа Самчука за його листами, надісланими до Марії ...
515131
  Олесенко Ю.О. Заокеанські "ультра" / Ю.О. Олесенко. – Київ, 1964. – 60с.
515132
  Коваль Н. Заокеанські поневіряння володаря української Понтиди // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 22-31


  111 років від дня народження Юрія Косача.
515133
  Гиппенрейтер В. Заонежье : Музей-заповедник под открытым небом / Фотографии и текст В.Гиппенрейтера; Худож.-сост. Г. Дмитриев. – Москва : Планета, 1972. – Расст.знак для научного фонда СФ/570217
515134
  Богданова Светлана Заонежье приоткрывает тайны : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-77 : Фото
515135
  Черный-Диденко Заостренные карандаши. / Черный-Диденко. – Киев, 1967. – 327с.
515136
  Кондратюк О.П. Заохочення і покарання дітей у сім"ї / О.П. Кондратюк. – Київ, 1964. – 48с.
515137
  Шелухін Д.Я. Заохочення і покарання як засіб виховання в радянській школі / Д.Я. Шелухін. – К, 1963. – 111с.
515138
   Заохочення молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Обласні премії молодих науковців отримали: I премію у розмірі 14 169 грн призначили кандидатці економічних наук, старшій викладачці кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету ...
515139
  Гриценко Є.М. Заохочення переможців соціалістичного змагання / Є.М. Гриценко; АН УРСР. Інститут держави і права. – Київ : Наукова думка, 1975. – 88 с.
515140
  Парсяк В. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 6 (344), червень. – С. 4-7. – ISSN 1810-3944


  У контексті розширення меж економічної автономії вищих навчальних закладів викладено пропозиції щодо використання економічної мотивації персоналу до підвищення якості освітніх продуктів, які пропонуються ринку.
515141
  Хряпінський Петро Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 51-57
515142
  Крикун О.І. Заохочення соціального інвестування населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 201-211
515143
  Хряпінський П. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 137-141.
515144
  Льовіна В. Заохочення та порядок їхнього застосування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 102-105.
515145
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві європейських країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 195-206. – ISSN 2304-4556
515146
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоретичні засади та практика застосування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Коломієць Наталія Володимирівна ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
515147
   Заохочення у службовому праві : навч. посібник / [Н.О. Армаш, Ю.А. Берлач, І.В. Болокан та ін.] ; за заг. ред. проф. Т.О. Коломоєць, проф. В.К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Ін Юре, 2017. – 357, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-546-5
515148
  Фіночко Ф.Д. Заохочення як вид переконання: історико-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 79-85. – ISSN 0201-7245
515149
  Форманюк В. Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 1561-4999
515150
  Хряпінський П.В. Заохочення як метод кримінально-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
515151
  Борзенко О. Заохочення як механізм впливу на професійне самовдосконалення викладачів іноземних мов країн Європейського Союзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 219-228. – ISSN 2312-5993
515152
  Лазаренко В. Заохочувальна відзнака "За зразкову службу у Збройних Силах України" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 14-16. – ISSN 1811-542X


  Становлення та розвиток відомчої нагородної системи Міністерства оборони України.
515153
  Дудоров О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.73-79


  Звільнення від крим. відповідальності за несплату податків у разі їх сплати і сплати фінансових санкцій до вироку Суду
515154
  Гойко А.Ф. Заохочувальні виплати як засіб ефективного стимулювання ІТП / А.Ф. Гойко, Н.В. Бекініна // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-80.
515155
  Карпов В. Заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 144-148
515156
  Щербина В.С. Заохочувальні заходи в господарських відносинах та їх профілактичне значення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються заохочувальні заходи в господарських відносинах і їх стимулююче, попереджувальне значення. Здійснена спроба класифікувати форми матеріального заохочення підприємств і організацій в господарсько-договірних відносинах. Робиться висновок про ...
515157
  Федоренко В. Заохочувальні норми в конституційному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 100-105
515158
  Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.В. Хряпінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.34 Хряп.Доп. 1 карт. юр. – ISBN 978-966-364-557-5
515159
  Хряпінський П. Заохочувальні норми у Кримінальному кодексі Наполеона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 149-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
515160
  Хряпінський П.В. Заохочувальні санкції в системі заходів кримінально-правового характеру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-96. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
515161
  Капліна Г. Заохочувальні способи правового регулювання оплати найманої праці в умовах ринкових перетворень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 80-85.
515162
  Хряпінський П. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 220-230. – ISSN 1993-0909
515163
  Чухно А.А. Заохочувальні фонди та їх роль у матеріальному стимулюванні і підвищенні життєвого рівня трудящих // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
515164
   Заохочуємо розвиток турпотоків / Самойлов Юрій, Лакіс Аліна, Ларіна Оксана, Хорхе Урбіола Лопес де Монтенегро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 28-33 : фото. – ISSN 1998-8044
515165
   Заочна математична олімпіада журналу "У світі математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 70-71. – ISSN 1029-4171
515166
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 1. – 1957. – 71с.
515167
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 2. – 1959. – 104 с.
515168
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 3. – 1959. – 92 с.
515169
   Заочная школа юных математиков. – Казань, 1967. – 25 с.
515170
   Заочная школа юных математиков. – Казань, 1968. – 20 с.
515171
  Найдыш Л.М. Заочная экскурсия по Третьяковской галерее // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 34-38
515172
  Венгаренко Т.Л. Заочне рішення суду: доцільність впровадження // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 311-314. – ISBN 966-660-151-6
515173
  Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 123-130.
515174
  Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
515175
  Джордаш В. Заочне судочинство: "Гамлет" без Гамлета? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 16. – ISSN 1992-9277
515176
  Немирович І.О. Заочний жених : гумористичні повісті / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 271 с.
515177
  Бичкова С.С. Заочний розгляд в цивільному процесі України: окремі проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7096-97-8
515178
  Шевелуха М. Заочний розгляд справи в цивільному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 79-82. – ISSN 2663-5313
515179
  Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 175-190 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-360-5
515180
  Омельченко І.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 223-225. – ISBN 978-966-301-169-1
515181
  Коссак С. Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57.
515182
  Шурин О. Заочний розгляд справи при пред"явленні зустрічного позову // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 419
515183
  Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 45-48. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
515184
   Заочники. – Сталино-Донбасс, 1961. – 58с.
515185
  Новоселов А. Заочники // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 237-238. – ISSN 1728-8568
515186
   Заочное образование за рубежом. – Москва, 1978. – 24с.
515187
  Громкова М.Т. Заочное обучение в средних специальных учебных заведениях / М.Т. Громкова. – М, 1990. – 174с.
515188
  Ашкинадзе И.И. Заочное обучение и подготовка кадров для туриндустрии / И.И. Ашкинадзе, В.И. Протуренко, И.И. Украинцева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  Исследования, проводимые в Анапском филиале Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, показывают, что основной проблемой туризма в России, в том числе и в Краснодарском крае, является отсутствие должного уровня сервиса. ...
515189
  Перевезенцева Д.О. Заочное обучение: основная проблема и её решение / Д.О. Перевезенцева, Н.Ф. Стась // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Контроль в учебном процессе выполняет диагностическую, обучающую, развивающую и воспитательную функции и поэтому является обязательным элементом любой технологии обучения. Основная проблема заочного обучения - отсутствие контроля студентов на ...
515190
   Заочное педагогическое образование. – М, 1950. – 120с.
515191
   Заочное педагогическое образование. – М, 1951. – 192с.
515192
   Заочное педагогическое образование. – М, 1953. – 123с.
515193
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 144с.
515194
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 120с.
515195
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 128с.
515196
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 176с.
515197
   Заочное педагогическое образование. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 168с.
515198
  Бендерская Е.Г. Заочное разбирательство уголовных дел в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 99-112. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
515199
   Заочное торговое образование. – Москва, 1960. – 128с.
515200
   Заочное университетское образование. – Москва, 1957. – 155с.
515201
   Заочное университетское образование. – Москва, 1967. – 72с.
515202
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 80с.
515203
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 60с.
515204
   Заочное университетское образование. – Москва, 1969. – 132с.
515205
   Заочное университетское образование. – Москва, 1971. – 138с.
515206
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 19. – 42 с.
515207
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 20. – 44 с.
515208
   Заочные курсы по диалектическому материализму для научных сотрудников. – Москва-Л., 1931. – 72с.
515209
   Заочные математические олимпиады. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
515210
   Заочный абонемент. – К, 1951. – 36с.
515211
  Плеский Г.М. Заочный абонемент / Г.М. Плеский. – М., 1953. – 40с.
515212
  Гавел В. Заочный допрос / В. Гавел. – М., 1991. – 214с.
515213
   Заочный факультет. – Л, 1936. – 11с.
515214
  Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз = Savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis / О. Ватаманюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 536с. – ISBN 978-966-613-522-6
515215
  Дем"янчук О.О. Заощадження в інституційних секторах економіки України: "парадокси", особливості, чинники, динаміка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 48-55


  У статті розглянуто "парадокси" процесу заощадження в Україні, динаміку національних заощаджень та систему чинників процесу заощадження в різних інституційних секторах економіки. Доведено, що "парадокси" та особливості процесу заощадження в Україні ...
515216
  Кізима Т.О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 200-206
515217
  Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація / Ю.А. Янель, К.О. Солом"янова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-13
515218
  Степанова А. Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни / А. Степанова, Є. Удод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні фактори та мотивацію формування заощаджень домогосподарств, надано пропозиції щодо трансформації заощаджень в інвестиційний ресурс. Освещены основные факторы и мотивацию формирования сбережений домохозяйств, разработаны предложения ...
515219
  Носова Є. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-80. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначена роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуті напрями інвестування заощаджень, охарактеризована динаміка депозитних вкладів у банках, кредитних спілках, участь домогосподарств в ІСІ, проведена порівняльна характеристика ...
515220
  Кізима Т.О. Заощадження домогосподарств: свтовий досвід і вітчизняні реалії // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 171-176
515221
  Овчаренко І. Заощадження на півтисячоліття // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 17-19. – ISSN 1726-3077


  Повернення громадянам вкладів в Ощадбанку СРСР
515222
  Осецький В.Л. Заощадження населення та інвестиції в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні прогресивні форми трансформації заощаджених ресурсів в інвестиції, пріоритети активізації фінансових інститутів по підвищенню ефективності заощаджень. Modern progressive forms of transformation of the saved up resources to ...
515223
  Нехайчук Д. Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 66-73. – ISSN 1818-5754
515224
  Вядрова І.М. Заощадження населення як джерело банківських ресурсів: сутність, стан і перспективи / І.М. Вядрова, О.В. Морозов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 355-361. – ISSN 2222-4459
515225
  Мельник О. Заощадження населення як джерело інвестицій : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
515226
  Рамський А.Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки / А.Ю. Рамський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2011. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-8276-16-3
515227
  Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 75-80. – ISSN 1605-2005
515228
  Тропіна В.Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
515229
  Захарін С. Заощадження та інвенстиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
515230
  Базилевич В. Заощадження та їх страховий захист у структурі інвестування економіки : пошуки науковців / В. Базилевич, С. Волосович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 54-58 : Табл., рис.
515231
  Бобух І. Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 7-12. – ISSN 1810-3944
515232
  Фомішина В.М. Заощадження як суперечливий чинник економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.305-310. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
515233
  Копилов А.А. Заощаджувальна поведінка населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
515234
  Мохаммед Охідул Хак Заощаджувальна поведінка студентів університетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 409-419 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
515235
  Гончаров Володимир Заощадимо на гарантіях? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
515236
  Решетов А.Е. Запавшие в душу картины. / А.Е. Решетов. – Л., 1972. – 182с.
515237
  Глоба А. Запад / А. Глоба. – М, 1936. – 222с.
515238
  Хлынина Т.П. Запад в восприятии советского человека 1920-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-48. – ISSN 0869-5687
515239
  Есипов Владимир Запад в конце туннеля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
515240
   Запад вблизи. – М, 1982. – 794с.
515241
  Ибрагимов Ф Д. Запад и аравийские страны Персидского залива / Ф Д. Ибрагимов, . – М., 1991. – 158с.
515242
  Петляков Г.Н. Запад и Восток / Г.Н. Петляков. – К, 1935. – 232с.
515243
  Петников Г. Запад и Восток / Г. Петников. – - Харьков, 1935. – 232 с.
515244
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – Москва, 1966. – 520с.
515245
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1972. – 496с.
515246
  Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории / В.А. Зарин. – Москва, 1991. – 261с.
515247
  Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рационального мышления / М.А. Мамонова. – М., 1991. – 119с.
515248
  Атик А.А. Запад и мусульманский Восток : две парадигмы взаимного восприятия // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – С. 29-36. – ISSN 1682-671Х
515249
  Тарле Е.В. Запад и Россия : Статьи и документы из истории XVIII-XX в.в. / Проф. Е.В.Тарле. – Петроград : Былое, 1918. – 219, [2] с.
515250
  Аверков В. Запад поможет Афганистану // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
515251
  Синяк Д. Запад с нами // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 22 (482), 03.06.2016. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
515252
  Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. - VII в. н.э. / Л.А. Боровкова. – М, 1989. – 177с.
515253
  Гаррисон Г. Запад Эдема : [роман] / Гарри Гаррисон ; пер. с англ. – Екатеринбург : Виктори, 1992. – 400 с. – ISBN 5-87914-001-6
515254
  Соболев Р.П. Запад: кино и молодежь / Р.П. Соболев. – М, 1971. – 303с.
515255
  Гришаев С.В. Запад: правда и вымыслы о населении СССР / С.В. Гришаев. – Красноярск, 1992. – 125с.
515256
  Бровченков А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченков. – М., 1962. – 223с.
515257
  Бровченко А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченко. – М, 1962. – 223с.
515258
  Бортник С.Ю. Западина (- природне пониження в рельєфі земної поверхні) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 225. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
515259
  Мозесон Д.Л. Западинный микрорельеф северной части Прикаспийской низменности и его влияние на перераспределение стока. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мозесон Д.Л.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 16л.
515260
  Осинский И.Н. Западная / И.Н. Осинский. – Минск, 1987. – 141 с.
515261
  Черч Р.Дж. Западная Африка : Природная среда и ее хозяйственное использование / Р.Дж. Черч. – Москва : Иностранной лит-ры, 1959. – 478с.
515262
  Гаврилов Н.И. Западная Африка под гнётом Франции / Н.И. Гаврилов. – М., 1961. – 211с.
515263
   Западная Африка: Сененгал = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 52-61 : Фото
515264
  Егоров Г. Западная Белоруссия / Г. Егоров. – Москва, 1939. – 40с.
515265
  Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929-1933 гг. / И.В. Полуян. – Минск, 1991. – 207с.
515266
  Сахаров И.В. Западная Бенгалия : Этнодемографический и этногеографический очерк / И.В. Сахаров; Под общ.ред. Семевского Б.Н. – Ленинград : Наука, 1977. – 372с.
515267
  Нилов Ф.Н. Западная Бенгалия: Политические проблемы / Ф.Н. Нилов. – Москва, 1972. – 255с.
515268
  Романенко В.И. Западная библеистика второй половины XX - начала XXI вв. о проблеме страдания в Книге Иова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 79-101
515269
  Берч Г. Западная Германия - государство монополий. / Г. Берч. – Москва, 1962. – 203с.
515270
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – Москва, 1950. – 95с.
515271
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – Москва, 1950. – 96с.
515272
  Ходов Л.Г. Западная Германия / Л.Г. Ходов. – Москва, 1962. – 48с.
515273
  Кортуа Н.М. Западная Грузия в конце XVIII в. в борьбе с турецкими захватчиками и ее присоединение к России : Автореф... канд .ист.наук: / Кортуа Н. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 25 с.
515274
  Зак Л.А. Западная дипломатия и внешне-политические стереотипы / Л.А. Зак. – М, 1976. – 287с.
515275
  Юданов Ю.И. Западная Европа -- Япония: движение капиталов / Ю.И. Юданов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
515276
   Западная Европа - эволюция экономической структуры. – М, 1988. – 247с.
515277
   Западная Европа : спутник туриста. С 36 картами и планами, 120 видами и рисунками и русско-французско-немецко-английско-итальянским дорожным словарем. – 5-е пересм. и доп. изд. – Москва : Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон. – XLIV, 624, 16 с.
515278
   Западная Европа : спутник туриста. С 39 картами, планами и панорамами, 98 видами и рисунками и русско-французско-немецко-английско-итальянским дорожным словарем. – 3-е пересм. и доп. изд. – Москва : Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон, 1906. – XLIV, 615, 16 с.
515279
   Западная Европа : спутник туриста. С 36 картами и планами, 120 видами и рисунками и русско-французско-немецко-английско-итальянским дорожным словарем. – 4-е пересм. и доп. изд. – Москва : Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон, 1907. – XLIV, 620, 15 с.
515280
   Западная Европа : спутник туриста. С 46 картами и планами 130 видами и рисунками и русско-французско-немецко-английско-итальянским дорожным словарем. – 6-е доп. изд. – Москва : Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон, 1912. – XLIV, 634 с. – Дефект. кн.: відсутні сторінки - 1-30, 145-274
515281
  Сальников С.С. Западная Европа : (Экономико-географическая характеристика) / С.С. Сальников. – Ленинград : Знание, 1975. – 65с.
515282
  Грицай О.В. Западная Европа / О.В. Грицай. – М., 1988. – 148с.
515283
  Гладкий Ю.Н. Западная Европа : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 10-15 : Табл. – ISSN 0016-7207
515284
   Западная Европа 80-х годов: идейно-политическая борьба и рабочее движение. – М, 1988. – 438с.
515285
  Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков / А.Л. Ястребицкая. – Москва, 1978. – 175 с.
515286
  Кареев Н.И. Западная Европа в новое время / Н.И. Кареев. – Петербург, 1922. – 121 с.
515287
  Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности / Н.А. Казакова. – Л, 1980. – 279с.
515288
   Западная Европа в современном мире
Т. 1. – 1979. – 364 с.
515289
   Западная Европа в современном мире
Т. 2. – 1979. – 317 с.
515290
  Грацианский Н. Западная Европа в средние века. Источники социально-экономической истории / Н. Грацианский. – М.-Л., 1925. – 92с.
515291
  Водовозов В.В. Западная Европа и Америка после войны : факты и цифры / В. Водовозов. – Петербург : Государственное издательство, 1922. – 208 с.
515292
  Носенко Владимир Иванович Западная Европа и исламизм: противостояние усиливается // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-103. – Бібліогр.: с. 94-101. – ISSN 0131-2227
515293
   Западная Европа и культурная экспансия "американизма". – М, 1985. – 253с.
515294
  Княжинский В.Б. Западная Европа и проблема мирного сосуществования / В.Б. Княжинский. – Москва, 1963. – 287с.
515295
   Западная Европа и развивающиеся страны: проблемы безопасности. – М, 1987. – 193с.
515296
   Западная Европа и США. – М, 1968. – 447с.
515297
  Кирова К.Э. Западная Европа, 1917-й / К.Э. Кирова. – Москва, 1977. – 191 с.
515298
   Западная Европа, милитаризм и разоружение. – М, 1966. – 156с.
515299
  Ерамов Р.А. Западная Европа. в кн.: физич. геогр. материков и океанов / Р.А. Ерамов. – М., 1960. – 319с.
515300
  Фактор Г.Л. Западная Европа: аграрно-промышленный комплекс и деревня / Г.Л. Фактор; Отв. ред. В.В. Любимова. – Москва : Наука, 1977. – 280 с.
515301
   Западная Европа: борьба труда и капитала. – М, 1982. – 335с.
515302
  Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция / В.Г. Барановский. – Москва : Международные отношения, 1988. – 194, [2] с. – Библиогр.: с. 192-195
515303
   Западная Европа: классовые бои прлетариата. – М, 1978. – 443с.
515304
  Кушин М.А. Западная Европа: космическая техника и экономика / М.А. Кушин. – Минск, 1975. – 167с.
515305
  Кретова Т.М. Западная Европа: молодежь в мире капитала / Т.М. Кретова. – Москва, 1979. – 191с.
515306
  Дубсон Б.И. Западная Европа: монополии и новые рынки / Б.И. Дубсон. – Москва : Международные отношения, 1971. – 176 с.
515307
  Яровой В.И. Западная Европа: общественное движение за мир (вторая половина 70-х - 80-е гг.) / В.И. Яровой. – Киев, 1991. – 242с.
515308
   Западная Европа: парадоксы регулирования. – Москва, 1988. – 248 с.
515309
   Западная Европа: политическая и военная интеграция. – М, 1984. – 271с.
515310
   Западная Европа: проблемы рабочих-иммигрантов. – М, 1990. – 47с.
515311
  Молчанов Н.Н. Западная Европа: раскол или единство? / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1960. – 48с.
515312
  Борко Ю.А. Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции / Ю.А. Борко. – М, 1975. – 302с.
515313
   Западная Европа: трудящиеся против монополий. – М, 1965. – 447с.
515314
  Трусевич Я.И. Западная и русская дипломатика и сфрагистика Древнего Востока : С прил.: 1) Меморандума по дипломатике и 2) Хронологии по истории России, Франции, Италии, Германии и Византии / По прогр. и чтениям проф. Н.П. Лихачева и по др. источникам сост. Я.И. Трусевич, д. чл. Имп. Археол. ин-та. – Санкт-Петербург : Тип. Мор. м-ва, 1907. – 125 с.
515315
  Маттиас Баседо Западная и Центральная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 193-210. – ISSN 0869-44435
515316
  Дешпанде С.Д. Западная Индия : географический обзор / С.Д. Дешпанде; Под ред.М.К.Федоренко. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1956. – 262 с.
515317
  Княжинская Л.А. Западная Индия / Л.А. Княжинская. – Москва, 1959. – 310 с.
515318
  Костырченко Г.В. Западная историография о советском еврействе: в плену идеологических схем // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 379-400. – ISBN 978-5-8055-0220-1
515319
  Лест Э. Западная марка продолжает падать / Э. Лест. – Москва, 1957. – 494с.
515320
  Грум-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Г.Е. Грум-Гржимайло. – С.-Петербург
Т. 1 : Описание природы этих стран. – 1914. – XII, 569 с.
515321
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Ленинград
Т. 2 : Исторический очерк этиз тран в связи с историей Срелней Азии. – 1926. – 898с .
515322
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Ленинград
Т.3 : Антропологический и этнографический очерк этих стран. – 1926. – 415 с.
515323
  Вилков В.Ю. Западная нациология 20 столетия : концептуальные портреты / Вилков В.Ю. ; Отто Бауэр, Освальд Шпенглер, Фридрих Мейнеке, Ганс Кон, Курт Хюбнер, Отто Данн, Юрген Хабермас, Энтони Смит. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 424с. – ISBN 978-966-1516-02-0
515324
  Домбровский Н.В. Западная область : ІІІ область госплана / Н.В. Домбровский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1930. – 88 с.
515325
  Шипов Я.А. Западная окраина. / Я.А. Шипов. – Москва, 1986. – 271с.
515326
   Западная политика афинской рабовладельческой демократии времени Перикла : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гордеев В. Н,; Гордеев В. Н. ; ЛГУ. – Москва, 1951. – 14 с.
515327
   Западная поэзия конца XVIII- начала XIX веков. – Москва : Лабиринт, 1999. – 320с. – ISBN 5-87604-111-4
515328
  Варламова Н.В. Западная правовая культура: уникальность или универсальность? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 93-104. – ISSN 0869-0499
515329
  Нагодкина С.А. Западная Пруссия в политике Фридриха II // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 35-38. – ISSN 2070-9773
515330
  Рощин С.К. Западная психология как интрумент идеологии и политики. / С.К. Рощин. – М, 1980. – 303с.
515331
  Малышевский И.И. Западная Русь в борьбе за веру и народность : в 2 ч. / Сост. И. И. Малышевский. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1897. – [2], 402, IX с.
515332
  Титов Ф.І. Западная Русь в борьбе за веру и народность в 17-18 вв /1654-1795 гг./ : Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк. /1606-1616-1721/ / Ф.І. Титов. – Киев : б/и, 1905. – 273с. – Вторая половина тома: 1725-1795 гг.
515333
  Суслов С.П. Западная Сибирь = Природа СССР. Научно-популярные очерки : Физико-географическая характеристика / С.П. Суслов. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 176с.
515334
  Аксарин И.И. Западная Сибирь / И.И. Аксарин. – Москва, 1954. – 47с.
515335
  Помус М.И. Западная Сибирь / М.И. Помус. – М., 1955. – 40с.
515336
  Помус М.И. Западная Сибирь / М.И. Помус. – Москва : Географгиз, 1956. – 643с.
515337
  Орлов В.И. Западная Сибирь : Очерки о природе и хозяйстве. Пособие для учителя / В.И. Орлов. – Москва, 1961. – 192с.
515338
   Западная Сибирь = Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : АН СССР, 1963. – 488с. : Карти
515339
  Ильичев А.И. Западная Сибирь / А.И. Ильичев, Р.М. Бурындин. – Новосибирск, 1971. – 343с.
515340
  Рыжиков А.И. Западная Сибирь (в описаниях путешествующих людей XIX в ) : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 34-38 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
515341
  Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в.: Русское население и землевладельческое освоение / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1965. – 268с.
515342
  Гаврилов Н.С. Западная Сибирь в Великой Отечественной войне / Н.С. Гаврилов. – Барнаул, 1988. – 105с.
515343
  Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности / М.Ф. Косарев. – М., 1984. – 245с.
515344
  Корягина Т.А. Западная Сибирь в первые годы новой экономической политики (1921-1923гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корягина Т. А.; Том. ГУ. – Томск, 1969. – 19л.
515345
   Западная Сибирь в эпоху средневековья. – Томск, 1984. – 220с.
515346
   Западная Сибирь в Юрском периоде. – М, 1967. – 160с.
515347
  Бояршинова З.Я. Западная Сибирь накануне присоединения к России. Сельскохозяйственное освоение Западной Сибири русскими в феодальную эпоху : Автореф... докт. ист.наук: / Бояршинова З.Я.; Ленингр. отд. ин-та истории АН СССР. – Томск, 1967. – 110л.
515348
  Мысливченко А.Г. Западная социал-демократия :тенденции обновления и модернизации. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.3-14. – ISSN 0042-8744
515349
  Громов И. Западная социология / И. Громов, А. Мацкевич, В. Семенов. – Санкт-Петербург : Ольга, 1997. – 372с. – ISBN 5-86093-026-7
515350
  Вертеловский А.Ф. Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству : Ист. исслед. / [Соч.] А. Вертеловского // Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству : Ист. исслед. / А.Ф. Вертеловский. – Харьков : Тип. окр. Штаба, 1888. – Вып. 1. – 580 с. – Библиогр. в примеч.
515351
  Вертеловский А.Ф. Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству : Ист. исслед. / [Соч.] А. Вертеловского. – Харьков : Тип. окр. Штаба
Вып. 1. – 1888. – [2], II, 275 с. – Отд. оттиск: Вера и разум. - Без обл. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству. Вып. 1; 2. Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству. Вып. 2
515352
  Зейналова С.С. Западная тематика в просветительской и романтической литературе в начале XX века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 70-73. – ISSN 1684-2618
515353
   Западная теоретическая социология 80-х годов. – М, 1989. – 157с.
515354
  Губа К.С. Западная теория в Петербургской социологии: между Максом Вебером и Эрвином Гоффманом // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 83-97. – ISSN 0132-1625
515355
  Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г.Дж. Берман. – 2-е издание. – Москва : МГУ: Издательская группа ИHФРА*М-HОРМА, 1998. – 624с. – ISBN 5-211-03624-7
515356
   Западная Украина - ворота в Европу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 84-87 : Фото
515357
  Мин Д. Западная Украина / Д. Мин. – Москва : ОГИЗ ; Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 48 с.
515358
  Вайль Петр Западная Украина : Закарпатское время. После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 180-194 : Фото. – ISSN 1029-5828
515359
   Западная Украина и Западная Белоруссия. – Сталинград, 1939. – 71с.
515360
  Борисенок Юрий Западная Украина и Западная Белоруссия: депортации 30-х годов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 6 (984). – С. 43-49. – ISSN 0130-1640
515361
  Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Джованни Реале и Дарио Антисери. – Санкт-Петербург : Петрополис. – ISBN 5-86708-105-2
4 : От романтизма до наших дней / [ред. совет: В.И. Бахмин и др. ; пер. С. Мальцевой]. – 1997. – XXX, 849, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Brescia: Editrice La Scuola, 1983. - Имен. указ.: с. 838-849. – Библиогр.: с. 814-837
515362
   Западная философия: итоги тысячелетия / К. Ясперс, В. Брюнинг, Н. Гартман, А. Шмидт, Д. Папини, Де Унамуно; Сост. В.М. Жамиашвили: Ред. А.В. Перцев; Пер. на русск. яз.: Перцев А.В., Лаптев А.А. и др. – Екатеринбург; Бишкек : Деловая книга; Одиссей, 1997. – 656с. – ISBN 5-88687-027-Х; 5-86745-025-2
515363
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Западная цивилизация глазами мусульманина / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.под рук.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 240 с.
515364
  Каннингем Уильям Западная цивилизация с экономической точки зрения (Древний мир) : в 2 т., с 5-ю картами / Соч. В. Кеннингема ; Пер. с англ. П.С. Когана. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1902. – [4], 200 с., 5 л. карт. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
515365
  Кеннингем Уильям Западная цивилизация с экономической точки зрения (Средние века и Новое время) : в 2 т., с 3-мя картами / Соч. В. Кеннингема ; Пер. с англ. П.С. Когана. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т. 2]. – 1903. – VIII, 271 с., 3 л. карт. – Экз. деф., без обл. и отсутств. 3 л. карт. – Библиогр. в примеч.
515366
  Маковецкий Вадим Западная Чехия как перспективное направление // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
515367
  Федоров В.П. Западная экономика: бессистемность вместо циклов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С.5-17. – ISSN 0201-7083
515368
  Наумов Г.В. Западная Якутия : (Экономико-географическая характеристика) / Г.В. Наумов. – Москва : АН СССР, 1962. – 143с.
515369
  Осинин В.С. Западнее Берлина / В.С. Осинин. – М, 1969. – 200 с.
515370
  Соколовски Западните зони на Германия / Соколовски. – София, 1947. – 32с.
515371
  Гете И.В. Западно-восточный диван : [пер. с нем.] / Иоганн Вольфганг Гете ; изд. подг. И.С. Брагинский, А.В. Михайлов. – Москва : Наука, 1988. – 894 с. – (Литературные памятники)
515372
  Френкин А.А. Западно-германские консерваторы: кто они? / А.А. Френкин. – М., 1990. – 214с.
515373
  Серов В.А. Западно-германские репортажи / В.А. Серов. – Москва, 1974. – 216с.
515374
  Кареев Н.И. Западно-европейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков : Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества "Старого порядка" / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 452 с. – Библиогр.: "Общие сочинения по истории абсолютизма" (с. 435-441). – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 4)
515375
   Западно-европейская графика XV-XX веков : сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 199 с.
515376
   Западно-европейская интеграция и мировая экономика. – М, 1979. – 350с.
515377
   Западно-европейская интеграция: политические аспекты. – М, 1985. – 336с.
515378
  Шишков Ю.В. Западно-европейская интеграция: современные тенденции развития и противоречия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
515379
   Западно-европейская социология ХІХ века : О.Конт, Д.С.Миль, Г.Спенсер; Тексты. – Москва : Международный Университет бизнеса и Управления, 1996. – 352с. – ISBN 5893130030
515380
  Клепацкий З.М. Западно-европейские международные организации / З.М. Клепацкий. – М, 1973. – 487с.
515381
  Кирилюк Ф.М. Западно-европейские социально-политические учения ХІХ века. / Ф.М. Кирилюк, А.Г. Ковш. – Киев, 1991. – 156с.
515382
   Западно-европейские торговые договоры послевоенного периода. – М
1. – 1925. – 274с.
515383
   Западно-европейский и австралийский рисунок XVI-XX веков из музеев Австралии : каталог выставки. – Ленинград : Государственный эрмитаж, 1978. – 32 с.
515384
  Айрапетов А.П. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени / А.П. Айрапетов, А.И. Юдин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 203, [3] с. – ISBN 5-06-001838-5
515385
  Соколянский М.Г. Западно-европейский роман эпохи просвещения : пробл. типологии / М.Г. Соколянский. – Киев ; Одесса. : Вища школа, 1983. – 140 с. – Библиогр.: 124-133 (248 назв.)
515386
  Гвоздев А.Н. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетей. / А.Н. Гвоздев. – Л.-М., 1939. – 378с.
515387
  Петерсон О.М., Балованая Б. Западно-европейский эпос и средневековой роман в пересказах и сокращенных переводах с подлинных текстов О. Петерсон и Е. Балованой : Т. 1-3 : в 3 т. – 1896-1900. – Санкт-Петербург : С.-Петербургская губ. тип.
Т. 1 : Романские народы: I. Франция. II. Испания. – 1896. – [2], VIII, 327 с.
515388
   Западно-европейское искусство XV века. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 42, 42 с.
515389
   Западно-европейское искусство второй половины XIX века : сборник статей. – Москва : Искусство, 1975. – 207 с.
515390
  Андреев Н. Западно-европейское средневековье : культурно-исторический очерк с 27 рисунками и 1 картой / Н. Андреев. – 4-е пересмотр. изд. – Ленинград ; Москва : Книга, 1926. – 160 c. : ил. – Библиогр.: с. 159
515391
  Андреев Н.В. Западно-Европейское средневековье : с 27 рисунками и 1 картой / Н. Андреев. – 3-е изд. – Петербург ; Москва, 1923. – 160 с.
515392
  Довнар-Запольский М.В. Западно-русская община в XVI веке / [соч.] М. Довнар-Запольского. – Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1897. – 56, [2] с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, июль 1897 г.


  РГБ имеет электронный ресурс
515393
  Крамаренко М. Западно-русские церковные братства, ихпроисхождение и значение / М. Крамаренко. – 141 с.
515394
   Западно-Сибирская низменность : Очерк природы. – Москва : Географгиз, 1963. – 262с.
515395
   Западно-Сибирская равнина / С.А. Архипов, В.В. Вдовин, Б.В. Мизеров, В.А. Николаев; Станислав Анатольевич Архипов ; В.В. Вдовин, Б.В. Мизеров, В.А. Николаев. – Москва : Наука, 1970. – 280 с.
515396
  Белорусов Д.В. Западно-Сибирский ТПК / Д.В. Белорусов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр.: с. 60 (7 назв.). – (В помощ лектору. Библиотечка "Территориально-производственные комплексы СССР")
515397
  Коболев В.П. Западно-Тарханкутская аномалия - миф или реальность? / В.П. Коболев, Ю.А. Богданов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 157-160 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
515398
  Авагян А.А. Западноармянская литература в 1915-1922 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Авагян А.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 24л.
515399
  Глджян А.М. Западноармянская литературно-критическая мысль в 50-80 годы 19 века : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.03 / Глджян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 26л.
515400
  Мамиконян К.Г. Западноармянская поэзия 70-80-ых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамиконян К.Г.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1978. – 29л.
515401
  Ананян Н.В. Западноармянский роман 50-60-ых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Ананян Н.В.; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1971. – 49л.
515402
  Титанян Н.А. Западноармянский сатирический рассказ (1890-1900-е годы) : Автореф... канд. филол.наук: / Титанян Н. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 22л.
515403
  Даркович А.Л. Западнобелорусские земли в политике польского государства в 1919-1926 годах (на примере городского самоуправления белорусского Полесья) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-66. – ISSN 0132-1366
515404
  Мерцалов А.Н. Западногерманиские историки и мемуаристы о второй мировой войне / А.Н. Мерцалов. – Москва, 1967. – 203с.
515405
  Атанелишвили А.Г. Западногермано-турецкие отношения в 1949-1964 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Атанелишвили А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
515406
  Мерцалов А.Н. Западногерманская буржуазная историография второй мировой войны / А.Н. Мерцалов. – Москва : Наука, 1978. – 272с.
515407
   Западногерманская буржуазная историография о проблемах всеобщей истории. – Караганда, 1988. – 140с.
515408
  Сухоруков С.Р. Западногерманская буржуазная историография советско-германских отношений / С.Р. Сухоруков. – Москва, 1976. – 231 с.
515409
  Задирако П.С. Западногерманская буржуазная социология на службе антикоммунизма / П.С. Задирако. – М., 1973. – 112с.
515410
  Дзюбинская В.С. Западногерманская новелла 1945-49 годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Дзюбинская В.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
515411
  Елисеев М.Г. Западногерманская политика междунароной изоляции ГДР и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.573 / Елисеев М.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 31л.
515412
  Тульчинский М.Р. Западногерманский "остфоршунг". Основные направления изучения истории ПНР, СССР и ЧССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тульчинский М.Р. ; АН СССР , Ин-т славяноведения. – Москва, 1966. – 17 с.
515413
  Тихонов Николай Степанович Западногерманский капитал в Иране / Тихонов Николай Степанович. – Баку : Элм, 1972. – 92с.
515414
   Западногерманский капитал в экономике США. – М, 1988. – 36с.
515415
  Каландаров С.И. Западногерманский неоколониализма в Азии на современном этапе (1960-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каландаров С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 18л.
515416
  Истягин Д.Г. Западногерманский реваншизм и европейская безопасность / Д.Г. Истягин. – Москва, 1965. – 34с.
515417
  Пустогаров В.В. Западногерманский реваншизм и международное право / В.В. Пустогаров ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1986. – 109, [3] c.
515418
  Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе / Алексей Веселовский. – 4-е изд., доп. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1910. – VIII, 267 с. – Экз. № 439028 деф., отсутств. с. 257-267. - Экз. в разных тип. переплетах
515419
  Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе / Алексей Веселовский. – 5-е изд., значит. доп. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – VIII, 259 с.
515420
  Соболевский А.И. Западное влияние на литературу Московской Руси XV-XVII веков : [Речь, произнесенная на торжественном акте Археологического ин-та 10 мая 1898 года] / [соч.] проф. А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1899. – 8-159 с.
515421
  Бицилли П.М. Западное влияние на Руси и начальная летопись / П.М. Бицилли. – Одесса : "Экономическая", 1914. – [2], 27 с.
515422
   Западное искусство ХХ век. – Москва : Наука, 1991. – 248 с.
515423
   Западное искусство. ХХ век. – Москва : Наука, 1978. – 368 с.
515424
  Герье В.И. Западное монашество и папство : [Текст] / В. Герье. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – [2], III, 334, [1] с. : портр. – (Зодчие и подвижники "Божьего царства" ; Ч. 2)
515425
  Костяев Западное Полесье : краткое военно-географическое и военно-статистическое описание / Костяев. – С.-Петербург : Военная Типография Императрицы Екатерины Великой, 1914. – 85 с.
515426
   Западное Полесье УССР : (Развитие и размещение хозяйства). – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 175 с.
515427
  Чемеков Ю.Ф. Западное Приохотье : История развития рельфа Сибири и Дальнего Востока / Ю.Ф. Чемеков. – Москва : Наука, 1975. – 234с.
515428
  Кассис В.Б. Западное Самоа / В.Б. Кассис. – Москва : Мысль, 1968. – 68с. – (У карты мира)
515429
   Западное Средиземноморье в 1 тысячелетии до н.э.. – Л, 1984. – 254с.
515430
  Вейцковский И.И. Западное Средиземноморье в 3 ст. до н.э. : Автореф... д-р ист.наук: / Вейцковский И.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1960. – 42л.
515431
  Галушко Р.И. Западное телевидение и "массовая культура" / Р.И. Галушко. – М., 1991. – 238,1с.
515432
  Юданов Ю.И. Западноевпропейский капитал в США / Ю.И. Юданов. – М, 1985. – 272с.
515433
  Верховская А.С. Западноевропейская вышивка ХІІ-ХІХ веков в Эрмитаже / А.С. Верховская. – Ленинград, 1961. – 127с.
515434
   Западноевропейская гравюра и литография XIX - начала ХХ века из собрания Г.С. Верейского : каталог выставки. – Л.-Москва : Советский художник, 1966. – 20, [32] с.
515435
   Западноевропейская драматургия. – М, 1984. – 670с.
515436
   Западноевропейская живопись : каталог. – Саратов : Приволжское книжное, 1969. – 37 с.
515437
   Западноевропейская живопись. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Л, 1976. – 344с.
515438
   Западноевропейская живопись. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л, 1981. – 359с.
515439
   Западноевропейская живопись. – Изд. 2-е, доп. – Л, 1981. – 359с.
515440
   Западноевропейская живопись [Изоиздание] : (комплект - 13 открыток). – Москва : Советский художник, 1982. – 13 л. : 13 цветных открыток+ 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
515441
  Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века / Е.И. Ротенберг. – Москва, 1971. – 104с.
515442
   Западноевропейская живопись XVI-XIX веков. – М, 1959. – 19с.
515443
   Западноевропейская живопись XVI-XIX веков. – М, 1966. – 27с.
515444
   Западноевропейская живопись в Музее зарубежного искусства Латвийской ССР. – Рига, 1980. – 144с.
515445
  Кузнецов Ю.И. Западноевропейская живопись в музеях СССР / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград, 1967. – 224с.
515446
   Западноевропейская живопись и рисунок из собрания Музея изящных искусств Лилля : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1987. – 70 с.
515447
   Западноевропейская живопись из музеев СССР. – Л, 1964. – 44с.
515448
   Западноевропейская живопись из художественно-исторического музея в Вене : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1988. – [83] с.
515449
   Западноевропейская и американская живопись из музеев США = West European and American painting from the museums of USA. – Москва : Советский художник, 1976. – [81] c. – Текст на русск. и англ. яз.
515450
  Никитенко В.Н. Западноевропейская и восточноазиатская образовательные парадигмы / В.Н. Никитенко, И.А. Файнфельд // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 12-21. – ISSN 1811-0916


  В статье представлен сравнительный анализ западной и восточной парадигм образования человека; они рассматриваются как равнозначные и взаимодополняющие. Вместе взятые, эти парадигмы полнее отражают сущность образования и саморазвития личности. ...
515451
  Глухарев Л.И. Западноевропейская интеграция и международные монополии / Л.И. Глухарев. – М, 1978. – 271с.
515452
  Лукашенко В.И. Западноевропейская интеграция и развитие экономических отношений между странами-членами СЭВ и ЕЭС / В.И. Лукашенко, А.Н. Филоненко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 50-56. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
515453
  Кириченко Л.М. Западноевропейская интеграция и страны Африки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 606 / Кириченко Л.М. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
515454
  Кириченко Л.М. Западноевропейская интеграция и страны Африки / Л.М. Кириченко. – М., 1974. – 134с.
515455
  Бузыкин Ю.И. Западноевропейская интеграция на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Бузыкин Ю. И.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – Москва, 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
515456
  Бузыкин Ю.И. Западноевропейская интеграция на третьем этапе общего кризиса капитализма. / Ю.И. Бузыкин. – Москва, 1963. – 144с.
515457
   Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. – Москва, 1986. – 205с.
515458
  Башкатова Т.А. Западноевропейская интеграция: финансовый аспект / Т.А. Башкатова. – М, 1988. – 154с.
515459
   Западноевропейская лирика. – Л, 1974. – 568с.
515460
  Эйхенгольц М.Д. Западноевропейская литература / М.Д. Эйхенгольц. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1935. – 416 с.
515461
  Муравьева Н.И. Западноевропейская литература / Н.И. Муравьева, С.В. Тураев. – Москва, 1953. – 168с.
515462
  Муравьева Н.И. Западноевропейская литература / Н.И. Муравьева, С.В. Тураев. – 2-е изд. – М., 1955. – 168с.
515463
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 1. – 1981. – 94с.
515464
   Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. за 1960-1980 гг. / Сост.: Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 2 : 797-1492 гг. – 1982. – 74с.
515465
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская, А.И. Землянова. – Воронеж
Ч. 3. – 1984. – 128с.
515466
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература XX века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 2. – 1982. – 74 с.
515467
   Западноевропейская миниатюра XVI-XIX веков. – Л, 1982. – 47с.
515468
  Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств / Т.Н. Ливанова. – М., 1977. – 528с.
515469
  Гайденко В.П. Западноевропейская наука в середине века / В.П. Гайденко, Г.А. Смирнов. – М., 1989. – 351с.
515470
   Западноевропейская поэзия ХХ века. – М, 1977. – 846с.
515471
  Киселева Л.И. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV-XV вв. / Л.И. Киселева. – Л, 1985. – 303с.
515472
  Зарецкая З. Западноевропейская скульптура в Эрмитаже / З. Зарецкая, Н. Косарева. – Ленинград : Аврора, 1970. – 174с. – Расстановачный знак для научного фонда СФ/569682; 1156307
515473
  Работяжев Н. Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 39-55. – ISSN 0131-2227
515474
   Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления. – М, 1989. – 317с.
515475
  Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография / Акад наук СССР, Ин-т Лениград. отд. ; О.Л. Вайнштейн. – Москва ; Ленинград : Наука Ленинград. отд., 1964. – 482 с.
515476
   Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. – М, 1989. – 137с.
515477
   Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. – М, 1990. – 143с.
515478
  Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия 18 века / В.Н. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 400с.
515479
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века : Учебное пособие / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1976. – 584с.
515480
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века : Учеб. пособ. для вузов / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1974. – 379с.
515481
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века : Учеб. пособ. для вузов / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 302с.
515482
   Западноевропейская художественная культура XVIII века. – Москва : Наука, 1980. – 256 с.
515483
  Петрачков А.М. Западноевропейская экономическая интеграция и углубление капиталистических противоречий / А.М. Петрачков, М.З. Алам; М.Захурул Алам // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
515484
   Западноевропейская эстетика ХХ века. – М, 1991. – 63с.
515485
   Западноевропейские веера XVIII-XIX вв. из собрания Государственного Эрмитажа : каталог временной выставки. – Ленинград : Аврора, 1970. – [20] с.
515486
  Андреев А.Н. Западноевропейские вероисповедания и русские старообрядцы в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
515487
  Кортунов В.В. Западноевропейские коммунистические партии в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс / В.В. Кортунов. – Москва, 1956. – 48с.
515488
  Леонтьева О.Т. Западноевропейские композиторы середины XX века / О.Т. Леонтьева. – Москва : Музыка, 1964. – 127 с.
515489
   Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. – М, 1992. – 117с.
515490
  Петракович А.М. Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Петракович А. М.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
515491
  Петрачков Александр Михайлович Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Петрачков Александр Михайлович ; КГУ. – Киев, 1983. – 25 с.
515492
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани 16-18 века / Н.Ю. Бирюкова. – Москва, 1973. – 175с.
515493
   Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв. / Сост.: А.С. Верховская, Н.Ю. Бирюкова; ред.: Б.А. Шелковников. – Москва : Искусство, 1956. – 36, [24] с.
515494
   Западноевропейские шпалеры XVI-XVIII веков : краткий путеводитель / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Аврора, 1972. – 29, [3] с.
515495
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр / В.М. Красовская. – Л., 1981. – 286с.
515496
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр / В.М. Красовская. – Л., 1983. – 430с.
515497
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. – Л., 1979. – 295с.
515498
   Западноевропейский видовой рисунок XIX века : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1979. – 72 с.
515499
   Западноевропейский и австралийский рисунок XVI-XX веков из музеев Австралии : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1979. – [13], 82 с.
515500
   Западноевропейский и русский рисунок XVI-XX веков дар И.А. Полонского : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1986. – [64] с.
515501
  Синдеев А.А. Западноевропейский интеграционный процесс. 1947-1957 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
515502
   Западноевропейский коллективный неоколониализм (ЕЭС и развивающиеся страны). – М, 1981. – 210с.
515503
  Реуэль А.Л. Западноевропейский меркантилизм. Возникновение утопического социализма / А.Л. Реуэль. – Москва, 1959. – 76 с.
515504
  Кузнецов Ю.И. Западноевропейский натюрморт / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград-Москва, 1966. – 228с.
515505
   Западноевропейский пейзаж XVI-XX веков : живопись. Графика. Прикладное искусство. Каталог. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 46, [34] с.
515506
  Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже XIX-XX веков / Е.В. Евнина ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1967. – 262 с.
515507
   Западноевропейский рисунок и живопись из собрания доктора искусствоведения И.С. Зильберштейна : каталог. – Москва, 1973. – 176 с.
515508
   Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. – Л, 1988. – 496с.
515509
  Неймарк М.А. Западноевропейский социал-реформизм и идеологическая борьба / М.А. Неймарк. – М., 1986. – 350с.
515510
  Ахременко Д.А. Западноевропейский театр военных действий в 1915 году // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 17-30. – ISSN 0130-3864
515511
  Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики / Ю.И. Кагарлицкий. – М, 1976. – 195с.
515512
  Поляков Н.В. Западноевропейский университет: новые модели и претворение их в жизнь / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 100-149. – ISBN 978-966-551-249-3


  "Исследовательский университет" В. Гумбольдта. Модель "идеального университета" Джона Ньюмена. Американский университет. Университеты в Украине во времена Российской империи.
515513
  Реуэль А.Л. Западноевропейский утопический социализм / А.Л. Реуэль. – Москва, 1963. – 124 с.
515514
  Дунаевский В.А. Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков / В.А. Дунаевский, Г.С. Кучеренко. – М., 1981. – 328с.
515515
   Западноевропейский фарфор XVIII-XIX вв.. – Москва : Искусство, 1956. – 52, [24] с.
515516
   Западноевропейский эпос. – Л, 1977. – 752с.
515517
  Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков / Т.Ф. Саваренская. – Москва, 1987. – 188 с.
515518
   Западноевропейское декоративное искусство IX-XVI веков из собраний музеев Лувра и Клюни. – М, 1981. – 135с.
515519
   Западноевропейское искусство : сборник статей. – Ленинград : Аврора, 1970. – 216 с.
515520
  Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX века / Н.В. Яворская. – Москва, 1962. – 79 с.
515521
   Западноевропейское искусство XV-XIX вв. : путеводитель. – Саратов : Саратовское книжное, 1963. – 36, [16] с.
515522
   Западноевропейское искусство XVII века : публикации и исследования. – Ленинград : Искусство, 1981. – 231с.
515523
   Западноевропейское искусство XVIII века : публикации и исследования. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1987. – 200 с.
515524
  Прусс И.Е. Западноевропейское искусство ХVII века / И.Е. Прусс. – Москва, 1974. – 383с.
515525
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. в собрании Эрмитажа / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 68 с.
515526
  Ларченко М.Н. Западноевропейское оружие / М.Н. Ларченко. – Л, 1963. – 60с.
515527
   Западноевропейское оружие XV-XVII вв. = Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1955. – 42, [18] с.
515528
   Западноевропейское охотничье оружие XVI-XVII веков. – Л, 1988. – 13с.
515529
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XV-XIX веков : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград, 1988. – 58с.
515530
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Искусство, 1972. – 239 с.
515531
   Западноевропейское прикладное искусство средних веков и эпохи Возрождения из коллекции А.П. Базилевского / Бирюкова Н.Ю. – Л, 1986. – 128с.
515532
  Шерсюк А.Ф. Западноеровпейская "интеграция" и рабочий класс Франции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шерсюк А.Ф. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. междунар коммун. и рабоч. права. – Москва, 1965. – 16 с.
515533
  Семко Р.С. Западнокамчатские лососи, колебания их численности и основы рациоанализации промысла. : Автореф... канд.биол.наук: / Семко Р.С.; Акад.наук Союза ССР. – Владивосток, 1952. – 19 с.
515534
  Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в 6-1 веках до н.э. / Т.В. Блаватская. – Москва, 1952. – 264с.
515535
  Гулевич В.А. Западнорусизм на территории Речи Посполитой // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 164-170


  В данной статье рассматриваются малоизученные аспекты деятельности западнорусских деятелей на территории Польши и Северо-Западного края российской империи из числа этнических поляков-католиков. Поскольку западнорусская идеология неразрывно связывается ...
515536
  Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 475с. – Переплетено 12 кн.
515537
  Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 475с.
515538
  Викторовский П.Г. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в конце XVI и в XVII вв. / П.Г. Викторовский. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве"
Вып. 1. – 1912. – [4], 273 с., 7 л. схем. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад. – Библиогр. в тексте и примеч.
515539
  Харлампович К.В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви / К. Харлампович. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1898. – XIV, 524, LXII с. – Библиогр.: с. VII-XII (2 паг.)
515540
  Карский Е.Ф. Западнорусское сказание о Сивилле пророчице по рукописи XVI века / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип. Варш. губ., 1898. – [2], 32 с. – Отт. из "Варш. унив. изв." № 2, 1898 г.
515541
  Рехтман М.Н. Западноукраинская коммунистическая и прогрессивная печать в борьбе за воссоединение Западной Украины с Советской Украиной (1934-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Рехтман М.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 21с.
515542
  Казьмирчук М.Г. Западноукраинские земли в межвоенный период / М.Г. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 505-527. – ISBN 978-966-2726-16-9
515543
  Коцур Г.Г. Западноукраинские земли в составе Австрийской империи (конец XVIII - первая половина XIX вв.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 299-327. – ISBN 978-966-2726-16-9
515544
  Коцур А.П. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии в начале XX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 409-427. – ISBN 978-966-2726-16-9
515545
  Коцур Г.Г. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 360-380. – ISBN 978-966-2726-16-9
515546
  Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси в историко-археологическом осмыслении / Л.В. Алексеев, В.П. Богданов ; РАН, Ин-т археологии ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Исторический ф-т. – Москва : Наука, 2009. – 336 с. : илл. – Библиогр.: с. 277-317. – ISBN 978-5-02-036754-8
515547
  Табачник Д.В. Западные избирательные ситемы: мифы, геополитика и права человека / Д.В. Табачник, О.И. Верник. – Харьков : Фолио, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-03-4979-7
515548
  Пиков Г.Г. Западные кидани / Г.Г. Пиков. – Новосибирск, 1989. – 195с.
515549
  Кузнецова Е. Западные концепции государственного суверенитета // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 90-99. – ISSN 1728-2756
515550
  Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества : [учеб. пособие для филос. фак. ун-тов и вузов искусств] / Афасижев М.Н. – 2-е изд., пперераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 174, [2] с.
515551
   Западные молодежные субкультуры 80-х годов. – М, 1990. – 32с.
515552
   Западные окраины Российской империи / Л.А. Бережная, О.В. Будницкий, М.Д. Долбилов, А.В. Макушин, А.И. [и др.] Миллер; [Л.А. Бережная и др. ; науч. ред.: М. Долбилов, А. Миллер] ; Междунар. благотворит. фонд им. Д.С. Лихачева. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 605, [1] с., [2] л. цв. карт : карты, табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Имен. указ.: с. 593-603. – Библиогр.: с. 585-592, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Historia Rossica. Окраины Российской империи). – ISBN 5-86793-425-X
515553
  Добиаш-Рождественская Западные паломничества в средние века : Приключения Ричарда I Львиное Сердце / О. А. Добиаш-Рождественская. – Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1924. – 74 с. : ил.
515554
  Чудаков Г. Западные параллели к повести Гоголя "Портрет", 1905. – 10 с. – Отд. оттиск : Университетские известия, № 8, 1905
515555
  Лодоговская И.И. Западные политологи о региональных конфликтах и путях их урегулирования // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 19-30
515556
  Лизун В.Н. Западные санкции и развитие российского Севера // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – C. 17-24. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрено влияние секторальных санкций США и Евросоюза на развитие инновационных процессов в добывающих отраслях промышленности российского Севера.
515557
  Загашвили В. Западные санкции и российская экономика // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227


  Рассматриваются основные виды экономических санкций, применяемых в мировой практике, проблемы эффективности и правомерности их использования. При анализе последствий санкций для развития российской экономики особое внимание уделено их влиянию на ...
515558
   Западные сборники : в 2 вып. – [Москва] : Новая Москва
Вып. 1 : [Стихи ; Художественная проза ; Статьи по литературе и искусству ; Иллюстрации на отд. листах ; Заставки ; Концовки] :. – 1923. – 264, II, 12 л. ил. : ил., портр. – Конвол. - Перепл.: Западные сборники, Вып. 2, 1924
515559
   Западные сборники. Вып. 2 : в 2 вып. / 1923-1924 // Западные сборники : в 2 вып. / 1923-1924. – [Москва] : Новая Москва, 1923. – Вып. 1 : [Стихи ; Художественная проза ; Статьи по литературе и искусству ; Иллюстрации на отд. листах ; Заставки ; Концовки] :. – 218, [2] с. : ил.
515560
  Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь / В.Д. Королюк. – Москва : Наука, 1964. – 384с.
515561
  Гаврилова И.Н. Западные трактовки социальной справедливости (обзор концепций ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.36-44. – ISSN 0132-1625
515562
  Сохин Влад Западные ценности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 50-56 : фото
515563
  Ильенко В.В. Западные. юго-западные и южные слова в великорусских летописях 15-16 вв. / В.В. Ильенко. – Днепропетровск, 1958. – 16с.
515564
  Савелин З.С. Западный бастион социализма / З.С. Савелин. – Москва, 1957. – 112с.
515565
  Михайлов Г.М. Западный берег реки Иордан и сектор Газа под гнетом израильских колонизаторов / Г.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
515566
   Западный Берлин. – М, 1961. – 350с.
515567
  Белецкий В.Н. Западный Берлин / Белецкий В.Н. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63 (7 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "У политической карты мира" ; № 8)
515568
  Логвинов М.А. Западный Берлин в международных отношениях. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов М.А.; Моск.гос.ун-т.междунар.отношений МИД СССР. – М, 1969. – 17л.
515569
  Абрасимов П.А. Западный Берлин вчера и сегодня / П.А. Абрасимов. – Москва : Международные отношения, 1980. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 206-214, а также в примеч.: с. 181-191
515570
  Высоцкий И.Н. Западный Берлин и его место в системе современных международных отношений / И.Н. Высоцкий. – Москва, 1971. – 485 с.
515571
  Акопов Г.М. Западный Берлин. Проблемы и решения / Акопов Г.М. – Москва : Международные отношения, 1974. – 263 с.
515572
  Ашраф С. Западный вектор ливийской внешней политики в постбиполярный период (на примере Соединенных Штатов Америки) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 352-365
515573
  Кашаускас Р. Западный ветер : повести / РаймондасКашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 329 с.
515574
   Западный империализм и Прибалтика. – Рига, 1986. – 130с.
515575
  Кессельбреннер Г.Л. Западный Ириан-неотъемлемая часть Индонезии / Г.Л. Кессельбреннер. – М., 1958. – 80с.
515576
  Заводский И.А. Западный Ириан / И.А. Заводский. – Москва, 1962. – 32с.
515577
  Демин Л.М. Западный Ириан / Л.М. Демин. – Москва : Наука, 1972. – 144 с.
515578
   Западный Казахстан. – Алма-Ата, 1951. – 68с.
515579
  Букаткин П.Р. Западный Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Букаткин П. Р.; Каз. ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
515580
  Капралов Г.А. Западный кинематограф / Г.А. Капралов. – М., 1987. – 54с.
515581
   Западный кинематограф: проблемы и тенденции. – Москва, 1981. – 160 с.
515582
  То Хоай Западный край / То Хоай. – М, 1973. – 254с.
515583
  То Хоай Западный край / То Хоай. – М, 1975. – 494с.
515584
  Житомирский Д.В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д.В. Житомирский. – Москва : Музыка, 1989. – 303 с.
515585
  Пуляркин В.А. Западный Пакистан / В.А. Пуляркин. – М, 1962. – 261с.
515586
  Зданович А.А. Западный поход НКВД // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 47-53. – ISSN 0321-0626
515587
  Наумов М.И. Западный рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1980. – 311с.
515588
  Наумов М.И. Западный рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1985. – 285с.
515589
  Маж Западный Судан : путешествие / Маж. – С.-Петербург : Типография товарищества Общественная польза, 1872. – 352, V, [2] с. – Дефект. кн.: № 73689 - відс. стор. 113-352
515590
  Глумова-Глухарева Западный театр сегодня / Глумова-Глухарева. – Москва, 1966. – 184с.
515591
  Курамбаев М. Западный Туркменистан (экономико-географическая характеристика) : Дис... канд. геогр.наук: / Курамбаев М.; КГУ, географ. фак-т, каф. эконом. географ. – К., 1965. – 308л. – Бібліогр.:л.294-308
515592
  Курамбаев М. Западный Туркменистан. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф. дис. .. канд. геогр. наук / Курамбаев М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
515593
  Поползин А.Г. Западный Тянь-Шань в пределах Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Поползин А.Г.; АН КазССР. Сектор географии. – Алма-Ата, 1950. – 8 с.
515594
  Мельников Ф.Е. Западный Урал в революции / Ф.Е. Мельников. – МОлотов, 1946. – 147с.
515595
  Назаровский Б.Н. Западный Урал к 40-й годовщине Великого Октября / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1957. – 118с.
515596
  Ван Ши-фу Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну / Ван Ши-фу. – Москва-Ленинград, 1960. – 283 с.
515597
  Дубасов Ю. Западный фронт / Ю. Дубасов. – Вильнюс, 1966. – 144с.
515598
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1950. – 56с.
515599
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – М., 1950. – 456с.
515600
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 64с.
515601
  Драйзер Т. Западня : Рассказы / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 223с.
515602
  Золя Э. Западня : роман / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1978. – 334 с.
515603
  Воинов А.И. Западня / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 352с.
515604
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Сыктывкар, 1986. – 368с.
515605
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Куйбышев, 1987. – 512 с.
515606
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Москва, 1990. – 508 с.
515607
  Малышева А. Западня : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 471 с. – (Блестящий мастер интриги). – ISBN 5-227-00740-3
515608
  Степанищев Н.Д. Западня для "Тирпица" / Н.Д. Степанищев. – Одесса, 1992. – 221с.
515609
  Лосев С.А. Западня на Потомаке / С.А. Лосев, В.В. Петрусенко. – М, 1987. – 542с.
515610
  Чейз Д.Х. Западня. / Д.Х. Чейз. – К., 1992. – 399с.
515611
  Золя Э. Западня. Жерминаль : романы ; пер. с фр. / Эмиль Золя. – Москва : Художественная литература, 1988. – 783 с. – (Библиотека классика ; Зарубежная литература)
515612
  Золя Э. Западня. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1989. – 781с.
515613
  Чейз Джеймс Хедли Западня. Сильнее денег : Сборник / Чейз Джеймс Хедли. – Киев : Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1991. – 312с. – ISBN 5-7707-1303-8
515614
  Улин Л.Н. Западу и Востоку. / Л.Н. Улин. – Москва, 1957. – 228с.
515615
  Ломакин Е.В. Запаздывание текучести в углеродистых сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Ломакин Е.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 10 с.
515616
  Гадомский Олег Николаевич Запаздывающее взаимодействие между атомами в процессах оптического сверхизлучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гадомский Олег Николаевич; АН БССР. Учен. совет по физике. отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 14л.
515617
  Харченко П.Д. Запаздывающие условные рефлексы : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Харченко П.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1957. – 39 с.
515618
  Харченко Д П. Запаздывающие условные рефлексы / Д П. Харченко, . – К, 1960. – 303с.
515619
  Николаева В.В. Запаздывающие условные рефлексы и динамика их угасания : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Николаева В.В. ; АН СССР, Ин-т физиол. Лабор. физиол. и паталогии высшей нервной деятельности. – Ленинград, 1953. – 17 с.
515620
  Олійник С. Запалення совісті : Сцена в районній лікарні / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 12 с.
515621
  Марущак В. Запали свічку Аркасу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 7


  Вшанування пам"яті історика, культурно-освітнього діяча, письменника, композитора, просвітителя Миколи Аркаса.
515622
   Запали свічку в скорботі за жертвами голодомору 30-х років // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-43
515623
  Гайдученко В.В. Запали свою зірку / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1973. – 16с.
515624
  Соколов В.В. Запали свою зорю / В.В. Соколов. – К., 1983. – 72с.
515625
  Баклан І. Запали свою зорю : вірші, проза / Інна Баклан. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2003. – 24 с. – ISBN 966-7180-62-X
515626
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь / Гордієнко-Андріанова. – К, 1973. – 311с.
515627
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь... / Гордієнко-Андріанова. – К, 1977. – 304с.
515628
  Рахманова В. Запалимо свічку пам"яті : музично-літературна вистава // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2-4
515629
  Горинь М. Запалити свічу / Михайло Горинь ; Харківська правозахисна група ; [ упоряд. В.В. Овсієнко ]. – Харків : Права людини, 2009. – 328 с., фотоіл. – ISBN 978-966-8919-55-8
515630
  Горинь М. Запалити свічу у пітьмі (міфи, реальність і наші завдання) : Статті, виступи, інтерв"ю / Михайло Горинь. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с.
515631
   Запалімо свічку пам"яті : у пам"яті друзів і колег // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 44 : Фото
515632
  Рахманова В. Запалімо свічу пам"яті : музично-літературна вистава // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-24
515633
  Матат Д. Запалювати "зірки" і здійснювати мрії. Секрети успішності юних математиків розкривають керівники української команди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Щорічна міжнародна математична олімпіада пройшла в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилия) та об"єднала більш як 600 учнів зі 111 країн . На цій олімпіаді (ІМО) наші школяри вибороли "золото", "срібло" і "бронзу". Науковий керівник команди, док. ...
515634
  Анікушин А. Запалюємо зірки разом // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4
515635
  Бєлошицький О. Запальничка: з історії винаходу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 13-15
515636
  Мазур О.В. Запам"ятай екстреної допомоги важливі номери телефонів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 38-40 : рис., табл.
515637
   Запам"ятаймо їх імена: вони чесно служили Батьківщині : історико-краєзнавчі розвідки юних туристів-краєзнавців Житомирщини / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. О.П. Ремезов ; редкол. : В.М. Ожгібесов, А.О. Лаптєва, А.П. Григор"єва та ін.]. – Житомир : Полісся, 2010. – 172 с., [16] с. іл. + Додаток: с. 144-166. – ISBN 978-966-655-519-2
515638
  Стрижак В. Запам"ятаймо Олександра Захаровича Жмудського - старійшину національного університету / В. Стрижак, В. Суярко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Некролог: фізик, проф., заслужений діяч науки України, проректор (1910-1997).
515639
  Доjчиноски К. Запаметено минато : Македониjа во втората половина на ХХ век : хронологиjа : 1944-2000 / Киро Доjчиноски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 393, [2] с. – ISBN 9989-48-328-0
515640
  Трінус К.Ф. Запаморочення як міжгалузева проблема // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 91-101. – ISSN 2224-0713
515641
  Калиниченко Олександр Запанує український дух знову над Дунаєм! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
515642
  Березінський В.К. Запас висоти : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1986. – 134 с.
515643
  Копытова Лидия Дмитриевна Запас воды в степных сообществах Забайкалья и ее расход на транспирацию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Копытова Лидия Дмитриевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
515644
  Шарычев Ю.М. Запас второй категории / Ю.М. Шарычев. – Ижевск, 1980. – 247с.
515645
  Шефнер В.С. Запас высоты / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 79с.
515646
  Бессонова В.П. Запас макроелементів та азоту в опаді й підстилці у протиерозійному насадженні сосни Палласова (Pinus pallasiana Lamb.) / В.П. Бессонова, М.В. Нємченко, В.В. Ткач // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 12-27. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-2056
515647
  Малахута М.Д. Запас молодості : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1991. – 54 с.
515648
  Шамота М.З. Запас надійності / М.З. Шамота. – Київ, 1983. – 268 с.
515649
  Твардовский А.Т. Запас огня, залог тепла... / А.Т. Твардовский. – Москва, 1983. – 271с.
515650
  Дырин Е.Ф. Запас прочности / Е.Ф. Дырин. – М, 1953. – 48с.
515651
  Халилецкий Г.Г. Запас прочности / Г.Г. Халилецкий. – Москва, 1963. – 48 с.
515652
  Мыльников Н.Н. Запас прочности / Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1968. – 223с.
515653
  Ляшенко М.Ю. Запас прочности / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1969. – 240с.
515654
  Романов А.Н. Запас прочности / А.Н. Романов. – М., 1971. – 126с.
515655
  Буйлов А.М. Запас прочности / А.М. Буйлов. – Калининград, 1972. – 48с.
515656
  Сарана И.И. Запас прочности / И.И. Сарана. – Волгоград, 1977. – 63с.
515657
   Запас прочности. – Одесса, 1982. – 246с.
515658
   Запас прочности. – Донецк, 1988. – 159с.
515659
  Махненко Ю.Е. Запас прочности: Докум. повесть (о Харьк. тракт. з-де им. Серго Орджоникидзе). / Ю.Е. Махненко. – К., 1983. – 247с.
515660
  Таран Л. Запасаймося ласкою // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 96-100. – ISSN 0130-1608
515661
  Соболев А.М. Запасание белка в семенах растений / А.М. Соболев. – Москва : Наука, 1985. – 113с.
515662
  Свириденко П.А. Запасание корма животными. / П.А. Свириденко. – К., 1957. – 156с.
515663
  Мельниченко І.В. Запаси бюджетних установ: окремі питання відображеня в обліку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 62-67. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
515664
  Гуржій Р.В. Запаси наземних лісових горючих матеріалів у лісах Київського Полісся / Р.В. Гуржій, П.П. Яворовський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 124-130 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISSN 0459-1216
515665
  Распопіна С. Запаси органічного карбону в блоці "підстилка - грунт" соснової екосистеми Поліського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 68-73. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
515666
  Данилюк Ю.Ю. Запаси підприємств: економічна сутність та класифікація // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 103-106 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-0431
515667
  Серов В.Н. Запасная / В.Н. Серов. – Саратов, 1989. – 159с.
515668
  Лаціс В.Т. Запасний гравець / В.Т. Лаціс. – Київ : Молодь, 1964. – 57 с.
515669
  Маркес Габріель Гарсія Запасник з моїми сумними курвами : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 3-38. – ISSN 0320 - 8370
515670
  Карпенко Н.І. Запасні білки насіння видів роду Соronilli L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено зразки насіння 7 видів (C. emeroides Boiss. et Sprun., C. coronata L., C. scorpioides L., C. varia L., C. elegans ...
515671
  Тамаев Л. Запасной вариант / Л. Тамаев. – М, 1969. – 240с.
515672
  Николаев С. Запасной вариант / С. Николаев. – Хабаровск, 1989. – 206с.
515673
  Малышева А. Запасной выход : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 474с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-00744-6
515674
  Маркелов И.И. Запасной выход: Роман. / И.И. Маркелов. – Волгоград, 1989. – 399с.
515675
  Выжутович В.В. Запасной игрок / В.В. Выжутович. – Москва, 1985. – 80с.
515676
  Бакбергенов С. Запасной игрок / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 558 с.
515677
  Былинов А.И. Запасной полк / Былинов А.И. – Киев, 1988. – 510 с.
515678
  Пальм В. Запасные питательные вещества-гликоген и жир- у гельминтов и зависимость их накопления от различных биологических и экологических факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Пальм В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
515679
  Бутенко Т.И. Запасы и формы азота в почвах основных зон садоводства Украины и влияние удобрений на их изменение : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.532 / Бутенко Т.И.; Укр.с-х.акад. – Киев, 1972. – 25л.
515680
  Годжаманов А.Б. Запасы и формы калия в основных типах почв Мугано-Сальянской зоны и влияние калия на некоторые физиолого-биохимические процессы, рост, развитие и урожай хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: / Годжаманов А.Б.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 29л.
515681
  Бергулева Л.Я. Запасы и формы калия в почвах основных зон садоводства Украины и их измерения при многолетнем внесении удобрений : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук : 06.532 / Бергулева Л.Я. ; Украинская сельскохоз. академия. – Киев, 1972. – 35 с.
515682
  Деруссо Ж. Запасы ископаемых углей Франции / Ж. Деруссо. – Б.м. – С.308-321
515683
   Запасы морских растений и их использование. – М, 1964. – 92с.
515684
  Губкин И.М. Запасы нефти СССР / И.М. Губкин. – М-Л, 1937. – 56с.
515685
   Запасы органического углерода и его изотопный состав в криоморфных квазиглеевых черноземах Забайкалья / Ю.Б. Цыбенов, Г.Д. Чимитдоржиева, Р.А. Егорова, К.Б. Гонгальский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 11-18 : рис., табл. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0032-180Х
515686
   Запасы углей и горючих сланцев СССР. – М, 1958. – 180с.
515687
   Запасы углей СССР. – Л.-М., 1937. – 90с.
515688
   Запасы углей стран мира. – М, 1983. – 167с.
515689
   Запасы углерода в типичной степи при различном управлении выпасом / Сарула, , Хайчжунь Чэнь, Сянйян Хоу, Л.Л. Убугунов, О.В. Вишнякова, У Синьхун, Вэйбо Рен // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1365-1374 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
515690
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра в Казахстане / Н.В. Симонов. – Л., 1927. – 44с.
515691
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра Урала и Юго-Востока Европейской части СССР / Н.В. Симонов. – Л., 1928. – 56с.
515692
  Маткаримов У. Запасы, распределение и подвижность калия в сероземах Узбекской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Маткаримов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 21л.
515693
  Ефимов С. Запах (аромат) представителей семейства Paeoniaceae и его связь со стаминодиальным диском // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Анализ структуры (адаксиальной и абаксиальной) поверхности зубцов стаминодиального диска у Paeonia delavayi и сорта "Garden Treasure", позволяет предположить их секреторную роль (обнаружены устьица, характерные для нектарников и складчатая поверхность, ...
515694
  Вишневский В. Запах атомной бомбы : воспоминания офицера-атомщика / Валентин Вишневский. – Харьков : Курсор, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-8944-62-8
515695
  Максимов Е.В. Запах белозера. / Е.В. Максимов. – М., 1970. – 48с.
515696
  Бирюков А Запах вара / А Бирюков. – Магадан, 1978. – 192с.
515697
  Бородкин Ю.С. Запах вербы : повести, рассказы / Ю.С. Бородкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1986. – 364 с.
515698
  Лурье М.И. Запах гари и горя: Фергана, тревож. июнь 1989-го. / М.И. Лурье, П.А. Студеникик. – М., 1990. – 108с.
515699
  Забаштанський В.О. Запах далини : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Дніпро, 1982. – 171 с.
515700
  Эльгар К. Запах дождя : стихи и поэма / Кашиф Эльгар ;. – Москва : Современник, 1974. – 134 с.
515701
  Иванцов Г.С. Запах дождя / Г.С. Иванцов. – Ижевск, 1977. – 62с.
515702
  Ушкалова О. Запах дощу… : спогади про Леоніда Ушкалова / Олександра Ушкалова, Олександр Ушкалов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 260, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Постаті культури" / редкол.: Л. Фінберг (керівник проекту) та ін.]). – ISBN 978-966-378-784-8
515703
  Нурмагамбетов Т. Запах дыни : рассказы и повести / Тынынбай Нурмагамбетов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 190 с.
515704
  Орманов Г. Запах земли : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. В.Карпенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 104 с.
515705
  Максимович Д. Запах земли. Стихи / Д. Максимович. – М., 1960. – 167с.
515706
  Березина Т.Н. Запах и образ спиртного как факторы, влияющие на функциональное состояние человека // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.80-90. – ISSN 0042-8841
515707
  Мазурин В.И. Запах клевера / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1978. – 224с.
515708
  Ковтун Г.О. Запах кохання... і таємничі феромони // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 30-32. – ISSN 2518-7104
515709
  Гуцало Є.П. Запах кропу : оповідання, повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 269 с.
515710
  Аппиа Пегги Запах лука. Хоронить еще рано : повести : пер. с англ. / Аппиа П. ; [вступ. ст. Вавилова В.]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 348, [2] с. – Пер. с англ. В изд. также: Шальные деньги / Джолето Аму. – (Произведения писателей Африки. Гана)
515711
  Сальников А. Запах мандаринов // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.108-119. – ISSN 1728-8568
515712
  Кузьменко О. Запах материнки : Роман / Роман Кузьменко. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 336с. – ISBN 966-566-212-6
515713
   Запах меда. – Минск, 1986. – 214с.
515714
   Запах медовых трав. – М, 1973. – 364с.
515715
  Ленц З. Запах мирабели / З. Ленц. – М, 1985. – 159с.
515716
  Мельниченко И.М. Запах молний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1964. – 167с.
515717
  Аршакян Г. Запах мяты : роман / Г. Аршакян ; пер. с арм. Н. Мкртчян. – Ереван : Айастан, 1975. – 271 с.
515718
  Тухватуллин Р.Г. Запах мяты : повести и рассказы / Рафаил Тухватуллин ;. – Москва : Современник, 1990. – 540 с.
515719
  Коротич В.О. Запах неба : поезії / В.О. Коротич. – Киев, 1962. – 131 с.
515720
  Федотовских М.В. Запах неба / М.В. Федотовских. – Москва, 1964. – 101с.
515721
  Коротич В.А. Запах неба / В.А. Коротич. – М., 1969. – 88с.
515722
  Джалилов А. Запах неба. / А. Джалилов. – Баку, 1968. – 78с.
515723
  Александров В.Е. Запах окопной земли : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Днипро, 1987. – 663 с.
515724
  Новиков Д. Запах оружия : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-95. – ISSN 0130-7673
515725
  Околітенко Н.І. Запах острова : Повісті / Н.І. Околітенко. – Київ : Дніпро, 1990. – 253с. – (Романи й повісті ; 1990р. Вип. №10)
515726
  Анак Ш. Запах полыни : стихи / Ш. Анак; А. Шамиль. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1973. – 104 с.
515727
  Муратбеков С. Запах полыни : повесть и рассказы / Саын Муратбеков ;. – Москва : Известия, 1978. – 525 с.
515728
  Николаев И.Н. Запах пороха : повесть / И.Н. Николаев. – Москва, 1975. – 160 с.
515729
  Наумов С.М. Запах распиленного леса / С.М. Наумов. – Новосибирск, 1959. – 91с.
515730
  Сорокин А.С. Запах Родины / А.С. Сорокин. – Омск, 1984. – 271с.
515731
  Галкин Д.П. Запах родной земли / Д.П. Галкин. – Москва, 1965. – 144с.
515732
  Семенов Г.В. Запах сгоревшего пороха : Повести и рассказы / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1985. – 318с. – (Новинки "Современника")
515733
  Тазиев Г. Запах серы / Г. Тазиев. – Москва : Мысль, 1980. – 222с.
515734
  Семар Г.М. Запах скошенных трав / Г.М. Семар. – М., 1976. – 207с.
515735
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Москва, 1974. – 367с.
515736
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1979. – 368 с.
515737
  Гофф И.А. Запах смородины / И.А. Гофф. – М., 1982. – 286с.
515738
  Спицын В.П. Запах снега / В.П. Спицын. – М, 1960. – 36с.
515739
  Яровой Ю.Е. Запах снега / Ю.Е. Яровой. – Пермь, 1973. – 246 с.
515740
  Давыдов С.Д. Запах снега / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1979. – 111 с.
515741
  Галуев А.Д. Запах солнца : стихи и поєма / А.Д. Галуев. – Москва : Современник, 1977. – 62 с.
515742
  Исмаиладзе Иса Запах солнца : стихи, поэмы. / Иса Исмаиладзе ;. – Москва, 1988. – 112 с.
515743
  Крым А.И. Запах сосновой смолы / А.И. Крым. – Ужгород, 1983. – 182с.
515744
  Мойса А.Д. Запах стружки. / А.Д. Мойса. – К, 1977. – 84с.
515745
  Свиридов М.И. Запах талой воды. / М.И. Свиридов. – М., 1970. – 48с.
515746
  Тедеты Р.К. Запах теплого хлеба : стихи / Рюрик Тедеты ; пер. с осет.П.Грушко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 128 с.
515747
  Коваль Г.П. Запах трави : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с.
515748
  Піонтек Г. Запах трави / з німецької переклав Анатолій Ролік // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 195-202. – ISSN 0320-8370
515749
  Садай В.Л. Запах тумана : повести и рассказы / Владимир Садай; авториз. пер. с чуваш. М.Блинковой. – Москва : Советский писатель, 1969. – 215 с.
515750
  Корнюшин Л.Г. Запах утренней росы / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1980. – 383 с.
515751
  Кобзар В.Ф. Запах фіалки : повість / Володимир Кобзар. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 141, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-730-1
515752
  Казаков Ю.П. Запах хлеба / Ю.П. Казаков. – М : Советская Россия, 1965. – 95 с.
515753
  Кутби К. Запах хлеба / К. Кутби. – Душанбе, 1969. – 96с.
515754
  Самойлов В.П. Запах хлеба. / В.П. Самойлов. – К, 1963. – 172с.
515755
  Алендей В. Запах хмеля / В. Алендей. – Чебоксары, 1978. – 288 с.
515756
  Лоуренс Д.Г. Запах хризантем : [сборник : пер. с англ.] / Дэвид Герберт Лоуренс ; [отв. ред. О.М. Тучина]. – Москва : АСТ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – 284, [4] с. – Содерж. также: Дева и цыган ; Крестины ; Тень в розовом саду ; Прусский офицер ; Солнце ; Рубеж ; Макака в хаки. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-066841-0


  Содержание: Дева и цыган Повесть; Рассказы. Запах хризантем; Крестины; Тень в розовом саду; Прусский офицер; Солнце; Рубеж; Макака в хаки.
515757
  Сиволап П.С. Запах хрону : гумор і сатира / Петро Сиволап. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 326, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8620-29-4
515758
  Федоров В.Р. Запах черемухи / В.Р. Федоров. – Київ, 2004. – 286с.
515759
   Запах чингиля. – Ташкент, 1984. – 456с.
515760
  Шевченко Оксана Запах шахів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-104. – ISSN 0130-5212
515761
  Шехтман Е. Запахані межі / Е. Шехтман, 1932. – 183с.
515762
  Корытин С.А. Запахи в жизни зверей / С.А. Корытин. – Москва : Знание, 1978. – 128с.
515763
  Атаров Н.С. Запахи земли : рассказы и повести / Атаров Н.С. ; ил.: Б. Мессерер. – Москва : Совецкий писатель, 1965. – 179 с. : ил.
515764
  Рыбачук А.Ф. Запахи земли / А.Ф. Рыбачук. – М., 1967. – 128с.
515765
  Немтушкин А. Запахи тайги : стихи и поэма / А. Немтушкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 96 с.
515766
  Рубанов В.Я. Запахи талой земли : повести / В.Я. Рубанов; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 431 с.
515767
  Зюскінд Патрік Запахи, або Історія одного вбивці : [роман] : [cкорочено] // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С. 55-127
515768
  Шиканов В.И. Запаховые микроследы: криминалистическое значение, процессуальный статус, возможность исследования на идентичность / В.И. Шиканов, Н.Н. Тарнаев. – Иркутск, 1974. – 82с.
515769
  Русенко Т.И. Запаховые номинации в авторской картине мира И. А. Бунина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 304-308
515770
  Вишняков Ярослав Запачкавшийся голубь. Славянство и боснийский кризис 1908-1909 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
515771
  Иноземцева Т.Н. Запашка / Т.Н. Иноземцева. – М, 1986. – 221с.
515772
  Михайлова Наталія Запашна історія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 78-84 : фото
515773
   Запев : стихи. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1953. – 135 с.
515774
  Домовитов Н.Ф. Запев / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1956. – 47с.
515775
   Запев. – Ярославль, 1957. – 47с.
515776
   Запев. – Липецк, 1961. – 120с.
515777
  Заплавный С.А. Запев / С.А. Заплавный. – М., 1987. – 395с.
515778
   Запевай!. – Москва, 1990. – 190с.
515779
   Запевала, песню!. – М, 1975. – 96с.
515780
   Запевала, песню!. – М, 1979. – 166с.
515781
   Запевала, песню!. – М, 1981. – 96с.
515782
   Запевала, песню!. – М, 1983. – 142с.
515783
   Запевала, песню!. – М, 1989. – 150с.
515784
  Егоров С.А. Запевалы / С.А. Егоров, матусяк. – Москва, 1972. – 48с.
515785
  Антипов М.Н. Запевалы добрых дел / М.Н. Антипов, Н.Е. Сапрыкин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 116 с. : ил.
515786
  Страздас А. Запеваю не для славы. / А. Страздас. – Вильнюс, 1955. – 96с.
515787
  Кутасов И. Запевы / И. Кутасов, 1943. – 50с.
515788
  Кралюк П.М. Заперечення "єзуїтського гуманізму". Ієронім Загоровський та Казимир Ліщинський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 169-171. – ISBN 978-966-373-777-5
515789
  Феоктістова І. Заперечення в апофатичній дефініції (на матеріалі германських мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 327-331
515790
  Проценко І.Т. Заперечення заперечення в процесах репродукції організмів / І.Т. Проценко, М.А. Проценко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
515791
  Харченко О. Заперечення проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 87-94. – ISSN 2308-0361


  У статті здійснено аналіз основних підходів до практики подання та наслідків подання заперечень третіх осіб проти заявок на торговельні марки чи дії міжнародних реєстрацій торговельної марки на основі дослідження положень нормативно-правових актів ...
515792
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 / Алла Йосипівна Паславська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 34 назви
515793
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Дис. ... доктора філологічних наук. спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Паславська А.Й.; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 420л. – Бібліогр.:л. 362-420
515794
  Мокра Ольга Миколаївна Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Мокра О. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
515795
  Мокра О.М. Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Ольга Миколаївна Мокра; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 190 л.. – Бібліогр.: л.169-188
515796
  Баган М. Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню структури, семантики та функцій прецедентних феноменів, трансформованих за допомогою заперечних компонентів. З"ясовано межі та способи такої трансформації. Визначено семантичні й комунікативно-прагматичні причини ...
515797
  Прокоф"єв Г.Л. Заперечення як комунікативна стратегія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 210-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 214; 10 п. – ISSN 1729-360Х
515798
  Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Алла Паславська. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 290с. – ISBN 966-613-386-5
515799
  Баган М. Заперечення як основа номінації наукових понять // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 7-19. – ISSN 2413-3094
515800
  Глущук-Олея Заперечний маркер no в іспанській мові: прислівник, частка чи префікс? // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 14-19. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
515801
  Слинько І.І. Заперечні генітивні речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 94-98
515802
  Герасименко Є.С. Заперечні нормативні акти // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 392-394. – ISBN 978-966-667-624-8
515803
  Лапушкіна Н. Заперечні форми роману як жанрові новотвори в сучасній українській прозі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 268-273. – ISSN 2411-6548
515804
  Пряжко Павел Запертая дверь : сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 5. – С. 154-174. – ISSN 0130-6405
515805
  Вале П. Запертая комната / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1992. – 238с.
515806
   Запечатлевшие осень // Сегодня. – Киев, 2015. – 19 ноября (№ 217). – С. 5


  Фотографии учасников конкурса "Киевская осень". Необычный снимок дождливого Киева с видом на красный корпус КНУ имени Тараса Шевченко - Виктории Соловьевой.
515807
  Шергин Б.В. Запечатленная слава / Б.В. Шергин. – М, 1967. – 438с.
515808
  Шергин Б.В. Запечатленная слава / Б.В. Шергин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 383 с.
515809
  Устинов А.В. Запечатленное время / А.В. Устинов. – Москва, 1981. – 127с.
515810
  Задорожняя Е. Запечатленные мгновенья : стихи / Е. Задорожняя. – Киев : Ленвит, 2004. – 64 с. – Шифр. дубл. 8рт Задо. – ISBN 966-7043-54-1
515811
  Кедров Б.М. Запечатленный образ Ленина / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 237с.
515812
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
Ч. 1. – 1921. – 348с.
515813
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
Ч. 2. – 1923. – 258 с.
515814
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
Ч. 1. – 1932
515815
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
Ч. 1. – 1964. – 439с.
515816
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – Москва
Ч. 2. – 1964. – 319с.
515817
  Стрельцов Иван Запечный музыкант : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 100-107
515818
  Мокрик Д. Запис : проза: кіноплівка з уяви // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 8-13. – ISSN 0130-321Х
515819
  Галич В.М. Запис до книги музею як публіцистичний жанр (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 104-111.


  У статті розглядається запис до книги музею як мала жанрова форма публіцистики Олеся Гончара. Подається її класифікація, визначаються особливості композиційної структури і мови, інтертекстуальні зв"язки та оригінальність творчого стилю автора. A ...
515820
  Пухальська Н. Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-25. – ISSN 1728-6875
515821
  Шевчук Т. Запис снотлумачення на іконі в контексті народної агіографії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 57-60. – ISSN 0130-6936
515822
  Ельчанинов А.В. Записи / А.В. Ельчанинов. – М., 1992. – 202с.
515823
  Бутов Михаил Записи : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 108-124. – ISSN 0130-7673
515824
  Чернухін Є.К. Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 3-24. – ISSN 2222-4203
515825
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : Избранное / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 37с. – ISBN 966-383-022-0
515826
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : (О,С,У...) / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 52с. – ISBN 966-383-023-9
515827
  Мурашкін М.Г. Записи 2007 року / Михайло Мурашкін ; [відп. за випуск Г.М. Гарченко]. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-511-374-7
515828
  Мурашкин М.Г. Записи 2008 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-511-389-5
515829
  Мурашкин М.Г. Записи 2009 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-511-392-5
515830
  Мурашкин М.Г. Записи 2012 года / М. Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2013. – 259, [3] с. – В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – ISBN 978-966-511-409-3
515831
  Мурашкин М.Г. Записи 2016 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2017. – 365, [3] с. – Текст укр., рос. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-437-9
515832
  Мурашкин М.Г. Записи 2017 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2018. – 497, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-438-7
515833
  Мурашкин М.Г. Записи 2018 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2019. – 500, [4] с. – ISBN 978-966-511-442-5
515834
  Вейнгерова Л.Я. Записи диалогов с космическим разумом / Л.Я. Вейнгерова, Д.Д. Гурьев. – Нижний Новгород, 1990. – 238с.
515835
  Чашуле Коле Записи за нацијата и литературата / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1985. – с.
515836
  Ефимова С.Н. Записи и наброски М.Ю. Лермонтова, на ставшие записными книжками // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 44-56. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
515837
  Фын-Ю-Ко Записи китайских летчиков / Фын-Ю-Ко. – Москва, 1939. – 63 с.
515838
  Леонов Л.М. Записи Ковякина / Л.М. Леонов. – М.-Л. – 109с.
515839
  Козаков М.М. Записи на песке: Главы из автобиогр. кн. / М.М. Козаков. – Москва, 1988. – 46 с.
515840
  Зарівна Теодозія Записи на подолку : проза // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 25-47
515841
  Коваленко О. Записи найдавніших українських пісень кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століття та їх видання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 99-104
515842
  Збир І. Записи Оскара Кольберґа з Покуття в академічних виданнях українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-136


  У статті проаналізовано фольклорні матеріали та нотні записи зі збірника „Покуття” О. Кольберґа, які використано при укладанні академічних видань фольклору з серії „Українська народна творчість”. Визначено кількісний склад записів О. Кольберґа з ...
515843
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 136-144. – Бібліогр.: С. 144
515844
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича в оцінці Катерини Грушевської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 432-437


  У статті йдеться про наукове поцінування визначною дослідницею, упорядницею найповнішого зібрання героїчного українського епосу Катериною Грушевською титанічної роботи, здійснюваної Порфирієм Мартиновичем протягом багатьох років, і визначення його ...
515845
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-0599
515846
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 1608-0599
515847
  Пастернак Л.О. Записи разных лет / Л.О. Пастернак. – Москва, 1975. – 287с.
515848
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера / Г.И. Пенежко. – Москва, 1947. – 200с.
515849
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера. / Г.И. Пенежко. – М, 1949. – 348с.
515850
  Гончар Олесь Записи, що не ввійшли до "Щоденників" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19
515851
  Южин-Сумбатов Записи. Статьи. Письма. / Южин-Сумбатов. – М, 1951. – 612с.
515852
  Вернадский В.И. Записка-представление В.И. Лучицкого // В.И. Вернадский. Крымское наследие : [работы, переписка ученого крымского периода жизни] / Н.В. и др. Багров. – Киев : Лыбидь, 2012. – С. 132. – ISBN 978-966-06-0631-9
515853
  Лукас Е. Записка № 1 для Кардіффа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 3


  Урок України полягає в тому, що Росія веде війну нового типу, де ціль не військова сила ворога, а його сила волі.
515854
  Федорова Л. Записка Адріана Прахова "Какой музей нужен и возможен в Киеве" у контексті історії заснування в Києві крайового музею // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 82-94. – ISSN 0869-3595
515855
  Витте С.Ю. Записка б. министра финансов статс-секретаря гр. С.Ю. Витте / предисл. Череванина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К*, 1908. – [2], VIII, 212 с. – На обл. назв.: Самодержание и земство. - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по ген кат.


  Изд. также под загл. "По поводу непреложности законов государственной жизни" и "Самодержавие и земство"
515856
  Харитонов В.Г. Записка в патроне / В.Г. Харитонов. – Москва, 1976. – 240 с.
515857
  Куделко С.М. Записка В.Н. Каразіна про видання "Отечественного Архива" // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 156-158. – ISBN 966-544-258-9
515858
  Антонович В.Б. Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86-88. – ISBN 966-7272-00-1


  "Записка ся написана з поручення іст.-фільол. факультету київського унїверситету в 1905 р., з приводу запитання комітету мінїстрів у сїй справі. ..."
515859
  Кулаковский Ю.А. Записка Готского топарха : [О русском учебном издании классических авторов] / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С.449-459
515860
   Записка для обозрения русских древностей. – Санкт-Петербург : В типографии Якова Трея, 1851. – 80 с.
515861
  Живков Т. Записка до Политбюро на Централния комитет на Българската Комунистическа партия / Тодор Живков. – София : БКП, 1969. – 128 с.
515862
   Записка и речи, читанные при открытии Императорского Университета Св. Владимира, 15 июля 1834 г.. – Киев : В университетской типографии, 1840. – 119, [1] с.
515863
  Перетц В.Н. Записка митрополита лаодикийского Парфения о невольниках / [сообщ.] В. Перетц // Совращение диакона в латинство (1692 года) / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – 6 с.


  Дарсвенная подпись на обложке
515864
  Новосельцев Б.С. Записка Н.С. Хрущева о беседах с Й.Б. Тито (январь 1963 года) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-55. – ISSN 0132-1366
515865
   Записка о введении предметной системы преподавания по Физико-математическому факультету Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого. – 8 с. – Отд. оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
515866
  Чижов С.И. Записка о деятельности Московского нумизматического общества за первые 25 лет его существования / (Секр. О-ва С.И. Чижова). – Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – 56 с. – Перед загл.: 1888-1913. - Прил. ко 2 т. "Нумизмат. сб.", изд. Моск. нумизмат. о-вом
515867
  Карамзин Н.М. Записка о древней и новой Росси в ее политическом и гражданском отношении / Н.М. Карамзин ; [ред. [и предисл.] проф. В.В. Сиповского]. – Санкт-Петербург : [Изд. гр. М.Н. Толстой], 1914. – V-XIV, [2], 133 с. – Предисл. издателя


  Авт. предисл.и ред. Сиповский, Василий Васильевич (1872-1930)
515868
  Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
515869
  Иннокентий Записка о Киевском университете Св. Владимира в 1838 г. / Иннокентий, (Борисов). // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 141-145. – ISBN 5-7707-1061-6
515870
  Пейссонель Ш.-К. де Записка о Малой Татарии / Шарль-Клод де Пейссонель ; [вступ. ст., примеч. и коммент. В.В. Грибовского ; пер. с фр. В.Х. Лотошниковой]. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – Киев : ИУА НАНУ, 2013. – 108, [2] с. : ил. – На обл. авт.: Шарль де Пейссонель. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в примеч. и коммент. на с. 90-108. – ISBN 978-966-02-6739-8
515871
  Сперанский М.М. Записка о монетном обращении графа Сперанского с замечаниями графа Канкрина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [2], 60 с.
515872
  Григорович В. Записка о пособиях к изучению южно-русской земли, находящихся в Военно-ученом архиве Главного штаба / Сост. В. Григорович и прил. карту земли Узу, или Эдисана, 1791 г. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1876. – [2], 45 с. – Из 20 т. "Зап. Имп. Новорос. ун-та"
515873
   Записка о состоянии и развитии исследований по проблеме "Фотосинтез" в Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1967. – 19с.
515874
   Записка о состоянии Императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественном акте 9 января 1879 года. – Киев : [В Университетской типографии], 1878. – 30 с.
515875
  Валиханов Ч. Записка о судебной реформе / Ч. Валиханов; Высшая школа права "ЭДІЛЕТ". – Москва, 1986. – 102с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-03-1
515876
  Валиханов Чокан Записка о судебной реформе / Валиханов Чокан; Вступ. ст. и прим. Ударцева С.Ф. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 112 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-104-9
515877
  Вернадский В.И. Записка об изучении живого вещества с геохичисеской точки зрения / В.И. Вернадский, 1921. – С. 120-123
515878
  Лаппо-Данилевский Записка об ученых трудах ординарного профессора Императорского Московского университета В.О. Ключевского // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 44-46. – ISSN 2070-9773


  Подготовка текста к печати А.В. Малинова.
515879
  Довнар-Запольский М.В. Записка об учереждении Статистического Бюро при Киевской городской управе. – [Киев] : [Тип. Н. Т. Корчак-Новицкого], 1902. – 6 с. – Автор указ. в конце статьи
515880
  Каманин И.М. Записка об учреждении в Киеве Ученой Архивной Комиссии. – [Киев] : [Тип. шт. Киевс. воен. окр.], 1911. – 8 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Военно-исторический вестник, Киев, 1912, кн. 1
515881
   Записка по делу о распределении преподавания предметов по разряду естественных наук в российских университетах. – 33с.
515882
  Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу / С.Ю. Витте. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 165 с.


  Книга С.Ю.Витте " О непреложности законов государственной жизни" является последним, третьим, авторизованным переизданием (1914) его же записки, явившейся ответом Витте на проект (1898) Горемыкина о расширении земских реформ и посвященному ...
515883
  Каменкович З.Б. Записка под камнем. / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1960. – 78 с.
515884
  Закревський М.Ф. Записка про державне правління" - конституційний проект декабриста П.I. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 48-53. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются политические взгляды П.И. Пестеля, изложенные им в "Записке о государственном правлении". На основании анализа ее содержания автор пришел к выводу, что "Записка" - это ранний конституционный проект Пестеля, в котором он выдвинул ...
515885
   Записка Совета Императорского Харьковского университета по вопросу об условиях,при которых возможно достижение нормального течения университетской жизни // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 2. – С.11-14.
515886
  Муравьев А.М. Записки / А.М. Муравьев. – Петроград, 1922. – 48с.
515887
  Вигель Ф.Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель; редак. и вст. ст. С.Я. Штрайха. – Москва : Артель писателей "Круг"
Т. 2. – 1928. – 356с.
515888
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Л, 1930. – 496с.
515889
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – Горький, 1940. – 288с.
515890
  Щепкін М.С. Записки / М.С. Щепкін. – Киев, 1953. – 200с.
515891
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Л, 1953. – 284с.
515892
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – изд. 2-е, доп. – Горький, 1960. – 386с.
515893
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Ленинград : Искусство, 1970. – 328 с.
515894
  Басаргин Н.В. Записки / Н.В. Басаргин ; [послесл. И.В. Пороха]. – Красноярск : Книжное изд-во, 1985. – 302 с. : ил.
515895
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Москва, 1988
515896
  Волконский С.Г. Записки / С.Г. Волконский. – Иркутск, 1991. – 508с.
515897
  Вигель Ф.Ф. Записки / Филипп Филиппович Вигель. – Москва : Захаров, 2000. – 590с. – ISBN 5-8159-0092-3
515898
  Шайкевич С. Записки "аэта" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 121-149


  Створення переказного екранного діалогу (дубляжу) - особлива форма сучасної літературної творчості.
515899
  Курпас Алексей Записки "вредного кухаря" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 34-37 : фото
515900
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 495с.
515901
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – М, 1989. – 509с.
515902
  Михайлов М.Ил. Записки (1861-62) / М.Ил. Михайлов. – Петроград, 1922. – 159с.
515903
  Игнатиев Н.П. Записки (1875-1878) / Н.П. Игнатиев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1986. – 845 с.
515904
  Дашкова Е.Р. Записки 1743 - 1810 / Е.Р. Дашкова. – Ленинград : Наука, 1985. – 288с.
515905
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 1. – 1895. – [2], VI, IV, 342 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Северный вестник, 1893, № 2-12; 1894, № 1-9


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
515906
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 2. – 1897. – [2], II, 97 с. – Отд. оттиск: Северный вестник, 1895, № 5-7, 10-12


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
515907
   Записки А.П. Ермолова, 1798-1826. – М, 1991. – 463с.
515908
  Спирин И.Т. Записки авиатора / И.Т. Спирин. – М., 1955. – 144с.
515909
  Ольшанский А. Записки агента Разведупра / А. Ольшанский. – М., 1991. – 161с.
515910
  Троепольский Г.Н. Записки агронома / Г.Н. Троепольский. – М, 1961. – 319с.
515911
  Беренштам В.В. Записки адвоката / Владимир Беренштам. – Москва : Изд-во "Эпоха", 1913. – 94 с. – (Белая библиотека ; Кн. 24-25)
515912
  Фиолевский Д.П. Записки адвоката / Д.П. Фиолевский. – К, 1987. – 176с.
515913
  Фиолевский Д.П. Записки адвоката : рассказы / Д.П. Фиолевский. – Київ : Алерта, 2008. – 319, [1] с. – ISBN 978-966-2183-00-9


  Содерж.: Вместо предисловия ; Карьера следователя ; Непотопляемый Иван Степанович ; Дорога к трагедии ; Тунель в никуда ; Феномен Краевой ; Повестка ; Сладкие ступени падения ; "Случайное" дело ; Цена иска ; Веский аргумент ; Предательство ; Судья ...
515914
  Брауде И.Д. Записки адвоката. / И.Д. Брауде. – М., 1974. – 222с.
515915
  Сафонов Н.С. Записки адвоката: Крымские татары / Н.С. Сафонов. – М., 1990. – 176с.
515916
  Платонов В.И. Записки адмирала / В.И. Платонов. – М., 1991. – 318с.
515917
  Щепкин М.С. Записки актера / М.С. Щепкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 398с.
515918
  Радошанский Н. Записки актера / Н. Радошанский. – Ленинград-Москва : Искусство, 1964. – 168 с.
515919
  Садовский М.М. Записки актера / М.М. Садовский. – Москва : Искусство, 1975. – 303 с.
515920
  Бек-Назаров Записки актера и кинорежиссера / А.И. Бек-Назаров ; [вступ. ст. Г.Чахирьяна, с. 3-20]. – Москва : Искусство, 1965. – 270 с. : ил., 24 л. ил.
515921
  Щепкин М.С. Записки актера Щепкина / М.С. Щепкин. – Москва, 1988. – 380с.
515922
  Мордюкова Н. Записки актрисы // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 0132-0637
515923
  Ермолов А.П. Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*)
Ч. 2 : 1816-1827. – 1868. – [726] с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских при Московском ун-те, 1866-1867
515924
  Лукашвили И.З. Записки альпиниста. / И.З. Лукашвили. – Тбилиси, 1960. – 116с.
515925
  Малашкин С. Записки Анании Жмуркина. : повесть / С. Малашкин. – Москва : Молодая гвардия, 1927. – 227 с.
515926
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – Москва
кн. 1. – 1967. – 456 с.
515927
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – Москва, 1978. – 383с.
515928
  Матвеев А.А. Записки Андрея Артамонова графа Матвеева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. 1-94
515929
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – [316] с. разд. пагин. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 69-72, отд. 2, 1850-?; Ч. 1, с. 101-180; Ч. 2 и 3, с. 1-122; Ч. 3 (окончание), с. 1-32; Ч. 4, с. 29-52, Ч. 4 (окончание), с. 65-122
515930
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – 122 с. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 70, отд. 2, 185?; Ч. 2 и 3, с. 1-122
515931
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – 3-е изд. – СПб.
1. – 1875. – 1015с.
515932
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – Тула
1. – 1988. – 526с.
515933
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. / А.Т. Болотов. – Тула
2. – 1988. – 528с.
515934
  Герасимов Е.Н. Записки Ани Чурилиной / Е.Н. Герасимов. – М., 1954. – 120с.
515935
  Данилов М.В. Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году / [предисл.: Павел Строев]. – Москва : Изд. П. Строев ; В тип. С. Селивановского, 1842. – IV, 131 с.


  Изд.: Строев, Павел Михайлович (1796-1876)
515936
  Лима Б. Записки архивариуса / Б. Лима, Э.де Альфонсо. – Москва, 1965. – 184с.
515937
  Терентьев В.П. Записки архивиста : поиски и находки историко-революционных реликвий / В. Терентьев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 204 с.
515938
  Федоров С.И. Записки архитектора / С.И. Федоров. – Тула, 1987. – 159 с.
515939
  Водовозов Н.В. Записки Афанасия Никитина об Индии XV века / Н.В. Водовозов. – Москва : Знание, 1955. – 32с
515940
  Бабур-наме Записки Бабура / Бабур-наме; АН УзССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1958. – 531 с. : ил.; ил. на вкл. л.
515941
  Вазем Е.О. Записки балерина Санкт-Петербургского большого театра / Е.О. Вазем. – Ленинград, 1937. – 244с.
515942
  Евментьева Л.В. Записки балерины / Л.В. Евментьева. – Ленинград, 1991. – 160 с.
515943
  Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Ростислав Захаров. – Москва : Искусство, 1976. – 351с.
515944
  Борщаговский А.М. Записки баловня судьбы / А.М. Борщаговский. – Москва, 1991. – 400с.
515945
  Луняк Є. Записки барона де Тотта як цінне джерело з історії українсько-кримських взаємин на сторінках "Киевской старины" (1883) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 101-107. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в середені ХVIII ст., на тлі історичних взаємин Запорозької Січі та Криму. Проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів до взаємин між Запорозькою Січчю та Кримським ...
515946
  Теккерей У.М. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим / У.М. Теккерей. – Москва, 1963. – 390с.
515947
  Алачачян А.М. Записки баскетболиста / А.М. Алачачян. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 126 с.
515948
  Щербаков С.С. Записки боксера / С.С. Щербаков. – Москва, 1956. – 126с.
515949
  Пятницкий О.А. Записки большевика / О.А. Пятницкий. – Изд. 5-е. – М., 1956. – 228с.
515950
  Совинский В.К. Записки Ботаники : Для воспитанникова Киевской Военно-фельдшерской школы составлены преподавателем Совинский
Ч. 1, 2. – 1889. – 123, XXI, 159 с. – Без обл. и тит. л. - Написано от руки. - Литография
515951
  Глезер Л.А. Записки букиниста / Л.А. Глезер. – М., 1989. – 256 с.
515952
  Сычугов С.И. Записки бурсака / С.И. Сычугов. – Москва-Л., 1933. – 353с.
515953
  Сей Шьонагон Записки в ізголів"ї / Сей Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [худож.-оформлювач: Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-07-7
515954
  Сей-Шьонагон Записки в узголів"ї / Сей-Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [передм., прим. І.П. Бондаренка ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с., [6] арк. іл. : іл. – Сер. заснована у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5103-5
515955
   Записки Варфоломея Михаловского // Журнал Степана Петрова сына Хметевского о военных действиях русского флота в Архипелаге и у берегов Малой Азии в 1770-1774 годах / С.П. Хметевский. – [Б. м.]. – 427-484 с.
515956
  Нащокин В.А. Записки Василия Александровича Нащекина / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1842. – [2], VI, [2], 385 с.


  Авт. предисл. Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
515957
   Записки великого князя Андрея Владимировича : публикация, вступительная заметка и биографический справочник Карла Куяса-Скрижинского // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 113-160. – ISSN 0321-1878
515958
   Записки венецианца Казановы о пребывании его в России, 1765-1766. – М, 1991. – 32с.
515959
  Раскас А. Записки веселого грешника / Абель Раскас ; [художник Николай Панин]. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 285, [2] с. : ил. – Книга для отдыха и путешествий с заправками KLO. – (Саммит-книга : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7182-85-5
515960
  Ефимова М. (Рачко) Записки ветреной женщины : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 7-21. – ISSN 0321-1878
515961
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – Киев
т. 1. – 1991. – 330 с.
515962
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – К
т. 2-3. – 1991. – 432 с.
515963
  Сиснев В.И. Записки Виквикского клуба / В.И. Сиснев. – М, 1980. – 111с.
515964
  Форстер М. Записки викторианского джентльмена / М. Форстер. – М., 1985. – 368с.
515965
  Ткаченко А. Записки водушного разведчика / А. Ткаченко, 1970. – 268с.
515966
  Грачев Ф.В. Записки военного врача / Ф.В. Грачев. – Л., 1970. – 208с.
515967
  Арифов И.Д. Записки военного коменданта / И.Д. Арифов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 336 с.
515968
  Броневская Я. Записки военного корреспондента / Я. Броневская. – М, 1956. – 464с.
515969
  Спирин И.Т. Записки военного летчика / И.Т. Спирин. – Иваново, 1947. – 163с.
515970
  Чирьев В.Н. Записки военного летчка / В.Н. Чирьев. – М., 1956. – 124с.
515971
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – Пермь, 1964. – 135с.
515972
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 2-е изд., доп. и переработ. – Пермь, 1967. – 160с.
515973
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 3-е изд., доп. – Свердловск, 1977. – 136с.
515974
  Левин И.Л. Записки военного переводчика / И.Л. Левин. – Москва, 1981. – 208с.
515975
  Синклинер А.А. Записки военного переводчика / А.А. Синклинер. – Ставрополь, 1989. – 173с.
515976
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: Язык и "Языки": докум. повесть / И.Л. Левин. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 285с.
515977
  Черпанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черпанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 311с.
515978
  Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черепанов. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 648с.
515979
  Коровин А. Записки военного хирурга / А. Коровин. – Л., 1948. – 288с.
515980
  Вязников А. Записки военного художника-корреспондента 1941-1945 / А. Вязников. – Ленинград : Художниик РСФСР, 1968. – 188 с.
515981
  Коридалина Е.Г. Записки вожатой. / Е.Г. Коридалина. – М., 1961. – 111с.
515982
  Примаков В.М. Записки волонтера / В.М. Примаков. – М, 1967. – 215с.
515983
  Примаков В.М. Записки волонтера / В.М. Примаков. – Киев, 1970. – 295с.
515984
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1979. – 180с.
515985
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1983. – 239с.
515986
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1959. – 207 с.
515987
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1963. – 207 с.
515988
  Дрипе А. Записки воспитателя : очерки / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Виновен. – Москва : Советский писатель, 1983. – 280 с.
515989
  Акимов А.М. Записки вратаря / А.М. Акимов. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 96 с. : ил.
515990
  Яшин Л.И. Записки вратаря / Л.И. Яшин. – Москва, 1976. – 64с.
515991
  Иоффе А.М. Записки врача-гипнотизера / А.М. Иоффе. – Новосибирск, 1978. – 222с.
515992
  Кейсевич Л.В. Записки врача-ликвидатора / Л.В. Кейсевич. – Киев, 1993. – 222с.
515993
  Мицкевич С.И. Записки врача-общественника (1888-1918). / С.И. Мицкевич. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1969. – 240с.
515994
  Вересаев В.В. Записки врача / В. Вересаев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – 310, [1] с.


  Содерж.: На мертвой дороге; Товарищ; Порыв; Прекрасная Елена; Загадка; Без дороги; Поветрие
515995
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – 14-е изд. – Москва, 1936. – 207с.
515996
  Уразаков И.У. Записки врача / Исторе Уразаков ; авториз. пер. с каз. Г.Максимова. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 239 с.
515997
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Красноярск, 1985. – 222с.
515998
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Тула, 1987. – 426с.
515999
  Найдин Владимир Записки врача : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 76-85. – ISSN 0130-7673
516000
  Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне / В.В. Вересаев. – Москва, 1986. – 556с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,