Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
515001
  Коваленко В. "… Загруз я по серце у землю в"язко. Вона мене цупко трима" (психобіографічні осяги літературної творчості Василя Симоненка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 123-137. – ISBN 978-966-493-187-5


  Авторка заявленої статті (однієї з циклу статей про психологію творчості поета-шістдесятника Василя Симоненка) аналізує психо-біографічні джерела літ. праці відомого поета, починаючи від перших проявів його творчих здібностей і до становлення ...
515002
  Барановський А. "Загальні принципи військового мистецтва" Раймундо Монтекукколі як історичне джерело // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-793-9
515003
  Броджі-Беркофф Джованна "Загальною рисою українського суспільства є брак прагматизму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Розмова з професором Міланського університету україністкою Джованною Броджі-Беркофф щодо того, як змінилися українці після Революції гідності.
515004
  Скоропад К. "Загін 731" // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-71


  "Загін 731" був першим модерним угрупуванням з розробки біологічної зброї. Він був організований японською армією і активно розгортав діяльність у Китаї за часів Другої світової війни."
515005
  Чумак К. "Заговори, щоб я тебе побачив..." Промова на захист ораторського мистецтва / К. Чумак, А. Бровко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 31
515006
  Кондратенко М. "Заговорив українською. Се утворило таку сенсацію, що присутні втратили всяку рівновагу" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 2 (405), 18 січня 2018. – С. 46-50


  Український письменник Григорій Коваленко. Підписував свої твори "К. Вільний".
515007
  Пащинская И. "Загорелись небо и воды!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Ежегодный праздник в честь Марии Федоровны в Петергофе.
515008
  Абрамова І.В. "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 - середині XIX ст. / І.В. Абрамова, І.В. Нетудихаткін // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 73-82. – ISSN 2078-0133
515009
  Заремба О.В. "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 327-334
515010
  Вітович І. "Загроза" в нашій кишені: США запровадили надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 13


  "Президент США Дональд Трамп у середу, 15 травня, підписав указ про запровадження надзвичайного стану в сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять ...
515011
  Вівчаренко О. "Загрози" - універсальний спосіб визначення заборон і обов "язків у сфері правової охорони // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 279-284. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано особливості визначення обов"язків і заборон у сфері охорони земель відповідно до Земельного кодексу України. Зазначено, що правова природа "загроз", як елемента в структурі норм земельного законодавства, що опосередкує певні заборони і ...
515012
  Іванніков Д.А. Загальний алгоритм застосування прийомів масової маніпуляції у ЗМІ / Д.А. Іванніков, Ю.В. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 82-86


  Визначено й проаналізовано універсальні маніпулятивні прийоми впливу на свідомість. З"ясовано загальний алгоритм їх застосування в мас-медіа. Определены и проанализированы универсальные манипулятивные приемы воздействия на сознание человека. Описан ...
515013
  Гришин С.П. Загальний аналіз воєнної безпеки систем енергетики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 92-97


  Небезпека об"єктів енергетики у сучасних умовах стає надзвичайно великою саме через максимально високу концентрацію електричної та теплової енергії на об"єктах її генерування, та хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, яка ...
515014
  Костенюк Л.В. Загальний аналіз гідрологічного режиму річок басейну Черемошу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 131-137. – Бібліогр.: 4 назви
515015
  Іваніга О. Загальний вміст озону над антарктичною станцією "Академік Вернадський": наземні та супутникові вимірювання / О. Іваніга, А. Грицай, Г. Міліневський // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 237-238
515016
  Грицай А.В. Загальний вміст озону над станцією Київ-Голосіїв за наземними та супутниковими вимірюваннями у 2010-2015 рр. / А.В. Грицай, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 40-54. – ISSN 1561-8889
515017
  Тищенко В.Г. Загальний доарбітражний порядок врегулювання господарських спорів і шляхи його вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 135-143
515018
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – вид. 2-е. – К., 1972. – 296с.
515019
  Семенов В.Ф. Загальний курс агробізнесу : Навч. посібник / За ред.В.Ф.Семенова,І.Ю.Сіваченка. – Київ : Знання, 2000. – 304с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-009-0
515020
  Підшевкин В.П. Загальний курс математики / В.П. Підшевкин. – Х
1. – 1932. – 649 с.
515021
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства : навч. посібник / І.С. Загоруй, Л.М. Загоруй ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєверодонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 3] : (Основи галузі права України). – 2017. – 501, [1] с. : табл. – Предм. покажчик: с. 485-491. – Бібліогр. в підрядк. прим.
515022
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України) : навч. посібник / І.С. Загоруй [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ ; Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 2]. – 2014. – 411, [1] с. – Предм. покажч.: с. 398-405. – Бібліогр. в підрядк. прим.
515023
  Ландсберг Г.С. Загальний курс фізики : навч. посібник / Г.С. Ландсберг. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Оптика. – 1961. – 732 с.
515024
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посібник / За ред. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-196-4; 966-575-172-7
т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 1999. – 515с.
515025
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії / М.М. Шахрова. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 212с.
515026
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. / М.М. Шахрова. – К., 1972. – 212с.
515027
  Москалюк М.М. Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині 19 на початку 20 ст. / М.М.Москалюк. – Тернопіль, 2007. – 257с. – ISBN 966-7425-72-X
515028
  Пфейфер Г.В. Загальний огляд дослідів, що іх перевів проф. Г.В. Пфейфер у царині інтегрування рівнань з частоковими похідними першого порядку однієї та багатьох невідомих функцій за час з р. 1914 до р. 1920 / Георг Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
515029
  Лукач І. Загальний огляд конкурентних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються конкурентні правопорушення, особливості їх складу та класифікація. Окремо дається аналіз обмежувальної діяльності та недобросовісним конкурентним діям. В статье исследуются конкурентные правонарушения, особенности их состава и ...
515030
  Галущенко Г.В. Загальний огляд мультилатерального та унілатерального методів вибору іноземного права // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 24-28. – ISSN 2312-1831
515031
  Тісецька А. Загальний огляд особливостей застосування статей 70, 71, 72 ККУ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 42-43


  "... Проблемні питання, що виникають у судовій практиці під час призначення покарання за сукупністю вироків та сукупністю злочинів".
515032
  Галущенко Г.В. Загальний огляд практики застосування іноземного права в країнах ЄС // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
515033
  Яковець І.С. Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 17-30. – ISSN 2079-6242
515034
  Берзін П.С. Загальний огляд складу викладачів кримінального права в Київському університеті та їх наукових доробків періоду 1834-1960 років у працях сучасних українських вчених // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 111-132. – ISBN 978-617-7020-05-8
515035
  Семеній О. Загальний огляд та класифікація суб"єктів публічної адміністрації. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 270-272
515036
  Сошинська Я. Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина XIX - початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 98-102. – ISBN 966-625-052-7
515037
  Куценко А.Г. Загальний підхід до дослідження явища поширення хвиль згину в двоякоперіодичних платівках // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід до побудови "вікон прозорості" в задачах проходження хвиль згину в двоякоперіодичних платівках. Використовуючи метод граничних елементів (МГЕ), знаходиться відповідна матриця впливу, що дозволяє звести задачу до ...
515038
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – C. 5-9


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. На початку 2000-х років постала гостра потреба визначити теоретичні та методичні засади вивчення масової комунікації. Навчальну дисципліну "Теорія ...
515039
  Лихацький Д. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-98
515040
  Мяснянкіна К. Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 135-138. – ISSN 2307-8049
515041
  Улітко О.І. Загальний розв"язок задачі про планарні коливання п"єзокерамічного диску, який знаходиться в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Подано загальний розв"язок задачі про усталені коливання п"єзокерамічного диску, що знаходиться в обертовому русі, через два хвильові потенціали. Встановлено, що на відміну від задачі для нерухомого диску, хвильові потенціали визначаються при ...
515042
  Супрун А.Д. Загальний розв"язок задачі теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю рівняння / А.Д. Супрун, Л.В. Шмельова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 480-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі рівняння теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю розглянуті загальна задача переносу математичної фізики II роду. Неоднорідність задана у вигляд рівняння Ламберта. Було отримано точний аналітичний розв"язок, придатний для будь-якої ...
515043
  Моісеєнко С.О. Загальний стан воєнного мистецтва Німеччини доби Веймарської республіки (1919-1933 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 149-157. – ISBN 978-966-551-322-3
515044
  Царалунга І. Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов"янському мовознавці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 185-191. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
515045
  Чепур Д.В. Загальний фізичний практикум : Для студ. вечірн. та заочн. відділів фіз.-мат., хім. і загальнотехнічн. фак. вузів / Д.В. Чепур, Є.І. Сірий, Л.М. Роєв; Ужгородський держ. ун-т. – Львів : Львів. ун-ту
Ч. 1 : Механіка. – 1963. – 190 с.
515046
  Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.92-97. – ISSN 0132-1331
515047
  Шпонтак І.М. Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-29
515048
  Пишньов Д.І. Загальні аспекти діяльності прокуратури з протидії правопорушенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
515049
  Дроздова Н.В. Загальні аспекти договору про надання фінансових послуг в сучасному цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні питання договору надання фінансових послуг з позиції цивільного права України. The article deals with general aspects of a financial services contract in the context of Ukrainian civil law.
515050
  Гільченко Р. Загальні аспекти нормалізації авіаційних термінів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.75-84. – ISBN 966-7773-28-0
515051
  Попрозман О.І. Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61
515052
   Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / [О І. Васильєва та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : рис., табл. – Авт. зазнач на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50-54. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Публічне адміністрування)
515053
  Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
515054
  Коваль Г.В. Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 90-92. – Бібліогр.: 9 назв
515055
  Самофалов П.П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено питанням розвитку біржової діяльності в Україні. Розглянуто закони, які регулюють біржову діяльність в Україні. Зазначено, що основними суб"єктами біржового ринку виступають держава, емітенти, біржові посередники, фондові біржі. ...
515056
  Тимчак М.В. Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 75-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
515057
  Соболь Є.Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 237-241. – ISSN 1727-1584
515058
  Радіонова Н.Й. Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 77-83. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
515059
  Савич С.С. Загальні аспекти цивільноправової охорони товарних знаків в Україні та республиці Польща (порівняльна характеристика) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 231-234
515060
  Козак О.С. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
515061
   Загальні вимоги до індексування документів // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 76-82
515062
  Анохін В.М. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate. - . / В.М. Анохін, К.О. Ковальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 37-42. – ISSN 0321-0499


  Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ - закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено ...
515063
  Пфейфер Г.В. Загальні висновки, що випливають з взаємовідносин поміж узагальненою Jacobi-євою системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій та відповідною системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого... = Les conclusions generales, qui decoulent des rapports reciproques entre le systeme Jacobien generalise dлquation lineaires aux derivees.. : Доклав 1-ІІ- 1929 р. / Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [4] p.
515064
  Шуліка В.М. Загальні відомості про метали. Розробка теми / В.М. Шуліка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-113-5
515065
  Шафранська Г. Загальні відомості про українську сорочку // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 130-137. – ISSN 2313-8505
515066
  Лавер О.Г. Загальні втрати українського народу в роки Великої вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 51-60. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
515067
  Половина І.П. Загальні географічні закономірності Землі : Hавчальний посібник / Половина І.П., Затула В.І. – Київ : НПУ імю М.П. Драгоманова, 2003. – 158с. – ISBN 966-660-103-6
515068
  Маджд С.М. Загальні екологічні особливості структурно-функціональних закономірностей розвитку техноприродних систем гирлової ділянки р. Ірпінь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
515069
  Гражевська Н. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 1605-2005
515070
  Пашковський М.В. Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі / М.В. Пашковський, Д.Л. Футорський; МВіССО УРСР, Львівськ. держ. ун-т. – Львів : ЛДУ, 1981. – 85 с.
515071
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону - новий погляд на давно відомі речі / М.Г. Кравченко, А.В. Авраменко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-36
515072
  Кравченко М. Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історії становлення категорії загальних закономірностей реалізації закону, а також розумінню цієї категорії сучасної юридичної наукою. Автором аналізуються спадщина юристів стародавнього Риму, які першими виявили та ...
515073
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть, і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 41-46. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються загальні закономірності реалізації закону; їх поняття, суть та ознаки. Исследуются общие закономерности реализации закона: их понятие, суть и признаки. General conformities to law of realization of law are probed: their concept, ...
515074
  Мовчан В.А. Загальні закономірності росту риб / В.А. Мовчан, 1950. – 3с.
515075
  Сидоренко М.В. Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 316-321. – Бібліогр.: 3 назв.
515076
  Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних об"єднань в Україні: новелізація правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-100. – (Серія юридична ; Вип. 49)
515077
  Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.169-175. – ISBN 966-7784-65-7
515078
  Рябченко Я. Загальні засади використання надр для геологічного вивчення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
515079
  Лукасевич-Крутник Загальні засади відповідальності сторін за порушення зобов"язань, що випливають з договору перевезення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 81-87. – ISSN 2524-0129
515080
  Рябець Н.М. Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 399-403. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості гармонізації господарського законодавства України щодо вимог СОТ на сучасному етапі. Аналізуються позитивні та негативні аспекти гармонізації законодавства. Наведено деякі приклади порушення Україною зобов"язань, ...
515081
  Войцеховська І. Загальні засади державного регулювання перестрахової діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 105-107
515082
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 46-47
515083
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 146-147
515084
  Коломієць С.С. Загальні засади звільнення від покарання: на шляху до формування концепції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 91-106. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
515085
  Горох О.П. Загальні засади звільнення від покарання: якими їм бути? // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 261-274. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
515086
  Євдокімова О.В. Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 169-174. – ISSN 0201-7245
515087
  Кісілюк Е.М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е.М. Кісілюк, О.В. Процюк // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 168-174
515088
  Корнієнко М.І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 32-35


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
515089
  Городовенко А. Загальні засади конституційної модернізації судової системи як об"єктивного суспільно-правового процесу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 73-79. – ISSN 2524-0129
515090
  Сердюк В.В. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект / В.В. Сердюк, Р.Ш. Бабанли // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 113-132
515091
  Яновська О.Г. Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 268-274. – ISSN 2078-3566


  Досліджено проблеми реалізації в Україні європейських стандартів надання безо- платної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Визначено основні міжнародні засади надання безоплатної правової допомоги. Окрему увагу приділено процедурі залучення ...
515092
  Кучеренко К.В. Загальні засади національного туристичного брендінгу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-02-6
515093
  Булкат М. Загальні засади нормативного регулювання у сфері медичної деонтології / М. Булкат, В. Петренко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 169-175. – ISSN 2663-5313
515094
  Казимиров О.І. Загальні засади побудови системи формування корпусу суддів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 150-155. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
515095
  Малютіна І.П. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
515096
  Медведєва Н. Загальні засади правового регулювання гірничої концесії в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-80.
515097
  Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : Монографія / Полтавець В.В., МВС України; Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-69-5
515098
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08 / Тетяна Волеріївна Сахарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
515099
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тетяна Валеріївна Сахарук ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2006. – 228 арк. – Додаток: л.227-228. – Бібліогр.: арк.197-226
515100
  Шиян Д.С. Загальні засади призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 118-130. – ISSN 2304-4556
515101
  Бервено С.М. Загальні засади принципу свободи в договірному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 67-71. – (Правознавство ; Вип.286)
515102
  Король О. Загальні засади принципу співробітництва в цивільному процесі європейських країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено принцип співробітництва судді та сторін, які надзвичайно актуалізувалися в теорії цивільного процесуального права. Встановлено, що новий підхід до визначення ролей учасників процесу дозволить подолати основні нагальні проблеми ...
515103
  Кресін О.В. Загальні засади проведення миротворчих операцій ООН // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 111-124. – ISSN 2413-1342
515104
  Протасенко Л.В. Загальні засади регулювання договору франчайзинга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 41-45


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
515105
  Ботнаренко І.А. Загальні засади розлідування злочинів пов"язаних з терористичною діяльністю, на початковому етапі // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-617-616-075-5
515106
  Ващенко Ю.В. Загальні засади справляння акцизного збору за законодавством Європейського Союзу та України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 87-94. – (Правознавство ; Вип.306)
515107
  Ригіна О. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 10-13
515108
  Чорновіл Т. Загальні засади та особливості виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 36-37.
515109
  Кучер О. Загальні засади укладання шлюбного договору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 127-129
515110
  Шарата Н.Г. Загальні засади управління вищою освітою в радянський період // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 141-143. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
515111
  Шпенова П.Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 182-189. – ISSN 2224-9281
515112
  Ромовська З.В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 10-21
515113
  Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов"язання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-53
515114
  Марченко М.І. Загальні зауваження. Деякі питання біографії і суспільних поглядів М.О. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 317-326. – (Б-ка "Ейдосу")


  Період у житті і творчості М. Максимовича пов"язаний з відкриттям у Києві в 1834 р. університету і призначенням його першим ректором і професором словесності.
515115
  Морозов С. Загальні збори (конференція) працівників, як форма участі працівників в управлінні підприємством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 227-228
515116
  Сушко Є.О. Загальні збори акціонерів у Китаї, Німеччині, Україні: порівняльний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 215-217. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
515117
  Мельниченко О. Загальні збори акціонерів у світлі нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... У міжнародному інституті бізнесу обговорили основні аспекти діяльності ЗЗА".
515118
  Кравчук В Загальні збори акціонерів. Порядок скликання та проведення / В Кравчук, О. Прочай // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.87-96
515119
  Недзельська В. Загальні збори ветеранів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Відбулися загальні збори президії Ради ветеранів війни і праці університету та учасників наради голів первинних осередків Організації ветеранів України. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Організації ветеранів України П.С. Цибенко. Голова ...
515120
   Загальні збори НАН України підбили підсумки діяльності у 2012 році // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 2


  Вібулася чергова звітна сесія Загальних зборів НАН України. На ній розглянули результати річної роботи академічних установ, проаналізували основні досягнення та проблеми, окреслили напрями подальшої роботи.
515121
   Загальні збори НАН України: підсумки, проблеми, завдання // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 4


  Як прожила Національна академія наук країни найважчий для країни та її наукової сфери рік? Як наукові колективи вижили й, попри все, продовжували дослідження, працювали на перемогу, досягали результатів, якими можна і треба гордитися? А також, які нові ...
515122
   Загальні збори національних академій наук України, присвячені 25-й річниці Незалежності України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 1. – ISSN 1819-7329
515123
   Загальні збори Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 332-333. – ISSN 1026-9932
515124
   Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України : з промови міністра освіти і науки України Д.В. Табачника // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 20-21
515125
   Загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України. Президент Спілки академік Л.В. Губерський виступив зі звітом про роботу громадського об"єднання за період із 2009 по 2014 роки. Наприкінці зборів відбулися вибори ...
515126
   Загальні збори Спілки ректорів України // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 2


  "28 травня 2021 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Громадської організації "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України". У роботі загальних зборів взяли участь президент Спілки ректорів Леонід Губерський, ректор КНУ імені ...
515127
  Богуш М.К. Загальні збори як учасник корпоративних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 180-187


  У статті досліджується проблематика загальних зборів з точки зору захисту правомочності учасників/акціонерів на участь в управлінні корпорацією.
515128
  Пляцко Р. Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (3 грудня 2016 року) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – C. 11-12. – ISSN 1563-3977
515129
  Мірошниченко М.І. Загальні і особливі закономірності генезису правових систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 283-289. – ISSN 2306-9082
515130
  Кондратовець Л. Загальні і спеціальні гарантії забезпечення законності // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-966-919-107-6
515131
  Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.130-135. – ISSN 0132-1331
515132
  Бадалова О.С. Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 149-154
515133
  Максименко С.Д. Загальні концептуальні засади пропагування психогігієнічного виховання здорового способу життя серед сучасної молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 75-77
515134
  Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.65-69. – ISSN 0132-1331
515135
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
515136
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-100
515137
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
515138
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 24-28
515139
  Писаренко В.Г. Загальні критерії та моделі функціонування систем управління якістю підприємств з урахуванням рекомендацій Європейських стандартів ISO 9000 / В.Г. Писаренко, Ю.В. Писаренко // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 107-113. – ISSN 1817-9908
515140
  Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Ващенко Г. ; Всеукр. Пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с. – ISBN 966-7060-07-1
515141
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.


  У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці ...
515142
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Вид.2, перероблене і доповнене. – Київ : Радянська школа, 1981. – 208с. – (Педагогічна бібліотека)


  Автор розглядає широке коло питань про застосування різноманітних методів навчання в сучасній радянській школі.
515143
  Ляхно М.І. Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 82-87
515144
  Норкіна О. Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 1287-293. – ISSN 1993-0259
515145
  Єресько О.В. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2-9
515146
  Францевич А. Загальні напрями взаємодії державного бюро розслідувань з органами державної влади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
515147
  Криволапчук В.О. Загальні напрями зміни парадигми розвитку поліції XXI століття (європейський досвід) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 139-143
515148
  Зеленецький В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331
515149
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1972. – 36с.
515150
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1973. – 21 с.
515151
   Загальні наукові збори. – Київ, 1974. – 29 с.
515152
  Демченко І.М. Загальні норми про призначення покарання у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 88-95


  У статті дається огляд загальних норм про призначення покарання, передбачених у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи, визначаються їх подібні риси та особливості.
515153
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-336. – ISBN 978-617-7069-17-0
515154
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 6 (222). – С. 76-80
515155
  Макаренко Н. Загальні обов"язки командувачів, командирів (штабів) щодо врахування вимог міжнародних правових документів під час підготовки та ведення воєнних дій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-18.
515156
  Головінов О.М. Загальні ознаки державного підприємництва // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 20-23.
515157
  Кузневич Н. Загальні ознаки мовленнєвої ситуації гіпотетичності (на матеріалі французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 223-227. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
515158
  Герасименко Є.С. Загальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 381-382. – ISBN 978-966-667-624-8
515159
  Котюк О. Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 14-17
515160
  Васянович Г. Загальні основи педагогіки вищої школи й історії вищої освіти // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 6-20. – ISBN 966-7483-11-8
515161
  Заболотська І.О. Загальні основи професійної підготовки фахівця садово-паркового господарства у Франції // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 114-115
515162
  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 405, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7858-50-2
515163
  Охріменко О.А. Загальні основи теорії проектування черв"ячних фрез : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Охріменко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 33 назви
515164
   Загальні основи фізики : У двох книгах. Hавч. посіб.для студ.технолог.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; За ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0045-3; 966-06-0044-5
Кн. 1 : Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. – 1998. – 192 с.
515165
   Загальні основи фізики : У 2-х кн. Hавч. посібник для студ.технол.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0046-1; 966-06-0044-5
Кн. 2 : Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. – 1998. – 224 с.
515166
  Богацька І.Г. Загальні основи фізики. Механіка : навч. посібник для студ. техн. вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1991. – 103 с. – ISBN 5-11-001767-0
515167
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: електродинаміка / Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1994. – 125с.
515168
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: термодинаміка, молекулярна фізика : Навч. посібник / Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковська. – Київ : Либідь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-325-00299-6
515169
  Паламарчук І.В. Загальні особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 87-88
515170
  Вискушенко С.А. Загальні особливості двомовного термінологічного словника-тезаурусу (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 105-110


  Стаття присвячена аналізу проблеми загальних особливостей двомовного термінологічного словника-тезаурусу. Зроблено спробу проаналізувати та узагальнити досвід роботи по укладанню двомовних термінологічних словників-тезаурусів
515171
  Сегеда І. Загальні особливості договорів про спільну діяльність в Марокко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 79-81
515172
  Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 72-74
515173
  Хітрук М. Загальні особливості розвитку радянського партизанського руху в Україні та СРСР у 1941-1944 рр. // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 44-46
515174
  Павленко Л. Загальні особові назви у творах Івана Вишенського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 155-170. – ISSN 2413-0923
515175
  Баліцька В.В. Загальні параметри грошових потоків підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 121-126.
515176
  Соколов М.О. Загальні передумови впровадження страхової системи фінансування лікувальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-40. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто роль медичного страхування і його вплив на фінансове забезпечення охорони здоров"я.
515177
  Носік Ю.В. Загальні передумови укладення договору купівлі-продажу об"єктів приватизації // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 122-127. – ISBN 978-966-667-341-4
515178
  Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Українознавство ; вип. 4)


  Досліджуються переписні програми та історичні обставини проведення загальних переписів населення, що відбулися в межах сучасної української території в Австро-Угорщині, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини протягом другої половини ХІХ - першої ...
515179
  Шилін Д.В. Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 157-165. – ISSN 2524-0323
515180
  Швидкова О. Загальні питання дотримання права на свободу та особисту недоторканність при провадженні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 57-60
515181
  Позаченюк К.А. Загальні питання експертології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто деякі аспекти термінологічного апарату, три блокову структуру експертного методу дослідження, напрямок розвитку класифікації експертиз та загальні вимоги до експертних видів діяльності, які може бути покладено в основу створення загальної ...
515182
  Дьоміна Д.Ю. Загальні питання здійснення митної справи в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 32-35.
515183
   Загальні питання охорони навколишнього середовища під час міжнародних збройних конфліктів // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 136-154. – ISBN 978-966-373-833-8
515184
  Щинова А.Ю. Загальні питання оцінки доказів в умовах застосування механізму міжнародної правової допомоги // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 111-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
515185
  Харченко І.О. Загальні питання пенітеціарного провадження у кримінальному судочинстві // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-37
515186
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 123-125
515187
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 102-103
515188
  Лукашевич В.Г. Загальні питання фахової підготовки юристів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Погляд на криміналістичну меодику як спеціалізовану навчальну дисципліну
515189
  Бойчук А.Ю. Загальні питання юридичної відповідальності за порушення проти природи, які діяли в часи існування СРСР, та її динаміки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 2219-5521
515190
  Яновицька Г.Б. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 99-104. – (Юридична ; Вип. 1)
515191
  Голубєва Н.Ю. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 71-86. – ISSN 2307-3427
515192
  Антипенко В. Загальні підходи в оцінці міжнародно - правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання іншимх кризових явищ // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.151-160
515193
  Харь І.О. Загальні підходи для дослідження об"єктивної сторони складу злочину, передбаченного ст.241 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 289-292
515194
  Андрушків І.П. Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 170-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
515195
  Бацуца В.М. Загальні підходи до нормативного врегулювання поняття цифрових активів у законодавстві Сполучених Штатів Америки // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7572-54-0
515196
  Вдовічен А.А. Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України. / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 64-71. – ISSN 2222-4459
515197
  Лисенко О.І. Загальні підходи до оцінки техногенних змін довкілля від військово-промислової та військової діяльності / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 45-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
515198
  Мазепа В. Загальні підходи до побудови теорії місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-102.
515199
  Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття, теоретичні та правові основи, принципи формування та функції екологічного менеджменту в Україні. В статье рассматриваются понятие, теоретические и правовые основы, принципы формирования и функции экологического менеджмента ...
515200
  Голубєва В.О. Загальні підходи та особливості регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках СОТ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу правил та норм міжнародної торгівлі сільгосптоварами ГАТТ-47,94 та Угоди про сільське господарство.
515201
  Барановський М. Загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті проблемні аспекти у розробці підходів до стимулювання розвитку регіонів. Сформульовані основні принципи активізації сільських депресивних територій. Запропоновані механізми розвитку сільських депресивних територій. Problem aspects in working ...
515202
  Лисенко В.В. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.24-35
515203
  Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 228-231. – ISSN 0132-1331
515204
  Завальна Ж. Загальні положення договору еквайрингу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79
515205
  Козирєва В.П. Загальні положення досудового врегулювання спорів при перевезеннях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7363-09-4
515206
  Блажівська О. Загальні положення зобов"язального права за Литовськими статутами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 94-104
515207
  Кохановська О.В. Загальні положення Книги першої Цивільного кодексу України та їх значення у процесі гармонізації приватно- правового законодавства України із законодавством країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 41-44. – ISBN 978-966-316-449-6
515208
  Мирошниченко Ю.М. Загальні положення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 276-286. – ISSN 2524-0323
515209
  Хавронюк М.І. Загальні положення кримінального права, що містяться у конституціях держав Європи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
515210
  Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 126-135
515211
  Кочин В.В. Загальні положення механізму цивільно-правової відповідальності учасників відносин у непідприємницьких товариствах та установах // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 99-102
515212
  Трофімов С. Загальні положення організації митних процедур на морському транспорті // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-141.
515213
  Сумін В.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.103-109. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
515214
  Даниліна Т.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.177-186. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
515215
  Кедик В.П. Загальні положення повернення обвинувального акта прокурору судом у підготовчому судовому провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 257-258. – ISBN 978-966-419-300-6
515216
   Загальні положення порядку управління підрозділами (TLP) / Д.В. Зайцев, О.А. Прохоров, О.В. Сєлюков, С.М. Семеха, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 31-38. – ISSN 2524-0056
515217
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про зобов"язання // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 127-140. – ISBN 978-617-566-656-2
515218
  Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному праві : монографія / О.О. Кулініч. – Одеса : Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 244 с. – ISBN 978-966-2070-17-0
515219
  Сибільов М. Загальні положення про надання послуг у проекті нового Цивільного кодексу Україн // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 161-162


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
515220
  Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – ISSN 0132-1331
515221
  Дзера О. Загальні положення про правочин в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.24-32. – ISBN 966-667-078-Х
515222
  Майданик Р.А. Загальні положення про речове право // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 80-101. – ISBN 978-617-566-656-2
515223
  Дідух Євген Загальні положення про спадкування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 57-60
515224
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом і за законом // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 193-208. – ISBN 978-617-566-656-2
515225
  Филь Р.С. Загальні положення про судову експертизу об"єктів права інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 121-129. – ISSN 2411-3816
515226
  Різник В. Загальні положення про укладення договорів лізингу у сфері банківської дільності // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
515227
  Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-47. – ISSN 0132-1331
515228
  Кіцен Н.В. Загальні положення судового розгляду у суді першої інстанції // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 151-158
515229
  Новіков В. Загальні положення та етапи проведення колективних переговорів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-62
515230
  Романюк Я. Загальні положення тлумачення договорів у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
515231
  Ковальчук В.В. Загальні положення формування облікового забезпечення управління процесами реалізації договору концесії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 317-322. – ISSN 2222-4459
515232
  Онищенко О. Загальні положення цивільно-правової відповідальності: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 41-50
515233
  Малиновська Т.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М. Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 46-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
515234
  Соляр Л.В. Загальні поняття професійної компетентності майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 316-322
515235
  Вовдюк Л.В. Загальні поради батькам першокласників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
515236
  Ільченко Н. Загальні правила безпечного харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 4 : фото
515237
  Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні та оцінці доказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-53
515238
  Давидович І.І. Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 14-17


  Статтю присвячено загальним питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини.
515239
   Загальні правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових типових елементів заміни / В.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.С. Корняков, С.В. Гахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено й доповнено правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових пристроїв, згідно з якими визначено основні умови й етапи розробки методики формування перевірочних тестів. Правила передбачають використання двох джерел ...
515240
  Дзера О.В. Загальні правові наслідки недійсності правочину за новим Цивільним кодексом України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 162-167
515241
  Хайнекер Х. Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 280-284


  У даній статті мова піде про аналіз загальних правових підходів до сучасного визначення поняття "організованої злочинності" в країнах Європи та Україні. Буде зупинено увагу на проблемі кваліфікації – визначення, коли кримінальну справу можна вважати ...
515242
  Іваанов В. Загальні принципи аналізу документів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 26-31


  В статті дається аналіз принципових підходів до аналізу документів. Особливий наголос робить на якісні, класичні методи
515243
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків в Інтернеті // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 30-34


  Причини, ймовірні наслідки й комунікативні механізми масового афекту, який виник 13 березня 2010 р. внаслідок трансляції програми грузинського телеканалу "Імеді", було прогнозовано ще у 2002 р., в процесі профільних досліджень ІЖ КНУ імені Тараса ...
515244
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 80-85


  В статті розробляється методологічна база для опису та вивчення інформаційних потоків у мережі Інтернет. Вона базується на новому підході до класифікації інформації у потоках, який вирізняє новинну інформацію, ретро-інформацію, суто емоційну інформацію ...
515245
  Григоровський П. Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 100-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
515246
  Грицюта Н.М. Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Аналіз зарубіжного досвіду виокремлює рекламну комунікацію як об"єкт інформаційних правовідносин, що функціонує у монологічному чи полілогічному режимі і має такі характерні риси, як стале розгалужене законодавство; ефективна система органів виконавчої ...
515247
  Жерьобкіна В.А. Загальні принципи діяльності органу конституційної юрисдикції щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
515248
  Кобрин В.С. Загальні принципи діяльності Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 90-100. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
515249
  Криворучко С. Загальні принципи етики у їх застосуванні до журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.34-40
515250
  Вакарюк Л.В. Загальні принципи інститутів фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 91-96. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
515251
  Кудин О.О. Загальні принципи ісламської теорії міжнародних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
515252
  Лещенко Н.А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 203-214. – ISSN 2077-3455
515253
  Наден О. Загальні принципи кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-42. – ISSN 0132-1331
515254
  Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Феськов, І.Р. Копитчак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 9-20. – ISSN 2224-0586
515255
  Максименко Н.В. Загальні принципи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Іспанії (за матеріалами навчального візиту в Університет Ллейди по проекту "Tempus QANTUS") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 114-125. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Проведено детальний аналіз організації навчального процесу в університетах Іспанії на прикладі підготовки фахівців екологічного спрямування в Університеті Ллейди. В основу покладено матеріали другого навчального візиту за проектом Темпус "Рамка ...
515256
  Комісаров К. Загальні принципи організації навчання перекладу студентів-японістів у ВНЗ України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 158-168
515257
  Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 106-110
515258
  Гриняк А. Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз / А. Гриняк, Ю. Молла // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 38-42. – ISSN 2409-4544
515259
  Ткаченко Є.В. Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 323-330. – (Право. Економіка. Управління)
515260
  Назаренко О.А. Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 242-249. – ISSN 2412-8465
515261
  Мережко О.О. Загальні принципи права і Lex mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
515262
  Савенкова В. Загальні принципи права та відображення їх у джерелах банківського права Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 299-301
515263
  Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно правового і позитивістського підходів до права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 244-252. – ISSN 1993-0909
515264
  Нігрєева О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 172-175. – ISBN 978-966-927-199-0
515265
  Мережко О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 190-193.
515266
  Панкратова В.О. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 111-117. – ISSN 2519-2353
515267
  Балаклицький І.І. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
515268
  Матат А.В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 426-430. – ISSN 2219-5521
515269
  Єпур М.В. Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 145-151. – ISSN 1563-3349
515270
  Науменко О. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається специфіка прояву загальних принципів права у процесі виконання рішень господарських судів. В работе рассматривается специфика проявления общих принципов права в процессе исполнения решений хозяйственных судов. The thesis ...
515271
   Загальні принципи проведення тестування інформаційної безпеки підприємства / О.А. Курченко, М.В. Бржевський, А.Б. Гребенніков, В.І. Корсун // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (36). – С. 27-34. – ISSN 2409-7292
515272
  Юрченко К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 61-63
515273
  Міненко М.А. Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об"єднань в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
515274
  Волошин О.Ф. Загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів. Опис програмного комплексу для рівня кафедри / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів на різних рівнях та методи їх вирішення. Пропонується стислий опис програми розподілу навчального ...
515275
  Лисенко В. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.138-142
515276
  Лазур Я.В. Загальні проблеми дослідження правовідносин у сфері адміні-стративно-правового забезпечення реалізаціїправ і свобод громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39
515277
  Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб"єктивними ознаками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 48-51
515278
  Мельник І М. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.57-62
515279
  Геберле П. Загальні проблеми конституційного права та юрисдикції конституційного суду на матеріалі "німецької моделі" і з погляду на Україну // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.59-72
515280
  Чеботарьова Галина Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 131-134
515281
  Мамутов В.К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
515282
  Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої // Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах / НАНУ. Інститут географії. – Київ, 2003. – Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – С. 10-357 : Рис., табл. – Бібліогр.: 361 назва. – ISBN 966-95774-1-1
515283
  Сімакова-Єфемян Загальні проблеми призначення та проведення судових експертиз за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – C. 9-14. – ISBN 978-966-342-416-0
515284
  Плохута И Загальні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні / И Плохута, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 250-259. – ISSN 2617-1775
515285
   Загальні проблеми фразеології : матеріали міжнародної конференції, 15 жовтня 2009 р. / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Волосевич С.П. (гол. ред.), Докашенко, В.І. Теркулов та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 232 с.
515286
  Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
515287
  Левківський Б.К. Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім"ї (домашнього насильства) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 171-174
515288
  Щербань О.О. Загальні проблеми: інформаційні технології і учасна освіта // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 69-70
515289
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
515290
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
515291
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
515292
  Краснопольська Н. Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 97-104. – ISSN 1682-3540
515293
  Корнєєв Ю.В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні / Ю.В. Корнєєв, В.В. Стоколос // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
515294
  Ломаєв О.О. Загальні риси геоморфології деяких районів Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
515295
  Павко А.І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 99-115. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі вивчення різноманітних джерел, документальних видань розкрито загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах України в імперську добу : Харківський університет, Університет Св. Володимира, ...
515296
  Андрєєв О.Г. Загальні риси неотектоніки басейну р. Велика Вись // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 100-105
515297
  Кожуріна М.С. Загальні риси поверхні : природні умови та ресурси / М.С. Кожуріна, М.О. Куниця // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 6-10
515298
  Орєхов В.Ю. Загальні риси санкцій у праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.101-103. – ISBN 966-660-151-6
515299
  Пенькова О.Г. Загальні риси стратегічного планування в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 134-140
515300
  Кононюк В. Загальні риси та особливості геоморфологічної будови Повчанської височини / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
515301
  Колісник П.І. Загальні риси температурного режиму повітря і тривалість опалювального сезону на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 130-136 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 8)
515302
  Мельничук О.Б. Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 204-212. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
515303
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 26-30
515304
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 32-36
515305
  Миримський Л. Загальні світоглядно - теоретичні підходи до методології законодавчого процесу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.262-269. – ISBN 966-73-53-51-Х
515306
  Іванов В.Ф. Загальні стандарти журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 28-29


  Стаття присвячена основним професійним стандартам журналістики. The article is devoted to the basic professional standards of journalism. Статья посвящена основным профессиональным стандартам журналистики.
515307
  Віхров С.О. Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 122-131. – ISSN 2078-9165
515308
  Ващенко Ю.А. Загальні та специфічні психологічні фактори в етіології пептичної виразки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто психологічні фактори, які впливають на виникнення та розвиток психосоматичних захворювань, зокрема, виразкової хвороби. Виділено загальні та специфічні фактори психосоматичних захворювань. Структурні дефекти його відносять до першої групи, ...
515309
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності проблема конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
515310
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: проблема конкуренції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 90-95
515311
  Муравйова В. Загальні та спеціальні визначники : їх застосування / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 37-38. – ISSN 2076-9326
515312
  Погрібний С. Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 166-177. – ISSN 1993-0909
515313
  Янковська Г. Загальні та спеціальні норми міжнародних договорів щодо використання мови // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 17-18
515314
  Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 34-43
515315
  Матковська Д.М. Загальні та спеціальні правила процедури нотаріального посвідчення конcулом шлюбного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 50-53


  Стаття присвячена порядку посвідчення консулом шлюбного договору. Дослідженно за- гальні та спеціальні правила вчинення даної нотаріальної дії. Проведено порівняльний аналіз деяких положень національних нормативно-правових актів, що стосуються даного ...
515316
  Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 87-93
515317
  Шимон С. Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов"язаннях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 83-87
515318
  Наконечна Т.В. Загальні та спеціальні розділи вищої математики : для самост. роботи студентів інж. та природн.-наук. напрямків / Т.В. Наконечна, О.В. Нікулін. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 219. – ISBN 978-617-645-236-2
515319
  Сергеева В. Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 26-34. – ISSN 2415-8143
515320
  Курганська Т.В. Загальні тенденції географічного міжнародного технологічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 297-304. – Бібліогр.: 4 назви
515321
  Головатий М.Ф. Загальні тенденції демократизації вищої освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 126-128. – ISBN 966-594-559-9
515322
  Кампо Г.М. Загальні тенденції інноваційної діяльності підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 208-213. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
515323
  Кисіль В.І. Загальні тенденції кодифікації міжнародного приватного права у XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто форму і характер кодифікації МПрП, їх залежність від особистостей тієї чи іншої правової системи. Окрему увагу приділено питанню визначення національності юридичних осіб, питанням особистого статусу, право- та дієздатності. Зроблений ...
515324
  Корнєва Т. Загальні тенденції літературного процесу: теоретичний аспект // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Вип. 32. – С. 33-37. – ISSN 2524-2490
515325
  Притика Ю.Д. Загальні тенденції модернізації цивільно-правової відповідальності у країнах Європи // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 224-227
515326
  Марценківська О. Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 132-148
515327
  Фронощук М.В. Загальні тенденції позиціонування сучасних українських видавництв релігійної літератури // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 136-142
515328
  Цірат Г.А. Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного цивільного процесу в кінці XIX - протягом XX сторіччя у різних регіонах світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 189-196


  У статті розглянуті періодизація та досвід міжнародно-правової уніфікації таких складових міжнародного цивільного процесу, як вручення судових документів, отримання доказів за кордоном та доступ до правосуддя у спорах, що виникають з приватноправових ...
515329
  Чечуліна О. Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання аналізу тенденцій розвитку державного фінансового контролю. Досліджено сутність програмно-цільового підходу щодо контролю бюджетних видатків. Визначено вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що є ...
515330
  Шишка Р.Б. Загальні тенденції розвитку законодавства про індивідуалізацію // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 65-70
515331
  Мараховська Е.В. Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології доби постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 77-85. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
515332
  Кисіль В.І. Загальні тенденції розвитку міжнародного приватного права в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 75-83
515333
  Скопюк Т.Г. Загальні тенденції розвитку пізнання // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 255-259
515334
  Ушаков О.М. Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
515335
  Ханін І.Г. Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання / І.Г. Ханін, Є.О. Сопін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 175-183. – ISSN 2222-0712
515336
  Паримський І.С. Загальні тенденції розвитку сучасної преси в Україні як важливої передумови творення інформаційного суспільства // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-8


  У статті йдеться про глобальні інформаційні процеси і світові тенденції демократизації у контексті новітніх технологій обміну інформації. Називаються поситивні та негативні фактори, котрі виникають із соціальної проблеми. In the article it is analyzed ...
515337
  Гнатишин Л. Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 29-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
515338
  Пронюк Н.В. Загальні тенденції становлення правової системи України у період переходу від тоталітаризму до демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.111-125
515339
  Коппель О.А. Загальні тенденції становлення та розвитку військового виробництва країн близькосхідного регіону / О.А. Коппель, Т.В. Мануїльська, О.С. Пархомчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
515340
  Перепелиця Г. Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1022-1042. – ISBN 966-7522-07-5
515341
  Орлова Н.М. Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою / Н.М. Орлова, В.І. Бугро // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 478-485. – ISSN 2227-7404
515342
  Добровська Л.М. Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 142-147. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
515343
  Шенкаренко М. Загальні тенденції у сфері охорони промислової власності в 2016 році. Статистичний аналіз // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 25-32 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
515344
  Мазніченко О.І. Загальні тенденції фонетико-морфологічної адаптації французьких запозичень у туніському узусі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 115-123. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено грунтовний аналіз фонетичної і морфологічної адаптації французьких складових туніського вокабуляра до нових умов побутування. Вичерпне висвітлення виявів звукової видозміни запозичень дало змогу виявити найбільш поширені факти ...
515345
  Слюсарчук В.Ю. Загальні теореми про збіжність числових рядів : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ. Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне : РДТУ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7447-52-9
515346
  Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 17-27. – ISSN 1026-9932
515347
  Санченко А.Є. Загальні теоретико-правові характеристики права Ради Європи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 313-319
515348
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти визначення суб"єктів транспортного права // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 76-82. – ISBN 978-966-7509-59-0
515349
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти транспортного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-99.
515350
  Яворський М.В. Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 109-117. – ISBN 978-966-8063-99-49
515351
  Мащенко С.О. Загальні умови векторної рівноваги за Нешем / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги за Нешем у багатокритеріальних іграх.
515352
  Курілов Г.М. Загальні умови виявлення злочинів, пов"язаних із незаконним обігом товарів в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 142-151
515353
  Кравченко О.А. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 61-63
515354
  Маланюк А. Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у кримінальному судочинстві України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 235-244. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
515355
  Дидич О.Ю. Загальні умови і принципи кримінального процесу в апеляційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 250-252. – ISBN 978-966-419-300-6
515356
  Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і зародження візантійських студій у Харківському університеті (початок XIX - 60-ті роки XIX ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 236-249


  Становлення візантиністики як окремого напряму наукового знання в інтелектуальному просторі Східної Європи впродовж сер. 19 – поч. 20 ст. відбувалося у контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку гуманітарних наук та з огляду на особливе значення ...
515357
  Токмаков О.І. Загальні умови та формування клімату Українських Карпат : Текст лекцій / О.І. Токмаков; МВіССО УРСР. Чернівецьк. держ. ун-т, Кафедра гідрології та кліматології. – Чернівці, 1972. – 36с.
515358
  Нелуп Н.М. Загальні умови формування сучасної релігійності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
515359
  Канзафарова І.С. Загальні умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану порушенням особистих немайнових прав // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 24-35
515360
  Дембіцький С. Загальні установки щодо держави загального добробуту: концепт та особливості вимірювання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 5-24. – ISSN 1563-3713
515361
  Степанченко О.О. Загальні фактори етнорелігійного тероризму // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 84-87. – ISSN 1727-1584
515362
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.61-66. – Бібліогр.: 11 назв.
515363
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.81-87
515364
  Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 50-54. – ISSN 2222-5374
515365
  Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
515366
  Андріів В.М. Загальні характеристики пенсійних реформ країн Євросоюзу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 145-151. – ISBN 978-617-7625-68-0
515367
  Навроцький В. Загальні, спеціальні та казуїстичні склади кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 12-23. – ISSN 1026-9932
515368
  Черваньов І.Г. Загально-методологічні питання постановки вивчення блоку фізико-географічного дисциплін у вищій школі : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 325-333. – ISSN 0868-6939
515369
   Загально-правові засади антимонопольної діяльності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.7-28
515370
  Краснова М.В. Загально-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 44-48. – ISBN 978-617-566-151-2
515371
  Глоба К.П. Загально-соціальне попередження злочинів у сфері приватизації державного та комунального майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-134.
515372
  Рабінович П.М. Загально-теоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 16-26
515373
  Коваль А. Загально-теоретичний аналіз проекту "Конституція Західно-Української Республіки" Станіслава Дністрянського (1870-1935) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 51-54
515374
  Шереметьева Ю.А. Загально-теоретичні аспекти проблеми змісту професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 21-28. – (Педагогіка ; № 3)
515375
   Загальнобіологічні особливості стовбурових клітин, як основного джерела фізіологічного розвитку та регенерації / К. Лапшина, О. Маслова, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення теорії стовбурових клітин, подана їх загальна характеристика, а також аналіз початкових етапів ембріогенезу, механізмів диференціації стовбурових клітин та морфо-функціональних особливостей різних ліній стовбурових ...
515376
  Гнатюк А.Д. Загальновживана лексика французької і української мов в аспекті порівняльних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 54-57
515377
  Грипас Н.Я. Загальновживане слово у поетичних творах І. Франка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 117-121
515378
  Гвоздик П.О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 202-210
515379
  Портнов І. Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-15-6
515380
  Скорнякова Ю.Б. Загальновиробничі витрати: вибір та обгрунтування бази розподілу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
515381
  Задунайський В. Загальновійськовий та козацький аспекти становлення структури Наддніпрянської Армії УНР (листопад 1918 р. - лютий 1919 р.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 262-268. – ISBN 966-7804-53-4
515382
  Концур-Карабінович Загальногалицький собор Української греко-католицької церкви 1946 року в новому аспекті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 61-65
515383
  Масляк П. Загальногеографічна дійсність // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7069-36-1
515384
  Іщук А.В. Загальногеографічне картографування Західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років картографо-геодезичною службою СРСР // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 87-89
515385
   Загальногеографічний атлас України. – Київ : Картографія, 2004. – 112 с. – ISBN 966-631-500-9
515386
   Загальногеографічні карти : (навч.-метод. посіб. для студентів-картографів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [авт.-уклад.] Дудун Тетяна Володимирівна. – Київ : Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 50 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49
515387
  Дудун Т.В. Загальногеографічні карти : навч. посібник / Дудун Т.В. – Київ : [б. в.], 2013. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193
515388
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
515389
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Додатки: л. 161-168. – Бібліогр.: л. 146-160
515390
  Бондаренко Е. Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років / Е. Бондаренко, А. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що основними напрямами роботи картографо-геодезичних служб Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР, діяльність яких у 1919–1939 роках концентрувалась у військових відомствах, були: перевидання існуючих загальногеографічних карт різних ...
515391
  Муравський В. Загальнодержавна автоматизована система В.М. Глушкова: обліковий аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 127-140. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
515392
   Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2011 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 2-6 : табл.
515393
   Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року: Закон України від 22.02.2006 № 3458-IV // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-40.
515394
  Смолов Олег. Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою як результат досліджень ННДІУВІ та перспективи розвитку української освіти. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
515395
  Рибачук В.П. Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 38-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
515396
   Загальнодержавні податки і збори (обов`язкові платежі) : Посібник для самоперевірки. – Київ : Компас, 1998. – 24с
515397
  Микитюк В.М. Загальнодержавні та регіональні аспекти проблеми продовольчої безпеки в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ / В.М. Микитюк, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 64-68. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
515398
  Кучеренко І. Загальнодидактичні і лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (129). – С. 12-17


  Розкрито сутність загальнодидактичних і лінгводидактичних вимог до уроку української мови, з"ясовано специфіку дидактичних, психологічних, виховних, гігієнічних вимог; окреслено особливості наукових, змістових,орієнтаційних та реалізаційних вимог, ...
515399
  Кравчук О.М. Загальнодидактичні підходи й закономірності в удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 150-155. – ISBN 978-966-7359-77-5
515400
  Кузь Г. Загальнодидактичні та спеціальні принципи введення фразеології у викладання української мови іноземцям // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 807. – С. 109-113. – (Романо-слов"янський дискурс ; вип. 807)
515401
  Раданович Н. Загальнодозвільне юридичне регулювання як прояв диспозитивних можливостей права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 33-41. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
515402
  Раданович Н. Загальнодозвільний тип правового регулювання як юридичний засіб втілення ідеї громадянського суспільства // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 44-52. – ISSN 2082-4939
515403
  Харченко А.С. Загальноекономічні карти другого тому національного атласу УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 60-62. – (Географії ; Вип. 12)
515404
  Вергун В.А. Загальноєвропейська співпраця в екологічній сфері: стан та тенденції розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 51-56
515405
  Бондар С.В. Загальноєвропейська тенденція українського консерватизму в контексті суспільно-політичних поглядів І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються витоки й суть консерватизму в контексті суспільно-історичних поглядів І.Лисяка-Рудницького.
515406
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
515407
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
515408
  Відлер О.М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
515409
  Бориславська О.М. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
515410
   Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273с. – ISBN 966-7043-67-3
515411
  Гульпа Л. Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-70.
515412
  Шумілова І. Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 208-215. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
515413
  Шевченко З. Загальнокультурна основа вивчення драматичних творів І. Котляревського на факультативних заняттях // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 33-35


  У статті розглядається проблема вивчення драматичних творів І. Котляревського "Наталка Полтавка" і "Москаль-чарівник" у загальнокультурному контексті на факультативних заняттях
515414
  Моклиця М. Загальнокультурна та національна парадигми творчої полеміки Івана Франка і Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 277-291. – ISBN 978-966-600-487-4
515415
  Нямцу А.Є. Загальнокультурна традиція у світовій літературі / А.Є. Нямцу ; М-во освіти і науки України, Чернівец. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1997. – 224 с. – Бібліогр.: с. 210-221. – ISBN 966-568-210-5


  У пр. № 1739591 напис: Кире Александровне Шаховой с искренним уважением и благодарностью . Подпись
515416
  Тараненко О.О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 44-53. – ISSN 0027-2833
515417
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
515418
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181с. – Бібліогр.: л. 161 - 181
515419
  Руденко М. Загальнолінгвістичний аспект вивчення сленгу (50-і рр. XIX ст. - початок XXI ст.). // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 8-20. – ISSN 2411-6548
515420
  Шульжук Н. Загальнолінгвістичні проблеми опису структури складного речення діалогічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 84-87. – ISSN 0320-3077
515421
  Андрієвська Е.М. Загальнолінгвістичні та психофізіологічні передумови оволодіння французькою вимовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 9-13
515422
  Цільмак О.М. Загальнологічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 113-119. – ISSN 2414-4207
515423
  Хилько М.М. Загальнологічні методи у дослідженні журналістикознавства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 390-398. – ISSN 2076-1554
515424
  Козубенко Л. Загальнолюдська парадигма малої прози Рея Бредбері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 90-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
515425
  Бабенко Ю. Загальнолюдське і національне у байках Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 11-14
515426
  Коротя-Ковальська Загальнолюдське та національне призначення української народної пісні у творчості тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 121-131. – ISBN 978-966-02-7587-4
515427
  Єфіменко В.В. Загальнолюдський зміст куртуазних чеснот як передумова гуманізму Відродження // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 4-10. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджується формування підвалин гуманістичної ідеології Відродження в культурі європейського Середньовіччя. Простежуються основні етапи становлення і розвитку культури Середніх віків та їх здобутки. Основна увага зосереджується на "Осені ...
515428
  Шевчук В. Загальнолюдський прогрес за Миколою Руденком : (до 90-річчя українського мислителя, письменника і правозахисника) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 6-8


  Вшановуємо пам"ять Миколи Руденка (1920-2004). Мислителя від Бога - філософа, космолога, економіста. Талановитого письменника. Відважного правозахисника. Дійсного члена Української вільної академії наук у Нью-Йорку. Лауреата Національної премії імені ...
515429
  Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.24-29. – ISSN 0132-1331
515430
  Волощак Х. Загальнолюдські моральні цінності крізь призму відчуттів у ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-101. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
515431
  Селлерс М. Загальнолюдські права у праві Сполучених Штатів Америки // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 92-112
515432
  Глоба А.О. Загальнолюдські принципи прав та їх закріплення у законодавстві України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7638-01-7
515433
  Кострюков Сергій Загальнолюдські та національні культурні цінності: проблема єдності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 75-83. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується суперечливий процес єднання загальнолюдських та національних культурних цінностей, його вияв на рівні особистості, стилю її життєвого шляху та творчості.
515434
  Шульга О.Л. Загальнолюдські цінності як моральний орієнтир виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
515435
  Дарійчук Л.П. Загальнометодичний принцип комунікативності в вивченні іноземних мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Дана стаття пропонує точку зору на поширений принцип комунікативності в навчанні іноземних мов. Принцип розглядається в аспекті його практичного використання, на конкретному мовному матеріалі, демонструється модель створення проблемних комунікативних ...
515436
  Світич С. Загальнометодичний принцип комунікативності в навчанні іноземних мов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 274-276
515437
  Доброєр Н.В. Загальнометодологічне значення комунікативної системної моделі розуміння істини як концепту культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 71-80
515438
  Ільницький О. Загальнометодологічні положення до визначення поняття "правовий спір" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30.
515439
  Малаков Д. Загальноміський мітинг перед будинком університету з нагоди відзначення Міжнародного дня 1 травня // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. На портику - імперський орел - герб нацистської Німеччини. Правляча в Нацистській Німеччині Націонал-соціалістична робітнича партія (NSDAP) теж святкувала цей день, як Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) ...
515440
  Цуркан М. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
515441
  Сірук О. Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 6 п. – ISSN 0320-3077
515442
  Прадід Ю.Ф. Загальномовні фразеологізми і газетний контекст // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 121-127
515443
  Шклярук О.М. Загальномовознавча проблема "Мова і суспільство" в трактаті Данте "De vulgari eloquentia" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 413-417


  Головна тема статті – Данте як мовознавець і його лінгвістичні ідеї, присвяченні загальномовознавчій проблемі "мова та суспільство". Данте став систематизатором усіх середньовічних лінгвофілософських і загальнограматичних ідей, які в майбутньому ...
515444
  Лучканин С.М. Загальномовознавча проблематика дискусій про орфографію в історії румунської та української лінгвістики XIX ст. (зіставно-діахронне дослідження) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 290-302. – ISBN 978-966-2303-00-1
515445
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі ідеї в лінгвістичних концепціях Олександра Потебні (1835-1891) та румунського філолога Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 365-371


  У статті простежується розвиток загальномовознавчої теорії у працях Олександра Потебні та румунського лінгвіста Богдана Петрічейку Хашдеу, однокурсників по Харківському університету. Доведено, що обидва мовознавці розуміли мову як історично змінне ...
515446
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі ідеї румунського лінгвіста Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 57-62
515447
  Лучканин С. Загальномовознавчі розвідки Павла Житецького // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 14-15
515448
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 476 л. – Бібліогр.: л. 406-476
515449
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 56 назв
515450
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження) : монографія / С.М. Лучканин ; [відп. ред. І.О. Голубовська]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-701-5
515451
  Варзацька Л. Загальнонавчальні вміння в системі компетентнісної мовної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 11-17. – ISSN 0130-5263
515452
  Кравченко В.В. Загальнонародна держава та громадські організації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 33-41
515453
  Лучканин С.М. Загальнонародна мова та її диференціація. Територіальна і соціальна диференціація мови. Просторіччя, койне // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 126-134. – ISBN 978-966-439-983-5
515454
  Кумеда О. Загальнонародна та рідкісна діалектна лексика XIX ст. у мові першодруків творів П.О. Куліша // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 62-71. – ISBN 978-966-489-285-5
515455
  Утвенко В. Загальнонародні (державні) повинності сільського населення Лівобережної України в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-39. – Бібліогр.: с. 39, Літ.: 62 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Показано взаємини урядового чину та сільського населення на рівні виконання державних повинностей.
515456
  Заморська Л.І. Загальнонаукова концепція категорії "система права" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 46-49. – ISSN 1563-3349
515457
  Астрахан Н.І. Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 8-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
515458
  Ярмак В.І. Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 39-52. – ISSN 0027-2833
515459
  Хоменко В.Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 39-45. – ISSN 2074-8922
515460
  Маковська О.А. Загальнонаукові концепції підготовки майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 107-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
515461
  Котюк І.І. Загальнонаукові методи пізнання в системі методів криміналістики (на прикладі дослідження зброї, боєприпасів і слідів їх використання) / І.І. Котюк, Я.В. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення філософської літератури та експертної практики дається характеристика загальнонаукових методів пізнання та розкриваються особливості їх використання в криміналістичних дослідженнях. On the basis of philosophical literature ...
515462
  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 2219-5521
515463
  Клепар М. Загальнонаукові підходи дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 27-32. – ISSN 2308-4634
515464
  Королько В.Г. Загальнонаціональна гордість - результат ленінського роз"язання національного питання в СРСР / В.Г. Королько. – К, 1975. – 24с.
515465
  Блавацький С. Загальнонаціональна якісна преса Великобританії як концептуальна модель журналістики: сучасний стан та тенденції розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 237-243. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
515466
  Мініч Л. Загальнонаціональні концепти душа, життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 101-104. – ISSN 2075-1222
515467
  Аркатов Я.А. Загальнообов"язкове державне медичне страхування: реалії та передумови запровадження в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 421-425. – ISSN 1563-3349
515468
  Деркач Т.О. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування - складова системи обов"язкового соціального страхування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.344-348. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
515469
  Раздоєва І.П. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування та інші види пенсійного забезпаечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
515470
  Боднарук М.І. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.70-75. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
515471
   Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / [С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Т.А. Занфірова, Я.А. Аркатов]. – Харків : Право, 2017. – 205, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 191-206. – ISBN 978-966-937-246-8
515472
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорни здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97.
515473
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97
515474
  Мельничук О. Загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок хвороби в Німеччині наприкінці XIX - початку XX ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 154-161
515475
  Хаустова А.К. Загальнообов"язкове медичне страхування: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 94-95. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
515476
   Загальнообов"язкове соціальне страхування. Нормативні акти. Зразки документів : Загальні положення. Втрата працездатності на виробництві. Народження та поховання. Безробіття. Довідковий матеріал. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 456с. – ISBN 966-667-103-4
515477
  Доан Д. Загальнообов"язкове та добровільне страхування: в теорії та практиці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 13, 16-17
515478
  Любжина Т.К. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 186-193. – ISSN 0201-7245
515479
  Дубина О.М. Загальноосвітні дисципліни в навчальному процесі аграрних ВНЗ у сучасних умовах // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 95-96
515480
  Дем"яненко Н.М. Загальноосвітній контекст ідеї університету // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 67-71


  "...Першою установою що відповідала духу "університетської ідеї" став Московський імператорський університет (1755) <...>. Специфіка Московського, а згодом Харківського (1804), Київського Св. Володимира (1834), Новоросійського (1865) університетів ...
515481
  Житарюк І. Загальноосвітній рівень населення Буковини на межі ХIХ - ХХ століть // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 144-151
515482
   Загальноосвітня підготовка працюючої молоді. – К., 1981. – 191с.
515483
  Сварак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х -- першої половини 60-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / Сварак С.Д. ; НАН Укр. Ін-т іст. Укр. – Київ, 1999. – 34 с.
515484
  Ігнат А.М. Загальноосвітня школа на Закарпатті в XIX - поч. XX ст. / А.М. Ігнат. – Ужгород, 1971. – 69с.
515485
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя ( 1943 - 1953 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Красножон Неоніла Григорівна; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 210 л. + Додатки: л.: 198 - 210. – Бібліогр.: л.:181 - 197
515486
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:07.00.01 / Красножон Н.Г.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 17 с.
515487
  Кузнєцова В Л. Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Кузнєцова Л.В; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
515488
  Кузнецова Людмила Василівна Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Кузнецова Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 214л. – Бібліогр.:л.189-214
515489
  Чайка Ю.М. Загальноосвітові тенденції концентрації капіталу та їх особливості в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 11-16
515490
  Іваненко Н.В. Загальнооцінна семантика одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 340- 345
515491
  Дем"яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в історії вищої школи України (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Дем"яненко Н. М.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти АПН України. – Київ, 1999. – 40л.
515492
  Дем`яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) : Монографія / Н.М. Дем`яненко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1998. – 328с. – ISBN 5-8238-0587-Х
515493
  Колісніченко Р.М. Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 326-331. – ISSN 2076-1554
515494
  Остапенко Т.А. Загальноправова характеристика підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 75-80
515495
  Мазурик Н. Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 47-53. – ISSN 2524-0129
515496
  Айвазян Л.Ю. Загальнопсихологічні характеристики різновидів самотності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 140-145
515497
  Собуцький Михайло Анатолійович Загальнороманські типологічні риси переходу від синтетизму до аналітизму іменних формантів в пам"ятках писемності Піренейського півострова (VII-XII ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Собуцький Михайло Анатолійович; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 158л. – Бібліогр.:л.130-154
515498
  Козуб Л.В. Загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух в оцінці М.П. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-51. – (Історія ; вип. 55)


  Розкрито погляди М. П. Драгоманова на загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух, що поширився й на Україну.
515499
  Любовець О. Загальноросійські політичні партії навесні 1917 р.: політична платформа та регіональне представництво // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 71-76. – ISSN 2309-9356


  Автор розкрив основні положення політичної доктрини загальноросійських політичних партій меншовиків і есерів та охарактеризував чисельність та регіональну розгалуженість партійних осередків в Україні. Автор проанализировал основные положения ...
515500
  Ромінський Є.В. Загальноруські міжкнязівські договори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
515501
  Кадигріб Д.О. Загальносвітові тенденції формування політичної еліти України // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 43
515502
  Мазепа В. Загальносистемні закономірності в місцевому самоврядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 172-179.
515503
  Рабінович П. Загальносоціальна ("природна") правова система: поняття і структура // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
515504
  Блага А.Б. Загальносоціальне віктимологічне запобігання насильству в сім"ї // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 9-12. – ISBN 978-617-616-069-4
515505
  Головкін Б. Загальносоціальне запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 101-106
515506
  Тимошенко В.А. Загальносоціальне запобігання наркобізнесу: досвід і проблеми // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 2)
515507
  Шовкеник Я. Загальносоціальне запобігання податковій злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 271-275. – ISSN 2663-5313
515508
  Оберемко Ю.О. Загальносоціальне запобігання умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 339-343. – ISSN 2219-5521
515509
  Колодій О.А. Загальносоціальні гарантії конституційно-правового статусу українського народу: поняття та ознаки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 36-43. – ISSN 2412-8465
515510
  Козлюк Л.Г. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
515511
  Болібрух Н. Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 222-225. – ISSN 2663-5313
515512
  Кротюк А. Загальносоціальні заходи запобігання злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у великому місті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 231-237. – ISSN 2663-5313
515513
  Горбаченко П.А. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
515514
  Кириченко Г.В. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 445-451. – ISSN 2078-3566
515515
  Стаднік О.М. Загальносоціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 77-81
515516
  Бойко А. Загальносоціальні чинники корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 29-33
515517
  Доценко В. Загальносоюзні кампанії щодо українського єврейства у 20-х - 30-х рр. XX ст. та участь у них товариства із землеоблаштування єврейських трудящих УСРР // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 67-75. – ISBN 966-7273-47-4
515518
  Ребенко М.Ю. Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера у порівняльному перекладознавчому аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 9-21


  Проаналізовано показники загальнотекстових індексів різноманітності, винятковості та концентрації мовної лексики Дж.Селінджера у перекладах. Доведено, що ці макростилістичні показники значною мірою відповідають за прояв об"єктивної деформації та ...
515519
  Головко А.Л. Загальнотеоретична конструкція механізму здійснення охорони навколишнього природного середовища в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
515520
  Майборода О. Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 4-45
515521
  Чижмарь Ю.В. Загальнотеоретична характеристика гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 239-243. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
515522
  Майданик Р.А. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 858-862. – ISBN 978-966-667-341-4
515523
  Мхітарян А. Загальнотеоретична характеристика електронної демократії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 188-192. – ISSN 2663-5313
515524
  Ясіновська А. Загальнотеоретична характеристика кодексів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 59-64. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
515525
  Федосєєва С.В. Загальнотеоретична характеристика об"єкта правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 33-37. – ISSN 1727-1584
515526
  Калєніченко Л.І. Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – C. 20-24. – ISSN 1727-1584
515527
  Настасяк І.Ю. Загальнотеоретична характеристика правової системи суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
515528
  Запорожченко А. Загальнотеоретична характеристика правової танатології // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 35-39. – ISSN 1561-4999
515529
  Лубяна К.А. Загальнотеоретична характеристика стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 250-253. – ISBN 978-617-7625-74-1
515530
  Мороз Ю.І. Загальнотеоретична характеристика універсалів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 235-239. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
515531
  Верлос Н.В. Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 35-42. – (Юридичні науки ; № 3)
515532
  Слинько Д.В. Загальнотеоретична характеристика юридичного процесу в діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 68-74. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
515533
  Тихомиров О.Д. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова / О.Д. Тихомиров, К.В. Горобець // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 130-149. – ISSN 2307-3427
515534
  Глущенко С.В. Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 80-101. – ISSN 2310-6166
515535
  Рабінович П. Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
515536
   Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. статей / [упорядник зб. Валентина Ткаченко ; голов. ред. Андрій Мелешевич]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 607, [1] с. – До 75-річного ювілею док. юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. правових наук України, судді Конституційного Суду України у відставці, заслуженого юриста України, зав. каф. загальнотеорет. та держ.-правових наук НаУКМА Козюбри Миколи Івановича. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-378-261-4
515537
  Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43. – ISSN 0132-1331
515538
  Ткаля О. Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 157-163. – ISSN 2307-8049
515539
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз координаційної функції місцевих державних адміністрацій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 99-103. – Бібліогр.: 16 назв
515540
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз корупції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 219-224. – (0). – ISSN 2078-9165
515541
  Крутько А.Л. Загальнотеоретичний аналіз переваг та недоліків народної законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 24-35. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
515542
  Сидоренко О.О. Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку правової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 22-33. – ISSN 2224-9281
515543
  Іншин М.І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 19-22. – ISSN 2524-017X
515544
  Балаклицький І.І. Загальнотеоретичні аспекти еволюції права в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-42
515545
  Нікольська О. Загальнотеоретичні аспекти застосування норм Конституції України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 29-33
515546
  Магновський І.Й. Загальнотеоретичні аспекти інтерпретації рецепції права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 52-62. – ISSN 2524-0323
515547
  Боднар І. Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв"язання завдань кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу спеціальної літератури запропоновано авторський підхід до розкриття сутності кримінально-процесуальної форми, охарактеризовані її загальні та окремі ознаки, методологічне значення. На основании критического анализа ...
515548
  Шульга А.М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи : монографія / А.М. Шульга. – Харків : Майдан, 2013. – 408, [3] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-966-372-489-8
515549
  Добрянський С. Загальнотеоретичні дослідження прав та свобод людини: окремі проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 14-23. – (Серія юридична ; Вип. 41)
515550
  Бондаренко Б.Д. Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 104-108. – ISSN 2524-017X
515551
  Кривошеїн В.В. Загальнотеоретичні засади державного брендінгу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
515552
  Тарахонич Т.І. Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
515553
  Головкін О. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 106-113


  Етапи становлення законодавства
515554
  Головкін О.В. Загальнотеоретичні засади побудови системи державного контролю та нагляду у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 73-80
515555
  Гдичинський В.Б. Загальнотеоретичні засади правових парадигм : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гдичинський Віталій Богданович ; ВНЗ ”Ун-т економіки та права ”Крок”. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв.
515556
  Шомпол О. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 95-101.
515557
  Джужа О.М. Загальнотеоретичні засади та інструментарій дослідження прикладних напрямів запобігання віктимності: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.М. Джужа, Д.М. Тичина // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 32-41. – ISSN 2304-4556
515558
  Гелич А.О. Загальнотеоретичні засади участі держави у корпоративних відносинах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
515559
  Слободинська Т. Загальнотеоретичні засади феномена "система" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 76-83. – ISSN 2415-8828
515560
  Головінов О.М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
515561
  Головінов Олег Миколайович Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
515562
  Гаврилюк С.В. Загальнотеоретичні основи дослідження юридичної помилки (питання методології) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 575-583. – ISSN 0869-2491
515563
  Осьмук Н. Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 209-219. – ISSN 2312-5993


  У статті досліджено особливості вивчення теорії і практики зарубіжної реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть.
515564
  Корнута Р. Загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
515565
  Бех Ю.В. Загальнотеоретичні передумови становлення загальної теорії управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 49-61


  Подано теорії та підходи, які були передумовами формування загальної теорії управління - управління технічними, біологічними та соціальними системами. Ключові слова: управління, система, теорія, принцип, кібернетика. Представлены теории и подходы, ...
515566
  Дмитренко Е.С. Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 62
515567
  Безсмертна Н.В. Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб"єкти, об"єкти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються загальнотеоретичні питання права власності в Україні. З огляду цього порівнюється чинний Закон "Про власність", проект Закону "Про власність", проект ЦК. Вказується на необхідність їх вдосконалення. It is considered the ...
515568
  Ярмол Л.В. Загальнотеоретичні підстави удосконалення юридичного механізму права людини на свободу віросповідання // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 73-84. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
515569
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 83-96. – ISSN 2222-5374
515570
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до з"ясування об"єкта злочину // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 89-104. – ISSN 2222-5374
515571
  Агафонова Н.В. Загальнотеоретичні підходи до поняття "конституційна реформа" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
515572
  Бондар Є. Загальнотеоретичні підходи і практика визначення сучасних банківських ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 196-197
515573
  Коваль А. Загальнотеоретичні погляди станіслава Севериновича Дністрянського на процеси формування держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-31. – (Серія юридична ; Вип. 48)
515574
  Самохвалов В.П. Загальнотеоретичні проблеми влади в Україні / Самохвалов В.П., Іванець О.М. – Київ, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-8257-51-3
515575
  Козюк В. Загальнотеоретичні проблеми зв"язку між монетарними процесами та глобальною фінансовою стабільністю // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 75-81. – ISSN 1818-2682
515576
  Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України : монографія / Р.О. Стефанчук, Академія правових наук України, НДІ ППП, Подільська лаб. з адаптац. цивільн. закон-ва України до закон-ва Європейського Союзу. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2006. – 170 с. – ISBN 966-8823-06-0
515577
  Рабінович П. Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Б. Ратушна // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 7-19. – ISSN 1993-0909
515578
  Мороз Д.О. Загальнотеоретичні проблеми правової природи юридичної особи публічного права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 284-286. – ISBN 978-966-600-475-1
515579
  Баран С.О. Загальнотеоретичні проблеми юридичної відповідальності в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 56-63. – ISSN 2078-3566
515580
  Мінченко О. Загальнотеоретичні та методологічні засади системи юридико-лінгвістичних знань : монографія / Ольга Мінченко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 349-382. – ISBN 978-617-7500-88-8
515581
  Мандрик М. Загальнотеоретичні та методологічні проблеми висвітлення "українського питання" в радянській історіографії (1917-1930-ті рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 149-151
515582
  Гончаренко В.Г. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права / В.Г. Гончаренко, Ф.Ф. Ружицький, А.Р. Хурцидзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються теоретичні питання, що зумовлюють використання математичного апарату та ЕОМ на попередньому слідстві, у кримінально-правовій кваліфікації та судових експертизах, а також процесуальні умови і процедури, організаційні заходи та ...
515583
  Тульчевська Н.В. Загальнотереотичні аспекти набрання законної сили заочного рішення в межах цивільного процесуального законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
515584
  Мілерян Є.О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів. / Є.О. Мілерян. – К., 1970. – 47с.
515585
  Степико М.Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми формування // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 73-83
515586
  Малес Л. Загальноукраїнський форум соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтергаціята соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій", яка пройшла в КНУТШ.
515587
  Рибчинська Н. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 317-329. – ISSN 1591-6223


  Висвітлено діяльність членів Бібліографічної комісії НТШ у Львові І. Калиновича, В. Дорошенка, Є.-Ю. Пеленського, М. Кордуби в галузі метабібліографії. Одним із засадничих принципів підготовки бібліографічних посібників другого ступеня (друкованих і ...
515588
  Кудін А.П. Загальноуніверстетський проект "Електронна педагогіка" // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 64-77
515589
  Копан О. Загальнофілософська категорія "справедливість" у теоретико-управлінському аспекті процесу моделювання систем соціальної безпеки // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.79-81. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 1561-4999
515590
  Романов О.П. Загальношкільні клуби учнів / О.П. Романов, О.Г. Миронюк. – Київ : Знання УРСР, 1981. – 48 с. – (Педагогічна ; № 10)
515591
   Загартована історією = Tempered by history : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Піскун Валентина ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 371, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6836-4
515592
  Тимошик М. Загартований в борні // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 225-228. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Шестопал М.М.- журналіст, працював в Київському ун-ті у 1953-1965 рр.
515593
  Сергійчук В. Загартований сильніше, аніж сталь // Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-2911-61-9


  У передмові до книги "Звіт перед майбутнім" М.І. Сергійчук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, розповідає про Бориса Маріана, поета-шістдесятника, колишнього студента факультету журналістики, політв"язня. У виданні зібрані відгуки студентів Інституту ...
515594
   Загартовування - запорука міцного здоров"я та довголіття (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 29 : фото
515595
  Вовдюк Людмила Загартування - запорука міцного здоров"я та довголіття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 8 : фото
515596
  Петренко Л. Загартування волі і характеру у педагогічних працях Г. Ващенка. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 195-203. – ISSN 2075-1478
515597
  Кучарська Л.В. Загартування як форма оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 10-12 : фото
515598
  Остапченко Л. Загасіть цигарку. Назавжди ! / Л. Остапченко, А. Косенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Стаття професорів біологічного факультету присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням.
515599
  Боровський О. Загата проти "Північного потоку-2". Швейцарська компанія Allseas, яка прокладає цей трубопровід, призупинила роботи через санкції США // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 5
515600
  Павленко С.О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 267с. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-518-409-6


  Присячена найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історій Україниви, вімодому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
515601
  Яценко В.Б. Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі Івана Мазепи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 237-247. – ISSN 2218-4805
515602
   Загибель Василя Стуса // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – С. 1-12
515603
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 34). – С. 4-5
515604
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 4-5
515605
  Сюндюков І. Загибель Великого Новгорода // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 550-560. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як вільну республіку було знищено самодержавною Москвою.
515606
  Сокирко О. Загибель гендляра // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 4 (169). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Кому заважав український купець часів Гетьманщина?
515607
  Голубко В. Загибель головного отамана армії УНР у дзеркалі львівської періодики / В. Голубко, А. Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 304-321. – ISSN 2078-6077
515608
  Чобіт Д.В. Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року = The passing away of Huta Peniats"ka on 28 February 1944 = Zaglada Huty Pieniackiej 28 lutego 1944 roku : наук.-попул. вид. / Дмитро Чобіт; [передм. В.І. Сергійчука] ; Нац. спілка краєзнавців України, Львів обл. організація. – Київ : Українська культура. – (Бібліотека газети "Культура і життя" = The newspaper "Культура і життя" (Culture and Life) Library = Biblioteka gazety "Культура і життя" (Kultura i Zycie) ; кн. 4). – ISBN 978-966-97958-2-3
Кн. 1 : Трагедія. – 2020. – 610, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 567-577. - Геогр. покажч.: с. 578-588. - Назва, анотація, синопсис: укр., англ. та пол. мовами


  У пр. № 1736248 напис: Читальному залу наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Від автора - випускника історичного факультету КДУ 1979 Р. Підпис. 26.10.2020 р.
515609
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Харків : Радянська література, 1934. – 78с.
515610
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79с. – (Театральна б-ка)
515611
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1967. – 95с.
515612
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1978. – с.
515613
  Абрагамс П. Загибель Майкла Удомо : роман / П. Абрагамс ; пер. з англ. В. Митрофанова. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1967. – 351с. : іл.
515614
  Кабанець Є.П. Загибель Миколи Чорногубова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 101-111


  Чорногубов Микола Миколайович (1873-1941) - музейник.
515615
  Дяченко Т. Загибель миру в Європі: рік 1914 / Т. Дяченко, М. Драпак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 10


  До сторіччя від початку війни, яка затьмарила сонце на світанку XX століття.
515616
  Кабанець Є.П. Загибель митрополита Володимира: злочин без покарання // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 38-50
515617
   Загибель Михайла Коломійця : Результати журналістського розслідування. – Київ : Інститут масової інформації, 2003. – 96с.
515618
  Білокінь С.І. Загибель о. Александра Глаголева (спостереження джерелознавця) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 43-45
515619
  Оровецький П.А. Загибель Полоза : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 117 с.
515620
  Путова Г.В. Загибель та вшанування пам"яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 159-164. – ISSN 0320-9466
515621
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1960. – 356 с.
515622
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1968. – 495 с.
515623
  Кабанець Є.П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність : док. розслідування / Кабанець Є.П. ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 374, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-310. – ISBN 978-966-8809-38-5
515624
  Верховський В. Загибель флагмана // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 7


  "Для тих, хто вважав, що Друга світова закінчилася у 1945-му, ніч 29 жовтня 1955 року не віщувала жодної біди. Але замість урочистостей з приводу сторіччя оборони міста (під час Кримської війни) в Севастополі сталася трагедія — кращий радянський ...
515625
   Загиблі на чужині : Книга Пам"яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – Київ : Книга Пам"яті України, 2003. – 624с. – ISBN 966-7605-07-8
515626
  Тинченко Я. Загиблі, полонені, зниклі безвісти: хто візьме на себе відповідальність за пошук цих людей? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  В українській Вікіпедії станом на 17 вересня у статті "Втрати силових структур внаслідок вторгнення в Україну російських військових формувань" наведено дані про 1111 загиблих. Фактично до цієї цифри слід доплюсувати ще не менш ніж 200 жертв, чиї тіла ...
515627
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 15
515628
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 15


  Анжеліка Рудницька (співачка, телеведуча, письменниця, викладач КНУ ім. Т. Шевченка та ін.) поширила у Фейсбуці інформацію від Центру фольклору та етнографії Університету про існування близько 200 тисяч українських народних пісень. Автор статті, Дмитро ...
515629
  Цалик С. Загинулав не дочка, а коханка - і не в озері, а на полюванні // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 22 (175). – С. 55-57


  Будинок із химерами Владислава Городецького.
515630
  Кудряченко А. Загинули за Україну. Вічна пам"ять героям // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X
515631
  Метонидзе Н.В. Загипсованные лессовидные суглинки и повышение их суффозионной устойчивости гуминовыми веществами. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Метонидзе Н.В.; МВ и ССО ГрузССР.Груз.политехнич.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
515632
   Загін "Червона Калина" : Ювілейне видання пластового загону "Червона Калина". – Стрий; Ню-Йорк, 2000. – 299с.
515633
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1966. – 75с.
515634
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1987. – 213с.
515635
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1972. – 75с.
515636
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1979. – 72 с.
515637
  Матвієнко О. Загірня комуна / О. Матвієнко. – Одеса, 1929. – 32с.
515638
  Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста (На матер. газетной публикации ГДР_ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коробова Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
515639
  Литвинов В.В. Заглавие не придумано / В.В. Литвинов. – М., 1968. – 255с.
515640
  Крысало О. Заглавия пьес Теннесси Уильямса как носителя лингвокультурного смысла // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 37-41
515641
  Харченко Н.П. Заглавия, их функции и структура : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Харченко Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 21с.
515642
  Борисенко В.К. Заглада Леоніла Борисівна (- етнограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 74-75. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
515643
  Поліщук Христина Заглина. Лорд Львівщини : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 152 : Фото
515644
   Заглядвая в будущее. О комплексном плане соц. эконом. развития Краснохолм. р-на Калинин. обл.. – М., 1974. – 87с.
515645
  Плонский А.Ф. Заглянем в будущее / А.Ф. Плонский. – М., 1957. – 71с.
515646
   Заглянем в будущее. Сборник статей. – М., 1974. – 256с.
515647
  Василькевич К. Заглянем чуть дальше // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Опубликованы прогнозы авторитетных аналитиков из Futuretimeline.net. на 2014 г. : в 2014 г. завершится строительство МКС (Международная космическая станция), которая по праву считается самым крупным объектом на орбите Земли; первый солнечный самолет ...
515648
  Гигиберия Д. Загляни в мой сад : стихи / Д. Гигиберия; пер. с груз. М.Акчурин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 55 с.
515649
  Фомченко О.С. Загляни в себя поглубже / О.С. Фомченко. – Минск, 1974. – 143с.
515650
  Пирожков А.Н. Загляни за горизонт. / А.Н. Пирожков. – Л., 1971. – 255с.
515651
   Загляни за горизонт: современ. проза Эфиопии. – М., 1986. – 541с.
515652
  Крбовская В.А. Загляните в свое сердце / В.А. Крбовская. – М., 1960. – 71с.
515653
  Пронкевич О. Заглянути у "Дзеркало смерті" Мігеля де Унамуно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 29 січня (№ 1/2). – С. 22
515654
  Максимов В.Е. Заглянуть в бездну: о А.В. Колчаке / В.Е. Максимов. – М., 1991. – 446с.
515655
  Биттрих Дитмар Заглянуть в душу : Собаки. Общение // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 88-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
515656
  Волчек Я.И. Заглянуть в колодец / Я.И. Волчек. – Москва, 1966. – 67с.
515657
  Попушой И.С. Загнивание желудей дуба в Молдавской ССР и меры его предупреждения. : Автореф... канд. биол.наук: / Попушой И.С.; Кишинев. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет, каф. низших растений и фитопатологии. – Кишинев, 1953. – 16 с.
515658
  Савинский П.И. Загнивание и увядание кок-сагыза и обоснование мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савинский П. И.; МСХ УССР, УНИИ социалист. земледел. – Киев, 1951. – 10 с.
515659
   Загнітко Василь Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157-158. – ISBN 978-966-439-754-1
515660
   Загнітко Василь Миколайович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176-177. – ISBN 978-966-933-054-3
515661
  Романівська М.М. Загнуздані хмари : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1936. – 162 с.
515662
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. авт. и И.Капланаса. – Вильнюс : Vaga
1. – 1967. – 611 с.
515663
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Б.Залесской и Б.Герасимова. – Вильнюс : Vaga
2. – 1967. – 776 с.
515664
  Панюков В.Н. Заговор / В.Н. Панюков, А.Ф. Пляченко. – Казань, 1971. – 240с.
515665
  Кириллов О.Е. Заговор : роман / О.Е. Кириллов. – Москва, 1988. – 541с.
515666
  Алданов М.А. Заговор : роман / М.А. Алданов // Деды / В.В. Крестовский. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 412-722 : портр. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-048-9
515667
  Рабб Д. Заговор : роман / Джонатан Рабб ; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 512 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024144-5


  Эпидемия ТЕРРОРА и всеобщий ХАОС - наименьшие из бед, которые разразятся, если не будет найден САМЫЙ ОПАСНЫЙ документ из всех, когда- либо созданных человеком. Документ, который давно должны были УНИЧТОЖИТЬ, как уничтожили тех, кто мог знать о его ...
515668
  Ладлэм Р. Заговор "Аквитания" / Р. Ладлэм; (Пер. с английского М.А. Брухнова). – Москва : Международные отношения, 1989. – 620 с.
515669
  Чернышев В.П. Заговор "мумий" / В.П. Чернышев. – Москва : Политиздат, 1974. – 222с.
515670
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – М., 1962. – 304с.
515671
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – Изд. 2-е ,перераб. – М., 1965. – 299с.
515672
  Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полк. Штауффенберга / К. Финкер. – Москва : Прогресс, 1975. – 338с.
515673
  Щеголев П.П. Заговор Бабефа / П.П. Щеголев. – Ленинград. – 206с.
515674
  Боровик Г.А. Заговор в Букиттинги / Г.А. Боровик. – М, 1963. – 111с.
515675
  Мар В. де Заговор в Ватикане / В. де Мар. – Москва, 1992. – 494с.
515676
  Свобода А. Заговор Ватикана против Чехословацкой республики. / А. Свобода. – М., 1950. – 276с.
515677
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства / Ф. Буонарроти. – Москва
Т. 1. – 1963. – 428с.
515678
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1948. – 426 с.
515679
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва -Ленинград
Т. 2. – 1948. – 399 с.
515680
  Кривенков И.С. Заговор генерала Корнилова против революции и его разгром. : Автореф... канд. истор.наук: / Кривенков И.С.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 15 с.
515681
  Капустин М.И. Заговор генералов / М.И. Капустин. – Москва, 1968. – 261с.
515682
  Ермаков В.А. Заговор генералов / В.А. Ермаков, Л.С. Колосов. – Москва, 1969. – 96с.
515683
  Понизовский В.М. Заговор генералов : роман / В.М. Понизовский. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 509 с.
515684
  Незнанский Ф. Заговор генералов : Роман / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп, 2002. – 384с. – (Марш Турецкого ; Вып. 29). – ISBN 5-17-006801-8
515685
   Заговор губернатора : Сборник зарубежной фантастики. – Москва : Профиздат, 1991. – 256с. – (Антология мировой фантастики и приключений). – ISBN 5-255-00547-9
515686
  Штрайх С.Я. Заговор и восстание декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 63с.
515687
  Саллюстий Заговор Катилины : с введением, примечаниями, 5 рис., географическою картою и планами Рима и Римского форума / Гай Саллюстий Крисп ; объяснил Д. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. – Санкт-Петербург : Царское село ; [Тип. В. Безобразова и К°]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Ч. 1: Текст на лат. яз. Ч. 2: Комментарий. – 1892. – Текст на латинском языке


  Нагуевский, Дарий Ильич, 1845-1920 Катилина - рим. претор, 108-62 до н. э.
515688
   Заговор Катилины.. – М.-Л., 1934. – 476с.
515689
  Саллюстий Г К. Заговор Катилины. / Г К. Саллюстий, . – М., 1947. – 87с.
515690
  Саллюстий Заговор Катилины; Югуртинская война / Саллюстий ; Пер. со вступ. ст. ["Кай Саллюстий Крисп"] и примеч. Н.Б. Гольденвейзера. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К], 1916. – XXVI, 180 с. – (Памятники мировой литературы : Античные писатели)
515691
  Литвинова А.В. Заговор небес : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005476-9
515692
  Шамрай Т. Заговор обезьян : [роман] / Тина Шамрай. – Прага : VT- World communication agency, 2010. – 684, [4] с. – ISBN 978-966-97119-0-8
515693
  Вирта Н. Заговор обреченных / Н. Вирта. – Москва, 1949. – 12 с.
515694
  Веснин С М. Заговор обреченных / С М. Веснин. – Москва, 1950. – 68с.
515695
  Шпарман Анке Заговор полуострова Нойдарт : тема номера / Шпарман Анке, Маклеод Мардо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 94-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
515696
  Маклярский М.Б. и др. Заговор послов / М.Б. и др. Маклярский. – Москва, 1967. – 150с.
515697
  Егоров В.Г. Заговор против "Эврики" / В.Г. Егоров. – М, 1968. – 191с.
515698
  Скаржинская В.Д. Заговор против будущего. / В.Д. Скаржинская. – М., 1982. – 223с.
515699
  Мильштей М.А. Заговор против Гитлера. / М.А. Мильштей. – М, 1962. – 128с.
515700
  Мартынов В.А. Заговор против Конго / В.А. Мартынов. – Москва, 1960. – 59 с.
515701
  Парнов Е.И. Заговор против маршалов : Роман / Е.И. Парнов. – Москва : Политиздат, 1991. – 574с. – (История. Политика. Детектив)
515702
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 160с.
515703
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 64с.
515704
  Кан А. Заговор против мира. / А. Кан. – М, 1961. – 264с.
515705
   Заговор против мира. Как была развязана империалистич. война в 1914 г. Факты и документы.. – М., 1934. – 164с.
515706
  Булычев И.М. Заговор против народов Центральной Америки. / И.М. Булычев. – М., 1984. – 127с.
515707
  Арто Рене Заговор рабовладельцев / Арто Рене ; перев. с франц. И. Тихомировой. – Москва : Иноиздат, 1952. – 80 с.
515708
  Робертс Н. Заговор смерти : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-37384-0
515709
  Новиков А.И. Заговор справедливых : Очерки. / А.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Л., 1977. – 208с.
515710
  Басманова Е. Заговор стервятников : [роман] / Елена Басманова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2611-5
515711
  Алданов М.А. Заговор. Святая Елена, маленький остров : романы / М.А. Алданов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 400 с.
515712
  Алданов Марк Заговор. Святая Елена, маленький остров: (тетралогия-Мыслитель) / М. Алданов. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496 с. – ISBN 5-15-000890-7; 966-03-0202-9
515713
  Еремин Ю.В. Заговор: Буржуаз. идеология и молодежь / Ю.В. Еремин. – М., 1978. – 286с.
515714
  Кириллов О.Е. Заговор: Роман. / О.Е. Кириллов. – Москва : Военное издательство, 1989. – 541с.
515715
   Заговоренный бубен: повести и рассказы уйгур. сов. писателей. – М., 1990. – 171с.
515716
  Есенберлин И. Заговоренный меч : ист. роман-хроника / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 303 с.
515717
  Калинаускас Й. Заговори, птица / Й. Калинаускас. – М., 1988. – 124с.
515718
  Салимов Б.Н. Заговори, чунгур! : стихи / Байрам Салимов : пер. с лезг. А.Павлова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с.
515719
  Козицька А. Заговори, щоб я тебе побачив // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дебатний клуб ІМВ, який діє з 2007 р. , успішно продовжує традиції дебатного руху, що виник в Європі, передусім - у Великій Британії. На заняттях збирається багато активних студентів, які тренують і вдосконалюють свою риторику перед публікою.
515720
  Василашко В.Ф. Заговори, щоб я тебе побачив : вірші / Василь Василашко ; художник Валерій Франчук. – Київ : Веселка, 2019. – 178, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-6049-1
515721
  Лурье С.Я. Заговорившие таблички. / С.Я. Лурье. – М., 1960. – 141с.
515722
  Остапенко В.Г. Заговорили обелиски / В.Г. Остапенко. – Ставрополь, 1976. – 231с.
515723
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Москва, 1951. – 800с.
515724
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Изд. новое переработ. и доп. – Москва
Кн.1. – 1952. – 449с.
515725
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Москва
Кн.2. – 1952. – 633с.
515726
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Новосибирск, 1954. – 1052с.
515727
  Махеек В. Заговорщики / В. Махеек. – М., 1974. – 218с.
515728
  Соловьев В. Заговорщики в Кремле : от Андропова до Горбачева / В. Соловьев, Е. Клепикова. – Москва : Моск. центр искусства, 1991. – 302 с., [8] л. ил.
515729
  Кирова К.Э. Заговорщики и народ / К.Э. Кирова. – М., 1991. – 157с.
515730
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (Библиогр. указ.) / Проф. Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. К. Счасни, 1892. – [2], 16 с.
515731
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (библиографический указатель) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 16 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
515732
  Яворский Ю.А. Заговоры и апокрифические молитвы по карпато-русским рукописям XVIII-го и нач. XIX-го в. / Ю.А. Яворский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
1-4. – 1915. – [2], 31 с. – Отд. отт. из: Рус. филол. вестн. 1915
515733
   Заговоры ЦРУ. – М., 1979. – 376с.
515734
  Красавіна В. Заголовки-експресиви в сучасних інтернет-виданнях // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 214-222. – ISSN 0201-419
515735
  Дмитрук О.В. Заголовки інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 117-121


  Стаття присвячена дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при формулюванні заголовків статей. Розглядаються вербальні та невербальні засоби маніпулювання свідомістю. Статья посвящена ...
515736
  Головня С. Заголовки медиатекстов как ресурс речевого воздействия // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-80. – (Бібліотека інституту філології)


  Работа посвящена воздействующему потенциалу заголовка как сильной позиции текста. На основе выборки из новостных порталов Интернета и печатных периодических изданий экономического и политического дискурсов Украины был проведен анализ стилистических ...
515737
  Шевченко В.Е. Заголовковий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 120-126


  У статті розкриваються функції заголовкового комплексу журнального видання, його комунікативні властивості. Зміст та оформлення, склад, структура заголовкового комплексу є єдиною нерозривною системою. The functions of heading complex of a magazine, ...
515738
  Михайленко В.М. Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 239-244


  У статті розглядається заголовковий комплекс як основа журналістського тексту, окреслено його роль, функції та особливості побудови у текстах публіцистичного жанру, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. In the article it is examined ...
515739
  Шевченко В. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети - важливий засіб її змістового спрямування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 197-207
515740
  Крупко О.І. Заголовний комплекс тексту інтерв"ю як виду соціально-спрямованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 169-172.
515741
  Фульмес В.С. Заголовні літери "Тріоді цвітної" 1631 року // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 1 (27). – С. 61-75. – ISSN 2707-3335
515742
  Калинина Г.П. Заголовок библиографической записи // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 11. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726
515743
  Устіннікова О. Заголовок бібліографічного запису / матеріал підгот. Ольга Устіннікова, Ольга Рудич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 36-38
515744
  Толкачев Е.В. Заголовок в газете / Е.В. Толкачев. – Москва, 1959. – 62 с.
515745
  Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Лазарева Э.А. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 94, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 92-95
515746
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала XX века: Содержание и функции : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.140-150
515747
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала ХХ века: содержание и функции : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
515748
  Кулаков А.Н. Заголовок и его оформление в газете. / А.Н. Кулаков. – Л., 1982. – 87с.
515749
  Доценко М.Ю. Заголовок и смысловая структура текста // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 1811-1629
515750
  Єлісовенко Ю.П. Заголовок і лід в українських теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 36-43


  У статті розкрито суть, первинну теорію, сучасні дослідження й практичне застосування заголовку й ліду:від Арістотеля до наших днів. Зокрема, проаналізовано застосування цього досвіду в телевізійних новинах. The article concerns the history of ...
515751
  Єлісовенко Ю. Заголовок і лід в українських теленовинах // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 103-107. – ISBN 978-966-01-0468-6
515752
  Волковинський О.С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 73-77


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
515753
  Лакомська І. Заголовок мас-медіа у площині лінгвістичного аналізу // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 84-95. – ISSN 2308-3255
515754
  Бідасюк Н. Заголовок наукової статті англійською мовою без помилок // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
515755
  Мозгова Я.О. Заголовок репортажу як засіб створення експресії (на матеріалі німецької журнальної публіцистики) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 226-229
515756
  Шахова К. Заголовок роману ЛіниКостенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 158-166. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядається заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер, що актуалізує міжтекстові зв"язки твору з "Записками божевільного" М. Гоголя та одноіменною повістю Л. Толстого, що розгортає ...
515757
  Сорокін С.В. Заголовок та зачин турецького газетно-інформаційного повідомлення як перекладознавча проблема / С.В. Сорокін, В.В. Фармагей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості конструювання заголовків і зачинів турецьких газетно-інформаційних повідомлень та принципи їх перекладу українською мовою.
515758
  Захарченко Н.В. Заголовок твору і відображення головної ідеї автра (на матеріалі полімічного трактату Мартіна Лютера) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 208-213
515759
  Павлюк Л. Заголовок у дискурсі мас-медіа: семантико-змістові риси і функціонально-структурні типи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 285-293. – Бібліогр.: Літ.: с. 292; 10 назв. – ISSN 2078-1911
515760
  Яхонтова Т. Заголовок у науковому тексті: структурні, семантичні та стилістичні особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
515761
  Мержвинський В. Заголовок у системі поетики драматичного твору // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 85-88
515762
  Шевченко С. Заголовок у сучасних інтернет-виданнях // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 241-247


  У статті досліджуються структурні й семантичні типи заголовків сучасних україномовних інтернет-видань, виявлено загальні закономірності їх використання, аналізуються текстотвірні й стилістичні функції заголовкових комплексів, їх синтаксичні ...
515763
  Булавацька Х.В. Заголовок у сучасному публіцистичному дискурсі / Х.В. Булавацька, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 57-61. – ISBN 978-966-285-302-5
515764
  Мастилко Н. Заголовок як актуалізатор прагматичної настанови казкового тексту // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 24. – С.67-73


  Матеріал подано з іспанської мови
515765
  Євграфова А.О. Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 141-149


  У статті крізь призму категорій тексту розглядається роль заголовка як конденсату текстової прагматичної інформації. The present article deals with the role of title the rule of a condensate of the textual pragmatic information through the prizm of ...
515766
  Рарицький О.А. Заголовок як виразник художнього коду в текстах шістдесятників // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 91-92
515767
  Мойсієнко А. Заголовок як конструктивний елемент сонетного тексту // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С 22-34. – ISSN 2522-9281
515768
  Артемова Л.В. Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
515769
  Ачкан В.Ю. Заголовок як основа журналістського матеріалу / В.Ю. Ачкан, І. Пуцята // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 5-7. – ISBN 978-966-941-731-2
515770
  Ленська С. Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі "розстріляного відродження" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-29
515771
  Палійчук А.В. Заголовок як структурний елемент сучасного видання (на прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень") . / А.В. Палійчук, Н.Є. Пахайчук // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 61-63


  У статті розглянуто класифікацію заголовків. Проаналізовано взаємозв"язок заголовка зі структурою періодичного видання. На прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень" простежено вплив різних видів заголовків на читача. Classification of ...
515772
  Дядечко Л.П. Заголовочная функция как фактор эптонимизации (на материале крылатых выражений Л. Толстого) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 111-116. – ISBN 966-594-499-1
515773
  Погребенков Валерий Иванович Заголовочный комплекс в американской военной газете: структура и функции : Автореф... канд. филол.наук: / Погребенков Валерий Иванович; МГУ. – Москва, 1977. – 26л.
515774
  Дедова О.В. Заголовочный комплекс в электронной коммуникации / О.В. Дедова, М.С. Куприенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 61-70. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается понятие электронный заголовочный комплекс и рассматриваются элементы, его составляющие. Делается вывод о том, что технология интернет-текста продуцирует инновационные формы текст. названий (наиболее значимые и распространенные - ...
515775
  Крупеньова Т. Заголовча лексема у творах М.Хвильового // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.385-389. – ISBN 966-7053-09-1
515776
  Гатти А. Загон. Киносценарий. / А. Гатти, П. Жоффрой. – М., 1963. – 110с.
515777
  Фраунбергер Рихард Загора : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-61 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
515778
  Мищенко Ю.А. Загоризонтная радиолокация / Ю.А. Мищенко. – Москва, 1972. – 96 с.
515779
  Парфанович С. Загоріла полонина. : Бойківські оповідання / Софія Парфанович. – Авгсбург, 1948. – 88 с.
515780
  Комов В.Е. Загородная прогулка / В.Е. Комов. – М., 1961. – 110с.
515781
   Загородній Анатолій Глібович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 247
515782
   Загородній Анатолій Глібович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 158. – ISBN 978-966-439-754-1
515783
   Загородній Анатолій Глібович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176. – ISBN 978-966-933-054-3
515784
   Загородній Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
515785
   Загородніков Микола Іванивич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, заслужений співробітник ОВС СРСР, заслужений юрист РРФСР.
515786
  Скрыль Маргарита Загородный дом и целевое назначение земельного участка // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
515787
  Сычева А.В. Загородный отдых детей /планировка и застройка учреждений отдыха/ / А.В. Сычева. – Москва, 1971. – 128 с.
515788
   Загороднюк Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
515789
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва : Госстройиздат, 1958. – 155 с. – Библиогр.: с. 153. – (Архитектура городов СССР)
515790
  Маторин М.В. Загорск : памятники древнего зодчества / М.В. Маторин. – Москва : Советский художник, 1968. – 20 с.
515791
  Ильин М.А. Загорск / М.А. Ильин. – Ленинград, 1971. – 135с.
515792
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин ; Гос. научно-иссл. музей архитектуры. – Москва : Планета, 1971. – 40 с.
515793
  Балдин В.И. Загорск : история города и его планировки / В.И. Балдин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-155. – (Памятники зодчества)
515794
  Балдин В.И. Загорск = Zagorsk / В.И. Балдин. – Москва : Искусство, 1984. – 285 с. : ил. – Библиогр.: с.276-277
515795
  Балдин В.И. Загорск = Zagorsk / В.И. Балдин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1989. – 325 с. – Библиогр.: с. 316-317
515796
   Загорск. Памятники архитектуры. – Москва, 1974. – 127 с.
515797
   Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – Москва, 1957. – 103 с.
515798
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. – Москва, 1968. – 168 с.
515799
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : советское декорат.-приклад. искусство. – Москва, 1973. – 174с.
515800
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – 5-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 254 с.
515801
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : фотопутеводитель. – Москва : Планета, 1988. – 159 с.
515802
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 184 с.
515803
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 4-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
515804
   Загорский Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 20с.
515805
  Снегирев В. Загорский музей-заповедник / В. Снегирев, Н. Соболевский. – Москва, 1952. – 148с.
515806
   Загорский музей-заповедник : Типография ЦБТИ Мособлсовнархоза, 1959. – 32 с.
515807
  Гай-Нижник Загостення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 71-81. – ISBN 978-617-7638-08-6
515808
  Осадчук П.І. Загострене чуття провини : лірико-публіцист. кардіограма часу / Петро Осадчук. – Київ : Світ Успіху, 2013. – 494, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8352-74-4
515809
  Семеніст І. Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х-1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює загострення американсько-японських відносин в економічній сфері; аналізує вплив суперечностей на розвиток співробітництва у військово-політичній сфері. The paper analysis the deterioration in US-Japanese economic relations; it studies ...
515810
  Спицький В.Є. Загострення боротьби українського робітничого класу на початку пролетарського етапу визвольного руху в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 10-16. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на широком историческом материале показано, что в 1903 г. рабочее движение на Украине достигло наивысшего развития по сравнению со всеми предыдущими годами пролетарского этапа освободительного движения в России.
515811
  Андрусяк Я.Я. Загострення внутрішніх протиріч у Чеському королівстві після смерті Їржі із Подебрад // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 72-78. – (Історія ; Вип. 19)
515812
  Слюсаренко В.В. Загострення геополітичної ситуації в Україні на початку 60-х рр. XVII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 72-76. – ISBN 978-966-920-241-3
515813
  Чирва Ю.І. Загострення грузинсько-абхазьких суперечностей як фактор встановлення російської присутності в Закавказзі // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 171-177. – ISBN 978-966-353-452-7
515814
  Прокопенко Й.І. Загострення економічних суперечностей світового імперіалізму. / Й.І. Прокопенко. – К, 1973. – 45с.
515815
  Кириченко В. Загострення економічної кризи в Латинській Америці: крах моделей розвитку чи результат рекомендацій МВФ? // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.3-16. – ISBN 966-8397-07-5
515816
  Мартиненко А.К. Загострення імперіалістичних суперречностей в Західній Європі / А.К. Мартиненко. – Київ, 1960. – 40с.
515817
  Гулай В.В. Загострення міжетнічних відносин в Західній Україні на початковому етапі Німецько-радянської війни в контексті етнонаціональної політики тоталітарних режимів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 99-104. – ISSN 2076-1554
515818
  Мельник І.А. Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 166-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Міжнаціональні суперечності в СРСР набрали особливої гостроти в духовній сфері, зокрема в питаннях мови. Нереальність нової історичної, соціальної та інтернаціональної спільноти під назвою "радянський народ" з російською мовою спілкування ставала ...
515819
  Колесник В.Ф. Загострення німецької проблеми. Рурська криза 1923 року / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 92-112
515820
  Черінько І.П. Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 164-172. – ISBN 978-966-02-5021-5
515821
  Ачкіназі Б.О. Загострення політичної ситуації у Франції після закінчення Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.91-107. – ISSN 0130-5247
515822
  Галака С.М. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.42-48
515823
  Галака С.П. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.42-48
515824
  Кузнецова О.Ю. Загострення психосоматичних захворювань у підлітковому віці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 33-37
515825
  Машевський О.П. Загострення російсько-німецьких суперечностей у Османській імперії напередодні Першої світової війни // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 108-117
515826
  Мордвінцев В. Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М.П. Ігнатьєва до Бухаресту / В. Мордвінцев, О. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-33. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто російсько-румунські відносини у 1878 р., причини виникнення "бессарабського питання". Особлива увага приділяється ролі М. Ігнатьєва у вирішенні цього питання. The article deals with the russian-romanian of 1878, the reasons for rising of ...
515827
  Райков А. Загострення російсько-українського конфлікту у 2021 році : ризик повномасштабної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто чергове загострення російсько-українського збройного конфлікту , що відбулося наприкінці 2021 р ., а також проаналізовано його вплив на двосторонні відносини між Сполученими Штатами Америки та Російською Фе - дерацією як головними ...
515828
   Загострення ситуації: прогнози вчених КПІ // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 6. – ISSN 2219-5793
515829
  Підлипна Р.П. Загострення соціальних ризиків в Україні в контексті пандемії COVID-19 // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2021. – Т. 31, № 2. – С. 57-62. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
515830
  Атаян С.С. Заготавливаем впрок / Атаян С.С. – Кишинев : Тимпул, 1990. – 126, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 123. – (Сер. "Приусадеб. хоз-во")
515831
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1925-26 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1928. – 75 с.
515832
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1926-27 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1929. – 84 с.
515833
  Бузин Н.П. Заготовка виноградных черенков и посадка их в школку / Н.П. Бузин. – Ялта, 1948. – 38с.
515834
  Волчкова Н. Заготовка для рывка. РАСН предложила свой сценарий развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  “Материалы к вопросу о состоянии российской науки” - так называется доклад, недавно выставленный на сайте Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Это первый стратегический документ, подготовленный организацией, которая была создана год назад ...
515835
  Новиков П. Заготовка жернова на собственную шею / П. Новиков, А. Романов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Приключения борцов за советскую власть в Сибири и на Дальнем востоке.
515836
  Сальников А.Н. Заготовка и переработка овощей / А.Н. Сальников, П.Г. Левченко. – Донецк, 1988. – 127с.
515837
  Протанский В.В. Заготовка и транспорт леса. / В.В. Протанский, С.А. Сыромятников. – Архангельск, 1932. – 464с.
515838
  Казаков Н.А. Заготовка плодов и ягод / Н.А. Казаков, Г.П. Привалов. – М, 1938. – 196с.
515839
  Танчаева Р.А. Заготовка продуктов впрок / Р.А. Танчаева. – Воронеж, 1991. – 191с.
515840
  Лукьянов А.В. Заготовка продуктов впрок / А.В. Лукьянов, 1991. – 60с.
515841
  Кондратенко П.Т. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений / П.Т. Кондратенко. – М., 1965. – 346 с.
515842
  Круглякова Г.В. Заготовки, ранение и переработка дикорастущих якод и грибов / Г.В. Круглякова. – М, 1990. – 158с.
515843
  Круглякова Г.В. Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов / Г.В. Круглякова. – Москва : Экономика, 1987. – 127с.
515844
  Веретенников В. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2009. – 304 с. : фот. – ISBN 978-966-580-289-1
515845
  Веретенников В.А. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Киев : Академия, 2010. – 306 [6] с., [19] л. ил. : ил., портр. – ISBN 978-966-580-324-9
515846
  Уланьбагань Заграва в степу / Уланьбагань. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 364 с.
515847
   Заграва волі : З історії Ком. партії Зах. України. – Львів : Каменяр, 1970. – 290 с.
515848
  Коултер К. Заграва кохання : проза: роман / закінчення. Поч. в № 9-10, 2010 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 131-213. – ISSN 0320 - 8370
515849
  Кирик Л. Заграва над Батурином (300 років знмщення гетьманськоїстолиці) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 128-137. – ISBN 966-628-104-X
515850
  Довбня О.Т. Заграва над Боровою / О.Т. Довбня. – Х, 1968. – 176с.
515851
  Ребро П.П. Заграва над Хортицею : драматична поема / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1980. – 128 с.
515852
  Куштенко І.Ф. Заграва. / І.Ф. Куштенко. – К., 1965. – 199с.
515853
   Заграва: Із світ. поезії ХХ сторіччя. – К., 1989. – 283с.
515854
  Короткий В. Загравання з Рожавою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  Сирійський конфлікт на п"ятий рік свого існування набув різкої динаміки. Не в останню чергу через відкрите втручання в нього Росії.Та попри браваду росіян та удари їхньої авіації припинити кровопролиття в Сирії вдасться, скоріш за все, за рахунок ...
515855
  Одудько Т. Заграви / Т. Одудько. – Львів, 1968. – 220с.
515856
  Малицький Ф.М. Заграви над Бугом : повість, оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1970. – 318 с.
515857
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – Х, 1926. – 130с.
515858
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – вид. 2-е. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 196 с.
515859
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – К, 1955. – 300с.
515860
  Шевченко В.З. Заграви над Пслом / В.З. Шевченко. – К, 1968. – 155с.
515861
  Гончар Г.М. Заграви над Тясьмином / Г.М. Гончар. – К., 1978. – 216с.
515862
  Рубцов Ю.В. Заградительные отряды в РККА в годы Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 85-95
515863
  Федюнини В.В. Заградительный отряд Западного фронта на территории БССР в начале Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 139-141. – ISSN 2070-9773
515864
  Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну - правда или вымысел? // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 158-165. – ISSN 1606-0219
515865
  Васильев С.А. Заграница / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 32с.
515866
  Горталов Н. Заграничная поездка учеников Императорской Казанской 1-й гимназии летом 1899 года : Извлеч. из сообщ. Н.К. Горталова. – Казань : Тип. Ун-та, 1900. – 19 с.
515867
  Петров В.Ф. Заграничная служба Великобритании / В.Ф. Петров. – М., 1958. – 147с.
515868
  Бланке У.У. Заграничная служба США : [перевод с англ. С.Т. Логинова ; ред. и вступ. ст. [с. 5-20] Ю.А. Шведкова / У.У. Бланке. – Москва : Прогресс, 1974. – 320 с.
515869
  Павлов П. Заграничные музеи : (из писем русского за границей) / [П. Павлов] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [20] с.
515870
  Павлов П. Заграничные музеи : (Из писем русского за границей) ; Берлинский новый музей. – С. 327-348. – Отд. оттиск
515871
  Рубанов А.А. Заграничные наследства : отношения между социалистическими и капиталистическими странами / А.А. Рубанов; АН СССР ; Ин-т гос-ва и права. – Москва : Наука, 1975. – 276с.
515872
  Якушина А.П. Заграничные организации РСДРП. / А.П. Якушина. – М., 1967. – 132с.
515873
   Заграничные походы 1813-1814 годов // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 7 (1009). – С. 72-80. – ISSN 0130-1640


  Впечатления русского человека от Европы.
515874
   Заграничные центральные газеты РСДРП и сибирское социал-демократическое подполье 1907-1917. – Омск, 1990. – 173с.
515875
   Загранпаспорта подорожали и вновь станут дефицитом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 8. – Библиогр.: Фото
515876
  Хомутецкий Н.Ф. Загреб / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1978. – 71 с.
515877
  Пащенко Є.М. Загреб (- столиця Хорватії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 94. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
515878
  Макова Е.С. Загреб в XVI веке / Е.С. Макова. – М., 1976. – 208с.
515879
  Маркс Ліляна Загреб у фольклорі та літературі // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 16-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 57 назв. – ISSN 0130-6936
515880
  Михайлова Наталія Загреб. Столиця сердець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 50-56 : фото
515881
  Загребельний П. Загребельний П.: "Ми єдині й неповторні на світі" / бесіду вів М. Славинський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 52-54


  Уперше подається повний текст рукописних відповідей видатного прозаїка П. Загребельного на запитання лауреата Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Миколи Славинського.
515882
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  Стаття презентує ретроспективний огляд становлення й розвитку різних напрямів україністики у найкрупнішому центрі вищої освіти Республіки Хорватії - Загребському університеті
515883
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 160-168. – ISSN 2075-437X


  Згадуються науковці Університету: В. Скопенко, П. Бех, Г. Семенюк, М. Наєнко, О. Паламарчук.
515884
  Соболев А.Н. Загробный мир по древне-русским представлениям : (Литературно-исторический опыт исследования древне-русского народного миросозерцания) / А.Н. Соболев. – Москва : Типография Вильде, 1913. – 206, [2] с.
515885
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 44с.
515886
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 44 с.
515887
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 58с.
515888
  Занько М. Загроза банкрутства - нові, поки що не використані можливості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 13
515889
  Коваленко О.В. Загроза банкрутства промислових підприємств як наслідок економічної кризи / О.В. Коваленко, К.В. Пралічен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-103. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
515890
  Соломійчук Михайло Загроза борщівника Сосновського в Чернівецькій області та шляхи її подолання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 16 назв.
515891
  Трошина Світлана Загроза від спалювання сухої трави та сміття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 26-27 : фото
515892
  Храмов В.Ф. Загроза війни та наша фінансова самооборона. / В.Ф. Храмов. – Х., 1930. – 64с.
515893
  Красота О. Загроза глобального спаду економіки як результат дії "принципу доміно" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-35. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Визначено еволюцію та головні ознаки світових післявоєнних економічних спадів в країнах Північної Америки, Західної Європи, Японії та в Україні з 2-ої половини ХХ ст. до нинішнього етапу; з"ясовано причини, які зіштовхнули одну з найпотужніших світових ...
515894
  Паливода А. Загроза з півночі. Росія намагається мілітаризувати Білорусь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "За останні кілька тижнів сталася низка подій, які свідчать про те, що Кремль вирішив не обмежуватися "спільно-оборонними" договорами з Мінськом, а по-справжньому мілітаризувати "білоруський балкон". Ідеться про створення в Білорусі спочатку однієї ...
515895
  Стеблюк М.І. Загроза і ліквідація хімічного зараження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр.: 6 назв
515896
  Тимінська К.О. Загроза інформаційного тероризму глобальному співробітництву держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 451-460
515897
  Зінченко Н. Загроза йде від влади. // Свобода, 2004


  [Дії органів влади та деяких політ. сил в ході президент. вибор. кампанії, які становлять загрозу нац. безпеці України]
515898
  Мафтин Наталя Загроза людяного в людині : еросно-танатосна парадигма фройдизму як генеральний алгоритм побудови новелістичного сюжету: В. Підмогильний "Ваня" - І Чернява "Екзекуція" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст.
515899
  Ліпкан В. Загроза національної безпеці як критерій систематизації заходів адміністративно-правового примусу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 19-25
515900
  Вінтер П. Загроза нової війни. Міжнародний стан. Капіталістичний світ і СРСР. Завдання світового пролетаріату / П. Вінтер. – Харків, 1930. – 76с.
515901
  Пугачов С. Загроза нової інтервенції / С. Пугачов. – Х, 1931. – 84с.
515902
  Пінчук Є.А. Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 15-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню негативного впливу процесу "витоку мізків" із української науки і системи освіти. Для сучасної України все актуальніше стає загроза відтиснення на глобальну периферію і втрати значущості на світовому ринку. Економічна ...
515903
  Міщенко Т.М. Загроза проникнення корумпованих зв"язків організованої злочинності до органів влади та управління: сучасні реалії в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 9-15. – ISSN 2519-2353
515904
  Ігнатьєв В.А. Загроза релігійного націоналізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Автор статті проводить думку, що відношення "нація - релігія" на сьогодні та в найближчому майбутньому може становити найбільш складну суспільну проблему, яка здатна проявлятись як боротьба між релігійними націоналізмами. Вирішення цих проблем, на ...
515905
  Вудс Н. Загроза референдуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 грудня (№ 231). – С. 3


  "Велика Британія, можливо, наважиться провести нове голосування - до того ж, із вельми серйозними наслідками"
515906
  Куліш І.М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 121-129. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1562-0905
515907
  Ростов Є.Ф. Загроза технологічної залежності: виклик економічній безпеці / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Домінування протягом досить тривалого часу специфічної планової моделі внутрішнього і зовнішнього трансферу технологій призвели до фактичної відсутності інфраструктури трансферу та до посилення неконтрольованого переносу технологій і підриву ...
515908
  Паливода Валентин Загроза фінансової кризи в Україні в контексті порівняння з Казахстаном / Паливода Валентин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 1810-3944
515909
  Обіход Т.В. Загроза ядерного тероризму та боротьба з ним за допомогою ядерної криміналістики // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7363-14-8
515910
  Коппель О.А. Загрози безпеки Перської затоки: методологічні основи аналізу та оцінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Досліджене одне з найактуальніших питань розвитку ситуації в сфері безпеки в районі Перської затоки та її впливу на загальний стан міжнародних відносин, проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на регіональну безпеку. Особливу увагу ...
515911
  Баглай Р.О. Загрози безпеки хмарних технологій для банків // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 127-135. – ISSN 1681-7710
515912
  Кулішенко С.А. Загрози безпеці веб-ресурсів та способи захисту від них / С.А. Кулішенко, І.І. Пархоменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 281-282
515913
  Белоусов Є. Загрози безпеці господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.67-69. – Бібліогр.: 8 н.
515914
  Демиденко Л.Г. Загрози біорізноманіттю та економічні підходи розвитку землекористування щодо його збереження // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 92-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
515915
  Бурак М.В. Загрози в екологічній сфері України // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 71-73. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
515916
  Райхель Ю. Загрози від іранських санкцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 119). – С. 8


  По кому вдарить перекриття Ормузької протоки.
515917
  Шамов С.О. Загрози діяльності брокерських компаній / С.О. Шамов, А.О. Сарбаш // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
515918
  Коцовська О. Загрози для орендодавця: міфи та реальність // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 18-19
515919
  Романченко Т. Загрози до орендодавця: міфи та реальність / Т. Романченко, М. Кострома // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
515920
  Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
515921
  Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства". Розглянуто сутність поняття "загроза" та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх ...
515922
  Власюк О.С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 210-212
515923
  Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 275-280


  Стаття присвячена проблемі визначення загроз економічній безпеці держави. Дано визначення економічної безпеки, класифікація загроз за параметрами, визначені основні складові внутрішніх та зовнішніх загроз. This article is devoted to the problem of the ...
515924
  Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
515925
  Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
515926
  Шевчук І.В. Загрози економічній безпеці України в умовах політико-економічних реалій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 175-185. – ISSN 2078-9165
515927
  Тульчинська С.О. Загрози економічної безпеки малого підприємництва / С.О. Тульчинська, Т.П. Ткаченко, М.В. Гращенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 31-33. – ISSN 2306-6814
515928
  Матвійчук Н. Загрози енергетичній безпеці України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 118-125. – ISSN 2411-4014
515929
  Здіорук С.І. Загрози і виклики "руського міра" та московського патріархату для національної безпеки української держави // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 277-298. – ISSN 2518-7546
515930
  Гук О.І. Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 111-118
515931
  Чорноморденко І. Загрози і переваги комунікації з "комп"ютерними моніторами" // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 118-120. – ISBN 978-966-423-670-3
515932
  Рижкова Г.В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 226-231 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
515933
  Валуєв Б.І. Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційний аспект / Б.І. Валуєв, Ю.Б. Валуєв // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 64-72
515934
  Засадко В.В. Загрози і ризики інфраструктурного забезпечення та їх пвлив на гарантування економічної безпеки міст України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 30-41. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
515935
  Дацко Т. Загрози інвазії рудого іспанського слимака / Т. Дацко, Н. Качмар, А. Дидів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 21-22 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
515936
  Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 70-79
515937
  Поліщук І. Загрози інформаційній безпеці України на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 149-152
515938
  Бехтер Л.А. Загрози інформаційної безпеки та захист інформації як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
515939
  Ландовський Ю.В. Загрози інформаційної безпеці від технології Deepfake та методи нейтралізації даної проблеми / Ю.В. Ландовський, В.С. Наконечний // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 283-284
515940
  Бабій Л.В. Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 64-65
515941
  Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об"єкт дослідження : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
515942
  Кісь Р. Загрози маргінесу : Інтерв"ю / Роман Кісь ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Якщо машина русифікації продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми можемо зникнути як реальна спільнота. Інтерв"ю з науковим співробітником Інституту народознавства НАН України, етнолінгвістом та філософом.
515943
  Солана Хав"єр Загрози мілітаризації, або Багатополярність повернулася, а разом з нею й стратегічне суперництво між великими державами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 32). – С. 3
515944
  Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань стан та ключові проблеми освіти / А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 24-30
515945
  Ситник Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 294-300. – (Право. Економіка. Управління)
515946
  Левик Б.С. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 145-151
515947
  Вишневський А.І. Загрози національній безпеці при формування громадянської думки з використанням Internet-технологій // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 275-289. – ISSN 2221-5719
515948
  Газізова О. Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму (початок XX століття) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 156-161


  "Зроблено аналіз специфіки формування ідентичності етнічних груп Автономної Республіки Крим, особливу увагу акцентовано на мовно-культурній та соціальній самоідентифікації мешканців півострова на початку ХХІ століття з огляду на загрози національній ...
515949
  Остапчук І. Загрози національній безпеці України в економічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 269-272
515950
  Драчук С. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняного фондового ринку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-112.
515951
  Кабаненко І.В. Загрози національній безпеці України, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 10-15.


  Аналізуються асиметричні загрози національній безпеці держави, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів
515952
  Червякова О. Загрози національній економіці в умовах посилення глобалізаційних тенденцій // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 186-192. – ISBN 978-617-7638-06-2
515953
  Кухарська Н.О. Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
515954
  Мірошниченко А.М. Загрози парцелярії земельного фонду в аграрній сфері / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30.
515955
  Лукіна Т.О. Загрози реалізації державної політики протидії обмеженню рівного доступу до освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 10-33. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
515956
  Ткач О.І. Загрози релігійній безпеці як виклик політичній стабільності у країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 33-41. – ISSN 2521-6570
515957
  Дмитренко В.І. Загрози розвитку підприємств будівельної галузі: теоретичний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 136-140 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
515958
  Тиханович Є.Є. Загрози стихійних природних явищ / Є.Є. Тиханович, В.І. Біланюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 384-424. – ISBN 978-617-7770-24-3
515959
  Власюк Т.О. Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 71-82. – ISSN 2222-4459
515960
  Конах В.К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В.К. Конах, О.А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
515961
  Мариняк С. Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 59-60
515962
  Новікова А.М. Загрози та індикатори економічної безпеки транспорту України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-59
515963
  Буднікевич І.М. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект / І.М. Буднікевич, Д.С. Баранюк, І.А. Крупенна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 42-48. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
515964
  Лимонова Е.М. Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України / Е.М. Лимонова, О.С. Нестеченко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 144-148. – ISSN 2074-5354
515965
  Горак О.В. Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено погрози, які має підприємство, забезпечуючи безпеки економічного розвитку підприємств.
515966
  Лицур І.М. Загрози та ризики імплементації просторової моделі управління природно-ресурсними активами / І.М. Лицур, В.В. Микитенко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 11-20. – ISSN 2310-4678
515967
  Котик О.В. Загрози та ринки фінансової безпеки банків та шляхи їх усунення / О.В. Котик, М.М. Любовська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 111-124. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
515968
  Заєць В.І. Загрози у кіберпросторі / В.І. Заєць, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 99-101. – ISBN 978-966-641-732-2
515969
  Користін О.Є. Загрози у сфері кібербезпеки в Україні / О.Є. Користін, О.О. Користін // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 119-126. – ISSN 2072-8670
515970
  Хмільовська О. Загрози Українській державі внаслідок діяльності Російської православної церкви // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 434-440. – ISSN 2524-0137
515971
  Варналій З. Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни / З. Варналій, Т. Томашевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібридної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпеки, стан фiнансiв у державi напряму залежить вiд стану ...
515972
  Варналій З. Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібридної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпеки, стан фiнансiв у дер- жавi напряму залежить вiд ...
515973
  Дмитренко Е. Загрози фінансовій безпеці держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-60
515974
  Макарюк О.В. Загрози фінансовій безпеці держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 32-35. – (Економічні науки)
515975
  Заросило В.О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 26-34. – ISSN 2617-9660
515976
  Барановський О.І. Загрози фінансовій безпеці фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 15-33. – ISSN 2305-7645
515977
  Бойко В.В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 195-204. – ISSN 1993-6788
515978
  Жабинець О.Й. Загрози функціонування в Україні агрохолдингових компаній та основні напрями їх нейтралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
515979
  Наконечна О.В. Загрозлива весна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38
515980
  Науменко Н.С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 36-39
515981
  Гуцалюк М.В. Загрозливі тенденції організованої кіберзлочинності // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 88-98. – ISSN 2616-6798
515982
   Загрузка знаний // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
515983
  Новиков Ю.В. Загрязнение -- враг живого / Ю.В. Новиков. – Москва, 1975. – 144с.
515984
   Загрязнение атмосферы и почвы. – М., 1991. – 248с.
515985
  Уорк К. Загрязнение воздуха / К. Уорк, С. Уорнер. – М, 1980. – 539с.
515986
   Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Ленинград, 1988. – 534с.
515987
  Ахметьева Н.П. Загрязнение грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева, М.В. Лола, А.Г. Горецкая ; отв. ред. Никитин М.Р. ; АН СССР, Ин-т вод. пробл. – Москва : Наука, 1991. – 99, [1] с. : табл., 15 ил. – Библиогр.: с. 79-81 (52 назв.). – ISBN 5-02-003491-6
515988
  Вдовенко М.И. Загрязнение и износ поверхностей нагрева парогенераторов / М.И. Вдовенко, А.Я. Баяхунов, Н.Я. Чурсина ; Каз. НИИ энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 133 с. – Библиогр.: с. 125-131
515989
   Загрязнение космического пространства. – Санкт-Петербург, 1992. – 129с.
515990
  Герлах Загрязнение морей. Диагноз и терапия / Герлах, , А. Себастьян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 264с.
515991
  Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / К. Хакапаа. – Москва, 1986. – 419 с.
515992
  Зубенко И.Б. Загрязнение некоторых водоёмов городской зоны Киева хромом (ІІІ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 3 назви
515993
  Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1984. – 144с.
515994
  Лукин В.А. Загрязнение окружающей среды свинцом и его влияние на протекание и лечение инфекционных кишечных заболеваний человека // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-88 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
515995
   Загрязнение поверхностей за счет ветрового подъема радиоактивных аэрозолей : совмес. экспериментальный проект. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 148 с. – ISBN 9282751945
515996
  Фрид Ж. Загрязнение подземных вод / Ж. Фрид. – М., 1981. – 304с.
515997
  Алексеев В.С. Загрязнение подземных вод городскими стоками и бытовыми отходами : Гидрогеология и инженерная геология / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 42с.
515998
  Водяницкий Ю.Н. Загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод новыми органическими микрополлютантами (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 609-619 : табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
515999
   Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. – Рига : Зинатне, 1985. – 214 с.
516000
  Ахметьева Н.П. Загрязнения грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева. – Москва, 1991. – 99с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,