Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
510001
  Салига Т. "... Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263
510002
  Салига Т. "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." : у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми... // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 263-274. – ISSN 0130-528Х


  Це літературознавчий портрет Маркіяна Шашкевича в оцінках його творчості найавторитетнішими дослідниками різних часів. Автор статті зводить у "конфлікт" дискусійні погляди на творчість галицького Будителя, щоб таким способом суперечливість оцінок та ...
510003
  Яців Р. "Живий живе гадає!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 14-15


  Досвіди Івана Іванця - як мистця, воїна та громадянина - тепер знову актуалізуються.
510004
  Корсак В. "Живий Іван Корсак" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 41)
510005
  Капелюшний В.П. "Живий ланцюг" (- суспільно-політична акція) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 552. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
510006
  Марченко Н. "Живий" Василь Стефаник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 20


  У Києві представили документальний фільм про класика української літератури.
510007
  Струцюк Й. "Живі душі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 31-59. – ISSN 0208-0710


  Повість майже документальна.
510008
  Подлісецька О. "Живі" і "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 452-458. – ISBN 966-7053-09-1
510009
  Осипчук Н. "Живіть на сцені!" Заповіти Михайла Старицького - творця першого українського професійного театру і комедії "За двома зайцями" // Україна молода. – Київ, 2020. – 15 грудня (№ 124)


  14 грудня виповнюється 180 років від дня народження Михайла Старицького (1840-1904) - українського письменника, театрального і культурного діяча, одного з корифеїв українського побутового театру. Як драматург Михайло Старицький відомий широкому колу ...
510010
  Левченко Д. "Живіший із усіх живих" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 160-162


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
510011
  Славинський М. "Живопис - моя майбутня професія, мій хліб насущний..." // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361)


  Тарас Шевченко створив понад 1200 різноманітних мистецьких робіт (збереглося 835).
510012
  Баринова-Кулеба "Живопис - невід"ємна частина мого життя" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 14
510013
   "Живопис на склі"... // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 7


  У Мистецькій залі Інституту філології відкрилася виставка робіт українського художника Валерія Даниша "Живопис на склі". До експозиції увійшли картини із зображенням мальовничих ландшафтів сіл Центральної України, давньої української символіки, з якої ...
510014
  Нісевич С. "Живописання словом" як невід"ємний компонент твору про художника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 189-193. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто способи проникнення живопису в літературу. Досліджено вплив імпресіонізму на принципи моделювання дійсності в літературних творах про художників. Здійснено порівняльний аналіз техніки «живопису словом» у новелі О. Кобилянської «Valse ...
510015
  Степаненко М. "Живописець правди" Григір Тютюнник у щоденниковій версії Олеся Гончара // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 159-179. – ISSN 2075-1222
510016
  Владич Л.В. "Живописна Україна" Тараса Шевченка / Л.В. Владич. – Київ : Мистецтво, 1963. – 127 с.
510017
  Білоус В. "Живописний Казахстан" Т. Шевченка в дослідженнях народознавців Центральної Азії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1178-1188. – ISSN 1028-5091
510018
  Білоус В. "Живописний Казахстан" Тараса Шевченка у дослідженнях етнологів-тюркознавців // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2017. – № 4 (870). – С. 160-171. – ISSN 0868-4790
510019
   "Живопись домонгольской Руси", выставка. – Москва, 1974. – 127с.
510020
   "Живопись древнего Новгорода и его земель ХП-ХУП столетий", выставка. – Л., 1974. – 96с.
510021
   "Живопись древнего Пскова. Новые открытия", выставка. – М., 1972. – 60с.
510022
  Жежера В. "Живу в Москві, зневажений убогими властями" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 46 (99). – С. 53-57


  Олександр Довженко.
510023
  Скопенко В. "Живу за покликом душі" // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 18 квітня (№ 46). – С. 3


  Інтерв"ю з ректором про його погляди і життєву позицію.
510024
  Скопенко В. "Живу за покликом душі" // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 23 березня (№53). – С. 8
510025
   "Живу і мислю думою одною". До 170-річчя від дня народження Марка Вовчка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, В.К. Воляник, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 4 кв. – С. 68-76. – ISSN 0130-2043
510026
  Колесник С. "Живу після смерті" // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 78-89
510027
  Пестушко Валерий "Живые консервы" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52
510028
  Езерская Г.П. "Живые трепетные нити..." / Г.П. Езерская. – Тула, 1969. – 48с.
510029
  Азаров В.Б. "Живые, пойте о нас!" : документальная повесть / Вс. Б. Азаров, А.Г. Зиначев ; [предисл. адм. В. Гришанова]. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 240 с. : ил. – На обл. авт. не указаны


  Авт. Зиначев Андрей Гаврилович
510030
  Азаров В.Б. "Живые, пойте о нас!" : документальная повесть / Всеволод Азаров, Андрей Зиначев ; [предисл. адм. В. Гришанова] ; [ил.: Г. В. Дерягин]. – [2-е изд., доп.]. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 288 с., 16 л. ил.


  Авт. Зиначев Андрей Гаврилович
510031
  Петрин А.Н. "Жигули " с привидением / А.Н. Петрин. – М, 1978. – 94с.
510032
  Стецишин О. "Жидівська міліція" Львова як третя сторона "Львівських боїв" 1–21 листопада 1918 року між українськими військами і польськими формуваннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 66-71. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується діяльність міліцейського формування, яке було створене єврейською громадою Львова 1 листопада 1918 після проголошення Української держави. Особливу увагу приділяється військово-політичній ситуації, на тлі якої виникла "Жидівська ...
510033
  Тимаєв Р.О. Живи, книго! : Практичні поради, як продовжити життя книжок / Р.О. Тимаєв. – Київ : Молодь, 1980. – 96 с.
510034
  Ефанов П. Живи, Корея ! / П. Ефанов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 108 с.
510035
  Коломийченко М.С. Живи, людино / М.С. Коломийченко. – Вид. 3-є, доп. – К., 1972. – 318с.
510036
  Бейлин П.Е. Живи, солдат / П.Е. Бейлин. – Москва : Воениздат, 1960. – 131 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
510037
  Погодин Р.П. Живи, солдат : Повести / Р.П. Погодин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 414с.
510038
  Бейлин П.Е. Живи, солдат. Самое дорогое : повести / П.Е. Бейлин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 400 с.
510039
  Стельмах М.П. Живи, Україно! / М.П. Стельмах, М. Юдін. – Київ, 1958. – 60с.
510040
   Живи, Україно!. – Київ : Молодь, 1968. – 247 с.
510041
  Вьолль А. Живий "Українікум" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  Німецький університет став одним із центрів україністики в Європі. Розмова з професором, завідувачем кафедри східної та західнослов"янської філології, деканом філософського факультету Грайфсвальдського університету імені Ернста Морітца Арндта, головою ...
510042
  Громова Н. Живий вертеп як основна форма Бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 32-37.
510043
  Лисова С.І. Живий вогонь Паризької Комуни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 83-89. – (Історія ; вип. 19)
510044
   Живий Дмитро Нитченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "У Національному музеї літератури України відбувся вечір пам"яті письменника Дмтитра Нитченка (Австралія), якого немає з нами вже 20 років."
510045
   Живий дощ. – Київ, 1983. – 160 с.
510046
  Степанюк М.І. Живий захист / М.І. Степанюк. – К., 1982. – 240с.
510047
  Старицька-Черняхівська Живий зв"язок із минулим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 25-30 грудня (№ 45/48). – С. 14


  Уривок спогадів Людмили Старицької-Черняхівської про батька.
510048
  Татенко В.О. Живий зв"язок поколінь / В.О. Татенко. – К., 1984. – 78с.
510049
  Корсак В. Живий Іван Корсак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 10-11
510050
  Цимбал А. Живий інститут пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 11


  Творчий вечір Романа Коваля
510051
  Гургула Роман Живий класик вітчизняної музики / Гургула Роман, Гургула Іван // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Музикант Маркіян Трофим"як
510052
  Павлишин В. Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 15-23. – ISSN 2078-6220


  Стаття присвячена 85-річчю видатного вченого-мінералога, професора Львівського на-ціонального університету імені Івана Франка О.Матковського. Висвітлено розмаїту нау-кову й організаційну діяльність ученого, спрямовану на розвиток мінералогії України.
510053
  Черненко Г. Живий мрець (тлумачення оксюморонів у різних стилях і жанрах) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 192-195.
510054
  Андрущенко А.П. Живий надгрунтовий покрив у природних дубових насадженнях південно-східного Лісостепу України / А.П. Андрущенко, М.Г. Румянцев, О.Б. Бондар // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: с.8-9. – ISSN 1026-3365
510055
   Живий Олексій Кундзіч. – К, 1977. – 301с.
510056
   Живий Остап Вишня. – К, 1966. – 303с.
510057
  Єфремов С. Живий пам"ятник // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 229-232. – ISBN 5-7763-1258-2
510058
  Сиротюк М.Й. Живий перегук епох і народів / М.Й. Сиротюк. – Київ : Художня література, 1981. – 248 с.
510059
  Курильчук М.М. Живий попіл.Роман. / М.М. Курильчук. – К., 1988. – 291с.
510060
  Васильківський О.Т. Живий потік : повість / О.Т. Васильківський. – Київ, 1955. – 368 с.
510061
  Бернашевський О.Г., Васильев Г.М. Живий рахунок : іл. зб. аритмет. задач та вправ для сільських шкіл / О.Г. Бернашевський, Г.М. Васильєв. – Київ : Всеукраїнське Кооперативне Видавництво Союз. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; [№ 60])
Ч. 1. – 1920. – 64 с. : іл. – На с. 3 епіграф з твору К.Д. Ушинського
510062
  Наріжний К.Г. Живий світ геральдики. Тварини і рослини в державній символіці / К.Г. Наріжний. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 184с. – ISBN 5-88500-073-5
510063
  Парнікоза І.Ю. Живий світ дніпровської заплави. Птахи / І.Ю. Парнікоза, Некрасова, ОД // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 35-39. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
510064
  Парнікоза І.Ю. Живий світ Дніпровської заплави. Птахи / І.Ю. Парнікоза, Н.С. Атамась // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
510065
  Парнікова Ю.І. Живий світ Дніпровської заплави. Птахи. Частина 3 / Ю.І. Парнікова, Н.С. Атамась // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 37-42. – ISSN 2518-7104


  Ось як описує мандрівку журавлів один з найдавніших текстів про птахів, так званий Avarium – трактат Гуго з Фолетто, який був створений між 1132 та 1152 рр. і послужив авторові для обґрунтування правил монастирського життя: «Журавлі, коли вирушають в ...
510066
  Левченко М.О. Живий серед живих / М.О. Левченко. – К : Атлас, 1973. – 280 с.
510067
  Домонтович В. Живий словник живої мови (мій "студентський" Грінченко) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19
510068
  Довгань М. Живий Стус: штрихи до портрета / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 4-5


  "Соратниця великого Поета, правозахисниця, журналістка, громадська діячка Маргарита Довгань розповідає про несподіваного й такого близького генія."
510069
  Прус Б. Живий телеграф : (оповідання) / Болеслав Прус // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
510070
  Толстой Л.М. Живий труп : драма в 6-ти актах (12-ти картинах) / Лев Н. Толстой ; З великоруського переклав Петро Білоскурський. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна. [Друк. А.В. Кисїлевського і Ски], 1912. – 112 с. – (Загальна бібліотека ; № 85/86)
510071
  Барбюс Анрі Живий труп : оповідання / А. Барбюс. – Харків : Художня література, 1935. – 44 с. – (Масова бібліотека художньої літератури)
510072
   Живий у пам"яті народній. – К, 1975. – 166с.
510073
  Зінченко О. Живий Харків // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
510074
  Чуб Д. Живий Шевченко : (інтимне життя поета) / Дмитро Чуб. – репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 137, [1] с. – ISBN 978-611-01-1954-2
510075
  Мигаль Т.С. Живим і мертвим / Т.С. Мигаль. – Львів, 1967. – 207 с.
510076
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Л.П. Бразов ; іл.: Д.О. Лукомський. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 424 с. : іл.
510077
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Леонід Бразов ; худож. В.С. Василенко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 510 с. : іл.
510078
  Бажов П.П. Живинка в деле : Уральские сказы : худож. В. Роскин / П.П. Бажов. – Москва : Профиздат, 1948. – 204с.
510079
   Живинка в деле. – Челябинск, 1976. – 205с.
510080
   Живинка в деле. – Челябинск, 1987. – 207с.
510081
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Симферополь, 1966. – 360с.
510082
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Киев, 1976. – 300с.
510083
  Капустина В. Живите долго : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
510084
  Клатт Р. Живите долго и с наслаждением : Как всегда оставаться здоровым, активным и привлекательным: Медицинские советы / Пер. з німецької Ж.Левінтон; Рихард Клатт. – Київ : Либідь, 2004. – 224с. – ISBN 966-06-0338-Х
510085
  Сент-Джеймс Живите легко и просто / Сент-Джеймс. – П., 1996. – 192с.
510086
  Калчев К. Живите помнят / К. Калчев. – 4-то изд. – София, 1958. – 556 с.
510087
  Заруба А.Л. Живите светло / А.Л. Заруба. – Донецк, 1975. – 128с.
510088
  Покровский Н. Живите спокойно, дорогие товарищи ! // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0130-1640


  Студент факультета социологии Санкт-Петербургского университета Ф. Погорелов провел небольшое самостоятельное исследования уровня и специфики социологического образования в России и конкретно в университете.
510089
  Строганов В.А. Живите, живые / В.А. Строганов. – Ташкент, 1962. – 46с.
510090
  Попова Н. Живители камня : Художественные камни / Н. Попова, К. Рождественская. – Свердловск, 1950. – 148 с.
510091
  Юр Лоз (Лидын) Живительный родник энергетизма = The life giving spring of energetism : Куммулятивный том цикла "Дорога к себе" / Юр Лоз (Лидын). – 3-е изд., доп. и перераб. – Berkeley : Publishing house Я, 2007. – 332 с. : илл.
510092
  Бакуменко Д.О. Живих кличу : роман-хроніка / Данило Бакуменко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 374 с. – (Звитяга)
510093
  Устинов В.А. Живица / В.А. Устинов. – Архангельск, 1971. – 64с.
510094
  Вирьял Ю.П. Живица / Ю.П. Вирьял. – Москва, 1980. – 96 с.
510095
  Башунов В.М. Живица / В.М. Башунов. – М, 1982. – 64с.
510096
  Рыжов А.М. Живица / А.М. Рыжов. – Горький, 1983. – 174с.
510097
   Живица. – М, 1989. – 382с.
510098
  Ногин К.И. Живица, ее добывание и переработка / К.И. Ногин. – Л, 1930. – 205с.
510099
  Субботин В.Е. Живица. Рассказы. / В.Е. Субботин. – Москва, 1966. – 101с.
510100
  Уманец С. Живица. Стихи.. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 16с.
510101
  Сіренко М.П. Живиця / М.П. Сіренко. – К, 1964. – 70с.
510102
  Нижник І.Й. Живиця : поезії / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1967. – 95 с.
510103
  Шкляр В.М. Живиця / В.М. Шкляр. – Київ : Молодь, 1982. – 240 с.
510104
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття. У двох книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-3-6
Кн.1. – 1998. – 720с.
510105
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття у 2-х книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-6-0
Кн.2. – 1998. – 620с.
510106
  Павличко Д.В. Живиця : [новели, оповідання, кіносценарії] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2017. – 332, [2] с. – ISBN 978-966-500-810-1


  У пр. № 1734898 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
510107
  Копайкриницю І. Живиця замість омели // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 3


  "Ярославів Вал" презентував книжку нових віршів Дмитра Павличка "Омела" та збірку прози "Живиця".
510108
  Влад М.М. Живиця. / М.М. Влад. – Київ, 1973. – 102с.
510109
  Лозинський О. Живі архетипи : Навчальні матеріали з політичної психології: політичні установки, символізм у політиці / Олег Лозинський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 84с.
510110
  Заянчковський І.П. Живі барометри, компаси, сейсмографи / І.П. Заянчковський. – Київ : Веселка, 1986. – 192с.
510111
  Володимир Р. Живі в моїй пам"яті : Профілі відомих і невідомих громадян / Р. Володимир. – Київ ; Ніжин : Library of Congress, 1998. – 320 с.
510112
   Живі голоси України: нариси про радіожурналістів. – Київ : Київський університет, 2004. – 237с. – ISBN 966-594-169-0
510113
  Дорошко П.О. Живі джерела : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 196 с.
510114
  Бабійчук Т. Живі джерела для молоді : науково-практична конференція "Іван Огієнко - великий син України") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 44-49


  У статті розглянуто питання залучення широкого кола студентської молоді до осмислення творчої спадщини Івана Огієнка. Представлено тези виступів студентів на науково-практичній конференції, присвяченій 130-річчю з дня народження великого українця
510115
  Кочерга Ю.Т. Живі для живих / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1964. – 233с.
510116
  Пузиренко В.В. Живі дощі / В.В. Пузиренко. – Сімферополь, 1990. – 231с.
510117
  Меламуд Х.Г. Живі зерна / Хайм Меламуд ;. – Ужгород, 1967. – 60 с.
510118
  Катаєнко К.П. Живі зустрінуться / К.П. Катаєнко. – К., 1975. – 221с.
510119
  Письменна Л.М. Живі зустрічають світанок / Л.М. Письменна. – Київ, 1969. – 210с.
510120
  Тасін С. Живі і мертві / С. Тасін. – Х., 1930. – 72с.
510121
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовича. – Киев : Держлітвидав, 1961. – 501с.
510122
  Мінач В. Живі і мертві / В. Мінач. – К., 1961. – 324с.
510123
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовичя. – Киев : Дніпро, 1964. – 495с.
510124
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов. – Київ : Дніпро, 1970. – 523с.
510125
   Живі історії війни = Alive stories of the war / [авт.-упоряд. О.П. Фещенко]. – Київ : Ліра-К. – (Перша книга волонтера). – ISBN 978-617-520-413-9
Кн. 1. – 2022. – 155, [1] с. : фот. – Резюме перед розповідями англ. - У кн. використано вірші: Ліна Костенко, Поліна Лучко, Марина Мелах (Маруся), Світлана Бондаренко, Анастасія Ющенко (Aneytis), Ольга Фещенко (Дмитренко)
510126
  Коцарев О. Живі й непарадні факти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 31


  У "Смолоскипі" вийшла збірка архівних документів про Леся Курбаса і його театр.
510127
  Каменецький В.Т. Живі лабораторії міст. / В.Т. Каменецький, Б.Е. Симкін. – К., 1991. – 48с.
510128
  Де Олнксандр Живі легенди / Де Олнксандр. – Лондон : Чайка, 1965. – 144с.
510129
  Ясинська Н. Живі ляльки // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0131-6753


  Заслужений майстер народної творчості України Галина Павлів
510130
  Зарицький П. Живі не зневажають мертвих... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 7


  Відкрито меморіальну дошку Василю Земляку у Миколаївці Козятинського району на Вінничині.
510131
  Мандрика М.І. Живі образи давноминулого // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1960. – Рік 23, число 10/11 (82/83), серпень-вересень. – С. 16-17


  Митрополит Іларіон; "Вікові наші рани". Драматичні поеми. Вінніпег, 1960.
510132
  Величко І.М. Живі охоронці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 86 с.
510133
  Зенін І.Є. Живі паростки комунізму / І.Є. Зенін. – К., 1964. – 68с.
510134
  Кіяновська М. Живі перетворення : [зб. поезій] / Маріанна Кіяновська ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 92, [4] с. – ISBN 978-966-378-805-0
510135
  Зуєв Г.В. Живі ракети / Г.В. Зуєв. – Київ : Наукова думка, 1968. – 71с.
510136
   Живі смарагди України : Оповіді про рослини. – Київ, 1990. – 224с.
510137
   Живі сторінки української музики : статті, дослідження, публікації. – Київ : Наукова думка, 1965. – 199 с.
510138
  Книшов І.М. Живі традиції / І.М. Книшов, В.М. Пронь. – Дніпропетровськ, 1967. – 135с.
510139
   Живі традиції. – Київ : Мистецтво, 1985. – 173 с.
510140
  Кирилюк Є.П. Живі традиції І. Котляревський та українська література / Є.П. Кирилюк. – Київ, 1969. – 350с.
510141
  Шевельов М.П. Живі у пам"яті людській. / М.П. Шевельов. – Дніпропетровськ, 1975. – 135с.
510142
   Живіть довго // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 70-71 : фото
510143
  Перерва А.А. Живіть жита / А.А. Перерва. – Харків : Прапор, 1978. – 64 с.
510144
  Кучерява З. Живіть собі просто щодень і щомить... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)


  Пам"яті Ганни Чубач.
510145
  Білецький Ф.М. Живіший з усіх живих : образ В.І. Леніна в укр. радянській літ-рі / Ф.М. Білецький ; Т-во "Знання" Укр РСР. – Київ : Знання України, 1968. – 46 с. – (Серія 5 ; № 3)
510146
  Мельничук Г.Л. Живлення молоді осетрових риб у пониззях Дунаю,Дніпра і в Дніпровському лимані / Г.Л. Мельничук; Я.В.Ролл. – Київ, 1960. – 112с.
510147
  Власюк П.А. Живлення та удобрення рослин / П.А. Власюк. – Київ : АН УРСР, 1955. – 192 с.
510148
  Власюк П.А. Живлення та удобрення рослин / П.А. Власюк; Тюленєв М.О. – Київ : АН Української РСР, 1955. – 192 с.
510149
  Зіньковський А.В. Живлення та фенологічні зміни основних біологічних показників Notothenia coriiceps у районі архіпелагу Аргентинські острови / А.В. Зіньковський, В.В. Александров, В.М. Трохимець // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 227-228
510150
  Городинская В.С. Живое-живому / В.С. Городинская. – Москва : Знание, 1988. – 160 с.
510151
  Филев А.А. Живое-живым / А.А. Филев. – М, 1977. – 365с.
510152
  Кнорре Е.С. Живое в прожекторах науки / Е.С. Кнорре. – Москва : Детская литература, 1986. – 159 с. – (Горизонты познания)
510153
  Зограф Н.Ю. Живое вещество : Речь, прочтенная в заседании Естественноисторического отделения Московского педагогического общества 31 декабря 1900 г. : с 5 рис. / Николай Зограф. – Москва : Университетская тип., 1901. – 19 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Естествознание и география. 1901, № 6
510154
  Кизель В А. Живое вещество / В А. Кизель. – Вологда, 1925. – 50с.
510155
  Заварзин А.А. Живое вещество / А.А. Заварзин. – Ленинград, 1928. – 208 с.
510156
  Вернадский В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский. – Москва, 1978. – 358с.
510157
  Ле-Дантек, Феликс Живое вещество (La matiere vivante) / Ф. Ле-Дантек ; С двумя доп. его ст. "Жизнь и смерть" и предисл. проф. А. Жиара; Пер. с фр. В.К. Агафонова. - Москва : маг. "Книжное дело". – Москва : изд. маг. "Книжное дело", 1898. – 220 с., 6 черт. – Библиогр.: с. 122-123


  Пер.: Агафонов, Валериан Константинович (1863-1955) Авт. предисл.: Жиар, Альфред (1846-1908)
510158
  Вернадский В.И. Живое вещество в химии моря / В.И. Вернадский. – Петроград, 1923. – 37с.
510159
  Халупский И.Я. Живое время / И.Я. Халупский. – Москва, 1982. – 64с.
510160
  Несынов Е.П. Живое глазами химика. / Е.П. Несынов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 150с.
510161
  Бернштейн А.Д. Живое движение / А.Д. Бернштейн. – Москва : Знание, 1964. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 8 серия. ; Биология и медицина. 7)
510162
  Петросов В.А. Живое движение / В. Петросов. – Киев : Аграр МедиаГрупп, 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-617-646-259-0
510163
  Коротеев Н.И. Живое дерево / Н.И. Коротеев. – М., 1960. – 48с.
510164
  Мирнев В.Н. Живое дерево / В.Н. Мирнев. – М., 1988. – 158с.
510165
  Дорош Е.Я. Живое дерево искусства / Е.Я. Дорош; ред.: Л. Мариупольская. – Москва : Искусство, 1967. – 270 с.
510166
   Живое дерево искусства / Е.Я. Дорош. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1970. – 368 с.
510167
  Шабад Е.Ю. Живое детское слово / Е.Ю. Шабад. – Москва, 1925. – 72 с.
510168
  Белевич А.П. Живое диво : стихи / Белевич А.П. ; авториз. пер. с белорус. ; ил. О.В. Титов. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1973. – 168 с. : ил.
510169
  Догадина Татьяна Михайловна Живое дыхание столетий : формирование фонда редких изданий // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 25-29. – ISSN 1727-4893


  В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сектор редких изданий занимает небольшое помещение. Но здесь на стеллажах собраны самые ценные книги Белгородской области. Возраст у них солидный - сто, двести, а то и все триста лет. ...
510170
  Догадина Татьяна Михайловна Живое дыхание столетий : формирование фонда редких изданий // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 25-29. – ISSN 1727-4893


  В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке сектор редких изданий занимает небольшое помещение. Но здесь на стеллажах собраны самые ценные книги Белгородской области. Возраст у них солидный - сто, двести, а то и все триста лет. ...
510171
  Семеновский К. Живое дыхание. / К. Семеновский. – Кишинев, 1962. – 48с.
510172
   Живое единство. – М., 1974. – 398с.
510173
  Попова Э. Живое зеркало / Э. Попова. – Свердловск, 1955. – 132с.
510174
   Живое знание. – М., 1989. – 173с.
510175
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – М., 1978. – 96с.
510176
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 96с.
510177
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1981. – 128 с.
510178
  Пономарев Б.Н. Живое и действенное учение марксизма-ленинизма / Б.Н. Пономарев. – 4-е изд., доп. – Москва, 1983. – 160 с.
510179
  Чаттопадхьяя Дебипрасад Живое и мертвое в индийской философии / Чаттопадхьяя Дебипрасад. – Москва : Прогресс, 1981. – 416 с.
510180
  Никольский С.А. Живое и мертвое: путешествие Андрея Платонова по царству смерти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
510181
  Яковлев Н.Н. Живое и среда. Молекулярные и функциональные основы приспособления организма к условиям среды / Н.Н. Яковлев. – Ленинград : Наука, 1986. – 175с.
510182
  Рашидов Р.М. Живое к солнцу тянется : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва, 1965. – 68 с.
510183
  Новиков Иван Живое кольцо. / Новиков Иван. – М., 1933. – 152с.
510184
  Дедков А И. Живое лицо времени : очерки прозы семидесятых - восьмидесятых / Игорь Дедков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 389 с.
510185
  Кусто Ж.-И. Живое море / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 475с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763203380
510186
  Зотов И.А. Живое наследие Константина Иванова / И.А. Зотов. – Чебоксары, 1983. – 104с.
510187
  Иезуитов А.Н. Живое оружие / А.Н. Иезуитов. – Л, 1973. – 211с.
510188
   Живое пламя. – Липецк, 1962. – 63с.
510189
  Носов Е.И. Живое пламя / Е.И. Носов. – Москва, 1985. – 79с.
510190
  Кузин Н.Г. Живое пламя правды / Н.Г. Кузин. – Свердловск, 1976. – 154 с.
510191
  Беспалова Л.Г. Живое прошлое : писател XIX в. о Тюмени / Л.Г. Беспалова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1987. – 268, [2] с., [4] л. ил. : ил.
510192
  Ивахненко М.Ф. Живое прошлое Земли / М.Ф. Ивахненко, В.А. Корабельников; Книга для учащихся. – Москва : Просвещение, 1987. – 251с.
510193
   Живое русское слово. – М., 1961. – 127с.
510194
  Кешоков А.П. Живое седло / А.П. Кешоков. – Москва, 1970. – 320с.
510195
  Браиловский И.А. Живое сердце / И.А. Браиловский. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1960. – 324 с., [1] портр.
510196
  Ноздрин А.С. Живое серебро / А.С. Ноздрин. – М, 1955. – 191с.
510197
  Мантейфель Б.П. Живое серебро / Б.П. Мантейфель. – Москва : Мысль, 1965. – 231с.
510198
   Живое серебро Скандинавии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 56-59 : фото
510199
  Баюканский А.Б. Живое слово / А.Б. Баюканский. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 16с.
510200
   Живое слово. – М., 1960. – 543с.
510201
   Живое слово. – Москва, 1969. – 750с.
510202
   Живое слово : Литературно-художественный сборник. – Москва : Детская литература, 1973. – 559с.
510203
  Ладыженская Т.А. Живое слово / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1986. – 124с.
510204
   Живое слово. – М., 1991. – 637с.
510205
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1976. – 136с.
510206
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1982. – 152с.
510207
   Живое слово в русской речи Прикамья. – Пермь, 1985. – 126с.
510208
   Живое слово в русской речи Прикамья : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : ПГУ, 1989. – 172 с.
510209
   Живое слово и наглядность в лекции. – М., 1982. – 64с.
510210
   Живое слово писателя. – Саратов, 1973. – 28 с.
510211
   Живое слово пропагандиста. – Москва, 1959. – 96с.
510212
  Ножин Е.А. Живое слово руководителя / Е.А. Ножин. – М, 1987. – 47с.
510213
   Живое творчество масс. – М., 1975. – 128с.
510214
  Горбачев М.С. Живое творчество народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1984. – 47 с.
510215
   Живое, творческое дело. – Сталино, 1955. – 88с.
510216
  Линовицький П.П. Живої пам"яті багаття / П.П. Линовицький. – К., 1988. – 82с.
510217
  Можаев Б.А. Живой : Повесть и рассказы / Можаев Б.А.; [Предисл. Ф. Кузнецова]. – Москва : Сов. Россия, 1977. – 348 с. – (Земля родная / Ред. колл. сер.: Полторацкий В.В. и др.)
510218
  Можаев Б.А. Живой : Повести / Можаев Б.А. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1989. – 158-264 с.
510219
   Живой Английский = Living English : беседы носителей языка (Великобритания) по 19 темам с параллельным русским переводом, контрольными заданиями и ответами : плюс 7 часов звучания : [учеб. пособие.]. – 2-е изд. – Киев : Юниор, 2004. – 263, [1] с. – (Плюс 7 часов звучания). - Текст рус., англ. – (Новая серия учебных пособий). – ISBN 966-7323-51-X
510220
  Урбан М. Живой бич : Роман / М. Урбан. – Москва : Художественная литература, 1973. – 335с. – (Зарубежный роман XX века)
510221
   Живой в царстве мертвых. – Москва, 1971. – 359 с.
510222
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – М, 1970. – 272с.
510223
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – М, 1975. – 271с.
510224
  Разгон Л.Э. Живой голос науки / Л.Э. Разгон. – Москва, 1986. – 300 с.
510225
  Свистунов И.И. Живой голос. Рассказы. / И.И. Свистунов. – Москва, 1955. – 48с.
510226
  Овчаренко А.И. Живой Горький / А.И. Овчаренко. – Москва : Правда, 1986. – 45 с.
510227
  Булатов И.В. Живой гранит : очерки / И.В. Булатов. – Свердловск : Книжное издательство, 1960. – 87 с. – (Из записок партийного работника)
510228
  Зульфия Живой дождь : лирика / Зульфия. – Ташкент, 1965. – 126 с.
510229
  Калашников А. Живой Жутовский // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 50. – С. 48-50. – ISSN 0131-0097


  Художник Борис Жутовський
510230
  Силин А.Н. Живой и овеществленный труд в механизме экономических процессов / А.Н. Силин. – М., 1990. – 102с.
510231
   Живой Интернет : Всё о сети и её обитателях. – Санкт-Петербург, 2003-
№ 1-2. – 2003
510232
   Живой Интернет : Всё о сети и её обитателях. – Санкт-Петербург, 2003-
№ 3-4. – 2003
510233
   Живой Интернет : Всё о сети и её обитателях. – Санкт-Петербург, 2003-
№ 5-6. – 2003
510234
  Кузнецов Ф.Ф. Живой источник / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 336 с.
510235
  Чуковский К. Живой как жизнь / К. Чуковский. – М, 1962. – 175с.
510236
  Чуковский К. Живой как жизнь / К. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1963. – 231с.
510237
  Чуковский К. Живой как жизнь / К. Чуковский. – М, 1966. – 206с.
510238
  Чуковский К. Живой как жизнь / К. Чуковский. – М, 1982. – 272с.
510239
   Живой как жизнь : Беседы о кн. по языкознанию. Для учащихся 7-8-х кл. – Москва : Книга, 1985. – 47с. – (За страницами вашего учебн. ; Вып. 18)
510240
  Сажин П.А. Живой камень / П.А. Сажин, 1953. – 48с.
510241
   Живой камень. – Йошкар-Ола, 1970. – 264с.
510242
   Живой камень : от природы к культуре : [сборник] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т мировой культуры ; [отв. ред. и сост. Л.О. Зайонц]. – Москва : Институт мировой культуры МГУ, 2015. – 221, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. – ISBN 978-5-4465-0866-2
510243
  Жуков Борис Живой капкан / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 194-201 : фото
510244
  Трегуб С.А. Живой Корчагин / С.А. Трегуб. – Москва, 1964. – 48с.
510245
  Трегуб С.А. Живой Корчагин / С.А. Трегуб. – Москва : Советская Россия, 1968. – 208 с.
510246
  Трегуб С.А. Живой Корчагин / С.А. Трегуб. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288 с.
510247
  Трегуб С.А. Живой Корчагин / С.А. Трегуб. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 253с.
510248
  Гегузин Я.Е. Живой кристалл / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1981. – 190 с.
510249
  Гегузин Я.Е. Живой кристалл / Я.Е. Гегузин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 190 с.
510250
   Живой Ленин. – Москва, 1965. – 350с.
510251
  Прокушев Ю.Л. Живой лик России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Художественная литература, 1985. – 349 с.
510252
  Богомаз Михаил Живой мертвый лес / Богомаз Михаил, Шевченко Наталия // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 80-93 : фото
510253
  Колвин Лесли Живой мир : Энциклопедия.Учеб. пособие для дополн.образования / Колвин Лесли, Спиэр Эмма; Пер.с англ.Г.И.Рожковой.Рец.Л.П.Корзун. – Москва : Росмэн, 1999. – 128с. – ISBN 5-257-00719-3
510254
  Пантюх А.Ф. Живой мир болот / А.Ф. Пантюх. – Киев, 1986. – 188с.
510255
  Амос У.Х. Живой мир островов : [пер. с англ.] / У.Х. Амос. – Ленинград : Гидрометиздат, 1987. – 253, [1] с. : ил., цв. ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Мир дикой природы)
510256
   Живой мир полярных островов / Рэй, Карлтон, , Рэй, Маккормик; Пер. с англ. под ред.: В.Г. Аверьяновой, М.А. Долголенко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 248с. – (Мир дикой природы ; 3-я книга). – ISBN 5-286-00122-Х
510257
  Амос У.Х. Живой мир рек : [пер. с англ.] / У.Х. Амос. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 238, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Мир дикой природы)
510258
  Уолтер Грей Живой мозг / Уолтер Грей. – Москва : Мир, 1966. – 300с.
510259
  Уолтер Г. Живой мозг / Г. Уолтер. – Москва, 1966. – 300с.
510260
  Кожевников В.М. Живой мост / В.М. Кожевников. – Москва, 1954. – 160с.
510261
   Живой мост. – М., 1972. – 167с.
510262
  Булкаты М.Г. Живой обелиск : повести и рассказы : авториз. пер. с осет. / Михаил Булкаты ; [худож. М. Петренко]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 215 с. : ил.
510263
  Бажов П.П. Живой огонек / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1951. – 64с. – (Библиотека "Огонек")
510264
  Федоров Н.У. Живой огонь / Н.У. Федоров. – М., 1985. – 62с.
510265
  Лори А. Живой океан / А. Лори. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 120 с. : табл., ил.
510266
  Шариков К.Е. Живой организм и окружающая среда / К.Е. Шариков. – Минск, 1987. – 167с.
510267
  Гриффин Д.Р. Живой организм. / Д.Р. Гриффин, Э. Новик. – Москва : Мир, 1973. – 278с.
510268
  Фрид Н. Живой памятник / Н. Фрид. – М., 1965. – 159с.
510269
  Насонова Алла Живой песок, читающая рыба и другие открытия месяца // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 20 : фото
510270
  Ленц З. Живой пример / З. Ленц. – М, 1977. – 425с.
510271
  Ашукин Н.С. Живой Пушкин / Н.С. Ашукин. – Москва : Современная Россия, 1926. – 95с. – (Пушкинская библиотека ; кн. 1)
510272
  Ашукин Н.С. Живой Пушкин / Н.С. Ашукин. – Москва : Т-во Писат., 1934. – 239 с.
510273
  Варламова И.Г. Живой родник / И.Г. Варламова. – Москва, 1957. – 206с.
510274
  Каткова З.Ф. Живой родник / З.Ф. Каткова. – Йошкар-Ола, 1978. – 320с.
510275
   Живой родник. – Черкесск, 1980. – 231с.
510276
  Бронфман И.Л. Живой родник : стихи : [пер. с евр.] / Исаак Бронфман ; [вступ. статья М. Асламова]. – Хабаровск : Книжное издательство, 1981. – 79 с.
510277
  Каткова З.Ф. Живой родник : роман / З.Ф. Каткова. – Москва : Современник, 1983. – 304 с.
510278
  Земцов С.Н. Живой родник : Донские загадки, пословицы и поговорки / собранные Степаном Николаевичем Земцовым. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1985. – 128 с. – Миниатюрное издание
510279
  Усачев П.А. Живой родник / П.А. Усачев. – К., 1985. – 151с.
510280
   Живой родник. – Москва : Просвещение, 1990. – 303с.
510281
  Кочнев М. Живой родник. : Сказы / М. Кочнев. – Иваново : Облгиз, 1961. – 316 с.
510282
  Чихачев П.В. Живой родник. / П.В. Чихачев. – Краснодар, 1964. – 68с.
510283
  Трегуб С.А. Живой с живыми / С.А. Трегуб. – Москва, 1949. – 364с.
510284
  Немилов А.В. Живой свет : Самосвечение животных и растений : Популярный очерк А.В. Немилова, хранителя Анатомо-гистол. каб. СП(б) ун-та : с 17 рис. в тексте. – Санкт-Петербург : Изд. Гросман и Кнебель ; [Тип. Д. Дрейдена ], 1908. – 29 с.
510285
  Пестушко Валерий Живой свет : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52 : Іл.
510286
  Тарасов Н.И. Живой свет моря. / Н.И. Тарасов. – М., 1956. – 128с.
510287
  Гительзон И.И. Живой свет океана / И.И. Гительзон. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
510288
  Финько О.А. Живой смерти не ищет / О.А. Финько. – М, 1986. – 320с.
510289
  Гордин Р.Р. Живой сплав / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1966. – 146с.
510290
  Карасев Л.В. Живой текст. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.54-70. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
510291
  Шестакова Ю.А. Живой тигр / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1955. – 62с.
510292
  Шестакова Ю. Живой тигр / Ю. Шестакова. – Иркутск, 1956. – 24с.
510293
   Живой Тренев. – 2-е доп. изд. – Ростов-на-Дону, 1963. – 272с.
510294
   Живой Тренев. – 2-е доп. изд. – Ростов, 1976. – 368с.
510295
  Власенко Г.В. Живой трудовой железобетонный / Г.В. Власенко. – Харків, 1964. – 140с.
510296
  Толстой Л.Н. Живой труп : драма в 6 действиях и 12 картинах / Л.Н. Толстой. – Изд. А.Л. Толстой, под ред.[и с предисл.] В.Г. Черткова. – Москва : Изд. А.Л. Толстой, 1912. – 68 с., 3 л. портр., 1 л. ил. : портр.
510297
  Толстой Л.Н. Живой труп : драма в 6 действиях (12 картин) / Л.Н. Толстой. – Ленинград ; Москва : Искусство ; [Тип. им. Володарского, Л.], 1949. – 107 с.
510298
  Сосновский И.Г. Живой уголог дома / И.Г. Сосновский. – Москва, 1958. – 86с.
510299
  Гусев В.Г. Живой уголок / В.Г. Гусев. – Москва : Лесная промышленность, 1977. – 176с.
510300
  Гусев В.Г. Живой уголок / В.Г. Гусев. – Изд. 2-е. – Москва : Лесная промышленность, 1985. – 175с.
510301
  Корнеева В.И. Живой уголок дома / В.И. Корнеева, И.П. Сосновский. – М., 1958. – с.
510302
  Герд С.В. Живой уголок любителя природы / С.В. Герд. – Ленинград : Брокгауз - Ефрон, 1925. – 240с.
510303
   Живой факел = Human torch : самосожжение Мусы Мамута : cборник документов. – Нью Йорк : Фонд Крым, 1986. – 136 с. : карты. – Тит. арк. англ. - На звороті тит. арк. також зазнач.: № 7. – Библиогр. в подстроч. примеч.
510304
  Синельников И.Ф. Живой цвет / И.Ф. Синельников. – Ростов-на-Дону, 1980. – 108с.
510305
  Пухов В.А. Живой, вопреки всему живой: Повести. Рассказы. / В.А. Пухов. – М., 1991. – 268с.
510306
  Мордатенко К.Л. Живокіст : поезії / Костянтин Мордатенко. – Київ : Євшан-зілля, 2012. – 69, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2152-25-8
510307
  Зубар В.В. Живокість-зілля / В.В. Зубар. – Київ, 1969. – 65с.
510308
  Мосенкіс Ю. Живомовні джерела української мови (питання наукового забезпечення спецкурсу) / Ю. Мосенкіс, І. Мельник // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 78-81. – ISSN 0320-3077
510309
  Осінчук Ю.В. Живомовні особливості в Добриловому Євангелії // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 11-13. – ISBN 978-966-96911-8-7
510310
  Попов Г.В. Живопиль и миниатюра. / Г.В. Попов. – М, 1975. – 334с.
510311
  Яцюк В.М. Живопис - моя професія : шевченкознавчі етюди / В.М. Яцюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 300 с. – ISBN 5-333-00178-2
510312
  Чамета І. Живопис - це розвинута фантазія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710


  Про живописні роботи укр. художниці Ніни В"ячеславівни Котек (1903-1980)
510313
  Шевченко Т.Г. Живопис / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 36с.
510314
  Шишов І.Я. Живопис / І.Я. Шишов. – Х, 1983. – 46с.
510315
  Подерв"янський С. Живопис / С. Подерв"янський. – Киев, 1986. – 111 с.
510316
  Денисенко О. Живопис архітектора О. Бекетова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 66-71. – ISSN 0131-2685
510317
  Павлова Т. Живопис Вадима Петрова // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-82. – ISSN 0130-1799
510318
  Полтавська Ю. Живопис Василя Копайгоренка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
510319
  Титаренко В. Живопис Віктора Наконечного // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 14-18.
510320
  Нємцова В. Живопис Віктора Погорєлова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 0130-1799
510321
  Пароваткіна Г. Живопис зробить нас вільними // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 9


  У київській галереї "Дукат" представлено роботи легендарної Алли Горської.
510322
  Петренко Є.К. Живопис і графіка : альбом [містить 160 робіт станкового живопису і графіки] / Євген Петренко. – Київ : Вища школа, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-642-502-0
510323
  Любарець Н.О. Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 124-131


  Стаття розглядає вплив живопису на художню прозу Вірджинії Вулф. Визначається спорідненість творчої манери письменниці з експериментами її сестри-художниці Ванесси Белл. Аналізується інтермедіальна складова авторського стилю мисткині як свідомий ...
510324
  Дем"яненко Л.Г. Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 271-278. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу компаративного вивчення імпресіоністичної манери творчості письменника М. Коцюбинського та композитора М. Чюрльоніса. Увагу зосереджено на порівнянні розмаїття тембрових засобів, нових прийомах фортепіанної техніки, характерних ...
510325
  Колесюк П. Живопис на пленері й латаття Клода Моне // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.45-46
510326
  Козинець В.П. Живопис на уроках історії / В.П. Козинець. – Київ, 1969. – 127с.
510327
  Полтавська Ю. Живопис Олександра Ворони // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 0130-1799
510328
  Кравець М.Р. Живопис Олекси Друченка // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 164-170. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена творчості О. Друченка. Вперше введено до наукового мистецтвознавчого обігу велику кількість (близько 90) незнаних досі малярських творів О. Друченка, що зберігаються у приватних колекціях, музейних збірках Львова, Києва і багатьох ...
510329
  Корнишина Л.П. Живопис С.І. Світославського у зібранні Луганського обласного художнього музею // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 56-63. – ISBN 966-96726-3-6
510330
  Богомазов О. Живопис та елементи // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 458-466. – ISSN 0206-8001
510331
  Владич Л. Живопис та його жанри / Л. Владич. – Київ, 1960. – 48 с.
510332
  Черкашина П.В. Живопис та скульптура в "Мармуровому фавні" Н. Готорна: архетипокритика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 415-424


  Стаття присвячена архетипному аналізу образів живопису та скульптури в романі Н. Готорна "Мармуровий фавн". Архетип розглядається як основа інтермедійності. Зокрема аналізується вплив архетипів Матері, Тіні, Аніми, Самості та процес індивідуації. ...
510333
  Ямаш Ю. Живопис Тараса Шевченка в світлі критики Івана Труша // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 536-545. – ISBN 978-966-920-140-9
510334
  Лопухіна О.В. Живопис у декоративному оформленні фасадів київських храмів XVII–XVIII ст. // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 274-278. – ISBN 978-966-136-493-5
510335
  Стрельська Л. Живопис у житті і діяльності В.І. Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 121-124. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
510336
  Ткачук І.Л. Живопис українських мистецьких угруповань "Паризька комуна" та "Живописний заповідник" кінця 1980-х - середини 1990-х років: інтегративні моделі сприйняття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Ткачук Ілона Львівна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
510337
  Бідняк М.П. Живопис, графіка / Микола Бідняк ; авт.-упоряд.: М.Бідняк, Т. Майчик, О. Майчик ; авт. тексту В. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 2008. – 608 с. – Текст укр., анг. та нім. мовами. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-577-193-7
510338
  Одайник В.І. Живопис. Графіка / В.І. Одайник. – Київ, 1979. – 9с.
510339
  Задорожна Л.І. Живопис. Графіка : [альбом] / Людмила Задорожна. – Київ : Софія-А, 2019. – 151, [1] с. : іл., портр. – Авт. на обкл. та тит. арк. англ. також: Liudmyla Zadorozhna. – Бібліогр.: с. 150. – ISBN 978-617-7031-79-5
510340
  Микита В.В. Живопис: Альбом. / В.В. Микита. – К., 1983. – 76с.
510341
  Хайнади З. Живописание словом. О поэтической функции визуального изображения в творчестве Л.Толстого // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 359-377. – ISSN 0042-8795
510342
  Новиков Н.И. Живописец / Н.И. Новиков. – Спб.
1. – 195с.
510343
  Новиков Н.И. Живописец / Н.И. Новиков. – Спб.
2. – 182с.
510344
  Новиков Н.И. Живописец. – Санкт-Петербург, 1896
510345
  Воеводин В. Живописец Билетников / В. Воеводин. – Ленинград, 1948. – 204с.
510346
  Воеводин В.П. Живописец Билетников / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1956. – 208с.
510347
  Удальцова М. Живописец земли русской // Русское слово : Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2006. – № 7. – 18-19
510348
  Горленко В. Живописец малороссийской старины, 1895. – [9] с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. отт.: Русский архив. 1895. Кн.1, вып 4, с. 465-473


  На тит. стр. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Дмитрию Ивановичу от автора Николая Баженова
510349
  Пиримов Алексей Живописец по имени Веласкес // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 5. – С. 2-14


  Іспанський художник (1599-1660)
510350
  Ромадин Н. Живописец состояний // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 6
510351
  Авер"янова Н. Живописець високого духу (до 135-річчя від дня народження Фотія Красицького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 208-210. – ISBN 966-628-104-X
510352
  Колісник П. Живописець Одарка Киселиця: сакральні імпульси у творах майстрині // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 165-168. – ISSN 2520-6419
510353
  Омельченко В.І. Живописець слова / В.І. Омельченко. – Київ, 1968. – 48 с.
510354
   Живописець чистої води. До 110-річчя від дня народження А.М. Ерделі // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 114-117
510355
  Мельниченко В. Живописна "Катерина" - втілення Шевченкових поетичних дум. Сім історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 8-14 лютого (№ 5). – С. 12-13


  "Нагадаю, що четвертий том "Історії української літератури" (2014) в авторстві видатного вченого Івана Дзюби повністю присвячено життю і творчості Тараса Шевченка. Чи знаєте ви, якою ілюстрацією прикрашено обкладинку цієї фундаментальної, майже ...
510356
  Гуренко А. Живописна природа міфу // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 0130-1799


  Художник Євген Лещенко
510357
  Ковальчук О. Живописна програма образної дієвості Анатолія Петрицького // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 69-75
510358
  Тарчевська К. Живописна філософія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2519-4429


  Творчий доробок українського художника і громадського діяча Миколи Яковини.
510359
  Фламмарион К. Живописная астрономия : пер. с франц. Е.А. Предтеченского. – Санкт-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1897. – 696 с.
510360
  Молчанова Е.В. Живописная и музыкальная составляющие поэтики новеллы Ф. Сологуба "Алая лента" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 14-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті аналізується поетика новели Ф. Сологуба "Червона стрічка". Схарактеризовано особливості колористики, хронотопу, системи мотивів цієї новели, а також вказано на важливу концептуальну і структуротворчу роль мальовничої та музичної складових ...
510361
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 3, ч. 1, ч. 2 : Литовское Полесье. Белорусское Полесье. – 1882. – 490, VI c. ил., портр.
510362
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 12, ч. 1 : Восточныя окраины России : Восточная Сибирь : с 189 рис. в тексте, 19 отд. картинами, резанными на дереве, и 2 геогр. карты. – 1895. – [8], 470, III c. ил., карт. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь". - Экз. деф., карты отсутств.
510363
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 12, ч. 2 : Восточныя окраины России : Приморская и Амурская области. – 1895. – [8], 470, III c. ил., 2л. карт. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510364
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 4, ч. 1 : Царство польское: Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская, Сувалкская и седлецкая губернии : с 261 рис. в тексте и 22 отдельным картинами, резанными на дереве. – 1896. – [4], 500, IV c. ил., портр. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь". Экз. деф., есть вырв. листы и рис.
510365
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 5, ч. 1 : Малороссия Подолия и Волынь : Полтавская, Черниговская, Волынская, Подольская, Харьковская и Киевская губернии : с 280рис. в тексте. – 1897. – [8], 332, [4], III c. ил., карт. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510366
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 5, ч. 2 : Малороссия и Новороссия : Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии : с 241 рис. в тексте, 11 отд. политипажами и 3 картами. – 1898. – [8], 298, III c., [11] л. ил., карт. ил., портр. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510367
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 6, ч.1 : Москва и Московская промышленная область : Ч. 1. Москва : с 217 рисунками. – 1898. – 301, III с. ил. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510368
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 6, ч.2 : Москва и Московская промышленная область : Ч. 2. Московская промышленная область : с 178 рисунками. – 1899. – [4], 324, III с. ил. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510369
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 8, ч. 2 : Среднее Поволжье и Приуральский край : Приуральский край. – 1901. – 311, III с. ил. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510370
   Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 12 т.] / под общ. ред. П. П. Семенова, вице-председ. Имп. рус. географ. о-ва. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 8, ч. 1 : Среднее Поволжье и Приуральский край : Среднее Поволжье. – 1901. – 305, III с. – Бесплатное ежемесячное приложение к журналу "Новь"
510371
   Живописная Россия. – 2-е изд. – Минск, 1994. – 498с.
510372
  Кочик О.Я. Живописная система В.Э.Борисова-Мусатова : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Кочик О.Я.; МГУ. – М., 1969. – 27л.
510373
  Аладашвили Н. Живописная школа Сванети / Н.А. Аладашвили, Г.В. Алибегашвили, А.И. Вольская. – Тбилиси, 1983. – 152 с.
510374
  Шиленко Ю. Живописне полотно Тараса Шевченка "Катерина”: історія побутування, атрибуція та дослідження // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 238-246. – ISSN 0236-4832
510375
  Юрченко Н. Живописне слобожанське будення Олександра Чередниченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 188-192. – ISSN 0208-0710
510376
  Левчук Т.А. Живописний екфрасис у романі "Коханець леді Чатерлей" Д.Г. Лоуренса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 12-13
510377
  Авер"янова Н. Живописний кабінет Університету Св. Володимира // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 145-147


  Досліджується процес створення Живописного кабінету Університету Св. Володимира, аналізується діяльність вчителів малювання цього кабінету - Бонавентура Клембовського, Капітона Павлова та Гаврила Васька.
510378
  Носенко А. Живописний образ Одеси в пейзажах Володимира Литвиненка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
510379
  Коваль О. Живописний парергон Тараса Григорука // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 242-248. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
510380
  Сухоліт Н. Живописний пленер "Михайло Гуйда та учні" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 126-127. – ISSN 0130-1799
510381
  Кабкова О. Живописний складник роману Н. Набокова "Пнін" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 84-90. – ISSN 0236-1477


  Стаття пропонує погляд на "університетський роман" Набокова як текст, що поєднує картографію, емблематику, кольорозапис та вітражність
510382
  Кривенко Ю. Живописні аперцепції Надії Пономаренко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-73. – ISSN 0130-1799
510383
  Криволапов Б.М. Живописні батальні твори Андрія Холоменюка - знаменне явище в культурі та мистецтві України, Литви і Польщі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 169-173. – ISSN 2225-7586
510384
  Фока М. Живописні ефекти в поетичному світі Миколи Вороного / М. Фока, О. Кіян // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 41-43
510385
  Пшеничний Ю. Живописні красовиди Василя Перевальського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 9/10. – С. 188-192. – ISSN 0208-0710


  "У вестибюлі Червоного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка постійно експонується присвячений великому поетові і художнику вітраж-триптих (1967). Його авторами є Іван-Валентин Задорожний, Федір Глущук і Василь Перевальський".
510386
  Кочубей М.С. Живописні сонати України художника Юхима Михайліва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 357-363. – ISSN 2226-2180


  Юхим Спиридонович Михайлів (1885-1935) - репресований український художник, поет і мистецтвознавець.
510387
  Шевченко Т.Г. Живописні та графічні твори : Репродукції / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1961. – 4с.
510388
  Посікіра-Омельчук Живописно-колористичні елементи фортепіанного стилю Василя Барвінського // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів, 2019. – Число 3/4 (33/34). – С. 78-87. – ISSN 2224-0926
510389
  Шевчук Л. Живописно-музична стихія та "ліричний експеримент" у західноукраїнській новелістиці міжвоєнного двадцятиліття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 41-47. – ISSN 0130-5263
510390
  Баллюзек В. Живописно малярные работы на кинопроизводстве : пособие для рабочих отделочного цеха киностудий / В. Баллюзек. – М : Госкиноиздат, 1948. – 96с.
510391
   Живописное путешествие в Северную и Южную Америку : вокруг света. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии К. Крайя
Т. 2. – 1853. – 252, [11] с.
510392
   Живописное путешествие по Азии. – Москва : В типографии Николая Степанова
Т. 2. – 1839. – 271, [5] с.
510393
  Борн Джоэл Живописные и дикие : безграничное. Реки Америки, дикие и живописные / Борн Джоэл, Мелфорд Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 138-159 : фото, карты
510394
  Лобанов-Ростовский Живописные шедевры начала ХХ века из Украины // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 82. – С. 119-131. – ISSN 0234-1395
510395
  Громов Д. Живописный агент // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 35. – С. 78-80.
510396
  Карамзин Н. М. Живописный Карамзин
510397
   Живописный Петербург [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2004. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр. - Продолж. 60 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
510398
  Беминг М. Живописный текст как источник словесного : "Последний день Помпеи" К. Брюллова и русская литература XIX века // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 261-293. – ISSN 0042-8795
510399
  Молева Н.М. Живописных дел мастера / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1965. – 336с.
510400
  Грозданов Ц. Живописот во Македониjа XVIII-XIX век = Painting in Macedonia XVIII-XIX age : студии / Цветан Грозданов. – Скопjе : Македонска академиjа, 2011. – 336 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Індекс: c. 319-336. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-062-1
510401
  Грозданов Ц. Живописот на Охридската архиепископиjа = Painting of the Ohrid archbishopric : Студии / Цветан Грозданов; Уредник Крум Томовски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите та ін., 2007. – 25,466, [2] с. – ISBN 978-9989-101-70-1
510402
  Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения / Бернард Бернсон ; [пер. с англ., вступ. ст. Н.А. Белоусовой, с. 7-22]. – Москва : Искусство, 1965. – 213 с. : ил.; 127 л. ил.
510403
  Хильмер Андреас Живописцы тела : Традиции / Хильмер Андреас, Зильвестер Ганс // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 92-108 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
510404
  Царевич И.В. Живопись-графика : каталог выставки / И.В. Царевич. – Москва, 1989. – 65 с.
510405
   Живопись. – М. – 18с.
510406
  Гор Г.С. Живопись / Г.С. Гор. – Л., 1933. – 156с.
510407
  Полторацкий В.В. Живопись / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1940. – 48с.
510408
  Никифоров Б.М. Живопись / Б.М. Никифоров. – М
1. – 1948. – 175с.
510409
  Ци Б.Ш. Живопись / Б.Ш. Ци. – Москва, 1959. – 145с.
510410
  Браун Н.Л. Живопись : новые стихи / Н.Л. Браун. – Москва ; Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1963. – 138 с.
510411
   Живопись. – 2-е изд. – М., 1963. – 21с.
510412
  Кент Р. Живопись / Р. Кент. – Изд. 3-е. – Москва, 1964. – 22с.
510413
   Живопись. – Л., 1970. – 12с.
510414
  Беда Г.В. Живопись : в помощь начинающим и самодеят. художникам / Беда Г.В. – Москва : Искусство, 1971. – 127 с. – Библиогр.: с. 127
510415
   Живопись : [альбом репродукций]. – Москва : Советский Художник, 1973. – 111 с. ил. : ил. – (Государственная Третьяковская Галерея)
510416
  Смирнов Г.Б. Живопись / Г.Б. Смирнов. – М., 1975. – 142с.
510417
  Унковский А.А. Живопись / А.А. Унковский. – Москва, 1980. – 127с.
510418
  Стеньшинская Н.С. Живопись / Н.С. Стеньшинская. – Москва, 1983. – 30с.
510419
  Сафонова М.Э. Живопись / М.Э. Сафонова. – М., 1985. – 94с.
510420
  Могилевский Ю. Живопись / Ю. Могилевский. – Москва, 1985. – 68с.
510421
  Барышков В. Живопись : каталог выставки : Москва, 1985 / В. Барышков ; авт. вступ. ст. И.И. Купцов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1985. – 30 с. : ил.
510422
  Яшухин А.П. Живопись / А.П. Яшухин. – М., 1985. – 288с.
510423
  Вершигоров П.С. Живопись / П.С. Вершигоров. – Москва, 1986. – 30с.
510424
  Беда Г.В. Живопись : учеб. для пед. ин-тов / Беда Г.В. – Москва : Просвещение, 1986. – 190 с. – Библиогр.: с. 188-189
510425
  Самсонов Е.И. Живопись / Е.И. Самсонов. – Москва, 1986. – 32с.
510426
  Тасева К. Живопись / К. Тасева. – Москва, 1987
510427
  Биргер Б. Живопись : кат. выст. / Борис Биргер ; [сост. Н.И. Константинова ; авт. вступ. ст. Б. Константитнов и др.] ; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1989. – 55 с. : ил. – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 5-269-00473-9
510428
  Шерман З. Живопись / З. Шерман. – М, 1989. – 20с.
510429
  Шеин Н.Ф. Живопись / Н.Ф. Шеин. – М, 1989. – 32с.
510430
  Каптерев В. Живопись / В. Каптерев. – М., 1990. – 37с.
510431
  Левицкая Г. Живопись / Г. Левицкая. – Москва, 1991. – 59с.
510432
  Митченко В. Живопись // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 140. – ISSN 0131-8136
510433
  Носенко А. Живопись "тихих созерцаний": Мастер одесской пленэрной школы Д.М. Фрумина // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 299-308. – ISBN 978-966-8911-9
510434
  Сибирский В.М. Живопись : Живопись, диорамы, графика / В.М. Сибирский. – Москва, 1986. – 44с.
510435
  Павловский С.А. Живопись ; графика ; монументально-декоративное искусство / С.А. Павловский. – М, 1986. – 22с.
510436
   Живопись XVIII - начала XX века : каталог. – Ленинград, 1980. – 448 с.
510437
  Михайлова К.В. Живопись XVIII - начала XX века. Из фондов Гос. Русского музея / К.В. Михайлова, Г.В. Смирнов. – Ленинград, 1978. – 300с.
510438
  Михайлова К.В. Живопись XVIII - начала XX века. Из фондов Государственного русского музея / К.В. Михайлова, Г.В. Смирнов. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1982. – 400с.
510439
  Червонная С.М. Живопись автономных республик РСФСР (1917-1977). / С.М. Червонная. – М., 1978. – 208с.
510440
  Лепикаш В.А. Живопись акварелью / В.А. Лепикаш. – М., 1961. – 113с.
510441
  Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба / Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1975. – 112с.
510442
  Дробов Л.Н. Живопись Белоруссии 19 - начала 20 в. / Л.Н. Дробов. – Минск, 1974. – 334с.
510443
  Шептунова И.И. Живопись Бенгальского возрождения / И.И. Шептунова. – М, 1978. – 128с.
510444
  Кульбашева Г.К. Живопись в контексте исторической динамики развития искусства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Кульбашева Г. К.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 173л. – Бібліогр.:л.156-173
510445
  Кулбашева Галия Касымхановна Живопись в контексте исторической динамики развития искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Кулбашева Галия Касымхановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
510446
   Живопись Великобритании. 1700-1960. – М., 1960. – 83с.
510447
  Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода / Э.С. Смирнова. – Москва, 1976. – 390с.
510448
  Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода / Э.С. Смирнова. – Москва, 1982. – 576с.
510449
   Живопись Венгрии Х1Х-ХХ вв.. – Л., 1959. – 11с.
510450
   Живопись Вологодских земель XIV-XVIII веков : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1976. – [78] c., 70 фотоилл. – В каталоге представл.: Великоустюж. краевед. музей, Вологод. обл. краевед. музей, Гос. Третьяков. галерея, Кирилловский ист.-худож. музей-заповедник, Музей древнерусск. искусства им. А. Рублева, Тотемский краевед. музей, Устюж. краевед. музей
510451
  Виноградова Е.В. Живопись Гохуа в Новом Китае : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Виноградова Е.В.; Акад. наук СССР. – Москва, 1961. – 20л.
510452
   Живопись древнего Пскова. – М., 1970. – 40с.
510453
   Живопись древней Карелии. – Петрозаводск, 1966. – 14с.
510454
   Живопись древней Карелии. – М., 1968. – 72с.
510455
  Смирнова Э.С. Живопись Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Ленинград, 1970. – 111с.
510456
  Салько Н.Б. Живопись Древней Руси 11 - начала 13 века / Н.Б. Салько. – Ленинград, 1982. – 307с.
510457
  Поляков С.В. Живопись и графика = Painting and Graphic Arts : [каталог] / Сергей Поляков. – Киев : Довіра, 1997. – [18] c. : ил., портр. – Текст парал. рус., англ.
510458
   Живопись и графика ГДр (новые произведения к УШ съездв СЕПГ). – М., 1971. – 32с.
510459
  Либман М.Я. Живопись и графика Германии в эпоху Дюрера : Автореф... док. искусствоведениянаук: 823 / Либман М.Я.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 44л.
510460
   Живопись и графика кубинских художников : каталог выставки. – Москва : Министерство культуры СССР, 1984. – 14 с.
510461
  Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства : учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Беда Г.В. – Москва : Просвещение, 1977. – 188 с. – Библиогр.: с. 187
510462
  Попов Г.В. Живопись и прикладное искусство Твери 14-16 века / Г.В. Попов, А.В. Рындина. – Москва, 1979. – 640 с.
510463
   Живопись и рисунок Германии и Австрии ХУ-Х1Х веков. – М., 1963. – 99с.
510464
  Кара-Васильева Живопись иглой. Художники авангарда и искусство вышивки : [каталог] / Т. Кара-Васильева, Г. Коваленко. – Киев : Новий Друк, 2018. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-635-137-5
510465
   Живопись импрессионистов, выставка. – Л., 1974. – 59с.
510466
  Денике Б.П. Живопись Ирана / Б.П. Денике. – М., 1938. – 163с.
510467
   Живопись Казахской ССР. – М., 1970. – 62с.
510468
  Муратов П.П. Живопись Кончаловского / П.П. Муратов. – М., 1923. – 88с.
510469
   Живопись Кубы, выставка. – Москва, 1974. – 9с.
510470
   Живопись московских художников. – М., 1967. – 30с.
510471
  Ржевусская Т.А. Живопись на уроках литературы. / Т.А. Ржевусская, Н.А. Лурье. – Минск, 1970. – 200с.
510472
   Живопись немецких, балтийских, австрийских, английских художников, выставка. – Рига, 1974. – 73с.
510473
  Цитович В. Живопись Николая Глущенко парижского периода: опыт комплексного исследования / В. Цитович, Т. Тимченко, Л. Лугина // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 4 (52), апрель : Картины в рамах и рамы без картин. – С. 62-70
510474
  Смирнова Э.С. Живопись Обонежья / Э.С. Смирнова. – Москва, 1967. – 188с.
510475
  Смирнова Э.С. Живопись Обонежья XIV-XVII веков : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Смирнова Э.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории искусства. – Л., 1965. – 19л.
510476
  Фоменко Андрей Живопись после живописи // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 100-109


  Картина в час механічних технологій
510477
   Живопись Ростова Великого, выставка. – М., 1973. – 23с.
510478
   Живопись русская доревобюционная, западноевропейская, советская. – Симферополь, 1963. – 88с.
510479
  Галанов Б.Е. Живопись словом. / Б.Е. Галанов. – М., 1972. – 184с.
510480
  Галанов Б.Е. Живопись словом. / Б.Е. Галанов. – М., 1974. – 343с.
510481
   Живопись собрания Гос.Алупкинского дворца-музея. – Симферополь, 1963. – с.
510482
  Габибов Н.Д. Живопись Советского Азербайджана / Н.Д. Габибов. – Баку, 1982. – 169 с.
510483
  Ремпель Л.И. Живопись Советского Закавказья / Л.И. Ремпель. – М.-Л., 1932. – 163с.
510484
  Дробов Л.Н. Живопись Советской Белоруссии / Л.Н. Дробов. – Минск, 1979. – 304с.
510485
  Панкратова Е.А. Живопись советской Бурят-Монголии.. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Панкратова Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова.. – Ленинград, 1952. – 20 с.
510486
  Соктоева И.И. Живопись Советской Бурятии / И.И. Соктоева. – Улан-Удэ, 1965. – 187с.
510487
   Живопись современных французских художников, выставка. – М., 1975. – 33с.
510488
   Живопись средневекового Востока, 1967. – 52 с.
510489
  Мартыненко Н.В. Живопись США ХХ века / Н.В. Мартыненко. – К, 1989. – 204с.
510490
  Букина Л. Живопись Федора Сычкова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171
510491
  Унковский А.А. Живопись фигуры / А.А. Унковский. – Москва, 1968. – 64с.
510492
   Живопись Фландрии и Голландии ХУ1-ХУШ вв.. – Л., 1971. – 24с.
510493
  Рославец Е.Н. Живопись Франции XVII--XVIII вв. / Е.Н. Рославец. – К., 1990. – 221с.
510494
   Живопись французского романтизма. – М., 1968. – 106с.
510495
   Живопись Храма Христа Спасителя // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 2. – С. 60-74.
510496
  Кент Р. Живопись, графика / Р. Кент. – Москва, 1962. – 22с.
510497
  Сампилов Живопись, графика / Сампилов, , Цыренжан Самплинович. – Улан-Уде, 1976. – 10с.
510498
  Тимченко Игорь Валентинович Живопись, графика : Выставка произведений. Москва.1984 / Тимченко Игорь Валентинович. – Москва : Советский художник, 1984. – 23с.
510499
  Алейников А. Живопись, графика : каталоги выставок / А. Алейников, С. Родионова ; сост. Н.Н. Изюмская ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 31с.
510500
  Бобкин А. Живопись, графика : каталог / А. Бобкин, В. Наседкин, Н. Рыбаков; Союз художников РСФСР, Краснояр. организация Союза художников РСФСР [и др. ; сост. Н. Августинович]. – Москва : Советский художник, 1990. – [57] с. : ил.
510501
  Должанская Ц.Л. Живопись, скульптура, архитектура / Ц.Л. Должанская. – Л., 1970. – 150с.
510502
   Живопись, скульптура, графика : каталог. – Кишинев : ЦК КП Молдавии, 1969. – 37 с.
510503
   Живопись, скульптура, графика : каталог. – Кишинев : ЦК КП Молдавии, 1969. – 23 с.
510504
   Живопись, скульптура, графика художников Закавказья : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 12 с.
510505
   Живопись.. – М., 1987. – 18с.
510506
  Мартынов Семен Живопись. Высокие отношения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 38-39 : фото
510507
  Репин И. Живопись. Графика / И. Репин. – Ленинград, 1985. – 290с.
510508
   Живопись. Графика : каталог / Э. Булатов, О. Васильев, Э. Гороховский, И. Кабаков, И. Чуйков; Э. Булатов, О. Васильев, Э. Гороховский, И. Кабаков, И. Чуйков ; [сост. Е.А. Лисенкова]. – Москва : Московская организация Союза Художников РСФСР, 1989. – [46] с. : ил. цв. ил.
510509
   Живопись. Графика. Каталог / Баба Корнелиу, выставка произвидений; Мин. культуры СССР. Совет по культуре и соц. воспитанию СРР. Акад. художеств СССР. – Москва : Советский художник, 1978. – 32 с.
510510
   Живопись. Графика. Скульптура : каталог. – Минск : Победа, 1966. – 28, [12] с.
510511
   Живопись. Графика. Скульптура : выставка произведений из фондов куйбышевского художественного музея. – Куйбышев : Волжская коммуна, 1966. – 24 с.
510512
  Мартынов Семен Живопись. Два пишем, пять в уме // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 38-39 : фото
510513
   Живопись. Ленинградские художники. – Л.-М., 1947. – 126с.
510514
   Живопись. Скульптура. Графика : каталог. – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 16 с.
510515
   Живопись. Скульптура. Графика. Монументально-декоративное искусство. Театрально-декорационное искусство. Декоративно-прикладное искусство : каталог / "Большая Волга", зональная художественная выставка; Мин-во культуры РСФСР ; Союз художников РСФСР ; 4 зон. темат. худож. выставка "Большая Волга". – Горький : Волго-Вятское книжное издательство : Горьковское отделение Художественного фонда РСФСР, 1974. – 151 с. : ил.
510516
   Живопись. Учебные постановки. – М., 1960. – 22с.
510517
  Набатов А. Живопись: Выст. произведений в доме культуры "Маяк", февр. 1988 г. / А. Набатов, И. Руттор. – Л., 1988. – 16с.
510518
  Костинский П. Живопись: Каталог выставки / П. Костинский. – М., 1988. – 35с.
510519
  Борис Рождественский Живопись: католог выстовачных произведений / Борис Рождественский. – Москва : Московская палитра, 1990
510520
   Живопитсь Лероя Нимана, США. – М., 1988. – 23с.
510521
  Евсеев Б. Живорез : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.46-57. – ISSN 0130-7673
510522
  Сидоров С.А. Живородящие рыбки для пресноводных аквариумов / С.А. Сидоров. – Москва, 1930. – 55с.
510523
  Славински П. Живот за живота. / П. Славински. – Варна
2. – 1965. – 552с.
510524
  Поповичь В. Живот и дела Вильема Шекспира / Владета Поповичь. – друго изданье. – Београд : Култура, 1953. – 323 с. – (Српска кньижевна задруга ; Х : Поучник)


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
510525
   Живот и приключения Димитрия Обрадовича. – Белград, 1833
510526
  Богословский К. Живот, живот... : лит. запис и обработка Тихомир Зарев / К. Богословский. – София : Партиздат, 1988. – 192 с.
510527
  Вересаев В. Живота на Пушкин : биографичен очерк / В. Вересаев. – Киев, 1937. – 56 с.
510528
  Николайцев Т. Живота своего... // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 37-57. – ISSN 1728-8568
510529
  Пясек Д. Животвір // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 86-90. – ISSN 0130-1608
510530
  Щур Е. Животворна волога: дивина чи реальність? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 22-23
510531
  Макаренко О.А. Животворна сила пролетарської солідарності : (про допомогу трудящих зарубіжних країн Радянській Україні в 1921-1923 рр.) / О. Макаренко. – Київ : Політвидав України, 1963. – 88 с.
510532
  Пахаренко В. Животворна сутність християнства // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 травня (№ 20). – С. 6-7


  Характерною особливістю християнства, яка відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині.
510533
  Пахаренко В. Животворна сутність християнства / закінчення. Поч. у ч. 20 за 2013 р. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 30 травня - 5 червня (№ 21). – С. 6-7


  Одна з ключових у християнському світогляді проблема співвідношення долі - свободи людини. Це загальнолюдська і вічна проблема - як узгодити причинову зумовленість подій із вільним вибором, адже і те, і те присутнє у житті кожної людини. Східний тип ...
510534
  Колотуха Я.Я. Животворная сила социалистической демократии / Я.Я. Колотуха. – Київ, 1976. – 62с.
510535
  Янковський Ю.З. Животворні зв"язки / Ю.З. Янковський. – Київ : Дніпро, 1968. – 234 с.
510536
  Рысак А.А. Животворный источник духовного вдохновения / А.А. Рысак. – Львов, 1981. – 147 с.
510537
  Мельниченко В.Е. Животворный источник победы / В.Е. Мельниченко. – К., 1980. – 62с.
510538
   Животворящая гармония // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.126-127. – ISSN 1029-5828


  Нетрадиционная медицина в Азии.
510539
  Паршина Алевтина Животворящая озонотерапия : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 182-188 : Іл.
510540
  Сытин Г.Н. Животворящая сила. / Г.Н. Сытин. – Москва, 1990. – 415с.
510541
  Мотрич К. Животворяще світло високої душі // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 140-142. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
510542
  Мраморнов О. Животворящие страдания любви // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-25. – ISSN 0130-7045


  Про Нізамі Гянджеві (бл. 1141—1203)
510543
  Салімонович Л. Животворящий дух матерії. Факт існування Бога офіційною наукою не доведений, але з"являється все більше вчених, які наблизилися до розкриття природи непізнаної енергії // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 10


  "«Україну молоду» передплачують дивовижні люди. Черговий раз переконатися в цьому дав привід наш постійний читач, кандидат фізико-математичних наук Іван Миколайович Христенко з Харкова, надіславши до редакції власну концепцію будови Всесвіту. Дана ...
510544
  Погрібний А.Г. Животенко-піанків Адвентина Теодосівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 555. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
510545
  Даничичь Д. Животи кральева и архиепископа спрских / Д. Даничичь. – Загреб : У Светозара Галца у ком., 1866. – XV с., 386 с.
510546
  Данило Животи кральева и архиепископа сриских. – Загреб : Свезар Галца у ком., 1866. – XV, 386 с.
510547
  Тимошик М.С. Животко Аркадій Петрович (- громадсько-політичний діяч і публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 555. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
510548
  Слоним А.Д. Животная теплота и ее регуляция в организме млекопитающих / А.Д. Слоним. – Москва-Л., 1952. – 327с.
510549
  Фридолин В.Ю. Животно-растительное сообщество горной страны Хибин : Биоценотические исследования, 1930-1935 гг. / В.Ю. Фридолин; АН СССР; Кольская база им.С.М. Кирова. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 296с.
510550
   Животноводство. – Москва, 1949. – 64 с.
510551
  Чижик И.А. Животноводство / И.А. Чижик. – Москва, 1963. – 415с.
510552
   Животноводство. – Москва, 1964. – 543 с.
510553
  Иванкин В.К. Животноводство / В.К. Иванкин. – Москва, 1966. – 446с.
510554
  Баширов Эйюб Баламамед оглы Животноводство Алжира / Баширов Эйюб Баламамед оглы. – М, 1976. – 109с.
510555
   Животноводство в личном подсобном хозяйстве. – Ижевск, 1991. – 270с.
510556
  Плешков П.П. Животноводство во сторой пятилетке / П.П. Плешков. – М., 1932. – 56с.
510557
  Бугримов Е.И. Животноводство Дании / Е.И. Бугримов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 208 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 205-206
510558
   Животноводство и зоогигиена. – Москва, 1957. – 424 с.
510559
   Животноводство Новой Зеландии. – М., 1957. – 182с.
510560
   Животноводство СССР. – М., 1930. – 261с.
510561
  Шур В.В. Животноводческая лексика в говорах Мозырского Полесья. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Шур В.В.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1974. – 18л.
510562
  Некрасов И.Н. Животноводческие товарищества / И.Н. Некрасов. – М., 1928. – 72с.
510563
  Всесоюзная Животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64 с.
510564
  Всесоюзная Животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка. с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
510565
  Олейник Я.Б. Животноводческо-промышленная интеграция и формирование региональных животноводческо-промышленных комплексов // Экономическая география, 1979. – Вып.26
510566
  Олейник Я.Б. Животноводческо-промышленный комплекс // Территориальная организация агропромышленного комплекса
510567
  Олейник Я.Б. Животноводческо-промышленный комплекс // Иссл.пром., агропром., трансп.компл.и систем расселения в целях совершенств.терр.орг.и рац.природопольз.(на примере Киев.Приднепров.)
510568
  Олийнык Ярослав Богданович Животноводческо-промышленный комплекс в зоне крупного города и совершенствование его территориальной организации : Автореф...канд.географ.наук / Олийнык Ярослав Богданович. – Київ, 1982. – 18с.
510569
  Зафесов А.Х. Животноводческое хозяйство в Адыгее. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: / Зафесов А.Х.; АН Груз.ССр. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Майкоп, 1967. – 38л.
510570
  Клингер В.П. Животное в античном и современном суеверии / В.П. Клингер. – 352с.
510571
  Смирнов Е.С. Животное и среда / Е.С. Смирнов. – М.-Л., 1927. – 56с.
510572
  Бойцова М.К. Животное население нижних ярусов лишайников бора / М.К. Бойцова (Зоолог. кабинет Пермского ун-та и Камская Биолог. станция). – Пермь : [Б. и.], 1931. – С. 97-152, 2 л. ил., табл. : ил., табл., 1 табл. фиг. – Библиогр.: "Цитирован. лит-ра" с. 149-150
510573
   Животное население почв в безлесных биогеоценозах Алтае-Саянской горной системы. – Новосибирск, 1968. – 254с.
510574
  Иванова А.И. Животное население пшеницы (мелянопус 69, лютесценс 62, мильтурум 321) географически отдаленных районов : Автореф... канд. биол.наук: / Иванова А.И.; Сталинградский гос. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича. – Сталинград, 1951. – 8 с.
510575
  Сележинский Г.В. Животные-строители / Г.В. Сележинский. – Киев, 1971. – 100с.
510576
  Зограф Н.Ю. Животные-художники : естественно-историчекие очерки / [соч.] Н.Ю. Зографа, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1910. – [6], 159 с., 13 л. ил. : ил.
510577
   Животные - компоненты экосистем Европейского Севера и Урала. – Пермь, 1984. – 167с.
510578
  Королева А.В. Животные - наши друзья и враги / А.В. Королева, Э.К. Леви. – Киров, 1966. – 88с.
510579
  Костюченко Алексей Животные - терапевты. Фельдман Экопарка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 40-41 : фото
510580
  Шмейль О. Животные : основы учения о жизни и строении животных : с 190 рис. в тектсе / О. Шмейль ; пер. с нем. под ред. В.Н. И В.В. Половцовых ; с предисл. Д. Кайгородова, проф. – Санкт-Петербург : Изд. Тенишевского училища в СПБ ; [Тип. Б.М. Вольфа], 1904. – VI, [2], 334, [2] с. : ил.


  Авт. предисл.: Кайгородов, Дмитрий Никифорович (1846-1924)
510581
  Шмейль О. Животные : основы учения о жизни и строении животных / О. Шмейль ; пер. с нем. под ред. К.П, Ягодовского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Тенишевского училища в СПБ ; [Тип. Б.М. Вольфа], 1914. – VIII, 441, [16] с., 21 л. ил цв. и граф. : ил. – В конце кн.: Краткий катало книгоиздательства "Жизнь и Знание, Петроград", 16 с.


  Ред..: Ягодовский, Константин Павлович (1877-1943)
510582
  Даин Г.В. Животные алкалоиды / [соч.] Григория Даина, магистра медицины. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Герольда], 1898. – 66 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из: Фарсацевтический журнал, 1898
510583
  Стычинский Ян Жабинский Ян Животные близкие и далекие / Стычинский Ян Жабинский Ян. – Варшава, 1958. – 256с.
510584
  Криволуцкий Д.А. Животные в биогенном круговороте веществ / Д.А. Криволуцкий, А.Д. Покаржевский. – Москва, 1986. – 62с.
510585
  Горлов О. Животные в космосе / О. Горлов, В. Борисов. – Москва, 1960. – 48с.
510586
   Животные в нашем дом. – Свердловск, 1990. – 299с.
510587
   Животные в нашем доме. – Москва : Знание, 1978. – 96с.
510588
  Францевич Л.И. и др. Животные в радиоактивной зоне / Л.И. и др. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1991. – 125с.
510589
   Животные водных и околоводных биогеоценозов полупустыни. – Элиста, 1987. – 118с.
510590
  Пухальский В. Животные дальних стран / В. Пухальский. – Варшава, 1968. – 12с.
510591
  Кесслер К.Ф. Животные земноводные / Статья профессора К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. 5 ; Зоология. Часть систематическая)
V. – 1853. – 94 с. : ил. + 1 табл.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
510592
  Уминьский Т. Животные и континенты : (популярная зоогеография) / Т. Уминьский. – Москва : Мысль, 1974. – 191с.
510593
  Бобринский Н.А. Животные и природа СССР / Н.А. Бобринский. – Москва, 1938. – 155с.
510594
   Животные и расстения Камчатской области, внесенные в "Красную книгу СССР" и "Красную кнуги РСФСР". – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 51с.
510595
  Радкевич В.А. Животные и растения / В.А. Радкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 176с.
510596
   Животные и растения залива Петра Великого. – Ленинград : Наука, 1976. – 364 с. : ил.
510597
   Животные искусственных лесных насаждений в глинистой полупустыне. – Москва : Наука, 1971. – 198с.
510598
   Животные Казахстана в фотографиях. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 184с.
510599
  Петров В.В. Животные корма водоплавающих птиц / В.В. Петров. – Москва-Ленинград, 1935. – 36с.
510600
  Гладков Н.А. Животные культурных ландшафтов / Н.А. Гладков. – Москва : Мысль, 1975. – 220с.
510601
   Животные на почтовых марках стран Азии. – М., 1988. – 192с.
510602
  Шевцова Л.В. Животные обратаний и бентоса в налах Юга Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 097 / Шевцова Л. В. ; АН УССР, Ин-т зоол. – Киев, 1968. – 18 с.
510603
  Кулагин Н.М. Животные организмы как производительная сила природы / Н.М. Кулагин. – Ленинград-Москва : Пучина, 1925. – 124с.
510604
  Браун М.Ф. Животные паразиты человека : Руководство для студентов и врачей / [соч.] Макча Брауна, д-ра , орд. проф. зоологии и сравн. анатомии и дир. Зоол. музея Кенигсберг. ун-та; Пер. (с разреш. авт.) со 2-го совершенно перераб. изд. с доп. и примеч. И.П. Забусова, прив.-доц. зоологии при Имп. Казан. ун-те. – Москва : Изд. А.А. Карцева, 1900. – 274 с. – Библиогр. в конце каждой гл.


  Пер.: Забусов, Ипполит Петрович
510605
  Глогер Животные поленые в сельском хозяйстве и лесоводстве, как истребители мышей и насекомых : перевод с нем. / [соч.] доктора Глогера ; [Пер. с нем., под руководством проф. Я.Н. Калиновского] // Охранение млекопитающих и птиц , существенно полезных для земледелия, лесоводства и садоводства истреблением вредных животных / Я.Н. Калиновский. – Москва : В Университетской тип. (Катков и К*), 1871. – 114 с. : ил.


  Калиновский, Яков Николаевич (1814-1903) Библиотека естественных и математических наук. Отд. 6, Сельское хозяйство и технология. Г. 1, 1859, вып. 1, 4
510606
  Мариковский П.И. Животные предсказывают землетрясение. / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1984. – 144с.
510607
  Шмидт-Нильсен Животные пустынь : Физиологические проблемы тепла и воды / Шмидт-Нильсен. – Ленинград : Наука, 1972. – 308с.
510608
   Животные русского леса : (потешки, сказки, загадки, стихи и рассказы). – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 192с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1119-1
510609
  Гржимек Б. Животные рядом с нами / Б. Гржимек. – Москва : Прогресс, 1984. – 255с.
510610
  Бабаянц Г.А. Животные рядом с нами / Г.А. Бабаянц ; отв. ред. А.О. Ташлиев ; АН ТССР, Ин-т зоологии. – Ашхабад : Ылым, 1986. – 75, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 76
510611
  Выговский А.Э. Животные рядом с нами / А.Э. Выговский. – Бишкек, 1991. – 37с.
510612
  Ляпунова Анастасия Животные страсти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 82-87 : фото
510613
  Фройде М. Животные строят / М. Фройде. – М, 1986. – 215с.
510614
  Кашкаров Д.Н. Животные Туркестана / Д.Н. Кашкаров. – 2-е изд. перераб. расш. – Ташкент, 1931. – 448с.
510615
  Плигинский В.Г. Животные, вредившие с.-х. культурам в Курской губернии в 1915 г. / В.Г. Плигинский ; Курское Губернское земство, Энтомологическое бюро. – Курск : Тип. Курского губ. земства, 1916. – [2], 27 с., [3 л. ил.] : ил.
510616
  Кобахидзе Д.Н. Животные, питающие медицинскую пиявку в некоторых местах ее распространения / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1942. – [3] с.
510617
  Заянчковский И.Ф. Животные, приметы и предрассудки / И.Ф. Заянчковский. – Москва : Знание, 1991. – 256с.
510618
  Монахов Антон Животные. которые нас убивают // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 84-88 : фото
510619
  Дружинин А.Н. Животный и растительный мир прошлого Земли / А.Н. Дружинин; Министерство геологии СССР; Под ред. С.С.Турова. – Москва; Ленинград : Госгеолиздат, 1947. – 68с.
510620
  Бине А., Фере Ш.С. Животный магнетизм = Le magnetisme animal : пер. с фр. : с рис. в тексте / Бине и Фере. – Санкт-Петербург : А.С. Суворин, 1890. – VIII, 408 с. : ил.
510621
   Животный мир Азербайджана. – Баку : Издательство АН Азербайджанской ССР, 1951. – 602с.
510622
   Животный мир Азербайджана. – Баку : Издательство АН Азербайджанской ССР
Ч.1. – 1956. – 436с. – В изд. также : Куринское рыбное хозяйство / А.Н. Державин
510623
  Есипов В.К. Животный мир Антарктики / В.К. Есипов. – Архангельск, 1938. – 108с.
510624
  Земский В.А. Животный мир Антарктики / В.А. Земский. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 180с.
510625
  Затикян С.С. Животный мир Армении : Библиографический указатель 1900-1980 / АН АрмССР; Фундаментальная б-ка; Сост.: С. С. Затикян, Н. Н. Акрамовский; Отв. ред. Н. Н. Акрамовский. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982
510626
  Даль С.К. Животный мир АССР / С.К. Даль. – Ереван : АН Армянской ССР
Т. 1. – 1954. – 416 с.
510627
   Животный мир Башкирии. – Уфа, 1949. – 420с.
510628
   Животный мир Башкирии. – Уфа, 1977. – 344с.
510629
   Животный мир Беларуси : Библиографический указатель (1985-1989 гг.). – Минск, 1991. – 460с.
510630
   Животный мир Белоруссии : Библиогр. указ., 1970-1984. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1987. – 853с.
510631
  Толчинская Л.М. Животный мир Белоруссии. 1919-1969 : библиогр. указ. / Л.М. Толчинская; АН БССР. Фундам. б-ка им. Я Коласа. Отд. зоологиии и паразитологии. – Минск : [ФБАН БССР], 1974. – 880 с.
510632
   Животный мир Белоруссии. Указатель литературы p за 1978 год. – Минск, 1979
510633
  Федосов А.В. Животный мир Бянской области / А.В. Федосов, К.Н. Никиткин. – Брянск, 1951. – 88с.
510634
   Животный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС. – Минск : Навука і Тэхніка, 1995. – 260с.
510635
   Животный мир Голодной Степи. – Ташкент : Издательство АН Узбекской ССР, 1962. – 176с.
510636
  Пузанов И.И. Животный мир Горьковской области / И.И. Пузанов, В.И. Козлов, Г.П. Кипарисов. – 2-е изд. – Горький, 1955. – 588с.
510637
  Гааке В. Животный мир Европы : с 37 отд. картинами животного быта в красках и 240 политипажами в текстес рис. В. Кунерта / соч. д-ра В. Гааке пер. с нем. под ред. [и с предисл.] проф. Н.А. Холодковского. – 5-е изд., со стереотипа. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
1901-1902. – 1901. – [2], XXXVI, 647 с. – Экз. деф., отсутств. с.481-647
510638
   Животный мир Енисейской тайги и лесотундры и природная зональность. – Москва : Наука, 1983. – 233с.
510639
  Зедлаг У. Животный мир Земли. / У. Зедлаг. – М, 1975. – 208с.
510640
  Шарлемань Н. Животный мир и охота на фресках Софии Киевской / Публікація В. Ульяновського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 322-333. – ISBN 978-966-02-6215-7
510641
  Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР / Н.А. Бобринский. – Москва, 1949. – 218с.
510642
  Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР / Н.А. Бобринский. – Москва, 1949. – 218с.
510643
  Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР / Н.А. Бобринский. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 405с.
510644
  Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР / Н.А. Бобринский. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 405с.
510645
  Формозов А.Н. Животный мир Казахстана / А.Н. Формозов. – Москва : Наука, 1987. – 148с.
510646
   Животный мир Казахстана 1971-1972гг.. – Алма-Ата, 1976
510647
  Демешева Г.А. Животный мир Казахстана, его охрана и рациональное использование : Библиографический указатель 1973-1975 / Г.А. Демешева; АН КазССР; Центр. науч. б-ка; Ин-т зоологии; Под ред. акад. АН КазССР Е. В. Гвоздева. – Алма-Ата : АН КазССР, 1980. – 346с.
510648
  Демешева Г.А. Животный мир Казахстана. Его охрана и рациональное использование : Библиографический указатель / Г.А. Демешева; АН КазССР; ЦНБ; Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1977. – 727с.
510649
  Близнюк А.И. Животный мир Калмыкии : млекопитающие / А.И. Близнюк, Ш.И. Любаева, В.Л. Любаев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1980. – 128 с.
510650
   Животный мир Калмыкии и сопродельных районов. – Элиста, 1984. – 127с.
510651
   Животный мир Калмыкии, его охрана и рациональное использование. – Элиста, 1977. – 200с.
510652
   Животный мир Калмыкии, его охрана и рациональное использование. – Элиста, 1982. – 155с.
510653
  Касымов Животный мир Каспийского моря / Касымов, , Абдул Гусейн Али оглы. – Баку : Элм, 1987. – 154с.
510654
   Животный мир Кировской области. – Киров, 1968. – 72с.
510655
   Животный мир Кировской области. – Киров
Ч.2. – 1974. – 522с.
510656
   Животный мир Кировской области. – Киров
3. – 1976. – 139с.
510657
  Остроумов Н.А. Животный мир Коми АССР. Позвоночные / Н.А. Остроумов. – 2-е перераб. изд. – Сыктывкар, 1972. – 280с.
510658
  Плотников Г.К. Животный мир Краснодарского края / Г.К. Плотников. – Краснодар, 1989. – 271с.
510659
  Сыроечковский Е.Е. Животный мир Красноярского края / Е.Е. Сыроечковский, Э.В. Рогачева. – Красноярск, 1980. – 259с.
510660
  Кунаков М.Е. Животный мир Кулужской области / М.Е. Кунаков. – Тула, 1979. – 168с.
510661
  Фаркаш Х. Животный мир легенд и сказок. / Х. Фаркаш. – Алма-Ата, 1985. – 150с.
510662
   Животный мир лесной зоны европейской части СССР. – Калинин, 1988. – 111с.
510663
   Животный мир лесной зоны Европейской части СССР, его охрана и использование. – Калинин, 1986. – 141с.
510664
  Ефремов П.Г. Животный мир Марийской АССР. Птицы / П.Г. Ефремов, Ф Х. Балдаев, . – Йошкар-Ола, 1985. – 158с.
510665
  Ефремов П.Г. Животный мир Марийской АССР.Наземные позвоночные / П.Г. Ефремов, А В. Корнее, Ю.Н. Русов. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1984. – 127с.
510666
  Матвеев В.А. Животный мир Марийской ССР / В.А. Матвеев. – Йошкар-Ола
2. – 1991. – 135с.
510667
  Ткачук З.К. Животный мир Молдавии / З.К. Ткачук. – Кишинев, 1975. – 266с.
510668
  Ткачук З.К. Животный мир Молдавии / З.К. Ткачук. – Кишинев, 1982. – 268с.
510669
  Богоров В.Г. Животный мир морей и океанов и его хозяйственное значение / В.Г. Богоров. – Москва : Географгиз, 1952. – 96 с.
510670
  Дребенцов В.С. Животный мир Мурманской области / В.С. Дребенцов, С.С. Сурков. – Мурманск, 1974. – 184с.
510671
  Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины / В.П. Герасимов. – Москва : Просвещение, 1977. – 191с.
510672
  Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины / В.П. Герасимов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 208с.
510673
   Животный мир плато Путорана, его рациональное использование и охрана. – Новосибирск, 1988. – 126с.
510674
  Гептнер В.Г. Животный мир полезацитных лесонасаждений / В.Г. Гептнер. – М, 1949. – 56с.
510675
  Криволуцкий Д.А. Животный мир почвы / Д.А. Криволуцкий. – Москва, 1969. – 48с.
510676
   Животный мир Прикамья. – Пермь, 1989. – 194с.
510677
  Куренцов А.И. Животный мир Приморского края / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1951. – 92с.
510678
  Кречмар А.В. Животный мир Севера России / А.В. Кречмар, В.А. Забродин. – Москва, 1987. – 108с.
510679
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№№ 1,2, 3. – 1977
510680
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№№ 1-4. – 1978
510681
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1979
510682
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1979
510683
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1979
510684
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1980
510685
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1980
510686
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1980
510687
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1981
510688
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1981
510689
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1981
510690
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1981
510691
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
Вып. (?). – 1982
510692
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1982
510693
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
510694
   Животный мир Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1982
510695
   Животный мир Сибири и его охрана. – Новосибирск, 1980. – 110с.
510696
   Животный мир Советской Буковины. – Черновцы : Издание Черновицкого государственного университета, 1959. – 393с.
510697
   Животный мир СССР : Обзор фауны территории Союза и отчасти прилежащих стран на эколого-фаунистической и зоогеографической основе. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 1 : Историческое и географическое введение и общий систематический обзор фауны по группам. – 1936. – 808с.
510698
   Животный мир СССР. – М.-Л., 1940. – 400с.
510699
   Животный мир СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 2 : Зона пустынь. – 1948. – 420 с.
510700
  Бей-Биенко Животный мир СССР / сост. Г.Я. Бей-Биенко. – Москва-Л : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Зона степей. – 1950. – 672 с.
510701
   Животный мир СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Лесная зона. – 1953. – 738с.
510702
   Животный мир СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 5 : Горные области Европейской части СССР. – 1958. – 656с.
510703
  Сыроечковский Е.Е. Животный мир СССР. География ресурсов / Е.Е. Сыроечковский. – Москва : Мысль, 1975. – 439с.
510704
  Балуева Любовь Александровна Животный мир Таджикистана. 1938-1970 гг. : Библиографический указатель / Балуева Любовь Александровна; АН ТаджССР; Центр. науч. б-ка; Отв. ред. д-р биол. наук М. Н. Нарзикулов; Библиогр. ред. Л. В. Турсуновой. – Душанбе : Дониш, 1976. – 519с.
510705
  Попов В.А. Животный мир Татарии / В.А. Попов. – Казань : Татгосиздат, 1949. – 220с.
510706
  Шварц С.С. Животный мир Урала. / С.С. Шварц. – Свердловск, 1951. – 176с.
510707
   Животный мир центра лесной зоны европейской части СССР. – Калинин, 1982. – 183с.
510708
  Умрихина Г.С. Животный мир Чуйской долины / Г.С. Умрихина. – Фрунзе : Илим, 1984. – 214с.
510709
   Животный мир южной тайги.. – Москва : Наука, 1984. – 222 с.
510710
  Соломонов Н.Г. Животный мир Якутии / Н.Г. Соломонов. – Якутск, 1975. – 183с.
510711
  Гааке В. Животный мир, его быт и среда / В. Гааке. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Т. 1, вип. 1, 2, 3. – 1901. – 480 с.


  У данному виданні переплетені 3 частини в одну книгу. Складається з 3-х випусків: 1, 2, 3, кожний з яких має свій інвентарний номер Вип. 1 - С. VII, 160 ; Отдел 1. Животный мир Европы Вип. 2 - С. 161 - 320 Вип. 3 - С. 321 - 480
510712
  Гааке В. Животный мир, его быт и среда / В. Гааке. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Т. 1, 2, вип. 4, 5, 6. – 1901


  У данному виданні переплетені 3 частини в одну книгу. Складається з 3-х випусків: 4, 5, 6, кожний з яких має свій номер. Т. 1] продолжение Вип.4 - С. 481-640. [ Вип.5 - С. 641-647, С. IX - X содержание первого тома, С. XI - XII список таблиц в ...
510713
  Гааке В. Животный мир, его быт и среда : с 120 отд. карт. живот. быта в красках и с 620 политипажами в тексте : в 3 т. / соч. д-ра В. Гааке ; с рис. В. Кунерта ; пер. с нем. под ред. Н.А. Холодковского. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Т. 1-3. – 1901. – VIII, [438] с., паг. разд. : ил.


  Экз. № 8151BL содержит: Т. 1: Животный мир Европы / соч. д-ра В. Гааке ; с рис. В. Кунерта ; пер. с нем. под ред. Н.А. Холодковского. Санкт-Петербург: Девриена, [1901]. - С. 289-448. Т. 2: Животный мир Азии, Америки и Австралии / соч. ...
510714
  Гааке В. Животный мир, его быт и среда : всего 120 листов текста (1920 стран) с 120 отд. карт. живот. быта в красках и с 620 политипажами в тексте : в 3 т. / соч. д-ра В. Гааке ; с рис. В. Кунерта ; пер. с нем. под ред. проф. Н.А. Холодковского. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Т. 3, вып. 10, 11, 12 (последний) : Животный мир Африки. Животный мир моря. Домашние животные, паразиты и пещерные животные: с 44 отд. карт. живот. быта в красках и с 188 политипажами в тексте. – 1902. – С. 113-651 : ил., табл.


  Изд. состоит из 3 выпусков: каждый выпуск имеет свой инвентарный номер: Вип. X- С. 113-272 ; Инв. № 8153BL Вип. XI - С. 273-432 ; Инв. № 8154BL Вип. XII - С. VII, 433-651 ; Инв. № 8155BL
510715
   Животот и делото на Ацо Шопов = The life and the work of Aco Sopov : Мегународен научен собир по повод 80-годишнината од раганьето на Ацо Шопов, Скопje, 5-6 ноември 2003 година. – Скопje : МАНУ, 2005. – 281 с. : портр. – ISBN 9989-101-60-4
510716
   Животот и делото на браката Миладиновци : научен собир по повод 120-години од смртта Скопjе, 15-16 октомври 1982. – Скопjе : Гоце Делчев, 1984. – 385, [6] с.
510717
  Илиевски П.Х. Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва = The life of the Mycenaeans from their own records : со посебен осврт кон ономастичките и просопографски изводи / Петар Хр. Илиевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 419, [3] с. – ISBN 9989-649-72-3
510718
  Горки Максим Животът на Клим Самгин (четыредесет години) : Повест / Горки Максим; Горький М. ; Первела от русин Катя Койчева. – София : Народна култура
Ч. 1, 2. – 1972. – 1212 с.
510719
  Грамзин А С. Живоцвет / А С. Грамзин, . – М, 1981. – 302с.
510720
  Грамзин А С. Живоцвет / А С. Грамзин, . – Л, 1986. – 268с.
510721
  Абліцов В. Живу - вперед. Я - Вінграновський // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 139-148. – ISBN 976-966-2279-07-8
510722
  Шварц Е.Л. Живу беспокойно... / Е.Л. Шварц. – Л., 1990. – 749с.
510723
  Львов М.Д. Живу в 20 веке / М.Д. Львов. – Казань, 1957. – 184с.
510724
  Львов М.Д. Живу в 20 веке / М.Д. Львов. – Москва, 1967. – 303с.
510725
  Львов М.Д. Живу в 20 веке / М.Д. Львов. – Казань, 1981. – 384с.
510726
  Максись М.П. Живу і буду жити / М.П. Максись. – Львів, 1970. – 67с.
510727
  Мулдагалиев Д. Живу любовью : стихотворения и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Художественная литература, 1978. – 364 с.
510728
  Смирнов И.А. Живу на главной улице России / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1975. – 144с.
510729
  Глазов Г.С. Живу на земле / Г.С. Глазов. – Львов, 1963. – 83с.
510730
  Топчий Л.И. Живу не для себя / Л.И. Топчий. – Казань, 1970. – 80 с.
510731
  Колесник С.П. Живу після смерті : документальні оповідання, кіноповість / С.П. Колесник. – Київ : Молодь, 1980. – 343 с.
510732
  Львов М.Д. Живу сегодня : Книга стихов / М.Д. Львов. – Москва : Современник, 1973. – 117с.
510733
  Самарин В.А. Живу среди друзей / В.А. Самарин. – М., 1966. – 48с.
510734
  Кулиев К.Ш. Живу среди людей : кн. лирики / К.Ш. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 336 с.
510735
  Ляпин И.И. Живу тобой: Стихи. / И.И. Ляпин. – Москва, 1976. – 95с.
510736
  Андрущенко Ю.В. Живу тобою : поезії / Андрущенко Ю.В. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 96 с.
510737
  Эркай Никул Живу тобою : стихи / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 134 с.
510738
  Палій П.П. Живу тобою, радосте / П.П. Палій. – Ужгород, 1980. – 96с.
510739
  Павловський М.А. Живу тобою, Україно / Упоряд.: Т.Г.Андрійчук, Т.М.Карпенко; Михайло Павловський. – Київ : Музична Україна, 2003. – 640с. – ISBN 966-95024-5-4
510740
  Сорока С.С. Живу тобою, Україно! : [поезії] / Софія Сорока ; [ред. М. Федака]. – Ужгород : Гражда, 2011. – 76, [4] с. – ISBN 978-966-176-068-3
510741
  Піцюра-Швець Живу тобою, Україно! = I live for you, my Ukraine! / Євгенія Піцюра-Швець ; [ред.-упоряд. П. Гринчишин]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 469, [3] с., [40] с. іл. : фотоіл. – ISBN 978-966-398-084-3
510742
  Аслан Ш.М. Живу у моря : стихи и поэмы / Шакяр Аслан ; пер. с азерб. А. Богучаров. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
510743
  Русаков Е.Е. Живу я в маленькой деревне: стихи / Е.Е. Русаков. – Л., 1979. – 112с.
510744
  Графова Л.И. Живу я в мире только раз / Л.И. Графова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 375с.
510745
  Графова Л.И. Живу я в мире только раз / Л.И. Графова. – М., 1984. – 359с.
510746
  Капутикян С.Б. Живу я сердцем : стихи / С.Б. Капутикян. – Ереван, 1963. – 195 с.
510747
  Женченко В. Живу!.. : поезія / Віктор Женченко. – Київ : Жнець, 2006. – 199, [1] с., [8] арк. фот. : іл. – ISBN 966-96445-3-4
510748
   Живу, люблю.... – Краснодар, 1986. – 248,2с.
510749
  Истомин И.Г. Живун : роман / Иван Истомин; пер. с коми авт. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. – 311 с.
510750
  Истомин И.Г. Живун : роман / Иван Истомин; пер. с коми авт. и З.Янтовского. – Москва : Современник, 1974. – 302 с.
510751
  Истомин И.Г. Живун : роман, повесть / И.Г. Истомин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 336 с.
510752
  Ильин В.А. Живуны / В.А. Ильин. – Москва, 1972. – 95с.
510753
  Морозов И. Живут в душе живые голоса / И. Морозов. – Горький, 1969. – 48с.
510754
  Макушкин В.С. Живут в Павлиевке парни / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1974. – 111с.
510755
  Селенский Ю.В. Живут возле моря люди / Ю.В. Селенский. – М, 1979. – 80с.
510756
  Кольчугин М.П. Живут две сестры / М.П. Кольчугин. – Тула, 1964. – 135с.
510757
   Живут же люди!. – Кемерово, 1978. – 126с.
510758
  Логинов Н.В. Живут мои герои... / Н.В. Логинов. – М., 1964. – 48с.
510759
   Живут на Неве поэты. – М., 1966. – 182с.
510760
  Михайлов А.А. Живут на Руси поэты / А.А. Михайлов. – Москва : Современник, 1973. – 399 с.
510761
  Коларов С. Живут по-хубав от песен / С. Коларов. – София, 1979. – 215с.
510762
  Иоффе С.А. Живут стихи / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1979. – 287 с.
510763
  Мосеєнков Ю. Живуть ідеї Боголюбова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Ідеї М.М. Боголюбова продовжують втілювати його учні. Зокрема йдеться про наукову діяльність доцента механіко-математичного факультету Юрія Мосеєнкова.
510764
  Курков Андрій Живуть собі книжки власним життям... : [інтерв"ю з письменником А. Курковим] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 103. – ISSN 0130-5212
510765
  Додонов А.Г. Живучесть информационных ситем / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ ; НАН Украині, Ин-т пробл. регистрации информации. – Киев : Наукова думка, 2011. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-00-1087-1
510766
  Березюк Н.Т. Живучесть микропроцесорных систем управления / Н.Т. Березюк, А.Я. Гапунин, Н.П. Подлесный. – Киев : Тэхника, 1989. – 143 с. – Библиогр.: с. 139-142
510767
  Малашенко Ю.Е. и др. Живучесть сетевых систем / Ю.Е. и др. Малашенко. – М., 1989. – 61с.
510768
  Дорошенко Я.Ю. Живучість : поезії / Я.Ю. Дорошенко. – Ужгород : Карпати, 1979. – 96 с.
510769
  Говорунов О.Г. Живучість як характеристика підприємства умовах непередбачуваності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 159-170


  Досліджене поняття стійкості в контексті діяльності підприємства в умовах невизначеності. Економісти застосовують поняття "стійкість" для характеристики підприємства, що провадить діяльність в умовах невизначеності. Незважаючи на численність наукових ...
510770
  Свідзинський В.Ю. Живуща вода : Поезії (Вибрані твори) / В.Ю. Свідзинський. – Київ : Київська правда, 2002. – 296с. – ISBN 966-7270-25-4
510771
  Абрахамс П. Живущие в ночи : роман / П. Абрахамс ; пер. с англ. [А. Ибрагимова и Т. Редько ; предисл. А. Давидсона]. – Москва : Прогресс, 1969. – 239 с. : ил.
510772
  Абрахамс П. Живущие в ночи : [роман] / Питер Абрахамс ; [вступ. ст. А.Б. Давидсона ; ил. Е.А. Черной]. – Москва : Правда, 1986. – 524, [2] с. : ил.
510773
   Живущие в Паутине:осознанный выбор или интернет-зависимость? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 35-38. – ISSN 1726-6726


  Аудитория Рунета достигла почти 80 млн человек, треть из них являются онлайн-покупателями. Особенно активно развиваются мобильные технологии: доля трафика за прошлый год выросла в полтора раза, а число пользователей удвоилось. Цифры красноречивы, но ...
510774
  Намора Ф. Живущие в подполье / Ф. Намора. – Москва, 1975. – 236с.
510775
  Успенский С.М. Живущие во льдах / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1978. – 175с. – (Рассказы о природе)
510776
  Успенский С.М. Живущие во льдах / С.М. Успенский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1983. – 206с.
510777
  Константинов К.М. Живущие рядом / К.М. Константинов. – Днепропетровск, 1959. – 160с.
510778
  Туркин В.П. Живущий рядом человек / В.П. Туркин. – М., 1972. – 207с.
510779
  Кашпуров И.В. Живущим ныне : стихи, поэмы / Иван Кашпуров ; [худож. М.И. Заводнова]. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1987. – 189 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
510780
  Богословский А.Н. Живые / А.Н. Богословский. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 174 с.
510781
  Заянчковский И.Ф. Живые барометры / И.Ф. Заянчковский. – Москва : Лесная промышленость, 1977. – 136с.
510782
  Заянчковский И.Ф. Живые барометры / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Лесная промышленность, 1987. – 152 с.
510783
  Лаффит Ж. Живые борются / Ж. Лаффит; Перев. с франц. Ю. Минской, О. Савича, И. Татаринской. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 292 с.
510784
  Бродский Е.А. Живые борются / Е.А. Бродский. – Москва : Воениздат, 1965. – 240 с. : ил.
510785
  Чулаки М.И. Живые в памяти моей / М.И. Чулаки. – Москва : Советский композитор, 1990. – 190 с.
510786
  Герчук Ю.Я. Живые вещи / Ю.Я. Герчук. – М., 1977. – 142с.
510787
  Катаенко К.Ф. Живые встретятся / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1981. – 175с.
510788
  Либединская Л.Б. Живые герои / Л.Б. Либединская. – Москва : Детская литература, 1982. – 254 с.
510789
  Солодарь Ц.С. Живые голоса : воспоминания / Ц.С. Солодарь. – Москва : Советский писатель, 1987. – 320 с.
510790
   Живые голоса истории. – М.
1. – 1989. – 517,2с.
510791
  Сахаров А.Н. Живые голоса истории. / А.Н. Сахаров, С.М. Троицкий. – Москва, 1971. – 320с.
510792
  Сахаров А.Н. Живые голоса истории. / А.Н. Сахаров, С.М. Троицкий. – Москва, 1978. – 350с.
510793
   Живые голоса.. – Ярославль, 1971. – 151с.
510794
  Данини М.Н. Живые деньги / М.Н. Данини. – Ленинград, 1967. – 223с.
510795
  Скалон А.В. Живые деньги : роман, повесть, рассказ / А.В. Скалон. – Москва : Современник, 1974. – 351с. – (Новинки "Современника")
510796
  Скалон А.В. Живые деньги: повесть, рассказы / А.В. Скалон. – М., 1985. – 96с.
510797
  Левицкая И. Живые драгоценности / И. Левицкая. – Алма-Ата, 1976. – 232с.
510798
  Герд С.В. Живые животные в школе / С.В. Герд. – Изд. 3-е. перераб. – Л, 1954. – 368с.
510799
  Зибер В.А. Живые задачи по физике : метод. искания / В.А. Зибер. – Ленинград : Образование
Вып. 1. – 1925. – 148 с.
510800
  Александров И.В. Живые зерна : стихи / Иван Александрович. – Москва : Совецкий писатель, 1977. – 96 с.
510801
  Шер Ю.Л. Живые и мертвые / Ю.Л. Шер. – М, 1965. – 78с.
510802
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Известия, 1966. – 512с. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
510803
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1 : Живые и мертвые. – 1972. – 479с.
510804
  Симонов К.М. Живые и мертвые : роман : в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3 : Последнее лето. – 1972. – 575с.
510805
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1976. – 511с.
510806
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1 : Живые и мертвые. – 1977. – 431с.
510807
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2 : Солдатами не рождаются. – 1977. – 656с.
510808
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2 : Солдатами не рождаются. – 1977. – 385с.
510809
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3 : Последнее лето. – 1977. – 561с.
510810
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман: В 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3 : Последнее лето. – 1977. – 512с.
510811
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1-я : Живые т мертвые. – 1984. – 476с.
510812
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2-я : Солдатами не рождаются. – 1984. – 719с.
510813
  Симонов К.М. Живые и мертвые : роман в 3 кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1985. – 384 с. : ил.
510814
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2-я : Солдатами не рождаются. – 1985. – 590с.
510815
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель. – (Библ. серия)
Кн. 3-я : Последнее лето. – 1985. – 478с.
510816
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 3-я : Последнее лето. – 1985. – 576с.
510817
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Радуга, 1987. – 496с. – На яз. бенгали
510818
  Симонов К.М. Живые и мертвые / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00771-4
Кн. 1. – 1989. – 477с.
510819
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00772-2
Кн. 2 : Солдатами не рождаются. – 1989. – 735 с.
510820
  Симонов К.М. Живые и мертвые : Роман в 3-х кн. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00773-0
Кн. 3 : Последнее лето. – 1989. – 587 с.
510821
  Кукуев Л.А. Живые и мертвые / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1990. – 543с.
510822
  Кукуев Л.А. Живые и мертвые. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1965. – 598с.
510823
  Кукуев Л.А. Живые и мертвые. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1973. – 591с.
510824
  Булычев А. Живые и мертвые. Численность и погребение павших на Куликовом поле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 8-14. – ISSN 0235-7089
510825
  Керн Э.Э. Живые изгороди и зищитные лесные полосы / Э.Э. Керн. – Л, 1929. – 182с.
510826
  Николаева О.А. Живые искры / О.А. Николаева. – Рига, 1980. – 94с.
510827
  Гринберг И.Л. Живые истины / И.Л. Гринберг. – Москва : Советский писатель, 1964. – 400 с.
510828
  Дядечко Л.П. Живые как жизнь. (Гоголевские крылатые выражения в языке современной художественной литературы и СМИ) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 1. – С. 43-45
510829
   Живые картины.. – М., 1988. – 494с.
510830
  Мясников Б.А. Живые ключи / Б.А. Мясников. – Москва, 1960. – 32с.
510831
  Тупиков А. Живые ключи / А. Тупиков. – Тула, 1965. – 159с.
510832
  Ладария М.Г. Живые ключи дружбы / М.Г. Ладария. – Сухуми, 1976. – 120с.
510833
  Телесин З.Л. Живые корни : стихи и поэмы / Зиновий Телесин; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1957. – 191 с.
510834
  Шатберашвили Г.И. Живые корни : рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 277 с.
510835
  Чудин Н.А. Живые корни / Н.А. Чудин. – М, 1960. – 207с.
510836
  Антропов Ю.В. Живые корни : [повесть в новеллах] / Юрий Антропов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 79 с. – (Роман-газета, ISSN 0103-6044 ; № 21 (883))
510837
  Анисимов Г.Д. Живые краски Апшерона / Г.Д. Анисимов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 168 с. : ил.
510838
  Алиева Ф.Г. Живые легенды : поэма / Фазу Алиева ; пер. с авар. В.Туркина. – Москва : Советская Россия, 1970. – 71 с.
510839
  Алиева Ф.Г. Живые легенды : поэма : пятидесятилетию Советской власти в Дагестане посвящ. / Фазу Алиева ; пер. с дагест. В. Туркина ; ил. Л. Карюков. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1971. – 108 с. : ил.
510840
  Кривцов Никита Живые легенды Португалии // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 32-37 : Іл.
510841
  Гиппиус З.Н. Живые лица / З.Н. Гиппиус. – Л., 1991. – 198с.
510842
  Гиппиус З.Н. Живые лица : стихи. дневники / З.Н. Гиппиус. – Тбилиси : Мерани
Кн. 1. – 1991. – 398с.
510843
  Гиппиус З.Н. Живые лица / З.Н. Гиппиус. – Тбилиси
2. – 1991. – 382с.
510844
  Гиппиус З.Н. Живые лица : [сборник] / Зинаида Гиппиус ; [предисл.: М. Коренева ; послесл., коммент.: С. Яров]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 300, [3] с. – Содерж.: Мой лунный друг: о Блоке ; Одержимый: о Брюсове ; Маленький Анин домик ; Задумчивый странник: о Розанове ; Отрывочное: о Сологубе ; Благоухание седин: о многих. - Прил.: Зинаида Гиппиус / Г. Адамович. Живые маски Зинаиды Гиппиус / С. Яров. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0317-7
510845
  Гиппиус З.Н. Живые лица : [сборник] / Зинаида Гиппиус ; [предисл.: М. Коренева ; послесл., коммент.: С. Яров]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – 300, [3] с. – Содерж.: Мой лунный друг: о Блоке ; Одержимый: о Брюсове ; Маленький Анин домик ; Задумчивый странник: о Розанове ; Отрывочное: о Сологубе ; Благоухание седин: о многих. - Прил.: Зинаида Гиппиус / Г. Адамович. Живые маски Зинаиды Гиппиус / С. Яров. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02275-1
510846
  Сергеев Б.Ф. Живые локаторы океана / Б.Ф. Сергеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с.
510847
  Петров В. Живые люди Достоевского и мертвые души Гоголя // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 10
510848
  Паль Р.В. Живые маки / Р.В. Паль. – Уфа, 1964. – 80с.
510849
  Пестушко Валерий Живые минералы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 53
510850
  Чернышев Л.У. Живые мишени / Л.У. Чернышев. – Челябинск, 1955. – 36с.
510851
  Топорков Л.В. Живые мосты / Л.В. Топорков. – М, 1981. – 112с.
510852
  Сосновский И.П. Живые музеи / И.П. Сосновский. – Москва : Знание, 1981. – 143с.
510853
  Ходыкин И.Ф. Живые не сдаются / И.Ф. Ходыкин. – Новосибирск, 1965. – 196с.
510854
  Ходыкин И.Ф. Живые не сдаются / И.Ф. Ходыкин. – М., 1991. – 173с.
510855
   Живые нити.. – М., 1969. – 32с.
510856
  Мусиков В.П. Живые огни / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1945. – 149с.
510857
  Саидов А. Живые огни : стихи, баллады / Алирза Саидов ; пер. с лезг. – Москва : Советская Россия, 1978. – 191 с.
510858
  Козлов М.А. Живые органзимы - спутники человека / М.А. Козлов. – Москва, 1976. – 191 с.
510859
  Реброва Л.В. Живые организмы в космосе: кн. для внеклас. чтения, 8-10 кл. / Л.В. Реброва. – Москва, 1983. – 159с.
510860
  Пантелеев Л. Живые памятники. Рассказы. Путевые заметки. Дневники. Воспоминания. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1966. – 494с.
510861
  Катанов В.М. Живые письмена : заметки книголюба / В.М. Катанов. – Тула, 1987. – 351с.
510862
  Арзуманян А.М. Живые помнят... : очерки / А.М. Арзуманян. – Москва : Правда, 1975. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; 14)
510863
  Симаков Ю.Г. Живые приборы / Ю.Г. Симаков. – Москва : Знание, 1986. – 176с.
510864
  Курсков А.Н. Живые радары / А.Н. Курсков. – Минск, 1966. – 92с.
510865
  Курсков А.Н. Живые радары / А.Н. Курсков. – Изд. 2-е. испр. и доп. – Минск : Ураджай, 1976. – 128с.
510866
  Зуев Г.В. Живые ракеты / Г.В. Зуев. – К., 1970. – 84с.
510867
  Тенеромо И. Живые речи Л.Н.Толстого (1885-1908 гг.). – Одесса, 1908. – 398 с.
510868
  Пухов Ю.С. Живые родники. Портреты писателей. / Ю.С. Пухов. – М. : Московский рабочий, 1968. – 232 с.
510869
  Таксами Ч.М. Живые родники: о культуре коренных жителей Сахалина и Курил. о-вов. / Ч.М. Таксами. – Ю.-Сахалинск, 1989. – 72с.
510870
  Константинов А.С. Живые ростки коммунизма / А.С. Константинов. – Кишинёв, 1962. – 72с.
510871
  Краевский Д.А. Живые силы : очерк. – Киев : Типо-литогр. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1903. – 14 с.
510872
   Живые системы и гелиогеофизические факторы (солнце, электричество, жизнь). – Москва : Наука, 1976. – 103 с.
510873
   Живые сокровища Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 215с.
510874
  Дюбеле Дэвид Живые сокровища Карибского моря. / Дюбеле Дэвид, Хейс Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 66-77 : фото
510875
  Голубев Ф.М. Живые столбы / Ф.М. Голубев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 72 с.
510876
   Живые страницы. – Москва : Детская литература, 1974. – 448 с.
510877
  Хватов А.И. Живые страницы, памятные имена / А.И. Хватов. – Л, 1989. – 350с.
510878
   Живые страницы.. – Москва : Детская литература, 1970. – 544с.
510879
   Живые страницы.. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1972. – 544 с.
510880
   Живые страницы.. – М., 1980. – 144с.
510881
   Живые строки войны.... – Свердловск, 1980. – 255с.
510882
   Живые строки войны.... – Свердловск
2. – 1984. – 352с.
510883
  Чечина Т.И. Живые токи яснополянских традиций // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 4 (38). – С. 181-195


  Невелика дерев"яна лялечка, одягнена в народний костюм Тульської губернії, - родом з дому Толстих. Це новорічна саморобна іграшка-подарунок була захоплюючою забавою в сім"ї Толстих.
510884
  Базарбаев М. Живые традиции / М. Базарбаев. – Алма-Ата : ГИХЛ ; КазССР, 1962. – 122 с.
510885
  Машинский С.И. Живые традиции / С.И. Машинский. – Москва, 1964. – 32с.
510886
  Машинский С. Живые традиции : (Чернышевский-литературный критик) / С. Машинский. – Москва : Знание, 1964. – 32 с.
510887
   Живые традиции. – Саратов, 1978. – 164 с.
510888
  Наровчатов С.С. Живые традиции советской поэзии : Автореф... канд. филологич.наук: 10.641 / Наровчатов С.С.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – М., 1972. – 18л.
510889
  Антюфеева И.Н. Живые трепетные нити : Л.Н.Толстой и его смол. корреспонденты и знакомые : очерки / Антюфеева И.Н. – Смоленск : Смядынь, 1991. – 110, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-111
510890
  Успенский Г.И. Живые цифры. / Г.И. Успенский. – М, 1936. – 39с.
510891
  Уорд Р.Р. Живые часы / Р.Р. Уорд. – Москва : Мир, 1974. – 239с.
510892
  Бобровников Л.А. Живые часы и барометры : [для мл. и сред. шк. возраста] / Л. Бобровников ; худож. В. Максименко. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1989. – 37, [2] с. : цв. ил.
510893
   Живые числа. – Москва, 1985. – 128 с.
510894
  Конрадова Наталья Живые шахматы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 66-76 : фото
510895
  Пынзару С.Г. Живые, трепетные нити... / С.Г. Пынзару. – Кишинев, 1978. – 235с.
510896
  Кутузов А.Т. Живые, увлекательные беседы / А.Т. Кутузов, Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1961. – 24с.
510897
  Глушко М.В. Живым говори - "до свидания" / М.В. Глушко. – Симферополь, 1963. – 150с.
510898
  Николин Е.Н. Живым жить на земле. / Е.Н. Николин. – Л, 1986. – 141с.
510899
  Храбрый О. Живым не брать // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 15. – С. 98-103. – ISSN 1812-1896


  Політика США в Іраку і Афганістані, тероризм
510900
  Погильдяков В.В. Живыми в землю не ложаться / В.В. Погильдяков. – Чебоксары, 1968. – 112с.
510901
  Джафаров А. Живых не хоронят : поэмы / Абумуслим Джафаров; пер. с табасаран. С.Г.Табусарян. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1968. – 71 с.
510902
  Бек У. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 44-58. – ISSN 0321-2017
510903
  Платонов А.П. Живя главной жизнью : Повести. Рассказы. Пьеса. Сказки. Автобиографическое / А.П. Платонов. – Москва : Правда, 1989. – 448с.
510904
  Шукшин В. Живял човек... / В. Шукшин. – София, 1988. – 470с.
510905
  Алешина Л.С. Жигмонд Кишфалуди-Штробль : венг. скульптор / Л.С. Алешина ; [НИИ теории и истории изобраз. искусств Акад. художеств СССР]. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 153
510906
  Вучетич Е.В. Жигмонд Кишфалуди Штробль / Е.В. Вучетич. – Москва, 1960. – 16с.
510907
   Жигмонд Мориц - крупнейший венгерский писатель. 1879-1942. – Будапешт, 1952. – 40с.
510908
  Сувиженко Л.И. Жигмонд Мориц и его время / Л.И. Сувиженко. – Ленинград : ЛГУ, 1988. – 152 с. – ISBN 5-288-00110-3
510909
  Умнякова Е.В. Жигмонд Мориц и современная венгерская литература. / Е.В. Умнякова. – М., 1985. – 96с.
510910
  Жоголев Н.Ф. Жигулевская березка / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1963. – 126с.
510911
  Кудинов К.А. Жигулевский государственный заповедник. / К.А. Кудинов. – Куйбышев, 1982. – 48с.
510912
  Люфанов Е.Д. Жигули / Е.Д. Люфанов. – Москва-Л., 1951. – 104с.
510913
  Авдеенко А.О. Жигули вы мои, Жигули. История одного путешествия : повесть для ст. возраста / А.О. Авдеенко. – Москва : Детская литература, 1971. – 286 с. : ил.
510914
   Жигули заповедные. – Куйбышев, 1988. – 128с.
510915
  Лялицкая С.Д. Жигули заповедные. / С.Д. Лялицкая. – Куйбышев, 1970. – 126с.
510916
  Мясников В.Н. Жигули: Роман. / В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1987. – 429с.
510917
  Мачтет Г.А. Жид : этюд / Григорий Мачтет. – 2-е изд., переделанное автором. – Москва : Ред журн. "Русская мысль", 1888. – 70 с.
510918
  Рудецький П. Жидичинський монастир в релігійному житті Волині ХVІ - першої третини ХVІІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 48-51
510919
  Горін С. Жидичинський Свято-Миколаївський монастир (до середини XVII сторіччя) / Сергій Горін ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Майстерня книги, 2009. – 512 с. : табл. – ISBN 978-966-2260-03-7
510920
  Редінг Б. Жидівка / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 25, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 2)
510921
  Цуриков В.Л. Жидкая фаза в морских льдах / В.Л. Цуриков. – Москва : Наука, 1976. – 209с.
510922
  Баранов П.А. Жидкие азотные удобрения / П.А. Баранов, Д.А. Кореньков, И.В. Павловский. – Москва : Сельхозгиз, 1961. – 157 с.
510923
  Адамс Дж.Р. Жидкие азотные удобрения и их пепельзование / Дж.Р. Адамс. – Москва, 1965. – 112с.
510924
  Московкин В. Жидкие вместо твердых? Научные публикации переезжают в Сеть. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  С середины XVII века зародилась дожившая до сегодняшнего дня классическая система формальных научных коммуникаций. Из более чем 23 тысяч существующих научных журналов около 11 тысяч входят в базу данных Web of Science и около 19 тысяч - в SCOPUS. В ...
510925
  Никурадзе А. Жидкие диэлектрики (изолирующие жидкости) : пер. с нем. / А. Никурадзе. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 236 с.
510926
   Жидкие и твердые ракетные топлива.. – М., 1959. – 436с.
510927
  Паушкин Я.М. Жидкие и твердые химические ракетные топлива / Я.М. Паушкин. – М., 1978. – 192с.
510928
  Морачевский А.Г. Жидкие катоды / А.Г. Морачевский. – Тбилиси, 1978. – 183 с.
510929
  Крашенинников А.И. Жидкие каучуки / А.И. Крашенинников, В.П. Шаболдин. – Москва : Знание, 1987. – 32 с.
510930
   Жидкие кормовые дрожжи и их применение в животноводстве. – Симферополь, 1964. – 11 с.
510931
  Вистинь Л.К. Жидкие кристаллы / Л.К. Вистинь, И.Г. Чистяков. – Москва, 1975. – 63с.
510932
   Жидкие кристаллы : Межвуз. сборник научн. трудов. – Иваново, 1978. – 160 с.
510933
  Адамчик А. Жидкие кристаллы : Пер.с польск. / А. Адамчик, З. Стругальский ; пер. с польского М.Г. Пацовской ; под ред. И.Г. Чистякова. – Москва : Советское радио, 1979. – 160 с. – Библиогр.: с. 158 (16 назв.)
510934
   Жидкие кристаллы. – Москва : Химия, 1979. – 327 с.
510935
  Чандрасекар С. Жидкие кристаллы : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Мир, 1980. – 344 с.
510936
  Пикин С.А. Жидкие кристаллы / С.А. Пикин, Л.М. Блинов. – М, 1982. – 207с.
510937
   Жидкие кристаллы : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : Издательство Ивановского университета, 1985. – 141 с.
510938
  Беляков В.А. Жидкие кристаллы / В.А. Беляков ; Нар. ун-т Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1986. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 150
510939
   Жидкие кристаллы : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : Издательство Ивановского университета, 1987. – 115,1с.
510940
   Жидкие кристаллы в капиллярной хроматографии. – Тбилиси : Мецниереба, 1982. – 98с.
510941
  Браун Г.Г. Жидкие кристаллы и биологические структуры / Г.Г. Браун, Д.Д. Уолкен ; под ред. Я.М. Варшавского. – Москва : Мир, 1982. – 198 с. – Библиогр.: с. 189-190
510942
   Жидкие кристаллы и их практическое применение. – Иваново, 1976. – 148 с.
510943
   Жидкие кристаллы и их практическое применение : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : Издательство Ивановского университета, 1982. – 164 с.
510944
  Леман О. Жидкие кристаллы и теории жизни : Доклад, сделанный в общемсобрании 78 съезда германских естествоиспытателей и врачей / О. Леман, проф. ; пер. с нем. [и предисл.] П.В. Казанецкого, под ред. "Вестник опытной физики и элементарной математики". – Одесса : Mathesis, 1908. – [4], 44 с. – Библиогр.: с. 42


  Авт. предисл. и пер.: Казанецкий, Павел Васильевич
510945
  Сонин А.С. Жидкие кристаллы и физика жизни : В помощь лектору / А.С. Сонин. – Москва, 1983. – 40с.
510946
   Жидкие кристаллы со спиральной структурой и их использование для систем отображения информации.. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 96 с.
510947
  Чистяков И.Г. Жидкие кристаллы. / И.Г. Чистяков. – М., 1966. – 128с.
510948
  Цыкало А.Л. Жидкие кристаллы. Теплофизические свойства и методы их расчета / А.Л. Цыкало. – Киев; Одесса : Вища школа, 1989. – 147с.
510949
   Жидкие металлы : Сборник статей. – Москва : Атомиздат, 1967. – 442 с.
510950
  Марч Н.Г. Жидкие металлы : пер. с англ. / Н.Г. Марч. – Москва : Металлургия, 1972. – 128 с.
510951
   Жидкие металлы. – М., 1980. – 389с.
510952
   Жидкие металлы и их затвердевание.. – М., 1962. – 435с.
510953
  Андронов В.Н. Жидкие металлы и шлаки / В.Н. Андронов, Б.В. Чекин, С.В. Нестеренко. – Москва : Металлургия, 1977. – 128 с.
510954
  Глазов В.М. Жидкие полупроводники / В.М. Глазов, С.Н. Чижевская, Н.Н. Глаголева. – Москва : Наука, 1967. – 244 с.
510955
  Катлер М. Жидкие полупроводники. : пер. с англ. / М. Катлер. – Москва : Мир, 1980. – 256с.
510956
  Убайдуллаева Клара Жидкие сложные удобрения на основе полупродуктов азотнокислотной переработки фосфатов, аммиака и мочевины. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Убайдуллаева Клара; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 24л.
510957
  Маурах М.А. Жидкие тугоплавкие окислы / М.А. Маурах, Б.С. Митин. – Москва, 1979. – 288 с.
510958
  Рябцев Н.Г. Жидкие углеводородные газы / Н.И. Рябцев. – Москва : Мин. коммунальн. хоз. РСФСР
Ч. 1 : Физико-химические свойства, анализ и получение. – 1957. – 170 с.
510959
   Жидкие углеводороды и нефтепродукты. – Москва : МГУ, 1989. – 190,3с.
510960
  Грищенко В.К. Жидкие фотополимеризующиеся композиции / В.К. Грищенко, А.Ф. Маслюк, С.С. Гудзера. – Киев : Наукова думка, 1985. – 206 с.
510961
   Жидкий водород. – Москва : Мир, 1964. – 416 с.
510962
  Клод Ж. Жидкий воздух / Ж. Клод. – Ленинград : Химтехиздат, 1930. – 361 с.
510963
  Клебанов Н. Жидкий кислород / Н. Клебанов. – Москва-Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 52 с.
510964
  Перелома В.А. Жидкий кислород в сталеварении / В.А. Перелома. – К., 1977. – 47с.
510965
  Большедворский Г.М. Жидкий кислород на открытых горных работах / Г.М. Большедворский. – Москва ; Ленинград ; Новосибирск : ОНТИ НКТП Горно-геолого-нефтяное издательство, 1933. – 84 с. – Библиогр.: с. 83
510966
  Кирко И.М. Жидкий металл в электромагнитном поле / И.М. Кирко. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 160 с.
510967
  Гельфгат Ю.М. Жидкий металл под действием электромагнитных сил / Ю.М. Гельфгат, О.А. Лиелаусис, Э.В. Щербинин. – Рига : Зинатне, 1976. – 248с.
510968
  Файнштейн С.Я. Жидкий хлор / С.Я. Файнштейн. – М, 1972. – 167с.
510969
  Сухариер А.С. Жидкокристаллические индикаторы / А.С. Сухариер. – Москва : Радио и связь, 1991. – 254 с.
510970
  Гребенкин М.Ф. Жидкокристаллические материалы / М.Ф. Гребенкин, А.В. Иващенко. – Москва : Химия, 1989. – 287 с.
510971
   Жидкокристаллические полимеры. – Москва, 1988. – 415 с.
510972
  Фрейдзон Яков Самайлович Жидкокристаллические холестеринсодержащие полимеры : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Фрейдзон Яков Самайлович ; МГУ. – Москва, 1976. – л.
510973
   Жидкокристаллический порядок в полимерах.. – М., 1981. – 352с.
510974
  Блинов Л.М. Жидкокристаллическое состояние вещества / Л.М. Блинов, С.А. Пикин. – Москва : Знание, 1986. – 61, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 63 (6 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Физика ; 6-1986)
510975
  Костромин С.Г. Жидкокристаллическое состояние и процессы ориентации в электрическом и магнитном полях гребнеобразных полимеров с циандифенильными мезогенными группами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Костромин С. Г. ; МГУ. – Москва, 1982. – 20 с.
510976
  Папков С.П. Жидкокристаллическое состояние полимеров / С.П. Папков. – М., 1977. – 240с.
510977
   Жидкометаллические теплоносители / В.М. Боришанский, С.С. Кутателадзе, И.И. Новиков, О.С. Федынский. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Атомиздат, 1967. – 300 с.
510978
   Жидкометаллические теплоносители.. – М., 1958. – 206с.
510979
  Блинкин В.Л. Жидкосолевые ядерные реакторы / В.Л. Блинкин, В.М. Новиков. – Москва : Атомиздат, 1978. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-110
510980
   Жидкосолевые ЯЭУ: перспективы и проблемы.. – М., 1990. – 191,1с.
510981
  Мицкевич П.К. Жидкости и электроника / П.К. Мицкевич. – Москва, 1965. – 32с.
510982
  Тимербаев А.Р. Жидкостная адсорбционная хроматография хелатов / А.Р. Тимербаев, О.М. Петрухин. – Москва : Наука, 1989. – 284 с.
510983
  Щербакова Т.А. Жидкостная єкстрация неорганических веществ. / Т.А. Щербакова, И.Л. Крупаткин. – Калинин, 1979. – 60с.
510984
   Жидкостная колоночная хроматография. – М.
1. – 1978. – 554с.
510985
   Жидкостная колоночная хроматография. – М.
2. – 1978. – 471с.
510986
   Жидкостная колоночная хроматография. – М.
3. – 1978. – 428с.
510987
  Колесников Е.С. Жидкостная ракета как объект регулирования. / Е.С. Колесников. – М., 1969. – 300с.
510988
  Андерсон А.А. Жидкостная хроматография аминосоединений / А.А. Андерсон ; АН ЛатвССР, Ин-т орган. синтеза. – Рига : Зинатне, 1984. – 295 с. – Библиогр.: с. 218-283
510989
  Алябьева М.С. Жидкостная хроматография бензопиридиновых оснований : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Алябьева М.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1971. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
510990
  Луговик Б.А. Жидкостная хроматография под высоким давлением / Б.А. Луговик. – Томск, 1978. – 142с.
510991
  Энгельгардт Х. Жидкостная хроматография при выскоких давлениях. / Х. Энгельгардт. – М., 1980. – 246с.
510992
  Альдерс Л. Жидкостная экстракция / Л. Альдерс. – Москва, 1957. – 216с.
510993
   Жидкостная экстракция. – Сборник статей. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 155 с.
510994
  Альдерс Л. Жидкостная экстракция / Л. Альдерс. – 2-е переработ. и доп. – Москва, 1962. – 258с.
510995
  Трейбал Р.Е. Жидкостная экстракция / Р.Е. Трейбал. – Москва : Химия, 1966. – 724 с.
510996
   Жидкостная экстракция. – Труды III Всесоюз. науч.-техн. совещания. – Ленинград : Химия, 1969. – 416 с.
510997
  Зюлковский З. Жидкостная экстракция в химической промышленности / З. Зюлковский. – Ленинград : Госхимиздат, 1963. – 479 с.
510998
  Андреев М В. Жидкостная эпитаксия в технологии полупроводниковых приброрв / В.М. Андреев, Л.М. Долгинов, Д.Н. Третьяков. – Москва : Совецкое радио, 1975. – 328 с. – Список лит.: с. 289-322
510999
  Андреев Вячеслав Михайлович Жидкостная эпитаксия гетероструктур в системе Алюминий - галий - мышьяк, разработка и исследование оптоэлектронных приборов на их основе : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.10 / Андреев Вячеслав Михайлович ; АН СССР, Физ.-тех. ин-т. – Ленинград, 1979. – 33 с.
511000
  Саидов А.С. и др. Жидкостная эпитаксия компенсированных слоев арсенида галлия и твердых растворов на его основе / А.С. и др. Саидов. – Ташкент : Фан, 1986. – 127с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,