Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
510001
  Ряба Л.О. "Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 418-419. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
510002
  Ярошинський О.Б. "Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства" у 2003-2009 рр. Бібліографічний покажчик // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 431-504
510003
  Папаригопулос Д. [Збірка творів / Д. Папаригопулос, С. Василіядис ; ред. Я. Хадзиніс. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – 346 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 13])
510004
  Паламас, Сикеліянос, Кавафіс [Збірка творів / Паламас, Сикеліянос, Кавафіс ; за ред. Андеаса Карадоніса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – 291 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 25])
510005
  Ксенопулос Г. [Збірка творів / Г. Ксенопулос, М. Міцакіс, Г. Кабісис ; за ред. А. Трилоса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – 332 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 27])
510006
  Хадзопулос К [Збірка творів / К. Хадзопулос, С. Пасаянніс та ін.; за ред. Петроса Хариса. – Афіни : Вид-во Іоанноса Н. Захаропулоса. – 318 с. – Видання новогрецькою мовою. - Зміст: К. Хадзопулос, К. Пароритис, Д. Хадзопулос, Д. П. Тангопулос, С. Пасаянніс, К. Пасаянніс , П. Д. Тангопулос. – ([Основна бібліотека ; № 32])


  Зміст: К. Хадзопулос, К. Пароритис, Д. Хадзопулос, Д. П. Тангопулос, С. Пасаянніс, К. Пасаянніс , П. Д. Тангопулос
510007
   [Збірка творів / Скуфос, , Міньятис, , Вулгарис, , Теотокіс; Скуфос, Міньятис, Вулгарис, Теотокіс ; за ред. Василіса Татакіса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – 356 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; № 40])
510008
  Кристаліс К. [Збірка творів / К. Кристаліс, Хр. Христовасиліс ; за ред. Л. І. Врануса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – 336 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 19])
510009
  Візіїнос Г. [Збірка творів / Георгіос Візіїнос ; за ред. І. М. Панайотопулоса. – Афіни : Вид-во Іоанноса Н. Захаропулоса, 1959. – 366 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 18])
510010
  Пападіямандис А. [Збірка творів / Александрос Пападіямандис, Андреас Каркавіцас та інші ; за ред. Т. Ксидиса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса, 1962. – 304 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 28])
510011
  Романенко І.Н. Збільшення виробництва зерна - вирішальна умова піднесення тваринництва / І.Н. Романенко. – Київ, 1955. – 48 с.
510012
  Фик М.І. Збільшення дебіту газової свердловини при застосуванні інноваційних структурно-теплоізолюючих нано-покриттів / М.І. Фик, Паліс Стефан, Ю.І. Ковальчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
510013
  Глівенко С.В. Збільшення енергобезпеки країни за рахунок відновлювальних джерел енергії: напрямки реалізації / С.В. Глівенко, А.В. Павлик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 7-13. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
510014
  Захарченко В.С. Збільшення імовірності виявлення об"єктів малого розміру в оптично-електронних системах спостереження та наведення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Захарченко Владислав Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
510015
  Підвисоцький Р. Збільшення інвестицій у виробничий сектор забезпечить сталий економічний розвиток // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 12 (190). – С. 12-15


  У КНЕУ ім. В. Гетьмана пройшла 2 Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу", у роботі якої взяла участь докт. екон. наук, проф., зав. кафедри КНУТШ Світлана Науменкова.
510016
  Гаврилюк А.І. Збільшення ймовірності розпізнавання в оглядових телевізійних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.07 / Гаврилюк А.І.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
510017
  Яцків Т.М. Збільшення кількості звернень до наукових публікацій: сім кроків разом із CrossRef / Т.М. Яцків, А.Д. Данілова // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 94-112. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
510018
  Квіт С. Збільшення кількості студентів на одного викладача до вісімнадцяти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 24-30 квітня (№ 17). – С. 4
510019
  Римарська Р.Ю. Збільшення надходжень до бюджету як чинник залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 31-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
510020
  Дружиніна В.В. Збільшення прибутковості машинобудівних підприємств з використанням фінансових коефіцієнтів та процесно-орієнтованого бюджетування // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
510021
   Збільшення прямого опору кристала напівпровідникового діода при екстремально великих прямих ударних струмах / С.П. Павлюк, С. Савицький, Р. Солтис, І. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено суттєве збільшення прямого опору кристала напівпровідникового діода під впливом різної кількості поодиноких імпульсів ударного струму. Показано, що при струмах менше величини ударного струму (Іпр,уд) значення опору та надійність роботи ...
510022
  Гарагонич О. Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 26-32
510023
  Борцов О.В. Збільшення швидкості зміни імпульсів напруг і струмів у високовольтних установках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів / Борцов О.В.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
510024
   Збільшено обсяг держзамовлення вишам для переведення студентів на навчання на постійній основі, раніше тимчасово допущених до занять, із вишів Донецької та Луганської областей // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 61


  "У зв"язку із переведенням студентів вишів Донецької та Луганської областей, які тимчасово допущені до занять, та студентів вишів зазначених областей, у яких внаслідок проведення антитерористичної операції не здійснюється освітній процес, ...
510025
  Богданович Л. Збір-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" на Волині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 22-23 : фото
510026
  Рильський М.Т. Збір винограду : поезії / М.Т. Рильський. – Львів, 1940. – 128 с.
510027
  Голинська Х.О. Збір гендерно сегрегованих даних як процедура гендерного мейнстрімингу в системі управління містом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 65-67
510028
  Завгородня Т.В. Збір за забруднення довкілля : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 76-81 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
510029
  Кирієнко О. Збір за забруднення навколишнього природного середовища - не плата за повітря // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.30-34
510030
  Криницький І.Є. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: актуальні проблеми правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 122-128
510031
  Кравчук М. Збір І.Ю. Рєпіним етнографічних матеріалів та їх використання у художній творчості // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 578-581. – ISBN 978-966-171-795-3
510032
   Збір керівного складу цивільного захисту Запорізької області: підсумки роботи у 2009 році та визначення основних завдань цивільної оборони на 2010 рік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 13-16 : фото
510033
  Ходаківська Ю.Ф. Збір параданих у кількісних соціальних дослідженнях // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 265-266
510034
  Первухін Г.О. Збір та обробка географічних назв при складанні топографічних карт // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 73-76. – (Географія ; Вип. 24)
510035
  Дробноход М.І. Збір, накопичення і обробка гідрогеологічної інформації за допомогою комп"ютерних методів : геологія / М.І. Дробноход, А.І. Кошулько, Ю.І. Бистревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 68-71 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
510036
  Кожедуб Ю. Збір, обробка, застосування та захист інформації в документах високої соціальної значимості / Ю. Кожедуб, Т. Лісніченко // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 199-206. – ISSN 2411-1031


  У статті розглянуто актуальне питання щодо збору, обробки, застосування та захисту інформації, що міститься у нормативно-правових актах і нормативних документах, використовуваних у сферах діяльності, що відповідають соціально важливим сферам ...
510037
  Буряк Л.І. Збірка "Minerva" як бібліографічна пам"ятка та історичне джерело // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 74-88. – ISBN 978-617-7009-44-3
510038
  Андієвська Е. Збірка "поезії" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 170. – С. 86-120
510039
  Колеснікова Т. Збірка "Рінь" О. Ольжича - поетичний маніфест нового покоління борців за Україну
510040
  Яковчук О. Збірка "Українські народні пісні для жіночого хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука": композиторське переосмислення жанрових інваріантів. - // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 38-48. – ISSN 2413-4767
510041
   Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення = Compilation of legal acts on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction : з комент. та роз"ясненнями / [уклад.: С.С. Бичкова, Я.В. Котляревський, М.В. Лошицький та ін. ; редкол.: І.Б. Черкаський та ін.]. – Київ : Ваіте, 2017. – 1051, [1] с. : іл., табл. – Видано за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. – ISBN 978-966-2310-41-2
510042
  Шапошніков Н.А. Збірка алгебричних задач для середньої школи / Н.А. Шапошніков, Н. Вальцов. – Х.-К.
Ч.1. – 1933. – 120 с.
510043
  Петуніна Ю. Збірка алгоритмів та переліків для оформлення спадщини. Частина 1. Заведення спадкової справи // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 7-15
510044
   Збірка анотованих наукових праць учених Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського = Сборник аннотированных научных работ ученых Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского = Collection of annotated research papers written by scholars of South Ukrainian national pedagogical university .. : до 195 річниці витоків заснування Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського / [редкол.: О.Я. Чебикін (гол.), О.М. Яцій, Г. Бєдний та ін. ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 239, [1] с. – Назва, текст парал. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці доповідей. – ISBN 978-966-2070-53-8
510045
  Соловей О. Збірка Василя Стуса "Веселий цвинтар": стиль як проблема етики // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С.194-209. – ISSN 1728-9572
510046
  Мулик-Луцик Юрій Збірка вибраних творів / Мулик-Луцик Юрій; Розшуки творів і упоряд. збірки С.Ярмусь. – Вінніпег, 2004. – 339с. : Фотогр. – (Феномен зарубіжного мислителя)
510047
  Фан Дунмей Збірка віршів про твердий непохитний дух / Фан Дунмей; Лімін веньхуашу. – Тайбей, 1971. – 502с. – Видання китайською мовою
510048
  Нікітін Д. Збірка графіки Національного художнього музею України: єврейський аспект // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 99-105. – ISBN 978-966-378-592-9
510049
  Маковецька Х. Збірка давньої сакральної скульптури національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.53-63. – ISSN 0131-2685
510050
   Збірка договорів Ради Європи : Українська версія. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 656с. – ISBN 966-611-057-1
510051
   Збірка документів і матеріялів про вбивство Степана Бандери = Documents and materials concerning the assassination of Stepan Bandera. – Торонто ; Нью-Йорк ; Мюнхен ; Лондон ; Мельборн : Свiтовий украiнський визвольний фронт ; Гомін України, 1989. – 80 с. : фот., іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - На обкл.: Степан Бандера 1909-1959-1989
510052
   Збірка досвіду вчителів шкіл м. Києва. – Київ : Держвидав учбово-педагогічне "Радянська школа", 1936. – 126 с.
510053
  Свалова М. Збірка есеїстики О. Забужко "З мапи книг і людей" у системі підготовки майбутніх журналістів // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 117-120. – ISSN 2226-8669
510054
  Гаєвська Н.М. Збірка І. Франка "Зів"яле листя" (до питання майстерності) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Аналізується збірка поезій І.Я. Франка "Зів"яле листя". На конкретних прикладах проілюстровано майстерність поета при творенні образів взагалі і жіночого зокрема; особлива увага акцентується на художніх засобах творення образів, на поєднанні елементів ...
510055
  Бойко О.О. Збірка І.Франка "З вершин і низин". : Дис... канд. філол.наук: / Бойко О.О.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1953. – 346л.
510056
  Шимоняк К. Збірка Івана Ірлявського "Голос срібної землі" у світлі психобіографізму // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 134-138. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
510057
  Мала Л. Збірка казкового епосу "Тисяча і одна ніч": автентика чи авторська стилізація? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 257-262


  Стаття створена на основі багаторічних досліджень іранського науковця Мухсіна Мехді середньовічної збірки "Тисяча та одна ніч". У статті авторка торкається питань щодо автентичного походження окремих казок збірки, і наводяться конкретні приклади ...
510058
  Луняк Є. Збірка костомарознавчих студій Юрія Пінчука // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 165-167. – ISSN 0869-3595


  До рецензованої книги вміщено праці Ю.А. Пінчука радянської доби і доби державної незалежності України. В книжці згадуються М. Грушевський, Я.С. Калакура, Я.В. Верменич, М. Антонович
510059
   Збірка кращих виступів та доповідей на семінарі з предмету "Проблеми теорії права" студентів 1 курсу ОКР "Магістр" юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [ідея та ред.: Н.В. Теремцова]. – Київ : ТОВ "Козарі"
Вип. 3 : Проблеми теорії права. – 2011. – 157, [1] с. : іл., портр. – Лекції прочитано: Бобровник С.В., Машков А.Д., Теремцова Н.В. – Бібліогр. в підрядк. прим.
510060
   Збірка кращих виступів та доповідей на семінарі з предмету "Проблеми теорії та філософії права" студентів 1 курсу ОКР "Магістр" юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т ; [ідея та ред. Н.В. Теремцової ; редагування: Н.М. Гаєвська, В.В. Фещенко]. – Київ : Козарі
Вип. 4 : Проблеми теорії та філософії права. – 2012. – 59, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Проблеми теорії та філософії права. - Лекції прочит.: Бобровник С.В., Машков А.Д., Теремцова Н.В. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Збірку видано за підтримкою студентів I курсу ОКР "Магістр" юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка: Авдєєвої М.К., Бебко О.К., Білик О.О.. Глазачевої Я.А., Гоменюк А.В. та ін. Лекції прочитано: Бобровник С.В Машков А.Д. Теремцова Н.В.
510061
   Збірка кращих виступів та доповідей на семінарі з предмету "Теорія права" студентів 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [ідея та ред.: Н.В. Теремцова]. – Київ : ТОВ "Козарі"
Вип. 1 : Теорія права та держави. – 2011. – 131, [1] с. : портр. – Лекції прочитано: Котюк В.О., Дзейко Ж.О., Ковальчук О.М., Малишев Б.В. – Бібліогр. в підрядк. прим.
510062
  Харишин Д. Збірка Лу Сіня "Дикі трави" в літературознавчій критиці: парадигма наукових інтерпретацій


  Статтю присвячено аналізу наукових інтерпретацій збірки "Дикі трави" відомого китайського письменника Лу Сіня (1881-1936) у працях китайських (Цянь Сінцунь, Лю Дацзє, Лі Субо, Цюаньлінь та ін.) та зарубіжних (Вільям Шульц, Чарльз Альберт, Лі Оуфань, Ся ...
510063
   Збірка матеріалів 69-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [редкол.: Л.М. Дунаєва, У.В. Варнава, Л.С. Смокова]. – Одеса : ОНУ, 2015. – 163, [1] с. – На обкл.: Підсекції "Соціальні теорії", "Соціальна робота", "Психологія". - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-152-9
510064
   Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Формат А+, 2019. – 127, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97734-7-0
510065
  Василенко М.П. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та українського права / М.П. Василенко. – Київ : Українська АН, 1927. – 115с.
510066
   Збірка матеріалів за результатами проекту "Експертиза закордонних трансформацій" / Міжнар. фонд "Відродження" ; Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". – Київ : [Костилєв П.Б.], 2012. – 220 с. : іл., табл.
510067
   Збірка матеріалів Першого міжнародного конгресу козацтва : м. Запоріжжя, 24-26 вересня 2015 р. / Запоріз. облдержадмін., Обл. координац. рада з питань козацтва. – Запоріжжя : [б. в.], 2015. – 176 с. – Текст укр., рос.
510068
   Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 195, [1] с., [12] арк. карт, склад. вдвоє : карти, іл., табл. – Бібліогр. в тексті та в кінці розд. – ISBN 978-966-383-893-9
510069
   Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч, О. Охрімчук]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 195, [1] с., [12] арк. фот. та карт, склад. вдвоє : іл., табл. – Бібліогр. в тексті та в кінці розд. – ISBN 978-966-383-893-9
510070
  Жорнокуй У.В. Збірка Міхала Хороманського "Kobieta i mezczyzna" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 73-80. – (Серія "Філологічні науки")
510071
  Жорнокуй У. Збірка Міхала Хороманського "Kobieta i mezczyzna": приклади двох різних екзистенцій // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Об"єктом аналізу статті стала збірка оповідань Міхала Хороманського "Kobieta i mezczyzna" в контексті еротичного й танатологічного концептів. Окреслено також особливості символіки зазначених мотивів, яка помітно розширює їхню концептосферу.
510072
  Легка О. Збірка Наталі Лівицької-Холодної "Вогонь і попіл" та українська еротична поезія: минулий досвід і тогочасний контекст // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 37-45
510073
   Збірка наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами I наукової конференції "Ясіня - столиця Гуцульської республіки... і не тільки" : (в рамках зустрічі "Ясіня скликає друзів"), Ясіня, 20 жовт. 2012 р. / Ясін. селищрада [та ін.] ; упоряд. Володимир Тимчук. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 163, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Ясіня у гомоні століть. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-665-864-0


  У пр. №1700557 напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 10.9.2015
510074
   Збірка наукових статей магістрів "Наукові здобутки молоді - запорука стійкого розвитку держави" : (дві частини в одній кн.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ
Ч. 1 : Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: регіональні особливості ; Ч. 2 : Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід. – 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Наукові здобутки молоді - запорука стійкого розвитку держави. Збірка наукових статей магістрів. – Бібліогр. наприкінці ст.
510075
  Джавахішвілі М. Збірка оповідань / М. Джавахішвілі; переклав Г.Наморадзе. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 337 с.
510076
  Новак С. Збірка оповідань Володимира Бірчака "Золота скрипка": поліфонія характерів і форм // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 94-103. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
510077
   Збірка організаційно-методичних та інструктивних матеріалів, що регламентують діяльність підприємств та організацій в умовах ринкової економіки. – К., 1991. – 462с.
510078
   Збірка основних документів про прийом слухачів до Української Академії при Президентові України. – Київ, 1997. – 32с.
510079
   Збірка перекладів турецьких оповідань / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА) при Раді Міністрів Турецької Республіки. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 223, [1] с. – ISBN 978-617-673-458-1


  Зміст: Водойма / Абасияник Саїт Фаїк. Яка чудова країна / Азіз Несін. Перепілка / Ака Гюндюз. Голос ; Казка про кохання ; Скляний плащ / Алі Сабахаттін. Вчителі початкової школи ; Що таке "нуль"? / Асаф Ільбай. Земля Анкари / Аслан Туфан Язман. Остання ...
510080
  Кирій О.О. Збірка поезій : (вірші) / Олекса Кирій. – Катеринодар : Друк. Основа, 1910. – 23 с.
510081
  Кирій О.О. Збірка поезій / О.О. Кирій. – Краснодар, 1926. – 135 с.
510082
  Шевченко Т.Г. Збірка поезій,які раніш заборонялися до друку / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1917. – 74 с.
510083
  Карабович Т. Збірка поетеси Жені Васильківської польською мовою // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
510084
   Збірка поетів Іспанії та Латинської Америки. – Київ : Дніпро, 2006. – 216с. – ISBN 966-578-176-6
510085
  Пушкар М. Збірка сакрального мистецтва Музею мистецтв Прикарпаттия // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 207-215
510086
   Збірка старих і нових японських пісень : Поетична антологія (905-913 рр.) "Кокін-Вака-Сю" ("Кокін-Сю"). – КНУТШ; Ін- філології; Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАНУ. – Київ : Факт, 2006. – 1280 с. – ISBN 966-359-078-5
510087
  Петричук Богдан Збірка старовітчини Богдана Петричука // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
510088
  Ярина В. Збірка творів / В. Ярина. – Харків, 1930. – 304с.
510089
  Смолич Ю.К. Збірка творів / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка
Т. 2-й : Господарство доктора Гальванеску; Півтори людини; Иова мочання. – 1930. – 332с.
510090
  Смолич Ю.К. Збірка творів / Ю.К. Смолич. – Харків : Лім
Т. 4-й : По той бік серця: Сатиричний роман. – 1930. – 416с.
510091
  Ле І. Збірка творів / І. Ле. – Київ : ДЛВ
Т. 1, 2 : Роман Міжгір"я. Кн. 1, 2. – 1947. – 564 с.
510092
  Коцюбинський М.М. Збірка творів / Михайло Коцюбинський ; [ уклад. та передмова Н. Левченко ]. – Харків : Прапор, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-1643-02-3
510093
  Кащенко А.Ф. Збірка творів / А. Кащенко. – Харків : Оберіг, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8689-08-6
510094
  Васильченко С. Збірка творів для дітей старшого віку / С. Васильченко. – Одеса : ДВУ, 1924. – 125с. – (Бібліотека юного спартака)
510095
  Василенко Т.І. Збірка текстів англійською мовою з біології та хімії для студентів першого курсу біологічного факультету : Метод. розроб. / Т.І. Василенко; Мін-во вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : КДУ, 1972. – 38 с.
510096
  Руденко Н.Є. Збірка текстів французькою мовою про життя та діяльність В.І.Леніна / Н.Є. Руденко. – Київ, 1972. – 114с.
510097
  Багмет А. Збірка українських приказок та прислів"їв / А. Багмет, М. Дащенко, К. Андрущенко ; з передмовою О. Ветухова. – Полтава : ДВУ, 1929. – 220 с.
510098
  Багмет А. Збірка українських приказок та прислів"їв / авт.: А. Багмет, М. Дащенко, К. Андрущенко. – Репринтне відтворення видання 1929 року. – Київ : Техніка, 2002. – 220 с. – (Народні джерела)
510099
   Збірка українських приказок та прислів"їв : Репринтне відтворення видання 1929 року / Авт.: Багмет А., Дащенко М., Андрущенко К. – Київ : Техніка, 2002. – 220с. – Вихідні дані оригіналу: Державне видавництво України.: 1929 р. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-079-8
510100
  Вишня Остап Збірка фейлетонів / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1950. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
510101
  Куперштейн В.Л. Збірка філологічних текстів англійською мовою / В.Л. Куперштейн. – Київ, 1968. – 59с.
510102
   Збірка французьких пісень. – К., 1960. – с.
510103
  Сориш Н.Л. Збірка юридичних текстів / Н.Л. Сориш. – К.
1. – 1974. – 120с.
510104
  Сориш Н.Л. Збірка юридичних текстів / Н.Л. Сориш. – Київ
2. – 1974. – 106с.
510105
  Кухта Н.В. Збірки казок у записах В. Кравченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Простежено специфіку збірок народних казок у записах В. Кравченка; підкреслено автентичність, фонетичну правильність його записів, не характерність для них особливостей казкового стилю; зосереджено увагу на засобах гумору в казках.
510106
  Ярема-Винар Збірки Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у контексті світових культурних надбань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 119-126
510107
  Гавриленко М. Збірки природничі / М. Гавриленко, 1928. – 12с.
510108
  Могилко І. Збірна команда КВК набирає висот // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Про університетську команду КВК "Збірна Шевченка", створену на базі навйкращих факультетських та інститутських команд.
510109
   Збірна команда КВК набирає висот // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  Інформація про збірну команду КВК нашого університету, її досягнення за 2013 рік.
510110
  Борчук С. Збірний портрет українського учасника бойових дій періоду II Світової війни // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 117-126
510111
  Франко І.Я. Збірник / І.Я. Франко. – Київ. – 320с.
510112
   Збірник / Українська академія наук. Історично-філологічний відділ. – Київ
М.Марковський. Найдавніший список "Енеїди"І.П.Котляревського й деякі думки про генезу цього твору. – 1927
510113
  Мишуга Лука Збірник = A collection : Збірник / Мишуга Лука; Зредаг. А. Драган. – Джерзі Ситі-Ню Йорк : Свобода, 1973. – 357c.
510114
  Теліга О. Збірник / О.Теліга; Редакція, примітки О.Жданович. – Детройт та ін. : Видання Українського Золотого Хреста в ЗСА, 1977. – 473с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
510115
  Цибенко І. Збірник "Бібліотекознавство і бібліографія" як джерело вивчення вітчизняного бібліотекознавства / Ірина Цибенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 27-29. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються основні шляхи розвитку бібліотекознавства в Україні. Відзначено позитивні зрушення в дослідженні діяльності бібліотек. З"ясовано роль науково-методичного збірника як важливого джерела вивчення української бібліотечної ...
510116
   Збірник [Полтавського державного музею]. : [Краєзнавчий збірник]. – Полтава : 1-ша раддрукарня "Полтава-Поліграф"
Т. 2 : Полтавщина. – 1927. – 420 с., 3 л. карт. : іл.
510117
  Шапошніков Н.А. Збірник алгебраїчних задач / Н.А. Шапошніков, Н.К. Вальцов. – К.-Львів
Ч.2. – 1949. – 128 с.
510118
  Шапошніков Н.А. Збірник алгебрических задач / Н.А. Шапошніков, Н.К. Вальцов. – Х.-К.
Ч.11. – 1933. – 127 с.
510119
  Лебединців К.Ф. Збірник алгебричних задач / К.Ф. Лебединців. – Київ
ч. 1. – 1926. – 124 с.
510120
  Лебединців К.Ф. Збірник алгебричних задач. / К.Ф. Лебединців. – К.
ч. 2. – 1925. – с.
510121
  Бойко В.К. Збірник арифметичних задач на матеріалі сільского господарства / В.К. Бойко, І.Я. Давидович. – Київ, 1959. – 107 с.
510122
   Збірник бізнес- планів з коментарями і рекомендаціями. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, КноРус, 2003. – 382 с. – ISBN 966-8253-21-3
510123
   Збірник важливих постанов по сільському господарству. – К.-Х., 1947. – 376с.
510124
   Збірник важливіших постанов і розпоряджень по землекористуванню колгоспів, робітників і службовців. – Харків-Київ, 1945. – 157с.
510125
  Шпак П.Ф. Збірник вибраних наукових публікацій Петра Федоровича Шпака / [Шпак П.Ф.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т геол. наук. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України, 2011. – 225, [1] с., [4] арк. фотоіл., [1] арк. портр. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 218-223
510126
   Збірник віросповідань євангелицько-лютеранської церкви. – Sterling Heights : Lutheran heritage foundation, 2000. – 142с.
510127
   Збірник віршів : вірші вчених Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України / [упоряд.: О.А. Савчук ; худож.: Г.В. Бектов, О.А Савчук]. – Київ : [Такі справи], 2010. – 166, [2] с. : іл., портр. – До 50-ї річниці заснування Ін-ту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.- На обкл.: Вибрані твори співробітників Інституту
510128
  Леонова М.В. Збірник вправ для лабораторних і практичних занять з морфології сучасної української літратурної мови / М.В. Леонова. – Ужгород, 1966. – 110с.
510129
  Чередниченко І.Г. Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української мови / І.Г. Чередниченко. – Вид. 3-є, переробл. – Київ : Радянська школа, 1963. – 216 с.
510130
  Отін Є.С. Збірник вправ до спецкурсу з топоніміки / Є.С. Отін. – Донецьк, 1970. – 89 с.
510131
  Маркелова А.А. Збірник вправ з англійської військової прокурорської лексики / А.А. Маркелова ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 51, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 51. – ISBN 978-617-7500-46-8
510132
   Збірник вправ з граматики англійської мови. – К., 1960. – 424с.
510133
  Корзова Л.Ю. Збірник вправ з граматики іспанської мови / Корзова Л.Ю. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 75 с. – ISBN 978-966-489-075-2
510134
  Креер Л.І. Збірник вправ з диференціальних рівнянь / Л.І. Креер. – Київ, 1940. – 168 с.
510135
  Безпалько О.П. Збірник вправ з історичної граматики української мови / О.П. Безпалько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 175 с. – ISSN 1958
510136
  Фельдерер Б. Збірник вправ з макроекономіки : Навч. посібник / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. – Київ : Либідь-Нічлава, 1998. – 124с. – ISBN 966-06-0119-0
510137
  Колодний А.М. Збірник вправ з наукового атеїзму / А.М. Колодний. – Чернівці, 1969. – 40с.
510138
  Канюка С.М. Збірник вправ з орфографії для 5 і 6 класів семирічної та середньої школи. / С.М. Канюка. – 5-е вид. – К., 1951. – 164с.
510139
  Канюка С.М. Збірник вправ з орфографії для 5 і 6 класів семирічної та середньої школи. / С.М. Канюка. – 6-е вид., перер. – К., 1953. – 151с.
510140
  Канюка С.М. Збірник вправ з орфографії для 5 і 6 класів семирічної та середьної школи. / С.М. Канюка. – К.Х., 1946. – 140с.
510141
  Травкін Ю.І. Збірник вправ з основ лінійної алгебри і її застосувань : Навч. посібник для студ. економ. спец. вузів / Ю.І. Травкін, Т.М. Травкіна. – Харків : Основа, 1998. – 232с. – ISBN 5-7768-0593-7
510142
  Мирончук Т.А. Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов = Exercises in contrastive Grammar of the English and Ukrainian Languages : Навчальний посібник / Т.А. Мирончук; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-453-8
510143
  Коваль А.П. Збірник вправ з практичної стилістики / А.П. Коваль. – Київ, 1979. – 143с.
510144
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації : для семирічн. та сер. шк. / П. Плющ, О. Сарнацька. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1949. – 172 с.
510145
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації : Для семирічн. та сер. шк. / П. Плющ, О. Сарнацька. – 7-е вид., випр. – Київ, 1953. – 176с.
510146
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації : Для семирічн. та сер. шк. / П. Плющ, О. Сарнацька. – 7-е вид., випр. – Київ : Радянська школа, 1953. – 176 с.
510147
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації: : Для непов. сер. та сер. шк. / П. Плющ, О. Сарнацька. – 2-е вид. – Київ, 1939. – 147с.
510148
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації: Для семирічн. та сер. шк. : для семирічної та середньої школи / П. Плющ і О. Сарнацька. – 3-е вид., переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1948. – 172 с.
510149
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації: Для семирічн. та сер. шк. : для семирічної та середньої школи / П. Плющ і О. Сарнацька. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1950. – 176 с.
510150
  Плющ П. Збірник вправ з синтаксиса та пунктуації: Для семирічн. та сер. шк. / П. Плющ, О. Сарнацька. – 6-е вид. – К., 1951. – 179с.
510151
  Майборода А.В. Збірник вправ з старослов"янської мови / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – Львів, 1962. – 66с.
510152
  Плющ П.П. Збірник вправ з стилістики : для неповної середньої та середньої школи / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1938. – 144 с.
510153
  Кулик Б.М. Збірник вправ з стилістики для середньї школи. Посібник для вчителів. / Б.М. Кулик, О.М. Масюкевич. – Київ, 1958. – 304с.
510154
  Кулик Б.М. Збірник вправ з стилістики для середньої школи : посібник для вчителів / Б.М. Кулик, О.М. Масюкевич. – вид.2-ге, випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1963. – 331 с.
510155
  Плющ П. Збірник вправ з стилістики. Для сер. шк. / П. Плющ. – 2-е вид. – К., 1939. – 146с.
510156
  Цупрун Л.Д. Збірник вправ з сучасної української літературної мови / Л.Д. Цупрун. – Київ : Радянська школа, 1961. – 171 с.
510157
  Чередниченко І.Г. Збірник вправ з сучасної української мови / І.Г. Чередниченко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 244 с.
510158
  Тоцька Н.І. Збірник вправ з сучасної української мови / Н.І. Тоцька. – К, 1958. – 192с.
510159
  Кузьменко І.П. Збірник вправ з української мови для педагогічних училищ / І.П. Кузьменко. – К, 1956. – 108с.
510160
  Абрамська Г.А. Збірник вправ і диктантів з англійської мови. V-VII класи / Г.А. Абрамська, Н.Ы. Голлендер. – Київ : Радянська школа, 1960. – 112 с.
510161
  Скридло В.А. Збірник вправ і диктантів з франц. мови для 5-7 класів / В.А. Скридло. – К., 1960. – 84с.
510162
  Бурячок А.А. Збірник вправ і завдань з порівняльної граматики східнослов"янських мов / А.А. Бурячок. – Київ, 1961. – 139с.
510163
  Майборода А.В. Збірник вправ і завдань з старослов"янської мови / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – Київ, 1969. – 178с.
510164
   Збірник вправ і завдань з сучасної української мови : посібник. – Київ : Радянська школа, 1966. – 219 с.
510165
  Ніколаєнко І.О. Збірник вправ і завдань з української мови : для підгот. до випускних та вступних іспитів / І.О. Ніколаєнко,Т.П. Терновська, В.Д. Ужченк о; за ред. В.Д. Ужченка. – Київ : Освіта, 1997. – 224 с. – ISBN 9660401485
510166
  Стельмахович М.Г. Збірник вправ і завдань з української мови для 4-8 класів / М.Г. Стельмахович. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ, 1982. – 224с.
510167
  Хромой Я.В. Збірник вправ і задач з математичної логіки / Я.В. Хромой. – Київ : Вища школа, 1978. – 134 с.
510168
  Кордун П.П. Збірник вправ із стилістики: Посібник для вчителів. / П.П. Кордун. – К., 1987. – 160с.
510169
  Потапенко О.І. Збірник вправ та завдань з української мови / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко. – Київ, 1992. – 189 с.
510170
  Гарло Шаплі Збірник Гарвардської обсерваторії. Зоряний всесвіт / Гарло Шаплі, Віллем Лойтен, Віллард Герріш. – Харків; Київ : Тех. видавництво, 1931. – 124 с.
510171
  Садикова В.К. Збірник геологічних текстів на німецькій мові. / В.К. Садикова. – Львів, 1970. – 69с.
510172
  Гуль І.М. Збірник геометричних задач / І.М. Гуль. – Київ, 1940. – 30 с.
510173
  Рибкін Н.А. Збірник геометричних задач для середньої школи / Н.А. Рибкін. – 2-е вид. – Харків-Дніпропетровськ
2. – 1934. – 82 с.
510174
  Ходаківський Ю.В. Збірник граматичних вправ з англійської мови / Ю.В. Ходаківський; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 64с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
510175
  Кудрявцева О.Є. Збірник граматичних і орфографічних вправ та диктантів з німецької мови / О.Є. Кудрявцева. – Київ-Ленінград, 1952. – 152с.
510176
  Кудрявцева О.Є. Збірник граматичних і орфографічних вправ та диктантів з німецької мови. / О.Є. Кудрявцева. – Київ; Ленінград, 1954. – 180с.
510177
  Христенко М. Збірник диктантів / М. Христенко. – К.-Х., 1936. – 76с.
510178
  Ліндер Є.Р. Збірник диктантів англійською мовою / Є.Р. Ліндер, Р.В. Сергієнко. – Київ, 1968. – 45с.
510179
  Канюка С.М. Збірник диктантів для початкової школи. Посібник для вчителів. / С.М. Канюка. – 3-е вид. – К., 1951. – 148с.
510180
  Кулик Б. Збірник диктантів для семирічної школи : [посіб. для вчит.] / Б. Кулик, М. Щербатюк. – 2-е вид., переробл. – Київ : Радянська школа, 1952. – 184 с.
510181
  Олійник І.С. та ін. Збірник диктантів для середн. школи / І.С. та ін. Олійник. – К., 1958. – 267с.
510182
  Олійник І.С. та ін. Збірник диктантів для середн. школи / І.С. та ін. Олійник. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Київ, 1961. – 263с.
510183
  Виноградова Т.Д. Збірник диктантів з англійської мови / Т.Д. Виноградова. – Київ, 1951. – 116с.
510184
  Виноградова Т.Д. Збірник диктантів з англійської мови / Т.Д. Виноградова. – 3-е вид. – Київ, 1955. – 116с.
510185
  Ястржембська М.В. Збірник диктантів з німецької мови : для 5-7 кл. серед. шк. / Ястржембська М.В., Саакян Г.Я. – Вид. 3-тє. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1955. – 76 с.
510186
  Білий С.С. Збірник диктантів з української мови / С.С. Білий, Л.П. Любивець. – 2-е вид. доп. – Київ, 1967. – 271с.
510187
  Коваленко Н.Д. Збірник диктантів з української мови / Н.Д. Коваленко, Н.Т. Рудник. – К, 1967. – 299с.
510188
  Бондаренко О.А. Збірник диктантів з української мови / О.А. Бондаренко. – Х, 1968. – 368с.
510189
  Поєдинок Г.П. Збірник диктантів з української мови / Г.П. Поєдинок. – Київ, 1979. – 256с.
510190
  Маркотенко Т.С. Збірник диктантів з української мови : для початкових класів / Т.С. Маркотенко. – Київ : Освіта, 1997. – 176 с.
510191
  Грибіниченко Т.О. Збірник диктантів з української мови / Т.О. Грибіниченко,Л.Г. Погиба, H.Г. Шкуратяна. – Київ : Либiдь, 1998. – 272 с. – ISBN 9660600437
510192
  Ужченко В.Д. Збірник диктантів з української мови для 5-11 класів : посібник для вчителя / В.Д. Ужченко, Т.Г. Ужченко. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1998. – 366 с. – ISBN 9660401388
510193
  Кулик Б.М. Збірник диктантів з української мови для 5-7 класів. / Б.М. Кулик. – 3-е вид., переробл. – Київ, 1954. – 168с.
510194
  Сікорська З.С. Збірник диктантів з української мови для 5-9 кл. / З.С. Сікорська, Т.П. Терновська. – Київ, 1989. – 447с.
510195
  Олійник І.С. та ін. Збірник диктантів з української мови для V-VIII класів / І.С. та ін. Олійник. – Вид. 3-є, доп. та перероб. – К., 1965. – 283с.
510196
  Білий С.С. Збірник диктантів з української мови. / С.С. Білий, Л.П. Любивець. – К., 1955. – 208с.
510197
  Нікішина Т.В. Збірник диктантів з української мови. 5-9 класи / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2006. – 244с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(31)). – ISBN 966-333-319-7
510198
  Теннова Н. Збірник диктантів і орфогрфічних вправ з французської мови / Н. Теннова, В. Цетлін. – К.-Львів, 1950. – 67с.
510199
  Дудкіна О.С. Збірник диктантів і переказів / О.С. Дудкіна. – К., 1965. – 259с.
510200
  Ліндер Є.Р. Збірник диктантів та переказів англійською мовою / Є.Р. Ліндер, М.Н. Кравченко. – К, 1972. – 120с.
510201
   Збірник диктантів та переказів з української мови : для 5-9 класів : посібник для вчителя / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.В. Борисова, Н.В. Мальченко, Н.В. Овсієнко; [Потапенко О.І., Потапенко Г.І., Борисова Л.В. та ін.]. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1995. – 366, [1] с. – ISBN 5-7707-6676-X
510202
   Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін : Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, цивільна оборона у вищому навчальному закладі. – Київ : Основа, 2003. – 488с. – ISBN 966-699-026-1
510203
   Збірник діючих законодавчих і нормативних актів СРСР і УРСР з колгоспного будівництва. – К., 1962. – 641с.
510204
   Збірник документів. – Київ, 1999. – 80с.
510205
  Веднарська О. Збірник документів і матеріалів про Центральну Раду як джерело з історії Української революції // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 10-14
510206
   Збірник документів із питань підготовки і проведення спеціальних об"єктових тренувань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними підрозділами університету / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України В.С. Пономаренка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152
510207
  Тичина П. Збірник доповідей з нагоди 220-річчя народження. 1722-1942 / П. Тичина. – [Б. м.] : Видавництво АН УРСР, 1943. – 44 с.
510208
   Збірник доповідей Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" за 2016 рік / [ред. А. Маклаков]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – ISBN 978-966-189-370-1
Ч. 1. – 2016. – 229, [4] с. : іл., табл. – Укр. та рос. мовами. - Режим доступу: www.newukraineinstitute.org
510209
   Збірник економічних текстів для домашнього читання : Навч. посібник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 364с. – ISBN 966-574-179-9
510210
   Збірник завдань 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Українська мова" 2006-2008 рр. / МОНУ ; Донецький національний ун-т ; [ гол. ред. Лукаш Г.П. ]. – Донецьк, 2008. – 60 с.
510211
  Литвиненко Г.М. Збірник завдань для екзамену з математеки на атестат про середню освіту / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – 2-е вид. – Львів : ВНТЛ. – ISBN 966-7148-35-1
ч.2 : Геометрія. – 1999. – 70 с
510212
  Литвиненко Г.М. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – 2-е вид. – Львів : ВНГЛ. – ISBN 966-7502-02-03
Ч.1 : Алгебра та початки аналізу. – 1999. – 93с.
510213
  Литвиненко Г.М. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – Харків : ББН. – ISBN 966-7502-02-03
Ч. 1-2 : Алгебра та початки аналізу (ч.1). Геометрія (ч.2). – 2000. – 172 с.
510214
   Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.І. Гургула [та ін.] ; за ред. : С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 451 с. – Бібліогр.: с. 450. – ISBN 978-966-694-123-0
510215
  Грималюк В.П. Збірник завдань з вищої математики. Типові розрахунки : Навч. пос. для студ. вищ. техн. навч. закл. України / В.П. Грималюк, М.М. Кухарчук, В.В. Ясінський; МОНУ. Науково-методичний центр вищої освіти України; За заг. ред.: І.В.Скрипника. – Київ : Політехніка, 2000. – 296с. – ISBN 966-622-050-4
510216
   Збірник завдань з загальної психології. – Київ, 1977. – 231 с.
510217
   Збірник завдань з історичної граматики чеської мови. – Львів, 1965. – 64с.
510218
   Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Івано-Франківськ : Факел, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 966-694-048-5
510219
  Вишенський В.А. Збірник задач для учасників олімпіад юних математиків / В.А. Вишенський. – Київ : Радянська школа, 1963. – 110 с.


  В книзі розміщено 367 цікавих задач, які вимагають для свого розв"язання глибоких знань.
510220
   Збірник задач з актуарної математики : для студентів механіко-математичного та економічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2005. – 67с.
510221
  Барсуков О.М. Збірник задач з алгебри : для пед. училищ. / О.М. Барсуков. – Пер. з 2-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 152 с.
510222
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Київ, 1951. – 288 с.
510223
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 3-е. – Київ, 1953. – 288 с.
510224
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 3-е. – Київ, 1953. – 256 с.
510225
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 4-е. – Київ, 1954. – 288 с.
510226
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 5-е. – Київ, 1955. – 256 с.
510227
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 5-е. – Київ, 1955. – 224 с.
510228
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 6-е. – Київ, 1956. – 132 с.
510229
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 6-е. – Київ, 1956. – 224 с.
510230
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 7-е. – Київ, 1957. – 240 с.
510231
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 8-е. – Київ, 1958. – 228 с.
510232
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Київ, 1958. – 64 с.
510233
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 10-е. – Київ, 1960. – 240 с.
510234
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 5-е. – Київ, 1962. – 64 с.
510235
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 13-е. – Київ, 1963. – 255 с.
510236
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 12-е. – Київ, 1963. – 279 с.
510237
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 13-е. – Київ, 1964. – 274 с.
510238
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 15-е. – Київ, 1965. – 256 с.
510239
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 16-е. – Київ, 1966. – 279 с.
510240
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – К, 1970. – 278с.
510241
  Шунда Н.М. Збірник задач з алгебри для 6-8 класів / Н.М. Шунда. – Київ, 1987. – 188 с.
510242
  Грабова Н.М. Збірник задач з аналізу виробничо-фінансової діяльності сільсько-господарський підприємств / Н.М. Грабова. – К, 1964. – 399с.
510243
   Збірник задач з аналітичної геометрії. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92 с.
510244
   Збірник задач з аналітичної геометрії : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Математика". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 228с. – ISBN 966-8642-32-5
510245
   Збірник задач з аналітичної геометрії : Навчальний посібник. – 2-е вид., допов. і виправл. – Київ : Київський університет, 2006. – 212с. – ISBN 966-594-854-7
510246
   Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. мат. ф-тів ун-тів / [уклад.: В.М. Бабич та ін.] ; за ред. В.В. Кириченка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, перероб. та випр. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 199, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 195-199. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-496-248-0
510247
   Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посібник для студентів математичних ф-тів ун-тів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.В. Кириченка ; [уклад.: В.М. Бабич, С.В. Білун, В.М. Журавльов та ін.]. – Вид. 4-те, стер. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 199, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 195-199. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-496-320-3
510248
  Ігнатьєв В.А. Збірник задач з арифметики : посіб. пед. уч. / В.А. Ігнатьєв. – перекл. з рос. вид. – К.-Львів, 1952. – 356 с.
510249
  Ігнатьєв В.А. Збірник задач з арифметики : посіб. пед. уч. / В.А. Ігнатьєв. – перероб. з 2-го вид. рос. – Київ, 1955. – 352 с.
510250
  Брен И.Л. Збірник задач з бухгалтерського обліку в державній торгівлі / И.Л. Брен, Г.Г. Кочевський. – К, 1966. – 168с.
510251
  Рашковський І.Ф. Збірник задач з бухгалтерського обліку в сільському господарстві (при журнально-ордерній і таблично-первокартковій формах обліку) / І.Ф. Рашковський, М.М. Дзядик. – Київ, 1979. – 295с.
510252
  Моклячук М.П. Збірник задач з варіаційного числення та методів оптимізації : навч. посібник / М.П. Моклячук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255. – ISBN 978-966-439-729-9
510253
   Збірник задач з векторного та тензорного числення : навчальний посібник для студ. фізичних факультетів ун-тів / М.Ф. Ледней [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 129 с. – ISBN 978-966-439-320-8
510254
  Фадєєв Д.К. Збірник задач з вищої алгебри / Д.К. Фадєєв. – Київ : Вища школа, 1971. – 320 с.
510255
   Збірник задач з вищої математики. – Київ : Київський университет, 1967. – 352с.
510256
  Лютий О.І. Збірник задач з вищої математики : Навчальний посібник / О.І. Лютий, О.І. Макаренко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 305 с. – ISBN 966-574-532-8
510257
  Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь; МОНУ; УНУ. – Ужгород, 2001. – 177с. – ISBN 966-7400-14-0
510258
  Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь; МОНУ; УДУ. – Ужгород, 2002. – 110с. – ISBN 966-7400-08-7
510259
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – Київ; Львів, 1949. – 104 с.
510260
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – 18-е вид. – Київ, 1953. – 96 с.
510261
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1954. – 96 с.
510262
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – 20-е вид. – Київ, 1955. – 88 с.
510263
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – 20-е вид. – Київ, 1955. – 104 с.
510264
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – Київ, 1956. – 88 с.
510265
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – Київ, 1957. – 112 с.
510266
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1957. – 88 с.
510267
  Нікітін М.Н. Збірник задач з геометрії / М.Н. Нікітін, Г.Г. Маслова. – Київ
1. – 1958. – 63 с.
510268
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1959. – 88 с.
510269
  Нікітін М.Н. Збірник задач з геометрії / М.Н. Нікітін, Г.Г. Маслова. – Київ, 1961. – 162 с.
510270
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1962. – 88 с.
510271
  Нікітін М.Н. Збірник задач з геометрії / М.Н. Нікітін, Г.Г. Маслова. – Київ, 1963. – 162с.
510272
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії / М.О. Рибкін. – Київ, 1966. – 88 с.
510273
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії / М.О. Рибкін. – Вид. 35-е. – К., 1970. – 88с.
510274
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії / М.О. Рибкін. – Вид. 37. – К., 1972. – 88с.
510275
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії : 9 клас / М.О. Рибкін. – Київ, 1974. – 88с.
510276
  Лоповок Л.М. Збірник задач з геометрії для 10-11 класів / Л.М. Лоповок. – К, 1993. – 160с.
510277
  Лоповок Л.М. Збірник задач з геометрії для 9-10 класів / Л.М. Лоповок. – К, 1984. – 120с.
510278
  Трохимчук Р.М. Збірник задач з дискретної математики / Р.М. Трохимчук. – Київ, 1997. – 70с.
510279
  Трохимчук Р.М. Збірник задач з дискретної математики : розділ "Множини і відношення" для студ. фак-ту кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 69с.
510280
  Кривий Л С. Ходзінський Збірник задач з дискретної математики : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Л. Кривий, О.М. Ходзінський ; МОНУ ; НАНУ. – Київ : Бізнесполіграф, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-1517-01-0
510281
   Збірник задач з дисципліни "Інформатика та програмування" : для студ. механіко-математичного факультету. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2006. – 94 с.
510282
  Перестюк М.О. Збірник задач з диференціальих рівнянь : Навч. посіб. для студ. ун-тів та технічних взо / М.О. Перестюк, М.Я. Свищук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 234 с. – ISBN 966-95255-3-5
510283
  Гудименко Ф.И. Збірник задач з диференціальних рівнянь / Ф.И. Гудименко, І.А. Павлюк, В.О. Волкова; МВ ССО УРСР, КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1962. – 168 с.
510284
  Гудименко Ф.С. Збірник задач з диференціальних рівнянь : навчальний посібник / Ф.С. Гудименко, І.А. Павлюк, В.О. Волкова. – вид.2-ге, перер. і допов. – Київ : Вища школа, 1972. – 156 с.
510285
  Перестюк М.О. Збірник задач з диференціальних рівнянь : Навч.посіб.для студ.університетів та ТВЗО / М.О. Перестюк, М.Я. Свіщук. – Київ : Либідь, 1997. – 190 с. – ISBN 5-325-00826-9
510286
  Головач Г.П. Збірник задач з диференціальних та інтегральних рівнянь : Навчальний посібник / Г.П. Головач, О.Ф. Калайда. – Київ : Техніка, 1997. – 288с. – ISBN 966-575-050-Х
510287
  Гудименко Ф.С. та інші Збірник задач з диференційних рівнянь / Ф.С. та інші Гудименко. – Київ, 1962. – 168с.
510288
  Нечипоренко Н.Д. Збірник задач з економічної статистики / Н.Д. Нечипоренко. – Київ, 1974. – 128 с.
510289
  Боровий М.О. Збірник задач з електрики та магнетизму : для студентів природничих факультетів / М.О. Боровий, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2009. – 66с. – ISBN 978-966-188-104-3
510290
   Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики : для студентів біологічного факультету / В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 104, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 966-594-877-6
510291
  Обуховський В.В. Збірник задач з електродинаміки : Навчальний посібник / В.В. Обуховський; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 114с. – ISBN 966-594-472-X
510292
  Смик Н.І. Збірник задач з електрохімічних методів аналізу : навч. посібник / Н.І. Смик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 80 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 68
510293
  Стрелков С.П. Збірник задач з загального курсу фізики / С.П. Стрелков. – Київ
1. – 1954. – 312 с.
510294
  Якуба К.І. і Якуба А.Л. Збірник задач з загальної та сільськогосподарської статистики / К.І. і Якуба А.Л. Якуба. – К., 1966. – 263с.
510295
  Ушакова Д.В. Збірник задач з загальної теорії статистики. / Д.В. Ушакова. – Х., 1962. – 190с.
510296
   Збірник задач з інженерної та комп"ютерної графіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є. Михайленка. – Київ : Вища школа, 2002. – 159с. – ISBN 966-642-051-1
510297
   Збірник задач з інженерної та комп"ютерної графіки : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред.: В.Є. Михайленка. – Київ : Вища школа, 2003. – 159с. – ISBN 966-642-051-1
510298
   Збірник задач з інтегральних рівнянь для студентів радіофізичного факультету. – Київ, 1997. – 63 с.


  У навчальному посібнику вміщено понад дві тисячи задач,тематика яких охоплює всі розділи математики, що вивчаються в середній школі. Викладено методи розв"язання задач та основні теоретичні відомості. До переважної більшості задач подано рекомендації ...
510299
  Венгер Є.Ф. Збірник задач з квантової механіки : Навч. посібник для студ. фіз.-матем. спеціальн. вищ. педагогічних навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2003. – 230 с. – ISBN 966-642-199-2


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
510300
  Зависляк І.В. Збірник задач з курсу "Електродинаміка НВЧ" : Навчальний посібник / І.В. Зависляк, Є.В. Мартиш; КНУТШ. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
510301
   Збірник задач з курсу "Інформатика та програмування" : Для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 93с.
510302
  Козаченко І.В. Збірник задач з курсу "Теоретична і математична статистика" / І.В. Козаченко, А.Ф. Кондратюк. – Київ, 1976. – 80с.
510303
  Лис Р.М. Збірник задач з курсу "Фізичні основи твердотільної мікроелектроніки" : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Р.М. Лис, Б.В. Павлик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-617-10-0527-3
510304
  Палій Т.М. Збірник задач з курсу загальної теорії статистики / Т.М. Палій. – Київ, 1968. – 96с.
510305
  Берман Г.М. Збірник задач з курсу математичного аналізу / Г.М. Берман. – К., 1954. – 528 с.
510306
   Збірник задач з курсу фізики : для студентів біол. ф-ту / Л.М. Корочкіна, В.І. Оглобля, М.Я. Горідько, В.І. Лозовий. – Київ : Київський університет, 1998. – 128 с.
510307
   Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Діскант, Л.Р. Береза, О.П. Грижук, Л.М. Захаренко; [Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М.]. – Київ : Вища школа, 2001. – 303 с. – ISBN 966-642-030-9
510308
   Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : для студ.базових напрямків інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 256с. – ISBN 966-96071-0-8
510309
  Лубенська Т.В. Збірник задач з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Лубенська, Л.Д. Чупаха. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 212с. – ISBN 966-598-236-2
510310
  Бородін О.І. Збірник задач з математики / О.І. Бородін. – Київ, 1963. – 147 с.
510311
  Самойленко А.М. Збірник задач з математики / А.М. Самойленко. – Київ, 1982. – 334с.
510312
  Вишенський В.А. Збірник задач з математики : Навчальний посібник для вступників до вузів / В.А. Вишенський. – Київ : Либiдь, 1990. – 328 с. – ISBN 5-11-001702-6


  У навчальному посібнику вміщено понад дві тисячи задач,тематика яких охоплює всі розділи математики, що вивчаються в середній школі. Викладено методи розв"язання задач та основні теоретичні відомості. До переважної більшості задач подано рекомендації ...
510313
  Вишенський В.А. Збірник задач з математики : Посіб. для вступ. до вузів / В.А. Вишенський. – 2-е вид. – Київ : Либiдь, 1993. – 344 с. – ISBN 5-325-00421-2


  У навчальному посібнику викладено основні методи розв"язання і дослідження задач курсу шкільної математики. Збірник складається з 19-ти параграфів. У параграфах подано геометричні задачі, що не потребують теоретичного матеріалу. Для їх розв"язання ...
510314
  Вишенський В.А. Збірник задач з математики : Навч. посібник / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко. – 3-є вид., виправл. та доп. – Київ : ТВіМС, 2000. – 320с. – ISBN 966-95255-2-7


  У навчальному посібнику викладено основні методи розв"язання і дослідження задач курсу шкільної математики. Збірник складається з 19-ти параграфів. У параграфах подано геометричні задачі, що не потребують теоретичного матеріалу. Для їх розв"язання ...
510315
   Збірник задач з математики : пер. з рос. / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. та ін. Орловська; [В.К. Єгерев та ін.] ; за ред. М.І. Сканаві. – Київ : Онікс, 2005. – 605, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Для вступників до вузів). – ISBN 966-8322-13-4
510316
   Збірник задач з математики для вступників до втузів. – Київ : Вища школа, 1992. – 445с. – ISBN 5-11-004003-6
510317
   Збірник задач з математики для вступників до втузів / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [ та ін. ] Орловська; Єгерев В.К. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Сканаві ; пер. з рос. Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 1994. – 445 с. – ISBN 5-11-004484-8
510318
   Збірник задач з математики для вступників до втузів. – К., 1996. – 448с.
510319
   Збірник задач з математики для вступників до втузів. – 3-те вид., стереотипне. – Київ : Вища школа, 1996. – 528с. – ISBN 5-11-004701-4
510320
   Збірник задач з математики для вступників до втузів / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [та ін.] Орловська; [Єгерев В.К. та ін.] ; за ред. М.І. Сканаві ; переклали з рос. : Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 6-те вид., стереотипне. – Харків : Учбова книга, 2004. – 480, [5] с. : іл. – ISBN 5-11-004701-4
510321
  Карагодова О.О. Збірник задач з математики з аналізом розв`язків : Посіб. для старшокласників та абітурієнтів / О.О. Карагодова, О.І. Черняк. – Київ : Знання, 2000. – 332с. – ISBN 966-7293-57-2
510322
   Збірник задач з математичного аналізу. Функції однієї змінної. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-625-0
510323
   Збірник задач з математичної економіки : для студентів мех.-мат. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.Д. Борисенко]. – Київ : Київський університет, 2015. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 83
510324
  Маринець В.В. Збірник задач з математичної фізики : навчальний посібник для студ. матем. факультетів ун-тів / В.В. Маринець., М.О. Перестюк, В.Л. Рего. – Київ : [ТВіМС], 2009. – 245 с.
510325
  Перестюк М.О. Збірник задач з математичної фізики : навч. посіб. для студ. мат. ф-тів ун-тів та вищ. техн. навч. закл. / М.О. Перестюк, В.В. Маринець, В.Л. Рего. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-496-213-8
510326
   Збірник задач з методів обчислень / І.П. Гаврилюк, М.П. Копистира, В.Л. Макаров, М.М. Москальков; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-134-8
Ч.1. – 2000. – 204с.
510327
   Збірник задач з методів обчислень / І.П. Гаврилюк, М.П. Копистира, В.Л. Макаров, М.М. Москальков; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-134; 966-594-267-0 (Ч.2)
Ч.2. – 2002. – 165с.
510328
  Копійка К.М. Збірник задач з механіки : Навчальний посібник / К.М. Копійка, Д.Д. Поліщук; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. націон. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 100с. – ISBN 966-549-594-1
510329
   Збірник задач з механіки, молекулярної фізики і термодинаміки для студентів біологічного факультету : Збірник задач / В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська; КНУТШ; В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.П. Цареградська. – Київ : Київський університет, 2007. – 84с. – ISBN 966-594-877-6
510330
  Клим М.М. Збірник задач з молекулярної фізики : навч. пос. / М.М. Клим. – Київ : НМК ВО, 1990. – 170 с.
510331
  Рудаєв А.К. Збірник задач з начертательной геометрії / А.К. Рудаєв. – Київ, 1953. – 370 с.
510332
  Тимошенко С.П. Збірник задач з опору матеріалів / С.П. Тимошенко. – 2-е вид. – Харків - Одеса, 1931. – 264 с.
510333
  Миронець І.М. Збірник задач з основ радянського права / І.М. Миронець, В.З. Янчук. – К., 1966. – 56с.
510334
   Збірник задач з прикладної статистики : навч. посібник для студ. ВНЗ / Лебєдєв Є.О. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 116 с. : іл.
510335
  Павлов В.О. Збірник задач з проективної геометрії / В.О. Павлов. – Київ, 1971. – 164с.
510336
  Павлов В.О. Збірник задач з проективної геометрії / В.О. Павлов. – Вид. 2-е. – К., 1974. – 163с.
510337
   Збірник задач з проектування баз даних. – Київ, 1992. – 192 с.
510338
  Шамне А.В. Збірник задач з психології : навч. посібник / А.В. Шамне. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 238 с. – Бібліогр.: с. 234-235 та на початку тем. – ISBN 978-617-696-550-3
510339
  Мунтян В.Л. Збірник задач з радянського земельного права / В.Л. Мунтян. – Київ, 1972. – 29с.
510340
  Заворотько П.П. Збірник задач з радянського цивільно-процесуального права. / П.П. Заворотько, М.И. Штефан. – К., 1961. – 100с.
510341
  Гринців Н.М. Збірник задач з рівнянь у частинних похідних / Н.М. Гринців, М.І. Іванчов, Н.В. Пабирівська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 238, [2] с. – Предм. покажч.: с. 236-237. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-613-835-7
510342
  Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки / І.В. Мещерський. – Харків; Дніпропетровськ, 1932. – 159с.
510343
  Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки / І.В. Мещерський. – Київ, 1957. – 384 с.
510344
  Березова О.А. Збірник задач з теоретичної механіки / О.А. Березова. – 2-е, перероб. і доп. – К., 1975. – 326 с.
510345
  Гречко Л.Г. Збірник задач з теоретичної фізики. Класична механіка : [навч. посібник] / Л.Г. Гречко, М.В. Макарець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 130, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-439-464-9
510346
  Томасевич О.Ф. Збірник задач з теоретичної фізики. Статистична фізика, термодинаміка та теорія електрики : учб.посібник / О.Ф. Томасевич. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1958. – 96 с.
510347
  Трохимчук Р.М. Збірник задач з теорії булевих функцій : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 104с.
510348
   Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань : навчальний посібник для студ. університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / [Д.В. Гусак та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-392. – ISBN 978-966-439-144-0
510349
   Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань у фінансовій математиці та теорії ризику / Д.В. Гусак, О.М. Кулик, Ю.С. Мішура, А.Ю. Пилипенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 287с. – ISBN 978-966-439-013-9


  Збірник містить задачі з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики відповідно до програми цього курсу. Наводяться також відомості з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики. До всіх задач подано відповіді, до більш ...
510350
   Збірник задач з теорії ймовірностей : Навчальний посібник / Є.О. Лебєдєв, О.А. Чечельницький, М.М. Шарапов, М.С. Братійчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 89с.


  Збірник містить задачі з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики відповідно до програми цього курсу. Наводяться також відомості з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики. До всіх задач подано відповіді, до більш ...
510351
  Валєєв К.Г. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / К.Г. Валєєв, Джалладова І.А. ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 352 с. – ISBN 966-574-855-6
510352
  Голомозий В.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник / В.В. Голомозий, М.В. Карташов, К.В. Ральченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 366, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-439-853-1
510353
  Головащук Н.С. Збірник задач з теорії кілець : (базовий курс) : навч. посібник для студентів мех.-мат. ф-тів ун-тів / Н.С. Головащук, Є.А. Кочубінська, С.А. Овсієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 79
510354
  Мащенко С.О. Збірник задач з теорії прийняття рішень : навч. посібник / С.О. Мащенко. – Київ : Видавництво Людмила, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-617-7638-05-5
510355
  Рибкін Н.А. Збірник задач з тригонометрії / Н.А. Рибкін. – 14-е вид. – Київ, 1949. – 100 с.
510356
  Рибкін Н.А. Збірник задач з тригонометрії / Н.А. Рибкін. – 18-е вид. – Київ, 1953. – 120с.
510357
  Позойський Р.І. Збірник задач з тригонометрії / Р.І. Позойський. – Київ, 1953. – 148 с.
510358
  Рибкін Н. Збірник задач з тригонометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1954. – 120 с.
510359
  Рибкін Н. Збірник задач з тригонометрії / Н. Рибкін. – 21-е вид. – Київ, 1956. – 102 с.
510360
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для 9-10 класів середньої школи / П.В. Стратілатов. – Київ : Радянська школа, 1958. – 112 с.
510361
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для 9-го і 10-го класів сер. школи / П.В. Стратілатов. – Вид. 2-е. – Київ, 1959. – 110 с.
510362
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для 9-10 класів середньої школи / П.В. Стратілатов. – Пер. з 4-го рос. вид. Учпедгізу. Вид. 6-е. – Київ, 1963. – 111с.
510363
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для серед. школи / П.В. Стратілатов. – Вид.7-е. – Київ, 1964. – 110 с.
510364
  Волкова К.А. Збірник задач з фізики / К.А. Волкова, Н.Н. Демідов, М.Д. Федоров. – 3-е вид. – Харків, 1936. – 147 с.
510365
  Сахаров Збірник задач з фізики / Сахаров, І.С. Космінков. – Київ, 1949. – 240 с.
510366
  Демкович В.П. Збірник задач з фізики : для 8-10 кл. сер.шк. / посібник для вчителів / В.П. Демкович, Л.П. Демкович. – 3-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 240 с.
510367
  Демкович В.П. Збірник задач з фізики / В.П. Демкович, Л.П. Демкович. – К, 1976. – 240с.
510368
  Римкевич А.П. Збірник задач з фізики : для 9-11 кл. серед. шк. : пер. з рос. / А.П. Римкевич. – 10-те вид., доопр. – Київ : Радянська школа, 1991. – 239 с. – ISBN 5-330-01066-7
510369
  Гаркуша І.П. та ін. Збірник задач з фізики / І.П. Гаркуша та ін. – Київ : Вища школа, 1995. – 330 с.
510370
  Атаманчук П.С. Збірник задач з фізики : Навчальний посібник / Під ред. П.С. Атаманчука; МОУ; ІСДОУ; Кам"янець-Подільський державний педагог. ін-т. – Київ : Школяр, 1996. – 304 с. – шифр дубл 53(Атам). – ISBN 966-7201-01-5
510371
  Вайданич В.І. Збірник задач з фізики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Вайданич, Г.М. Пенцак. – Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2008. – 388 с. – ISBN 5-7763-0226-9
510372
  Чернова М.Є. Збірник задач з фізики : навчальний посібник / М.Є. Чернова, Т.О. Кріцак ; за заг. ред. Б.О. Чернова ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 392 с. : табл. – Бібліогр.: с. 389. – ISBN 978-966-694-139-1
510373
  Устинських В.В. Збірник задач з фізики для 6-7 класів. / В.В. Устинських. – К., 1969. – 152с.
510374
  Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 8-10 кл. серед. шк. / А.П. Римкевич. – 8-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1987. – 176с.
510375
  Демкович В.П. Збірник задач з фізики для 8-10 класів середньої школи : Посібник для вчителів / В.П. Демкович, Л.П. Демкович. – 5- е вид. – Київ : Радянська школа, 1977. – 240 с.
510376
  Федишин Я.І. Збірник задач з фізики із розв"язками : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів освіти / Я.І. Федишин, В.М. Когут, С.О. Вакарчук; М-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 310с. – ISBN 966-613-366-0
510377
  Іванов О.С. Збірник задач з фізики на базі транспортної техніки / О.С. Іванов. – Київ, 1963. – 108 с.
510378
  Пека Г.П. Збірник задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів : Навчальний посібник / Г.П. Пека, О.В. Третяк, В.В. Кислюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 89с. – ISBN 966-594-318-9
510379
  Філенко О.Г. Збірник задач з фізичної хімії / О.Г. Філенко. – К, 1973. – 183с.
510380
  Сазонова В.Ф. Збірник задач з фізичної хімії : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищих навч. закладів / В.Ф. Сазонова, Л.О. Сінькова, В.В. Менчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – ISBN 978-617-689-023-2
Ч. 1 : Основи та застосування хімічної термодинаміки. – 2012. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 175
510381
   Збірник задач з фінансового аналізу : для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 108с.
510382
   Збірник задач з фінансової математики : для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 91с.
510383
   Збірник задач з фінансової математики : навчальний посібник / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, Радченко, М, , Г.М. Шевченко; О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 251с. – ISBN 966-594-933-0
510384
   Збірник задач з фінансової математики : навчальний посібник для студентів університетів, які навчаються за спеціальністями "Математика", "Статистика" / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, Радченко, М, , Г.М. Шевченко; Борисенко О. Д., Мішура Ю. С., Радченко В. М, Шевченко Г. М. – Київ : Техніка, 2007. – 256с. – ISBN 966-575-168-9
510385
   Збірник задач з фінансової математики / О.Д. Борисенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : табл. – Короткий англ.-укр. слов. фінанс. та економ. термінів: с. 240-249. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-439-011-5
510386
   Збірник задач з функціонального аналізу : для студ. мех.-мат. ф-ту. – Київ : Киевский университет. – ISBN 966-594-502-5
Ч. 1. – 2004. – 124 с.


  Збiрник мiстить задачi з усiх основних роздiлiв курсу функцiонального аналiзу. Кожен роздiл складається з коротких теоретичних вiдомостей, прикладiв розв’язання простих типових задач та задач для самостiйного розв’язання. Вмiщено як стандартнi задачi, ...
510387
   Збірник задач з функціонального аналізу : (розділи: "Компактні оператори", "Інтегральні рівняння", "Узагальнені функції") : для студ. мех.-мат. ф-та. – Київ : Київський університет, 2005. – 126 с. – ISBN 966-594-589-0
510388
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 7-е вид. – Київ. – 263 с.
510389
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 2-е вид. – Київ, 1955. – 240 с.
510390
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 5-е вид. – Київ, 1958. – 240 с.
510391
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 6-е вид. – Київ, 1959. – 240 с.
510392
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 8-е вид. – Київ, 1961. – 256 с.
510393
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 10-е вид. – Київ, 1963. – 255 с.
510394
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 15-е вид. – К., 1970. – 256с.
510395
  Березанська Е.С. Збірник задач і вправ з арифметики для 5-6 класів семирічної і середньої школи / Е.С. Березанська. – Київ ; Львів, 1949. – 280 с.
510396
  Михаловський М. Збірник задач і вправ з вищої математики на базі сільского господарства. Посібник для студентів-агрономів / М. Михаловський. – Харків, 1930. – 79 с.
510397
  Горощенко В.П. Збірник задач і вправ з географії СРСР : навчальний посібник для педучилищ / В.П. Горощенко, М.Я. Павлов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 131с.
510398
  Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з дискретної математики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-439-056-6
510399
  Гаращенко Ф.Г. Збірник задач і вправ з диференціальних рівнянь / Ф.Г. Гаращенко, І.І. Харченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 162 с. – ISBN 966-594-405-3
510400
  Василенко І.А. Збірник задач і вправ з екології та хімії навколишнього середовища : навч. посібник для студентів технол. спец. ВНЗ : [більше 460 задач та вправ] / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, С.О. Куманьов. – Вид. 3-тє перероб. і допов. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-173. – ISBN 978-617-7109-78-4
510401
  Трубач В.І. Збірник задач і вправ з креслення / В.І. Трубач, В.В. Забронський. – К., 1964. – 143с.
510402
  Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з математичної логіки : навч. посібник / Р.П. Трохимчук ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 114, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-608-854-6
510403
   Збірник задач і вправ з органічної хімії. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7520-05-6
510404
  Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з теорії множин і відношень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 125, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 978-966-439-522-6
510405
  Счастнєв П.М. Збірник задач і вправ з фізичної географії : Посібник для педагогічних училищ та вчителів середньої школи / П.М. Счастнєв. – Київ : Радянська школа, 1950. – 144с.
510406
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з химії / Я.Л. Гольдфарб. – 5-те вид. – Київ, 1989. – 176с.
510407
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з химії: Навч. посібник для учнів 7-10-х кл. серед. шк. / Я.Л. Гольдфарб. – 4-те вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 175 с.
510408
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з хімії / Я.Л. Гольдфарб, Ю.В. Ходаков. – 3-є вид. – Київ, 1975. – 215с.
510409
  Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії / О.Г. Ярошенко, В.І. Новицька. – 2-е вид. – К., 1996. – 143с.
510410
  Астахов О.І. Збірник задач і вправ з хімії (Для шкіл робітничої та сільської молоді) : для шкіл робітничої та сільскої молоді / О.І. Астахов, Г.М. Ніколаєва, О.М. Русько ; МО УРСР. Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР. – Київ : Радянська школа, 1963. – 124 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
510411
  Астахов О.І. Збірник задач і вправ з хімії для шкіл робітничої та сільської молоді / О.І. Астахов. – Київ, 1963. – 124с.
510412
  Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії. / І.Г. Хомченко. – К., 1992. – 245с.
510413
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з хімії: 8-10-ті кл. / Я.Л. Гольдфарб. – Київ : Радянська школа, 1984. – 175 с.
510414
  Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології / С.О. Овчинніков. – Харків : Основа, 2003. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.10). – ISBN 966-8245-64-4
510415
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ по хімії / Я.Л. Гольдфарб. – 6-те вид. – Київ, 1991. – 175с.
510416
   Збірник задач із бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 64с. – ISBN 966-7411-46-Х
510417
  Висоцький В.І. Збірник задач із квантової механіки : навч. посібник / В.І. Висоцький, М.В. Максюта, І.О. Ястремський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-439-992-7
510418
  Афанасьєв Д.В. Збірник задач із курсу фізики. З елементами найпростіших технічних розрахунків : посіб. для технікумів / Д.В. Афанасьєв. – Харків ; Київ : ДВОУ Технічне вид-во, 1932. – 107 с.
510419
  Денисьєвський М.О. Збірник задач із математичного аналізу : функції кількох змінних : навч. посібник / М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-439-528-8
510420
  Гречко Л.Г. Збірник задач із теоретичної фізики. Квантова механіка / Л.Г. Гречко, С.М. Єжов, В.О. Сугаков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-215
510421
  Трохимчук Р.М. Збірник задач із теорії графів / Р.М. Трохимчук. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с. – ISBN 966-594-045-7
510422
  Трохимчук Р.М. Збірник задач із теорії графів: навч. посіб. / Р.М. Трохимчук. – Київ, 1998. – 58 с.
510423
  Слюсарчук В.Ю. Збірник задач із функціонального аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Слюсарчук В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2011. – 123, [1] с. – Предм. покажч.: с. 117–122. – Бібліогр.: с. 114–116. – ISBN 978-966-327-185-9
510424
   Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / під ред. М.О. Перестюка ; КНУТШ ; [ упорядники: Капустян О.В., Касьянов В.П. та ін. ]. – Київ : ТвіМС, 2009. – 62 с.
510425
   Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підгот. "Математика" / за ред. М.О. Перестюка ; [ упорядники : Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISBN 978-966-439-373-4
510426
   Збірник задач республіканських математичних олімпіад. – Київ, 1969. – 119 с.
510427
   Збірник задач республіканських математичних олімпіад. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – К., 1975. – 174с.
510428
   Збірник задач республіканських математичних олімпіад. – 4-е, перероб. і доп. – Київ, 1979. – 264 с.
510429
  Гончаренко С.У. та ін. Збірник задач республіканських фізичних олімпіад / С.У. та ін. Гончаренко. – Київ : Вища школа, 1971. – 159 с.
510430
   Збірник задач республіканських фізичних олімпіад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 191 с.
510431
   Збірник задач республіканських фізичних олімпіад / кер. автор. кол. Гончаренко С.У. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1982. – 232 с.
510432
  Василенко І.А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів : навч. посіб. для учнів спеціаліз. коледжів та студентів ВНЗ III- IV рівня акредитації : [більше 600 задач та вправ] / І.А. Василенко, С.О. Куманьов, О.А. Півоваров. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-617-7109-44-9
510433
   Збірник законів СРСР і указів Президії Верховної Ради СРСР. 1938 - червень 1944 р.. – М., 1944. – 336с.
510434
   Збірник законів України про працю : [ Закони подаються станом на 1 липня 2002 року ]. – Київ : Вікар, 2002. – 300с. – ISBN 966-7131-43-2
510435
   Збірник законів України про працю. – Київ : Знання, 2006. – 349с. – ISBN 966-346-138-1
510436
   Збірник законів України про працю / [ упоряд. Н.Б. Болотіна ]. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 349с. – ISBN 978-966-346-425-1
510437
   Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР. 1938-1973. – К.
1. – 1974. – 739с.
510438
   Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР. 1938-1973. – К.
2. – 1974. – 734с.
510439
   Збірник законів, розпоряджень та обіжників у справі земельної реєстрації. – Х., 1926. – 132с.
510440
   Збірник законодавства з підприємницького права України. : Збірник нормативних актів станом на 1 серпня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 1152с. – ISBN 966-7714-20-9
510441
   Збірник законодавства про охорону материнства і дитинства. – К., 1959. – 448с.
510442
   Збірник законодавчих актів. – К., 1967. – 998с.
510443
   Збірник законодавчих актів (1941-1943 рр.). – Київ-Харків, 1944. – 97с.
510444
   Збірник законодавчих актів на допомогу працівникам селищних і сільських Рад народних депутатів. – Київ, 1982. – 684с.
510445
   Збірник законодавчих актів по охороні природи. – Київ, 1969. – 226 с.
510446
   Збірник законодавчих актів про працю : станом на 10 січня 2013 р. : [зб. нормативних актів] / [упоряд. : Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, О.В. Черкасов]. – Харків : Право, 2013. – 511, [1] с. – ISBN 978-966-458-440-8
510447
   Збірник законодавчих актів України з питань господарської діяльності : На допомогу керівникам підприємств, об`єднань, установ та організацій. – Київ : Техніка, 1992. – 350 с. – ISBN 5-335-01197-1
510448
   Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-31-9
Т.10 (Спец. випуск). – 2004. – 568с.
510449
   Збірник законодавчих і нормативних документів у науково-технічній сфері. – Київ : УкрІНТЕІ, 2005. – 344с. – ISBN 966-7505-49-9
510450
   Збірник законодавчих матеріалів про реєстрацію актів громадянського стану в Українській РСР. – К., 1971. – 104с.
510451
   Збірник запитань і задач з фізики : для 8-10 кл. середн. школи. – Вид. 6-е. – Київ, 1956. – 188 с.
510452
   Збірник запитань і задач з фізики : для 8-10 кл. середн. школи. – Вид. 8-е. – Київ, 1958. – 188 с.
510453
   Збірник запитань і задач з фізики. – Вид. 10-е. – Київ, 1960. – 188 с.
510454
  Демкович В.П. Збірник запитань і задач з фізики / В.П. Демкович. – К, 1967. – 232с.
510455
  Івах І.В. Збірник запитань і задач з фізики : для 6-8 класів/ посібник для вчителів / І.В. Івах, М.А. Килимник. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1968. – 192 с.
510456
  Демкович В.П. Збірник запитань і задач з фізики / В.П. Демкович. – К, 1970. – 232с.
510457
  Гольдфарб Н.І. Збірник запитань і задач з фізики : навч.посібник для слухачів підг.відділень / Н.І. Гольдфарб. – Київ : Вища школа, 1986. – 311с.
510458
   Збірник запитань і задач з фізики для 8-10 класів середньої школи : пер. з рос. / П.О. Знаменський, С.С. Мошков, М.Ю. Піотровський, П.О. Римкевич, І.М. Швайченко. – Київ : Радянська школа, 1950. – 188 с.
510459
   Збірник запитань і задач з фізики для 8-10 класів середньої школи : пер. з рос. / П.О. Знаменський, С.С. Мошков, М.Ю. Піотровський, П.О. Римкевич, М І. Швайченко. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 188 с.
510460
  Мєняйлов М.Є. Збірник запитань і задач з фізики для середньої школи : посібник для вчителів / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Радянська школа, 1964. – 211 с.
510461
  Корсак К.В. Збірник запитань та якісних задач з механіки / К.В. Корсак. – Київ : Радянська школа, 1988. – 109 с.
510462
   Збірник заходознавства : Виданий на Пошану Академика Михайла Сергієвича Грушевського, з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. – [Киів] : Держвидав України, 1929. – [8], 160 с., 1 л. портр. – (Всеукраїнська Академія наук, Комісія Заходо- й Америкознавства : Збірник заходознавства ; Вип. 1 : Історія, економіка, література, лінгвістика)


  Зміст: 1. Є. Тимченко, Ф. Савченко. Високошановний Ми- хайле Сергієвичу!, 2. А. Кацевалов. Нариси з історії економічного життя грецьких колоній "на північному узбережжі Чорного моря, 3. В. Warnecke. De comoedia antiquae partibus Epicis, 4. I. IH ...
510463
   Збірник заходознавства. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 264 с. – Без. обкл. та тит. л. – (Всеукраїнська Академія наук, Комісія Заходо- й Америкознавства ; Вип. 2)
510464
   Збірник інструкцій з техніки при роботі в хімічних лабораторіях. – К., 1969. – 31с.
510465
   Збірник Історико-філологічного відділу / Українська, академія наук, Історико-філологічний, відділ. – Київ
№ 62 : Автобіографія. П"ядесят літ на сторожі української науки та культури/ Багалій Д. – 1927
510466
   Збірник керівних матеріалів з питань політосвітньої роботи (Положення та інструкції). – К., 1941. – 36с.
510467
   Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – Київ : Дніпро, 2006. – 976с. : іл. – Шифр. дубл. 9у1 Збір (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-578-147-2
510468
   Збірник конвенційних цін та норм операційних і адміністративно-управлінських видатків. – К., 1934. – 60с.
510469
   Збірник конкурсних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Електромеханіка" : навч. посібник / [уклад.] : Ю.В. Ромашихін, Ю.В. Зачепа, О.П. Чорний [та ін.] ; [за заг. ред. О.П. Чорного]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 161, [3] с. : іл., табл. – На тит арк. та обкл. уклад. зазнач. як автори. – ISBN 978-617-639-067-1
510470
   Збірник конкурсних завдань з математики / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора; В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора. – Івано-Франківськ : ДКД, 2004. – 610с. – ISBN 966-94-025-6
510471
   Збірник конкурсних завдань з математики / В.М. Мойсишин [та ін.] ; [за заг. ред. : В.М. Мойсишина, С.І. Гургули]. – Вид. 2-ге, допов. – Івано-Франківськ : Факел ; ІФНТУНГ, 2010. – 624 с. : іл. – Бібліогр.: с. 622. – ISBN 978-966-694-110-0
510472
  Горделадзе Ш.Г. Збірник конкурсних задач з математики : посібник конкурсних задач з математики / Горделадзе Ш.Г. – Київ : Вища школа, 1973. – 323 с.
510473
  Горделадзе Збірник конкурсних задач з математики / Горделадзе, Кухарчук, Ф.П. Яремчук; Яремчук Ф.П. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 322 с.
510474
  Горделадзе Збірник конкурсних задач з математики / Горделадзе, Кухарчук, Ф.П. Яремчук; Яремчук Ф.П. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1988. – 324 с.
510475
   Збірник конкурсних задач з математики. – Київ, 1993. – 123 с.
510476
  Підручна В.М. Збірник конкурсних задач з математики для вступників у середні навчальні заклади / В.М. Підручна, Г.М. Янченко. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. – 96 с. – ISBN 966-562-036-3
510477
  Островський Г.Г. Збірник конкурсних задач з математики для вступників у технікуми / Г.Г. Островський, Л.І. Капіца. – Харків, 1968. – 172с.
510478
  Островський Г.Г. Збірник конкурсних задач з математики для вступників у технікуми / Г.Г. Островський, Л.І. Капіца. – Вид. 2-е, стереотип. – Х., 1972. – 164с.
510479
   Збірник конкурсних і олімпіадних задач з математики / О.Г. Бодрик, О.В. Вознюк, В.Ф. Кузенко, С.І. Ляшко, Л.М. Савченк; Закусило О.К. (ред.). – Київ : Діалектика, 1995. – 192с. – ISBN 5-7707-6990-4
510480
   Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс з можливістю копіювання. – Київ : Сплайн, 2000. – 72с. – ISBN 966-95329-0-6; 966-7640-01-9
510481
  Головчинська Л.С. Збірник коротких оповідань сучасних англійських і американських авторів / Л.С. Головчинська. – Київ : Радянська школа, 1965. – 138 с.
510482
  Харитонова І.Я. Збірник лабораторних робіт з німецької мови для аудіювання та розвитку навичок спонтанного мовлення. / І.Я. Харитонова, Е.В. Різванова. – К., 1969. – 54с.
510483
   Збірник лабораторних робіт із моделювання первинних радіаційних пошкоджень у кристалах під опроміненням : Для студентів фізичних факультетів. – Київ : Київський університет, 1998. – 21с.
510484
   Збірник лінгвістичних праць : До 60-річчя О.А. Колесникова. – Ізмаїл, 2000. – 118с.
510485
   Збірник матеріалів 11 науково-технічної конференції "Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах" : 8-9 верес. 2011 р. / М-во оборони України, Держ. наук.-випробув. центр Збройних Сил України ; [редкол.: В.Г. Башинський та ін.). – Феодосія : [б. в.], 2011. – 419 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
510486
   Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" = Conference proceedings "Socialization and re-socialization of personality in modern society" : 11-12 листоп. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та ін. ; редкол.: Данилюк І.В. та ін. ; за заг. ред. Власової О.І. та ін.]. – Київ : Віваріо, 2016. – 182 с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
510487
   Збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-наради "Робота органів виконавчої влади з питань молодіжної та сімейної політики, фізичної культури, спорту і туризму щодо забезпечення ..." : Донецьк, 27-28 квітня 2000 року. – Київ, 2000. – 131с.
510488
   Збірник матеріалів Губнаросвіти Київщини за час від червня 1920 р. до січня 1921 р. / Зложений ред. кол. в складі: В. Гадзінського, М. Харитонеску і М. Запорожець. – Київ : 10-а Радянська друкарня, 1921. – 147 с.
510489
  Чу Ігуй Збірник матеріалів дискусії з теорії та практики політики, юриспруденції, релігії / Чу Ігуй. – 4е вид. – Тайбей : Чженчжуншу, 1983. – 550с. – Видання китайською мовою
510490
   Збірник матеріалів з педагогічної практики (інструктивний матеріал). – Станіслав, 1957. – 55с.
510491
   Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія" : 20 листоп. 2017 р. м. Тернопіль / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ. – ISBN 978-966-654-475-2
Т. 1 : / [редкол.: S. Bartosiewicz и др.]. – 2017. – 219, [1] с. : іл., табл. – Ст. англ., пол., рос., укр. – Бібліогр. в кінці ст.
510492
   Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права [та ін.] ; [відп. ред.: Є.О. Харитонов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 278, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-304-4
510493
   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії права та держави юрид. ф-ту ; [редкол.: І.С. Гриценко, М.І. Мірошниченко, П.П. Захарченко та ін.]. – Київ : Маслаков, 2019. – 420, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7777-14-3
510494
   Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Юність науки - 2014" : 17-18 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. [та ін. ; редкол.: Гонта О.І. (голова) та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 226 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-50-9
510495
   Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навч. процесу на сучасному рівні" : м. Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 р. / Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні; МОНУ ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Дніпропетр. нац. ун-т ; [уклад.: А.В. Кудін, К.М. Левківський, І.М. Федорова та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2007. – 79с.
510496
   Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 6. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
510497
   Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
510498
   Збірник матеріалів науково-практичних заходів науково-дослідного інституту фінансового права / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фінанс. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 221, [3] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-264-9
510499
   Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / Каф. історії права та держави юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Гриценко І.С., Мірошниченко М.І., Захарченко П.П. та ін.]. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – 217, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97457-5-0
510500
   Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 258, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-269-6
510501
   Збірник матеріалів по перевиборах партійних органів Чернігівської області. – Чернігів, 1933. – 23 с.
510502
   Збірник матеріалів про підготовку до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1939-1940 років. – Київ-Харків, 1939. – 144с.
510503
   Збірник матеріялів = A collection of papers : наук. конф. в 1000-ліття Хрещення Руси-України Укр. Католиц. Ун-ту ім. св. Климента папи / редкол.: проф. П. Цимбалістий, др. С. Франклін, о. І. Музичка [та ін.]. – Рим ; Львів ; Лондон : Філія Укр. Католиц. Ун-ту ім. св. Климента папи, 2008. – 272 с. : іл., фотогр. – На обкл. та авантит. назва: Ювілейний збірник матеріялів наукової конференції у 1000-ліття Хрещення Руси-України. На корінці в назві також: в Лондоні. На авантит. та корінці зазнач.: 988-1988-2008 .- Рез. англ. та укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-902322-54-7
510504
   Збірник матеріялів і документів у 25-ліття діяльності КУК:1940-1965. – Вінніпег : КУК, 1965. – 310с. : іл.
510505
   Збірник матеріялів Одеської краєвої комісії для охорони пам"яток матеріяльної культури та природи. – Одеса : Друга Держдрукарня ім.Леніна, 1927. – 46 с.
510506
   Збірник методичних матеріалів. – Х.
4. – 1940. – 100с.
510507
   Збірник методичних матеріалів (обмін педагогічним досвідом). – Львів, 1946. – 148с.
510508
   Збірник методичних матеріалів по вивченню "Капітала" К.Маркса. – К., 1970. – 219с.
510509
   Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори. – Київ : Фенікс, 2006. – 799, [1] с. : іл., табл. – ISBN 966-651-337-4
510510
   Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори / [ упорядники: А.Я. Гнатів, С.Ф. Кравчук, О.В. Приходько, О.А. Томєєв]. – 2-е вид., доп. – Київ : Фенікс, 2009. – 1080 с. – ISBN 978-966-651-718-3
510511
   Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. – Київ : Столиця, 1998. – 516с. – ISBN 966-7395-02-2
510512
   Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Екоправо-Львів : Норма, 2002. – 416с. – ISBN 966-7775-00-03
510513
   Збірник молодих сербістів = Зборник младих србиста / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-27-2
Т. 1. – 2017. – 156, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
510514
   Збірник на пошану о. Еміліяна Ковча. – Саскатун : Містер Зип Інстант Прінтінг, 1994. – XI, 149, [1] с. : фот., портр. – Загол. обкл.: За божі правди і людські права Блаженний священномученник Еміліян Ковч
510515
   Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина = Collected essays in honour of professor Alexander Ohloblyn, Ph. D. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1977. – 486с. – На обкл.: Олександрові Оглоблинові. – (Науковий збірник / Укр. вільна акад. наук у США ; 3)
510516
   Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова = Symbolae in honorem Georgii Y. Shevelov / [ Редкол. : В. Е. Гаркінз, О. Горбач, Я. Гурський ] // Науковий збірник / Вільний університет. Філософічний Український, факультет. – Мюнхен, 1971. – Т. 7 : Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова. – С. 1-504, [ 2 ], карта
510517
   Збірник навчальних планів шкіл УРСР на 1960/61 навчальний рік. – К., 1960. – 103с.
510518
   Збірник найважливіших законів, указів Президії Верховної Ради та постанов і розпоряджень Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1946. – 263с.
510519
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству. – Київ, 1959. – 112с.
510520
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству (1953-1955 рр.). – Київ, 1955. – 400с.
510521
   Збірник наказів та обіжників по протипожежній охороні промисловості України. – Х., 1929. – 115с.
510522
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 1 : Січень-лютий. – 1920. – 64 с. – Прим..№ 114712 дефектний, відсутні с. 62-64
510523
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 2. – 1920. – 125, [3] c.: табл.
510524
   Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / [уклад.: М.Я. Сегай ; за заг. ред. В.Я. Тація]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-053-5
510525
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 1. – 1997
510526
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 1997
510527
   Збірник наукових праць / Геологічний інститут Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995
510528
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 1. – 1995
510529
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 2. – 1995
510530
   Збірник наукових праць : [тези доп., наук. статті учасників круглих столів] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Воронова Л.К. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 398, [1] с. – В змісті: Матеріали круглих столів : "Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні", "Інформаційне сховище даних ДПС України: міжнародний досвід та національні тенденції", "Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-130-7


  В книзі також: Матеріали круглих столів: "Адміністрування облікових та звітних показників надходження податків та зборів в органах ДПС України", "Стан та перспективи протидії діяльності суб"єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності"
510531
   Збірник наукових праць : за результатами III Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (28 берез. 2014 р., м. Київ ) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 266 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-028-9
510532
   Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 239 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-034-0
510533
   Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.В. Бережна, Л.М. Плиско, А.В. Губа [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 56. – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510534
   Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.В. Бережна, Л.М. Плиско, А.В. Губа [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 57. – 2020. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510535
   Збірник наукових праць (Держ. публічної бібліотеки УРСР). – К., 1958. – 140с.
510536
   Збірник наукових праць 6-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; Одеська державна академія холоду. – Одеса : ОДАХ, 1999. – 145 с. – ISSN 0453-8307
510537
   Збірник наукових праць 7-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; МОНУ ; Наук.-метод.центр вищої освіти ; ред.: В.Б. Владимирова, В.Ф. Гаврик, В.П. Оніщенко. – Одеса : ОДАХ, 2000. – 144 с. – ISSN 0453-8307
510538
   Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / Рада Нац. безпеки України, Ін-т проблем нац. безпеки ; НАН України [та ін.]. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – 343, [1] с. : іл., табл. – (Посвідчення Укр ІНТЕІ №200 від 7 квітня 2008 р.), Автономна республіка Крим. Селище Рибаче, спорт.-оздоровча база "ІКАР" Національного аерокосмічного ун-ту ім. М.Є. Жуковського (ХАІ). - Ст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-187-005-4
510539
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 2. – 1997
510540
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 1. – 1997
510541
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510542
   Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – 467, [1] с. : портр., іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 8-12 та в кінці статей. – ISBN 978-966-8558-97-4
510543
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 3. – 2006. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510544
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 5. – 2006. – 235 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510545
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 6. – 2007. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510546
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 8. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510547
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 9. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510548
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 11. – 2008. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510549
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 19. – 2009. – 314 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510550
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 20. – 2009. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510551
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 21. – 2009. – 332 с,. – резюме укр., рос., англ. мовами
510552
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 22. – 2009. – 366 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
510553
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 24. – 2009. – 348 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510554
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 25. – 2010. – 414 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510555
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 26. – 2010. – 395 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510556
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 27. – 2010. – 366 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510557
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 28. – 2010. – 347 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510558
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 30. – 2011. – 386 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510559
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 32. – 2011. – 300 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510560
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 35. – 2012. – 317 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510561
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 36. – 2012. – 353 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510562
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 38. – 2012. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510563
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 49. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510564
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 53. – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510565
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 54. – 2016. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510566
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 55. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510567
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 56. – 2017. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510568
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 57. – 2017. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510569
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 58. – 2017. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510570
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 59. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510571
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 61. – 2018. – 215, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510572
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 62. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510573
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В, Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 63. – 2019. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510574
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 64. – 2019. – 120 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510575
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 65. – 2019. – 119, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510576
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 68. – 2020. – 131, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510577
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 69. – 2020. – 133, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510578
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / голов. ред. Лєнков С.В. ; редкол.: Анісімов А.В., Барабаш О.В., Гунченко Ю.О. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 70. – 2021. – 123, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510579
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 1. – 2019. – 121 с. – Резюме укр., англ. мовами
510580
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 2. – 2019. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
510581
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін.]. – Київ : ВІТІ
Вип. № 3. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510582
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 1. – 2020. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510583
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України. – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510584
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : Друкарня ВІТІ
Вип. № 1. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510585
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 4. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510586
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій = Collection of Scientific Papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : МІТІ
Вип. № 1. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510587
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (1). – 2014. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510588
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (3). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510589
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (6). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510590
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (7). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510591
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Скачков В.В., Кравчук О.І., Дем"янчук Б.О. [та ін.]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (11). – 2019. – 173, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510592
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Скачков В.В., Кравчук О.І., Дем"янчук Б.О. [та ін.]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (12), ч. 1. – 2019. – 168, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.12.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510593
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. та укр. мовами
510594
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 2 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
510595
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
510596
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
510597
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця
  вип. 1 (87). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510598
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця
  вип. 2 (88). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510599
   Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – Київ
Вип. 1. – 2008
510600
   Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського". – Київ
№ 1 (2). – 2011. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
510601
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ
  вип. 20. – 2012. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510602
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 21/22, ч. 2. – 2012. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510603
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 23/24. – 2013. – 385 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510604
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 25. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510605
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 26. – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510606
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 30. – 2014. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510607
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 29. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510608
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 27. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510609
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 32. – 2015. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510610
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 33. – 2015. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510611
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 31. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510612
  Державний Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Харченко. – Київ, 1997-
Вип. № 12 (19). – 2016. – 245 с.
510613
  Державний Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Харченко. – Київ, 1997-
Вип. № 13 (20). – 2017. – 195 с.
510614
  Державний Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / М-во оборони України ; голов. ред. О.В. Харченко ; редкол.: Л.М. Артюшин, І.О. Гепко, Ю.К. Зіатдінов [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут авіації, 1997-
Вип. № 14 (21). – 2018. – 168 с.
510615
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, О.Є. Бабина [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 42 (2). – 2018. – 165, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510616
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, О.Є. Бабина [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 41 (1). – 2018. – 229, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510617
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, О.Є. Бабина [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 43/44. – 2019. – 161, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510618
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, Л.О. Бакаєв [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 46. – 2019. – 163, [1] c. – DOI: 10.32703/2664-2964-2019-46 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510619
   Збірник наукових праць ДНБС = Сборник научных трудов ГНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта
Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510620
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – 2017. – 246 с.
510621
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (31). – 2017. – 176 с.
510622
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (32). – 2018. – 194, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510623
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (33). – 2018. – 166, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
510624
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (34). – 2019. – 213, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
510625
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (35). – 2019. – 181, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510626
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В.В. Перемітько ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Тематичний випуск : Теорія, технологія та машини обробки металів. – 2020. – 132, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510627
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (36). – 2020. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510628
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В.В. Перемітько ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (37). – 2020. – 194, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
510629
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Тематичний випуск : Машини і пластична деформація металу. – 2018. – 306, [1] с.
510630
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : Дніпровський державний технічний університет, 1999-. – ISSN 2519-2884
Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – 2017. – 157 с.
510631
   Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (29). – 2016. – 213 с.
510632
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевськ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 2 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2014 р. назв. журн. рос. мовою
510633
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Лисичанськ : ДонДТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (44). – 2015. – 96 с. – На обкл. назв. "Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета". До 2015 р. назва ж-лу рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
510634
  Донбаський Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU / голов. ред. М.І. Антощенко ; редкол.: Семірягін С.В., Заблодський М.М., Смірнов О.М. [та ін.]. – Лисичанськ : ДонГТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (46). – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510635
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU / голов. ред. М.І. Антощенко ; редкол.: Семірягін С.В., Заблодський М.М., Смірнов О.М. [та ін.]. – Лисичанськ : ДонГТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (47). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510636
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Донецький державний технічний університет, 1920-. – ISBN 966-7559-25-4
Вип. 17. – 2000. – До в.17 дивись "Сборник. – (Електротехніка)
510637
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Дон ДТУ. – ISBN 966-7559-29-7
Вип. 21. – 2000. – (Електротехніка і енергетика)
510638
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: Поважний С.Ф., Пілюшенко В.Л., Дорофієнко В.В. [та ін.]. – Донецьк : ДонДУУ. – ISBN 966-7917-00-2
Т. 13, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – 2012. – 258, [1] с. – (Серія "Державне управління")
510639
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2016. – 314 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
510640
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
510641
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2017. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
510642
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2017. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
510643
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
510644
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
510645
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 304 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2017. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
510646
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – 2018. – 222, [2] c. – (Серія "Державне управління")
510647
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 306 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2018. – 212, [2] с. – (Серія "Економіка")
510648
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2018. – 173, [2] с. – (Серія "Економіка")
510649
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 308 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2018. – 186, [2] с. – (Серія "Економіка")
510650
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 307 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – 2018. – 162, [2] с. – (Серія "Державне управління")
510651
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000
510652
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2000
510653
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 3/4. – 2001
510654
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 5/6. – 2002
510655
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
510656
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 24. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510657
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 25. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510658
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 26. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510659
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / НАН України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ : НВП"Інтерсервіс", 2000-. – ISSN 2616-7735
Вип. 27. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510660
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 64. – 2012
510661
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 65. – 2012
510662
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 70. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510663
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 71. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510664
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2000
510665
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2000
510666
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2001
510667
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2001
510668
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2001
510669
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 4. – 2001
510670
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2002
510671
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2002
510672
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2003
510673
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2003
510674
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2003
510675
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510676
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510677
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
510678
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
510679
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
510680
   Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. – Ірпінь
Вип. 2 : Економіка. Право. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
510681
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – 2013. – 358 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 19)
510682
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – 2014. – 317 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 20)
510683
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Бендера І.М., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 1993-. – ISSN 2307-4507
Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія педагогічна ; вип. 23)
510684
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Берика В.Є., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 1993-. – ISSN 2307-4507
Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – 2018. – 193, [1] с. – Назва вип. "Stem - інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. - Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія педагогічна ; вип. 24)
510685
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна = Collection of Research Papers Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Богданов І.Т., Губанова А.О. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
  вип. 25. – 2019. – 165, [1] с. – DOI: 10.32626/2307-4507.2019-25 - Назва вип. "Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти" - Резюме укр., рос., англ. мовами
510686
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна = Collection of Research Papers Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University / М-во освіти і науки України ; редкол.: Опанасюк С.В., Атаманчук П.С., Богданов І.Т. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
  вип. 26. – 2020. – 159, [1] c. – DOI: 10.32626/2307-4507.2020-26 - Резюме укр., англ. мовами
510687
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 6 : Технічні науки. – 2000
510688
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 7. – 2000
510689
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 8 : Економічні науки. – 2000
510690
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 9. – 2001. – (Біологічні науки)
510691
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 11 : До 80-річчя ВУЗу. – 2001. – (Сільськогосподарські науки)
510692
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2003
510693
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510694
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-20-9
  № 43 (55). – 2004. – резюме рос., англ. мовами
510695
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-21-7
  № 44 (56). – 2004
510696
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-08-Х
  № 33/45. – 2004. – резюме укр., рос. мовами
510697
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-9310-07-1
  № 33(45). – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510698
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-09-8
  № 34/46. – 2004
510699
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-10-1
  № 35/47. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510700
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-11-Х
  № 36/48. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510701
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 37/49. – 2004
510702
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 38/50. – 2004
510703
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-14-4
  № 39/51. – 2004
510704
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-15-2
  № 40/52. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
510705
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 45 (68). – 2005
510706
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 65 (88). – 2006. – резюме рос., укр., англ. мовами
510707
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 70 (93). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
510708
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 72 (95). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
510709
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Элтон-2
Ботанічні і генетичні дослідження в Луганському НАУ. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Біологічні науки ; № 74 (97))
510710
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Елтон-2
  № 75 (98). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
510711
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 77 (100). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
510712
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с. – (Біологічні науки)
510713
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с.
510714
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ
2. – 1997. – 82с.
510715
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту : Технічні науки. – Луганськ : ЛСГІ, 1998. – 218с.
510716
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : Апріорі. – ISBN 966-8256-57-3
  Вип. 1. – 2006
510717
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ. – ISBN 978-966-8256-85-1
  Вип. 2. – 2007
510718
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
510719
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : науковве видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-007-3
  Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
510720
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : наукове видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-012-7
  Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
510721
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
510722
   Збірник наукових праць Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000-. – ISBN 966-613-083-1
№ 1 : Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. – 2000. – (Проблеми світової літератури)
510723
   Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східнєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред.: В.Є. Сикора та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-600-659-5
510724
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 8. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
510725
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 9. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510726
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білецька Т.В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 10. – 2019. – 105, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510727
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Віннічук О.В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 11. – 2020. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
510728
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Плахтій М.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 12. – 2021. – 97, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510729
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бабець Є.К., Цариковський В.В., Ковальчук В.А. [та. ін.]. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
№ 56. – 2016. – 253 с. – Резюме укр, рос., англ. мовами
510730
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України. – Київ
№ 2 : Актуальні питання прикордонної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Державне управління та військові науки)
510731
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 1 : Українознавство: теорія, методологія, практика. – 2003
510732
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 2 : Українознавство в розбудові національної освіти України 21 століття: проблеми та перспективи розвитку. – 2004
510733
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 4. – 2005
510734
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 5. – 2005
510735
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 6. – 2005
510736
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 7. – 2005
510737
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : Бібліографічний покажчик / Упор. О.Б. Ярошинський; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Фоліант
Тт. 1-10. – 2006. – 64с.
510738
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
510739
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
510740
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 10 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
510741
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – 2006
510742
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 12. – 2006
510743
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 13 : Українська освіта у світовому просторі. – 2007
510744
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – 2007
510745
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – 2007
510746
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – 2007
510747
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – 2007
510748
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 18. – 2007
510749
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 19. – 2008
510750
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 20. – 2008
510751
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 21. – 2008
510752
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – 2008
510753
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 23. – 2009
510754
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 24. – 2009
510755
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 25. – 2009
510756
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 26. – 2009. – за 2011р. див. автора "Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії"
510757
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : Держ. ВНЗ ГНУ, 1999-
№ 50. – 2017. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510758
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : Держ. ВНЗ НГУ, 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 52. – 2017. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510759
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 53. – 2018. – 329 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510760
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Дриженко А.Ю., Четверик М.С., Прокопенко В.І. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 54. – 2018. – 406 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510761
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 55. – 2018. – 412 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510762
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 56. – 2018. – 272, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510763
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 57. – 2019. – 210, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510764
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 58. – 2019. – 231, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510765
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 59. – 2019. – 171, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510766
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 60. – 2020. – 247, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510767
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 61. – 2020. – 225, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510768
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Півняк Г.Г., Бешта О.С., Собко Б.Ю. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 64. – 2021. – 282, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510769
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 27. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
510770
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 28. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
510771
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 2. – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510772
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 3/4. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510773
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 1. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510774
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 2. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510775
   Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 3. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510776
   Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 4. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510777
   Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 1. – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510778
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510779
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510780
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510781
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510782
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510783
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510784
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510785
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510786
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510787
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510788
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510789
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510790
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510791
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510792
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510793
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510794
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510795
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2015. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510796
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2016. – 204 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
510797
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / редкол.: Савков А.П., Демедишина Н.І., Мороз В.В. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2017. – 166 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр. Резюме укр., рос., англ. мовами
510798
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – До № 2, 2003 р. назва журн. "Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.". - Резюме укр., рос., англ. мовами
510799
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Collection of Scientific Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 200229472-
№ 2. – 2018. – 278, [2] с. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510800
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 200229472-
№ 1. – 2019. – 141, [1] с. – DOI 10.36.030/2664-3618-2019-1
510801
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: Р. Науменко, А. Савков, О. Петроє [та ін.]. – Київ : НАДУ, 200229472-. – ISSN 2664-3618
№ 2. – 2019. – 163, [1] c. – DOI 10.36.030/2664-3618-2019-2
510802
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: З. Бурик, А. Савков, О. Петроє [та ін.]. – Київ : НАДУ, 1998-. – ISSN 2664-3618
№ 1. – 2020. – 137, [1] c. – DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1
510803
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (24). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510804
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (26). – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510805
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (27). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510806
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Голов. ред.: О.О. Морозов [та ін.]. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (28). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510807
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред.: О.О. Морозов. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (30). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510808
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: Морозов О.О., Кондратенко О.П., Крюков О.М. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (31). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510809
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: Морозов О.О., Кондратенко О.П., Крюков О.М. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (32). – 2018. – 79, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510810
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, Р.О. Кайдалов, М.А. Подригало [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (33). – 2019. – 79, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510811
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, О.М. Крюков, Р.О. Кайдалов [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (34). – 2019. – 67, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510812
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, О.М. Крюков, Р.О. Кайдалов [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (35). – 2020. – 111, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510813
   Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510814
   Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ, 200229472-
№ 1. – 2018. – 233 с. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
510815
   Збірник наукових праць Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, присвячений тридцятій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції : Праці Одеського Державного університету ім. І.І. Мечникова. Рік 27-й. Т. 1(52). – Одеса
Т. 1 : Гуманітарні науки: Вип. 1: Філософія, педагогіка, психологія. – 1948. – 68с.
510816
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 2 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510817
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (6). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510818
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Андрієнко М.М. [та ін.]. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (9). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510819
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Андрієнко М.М. [та ін.]. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (10). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510820
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Андрієнко М.М. [та ін.]. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (11). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510821
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (12). – 2018. – 74, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510822
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (13). – 2018. – 58, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510823
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (14). – 2019. – 67, [1] с. – DOI 10.32684/2412-5288-2019-1-14 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510824
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (15). – 2019. – 69, [1] с. – DOI 10.32684/2412-5288-2019-2-15 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510825
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (16). – 2020. – 50, [1] с. – DOI 10.32684/2412-5288-2020-16 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510826
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (17). – 2020. – 47, [1] c. – DOI 10.32684/2412-5288-2020-2-17 - Резюме укр., рос., англ. мовами
510827
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 22, т. 2. – 2014. – 289 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
510828
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 23. – 2015. – 379 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
510829
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ (2) 6. – 1999. – (Філологічні науки)
510830
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2001. – (Фізико-математичні науки ; № 2)
510831
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 3. – 2001. – (Екологія. Біологічні науки.)
510832
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-
№ 6/7. – 2001. – (Педагогічні науки)
510833
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
  Вип. 6 (58). – 2007. – резюме рос., англ. мовами
510834
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510835
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510836
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки. – Полтава
  Вип. 5 (63). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
510837
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2000
510838
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4/5. – 2000
510839
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2000. – (Екологія. Біологічні науки)
510840
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2001. – (Педагогічні науки)
510841
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2002. – (Фізико-математичні науки)
510842
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2002. – (Педагогічні науки)
510843
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2002. – (Філологічні науки)
510844
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2 : Педагогічні науки. – 2003
510845
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 : Філологічні науки. – 2003
510846
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-9
Вип. 4. – 2003. – (Екологія. Біологічні науки)
510847
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-7
Вип. 5. – 2003. – (Педагогічні науки)
510848
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-11-2
Вип. 6. – 2003. – (Фізико-математичні науки)
510849
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-75-653-13-1
Вип. 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
510850
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-4
Вип. 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510851
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-6
Вип. 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510852
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 4. – 2004. – (Екологія. Біологічні науки)
510853
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-16-2
Вип. 5. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510854
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1994-. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 6. – 2004. – (Фізико-математичні науки)
510855
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2005. – (Екологія. Біологічні науки)
510856
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510857
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510858
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 7. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510859
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
510860
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510861
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510862
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Екологія. Біологічні науки)
510863
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510864
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3/4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510865
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 (61). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510866
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6 (64). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
510867
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника : філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-32-8
№ 3, ч. І. – 1999
510868
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 1. – 2000
510869
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 2. – 2000
510870
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 27 (67). – 2016. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
510871
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 28 (68). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
510872
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 29 (69). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
510873
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 30 (70). – 2017. – 137, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
510874
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 31 (71). – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
510875
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.2. – 1998. – 952с.
510876
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : Вип.7. В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.1. – 1998. – 852с.
510877
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-166-1
Кн.1. – 1999. – 632с.
510878
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-174-2
Вип.8. Кн.2. – 1999. – 554с.
510879
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9.Кн.1. – 2000. – 692с.
510880
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9. Кн.2. – 2000. – 888с.
510881
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ : КМАПО ім.П.Л.Шупика. – ISBN 966-7652-06-8
Вип.10, Кн.2. – 2001. – 932с.
510882
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-08-4
Вип.10. Кн.3. – 2001. – 1352с.
510883
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-07-6
Вип.10. Кн.1. – 2001. – 872с.
510884
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Г.В. Бекетова, В.В. Бережний, В.І. Біда [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 21, кн. 4. – 2012. – 677 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510885
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 1. – 2014. – 658 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510886
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 2. – 2014. – 642 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510887
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.І. Бандажевський, Г.В. Бекетова, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 3. – 2014. – 708 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510888
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: А.А. Бабанін, Т.М. Бабкіна, Г.В. Бекетова [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 4. – 2014. – 582 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510889
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Анкін М.Л., Апанасенко Г.Л. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 25. – 2016. – 670 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510890
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Бекетова Г.В., Бережний В.В., Біда В.І. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 26. – 2016. – 654 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510891
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Апанасенко Г.Л., Бекетова Г.В., Біляєва О.О. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 27. – 2017. – 484 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510892
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 28. – 2017. – 560 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510893
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Анкін М.Л., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 29. – 2018. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510894
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Бабкіна Т.М., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 30. – 2018. – 708 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510895
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 32. – 2018. – 474 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510896
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Анкін М.Л., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 33. – 2019. – 234, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510897
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Анкін М.Л., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 34. – 2019. – 310, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510898
   Збірник наукових праць студентів економічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 153 с.
510899
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 10. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
510900
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Б.О. Коваленко, Т.О. Джурбій, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
510901
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 11. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
510902
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 12. – 2018. – 223, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510903
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Віннічук О.В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 13. – 2019. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
510904
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Плахтій М.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 14. – 2020. – 165, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510905
   Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ
Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – 2013. – 387, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Молода Наука. - Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
510906
   Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ
Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – 2014. – 364, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Молода Наука - 2014. – Бібліогр. в кінці ст.
510907
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.1 : Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, довузівська підготовка-Мала академія наук України, науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 260с.
510908
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.2 : Науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 312с.
510909
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 4 (28))
510910
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 3 (27))
510911
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 1 (29). – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 1 (29))
510912
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : Люкс
№ 1 (30). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 1 (30))
510913
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Легеза Д.Г. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 3 (32). – 2016. – 314 с. – Резюме укр., англ. мовами
510914
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Легеза Д.Г. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 1/2 (33/34). – 2017. – 405 с. – Резюме укр., англ. мовами
510915
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Легеза Д.Г. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 3 (35). – 2017. – 360 с. – Резюме укр., англ. мовами
510916
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Демчук Н.І. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 1 (36). – 2018. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
510917
   Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту : Науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
510918
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2000
510919
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 2000
510920
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 2000
510921
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 3. – 2000
510922
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 4. – 2000
510923
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2001
510924
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2. – 2001
510925
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2002
510926
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2003
510927
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 1999
510928
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 1999
510929
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 1999
510930
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
510931
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510932
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 2. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510933
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / Голов. ред.: С.В. Гошовський ; Редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510934
   Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510935
   Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1/2. – 2019. – 158 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510936
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Совгіра С.В., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 1. – 2019. – 146, [1] с.
510937
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Совгіра С.В., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 2. – 2019. – 138, [1] с.
510938
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Совгіра С.В., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 3. – 2019. – 207, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510939
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Совгіра С.В., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 4. – 2019. – 220, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
510940
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 1. – 2020. – 253, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
510941
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 2, ч. 1. – 2020. – 178, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
510942
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 3. – 2020. – 172, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510943
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 1. – 2021. – 197, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510944
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 22. – 2014. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510945
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків
  вип. 50. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510946
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 21. – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510947
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510948
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум
  вип. 52. – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510949
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Я. Білоцерківський, С.В. Бережна, Л.М. Плиско [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 54. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510950
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 26. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510951
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 27. – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510952
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Я. Білоцерківський, С.В. Бережна, Л.М. Плиско [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 55. – 2018. – 153, [1] с.
510953
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 28. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510954
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 29. – 2018. – 168, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
510955
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 30. – 2019. – 157, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510956
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 31. – 2019. – 117, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510957
   Збірник наукових праць Харківського центру вивчення організованої злочинності. – Харків
Вип. 1. – 2000
510958
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-60-Х
Вип. 2. – 2001
510959
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-66-9
Вип. 3. – 2002
510960
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-72-3
Вип. 4. – 2002
510961
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7922-80-4
Вип. 9. – 2004
510962
   Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Харків, 2014-
Вип. 1 (1). – 2014
510963
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510964
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: М.Є. Чайковський ; редкол.: В.Г. Бутенко, О.І. Пометун, А.Г. Шевцов [та ін.]. – Хмельницький : Університет "Україна"
№ 12. – 2016. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510965
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Чайковський М.Є. ; редкол.: Бутенко В.Г., Пометун О.І., Шевцов А.Г. [та ін.]. – Хмельницький : Університет "Україна"
№ 17. – 2019. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510966
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510967
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510968
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510969
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (54). – 2015. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510970
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (55). – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510971
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (59). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510972
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (60). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510973
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (61). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510974
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / голов. ред. Загорка О.М. ; редкол.: Артюшин Л.М., Катеринчук І.С., Косевцов В.О. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (62). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510975
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510976
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510977
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 2, т. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510978
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 37, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510979
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 38, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510980
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 41, ч. 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
510981
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 41, ч. 2. – 2016. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
510982
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 42, ч. 1. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
510983
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Коломицев О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 42, ч. 2. – 2016. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
510984
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 43, ч. 1. – 2016. – 111 с. – Резюме укр., англ. мовами
510985
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 43, ч. 2. – 2016. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
510986
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 44, ч. 1. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
510987
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 44, ч. 2. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
510988
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 45, ч. 1. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
510989
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 46. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
510990
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 47. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
510991
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 49. – 2018. – 123 с. – Резюме укр., англ. мовами
510992
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 48. – 2018. – 133 с. – Резюме укр., англ. мовами
510993
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 51. – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
510994
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 50. – 2018. – 115, [1] с.
510995
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
510996
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 19, ч. 1. – 2014. – 252 с.
510997
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 20, ч. 1. – 2015. – Резюме укр.. англ. мовами
510998
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 20, ч. 2. – 2015. – Резюме укр.. англ. мовами
510999
   Збірник наукових робіт,присвячений 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Харків : Вид-во Хаківського держ.ун-ту, 1954. – 291 с.
511000
   Збірник наукових статей студентів юридичного факультету та факультету міжнародних відносин / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т міжнар. відносин ; [редкол.: М.М. Палінчак, І.Є. Переш, Я.В. Лазур та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 96 с. – Книга описана за обкл. – Бібліогр. в кінці ст.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,