Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
509001
  Салига Т. "... Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263
509002
  Салига Т. "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху..." : у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми... // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 263-274. – ISSN 0130-528Х


  Це літературознавчий портрет Маркіяна Шашкевича в оцінках його творчості найавторитетнішими дослідниками різних часів. Автор статті зводить у "конфлікт" дискусійні погляди на творчість галицького Будителя, щоб таким способом суперечливість оцінок та ...
509003
  Тимшина Е.Л. "Женское дело": к вопросу о современных тенденциях в развитии женского движения в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (80). – С .71-76. – ISSN 1812-8696
509004
  Злобина Т. "Женское искусство" в контексте формирования украинской политической нации // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 110-121. – ISSN 1822-5136
509005
   "Женщина - директор года" : Москва отметила лучших бизнес-леди. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
509006
  Гончаров Ю. "Женщина в Сибири не раба мужчине" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 149-153. – ISSN 0235-7089
509007
  Парадуха В. "Женщина" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 277


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Поезія".
509008
  Князева Дарья "Женщины - главный капитал России" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 162 : фото. – ISSN 1029-5828
509009
  Конашевич С. "Женя-Ялта": рік без майданівця Євгена Сіканова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 6
509010
  Крупина В.О. "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 140-153. – ISSN 0130-5247


  Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві.
509011
  Руснак І. "Жертва пані Маї" як зразок інтелектуальної драми Уласа Самчука // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 408-417. – ISBN 978-966-2248-94-4
509012
  Золя Э. "Жертва рекламы" и другие рассказы / Э. Золя. – Москва, 1958. – 192 с.
509013
  Дырдин А.А. "Жертвовать собой и всем для правды". Национальное сознание как оснвоа характерологии в повести В.Г. Распутина "Живи и помни" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 56-62. – ISSN 2310-4287
509014
  Сергійчук В.І. "Жертовник проти бурі й повені" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 75-78. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 140-річчя від дня народження Августина Волошина.
509015
  Давыдов Ю. "Жесткая" и "мягкая" сила в международных отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-24. – ISSN 0321-2068
509016
  Алексеев В.Н. "Жесткие" меры директора С.- Петербургской Академии наук княгини Е.Р. Дашковой // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-23. – ISSN 1813-100X


  Обсуждаются факты «жесткого» правления Академией наук ее директором княгиней Е.Р. Дашковой в 1783–1784 гг., в частности ее конфликты с адъюнктом В.Ф. Зуевым, академиком А.И. Лекселлем, механиком И.П. Кулибиным. В целом, все конфликты могут быть ...
509017
  Бой "Жесткий режим" : тема номера / Бой, Анн-Дорит, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89 : Фото. – ISSN 1029-5828
509018
  Затонский Д. "Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, или Понимаем ли мы мир, в котором существуем? // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 104-129
509019
  Лалак О. "Жива бібліотека" як інноваційна соціально-комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 17-21. – ISSN 1029-7200


  Виокремлено роль бібліотечної діяльності у процесі міжкультурної комунікації, висвітлено інноваційну соціально-комунікаційну технологію здійснення інтеркультурних комунікаційних процесів - інтерактивний захід «жива бібліотека».
509020
  Ковалів Ю. "Жива вода" Ю. Яновського в інтер"єрі "соцреалістичних" збочень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 111-116
509021
  Клименко Ж. "Жива душа поетова святая...". Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – C. 2-5
509022
  Пахаренко В. "Жива правда у Господа Бога". Ще раз про Шевченкову теодицею // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С.111-133. – ISSN 0585-8365
509023
  Яровий О. "Жива троянда" - 2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Про конкурс поезії "Жива троянда", що відбувся в Інституті філології КНУ. Очолювала журі конкурсу професор Н.В. Костенко. В газеті представлена поезія студентки Юліїї Бойко.
509024
   "Жива троянда" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 83-84


  12 травня 2020 р. Центр літературної творчості та Літературна студія імені Максима Рильського Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка оголосили дистанційний конкурс "Жива троянда", присвячений 125-річчю від дня народження автора "Троянд і ...
509025
  Малинський Володимир Петрович "Жива" лялька : [інтерв"ю з актором Київського академічного театру ляльок В.П. Малинським] / Малинський Володимир Петрович, Чукашкіна Ольга; розмову вела О. Чукашкіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
509026
  Нямцу А.Е. "Живая жизнь" русской классики в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 88с. – ISBN 966-568-852-9
509027
  Иванов А.В. "Живая инновация"- новый учебный курс или курс в новое ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47 - 52. – ISSN 0869-561Х
509028
  Мухачев В.М. "Живая" вода / В.М. Мухачев. – М., 1975. – 143с.
509029
  Абрамович С.Д. "Живая" и "мертвая" душа в художественном мире Чехова-повествователя : (Романтич. тип поведения в изображении Чехова) : [Учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Киев : УМКВО, 1991. – 86, [1] с. – Библиогр.: с. 80-86. – ISBN 5-7763-0335-4
509030
  Сухорукова Е.М. "Живая" и "неживая" натура библиографа (на примере правки рукописи П.Н. Беркова об А.Г. Фомине) // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 1 (390). – С. 20-34. – ISSN 0869-6020


  Дается историко-книговедческий анализ правки текста рукописи П.Н. Беркова о выдающемся отечественном библиографе А.Г. Фомине.
509031
  Щепак В.М. "Живая" правда о "живой" воде // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 91-115 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
509032
  Кірєєва Т.І. "Живе знання" у творчості митців / Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Пропонована наукова стаття присвячена сучасній інтерпретації культури України, яка передбачає відкриття нового культурного простору, в якому "живе знання" у творчості митців відкриває глибинні виміри буття, як вищу істину Універсуму, Актуальність ...
509033
  Кобан О.Г. "Живе право" Євгена Ерліха та сучасні цифрові технології // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 18-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
509034
  Трач В.М. "Живемо під знаком гігієни": професійні з"їзди другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та розвиток гігієнічного руху в Галичині // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 20-41. – ISSN 2617-1929
509035
  Сидоржевський М. "Живемо під небом. Живемо без неба" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Липень (№ 7). – С. 29


  «Ландшафти голосів» Василя Куйбіди. Назва дещо незвична; читаю ці вірші, вглибаю в рядки, і так ніби чую якісь приглушені, задавнені голоси («пракоріння голосів») у химерному мерехтінні часу, у мінливій веремії днів і ночей і в строкатому калейдоскопі ...
509036
  Яворська М. "Живи на повні груди" : добірка віршів та ілюстрацій // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 147-149
509037
  Корнев А. "Живи, и умирать не надо!". Творческое наследие Владислава Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 г.г. Стихи и иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц : [альбом] / Андрей Корнев, Владимир Тарасов, Станислав Эллис ; под ред. С.В. Эллиса ; [руковотитель проекта В. Завершинский]. – Харків : Раритети України, 2016. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Структуры повседневности = Структури повсякденності / науч. ред.: О. Коляструк). – ISBN 978-966-2408-65-2
509038
  Яців Р. "Живий живе гадає!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 14-15


  Досвіди Івана Іванця - як мистця, воїна та громадянина - тепер знову актуалізуються.
509039
  Корсак В. "Живий Іван Корсак" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 41)
509040
  Капелюшний В.П. "Живий ланцюг" (- суспільно-політична акція) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 552. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
509041
  Марченко Н. "Живий" Василь Стефаник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 20


  У Києві представили документальний фільм про класика української літератури.
509042
  Струцюк Й. "Живі душі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 31-59. – ISSN 0208-0710


  Повість майже документальна.
509043
  Корнарос В. [Жертва Авраама / Віцендзос Корнарос ; вступ Ангелоса Терзакіса ; за ред. Е. Цанцанонглу. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 120 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 14]). – ISBN 960-05-0670-1
509044
  Рязанова А. Женский труд / А. Рязанова. – М, 1923. – 319с.
509045
  Четина В.И. Женский труд в колхозном производстве в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Четина В.И. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
509046
  Татаринова Н.И. Женский труд в пищевой промышленности СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Татаринова Н.И.; Моск. высш. школа профдвижения. – Москва, 1953. – 18 с.
509047
  Бекходжаева С. Женский труд в промышленности Киргизии : Автореф... канд. экон.наук: / Бекходжаева С.; Ташкентский ин-т нар. хозяйства. – Ташкент, 1967. – 28л.
509048
  Араловец Н.Д. Женский труд в промышленности СССР / Н.Д. Араловец. – Москва : Профиздат, 1954. – 176 с.
509049
  Коробицына М.А. Женский труд в системе общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Коробицына М.А.; Урал. ГУ. – Свердолвск, 1967. – 19л.
509050
  Панова Н.В. Женский труд в социалистическом производстве (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Панова Н.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 22л.
509051
  Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР / Г.Н. Серебренников. – М.-Л., 1934. – 240с.
509052
  Журевский П.Б. Женский труд в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Журевский П. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 23 с.
509053
  Разумова Ж.Г. Женский труд и общественное производство. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Разумова Ж.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 23л.
509054
  Бурякова Н.Ф. Женский труд и проблемы его использования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бурякова Н. Ф.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
509055
  Шведова Н.А. Женский электорат и президентские выборы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 61-72. – ISSN 0321-2068
509056
  Гейнце Н.Э. Женский яд // Запутанный клубок / Э. Орчи. – Киев : АВДИ, 1994. – с. – (Любителям мелодрамы). – ISBN 5-8238-0329-X
509057
  Тарасов Н. Женскийвзгляд Мэри Кассат // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 6. – С. 42-51.
509058
  Дресвина Ю.Ю. Женское богословие в позднесредневековой Англии и его частный случай - "Книга Марджери Кемп" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 33-44. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
509059
  Дресвина Ю.Ю. Женское богословие в позднесредневековой Англии и его частный случай - "Книга Марджери Кемп" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 119-138. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
509060
  Маторин Н. Женское божество в православном культе / Н. Маторин. – М., 1931. – 144с.
509061
  Лесур Ж. Женское в подростковом возрасте. Построение места // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 73-87. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2307-3195
509062
  Бугашев С.И. Женское движение в Великобритании в XIX - начале XX в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 38-42. – ISSN 2070-9773
509063
  Махкамова С.А. Женское движение в Пакистане / С.А. Махкамова. – М., 1978. – 72с.
509064
  Пустынникова И. Женское дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 51 (641). – С. 48-51. – ISSN 2305-3364


  Імена перших українських феміністок – Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Софії Русової – знайомі багатьом. А ось про художницю Марію Дуленбянку, яскраву зірку жіночого руху у Львові початку XX століття, мало хто знає. Проте саме вона стояла біля ...
509065
  Бережная Н.А. Женское демократическое движение в странах Латинской Америки и практика решения женского вопроса на Кубе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бережная Н.А. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
509066
  Шведова Н.А. Женское здравохранение в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-98. – ISSN 0321-2068
509067
  Шаффер Ж. Женское как испытание и цель формирования полового различия // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 88-98. – ISSN 2307-3195
509068
  Яковлева Н.М. Женское лицо аргентинской политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 51-69. – ISSN 044-748Х
509069
  Коробова А. Женское лицо войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 0235-7089


  Фотографии, представленные в статье, посвящены Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграла в ней женщина.
509070
  Хушкадамова Х.О. Женское лицо миграции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.99-104. – ISSN 0132-1625
509071
  Ленч Л.С. Женское обаяние / Л.С. Ленч. – М, 1945. – 62с.
509072
  Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии : Автореф... канд. пед.наук: / Мамлеева Т.М.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 20 с.
509073
  Бородина С. Женское образование в крестьянской среде ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 254-256. – ISBN 978-966-439-357-4
509074
  Мижуев П.Г. Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев // Начальное и среднее образование в Швеции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1903. – 70 с.
509075
  Мижуев П.Г. Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1893. – 70 с. – Из. журнала "Русская школа"
509076
  Торбурн Д. Женское образование с физиологической точки зрения : лекция / Д. Торбурн. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – 27 с.
509077
  Нерсисян Е.Н. Женское образование у армян в XIX веке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нерсисян Е. Н. ; МВО СССР , Ереван. ГУ. – Ереван, 1958. – 23 с.
509078
  Суворова А.А. Женское политическое лидерство в Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 17-24. – ISSN 0321-5075
509079
  Онорин Эммануэлль Женское право : Марокко: Семья // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 108-110 : Іл. – ISSN 1029-5828
509080
  Кириченко О.В. Женское православное старчество в России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 171-188. – ISSN 0869-5415
509081
  Чернышева О.В. Женское священнослужение в Швеции // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 86-102. – ISSN 0130-3864
509082
  Карбовская В.А. Женское сердце / В.А. Карбовская. – Москва, 1951. – 63с.
509083
  Воронов Н. Женское счастье / Н. Воронов. – Пермь, 1969. – 216 с.
509084
  Мынжасарова С. Женское счастье : роман / Сара Мынжасарова ; пер. с каз. Н.Новикова В.Краснопольского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 376 с.
509085
  Шоун Робин Женское счастье // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
509086
  Протопопов М. Женское творчество / М. Протопопов // Экскурсы в область русского эпоса : (посвящаются академику А.Н. Веселовскому) / В.Ф. Миллер. – [Москва, 1891. – [Ч.] 1 : Князь Владимир и Евпраксия. – [44] с.
509087
  Ким И.А. Женское участие в терроризме: религиозный женский опыт или женская дискриминация // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Т. 9, № 3. – С. 66-74. – ISSN 1029-8053
509088
  Музыря А.А. Женсовет / А.А. Музыря, В.В. Копейко. – М., 1989. – 192с.
509089
  Дубинянская Я. Женственная сталь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 68-85. – ISSN 1819-6268
509090
  Мниховский А. Женственность / А. Мниховский. – 74с.
509091
   Женурь ши спечий фолклоиче. – Кишинэу, 1972. – 199с.
509092
   Женцина в Гражданской войне. – М, 1937. – 193с.
509093
  Дубинский М. Женцина в жизни великих и наменитых людей / М. Дубинский. – К, 1995. – 296с.
509094
   Женцина в социалистическом обществе. – М, 1985. – 82с.
509095
  Осипов А.А. Женцина под крестом / А.А. Осипов. – Л, 1966. – 214с.
509096
  Медведь Н.Т. Женцины Страны Советов и революции, труде и бою / Н.Т. Медведь, А.Г. Мушруб. – М, 1971. – 60с.
509097
  Дэвинс А. Женцины, раса, класс / А. Дэвинс. – М, 1987. – 277с.
509098
   Женченко М.І. Біографічна довідка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  На обкладинці вміщено фото Марини Іванівни Женченко, кандидата філологічних наук, доцента кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики.
509099
  Мовчанюк Д. Женченко Марина Іванівна : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 117-118. – ISBN 978-966-2726-03-9
509100
   Женщина-колхозница в художественной литературе : Материалы для проведения читательской конференции. – Горький : 3-я тип. Водтрансиздата, 1954. – 15 с.
509101
  Опимах И. Женщина-легенда // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 12. – С. 66-77


  О польской и французской пианистке, музе и покровительнице поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйке литературного и музыкального салона, моделе известных художников Мизии Серт.
509102
  Роидис Э. Женщина-папа : Папесса Иоанна : [Иоанн VIII : повесть] / Эммануил Роидис. – Минск : Беларусь, 1991. – 331 с. – В изд. также: Жизнь и деятельность Балтазара Коссы / А. Парадисис. – ISBN 5-338-00660-X
509103
   Женщина-призрак. – М, 1991. – 519с.
509104
  Крупская Н.К. Женщина-равноправный гражданин СССР / Н.К. Крупская. – М, 1937. – 72с.
509105
  Комаров Е.И. Женщина-руководитель / Е.И. Комаров. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 173, [2] с. – Библиогр.: с. 172-174. – (Библиотечка делового человека)
509106
  Шабурова М. Женщина - большая сила / Шабурова М. – Киев, 1935. – 196 с.
509107
  Овчарова Н.Г. Женщина - имя твое / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1983. – 320с.
509108
   Женщина - папа Римский : Произведения русских и зарубежн. писателей. – Москва : Контракт, 1997. – 368с. – (Женщина на троне). – ISBN 5-900785-14-9
509109
  Сяньлян Ч. Женщина - половинка мужчины : повесть / Чжан Сяньлян ; пер. с кит. и предисл. Д. Сапрыки. – Москва : Известия, 1990. – 192 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
509110
  Шведова Н.А. Женщина - президент США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 3-19. – ISSN 0321-2068


  Женщина-президент в США - вполне реальная перспектива недалекого будущего, о чем свидетельствует расстановка сил на политическом поле США.
509111
  Нгуен Конг Хоан Женщина - слабое создание / Нгуен Конг Хоан. – Москва, 1960. – 151 с.
509112
  Плосс Г. Женщина
т.2. – 1899
509113
  Плосс Г. Женщина
Т.1. – 1903
509114
  Плосс Г. Женщина
т.2. – 1903
509115
  Арисима Т. Женщина : роман / Такэо Арисима ; пер. с яп. А. Рябкина ; предисл. В. Сановича. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 382 с. – (Проза зарубежного Востока)
509116
  Савицкий А. Женщина : роман / А. Савицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 336 с.
509117
  Элксне А. Женщина : стихи / Ария Элксне ; пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1976. – 112 с.
509118
  Упит А.М. Женщина : роман, рассказы / Андрей Упит ; пер. с латишского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 541 с.
509119
  Лесюэр М. Женщина : Рассказы / М. Лесюэр. – Москва : Художественная литература, 1989. – 348с.
509120
  Эндо Сюсаку Женщина , которую я бросил / Эндо Сюсаку. – М, 1968. – 144с.
509121
  Аллахвердиев А.Г. оглы Женщина в азербайджанской художественной прозе XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Аллахвердиев А. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. им.Низами. – Баку, 1981. – 21л.
509122
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Л., 1975. – 592с.
509123
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Краснодар, 1982. – 508с.
509124
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Махачкала, 1988. – 480с.
509125
  Коллинз У. Женщина в белом : роман ; пер. с англ. / Уилки Коллинз. – Москва : Детская литература, 1989. – 669 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
509126
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Москва, 1990. – 666с.
509127
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Киев : Феникс, 1991. – 512 с. – ISBN 5-87534-002-9
509128
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Москва, 1991. – 666с.
509129
  Коллинз У. Женщина в белом / У. Коллинз. – Саратов, 1992. – 476с.
509130
  Коллинз У. Женщина в белом : Роман / Уилки Коллинз; Пер. с англ. Лещенко-Сухомлина Т.Л. – Москва : Профиздат, 2005. – 592с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01443-5
509131
  Коллинз У. Женщина в белом : роман : перевод с английского / У. Коллинз ; [худож.- оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 544 с. : илл. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4537-9
509132
  Попова Н.В. Женщина в борьбе с фашизмом. Первый конгресс Союза французских женщин. Париж, июнь, 1945 г. / Н.В. Попова. – Москва, 1946. – 76с.
509133
  Вардиман Е.Е. Женщина в древнем мире. / Е.Е. Вардиман. – Москва, 1990. – 334с.
509134
  Абашели А.В. Женщина в зеркале : науч.-фант. роман / А.В. Абашели ; [пер. с груз. В. Гасса и др.]. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 147 с., [1] л. портр.; : ил.
509135
  Шериф Абдэль Азым Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире : (мифы и реальность) / Шериф Абдэль Азым. – Кингстон ; Онтарио : [Engineering house press]. – 37, [1] с.
509136
  Королевич В. Женщина в кино / В. Королевич. – М. – 93с.
509137
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Москва : Художественная литература, 1935. – 100 с.
509138
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Чита, 1957. – 251с.
509139
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Москва, 1964. – 311с.
509140
  Новиков-Прибой Женщина в море / Новиков-Прибой. – Архангельск, 1966. – 147с.
509141
  Новиков-Прибой Женщина в море : повести / Новиков-Прибой. – Одесса : Маяк, 1984. – 241 с.
509142
  Врохно К. Женщина в Народной Польше. / К. Врохно. – Варшава, 1969. – 112с.
509143
   Женщина в новой Венгрии. – Будапешт : Венгерский бюллетень, 1951. – 82 с. : ил. – Миниатюрное издание
509144
  Теленова-Гавличкова Женщина в новой Чехословакии / Теленова-Гавличкова. – Прага, 1948. – 39с.
509145
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
509146
  Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1973. – 59с.
509147
  Кунгурова Н.И. Женщина в общественном производстве при социализме / Н.И. Кунгурова. – М., 1983. – 166с.
509148
  Амфитеатров А.В. Женщина в общественных движениях Росии / А. Амфитеатров. – С.-Петербург ; Петроград : Книгоизд. Живое слово, 1907. – 81 с.
509149
  Юнина Л.М. Женщина в однокомнатной квартире / Л.М. Юнина. – Москва : Современник, 1985. – 255с. – (Новинки Современника)
509150
  Икap (D" S. Icard) Женщина в период месячных очищений : этюд по психопатологии и судебной медицине / Icard ; пер. с фр. под ред. А. Дохман, прив.-доцента Казанского ун-та. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – VIII, 150, II с. – Экз. деф. без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тип. л. печать кн. маг. И. Лингера
509151
  Яукачева М. Женщина в персидской прозе. / М. Яукачева. – Ташкент : Изд-во "Наука" Узбекской ССР, 1964. – 92 с.
509152
  Абэ Кобо Женщина в песках : повести. рассказы, сцены / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина ; худож.: В.В. Локшин]. – Москва : Наука, 1987. – 490 с. : ил.
509153
  Абэ Кабо Женщина в песках : роман : пер. с яп. В. Гривнина / Абэ Кабо. – Москва : МПИ, 1991. – 128 с . – ISBN 5-8122-0002-5
509154
  Абэ Кобо Женщина в песках. Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; пер. с яп. В. Гривнина; [предисл. Г. Злобина ; ил. М. Дорохова]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 348 с. : ил. – (Библиотека японской литературы)
509155
  Морозова Е.А. Женщина в поиске работы : как найти и сохранить хорошую работу / Елена Морозова. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. – 160 с. – (Деньги, карьера, успех). – ISBN 5-94371-135-X
509156
  Салтыков Д.И. Женщина в порно и проблема насилия // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 177-179
509157
  Новикова Э.Е. Женщина в развитом социалистическом обществе / Э.Е. Новикова. – М., 1985. – 157с.
509158
  Ленцевич О.М. Женщина в религии древнего Рима // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 475-485. – ISSN 1993-5560


  Целью настоящей работы является исследование роли женщины в классической римской религии. Данная проблема не становилась объектом специального исследования, ее изучали в рамках общих работ по античной истории, как в зарубежной, так и в российской ...
509159
  Лильин Я Т. Женщина в серой шинели / Я Т. Лильин, . – М., 1961. – 46с.
509160
  Нгуен Минь Тяу Женщина в скором поезде. / Нгуен Минь Тяу. – М., 1987. – 190с.
509161
  Савинова Л.Н. Женщина в современном мире и идеологическая борьба: науч.-аналит. обзор. / Л.Н. Савинова. – Москва, 1981. – 76 с.
509162
   Женщина в СССР. – М, 1936. – 172с.
509163
   Женщина в Стране Советов. – М, 1938. – 68с.
509164
  Крупская Н.К. Женщина в стране социализма / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 64с.
509165
   Женщина в Таджикской ССР. – Сталинбад, 1960. – 96с.
509166
  Дудник П. Женщина возраста полудня : стихи / П. Дудник. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 111 с.
509167
  Каспарова В. Женщина Востока / В. Каспарова. – Л., 1925. – 91с.
509168
  Эльдарова Б Р.А. Женщина Дагестана -- активный строитель коммунизма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Эльдарова Р.А.Б. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 27 с.
509169
  Базалук О.А. Женщина для вдохновения : поэма / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2013. – 351, [1] с. – ISBN 978-966-182-230-5
509170
  Авдеенко С.И. Женщина и аэроплан : пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2019. – 474 с. : ил. – ISBN 978-966-197-652-7
509171
  Лубченков Ю.Н. Женщина и власть / Ю.Н. Лубченков, В.И. Романов, 1990. – 54с.
509172
  Цеткин К. Женщина и ее экономическое положение. / К. Цеткин. – Птгр, 1919. – 40с.
509173
  Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских компаний // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.73-83. – ISSN 0132-1625
509174
  Стародуб В.И. Женщина и общественный труд / В.И. Стародуб. – Л., 1975. – 92с.
509175
  Шинелева Л Женщина и общество. = Декларации и реальность / Л Шинелева. – Москва : Политиздат, 1990. – 175с.
509176
  Крывелев И.А. Женщина и религия / И.А. Крывелев. – Москва, 1937. – 56с.
509177
  Лысенко В.Д. Женщина и религия. / В.Д. Лысенко. – Грозный, 1964. – 32с.
509178
  Брайко П.Е. Женщина и смерть : партизанские были. / П.Е. Брайко. – Москва : Правда, 1971. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
509179
  Михайлошина И. Женщина и современность // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 126-132. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2307-3195
509180
  Бебель А. Женщина и социализм / А. Бебель. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 592 с.
509181
   Женщина и социализм. – М, 1979. – 214с.
509182
  Крефф А.-Ф. Женщина и спорт / А.-Ф. Крефф, М.-Ф. Каню. – М., 1986. – 143с.
509183
  Николаева-Терешкова Женщина и труд / Николаева-Терешкова. – М, 1969. – 37с.
509184
  Захаров Н.И. Женщина из "Добрых Вод" / Н.И. Захаров. – Пермь, 1963. – 23с.
509185
  Буй Дык Ай Женщина из Бай Шао : роман / Буй Дык Ай ; пер. с франц. К. Северовой. – Москва : Прогресс, 1964. – 127 с.
509186
  Кярнер Я. Женщина из бедного мира : рассказ, роман / Ян Кярнер; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1966. – 238 с.
509187
  Гарги Бальвант Женщина из Пенджаба / Гарги Бальвант. – М, 1956. – 106с.
509188
  Юшков Г.А. Женщина из села Вилядь : повести и рассказы / Геннадій Юшков ;. – Москва : Современник, 1972. – 190 с.
509189
  Суворова А.А. Женщина как архетип кашмирской проблемы: символика образа Лал Дэд // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 0869-1908
509190
  Болдырева И.И. Женщина как наследница и завещательница в англосаксонской правовой практике IX - XI вв. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (89). – С. 24-29. – ISSN 2070-9773
509191
  Мастяница О. Женщина между сословной и этнической идентичностью // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2012. – № 3. – С. 49-77. – ISBN 978-5-89423-110-5


  На примере женского образования в Северо-Западном крае Российской империи в 1830-1860-е годы.
509192
   Женщина Молдавии. – Кишинев, 1961. – 72с.
509193
  Татаринова Н.И. Женщина на камне / Н.И. Татаринова. – М., 1975. – 103с.
509194
  Кузнецова Л.Н. Женщина на работе и дома / Л.Н. Кузнецова. – Москва, 1980. – 231с.
509195
   Женщина Народной Республики Болгарии. – София, 1959. – 47с.
509196
  Канахин У. Женщина оталась одна... : роман / У. Канахин. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 272 с.
509197
  Шейнов В.П. Женщина плюс мужчина. Познать и покорить / В.П. Шейнов. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 1008 с. – ISBN 5-17-034279-9
509198
  Боярская З.Ф. Женщина под гнетом капитала / З.Ф. Боярская. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 96 с. – (Библиотечка работницы и крестьянки)
509199
  Евсеева С.Г. Женщина под яблоней / С.Г. Евсеева. – М., 1962. – 112с.
509200
   Женщина поставившая барьер между мозгом и кровью // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 24
509201
   Женщина русской революции. – М, 1982. – 254с.
509202
  Баранская Н.В. Женщина с зонтиком : повесть и рассказы / Н.В. Баранская; Наталья Барановская. – Москва : Современник, 1981. – 271 с. – (Новинки "Современника")
509203
  Белянкин Е.О. Женщина с историей : роман / Е.О. Белянкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 451 с. : ил.
509204
  Бестужева-Лада Женщина с мертвым сердцем : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 4-15


  Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926) - революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, советская писательница.
509205
  Лупан А.П. Женщина с печальными глазами : повесть и рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. – 268 с.
509206
  Евстафьев П.П. Женщина с фабрики / П.П. Евстафьев. – Л., 1936. – 237с.
509207
  Оразбердыева О. Женщина с характером : повесть, рассказы / Оразбердыева О.. пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1984. – 240 с.
509208
  Якубова Х. Женщина Советского Узбекистана / Х. Якубова. – Ташкент, 1947. – 52с.
509209
  Крупская Н.К. Женщина страны Советов-равноправный гражданин / Н.К. Крупская. – М, 1938. – 168с.
509210
  Мезенхеллер Матиас Женщина у власти. Власть женщин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
509211
  Кондакова Л. Женщина, изменившая мир // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 30-33


  Маргарет Тетчер.
509212
  Александров М. Женщина, которая пела... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 38-46.
509213
  Мартин Р.Г. Женщина, которую он любил / Р.Г. Мартин. – М, 1993. – 238с.
509214
  Тимченко И.П. Женщина, религия, атеизм / И.П. Тимченко. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 151 с.
509215
  Таган А. Женщина, снявшая чадру : документальная повесть / Атаджан Таган ;. – Москва : Детская литература, 1978. – 63 с.
509216
  Арисима Т. Женщина. Потомок Каина / Такэо Арисима ; пер. с яп. А. Рябкина. – Москва : Художественая литература, 1967. – 396 с.
509217
  Новикова Э.Е. Женщина. Труд. Семья. : (социологический очерк) / Э.Е. Новикова, В.С. Языкова, З.А. Янкова. – Москва : Профиздат, 1978. – 110, [2] с.
509218
  Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе : ( Гендерный аспект ) / Н.В. Лавриненко; НАНУ. Ин-тут социологии. – Київ, 1999. – 172с. – ISBN 966-02-1255-0
509219
  Иванова Л.М. Женщинаж за рулем / Л.М. Иванова, В.Н. Иванов. – Тверь, 1995. – 175с.
509220
  Толстой Л.Н. Женщинам : [По поводу возражений на статью "Женщинам" : [40 гл. из соч. "Так что же нам делать?"] : Выдержка из частн. письма] / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 16 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 9)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
509221
  Эсенова Т. Женщинам Востока / Т. Эсенова. – Ашхабад, 1955. – 108с.
509222
  Каплан Б.Л. Женщинам о раке / Б.Л. Каплан. – Рига, 1979. – 100 с.
509223
  Сермеев Б.В. Женщинам о физической культуре / Б.В. Сермеев. – Киев, 1991. – 189с.
509224
   Женщинам одресуется, 1975. – 172с.
509225
  Окунев Ю. Женщине посвящается. / Ю. Окунев. – Волгоград, 1966. – 167с.
509226
  Кумарова Ш. Женщине сорок лет : роман в новеллах / Ш. Кумарова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 255 с.
509227
  Ивик О. Женщины-воины: от амазонок до куноити / Олег Ивик. – Москва : Ломоносовъ, 2011. – 210, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 204-210. – (История. География. Этнография). – ISBN 978-5-91678-078-9
509228
  Новикова В.Л. Женщины-горянки Чечено-Ингушетии в борьбе за свое раскрепощение и социализм (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новикова В.Л.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1967. – 21л.
509229
  Веретенникова Н.М. Женщины-лётчицы во время Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 2-3. – ISSN 0321-0626
509230
  Колосов Д. Женщины-математики // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 8 (75) август. – С. 9-16
509231
  Скальковский К.А. Женщины-писательницы XIX столетия / [соч.] К. Скальковского. – Санкт-Петербург : В тип. Н. Рейхельта
Т. 1 : Французские писательницы. – 1865. – [4], IV, 321 с., 3 л. портр.
509232
  Учок Б. Женщины-правительницы в мусульманских государствах / Б. Учок. – Москва, 1982. – 175с.
509233
  Яковлева Н.М. Женщины-президенты американских стран // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
509234
  Данилова Т.Н. Женщины-путешественницы : новые книги, карты, фильмы / Т.Н. Данилова, К.С. Миронов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75. – ISSN 0016-7207
509235
  Зотова Н. Женщины-трудовые мигранты из Таджикистана (старшая возрастная група) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-87. – ISSN 1727-1770
509236
  Тарновская П.Н. Женщины-убийцы, 1902
509237
   Женщины-художники Москвы. Всемирному конгрессу женщин : каталог выставки произведений. – Москва : Союз художников РСФСР, 1987. – [105] с.
509238
   Женщины - Герои Советского Союза. – М, 1978. – с.
509239
   Женщины - механизаторы. – Москва, 1981. – 208 с.
509240
   Женщины - механизаторы. – М, 1983. – 239с.
509241
   Женщины - революционеры и ученые. – Москва, 1982. – 189 с.
509242
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 71с.
509243
   Женщины - художники Москвы - Всемирному конгрессу женщин. – Москва, 1987. – 128с.
509244
   Женщины - художники Москвы : всемирному конгрессу, посвященному международному году женщины. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1975. – 280 с.
509245
  Велембовская И.А. Женщины / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с.
509246
  Велембовская И. Женщины / И. Велембовская. – Москва, 1971. – 312с.
509247
  Сыдыков Т. Женщины : трилогия / Тугельбай Сыдыков ; пер. с кирг. М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 528 с.
509248
  Сыдыкбеков Т. Женщины : роман / Тугельбай Сыдыкбеков ; пер. с киргиз. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 607 с.
509249
  Вакуловская Л.А. Женщины / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1975. – 319с.
509250
  Кокышев Л.В. Женщины : романы / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А,Китайника. – Новосибирск, 1982. – 382 с.
509251
  Гоциридзе М.С. Женщины Аджарии в борьбе за построение социализма (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе М. С.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марскс. ленин. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 32л.
509252
   Женщины Албании. – Москва, 1959. – 28с.
509253
   Женщины Башкирии. – Уфа, 1968. – 452с.
509254
  Барабанщикова Л.Н. Женщины борются / Л.Н. Барабанщикова. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 63 с.
509255
  Соловьева Т. Женщины Братства прерафааэлитов // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 882 (3). – С. 44-48. – ISSN 0320-331Х
509256
  Овсянникова М.Д. Женщины в борьбе за мир / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1950. – 36с.
509257
   Женщины в борьбе за мир / . – М., 1951. – 40с.
509258
   Женщины в борьбе за мир : Краткий рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Библиотеки им. В.И. Ленина, 1951. – 28 с.
509259
  Бережная Н.А. Женщины в борьбе за мир / Н.А. Бережная, Е.П. Блинова ; Науч. совет по исслед. проблем мира и разоружения. – Москва : Наука, 1986. – 111 с. – Библиогр. в примеч.: с. 77-79. – (Международный мир и разоружение ; Вып. 37)
509260
  Гагарина З.Н. Женщины в борьбе за мир и демократию / З.Н. Гагарина. – Москва, 1949. – 28с.
509261
  Николаева К. Женщины в боях за коммунизм / К. Николаева, Л. Карасева. – Москва, 1941. – 32с.
509262
  Фроман-Мерис Женщины в генеалогии Иисуса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 24-40. – ISSN 1812-867Х


  Генеалогию Иисуса приводят только Матфей и Лука. Матфей начинает с нее свое повествование, а Лука рассказывает о происхождении Иисуса в конце третьей главы своего Евангелия. Матфей1 ведет рассказ от Авраама и, в точности повторяя Ветхий Завет, ...
509263
   Женщины в математике - ситуация улучшается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 2


  Американка иранского происхождения Мариам Мирзахани стала первой в истории женщиной-лауреатом Филдсовской премии, аналога Нобелевской премии для математиков. Это событие послужило поводом не только для радости, но и для определенных ...
509264
  Шереметьев О.В. Женщины в наполеоновских войнах // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 108-121. – ISSN 0042-8779
509265
   Женщины в науке. – Москва : ИНИОН, 1989. – 175 с. – (Науковедение за рубежом)
509266
   Женщины в обществе: реалии, проблемы, прогнозы. – М, 1991. – 125с.
509267
  Хушкадамова Х.О. Женщины в политике и управлении Таджикистана // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 76-80. – ISSN 0132-1625
509268
  Мыца С. Женщины в политической власти республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 47-52. – ISSN 1810-3081
509269
  Ульянов А. Женщины в процессе 50-ти : Сборник / А. Ульяновский. – Санкт-Петербург : Издательство О.Н. Попова, 1906. – 94 с.
509270
   Женщины в революции. – М, 1959. – 471с.
509271
   Женщины в революции. – Новосибирск, 1968. – 176с.
509272
  Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1988. – 269с.
509273
  Хушкадамова О. Женщины в системе политической власти и управления Таджикистана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 91-97. – ISSN 1998-1813
509274
  Пушкарева Н.Л. Женщины в советской науке. 1917 - 1980-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 92-102. – ISSN 0042-8779
509275
   Женщины в современном мире. – М, 1989. – 358с.
509276
  Мурманцева В.С. Женщины в солдатских шинелях / В.С. Мурманцева. – Москва, 1971. – 159с.
509277
   Женщины в СССР. – Москва, 1964. – 11 с.
509278
   Женщины в СССР. – М, 1966. – 12с.
509279
   Женщины в СССР. – М, 1972. – 19с.
509280
   Женщины в СССР. – М, 1975. – 135с.
509281
   Женщины в СССР. – М, 1978. – 14с.
509282
   Женщины в СССР. – М, 1979. – 12с.
509283
   Женщины в СССР. – М, 1980. – 12с.
509284
   Женщины в СССР. – Москва, 1982. – 32 с.
509285
   Женщины в СССР. – М, 1983. – 34с.
509286
  Перченок Е. Женщины в СССР / Е. Перченок. – М., 1985. – 56с.
509287
   Женщины в СССР. – М, 1987. – 37с.
509288
   Женщины в СССР. – М, 1989. – 240с.
509289
   Женщины в СССР, 1984. – М, 1984. – 31с.
509290
   Женщины в СССР, 1985. – М, 1985. – 35с.
509291
   Женщины в СССР, 1988. – М, 1988. – 38с.
509292
   Женщины в СССР, 1989. – М, 1989. – 61с.
509293
   Женщины в СССР, 1990. – М, 1990. – 62с.
509294
   Женщины в СССР, 1991. – М, 1991. – 62с.
509295
  Суковатая В.А. Женщины в стиле нуар: советская версия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 72-83. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 60). – ISSN 2306-6687
509296
  Малышева А. Женщины в темное время суток: Роман. / А. Малышева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 446с.
509297
  Ванчугов В.В. Женщины в философии : Из истории философии в России конца XIX- нач. XX вв. / В.В. Ванчугов. – Москва : Пилигрим, 1996. – 304с. – ISBN 5-87475-004
509298
  Шнырова О.В. Женщины Великобритании в Первой мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 221-227. – ISSN 0130-3864
509299
  Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона. / Г. Кирхейзен. – М., 1991. – 428с.
509300
  Петрученя А.Г. Женщины вузовской науки Украины: скрытый учебный план высшей школы // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 95-102. – ISSN 1561-2465


  На основе анализа статистических материалов рассмотрены особенности отраслевого, должностного и статусного положения преподавательниц высшей школы Украины. Выявлены тенденции и феномены профессиональной сегрегации научно-педагогического состава высшей ...
509301
  Гагиева М.А. Женщины гор / М.А. Гагиева. – 2-е изд., перераб и доп. – Орджоникидзе, 1973. – 272с.
509302
  Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. / Н.Л. Пушкарева. – М., 1989. – 286с.
509303
   Женщины за рулем. – М, 1972. – 87с.
509304
   Женщины зарубежного Востока и современность. – Ташкент : ФАН Узбекской ССР, 1988. – 199 с. – ISBN 5-648-00130-4
509305
  Амундсен Кирстен Женщины и американская демократия / Амундсен Кирстен; Пер. с англ. В.П. Пронина; Под ред. Л.Г. Балаховской; Вступ. ст. Е.В. Клиновой. – Москва : Прогресс, 1976. – 171с.
509306
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
509307
  Громова О.Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 14-17. – ISSN 0321-5075
509308
   Женщины и дети в Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
509309
   Женщины и дети в СССР. – М, 1961. – 230с.
509310
   Женщины и дети в СССР. – М, 1963. – 203с.
509311
   Женщины и дети в СССР. – М, 1969. – 208с.
509312
   Женщины и дети в СССР. – М, 1985. – 159с.
509313
  Гриценко Е.С. Женщины и женственность в американском предвыборном дискурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 112-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
509314
   Женщины и Холокост : мужество и милосердие : учебное пособие / [Программа просвет. деятельности "Холокост и ООН" ; Ин-т визуал. истории и просвещения Фонда Шоа Ун-та Юж. Калифорнии ; Орг. "Яд ва-Шем" ; ред.: К. Манн]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 42 с. : фотогр.
509315
  Вуолийоки Хелла Женщины из Нискавуори / Вуолийоки Хелла. – Москва, 1956. – 95с.
509316
  Абдуллаев М.Г. Женщины Индии : [альбом репрод.] / Микаил Гусейн оглы Абдуллаев, нар. худож. СССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 6 с., [13] л. ил. : ил.
509317
  Нурбекова Г.Д. Женщины Казахстана - фронту / Г.Д. Нурбекова. – Алма-Ата, 1968. – 158с.
509318
  Козьмина А. Женщины Китая / А. Козьмина. – М., 1940. – 72с.
509319
  Коровкин В.В. Женщины Курской области в антифашистских добровольческих военизированных формированиях / В.В. Коровкин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 1606-0219
509320
   Женщины Латвии. – Рига, 1989. – 229с.
509321
   Женщины Литовской ССР. – Вильнюс, 1975. – 113с.
509322
  Тумаркин Д.Д. Женщины Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 95-110. – ISSN 0869-5415


  В статье рассматриваются перипетии интимной жизни путешественника и ученого Н.Н. Миклухо-Маклая.
509323
  Петрова Л.И. Женщины мира / Л.И. Петрова. – Москва, 1964. – 56с.
509324
   Женщины мира в борьбе за социальный прогресс. – М, 1972. – 381с.
509325
  Новикова Э.Е. Женщины мира в труде и борьбе / Э.Е. Новикова. – М., 1972. – 44с.
509326
   Женщины мира о мире. – М, 1975. – 351с.
509327
  Игумнова З.П. Женщины Москвы в годы гражданской войны / З.П. Игумнова. – М., 1958. – 94с.
509328
  Одинец Р.Ф. Женщины МССР в строителстве социализма (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Одинец Р. Ф.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 21л.
509329
  Дюбессе-Шатлен Лор Женщины на пути к равноправию // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
509330
  Мэкки Л. Женщины на работе / Л. Мэкки, П. Паттулло. – Москва, 1982. – 302с.
509331
   Женщины на работе и дома. – М, 1978. – 93с.
509332
  Паулине Х. Женщины находят путь / Х. Паулине. – Москва, 1957. – 298с.
509333
   Женщины нашей Родины : очерки и стихи. – Новосибирск : Новосибирское областное государственное издательство, 1950. – 142 с.
509334
   Женщины наших сел. – М, 1957. – 152с.
509335
  Салимова Ф.С. Женщины независимой Индии / Ф.С. Салимова. – М., 1974. – 176с.
509336
   Женщины Равенсбрюка. – М, 1960. – 178с.
509337
  Морозова В.А. Женщины революции : Повести / В.А. Морозова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255с.
509338
  Морозова В.А. Женщины революции / В.А. Морозова. – 2-е изд. – М., 1982. – 256с.
509339
  Сидельников И.В. Женщины русских селений / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1982. – 144с.
509340
   Женщины русской революции. – М, 1968. – 576с.
509341
  Димов Д. Женщины с прошлым / Д. Димов. – Москва, 1959. – 87с.
509342
  Климанская К.Е. Женщины Сибири в социалистическом строительстве. / К.Е. Климанская. – Томск, 1976. – 116с.
509343
  Татыбекова Ж.С. Женщины Советского Киргизстана в борьбе за социализм и коммунизм / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1967. – 260с.
509344
  Халикова С.А. Женщины Советского Таджикистана. / С.А. Халикова. – Сталинабад, 1949. – 95с.
509345
   Женщины Советского Узбекистана. – Ташкент, 1963. – 24с.
509346
  Бартанова А.А. Женщины Советской Бурят-Монголии : исторический очерк / А.А. Бартанова. – Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1952. – 120 с.
509347
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Дис... док. истнаук: 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 388л. – Бібліогр.:л.345-388
509348
  Галаган Валентина Яковлевна Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Галаган Валентина Яковлевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 44 с.
509349
  Емец Г. Женщины Сталина // Viva! Биография. Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 3 (80). – С. 82-92. – ISSN 1818-3948
509350
   Женщины Стран Советов. – М, 1977. – 240с.
509351
  Вавилина В.Е. Женщины страны Советов / В.Е. Вавилина. – Москва, 1969. – 48с.
509352
   Женщины страны социализма. – М, 1939. – 164с.
509353
  Набиева Р.А. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. / Р.А. Набиева. – Душанбе, 1973. – 276с.
509354
  Смирнова В.Н. Женщины Татарии в борьбе за власть Советов / В.Н. Смирнова. – Вып.1. – Казань, 1963. – 116с.
509355
  Белль Г. Женщины у берега Рейна : роман в диалогах и монологах / Генрих Белль ; пер. с нем. Н. Бунина, Е. Григорьева ; предисл. Т. Мотылевой. – Москва : Международные отношения, 1989. – 170, [2] с. : портр.
509356
  Насриддинова Я.С. Женщины Узбекистана / Я.С. Насриддинова. – Ташкент, 1964. – 188с.
509357
  Витрук Л.Д. Женщины Украинской ССР в борьбе за создание фундамента социалистической экономики /1926-1932/ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Витрук Л.Д. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 22 с.
509358
   Женщины Урала в революции труде. – Свердловск, 1963. – 536с.
509359
  Коровин В. Женщины центрального Черноземья в добровольческих военизированных формированиях / В. Коровин, А. Манжосов, А. Немцев // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 1606-0219
509360
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции / Г.И. Серебрякова. – М, 1958. – 158с.
509361
  Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции / Г.И. Серебрякова. – М, 1964. – 278с.
509362
  Гансон Оля Женщины, каких много : Новеллы ; К физиологии современной любви / Оля Гансон ; Пер. под ред. Н. Кауфмана ; Заставки, концовки - худ.: Гейне, Бирдслей, Вальзера и др. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пропилей", 1908. – 64 с.


  Содерж.: Пустоцвет; Три розы; Mater dolorosa; В дамском пансионе; История одной жизни; Без дороги
509363
   Женщины, которыми мы гордимся. – 16с.
509364
  Дэвис А. Женщины, расы, класс / А. Дэвис. – Москва : Прогресс, 1987. – 280 с.
509365
  Дюбин В.В. Женя / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 80с.
509366
  Абрамов И.В. Женя Большова : рассказы и повести / И.В. Абрамов ; [ил.: М. Носков]. – Брянск : Брянский рабочий, 1960. – 218 с. : ил.
509367
  Вечтомова А Е. Женя Егорова / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1981. – 199с.
509368
  Мамаев В.И. Женя Жук - гвардии солдат / В.И. Мамаев. – М., 1969. – 191с.
509369
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону
1. – 1974. – 156с.
509370
  Семин В.Н. Женя и Валентина / В.Н. Семин. – М., 1989. – 441с.
509371
  Близнець В.С. Женя і Синько : повість / В.С. Близнець ; іл. М.М. Левчишин. – Київ : Молодь, 1974. – 194 с. : іл.
509372
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – М, 1953. – 453с.
509373
  Добровольский В. Женя Маслова / В. Добровольский. – Харьков, 1953. – 396с.
509374
  Добровольский В.А. Женя Маслова / В.А. Добровольский. – Х, 1954. – 396с.
509375
  Окуджава Б.Ш. Женя, Женечка и "катюша", или Необыкновенные и достопоучительные фронтовые похождения гвардии рядового Евгения Колышкина, вчерашего школяра / Б.Ш. Окуджава, В. Мотыль. – Москва, 1968. – 87с.
509376
  Пришвин М.М. Жень-Шень / М.М. Пришвин. – Москва, 1934. – 164с.
509377
  Кирьянов А.П. Жень-шень. / А.П. Кирьянов, А.Д. Турова. – М., 1955. – 16с.
509378
  Куренцова Г.Э. Жень - шень : Опыт культуры / Г.Э. Куренцова. – Владивосток : Примиздат, 1946. – 22 с.
509379
  Ібо Чжан Жень Сихун - орієнтир китайського постмодернізму // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0130-1799
509380
  Лойко Н.В. Женька-Наоборот / Н.В. Лойко. – М., 1971. – 174с.
509381
  Мосияш С.П. Женька Квочкин встает на ноги. / С.П. Мосияш. – Алма-Ата, 1967. – 171с.
509382
  Шевченко М.П. Женьке петь хотелось / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1963. – 19с.
509383
  Журавлев П.Н. Женькин характер / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1963. – 79с.
509384
  Сергиенко Е.П. Женькина жена / Е.П. Сергиенко. – М., 1966. – 48с.
509385
  Малышев А.А. Женьшень : (Биология и разведение) / А.А. Малышев. – Москва, 1978. – 151с.
509386
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1980. – 208с.
509387
  Пришвин М.М. Женьшень / М.М. Пришвин. – Хабаровск, 1987. – 102с.
509388
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – Киев : Урожай, 1989. – 56 с.
509389
  Гегельский И.Н. Женьшень / И.Н. Гегельский. – изд. 2-е. – Киев : Урожай, 1992. – 71 с.
509390
  Гегельский И.Н. Женьшень в вашем саду / И.Н. Гегельский; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1992. – 32 с. – (Земля і люди ; 3)
509391
  Востриков Л.А. Женьшень и его братья / Л.А. Востриков. – Хабаровск, 1979. – 182 с.
509392
  Мельников В.Н. Женьшень и его выращивание в Сибири / В.Н. Мельников. – Новосибирск, 1991. – 93с.
509393
  Борисевич В.А. Женьшень на грядке : Восемь уроков из практики наставника-женьшеневода по выращиванию этой необычной культуры в условиях Белоруссии / В.А. Борисевич ; [лит. запись В.П. Захарчука]. – Минск : Ураджай, 1989. – 96 с., [12] л. ил. – ISBN 5-7860-0122-9
509394
  Дардымов Женьшень, элеутерококк. / Дардымов, ИВ. – М, 1976. – 184с.
509395
  Малышев А.А. Женьшень. / А.А. Малышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
509396
  Грушвицкий И.В. Женьшень. Вопросы биологии / И.В. Грушвицкий. – Ленинград : Изд-во Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР, 1961. – 342с.
509397
  Брагинский А. Жерар Депардье : [А. Брагинский. Украденные письма: Фрагменты из книги] Ж. Депардье : интервью / А. Брагинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – В кн. также: Украденные письма / Жерар Депардье. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-00596-8
509398
   Жерар Филип - человек, артист, гражданин. – Москва : Просвещение, 1989. – 116 с.
509399
  Филип Ж. Жерар Филип / Ж. Филип; Юткевич С. – Москва-Л., 1962. – 387с.
509400
  Шмаков Г.Г. Жерар Филип / Г.Г. Шмаков. – Л, 1974. – 231с.
509401
  Геппенер Н. Жерденівські ганчарі Лавренюки-Полив"яні / Н. Геппенер. – Київ, 1928. – 29 с.
509402
   Жердєв Микола Костянтинович (1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 169. – ISBN 978-966-933-054-3
509403
  Шолохов М. Жеребенок / М. Шолохов. – М, 1963. – 20с.
509404
  Зеленский В. Жеребенок в траве / В. Зеленский. – Новосибирск, 1970. – 168с.
509405
  Якименко Л.Г. Жеребенок с колокольчиком / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 351с.
509406
   Жеребко Тетяна Михайлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243 : фото
509407
  Больдт П. Жеребята : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119-128. – ISSN 0130-6545
509408
  Руденко В.Н. Жеребьевка из Золотой Урны - институт публичного права Китая (с приложением документов об избрании духовных лидеров тибетского буддизма) // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 284-309. – ISSN 1818-0566
509409
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – 1895. – VIII, 53, 311 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян на Подністpовю галицькім в половині XVI в. на основі описей коpолївщин / М. Гpушевський
509410
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 4 : Матеріяли до історії Галичини. Т. 1. Акти з р. 1648-1649. – 1898. – VI, 411 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Зміст: З життя галицько-pуських соймиків / С. Томашівський. - Решта матеріалів польською мовою - Покажчик геогpафичних імен: с. 365-411.
509411
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 3. Люстpациї земель Холмської, Велзької, Львівської. – 1900. – II, 27, 585 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. - У дод. аpх. документи (пол.)


  Зміст: Економічний стан селян в Сяницьким старостві в середині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
509412
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 5 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 2:: Галицькі акти з p. 1649-1651. – 1901. – [2], LII, 354 с : табл. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.


  Окp. аpх. документи латин., пол. - В кн. також pозвідка: Погляд на стан людности Львівської землї в половинї XVII ст. / С. Томашівський. - Показчик до 5 тому...: с. 301-342.
509413
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 12 : Матеріяли до історії української козаччини / вид. за заг. ред. М. Грушевського. Т. 5. – 1911. – VI, 545 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст арх. документів нім., латин. - В кн. також розвідка: Боротьба за польський престіл по смерти Володислава IV / М. Кордуба. - Покажчик імен осіб: с. 515-532. - Покажчик географічних імен: с. 533-545.
509414
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 6 : Матеpіяли до істоpії Галичини / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 3: Лїтописні памятки з p. 1648-1657. – 1913. – XX, 152, 244 с. – Заголовок та сер. парал. латин. ; Зміст об"єднує другу частину книги: Arrma Cosacica, conscripta a Samuele Casimira Kuszewicz cive Leopoliensi (1648-1655) c.1-243


  Зі змісту: Межи Пилявцями і Замостєм / С. Томашівський. - Решта матеpіалів та аpх. документів латин., пол. - Дописки і додатки: с. 115-151 в сеpедині кн. - Показчик [геогp., пpедм., імен.] / Уложив Ю. Чайківський: с. 227-240.
509415
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – Київ; Львів : З друкарні Дpук. Л. Кpинського ; НакладомНаук. т-ва ім. Шевченка
Т. 22 : Дневник Якова Маpковича Т. 4: 1735-1740 pоки. / Видав [pед., авт. пеpедм. та пpиміт.] Вадим Модзалевський. – 1913. – VIII, 385 с. – Заголовок та сер. парал. латин. - Текст щоденника.: Дневник Якова Маpковича українською мов. у транслітерації символами російскої мови старої орфографії, пеpедм. та пpиміт. укp. мовою


  На обкладанці при виданні книги Дневник Якова Марковича рр.датуеться 1635-1640. - Схоже помилка редакції. Прим. під № 108319 - дефектний, закінчуеться стор. 320 (відсутні стор. 321-385) Прим. під № 44815 - дефектний, відсутня обкладанка та додаткова ...
509416
   Жерела до історії України-Руси = Fontes Historiae Ukraino-Russicae / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка
Т. 16, 1 : Ватиканські матеріали до історії України / Зібpав і впоpядкував [з пеpедм.] Стефан Томашівський. Т. 1: Донесення римських нунціїв про Україну 1648-1657. Вип. 1. Тексти. – 1924. – 235 с. – Заголовок та сер. парал.: латин. та українською мовами


  Зі змісту: !.
509417
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 2. Люстpациї земель Пеpемиської й Сяноцької. – 1897. – VI, 35, 314 с. : табл. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Матеpіали с. 1-310 польск. мовою
509418
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 7 : Описи коpолівщин в Руських землях XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 4. Люстpация 1870 р. – 1903. – II, 362 с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: Економічний стан селян в Пеpемишльськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський. - Тексти аpх. документів польск. мовою. Показчик імен: с. 229-357


  В кн. ст.: Економічне становище селян в Львівськім стаpостві в сеpедині XVI в. на основі описей коpолівщин / М. Гpушевський
509419
   Жерела до історії України-Руси. = Fontes Historiae Ukraino-Russicae (Ruthenicae) / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Т. 8 : Матеpіали до істоpії укpаїнської козаччини / Видані під загальною pедакцією [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Документи по pік 1631 / Зібpав і видав [з поясн. та пеpедм. "Вступне слово до т. 1"] Іван Кpипякевич. – 1908. – XI, 46, 407, [2] с. – Заголовок та сер. парал. латин.. змісту: - Тексти аpх. документів пол., латин. мовами. - В кн. також pозвідка: Козаччина і Батоpієві вольности / І. Кpипякевич. Показчик імен: с. 369-380
509420
  Беше-Головко Жерж Ведель: ода демократии, проникнутая гуманизмом и реализмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 196-209. – ISSN 1812-7126
509421
   Жерико о себе и современники о нем. – М, 1962. – 128с.
509422
  Кенигсберг А.К. Жермена Гейне-Вагнер / А.К. Кенигсберг. – М, 1981. – 118с.
509423
  Травушкин Н.С. Жерминаль - месяц всходов / Н.С. Травушкин. – Москва, 1979. – 96 с.
509424
  Золя Э. Жерминаль : пер. с фр. / Э. Золя. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 491 с.
509425
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1952. – 128 с.
509426
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1954. – 495с.
509427
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кишинев, 1971. – 411с.
509428
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Кызыл, 1979. – 469с.
509429
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1980. – 488с.
509430
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Харьков, 1980. – 454 с.
509431
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Вильнюс, 1984. – 344с.
509432
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Саратов, 1984. – 400с.
509433
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Ташкент, 1984. – 480с.
509434
  Золя Э. Жерминаль : роман / Эмиль Золя. – Харьков : Вища школа, 1986. – 454с.
509435
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Йошкар-Ола, 1987. – 463с.
509436
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Х., 1987. – 454с.
509437
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк : Донбас, 1987. – 381с.
509438
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Минск, 1988. – 460с.
509439
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Воронеж, 1988. – 447с.
509440
  Золя Э. Жерминаль / Э. Золя. – Нальчик, 1988. – 654с.
509441
  Золя Э. Жерминаль : Роман / Э. Золя. – Донецк, 1989. – с.
509442
  Тарле Е.В. Жерминаль и прериаль / Е.В. Тарле. – 3-е изд. – Москва, 1957. – 358с.
509443
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – Москва, 1937. – 276с.
509444
  Тарле Е.В. Жерминаль и Прериаль / Е.В. Тарле. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1951. – 312 с.
509445
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр.]. – Москва, 1972. – 494 с.
509446
  Гонкур Э. Жермини Ласерте / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [Перев. с фр. ]. – Москва, 1990. – 590 с.
509447
  Гонкур Э. Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен : [романы : пер. с фр.] / Эдмон и Жюль де Гонкур ; [авт. предисл. В. Шор ; примеч. Н. Рыковой ; ил. О. Шишкиной]. – Санкт-Петербург : Corvus [и др.], 1994. – 573, [2] с. : ил. – Кн. в суперобл. - Развернутый тит. л. – (Библиотека мировой литературы / редкол.: Багно В.Е. [и др.]). – ISBN 5-7921-0043-8
509448
  Золя Е. Жерміналь / Е. Золя. – К., 1961. – 496с.
509449
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ : [ пер. з фр. В. Черняхівської; за ред. І. Стешенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4403-7
509450
  Золя Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з франц. В.Черняхівської за ред. І. Стешенко. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3980-4
509451
   Жернов Ігор Євгенійович (1914-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 152. – ISBN 978-966-439-754-1
509452
   Жернов Ігор Євгенійович (1914-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170. – ISBN 978-966-933-054-3
509453
  Петров А.В. Жернова / А.В. Петров. – Л., 1974. – 111с.
509454
  Петерс Я.Я. Жернова : стихи / Я.Я. Петерс; пер с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
509455
  Федорив Р.Н. Жернова : [роман] / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 463 с.
509456
  Гладышева О.Н. Жертв и разрушений нет / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1990. – 269с.
509457
  Штефэнеску А.И. Жертва / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1969. – 40с.
509458
  Клдиашвили Д.С. Жертва : повести. рассказы / Д.С. Клдиашвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1987. – 351 с.
509459
  Рыбас С.Ю. Жертва / С.Ю. Рыбас. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 239с.
509460
   Жертва. – М, 1991. – 494с.
509461
  Осипенко О. Жертва "руского міра" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  205-та річниця співака, актора, основоположника національної класичної музики, автора першої української опери "Запорожець за Дунаєм" Семена Степановича Гулака-Артемовського.
509462
  Осипенко О. Жертва "русского міра" 16 лютого виповнилося 205 років С.С. Гулаку-Артемовському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
509463
  Иансон Г. Жертва Авраама : Роман из Трансваальской войны / Густав Иансон. – Санкт-Петербург : Ттипо-лит. В.В. Комарова, 1901. – 288 с.
509464
  Катков Н.И. Жертва Аполлона. / Н.И. Катков. – Саратов, 1964. – 116с.
509465
  Іларіон Жертва вечірняя : (Ісус і Варавва): Поема / Іларіон. – 3е вид. – Вінніпег, 1949. – 48с. – (Бібліотека "Слова істини" / Видавн. комітет Митрополитального Собору ; № 2)
509466
  Захаров С.А. Жертва детектива / С.А. Захаров. – Свердловск, 1963. – 99с.
509467
  Мванги М. Жертва для гончих псов / М. Мванги. – М, 1983. – 125с.
509468
  Гальченко С. Жертва замученої епохи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Григорій Михайлович Косинка - український письменник-новеліст, козак Дніпровської повстанської дивізії отамана Зеленого, перекладач доби "Розстріляного відродження". Жертва сталінських репресій.
509469
  Гальченко С. Жертва замученої епохи [Григорій Косинка] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 18-19
509470
  Чечель Н. Жертва злочину і віктимність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 96-99
509471
  Клевець І. Жертва злочину як основний елемент предмета кримінологічної віктимології // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 361-368. – ISSN 2218-5348
509472
  Козырев Г.И. Жертва и конфликт: социально-антропологический анализ
509473
  Кристи А. Жертва интуиции // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-93. – ISSN 0132-0831
509474
  Січовик І.П. Жертва моди / І.П. Січовик. – Київ : Молодь, 1974. – 39 с.
509475
  Пальчик М.І. Жертва науки / М.І. Пальчик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 115с.
509476
  Фалькбергет Ю. Жертва огня / Ю. Фалькбергет. – Москва, 1965. – 212 с.
509477
  Семеняка В.П. Жертва прогресу : Гуморески / В.П. Семеняка. – Харків : Прапор, 1991. – 175с.
509478
  Сю Э. Жертва судебной ошибки. / Э. Сю. – Пермь, 1991. – 380с.
509479
  Мироненко Б.М. Жертва телепатії / Б.М. Мироненко. – Львів, 1986. – 71с.
509480
  Клочко Р. Жертва українських гнид: трагедія Петра Болбочана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 15


  "Петра Болбочана з"їли не "московські воші", а "українські гниди". Члени Директорії УНР у м. Кам’янець-Подільський, весна 1919 р. Через усю коротку історію УНР червоною ниткою проходить страх тодішніх можновладців перед "українським Бонапартом" - ...
509481
  Брицький П.П. Жертва української революції: трагічна доля полковника П. Болбочана : Болбочан Петро, про нього / П.П. Брицький, Є.П. Юрійчук. – Чернівці : Знання, 2005. – 112 с. – ISBN 966-568-700-X112
509482
  Шимко Л.И. Жертва условного рефлекса. / Л.И. Шимко. – Нальчик, 1978. – 87с.
509483
  Гринда С. Жертва уяви / С. Гринда. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с. – (Перша книга прозаіка)
509484
  Христофоров Игорь Жертва царской опалы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 126-135 : Іл.
509485
  Премчанд Жертвенная корова / Премчанд. – Москва : Художественная литература, 1956. – 535 с.
509486
  Болсуновский К.В. Жертвенник Гермеса-Световода : мифологическое исследование / [соч.] К.В. Болсуновского. – Киев : Тип. Т-ва Г.Л. Фронцевича и К*, 1909. – 18 с., [1] с., 2 л. ил. – (Памятники славянской мифологии ; Вып. 1)


  На тит. л. дарств. надпись: Уважаемому В.В. Хвойко ...... Вам же дарована К.В. Болсуновский
509487
   Жертви "тихого полювання" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 34-35
509488
  Хромов А.В. Жертви "червоного терору" 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 156-161. – ISSN 0320-9466
509489
  Лоза П. Жертви (не) допоможуть у польсько-українському порозумінні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 4. – ISSN 0027-8254
509490
  Гула В. Жертви говорять у поколіннях // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 3


  21 квітня 2021 р. Конгрес українців Канади (КУК) офіційно представив у формі відеозаходу Мережу нащадків Голодомору (Holodomor Descendants" Network).
509491
  Святець Ю. Жертви Голодомору 1932 - 1933 рр. на Дніпропетровщині: технології та методи просопографічного дослідження // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 126-129
509492
  Голубєва О.В. Жертви кіберзлочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 211-212
509493
  Кирпа І. Жертви провокацій. В Одесі згадали криваво-вогняне протистояння на Куликовому полі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 2


  Одеса 2 травня згадувала загиблих у ході протистоянь п"ятирічної давності. Марш футбольних фанатів у цей день в 2014 році закінчився боями між проукраїнськими активістами та прихильниками Антимайдану. У районі центру міста загинуло 6 осіб, а у ...
509494
  Пиріг Л. Жертви російсько-більшовицьких репресій і терору в Україні очима філателіста // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 69-77. – ISSN 1819-7329
509495
  Грабко М.К. Жертви сімейно-побутових злочинів // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 49-50
509496
  Гіждіван Л.Ю. Жертви стихійного лиха і право на гуманітарну допомогу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 445-448. – ISSN 1563-3349
509497
  Леонов Б.Д. Жертви тероризму: віктимологічний аспект / Б.Д. Леонов, В.О. Василишин, С.В. Пиріг // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 117-123


  У статті висвітлюється психологічний аспект жертв тероризму.
509498
  Покальчук О. Жертви хіндсайту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 13


  "Перегодіть сміятися, я спершу інше смішне слово скажу — "примордіальність". Для недосвідченого українського вуха воно звучить не просто смішно, а ульотно. На кшталт "щось там біля морди". А якщо вдивитися, то не так уже далеко це від істини, інстинкту ...
509499
  Процюк С. Жертвопринесення : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 160. – С. 5-105.
509500
  Яценко Т. Жертвопринесення у його архаїчній сутності / Т. Яценко, С. Манжара // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 106-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-2131
509501
  Лефевр Р. Жертвоприношение Авраама : роман / Р. Лефевр; Перев. с франц. О. Добровольского. – Москва, 1968. – 224с.
509502
  Ківалов С. Жертвоприношення без жертв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
509503
  Сливинський Остап Жертвоприношення великої риби : Поезії / Сливинський Остап. – Львів : Каменяр, 1998. – 51с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антоновича "Привітання життя"). – ISBN 966-7255-54-9
509504
  Мелешкіна І. Жертвоприношення за Маркішем. Постановки п"єси "Сім"я Овадіс" на єврейській радянській сцені // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 80-89. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
509505
  Козар К.В. Жертвоприношення у релігіях світу: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 28-30
509506
  Масленников П.В. и др. Жертвуя собой : Очерк о боевом пути 92-й стрелковой дивизии. / П.В. и др. Масленников. – М., 1989. – 214с.
509507
   Жертвы глобального потепления // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
509508
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – М, 1980. – 272с.
509509
  Ефремов А.Н. Жертвы жестокости - дети / А.Н. Ефремов. – Минск, 1985. – 248с.
509510
  Круглов А.И. Жертвы и преступники об уничтожении евреев Одессы // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 204-213. – ISSN 2617-9113
509511
  Воробьев-Обухов Алексей Жертвы на алтарь безопасности : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 182-185 : Фото
509512
   Жертвы репрессий. – К, 1993. – 274с.
509513
  Премчанд Жертовна корова. / Премчанд. – Київ, 1979. – 384с.
509514
  Капелюшний Л. Жертовна кров : хроніки наперед відомого злочину : дайджест-дослідження / Леонід Капелюшний. – Київ : Дзеркало тижня, 2004. – 573, [1] с. – ISBN 966-7868-74-6
509515
  Погрібний В.О. Жертовне вогнище: воєнні оповіді / В.О. Погрібний. – Кировоград, 1995. – 173с.
509516
  Шпак В. Жертовний патріотизм проти безмірної зажерливості // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 липня (№ 122). – С. 10


  Петро Яцик добився багатства завдяки підприємницькому таланту та чесному імені в бізнесі.
509517
  Бунчук О. Жертовність – визначна риса провідників в освіті періоду державотворчих процесів поч. ХХ ст. (в особах) / О. Бунчук, Ю. Попелешко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 41-51. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
509518
   Жертовність провідництва / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 201-215. – ISBN 978-617-7480-55-5
509519
  Іванишин В. Жерці імпрези : Майже науковий трактат зі сфери політичної паталогії / В. Іванишин. – Дрогобич : Відродження, 2003. – 19с. – ISBN 966-538-142-3
509520
  Ханна Жорж Жерці храму / Ханна Жорж. – Київ, 1958. – 124с.
509521
  Винокуров Е.М. Жест / Е.М. Винокуров. – Москва, 1969. – 80с.
509522
  Котов Павел Жест да Винчи : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 56-57 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
509523
  Николаева Т.М. Жест и мимика в лекции / Т.М. Николаева. – М, 1972. – 37с.
509524
  Цимбалиста О.А. Жест і його мовні засоби в процесі комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 293-301


  У статті детально описано походження і значення слова жест; проаналізовано, які функції виконують жести в процесі комунікації; виділено основні семіотичні класи жестів. В статье детально описано происхождение и значение слова жест; проанализировано, ...
509525
  Чумак Н.В. Жест как первометафора невербальной коммуникации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 121-127. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
509526
  Ємець-Доброносова Жест можливого // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 9-11


  Ідеї Славоя Жіжека, словенського психоаналітика лаканівської школи, марксистського соціолога, філософа, та культуролога. Жижек використав теорії визначного французького психоаналітика Жака Лакана для перепрочитання сучасної ідеології та поп-культури. В ...
509527
  Матросова Е. Жест не політичний, а естетичний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 серпня (№ 148)


  Коментар студентки Інституту журналістики КНУТШ Ельвіри Матросової щодо ініціативи "Дня" вдягнутися у День Незалежності красиво і стильно - у вишиванки.
509528
  Павличко Д.В. Жест Нерона : вірші / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1962. – 26 с.
509529
  Нарчинська Т. Жест фотографа, або "непроявлені знімки" Богдани Матіяш // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 302-311. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
509530
  Шерр Д. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : влияние России за рубежом : пер. с англ. / Джеймс Шерр ; редкол. русскоязыч. проекта: А. Мельник (рук.) [и др.] ; Королевский ин-т междунар. отношений Chatham House ; Укр. центр экон. и полит. исслед. им. Александра Разумкова (Центр Разумкова). – Киев : Заповіт, 2013. – 138, [2] с. – Загл. обл.: Жесткая дипломатия и мягкое принуждение : российское влияние за рубежом. – Библиогр.: c. 130-139 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2050-01-1
509531
  Макаренко Н. Жесткая конкуренция на рынке авиационных двигателей // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 23-27
509532
  Дубов И Н. Жесткая проба : повесть / И Н. Дубов, . – Москва : Советский писатель, 1961. – 181с.
509533
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1964. – 176с.
509534
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – Архангельск, 1966. – 165с.
509535
  Дубов Н.И. Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1981. – 576с.
509536
  Самченко Е.Д. Жесткий вагон / Е.Д. Самченко. – Москва, 1975. – 79с.
509537
  Кузнечихин С.Д. Жесткий вагон / С.Д. Кузнечихин. – Красноярск, 1979. – 23с.
509538
  Никитин Ю.М. Жесткий ветер-афганец / Ю.М. Никитин. – М, 1978. – 207с.
509539
  Ильин В.А. Жесткий контур / В.А. Ильин. – Москва : Советская Россия, 1965. – 96 с.
509540
  Спартаков А.А. Жесткий электрический дипольный момент коллоидных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спартаков А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
509541
   Жестко-мягкие взаимодействия в координационной химии. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 271 с.
509542
  Клугер Д.М. Жесткое солнце: трилогия о Митридате Евпаторе / Д.М. Клугер. – К., 1988. – 156с.
509543
   Жесткокрылые Сибири. – Иркутск, 1984. – 93с.
509544
  Цветков В.Н. Жесткоцепные полимерные молекулы / В.Н. Цветков. – Ленинград : Наука, 1986. – 380 с.
509545
   Жестокая игра. – Хабаровск, 1990. – 78с.
509546
  Фигера А.А. Жестокая красота / А.А. Фигера. – М., 1968. – 103с.
509547
  Пиеридис Г. Жестокие времена / Г. Пиеридис. – М, 1965. – 80с.
509548
  Ланкаускас Р. Жестокие игры : повести и романы / Ромуальдас Ланкаускас; пер. с лит. В.Чяпайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 328 с.
509549
  Арбузов А.Н. Жестокие игры / Алексей Арбузов. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 816с., [ 32с. илл. ]. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045501-0
509550
  Вилье дел Лиль-Адан Жестокие рассказы : Рассказы / Вилье де Лиль-Адан ; Пер. Брониславы Рунт ; Под ред. и со ст. Валерия Брюсова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пантеон", 1908. – 112, [1] с. – (Мировая литература)
509551
  Вилье Жестокие рассказы / Вилье, де Лиль-Адан. – Москва, 1975. – 240 с.
509552
  Веллер М. Жестокий : такое кино : сб. повестей / Михаил Веллер. – Санкт-Петербург ; Харьков : Пароль ; Фолио, 2003. – 396, [4] с. – Сер. осн. в 1997 г. - Кн. содерж. произведения: Жестокий ; Кавалерийский марш с вариациями ; Баллада о бомбере ; О Дикий Запад! ; Москва бьет с носка ; Сопутствующие условия. – (Серия современной прозы ; Настоящее). – ISBN 966-03-1937-1
509553
  Калашников И.К. Жестокий век. : исторический роман / И.К. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 720 с.
509554
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман / И.К. Калашников. – Москва : Современник, 1991. – 734с.
509555
  Калашников И.К. Жестокий век. Роман о Чингисхане / И.К. Калашников. – Москва : Советский писатель, 1978. – 832 с.
509556
  Борисов Л.И. Жестокий воспитатель : роман / Л.И. Борисов. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1961. – 379 с. : ил.
509557
  Кондратов Э.М. Жестокий год / Э.М. Кондратов. – М, 1987. – 603с.
509558
  Бруштейн А.Я. Жестокий мир : пьеса [в 4-х д., 9-ти карт.] по мотивам романа Ч. Диккенса "Крошка Доррит" / А.Я. Бруштейн. – Москва : Искусство, 1954. – 76 с.
509559
  Андреева Е.В. Жестокий путь / Е.В. Андреева. – Ленинград, 1970. – 367с.
509560
  Мельман Д. Жестокий Роман // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 14-15


  Светлана Светличная: "Мне бы хотелось, чтобы Володя вернулся и увидел, какая я молодец".
509561
  Щукин М. Жестокий спрос / М. Щукин. – Новосибирск, 1988. – 192с.
509562
  Жемайтес С.Г. Жестокий шторм / С.Г. Жемайтес. – М, 1981. – 336с.
509563
  Мушкетик Ю.М. Жестокое милосердие : Белая тень: Романы / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 486с.
509564
  Масс А.В. Жестокое солнце. / А.В. Масс. – М., 1967. – 189с.
509565
  Клив Б. Жестокое убийство разочарованного англичанина. // Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва : Радуга, 1992. – С. 151-333. – (Зарубежный детектив)
509566
  Логинов В.Н. Жестокой зимой и жарким летом / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1971. – 480с.
509567
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – Москва, 1988. – 539с.
509568
  Нилин П.Ф. Жестокость / П.Ф. Нилин. – Москва, 1988. – 368с.
509569
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1964. – 392с.
509570
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1966. – 443с.
509571
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1977. – 239с.
509572
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1979. – 222с.
509573
  Нилин П.Ф. Жестокость. / П.Ф. Нилин. – Красноярск, 1984. – 359с.
509574
  Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок : повести / П.Ф. Нилин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 352 с.
509575
  Нилин П.Ф. Жестокость. Испытательный срок. Последняя кража : Повести и рассказ / П.Ф. Нилин. – Иркутск, 1987. – 368 с.
509576
  Нилин П.Ф. Жестокость: Повесть. / П.Ф. Нилин. – Ижевск, 1991. – 205с.
509577
  Шиленко О.И. Жесты / О.И. Шиленко. – Алма-Ата, 1989. – 62с.
509578
  Ратнер А. Жесты доброй воли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 24 (484), 17.06.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
509579
  Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи : лингвострановедческий словарь / А.А. Акишина, Х. Кано, Т.Е. Акишина. – Москва : Русский язык, 1991. – 145 с. – ISBN 5-200-01098-5
509580
  Кемаль Я. Жестянка / Я. Кемаль. – М, 1970. – 96с.
509581
  Шадрин Л. Жестянка.RU : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 6. – С. 9-78. – ISSN 0131-2332
509582
  Лазарчук А.Г. Жестяной бор : повести, роман / Андрей Лазарчук. – Харьков; Донецк : Фолио; Сталкер, 1996. – 448с. – (Новая русская фантастика). – ISBN 5-7150-0380-6
509583
  Цвеленьев Максимилиан Жесть как она есть : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 52-59 : Фото
509584
  Нейштадт Я.И. Жетва ферзя / Я.И. Нейштадт. – Москва, 1989. – 157с.
509585
  Парамей А. Жетон "В честь освобождения русскими войсками Берлина от французов. 04 марта 1813 года" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 58-61


  Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершении разгрома армии Наполеона I и освобождении стран Западной Европы от французских завоевателей. 21 декабря ...
509586
  Бартошук Игорь Жетоны Министерства торговли СССР // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 23-31. – ISSN 1811-542X
509587
  Дон Ц. Жибжэнэй мэргэн / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1964. – 76 с.
509588
  Положій В.І. Жив-був Іван / В.І. Положій. – К., 1983. – 235с.
509589
  Іршад Улла Хан Жив-був чоловік який мав сина / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 24. – ISSN 0320-8370
509590
  Василенко И.Д. Жив Алеша / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1960. – 354с.
509591
   Жив долею України. До 120-річчя від дня народження О.М. Бойківа // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2006. – 3 кв. – С. 67-71. – ISSN 0130-2043
509592
  Зоц І. Жив заради правди [Гарет Джонс, Gareth Jones (journalist) (1905-1935)] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 19-25 жовтня (№ 42)


  У Києві відкрили пам"ятну дошку британському журналісту Гарету Джонсу, який писав про Голодомор. У Національній бібліотеці України ім. Вернадського відкрили меморіальну дошку британському журналістові Гарету Джонсу, який одним із перших західних ...
509593
  Слабошпицький М. Жив і писав так... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 12


  У видавництві "Ярославів Вал" побачила світ книжка спогадів "Живий Іван Корсак".
509594
  Быковский Егор Жив курилка / Быковский Егор, Енчи Чон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 38-39 : фото
509595
  Твен М. Жив он или умер? : сб. юморист. рассказов (адаптировано) / М. Твен. – Москва : Высшая школа, 1976. – 95 с.
509596
  Твен М. Жив он или умер? / М. Твен. – Москва, 1985. – 89с.
509597
  Мазаев В.М. Жив останусь - свидимся : Повести, рассказы / В.М. Мазаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 318с.
509598
   Жив при світлі пісні / Центральне правління ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, колектив Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 13


  Пам"яті Миколи Буравського.
509599
  Максимов В.Е. Жив человек : повести / Владимир Максимов. – Москва : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1964. – 104 с.


  Лев Алексеевич Самсонов - наст. имя
509600
  Логвиненко О. Жив, творив, боровся до останнього патрона... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 10-11


  До 100-річчя з дня народження Михайла Логвиненка.
509601
  Содомора А.О. Жива античність / А.О. Содомора. – Київ, 1983. – 230 с.
509602
  Кархут В.В. Жива аптека: Про лікар. рослини, які ростуть на території України / В.В. Кархут. – Київ, 1992. – 306с.
509603
   Жива бібліотека "Ініціативи розмаїття" : посібник для організаторів / [Луа Потт"є]. – Київ : Інжиніринг, 2010. – 40 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2344-07-3
509604
  Кожевніков О.В. Жива вода / О.В. Кожевніков. – К., 1951. – 376с.
509605
  Кугультінов Д.М. Жива вода / Д.М. Кугультінов. – Київ, 1976. – 125 с.
509606
  Фольварочний В.І. Жива вода / В.І. Фольварочний. – Київ : Мистецтво, 1983. – 302 с.
509607
   Жива вода. – К, 1990. – 147с.
509608
  Краснодемський В. Жива вода Шевченкового слова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 11 жовтня (№ 190). – С. 10-11
509609
  Перельман Я.І. Жива геометрія. Терія й завдання / Я.І. Перельман. – Х., 1930. – 131с.
509610
  Погрібний А.Г. Жива душа Донбасівського краю / Анатолій Погрібний. – Київ : Дніпро, 2006. – 96с. – ISBN 966-578-190-1
509611
  Мосенкіс Ю. Жива душа і пісенне слово Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 287-289.
509612
  Рибальченко В.К. Жива електрика / В.К. Рибальченко, Н.І. Конотопець. – Київ, 1990. – 172с.
509613
  Корнієнко О. Жива і мертва вода творення. До 120-річчя від дня народження Олександра Івченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 22 листопада (№ 234). – С. 8-9
509614
  Чистяков О. Жива і мертва вода українських річок // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 31-32
509615
  Кичинський А. Жива і скошена тече в мені трава // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 116-126.
509616
   Жива історія в камені // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
509617
  Зеленчук І. Жива історія Гуцульщини у спогадах столітніх гуцулів / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 218-222
509618
  Бажан О.Г. Жива історія про український голокост 1932-1933 років. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 118-122
509619
  Токар Л.О. Жива клітина / Л.О. Токар. – Київ, 1968. – 199с.
509620
  Бурлакова В. Жива кров // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Вперше за дев"ять років українці довели, щр здатні на масові протести.
509621
  Клименко П.П. Жива легенда / П.П. Клименко. – Ужгород, 1951. – 304с.
509622
  Шитова Л. Жива легенда // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-11.
509623
  Федорук О. Жива легенда Григорія Лапченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0130-1799
509624
  Коваленко О. Жива легенда ефективної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  Віктор Федорович Шаталов - великий педагог-новатор
509625
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 8-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1968. – 150с.
509626
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 3-є вид. – К., 1971. – 150с.
509627
  Перельман Я.І. Жива математика: мат оповідання і головоломки / Я.І. Перельман. – 5-е вид. – К., 1990. – 135с.
509628
  Дячко І.П. Жива основа / І.П. Дячко. – К., 1974. – 158с.
509629
  Марусик В. Жива пам"ять - вічна! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5


  Про видатного діяча новітнього просвітництва, професора КНУ імені Тараса Шевченка Анатолія Григоровича Погрібного.
509630
  Сапейко В. Жива пам"ять про Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 13


  Розповіді, збережені нащадками генія, містять чимало цікавих деталей.
509631
  Журавльов О. Жива пластика душі // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 8 : Володимир Гавронський. – С. 3-4.


  Художник Володимир Гавронський
509632
  Дейч Є. Жива плоть доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 490-497


  Лесь Танюк.
509633
  Ванченко П. Жива реклама / П. Ванченко, 1928. – 32 с.
509634
  Масенко Т.Г. Жива річка: (Записки учасника культпоходу) / Т.Г. Масенко. – Харків, 1930. – 75 с.
509635
  Шкурупій В.М. Жива роса / В.М. Шкурупій. – К., 1987. – 237с.
509636
  Попчук Л. Жива свіча моєї долі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 24-25. – ISSN 0868-4790
509637
  Мосенкіс Ю.Л. Жива старовина абхазької мови / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури, Каф. українознавства. – Київ : КДТУБА, 1995. – 20, [2] с. – На тит. арк. також: Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку міжнар. та культурних зв"язків між Україною та Абхазією. – Бібліогр. в прим. : с. 17-18
509638
  Нестеренко П. Жива твоя лінія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 3/4. – С. 185-189. – ISSN 0208-0710


  Шевченкіана київського графіка Юрія Галіцина.
509639
  Яровий А. Жива троянда // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про поетичний конкурс "Жива троянда". Журі конкурсу складалося з професорки кафедри теорії літератури та компаративістики Наталії Костенко; доцента цієї ж кафедри Олександра Ярового, аспіранта Олега Здорика, магістранта В"ячеслава Левицького.
509640
  Яровий О. Жива троянда // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Про конкурс поезії "Жива троянда", який пройшов в Інституті філології нашого університету. Призерами конкурсу стали студенти "Літературної творчості".
509641
  Фартух Анатолій Жива Україна / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 8с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.5)
509642
   Жива Україна. – Київ
№ 9/10. – 1999
509643
   Жива Україна. – Київ
№ 11/12. – 1999
509644
   Жива Україна. – Київ
№ 13/14. – 1999
509645
   Жива Україна. – Київ
№ 15/16. – 1999
509646
   Жива Україна. – Київ
№ 17/18. – 1999
509647
  Сокур Л.І. Жива характеристика. / Л.І. Сокур. – К., 1961. – 85с.
509648
  Різванов А.К. Жива хімія / А.К. Різванов. – Харків : Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(17)). – ISBN 966-333-039-2
509649
   Жива цегла // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6 : фото
509650
  Петров П. Живата връзка : Обществено-политическата дейност на поборническо-опълченското дружество "Шипка" (1944-1958 г.) / П. Петров. – София : Военно издателство, 1988. – 120 с.
509651
   Живая Антарктида. – Ленинград, 1976. – 184с.
509652
  Успенский С.М. Живая Арктика / С.М. Успенский. – Москва : Мысль, 1987. – 268с.
509653
   Живая березка : литературно-художественный сборник. – Казань : Татгосиздат, 1953. – 156 с.
509654
  Шаррельман Г. Живая вера в преподавании и беседы о жизни с детьми и юношеством / Г. Шаррельман ; перевод с нем. В. Кошевич и М. Яковлевой. – Москва : Типо-литография т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 96 с. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 103)
509655
  Талвир А.Ф. Живая ветка : повести / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1962. – 373 с.
509656
  Рыленков Н.И. Живая вода / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1946. – 109с.
509657
  Василенко И.Д. Живая вода / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1947. – 147с.
509658
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1950. – 512с.
509659
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,, 1951. – 76с.
509660
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Л,
1. – 1951. – 84с.
509661
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1952. – 460с.
509662
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1955. – 472с.
509663
  Кожевников А.В. Живая вода / А.В. Кожевников. – Москва, 1961. – 475с.
509664
  Колумб В.Х. Живая вода : стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 68 с.
509665
  Ковусов А. Живая вода / А. Ковусов. – Москва, 1962. – 32 с.
509666
  Сергеев-Ценский Живая вода / Сергеев-Ценский. – Москва, 1963. – 493с.
509667
  Ермилин Ю. Живая вода / Ю. Ермилин. – Калининград, 1968. – 32с.
509668
  Шкода В.Г. Живая вода / В.Г. Шкода. – К., 1969. – 95с.
509669
   Живая вода. – Сыктывкар
1. – 1969. – 164с.
509670
  Имам А.А. Живая вода / А.А. Имам. – Москва, 1971. – 56с.
509671
  Бабаджан Р.Н. Живая вода : поэма / Бабаджан Р. ; пер. с узбек. Н. Грибачева ; ил. И.Д. Кириакиди. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1971. – 46 с. : ил.
509672
  Лешкова М.П. Живая вода / М.П. Лешкова. – Ярославль, 1973. – 47с.
509673
  Никитин С.К. Живая вода / С.К. Никитин. – М, 1973. – 383с.
509674
  Шумков О.А. Живая вода / О.А. Шумков. – М, 1974. – 160с.
509675
  Ваганов Н.В. Живая вода : стихи / Н.В. Ваганов. – Москва : Современник, 1974. – 62, [2] с.
509676
   Живая вода. – Сыктывкар, 1975. – 152с.
509677
  Бабаджан Р.Н. Живая вода : поэма / Рамз Бабаджан ; пер. с узбек. Н. Грибачева. – Москва : Совецкий писатель, 1976. – 79 с. : портр. – (Б-ка произвидений, удостоенных Гос. премии СССР)
509678
  Адаров А. Живая вода : стихи и поэмы : пер. с алт. / Аржан Адаров ; [худож. Е.А. Вознесенская]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 173 с. : ил.
509679
   Живая вода. – 2-е. – Москва, 1977. – 367с.
509680
   Живая вода. – Сыктывкар
3. – 1978. – 158с.
509681
  Гребенкин А.А. Живая вода. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 38с.
509682
   Живая вода. – Москва, 1981. – 464с.
509683
  Александров В.А. Живая вода / В.А. Александров. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
509684
  Барабышкин В.Ф. Живая вода : новые стихи / В.Ф. Барабышкин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1982. – 95 с. : ил.
509685
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 295с.
509686
  Даценко И.И. Живая вода / И.И. Даценко. – Львов, 1984. – 111с.
509687
  Зорич А.А. Живая вода / А.А. Зорич. – К., 1985. – 288с.
509688
  Крупин В.Н. Живая вода / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 48с.
509689
   Живая вода. – Москва, 1986. – 543с.
509690
   Живая вода. – Москва : Детская литература, 1987. – 462с.
509691
   Живая вода. – Иркутск, 1989. – 536с.
509692
  Кингсолвер Барбара Живая вода : эликсир жизни // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 88-103 : Фото
509693
   Живая вода "Чувашии" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 52-53
509694
  Швецов П.Ф. Живая вода в недрах Севера / П.Ф. Швецов. – Москва : Наука, 1981. – 86с.
509695
  Могилевский Л.Б. Живая вода дружбы / Л.Б. Могилевский. – М, 1973. – 270с.
509696
  Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово : [сб. ст.] / А.Н. Афанасьев ; [сост., вступ. ст., с. 5-38, и коммент. А.И. Баландина]. – Москва : Советская Россия, 1988. – 508, [2] с. – (Художественная и публицистическая библиотека атеиста). – ISBN 5-268-00848-Х


  Мифология. Фольклор.
509697
  Маняк В.А. Живая вода из камня : повести / В.А. Маняк. – Москва, 1974. – 271 с.
509698
   Живая вода Непрядвы. – Москва, 1988. – 635 с.
509699
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1970. – 199с.
509700
  Богатырев В.С. Живая волна : стихи и поэма / В.С. Богатырев. – Москва : Современник, 1979. – 63 с. – (Новинки "Современника")
509701
  Рязанова Е.М. Живая волна / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1990. – 350с.
509702
  Сейтаков Б. Живая дань : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1962. – 160 с.
509703
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1970. – 207с.
509704
  Осетров Е. Живая Древняя Русь : повесть о великом, добром и вечном / Е. Осетров. – Москва, 1970. – 208с.
509705
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1976. – 255с.
509706
  Осетров Е.И. Живая Древняя Русь / Е.И. Осетров. – Москва, 1984. – 304с.
509707
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1959. – 80с.
509708
  Горюнов И.Г. Живая душа / И.Г. Горюнов. – М, 1962. – 102с.
509709
  Вовчок Марко Живая душа : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь, 1962. – 334с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
509710
  Самошенко А.И. Живая душа / А.И. Самошенко. – Москва, 1973. – 238с.
509711
  Юшков Г.А. Живая душа : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Советский писатель, 1982. – 336 с.
509712
  Рябинина Н.В. Живая душа / Н.В. Рябинина. – М., 1985. – 63с.
509713
  Екимов Б.П. Живая душа / Б.П. Екимов. – Москва, 1987. – 189с.
509714
  Дюжев Ю.И. Живая душа народа / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1983. – 207 с.
509715
  Елагина А.Г. Живая душа. / А.Г. Елагина. – М, 1956. – 54с.
509716
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 1911. – 214 с. – Конволют. - Пер. Живая жизнь, ч. 2


  На тит. л. автограф.? 10.IX.1922 г.
509717
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 1911. – 214 с.
509718
  Вересаев В.В. Живая жизнь : в 2 ч. / В Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон
Ч. 2 : Аполлон и Дионис (О Ницше). – 1915. – 144, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
509719
  Вересаев В.В. Живая жизнь. Ч. 2 : в 2 ч. / В Вересаев // Живая жизнь : в 2 ч. / В.В. Вересаев. – 1911-1915. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – Ч. 1 : О Достоевском и Льве Толстом. – 144, [1] с.
509720
  Вересаев В.В. Живая жизнь / В.В. Вересаев; Вст.ст. З.В. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1988. – 522с. – ISBN 5-308-00129-4
509721
   Живая жизнь : Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 316 с.
509722
  Анисимов И.И. Живая жизнь классики : очерки и портреты / Анисимов И.И. ; вступ. ст. и коммент. В.П. Балашова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 519 с., [1] л. портр. : ил., портр.
509723
  Вересаев В.В. Живая жизнь. О Достоевском и Л.Толстом. Аполлон и Дионис (о Ницше) / В.В. Вересаев. – Москва : Политиздат, 1991. – 336с.
509724
  Вересаев В. Живая жизнь: О Достоевском. О Льве Толстом. О Ницше / В. Вересаев. – Москва : Республика, 1999. – 447с. – ISBN 5-250-02656-7
509725
  Попов В.М. Живая защита. / В.М. Попов. – М, 1979. – 336с.
509726
  Сафонов В.А. Живая земля / В.А. Сафонов. – Москва, 1949. – 64с.
509727
  Макаров И.Н. Живая земля / И.Н. Макаров. – Минск, 1985. – 208с.
509728
  Старостенко А.Л. Живая земля. / А.Л. Старостенко. – Одесса., 1982. – 63с.
509729
   Живая и мертвая вода Иордании // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 24-32 : Фото
509730
  Викторов Б.М. Живая изгородь / Б.М. Викторов. – Кишинев, 1975. – 96с.
509731
  Кушнер А.С. Живая изгородь / А.С. Кушнер. – Л., 1988. – 142с.
509732
  Ларионов С. Живая история : рассказы / Сергей Ларионов; пер. с мордов.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 127 с.
509733
   Живая история Востока : Сборник. – Москва : Знание, 1998. – 368с. – ISBN 5-07-002786-7
509734
  Попов В. Живая история. / В. Попов. – Молотов, 1949. – 148с.
509735
  Бавина В.В. Живая как жизнь : кн. для чтен. по рус. лит-ре / сост. В.В. Бавина. – Москва : Знание, 1964. – 448 с. : ил. – На 439-й с. авт.: Б.Я. Брайнина, Д.Д. Благой, Н.В. Водовозов и др. ; На обороте тит. л. сост.: В.В. Бавина
509736
   Живая клетка. – Москва, 1962. – 223с.
509737
   Живая клетка. – Москва : Мир, 1966. – 238 с.
509738
  Либерман Е.А. Живая клетка / Е.А. Либерман. – Москва : Наука, 1982. – 161 с. – (Наука и технический прогресс)
509739
  Сергиенко И.В. Живая клетка как компьютер общего назначения / И.В. Сергиенко, Б.А. Белецкий, А.М. Гупял // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 87-96. – ISSN 0023-1274
509740
   Живая копейка. – Кишинев, 1969. – 128с.
509741
  Белоусов В.Н. Живая копия / В.Н. Белоусов. – М, 1984. – 240с.
509742
  Иванов А.С. Живая красота творчества / А.С. Иванов. – Москва, 1985. – 317с.
509743
  Курбанов Байрам Живая легенда : рассказы / Курбанов Байрам. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1961. – 148 с.
509744
  Золотов Д.И. Живая легенда / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1962. – 114с.
509745
  Буланов И.И. Живая легенда : повесть / И.И. Буланов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1962. – 226 с. : ил.
509746
  Иремадзе А. Живая легенда / Акакий Иремадзе ; авториз. пер. с груз. Н.Аккермана. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 360 с.
509747
  Шитова Л.И. Живая легенда / [Л.И. Шитова]. – Киев : Ін Юре, 2004. – 382, [2] с., [66] л. фотоил. : фотоил. – Авт. указан в конце книги. – (Звезды и тернии судьбы). – ISBN 966-313-219-1
509748
  Рузакова Р.Г. Живая летопись : Молодежи о комсомоле. Рекомендательный указатель литературы / Р.Г. Рузакова, М.А. Бочкарева. – Москва : Книга, 1973. – 96 с.
509749
   Живая листва. – Красноярск, 1985. – 174с.
509750
   Живая Литва. – М, 1942. – 78с.
509751
   Живая литература. – М, 1983. – 268с.
509752
  Перельман Я.И. Живая математика : Мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – Москва, 1974. – 160 с.
509753
  Перельман Я.И. Живая математика : Мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – Москва, 1976. – 250 с.
509754
  Перельман Я.И. Живая математика / Я.И. Перельман. – Москва : Наука, 1978. – 160с
509755
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 238с.
509756
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Москва, 1955. – 184 с.
509757
  Перельман Я.И. Живая математика: мат. рассказы и головоломки / Я.И. Перельман. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 184 с.
509758
  Яшин А.А. Живая материя : ноосферная биология (нообиология) / А.А. Яшин. – Москва : ЛКИ, 2007. – 216 с. – ISBN 978-5-382-00008-4
509759
   Живая методика для преподавателя русского языка как иностранного / Э.В. Аркадьева, Н.Б. Битехтина, Е.В. Вайшнорене, Г.В. Горбаневская, Т.Л. и др. Жаркова; Э.В. Аркадьева и др. ; [ Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина ]. – Москва : Русский язык. Курсы, 2005. – 336 с. – ISBN 5-88337-010-1
509760
  Макдональд Р. Живая мишень / Р. Макдональд. – Таллинн, 1991. – 150с.
509761
  Татьяничева Л. Живая мозаика / Л. Татьяничева. – М., 1969. – 128с.
509762
  Абдуллаева З.К. Живая натура : картины Р. Балаяна / З.К. Абдуллаева. – Москва : Киноцентр, 1989. – 215, [8] с. : ил.
509763
  Семенов В.В. Живая ограда / В.В. Семенов. – Москва, 1960. – 101с.
509764
  Портнягин Э.А. Живая осыпь / Э.А. Портнягин. – Москва, 1974. – 95с.
509765
   Живая память : роман-газета №10 (656). – М, 1970. – 128с.
509766
  Кобраков П.Г. Живая память / П.Г. Кобраков. – Л, 1981. – 71с.
509767
  Петряев Е.Д. Живая память / Е.Д. Петряев. – М., 1984. – 288с.
509768
  Олиянчук В.П. Живая память / В.П. Олиянчук. – М., 1984. – 127с.
509769
  Финк Л.А. Живая память / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1985. – 303с.
509770
   Живая память поколений. – М : Художественная литература, 1965. – 359 с.
509771
   Живая память революций. – М, 1988. – 112с.
509772
  Субботин В.Е. Живая память. / В.Е. Субботин. – Москва, 1962. – 48с.
509773
  Савин О.М. Живая память: ист.-лит. очерки. / О.М. Савин. – Саранск, 1981. – 175 с.
509774
  Толченова Н.П. Живая Пашенная / Н.П. Толченова. – М., 1969. – 383с.
509775
  Толченова Н.П. Живая Пашенная / Н.П. Толченова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 126с.
509776
  Тулегенова Б.А. Живая песня / Б.А. Тулегенова. – М., 1984. – 149с.
509777
  Эттенборо Д. Живая планета : Портрет Земли / Д. Эттенборо. – Москва, 1988. – 328с.
509778
  Кузьмина Лидия Живая плоть // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 78-87


  Іспанська актриса Пенелопа Крус
509779
  Золотницкий Н.Ф. Живая природа в школе : пособи к производству наблюдений над живой природой в школе и дома : со 100 рис. / Н.Ф. Золотницкий. – 2-е изд., знач. доп. – Москва : Госиздат, 1920. – 219, [3] с. : ил.
509780
  Наседкина В.А. Живая природа. / В.А. Наседкина. – М., 1968. – 111с.
509781
  Бабаев А.Г. Живая пустыня / Бабаев А.Г., Фрейкин З.Г. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с. : ил. – (Моя советская родина)
509782
  Клименко И А. Живая радиоэлектроника / И А. Клименко. – Москва, 1968. – 128с.
509783
  Наровчатов С.С. Живая река. Литературоведение и критика. / С.С. Наровчатов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 156 с.
509784
  Меркурьев И.С. Живая речь кольских поморов / И.С. Меркурьев. – Мурманск, 1979. – 184с.
509785
   Живая речь уральского города. – Свердловск, 1988. – 133с.
509786
  Гус М Живая Россия и "Мертвые души" / М Гус. – М, 1981. – 335с.
509787
  Чумак И.В. Живая россыпь. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1964. – 59с.
509788
  Чумак И.В. Живая россыпь. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1967. – 128с.
509789
  Зубарев В.И. Живая связь / В.И. Зубарев. – Ашхабад, 1965. – 136с.
509790
  Болтачева С.И. Живая связь времен : о памятниках архитектуры и монументального искусства РСФСР; рекоменд. указатель литературы / С.И. Болтачева, О.П. Стахевич ; Мин-во культуры РСФСР; Гос. республ. юношеская б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ ; Всесоюзное добровольное о-во любителей книги ; Совет по работе с юношеской литературой. – Москва : [Б. и.], 1978. – 75 с.
509791
  Пикуль В.С. Живая связь времен / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 555с.
509792
  Шайковский В. Живая связь поколений / В. Шайковский. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 33 с. : ил.
509793
  Чивилихин В.А. Живая сила / В.А. Чивилихин. – М., 1957. – 167с.
509794
  Черноуцан И.С. Живая сила ленинских идей / И.С. Черноуцан. – Москва, 1982. – 248с.
509795
  Черноуцан И.С. Живая сила ленинских идей / И.С. Черноуцан. – М, 1985. – 320с.
509796
  Галицкая Ирина Живая сила Мертвого моря : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 158-165 : Фото
509797
  Баскин М.И. Живая сила музыки : из опыта муз. обществ. деятельности Ленингр. орг. Союза композиторов РСФСР / М.И. Баскин. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 134 с., [8] л. ил.
509798
  Шолохов М.А. Живая сила реализма / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 144с.
509799
  Хрулев С.Н. Живая сила соревнования / С.Н. Хрулев. – М, 1973. – 67с.
509800
   Живая сказка. – Москва, 1967. – 154с.
509801
  Трейгер Н.Д. Живая спираль / Н.Д. Трейгер. – Кишинев, 1966. – 116с.
509802
  Кожевников А.В. Живая спираль / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1985. – 231с.
509803
  Полунина Н.М. Живая старина Приангарья / Н.М. Полунина. – Москва, 1990. – 175 с.
509804
  Миненко Н.А. Живая старина: / Н.А. Миненко. – Новосибирск, 1989. – 158с.
509805
  Федоров Ю.В. Живая струя / Ю.В. Федоров. – Иркутск, 1963. – 291с.
509806
   Живая тектоника. – Москва, 1957. – 339с.
509807
  Когошвили Л.В. Живая тектоника Грузии и её воздействие на рельеф / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1970. – 220с.
509808
   Живая тектоника, вулканы и сесмичность Станового нагорья. – М, 1966. – 232с.
509809
  Горский Г.Н. Живая тишина / Г.Н. Горский. – Рига, 1971. – 167с.
509810
  Белоус В.Г. Живая ткань истории. К выходу в свет книги "Сборник "Вехи" в контексте русской культуры" (М.: Наука, 2007) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 139-142. – ISSN 0042-8744
509811
   Живая традиция. – Тюмень, 1958. – 59с.
509812
  Серафимович А. Живая тюрьма. / А. Серафимович. – Москва-Л., 1925. – 239с.
509813
  Калашников Геннадий Живая тьма : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 110-112. – ISSN 0130-7673
509814
  Воробьев В.И. Живая химия: обмен веществ - основа жизни / В.И. Воробьев, Р.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 96с.
509815
  Чехов А.П. Живая хронология / А.П. Чехов. – М, 1944. – 64с.
509816
  Соколов В.Г. Живая Этика в системе Космическая эволюция - метаистория - Культура // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 42-45
509817
  Комаренко Н. Живе - хто іскрить : урок-спогад про Олеся Гончара // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 47-51
509818
  Акулін Е. Живе Білорусь!; Вертання; Льон; Орда; Грішник: Юдин цілунок; Принади; "Щось мені аніяк не спиться..."; Дар : переклад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 316-320
509819
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 165-174. – ISSN 0868-4790
509820
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 7 (861). – С. 182-187. – ISSN 0868-4790


  Славетні гості Львова: М. Бойчук, М. Дашкевич, В. Кельсієв, король Румунії Кароль I. У галицьку столицю м. Львів Микола Дашкевич завітав під час закордонного відрядження саме тоді, коли тут загострились українсько-польські стосунки. Дашкевич у Львові ...
509821
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 180-186. – ISSN 08-68-4790-12


  Славетні гості Львова. Розміщено спогади гостей Львова, серед них письменники, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова: Костюк Григорій Олександрович (1902-2002), Казимир III ...
509822
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 153-161. – ISSN 0868-4790


  Автор розглядає постатті відомих світових діячів літератури, мистецтва і політики, що свого часу мали безпосереднє відношення до культурно-громадського життя Львову. Славетні гості Львова: Олександр Лотоцький; Станіслав Виспянський; Франц-Йосиф I; ...
509823
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 11/12 (901/902), листопад - грудень. – С. 193-201. – ISSN 08-68-4790-11


  Серед славетних гостей Львова згадується український вчений і громадський діяч С. Єфремов. С. 197-199.
509824
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 138-146. – ISSN 08-68-4790-1


  Славетні гості Львова: Юль Уст, Йосип Гірняк, Святослав Ріхтер, Хенрік Голд І Єжи Петербурзький, Юрій Сахаров, Мінас Брешкіанц, Микола Лисенко.
509825
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 185-192. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Олександр Корнійчук, Вольфганг Борн, Мечислав Фогг, Лео Деліб, Ігнаци Падеревський, Марія Сокіл, Йосиф II.
509826
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 139-147. – ISSN 08-68-4790-01


  Славетні гості Львова: Русова Софія Федорівна, Владислав IV, Рубінштейн Акіба, Василенко Ростислав Миколайович, Барток Бела, Менцинський Модест, Бодо, Евгеніуш.
509827
  Маценко Г. Живе відчуття доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 181-189. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Славетні гості Львова: Володимир Антонович, Марсель Бутерон, Станіслав Монюшко, Михайло Таль, Євген Чикаленко, Владислав Оркан, Рейнгольд Глієр.
509828
  Маценко Г. Живе відчуття доби. Славетні гості Львова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 176-182. – ISSN 0868-4790


  В журналі розміщено спогади гостей Львова, серед них і письменники, і художники й мовознавці, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова: Шпільман Рудольф (1883-1942), Клюдський ...
509829
  Маценко Г. Живе відчуття доби. Славетні гості Львова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 213-223. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Славетні гості Львова: Огієнко Іван, Кальмук Іван, Остерва Юліуш, Маріус-Аре Леблон, Ністрем Антон, Пулюй Іван, Ганс фон Штук.
509830
  Маценко Г. Живе відчуття доби: [славетні гості Львова] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 190-197. – ISSN 0868-4790


  "В журналі розміщено спогади гостей Львова, серед них і письменники, і художники й мовознавці, громадські діячі, які у своїх щоденниках, листах, дорожніх нотатках й матеріалах згадують про відвідини м. Львова".
509831
   Живе джерело дружби. – Дніпропетровськ, 1979. – 70с.
509832
  Гетьман В. Живе диво Канівського заповідника // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 5-6


  Історія Канівського природного заповідника, яка пов"язана з іменем відомого українського історика, краєзнавця, фундатора Українського історичного музею академіка М.Ф. Біляшівського.
509833
   Живе за формулою щастя. До 70-річчя від дня народження Д.В. Степовика // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-43. – ISSN 0130-2043
509834
  Хоменко І.Є. Живе зерно : вірші, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1965. – 163 с.
509835
  Маценка С. Живе мистецтво Генріха Белля // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 201-210. – ISSN 0320-8370
509836
  Сліпушко О. Живе мова - живе народ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Сучасне співробітництво між Україною та Казахстаном, обмін думками є завдання м першочергової ваги. Саме тому ректор університету Л.В. Губерський наголошує, що стан освіти в державі визначає рівень розвитку самої держави. Нещодавно в Астані зустрічали ...
509837
  Швець В.С. Живе намисто : лірика / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1971. – 127 с.
509838
  Ференц Н. Живе світла пам"ять // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 105-106


  Марко Василь Петрович - професор кафедри української літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
509839
  Матвієнко А.М. Живе слово / А.М. Матвієнко. – Київ, 1964. – 159с.
509840
   Живе слово : нововведені імена в програму з укр. літератури : навч.-метод. посіб. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 1 : Класична література / H.М. Гаєвська. – 1997. – 116 с.
509841
   Живе слово : нововведені імена в програму з української літератури : [навч.-метод. посіб.]. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 2 : Розстріляне відродження / Монастирецький Л.С. – 1997. – 83, [1] с.
509842
   Живе слово : нововведені імена в програму з укр. літератури : навч.-метод. посіб. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця ; Шкільна бібліотека)
Кн. 3 : Із-під заборон і преслідувань / Гаєвська H.М., Монастирецький Л.С. – 1997. – 112 с.
509843
  Пилипенко Л.І. Живе слово : 5 клас. Розв. мовл.. Тренув. вправи. Творчо-пошукові завд. Лінгвист. ігри / Пилипенко Л.І., О.Д. Сандулєєва. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 256 с. – ISBN 966-7177-51-3
509844
  Пилипенко Л.І. Живе слово : Розвиток мовлення. Тренувальні вправи. Творчо-пошукові завдання. Лінгвистичні ігри: 6 клас / Л.І. Пилипенко, О.Д. Сандулєєва. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 288с. – ISBN 966-7177-92-0
509845
  Ревуцький Д.М. Живе Слово : (теорія виразного читання для школи) / Д. Ревуцький. – Київ : Видання Т-ва Шкільної освіти ; [8-а Рад. Дpук.], 1920. – [2], 145, 14, [2] с. – Бібліогp.: с. 10-14


  На тит. арк. дарчий надпис Високошановному М.П. Василенковs з щирим поважанком автор. Киъв, 1921, IV, 20 Hа тит. аpк. та с. 3 епігpаф з твоpу П.О. Куліша. - В кн. також уpив. з поет. та пpозових твоpів Т.Г. Шевченка, Б.Д. Гpінченка, О. Олеся, ...
509846
  Фльоріна Е.О. Живе слово в дошкільних закладах / Е.О. Фльоріна, Е.Ю. Шабад. – К, 1939. – 88с.
509847
  Пілецький В. Живе слово про дерев"яну мову // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 338-342. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119


  Рецензія на книгу Лариси Масенко (КУ). Мова радянського тоталітаризму - ( Київ: ТОВ ""Видавництво "КЛІО". - 2017. - 240 с.)
509848
  Ляшкевич Антоніна Живе слово: розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів : програма гуртка для школярів 5 - 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 71-82. – Бібліогр. в кінці ст.
509849
  Серажим Н. Живе царство Сетона-Томпсона. система уроків 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.39-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
509850
   Живее всех живых. – Кишинев, 1967. – 145с.
509851
   Живее всех живых. – М, 1970. – 336с.
509852
   Живее всех живых. – М, 1977. – 219с.
509853
  Жадько Н. Живее всех живых, или Зачем библиотеке методист? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 22 - 23. – ISSN 1727-4893
509854
  Гальперин Л.З. Живее, красивее, но как? / Л.З. Гальперин. – Л, 1969. – 62с.
509855
  Афанасьев А.А. Живем в гостях : стихи и поэма / А.А. Афанасьев ; пер. с чувашск. А. Зайца. – Москва : Современник, 1976. – 77 с.
509856
  Тичина П.Г. Живем комуною : поема / Павло Тичина. – Харків : Червоний шлях. – 14 с.
509857
  Углов Ф.Г. Живем ли мы свой век / Ф.Г. Углов, И.В. Дроздов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 240с.
509858
  Уханов И.С. Живем один раз / И.С. Уханов. – М, 1978. – 333с.
509859
  Силаев Б.Д. Живем рядом / Б.Д. Силаев. – К., 1978. – 252с.
509860
  Стрехнин Ю.Ф. Живем среди друзей / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1964. – 248с.
509861
  Есин С.Н. Живем только два раза / С.Н. Есин. – М, 1976. – 143с.
509862
  Багров С.П. Живем только раз : рассказы и повести / Багров Сергей. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Вологодское отд-ние, 1981. – 234 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Живем только раз; Две осени; Рассказы: Строгие глаза; Перегон; Подранок; Далеко от дома; Пощада; Рябчики на завтрак.
509863
  Сенатович О.П. Живемо в одному домі. / О.П. Сенатович. – Львів, 1983. – 48с.
509864
  Гуцало Є.П. Живемо на зорі : лірика / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1984. – 142 с.
509865
   Живет в веках твой подвиг благородный. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 383с.
509866
  Лиханов И.А. Живет в гарнизоне лейтенант... / И.А. Лиханов. – М., 1966. – 104с.
509867
  Наджафов Г.Д. Живет в Ростове Витя Чеевичкин... / Г.Д. Наджафов. – М., 1963. – 79с.
509868
  Грибанов В.И. Живет мечта / В.И. Грибанов. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1964. – 47 с.
509869
  Вохменцев Я.Т. Живет на свете человек / Я.Т. Вохменцев. – Москва, 1971. – 158с.
509870
  Порохняков А.Н. Живет на селе человек... / А.Н. Порохняков. – Челябинск, 1963. – 58с.
509871
  Бек М. Живет Родина : пьеса в двух действиях, трех картинах / Михаил Бек. – Москва : Искусство, 1942. – 51 с.
509872
  Халфина М.Л. Живет рядом семья... / М.Л. Халфина. – М., 1966. – 174с.
509873
  Гольденштейн М.Л. Живет с тобой песня / М.Л. Гольденштейн. – Л.-М., 1971. – 96с.
509874
  Оровецкий П.А. Живет солдат... / П.А. Оровецкий. – М., 1966. – 248с.
509875
   Живет солдат.... – М, 1982. – 368с.
509876
  Ганизаде Ф. Живет среди нас человек / Ф. Ганизаде. – Баку, 1976. – 84с.
509877
  Антипов Павел Живет такой Леха : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-57. – ISSN 0012-6756
509878
  Шукшин В.М. Живет такой парень / В.М. Шукшин. – М, 1964. – 74с.
509879
  Федоров Николай Живешь только дважды / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 90-95 : фото
509880
   Живи біля моря! = Елітні апартаменти Едінбург Тауер в Ялті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38
509881
  Хиир Э.Я. Живи и здравствуй! : избр. стихотворения / Эрни Хиир; пер. с ест. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 135 с.
509882
  Распутин В.Г. Живи и помни : Повесть, рассказы / В.Г. Распутин. – Москва : Современник, 1975. – 271с. – (Новинки "Современника")
509883
  Распутин В.Г. Живи и помни / В.Г. Распутин. – Донецк : Донбас, 1988. – 186с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-7740-0048-6
509884
  Распутин В.Г. Живи и помни / В.Г. Распутин. – Барнаул, 1988. – 693с.
509885
  Распутин В.Г. Живи и помни. / В.Г. Распутин. – Омск, 1985. – 208с.
509886
  Распутін В.Г. Живи і пам"ятай : повість / В.Г. Распутін. – Київ : Молодь, 1977. – 199 с.
509887
  Распутін В.Г. Живи і пам"ятай : повісті ; пер. з рос. / Валентин Распутін. – Київ : Дніпро, 1986. – 428 с. : іл.
509888
  Алданов М. Живи как хочешь / М. Алданов. – Москва : Новости, 1995. – 608 с.
509889
  Губин Дмитрий Живи как хочешь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 88-89 : фото. – ISSN 1029-5828
509890
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – 3-е. – Свердловск, 1956. – 583с.
509891
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – Москва, 1965. – 599 с.
509892
  Уилсон М. Живи с молнией / М. Уилсон. – Москва, 1976. – 766с.
509893
  Уилсон М. Живи с молнией : Роман / М. Уилсон. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
509894
  Гасенко Г.С. Живи у нас / Г.С. Гасенко. – Ростов-на-Дону, 1978. – 128с.
509895
  Петровичь М.М. Живи храм / Милан М. Петровичь ; песме изабрао Ранко Р. Радовичь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 2002. – 71, [5] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. Д. Лакичьевичь, М. Недичь). – ISBN 86-379-0780-6
509896
   Живи, Египет!. – М, 1973. – 254с.
509897
  Тичина П.Г. Живи, живи, красуйся : вибр. поезії / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1975. – 190 с.
509898
   Живи, живое!. – Южно-Сахалинск, 1984. – 191с.
509899
  Тимаев Р.А. Живи, книга! / Р.А. Тимаев. – Москва : Мол. гвардия, 1978. – 96 с.
509900
  Тимаев Р.А. Живи, книга! / Р.А. Тимаев. – 3-е изд. – Москва : Мол.гвардия, 1985. – 96 с.
509901
  Тимаєв Р.О. Живи, книго! : Практичні поради, як продовжити життя книжок / Р.О. Тимаєв. – Київ : Молодь, 1980. – 96 с.
509902
  Ефанов П. Живи, Корея ! / П. Ефанов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 108 с.
509903
  Коломийченко М.С. Живи, людино / М.С. Коломийченко. – Вид. 3-є, доп. – К., 1972. – 318с.
509904
  Бейлин П.Е. Живи, солдат / П.Е. Бейлин. – Москва : Воениздат, 1960. – 131 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
509905
  Погодин Р.П. Живи, солдат : Повести / Р.П. Погодин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 414с.
509906
  Бейлин П.Е. Живи, солдат. Самое дорогое : повести / П.Е. Бейлин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 400 с.
509907
  Стельмах М.П. Живи, Україно! / М.П. Стельмах, М. Юдін. – Київ, 1958. – 60с.
509908
   Живи, Україно!. – Київ : Молодь, 1968. – 247 с.
509909
  Вьолль А. Живий "Українікум" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  Німецький університет став одним із центрів україністики в Європі. Розмова з професором, завідувачем кафедри східної та західнослов"янської філології, деканом філософського факультету Грайфсвальдського університету імені Ернста Морітца Арндта, головою ...
509910
  Громова Н. Живий вертеп як основна форма Бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 32-37.
509911
  Лисова С.І. Живий вогонь Паризької Комуни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 83-89. – (Історія ; вип. 19)
509912
   Живий Дмитро Нитченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "У Національному музеї літератури України відбувся вечір пам"яті письменника Дмтитра Нитченка (Австралія), якого немає з нами вже 20 років."
509913
   Живий дощ. – Київ, 1983. – 160 с.
509914
  Степанюк М.І. Живий захист / М.І. Степанюк. – К., 1982. – 240с.
509915
  Старицька-Черняхівська Живий зв"язок із минулим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 25-30 грудня (№ 45/48). – С. 14


  Уривок спогадів Людмили Старицької-Черняхівської про батька.
509916
  Татенко В.О. Живий зв"язок поколінь / В.О. Татенко. – К., 1984. – 78с.
509917
  Корсак В. Живий Іван Корсак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 10-11
509918
  Цимбал А. Живий інститут пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 11


  Творчий вечір Романа Коваля
509919
  Гургула Роман Живий класик вітчизняної музики / Гургула Роман, Гургула Іван // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Музикант Маркіян Трофим"як
509920
  Павлишин В. Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 15-23. – ISSN 2078-6220


  Стаття присвячена 85-річчю видатного вченого-мінералога, професора Львівського на-ціонального університету імені Івана Франка О.Матковського. Висвітлено розмаїту нау-кову й організаційну діяльність ученого, спрямовану на розвиток мінералогії України.
509921
  Черненко Г. Живий мрець (тлумачення оксюморонів у різних стилях і жанрах) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 192-195.
509922
  Андрущенко А.П. Живий надгрунтовий покрив у природних дубових насадженнях південно-східного Лісостепу України / А.П. Андрущенко, М.Г. Румянцев, О.Б. Бондар // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: с.8-9. – ISSN 1026-3365
509923
   Живий Олексій Кундзіч. – К, 1977. – 301с.
509924
   Живий Остап Вишня. – К, 1966. – 303с.
509925
  Єфремов С. Живий пам"ятник // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 229-232. – ISBN 5-7763-1258-2
509926
  Сиротюк М.Й. Живий перегук епох і народів / М.Й. Сиротюк. – Київ : Художня література, 1981. – 248 с.
509927
  Курильчук М.М. Живий попіл.Роман. / М.М. Курильчук. – К., 1988. – 291с.
509928
  Васильківський О.Т. Живий потік : повість / О.Т. Васильківський. – Київ, 1955. – 368 с.
509929
  Бернашевський О.Г., Васильев Г.М. Живий рахунок : іл. зб. аритмет. задач та вправ для сільських шкіл / О.Г. Бернашевський, Г.М. Васильєв. – Київ : Всеукраїнське Кооперативне Видавництво Союз. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; [№ 60])
Ч. 1. – 1920. – 64 с. : іл. – На с. 3 епіграф з твору К.Д. Ушинського
509930
  Наріжний К.Г. Живий світ геральдики. Тварини і рослини в державній символіці / К.Г. Наріжний. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 184с. – ISBN 5-88500-073-5
509931
  Парнікоза І.Ю. Живий світ дніпровської заплави. Птахи / І.Ю. Парнікоза, Некрасова, ОД // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 35-39. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
509932
  Парнікоза І.Ю. Живий світ Дніпровської заплави. Птахи / І.Ю. Парнікоза, Н.С. Атамась // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
509933
  Парнікова Ю.І. Живий світ Дніпровської заплави. Птахи. Частина 3 / Ю.І. Парнікова, Н.С. Атамась // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 37-42. – ISSN 2518-7104


  Ось як описує мандрівку журавлів один з найдавніших текстів про птахів, так званий Avarium – трактат Гуго з Фолетто, який був створений між 1132 та 1152 рр. і послужив авторові для обґрунтування правил монастирського життя: «Журавлі, коли вирушають в ...
509934
  Левченко М.О. Живий серед живих / М.О. Левченко. – К : Атлас, 1973. – 280 с.
509935
  Домонтович В. Живий словник живої мови (мій "студентський" Грінченко) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19
509936
  Довгань М. Живий Стус: штрихи до портрета / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 4-5


  "Соратниця великого Поета, правозахисниця, журналістка, громадська діячка Маргарита Довгань розповідає про несподіваного й такого близького генія."
509937
  Прус Б. Живий телеграф : (оповідання) / Болеслав Прус // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
509938
  Толстой Л.М. Живий труп : драма в 6-ти актах (12-ти картинах) / Лев Н. Толстой ; З великоруського переклав Петро Білоскурський. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна. [Друк. А.В. Кисїлевського і Ски], 1912. – 112 с. – (Загальна бібліотека ; № 85/86)
509939
  Барбюс Анрі Живий труп : оповідання / А. Барбюс. – Харків : Художня література, 1935. – 44 с. – (Масова бібліотека художньої літератури)
509940
   Живий у пам"яті народній. – К, 1975. – 166с.
509941
  Зінченко О. Живий Харків // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
509942
  Чуб Д. Живий Шевченко : (інтимне життя поета) / Дмитро Чуб. – репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 137, [1] с. – ISBN 978-611-01-1954-2
509943
  Мигаль Т.С. Живим і мертвим / Т.С. Мигаль. – Львів, 1967. – 207 с.
509944
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Л.П. Бразов ; іл.: Д.О. Лукомський. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 424 с. : іл.
509945
  Бразов Л.П. Живим не байдуже : роман / Леонід Бразов ; худож. В.С. Василенко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 510 с. : іл.
509946
  Бажов П.П. Живинка в деле : Уральские сказы : худож. В. Роскин / П.П. Бажов. – Москва : Профиздат, 1948. – 204с.
509947
   Живинка в деле. – Челябинск, 1976. – 205с.
509948
   Живинка в деле. – Челябинск, 1987. – 207с.
509949
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Симферополь, 1966. – 360с.
509950
  Глушко М.В. Живите дважды / М.В. Глушко. – Киев, 1976. – 300с.
509951
  Капустина В. Живите долго : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
509952
  Клатт Р. Живите долго и с наслаждением : Как всегда оставаться здоровым, активным и привлекательным: Медицинские советы / Пер. з німецької Ж.Левінтон; Рихард Клатт. – Київ : Либідь, 2004. – 224с. – ISBN 966-06-0338-Х
509953
  Сент-Джеймс Живите легко и просто / Сент-Джеймс. – П., 1996. – 192с.
509954
  Калчев К. Живите помнят / К. Калчев. – 4-то изд. – София, 1958. – 556 с.
509955
  Заруба А.Л. Живите светло / А.Л. Заруба. – Донецк, 1975. – 128с.
509956
  Покровский Н. Живите спокойно, дорогие товарищи ! // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0130-1640


  Студент факультета социологии Санкт-Петербургского университета Ф. Погорелов провел небольшое самостоятельное исследования уровня и специфики социологического образования в России и конкретно в университете.
509957
  Строганов В.А. Живите, живые / В.А. Строганов. – Ташкент, 1962. – 46с.
509958
  Попова Н. Живители камня : Художественные камни / Н. Попова, К. Рождественская. – Свердловск, 1950. – 148 с.
509959
  Юр Лоз (Лидын) Живительный родник энергетизма = The life giving spring of energetism : Куммулятивный том цикла "Дорога к себе" / Юр Лоз (Лидын). – 3-е изд., доп. и перераб. – Berkeley : Publishing house Я, 2007. – 332 с. : илл.
509960
  Бакуменко Д.О. Живих кличу : роман-хроніка / Данило Бакуменко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 374 с. – (Звитяга)
509961
  Устинов В.А. Живица / В.А. Устинов. – Архангельск, 1971. – 64с.
509962
  Вирьял Ю.П. Живица / Ю.П. Вирьял. – Москва, 1980. – 96 с.
509963
  Башунов В.М. Живица / В.М. Башунов. – М, 1982. – 64с.
509964
  Рыжов А.М. Живица / А.М. Рыжов. – Горький, 1983. – 174с.
509965
   Живица. – М, 1989. – 382с.
509966
  Ногин К.И. Живица, ее добывание и переработка / К.И. Ногин. – Л, 1930. – 205с.
509967
  Субботин В.Е. Живица. Рассказы. / В.Е. Субботин. – Москва, 1966. – 101с.
509968
  Уманец С. Живица. Стихи.. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 16с.
509969
  Сіренко М.П. Живиця / М.П. Сіренко. – К, 1964. – 70с.
509970
  Нижник І.Й. Живиця : поезії / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1967. – 95 с.
509971
  Шкляр В.М. Живиця / В.М. Шкляр. – Київ : Молодь, 1982. – 240 с.
509972
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття. У двох книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-3-6
Кн.1. – 1998. – 720с.
509973
   Живиця : Хрестоматія українсько літератури ХХ століття у 2-х книгах. – Київ : Твім інтер. – ISBN 966-95037-6-0
Кн.2. – 1998. – 620с.
509974
  Павличко Д.В. Живиця : [новели, оповідання, кіносценарії] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2017. – 332, [2] с. – ISBN 978-966-500-810-1


  У пр. № 1734898 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
509975
  Копайкриницю І. Живиця замість омели // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 3


  "Ярославів Вал" презентував книжку нових віршів Дмитра Павличка "Омела" та збірку прози "Живиця".
509976
  Влад М.М. Живиця. / М.М. Влад. – Київ, 1973. – 102с.
509977
  Лозинський О. Живі архетипи : Навчальні матеріали з політичної психології: політичні установки, символізм у політиці / Олег Лозинський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 84с.
509978
  Заянчковський І.П. Живі барометри, компаси, сейсмографи / І.П. Заянчковський. – Київ : Веселка, 1986. – 192с.
509979
  Володимир Р. Живі в моїй пам"яті : Профілі відомих і невідомих громадян / Р. Володимир. – Київ ; Ніжин : Library of Congress, 1998. – 320 с.
509980
   Живі голоси України: нариси про радіожурналістів. – Київ : Київський університет, 2004. – 237с. – ISBN 966-594-169-0
509981
  Дорошко П.О. Живі джерела : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 196 с.
509982
  Бабійчук Т. Живі джерела для молоді : науково-практична конференція "Іван Огієнко - великий син України") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 44-49


  У статті розглянуто питання залучення широкого кола студентської молоді до осмислення творчої спадщини Івана Огієнка. Представлено тези виступів студентів на науково-практичній конференції, присвяченій 130-річчю з дня народження великого українця
509983
  Кочерга Ю.Т. Живі для живих / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1964. – 233с.
509984
  Пузиренко В.В. Живі дощі / В.В. Пузиренко. – Сімферополь, 1990. – 231с.
509985
  Меламуд Х.Г. Живі зерна / Хайм Меламуд ;. – Ужгород, 1967. – 60 с.
509986
  Катаєнко К.П. Живі зустрінуться / К.П. Катаєнко. – К., 1975. – 221с.
509987
  Письменна Л.М. Живі зустрічають світанок / Л.М. Письменна. – Київ, 1969. – 210с.
509988
  Тасін С. Живі і мертві / С. Тасін. – Х., 1930. – 72с.
509989
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовича. – Киев : Держлітвидав, 1961. – 501с.
509990
  Мінач В. Живі і мертві / В. Мінач. – К., 1961. – 324с.
509991
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненка-Давидовичя. – Киев : Дніпро, 1964. – 495с.
509992
  Симонов К.М. Живі і мертві : Роман / К.М. Симонов. – Київ : Дніпро, 1970. – 523с.
509993
   Живі історії війни = Alive stories of the war / [авт.-упоряд. О.П. Фещенко]. – Київ : Ліра-К. – (Перша книга волонтера). – ISBN 978-617-520-413-9
Кн. 1. – 2022. – 155, [1] с. : фот. – Резюме перед розповідями англ. - У кн. використано вірші: Ліна Костенко, Поліна Лучко, Марина Мелах (Маруся), Світлана Бондаренко, Анастасія Ющенко (Aneytis), Ольга Фещенко (Дмитренко)
509994
  Коцарев О. Живі й непарадні факти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 31


  У "Смолоскипі" вийшла збірка архівних документів про Леся Курбаса і його театр.
509995
  Каменецький В.Т. Живі лабораторії міст. / В.Т. Каменецький, Б.Е. Симкін. – К., 1991. – 48с.
509996
  Де Олнксандр Живі легенди / Де Олнксандр. – Лондон : Чайка, 1965. – 144с.
509997
  Ясинська Н. Живі ляльки // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0131-6753


  Заслужений майстер народної творчості України Галина Павлів
509998
  Зарицький П. Живі не зневажають мертвих... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 7


  Відкрито меморіальну дошку Василю Земляку у Миколаївці Козятинського району на Вінничині.
509999
  Мандрика М.І. Живі образи давноминулого // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1960. – Рік 23, число 10/11 (82/83), серпень-вересень. – С. 16-17


  Митрополит Іларіон; "Вікові наші рани". Драматичні поеми. Вінніпег, 1960.
510000
  Величко І.М. Живі охоронці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 86 с.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,