Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
509001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
509002
  Сергійчук В.І. "Закликав до організації української сили на фронті" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 109-117. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 100-річчя скликання Першого Українського військового з"їзду в Києві.
509003
  Гальчук О. "Заклинаю вас нашою спільною любов"ю до античності..." : з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 126-133. – ISSN 0869-3595
509004
  Слепенчук Р. "Заклятые" друзья или братья по крови? // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 34-43


  История отношений украинского и татарского народов уходит в глубь веков, а точнее ко времени распада Золотой Орды и междоусобной борьбы ее ханов.
509005
  Гребенюк С. "Закон АнтиСавченко" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 38
509006
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
509007
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
509008
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
509009
  Мірошниченко М. "Закон про національно-персональну автономію" Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1026-9932
509010
  Кирилюк В.В. "Закон про національно-персональну автономію" УНР від 9 січня 1918 р.: основні положення та історичне значення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7777-14-3
509011
  Тужанський Д. "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / розмову вела Тетяна Когутич // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 187). – С. 7


  "...Як розвиватиметься ситуація довкола закону далі? Чи маємо очікувати протестних акцій від угорської меншини? Які аргументи варто використовувати для конструктивного діалогу з сусідами і чому, власне, так важливо вести цей діалог, - говоримо з ...
509012
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
509013
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 87-94
509014
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 58-61
509015
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
509016
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
509017
  Байбаков Н.К. ...Закон Союза Советских Социалистических Республик о Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1982 год : постановление Верховного Совета СССР о ходе выполнения Государственного плана экономического и социального развития СССР за 1981 год / Н.К. Байбаков. – Москва : Политиздат, 1981. – 47с.
509018
  Поліщук Л.О. Заклади клубного типу України: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 176-184
509019
   Заклади культури і атеїстична робота. – К, 1987. – 148с.
509020
  Гарбар Г.А. Заклади культури Миколаївської області як складова сфери гостинності в контексті розвитку туризму першої половини 80-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 222-230
509021
  Задворний С.І. Заклади культурно-мистецької сфери Тернопільської області і їх роль у розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 155-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
509022
  Крайнік Р. Заклади освіти в умовах повоєнного терору: сучасна історіографія // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 178-187. – ISBN 978-966-1594-12-7
509023
  Двірна К. Заклади освіти та освітянська політика в м. Києві (1941 - 1945 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 330-335. – ISBN 978-966-95419-8-7
509024
  Стадний Є. Заклади освіти: обережно, двері відчиняються! / підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Заступник міністра освіти і науки Є. Стадний щодо написання контрольних, складання іспитів та підсумкових атестацій, захисту дипломних робіт тощо.
509025
   Заклади профосвіти отримають кошти на створення навчально-практичних центрів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 5. – ISSN 1682-2366
509026
  Ковальчук Т. Заклади розміщення та харчування туристів на території Волинського воєводства у міжвоєнний період // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 124-130. – ISSN 2222-5250
509027
  Пелях М.А. Закладка виноградника и уход за ним / М.А. Пелях. – Ташкент, 1952. – 64с.
509028
  Богданов Б.Г. Закладка геодезических центров в районах многолетней мерзлоты / Б.Г. Богданов; Рец. Забнев В.И. – Москва : Недра, 1990. – 160с. – ISBN 5-247-01307-7
509029
  Негода В.І. Закладка саду / В.І. Негода, О.П. Леонтьєв. – К., 1990. – 15с.
509030
  Мезенцев В.І. Закладна дошка домової церкви І.Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII - XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 176-188. – ISSN 2218-4805
509031
  Локотков К.П. Заклёпка / К.П. Локотков. – Воронеж, 1958. – 28 с.
509032
  Губерський Л. Заклик до єднання, зміцнення державності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – С. 4


  Від імені Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України ректор КНУ імені Тараса Шевченка привітав наукові, науково-педагогічні колективи, студентів із початком нового року.
509033
  Трасі А.В. Заклик до рідного народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14
509034
  Губерський Л.В. Закликає спілка ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 7-14 травня (№ 20). – С. 4


  Спілка ректорів ВНЗ України закликає взяти найактивнішу участь у виборах Президента України.
509035
  Бодріяр Ж. Закликання імбециклів : публіцистика (стаття) / українською мовою опублікована в газеті "Liberacion" // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 166-172


  У статті фран. філософ висловлює думку, що в нинішній Франції політика втратила свій зміст боротьби за владу.
509036
  Кримський С.Б. Заклики духовності XXI століття // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 486-499. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Відомий український вчений, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки вважає, що лише духовність дає змогу особистості через засвоєння світу знаходити шлях до самої себе. І що в дорозі до власного Дому якраз і полягає ...
509037
  Марченко Г. Заклинальні паремії в еволюції традиційної культури та менталітеті українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-336


  У статті порушуються питання генези і взаємозв"язку таких найдавніших фольклорних жанрів, як заговори, заклинання, замовляння, закляття, приповідки, примовляння, побажання. Визначається взаємозв"язок в обряді слова і дії та їхня функціональна ...
509038
  Левчев Л. Заклинание / Л. Левчев. – М, 1980. – 31с.
509039
  Гампер Г.С. Заклинание / Г.С. Гампер. – Л., 1983. – 55с.
509040
  Стерин В. Заклинание Бабатци. / В. Стерин. – Орджоникидзе, 1966. – 139с.
509041
  Домнин А.М. Заклинание огня / А.М. Домнин. – Пермь, 1971. – 79 с.
509042
  Завадский М. Заклинание Олимпиады // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 44-47


  Після Олімпійських ігор народився новий Китай
509043
  Олійник Б.І. Заклинання вогню : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1978. – 96с.
509044
  Павлишин М. Заклинання Центральної Європи: Геополітичний простір та сучасна українська література // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 62-74. – ISBN 978-966-8518-96-6
509045
  Пехов А.Ю. Заклинатели : [фантастический] роман / Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова ; [худож.: В. Бондарь]. – Москва : Армада : Альфа-книга, 2011. – 439, [2] с. : ил. – На 1-й с. др. кн. авт. - Сер. осн. в 1992 г. – (Фантастический боевик ; вып. 705). – ISBN 978-5-9922-0904-4
509046
  Чайкова Наталья Заклинатели ягуаров // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 108-111 : фото
509047
  Шевченко Оксана Заклинателі снігів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
509048
  Ильясов Я. Заклинатель змей / Я. Ильясов. – Ташкент : Литература и искусство имени Гафура Гуляма, 1979. – 415с.
509049
   Заклинатель змей. – Москва : Правда, 1985. – 6 с.
509050
   Заклинатель змей, и другие эстонские сказки. – Таллин, 1980. – 157с.
509051
  Суздалев Г.М. Заклинаю любовью. / Г.М. Суздалев. – М., 1978. – 80с.
509052
  Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1965. – 143с.
509053
  Колибаб К.Е. Заключение брака, отношения между супругами, поощрение и охрана материнства, расторжение брака, признание брака недействительнім. / К.Е. Колибаб. – М., 1960. – 48с.
509054
  Амерханов Г.С. Заключение договора по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Амерханов Г.С. ; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 19 c.
509055
  Каткова Е.А. Заключение договора поставки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Каткова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. гражд. права. – Москва, 1970. – 18 с.
509056
  Переплетова В.И. Заключение договора поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Переплетова В.И.; Саратовский юридич. ин-т им. Д.И.Курского. Кафедра гражданского процесса. – Саратов, 1971. – 20л.
509057
  Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров / В.В. Луць. – Москва, 1978. – 143с.
509058
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Дис... канд. юридич.наук: / Топольницкий Н.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 388л. – Бібліогр.:л.378-388
509059
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Топольницкий Н.К. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 16 с.
509060
  Здыбский И.И. Заключение и расторжение трудового договора / И.И. Здыбский. – Нальчик, 1983. – 188с.
509061
  Дружков Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. / Дружков, МП. – К, 1986. – 102с.
509062
  Пак Дон Дин Заключение перемирия в Корее и его историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Пак Дон Дин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 18л.
509063
  Каткова Е.А. Заключение регелируемых договоров поставки. / Е.А. Каткова. – Иркутск, 1980. – 80с.
509064
  Родионов А.А. Заключение русско-американского договора о взаимной выдаче преступников 1887 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 99-103
509065
  Буткевич С.А. Заключение хозяйственных договоров / С.А. Буткевич. – К., 1978. – 64с.
509066
  Семеусов В.А. Заключение хозяйственных договоров. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1981. – 69с.
509067
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
509068
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
509069
  Пюсса О. Заключение эксперта как судебное доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пюсса О.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1954. – 22л.
509070
  Павленко Ю.В. Заключение. Этнонациональная общность как динамическая социокультурная система // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 408-416. – ISBN 978-966-136-032-6
509071
  Руднев К. Заключенная Ассоль. Горькая правда об "Алых парусах" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 1, 8


  Рядом с великим мужчиной - всегда великая женщина. Великая в своем терпении и самопожертвовании, в собственном таланте или в умении быть лишь тенью гения. В своей любви и служении этой любви… Ее имя написано на титульном листе "Алых парусов": "Нине ...
509072
  Жеффруа Густав Заключенный / Жеффруа Густав. – 2-е. – М-Л, 1925. – 274с.
509073
  Авелин К. Заключенный : роман / Клод Авелин ; Пер. с франц. А. П. Зельдович. – Ленинград : Гослитиздат, 1937. – 257, [2] с.
509074
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – Москва, 1936. – 176 с.
509075
  Лисицын Г.М. Заключительная часть шахматной партии. / Г.М. Лисицын. – Л., 1956. – 524с.
509076
   Заключительные балансы трестов, автономных предприятий и хозорганизаций республиканского подчинения Народного комиссариата местной промышленности РСФСР за 1935 г.. – Москва : Легкая индустрия, 1936. – 40 с.
509077
   Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : Сборник документов. – Київ : К.И.С., 2004. – 160 с. – В деяких книгах відсутній ISBN. – ISBN 966-8039-84-X
509078
  Шкловский И. Заключительные модальные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Представлены особенности модальных частиц, определение которых выделено из термина "модально-экспрессивные частицы". Понятие модальности рассмотрено с позиций философии Канта и лингвистики. Определен круг служебных слов, подпадающих под ...
509079
  Никитинский И.И. Заключительные уроки по темам курса ботаники / И.И. Никитинский. – Л, 1955. – 63с.
509080
  Вивюрский В.Я. Заключительные уроки по химии в средней школе / В.Я. Вивюрский. – Москва : Просвещение, 1980. – 144с.
509081
  Шкловский И. Заключительные экспрессивные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Рассмотрены средства выражения экспрессивности в японском языке. Предложен подход, предполагающий разбиение термина "модально-экспрессивные частицы" на составляющие и раздельное рассмотрение экспрессивных частиц. Определен структурный состав и ...
509082
  Еремин А.С. Заключительные этапы анализа учебных кейсов и оценка работы студентов при использовании кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 120-141. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения обсуждения кейса на занятии в большой группе, оценка работы студентов по итогам такого обсуждения, особенности написания эссе по наиболее распространенным типам кейсов и оценка работы студентов ...
509083
  Хофе Г. Заключительный аккорд / Г. Хофе. – Москва, 1982. – 143с.
509084
  Хофе Г. Заключительный аккорд: роман. / Г. Хофе. – М., 1976. – 416с.
509085
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1985. – 80с.
509086
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1987. – 78с.
509087
  Тублин В.С. Заключительный период. / В.С. Тублин. – Л., 1990. – 525с.
509088
  Карасев С.А. Заключительный урок по курсу <<Социально - экономическая география мира>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 57-58
509089
   Заключна конференція спільної американсько - української Науково- дослідницької програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.247-262
509090
  Брайчевський М.Ю. Заключне слово // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 94-136


  Щодо обговорення статті М. Брайчевського "Критичні замітки з приводу однієї концепції".
509091
  Руденко Л.Г. Заключне слово : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 35-37 : Табл. – ISSN 1561-4980
509092
  Лисенко О. Заключний акорд Другої світової / О. Лисенко, В. Грицюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 58-60. – ISSN 2313-559X
509093
  Малюська А.Л. Заключні експертні зауваження і рекомендації ООН стосовно забезпечення прав національних меншин в Україні та прикордонних з нею державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 113-122


  The present research is dedicated to the problematic of analyzing the expert conclusions of the UN concerning the providing of the rights of national minorities in Ukraine. The same problems due to Ukrainian border states are also researched.
509094
   Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини, Україна, 2011 рік : версія, адаптована для дітей та підлітків / [текст підготували : М. Алексєєнко, К. Шендеровський, О. Москаленко]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 38 с. : фотоіл.
509095
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 448 с. – Текст парал. укр., рос. та англ. мовами
509096
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 148 с.
509097
   Заключні спостереження: Україна : [неофіційний переклад] / Комітет ООН з прав дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, Представництво в Україні, 2011. – 36 с. – На колонтитулі також зазнач.: 56-та сесія
509098
  Ганейзер Є.А. Заклята крыныця [Заклята криниця] : жарт в 2 одминах Хомы Брута. – Выд. 2-е. – Киев : Кн. магазина П.Ф Панчешникова, 1887. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
509099
  Череватенко Л.В. Закляте залізо / Леонід Череватенко ; [ред. В.Б. Богуславська]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-378-239-3
509100
   Заклятие Даоса. – 2-е. – М, 1987. – 314 с.
509101
  Томилин А. Заклятие Фавна / А. Томилин. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 256 с. – (Разум познает мир)
509102
  Лохвицкий М.Ю. Заклятие цыганки / М.Ю. Лохвицкий. – Калуга, 1964. – 238с.
509103
  Логвин Ю.Г. Заклятий вершник : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1990. – 446 с.
509104
  Мачтет Г.О. Заклятий козак / Г. Мачтет ; Переклав Павло Сиротенко. – Полтава : Т-во "Полтавська Українська книгарня" ; Друкарня О.П. Брауде (бувш. Гуревича), 1913. – 94 с.
509105
   Заклятий козак. – Київ : Обереги, 1994. – 544 с. – ISBN 5-8104-0047-7
509106
  Олійник Ю. Закляті союзники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Німеччина та Росія - дві держави, відносини між якими щонайменше протягом двох із половиною століть визначають долю Європи, зокрема й України.
509107
  Логвин Ю. Закляття відьмака : повість / Ю. Логвин. – Київ, 1995. – 270 с.
509108
  Басария Э. Заклятый друг : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
509109
  Никитин И.Ф. Закованные бунтари / И.Ф. Никитин. – М
1. – 1971. – 206 с.
509110
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников. – Москва : Географгиз, 1959. – 213с.
509111
  Волков М. Заковыка / М. Волков. – Москва, 1923. – 200с.
509112
  Чубенко В.А. Закодоване доброчестя / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 47с.
509113
   Заколдованная буква. – М, 1988. – 320с.
509114
  Торбан Р.С. Заколдованная палата / Р.С. Торбан. – Воронеж, 1972. – 143с.
509115
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1960. – 304 с.
509116
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – Москва : Детгиз, 1963. – 544 с.
509117
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1985. – 511 с.
509118
  Лозинский В. Заколдованная усадьба / В. Лозинский. – М., 1984. – 375с.
509119
  Бахтиаров С.С. Заколдованное место : рассказы, фельетоны, юморески / Бахтиаров С.С. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. – 91 с.
509120
  Маляков Л.И. Заколдованное счастье. / Л.И. Маляков. – Л., 1966. – 103с.
509121
  Полухин Ю.Д. Заколдованные берега: Докум. повесть о бригадире монтажников на стр-ве КамАЗа А.Б.Новолодском. / Ю.Д. Полухин. – М., 1976. – 253с.
509122
  Мейс Джеймс Заколдованные круги идола, или Тоталитаризм и геноцид в истории Украины // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 328-337. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
509123
  Бейлис В.А. Заколдованные леса / сост. В.А. Бейлис. – Москва : [б. и.], 1984. – 246 с.
509124
  Павленко А. Заколдованные острова // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 28 (157), 11 августа 2017. – С. 48-51


  Островная Папуа - Новая Гвинея застряла в Средневековье: ежегодно под одобрительные возгласы сограждан здесь казнят по обвинению в колдовстве сотни женщин и мужчин.
509125
  Гинда В. Заколдованный Адольф // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 15. – С. 92-96


  Персона фюрера
509126
   Заколдованный город. – Москва, 1972. – 95 с.
509127
   Заколдованный замок. – Минск, 1992. – 320с.
509128
  Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук / Ю.Е. Герлингер, 1982. – 107с.
509129
   Заколдованный круг. – Чита, 1956. – 67с.
509130
  Хаанпяя П. Заколдованный круг : [роман] / [П. Хаанпяя ; пер. с фин. Т. Сумманена и Э. Киуру, послесл. А. Мантере]. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1961. – 154 с.
509131
  Коллинз Б. Заколдованный круг / Б. Коллинз. – М., 1971. – 48с.
509132
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 208с.
509133
  Саар А. Заколдованный круг : повести, рассказы и зарисовки / Антс Саар ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1975. – 271 с.
509134
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1980. – 432с.
509135
  Полымова А. Заколдованный круг репродуцирования / Алла Полымова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0869-4915
509136
  Чащин Г.Н. Заколдованный круг. / Г.Н. Чащин. – Курск : Курское кн.изд., 1961. – 216 с.
509137
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва : Ленинград, 1926. – 29 с.
509138
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва, 1956. – 110 с.
509139
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной : повести и рассказы : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; Пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1984. – 527 с.
509140
  Хель С. Заколдованый круг / С. Хель. – М, 1980. – 350с.
509141
  Нгуен Конг Хоан Заколдоованная монета / Нгуен Конг Хоан. – М., 1973. – 254с.
509142
  Ткач Леся Заколише голубінь ласкою : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0868-9644
509143
  Ефер В. Заколот атомів : фантастична повість / В. Ефер. – [Лондон] : На чужині ; Універсальна Бібліотека, 1947. – 104 с. : іл. – (Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі)
509144
  Рубель В.А. Заколот Тайра Масакадо : реконструкція політичної програми // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599


  З історії Японії, Х ст.
509145
   Заколот торі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Цілком несподівна перемога консерваторів на виборах віщує ослаблення Британії.
509146
  Слюсаренко А.Г. Заколот, путч / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
509147
  Фурманов Д. Заколот. / Д. Фурманов. – Одеса, 1938. – 161с.
509148
  Гаврилюк Ю. Заколядувати й заготати! // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 6 січня (№ 1). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Старовинні звичаї Підляшшя.
509149
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1965. – 168с.
509150
  Мальков М.Г. Закон - для всех и каждого / М.Г. Мальков. – М., 1973. – 110с.
509151
  Картавых В.И. Закон - дышло : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 3). – ISBN 978-617-690-667-4
Кн. 3 : Закон - дышло. – 2016. – 398, [2] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведений: с. 382-399
509152
  Ковалев М.И. Закон - о тебе, тебе - о законе / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
509153
   Закон. – Москва
№ 1. – 1994
509154
   Закон. – Москва
№ 2. – 1994
509155
   Закон. – Москва
№ 3. – 1994
509156
   Закон. – Москва
№ 4. – 1994
509157
   Закон. – Москва
№ 5. – 1994
509158
   Закон. – Москва
№ 6. – 1994
509159
   Закон. – Москва
№ 7. – 1994
509160
   Закон. – Москва
№ 8. – 1994
509161
   Закон. – Москва
№ 9. – 1994
509162
   Закон. – Москва
№ 10. – 1994
509163
   Закон. – Москва
№ 11. – 1994
509164
   Закон. – Москва
№ 12. – 1994
509165
   Закон. – Москва
№ 1. – 1995
509166
   Закон. – Москва
№ 2. – 1995
509167
   Закон. – Москва
№ 3. – 1995
509168
   Закон. – Москва
№ 4. – 1995
509169
   Закон. – Москва
№ 5. – 1995
509170
   Закон. – Москва
№ 6. – 1995
509171
   Закон. – Москва
№ 7. – 1995
509172
   Закон. – Москва
№ 8. – 1995
509173
   Закон. – Москва
№ 9. – 1995
509174
   Закон. – Москва
№ 10. – 1995
509175
   Закон. – Москва
№ 11. – 1995
509176
   Закон. – Москва
№ 12. – 1995
509177
   Закон. – Москва
№ 1. – 1996
509178
   Закон. – Москва
№ 2. – 1996
509179
   Закон. – Москва
№ 3. – 1996
509180
   Закон. – Москва
№ 4. – 1996
509181
   Закон. – Москва
№ 5. – 1996
509182
   Закон. – Москва
№ 6. – 1996
509183
   Закон. – Москва
№ 7. – 1996
509184
   Закон. – Москва
№ 9. – 1996
509185
   Закон. – Москва
№ 10. – 1996
509186
   Закон. – Москва
№ 11. – 1996
509187
   Закон. – Москва
№ 12. – 1996
509188
   Закон. – Москва
№ 1. – 1997
509189
   Закон. – Москва
№ 2. – 1997
509190
   Закон. – Москва
№ 3. – 1997
509191
   Закон. – Москва
№ 4. – 1997
509192
   Закон. – Москва
№ 5. – 1997
509193
   Закон. – Москва
№ 6. – 1997
509194
  Юровский Б. Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства" не меняет порядка перехода на единый налог / Б. Юровский, А Романов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.27-29
509195
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо вибоpи наpодних депутатiв Укpаїни" : Попул. комент. / С.Л. Лисенков, О.Д. Тихомиров. – Київ : Либiдь, 1998. – 188с.Обл.-вид.аpк.8,. – ISBN 9660600550
509196
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо Конституцiйний суд Укpаїни" : Популяpний коментаp / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 1998. – 103с. – (Сер."Закони України"). – ISBN 9660600313
509197
  Лазебний Л. Закон "Про адвокатуру" та адвокатську діяльність" - початок реформи адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 3
509198
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіти": з поправками на національний інтерес і вимоги часу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 123). – С. 1, 4
509199
   Закон "Про вищу освіту" застарів // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 лютого (№ 2). – С. 9
509200
  Баранов-Мохорт Закон "Про вищу освіту" повинен враховувати краще, що є в світовому освітньому просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  Взяти на озброєння найкраще, що випробували в себе такі країни, як Китай.
509201
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 4


  "Одна з помилок, пов"язаних із Законом України "Про вищу освіту" 2014 року, полягає в тому, що цей спеціальний закон було прийнято ще до нового базового Закону "Про освіту". Через те багато запропонованих ним нововведень виглядали передчасними і не ...
509202
  Дегтярьов М. Закон "Про декомунізацію" як доля київських пам"яток епохи тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 4-5
509203
  Нагорна О. Закон "Про державний земельний кадастр" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 45-47
509204
  Кравченко М. Закон "Про зайнятість" 1946 р. в США та його роль у розвитку американського суспільства // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 178-184


  На основі джерел, враховуючи напрацювання американських дослідників, у статті здійснено ґрунтовний аналіз Закону "Про зайнятість" 1946 р. в Сполучених Штатах Америки та визначено його роль у розвитку американського суспільства. Актуальність обраного ...
509205
  Єрменчук Х. Закон "Про національно-персональну автономію" 9 січня 1918 р. в УНР та його історико-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 61-62
509206
   Закон "Про освіту" - ключ до майбутнього України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Делегація науковців НАПН України на чолі з Президентом академії, професором Василем Кременем прибула до Варшави (Республіка Польща) для участі у VII польсько-українському, українсько-польському науковому форумі "Освіта для майбутнього", що відбувся ...
509207
   Закон "Про освіту" - на фінішній прямій / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити проект нового Закону "Про Освіту" (№3491-д) у другому читанні й у цілому
509208
  Варибок Т. Закон "Про політичні партії" в Польщі як чинник формування багатопартійності (1990 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92-95. – ISBN 978-966-171-783-9
509209
  Кармазін К.Ю. Закон "Про систему джерел права України": актуальність та перспективи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 101-106.
509210
  Філоненко С. Закон "Про судовий збір" - іще один крок судової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 25


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
509211
  Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" у контексті судово - правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-6
509212
  Михайлин І.Л. Закон "розгалуження знань" у журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 35-38.


  Внутрішня структура науки про журналістику: теорія та історія журналістики, медіакритика, методика наукових досліджень та навчання журналістики, соціологія масової комунікації і журналістська деонтологія, історіографія та бібліографія. Журналістська ...
509213
  Томаш М. Закон 1210 та ІТ-сфера: до чого готуватися стартапам і розробникам? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 19. – ISSN 1992-9277
509214
  Александровский Ю.В. Закон 14 июня 1910 г. об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : законодательные мотивы, разъяснения Правительства, практика Правительствующего Сената, циркуляры М-ва вн. дел, фин., юст. и Гл. упр. землеустройства и земледелия / [сост.] Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Т-во по изд. новых законов ; [Тип. Спб акац. общ. "Слово"], 1911. – XVI, 608 с.


  В РГБ есть электр. версия
509215
   Закон 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 108 с. – Бесплатное приложение к : Журнал Министерства юстиции. 1912, № 7 (сентябрь)
509216
  Будзинский С.М. Закон 18 мая 1882 г. о краже : С комментарием С. Будзинского. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], VI, 81 с.
509217
   Закон 20 ноября 1895 г. о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения Министерства финансов : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Бюро представителей сахорозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1896. – 52 с.


  На обл. надпись: Николаю Андреевичу Бунге
509218
  Максимов В.Я. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины : с разъяснениями / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 139, [4] с.


  [с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего сената, Министерства внутренних дел, и утвержденными им замечаниями съезда непременных членов губернских присутствий]
509219
  Ульянин В.А. Закон Lambert"a и поляризция Arago : [Поляризатор для ультракрасных лучей] / [соч.] В.А. Ульянина. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1899. – 65 с., 1 л. черт. – Библиогр. в примеч.
509220
  Гмирін А. Закон № 5600 прийнято: чи варто сподіватися на збільшення надходжень до держбюджету? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 8. – ISSN 1992-9277
509221
  Колінько А. Закон №1349-IX: новації на ринку небанківських фінпослуг // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 28
509222
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a при раздражении кожи человека индукционными токами. – [Киев] : [Тип. Императорского Университета Св. Владимира], 1907. – 40 с. : табл., черт.
509223
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
509224
  Рустамзаде А.Х. Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 150-154. – ISSN 2220-1394
509225
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
509226
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
509227
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений / А.К. Бабко; Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии. – Киев
1. – 1947. – 9-19с. – Отдельный оттиск
509228
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224с.
509229
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
509230
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
509231
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
509232
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
509233
  Антонович П. Закон божий : перший рік навчання : [для дітей мол. шк. віку] / уложив священик Петро Антонович. – Київ : Друкар, 1918. – 40 с. : іл.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
509234
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
509235
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
509236
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
509237
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
509238
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
509239
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
509240
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
509241
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
509242
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
509243
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
509244
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел : роман / Р.А. Каугвер. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 303 с.
509245
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – Москва, 1987. – 45 с.
509246
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
509247
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса / И.С. Пасхавер. – Москва, 1966. – 207 с.
509248
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
509249
  Скригонюк М. Закон боротьби за мир і державотворчі процеси в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 427-428
509250
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская. – М, 1987. – 141с.
509251
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
509252
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
509253
  Голов С. Закон в Європу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 2-12


  Розглянуті зміни, внесені до законодавства України про бухгалтерський облік. Визначено невідповідність окремих змін міжнародним стандартам фінансової звітності та законодавству ЄС.
509254
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
509255
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
509256
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский, 1954. – С. 429-432
509257
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
509258
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
509259
  Мацак І.К. Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 100-105. – ISSN 0868-6904
509260
   Закон великой дружбы. – Москва, 1963. – 33 с.
509261
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
509262
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
509263
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – Москва, 1980. – 64с.
509264
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 80 с.
509265
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207 с.
509266
  Думбадзе Н. Закон вечности : роианы, повесть, рассказы, публицистика / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 335 с.
509267
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть. рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва, 1988. – 286 с.
509268
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1988. – 589 с.
509269
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
509270
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 358 с.
509271
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
509272
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
509273
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
509274
  Думбадзе Н. Закон вічності : романи і повісті / Нодар Думбадзе; пер. з груз. – Київ : Дніпро, 1981. – 191 с.
509275
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
509276
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
509277
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
509278
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
509279
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
509280
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
509281
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
509282
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
509283
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
509284
  Штаєрман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння : додаток до журналу "Більшовик України" / І.Я. Штаєрман. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б) У, 1941. – 24 с.
509285
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
509286
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
509287
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
509288
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
509289
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
509290
  Алиева Ф.Г. Закон гор : стихи и поэмы : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
509291
  Алиева Ф.Г. Закон гор : избранное : пер. с авар. / Фазу Алиева ; вступ. ст. В. Туркина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 414 с. : ил.
509292
  Абрамов М.А. Закон границы : [Рассказы] / М.А. Абрамов. – Москва : Знание, 1960. – 61 с. : ил. – (Прочти, товарищ! / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний)
509293
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Ленинград, 1925. – 454 с.
509294
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск : Книжное издательство, 1962. – 33 с.
509295
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
509296
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
509297
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
509298
  Атлас З.В. Закон денежного обращения : сущность закона и его действиев досоциалистич. формациях и при социализме / Атлас З.В. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 71 с. – (Серрия 3 ; № 7, 8)
509299
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
509300
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184 с.
509301
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
509302
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
509303
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
509304
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
509305
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
509306
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
509307
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
509308
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы противоположностей / К.В. Мороз; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 47 с. ; Серия 2№ 21
509309
  Мокров И.Ф. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов) / И.Ф. Мокров; М-во высш. образования СССР. Воронежский инж.-строит. ин-т. Кафедра истории КПСС, диалектич. и ист. материализма. – Воронеж : Б. и., 1958. – 40 с. – Библиогр.: с. 38-39
509310
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – Москва, 1958. – 68с.
509311
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 32с.
509312
  Свердлов М.А. Закон единства и борьбы противоположностей : (Лекция в помощь заочникам физ.-мат. фак.) / Свердлов М.А., канд. филос. наук ; Тирасп. гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : [Б. и.], 1961. – 27 с.
509313
  Полищук И.П. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов-заочников) / И.П. Полищук ; Гл. упр. гражд. воздуш. флота при Совете Министров СССР. Киевский ин-т гражд. воздуш. флота. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : [Б. и.], 1962. – 28 с.
509314
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей : [cпец. курс для аспирантов, студентов гуманитарных фак. ун-тов и пед. ин-тов] / Дудель С.П., Штракс Г.М. – Москва : Высш. школа,, 1967. – 247 с.
509315
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
509316
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
509317
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
509318
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
509319
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
509320
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
509321
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
509322
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – Москва, 1963. – 64с.
509323
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
509324
  Безуглов А.А. Закон есть закон : записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 176 с. – (Закон обо мне и мне о законе)
509325
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
509326
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
509327
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
509328
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии : (Борьба Маркса, Энгельса, Ленина за коллективность партийного руководства) : Очерки истории парт. стр-ва / А.Ф. Водолазский. – Москва : Политиздат, 1975. – 335 с.
509329
  Кулида С. Закон жизни. Ошельмованный в 1940 году советским вождем, писатель Александр Авдеенко до конца своих дней оставался "верным сталинистом" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
509330
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
509331
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
509332
  Шевченко В.Ф. Закон життя партії / В.Ф. Шевченко. – К, 1987. – 46с.
509333
   Закон за Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1949. – 21 с.
509334
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
509335
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
509336
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
509337
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
509338
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
509339
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
509340
  Сергєєва С. Закон змінить вектор розвитку медіації в Україні / С. Сергєєва, Л. Романадзе // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 32
509341
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
509342
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
509343
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
509344
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
509345
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
509346
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
509347
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
509348
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – Москва, 1981. – 208 с.
509349
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
509350
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
509351
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
509352
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
509353
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
509354
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
509355
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
509356
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
509357
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
509358
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
509359
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
509360
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
509361
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
509362
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
509363
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
509364
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
509365
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
509366
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
509367
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
509368
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
509369
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
509370
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
509371
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
509372
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
509373
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
509374
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
509375
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
509376
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011. – 58 с.
509377
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011. – 58 с.
509378
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011. – 58 с.
509379
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012. – 58 с.
509380
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012. – 58 с.
509381
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012. – 58 с.
509382
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – 58 с. – мова рез. англ., рос.
509383
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
509384
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
509385
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1965. – 80 с. – Библиогр.: с. 78. – (Народны университет. Фак. правовых знаний ; 2)
509386
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
509387
  Шипов-Шульц [С.А.] Закон и земство : Первые три главы : земское устройство, земский суд и земская полиция. – Санкт-Петербург, 1898. – II, 311 с.
509388
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
509389
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
509390
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Молодежная ; 5)
509391
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
509392
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
509393
  Байсалов Б С. Закон и охрана природы : 100 вопросов и ответов / С. Байсалов, Л. Ильяшенко. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 183 с., 1отд.л. схем.
509394
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
509395
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
509396
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
509397
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
509398
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1991. – 197с.
509399
  Белявский А.В. Закон и совесть : [очерки] / А.В. Белявский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 175 с.
509400
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий / А.Б. Борин. – М., 1991. – 285с.
509401
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
509402
  Васкес Абанто Закон и трудовой коллектив в медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 24-26
509403
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – Москва, 1969. – 151с.
509404
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
509405
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
509406
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
509407
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
509408
  Бабаянц М.С. Закон исключенного третьего / М.С. Бабаянц. – Москва : Высшая школа, 1962. – 79 с.
509409
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
509410
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
509411
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
509412
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
509413
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
509414
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
509415
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
509416
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
509417
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
509418
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
509419
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
509420
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
509421
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
509422
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
509423
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
509424
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
509425
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
509426
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
509427
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
509428
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
509429
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
509430
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
509431
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
509432
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
509433
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
509434
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 32). – 2015. – 16 с.
509435
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
1-7 червня (№ 21). – 2019. – 16 с.
509436
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
2-8 листопада (№ 43). – 2019. – 16 с.
509437
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
3-9 серпня (№ 30). – 2019. – 16 с.
509438
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
5-11жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
509439
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
6-12 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
509440
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 48). – 2019. – 16 с.
509441
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
509442
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 22). – 2019. – 16 с.
509443
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-17 травня (№ 18). – 2019. – 24 с.
509444
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
509445
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
509446
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
10-21 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
509447
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
12-18 жовтня (№ 40). – 2019. – 16 с.
509448
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
509449
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
509450
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
509451
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 36). – 2019. – 16 с.
509452
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
15-21 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
509453
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 березня (№ 10). – 2019. – 16 с.
509454
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
509455
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
18-24 травня (№ 19). – 2019. – 16 с.
509456
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
19-25 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
509457
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
20-26 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
509458
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
509459
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
509460
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22 серпня - 6 вересня (№ 33/34) : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 142 с. – Газета вийшла в книжковому форматі. Дивись на "Кодекс України з процедур банкрутства"
509461
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
509462
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
509463
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23 лютого - 1 березня (№ 7). – 2019. – 16 с.
509464
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25 жовтня - 1 листопада (№ 42). – 2019. – 16 с.
509465
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25-31 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
509466
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
27 липня - 2 серпня (№ 29). – 2019. – 16 с.
509467
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
28 вересня - 4 жовтня (№ 38). – 2019. – 16 с.
509468
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 25). – 2019. – 16 с.
509469
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2019. – 16 с.
509470
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 листопада - 6 грудня (№ 47). – 2019. – 16 с.
509471
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
509472
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-11 вересня (№ 35-36). – 2020. – 20 с.
509473
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2020. – 16 с.
509474
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 травня (№ 17). – 2020. – 16 с.
509475
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с.
509476
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 липня (№ 27). – 2020. – 16 с.
509477
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-17 квітня (№ 13/14). – 2020. – 16 с.
509478
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2020. – 16 с.
509479
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 червня (№ 22). – 2020. – 16 с.
509480
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 березня (№ 9). – 2020. – 16 с.
509481
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 листопада (№ 45). – 2020. – 16 с.
509482
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 серпня (№ 32). – 2020. – 16 с.
509483
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с.
509484
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
9-15 травня (№ 18). – 2020. – 16 с.
509485
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 жовтня (№ 41). – 2020. – 16 с.
509486
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 липня (№ 28). – 2020. – 16 с.
509487
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 грудня (№ 50). – 2020. – 16 с.
509488
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с.
509489
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 червня (№ 23/24). – 2020. – 46 с.
509490
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 березня (№ 10). – 2020. – 16 с.
509491
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 листопада (№ 46). – 2020. – 16 с.
509492
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-31 серпня (№ 33-34). – 2020. – 20 с.
509493
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
509494
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
16-22 травня (№ 19). – 2020. – 16 с.
509495
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 жовтня (№ 42). – 2020. – 16 с.
509496
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 липня (№ 29). – 2020. – 16 с.
509497
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 квітня (№ 15). – 2020. – 16 с.
509498
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 вересня (№ 38). – 2020. – 16 с.
509499
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 грудня (№ 51). – 2020. – 16 с.
509500
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 червня (№ 25). – 2020. – 16 с.
509501
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21 березня - 3 квітня (№ 11/12). – 2020. – 16 с.
509502
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 листопада (№ 47). – 2020. – 16 с.
509503
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 лютого (№ 7). – 2020. – 16 с.
509504
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
23-29 травня (№ 20). – 2020. – 16 с.
509505
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 жовтня (№ 43). – 2020. – 16 с.
509506
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 липня (№ 30). – 2020. – 16 с.
509507
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 квітня - 1 травня (№ 16). – 2020. – 16 с.
509508
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
509509
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – 2020. – 16 с.
509510
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26-31 грудня (№ 52). – 2020. – 16 с.
509511
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 червня - 3 липня (№ 26). – 2020. – 16 с.
509512
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
28 листопада - 4 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
509513
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 лютого - 6 березня (№ 8). – 2020. – 16 с.
509514
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 травня - 5 червня (№ 21). – 2020. – 16 с.
509515
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с.
509516
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 січня (№ 1/2). – 2021. – 16 с.
509517
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 травня (№ 18). – 2021. – 16 с.
509518
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-9 липня (№ 26-27). – 2021. – 20 с.
509519
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с.
509520
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с.
509521
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 квітня (№ 14). – 2021. – 16 с.
509522
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 вересня (№ 36). – 2021. – 16 с.
509523
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
509524
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
509525
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 листопада (№ 45). – 2021. – 16 с.
509526
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 березня (№ 10). – 2021. – 16 с.
509527
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
509528
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-18 серпня (№ 32/33). – 2021. – 16 с.
509529
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 липня (№ 28). – 2021. – 16 с.
509530
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 квітня (№ 15). – 2021. – 16 с.
509531
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 вересня (№ 37). – 2021. – 16 с.
509532
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с.
509533
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 червня (№ 24). – 2021. – 16 с.
509534
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 листопада (№ 46). – 2021. – 16 с.
509535
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
509536
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
509537
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-29 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
509538
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 травня (№ 19/20). – 2021. – 16 с.
509539
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
509540
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 липня (№ 29). – 2021. – 16 с.
509541
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 вересня (№ 38). – 2021. – 16 с.
509542
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 грудня (№ 51). – 2021. – 16 с.
509543
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-30 червня (№ 25). – 2021. – 16 с.
509544
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19 серпня - 3 вересня (№ 34/35). – 2021. – 20 с.
509545
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 жовтня (№ 41). – 2021. – 16 с.
509546
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 листопада (№ 47). – 2021. – 16 с.
509547
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 березня (№ 12). – 2021. – 16 с.
509548
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 лютого (№ 8). – 2021. – 16 с.
509549
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-29 жовтня (№ 42/43). – 2021. – 16 с.
509550
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 травня (№ 21). – 2021. – 16 с.
509551
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 квітня (№ 17). – 2021. – 16 с.
509552
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 липня (№ 30). – 2021. – 16 с.
509553
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 вересня - 1 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
509554
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 грудня - 11 січня (№ 52). – 2021. – 16 с.
509555
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
509556
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 лютого - 5 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
509557
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2021. – 16 с.
509558
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 травня - 4 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
509559
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 січня - 5 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
509560
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
509561
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с.
509562
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 лютого (№ 6). – 2022. – 16 с.
509563
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-21 січня (№ 1/2). – 2022. – 16 с.
509564
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 лютого (№ 7). – 2022. – 16 с.
509565
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 січня (№ 3). – 2022. – 16 с.
509566
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 січня - 4 лютого (№ 4). – 2022. – 16 с.
509567
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
509568
  Черепов Л. Закон і Правила // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 26-33


  Засоби індивідуалізації.
509569
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
509570
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
509571
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
509572
  Головченко В.В. Закон і час : (статті) / В.В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В.М., 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7223-91-6
509573
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
509574
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
509575
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
509576
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни. / С.В. Большакова. – М, 1971. – 64с.
509577
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
509578
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
509579
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
509580
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
509581
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
509582
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ. наук: / М.А. Бек ; КДУ, Кафедра політичної економії природничих фак-тів. – Київ : [б. в.], 1968. – 246, дод. 18 л. + 18 л.
509583
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
509584
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
509585
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
509586
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
509587
  Кочетов В.С. Закон моря : стихи / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1961. – 55с.
509588
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
509589
  Федотов В.И. Закон моря: рассказы. / В.И. Федотов. – Москва, 1980. – 299с.
509590
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи / Ю.С. Шемшученко. – Київ, 1981. – 168с.
509591
  Мартинюк В. Закон на вимогу. Подарунок для української дипломатії: нові правила зі старими проблемами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 5


  "...22 грудня - День дипломатичної служби України. Цього разу його відзначатимуть більш урочисто, бо в української дипломатії ювілей - 100 років. Саме в цей день 1917 року голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко і генеральний секретар ...
509592
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
509593
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
509594
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
509595
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
509596
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Право в нашей жизни ; 5/1987)
509597
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
509598
  Зарубин А.Н. Закон наложения J. Curie в связи с исследованием прохождения тока через твердый диэлектрик, ионизованный лучами Becquerel"я / А. Зарубин (Alexandre Zaroubine). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1913


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от А. Зарубина. Киев. 3. /IX. 1913
509599
   Закон нам дав великий Сталін. – Київ, 1938. – 305 с.
509600
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
509601
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
509602
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
509603
  Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви : Рассказ из времен польских восстаний / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд Солдат-гражданин ; Издание "Единение" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. Деп., 1917. – 96 с. – ([Голос Толстого]. / Издание "Единения", под ред В.Г. Черткова ; № 6)
509604
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни / Н.М. Аверин. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-22
509605
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
509606
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
509607
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
509608
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
509609
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина. – Москва, 1959. – 59с.
509610
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
509611
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
509612
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов ; Ростов.-на Дону ин-т сельхозмашинстр. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20 с.
509613
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
509614
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
509615
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
509616
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
509617
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
509618
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
509619
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – Київ, 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
509620
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
509621
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
509622
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
509623
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – Москва : Знание, 1969. – 32 с. – (В помощь лектору)
509624
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – Москва, 1978. – 63с.
509625
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
509626
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
509627
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
509628
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
509629
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
509630
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
509631
  Марков Г. Закон о государственном подоходном налоге / Г. Марков. – [Петроград] : Тип. газ. "Последние новости", 1917. – 96 с. : табл.
509632
   Закон о государственном предприятии (объединений) : научно-практический комментарий. – Харьков : Выща школа, 1989. – 254 с.
509633
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
509634
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – М., 1989. – 254с.
509635
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
509636
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
509637
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
509638
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
509639
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
509640
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
509641
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
509642
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
509643
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
509644
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
509645
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира / А.Н. Талалаев. – Москва, 1979. – 96с.
509646
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
509647
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
509648
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
509649
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
509650
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
509651
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
509652
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
509653
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
509654
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
509655
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
509656
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 60с.
509657
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
509658
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
509659
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – Москва, 1991. – 63с.
509660
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
509661
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
509662
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
509663
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
509664
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
509665
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
509666
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
509667
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
509668
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
509669
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
509670
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
509671
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
509672
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
509673
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
509674
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
509675
  Тищенко А.В. Закон о сельском хозяйстве 2018 в США // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 176-178. – ISSN 2616-700X
509676
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
509677
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – М, 1953. – 29с.
509678
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
509679
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
509680
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
509681
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
509682
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
509683
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
509684
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
509685
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
509686
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
509687
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
509688
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
509689
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
509690
  Беззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии : правовые вопросы / Б.С. Беззуб. – Киев : Общество "Знание" УССР, 1986. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Общество "Знание" УССР ; 10)
509691
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
509692
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
509693
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
509694
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
509695
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
509696
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
509697
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
509698
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
509699
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
509700
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
509701
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
509702
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
509703
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – М., 1991. – 60с.
509704
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
509705
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
509706
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
509707
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
509708
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – Москва : Политиздат, 1958. – 32 с.
509709
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
509710
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
509711
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
509712
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
509713
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – М., 1953. – 40с.
509714
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
509715
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
509716
  Константинов Ф Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф Константинов. – Москва, 1953. – 48с.
509717
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
509718
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
509719
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
509720
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
509721
  Гинкин Г.Г. Закон Ома (для переменного тока) / Г.Г. Гинкин. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 176 с.
509722
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва : Госиздат по вопросам радио, 1936. – 112 с.
509723
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
509724
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
509725
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
509726
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
509727
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
509728
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1957. – 46с.
509729
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
509730
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
509731
  Домрачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домрачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
509732
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1962. – 71с.
509733
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
509734
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
509735
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
509736
  Менькин Э.П. Закон отрицания отрицания / Э.П. Менькин. – Пермь, 1968. – 28с.
509737
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
509738
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – Москва, 1973. – 17с.
509739
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
509740
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
509741
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1963. – 64с.
509742
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
509743
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
509744
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
509745
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
509746
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
509747
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
509748
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
509749
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – Москва, 1976. – 448с.
509750
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
509751
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
509752
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
509753
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
509754
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
509755
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
509756
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
509757
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
509758
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
509759
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
509760
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
509761
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
509762
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
509763
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
509764
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
509765
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
509766
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
509767
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
509768
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
509769
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
509770
  Зорин Н.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 40с.
509771
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
509772
  Полтавцев А.С. Закон перехода количественных изменений в качественные. / А.С. Полтавцев. – Х., 1960. – 20с.
509773
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
509774
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – Київ, 1958. – 56с.
509775
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – Москва : Наука, 1969. – 194 с.
509776
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
509777
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
509778
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1983. – 127с.
509779
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
509780
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-767-26-7
509781
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
509782
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
509783
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
509784
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
509785
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
509786
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
509787
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – М, 1961. – 84с.
509788
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
509789
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
509790
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
509791
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
509792
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
509793
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
509794
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
509795
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
509796
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1989. – 264с.
509797
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1990. – 190с.
509798
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
509799
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
509800
  Будков Д.С. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений / Д.С. Будков, С.Я. Махно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 39-48. – ISSN 0868-6904
509801
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
509802
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
509803
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
509804
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
509805
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
509806
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
509807
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
509808
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
509809
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
509810
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
509811
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 80с.
509812
  Прокопенко М. Закон предків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Журналістка Наталка Фіцич та етнограф О. Доля дослідили Різдвяні звичаї українців різних регіонів України.
509813
  Яньков Н.Д. Закон предков / Н.Д. Яньков. – Москва, 1979. – 208с.
509814
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
509815
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
509816
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
509817
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
509818
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
509819
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
509820
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
509821
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
509822
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
509823
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
509824
  Громов О. Закон про агрострахування: чи все врахувати? Що думають експерти про плюси і мінуси цього документа // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5)
509825
  Банчук О. Закон про адвокатуру. Як не зруйнувати державу, захищаючи адвокатів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Зміни до Конституції України в частині правосуддя від 2016 року закріпили за адвокатурою нову роль: вона отримала унікальний для країн Європи статус "монополіста" в питанні представництва осіб у судах та захисту від кримінального обвинувачення. На ...
509826
  Павлов Ю. Закон про банкрутство: кредиторам "нарізали" прав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 1992-9277
509827
   Закон про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - в дії // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 1


  Зміни щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
509828
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
509829
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
509830
   Закон про відпустки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
509831
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
509832
   Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зєднанням її з Українською Соціалістичною Республікою // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 9
509833
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 7
509834
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
509835
  Бєлкін Л. Закон про декомунізацію та Венеціанська комісія: чи справді сталінський режим не злочинний? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 36-38
509836
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
509837
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
509838
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
509839
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
509840
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
509841
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
509842
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
509843
  Ющук І. Закон про державну мову захищає права людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 4
509844
  Масенко Л. Закон про державну мову: передісторія, ухвалення, основні норми // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – С. 26-28
509845
  Костенко Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 14-16
509846
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
509847
  Ковалівська С. Закон про держслужбу: новації, ризики та ініціативи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 1992-9277
509848
   Закон про дистанційну роботу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".
509849
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
509850
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
509851
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
509852
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
509853
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
509854
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
509855
  Лесик О. Закон про землю реформу 1920 року у Польщі: ухвалення та особливості застосування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 48-51
509856
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27с.
509857
  Клиніна Т. Закон про зовнішню службу 1946 року: вплив на становлення професійної дипломатичної служби США // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
509858
  Бурцева М. Закон про імміграцію 1976 р. та початок нової ери державної політики Канади // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 227-237. – ISSN 2521-1706
509859
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
509860
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
509861
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
509862
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
509863
  Пащенко О.О. Закон про кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 104-111. – ISSN 2524-0323
509864
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
509865
  Макаренко Є. Закон про медіацію: нереальна реальність // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 12-13
509866
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
509867
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
509868
  Гнаткевич Ю. Закон про мову: зшивати розшиту країну // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 5


  "Днями перший Президент України Леонід Кравчук заявив на телеканалі Newsone, що схвалений Верховною Радою закон про державну мову «розколює Україну навпіл». Пан Кравчук виступив проти підписання закону Президентом Петром Порошенком, як він висловився, ...
509869
  Лук"янчук Г. Закон про мову: зшивати розшиту Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 травня -21 травня (№ 19/20). – С. 6-7


  Треба міняти становище, коли господарем на ТБ і у сфері обслуговування є "язик", а мова залишається наймичкою у власній хаті.
509870
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
509871
   Закон про науку ухвалено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 1, 8. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
509872
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
509873
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
509874
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Харків : Юридичне Видавництво Наркомюсту УСРР, 1930. – 72 с.
509875
  Хутор Т. Закон про олігархів чи популістична ширма для ручного управління країною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
509876
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
509877
  Дворецька Л. Закон про освіту виявить - хто є в українській політиці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
509878
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
509879
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
509880
   Закон про прийняття Західної України до складу УРСР // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 7
509881
  Онищенко О. Закон про профосвіту. Фальстарт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 12


  На відміну від закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", законопроект "Про професійну освіту" не зміг отримати путівку в зал під куполом. "Загальмував" цей процес парламентський комітет з питань освіти і науки, який на своєму розширеному ...
509882
   Закон про пятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78с.
509883
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
509884
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
509885
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
509886
   Закон про столицю: "слуги": вирішили підкорегувати проект // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 7. – ISSN 1992-9277
509887
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
509888
   Закон про столицю: що скаже Венеціанська комісія? / підготував Федір Мороз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
509889
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
509890
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
509891
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
509892
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
509893
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
509894
  Корнага Ю. Закон про ТОВ. Корпоративне законодавство 2.0? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 13
509895
  Сарвас М. Закон про ТОВ: рік потому // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 14-15
509896
  Бабич А. Закон про ТОВ: чекати не можна, прийняти / А. Бабич, Я. Лепко // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 50-51
509897
  Дерев"янко І. Закон про ТОВ: що змінилося і навіщо? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 10-11
509898
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
509899
  Шевцов О. Закон про українську мову: що робити online-бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 33
509900
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
509901
  Кулик В. Закон про функціонування української мови в світлі преференцій громадян щодо мовної політики держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 224-252. – ISSN 2524-0137
509902
  Марчук О. Закон про школу (1959 р.): обставини його прийняття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 112-122. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
509903
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
509904
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
509905
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 62с.
509906
  Доценко С.І. Закон Пуассона, або чому рідкісні події трапляються не так уже й рідко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 9-11. – ISSN 2518-7104
509907
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
509908
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
509909
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
509910
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
509911
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
509912
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
509913
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
509914
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
509915
  Бєлінгіо В. Закон Республіки Естонії "Про адміністративну процедуру": досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено положення Конституції Республіки Естонії на предмет закріплення норм, які стосуються взаємодії суб"єктів публічної адміністрації із громадянами, та захисту прав останніх. Порівняно окремі положення Конституції Республіки Естонії із ...
509916
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
509917
  Клиніна Т. Закон Роджерса 1924 року: становлення професійної зовнішньої служби США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 2521-1706
509918
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
509919
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
509920
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
509921
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
509922
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
509923
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
509924
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
509925
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
509926
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
509927
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
509928
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
509929
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
509930
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
509931
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
509932
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
509933
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
509934
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
509935
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
509936
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
509937
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
509938
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
509939
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
509940
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
509941
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
509942
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
509943
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
509944
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
509945
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
509946
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
509947
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
509948
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
509949
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
509950
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
509951
  Безыменский А.И. Закон сердца : стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с. – (Новые стихи)
509952
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
509953
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
509954
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
509955
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
509956
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
509957
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
509958
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
509959
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
509960
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
509961
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
509962
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
509963
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
509964
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
509965
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
509966
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
509967
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
509968
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
509969
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
509970
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
509971
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
509972
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
509973
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
509974
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
509975
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
509976
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
509977
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
509978
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24 c.
509979
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
509980
  Батурин Ю.М. Закон Союза ССР об издательском деле : какие ему быть? Мнение ученых : инициатив. авт. проект / Ю.М. Батурин, М.А. Федотов, В.Л. Энтин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 29, 2] с.
509981
  Кузнєцов М. Закон співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень над простором неперервних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-7. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень простору неперервних функцій відрізка в себе, які породжуються деякою неперервною функцією відрізка.
509982
  Соболева С.П. Закон справедливости и закон милости в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (взгляд на проблему с точки зрения ведической традиции) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 290-297
509983
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме : некоторые аспекты теории и истории / Т.Д. Алимова ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 99 с..
509984
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
509985
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
509986
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
509987
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
509988
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
509989
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
509990
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
509991
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
509992
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
509993
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
509994
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
509995
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
509996
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
509997
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
509998
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с.
509999
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
510000
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,