Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
509001
  Луків М. "...за всіх скажу, коли усі мовчать" // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 10. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753
509002
  Байкєніч Г. "За 20 років сліду вашого не буде..." Пам"яті жертв акції "Вісла" / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 130-137. – ISBN 978-966-383-893-9
509003
  Даниленко В. "За 21 рік незалежності Україна увійшла в найглибшу гуманітарну кризу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Письменник Володимир Даниленко про політику, суспільство й літературу.
509004
  Костенко Л. "За вашу і нашу свободу!" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 237-396. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Інтерв"ю і виступи Ліни Костенко.
509005
  Семенченко М. "За вільну, якісну, доступну освіту!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 2


  Близько 150 студентів провели акцію протесту проти провладного законопроекту "Про вищу освіту".
509006
  Ткачук Н. "За вітчизну хто вмер, той не знатиме смерті!" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2014. – 20-25 січня (№ 3)


  Бій під Крутами - "українські Фермопіли" - став символом героїзму та відданості українській державі.
509007
  Кокошинський Д. "За внутрішніми сферами...". Сукні. тол.25мск.02. пт.вальс. Ми. Гаявата : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 259-262


  Кокошинський Дмитро - молодий музикант і поет, випускник спеціалізованої школи № 135 з поглибленим вивченням англійської мови.
509008
  Качкан В. "За всіх сказав, за всіх переболів...". Регістри шевченкового слова // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 242-250. – ISBN 978-966-02-7586-7
509009
  Лук"янчук Г. "За думку, відмінну від лінії партії - смерть!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 10-11


  "До 80-х роковин "завершення" Великого терору в СССР."
509010
  Лук"янчук Г. "За думку, відмінну від лінії партії, - смерть!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48). – С. 3


  До 80-х роковин "завершення" Великого торору в СССР.
509011
  Субтельний О. "За козацтва влада в Україні була власністю. Думаю, що тепер - теж" / текст: Ольга Юркова, за матеріалами інтерв"ю і спогадів про Ореста Субтельного // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 30 (333), 4 серпня 2016. – С. 32-34
509012
   "За край і волю, за нації долю!" : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – 324 с. : іл., табл. – Покажчики: с. 305-321. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7158-10-2
509013
  Британ Г. "За крок до вершини" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 92-100


  "Покинуте щастя" (оповідання), "Мене звати Семен, я - янгол", або Історія одного янгола..." (оповідання), "Подорожні" (оповідання).
509014
  Гречило А. "За культурою народу й особами своїх правителів Україна була європейською державою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 32 (435), 23 серпня 2018. – С. 46-50


  Георгій Нарбут і Вадим Модзалевський вимагали скасувати герб Української Народної Республіки.
509015
  Зятьєв С. "За мною стояла Україна, мій пригноблений народ..." // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 5 січня (№ 1). – С. 11


  80 років від дня народження Василя Стуса.
509016
  Єрмоленко С.С. "За мною, мій читачу!..": літературний суб"єкт як чинник моделювання внутрішнього простору й часу твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 144-149. – ISBN 966-581-295-6
509017
  Баклан О.В. З"ясування сутності поняття та функцій державного регулювання підприємництва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 147-150.
509018
  Огняник М.С. З"ясування умов формування ресурсів підземних вод південно-західної частини Криму : гідрогеологія та інженерна геологія / М.С. Огняник, А.Л. Брикс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-57. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  У зв"язку з недостатньою вивченістю гідрогеологічних умов південно-західної частини Криму дуже актуальним видається постановка питання про необхідність проведення натурних досліджень. Але й на існуючому матеріалі за допомогою багатоваріантних ...
509019
  Грищенко Т.А. З. Бжезинський і розвиток теорії міжнародних відносин (кін. 60 - поч. 70-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Історія ; вип. 56)


  У статті показано, що основою теоретичних настанов З. Бжезинського щодо міжнародних відносин наприкінці 60 - на поч. 70-х років була його концепція "технотронної ери". Робиться висновок про те, що на З. Бжезинського істотний вплив справили погляди Р. ...
509020
  Грищенко Т.А. З. Бжезінський і Дж. Картер у 1973-1977 роках: джерела нової зовнішньополітичної стратегії США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-82. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі З. Бжезінського у розробці засад зовнішньої політики адміністрації Дж. Картера в 1973-1977 рр. Ми погоджуємося з тими дослідниками, які пов"язують пізніші поділи в адміністрації з конфліктуючими поглядами деяких її чільних членів. ...
509021
  Грищенко Т. З. Бжезінський і зовнішньополітичні настанови адміністрації Дж. Картера в 1979-1980 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-28.
509022
  Лашкевич В.А. З. Бядуля и белорусская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Лашкевич В. А.; АН БССР, Ин-т лит. – Минск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
509023
   З. Ш. Раджабов - ученый, педагог, общественный деятель : (К 75-летию со дня рождения). – Душанбе : Дониш, 1981. – 131с.
509024
  Ростовцева Г. З.В.Баженова / Г. Ростовцева. – Москва, 1961. – 64с.
509025
  Козырева В.А. З.Д. Кашкарова / В.А. Козырева. – М, 1960. – 31с.
509026
   З.М.Буниятов : [Историк]: Библиография. – Баку : Элм, 1988. – 85с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
509027
  Хучуа П. З.П. Паліашвілі / П. Хучуа. – К, 1953. – 29с.
509028
   З.Серебрякова. – Москва, 1986. – 254с.
509029
   З.Серебрякова. – Москва, 1988. – 175с.
509030
  Арапов С.Я. З.Ф. Дорофеев. Жизнь и деятельность 1890-1952 / С.Я. Арапов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1962. – 84 с.
509031
   З.Я. Матвеева-Мостова. Каталог выставки. – Москва, 1979. – 16с.
509032
  Реєнт О.П. З`їзд поневолених народів (8-15 веересня 1917 р.). (21-28 вересня н. ст.) / О.П. Реєнт, Б.І. Андрусишин; Національна Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1994. – 72с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0745-0
509033
  Кравченко А.Г. Зaбезпечення якості освіти на університетському рівні: досвід гентського та антверпенського університетів (Бельгія) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 56-62. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
509034
  Маланчук П. Зaпрoвaджeння eлeктрoннoгo судoчинствa у кримінaльнoму прoцeсі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 132-135. – ISSN 2524-0129
509035
  Шибицька Н.М. ЗD-ГІС прогнозування надзвичайних ситуацій / Н.М. Шибицька, М.С. Лебідь, А.М. Вередюк // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 81-83 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
509036
  Котов Е.В. ЗD-печать как революционная технология неоиндустриальной модернизации экономики / Е.В. Котов, В.И. Ляшенко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 59-69 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1729-7206
509037
  Корнієнко М.В. За "взз"єднання" України: верифікація історіографічного стереотипу про приєднання Фастівського полку Семена Палія до Гетьманату // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 234-236. – ISSN 2218-4805
509038
  Варзар І.М. За "круглим столом" - фундатори наукових шкіл і теоретичних концепцій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 131-134. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 5)
509039
  Войтал Дариуш За "шенгенкой" - только с е-ваучером! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 70-73 : фото. – ISSN 1998-8044
509040
  Раппепорт М.Л. За 100 лет революционная история Ленинградского технического института. / М.Л. Раппепорт. – Л, 1928. – 61с.
509041
  Ленин В.И. За 12 лет / В.И. Ленин. – М, 1933. – 595с.
509042
  Ленин В.И. (Вл. Ильин) За 12 лет. : Собр. ст.
Т.1. – 1908
509043
  Ленин В.И. За 12 лет. Сборник статей. Два направления в русском марксизме и русской социалдемократии. – Петроград, 1918. – 497 с.
509044
  Книпович Е.Ф. За 20 лет / Е.Ф. Книпович. – Москва : Советский писатель, 1978. – 536 с.
509045
   За 25 літ : літературна хрестоматія. – Київ : Час, 1926. – 428, [4] с.


  Автори: Лебідь Ананій Дмитрович (1898-1937); Рильський Максим Тадейович
509046
  Карленко Владимир За 3 часа 3/9 королевство : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 36-47 : Фото
509047
  Сапсай Г.І. За 300 центнерів картоплі з гектара // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 6с.
509048
   За 40 мільйонів тонн цукрових буряків.. – К., 1959. – 200с.
509049
  Шкловский В.Б. За 60 лет : работы о кино / Виктор Шкловский. – Москва : Искусство, 1985. – 573 с., [2] л. ил. : 2 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 519-565
509050
  Вайнов А. За 60 млн. тонн донецкого угля в 1934 году / А. Вайнов. – Донецк, 1934. – 56с.
509051
  Розенберг М. За 60, а все в порядке : Пер. с англ. / М. Розенберг; Предисл. А.В. Коробкова. – Москва : Физкультура и спорт, 1981. – 126с. : Ил. – (Физкультура и здоровье)
509052
   За MARRIEDову душу! : 5 новых мест для брачной ночи. Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 96 : Фото
509053
   За авангардную роль коммунистов на селе. – Курск, 1947. – 110с.
509054
  Морозова Т. За августом следует август : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 8. – С. 67-96. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Мясокомбинат", "Белое платье", "Колоски".
509055
  Малолєткова О. За агресію має бути покарання // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 5 травня (№ 90). – 1-2
509056
  Ижболдин Г.М. За Айханом / Г.М. Ижболдин. – Кемерово, 1990. – 62с.
509057
   За академічну доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У 10 українських вишах започатковується проект сприяння академічній доброчесності. Його ініціаторами стали Американські Ради з міжнародної освіти та Міністерство освіти і науки України. Згадується також КНУ імені Тараса Шевченка.
509058
  Шулікін Д. За академічну чесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про прес-конференцію міністра освіти і науки С. Квіта, про плани боротьби за академічну чесність.
509059
   За активное наступление на идеологическом фронте. – Москва, 1964. – 54с.
509060
  Вандыш Е.Л. За активную и творческую пропаганду современной советской литературы. / Е.Л. Вандыш. – Москва, 1963. – 40с.
509061
   За активные методы обучения. – Тула, 1961. – 112с.
509062
   За алтари и очаги. – Москва : Советская Россия, 1989. – 844 с.
509063
  Лиховид І. За американськими стандартами. Міністерство охорони здоров"я перевірить якість навчання студентів-медиків / І. Лиховид, М. Андрєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 січня (№ 1). – С. 2


  "...Наскільки якісно медичні виші готують майбутніх лікарів і як рівень їхніх знань відповідає міжнародним стандартам - невдовзі з"ясує МОЗ. Відомство ініціює власне зовнішнє оцінювання якості підготовки студентів-медиків. Перший етап перевірки ...
509064
   За амнистию в Греции. – М., 1962. – 122с.
509065
   За антифашистскую демократическую Германию. Сборник документов. 1945-1949 гг.. – М., 1969. – 704с.
509066
  Живков Т. За априлската линия : в 2 т. / Тодор Живков. – София : Партиздат
Т. 1. – 1981. – 480 с.
509067
  Живков Т. За априлската линия : в 2 т. / Тодор Живков. – София : Партиздат
Т. 2. – 1981. – 518 с.
509068
  Быков О.Н. За атмосферу доверия / О.Н. Быков. – М., 1986. – 94с.
509069
  Тростинний К.І. За багатоплідних смушкових овець / К.І. Тростинний. – Київ; Харків, 1940. – 28с.
509070
  Сарианиди В.И. За барханами - прошлое / В.И. Сарианиди, Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 187с.
509071
  Бубнов Ю.В. За батьківським порогом / Ю.В. Бубнов. – Київ, 1984. – 240с.
509072
   За Батьківщину!. – К., 1938. – 191с.
509073
  Тендряков В.Ф. За бегущим днем / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1960. – 427с.
509074
  Громыко А.А. За безопасность народов, за мир на земле / А.А. Громыко. – Москва, 1979. – 23с.
509075
  Макаров Олександр За безпечний дорожній рух! / Макаров Олександр, Ліпська Аліна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 39 : фото
509076
   За безпечну працю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-20 : рис.
509077
  Кафтанов С.В. За безраздельное господство мичуринской биологической науки. / С.В. Кафтанов. – М., 1949. – 21с.
509078
  Горбачев М.С. За безъядерный мир. за гуманизм международных отношений / М.С. Горбачев. – М, 1987. – 29с.
509079
  Богданов С.М. За белой гривой облаков : повесть / С.М. Богданов ; ил. Ю. Бажанов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 304 с. : ил.
509080
  Дементьев В.В. За белой зарей / В.В. Дементьев. – Москва, 1978. – 446с.
509081
  Васюков Г.С. За белой малиной / Г.С. Васюков. – Київ, 1962. – 72с.
509082
  Лыкошин С.А. За белой стеной / С.А. Лыкошин. – М., 1984. – 283с.
509083
  Орлов В.К. За белым кречетом / В.К. Орлов. – Москва : Знание, 1991. – 189с.
509084
  Ефетов М.С. За бережливость и экономию / М.С. Ефетов. – М, 1942. – 28с.
509085
  Викентьев А.И. За бережливость и экономию / А.И. Викентьев. – Москва, 1947. – 40с.
509086
  Комиссаров С.Н. За березовой проседью / С.Н. Комиссаров. – М., 1985. – 271с.
509087
  Луценко Дмитро Омелянович За Березовою Рудкою : Вибране / Луценко Дмитро Омелянович; Іл. М.В. Усов. – Київ : Дніпро, 1976. – 170с. : іл., 1 л. портр. – Бібліогр.: Біогр.довідка: с.170
509088
  Голицын С.М. За березовыми книгами / С.М. Голицын. – Ярославль, 1965. – 194с.
509089
  Исаченко С.М. За Беседью-рекой / С.М. Исаченко. – М, 1981. – 223с.
509090
  Стрельникова С. За бідного студента замовте слово. Кому голодне життя, а кому високооплачувані відрядження // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 21). – С. 10


  "Миколаївський національний університет кораблебудування підписав договір про надання 100 стипендій для українських студентів на навчання в китайському Яньченському політехнічному інституті за спеціальностями "туристичний менеджмент", "дизайн", ...
509091
  Княжанський В. За бізнесом стежитиме спеціальна програма // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 листопада (№ 201)


  Експерти "Дня" оцінили "пастку", яку податкова готує офшорним схемам. Антон Філіпенко, президент Української асоціації економістів-міжнародників : "У 2008-2009 рр. уряд Німеччини також почав вивчати, скільки грошей німецьких підприємців у ...
509092
  Орач О.Ю. За білим перевалом / О.Ю. Орач. – Донецьк, 1969. – 198с.
509093
  Нікітченко К. За білі душі! До твоїх рук. Санаторійна зона // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 22-24
509094
  Хатаєвич М. За більшовицьке керівництво колгоспами / М. Хатаєвич. – Кривий Ріг : Видання газети "Червоний гірник", 1933. – 21 с.
509095
   За більшовицькі жнива. Всеукраїнська штурмова агроколгоспна культестафета. – Х., 1931. – 16с.
509096
  Іванов І.С. За більшовицькі темпи бойової підготовки : До підсумків роботи VII партконференції УВО / І.С. Іванов, П. Пшеничний. – Харків : Держвидав України, 1930. – 51 с.
509097
  Мейтарджев А.Г. За благоустроенный город / А.Г. Мейтарджев. – Молотов, 1949. – 44 с.
509098
  Елисеева Валерия За Бога, короля и даму! : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 148-155 : Фото
509099
  Полушкин А.А. За боевую наглядную агитацию (методические материалы в помощь работникам учреждений культуры). / А.А. Полушкин. – М., 1962. – 60с.
509100
  Поляков Ю.М. За боем бой: повесть / Ю.М. Поляков. – М., 1988. – 159с.
509101
   За бойове виконання завдань першої весни другої п"ятирічки. – Харків, 1933. – 32с.
509102
  Цеткин К. За большевиков / Цеткин К. – Петроград, 1918. – 25 с.
509103
   За большевистский механизированный Донбасс. – М.-Л., 1930. – 144с.
509104
   За большевистский плакат : задачи изоискусства в связи с решением ЦК ВКП(б) о плакатной литературе. – Москва-Ленинград : ОГИЗ - ИЗОГИЗ, 1932. – 130 с.
509105
  Каганович Л.М. За большевистское изучение истории партии : речь, произнесенная 1 ноября 1931 г. на собрании, посвященном десятилетию Ин-та красной профессуры / Л.М. Каганович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ "Московский рабочий", 1931. – 32 с.
509106
   За большевистское руководство колхозами. – М., 1933. – 240с.
509107
  Мясников А.Л. За большевистскую партийность в литературоведении. Стенограмма публичн. лекции... / А.Л. Мясников. – М. : Правда, 1948. – 32 с.
509108
  Ярославский Е. За большевитскую проверку и чистку рядов партии / Е. Ярославский. – М, 1933. – 48с.
509109
  Шатров С.М. За большой партой. / С.М. Шатров. – Москва, 1954. – 56 с.
509110
  Парфенов В.А. За большую химию / В.А. Парфенов. – Москва, 1964. – 48с.
509111
  Меньшиков В.С. За борами за дремучими / В.С. Меньшиков. – Челябинск, 1991. – 235с.
509112
   За бортом : Смерть на корабле/ Э. Макбейн; Загадка акваланга/ В. Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – 304 с. – ISBN 5-7098-0040-6
509113
  Бомбар А. За бортом по своей воле / А. Бомбар. – М, 1958. – 184с.
509114
  Бомбар А. За бортом по своей воле / А. Бомбар. – М : Государственное Географгиз, 1959. – 184с.
509115
  Бомбар А. За бортом по своей воле / Ален Бомбар ; [пер. с франц. предисл. Б.А. Зенковича]. – 3-е изд. – Москва : Географгиз, 1963. – 221 с., [6] л. ил. : ил., карт. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
509116
  Бомбар А. За бортом по своей воле / А. Бомбар ; [пер. с франц. предисл. Б.А. Зенковича]. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1964. – 221 с.. [6] л. ил. : ил., карт. – (Географическая серия "Путешествия и приключения")
509117
  Бомбар А. За бортом по своей воле : [учеб. пособ. для высш. и сред. учеб. заведений М-ва мор. флота] : на англ. яз. / А. Бомбар ; пер. с франц. [адаптация, примеч. и словарь А.А. Барбариги]. – Москва : Транспорт, 1965. – 75 с. : ил. – (Sea stories)
509118
  Бамбар А. За бортом по своей воле / А. Бамбар. – Москва, 1968. – 184 с.
509119
  Бомбар А. За бортом по своей воле / А. Бомбар ; пер. с франц. Ф. Мендельсона, А. Соболева ; пер. с англ. Л. Жданова ; послесл. В.И. Войтова. – Москва : Мысль, 1975. – 366 с. с портр. и карт., [16] л. ил. : ил. – В изд. также: Немыслимое путешествие / Ч. Блайт. – (XX в.: Путешествия. Открытия. Исследования)
509120
  Щоголів В.М. За брамою : одноактні п"єси / В.М. Щоголів. – Київ : Мистецтво, 1973. – 179 с.
509121
  Мересій Ю. За брамою монастиря. / Ю. Мересій. – Ужгород, 1960. – 141с.
509122
  Кузнецов В.И. За Бранденбургскими воротами. / В.И. Кузнецов. – Москва, 1965. – 184с.
509123
  Клименко А.В. За брата. / А.В. Клименко. – Кишинев, 1989. – 335с.
509124
  Преображенский И.В. За братьев - славян : По поводу 25-летия свящ. войны 1877-1878 гг. / [Соч.] И.В. Преображенского. – Санкт-Петербург : Издание П.П. Сойкина, 1903. – 192 с.
509125
  Ладижець В.І. За бруствером - світанок / В.І. Ладижець. – Ужгород, 1976. – 255 с.
509126
  Цанев Д. За Българите: Чуждата историческа българистика през XVIII-XIX век. / Д. Цанев. – София, 1981. – 224с.
509127
  Якименко Л.Г. За быстро текущим днем / Л.Г. Якименко. – М, 1980. – 384с.
509128
  Клен Ю. За в"язничною брамою ["Спогади про неокласиків", 1946 р.] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Про українського поета, перекладача, літературного критика Клена Юрія, Бурггардта Освальда-Еккарда. Закінчив романо-германський відділ філологічного факультету київського Університету святого Володимира. Викладав у Київському інституті народної ...
509129
  Ергалиев Х. За валом вал : поэмы / Хамид Ергалиев; авториз. пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1979. – 246 с.
509130
  Кравчук В.І. За валсним бажанням / В.І. Кравчук. – Львів, 1985. – 35с.
509131
  Джатиев Т. За вас отдам я жизнь. / Т. Джатиев, Л. Либединская. – М., 1969. – 400с.
509132
  Богомолов В.М. За ваше завтра : повесть и рассказы / В.М. Богомолов. – Москва : Современник, 1979. – 208 с. – (Новинки "Современника")


  Содерж.: Первый урок : Рассказ Экзамен комиссару : Рассказ Однажды осенью : Рассказ Находчивость комэска : Рассказ Черный десант : Рассказ Солдатская смекалка : Рассказ Подвиг дивизиона : Рассказ Под Новочеркасском : Рассказ "Боярыня ...
509133
  Чернихов Ю. За вашу и нашу свободу! // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 58-61


  Высадка в Италии - серия операций войск антигитлеровской коалиции в сентябре 1943 года на Апеннинском полуострове. Является частью Итальянской кампании, последовавшей вслед за успешным вторжением на остров Сицилия. Основные действия происходили в ...
509134
  Пахльовська О. За вашу і нашу пам"ять // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 28-29
509135
  Борщевський С. За вашу і нашу свободу (Згадуючи Юзефа Лободовського) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 5


  Юзеф Лободовський - польський письменник, поет, перекладач і публіцист. Перекладав з іспанської, російської та української на польську. Лободовський захоплювався українською культурою і пропагував її в Європі. Редактор тижневика "Волинь" (1937–1938). ...
509136
  Кувшинчикова-Бондаренко За вашу і нашу свободу: нелегальний часопис "Український вісник" у боротьбі за права людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 266-278. – (Журналістика ; Вип. 2)
509137
  Леонтьев Ярослав За век до Полтавы. Шведы в роли союзников русского оружия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 46-49. – ISSN 0235-7089
509138
  Рябий В. За вектором простих речей // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 9


  До 80-річчя Бориса Нечерди.
509139
  Благоев Д. За великата октомврийска социалистическа революция / Димитьр Благоев, Георги Димитров, Васил Коларов. – София : Изд. БКП, 1957. – 256 с.
509140
  Меркульева К.А. За великое дело / К.А. Меркульева. – Л., 1981. – 111с.
509141
  Фазин З.И. За великое дело любви / З.И. Фазин. – М, 1977. – 176с.
509142
  Санжин Б.С. За великой правдой. / Б.С. Санжин, Б.Д. Дандорон. – Улан-Удэ, 1966. – 176 с.
509143
  Демиденко М.И. За великой стеной / М.И. Демиденко. – М, 1978. – 320с.
509144
  Гречуха М.С. За велику і непорушну дружбу народів СРСР / М.С. Гречуха. – Львів, 1946. – 28с.
509145
  Бражник И.И. За велику хімію / И.И. Бражник, Ф.М. Корж. – Днепропетровск, 1966. – 72с.
509146
  Дуров Валерий За великую баталию. Награды в память о Полтавской битве. // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 77-80. – ISSN 0235-7089
509147
  Гомолка М. За великую трассу : научно-фантаст. повесть / М. Гомолка; пер. с белорус. А.Борушко. – Минск : Учпедгиз БССР, 1956. – 225 с.
509148
  Шамота М.З. За велінням історії / М.З. Шамота. – К., 1965. – 277с.
509149
  Майоров М.К. За велінням серця : повість / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 284 с.
509150
  Майоров М.К. За велінням серця : повість / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 272 с.
509151
  Шелехов М.В. За веру и волю : памяти героев освободительной борьбы Белой Руси против уничтожения Православия в XVI - XVIII веках посвящается / Михаил Шелехов ; [науч. ред. П.Ф. Лысенко] ; Общественное об-ние "Туровское научно-просветительское об-во". – 2-е изд., испр. – Минск : А.Н. Вараксин, 2013. – 103, [1] с. – Библиогр.: с. 92-93 и в подстр. примеч. – ISBN 978-985-7062-44-7


  Дар библиотеке Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко Украины
509152
   За веру, царя и отечество. Отечественная война 1812 г. в картинах. – Париж : Издание И.С. Лапина, 1912
509153
  Островский Г.В. За весенними птицами: стихи / Г.В. Островский. – М., 1981. – 46с.
509154
  Лисянский М.С. За весной - весна / М.С. Лисянский. – М, 1959. – 190с.
509155
  Иванов С.А. За весною - лето / С.А. Иванов. – Москва, 1984. – 32с.
509156
  Речмедін В.О. За весною весна : роман / В.О. Речмедін. – Київ, 1979. – 220 с.
509157
  Озерный Б.Ф. За ветрами быстрокрылыми / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1981. – 87с.
509158
  Каплер А.Я. За ветриной универмага / А.Я. Каплер. – М., 1956. – 126с.
509159
  Бандера Степан За виборний Національно-Визвольний Центр / Бандера Степан; С. Банндера. – Мюнхен, 1958. – 20с.
509160
  Левківський К. За видатні досягнення [Досягнення кандидатів, висунутих на здобуття Державних премій України в галузі освіти 2018 року] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Згадуються : директор Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Т. Шевченка Г. Сазоненко
509161
  Лівандовський М. За видатні заслуги // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2000. – 21 вересня (№ 171). – С. 3


  "...Ректору КНУ імені Тараса Шевченка було вручено премію ім. Вернадського".
509162
  Тернавський М.Я. За видноколом : поезії / М.Я. Тернавський. – Симферополь, 1986. – 110 с.
509163
  Ткач А.П. За виробництво відповідає колектив / А.П. Ткач. – К., 1965. – 44с.
509164
  Рудь Т.О. За високий врожай цукрових буряків // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
509165
   За високий врожай цукрового буряка. – Вінниця, 1935. – 38с.
509166
   За високий урожай. – Красноград, 1929. – 70с.
509167
  Чернишова Т.І. За високий урожай кукурудзи // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
509168
   За високий урожай кукурудзи. – Х., 1962. – 175с.
509169
  Солодкий Й.Ф. За високий урожай кукурудзи на великих площах / Й.Ф. Солодкий. – Х., 1952. – 28с.
509170
   За високий урожай насіння багаторічних трав // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 6с.
509171
   За високий урожай насіння багаторічних трав. З досвіду Миколи Федоровича Полуяна, бригадира колгоспу імені Сталіна, Вовчанського району // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 6с.
509172
  Стародубцева П.В. За високий урожай насіння люцерни / П.В. Стародубцева. – Харків, 1950. – 28с.
509173
  Солтинський В.П. За високий урожай озимої пшениці на Україні / В.П. Солтинський. – К, 1963. – 52с.
509174
   За високий урожай озимої пшениці. З досвіду колгоспу "Зоря комунізму", Красноградського району // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 6с.
509175
   За високий урожай ярої пшениці. З досвіду Ганни Яківни Пілатової, бригадира колгоспу "Шлях Леніна", Сахновщинського району // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 7с.
509176
  Дубінов П.Г. За високих доход у колгоспах / П.Г. Дубінов. – К, 1957. – 68с.
509177
  Фільов Д.С. За високі врожаї кукурудзи на великих площах / Д.С. Фільов. – Дніпропетровськ, 1948. – 31с.
509178
  Чистяков ГГ М. За високі врожаї цукрових буряків на колгоспних масивах. / ГГ М. Чистяков, Г.В. Пилипець. – Х., 1948. – 36с.
509179
  Калюжний А.І. За високі і сталі врожаї соняшника // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
509180
  Паперний Д. За високі стійкі врожаї / Д. Паперний. – К., 1936. – 56с.
509181
  Пікуль М.С. За високоефективне використання меліорованих земель / М.С. Пікуль. – К., 1986. – 56с.
509182
  Данченко М.І. За високу дисципліну праці. / М.І. Данченко. – Київ, 1974. – 207с.
509183
  Кузнецов Ю.В. За високу ефективність виробництва / Кузнецов Ю.В. , Сопко В.А. – Київ, 1974. – 65с.
509184
   За високу ідейність політичної агітації // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Велику агітаційно-м асову роботу повинні вести науковці університету. Кожен агітатор університету є борець за високу успішність і зразкову дисципліну, особливо за високу успішність основ марксизму-ленінізму.
509185
  Бшмаков І.І. За високу культуру землеробства / І.І. Бшмаков. – К, 1953. – 76с.
509186
  Щербина О.Р. За високу майстерність у вирощуванні кукурудзи. / О.Р. Щербина. – Київ, 1953. – 52с.
509187
   За високу успішність учнів з мови та літератури. – Ровно
3. – 1957. – 36с.
509188
  Кучеренко І.К. За високу якість мовознавчих посібників // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 3-9. – ISSN 0320-3077
509189
  Скоморохов М.М. За висотою висота / М.М. Скоморохов. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 286с.
509190
  Шифрина Ю.Я. За витриной магазина / Ю.Я. Шифрина. – Воронеж, 1973. – 138с.
509191
   За відкриття світового рівня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 2


  Українському математику Марині В"язовській присуджено Премію Салема-2016.
509192
  Качор А. За віднову справжньої кооперації в Україні в рамках народного руху // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 13-15
509193
  Соколова Світлана За відроджену Болгарію - "всім миром" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14. – ISSN 0868-9644


  Минуло понад століття з часу підписання Сан-Стефанського мирного договору, який, завершивши виснажливу російсько-турецьку війну, відкрив Болгарії та балканським народам шлях до волі й національної незалежності. Цей документ був підписаний нашим ...
509194
   За вільну Україну. – Львів, 2000
509195
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
1 жовтня (№ 36). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509196
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
3 вересня (№ 32). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509197
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
3 грудня (№ 45). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509198
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
5 листопада (№ 41). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509199
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
6 серпня (№ 28). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509200
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
8 жовтня (№ 37). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509201
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
10 вересня (№ 33). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509202
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
10 грудня (№ 46). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509203
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
12 листопада (№ 42). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509204
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
13 серпня (№ 29). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509205
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
15 жовтня (№ 38). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509206
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
17 вересня (№ 34). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509207
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
17 грудня (№ 47). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509208
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
19 листопада (№ 43). – 2020. – 16 с. – Передплата з 01.08.20
509209
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
20 серпня (№ 30). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509210
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
22 жовтня (№ 39). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509211
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
24 вересня (№ 35). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509212
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
24 грудня (№ 48). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509213
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
27 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с. – Передплата з 01.08.20
509214
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
27 серпня (№ 31). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509215
   За вільну Україну : тижневик. – Киев
29 жовтня (№ 40). – 2020. – 12 с. – Передплата з 01.08.20
509216
   За вірші - 12 років ув"язнення: у Києві попрощалися із політв"язнем радянських часів Миколою Кунцевичем // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 2
509217
  Царевич С.А. За вітчизну. Історичний роман / С.А. Царевич. – К, 1959. – 420с.
509218
  Донченко О. За владу Рад / О. Донченко. – Київ. – 16 с.
509219
  Катаєв В.П. За владу Рад / В.П. Катаєв. – Одеса, 1949. – 487с.
509220
   За владу Рад. – Київ, 1967. – 5 с.
509221
  Сосюра В.М. За владу Рад : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 163с.
509222
   За владу Рад. – К., 1987. – 279с.
509223
   За владу Рад ! Боротьба трудящих України за перемогу Великого Жовтня і зміцнення Радянської влади. (1917-1920 рр.) Фотоальбом. – К., 1967. – 250с.
509224
   За владу Рад! Альбом фотодокументів з історії боротьби за перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні (1917-1920 рр.). – Київ, 1957. – 132с.
509225
   За владу Рад. Спогади учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції та боротьби за Радянську владу на західноукраїнських землях. – Львів, 1957. – 295 с.
509226
   За власть Советов. – Иркутск : Иркутское областное изательство, 1945. – 52 с.
509227
  Катаев В.П. За власть Советов / В.П. Катаев. – Москва, 1949. – 644с.
509228
  Лебедев К.М. За власть Советов / К.М. Лебедев. – Ленинград, 1949. – 125с.
509229
  Катаев В.П. За власть Советов / В.П. Катаев. – Москва-Л., 1953. – 600с.
509230
  Катаев В.П. За власть Советов / В.П. Катаев. – Москва, 1955. – 644с.
509231
   За власть Советов : (Сб. документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за установление и упрочение Советской власти на территории Запоржской обл. в 1917-1920 гг.). – Запорожье : Облиздат, 1957. – 280 с.
509232
   За власть Советов : сборник документов о борьбе за власть Советов в Енисейской губернии. (Март 1917 - июнь 1918 гг.). – Красноярск, 1957. – 332с.
509233
   За власть Советов : художественно-публицистический сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 271 с.
509234
   За власть Советов : сборник одноактных пьес. – Москва : Искусство, 1957. – 104с.
509235
   За власть Советов. – Ярославль, 1967. – 448с.
509236
  Бунин П.Л. За власть Советов : СССР 1917-1967 / П.Л. Бунин. – Москва : Новости, 1967. – [164] с.
509237
  Кузнецов И.В. За власть Советов / И.В. Кузнецов. – Москва, 1968. – 100с.
509238
   За власть Советов в Кабарде и Балкарии. – Нальчик, 1957. – 538с.
509239
  Абдуллаев В.М. За власть Советов в Туркестане : тема борьбы с басмачеством в произведениях А. [!] Плетнева, Г. Джурабаева и М. Шевердина : Опыт критич. анализа / В.М. Абдуллаев ; [предисл. канд. филол. наук В. Макова]. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1967. – 111 с.
509240
   За власть Советов в Якутии. Биограф. сборник о борцах, погибших в 1918-1925 годах. – Якутск, 1958. – 260с.
509241
   За власть Советов в Якутии. Биографический сборник о борцах, погибших в 1918-1925 гг.. – Якутск, 1950. – 230с.
509242
   За власть Советов на Камчатке (1917-1923 гг.). – Петропавловск-Камчатский, 1957. – 132с.
509243
   За власть Советов на Украине: Из истории борьбы большевистских организаций (1917-1920 годы). – К., 1988. – 315с.
509244
   За власть Советов!. – Саратов, 1957. – 271с.
509245
   За власть Советов! (Вспоминают участники борьбы за Советскую власть в Нижегород. губернии). – Горький, 1967. – 350с.
509246
   За власть Советов. (Воспоминания старых большевиков). – Саратов, 1968. – 287с.
509247
   За власть Советов. Великий Октябрь в произведениях советских художников. Живопись. – Москва, 1977. – 12с.
509248
   За власть Советов. Сборник документов о борьбе трудящихся Забайкалья в 1917-1922 гг.. – Чита, 1957. – 440с.
509249
   За власть Советов. Хроника революц. событий в Костром. губ. Февр. 1917 - март 1918. – Ярославль, 1967. – 190с.
509250
   За власть Советов: Крат. биогр. очерки об участниках гражд. войны в Омском Прииртышье. – Омск
1. – 1989. – 197 с.
509251
   За власть Советов: Сб. воспоминаний участников Великой Окт. соц. революции и гражд. войны, 1918-1920 гг.. – Йошкар-Ола, 1978. – 247с.
509252
   За власть Советскую. Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволюции (1917-1920 гг.). – Кишинев, 1970. – 404с.
509253
  Савельев Владимир За водой живой и мертвой : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 46-47 : Фото
509254
  Басманов В. За военную разрядку в Центральной Европе / В. Басманов. – Москва : Международные отношения, 1978. – 137 с.
509255
   За военный урожай : эстрадный сборник для колхозной самодеятельности. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1942. – 78 с.
509256
  Зайцев В.Г. За Волгой земли для нас не было / В.Г. Зайцев. – Москва, 1981. – 108с.
509257
  Зайцев В.Г. За Волгою землі для нас не було / В.Г. Зайцев. – Київ, 1975. – 164с.
509258
   За волевиявленням університетської громади // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 2 : фото


  19 жовтня 2015 року в КНУ відбулися вибори ректора. На виборах проголосувало 3054 особи, що становить 80,4% виборців. За д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України Л.В. Губерського - 2171 голос, за д-ра хім. наук, проф. О.А. Голуба - 353 голоси та за ...
509259
  Федоров Ю.И. За волной -- край света / Ю.И. Федоров. – Москва : Современник, 1989. – 319с.
509260
  Золототрубов А.М. За волной океана / А.М. Золототрубов. – Москва, 1987. – 411с.
509261
  Пришвин М.М. За волшебным колобком / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 415с.
509262
  Липеровская С.И. За волшебным словом. Жизнь М.Пришвина. / С.И. Липеровская. – М. : Детская литература, 1964. – 191 с.
509263
  Попович П.П. За волю і возз"єднання : статті, нариси та спогади сучасників про автора / П.П. Попович ; [упоряд.: О.Д. Довганич ; редкол.: І.Ю. Бігунець (голова) та ін.]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 158, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 53-85 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2921-36-6
509264
  Колесниченко Т. За волю і правду : п"єса з сучасного життя на 5 дій / Т. Колесниченко. – Київ : Дpук. 1-ої Київської друк. спілки, 1911. – 70 с.
509265
   За волю народну. Біографічні нариси про видатних діячів революційного руху в Західній Україні. – Львів, 1959. – 292с.
509266
  Ауслендер С. За волю народную : в 4-х частях : историческая повесть / Сергей Ауслендер. – в 4-х частях. – Москва : МТП, 1928. – 286 с. : ил. – (Библиотека путешествий, приключений и исторических романов, повестей и рассказов)
509267
   За волю України : Антологія пісень національно-визвольних змагань. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 392с. – Шифр. дубл. 78 За во. (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-361-152-5
509268
  Гаврилюк О.М. За волю України ! : Лисичанщина під час нац.-визвольних змагань в 1917-1920-х роках у контексті загальноукр. подій / Олександр Гаврилюк ; Лисянський козацький полк Черкас. обл. козацького т-ва, ВГО "Укр. реєстр. козацтво". – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 437, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 361-390. – Бібліогр.: с. 391-436. – ISBN 978-966-2911-68-8
509269
  Луців Л. За волю України (у 60-річчя УСС) // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 35-46
509270
  Забіла Н. За волю. / Н. Забіла. – 2-е вид. – Х, 1929. – 24с.
509271
  Косинка Г.М. За ворітьми / Г.М. Косинка. – Київ, 1925. – 23 с.
509272
  Хохлов Н.П. За воротами слез. / Н.П. Хохлов. – М., 1967. – 255с.
509273
   За впровадження інновацій // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 1 - 8 серпня (№ 34)


  Урядом прийнято рішення про заснування Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
509274
   За врожай. Краєва нарада в справі підвищення врожайності в правобережному лісостепу України. – К., 1929. – 64с.
509275
  Ивушкин Н.Б. За все в ответе / Н.Б. Ивушкин. – М., 1965. – 206с.
509276
  Егоров Б.С. За все в ответе / Б.С. Егоров. – М, 1971. – 96с.
509277
  Шульпин И.М. За все в ответе / И.М. Шульпин. – Москва, 1971. – 189с.
509278
  Хазанович Ю.Я. За все в ответе / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1973. – 423с.
509279
  Шуртаков С.И. За все в ответе / С.И. Шуртаков. – Москва, 1976. – 540с.
509280
  Омельченко Н.М. За все в ответе : Роман / Н.М. Омельченко. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 212с.
509281
   За все в ответе. – М., 1982. – 533с.
509282
  Писаревский В.Э. За все в ответе / В.Э. Писаревский, М.Е. Скрябин. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 176с.
509283
  Кузнецов Ф.Ф. За всё в ответе / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 504 с.
509284
  Кузнецов Ф.Ф. За всё в ответе / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1978. – 616 с.
509285
  Кузнецов Ф.Ф. За всё в ответе / Ф.Ф. Кузнецов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1984. – 588 с.
509286
  Бубенцов В.Ф. За все в ответе перед народом / В.Ф. Бубенцов. – Москва, 1965. – 77с.
509287
  Кузнецов Ф.Ф. За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методологии критики. : Автореф... Доктора филос.наук: 10.01.02 / Кузнецов Ф.Ф.; Ин-т мировой литературы. – Москва, 1980. – 32л.
509288
  Смородин М. За все добро.... / М. Смородин. – Симферополь : Таврія, 1980. – 240 с.
509289
   За все живе і зелене : Начерки з основних проблем сучасної української екології. – Київ : Київський еколого-культурний центр, 2006. – 224с. – (Природоохоронна пропаганда ; Вип. 28). – ISBN 966-581-722-1
509290
  Щуров Г.Л. За все земное / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1965. – 79с.
509291
  Маринина А.Б. За все надо платить / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2010. – 444, [1] с. – На 2-й с. др. произведения авт. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-29380-3
509292
  Анисов М. За все приходится платить / Михаил Анисов. – Ростов : Профпресс, 1996. – 398, [2] с. – (Схватка без правил). – ISBN 5-86938-127-4
509293
  Горбунов М.Н. За все тебя благодарю / М.Н. Горбунов. – М, 1975. – 358с.
509294
  Иванов А.М. За все тебя благодарю : Повести и рассказы / А.М. Иванов. – Ярославль, 1976. – 288с.
509295
  Ибрагимбеков М. За всё хорошее - смерть : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Баку : Гянджлик, 1978. – 158 с.
509296
  Ибрагимбеков М. За всё хорошее - смерть : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Одесса : Маяк, 1990. – 197 с.
509297
  Донцова Д.А. За всеми зайцами : [повесть] / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО-пресс, 2002. – 316, [1] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005288-X
509298
  Донцова Д. За всеми зайцами : Повесть / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 317с. – (Ироноческий детектив). – ISBN 5-04-005288-X
509299
   За всесословное волостное земство : Речи, произнесенные в Государственном совете. – Санкт-Петербург : Тип. Тов-ва "Грамотность", 1914. – 57 с.
509300
   За всестранно развитие на българо-югославските отношения : декларация на министерството на външните работи на народна република България. – София : Прес, 1978. – 33 с.
509301
  Цветаева М.И. За всех - противу всех!: Стихи, поэмы, очерки, ст., дневники, письма / М.И. Цветаева. – М, 1992. – 383с.
509302
  Марьев Б.М. За всех живых / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1984. – 207с.
509303
  Баранова-Гонченко За всех и ради всех : [о современ. рус. поэзии] / Л.Г. Баранова-Гонченко. – Москва : Современник, 1987. – 175, [1] с. – (Диалог со временем)
509304
   За всех маленьких в мире. – Л., 1989. – 189с.
509305
  Антонов С.Ф. За всех нас : рассказы о Ленине / С.Ф. Антонов. – Москва : Знание, 1962. – 96 с.
509306
  Воронько П.М. За всі літа розлуки : Поема / П.М. Воронько. – Київ : Молодь, 1962. – 71с.
509307
  Герасимчук Д.К. За всі роки до нашої любові / Д.К. Герасимчук. – Львів : Каменяр, 1978. – 238 с.
509308
  Тичина П.Г. За всіх скажу, за всіх переболію... : поезії : для серед. шк. віку / Павло Тичина. – Київ : Веселка, 1978. – 112 с.
509309
  Логуш Юрій За всіх хто не приїхав : [інтерв"ю з Ю. Логушем] / Логуш Юрій, Юрченко Ігор; спілкувався І. Юрченко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-46. – ISSN 0130-5212
509310
  Баско С. За всяку ціну : драма на 8 епізодів / С. Баско. – Київ : Держвидав України, 1930. – 72 с. – (Театральна бібліотека)
509311
  Собко В. За вторым фронтом : Пьеса в 4-х действиях / В. Собко; Пер. с укр. автора. – Москва; Ленинград : Искусство, 1949. – 104с.
509312
  Вышинский С.Д. За вуалью реальности.. Гностические аспекты постмодерна // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 127-133
509313
  Митрани Л. За възприятието. / Л. Митрани. – София, 1980. – 168с.
509314
  Шапкарев К. За възраждането на българщината в Македония / К. Шапкарев. – София, 1984. – 645с.
509315
  Чухно А.А. За выравнивание, против уравниловки // Правда Украины, 1960. – 21 мая
509316
  Зайченко П.А. За высокие качества урока / П.А. Зайченко. – Томск, 1950. – 63с.
509317
  Байбурин З.Х. За высокие медосборы / З.Х. Байбурин. – Москва : [Колос], 1964. – 7 с. – (Выставка достижений народного хозяйства СССР / М-во сел. хозяйства СССР. Глав. упр. науки, пропаганды и внедрения передового опыта по союзным республикам)
509318
  Сыромятников Е.С. За высокие скорости бурения / Е.С. Сыромятников, Н.М. Сусленников. – Куйбышев, 1957. – 40с.
509319
  Ермолаева А.Н. За высокие темпы развития животноводства / А.Н. Ермолаева. – Л., 1963. – 56с.
509320
  Сергеенко С.А. За высокие урожаи гречихи / С.А. Сергеенко. – Минск, 1961. – 34с.
509321
   За высокие урожаи зерновых культур. – Воронеж, 1955. – 219с.
509322
   За высокие урожаи сена и семян трав. – Воронеж, 1953. – 128с.
509323
   За высокие урожаи, за повышение продуктивности животноводства : Из материалов сессии ВАСХНИЛ (28 окт.-3 ноября 1935г.). – Киев ; Харьков : Держ. вид-во колгоспної і радгоспної літ-ри УРСР, 1935. – 119 с.
509324
  Старцев Т.К. За высокие устойчивые урожаи / Т.К. Старцев. – Абакан, 1948. – 34 с.
509325
   За высокий уровень идеологической работы. – Курск, 1948. – 120с.
509326
   За высокий урожай. – Хабаровск, 1947. – 80с.
509327
   За высокий урожай. – Архангельск, 1949. – 76 с.
509328
  Кружилин А.С. За высокий урожай катрофеля / А.С. Кружилин. – Сталинград, 1946. – 43с.
509329
   За высокий урожай кок-сагыза. – Киров, 1951. – 24с.
509330
  Чапарина М.М. За высокий урожай льна / Чапарина М.М. – Иваново, 1955. – 8 с.
509331
  Смольский Я.В. За высокий урожай озиомой пшеницы и кукурузы / Я.В. Смольский. – Орджоникидзе, 1954. – 67с.
509332
  Лаптев Н.Я. За высокий урожай сахарной свеклы / Н.Я. Лаптев. – М., 1945. – 28 с.
509333
  Семенова Е.И. За высокий урожай трав. / Е.И. Семенова, Н.С. Скрябин. – Горький, 1951. – 68с.
509334
   За высокое качество и действенность идеологической работы. – Москва, 1981. – 576 с.
509335
  Козаржевский А.Ч. За высокое качество методических пособий: (Обзорная рецензия на материалы по методике лекц. пропаганды, подгот. местными организациями). / А.Ч. Козаржевский. – М., 1977. – 31с.
509336
  Денисенко Г.И. За высокое качество подготовки специалистов / Г.И. Денисенко, В Т. Девтерова, . – Киев, 1980. – 55с.
509337
   За высокое качество самостоятельной подготовки (из опыта обучения в учебных заведениях МООП УССР). – Киев, 1965. – 104с.
509338
   За высокое качество учебно-тренировочного процесса. – М., 1955. – 32с.
509339
   За высокое качество учебно-тренировочного процесса. Спортивные игры. Уч.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1955. – 376с.
509340
   За высокое плодородие почв Сталинградского края. – Сталинград, 1936. – 56с.
509341
  Зайцев Д.Е. За высокую выработку на обмолоте льна / Зайцев Д.Е. – Иваново, 1955. – 8 с.
509342
  Гобозов И.А. За высокую действенность пропаганды марксистско-ленинской философии / И.А. Гобозов, И.К. Лисеев. – М., 1978. – 32с.
509343
   За высокую идейность в литературе и искусстве (По материалам зарубежной печати). – М., 1963. – 528с.
509344
  Сазанов А. За высокую идейность политического просвещения в комсомоле. / А. Сазанов. – Москва, 1950. – 40с.
509345
  Сазанов А. За высокую идейность политического просвещения в комсомоле. / А. Сазанов. – Москва, 1950. – 40с.
509346
   За высокую идейность советской литературы. – Москва : Художественная литература, 1959. – 416 с.
509347
  Нерусин В. За высокую культуру земледелия. / В. Нерусин. – Пенза, 1950. – 24с.
509348
  Байкова В.Г. За высокую методическую культуру : систем. анализ учеб. планов и программ для нар. ун-тов / В.Г. Байкова; Валентина Гавриловна ; Всесоюз о-во "Знание", Комиссия по координации деятельности нар. ун-тов. – Москва : Знание, 1989. – 32 с. : ил., табл.
509349
  Дубовченко И.Ф. За высокую проживаемость лесных культур / И.Ф. Дубовченко. – Сталинград, 1952. – 16с.
509350
  Зенин И. За высокую производительность труда шахтера / И. Зенин. – М., 1947. – 48с.
509351
   За высокую рентабельность. Опыт борьбы предприятий Невского района г.Ленинграда за сверхплановые накопления. – Л., 1948. – 116с.
509352
  Мурашев И.И. За высокую точность измерительных приборов / И.И. Мурашев. – Киров, 1953. – 76 с.
509353
   За высокую успеваемость учащихся школ. – Иваново, 1951. – 108с.
509354
   За высокую эффективность и качество работы: Опыт передовых предприятий по организации соц. соревнования за повышение эффективности производства и качества работы. – М., 1976. – 320с.
509355
   За высокую эффективность лекционной пропаганды. – М., 1975. – 159с.
509356
  Образцов И.Ф. За высокую эффективность лекционной пропаганды. / И.Ф. Образцов, В.П. Кудыкин. – М., 1977. – 64с.
509357
  Калашников Г. За вычетом света : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
509358
  Санеев Н.В. За вычетом штормовых / Н.В. Санеев. – Москва, 1979. – 271с.
509359
   За Вяткой-рекой / О колхозе "Красный Октябрь". – Москва, 1960. – 114с.
509360
  Іванишин П. За Гайдеггером і Гадамером. Художньо-літературне витлумачення сенсу національного буття:основні аналітичні аспекти // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С, 60-64.
509361
  Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком : Читацькі маргіналії та варіаціїї на тему Павла Загребельного / Михайло Слабошпицький; Ред. Любов Дрофань. – Київ : Ярославів вал, 2004. – 222с. – ISBN 966-8135-24-5
509362
  Слабошпицький М. За Гамбурзьким рахунком : з етюдів про Павла Загребельного // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.646-658.
509363
   За гармонию взаимоотношений человека с природой. – М., 1989. – 172с.
509364
  Фомин Б.С. За германский мирный договор / Б.С. Фомин. – М, 1961. – 40с.
509365
  Скрипченко В. За гетьмана Івана замовте слово // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 8 (257). – С. 15-17. – ISSN 2308-8095
509366
  Скринченко В. За гетьмана Івана замовте слово // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 вересня (№ 36). – С. 9


  Український гетьман - Іван Степанович Мазепа.
509367
  Петров И.И. За Гималаями / И.И. Петров. – Москва : Географгиз, 1958. – 208с.
509368
  Кузьменко В. За гідність українців! / В. Кузьменко. – Київ : Просвіта
Вип. 2 : "Найверховніші" судді, порушивши Конституційне право громадян на перегляд рішення суду та фальшуючи обставини справи, не захистили честі і гідності українців та Україну!!! Може будемо самотужки захищатись?. – 2009. – 23 с. – На тит. лис. : Перший вип. - це "Зупинимо наругу над Т.Шевченком, українцями і Україною! (Київ, "Просвіта", 2008, 63с.)
509369
  Попов П.М. За глибоке вивчення літературної спадщини. / П.М. Попов, 1956. – 73-77с.
509370
  Залесская О.Г. и др. За глубокие знания учащихся / О.Г. и др. Залесская. – Смоленск, 1952. – 92с.
509371
   За глубокое изучение истории ВКП(б). – Сталинград : Областное книгоиздат. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
Вып. 4. – 1941. – 244 с.
509372
  Муминов И.М. За глубокое изучение философского наследия В.И.Ленина / И.М. Муминов. – Ташкент, 1973. – 466 с.
509373
  Скальковский К.А. За год : воспоминания; исторические очерки; публицистика; всячина; дневник меланхолика; путевые впечатления / К. Скальковский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1905. – VI, [2], 437 с.
509374
  Барашев Р. За год КНУ обошел около 100 ведущих университетов мира // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 13-19 сентября (№ 37). – C. С1, С4-5 : фото


  Беседа с ректором КНУ имени Тараса Шевченко относительно рейтингов.
509375
  Копанева Е. За год обучения на специальности "Международное право" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко придется заплатить 46 тысяч 200 гривен // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 июня (№ 88). – С. 1, 21
509376
  Бражнин И.Я. За годами года / И.Я. Бражнин. – Л., 1959. – 862с.
509377
  Кудреватых Л.А. За годом год / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1953. – 334с.
509378
  Карпов В.Б. За годом год : роман / В.Б. Карпов. – Минск, 1967. – 480 с.
509379
  Лопес С.А. За годом год / С.А. Лопес. – М, 1973. – 286с.
509380
  Наумов Л.А. За годом год / Наумов Л.А. – Москва : Знание, 1978. – 95 с. – (Народный университет ; № 4 : Педагогический факультет)
509381
  Чихачев П.В. За годом год. / П.В. Чихачев. – Краснодар, 1961. – 96с.
509382
  Чихачев П.В. За годом год. / П.В. Чихачев. – Краснодар, 1972. – 111с.
509383
  Арутюнян Ж.С. За голову-пятьдесят миллионов : комедия в 3-х д. : пер. с арм. / Жора Арутюнян ; авториз. пер. с арм. Н. Коржавина. – Москва : Искусство, 1969. – 63 с., [2] л. ил. – (Сегодня на сцене)
509384
  Суярко Л.О. За голубою далиною / Л.О. Суярко. – К., 1961. – 111с.
509385
  Вышеславский Л.Н. За голубым кордоном тишины / Л.Н. Вышеславский. – Москва : Советский писатель, 1979. – 128 с.
509386
  Гагарин П.И. За голубым Сибирским морем / П.И. Гагарин. – Челябинск, 1958. – 276с.
509387
  Никитина О.В. За голубым тюльпаном / О.В. Никитина. – Саратов, 1989. – 118с.
509388
   За голубыми горизонтами. – Архангельск, 1977. – 224с.
509389
  Хабинский М.П. За голубымэкраном / М.П. Хабинский. – Х., 1968. – 200с.
509390
  Жиденков Б.А. За горалами / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1963. – 40с.
509391
  Гануляк Г. За горами - за ріками / Г. Гануляк. – К, 1941. – 168с.
509392
  Кубатьян Григорий За горами - Китай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 188-202 : Фото. – ISSN 1029-5828
509393
  Игумнова Т.С. За горами / Т.С. Игумнова. – Москва, 1955. – 264с.
509394
   За горами. – Свердловск, 1990. – 460с.
509395
  Комаров Л.С. За горами , за лесами / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1977. – 77с.
509396
  Годенко М.М. За горами, за долами / М.М. Годенко. – Москва, 1983. – 127с.
509397
  Лисянский М.С. За горами, за лесами / М.С. Лисянский. – Москва : Современник, 1976. – 158с.
509398
   За горами, за лесами. – М., 1988. – 350с.
509399
   За горами, за лесами. – Москва : Просвещение, 1989. – 350с.
509400
  Бегак Б.А. За горами, за морями / Б.А. Бегак. – Москва : Детская литература, 1982. – 128 с. – Библиогр.: с. 117-127
509401
  Сысоев В. За горизонт ушли атаки / В. Сысоев. – Калининград, 1968. – 32с.
509402
  Шульгин Н.Н. За горизонтами политкорректности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.54-68. – ISSN 0042-8744
509403
  Рябчиков Е.И. За горизонтом - горизонт / Е.И. Рябчиков. – Москва, 1984. – 63 с.
509404
  Митрошенков В.А. За горизонтом - даль / В.А. Митрошенков. – М., 1987. – 214с.
509405
  Гайдаєнко І.П. За горизонтом / І.П. Гайдаєнко, І. Беркун. – К., 1951. – 100с.
509406
  Попов Сергей За горизонтом вселенских событий : Планетарий / Попов Сергей, Топоренский Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 26-35 : Іл.
509407
  Пашков В.И. За город коммунистического труда / В.И. Пашков. – Симферополь, 1962. – 87с.
509408
  Ишмуратов Ж. За город Ленина / Ж. Ишмуратов. – Алма-Ата, 1964. – 100с.
509409
  Новиков Ю.В. За город чистоты и здоровья / Ю.В. Новиков. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 189 с.
509410
   За городом качки пливуть. – Х., 1929. – 48с.
509411
  Гази И.З. За городом, за Казанью : роман / И.З. Гази; авториз. пер. с татар. Я.Винецкого. – Москва : Советский писатель, 1957. – 288 с.
509412
  Гази И. За городом, за Казанью : роман / И. Гази; авториз. пер. с татар. Я.Винецкого. – 2-е изд. – Казань : Таткнигоиздат, 1961. – 288 с.
509413
  Брэгг М. За городской стеной / М. Брэгг. – Москва, 1975. – 383с.
509414
  Брэгг М. За городской стеной / М. Брэгг. – Москва, 1980. – 383с.
509415
  Ахунов Г.А. За горой Артыш : повести : пер. с татар. / Гариф Ахунов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1973. – 96 с.
509416
  Морозова М.А. За горой всегда долина / М.А. Морозова. – М., 1968. – 144с.
509417
  Білий І.О. За горою, за крутою : оповідання / І.О. Білий. – Донецьк : Донбас, 1984. – 159 с.
509418
  Вайнберг И И. За горьковской строкой / И И. Вайнберг, . – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1972. – 399 с.
509419
  Вайнберг И.И. За горьковской строкой / И.И. Вайнберг. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1976. – 480 с.
509420
  Кобилянська О.Ю. За готар / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1957. – 20с.
509421
  Андонова Н. За Гоце Делчев войвода / Н. Андонова. – София : Народна младеж, 1986. – 140 с., [8] л. ил. : ил.
509422
  Михалев А. За границами двух империй: русская метисность во Внешней Монголии ХХ века // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2017. – 1. – С. 297-322. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
509423
  Елпатьевский С.Я. За границей : [путевые заметки] / С. Елпатьевский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Общественная польза", 1910. – [4], 342 с. – Экз. № 73467 дефектный, отсутств.: обл., тит. л., с. 1-96


  Содерж.: До Томска; От Томска; Жиганы; Уголовные дворяне; Маскарад в Тайгинске; "Отлетает мой соколик"; Савелий; "Окаянный город"; Абаканская степь; В Туруханском крае; Гектор; Снегурочка; Павел Павлович; Едут
509424
  Рыбина М. За границу невтерпеж // Сегодня. – Киев, 2013. – 16 апреля (№ 83). – С. 10-11


  Статья о том, в каких вузах можно получить двойной диплом и как легализовать украинские документы об образовании за границей. Список всех учебных заведений за границей с которыми сотрудничают пять самых крупных вузов Украины: КНУ имени Тараса Шевченка, ...
509425
  Павличко Д.В. За грань тисячоліть : восьмивірші / Дмитро Павличко. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2009. – 182, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-1521-41-3


  У пр. № 1734912 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
509426
  Киселев В.П. За гранью возможного / В.П. Киселев. – Москва, 1986. – 142с.
509427
  Имянитов И. За гранью закона / И. Имянитов, Д. Тихий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 144с.
509428
  Имянитов И.М. За гранью законов науки / И.М. Имянитов, Д.Я. Тихий. – М., 1980. – 190с.
509429
   За гранью кристалла. – Харьков : Прапор, 1989. – 86 с.
509430
   За гранью понимания = Holocaust. Philosophical implication : Богословы и философы о Холокосте. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 522с. – ISBN 966-7273-31-8
509431
  Юдин Г.Я. За гранью прошлых дней / Г.Я. Юдин. – Москва : Музыка, 1977. – 192с.
509432
   За гранью разлук. – Мурманск, 1966. – 87с.
509433
  Лучак Ханя За гранью сознания : Бессознательное // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 179-186 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
509434
   За гранью фола. – Москва, 1989. – 238с.
509435
  Руденко М. За гратами : поезії : 1977-1978 / Микола Руденко ; передм. Надії Світличної. – [Б. м.] : Сучасність, 1980. – 222 с. : портр. – На звороті тит. арк. загол. англ.: Rudenko M. Behind Bars. Poems (1977-1978). Introd. by Nadia Svitlychna. – (Бібліотека прологу і сучасності ; ч. 139)
509436
   За гратами будинку "уряду ЛНР" : аналіт. звіт / [Східноукр. центр громад. ініціатив ; [підготували: Г. Янова, В. Щербаченко ]. – Київ : Компринт, 2018. – 43, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-929-741-9
509437
  Наказнюк И.Б. За грибами на садовый участок / И.Б. Наказнюк. – Киев : Либідь, 1993. – 43с.
509438
  Одноралов В.И. За грибным царем / В.И. Одноралов. – Москва, 1989. – 126с.
509439
  Стуруа Д.Г. За грузинскую социалистическую культуру : Деятельность Коммунистической партии Грузии по созданию и развитию грузинской советской художественной культуры 1921-1929. / Д.Г. Стуруа. – Тбилиси : [Мерани], 1970. – 160 с.
509440
  Пармузин Б.С. За грядой барханов / Б.С. Пармузин. – М., 1984. – 112с.
509441
  Усыченко Ю.И. За далекими облаками. / Ю.И. Усыченко. – К., 1961. – 331с.
509442
  Усыченко Ю.И. За далекими облаками. / Ю.И. Усыченко. – К., 1980. – 606с.
509443
  Кобилецький Ю.С. За далиною - далина / Ю.С. Кобилецький. – К., 1988. – 278с.
509444
  Шмаков Г.Т. За дальней просекой / Г.Т. Шмаков. – Омск, 1982. – 32с.
509445
   За дальнейшее развитие советской торговли. – Л., 1954. – 12с.
509446
  Волков А.А. За дальнейшее развитие физической культуры и спорта в СССР / А.А. Волков. – Москва, 1956. – 32с.
509447
  Козлова О.В. За дальнейшее совершенствование системы управления экономикой / О.В. Козлова, С.А. Ленская. – Москва, 1971. – 101с.
509448
   За дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса. – М., 1972. – 93с.
509449
   За дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной работы. – М., 1970. – 88с.
509450
   За дальнейшее сплочение сил социализма на основе марксистско-ленинских принципов. – М., 1956. – 23с.
509451
   За дальнейшее укрепление партии : Редакционная статья, напечатанная в газете "Скынтейя" 3 июня 1952 г. – [Б. м.] : Издательство Румынской рабочей партии, 1952. – 31 с.
509452
  Назарцев Н.Г. За дальнейшее улучшение организации и оплаты труда в колхозах / Н.Г. Назарцев, И.И. Морозов. – М., 1949. – 196с.
509453
   За дальнейший подъем культурно-просветительной работы. – Грозный, 1958. – 78с.
509454
   За дальнейший подъем социалистического с.х. и рост благосостояния трудящихся. – Сталинград, 1947. – 30с.
509455
  Амосов Н.К. За дальнейший расцвет колхозного строя / Н. Амосов. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 48 с.
509456
  Шепилов Д.Т. За дальнейший расцвет советского художественного творчества / Д.Т. Шепилов. – Москва, 1957. – 32с.
509457
  Тер-Маркарьян За дальним закатом / Тер-Маркарьян. – Ростов -на-Дону, 1980. – 127с.
509458
  Тітов В.М. За дальше піднесення економіки Харківщини / В.М. Тітов. – Харків : Кн.вид., 1959. – 47с.
509459
   За дальший творчий розвиток філософських проблем природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
509460
  Твардовский А.Т. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Москва, 1958. – 143с.
509461
  ТвардовскийА.Т За далью - даль / ТвардовскийА.Т. – Москва : Художественная литература, 1960. – 224с.
509462
  Твардовский А.Т. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Москва, 1961. – 195с.
509463
  Твардовский А.Т. За далью - даль : Поэма. Из лирики этих лет 1959 - 1968 / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 240с.
509464
  Твардовский А.Т. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Москва, 1972. – 144с.
509465
  Твардовский А.Т. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Петрозаводск, 1973. – 143с.
509466
  Твардовский А.Т. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Хабаровск, 1980. – 111с.
509467
  Твардовский А.Т. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Магадан, 1982. – 111с.
509468
  Твардовский А.Т. За далью - даль : отд. главы // Сын : поэмы и стихотворения : к сб. вцелом / П.Г. Антокольский. – Киев : Радянська школа, 1989. – С. 100-191. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-330-01208-2
509469
  Твардовский А.Т. За далью - даль. Из лирики этих лет 1959 - 1968 / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 239 с.
509470
  Синельников Сергей За далью - Суздаль : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 90-94 : Фото
509471
  Гайдаенко И.П. За далью морской / И.П. Гайдаенко. – К., 1956. – 243с.
509472
  Горбачев В.В. За далью непогоды : Роман / В.В. Горбачев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 447с.
509473
  Горбачев В.В. За далью непогоды / В.В. Горбачев. – 2-е изд. – М., 1987. – 414с.
509474
  Мензбир М. За Дарвина / М. Мензбир. – Москва: Ленинград, 1927. – 234 с.
509475
  Мюллер Ф. За Дарвина / Ф. Мюллер. – Москва, 1932. – 92с.
509476
   За два роки письменник Янукович отримав 32 млн. гривень гонорару // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 17
509477
  Жежера В. За два тижні професор Огієнко із ченця став єпископом // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 1 (104). – С. 62-65 : Фото


  На посаді міністра віросповдань за Директорії Іван Огієнко наказав перевести богослужіння із церковнослов"янської на українську мову.
509478
  Плеханов Г.В. За двадцать лет : Сборник статей литературных, экономических и философско-исторических / Бельтов [псевд.]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Общественная польза", 1905. – [4], 648 с.;
509479
  Плеханов Г.В. За двадцать лет : Сборник статей литературных, экономических и философско-исторических / Бельтов [псевд.]. – [2-е изд., изм.]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Общественная польза", 1906. – [8], 600 с.
509480
  Смирнов И.А. За двадцать лет / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1971. – 207с.
509481
  Рождественский Р.И. За двадцать лет / Р.И. Рождественский. – М., 1973. – 463с.
509482
  Людсканова В. За двама истински професионалисти – с уважение // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 93-99. – ISSN 0861-847Х


  The author highlights the contribution of Alexandra Dipchikova who in some of the most difficult years for Bulgaria in economic terms managed to overcome the dramatic lagging of the National Library in comparison with the leading libraries in the world.
509483
  Марьямов А.М. За двенадцатью морями / А.М. Марьямов. – Москва, 1972. – 335с.
509484
  Марьямов А.М. За двенадцатью морями / А.М. Марьямов. – Москва, 1975. – 591с.
509485
  Генри Э. За дверьми Белого дома / Э. Генри. – М, 1982. – 125с.
509486
   За двома з"їздами // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 27). – С. 5 : фото


  Про З"їзд присвячений обранню членів у Вищу раду юстиції. Пряма мова головуючого - ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерського, щодо організації З"їзду.
509487
  Старицький М.П. За двома зайцями / М.П. Старицький. – Львів, 1927. – 102с.
509488
  Старицький М.П. За двома зайцями / М.П. Старицький. – Київ, 1945. – 128с.
509489
  Старицький М.П. За двома зайцями / М.П. Старицький. – Київ, 1952. – 108с.
509490
  Старицький М.П. За двома зайцями : комедія в 4 дії / М.П. Старицький. – Київ : Мистецтво, 1954. – 111 с. : іл.
509491
  Старицький М.П. За двома зайцями / М.П. Старицький. – Київ, 1967. – 186с.
509492
  Коваль К. За двома стільцями, або Підводні камені адвокатського несумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 16 - 22 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 1992-9277
509493
  Коломієць О.Ф. За дев"ятим порогом / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1972. – 95 с.
509494
   За действенную музыкальную критику. – Москва, 1974. – 160с.
509495
   За деловой стиль в партийной работе. – Л., 1981. – 231с.
509496
  Тольятти П. За демократическое обновление итальянского общества, за продвижение к социализму. / П. Тольятти. – Москва, 1960. – 135с.
509497
  Магомед-Расул За день до любви : повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 270 с.
509498
  Ковалев В.Д. За деревенской околицей / В.Д. Ковалев. – М, 1975. – 110с.
509499
   За деревней Поручейницей. – М., 1975. – 96с.
509500
  Ракша И.Е. За деревом было солнце / И.Е. Ракша. – М, 1985. – 350с.
509501
  Ласкер-Шюлер За деревьями таюсь я : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 186-192. – ISSN 0130-6545
509502
   За державність = For independence : Матеріяли до історії війська українського. – Торонто : Український воєнно-історичний ін-т
Збірник 10. – 1964. – 255с., 16 арк. фот.
509503
   За державність = For independence : Матеріяли до історії війська українського. – Торонто : Український воєнно-історичний ін-т
Збірник 11. – 1966. – 240с., 14 арк. фот.
509504
   За держзамовленням тепер готуватимуть і приватні ЗВО // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
509505
  Большак В.Г. За Десной-рекою : докум.-повесть / В.Г. Большак ; [перевела с укр. В. Рыбка] ; ил. П. Басанец и др. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 176 с. : ил.
509506
  Иванова Е.Л. За Десною-рекою / Е.Л. Иванова. – М, 1980. – 95с.
509507
  Колесник С.П. За Десною жито половіє : документальні оповідання / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 234 с.
509508
  Грабовская В. За десятерых // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2006. – № 3. – С. 78-82.


  Арманд Ассанте
509509
  Ющенко В. За десять днів до тріумфу: Бесіда з канд. у Президенти України // Кримська світлиця, 2004
509510
  Вишня Остап За децато : Хумористични раскази / Вишня Остап; Пер. от укр. Дона Минчева. – София : Народна младеж, 1961. – 104 с.
509511
  Рождественский А.К. За динозаврами в Гоби / А.К. Рождественский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1957. – 215с.
509512
  Абрамова А.А. За дисциплину в ответе каждый / А.А. Абрамова. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Государство и право ; № 9)
509513
   За дисциплину все в ответе: Из опыта работы органов нар. контроля Подмосковья. – М., 1984. – 64с.
509514
   За днем грядущим. – Алма-Ата, 1978. – 142с.
509515
  Грылев А.Н. За Днепром (Освобождение Правобережной Украины в янв. - апр. 1944 г.) / А.Н. Грылев. – Москва, 1963. – 228с.
509516
  Кабо Л.Р. За Днестром. / Л.Р. Кабо. – М., 1952. – 344с.
509517
  Чащин Ф.Д. За Дністром-рікою. : розповідь про Молдавію / Ф.Д. Чащин; Ф.Д Чашин. – Київ : Веселка, 1973. – 127 с.
509518
  Донець Г.П. За днями-дні : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 111с.
509519
  Прокша Л.Я. За Добрицей речкой : докум. повесть / Л.Я. Прокша; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1978. – 238 с.
509520
  Конецкий В.В. За доброй надеждой : роман-странствие / Виктор Конецкий. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 751 с.
509521
  Конецкий В.В. За доброй надеждой : [в 2 кн.] / В.В. Конецкий. – Ленинград : Художественная литература. – ISBN 5-280-0882-6
[Кн. 1, ч. 1] : Соленый лед. – 1989. – 640 с.
509522
  Конецкий В. За доброй надеждой : роман-странствие : [в 2 кн.] / Виктор Конецкий. – Ленинград : Художественная литература. – ISBN 5-280-0882-6 ; 5-280-00884-2
[Кн. 2, ч. 2-3] : Среди мифов и рифов. Морские сны. – 1989. – 592 с.
509523
  Конецкий В.В. За доброй надеждой : роман-странствие / Виктор Конецкий. – Ленинград : Художественная литература. – ISBN 5-280-00882-6 ; 5-280-00885-0
[Кн. 3, ч. 4-5] : Начало конца комедии. Вчерашние заботы. – 1990. – 621 с.
509524
  Конецкий В. За доброй надеждой : роман-странствие / Виктор Конецкий. – Ленинград : Художественная литература. – ISBN 5-280-00882-6 ; 5-280-00886-9
[Кн. 4, ч. 6-7] : Ледовые брызги. Из заметок о близких писателях. – 1990. – 672 с.
509525
  Шандибіна К. За довге життя у кіно він зняв лише п"ять фільмів. 29 червня - 80 років від дня народження Віктора Степановича Греся (1939), українського режисера, сценариста, актора // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня (№ 25). – С. 12
509526
  Носов Е.И. За долами, за лесами / Е.И. Носов. – М, 1967. – 189с.
509527
   За Дон, за Кубань, за Россию. – Киров, 1942. – 14 с.
509528
  Семин В.Ф. За Донбасс сражались геройски ( К 85-летию со дня рождения чекиста и партизанского командира Михаила Трифонова-" Югова ") / В.Ф. Семин. – Донецьк, 1998. – 20с. – (Герои донецкого подполья)
509529
   За дострокове й високоякісне виконання плану лісонасаджень. З досвіду лісосадільної ланки колгоспу "Шлях Леніна", Богодухівського району // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
509530
  Гетьман В. За дротом. / В. Гетьман. – Одеса, 1958. – 112с.
509531
  Матюшина О.К. За дружбу / О.К. Матюшина. – Л., 1955. – 375с.
509532
  Матюшина О.К. За дружбу / О.К. Матюшина. – К., 1958. – 336с.
509533
   За дружбу з країною Великого Жовтня. – К., 1977. – 467с.
509534
   За дуальною формою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Компанія SoftServe спільно з Львівським національним університетом ім. І.Франка наближають систему освіти до потреб випускників та ринку праці. З вересня в закладі стартують унікальні програми з дуальною формою навчання, в межах яких студенти ...
509535
  Бирюков Н.С. За европейскую безопасность / Н.С. Бирюков. – Москва : Знание, 1956. – 47 с. – (Серия 7 / Всесоюзное о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 24)
509536
   За Европу мира и прогресса: Коммунисты. Новая обстановка в Европе. Проблемы идейно-полит. борьбы. – М., 1977. – 340с.
509537
   За единство антиимпериалистических сил. – М., 1983. – 239с.
509538
  Кноблох Я. Пронин За единство журналистов всего мира / Я. Пронин Кноблох. – М., 1957. – 80с.
509539
  Лозовский А. За единство международного профдвижения / А. Лозовский. – Москва, 1925. – 32с.
509540
  Лозовский А. За единство мирового профдвижения 9 августа 1935 г. / А. Лозовский. – Москва, 1935. – 55с.
509541
   За единство принципов воспитания детей в дошкольном учреждении и семье. – М., 1982. – 176с.
509542
  Ибаррури Д. За единую партию пролетариата / Д. Ибаррури. – М., 1937. – 24с.
509543
  Лозовський А. За едність світового профруху / А. Лозовський. – К., 1935. – 79с.
509544
   За економічну ефективність освіти взялись академіки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  8 листопада відбулися збори НАПН, в яких узяли участь академіки і члени-кореспонденти НАПН, ректори вищих навчальних закладів, представники МОНМС і підпорядкованих йому структур. Тема зборів - " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності ...
509545
  Ляшенко Л.І. За екраном / Л.І. Ляшенко. – К., 1961. – 136 с.
509546
  Ачан Хандан За ёрюкской звездой кочевой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1029-5828
509547
  Елбакідзе Маріне За ефіопським часом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 78-80 : фото
509548
  Осипчук Н. За європейський рівень життя // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 листопада - 4 грудня (№ 49). – С. 3


  "...Студенти юридичного факультету [КНУ імені Тараса Шевченка] під час спілкування з міністром освіти і науки Дмитром Табачником продемонстрували як готовність до діалогу, так і обізнаність з больовими проблемами українського суспільства. Зрештою, у ...
509549
   За європейськими стандартами // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 3


  Про ІІ Міжнародний науково-практичний форум "Інновації в науці: виклики сучасності" у м. Варна (Болгарія). Одним з організаторів форуму став ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
509550
  Віднянський С.В. За європейську Європу. Шарль де Голль / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 141-164. – ISBN 978-966-02-5494-7
509551
  Стасова Е.Д. За єдиний фронт солідарності і допомоги / Е.Д. Стасова. – К, 1935. – 40с.
509552
  Шестопалов Г.Г. За єдиним планом / Г.Г. Шестопалов. – К., 1965. – 32с.
509553
  Пустовойтенко В.П. За єдину Україну : Виступи та інтерв"ю (грудень 2000 - грудень 2001) / В.П. Пустовойтенко. – Київ, 2001. – 176с. – ISBN 966-96067-0-5
509554
  Гріффен Л.О. За єдність "формаційного" та "цивілізаційного" підходів у дослідженні історичних процесів // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 43-54
509555
  Шевців І. За єдність церкви і народу / Іван Шевців. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 118, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-611-01-2128-6
509556
  Васильев А.С. За жар-птицей / А.С. Васильев. – Воронеж, 1979. – 79с.
509557
  Васильев А.С. За жар-птицей / А.С. Васильев. – Воронеж, 1981. – 107с.
509558
  Сапожников В.К. За жар-птицей / В.К. Сапожников. – М., 1981. – 336с.
509559
  Шахов А.А. За Жар-птицей / А.А. Шахов. – Москва : Советский писатель, 1950. – 511с.
509560
  Прокопов П.И. За Жар-птицей. / П.И. Прокопов. – М, 1964. – 221с.
509561
  Чуковский К. За живое, образное слово / К. Чуковский. – М, 1967. – 64с.
509562
  Воронский А.К. За живой и мертвой водой : воспоминания / А. Воронский. – Москва : Федерация
Кн. 2, ч. 2. – 1929. – 238 с.
509563
  Воронский А.К. За живой и мертвой водой / А.К. Воронский. – Москва, 1970. – 432с.
509564
  Далекий А Н. За живой и мертвой водой : Роман / А Н. Далекий. – Киев : Дніпро, 1975. – 431с. – (Бібліотека "Мужність")
509565
  Далекий А Н. За живой и мертвой водой : трилогия / А Н. Далекий. – Киев : Дніпро, 1979
509566
  Далекий А Н. За живой и мертвой водой / А Н. Далекий. – Киев, 1990. – 786с.
509567
   За живота. Писатели, загинали в борбата против фашизма. – София, 1957. – 448с.
509568
  Шпанов Н.Н. За жизнь / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1950. – 190с.
509569
  Рахилло И.С. За жизнь / И.С. Рахилло. – М, 1963. – 48с.
509570
  Ципоруха М.И. За жизнь корабля / М.И. Ципоруха. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1989. – 143 с.
509571
  Максимов Н.А. За жизнь свою спроси с себя / Н.А. Максимов. – М., 1988. – 248с.
509572
  Олійник М.Я. За життя : оповідання та повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 248 с.
509573
  Сорокин В.В. За журавлиным голосом / В.В. Сорокин. – Москва, 1972. – 192с.
509574
  Ливанов А.К. За журавлиным кликом / А.К. Ливанов. – Москва, 1980. – 95с.
509575
  Глебов А.Д. За журавлями / А.Д. Глебов. – Москва, 1976. – 208с.
509576
  Питерский А. За завесою смирения и благочестия / А. Питерский. – Москва : Заккнига, 1930. – 53 с.
509577
  Вайзер С. За завісами лісу... : [проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 61-62
509578
  Гулик І. За завісою цензури // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 23-24. – ISSN 2518-7341


  Розповідається про цікаву знахідку у фонді наукової бібліотеки, яка пройшла через завісу цензури та осіб причетних до цієї процедури, що мали відношення до охорони здоров"я України та Вінничини зокрема.
509579
  Буряк Б.С. За законами краси / Б.С. Буряк. – Київ, 1963. – 261с.
509580
  Хелемендик В.С. За законами майбутнього / В.С. Хелемендик. – К, 1963. – 120с.
509581
  Слоновська О. За законами міфу (поет-вісник Євген Маланюк - метафізичний діагностик і цілитель української нації) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
509582
  Алексієвець М.М. За законами нового світу НДР : 1949-1979 / М.М. Алексієвець. – Київ : Політвидав України, 1979. – 100 с.
509583
  Бакуменко О. За законами поетичного тижня // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 9. – С. 184-186. – ISSN 0208-0710
509584
  Чайковський А.С. За законом і над законом.З історії Адміністративних органів = З історії адміністративних органів і поліцейської жандармсьої системи в Україні / А.С. Чайковський, М.І. Щербак. – Київ : Україна, 1996. – 270с.
509585
  Зайвий Я П. За законом колгоспоного життя / Я П. Зайвий, . – Дніпропетровськ, 1977. – 72с.
509586
  Мицик В.Ф. За законом світового ладу : трипіл. цивілізація і світогляд укр. народу / Вадим Мицик ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 318-325. – ISBN 966-608-444-9
509587
  Боруха Д. За законом України ліцензіат не означає суб"єкт авторського права / Д. Боруха, Л. Черепов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 45-52. – ISSN 1608-6422
509588
  Биггерс Э.Д. За занавесом. Охотники за долларом / Эрл Дерр Биггерс // Англо-американский детектив : [романы] : пер. с англ. / [сост. Е.В. Бобрик]. – Киев : Свенас, 1992. – С. 271-496. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
509589
  Райхель Ю. За заповітами Геббельса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 липня (№ 127). – С. 8


  Путін про боротьбу з неонацизмом і неофашизмом.
509590
  Сергійчук В. За заповітом генерала Чупринки // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 68-76. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 70-річчя від дня загибелі Романа Шухевича.
509591
  Сергійчук В. За заповітом Івана Драча (до 5-річчя започаткування кафедри історії світового українства в КНУ імені Тараса Шевченка) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 209-212. – ISBN 978-617-7837-21-2
509592
  Харламова Татьяна За заслуги в развитии российского туризма" : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-33 : Фото
509593
   За збільшення виробництва кукурудзи. – Львів, 1955. – 64с.
509594
  Сенчило В.Л. За зв"язок лекційної пропаганди з життям. / В.Л. Сенчило. – К., 1964. – 31с.
509595
  Терлецкий В. За зверей заплачено. Тень карлика, тень исполина / В. Терлецкий. – Москва : Радуга, 1989. – 341с.
509596
  Браунер А. За зверьками. : Зоологическая Экскурсия по Бессарабии / А. Браунер, 1915. – 4 с. – Отд. оттиск
509597
   За згуртованість міжнародного комуністичного руху. – К., 1964. – 254с.
509598
   За здоровий побут. – К., 1959. – 156с.
509599
   За здоровую коммунистическую смену. – Изд. 3-е, испр. – Москва-Л., 1934. – 179с.
509600
   За здоровый быт. – Л., 1956. – 200с.
509601
   За здоровый быт. – Ташкент, 1957. – 195с.
509602
   За здоровый быт. – 2-е испр. и доп. изд. – Л., 1957. – 275с.
509603
   За здоровый быт. – Калинин, 1958. – 70с.
509604
   За здоровый образ жизни : Рек.библиогр.указ. – Москва : Книга, 1986. – 70с.
509605
  Поташов В.И. За здоровье молодых. / В.И. Поташов. – Л.-М., 1958. – 82с.
509606
  Ракитина Р.И. За здоровьем -- в группы здоровья. / Р.И. Ракитина, И И. Ракитин, . – К, 1983. – 63с.
509607
  Каменецкий В.Т. За здоровьем - в Карпаты / В.Т. Каменецкий. – К., 1988. – 15с.
509608
  Архипов Е.М. За здоровьем на велосипеде / Е.М. Архипов. – Москва : Советский спорт, 1989. – 46, [1] с. : ил. – (Физкультурная библиотечка школьника)
509609
  Ольхин Б.Е. За зеленой далью / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1966. – 134с.
509610
  Галинский Ю.С. За землю отчую / Ю.С. Галинский. – Киев, 1986. – 212с.
509611
  Маркушевський П.Т. За землю Радянську Кобзар воював / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1969. – 162с.
509612
  Соколов Ю.Ф. За землю русскую / Ю.Ф. Соколов. – М., 1990. – 63с.
509613
  Субботин А.А. За землю Русскую / А.А. Субботин. – М., 1957. – 696с.
509614
  Субботин А.А. За землю Русскую : Роман / А.А. Субботин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 718с. : ил.
509615
   За землю Русскую!. – Новосибирск, 1984. – 238с.
509616
   За землю Русскую! Памятники литературы Древней Руси XI-XV веков. – М., 1981. – 520с.
509617
  Ляхов В.А. За землю Русскую, 1380-1980 / В.А. Ляхов, А.М. Анкудинова. – Ярославль, 1980. – 143с.
509618
   За Землю Русскую. Век XIII: А.Югов. Александр Невский. Роман. Литературные памятники. Свидетельства очевидцев. Труды историков. – М., 1983. – 525с.
509619
  Камянский В.К. За землю русскую. Исторические рассказы. / В.К. Камянский. – В.-Волочек, 1948. – 87 с.
509620
   За землю Русскую: Древнерус. повести. – Москва, 1980. – 126с.
509621
  Васильчук В. За землю свою він у слові згорів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)


  Пам"яті Миколи Сингаївського.
509622
  Каппустян Г. За землю, за волю (Холодноярівська епопея) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 218-223. – ISBN 978-617-7062-20-1
509623
  Золотов В.А. За землю, за волю... / В.А. Золотов, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1974. – 264с.
509624
   За землю, за мир и волю. 1918-1922. – Ленинград, 1971. – 104с.
509625
  Маринич О.М. За зміцнення зв"язків географії з практикою народного господарства. / О.М. Маринич. – 3-12с.
509626
  Аристов Михаил За знаниями в Европу. Профессиональное образование за рубежом / Аристов Михаил, Скрыль Маргарита // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 57-61 : Фото, план
509627
  Коженьовський М. За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках = Za Zlota Brama. Dzialalnosc spoleczno-kulturalna Polakow w Kijowie w latach 1905-1920 / Маріуш Коженьовський ; [пер. А. Павлишин ; наук. ред. Н. Риндюк]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 654, [7] с. : табл. – Парал. тит. арк. пол. - Імен. покажч.: с. 615-647. - Геогр. покажч.: с. 648-654. – Бібліогр.: с. 596-561 та в прим. – ISBN 978-966-378-388-8
509628
  Скрипник О.В. За золотом Нестора Махна / Олександр Скрипник ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 302, [4] с. : іл.,табл. – ISBN 978-966-2151-88-6
509629
   За зразковий будинок колгоспника. – Х., 1936. – 132с.
509630
  Бене С.В. За зубом к Полю Ревиру : рассказы : пер. с англ. / Стивен Винсент Бене ; сост. В. Голышева, А. Зверева ; предисл. А. Зверева. – Москва : Известия, 1988. – 256, [2] с. – (Б-ка журн. "Иностр. лит.")
509631
  Рыклин Г. За и против / Г. Рыклин. – Москва, Л., 1939. – 241с.
509632
  Дымшиц А.Л. За и против / А.Л. Дымшиц. – М, 1972. – 48с.
509633
  Лафарг П. За и против коммунизма / П. Лафарг. – М, 1959. – 200с.
509634
   За и против человека: Идейно-эстет. борьба в культуре Запада 70-х г.. – Москва, 1980. – 375с.
509635
  Шкловский В.Б. За и против. Заметки о Достоевском / В.Б. Шкловский. – Москва : Советский писатель, 1957. – 259 с.
509636
  Сахаров А.Д. За и против: 1973 год: документі, факті, собітия. / А.Д. Сахаров. – Москва, 1991. – 303с.
509637
  Наумов В.П. За идейность литературы и искусства / В.П. Наумов. – М, 1963. – 46с.
509638
  Любимов С.Е. За индустриализацию строительства / С.Е. Любимов. – М., 1956. – 63с.
509639
  Пахомов Н.И. За индустриальную Рязань / Н.И. Пахомов. – Рязань, 1958. – 80с.
509640
  Кремпа И. За интернациональное единство революционного рабочего движения Чехословакии / И. Кремпа. – М., 1979. – 302с.
509641
  Душков Н. За истината в англо-американската философия / Н. Душков. – София, 1959. – 155с.
509642
  Аринштейн М.М. За их улыбку : повесть / М.М. Аринштейн. – Грозный : Чечено-Ингуш. книжное издательство, 1957. – 170 с.
509643
  Сліпчук П.О. За і проти : гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 90 с.
509644
   За і проти : Дебати з питань євроатлантичної безпеки. – Київ, 2004. – 76с.
509645
  Івашина Леся За ігровою методикою : підсумковий урок за розділом "Людина в життєвих випробуваннях" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-24
509646
  Гурладій Н.С. За ідеологічне озброєння мас / Гурладій Н.С. – Львів, 1968. – 243 с.
509647
  Дарманський П.Ф. За іконостасами вівтарів / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1989. – 262 с.
509648
  Короленко В.Г. За іконою / В.Г. Короленко. – К, 1958. – 63с.
509649
   За інженерами - майбутнє // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Дмитро Табачник під час вручення Державних премій України в галузі науки і техніки розповів представникам засобів масової інформації про підсумки року, що минає й окреслив плани на 2013 рік.
509650
   За інновації дадуть премію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Уряд ухвалив Постанову " Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій"
509651
   За інноваціями майбутнє // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 3


  "Представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка 9–15 січня 2020 року здійснили офіційний візит до Китайської Народної Республіки Делегація у складі проректора Петра Беха, заступника директора Україно-Китайського інноваційного ...
509652
  Шанковський Л. За історичну оцінку Акту 30 червня 1941 року // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 47-64. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
509653
  Корбут А. За їжу і майбутнє. Що вивело студентів на нинішні протести у Венесуелі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
509654
  Вольвач П. За його працями садівники вчаться досі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 13


  До 165-річчя від Дня народження Левка Симиренка та сотих роковин його трагічної загибелі.
509655
  Лукіянович Д.Я. За кадильну / Д.Я. Лукіянович. – К., 1956. – 116с.
509656
  Лукіянович Д.Я. За Кадильну : оповіданнє / Денис Лукіянович -. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 214, [1] с. – (Літітературно-Hаукова Бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничьої Спілки ; Сеp. 1 ; Ч. 45)
509657
  Озеров Л.А. За кадром / Л.А. Озеров. – М., 1978. – 174с.
509658
  Ананко В.И. За каждую пядь : [о 41-й стрелковой дивизии] / В.И. Ананко, А.С. Доманк, Н.М. Раманичев. – Львов : Каменяр, 1984. – 144 с.
509659
  Калядин И.С. За каждую пядь земли... / И.С. Калядин. – М., 1983. – 255с.
509660
  Воробьев В М. Усов За каждый клочок земли / В М. Усов Воробьев. – Москва, 1989. – 192с.
509661
  Воробьев М.В. За каждый клочок земли / М.В. Воробьев, В.В. Усов. – Смоленск
2. – 1990. – 142,2с.
509662
  Рочев Е.В. За каждый свой шаг... : повесть / Е.В. Рочев; перевод с коми С.Панкратова. – Москва : Современник, 1979. – 240 с.
509663
  Веян А. За каждым озером холмы : стихи / А. Веян. – Рига : Лиесма, 1989. – 117 с.
509664
  Борисов М.И. За Казанкой в году пятом... / М. Борисов ; с предисл. Я.И. Боярского. – Казань : Изд. ТСПС и ТАТООТДЕЛОВ профсоюзов: Кожевников, текстильщиков и швейников, 1927. – 75 с., 1 л. портр. (фронт) : портр. в тексте. – (Рабочая библиотека ТАТИСТПРОФА : Серия историко-революционных воспоминаний)
509665
  Голев В. За какво пеят мурите. / В. Голев. – София, 1961. – 100с.
509666
  Білий І.О. За калиновим жаром : лірика / І.О. Білий. – Донецьк : Донбас, 1972. – 47 с. : портр.
509667
  Волков В.А. За Калугою за Окой / В.А. Волков. – Калуга, 1962. – 92с.
509668
  Комраков Г.Б. За картошкой / Г.Б. Комраков. – М., 1984. – 382с.
509669
  Светина Б. За качество жизни. Объявлены лауреаты технологической “нобелевки” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Технологическая академия Финляндии (Technology Academy Finland) назвала имена лауреатов Премии тысячелетия в области технологий (Millennium Technology Prize) 2012 года, престижной награды за достижения в области технологических инноваций. В этом году ...
509670
  Шаурин А. За качество. / А. Шаурин. – М.-Л., 1930. – 48с.
509671
   За квадратным столом политэкономы, управленцы, плановики, финансисты. – М., 1989. – 222с.
509672
  Усик Світлана За кермом узимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 28-29 : фото
509673
  Паляничко В. За ким останнє слово? / В. Паляничко, І.-М. Гук // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 14


  Практичні питання вступу в спадщину.
509674
  Лебедев А. За киноэкраном / А. Лебедев. – Москва, 1964. – 47 с.
509675
   За киноэкраном. – М., 1981. – 47с.
509676
  Маргаритов-Хофер Едле За Кирил и Методий / Маргаритов-Хофер Едле, фон Сулмтал Ангелика, Маргаритов Михаил. – София : ТАНГРА ТанНакРа, Общобългарска фондация, 1999. – 78с. – (Библиотека "Българска вечност" ; Кн.10). – ISBN 954-9717-10-0
509677
  Табачник Д. За кількістю поданих заяв цьогорічна вступна кампанія є рекордною за всі роки незалежності України / Підготувала Л.Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  МОНмолодьспорту Д. Табачник засередився на особливостях вступної кампанії-2012 року, цього року результати зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів було оголошено до першого липня 2012 року, важливою новацією - прозорість вступної ...
509678
  Афанасьев М.Д. За книгой : место чтения в жизни сов. рабочего / М.Д. Афанасьев ; Гос. биб-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1987. – 126, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 120-127 (157 назв.)
509679
  Щокін Г. За кого ж голосувати? : Спроба відвертої відповіді / Г. В. Щокін; Всеукраїнське громадсько-патріотичне об"єднання "Український вибір"; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 68с. – ISBN 966-608-488-0
509680
  Левицький М. За Колиивщыны [Коліївщини] : Оповиданнє: (За [Т.] Падалкою) / М. Левицькый ; // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 60 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
509681
  Левицький М.П За Коліївщини : історична повість з малюнками І. Бурачка: (За Падалицею) / М. Левицький. – вид. 3-тє. – Кіев : Друк. Т-ва "Просвещеніе", 1907. – 48 с. – ([Селянська бібліотека] ; № 31)
509682
  Рубинский Ю.И. За колоннами Бурбонского дворца. / Ю.И. Рубинский. – М, 1967. – 206с.
509683
  Петров М.А. За колымским перевалом / М.А. Петров. – Магадан, 1990. – 333с.
509684
  Шумский П.Н. За колючей проволокой / П.Н. Шумский. – Л., 1933. – 184с.
509685
  Мянник Э.Я. За колючей проволокой. -- (Двадцать лет назад. -- Свет). : повести / Эдуард Мянник ; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 206 с.
509686
  Селезнев П.И. За колючей проволокой. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1965. – 304с.
509687
  Білецький М.С. За колючим дротом : повість / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 179 с.
509688
  Білецький М.С. За колючим дротом : повісті, оповідання / М.С. Білецький. – Київ : Дніпро, 1990. – 330, [2] с. : іл.
509689
  Левін К.Я. За колючим дротом. / К.Я. Левін. – Х., 1930. – 32с.
509690
  Шилова В.И. За коммунистический бьіт / В.И. Шилова. – Ленинград : Знание, 1975. – 24с.
509691
   За коммунистическое воспитание школьников. – М., 1963. – 208с.
509692
   За коммунистическую идейность литературы и искусства. – М., 1957. – 240с.
509693
   За коммунистическую нравственность. – Л., 1964. – 223с.
509694
  Рябченко Л.І. За компасом марки "Воля" / Леонід Рябченко. – Полтава : Верстка. – ISBN 966-7576-70-1
Кн. 1. – 2011. – 280 с., [16] с. іл. : іл.
509695
  Бакиров И. За комплексное развитие колхозного хозяйства / И. Бакиров. – Ташкент, 1953. – 40 с.
509696
   За комплексну механізацію сільського господарства. – К., 1962. – 276с.
509697
  Салиев М. За комплексную механизацию трудоемких процессов в животноводстве. / М. Салиев. – Алма-Ата, 1960. – 43с.
509698
  Байкін Ф.Ф. За комунiстичний побут / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Знання, УРСР, 1963. – 48с. – (Тов-во"Знання" УРСР ; 1 ; 23)


  В бpошуpi пpидiлено увагу хаpактеpистицi соцiалiстичного побуту та його пеpеpостання в комунiстичну як важливу складову частину загального пpоцесу пеpеходу нашого суспiльства вiд соцiалiзму до комунiзму.
509699
   За комуністичне ставлення до праці. – Київ, 1972. – 164с.
509700
  Байкін Ф.Ф. За комуністичний побут / Федір Байкін. – Київ : [б. в.], 1963. – 48 с. – (Товариство "Знання". Серія 1 ; № 23)
509701
  Довгий В.И. За конечный результат / В.И. Довгий. – Челябинск, 1988. – 55с.
509702
  Завірюхіна Марія За кордон із залізним другом : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 116-119 : Фото
509703
   За кордоном. – Х., 1934. – 67с.
509704
  Свет Я.М. За кормою сто тысяч ли / Я.М. Свет. – Москва, 1960. – 189с.
509705
  Голованенко Володимир За Космосом стежать із Дунаївців // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 4-5 : Фото
509706
  Крутилин С.А. За косогором / С.А. Крутилин. – Москва, 1971. – 288 с.
509707
   За кошти державного бюджету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 жовтня (№ 42/43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Уряду затверджено рішення про Порядок переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що ...
509708
  Кожевников А.В. За краем света / А.В. Кожевников. – Москва, 1959. – 142с.
509709
   За край родной: Воспоминания партизан и подпольщиков Баранович. обл.. – Минск, 1978. – 286с.
509710
   За край свой насмерть стой. – Москва : Военное издательство, 1974. – 303 с.
509711
  Денисова В И. За красоту времён грядуших / В И. Денисова, . – Москва, 1971. – 136 с.
509712
   За красоту родного города. – Москва, 1961. – 72 с.
509713
  Луцький О. За красою : Альманах в честь Ольги Кобиляньскої / Зібpав і видав [та авт. пеpедм. "Товаpишко!"] Остап Луцький. – Чернівці : [Hакладом М. Гpабчука] ; З друк. бук[ов.] т-ва (Vereinsdruckerei), 1905. – 163, [9] с. : портр.


  Авт. поет. і пpозових твоpів: Б.С. Лепкий, Л. Укpаїнка, М.Ю. Яцків, І.Я. Фpанко, О.С. Маковей, М.Ф. Чеpнявський, К. Гpиневичева, П.С. Каpманський, О. Луцький, М.К. Воpоний, С.М. Чаpнецький, І.Л. Липа, І. Гавpилюк, Г.М. Хоткевич, В.М. Пачовський, H.К. ...
509714
  Сліпченко-Мордовець Д. За крашанку - писанка П.Ол. Кулішеві / Hаписав Данило Сліпченко-Моpдовець [псевд.]. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва Путей Сообщенія (А.Бенке)], 1882. – 42 с. – Hа окp. аpк. уpив. з твоpів Д. Байpона англ. та укр. в пеp. П.О. Куліша. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
509715
  Громов М. За крестами / М. Громов. – М.-Л., 1930. – 156 с.
509716
  Кониський О. За кригою / О. Кониський. – Х., 1923. – 28с.
509717
  Птахів Семен За крок від гучного банкрутства? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 78-82 : фото. – ISSN 1998-8044
509718
  Миколюк О. За крок до академічної свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 65). – С. 2


  Верховна Рада ухвалила Закон України "Про вищу освіту".
509719
  Білоус Н. За крок до вічності = A step away from eternity : мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI-XVII століть / Наталія Білоус ; [відп. ред. Г. Боряк] ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Простір, 2021. – 535, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол. - Рез. пол., англ. - Покажч.: с. 439-492. – Бібліогр.: с. 508-530 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2068-69-6
509720
  Капраль М. За крок до Вічності: Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI-XVII століть // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 196-200. – ISSN 0130-5247
509721
  Панченко Наталія За крок до змін: проект Закону "Про працю" // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 32-37 : фото, табл.
509722
  Скрипник А.Ю. За крок до катастрофи. Організація оборони Поділля під час Східної (Кримської війни) 1853-1856 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 57-69. – ISSN 2313-5603
509723
  Филь О. За крок до маршальського жезла : Монографія / Олександр Филь; КНУШ. – Київ : Варта, 2005. – 168с. – ISBN 966-585-126-8
509724
  Харитонова Раїса За крок до проминання : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 19-23. – ISSN 0131-2561
509725
  Бортніков Сергій За крок до сенсації: спочатку Волинь. а Київ - потім? / Бортніков Сергій, Данилюк Володимир // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 20-21 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
509726
  Прокіп А. За крок до спринту по граблях, або Ціна невивчених уроків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 8


  "Уряд готується до великої приватизації, зокрема, енергетичних об"єктів. Чи й справді приватизація енергетики доцільна, і усталені вітчизняні підходи до зміни права власності на такі активи є правильними і доречними? Коли і чому виникають суперечки ...
509727
  Гетман О. За крок до сучасного трудового законодавства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 23. – ISSN 1992-9277


  Законопроєкт № 5371, який позбавить від зайвих десятків паперів та архаїчних штрафів і дозволить встановлювати гнучкі умови праці, готовий до другого читання.
509728
  Яриш П.О. За крок до урвища : соц.-епічний роман / Петро Яриш. – Київ : 7БЦ, 2021. – 535, [1] с.


  У пр. № 1744140 напис: Володимирові Сергійчуку - з найкращими побажаннями здоров"я, добробуту та творчих успіхів. Щоро /підпис/ 23.08.2021 = Рожни =
509729
  Федоров А.Ф. За кронами ливанских кедров / А.Ф. Федоров. – Москва, 1988. – 156с.
509730
  Рождественская К.В. За круглым столом / К.В. Рождественская. – М., 1962. – 239с.
509731
   За круглым столом. – Ташкент, 1963. – 341с.
509732
  Кочербитов А.М. За круглым столом / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1981. – 102с.
509733
  Борисов Л.И. За круглым столом прошлого : Воспоминания / Л.И. Борисов. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 160 с.
509734
  Зотов В.П. За круте піднесення виробництва продовольчих товарів. В основу брошури покладена довопідь на Всесоюз. нараді працівників пром. прод. товарів 31 жовтня 1953 року / В.П. Зотов. – Київ, 1954. – 64с.
509735
   За крутой подъем сельского хозяйства, 1959. – 136с.
509736
  Воложин С. За КСП и против ВИА / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 252с. – (Книги прошлого ; Кн.4). – ISBN 966-7423-35-2
509737
  Плескачевский Л.Ю. За Кубанью / Л.Ю. Плескачевский. – М., 1986. – 367с.
509738
  Семенов Юрій За кубинським часом : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 82-87 : Фото
509739
  Дар Д.Я. За Кук-Карауком : 30 000 километров на велосипедах и мотоциклах / Д.Я. Дар, А.М. Емельянов. – Ленинград : Детгиз, 1963. – 215с.
509740
  Вертинский А.Н. За кулисами / А.Н. Вертинский. – Москва, 1991. – 304с.
509741
  Панфилов А.Ф. За кулисами "Радио Свобода" / А.Ф. Панфилов. – Москва, 1974. – 192 с.
509742
   За кулисами американской "демократии" (Прогрессивные американские писатели о выборах в США). – Л., 1950. – 120с.
509743
  Берти Ф.Л. За кулисами Антанты : дневник британского посла в Париже. 1914-1919 / Френсис Левесон Берти ; пер. с прим. Е.С. Берловича. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927. – 232 с.
509744
   За кулисами видимой власти. – М., 1984. – 173с.
509745
  Кордэ М. За кулисами войны / М. Кордэ. – Ленинград, 1925. – 202 с.
509746
  Волков Ф.Д. За кулисами второй мировой войны / Ф.Д. Волков. – Москва, 1985. – 304с.
509747
  Мольтке Кай За кулисами второй мировой войны. / Кай Мольтке ; Пер. с дат. А. Кобецкой и Н. Крымовой. – Москва : Изд. Иностранная литература, 1952. – 295 с.
509748
  Кассис В.Б. За кулисами диверсий / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 510с.
509749
  Сосновский И.П. За кулисами зоопарка / И.П. Сосновский. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 160с.
509750
  Леонидов А. За кулисами израильской политики / А. Леонидов. – Москва : Изд. социально-эконом. лит-ры, 1959. – 68 с.
509751
  Вачнадзе Г.Н. За кулисами одной диверсии: Кто направилял руку террориста на аплощади Святого Петра / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1985. – 287 с.
509752
  Толченов М.П. За кулисами подготовки второго фронта. / М.П. Толченов. – М., 1947. – 23с.
509753
  Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы 1848-1896 / Е.М. Феоктистов. – М, 1991. – 458с.
509754
  Христофоров В.С. За кулисами советско-финляндских переговоров о перемирии. 1943-1944 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 24-43. – ISSN 0130-3864


  В статье профессора Российского государственного гуманитарного университета д.ю.н. В.С. Христофорова на основе ранее неизвестных документов из Архива внешней политики МИД России, Российского государственного архива социально-политической истории и ...
509755
  Едемский А.Б. За кулисами советско-югославских отношений (июль-декабрь 1966 г.) // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 168-188. – ISSN 2079-3359
509756
  Львов Л. За кулисами старого режима / Л. Львов. – Л
1. – 1926. – 157с.
509757
  Бондарева В.И. За кулисами театра / В.И. Бондарева ; [Центр. акад. театр Сов. Армии]. – Москва : Искусство, 1989. – 179, [3] с. : ил. – ISBN 5-210-00364-7
509758
  Ковалев Э.В. За кулисами террора / Э.В. Ковалев, В.В. Малышев. – М, 1985. – 239с.
509759
   За кулисами французской печати. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 19 2с.
509760
  Кикило В. За кулисами холодной войны-2 // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  Зовнішня політика США
509761
  Эйджи Ф. За кулисами ЦРУ: дневник сотр. амер. разведки. / Ф. Эйджи. – М., 1979. – 464с.
509762
  Брукс Л. За кулисами японской капитуляции / Л. Брукс. – М, 1971. – 336с.
509763
  Ковач Наш Беата За кулисами. Джеймс Бонд археологии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 20 : фото
509764
  Сурнін В.Б. За кулісами "секретної" доповіді С.С. Хрущова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 151-162. – (Історія ; Вип. 24)
509765
  Сташевський Д.М. За кулісами дипломатичної блокади. / Д.М. Сташевський. – Київ, 1969. – 96с.
509766
  Сутулін А.М. За кулісами імперіалістичного "партнерства" / А.М. Сутулін. – Київ, 1980. – 112 с.
509767
  Бажан О. За кулісами стахановського руху // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 110-126
509768
  Гнатюк О. За кулісами фільму "ПКП". Боротьба з пам"яттю про Українську революцію на прикладі кінострічки 1926 р. // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 352-371. – ISBN 978-617-7062-20-1
509769
  Бедзик Д. За кулісами церкви : п"єса на 3 дії / Дмитро Бедзик. – Харків : ДВУ, 1925. – 38 с. – (Театральна б-ка)
509770
  Червенков В. За културата и изкуството / В. Червенков. – София, 1950. – 160 с.
509771
   За культурне заможне життя. З"їзд в Кривушах. – Харків, 1934. – 44 с.
509772
   За культуру наших сел. – Ульяновск, 1961. – 36с.
509773
   За культуру труда. Опыт работы парт-звеньев завода им. Марти. – Л., 1934. – 51с.
509774
  Лукінюк Михайло За кумпанію... або Діду, ти куди? : український гумор // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 109-111. – ISSN 0130-321Х
509775
   За лакокрасочную промышленную химию. – Л., 1932. – с.
509776
   За лакокрасочную промышленную химию.1-й Всесоюзный съезд лакокрасочной промышленности СССР. – Л., 1932. – 344с.
509777
  Браславський З.Б. За лаштунками "раю" / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1987. – 122с.
509778
  Птахів Семен За лаштунками В2В дистрибуції готелів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
509779
  Палієнко С.В. За лаштунками дискусії про предмет археології: листування В.Ф. Генінга з редакцією "Радянської археології" // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 204-212. – ISSN 2078-0133
509780
  Москалець В. За лаштунками літературного процесу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 279-280
509781
  Захарчук І. За лаштунками офіційного сола // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 37-40. – ISSN 1563-6461


  Про книжку українського історика Владислава Гриневича "Неприборкане різноголосся. Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 - червень 1941 рр."
509782
  Воловенко Ю.М. За лаштунками періодичної системи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Хімічний факультет.
509783
  Кулик Н. За лаштунками сертифікації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
509784
  Бойчин Мирослав За лаштунками туристичного страхування ERV у 2016 році // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 74 : фото. – ISSN 1998-8044
509785
  Москвіна В. За лаштунками хімічної лабораторії / В. Москвіна, Д. Мілохов // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Понад 200 школярів із 58 навчальних закладів України завітали на Дні відкритих дверей хімічного факультету. Увесь спектр емоцій, які відчувають хіміки при втіленні своїх задумів та наукових ідей - хвилювання, натхнення, захват - відчули й гості ...
509786
  Весенский В.П. За легендой и былью вослед / В.П. Весенский. – Москва : Мысль, 1982. – 160с.
509787
  Лизунов П.М. За ленинский стиль в работе / П.М. Лизунов. – Горький : Волго-Вятское книжное из-во, 1966. – 100 с.
509788
   За ленинский стиль работы. – Москва, 1981. – 463с.
509789
   За ленинское искусствознание : (Материалы дискуссии). – Москва-Ленинград : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932. – 211 с.
509790
   За ленинское отношение к памятникам истории и культуры. – Пермь, 1970. – 94с.
509791
   За ленинской строкой. – Пермь : Пермское кн. изд., 1990. – 331с.
509792
  Ткач Н.І. За ленінським кооперативним планом / Н.І. Ткач. – К., 1970. – 164с.
509793
   За ленінським планом. Монументальна пропаганда на Україні в перші роки Радянської влади. 1918-1922. – Київ, 1969. – 123с.
509794
   За ленінську діловитість. – Дніпропетровськ, 1969. – 179с.
509795
   За ленінську філософію. – Київ : ВУАМЛІН
Кн. 1. – 1933. – 348с.
509796
  Воронецкий М.Г. За лесной тишиною / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1981. – 272с.
509797
  Качаев Г Ю. За лесными шеломами. / Г Ю. Качаев, . – Москва, 1978. – 240с.
509798
  Токарев И.А. За лесом - люди... : повесть и рассказы / И.А. Токарев. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд-во, 1974. – 110 с.
509799
  Пальман В.И. За линией Габерландта / В.И. Пальман. – Краснодар, 1962. – 413с.
509800
  Пальман В.И. За линией Габерландта / В.И. Пальман. – Магадан, 1971. – 479с.
509801
  Куприянов Г.Н. За линией Карельского фронта / Г.Н. Куприянов. – Петрозаводск, 1982. – 272с.
509802
  Сабуров А.Н. За линией фронта / А.Н. Сабуров. – Москва
1. – 1958. – 320с.
509803
   За линией фронта. – Тула, 1968. – 248 с.
509804
   За линией фронта. – Симферополь, 1971. – 116с.
509805
  Никольский Н.С. За линией фронта / Н.С. Никольский. – М, 1978. – 319с.
509806
  Касаткин М.И. За линией фронта / М.И. Касаткин. – Воронеж, 1978. – 159с.
509807
  Афанасьев Г.Г. За линией фронта : повести : пер. с венг. / [ред. Г.Г. Афанасьев ; худож. А.Я. Салтанов]. – Москва : Воениздат, 1989. – 478, [2] с. : ил. – ISBN 5-203-00251-7


  Содерж.: Жил-был человек / А. Биштеи. За линией фронта / М. Фельдеш. Азбука революции / З. Галабарди. Бегство; Три крика / З. Фабиан
509808
  Коровин В.В. За линией фронта // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-13. – ISSN 0321-0626


  Сучасна історіографія організації опору німецько-фашистським військам на території Центрального Чорнозем"я
509809
  Колесников Ю.А. За линией фронта. / Ю.А. Колесников. – М., 1964. – 48с.
509810
  Никольский Н.С. За линией фронта. / Н.С. Никольский. – М, 1966. – 62с.
509811
  Севостьянов Г.Н. За линией фронта. / Г.Н. Севостьянов, В.И. Жуковская. – Минск, 1981. – 238с.
509812
  Луначарски А. За литературата / А. Луначарски. – София, 1976. – 439с.
509813
  Стоянов Л. За литературата изкуството и културата / Л. Стоянов. – София, 1969. – 671 c.
509814
  Димитров Г. За литературата, изкуството и науката / Г. Димитров. – София, 1950. – 120с.
509815
   За литературните жанрове през българското възраждане. – София, 1979. – 246с.
509816
  Абуков К.И. За литературу воспитывающую / К.И. Абуков. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1969. – 64 с.
509817
  Ковачев Н.П. За личните имена със суфикс -ош и -уш в българската антропонимия / Н.П. Ковачев, 1976. – 9 c.
509818
  Сабуров О. За лінією фронту / О. Сабуров. – Львів
1. – 1954. – 303с.
509819
  Сабуров О.М. За лінією фронту / О.М. Сабуров. – К.
2. – 1969. – 271с.
509820
  Ричка В.М. За літописним рядком : Історичні оповіді про Київську Русь / В.М. Ричка. – К, 1991. – 204с.
509821
  Базилевський В. За логікою парадоксів


  Олександр Шугай своєю книжкою про історію "Неповторності" Ліни Костенко вкотре спонукав мене озирнутися в минуле.
509822
  Алексеев В. За лунным камнем / В. Алексеев, Л.А. Лебедев ; под ред. Г.С. Нариманова. – Москва : Машиностроение, 1972. – 120 с., [3] л. ил. : ил.
509823
   За лучший, более справедливый мир. – Бухарест, 1975. – 168с.
509824
  Терещенко Г.М. За любов не судять : роман / Г.М. Терещенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 215 с.
509825
   За любовь и Отечество // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.1-2. – ISSN 0321-0626


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
509826
  Пеунов В.К. За любовь не судят / В.К. Пеунов. – Донецк, 1988. – 429с.
509827
  Терещенко Г.М. За любовь не судят : роман / Г.М. Терещенко. – Киев : Дніпро, 1989. – 686 с.
509828
  Габер В. За македонската дипломатиjа / Виктор Габер. – Скопje : Магор, 2002. – 302, [1] с. – (Eдициjа: Балкански студии). – ISBN 9989-851-55-7
509829
   За македонскиот jазик. – Скопjе, 1978. – 96с.
509830
  Конески К. За македонскиот глагол / Кирил Конески. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 279, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 276-278. – ISBN 9989-30-486-6
509831
  Мисирков К.П. За македонцките работи / К.П. Мисирков. – Скопіе, 1953. – 145с.
509832
  Мисирков К.П. За македонцките работи = On macedonian matters : фототипно издание по повод 100-годишната од излегуваньето на книгата / Крсте П. Мисирков ; приредил Б. Ристовски ; transl. by McConell ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Фототипно издание. – Скопjе, 2003. – 81, 317, [ 2 ] c. : cлика на Мисирков. – Факсимільне відтворення вид. на с.1-311. - Вих. дан. ориг.: София: Печатница на "Либералний Клубъ", 1903.- Текст парал. македон. та англ. мовами. – ISBN 9989-101-18-3
509833
  Мотильова За Максим Горки / Мотильова, Маршак, А. Исаакян. – София, 1948. – 32 с.
509834
  Виноградова К. За Максим Горки / К. Виноградова, И. Груздев, А. Кононов ; [Превела Б. Димитрова]. – София : Съюз на българо-съветските дружества, 1948. – 28 с.


  Кононов, Александр Терентьевич
509835
  Мальцев К. За марксистско-ленинское содержание школьных программ / К. Мальцев. – М.-Л, 1932. – 20с.
509836
  Куразов И.Ф. За марксистско-ленинскую перестройку геолого-разведочных наук. / И.Ф. Куразов. – М.Л., 1932. – с.
509837
  Лавалле Л. За марксистское исследование будущего / Л. Лавалле. – М., 1974. – 143с.
509838
   За марксистское литературоведение. – Л., 1930. – 169с.
509839
  Поливанов Е. За марксистское языкознание : сборник популярных лингвистических статей / Е. Поливанов. – Москва : Федерация, 1931. – 182 с.
509840
  Гончаренко М.В. За марксистські принципи в естетиці / М.В. Гончаренко, П.В. Копнін. – К., 1965. – 48с.
509841
  Павлов Т. За марксическа история на България : Статии, доклади, изказвания, рецензии 1938-1954 / Т. Павлов. – София : Издание на Българската Академия на Науките, 1954. – 477 с.
509842
  Тарнопольский Ю. За массовую армию революции / Ю. Тарнопольский. – Ташкент, 1966. – 56с.
509843
  Иогансон Б.В. За мастерство в живописи. / Б.В. Иогансон. – М, 1952. – 224с.
509844
   За материализацию разрядки. – М., 1980. – 301с.
509845
  Лысенко Т.Д. За материализм в биологии / Т.Д. Лысенко, Н.И. Нуждин. – Москва : Знание, 1958. – 68 с. – Библиогр.: с. 62-68
509846
  Аристов Г.А. За материалистическое мировозрение в астрономии : популярный очерк / Г.А. Аристов ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – Библиогр.: с. 32. – (Серия 2 ; № 63)
509847
  Митин М.Б. За материалистическую биологическую науку. / М.Б. Митин. – Москва-Л., 1949. – 120с.
509848
  Карев Н. За материалистическую диалектику : [сборник статей] / Ник. Карев. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1929. – 320 с.
509849
  Дмитренко Я. За маяки не заплывать // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. В 4


  "Продолжение сотрудничества Украины с МВФ все больше напоминает не хождение по воде, а греблю на байдарке «аки по суху». После 2015 г., когда Украина получила от международных доноров в общей сложности $11 млрд. кредитов и технической помощи, в том ...
509850
  Архієреєв С.І. За межами вибору між ефективністю та справедливістю = Beyond the limits of the equity-efficiency trade-off = За пределами выбора между эффективностью и справедливостью : міжнародний підхід / С.І. Архієреєв, Я.В. Зінченко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-623-513-1
509851
  Резнікова Н. За межами гучних декларацій / Н. Резнікова, В. Панченко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 37 (669), 11-17.09.2020. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Як сьогодні визначають економічних популістів і націоналістів.
509852
  Меркулов О.П. За межами зримого / О.П. Меркулов. – Київ : Техніка, 1974. – 223 с.
509853
  Гальчинський А. За межами капіталізму : проблеми економічної теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 4-16. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
509854
  Шульман Л.М. За межами нашої Галактики / Л.М. Шульман. – Київ : Наукова думка, 1966. – 108 с.
509855
  Махно С. За межами хибних уявлень. Що важливо для дорослих людей із синдромом Дауна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 12


  "Жовтень - місяць обізнаності про синдром Дауна. Вже традиційно у жовтні проводяться різноманітні заходи, метою яких є інформування суспільства про цю найпоширенішу генетичну аномалію і, так би мовити, знайомство суспільства з людьми з додатковою ...
509856
  Мартович Л. За межу : оповідання / Л. Мартович. – Київ : Дніпро, 1968. – 239 с.
509857
  Успенский В.Д. За меньших братьев / В.Д. Успенский. – Москва, 1982. – 270с.
509858
  Минцлов С.Р. За мертвыми душами / С.Р. Минцлов. – Москва, 1991. – 399с.
509859
  Юркевич Я. За место под солнцем : о механизмах обратной связи / Яна Юркевич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 16 (106). – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Один из принципов системы менеджмента качества - ориентация на потребителя, что предполагает постоянную связь с пользователями библиотек, изучение их мнений, требований, анализ полученных данных. Однако проводить анкетирования и опросы нужно делать ...
509860
  Девяткин Г.П. За месяц до весны / Г.П. Девяткин. – Петропавловск-Камчатский, 1989. – 167с.
509861
  Иванов Сергей За металл : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 156-158 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
509862
  Павлов Т. За метода изобщо и частно за художествения социалистическо-реалистически метод / Т. Павлов. – София, 1956. – 30 с.
509863
   За методите на обучението по география. – София, 1980. – 199с.
509864
  Марков Г. За методо / Г. Марков. – София, 1983. – 254с.
509865
  Чолавин Г.І. За методом Світличного. / Г.І. Чолавин. – Львів, 1965. – 27с.
509866
   За метрическую систему мер и весов. – М., 1925. – 64с.
509867
   За миг счастья. – К., 1986. – 535с.
509868
  Стругацкий А.Н. За миллиард лет до конца света : повести / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва : Советский писатель, 1984. – 415с.
509869
  Стругацкий А.Н. За миллиард лет до конца света : повести / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва : Советский писатель, 1985. – 415 с.
509870
  Стругацкий А.Н. За миллиард лет до конца света / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1988. – 494с.
509871
  Зрезарцев Б.С. За мир - голосом мільйонів / Б.С. Зрезарцев. – К, 1981. – 104с.
509872
  Литвинов М.М. За мир - против войны / М.М. Литвинов. – Москва, 1938. – 24с.
509873
   За мир : стихи. – Иркутск : Иркутское областное государственное издательство, 1950. – 52 с.
509874
   За мир. – Саранск, 1952. – 72с.
509875
  Сосюра В. За мир : Поезії / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 327с.
509876
  Эртюков И.И. За мир / И.И. Эртюков. – Якутск, 1953. – 64с.
509877
   За мир без войн, за мир без оружия: (По материалам XXVII съезда КПСС). – М., 1986. – 58с.
509878
  Григорьянц Р.Р. За мир без войны / Р.Р. Григорьянц. – Москва, 1961. – 48с.
509879
  Хворостяный И.М. За мир без оружия / И.М. Хворостяный; Кашменская О.В. – Київ, 1988. – 276 с.
509880
   За мир без оружия / XXVII съезд КПСС: стратегия мира и сотрудничества. – М., 1987. – 101с.
509881
  Висков С.И. За мир без оружия, за мир без войн (Внешняя политика СССР. 1956-1963 гг.) / С.И. Висков. – Москва, 1964. – 176с.
509882
  Зеленин Д. За мир взялись арабские тяжеловесы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Принц Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд на дипломатическом поприще. ]
509883
  Рогожин В.А. За мир и безопасность народов. / В.А. Рогожин. – Л., 1974. – 32с.
509884
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР. – М.
2. – 1989. – 412с.
509885
   За мир и безопасность народов: документы внешней политики СССР, 1966 г. : в 2-х книгах. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 318с.
509886
   За мир и безопасность народов: документы внешней политики СССР, 1966 г. : в 2-х книгах. – Москва
Кн. 2. – 1983. – 334с.
509887
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1967 г. : в 2-х книгах. – М.
Кн. 1. – 1984. – 335с.
509888
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1967 г. : в 2-х книгах. – М.
Кн. 2. – 1984. – 413с.
509889
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1968 г.. – Москва : Политиздат
Кн. 1. – 1985. – 333 с.
509890
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1968 г. : в 2 кн. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1985. – 429 с.
509891
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1969 г.. – М.
2. – 1987. – 317с.
509892
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1986 г.. – Москва
Кн.1. – 1989. – 608с.
509893
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1986 г.. – М.
2. – 1989. – 605с.
509894
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1987 г. : в 2-х кн. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0369-1
Кн. 1 : Январь-август. – 1990. – 592 с.
509895
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1987 г. : в 2-х кн. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0370-5
Кн. 2 : Сентябрь-декабрь. – 1990. – 512 с.
509896
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1988 г. : в 2-х кн. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0382-9
Кн. 1 : Январь-июль. – 1990. – 686 с.
509897
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР, 1988 г. : в 2-х кн. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0383-7
Кн. 2 : Август-декабрь. – 1990. – 512 с.
509898
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР. 1969 г.. – М.
1. – 1987. – 573с.
509899
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР. 1970 г. : в 2 кн. – Москва : Политиздат
Кн. 1 : Январь-август 1970. – 1988. – 349с.
509900
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР. 1970 г. : в 2 кн. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1988. – 312с.
509901
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР. 1985 г. : в 2 кн. – М.
Кн. 1. – 1988. – 534с.
509902
   За мир и безопасность народов: Документы внешней политики СССР. 1985 г. : в 2 кн. – М.
Кн. 2. – 1988. – 542с.
509903
  Горький Максим За мир и демократию : Очерки, памфлеты, статьи, речи, письма / Горький М. ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 268 с. : портр.
509904
   За мир и демократию в Греции : Вторая голубая книга : Изд. Врем. демократ. правительством Греции. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 260 с.
509905
   За мир и дружбу между народами. – М., 1958. – 16с.
509906
   За мир и международное сотрудничество. – М., 1981. – 29с.
509907
  Бузулуков Ю.М. За мир и сотрудничество / Ю.М. Бузулуков, Н.В. Подольский. – Москва, 1985. – 64с.
509908
  Живков Т. За мир и сотрудничество, за глубокий перелом во всех областях / Т. Живков. – София, 1988. – 550с.
509909
   За мир и социализм. – Изд. 2-е, доп. – Прага, 1976. – 184с.
509910
   За мир и социализм : Вторая конкурсная выставка произведений молодых художников СССР и ГДР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1987. – 6 с.
509911
   За мир и социализм: Конкур. выст. произведений молодых художников СССР и ГДР. – Москва, 1983. – 20с.
509912
   За мир и труд : стихи молодых поэтов Ставрополя. – Ставрополь : Краевое книжное издательство, 1951. – 96 с.
509913
  Білоусов М.М. За мир і загальну безпеку. (Зовнішньополітична діяльність Укр. РСР в 1959-1963 рр.) / М.М. Білоусов. – Київ : Політвидав України, 1964. – 50 с. – (Україна на міжнародній арені)
509914
  Кізченко А.Ф. За мир і соціальний прогрес / А.Ф. Кізченко. – К., 1986. – 62с.
509915
   За мир на земле Кореи. – М., 1985. – 193с.
509916
   За мир! : сб. стихов. – Москва : Правда, 1949. – 80 с.
509917
  Эренбург И.Г. За мир! / И.Г. Эренбург. – М, 1950. – 188с.
509918
   За мир!. – Одесса : Одесское областное издательство, 1952. – 202 с.
509919
   За мир! : сборник стихов, очерков и рассказов. – Новосибирск : Новосибирское областное государственное издательство, 1952. – 204 с.
509920
   За мир!. – Ужгород, 1952. – 251с.
509921
   За мир, безопасность, сотрудничество и социальный прогресс в Европе. К итогам Конференции коммунистических и рабочих партий Европы. Берлин, 29-30 июня 1976 года. – М., 1976. – 48с.
509922
   За мир, безпеку. співробітництво і соціальний прогрес у Європі. – Київ, 1976. – 48с.
509923
   За мир, за демократию : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 208 с.
509924
   За мир, за демократию : пьесы. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 512 с.
509925
   За мир, за демократію : збірник. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 258 с.
509926
   За мир, за демократію = За мир за демократию : сборник : збірник. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 360, [4] с.
509927
  Хрущев Н.С. За мир, за разоружение, за свободу народов! / Н.С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 336 с.
509928
   За мир, разоружение и безопасность народов: Летопись внеш. политики СССР. – Москва, 1983. – 432с.
509929
   За мир, разоружение и безопасность народов: Летопись внеш. политики СССР. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 480с.
509930
   За мир, сотрудничество и социалный прогресс. – М., 1988. – 267с.
509931
  Ульянова Н.М. За мирний космос. / Н.М. Ульянова. – К., 1961. – 48с.
509932
  Сташевський Д.М. За мирні відносини з капіталістичним світом. / Д.М. Сташевський. – Київ, 1963. – 58с.
509933
   За мирное объединение Кореи. – Пхеньян, 1957. – 168с.
509934
  Ромашкин П.С. За мирное разрешение корейского вопроса / П.С. Ромашкин. – М, 1954. – 100с.
509935
  Никольский В.П. За мирный путь развития Японии. / В.П. Никольский. – М, 1958. – 110с.
509936
  Гоулі Н. За мить до падіння = Before the fall / Ноа Гоулі ; [пер. з англ.: В. Ярмольчук]. – Харків : Vivat, 2018. – 398, [2] с. – парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Hawley N. Before the fall. New York: Grand Central Publishing, 2016. – ISBN 978-966-942-568-3
509937
  Родимцев О.І. За місто-герой Київ. / О.І. Родимцев. – К., 1964. – 47с.
509938
  Єрхов Г.П. За місцем проживання / Г.П. Єрхов. – К, 1974. – 48с.
509939
  Севастьянов В.І. За місяцем місяць : Етюди про природу / В.І. Севастьянов. – Київ, 1984. – 175с.
509940
  Цяцько А. За місяць - початок вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 червня (№ 23)


  Про особливості цьогорічної вступної кампанії та про те як можна визначити свої шанси на вступ до того чи іншого ВНЗ,читайте в наступних числх газети "Освіта України"
509941
   За много лет : записки неизвестного 1844-1874 годов. – Санкт-Петербург : Изд. Круинского Горуца и К*, 1897. – VIII, 236 с. – 2 тит. л.
509942
  Инбер В.М. За много лет / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1964. – 494 с.
509943
  Арго А.М. За много лет / А.М. Арго. – Москва, 1969. – 107с.
509944
  Дімаров А. За мною цвинтар ненаписаних книжок // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 8-17. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про укр. письменника Анатолія Дімарова.
509945
  Ворошилов К.Е. За могутній стахановський рух в країні і Червоній Армії / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1935. – 28с.
509946
  Ворошилов К.Е. За могучее стахановское движение в стране и Красной Армии / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1935. – 24с.
509947
  Меркулов О.П. За моделями природы / О.П. Меркулов. – К., 1976. – 136с.
509948
  Рябый М. За Можаем / М. Рябый. – Москва, 1974. – 125 с.
509949
  Ворошилов К.Е. За можное стахановское движение в стране и Красной Армии / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1935. – 22с.
509950
  Танк Максим За моим столом : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 192 с.
509951
  Рожков В.П. За морем - Мангазея / В.П. Рожков. – Омск, 1987. – 318с.
509952
  Романов А.А. За морем березовым / А.А. Романов. – М., 1963. – 96с.
509953
  Ипатова О.М. За морем Хвалынским : истор. роман / Ольга Ипатова ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1991. – 240 с.
509954
  Котенко М И. За морем Цимлянским. / М И. Котенко, . – М, 1954. – 420с.
509955
  Котенко И.М. За морем Цимлянским. / И.М. Котенко. – М, 1965. – 311с.
509956
  Костенко А.І. За морями, за горами : худож.-докум. оповідь (про Т.Г.Шевченка) / А.І. Костенко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 455 с.
509957
  Штильмарк Р.А. За Москвой-рекой / Р.А. Штильмарк. – М : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
509958
  Тевекелян В.А. За Москвою-рекой / В.А. Тевекелян. – Москва, 1959. – 407с.
509959
  Тевекелян В.А. За Москвою-рекой / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 520с.
509960
  Тевекелян В.А. За Москвою-рекой : Роман / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 520с.
509961
  Тевекелян В.А. За Москвою-рекою / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1966. – 304 с.
509962
  Бобров А.А. За Москвою-рекою : стихи / А.А. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1984. – 111 с.
509963
  Кузнецов В.И. За московскими холмами / В.И. Кузнецов. – Москва, 1983. – 301с.
509964
  Хамармер И. За московской заставой / И. Хамармер. – Ленинград, 1948. – 172с.
509965
  Тарадайко С. За мотивами Бруно Шульца // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 339-345. – ISSN 0320-8370
509966
  Тарадайко С. За мотивами Захер-Мазоха // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007/1008). – С. 182-188. – ISSN 0320 - 8370
509967
  Тарадайко С. За мотивами Канетті // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 244-249. – ISSN 0320-8370
509968
   За мужество и отвагу. – Х., 1976. – 366с.
509969
   За мужество и отвагу. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1984. – 455с.
509970
   За мужність і відвагу : документальні розповіді про полтавців Героїв Радянського Союзу. – Вид. 2-е. – Харків : Прапор, 1973. – 354 с.
509971
  Соловьев-Седой За музыкальную правду эпохи / Соловьев-Седой. – Л.-М., 1972. – 95с.
509972
  Васильченко С. За мурами / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 28с.
509973
  Васильченко С. За мурами / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 31с.
509974
  Крикотун В.М. За мурами лаври / В.М. Крикотун. – К., 1979. – 78с.
509975
  Васевски К. За мъжка песен оставям думи : художествено-документална повест за Дончо Димов / К. Васевски. – София : Народна младеж, 1985. – 285, [3] c.
509976
  Козирєва Т. За найцікавіше запитання — кава з Вірою Вовк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 2


  У Львові вперше відбудеться творча зустріч українських митців з-за кордону. Лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Віру Вовк із Бразилії, ілюстратора багатьох її книжок художника-графіка, щорічного учасника престижних лондонських ...
509977
  Чайковский А.С. За нами Большая земля / А.С. Чайковский. – К., 1990. – 341с.
509978
  Грант Я. За нами Москва : роман / Я. Грант. – Рига, 1955. – 292 с.
509979
  Белов П.А. За нами Москва : [о 1-м гвардейском кавалерийском корпусе] / П.А. Белов ; лит. запись и предисл. В.Д. Успенского. – Москва : Военное издательство, 1963. – 332 с., [6] л. ил. : карт. – (Военные мемуары)
509980
  Момыш-улы Бауржан За нами Москва // Батальоны просят огня : повести / Ю.В. Бондарев. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – С. 171-400. – (В кругу друзей)
509981
  Момыш-улы Баурджан За нами Москва. Записки офицера. / Момыш-улы Баурджан. – Алма-Ата, 1970. – 527с.
509982
  Момыш-улы Баурджан За нами Москва: Записки офицера. / Момыш-улы Баурджан. – Москва, 1988. – 256с.
509983
  Александров П.П. За Нарвской заставой / Александров П.П. – Ленинград, 1963. – 175 с.
509984
  Говорушин К.В. За Нарвской заставой / К.В. Говорушин. – М, 1975. – 399с.
509985
  Костів М. За народними мотивами : гумористичні вірші // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 233-234. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
509986
  Кулаковская Н.Н. За народной мудростью. / Н.Н. Кулаковская, Л.В. Кулаковский. – М., 1975. – 176с.
509987
  Баренц С.К. За Нарой-рекой : стихи и поэмы / С.К. Баренц. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 102 с. : ил.


  Циклы: Бойцы великого похода; На московской волне; Поэмы: Нара; Холмы Коктебеля.
509988
  Павличко Д. За нас : [поезії] / Дмитро Павличко ; [фотоіл. С. Спасокукоцького]. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 58, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-8135-12-1


  У пр. № 4076BR напис : Київському університету ім. Т. Шевченка. Підпис.
509989
  Рудич Ф.М. За наступальність і творчість в ідеологічній роботі / Рудич Ф.М. – Київ, 1971. – 103 с.
509990
  Червенков В. За науката изкуството и културата / В. Червенков. – София : Млада гвардия, 1953. – 374 с.
509991
  Цілуйко К.К. За наукові традиції вітчизняного мовознавства в галузі старослов"янської мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 17-18
509992
  Кряжев П.Е. За научную постановку воспитательнй работы в вузе / П.Е. Кряжев. – Красноярск, 1964. – 66с.
509993
  Сергійчук В. За національний фронт! // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 21-22


  Українська Народна Республіка 1917-1918 рр.
509994
  Горбунова Л. За Національну політику Відкритого доступу / Л. Горбунова, В. Зінченко // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 90-92. – ISSN 0235-7941


  "...Комерційний характер Scopus"y не дозволяють повною мірою забезпечити вільний (безоплатний) доступ (навіть для ознайомлення) до матеріалів, розміщених у них, що, своєю чергою, не може забезпечити ефективного та всеохопного цитування, а, як наслідок ...
509995
  Гончаренко І.І. За наше щастя : поезії / І.І. Гончаренко. – Харків, 1938. – 143 с.
509996
  Солодарь Ц.С. За нашей спиной -- Москва... / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1966. – 63с.
509997
  Лагода В.К. За нашими Карпатами : стихи о новой Венгрии / В.К. Лагода. – Москва : Советский писатель, 1954. – 72 с.
509998
  Славин Л.И. За нашу и вашу свободу! / Л.И. Славин. – Москва, 1968. – 351с.
509999
  Славин Л.И. За нашу и вашу свободу! / Л.И. Славин. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 325с.
510000
   За нашу и вашу свободу. Герои 1863 года. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 444 с..
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,