Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
504001
  Кухарик М. "...Завжди людинолюбному промислу божому прийшов я до бооспесенного міста, що називається Львів", - написав Іван Федоров, залишивши нам докладну розповідь про те, як створював тут друкарню // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 13-15
504002
  Мезин С.А. "Завещание Петра Великого":европейские мифы и российская реальность // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-5687
504003
  Чечель Д. "Завжди буде не вистачати Євгенії" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 53). – С. 12


  У столиці про легенду оперної сцени нагадують меморіальні дошки. Нещодавно у Києві встановили меморіальну дошку легенді оперної сцени Євгенії Мірошниченко. Автор барельєфа - скульптор Іван Мельничук.
504004
  Гуменюк О. "Завжди напружено, бо завжди - проти течії" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Євген Маланюк - вічний вигнанець, який пережив дві хвилі еміграції, поет, що створив історіософську концепцію України як степової Еллади.
504005
  Шевцова Любов "Завжди один, бо завжди проти течії..." : лекція і семінар в 11 класі за темою "Євген Маланюк" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 10-12. – ISSN 0130-5263
504006
  Шевцова Л. "Завжди один, бо завжди проти течії..." : Лекція і семінар в 11 класі за темою "Євген Маланюк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С.10- 13. – ISSN 0130-5263
504007
  Гнєушева А. "Завжди сімнадцятирічна" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 63-66


  Твори літстудійців 3-го курсу. Оповідання.
504008
  Павлова О.Ф. "Завзятий хохломан". Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 203-213. – ISSN 0320-9466
504009
  Харенко С.А. "Завіса невідання" у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 104-107
504010
  Тримбач С. "Завіса пам"яті хитнулася, відхилилася..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 104). – С. 6


  115-та річниця від Дня народження письменника Микити Шумила.
504011
  Шарговська О. "Завойовника Криму" розстріляли свої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 39 (192). – С. 52-57


  Полковник армії УНР Петро Болбочан став жертвою політичних інтриг українських діячів-соціалістів.
504012
  Кондратьєва С. "Завойовники" Юрія Яновського: автор у пошуках назви твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 76-82. – ISSN 0236-1477
504013
  Тарахан-Береза "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / Зінаїда Тарахан-Береза ; [фотозйомка А.Л. Прибєги]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – 200-літньому ювілею Тараса Шевченка та 225-літтю Михайла Щепкіна присвяч. - Рез. парал. рос., англ. – ISBN 978-966-577-194-4
504014
  Петричак І. "Завтра на Мадагаскар!": польські колоніальні плани в Індійському океані // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 95-102. – ISSN 1998-4634
504015
  Кремень В. "Завтра" вже з нами: яке знання потрібне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 18-19
504016
  Гольник О. "Загадка" Гоголя у творчій рецепції Є. Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 47-60. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
504017
  Щербань Д. "Загадка" смерті Леонтовича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 20-21. – ISSN 2519-4429
504018
  Щербань Д. "Загадка" смерті Леонтовича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277


  "Вперше на українській сцені пісню [Щедрик] виконав у 1916 році хор Київського університету".
504019
  Карбан А. «Завжди потрібно починати з фундаменту…» // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Двічі за тиждень Головний корпус Університету приймав поважних гостей – старшокласників Русанівського ліцею м. Києва. Протягом екскурсій школярів супроводжувала директорка Музею історії Університету Людмила Круглова".
504020
  Сидоров В.И. Заветное / В.И. Сидоров. – Москва, 1959. – 184с.
504021
  Кравцов А.Ф. Заветное / А.Ф. Кравцов. – Х., 1967. – 164с.
504022
  Жуков Д.А. Заветное / Д.А. Жуков. – Москва : Современник, 1981. – 334с.
504023
  Щукин Василий Георгиевич Заветное "где". Топофилия и методы ее исследования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 69-90. – Бібліогр.: с. 69-85, 87-90. – ISSN 0042-8744


  Спілкування і його різноманітні аспекти
504024
  Буртовой В.И. Заветное Беловодье / В.И. Буртовой. – Куйбышев, 1987. – 316с.
504025
  Кузьмин Л.И. Заветное дело / Л.И. Кузьмин. – М, 1984. – 32с.
504026
  Мухин В.Е. Заветное желание / В.Е. Мухин. – Сталино, 1954. – 64 с.
504027
  Гюльгун М. Заветное кольцо / М. Гюльгун. – М., 1960. – 103с.
504028
  Гаркуша А.Т. Заветное кольцо / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1979. – 240с.
504029
   Заветное кольцо.. – Омск, 1951. – 152с.
504030
   Заветное кольцо.. – 3-е изд., испр. – Омск, 1958. – 167с.
504031
   Заветное кольцо.. – 4-е изд., испр. – Омск, 1959. – 167с.
504032
  Заруба А.Л. Заветное окно / А.Л. Заруба. – Донецк, 1986. – 229с.
504033
  Янгин М. Заветное слово : стихи / М. Янгин. – Ташкент : Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1959. – 86, [2] с.
504034
  Горбовский Г.Я. Заветное слово / Г.Я. Горбовский. – Л, 1985. – 78с.
504035
  Горбачев В.В. Заветное слово / В.В. Горбачев. – М. : Современник, 1986. – 398 с.
504036
   Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата.. – М., 1943. – 104с.
504037
   Заветное.. – Свердловск, 1961. – 68с.
504038
  Михайлов Б.Н. Заветное. Стихи / Б.Н. Михайлов. – Пермь, 1975. – 70с.
504039
  Лапшин И.И. Заветные думы Скрябина / И.И. Лапшин. – Птгр : Мысль, 1922. – 39 с.
504040
  Боровиков В.Н. Заветные звезды / В.Н. Боровиков. – М, 1980. – 62с.
504041
  Кежун Б.А. Заветные огни / Б.А. Кежун. – Л.-М, 1962. – 111с.
504042
  Базанков М.Ф. Заветные поляны : рассказы и повести / М.Ф. Базанков. – Москва : Современник, 1981. – 288 с. – (Новинки "Современника")
504043
  Ветров М.И. Заветные слова / М.И. Ветров. – Краснодар, 1982. – 48с.
504044
  Страхова М.В. Заветные страницы / М.В. Страхова. – М, 1963. – 160с.
504045
  Шевелева Е.В. Заветные строки / Е.В. Шевелева. – Москва, 1986. – 190с.
504046
  Мацюцкий С.П. Заветные травы / С.П. Мацюцкий. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 253с.
504047
  Массагетов П.С. Заветные травы. / П.С. Массагетов. – Москва, 1973. – 208с.
504048
  Соловьев В.В. Заветные тропы / В.В. Соловьев, Ю.Н. Перебеков. – Саратов, 1960. – 123с.
504049
  Кравченко А.И. Заветные холсты / А.И. Кравченко. – Донецк, 1980. – 119с.
504050
  Пущин И.З. Заветный адрес / И.З. Пущин. – Воронеж, 1957. – 67с.
504051
  Коршунов А.Ф. Заветный берег / А.Ф. Коршунов, 1962. – 120с.
504052
  Привалов Б.А. Заветный бочонок / Б.А. Привалов. – М, 1962. – 48с.
504053
   Заветный выход к морю : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
504054
  Жаров А.А. Заветный камень / А.А. Жаров. – Москва, 1967. – 463с.
504055
   Заветный камень., 1949. – 64с.
504056
  Панченко П. Заветный край. / П. Панченко. – Баку, 1950. – 120с.
504057
  Даниленко Михась Заветный океан : повести и рассказы / Даниленко Михась; авториз. пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 302 с.
504058
  Пресман Г.А. Заветный причал / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1986. – 269с.
504059
  Павличенко Е.М. Заветный рейс. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1963. – 63с.
504060
  Муравьев В.Б. Заветный родник / В.Б. Муравьев, М. Майн. – Йошкар-Ола, 1961. – 64с.
504061
  Майн М. Заветный родник / М. Майн. – Йошкар-Ола, 1961. – 61с.
504062
  Касаткин М.И. Заветный час / М.И. Касаткин. – Воронеж, 1974. – 111с.
504063
  Ширилов Петар Заветрина спроти виулицата. / Ширилов Петар. – Скопіе, 1962. – 120с.
504064
  Астафьева Н.Г. Заветы / Н.Г. Астафьева, 1989. – 190с.
504065
  Сибилев М.У. Заветы В.И.Ленина советским воинам : / М.У. Сибилев. – Москва : Военное издательство, 1964. – 175 с.
504066
  Крупская Н.К. Заветы Ленина о раскрепощении женщины : сб. ст. / Н.К. Крупская. – Москва : Партиздат, 1933. – 87 с.
504067
  Багдасарьян С.М. Заветы, ставшие явью : В.И. Ленин и советское здравоохранение / С.М. Багдасарьян. – Москва : Знание, 1970. – 78 с. – (К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / Народный ун-т, Ф-тет здоровья)
504068
  Тарнавский В.В. Завещаем Родину беречь / В.В. Тарнавский. – Одесса, 1987. – 157с.
504069
  Мелье Ж. Завещание / Ж. Мелье. – Москва, 1937. – 735с.
504070
  Мелье Ж. Завещание / Ж. Мелье. – М.
1. – 1954. – 440с.
504071
  Мелье Ж. Завещание / Ж. Мелье. – М.
2. – 1954. – 452с.
504072
  Мелье Ж. Завещание / Ж. Мелье. – М.
3. – 1954. – 467 с.
504073
  Зангов Ц. Завещание / Ц. Зангов. – София, 1958. – 79с.
504074
  Чочиев Резо Завещание : рассказы / Ризо Чочиев ; пер. с осет. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд., 1966. – 104 с.
504075
  Сафронов В.Н. Завещание / В.Н. Сафронов. – М., 1974. – 119с.
504076
  Марков Г.М. Завещание / Г.М. Марков. – М, 1976. – 64с.
504077
  Марков Г.М. Завещание : повести, рассказы / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 272 с.
504078
  Клюев Н.А. Завещание / Н.А. Клюев. – Москва, 1988. – 62с.
504079
  Николаева Г.Е. Завещание / Г.Е. Николаева. – Томск, 1990. – 459с.
504080
  Кафка Ф. Завещание / Франц Кафка ; [пер. с нем. Евгении Кацевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 315, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0381-8


  В романе автор впервые использует свой коронный литературный прием: изображение действительности через сознание персонажа, без какого-либо авторского комментария
504081
  Вийон Франсуа Завещание / Франсуа Вийон ; [сост. и предисл. Е.А. Витковского ; худож. Б.Ф. Бублик, В.А. Мурлыкин]. – Харьков : Фолио, 2009. – 288 с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-3827-2
504082
  Кожинова А.А. Завещание XVIII века как пример апеллятивного текста / А.А. Кожинова, О.Н. Корсак // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 104-109. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто характерні особливості заповіту 18 ст. який міститься в Національному історичному архіві Білорусі. Документ написаний польською мовою; як апелятивний текст, орієнтований на конкретного читача, виконує основну функцію спонукання адресата до ...
504083
  Кожаринов В.В. Завещание барона Врангеля : Последняя авантюра Бонапарта / В.В. Кожаринов. – Москва : Советский спорт, 1992. – 189с.
504084
  Резник С.Е. Завещание Гаврила Зайцева / С.Е. Резник. – Москва, 1981. – 127 с.
504085
   Завещание Джеффри.. – М., 1990. – 317с.
504086
  Тихвинский Сергей Леонидович Завещание китайского революционера / Тихвинский Сергей Леонидович. – Москва : Политиздат, 1986. – 222 с.
504087
  Барлит О.И. Завещание любящим / О.И. Барлит. – Мелитополь : Однорог Т.В., 2018. – 65, [1] с. – Текст рус., укр. – ISBN 978-617-7566-50-1
504088
  Гудзенко С.П. Завещание мужества / С.П. Гудзенко. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 175 с.
504089
  Акройд П. Завещание Оскара Уайльда : Роман / Пер. с англ. Л.Мотылева; Предисл. А.Зверева; Питер Акройд. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2000. – 288с. – (Modern Talks). – ISBN 5-93381-021-5
504090
  Бадаев А. Завещание отцов : стихи / Алексей Бадаев. – Улан-Удэ : Бурятское книжное изд-во, 1961. – 56 с.
504091
  Сажин П.А. Завещание полковника. / П.А. Сажин, 1949. – 64с.
504092
  Эдигей Е. Завещание самоубийцы = Testament samobojcy / Ежи Эдигей ; [пер. с пол. И. Холодовой] // Современный польский детектив : пер. с пол. / [сост. В. Селиванова]. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – С. 5-168
504093
  Лускач Р.Р. Завещание таежного охотника. / Р.Р. Лускач. – М., 1961. – 200с.
504094
  Ладлэм Р. Завещание Холкрофта = The Holcroft covenent : [роман] / Роберт Ладлэм : [пер. с англ. З. Клещенко]. – Киев : РІА-ПРЕСС, 1995. – 510, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Пер. с изд.: The Holcroft covenent / R. Ladlum. 1978. – (Tellus). – ISBN 5-7707-6925-4
504095
  Верн Ж. Завещание чудака / Ж. Верн. – Москва, 1991. – 365с.
504096
  Гренер В. Завещание Шлиффена. Оперативные исследования по истории мировой войны / В. Гренер. – М., 1937. – 228с.
504097
  Бондарев Н.И. Завещания, приравниваемые к нотариальным и их исполнение / Н.И. Бондарев, Э.Б. Эйдинова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 61 с.
504098
  Шерали Л. Завещанная земля : стихи / Л. Шерали. – Москва : Советский писатель, 1971. – 120 с.
504099
  Некрасов С.М. Завещанная память / С.М. Некрасов. – Москва : Политиздат, 1989. – 93с.
504100
  Знаменский А.Д. Завещанная река / А.Д. Знаменский. – М, 1973. – 382с.
504101
  Знаменский А.Д. Завещанная река / А.Д. Знаменский. – М, 1973. – 382с.
504102
  Знаменский А.Д. Завещанная река / А.Д. Знаменский. – М, 1973. – 382с.
504103
  Знаменский А.Д. Завещанная река : повести и рассказы / А.Д. Знаменский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 432с.
504104
  Дойель Л. Завещанное временем: поиски памятников письменности / Л. Дойель. – М., 1980. – 712с.
504105
  Дойель Л. Завещанное время : Поиски памятников письменности / Л. Дойель. – Москва : Наука, 1980. – 728с.
504106
  Тутык А.А. Завещанное мужество / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1983. – 191с.
504107
  Лесневский С.С. Завещанное, заветное. / С.С. Лесневский. – М., 1977. – 206с.
504108
   Завещанное.. – Л., 1989. – 277с.
504109
  Чернолусский М.Б. Завещанный дом / М.Б. Чернолусский. – М, 1982. – 334с.
504110
  Кулиев К. Завещанный мир : отихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
504111
  Разгонов С.Н. Завещано веками / С.Н. Разгонов. – М, 1985. – 175с.
504112
  Метченко А.И. Завещано Горьким / А.И. Метченко. – Москва : Художественная литература, 1969. – 120 с.
504113
  Васютин Ю.С. Завещано Лениным / Ю.С. Васютин. – Москва, 1982. – 95с.
504114
  Давыдов Ю.В. Завещаю вам, братья : повесть об Александре Михайлове / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1975. – 382с. – (Пламенные революционеры)
504115
  Давыдов Ю.В. Завещаю вам, братья / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1977. – 382с.
504116
  Стрехнин Ю.Ф. Завещаю тебе : Роман / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва : Воениздат, 1973. – 259с.
504117
  Александров В.А. Завещаю тебе : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Издательство литературі и исусства, 1977. – 448 с.
504118
  Стрехнин Ю.Ф. Завещаю тебе / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1977. – 400с.
504119
  Микулина Е.Н. Завещаю тебе дорогу / Е.Н. Микулина. – Москва, 1976. – 224с.
504120
  Коваль Ю. Завжди актуальний і завжди прозірливий // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 171-174. – ISSN 08-68-4790-1


  Іван Іванович Сварник (1921-1989) - український письменник-байкар, редактор, видавець.
504121
  Юг Опр. Завжди актуальні історичні "дрібнички" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 1 (137). – С. 16-17. – ISSN 1230-2759
504122
  Босий П.І. Завжди в дорозі / П.І. Босий. – К., 1974. – 86с.
504123
  Іваненко О.Д. Завжди в житті : спогади / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 383 с.
504124
  Зражевський С. Завжди в ім"я людей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
504125
  Логвиненко М.С. Завжди в перших лавах. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1981. – 254с.
504126
  Дзюба І. Завжди в пошуку: Євгеній Євтушенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 липня (№ 122)


  Славетному російському поетові виповнюється 80!
504127
  Портенко А. Завжди в строю / А. Портенко. – К., 1959. – 166с.
504128
  Пархомов М.Н. Завжди в строю. / М.Н. Пархомов. – Київ, 1948. – 36 с.
504129
  Шутов Ф С. Завжди в строю. / Ф С. Шутов, . – К, 1950. – 187с.
504130
  Заіка О. Завжди вкладати душу : Екзистенційне викладання життєпису письменника - ключ до виховання толерантності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (96). – С. 21-23
504131
  Будько Євген Завжди готоVIP! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 132-135 : фото
504132
  Івануса В. Завжди готовий прийти на допомогу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
504133
  Бачинська К. Завжди готові? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 124). – С. 9


  У Міністерстві освіти розповіли про нововведення у зовнішньому незалежному оцінюванні.
504134
  Кулішенко А. Завжди є місце добрим справам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Інформація про Всеукраїнську соціальну акцію "Тиждень добрих справ", в якій взяли участи студенти КНУТШ.
504135
   Завжди з Леніним.. – К., 1969. – 244с.
504136
  Козловський І. Завжди залишалася собою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 38-41
504137
  Дьомін М. Завжди залишаюсь самим собою... // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 173-176. – ISSN 0131-2561


  Про творчість художника Григорія Міщенка
504138
  Стародуб Н Завжди запитуйте "чому?" / Н Стародуб, // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Науково-практична конференція «Критичне мислення для освітян» не лише поєднала представників онлайн-платформи Prometheus, викладачів КНУ та всіх зацікавлених освітян, а й засвідчила, що Університет є активним учасником процесів модернізації класичної ...
504139
  Майданович Т. Завжди зі мною : вірші, поеми / Т. Майданович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 86 с.
504140
  Вертій О. Завжди і в усьому був українцем. Штрихи до портрета Йосипа Дудки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 150-161. – ISSN 08-68-4790-1
504141
  Конончук Т. Завжди і в усьому бути українцем // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 9


  Другі Дімаровські читання відбулися в Академії адвокатури України. Ю. Мушкетик, М. Наєнко (проф. каф. теорії літератури і компаративістики КНУ імені Тараса Шевченка), Ю. Ковалів, В. Дончик - справжні цінителі слова, розповіли про творчість талановитого ...
504142
  Даниленко В. Завжди і всюди залишався українцем / В. Даниленко, І. Романюк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 5


  150 років від дня народження Данила Заболотного - видатного українського вченого - мікробіолога, епідеміолога, першого президента Всеукраїнської Академії наук. "...вступив на третій курс медичного факультету Київського університету". Працював під ...
504143
  Ткаченко В.Д. Завжди люблю. / В.Д. Ткаченко. – К., 1959. – 115с.
504144
  Таран Н.Є. Завжди на варті : Навчальний посібник / Н.Є. Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 216с. – ISBN 966-8129-59-8
504145
  Войнаренко М. Завжди на висоті. Штрихи до портрету ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора Миколи Єгоровича Скиби / М. Войнаренко, О. Григоренко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 20-21. – ISSN 0868-8117
504146
  Подола С.В. Завжди на поготові / С.В. Подола. – К, 1960. – 175с.
504147
  Подола С.В. Завжди на поготові / С.В. Подола. – К, 1962. – 175с.
504148
   Завжди напоготові!. – К., 1962. – 63с.
504149
  Лизанчук Василь Завжди пам"ятай: Ти-Українець! / Лизанчук Василь. – 2-ге доповн. – Львів : Мальва, 2001. – 680с. – (Сучасні публіцисти). – ISBN 966-02-1760-9
504150
  Сергійчук В. Завжди під національним прапором // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 99-107. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 140-річчя від дня народження Симона Петлюри.
504151
  Єщенко М. Завжди поруч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 41 (294), 22 жовтня 2015. – С. 39
504152
  Фартушня Н. Завжди працював по совісті і по закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 124
504153
  Сергійчук В.І. Завжди свідомий свого українства // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 163-164. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 105-річчя від дня смерті Антона Чехова.
504154
  Летюк Є.М. Завжди сімнадцять! / Є.М. Летюк. – Сталіно, 1957. – 47с.
504155
  Кушерець В.І. Завжди сучасний Тарас Шевченко в просторі та часі : до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2015. – 363, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 361-362. – ISBN 978-966-316-353-6


  В пр. №1707136 напис: Високодостойному характернику Володимиру Івановичу! З побажанням козацького здоров"я, постійного відчуття щастя-радості усіляких гараздів та шалених успіхів у всякому великому! Нехай Божа благодать Вас не оминає щиро: Підпис.
504156
  Фельдман В. Завжди у дослідницькому пошуку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9


  Післямова до річних загальних зборів НАН України.
504157
  Глухенька В. Завжди у невпинному русі вперед / Валентина Глухенька // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 50-51. – ISSN 1811-377X


  До 50-річного ювілею Олени Борисівни Айвазян, директора Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
504158
  Кучерук О. Завжди у пошуку // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.120-122 : Портрет. – ISSN 0869-3595
504159
  Сербенська О. Завжди у пошуку (спогади про Михайла Шкільника) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 191-199. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
504160
   Завжди у пошуку.. – К., 1972. – 263с.
504161
   Завжди у творчому неспокої : з досвіду роботи вчителя-методиста Любові Грисенко (Полтавська обл.) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19
504162
  Дубровіна А Л. Завжди у творчому пошуку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 9-10. – ISSN 2409-9805
504163
  Михайленко А.Г. Завжди, коли повертаюся додому : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1989. – 366 с.
504164
  Ключина П.Ю. Завзяті рогачі : гумор / П.Ю. Ключина. – Київ, 1968. – 62 с.
504165
  Кузнєцов М.А. Завзятість навчальних дій у школярів та студентів : монографія / М.А. Кузнєцов, О.С. Галата. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-231. – ISBN 978-617-7927-78-4
504166
  Стученко А.Т. Завидная наша судьба. / А.Т. Стученко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1968. – 268с.
504167
  Ильяшенко Ю.Е. Завидная профессия / Ю.Е. Ильяшенко. – Алма-Ата, 1961. – 339с.
504168
  Галкин Л.А. Завидная судьба / Л.А. Галкин. – Харьков, 1959. – 136с.
504169
  Левятов С. Завидовские охоты Никиты Сергеевича / С. Левятов, В. Жиляев, О. Кайкова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 0235-7089


  Н.С. Хрущев.
504170
  Станчев Л. Завинаги в сърцата / Л. Станчев. – София, 1955. – 128с.
504171
  Стучевский И.А. Зависимое население древнего Египта / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 164 с.
504172
  Мельчук И.А. Зависимости-2011: отношение зависимости в языке и в лингвистике // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 3-26. – Список лит.: с.25-26 ;. – ISSN 0373-658Х
504173
  Стрельбицкая А.И. Зависимости между двумя силовыми компонентами в предельном состоянии тонкостенных профилей / А.И. Стрельбицкая. – К., 1957. – 4 с.
504174
   Зависимости между некоторыми параметрами электронной структуры и свойствами дефектров в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10. / Жевно А. Н,; Жевно А. Н,; БГУ. – Минск, 1975. – 19л.
504175
  Попов Е.В. Зависимости научной результативности от трансакционных издержек / Е.В. Попов, М.В. Власов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 427-437 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
504176
  Мекшен С.В. Зависимость / С.В. Мекшен. – М, 1974. – 63с.
504177
  Долгопят Елена Зависимость : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 142-174
504178
  Фролов М.С. Зависимость "период-светимость" и некоторые физические характеристики короткопериодических цефеид : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фролов М.С. ; Астрономич. совет АН СССР, Гос. Астрономический ин-т. – Москва, 1963. – 6 с.
504179
  Кроль Т.М. Зависимость абсолютного светового порога от скорости нарастания раздражителя. : Автореф... канд. биол.наук: / Кроль Т.М.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 16л.
504180
   Зависимость активности полифенолпероксидаз и полифенолоксидаз в современных и погребенных почвах от температуры / А.В. Якушев, И.Н. Кузнецова, Е.В. Благодатская, С.А. Благодатский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 590-596 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
504181
  Квиклите-Рузгене Зависимость величины нейронов от концентрации ДНК и функциональная связь адсорбированного кальция в ядрах нервных клеток виноградной улитки : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Квиклите-Рузгене А.В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 19л.
504182
  Джемс У. Зависимость веры от воли и другие опыты популярной философии / У. Джемс. – Санкт-Петербург : Пирожков М.В., 1904. – 375с.
504183
  Кожевникова Р.К. Зависимость видового состава и численности птиц от возраста и структура лесных насаждений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кожевникова Р.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 17л.
504184
  Воронин Александр Борисович Зависимость волевых усилий личности от характера внешней стимуляции : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Воронин Александр Борисович; Рязан. гос. пед. ин-т. – Рязань, 1975. – 22л.
504185
  Быстрова Г.В. Зависимость воспрятия и осмысления художественной литературы страшими школьниками от индивидуальных особенностей во взаимодействии сигнальных систем : Автореф... Канд.пед.наук: / Быстрова Г.В.; АПН РСФСР. – Москва, 1964. – 19л.
504186
  Кеннеди Р. Зависимость времени добегания от физико-географических характеристик бассейнов в Южной Онтаио / Р. Кеннеди. – Л, 1967. – 8с.
504187
  Дзюбенко И.И. Зависимость времени жизни авроральных лучей от скорости их дрейфа / И.И. Дзюбенко, А.М. Евтушевский // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 69-72. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Показано, что с увеличением скорости дрейфа лучей полярного сияния время их жизни существенно ограничивается, причем для более мощных и широких лучей в меньшей степени.
504188
  Рахимбердиев Асрор Абулхаирович Зависимость всасывания моносахаридов в тонком кишечнике от содержания их в крови и от локального воздействия ими на некоторые структуры головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рахимбердиев Асрор Абулхаирович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 40л.
504189
  Зотова Г.С. Зависимость вторичного укоренения яровой пшеницы от влагообеспеченности зародышевых корней. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зотова Г.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 18л.
504190
  Дикая Л.Г. Зависимость вызванных потенциалов от функционального состояния человека : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.02 / Дикая Л.Г.; МГУ. – Москва, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
504191
  Жиляева В.А. Зависимость вязкой намагниченности от структурных особенностей зерен природных ферромагнетиков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жиляева В.А. ; МГУ, физ. фак. – Москва, 1966. – 13 с.
504192
  Глазман М.А. Зависимость глагольной сочетаемости от лексического значения глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазман М.А.; Казах.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1964. – 26л.
504193
  Запорожцева А.С. Зависимость диагенетических и катагенетических преобарзований осадочных пород от фациальной обстановки накопления осадков. (На основе литол. иссл. нижнемеловых уленос) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Запорожцева А.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 20л.
504194
  Арьев А.М. Зависимость диалектрических свойств высокомолекулярных органических диэлектриков от напряженности электрического поля их химического состава. : Автореф... наук: / Арьев А.М.; СССР - МПС. Ростов. наДону Институт инженеров железнодор. трансп. – Ростов н/Д, 1951. – 12 л.
504195
  Дубовик А.И. Зависимость динамики газовыделения от параметров сдвижения углепородной толщи / А.И. Дубовик, М.В. Филатьев, Н.И. Антощенко // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 21-25. – ISSN 0041-5804
504196
  Жданович Л.Н. Зависимость динамики силовых возможностей квалифицированных бегунов на средние дистанции от распределения средств силовой направленности в годичном цикле тренировки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Жданович Л. Н.; Киев. гос. ин-т физ. культ. – К., 1986. – 23л.
504197
  Фомичева М.М. Зависимость динамических механических свойств резин от молекулярного веса каучука : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Фомичева М.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Ленинград, 1955. – 11 с.
504198
  Сикорский Ю.А. Зависимость диэлектрических потерь от характера электроповодности кристаллов / Ю.А. Сикорский, 1942. – С. 1006-1012
504199
  Станкевич Е. Зависимость дыхания растений от липоидов : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – [Санкт-Петербург]
Вып. 12 : Злаки (Gramineae). Ч. 3 : с 6 таблицами / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1910. – С. 17-32 : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды С. -петербургского Общества естествоиспытателей. 1910, т. XLI, вып. 1
504200
  Фатеев И.Г. Зависимость Е-эффекта и изменения намагниченности при изгибных колебаниях феромагнетиков от величины и ориентации магнитного поля и упругих напряжений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Фатеев И.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
504201
  Петрова Э.З. Зависимость запоминания иноязычных слов от их структурно-морфологических особенностей : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Петрова Э.З.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 30л.
504202
  Яковлева М.С. Зависимость значений некоторых термодинамических функций закисей титана, ванадия и железа от состава : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Яковлева М.С. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
504203
  Погонышева Валентина Николаевна Зависимость инвариантных множеств от С 0 -малых возмущений системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Погонышева Валентина Николаевна; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 1992. – 9л.
504204
  Гудзенко Ю.Д. Зависимость ингибирующего действия добавок от температуры и некоторых других факторов электролиза : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Гудзенко Ю.Д.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
504205
  Красномолова Л.П. Зависимость интенсивности линий комбинационного рассеяния связей C=N и C=CH от индукционного эффекта заместителей : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Красномолова Л.П.; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
504206
  Цыганкова А.Р. Зависимость интенсивности спектральных линий элементов от мощности ИСП-плазмы и расхода аргона / А.Р. Цыганкова, Г.В. Макашова, Р И. Шелпакова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 138-142. – ISSN 1991-0290


  Экспериментально изучено влияние мощности, подводимой к ИСП плазме, и расхода аргона через распылитель на интенсивности спектральных линий атомов и ионов в широком диапазоне их энергий возбуждения при аксиальном наблюдении. Найдено, что увеличение ...
504207
  Фриланд С.Т. Зависимость информационных параметров зрительного анализатора от некоторых факторов, харакетрных для условий труда в угольных шахтах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.102 / Фриланд С.Т. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 19-20
504208
   Зависимость качества потомства на ранних этапах жизни от возраста производителей у рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Жукинский В. Н,; Жукинский В. Н. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 23 с.
504209
  Катаев Н.А. Зависимость кинетики и статики адсорбции йода от растворителя и сорта угля : Автореф... канд.хим.наук: / Катаев Н. А.; Горьк. гос. ун-т.им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1962. – 16л.
504210
  Монахова Т.В. Зависимость кинетических параметров окисления полиолефинов от их структуры. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Монахова Т.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
504211
  Поруцкий Г.В. Зависимость клубнеобразования картофеля от стимуляции и условий питания глазков / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 68, № 5. 1949, 1949. – 961-964с.
504212
  Хилько В.В. Зависимость коагуляционного структурообразования водных дисперсий глинистых минералов от их кристаллического строения и состава обменных катионов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хилько В.В. ; АН УССР, Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1967. – 20 с.
504213
  Кофанов В.И. Зависимость коллоидно-химических свойств растворов алкиловых эфиров полиэтиленгликоля от строения их молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Кофанов В.И.; АН УССР. Ин-т коллоид. химии. – К., 1977. – 26л.
504214
  Пичугин Б.Л. Зависимость критической волны от формы сечения волновода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пичугин Б.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 4 с.
504215
  Солонский Ю.А. Зависимость линейной скорости осевого вращения Солнца от геолиографической широты и глубины в атмосфере : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Солонский Ю.А. ; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 9 с.
504216
  Зайков В.А. Зависимость магнитных свойств мягких магнитных материалов от толщины листа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайков В.А.;. – М, 1953. – 6л.
504217
  Фролова О.М. Зависимость магнитных свойств некоторых природных ферритов от строения и состава их зерен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Фролова О.М. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
504218
  Егоров В.А. Зависимость магнитных, гальваномагнитных и электрических свойств пленок сплавов d-f металлов от фазового состава. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Егоров В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 13л.
504219
  Стефанов А.П. Зависимость между давлением и содержанием молекул в солнечных пятнах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 39-43. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты решения уравнений диссоциативного равновесия в случае ТДР для условных моделей пятна, в которых давление равно или отличается в четыре раза отфотосферного. Показано, что для молекулы Н2О концентрация и Ndh заметно зависят от ...
504220
  Архипов А.П. Зависимость между знаниями учащихся и их учебными интересами : Автореф... наук: / Архипов А.П.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. инст. – Москва, 1955. – 16 с.
504221
  Козырева О.В. Зависимость между тонкой структурой и биологической активностью метилпроизводных фенилина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Козырева О.В.; МВ и ССУ УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 25л.
504222
  Креман Р. Зависимость между физическими свойствами и химическим строением. / Р. Креман, М. Пестемер. – Л-М., 1939. – 216с.
504223
  Крестова Н.В. Зависимость межионных расстояний и радиусов ионов кристаллических соединений от температуры. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Крестова Н.В.; Лен. ин-тут текстильной и легкой пром. им. С.М.Кирова. – Л., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
504224
  Веретевская И.А. Зависимость механической прочности сланцезольных вяжущих от объемных изменений, проходящих во время твердения. : Автореф... канд. техн.наук: / Веретевская И.А.; АН ЭССР. – Таллин, 1965. – 21л.
504225
  Фадеев В.В. Зависимость минерализации и ионного состава воды рек от их водного режима / В.В. Фадеев. – Л, 1989. – 176с.
504226
  Алексеев Н.К. Зависимость множества управляемости от параметра / Н.К. Алексеев. – Иркутск, 1987. – 112 с.
504227
  Лопес У.Х. Зависимость обобщения от содержания ориентировочной основы деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Лопес У.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 13 с.
504228
   Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности.. – М., 1968. – 239с.
504229
  Эпик П.А. Зависимость окислительно-восстановительных реакций от рН среды : Автореф. дис. ... док. хим. наук / Эпик П.А. ; КПИ. – Киев, 1965. – 40 с.
504230
  Усоскин Александр Ильич Зависимость оптических характеристик очень тонких пленок от особенностей их строения и свойств исходного вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Усоскин Александр Ильич; АН СССР. Сиб. отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 26л.
504231
  Сергиевский В.В. Зависимость осмотических коэффициентов и среднеионных коэффициентов активности от гидрофобной гидратации в растворах / В.В. Сергиевский, А.М. Рудаков // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1180-1186. – ISSN 0044-4537
504232
  Куксин С.Б. Зависимость от начальных условий решений нелинейных эволюционных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Куксин С.Б.; МГУ. – М, 1980. – 9л.
504233
  Бонч-Осмоловская Зависимость относительного содержания стронция (Sr/Ca) в природных карбонатах и сульфатах кальция от условий образования твердой фазы : Автореф... канд. хим.наук: / Бонч-Осмоловская К.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 13л.
504234
  Бонч-Осмоловская Зависимость относительного содержания стронция (Sr/Ca) в природных карбонатах и сульфатах кальция от условий образования твердой фазы : Автореф... канд. хим.наук: / Бонч-Осмоловская К.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 13л.
504235
  Филатьев М.В. Зависимость параметров динамики газовыделения из подрабатываемой углепородной толщи от влияющих факторов / М.В. Филатьев, Н.И. Антощенко // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 23-29 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-1738
504236
  Чурин Ю.В. Зависимость периодических решений систем дифференциальных уравнений от параметра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Чурин Ю.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 14 с.
504237
  Федоров Н.А. Зависимость позиции личности от особенностей ее болевой регуляции в затрудненных условиях общения. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Федоров Н.А.; Рязан. гос. пед. ин-т. – Рязань, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
504238
  Билалов М.И. Зависимость познавательной культуры от толкования истины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
504239
  Цедрик М.С. Зависимость поликристаллической структуры от температуры образования слитка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цедрик М. С.; ОГУ. – Одесса, 1958. – 12л.
504240
  Додор А.В. Зависимость потенциального барьера разряда ионов кадмия от адсорбций органических соединений различных классов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Додор А.В.; Днепропетр.химико-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 16л.
504241
  Малев В.В. Зависимость предельного тока на вращающйся дисковый электрод от концентрации фона : Автореф... канд. хим.наук: / Малев В.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
504242
  Матвейчук К.С. Зависимость приведённой матрицы плотности от граничных условий / К.С. Матвейчук. – К., 1971. – 27с.
504243
  Яаска В.Э. Зависимость продуктивности и химического состава некоторых штаммов протококковых водорослей от азотистого питания : Автореф... кандидата биол.наук: / Яаска В.Э.; АН Эстон. ССР. – Тарту, 1965. – 23л.
504244
  Барашкова Г.М. Зависимость процесса наполнения желчевыделительной системы от моторной деятельности желудка и двенадцатиперстной кишки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Барашкова Г.М. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 30 с.
504245
  Пэрн Э.М. Зависимость работоспособности верховых спортивных лошадей от типа их высшей неврной деятельности. : Автореф... канд.биол.наук: / Пэрн Э.М.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Боровск, 1967. – 19л.
504246
  Поспелов В.П. Зависимость размножения свекловичного долгоносика от культуры сахарной свеклы / В.П. Поспелов. – 31с.
504247
  Поспелов В.П. Зависимость размножения свекловичного долгоносика от культуры сахарной свеклы : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 31 с.
504248
  Соловьева Г.Д. Зависимость распространения типов берегов мирового океана от широтно-климатической зональности и тектонических движений : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Соловьева Г.Д. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геогр. ф-тет. – Москва, 1977. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
504249
  Хамракулов А.К. Зависимость реакций сердечно-сосудистой системы от количественных характеристик раздражения гипоталамуса и среднегод мозга и от действия кортикостериодов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамракулов А.К. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 27 с.
504250
  Чмора С.Н. Зависимость световых кривых фотосинтеза от внешних и внутренних факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Чмора С.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1967. – 24л.
504251
   Зависимость свойств водородных соединений элементов от их положения в периодической системе Д.И.Менделеева.. – Челябинск, 1976. – 34с.
504252
  Апанасевич П.А. Зависимость свойств втоичного свечения от спектрального состава облучающего света : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Апанасевич П.А.;. – Минск, 1958. – 10л.
504253
  Шальнов Б.В. Зависимость свойств корреляционных функций сейсмических записей от сейсмических условий / Б.В. Шальнов, О.А. Потапов. – М., 1974. – 31с.
504254
  Аймухамедова Г.Б. Зависимость свойств пектиновых веществ от их метоксильной составляющей / Г.Б. Аймухамедова [и др.] ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1990. – 109, [2] с. : граф. – Библиогр.: с. 96-110
504255
  Букина В.К. Зависимость силы поверхностного трения от физико-химических свойств хлопоквых волокон : Автореф... канд. химнаук: / Букина В. К.; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент, 1954. – 9л.
504256
  Причепий Т.И. Зависимость скалярных импедансов от азимута комплексного вектора магнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 129-136. – Библиогр.: с. 135-136. – ISSN 0203-3100
504257
  Козак Л.В. Зависимость содержания избыточного гелия от температуры образования минералов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козак Л.В.;. – 11 л.
504258
  Лихачев А.И. Зависимость состояний ионизации на уровне слоя F2 от поступления солнечной волновой энергии в атмосферу Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лихачев А.И.; Сиб.физ-техн.ин-т. – Томск, 1965. – 12л.
504259
  Зверяев Е.М. Зависимость статических и динамических характеристик тонкой упругой оболочки от граничных условий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зверяев Е.М. ; АН СССР, Ин-т проблем механики. – Москва, 1973. – 13 с.
504260
  Лельчук М.П. Зависимость строения группы от ее насыщенности нерадикальными подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лельчук М.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 6л.
504261
  Герасимов А.Ю. Зависимость твердости минералов от их химического состава, конституционных и генетических особенностей : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.20 / Герасимов А.Ю. ; Ин-т геохимии и физики минералов АН УССР. – Киев, 1983. – 23 с.
504262
  Суроткевичюс Э.Ф. Зависимость температуры плавления химических элементов от атомных, кристаллохимических и физико-механических параметров.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Суроткевичюс Э.Ф.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 29л.
504263
  Лукьянов И.А. Зависимость температуры стеклования аморфных тел от скорости нагревания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукьянов И.А.; Москов. гор. пед.и н-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 8л.
504264
  Мигляченко А.Ф. Зависимость тепловых, реологических и электрических свойств коллоидных капилярно-пористых тел от форм связи поглощенной влаги : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Мигляченко А.Ф. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Одесса, 1960. – 12 с.
504265
  Горнов П.Ю. Зависимость теплопроводности горных пород Комсомольского рудного района (Хабаровский край) от минерагении и метасоматизма // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 631-638 : рис., табл. – Библиогр.: Билиогр.: с. 638. – ISSN 0016-7886
504266
   Зависимость теплопроводности пород осадочного чехла Западно-Сибирской плиты от влажности и пористости / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, С.В. Родякин, П.С. Черныш // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 991-1000 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1000. – ISSN 0016-7886
504267
  Григорян Дж.А. Зависимость теплоустойчивости инфузорий от химического состава среды обитания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Григорян Дж. А. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 18 с.
504268
  Пивоваренко Ю.В. Зависимость терморезистентности и растворимости ДНК от содержания воздуха в водных растворах / Ю.В. Пивоваренко, В.С. Мартынюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 54-55. – ISSN 1023-2427


  Показано, что терморезистентность и растворимость ДНК зависят от содержания воздуха в её водных растворах. Обнаруженные ефекты т ребуют пересмотра наших представлений о процессах, происходящих в водных растворах биологических молекул, в частности при ...
504269
  Зандерсон Я.Г. Зависимость технологии десятилетней подсочки с химическим стимулированием от действия серной кислоты на смолоносную систему сосет : Автореф... канд. техн.наук: / Зандерсон Я.Г.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1966. – 25л.
504270
  Бахиев Горзмаз Нури оглы Зависимость токсичности галоидуглеводородов алифатического ряда от химического строения и обоснование применения цистеина и его производных притоксикаци ими : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 14.00.20 / Бахиев Горзмаз Нури оглы ; Военно-мед. академия. – Ленинград, 1981. – 28 с.
504271
  Солдаткин А.П. Зависимость точности трансляции поля ( ) от набора тРНК. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Солдаткин А.П.; АН УССР. Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К., 1985. – 22л.
504272
  Кудрявцева Н.В. Зависимость транспорта сахаров в мышечной ткани от интенсивности углеводного обмена. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кудрявцева Н.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 20л.
504273
  Харчилава М.Ф. Зависимость урожайности озимой пшиницы от агрометеологических условий и возможности ее прогнозирования на территории Восточной Грузии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Харчилава М.Ф.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 24л.
504274
  Машбиц Е.И. Зависимость усвоения учащимися способа решения математических задач от метода обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Машбиц Е.И.; АПН РСФСР. Науч.-иссл. ин-т психологии. – К., 1965. – 24л.
504275
   Зависимость физиологической роли воды от ее состояния.. – Казань, 1972. – 106с.
504276
  Конопелькина Л.В. Зависимость формирования объема кожи хромового дубления от некоторых параметров процесса производства : Автореф... канд. техн.наук: / Конопелькина Л.В.; Киевский технологич. ин-т легкой промышленности. – К., 1967. – 25л.
504277
  Райет Э.А. Зависимость формы иностранных слов от языка-источника и языков-посредников в современном эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Райет Э.А. ; АН ЭстонССР , Отдел. обществ. наук. – Таллин, 1966. – 25 с.
504278
  Кардялис К.К. Зависимость формы предстартового состояния от некоторых показателей нервной, сердечно-сосудистой и симпато-адреноловой систем у спортсменов, обладающих разными личностными совйствами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кардялис К.К.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1974. – 26л.
504279
  Черничук Л.Л. Зависимость функционального состояния коры надпочечников от степени поражения паренхимы печени при вирусном гепатите. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Черничук Л.Л.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1974. – 19л.
504280
  Хребтукова Ирина Анатольевна Зависимость характера перераспределения поверхностных рецепторов у клеток А431 от природы лиганда и организации активного цитоскелета : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Хребтукова Ирина Анатольевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Санкт-Петербург, 1991. – 20л.
504281
  Каграманян Маргарита Сионовна Зависимость химически индуцированных цитогенетических эффектов в лимфоцидах человека от условий их хранения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Каграманян Маргарита Сионовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 26л.
504282
  Шеломова Н.А. Зависимость хода переделки озимых пшениц в яровые от стпенеи озимости исходных сортов и от условий воспитания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шеломова Н. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 18 с.
504283
  Богданова Л.М. Зависимость хозяйственной продуктивности растительного покрова от составляющих теплового и водного баланса на территории Украины. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.09 / Богданова Л.М.; Совет Министр. СССР, Главн. управл. гидрометеоролог. службы. Укр. научн-исслед. гидромет. инст. – К., 1974. – 167л. – Бібліогр.:л.147-167
504284
  Богданова Л.М. Зависимость хозяйственной продуктивности растительного покрова от составляющих топливного и водного баланса на территории Украины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Богданова Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
504285
  Дидович Ю.Н. Зависимость электрических и гальваномагнитных свойств в пленках ферромагнитных сплавов от фазового состава. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Дидович Ю.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 16л.
504286
  Никитенко В.Н. Зависимость энергии активации восстановления бис-гидроксиэтил-иминодиацетатных комплексов палладия (II) от перенапряжения / В.Н. Никитенко, В.С. Кублановский // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 32-37. – ISSN 0041-6045


  "Определены кинетические (токи обмена, кажущиеся коэффициенты переноса электрона) и энергетические (энергии активации диффузии, реакции перехода) параметры восстановления бис-гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II) из электролита, ...
504287
  Кесаманлы Ф.П. Зависимость эффекивной массы электронов от их концентрации в соедиениях InSb, InAs, и GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кесаманлы Ф.П.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 15л.
504288
  Сухоручкин С.И. Зависимость эффективного числа вторичных нейтронов от энергии захваченных первичных нейтронов в области тепловых и промежуточных энергий. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоручкин С.И. ; АН СССР. – Москва, 1956. – 8 с.
504289
  Агапов А.И. Зависимость эффективности кобальтовых микроудобрений от свойств органической и минеральной частей почвы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агапов А.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Биол.-почв. фак. – Ленинград, 1968. – 18 с.
504290
  Какузин Феликс Львович Зависимость эффективности обучения операторов от формы представления информации : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Какузин Феликс Львович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 21л.
504291
  Бычева А.Н. Зависимость эффективности переводных упражнений от специфики грамматического явления : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бычева А.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1983. – 23 с.
504292
  эль-Ходари эль-Шейх Солиман Зависимость эффективности усвоения знаний от характера контроля : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / эль-Ходари эль-Шейх Солиман ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1973. – 28 с.
504293
  Говоруха И. Зависимые от жизни / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга. – (Серия "Отпечатки" ) ( САММИТ-КНИГА : с книгой по жизни!). – ISBN 978-617-7182-69-5
Кн. 1 : Любовь наотмашь. – 2015. – 261, [3] с. : ил.
504294
  Шалимов С.А. Зависимые от структуры координационного узла химиотерапевтические индексы противоопухолевых конъюгатов платины с дезоксирибонуклеиновой кислотой СА / С.А. Шалимов, ИМ. Волченскова, Л.В. Кейсевич, Л.Д. Яценко, Н.Н. Майданевич, М.В. Нежина, Е.В. Ленок // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 96-103. – ISSN 1023-2427
504295
  Пилипенко А.В. Зависимые, созависимые и другие трудные клиенты : психол. тренинг : [учеб. пособие] / Анна Пилипенко, Ирина Соловьева. – Киев : Сварог, 2018. – 185, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 185-186. – ISBN 966-8970-53-5
504296
  Ветров Н.И. Зависит от каждого / Н.И. Ветров. – Москва, 1982. – 64с.
504297
  Моргун Ф.Т. Зависит от каждого / Ф.Т. Моргун. – Х., 1985. – 255с.
504298
   Зависит от нас. – Москва : Книжная палата, 1988. – 360 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-7000-0001-6
504299
   Зависляк Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 246
504300
   Зависляк Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157. – ISBN 978-966-439-754-1
504301
   Зависляк Ігор Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-757-2
504302
  Данилов В.В. Зависляк Ігор Володимирович (-радіофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 51. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
504303
   Зависляк Ігор Володимирович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 175-176. – ISBN 978-966-933-054-3
504304
  Олеша Ю. Зависть / Ю. Олеша. – Москва-Л., 1929. – 104с.
504305
  Олеша Ю.К. Зависть / Ю.К. Олеша. – Москва, 1989. – 493с.
504306
  Александрова Р.И. Зависть и моральная символика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.66-81. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
504307
  Дмитриева Н.В. Зависть и связанные с ней виды психологических защит // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.234-242. – ISSN 1811-0916
504308
  Олеша Ю.К. Зависть; Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Рига, 1987. – 349с.
504309
  Олеша Ю.К. Зависть; Три толстяка; Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Москва : Художественная литература, 1989. – 493с.
504310
  Погорецький М. Завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка Микола Погорецький: "Для кримінальної юстиції судова реформа має ключове значення" : бесіду вів В. Богунов // Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 2019. – 9-17 травня (№ 18)
504311
   Завідувачі кафедри // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 19-34. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Завідувач Кафедри філософії гуманітарних наук філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
504312
   Завідувачі кафедри (1933-2018) // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 10. – ISBN 978-617-696-996-9


  Завідувачі кафедри аналітичної хімії КНУ імені Тараса Шевченка.
504313
   Завідувачі науково-дослідної лабораторії "Хімічний аналіз об"єктів навколишнього середовища і контроль виробництва", створен 1992 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 11. – ISBN 978-617-696-996-9
504314
  Карнаух І.А. Завідуючий кабінетом бібліотекознавства ХДНБ ім. В.Г. Короленка М.Д. Рябченко: нотатки до біографії // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 244-256
504315
   Завідуючі кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін вищих закладів освіти України.. – К., 1997. – 216с.
504316
  Щириця П. Завіршаний, але незавершений // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 11


  Нотатки з приводу літературного вечора "50 років без Леоніда Кисельова".
504317
  Чайка К. Завірюха // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 112
504318
  Нікуліна А. Завірюха : роман-чар / Анастасія Нікуліна. – Харків : Vivat, 2019. – 364Ю, [3] с. – Сер. засн. 2018 р. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-942-960-5
504319
  Вайнштейн Р. Завірюха не працює : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  На механіко-математичному факультеті член комсомольского бюро Завірюха Л.А., яка відповідає за академічну роботу, зовсім забула про свої обов"язки.
504320
  Миколюк В.К. Завіса гір... / В.К. Миколюк. – Одеса, 1965. – 287с.
504321
  Познер В. Завіса підіймається. / В. Познер. – К, 1966. – 127с.
504322
  Матвєєва Ю.Г. Завіси та деталі стафажу в портретах єпископів у вівтарній апсиді Сант-Аполлінаре-ін-Классе // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 95-101. – ISSN 2226-2180
504323
  Мальцев Є.Ю. Завітай у кожну домівку / Є.Ю. Мальцев. – К, 1963. – 371с.
504324
  Мальцев Є.Ю. Завітай у кожну домівку / Є.Ю. Мальцев. – К, 1972. – 350с.
504325
  Ульяновський В.І. Завітневич Володимир Зинонович (- історик, громадський діяч, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 53-54. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
504326
  Рудик С.Т. Завія : роман, оповідання / С.Т. Рудик. – Київ, 1989. – 387 с.
504327
  Нікуліна Л.П. Завія : вірші / Людмила Нікуліна ; переклади А. Перерві, В. Романовського, С. Сапеляка ; [худож. оформлення В. Носаня]. – Харків : Майдан, 2018. – 89, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-711-0
504328
  Міщенко К. Завія медів : Поезія / Катерина Міщенко. – Чернівці : Місто, 2001. – 80с. – ISBN 966-7366-72-3
504329
  Прокопович А.Е. Завод-автомат / А.Е. Прокопович. – М, 1951. – 32с.
504330
  Ильин М. Завод-самоход. / М. Ильин. – М.-Л., 1949. – 72с.
504331
  Строгов И.С. Завод-твой, фабрика - твоя. / И.С. Строгов. – Л., 1960. – 40с.
504332
  Штемлер И.П. Завод / И.П. Штемлер. – М, 1988. – 558с.
504333
   Завод "Ленинская кузница".. – К., 1962. – 176с.
504334
  Шакинко И.М. Завод "Русские самоцветы" / И.М. Шакинко, В.Б. Семенов. – Свердловск, 1976. – 384 с.
504335
  Сукновалов А.Е. Завод "Электрик" / А.Е. Сукновалов. – Л., 1967. – 411с.
504336
  Седлачек К.Ф. Завод в тени / К.Ф. Седлачек. – Москва, 1961. – 599 с.
504337
  Седлачек К.Ф. Завод в тени / К.Ф. Седлачек. – Москва, 1965. – 567с.
504338
  Седлачек К.Ф. Завод в тени. / К.Ф. Седлачек. – М, 1958. – 531с.
504339
  Платонов Г. Завод высокой техники / Г. Платонов, К. Юдин. – М., 1957. – 80с.
504340
  Говор В. Завод заводов / В. Говор. – Минск, 1965. – 79с.
504341
  Тихонов Николай Михайлович Завод и школа / Тихонов Николай Михайлович. – Москва : Советская Россия, 1959. – 128с.
504342
  Стрешинский М.П. Завод и школа / М.П. Стрешинский. – Л., 1960. – 136с.
504343
   Завод и школа.. – М., 1964. – 263с.
504344
  Козлова О.В. Завод и электронная машина / О.В. Козлова. – Москва, 1965. – 76с.
504345
  Варицкий Н.П. Завод им. Петровского (бывший Александровский южно-российский) и его место в развитии металлургии Юга (1887-1917 гг.)) : Автореф... канд. экон.наук: / Варицкий Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
504346
  Паялин Н.П. Завод имени Ленина. / Н.П. Паялин. – М-Л, 1933. – 416с.
504347
  Куцышин И.Б. Завод коммунистического труда / И.Б. Куцышин. – Львов, 1965. – 36с.
504348
  Мірошниченко А.М. Завод має намір придбати земельну ділянку у власність. У підприємства є податкова заборгованість (близько 1 млн. грн.}, проте справа про банкрутство не порушена. : Чи має право міська рада відмовити у продажу такої земельної ділянки? // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-54.


  Юридична консультація
504349
  Липатов С.И. Завод на фронте. / С.И. Липатов. – М., 1988. – 160с.
504350
   Завод Огнекрылый.. – 2-е изд. – М., 1919. – 80с.
504351
  Седлачек К.Ф. Завод у тіні. / К.Ф. Седлачек. – Київ, 1961. – 443с.
504352
  Семенов А. Завод хвойных эфирных масел / А. Семенов. – Москва-Л., 1931. – 61с.
504353
  Берченко М. Завод чистих металів: спогади про втрачене майбутнє // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 12


  "У більшості енциклопедій та енциклопедичних словників мемуарами називається вид документальної літератури, який оповідає про події політичного і суспільного життя. Автори мемуарів були їх учасниками або ж сучасниками. Ще недавно на слова про мемуари в ...
504354
  Лемонье Камилл Завод. / Лемонье Камилл. – Ленинград, 1929. – 311 с.
504355
  Святынин А.М. Завод: повесть. / А.М. Святынин. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
504356
  Орсаг М. Заводи кого угодно, только не крокодила! / М. Орсаг. – Пер. с венгр. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
504357
  Берджесс Э. Заводной апельсин : роман / Энтони Берджесс ; пер. с англ. В. Бошняка. – Ленинград : Художественная литература ; Ленинградское отделение : Человек, 1991. – 156, [2] с. – ISBN 5-280-02370-1
504358
  Берджесс Э. Заводной апельсин : романы / Энтони Берджесс. – Москва : Патриот, 1993. – 384 с. – В изд. также: Над кукушкиным гнездом / Кен Кизи. – ISBN 5-7030-0668-6
504359
  Воробьев-Обухов Алексей Заводной глобус : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 82-83
504360
  Ясинская М. Заводных дел мастер // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.131-137. – ISSN 1728-8568
504361
  Борискина И.А. Заводская библиотека / И.А. Борискина. – М., 1978. – 70с.
504362
  Горин И.С. Заводская группа членов общества / И.С. Горин. – М, 1962. – 31с.
504363
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 1. – 1996
504364
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 2. – 1996
504365
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 3. – 1996
504366
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 4. – 1996
504367
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 5. – 1996
504368
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 6. – 1996
504369
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 7. – 1996
504370
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 8. – 1996
504371
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 9. – 1996
504372
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 10. – 1996
504373
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 11. – 1996
504374
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 12. – 1996
504375
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 1. – 1997
504376
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 2. – 1997
504377
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 3. – 1997
504378
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 4. – 1997
504379
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 5. – 1997
504380
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 6. – 1997
504381
  Ангеницкая Р.Б. Заводская лаборатория в фарфоро-фаянсовом производстве / Р.Б. Ангеницкая, С.А. Берзон ; Киев. отд-ние науч.-исслед. ин-та минерального сырья. – Киев : Укргизместпром, 1936. – 153 с.
504382
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 7. – 2002
504383
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 8. – 2002
504384
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 9. – 2002
504385
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 10. – 2002
504386
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 11. – 2002
504387
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 12. – 2002
504388
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 2. – 2003
504389
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 1. – 2003
504390
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 3. – 2003
504391
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 4. – 2003
504392
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 5. – 2003
504393
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 6. – 2003
504394
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 7. – 2003
504395
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 8. – 2003
504396
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 9. – 2003
504397
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 10. – 2003
504398
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 11. – 2003
504399
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 12. – 2003
504400
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 1. – 2004
504401
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 2. – 2004
504402
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 3. – 2004
504403
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 4. – 2004
504404
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 5. – 2004
504405
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 6. – 2004
504406
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 7. – 2004
504407
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 8. – 2004
504408
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 9. – 2004
504409
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 10. – 2004
504410
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 11. – 2004
504411
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 12. – 2004
504412
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 1. – 2005
504413
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 12. – 2005
504414
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 2. – 2005
504415
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 3. – 2005
504416
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 4. – 2005
504417
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 7. – 2005
504418
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 6. – 2005
504419
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 5. – 2005
504420
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 8. – 2005
504421
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 9. – 2005
504422
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 10. – 2005
504423
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 11. – 2005
504424
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 2. – 2006
504425
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 3. – 2006
504426
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 4. – 2006
504427
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 5. – 2006
504428
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 6. – 2006
504429
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 1. – 2006
504430
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 7. – 2006
504431
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 8. – 2006
504432
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследованияИздательство, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 9. – 2006
504433
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 11. – 2006
504434
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 12. – 2006
504435
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов: спец. выпуск. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 10. – 2006
504436
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 4. – 2007
504437
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 5. – 2007
504438
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 6. – 2007
504439
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 7. – 2007
504440
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 8. – 2007
504441
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 9. – 2007
504442
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 10. – 2007
504443
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 11. – 2007
504444
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 12. – 2007
504445
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 1. – 2007
504446
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 2. – 2007
504447
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 3. – 2007
504448
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 3. – 2008
504449
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 1. – 2008
504450
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 2. – 2008
504451
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 4. – 2008
504452
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 5. – 2008
504453
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 6. – 2008
504454
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 7. – 2008
504455
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 8. – 2008
504456
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 9. – 2008
504457
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 10. – 2008
504458
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 11. – 2008
504459
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 12. – 2008
504460
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 1. – 2009
504461
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 2. – 2009
504462
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 3. – 2009
504463
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 4. – 2009
504464
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 5. – 2009
504465
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 6. – 2009
504466
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 7. – 2009
504467
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 12. – 2009
504468
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 8. – 2009
504469
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 9. – 2009
504470
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 10. – 2009
504471
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 11. – 2009
504472
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 2. – 2010
504473
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 11. – 2010
504474
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 12. – 2010
504475
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 1. – 2010
504476
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 3. – 2010
504477
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 6. – 2010
504478
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 7. – 2010
504479
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 4. – 2010
504480
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 8. – 2010
504481
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 9. – 2010
504482
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 5. – 2010
504483
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 10. – 2010
504484
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 1. – 2011
504485
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
504486
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 2. – 2011
504487
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 8. – 2011
504488
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 9. – 2011
504489
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
504490
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, фимическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 5. – 2011
504491
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 6. – 2011
504492
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 11. – 2011
504493
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 12. – 2011
504494
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 10. – 2011
504495
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 7. – 2011
504496
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 3. – 2012
504497
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 4. – 2012
504498
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 2. – 2012
504499
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 1, ч. 1. – 2012. – + приложение: "Журналу 80 лет"
504500
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 5. – 2012
504501
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 6. – 2012
504502
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 7. – 2012
504503
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 9. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
504504
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 11. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
504505
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 10. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
504506
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 8. – 2012
504507
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 12. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
504508
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504509
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504510
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504511
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504512
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504513
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504514
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504515
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504516
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504517
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 7, ч. 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504518
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО "Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504519
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
504520
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
504521
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 5, май. – 2014
504522
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
504523
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 3, март. – 2014
504524
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 4, апрель. – 2014
504525
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 6, июнь. – 2014
504526
   Заводская пресса: курсом перестройи.. – Л., 1987. – 214с.
504527
  Лосев А.Г. Заводская школа производственного обучения / А.Г. Лосев. – М, 1944. – 28с.
504528
  Ройзман И.И. Заводская эффективность производства / И.И. Ройзман. – Кишинев, 1972. – 114с.
504529
  Ахмеев Г.Н. Заводская эффективность производства / Ахмеев Г.Н. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 112 с.
504530
   Заводские зарницы.. – М., 1968. – 120с.
504531
  Горш М.А. Заводские комитеты артиллерийский завод Петрограда в борьбе за подготовку победы Великой Октябрьскйо революции (март-октябрь 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горш М.А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
504532
  Колпаков А.Н. Заводские партийные организации в борьбе за технический прогресс (1959-1965 годы). По материалам предприятий машиностроения Сред. Солги : Автореф... кандидата ист.наук: / Колпаков А.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра истории КПСС. – Саратов, 1966. – 16л.
504533
  Харчиков А.Т. Заводские повести / А.Т. Харчиков. – М, 1980. – 239с.
504534
  Антонов П. Заводские ребята / Петр Антонов. – Харьков : Облиздат, 1958. – 52 с.
504535
  Яган И.П. Заводские. / И.П. Яган. – Челябинск, 1980. – 264с.
504536
  Иванов И.А. Заводской дом культуры. / И.А. Иванов. – Пенза, 1956. – 90с.
504537
  Каштанов А. Заводской район. / А. Каштанов. – Минск, 1976. – 238с.
504538
  Гусаков М.А. Заводской сектор науки / М.А. Гусаков. – М, 1988. – 142с.
504539
  Іванцов Д. Заводська преса - надійний помічник Паторганізації / Д. Іванцов. – Львів, 1958. – 12с.
504540
  Мушник С.М. Заводська сторона : вибрані поезії / С.М. Мушник. – Київ : Дніпро, 1974. – 127 с.
504541
  Маремпольський В.Ф. Заводська сторона. / В.Ф. Маремпольський. – К., 1962. – 53с.
504542
  Сипченко І.В. Заводські багатотиражки в системі галузевої преси Сумщини 1930-х років // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-129. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
504543
  Інгульський П.М. Заводські будні : нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1955. – 116 с.
504544
  Сенчик О.Р. Заводчани: повісті. / О.Р. Сенчик. – К., 1985. – 328с.
504545
  Акулов А.И. Заводы-втузы как форма подготовки инженеров без отрыва от производства / А.И. Акулов, К.А. Осипов ; МВ и ССО СССР ; НИИ проблем высш. школы. – Москва : НИИВШ, 1980. – 16 с. – (Серия "Обучение в высшей и средней специальной школе" ; вып. 9)
504546
  Юркин И.Н. Заводы - "сотрудники" Ломоносова : К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 14-46. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены контакты Ломоносова с горно-металлургическими заводами России на подготовительном этапе реализации его замысла по созданию труда "Российская минералогоия". Опираясь на документы Берг-коллегии, автор ищет ответ на вопросы: сколько ...
504547
   Заводы и фабрики на оборону Родины.. – М., 1944. – 16с.
504548
  Дзенискевич А.Р. Заводы на линии фронта: рабочие Ленинграда фронту / А.Р. Дзенискевич. – Москва, 1978. – 111с.
504549
  Зефиров А.П. Заводы по переработке урановых руд в капиталистических странах / А.П. Зефиров. – Москва, 1962. – 372с.
504550
  Сосюра В. Заводянка : Поема / В. Сосюра. – Харків : ДВУ, 1930. – 27с.
504551
  Бортник С.Ю. Заводь (- затока у річці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 57. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
504552
  Тьерри О. Завоевание Англии норманнами / Тьерри ; пер. И.И. Медведева. – Москва : А.Я. Панафидин, 1900. – 134 с.
504553
  Литтон Эдвард Завоевание Англии: Роман о покорении Англии Вильгельмом Завоевателем. / Литтон Эдвард. – С-Пб., 1994. – 480с.
504554
  Центкевич Алина и Чеслав Завоевание Арктики / Алина и Чеслав Центкевич; Под ред. Зубова Н.Н. Пер. с польского Радвилловича К.А. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 387с.
504555
  Воронов С.М. Завоевание жизни / С.М. Воронов; с предисл. А.А. Богомольца. – Н.-Новгород : Нижполиграф, 1928. – 173, [2] с.
504556
  Верн Ж. Завоевание земли / Ж. Верн; под ред. Н.К. Лебедева. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1, 2; кн. 6, 8, 12. – 1916. – 112 с. С. 465-540, IV, 276 с. С. 469-578, V с.
504557
  Лебедев Н.К. Завоевание земли : Популярная история георафических открытий и путешествий / Н.К. Лебедев; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Воениздат
Т. 1 : Древнее время и средние века. – 1947. – 246с.
504558
  Лебедев Н.К. Завоевание земли : Популярная история георафических открытий и путешествий / Н.К. Лебедев. – Москва : Воениздат
Т. 2 : Новое время 16-18 вв. – 1947. – 228с.
504559
  Кямилев Э.Х. Завоевание Индонезией независимости / Э.Х. Кямилев. – М., 1972. – 220с.
504560
  Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами. / А.И. Колесников. – М., 1982. – 269с.
504561
  Клари Р. де Завоевание Константинополя. / Р. де Клари. – М, 1986. – 174с.
504562
  Тюрин В.А. Завоевание Малкйи Англией / В.А. Тюрин. – Москва, 1962. – 200с.
504563
  Юнг Ф. Завоевание машин / Ф. Юнг. – Москва, 1924. – 130с.
504564
  Золя Э. Завоевание Плассана / Э. Золя. – М.-Л., 1951. – 384с.
504565
  Арсентьева Е.И. Завоевание полюсов : указатль литературы для учащихся 7-10 классов / Арсентьева Е.И. ; Гос. Публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1957. – 36 с. : рис.
504566
  Львов В.Е. Завоевание полярных пустынь / В.Е. Львов. – Ленинград, 1928. – 63с.
504567
  Сумгин М.И. Завоевание Севера : В области вечной мерзлоты / М.И. Сумгин, Б.Н. Демчинский. – Москва; ленинград : АН СССР, 1938. – 156с.
504568
  Фучик Ю. Завоевание Северного полюса / Ю. Фучик. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 68с.
504569
  Филюшкин А.И. Завоевание Стефаном Баторием Полоцка в 1579 г. в европейском нарративе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-11. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
504570
   Завоевание Тавриды. Как украинская власть присваивает Крым. // Вечерние вести : всеукраинская обществено-политическая газета. – Киев, 2013. – 7-13 мая (№ 18). – С. 6-7


  Очередным приобретением украинских чиновников могут стать земли Крымской астрофизической обсерватории, одной из самых крупных и известных на территории бывшего СССР. В конце 2012 года Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому ...
504571
  Касьяненко В.И. Завоевание экономической независимости СССР (1917-1940 гг.) / В.И. Касьяненко. – Москва, 1972. – 335с.
504572
  Амундсен Р. Завоевание Южного полюса. Норвежская экспедиция на Фраме 1910-1912 гг. / Амундсен Р. ; пер. Е.В. Александровой. – Москва : Новая Москва, 1924. – 450 с., илл.
504573
  Ибн Абд ал-Хакам Завоевания Египта / Ибн Абд ал-Хакам, Абд, ар-Рахман. – М., 1985. – 440с.
504574
   Завоевания социализма отстояли в борьбе. – Москва, 1981. – 375 с.
504575
   Завоеванное : сборник очерков о культуре и быте. – Москва : Профиздат, 1946. – 132 с.
504576
  Ленин В.И. Завоеванное и записаное / В.И. Ленин, 1933. – 20с.
504577
  Давыдов В.А. Завоеванное счастье / В.А. Давыдов. – М., 1975. – 174с.
504578
  Яковлев А.С. Завоеватели / А.С. Яковлев. – Москва, 1938. – 221с.
504579
   Завоеватель мира // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
504580
   Завоеватель., 1952. – 48с.
504581
  Матлина С. Завоевывать и преодолевать или обживать и осваивать? : социально-культурные аспекты формирования библиотечного пространства / Слава Матлина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893
504582
  Конкіна Є.І. Завойована доля / Є.І. Конкіна. – Київ, 1970. – 48с.
504583
  Корсак І.Ф. Завойовник Європи : роман / Іван Корсак ; [видавн. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська Кліо). – ISBN 978-966-2151-94-7
504584
  Яновський Ю. Завойовники : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1926. – 128 с.
504585
  Гедін С. Завойовники Америки / С. Гедін. – К, 1926. – 88с.
504586
  Котов В.Н. Завойовницькі плани Наполеона і щодо України та їх крах у 1812 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 75-88. – (Серія історії та права ; № 7)
504587
  Борисов Н.В. Заволжье / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1948. – 260с.
504588
  Званцев М.П. Заволжье / М.П. Званцев. – М., 1972. – 111с.
504589
  Толстой А.Н. Заволжье / А.Н. Толстой. – Горький, 1982. – 271с.
504590
  Петелин В.В. Заволжье / В.В. Петелин. – М, 1982. – 398с.
504591
  Петелин В.В. Заволжье : Документальное повествование / В.В. Петелин. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1988. – 528 с.
504592
  Струцюк Йосип Заворіть : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 32-73. – ISSN 0868-4790
504593
  Ломацький М. Заворожений світ : проза // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 72-106. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
504594
  Губарева Марита Завороженные смертью : большое путешествие / Губарева Марита, Овчинников Кирилл // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 38-58 : Фото, карта
504595
   Заворотько Павло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 432. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
504596
  Фурса С.Я. Заворотько Павло Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11. – ISBN 978966-97130-0-1
504597
  Капелюшний В.П. Заворотько Павло Петрович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 60. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
504598
   Заворотько Павло Петрович (1924-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176. – ISBN 978-966-933-054-3
504599
  Пришвин М.М. Заворошка : Отклики жизни. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 269, [18] с.
504600
  Пікалюк І. Заворушення в Еквадорі: спроба державного перевороту? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 75-77
504601
  Плихневич Т.В. Завоювання "Імперії" ацтеків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104
504602
  Бобрицький Т. Завоювання глибин / Т. Бобрицький. – Київ, 1935. – 276 с.
504603
  Демещенко В.В. Завоювання кольору в кіно // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 274-283
504604
  Юнг Ф. Завоювання машин / Ф. Юнг. – Харків-Київ, 1932. – 179с.
504605
  Амундсен Р. Завоювання південного полюса. Норвезька експедиція на "Фрамі" 1910-1912 рр. / Р. Амундсен; Амундсе Р. – Київ ; Одеса : [б. в.], 1935. – 354 с.
504606
  Золя Е. Завоювання Плассана : роман ; пер. з фр. / Еміль Золя. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 313 с. – (Бібліотека світової класики)
504607
  Золя Е. Завоювання Плассана : Роман / Е. Золя. – Київ : Дніпро, 1972. – 312с. – (Вершини світового письменства ; Т. 13)
504608
  Удод О. Завоювання чужої віри / Олександр Удод, Михайло Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 65-83. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-2366
504609
   Завоюем высокий урожай.. – Симферополь, 1947. – 19с.
504610
  Бартель Макс Завоюем мир : стихи / Макс Бартель : [Б. и.]. – 107 с. – книга без тит. листа
504611
  Пулатов Т. Завсегдатай : роман. повести / Т. Пулатов. – Москва : Известия, 1982. – 496 с.
504612
  Батров А.М. Завтра - океан : повесть / А. Батров. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 196, [4] с.
504613
  Батров О.М. Завтра - океан : повість / О. Батров ; пер. О. Копиленка. – Одеса : Облвидав, 1953. – 164 с.
504614
  Батров А.М. Завтра - океан : повесть : [для сред. возраста] / А.М. Батров ; ил. Е. Расторгуев. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1954. – 207 с.
504615
  Подсвиров И.Г. Завтра - первое сентября / И.Г. Подсвиров. – Тула, 1976. – 223с.
504616
  Гудзяк Б. Завтра - перша Божественна літургія у храмі Бориса і Гліба у Санлісі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 7


  Про купівлю історично цінної святині та пріоритети майбутнього культурного центру Анни Ярославни - у розмові з єпископом єпархії святого Володимира Української греко-католицької церкви в Парижі, Преосвященним владикою Борисом Гудзяком.
504617
  Шовкопляс Ю. Завтра / Ю. Шовкопляс. – Київ. – 259 с.
504618
  Баркова О.М. Завтра : повесть / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 287 с.
504619
  Слонимский М.Л. Завтра / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – с.
504620
  Слонимский М.Л. Завтра : проза, воспоминания / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 560 с.
504621
  Яцюк П.О. Завтра / Поліна Яцюк. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-986-018-7
504622
  Воловик А.М. Завтра август / А.М. Воловик. – Свердловск, 1966. – 44с.
504623
  Янченко А.Я. Завтра буде день : повісті / Анатолій Янченко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 285 с.
504624
  Бондар В. Завтра буде субота // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 7-10.


  І. Стрембіцький
504625
  Магну П.К. Завтра будет иным / П.К. Магну. – М., 1963. – 100с.
504626
  Нифантова Наталия Завтра будет новый день // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 140-144 : фото
504627
  Капица П.И. Завтра будет поздно : роман / П.И. Капица. – Ленинград, 1968. – 480с.
504628
  Капица П.И. Завтра будет поздно : роман / П.И. Капица. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 439с.
504629
   Завтра будет поздно. – Х., 1990. – 215с.
504630
  Дружинин В.Н. Завтра будет поздно. / В.Н. Дружинин. – М, 1963. – 224с.
504631
  Абдулхалимов М.А. Завтра будет поздно... : повесть : пер. с авар. / Магомед Абдулхалимов. – Москва : Современник, 1989. – 318, [1] с.
504632
   Завтра будут баррикады. – Москва, 1931. – 30с.
504633
  Бажан О. Завтра була війна або спецповідомлення Управління прикордонних військ НКВС УРСР про воєнні приготування Німеччини напередодні Великої Вітчизняної війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-33. – ISSN 2222-5250
504634
  Васильев Б.Л. Завтра была война / Б.Л. Васильев. – Москва, 1986. – 510с.
504635
  Васильев Б.Л. Завтра была война / Б.Л. Васильев. – Москва : Политиздат, 1991. – 347с. – ISBN 5-250-01438-0
504636
  Васильев Б.Л. Завтра была война : [ роман ] / Борис Васильев. – Москва : Вагриус, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9697-0480-0
504637
  Нюкша Юлия Петровна Завтра была война : как были спасены книги, пережившие блокаду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Война и блокада поставили в условия жесточайшей борьбы за выживание людей и поставили под угрозу многомиллионные библиотечные фонды. Книги поддерживали жизнь в тех, кто оставался в осаждённом городе, а выжившие потом спасали ценнейшие книги, ...
504638
  Нюкша Юлия Петровна Завтра была война : как были спасены книги, пережившие блокаду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Война и блокада поставили в условия жесточайшей борьбы за выживание людей и поставили под угрозу многомиллионные библиотечные фонды. Книги поддерживали жизнь в тех, кто оставался в осаждённом городе, а выжившие потом спасали ценнейшие книги, ...
504639
  Шенгелия Вера Завтра была война // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 50-61 : фото, ил.
504640
  Васильев Б.Л. Завтра была война. В списках не значился. Повести / Б.Л. Васильев. – Москва : Патриот, 1991. – 354с. = Школьная библиотека. – ISBN 5-7030-0405-5
504641
  Тополь Э. Завтра в России / Э. Тополь. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-17-001079-6
504642
  Сало І.А. Завтра вранці. / І.А. Сало. – К., 1985. – 127с.
504643
  Уханов И.С. Завтра все будет иначе / И.С. Уханов. – М, 1972. – 239с.
504644
  Сарагоса Ф.М. Завтра всегда поздно / Ф.М. Сарагоса. – М., 1989. – 320с.
504645
  Гершберг С.Р. Завтра газета выходит / С.Р. Гершберг. – Москва, 1966. – 416с.
504646
  Проталин В.В. Завтра двадцатое. / В.В. Проталин. – М., 1989. – 334с.
504647
  Давыдов И. Завтра день добрый / И. Давыдов. – Свердловск, 1971. – 206с.
504648
  Гольдман В.Б. Завтра земледельческой техники / В.Б. Гольдман, А.Б. Школьников. – Москва : Колос, 1976. – 240 с.
504649
  Цуканова М.М. Завтра знову зійде сонце : повісті, оповідання, п"єси / Марія Цуканова ; [упоряд.: Володимир Даниленко ; авт. передм. І. Гавриш]. – Київ : Преса України, 2013. – 415, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-153-7
504650
  Латкин А.Г. Завтра и всегда / А.Г. Латкин. – Иркутск, 1988. – 255с.
504651
  Вайсфельд И.В. Завтра и сегодня / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1968. – 216с.
504652
  Родин А. Завтра Московской области / А. Родин. – Москва : Молодая гвардия, 1932. – 80 с.
504653
  Костенецкая М.Г. Завтра на рассвете: Рассказы. / М.Г. Костенецкая. – М., 1976. – 256с.
504654
  Логвиненко І.М. Завтра на світанку. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1968. – 119с.
504655
  Аббас Х.А. Завтра належить нам / Ходжа Ахмад Аббас ; пер. с англ. В. Митрофанова. – Київ : Молодь, 1959. – 247 с., [1] л. іл.
504656
  Николаев А.Г. Завтра начинается сегодня / А.Г. Николаев, М.Ф. Ребров. – М, 1972. – 96с.
504657
   Завтра начинается сегодня. – М., 1986. – 179с.
504658
  Козлова Ольга Завтра начинается сегодня : "Карта мира" архитектуры будущего // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 144-160 : Фото
504659
  Борский К. Завтра начнется обычный день / Борский К. – Москва, 1988. – 293 с.
504660
  Петров А.С. Завтра планируется сегодня / А.С. Петров. – М., 1977. – 96с.
504661
  Барстоу С. Завтра поговорим. Зачинщики. Рассказ о брате : роман : новелла : роман / Стэн Барстоу ; [пер. с англ.] / Стэн Барстоу ; [предисл. В. Скороденко ; худож. Е. Яковлев]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 384, [2] с. : ил.
504662
  Сидоренко В.В. Завтра праздник / В.В. Сидоренко. – Москва, 1984. – 223с.
504663
  Зиборов Е.А. Завтра придет Иван / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1973. – 288с.
504664
  Зиборов Е.А. Завтра придет Иван... / Е.А. Зиборов. – Тула, 1970. – 239с.
504665
  Бровченко В.Я. Завтра прийду / Володимир Бровченко. – Київ : Рада, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-7909-37-6
504666
  Аббас Х.А. Завтра принадлежит нам / Ходжа Ахмад Аббас ; пер. с англ. В. Быковой. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 152 с., [1] л. іл.
504667
   Завтра родины первого Совета. – Иваново, 1970. – 76 с.
504668
  Власов В.А. Завтра связи не будет / В.А. Власов. – Кемерова, 1972. – 91с.
504669
   Завтра село залишиться без фахівців / шпальти підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 197). – С. 1, 4-5


  Результати вступної кампанії стали неприємною неспадіванкою для аграрних вишів. Про ці та інші перекоси, які заважають розвитку аграрної освіти, йшлося під час круглого столу "Вступна кампанія 2017 року на економічні та управлінські спеціальності до ...
504670
  Марвич С.М. Завтра стоит у порога / С.М. Марвич. – Москва, 1962. – 548с.
504671
  Марвич С.М. Завтра стоит у порога / С.М. Марвич. – Москва, 1966. – 539с.
504672
  Гартунг Гартунг Л.А. Завтра ты войдеш в класс / Гартунг Л.А. Гартунг. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1976. – 152с.
504673
  Гартунг Гартунг Л.А. Завтра ты войдешь в класс / Гартунг Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1972. – 110с.
504674
  Вольф С.Е. Завтра утром, за чаем / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1974. – 118с.
504675
  Кривенко Е.И. Завтра утром. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1950. – 163с.
504676
  Гладков Т. Завтра шла война... // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-119. – ISSN 0130-9625


  70 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
504677
  Гжанянц Э.М. Завтра, завтра и так далее / Э.М. Гжанянц, С.Н. Агроскина. – Москва, 1982. – 143с.
504678
  Реджани Р. Завтра, послезавтра... / Р. Реджани. – Москва, 1966. – 176 с.
504679
  Струг Андрей Завтра... / А. Струг [псевд.] ; Пер. Е. и Л. Леонтьевых. – Ленинград : Изд. "Сеятель", 1925. – 99 с.
504680
  Зубченко В. Завтра.UA - перемагай ! / В. Зубченко, Є. Паткін // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
504681
  Тебин Н. Завтрак в кафе // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.32.


  [Японская кухня.]
504682
  Браун С. Завтрак в постели : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 368с. – (Страсть). – ISBN 5-237-00860-7
504683
  Сафонов В.А. Завтрак в Эрфурте и другие исторические повести и рассказы / В.А. Сафонов. – Москва, 1981. – 384с.
504684
  Тарабукин И.И. Завтрак с процентами / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1985. – 174с.
504685
  Хук Ф. Завтрак у Sotheby"s : мир искусства от А до Я / Филип Хук ; [пер. с англ. Веры Ахтырской]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2021. – 412, [2] с. : ил., портр. – Пер. изд.: Philip Hook. Breakfast at Sotheby"s an A-Z of the art world. 2013. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-389-10245-3
504686
  Капоте Т. Завтрак у Тиффани / Т. Капоте. – Москва, 1965. – 64 с.
504687
  Иваненко Аня Завтрак у Тиффани, обед от Армани : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 108-112 : Фото
504688
  Щепанська Б. Завтраки, обеды и ужины на четыре времени года. / Б. Щепанська, Кристина. Тарновска. – Минск, 1991. – 239с.
504689
  Шульпина В.Л. Завтрашнее солнце / В.Л. Шульпина. – М., 1978. – 397с.
504690
  Конецкий В.В. Завтрашние заботы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 171 с.
504691
  Вакуленко В.Я. Завтрашние заботы / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1989. – 158с.
504692
  Конецкий В.В. Завтрашние заботы. Кто смотрит на облака. Путевые портреты с морским пейзажем / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 573 с. – (Повести ленинградских писателей)
504693
  Жихарев О.В. Завтрашний город / О.В. Жихарев. – Харьков : Прапор, 1991. – 233с.
504694
  Евтушенко Е.А. Завтрашний день / Е.А. Евтушенко. – М, 1987. – 478с.
504695
   Завтрашний день нашей Родины. – Иваново, 1963. – 38с.
504696
  Базылева-Ланько Завтрашний день облачных технологий в современной библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 67-69
504697
  Герасимов Н.А. Завтрашний день принадлежит тебе / Н.А. Герасимов. – М., 1966. – 207с.
504698
  Алимов А.А. Завтрашний день Узбекистана / А.А. Алимов. – Москва, 1959. – 94с.
504699
  Зима В.И. Завтрашний дом / В.И. Зима. – М, 1982. – 399с.
504700
  Давидьянц А.А. Завтрашний номер газеты / А.А. Давидьянц. – М., 1986. – 224с.
504701
  Баранов-Мохорт Завтрашній день визначатиметься двома напрямами: якісною освітою і сучасними технологіями // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Депутат, член Комітету з питань науки і освіти С. Барано-Мохорт повністю підтримує ідею створення "Програми промислового розвитку України" поза тим,програма має враховувати необхідність виконання стратегічних завдань, зокрема співпраці освітянської ...
504702
  Бойтман Л.В. Завтрашняя радость / Л.В. Бойтман. – Л., 1966. – 253с.
504703
  Муганлы А. Завтрашняя свадьба : повести и рассказы / Ахмедага Муганлы ; пер. с азерб. Д.Ушакова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 350 с.
504704
  Гумницька Н. Завуальована русифікація. Малоросійство владних еліт // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 6
504705
  Потоцький І. Завулками Улісса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 35 (148). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Дублін -місто пабів, реліктової мови й усесвітньої літературної слави.
504706
  Петренко М. Завчасна проща : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 2-8. – ISSN 0868-4790
504707
  Іщук С. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 136-143. – ISSN 1026-9932
504708
  Паульсен Сузанне Завяжи покрепче / Паульсен Сузанне, Фридрихс Хорста // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 81-87 : фото. – ISSN 1029-5828
504709
  Третяк К.Д. Завязывание и опадение плодов у яблони в зависимости от силы цветения, возраста и условий произрастания деревьев : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Третяк К.Д. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23 с.
504710
  Лемберг А.М. Завязь / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1963. – 115с.
504711
  Аксельруд Л.М. Завязь / Аксельруд Л.М. – Фрунзе : Кирг. Госиздат, 1963. – 44 с.
504712
  Филиппов Р.В. Завязь / Р.В. Филиппов. – Москва, 1964. – 17 с.
504713
  Данилов И.И. Завязь / И.И. Данилов. – Казань, 1966. – 64с.
504714
  Пуцыло Б.Д. Завязь / Б.Д. Пуцыло. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 96с.
504715
  Белокрылов В.А. Завязь : повесть / В.А. Белокрылов ; [ил. С. Косенков]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. – 261 с. : ил.
504716
  Родичев Н.И. Завязь : Повесть и роман / Н.И. Родичев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 431с.
504717
  Тютюнник Г.М. Завязь : повесть, рассказы / Григор Тютюнник ; автор. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Київ : Дніпро, 1988. – 335 с. – (Сер. произв. укр. сов. писателей в пер. на рус. яз. "Радуга")
504718
  Юшкин В.Ю. Завязь. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1967. – 64с.
504719
  Кустенко А.М. Загадай желание / А.М. Кустенко. – Донецк, 1985. – 152с.
504720
  Короткова О.Н. Загадай желание : пособие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный / О.Н. Короткова, И.В. Одинцова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 224 с. – ISBN 5-86547-153-8
504721
  Мовчанюк Г.П. Загадана зустріч / Г.П. Мовчанюк. – Одеса, 1981. – 51с.
504722
  Скрипник А.М. Загадані побачення / А.М. Скрипник. – К., 1988. – 271с.
504723
   Загадаю - отгадай! Загадки народов СССР. – Новосибирск, 1972. – 255с.
504724
  Ярмоленко Н. Загадаю загадочку... (до питання про генезу міфологічної системи жанру) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 168-178. – Бібліогр.: С. 178
504725
  Маршак С.Я. Загадка / С.Я. Маршак. – Москва, 1980. – 14с.
504726
  Росоховатский И.М. Загадка "акулы" / И.М. Росоховатский. – Благовещенск, 1962. – 143с.
504727
  Печарський А. Загадка "внутрішнього сфінкса" в житті і творчості І. Нечуя-Левицького (до питання національної ідентичності) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С.154-158. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  Статті присвячена проблемі "внутрішнього сфінкса"-едіпового крмплексу та його впливу на психологію творчості останнього десятиліття життя І. Нечуя-Левицького. З"ясоване місце, яке посідає національна ідентичність у літературному волевиявленні письменника
504728
  Рычка В.М. Загадка "Олеговой могилы": Киев или Ладога // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Павленко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (35). – С. 288-293. – ISSN 2227-4952
504729
  Думанський Н. Загадка "Ревізора" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 317-330
504730
  Попов В. Загадка "Фауста" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 35-38
504731
  Мильчаков В.А. Загадка 602-й версты. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1986. – 172с.
504732
  Янковая О. Загадка I.R. // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-117.


  Ида Рубинштейн
504733
   Загадка абетки Кирила і Мефодія: кирилиця або глаголиця / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 75-76
504734
  Рижков В. Загадка абетки Кирила і Мефодія: кирилиця або глаголиця? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14
504735
  Баратов Н.А. Загадка абомейского кувшина / Н.А. Баратов. – Москва : Мысль, 1982. – 158 с., [16] л. ил. : ил.
504736
  Поліщук Я. Загадка автора // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 30-43.


  Проблема автора в інтерпретації теоретичної галузі літературознавства
504737
  Безымянный В. Загадка акваланга // За бортом : Смерть на корабле/ Э. Макбейн; Загадка акваланга/ В. Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – С.151-304. – ISBN 5-7098-0040-6
504738
  Безымянный В.М. Загадка акваланга. Выигрыш - смерть : детектив. повесть / В.М. Безымянный ; худож. А.О. Доброхотов, А.Ф. Золотарев. – Київ : Добр. общество любителей книги УССР, 1991. – 304 с. : ил., портр. – (Современный советский детектив). – ISBN 5-7707-0863-8
504739
  Матюшин М.И. Загадка амулета / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1969. – 296с.
504740
  Рациу Ю. Загадка белого цветка: повесть. / Ю. Рациу. – М., 1980. – 158с.
504741
  Козловская Н.В. Загадка белурусской флоры / Н.В. Козловская. – Минск, 1986. – 221с.
504742
  Комаров В.Н. Загадка будущего / В.Н. Комаров. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 231с.
504743
  Ахматов С.Н. Загадка Бучака : [очерки] / Ахматов С.Н. – Днепропетровск : Промінь, 1982. – 175 с. : ил.
504744
  Зеленов А.Д. Загадка бытия / А.Д. Зеленов. – Москва, 1983. – 269с.
504745
  Тристан Ф. Загадка Ватикана : Роман / Фредерик Тристан; Пер. с фр. Ж.В. Антонова. – Москва : АСТ. Транзиткнига, 2005. – 318с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-024934-9
504746
  Хахалин Л.Н. Загадка вашего ребенка / Л.Н. Хахалин. – М, 1990. – 189с.
504747
  Бондаренко С. Загадка великого полтавця // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 22-23


  Про музей-садибу І. Котляревського на Івановій горі у Полтаві.
504748
  Жеребин А.И. Загадка великого разрыва. К антропологии декаданса в книге Ницше "Человеческое, слишком человеческое" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 162-168. – ISSN 0042-8744
504749
  Голобородько В. Загадка відсутності : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 9-20. – ISSN 0208-0710
504750
  Ковалко Н. Загадка вікінгів: морські розбійники чи державотворці? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 60-75. – ISBN 978-617-7544-31-8
504751
  Чемерис В. Загадка Віктора Януковича : Спроба дослідження / Валентин Чемерис. – Київ, 2004. – 95с. – ISBN 966-7200-09-4
504752
  Реймерс Г.К. Загадка впадины Лао. / Г.К. Реймерс. – Тула, 1965. – 152с.
504753
  Эфроимсон В.П. Загадка гениальности / В.П. Эфроимсон. – М, 1991. – 60с.
504754
  Эфроимсон В.П. Загадка гениальности / В.П. Эфроимсон. – М, 1991. – 62с.
504755
  Морозова Юлия Загадка гения // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 2. – С.6-11
504756
  Гаврилов В.П. Загадка геотектоники / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1988. – 187с. – (Планета Земля и Вселенная)
504757
  Балабин С.П. Загадка гнилого озера : повести / С.П. Балабин ; [ил. Ф. Зинатулин]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 451с. : ил.
504758
  Задорнов М.Н. Загадка голубой планеты / М.Н. Задорнов. – М., 1988. – 266с.
504759
  Бергман П. Загадка гравитации : Пер.с англ. / П. Бергман. – Москва : Наука, 1969. – 216 с.
504760
  Ванденберг Ф. Загадка гробницы Тутанхамона / Филипп Ванденберг ; [переводчик с нем. М. Зима]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 365, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. нем. – Библиогр.: с. 341-350. – ISBN 978-966-343-793-4


  В ноябре 1922 года весь мир облетела поистине сенсационная новость, в Египте в Долине царей обнаружена гробница Тутанхамона - фараона, который правил страной более 3000 лет назад и был предан забвению. Филипп Ванденберг воссоздает невероятную историю ...
504761
  Ханиг Флориан Загадка Да Винчи. Что скрывает фреска. "Школа мира" за фреской / Ханиг Флориан, Йодер Дэйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
504762
  Колосова В. Загадка двох датувань Острозької Біблії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 320-326. – ISBN 966-7865-75-4
504763
  Панченко Г. Загадка Жанны Д"арк : 2. Братья и сестры // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.166-175. – ISSN 1728-8568
504764
  Панченко Г. Загадка Жанны Д"Арк // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 1728-8568


  Образ Жанні Д"Арк в сучасній історичній фантастиці.
504765
  Сафонов В.А. Загадка жизни / В.А. Сафонов. – Ленинград, 1946. – 264с.
504766
  Сафонов В.А. Загадка жизни / В.А. Сафонов. – Москва, 1947. – 232с.
504767
  Блюменгаген В. Загадка жизни, повесть Вильгельма Блюменгагена / Перевод с немецкого Е. Глаголева. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1835. – [8], 248 с.


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
504768
  Слабошпицький М. Загадка з багатьма невідомими // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 7


  Фрагмент з книги "Тіні в дзеркалі", присвячений українському мистецтвознавецю Борису Возницькому.
504769
  Слабошпицький М. Загадка з багатьма невідомими // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 10-11


  "Борис Возницький більше зробив для України, аніж усі наші патріотичні партії разом узяті".
504770
  Черников С.С. Загадка золотого кургана. Где и когда зародилось "скифское искусство" / С.С. Черников. – М., 1965. – 188с.
504771
  Бурлацкий Ф.М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1977. – 255с.
504772
  Малышев А.Ф. Загадка идола : Науч.-фантаст. повесть. / А.Ф. Малышев. – Фрунзе, 1985. – 50с.
504773
  Честнов Ф.И. Загадка ионосферы / Ф.И. Честнов. – 2-е доп. изд. – М, 1956. – 64с.
504774
  Ганейзер Г.Е. Загадка Ирвы / Г.Е. Ганейзер. – М., 1961. – 254с.
504775
  Свасьян К.А. Загадка истории философии (опыт антропософского прочтения "Загадок философии" Р. Штейнера) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.179-190. – ISSN 0042-8744
504776
  Чеснов Ф.І. Загадка іоносфери / Ф.І. Чеснов. – К, 1954. – 51с.
504777
  Щербакова В. Загадка кавалера Берлускони // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
504778
  Воронов Ю.П. Загадка казки про Курочку Рябу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4/5 (148). – С. 49-52. – ISSN 2518-7104
504779
  Головко В.М. Загадка каменів Іки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 32-37
504780
  Омельченко И.Н. Загадка капитана Морозова : Документально-художественный очерк / Ирина Омельченко. – Одесса : Информ-марин, 2004. – 112с. – (Библиотека Бизнес-Марин ; № 2 (февраль 2004г.)). – ISBN 966-8286-08-1
504781
  Сото Е. де Загадка капіталу = The mystery of capital : чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше / Ернандо де Сото ; [пер. з англ. М. Климчук]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 231, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-515-8
504782
  Стрельцов А.А. Загадка Каспара Хаузера // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 229-235. – ISSN 0130-3864
504783
  Фомин А. Загадка Колумба // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 9
504784
  Шевырев И. Загадка короедов. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1892. – 28 с.
504785
  Шевырев И.Я. Загадка короедов / [соч.] Ив. Шевырева. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – 106 с. : ил. – Авт. на русском и фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге. – Библиогр.: "Указатель сочинений, на которые сделаны ссылки в настоящей работе" (с. 103-106)


  На обл. экз. № 251445 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову от автора
504786
  Шевырев И.Я. Загадка короедов / И.Я. Шевырев. – 4-е, испр. и доп. – М., 1969. – 95с.
504787
  Каплер А.Я. Загадка королевы экрана / А.Я. Каплер. – М., 1979. – 204с.
504788
   Загадка любові Ніни Топішко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 244-247. – ISSN 0320-9466
504789
  Бурлацкий Ф.М. Загадка Макиавелли : драматург., ист., социол. новеллы / Федор Бурлацкий ; [худож. В.А. Корольков]. – Москва : Профиздат, 1997. – 390, [2] с., [6] л. ил. : ил. – ISBN 5-255-01296-3
504790
  Мельников Л. Загадка Малевича // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-35. – ISSN 0868-488Х
504791
  Зигель Ф.Ю. Загадка Марса / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детгиз, 1956. – 128 с.
504792
   Загадка морских глубин. Рассказы. – М., 1958. – 48с.
504793
  Шагоян Е. Загадка Моцарта // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 87-93
504794
  Волгин М. Загадка мраморного саркофага // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 24-25


  Исторические загадки о наследниках великого князя Киевской Руси : кто лежит в гробнице рядом с Ярославом и версия о двух Новгородах
504795
  Камерер П Загадка наследственности / П Камерер. – Л., 1927. – 143с.
504796
  Каммерер П. Загадка наследственности : основы учения о наследственности / П. Каммерер; Пер. с нем.: Б.С.Кузина. – Москва;Ленинград : Государственное изд-во, 1927. – 236 с. : 1 порт., рис.
504797
  Пальті О.М. Загадка непрямого виміру та його похибки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 18-21. – ISSN 2518-7104
504798
  Карденас А.И. Загадка однієї неділі / А.И. Карденас. – К, 1975. – 172с.
504799
  Максимов Е.В. Загадка озера Иссык-Куль: очерки палеогеографии Тянь-Шаня / Е.В. Максимов. – Л., 1985. – 182с.
504800
  Белькович В.М. Загадка океана / В.М. Белькович, С. Клейненберг, А. Яблоков. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 175 с. : ил., 13 л. ил. – (Эврика)
504801
  Успенский Г.А. Загадка остается. / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1982. – 20с.
504802
  Рохлин Александр Загадка острова И. // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 142-143 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
504803
  Наумов Е.И. Загадка острова Раутана / Е.И. Наумов. – Магадан, 1981. – 152 с.
504804
  Кэлинеску Дж. Загадка Отилии : роман / Джордже Кэлинеску ; Пер. с рум. Д. Шполянской и Ю. Кожевниковой. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 488 с.
504805
  Сюндюков І. Загадка Павла Скоропадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Інститут історії України НАН України видав друком фундаментальний двотомний корпус документів з історії Гетьманату 1918 року.
504806
  Білодід О. Загадка Петра Могили / О. Білодід. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 48 с. – (Бібліотека українця)
504807
  Алексеев Дмитрий Загадка петроглифов Канозера. Впервые под куполом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 50 : фото
504808
  Яковлев Н.Н. Загадка Пирл-Харбора / Н.Н. Яковлев. – М, 1963. – 148с.
504809
  Бутакова Е. Загадка по имени Анна // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 68-85. – ISSN 1819-6268
504810
  Шмидт П.Ю. Загадка пола / П.Ю. Шмидт. – Петроград. – 93с.
504811
  Агбунов М.В. Загадка Понта Эвксинского : (антич. география Сев.--Зап. Причерноморья) / М.В. Агбунов. – Москва : Мысль, 1985. – 160 с., ил.
504812
  Солнцева Н. Загадка последнего Сфинкса : роман / Наталья Солнцева. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Артефакт-детектив). – ISBN 978-5-699-26842-9
504813
  Шептієнко Л. Загадка природи : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
504814
  Протопопов Б.С. Загадка природы. / Б.С. Протопопов. – М., 1963. – 134с.
504815
  Асоян Б.Р. Загадка проекта "U-209" : о связях ЮАР с США и др. странами НАТО / Б.Р. Асоян. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126 с. – (По ту сторону)
504816
  Гурьев Д.В. Загадка происхождения сознания = The riddle of the origin of consciousness / Д.В. Гурьев. – Москва = Moscow : Progress Publishers, 1990. – 222 с.
504817
  Мештерхазі Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхазі. – К, 1981. – 361с.
504818
  Мештерхази Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхази. – Кишинев, 1985. – 543с.
504819
  Мештерхази Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхази. – М, 1989. – 332с.
504820
  Бакланов Г.Я. Загадка простоты : сб. ст. / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1984. – 280 с.
504821
  Дусавицкий А.К. Загадка птицы Феникс / А.К. Дусавицкий. – М., 1978. – 127с.
504822
  Лефебюр В. Загадка Рейна / В. Лефебюр. – Москва : Военный вестник, 1926. – 275 с.
504823
  Шайхов Х. Загадка Ренэ : научно-фант. повести и рассказы / Х. Шайхов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1981. – 208 с.
504824
  Ракина В. Загадка Робийяра // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 59-63
504825
  Баняс Н. Загадка роману "Процес" Франца Кафки / Н. Баняс, В. Баняс // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 72-78. – ISSN 2312-6809
504826
  Локерман А.А. Загадка русского золота / А.А. Локерман. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
504827
  Клімашевський А. Загадка ручних хрестів невідомого геніального майстра // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 25-27. – ISSN 0131-2685
504828
   Загадка Савинкова : сборник под ред. П.А. Арского. – Ленинград : Изд. ГУБКОМПОМ, 1925. – 96 с. – (Историческая библиотека "Тени революции" ; № 1)
504829
  Зелов Д. Загадка св. Христофора, воина-псеглавца и покровителя путешественников : летописи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 5-23. – ISSN 1812-867Х


  Христофор (от греч. - носящий Христа) - святой мученик, почитаемый Католической и Православной церквями, живший в III в. (либо на рубеже III-IV вв.). Это был человек огромного роста и ужасающего поведения, он был киноцефалом (с пёсьей головой), как и ...
504830
  Хвостиков И.А. Загадка серебристых облаков / И.А. Хвостиков. – Москва : Знание, 1953. – 33с.
504831
  Білкун М.В. Загадка синього коміра : сатиричні повісті / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1971. – 228 с.
504832
  Кристи А. Загадка Ситаффорда / А. Кристи. – Алма Ата, 1989. – 542с.
504833
  Ясько Ю.Г. Загадка Скалистого плато : приключ. повесть / Ю.Г. Ясько. – Орджоникидзе, 1988. – 236с.
504834
  Федоров М.К. Загадка слободского дома / М.К. Федоров, Б.И. Балкарей. – Одесса, 1986. – 150 с.
504835
  Федоров М.К. Загадка слободского дома / М.К. Федоров, Б.И. Балкарей. – 2-е изд., доп. – Одесса, 1989. – 170 с.
504836
  Терехова Д.І. Загадка слов"янської душі (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова душа та його корелятив у східнослов"янських мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 331-336. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
504837
  Метелкин Николай Загадка смерти Александра Македонского : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 7 : Іл.
504838
  Шолохов А.Б. Загадка смерти генерала Скобелева. / А.Б. Шолохов. – М., 1992. – 59с.
504839
  Махун С. Загадка смерті короля Карла XII. 300 років тому шведи остаточно "зійшли з підмостків світової історії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 15


  "Саме у 1720-х рр. "шведи зійшли з підмостків світової історії і зайняли місця в залі для глядачів", - писав історик Петер Енглунд. Чи страждають вони зараз комплексами незадоволеної пристрасті до завоювань, до "відновлення історичної справедливості" ...
504840
  Шаповал Ю.І. Загадка смерті Михайла Грушевського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 83-98. – ISSN 0130-5247
504841
  Яснер Карстен Загадка смышленых хищников : природа. Зубастые обманщики // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 52-59 : Фото. – ISSN 1029-5828
504842
  Рацек В.И. Загадка снежного человека / В.И. Рацек. – Ташкент, 1962. – 111с.
504843
  Князюк В.К. Загадка соняшника. / В.К. Князюк. – К., 1980. – 312с.
504844
   Загадка спектрів і критерій Наполеона / А.П. Левківський, Левківський, , Л.В. Невмержицький // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
504845
  Нестайко В.З. Загадка старого клоуна / В.З. Нестайко. – Київ : Веселка, 1982. – 205 с.
504846
  Дрофань А.П. Загадка старої дзвіниці / А.П. Дрофань. – Київ, 1989. – 490с.
504847
  Дрофань А.П. Загадка старої дзвіниці. / А.П. Дрофань. – К., 1971. – 136с.
504848
  Фатьянов А.Д. Загадка старой картины / А.Д. Фатьянов. – Иркутск, 1974. – 131с.
504849
  Кондратов А.М. Загадка сфинкса / А.М. Кондратов. – М, 1972. – 77с.
504850
  Соловьева Г.Г. Загадка счастья / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1983. – 229с.
504851
  Гримич Г.М. Загадка творчого бунту : новелістика українських шістдесятників : літературно-критичний нарис / Г.М. Гримич. – Київ : Український письменник, 1993. – 248 с. – ISBN 5-333-01174-5
504852
  Гаврилин Д.А. Загадка Троицкого леса / Д.А. Гаврилин. – Минск, 1967. – 103с.
504853
  Руднев К. Загадка Тутанхамона // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  Жизнь фараона Тутанхамона, правившего Египтом 25 веков назад, оборвалась в девятнадцать лет. Почему? У американського археолога професора Роберта Брайера есть свой ответ на этот вопрос.
504854
  Николов Н. Загадка тысячелетий / Н. Николов, Г. Нешев. – Москва, 1988. – 142с.
504855
  Павлов М. Загадка убийства Григория Котовского. Если погибают комкоры, значит это кому-то нужно… // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 1, 8-9


  7 августа 1925 года в центральном печатном органе партии газете "Правда" появилась странная телеграмма: Харьков. В ночь на 6 августа в совхозе Цупвоенпромхоза "Чебанка", в тридцати верстах от Одессы, безвременно погиб член союзного, Украинского и ...
504856
  Лелека О. Загадка Уильяма Шекспира. Кто же на самом деле написал "Гамлета" и "Ромео и Джульетту" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 5
504857
  Бурко О. Загадка українського літературного бароко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 41. – ISSN 0130-5263
504858
  Шакинко И.М. Загадка уральского изумруда / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1980. – 303с.
504859
  Клочко Ю. Загадка феномена іншого Терещенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "Чому "іншого Терещенка"? Бо він не належить до всім відомого роду Терещенків, але є не менш славетним для історії сучасної України. Мова піде про Валерія Івановича Терещенка (1901–1994) та його унікальний внесок у становлення сучасного менеджменту на ...
504860
  Бондаренко К. Загадка Фэн Юйсяна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 21 (139). – С. 54-56
504861
  Нечкина М.В. Загадка художественного образа / М.В. Нечкина. – Москва, 1972. – 32с.
504862
   Загадка человеческого понимания. – Москва, 1991. – 351с.
504863
  Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я / Ф.Т. Михайлов. – Москва, 1964. – 270с.
504864
  Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я / Ф.Т. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1976. – 287с.
504865
  Аникеева Т. Загадка Чёрного Пера // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3 (34). – С. 22-38. – ISSN 1681-7559


  Тюркський художник Мухаммед Калема
504866
  Фомин А. Загадка Черной Бороды // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – С. 4


  Тич Эдвард (Edward Teach) по прозвищу Чёрная Борода (1680-1718) - английский пират, действовавший в районе Карибского моря в 1713-1718 годах. В 1713 году Эдвард присоединился к пиратской команде Бенджамина Хорниголда, промышлявшего на островах ...
504867
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – М, 1966. – 256с.
504868
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – М, 1966. – 256с.
504869
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с.
504870
  Старова Е. Загадка Шанель / Е. Старова, С. Обухова // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-49. – ISSN 1818-2968


  Коко Шанель
504871
  Леонов Р.А. Загадка шаровой молнии / Р.А. Леонов. – Москва : Наука, 1965. – 76с.
504872
  Смирнов Б.М. Загадка шаровой молнии / Б.М. Смирнов. – М., 1987. – 62с.
504873
  Чванов М.А. Загадка штурмана Альбанова / М.А. Чванов. – Москва : Мысль, 1981. – 132с.
504874
  Тростников В.Н. Загадка Эйнштейна / В.Н. Тростников. – Москва, 1971. – 48 с.
504875
  Кристи А. Загадка Эндхауза. Восточный Экспресс. Десять негритят. Убийство Роджера Экройда : Романы / А. Кристи. – Москва : Правда, 1991. – 704с. – ISBN 5-253-00203-0
504876
  Козько Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько, Е.А. Коивошеева. – Кемерово, 1979. – 191с.
504877
  Козько Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько. – Кемерово, 1990. – 174с.
504878
  Салтовська Н.В. Загадка як відображення ініціального обряду // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 29-33. – Бібліогр.: С. 33
504879
  Салтовська Н. Загадка як художній текст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості загадки як художнього тексту. Тhe features of a riddle as a piece of literature are investigated.
504880
  Попов А.С. Загадка Янтарной реки : Краеведческое путешествие на исток Западной Двины / А.С. Попов. – Москва : Профиздат, 1989. – 252с.
504881
   Загадки. – Київ, 1962. – 512 с.
504882
   Загадки. – Л., 1968. – 255с.
504883
  Шаракшинова Н.О. Загадки / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1981. – 112с.
504884
  Федчук Б.Б. Загадки = Riddles : 24 збірка віршованих загадок / Богдан Б. Федчук. – Торонто : Об"єднання українських педагогів у Канаді, 1984. – 76 с. : іл. – Дод. тит. арк. англ.
504885
  Кузнецов Ю.И. Загадки "Данаи" / Ю.И. Кузнецов. – Л,, 1970. – 90с.
504886
  Тавровский Ю.В. Загадки "японского духа". / Ю.В. Тавровский. – М., 1989. – 126с.
504887
  Бомхаммель Ханна Загадки Ангкора. Рассвет над Камбоджей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 88-95 : фото. – ISSN 1029-5828
504888
  Байндер О. Загадки астрономии : пер. с англ. / [О. Байндер ; под ред. и с предисл. В.И. Мороза]. – Москва : Мир, 1966. – 180 с.
504889
  Ламакин В.В. Загадки Байкала / В.В. Ламакин. – Ленинград, 1963. – 160с.
504890
  Фаркаш Г. Загадки Библии / Г. Фаркаш. – М, 1992. – 141с.
504891
   Загадки биографии // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 5. – C. 6-7. – ISSN 1996-8469
504892
  Диллон В. Загадки Большого Сфинкса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 78-87. – ISSN 1812-867Х


  Большой Сфинкс на зап. берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
504893
  Руденко Е.И. Загадки бугров Бэра / Е.И. Руденко. – Волгоград, 1973. – 112с.
504894
  Кондратов А.М. Загадки Великого океана / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 224 с.
504895
  Мельник О. Загадки відзнаки Дружин Українських Націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 30-35. – ISSN 1811-542X
504896
  Вовченко П.Г. Загадки воздушной стихии / П.Г. Вовченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 136с.
504897
  Корлисс У. Загадки Вселенной : пер. с англ. / У. Корлисс. – Москва : Мир, 1970. – 248 с.
504898
  Амбарцумян В.А. Загадки Вселенной / В.А. Амбарцумян ; [лит. запись Ю.П. Скальского]. – Москва : Педагогика, 1987. – 109, [2] с. : ил. – (Библиотечка Детской энциклопедии "Ученые - школьнику" / редкол.: И.В. Петрянов (гл. ред.) и др.)
504899
  Котнюк Ю. Загадки газової справи: за їхню розгадку взялося Державне бюро розслідуваннь // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
504900
  Юрченко К. Загадки газової справи: за їхню розгадку взялося Державне бюро розслідуваннь // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
504901
  Лосєв І. Загадки геополітичного трикутника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Об"єктивно ситуація для РФ склалася так, що вона може бути тільки молодшим партнером - або США, або Китаю.
504902
  Несветайлова А. Загадки глобального кредитного краха, или Об иллюзии ликвидности // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 33-58. – ISSN 0042-8736


  Извлекая уроки из глобального финансового кризиса 2007–2009 гг., научное сообщество по-прежнему сталкивается с неприятными вопросами, касающимися политической экономии кредитного краха. Анализируя факты, автор показывает, что кредитный кризис можно ...
504903
  Равич М.Г. Загадки Гондваны / М.Г. Равич. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
504904
  Бурганський Г.Є. Загадки давнини : Білі плями в історії цивілізації / Г.Є. Бурганський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Веселка, 1988. – 191с. – ISBN 5-301-00196-5


  Автор книжки розповідає про археологічні, етнографічні, палеонтологічні відкриття і знахідки всіх часів і народів. Читач дізнається про сенсаційні відкриття вчених, які досліджували пірамиду Хеопса.
504905
  Полюхович Юрій Загадки давньої Америки : terra inkognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 100-107
504906
  Короткий Р.М. Загадки денної зірки / Р.М. Короткий. – Київ, 1986. – 199 с.
504907
  Амнуэль П.Р. Загадки для знатоков : история открытия и исслед. пульсаров / П.Р. Амнуэль. – Москва : Знание, 1988. – 190, [2] с. : ил.
504908
  Брюховецький В. Загадки долі Віктора Петрова // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 104-115. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
504909
  Эрдниев У.Э. Загадки древней степи / У.Э. Эрдниев. – Элиста, 1989. – 92с.
504910
  Горбовский А.А. Загадки древнейшей истории / А.А. Горбовский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1971. – 80с.
504911
  Горбовский А.А. Загадки древнейшей истории. Книга гипотез / А.А. Горбовский. – М, 1966. – 176с.
504912
  Тиц Алексей Алексеевич Загадки древнерусского чертежа / Тиц Алексей Алексеевич. – Москва : Стройиздат, 1978. – 151с.
504913
  Исхизов М.Д. Загадки древних курганов / М.Д. Исхизов. – Саратов, 1961. – 138с.
504914
  Лауэр Загадки египетских пирамид / Лауэр, Жан-Филипп. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
504915
  Шмидт П.Ю. Загадки жизни : пять публичных лекций по биологии с 33 рисунками / П.Ю. Шмидт. – Петербург : Госиздат ; [Первая Государственная тип.], 1920. – 188 с. : рис., табл
504916
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия
кн. 1. – 1982. – 208с.
504917
   Загадки звездных островов. – М.
кн. 2. – 1983. – 256с.
504918
   Загадки звездных островов : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия. – (Люди и космос)
Кн. 3. – 1986. – 253 с.
504919
   Загадки звездных островов. – М.
кн. 4. – 1987. – 237с.
504920
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00513-9
кн. 5. – 1989. – 252 с.
504921
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия
кн. 6. – 1990. – 236с.
504922
  Козловский В.В. Загадки зеленого портфеля : взрослые истории с окнами на детство / Владимир Козловский ; худож. Радна Сахалтуев. – Киев : Веселка, 2012. – 140, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-01-0566-9
504923
  Бублейников Ф.Д. Загадки Земли / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л. : Детлит, 1949. – 119 с.
504924
  Флоренсов Н.А. Загадки земной коры / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1984. – 175с.
504925
  Лебединский В.И. Загадки земных недр / В.И. Лебединский, А.И. Шалимов. – Киев : Наукова думка, 1965. – 182с.
504926
  Лавріненко Н. Загадки зображення Максима Залізняка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 191-197. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
504927
  Чукова Ю.П. Загадки зрения / Ю.П. Чукова. – М, 1990. – 62с.
504928
  Затуловский Д.М. Загадки и контрасты Памира. / Д.М. Затуловский. – Москва : Мысль, 1964. – 128с. – (Рассказы о природе)
504929
  Ашмарин И.П. Загадки и откровения биохимии памяти / И.П. Ашмарин ; под ред. Е.М. Крепса ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 159 с.
504930
  Ашмарин И.П. Загадки и откровения биохимии памяти / И.П. Ашмарин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1975. – с.160
504931
  Матвеев В.С. Загадки и резервы психики / В.С. Матвеев. – Свердловск, 1990. – 238с.
504932
  Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики / З.М. Каневский. – Москва : Знание, 1991. – 191с.
504933
  Галинская И.Л. Загадки известных книг / И.П. Галинская ; АН СССР ; отв. ред. И.К. Нантин. – Москва : Наука, 1986. – 124 с. – (Из истории мировой культуры)


  В книге рассказывается о расшифровке автором "скрытых" идейно-эстетических основ, "тёмных мест" романа "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, повестей о Глассах и "Девяти рассказов" ДЖ.Д. Сэлинджера
504934
  Радзинский Э.С. Загадки истории / Эдвард Радзинский. – 2-е изд., испр. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-17-039854-6
504935
  Згурская М.П. Загадки истории : дворцовые перевороты / М.П. Згурская. – Харьков : Фолио, 2009. – 378, [3] с. – Содерж.: 37 лет заговоров; Заговор против Павла I; Свержение Педро I Жестокого; Переворот Ричарда III; Пороховой заговор; "Буддийский переворот". – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-4697-0


  37 лет заговоров; Заговор против Павла І; Свержение Педро І Жестокого; Переворот Ричарда ІІІ; Пороховой заговор; "Буддийский переворот"
504936
  Радзинский Э.С. Загадки истории / Эдвард Радзинский. – Москва ; Киев : АСТ ; Астрель ; ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 317, [3] с. – Номер тома серии указ. на корешке кн. – (Аргументы и факты ) ( Серия "Коллекция мировых бестселлеров" ; т. 1). – ISBN 978-5-17-072173-3
504937
  Скляренко В.М. Загадки истории. Наполеоновские войны / В.М. Скляренко, И.А. Рудычева, В.В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2012. – 379 с. – На тит.л. : Тайны египетского похода - Незадачливый "виновник" Трафальгарской катастрофы - Испанский пастух на пути "Великой армии" - Бородино и сожженная Москва : победа или поражение? - Груши, "обернувшийся" Блюхером. – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-5839-3
504938
  Глібов Л.І. Загадки і жарти дідуся Кенира / Л.І. Глібов. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 60с.
504939
  Лучечко Т.М. Загадки і прислів"я як різновиди паремій: до проблеми диференціації (на матеріалі англійської та української мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 109-117
504940
  Овсюк Олександр Загадки і таємниці роману Дена Брауна "Код да Вінчі" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
504941
  Горбовський О.А. Загадки історії / О.А. Горбовський. – К, 1966. – 122с.
504942
  Горбовський О.А. Загадки історії / О.А. Горбовський. – К, 1973. – 117с.
504943
   Загадки історії : для дітей серед. шк. віку / [уклад. Єрмановська Г.Е. ; худож.-іл. Г.В. Беззубова]. – Харків : Фоліо, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Зміст: Легенда про Атлантиду ; Найдавніша писемність ; Хазарські загадки та ін. - Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 315. – (Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-7382-2
504944
  Єрмановська Г.Е. Загадки історії. Стародавній світ / Г.Е. Єрмановська ; [пер. з рос. О.О. Якименко]. – Київ : Освіта, 2013. – 378, [5] с. – На обкл. авт. не зазнач.- На тит. арк. також зміст: Чи був Усесвітній потоп Усесвітнім ; Мовчазна цивілізація Інду ; Загадки сонячного культу ; Поховані царства Китаю ; У пошуках Вавилонської вежі ; Вигадана війна, або де ти був, Одіссею?. – Бібліогр.: с. 378-[379]. – ISBN 978-966-04-0870-8
504945
  Вахрушев Г.В. Загадки Каповой пещеры / Г.В. Вахрушев. – Уфа, 1960. – 32с.
504946
  Керт Г.М. Загадки карельской топонимики / Г.М. Керт, Н.Н. Мамонтова. – Петрозаводск, 1976. – 104с.
504947
  Вильковиский Э.Я. Загадки квазаров / Э.Я. Вильковиский. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 128 с.
504948
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників : Тарас Каляндрук / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2006. – 272с. : іл. – ISBN 966-8522-63-Х
504949
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-441-049-3
504950
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 966-8522-63-Х
504951
   Загадки козацького генерала Андрія Шкуро // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 24-25
504952
  Давыдов В.Д. Загадки кометных ядер / В.Д. Давыдов. – Москва : Знание, 1988. – 63 с.
504953
  Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 4-20. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
504954
  Вальтер А.К. Загадки космических лучей / А.К. Вальтер. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1937. – 248 с.
504955
  Огородников К.Ф. Загадки космоса (строение звездного мира) / К.Ф. Огородников. – Москва : Воениздат, 1963. – 87 с.
504956
  Мокроусова О. Загадки костьолу св. Олександра в Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 156-168. – ISBN 978-966-579-271-0
504957
  Горянин А. Загадки крепостного права : трилогия / окончание. Начало в № 6, 7, 2012 // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 51-58. – ISSN 0130-1640


  Со времени своего появления на Земле Homo sapiens постоянно и непрерывно улучшает, совершенствует орудия своего труда. Создавая, придумывая новый инструментарий, человек развивает свою мысль, мозг, всякий раз подтверждая свою человеческую природу, ...
504958
  Дзюба О. Загадки Кримського Єрусалиму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)


  Історія найдавнішої караїмської кенаси України й міста, де вона розташована.
504959
  Мосенкис Ю.Л. Загадки лабиринта : язык и культура минойского Крита / Ю.Л. Мосенкис ; Гос. НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства ; Укр. Акад. наук нац. прогресса. – Киев : НИИТИАГ, 1998. – 92, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 77-92 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-7452-04-2
504960
  Дрбоглав Д.А. Загадки латинский клейм на мечах IX - XIV веков / Д.А. Дрбоглав. – М., 1984. – 137с.
504961
  Егорин А. Загадки Ливийской политики // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-51. – ISSN 0321-5075
504962
  Радзинский Э.С. Загадки любви / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 445, [3] с. – ISBN 978-5-17-047160-7
504963
  Пепа О. Загадки Маріїнського палацу // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 9( 83). – С. 48-49
504964
  Узін С.В. Загадки материків і океанів / С.В. Узін. – Київ, 1961. – 224с.
504965
  Черногорова В.А. Загадки микромира / В.А. Черногорова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 222 с.
504966
  Сребродольский Б.И. Загадки минералогии / Б.И. Сребродольский. – Москва : Наука, 1987. – 160с.
504967
  Бурау И.Я. Загадки мира цифр и чисел. / И.Я. Бурау. – Донецк, 1996. – 448с.
504968
   Загадки миссис Дикинсон: классич. остросюжет. рассказ. – М., 1992. – 432с.
504969
  Якунов А.В. Загадки мітогенетичного випромінювання // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)


  Загальновизнано, що біофотоніку започткував вітчизняний біофізик, уродженець Полтави, Олександр Гаврилович Гурвич (1874-1954).
504970
  Зяблов В.И. Загадки мозга решает наука / В.И. Зяблов, А.И. Брусиловский. – Киев : Знание, 1987. – 47с.
504971
  Раубах Х. Загадки молекул / Х. Раубах. – Ленинград : Химия, 1979. – 176 с.
504972
  Мезенцев В.А. Загадки неба и земли / В.А. Мезенцев. – Москва, 1967. – 216с.
504973
  Лісункін Г.І. Загадки нейрона / Г.І. Лісункін. – К, 1964. – 77с.
504974
  Кондратьева И.Н. Загадки нейрона / И.Н. Кондратьева. – М, 1966. – 45с.
504975
  Конецкий В.Я. Загадки новгородской округи / В.Я. Конецкий, Е.Н. Носов. – Ленинград, 1985. – 120 с.
504976
  Кивотов С.А. Загадки о растениях / С.А. Кивотов. – Москва : Просвещение, 1969. – 111с.
504977
  Богословский Б.Б. Загадки озер / Б.Б. Богословский. – Москва : Знание, 1963. – 32с.
504978
  Вершинский Н.В. Загадки океана / Н.В. Вершинский. – Москва, 1989. – 143с.
504979
  Аксенов А.А. Загадки Океании : Экспедиция на научно-иследовательском судне "Дмитрий Менделеев" / Аксенов А.А., Белоусов И.М. – Москва : Мысль, 1975. – 160 с.
504980
  Оль А.И. Загадки околоземного космоса : в помощь лектору / А.И. Оль. – Ленинград : Знание, 1978. – 36 с.
504981
  Головко В.М. Загадки острова Сардинія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 10-11
504982
  Зеленская Г. Загадки очевидного. Архитектура Растрелли // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-51. – ISSN 1818-2968
504983
  Палов М. Загадки парада победы. Что осталось за кулисами апофеоза войны? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – С. 1. 5


  24 июня 1945 года… Красная площадь… Десять часов утра… Небо над Москвой затянуло свинцовыми тучами. Моросит мелкий дождь. На гостевых трибунах море зонтов. Войска замерли на гостевых позициях… Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы? 24 ...
504984
  Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид / Р.И. Рубинштейн. – Москва : Советский художник, 1966. – 88с.
504985
  Ауф Дем Кампе Загадки планктона. Проект "Планктон" / Ауф Дем Кампе, Геригк Кристоф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
504986
  Сологубовский Н. Загадки прекрасной и коварной Сахары // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-80. – ISSN 0321-5075


  Подоророж по Сахарі
504987
   Загадки природи / [укладачі: В.М. Скляренко, М.О. Панкова, Я.О. Батій та ін.]. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. – 318, [2] с. : іл., фот. – Зміст: Чорні дірки ; Морський народ ; Нессі та її родичі ; Дракон Семіраміди ; Вампіри та перевертні ; "Співаючі" піски ; Ворота у Всесвіт. – ISBN 978-966-97340-7-5
504988
  Смирнов Г.А. Загадки природы в зеркале науки / Г.А. Смирнов, А.Ф. Торбакова. – Свердловск, 1984. – 191с.
504989
  Арабаджи В.И. Загадки простой воды : (в мире воды и льда) / В.И. Арабаджи. – Москва : Знание, 1973. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – ([Нар ун-т. Естественнонаучный факультет])
504990
  Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби / Г.Г. Мартинсон. – Ленинград : Наука, 1974. – 124с.
504991
  Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби / Г.Г. Мартинсон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л, 1980. – 149с.
504992
  Конли Кристина Загадки пустыни Наска : страница редактора // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 16 : Фото
504993
  Кузнечиков В.Т. Загадки Пушкина / В.Т. Кузнечиков. – К, 1996. – 169с.
504994
  Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса : Лишайники и экологический мониторинг / И.А. Шапиро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 79с.
504995
  Попов И.В. Загадки речного русла / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 167с.
504996
   Загадки русского народа. – [Москва : Тип. Моск. городск. Арнольдо-Третьяковск. учил. глухонем., 1916. – 28 с. – Беспл. прилож. к журн. "Проталинка"


  Палитра журналов для детей в ХIХ в.: "Солнышко" (1909–1914), "Светлячок"(1902–1916 гг.), "Проталинка" (1911–1917), "Подснежник" (1858–1862), "Игрушечка" (1880–1912), "Задушевное слово" (1877–1917)
504997
   Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. – М., 1959. – 335с.
504998
  Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко. – М, 1990. – 159с.
504999
  Хаткевич Василий Загадки Сатурна и его спутников : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 4 : Іл.
505000
  Бурже П. Загадки сердца : [рассказы] / Поль Бурже ; Пер. с фр. Ел. фон-Витторф. – [С-Петербург] : [Тип. Т-ва "Труд"]. – 62, [1] с. – (Художественная библиотека ; № 3)
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,