Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
489001
  Тимків Н. "... Життя - мов казка, й казка - мов життя" : До 110-річчя Наталі Забіли // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 3 (672), березень. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263


  Наталя Львівна Забіла - одна з найвидатніших українських письменниць, що пишуть для дітей. Вона по праву іменується зачинателькою української дитячої літератури.
489002
  Нежива Л. "Житейські теми і житейський пафос" у творчості Григора Тютюнника: до проблем вивчення неореалізму на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 10-13
489003
  Ющенко В. "Жити вільно, чесно - набагато краще, ніж у зоні": Виступ Президента України в Донецьку // Закон і бізнес, 2005
489004
  Позняк-Хоменко "Жити не полжі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-31 грудня (№ 51/52)


  До 100-річчя дисидента-політв"язня, письменника Миколи Руденка.
489005
  Жадан С. "Жити там, де тебе не лякає смерть" / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)
489006
  Видмарович Н.П. "Житие молдавского старца Паисия Величковского" в издании Оптиной пустыни // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 396-407
489007
  Савицкий Н. "Житие протопопа Аввакума, как географический первоисточник". / Н. Савицкий. – 218-231с.
489008
  Вачнадзе Н.З. "Житие Серапиона Зарзмели" как источник по истории раннефеодальной Грузии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вачнадзе Н.З. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
489009
  Румянцева В.С. "Житие" протопопа Аввакума как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Румянцева В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода феодализма. – Москва, 1971. – 19л.
489010
  Нестерчук Д.В. "Житіє Артема Безвіконного" – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 184-192. – ISSN 0320-9466
489011
  Целік Т. "Житіє і ходіння ігумена Даниїла з Руської землі" як історико-філософське джерело // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.44-67
489012
  Ціпко А. "Житійні прописи" у творчому доробку Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті заторкнуто питання "елементного функціонування" бароко (необароко) в творчих прийомах модерністського спрямування в українському літературному житті XX ст. У цьому розгляді зроблено також проективне запов"язання необароковості з творчістю ...
489013
  Мартинова І.С. "Житлове питання" в Харкові у 1920-30-ті роки в дискурсі преси // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 94-101. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті проаналізовано відображення в республіканській та місцевій пресі проблеми забезпечення житлом мешканців Харкова – великого промислового центру, столиці радянської України з 1919 по 1934 роки. Стрімке зростання населення Харкова, викликане ...
489014
  Малига Я. "Життєва орфографія" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 124-128
489015
  Кралюк П. "Життєва філософія" Климентія Зіновіїва // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2254-74-7
489016
  Кралюк П.М. "Життєва філософія" Климентія Зіновіїва // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 300-303. – ISBN 978-966-373-777-5
489017
  Кімакович І. "Життєвий світ" і "фольклор" ("дотеоретичний досвід", "народне знання"): До питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 38-47. – ISSN 0130-6936
489018
  Сидоровська Є.А. "Життєвий світ" людини як детермінанта культурно-дозвіллєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Сидоровська Євгенія Андріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
489019
  Губернюк Л.В. "Життєвий світ" та "життєвий зв"язок" як поняттєві засоби осягнення феномену соціальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
489020
  Трегуб М. "Життєві історії" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 122-125. – ISSN 08-68-4790-1


  Новели.
489021
  Покляцький С. "Життєві категорії" - топовий напрям соціальної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-36-1
489022
  Сергійчук В.І. "Життєво важно для майбутнього миру в Европі" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 210-217. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 95-річчя публікації в бостонській газеті статті на підтримку визнання США незалежності України.
489023
  Кіндратишин З. "Життя - мов клавіші рояля" : добірка віршів та пісень // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 142-144
489024
  Стельмах С. "Життя - не вельми делікатна річ" (2000 років від дня народження Луція Аннея Сенеки) / С. Стельмах, С. Лучканин // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 20. – С. 14-16
489025
  Кобченко К. "Життя - праця, праця - життя" (до 160-річчя від дня народження Олександра Клоссовського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 198-200. – ISBN 966-7060-98-5
489026
  Ставнічук Р. "Життя - сопілка ясенова" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 112-113. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
489027
  Позняк Н. "Життя - це колія за спиною" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 134-136. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
489028
  Марченко М. "Життя в обіймах квітів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 24


  Так називається виставка, яка присвячена 120-річчю з дня народження Катерини Білокур.
489029
  Горобієвська О. "Життя Вам сповнюю..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 12


  Пам"яті Михайла Григоровича Івасюка - відомого буковинського письменника, батька Володимира Івасюка.
489030
  Чекан Ю. "Життя за Царя" Міхаіла Глінки та імперська ідеологія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-26
489031
  Григорчук М. "Життя і діяльність митрополита Андрея Шептицького на тлі його епохи" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 164-176. – ISSN 0208-0710
489032
   "Життя й революція" 1925-1934. – Львів, 1970. – 163с.
489033
  Явір Л. "Життя людського сонце не вечерне..." (символічне навантаження лексеми "любов" у поезіях Івана Франка) / Л. Явір, Г. Іваночко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 294-304. – ISSN 2411-4758
489034
  Хоменко О. "Життя мов спалах блискавки". Літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
489035
  Мірівіліс С. [Життя в могилі : книга війни / Стратіс Мірівіліс. – 33-є вид. – Афіни : Естія, 1997. – 403 с. – Видання новогрецькою мовою
489036
  Галанакі Р. [Життя Ізмаїла Ферік паші : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
489037
  Крыжицкий С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии (IV-II в в. до н.э.) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1971. – 144с.
489038
  Крыжицкий С.Д. Жилые дома античных городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. -- IV в. н.э. / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1982. – 166с.
489039
  Калдани А.М. Жилые комплексы Сванети : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Калдани А.М.; АН Гр.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1974. – 26л.
489040
  Олійник М.Я. Жилюки : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1970. – 368 с.
489041
  Олейник М. Жилюки / М. Олейник. – Москва, 1970. – 400 с.
489042
  Олійник М.Я. Жилюки : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1973. – 374 с.
489043
  Олійник М.Я. Жилюки : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1981. – 352 с.
489044
  Олейник М. Жилюки / М. Олейник. – Москва, 1986. – 446с.
489045
  Олійник М.Я. Жилюки : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1986. – 543 с.
489046
  Фатенков А.Н. Жиль Делёз и фантомы анти-диалектики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 103-117. – ISSN 0235-1188
489047
  Гиренок Ф.И. Жиль Делез. Человек-симулякр // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 211-220. – ISSN 2073-6118
489048
  Носенок Б.Е. Жильбер Дюран та поняття "l"imaginaire". Три антропологічні типи міфосу в концепції Жильбера Дюрана // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 118-121
489049
  Журко А.И. Жилье сооружения племен черняховской культуры : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Журко А.И. ; АН УССР, ин-т археол. – Киев, 1983. – 27 с.
489050
  Тимофеева О.А. Жилье: значение для человека и государства. Опыт Украины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 120-129. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
489051
  Іванушко О.С. Жильні породи басейну ріки Обіточної // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 26-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геології та географії ; № 8)
489052
  Зонтов Н.С. Жильное медно-никелевое месторождение Северного мыса горы Рудной (Норильский район) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Зонтов Н.С. ; АН СССР, Ин-тут геологии рудных месторождений, петрограф., минералог. и геохимии. – Москва, 1959. – 25 с.
489053
  Горянов И.Н. Жильные сульфидные руды медно-никелевой формации бассейнов рекк Курейки, Северной и Ерачимо : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Горянов И.Н. ; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1965. – 23 с.
489054
  Емлин Э.Ф. Жильный кварц Уарала в науке и технике / Э.Ф. Емлин. – Свердловск, 1988. – 268с.
489055
   Жильсон (Gilson) Етьєн Анрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 756-757. – ISBN 966-316-069-1
489056
  Стакли Э. Жильцы дома "Магнолия" : кн. для чтения на англ. яз. для студентов I курса пед. ин-тов / (по Э. Стакли) ; обраб. и коммент. А.А. Керлин. – Москва : Просвещение, 1983. – 95 с. – На обл. авт. не указан
489057
  Мухамедиев А.А. Жимолостные тли Срденей Ази / А.А. Мухамедиев, М.Х. Ахмедов. – Ташкент, 1982. – 115с.
489058
  Бойко В.Ф. Жимолость / В.Ф. Бойко. – Саратов, 1965. – 64с.
489059
  Хрилев Л.С. Жимолость / Л.С. Хрилев. – М, 1980. – 127с.
489060
  Рябова Н.В. Жимолость : Итоги интродукции в Москве / Н.В. Рябова; АН СССР; Главный ботанический сад; Отв.ред.: П.И.Лапин. – Москва : Наука, 1980. – 160 с.
489061
  Цееб Я.Я. Жиовтный мир Орловской области / Я.Я. Цееб. – Орел, 1951. – 68с.
489062
  Лисовская Вера Иосифовна Жир и динамика жиронакопления некоторых планктоноядных рыб северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лисовская Вера Иосифовна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
489063
  Гунько В.Т. Жирафин кругозір : байки, літературні пародії, мініатюри / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1982. – 54 с.
489064
  Поберова С. Жирафка / С. Поберова. – Москва, 1991. – 175с.
489065
   Жирекенская Мо-порфировая рудно-магматическая система (Восточное Забайкалье):U-Pb возраст, источники, геодинамическая обстановка / А.П. Берзина, А.Н. Берзина, В.О. Гимон, Т.Б. Баянова, В.Ю. Киселева, Р.Ш. Крымский, Е.Н. Лепехина, С.В. Палесский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 571-594 : рис., табл. – Библиогр.: с. 591-594. – ISSN 0016-7886
489066
  Виноградова Р.П. Жири (- речовини тваринного, рослинного і мікробного походження) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 575-576. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489067
  Малєй Віктор Жирний вівторок по-голландськи : Голландія/карнавал / Малєй Віктор, Еркеленс Роберт // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 72-74 : Фото
489068
  Гула Н.М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах = Fatty acids and their derivatives in pathologic states / Н.М. Гула, В.М. Маргітич. – Київ : Наукова думка, 2009. – 336с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0985-2
489069
   Жирно- кислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных. – Киев : Наукова думка, 1992. – 264 с.
489070
  Жинов М.Х. Жирноароматические полиэфиры, содержащие остатки алкилированных бисфенолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Жинов М. Х. ; АН УССР, Ин-т хим. высокомолекул. соед. – Киев, 1990. – 15 с.
489071
  Костюк С. Жирнокислотний склад загальних ліпідів найдовшого м"яза спини кролів під впливом гамма-радіації за дії піридоксину / С. Костюк, О. Бусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що гамма-опромінення призвело до зменшення вмісту більшості жирних кислот найдовшого м"язу спини кролів, а застосування піридоксину нівелювало негативний вплив радіації на вміст жирних кислот. Установлено, что гамма - облучение привело к ...
489072
   Жирнокислотний склад ліпідів плодів шипшини коричної (Rosa cinnamomea) і глоду колючого (Crataegus oxyacantha) в залежності від регіону зростання / К. Гаркава, Л. Махиня, Т. Шевцова, Т. Брюзгіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Визначено якісний і кількісний вміст жирних кислот ліпідів плодів шипшини коричної (Rosa Cinnamomea) та плодів глоду колючого (Crataegus oxyacantha). Ідентифіковано 12 жирних кислот. Вміст жирних кислот в дослідній сировині змінюється в залежності від ...
489073
   Жирнокислотний склад мембранних ліпідів мітохондрій ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.І. Степанова, В.М. Клімашевський, Т.М. Горідько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено жирнокислотний склад загальної фракції ліпідів внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки за окремої та сумісної одноразової чи хронічної дії іонізуючої радіації та іонів кадмію. Виявлено різний характер змін ...
489074
   Жирнокислотний, стериновий та ацилгліцериновий склад олій і жирів : довідник для студентів спец. 181 "Харчові технології" / І.В. Левчук, П.О. Некрасов, В.А. Кіщенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Київ : Сталь, 2020. – 205, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-202. – ISBN 978-617-676-162-4
489075
  Тапвалдиев Т. Жирнокислотный и триглицеридный состав масел семян представителей рода gossypium : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Тапвалдиев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 21л.
489076
  Кислякова Н.Д. Жирнокислотный состав связанных липидов производственного токсигенного штампа PW №8 дифтерийных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Кислякова Н.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
489077
  Чеботарева М.А. Жирнокислотный состав фосфолипидов мозга проходного лосося - красной (Oncorhynchus nerka) на разных стадиях жизненного цикла. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чеботарева М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 23л.
489078
  Акулин В.Н. Жирнокислотный состав фосфолипидов мышц и печени красной Oncorhynchus nerka (Walb) на разных этапах ее жизненного цикла : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Акулин В.Н. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
489079
  Пушкарев И.А. Жирные кислоты Ascaris suum. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев И.А.; АМН СССР.Ин-т биол.и мед.химии. – М, 1965. – 19л.
489080
  Потяев А.И. Жировая проблема и рыбная промышленность / А.И. Потяев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 24 с.
489081
  Яшин П.А. Жировий баланс і розрахунок за молоко за кількістю жироодиниць / П.А. Яшин. – 2-е доп. й випр. вид. – Х., 1930. – 234с.
489082
  Царичкович Д.Б. Жировое тело комаров рода Aedes в связи с питанием и созреванием половых продуктов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Царичкович Д. Б. ; АН УССР, Ин-т зоол. – Киев, 1968. – 16 c.
489083
  Алексева В.М. Жировые и липоиндные вещества клеток, их состояние и значение при лучевом воздействии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алексева В.М. ; Ин-т микробиол. АГ СССР. – Москва, 1962. – 24 с.
489084
  Москаленко Леся Жирона чи Барселона? / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 74-80 : фото
489085
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 1. – 1911. – [2], 388 с., 9 л. портр. – Конволют. - Перепл.: Жирондисты. 1911, т. 2
489086
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 1. – 1911. – [2], 388 с., 9 л. портр.
489087
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 2. – 1911. – [2], 408 с., 11 л. портр.
489088
  Ламартин А. Жирондисты. Т. 2 : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин // Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / А. Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело, 1911. – Т. 1. – [2], 408 с., 11 л. портр.
489089
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 3. – 1911. – 398, II с., 9 л. портр.
489090
  Ламартин А. Жирондисты : историко-прагматическое исследованиев 4-х т. / Альфонс Ламартин. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Экспедиц. комис. дело
Т. 4. – 1911. – описание [2], II, 395 с., 10 л. портр. – С. 257-395: Критика истории жирондистов, написанная самим автором "Жирондистов" пятнадцать лет спустя (октябрь 1861)
489091
  Литвинова Е.В. Жирообразующий грибок из рода фузариум и пути его практического использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинова Е.В.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т.пивоваренной промышленности МПП СССР. – Москва, 1950. – 7 с.
489092
  Барбарич А.І. Жироолійні рослини України : довідник / А.І. Барбарич, О.М. Дубович, Д.В. Стрелко ; АН СССР, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 1973. – 132 с.
489093
   Жироскоп комбинированный с резонатором Фрама. – Москва, 1947. – 6 с.
489094
  Давыдов В.В. Жироскопы / В.В. Давыдов. – Горький, 1961. – 14 с.
489095
   Жиры в питании сельскохозяйственных животных. – М., 1987. – 406с.
489096
  Демьянов Н.Я. Жиры и воска / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1932. – 175с.
489097
  Демьянов Н.Я. Жиры и воска / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – М.-Л., 1948. – 230с.
489098
   Жиры, их получение и переработка. – М.-Л.
1. – 1938. – 680с.
489099
   Жиры, их получение и переработка. – М.-Л.
2. – 1938. – 736с.
489100
  Демьянов Н.Я. Жиры. Химия и анализ / Н.Я. Демьянов, Н.Д. Прянишников. – Москва. – 187 с.
489101
  Благовидова И.И. Жискар д"Эстеэн В. Двое французов из трех // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 157-162
489102
  Опанасюк О.Є. Жита / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1966. – 172с.
489103
  Таран А.В. Жита і багнети : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1990. – 255 с.
489104
  Стожук А. Жита прожитого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 14, 15
489105
  Борин А.Б. Житейская логика / А.Б. Борин. – Москва, 1977. – 335 с.
489106
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра : Повести и рассказы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Художественная литература, 1967. – 774с.
489107
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1989. – 527с.
489108
  Гофман А Э.Т. Житейские воззрения кота Мурра : [повести] / Э.Т.А. Гофман ; [пер. с нем. Д. Каравкиной]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 315 с. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
489109
   Житейские волны. – М., 1965. – 31с.
489110
  Андреев А.Л. Житейские вопросы к модернизации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 26-36. – ISSN 0236-2007
489111
  Евдокимов Н.С. Житейские истории / Н.С. Евдокимов. – М., 1974. – 237с.
489112
  Меликянц Г.Г. Житейские истории / Г.Г. Меликянц. – М, 1974. – 255с.
489113
  Носенко А.Е. Житейские истории / А.Е. Носенко. – М, 1977. – 190с.
489114
  Корнешов Л.К. Житейские истории / Л.К. Корнешов. – Москва, 1985. – 141с.
489115
  Екимов Борис Житейские истории : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 77-94. – ISSN 0130-7673
489116
  Плещеев А.Н. Житейские сцены / А.Н. Плещеев. – Москва, 1986. – 347с.
489117
  Корнюшин Л.Г. Житейское поле : Рассказы и повести / Л.Г. Корнюшин. – Москва : Современник, 1974. – 240с.
489118
  Дубровская Динара Житейское счастье Наси : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 140-148
489119
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Житейське море : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 80 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 24)
489120
  Гижа О. Житейський путівець та історичні візії Валерія Гужви // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 156-163. – ISSN 0131-2561
489121
  Тарновський М.М. Житейськими стежками : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
489122
  Холин И.С. Жители барака / И.С. Холин. – М., 1989. – 32с.
489123
  Кононов И. Жители Донбасса: особенности культуры и способность к самоорганизации в условиях общественных изменений (Анализируя материалы фокусированных групповых интервью) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.80-102
489124
  Максимов В.Г. Жители Земли. Стихи / В.Г. Максимов. – Москва, 1973. – 63с.
489125
  Туницкий А.Н. Жители нового дома / А.Н. Туницкий. – Москва, 1961. – 160с.
489126
  Туницкий А.Н. Жители нового дома / А.Н. Туницкий. – Москва, 1983. – 271с.
489127
  Тимонен А.Н. Жители покинутов деревни : роман / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 246 с.
489128
  Горланова Нина Жители фисташкового дома : оповідання / Горланова Нина, Букур Вячеслав // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 86-92. – ISSN 0130-7673
489129
  Козаков М.Э. Жители этого города. / М.Э. Козаков. – Москва, 1955. – 296с.
489130
  Смирнов Ю. Жителю коляски не худо ехать по воде // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 91-94. – ISSN 0235-7089


  Путешествие Александра I на Восток.
489131
  Ковда В.В. Житель / В.В. Ковда. – Москва, 1984. – 95с.
489132
  Чепурко Б. Житель Петриківського лісу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 5


  Сповідь після смерті Петра. Пам"яті Петра Сороки.
489133
  Чепурко Б. Житель Петриківського лісу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті Петра Сороки.
489134
  Хорев Б.С. Житель села - работник города. / Б.С. Хорев, В.н. Лиходед. – Москва, 1982. – 95с.
489135
  Іскорко-Гнатенко Житецький Г.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116. – ISBN 978-617-7442-69-0
489136
  Жадько В. Житецький Гнат (Ігнат) Павлович (- український історик, літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 311. – ISBN 978-966-8567-14-8
489137
  Короткий В. Житецький Гнат Павлович (1866-1929) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 411-412. – ISBN 5-7707-1062-4
489138
  Степченко О.П. Житецький Гнат Павлович, член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом рукописів Бібліотеки в 1918-1929 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 35-53. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Історик, літературознавець, книгознавець, у 1889 р. закінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира. Є фото.
489139
  Іскорко-Гнатенко Житецький П.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116-117. – ISBN 978-617-7442-69-0
489140
   Житецький Павло Гнатович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 74-75
489141
  Короткий В.А. Житецький Павло Гнатович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 286-287. – ISBN 966-06-0393-2
489142
  Таран О. Житецький Павло Гнатович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 439-440. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Філолог, дослідник історії української мови та літератури, педагог. У 1860 р. вступив до Ун-ту Св. Володимира і закінчив 1864.
489143
  Масенко Л.Т. Житецький Павло Гнатович (- мовознавець, фольклорист, педагог, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 578-579. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489144
  Жадько В. Житецький Павло Гнатович (- український філолог, фольклорист, шевченкознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 311-312. – ISBN 978-966-8567-14-8
489145
  Побірченко Н.С. Житецький Павло Гнатович (1836-1911) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 449-462. – ISBN 966-06-0367-3
489146
  Єфремов С. Житецький про Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 144-146 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
489147
  Возняк Михайло Житє і значіннє Івана Франка / Написав Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 40 с. : порт. Франка


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
489148
  Камінський І. Жити / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 42. – ISSN 0320-8370
489149
  Терен В. Жити : триптих : вірші / Віктор Терен. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 206, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-266-7


  До нової збірки відомого українського поета ввійшли поезії останніх років. Життя перемагати, жити – це стверджувати моральні цінності людини, особистості, значить стверджувати Україну.
489150
   Жити в мирі і дружбі. Фотодокументи про перебування Голови Ради Міністрів СРСРС М.С. Хрущова в США, 15-27 вересня 1959 р.. – Київ, 1959. – 23с.
489151
  Чорноіваненко І.В. Жити в місті: доля будинку родини Скадовських // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 206-210. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 3.37 (105)). – ISSN 2078-2128
489152
  Чорноіваненко І. Жити в місті: доля будинку родини Скадовських // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 197-203
489153
  Хорунжий Ю. Жити в період змін. Про нововведення до законодавства України у сфері банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 20-21
489154
  Задорожний Микола Жити в прадідовій хаті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13
489155
  Сергієнко О. Жити в світі математики [Ядренко М.Й.] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 172-173. – ISSN 0206-8001


  Пам"яті Ядренка Михайла Йосиповича - українського математика, професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедрою Теорії ймовірностей та математичної статистики Київського університету імені Тараса Шевченка (1966 - 1998)
489156
  Сварник І. Жити в часі чи жити з часом? Зустріч з Андрієм Содоморою // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 241-242. – ISSN 0868-4790


  Зустріч з Андрієм Содоморою.
489157
   Жити далі : творчість юних літераторів та дослідників, присвяч. темі Майдану та війни на Сході України : збірка / Київ. Мала акад. наук учнів. молоді ; [упоряд.: І.А. Астапенко, Н.О. Іллюк, І.М. Іваненко ; ред.: І.В. Братащук]. – Київ : [б. в.], 2017. – 159, [1] с. : іл.
489158
  Миколаєнко М.А. Жити далі... : сонети / Микола Миколаєнко ; [упорядниця Ю.М. Родіонова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 119, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-981-233-9
489159
  Трунко Т. Жити для весни : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 26-27. – ISSN 0868-4790
489160
  Лі Чі Жити добре за будь-якої погоди : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 159-167. – ISSN 0320 - 8370
489161
  Хланта І. Жити духом правди не легко // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 26 грудня (№ 26). – С. 9


  Письменникові й журналісту Василеві Гребі - 80.
489162
   Жити і працювати і вчитись по-ленінськи. – К., 1969. – 41с.
489163
  Слуцькін С.С. Жити і працювати по-комуністичному / С.С. Слуцькін. – Львів, 1959. – 16с.
489164
   Жити і працювати по Іллічу. – К., 1957. – 32 с.
489165
   Жити і працювати по Іллічу, 1961. – 52с.
489166
   Жити можна? / добірку пам"яті підготувала Леся Білик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 3


  До 85-х роковин Голодомору та масових репресій.
489167
  Хорунжий А.М. Жити на крилах : Худож.- докум. повість [про двічі Героя Рад. Союзу, льотчика С.П. Супруна] / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1987. – 230 с.
489168
  Іванова О. Жити перемогою, виховувати патріотів / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
489169
  Світличний Іван Жити поспішай : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 60-62
489170
   Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття : доп. Групи видат. осіб Ради Європи / Council of Europe ; [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ.: Г. Лелів, М.М. Комарницький, Г. Сташків]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-108 та в підрядк. прим. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-10-4
489171
   Жити розкішно : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 56-57 : Фото
489172
  Звірик А.П. Жити ціною життя : повість / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1967. – 206 с.
489173
   Жити, працювати і вчитись по-ленінськи : Тематика та рекомендована літ-ра до доповідей та виступів на теорет.конф., присв.98 річн. з дня народж. В.І, Леніна. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
489174
  Федотюк П. Жити, щоб жити : Повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 73-101. – ISSN 0130-321Х
489175
  Мишанич Ярослав Жити, щоб працювати : (до творчої біографії Олекси Мишанича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 101-105. – ISSN 0236-1477
489176
  Филиппович А.С. Житие / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 398с.
489177
  Аввакум Житие Аввакума и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [сост., вступ. ст., с. 5-26, и коммент. А.Н. Робинсона]. – Москва : Советская Россия, 1991. – 368 с. – Библиогр. в примеч.: с. 306-360. – (Библиотека русской художественной публицистики)
489178
   Житие Александра Невского : Текст и миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. – Факсимильное издание. – Ленинград : Аврора, 1990. – [86] с. цв. ил. – ISBN 5-7300-0513-X


  Аннотация: В приложении: О великом князе Александре Ярославиче. Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. Летописный рассказ о жизни и воинских подвигах великого князя Александра Ярославича в Лицевом летописном своде XVI ...
489179
  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности : [дисс.] / В.П. Адрианова. – Петроград : Тип. Я. Башмаков и К*, 1917. – VIII, 518 с., 1 л. табл. – Экз. № 11607 деф., отсутств. с. 496-513


  На тит. л. № 11607 Петр Кудрявцев 1928 г. На тит. л. № 30012 дарств. над. Лободе от автора, половина надписи
489180
  Замятин Е. Житие блохи / Е. Замятин. – Ленинград : Книгоиздательство писателей в Ленинграде, 1929. – 37 с.
489181
   Житие блудного старца Гришки Распутина. – М., 1991. – 538с.
489182
  Введенский А.М. Житие варягов-мучеников ( функционирование легенды в летописи и в Прологе ) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 63-72. – ISSN 2071-9574
489183
  Голубев Г.Н. Житие Даниила Заболотного / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 256 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографий ; Вып. 18 (351))
489184
  Горбунова А. Житие и антижитие: Жанровые истоки народной книги о Фаусте // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 196-221. – ISSN 0042-8795


  Проблеми дослідження постструктуралізму у філології.
489185
  Барсуков Н. Житие и завещание святейшего патриарха Московского Иоакима / Николай Барсуков. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1879. – с. V-XX. – В кн.: "Житие и завещание святейшего патриарха Московского Иоакима"
489186
   Житие и и подвиги преподобного и богоносного старца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. – Загорск, 1989. – 266с.
489187
   Житие и наставление Преподобного Амвросия старца Оптинского. – Москва, 1990. – 48с.
489188
   Житие и славные дела государя имп. Петра Великого ... с предположением краткой географической и политической истории о Российском царстве. – часть 1-я. – Венеция, 1772. – 400 с.
489189
   Житие и славные дела государя имп. Петра Великого ... с предположением краткой географической и политической истории о Российском царстве. – часть 2-я. – Венеция, 1772. – 364с.
489190
   Житие и славные дела Петра Великого, Самодержца Всероссийского. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Т. 1. – 1774
489191
  Макарий (архимандрит) Житие и страдание святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского чудотворца, сочиненное в Твери а 1765 году. – Москва, 1791. – 185с.
489192
   Житие и труды преподобных отец наших, Мефодиа и Константина, нареченнаго Кирилла, епископов Моравских, uчителей Славенских. – Изд. 1. – Москва : В Синодальной тип., 1862
489193
   Житие и труды преподобных отец наших, Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов Моравских, учителей Славенских : (Заимствовано из Минеи Четьи). – изд. 1-е. – Москва : В Синодальной Типографии, 1862. – [2], 56 с.
489194
  Беловинский Л. Житие капитана Тушина : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 19-79. – ISSN 0131-2332
489195
  Корюн М. Житие Маштоца / М. Корюн. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 164с.
489196
  Хаджигенчев-Бечу Житие на един българин / Хаджигенчев-Бечу. – София : Св. Георги Победоносец-Св. Климент Охридски, 1992. – 183 с.
489197
   Житие на Стефан Денчански от Григорий Цамблак. – София, 1983. – 326 с.
489198
  Лесков Н.С. Житие одной бабы / Н.С. Лесков. – Москва, 1958. – 126с.
489199
  Соболевский А.И. Житие папы Климента в древнем церковнославянском переводе // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – Ч. 1. – С. 294-310
489200
  Бычков Ю.А. Житие Петра Барановского / Ю.А. Бычков. – Москва, 1991. – 173 с.
489201
  Катифор Антонио Житие Петра Великого императора и самодержца всероссийского, отца Отечества : собранное из разных книг во Франции и Голландии, изданных и напечатанных в Венеции, Медиолане и Неаполе на диалекте итальянском, / с коего на российский язык перевел статский советник Стефан Писарев. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук, 1772. – [16], 513 с. : 1 л. ил. фронт. (портр.). – Авт. указ. на стр. [15]


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова Б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
489202
  Кораблинов В.А. Житие преосвященного Смарагда. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1961. – 239с.
489203
  Вениамин Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца : с акафистом и акафист Божией Матери "Умиление" / архиепископ Вениамин // Святой Серафим : [к 100-летию прославления] / М. Волошин. – Киев : Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, 2003. – С. 51-130. – ISBN 966-7129-06-3
489204
  Бартенев П.И. Житие преподобного Сергия Радонежского / П.И. Бартенев. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1887
489205
   Житие Преподобного Сергия Радонежского. – Москва, 1991. – 264с.
489206
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Демкова Н.С. ; АН СССР , Ин-т руск. лит-ры (Пушкинский Дом). – Ленинград, 1969. – 19 с.
489207
  Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума / Н.С. Демкова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1974. – 168 с.
489208
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Москва : Изд. И.Я. Гаврилова ; Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1911. – 62 с. – (Библиотека "Старообрядческая мысль" / под ред. И.В. Галкина)
489209
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Москва : Московская Старообрядческая Книгопечатня, 1911. – 108 с. – Текст на славянском языке
489210
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Аввакум (протопоп). – Петроград : изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. Я Башмаков и К*, 1916. – VIII с., 244 стб., 245-254 с., [1] с. – Отд. оттиск из: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1
489211
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [авт. коммент. Н.К. Гудзий и др.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1988. – 287 с. : ил. – (Нижегородская отчина :НО)
489212
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [авт. коммент. Н.К. Гудзий и др. ; вступ. ст. Г.М. Прохорова]. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. – 351с. – (Русский Север)
489213
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения. – Санкт-Петербург : Тип. тов. "Общественная польза", 1861. – 118 с.
489214
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; ред., вступ. ст. и коммент. Н.К. Гудзия. – Москва : Академия, 1933. – 497 с., [16 вкл. л. ил.] : ил., факс. – (Русские мемуары, дневники, письма и материалы)
489215
  Аввакум Житие протопопа Аввакума, им самим напсанное, и другие его сочинения / Аввакум (протопоп) ; [под общ. ред. Н.К. Гудзия ; вступ. статья В.Е. Гусева, с. 5-51; подготовка текста и коммент. Н.К. Гудзия [и др.]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 479 с., [5] л. ил. : ил.
489216
  Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2 : в 2 т. / С.Г. Вилинский // Житие св. Василия Нового в русской литературе : в 2 т. / С.Г. Вилинский. – 1911-1913. – Одесса : Тип. "Техник", 1913. – Ч. 1 : Исследование. – 1018, [1] с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Багрию - автор. 8 III. 1915
489217
  Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе : в 2 т. / С.Г. Вилинский. – 1911-1913. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1 : Исследование. – 1913. – [4], VIII, 354, [1] с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Новороссийского университета. Вып. 6
489218
  Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе : в 2 т. / С.Г. Вилинский. – 1911-1913. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1 : Исследование. – 1913. – [4], VIII, 354, [1] с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Новороссийского университета. Вып. 6. - Конволют. Пер.: Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Тексты жития
489219
  Медуха О. Житие света : [поэзия] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 166
489220
  Клирик Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем Клириком. – С-Пб, 1784. – 223с.
489221
   Житие святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца с акафистом / [ред. протоиерей Роман Матюшенко]. – Киев : Издательство Киево-Печерской Лавры, 2009. – 70, [1] с.
489222
   Житие святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского, чудотворения от нетленных мощей и молитва новопрославленному Угоднику Божию. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1896. – 16 с.
489223
   Житие сказочника. Евгения Шварц. – Москва, 1991. – 364с.
489224
  Назаренко М.А. Житие Степана Леднева / М.А. Назаренко. – Москва, 1980. – 239с.
489225
  Виноградов И. Житие Франца Яковлевича Лефорта, женевского гражданина, российскаго генерала и великаго адмирала, председателя всех Советов Петра Великого, первого Министра, полковника Выборного полка, наместника... / сочиненное И. Виноградовым. – В Санктпетербурге : При Губернском правлении, 1799. – 144с. – ...Великого Новгорода, Чрезвычайного и Полномочного Посла ко многим Европейским Дворам. - На корешке: Житие Лефорта


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
489226
  Кочетков И.А. Житийная икона в ее отношении к тексту жития : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Кочетков И.А. ; Белорус. ГУ. – Минск, 1974. – 33 с.
489227
  Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХШ-ХУП в. / Л.А. Дмитриев. – Л. : Наука, 1973. – 303 с.
489228
  Томенко М. Житиме у серцях і віках: Бесіда з віце-прем"єр-міністром // Уряд. кур"єр., 2005


  [Про святкування 60-річчя Перемоги в Україні]
489229
  Опанасюк О.Є. Житичі / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1985. – 223с.
489230
   Жития Кирилла и Мефодия. – Москва, 1986. – 266с.
489231
   Жития святых. – Новосибирск, 1991. – 183с.
489232
   Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / приготовил к печати Д. И. Абрамович. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. Российской Академии наук ; Тип. Импер. Акад. наук, 1916. – [4], XXIII, 3, 204, [1] с. – Текст рус., церковнославян. – (Памятники древнерусской литературы ; Вып. 2)
489233
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. примеч. и изобр. святых / Димитрий Ростовский. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 5 : Январь. – 1904. – 910с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип.,1904
489234
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 1 : Сентябрь. – 1991. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
489235
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 8 : Апрель. – 1991. – 522с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1906
489236
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Совместн. изд. Введен. Оптиной Пустыни и Изд. отд. Моск. Патриархии. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 9 : Май. – 1991. – 810с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1903
489237
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 10 : Июнь. – 1992. – 670с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1913
489238
  Димитрий Ростовский Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского : С доп., объяснит. прим. и изобр. святых / Димитрий Ростовский; Изд. Введен. Оптиной Пустыни. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 11 : Июль. – 1992. – 689с. – Перепеч. с изд.: Москва: Синодальная тип., 1910
489239
   Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского. – Репринтное издание. – Москва
Кн. 3 : Ноябрь. – 1991. – 832с. – Перепеч. со 2-го изд., Москва: Синодальная тип., 1905
489240
  Ониськів М.М. Житіє в абетці И-Я : оберемок спогадів – 3 / Михайло Ониськів ; [редкол.: Г. Шергей (голова) та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 256, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-966-457-403-4


  Видання є продовженням творів "АБВГД" (Автографи. Бібліографія. Вибране. Галерея. Досил) та "ЕЄЖЗ" (Есеї. Євшан-слово. Житіє. Зазнимкована мить. Записники різнорічні)
489241
  Круковець О.В. Житіє Луки Лазаровича : повість у сатиричних оповідках, гуморески, фейлетони, пародії / О.В. Круковець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 171 с.
489242
  Журавльова С. Житіє Олексія, чоловіка божого, у віршовій обробці архієпіскопа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 62-69. – ISSN 0236-1477
489243
  Жиленко І. Житіє прп. Єфросинії Полоцької в "Житіях святих" свт. Димитрія Туптала" // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 137-157. – (Несторівські студії)
489244
   Житіє Святителя Іоана Золотоустного // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 35-37. – ISSN 0203-5863
489245
  Димитрій Житіє святителя Іова Борецького, митрополита Київського і всієї Руси / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-55. – ISSN 0203-5863
489246
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Констянтина Острозького / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 43-48. – ISSN 0203-5863
489247
  Димитрій Житіє святого благовірного князя Ярослава Мудрого / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-42. – ISSN 0203-5863
489248
  Курінна Т. Житіє святого Данила Кушніра // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 149-155. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Влітку 2016 року виповнилося 250 років з дня смерті мліївського святого Данила Кушніра. В другій половині ХVІІІ століття православ"ю України загрожувала небезпека з боку унії. Православні храми силою оберталися на уніатські, а людей примушували ...
489249
  Димитрій Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 56-60. – ISSN 0203-5863
489250
  Кулиняк Д. Житіє святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового Запорозької Січі // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 11-17. – ISSN 0130-7037
489251
   Житіє Святої Варвари // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 24 (360), грудень. – С. 5, 8
489252
  Бурковська Л. Житійна тематика в італійському та іспанському мистецтві XI–XV століть: особливості художнього втілення // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 92-110. – ISSN 2413-4767
489253
  Турчина Т.В. Житійний жанр у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 43-47. – ISSN 1996-9872


  "Розвідку присвячено дослідженню елементів агіографічного жанру в проповідях «Євангелія учительного» (1619) Кирила Транквіліона Ставровецького. На прикладі «Поученія на преставлєніє святого Іоана євангелисты» і «Поученія на память первомученика ...
489254
  Волошина Н. Житія святих Руси-України : рецензія на книжку Олександра Кислашка "Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених". - К.: Грамота, 2007. - 321 с. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-56
489255
  Прищепа Б.А. Житла райковецької культури в Басейні р. Горині // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 73-92. – ISBN 978-966-02-8143-1


  У статті зібрано і проаналізовано інформацію про житла райковецької культури, досліджені в басейні р. Горині. Проведено їх класифікацію за основними ознаками, порівняння з житлами райковецької культури на сусідніх територіях, поділено на хронологічні ...
489256
  Чередніченко О. Житло англійських міщан XIV - XV ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-783-9
489257
   Житло для вчених // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)
489258
  Корейко Ю.В. Житло для кожного гаманця чи просторова сегрегація населення: куди ведуть девелопери Україну? / Ю.В. Корейко, А.Л. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 60-68. – ISSN 2308-135X
489259
  Матвієнко В. Житло для чорнобильців // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.9-11. – ISBN 966-95383-5-1


  Роз"яснення й консультації.
489260
  Онофрійчук А.В. Житло довготривалого перебування в структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 113-118. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
489261
  Таран А.В. Житло душі : поезії / А.В. Таран. – Київ, 1988. – 131 с.
489262
  Петраускас О.В. Житло з ранньослов"янськими елементами на черняхівському поселенні біля Комарова / О.В. Петраускас, О.А. Коваль // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 41-57. – ISBN 978-966-02-8144-8
489263
  Борисенко М. Житло і побут міського населення України у 20-30 роках 20 століття / Мирослав Борисенко. – Київ : Стилос, 2009. – 357с. – ISBN 978-966-193-013-0
489264
  Чередніченко О.В. Житло міщанина пізньосередньовічної Англії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – C. 95-99. – ISSN 2076-1554
489265
  бузян Житло Переяслава козацького часу : спроба реконструкції за матеріалами археологічних досліджень / бузян, Д.А. Тетеря // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 95-101. – ISSN 2227-4952
489266
  Приходько М.П. Житло робітників Донбасу / М.П. Приходько. – Київ, 1964. – 108с.
489267
  Борисенко М. Житло та міський спосіб життя городян України в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 151-155
489268
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : автореф. .. д-ра. іст. наук : 07.00.05 / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 26 назв
489269
  Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 416л. – Бібліогр. : л.376-416
489270
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:6 назв
489271
  Скаржинський М.В. Житло як об"єкт цивільно-правових відносин : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Микола Володимирович Скаржинський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Бібліогр.: л.215-226
489272
  Герасько М. Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 83-96. – ISSN 2313-8505
489273
  Герасько М.О. Житло як основа життєдіяльності українців // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 43-50. – ISSN 2227-183Х
489274
  Козюба В.К. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 113-136. – ISSN 2227-4952
489275
  Харитонов Є Житло: за принципом соціальної справедливості / Є Харитонов, , Н.О. Саніахметова. – К., 1990. – 47с.
489276
  Кравченко В.І. Житлова економіка України: проблеми теорії та практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
489277
  Сердюк О.М. Житлова забудова урочища Гончарі - Кожум"яки. Історичне та містобудівне значення // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 77-92. – ISBN 978-611-533-002-7
489278
  Савич В.І. Житлова іпотека в Україні та Росії: перші кроки становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні риси житлової іпотеки в Україні та Росії. The common features of mortgage in Rassia and Ukraine are examined in article.
489279
  Омельчук В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 43-46
489280
  Борисенко М. Житлова криза та комунальна політика радянського уряду в Україні (1920-ті роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 45-50
489281
  Лопушняк Г. Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 79-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
489282
  Дроздовська О.С. Житлова проблема в Україні та досвід її розв"язання в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 103-110.
489283
  Агапов В.Л. Житлова проблема в шахтарських містах УРСР у 80-і рр. XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 61-70. – ISSN 1728-3671
489284
  Гордієнко В. Житлова проблема у повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942-1950 рр. / В. Гордієнко, Г. Гордієнко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 52-58. – ISSN 1998-4634
489285
  Коренга Ю.В. Житлова субсидія 2015: міф чи реальність? // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7272-11-2
489286
  Божко Д.В. Житлова субсидія як безповоротна адресна державна соціальна допомога громадянам // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 64-70. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
489287
  Мезенцев К. Житлова субурбанізація в Україні: тренди та відмінності / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 268-287. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
489288
  Волкова А.О. Житлова сфера в Україні: стан та перспективи правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 189-196. – ISSN 2219-5521
489289
  Шамраєва А.М. Житлова цегляна забудова Києва XVIII ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С. 26-40. – ISSN 2078-0133
489290
  Федоров О. Житлове будівництво -- всенародне завдання / О. Федоров. – К., 1958. – 88с.
489291
   Житлове будівництво в округових містах України за 1923-1925 рр., 1926. – 57с.
489292
  Ніколаєць К.М. Житлове будівництво в Україні у 90-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 60-65. – ISSN 2076-1554
489293
  Іванов С. Житлове будівництво в Харкові (1943-1980 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 121-127. – ISSN 2077-7280
489294
  Книш В.І. Житлове будівництво в центрі: надприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 370-377 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
489295
  Кошіль Г. Житлове будівництво на території Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-171-893-6
489296
  Ганєва О.М. Житлове господарство як чинник стабільності економіки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 128-130
489297
   Житлове законодавство України : Забезпечення житлом, приватизація, субсидії, захист власності: За станом законодавства на 1 червня 1998 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 448с. – ISBN 9667302326
489298
   Житлове законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 495с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-090-2
489299
  Кондик П. Житлове законодавство України: стан і перспективи розвитку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.24-26
489300
   Житлове законодавство. Частина 2. Виселення громадян з житлових приміщень. - Частина 3. Квартирна плата. Частина 4. Оплата комунальних послуг. Законодавчі акти та відомчі постанови, упорядковані на. – К., 1935. – 151с.
489301
  Кисляк Н.П. Житлове іпотечне кредитування в Україні проблеми і досягнення сучасності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.160-163. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
489302
  Галянтич М.К. Житлове право : Навчальний посібник / М.К. Галянтич; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-275-6
489303
  Мудра О.М. Житлове право : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; О.М. Мудра. – Київ : КНЕУ, 2005. – 148с. – ISBN 966-574-760-6
489304
   Житлове право : навч. посібник / Є.І. Федик [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-147. – ISBN 978-617-673-065-1
489305
  Галянтич М.К. Житлове право України : навч. посібник / [Галянтич М.К., Коваленко Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 479, [1] с. – На обкл. автор не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-667-032-1
489306
   Житлове право України : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2003. – 208с. – ISBN 966-7613-40-2
489307
  Галянтич М.К. Житлове право України : навчальний посібник / М.К. Галянтич ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: c. 491-498. – ISBN 978-966-667-274-5
489308
   Житлове право України : навчальний посібник / Харитонов Є.О. [ та ін ] ; за ред Є.О. Харитонова ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8909-24-5
489309
  Павлик П.М. Житлове право України : навч. посібник для дистанц. навчання / П.М. Павлик, А.Л. Терещенко ; [за наук. ред. Н.Р. Малишевої] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Україна, 2008. – 179, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-206-2
489310
  Кузьміна Г.В. Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування / Г.В. Кузьміна, З.С. Хакбаз // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 199-206. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2076-815X
489311
  Волковський Д. Житловий іпотечний ринок України: стан та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 46-52. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
489312
   Житловий кодекс України : Кодекс.Закони.Постанови. – Ужгород : Іва, 1998. – 228с. – ISBN 966-7231-18-6
489313
   Житловий кодекс України : За станом на 1 січня 2005 року. – Харків : Одіссей, 2005. – 92с. – (Закони України). – ISBN 966-633-390-2
489314
   Житловий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2008 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 68с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
489315
  Фурса С.Я. Житловий кодекс України : науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, Є.І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1280с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-25-0
489316
   Житловий кодекс України (станом на 01.04..2000р.). – Київ : Сірін, 2000. – 64с.
489317
   Житловий кодекс України з постатейними матеріалами (За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 березня 2001 р.). – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 512с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-75-4
489318
   Житловий кодекс Української РСР. – Київ : Політвидав України, 1983. – 190 с.
489319
   Житловий кодекс Української РСР : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-34-9
489320
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційний текст. Станом на 15 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-8074-78-5
489321
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 14 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 144с. – ISBN 966-313-150-0
489322
   Житловий кодекс Української РСР : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 1липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34(Код)Житл.Доп. 1 карт.юр. – ISBN 966-313-230-2
489323
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 жовт. 2011 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 67, [1] с. – Загол. обкл.: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
489324
   Житловий кодекс Української РСР : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 верес. 2016 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 66, [2] с. – На обкл. назва: Житловий кодекс України. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-057-5
489325
  Козак С.В. Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 67-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
489326
  Запотоцька В. Житловий чинник формування вартості території міста Львова / В. Запотоцька, О. Левицька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 72-78. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житлових територій міста Львова. Оцінено цілу низку факторів пропозиції, до яких автори відносять наявність житлового фонду, введення в експлуатацію житла, обсяги прямих ...
489327
  Демченко О.В. Житлові комплекси в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 314-319. – (0). – ISSN 2078-9165
489328
  Мезенцев К. Житлові масиви соціалістичного міста: минуле та майбутнє "хрущовок" Києва / К. Мезенцев, Ю. Стеблицька
489329
  Мезенцев К. Житлові масиви соціалістичного міста: минуле та майбутнє "хрущовок" Києва / К. Мезенцев, Ю. Стеблецька // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 227-240. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
489330
  Лісниченко Т.М. Житлові права громадян / Т.М. Лісниченко. – Київ, 1976. – 70с.
489331
  Якименко О.Н. Житлові права громадян СРСР / О.Н. Якименко. – Київ, 1959. – 59с.
489332
  Мовчан О.В. Житлові права дітей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 204-208. – ISSN 1727-1584
489333
  Воронова О.В. Житлові права подружжя за Сімейним кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-119. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
489334
   Житлові права студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Парламент ухвалив за основу законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів.
489335
  Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах : монографія / Н.Б. Солтис ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 156-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 6). – ISBN 978-966-7509-89-3
489336
  Якубець А. Житлові проблеми киян у 1950-х - середині 1960-х рр. (за матеріалами журналу "Перець") // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 450-456. – ISBN 978-617-7399-06-2
489337
  Москаленко А. Житлові споруди у топографії давньоруського Василева // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 417-421. – ISBN 978-966-171-795-3
489338
  Кір"ян Т. Житлові субсидії в Україні та допомоги на опалення в окремих країнах Європейського Союзу / Т. Кір"ян, О. Бубуйок, І. Ільченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 26-36 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 02
489339
  Стичинський І. Житлові умови вояків російської армії на фронті в роки Першої світової війни за спогадами очевидців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-46. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано житлові умови військовослужбовців російської імператорської армії у фронтових умовах в роки Першої світової війни. На матеріалах свідчень учасників подій показано основні аспекти питання житла вояків на Південно-Західному фронті. ...
489340
  Кошіль Г.В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття : автореф. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кошіль Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
489341
  Кошіль Г.В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині XX – на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кошіль Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 191-260. – Бібліогр.: арк. 172-190
489342
  Кошіль Г. Житлово-господарське будівництво на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історія дослідження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 132-136. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована історія дослідження житлово-господарського будівництва на Волинському Поліссі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. Показано внесок етнографічних осередків, установ та окремих вчених у вивчення житлово-господарського ...
489343
  Чеховська І.В. Житлово-комунальна реформа і проблеми її організаційно-правового забезпечення // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
489344
  Перевознюк В. Житлово-комунальна реформа: як перейти до ефективного ринкового механізму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 154-157. – ISSN 1818-2682
489345
  Базарна О.В. Житлово-комунальне господарство регіону як об"єкт публічного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 97-105. – ISSN 2306-6806
489346
  Бубенко П.Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об"єкт дослідження якісних характеристик / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
489347
  Поспелова Н.М. Житлово-комунальне господарство та екологічна криза в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.121-124
489348
  Корецький М.Х. Житлово-комунальне господарство як об"єкт управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
489349
  Запатріна І.В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування / І.В. Запатріна, Т.Б. Блебеда // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 34-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
489350
  Рибалка О. Житлово-комунальне господарство: труднощі вибору між соціальною стабільністю та економічними реформами // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 127-129
489351
  Кіндзюр О.С. Житлово-комунальний комплекс як складова національної економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-349. – ISSN 0321-0499
489352
  Олійник Я.Б. Житлово-комунальний сектор регіону: формування та структура // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 33-36. – ISBN 978-966-285-361-2
489353
  Нікілєв О.Ф. Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х - середини 1960-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 58-65. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
489354
  Волкович А. Житная Баба : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-75. – ISSN 0027-8238


  Житная Баба - женская богиня-покровительница. Традиционный символ заступницы, изображавшейся в славянской вышивке и ткачестве в виде стилизованного снопа колосьев.
489355
  Дергач В.О. Житнє поле / В.О. Дергач. – Дніпропетровськ, 1980. – 56с.
489356
  Сич М.С. Житнє сонце : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 118 с.
489357
  Іскорко-Гнатенко Житник В.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 117-118. – ISBN 978-617-7442-69-0
489358
  Паламарчук О.Л. Житник Володимир Костянтинович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 213-214. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1961) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1968-1975 рр. - асистент, у 1975-1978 рр. - старший викладач, з 1978 р. - доцент, у 1981-1987 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології, з 1987 до 1994 р. - доцент цієї ж кафедри ...
489359
  Степаненко М. Житник Володимир Костянтинович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 91-92. – ISBN 978-617-7016-11-2
489360
  Паламарчук О.Л. Житник Володимир Костянтинович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-196. – ISSN 2075-437X
489361
  Довгий О.П. Житниця : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1972. – 167 с.
489362
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 267 с.
489363
  Вільний В.М. Житні гори : роман / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 472 с.
489364
  Масенко Т.Г. Житні колоски : лірика і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1962. – 111 с.
489365
  Гижа О.Р. Житні плачі : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 270 с.
489366
  Ткач М.М. Житній вінок : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1961. – 72 с.
489367
  Павленко М.Г. Житній голуб: поезії / М.Г. Павленко. – К., 1990. – 136с.
489368
  Чубач Г.Т. Житня зоря : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ : Дніпро, 1983. – 124 с.
489369
  Боровий В.І. Жито - життя / В.І. Боровий. – Київ, 1967. – 55с.
489370
  Осипенко А. Жито : роман / А. Осипенко. – Минск, 1975. – 384 с.
489371
  Кравчук М.І. Жито : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 347 с.
489372
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1960. – 279 с.
489373
  М"ястківський А.П. Жито на камені : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ, 1986. – 382 с.
489374
  Ярмолюк М.Я. Жито родить на життя : роман / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2018. – 377, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-655-868-1
489375
  Стельмах М.П. Жито сили набирається / М.П. Стельмах. – Київ, 1954. – 224с.
489376
  Нікуліна Н. Житом перейти. / Н. Нікуліна. – К, 1990. – 104с.
489377
  Коваленко Л.А. Житомир : (Історичний нарис) / Л.А. Коваленко. – Житомир, 1951. – 47 с.
489378
   Житомир. – Київ : Мистецтво, 1968. – 95с.
489379
  Синяков Г.Г. Житомир / Г.Г. Синяков. – Киев, 1968. – 63 с.
489380
  Ткач С.І. Житомир / С.І. Ткач. – Київ : Реклама, 1981. – 30с.
489381
   Житомир. – Київ : Мистецтво, 1983. – 10с.
489382
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1984. – 191 с.
489383
  Опанасюк А.Е. Житомир / А.Е. Опанасюк. – Киев, 1989. – 129 с.
489384
  Костриця М.Ю. Житомир : підручна книга з краєзнавства / М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк ; Всеукраїнська спілка краєзнавців ; Житомирське науково-краєзнавче т-во дослідників Волині ; Житомирський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Житомир : Косенко, 2007. – 464 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 443-456. – ISBN 978-966-8123-67-2
489385
  Мокрицький Г.П. Житомир : фотопутівник : [ілюстрований путівник-довідник] / Георгій Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 224 с. : фотоіл. – Книга укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 988-690-105-6
489386
  Ярмошик І.І. Житомир древній: спроба реконструкції історії міста до XV ст. : наук.-популярне вид. / Іван Ярмошик. – Житомир : Журфонд, 1997. – 40 с. : іл. – Покажчики: с. 38-39. – Бібліогр.: с. 30. – (Житомир вчора, сьогодні, завтра. Науково- популярна краєзнавча бібліотека ; вип. 1). – ISBN 5-86768-029-4
489387
  Дубовик Ольга Житомир. Місто над Теретенією / Дубовик Ольга, Парфенюк Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 126-129 : фото
489388
  Махорін Г. Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом / Г. Махорін, І. Саюк. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – [56] с. : фот. – Без тит. арк. – ISBN 978-617-7265-50-3
489389
  Самойлов Юрій Житомир: авіаційні перспективи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
489390
  Голованов Н.Я. Житомирское Краснознаменное имени Ленинского комсомола: история Житомир. высш. командного Краснознам. училища радиоэлектроники противовоздуш. обороны им. Ленинского комсомола / Н.Я. Голованов. – Москва, 1977. – 232 с.
489391
  Сирота Н.П. Житомирское полесье. Физико-географическая характеристика : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Сирота Н.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 26 с.
489392
   Житомирська обласна сільськогосподарська і промислова виставка 1950 року. – Житомир, 1951. – 196с.
489393
  Рибачок І.М. Житомирська область. / І.М. Рибачок. – Київ, 1959. – 120с.
489394
   Житомирська політехніка розпочинає нову історію // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 68). – С. 2


  Житомирський державний технологічний університет отримав проєвропейську назву "Житомирська політехніка".
489395
  Бондаренко Г.Ф. Житомирська прозова школа: особливості художнього світу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-175. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба виявити відкриття представників Житомирської прозової школи у сфері художніх новацій, ставленні до традицій, концепції особистості, бо саме ці питання є основоположними в освоєнні художнього світу, що твориться письменником. В ...
489396
  Костриця М.Ю. Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині (1990-2000 рр.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 152-216. – ISBN 966-7626-11-3
489397
  Шищенко П.Г. Житомирське полісся (- природна область Поліського ландшафтного краю) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 594. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
489398
  Гінда Володимир Житомирський "Гегевальд", або Спроба колонізації українських земель нацистською Німеччиною // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 50-53
489399
   Житомирський державний університет імені Івана Франка // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 1999-4966
489400
   Житомирський державний університет імені Івана Франка : [ювілейне видання до 90-річчя університету] / [редкол.: Саух П.Ю. та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. – Київ : Логос Україна, 2009. – 197, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-96993-4-3
489401
   Житомирський інститут технічних культур (культури картоплі та хмелю). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 32с.
489402
  Соболєвська С.І. Житомирський польський театр імені Юзефа Крашевського: історія та сучасність // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 85-87
489403
   Житомирський прорив : спецвипуск часопису "Світло спілкування" / [ ред., упоряд. Г. Цимбалюк ]. – Житомир : Рута, 2009. – 696 с. – ISBN 978-966-8162-66-4
489404
  Монастирецький Л. Житомирські адреси О. Ольжича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 96-101. – ISSN 0236-1477
489405
   Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир. – ISSN 2305-5898
Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
489406
  Стельникович С.В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The Zhytomyr and Vinnytsia region in the conditions of the nazi occupation (1941-1944) / Сергій Стельникович ; [наук. ред. В.М. Даниленко]. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 591, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 492-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7265-37-4
489407
  Крушинська Олена Житомирщина - зловісний палац, цукор і літаки = Непокірний рельєф : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 127 : Фото
489408
   Житомирщина. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К, 1969. – 188с.
489409
   Житомирщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – [212] с. – (Області Радянської України)
489410
  Натикач П. Житомирщина і перші козацькі гетьмани // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 108-110. – ISBN 966-95758-1-8
489411
   Житомирщина крізь призму століть : Науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 192с. : іл. – Науковий збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Житомирщина крізь призму століть", що відбулася 17-19 вересня 1997 р. в м. Житомирі. – ISBN 686868-014-6
489412
   Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.. – К, 1969. – 291с.
489413
  Монастирецький Л. Житомирщина у творчій біографії О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 196-200.
489414
  Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої світової війни) = Zytomierzanie w szeregach wojska polskiego (w latach Drugiej wojny swiatowej / Олександр Ляшев ; [пол. текст: Н.В. Шумлянська]. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. – 250, [2] с. : іл., портр., табл. – Текст парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 176-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2634-09-9
489415
  Матійко О.М. Житоцвіт : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
489416
  Черняховский В.И. и Модилевский Я.С. Житровий фонд м. Києва / В.И. и Модилевский Я.С. Черняховский. – К., 1935. – 68с.
489417
  Ненчук О. Життева перспектива особистості: аналіз соціологічних парадигм // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 96-103. – ISSN 1810-2131
489418
  Богдашина О.М. Життєва драма Лесі Українки в родинному листуванні Косачів-Драгоманових / О.М. Богдашина, О. Осіпов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 151-156. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866


  "Згадується М.П. Драгоманов."
489419
  Горпинич М.В. Життєва історія / М.В. Горпинич. – Донецк, 1982. – 84с.
489420
  Сізова К. Життєва історія на сторінках газети "Факты и комментарии" в аспекті жанрової специфіки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається жанрова специфіка життєвої історії на матеріалі газети «Факти і коментарі». Досліджуються особливості жанрової модифікації, її спорідненість із біографічним нарисом і використання моделей чарівної казки. Особлива увага ...
489421
  Харитоненко О. Життєва історія як жанр сучасної публіцистики:види, структура, особливості редагування // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С.154-162


  У статті представлено системний аналіз жанру життєвої історії: розглядаються види, функції, структура, особливості редагування цього типу творів. Дослідження проведено на матеріалі публікацій сучасних періодичних видань. This article presents a ...
489422
  Полевецька О.В. Життєва катастрофа та знищена наукова кар"єра Всеволода Ганцова / О.В. Полевецька, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 166-168
489423
  Степаненко І.В. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри : монографія / І.В. Степаненко, М.Д. Степаненко. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 200-216. – ISBN 978-966-405-221-1
489424
  Могилевський О. Життєва криза як об"єкт психологічного дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 104-108.
489425
  Фан Д. Життєва мораль / Дунмей Фан. – Тайбей, 1971. – 400 с. – Видання китайською мовою
489426
  Кунов В.К. Життєва мудрість у творах Івана Багряного : енциклопедичний словник : Іван Багряний, про нього / Валерій Кунов. – Київ : КВІЦ, 2006. – 388 с. – (Всесвітня серія "Письменники-мислителі"). – ISBN 966-7192-91-1
489427
  Сивокінь Г.М. Життєва переконливість героя / Г.М. Сивокінь. – К, 1965. – 157с.
489428
  Коваль В.К. Життєва позиція / В.К. Коваль. – К, 1981. – 224с.
489429
   Життєва позиція Віктора Москаленка // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 174-176
489430
  Клічук А.В. Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Життєва позиція сучасного інтелігента в аксіологічній системі соціуму" розгладається проблема співвідношення моральності, раціональності та почуттів у життєвій самореалізації інтелігента. Аналізується питання ціннісного впливу епохи на ...
489431
  Заруда В.Т. Життєва позиція та релігійна віра / В.Т. Заруда. – Київ : Політвидав України, 1983. – 152 с.
489432
  Бузько Д. Життєва помилка Миколи Клена. / Д. Бузько. – Киев, 1930. – 39с.
489433
  Жукова В. Життєва потреба розвитку професії / Валерія Жукова, Наталія Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30


  Висвітлюється питання підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, як однієї з життєвих потреб вдосконалення, підвищення престижу професії бібліотекаря та самореалізації бібліотечних працівників.
489434
   Життєва сила - у фізичному і психичному здоров"ї : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2006. – 40с.
489435
   Життєва сила ідейних переконань. – К, 1978. – 247с.
489436
  Шевченко В.Ф. Життєва сила ленынського вчення про партію : до 80-річчя II з"їзду РСДРП / В.Ф. Шевченко. – Киев : Знання, 1983. – 47с. – (Серія I "Історія, теорія і політика КПРС" ; № 6)
489437
   Життєва сила політичного курсу КПРС. – Львів, 1985. – 182с.
489438
  Бохонкова Ю.О. Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика / Ю.О. Бохонкова, В.Ю. Завацький // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 54-64. – ISSN 2219-2654
489439
  Тарас Я. Життєва сповідь простої українки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 151-168. – ISSN 0868-4790-8
489440
  Лановенко Ю.І. Життєва та вікова кризи: взаємозв"язок та розбіжності між ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто порівняльний аналіз життєвої та вікової кризи. Розгляд зроблено за схемою "поштовх" (відправна точка) - адаптація - формування нових здібностей.
489441
  Князян М.О. Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 122-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
489442
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 1 березня (№ 4)


  До 75-річчя з дня народження письменника.
489443
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 14-15
489444
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 14-15


  До 75-річчя з дня народження літератора.
489445
  Качкан В. Життєва тасьма Степана Пушика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 14-15


  До 75-річчя з дня народження літератора.
489446
  Фан Дунмей Життєва філософія китайців / Фан Дунмей; Лімін веньхуа шу. – Тайбей, 1971. – 254с. – Видання китайською мовою
489447
  Гофман А Е.Т. Життєва філософія кота Мура разом з уривками біографії капельмейстера Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів макулатури : [повісті] / Ернст Теодор Амадей Гофман ; з нім. пер. Євген Попович. – Київ : Дніпро, 1983. – 374 с.
489448
  Починок Л. Життєва філософія як засіб самовикриття героя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 283-286. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
489449
  Бурковський М.В. Життєва філософія: Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйєр // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 11-13
489450
  Шуйський І. Життєва школа Юрія Лавріненка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 11


  Ювілей публіциста і літературознавця Юрія Лавріненка, який одним із перших привернув увагу світової спільноти до трагічних подій в українській літературі, торік відзначили переважно в наукових колах зарубіжжя. Втім, невисвітленими залишилися подробиці ...
489451
  Головатий М.Ф. Життєве коло : оповідання і повісті / Микола Головатий. – Київ : Персонал ; МАУП, 2008. – 167, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-608-969-7
489452
  Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 9 (174). – С. 1-5
489453
  Комісаренко Сергій Життєвий вибір / Комісаренко Сергій. – Київ : Альфа-Принт. – 48с.
489454
  Титаренко Т.М. Життєвий вибір у концепції В.А. Роменця // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 450-455. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Фундатор учинкового напряму в сучасній психології, відомий автор філософсько-психологічної концепції вчинку В.А. Роменець не може не акцентувати увагу на проблемі вибору. Як без цієї категорії він характеризував би природу вчинку, етапи вчинкового ...
489455
  Вергунов В. Життєвий гарт металофізики // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0372-6436


  Заслужений прфесор КНУ ім. Т. Шевченка (2003)
489456
  Нікітенко Л. Життєвий досвід з оповідань. "Терикони під літаком" - сучасна стильна проза Світлани Єременко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 14


  "На Черкаському книжковому фестивалі «Маестро»-2018, який пройшов у Шевченковому краї, друге видання своєї книжки «Терикони під літаком», що розрахована на читачів різного віку, презентувала письменниця Світлана Єременко. Її збірка оповідань перемогла ...
489457
   Життєвий досвід українців у Канаді = The Ukrainian experience in Canada : Рефлексії. – Вінніпег : УВАH, 1994. – 379 с. – Текст укр. та англ. мов. Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 0919867006
489458
  Єфіменко В. Життєвий і науковий шлях Павла Родіоновича Романчука / В. Єфіменко, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-33. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
489459
  Захлюпана Н. Життєвий і науково-педагогічний шлях Євгенії Черняхівської // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 209-217. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
489460
  Губар А. Життєвий і пастирський шлях патріарха Київського і Всієї Руси-України Володимира І // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С, 6-25


  Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир (Василь Омелянович Романюк (1925-1995) - укр. православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ-КП (1993 — 1995).
489461
  Головай І. Життєвий і творчий доробок І.Огієнка як приклад людської та національної гідності // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-55
489462
  Бережинський В.Г. Життєвий і творчий шлях : (до 50-річчя з дня народження) / В.Г. Бережинський ; Укр. ін-т воєнної історії. – Киев : Український інститут воєнної історії, 2004. – 28 с.
489463
  Рубан Л. Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 рр.) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 32-38
489464
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-38.
489465
  Почтар К. Життєвий і творчий шлях Андрія Малишка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-45.
489466
  Походня І.К. Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-23. – ISSN 0372-6436
489467
   Життєвий і творчий шлях В.П. Кухаря (1942 – 2017) // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 1-11. – ISSN 2412-4176


  Валерій Павлович Кухар — доктор хімічних наук — 1974, професор, академік НАНУ — відділ органічної хімії. Протягом 1976—1996 років читав курс лекцій з хімії елементорганічних сполук й асиметричного синтезу в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка.
489468
  Амоша О.І. Життєвий і творчий шлях видатного вченого-економіста. : До 80-річчя академіка НАНУ М.Г.Чумаченка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 218-224. – ISSN 0320-4421
489469
  Самойленко А.М. Життєвий і творчий шлях видатного математика та механіка (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – C. 88-97. – ISSN 1027-3239
489470
  Митряєв А.І. Життєвий і творчий шлях видатного українського сходознавця Андрія Петровича Ковалівського // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 426-441. – ISBN 987-966-489-058-5
489471
  Андрійко О. Життєвий і творчий шлях відомого українського вченого-правознавця Вадима Борисовича Авер"янова / О. Андрійко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 12. – С. 321-324. – ISSN 1026-9932


  У 1973 р. закінчив юридичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
489472
  Сітькова І. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка. Новела "Момент" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 13-15. – ISSN 0130-5263
489473
  Горбачук М.Л. Життєвий і творчий шлях геніального українського математика Георгія Вороного / М.Л. Горбачук, Б.Й. Пташник, В.С. Ільків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 898. – С. 26-33. – (Серія : Фізико-математичні науки). – ISSN 0321-0499
489474
  Семенко Л. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького - першого дослідника творчості Миколи Леонтовича // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 127-135. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
489475
  Музика Л. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263


  Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці
489476
  Автомонов П.П. Життєвий і творчий шлях М. Грищенка, одного із фундаторів сучасної української педагогіки / П.П. Автомонов, О.Ф. Гук // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 91-98. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток його освітніх ідей і досвіду педагогічної діяльності на основі аналізу архівних джерел, наукових публікацій, охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічна діяльність, ...
489477
  Тельвак Віталій Васильович Життєвий і творчий шлях М.С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 111-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті узагальнено характеристики життєвого та творчого шляху М.С. Грушевського, котрі прозвучали в контексті відзначення його ювілею 1926 р. Виявлено політико-ідеологічну вмотивованість частини висловлених оцінок. Зроблено висновок про вагомість ...
489478
  Ясак С. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Художнє відтворення проблем українізації в комедії "Мина Мазайло" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 19-25
489479
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 14-18
489480
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-15
489481
  Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 17-20
489482
  Іванишин М. Життєвий і творчий шлях Осипа Сорохтея, або митець Легіону Українських Січових Стрільців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 12-13
489483
  Домбровська Л. Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша (1819-1897) : до 195-річчя з дня народження / Л. Домбровська, В. Гулак // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
489484
  Павлунь М. Життєвий і творчий шлях Петра Білоніжки (до 80-річчя від дня народження) / М. Павлунь, Л. Генералова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 160-166. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
489485
  Байда Ю.В. Життєвий і творчий шлях Петра Козланюка. : Дис... канд. філол.наук: / Байда Ю.В.; КДУ ім. Т.Шевченко. Кафедра історії укр. літер. – К., 1956. – 232л. – Бібліогр.:л.I-XVII
489486
  Лілова О.Є. Життєвий і творчий шлях письменника-єлизаветинця Джорджа Гасконя (1539?-1577) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 15-21. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4


  Життєвий і творчий шлях Дж. Гасконя, його світогляд. Характер взаємодії традиційного й новаторського в драматичних і поетичних творах цього літератора. Природа творчих новацій Гасконя та його місце в історико-літературній панорамі єлизаветинської доби.
489487
  Бойко І. Життєвий і творчий шлях проф. В.С.Кульчицького (1919-2009) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-49. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
489488
  Носик В.В. Життєвий і творчий шлях професора В.Л. Мунтяна // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-70.
489489
  Кикоть М. Життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого (1876-1947 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 97-100


  У статті аналізуються життєвий і творчий шлях професора К.Г. Воблого, висвітлюються основні віхи життя вченого.
489490
  Бондарчук О. Життєвий і творчий шлях професора М.Ф. Даденкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 37-40.
489491
  Тиводар Михайло Життєвий і творчий шлях Т. Сопка // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 7-12
489492
  Добржанський О. Життєвий і творчий шлях ювіляра / О. Добржанський, А. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 170-175


  Василь Мефодійович Ботушанський — український історик, дослідник аграрної історії України, зокрема економічного і суспільно-політичного життя Буковини ХІХ–ХХ століть, українсько-молдавських економічних взаємозв"язків 40–80-х років ХХ століття, доктор ...
489493
  Стойко С.М. Життєвий і творчий шлях Юрія Туниці : (з нагоди 75-річчя від дня народження) / С.М. Стойко, Г.Т. Криницький, М.Г. Адамовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – C. 286-289. – ISSN 1991-606X


  Юрій Юрійович Туниця – академік Національної академії наук України, Президент Лісівничої академії наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член Ради Міжнародного союзу лісових дослідницьких організацій ...
489494
  Прокопенко С. Життєвий і творчий шлях Юрія Яновського // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 43-46
489495
  Шугалій Н.Є. Життєвий і творчій шлях Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - данського просвітника світового рівня // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2226-0285
489496
  Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України : теорія, методологія, практика / К.І. Якуба. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. – 362с. – ISBN 978-966-669-206-4
489497
  Бурова О.І. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації : соціологічний аналіз / О.І. Бурова ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Наукова думка, 2016. – 193, [3] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 182-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1538-8
489498
  Бурова О. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 99-114. – ISSN 1563-3713
489499
  Свінціцький І.А. Життєвий подвиг Альберта Швейцера // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 1 (21). – С. 74-76. – ISSN 2413-5461
489500
  Усенко П.Г. Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 100-116. – ISSN 0130-5247


  До 150-річчя повстання 1863 р. в Польщі. Висвітлюється життєвий шлях одного з керівників антиімперського повстання. Значну увагу приділено взаєминам З. Сераковського із Шевченком.
489501
  Тимошик М. Життєвий подвиг Івана Огієнка як взірець для наслідування // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
489502
  Марухняк Й. Життєвий подвиг Омеляна Ковча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 4
489503
  Решетник М.Д. Життєвий порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
489504
  Єрмаков І.Г. Життєвий проект особистості: від теорії до практики : Практико зорієнтований посібник / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков. – Київ : Освіта України, 2007. – 212с. – (Бібліотека "Компетентнісно спрямована освіта"). – ISBN 966-8847-38-5
489505
   Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / [Касьянов Г.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України, 2012. – 259, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в примітках в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6441-0
489506
  Барановська Н.П. Життєвий простір України: Чорнобильська складова // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 82-100. – ISBN 978-966-02-6441-0
489507
  Молчанов Володимир Життєвий рівень київських поліцейських у XIX - на початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 85-98
489508
  Молчанов В. Життєвий рівень населення України за часів декабристів // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 82-105. – ISBN 978-966-02-4425-2
489509
  Молчанов В.Б. Життєвий рівень населення України за часів Кримської війни (1853-1856 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 191-206
489510
  Реєнт О.П. Життєвий рівень та продовольче становище населення України в роки Першої світової війни / О.П. Реєнт, Т.В. Логвинюк, Л.В. Сога // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 171-203. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
489511
   Життєвий світ (Lebenswelt) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 757. – ISBN 966-316-069-1
489512
  Дубняк З.О. Життєвий світ людини-прекаріат: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 50-52
489513
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Лариса Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 166 - 177
489514
  Губернюк Лариса Володимирівна Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Губернюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назв.
489515
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини як об"єкт соціально-філософського дослідження. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 150-151. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
489516
  Сидоровська Є.А. Життєвий світ людини: до історії проблеми // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 156-169. – ISSN 2226-2180


  "Методологічною основою дослідження є загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми. Мета та завдання роботи обумовили застосування таких методів дослідження: історико-культурного, що передбачає об’єктивне ставлення до ...
489517
  Губернюк Л.В. Життєвий світ людини: досвід філософської реконструкції : монографія / Лариса Губернюк; КНУТШ. – Київ : Абрис, 2007. – 128с. – ISBN 966-531-183-2
489518
  Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – Київ : Либідь, 2003. – 376с. – ISBN 966-06-0280-4


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
489519
  Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується характеристика проблемного поля дослідження повсякденного життєвого світу і соціокультурних ідентичностей інженерів-мігрантів, які прибули з пострадянських країн до Німеччини. Чи втрачають національні ідентичності своє колишнє значення для ...
489520
  Супрун А.Г. Життєвий світ як специфічна надбудова соціального буття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.174-179
489521
  Дяченко Я.М. Життєвий стан вікових дендросозоекзотів in vivo як показник їх успішної інтродукції у ботанічних садах лісостепу України / Я.М. Дяченко, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 193. – С. 6-11. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
489522
  Грушицька І.Б. Життєвий та науковий шлях астронома Богдана Залеського (1887-1927) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 45-48
489523
  Найда А. Життєвий та науковий шлях професора В. Серадського як засновника кафедри та закладу судової медицини Львівського університету (з нагоди 121-ї річниці заснування у Львові судової медицини як науково-педагогічної дисципліни) / А. Найда, О. Малик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – C. 183-195. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
489524
  Гукова Т.В. Життєвий та науковий шлях професора О.І. Палюмбецького // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 3 (42). – С. 43-51.


  Правознавець, професор, у різні роки декан юридичного факультету, ректор Харківського Імператорського університету.
489525
  Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова : (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 66-79. – ISSN 0374-3896
489526
  Литвин А. Життєвий та творчий шлях видатного поета Леоніда Фастовця // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 590-593. – ISBN 978-966-171-795-3
489527
   Життєвий та творчий шлях Всеволода Івановича Наулка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 109-118
489528
  Гаркавий С.І. Життєвий та творчий шлях Семена Семеновича Познанського - взірець служіння людям / С.І. Гаркавий, Л.А. Стасюк, Р.Т. Бевз // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 134-141
489529
  Сергєєнкова О. Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 163-168. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
489530
  Шевцова О. Життєвий цикл банківської установи як економічної організації / О. Шевцова, Г. Мандзюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-31
489531
  Чуканова С. Життєвий цикл даних дослідження у практиці управління даними // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 18-22. – ISSN 2518-7341
489532
  Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 120-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
489533
  Коноваленко М.К. Життєвий цикл інновацій і його вплив на розробку і освоєння нового продукту // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.61-65. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
489534
  Чабан В.Г. Життєвий цикл інновацій: методологічний аспект / В.Г. Чабан, О.В. Садовник // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 122-126.
489535
  Топішко Т.І. Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 96-98. – ISSN 1729-360Х
489536
  Ігнатенко І.В. Життєвий цикл людини в обрядах та віруваннях українців / Ірина Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 135, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Етнологія для народу). – ISBN 978-966-97443-1-9
489537
  Ярошенко О.В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 235-242 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
489538
  Овчаренко К. Життєвий цикл новин // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 227-231
489539
  Чайковська В.П. Життєвий цикл організації та його роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-104. – ISSN 1993-6788
489540
  Карковська В.Я. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В.Я. Карковська, П.І. Васюник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 290-297. – ISSN 1993-6788
489541
  Козюк В. Життєвий цикл резервної валюти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 44--52
489542
  Масюк О.П. Життєвий цикл соціального сподівання // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 5-12. – ISSN 2077-1800
489543
  Тарелін Анатолій Олексійович Життєвий цикл та ефективність останнього ступеня парових турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Тарелін Анатолій Олексійович; ХПІ. – Харків, 1994. – 40л.
489544
  Зоріна Т.І. Життєвий цикл та надійність програмного забезпечення / Т.І. Зоріна, А.О. Петров, К.В. Сергієня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 28-35


  У статті розглянуто основи надійності програмних систем та програмного коду, досліджено зв"язки між показниками економічності, ефективності та надійності на основі розробки відповідних методик. Проаналізовано організаційні процеси життєвого циклу ...
489545
  П"ятницька Г.Т. Життєвий цикл: варіативність наукових підходів до визначення та специфіка в управлінні розвитком підприємств торгівлі / Г.Т. П"ятницька, Є.І. Чудакова, К.С. Кандагура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 451-460. – ISSN 2222-4459
489546
  Голобородько Я. Життєвий шлях — "духовні автобани" (до 80-річчя академіка Івана Дзюби) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0372-6436
489547
  Ніколаєва Н.Б. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Арнольда Едмундовича Крістера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 29-33. – ISSN 2076-1554
489548
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
489549
  Ніколаєва Н. Життєвий шлях викладача Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено життєвий шлях викладача англійської мови Київського державного університету Калачевської Наталії Володимирівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УРСР після початку німецько-радянської війни в червні 1941 ...
489550
  Довжик А. Життєвий шлях викладача, вченого Валентини Василівни Радзимовської // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 3, липень - вересень. – С. 98-108. – ISSN 1998-4634


  Досліджується життєвий шлях і наукова діяльність проф., д-ра медичних і фізіологічних наук, проф. Київського інституту народної освіти (КІНО) та Київського медичного інституту, громадської діячки В. В. Радзимовської. Згадується ректор Університету Св. ...
489551
  Галян І. Життєвий шлях Вінсента Ван Гога // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 41-48
489552
  Саттон Д. Життєвий шлях Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 444-458
489553
  Іщук О. Життєвий шлях Галини Голояд – "Марти Гай" = The life of Halyna Holoiad - "Marta Hai" / Олександр Іщук, Володимир Іванченко // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-126 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 10). – ISBN 978-1-897431-20-7
489554
  Супрун М.О. Життєвий шлях генерала Георгія Радова: відродження духовності ув"язнених як особисте завдання / М.О. Супрун, В.М. Пуйко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 32-38
489555
  Грачотті Санте Життєвий шлях Гоголя: від Батьківщини крові до Батьківщини душі // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 3-15
489556
  Дробязко Н.В. Життєвий шлях господаря батуринської садиби П.А.Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 327-330. – ISSN 2218-4805
489557
   Життєвий шлях Зенона Кузелі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 3-14. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)


  Зенон Кузеля — український мовознавець, бібліограф, фольклорист, історик, журналіст, етнограф, редактор, видавець, громадський діяч.
489558
  Коваль І. Життєвий шлях і наукова біографія В. Ауліха // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 111-146. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
489559
  Єфіменко В.М. Життєвий шлях і наукова діяльність П.Р. Романчука // Astronomy and space physics in Kyiv University : book of abstracts : intern. conf. in memory of P.R. Romanchuk : May 24-27, 2011 / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Astron. Observatory ; [Sci. organizing comm.: V. Grygoruk (chair) et al.]. – Kyiv, 2011. – С. 4-5
489560
  Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження) / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 79-83. – Бібліогр.: 17 назв
489561
  Дяченко В. Життєвий шлях і науковий доробок Олександра Цинкаловського: історіографіічний аспект // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 24-29. – ISSN 2305-9389
489562
  Березівська Л. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича : До 100-річчя від дня народження академіка О.Р.Мазуркевича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 2-4
489563
  Мартиненко Н.М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі Дерла в контексті руху "Мистецтва і Ремесла" (друга половина XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Мартиненко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
489564
  Мельник В.В. Життєвий шлях і творчий внесок доктора сільськогосподарських наук В.О. Бреславця (1937-2018) у розвиток галузі птахівництва в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 169-172
489565
  Глянько О.С. Життєвий шлях і філософія Йосипа Сліпого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
489566
  Бойченко М.І. Життєвий шлях людини / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141-142. – ISBN 966-642-073-2
489567
  Конопка Н. Життєвий шлях малоросійського генерал-губернатора М. Г.Рєпніна (1778-1845) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 316-337. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
489568
  Джурка Г. Життєвий шлях Марселена Бертло та його внесок у розвиток хімічної науки / Г. Джурка, О. Білизна // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 42-43
489569
  Кубійович В. Життєвий шлях Миколи Глобенка-Оглоблина // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 5-9. – (Праці філологічної секції)
489570
  Шевчук В.О. Життєвий шлях мислителя, письменника, правозахисника. До 90-річчя від дня народженння Миколи Руденка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 176-177. – ISSN 2221-1055
489571
  Чугунов І.Я. Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 / І.Я. Чугунов, Г.О. П"ятаченко, Л.В. Кухарець; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-22-X
489572
  Турчин Я. Життєвий шлях О. Ейхельмана : громадська-політична та наукова діяльність // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 34-41. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270


  З квітня 1882 р. працював в Університеті Св. Володимира, де його обирають ординарним професором. Спершу очолював каф. історії зарубіжного законодавства, згодом - каф. міжнародного права. У 1905-1909 рр. - декан юридичного фак-ту.
489573
  Дорошенко О.К. Життєвий шлях Олексія Лаврентійовича Липи - першого завідувача відділу дендрології Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (до 110-річчя від дня народження) // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (74). – С. 98-100. – ISSN 1605-6574
489574
  Грушко Е.А. Життєвий шлях особи і групи в добу Середньовіччя (в контексті дослідження культур-маргінальності) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 140-148


  У статті висвітлюються модуси культур-маргінальності у домодерній культурі середньовіччя. В фокус дослідження потрапляє як самореалізація окремої особи, що тяжіє до маргінального статусу у просторі культури, так і діяльність маргінальних груп ...
489575
  Грушко Е.А. Життєвий шлях особи і групи в добу Середньовіччя (в контексті дослідження культур-маргінальності) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2226-0285


  У статті висвітлюються модуси культур-маргінальності у домодерній культурі Середньовіччя. У фокус дослідження потрапляє як самореалізація окремої особи, що тяжіє до маргінального статусу у просторі культури, так і діяльність маргінальних груп ...
489576
  Лісовська-Мускеєва Життєвий шлях особистості як об"єкт соціологічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 219-220
489577
  Данилець Ю.В. Життєвий шлях православного єпископа Нестора (Сидорука) (1904-1951) у світлі нових архівних документів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 14-22. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
489578
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д. Черняховського (1907 - 1945рр.) : Дис. ... канд. історичних наук.Спец .07.00.01 - історія України / Филь О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 219л. – Бібліогр.: л. 200 - 219
489579
  Филь О.М. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 / Олександр Максимович Филь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
489580
  Шафранська І.Б. Життєвий шлях та внесок в економічну думку Західної України В.М. Навроцького // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
489581
  Тимченко Р.В. Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність Євгена Петрушевича // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 115-136. – ISSN 0320-9466


  До 110-річчя утворення ЗУНР.
489582
  Бем М.В. Життєвий шлях та міжнародно-правова діяльність Рафала Лемкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 95-101
489583
  Галицька Е.В. Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова, С.В. Сєміколенова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 94-100. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
489584
  Галицька Е.В. Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 107-114. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
489585
  Небрат А.М. Життєвий шлях та наукова спадщина П. І. Лященка (До 140-річчя від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 328-342. – ISSN 0320-4421
489586
  Антоній Життєвий шлях та наукова спадщина святителя Філарета (Гумілевського) / Антоній, (Паканич) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 13-36
489587
  Міннібаєва А.М. Життєвий шлях та науковий подвиг Віктора Миколайовича Шевкуненка / А.М. Міннібаєва, О.С. Ярмоленко, О.О. Устянський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 275-279. – ISSN 2077-1096
489588
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я. Шульгіна (1821-1878 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.06 / Левінець Руслан Петрович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 222 л. – Бібліогр.: л. 192-222
489589
  Левінець Руслан Петрович Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я. Шульгіна (1821-1878 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.06 / Левінець Руслан Петрович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв.
489590
  Мосендз А. Життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність Касьяненка Михайла Даниловича // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 96-101. – ISBN 978-617-7890-23-1
489591
  Фенченко А. Життєвий шлях та педагогічна діяльність М. Драй-Хмари // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 338-341. – ISBN 978-617-640-146-9
489592
  Іванщишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини Яківни Кусько // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 7-10. – Бібліогр.: Літ.: с.10,. – ISSN 2078-340X
489593
  Прудченко І.І. Життєвий шлях та педагогічні погляди І.О. Сікорського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науково-педагогічну спадщину відомого українського вченого І.О. Сікорського, доктора медицини, професора, завідуючого кафедрою Київського університету Св. Володимира, першого директора Фребелівського педагогічного інституту, виявлено ...
489594
   Життєвий шлях та творчі здобутки професора Уваренка А.Р. у розбудові вітчизняної профілактичної медицини / О.П. Яворовський, В.Д. Парій, В.П. Шуляренко, І.Ф. Шуляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 71-73 : фото. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
489595
  Щербина М. Життєвий шлях та творчі пошуки Едмунда Спенсера // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 73-96
489596
  Іваницька Л. Життєвий шлях та творчість Проперції де Россі в круговерті понять "середньовічна жінка", "мистецтво", "суспільство" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-41. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Порушуються питання ролі та місця жінок у середньовічному мистецькому просторі. Досліджуються можливості для реалізації мистецького потенціалу жінками художницями та жінками-скульпторами. На прикладі аналізу життєвого шляху та творчого доробку ...
489597
  Бойко С.М. Життєвий шлях Тараса Шевченка як подвижництво задля розквіту України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 3-5
489598
  Вербовий О. Життєвий шлях українського декабристознавця Василя Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 111-143. – ISBN 978-966-02-4425-2
489599
  Панченко Є.Г. Життєвий шлях ученого-міжнародника, фундатора післядипломної бізнес-освіти в Україні професора А.М. Поручника / Є.Г. Панченко, О.І. Шнирков // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С.93-98. – ISSN 2522-9303
489600
   Життєвий шлях учителя, або пам"яті Валерія Петровича Поліщука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-6. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати – 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович – видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені Д.К. ...
489601
  Кононенко П.П. Життєвий шлях як подвижництво в ім"я розквиту України / Петро Кононенко // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 5-9
489602
  Кононенко П.П. Життєвий шлях Ярослава Калакури як подвижництво в ім"я розквіту України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 6-11.
489603
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Дудко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282л. + Додатки: л. 266 - 282. – Бібліогр.: л. 194 - 266
489604
  Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Дудко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
489605
  Кульчицька Т. Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 162-170. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
489606
  Кузнєцов П.В. Життєвий шлях, організаційна і наукова діяльність академіка В.М. Іпатьєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 37-42. – ISSN 2076-1554
489607
  Шарлай Н.М. Життєвий шлях, основні періоди та напрями наукової діяльності О.О. Богомольця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 155-161. – ISSN 2074-8922
489608
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 469 л. – Бібліогр.: л. 393-469
489609
  Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
489610
  Болабольченко А.А. Життєві гони : поезії, переклади / Анатолій Болабольченко ; [ред. Т. Щегельська]. – Київ : Щек, 2008. – 158, [2] с. – ISBN 978-966-2031-17-9


  Книгою "Кнут Гамсун" А. Болабольченко завершує серію нарисів про життя і творчість видатних прозаїків Європи
489611
  Семенко С. Життєві дискурси жінки, створеної для добра // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 199-201


  Про К.С. Серажим.
489612
   Життєві домагання особистості : колективна монографія. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-644-043-6
489613
  Лазоренко Б.П. Життєві завдання проблемної молоді як чинник її самореалізації в соціумі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 105-116. – ISBN 978-966-8063-84-3
489614
  Савич В.І. Життєві й мистецькі обрії Романа Кухаря (Р. Володимира) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 204-209. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
489615
  Старовойт Л. Життєві й наукові горизонти Григорія В"язовського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 6/7). – С. 6


  100-річчя від дня народження відомого вченого-літературознавця Григорія В"язовського.
489616
  Кровицька О. Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження) / О. Кровицька, Ю. Осінчук


  15 липня 2016 р. виповнилося 70 років від дня народження Стефанії Єлисеївні Панцьо (Ковтко), відомого українського діалектолога, ономаста, лексиколога, талановитого педагога, професора Тернопільського нацонального педагогічного університету ім. ...
489617
  Мотрук Віктор Життєві й творчі взаємини Жоржа Леона Годо і Рене Шара // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 146-148. – ISSN 0320 - 8370
489618
  Мамалига А.І. Життєві й творчі злети М. У. Каранської / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 100-102


  У статті в біографічному порядку подано науково-творчі напрацювання кандидата філологічних наук Марії Устимівни Каранської, що вагомим надбанням лягли в основу журналістської освіти. In the article scientifically creative works of candidate of ...
489619
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / Тетяна Титаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-36-2
Ч. 1. – 2007. – 144 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
489620
  Титаренко Т.М. Життєві кризи : технології консультування / ТетянаТитаренко. – Київ : Главник. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-38-X
Ч. 2. – 2007. – 176 с.


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
489621
   Життєві кризи особистості : наук.-метод. посібн.: 2 част. – Київ : Ін-т змісту і методів навчання. – ISBN 966-597-074-7
Ч.1 : Психологія життєвих криз особистості. – 1998. – 360 с.
489622
  Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Байєр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 243, [1] с. : іл. табл. – Предм. покажч.: с. 240-243. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-382-7
489623
  Шпонтак І.М. Життєві навички - шлях до здорового способу життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 24-28 : табл., рис.
489624
  Коцур Н.І. Життєві осені Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-56


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
489625
  Білоус І.І. Життєві перехрестя: Іван Франко і Гнат Хоткевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 31/32 (503/504), листопад. – С. 50-56
489626
  Гончарук П.С. Життєві стежини // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 153-167. – ISBN 978-966-452-148-9
489627
  Мурадян О. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 49-54. – ISSN 2306-3974
489628
  Заблоцька Ю.В. Життєві стратегії студентської молоді: теоретичні проблеми дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 275-280. – ISSN 2076-1554


  Серед вітчизняних авторів дослідженнями даної проблематики займалися такі вчені, як В. Андрущенко, Л. Губерський та ін.
489629
  Мазяр О.В. Життєві сценарії в українських народних казках / О.В. Мазяр, О.С. Юрчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 73-77
489630
  Гандзілевська Г.Б. Життєві сценарії українських емігрантів : (психол.-акмеол. дискурс) / Галина Гандзілевська ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного ун-ту "Острозька академія", 2018. – 484 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412–453 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-60-4
489631
  Вавилова І. Життєві та наукові орбіти Єлизавети Кордюм // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 26-31. – ISSN 1819-7329
489632
  Вергунов В.А. Життєві та творчі обрії фундатора Лубенської дослідної станції лікарських рослин П.І. Гавсевича / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – Київ : Аграрна наука, 2019. – 227 с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1998 р. - Покажчики: с. 218-219. – Бібліогр.: с. 210-217, 221-226 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 74). – ISBN 978-966-540-465-1
489633
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 335л. + Додаток : л.275. – Бібліогр. : л.300-335
489634
  Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М.; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2009. – 41с. + Додаток. – Бібліогр.: 73 назв
489635
  Гайдаржи М. Життєві форми рослин родини Cactaceae / М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Деталізована класифікація життєвих форм І.Г. Серебрякова класу сукулентно-стеблових рослин. За даними власних спостережень за ростом і розвитком рослин проведений аналіз життєвих форм у межах родини Cactaceae. Classification of the life forms of I.G. ...
489636
  Мартинов О.В. Життєві цикли одноденок (Insecta: Ephemeroptera) Східної України. Друге повідомлення : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 86-94 : рис. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
489637
  Молодиченко В.В. Життєві цінності молоді - школярів і студентів: потреба осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 49-59
489638
  Коваленко А. Життєві цінності подружжя як чинник задоволеності шлюбом / А. Коваленко, Є. Балика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-62. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень задоволеності шлюбом у подружніх парах. Виявлено відмінності у життєвих цінностях чоловіків і жінок. Підтверджено гіпотезу про зв"язок між задоволеністю шлюбом та життєвими цінностями шлюбних партнерів. Проанализированы уровни ...
489639
  Трембіцький А.М. Життєві шляхи і творча спадщина талановитого прозаїка української діаспори, уродженця Ізяславщини - священика Харитона Довгалюка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 222-227. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
489640
   Життєві шляхи родини Тулубів / [упоряд.] : Анатолій Кузьмінський, Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 60 с. : фот. – На обкл. та на тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-493-258-2
489641
  Войцехівський Борис Життєві шляхи хірурга // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 175-176. – ISSN 0869-3595
489642
  Зверковський В.М. Життєвість початково створених лісових культур на різних варіантах рекультивації відвалу шахти "Павлоградська" / В.М. Зверковський, О.С. Зубкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-8331
489643
  Матасова Ю.Р. Життєвість та "застиглість" мистецького образу: полікритичне прочитання : (за оповіданням Е. Вортон "The muse"s tragedy") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 338-342


  Дослідження розкриває складники опозицій "мистецтво-життя", "природність-зробленість" у різних їхніх проявів, включаючи аналіз топосу досліджуваного короткого оповідання
489644
  Шуплат Т.І. Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів : автореф. дис. ... канд. с.- г. наук : 03.00.16 / Шуплат Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки України , Львівський нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
489645
  Вірна Жанна Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції : професійна методологія і практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.191-201. – ISSN 1810-2131
489646
  Пономарьов О.С. Життєво-ціннісні позиції педагога вищої школи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 231-236
489647
  Кучарська Л.В. Життєво важливий симбіоз / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зінич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 19 : фото
489648
  Дроздовський Д. Життєво важливі смисли // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 6


  Видавництво журналу "Всесвіт" представило "Вибрані поезії" Іршада Улла Хана.
489649
  Мартинюк А.І. Життєдайна сила братерства / А.І. Мартинюк. – Львів, 1984. – 122с.
489650
  Базілевич В. Життєдайна сила знань : (до 65-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110. – ISSN 1682-2366
489651
   Життєдайне джерело : хрестоматія-посібник вірменського фольклору / [Київ. міжнар. ун-т, Ін-т сходознавства ; вступ. ст., упорядкув. та пер. Л.М. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 283 с. – ISBN 978-966-8299-69-8
489652
   Життєдайний вогонь "Холодного Яру". (Огляд часопису черкаських письменників) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 165-168. – ISSN 0131-2561
489653
  Карпенко З. Життєдайний ефект післядії наукової спадщини В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
489654
  Мороз В.Л. Життєдайні джерела : вибрані поезії / Валентин Мороз ; [уклад. І.О. Меліхова]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 279, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-927-343-7
489655
  Комісаренко С. Життєдайні принципи вченого-гуманіста (З нагоди 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
489656
  Марсюк В.А. Життєдайність / В.А. Марсюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 63с.
489657
  Лизанчук В. Життєдайність ідей Івана Франка. : Сценарії студентських радіопрограм до 150-річчя від дня народження Івана Франка. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 225-247.
489658
  Щегельський А. Життєдіяльність Івана Огієнка досліджує науковець з України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
489659
   Життєдіяльність населення в локальних суспільних системах : географія / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, М.П. Немченко, Г.Г. Старостенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 68-74. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
489660
  Олійник Я. Життєдіяльність населення регіону: принципи формування і структура / Я. Олійник, Т. Нич, Г. Голуб // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 3-9
489661
  Данилюк І. Життєдіяльність особистості як цілісність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається концептуальна сутність життєдіяльності особистості як цілісності з основними значеннями, ідеалами та цінностями, які функціонально представлені у свідомості.
489662
  Козловська Н.А. Життєдіяльність сільського населення Київської області у контексті впливу столиці // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 134-137
489663
  Телешман В.І. Життєдіяльність, як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 233-234
489664
  Дорохіна Ю. Життєзабезпечення населеного пункту та його адміністративно-правове регулювання: від доктрини до галузевого правозастосування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 73-90. – ISSN 1026-9932
489665
  Прокопа І.В. Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
489666
  Данильчук Н.М. Життєздатність видів роду Populus L. на залізорудних відвалах Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Данильчук Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
489667
  Скрипченко Н.В. Життєздатність насіння реліктових ягідних ліан при інтродукції в Лісостепу України / Н.В. Скрипченко, В.І. Ярешко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено кількісне та якісне вивчення жирнокислотного складу ліпофільного комплексу насіння Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch, ex Miq. ma Schizandra chinensis (Turcz.) Baill з метою встановлення причини швидкої втрати ним життєздатності. The ...
489668
  Баглай К.М. Життєздатність насіння рослин роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss) при інтродукції / К.М. Баглай, Н.В. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльні дані життєздатності та схожості насіння рослин з роду Astrophytum залежно від умов та терміну зберігання. Встановлено оптимальні умови зберігання насіння даного роду. The comparative data of vitality and germination of the genus ...
489669
  Нужина Н. Життєздатність насіння рослин роду Rebutia K. Sch (Cactaceae Juss.) при зберіганні в різних умовах / Н. Нужина, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну характеристику життєздатності та схожості насіння двох видів рослин роду Rebutia залежно від умов зберігання. Охарактеризовано оптимальні умови зберігання насіння. The comparative characteristic of vitality and germination of seed ...
489670
  Цвіркун В. Життєздатність норм чинного трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 15). – С. 34-35


  "... Куди приведуть норми чиного трудового права".
489671
  Митроченко В. Життєздатність пилку у плюсових дерев сосни звичайної із різним типом порушень у мейозі мікроспорогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-161. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У 21 плюсового дерева сосни звичайної із мейотичними мутаціями ("ds"; "ms-43") та перебудовами досліджена життєздатність пилку. Незважаючи на значний рівень порушень, у більшості з них життєздатність пилку висока. Часткова стерильність пилку виявлена ...
489672
   Життєздатність популяцій рослин високогір"я Українських Карпат : наукові рекомендації / Царик Й. [ та ін. ] ; за ред. проф. Й. Царика ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Меркатор, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-7563-16-5
489673
  Жиляєв Г.Г. Життєздатність популяцій трав"яних багаторічників : Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: Спец. 03.00.16 / Г.Г. Жиляєв Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назви
489674
  Засєкіна Л.В. Життєздатність та автономність українських університетів як основа розвитку освіти і науки // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 71-73. – ISBN 978-966-600-659-5


  Основні напрями реалізації міжнародного проекту АТНЕНА в межах програми "Темпус".
489675
  Клепко С.Ф. Життєзнавство: філософські і курикулярні опції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-55. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Досліджується потенціал терміна "життєзнавство" в сучасній науці і в освіті, зокрема, український дискурс життєзнавства, який афористично може бути репрезентований імперативом Петера Слотердайка "Тобі потрібно змінити своє життя!". Розглянуто ...
489676
  Кубатко Н. Життєлюб і правдолюб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 13


  100 років від дня народження гумориста, байкаря і лірика Павла Ключини.
489677
  Дімаров А. Життєпис Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 320-321. – ISBN 978-966-136-357-0
489678
  Шкварець В. Життєпис великого земляка та його історіографія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 85-95. – ISSN 1998-4634
489679
  Твердохліб Н. Життєпис Лесі Українки в літературних джерелах П. Ротача // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 460-466. – ISSN 2304-9383
489680
  Оніпко В. Життєпис Лесі Українки в родинному листуванні Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 336-345. – ISSN 2304-9383
489681
  Кучеренко М. Життєпис Марка Грушевського // Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М.Ф. Грушевський. – Київ : Либідь, 2006. – С. 232-246. – ISBN 978-966-06-0465-0
489682
  Пиріг Р. Життєпис Михайла Грушевського поповнюється // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 248-252. – ISBN 966-625-046-2
489683
  Короткий В. Життєпис мовою листів // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-18. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
489684
  Усачова К.С. Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 296-302. – ISSN 2075-437X


  Розвідка присвячена аналізу джерел сюжету та образів оповідання Наталени Королеви "Префектова служниця". Окрема увага приділена характеристиці архіву письменниці у Празі, де знаходиться машинопис аналізованого оповідання. Исследование посвягцено ...
489685
  Пулатов Т. Життєпис норовливого бухарця / Т. Пулатов. – Киев, 1988. – 622 с.
489686
  Сукало А.М. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 31-49. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
489687
  Семенчук І.Р. Життєпис Олександра Довженка / І.Р. Семенчук. – Київ : Молодь, 1991. – 223с.
489688
  Антонюк Я. Життєпис Ореста Зибачинського (1912-1993) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 60-67. – ISSN 2311-9896
489689
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – VI, 591 с. : поpтp., іл. – В кн. портр. Ю.А. Федьковича, Р. Роткеля, Е.-Р. Найбавера, А. Кобилянського, Е. Марошані. – Бібліогp.: Показчик дpукованих уже ст. пpо Федьковича: с. 25-32, 584. – (Укpаїнсько-Руська бібліотека / видає фільольогічна секція Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 8)
489690
  Маковей Осип Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Осип Маковей ; редкол.: Б. Мельничук та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. – 432 с. – ISBN 966-407-000-9
489691
  Дроздовський Д. Життєпис перекладознавчої школи Роксолани Зорівчак // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 269-272. – ISSN 0320 - 8370
489692
  Данилевич В.Ю. Життєпис проф. В.Е. Данилевича (складений їм самим) / [Василь Данилевич]. – [У Київі], 1919. – С. LXXXV-LXXXIX. – Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН. К. 1919, кн. 1, с. LXXXV–LXXXVI


  Записки Істоpично-Філологічного Відділу Укpаїнської Академії Hаук. - К.: [Вид. Всеукp. Акад. Hаук]. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1919. - Тит. аpк., обкл. та зміст паpал. фp. - Зміст: Київська Академія; Пpо pізьблену панагію з Звіpинецьких печеp, що ...
489693
  Ляшко С.М. Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контеесті особливостей історичного часу та джерельної бази // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 110-158
489694
  Багмут І.А. Життєпис слухняного хлопця : повість / І.А. Багмут. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 231 с. : іл.
489695
  Лепкий Б. Життєпис Тараса Шевченка / Богдан Лепкий ; Івано-Франківська обласна держ. адміністрація Обласне ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 216 с. – 190-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8265-42-4
489696
  Войцехівська І.Н. Життєпис ученого [В"ячеслава Ілліча Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 5-29. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
489697
  Кошовий С. Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня "Ши цзі, Історичні записи" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 109-121


  Розглянуто життєпис (біографію) державного діяча Стародавнього Китаю, який проливає світло на його діяльність в царстві Цінь з огляду на впроваджені суспільно-політичні реформи та піднесення цього царства серед інших. Даний життєпис є джерелом для ...
489698
  Громик А. Життєпис як міждисциплінарний об"єкт дослідження гуманітарних наук // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 5-10
489699
  Челліні Б. Життєпис: Бенвенуто, сина маестро Джованні Челліні, флорентинця, написаний ним самим у Флоренції / Бенвенуто Челліні ; Пер. з іт. А. Перепадя. – Київ : Мистецтво, 1990. – 345 с. – ISBN 5-7715-0410-6
489700
  Томас Рональд Стюард Життєписи : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 4-9. – ISSN 0320 - 8370
489701
  Іларіон Життєписи великих українців / Іларіон. – Київ : Либідь, 1999. – 672с. – ISBN 966-06-0117-4
489702
  Вазарі Д. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Д. Вазарі. – Київ : Мистецтво, 1970. – 518 с.
489703
  Понтіджа Джузеппе Життєписи пересічних людей = Мандрівка до витоків Нілу (Віталі Антоніо) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 53-96. – ISSN 0320 - 8370
489704
  Братусь І. Життєписні грані спогадів сучасників про Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-31
489705
  Віленський Ю. Життєрятувальний прорив / Ю. Віленський, В. Яснопольський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 8-9


  "При інституті Амосова була створення найпотужніша в усьому тодішньому СРСР служба переливання крові."
489706
  Якимечко Л. Життєстверджувальна природа в творчості Аркадії Оленської-Петришин та Параски Хоми як прояв рис національного мистецтва // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1110-1118. – ISSN 1028-5091
489707
  Веремійчук О.Д. Життєстверджуюча філософія в творчості Е. Хемінгуея : урок-семінар за повістю "Старий і море". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51
489708
  Павлів І. Життєствердний сміх Павла Глазового // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
489709
  Радецька А. Життєствердні істини Юрія Берези // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 226-228. – ISSN 08-68-4790-1


  Береза Юрій Павлович (1955) - український поет-сатирик, гуморист, журналіст.
489710
  Кузнєцов М.А. Життєстійкість підлітків із неповних сімей / М.А. Кузнєцов, К.Р. Маннапова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ; Діса плюс, 2016. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-194. – ISBN 978-617-7384-03-7
489711
  Бедан В.Б. Життєстійкість як один із чинників схильності особистості до переживання самотності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 23-32. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
489712
  Штонь Г. Життєсущий талант // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.4-6. – ISSN 0236-1477
489713
  Титаренко Т. Життєтворення особистості у психологічній спадщині В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 73-83. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
489714
  Нищета В.А. Життєтворчий контекст технології формування соціокультурної компетентності в процесі шкільної мовної освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 21-26
489715
  Большакова А.М. Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-14. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
489716
  Таран Л. Життєтворчість // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 30-39. – ISBN 978-617-7201-57-0
489717
  Іванова Н. Життєтворчість О.Довженка як форма соціально-комунікативної практики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 9-13. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто концепцію життєтворчості О.Довженка в аспекті її комунікативної сутності.Довженківська художня літературна і кінематографічна практика охарактеризована як ефективний спосіб комунікації, який виражений формулою теоретичне міркування - ...
489718
  Джура О.Д. Життєтворчість особистості як предмет філософії освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 101-110


  Сьогодні стає дедалі очевиднішою теза про те, що особистість повинна ставати активним творцем свого життя в умовах постійних змін, має бути озброєна ефективними технологіями життєтворчості і володіти досвідом передбачення нових тенденцій у розвитку ...
489719
  Попович О.В. Життєтворчість як практика розширення життєвого світу (на матеріалі життєтворчості Г.І. Челпанова) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
489720
  Скворець В.О. Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 120-130. – ISSN 2072-1692
489721
  Пронько М.Г. Життєцвіт : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1989. – 85 с.
489722
  Схендел А. ван Життя -- це свято танцю / А. ван Схендел. – К., 1966. – 241с.
489723
  Полонський Р.Ф. Життя -- як день і день -- як вічность : роман / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1983. – 416 с.
489724
  Кожевникова Т.Б. Життя - вічний злет / Т.Б. Кожевникова, М.Л. Попович. – К., 1980. – 279с.
489725
   Життя - гра // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 3-29. – ISSN 0130-2043


  До 80-річчя від дня народження В.В. Лобановського (1939-2002).
489726
  Горбач О.Т. Життя - не просто існування : Листування Олекси Горбача, (1946-1996) / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Редкол.: Анна-Галя Горбач, Уляна Єдлінська, Марія Чікало. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, 2003. – 940с. – + Додаток, 2004. - 59 с. – ISBN 966-02-2915-1
489727
  Новикова М.І. Життя - подвиг / М.І. Новикова. – Сімферополь, 1967. – 63с.
489728
  Василишин І. Життя - смерть - безсмертя:екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є.Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0236-1477
489729
  Савченко М.Х. Життя - у праці. / М.Х. Савченко. – К., 1981. – 176с.
489730
   Життя - у слові : зб. наук. праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931-2007) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол. : В.Г. Скляренко (відп. ред.), В.М. Бріцин, В.А. Широков та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 540, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці наук. ст. – ISBN 978-966-489-089-9


  Збірник присвячено пам"яті академіка В.М. Русанівського з нагоди його 80-річчя. У ньому вміщено наукові статті, тематично пов"язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого - це історія української літературної мови, граматична й лексична ...
489731
  Рудницький Б. Життя - у служінні церкві-матері своїй // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Травень (№ 5). – C. 1, 6-7


  100-ліття з дня народження організатора української спільноти в Австралії, Владики українців-католиків Кир Івана Прашка.
489732
  Мейгеш Ю.В. Життя - хвилини, роки... : повість / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1976. – 183 с.
489733
  Корнійчук О.Є. Життя - ц джерело мистецтва : Збірник / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 293 с.
489734
  Саранді Н. Життя - це краса? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
489735
  Логвиненко Л. Життя - це порох : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 47-48
489736
  Пляченко А.Г. Життя - це роман, що був насправді // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 197-203. – ISBN 978-966-927-118-1


  Про одеського історика, автора дослідження "Одесі - 600" - Олександра Болдирєва.
489737
   Життя - як мить ! : [присвяч. пам"яті А.А. Чічановського] / [упоряд. В. Бабенко ; ред. Н. Забаштанська ; худож. ред. Ю. Ясінська]. – Київ : Грамота, 2016. – 128 с. : табл., фотоіл. – ISBN 978-966-349-608-5
489738
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – К., 1927. – 227с.
489739
  Панфьоров Ф.І. Життя / Ф.І. Панфьоров. – Харків, 1941. – 123с.
489740
  Первомайський Л. Життя : Оповідання і нариси / Л. Первомайський. – Київ : Спілка радянських письменників України, 1944. – 64с.
489741
  Мопассан Гі де Життя / Мопассан Гі де. – Київ : Художня література, 1957. – 203 с.
489742
  Могилевич М.Ю. Життя / Михайло Могилевич ;. – Киев, 1971. – 71 с.
489743
  Гнатюк І.Ф. Життя : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1972. – 39 с.
489744
  Мопассан Гі Де Життя : Роман / Мопассан Гі Де; Перекл.з фр. – Київ : Кобза, 1993. – 176с. – ISBN 5-87274-047-6
489745
  Довгань О.Г. Життя : Вірші, поеми, легенди, балади, цикли поезій, мініатюри / О.Г. Довгань. – Чернівці : Букрек, 2002. – 320с. – ISBN 966-78-54-31-0
489746
  Сюндюков І. Життя "непоправного ідеаліста" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 9


  Микола Вороний, його сучасники, друзі та вороги.
489747
  Бардигола Я.К. Життя i твоpчість Владислава Ванчуpи / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1969. – 26с.
489748
  Ткаченко Н. Життя багате на будні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.27-30.
489749
  Дивнич В. Життя без валенродства // Критика. – Київ, 2004. – Квітень, (число 4). – С. 4-5


  Життя і творчість Миколи Руденка.
489750
  Лисенко Л. Життя без дублів і суфлерів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 23-28.
489751
  Панченко В. Життя без ілюзій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Міжусобиці, страх і сервілізм інтелектуалів більшовики успішно використовували для посилення тоталітарного режиму та знищення своїх опонентів. Таких, як Сергій Єфремов
489752
  Панченко В. Життя без ілюзій. Сергій Єфремов: шлях на голгофу // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 3-11. – ISBN 978-966-493-554-5
489753
  Титарчук О. Життя без письма. 6 навичок, які ми втрачаємо // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 96-97
489754
  Суховершко Г. Життя без прикрас // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2009. – № 2. – C. 128-134. – ISBN 978-966-96412-6-7
489755
  Медведєва Катерина Життя без сонця, або Побут підземних експедицій : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 148-151 : Фото
489756
  Симонова Л. Життя без схеми. Про реєстрацію угод з нерухомістю по-новому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 14


  "Корупційну схему оцінки нерухомості для оподаткування скасовано. А що далі? Що чекає пересічного громадянина при реєстрації угод із нерухомістю?".
489757
  Сюндюков І. Життя безцінне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 21


  Мандрівник Фрітьоф Нансен - людина, яка врятувала мільйони жертв голоду.
489758
  Сюндюков І. Життя безцінне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 20


  Мандрівник Фрітьоф Нансен - людина, яка врятувала мільйони жертв голоду.
489759
  Неборак Віктор Життя буває запашним і не дуже... : розмова з прокуратором "Бу-Ба-Бу" Віктором Небораком // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-102. – ISSN 0130-5212
489760
  Галасюк В. Життя в борг - коротке, або Чому Україні не можна занадто покладатися на МВФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 10
489761
  Галасюк В. Життя в борг - коротке, або Чому Україні не можна занадто покладатись на МВФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 12). – С. 8
489762
  Кольяк Т.М. Життя в боротьбі / Т.М. Кольяк. – Дніпропетровськ, 1971. – 172с.
489763
  Гемков Г. Життя в боротьбі. / Г. Гемков. – Киев, 1985. – 287с.
489764
  Бекірова Г. Життя в засланні // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 69-79. – ISBN 978-617-7158-09-6


  Кримськотатарські спецпереселенці в Узбекистані.
489765
  Лярош М. Життя в Ім"я Його = La vie en son nom. La priere du nom de Jesus et ses methodes spirituelles : молитва в ім"я Ісусове і ії духовні способи / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2015. – 174, [2] с. – Дод. тит. арк. фр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-39-4


  В пр. №1714517 дарчий напис автора французькою
489766
  Климко Г.Н. Життя в ім"я науки і виховання // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107.
489767
   Життя в ім"я науки. Пам"яті Івана Кураса / М. Кугутяк, О. Красівський, О. Марущенко, В. Марчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 329-331.
489768
  Баженов Л.В. Життя в ім"я України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 9-18. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька.
489769
  Шлапак Я. Життя в ім"я України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 13


  100 років від дня народження Євгена Павловича Стахова (1918 - 2014), українського громадського і політичного діяча.
489770
  Туржанський І. Життя в ім"я української народної казки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  Завершується публікація 40-томника українських народних казок Миколи Зінчука.
489771
  Уілсон М. Життя в імлі / М. Уілсон. – Київ, 1954. – 535с.
489772
   Життя в мистецтві. Іван Сергійович Корнієнко = A life in the art. Ivan Serhiyovych Kornienko : бібліогр. до 100-річчя з Дня народження / [упоряд. бібліогр. покажчика: К.С. Корнієнко, В.В. Корнієнко]. – Київ : Стилос, 2010. – 78, [2] с. : портр. – Додатковий тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-193-048-2
489773
  Мірівіліс С. Життя в могилі / С. Мірівіліс. – Київ : Дніпро, 1991. – 302с.
489774
  Шишкалова Н.Г. Життя в музиці та для музики / Н.Г. Шишкалова, І.С. Задонцева // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2006. – № 1
489775
  Шитова Л. Життя в науці // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-22.
489776
  Войцехівська І. Життя в науці // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 159-161. : Фото. – ISSN 0869-3595


  Я.С. Калакура - вчений-історик, історіограф, джерелознавець
489777
  Слюсаренко Ю.В. Життя в науці і для науки (до 70-річчя академіка НАН України М.Ф. Шульги) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 99-102. – ISSN 1027-3239
489778
  Пономарів О. Життя в незабуті роки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 10-11
489779
  Яшан О.О. Життя в окупації (1941-1944 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С.144-149. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
489780
  Купчик Л. Життя в освіті і для освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 12


  Виповнилося 100 років від дня народження Анни Благітки.
489781
  Сварог В. Життя в поезії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 251, грудень : грудень. – С. 12-13


  Поезія М.І. Мандрики.
489782
  Гудзевата Марина Життя в польоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
489783
  Луньова І. Життя в професії: Надія Тітова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 37-38
489784
  Горпенюк Максим Життя в пустелі : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 64-65 : Фото
489785
  Сорока О.М. Життя в Русі : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 159 с.
489786
   Життя в світлинах // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 106-146. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
489787
  Михайловський І. Життя в стихії поезії // Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький, 2015. – № 9 (за 2014 р.). – С. 215-232. – ISBN 978-617-513-318-7
489788
  Данилейко В.І. Життя в умовах космічного польоту / В.І. Данилейко. – Київ : АН УРСР, 1961. – 80с.
489789
  Довженко О.П. Життя в цвіту : П"єса на 4 дії / О.П. Довженко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 96с.
489790
  Литвин В. Життя вимагає модернізації основного закону України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-18. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Володимира Литвина на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
489791
  Червінський В. Життя віддане Україні / В. Червінський, З. Захожай // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – С. 4


  До 70-річчя з дня загибелі Романа Шухевича.
489792
  Персидський Д.Я. Життя водяних рослин / Д.Я. Персидський. – К, 1934. – 20с.
489793
  Геник С.М. Життя Володимира Сосюри у путах і обструкції. (Хвороби і смерть Володимира Сосюри) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 4 (32). – С. 164-185. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
489794
  Скрипник І.М. Життя всеціло віддане науці, людям та улюбленій справі : (до 80-річчя з дня народження Тарасенко Лідії Мусіївни) / І.М. Скрипник, К.С. Непорада, Т.О. Петрушанко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 9-10. – ISSN 2077-4214


  "7 листопада 2017 року виповнилось би 80 років відомому вченому в галузі фізіології і патофізіології екстремальних станів, дійсному члену Нью-Йоркської Академії наук, відміннику охорони здоров"я України, відміннику вищої школи України, доктору медичних ...
489795
  Щербатюк В.М. Життя вченого могло обірватися в розпал репресій... : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / В.М. Щербатюк, С.М. Ткаченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 9-20. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
489796
  Хрущов Д.П. Життя вченого, що заслуговує поваги і захоплення (ДО 100-річчя від дня народження академіка Олега Степановича Вялова) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
489797
  Брехт Б. Життя Галілея. Матінка Кураж та ії діти / Бертольд Брехт. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 174, [2] с. – ISBN 978-611-01-1929-0
489798
  Канівець В.І. Життя грунту / В.І. Канівець. – Київ : Урожай, 1990. – 154 с.
489799
  Тимощук Валентина Життя дітей - найвища цінність держави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 7 : фото
489800
   Життя для просвіти. До 175-річчя від дня народження Х.Д. Альчевської (1841-1920) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 57-70. – ISSN 0130-2043
489801
  Доманюк В. Життя до і після розлучення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 13


  "Беручи шлюб, і чоловік і жінка привносять у нього свої мрії, уявлення й амбіції. Вони будують сім"ю, працюють, подорожують, ведуть господарство, виховують дітей. І, зрозуміло, ніхто не планує через три роки, п"ять або десять розлучатися. Але ...
489802
  Кулик Н. Життя довжиною у століття // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
489803
  Ахутін А. Життя думки: акт мислення за часів тоталітаризму / А. Ахутін, К. Зборовська, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 201-214. – ISSN 2075-6461


  The first part of the interview with Anatoly Akhutin, dedicated to the informal philosophical movement that began in the USSR during the Khrushchev Thaw, the trends of this movement in the 1970s, the phenomenon of soviet «doublethink» and the origins ...
489804
  Шуйська Г.Д. Життя екзаменує / Г.Д. Шуйська. – К, 1961. – 79с.
489805
  Попов Б.В. Життя етносу : соцiокультуpнi наpиси : навчальний посыбник / Б.В. Попов, В.О. Iгнатов, М.Т. Степико. – Київ : Либiдь, 1997. – 240 с. – ISBN 5-325-00122-1
489806
  Ткаченко В.Д. Життя єднає руки. / В.Д. Ткаченко. – К., 1960. – 208с.
489807
  Наєнко М. Життя з блакиттю і грозою. Максим Рильський: п"ять місяців в"язниці, провина перед Довженком та збірка, яку неможливо знайти у жодній бібліотеці // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С.387- 401. – ISBN 978-617-7993-01-7
489808
  Наєнко М. Життя з блакиттю і грозою. Максим Рильський: п"ять місяців Лук"янівського СІЗО, провина перед Довженком та збірка, яку неможливо знайти у жодній бібліотеці // Україна молода. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 54). – С. 12-13


  Великі митці сприймаються лиш тоді великими, коли потрапляють у народну творчість. «Коллектив надо спаивать!» - любив, кажуть, повторювати Максим Тадейович Рильський, коли в керованому ним Інституті фольклору збирався колектив на яку-небудь вечірку. ...
489809
  Заболотна Т. Життя з ворогом: випробування киян у роки нацистської окупації (1941-1943 рр.) // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 17/18)
489810
  Коробчук П. ЖиТтя з ПРисМаКОм ДжАЗУ = Презентація номера: літгурт "Табун" : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 31-38
489811
  Дайсон Естер Життя за доби інтернету RELEASE 2.1 / Дайсон Естер; З англ. переклав П.Таращук. – Київ : Альтернативи, 2002. – 344с. – ISBN 966-7217-69-8
489812
  Пейтон А. Життя за життя. / А. Пейтон. – К, 1963. – 48с.
489813
  Славинський П. Життя за життя. / П. Славинський. – Львів, 1972. – 456с.
489814
  Дячук А.Ю. Життя за кермом: причини ризиків та заходи безпеки // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 96-99. – ISBN 978-966-641-732-2
489815
  Хейло Е.С. Життя за межами Землі / Е.С. Хейло. – Київ : Наукова думка, 1964. – 64 с.
489816
  Підсуха О.М. Життя за нас / О.М. Підсуха. – Київ, 1950. – 91 с.
489817
  Лиховид І. Життя за рахунок вітру та сонця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 8-9


  Німеччина успішно впроваджує трансформацію енергетики і пропонує Україні аналогічний шлях розвитку. Як і навіщо?
489818
  Головій О. Життя завдовжки... у півтисячі світлин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 1,3


  Презентація книжки Тамари Скрипки (США) "Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура". У книзі уведено в обіг нові джерела, використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення. Подано ...
489819
  Мельничук Б. Життя задля України : 150 років тому народився академік Степан Смаль_Стоцький // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 115-124. – ISSN 0868-4790
489820
  Кравець Д.В. Життя задля України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 34-39. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про "малі" імена літературного процесу 1960-х років, без вивчення творчості яких проявляється неповнота канону шістдесятництва, характеризується творчість Андрія Почаєвця
489821
   Життя заново // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 5-10


  Життєві стратегії мешканців визволених міст України (1943-1945 рр.)
489822
   Життя заради добра та справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-48.
489823
  Клепач Т. Життя заради світла і добра. Сторінками життєпису родини Алчевських // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розкрито вплив сімейного виховання, взаємин, освіти на формування моральності людини. У цьому сенсі взірцем для Слободянщини сталародина Алчевських, відома як в Україні, так і в Європі.
489824
  Ситник К.М. Життя зеленого листа / К.М. Ситник, Л.О. Ейнор. – Київ, 1973. – 190с.
489825
   Життя зі смаком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 58-61 : фото
489826
  Порфир"єв В.В. Життя зір / В.В. Порфир"єв. – Київ : Наукова думка, 1970. – 104 с.
489827
  Пушкар М.С. Життя и глибокий холод / М.С. Пушкар. – Київ, 1977. – 46с.
489828
   Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали / [ред. рада: П.Сохань, П. Потічний, С. Богунов [ та ін. ] ; упорядн.: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій [ та ін. ] // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ]. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2007. – Том 10 : Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки" (1907-1950) : документи і матеріали. – 815, [19] c. – ISBN 978 966-2105-03-2
489829
  Мельник В.М. Життя і Вчення Ісуса Христа / Професор В.М.Мельник. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2004. – 638с. – ISBN 966-03-2400-6
489830
  Будникова О. Життя і дія: поринання у світ українського театру (до 65-річчя з дня народження Ростислава Пилипчука) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
489831
  Попова О. Життя і діяльність академіка В.М. Трегобчука (історіографія питання) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 174-179. – ISSN 2309-9356


  В статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються життя та діяльності академіка Національної академії аграрних наук України В. М.Трегобчука. Окремі аспекти його життєвого й творчого шляху вже були досліджені у ...
489832
   Життя і діяльність академіка Г.Є. Пухова (Ювілейна сесія загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г.Є. Пухова) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 77-81. – ISSN 1027-3239
489833
  Шатилюк І. Життя і діяльність В.І.Леніна / І. Шатилюк. – К. – с.
489834
  Шевченко М.М. Життя і діяльність Вана Седжона // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 67-69. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")


  Седжон (ван Чосона) - 4-й ван корейської держави Чосон, що правив в 1418-1450 роках. Друге ім"я - Вонджон.
489835
  Пішванова Т. Життя і діяльність Василя Стуса: історичний аспект ( За матеріалами українського періодичного друку західної діаспори 70-80-х рр. XX ст.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 100-115. – ISSN 1728-9572
489836
  Цибульський В.І. Життя і діяльність М.О. Тюленєва у період німецької окупації // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 263-266
489837
  Майстренко А. Життя і діяльність Миколи Антоновича Плевака за архівними документами та спогадами // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 141-154. – ISSN 2306-4250
489838
  Калінцева О.Ю. Життя і діяльність Миколи Християновича Бунге в Україні / О.Ю. Калінцева, Ю.О. Калінцев. – Київ, 1998. – 36с.
489839
  Щербаківський В. Життя і діяльність Олександра Антоновича Кошиця = фрагменти // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 224-240. – ISSN 0131-2685
489840
  Косарик Д.М. Життя і діяльність Т.Шевченка / Д.М. Косарик. – Київ, 1955. – 392с.
489841
  Бичек С. Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 63-67. – ISSN 2306-4323


  До 130-ї річниці від дня народження. Документи фонду "Комісія допомоги українському студентству (КоДУС)" репрезентують діяльність очолюваної З. Кузелею благодійної установи, що надавала матеріальну допомогу українській молоді, яка навчалася в ...
489842
  Вухналь Ю. Життя і діяльність Федька Гуски : гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1960. – 64 с.
489843
  Гроссман В.С. Життя і доля / В.С. Гроссман. – Київ, 1991. – 830с.
489844
  Запорожан В. Життя і здоров"я людини - не майданчик для експериментів // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 9-15 августа (№ 31/32). – С. 13


  "Цікаве і глибоке за змістом інтерв"ю академіка І.М. Трахтенберга в №22(908) тижневика «2000» викликало у мене бажання продовжити розпочату розмову про стан охорони здоров"я у країні. «Хаос і плутанина», як правильно зазначив академік, до яких призвела ...
489845
  Дяченко М.В. Життя і культура // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.10-19. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
489846
  Маслова О.М. Життя і літературна спадщина. / О.М. Маслова. – К., 1929. – 161с.
489847
  Скринченко В. Життя і мандри Соломії Крушельницької // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)
489848
  Баженова Ю.Г. Життя і наукова діяльність А.О. Введенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено віхи життя та основні етапи наукової діяльності талановитого вченого-педагога А.О. Введенського, який багато років працював у Київському національному університеті. Особливу увагу приділено процесу становлення його як історика, науковця та ...
489849
  Лесюк О. Життя і наукова діяльність М.В. Птухи (1884-1961) // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 28-35
489850
  Тарабрін О.Є. Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 132-136. – ISSN 2076-1554


  Показано трагічну долю відомого рослинника, селекціонера, професора Б.А. Паншина. Наведено аналіз науково–організаційної діяльності вченого як одного із засновників вітчизняної селекції та насінництва цукрових буряків, автора першої монографії та ...
489851
  Верников М. Життя і наукова діяльність Степана Балея // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.74-89
489852
  Чернецький С. Життя і наукова спадщина Єремеєва Івана Максимовича (1887-1957) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 101-103


  Єремеєв Іван Максимович - вчений новатор у галузі селекції та рослинництва.
489853
  Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М.П. Тиводар; Ред. Іван Ребрик; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2005. – 284с. : іл. – ISBN 966-7112-96-9
489854
  Бєлобородова О.А. Життя і науково-педагогічна діяльність Г.І. Баталіна (до 100-річчя від дня народження) // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 62-64. – ISSN 0041-6045
489855
  Ерн В.Ф. Життя і особа Григорія Сковороди / В. Ерн ; Пер. з моск. мови Евгена Маланюка. – Москва : До Світла. – (Благодійне Видавниче Товариство "До Світла" ; № 2)
№ 2. – 1923. – 60 с.
489856
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – К., 1958. – 296с.
489857
  Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка / М.П. Ніжинський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 304с.
489858
  Іващенко В. Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816-1907) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
489859
  Цеков Юрій Життя і перо Григорія Зленка. До ювілею майстра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 14-15 : Фото
489860
  Масенко Т.Г. Життя і пісня : нариси і статті / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 180 с.
489861
  Веерт Г. Життя і подвиги славетного лицаря Шнапганського / Г. Веерт. – Київ : Художня література, 1958. – 215 с.
489862
  Дудакова Р.Н. Життя і подорожі Фрітьофа Нансена / Р.Н. Дудакова. – Харків, Київ : Держвидав України, 1930. – 87 с.
489863
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 1. – 2004
489864
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 3. – 2004
489865
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 4. – 2004
489866
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 7. – 2004
489867
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 8. – 2004
489868
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів : [б. в.], 2004-
№ 11 : Кримінально-правова кваліфікація. Конспект лекцій. – 2004. – 80 с.
489869
   Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004-
№ 6/7. – 2005
489870
   Життя і праця Тараса Івановича Франка // Зеновія Франко (1925-1991) : статті, спогади, матеріали / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук. т-во ім. Шевченка ; [упоряд., ред. М.А. Вальо ; передм. О.М. Романіва ; відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 45-54. – ISBN 966-02-2792-2
489871
  Желєзников В.К. Життя і пригоди дивака / В.К. Желєзников. – Київ, 1987. – 384с.
489872
  Коваль А.П. Життя і пригоди знайомих незнайомців : розповіді про мову / Коваль А.П. – Київ : [б. в.], 1990. – 212 с.
489873
  Коваль А.П. Життя і пригоди імен [давніх і нових, славетних і скромних, відомих і забутих] / Коваль А.П. – Київ : Вища школа, Вид-во при КДУ, 1988. – 237 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в підрядк. прим.
489874
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького за його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків, 1929. – 183с.
489875
  Груздьов І.О. Життя і пригоди Максима Горького. За його оповіданнями / І.О. Груздьов. – Харків-Одеса, 1936. – 156с.
489876
  Бондаренко В.Д. Життя і природо-дослідницькі подорожі професора Бальтазара Гакета // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 309-313. – ISSN 1991-606X
489877
  Вишневська М. Життя і рампа Ольги Кобилянської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
489878
   Життя і революція. – Київ
Кн. 4, квітень. – 1929
489879
   Життя і революція. – Київ
Кн. 5, травень. – 1929
489880
   Життя і революція. – Київ
Кн. 7-8, липень - серпень. – 1929
489881
  Кошкін М.Л. Життя і ріст тканин поза організмом / М.Л. Кошкін. – Харків, 1930. – 30с.
489882
   Життя і слово / П. Мовчан, Ю. Мушкетик, М. Славинський, М. Наєнко, О. Бондаренко, С. Шевченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 11


  Презентація нової поетичної збірки Віктора Терена "Жити".
489883
  Терен В. Життя і слово Віктора Терена / розмову вів Володимир Коскін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 13


  Презентація нової поетичної книжки Віктора Терена "Жити".
489884
  Кисельов Ю. Життя і слово Івана Низового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 5
489885
  Брижицька С. Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців. За матеріалами книг вражень на його могилі 1896-1926 рр. : Монографія / Світлана Брижицька; КНУТШ; Центр українознавства. – Київ, 2006. – 294с. – ISBN 966-432-000-5
489886
  Ряшко М.І. Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / Михайло Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 978-617-589-008-0
489887
  Бурляй Ю.С. Життя і слово. / Ю.С. Бурляй. – К., 1982. – 309с.
489888
  Щадей І. Життя і смерть : Книга для роздумів / І. Щадей. – Мукачево : Карпатська вежа, 2000. – 122с. – ISBN 966-956-70-14
489889
  Каспрук В. Життя і смерть Беназір Бхутто // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – ISSN 1812--514Х
489890
  Фінкельштейн Б. Життя і смерть красуні Мальвіни : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 120-126. – ISSN 0320-8370
489891
  Юрченко В. Життя і смерть Леоніда Бикова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 5. – С.31-35. – ISSN 1562-3238
489892
   Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники,листи, фотографії. – Львів : Червона Калина, 1993. – 327 с.
489893
   Життя і смерть Редактора: Книга пам"яті Бориса Дерев"янка = Жизнь и смерть Редактора: Книга памяти Бориса Деревянко / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л.Г. Бурчо]. – Київ : Прес-кур"єр, 2015. – 349, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Текст укр. та рос. - Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-2512-49-6
489894
  В"ятрович В.М. Життя і смерть священика Омеляна Ковча = Life and death of priest Omelyan Kovch / [В.М. В"ятрович , В.М. Бірчак] ; Ком. із вшанування пам"яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. – Львів : Часопис, 2014. – 39, [1] с. : фот., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-2720-13-6
489895
  Кравець Л. Життя і смерть у метафорах української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
489896
   Життя і страждання Святої великомучениці Варвари. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 32 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4658-0
489897
  Чаговець В. Життя і сцена / В. Чаговець. – К., 1956. – 212с.
489898
  Юра Г.П. Життя і сцена / Г.П. Юра. – К, 1965. – 218с.
489899
  Варварцев М. Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто = La vita e la scena di Nicola Ivanov: storia di un Ucraino nel Risorgimento Italiano : [пер. з італ. та англ.] / Микола Варварцев ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 187, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя Об"єднання Італії (1861-2011). - Імен. покажч.: с. 182-187. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6155-6
489900
  Гайдабура В. Життя і сцена Ніни Тарновецької (15 рорків в Українському Народному Театрі) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 162-167. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
489901
  Пістоленко І.О. Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 102-112
489902
  Богатікова О.В. Життя і творчій спадок Григорія Павлуцького: культурологічний аспект // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається життєвий та творчий шлях українського мистецтвознавця Г. Павлуцького. Висвітлено основні напрямки наукової та викладацької діяльності вченого, його сприяння розвитку національної освіти в Україні. Встановлено пріоритетні ...
489903
  Макогон І.В. Життя і творчість : [альбом] / Іван Макогон. – Київ : Мистецтво, 2007. – 174, [2] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-577-128-9176 с.
489904
  Туранська М.П. Життя і творчість А.Конан Дойла : інтерв"ю з письменником // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 25-26
489905
  Федоренко В. Життя і творчість автора державного гімну : Методичні матеріали // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
489906
   Життя і творчість академіка Володимира Грабовецького в книгах його біографів / [ упоряд. і авт. передмови: Ю.В. Срайчук ; літературний ред. : А.З. Королько ]. – Івано-Франківськ : [ Б. в. ], 2008. – 56 с. – Присвячується 80-ти річчю з дня народження патріарха Прикарпатської історичної школи
489907
  Шостачук Т.В. Життя і творчість Богдана Наврочиньського - одного з фундаторів польської педагогіки культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 207-211. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Метою статті є дослідження наукового внеску Б. Наврочиньського в становлення й розвиток польської педагогіки культури. Багатогранність проблеми зумовила необхідність застосування в комплексі таких методів дослідження: загальнонаукового (аналіз, синтез, ...
489908
  Крижанівський С.А. Життя і творчість Василя Стефаника / С.А. Крижанівський. – К., 1950. – 31с.
489909
  Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса / Д.В. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 87с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3128-1
489910
  Голдфінч Л. Життя і творчість Вільяма Шекспіра вивчають вже понад три століття. Так чи можна сказати, що ми знаємо про нього все? // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 4, травень - червень. – C. 22-29
489911
  Бардигола Я.К. Життя і творчість Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола. – К., 1969. – 26с.
489912
   Життя і творчість Володимира Грабовецького в оцінці сучасників : Збірник відгуків. – 3-є вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 3. – 2007. – 88с.
489913
  Мамалига А.І. Життя і творчість Дмитра Прилюка крізь мовні концепти буття, творчість, праці... // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 339-343
489914
  Кравчук П.І. Життя і творчість І. К. Карпенка-Карого у вимірах вічності // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 18-25. – ISSN 1997-4264


  До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого.
489915
  Падалка Н.І. Життя і творчість І. Карпенко-Карого / Н.І. Падалка ; Тов-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 40 с. – (Серія VI ; № 5)
489916
  Пільгук І.І. Життя і творчість І.П. Котляревського / І.І. Пільгук. – Київ, 1954. – 40с.
489917
  Комаров В.Л. Життя і творчість К.А.Тімірязева // Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1949. – Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – С. 3-68
489918
  Дем"яненко Г. Життя і творчість Катерини Білокур // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 72-74
489919
  Шапіро О. Життя і творчість класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 24


  Засновник Львівської художньої школи - Олекса Новаківський.
489920
  Мовчан М.М. Життя і творчість М. В.Гоголя у дискурсі філософіі самотності // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.56-68. – ISSN 2075-1443
489921
  Пільгук І.І. Життя і творчість М.Л.Кропивницького / І.І. Пільгук. – Київ, 1960. – 40 с.
489922
  Борщевський В.М. Життя і творчість М.М. Коцюбинського / В.М. Борщевський. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1954. – 24с.
489923
  Починок Л. Життя і творчість Миколи Вороного на тлі родинного оточення письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 48-54. – ISSN 0236-1477
489924
  Семенюк Г. Життя і творчість Миколи Куліша // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 643-660. – ISBN 978-966-2763-27-0
489925
  Балагура О. Життя і творчість Михайла Брайчевсько - духовне джерело сучасної української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 295-298
489926
  Верба І.В. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : [Б. в.], 2000. – 339, [16] с. : іл. – ISBN 966-02-0577-5
489927
  Верба І.В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973) / І.В. Верба ; Центр пам"яткознавства. НАН України та Українського товариства охорони пам"яток історії і культури. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 324 с. : іл. – ISBN 978-966-340-304-5
489928
  Закидальська О. Життя і творчість Ніла Хасевича // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 23 серпня (число 32). – С. 12
489929
  Пилипчук Р. Життя і творчість П. Саксаганського в дослідженнях українських театрознавців // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 232-246. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
489930
  Рибарук Оксана Життя і творчість Параски Плитки-Горицвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується життєвий і творчий шлях талановитої народної письменниці і художниці Гуцульщини Параски Плитки-Горицвіт, доля якої є яскравим прикладом праведного життя і жертовного служіння Україні.
489931
  Хропко П. Життя і творчість Пилипа Морачевського / П. Хропко, Ф. Кейда // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-18. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
489932
  Симоненко І.П. Життя і творчість Роберта Бернса (до двохсотріччя з дня народження) / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 22с.
489933
  Чистякова Е.П. Життя і творчість С.М.Реріха та його зустрічі з конструкторами КБ "Південне" в Індії за програмою "Інтеркосмос" / Е.П. Чистякова, О.О. Губка // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 97-104. – ISSN 2617-1929
489934
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – 48 с.
489935
   Життя і творчість Т.Г. Шевченка : матеріали для виставки в школі й дитячій бібліотеці. – Вид. друге. – Київ : Радянська школа, 1964. – 48 с.
489936
  Данилюк-Кульчицька Життя і творчість Т.Г. Шевченка у дослідженнях українознавців Східної Словаччини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 98-99
489937
  Грушевський О. Життя і творчість Т.Г. Шевченка. 1814-1838 / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна б-ка ім. Г.З. Гpушевської ; № 2)
489938
  Трипільський А. Життя і творчість Тараса Шевченка / А. Трипільський. – Київ, 1954. – 56с.
489939
  Раєвський С.Є. Життя і творчість художника Тараса Шевченка / С.Є. Раєвський. – Харків, 1939. – 120с.
489940
  Сидоренко Н. Життя і творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 5-8
489941
  Тетерина Дарина Життя і творчість Юрія Бойка-Блохина : до 70-річчя діяльності / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-271. – ISBN 966-7018-25-3
489942
   Життя і чин Анатолія Погрібного : наукові розвідки, статті, спогади / [упоряд. Л. Голота]. – Київ : Просвіта, 2011. – 488 с., XXIV с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-66-0
489943
  Стороженко О. Життя і щастя на війні = Розповідь у листах про воєнні будні молодого подружжя - політпрацівника Миколи Юрка і вчительки Ганни Новохатньої та їхнього малолітнього сина Аліка : документальна розповідь / О. Стороженко, П. Стороженко // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 88-103. – ISSN 0131-2561
489944
  Гуреїв О.І. Життя іде / О.І. Гуреїв. – Київ, 1954. – 402с.
489945
  Хайкіна Д.Г. Життя іде / Д.Г. Хайкіна. – Київ, 1962. – 126 с.
489946
  Погрібний А. Життя із семи літер = (З книги "Літературні явища та з"яви") 1995 рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 47-48


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
489947
  Тис Ю. Життя іншої людини : повість / Юрій Тис ; [обкл. роботи Б. Крюкова]. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 187 с.
489948
  Тис-Крохмалюк Життя іншої людини. Щоденник національного героя Селепка Лавочки / Юрій Тис-Крохмалюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 255, [1] с. – ISBN 978-617-673-871-8
489949
  Войнович В.М. Життя й дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна : роман у двох книгах/ пер. з рос. / В.М. Войнович. – Київ : Дніпро, 1992. – 500 с.
489950
  Дубровський В. Життя й діла Федосія Углицького (Полоницького) / В. Дубровський. – Харків, 1930. – 191 с.
489951
  Руда О. Життя й діяльність, наповнені змістом (до 70-річчя від дня народження Володимира Михайловича Труба) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 138-145. – ISSN 1682-3540
489952
  Шатилов М. Життя й загибель ідола : документальна повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 91-115. – ISSN 0320-8370
489953
  Суярко М.О. Життя й здоров"я людини як об"єкти права екологічної безпеки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 31.
489954
  Біднов В. Життя й наукова діяльність професора В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 966-7272-00-1
489955
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : пер. з анг. / Данієль Дефо. – Київ : Дніпро, 1965. – 494 с.
489956
  Дефо Д. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Одеса : Маяк, 1976. – 256с. – (Шкільна бібліотека)
489957
  Ліхтей І.М. Життя й подвижницька діяльність св. Анежки Чеської (1211-1282) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 39-48. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
489958
  Оверковський Б. Життя й робота. Знак рівності? Ринок праці України. Проблеми та перспективи розв"язання // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-42
489959
  Польова О. Життя й творчість польського літератора Ю. Крашевського на Волині (1837 - 1853) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 134-136. – ISSN 2306-028X
489960
  Середницький Я. Життя й українознавча діяльність Антона Середницького // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 21, 24. – ISSN 1230-2759


  До 100-річчя від дня народження.
489961
  Зимомря М. Життя й чин Гавриїла Костельника в оцінках Едуарда Вінтера як історика // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 179-187. – ISBN 978-966-671-417-9
489962
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Д. Дефо. – К, 1938. – 743с.
489963
  Дефо Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо; Переклад з англ. за ред. В.Державіна; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 496с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2442-1
489964
  Фошан Я. Життя його належить історії : (до 215-річчя від дня народження смерті Георгія Кониського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 174-177. – ISBN 966-8126-27-0
489965
  Романова К.В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 232-245. – ISSN 0320-9466
489966
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 483с.
489967
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 291с.
489968
  Горький М. Життя Килима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 420с.
489969
  Горький М. Життя Клима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 411 с.
489970
  Більневич Анатоллій Олексійович. Життя кличе : З досвіду роботи групи членів Т-ва Кам"янець-Поділ. сільгосп.ін-ту / Анатоллій Олексійович. Більневич, Альперін Юхим Йосипович. – Київ, 1964. – 31с.
489971
   Життя кличе. – К, 1979. – 200с.
489972
  Романюк Н.. Життя книги після придбання: результати опитування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 5-9. – ISSN 2076-9326


  Оприлюднено результати дослідження
489973
  Іваненко О.Д. Життя коло смерті / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 47 с.
489974
  Фабр Ж.А. Життя комах / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1935. – 379с.
489975
  Матіос Марія Життя коротке : Книга прози / Матіос Марія; Відповід.ред. П.Мацкевич. – Львів : Кальварія, 2001. – 236с. – ISBN 966-7092-80-1
489976
  Косів М. Життя коротке, мистецтво - вічне (Vitae brevis, ars longa) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 260-264. – ISSN 0868-4790
489977
  Керженцев П. Життя Леніна / П. Керженцев. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 323 с.
489978
  Кохно М.А. і Каплуненко М.Ф. Життя лісу / М.А. і Каплуненко М.Ф. Кохно. – К., 1974. – 144с.
489979
  Саранді Наталя Життя людини - це сукупність промов, від яких залежить її доля... : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-21


  Нині час відродження національної культурної спадщини, в тому числі й риторичної, чарівного народного золотослова, в якому відбито дивоцвіт українського менталітету й світовідчуття, який подарував світові титанів думки, слова, духу - Тараса Шевченка, ...
489980
  Хухашвілі Г.М. Життя людини : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1968. – 118 с.
489981
  Котюк І.І. Життя людини в системі соціальних цінностей / І.І. Котюк, А.В. Мусієнко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-131
489982
  Сенченко М. Життя Людини і Книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
489983
  Костик Ю. Життя Львова і Галичини періоду російської окупації 1914 - 1915 рр.: за матеріалами урядових часописів // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 170-177. – ISBN 978-966-1594-12-7
489984
  Петров В. Життя м. Києва у 1909 році на шпальтах газети "Киевская мысль" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 191-193. – ISBN 978-966-171-90295
489985
  Коряк В.Д. Життя М.Коцюбинського / В.Д. Коряк. – Х., 1929. – 40с.
489986
  Житецький П.Г. Життя М.О.Максимовича / П.Г. Житецький. – С.14-24. – Окр.відбиток
489987
  Вітович І. Життя має значення. Антирасистський рух поширився п"ятьма континентами // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 6


  Як і в попередні вихідні 30-31 травня, минулi червневі також позначилися багатотисячними демонстраціями протесту проти расизму та поліцейського свавілля. Причиною масових акцій у США, які надалі поширилися на увесь світ, стала загибель 46-річного ...
489988
  Жадан С. Життя Марії : [книга віршів і перекладів] / Сергій Жадан ; [фот.: С. Жадан, І. Павлов]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2015. – 183, [1] с. : фот. – ISBN 978-617-614-085-6


  У пр. № 1705741 напис: Удачі!. Жадан.
489989
  Богомолець-Лаозурська Життя Марії Заньковецької (1860-1934) / Богомолець-Лаозурська. – К., 1961. – 67с.
489990
  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятиліття (1924-1934) / Р.Я. Пиріг. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 200 с. – ISBN 5-7702-0531-8
489991
  Марусин М. Життя моє - Христос : (рефлексії у 60-ліття священичого служіння) / архиєпископ Мирослав Марусин. – Рим : Артос, 2008. – 196, [ 2 ] с., [ 1 ] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-2154-01-6
489992
  Єщенко М. ЖиттЯ моЄ!!! : [новели] / Марина Єщенко ; графіка: Євгенка Плужник]. – Київ : Пенмен, 2017. – 214, [2] с. : іл. – На обкл. також: Solo. Свідки слова. – ISBN 978-617-7201-31-0
489993
  Кононенко Д. Життя моє, вклоняюсь я тобі... : вибр. поезії / Данило Кононенко. – Сімферополь : Форма, 2020. – 331, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр., іл., фотоіл. – ISBN 967-7473-78-7


  У пр. № 1742499 напис: Науковій бібліотеці ім. Михайла Максимовича КНУ ім. Т.Г. Шевченка від родини Данила Кононенка. Підпис. 7.09.2021 р.
489994
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  За вагомі й наукові здобутки з нагоди ювілею Катерина Степанівна Серажим нагороджена відзнакою - Відмінник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. (Інститут журналістики КНУТШ).
489995
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 184-185


  Про К.С. Серажим.
489996
  Борзенко С.А. Життя на війні / С.А. Борзенко. – Х, 1946. – 28 с.
489997
  Литвинова-Бартош Життя на віру у сибірських селян / Литвинова-Бартош. – 61-172с.
489998
  Дроздовський Д. Життя на вістрі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 2, 5


  Віталій Григорович Дончик - літературознавець і громадський діяч, який своєю діяльністю утверджував українськоцентричний вектор вітчизняної гуманітаристики.
489999
  Горпенюк Максим Життя на вулкані // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
490000
  Чубіна Т.Д. Життя на грані фолу: Щенсний Єжи Потоцький // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 52-64. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,