Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
489001
  Шарговська О. "Завойовника Криму" розстріляли свої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 39 (192). – С. 52-57


  Полковник армії УНР Петро Болбочан став жертвою політичних інтриг українських діячів-соціалістів.
489002
  Кондратьєва С. "Завойовники" Юрія Яновського: автор у пошуках назви твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 76-82. – ISSN 0236-1477
489003
  Тарахан-Береза "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / Зінаїда Тарахан-Береза ; [фотозйомка А.Л. Прибєги]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – 200-літньому ювілею Тараса Шевченка та 225-літтю Михайла Щепкіна присвяч. - Рез. парал. рос., англ. – ISBN 978-966-577-194-4
489004
  Петричак І. "Завтра на Мадагаскар!": польські колоніальні плани в Індійському океані // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 95-102. – ISSN 1998-4634
489005
  Кремень В. "Завтра" вже з нами: яке знання потрібне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 18-19
489006
  Гольник О. "Загадка" Гоголя у творчій рецепції Є. Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 47-60. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
489007
  Щербань Д. "Загадка" смерті Леонтовича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 20-21. – ISSN 2519-4429
489008
  Щербань Д. "Загадка" смерті Леонтовича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277


  "Вперше на українській сцені пісню [Щедрик] виконав у 1916 році хор Київського університету".
489009
  Мезенцев В.А. "Загадки" неба / В.А. Мезенцев. – Москва : Знание, 1958. – 48 с.
489010
  Панченко В. "Загадковий сфінкс українськості...". Інтерв"ю з доктором філологічних наук, критиком, літературознавцем, письменником Володимиром Панченком / розмовляла Т. Зарівна // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710


  "Важко знайти людину яка б так добре знала літературу по горизонталі і вертикалі, пам"ятала нашу історію, творила її у недавні перші роки незалежності, орієнтувалася у політичній ситуації країни, як Ви. Щоб так вперто і послідовно займалася промо- цією ...
489011
  Хуторцова М.И. "Загадочная русская душа" как национально-культурный компонент языковой картины мира // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 175-185
489012
  Буль П.И. "Загадочные" явления мозга и психики человека в свете современной науки. / П.И. Буль. – Л., 1974. – 32с.
489013
  Ткачук Г. "Загалом у дитинстві в мене був спеціальний зошит або й чотири-п"ять - моя літературна майстерня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 62. – ISSN 0130-5263
489014
  Третьякова В.Г. "Загальна декларація про біоетику та права людини" як універсальне джерело міжнародного біоетичного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 171-174. – ISSN 2220-1394
489015
  Ильин М. Завод-самоход. / М. Ильин. – М.-Л., 1949. – 72с.
489016
  Строгов И.С. Завод-твой, фабрика - твоя. / И.С. Строгов. – Л., 1960. – 40с.
489017
  Берджесс Э. Заводной апельсин / Энтони Берджесс. – Ленинград : Художественная литература ; Человек, 1991. – 156 с. – ISBN 5-280-02370-1
489018
  Воробьев-Обухов Алексей Заводной глобус : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 82-83
489019
  Ясинская М. Заводных дел мастер // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.131-137. – ISSN 1728-8568
489020
  Борискина И.А. Заводская библиотека / И.А. Борискина. – М., 1978. – 70с.
489021
  Горин И.С. Заводская группа членов общества / И.С. Горин. – М, 1962. – 31с.
489022
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 1. – 1996
489023
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 2. – 1996
489024
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 3. – 1996
489025
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 4. – 1996
489026
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 5. – 1996
489027
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 6. – 1996
489028
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 7. – 1996
489029
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 8. – 1996
489030
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 9. – 1996
489031
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 10. – 1996
489032
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 11. – 1996
489033
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 12. – 1996
489034
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 1. – 1997
489035
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 2. – 1997
489036
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 3. – 1997
489037
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 4. – 1997
489038
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 5. – 1997
489039
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 6. – 1997
489040
  Ангеницкая Р.Б. Заводская лаборатория в фарфоро-фаянсовом производстве / Р.Б. Ангеницкая, С.А. Берзон ; Киев. отд-ние науч.-исслед. ин-та минерального сырья. – Киев : Укргизместпром, 1936. – 153 с.
489041
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 7. – 2002
489042
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 8. – 2002
489043
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 11. – 2002
489044
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 12. – 2002
489045
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 9. – 2002
489046
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 10. – 2002
489047
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 2. – 2003
489048
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 1. – 2003
489049
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 3. – 2003
489050
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 4. – 2003
489051
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 5. – 2003
489052
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 6. – 2003
489053
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 7. – 2003
489054
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 8. – 2003
489055
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 9. – 2003
489056
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 10. – 2003
489057
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 11. – 2003
489058
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 12. – 2003
489059
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 1. – 2004
489060
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 4. – 2004
489061
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 5. – 2004
489062
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 6. – 2004
489063
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 2. – 2004
489064
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 3. – 2004
489065
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 7. – 2004
489066
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 8. – 2004
489067
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 10. – 2004
489068
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 11. – 2004
489069
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 9. – 2004
489070
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 12. – 2004
489071
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 1. – 2005
489072
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 2. – 2005
489073
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 7. – 2005
489074
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 6. – 2005
489075
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 5. – 2005
489076
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 8. – 2005
489077
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 9. – 2005
489078
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 10. – 2005
489079
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 11. – 2005
489080
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 3. – 2005
489081
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 4. – 2005
489082
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 12. – 2005
489083
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 1. – 2006
489084
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 2. – 2006
489085
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 3. – 2006
489086
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 4. – 2006
489087
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 5. – 2006
489088
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 6. – 2006
489089
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 7. – 2006
489090
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 8. – 2006
489091
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследованияИздательство, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 9. – 2006
489092
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 11. – 2006
489093
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 12. – 2006
489094
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов: спец. выпуск. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 10. – 2006
489095
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 9. – 2007
489096
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 10. – 2007
489097
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 11. – 2007
489098
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 12. – 2007
489099
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 1. – 2007
489100
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 2. – 2007
489101
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 3. – 2007
489102
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 4. – 2007
489103
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 5. – 2007
489104
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 6. – 2007
489105
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 7. – 2007
489106
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 8. – 2007
489107
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 1. – 2008
489108
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 2. – 2008
489109
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 3. – 2008
489110
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 4. – 2008
489111
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 5. – 2008
489112
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 6. – 2008
489113
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 7. – 2008
489114
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 8. – 2008
489115
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 9. – 2008
489116
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 10. – 2008
489117
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 11. – 2008
489118
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 12. – 2008
489119
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 1. – 2009
489120
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 2. – 2009
489121
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 3. – 2009
489122
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 4. – 2009
489123
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 5. – 2009
489124
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 6. – 2009
489125
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 7. – 2009
489126
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 8. – 2009
489127
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 9. – 2009
489128
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 10. – 2009
489129
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 11. – 2009
489130
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 12. – 2009
489131
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 2. – 2010
489132
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 3. – 2010
489133
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 1. – 2010
489134
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 5. – 2010
489135
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 10. – 2010
489136
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 11. – 2010
489137
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 12. – 2010
489138
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 6. – 2010
489139
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 7. – 2010
489140
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 4. – 2010
489141
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 8. – 2010
489142
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 9. – 2010
489143
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 1. – 2011
489144
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 8. – 2011
489145
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
489146
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 2. – 2011
489147
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
489148
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, фимическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 5. – 2011
489149
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 6. – 2011
489150
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 7. – 2011
489151
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 9. – 2011
489152
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 10. – 2011
489153
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 11. – 2011
489154
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 12. – 2011
489155
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 2. – 2012
489156
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 1, ч. 1. – 2012. – + приложение: "Журналу 80 лет"
489157
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 5. – 2012
489158
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 6. – 2012
489159
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 7. – 2012
489160
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 3. – 2012
489161
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 4. – 2012
489162
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 8. – 2012
489163
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 9. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
489164
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 11. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
489165
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 10. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
489166
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 12. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
489167
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489168
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489169
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489170
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489171
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489172
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489173
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489174
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489175
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489176
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО "Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489177
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489178
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 7, ч. 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
489179
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 5, май. – 2014
489180
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
489181
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
489182
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 3, март. – 2014
489183
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 4, апрель. – 2014
489184
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 6, июнь. – 2014
489185
   Заводская пресса: курсом перестройи.. – Л., 1987. – 214с.
489186
  Лосев А.Г. Заводская школа производственного обучения / А.Г. Лосев. – М, 1944. – 28с.
489187
  Ройзман И.И. Заводская эффективность производства / И.И. Ройзман. – Кишинев, 1972. – 114с.
489188
  Ахмеев Г.Н. Заводская эффективность производства / Ахмеев Г.Н. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 112 с.
489189
   Заводские зарницы.. – М., 1968. – 120с.
489190
  Горш М.А. Заводские комитеты артиллерийский завод Петрограда в борьбе за подготовку победы Великой Октябрьскйо революции (март-октябрь 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горш М.А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
489191
  Колпаков А.Н. Заводские партийные организации в борьбе за технический прогресс (1959-1965 годы). По материалам предприятий машиностроения Сред. Солги : Автореф... кандидата ист.наук: / Колпаков А.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра истории КПСС. – Саратов, 1966. – 16л.
489192
  Харчиков А.Т. Заводские повести / А.Т. Харчиков. – М, 1980. – 239с.
489193
  Антонов П. Заводские ребята / Петр Антонов. – Харьков : Облиздат, 1958. – 52 с.
489194
  Яган И.П. Заводские. / И.П. Яган. – Челябинск, 1980. – 264с.
489195
  Иванов И.А. Заводской дом культуры. / И.А. Иванов. – Пенза, 1956. – 90с.
489196
  Каштанов А. Заводской район. / А. Каштанов. – Минск, 1976. – 238с.
489197
  Гусаков М.А. Заводской сектор науки / М.А. Гусаков. – М, 1988. – 142с.
489198
  Іванцов Д. Заводська преса - надійний помічник Паторганізації / Д. Іванцов. – Львів, 1958. – 12с.
489199
  Мушник С.М. Заводська сторона : вибрані поезії / С.М. Мушник. – Київ : Дніпро, 1974. – 127 с.
489200
  Маремпольський В.Ф. Заводська сторона. / В.Ф. Маремпольський. – К., 1962. – 53с.
489201
  Сипченко І.В. Заводські багатотиражки в системі галузевої преси Сумщини 1930-х років // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-129. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
489202
  Інгульський П.М. Заводські будні : нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1955. – 116 с.
489203
  Сенчик О.Р. Заводчани: повісті. / О.Р. Сенчик. – К., 1985. – 328с.
489204
  Акулов А.И. Заводы-втузы как форма подготовки инженеров без отрыва от производства / А.И. Акулов, К.А. Осипов ; МВ и ССО СССР ; НИИ проблем высш. школы. – Москва : НИИВШ, 1980. – 16 с. – (Серия "Обучение в высшей и средней специальной школе" ; вып. 9)
489205
  Юркин И.Н. Заводы - "сотрудники" Ломоносова : К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 14-46. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены контакты Ломоносова с горно-металлургическими заводами России на подготовительном этапе реализации его замысла по созданию труда "Российская минералогоия". Опираясь на документы Берг-коллегии, автор ищет ответ на вопросы: сколько ...
489206
   Заводы и фабрики на оборону Родины.. – М., 1944. – 16с.
489207
  Дзенискевич А.Р. Заводы на линии фронта: рабочие Ленинграда фронту / А.Р. Дзенискевич. – Москва, 1978. – 111с.
489208
  Зефиров А.П. Заводы по переработке урановых руд в капиталистических странах / А.П. Зефиров. – Москва, 1962. – 372с.
489209
  Сосюра В. Заводянка : Поема / В. Сосюра. – Харків : ДВУ, 1930. – 27с.
489210
  Бортник С.Ю. Заводь (- затока у річці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 57. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
489211
  Тьерри О. Завоевание Англии норманнами / Тьерри ; пер. И.И. Медведева. – Москва : А.Я. Панафидин, 1900. – 134 с.
489212
  Литтон Эдвард Завоевание Англии: Роман о покорении Англии Вильгельмом Завоевателем. / Литтон Эдвард. – С-Пб., 1994. – 480с.
489213
  Центкевич Алина и Чеслав Завоевание Арктики / Алина и Чеслав Центкевич; Под ред. Зубова Н.Н. Пер. с польского Радвилловича К.А. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 387с.
489214
  Воронов С.М. Завоевание жизни / С.М. Воронов; с предисл. А.А. Богомольца. – Н.-Новгород : Нижполиграф, 1928. – 173, [2] с.
489215
  Верн Ж. Завоевание земли / Ж. Верн; под ред. Н.К. Лебедева. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1, 2; кн. 6, 8, 12. – 1916. – 112 с. С. 465-540, IV, 276 с. С. 469-578, V с.
489216
  Лебедев Н.К. Завоевание земли : Популярная история георафических открытий и путешествий / Н.К. Лебедев; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Воениздат
Т. 1 : Древнее время и средние века. – 1947. – 246с.
489217
  Лебедев Н.К. Завоевание земли : Популярная история георафических открытий и путешествий / Н.К. Лебедев. – Москва : Воениздат
Т. 2 : Новое время 16-18 вв. – 1947. – 228с.
489218
  Кямилев Э.Х. Завоевание Индонезией независимости / Э.Х. Кямилев. – М., 1972. – 220с.
489219
  Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами. / А.И. Колесников. – М., 1982. – 269с.
489220
  Клари Р. де Завоевание Константинополя. / Р. де Клари. – М, 1986. – 174с.
489221
  Тюрин В.А. Завоевание Малкйи Англией / В.А. Тюрин. – Москва, 1962. – 200с.
489222
  Юнг Ф. Завоевание машин / Ф. Юнг. – М., 1924. – 130с.
489223
  Золя Э. Завоевание Плассана / Э. Золя. – М.-Л., 1951. – 384с.
489224
  Арсентьева Е.И. Завоевание полюсов : указатль литературы для учащихся 7-10 классов / Арсентьева Е.И. ; Гос. Публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1957. – 36 с. : рис.
489225
  Львов В.Е. Завоевание полярных пустынь / В.Е. Львов. – Ленинград, 1928. – 63с.
489226
  Сумгин М.И. Завоевание Севера : В области вечной мерзлоты / М.И. Сумгин, Б.Н. Демчинский. – Москва; ленинград : АН СССР, 1938. – 156с.
489227
  Фучик Ю. Завоевание Северного полюса / Ю. Фучик. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 68с.
489228
  Филюшкин А.И. Завоевание Стефаном Баторием Полоцка в 1579 г. в европейском нарративе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-11. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
489229
   Завоевание Тавриды. Как украинская власть присваивает Крым. // Вечерние вести : всеукраинская обществено-политическая газета. – Киев, 2013. – 7-13 мая (№ 18). – С. 6-7


  Очередным приобретением украинских чиновников могут стать земли Крымской астрофизической обсерватории, одной из самых крупных и известных на территории бывшего СССР. В конце 2012 года Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому ...
489230
  Касьяненко В.И. Завоевание экономической независимости СССР (1917-1940 гг.) / В.И. Касьяненко. – Москва, 1972. – 335с.
489231
  Амундсен Р. Завоевание Южного полюса. Норвежская экспедиция на Фраме 1910-1912 гг. / Амундсен Р. ; пер. Е.В. Александровой. – Москва : Новая Москва, 1924. – 450 с., илл.
489232
  Ибн Абд ал-Хакам Завоевания Египта / Ибн Абд ал-Хакам, Абд, ар-Рахман. – М., 1985. – 440с.
489233
   Завоевания социализма отстояли в борьбе. – Москва, 1981. – 375 с.
489234
   Завоеванное : сборник очерков о культуре и быте. – Москва : Профиздат, 1946. – 132 с.
489235
  Ленин В.И. Завоеванное и записаное / В.И. Ленин, 1933. – 20с.
489236
  Давыдов В.А. Завоеванное счастье / В.А. Давыдов. – М., 1975. – 174с.
489237
  Яковлев А.С. Завоеватели / А.С. Яковлев. – Москва, 1938. – 221с.
489238
   Завоеватель мира // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
489239
   Завоеватель., 1952. – 48с.
489240
  Матлина С. Завоевывать и преодолевать или обживать и осваивать? : социально-культурные аспекты формирования библиотечного пространства / Слава Матлина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893
489241
  Конкіна Є.І. Завойована доля / Є.І. Конкіна. – Київ, 1970. – 48с.
489242
  Корсак І.Ф. Завойовник Європи : роман / Іван Корсак ; [видавн. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська Кліо). – ISBN 978-966-2151-94-7
489243
  Яновський Ю. Завойовники : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1926. – 128 с.
489244
  Гедін С. Завойовники Америки / С. Гедін. – К, 1926. – 88с.
489245
  Котов В.Н. Завойовницькі плани Наполеона і щодо України та їх крах у 1812 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 75-88. – (Серія історії та права ; № 7)
489246
  Борисов Н.В. Заволжье / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1948. – 260с.
489247
  Званцев М.П. Заволжье / М.П. Званцев. – М., 1972. – 111с.
489248
  Толстой А.Н. Заволжье / А.Н. Толстой. – Горький, 1982. – 271с.
489249
  Петелин В.В. Заволжье / В.В. Петелин. – М, 1982. – 398с.
489250
  Петелин В.В. Заволжье : Документальное повествование / В.В. Петелин. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1988. – 528 с.
489251
  Струцюк Йосип Заворіть : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 32-73. – ISSN 0868-4790
489252
  Ломацький М. Заворожений світ : проза // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 72-106. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
489253
  Губарева Марита Завороженные смертью : большое путешествие / Губарева Марита, Овчинников Кирилл // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 38-58 : Фото, карта
489254
   Заворотько Павло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 432. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
489255
  Фурса С.Я. Заворотько Павло Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11. – ISBN 978966-97130-0-1
489256
  Капелюшний В.П. Заворотько Павло Петрович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 60. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
489257
   Заворотько Павло Петрович (1924-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176. – ISBN 978-966-933-054-3
489258
  Пришвин М.М. Заворошка : Отклики жизни. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 269, [18] с.
489259
  Пікалюк І. Заворушення в Еквадорі: спроба державного перевороту? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 75-77
489260
  Плихневич Т.В. Завоювання "Імперії" ацтеків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104
489261
  Бобрицький Т. Завоювання глибин / Т. Бобрицький. – Київ, 1935. – 276 с.
489262
  Демещенко В.В. Завоювання кольору в кіно // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 274-283
489263
  Юнг Ф. Завоювання машин / Ф. Юнг. – Харків-Київ, 1932. – 179с.
489264
  Амундсен Р. Завоювання південного полюса. Норвезька експедиція на "Фрамі" 1910-1912 рр. / Р. Амундсен; Амундсе Р. – Київ ; Одеса : [б. в.], 1935. – 354 с.
489265
  Золя Е. Завоювання Плассана : роман ; пер. з фр. / Еміль Золя. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 313 с. – (Бібліотека світової класики)
489266
  Золя Е. Завоювання Плассана : Роман / Е. Золя. – Київ : Дніпро, 1972. – 312с. – (Вершини світового письменства ; Т. 13)
489267
  Удод О. Завоювання чужої віри / Олександр Удод, Михайло Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 65-83. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-2366
489268
   Завоюем высокий урожай.. – Симферополь, 1947. – 19с.
489269
  Бартель Макс Завоюем мир : стихи / Макс Бартель : [Б. и.]. – 107 с. – книга без тит. листа
489270
  Пулатов Т. Завсегдатай : роман. повести / Т. Пулатов. – Москва : Известия, 1982. – 496 с.
489271
  Батров А.М. Завтра - океан : повесть / А. Батров. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 196, [4] с.
489272
  Батров О.М. Завтра - океан : повість / О. Батров ; пер. О. Копиленка. – Одеса : Облвидав, 1953. – 164 с.
489273
  Батров А.М. Завтра - океан : повесть : [для сред. возраста] / А.М. Батров ; ил. Е. Расторгуев. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1954. – 207 с.
489274
  Подсвиров И.Г. Завтра - первое сентября / И.Г. Подсвиров. – Тула, 1976. – 223с.
489275
  Гудзяк Б. Завтра - перша Божественна літургія у храмі Бориса і Гліба у Санлісі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 7


  Про купівлю історично цінної святині та пріоритети майбутнього культурного центру Анни Ярославни - у розмові з єпископом єпархії святого Володимира Української греко-католицької церкви в Парижі, Преосвященним владикою Борисом Гудзяком.
489276
  Шовкопляс Ю. Завтра / Ю. Шовкопляс. – Київ. – 259 с.
489277
  Баркова О.М. Завтра : повесть / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 287 с.
489278
  Слонимский М.Л. Завтра / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – с.
489279
  Слонимский М.Л. Завтра : проза, воспоминания / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 560 с.
489280
  Яцюк П.О. Завтра / Поліна Яцюк. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-986-018-7
489281
  Воловик А.М. Завтра август / А.М. Воловик. – Свердловск, 1966. – 44с.
489282
  Янченко А.Я. Завтра буде день : повісті / Анатолій Янченко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 285 с.
489283
  Бондар В. Завтра буде субота // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 7-10.


  І. Стрембіцький
489284
  Магну П.К. Завтра будет иным / П.К. Магну. – М., 1963. – 100с.
489285
  Нифантова Наталия Завтра будет новый день // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 140-144 : фото
489286
  Капица П.И. Завтра будет поздно : роман / П.И. Капица. – Ленинград, 1968. – 480с.
489287
  Капица П.И. Завтра будет поздно : роман / П.И. Капица. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 439с.
489288
   Завтра будет поздно. – Х., 1990. – 215с.
489289
  Дружинин В.Н. Завтра будет поздно. / В.Н. Дружинин. – М, 1963. – 224с.
489290
  Абдулхалимов М.А. Завтра будет поздно... : повесть : пер. с авар. / Магомед Абдулхалимов. – Москва : Современник, 1989. – 318, [1] с.
489291
   Завтра будут баррикады. – М., 1931. – 30с.
489292
  Бажан О. Завтра була війна або спецповідомлення Управління прикордонних військ НКВС УРСР про воєнні приготування Німеччини напередодні Великої Вітчизняної війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-33. – ISSN 2222-5250
489293
  Васильев Б.Л. Завтра была война / Б.Л. Васильев. – Москва, 1986. – 510с.
489294
  Васильев Б.Л. Завтра была война / Б.Л. Васильев. – Москва : Политиздат, 1991. – 347с. – ISBN 5-250-01438-0
489295
  Васильев Б.Л. Завтра была война : [ роман ] / Борис Васильев. – Москва : Вагриус, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9697-0480-0
489296
  Нюкша Юлия Петровна Завтра была война : как были спасены книги, пережившие блокаду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Война и блокада поставили в условия жесточайшей борьбы за выживание людей и поставили под угрозу многомиллионные библиотечные фонды. Книги поддерживали жизнь в тех, кто оставался в осаждённом городе, а выжившие потом спасали ценнейшие книги, ...
489297
  Нюкша Юлия Петровна Завтра была война : как были спасены книги, пережившие блокаду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Война и блокада поставили в условия жесточайшей борьбы за выживание людей и поставили под угрозу многомиллионные библиотечные фонды. Книги поддерживали жизнь в тех, кто оставался в осаждённом городе, а выжившие потом спасали ценнейшие книги, ...
489298
  Шенгелия Вера Завтра была война // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 50-61 : фото, ил.
489299
  Васильев Б.Л. Завтра была война. В списках не значился. Повести / Б.Л. Васильев. – Москва : Патриот, 1991. – 354с. = Школьная библиотека. – ISBN 5-7030-0405-5
489300
  Тополь Э. Завтра в России / Э. Тополь. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-17-001079-6
489301
  Сало І.А. Завтра вранці. / І.А. Сало. – К., 1985. – 127с.
489302
  Уханов И.С. Завтра все будет иначе / И.С. Уханов. – М, 1972. – 239с.
489303
  Сарагоса Ф.М. Завтра всегда поздно / Ф.М. Сарагоса. – М., 1989. – 320с.
489304
  Гершберг С.Р. Завтра газета выходит / С.Р. Гершберг. – Москва, 1966. – 416с.
489305
  Проталин В.В. Завтра двадцатое. / В.В. Проталин. – М., 1989. – 334с.
489306
  Давыдов И. Завтра день добрый / И. Давыдов. – Свердловск, 1971. – 206с.
489307
  Гольдман В.Б. Завтра земледельческой техники / В.Б. Гольдман, А.Б. Школьников. – Москва : Колос, 1976. – 240 с.
489308
  Цуканова М.М. Завтра знову зійде сонце : повісті, оповідання, п"єси / Марія Цуканова ; [упоряд.: Володимир Даниленко ; авт. передм. І. Гавриш]. – Київ : Преса України, 2013. – 415, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-153-7
489309
  Латкин А.Г. Завтра и всегда / А.Г. Латкин. – Иркутск, 1988. – 255с.
489310
  Вайсфельд И.В. Завтра и сегодня / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1968. – 216с.
489311
  Родин А. Завтра Московской области / А. Родин. – Москва : Молодая гвардия, 1932. – 80 с.
489312
  Костенецкая М.Г. Завтра на рассвете: Рассказы. / М.Г. Костенецкая. – М., 1976. – 256с.
489313
  Логвиненко І.М. Завтра на світанку. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1968. – 119с.
489314
  Аббас Х.А. Завтра належить нам / Ходжа Ахмад Аббас ; пер. с англ. В. Митрофанова. – Київ : Молодь, 1959. – 247 с., [1] л. іл.
489315
  Николаев А.Г. Завтра начинается сегодня / А.Г. Николаев, М.Ф. Ребров. – М, 1972. – 96с.
489316
   Завтра начинается сегодня. – М., 1986. – 179с.
489317
  Козлова Ольга Завтра начинается сегодня : "Карта мира" архитектуры будущего // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 144-160 : Фото
489318
  Борский К. Завтра начнется обычный день / Борский К. – Москва, 1988. – 293 с.
489319
  Петров А.С. Завтра планируется сегодня / А.С. Петров. – М., 1977. – 96с.
489320
  Барстоу С. Завтра поговорим. Зачинщики. Рассказ о брате : роман : новелла : роман / Стэн Барстоу ; [пер. с англ.] / Стэн Барстоу ; [предисл. В. Скороденко ; худож. Е. Яковлев]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 384, [2] с. : ил.
489321
  Сидоренко В.В. Завтра праздник / В.В. Сидоренко. – Москва, 1984. – 223с.
489322
  Зиборов Е.А. Завтра придет Иван / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1973. – 288с.
489323
  Зиборов Е.А. Завтра придет Иван... / Е.А. Зиборов. – Тула, 1970. – 239с.
489324
  Бровченко В.Я. Завтра прийду / Володимир Бровченко. – Київ : Рада, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-7909-37-6
489325
  Аббас Х.А. Завтра принадлежит нам / Ходжа Ахмад Аббас ; пер. с англ. В. Быковой. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 152 с., [1] л. іл.
489326
   Завтра родины первого Совета. – Иваново, 1970. – 76 с.
489327
  Власов В.А. Завтра связи не будет / В.А. Власов. – Кемерова, 1972. – 91с.
489328
   Завтра село залишиться без фахівців / шпальти підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 197). – С. 1, 4-5


  Результати вступної кампанії стали неприємною неспадіванкою для аграрних вишів. Про ці та інші перекоси, які заважають розвитку аграрної освіти, йшлося під час круглого столу "Вступна кампанія 2017 року на економічні та управлінські спеціальності до ...
489329
  Марвич С.М. Завтра стоит у порога / С.М. Марвич. – Москва, 1962. – 548с.
489330
  Марвич С.М. Завтра стоит у порога / С.М. Марвич. – Москва, 1966. – 539с.
489331
  Гартунг Гартунг Л.А. Завтра ты войдеш в класс / Гартунг Л.А. Гартунг. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1976. – 152с.
489332
  Гартунг Гартунг Л.А. Завтра ты войдешь в класс / Гартунг Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1972. – 110с.
489333
  Вольф С.Е. Завтра утром, за чаем / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1974. – 118с.
489334
  Кривенко Е.И. Завтра утром. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1950. – 163с.
489335
  Гладков Т. Завтра шла война... // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-119. – ISSN 0130-9625


  70 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
489336
  Гжанянц Э.М. Завтра, завтра и так далее / Э.М. Гжанянц, С.Н. Агроскина. – Москва, 1982. – 143с.
489337
  Реджани Р. Завтра, послезавтра... / Р. Реджани. – Москва, 1966. – 176 с.
489338
  Струг Андрей Завтра... / А. Струг [псевд.] ; Пер. Е. и Л. Леонтьевых. – Ленинград : Изд. "Сеятель", 1925. – 99 с.
489339
  Зубченко В. Завтра.UA - перемагай ! / В. Зубченко, Є. Паткін // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
489340
  Тебин Н. Завтрак в кафе // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.32.


  [Японская кухня.]
489341
  Браун С. Завтрак в постели : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 368с. – (Страсть). – ISBN 5-237-00860-7
489342
  Сафонов В.А. Завтрак в Эрфурте и другие исторические повести и рассказы / В.А. Сафонов. – М., 1981. – 384с.
489343
  Тарабукин И.И. Завтрак с процентами / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1985. – 174с.
489344
  Капоте Т. Завтрак у Тиффани / Т. Капоте. – Москва, 1965. – 64 с.
489345
  Иваненко Аня Завтрак у Тиффани, обед от Армани : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 108-112 : Фото
489346
  Щепанська Б. Завтраки, обеды и ужины на четыре времени года. / Б. Щепанська, Кристина. Тарновска. – Минск, 1991. – 239с.
489347
  Шульпина В.Л. Завтрашнее солнце / В.Л. Шульпина. – М., 1978. – 397с.
489348
  Конецкий В.В. Завтрашние заботы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 171 с.
489349
  Вакуленко В.Я. Завтрашние заботы / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1989. – 158с.
489350
  Конецкий В.В. Завтрашние заботы. Кто смотрит на облака. Путевые портреты с морским пейзажем / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 573 с. – (Повести ленинградских писателей)
489351
  Жихарев О.В. Завтрашний город / О.В. Жихарев. – Харьков : Прапор, 1991. – 233с.
489352
  Евтушенко Е.А. Завтрашний день / Е.А. Евтушенко. – М, 1987. – 478с.
489353
   Завтрашний день нашей Родины. – Иваново, 1963. – 38с.
489354
  Базылева-Ланько Завтрашний день облачных технологий в современной библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 67-69
489355
  Герасимов Н.А. Завтрашний день принадлежит тебе / Н.А. Герасимов. – М., 1966. – 207с.
489356
  Алимов А.А. Завтрашний день Узбекистана / А.А. Алимов. – Москва, 1959. – 94с.
489357
  Зима В.И. Завтрашний дом / В.И. Зима. – М, 1982. – 399с.
489358
  Давидьянц А.А. Завтрашний номер газеты / А.А. Давидьянц. – М., 1986. – 224с.
489359
  Баранов-Мохорт Завтрашній день визначатиметься двома напрямами: якісною освітою і сучасними технологіями // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Депутат, член Комітету з питань науки і освіти С. Барано-Мохорт повністю підтримує ідею створення "Програми промислового розвитку України" поза тим,програма має враховувати необхідність виконання стратегічних завдань, зокрема співпраці освітянської ...
489360
  Бойтман Л.В. Завтрашняя радость / Л.В. Бойтман. – Л., 1966. – 253с.
489361
  Муганлы А. Завтрашняя свадьба : повести и рассказы / Ахмедага Муганлы ; пер. с азерб. Д.Ушакова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 350 с.
489362
  Гумницька Н. Завуальована русифікація. Малоросійство владних еліт // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 6
489363
  Потоцький І. Завулками Улісса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 35 (148). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Дублін -місто пабів, реліктової мови й усесвітньої літературної слави.
489364
  Петренко М. Завчасна проща : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 2-8. – ISSN 0868-4790
489365
  Іщук С. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 136-143. – ISSN 1026-9932
489366
  Паульсен Сузанне Завяжи покрепче / Паульсен Сузанне, Фридрихс Хорста // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 81-87 : фото. – ISSN 1029-5828
489367
  Третяк К.Д. Завязывание и опадение плодов у яблони в зависимости от силы цветения, возраста и условий произрастания деревьев : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Третяк К.Д. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23 с.
489368
  Лемберг А.М. Завязь / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1963. – 115с.
489369
  Аксельруд Л.М. Завязь / Аксельруд Л.М. – Фрунзе : Кирг. Госиздат, 1963. – 44 с.
489370
  Филиппов Р.В. Завязь / Р.В. Филиппов. – Москва, 1964. – 17 с.
489371
  Данилов И.И. Завязь / И.И. Данилов. – Казань, 1966. – 64с.
489372
  Пуцыло Б.Д. Завязь / Б.Д. Пуцыло. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 96с.
489373
  Белокрылов В.А. Завязь / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1973. – 261с.
489374
  Родичев Н.И. Завязь : Повесть и роман / Н.И. Родичев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 431с.
489375
  Тютюнник Г.М. Завязь : повесть, рассказы / Григор Тютюнник ; автор. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Київ : Дніпро, 1988. – 335 с. – (Сер. произв. укр. сов. писателей в пер. на рус. яз. "Радуга")
489376
  Юшкин В.Ю. Завязь. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1967. – 64с.
489377
  Кустенко А.М. Загадай желание / А.М. Кустенко. – Донецк, 1985. – 152с.
489378
  Короткова О.Н. Загадай желание : пособие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный / О.Н. Короткова, И.В. Одинцова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 224 с. – ISBN 5-86547-153-8
489379
  Мовчанюк Г.П. Загадана зустріч / Г.П. Мовчанюк. – Одеса, 1981. – 51с.
489380
  Скрипник А.М. Загадані побачення / А.М. Скрипник. – К., 1988. – 271с.
489381
   Загадаю - отгадай! Загадки народов СССР. – Новосибирск, 1972. – 255с.
489382
  Ярмоленко Н. Загадаю загадочку... (до питання про генезу міфологічної системи жанру) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 168-178. – Бібліогр.: С. 178
489383
  Маршак С.Я. Загадка / С.Я. Маршак. – М., 1980. – 14с.
489384
  Росоховатский И.М. Загадка "акулы" / И.М. Росоховатский. – Благовещенск, 1962. – 143с.
489385
  Печарський А. Загадка "внутрішнього сфінкса" в житті і творчості І. Нечуя-Левицького (до питання національної ідентичності) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С.154-158. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  Статті присвячена проблемі "внутрішнього сфінкса"-едіпового крмплексу та його впливу на психологію творчості останнього десятиліття життя І. Нечуя-Левицького. З"ясоване місце, яке посідає національна ідентичність у літературному волевиявленні письменника
489386
  Рычка В.М. Загадка "Олеговой могилы": Киев или Ладога // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Павленко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (35). – С. 288-293. – ISSN 2227-4952
489387
  Думанський Н. Загадка "Ревізора" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 317-330
489388
  Попов В. Загадка "Фауста" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 35-38
489389
  Мильчаков В.А. Загадка 602-й версты. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1986. – 172с.
489390
  Янковая О. Загадка I.R. // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-117.


  Ида Рубинштейн
489391
   Загадка абетки Кирила і Мефодія: кирилиця або глаголиця / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 75-76
489392
  Рижков В. Загадка абетки Кирила і Мефодія: кирилиця або глаголиця? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14
489393
  Баратов Н.А. Загадка абомейского кувшина / Н.А. Баратов. – Москва : Мысль, 1982. – 158 с., [16] л. ил. : ил.
489394
  Поліщук Я. Загадка автора // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 30-43.


  Проблема автора в інтерпретації теоретичної галузі літературознавства
489395
  Безымянный Владимир Загадка акваланга // За бортом : Смерть на корабле/ Э.Макбейн; Загадка акваланга/В.Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – с.151-304. – ISBN 5-7098-0040-6
489396
  Безымянный В.М. Загадка акваланга. Выигрыш - смерть. / В.М. Безымянный. – Київ : Полиграфкнига, 1991. – 304с. – (Современный сов. детектив; 2). – ISBN 5-7707-0863-8
489397
  Матюшин М.И. Загадка амулета / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1969. – 296с.
489398
  Рациу Ю. Загадка белого цветка: повесть. / Ю. Рациу. – М., 1980. – 158с.
489399
  Козловская Н.В. Загадка белурусской флоры / Н.В. Козловская. – Минск, 1986. – 221с.
489400
  Комаров В.Н. Загадка будущего / В.Н. Комаров. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 231с.
489401
  Ахматов С.Н. Загадка Бучака : [очерки] / Ахматов С.Н. – Днепропетровск : Промінь, 1982. – 175 с. : ил.
489402
  Зеленов А.Д. Загадка бытия / А.Д. Зеленов. – Москва, 1983. – 269с.
489403
  Тристан Ф. Загадка Ватикана : Роман / Фредерик Тристан; Пер. с фр. Ж.В. Антонова. – Москва : АСТ. Транзиткнига, 2005. – 318с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-024934-9
489404
  Хахалин Л.Н. Загадка вашего ребенка / Л.Н. Хахалин. – М, 1990. – 189с.
489405
  Бондаренко С. Загадка великого полтавця // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 22-23


  Про музей-садибу І. Котляревського на Івановій горі у Полтаві.
489406
  Жеребин А.И. Загадка великого разрыва. К антропологии декаданса в книге Ницше "Человеческое, слишком человеческое" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 162-168. – ISSN 0042-8744
489407
  Голобородько В. Загадка відсутності : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 9-20. – ISSN 0208-0710
489408
  Ковалко Н. Загадка вікінгів: морські розбійники чи державотворці? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 60-75. – ISBN 978-617-7544-31-8
489409
  Чемерис В. Загадка Віктора Януковича : Спроба дослідження / Валентин Чемерис. – Київ, 2004. – 95с. – ISBN 966-7200-09-4
489410
  Реймерс Г.К. Загадка впадины Лао. / Г.К. Реймерс. – Тула, 1965. – 152с.
489411
  Эфроимсон В.П. Загадка гениальности / В.П. Эфроимсон. – М, 1991. – 60с.
489412
  Эфроимсон В.П. Загадка гениальности / В.П. Эфроимсон. – М, 1991. – 62с.
489413
  Морозова Юлия Загадка гения // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 2. – С.6-11
489414
  Гаврилов В.П. Загадка геотектоники / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1988. – 187с. – (Планета Земля и Вселенная)
489415
  Балабин С.П. Загадка гнилого озера : повести / С.П. Балабин ; [ил. Ф. Зинатулин]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 451с. : ил.
489416
  Задорнов М.Н. Загадка голубой планеты / М.Н. Задорнов. – М., 1988. – 266с.
489417
  Бергман П. Загадка гравитации : Пер.с англ. / П. Бергман. – Москва : Наука, 1969. – 216 с.
489418
  Ванденберг Ф. Загадка гробницы Тутанхамона / Филипп Ванденберг ; [переводчик с нем. М. Зима]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 365, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. нем. – Библиогр.: с. 341-350. – ISBN 978-966-343-793-4


  В ноябре 1922 года весь мир облетела поистине сенсационная новость, в Египте в Долине царей обнаружена гробница Тутанхамона - фараона, который правил страной более 3000 лет назад и был предан забвению. Филипп Ванденберг воссоздает невероятную историю ...
489419
  Ханиг Флориан Загадка Да Винчи. Что скрывает фреска. "Школа мира" за фреской / Ханиг Флориан, Йодер Дэйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
489420
  Колосова В. Загадка двох датувань Острозької Біблії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 320-326. – ISBN 966-7865-75-4
489421
  Панченко Г. Загадка Жанны Д"арк : 2. Братья и сестры // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.166-175. – ISSN 1728-8568
489422
  Панченко Г. Загадка Жанны Д"Арк // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 1728-8568


  Образ Жанні Д"Арк в сучасній історичній фантастиці.
489423
  Сафонов В.А. Загадка жизни / В.А. Сафонов. – Ленинград, 1946. – 264с.
489424
  Сафонов В.А. Загадка жизни / В.А. Сафонов. – Москва, 1947. – 232с.
489425
  Блюменгаген В. Загадка жизни, повесть Вильгельма Блюменгагена / Перевод с немецкого Е. Глаголева. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внешней торговли, 1835. – [8], 248 с.


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
489426
  Слабошпицький М. Загадка з багатьма невідомими // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 7


  Фрагмент з книги "Тіні в дзеркалі", присвячений українському мистецтвознавецю Борису Возницькому.
489427
  Слабошпицький М. Загадка з багатьма невідомими // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 10-11


  "Борис Возницький більше зробив для України, аніж усі наші патріотичні партії разом узяті".
489428
  Черников С.С. Загадка золотого кургана. Где и когда зародилось "скифское искусство" / С.С. Черников. – М., 1965. – 188с.
489429
  Бурлацкий Ф.М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1977. – 255с.
489430
  Малышев А.Ф. Загадка идола : Науч.-фантаст. повесть. / А.Ф. Малышев. – Фрунзе, 1985. – 50с.
489431
  Честнов Ф.И. Загадка ионосферы / Ф.И. Честнов. – 2-е доп. изд. – М, 1956. – 64с.
489432
  Ганейзер Г.Е. Загадка Ирвы / Г.Е. Ганейзер. – М., 1961. – 254с.
489433
  Свасьян К.А. Загадка истории философии (опыт антропософского прочтения "Загадок философии" Р. Штейнера) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.179-190. – ISSN 0042-8744
489434
  Чеснов Ф.І. Загадка іоносфери / Ф.І. Чеснов. – К, 1954. – 51с.
489435
  Щербакова В. Загадка кавалера Берлускони // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
489436
  Воронов Ю.П. Загадка казки про Курочку Рябу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4/5 (148). – С. 49-52. – ISSN 2518-7104
489437
  Головко В.М. Загадка каменів Іки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 32-37
489438
  Омельченко И.Н. Загадка капитана Морозова : Документально-художественный очерк / Ирина Омельченко. – Одесса : Информ-марин, 2004. – 112с. – (Библиотека Бизнес-Марин ; № 2 (февраль 2004г.)). – ISBN 966-8286-08-1
489439
  Сото Е. де Загадка капіталу = The mystery of capital : чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше / Ернандо де Сото ; [пер. з англ. М. Климчук]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 231, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-515-8
489440
  Стрельцов А.А. Загадка Каспара Хаузера // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 229-235. – ISSN 0130-3864
489441
  Фомин А. Загадка Колумба // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 9
489442
  Шевырев И. Загадка короедов. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1892. – 28 с.
489443
  Шевырев И.Я. Загадка короедов / [соч.] Ив. Шевырева. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – 106 с. : ил. – Авт. на русском и фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге. – Библиогр.: "Указатель сочинений, на которые сделаны ссылки в настоящей работе" (с. 103-106)


  На обл. экз. № 251445 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову от автора
489444
  Шевырев И.Я. Загадка короедов / И.Я. Шевырев. – 4-е, испр. и доп. – М., 1969. – 95с.
489445
  Каплер А.Я. Загадка королевы экрана / А.Я. Каплер. – М., 1979. – 204с.
489446
   Загадка любові Ніни Топішко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 244-247. – ISSN 0320-9466
489447
  Мельников Л. Загадка Малевича // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-35. – ISSN 0868-488Х
489448
  Зигель Ф.Ю. Загадка Марса / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детгиз, 1956. – 128 с.
489449
   Загадка морских глубин. Рассказы. – М., 1958. – 48с.
489450
  Шагоян Е. Загадка Моцарта // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 87-93
489451
  Волгин М. Загадка мраморного саркофага // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 24-25


  Исторические загадки о наследниках великого князя Киевской Руси : кто лежит в гробнице рядом с Ярославом и версия о двух Новгородах
489452
  Камерер П Загадка наследственности / П Камерер. – Л., 1927. – 143с.
489453
  Каммерер П. Загадка наследственности : основы учения о наследственности / П. Каммерер; Пер. с нем.: Б.С.Кузина. – Москва;Ленинград : Государственное изд-во, 1927. – 236 с. : 1 порт., рис.
489454
  Пальті О.М. Загадка непрямого виміру та його похибки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 18-21. – ISSN 2518-7104
489455
  Карденас А.И. Загадка однієї неділі / А.И. Карденас. – К, 1975. – 172с.
489456
  Максимов Е.В. Загадка озера Иссык-Куль: очерки палеогеографии Тянь-Шаня / Е.В. Максимов. – Л., 1985. – 182с.
489457
  Белькович В.М. Загадка океана / В.М. Белькович. – М., 1965. – 175с.
489458
  Успенский Г.А. Загадка остается. / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1982. – 20с.
489459
  Рохлин Александр Загадка острова И. // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 142-143 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
489460
  Наумов Е.И. Загадка острова Раутана / Е.И. Наумов. – Магадан, 1981. – 152 с.
489461
  Кэлинеску Дж. Загадка Отилии : роман / Джордже Кэлинеску ; Пер. с рум. Д. Шполянской и Ю. Кожевниковой. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 488 с.
489462
  Сюндюков І. Загадка Павла Скоропадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Інститут історії України НАН України видав друком фундаментальний двотомний корпус документів з історії Гетьманату 1918 року.
489463
  Білодід О. Загадка Петра Могили / О. Білодід. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 48 с. – (Бібліотека українця)
489464
  Алексеев Дмитрий Загадка петроглифов Канозера. Впервые под куполом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 50 : фото
489465
  Яковлев Н.Н. Загадка Пирл-Харбора / Н.Н. Яковлев. – М, 1963. – 148с.
489466
  Бутакова Е. Загадка по имени Анна // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 68-85. – ISSN 1819-6268
489467
  Шмидт П.Ю. Загадка пола / П.Ю. Шмидт. – Петроград. – 93с.
489468
  Агбунов М.В. Загадка Понта Эвксинского : (антич. география Сев.--Зап. Причерноморья) / М.В. Агбунов. – Москва : Мысль, 1985. – 160 с., ил.
489469
  Солнцева Н. Загадка последнего Сфинкса : роман / Наталья Солнцева. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Артефакт-детектив). – ISBN 978-5-699-26842-9
489470
  Шептієнко Л. Загадка природи : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
489471
  Протопопов Б.С. Загадка природы. / Б.С. Протопопов. – М., 1963. – 134с.
489472
  Асоян Б.Р. Загадка проекта "U-209" : о связях ЮАР с США и др. странами НАТО / Б.Р. Асоян. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126 с. – (По ту сторону)
489473
  Гурьев Д.В. Загадка происхождения сознания = The riddle of the origin of consciousness / Д.В. Гурьев. – Москва = Moscow : Progress Publishers, 1990. – 222 с.
489474
  Мештерхазі Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхазі. – К, 1981. – 361с.
489475
  Мештерхази Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхази. – Кишинев, 1985. – 543с.
489476
  Мештерхази Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхази. – М, 1989. – 332с.
489477
  Бакланов Г.Я. Загадка простоты : сб. ст. / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1984. – 280 с.
489478
  Дусавицкий А.К. Загадка птицы Феникс / А.К. Дусавицкий. – М., 1978. – 127с.
489479
  Лефебюр В. Загадка Рейна / В. Лефебюр. – Москва : Военный вестник, 1926. – 275 с.
489480
  Шайхов Х. Загадка Ренэ : научно-фант. повести и рассказы / Х. Шайхов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1981. – 208 с.
489481
  Ракина В. Загадка Робийяра // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 59-63
489482
  Баняс Н. Загадка роману "Процес" Франца Кафки / Н. Баняс, В. Баняс // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 72-78. – ISSN 2312-6809
489483
  Локерман А.А. Загадка русского золота / А.А. Локерман. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
489484
  Клімашевський А. Загадка ручних хрестів невідомого геніального майстра // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 25-27. – ISSN 0131-2685
489485
   Загадка Савинкова : сборник под ред. П.А. Арского. – Ленинград : Изд. ГУБКОМПОМ, 1925. – 96 с. – (Историческая библиотека "Тени революции" ; № 1)
489486
  Зелов Д. Загадка св. Христофора, воина-псеглавца и покровителя путешественников : летописи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 5-23. – ISSN 1812-867Х


  Христофор (от греч. - носящий Христа) - святой мученик, почитаемый Католической и Православной церквями, живший в III в. (либо на рубеже III-IV вв.). Это был человек огромного роста и ужасающего поведения, он был киноцефалом (с пёсьей головой), как и ...
489487
  Хвостиков И.А. Загадка серебристых облаков / И.А. Хвостиков. – Москва : Знание, 1953. – 33с.
489488
  Білкун М.В. Загадка синього коміра : сатиричні повісті / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1971. – 228 с.
489489
  Кристи А. Загадка Ситаффорда / А. Кристи. – Алма Ата, 1989. – 542с.
489490
  Ясько Ю.Г. Загадка Скалистого плато : приключ. повесть / Ю.Г. Ясько. – Орджоникидзе, 1988. – 236с.
489491
  Федоров М.К. Загадка слободского дома / М.К. Федоров, Б.И. Балкарей. – Одесса, 1986. – 150 с.
489492
  Федоров М.К. Загадка слободского дома / М.К. Федоров, Б.И. Балкарей. – 2-е изд., доп. – Одесса, 1989. – 170 с.
489493
  Терехова Д.І. Загадка слов"янської душі (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова душа та його корелятив у східнослов"янських мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 331-336. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
489494
  Метелкин Николай Загадка смерти Александра Македонского : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 7 : Іл.
489495
  Шолохов А.Б. Загадка смерти генерала Скобелева. / А.Б. Шолохов. – М., 1992. – 59с.
489496
  Махун С. Загадка смерті короля Карла XII. 300 років тому шведи остаточно "зійшли з підмостків світової історії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 15


  "Саме у 1720-х рр. "шведи зійшли з підмостків світової історії і зайняли місця в залі для глядачів", - писав історик Петер Енглунд. Чи страждають вони зараз комплексами незадоволеної пристрасті до завоювань, до "відновлення історичної справедливості" ...
489497
  Шаповал Ю.І. Загадка смерті Михайла Грушевського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 83-98. – ISSN 0130-5247
489498
  Яснер Карстен Загадка смышленых хищников : природа. Зубастые обманщики // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 52-59 : Фото. – ISSN 1029-5828
489499
  Рацек В.И. Загадка снежного человека / В.И. Рацек. – Ташкент, 1962. – 111с.
489500
  Князюк В.К. Загадка соняшника. / В.К. Князюк. – К., 1980. – 312с.
489501
   Загадка спектрів і критерій Наполеона / А.П. Левківський, Левківський, , Л.В. Невмержицький // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
489502
  Нестайко В.З. Загадка старого клоуна / В.З. Нестайко. – Київ : Веселка, 1982. – 205 с.
489503
  Дрофань А.П. Загадка старої дзвіниці / А.П. Дрофань. – Київ, 1989. – 490с.
489504
  Дрофань А.П. Загадка старої дзвіниці. / А.П. Дрофань. – К., 1971. – 136с.
489505
  Фатьянов А.Д. Загадка старой картины / А.Д. Фатьянов. – Иркутск, 1974. – 131с.
489506
  Кондратов А.М. Загадка сфинкса / А.М. Кондратов. – М, 1972. – 77с.
489507
  Соловьева Г.Г. Загадка счастья / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1983. – 229с.
489508
  Гримич Г.М. Загадка творчого бунту : новелістика українських шістдесятників : літературно-критичний нарис / Г.М. Гримич. – Київ : Український письменник, 1993. – 248 с. – ISBN 5-333-01174-5
489509
  Гаврилин Д.А. Загадка Троицкого леса / Д.А. Гаврилин. – Минск, 1967. – 103с.
489510
  Руднев К. Загадка Тутанхамона // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  Жизнь фараона Тутанхамона, правившего Египтом 25 веков назад, оборвалась в девятнадцать лет. Почему? У американського археолога професора Роберта Брайера есть свой ответ на этот вопрос.
489511
  Николов Н. Загадка тысячелетий / Н. Николов, Г. Нешев. – Москва, 1988. – 142с.
489512
  Павлов М. Загадка убийства Григория Котовского. Если погибают комкоры, значит это кому-то нужно… // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 1, 8-9


  7 августа 1925 года в центральном печатном органе партии газете "Правда" появилась странная телеграмма: Харьков. В ночь на 6 августа в совхозе Цупвоенпромхоза "Чебанка", в тридцати верстах от Одессы, безвременно погиб член союзного, Украинского и ...
489513
  Лелека О. Загадка Уильяма Шекспира. Кто же на самом деле написал "Гамлета" и "Ромео и Джульетту" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 5
489514
  Бурко О. Загадка українського літературного бароко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 41. – ISSN 0130-5263
489515
  Шакинко И.М. Загадка уральского изумруда / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1980. – 303с.
489516
  Клочко Ю. Загадка феномена іншого Терещенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "Чому "іншого Терещенка"? Бо він не належить до всім відомого роду Терещенків, але є не менш славетним для історії сучасної України. Мова піде про Валерія Івановича Терещенка (1901–1994) та його унікальний внесок у становлення сучасного менеджменту на ...
489517
  Бондаренко К. Загадка Фэн Юйсяна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 21 (139). – С. 54-56
489518
  Нечкина М.В. Загадка художественного образа / М.В. Нечкина. – Москва, 1972. – 32с.
489519
   Загадка человеческого понимания. – Москва, 1991. – 351с.
489520
  Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я / Ф.Т. Михайлов. – Москва, 1964. – 270с.
489521
  Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я / Ф.Т. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1976. – 287с.
489522
  Аникеева Т. Загадка Чёрного Пера // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3 (34). – С. 22-38. – ISSN 1681-7559


  Тюркський художник Мухаммед Калема
489523
  Фомин А. Загадка Черной Бороды // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – С. 4


  Тич Эдвард (Edward Teach) по прозвищу Чёрная Борода (1680-1718) - английский пират, действовавший в районе Карибского моря в 1713-1718 годах. В 1713 году Эдвард присоединился к пиратской команде Бенджамина Хорниголда, промышлявшего на островах ...
489524
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – М, 1966. – 256с.
489525
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – М, 1966. – 256с.
489526
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с.
489527
  Старова Е. Загадка Шанель / Е. Старова, С. Обухова // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-49. – ISSN 1818-2968


  Коко Шанель
489528
  Леонов Р.А. Загадка шаровой молнии / Р.А. Леонов. – Москва : Наука, 1965. – 76с.
489529
  Смирнов Б.М. Загадка шаровой молнии / Б.М. Смирнов. – М., 1987. – 62с.
489530
  Чванов М.А. Загадка штурмана Альбанова / М.А. Чванов. – Москва : Мысль, 1981. – 132с.
489531
  Тростников В.Н. Загадка Эйнштейна / В.Н. Тростников. – Москва, 1971. – 48 с.
489532
  Кристи А. Загадка Эндхауза. Восточный Экспресс. Десять негритят. Убийство Роджера Экройда : Романы / А. Кристи. – Москва : Правда, 1991. – 704с. – ISBN 5-253-00203-0
489533
  Козько Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько, Е.А. Коивошеева. – Кемерово, 1979. – 191с.
489534
  Козько Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько. – Кемерово, 1990. – 174с.
489535
  Салтовська Н.В. Загадка як відображення ініціального обряду // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 29-33. – Бібліогр.: С. 33
489536
  Салтовська Н. Загадка як художній текст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості загадки як художнього тексту. Тhe features of a riddle as a piece of literature are investigated.
489537
  Попов А.С. Загадка Янтарной реки : Краеведческое путешествие на исток Западной Двины / А.С. Попов. – Москва : Профиздат, 1989. – 252с.
489538
  Майстренко Х. Загадки-забавки : [у віpшах] / Майстренко (псевд.). – Петроград (Ч.-Петербург) : [Фототип. и тип. А.Ф. Дpесслеpа], 1915. – 33 с. : мал.
489539
  Майстренко Х. Загадки-забавки : казочки / Х. Майстренко (псевд.). – Київ : .: Видавн. Т-во "Поступ" ; [Київ. Губеpн. Дpук.], 1919. – 64 с. : мал.
489540
  Майстренко Х. Загадки-забавки / Х. Майстренко. – К, 1991. – 63с.
489541
   Загадки. – Київ, 1962. – 512 с.
489542
   Загадки. – Л., 1968. – 255с.
489543
  Шаракшинова Н.О. Загадки / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1981. – 112с.
489544
  Федчук Б.Б. Загадки = Riddles : 24 збірка віршованих загадок / Богдан Б. Федчук. – Торонто : Об"єднання українських педагогів у Канаді, 1984. – 76 с. : іл. – Дод. тит. арк. англ.
489545
  Кузнецов Ю.И. Загадки "Данаи" / Ю.И. Кузнецов. – Л,, 1970. – 90с.
489546
  Тавровский Ю.В. Загадки "японского духа". / Ю.В. Тавровский. – М., 1989. – 126с.
489547
  Бомхаммель Ханна Загадки Ангкора. Рассвет над Камбоджей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 88-95 : фото. – ISSN 1029-5828
489548
  Байндер О. Загадки астрономии : пер. с англ. / [О. Байндер ; под ред. и с предисл. В.И. Мороза]. – Москва : Мир, 1966. – 180 с.
489549
  Ламакин В.В. Загадки Байкала / В.В. Ламакин. – Ленинград, 1963. – 160с.
489550
  Фаркаш Г. Загадки Библии / Г. Фаркаш. – М, 1992. – 141с.
489551
   Загадки биографии // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 5. – C. 6-7. – ISSN 1996-8469
489552
  Диллон В. Загадки Большого Сфинкса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 78-87. – ISSN 1812-867Х


  Большой Сфинкс на зап. берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
489553
  Руденко Е.И. Загадки бугров Бэра / Е.И. Руденко. – Волгоград, 1973. – 112с.
489554
  Кондратов А.М. Загадки Великого океана / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 224 с.
489555
  Мельник О. Загадки відзнаки Дружин Українських Націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 30-35. – ISSN 1811-542X
489556
  Вовченко П.Г. Загадки воздушной стихии / П.Г. Вовченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 136с.
489557
  Корлисс У. Загадки Вселенной : пер. с англ. / У. Корлисс. – Москва : Мир, 1970. – 248 с.
489558
  Амбарцумян В.А. Загадки Вселенной / В.А. Амбарцумян ; [лит. запись Ю.П. Скальского]. – Москва : Педагогика, 1987. – 109, [2] с. : ил. – (Библиотечка Детской энциклопедии "Ученые - школьнику" / редкол.: И.В. Петрянов (гл. ред.) и др.)
489559
  Лосєв І. Загадки геополітичного трикутника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Об"єктивно ситуація для РФ склалася так, що вона може бути тільки молодшим партнером - або США, або Китаю.
489560
  Несветайлова А. Загадки глобального кредитного краха, или Об иллюзии ликвидности // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 33-58. – ISSN 0042-8736


  Извлекая уроки из глобального финансового кризиса 2007–2009 гг., научное сообщество по-прежнему сталкивается с неприятными вопросами, касающимися политической экономии кредитного краха. Анализируя факты, автор показывает, что кредитный кризис можно ...
489561
  Равич М.Г. Загадки Гондваны / М.Г. Равич. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
489562
  Бурганський Г.Є. Загадки давнини : Білі плями в історії цивілізації / Г.Є. Бурганський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Веселка, 1988. – 191с. – ISBN 5-301-00196-5


  Автор книжки розповідає про археологічні, етнографічні, палеонтологічні відкриття і знахідки всіх часів і народів. Читач дізнається про сенсаційні відкриття вчених, які досліджували пірамиду Хеопса.
489563
  Полюхович Юрій Загадки давньої Америки : terra inkognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 100-107
489564
  Короткий Р.М. Загадки денної зірки / Р.М. Короткий. – Київ, 1986. – 199 с.
489565
  Амнуэль П.Р. Загадки для знатоков : история открытия и исслед. пульсаров / П.Р. Амнуэль. – Москва : Знание, 1988. – 190, [2] с. : ил.
489566
  Брюховецький В. Загадки долі Віктора Петрова // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 104-115. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
489567
  Эрдниев У.Э. Загадки древней степи / У.Э. Эрдниев. – Элиста, 1989. – 92с.
489568
  Горбовский А.А. Загадки древнейшей истории / А.А. Горбовский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1971. – 80с.
489569
  Горбовский А.А. Загадки древнейшей истории. Книга гипотез / А.А. Горбовский. – М, 1966. – 176с.
489570
  Тиц Алексей Алексеевич Загадки древнерусского чертежа / Тиц Алексей Алексеевич. – Москва : Стройиздат, 1978. – 151с.
489571
  Исхизов М.Д. Загадки древних курганов / М.Д. Исхизов. – Саратов, 1961. – 138с.
489572
  Лауэр Загадки египетских пирамид / Лауэр, Жан-Филипп. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
489573
  Шмидт П.Ю. Загадки жизни : пять публичных лекций по биологии с 33 рисунками / П.Ю. Шмидт. – Петербург : Госиздат ; [Первая Государственная тип.], 1920. – 188 с. : рис., табл
489574
  Шмидт П.Ю. Загадки жизни / П.Ю. Шмидт. – Пб., 1920. – 188с.
489575
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия
кн. 1. – 1982. – 208с.
489576
   Загадки звездных островов. – М.
кн. 2. – 1983. – 256с.
489577
   Загадки звездных островов : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия. – (Люди и космос)
Кн. 3. – 1986. – 253 с.
489578
   Загадки звездных островов. – М.
кн. 4. – 1987. – 237с.
489579
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00513-9
кн. 5. – 1989. – 252 с.
489580
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия
кн. 6. – 1990. – 236с.
489581
  Козловский В.В. Загадки зеленого портфеля : взрослые истории с окнами на детство / Владимир Козловский ; худож. Радна Сахалтуев. – Киев : Веселка, 2012. – 140, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-01-0566-9
489582
  Бублейников Ф.Д. Загадки Земли / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л. : Детлит, 1949. – 119 с.
489583
  Флоренсов Н.А. Загадки земной коры / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1984. – 175с.
489584
  Лебединский В.И. Загадки земных недр / В.И. Лебединский, А.И. Шалимов. – Киев : Наукова думка, 1965. – 182с.
489585
  Лавріненко Н. Загадки зображення Максима Залізняка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 191-197. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
489586
  Чукова Ю.П. Загадки зрения / Ю.П. Чукова. – М, 1990. – 62с.
489587
  Затуловский Д.М. Загадки и контрасты Памира. / Д.М. Затуловский. – Москва : Мысль, 1964. – 128с. – (Рассказы о природе)
489588
  Ашмарин И.П. Загадки и откровения биохимии памяти / И.П. Ашмарин ; под ред. Е.М. Крепса ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 159 с.
489589
  Матвеев В.С. Загадки и резервы психики / В.С. Матвеев. – Свердловск, 1990. – 238с.
489590
  Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики / З.М. Каневский. – Москва : Знание, 1991. – 191с.
489591
  Галинская И.Л. Загадки известных книг / И.П. Галинская ; АН СССР ; отв. ред. И.К. Нантин. – Москва : Наука, 1986. – 124 с. – (Из истории мировой культуры)


  В книге рассказывается о расшифровке автором "скрытых" идейно-эстетических основ, "тёмных мест" романа "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, повестей о Глассах и "Девяти рассказов" ДЖ.Д. Сэлинджера
489592
  Радзинский Э.С. Загадки истории / Эдвард Радзинский. – 2-е изд., испр. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-17-039854-6
489593
  Згурская М.П. Загадки истории : дворцовые перевороты / М.П. Згурская. – Харьков : Фолио, 2009. – 378, [3] с. – Содерж.: 37 лет заговоров; Заговор против Павла I; Свержение Педро I Жестокого; Переворот Ричарда III; Пороховой заговор; "Буддийский переворот". – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-4697-0


  37 лет заговоров; Заговор против Павла І; Свержение Педро І Жестокого; Переворот Ричарда ІІІ; Пороховой заговор; "Буддийский переворот"
489594
  Радзинский Э.С. Загадки истории / Эдвард Радзинский. – Москва ; Киев : АСТ ; Астрель ; ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 317, [3] с. – Номер тома серии указ. на корешке кн. – (Аргументы и факты ) ( Серия "Коллекция мировых бестселлеров" ; т. 1). – ISBN 978-5-17-072173-3
489595
  Скляренко В.М. Загадки истории. Наполеоновские войны / В.М. Скляренко, И.А. Рудычева, В.В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2012. – 379 с. – На тит.л. : Тайны египетского похода - Незадачливый "виновник" Трафальгарской катастрофы - Испанский пастух на пути "Великой армии" - Бородино и сожженная Москва : победа или поражение? - Груши, "обернувшийся" Блюхером. – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-5839-3
489596
  Глібов Л.І. Загадки і жарти дідуся Кенира / Л.І. Глібов. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 60с.
489597
  Овсюк Олександр Загадки і таємниці роману Дена Брауна "Код да Вінчі" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
489598
  Горбовський О.А. Загадки історії / О.А. Горбовський. – К, 1966. – 122с.
489599
  Горбовський О.А. Загадки історії / О.А. Горбовський. – К, 1973. – 117с.
489600
   Загадки історії : для дітей серед. шк. віку / [уклад. Єрмановська Г.Е. ; худож.-іл. Г.В. Беззубова]. – Харків : Фоліо, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Зміст: Легенда про Атлантиду ; Найдавніша писемність ; Хазарські загадки та ін. - Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 315. – (Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-7382-2
489601
  Єрмановська Г.Е. Загадки історії. Стародавній світ / Г.Е. Єрмановська ; [пер. з рос. О.О. Якименко]. – Київ : Освіта, 2013. – 378, [5] с. – На обкл. авт. не зазнач.- На тит. арк. також зміст: Чи був Усесвітній потоп Усесвітнім ; Мовчазна цивілізація Інду ; Загадки сонячного культу ; Поховані царства Китаю ; У пошуках Вавилонської вежі ; Вигадана війна, або де ти був, Одіссею?. – Бібліогр.: с. 378-[379]. – ISBN 978-966-04-0870-8
489602
  Вахрушев Г.В. Загадки Каповой пещеры / Г.В. Вахрушев. – Уфа, 1960. – 32с.
489603
  Керт Г.М. Загадки карельской топонимики / Г.М. Керт, Н.Н. Мамонтова. – Петрозаводск, 1976. – 104с.
489604
  Вильковиский Э.Я. Загадки квазаров / Э.Я. Вильковиский. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 128 с.
489605
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників : Тарас Каляндрук / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2006. – 272с. : іл. – ISBN 966-8522-63-Х
489606
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-441-049-3
489607
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 966-8522-63-Х
489608
   Загадки козацького генерала Андрія Шкуро // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 24-25
489609
  Давыдов В.Д. Загадки кометных ядер / В.Д. Давыдов. – Москва : Знание, 1988. – 63 с.
489610
  Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 4-20. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
489611
  Вальтер А.К. Загадки космических лучей / А.К. Вальтер. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1937. – 248 с.
489612
  Огородников К.Ф. Загадки космоса (строение звездного мира) / К.Ф. Огородников. – Москва : Воениздат, 1963. – 87 с.
489613
  Мокроусова О. Загадки костьолу св. Олександра в Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 156-168. – ISBN 978-966-579-271-0
489614
  Горянин А. Загадки крепостного права : трилогия / окончание. Начало в № 6, 7, 2012 // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 51-58. – ISSN 0130-1640


  Со времени своего появления на Земле Homo sapiens постоянно и непрерывно улучшает, совершенствует орудия своего труда. Создавая, придумывая новый инструментарий, человек развивает свою мысль, мозг, всякий раз подтверждая свою человеческую природу, ...
489615
  Дзюба О. Загадки Кримського Єрусалиму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)


  Історія найдавнішої караїмської кенаси України й міста, де вона розташована.
489616
  Дрбоглав Д.А. Загадки латинский клейм на мечах IX - XIV веков / Д.А. Дрбоглав. – М., 1984. – 137с.
489617
  Егорин А. Загадки Ливийской политики // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-51. – ISSN 0321-5075
489618
  Радзинский Э.С. Загадки любви / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 445, [3] с. – ISBN 978-5-17-047160-7
489619
  Пепа О. Загадки Маріїнського палацу // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 9( 83). – С. 48-49
489620
  Узін С.В. Загадки материків і океанів / С.В. Узін. – Київ, 1961. – 224с.
489621
  Черногорова В.А. Загадки микромира / В.А. Черногорова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 222 с.
489622
  Сребродольский Б.И. Загадки минералогии / Б.И. Сребродольский. – Москва : Наука, 1987. – 160с.
489623
  Бурау И.Я. Загадки мира цифр и чисел. / И.Я. Бурау. – Донецк, 1996. – 448с.
489624
   Загадки миссис Дикинсон: классич. остросюжет. рассказ. – М., 1992. – 432с.
489625
  Якунов А.В. Загадки мітогенетичного випромінювання // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)


  Загальновизнано, що біофотоніку започткував вітчизняний біофізик, уродженець Полтави, Олександр Гаврилович Гурвич (1874-1954).
489626
  Зяблов В.И. Загадки мозга решает наука / В.И. Зяблов, А.И. Брусиловский. – К., 1987. – 47с.
489627
  Мезенцев В.А. Загадки неба и земли / В.А. Мезенцев. – Москва, 1967. – 216с.
489628
  Лісункін Г.І. Загадки нейрона / Г.І. Лісункін. – К, 1964. – 77с.
489629
  Кондратьева И.Н. Загадки нейрона / И.Н. Кондратьева. – М, 1966. – 45с.
489630
  Конецкий В.Я. Загадки новгородской округи / В.Я. Конецкий, Е.Н. Носов. – Ленинград, 1985. – 120 с.
489631
  Кивотов С.А. Загадки о растениях / С.А. Кивотов. – Москва : Просвещение, 1969. – 111с.
489632
  Богословский Б.Б. Загадки озер / Б.Б. Богословский. – Москва : Знание, 1963. – 32с.
489633
  Вершинский Н.В. Загадки океана / Н.В. Вершинский. – Москва, 1989. – 143с.
489634
  Аксенов А.А. Загадки Океании : Экспедиция на научно-иследовательском судне "Дмитрий Менделеев" / Аксенов А.А., Белоусов И.М. – Москва : Мысль, 1975. – 160 с.
489635
  Оль А.И. Загадки околоземного космоса : в помощь лектору / А.И. Оль. – Ленинград : Знание, 1978. – 36 с.
489636
  Головко В.М. Загадки острова Сардинія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 10-11
489637
  Зеленская Г. Загадки очевидного. Архитектура Растрелли // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-51. – ISSN 1818-2968
489638
  Палов М. Загадки парада победы. Что осталось за кулисами апофеоза войны? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – С. 1. 5


  24 июня 1945 года… Красная площадь… Десять часов утра… Небо над Москвой затянуло свинцовыми тучами. Моросит мелкий дождь. На гостевых трибунах море зонтов. Войска замерли на гостевых позициях… Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы? 24 ...
489639
  Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид / Р.И. Рубинштейн. – Москва : Советский художник, 1966. – 88с.
489640
  Ауф Дем Кампе Загадки планктона. Проект "Планктон" / Ауф Дем Кампе, Геригк Кристоф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
489641
  Сологубовский Н. Загадки прекрасной и коварной Сахары // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-80. – ISSN 0321-5075


  Подоророж по Сахарі
489642
   Загадки природи / [укладачі: В.М. Скляренко, М.О. Панкова, Я.О. Батій та ін.]. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. – 318, [2] с. : іл., фот. – Зміст: Чорні дірки ; Морський народ ; Нессі та її родичі ; Дракон Семіраміди ; Вампіри та перевертні ; "Співаючі" піски ; Ворота у Всесвіт. – ISBN 978-966-97340-7-5
489643
  Смирнов Г.А. Загадки природы в зеркале науки / Г.А. Смирнов, А.Ф. Торбакова. – Свердловск, 1984. – 191с.
489644
  Арабаджи В.И. Загадки простой воды : (в мире воды и льда) / В.И. Арабаджи. – Москва : Знание, 1973. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – ([Нар ун-т. Естественнонаучный факультет])
489645
  Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби / Г.Г. Мартинсон. – Ленинград : Наука, 1974. – 124с.
489646
  Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби / Г.Г. Мартинсон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л, 1980. – 149с.
489647
  Конли Кристина Загадки пустыни Наска : страница редактора // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 16 : Фото
489648
  Кузнечиков В.Т. Загадки Пушкина / В.Т. Кузнечиков. – К, 1996. – 169с.
489649
  Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса : Лишайники и экологический мониторинг / И.А. Шапиро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 79с.
489650
  Попов И.В. Загадки речного русла / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 167с.
489651
   Загадки русского народа. – [Москва : Тип. Моск. городск. Арнольдо-Третьяковск. учил. глухонем., 1916. – 28 с. – Беспл. прилож. к журн. "Проталинка"


  Палитра журналов для детей в ХIХ в.: "Солнышко" (1909–1914), "Светлячок"(1902–1916 гг.), "Проталинка" (1911–1917), "Подснежник" (1858–1862), "Игрушечка" (1880–1912), "Задушевное слово" (1877–1917)
489652
   Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. – М., 1959. – 335с.
489653
  Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко. – М, 1990. – 159с.
489654
  Хаткевич Василий Загадки Сатурна и его спутников : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 4 : Іл.
489655
  Бурже П. Загадки сердца : [рассказы] / Поль Бурже ; Пер. с фр. Ел. фон-Витторф. – [С-Петербург] : [Тип. Т-ва "Труд"]. – 62, [1] с. – (Художественная библиотека ; № 3)
489656
  Круглов Л. Загадки Сибири. "Снежный дух Алтая" / "Таежный тупик" [Електронний ресурс] : видеоприложение к журналу GEO / про-во Л. Круглов ; Россия, 2001 г. ; реж. Л. Круглов ; сцен. С. Буртяк ; комп. В. Чистяков ; худ. М. Бічевская и др. ; опер. Н. Хохлов, А. Полярков ; ПРОЕКТ семеро смелых ; ИДДК ; Росбанк. – Москва : Круглов : "БИЗНЕССОФТ", 2001. – 1DVD. – DVD video ; предназначен для частного использования в устр-вах, поддерж. данный формат и / или системные требования.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (GEO : документальный сериал ; непознанный мир : Земля)


  В фильме рассказывается об экспедиции в труднодоступные области Горного Алтая, где сохранилась девственная природная среда, и обитает одно из самых редких животных России - снежный барс. В поисках этого полумифического существа участвуют зоологи, ...
489657
  Зуев О.И. Загадки скифии = Поиск. Hаходки. Реликвии. Сокровища. Клады / О.И. Зуев. – Белгород-Днепровский
Кн. 1. – 1996. – 164 с.
489658
  Поляков А. Загадки старой Синтры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 41. – С. 40-44. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Сінтри, популярного містечка в Португалії
489659
  Немилова И.С. Загадки старых картин / И.С. Немилова. – М., 1973. – 351с.
489660
  Кончин Е.В. Загадки старых картин / Е.В. Кончин. – Москва, 1979. – 80 с.
489661
  Немилова И.С. Загадки старых картин / И.С. Немилова. – Москва, 1989. – 352с.
489662
  Дашевский Ю.С. Загадки сфинкса / Ю.С. Дашевский. – Баку, 1978. – 76с.
489663
  Булгаков В. Загадки та відгадки лукашенківщини // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 15-21
489664
  Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры. / И.П. Дешкова. – Москва, 1989. – 52с.
489665
  Успенский Л.В. Загадки топонимики / Л.В. Успенский. – Изд. 2-е. – Москва, 1973. – 269с.
489666
  Успенский Л.В. Загадки топонимики. / Л.В. Успенский. – М., 1969. – 266с.
489667
  Баган О. Загадки топосу і націософські інтенції в романі Івана Франка "Перехресні стежки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
489668
  Кадомська М. Загадки Троїцького собору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 38-51. – ISSN 0131-2685


  Благодійницька діяльність Павла Харитоненка та будівництво Троїцького собору в Сумах.
489669
  Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня / И.А. Черепов. – Москва, 1951. – 148с.
489670
  Лелека О. Загадки убийства Джона Леннона // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 40. – С. 1, 8-9


  "Пять пистолетных выстрелов, прогремемевших 40 лет назад, 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке, всколыхнули пушечной канонадой не только Америку. Они отозвались в сердцах миллионов людей многих стран болью и потрясением, когда радиоэфир, как обычно, ...
489671
  Степанов С.А. Загадки убийства Столыпина / С.А. Степанов. – Москва : Прогресс-Академия, 1995. – 304с. – (Века и люди). – ISBN 5-85864-003-6
489672
  Кульчицький С. Загадки українського голодомору // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-45. – ISSN 0868-8273
489673
  Студитский А.Н. Загадки формообразования / А.Н. Студитский. – М, 1977. – 64с.
489674
  Забелин И.М. Загадки Хаирхана / И.М. Забелин. – Москва, 1965. – 304с.
489675
  Шпак В. Загадки хрещення Руси-України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 36-37, 43
489676
  Павлова Н. Загадки цветов : Научно-художественная книга / Н. Павлова. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 96 с.
489677
  Ивченко С.И. Загадки цинхоны / С.И. Ивченко. – М., 1965. – 208с.
489678
  Ивченко С.И. Загадки цинхоны / С.И. Ивченко. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255с.
489679
  Степанков Віталій Загадки Чуднова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 51-63. – ISSN 0869-3595


  1660-й рік - третій період Національної революції, який містив у собі цілий ряд негативних процесів і явищ, що згубно позначилися на функціонуванні державних інституцій козацької України.
489680
   Загадки Эйнштейна. Неизвестные факты биографии великого физика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 9


  Имя Альберта Эйнштейна занимает особое место в истории человечества. Его научные работы во многом заложили фундамент современной физики, а общительность, дружелюбие, жизнерадостность и несравненное обаяние сделали его одной из самых любимых и ...
489681
  Астахова В.Г. Загадки ядовитых растений / Астахова В.Г. – Москва : Лесная промышленность, 1977. – 176 с. : рис. – Библиогр.: с. 175
489682
  Бондар Т. Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу). - // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 22-26. – ISSN 2410-0927
489683
  Горішнянська О. Загадки Ярослава - дипломата і бунтівника. До тисячоліття вокняжіння Ярослава в Києві проходить масштабна виставка // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 89). – С. 7


  "Про місце в історії князя Ярослава Володимировича чимало написано в старовинних хроніках, історичних дослідженнях, науково-популярних розвідках і художніх творах. Історики та митці ідеалізували Ярослава Мудрого. Літописці й історики натомість ...
489684
   Загадки: сборник. – К., 1987. – 155с.
489685
   Загадки: українські народні загадки, для дошкільн.. – К., 1982. – 15с.
489686
  Красюк Сергій Загадкова доля теємничих знаків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 21


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
489687
  Дмитрієнко Інна Загадкова могила // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-73. – ISSN 0130-5212
489688
  Наливайко Ст. Загадкова назва Житомир у світлі балто-скіфо-індоіранських фактів // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 383-389
489689
  Поліщук Я. Загадкова постать автора // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8 (12), серпень. – С. 37-41


  Автор аналізує проблему авторства та багатоіпостасність (маски) авторства у письменстві XX століття.
489690
  Цьолух Сергій Загадкова смерть Фрідріха Гегеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 72-75. – ISSN 1819-7329
489691
  Побірченко Н. Загадкова сторінка родинного літопису Рильських // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 40-47
489692
  Кримська Р. Загадкове місто Корчев // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 4
489693
  Абліцов В. Загадковий бальзаківський "Лист про Київ" або ностальгія за белетризованим міфом // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 213-220. – ISBN 976-966-2279-07-8
489694
  Панченко В. Загадковий Костомаров : Про химерність соціальних ілюзій / Володимир Панченко // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 187-190. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
489695
  Бойченко С. Загадковий надгробок під цоколем колегіуму // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.121-123


  Про благодійну діяльність родини Єнько, особливо Михайла Михайловича, який спонсорував діяльність чернігівського Колегіуму в другій пол. 18 ст.
489696
  Геддон М. Загадковий нічний інцидент із собакою = The curious incident of the dog in the night-time : роман / Марк Геддон ; пер. [з англ.] Анастасія Рогоза. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 221, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The curious incident of the dog in the night-time / Mark Haddon. London: Jonathan Cape, 2003. – ISBN 978-617-12-0515-4
489697
  Герасименко Н. Загадковий предок великого Гоголя // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.58-59
489698
  Пилипчук О.Я. Загадковий світ сирен / О.Я. Пилипчук. – К., 1988. – 79с.
489699
  Кирій І.І. Загадковий Ус : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1990. – 366 с.
489700
  Ковальчук В. Загадкові "Мамай" і "Чупринко" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 688-692. – (Нова серія ; вип. 15)


  Як незнання псевдонімів Романа Шухевича і Миколи Козака завадило розширенню джерельної бази ОУН і УПА.
489701
  В"ялець А. Загадкові "Сталінські" тунелі під Дніпром - історія будівництва та перспективи музеєфікації // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 202-211. – ISBN 978-617-7399-39-0
489702
  Воронов Ю.П. Загадкові диски давнини. Від пряселець до кам"яних баб // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 21-26. – ISSN 2518-7104
489703
  Всехсвятський С.К. Загадкові кільця Сатурна / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1972. – 48 с.
489704
  Каптаренко О.К. Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 17 с.


  Глибокошановному Павлу .... з подякою автор
489705
  Адаменко О.М. Загадкові кулі Карпат // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 134-138. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
489706
  Павлова Т. Загадкові містерії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-75. – ISSN 0130-1799
489707
  Балушок В. Загадкові севрюки: Між українцями, росіянами та білорусами // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 17-26


  У статті аналізуються етнічні стосунки «земельного» етносу севрюків із сусідніми східнослов’янськими етносами, а також те, як вони були зрештою асимільовані українцями, росіянами й, меншою мірою, білорусами в ході масштабних міграційних процесів.
489708
  Елькін Д.Г. Загадкові явища психічного життя / Д.Г. Елькін. – К., 1967. – 91с.
489709
  Вдовиченко М. Загадковість китайської вісімки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 64-65. – ISSN 1819-7329


  Цифри з яскравим смисловим забарвленням у китайській мові.
489710
  Тузков С. Загадковості "Бель Роз": про структуру неоготичного сюжету / С. Тузков, І. Тузкова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 212-218. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується сюжетна структура неоготичного роману С. Еббот "Ріка і троянда". Виділяються традиційні елементи готичного сюжету: готичний хронотоп, мотиви тайни, жаху, привида, сюжетні ситуації та типи героїв. Робиться висновок, що в цьому ...
489711
  Будяк Ю. Загадочки-думочки : повісті / Ю. Будяк. – Харків, 1928. – 12 с.
489712
  Друянов В.А. Загадочная биогарфия Земли. / В.А. Друянов. – М, 1975. – 128с.
489713
  Друянов В.А. Загадочная биография Земли / В.А. Друянов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
489714
  Друянов В.А. Загадочная биография Земли / В.А. Друянов. – 3-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 158с.
489715
  Сандер А. Загадочная королева-шаманка : портрет в рамках истории // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 12-14


  В истории древней Японии самая загадочная правительница Химико (173?—248?) - правительница одного из первых японских раннегосударственных образований - страны Яматай периода Яёй. Другое прочтение ее имени - Пимику
489716
  Краснодембская Нина Загадочная ланка : Мифы и легенды // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 56-59 : Мал.
489717
  Христолюбова И.П. Загадочная личность / И.П. Христолюбова. – Пермь, 1991. – 364с.
489718
  Ильф И. Загадочная натура / И. Ильф, Е. Петров. – К., 1949. – 67с.
489719
  Стовичек В. Загадочная планета (Марс) / В. Стовичек; Блажко С. – Тула : Пучина, 1925. – 152 с.
489720
  Вершинин А.С. Загадочная тропа / А.С. Вершинин. – Горький, 1964. – 239с.
489721
   Загадочниот насмев на Антон Павлович : свечен собир по повод 100 години од смртта на А.П.Чехов (1904-2004), Скопjе, 01.11.2004. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 24с. – (Свечени собири ; Св.48)
489722
  Мариковский П.И. Загадочное излучение. Очерки о жизни насекомых. / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1972. – 167с.
489723
  Финк В.Г. Загадочное исчезновение Рене Прево / В.Г. Финк. – М, 1966. – 48с.
489724
  Дюпрель К. Загадочность человеческого существа, 1898. – ISSN 1898
489725
  Майданов А.С. Загадочные боги Ашвины // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0869-1908


  Образ життя, соціальна активність давніх аріїв
489726
  Малахов В.В. Загадочные группы морских беспозвоночных / В.В. Малахов. – М., 1990. – 143с.
489727
  Малахов В.В. Загадочные группы морских беспозвоночных / В.В. Малахов. – М., 1990. – 144с.
489728
  Ионайтис Е. Загадочные звенья. Многоуровневая система образования озадачила работодателей. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  Сегодня почти все вузы России перешли на многоуровневую систему подготовки. Процесс этот проходил непросто, возник целый ряд проблем, одна из которых - непонимание со стороны работодателей сущности и предназначения бакалавров и магистров. Чтобы ...
489729
  Узин С.В. Загадочные земли / С.В. Узин. – Москва : Географической литературы, 1950. – 72с.
489730
  Окладникова Е.А. Загадочные личины Азии и Америки / Е.А. Окладникова. – Новосибирск, 1979. – 168 с.
489731
  Калинин Анатолий Загадочные образы природы : Невидимое - видимое // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 20-21 : Іл.
489732
  Устинов С.К. Загадочные тропы кабарги. / С.К. Устинов. – Иркутск, 1989. – 108с.
489733
  Чекуров М.В. Загадочные экспедиции / М.В. Чекуров. – Москва : Мысль, 1984. – 160с. : іл. + карта, схем.
489734
  Чекуров М.В. Загадочные экспедиции / М.В. Чекуров. – Изд. 2-е пер. допл. – Москва : Наука, 1991. – 152с. – ("Человек и окружающая среда"). – ISBN 5-02-002221-7
489735
  Буриан Я. Загадочные этруски / Я. Буриан, Б. Моухова. – М., 1970. – 227с.
489736
  Фомин А. Загадочный "Автопортрет" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  Одной из наиболее известных работ великого Леонардо да Винчи является его "Автопортрет". Долгое время считали, что на холсте запечатлен сам Леонардо, поскольку внешность изображенного соответствовала тем описаниям художника, которые оставили его ...
489737
  Лебедев В.И. Загадочный город Мохши / В.И. Лебедев. – Пенза, 1958. – 48с.
489738
  Блинов Б. Загадочный импульс / Б. Блинов. – М, 1969. – 176с.
489739
  Хват Л.Б. Загадочный материк / Л.Б. Хват. – Москва, 1956. – 288с.
489740
  Бурова Л.Г. Загадочный мир грибов / Л.Г. Бурова; Отв. ред. М.В. Горленко. – Москва : Наука, 1991. – 96с. – ISBN 5-02-004624-8
489741
  Мараков С.В. Загадочный мир островов / С.В. Мараков. – Москва : Мысль, 1977. – 125 с. : ил., фото. – (Рассказы о природе)
489742
  Фейнберг И.Л. Загадочный набросок Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Правда, 1978. – 48 с.
489743
  Мазьер Ф. Загадочный остров Пасхи / Ф. Мазьер. – Москва : Мысль, 1970. – 142с.
489744
  Демин Л.М. Загадочный принц / Л.М. Демин. – Маріуполь, 1990. – 189с.
489745
  Ганина Оксана Загадочный Северный Кипр // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 74-77 : фото
489746
  Львов В.Е. Загадочный старик / В.Е. Львов. – Л, 1977. – 271с.
489747
  Малори Жан Загадочный Туле / Малори Жан. – Москва : Мысль, 1973. – 302с.
489748
  Кук Б. Загадочный феномен. Роман Е. Замятина "Мы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 364-369. – ISSN 0042-8795
489749
  Лесков Н.С. Загадочный человек : Эпизод из истории комического времени на Руси : с письмом автора к Ивану Сергеевичу Тургеневу / Н.С. Лесков-Стебницкий. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1871. – [10], 172 с.
489750
   Загадуваньето на градовите во Република Македониjа: кои се решениjата? = Pollution of the cities in the Republic of Macedonia: what are the solutions? : зборник на трудови : април 2019 / Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за животна средина и материјали ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2019. – 426 стр. : илустр. – Без тит. арк. – Библиографија кон трудовите. – ISBN 978-608-203-254-2
489751
  Масімова Л. Загальгнолюдська тематика Умберто Еко-публіциста // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 47-54


  Стаття є спробою визначити значення публіцистичного надбання Умберто Еко, в тематиці якого переважають загальнолюдські цінності. Досліджується вплив публіцистики на художню творчість автора, пропонуються шляхи використання публіцистичних праць ...
489752
  Байкін Ф.Ф. Загальнi закономipностi i особливостi пеpеходу від капiталiзму до соцiалiзму / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Радянська Укpаїна, 1958. – 40 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань ; 1 ; 6)
489753
  Шемонаєв В.Ю. Загальна аварія в контексті теорії цивільного правовідношення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 80-85. – (Право. Економіка. Управління)
489754
  Дума Д.П. Загальна астрометрія : Навчальний посібник / Д.П. Дума; НАН України; Головна Астрономічна Обсерваторія. – Київ : Наукова думка, 2007. – 600с. – ISBN 978-966-00-0625-6
489755
   Загальна астрономія : підручник для ВНЗ / С.М. Андрієвський, С.Г. Кузьменков, В.А. Захожай, І.А. Климишин. – Харків : ПромАрт, 2019. – 522, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 496-514. – Бібліогр.: с. 515. – ISBN 978-617-7634-37-8
489756
   Загальна астрофізика : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 75 с.
489757
  Лелекачъ Н. Загальна библіографія Подкарпатя = Karpatalja altalanos bibliografiaja : з додатками: 1. Библіографія Подкарпатской руськой литературы. 2. Библіографія подкарпатской руськой истории литературы / Н. Лелекачъ, И. Гарайда; зложили: М.М. Лелекач, І.А. Гарайда ; післям. В. Падяк ; передм. Д. Данилюк. – Факсим. вид. 1944. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2000. – 212, [2] с., [1] арк. фот. : фот., іл. – Трагiчна доля фундаментальноi бiблioграфiчноi працi Пiдкарпаття: Огляд вiднайдених архiвних матерiалiв: с. 187–196 / В. Падяк. - Обкл.,текст на русинській та угорській мовах. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Обличчям до спадщини"). – ISBN 966-7838-10-2


  Зaгaльнa Библіoгрaфія Пoдкaрпaмя, (Литeрaтурнo-Нaукoвa Библіoтeкa 30), Унгвaрь 1944, I. чaсть. – Lelekacs, M.–Harajda, J. (szerk.), Karpatalja Altalanos Bibliografiaja, (Irodalmi es Tudomanyos Konyvtar 30), Ungvar 1944. I. resz – Fakszimile: Ужгoрoд ...
489758
   Загальна біологія. – Харків : Радянська школа, 1936. – 356 с.
489759
  Веселов Є.О. Загальна біологія / Є.О. Веселов. – Київ, 1963. – 275с.
489760
  Середенко Е.В. Загальна біологія / Е.В. Середенко. – Київ, 1972. – 200с.
489761
   Загальна біологія : підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. – 16-те вид. – Київ : Радянська школа, 1988. – 272 с.
489762
   Загальна біологія : підруч. для 10-11 кл. серед. шк. – 17-те вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 272 с.
489763
   Загальна біологія : підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. – 19-те вид. – Київ : Радянська школа, 1991. – 272 с.
489764
   Загальна біологія : підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. – 19-те вид. – Київ : Радянська школа, 1991. – 274 с.
489765
   Загальна біологія : Підручник для 11 класу серед. загальноосв. навч. закл. / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. – Київ : Генеза, 2001. – 272с. – ISBN 966-504-199-1
489766
   Загальна біологія : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. – Київ : Генеза, 2001. – 160с. – ISBN 966-504-124-X
489767
   Загальна біологія. 10-11 кл. серед. шк.. – 20-те вид. – К., 1992. – 272с.
489768
   Загальна біологія. Підруч. для 9-10-х кл. серед. шк.. – 3-е вид. – К., 1975. – 312с.
489769
   Загальна біологія. Підруч. для 9-10-х кл. серед. шк.. – 4-е вид. – Київ, 1976. – 312с.
489770
  Пирог Т.П. Загальна біотехнологія : підручник для студентів ВНЗ / Т.П. Пирог, О.А. Ігнатова ; М-во освіти і науки України, Нац ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-330. – ISBN 978-966-612-083-3
489771
  Рябініна Л. Загальна відкрита валютна позиція банку, її сутність, необхідність і дії НБУ щодо її визначення та використання : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0131-775Х
489772
  Сенченко А.П. Загальна військова повинність для єврейського населення Російської імперії в 1874–1884 рр.: характер і наслідки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 65-70. – ISSN 1996-5931


  Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були ...
489773
  Казарновська А.Б. Загальна вікова і педагогіна психологія : збірник завдань / А.Б. Казарновська, О.П. Долина. – Київ : Вища школа, 1990. – 142 с.
489774
  Гудзь С.П. Загальна вірусологія : навчальний посібник / С.П. Гудзь, Т.Перетятко, Ю.О. Павлова ; МОНУ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010. – 264 с. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія); 978-966-613-753-4
489775
  Калита Л.М. Загальна геогpафiя : Hавч.посібник для учнів серед.загальноосвітн.шкіл / Л.М. Калита, М.Р. Калита, В.Ї. Любченко; МФ "Відродження".Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1998. – 240 с. – ISBN 9665051601
489776
  Скуратович О.Я. Загальна географія : Підручник для 6 класу середньої школи / О.Я. Скуратович, Р.Р. Коваленко. – 2-ге перероб. і доп.видання. – Київ : Зодиак-Эко, 1998. – 221 с.
489777
  Масляк П.О. Загальна географія : Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Вежа, 2002. – 168с. – ISBN 966-7091-45-7
489778
  Кобернік Сергій Загальна географія : Програма для профільного навчання.11 клас (35/70 год, 1 або 2 год на тиждень) / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 14-19
489779
  Кобернік С.Г. Загальна географія. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 7-13 : табл.
489780
  Кобернік С.Г. Загальна географія. Програма для профільного навчання у старшій школі, 11 клас (35 год, 1 год на тиждень) / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 7-12. – Бібліогр.: 3 назв.
489781
  Кобернік Сергій Загальна географія. Програма для профільного навчання, 11 клас (35 год, 1 год на тиждень) / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-12
489782
   Загальна географія. Програма для учнів 6 класу 12-річної школи (70 год, 2 год на тиждень) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-21
489783
  Безуглий А.М. Загальна геологiя / А.М. Безуглий, О.В. Іванніков, В.О. Коваль. – Київ : Київський університет, 1958. – 231с.
489784
  Паранько І.С. Загальна геологія : Навчальний посібник / І.С. Паранько, А.О. Сіворонов, В.Д. Євтєхов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 464 с. – ISBN 966-822.4-01-9
489785
   Загальна геологія. Практикум : Навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова; В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 120с. – ISBN 966-594-634-X


  Викладені в практичному аспекті положення екологічного права, а саме - на законодавчому рівні конкретизує їхнє застосування до конкретних екологічних порушень з метою юридичного захисту навколишнього середовища України.
489786
   Загальна геологія. Програма та метод. вказівки до вивчення курсу. Для студ.-заоч.. – Київ, 1974. – 60с.
489787
  Хрущов Д.П. Загальна геолого-промислова оцінка соляних ресурсів Карпатського регіону України / Д.П. Хрущов, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 137-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147-148. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
489788
  Ізмайлова Н.В. Загальна геоморфологія / Н.В. Ізмайлова. – Львів
1. – 1962. – 124с.
489789
  Шевчук В.В. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки : Підручник для студ. геолог. спец. внз / В.В. Шевчук, В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 212с. – ISBN 966-594-402-9
489790
  Шевчук В.В. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки : Підручник / В.В. Шевчук, В.А. Михайлов; КНУТШ. – 2-е вид., виправлене. – Київ : Київський університет, 2005. – 328с. – ISBN 966-594-643-9
489791
  Совєтов С.О. Загальна гідрологія / С.О. Совєтов. – Київ-Харків : Радянська школа, 1937. – 375с.
489792
  Пустовойт С.П. Загальна гідрологія : Учб.-метод. пос. для студентів геогр. фак. ун-в / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і серед. освіти УРСР; Київськ. держ. ун-т. Геогр. фак. – Київ
Вип. 1. – 1966. – 118с. : Іл.
489793
  Пустовойт С.П. Загальна гідрологія : /Учбов. пос. для студентів геогр. фак. ун-тів/ / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР; Київськ.держ. ун-т; Геогр.фак. – Київ
Вип. 2. – 1966. – 118с. : Іл.
489794
  Левківський С.С. Загальна гідрологія : Підручник для студ.ВНЗ / С.С. Левківський, В.К. Хільчевський, Г О. ін. Ободовський; За ред. С.М. Лисогора. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 264с. – ISBN 966-7459-57-8
489795
   Загальна гідрологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Афанасьєв, С.С. Дубняк та ін. ; КНУТШ ; за ред. В.К. Хільчевського та О.Г. Ободовського. – Київ : Київський університет, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-439-016-0
489796
   Загальна гідрологія. Програма і робочі плани. – Х.
В. 1. – 1963. – 16с.
489797
  Пелешенко В.І. Загальна гідрохімія : Підручник для студ.геогр.,геолог.,біол.та гідрометеоролог.фак.ВЗО / В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – Київ : Либідь, 1997. – 382с. – Бібл.:с.378-379. – ISBN 5-325-00796-3
489798
  Пономаренко В.П. Загальна декларація мовних прав і права мовних меншин // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 42-48. – ISSN 0027-2833
489799
  Добрянський С.П. Загальна декларація прав людини - передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 78-89. – ISSN 1993-0909
489800
  Карабань М. Загальна декларація прав людини // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 30-32
489801
  Мартинов А.Ю. Загальна декларація прав людини 1948 // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 65-66. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
489802
  Лисодєд О.В. Загальна декларація прав людини і міжнародні стандарти поводження із засудженими // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 140-146. – ISSN 0201-7245
489803
  Вітик І.Р. Загальна декларація прав людини і питання імплементації міжнародно-правових стандартів прав людини, що містяться у ній у національне законодавство України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 216-222.
489804
  Савонюк Р.Ю. Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб"єктів кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 51-57
489805
  Деревянко Б.В. Загальна декларація прав людини у проголошенні права на страйк / Б.В. Деревянко, В.Ю. Квач // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7364-24-4
489806
  Деревянко Б.В. Загальна декларація прав людини як джерело права України / Б.В. Деревянко, Л.В. Лященко // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 12-16. – ISBN 978-617-7364-24-4
489807
  Кузенко У.І. Загальна декларація прав людини як джерело універсальних міжнародно-правових стандартів прав людини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 36-42. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
489808
  Рабінович С. Загальна декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних прав // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 151-166. – ISSN 1026-9932
489809
  Проценко Т.О. Загальна декларація прав людини як основоположний акт міжнародного права у сфері забезпечення прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 32-36. – ISBN 978-617-7364-24-4
489810
  Гнатовський М.М. Загальна декларація прав людини як частина загального звичаєвого міжнародного права / М.М. Гнатовський, О.Р. Поєдинок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 17-26


  Стаття присвячена розгляду процесу перетворення положень Загальної декларації прав людини 1948 р. на частину загального звичаєвого міжнародного права. Проаналізовані відповідна практика держав, рішення Міжнародного Суду ООНта доктринальні погляди. ...
489811
  Батраченко Б.А. Загальна декларація прав людини. Правознавство. 9 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 30 (454), жовтень 2016 р. – С. 9-13
489812
  Рабінович С. Загальна декларація прав людини: до характеристики цінносно-нормативних витоків // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 86-95. – ISSN 1993-0909
489813
  Денисов В.Н. Загальна декларація прав народів 1976 (- неформальний акт кодифікації прав народів з метою сприяння визхнвнню їх суб"єктами міжнародного права) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 66-67. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
489814
  Домша О.В. Загальна діагональна редукція матриць над кільцями стабільного рангу 1 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Домша Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
489815
  Злобін Ю.А. Загальна екологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2003. – 416с. – ISBN 966-680-060-8


  Викладено основні положення і концепції сучасної загальної екології. Для студентів вузів
489816
  Руденко С.С. Загальна екологія : практ. курс для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-633-1
Ч. 1. – 2003. – 319, [1] с. : табл., іл. – Предм. покажч.: с. 299-304. – Бібліогр.: с. 305-312
489817
  Злобін Ю.А. Загальна екологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. – 2-е вид. стер. – Суми : Університетська книга, 2005. – 416с. – ISBN 966-680-060-8
489818
  Соломенко Л.І. Загальна екологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-Плюс, 2012. – 287, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2393-64-4
489819
  Соломенко Л.І. Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-64-4
489820
  Злобін Ю.А. Загальна екологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2014. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-680-060-8
489821
  Соломенко Л.І. Загальна екологія : підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-218-5
489822
   Загальна екологія та неоекологія : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 164, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 153-162. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-2393-41-5
489823
   Загальна економіка : Підручник для лицеїв та гімназій. – Київ : Заповіт, 1995. – 370с. – (Трансформація гуманіт.овіти в Україні). – ISBN 5770710748
489824
   Загальна економіка : Навчальне видання.Підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів. – 2-ге вид.,доп.і перероб. – Київ : А.П.Н., 2000. – 392с. – ISBN 966-95673-3-5
489825
  Вартабедян В.А. Загальна електротехніка / В.А. Вартабедян. – Київ, 1971. – 358 с.
489826
   Загальна електротехніка. – Київ, 1976. – 200 с.
489827
  Вартабедян В.А. Загальна електротехніка : Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. і загальнотехн. фак-тів пед. ін-тів / В.А. Вартабедян. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1986. – 359с.
489828
  Паначевний Б.Г. Загальна електротехніка : Теорія і практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Б.Г. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-06-7
489829
  Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат : Методичні рекомендації на допомогу студентам історичного факультету / В.В. Надольська; Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 1999. – 62c.
489830
   Загальна і молекулярна генетика : Практикум. – Київ : Вища школа, 1995. – 280с.
489831
   Загальна і молекулярна генетика : практикум / С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М. та ін. Лазаренко; С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М.Лазаренко та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. С. В. Демидова ]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 280с. – ISBN 966-306-097-2
489832
  Федоренко В.Л. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 5-15.
489833
  Бідій О.І. Загальна і сільськогосподарська статистика / О.І. Бідій. – Київ, 1968. – 314с.
489834
  Гончаренко В.Г. Загальна і спеціалізована юридична освіта // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
489835
  Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів спец. "Вид. справа та редагування" / М.М. Романюк. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Світ, 2003. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-94 та в тексті. – ISBN 966-603-195-7
489836
  Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія : Навчально-методичний комплекс / КНУТШ; Ін-тут журналістики; Ніна Вернигора. – Київ, 2004. – 27с.
489837
  Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів, які навчаються за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Н.М. Вернигора; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-773-7
489838
  Женченко М.І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255, [1] с. – ISBN 978-966-2057-05-08
489839
  Канівець В.І. Загальна і четвертинна геологія та геоморфологія : навч. посібник для [студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В.І. Канівець, М.М. Пархоменко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 79, [1] с., [1] арк. схем. : іл., табл. + 1 мапа (1 арк. склад. вчетверо). – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-617-7323-26-5
489840
  Стельмах С.П. Загальна історія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 67. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
489841
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник / В.С. Макарчук. – Вид.3-тє, доповнене. – Київ : Атіка, 2001. – 624с. – ISBN 966-7714-84-5
489842
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник / В.С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2001. – 592с. – ISBN 966-7714-41-1
489843
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 4-те вид., доп. – Київ : Атіка, 2004. – 616с. – ISBN 966-7714-84-5
489844
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 5-е вид., допов. – Київ : Атіка, 2006. – 680 с. – ISBN 966-326-142-0
489845
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 6-е вид., допов. – Київ : Атіка, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-326-267-3
489846
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-е, доп. – Київ : Атіка, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-326-267-3
489847
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-326-267-3


  Висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США. Для студентів вузів
489848
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2010. – 624 с. + Додатки: с. 585-617. – ISBN 978-966-326-267-3
489849
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / В.С. Макарчук, В.М. Процик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 7-ме. – Київ : Атіка, 2013. – 339, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-471-4
489850
  Неділько С.А. Загальна й неорганічна хімія: задачі та вправи : Навч. посібник для студ. хімічних спец. вищих навч. закладів / Неділько С.А., Попель П.П. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0096-8


  Посібник містить задачі, вправи і запитання з усіх розділів загальної та неорганічної хімії, до кож-ного з них подано короткі теоретичні відомості та приклади розв"язання типових задач і вправ. Навчальний посібник для студентів хімічних ...
489851
  Ловейкін Ю.В. Загальна КАМ-теорема для коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем / Ю.В. Ловейкін, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Вивчається проблема збурень квазіперіодичних рухів на коізотропних інваріантних торах гамільтонових систем. Доведено КАМ-теорему, яка узагальнює попередні результати, охоплює вироджений і невироджений випадки незбуреного гамільтоніана.
489852
  Горобець В.Й. Загальна канцелярська документація ХVІІІ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 72-80
489853
  Гамшеєва В.М. Загальна картина основних принципів підприємницької етики старообрядництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 14-16
489854
  Мороз С.А. Загальна класифікація нормативно-правових актів щодо державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 53-60. – ISSN 2311-6420


  В основу організації наукового дослідження було покладено існування в межах наукової думки підходів щодо розподілу нормативно-правових актів за окремими класифікаційними групами.
489855
  Щербань М.І. Загальна кліматична характеристика Канівського району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 68-73. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
489856
  Ковалишин У.В. Загальна концепція економічного регулювання діяльності господарюючого суб"єкта // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 192-196. – Бібліогр.: на 7 пунктів
489857
  Пономаренко В.С. Загальна концепція побудови інформаційної системи онлайн-анкетування / В.С. Пономаренко, С.О. Стипуріна // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Положення концепції та принципи побудови системи онлайн-анкетування.
489858
  Минькович Слободяник Загальна концепція правової політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 90-97. – ISSN 1563-3349
489859
  Лисенко В.Й. Загальна концепція токсичного дисгомеостазу та критичного стану при хімічній травмі // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – C. 7-15. – ISSN 2224-0586
489860
  Браславський Й.М. Загальна криза капіталізму та її поглиблення в результаті другоі світовоі війни : Стенограма лекції / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1951. – 32с.
489861
  Нестеренко О.О. Загальна криза капіталізму та поглиблення її після... / О.О. Нестеренко. – К., 1948. – 72с.
489862
  Молдавчук В.С. Загальна культура українського офіцера внутрішніх військ як наукова проблема // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 154-162


  "Розглянуто сутність поняття загальної культури українського офіцера та обґрунтовано шляхи її розвитку. Розкрито питання про вплив загальної культури офіцерів внутрішніх військ на формування інституційного іміджу".
489863
  Качан Б. Загальна лінгвістична характеристика термінологічної лексики фахової мови педіатрії у порівняльному аспекті щодо їх утворення / Б. Качан, О. Остапчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 7-10. – ISSN 2311-9896
489864
  Радіонова І. Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
489865
  Максименко Н.В. Загальна метеорологія і кліматологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Максименко, І.В. Бєляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування НМР МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Донец. нац. техн. ун-т. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 254, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога"). – ISBN 978-966-623-778-4
489866
  Пастернак М.М. Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 313-317. – ISSN 2222-4459
489867
  Верзілін М.М. Загальна методика викладання біології / М.М. Верзілін. – Київ, 1980. – 351с.
489868
  Реп"єв В.В. Загальна методика викладання математики / В.В. Реп"єв. – Київ, 1960. – 25 с.
489869
  Де-Метц Загальна методика викладання фізики : Теорія та практика викладання / Г.Г. Де-Метц. – Київ : Держвидав, 1929. – 301 с. – Бібліогр.: с.271-295
489870
   Загальна методика навчання біології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар, Н.Й. Міщук, Л.С. Барна, Г.Я. Жирська; Мороз І.В., Степанюк А.В., Гончар О.Д., Міщук Н.Й., Барна Л.С., Жирська Г.Я.; За ред. І.В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 592с. – ISBN 966-06-0421-1


  Розкрито особливості наукового пізнання в педагогічному дослідженні, сучасні методи педагогічного дослідження. Викладено питання організації та проведення педагогічного експерименту, опрацювання, узагальнення та оформлення його результатів, ...
489871
  Топузов О.М. Загальна методика навчання географії : підручник / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – Київ : Картографія, 2012. – 511, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 471-483. – Бібліогр.: с. 484-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-670-129-3
489872
  Зелений О. Загальна методика розлідування незаконного використання інсайдерської інформації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 57-63
489873
  Богуславська О.В. Загальна методологія оцінювання захищеності веб-додатків щляхом часткового моделювання дій зовнішніх зловмисників / О.В. Богуславська, А.О. Корнієвський // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 279-280
489874
  Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія / Л.М. Масол ; Академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Промінь, 2006. – 592с. – ISBN 966-8512-14-6


  ї
489875
  Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Д.В. Леонтьєв, О.В. Акулов. – Харків : Основа, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-495-040-1
489876
  Пирог Т.П. Загальна мікробіологія : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Т.П. Пирог ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчю технологій. – 2-ге вид., доп. й перероб. – Київ : НУХТ, 2010. – 631, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 620-622. – ISBN 978-966-612-103-8
489877
  Бандура О. Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
489878
  Мановицька Д.О. Загальна модель задачі управління змінами / Д.О. Мановицька, Г.О. Доленко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 23-29. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The contemporary problems of decision making on change management in organizational systems are characterized by: multicriteria usage; the necessity for a targeted change of the range of permissible alternatives and criteria parameters; multilevelness ...
489879
  Дрозд А.О. Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів / А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 47-51. – ISSN 2222-4459
489880
  Дністрянський С. Загальна наука права і політики // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 112. – ISBN 978-966-668-480-9


  Шлемкевич намагався давати науковий аналіз формуванню українського характеру у класичному трикутнику релігія-світогляд-мистецтво і вважав, що найбільший вплив на українську душу зробили саме релігійний світогляд і мистецтво. Він дає яскравий ...
489881
  Якубовський В.В. Загальна нейромережева модель порівняльного підходу вартісної оцінки матеріальних та нематеріальних активів / В.В. Якубовський, О.С. Бичков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – С. 144-151. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтована доцільність використання методології штучних нейронних мереж до розв"язання питань вартісної оцінки матеріальних та нематеріальних активів. Запропоновано загальну структуровану нейромережеву модель найбільш поширеного ...
489882
   Загальна оцінка країни Україна. – Київ, 2004. – 136с.
489883
  Сімсон О. Загальна оцінка процесів реформування у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 115-117. – ISSN 1026-9932
489884
  Станицький К. Загальна оцінка стратегії надання Світовим банком допомоги Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.168-173. – ISBN 966-73-53-51-Х
489885
  Паянок Т.М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні підходи / Т.М. Паянок, А.М. Савченко, А.М. Морозюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 88-94. – ISSN 2306-6806
489886
  Громико І. Загальна парадигма захисту інформації: визначення термінів // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 130-137.
489887
   Загальна паразитологія / К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька, А. Чубай; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена; К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька, А. Чубай; Пер. з польської Є.К. Харченко. – Київ : Наукова думка, 2006. – 484с. – ISBN 966-00-0815-5
489888
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология=General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2006-
Т. 7, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
489889
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 7, № 4 (дод. Б). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
489890
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 7, № 4 (дод. А). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
489891
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология=General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 8, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
489892
  Максимчук Загальна педагогізація українського суспільства – реальна необхідність і нагальна вимога нашого часу. / Максимчук, С // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 174-182. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
489893
   Загальна педагогіка : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Харків : ХДІК, 1998. – 22 с.
489894
  Мартиненко С.М. Загальна педагогіка : Навчальний посібник / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-172-5
489895
  Сисоєва С. Загальна педагогіка в сучасному науковому дискурсі // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 7-14. – ISSN 2078-1687
489896
   Загальна педагогіка та історія педагогіки : підруч. для студентів ВНЗ / К. В. Аймедов [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. – Київ : Слово, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 342-347. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-194-198-3
489897
   Загальна програма Народної політичної консультативної ради Китаю. (прийнята 1-ю сесією Нар. політ. консульт. ради Китаю 29 вер. 1949 р.). – К., 1950. – 20с.
489898
  Повар П.О. Загальна процедура ліквідації суб"єктів господарювання: новели законодавства та актуальні проблеми правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 133-141
489899
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навч. посібник / П.А. М"ясоїд; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : Вища школа, 1998. – 479с. – ISBN 5-11-004780-4
489900
   Загальна психологія : Навчальне видання. – Київ : А.П.Н., 1999. – 463с. – ISBN 966-965-73-0-1
489901
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 256с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-012-5
489902
   Загальна психологія : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко; За заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Форум, 2000. – 543с. – ISBN 966-7786-03-Х
489903
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ.вищих педагог.закладів освіти / П.А. М"ясоїд. – Київ : Вища школа, 2000. – 479 с. – ISBN 5-11-004780-4
489904
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2001. – 256с. – ISBN 966-608-124-5
489905
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ. вищ. педаг. навч. закл. / П.А. М"ясоїд. – 2-ге вид. доповн. – Київ : Вища школа, 2001. – 487с. – ISBN 966-642-077-5
489906
   Загальна психологія : Навчальне видання. – Київ : А.П.Н., 2002. – 464с. – ISBN 966-965-73-0-1
489907
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібникдля студ. вищих навч. закл. / С.Д. Максименко; Мін-во освіти і науки України; Нац. медичний ун-тет ім.О.О.Богомольця. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с. – ISBN 966-8568-54-0
489908
   Загальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко; За заг. ред.: С.Д. Максименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704с. – ISBN 966-7786-03-Х
489909
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / П.А. М"ясоїд. – 3-тє вид., випр. – Київ : Вища школа, 2004. – 487 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-212-3
489910
   Загальна психологія : навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, Т. Зелінська, Т. [ та ін. ] Лисянська; Скрипченко О. [ та ін. ]. – Київ : Просвіта, 2005. – 464с. – ISBN 966-7115-63-1
489911
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Л. Макарова, В.М. Синельнікова; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с. – ISBN 966-364-018-9
489912
   Загальна психологія : Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук, Т.М. Лисянська; О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, Т.М.Лисянська та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 464с. – Шифр дубл.15 Зага.Доп карт.бл.,в.ин-т,гр,жур,киб,м.в.,м.м.,ст. – ISBN 966-06-0382-7
489913
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навч. посібник ля студ. вищ. навч. закладів / П.А.М"ясоїд. – 4-те вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 487с. – ISBN 966-642-279-4
489914
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник для студетів ВНЗ / П.А. М"ясоїд. – 5-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 487 с. – ISBN 966-642-312-X
489915
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ; МАУП. – 3-тє вид., стер. – Київ : МАУП, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-608-804-1
489916
  Навроцький О.І. Загальна психологія : навчально-методичні рекомендації для студентів заочного відділення соціологічного факультету / О.І. Навроцький, О.Є. Поліванова ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 80 с.
489917
  Партико Т.Б. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Т.Б. Партико ; МОНУ ; Львіський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-313-374-4
489918
   Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студ.вищих навч. закладів / [ упорядники О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін. ]. – Київ : Каравела, 2008. – 640с. – ISBN 966-8019-84-9
489919
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Максименко; Мін-во освіти і науки України. – 3-тэ вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – Шифр дубл.15 Макс.Доп карт всем каб. – ISBN 978-966-364-609-1
489920
  Варій М.Й. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Варій ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-є вид., виправ. та доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-364-817-0


  У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише ...
489921
  Павелків Р.В. Загальна психологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Р.В. Павелків. – 3-є вид. допов. – Київ : Кондор, 2009. – 570, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-351-281-5
489922
   Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Скрипченко О.В. [ та ін. ]. – Київ : Каравела, 2009. – 464с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-96914-2-2
489923
   Загальна психологія : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 4-е вид. – Киев : Каравела, 2011. – 280с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
489924
   Загальна психологія : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2011. – 463, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-96914-2-2
489925
  Савчин М.В. Загальна психологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-011-0 (978-966-8226-89-2 серія)


  Висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки.ю основні аспекти психології особистості (індівідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери)
489926
   Загальна психологія : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
489927
   Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 295, [25] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0267-4
489928
   Загальна психологія : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.]. – Київ : Каравела, 2012. – 639, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-84-9
489929
  Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2012. – 461. [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-011-0
489930
   Загальна психологія : підручник для студ. ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
489931
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
489932
  Варій М.Й. Загальна психологія : підручник / М.Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., випр. та доповн. – Київ : Знання, 2014. – 1047, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0130-5


  У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише ...
489933
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 1. – 2014. – 295, [1] с. : іл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
489934
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 2. – 2014. – 295, [1] с. : іл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос.
489935
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ України, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 3. – 2014. – 159, [1] с. : табл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. на початку частин
489936
  Савчин М.В. Загальна психологія : підручник / Мирослав Савчин. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2018. – 342, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 332-340. – Бібліогр.: с. 341-343. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-546-5
489937
  Бондар Л.В. Загальна психологія : навч. посібник / Л.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-932-095-7
489938
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Вид. 5-те. – Київ : Каравела, 2018. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 449-463. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
489939
   Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 639, [1] с. : іл., табл. – Текст частково рос. – Бібліогр. в тексті. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
489940
  Москалець В.П. Загальна психологія : підручник / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2020. – 562, [2] с. – Бібліогр.: с. 558-562. – ISBN 978-617-7748-90-7
489941
  Косма Т.В. Загальна психологія. Метод. вказівки для студентів-заочників ун-тів / Т.В. Косма. – Львів, 1962. – 75с.
489942
   Загальна психологія: практикум : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В. Волошина [та ін.]. – Київ : Каравела, 2007. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
489943
   Загальна психологія: Практикум : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. – Київ : Каравела, 2006. – 280с. – Шифр дубл15 Зага.Доп.карт соц,ст. – ISBN 966-8019-48-2
489944
  Гончарук П.А. Загальна психологія: пропедевтика : (модульний підхід) : [ навчальний посібник ] / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська ; Вищ. навч. заклад Університет економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-7735-17-3
489945
   Загальна психологія: хрестоматія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Каравела, 2007. – 640 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-84-9
489946
  Толстой М.І. Загальна радіоактивність та розподіл урану в гірських породах одного з районів Казахстану / М.І. Толстой, І.М. Остафійчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 66-74 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
489947
  Юр"эв В.Я. Загальна селекція і насінництво польових культур / В.Я. Юр"эв. – Київ, 1952. – с.
489948
   Загальна селекція і насінництво польових культур. Посібник для агроном. фак.. – К., 1952. – 436с.
489949
  Сисоєва Є. Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 219-223. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
489950
  Олійник Я.Б. Загальна середня освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 131-137. – ISSN 2308-135X
489951
   Загальна середня та дошкільна освіта : інформаційні матеріали до підсумкової колегії: про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [за заг. ред. Д.В. Табачника ; уклад.: Жебровський Б.М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 72 с. : іл., табл.
489952
  Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
489953
  Вовк С.О. Загальна соціальна дезорганізація, деформація моральності, освіти й культури як наслідок громадянської війни


  Соціальний аспект наслідків громадянської війни досить складний. В статті розкриваються моменти, пов"язані з впливом внутрішньої війни на соціальну організацію суспільства, на мораль його членів, культуру. Социальный аспект последствий гражданской ...
489954
  Вовк С.О. Загальна соціальна дезорганізація, деформація моральності, освіти й культури як наслідок громадянської війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 412-421


  Соціальний аспект наслідків громадянської війни досить складний. В статті розкриваються моменти, пов"язані з впливом внутрішньої війни на соціальну організацію суспільства, на мораль його членів, культуру. Социальный аспект последствий гражданской ...
489955
  Шаповал М. Загальна соціологія / М. Шаповал. – Видання трете. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – ISBN 966-7009-04-1
489956
  Примуш М.В. Загальна соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Примуш; МОіНУ. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 592с. – ISBN 966-8556-39-9
489957
  Рущенко І.П. Загальна соціологія : Підручник для ВНЗ МВС України / І.П. Рущенко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 524с. – ISBN 966-610-120-3
489958
   Загальна соціологія : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т ; [концепція, упоряд., пер. А.В. Фурман, В.С. Біскуп, О.С. Морщакова]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 353, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7748-61-7
489959
  Кушнір В.С. Загальна споживча цінність та загальні витрати, граничні цінність та витрати у неокласичній теорії ціни // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 1993-6788
489960
  Ковтуненко Володимир Загальна стереохімія : Підручник для студентів хімічних та біологічних спеціальностей вузів / Ковтуненко Володимир. – Київ : Нетес, 2001. – 340с. – ISBN 966-7913-14-7
489961
  Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія : Підручник для студентів вищих навч. ззакладів / Володимир Ковтуненко. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2005. – 366с. – ISBN 966-7982-78-5
489962
  Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія : підручник для студ. ВНЗ / Володимир Ковтуненко. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2009. – 364, [1] с., [1] арк. потр. : портр., іл., табл. – Покажч.: с. 356-364. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-78-5
489963
   Загальна та біонеорганічна хімія : підруч. для підгот. фахівців із с.-г. спец. у вищих аграр. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич; О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 543, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 532-540. – Бібліогр.: с. 530-531. – ISBN 966-7890-46-5
489964
  Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія : навч. посібник / А.М. Голуб. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1968. – 443 с.
489965
  Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія : навч. посібник / А.М. Голуб. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1971. – 414 с.
489966
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Н.В. Романова, І.П. Малюшицький. – Київ, 1977. – 191с.
489967
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Н.В. Романова. – К., 1988. – 430с.
489968
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для вищих навч. закладів / Н.В. Романова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
489969
  Перепелиця О.П. Загальна та неорганічна хімія : Методичні вказівки до вивчення екологізованого курсу дисципліни і контрольні завдання для визначення початкового рівня знань студ.спец.7.091709"Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / О.П. Перепелиця; МОНУ; Український держ. ун-тет харчових технологій. – Київ : Екохім, 2001. – 39с. – Бібліогр.:с.36-37. – ISBN 966-612-013-5
489970
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студентів вузів / Н.В. Романова. – Київ, Ірпінь : Перун, 2002. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
489971
   Загальна та неорганічна хімія : Практикум: Навч. посібник для студ. хімічних і нехімічних спеціальн. вищ. навч. закл. / М.С. Слободяник, Н.В. Улько, К.М. Бойко, В.М. Самойленко; За ред. М.С.Слободяника. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – ISBN 966-06-0314-2


  Загальна й неорганічна хімія. Практикум. У практикумі особливу увагу приділено техніці виконання практичних робіт з роз-ділів загальної і неорганічної хімії, проведенню дослідів з вивчення властивостей елементів та найважливіших сполук. Кожний ...
489972
   Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія) : конспект лекцій для студентів напрямів підгот. "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та "Біологія" ден. та заоч. форм. навчання / В.В. Малишев [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 109. – ISBN 978-966-388-342-7
489973
  Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомгти собі та іншим : Курс лекцій. Навчальний посібник / Т.Ф. Цигульська. – Київ : Наукова думка, 2000. – 192с. – ISBN 966-00-0569-5
489974
  Сєчка С. Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові / С. Сєчка, Ю. Карташова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 106-112. – ISSN 2411-6548
489975
   Загальна теорія відносності: горизонти випробувань / Я.С. Яцків [та ін.] ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; М-во освіти і науки України, Астроном. обсерваторія Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Астроном. обсерваторія Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова. – Київ : ГАО НАН України, 2013. – 262, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 221-259. – ISBN 978-966-02-6940-8


  У пр. №1713739 напис: Дорогому Василеві Миколайовичу від одного із співавторів. Підпис, 26.06.2014. На добру пам"ять
489976
  Колодій А.М. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков; За ред. В.В.Копєйчикова; МОУ, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 320с. – ISBN 966-7059-06-05
489977
   Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / МОУ. НПУ ім. М.П.Драгоманова. А.М.Колодій, В.В.Копейчиков та інші. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 312с. – ISBN 966-7302-67-9
489978
   Загальна теорія держави і права : Навч. посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 312с. – ISBN 966-7784-43-6
489979
   Загальна теорія держави і права : навч. посібник / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша; [Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-027-8
489980
   Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. спец. ВНЗ / [М.В. Цвік та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 583, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 583. - Покажч.: с. 578-582. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
489981
   Загальна теорія держави і права : (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посібник / [Копиленко О.Л. та ін. ; відп. ред. О.В. Зайчук ; наук. ред. Н.М. Оніщенко] ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 397, [3] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 397. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 376-387 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-662-0
489982
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : Підручник / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
489983
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студентів вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 581, [3]с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
489984
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредит.-модульною системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2007. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-265-9
489985
  Панов М. Загальна теорія науки кримінального права: проблеми обгрунтування і формування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-51. – ISSN 1026-9932
489986
  Гавловський В.Д. Загальна теорія організації інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих системах від злочинних посягань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.192-200. – ISSN 1609-0462
489987
   Загальна теорія перекладу : для першого (бакалавр.) рівня : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [уклад.]: Т.С. Володіна, О.П. Рудківський. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 295, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 287-296 та в кінці завдань в додатках
489988
   Загальна теорія права : підручник / [М.І. Козюбра та ін.] ; за заг. ред. М.І. Козюбри. – Київ : Ваіте, 2015. – 391, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. лише 1-й авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-40-5
489989
  Малишев Б.В. Загальна теорія права та філософія права: змагання у пошуку сутності права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7638-01-7
489990
  Лемак В. Загальна теорія права: між зміною парадигми і пошуком структури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 40-48. – ISSN 2306-9082
489991
  Уманець Т.В. Загальна теорія статистики : Навч. посіб. / Т.В. Уманець. – Київ : Знання, 2006. – 239с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-049-0
489992
  Ветрова Н.М. Загальна теорія статистики : Навчальний посібник. / Мін-во освіти і науки України; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва; Н.М. Ветрова, О.Л. Ривкіна. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 248с. – ISBN 966-572-980-2
489993
  Ткач Є.І. Загальна теорія статистики : підручник для студентів ВНЗ / Є.І. Ткач, В.П. Сторожук. – 3-є вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-437 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-892-7
489994
   Загальна теорія статистики. Програма метод. вказівки і контр. завдання. – К., 1973. – 78с.
489995
   Загальна теорія статистики. Програма, методичні вказівки і контр. завдання для студ.-заоч.. – К., 1967. – 64с.
489996
   Загальна теорія цивільного права. – Київ, 1992. – 453с.
489997
  Небір В.В. Загальна технологічна схема створення цифрових карт / В.В. Небір, І.С. Кащин // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 386
489998
   Загальна топологія в задачах і прикладах / [уклад.]: В"ячеслав Бабич, Василь Пєхтєрєв. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. - Покажч.: с. 204-207. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-966-496-333-3
489999
  Пясецька С.І. Загальна тривалість випадків відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 36-49. – ISSN 0868-6939


  The article describes the nature of the distribution of cases of black ice in the category of SHP (spontaneous) in Ukraine during the periods of 1991-2000, 2001-2010 and 2011-2016. The total duration of such events in individual gradations has been ...
490000
  П"ятаха Н. Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1918 - 1920рр.: історіографчний огляд // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 25
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,