Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
488001
  Лаптін П.Ф. "Економізм" і проблеми держави західноевропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії. / П.Ф. Лаптін. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 56с.
488002
  Буренко О. "Економіка знань" як основа конкурентоспроможності України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 65-67
488003
  Старовойт О. «Економіка знань» як сфера функціонування інтелекту // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 71-75
488004
  Галєва Альона Е-комерція на службі авіагалузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 40-44 : фото. – ISSN 1998-8044
488005
  Толстоухов А.В. Еко-майбутнє Украаїни як предмет філософського дослідження // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.19-30
488006
  Пірс Фред Еко-міста майбутнього // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 14-17 : фото
488007
  Бєдункова О.О. Еколого-генетичний моніторинг нижньої течії р. Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 121-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-2056
488008
  Демидов О.А. Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю озимого щодо підвищення його продуктивного та адаптивного потенціалу у лісостепі України / О.А. Демидов, С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 194-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
488009
  Нейко І.С. Еколого-генетичні засади популяційного та індивідуального відбору основних лісотвірних порід Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Нейко Ігор Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 49 назв
488010
  Стецюк І.М. Еколого-генетичні зміни в популяціях білого (Hypophtalmichthys molitrix) та строкатого ( Aristichthys nobilis) товстолобиків / І.М. Стецюк, А.Е. Маріуца, С.І. Тарасюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
488011
  Гудзенко В.М. Еколого-генетичні основи адаптивної селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Гудзенко Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2019. – 51 с. – Бібліогр.: 93 назви
488012
  Постоєнко Д.М. Еколого-генетичні особливості популяції Антонінсько-Зозуленецької рамчастої породи коропа / Д.М. Постоєнко, С.І. Тарасюк, В.в. Коніщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 77-86 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
488013
  Тарасюк С.І. Еколого-генетичні особливості популяції української Антонінсько-Зозулинецької лускатої породи коропа / С.І. Тарасюк, В.В. Коніщук, Д.М. Постоєнко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
488014
  Голіков А.П. Еколого-географічна експертиза у вивченні систем " природа - суспільство" / А.П. Голіков, В.І. Кружалін, О.М. Трофімов // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 103-106. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
488015
  Смілий П.М. Еколого-географічна оцінка річкових басейнів Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Смілий Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
488016
  Гукалова І.В. Еколого-географічна ситуація в Київській області (наслідки аварії на ЧАЕС) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 117-121. – ISBN 0201-8683
488017
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 3-6. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
488018
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія, 2001
488019
  Лаврук М.М. Еколого-географічне дослідження малих річок: методичний і дидактичний аспекти (на прикладі р. Сивка, притоки Дністра) / М.М. Лаврук, О.Ф. Лесів // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
488020
  Дудник І.М. Еколого-географічне районування: зміст та особливості методики / І.М. Дудник, Н.М. Карпенко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 119-130. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-521-126-9
488021
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 155л. + Додатки: л.142-155. – Бібліогр.: л.131-141
488022
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
488023
  Мельний О.В. Еколого-географічний аналіз видів природокористування в Іваничівському районі Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 57-63. – ISSN 2308-135X
488024
  Коломієць Т. Еколого-географічний аналіз видів родини Bromeliaceae Juss. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 113-116. – (Екологія. Біологічні науки)
488025
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика) : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.11 / Барановський В. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 31 с. – Бібліогр.: 9 назв
488026
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія,методика,практика) : Дис...доктора географ.наук:11.00.11 / Барановський Володимир Андрійович; НАНУ;Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 354л. + Додатки:л.321-354. – Бібліогр.:л.286-320
488027
  Мельник О.В. Еколого-географічний аналіз проблем природокористування на локальному рівні в умовах адміністративно-територіальної реформи : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Мельник Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
488028
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Н.В. Бєлоусова ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2005. – 214 с. + Додатки: л.197-214. – Бібліогр.: л.180-196
488029
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Бєлоусова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
488030
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 150-167
488031
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488032
  Копилець Євгеній Еколого-географічний проект "Суд над вулканізмом" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр.: 9 назв
488033
  Черпіцький Олександр Зіновійович Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Черпіцький О. З.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 5 назв
488034
  Черпіцький О.З. Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Олександр Зіновійович Черпіцький; Держ. підприємство "Головний науко-досвід. та проект. ін-т землеустрою". – Київ, 2006. – 230л. – Додатки л. 203-230. – Ббібліогр.: л.188-202
488035
  Пасько В.Ф. Еколого-географічні аспекти землекористування Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 135-140. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-521-126-9
488036
  Дудник І.М. Еколого-географічні аспекти комплексного розвитку обласного регіону (на прикладі Полтавської області) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 136-145. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
488037
  Грудінін Г.В. Еколого-географічні аспекти міста Біла Церква та Білоцерківського району / [Грудінін Г.В., Ківа М.С., Карнаух І.П. ; наук. ред. М.С. Ківа] ; М-во аграрної політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграрний ун-т. – Біла Церква : БНАУ, 2016. – 432 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 414-429. – ISBN 978-617-604-083-5
488038
  Тиква Л.М. Еколого-географічні аспекти розвитку господарського комплексу Сумської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 158-163. – ISBN 966-7293-90-4
488039
  Царик Л. Еколого-географічні дослідження - історична ретроспектива // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 62-67. – ISBN 966-562-342-7
488040
  Барановський В.А. Еколого-географічні дослідження проблем екологічної безпеки (сутність і складові екологічного ризику) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
488041
   Еколого-географічні дослідження території України / Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, Л.М. Шевченко, В.А. Барановський; АНУ РСР; Відділення геграфії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 32с. – ISBN 5-12-003247-8
488042
  Фурдичко О.І. Еколого-географічні особливості впливу територіальних угруповань вовка (Canis lupus L.) на фонові види оленевих / О.І. Фурдичко, В.П. Новицький // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
488043
  Івах Я. Еколого-географічні особливості природокористування у басейні річки Полтви // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 89-92. – Бібліогр.: 8 назв.
488044
  Назарук М.М. Еколого-географічні особливості функціонування залізничних станцій в межах міста Львова / М.М. Назарук, Н.І. Орнат // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 66-70 : карта. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1992-4224
488045
  Касіяник І.П. Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі північного Поділля / І.П. Касіяник, Л.В. Касіяник // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
488046
  П"ятенко Я. Еколого-географічні чинники формування продовольчої безпеки в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 170-171
488047
  Рудько Г.І. Еколого-геодинамічні ризики гірничодобувної діяльності у межах процесонебезпечних територій // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 252-279. – ISBN 978-617-7770-24-3
488048
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Додатки: л. 166-200. – Бібліогр.: л. 154-165
488049
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
488050
  Пустовіт Л.Ю. Еколого-геоморфологічний аналіз території Фастівського району Київської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0868-6939
488051
  Кисельова О.О. Еколого-геоморфологічні проблеми Донецького басейну (на прикладі Луганської області) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Кисельова, Ю.О. Кисельов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 294-298. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
488052
  Волчанський Р.В. Еколого-геоморфологічні проблеми і техногенні процеси на території Львівської області : монографія / Волчанський Ростислав Володимирович, Ковальчук Іван Платонович. – Київ ; Львів : НУБіП України ; Медінформ, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-268. – ISBN 978-966-409-182-1
488053
  Кисельов Ю.О. Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових регіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 258-265
488054
  Мельник Ігор Володимирович Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київскої області з застосуванням ГІС : Дис... канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченко. – К., 1996. – 102л. – Бібліогр.:л.97-102
488055
  Мельник І.В. Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київської області з застосуванням ГІС. : Автореф... Канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 21л.
488056
  Язвинська М.В. Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0204-3548
488057
  Сухоребрий А.О. Еколого-геохімічні дослідження порових розчинів слабопроникних порід зони активного водообміну // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 67-72. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
488058
  Кость М. Еколого-геохімічні особливості грунтів у межах Львівського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 84-96 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISSN 0869-0774
488059
  Танасюк М.В. Еколого-геохімічні особливості ландшафтів смт. Путила // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 52-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
488060
  Тітенко Г.В. Еколого-геохімічні особливості міграції хімічних елементів в заплавних місцевостях урболандшафтів / Г.В. Тітенко, Ю.О. Масто // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
488061
  Антомонов М.Ю. Еколого-гігіенічна оцінка якості дніпровської води з використанням методів інтегрального оцінювання та кластерного аналізу / М.Ю. Антомонов, О.В. Зоріна, // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-9912
488062
   Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров"я населення промислового регіону / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
488063
  Малишевська О.С. Еколого-гігієнічна оцінка впливу на довкілля будівельних матеріалів, наповнених подрібненими полімерними відходами // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
488064
   Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів / О.С. Малишевська, С.С. Гаркавий, І.А. Мищенко, М.П. Погорілий, І.Т. Токар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
488065
   Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України / А.М. Антоненко, Б.І. Шпак, В.Г. Бардов, О.М. Коршун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
488066
  Малишевська О.С. Еколого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами / О.С. Малишевська, С.І. Гаркавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
488067
  Сабан Ю.Я. Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 191-196 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
488068
  Лотоцька-Дудик Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості / Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
488069
   Еколого-гігієнічні проблеми сучасного харчування спортсменів. Шляхи вирішення / О.І. Циганенко, Я.В. Першегуба, Н.А. Склярова, Л.Ф. Оксамитна // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 31-36. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
488070
  Удалов І. Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв"язку з "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар"ївського гірничопромислового району Донбасу) / І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис наслідків реалізації програми виведення з експлуатації нерентабельних вугільних шахт Донбасу шляхом їхньої "мокрої" консервації. Територією досліджень є Алмазно-Мар"ївський гірничопромисловий район (ГПР) як найбільш репрезентативний за ...
488071
  Войтович С. Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 161-173 : рис. – Бібліогр.: с. 173. – ISSN 0869-0774
488072
   Еколого-гідродинамічне районування каскадних долин водосховищ / В.М. Тімченко, О.В. Тімченко, О.О. Гуляєва, О.П. Холодько, Н.С. Вандюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 23-29 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
488073
  Кушнір Н.І. Еколого-гідрологічна оцінка антропогенно створеної водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 191-199 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
488074
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічна та водогосподарські аспекти проблеми освоєння мілководь Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 54-61.
488075
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
488076
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т гідробіології. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 246-249. – Бібліогр.: арк. 212-245
488077
  Коржов Є.І. Еколого-гідрологічна характеритсика Кардашинського лиману в сучасний період / Є.І. Коржов, В.Л. Гільман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 100-108. – ISSN 2306-5680
488078
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічні аспекти проблеми управління русловими процесами р. Десна / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 300-305.
488079
  Кирилюк О.В. Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки Гуків для цілей сталого розвитку / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 261-267 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
488080
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічна оцінка впливу річних і сезоних коливань рівня води Каховського водосховища на динаміку його берегової зони // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 54-59. – Бібліогр.: 4 назви
488081
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний аналіз структурно-функціональних особливостей берегової зони рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 8-17


  Будівництво в експлуатація каскаду дніпровських водосховищ при всіх незаперечних позитивних наслідках для господарства і населення Українистворили цілий ряд екологічних проблем, без вирішення яких немождиве стале і екологічно та технічно безпечне ...
488082
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 16-24. – ISSN 2306-5680


  З еколого-гідроморфологічних позицій проаналізовано процеси формування берегів дніпровських водосховищ і захисні заходи на них. Пропонуються прийоми і методи захисту, які дозволяють максимально використовувати екосистемні гідроморфологічні особливості ...
488083
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації великих рівнинних водосховищ за допомогою природних аналогів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 6-18. – ISSN 2306-5680
488084
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації та розмежування мілководної і берегової зон великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 29-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
488085
  Хільчевський В.К. Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, Р.В. Хільчевський, М.С. Гороховська // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 88-94.
488086
  Вакульчук О.І. Еколого-гідрохімічний моніторинг якості води річки Гапа (Ягодинка) / О.І. Вакульчук, С.О. Тарасенко, Б.С. Жданюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 73-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2227-3220
488087
  Міщенко О.В. Еколого-господарська оцінка сучасного стану ландшафтів Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
488088
  Устінова І.І. Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 308-313 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
488089
  Ковган Леоніла Миколаївна Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом чорнобильської катастрофи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Ковган Л.М.; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 37 назв
488090
  Гулінчук Р.М. Еколого-екномічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 69-73


  Обгрунтовано наукові основи формування екобезпечного використання земель сільськогосподарського призначення.
488091
  Кватирко О.М. Еколого-екномічні засади формування механізмів використання конкурентних переваг лісового сектору регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 62-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
488092
  Агрес О.Г. Еколого-економіна система: суть і необхідність розвитку для зменшення витрат підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 168-172. – ISSN 2222-4459
488093
  Кривенко Л.В. Еколого-економічна безпека — найважливіший Імператив стійкого розвитку / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, Е.В. Мелешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 21-23. – (Економічні науки)
488094
  Савченко О.Ф. Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні / О.Ф. Савченко, О.І. Дацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6806
488095
  Михаліцька Н.Я. Еколого-економічна безпека у політиці сталого розвитку суспільства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.11. – С. 122-129. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488096
  Ляшенко І.М. Еколого-економічна виробнича функція в умовах сталого розвитку / І.М. Ляшенко, Н.І. Ловцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 238-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується оптимізаційний підхід для побудови багатофакторної виробничої функції. Факторами виступають вектори: R - потоки трудових ресурсів та природної сировини, К - запаси рукотворного капіталу, Z - ліміти на викиди забруднювачів в навколишнє ...
488097
  Ярошовець К. Еколого-економічна ефективність використання торфових сорбентів для розв"язання екологічних проблем / К. Ярошовець, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 103-107. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
488098
  Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : Монографія / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровська держ. фінансова акад.; П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ, 2005. – 355с. – ISBN 966-525-683-1
488099
  Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
488100
  Шевченко Т.Л. Еколого-економічна ефективність заходів з контролю інвазійних видів-інтродуцентів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
488101
  Флюд І.В. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 218-223 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
488102
  Височанська М.Я. Еколого-економічна ефективність організації ведення лісогосподарського виробництва на прикладі Карпатського регіону / М.Я. Височанська, О.І. Боцула, О.Л. Головіна // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4678
488103
  Бадрак О. Еколого-економічна ефективність природного відтворення техногенно порушених ландшафтів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 71-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
488104
  Стецишин М.М. Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються шляхи раціонального природокористування в регіональному АПК в умовах ринкової економіки.
488105
  Мілютін В.М. Еколого-економічна ефективність реконструкції пиловловлювачів в сталеливарному цеху / В.М. Мілютін, Е.В. Роздобудько // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 193-198. – ISSN 2519-2884
488106
  Довга Т.М. Еколого-економічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 98-101
488107
   Еколого-економічна ефективність сидерації у сівозміні на зрошуваних землях Півдня України / Я.М. Гадзало, Р.А. Вожегова, М.П. Малярчук, Н.М. Гальченко, Н.Д. Резніченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
488108
  Кубатко О.В. Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 45-48
488109
  Андрусяк Н.О. Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Андрусяк Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
488110
  Шестопалов В.М. Еколого-економічна оптимізація видобутку підземних вод Золочівського родовища у Львівській області / В.М. Шестопалов, П.В. Блінов, Ю.Ф. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 18-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
488111
  Бутенко Є.В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є.В. Бутенко, В.В. Косянчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С.92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
488112
  Коваленко Н.П. Еколого-економічна оптимізація спеціалізованих сівозмін лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Н.П Коваленко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
488113
  Макарова В.В. Еколого-економічна організація системи сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Макарова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. ун-т. – Суми, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
488114
  Базилевич В.Д. Еколого-економічна освіта в контексті глобалізацій них викликів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 11-14
488115
  Караїм О.А. Еколого-економічна освіта в системі формування фундаментальних цінностей людства / О.А. Караїм, Л.І. Дубинчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 90-91
488116
  Несторяк Ю. Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
488117
  Мединська Н.В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н.В. Мединська, І.Г. Колганова, Н.М. Задорожня // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 26-29. – ISSN 2306-6792
488118
  Паляничко Н.І. Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 112-117. – ISSN 1562-0905
488119
  Олійник Л. Еколого-економічна оцінка впливу зрошення на гідромеліоративний стан земель : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
488120
  Качановський О. Еколого-економічна оцінка впливу незаконного видобування бурштину на стан довкілля Рівненської області // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 308-314. – ISSN 2411-5363
488121
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на приклад річки Лютиця (Українське Полісся) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 156-163
488122
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річок Житомирського МУВГ Українського Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 208-218. – ISSN 2308-135X
488123
  Авраменко Наталія Леонідівна Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Авраменко Н.Л.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
488124
  Михайленко В.М. Еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглянута математична модель проектів регіонального розміщення промислових об"єктів. Отримана еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень. Це може бути застосовано при будуванні об"єктів в складних умовах при наявності екологічного ...
488125
  Дребот О.І. Еколого-економічна оцінка рекреаційно-туристичного природокористування / О.І. Дребот, К.О. Бабікова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 140-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
488126
  Довга Т.М. Еколого-економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 57-62
488127
  Гололобова О.О. Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції / О.О. Гололобова, Н.Б. Кравченко, Ж.В. Масовець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 95-105 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
488128
  Дичко А.О. Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 88-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
488129
  Демченко Н.В. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення / Н.В. Демченко, І.А. Касатонова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2012. – № 1 (2). – С. 31-34. – ISSN 2226-8820
488130
  Вілчек Й. Еколого-економічна придатність грунту для вирощування ярого ячменю (Hordeum Sativum L.) / Й. Вілчек, С. Торма, А. Лісняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
488131
  Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 44-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
488132
  Грабинський І.М. Еколого-економічна система України / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 235с.
488133
  Горбик В.М. Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 28-36. – ISSN 2311-6420
488134
  Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
488135
  Розумний І.А. Еколого-економічне вивчення та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь (науково-методичні та практичні аспекти) / І.А. Розумний. – Київ, 1996. – 156с.
488136
  Гюлтекін О.О. Еколого-економічне забезпечення рекреаційного лісокористування в умовах децентралізації: передумови, цілі та вимоги воєнного часу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 114-122. – ISSN 2222-4459
488137
  Ляшенко І.М. Еколого-економічне моделювання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 71-82
488138
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко Андрій Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 41 назв.
488139
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 478 л. + Додатки: л. 450-478. – Бібліогр.: л. 411-449
488140
  Мартин А.Г. Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу / А.Г. Мартин, Б.Б. Заячківська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
488141
  Сербінова Л.А. Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
488142
  Дичко А.О. Еколого-економічне обгрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 335-339. – ISSN 2075-0781


  "Еколого-економічний аналіз впровадження технології анаеробного зброджування відходів з отриманням біогазу для підприємства полягає у розрахунку параметрів та продуктивності БГУ, еколого-економічного ефекту та терміну окупності. Еколого-економічне ...
488143
   Еколого-економічне обгрунтування заходів по ліквідації нафтового забруднення поверхневих вод у результаті функціонування нафтогазовидобувних свердловин БУ "Укргазвидобування" / І.В. Бодак, Н.Б. Кравченко, В.В. Рябченко, А.А. Глєбова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
488144
  Шевцова О.Л. Еколого-економічне обгрунтування поводження з побічними продуктами бройлерного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шевцова Ольга Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
488145
  Васильєва Т.А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Т.А. Васильєва, С.А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 252-260 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
488146
  Подобенко М.С. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання теоретико-практичного обгрунтування параметрів формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку відкритої економіки з урахуванням територіального аналізу природно-ресурсного потенціалу світового господарства, тенденцій ...
488147
  Шталь Т.В. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності / Т.В. Шталь, Н.М. Штангей // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 175-183
488148
  Хвесик Михайло Артемович Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові ...
488149
  Хвесик М.А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – ISSN 1562-0905
488150
  Дорош О. Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-27
488151
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
488152
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 180-200
488153
  Бутенко Н. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки / Н. Бутенко, К. Панькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 102-107. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо екологізації діяльності учасників партнерських мереж. Особливу увагу сконцентровано на спроможності вітчизняних підприємств корпоративного сектору реалізувати ...
488154
  Аніщенко В.О. Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві : економіка та управління підприємствами / В.О. Аніщенко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
488155
  Файфура В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 82-87
488156
  Ступень Н.М. Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 15-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
488157
  Рудько Г.І. Еколого-економічний аспект надрокористування в межах промислово-міських агломерацій / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
488158
   Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України / О.М. Маценко, І.В. Торба, Є.В. Хілько, О.О. Татарко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
488159
  Бояр А.О. Еколого-економічний комплекс регіону як об"єкт суспільно-географічних досліджень : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 12-21
488160
  Трохлюк Т. Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 85-92. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання наслідків трансформації сільськогосподарського природокористування на прикладі зони Полісся України. Обгрунтувано концептуальні засади вирішення еколого-економічного конфлікту щодо сільськогосподарського використання або ...
488161
  Богатирчук-Кривко Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42
488162
  Шевченко І.В. Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
488163
  Білоскурський Р.Р. Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 773/774. – C. 21-27. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
488164
  Білоскурський Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України = Ecological and economic priorities in the system of development of the institutional environment of Ukraine : монографія / Руслан Білоскурський ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : Національна академія управління, 2017. – 323, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм. та післям. паралю укр. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-07-9
488165
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти використання мінеральної сировини у збалансованому розвитку суспільства / М.М. Коржнєв, І.М. Малахов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 87-99
488166
  Данкевич А. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах приватної власності та ринкових відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28
488167
  Бурлака Н. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах ринкових земельних відносин (на прикладі Вінницької області) // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-26
488168
  Чомко Д.Ф. Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України / Д.Ф. Чомко, М.В. Рева, Ф.В. Чомко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 211-217. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
488169
   Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на дерново-підзолистих грунтах залежно від удобрення / В.М. Польовий, Л.А. Ященко, Г.Ф. Ровна, Б.В. Гук, Н.О. Ювчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
488170
  Хлдаківська О.В. Еколого-економічні аспекти відтворення родючості грунтів / О.В. Хлдаківська, С.Г. Корчинська, А.П. Матвієнко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0372-8498
488171
  Гринюк Д.Ю. Еколого-економічні аспекти впливу зони відчуження на господарський розвиток північних районів Київщини // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-966-285-399-5
488172
  Цвєлих Є.М. Еколого-економічні аспекти забезпечення будівельної індустрії України якісними пісками з підводних кар"єрів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 90-93. – ISBN 966-95774-3-8
488173
  Семенчук І.М. Еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів в Україні / І.М. Семенчук, Д.О. Бабіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
488174
  Леонець В.В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 27-31. – ISSN 2221-1055
488175
  Стецюк М.П. Еколого-економічні аспекти зміни правового статусу земель для потреб автомобільного транспорту / М.П. Стецюк, Н.Ф. Іщенко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 30-40. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-1677
488176
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти моніторингу мінерально-сировинних ресурсів України / М.М. Коржнєв, І.Д. Андрієвський, В.Д. Бичок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз стану системи моніторингу мінерально-сировинної бази України порівняно з аналогічними системами США і Росії та запропоновано шляхи її вдосконалення.
488177
  Купалова Г.І. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств : монографія / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба. – Київ : Компринт, 2019. – 143 с. : іл., табл. – Присвяч. 185 річниці засн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та 75 річниці створення екон. ф-ту. – Бібліогр.: с. 107-120. – ISBN 978-966-929-875-1
488178
  Шемшученко Ю. Еколого-економічні аспекти охорони права власності на природні ресурси // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 56-57
488179
  Штець В. Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-113. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Наведено аналіз екологічної та економічної ситуації в Україні, досліджено передумови виникнення та розвитку концепції "зеленої економіки" як складової сталого розвитку та розглянуто еколого-економічні аспекти переходу до неї в Україні в умовах зміни ...
488180
  Генсірук С.А. Еколого-економічні аспекти природокористування / С.А. Генсірук. – Київ, 1982. – 176с.
488181
  Мудрак О.В. Еколого-економічні аспекти сталого розвитку АПК України // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-73. – ISSN 0868-8532
488182
  Негрей М. Еколого-економічні аспекти стійкого розвитку України / М. Негрей, Н. Боднар // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 138-142. – ISSN 0201-758Х
488183
  Шевцова О.Л. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва / О.Л. Шевцова, Ю.О. Сологуб // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
488184
  Дейнеко Л.В. Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України / Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 149-159. – ISBN 5-7763-2435-1
488185
  Герасимова С.В. Еколого-економічні аспекти формування передумов сталого розвитку в Україні / С.В. Герасимова; МОУ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 74с. – ISBN 5-7707-0963-4
488186
   Еколого-економічні аспекти формування ресурсного потенціалу АПК.. – К., 1995. – 103с.
488187
   Еколого-економічні відносини у системі вдосконалення процесу регіонального розвитку / О.П. Літовка, А Л. Дєдов, К.В. Павлов, М.М. Федоров // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 172-183. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
488188
  Ступень Н.Р. Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
488189
  Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
488190
  Константінова О.В. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Константінова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
488191
  Булишева Д.В. Еколого-економічні засади земельного стратегування рекреаційних територій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 63-70. – ISSN 2524-003X
488192
  Грещук Г.І. Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Грещук Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
488193
  Таратула Р.Б. Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Таратула Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
488194
   Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України : колектив. монографія / [Ю.І. Яремко та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Яремко] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : ХДАУ : Резнік, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-176. – ISBN 978-966-97932-1-8
488195
  Шушулков С.Д. Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шушулков Стоян Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
488196
  Височанська М.Я. Еколого-економічні засади розвитку аграрного сектору економіки в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Височанська Марія Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 48 назв
488197
  Миклуш Т. Еколого-економічні засади та змістовна характеристики комплексного природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
488198
  Штулер І.Ю. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 288-293 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
488199
  Ляшинський В.Б. Еколого-економічні засади формування нетрадиційного землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 131-138. – ISSN 2306-6792
488200
  Дорош Й. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку / Й. Дорош, О. Дорош // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
488201
  Кичко І.І. Еколого-економічні імперативи розвитку лісового, мисливського, водного господарства в Україні / І.І. Кичко, О.І. Гонта, В.В. Музика // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 79-86. – ISSN 2309-1533
488202
  Пашков А.П. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів / А.П. Пашков, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
488203
  Шпарик Ю.С. Еколого-економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 55-66 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 0459-1216
488204
  Дідковська Л.І. Еколого-економічні наслідки підриву Каховської ГЕС для аграрного сектора та гідромеліоративної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 63-69. – ISSN 2306-6792
488205
  Зіновчук Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 102-105
488206
  Височанська М.Я. Еколого-економічні основи розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 46-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
488207
  Мальский Маркіян Зіновійович Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) : Автореф... д-ра екон.наук: 08.10.02 / Мальский Маркіян Зіновійович; НАН України. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 49л.
488208
  Грещук Г.І. Еколого-економічні особливості регулювання землеустрою в контексті сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
488209
  Обухов Є.В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду Дніпровських водосховищ / Є.В. Обухов, Р.М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
488210
  Мартин А.Г. Еколого-економічні передумови видобування бурштину в Україні / А.Г. Мартин, О.І. Качановський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – C. 72-85. – ISSN 2306-1677
488211
  Газуда М.В. Еколого-економічні підходи і узагальнення законів природокористування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 50-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
488212
  Яциковський Б.І. Еколого-економічні погляди В.І. Вернадського // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 87-93. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  Досліджено погляди В.І. Вернадського на особливості й закономірності взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами у процесі взаємоіснування суспільства і навколишнього середовища. Мета статті – теоретико-методологічне обґрунтування ...
488213
  Харитонов Ю. Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва / Ю. Харитонов, М. Харитонова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 20-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
488214
  Чернова Т.Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-66. – Бібліогр.: 7 назв
488215
  Польва І.С. Еколого-економічні принципи сталого розвитку України в умовах кліматичної нестабільності / І.С. Польва, І.М. Мартинов, С.Ю. Сеітов // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення, міжнар., наук.-практ. конф. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – С. 149-151. – ISBN 978-966-97932-0-1
488216
  Смолярчук М. Еколого-економічні проблеми використання та охорони земель у ринкових умовах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 42-47. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
488217
  Грицак О.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в рамках сталого (збалансованого) розвитку Вінницької області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
488218
  Голян В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / В.А. Голян, А.І. Крисак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
488219
  Кирилич Х. Еколого-економічні проблеми країн "великої вісімки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-226. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
488220
  Климець І.С. Еколого-економічні проблеми природокористування сільських територій (на прикладі Рівненської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 14-16
488221
  Кулібабін О.Г. Еколого-економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух) / О.Г. Кулібабін, Ж.Р. Шакірзанова, Є.О. Романова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 61-67. – ISSN 2306-5680


  У статті наведена існуюча ситуація функціонування Придунайських водосховищ на прикладі озера Каталбух, пропозиції щодо поліпшення умов раціонального використання водних ресурсів водойми, проведені необхідні наукові дослідження, які потрібні для ...
488222
  Кутна О.Р. Еколого-економічні проблеми розвитку сталого лісового менеджменту // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 79-82. – ISBN 5-7763-2435-1
488223
  Драган О.І. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 4 пункти
488224
  Лугина В.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування / В.Ф. Лугина. – К., 1998. – 168с.
488225
  Комір Людмила Іванівна Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Комір Людмила Іванівна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1997. – 18л.
488226
  Мішенін Є.В. Еколого-економічні та правові передумови трансформації власності на лісові ресурси // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 131-136. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
488227
  Ковалів О. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 31-33. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
488228
  Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування : Монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк; МОНУ; Нац. гірничий університет; Сумський нац. аграрний ун-тет. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 258 с. – ISBN 966-525-520-7
488229
  Височанська М.Я. Еколого-економічні та соціальні ризики розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
488230
  Чумаченко Ольга Григорівна Еколого-економічні фактори інтенсифікації суспільного відтворення в умовах формування ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Чумаченко Ольга Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
488231
  Кубатко О.В. Еколого-економічні флуктуації показників здоров"я населення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (64). – С. 15-21. – ISSN 2218-1199
488232
  Дребот О.І. Еколого-економічні чинники транскордонного співробітництва у контексті єврорегіону "БУГ" / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 132-143. – ISSN 2073-9982


  "У статті розкрита необхідність розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг». Визначено соціально-економічні та екологічні показники єврорегіону «Буг», а також проаналізовано тенденцію видів природокористування Волинської області за 2017 ...
488233
  Жидков В.В. Еколого-енергетичний аналіз побутових холодильних приладів на альтернативних холодоагентах (експеримент та методи розрахунку) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Жидков В. В.; МО України, Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 1997. – 16с.
488234
  Самойлик Ю.В. Еколого-енергетичні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств / Ю.В. Самойлик, В.В. Сімон // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
488235
   Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття : Збірник наукових праць. Студентська міжвузівська науково-технічна конференція. Україна, Одеса, 24 квітня 2001 року. – Одеса : ОДАХ, 2001. – 66с.
488236
  Наконечний І. Еколого-епізоотичний підхід при епідемічній оцінці фауністичних угруповань степової зони півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів досліджень щодо закономірностей та регіональних особливостей структурно-функціональної організації паразитоценозів, пов"язаних з фауністичними угрупованнями степової зони, значно розширено уявлення про єдину екологічно-соціальну ...
488237
  Глобіна О. Еколого-естетичне виховання особистості як одна із сучасних тенденцій розвитку освіти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 90-94. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
488238
  Фенно І. Еколого-етична позиція Римсько-католицької церкви // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 102-112. – ISBN 978-966-380-439-2
488239
  Мішин В.М. Еколого-етичні аспекти аквакультури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
488240
  Пипич І.І. Еколого-етичні аспекти сучасного природокористування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 114-119. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
488241
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 210-219. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
488242
  Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обгрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія / Н.В. Бєлоусова, Т.А. Лешан ; МОН України ; Держ. заклад "Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-617-196-5
488243
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 126-135


  У статті розглядаються особливості лісокористування в Івано-Франківській області. Пропонується використання ландшафтного підходу. Основна увага акцентується на можливостях використання корисних функцій гірських лісів. В статье рассматриваются ...
488244
  Мартинюк В. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник "Дібрівський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
488245
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Дис...канд.географ.наук:11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович; МОіНУ;ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 276л. + Додатки:л.211-276. – Бібліогр.:л.191-210
488246
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.11 / Іванов Є.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
488247
  Буряник О.О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : Дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олеся Олексіївна Буряник ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : [Б. в.], 2018. – 271 арк. – Додатки: арк. 231-271. – Бібліогр.: арк. 12-14, 218-230 та в додатках: арк. 268-271
488248
  Буряник О.О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Буряник Олеся Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
488249
  Пиляк Н.В. Еколого-мікробіологічна характеристика нових біодобрив на основі осадів стічних вод очисних споруд м. Одеса / Н.В. Пиляк, В.І. Крутякова, В.Є. Дишлюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 86-95 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
488250
  Стрижак О.В. Еколого-мікроморфологічна характеристика аренних борових біогеоценозів р. Самари // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 1726-1112


  Виявлені особливості мікроморфологічної організації ґрунтів субору. Встановлені основні екологічні фактори які зумовлюють ці особливості: гідрологічний режим, мікрорельєф, механічний склад, рослинний фітоценоз. Досліджені новоутворення на макро - мезо- ...
488251
  Атаунех А.А. Еколого-містобудівне формування природного каркасу міст та районів в умовах Іорданії. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Атаунех А.А.;. – К, 1997. – 16л.
488252
  Крижанівський О.А. Еколого-містобудівничий аналіз житлової забудови намивних територій міста Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 80-97. – Бібліогр.: 33 назви
488253
  Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
488254
  Устінова І.І. Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові зміни / І.І. Устінова, А.В. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
488255
   Еколого-містобудівні форми реновації депресивних територій великого міста / І.О. Мерилова, Г.У. Невгомонний, О.А. Речиц, І.В. Турган // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 283-294. – ISSN 2076-815X
488256
  Ільєнко М.М. Еколого-морфологічний аналіз топографії серединного нерва в області ліктьового суглоба тетрапод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджували топографію серединного нерва в області ліктьового суглоба. Аналіз проводився з урахуванням особливостей функції грудної кінцівки основних адаптивних груп тетрапод: бігаючи, повзаючих, риючих, плаваючих та літаючих з метою визначення ...
488257
  Мкртчян О.С. Еколого-морфометричний аналіз гірських територій на прикладі ділянки Українських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 129-137. – ISSN 0868-6939


  В статті розглянуто методику еколого - морфометричного аналізу території шляхом автоматизованої класифікації екологічно значимих морфометричних параметрів методом к - середніх . Проаналізовано результат застосування даної методики для території в ...
488258
  Алібекова Ю.Т. Еколого-мотиваційні чинники управління соціо-економічними системами на мікрорівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 64-70. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
488259
  Вербицький В.В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи / В.В. Вербицький; Мін-во освіти і науки України. Нац. еколого-натуралістич. центр учнівської молоді. – Київ : Аверс, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7844-39-0
488260
   Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Шкільна біологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання". – 2001
488261
  Швалб А.Ю. Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 431-440. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
488262
  Вишневська О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
488263
  Чуприна Н.М. Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Наталія Миколаївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 46 назв
488264
  Подоляко Л. Еколого-освітні заходи у природоохоронній діяльності Мезинського НПП / Л. Подоляко, Л. Науменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 28-31 : фото
488265
  Білик Л.І. Еколого-освітній потенціал лісогосподарської галузі для реалізації стратегії сталого розвитку / Л.І. Білик, І.А. Чемерис, С.І. Ключка // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 56-63. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
488266
  Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування) : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 08.00.16. / Ірина Володимирівна Агурова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
488267
  Позняк Е.В. Еколого-правова культура в контексті міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-328-120-9
488268
  Позняк Е. Еколого-правова культура природного заповідання в Україні (на прикладі створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 55-61. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано новації законодавчого регулювання в Україні процесу створення і забезпечення діяльності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в межах зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. Правовий ...
488269
  Козлюк Л.Г. Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 377-384. – ISSN 0869-2491
488270
  Позняк Е.В. Еколого-правова наука і культура в Україні: фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 92-96. – ISBN 978-966-02-9034-1
488271
  Краснова М.В. Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 75-77. – ISBN 978-966-02-9034-1
488272
  Васильєва В.А. Еколого-правова освіта і наука в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 2413-7189
488273
  Головатюк В. Еколого-правова освіта курсантів вищих військових закладів як педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 145-150


  Розглянуто екологічні й правові інтереси суспільства. Особливу увагу приділено екологічним проблемам, викликаним діяльністю збройних сил. Показано, що знання екологічних законів існування навколишнього середовища і правових норм з його охорони ...
488274
  Обіюх Н.М. Еколого-правова оцінка антропогенного навантаження на водні джерела в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 181-184. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
488275
  Романко С. Еколого-правова політика України у сфері зміни клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 88-94. – ISSN 2
488276
  Конишева О. Еколого-правова природа понять "обмеження" та "обтяження" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
488277
  Даниленко Б.В. Еколого-правове регулювання землекористування - окремий напрямок правового регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 219-223
488278
  Макаренко Н. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафто газовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, що можуть мати місце при видобутку нафти та газу, надано коротку характеристику тим законодавчим актам, що передбачають таку відповідальність. Висвітлено місце ...
488279
  Макаренко Н.А. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 42-46
488280
  Яремак З.В. Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 78-83. – ISSN 2413-7189
488281
  Кобецька Н.Р. Еколого-правовий режим господарського використання природних ресурсів // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 18-21
488282
   Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – 389, [1] с. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-24-7
488283
  Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремлено основні системно-структурні аспекти еколого-правового характеру викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье выделены основные системно-структурные аспекты эколого-правового характера выкупа земельных участков для ...
488284
   Еколого-правові аспекти випробування та застосування ядерної зброї в міжнародному праві // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 155-169. – ISBN 978-966-373-833-8
488285
  Дудар М.І. Еколого-правові аспекти поняття документу дозвільного характеру у сфері використання і охорони надр в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 332-335. – ISBN 978-966-7957-18-6
488286
  Бодак О. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 88-89
488287
  Кулинич А. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 117-119
488288
  Комарницький В.М. Еколого-правові аспекти розвитку земельних відносин в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 74-79.
488289
  Оверковська Т. Еколого-правові засади охорони грунтів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 98-105. – ISSN 2663-5313
488290
  Рахнянська Т.О. Еколого-правові засади правового режиму земель капітального будівництва : монографія / Т.О. Рахнянська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-279. – ISBN 978-966-7957-17-9
488291
  Шараєвська Т.А. Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 309-312. – ISSN 2219-5521
488292
  Рябоконь І.О. Еколого-правові питання гарантування радіаційної безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 75-79. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються методологічні та юридичні аспекти гарантування екологічної й, зокрема, радіаційної безпеки; розкриваються ознаки та зміст, обґрунтовується необхідність прийняття спеціального Закону про радіаційну безпеку.
488293
  Костяшкін І.О. Еколого-правові пріоритети у здійсненні прав на землю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6. – С. 86-90. – ISSN 2409-1944
488294
  Ербелідзе А. Еколого-правові проблеми в діяльності ГЕС в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 102-103
488295
  Марченко С.І. Еколого-правові проблеми розвитку сільських територій / С.І. Марченко, Т.С. Новак // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 4. – С. 37-45. – ISSN 2663-1350
488296
   Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. посібник / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України ; КНУТШ, Юрид. фак. – Київ : [Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка], 2011. – 296 с. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-8527-95-1
488297
  Ербелідзе А. Еколого-правовіпроблеми використання річкових колекторів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 246-248
488298
  Пересадько В.А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан і перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-77


  Розкрито значення карт, серій карт і атласів, як інформаційно-картографічних образів міст. Обгрунтована актуальність створення системи картографічних творів міст, викладено концептуальну основу, принципи розробки, показана структура, проблеми та ...
488299
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільского регіону України : монографія / Клавдія Кілінська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 493, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-489. – ISBN 978-966-568-954-6
488300
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернігів, 2008. – 373л. + Додатки: л.3-98. – Бібліогр.: л.317-373
488301
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: спец. 11.00.11 / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 40с. + Додатки. – Бібл.: 46 назв
488302
   Еколого-просвітницький маршрут "Священні джерела Словечансько-Овруцького кряжу" / Т.В. Андрійчук, І.В. Хом"як, Н.С. Демчук, Р.П. Власенко, В.С. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 53-60. – ISSN 2308-135X
488303
  Мельник К.П. Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 184-189. – ISSN 2222-4459
488304
   Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання / О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба, С.В. Михайлова, О.В. Тупотілов, О.М. Коляда, О.Ю. Семенченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
488305
   Еколого-соціальні аспекти впровадження флотаційних технологій / О.О. Дмитрієва, О.Л. Тертичний, Г.В. Василенко, М.І. Проскурня // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 153-162 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
488306
  Голояд Богдан Ярославович Еколого-технічні основи захисту грунтів від ерозії в горах (на прикладі Українських Карпат) : Автореф... доктора технічн.наук: 11.00.11 / Голояд Богдан Ярославович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 36л.
488307
  Попович В.В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Попович Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
488308
  Малькова Я. Еколого-техногенні закономірності формування розсолів Домбровського кар"єру / Я. Малькова, Є. Яковлєв, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
488309
   Еколого-технологічні обмеження як ефективний інструмент землевпорядного забезпечення раціонального використання та охорони земель / Й.М. Дорош, А.В. Барвінський, І.П. Купріянчик, Л.А. Свиридова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 34-46. – ISSN 2306-1677
488310
  Совгіра С. еколого-технологічні особливості та практико-орієнтований характер підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту / С. Совгіра, О. Браславська, Н. Душечкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 318-330. – ISSN 2312-5993
488311
  Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Марія Михайлівна Орфанова; Івано-Франківський нац. технічний у-н нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 16 назв
488312
  Соломаха І.В. Еколого-типологічна оцінка лісової рослинності середнього Придніпров"я ( Лісостеп України ) / І.В. Соломаха, О.Ю. Чорнобров // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 7-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
488313
  Тимочко І.Я. Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об"єкта Смарагдової мережі "Дергачівський ліс" Північно-Східного Лісостепу України / І.Я. Тимочко, В.А. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
488314
  Бородіна В.В. Еколого-токсикологічна оцінка стану поверхневих водних об"єктів Дніпропетровської області / В.В. Бородіна, С.М. Сердюк // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 337-339
488315
  Сарапіна М.В. Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
488316
   Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип"яті та Стоходу / Ю.М. Ситник, О.М. Арсан, Г.Є. Киричук, Л.М. Янович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 672-682 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
488317
  Маслюківська О.П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 13-14.
488318
   Еколого-туристичний маршрут по Обухівському району // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 16-20 : фото
488319
  Трохимець В. Еколого-фауністична характеристика літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрійського водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
488320
  Теплюк А. Еколого-фауністичний аналіз мошок (Diptera, Simuliidae) гідробіоценозів північно-східного макросхилу Українських Карпат / А. Теплюк, В. Теплюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-38. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що видове багатство мошок північно-східного макросхилу Українських Карпат налічує 38 видів із 2 родів: Prosimulium Roubaud, 1906 (2 види) і Simulium Latreille, 1802 (36 видів). У струмках розвиваються 20 видів (індекс видового різноманіття ...
488321
   Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України / Ю.М. Геряк, О.В. Жаков, І.Ю. Костюк, В.М. Сергієнко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 71-99. – Бібліогр.: 184 назв. – ISSN 2219-7516
488322
   Еколого-фауністичний розподіл молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища в осінній період 2009 та 2010 років / Д.В. Девятак, Є.В. Кича, Д.В. Дорош, В.Р. Алексієнко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
488323
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.16 / Скопецька Олена Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 165л. + Додатки:л.144-165. – Бібліогр.:л.126-143
488324
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "Грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Скопецька О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
488325
  Задира С.В. Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля / С.В. Задира, Д.В. Лукашов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 178. – С. 162-168. – (Біологія, біотехнологія, екологія)
488326
  Медовник Д.В. Еколого-фізіологічні характеристики рибного населення малих річок урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.10 / Медовник Дмитро В"ячеславович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
488327
  Сидоренко О.В. Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16- екологія / Сидоренко О.В.; КНУТШ; Ботанічний сад ім. академика О.В. Фоміна. – Київ, 2005. – 212л. : Ілюстрації + Додатки: л. 205-212. – Бібліогр.: л. 177-205
488328
  Сидоренко Олена Володимирівна Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Сидоренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
488329
  Драбинюк Г.В. Еколого-фітоценотичні умови місцезростань і стан кизильників на території регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" в Миколаївській області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано екологічні та фітоценотичні умови місцезростань і стан рослин у природних популяціях видів роду Cotoneaster Medic. The characteristics of ecological-phytocenosical conditions of habitats and the state of plants in the natural ...
488330
   Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир : Волинь, 2004. – 270с. – ISBN 966-690-068-8
488331
   Еколого-хорологічні особливості реліктового виду - хвоща великого (Equisetum teimateia Ehrh.) в Україні / В.І. Чопик, Н.І. Карпенко, Л.Є. Огородник, І.М. Падун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано нові місцезнаходження хвоща великого, уточнено ареали його розповсюдження на території України, наведено дані про його екологію.
488332
  Соломаха І.В. Еколого-ценотична та оселищна характеристика долини р. Сліпорід як перспективного об"єкта смарагдової мережі України / І.В. Соломаха, В.Л. Шевчик, О.В. Шевчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 22-30. – ISSN 2077-4893
488333
  Якушенко Д.М. Еколого-ценотична характеристика Dracocephalum ruyschiana L., на Південному сході Житомирського Полісся / Д.М. Якушенко, Т.С. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано фітоценотичну та екологічну характеристики виду Dracocephalum ruyschiana L, занесеного до Бернської конвенції, для території Житомирського Полісся. The article deals wisth phytocenological and ecological peculiarities of Dracocephalum ...
488334
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (Україна) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Абдулоєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
488335
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (України) : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Абдулоєва Оксана Сафараліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 409 л. + Додатки: л. 316-409. – Бібліогр.: л.296-315
488336
  Турубара О. Еколого-ценотична характеристика лікарських рослин Лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті подана еколого-ценотична характеристика фармакопейних лікарських рослин Лівобережного Полісся та наукове обгрунтування щодо їх охорони. The ecologo-cenosical characteristics of medical herbs of Leftbank Polissya and the scientific ...
488337
  Зуб Л.М. Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація рослинного покриву мілководь Дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.05, 03.00.16 / Зуб Л.М.; НАН України. Центр ботан. сад. ім. М.М.Гришко. – Київ, 1994. – 16л.
488338
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010. – 204,[ 205 - 427 ] л. + Додатки : [ л. 205-427 ]. – Бібліогр. : л. 179-204
488339
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду DAPHNE L. у природній флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23 с. + Додатки. – Бібліогр.: 15 назв.
488340
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.123-151
488341
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
488342
  Хумарова Н. Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
488343
  Галушкіна Т.П. Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила "зеленої" економіки / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, В.В. Серницький // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 64-74
488344
  Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та основні характеристики екологічних міст. Проаналізовано основні типи екологічних міст в Європі, Китаї, країнах Близького Сходу та інших країнах. Визначено основні шляхи екологізації розвитку міст. Виявлено основні екологічні ...
488345
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентризм і системний підхід до модернізації управління освітою // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 22-26
488346
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентрична стратегія розвику // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Про національну систему освіти.
488347
  Попович С.Ю. Екомережа Лісостепу України (картосхема та її легенда) / С.Ю. Попович, В.С. Василенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2009. – Т. 15, вип. 1. – С. 1-5. – ISSN 1729-7184
488348
  Приходько М.М. Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
488349
  Байдіков І.А. Екомережа: особливості обгрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 63. – ISSN 1561-4980
488350
  Розенбліт Ю.В. Екомери Дністровського каньйону : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Розенбліт Юлія Василівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
488351
  Гудим Н.Г. Екоморфічна організація грунтової мезофауни псамофітного степу на арені р. Дніпро // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 123-130 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
488352
  Жуков О.В. Екоморфічна організація дерново-літогенного грунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) / О.В. Жуков, Г.О. Задорожна // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2073-8331
488353
  Гудим Н.Г. Екоморфічна структура фітоценозів на арені р. Дніпро (в межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський) / Н.Г. Гудим, Д.С. Ганжа // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 40-48 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
488354
  Потапенко О.В. Екоморфічний аналіз рослинного покриву територій електричних підстанцій / О.В. Потапенко, Д.С. Ганжа, О.В. Жуков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-8331
488355
  Гунько С.О. Екоморфологічні особливості едафотопів м. Дніпродзержинськ // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 146-150. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2073-8331
488356
  Пашков В. Еконоиіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 132-143. – ISSN 1993-0909
488357
  Демиденко А. Економiчно ефективна адаптацiя до змiни клiмату на рiвнi громад в Українi / А. Демиденко, М. Железняк, О. Іщук // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 16-32. – ISSN 2307-4515
488358
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Київськ. держ. торгівельно-економ. ун-тет. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 320c. – ISBN 966-529-001-8
488359
  Лук"яненко І.Г. Економетрика : Практикум з використанням комп"ютера / І.Г. Лук"яненко, Краснікова Лариса Іванівна. – Київ : Знання, 1998. – 220с. – ISBN 966-7293-28-9
488360
  Лук"яненко І. Економетрика : Піідручник / І. Лук"яненко, Л. Краснікова. – Київ : Знання, 1998. – 494с. – ISBN 966-7293-08-4
488361
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю.А. Толбатов; МОУ; Київ. держ. тоговельно-економ. ун-тет. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 966-95901-6-7
488362
   Економетрика : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
488363
   Економетрика : підручник / [О.І. Черняк та ін.] ; за ред. О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МНАУ, 2014. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-617-7149-11-7
488364
   Економетрика : навч. посібнник / [Гур"янова Л.С. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 351. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-676-615-4
488365
  Капустян В.О. Економетрика : підручник для студентів, які навчаються за спец. 075 "Маркетинг" / В.О. Капустян, О.А. Жуковська ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2021. – 221, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 218-221. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-7993-93-2
488366
  Марко Є. Економетрика національної безпеки та оборони України / Є. Марко, В. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 44-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Відображено значущість економічного розвитку України для забезпечення національної безпеки, виділено основні внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці України: гібридна економічна війна, "голка" кредитів Міжнародного валютного фонду, ...
488367
  Чепелєв М.Г. Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом для обчислюваної моделі загальної рівноваги України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
488368
  Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-45 : Табл., рис.
488369
  Крицун К.І. Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України / К.І. Крицун, О.І. Ляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
488370
  Боднар Р. Економетричне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України / Р. Боднар, І. Єлейко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 230-234. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
488371
  Яркіна Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 77-80 : Табл.
488372
  Зоценко О.К. Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
488373
  Мамонова Г.В. Економетричне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Г.В. Мамонова, О.М. Волкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 222-230. – ISSN 1993-6788
488374
  Наумова М.А. Економетричне моделювання демографічної ситуації в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 111-117. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
488375
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-364. – ISBN 978-617-10-0235-7
488376
  Черкашина К. Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-114. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Побудовано економетричну модель залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників, які містять як внутрішні так ...
488377
  Римкіна М.С. Економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – C. 205-214


  У статті проаналізовано рівень соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України за 2010-2014 рр. Здійснено економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств та ефективністю їх діяльності. ...
488378
  Приймак В. Економетричне моделювання залежності тривалості безробіття від соціально-демографічних чинників / В. Приймак, О. Голубник, М. Ільчишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 158-164. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
488379
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-111. – ISBN 978-966-613-984-2
488380
  Черненко В.П. Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук / В.П. Черненко, Н.Г. Кирилаха // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
488381
  Зянько П.В. Економетричне моделювання реальної ставки відсотка // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 206-207. – ISBN 978-617-7069-02-6
488382
  Подвисоцька Т.О. Економетричне моделювання сценаріїв впровадження мобільних банківських технологій в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-207. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
488383
  Щурик М.В. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
488384
  Бадида М.П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 66-70
488385
  Ковалевич Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 107-113. – ISSN 0201-758Х
488386
  Кармелюк Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 48-59. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
488387
  Іщук О.Р. Економетричне прогнозування процесу надходження податків та зборів до бюджету / О.Р. Іщук, Т.М. Кацюбка; За ред. І.С. Ткаченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 96с. – ISBN 966-636-002-0
488388
  Падалка В.М. Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва : бюджет / В.М. Падалка, Н.І. Красноступ, В.І. Крапивка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 53-57. – Бібліогр.: 1 назва
488389
  Грін В.Г. Економетричний аналіз = Econometric analysis / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук; Наук. ред. перекладу О. Комашко; Вільям Г. Грін. – Київ : Основи, 2005. – 1200с. – ISBN 966-500-159-0
488390
  Костроміна К.О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України / К.О. Костроміна, Т.Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 3 (31). – C. 25-29. – ISSN 1997-4167
488391
  Мартинович Д. Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 52-59. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні. В роботі визначено основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні та створено економетричні моделі впливу інструментів державної ...
488392
  Заблоцька Р.О. Економетричний аналіз впливу показників розвитку інституцій на експорт послуг Росії та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 93-101
488393
  Харламова Г.О. Економетричний аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 409-417
488394
  Швець Н.В. Економетричний аналіз впливу цифровізації на бізнес-сектор національної економіки України / Н.В. Швець, М.Д. Крамчанінова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (57). – С. 315-322. – ISSN 2222-0712
488395
  Єлейко В. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України як в загальному, так і з країнами СНД, Європою і Азією. Також знайдені точковий та інтервальний прогнози ...
488396
  Турко Р.Ф. Економетричний аналіз і прогноз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи в умовах трансформаційної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 283-291. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488397
  Лелик Л.І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 237-245. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488398
  Русинко М.К. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 280-287. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
488399
  Харламова Г. Економетричний аналіз інвестиційного потенціалу для України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проведено економетричний аналіз особливостей та напрямків впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реципієнта, зокрема України, в умовах глобалізації. У формалізованому запису усі економетричні рівняння враховують інвестиційний ...
488400
  Скворцов І. Економетричний аналіз позикової вартості : аналізують науковці / І. Скворцов, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 45-48 : Рис. – ISSN 1605-2005
488401
  Скрипник А.В. Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 "Економіка" / А.В. Скрипник, І.С. Костенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 279-288. – ISSN 2222-4459
488402
  Боровик В.В. Економетричний аналіз результатів спостережень за трудовими процесами в галузях АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-18
488403
  Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн / Л. Антонюк, В. Сацик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
488404
  Рядно О.А. Економетричні моделі в дослідженні поведінки населення на ринку праці великого міста / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 17-25.
488405
  Кармелюк Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110. – ISSN 1993-0259
488406
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Є.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
488407
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Євгенія Станіславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 225 л. + Додатки: л. 196 - 225. – Бібліогр.: л.183 - 196
488408
  Рак Р. Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема функціонування фінансової системи України - процес формування боргової стратегії держави. При цьому особлива увага приділяється необхідності використання методів економіко-математичного моделювання при розробці та ...
488409
  Кармелюк Г. Економетричні моделі туристичної галузі України / Г. Кармелюк, Х. Кармелюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22. – ISSN 1993-0259
488410
  Волощенко Л.Ю. Економетричні оцінки впливу митного тарифу на імпортозаміщення в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
488411
  Геселева Н.В. Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 82-89
488412
  Зінчук Т.Ю. Економетричні підходи щодо оцінки впливу видатків розвитку та податкових пільг на інвестиційну діяльність України / Т.Ю. Зінчук, Е.О. Кончаковська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 72-79
488413
  Лапшин В.І. Економетричні чинники економічних кризових явищ / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, Н.В. Шульга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 122-130
488414
  Кулинич О.І. Економетрія : Практикум:Hавч.посіб.для студ.ВHЗ / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 157с. – ISBN 5-7763-2304-5
488415
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-23-4
т.1 : Вступ до множинної регресії та економетрії. – 1999. – 384с.
488416
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-36-6
т.2 : Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі. – 1999. – 296с.
488417
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 296 с. – ISBN 966-574-033-4
488418
  Лещинський О.Л. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-292-6
488419
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид.. допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 520 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-630-8
488420
  Лугінін О.Є. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова, О.М. Білоусов; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 252с. – ISBN 966-364-016-2
488421
   Економетрія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська; В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська ; за заг. ред. С.І. Наконечного ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2005. – 552 с. – ISBN 966-301-046-0
488422
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 520с. – ISBN 966-574-630-8
488423
  Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
488424
  Бараник З.П. Економетрія : навч. посіб. для дистанц. навчання / З.П. Бараник, І.В. Пономаренко ; [за наук. ред. В.Б. Захожая] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-189-8
488425
  Лугінін О.Є. Економетрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 278с. – ISBN 978-966-364-556-8
488426
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – Київ : Знання, 2010. – 541с. + 1 CD. – ISBN 978-966-346-723-8
488427
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 541, [1]с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 516-518. – ISBN 978-966-346-672-9
488428
  Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Л. Лондар, Р.В. Юринець. – Київ : Європейський університет, 2004. – 242с. – (Європейський університет). – ISBN 966-301-015-0
488429
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
488430
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Exсel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
488431
   Економиjата на Македониjа во транзициjа = Macedonian economy in transition : (проблеми, дилеми, цели) / Н. Кльусев, Т. Фити, М. Петковски, Т. Славески, В. Филиповски; Никола Кльусев, Таки Фити, Михаил Петковски, Траjко Славески, Владимир Филиповски ; Макед. акад. на науките и уметностите ; раковод. на проeктот и ред.: Никола Кльусев. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2002. – 340 с. – Библиогр.: c. 327-333. – ISBN 9989-101-05-1
488432
  Станчевски И. Економика во производството на ориз / И. Станчевски. – Скопіе, 1974. – 127с.
488433
  Симоновичь З. Економика, 1984-2004 : библиографиjа обjавльених радова / Мр Зоран Симоновичь. – Ниш : Часопис Економика, 2005. – 104 с. – (Библиотека часописа "Економика" ; кньига 89). – ISSN 0350-137Х
488434
  Остапенко С.С. Економична географія України / Сергій Остапенко. – Київ : Друк "Союзбанку", 1920. – 216 с. – (Всеукрїнський кооперативний видавничий союз ; 25)
488435
  Топузов Олег Економізація шкільної географічної освіти (історичний аспект) : наукові дослідження / Топузов Олег, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 18 назв
488436
  Хомерікі О.А. Економізм вищої школи та "підприємницький університет" - закономірна необхідність чи соціальна небезпека // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 319-329. – ISBN 978-966-2462-25-8
488437
  Черваньов Д. Економіка - наука рейтингова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку економістів розповідає декан економічного ф-ту.
488438
  Ткачук В.Ю. Економіка - основа оборонної могутності країни соціалізму / В.Ю. Ткачук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
488439
  Самуельсон Економіка : Підручник / Самуельсон, , Поль. – Львів : Світ, 1993. – 496 с. – ISBN 5-8326-0007-Х
488440
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 класів. – Київ : Либідь, 1999. – 384с. – ISBN 966-06-0127-1
488441
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – Київ, 2000. – 292с. – ISBN 966-574-039-3
488442
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвітніх навч.закладів. – 2-ге, доп. вид. – Київ : КНЕУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-574-237-Х
488443
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 кл. шкіл. – Вид.2-ге, стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 384с. – ISBN 966-06-0231-6
488444
  Радіонова Ірина Економіка : Програма для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пояснювальна записка / Радіонова Ірина, Радченко Володимир, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 10-18
488445
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-68 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
488446
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (Продовження. Початок № 4 за 2008 р.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 1605-7988
488447
  Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, О.В. Клименко; Нац. техніч. ін-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-330-7
488448
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1995
488449
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1995
488450
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1995
488451
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1995
488452
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1995
488453
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1995
488454
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1995
488455
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1995
488456
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1995
488457
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1995
488458
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1995
488459
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2001
488460
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2001
488461
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 2001
488462
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 2001
488463
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
488464
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
488465
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
488466
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
488467
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002
488468
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
488469
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
488470
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
488471
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
488472
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
488473
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
488474
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
488475
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
488476
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006
488477
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006
488478
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006
488479
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006
488480
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006
488481
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
488482
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
488483
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007
488484
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007
488485
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007
488486
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007
488487
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007
488488
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
488489
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008
488490
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008
488491
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (172). – 2009
488492
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (173). – 2009
488493
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (179). – 2009
488494
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (181). – 2009
488495
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (184). – 2010
488496
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (187). – 2010
488497
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (188). – 2010
488498
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (189). – 2010
488499
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (190). – 2010
488500
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (191). – 2010
488501
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (193). – 2010
488502
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (194). – 2010
488503
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (195). – 2011
488504
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (197). – 2011
488505
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (200). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
488506
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
488507
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (204). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
488508
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (206). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
488509
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (207). – 2012
488510
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (208). – 2012
488511
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (209). – 2012
488512
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (210). – 2012
488513
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (211). – 2012
488514
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (212). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488515
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (213). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488516
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (214). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488517
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (215). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488518
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (216). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488519
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (217). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488520
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (218). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488521
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (219), січень. – 2013
488522
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (220), лютий. – 2013
488523
  Саланьє Б. Економіка без табу = l"Economie sans tabou / Бернар Саланьє; пер. з французької Є. Марічева; передмова Е. Маленво. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 140с. – ISBN 978-966-518-414-0
488524
  Парсяк В. Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 4-5. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
488525
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488526
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488527
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488528
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488529
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488530
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488531
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488532
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
488533
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2010
488534
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2010
488535
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2010
488536
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2010
488537
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2010
488538
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2010
488539
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2010
488540
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2011
488541
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2011
488542
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6 (79). – 2011
488543
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7 (80). – 2011
488544
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
488545
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10 (83). – 2011
488546
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11 (84). – 2011
488547
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12 (85). – 2011
488548
  Казас М. Економіка видалення і знешкодження рідних нечистот міста. / М. Казас. – Х., 1932. – 63с.
488549
  Кержаков В.І. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К., 1986. – 47с.
488550
  Бабицький А. Економіка виробництва: теоретичні І практичні аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 63-71. – ISSN 0131-775Х
488551
   Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2002. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-109-7


  Розглядаються концепції, практичні підходи і мотиваційна модель виробничого підприємництва, виробнича систе-ма, стратегія, тактика та форми підприємництва, інформа-ційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу, інноваційна та ...
488552
  Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 183с.
488553
  Єщенко П.С. Економіка для всіх / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
488554
  Гільберт Тетяна Економіка для молодших школярів : Програма для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (34 год) / Гільберт Тетяна, Юхимович Оксана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-17
488555
  Юровський Д.Б. Економіка для початківців : ( У 2-х частинах ) / Д.Б. Юровський. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-210-2
488556
  Хоменко І Економіка електрифікації сільского господарства. / І Хоменко. – К., 1973. – 221с.
488557
  Мельник Л. Економіка енергетики : Навчальний посібник / Л.Мельник, О.Карінцева, І.Сотник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 238с. – ISBN 966-680-249-Х
488558
  Петроський М Економіка Житомирщини напередодніх Великої Жовтневої соціалістичної революції : Дис... канд. екон.наук: / Петроський М І.; Жит. дер. пед. ін-т ім. І. Франка. – Житомир, 1950. – 265л. – Бібліогр.:л.256-265
488559
  Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля : монографія / Стадницький Ю.І.; Ун-т економіки і підриємництва (м. Хмельницький). – Хмельницький : Університет економіки і підприємництва, 2007. – 362с.
488560
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – Київ : Либідь, 1996. – 416с. – Бібліогр.:с.409. – ISBN 5-325-00622-3
488561
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1998. – 416с. – ISBN 966-06-0071-2
488562
  Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; КНЕУ; В.І. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 308с. – ISBN 966-574-777-0
488563
  Кліменко В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 104-109. – ISSN 1682-2366
488564
   Економіка знань та її перспективи для України : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 168с.
488565
  Іванова І.С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 107-111
488566
  Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
488567
  Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
488568
  Чухно А.А. Економіка і добробут народу // Економіка Радянської України, 1985. – №7
488569
   Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра : Посібник. – Київ : Вища школа, 1996. – 207с. – ISBN 5-11-004702-2
488570
   Економіка і менеджмент = Economics & management : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), О. Кузьмін, І. Алєксєєв та ін. ; орг. ком. : З. Піх (гол.), О. Березко, В. Войцеховська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 265, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-000-9
488571
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
№ 1. – 2011
488572
  Сахаєв В.Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища : Підручник для студ.вищих навчальних закладів / В.Г. Сахаєв, В.Я. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004512-7
488573
  Головешко П.П. Економіка і планування радянської торгівлі / П.П. Головешко. – К., 1972. – 268с.
488574
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 32с.
488575
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 16с.
488576
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 20с.
488577
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1974. – 23с.
488578
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 12с.
488579
  Сирцов М.Г. Економіка і політика в період комуністичного будівництва / М.Г. Сирцов. – К, 1967. – 46с.
488580
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2002
488581
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2005
488582
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2005
488583
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2005
488584
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2006
488585
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2006
488586
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2008
488587
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2009
488588
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2009
488589
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2009
488590
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2012
488591
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2012
488592
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2012
488593
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2012
488594
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1998
488595
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1999
488596
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 1999
488597
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 1999
488598
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
488599
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
488600
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
488601
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
488602
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
488603
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
488604
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
488605
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
488606
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
488607
  Симоненко В. Економіка й екологія: взаємозв"язок і проблеми управління // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-44. – ISSN 0372-6436
488608
  Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва : Навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-227-0
488609
   Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ, 2005. – 424с. – ISBN 966-7505-54-5
488610
  Репрінцев В. Економіка Київщини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 38-41. – ISSN 1810-3944
488611
  Семенов Ю.Г. Економіка колгоспу / Ю.Г. Семенов. – Київ, 1972. – 160с.
488612
  Кінах А. Економіка не повинна бути заручницею політики // Голос України, 2003


  На запитання "Голосу України" відповідає президент Укр. союзу промисловців і підприємців
488613
  Кириченко Олександр Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / Кириченко Олександр, Паращенко Людмила // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – Бібліогр.: с. 46, 50. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються актуальні питання модернізації економіки освіти України на сучасному етапі суспільно-економічних трансформацій. Розкривається ефективність формули "конкурентоспроможна освіта - конкурентоспроможна економіка". Визначаються нові механізми ...
488614
  Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366
488615
  Губенко П.Т. Економіка особистого підсобного господарства в розвинутому соціалістичному суспільстві / П.Т. Губенко. – К, 1983. – 32с.
488616
  Сакс Дж. Економіка перехідного періоду : (Уроки для України) / Дж. Сакс, О. Пивоварський. – Київ : Основи, 1996. – 345с. – ISBN 966-500-080-2
488617
   Економіка підприємства : Підручник. – 2-ге, вид.перероб.та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
488618
   Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник. – Киев : КНЕУ, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-068-7
488619
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. економ. фак. і вузів. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 500с. – ISBN 966-7411-83-4
488620
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2001. – 298с. – ISBN 966-95-596-7-7
488621
   Економіка підприємства : Структурно-логічний навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 457с. – ISBN 966-574-231-0
488622
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2001. – 178с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-35-1


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
488623
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ, Львів : Каравелла; Новий Світ-2000, 2002. – 298с. – (Новий Світ-2000). – ISBN 966-95-596-7-7; 966-7827-03-8
488624
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2002. – 176с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-25-4


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
488625
   Економіка підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2004. – 648с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Б-ка "Економічна освіта"). – ISBN 966-680-156-6
488626
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. та ін. Сай; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 3-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
488627
  Манів З.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 580, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 578-580. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-161-6
488628
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-81-5
488629
  Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 356с. – ISBN 966-364-177-0
488630
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман; МОНУ; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-183-5
488631
  Харів П.С. Економіка підприємства : збірник задач і тестів : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / П.С. Харів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 301, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-301. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-8148-48-7
488632
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2007. – 584 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
488633
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Ірина Бойчик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528 с. – ISBN 966-326-212-5
488634
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана" ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 4-те, без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
488635
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
488636
   Економіка підприємства : підручник / Покропивний С.Ф. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад. "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид 3-те, без змін. – Київ, 2008. – 323 с. – ISBN 966-574-776-2
488637
   Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
488638
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-2229-16-5
488639
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Мацибора., В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2012. – 311, [1] с. – Предм. покажч.: с. 288-294 .- Словник понять і термінів: с. 295-306. – Бібліогр.: c. 307-311. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-29-6
488640
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник / П.С. Харів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 301с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-21-3
488641
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
488642
   Економіка пострадянських держав: досвід ринкової трансформації // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 152-260. – ISBN 966-7574-01-6
488643
  Єсінова Н.І. Економіка праці : Навч. посібник / Н.І. Єсінова. – Харків : Академия, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-1799-1
488644
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчальний посібник / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200 с. – ISBN 966-574-197-7
488645
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник / Г.Т. Завіновська; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-574-466-6
488646
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
488647
  Сенько Є.І. Економіка праці в лісовому секторі : Навчальний посібник для студ. економічного, лісомеханічного та лісогосподарськ. ф-тів / МОНУ; Українськ. держ. лісотехнічний ун-т; Є.І. Сенько, М.М. Огородник, П.К. Динька. – Львів, 2005. – 108с.
488648
  Москаленко Н.А. Економіка праці в організації : Навчальний посібник / Москаленко Н.О., Отенко І.П.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 232с. – ISBN 966-676-158-0
488649
   Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчально - метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищ. навч. закл. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 118с. – ISBN 978-966-8958-175
488650
  Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / М.Б. Махсма. – Київ : Атіка, 2005. – 304с. – ISBN 966-326-069-6
488651
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-059-6
488652
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Єсінова Н.І. – Київ : Кондор, 2006. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
488653
  Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – Київ : Знання, 2010. – 310с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-554-8
488654
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Назарова Г.В. [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0046-9
488655
  Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 804-813. – Бібліогр.: c. 791-803. – ISBN 978-617-566-093-5
488656
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286, [2] с. – Додатки: с. 204-286. – ISBN 978-966-346-978-2
488657
  Синякевич І.М. Економіка природокористування / І.М. Синякевич. – К., 1996. – 157с.
488658
  Коржнев М.М. Економіка природокористування : Підручник для студ. геологічних спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 99с. – ISBN 966-594-558-0
488659
  Макарова Н.С. Економіка природокористування : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-364-507-0
488660
  Данилишин Б.М. Економіка природокористування : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
488661
   Економіка природокористування : навчально-методичний посібник для студентів економічного ф-ту за спец. 7.050201 "менеджмент організацій" / О.В. Садченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 184 c. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 978-966-190-459-9
488662
  Борис М. Економіка програмного забезпечення, обумовлена вимогами до проектування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
488663
  Горілий А.Г. Економіка ринків праці : Навчальний посібник для студентів економічних спец. вузів та слухачів ін-тів післядипл.освіти / А.Г. Горілий; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання.Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Видавництво Карп"юка, 1999. – 156с.
488664
   Економіка розвитку : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4. – 2005
488665
   Економіка розвитку : науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1. – 2006
488666
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
488667
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
488668
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (61). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488669
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (62). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488670
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
488671
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (64). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
488672
  Дерев"янкін Т.І. Економіка Росії та України в ХХ столітті: руйнівні та відбудовчі процеси в 1918-1928 рр. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 87-95. – ISSN 0320-4421
488673
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
488674
  Хорунжий М.Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансформацій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 136-141
488675
   Економіка соціалістичних сільскогосподарських підприємств.. – К., 1957. – 372с.
488676
  Шоломій Ю.М. Економіка соціалістичного сільского господарства. / Ю.М. Шоломій. – К., 1966. – 99с.
488677
  Клецький Л.М. Економіка соціалістичного сільського господарства / Л.М. Клецький. – Харків, 1955. – 352с.
488678
   Економіка соціалістичної промисловості.. – К., 1963. – 293с.
488679
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – Б.М. : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, 1984. – 212с.
488680
  Гош О.П. Економіка СРСР - економіка розвинутої соціалістичної союзної держави / О.П. Гош. – Київ, 1973. – 21с.
488681
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426с. – ISBN 978-966-351-230-3
488682
  Чугаєв О. Економіка США як локомотив та барометр світового господарського поступу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-10. – ISSN 1728-6220
488683
  Фрейнкман О. Економіка та бізнес. Початковий курс : Навч. посібник для учнів 9-11 кл. загальноосвітніх шкіл / О. Фрейнкман. – Львів : Свитязь, 1997. – 176с. – ISBN 5-87332-068-3
488684
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
488685
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
488686
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
488687
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
488688
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
488689
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
488690
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
488691
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
488692
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
488693
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – 104 с. – резюме укр., англ. мовами
488694
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
488695
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006. – 92 с. – резюме укр., англ. мовами
488696
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006. – 80 с. – резюме укр., англ. мовами
488697
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
488698
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
488699
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
488700
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
488701
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
488702
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
488703
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2007. – 92 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
488704
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
488705
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
488706
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4. – 2008. – 107 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
488707
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
488708
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
488709
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
488710
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
488711
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2010. – 108 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488712
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2010. – 120 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488713
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488714
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488715
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2010. – 174 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488716
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488717
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488718
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488719
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2011. – 140 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488720
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2011. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488721
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2011. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488722
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2012. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
488723
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2012. – 144 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488724
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488725
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2012. – 136 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488726
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2012. – 148 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488727
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2012. – 124 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488728
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2012. – 116 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488729
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488730
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
488731
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2012. – 128 с. – резюме англ. та рос. мовами
488732
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2012. – 140 с. – резюме англ. та рос. мовами
488733
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2012. – 144 с. – резюме англ. та рос. мовами
488734
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
488735
  Апатова Н.В. Економіка та довкілля - глобальна життєвозабезпечувальна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються взаємозв"язки між довкіллям та видами економічної діяльності людини.
488736
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб. для студ. вузів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2005. – 330 с. – ISBN 966-7982-77-7
488737
  Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати : Аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку / В.І. Мунтіян; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ, 1998. – 464с. – ISBN 966-95080-3-7
488738
  Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва : навч. посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-295. – ISBN 978-617-07-0035-3
488739
   Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-8556-80-1
488740
  Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-660-X


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
488741
   Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков, С.М. [та ін.] Ілляшенко; [Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова , М.П. Денисенка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2007. – 660, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-364-539-1
488742
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1. – 2001
488743
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
488744
  Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 4-24. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
488745
  Котелянець В.І. Економіка транспорту в сільському господарстві. / В.І. Котелянець. – К, 1973. – 202с.
488746
  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Дядечко; МОНУ; Донец. держ. ун-т економіки ш торгівлі ім. М. Тутан-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224с. – Шифр дубл 33 Дяде.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-389-7
488747
  Коломийченко Х. Економіка України / Хведір Коломийченко. – 8 с.
488748
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1984
488749
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1984
488750
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1984
488751
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1984
488752
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1984
488753
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1984
488754
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1984
488755
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1984
488756
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1984
488757
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1984
488758
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1984
488759
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1984
488760
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1985
488761
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1985
488762
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1985
488763
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1985
488764
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1985
488765
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1985
488766
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1985
488767
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1985
488768
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1985
488769
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1985
488770
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1985
488771
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1985
488772
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1986
488773
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1986
488774
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1986
488775
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1986
488776
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1986
488777
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1986
488778
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1986
488779
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1986
488780
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1986
488781
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1986
488782
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1986
488783
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1986
488784
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1987
488785
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1987
488786
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1987
488787
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1987
488788
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1987
488789
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1987
488790
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1987
488791
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1987
488792
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1987
488793
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1987
488794
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1987
488795
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1987
488796
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1988
488797
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1988
488798
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1988
488799
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1988
488800
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1988
488801
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1988
488802
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1988
488803
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1988
488804
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1988
488805
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1988
488806
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1988
488807
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1988
488808
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1989
488809
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1989
488810
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1989
488811
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1989
488812
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1989
488813
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1989
488814
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1989
488815
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1989
488816
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1989
488817
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1989
488818
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1989
488819
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1989
488820
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1990
488821
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1990
488822
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1990
488823
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1990
488824
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1990
488825
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1990
488826
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1990
488827
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1990
488828
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1990
488829
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1990
488830
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1990
488831
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1990
488832
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1991
488833
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1991
488834
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1991
488835
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1991
488836
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1991
488837
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1991
488838
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1991
488839
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1991
488840
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1991
488841
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1991
488842
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1991
488843
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1991
488844
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1992
488845
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1992
488846
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1992
488847
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1992
488848
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1992
488849
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1992
488850
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1992
488851
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1992
488852
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1992
488853
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1992
488854
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1992
488855
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1993
488856
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1993
488857
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1993
488858
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1993
488859
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1993
488860
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1993
488861
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1993
488862
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1993
488863
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1993
488864
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1993
488865
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1993
488866
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1993
488867
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1995
488868
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1995
488869
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1995
488870
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1995
488871
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1995
488872
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1995
488873
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1995
488874
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1995
488875
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1995
488876
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1995
488877
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1995
488878
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1995
488879
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1996
488880
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1996
488881
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1996
488882
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1996
488883
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1996
488884
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1996
488885
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1996
488886
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1996
488887
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1996
488888
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1996
488889
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1996
488890
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1996
488891
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України : Hаціональна економіка Укра ни / Б.Ф. Заблоцький, М.Ф. Кокошко, Т.С. Смовженко. – Львів : ЛБК HБУ, 1997. – 580с. – ISBN 966-7330-01-Х
488892
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1997
488893
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1997
488894
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1997
488895
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1997
488896
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1997
488897
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1997
488898
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1997
488899
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1997
488900
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1997
488901
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1997
488902
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1997
488903
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1997
488904
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1998
488905
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1998
488906
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1998
488907
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1998
488908
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1998
488909
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1998
488910
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1998
488911
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1998
488912
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1998
488913
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1998
488914
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1998
488915
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1998
488916
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
488917
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
488918
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
488919
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
488920
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
488921
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
488922
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
488923
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
488924
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
488925
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
488926
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
488927
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2000
488928
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2000
488929
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2000
488930
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2000
488931
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2000
488932
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2000
488933
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2000
488934
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2000
488935
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2000
488936
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2000
488937
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2001
488938
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2001
488939
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2001
488940
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2002
488941
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2002
488942
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2002
488943
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2002
488944
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2002
488945
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2005
488946
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2005
488947
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2005
488948
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2005
488949
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2005
488950
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2005
488951
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса україни, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2005
488952
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2006
488953
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2006
488954
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2006
488955
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2006
488956
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2006
488957
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2007
488958
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2007
488959
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2007
488960
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2007
488961
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2008
488962
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2008
488963
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2008
488964
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2008
488965
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2008
488966
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (568). – 2009
488967
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (576). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
488968
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (579). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488969
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (582). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488970
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (583). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488971
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (585). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488972
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488973
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (587). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488974
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (588). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
488975
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (596). – 2011
488976
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (597). – 2011
488977
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (598). – 2011
488978
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (601). – 2011
488979
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (602). – 2012. – мова резюме англ. та укр.
488980
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (603). – 2012
488981
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (604). – 2012
488982
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (605). – 2012
488983
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (606). – 2012
488984
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (607). – 2012
488985
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (608). – 2012
488986
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (609). – 2012
488987
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (610). – 2012
488988
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (611). – 2012
488989
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (612). – 2012
488990
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (613). – 2012. – мова резюме укр., англ.
488991
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (614). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
488992
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (615). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
488993
  Уманців Ю. Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів / Ю. Уманців, В. Ємець // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 32-39
488994
  Посисоєв В. Економіка України в новій п"ятирічці / В. Посисоєв. – К., 1946. – 15с.
488995
  Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 42-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
488996
   Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду. – Київ, 2006. – 114с. – ISBN 966-554-097-1
488997
   Економіка України в умовах глобалізації / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Ю.Б. Пінчук, Л.О. Стороженко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв
488998
  Євтушевський В.А. Економіка України: суперечливий характер реформування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 19-27


  Розкриваються основні суперечності реформування економіки України т набуття незалежності, висвітлюється проблема становлення щіонального виробничого комплексу, його структурної перебудови, формування системи управління, фінансово-кредитних відносин, ...
488999
  Кольбух О.М. Економіка як концепт у текстах мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 90-93.


  Досліджується концепт "економіка" як важливий складник мовної картини світу. Простежено залежність концептуальних ознак від історичної доби. Проаналізовано реалізацію концепту "економіка" в журналістських текстах з економічної тематики. This ...
489000
  Буян І. Економіка як форма взаємодії людини і природи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 193-208. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,