Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
471001
  Бобылева С.Й. "Ежегодник" Конрада как источник для изучения "социальной политики" правящих классов Германии начала XX в. // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 889-895. – ISBN 978-966-383-915-8
471002
  Мельников Игорь "Ежегодно появляется и исчезает целый ледяной континент" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 222-234 : фото
471003
  Кралюк П. "Екзистенціалізм" Валер"яна Підмогильного // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 624-626. – ISBN 978-966-2254-74-7
471004
  Кралюк П.М. "Екзистенціалізм" Валер"яна Підмогильного // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 624-626. – ISBN 978-966-373-777-5
471005
  Трохименко Т.В. "Екзистенційні інтенції у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" і "Солодка Даруся" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 66-68. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
471006
  Дзюба С. "Екзорцист" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 215-219. – ISSN 08-68-4790-1


  Повість.
471007
  Александрова Г.А. "Екзотизм" Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблеми компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-15


  У статті йдеться про особливості сприйняття творчості Лесі Українки, зокрема, явища екзотизму. Аналізуються погляди літературознавців 1910-1920-х років, що виявляли його причини, ідейну й художню цінність незвичайних для української літератури тем та ...
471008
  Савлук Галина "Екзотичний географічний ярмарок" для учнів 7-х класів : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-36. – Бібліогр.: 2 назви
471009
  Захарченко Г. "Еклога" як джерело українського права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 182-183
471010
  Семерак О. "Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації - рішуче й швидко" / бесіду вели О. Кравченко, Т. Тевкун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "Остап Семерак стверджує, що в назві міністерства, яке він очолює, для нього ключовим є слово «екологія», а не «природні ресурси». Такий підхід досить нетрадиційний як для одного з найбільш ресурсних відомств. І хоча «прориву» в екологічній безпеці ...
471011
  Гончаренко М.М. "Екологізація" як принцип конструювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
471012
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
471013
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
471014
   Е-ідентифікація та е-довірчі послуги // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)
471015
  Желиховский А.А. Е-квазиградиентные методы решения негладких экстремальных задач и их реализация в диалоговой системе оптимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Желиховский А.А. ; АН УССР , Ин-т киберентики. – Киев, 1979. – 23 с.
471016
   Ежегодник : опыт образа книг для народного чтения. – Москва, 1893. – [7], 34 с.
471017
   Ежегодник "Педагогических чтений" 1950-51 учебного года.. – М, 1952. – 488с.
471018
   Ежегодник 1978-1979 / Институт атомной энергетики. – Москва
1978-1979. – 1980
471019
   Ежегодник 1979-1980 / Институт атомной энергетики. – Москва, 1981
471020
   Ежегодник 1982 / Институт атомной энергетики. – Свердловск, 1982
471021
   Ежегодник АПН СССР - 79. – Москва, 1979
471022
  Дюрнбайм Н.С. Ежегодник архитектора / Н.С. Дюрнбайм. – Москва, 1949. – 573 с.
471023
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1956 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1957. – 648с.
471024
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1958 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1958. – 656с.
471025
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1959 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1959. – 663с.
471026
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1960 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1960. – 613с.
471027
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1961 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1961. – 579с.
471028
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1962 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1962. – 624с.
471029
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1963 г. – Москва : Советская энциклопедия, 1963. – 589с.
471030
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1964 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 8. – 1964. – 616с.
471031
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1965 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 9. – 1965. – 608с.
471032
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1966 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 10. – 1966. – 628с.
471033
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 11. – 1967. – 624с.
471034
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 12. – 1968. – 608 с.
471035
   Ежегодник Большой советской энциклопедии : За 1967 г. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 15. – 1971. – 644с.
471036
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 20. – 1976. – 624с.
471037
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 24. – 1980. – 582 с.
471038
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 25. – 1981. – 624 с.
471039
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 26. – 1982. – 599с.
471040
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 27. – 1983. – 584с.
471041
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 28. – 1984. – 584 с.
471042
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 29. – 1985. – 576 с.
471043
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 30. – 1986. – 573 с.
471044
   Ежегодник Большой советской энциклопедии. – Москва : Советская энциклопедия
Вып. 31. – 1987. – 605с.
471045
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград
Т. 21. – 1978
471046
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград
Т. 22. – 1979
471047
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград
Т. 23. – 1980
471048
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград
Т. 24. – 1981
471049
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград
Т. 25. – 1982
471050
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград
Т. [?]. – 1983
471051
   Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества / Всесоюзное палеонтологическое общество. – Ленинград : Наука. – ISSN 0201-9280
Т. 34. – 1991. – 303с. – Назва також рос. та англ. мовами
471052
   Ежегодник германской истории. – Москва : Наука, 1977. – 374 с.
471053
   Ежегодник германской истории за 1977 год. – Москва, 1978
471054
   Ежегодник германской истории за 1978 год. – Москва, 1979
471055
   Ежегодник германской истории за 1979 год. – Москва, 1981
471056
   Ежегодник германской истории за 1981 год. – Москва, 1983
471057
   Ежегодник германской истории, 1980. – Москва, 1982
471058
   Ежегодник германской истории. 1982. – Москва : Наука
1982. – 1983
471059
   Ежегодник германской истории. 1983. – Москва : Наука, 1984
471060
   Ежегодник диссертаций 1937 год. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1940. – 171 с.
471061
   Ежегодник изданий АН Таджиксой ССР. 1974. – Душанбе, 1976
471062
   Ежегодник изданий АН Таджиксой ССР. 1975. – Душанбе, 1977
471063
   Ежегодник изданий АН Таджиксой ССР. 1976. – Душанбе, 1979
471064
  Русское Географическое Общество Ежегодник Императорского Русского Географического Общества : сборник обзоров успехов разных отраслей землеведения / Русское Географическое Общество; под ред. А.А.Тилло, И. Мушкетова, А.В. Григорьева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4. – 1894. – 809,160 с. : карти
471065
  Русское Ежегодник Императорского Русского Географического Общества : сборникъ обзоровъ успьховъ разныхъ отраслей землевьдьниед / Русское, географическое общество; подъ ред. А.А.Тилло, И.Мушкетова, А.В.Григорьева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 6. – 1896. – 410, 297, 589 с. : карти
471066
  Русское Ежегодник Императорского Русского Географического Общества : сборник обзоров успехов разных отраслей землеведения / Русское, географическое общество; под ред. А.А. Тилло, И. Мушкетова, А.В. Григорьева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 7. – 1898. – 572,131с. : карти, табл.
471067
  Русское Ежегодник Императорского Русского Географического Общества : сборник обзоров успехов разных отраслей землеведения / Русское, географическое общество; под ред. А.А. Тилло, И. Мушкетова, А.В. Григорьева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 8. – 1899. – карти, табл.
471068
   Ежегодник книги СССР : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2, Ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель, указатель заглавий, указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках, указатель переводов с иностранных языков, предметный указатель. – 1986. – 336 с.
471069
   Ежегодник книги СССР 1942 : систематический указатель. – Москва : Всесоюз. кн. палата., 1950. – 564 с.
471070
   Ежегодник книги СССР 1943 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
Вып. 1. – 1947. – 144 с. – Пер. с кн. 3 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Ежегодник книги СССР 1943. Вып. 1; 2. Ежегодник книги СССР 1943. Вып. 2; 3. Ежегодник книги СССР 1943. Вып. 3
471071
   Ежегодник книги СССР 1943. Вып. 2 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата // Ежегодник книги СССР 1943 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1947. – Вып. 1. – 254 с.
471072
   Ежегодник книги СССР 1943. Вып. 3 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата // Ежегодник книги СССР 1943 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1947. – Вып. 1. – 108 с.
471073
   Ежегодник книги СССР 1944 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
Вып. 1. – 1946. – 139 с. – Пер. с кн. 3 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Ежегодник книги СССР 1944. Вып. 1; 2. Ежегодник книги СССР 1944. Вып. 2; 3. Ежегодник книги СССР 1944. Вып. 3
471074
   Ежегодник книги СССР 1944. Вып. 2 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата // Ежегодник книги СССР 1944 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1946. – Вып. 1. – 281 с.
471075
   Ежегодник книги СССР 1944. Вып. 3 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата // Ежегодник книги СССР 1944 : Систематический указатель / Всесоюзная книжная палата. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1946. – Вып. 1. – 281 с.
471076
   Ежегодник книги СССР 1945 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты.
В. 2 : 2 полугодие. – 1951. – 293 с.
471077
   Ежегодник книги СССР 1948 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
1 полугодие. – 1949. – X, 851 стб.
471078
   Ежегодник книги СССР 1949 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
1 полугодие : 1 полугодие. – 1950. – XII, 1064 стб.
471079
   Ежегодник книги СССР 1949 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В. 2 : 2 полугодие. – 1951. – XII, 1000 стб.
471080
   Ежегодник книги СССР 1950 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В. 2 : 2 полугодие. – 1951. – XII, 1096 стб.
471081
   Ежегодник книги СССР 1950 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.2 : 2 полугодие. – 1952. – XII, 1160 стб.
471082
   Ежегодник книги СССР 1951 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.1 : 1 полугодие. – 1952. – XII, 992 стб.
471083
   Ежегодник книги СССР 1951 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.2 : 2 полугодие. – 1953. – XII, 1088 стб.
471084
   Ежегодник книги СССР 1952 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.1 : 1 полугодие. – 1953. – XII, 551 c.
471085
   Ежегодник книги СССР 1952 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.2 : 2 полугодие. – 1954. – XII, 546 c.
471086
   Ежегодник книги СССР 1953 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.1 : 1 полугодие. – 1954. – XI, 522 c.
471087
   Ежегодник книги СССР 1953 : Систематический указатель. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
В.2 : 2 полугодие. – 1954. – XI, 468 c.
471088
   Ежегодник книги СССР 1954 : Систематический указатель. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты
В.1 : 1 полугодие. – 1955. – XII, 481 c.
471089
   Ежегодник книги СССР 1954 : Систематический указатель. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты
В.2 : 2 полугодие. – 1955. – XII, 499 c.
471090
   Ежегодник книги СССР 1955 : Систематический указатель. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты
В.1 : 1 полугодие. – 1956. – XI, 565 c.
471091
   Ежегодник книги СССР 1967 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1970. – VIII, 871 с.
471092
   Ежегодник книги СССР 1967 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1971. – VIII, 1044 с.
471093
   Ежегодник книги СССР 1968 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Т. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего харвктера. – 1971. – VIII, 920 с.
471094
   Ежегодник книги СССР 1968 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1971. – VIII, 1104 с.
471095
   Ежегодник книги СССР 1969 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1972. – VIII, 959 с.
471096
   Ежегодник книги СССР 1969 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1972. – VIII, 1104 с.
471097
   Ежегодник книги СССР 1970 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1972. – VIII, 784 с.
471098
   Ежегодник книги СССР 1970 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1972. – VIII, 1032 с.
471099
   Ежегодник книги СССР 1971 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1973. – VIII, 1071 с.
471100
   Ежегодник книги СССР 1971 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1973. – VIII, 984 с.
471101
   Ежегодник книги СССР 1972 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1974. – X, 814 с.
471102
   Ежегодник книги СССР 1972 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1975. – VIII, 858 с.
471103
   Ежегодник книги СССР 1973 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1976. – VIII, 1120 с.
471104
   Ежегодник книги СССР 1974 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1976. – 1082 с.
471105
   Ежегодник книги СССР 1974 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1977. – VIII, 975 с.
471106
   Ежегодник книги СССР 1975 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1977. – X, 968 с.
471107
   Ежегодник книги СССР 1975 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
Том 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1978. – 960 с.
471108
   Ежегодник книги СССР 1976 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература, книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии, справочники общего характера. – 1978. – X, 944 с.
471109
   Ежегодник книги СССР 1976 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1979. – IX, 974 с.
471110
   Ежегодник книги СССР 1977 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1979. – 984 с.
471111
   Ежегодник книги СССР 1977 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1980. – 1008 с.
471112
   Ежегодник книги СССР 1978 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1980. – 952 с.
471113
   Ежегодник книги СССР 1978 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1981. – 928 с.
471114
   Ежегодник книги СССР 1979 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1981. – 1001 с.
471115
   Ежегодник книги СССР 1979 : Систематический библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1982. – 944 с.
471116
   Ежегодник книги СССР 1980. – Москва : Книга
Т. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1983. – 1032 с.
471117
   Ежегодник книги СССР 1980 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1983. – 1008 с.
471118
   Ежегодник книги СССР 1981 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, Ч. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1984. – 560 с.
471119
   Ежегодник книги СССР 1981 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1984. – 288 с.
471120
   Ежегодник книги СССР 1981 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2, ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1984. – 712 с.
471121
   Ежегодник книги СССР 1981 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2, ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1984. – 373с.
471122
   Ежегодник книги СССР 1982 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, ч.1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1985. – 582 с.
471123
   Ежегодник книги СССР 1982 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, ч..2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1985. – 308 с.
471124
   Ежегодник книги СССР 1982 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2, ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1985. – 535 с.
471125
   Ежегодник книги СССР 1982 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 2, ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель, указатель заглавий, указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках, указатель переводов с иностранных языков, предметный указатель. – 1985. – 327 с.
471126
   Ежегодник книги СССР 1983 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, Ч. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1986. – 592 с.
471127
  Кусакова М.Ю. Ежегодник книги СССР 1983 : Государственный библиографический указатель / М.Ю. Кусакова; Всесоюзная Ордена "Знак почета" книжная палата. Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. – Москва : Книга
Т. 1, ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1986. – 294 с.
471128
   Ежегодник книги СССР 1984 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, Ч.1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1987. – 638 с.
471129
   Ежегодник книги СССР 1984 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книга
Т. 1, Ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1987. – 317 с.
471130
   Ежегодник книги СССР 1984 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 2 : Вспомогательные указатели. Именной указатель, указатель заглавий, указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках, указатель переводов с иностранных языков, предметный указатель. – 1987. – 336 с.
471131
   Ежегодник книги СССР 1984 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1987. – 528 с.
471132
   Ежегодник книги СССР 1985 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая литература, книги по физической культуре и спорту, библиотечному делу и библиографии, печати. – 1988. – 392 с.
471133
   Ежегодник книги СССР 1985 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 2 : Художественная и детская литература, книги по языкознанию, искусству, печати, справочники общего характера. – 1988. – 384 с.
471134
   Ежегодник книги СССР 1985 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1988. – 383 с.
471135
   Ежегодник книги СССР 1985 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 2 : Книги по технике, промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1988. – 432 с.
471136
   Ежегодник книги СССР 1985 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1988. – 358 с.
471137
   Ежегодник книги СССР 1986 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая литература, книги по физической культуре и спорту, библиотечному делу и библиографии, печати. – 1989. – 369 с.
471138
   Ежегодник книги СССР 1986 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, Ч.2 : Художественная и детская литература, книги по языкознанию, искусству, справочники общего характера. – 1989. – 328 с.
471139
   Ежегодник книги СССР 1986 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, Ч.3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводов с иностранных языков. Предметный указатель. – 1989. – 345 с.
471140
   Ежегодник книги СССР 1986 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности. – 1989. – 310 с.
471141
   Ежегодник книги СССР 1986 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 2 : Книги по технике, промышленности (продолжение), строительству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1989. – 287 с.
471142
   Ежегодник книги СССР 1986 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводной зарубежной литературы. Предметный указатель. – 1989. – 344 с.
471143
   Ежегодник книги СССР 1987 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, Ч.3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводной зарубежной литературы. Предметный указатель. – 1990. – 362 с.
471144
   Ежегодник книги СССР 1987 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, Ч.1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая литература, книги по физической культуре и спорту, библиотечному делу и библиографии, печати. – 1990. – 383 с.
471145
   Ежегодник книги СССР 1987 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности. – 1990. – 321 с.
471146
   Ежегодник книги СССР 1987 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 2 : Книги по технике, промышленности (продолжение), строительству, транспорту и связи, торговле и коммунальному хозяйству, медицине. – 1990. – 256 с.
471147
   Ежегодник книги СССР 1987 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводной зарубежной литературы. Предметный указатель. – 1990. – 352с.
471148
   Ежегодник книги СССР 1988 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая литература, книги по физической культуре и спорту, библиотечному делу и библиографии, печати. – 1991. – 368 с.
471149
   Ежегодник книги СССР 1988 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводной зарубежной литературы. Предметный указатель. – 1991. – 354 с.
471150
   Ежегодник книги СССР 1988 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности. – 1991. – 321с.
471151
   Ежегодник книги СССР 1988 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 2 : Книги по технике, промышленности (продолжение), транспорту, строительству, коммунальному хозяйству и торговле, сельскому хозяйству, медицине. – 1991. – 273 с.
471152
   Ежегодник книги СССР 1988 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Указатель переводной зарубежной литературы. Предметный указатель. – 1991. – 374 с.
471153
   Ежегодник книги СССР 1989 : Государственный библиографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности. – 1992. – 320 с.
471154
   Ежегодник книги СССР 1990 : Государственный библографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т.1, Ч.1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая литература, книги по физической культуре и спорту, библиотечному делу и библиографии, печати. – 1993. – 295 с.
471155
   Ежегодник книги СССР 1990 : Государственный библографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 2 : Художественная и детская литература, книги по языкознанию, искусству, справочники общего характера. – 1993. – 297 с.
471156
   Ежегодник книги СССР 1990 : Государственный библографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 1, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг на языках народов СССР (кроме русского) и на иностранных языках. Предметный указатель. – 1993. – 332 с.
471157
   Ежегодник книги СССР 1990 : Государственный библографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 1 : Книги по естествознанию, технике, промышленности. – 1993. – 206 с.
471158
   Ежегодник книги СССР 1990 : Государственный библографический указатель. – Москва : Книжная палата
Т. 2, Ч. 3 : Вспомогательные указатели. Именной указатель. Указатель заглавий. Указатель книг, изданных не на русском языке. Предметный указатель. – 1994. – 332 с.
471159
   Ежегодник книги СССР1966 : Систематический указатель. – Москва : Издательство "Книга"
том 1 : Общественно-политическая, учебно-педагогическая, художественная и детская литература. Книги по физической культуре и спорту, языкознанию, искусству, печати, библиотечному делу и библиографии. Справочники общего характера. – 1968. – VIII, 860 с.
471160
   Ежегодник коминтерна : Справочная книга по истории международного рабочего политического и профессионального движения, статистике и экономике всех стран мира на 1923 год. – Петроград ; Москва : Изд. Коммунистич. Интернационала, 1923. – XXXIII, 1047 с.
471161
   Ежегодник литературы за 1958 год для детских библиотек. – Москва, 1959. – 176 с.
471162
   Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва
№ 1. – 2015. – 403 с. – Резюме на рус., нем. яз.
471163
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1928 год.. – Москва, 1928. – 640 с.
471164
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1929 год.. – Москва, 1929. – 623 с.
471165
   Ежегодник мирового хозяйства и мировой политики на 1930 год.. – Москва : Изд-во Ком. акад., 1930. – 715 с.
471166
   Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва : Права человека, 1995-. – ISBN 5-7712-0333-5
за 2002 год № 8. – 2005
471167
   Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Москва : Права человека. – ISBN 5-7712-0327-0
за 2003 год № 9. – 2005
471168
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5607
Т.15. – 1992


  1997. N 1/2
471169
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5585
Т.18. – 1994


  1997. N 1/2
471170
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York, 1997. – ISSN 0252-5607


  1997. N 1/2
471171
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York. – ISSN 0252-5607
Т.21(за 1996); т. 22 (за 1997). – 1999


  1997. N 1/2
471172
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединенных наций. – ISSN 0252-5585
Т. 26. – 2004
471173
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединенных наций
Т. 27. – 2005
471174
   Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению. – New York : Издание Организации Объединённых наций. – ISSN 0252-5585
Т. 28. – 2006
471175
   Ежегодник памятных дат 1984 год. – Москва, 1983
471176
   Ежегодник педагогических чтений.. – М, 1955. – 225с.
471177
   Ежегодник периодических изданий СССР. – Москва
за 1938 г., ч. 2 : Газеты. – 1939
471178
   Ежегодник периодических изданий СССР. – Москва
за 1939 г., ч. 2 : Газеты. – 1940
471179
   Ежегодник по диагностической радиологии.. – М, 1979. – 512с.
471180
   Ежегодник пьес - 1975. – Москва, 1976
471181
   Ежегодник пьес - 1980. – Москва, 1981
471182
   Ежегодник радиолюбителя. – Москва, 1968. – 287 с.
471183
   Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома за 1978 год. – Ленинград, 1980
471184
   Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома за 1979 год. – Ленинград, 1981
471185
   Ежегодник Философского общества СССР 1987-1988. – Москва, 1989
471186
   Ежегодник экспериментальной педагогики : 1-7 / Под ред. А.П. Нечаева. – 1909-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
1 : 1908 г. – 1909
471187
   Ежегодник экспериментальной педагогики : 1-7 / Под ред. А.П. Нечаева. – 1909-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
2 : 1909 г. – 1910
471188
   Ежегодник экспериментальной педагогики : 1-7 / Под ред. А.П. Нечаева. – 1909-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
3 : 1910 г. – 1911
471189
   Ежегодник экспериментальной педагогики : 1-7 / Под ред. А.П. Нечаева. – 1909-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
4 : 1911 г. – 1912
471190
   Ежегодник экспериментальной педагогики : 1-7 / Под ред. А.П. Нечаева и Н.Е. Румянцева. – 1909-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
5 : 1912 г. – 1913
471191
   Ежегодник экспериментальной педагогики : 1-7 / Под ред. А.П. Нечаева. – 1909-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
6 : 1913 г. – 1914
471192
   Ежегодные данные о р. и ресурс. 1978 г.. – Киев
Т. 2, вып. 1,6,9. – 1980
471193
   Ежегодный бюллетень европейской таранспортной статистики.. – Нью-Йорк, 1966. – 198с.
471194
   Ежегодный водный кадастр. 1978. – Киев
Т. 2, вып. 0. – 1980
471195
   Ежегодный водный кадастр. 1978. – Киев
Т. 2, вып. 4,5. – 1980
471196
   Ежегодный исторический альманах Приднестровья : иллюстрированное научное и общественно-политическое издание. – Тирасполь, 1997-
Вып. 3. – 1999
471197
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва. – ISBN 978-5-85638-137-4
ГПНТБ России: 50 лет на службе науки и прогресса. – 2009
471198
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов : ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва, 2010-. – ISBN 978-5-85638-147-3
Открытый доступ и открытые архивы информации. – 2010
471199
   Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва. – ISBN 978-5-85638-161-9
Управление библиотечным фондом в информационном веке. – 2011
471200
   Ежегодный стравочник французских экспортов., 1976. – 348с.
471201
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 63с.
471202
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 5-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 60с.
471203
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для женщин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 6-е изд. – М., 1958. – 64с.
471204
  Янанис С.В. Ежедневная гимнастика для женщин. / С.В. Янанис. – 8-е изд., доп. – М., 1964. – 62с.
471205
  Янанис С.В. Ежедневная гимнастика для женщин. / С.В. Янанис. – 9-е изд., доп. – М., 1966. – 88с.
471206
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 4-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 56с.
471207
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев, С.В. Янанис. – 5-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 56с.
471208
  Журавлев Е.П. Ежедневная гимнастика для мужчин / Е.П. Журавлев. – 9-е переработ. и доп. изд. – М., 1966. – 104с.
471209
  Ковалев Б.В. Ежедневная гимнастика до занятий по методу тренировочных комплексов. (8-10 классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Ковалев Б.В.; НИИ физического воспитания и школьн. гигиены АПН РСФСР. – Москва, 1952. – 20 л.
471210
  Рамазанова Н.К. Ежедневная коммунистическая печать Англии в годы второй мировой войны и в послевоенный период / Н.К. Рамазанова. – Москва, 1974. – 73с.
471211
  Халиль Абдуль Азиз Ежедневная печать Египта. / Халиль Абдуль Азиз. – М., 1976. – 139с.
471212
  Хамида М.С. Ежедневная печать Ирака в 1968-1976 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Хамида М.С.; МГУ. – М, 1977. – 24л.
471213
  Резниченко Ф.Г. Ежедневная стенная газета. / Ф.Г. Резниченко. – М., 1955. – 48с.
471214
  Обухов В.В. Ежедневно намалом экране / В.В. Обухов. – М., 1972. – 135с.
471215
  Раевский Б.М. Ежедневно, кроме понедельника : [рассказы о газ. "Правда"] / Б.М. Раевский ; ил.: Т. Ксенофонтов]. – Ленинград : Дет. лит., 1967. – 183 с. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
471216
  Кривицкий А.Ю. Ежедневные заботы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1983. – 573с.
471217
  Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воздухе: кн. для учителя. / И.Г. Скачков. – М., 1991. – 63с.
471218
  Гурвич Е.А. Ежедневные стенные газеты / Е.А. Гурвич. – Баку, 1950. – 49с.
471219
  Спирин В.С. Ежедневный контроль хозрасчетных показателей на приборостроительных заводах. : Автореф... канд. экон.наук: / Спирин В.С.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1964. – 16л.
471220
  Ефремов В.С. Ежедневный учет на предприятии / В.С. Ефремов. – М, 1965. – 75с.
471221
  Єрмакова О.П. Ежекційно-циклонний флотаційний пристрій для очищення води : Автореф...канд.техн.наук:05.17.08 / Єрмакова О.П.;Укр.держ.хім.-техн.ун-тет. – Дніпропетровськ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
471222
  Павлов В.А. Ежелиха. Спелые травы. Нас поле не насеяно / В.А. Павлов. – Минск, 1975. – 302 с.
471223
   Ежемесячные и годовые выводы из наблюдений метеорологических станций 2 разряда. – Владивосток, 1931. – 32с.
471224
   Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
7-12 : июль. – 1764. – 576 с. – Видання старою орфографією
471225
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Июль. – 1756. – 600 с. – Видання старою орфографією
471226
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург : Тип. Имперраторской Академии наук
7-12 : Июль. – 1760. – 576 с. – Видання старою орфографією
471227
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
1-6 : Январь. – 1761. – 655 с. – Видання старою орфографією
471228
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
1-6 : Январь. – 1761. – 656 с. – Видання старою орфографією
471229
   Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
7-12 : Июнь. – 1761. – 576 с. – Видання старою орфографією
471230
   Ежемесячный календарь на 1954 год, 1953. – с.
471231
  Секундант С. Ежен Дюпреель і Хаїм Перельман: нормативно-критичні засади "риторичного повороту" в сучасній філософії. Частина І // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 66-93. – ISSN 2075-6461


  Мета статті - дати критичну оцінку методологічних, епістемологічних і філософських засад "риторичного повороту" в сучасній філософії як історико-філософського явища. У першій частині реконструйовано і критично оцінено методологічні й епістемологічні ...
471232
  Рыкунова В.В. Еженедельная газета "Цайт" на современном этапе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.103-112. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Пресса Германии
471233
  Косов Ю.А. Еженедельная стенная газета / Ю.А. Косов. – Свердловск, 1956. – 38с.
471234
  Романовский В.К. Еженедельник "Накануне" (1918 г.): поиски альтернативы кадетизму и большевизму // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 55-62
471235
  Васильев Ю.В. Еженедельник и партком / Ю.В. Васильев. – Ленинград, 1980. – 200с.
471236
  Шостак М.И. Еженедельник как тип издания / М.И. Шостак. – М., 1986. – 51с.
471237
  Бальзак Оноре де Ежені Гранде. Селяни : романи / Оноре Бальзак ; пер. з фр. [Е. Ржевуцької, Є. Дроб"язка ; передм. та комент. Ю. Даниліна ; худож. Ю. Шейніс]. – 2-ге вид. перекладів. – Київ : Дніпро, 1981. – 468 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; т. 38)
471238
   Ежесуточная динамика численности и активности азотфиксирующих бактерий на участках залежной и интенсивно возделываемой почвы / Н.Р. Эмер, А.М. Семенов, В.В. Зеленев, Н.Б. Зинякова, Н.В. Костина, М.В. Голиченков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 963-970 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
471239
  Соболев Р.П. Ежи Кавалерович / Р.П. Соболев. – М, 1965. – 191с.
471240
  Авров Д.Н. Ежи Лютовский и польская драматургия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авров Д.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 17 с.
471241
  Чернин М.П. Ежик / М.П. Чернин. – Москва, 1961. – 172с.
471242
  Гладюк М.М. Езамен з хімія. 9 клас. Відповіді на білети / М. М. Гладюк, Т.В. Гладюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 48 c. – ISBN 966-562-226-9
471243
  Воробьев-Обухов Алексей Ездить раньше, чем ходить : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 130-133 : Фото
471244
  Шерешевский Э.И. Ездовое собаководство. / Э.И. Шерешевский. – М.-Л., 1946. – 248с.
471245
  Виктор Ездовые собаки - друзья по риску / Виктор, Поль-Эмиль. – Москва : Мысль, 1980. – 159с.
471246
   Езеро раннебронцовото селище. – София, 1979. – 548с.
471247
  Суменова З.Н. Езетхан Уруймагова: Жизнь и творчество / З.Н. Суменова ; отв. ред. Н.С. Надъярных. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 296 с.
471248
  Омархали Х.Р. Езидизм и кастовое деление езидского общества // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С11-24
471249
  Георгиева Е. Езикова култура и езиково обучение / Е. Георгиева. – София, 1979. – 126с.
471250
  Първев Х. Езикова культура и естетическо възпитание. / Х. Първев. – София, 1980. – 87с.
471251
  Буюклиев И. Езиковата култура на българското средневековие / И. Буюклиев. – София, 1992. – 193с.
471252
   Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. – София, 1957. – 654с.
471253
   Езикови проблеми на перевода "слявянски езици". – София : Наука и изкуство, 1985. – 184 с.
471254
  Карафилов Е. Езиковит шаблон в литературата / Е. Карафилов. – София, 1958. – 84 с.
471255
  Георгиев В. Езикознание : учебник за университета / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – София : Наука и изкуство, 1959. – 354с.
471256
  Георгиев В. Езикознание / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – 4-то изд. – София : Изд. наука и изкуство, 1978. – 359с.
471257
  Москов М.Д. Езикознание / М.Д. Москов. – София, 1982. – 181с.
471258
  Тодорова Елена Косева Езикът на българската публицичтика (1944-1989) : лингво-статистическо иследване / Тодорова Елена Косева. – София : Изд-во "Евтимов-Илинда", 1993. – 128 с.
471259
  Жерев Отоян Езикът на Райко Жинзифов / Жерев Отоян. – София, 1979. – 238с.
471260
  Таран Н.Ю. Езогенна індукція адаптивних властивостей пшениці. Еколого-фізіологічний та біохімічнічний підходи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано еколого-фізіологічні та біохімічні складові багатокомпонентної системи заходів індукції адаптованих властивостей рослин. На прикладі модельної системи рослин пшениці досліджено модифікаційні зміни компонентів ліпід-білково-пігментного ...
471261
  Гусєв В.І. Езопівська мова / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
471262
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : урок-подорож з вивчення байки. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38
471263
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : ( 6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38.


  Урок-подорож з вивчення байки
471264
   Езопові байки. – Київ : Веселка, 1990. – 253 с.
471265
  Махова К.С. Езопові сюжети в байках П.П. Білецького-Носенка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 255-262. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається питання художньої рецепції П. Білецьким-Носенком байок Езопа, яке розкривається в ракурсі інтерпретації традиційних сюжетів українським байкарем першої половини ХІХ століття. The article investigates the question of artistic ...
471266
  Михайлова Р.Д. Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В"ячеслава Странніка) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 175-184. – ISSN 2226-2180
471267
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Дис. ... канд. фылософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
471268
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
471269
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
471270
  Радченко Н.А. Езотеричне знання кумранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
471271
   Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи : методична розробка до курсу лекцій для студ. філософськ. ф-ту (відділен. релігієзнавства. – Київ, 2001. – 36 с.
471272
  Соколов Г.В. Ей было шестнадцать. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1962. – 56с.
471273
  Калина М. Ей, пьтечко моя. Избрани стихове за деца. / М. Калина. – София, 1968. – 127с.
471274
  Костишин Е. Ейблізм або дискримінація за ознакою інвалідності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7611-61-4
471275
  Хомутова О.О. Ейдентична модель імітації ризиків інвестиційного проекту : інформаційні технології в економіці й управлінні / О.О. Хомутова, Ю.П. Матусов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 114-117 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
471276
  Мейзерська Т. Ейдетична географія і "топографічнийй психоаналіз" у романі Ольги Токарчук "Бігуни" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 58-61
471277
  Онишко О.Б. Ейджизм (ageism) як латентна форма дискримінації за віком / О.Б. Онишко, Р.Б. Тополевський // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 181-187. – ISSN 2617-4162


  Досліджено ейджизм як форму дискримінації за віком. Акцентовано на подвійному характеру ейджиму, а саме на рівні сприйняття і стереотипів та на рівні певних дискримінаційних дій, практик і заходів. Зазначено, що вплив на зміну стереотипів можливий лише ...
471278
  Костриця В. Ейджизм по-українськи. Про подолання дискримінації на ринку праці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 15


  "В Україні спостерігається культ ейджизму, який виливається в дискримінацію людей похилого віку - і це у світлі тенденції до старіння населення у більшості розвинених країн. Проблема старіння населення актуальна не тільки для України, а й, практично, ...
471279
  Патейчук Галина Ейджизм: топ-5 порад, як перетворити цей стереотип у перевагу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 70-72 : фото
471280
  Лобач О.О. Ейдоніми в термінологіях фундаментальних наук
471281
  Лобач О.О. Ейдоніми в термінологіях фундаментальних наук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 33-40
471282
   Ейдос = Eidos : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ
Вип. 3. – 2009. – 483 с. – (Б-ка "Ейдосу")
471283
  Крижко О.В. Ейдос маркетингової стратегії підприємства / О.В. Крижко, І.О. Совершенна, Я.Ю. Саянна // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 149-155. – ISSN 2415-8089
471284
  Мегела І.П. Ейдоси літературознавчого дискурсу : [вибрані праці] / Іван Мегела ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. зарубіжної літ. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 443, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7349-45-6
471285
  Прушковська І.В. Ейдоси любові й віри у творі Шейха Галіба "Краса і любов" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання ейдосів любові й віри у месневі турецького поета-суфія Ш. Галіба. Приділено окрему увагу розкриттю смислів ейдосів суфійського твору. Article is devoted to the question of the symbols of love and faith in the Turkish poet and sufis ...
471286
  Бєльська Т. Ейзенхауер Дуайт Девід // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 260-266. – ISBN 978-617-751-922-4
471287
  Біленко Василь Ейлат.Риби в морі, океанаріумі та на сковорідці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52 : фото
471288
  Скальчук В.В. Еймеріозно-криптоспоридіозна інвазія телят (поширення, патогенез, лікування) : автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.11 / Скальчук Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
471289
  Ажнюк Б. Ейнар Хауген - засновник сучасної еколінгвістики // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 6. – ISBN 978-966-489-161-2
471290
  Войцехівська І.Н. Ейнгорн Віталій Осипович ( російський історик, джерелознавець, архівіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 25-26. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
471291
   Ейнор Ольгерд Леонардович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 90-91. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
471292
   Ейнор Ольгерд Леонардович (1908-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144. – ISBN 978-966-439-754-1
471293
   Ейнор Ольгерд Леонардович (1908-1991) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 159. – ISBN 978-966-933-054-3
471294
  Капитонов Е.И. Ейск / Е.И. Капитонов. – Краснодар, 1958. – 47с.
471295
  Винниченко І. Ейсман Густав Адольф (Густав Іванович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 307-309. – ISBN 978-966-7863-77-7
471296
   Ейфорія молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 56-57 : фото
471297
  Короткий В.А. Ейхвальд Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 120. – ISBN 966-06-0393-2
471298
  Гриценко І.С. Ейхельман Отон Отонович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 144. – ISBN 978-966-06-0557-2
471299
  Турчин Я. Ейхельман Отто (Оттон) Оттонович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 119-122. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
471300
  Короткий В.А. Ейхельман Отто Оттович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 28. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
471301
  Турчин Я. Ейхельман Отто Оттович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 519-520. – ISBN 978-966-418-286-4
471302
  Турчин Я. Ейхельман Отто Оттович // Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 519-520. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
471303
   Ейхельман Отто Оттович (1854-1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144-145. – ISBN 978-966-439-754-1
471304
  Винниченко І. Ейхельман Оттон Оттонович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 309-310. – ISBN 978-966-7863-77-7
471305
   Ейхельман Оттон Оттонович (1854-1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 159. – ISBN 978-966-933-054-3
471306
  Штейнберг В.А. Екаб Петерс / В.А. Штейнберг. – М., 1989. – 207с.
471307
  Берман А.Г. Екатеренбургская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии. : Дис... канд. ист.наук: / Берман А. Г.; Днепропетровский горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1952. – 293л.
471308
  Покровский В.И. Екатерина II : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 221 с.
471309
  Ткачук В.А. Екатерина II в поисках Рюриковичей в Украине в конце XVIII в. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 221-230
471310
  Вальденберг В.Е. Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 115-127. – ISSN 0042-8744
471311
  Витт В.В. Екатерина II, как криминалистка : Уголовно-правовая доктрина Наказа в ее отношении к западно-европейской теории и к русской действительности / В. Витт. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Наша жизнь" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – 128 с.
471312
   Екатерина Васильева - заслуженная артистка РСФСР. – М, 1981. – 16с.
471313
  Яновская Е.В. Екатерина Васильевна Яновская, / Е.В. Яновская. – М., 1980. – 26с.
471314
  Ланжюине, Жозеф де Екатерина Великая / [сокр. пер. М.Д. Костогорова]. – Москва : В Губернской тип. у А. Решетникова, 1802. – 128 с. – Загл. ориг. Eloge historique de Catherine II, imperatice de Russe... / Joseph de Lanjuinais (London, 1776)


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова біб-ка ім. М.Максимовича. Пал. відс., книга ХІХ ст.
471315
  Краснов П.Н. Екатерина Великая : роман / П.Н. Краснов // Императрица Фике / Вс.Н. Иванов. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 155-494. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Екатерина Великая). – ISBN 5-87994-109-4
471316
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1955. – 363с.
471317
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 363с.
471318
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1958. – 363с.
471319
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1960. – 454с.
471320
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1970. – 454с.
471321
  Варнеке Б.В. Екатерина вторая и римская комедия / Б.В. Варнеке. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук. 1907, т. 12, кн. 3, с. 51-69


  На тит. л. печать: Библиотека М.Н. и Н.М. Петровских На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Нестору ... Петровскому от автора
471322
  Барнеке Б. Екатерина Вторая и римская комедия // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 51-69
471323
  Мартынова О.М. Екатерина Гельцер. / О.М. Мартынова. – М, 1965. – 103с.
471324
  Ребрин П.Н. Екатерина и Василий. / П.Н. Ребрин. – М., 1968. – 82-127с.
471325
  Шумигорский Е.С. Екатерина Ивановна Нелидова (1758-1839) : (очерк из истории императора Павла) / Е.С. Шумигорский. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1898. – [8], 176 с., 1 л. портр.
471326
  Шумигорский Е.С. Екатерина Ивановна Нелидова (1758-1839) : (очерк из истории императора Павла) / Е.С. Шумигорский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лештуковская паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1902. – [6], 182 с., 1 л. фронт. (портр.), 12 л. ил.
471327
  Шестакова И. Екатерина ІІ: "В мире нет женщины смелее меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 67-97. – ISSN 1819-6268
471328
  Литовченко Елена Екатерина Кормилицына: "Якутия становится ближе и доступнее" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-75 : Фото
471329
  Константинова М.Е. Екатерина Максимова / М.Е. Константинова. – Москва : Искусство, 1982. – 214 с.
471330
  Плитченко А.И. Екатерина Манькова / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1972. – 108с.
471331
  Басовская Н.И. Екатерина Медичи и конец династии Валуа // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 179-184. – ISSN 0130-3864
471332
  Дубинянская Я. Екатерина Медичи: черное платье королевы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 89-103. – ISSN 1819-6268
471333
  Дурылин С.Н. Екатерина Павловна Корчагина-Александровская / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1944. – 51с.
471334
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 1 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 195-260
471335
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 2 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 391-434
471336
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 3 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 271-338
471337
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 4 и последняя : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 507-554
471338
  Медведева И.Н. Екатерина Семенова / И.Н. Медведева. – Москва, 1964. – 320с.
471339
  Сергацкова Е. Екатерина Сергацкова: "Видеть в террористе человека - не значит его оправдывать" / записал Юрий Володарский // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 38 (728), 24.09.2021. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
471340
  Шантыко Н.И. Екатерина Сергеевна Зернова / Н.И. Шантыко. – М., 1962. – 92с.
471341
  Бескин О.М. Екатерина Федоровна Белашова / О.М. Бескин. – Москва : Советский художник, 1958. – 80 с. : ил.
471342
   Екатерина Федоровна Иванова - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1986. – 34с.
471343
  Руднев К. Екатерина Фурцева: триумф и трагедия // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 1, 8


  В эти дни исполняется 110 лет со дня рождения министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой... Хотя, говорят, на вкус и цвет товарищей нет, многие сходились во мнении: красавица! Ей уже было за сорок, а выглядела девушкой - худенькая, стройная, ...
471344
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман/ пер. с груз. / Сергей Чилая ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 656 с.
471345
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман / Сергей Чилая ;. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 549 с.
471346
  Тихачек М.И. Екатеринбург в лицах : из альбома Маргариты Тихачек / предисл. Юрия Курочкина. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1983. – 22 с., 102 л. ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
471347
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
471348
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
471349
  Пчелин Н.Н. Екатерининская комиссия "О сочинении проекта Нового Уложения" и современное ей русское законодательсво / Н.Н. Пчелин. – Москва : Печ. А. Снегиревой, 1915. – [2], II, [2], 144 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. юрид., вып. 45. – Библиогр.: Список тех книг, на которые есть ссылки в работе, с обозначением сокращений, принятых в примечаниях (с. 126-128)
471350
  Дитятин И.И. Екатерининская комиссия 1767 г. "О сочинении проэкта нового уложения" : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печ. А. Тер-Абрамиан]
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1905. – 94 с. – В примеч.: "Эта ст. сост. из публ. лекций, чит. в Ярославле в марте 1878 г.". - Перепеч. из "Юрид. вестника" 1879, кн. 3-5
471351
  Бедретдинова Л.М. Екатерининский классицизм : эпохи, стили, направления / Л.М. Бедретдинова. – Москва : Белый город, 2008. – 47 с. – ISBN 978-5-7793-1347-6
471352
  Лемус В. Екатерининский парк / В. Лемус, 1949. – 72с.
471353
  Емина В Л. Екатерининский парк города Пушкина : путеводитель / В Л. Емина. – Ленинград, 1955. – 88 с.
471354
  Райнберг В.А. Екатеринослав немецкий // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 97-107. – ISBN 978-966-927-145-7
471355
  Варгатюк П.Л. Екатеринославская большевистская организация в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгатюк П.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 20л.
471356
  Сидорчук Н.Ф. Екатеринославская большевистская организация в период первой мировой империалистической войны и проведения февральской революции в России (1914 г. - март 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сидорчук Н.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. маркс.-ленинизма. – Киев, 1952. – 27 с.
471357
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Дис... наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 243л. – Бібліогр.:л.1-XIII
471358
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф. ... канд. ист.наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1951. – 17 с. – Бібліогр.:л.1-XIII
471359
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Дис... канд. ист.наук: / Горбунова М.И.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 250л. – Бібліогр.:л.1-9
471360
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Автореф... канд .ист.наук: / Горбунова М. И.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 19 с.
471361
  Берман А.Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии : Дис. ... канд. ист. наук / А.Г. Берман ; Днепропетровский орд., Труд. Красного Знамени горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск : [б. и.], 1952. – IX, 293, X л. – Отпеч. на маш.
471362
  Берман А.Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Берман А.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
471363
   Екатеринославский областной музей имени А.Н.Поля. История создания и задачи учреждения : Речи, произнесенные в день освящения здания 14-го августа 1905 г. М.В.Родзянко и В.В.Куриловым. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1905. – 20 с. + фото
471364
   Екатеринославщина в революции 1905-1907 гг. : Документы и материалы. – Днепропетровск : Промінь, 1975. – 372 с.
471365
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ. – ISBN 966-7971-21-Х
Ч.2 : Категорії та методологія оцінювання. – 2005. – 302с.
471366
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – ISBN 978-966-184-018-7
Ч.3 : Організація екаунтингу в умовах мережевих комп"ютерних технологій обробки інформації. – 2008. – 455с.
471367
  Расенко О. Еквадор очима української емігрантки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 13


  "Одного разу на одному з форумів для емігрантів я прочитала, що людина, яка покинула свою країну, переживає три стадії адаптації. З самого початку вона впадає в ейфорію і захоплюється навіть повсякденними речами, потім тоне в депресії і, нарешті, ...
471368
  Бейдик О.О. Еквадор, (Республіка Еквадор - держава на північному заході Південної Америки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 29. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
471369
  Ракочі Вадим Еквадор. Вічна весна еквадора // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 82-90 : фото
471370
  Шляхова Валерія Еквадор. Промені по екватору : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36 : Фото, карта
471371
  Триліський Володимир Еквадор. Шлях до Великої ріки : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
471372
  Шулікін Д. Екватор вступу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "Про найпоширеніші проблеми, з яким стикаються вступники під час цьогорічної кампанії, випадки, коли можна подавати заяви у паперовій формі, а також найпопулярніші серед абітурієнтів виші йшлося під час брифінгу в МОН".
471373
  Пачаї І. Еквіваленти парних слів у східноєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0027-2833
471374
  Красікова М.Б. Еквіваленти перекладу віддієслівних іменників з ознакою дії з англійської мови на українську // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 44-48
471375
  Коломієць А.Р. Еквівалентна електрична схема біполярного транзистора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 217-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується нова еквівалентна електрична схема біполярного транзистора, процеси в якій краще моделюють реальні фізичні процеси. Ця схема в сполученні з належним програмним забезпеченням може знайти широке застосування в учбовому процесі та можливо в ...
471376
  Стародубов І.В. Еквівалентна ознака, як засіб регулювання обсягу правової охорони винаходу (корисної моделі) // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – C. 147-150
471377
  Попова І.О. Еквівалентна схема заміщення первинного перетворювача на основі аналога Лямбда-Діода / І.О. Попова, С.Ф. Курашкін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 163-169 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
471378
  Марчук Ю.М. Еквівалентне вилучення лісоресурсної ренти як важлива складова фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
471379
  Павлишенко М. Еквівалентний обмін - основа ринкової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 83-93. – ISSN 0131-775Х
471380
  ПришлякО Еквівалентні відображення поверхні в коло з ізольованими критичними точками / ПришлякО, Т. Будницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Подано топологiчну класифiкацiю вiдображень з iзольованими особливими точками на замкнутих поверхнях. Наведено приклади пiдрахунку числа топологiчно нееквiвалентних вiдображень, що підтверджують ефективнicть побудованої класифiкацiї. А topological ...
471381
  Ромашко А. Еквівалентні й альтернативні ознаки в законодавстві України / А. Ромашко, О. Пивоваров, О. Фоя // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 58-60
471382
  Шкільняк С.С. Еквівалентні перетворення та нормальні форми в неокласичній логіці // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені еквівалентні перетворення і запропоновані нормальні форми для неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Такі логіки більше адаптовані до потреб моделювання та програмування, зберігаючи основні властивості класичної логіки предикатів.
471383
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 275 л. – Додатки: л. 218-275. – Бібліогр.: л. 196-217
471384
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
471385
  Будницька Н. Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених орієнтованих поверхнях роду 2 ? p. Доводиться критерій топологічної еквівалентності замкнених 1-форм. The closed 1-forms with isolated zeros on orientable closed surfaces of genus 2 ? p ...
471386
  Ляшук А.М. Еквівалентність лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 214-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219
471387
  Ладзоришин Н.Б. Еквівалентність матриць над квадратичними кільцями та матричні рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ладзоришин Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
471388
  Недашківська Л. Еквівалентність сербських та українських фразеологізмів з номеном "кішка" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2012. – Вип. 1 (6)"2011. – С. 103-107
471389
  Сітченко О.В. Еквівалентність та адекватність при перекладі прецедентних імен (на матріалі С. Кінга) / О.В. Сітченко, Г.В. Тащенко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 182-187. – ISBN 978-966-285-556-2
471390
  Шаблій О.А. Еквівалентність та адекватність у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-640-052-3
471391
  Пилипчук О. Еквівалентність у контрастивному аналізі з погляду професора Ю.О. Жлуктенко // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 163-169. – ISSN 2078-340X
471392
  Шевцова О.В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 300-310


  Стаття присвячена дослідженню перекладу англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою та опису їх перекладацьких граматичних трансформацій.
471393
  Богатирець В.В. Еквівалентність у перекладі: функціонально-ситуативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: С. 83; 7 назв
471394
  Дробаха О.В. Еквівалентність у сучасному англо-українському перекладі // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 195-199. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
471395
  Любчук Н.В. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним елементом // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
471396
  Васильченко А. Еквівокативність буття і модальна метаонтологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 65-71. – ISSN 0235-7941
471397
  Шевчук М.Й. Еквтрофікація озер Волинської області / М.Й. Шевчук, О.Г. Сергушко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
471398
  Вєрєжнікова Г.П. ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6 (131/132). – С. 23-30. – ISSN 1729-2344
471399
   Екёку - классическая японская драма. – Москва, 1979. – 343 с.
471400
  Зелінська А. Екеономічні та нормативно-правові аспекти розвитку біоенергетики в ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 295-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
471401
  Кривенко Ю. Екзальтація кольору Владислава Габди // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0130-1799
471402
  Кучук А. Екзальтація універсальністю прав людини: схід і захід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 153-155
471403
  Казидуб М.В. Екзамен : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1966. – 22 с.
471404
  Ковальова Н.В. Екзамен з хімії. Відповіді на екзаменаційні білети:11 клас / Н.В. Ковальова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 64с. – ISBN 966-562-330-3
471405
  Вертіль О. Екзамен перед рідною землею // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20


  110 років тому у Веретенівці запрацювала сільськогосподарська школа, яка нині набула статусу коледжу Сумського аграрного університету.
471406
  Грінченко Б.Д Екзамен. Hепокіpний : Оповідання / написав Борис Грінченко. – 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 32 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
471407
  Корнієнко І.Г. Екзаменатор - технічний прогрес / І.Г. Корнієнко. – Львів, 1976. – 78с.
471408
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 38-44. – ISSN 1029-4171
471409
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті / В.В. Булдигін, З.П. Ординська, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 18-22. – ISSN 1029-4171
471410
  Пасічник І.Д. Екзаменує економіка. / І.Д. Пасічник. – К., 1989. – 90с.
471411
  Петрук В. Екзампай. Сакральний центр Великої Скіфії : історико-географічний аналіз в контексті культурної спадщини України / Володимир Петрук ; КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : Київський університет, 2006. – 242 с. : іл. – ISBN 966-8998-19-7


  Прим. № 1614575 має дарчий надпис: Вельмишановному Віктору Васильовичу зі щирою подякою за можливість далі працювати в Славетному Київському національному університеті іменя Тараса шевченка від автора. З повагою Петрук 27.12.2006
471412
  Георгиев Величко Екзарх български Йосиф I : Писма и доклади / Георгиев Величко, Трифонов Стайко. – София : Изд-во КЛУБ 90, 1994. – 437с. – (Българите в Македония и Тракия 1879-1912: Нови документи). – ISBN 954-596-007-8
471413
  Джугастрянська Ю.В. Екзегетична література середньовіччя: сугестивний аспект (на матеріалі давньоіранської та давньоукраїнської літератур) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 180-185
471414
  Хмельовська О. Екземпляри XX. Літературно-мистецька періодика XX століття / О. Хмельовська, О. Мимрук // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах


  Проєкт спрямований на вивчення знакових періодичних видань, що видавалися на території України або в діаспорі за участі вихідців з України та були пов’язані з літературою і мистецтвом XX століття. У межах проєкту здійснено моніторинг і аналіз ...
471415
  Ульяновський В.І. Екземплярський Василь Ілліч ( - богослов, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 30-31. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
471416
  Токмань Г. Екзестенціальна аналітика й літературознавство:(Мартін Гайдеггер як інтерпретатор лірики) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 7. – С.23-34. – ISSN 0236-1477
471417
  Марченко О.В. Екзестинційно-антропологічний вимір вітчизняного філософствування // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 28-35. – (Серія "Філософія")
471418
  Ігнатьєв В.А. Екзистанційно-ієрархічне "занурення" в предмет філософії // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 103-114
471419
  Ящук Ж.М. Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-197. – ISBN 978-966-171-498-3
471420
  Ярошовец В.И. Екзистенциально-антропологическое измерение историко-философского знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0042-8744
471421
  Клічак Г. Екзистенціал абсурду в психологічній прозі Ладіслава Фукса // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 127-134. – ISSN 0203-9494
471422
  Золотуха Ю.І. Екзистенціал граничної ситуації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 90-91
471423
  Ткачук М. Екзистенціал любові в наративі повісті "Уляна" Ю.І. Крашевського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 205-213. – ISBN 978-966-3888-379-3
471424
  Меншій А.М. Екзистенціал самотності у новелістиці М. Коцюбинського та Г. Косинки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 303-310
471425
  Менльник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 257-259. – ISSN 2076-1554
471426
  Караєва І. Екзистенціал смерті й безсмертя особистості у філософських романах Олдоса Гакслі: культурологічний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 22-27. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907
471427
  Мушка О. Екзистенціал страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 233-236. – ISBN 966-8110-14-5
471428
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.
471429
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-8.
471430
  Рижко В. Екзистенціали людського буття і навчання // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 108-114. – ISBN 978-966-8009-72-3
471431
  Кретов П.В. Екзистенціали перебування людини у світі: С. К"єркегор та сучасна філософія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 44-50
471432
  Салій А.В. Екзистенціали самотності та відчуження у філософії Срібної доби: предвісники та завершувачі : (історико-філософська ретроспектива) / А.В. Салій. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 274, [4] с. : портр. – Бібліогр.: с. 242-275. – ISBN 978-617-633-209-1
471433
  Власевич Т. Екзистенціали як духовно-ментальні означенності української культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 91-97. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
471434
  Сартр Ж.П. Екзистенціалізм - це гуманізм // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 2 (86). – С. 49-65. – ISSN 1810-2131
471435
  Павко А.І. Екзистенціалізм Жана Поля Сартра у контексті філософії свободи / А.І. Павко, Я.А. Павко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
471436
  Білик І. Екзистенціалізм з людським обличчям (проза Портяка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 40-42.
471437
  Бурий А.Р. Екзистенціалізм та кіномистецтво у наступі на демократію // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2077-1800
471438
  Щеголь Л.Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 358-362. – ISSN 2075-437X


  У статті коротко та базово охарактеризовано основні постулати європейського екзистенціалізму та на прикладі роману Меші Селімовича "Дервіш та смерть" показано адаптацію цієї філософії на сербських літературних теренах. В статье кратко и базово ...
471439
  Парамбуль І.В. Екзистенціалізм у творчості Валер"яна Підмогильного: історико-філософський підхід : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Парамбуль Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 09.00.05
471440
  Віщанська С. Екзистенціалізм у творчості М.Кравчука та І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 70-73.
471441
  Кравець М. Екзистенціалізм у філософії політичної культури постіндустріального суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 118-125. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
471442
  Стеценко В. Екзистенціалізм як "філософія людини" XX ст. // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 44-54
471443
  Васьків М.С. Екзистенціалізм як творчий та інтерпретаційний метод і як мода (на прикладі творчості В. Підмогильного) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 158-164. – ISBN 978-966-551-315-5
471444
  Маєвська О. Екзистенціалізм як філософська основа романів Мігеля де Унамуно // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 297-303. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
471445
  Стеценко В.І. Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд / В.І. Стеценко, Р.М. Галуйко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
471446
  Родик К. Екзистенціаліст Гоголь в аналітичній ілюстрації // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 80). – С. 13


  "Зітхання Аліси сформулювало основний закон дитячого книговидання: «Ет, чого варта книжка без малюнків та розмов?» (Льюїс Керрол. Аліса в Країні Див; Аліса в Задзеркаллі. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005). Та як замислитися, це правило діяло ще задовго ...
471447
  Криворучко С. Екзистенціалістська система художніх принципів Симони де Бовуар (роман "Чарівні картинки") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 153-156. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
471448
  Романова І. Екзистенціалістські мотиви в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 92-96. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
471449
  Полисаєв О.П. Екзистенціальна діалектика М.Бердяєва як філософський метод / О.П. Полисаєв, М.І. Хилько // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 7-15


  Досліджується феномен екзистенціальної діалектики Бердяєва. Ключові слова: екзистенціальна діалектика, філософський метод, персоналізм, мораль. Исследуется феномен экзистенциональной диалектики Бердяєва. We study the phenomenon of existential ...
471450
  Сорока Т.В. Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 487-495. – ISBN 978-966-8904-46-2
471451
  Косинська А.В. Екзистенціальна комунікація у ситуації політичного ужитку за Карлом Ясперсом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 84-85
471452
  Бондаренко А. Екзистенціальна концептосфера в художньому мовомисленні роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 85-92. – ISSN 0236-1477
471453
  Кушнерюк Ю. Екзистенціальна концепція суб"єкта в українській жіночій прозі кінця XX-початку XXI століть // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 275-281. – ISSN 2307-2261
471454
  Лановенко Ю.І. Екзистенціальна криза сучасності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 92-94
471455
  Лановенко Ю.І. Екзистенціальна криза: визначення та обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проведено аналіз поглядів на кризовість людського буття. Цей аналіз підводить нас до необхідності виділення та визначення "екзистенціальної кризи", обґрунтування якої базується на сучасному напрямку екзистенціальної психотерапії.
471456
  Уліщенко А. Екзистенціальна спрямованість як умова якісних змін у системі освіти // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 7-10
471457
  Яцик С.П. Екзистенціальне пізнання "власного я" як спосіб утвердження концепції людиноцентризму / С.П. Яцик, І.С. Яцик // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 238-240
471458
  Винник У.Р. Екзистенціальне тлумачення техніки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 134-136
471459
   Екзистенціальний бунт проти смерті у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 108-110. – (Філософські науки)
471460
  Кононенко Тетяна Володимирівна Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Кононенко Тетяна Володимирівна; Харків. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 20л.
471461
  Калина Н. Екзистенціальний вимір прози Романа Андріяшика // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 160-170. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті здійснено спробу дослідження екзистенціальних мотивів у творчості Р. Андріяшика, проаналізовано особливості їх художньої реалізації у романах письменника
471462
  Мельніков А. Екзистенціальний поворот у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С.160-163. – ISSN 1563-3713
471463
  Джонсон Джон Екзистенціальні аспекти довіри / Джонсон Джон, Мельников Андрій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.78-93. – ISSN 1563-3713
471464
  Зайченко-Свечнікова Екзистенціальні аспекти сучасної рольової гри в строгому сенсі слова: буденне, граничне, метаграничне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 120-128. – ISSN 2077-8309
471465
  Палійчук А.В. Екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка та архетипи національної свідомості // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 232-237. – ISSN 2312-4679
471466
  Шевченко С.Л. Екзистенціальні витоки "безрелігійного християнства" Д.Бонхьоффера // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2076-7382
471467
  Куриленко І.А. Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 25-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
471468
  Кушнірова Т. Екзистенціальні мотиви у творчості А. Платонова 20-30-х років ХХ століття // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 117-120. – Бібліогр.: с.120 (8назв.). – ISBN 966-7653-03-5
471469
  Мащенко С.Т. Екзистенціальні мотиви у філософсько-естетичній думці Чернігівщини ХVII- поч. XVIII століть // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.65-69. – (Філософські науки)
471470
  Кальмук И.П. Екзистенціальні пошуки роману В. П. Петрова "Дівчинка з ведмедиком" у контексті розвитку культури українського модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 35-41


  У статті розкривається екзистенціальний дискурс роману В. П. Петрова "Дівчинка з медведиком". Здійснюється аналіз екзистенціальних ідей В. П. Петрова у контексті філософії екзистенціалізму Ж.-П. Сартра. This article reveals existential discourse ofthe ...
471471
  Хилюк В.Л. Екзистенціальні проблеми сучасної людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 123-125
471472
  Урбан О. Екзистенціальні проблеми у філософській поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко: компаративний аспек // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-210. – ISSN 2307-2261
471473
  Клок Т.М. Екзистенціальні прояви свободи в житті людини / Т.М. Клок, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 32-35. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
471474
  Тарнашинська Л. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 34-49. – ISSN 0236-1477


  Розглядається предикативна константа бути як антропологічна категорія в системі аксіологічних понять. Модель бути/здаватися визначала модуси самоідентифікації репрезентантів українського шістдесятництва
471475
  Ємельяненко Г.Д. Екзистенціально-антропологічний аналіз світоглядних принципів С. Кіркегора // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 86-88
471476
  Мельник В.В. Екзистенціально-антропологічний і психологічний підходи до визначення сутності страху // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-162. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
471477
  Максименко С.Д. Екзистенціально-генетичні витоки існування особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 4-11
471478
  Лялько С.В. Екзистенціально-гуманістична спрямованість філософських поглядів Грема Гріна (на прикладі роману "Сила і слава" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 132-139. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  На прикладі роману Г. Гріна "Сила і слава" аналізуються деякі аспекти взаємодії двох джерел ідейної своєрідності творчості письменника: релігії та екзистенціалізму. Особлива увага приділяється інтерпретації багатозначних деталей у контексті твору. Це ...
471479
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І. Франка, Лесі Українки, В. Свідзінського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 110-118. – (Серія "Філологічні науки")
471480
  Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання соціологічних смислів у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 186-193. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено соціологічним смислам повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я". Досліджено соціальну проблематику творута її художнє втілення. Проведено діалог текстів повісті та теоретико-літературного трактату І. Нечуя-Левицького. Простежено ...
471481
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту : вибрані студії / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-285-5
471482
  Левченко Т.Г. Екзистенції духовного буття людини у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 100-101
471483
  Тімченко О.П. Екзистенційна антропологія як метод критики симуляції людського існування в соціумі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.50-59
471484
  Романенко О. Екзистенційна апологія боротьби (до проблеми ліричного героя Івана Франка) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 100-104
471485
  Ковалів Ю. Екзистенційна версія істини в інтерпретації Наталени Королевої // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.102-112. – ISBN 978-966-1516-14-3
471486
  Комарницька В. Екзистенційна відчуженість героя арабських народних казок в художній інтерпретації І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 302-304
471487
  Баранова О. Екзистенційна естетика в сучасній українській та російській філософській прозі / О. Баранова, Д. Грибовська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 225-232. – ISSN 2411-6548
471488
  Яковенко В. Екзистенційна кінестетика : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 294-301
471489
  Красильников І.О. Екзистенційна конфліктність суб"єкта в поглядах К. Ясперса // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 279-288. – ISSN 2226-4078
471490
  Омельянчук О.С. Екзистенційна концепція людини у філософії К. Ясперса / О.С. Омельянчук, Є.І. Андрос // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 66-68
471491
  Гордієнко М. Екзистенційна криза християнства в есхатологічній перспективі // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 141-147. – ISSN 2523-4234
471492
  Чуйко В.Л. Екзистенційна критика діяльністного розуміння людини / В.Л. Чуйко, О.П. Тімченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-16
471493
  Применко О. Екзистенційна модель ідентичності Мартіна Гайдеггера // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 301-304. – ISSN 2076-1554
471494
  Гринів О. Екзистенційна несумісність козаків і москалів у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 вересня (№ 36). – С. 10-11
471495
  Коломієць О. Екзистенційна основа образів прірви, безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-137


  У статті досліджуються особливості використання в літературі образів прірви, безодні, з’ясовуються їх біблійні витоки та аналізуються особливості зображення письменниками біблійних образів в екзистенційному осмисленні проблем сучасного їм ...
471496
  Філіппова А.О. Екзистенційна парадигма в творчості Л.М. Толстого : Автореф. дис. ... кинд. філол. наук: 10.01.02 / Філіппова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
471497
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.179-208
471498
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
471499
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 236-255. – Бібліогр.: л. 212-235
471500
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
471501
  Росінська О. Екзистенційна природа числової символіки поезії В.Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 260-263. – ISBN 966-8110-14-5
471502
  Криворучко С. Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 198-204. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Філософські екзистенціальні ідеї пронизують весь роман "Мандарини" своєрідними репліками героїв у діалогах, розмірковуваннями Анрі, Робера, Ганни та вчинками другорядних героїв, які в комунікативній інтерпретації утворюють на поетологічному рівні певну ...
471503
  Чернова І. Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії : (на прикладі п"єс Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка та Якова Мамонтова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 268-276. – ISBN 966-594-246-8
471504
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика драматичного діалогу Лесі Українки "Три хвилини" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 189-198
471505
  Тиховська О. Екзистенційна проблематика драматичного малюнку "Бенкет" М. Рильського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
471506
  Божук А.О. Екзистенційна проблематика драматургії Степана Васильченка (на матеріалі творів "Чарівниця" та "Кармелюк") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 173-183. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
471507
  Ткаченко Р.Л. Екзистенційна проблематика малої прози Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 181-186. – ISBN 978-966-171-251-4
471508
  Кавун Л. Екзистенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
471509
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда", "Прощання") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-82. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
471510
  Литвинська С. Екзистенційна проблематика у творчості О. Довженка та О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 159-164.
471511
  Черепєхіна О.А. Екзистенційна складова у формуванні професіоналізму майбутніх психологів в умовах ВНЗ // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 379-385
471512
  Куценко В.В. Екзистенційна темпоральність в контексті глобалізації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 460-462
471513
   Екзистенційна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749-753. – ISBN 966-316-069-1
471514
  Сафонік Л. Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя у філософії XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-58. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
471515
  Іщенко Є. Екзистенційне віднайдення власного "Я" в абсурдному світі у ліриці Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 94-99. – Бібліогр.: С.98-99
471516
  Тира Ю. Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матералі творчості В. Винниченка ат Е. Хемінгуея) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 143-146. – (Філологічні науки)
471517
  Стороженко Л.Г. Екзистенційне осмислення людини в творчості митців літературно-мистецької організації "Ланка"/Марс // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 64-66
471518
  Конончук Т. Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 244-250


  Йдеться про екзистенційне осмислення реальності у прозі В. Малика (1921-1998). Головну увагу зосереджено на оповіданні "Маня", у якому розповідається про події1932-1933 років в Україні, наголошується на прагненні автора закодовано подати життєві реалії ...
471519
  Константинов В. Екзистенційне протистояння. США і КНР почали торговельну війну // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 5


  "Торговельна війна між США і КНР все-таки вибухнула. Хоча підвищувати тарифні ставки в обох країнах почали ще з початку року, першою баталією цієї війни слід уважати появу нових мит, які адміністрація Дональда Трампа ввела проти Китаю з 24 вересня. ...
471520
  Харлан О. Екзистенційниа модель катастрофізму в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
471521
  Ятченко В. Екзистенційний аспект консолідаційних і дезінтетеграційних процесів в українській нації у світлі сучасних суспільних реалій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 40-44


  "Стаття присвячена спробі виділити фактори вибору основи консолідаційних процесів всередині української нації, розглянути ці процеси крізь призму екзистенційної соціології. В статті аналізується феномен суспільних викликів, а також процесів виникнення, ...
471522
  Шестопал О.Г. Екзистенційний аспект театральності в романі Гонсало Торренте Бальєстера Дон Хуан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 243-248
471523
  Жуковська Г. Екзистенційний вимір буття в щоденнику Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 102-109.
471524
  Конончук Т.І. Екзистенційний вимір комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 60-69


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційного виміру комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд", що спрямоване на увиразнення експресіоністичної тенденції художнього хронотопу
471525
  Котик І.В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського / Ігор Котик ; НАНУ, Львівське відділення, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 176 с. – (Літературознавчі студії ; 14). – ISBN 978-966-02-5289-9
471526
  Ленська С.В. Екзистенційний вимір ранньої новелістики Олеся Бабія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 144-149. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
471527
  Довгий О.О. Екзистенційний вимір творчості Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 100-102. – (Філологічні науки ; вип. 10)
471528
  Війтенко О.М. Екзистенційний вимір трагедії Шекспіра "Гамлет" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 274-280
471529
  Закальська Я. Екзистенційний вимір у пісенному фольклорі спротиву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817


  Згадується С. Кримський.
471530
  Бусел К.В. Екзистенційний вияв романтичної особистості у вірші Т. Шевченка "Не хочу я женитися" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 10-12
471531
  Девдюк І.В. Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду : автореф. дис. ... д-ра філол.наук : 10.01.05 / Девдюк Іванна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
471532
  Девдюк І.В. Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду : монографія / Іванна Девдюк ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2020. – 483, [1] с. – Анотація укр., англ. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 391-469. – ISBN 978-966-2343-94-6
471533
  Бурбело Б В. Екзистенційний дискурс і його жанрові різновиди у франкомовному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 63-74. – ISSN 2520-6397


  The article deals with the question of establishing the typological features of existential discourse, as well as displaying its proto-discourse essence and defining the main matrices–existemes, which constitute the basis for identification of genre ...
471534
  Савка М. Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується художній наратив збірки оповідань "Непоборні" Катрі Гриневичевої. Правомірність логіки переосмислення малої прози письменниці передбачає відновлення та обгрунтування екзистенційного дискурсу, що несе в собі й ...
471535
  Коваленко О. Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 134-136
471536
  Лисовець Н.А. Екзистенційний зміст онтологічного обману // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 79-81
471537
  Веретільник О. Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
471538
  Козлов Євген Васильович Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Козлов Євген Васильович; Драчук С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 173л. – Бібліогр.: л.151-173
471539
  Козлов Є.В. Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.05 / Євген Васильович Козлов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
471540
  Головко О.М. Екзистенційний характер вітчизняної філософії // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 11-13
471541
  Ванда І.С. Екзистенційні аспекти буття людини у сучасному кінематографі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-39
471542
  Конончук Т. Екзистенційні аспекти в народній прозі та оповіданні Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 269-277


  У статті розглядаються народна проза та оповідання Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" під кутом зору вираження в них екзистенційних вимірів осмислення голодомору 1932-1933 років, виводиться типологія екзистенційних аспектів.
471543
  Кузьма О. Екзистенційні аспекти характеротворення в Драмах "Камінний гість" О. Пушкіна та "Камінний господар" Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 19)
471544
  Чіпак У. Екзистенційні виміри буття у творчості Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглядається проза Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича через призму екзистенціалізму. Порівняння здійснюється через категорії відчуженості, абсурду, межової ситуації, кохання та смерті на основі порівняльно-типологічного методу. ...
471545
  Хорошков М. Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 326-328
471546
  Конончук Т.І. Екзистенційні виміри осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха (на прикладі роману "Дума про тебе") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 64-74


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційних вимірів осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха на прикладі роману "Дума про тебе". Аналізується проблематика та образна система, за допомогою якої автор художньо представив українську дійсність ...
471547
  Конончук Т. Екзистенційні виміри художньої реальності (на прикладі творчості В. Тендрякова, В. Журавського та О. Ілічевського) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 209-219. – ISSN 2312-6809
471548
  Голомб Л. Екзистенційні джерела розв"язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 92-101. – ISBN 966-8110-14-5
471549
  Ткачук М. Екзистенційні і стоїчні виміри лірики Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-315


  У статті розкрито творчу особистість та індивідуальність, характер художніх шукань, дискурсивну практику Василя Стуса. Ліричний наратив поета визначають історіософські візії та філософські концепти, як духовність і гуманізм, стоїцизм і екзистенціалізм, ...
471550
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Іщенко Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л.159-169
471551
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Іщенко Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Біібліогр.: 7 назв
471552
  Синьоок Г. Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 94-100. – (Філологічні науки)
471553
  Третяк В.М. Екзистенційні мотиви в повістях Валер"яна Підмогильного 1920-х років // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 155-157. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
471554
  Миколайчук А.І. Екзистенційні мотиви в романах В. Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 92-96. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
471555
  Мирошниченко Ю.О. Екзистенційні мотиви в романі Д. Мітчела "Сон № 9" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 346-350
471556
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Ганна Петрівна ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. – Бібліогр.: л. 176 - 190
471557
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Г.П.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
471558
  Кузьма О. Екзистенційні мотиви лірики П. Скунця (збірка "Один") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 99-103. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
471559
  Несвіт С. Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 37-46. – ISSN 2308-1902
471560
  Боднар О. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 142-147


  Мотивний аналіз повісті Т. Шевченка "Близнецы", роману В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" та ін. дає підстави стверджувати, що екзистенційні ідеї в українській літературі, беручи свій початок ще від роздумів Г. Сковороди, знаходили ...
471561
  Мовчан М.М. Екзистенційні мотиви у філософії Григорія Сковороди / М.М. Мовчан, О.В. Кохан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 17-23. – (Гуманітарні науки)
471562
  Ісаєва Н. Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-50. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості втілення основних екзистенціальних мотивів у новелах Ф. Кафки "Перетворення" і Цань Сюе "Старий цикада". Мотив метаморфози, на якому побудований фантастичний простір новел, у Кафки виявляє егоїстичні, ворожі соціальні ...
471563
  Андрос Є. Екзистенційні параметри філософсько-антропологічного знання: український вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0130-7037
471564
  Головко О.М. Екзистенційні передумови утвердження надлюдини в суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 18-20
471565
  Землянська А.В. Екзистенційні пошуки "втраченого покоління" в романі С. Жадана "Ворошиловград" / А.В. Землянська, А.М. Землянський // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 47-69. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
471566
  Гур"янова І. Екзистенційні пошуки віруючих баптистів в умовах сучасних суспільних трансформацій // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 357-360
471567
  Рябченко М.М. Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 246-252


  У статті розглянуто творчість одного з найцікавіших представників футуризму в українській літературі. Проаналізовано основні проблеми та мотиви у доробку Гео Шкурупія, відмічено тематичну та стилістичну кореляцію між поезією та прозою автора. В статье ...
471568
  Колесник О.С. Екзистенційні феномени у мові та міфологічному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті аналізуються вербальні репрезентації екзистенційних феноменів з позицій лінгвоуніверсології та М-логіки. Особливу увагу приділено етимологічному аналізу імен концепту ЖИТТЯ в індоєвропейських мовах, а також реконструкції когнітивних моделей, ...
471569
  Шморгун Екзистенційні філософські проблеми у творчості І.Франка, Лесі Українки, В.Винниченка / Шморгун, 0.0. // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 162-163
471570
  Іщенко Є.М. Екзистенційність художньої свідомості Василя Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-174. – ISSN 2075-437X


  У статті обгрунтовано екзистенційний вибір В.Стуса, що полягає у пошуках шляхів до Бога, у намаганні зрозуміти Його сутність, відбутися в Ньому, поєднати мікросвіт з макросвітом, подолати обмежену людську природу й утвердити себе через смерть, яку ...
471571
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ ст. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 160л. – Бібліогр.:л.151-155
471572
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
471573
  Ярошовець В. Екзистенційно-антропологічне упредметнення філософії Володимира Шинкарука // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 54-66. – ISSN 1810-2131
471574
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 196 л. – Бібліогр.: л. 175 - 196
471575
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : автореф. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
471576
  Щербей О. Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно, "Глибина", "Камені") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 138-140
471577
  Гречкосій Р.М. Екзистенційно-особистісний зміст філософії Еріха Фромма // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 41-49. – ISSN 2075-1443
471578
  Ільїн В.В. Екзистенційно-персоналістські інтенції філософсько-естетичних поглядів Г.С. Сковороди // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : (альманах) : зб. наук. праць / М-во освіти України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 188-195. – ISBN 966-7443-66-3
471579
  Василишин І. Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній ліриці Вадима Лесича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 117-124. – ISSN 0130-528Х
471580
  Волков О. Екзистенціологія політичного суб"єкта // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 153-159. – ISSN 2072-1692
471581
  Доброносова Ю.Д. Екзистенціональні підстави новітніх медіа як основа можливостей людиномірності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 13-22
471582
   Екзистенція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 753-754. – ISBN 966-316-069-1
471583
  Масляник О. Екзистенція від Стринадюка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 235-240. – ISSN 0868-4790
471584
  Ільїн В. Екзистенція добра у "філософії серця" П. Юркевича // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.16-26. – ISBN 966-7653-02-8
471585
  Барабанова О. Екзистенція задзеркалля у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 37-45. – ISBN 978-966-02-7586-7
471586
  Завгородня О.Д. Екзистенція і діяльність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 50-71
471587
  Мартинець А.М. Екзистенція кохання через призму бачання Януша Вишневського на прикладі роману "Самотність в мережі" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 60-68. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
471588
  Бліхар В. Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 130-135. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
471589
  Залужна А.Є. Екзистенція як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
471590
  Монолатій Т. Екзистеційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота "Йов" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 157-162. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
471591
  Васильків О.В. Екзистеційне трактування свободи та форма його вираження в експериментальному світі творів В. Винниченка початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 14- 20. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
471592
  Стороженко Л.Г. Екзистеційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 64-66
471593
  Василишин І. Екзистеційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 157-163. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто повоєнну лірику Олега Зуєвського, висвітлено тематику й проблематику поетичних творів першої збірки "Золоті ворота", виділено провідні мотиви у творчості поета воєнного і повоєнного періодів
471594
  Гладких М.І. Екзогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
471595
  Солодкий В.Д. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
471596
  Мазуренко В.І. Екзогенні загрози національній фінансовій безпеці та заходи з їх нейтралізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 46-53. – Бібліогр.: на 9 пунктів
471597
  Тур О. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 15-18. – ISSN 1810-3944
471598
  Зеленько Г.І. Екзогенні стимули процесів демократизації в Україні: зміст і наслідки зовнішніх впливів у політичному розвитку країни // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 8-39. – ISBN 978-966-02-9246-8
471599
  Сергійчук А. Екзогенні та ендогенні фактори виразкоутворення / А. Сергійчук, В. Ковальова, О. Моргаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури щодо етіологічної та патогенетичної ролі різних чинників у виразко утворенні. There were generalized the scientific literatures information about etiological and pathogenetic role of different factors in beginnings ...
471600
  Кудінова Маргарита Сергіївна Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
471601
  Майорова І.М. Екзогенні фактори участі України у зовнішній торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 157-164.
471602
  Багмет О.Б. Екзогеодинамічні режими території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 141-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
471603
  Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка = Taras Schevchenko"s exodus : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Леонід Плющ. – Едмонтон : Канадськи ін-т укр. студій; Альбертський. ун-т, 1986. – 330с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – (The Canadian library in Ukrainian studies). – ISBN 0-920862-49-7
471604
  Плющ Леонід Екзод Тараса Шевченка : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Плющ Леонід. – Київ : Факт, 2001. – 384с. – ISBN 966-664-016-3
471605
  Козовик І. Екзорцизм: міф чи реальність / о. Іван Козовик. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2003. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-486. – ISBN 966-8265-12-2"
471606
  Сидоренко Віктор ЕкзоСніг / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 24-34 : фото
471607
  Паламарчук Л.В. Екзосфера (- зовнішній шар атмосфери Землі чи інших планет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 34. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
471608
  Фодор С.С. Екзоти Карпат / С.С. Фодор. – Ужгород, 1982. – 114с.
471609
  Маланій О. Екзотична "еротика" Сашка Гавроша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
471610
  Маланій Олена Екзотична еротика Сашка Гавроша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
471611
  Назаретян А. Екзотична історія (Багатель) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 170-175. – ISSN 0320 - 8370
471612
  Останіна Г.Г. Екзотична подорож на схід (на матеріалі оповідання Григорія Бабенка "Ціна молодості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 464-470. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
471613
  Будько Євген Екзотична родина : VIP-клуб / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71 : Фото
471614
  Гудзевата Марина Екзотичний ювілей : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 108 : Фото
471615
  Малаков Д. Екзотичні авто в Києві минулого століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 8
471616
  Гончаров Володимир Екзотичні візи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 49 : фото. – ISSN 1998-8044
471617
  Семенова Д.С. Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 98-105. – ISSN 1996-5931


  Дослідження грунтується на припущенні, що при запозиченні жанру екзотичного пригодницького роману для юнацтва до літератур націй, які зазнали колонізації, зокрема польської та української, актуалізуються відмінні ідеологічно-дидактичні функції, ніж у ...
471618
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини : вірші / Андрухович Ю.І. ; худож. В.Я. Кауфман. – Київ : Молодь, 1991. – 101 с. : іл.
471619
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини з додатком "Індія" : колеція віршів / Юрій Андрухович. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 112 с., [7] л. іл. : іл. – ISBN 966-7263-09-6
471620
  Ровенчак А.А. Екзотичні статистики : навч. посібник / Андрій Ровенчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 142, [2] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 141-143. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0461-0
471621
  Ільченко Н.В. Екзотичні фрукти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 7-8 : фото
471622
  Скляренко О. Екзотично-загадкова композитна модель "дієслово+іменник" (на матеріалі ойконімії США та України) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 1682-3540
471623
  Верига Ю.А. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / Ю.А. Верига, С.М. Деньга; УКООПСПІЛКА. Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ. – ISBN 966-7971-06-6
Ч.1 : Теоретичні аспекти системи еккаунтингу. – 2002. – 355с.
471624
   Еклезіаст. – Київ : Україна, 1998. – 368с. – ISBN 966-524--033-1
471625
  Ткачук Р.Ф. Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі "Hierarchia abo o zwierzchnosci w Cerkwi Bozej" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 181-190. – ISSN 2522-493X
471626
  Стебльов С.О. Еклезіологія спів-причетності О. Клемана : сучасна православна традиція // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 207-216. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
471627
  Алєксандрова О.В. Еклектизм, еклектика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 108-109. – ISBN 966-316-069-1
471628
  Третяк К.О. Еклектика, еклектизм / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122-123. – ISBN 966-642-073-2
471629
  Рогач О.І. Еклектична парадигма: новий погляд на ТНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 161-168. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
471630
  Татчин Сергій Еклектична тема з аритмічним героєм : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 105-113
471631
  Андрейченко С. Еклектичний підхід до розуміння концепту "вина держави" у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 126-133. – ISSN 1026-9932
471632
  Сердюк П.П. Еклектичні теорії кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
471633
  Гайворон Іван Йосипович Екліптика духу : Поема / Гайворон Іван Йосипович. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 88с. – ISBN 966-7601-32-3
471634
  ЖмайловаО Еклого-економічна ефективність застосування біологічних методів захисту сільськогосподарських культур : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.03 / ЖмайловаО. Г.; МО України, Сум. ДУ. – Суми, 1996. – 19л.
471635
  Масс М.С. Екномічні механізми державного управління природними монополіями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
471636
  Ткаченко О.С. Еко-дизайн на ринку сучасної моди / О.С. Ткаченко, В.І. Гетьман // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
471637
  Мусіна Л.А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 26-34


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
471638
   Еко (Eco) Умберто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 754. – ISBN 966-316-069-1
471639
  Кроїк Г.А. Екобезпека водних об"єктів у зоні розташування підприємств теплоенергетики / Г.А. Кроїк, Л.О. Дорганова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: с. 60. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
471640
  Попова І.В. Екобезпечний розвиток українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 143-153. – ISSN 2072-1692
471641
  Толстоухов Анатолій Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / Толстоухов Анатолій, Хилько Микола; Ін-тут філософ.ім.Г.С.Сковороди НАНУ; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 333с. – ISBN 966-7999-03-3
471642
  Смоленський І.М. Екогенетичні аспекти орнітоіндикації стану довкілля / І.М. Смоленський, В.М. Случик, Я.Є. Штиркало // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
471643
  Гнатейко О Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища / О Гнатейко, , Н.С. Лук"яненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 32-38 : фото
471644
  Гавриленко О.П. Екогеографія України : навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2008. – 646с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-472-5
471645
   Екогеологія України : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / [В.М. Шестопалов та ін. ; відп. ред. В.М. Шестопалов] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 672 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-457-1


  У книзі також авт.: Байсарович І.М., Гайдин А.М., Гожик А.П., Жовинський Е.Я., Кізілова О.Т., Климчук О.Б., Кошляков О.С., Лущик А.В., Малахов І.М., Набока М.В., Руденко Ю.Ф., Фесенко О.В., Шапарь А.Г., Шевченко О.Л.
471646
  Вижва С.А. Екогеофізичний моніторинг міських агломерацій : геофізика / С.А. Вижва, І.І. Онищук, Д.А. Безродний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено задачі досліджень при створенні геофізичного каналу геоекологічного моніторингу міських агломерацій. Запропоновано методику геоелектричних досліджень в умовах міста та визначено робочу геоелектричну модель однієї з ключових ділянок.
471647
  Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-83. – Бібліогр.:10 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами. Наведені геоелектричні параметри порід верхньої частини розрізу та їх зв"язок з формуванням забруднення нафтопродуктами. Method ...
471648
  Онищук В. Екогеофізичні лослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив / В. Онищук, М. Рева, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення геологічного середовища. Наведені геоелектричні параметри різних типів порід ...
471649
  Тютюнник Юліан Геннадійович Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.01 / Тютюнник Ю.Г. ; НАНУ, Ін-тут географії. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.: 18 назв.
471650
  Митропольський О.Ю. Екогеохімія Чорного моря / О.Ю.Митропольський, Є.І.Насєдкін, Н.ПОсокіна; НАН України; Ін-т геол. наук. – Київ, 2006. – 279с. – ISBN 966-02-3583-6
471651
  Рудишин Сергій Екодевіантна поведінка: проблеми визначення й перспективи дослідження в психології // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 8-9 : Фото
471652
  Прийменко С.А. Екодеструктивний вплив на довкілля енергетичного продукту на різних стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
471653
  Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-101 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
471654
  Кошлатий Олег Екодуки - переходи для диких тварин: світові практики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 10-12 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
471655
  Пащенко В.М. Екоеволюційна концепція розвитку міста Києва у ХХІ столітті // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 65-79. – Бібліогр.: 15 назв
471656
  Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во ; НАНУ Ін-т географії. – Київ, 2005. – Вип. 5 : Пащенко В.М."Екоеволюція від сталого розвитку". – С. 8-111 : Рис. – Список літ.: с. 107-111. – ISBN 966-95774-3-9
471657
  Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок подолання суперечностей : Подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця; МОНУ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Київ : Знання, 2006. – 314с. – ISBN 966-346-117-9
471658
  Мельничук А.О. Екоенергетична та економічна ефективність альтернативних систем удобрення на радіоактивно забруднених грунтах України / А.О. Мельничук, М.Ю. Тараріко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
471659
  Степико Екоестетика в контексті естетичної теорії: становлення та розвиток / Степико, КМ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-41
471660
  Яблонський М. Екожурналістика: мілітарний дискурс // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 130-131. – ISBN 978-966-941-731-2
471661
  Федько О.А. Екозагроза цивілізаційному розвитку людства: проблеми подолання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 82-85. – Бібліогр.: 8 назв
471662
  Кисельов В.М. Екокластери як елемент реконструкції міста / В.М. Кисельов, Г.В. Кисельова // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7300-94-5
471663
  Гончаренко М.М. Екокриза сучасності - тенденції трансформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 31-41
471664
  Сухенко І.М. Екокритика: до проблеми становлення екокритичних досліджень на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
471665
  Горболіс Л.М. Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 5-11


  У статті обгрунтовано раціональність застосування екокритики - як методологічного підходу - до аналізу творів українських письменникіув. Запропоновано інтерпретацію драми Лесі Українки "Лісова пісня" з погляду екокритики
471666
  Шуткевич О. Екокультура з університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 11


  У Вінниці відкрито першу станцію глибокого сортування твердих побутових відходів Ecohope. "Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, заручившись підтримкою біологічного факультету та громадської організації "Наше Поділля", ...
471667
  Братіцел М.Л. Екокультурні практики ресторанів у контексті українських традицій та світового досвіду : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Братіцел Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
471668
  Нуждак Л. Еколінгвальна ситуація у субсиситемі українських прізвищ посттототалітарної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 74-78. – Бібліогр.: С. 78; 6 поз.
471669
  Нуждак Л. Еколінгвістика / Людмила Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : ІНВАЗОР, 2013. – 110 с. – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр.: с. 105-110 та в підрядк. прим.
471670
  Пянковська І.В. Еколінгвістичні підходи до вивчення німецькомовного медіапростору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 108-117. – ISSN 2520-6397
471671
  Адаменко О.М. Екологiчна геологiя : Підручник для студ.еколог.,геолог.,географ.спец.ВHЗ / О.М. Адаменко, Рудько Георгій Ілліч; Мін.освіти Укра ни.Івано-Франк.держ.техн.ун-т нафти і газу.Держкомгеологі Укра ни.Держ.геолог.підпр. – Київ : Манускpипт, 1998. – 351с. – ISBN 966719309
471672
  Матат Д. Екологи - винахідники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ "КПІ" з Києва В"ячеслав Анцибор та учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття Валентин Фречка представили Україну на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. Валентин Фречка представив ...
471673
  Трохимець В. Екологично-фаунистическая характеристика литорального зоопланктона лівого берега средней части Александровского водохранилища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону лівого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
471674
   Екология и общество. – София : Партиздат, 1980. – 227 с.
471675
  Іваницький О. Екологізація аграрного бізнесу - найважливіша передумова виробництва екологічно чистої продукції // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 236-245. – ISBN 978-966-2075-05-2
471676
  Дрозда В.Ф. Екологізація аграрної галузі - стратегічний напрям стабільного розвитку України / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 10-11
471677
  Гобела В.В. Екологізація в системі економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Гобела Володимир Володимирович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
471678
  Діденко О.А. Екологізація в умовах глобалізації економічних відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 100-106. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
471679
   Екологізація виробництва в АПК.. – К., 1994. – 103с.
471680
  Дучинська Н.І. Екологізація виробництва і споживання в умовах глобалізації / Н.І. Дучинська, А.О. Осаул, С.В. Фомішин // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 101-109. – ISSN 2524-003X
471681
  Зінченко Ю.В. Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 106-117
471682
  Огородник Р.П. Екологізація виробництва та розширення експортних можливостей України в умовах асоціації з ЄС / Р.П. Огородник, Т.Р. Огородник // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 269-276. – ISSN 2524-003X
471683
   Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Герасимова С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 198л.
471684
  Герасимова Світлана Василівна Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Герасимова Світлана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 198л.
471685
  Герасимова С.В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01. / Герасимова С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
471686
  Улицький О.А. Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools" / О.А. Улицький, О.М. Сухіна, М.В. Кротинова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
471687
  Сухіна О.М. Екологізація гірничодобувального виробництва для сталого надрокористування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 2 (89), березень - квітень. – С. 11-14
471688
  Безручко Л.С. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку / Л.С. Безручко, М.В. Клапчук, Ю.І. Жук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Вивчити сучасні підходи до екологізації готелів. Дослідити сучасний стан впровадження екологічних технологій у готельному господарстві Карпатського регіону. Методика. При написанні статті використано такі методи дослідження: літературний, ...
471689
  Ганич Н.М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу / Н.М. Ганич, О.М. Гаталяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Метою даної статті є узагальнення та систематизація існуючої інформації щодо екологічних проблем готельно-ресторанної сфери, в тому числі на прикладі України, а також визначення основних напрямків екологізації цього компоненту туризму на базі ...
471690
   Екологізація гуманітарної освіти : Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів : Апріорі, 2004. – 296с. – ISBN 966-8256-21-2
471691
  Дубовіч І.А. Екологізація економіки - основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 231-235. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
471692
  Корольчук Л. Екологізація економіки в контексті реалізації концепції сталого розвитку: теоретичний аспект // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 98-106. – ISSN 2409-8892
471693
  Дороніна І.І. Екологізація економіки та роль держави: ретроспективний аналіз наукових підходів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 100-107. – ISSN 2220-1394
471694
  Сагайдак Ю. Екологізація економіки України / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 250-260. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
471695
  Сагайдак Ю.А. Екологізація економіки України в контексті глобалізацій них процесів / Ю.А. Сагайдак, О.М. Ковальчук // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 39-43
471696
  Петровська А. Екологізація економіки України в контексті моделі сталого розвитку // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 95-104. – ISSN 2411-5215
471697
  Мацієвський Я.М. Екологізація економіки як важлива складова сталого розвитку // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 66-68
471698
  Туниця Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 5-15. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
471699
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – ISSN 1562-0905
471700
  Кульчицький Ярослав Володимирович Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обгрунтовано ...
471701
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, С.М. Панчишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 9. – C. 16-20. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471702
  Панова І.О. Екологізація економічного розвитку в умовах екологічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
471703
  Микитюк М.В. Екологізація економічного розвитку країн Європи: основні показники // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 32-40. – ISSN 2308-1988
471704
  Омельченко А. Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва / А. Омельченко, Г. Обиход, Т. Нечитайло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
471705
  Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 41-44


  Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.
471706
  Будзяк О.С. Екологізація землекористування в контексті євроінтеграційних процесів / О.С. Будзяк, В.М. Будзяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 5-11. – ISSN 2306-6814
471707
  Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 159-164. – ISSN 2309-9127
471708
  Вергун Л.І. Екологізація індустріального виробництва в контексті сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 195-201


  У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до проблеми еко- логізації індустріального виробництва в контексті сталого розвитку, розкрито систему інструментів його екологічної реструктуризації, показано практичні шляхи переходу до ...
471709
  Кравець П.В. Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації / П.В. Кравець, О.П. Павліщук, С.В. Розвод // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 136-143. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
471710
   Екологізація навчальних дисциплін як складова сучасної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
471711
  Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено проблеми освіти для сталого розвитку і обґрунтовано напрями екологізації навчального процесу в контексті національної парадигми сталого розвитку, яка обумовлюється поєднанням у його рамках двох рівноцінних складових – "зеленої" та "синьої" ...
471712
  Рудоміно-Дусятська Екологізація наук про людину як відображення кризи антропоцентричної свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються тенденції розвитку сучасного людинознавства. Ознакою наук, що вивчають людину, є пошук точок стику з науками, що вивчають середовище - географією, екологією, архітектурою. Про це свідчить виникнення таких нових наукових напрямків, як ...
471713
  Хилько М.І. Екологізація науки, техніки, виробництва : Навчальний посібник / М.І. Хилько. – Київ : Знання, 1999. – 46с. – ISBN 966-618-072-3
471714
  Ніколаєв Ю.О. Екологізація національного виробництва на рівні підприємств як важлива складова стратегії співробітництва країн - основних реципієнтів допомоги міжнародних фінансових інститутів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 47-51
471715
  Гулик Г.С. Екологізація оподаткування і вдосконалення економічного механізму природокористування в Україні (на прикладі лісового господарства) / Г.С. Гулик, С.О. Мельник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 140-148. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
471716
  Білявський Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки / Г.О. Білявський, Т.В. Саєнко, О.В. Пащенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 16-17
471717
  Буяльська Н.П. Екологізація освіти - основа сталого розвитку / Н.П. Буяльська, С.Д. Цибуля, І.А. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 12-13 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
471718
  Слепченко А. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 98-101. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу поняття та правовим аспектам екологізації освіти в Україні, здійснення якої передбачається чинним екологічним та освітянським законодавством. The article focuses on the analysis of the essence and the legal aspects ...
471719
  Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки - шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 155-159. – ISSN 1991-606X
471720
  Михайлович В.А. Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 37-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  Стаття присвячена аналізу проблем освіти у сучасному світі, вектори розвитку якої визначаються такими тенденціями, як єдиний глобалізований простір, постіндустріальне інформаційне суспільство тощо.
471721
  Стецула Н. Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 115-121. – ISSN 2308-4634
471722
   Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку / Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 348-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471723
  Гулик Г.С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обгрунтовано, що досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та еколого-правовій системах можливо тільки ...
471724
  Хоруженко Л. Екологізація освітнього простору // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір


  Усвідомлення людиною нових загроз примушує її шукати принципово нові підходи забезпечення соціально-економічного прогресу і ефективного природокористування. Одним з таких підходів є концепція сталого розвитку, яка відповідає на виклики сучасності і ...
471725
  Орфанова М.М. Екологізація освітнього процесу / М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 23-24
471726
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в сфері житлово-комунального господарства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 73-76
471727
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
471728
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. + Додатки л. 205-233. – Бібліогр.: л. 184-204
471729
  Хилько М.І. Екологізація політики / Микола Хилько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2014. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-343. – ISBN 978-966-9725-18-9


  У пр. № 1704453 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку і найкращими побажаннями. Підпис. 03.09.2015.
471730
  Тимощук К.А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
471731
  Іванова Т.В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-125
471732
  Брижань І.А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
471733
  Ревякіна О. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні / О. Ревякіна, В. Смирнов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
471734
  Бикова Ю. Екологізація публічного адміністрування в Україні як умова формування екологічної свідомості // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 82-88. – ISSN 2414-4436
471735
  Жавнерчик О.В. Екологізація рентних механізмів землекористування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
471736
  Синякевич І. Екологізація розвитку: об"єктивна необхідність, методи, пріоритети // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-63 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
471737
  Синякевич І.М. Екологізація розвитку: суть, об"єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1
471738
  Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 / Цибуляк Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 477 арк. – Додатки: арк. 463-477. – Бібліогр.: арк. 426-462
471739
  Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Цибуляк Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – [36] с. – Бібліогр.: 69 назв
471740
  Цибуляк А.Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6792
471741
  Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
471742
  Романенко Т.Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
471743
  Діденко О.А. Екологізація споживчого вибору в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 159-166
471744
  Холявка В. Екологізація суспільно-економічного розвитку / В. Холявка, М. Огородник // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 91-95. – (Економічні науки ; Вип. 4)
471745
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 232л. – Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л.190-205
471746
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
471747
  Синякевич І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 14-20. – ISSN 1562-0905


  Розглядається стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обгрунтовано об"єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.
471748
  Синякевич І.М. Екологізація суспільної свідомості в контексті духовного розвитку // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 119-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122. – ISSN 1991-606X
471749
  Михальчук Н.О. Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статті окреслено особливості екологізації науки та культури, а також охарактеризувати сутність екологізації суспільної свідомості. Описано особливості становлення екологічного мислення особистості та його впливу на формування творчого потенціалу ...
471750
  Філіпчук Г.Г. Екологізація суспільства в контексті сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 57-76. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471751
  Сандуляк Л. Екологізація суспільства як обов"язкова умова якісного життя // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 281-289. – ISBN 966-7109-34-8
471752
  Сохнич А.Я. Екологізація сучасного землекористування // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 334-337. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
471753
   Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 180-186. – ISSN 1991-606X
471754
  Тимощук К. Екологізація та напрями розвитку державної регіональної політики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 105-106
471755
  Супрун Н.А. Екологізація та постнекласична трансформація української економічної науки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 120-139. – ISSN 0320-4421
471756
  Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні : монографія / Ніколаєв Кирило Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-149. – ISBN 978-966-931-054-5
471757
  Синякевич І. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики / І. Синякевич, В. Ковалишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 172-177. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
471758
  Дубович І.А. Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 169-173. – ISBN 5-7763-2435-1
471759
  Федунь О. Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 185-199. – ISBN 978-83-7784-784-8
471760
  Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
471761
  Купалова Г.І. Екологізація шкільної та вищої економічної освіти / Г.І. Купалова, Л.П. Гацька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 130-135. – ISSN 2308-1988


  Загрозливе зростання екологічних та економічних проблем, що мають глобальний характер, актуалізує питання формування сучасного біосферного мислення і нового системного світосприйняття у молодого покоління. Ці питання особливо важливі для України, яка ...
471762
  Синякевич І.М. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, В.З. Холявка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 129-135. – ISBN 5-7763-2435-1
471763
  Кальченко Г.А. Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 115-120. – ISBN 966-581-727-2
471764
  Краснова М.В. Екологізація як пріоритетний напрямок розвитку агарного права та законодавства // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-966-2740-97-4
471765
  Андрос О. Екологізм у політичному процесі України: огляд тенденцій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 367-368
471766
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і соціально-політичний рух // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 208-217


  Екологізм розглядається як домінуюча парадигма суспільнополітичного життя доби глобалізації Ключові слова: екологізм, ідеологія, екологічний рух, екологічна криза, екологічна перспектива людства. Экологизм рассматривается как господствующая парадигма ...
471767
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і суспільно-політичний рух : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поппер Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
471768
  Голубчук В.С. Екологізм як ідеологія перебудови політичних відносин // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12
471769
  Кирик В.Л. Екологізм як ідеологія постмодерну / В.Л. Кирик, Ф.М. Кирилюк, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-30
471770
  Поппер Л.В. Екологізм як суспільно-політичний рух // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 49-51
471771
  Поппер Л.В. Екологізм як сучасна ідеологічна система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 455-460. – ISSN 2076-1554
471772
  Саханенко С.Є. Екологізм як сучасне суспільно-політичне явище : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Саханенко С.Є.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1994. – 18л.
471773
   Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посібник / С.В. Бойченко [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. Бойченка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-254. – ISBN 978-617-673-834-3
471774
  Смирнов І.Г. Екологістична проблема використання відходів та її вирішення в Польщі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 5-12
471775
  Андрос О.Є. Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 143-154. – ISSN 2075-1443
471776
  Андрос О.Є. Екологістський рух: характеристика та ідеологічні особливості // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117
471777
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр. : л. 194-220
471778
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
471779
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
471780
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
471781
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
471782
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (21). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
471783
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (24). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
471784
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
471785
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2019. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
471786
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
471787
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
471788
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
471789
   Екологічна безпека вугільних родовищ України = Экологическая безопасность угольных месторождений Украины = Environmental safety of coal deposits in Ukraine / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Букрек, 2016. – 607, [1] с. : іл.,табл. – Дод. тит. арк., передм., зміст рос., англ. – Бібліогр.: с. 585-600. – ISBN 978-966-399-810-7
471790
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
471791
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
471792
  Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : монографія / Шевчук Оксана Ігорівна ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-397-102-9
471793
  Козак В.А. Екологічна безпека і методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів. IІ. Оцінка ризиків для здоров"я людей та методи фізико-хімічного аналізування поліциклічних ароматичних вуглеводнів / В.А. Козак, М.М. Герцюк, Т.І. Герцюк // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 34-70. – ISSN 1729-7192
471794
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7192
471795
  Шелудченко Л.С. Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
471796
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-972-2
Т. 1. – 2018. – 543, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ.
471797
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
471798
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
471799
  Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофованих водних об"єктах / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра, І.В. Хоренжая // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 120-125. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
471800
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
471801
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
471802
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
471803
  Євстігнєєв А.С. Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти : монографія / А.С. Євстігнєєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гордон, 2018. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 449-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8398-52-0


  У пр. № 1739332 напис: Шановній Ользі Степанівні, з повагою та вдячністю за тривалу співпрацю! Підпис. 21.09.2018 р.
471804
   Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010-
№ 2 (10). – 2014. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
471805
  Мороз О.Т. Екологічна безпека та її правове забезпечення у природоохоронному законодавстві / О.Т. Мороз, В.О. Клименко, О.В. Варжель // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 88-104. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
471806
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
471807
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
471808
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
471809
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1 (25). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
471810
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3 (27), липень - вересень 2018 р. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
471811
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
471812
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – 2020. – 132 c. – Резюме укр., англ. мовами
471813
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – 2020. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
471814
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (37), січень - березень 2021 р. – 2021. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
471815
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред. О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (38), квітень - червень 2021 р. – 2021. – 139, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
471816
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
471817
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
471818
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
471819
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
471820
  Мокрий Володимир Екологічна безпека українсько-польського біосферного резервату "Розточчя" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
471821
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
471822
  Кирик В.Л. Екологічна безпека як компонента сталого розвитку // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 41-43
471823
  Копанчук В.О. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 45-49. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
471824
   Екологічна біотеехнологія переробки відходів харчового виробництва / Пасенко Алена, Мазницька Оксана, Наухатько Дмитро, Флісс Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
471825
  Добровольська Л.П. Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти / Л.П. Добровольська, І.С. Третякова, Ю.С. Іваненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 212-222. – ISSN 2309-8287


  "У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія екологічної відповідальності як ...
471826
  Юхновська Вікторія Екологічна гармонія особистого світу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 101 : фото
471827
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
471828
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
471829
   Екологічна геологія : підручник для студентів геолог. спец. вищих навч. закладів / М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. та ін. Корнєєнко; М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. Корнєєнко та ін.; КНУТШ; [наук. ред. М.М. Коржнев]. – Київ : Київський університет, 2006. – 235с. – ISBN 966-594-856-3
471830
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
471831
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4


  Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини. Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних ...
471832
  Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України = Ecological geochemistry of agricultural landscapes of Ukraine : монографія / Т.М. Єгорова ; за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2018. – 262, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 248-262. – ISBN 978-617-7015-73-3


  У пр. № 1728663 напис: Бібліотеці Інституту геології КДУ ім. Т. Шевченка від автора та випускниці із побажаннями всебічних досліджень біосфери України. 14.11.2018 р. Підпис.
471833
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України / А.В. Матвійчук, Кхатер Фаді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 80-85. – ISBN 978-966-7359-77-5
471834
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових перспектив / А.В. Матвійчук ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне : О. Зень, 2014. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-399. – ISBN 978-617-601-108-8
471835
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
471836
  Костицький В.В. Екологічна держава: про конституційне закріплення спільної відповідальності громадянського суспільства, держави людини за сприятливе для життя довкілля // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 14-17. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
471837
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації : монографія / А.В. Бохан ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-887-7
471838
  Андрущенко С. Екологічна дипломатія, або тези для міністра // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Свій робочий Green Week Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак розпочав зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. Міністр не вперше зустрічався зі студентами, але вперше не він розповідав їм, а вони – йому. Майбутні ...
471839
  Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 33-43. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
471840
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
471841
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л.163-182
471842
   Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, Г.В. Давидюк, Н.І. Довбаш, Л.І. Шкарівська // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
471843
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
471844
  Гринів Л.С. Екологічна економіка : навч. посібник / Л.С. Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 358, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-358. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-93-4
471845
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
471846
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
471847
  Калетнік Г.М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г.М. Калетнік, О.В. Климчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 14-17. – ISSN 2310-4678


  Сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання традиційних джерел енергії.
471848
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
471849
  Циганенко О.І. Екологічна епідеміологія як новітній напрям спортивної медицини / О.І. Циганенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1992-7894
471850
  Лисяк О.І. Екологічна етика - завдання вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 79-81
471851
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
471852
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
471853
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
471854
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
471855
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
471856
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
471857
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
471858
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
471859
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
471860
  Сухенко І.М. Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 116-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено специфіку феномена «екологічна ідентичність», який формується на основі знань та досвіду взаємодії з довкіллям у контексті взаємовпливу екосистеми і людського соціокультурного простору. За таких умов процес інтерпретації життєвого досвіду ...
471861
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
471862
  Демчук Т.І. Екологічна інформація: поняття та ознаки // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-966-940-085-7
471863
  Проскура Г.М. Екологічна інформація: поняття та особливості // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 31-37. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
471864
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
471865
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
471866
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
471867
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
471868
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
471869
  Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 74-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
471870
  Хилько М.І. Екологічна криза як криза існуючої системи цінностей // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 59-67. – ISSN 2519-2949
471871
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
471872
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма культури // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 169-182. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
471873
  Потапчук Л.В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212-220


  У статті представлено теоретичні підходи до проблеми екологічної куль-тури в теорії й практиці пізнання довкілля.
471874
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
471875
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
471876
  Ворончихіна А. Екологічна культура Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 250-255
471877
  Курняк Л.М. Екологічна культура: поняття та формування // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 48-51
471878
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
471879
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
471880
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
471881
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
471882
  Шкарупа О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 235-249. – ISSN 2218-4511
471883
  Панченко Н.Г. Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
471884
  Андреєв В.О. Екологічна небезпека / В.О. Андреєв, В.В. Швартау, Л.М. Михальська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 10/12 (245), жовтень - грудень. – С. 13-15. – ISSN 2312-0614
471885
  Царик Л. Екологічна небезпека зарегульованих водоцм (на матеріалах Тернопільського ставу) / Л. Царик, І. Позняк, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 140-144 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
471886
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
471887
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
471888
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
471889
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
471890
   Екологічна освіта англійською мовою у вищій школі / Т. Дудар, Т. Саєнко, М. Радомська, А. Явнюк // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 63-71. – ISSN 2078-1016
471891
  Прибора Н.А. Екологічна освіта в системі хімічної: проблеми та перспективи / Н.А. Прибора, О.А. Дударко // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 332-337. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Екологічна освіта вистуває пріоритетним напрямком більшості сучасних педагогічних досліджень."
471892
  Турок О.С. Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 159-165. – ISSN 2414-5076
471893
  Пятишева І.П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101-112. – ISSN 2072-1692


  Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти. Обгрунтована сутність поняття екологічної освіти. З"ясовано зміст та завдання екологічної освіти. Визначені періоди ...
471894
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
471895
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
471896
  Роговик Л.Й. Екологічна освіта при викладанні хімічних дисциплін // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 103-106. – ISSN 2521-6449
471897
  Пригара О.В. Екологічна освіта студентів непрофільних спеціальностей у світлі вимог Болонської декларації // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 177-180. – ISSN 2218-5348
471898
  Демешкант Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 137-141. – ISBN 966-8847-12-1
471899
  Шараєвська Т.А. Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів / Т.А. Шараєвська, А.А. Слепченко // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 86-90. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
471900
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
471901
  Михайлов С.І. Екологічна освіта: де ми знаходимось? / С.І. Михайлов, Н.В. Ільченко, Б.О. Курчій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 2. – C. 147-149
471902
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
471903
  Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 - Екологія / Ібрагімова Е.Е. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
471904
  Коткова Т.М. Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на жорсткість (твердість) та вміст заліза // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 61-70. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
471905
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
471906
  Лахай Ю.О. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 216-222 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
471907
  Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, О.В. Устименко, І.О. Сігалова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
471908
  Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка стабільності та антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області / Ю.В. Рибалко, Р.В. Бабка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
471909
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
471910
   Екологічна оцінка стану транскордонного водозбірного басейну річки Дніпро / В.І. Пічура, Ю.В. Пилипенко, Є.О. Домарацький, А.Я. Гадзало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 102-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2077-4893
471911
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 702-712 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
471912
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
471913
  Міронова Наталія Екологічна оцінка урбоземів м. Хмельницького за вмістом важких металів / Міронова Наталія, Шаргун Аліна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 26 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
471914
   Екологічна оцінка якості вод Дунаю / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, Бібік, А.П. Лозовицький, М.А. Молочко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 135-148


  Приведено результати екологічної оцінки якості води річки Дунай за багаторічний період. Приведены результаты экологической оценки качества вод за многолетний период. The variance the results of the ecological evaluation of the water quality for many ...
471915
  Романчук Л.Д. Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Т.П. Петрук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
471916
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
471917
  Лозовіцький П. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип"яті / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу хімічного складу води річок басейну Прип"яті за період 1939-2005 р. і результати екологічної оцінки якості вод за багаторічний період. The variance analyses of the chemical composition of water River dr?inage-basin Prypjat ...
471918
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
471919
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Гуйва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 53-58. – ISSN 2308-135X
471920
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Роставиця / П.М. Смілий, М.М. Мельнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 86-92. – ISSN 2308-135X
471921
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
471922
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
471923
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
471924
  Деркач В. Екологічна парадигма в сучасній науці // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 72-107. – ISBN 978-966-483-893-8
471925
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
471926
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
471927
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
471928
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
471929
  Беспалова О.В. Екологічна політика країн ЄС щодо регулювання суспільних відносин у сфері підтримання екологічної безпеки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 146-154. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
471930
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика перехідних суспільств (на прикладі України та Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 112-116.
471931
  Фастовець О.О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 13-14 : фото
471932
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
471933
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
471934
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
471935
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика як засіб розв"язання глобалбьної екологічної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 248-257
471936
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
471937
  Хилько М.І. Екологічна політика: основні напрямки та засоби реалізації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 163-172
471938
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
471939
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
471940
  Ковальчук О. Екологічна проблематика в загальноукраїнських газетах: спільне та відмінне // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 72-82. – ISSN 2616-7948
471941
  Бєляков О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації / О. Бєляков ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 128 с. – ISBN 966-534-230-1
471942
  Ліпич І.І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-127
471943
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
471944
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
471945
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
471946
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
471947
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
471948
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
471949
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
471950
  Криворучко Н.І. Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій / Н.І. Криворучко, А.С. Крівіцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 87-91. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
471951
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
471952
  Макаренко Н.В. Екологічна роль сполук кремнію в підвищенні стійкості рослин до збудників борошнистої роси : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Макаренко Наталія Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекономіки і природокористування. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
471953
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
471954
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
471955
  Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 37-44. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
471956
  Пасинок В.Г. Екологічна свідомість у педагогіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 88-92. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
471957
  Виговський Л.А. Екологічна свідомість як основа екологічної культури особистості / Л.А. Виговський, Т.В. Виговська // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 35-38. – ISSN 2521-6570
471958
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
471959
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 81-85
471960
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
471961
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
471962
  Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С.262-269 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
471963
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
471964
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
471965
  Бухаріна Л.М. Екологічна складова державної регіональної політики розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
471966
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
471967
  Хилько М.І. Екологічна складова політичної культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 143-145
471968
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
471969
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
471970
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
471971
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
471972
  Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-7957-20-9
471973
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
471974
   Екологічна складова української євроінтеграції // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 32 : фото.
471975
  Пономаренко С. Екологічна специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 351-366. – ISSN 2312-5993
471976
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
471977
  Міронова Н.Г. Екологічна стандартизація та сертифікація : навч. посібник / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 140, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 139-140. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-011-4
471978
  Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-57
471979
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Барвистими стежками осені" / О.Ю. Дмитрук, Ю.С. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 91-96. – Бібліогр.: 8 назв.
471980
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
471981
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
471982
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Шляхами Феофанії" / О.Ю. Дмитрук, Д.Л. Максименко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 110-114. – Бібліогр.: 4 назв.
471983
  Гетьман В.І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 9-13
471984
  Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
471985
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
471986
  Бодачівська Л.Ю. Екологічна та техніко-економічна ефективність глушіння свердловин інвертними системами на рослинній основі / Л.Ю. Бодачівська, І.В. Бейко, Г.С. Поп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені систематичні дослідження з розробки, вивчення властивостей і впровадження екологічно сприятливих інвертних емульсійно-суспензійних систем на основі рослинної сировини Встановлені причинно-наслідкові залежності між керуваннями, властивостями ...
471987
  Іваненко С.М. Екологічна тематика екзамену ТестДаф - вступного тесту німецьких університетів для іноземців // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 50-52
471988
  Черниш Я.Ю. Екологічна формалізація напрямів впливу на довкілля відходів переробки фосфоритової сировини / Я.Ю. Черниш, Л.Д. Пляцук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
471989
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
471990
  Чопхо Х.І. Екологічна функція держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 212-215. – (Право. Економіка. Управління)
471991
  Логвиненко О.І. Екологічна функція держави в контексті прав людини і громадянина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7364-24-4
471992
  Гетьман А.П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 145-153. – ISSN 2224-9281
471993
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
471994
  Єльнікова Т.О. Екологічна характеристика водних об"єктів гірничодобувних регіонів (на прикладі річки Ірша Житомирської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 75-81. – ISSN 2306-5680


  Предметом дослідження є набір гідрохімічних та гідрологічних показників екологічного стану річки Ірша лівої притоки р. Тетерева (басейн Дніпра) у Житомирській області за період 2018-2019 рр. У роботі застосовано графічний метод комплексної оцінки ...
471995
  Морозова А.О. Екологічна характеристика р. Південний Буг та Олександрівського водосховища за гідрохімічними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 55-63. – ISSN 2306-5680
471996
  Боярин М.В. Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника, занесених до міжнародних червоних списків / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
471997
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
471998
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
471999
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
472000
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,