Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
471001
  Лиховид І. "...Досить брехні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 грудня (№ 231). – С. 2


  Студенти прийшли до агентства "РИА Новости" - Украина" і вимагали об"єктивного висвітлення подій Євромайдану.
471002
  Менделе-Мойхер Сфорим "Дос виншфингерл" / Менделе-Мойхер Сфорим : Культур-лига, 1927. – 214 с.
471003
  Форманчук О. "Досвід Туреччини показує, що однаково шкідливі як невпевненість, так і надмірна впевненість" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 9


  Кримський експерт, голова Асоціації політологів Криму, керівник експертної групи при Раді Міністрів АРК про уроки турецьких подій для українських політиків.
471004
  Зеров М. "Досвітки". Літературна діяльність Куліша в 70-90-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 201-210. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
471005
  Следзь С. "Досить переставляти наперстки..." - Агія Загребельська, державний уповноважений Антимонопольного комітету України про ліцензування лотереї // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 9


  "Як це не прикро, але виходить, що керманичі від виконавчої влади здібні переважно на те, щоб ходити світом з протягнутою рукою. Зібрали кредитних грошей, витратили їх і знов подорожують з торбою по світу. Знають-бо що віддавати доведеться не їм. ...
471006
  Кущ П. "Досі вірю, що написання отого веселого і дошкульного листа не обійшлося без моїх далеких родичів" / бесіду вела Л. Салімонович // Україна молода. – Київ, 2022. – 21 вересня (№ 28). – С. 11


  За три тижні до свого ювілею письменник і журналіст Павло Кущ так описав у ФБ власне відчуття часу: «Літній день догорає. 32 серпня завтра не буде. І у віці, скажімо, п‘ятдесят десять років увійти у майбутнє літо ще нікому не вдавалося... Утім, якщо ...
471007
  Малкович І. "Досі я був, наче в поетичній шапці-невидимці" / розмову вела Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 30-31


  Лауреат Шевченківської премії з літератури Іван Малкович - про своє ставлення до нагороди і культурну політику як інструмент внутрішньої інтеграції.
471008
  Попова Н.В. "Доскажи словечко" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 74. – ISSN 0016-7207
471009
  Сотиріу Д. [Доручення / Дидо Сотиріу. – 32-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0005-9
471010
   Дорошенко : [Поэма]. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1830. – 45 с. – С. 5-24: Жизнеописание [гетмана Петра] Дорошенки
471011
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 36-39. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
471012
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
471013
   Дорошенко Анатолій Юхимович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
471014
   Дорошенко Віктор Іванович - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161-162. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 65 років з дня народження Дорошенка Віктора Івановича - українського економіко-географа, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені ...
471015
   Дорошенко Віктор Іванович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 42. – ISBN 966-95774-3-5
471016
  Кузьминська О. Дорошенко Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 186-190. – ISBN 966-02-3529-1
471017
  Короткий В. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 409-410. – ISBN 5-7707-1062-4
471018
  Короткий В.А. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 518-519. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
471019
  Проценко Л. Дорошенко Ольга Іванівна [30.IV - 9.VI.1964] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 201-202. – ISBN 978-611-01-1405-9
471020
  Сидоренко Н.М. Дорошкевич Борис Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
471021
  Сидоренко Н. Дорошкевич Борисович Костевич (Костянтинович) // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 85-86. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
471022
  Іскорко-Гнатенко Дорошкевич О.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7442-69-0
471023
  Мишанич О.В. Дорошкевич Олександр Костянтинович / О.В. Мишанич, Н.М. Сидоренко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 345. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
471024
  Проценко Л. Дорошкевич Олександр Костянтинович (15.IX.1889-1.IV.1946) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 101. – ISBN 5-333-00673-3
471025
   Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
471026
   Дорошкевич Олександр Костянтинович (С. Дорош) (1889-1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
471027
  Проценко Л. Дорошкевич Олександр Костянтинович [15.IX.1889-1.IV.1946] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 101. – ISBN 978-611-01-1405-9
471028
  Сидоренко Н. Дорошкевич Олександр Костьович (Костянтинович) // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 86-88. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
471029
  Шепель Л. Дорошко Микола Савович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 62-63. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
471030
   Дорошко Микола Савович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139-140. – ISBN 978-966-439-754-1
471031
   Дорошко Микола Савович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153-154. – ISBN 978-966-933-054-3
471032
  Фаринник В.І. Доручення розслідування справи декільком слідчим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
471033
  Харенко О.О. Доручення: стара-нова форма вираження владної волі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 44-48
471034
  Прилуцкий Н. Дос гевет : диалоги о языке и культуре / Н. Прилуцкий. – Варшава : Культур-лиге
Т. 1. – 1923. – 159,XCIII c. – Кн. на евр. яз.
471035
  Аксенфельд И. Дос штернтихл / И. Аксенфельд. – Москва, 1938. – 236 с.
471036
   ДОСААФ - Родине. – М, 1957. – 271с.
471037
  Шатунов Г.П. ДОСААФ СССР. / Г.П. Шатунов. – М., 1959. – 128с.
471038
  Кириллов П.М. Досаафовцу о МПВО. Пособ.для занят. в кружках ПВХО ДОСААФ. / П.М. Кириллов. – М., 1952. – 64с.
471039
   Досадная опечатка : сборник сатиры и юмора. – Москва : Военное издательство, 1944. – 65 с.
471040
  Джес Томас Швіді Досввід США щодо застосування процедур банкрутства // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.57-67
471041
  Кулай А. Досвд ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 13-18. – ISSN 1810-3944
471042
  Павлюк О.О. Досвд зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 206-212. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
471043
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – 24 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1886, февраль
471044
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 24 с.
471045
   Досвитни огни. – К, 1906. – 473с.
471046
   Досвитни Огни [Досвітні вогні] : Збирка поезіи й прозы до чытання й декламаціи / Упорядкував Б. Гринченко. – выд. Е.Череповського. – У Кыиви [Київ] : Друк. И.И. Чоколова, 1906. – 479с. : З портр. авторів і артистів, з муз. М. Лисенка та М. Левицького. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
471047
  Костишина О. Досвід - найкращий вчитель // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 10


  Аналіз застосування нового Регламенту ІСАС.
471048
   Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження див. у № 12, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 3-13 : табл.
471049
  Черепаха В.М. Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження, початок див. у № 11, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-38 : табл.
471050
  Голованівський С.О. Досвід : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 143 с.
471051
  Мовчан П.М. Досвід : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1980. – 120 с.
471052
  Чернова М.И. Досвід "смерті людини" у свідченнях європейського кіно (М. Ганеке) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 29-40. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
471053
  Алєксандрова О.В. Досвід "сходження" у філософії східної патристики як джерело формування цілісності духу особистоті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 27-34
471054
   Досвід "Школи соціально-психологічної допомоги" у реабілітації ветеранів АТО та волонтерів / К.О. Кальницька, Б.П. Лазоренко, Я.Л. Смоляр, В.В. Василенко // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 55-58
471055
  Вербівська О.О. Досвід абсурду: екзистенціалістська парадигма та парадигма театру абсурду (на прикладі твору С. Бекета "Не я") // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 37-40. – ISSN 2616-9967
471056
  Покалюк В.М. Досвід Австралії з підготовки, освіти і професійного розвитку працівників оперативно-рятувальних служб / В.М. Покалюк, Д.С. Федоренко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2023. – С. 117-123. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 13). – ISSN 2522-1477
471057
  Гончарук Я.А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції України : фінансовий механізм / Я.А. Гончарук, А.І. Мокій, С.Р. Семів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
471058
  Чабан І. Досвід автоматизації бібліотечних процесів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 112-124. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
471059
  Сівовна Ю. Досвід адвоката: дистанційний розгляд справ і подальший розвиток системи / Ю. Сівовна, Ф. Василенко // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 32-33
471060
  Сухонос В.В. Досвід адміністративно-правового реформування в країнах Південно-східної Азії / В.В. Сухонос, Ю.В. Волочай // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 15-21. – ISSN 2519-2353
471061
  Грущинська Н.М. Досвід активізації інвестиційних процесів в Словацькій Республіці та його використання в процесі розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 179-181
471062
  Дмитрук Б.П. Досвід антикорупційної політики як передумова ефективного розвитку економіки країни // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 7-14. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
471063
  Резнікова Н.В. Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з єврозони // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 2306-6806
471064
  Осташ І. Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 262-267. – ISBN 966-7196-06-2


  В статті досліджується досвід асиметричного співіснування США і Канади. Автор розглядає характер асиметричних відносин між Канадою та США та фактори пом"якшення їх нерівності. Подано особливості становлення українсько-російських відносин та розроблені ...
471065
  Мигун М.Д. Досвід багатоетапної децентралізації влади в зарубіжних країнах: уроки для України // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 216-228. – ISSN 2786-7269
471066
  Ткачук П. Досвід бойових дій – найцінніше у вишколі курсантів... // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Так вважає енергійний і невтомний генерал-лейтенант Павло Ткачук, який очолює Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Саме тут діє найкращий в Україні Міжнародний центр миротворчості та безпеки, створено найкращі умови для ...
471067
  Тодоров В.І. Досвід Болгарії у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-285-361-2
471068
  Зіньковський Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 57-62.
471069
   Досвід боротьби з епідеміями в Русі // Дипломатія без кордонів / авт. проекту П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська. – Київ, 2020. – Вип. 3 (13). – С. 103-106
471070
  Абдуллін А.А. Досвід боротьби зі злочинністю на Донбасі в 1953 - 1964 роках : монографія / А.А. Абдуллін, О.М. Ситник; Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Донецьк : Норд-Прес, 2005. – 282 с. – ISBN 966-380-040-2
471071
   Досвід боротьби роброків і преси Донбасу за систему безперервного потоку вуглевидобудку. – Харків : [Без вид.], 1930. – 20 с.
471072
   Досвід ведення хворих на артеріальну гіпертензію із супутньою фібриляцією передсердь, стентованих з приводу коронарних стенозів та атеротромбозу / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, В.М. Якимчук, І.Г. Купновицька, А.І. Волинський, Р.В. Петровський, Л.В. Сорохтей // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 15-18. – ISSN 2224-1485
471073
  Курінний Є.В. Досвід Великобританії і зміна парадигми діяльності міліції України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 156-159.
471074
  Косенкова А. Досвід Великобританії у запровадженні пенсійної реформи: уроки для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 317-318. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
471075
  Чумаченко І.М. Досвід Великобританії щодо правового регулювання трудових процесуальних відносин і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7450-09-1
471076
   Досвід Великої Британії у професійній підготовці // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  У рамках проекту "Професійні вміння і ринок праці" Британської ради у партнерстві з Конфедерацією роботодавів України, який підтримує Національна академія педагогічних наук України, її президент Василь Кремень у складі української делегації експертів і ...
471077
  Носова О. Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
471078
  Прилипко Ю.І. Досвід вибіркового обстеження використання паливно-енергетичних матеріалів: методичні аспекти / Ю.І. Прилипко, І.О. Булкін, С.В. Козак // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
471079
  Вовк М. Досвід вивчення народної творчості у класичних університетах України 1950-1980 рр. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1609-8595


  Аналізуються досягнення М. Максимовича, І. Срезневського, О. Потебні. Широкої уваги набув підручник, підготовлений викладачами КНУ ім. Т. Шевченка М. Грицаєм, В. Бойком, Л. Дунаєвською.
471080
  Бінецький В.Ф. Досвід вивчення обставин, що сприяють правопорушенням неповнолітніх на промисловому підприємстві / В.Ф. Бінецький, П.П. Сушко, Т.В. Холод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 81-86. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются некоторые обстоятельства, способствующие правонарушениям несовершеннолетних на промышленном предприятии, в частности недостатки в работе администрации, комсомольской, профсоюзной организации, шефов над несовершеннолетними, ...
471081
  Гуцул Л. Досвід викладання бібліотечно-бібліографічних дисциплін у ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 168-181. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті висвітлено досвід викладання дисциплін бібліотечно-бібліографічного циклу на Факультеті філології та журналістики КДПУ імені В. Винниченка. Проаналізована роль цих курсів у становленні фахівця з бібліотечної справи та інформаційної діяльності.
471082
  Сас І.А. Досвід викладання дисципліни "Фармацевтична хімія" іноземним студентам спеціальності "Фармація, промислова фармація" // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 160-164. – ISSN 2521-1455
471083
   Досвід викладання медичного і фармацевтичного права в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 179-180. – ISSN 2072-084X
471084
  Швець Л.С. Досвід викладання медичної біології англомовним студентам // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 68-70. – ISSN 1681-2751
471085
   Досвід викладання окремих питань кліматотерапії студентам 6 курсу англомовної форми навчання на кафедрі гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / А.М. Антоненко, Н.В. Мережкіна, В.Г. Бардов, П.В. Ставніченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 61-64. – ISSN 1681-2751
471086
  Михайлін І.Л. Досвід викладання основ журналістики в середній школі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 24-31
471087
   Досвід викладання основ народної медицини в курсі фармакології / В.А. Туманов, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, І.С. Чекман // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 130
471088
  Будянський В. Досвід викладання права інтелектуальної власності студентам-правознавцям // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.40-44. – ISSN 1608-6422
471089
   Досвід викладання радіонуклідної діагностики в курсі радіології в національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, Н.Л. Морозова, О.В. Миронова // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 25, вип. 3. – C. 231-233. – ISSN 1027-3204
471090
  Покровський Є.О. Досвід викладання спеціальних дисциплін англійською мовою у технічному університеті. Нотатки з кадрового забезпечення / Є.О. Покровський, В.П. Полторак, Л.Ю. Юрчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 116-122. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Розглянуто підходи до забезпечення професійної іншомовної компетентності студентів технічних спеціальностей. Показано що в умовах сучасної дійсності в Україні одним з ефективних шляхів для вирішення цієї задачі є використання для викладання на ...
471091
   Досвід викладання фармакології гепатотропних засобів рослинного походження / Н.О. Горчакова, О.В. Клименко, О.В. Шумейко, Н.В. Савченко // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 63
471092
  Жарков Я.М. Досвід виконання завдань в Іраку підрозділом ІПсО ЗС України у складі багатонаціональних сил / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 178-184


  Подано основні цілі та завдання відділення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) українського миротворчого контингенту (УМК) у складі Багатонаціональних сил, проаналізовано форми та методи роботи, сили та засоби УМК, об"єкти ...
471093
  Сніжко М.Б. Досвід виконання Міністерством юстиції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 149-157
471094
  Саніна І.В. Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складі гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма / І.В. Саніна, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-16 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
471095
  Саніна І.В. Досвід виконання робіт з оцінки екологічного стану геологічного середовища із застосуванням даних регіонального моніторингу / І.В. Саніна, В.І. Почтаренко, Є.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-66 : Табл. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід створення картографічної основи для планування, прогнозування робіт з постановки моніторингових спостережень, природо-охоронних заходів та екологічно безпечного функціонування території на основі застосування ГІС-технологій, що ...
471096
   Досвід використання "Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями" : (пояснення, застереження, приклади). – Київ : Оріяни, 2006. – 44с.
471097
   Досвід використання MWD системи "ПАРКУС" в Україні / В.О. Андрущенко, В.Н. Курганский, М.Б. Петрук, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-64. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянено призначення та можливісті першої в Україні безкабельної телеметричної системи з електромагнітним каналом зв"язку "ПАРКУС". Наведено результати її застосування. Structural configuration and application experience of the first wireless ...
471098
  Зоряна А.М. Досвід використання бази даних Index Translationum у наукових дослідженнях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-96. – ISSN 2409-9805


  Висвітлено досвід використання бібліографічної бази даних ЮНЕСКО Index Translationum у наукових дослідженнях іноземних фахівців. Проаналізовано різні за масштабом та тематичною спрямованістю дослідження документних потоків перекладів за даними Index ...
471099
  Арустамян О.М. Досвід використання бойових отруйних речовин у повоєнні періоди та роки Другої світової війни / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, О.Ю. Алексійчук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 105-109. – ISSN 2224-0586
471100
   Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ / І.М. Невмержицький, Ю.І. Дацків, Д.С. Сидоренко, О.М. Оленин // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 112-117. – ISSN 1681-7710


  "У статті наведено досвід використання Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ. Наведено приклади Simulink-додатків, які моделюють алгоритми селекції рухомих ...
471101
  Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 48-55. – ISSN 2310-2624
471102
  Редько К.Ю. Досвід використання відходів як джерела відновлюваної енергії / К.Ю. Редько, Д.О. Аленіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
471103
  Ситар О.В. Досвід використання генетично трансформованих клітин Anabaena РСС 7120 як азотфіксаторів при вирощуванні сої / О.В. Ситар, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослід щодо використання генетично трансформованих клітин Anabena PCC 7120 для з"ясування їхньої азотфіксуючої здатності в рослин сої. Одержано результати, що свідчать про досить низькі показники азотфіксації.
471104
  Базиль О.О. Досвід використання електронних матеріалів для студентів різних форм навчання в Сумському державному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 64-68. – ISBN 978-966-285-311-7
471105
  Попенко Н.В. Досвід використання елементів дистанційного навчання при підготовці магістрів денної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 122-127. – ISBN 978-966-285-311-7
471106
  Бемманн А. Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перкспективи / А. Бемманн, Р.Р. Вицега // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 9-14. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
471107
   Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ / А. Алєксєєва, О. Антоненко, К. Жадан, М. Лифенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 17-24. – ISSN 2413-1571
471108
  Казанджиєва М.С. Досвід використання інноваційних технологій у навчанні української мови як іноземної / М.С. Казанджиєва, А.В. Роденко, Н.О. Тубол // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 381-389. – (Слово). – ISSN 2304-7402
471109
  Савко О.Я. Досвід використання інструментів "зеленої" економіки у країнах Європи / О.Я. Савко, І.В. Мельничук, С.А. Побігун // "Зелена економіка" - необхідна умова сталого розвитку національної економіки України : колект. монографія / В.В. Бабієнко, М.О. Багорка, В.І. Борщ, О.Л. Гальцова, С.А. та ін. Гаркуша. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2020. – С. 129-147. – ISBN 978-966-992-320-2
471110
  Буковинський С. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку / С. Буковинський, В. Корнівська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 7-13
471111
  Ясинська С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1682-2366
471112
  Сторожук Н. Досвід використання кейс-методу при формування професійних компетентностей військового психолога / Н. Сторожук, В. Гаврюшенко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2021. – № 6 (64). – С. 110-118. – ISSN 2617-6858
471113
  Саллі В.І. Досвід використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час підготовки фахівців за напрямом "менеджмент" в Національному гірничому університеті / В.І. Саллі, З.С. Стеханова, В.О. Чмихун, О.В. Варяниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 334-341. – ISSN 0321-0499
471114
  Чукурна О. Досвід використання лізингових операцій в банківській сфері Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Статтю присвячено проблемі розвитку лізингових операцій у банківській сфері. Досліджено практику використання лізингу в Одеському регіоні на базі лізингової компанії "ТЕКОМ-Лізинг". Проаналізовано проблему стримання розвитку лізингових послуг в Україні ...
471115
  Бочаров М.М. Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах / М.М. Бочаров, М.В. Приймак // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 15-19. – ISSN 2311-7249


  В статті проаналізована низка методик оцінювання рівня психологічної стійкості військ, застосування яких оптимізує процеси захисту морально-психологічних якостей військовослужбовців. Наведено приклади залежності боєздатності військ від рівня ...
471116
  Шуба О.А. Досвід використання нетрадиційної монетарної політики Європейським центральним банком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 20-25. – ISSN 2222-4459
471117
   Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни "Геодезичне приладознавство" / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, М. Дутчин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 19-20. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
471118
  Дмитрук О.Ю. Досвід використання об"ємних комп"ютерних моделей в ландшафтному аналізі територій / О.Ю. Дмитрук, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-41. – (Географія ; Вип. 41)


  На основі застосування сучасного програмного забезпечення показано нові можливості об"ємної візуалізації ландшафтних досліджень. Розглянуто методики побудови об"ємних комп"ютерних моделей для ландшафтного аналізу. Наведені приклади комп"ютерних моделей ...
471119
  Бовсунівський П. Досвід використання пам"яттєвого сегменту в американсько-в"єтнамському примиренні // Міжнародні чинники національної пам"яті : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Антонюк О.В. (голова), Головченко В.І. , Дорошко М.С. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 65--74. – ISBN 978-966-8809-91-0
471120
  Святокум І.О. Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 64-69. – ISSN 1727-1584
471121
  Хоменко І.М. Досвід використання радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 82-90. – ISSN 2227-7404
471122
  Комар О.В. Досвід використання радіокарбонного методу для датування ранньослов"янських пам"яток України (1970—1987 рр.) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 254-267. – ISSN 2227-4952
471123
  Єфімова Олена Досвід використання та переваги Windows Movie Maker при створенні матеріалів для проведення занять з функціонального навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 18-19
471124
  Чурсанова М. Досвід використання технологій дистанційного навчання в освітньому просторі Європи під час пандемії COVID-19 / М. Чурсанова, Ф. Гарєєва, Д. Савченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 63-74. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
471125
  Осова О.О. Досвід використання технологій навчання іноземних мов студентів в умовах смарт-освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 53-63. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
471126
  Єськов Б.Г. Досвід використання фізико-географічних та геоморфологічних даних при інженерно-геологічному вивченні річкових долин (на прикладі Дніпра) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 101-108 : Карти, рис. – Бібліогр.: 9 назв
471127
  Абакуменко О.В. Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Північноамериканського континенту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 40-47. – ISSN 2222-4459
471128
   Досвід використання цифрових технологій великомасштабного картографування у ДНВП "Укрінжгеодезія" / П.І. Баран, І.І. Олексій, Л.В. Плиска, О.В. Примак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-16 : табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
471129
  Новгородська А. Досвід вирішення "жіночого питання" в радянській Україні в середині 50-х - першій половині 60-х рр.: громадсько-політичні аспекти / А. Новгородська, О. Новгородський // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 147-158. – ISSN 1728-9572
471130
  Антошкіна Л.І. Досвід вирішення проблем вищої освіти в умовах світової фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 59-66
471131
  Лучко О.С. Досвід вирощування гороху на Україні. / О.С. Лучко. – К., 1960. – 44с.
471132
  Чешурін Д.О. Досвід вирощування дуба гніздовим способом / Д.О. Чешурін. – Київ, 1952. – 43с.
471133
  Тарасюк Л.Н. Досвід вирощування картоплі квадратно-гніздовим способом. / Л.Н. Тарасюк. – Київ, 1955. – 28 с.
471134
  Головня М.І. Досвід вирощування кукурудзи в західних областях УРСР / М.І. Головня. – Львів, 1953. – 48 с.
471135
  Слюсаревська Н.С. Досвід вирощування літопсів у Ботанічному саду Одеського державного університету ім. Мечникова / Н.С. Слюсаревська, І.М. Чеснокова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Висвітлюється досвід вирощування сукулентних рослин роду Літопс (Lithops N.E.Br.) з родини Аізоонових (Aizoaceae L.) у Ботанічному саду ОДУ.
471136
  Лактіонов Б.І. Досвід вирощування рису на Україні / Б.І. Лактіонов. – К., 1968. – 102с.
471137
   Досвід висковрожайних молодіжних ланок Київщини. – К, 1946. – 53с.
471138
  Зісельс Й. Досвід виховання етноконфесійної толерантності у дитячих та підліткових таборах Конгресу національних громад України // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 45-52
471139
  Відай А.Ю. Досвід виховання лідерських якостей у королівському військовому коледжі Канади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Представлено аналіз формування у майбутніх офіцерів Збройних сил Канади лідерських якостей, наводяться конкретні програми цієї підготовки.
471140
  Салата О. Досвід виховання молодого покоління сучасного Китаю у дусі конфуціанських традицій // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 295-302. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
471141
  Палінчак М.М. Досвід вищих навчальних закладів США у професійній підготовці менеджерів / М.М. Палінчак, В.М. Палінчак // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 165- 176. – ISSN 2218-5348
471142
  Романовська О.О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр.-америк. ун-т Конкордія. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-931-165-8
Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – 2018. – 247, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 193-197
471143
  Данцер В. Досвід відкриття життєвої енергії у матерії // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 182-184
471144
  Шанчук О. Досвід Відомства США з питань патентів та торговельних марок (USPTO) / О. Шанчук, М. Шумейко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 54-62. – ISSN 1608-6422
471145
  Ісіченко І. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. XIX - пер. пол. XX ст. Інавгураційна лекція в Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського (Київ, 2 вересня 2013 р.) // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 115. – ISBN 978-966-518-659-5
471146
  Мацелюх І. Досвід вітчизняного державотворення на початку XX століття // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 290-296
471147
  Каркузашвілі Г. Досвід впровадження IT- системи в крупній страховій компанії. Яких помилок можна було уникнути? // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
471148
  Валько Н. Досвід впровадження STEM-освіти у США та Канаді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 9-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
471149
  Сидоров С.В. Досвід впровадження гендерного виміру в Збройних силах Радянської держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 491-508
471150
  Семенов В.М. Досвід впровадження децентралізації влади в країнах "Вишеградської четвірки" / В.М. Семенов, Н.Ю. Заїка // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 20-26. – ISSN 2519-2353
471151
  Ботузова Ю.В. Досвід впровадження дистанційного курсу для організації самостійної роботи студентів з математичного аналізу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 61-73. – ISSN 1998-6939
471152
  Жучок Ю.В. Досвід впровадження дистанційного навчання математики в закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 34-37. – ISSN 2413-1571
471153
  Топольський В. Досвід впровадження дистанційного навчання у Великій Британії // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 116-123. – ISSN 2411-6548
471154
  Гарбар К.Б. Досвід впровадження дистанційної форми навчання в післядипломній медичній освіті / К.Б. Гарбар, З.В. Єлоєва, С.О. Матвієнко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 1 (99). – C. 113-119. – ISSN 1681-2751
471155
  Чернишев Д.О. Досвід впровадження електронного голосування в закладі вищої освіти / Д.О. Чернишев, Ю.І. Хлапонін, В.М. Вишняков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 90-99. – ISSN 2524-0056
471156
  Спірін О.М. Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України / О.М. Спірін, С.М. Іванова // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 192-205
471157
   Досвід впровадження індивідуальної самостійної роботи для іноземних студентів за умов європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, Є.С. Варивода, І.І. Солонинко, О.М. Чемерис, Н.Л. Чухрай // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 59-61. – ISSN 1681-2751
471158
  Білецька Е.М. Досвід впровадження інноваційних засобів навчання при формуванні профілактичного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів / Е.М. Білецька, Т.А. Головкова, О.В. Антонова // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – C. 20-24. – ISSN 2307-0404


  "...Проведено визначення інноваційних засобів, форм і методів навчання з метою розробки системи формування профілактичного мислення студентів вищого медичного навчального закладу щодо професійно-орієнтованої додипломної підготовки лікарів на основі ...
471159
  Олексюк О. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 139-149. – ISSN 1998-6939


  Стрімке зростання кількості інституційних репозитаріїв у світі демонструє, що одним з головних напрямів діяльності наукових установ та провідних навчальних закладів є поширення власних робіт в світовому інформаційному просторі. На основі даних ...
471160
  Вієвська М.Г. Досвід впровадження інтерактивних методів навчання у процес викладання курсу "Країнознавство" // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
471161
   Досвід впровадження компоненту "Розвиток громад" / Проект "Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад" ; [під заг ред. М. Філяка]. – Львів : Часопис, 2014. – 72 с., [2] арк. фот. : фот., табл. – ISBN 978-966-2720-14-3
471162
  Безносюк О.О. Досвід впровадження кредитно-модульної системи у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 83-85. – ISSN 2078-1016
471163
  Северин О. Досвід впровадження кредитно-модульної технології навчання / О. Северин, Ю. Бекетов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 16-21. – ISSN 1562-529Х
471164
   Досвід впровадження курсу "органічна хімія" в дистанційну форму навчання студентів Національного фармацевтичного університету / К.М. Ситнік, Д.В. Левашов, Т.В. Шпичак, Л.А. Шемчук // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 215-218. – ISBN 978-966-285-311-7
471165
  Бондаренко О.О. Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 1: опис методу / О.О. Бондаренко, Н.С. Петрук, І.С. Шпонька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 102-106. – ISSN 1681-2751
471166
  Бондаренко О.О. Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів впровадження / О.О. Бондаренко, Н.С. Петрук, І.С. Шпонька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 74-76. – ISSN 1681-2751
471167
  Сисоєва С. Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 44-51. – ISSN 2078-1687
471168
  Брескіна Л.В. Досвід впровадження нових форм навчання при викладанні інформатичних дисциплін / Л.В. Брескіна, О.І. Шувалова // Information control systems and technologies (ICST-ODESSA-2018) : materials of the VII Intern. sci.-practical conf., 17th-18th September, 2018, Odessa / Information Control Systems and Technologies (ICST-ODESSA-2018), intern. sci.-practical conf. – Odessa : Astroprint, 2018. – С. 51-53. – ISBN 978-966-927-418-2
471169
  Бобраков С. Досвід впровадження практики на профпридатність (Eignungspraktikum) як передумови вступу до програм підготовки вчителів у Німеччині // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 120-121. – ISBN 978-966-644-324-6
471170
   Досвід впровадження прогресивних форм навчання у вищу медичну освіти / В. Шупер, Т. Рева, С. Шупер, В. Гусак, Ю. Рикова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Головко М.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 86-91. – ISSN 2411-1317
471171
   Досвід впровадження результатів науково-­дослідної роботи Інституту гігієни та екології в курс викладання дисципліни "Гігієна та екологія" / А.М. Антоненко, О.П. Вавріневич, С.Т. Омельчук, В.Г. Бардов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 51-54. – ISSN 1681-2751
471172
   Досвід впровадження системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів та кафедр у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 77-81. – ISSN 1681-2751
471173
  Лахижа М. Досвід впровадження системи управління якістю в роботу органів влади Республіки Польща // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-176.
471174
  Бенешова Я. Досвід впровадження та розвитку інвестиційного страхування у Чехії // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 3 (53). – С. 26-32
471175
   Досвід врегулювання збройних конфліктів : міжнар.-правові документи і коментарі / Ін-т законодавства Верхов. Ради України [та ін. ; редкол.: Є.Р. Бершеда та ін. ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; переклад: І.В. Ворошилова, А.М. Кондратова, І.В. Кравчук та ін.]. – Київ : Людмила, 2021. – 452, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-64-1
471176
   Досвід врегулювання збройних конфліктів : міжнар.-правові документи і коментарі / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: Р.О. Стефанчук, В.П. Базов, Є.Р. Бершеда та ін. ; переклад: І.В. Ворошилова, А.М. Кондратова, І.В. Кравчук та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Людмила, 2022. – 670, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-019-9
471177
  Жилюк С.І. Досвід вселенського визнання: політична кон"юнктура міжцерковного діалогу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 71-77. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
471178
  Андрійчук О. Досвід вступу країн Вишеградської групи до Європейської Унії у контексті акцесійних приготувань Украни // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-96
471179
  Крупка М.А. Досвід втрати Батьківщини у художньому освоєнні сучасної польської літератури (на прикладі роману Ольги Токарчук "Останні історії") // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 162-169. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
471180
  Кожуріна М.С. Досвід геоморфологічного районування Буковинського сектора Карпат за несприятливими природними процесами та явищами // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 87-94. – Бібліогр.: 22 назви
471181
  Богачов А.Л. Досвід глобалізації та його інтерпретації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.126-133
471182
  Сушко А.О. Досвід гончарної справи Київської Русі: технологія виготовлення керамічних світильників київського Подолу // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 70-74
471183
  Дзюбенко І.А. Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 16-21. – ISSN 2411-1317
471184
  Боярчук О.Р. Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів / О.Р. Боярчук, М.В. Гребеник, М.М. Корда // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 14-17. – ISSN 1681-2751
471185
  Буткевич С.А. Досвід Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 161-170. – ISSN 1609-0462
471186
  Боднарчук Р. Досвід держав-учасниць СНД у боротьбі зі знищенням або пошкодження майна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 306-317. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
471187
  Мелехова О.С. Досвід державно-церковних відносин: Західна Європа та Україна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення зарубіжного досвіду не означає, що осмислюючи теорети- чні і практичні питання взаємин держави і церкви, можна некритично перенести досвід інших країн на свою державно-церковну систему, копіюючи будь-яку з моделей. Подібний підхід до проблеми ...
471188
  Чорна Л.В. Досвід державного впливу на процес ,туховиого відродження українського народу в добу революційних перетворень 1917-1920 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 13-18. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
471189
  Яковлєв П.О. Досвід державного регулювання забезпечення інформаційної безпеки зарубіжних держав (на прикладі Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 106-113. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
471190
  Стукало Н.В. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій у країнах світу / Н.В. Стукало, А.В. Хуторна // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 62-73
471191
  Бабець І.Г. Досвід державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 4-10. – ISSN 1993-6788
471192
  Линдюк О. Досвід державного регулювання фінансового забезпечення пенсійних систем країн Латинської Америки та його значення для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 172-181
471193
  Кульпінська Л.К. Досвід державного регулювання цін у країнах - членах Європейського Союзу / Л.К. Кульпінська, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 52-58
471194
  Чечель О.М. Досвід державного управління економікою в окремих країнах світу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 158-162. – ISSN 2306-6814
471195
  Прокопенко Л.Л. Досвід державного управління розвитком територій Польщі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 11 (91). – С. 120-124. – ISSN 2077-1800
471196
  Панченко В.В. Досвід державної політики фінансування сфери культури та практики залучення позабюджетних коштів на її розвиток у державах Європи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 141-145. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
471197
  Шабатіна І. Досвід державної реформи 1995 року у Франції // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 75-82.
471198
  Єгорова Т.М. Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Геологія ; Вип. 17)


  На території поліону радіогеоекономічного моніторингу "В"язівка" Ігнатпільського району Житомирської області виконано детальні ландшафтно-геохімічні дослідження, що містять: районування, сполучене опробування рослинності, грунтів, поверхневих вод, ...
471199
  Мацюк М. Досвід децентралізації влади в Польщі та особливості його вивчення // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 234-237. – ISBN 978-617-8034-00-9
471200
  Сухенко В.В. Досвід децентралізації влади в Швеції: уроки для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 69-75. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
471201
  Гливка А.О. Досвід децентралізації у зарубіжних країнах як важливий аспект реформування місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 138-148. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
471202
   Досвід децентралізації у країнах Європи : [зб. док. : пер. з іноз. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. та вступ. слово В.Б. Гройсмана ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; переклад: Р.В. Алямкін та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 765, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7008-15-5
471203
  Матвієенко А.С. Досвід децентралізаційних реформ в країнах Європи для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 651-653. – ISSN 1563-3349
471204
  Костюченко А.М. Досвід дешифрування аерокосмічних матеріалів при структурно-геоморфологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-57. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено деякі результати структурно-геоморфологічних досліджень північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, отримані результати за допомогою порівняльного дешифрування аеро- та космічних знімків.
471205
  Гринько С.В. Досвід деяких зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю: правові аспекти використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено корисним моделям правового регулювання в галузі реєстрації прав на землю в зарубіжних країнах. Розглядаються характерні риси законодавства зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю. The article is devoted to foreign countries" ...
471206
  Довгань А. Досвід деяких зарубіжних країн щодо встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 219-221
471207
   Досвід дистанційних акредитацій / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  За період карантину Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти провели близько 400 дистанційних акредитацій освітніх програм. Така форма застосовуватиметься і надалі, адже карантинні заходи тривають. Під час онлайн-зустрічі заступник ...
471208
   Досвід дистанційного навчання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У випускників Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася церемонія вручення дипломів в онлайн-форматі.
471209
  Палійчук І.В. Досвід дистанційного навчання лікарів-стоматологів на післядипломному етапі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 101-103. – ISSN 1681-2751
471210
  Орду К. Досвід дистанційної освіти у медичних ЗВО України // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 157-160. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
471211
  Мельник О В. Кравченко Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження / О В. Кравченко Мельник, А.О. Бондар, А.О. Краєвська // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 193-199 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
471212
  Ковальчук І. Досвід діяльності австрійських крайових судів у Галичині для утворення окружних судів Західноукраїнської Народної Республіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 37-46. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
471213
  Двірна К.П. Досвід діяльності місцевкому профспілки РОБОС Київського інституту народної освіти (1925-1926 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 97-100. – ISBN 966-614-021-7
471214
  Міхневич Л. Досвід діяльності Одеської науково-дослідної кафедри "Сучасних правових проблем" (1923-1930 рр.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 124-129
471215
  Карпачова Н. Досвід діяльності омбудсмана доводить необхідність посилення захисту прав прав людини в судах // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23.
471216
  Нестерець М. Досвід діяльності партій організацій Полтавської області по створенню та організації роботи краєзнавчих музеїв та музейних кімнат // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 38-42
471217
  Скулиш Євген Досвід діяльності спецпідрозділів К Служби безпеки України щодо захисту суспільства від корупційних посягань // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
471218
  Попович І.С. Досвід дослідження властивостей соціальних очікувань контент-аналізом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 103-109. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
471219
  Денисенко А. Досвід дослідження контенту провідних економічних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 215-219


  У статті розглянуто теми, які протягом місяця стали спільними для провідних економічних видань України. The article deals with the themes which became common for the leading economic periodicals in Ukraine during the month. В статье рассмотрены темы, ...
471220
  Паньшина О.П. Досвід дослідження ролі преси в попередженні правопорушень, що вчинюються на основі пияцтва (на матеріалах газети "Правда Украины") / О.П. Паньшина, М.Г. Лебедєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматривается передовой опыт газеты "Правда Украины" по предупреждению пьянства и алкоголизма и борьбе с ним. Показаны широкие возможности прессы в предупреждении правонарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом, и борьбе с ними. Дан ...
471221
  Кузьменко О. Досвід драматичної екзистенції людини в українському фольклорі періоду двох світових війн: концептуальний аспект // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 19-41. – ISSN 2522-9834
471222
  Гамерська І.І. Досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у впровадженні основних принципів Болонської декларації // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 377
471223
  Терехова Л.В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Середньовіччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Терехова Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 186 л. – Бібліогр.: л. 162-186
471224
  Терехова Л.В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Середньовіччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Терехова Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
471225
  Морозова С.А. Досвід Европейського Союзу щодо стимулювання інноваційної діяльності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 5 (66). – С. 54-58. – ISSN 2218-1199
471226
  Койнова І.Б. Досвід екологічної освіти на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 245-246. – ISBN 978-966-285-405-3
471227
  Дарова А.Т. Досвід економіко-географічного вивчення господарства колгоспу ім. Леніна Хотинського району Чернівецької області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 122-131 : Табл.
471228
  Сиротюк Ю.М. Досвід економічних реформ під владою націоналістів у світі // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 259-267
471229
  Бояр А.О. Досвід економічної інтеграції третіх країн з ЄС // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 289-299
471230
  Мотунова І.Г. Досвід емпіричного дослідження образу іноземного студента як "іншого" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 92-96. – ISSN 2077-1800
471231
  Шедловська М.В. Досвід емпіричного соціологічного дослідження екологічної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
471232
   Досвід ендоваскулярного лікування хворих з мішкоподібними аневризмами de novo / Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин, О.П. Гнелиця // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 35-41. – ISSN 2304-9359
471233
  Коцюба М.П. Досвід етичного та "анонімне існування" (на матеріалах філософії Еманюеля Левінаса) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 120-123. – ISSN 2076-1554
471234
  Коцюба М.П. Досвід етичного як допредикативний досвід // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 53-60


  Зроблено спробу показати, що досвід етичного - це допредикативний досвід. Теоретичним тлом служать концепції досвіду Е. Гуссерля та Е. Левінаса. Досліджується проблема появи Іншого в досвіді та підкреслюється етичний характер такої ситуації. Це ...
471235
  Гайворонська Є.А. Досвід ефективного планування та прогнозування регіонального розвитку Японії // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 46-47. – ISBN 978-617-8037-94-9
471236
  Черненко Т.В. Досвід євроінтеграції Болгарії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 188-190
471237
  Руденко С. Досвід європейських антикорупційних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 106-115.
471238
   Досвід європейських і українських колег щодо найпопулярнішого альтернативного способу вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)


  В Одесі відбулася міжнародна конференція "Актуальні питання міжнародного комерційного арбітражу", співорганізатором якої виступила компанія Arznger. На конференції виступили представники КНУ імені Тараса Шевченка : професор кафедри правосуддя ...
471239
  Гумега О. Досвід європейських країн у процесі вдосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 87-95
471240
  Жукович І.А. Досвід європейських країн щодо застосування бенчмаркингу в сфері інноваційної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 68-73
471241
  Лукановська І.Р. Досвід європейських країн щодо здійснення податкової політики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 271-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471242
  Копил О.В. Досвід європейських країн щодо інвестування в культуру та можливості імплементації для України // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2021. – № 1 (2). – C. 13-22. – ISSN 2709-2879
471243
  Ковбаско О.М. Досвід європейських служб зайнятості у наданні електронних послуг // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 52-55
471244
  Зернецька О. Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.29-31
471245
  Іщенко О. Досвід Європейського Союзу в сфері організації програмування та проектування територіального розвитку // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 28-41. – ISSN 2409-9260
471246
  Мужанова Т.М. Досвід Європейського Союзу з протидії деструктивній інформаційній діяльності в мережі Інтернет / Т.М. Мужанова, Ю.М. Якименко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (38). – С. 37-41. – ISSN 2409-7292
471247
  Головаш Б.Е. Досвід Європейського Союзу у формуванні інвестиційно-інноваційної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 62-66
471248
  Голвазін О.М. Досвід європейського союзу щодо реалізації інтегрованої регіональної політики економіках країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 112-121. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
471249
  Гаєвська Л.А. Досвід Європейського Союзу щодо формування й реалізації освітньої політики як головного важеля соціально-економічного розвитку країн / Л.А. Гаєвська, Н.Д. Шульга // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-22. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 4/5 (33/34)). – ISSN 2522-9958
471250
  Гурак Р. Досвід Євросоюзу використовуємо, але механічно копіювати не будемо. У ЄС зовнішнє оцінювання якості освіти та освітньої діяльності базується на самооцінці навчальних закладів / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Цього року Державна інспекція навчальних закладів здійснила аналітичний огляд організації державного контролю за діяльністю навчальних закладів щодо надання споживачам освітніх послуг високого рівня у двадцяти восьми державах - членах Європейського ...
471251
  Гасанов С.С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 17-30. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
471252
  Лях Л.В. Досвід ЄС у проведенні моніторингу результативності інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 139-145. – ISBN 978-966-479-066-3
471253
  Титаренко Т.М. Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 94-102. – ISBN 978-966-8063-99-62
471254
  Савонова О.В. Досвід забезпечення організації змішаного навчання студентів із дисциплін здоров"язбережувального напрямку // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 63-65. – ISBN 978-966-285-400-8
471255
   Досвід забезпечення якості освіти в Харківській медичній академії післядипломної освіти / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, А.В. Яловчук, Т.О. Кудрявцева, А.М. Лапіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 117-119. – ISSN 1681-2751
471256
  Романенко О.В. Досвід загальної типологізації суспільств у західній філософії XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 22-34
471257
  Скобіоала Д. Досвід закладів суддівської освіти в Республіці Молдова // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 132-136
471258
  Лиу Конг Тхань Досвід залучення іноземних інвестицій в економіку В"єтнаму // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С70-78. – ISSN 0131-775Х
471259
  Назарчук М. Досвід залучення містами та регіонами Росії фінансових ресурсів за допомогою облігаційних позик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 80-86. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
471260
  Тимофєєв Е Ю. Досвід залучення приватних інвестицій у житлове будівництво // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.117-123
471261
  Саяпіна Т.П. Досвід запровадження елементів дуальної освіти у підготовці майбутніх IT-фахівців // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 447-449


  "Дуальні освітні програми є одним із стратегічних напрямків, що використовують навчальні заклади для успішного функціонування і гармонійного розвитку в умовах глобалізації ринку освітніх послуг".
471262
   Досвід запровадження моделі проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному університеті / Ю.М. Колесник, М.О. Авраменко, С.А. Моргунцова, І.О. Юрченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 90-92. – ISSN 1681-2751
471263
  Шевченко М.В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 38-43. – ISSN 2415-8763
471264
  Данильченко Ю. Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів / Ю. Данильченко, О. Кірієнко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 42-50
471265
  Штефан В.С. Досвід зарубіжних країн - членів Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 184-192. – ISSN 2224-9281
471266
  Джинджоян В.В. Досвід зарубіжних країн в управлінні персоналом підприємств сфери гостинності / В.В. Джинджоян, К.О. Бережна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
471267
  Воробйов В.В. Досвід зарубіжних країн в управлінні сферою охороно здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 10-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
471268
  Ковальчук І.С. Досвід зарубіжних країн з надання безхоплатної правової допомоги // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 193-195. – ISBN 978-617-673-442-0
471269
  Алексєєв Валерій Досвід зарубіжних країн з питань управління власністю адміністративно-територіальних [утворень та його адаптація в Україні] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
471270
  Ненько С.С. Досвід зарубіжних країн у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 248-252. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
471271
  Януль І.Є. Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна / І.Є. Януль, Т.С. Касьянюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 68-73. – ISSN 2306-6814
471272
  Чучка І.М. Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму / І.М. Чучка, В.П. Братюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 83-94. – ISSN 0131-775Х


  Узагальнено досвід державних політик зарубіжних країн з розвитку туризму, які засновані на децентралізованому механізмі ухвалення рішень, автономії і конкурентоспроможності економічних суб"єктів ринку. Виявлено тенденції посилення впливу якості ...
471273
  Севастьянова Т Досвід зарубіжних країн у процесі реформування системи безоплатної правової допомоги в Україні / Т Севастьянова, М Єфімова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 203-209. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
471274
  Кернична А.Є. Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері у контексті євроінтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
471275
  Ковальчук А.В. Досвід зарубіжних країн щодо взаємодії органів влади з політичними партіями // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 28-34
471276
  Смерницький Д.В. Досвід зарубіжних країн щодо організації та правового регулювання науково-технічної діяльності / Д.В. Смерницький, М.В. Тригубенко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (58). – С. 96-105. – ISSN 2072-8670
471277
  Карбовська Л.О. Досвід зарубіжних країн щодо регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 42 (3). – С. 167-171
471278
  Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 31-33
471279
  Василенко Ю.В. Досвід зарубіжних країн щодо реформування післядипломної медичної освіти: можливості запровадження в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 20, жовтень. – С. 169-177. – ISSN 2306-6814
471280
  Лагута Л. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 25-28


  Викладено особливості фінансування публічних біб-ліотек у Сполучених штатах Америки, Великій Британії, Шотландії, Литовській Республіці, Естонії, Данії, Австралії інших країнах.
471281
  Коваленко Т.С. Досвід зарубіжних країнз питань організації адвокатури та пропозиції для України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 528-536. – ISSN 1563-3349
471282
  Стеченко Д.М. Досвід зарубіжного фінансування спільних інноваційних проектів в Україні / Д.М. Стеченко, А.П. Дука // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аргументується потреба і необхідність активізації політики щодо спільних інноваційних проектів та структурної переорієнтації економіки України. Визначені фактори, що зумовлюють інтереси вкладення капіталів в окремі сфери економіки країни. Разом з тим ...
471283
  Лесик Л.М. Досвід застосування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 231-234. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
471284
  Станкевич В.В. Досвід застосування вимог директив ЕС для визначення ступеня небезпеки промислових відходів / В.В. Станкевич, А.І. Костенко, Г.А. Трахтенгерц // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
471285
  Смірнова В.О. Досвід застосування владновольових засобів у діяльності західних політичних лідерів другої половини ХХ століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 326-336


  Розглядається проблематика ефективного застосування владновольових засобів у діяльності політичних лідерів Заходу другої половини ХХ століття на прикладі діяльності Ш. де Голля, К. Аденауера, М. Тетчер і Р. Рейгана. Окрема увага звертається на ...
471286
  Кошляков О.Є. Досвід застосування геоінформаційних технологій для вивчення процесу підтоплення територій долин малих річок м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-29. – ISSN 1726-5428
471287
  Вижва С.А. Досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації / С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Викладено досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу небезпечних геоло-гічних процесів на території Київської агломерації. Наведено приклади вирішення гідрогеологічних та еколого-геофізичних задач на окремих ...
471288
  Черваньов І.Г. Досвід застосування ГІС-технологій для автоматичного аналізу морфології рельєфу за даними радарного знімання / І.Г. Черваньов, В.С. Попов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 13-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
471289
  Коновалова О.О. Досвід застосування елементів дистанційного навчання у курсі з діагностики і моніторингу рівня здоров"я // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 107-111. – ISBN 978-966-285-311-7
471290
  Куценок І. Досвід застосування замісної підтримуючої терапії в пенітенціарних установах / І. Куценок, О. Стеблинська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 140-151. – ISSN 1026-9932
471291
  Зур"ян О.В. Досвід застосування інструментів економічного аналізу для вирішення завдань оптимізації техніко-економічних показників об"єктів надрокористування / О.В. Зур"ян, О.Б. Шапран, О.О. Ісонкін // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 85-101 : рис., табл. – Бібліогр.; 7 назв. – ISSN 1682-3591
471292
  Юрчишин О.І. Досвід застосування інформаційних технологій та різних методик навчання при викладанні мікробіології, вірусології та імунології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 137-141. – ISSN 2521-1455
471293
  Павленко І. Досвід застосування концепції "Проектне мислення для бібліотек" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 17-19


  Автор статті розповідає про діяльність технічної студії Makerspace, яка діє в Запорізькій ОУНБ. Одним із завдань студії - зацікавити місцевих школярів технічними спеціальностями через ознайомлення із захопливим світом новітніх технологій та опанувати ...
471294
  Куліджанян А.Г. Досвід застосування концепції лісів високої природоохоронної цінності у Вірменії / А.Г. Куліджанян, С.Р. Галстян // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
471295
  Будник В.А. Досвід застосування концесій державного майна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 14-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
471296
  Кіндюк Б. Досвід застосування математичного методу в компаративному дослідженні природоохоронних законів союзних республік СРСР / Б. Кіндюк, А. Золотарьова // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1561-4999
471297
  Тещук В.Й. Досвід застосування Медотиліну при лікуванні пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 56-59. – ISSN 2224-0586
471298
  Ткаченко В. Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ / В. Ткаченко, Л. Кожекіна // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 55-69
471299
  Озерчук О.В. Досвід застосування негармонізованих акцизних податків у Федеративній Республіці Німеччина // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 60-67. – ISSN 2306-6806
471300
   Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров"я / Ю.В. Вороненко, В.М. Михальчук, Н.Г. Гойда, О.К. Толстанов, С.П. Кошова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 30-37. – ISSN 2227-7404
471301
  Назимко В.В. Досвід застосування пакету FLAC3D для дослідження стійкості підготовчої виробки // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 178-188 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
471302
  Чеботарьова Л.Ю. Досвід застосування показника ерозійно-акумулятивної активності при вивченні новітніх рухів земної кори (на прикладі долини р. Ворскли) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 61-63 : Рис.
471303
  Засєда Ю.І. Досвід застосування препаратів флосін і простамол уно в комплексній терапії пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом і гіперплазією передміхурової залози 1 ступеню / Ю.І. Засєда, Р.І. Солом"яний // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 30-33. – ISSN 2413-8843
471304
  Кунта Н.П. Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну (Октагам 5%) в практиці неонатолога / Н.П. Кунта, М.В. Возниця, Д.В. Мальцев // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 110-114. – ISSN 2226-1230
471305
  Костріков С.В. Досвід застосування програмного забезпечення ГІС для візуалізації геологічного середовища (на прикладі газоконденсатного родовища) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
471306
  Остріщенко Ю.В. Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 44-52
471307
  Руденко Л.Г. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
471308
  Бишевець Н.Г. Досвід застосування сучасних засобів навчання на практичних заняттях з теорії ймовірностей // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 95-108. – ISSN 1998-6939
471309
  Гура Н. Досвід застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні обліково-аналітичних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-23. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито вимоги до знань бухгалтерів з інформаційних технологій за Міжнародними стандартами освіти, описано досвід викладання в університеті інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті. Demands to accountants" knowledge about information ...
471310
   Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан, І.М. Кліщ // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 29-33. – ISSN 1681-2751


  У статті висвітлено приклади застосування телемедичних технологій у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Подано перелік телемедичних послуг, які ...
471311
  Грубник Б.П. Досвід застосування технології "Сітько-МРТ" для реабілітації онкологічних хворих III- IV стадії / Б.П. Грубник, С.П. Сітько, О.О. Шалімов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 90-95. – ISSN 1023-2427
471312
  Грубник Б.П. Досвід застосування технології "Сітько-МРТ" для реабілітації онкологічних хворих III-IV стадії / Б.П. Грубник, С.П. Сітько, О.О. Шалімов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 97-102. – ISSN 1023-2427
471313
  Букатов А.А. Досвід застосування трансерного методу в акваторії Херсонеса / А.А. Букатов, А.В. Кулагін, Р.М. Рейда // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0235-3490
471314
  Нурмухамедов В.Г. Досвід застосування фазових методів викликаної поляризації при пошуках самородної міді в трапових утвореннях Волині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння даних пошуково-оцінювального буріння на одній з перспективних на самородну мідь ділянці Рафалівського рудного вузла з результатами польових робіт фазово-спектральними методами викликаної поляризації. Доведена можливість виявлення ...
471315
  Кудряшов В.П. Досвід застосування фіскальних правил у Польщі / В.П. Кудряшов, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 55-69 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
471316
  Раковська Л.О. Досвід застосуваня елементів дистанційного навчання у іноземних англомовних студентів 4 курсу на кафедрі педіатрії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 210-215. – ISBN 978-966-285-311-7
471317
  Белялов Т.Е. Досвід захисту споживачів фінансових послуг республіки Польща : гроші, фінанси і кредит / Т.Е. Белялов, А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 196-205 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
471318
  Гребоножко Є.П. Досвід західного та східного інституту державного управління у формуванні моделі державної служби України (на прикладі Німеччини та Польщі) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 113-116. – ISSN 2306-6814
471319
  Галкін С.І. Досвід збереження вікових дерев та історичних насаджень у дендропарку "Олександрія" НАН України / С.І. Галкін, Н.В. Драган, Н.М. Дойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 42-50. – ISSN 1605-6574


  Показано багатство старовікових дерев дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, їх ландшафтостворюючу роль. Висвітлено заходи з індивідуального догляду та лікування старовікових дерев. Проаналізовано досвід відновлення історичних ландшафтних ...
471320
  Бекирова З. Досвід збереження фольклору кримських татар у роки депортації на сторінках газети "Ян"и дюнья" // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 65-69
471321
  Конаржевська В.І. Досвід збройних сил Німеччини у підготовці майбутніх офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 186-196. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
471322
  Романовська О.О. Досвід ЗВО США, які піднялися на вершину інноваційних досягнень серед інших американських коледжів університетів / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 131-151. – ISBN 978-966-931-165-8
471323
  Балишев М. Досвід зі створення 3D-екскурсії приміщеннями Центрального державного науково-технічного архіву України / М. Балишев, Т. Андреєв, Г. Голубкіна // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 178-185. – ISSN 0320-9466
471324
  Канівець І.А. Досвід зйомки фільму "Три плюс два": варіативність різноформатних версій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 195-205. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
471325
  Ковалевська О. Досвід і деякі напрямки інтеграції талановитої молоді в інноваційний простір / О. Ковалевська, С. Ковалевський, Л. Кошева // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 131-144. – ISSN 2077-1827
471326
  Дроздова М.А. Досвід і перспективи викладання курсу "Історична психологія" у вищій школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 104-108. – (Серія : Психологічні науки)
471327
  Закірова С.Г. Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 77-84. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  До провідних вишів України, де юридичній компаративістиці відведено належне місце у фаховій підготовці юристів, можна віднести КНУ ім. Т. Шевченка та інш.
471328
  Катаєв О.О. Досвід і перспективи енергозбереження ресурсомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 18-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
471329
  Кресін О. Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331
471330
  Кириченко В. Досвід і результати економічного розвитку країн Латинської Америки у 90-і роки ХХ ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
471331
  Демська-Будзуляк Досвід і риторика смерті у творчості молодомузівців // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 25-31. – ISSN 0236-1477
471332
  Богачов А. Досвід і сенс / Андрій Богачов. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 333, [2] с. – Бібліогр.: с. 317-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-248-5
471333
  Петров Є.П. Досвід і сприйняття в гносеологічних вченнях Дж. Локка і Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 92-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається гносеологія Дж. Локка і Дж. Берклі, зокрема вчення Локка про ідеї та рефлексію. Рассматриваются гносеология Дж. Локка и Дж. Беркли, в частности учение Локка об идеях и рефлексии. Are considered gnoseology of J. Lock and J. Berkeley, in ...
471334
  Залевська О. Досвід і стаж роботи як професійні характеристики працівника // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-28-6
471335
  Временко Л. Досвід і тенденції розвитку страхування життя в Україні / Л. Временко, Д. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поточний стан, тенденції та подальші перспективи розвитку страхування життя в Україні. The article contains an analysis of current state, trends and perspectives for further development of life-insurance in Ukraine.
471336
  Токар Л.К. Досвід і уроки буття народу в його самопізнанні й самотворенні // Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / Т.А. Бевз, Гай-Нижник, О.Є. Гомотюк, С.І. Губський, Я.С. та ін. Калакура. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 152-165. – ISBN 978-966-7166-32-8
471337
  Геєць В.М. Досвід і уроки реформації - шанс для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 99-102. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
471338
  Горбань Г. Досвід Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка з питань популяризації наукового доробку академіка Володимира Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 28-31. – ISSN 2312-1165
471339
  Криштопа І.І. Досвід ідентифікації податкових ризиків за даними, отриманими в рамках міжнародного обміну інформацією / І.І. Криштопа, Я.В. Олійник, Л.І. Бабій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С. 35-48. – Бібліотгр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
471340
  Допополик К. Досвід Ізмаїльського державного гуманітарного університету в галузі впровадження освітніх інновацій / К. Допополик, А. Певсе, І. Смирнова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 141-156. – ISSN 2312-5993
471341
  Гребенюк М.В. Досвід Ізраїлю у сфері забезпечення кібербезпеки / М.В. Гребенюк, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 45-50. – ISSN 2616-6798
471342
  Телегін Д.Я. Досвід ілюстрування лекцій з допомогою таблиць настольного альбому // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 91-93. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В сообщении освещается опыт иллюстрирования лекций с помощью таблиц настольного альбома.
471343
  Сірант М.М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 225-230. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
471344
  Муляр М.С. Досвід імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС в правові системи Італії та Франції і уроки для України: цивільно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2219-5521
471345
  Бакова К. Досвід інвентаризації зелених насаджень вулично-дорожньої мережі міста Одеса // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 26-36. – ISSN 2076-815X


  Інвентаризація зелених насаджень це потужний інструмент для рішення важливої проблеми для будь-якого міста - збереження зелених насаджень, що особливо актуально в сучасній урбаністики. Вкрай важливо застосовувати сучасні технології при проведенні ...
471346
  Пікус Р. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено досвід інвестиційної діяльності страхових компаній розвинених зарубіжних країн. Визначенаспецифіка державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій, а також охарактеризовано основні тенденції формування ...
471347
  Лютий І.О. Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США / І.О. Лютий, О.О. Крівцов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 12-25
471348
  Мирошниченко А.К. Досвід іноземних держав із запобігання злочинам, що вчиняються з мотиву помсти щодо працівників правоохоронних органів і суду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 104-112. – ISSN 2222-5374
471349
  Кантур О. Досвід іноземних держав у питанні протидії інформаційним впливам Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-12. – (Державне управління ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано використання пропаганди Російською Федерацією під час російсько-української війни, зо- крема повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Детально розглянуто досвід реалізації РФ дезінформаційних кампаній у ...
471350
   Досвід інституту проблем математичних машин і систем НАН України у проектуванні та впровадженні систем світлодіодного освітлення / А.О. Морозов, В.П. Клименко, М.Г. Ієвлєв, В.Г. Бутко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 59-67
471351
  Патлашинська І. Досвід інституціалізації міжнародних миротворчих операцій у США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
471352
  Ковтун Є. Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 105-109. – ISSN 1998-4634
471353
   Досвід інтеграції у Європейський освітянський простір з підготовки IT фахівців Харківським національним університетом радіоелектроніки / З.В. Дудар, Н.С. Лєсна, В.Б. Рєпка, Т.Б. Шатовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C.57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати впровадження інноваційних технологій підготовки фахівців у ІТ сфері кафедри ПЗЕОМ ХНУРЕ із Інститутом математики і системної інженерії Університету м. Вакхо, та компанією Sigma. Ефективність такого співробітництва ...
471354
  Марцишин В.С. Досвід інтерполу в організації протидії фальшивомонетництву / В.С. Марцишин, Ю.Е. Черкасов // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 61-67.
471355
   Досвід інтерполу в організації протидії фальшивомонетництву / Мацишин, О, , Ю.Е. Черкасов // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 100-105.
471356
  Сабадаш Ю.С. Досвід інтерпретації ідей гуманізму в сучасній українській науковій думці : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54
471357
  Дерев"янко Н.В. Досвід інтродукції малопоширених деревних рослин в умовах посушливого степу Північного Причорномор"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані про основні осередки інтродукції деревних рослин у Херсонській області. Відзначено найбільш відомі інтродуценти.
471358
  Волошинов С. Досвід інформатизації морської освіти за кордоном // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 31-41. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
471359
  Куліковська О.Є. Досвід інформаційної підтримки системи державного управління кадастру нерухомості у Чеській республіці / О.Є. Куліковська, О.П. Ісаєв, В.О. Катушков // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 235-247. – ISSN 2076-815X
471360
  Вікторова Л.В. Досвід іншомовної підготовки військовослужбовців Німеччини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 158-163. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
471361
  Клименко О. Досвід Іспанії у реформуванні трудового права // Довідник кадровика / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2007. – № 7
471362
  Пересадько В.А. Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографування / В.А. Пересадько, О.О. Баришніков, К.В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
471363
  Афанасьєв О.Є. Досвід історико-географічного аналізу суспільно-географічного комплексу за рекламними оголошеннями періодичних видань початку XX століття // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 109-122


  В арсеналі методів наукових досліджень історичної географії важливе місце належить джерелознавчому аналізу. У статті пропонується методика і результати наукового аналізу специфічної категорії інформаційних джерел – рекламних оголошень у виданнях ...
471364
  Власова О.І. Досвід історико-психологічної реконструкції структури соціально-продуктивної особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 5-17. – ISSN 2226-4078
471365
  Титаренко В.А. Досвід історії філософії у вирішенні проблем гуманітарного розвитку сучасного суспільства проблем // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 56-57
471366
  Бенвчіо М. та інш. Досвід Італії та Франції в транспортній системі Середномор"я та Південної Європи: яке значення він має для України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.38-59. – ISSN 1684-906Х
471367
  Сімашова А.І. Досвід італійських телешкіл в аспекті здійснення освітньо-виховної функції телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  Стаття розширює існуючі знання про італійське телебачення періоду "педагогічного телебачення" (1950-1970 рр.). Отримані у результаті дослідження теоретичні знання про освітню функцію телебачення мають вплив на теорію і практику журналістики. Мета ...
471368
  Іщейкін К.Є. Досвід Канади у реалізації бюджету участі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 167-177. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
471369
  Агапова О.Л. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / О.Л. Агапова, В.А. Пересадько // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 3-6. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
471370
  Царь В.В. Досвід картографування складних комплексів грунтового покриву за допомогою аерофотознімків // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 183-189 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
471371
  Золотарьова І.О. Досвід кафедри інформаційних систем Харківського НЕУ щодо співробітництва з ІТ-бізнесом під час підготовки фахівців з інформаційних технологій / І.О. Золотарьова, О.В. Дорохов // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 71-75. – ISBN 966-8847-12-1
471372
  Сацький П.В. Досвід кваліфікації й протидії саботажу в УНР у 1918 - 1919 рр. // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 249-259
471373
  Василенко А. Досвід керівника у впровадженні організаційної культури сучасного закладу освіти // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 17-20. – ISBN 978-617-620-344-5
471374
  Морозова Я. Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід Італії в збереженні, охороні та керуванні підводною культурною спадщиною. The article analyses the Italian experience on the protection, preservation and management of underwater cultural heritage.
471375
  Олійник О.М. Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення іноземних інвестицій і надання закордонних кредитів: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 130-143. – ISSN 1681-116Х
471376
  Пришляк Н.В. Досвід Китаю у будівництві індивідуальних біогазових установок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
471377
  Мороз С.А. Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 70-77. – ISSN 2306-6814
471378
  Царь В.В. Досвід кількісної характеристики структури грунтового покриву і аналізу факторів її формування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 18)
471379
  Павлов Г.Г. Досвід комп"ютерної класифікації та кореляції основних порід Українського щита засобами інформаційної системи "Фільтр" : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія / Г.Г. Павлов, М.Н. Жуков, Ю.К. Піяр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25 : . – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Наведено результати комплексного аналізу петрохімічних даних, виконаного засобами інформаційної системи "Фільтр". Побудовано діаграми об"єктів Українського щита в системі головних петрохімічних компонент, на основі яких з"ясовано належність масивів до ...
471380
  Романчук С.П. Досвід комплексних ландшафтознавчо-археологічних досліджень Стародавнього Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 171-183. – Бібліогр.: 12 назв.
471381
  Івашко Юлія Вадимівна Досвід комплексного вивчення архітектури дерев"яних церкв Київщини на протязі їх формування (ІХ - XVIII ст.) : Автореф... кандид. архітектуринаук: 18.00.01 / Івашко Юлія Вадимівна;. – К., 1997. – 18л.
471382
  Коритний М.С. Досвід Комуністичної партії України по створенню і розвитку шкіл-інтернатів (1956-1963 рр) : Дис... канд іст.наук: / Коритний М.С.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 318л. – Бібліогр.:л.1-19
471383
  Грицай С.В. Досвід консалтингу в Україні: наслідування чи новаторство // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 29-33
471384
  Волошин Ю.О. Досвід конституційних реформ в Іспанії у світлі процесів європейської міждержавної інтеграції: класична модель переходу від диктатури до демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 196-203. – ISSN 1563-3349
471385
  Держалюк О.М. Досвід конституційних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 114-119
471386
  Наумова Н.М. Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 17-23. – ISSN 1727-1584
471387
  Полторацький О.С. Досвід конструктивного співробітництва у відносинах США-ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 24-39
471388
  Костенко Н.В. Досвід контент-аналізу : моделі та практики / Наталія Костенко, Валерій Іванов ; Академія української преси. – Київ : Центр вільної преси, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7181-68-5
471389
  Зелінська Я.Ц. Досвід корекції емоційної складової Я-образу вимушено переміщених осіб засобами арт-терапії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 42-48. – ISSN 2310-4368
471390
  Знаменська Т.К. Досвід корекції мікробіотичних порушень кишечника у новонарождених за умов перинатальної патології / Т.К. Знаменська, Ю.Д. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 113-118. – ISSN 2226-1230
471391
  Сизов А.І. Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Збройних Силах України / А.І. Сизов, О.В. Шрамко, В.І. Пєлєшко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
471392
  Сичов В. Досвід Королівства Швеція з міграційної політики в процесі зближення України з ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 194-204. – ISSN 2519-4518
471393
  Сичов В. Досвід Королівства Швеція з міграційної політики в процесі зближення України з ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 194-204. – ISSN 2519-4518
471394
   Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер"ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій. – Київ : Факт, 2003. – 432 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-06-3
471395
  Чирко В.А. Досвід КПРС у здійсненні ленінської національної політики та його міжнародне значення / В.А. Чирко. – Київ, 1976. – 112с.
471396
  Омельчук А. Досвід країн - членів Європейського Союзу - в застосуванні цільових програм у державному управлінні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 218-223. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
471397
  Чумак В.В. Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 149-154. – ISSN 1727-1584
471398
  Албул С.В. Досвід країн Балтії у становленні кримінальної розвідки (на прикладі Литовської Республіки) // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2312-928X
471399
  Посохова М.М. Досвід країн Європейського Союзу в галузі правового регулювання цільового використання земель і планування територій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 494-499. – ISSN 1563-3349
471400
  Шкуропат О. Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3 (18). – С. 186-197
471401
  Коваленко Р.І. Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 109-116
471402
  Рева Т.Д. Досвід країн Європейського Союзу в розвитку фармацевтичної освіти: уроки для України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 303-306
471403
  Захаркевич Н.П. Досвід країн Європейського Союзу у формуванні основ "зеленої" економіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 278-285. – (0). – ISSN 2078-9165
471404
  Лелет С.М. Досвід країн Європейського союзу щодо адміністративно-правового регулювання управління в поліції та його використання в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 111-115. – ISSN 2072-8670
471405
  Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 84-90. – ISSN 1993-6788
471406
  Лапішко З.Я. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 282-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471407
  П"ятницький А.В. Досвід країн Європи щодо правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень та можливості його використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 226-233. – ISSN 1999-5717
471408
  Гусейніків Ю. Досвід країн Євросоюзу в боротьбі з податковими злочинами // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-15.
471409
  Самойліков О.Ю. Досвід країн ЄС у використанні механізмів державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 65-73. – ISSN 0374-3896


  Досліджуються особливості розвитку державно-приватного партнерства в країнах ЄС. Проводиться аналіз програм ЄС з розвитку та фінансування проектів державно-приватного партнерства. На прикладі країни, що відносно недавно приєдналася до ЄС – ...
471410
  Длугопольський О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / О. Длугопольський, А. Жуковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
471411
  Маркевич К.Л. Досвід країн ЄС у сфері іноземного інвестування - крок України до європейської інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
471412
  Чернявська Т.А. Досвід країн ЄС у формуванні іноваційної кластерної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 54-57
471413
  Шевченко Н.І. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6814
471414
  Пономарьова О. Досвід країн ЄС щодо етичних аспектів патентування біотехнологій у сфері медицини і фармації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (118). – С. 23-28. – ISSN 2308-0361
471415
  Тригуб О.В. Досвід країн із розвинутою ринковою економікою у створенні національної моделі іпотечного кредитування будівництва житла // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 90-95.
471416
  Риков С.О. Досвід країн світу та України в запровадженні мультидисциплінарного підходу до профілактики сліпоти і слабозорості серед дітей перших років життя / С.О. Риков, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 2 (6). – С. 11-17. – ISSN 2309-8147
471417
  Граділь О.І. Досвід країн СНД щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
471418
  Жукова Л.М. Досвід країн Східної Європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
471419
  Яхно Т. Досвід країн у розбудові стратегічного партнерства: приклади для країн / Т. Яхно, З. Щербата // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 126-130. – ISSN 1818-2682
471420
  Блінов А. Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України / міжнародний центр перспективних досліджень ; упоряд.: А. Блінов, С. Сегеда, П. Удовенко ; переклад з англ. О. Болячевська [та ін.]. – Київ : МЦПД, 2005. – 43 с.


  Данные введены по письму из МОНУ 27.12.2004 г. Письмо у Верещагиной. Заказать хрестоматию можно в Киевском нац. торгово-екон. ун-те т. Тел. 531 47 73 Це перше в Україні систематизоване видання, зміст, структура і тематика якого повністю відповідає ...
471421
  Панченко К.В. Досвід країн Центральної і Східної Європи в становленні інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 97-101.
471422
  Панченко К.В. Досвід країн Центральної та Східної Європи в становленні інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 238-242.
471423
  Остафійчук Л Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду у Китаї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-126. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
471424
  Юрчук А.К. Досвід кримінологічного дослідження причин і умов крадіжок на окремому підприємстві (по матеріалах обслідування на Київській ковбасній фабриці № 39) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 101-102. – (Серія права ; № 10)


  По материалам обследования на Киевской колбасной фабрике № 39 группа студентов установила определение причины и условия, которые делали возможным кражи и составили рекомендации для борьбы с ними.
471425
  Гривінський Р. Досвід Криму не навчив... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 5


  Депутати дозволили чиновникам не користуватися державною мовою.
471426
  Поліщук Я. Досвід культурної відкритості // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 452-457. – ISSN 0320-8370


  Екскурс у минуле дає авторові можливість нагадати про велич наших предків, які не поступалися перед іншими народами, а почувалися рівними серед рівних. До книги «Озон зарубіжжя» ввійшли спогади Михайла Наєнка про закордонні подорожі різних років: ще ...
471427
  Рибін М.М. Досвід ландшафтно-типологічного картування для цілей сільського господарства / М.М. Рибін, В.І. Чоп // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 56-61. – Бібліогр.: 9 назв
471428
  Удовиченко В. Досвід ландшафтного планування (на прикладі країн світу) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 47-53. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
471429
  Самсонова М. Досвід Латвії в Євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 30-31.
471430
  Палій Г.О. Досвід Латвії у здійсненні перехідного правосуддя та висновки для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 72-83. – ISSN 2616-9460
471431
  Черниш М. Досвід Ліги Націй при створенні ООН // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 399-401. – ISBN 978-966-171-783-0
471432
  Мишковська А. Досвід ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в удосконаленні державної системи медичного захисту населення в кризових ситуаціях // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46.
471433
   Досвід ліквідації радіаційних аварій в Україні / [Мельниченко В.П. та ін.] ; за заг. ред. Проскури Миколи Івановича ; Держ. агентство України з упр. зоною відчуження ; Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон". – Київ : КІМ, 2013. – 203, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-204. – ISBN 978-617-628-012-5
471434
   Досвід лікування та профілактики пубертатних маткових кровотеч / М.А. Михайлюта, Ю.А. Кириченко, С.І. Манащук, В О.В. Колодинська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 44-48. – ISSN 2413-550Х
471435
  Криворучка Л.Д. Досвід літератури як деідеологізація: герменевтичні аргументи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 87-89
471436
  Діміч А.В. Досвід логістичного забезпечення державної безпеки України та Китайської Народної Республіки: порівняльний аналіз // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 161-165. – ISSN 2519-2299
471437
  Хотченко І.А. Досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 155-160. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті розкрито досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю.
471438
  Война М.О. Досвід магічних обрядів як прояв "колективного несвідомого" у структурі художнього мислення Цань Сюе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 72-77
471439
  Горак В.В. Досвід мас - на службі комунізму : Організаторська робота партії в галузі пропаганди і впровадження передового досвіду в сільськогосподарському виробництві України між ХХ і ХХІІІ з"їздами КПРС / В.В. Горак. – Київ : Київський університет, 1966. – 239 с.
471440
  Бучкевич М.М. Досвід медичного страхування у зарубіжних країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 178-183. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471441
  Соловей Г.С. Досвід медіації Європейського Союзу у Російсько-Грузинській війні 2008 року / Г.С. Соловей, К.В. Ковтун // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – C. 35-48. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 14). – ISSN 2310-9513
471442
  Пац Марія Миколаївна Досвід Митрополита Андрея Шептицького для сучасних реформ в Україні. Учнівське дослідження // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 28-34 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
471443
  Комлєв О.О. Досвід міжкафедрального співробітництва у вирішенні важливих завдань оборонного характеру // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 198-199. – ISSN 2306-5680


  У КНУ ім. Тараса Шевченка на географічному факультеті, спільно з кафедрами геоморфології та палеогеографії і метеорології та кліматології були проведені спеціальні геоморфолого-геофізичні і синоптичні дослідження з метою моніторингу і охорони берегової ...
471444
  Горбатенко В.П. Досвід міжнародних операцій з постконфліктної відбудови / В.П. Горбатенко, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 92-101. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
471445
  Чернишова Є.Р. Досвід міжнародного співробітництва у формуванні кадрового потенціалу вищих навчальних закладів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 17-23


  Досліджено формування стратегії міжнародного співробітництва в освітній сфері, виявлено головні напрями міжнародної діяльності ВНЗ, систематизовано основні етапи формування нормативної основи й інституціальної архітектури міжнародного співробітництва у ...
471446
  Нікітюк В.О. Досвід Міністерства юстиції США у створенні механізму розв"язання конфліктів, що виникають на грунті расових та етнічних суперечностей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 112-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
471447
   Досвід містобудівництва в Українськиій РСР. – Київ : Будівельник, 1964. – 128 с.
471448
   Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні. – Київ, 2005. – 200с. – На тит. арк.: Збірник видано за підтримки Мін-ва України у справах сім"ї, молоді та спорту
471449
  Піскова Є.О. Досвід місцевого самоврядування у Франції та Італії і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7274-42-0
471450
  Тищенко О.В. Досвід моделювання пенсійних систем країн Західної та Південно-Східної Європи: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-61
471451
  Ріппа М.Б. Досвід модернізації пенсійних систем в економічно розвинених країнах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 301-308. – ISSN 2306-546X
471452
  Долгова Н.О. Досвід модернізації фізичного виховання і спорту в університетській освіті Польщі: перспективи екстраполяції // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 172-201. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню особливостей модернізації фізичного виховання та спорту в університетах Польщі у регіональному контексті. Узагальнено досвід упровадження інновацій, зокрема хореографічної підготовки, у процес фізичного виховання та ...
471453
  Гущук І.В. Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря у Рівненській області у 2007-2017 роках // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 57-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
471454
  Ларіошина В.Є. Досвід морфоструктурного аналізу при інженерно-геоморфологічних дослідженнях лінійних об"єктів / В.Є. Ларіошина, М.О. Мороховський, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 69-74 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Викладено уявлення про значну роль морфоструктурних досліджень в оцінці геодинаміки певних територій для розв"язання практичних завдань проектування лінійних інженерних об"єктів. На значному фактичному матеріалі синтезовано морфоструктурний план ...
471455
  Дениско П. Досвід музиканта // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 22-32. – ISBN 966-96471-2-6
471456
  Райнова Л.Б. Досвід наближення податкового законодавства Польщі до директорів ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 143-156. – ISSN 2414-3499
471457
  Гесть А. Досвід навчання в університетах Фехта / А. Гесть, А. Гурко // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 2410-2202
471458
  Колісник-Гуменюк Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у Німеччині : (культуротворчий аспект) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 36-42. – ISSN 2308-4634


  Цікавою, на наш погляд, є вища освіта Німеччини, яка давно притягує студентів з цілого світу. Популярність вищої освіти даної країни не випадкова, адже вища освіта у Німеччині є безкоштовною. Іноземці мають можливість отримати гранти на навчання в ...
471459
  Льовкін О.А. Досвід навчання співробітників Національної поліції у Запорізькому державному медичному університеті / О.А. Льовкін, В.І. Перцов, Ю.О. Чемерис // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 78-81. – ISSN 2224-0586
471460
  Попович Ф. Досвід навчання та виховання учнів в українському ліцеї ім. Тараса Шевченка міста Сігету-Мармацієй (Румунія) // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 93-97. – ISBN 966-7586-04-09
471461
  Анікіна І.І. Досвід надання психотерапевтичної допомоги жінкам, хворим на рак молочної залози, після мастектомії // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 49-50. – ISSN 2410-7484
471462
  Прилуцька А Л. Досвід надання соціальних послуг безробітним Харкова (20-ЗО-ті роки XX ст). // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 159-161. – ISBN 966-614-021-7
471463
  Шулікін Д. Досвід НАЗЯВО, практики вишів і Проєкт Національного плану дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 8-10. – ISSN 2219-5793


  Практики управління, особливості функціонування ЗВО з різних регіонів України в умовах війни, презентація проєкту Національного плану дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти України на період 2022-2023 років - таким був порядок денний ...
471464
  Михалик Л.П. Досвід найбільш ефективних систем освіти у вибудовуванні навчально–виховних стратегій саморозвитку і самореалізації особистості для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)
471465
  Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету: актуальні ідеї // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 7-12. – ISBN 978-617-640-146-9


  Досліджено питання про важливість вивчення молодими вченими персоніфікованого досвіду науково-педагогіччної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету для виявлення його актуальних положень і втілення перспективних ідей у ...
471466
  Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності: дотичність ідей і поглядів визначних особистостей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкриваються важливі аспекти науково-педагогічної діяльності окремих особистостей, які творили на початку XX сторіччя; висвітлюється інформація щодо їх причетності до педагогічної науки і практики, дотичності поглядів на розвиток ...
471467
  Рябченко О.Д. Досвід німецької післявоєнної економічної реформи для України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-16. – Бібліогр.: на 12 пунктів
471468
  Штогун С. Досвід Німеччини в організації адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
471469
   Досвід Німеччини щодо регулювання економічних відносин / О.О. Альохін, В.В. Веселовська, О.В. Горбатюк, А.В. Ремізов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 113-120
471470
  Скловський А.С. Досвід новаторів - здобуток кожного / А.С. Скловський. – К, 1990. – 44с.
471471
  Чулей О.Й. Досвід новаторів - надбання всіх / О.Й. Чулей. – Ужгород, 1979. – 96с.
471472
  Белінська Г.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах / Г.В. Белінська, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 66-76
471473
  Чкан А. Досвід Норвегії у сфері пробації: уроки для України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 212-214
471474
  Санакоєв Д.Б. Досвід нормативно-правового регулювання застосування спеціальних засобів у США в контексті реформування національної поліції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 70-77. – ISSN 2220-1394
471475
  Бородін Є.І. Досвід нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування в зарубіжних країнах // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – С. 31-38. – ISSN 2311-6420
471476
  Морочковський С.Ф. Досвід одержання мікоризи білого гриба на сіянцях дуба в штучних умовах / С.Ф. Морочковський, Г.Г. Радзієвський. – Київ, 1950. – С. 60-66
471477
  Черніков Д. Досвід окремих країн у розбудові системи контролю державної допомоги // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 52-58
471478
  Мамутов В. Досвід окремої кодифікації та інкорпорації господарського та цивільного законодавства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.9-13. – ISBN 966-667-078-Х
471479
  Гончаренко І.О. Досвід ООН і ОБСЄ у локалізації політичного конфлікту на етнічному підгрунті в Таджикистані в 90-х роках XX століття: спеціальна ініціатива ОБСЄ для Середньої Азії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 253-260. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
471480
  Білошицький Р.В. Досвід оперативного лікування собак при зміщеннях міжхребцевих дисків / Р.В. Білошицький, В.П. Сухонос // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 221-227 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
471481
  Кулаковська О. Досвід оподаткування банків країн-членів ЄС та деякі проблемні питання оподаткування банків України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 22-25
471482
  Безпалько І.Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 159-165. – ISSN 1562-0905
471483
  Романенко А.Р. Досвід опрацювання мемуарної спадщини В.В. Пухальського: методологічний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 125-127
471484
  Ястремська С.О. Досвід організації атестації випускників для студентів спеціальності 223 "Медсестринство" у Тернопільському національному медичному університеті під час пандемії COVID-19 / С.О. Ястремська, Н.І. Рега // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 105-109. – ISSN 1681-2751
471485
   Досвід організації викладання дисципліни "внутрішня медицина" для іноземних студентів V курсу з англомовною формою навчання / О.В. Курята, К.Г. Карапетян, Є.О. Фролова, Ю.С. Кушнір // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 222-225. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-4643
471486
  Гала С.В. Досвід організації вищої освіти в Китайській Народній Республіці та можливості його використання в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 40-45


  У науковій праці подано оцінку стану розвитку системи вищої освіти Китаю. Визначено особливості функціонування вказаної системи. Зафіксовано ключові тенденції зростання ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки на технологічній ...
471487
  Олексюк В. Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 128-138. – ISSN 1998-6939


  У статті розглянуто поняття, пов’язані з застосуванням хмарних технологій у вищому навчальному закладі, зокрема проаналізовано: поняття «ІТ-інфраструктура», «інформаційно-освітній простір», «інформаційно-освітнє середовище», «віртуальна лабораторія». ...
471488
  Коцан Н. Досвід організації готельного бізнесу в Німеччині // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 82-88. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
471489
  Прасул Ю. Досвід організації грунтознавчо-біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів-географів / Ю. Прасул, О. Сінна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 91-95. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
471490
  Зозуля С. Досвід організації дистанйійного навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2010. – № 3 (27). – С. 57-65
471491
  Жулкевська В. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.71-72. – ISSN 0131-6788
471492
  Горбач Д.О. Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 25-34. – ISSN 1999-5717
471493
  Феньо Н. Досвід організації документального забезпечення українських кредитних товариств у першій половині XX століття // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISSN 1993-0259
471494
  Бондаренко Н.П. Досвід організації дошкільного освітнього середовища Великої Британії // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Ковальчук О.Ю. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 6. – C. 379-385. – ISSN 2786-7269
471495
  Петечук А. Досвід організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття в 1919-1938 роках // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
471496
  Петечук А. Досвід організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття в 1919-1938 роках // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 98-103. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
471497
  Терлецька О.О. Досвід організації електронної національної бібліографії у країнах Прибалтики // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 72-77
471498
  Баранов М.М. Досвід організації і оплати праці в колгоспі : на прикладі колгоспу ім. Карла Маркса Кам"янсько-Бузького району Львівської обл. / М.М. Баранов. – Київ : Урожай, 1964. – 68 с.
471499
  Браславська І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації "Придніпровський корпоративний каталог" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 14-16. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено історію створення та досвід діяльності корпорації "Придніпровський корпоративний каталог". У статті розкрито принципи роботи корпорації, технологічні питання та методичні підходи до формування корпоративного каталогу. "...Завдяки розвитку ...
471500
   Досвід організації інформаційної системи для цілей формаційного аналізу магматичних утворень / В.Г. Молявко, М.Н. Жуков, О.В. Зінченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Геологія ; Вип. 12)


  Наведено рекомендації з розробки комп"ютерної технології збору, систематизації та обробки геологічної інформації для цілей петрологічного та металогенічного аналізу.
471501
   Досвід організації лекційної пропаганди з питань торгівлі / Лісовий, Д, , . – К., 1962. – 32с.
471502
  Гребеник М.В. Досвід організації навчання в інтернатурі / М.В. Гребеник, Т.Б. Лазарчук, О.І. Криськів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
471503
   Досвід організації навчання лікарів у системі безперервного професійного розвитку в сучасних умовах функціонування системи охорони здоров"я / Л.С. Овчаренко, А.О. Вертегел, І.В. Самохін, Т.Г. Андрієнко, О.В. Кряжев // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3/4 (43). – С. 5-9. – ISSN 2308-3220
471504
  Васєчко О.О. Досвід організації національної статистичної системи Франції // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 69-73
471505
  Орленко В.І. Досвід організації обласної системи моніторингу довкілля в Чернівецькій області / В.І. Орленко, О.Ф. Артановський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-81 : Рис. – ISSN 1726-5428
471506
  Капосльоз Г.В. Досвід організації підготовки докторів філософії у деяких країнах Європейського Союзу / Г.В. Капосльоз, О.О. Рибчук, А.О. Савченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 132-141
471507
  Грилюк С. Досвід організації психологічного забезпечення на початку антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 1 (51). – С. 11-16. – ISSN 2617-6858
471508
  Алієв О. Досвід організації самостійної роботи майбутніх економістів у зарубіжних вищих навчальних закладах // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 122-128. – ISSN 2308-4081
471509
   Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини / Л.В. Радецька, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, А.О. Боб, І.В. Смачило, І.П. Савченко, М.Є. Гаврилюк, Л.В. Наумова, А.І. Хоміцька, Т.І. Крицький, З.П. Мандзій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 95-97. – ISSN 1681-2751
471510
  Танько Є.В. Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 157-166. – ISBN 978-617-7188-08-6


  Охарактеризовано форми, методи та прийоми самостійної роботи студентів, які притаманні саме британській системі вищої освіти.
471511
  Голубнича Л.О. Досвід організації самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України (60-ті рр. XX ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 32-43. – ISSN 2312-0657
471512
  Самотий Р.С. Досвід організації семінарів АБІС "УФД/Бібліотека" – спроба розвитку корпоративних зв"язків / Р.С. Самотий, М.Р. Колосевич // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 276-283. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
471513
  Кошляков О.Є. Досвід організації системи моніторингу рівнів грунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – С. 90-95. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
471514
  Караман О.Л. Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 53-60. – ISSN 1817-3764
471515
  Бортник С. Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті / С. Бортник, О. Ковтонюк, Н. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 141-147. – ISSN 0868-6939


  Про кафедру геоморфології та палеогеографії (з 2005 року - землезнавства та геоморфології) в КНУ імені Тараса Шевченка.
471516
  Лайкова М.С. Досвід організації та правового забезпечення антимонопольної діяльності в Сполучених Штатах Америки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 197-200. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
471517
  Голованова І.А. Досвід організації та фінансування системи охорони здоров"я Угорщини / І.А. Голованова, Г.А. Оксак, О.І. Краснова // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 41-43. – ISSN 2415-8763
471518
  Пшеничний М. Досвід організації трудового виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / М. Пшеничний, В. Перейма // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 317-330. – ISSN 2077-1827
471519
  Хохрякова І.В. Досвід організації управління у містах з районним поділом в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 103-112. – ISSN 2311-6420
471520
  Фролова О.Г. Досвід організаційно-правового реформування діяльності правоохоронних органів США // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 99-108. – ISSN 0201-7245
471521
   Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець, Б.Г. Бугай, В.О. Лихацька, Н.Я. Верещагіна, Н.А. Кавецька, П.П. Кузів, М.М. Руда, Н.З. Ярема, І.І. Ганьбергер, С.В. Кучер // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 24-27. – ISSN 1681-2751
471522
  Бойко Т.В. Досвід освоєння практичних навичок та особливості індивідуальної роботи студентів 5 курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини № 3 // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 70-73. – ISSN 1681-2751
471523
  Капосльоз Г. Досвід освоєння та використання наукових результатів у навчальних закладах та органах управління освітою в Україні та за кордоном / Г. Капосльоз, О. Мельниченко, Л. Левицька // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 120-132. – ISSN 2617-1775
471524
  Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Савинська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 188-197. – Бібліогр.: л. 168-187
471525
  Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Савинська Інна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв
471526
  Ясинецька О. Досвід охорони пам"ток культурної спадщини у Польщі: становлення правових засад // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 213-218. – ISBN 978-617-7674-81-7
471527
  Бажанов В. Досвід охорони та захисту авторських прав у Франції // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 135-154. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
471528
  Романчук С.П. Досвід оцінки ландшафтів Києва для збереження та оптимізації міського середовища / С.П. Романчук, О.В. Савицька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 209-226. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0868-6939
471529
  Лук"янець О.І. Досвід оцінювання водності карпатських річок на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 206-210 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-109-9
471530
  Кернична І.З. Досвід оцінювання знань здобувачів магістерського рівня вищої освіти при викладанні фармацевтичної ботаніки в умовах війни та дистанційного навчання / І.З. Кернична, М.І. Шанайда // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 1 (99). – C. 42-47. – ISSN 1681-2751
471531
  Соколова Л.В. Досвід оцінювання конкурентноспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка / Л.В. Соколова, Г.М. Верясова, О.Є. Соколов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 289-302 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
471532
  Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
471533
  Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / пер. з рос. Л. Бейліса // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9
471534
  Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / пер. з рос. Л. Бейліса // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9
471535
  Шабінський М. Досвід патріотичного виховання молоді на прикладі французької школи // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
471536
  Калашник Н. Досвід пенітенціарної діяльності Грузії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 194-196
471537
  Жорнова О. Досвід перебування в іншому повсякденні як чинник суб"єктного формування студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюється один з чинників формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності. Досвід перебування в іншому повсякденні розуміється як вихід за межі звичного середовища виявлення щоденної активності. Визначається його сутність та ...
471538
   Досвід перебудови викладання української мови в школах УРСР в світлі праць Й.В. Сталіна про мову. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
471539
   Досвід передових колгоспів. – Львів, 1953. – 90с.
471540
  Лом Ф. Досвід передових сільськогосподарських кооперативів Чехословаччини / Ф. Лом. – К., 1964. – 129с.
471541
  Горбачик А. Досвід перекладу опитувальника у міжнародному академічному порівняльному проєкті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3, липень-вересень. – С. 174-177. – ISSN 1563-3713
471542
  Рябенко Л.І. Досвід переходу до європейських стандартів оцінювання знань та вмінь студентів у Донбаському державному технічному університеті / Л.І. Рябенко, Б.М. Борисенко, К.С. Семикіна, Н.В. Сулейманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 341-345. – ISSN 0321-0499
471543
  Вознюк О.О. Досвід переходу сільського господарства Бразилії на засади сталого розвитку / О.О. Вознюк, О.В. Дзяд // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 3-13. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
471544
  Ейнор О.Л. Досвід періодизації історії вивчення геологічної будови СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3-6
471545
  Єрмолаєв В.М. Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 30-46. – ISSN 1993-0909


  Проаналізовано публіцистичні статті, брошури, промови і спогади М.С. Грушевського 1917-1926 рр., в яких Голова УЦР викладав своє бачення проблем формування вищого представницького органу влади в Україні 1917-1918 рр., його законотворення, перспектив ...
471546
  Тондер Д.Б. Досвід Південноафриканської республіки з професионалізації армії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-58
471547
  Мікаілова М.Н. Досвід підвищення ефективності лабораторних занять з дисципліни "Технічна механіка" // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-966-285-400-8
471548
  Грицеляк В. Досвід підготовки видання "Українські Карпати. Комплексний атлас автотуриста" / В. Грицеляк, І. Дикий, І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
471549
  Тригуб І. Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 104-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
471550
  Савка І.Г. Досвід підготовки іноземних громадян з англомовною формою навчання / І.Г. Савка, С.Д. Савка, С.В. Юрнюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 56-58. – ISSN 1681-2751
471551
  Ма Сюй Досвід підготовки іноземних студентів - майбутніх керівників хорових колективів у ВНЗ України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 321-331. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто питання підготовки хорових диригентів у вищих навчальних закладах України. Охарактеризовано компоненти структури підготовки хорових диригентів, зокрема: виконавсько-творчий, методико-формувальний та організаційно-керівний. Окреслено функції ...
471552
  Гончаренко І.Б. Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборонипровідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні / І.Б. Гончаренко, Ю.О. Михайлова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 214-222. – ISSN 1999-5717
471553
  Брунець Б.Р. Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С.25-31. – Бібліогр.: 4 назв.
471554
  Іванов Ю. Досвід підготовки магістрів з оподаткування в Харківському національному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 50-62. – ISSN 1682-2366
471555
  Радецький В.Г. Досвід підготовки миротворчих контингентів Збройних Сил України до участі у міжнародних миротворчих операціях наприкінці XX - на початку XXI ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 438-443
471556
  Прожога І.В. Досвід підготовки соціальних працівників в умовах змішаного навчання / І.В. Прожога, М.І. Радченко, В.В. Вішталюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 109-112. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
471557
  Бойко Т.В. Досвід підготовки студентів VI курсу до ліцензійного іспиту "Крок-2" на кафедрі внутрішньої медицини № 3 // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
471558
   Досвід підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології (підсумки викладачів та погляд студентів) / В.В. Родіонова, О.М. Коваленко, Ніколаєнко-Камишова, С.В. Собко, О.С. Хмель // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 78-82. – ISSN 1681-2751
471559
  Лисенко Н.В. Досвід підготовки учнів до участі в олімпіадах та написання науково-дослідницьких робіт // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 24-26 : схеми
471560
  Крюков О. Досвід підготовки фахівців-метрологів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 31-33. – ISSN 1562-529Х
471561
  Лавний В.В. Досвід підготовки фахівців лісової галузі в університеті сталого розвитку Еберсвальде (ФРН) / В.В. Лавний, П. Шпатгельф // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.1. – С. 387-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471562
  Березняк Н.В. Досвід побудови інформаційної інфраструктури інноваційної сфери у Німеччині / Н.В. Березняк, Т.П. Божко, А.Д. Ревенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 21-27
471563
  Кудрявець Є.В. Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 41-43. – ISBN 978-617-696-385-1
471564
  Кудрявець Є.В. Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 62-66. – ISSN 2222-4459
471565
  Левченко О. Досвід побудування виробничих функцій для шахт Донбасу / О. Левченко, О. Підтілок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Для шахт Центрального й Західного Донбасу побудовано виробничі функції на показниках, що характеризують фактичні витрати та наявність виробничих ресурсів. Проаналізовано причинно-наслідкові зв"язки між ефективністю використання ресурсів і ...
471566
  Горін Н.О. Досвід повоєнної відбудови та євроінтеграції Хорватії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 55. – С. 162-185. – ISSN 0320-4421
471567
  Чадюк М. Досвід пограниччя за часів непевності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 жовтня (№ 189). – С. 9


  У чому актуальність книжок Ольги Токарчук, яка здобула Нобелівську премію.
471568
  Вакуленко В.М. Досвід подолання дитячої безпритульності в радянській Україні // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 93-100. – ISSN 1817-3764
471569
  Букрєєв Т.Б. Досвід подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України в умовах формування радянського тоталітарного режиму : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букрєєв Тарас Борисович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
471570
  Солошенко В.В. Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 28-33. – (Історичні науки)


  "Націонал-соціалістичні пограбування, відчужене мистецтво, трофеї війни - це складові, які і сьогодні з новою силою сколихують суспільство, фахівців. І не лише істориків, мистецтвознавців, музеєзнавців, але й політиків і дипломатів. У статті ...
471571
  Щерба О. Досвід поєднання сугестивного та інтенсивного методів викладання іноземної мови в підготовці військовослужбовців до міжнародних навчань / О. Щерба, П. Черник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 76-81. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Розкрито сутність поняття «суперінтенсив» у викладанні іноземної мови у військовому навчальному закладі. Доведено актуальність та важливість вивчення українськими військовослужбовцями англійської мови в контексті розвитку Збройних сил України та ...
471572
  Смаль В.З. Досвід політехнічного навчання і трудового виховання учнів у школах Чехословацької Соціалістичної Республіки, Польскої Народної Республіки, Німецької Демократичної Респубіки. / В.З. Смаль. – К., 1961. – 86с.
471573
  Толстов С. Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-24
471574
  Непорожня Н. Досвід політики стосовно державної мови в Литовській республіці // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 23-29. – ISBN 966-7576-18-3
471575
  Симоненко О. Досвід політико-комунікативних практик зарубіжних бібліотек з органами державної влади // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 203-212. – ISSN 2224-9516
471576
  Держалюк О.М. Досвід політико-правових перетворень у країнах Центрально-Східної Європи та Україна // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 162-218. – ISSN 2518-7546
471577
  Кремньова О. Досвід політичної агітації на підприємстві / О. Кремньова. – Київ, 1949. – 68с.
471578
  Підоричева І. Досвід польських СЕЗ: у пошуках антикрихкості для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 8


  "Українська влада вже котре десятиліття поспіль не втомлюється наголошувати на необхідності залучити інвестиції в країну. Представники її нинішньої каденції мріють про чергові "плани Маршалла" та заявляють про "наполегливу" роботу над поліпшенням ...
471579
  Штогун С. Досвід Польщі для становлення адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
471580
  Колодко Гжегож Досвід Польщі може бути корисним для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 38-40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
471581
  Дуфенюк О.М. Досвід Польщі стосовно участі судового експерта у кримінальному провадженні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 240-249. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
471582
  Соколов О.Ю. Досвід Польщі у використанні результатів тестування при вступі до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 13-20


  Досвід Польщі дуже корисний для нашої системи освіти, оскільки багато ВНЗ в Україні зараз знаходиться в пошуку правил прийому, згідно з якими бажання відбирати найбільш талановитих студентів буде збігатися з результатами такого відбору.
471583
  Гроелє Б. Досвід Польщі у врегулюванні споживчого банкрутства // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 9-10
471584
  Миронюк Р.В. Досвід Польщі у регулюванні правничої освіти та окремі рекомендації для України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 90-93
471585
  Сарнецька Я.А. Досвід Польщі у фіскальній децентралізації та перспективи його використання в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 60-64. – ISSN 2222-4459
471586
  Швидюк С. Досвід Польщі у формуванні політичної компетентності громадян та його значення для України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 89-100. – ISSN 2309-7760
471587
  Павельчук І.А. Досвід постімпресіоністичного експерименту в натюрмортах Романа Сельського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 119-123. – ISSN 2226-3209


  У даній публікації розглядається творчий доробок відомого львівського художника Р. Сельського в жанрі натюрморту у період його творчих пошуків в галузі постімпресіонізму упродовж 1925–1980-х років.
471588
  Падалка А.О. Досвід пострадянських країн щодо правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку та шляхи його запозичення для України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 41-44. – ISSN 2617-5967
471589
  Макаренко Н. Досвід поширення знань з міжнародного гуманітарного права серед курсантів ВВНЗ : на прикладі конкурсу "Ярослав Мудрий-7" // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 21-23.
471590
  Голубенко О.Є. Досвід правового врегулювання відносин інтелектуальної власності за участю держави в іноземних країнах // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 176-179. – ISBN 966-435-028-1
471591
  Золотар О.О. Досвід правового забезпечення інформаційної безпеки в країнах Східного партнерства ЄС (Молдова, Грузія) // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 70-80. – ISSN 2524-101X
471592
  Куцевич О.П. Досвід правового забезпечення консолідації земель у країнах Скандинавії та можливості його використання в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 266-269. – ISSN 2219-5521
471593
  Пестрецова О. Досвід правового інформуваня в глобалізованому світі на прикладі публічних юридичних бібліотек США // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 68-79. – ISSN 2224-9516
471594
  Семчик В.І. Досвід правового регулювання аграрних інтервенцій в країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 395-405. – ISBN 978-617-7021-00-0
471595
  Науменко І.І. Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 245-256


  У статті досліджено правове регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу, виокремлено його спільні та відмінні риси. Проведено аналіз підходів до поняття «бюджетне право», визначення сфери дії бюджетного закону. В ході дослідження ...
471596
  Балюк Г.І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 77-98.
471597
  Марушева О.А. Досвід правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в країнах Далекого Зарубіжжя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 305-309. – ISSN 1563-3349
471598
  Гомонай В.В. Досвід правового регулювання господарської діяльності в першій Чехословацькій республіці для України = The experience of legal regulation of economic activity in the first Czechoslovak Republic for Ukraine : монографія / Гомонай В.В., Бисага Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 141, [2] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 122-141. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-001-1
471599
  Романенко Є.О. Досвід правового регулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетній сфері на прикладі Федеративної Республіки Німеччина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 134-138. – ISSN 2219-5521
471600
  Тарасюк В.М. Досвід правового регулювання медіа США, Франції та Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 134-149. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
471601
  Мірошниченко А. Досвід правового регулювання оголошення об"єктів природно-заповідного фонду в Німеччині / А. Мірошниченко, В. Правдюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 42-46
471602
  Борсук В.О. Досвід правового регулювання позбавлення батьківських прав за законодавством Молдови та окремих держав Європейського Союзу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 95-100. – ISSN 2524-0129
471603
  Задорожній О.В. Досвід правового регулювання прикордонної співпраці України та Російської Федерації у 1995-2004 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 54-60


  Аналізуються найважливіші аспекти економічного потенціалу України, виходячи з її геополітичного положення. Особлива увага приділена прикордонній співпраці України та Росії. Також розкривається теорія ідеї формування єврорегіонів в Україні.
471604
  Девізоров Д.С. Досвід правового регулювання укладення трудового договору в спеціальних випадках у країнах близького зарубіжжя // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 208-211. – ISBN 978-617-625-000-5
471605
  Мельникова О. Досвід практичної підготовки магістрантів спеціальності "Економіка" в умовах онлайн навчання / О. Мельникова, Ю. Олійник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (108). – С. 28-32. – ISSN 1562-529Х
471606
  Дарієвська С.І. Досвід працевлаштування людей з інвалідністю в Україні (на прикладі ветеранів Антитерористичної операції) / С.І. Дарієвська, Т.О. Марценюк // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 37-48. – (Соціологія ; т. 3). – ISSN 2617-9067
471607
  Середюк В.Н. Досвід предметно-орієнтованого навчання на засадах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 183-187. – ISSN 1684-7903


  "...У статті проведено аналіз результатів Всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) за 2016 рік."
471608
  Охендовський М. Досвід президентських та парламентських виборів 2014 року в Україні: проблеми та можливі шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 8-14
471609
  Перерва П.Г. Досвід приватизації у Великій Британії для України / П.Г. Перерва, О.Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-16
471610
  Шинкарук О. Досвід провадження освітньої діяльності у галузі національної безпеки у Національній академії державноїприкордонної служби України імені Богдана Хмельницького // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7814-10-7
471611
  Марчук О. Досвід проведення антитерористичних заходів на об"єктах атомної енергетики України. Стан та перспективи взаємодії з іноземними та міжнародними організаціями у сфері боротьби з актами ядерного тероризму // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-60.
471612
   Досвід проведення великомасштабних палеогеоморфологічних досліджень у межах 30-кілометрової зони ЧАЕС / С.Ю. Бортник, О.О. Комлєв, Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, Є.М. Цвєлих // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 63-69. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Проведено комплексне палеогеоморфологічне дослідження кайнозойського осадового чохла 30-кілометрової зони ЧАЕС, за результатами яких складено прогнозну карту поведінки радіонуклідів. У межах дослідженої території відмічені можливі напрямки міграції ...
471613
  Горошко А.В. Досвід проведення віртуальних лабораторних робіт з електротехніки / А.В. Горошко, М.В. Зембицька // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 75-77. – ISBN 978-966-330-413-7
471614
   Досвід проведення геолого-геоморфологічної практики в Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща) / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк, Пабіан, Ґж. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 170-178. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано досвід проведення геолого-геоморфологічних практик в Інституті географії університету Яна Кохановського на базі місцевіх геологічніх об"єктів. Показані переваги таких практик, що синтезують у собі, окрім геолого-геоморфологічних, ...
471615
   Досвід проведення дистанційних онлайн-семінарів під час карантину на кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, С.Й. Гриценко, В.Б. Доброродній, А.Є. Бурак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
471616
  Мірошниченко А. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 123-132. – ISSN 0132-1331
471617
  Шевченко Н. Досвід проведення інтерактивного семінару // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Вересень (№ 17). – С. 1-3


  "...в приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенти-історики та учні загальноосвітньої школи № 49 міста Києва із поглибленим вивченням французької мови реалізували спільний проект на тему "Політика мультикультуралізму ...
471618
  Воропай Л.І. Досвід проведення історико-географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 16-21. – Бібліогр.: 27 назв
471619
  Мисула І.Р. Досвід проведення клінічної практики для фізичних терапевтів на базі геріатричного пансіонату / І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк, Г.О. Стельмах // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 76-79. – ISSN 1681-2751
471620
  Бодрук О.С. Досвід проведення миротворчих операцій ООН // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54.
471621
  Петренко Г.О. Досвід проведення модульного контролю на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 70-73
471622
  Бесклінська О.П. Досвід проведення моніторингу у освітньої діяльності студентів / О.П. Бесклінська, Т.Б. Гордієнко // Наукові записки Державного університету телекомунікацій : науковий журнал / Державний університет телекомунікацій. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 75-82. – ISSN 2518-7678
471623
  Тихонович В.М. Досвід проведення навчальних консультацій студентів вітчизняних вищих навчальних закладів (70-ті - 90-ті роки XX ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 135-144. – ISSN 2312-0657


  Розкрито особливості проведення консультацій групових та індивідуальних; обов"язкових (для всіх студентів) і добровільних (для бажаючих); консультацій-роз"яснень, консультацій-обговорень, консультацій-порад, комбінованих (змішаних) консультацій. ...
471624
  Касянчук М.Г. Досвід проведення онлайн-досліджень серед чоловіків, які мають секс з чоловіками, із застосуванням Respondent Driven Sampling в інших країнах (огляд літератури) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (85). – С. 168-189. – ISSN 1681-116Х
471625
  Галій Л.В. Досвід проведення педагогічного експерименту з впровадження дистанційної форми навчання у національному фармацевтичному університеті / Л.В. Галій, Т.М. Серопян // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 39-40. – ISBN 978-966-285-400-8
471626
  Крапко О.М. Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі / О.М. Крапко, Г.О. Скуз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 93-94. – Бібліогр.: 3 назв.
471627
  Лавний В.В. Досвід проведення рубок переформування у похідних ялинових деревостанах Німеччини / В.В. Лавний, Г. Шніцлєр // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1991-606X
471628
  Тищенко В.А. Досвід проведення успішної серцево-легеневої реанімації медичними працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (3 випадки) // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 190-192. – ISSN 2312-7104
471629
   Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму / І.В. Дзюблик, О.В. Ковалюк, С.О. Соловйов, Г.Г. Ковалишин, С.В. Степанюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 38-46. – ISSN 2227-7404
471630
  Литвинко А.С. Досвід проведення щорічних молодіжних конференцій з історії науки і техніки / А.С. Литвинко, Л.П. Пономаренко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 71-80. – ISSN 0374-3896


  У статті висвітлюється 10-річний досвід молодіжних конференцій з історії науки і техніки, які з 2002 р. проводить відділ історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу по історії науки ім. Г.М. Доброва та фізико-математичний ...
471631
  Муратова Н.І. Досвід провідних IT-компаній світу щодо вирішення екологічних проблем / Н.І. Муратова, О.П. Кочеткова // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 123-126. – ISBN 978-966-479-051-9
471632
  Козак Т.М. Досвід провідних країн світу в побудові дієвої пенсійної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 120-125. – ISSN 2306-6814
471633
  Болдін М.Я. Досвід провідних країн світу у підтримці банківських систем шляхом рефінансування (на прикладі США, Канади, Японії та КНР) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 84-94
471634
  Іванов-Костецький Досвід проектування та будівництва виробництва екологічних меблів на прикладі нового заводу компанії "Вудман" в селі Крехів, Львівської області // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 71-82. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
471635
  Баландіна Н. Досвід проєктування освітньої програми з журналістики в Одеському національному політехнічному університеті / Н. Баландіна, В. Кубко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (297), квітень. – С. 35-41. – ISSN 2076-9326
471636
   Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – 67, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-539-8
471637
   Досвід пропагандистської роботи в парторганізаціях України. – Київ, 1955. – 172 с.
471638
  Халковський О.М. Досвід протидії корупції у зарубіжних країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-106
471639
  Гахович С.В. Досвід професійного виховання військовослужбовців-жінок у фемінізованих арміях зарубіжних країн / С.В. Гахович, О.Ф. Жучкова, О.С. Ленков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 194-199


  У статті проведено аналіз досвіду професійного виховання військовослужбовців-жінок у арміях зарубіжних країн з метою використання його в необхідній мірі відповідно до специфіки Збройних Сил України. В статті досліджується егалітарний підхід для ...
471640
  Бабченко Н.В. Досвід професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі на основі компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 4-12. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
471641
  Зуєнко Н. Досвід професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері туризму Німеччини та Франції і можливості його використання у вищих навчальних закладах України / Н. Зуєнко, С. Мусійчук // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 59-69. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
471642
  Шулюк Н.І. Досвід профільної орієнтації на основі спеціалізованих онлайн-ресурсів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 252-259. – ISSN 2309-8287
471643
  Кочубей В.А. Досвід психологічного супроводу родин загиблих в рамках проекту родинне коло 2014-2018 рр // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 61-64
471644
  Боринець Ю.О. Досвід психологічного супроводу учасників АТО під час лікування в психоневрологічній лікарні № 3 міста Івано-Франківськ // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 22-25
471645
  Явоненко Сергій Олександрович Досвід раціональності в ціннісному самовизначенні (філософсько-етичний аспект) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Явоненко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
471646
  Явоненко Сергій Олександрович Досвід раціональності в цінністному самовизначенні (філософсько-етичний аспект) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.07 / Явоненко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.153-165
471647
  Ковальчук Ю. Досвід реалізації PR-проекту в бібліотеках Рівненщини / Юлія Ковальчук // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 53-54. – ISSN 1811-377X


  У сатті розкривається досвід реалізації корпоративної діяльності кількох бібліотек одного регіону у сфері зв"язків з громадськістю на прикладі реалізації проекту "PR-офіс сучасних бібліотек"
471648
  Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли Досвід реалізації антикорупційної політики в Азербайджані: уроки для сучасної України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 127-135. – ISSN 2306-6814


  У статті оприлюднено результати вивчення, аналізу та узагальнення досвіду реалізації антикорупційної політики в Азербайджані і визначено можливі складові його запровадження в сучасній Україні. На прикладі Азербайджанської Республіки розкрито явище ...
471649
  Дем"янчук В.А. Досвід реалізації антикорупційної політики в Польщі та Німеччині: уроки та застереження для України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 151-158. – ISSN 2524-0323
471650
  Топальський В.Л. Досвід реалізації гендерної політики у збройних силах Норвегії // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 100-107
471651
  Максименко С.Д. Досвід реалізації генетико-моделюючого методу в дослідженні психологічних механізмів наукового відкриття (на прикладі історії створення теорії відносності) / С.Д. Максименко, О.В. Губенко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 199-209. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772
471652
  Кушперук А.С. Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 54-61. – ISSN 1993-6788


  Виділені три основні зони: США, Західна Європа та Японія, в яких моделі державних промислових політик досягли самореалізації.
471653
  Купрієнко О. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 93-97. – ISBN 978-617-8037-90-1


  Західноєвропейська система загальної середньої освіти, попри розмаїття типів і різновидів навчальних закладів, які опікуються освітою, зокрема школярів з особливими потребами, є ключовими елементами сучасної європейської моделі соціального устрою, яка ...
471654
  Роздайбіда Л. Досвід реалізації положень Європейської хартії регіональних мов меншин в Україні ( на прикладі Чернігівської області) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 110-114


  Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних аспектів імплементації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні.
471655
  Бульба О. Досвід реалізації принципу поділу влади у державах - учасницях СНД та його значення для України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-15.
471656
  Поліщук О.А. Досвід реалізації системи трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров"я в регіональних реабілітаційних центрах // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 96-106. – ISSN 2227-2747
471657
  Коломієць С. Досвід реалізації сучасних завдань іншомовної освіти у політехнічному ВНЗ / С. Коломієць, О. Демиденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 72-77. – ISSN 1682-2366


  Викладається досвід факультету лінгвістики Національного технічного університету України "КПІ" з реалізації сучасних завдань іншомовної освіти студентів.
471658
  Корецький М. Досвід реальної приватизації в зарубіжних країнах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.119-127. – ISBN 966-73-53-51-Х
471659
  Отріщенко Н. Досвід революції 2013-2014: від цінностей до повсякденних практик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 148-159. – ISSN 1563-3713
471660
  Стельмах В.О. Досвід регіональної співпраці у Центральній Європі ( на прикладі країн Вишеградської групи) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 134-140. – ISBN 978-966-02-7653-6
471661
  Цирфа Ю.А. Досвід регулювання міграційних процесів у межах ЄС: концептуальна основа // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 721-726. – ISSN 1563-3349
471662
  Грицюта Н.М. Досвід регулювання реклами в Німеччині: вплив на етику рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 107-114


  Регулювання етики рекламних комунікацій у Німеччині має специфіку внаслідок національного мента літету, не спеціалізованого, проте вичерпного та розгалуженого законодавства та оптимально зорганізо ваної системи саморегулювання галузі, де відіграють ...
471663
  Демчишин М.Г. Досвід регулювання стоку на гірських річках шляхом створення водосховищ // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 45-49. – Бібліогр.: 9 назв
471664
  Сенчук В.В. Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні за часів Гетьманщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 110-117.
471665
  Сенчук В.В. Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні протягом Литовсько-польської доби // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-47.
471666
  Сингаївська М.А. Досвід реновації міського середовища 1920-поч. 1930 років // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 144-148 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
471667
  Попко Є. Досвід репарацій: скільки коштувала Іраку воєнна авантюра Саддама Хусейна в Кувейті? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277


  Ми ж поставимо питання дещо інакше: скільки коштуватиме військова і гібридна агресія путинської росії?
471668
  Парахіна М. Досвід реституції історико-культурної спадщини в Україні: перші роки незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-51. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Питання повернення історичних та культурних цінностей має велику культурну та політичну складову для українсько-російських двосторонніх відносин, саме цьому й присвячена дана стаття. Варто зауважити, що, за загальновизнаною нормою міжнародного права, ...
471669
  Кононенко Я.В. Досвід реструктуризації та технічного переозброєння підприємства-суб"єкта ЗЕД (на прикладі АТ "Ефект", Харків) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 204-214 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
471670
  Вовчак О.Д. Досвід рефінансування житлових іпотечних кредитів в Україні шляхом випуску звичайних іпотечних облігацій / О.Д. Вовчак, І.В. Ковалишин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-21
471671
  Вовчак О. Досвід рефінансування іпотечних кредитів через механізм сек"юритизації в Україні / О. Вовчак, І. Ковалишин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 10-13.
471672
  Терлига Д.В. Досвід рефлексії щодо історичного процесу в історіософській концепції Ю.І. Вассияна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Концепція Ю.І. Вассияна дає можливість пояснити багато спірних моментів в історії світової, і, зокрема, української філософської історичної думки, які не в змозі пояснити інші концепції. Мислитель відкинув геополітичні проблеми, зосередивши свою увагу ...
471673
  Роєнко В.І. Досвід реформ Людвіга фон Ерхарда для української економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
471674
  Павлюк К.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах-членах Європейського Союзу : фінансова політика й економічне регулювання / К.В. Павлюк, І.В. Іголкін // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-55. – Бібліогр.: 14 назв
471675
  Гладчук Т.П. Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 376-379
471676
  Прокопенко Л.Л. Досвід реформування місцевого управління в країнах Європейського Союзу // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 93-101. – ISSN 2311-6420
471677
  Романько І.І. Досвід реформування національної системи освіти та його використання в сучасній Україні: історіографія питання // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 96-105. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
471678
  Суходоля О.М. Досвід реформування ринку електричної енергії в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 59-68. – ISSN 2306-5664
471679
  Кравченко С. Досвід реформування системи виконавчої влади у країнах Центральної і Східної Європи та Російській Федерації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-54
471680
  Коряк В.І. Досвід реформування системи військової освіти в постсоціалістичних країнах та його значення для України / В.І. Коряк, С.Л. Речич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 260-266
471681
  Красота І. Досвід реформування системи кадрового менеджменту у Збройних Силах України / І. Красота, О. Тракалюк, В. Штанько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід реформування системи кадрового менеджменту (управління персоналу) в Збройних Силах України у період 2006-2011 роки та 2014-2018 роки. Проаналізовано та проведено порівняння двох періодів реформування системи управління персоналом ...
471682
  Поліщук О. Досвід реформування системи освіти в Чехії / О. Поліщук, Н. Муранова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 195-198


  Розглядається реформування національної освітньої системи Чехії. Грамотне використання іноземного досвіду в системі освіти дасть можливість адаптуватись до динамічних потреб ринку праці та спрямує освітній процес України відповідно до сучасних вимог ...
471683
  Луцький Р.П. Досвід реформування системи пенсійного забезпечення в країнах Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 176-180. – (Право. Економіка. Управління)
471684
  Просіняк В.М. Досвід реформування сільського господарства Східної Німеччини // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 112-117. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
471685
  Савченко О. Досвід реформування української освіти: уроки і подальший поступ // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 2-6.
471686
  Федяєва В. Досвід роботи В. Сухомлинського з молодими вчителями у вимірі сьогодення / В. Федяєва, Н. Бутенко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 251-259. – ISSN 2618-0715


  У статті розглянуто актуальну проблему професійного становлення молодого вчителя. Авторами уточнено сутність поняття «молодий вчитель». Акцентовано увагу на тому. що перші кроки професійної діяльності вчителя початківця в подальшому забезпечать ...
471687
  Степанова Н.М. Досвід роботи Гарячої лінії "Стоп, паніка!" під час пандемії COVID-19 в Україні / Н.М. Степанова, А.В. Солонський, О.В. Колодєжний // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 239-245. – ISBN 978-966-999-173-7
471688
   Досвід роботи з грамоти в дитячих садках. – Х, 1930. – 41с.
471689
  Гаркуша С.Л. Досвід роботи кабінету корекції ліпідного спектра крові та лікування різних форм ожиріння у профілактиці виникнення захворювань системи кровообігу / С.Л. Гаркуша, В.Н. Корзун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 31-34. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
471690
  Бєляєва С.В. Досвід роботи Київського економічного інституту менеджменту для подолання кризових явищ / С.В. Бєляєва, В.Д. Рожок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 28-30. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
471691
  Костирко Т.М. Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників НУК імені адмірала Макарова // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 91-105. – ISBN 978-617-689-301-1


  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК)
471692
  Павленко Ф.А. Досвід роботи передових лісорозсадників / Ф.А. Павленко. – Київ, 1953. – 64с.
471693
  Новіков А. Досвід роботи прокуратури Закарпаття з питань додержання вимог законодавства у розпоряджанні та використанні земель оборони // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 43-45
471694
  Журавель Н. Досвід роботи пункту європейської інформації в Охтирській центральній міській бібліотеці Сумської області // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 15-21. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність Охтирської центральної міської бібліотеки Сумської області з популяризації знань про ЄС та європейський вибір України серед користувачів бібліотеки та жителів міста Охтирка.
471695
   Досвід роботи системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2014 році / С.А. Вижва, Я.В. Лавренюк, О.Р. Бедюх, П.І. Демченко, В.А. Заславський // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-74
471696
  Січко С.М. Досвід розбудови інноваційної економіки в технологічному розвитку світу // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 107-111. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проаналізовано досвід розвинутих країн світу в розбудові інноваційної економіки в сучасних умовах формування нової технологічної формації світу. Проаналізовано по країнах світу інструментарій, який використовується для стимулювання розвитку ...
471697
  Заваріка Г.М. Досвід розбудови туризму Грузії в постконфліктний період // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета. Мета статті полягає в теоретико-методологічному дослідженні досвіду Грузії у розвитку туризму в період з 2009 року по цей час. Методика. Методологічною базою дослідження є основи наукової діалектики. Застосовано експедиційний, історичний, ...
471698
  Смоквина А.А. Досвід розвинених країн з питань розвитку ринку праці: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в Україні / А.А. Смоквина, А.В. Мойсей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 248-254. – ISSN 2222-4459
471699
  Карасьова Н.А. Досвід розвинених країн у сфері креативної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 10 : Світовий досвід державної підтримки суб"єктів електроенергетичного ринку. – С. 30-37. – ISSN 2222-4459
471700
  Єременко О.К. Досвід розвинутих країн з питань регулювання іноземних інвестицій : (на прикладі Канади) / О.К. Єременко, Н.В. Кузнецова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 71-84. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається практика промислово розвинутих країн, зокрема Канади, у галузі державного регулювання прямих іноземних інвестицій. Розкриті основні методи і форми контролю за прямими іноземними інвестиціями, а також вимоги країн, що приймають до ...
471701
  Степанець Н.П. Досвід розвинутих країн у підготовці фахівців для сфери туризму: компетентісний підхід // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 19-25. – Бібліогр.: 10 назв.
471702
  Мудриєвська Л.М. Досвід розвитку державно-правових інститутів ранніх США крізь призму наукового аналізу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 678-680. – ISSN 0869-2491
471703
  Чайка І.П. Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 117-137. – ISSN 2306-8558
471704
  Нойманн В. Досвід розвитку зеленого бізнесу в Німеччині та можливості його використання в Україні / В. Нойманн, Т. Семенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні показники та розкрито особливості, а також набутий досвід функціонування зеленого бізнесу у Федеративній Республіці Німеччині. Розглянуто можливість використання сучасних екологічно чистих технологій в Україні. Приведены основные ...
471705
  Іоффе І.В. Досвід розвитку критичного мислення як ключової компетенції сучасного спеціаліста галузі охорони здоров"я / І.В. Іоффе, С.М. Смірнов, М.Є. Криворучко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 72-74. – ISSN 1681-2751
471706
  Ковпак Л.В. Досвід розвитку медичної науки і практики в Україні у перші роки проголошення незалежності (1991-2000 рр.) // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44-52
471707
  Горєлов Д. Досвід розвитку політичної системи Австрії в контексті трансформаційних перетворень в Україні / Д. Горєлов, О. Держалюк // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-54.
471708
  Ярова О.Б. Досвід розвитку початкової освіти в країнах ЄС – джерело модернізації початкової освіти в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 31-37. – ISSN 2411-1317
471709
  Рєпін К. Досвід розвитку ринку сільськогосподарських земель країн Європи та фактори, що на нього апливають // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-29
471710
  Захарчук О.В. Досвід розвитку сільського господарства Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 59-65. – ISSN 2221-1055
471711
  Васильєва Н.В. Досвід розвитку технополісів у країнах Сходу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.446-448. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
471712
  Пиріг Д.З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 163-170 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
471713
  Карпенко Г.В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 90-96.
471714
  Захарова І.В. Досвід розробки дистанційних курсів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 15-20. – ISBN 978-966-285-311-7
471715
  Борисов А.В. Досвід розробки і реалізації бази даних археологічних пам"яток для дослідження систем розселення / А.В. Борисов, О.В. Манігда // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 24-31. – ISSN 2227-4952
471716
  Бєгун В.В. Досвід розробки моделей і програмного забезпечення з безпеки / В.В. Бєгун, О.Ф. Волошин, В.Ф. Гречанінов // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 142-147. – ISBN 978-966-2188-89-9


  Швидкий розвиток інформаційних технологій призвів до суттєвих змін у підготовці фахівців. Доступність інформації у мережі інтернет, Вікіпедії та ін. змінює психологію навчання, змушує викладачів шукати шляхи перетворення доступної інформації у знання ...
471717
   Досвід розробки освітньої програми "Геодезія та землеустрій" (спеціалізація "Землеустрій та кадастр") у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Р. Беспалько, Т. Гуцул, І. Казімір, І. Смага // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дмитрієв Д.О. [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (28). – C. 177-188. – ISSN 2411-5363
471718
  Осадчий В.В. Досвід розробки та апробації навчального курсу "Вступ до спеціальності" (інженер-програміст) / В.В. Осадчий, К.П. Осадча // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 87-93. – ISSN 2074-8922
471719
  Харитонов В. Досвід розроблення курсу "Гемологічне колекціонування" – вибіркового освітнього компоненту ОПП Геологія бакалаврського рівня вищої освіти // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 81-85. – ISBN 978-617-7945-31-3
471720
  Гапон В.В. Досвід розроблення та функціонування розподіленої інформаційної бази даних з організаційно-розпорядчою інформацією Міністерства освіти і науки України / В.В. Гапон, Л.Л. Чимбай, О.А. Барабаш // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 33-43. – ISSN 2617-8532
471721
  Пана Л. Досвід розширення Європейського Союзу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 56-60. – ISSN 1995-0519
471722
  Колпаков В. Досвід Росії і Казахстану щодо реформування законодавства про адміністративну відповідальність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.44-47
471723
  Ватковська М.Г. Досвід Росії, Білорусі та Естонії щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 1 (45)). – ISSN 1813-3401
471724
  Деревянко Б. Досвід Російської Федерації в контексті вдосконалення правового регулювання процесів функціонування промислово-фінансових груп // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 128-133.
471725
  Дрогушевська І.Л. Досвід Російської Федерації у справі національної стандартизації географічних назв // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 41-44. – Бібліогр.: 12 назв
471726
  Мельник С. Досвід Російської Федерації щодо реформування системи надання соціальних послуг у додатковому лікарському забезпеченні / С. Мельник, В. Крютченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 44-49 : табл., рис.
471727
  Романенко С.О. Досвід санкційної політики США проти Лівії: її здобутки і прорахунки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 50-69
471728
  Фастовець О. Досвід Саудівської Аравії у розвитку історико-культурного туризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 86-90. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Дослідження стану розвитку туризму, виявлення позитивного досвіду, з"ясування трендів та тенденцій сфери туризму країн близькосхідного регіону, сприятиме розвитку культурного співробітництва, встановленню більш тісних стосунків України з туристичним ...
471729
  Улюра Г. Досвід свідчення та онтологія катастрофи: божевільні в сучасній російській жіночій прозі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 68-76. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі сучасної російської жіночої прози - творів С. Василенко, С. Купряшиної, А. Афанасьєвої - розглянута специфіка репрезентації жіночої суб"єктності як жіночого досвіду в надособистісній сфері.
471730
  Нансі Ж.- Досвід свободи = Lexperience de la liberte / Ж.- Нансі; Пер. з франц., післямова та примітки Оксани Йосипенко. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 216с. – ISBN 966-628-078-7
471731
  Грицишина М.В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 128-135


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на досвід в його сенсуалістичному вимірі та враження у їх безпосередній даності. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак досвіду британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом, а ...
471732
  Грицишина М.В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Грицишина Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 173-187
471733
  Грицишина М.В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Грицишина Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
471734
  Яцюк С. Досвід систематичного опису сегментних і несегментних фонетичних явищ за монографією Л.В. Щерби "Восточнолужицкое наречие" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 140-142. – ISSN 0320-3077


  Восточнолужицкое наречие (1915).
471735
  Лазоренко Л.О. Досвід сімейного порядку / Л.О. Лазоренко, Л.С. Шевченко. – К., 1989. – 48с.
471736
  Кушнарьов І.В. Досвід Сінгапуру та Гонконгу в боротьбі з політичною корупцією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 96-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
471737
  Скомаров О. Досвід Сінгапуру та Гонконгу щодо функціонування спеціальних антикорупційних органів та можливість його застосування в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 90-96
471738
  Бондар В.Б. Досвід Сінгапуру у боротьбі з корупцією // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7363-14-8
471739
  Лопушинський Т. Досвід скандинавських країн у забезпеченні умов для повного й незалежного здійснення правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 309-313. – ISSN 2663-5313
471740
  Закревський В.О. Досвід складання історичних карт "Київ у революціюх 1905 і 1917рр." для шкільного краєзнавчого атласу "Київ та Київська область" / В.О. Закревський, Л.Д. Машенцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 47-53. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 18)
471741
  Кучерів І. Досвід Словаччини для України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-28
471742
  Мальшина К.В. Досвід словенсько-турецького стратегічного партнерства для України / К.В. Мальшина, М. Язбец // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 78-84. – ISBN 978-966-02-7653-6
471743
  Мединська Ю. Досвід смерті та жіноча ідентичність // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.99-103. – ISSN 1810-2131
471744
  Кудряченко А. Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 25-27
471745
  Оренштейн Є.Г. Досвід соціально-економічного розвитку німецьких поселень на Півдні України в поліетнічному оточенні (кінець XIX - XX ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 495-505
471746
  Рябова Н. Досвід соціального захисту учасників АТО на місцевому рівні // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 185-187
471747
  Єришев А.О. Досвід соціологічних досліджень релігійності / А.О. Єришев. – Київ, 1967. – 163с.
471748
   Досвід соціологічного вивчення правових явищ / Є.В. Назаренко, Т. Рябота, В. Годований, В. Хоменко, Г. Смирнова, Н. Андразашвілі; Є. Назаренко, Т. Рябота, В. Годований, В. Хоменко, Г. Смирнова, Н. Андразашвілі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 94-98. – (Серія права ; № 10)


  В статье освещаются результаты исследования правовых воззрений рабочих и служащих трех киевских предприятий с помощью методов анкетирования, изучения практики работы товарищеского суда и интервьюирования.
471749
  Подцерковний О.П. Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та західних країнах // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 146-161. – ISSN 1993-0909
471750
  Губанов О.О. Досвід співробітництва України із SIGMA та зміст принципів публічної служби, сформульованих в документі SIGMA "Принципи державного управління" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 30-33. – ISBN 978-966-916-562-6
471751
  Трофімов С.А. Досвід Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан щодо визнання організації терористичною // Імперативи розвитку цивілізації / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-19. – ISBN 978-966-2439-41-0
471752
  Білецький Д. Досвід спостереження за астрономічними об"єктами у домашніх умовах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 172-199. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
471753
  Райнова Л.Б. Досвід справляння єдиного соціального податку в Російській Федерації та можливості його використання в Україні : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 230-241 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
471754
  Судіна Т.О. Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 137 - 149. – ISBN 978-966-529-203-6
471755
  Старушенко Г. Досвід становлення місцевого самоврядування в Україні у 60 - 70-х рр. ХІХ ст. / Г. Старушенко, О. Старушенко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 255-260.
471756
  Черниш І.А. Досвід становлення сил спеціальних операцій ВМС США та його врахування при розгляді питань реформування сил спеціальних операцій військово-морських сил ЗС України / І.А. Черниш, О.В. Дубов, В.М. Симоненков // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 124-134. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
471757
  Креденець Н.Я. Досвід становлення соціального партнерства в контексті інтеграційних процесів у європейській системі освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 8-12. – (Педагогіка ; № 2)


  Розглянуто зарубіжний досвід розвитку освітніх систем в контексті інтеграційних процесів заголом та становлення соціального портнерства у системі освіти зокрема. Проаналізоване складне завдання - забезпечити зростаючі потреби економіки, зумовлені ...
471758
   Досвід створення електронних інтерактивних навчальних додатків для реалізації інформаційної електронної технології навчання e-Learning у вищому військовому навчальному закладі / І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, С.С. Сидюк, О.М. Саютін // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 156-164. – ISSN 1997-9568


  У статті наведено досвід створення електронних інтерактивних навчальних додатків для реалізації інформаційної електронної технології навчання e-Learning у вищому військовому навчальному закладі. Розглянуто загальні підходи до проектування та розробки ...
471759
  Британ Ю.А. Досвід створення здоров"язбережувального освітнього середовища закладу вищої освіти як умови формування здоров"язбережувальної компетентності студентської молоді // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 101-108. – ISSN 2074-8922
471760
  Лактіонова Т.М. Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 63-71. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0587-2596
471761
  Рудь Ю.С. Досвід створення і використання системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів / Ю. С. Рудь, А. Г. Темченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 207-226. – ISBN 966-597-072-0
471762
   Досвід створення лісових культур дуба звичайного сіянцями із закритою кореневою системою в ДП "Харківська ЛНДС" / П.Б. Тарнопільський, О.М. Даниленко, В.В. Гупал, А.А. Мостепанюк, Г.Б. Гладун // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 89-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0459-1216
471763
  Миронова Т. Досвід створення музейної інституції в Україні // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 75-78. – ISSN 2309-8813
471764
  Миронова Т. Досвід створення музейної інституції в Україні // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 111-116. – ISSN 1992-5557
471765
  Шищенко П.Г. Досвід створення навчального посібника з прикладної фізичної географії / П.Г. Шищенко, В.С. Преображенський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 72-75. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 21)
471766
  Гладкий О.В. Досвід створення недержавної медико-технологічної та історико-краєзнавчої музейної колекції на території санаторію "Авангард" м. Немирів Вінницької області / О.В. Гладкий, В.С. Килівник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 57-64. – ISSN 2308-135X
471767
  Одягайло Б.М. Досвід створення нової філософії бізнесу підприємств в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
471768
  Мандрик Б.М. Досвід створення постійно діючої гідрогеологічної моделі території м. Луганська : випуск 23 / Б.М. Мандрик, О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Наведено досвід створення постійно діючої гідрогеологічної моделі території м. Луганськ для прогнозування роботи водозаборів, розробки водоохоронних заходів від впливу техногенних факторів на основі вивчення геолого-гідрогеологічної будови території, ...
471769
  Ляшенко Д.О. Досвід створення серії карт "Комплекс природоохоронних заходів, що забезпечує екологічне оздоровлення басейну Дніпра" на основі застосування геоінформаційних технологій / Д.О. Ляшенко, Л.Г. Руденко, В.П. Разов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 758-763. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
471770
  Платоненко О.Ю. Досвід створення систем дистанційного навчання // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 63-68. – ISBN 966-594-559-9
471771
  Кравченко Е. Досвід створення словника власних імен поетичних текстів (на матеріалі творчості Василя Стуса) // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 165-176. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
471772
  Ковальов І.В. Досвід створення стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів у державах - членах ЄС / І.В. Ковальов, В.М. Колотій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 106-110
471773
  Петрук В.А. Досвід створення та впровадження ігрових форм навчання у ВТНЗ / В.А. Петрук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С.88-92. – Бібліограф.:10 назв. – ISBN 966-597-072-0
471774
  Телелим В.М. Досвід створення та застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та на початку ХХІ століття : монографія / В.М. Телелим, О.М. Загорка, В.В. Стрижевський ; [М-во оборони України] ; Нац. ун-т оборони України, Каф-ра Сухопутних військ. – Київ : НУОУ, 2012. – 336 с. : іл. – Додатки: с. 222-241. – Бібліогр.: с. 334-336
471775
  Слюсаренко А.В. Досвід створення та структура сил спеціальних операцій провідних країн світу // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 170-181. – ISSN 2313-5603
471776
   Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗ / В.І. Дешко, О.М. Шевченко, М.М. Шовкалюк, І.О. Суходуб, М.І. Ситник, Н.П. Соколова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – С. 34-45. – ISSN 1813-5420


  Показано підходи до побудови системи енергоменеджменту ВНЗ, розглянуто методи і механізми управління процесами енергоспоживання. На конкретних прикладах розглянуто реалізацію пілотних проектів стосовно організації роботи служби енергоменеджменту та ...
471777
  Фальковський А.О. Досвід створення та функціонування спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу в Державі Ізраїль // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 83-92. – ISSN 2524-101X
471778
  Барладін О.В. Досвід створення цифрових картографічних ресурсів в Інституті передових технологій / О.В. Барладін, І.В. Бусол // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
471779
  Сітнікова Н.П. Досвід стратегічного планування інноваційного розвитку на національному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 80-86
471780
  Сітнікова Н.П. Досвід стратегічного планування сталого розвитку у країнах Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 11-14 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
471781
  Левкін А. Досвід студентського самоврядування у зростанні якості навчально-виховного процесу / А. Левкін, Левкіна, А. Ряснянська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 84-87. – ISSN 1562-529Х
471782
  Пратола Д. Досвід суддівської освіти в Італійській Республіці // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 137-140
471783
  Данилевич Л.А. Досвід супервізії студентів під час педагогічної практики як елемента трансляції рефлексивно-діяльнісного підходу у модусі консультативного // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 4 (74). – С. 55-65. – ISSN 2617-6858
471784
   Досвід сусідів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся міжнародний експертний семінар "Еволюція якості наукової діяльності ". Семінар відбувся в рамках проекту "Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів - задля вдосконалення діяльності закладів ...
471785
  Митко А. Досвід сучасної американської комунікативістики для України в сфері дослідження інформаційної демократії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 87-94
471786
  Сорокіна Л. Досвід сушіння зволожених документів: принципи індивідуального підходу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 138-144. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
471787
   Досвід США - чи варто використовувати? / П.К. Зеленський, М. Брегін, С. Бажан, В. Димитрюк // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно делегація керівників коледжів України на запрошення Державного департаменту США взяли участь у програмі стажування "The Community College Administrator Program" (ССАР-2018). Керівники коледжів змогли ознайомитись з роботою комунальних ...
471788
  Довгополова Г. Досвід США в підготовці магістрів із педагогічної освіти / Г. Довгополова, М. Степанець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 25-34. – ISSN 2312-5993
471789
  Шишко В.Й. Досвід США в реалізації адміністративно-правлвого забезпечення державної політики інформаційної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 257-266. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
471790
  Тарасенко Д. Досвід США при формуванні соціальних складових політики сталого розвитку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 9 (261). – С. 194-195. – ISSN 2409-9260
471791
  Омельчук В.О. Досвід США та Європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 29-32
471792
  Соловей К.О. Досвід США та Європи стосовно цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 178-180. – ISBN 978-966-419-299-3
471793
  Довгунь К. Досвід США та Канади у сфері запобігання і протидії домашньому насильству // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 111-114. – ISSN 2663-5313
471794
  Жиленко Р.В. Досвід США у запровадженні системи приятелів у роботі з ветеранами, що страждають на ПТСР // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 102-104. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
471795
  Нестерович В.Ф. Досвід США у прийнятті лобінгового законодавства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 111-123.
471796
  Симов"ян С.В. Досвід США у створенні системи державного фінансового моніторингу як засобу протидії легалізації доходів. одержаних злочинним шляхом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 69-72. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
471797
  Черниш Р.Ф. Досвід США у сфері використання допомоги конфіденційних джерел, інформаторів та таємних агентів у контексті прийняття нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 133-135. – ISBN 978-966-2571-07-3
471798
  Кочанова П.В. Досвід США щодо правового регулювання змісту трудових правовідносин, що виникають при ліквідації та банкрутстві підриємства // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 68-70
471799
  Глушков В.О. Досвід США щодо створення умов правового обмеження "тінізації" економіки, який може бути застозований у вітчизняній практиці / В.О. Глушков, С.Ю. Василенко, ВІасилинчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.45-52
471800
  Неборський Є.А. Досвід США щодо функціонування суб"єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 109-113. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
471801
  Малаховський Ю.В. Досвід США, Канади та країн ЄС в управлінні економічним розвитком депресивних територій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 43-53. – (Економічні науки ; вип. 28)
471802
  Піскунова Л.Е. Досвід та аспекти організації форм дистанційного навчання в Україні / Л.Е. Піскунова, В.М. Боголюбов, А.В. Білецька // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 47-56. – ISBN 978-617-8007-63-8
471803
  Маліцький В.К. Досвід та інноваційні технології при підготовці спеціалістів-екологів / В.К. Маліцький, О.І. Василова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 89-93
471804
   Досвід та його інтерпретації = Experience and its interpretations : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – 98, [4] с. – Текст укр., англ. - Загол. обкл.: 9. Досвід та його інтерпретації. Тези дев"ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-670-0
471805
  Крилова О.В. Досвід та особливості функціонування банківських систем країн ЄС та України в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 117-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
471806
  Шафраньош О. Досвід та практика толерантності в контркультурі у США в 50-70-х роках XX століття // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 115-118
471807
  Тягушева О.Г. Досвід та принципи формування державної політики в галузі освіти в економічно розвинутих країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 219-222. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
471808
  Шидловський А.К. Досвід та проблеми винахідництва і підтримки творчої діяльності в науці // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-13.
471809
  Логвин В. Досвід та проблеми громадських об"єднань в організації української освіти в Білорусі // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 133-135. – ISBN 966-7586-04-09
471810
  Даценко О.І. Досвід та проблеми корпоративного управління // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 17-19
471811
  Ткаченко А. Досвід та проблеми правового регулювання діяльності державних кредитних установ на території України у ХІХ ст. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.85-88
471812
  Касинюк Л.А. Досвід та проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні: філософсько-правовий аспект // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3. – C. 48-55. – ISSN 2073-803X
471813
  Прокопенко О.Ю. Досвід та сучасна практика управління сільськими поселеннями : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 142-151 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви
471814
  Горкіна Л.П. Досвід та шляхи підвищення ефективності реалізації людського потенціалу в трансформаційній економіці України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 29-35. – ISSN 1729-7206
471815
  Нагаев В. Досвід творчої діяльності студентів: модель управління // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 22-29. – ISSN 1562-529Х
471816
  Котелянець Ю. Досвід творчості в ранньому онтогенезі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 105-112. – ISSN 2307-4906
471817
  Кравцова Н. Досвід теоретико-методичної діяльності чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 174-180. – ISSN 2075-1478
471818
  Гінзбург М. Досвід термінологічного експертування та редагування нормативних докумегнтів / М. Гінзбург, І. Корніловська, С. Левіна // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 134-143


  Узагальнено п"ятирічний досвід проведення термінологічної експертизи та редагування нормативних документів у галузевому Нормативно-термінологічному центрі нафтогазового комплексу. Five-year experience in carrying out of terminological examination ...
471819
  Спєвак П. Досвід тоталітаризму // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 24-31


  Історія ПНР.
471820
  Білоконь Ю.М. Досвід транскордонного планування в Україні: уроки і перспективи : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-23 : Рис., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
471821
  Криклій А.С. Досвід трансформації АПК Польщі в контексті євроінтеграційних намірів України / А.С. Криклій, О.А. Душутіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-12.
471822
  Чень Цзеген Досвід трансформації книжкової галузі КНР в умовах пандемії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 53-62 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333
471823
  Іванніков Р. Досвід тривалого зберігання чоловічих гаметофітів орхідних при температурах нижчих 0°С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан розробок щодо тривалого збереження пилку орхідних. Запропоновано оригінальну технологію зберігання полініїв при температурах нижче 0°С. Створено банк полініїв. The modern condition of workings out concerning long ...
471824
   Досвід у компанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На заводах LG Elektronics зможуть пройти стажування та практику студенти Львівської політехніки.
471825
  Бондаренко С. Досвід Угорщини у галузі дотримання і захисту авторських прав / С. Бондаренко, Ю. Коротаєва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-11. – ISSN 1608-6422
471826
  Данильян О.Г. Досвід удосконалення органів державної влади в європейських країнах (на прикладі Польщі) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 191-199. – ISSN 0201-7245
471827
  Кашинцева О. Досвід України з імплементації гнучких положень Угоди ТРІПС у двох контекстах: євроінтеграції та пандемії / О. Кашинцева, Я. Іолкін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 140-145. – ISSN 2308-0361
471828
  Дідух Л.В. Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду / Л.В. Дідух, Н.В. Залєток // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 87-101. – ISSN 0320-9466
471829
  Лилик І. Досвід українських компаній у налагодженні діалогу з новим споживачем // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 5-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
471830
  Смирнов І.Г. Досвід українського Кам"янця та польського Тарнова з використання культурно-історичної спадщини для розвитку туризму / І.Г. Смирнов, А.С. Жукова // Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 156-159. – ISBN 978-966-285-482-4
471831
  Зубко О. Досвід української міжвоєнної празької повсякденності 1918 - 1939 рр.: комунікаційний та церковний аспекти // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 17-26
471832
  Андрушкевич Ф. Досвід української співпраці в сфері академічої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 53-58. – ISSN 2078-1016
471833
  Гонта С. Досвід університетів ЄС у комерціалізації результатів наукових досліджень // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 15-22. – ISSN 2411-5215
471834
  Цірат Г.А. Досвід уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу, що відбувається під егідою Організації американських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 144-151
471835
  Гріценко Х.В. Досвід управління глобальними ризиками країн з транзитивною економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-34.
471836
  Еннан Р. Досвід управління інтелектуальною власністю в університетах та національних лабораторіях США / Р. Еннан, Г. Кравцуненко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 24-41
471837
  Лейно Т.В. Досвід управління образом держави у зовнішній політиці США // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 131-134
471838
  Матюшенко О.І. Досвід управління охороною навколишнього природного середовища в економічно розвинутих країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 37-42. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
471839
  Заблодська І.В. Досвід управління регіональною та міжрегіональною політикою в Іспанії / І.В. Заблодська, Ю.С. Рогозян // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 67-69. – ISBN 978-617-645-233-1
471840
   Досвід управління розвитком сільських територій у Польщі / М.К. Орлатий, О.М. Могильний, М.М. Ксенофонтов, С.П. Татусяк // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 84-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
471841
  Осадчий В.В. Досвід упровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни "Тестування програмного забезпечення" / В.В. Осадчий, К.П. Осадча // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 134-139. – ISSN 2074-8922
471842
  Артюхова В.В. Досвід упровадження активних методів навчання в методику викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу / В.В. Артюхова, Н.Б. Щокіна // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 24-37. – ISSN 2074-8167
471843
  Бєліков С.Б. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вищу Запоріжжя / С.Б. Бєліков, О.В. Климов // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 17-27.
471844
  Олійников І.А. Досвід упровадження веб-технологій у картографування заповідних територій / І.А. Олійников, О.І. Сінна, О.В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – C. 38-42. – ISSN 2075-1893
471845
  Воробйова О.П. Досвід упровадження електронного бізнесу в Європейських країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 20-24. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
471846
   Досвід упровадження концепції освіти для сталого розвитку кафедрою економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка / О.В. Кривень, М.І. Теребух, Д.І. Ходико, А.М. Сторожук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 315-322. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471847
  Нестуля О. Досвід упровадження мобільного навчання студентів університету під час вивчення дисципліни "Основи лідерства" / О. Нестуля, С. Нестуля // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 20-32. – ISSN 1682-2366


  На прикладі викладання дисципліни "Основи лідерства" у Полтавському університеті економіки і торгівлі.
471848
  Осауленко О.Г. Досвід упровадження національних принципів діяльності в органах державної статистики України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 56-60. – ISSN 2519-1853
471849
  Товажнянський Л.Л. Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 93-99. – ISSN 2078-7782
471850
  Тарасенко Т.В. Досвід упровадження урядових програм інноваційного розвитку / Т.В. Тарасенко, С.І. Архієреєв; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2007. – 96 с. – ISBN 978-966-400-081-6
471851
  Білецький А.В. Досвід участі громадськості у заходах щодо запобігання корупційній злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 225-235. – ISSN 2224-9281
471852
   Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / [В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського] ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 343, [1] c., [1] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 341-343. – ISBN 978-966-439-991-0
471853
  Єщенко П.С. Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах / П.С. Єщенко, Л.П. Чубук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 30-38
471854
  Журба О. Досвід фінансування місцевих бюджетів зарубіжних країн та доцільність його застосування // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-966-347-084-9
471855
  Пожарська Досвід фінського острівного управління та можливості його використання в Україні / Пожарська, А.-О.Ю // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 17-20. – ISBN 978-966-136-643-4
471856
  Зелик С.С. Досвід формування бюджетів територіальних громад у країнах з розвинутою економікою // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 245-250. – ISSN 2306-546X
471857
  Зелик С. Досвід формування бюджетів територіальної громади у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 114-116
471858
  Друганова О.М. Досвід формування готовності до професійного кар"єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / О.М. Друганова, Боярська-Хоменко, С.Т. Золотухіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 24-32. – ISSN 2414-5076
471859
  Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 23-40. – ISSN 2411-4413
471860
  Олефір В.К. Досвід формування зон вільної торгівлі з Китаєм // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 131-151. – ISSN 1605-7988
471861
  Данильян О.Г. Досвід формування й удосконалення полі­тичних систем у європейських країнах (на прикладі Великобританії) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
471862
   Досвід формування контингенту студентів у 2008 році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання їх навчальних досягнень / М.Ф. Дмитриченко, М.О. Білякович, О.К. Грищук, Г.А. Філіпова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 13-16.
471863
   Досвід формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, Ю.А. Коломійченко, Л.А. Страшок, О.Ю. Гончарова, В.В. Жеребкін, М.П. Гиря, Т.О. Кудрявцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 83-86. – ISSN 1681-2751
471864
  Кокнова Т.А. Досвід формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов в українському науковому просторі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 133-136. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
471865
  Мордвінов О.Г. Досвід формування механізму регуляторної політики в США та можливості застосування його в Україні / О.Г. Мордвінов, М.А. Погрібняк // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 140-144
471866
  Рябоконь О.О. Досвід формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 150-151. – ISBN 978-617-7069-02-6
471867
  Касич А.О. Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр: 11 назв. – ISSN 1993-6788
471868
  Чубань В.С. Досвід формування паритету цін на сільськогосподарську продукцію // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 28-33
471869
  Кабусь Н.Д. Досвід формування психовалеологічної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі в контексті попередження й подолання професійного вигорання / Н.Д. Кабусь, Боярська-Хоменко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 20-28. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
471870
  Саганюк Ф.В. Досвід формування стратегічних документів США в секторі безпеки / Ф.В. Саганюк, В.Я. Мірошниченко, О.О. Сурков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 6-11. – ISSN 2304-2699
471871
  Данильян О. Досвід формування та вдосконалення політичної системи Франції // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 148-156. – ISSN 1993-0909
471872
  Самойленко О.О. Досвід формування та розвитку державної служби Російської імперії у XVII - на початку XX ст. // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 19-26. – ISSN 2412-8465
471873
  Коломієць Н. Досвід формування та функціонування фонду видань ХІХ століття ДНСГБ УААН // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 39-44. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано аспекти створення та функціонування "Фонду видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН. Проаналізовано процес інтегрування ресурсів вітчизняних бібліотек до світового та европейського цифрового ...
471874
  Моісеєнко С.О. Досвід франко-пруської війни 1870-1871 рр. у контексті генезису воєнної доктрини Німеччини // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 133-139. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
471875
  Надирова Ольга Досвід Франції в збереженні та використанні пам"яток архітектури та містобудування // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 99-102
471876
  Стискун С.В. Досвід Франції в управлінні університетською освітою // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 247-251. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
471877
  Саліхова О. Досвід Франції та Німеччини із створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 67-70. – ISSN 1810-3944
471878
  Титаренко О.О. Досвід Франції у програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах: підходи, рівні, фінансове забезпечення // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 8-13. – ISSN 2617-4162
471879
  Тупіков А.А. Досвід Франції у створенні системи антитерористичної безпеки населення: уроки для України / А.А. Тупіков, С.В. Бєлай, Р.В. Кізян // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 4-9. – ISSN 2078-7480
471880
  Лубенець І.Г. Досвід Франції у сфері захисту дитини в цифровому середовищі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (57). – С. 125-132. – ISSN 2072-8670
471881
  Мельник О.Г. Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, А.В. Тодощук, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 38-43. – ISSN 2222-4459
471882
   Досвід Франції, Великої Британії та США у підготовці фахівців / А.І. Кузьмінський, О.А. Біда, О.В. Кучай, Т.П. Кучай // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 28-32. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
471883
  Романюк О. Досвід ФРН у вирішенні завдань демократичної трансформації посттоталітарного суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 149-155. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
471884
  Закоморна К. Досвід функціонування інституту глави держави в системі стримувань та противаг у пострадянських країнах: перспективи для України / К. Закоморна, Д. Юхименко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 122-126. – ISSN 2663-5313
471885
  Гультай М. Досвід функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччині та перспективи його запровадження в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 55-67. – ISSN 1993-0909
471886
  Петренко І.О. Досвід функціонування кредитних спілок // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 350-354. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
471887
  Савенкова В. Досвід функціонування мегарегулятора у Франції в контексті адаптації вітчизняного фінансового ринку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 174-175
471888
  Єманов В.В. Досвід функціонування системи технічного забезпечення силових структур провідних країн світу в умовах кризових ситуацій // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (85). – С. 80-85. – ISSN 2078-7480
471889
  Козачук О.С. Досвід функціонування спеціалізованих прокуратур України та країн Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 79-83. – ISSN 2219-5521
471890
  Березняк Н.В. Досвід функціонування спінаут- і спінофф-компаній для організації аналогічних посередницьких структур в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 38-42 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
471891
  Мних М. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних країн // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.38-39
471892
  Єгорова О.О. Досвід функціонування технопарків в Україні та країнах-сусідах (Білорусі, Росії, Молдові) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 177-186. – ISSN 2306-5664
471893
  Горобець О. Досвід функціонування факультетів та інститутів соціального виховання і професійної освіти у КІНО (1920-1932) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 133-138. – ISBN 978-617-640-146-9


  Проаналізовано історико-педагогічний доробок педагогічної школи початку XX ст. Охарактеризовано внесок вчених КІНО у розвиток освіти на підготовку наукових кадрів.
471894
  Черепаха В.М. Досвід харків"ян в інтегруванні комплексного об"єктового тренування в День цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-17 : фото
471895
  Щурук О.З. Досвід хірургічного лікування наслідків стенозу або обструкції нососльозного протоку різної етіології методом ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії / О.З. Щурук, Г.З. Щурук, З.С. Щурук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 83-86. – ISSN 0044-4650
471896
  Коровін Є. Досвід художнього перекладу твору Мугаммеда Фізулі "Su kasidesi" // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 151-182. – ISBN 966-8552-05-9
471897
  Науменко С.В. Досвід Чехії у становленні інституційного механізму національної інноваційної системи / С.В. Науменко, Н.С. Науменко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 110-114. – ISSN 1729-7206
471898
  Цоуніс Н. Досвід членства Греції у ЄС // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.115-121. – ISSN 1684-906Х
471899
   Досвід Чорнобиля. 15 років після аварії. – Київ, 2001. – 50с.
471900
  Кругла С.Ю. Досвід Чорногорії нашляху до Європейського Союзу / С.Ю. Кругла, Н.О. Дугієнко // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 14-16. – ISBN 978-617-8037-70-3
471901
  Ігнатенко І. Досвід Швеції у розвитку зеленого та історико-краєзнавчого туризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Швеція - одна з провідних країн зеленого туризму. Цікаво зазначити, що 97% Швеції є безлюдними. Національні парки та заповідники охоплюють десяту частину території країни. В Швеції налічується 29 національних парків і близько 4000 заповідників. Кожен ...
471902
  Нагорна О.О. Досвід юридичної школи Університету Маямі щодо організації магістерської програми з міжнародного арбітражу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 379-386. – ISSN 2078-9165
471903
  Чебан О. Досвід ядерних переговорів з Іраном у 2013-2015 роках: уроки для адміністрації Джо Байдена // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, Nr 2. – С. 16-21. – ISSN 2411-8060
471904
  Міркамілов М.С. Досвід як джерело прфесійно-особистісного розвитку офіцера -психолога Збройних Сил України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 527-528
471905
  Приходько В. Досвід як оновлення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – C.51-60. – ISSN 0235-7941
471906
  Приходько В.В. Досвід як оновлення (Erfahrung als Erneuerung): стягування (Falten) новизни (Neuheit) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 48-49


  "...Коли ми кажемо про досвід, то найбільш влучно виражає суть того, щодо чого тут йдеться дві важливі тези – одна герменевта Р.Козелека, а друга феноменолога Б.Вальденфельса. Перша наголошує на тому, що історія є досвідом нового, інша ж – що досвід ...
471907
  Павленко О.В. Досвід як чинник становлення життєвої перспективи особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Павленко Оксана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
471908
  Саєнко Д.М. Досвід Японії та Китаю у проектуванні дитячих дошкільних закладів // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 357-361 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2076-815X
471909
  Федчик О.В. Досвід Японії та Південної Кореї у відбудові економіки після Другої світової війни // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – Вип. 2 (18). – С. 84-87. – ISSN 2313-0431
471910
  Литвин М. Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 172-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
471911
  Кулик В.В. Досвід Японії: системний аналіз та моделювання міжгалузевих зв"язків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 23 назв.
471912
  Смирнов І.Г. Досвід японської логістики та його застосування в Україні: від "Канбан" до "Гемба кайдзен" // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-17.
471913
  Смирнов І.Г. Досвід японської логістики та його застосування в Україні: від "Канбан" до "Гемба кайдзен" // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст.
471914
  Осадча К. Досвід тьюторства та підготовки тьюторів у Польщі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 37-42. – ISSN 2308-4634


  Досліджено становлення тьюторства у Польщі, що розвивалося під впливом монастирських шкіл та університетів, у XVIII-XIX ст. практично не застосовувалось як форма індивідуального навчання через відносно високі витрати, а нині постає актуальним у зв"язку ...
471915
  Богута Н. Досвід, диплом та мова: рейтинг вищих навчальних закладів 2013 // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 60-71. – ISSN 1682-2366
471916
  Затока Л.П. Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 226-246. – ISBN 966-02-4450-4
471917
  Онопрієнко В. Досвід,професійні вміння і навички екологічного виховання в системі підготовки аграріїв // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 78-86. – ISSN 2078-1016
471918
  Устьянцев В.П. Досвіди з силосуванням бурякової гички та годівлею нею молочних корів. / В.П. Устьянцев. – К., 1928. – 56с.
471919
  Яців Р. Досвіди українського мистецтва в очікуваннях нових наукових оцінок // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 26-29. – ISBN 978-966-8734-15-1
471920
  Ковалів П. Досвідна наука не суперечить вірі в Бога // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 8 (104). – С. 3-4
471921
  Грицишина М.В. Досвідна структура сенсуалізму Дж. Локка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  В статті йдеться про досвідну структуру філософії Дж. Локка в контексті се- нсуалізму. В статье речь идет об опытной структуре философии Дж. Локка в контексте сенсуализма. The article is about interpretation of experienced structure sensualism of ...
471922
  Хитько М. Досвідно-показовий садок шкільного типу при Вінницькому українському педтехнікумц ім. Ів. Франка / М. Хитько. – Вінниця, 1929. – 14с.
471923
  Ковальський В. Досвіду української державотворчої нації вистачить на декілька держав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 18-30 листопада (№ 47/49). – С. 3. – ISSN 1992-9277
471924
  Струцюк Й.Г. Досвідчення: поезії / Й.Г. Струцюк. – К., 1982. – 80с.
471925
  Климпотюк М.В. Досвіт / М.В. Климпотюк. – Ужгород, 1985. – 216 с.
471926
  Куліш П. Досвітки / П. Куліш
471927
  Куліш П.О. Досвітки : думи и поэми П. Куліша. – идз. 2-е доп. – Київ : [Изд.] Киев. книгопpодавца Ф.А. Іогансона ; Тип. К.H. Милевского, 1876. – 256 c. – Рік вид. встановлено за кн.: Бібліогpафія пpаць П.О. Куліша / Уклад. Є. Киpилюк. К., 1929


  В кн. віpші, поеми "Hастуся" і "Великі пpоводи" та пеp. балад А. Міцкевича "Русалка", "Химеpи", "Чумацькі Діти".
471928
  Куліш П. Досвітки, 1899
471929
  Хворостяний І. Досвітки і сутінки життєвого шляху Пантелеймона Куліша : До 190-річчя від дня народження // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 162-163. – ISSN 0130-321Х
471930
  Суярко Л.О. Досвітні вогні / Л.О. Суярко. – К., 1968. – 46с.
471931
  Федюк Т.О. Досвітні журавлі : поезії / Т.О. Федюк. – Одеса : Маяк, 1975. – 27 с.
471932
  Ходченко П.С. Досвітні заграви : п"єси і спогади / П.С. Ходченко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 303 с.
471933
  Ходченко П.С. Досвітні заграви : п"єси і спогади / П.С. Ходченко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 464 с.
471934
   Досвітні огні. – К, 1927. – 510с.
471935
  Українка Леся Досвітні огні / Українка Леся. – Київ, 1965. – 215с.
471936
  Українка Леся Досвітні огні / Українка Леся. – Київ, 1971. – 202с.
471937
  Українка Леся Досвітні огні / Українка Леся. – Київ, 1975. – 159с.
471938
  Українка Леся Досвітні огні / Українка Леся. – Київ, 1977. – 112с.
471939
  Українка Леся Досвітні огні / Українка Леся. – Київ, 1978. – 160с.
471940
   Досвітні Огні : Збірка поезії й прози до читання й декламації / Упорядкував Б. Грінченко. – 2-ге вид. Є.Череповського перер. і значно допов. – Київ : Друк. І.І. Чоколова, 1908. – 549с. : З портр. авторів і артистів, з муз. М. Лисенка та М. Левицького
471941
  Українка Леся Досвітні огні: Вірші, поеми. / Українка Леся. – Київ, 1983. – 150с.
471942
  Родрігес Досвітні птахи / Родрігес, , Урбано Таварес. – К., 1984. – 190с.
471943
  Заїка Олександр Досвітній вогник "Мистецького куреня" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
471944
   Досвітній вогонь // Доля як історія / Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2006. – С. 270-283. – ISBN 966-504-514-8


  У 1965 році з"явився всесвітньо відомий памфлет Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Літературний критик-нонконформіст запевняв в ньому, що "все ненормальне в національній сфері випливає не з принципів соціалізму й ленінської національної ...
471945
  Мукомела О.Г. Досвітній Олесь (-справж. Скрипаль-Міщенко Олександр Федорович) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 350-351. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
471946
   Досвітній Олесь (Скрипаль-Міщенко) Олександр Федорович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 93-100
471947
  Фольварочний В.І. Досвіток / В.І. Фольварочний. – Київ : Молодь, 1968. – 80 с.
471948
  Білий І.О. Досвіток : вірші / І.О. Білий ; вступ. ст. Є. Летюк "Землелюбність". – Донецьк : Донбас, 1969. – 47 с.
471949
  Мотрич К.В. Досвіток : роман / К.В. Мотрич. – Київ, 1987. – 430 с.
471950
  Мотрич К.В. Досвіток : роман / К.В. Мотрич. – Київ, 1990. – 301 с.
471951
  Акен Ян Ван Досвіток = De valse dageraad / Ян ван Акен ; з нідерланд. пер. Наталка Карпенко. – Київ : Юніверс, 2005. – 519 с. – ISBN 966-8118-17-0
471952
  Ільницький М. Досвіток з півнями і тривогою, або міжчасся як прогалина у тексті буття // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 349-355
471953
  Скопенко В. Досить нам обідраними ходити й кричати що ми бідні // Гранд, 1998. – №1


  Інтерв"ю з ректором КНУ ім. Тараса Шевченка В.В.Скопенком
471954
  Чебан С.Н. Досифей, митрополит Сочавский и его книжная деятельность : к истории румынской письменности и румыно-русских литературных отношений XVII в. / С.Н. Чебан ; Отделение русского языка и словесности Императорской Академии Наук. – Киев : Лито-тип. М.Т. Мейнандера, 1915. – VIII, 160 с. : 2 л. факс. – Библиогр. в подстроч. примеч.
471955
  Іванущенко Г. Досі незнаний материк українського духу на чужині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)


  До виходу в світ нового двокнижжя професора Миколи Тимошика про історію журналістики і книговидання у Великій Британії.
471956
   Досі незнаний світові. До 110-річчя від дня народження В.Г. Костенка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 3 кв. – С. 33-37. – ISSN 0130-2043
471957
  Бережна Г.В. Досід трансформації фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-30. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
471958
  Лука Де Эрри Доска : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 75-82. – ISSN 1130-6545
471959
  Прохасько Ю. Досконала утопія / Юрко Прохасько // Майбутнє, якого ми прагнемо : [збірка есеїв] / упоряд. і відп. ред. Вахтанг Кебуладзе ; [іл. О. Глумчер]. – Київ : Темпора, 2020. – С. 168-193 : портр. – ISBN 978-617-569-475-6
471960
   досконалення тесту MSCEIT для оцінки рівня емоційного інтелекту / Н.Ю. Подольчак, О.Г. Сокіл, А.О. Гачкевич, М.К. Весоловська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 156-164. – ISSN 2306-6814
471961
  Харун О. Досконалий (Absolute). 2 душі. Фобія без імені : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 23-45
471962
  Шуляк Д.О. Досконалий правовий простір України як основа залучення іноземних інвестицій // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 405-408. – ISSN 2524-017X
471963
  Кулаковська І.В. Досконалі праворядні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 81-82. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Установлюється зв"язок між нерозкладністю досконалого праворядного кільця та зв"язністю його сагайдака.
471964
  Цильке Андрій Альфредович Досконалі та лінійно еквіваленті елементи модулярних решіток : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Цильке Андрій Альфредович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 56л. – Бібліогр.:л.54-56
471965
  Цильке А.А. Досконалі та лінійно еквівалентні елементи модулярніх решіток : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Цильке А. А.; КУ. – К., 1993. – 13л.
471966
  Шмигевський М.В. Досконалі числа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
471967
   Досконалість в кожній деталі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 12-13 : фото
471968
  Костирко І.Г. Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект / І.Г. Костирко, С.В. Тимофіїв // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 2 (232), лютий. – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
471969
   Дослiдження будови та властивостей тетракiс-комплексiв лантаноїдiв з N-(бiс-(бензиламiно)фосфорил) / А.Ю. Притула, В.О. Труш, Т.Ю. Слива, О.О. Ліціс, С.Г. Неділько, М В. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
471970
   Дослiдження взаємодiї "корових" [формула]-олiгоаденiлатiв iз деякими протеїнами методом флуоресцентної спектроскопiї / В.В. Ткачук, С.М. Левченко, А.В. Ребрієв, Л.В. Ткачук, С.І. Черних, З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
471971
  Крилова А.С. Дослiдження власних значень i функцiй для довiльних фрагментiв сiток / А.С. Крилова, Г.В. Сандраков // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 81-96. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається спектральна задача для довiльних фрагментiв сiток на двовимiрному "струнному хрестi". Дослiдження власних значень i функцiй цiєї задачi виконується з умовами контакту, балансу натягу струн у спiльному вузлi та граничними умовами ...
471972
   Дослiдження ефективностi агроконсорцiумiв азотфiксувальних мiкроорганiзмiв / О.В. Пацко, Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Т.В. Паршикова // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 2. – С. 137-145. – ISSN 0522-9310


  Досліджено альго-ризобіальну взаємодію мікроорганізмів, які стимулюють утворення кореневих бульбочок, активують процес азотфіксації у люцерни, позитивно впливають на формування фотосинтетичного апарату. Встановлено, що обробка насіння люцерни ...
471973
   Дослiдження задачi максимiзацiї доходу на основi математичної моделi росту культури мiкроорганiзмiв / І.П. Сіренко, Л.І. Потапенко, М.В. Пасічна, Н.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 38-44. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi проводиться аналiтичне дослiдження задачi максимiзацiї доходу на множинi розв"язкiв системи звичайних диференцiйних рiвняь моделi Херберта, яка описує рiст популяцiї клiтин мiкроорганiзмiв в перiодичнiй глибиннiй культурi.
471974
  Бондаренко П.С. Дослiдження обчислювальних алгоpитмiв наближеного iнтегpування дифеpенцiальних piвнянь методом скiнченних piзниць / П.С. Бондаренко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1962. – 244с.


  В моногpафії pозглядаються питання pозв"язування задачi з початковими умовами для систем звичайних дифеpенцiальних piвнянь i кpайових задач для дифеpенцiальних piвнянь звичайних i з частинними похiдними методом скiнченних piзниць. Детально дослiдженi ...
471975
  Галака О.І. Дослдіждення в Микитівському районі 1928 р. / О.І. Галака. – Київ, 1930. – 64 с.
471976
  Горбар Е.В. Дослдыження динамычного порушення симетрії в калібрувальних теоріях та надпровідності методом ефективної дії : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Горбар Е. В.; АН України, Ін-т теор. фізики. – К., 1993. – 16л.
471977
  Корж О.В. Дослід аналізу систем сільського розселення урбонізованих районів (на прикладі Ворошиловградської області) : Дис... канд. географ.наук: / Корж О.В.; КГУ. – Київ, 1973. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
471978
  Букреєв Б.Я. Дослід загального рівняння другого порядку з двома змінними : На правах рукопису / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1932. – 28 с. – Стеклографічне видання
471979
  Букреєв Б.Я. Дослід загального рівняння другого порядку з трьома змінними : На правах рукопису / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1932. – 17 с. – Стеклогафічне видання, Издание на папиросной бумаге
471980
  Зленко Григорій Дослід минувшини Чорноморського козацтва : розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 9-10 : Фото
471981
  Губарьов Ю. Дослід самовиснаги акумуляторів та спроба її усунути / Ю. Губарьов. – Київ, 1930. – С. 99-106
471982
  Хлопов А.М. Дослідженая пружних властивостей фенілтрифторметилсульфіду вздовж кривої рівноваги / А.М. Хлопов, О.П. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 264-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджена швидкість поширення звуку і густина фенілтрифторметилсульфіду в інтервалі температур від 293 К до 363 К вздовж кривої рівноваги. Розраховано температурну залежність модуля пружності і теплоту пароутворення. Показано зменшення енергії ...
471983
  Клевчук І.І. Дослідження асимптотичної поведінки розв"язків диференціально-функціональних рівнянь : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Клевчук Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 307 арк. – Бібліогр.: арк. 284-307
471984
  Полторацька О.Т. Дослідження впливу іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки / О.Т. Полторацька, О.О. Гончаренко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 180-189. – ISSN 1729-7036
471985
  Віктор Я. дослідження інтернаціоналізації підприємства: аналіз віділених грантів Національного Центру Науки в Польщі // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (100), січень - лютий. – С. 63-75. – ISSN 1606-3732
471986
  Гоцько П. Дослідження історичних (етнологічних) процесів за допомогою постпозитивістських методів (на прикладі життя юного Івана Мазепи) / Петро Гоцько // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 245-254. – ISSN 1028-5091
471987
  Кондратенко Н.О. Дослідження кризових явищ та проблеми антикризового управління в Україні / Н.О. Кондратенко, М.К. Азарченкова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 122-129. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
471988
  Малиновська О.Ю. Дослідження міждержавних конфліктів у регіонах світу (за період 2001-2013) / О.Ю. Малиновська, А.А. Писаренко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 138-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
471989
  Симоненко І. Дослідження пам"яток Українського козацтва губернськими вченими архівними комісіями України (к. XIX - поч. XX ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 49-60
471990
  Юсупова Т.М. Дослідження проблем вітчизняної промисловості в контексті пошуку шляхів відродження ії економічного потенціалу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 107-110. – ISSN 2075-4892
471991
  Гула Л.Ф. Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 447-452. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
471992
  Таірова Т.М. Дослідження проблемних питань охорони праці в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 29-31 : рис.
471993
   Дослідження провальних явищ в історичній частині Києва на території Національного заповідника "Софія Київська" / С.В. Щербіна, О.І. Бріцький, В.А. Ільєнко, І.Д. Бєлов, В.В. Остапенко, Ю.В. Лісовий, О.А. Цубін, О.П. Дєдов, П.Г. Пігулевський // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 72-79. – ISSN 1684-2189
471994
  Лобко В.С. Дослідження психофізіологічних характеристик студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату з різним стажем занять // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-9172
471995
  Вінник М.О. Дослідження рівня інформаційної компетентності студентів першого курсу спеціальності "інформатика" та "програмна інженерія" // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 146-166. – ISSN 2219-438X
471996
  Білущак Т.М. Дослідження соціально-психологічного клімату та мотивації викладацького колективу як чинники успіху освітнього менеджменту // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.3. – С. 381-387. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471997
  Шищенко П.Г. дослідження стійкості природного середовища шляхом її картографування / П.Г. Шищенко, В.А. Барановський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 6-18. – ISSN 0868-6939
471998
  Бормотова М.В. Дослідження сутності поняття "фінансовий ринок" України / М.В. Бормотова, .Бондаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 200-202. – ISSN 2075-4892
471999
  Бормотова М.В. Дослідження сутності поняття фінансовий моніторинг / М.В. Бормотова, К.О. Мухіна // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 50, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (11-13 червня 2015 р., м. Харків). – C. 214-217. – ISSN 2075-4892
472000
  Кабанець Т. Дослідження феномену любові в сучасних соціологічних теоріях // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 450-463. – ISSN 2078-6948
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,