Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
471001
  Ілляшенко С.М. ""Зелений"" туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
471002
  Кулаков М.В. "Зеленая революция" и голод в Латинской Америке. / М.В. Кулаков. – М., 1984. – 173с.
471003
  Скорняков С.М. "Зеленая" родословная. / С.М. Скорняков. – 2-е изд. – М, 1989. – 169с.
471004
  Шлихтер А. "Зеленая" стратегия американских корпораций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
471005
  Галушкина Т.П. и др. "Зеленая" экономика и энергоэффективность // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 70-78
471006
  Порфирьев Б.Н. "Зеленая" экономика: общемировые тенденции развития и перспективы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-333. – ISSN 0869-5873


  О становлении нового сектора мировой экономики, основанного на применении в производственной и энергетической сферах более безопасных и экологически чистых технологий.
471007
  Надєждін А. "Зелене пальто". Роздуми біля картини. // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  До 115-ї річниці від дня народження художника
471008
   "Зелений Інститут" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Студенти-першокурсники Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка продовжують волонтерську еколого-благодійну програму "Зелений Інститут".
471009
   "Зелений офіс" у стінах Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Україні понад 140 компаній є учасниками програми "Зелений офіс". В Україні така ініціатива стартувала 2004 року. А на весні нинішнього до неї приєдналися студенти Інституту журналістики університету, запровадивши власну програму "Зелений інститут".
471010
  Стоян О.Ю. "Зелений тариф" - основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6814
471011
  Яншина А.М. "Зелений урбанізм": практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 218-222
471012
  Сокол Л.М. "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 305-309. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено теоретичні засади індикативної системи сталого розвитку. Здійснено аналіз динаміки "зеленого" ВВП, ємності збитків ВВП від забруднення навколишнього середовища, частки витрат на природоохоронні заходи відносно ВВП. Обобщены теоретические ...
471013
  Галушкіна Т. "Зелений" вектор розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
471014
  Буркинський Б.В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 6-7. – Бібліогр.: 3 назв.
471015
   "Зелений" рейтинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет підтвердив перше місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу GreenMetric 2017, який оцінює рівень розвиненості "зелених технологій".
471016
  Харічков С. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження : виклики часу / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
471017
  Мельник Л. "Зелені" економіка й енергетика невтомно битимуть свої рекорди" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 18). – С. 6


  "...У чому особливості зеленої енергетики як складової новітніх економічних змін? Яке місце в цих процесах посідає Україна? На ці та інші запитання кореспондента "УК" відповів завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного ...
471018
  Лавренчук В.А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 35-38
471019
  Базилевич В.Д. "Зелені" освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку / В.Д. Базилевич, Г.І. Купалова // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 24-32
471020
  Карлін М. "Зелені" фінанси: територіальний аспект використання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 80-86. – ISSN 2411-4014
471021
  Сисоєв М. "Зеленій" енергетиці - зелене світло // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 11
471022
  Процик І. "Зелено-білі наші кольори": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 14-19. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
471023
   "Зеленому" транспорту - зелене світло // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Минулого року у КНУ імені Тараса Шевченка сформувався студентський рух ВелоКНУ, учасники якого заручилися підтримкою ректорату університету та активістів з Асоціації велосипедистів Києва. Активісти провели для всіх охочих навчання з безпеки руху в ...
471024
   "Зеленые" в конце 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
471025
  Мельник Л.Г. "Зеленые" задачи Третьей промышленной революции // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 9-24. – ISSN 1726-8699
471026
  Ханиг Флориан "Зеленые" ковбои. Заклинатели лошадей / Ханиг Флориан, Витале Эми // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 96-104 : фото. – ISSN 1029-5828
471027
  Порфирьев Б. "Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
471028
   "Зеленые": идеология и политика.. – М., 1985. – 190с.
471029
   "Зеленый Ключ" для киевского Radisson // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 13 : Фото. – ISSN 1998-8044
471030
   "Зеленый ключ" к успеху : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 49 : фото
471031
  Шток И.В. "Зеленый попугай" / И.В. Шток. – М, 1977. – 47с.
471032
  Зверевич В.В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В. Зверевич, Н.Е. Прянишников // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765


  Предложено определение "зеленой" библиотеки. Приведены примеры "зеленых" библиотек. Проанализированы направления деятельности библиотек в области экологии, эко-дизайна и создания "зеленых" элементов их интерьеров. Отмечено, чего могут добиться ...
471033
   "Земельний" закон містить неприємні "сюрпризи" для власників землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-37
471034
  Изюмский Б.В. Зелен-камень / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1985. – 480с.
471035
  Лебков Е.Д. Зеленая-зеленая земля: кн. стихов / Е.Д. Лебков. – М., 1985. – 77с.
471036
  Волкодаев П.И. Зеленая пристань / П.И. Волкодаев. – Минск, 1960. – 72с.
471037
  Нагибин Ю.М. Зеленая птица с красной головой. / Ю.М. Нагибин. – М., 1966. – 254с.
471038
  Роганов Л.Г. Зеленая птица. Рассказы. / Л.Г. Роганов. – Душанбе., 1965. – 96с.
471039
  Жемайтис С.Г. Зеленая ракета / С.Г. Жемайтис. – М, 1965. – 199с.
471040
  Кузнецов С.А. Зелёная ракета / С.А. Кузнецов. – М., 1963. – 83с.
471041
  Васин К.К. Зеленая роща : повести и расскаы / К.К. Васин; пер. с мар. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
471042
   Зеленая роща.. – М, 1976. – 223с.
471043
  Лось Е.Я. Зеленая светлица : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1968. – 111 с.
471044
  Каландадзе А.П. Зеленая свирель : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 56 с.
471045
  Беляева Т.В. Зеленая стена России (из истории засечных черт) : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-30 : Рис., карти. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
471046
  Всеволожский И.Е. Зеленая стрела / И.Е. Всеволожский. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 80с.
471047
  Файнберг В.Л. Зеленая стрела / В.Л. Файнберг. – М, 1968. – 75с.
471048
  Савельев Л.И. Зеленая тетрадь / Л.И. Савельев. – М, 1958. – 46с.
471049
  Веселовская Н.В. Зелёная трава / Н.В. Веселовская. – Москва, 1983. – 48с.
471050
  Фучеджиев Д. Зеленая трава пустыни / Д. Фучеджиев. – София, 1980. – 336с.
471051
  Аминова О. Зелёная тропинка / О. Аминова. – Москва, 1986. – 96с.
471052
  Тихонов Николай Семенович Зеленая тьма / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1967. – 64с.
471053
  Воронин Ю.И. Зеленая улица / Ю.И. Воронин. – Кострома, 1962. – 40с.
471054
  Виролайнен В.М. Зеленая улица / В.М. Виролайнен. – Москва, 1977. – 192с.
471055
  Козырин А В. Зеленая улица / А В. Козырин, . – М, 1985. – 319с.
471056
  Суров А. Зеленая улица. / А. Суров. – М, 1950. – 92с.
471057
  Нефедов А.И. Зеленая улица. / А.И. Нефедов. – Пенза, 1954. – 150с.
471058
   Зеленая фуражка.. – Алма-Ата, 1960. – 127с.
471059
   Зеленая фуражка.. – М, 1960. – 430с.
471060
   Зеленая химия в России : Сборник статей. – Москва : Московский университет, 2004. – 225 с. – ISBN 5-211-05001-0
471061
  Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 120-141. – ISSN 0207-3676
471062
  Турелик Г.З. Зелене багаття / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1976. – 127с.
471063
  Лупій О. Зелене весілля : Вірші та поеми / Олесь Лупій. – Київ : Смолоскип, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7332-11-X
471064
   Зелене виховання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про День довкілля в Ботанічному саду імені академіка Фоміна. Віце-прем"єр-міністр К. Грищенко, академік Л. Губерський і проректори університету посадили магнолії.
471065
  Доленго М.В. Зелене й червоне / М. Доленго [псевд.]. – К, 1971. – 135с.
471066
  Бережний В. Зелене море / В. Бережний. – Київ, 1955. – 200с.
471067
  Ільницький Д. Зелене на сіромі тлі. Пам"яті Романа Іваничука // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 130-132. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
471068
  Ткаченко В.Д. Зелене передзим"я. / В.Д. Ткаченко. – К., 1970. – 359с.
471069
  Байдебура П.А. Зелене полум"я / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1970. – 280с.
471070
  Клименко М.Д. Зелене прозріння : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
471071
  Богачук О.Ф. Зелене руно / О.Ф. Богачук. – Львів, 1976. – 71с.
471072
  Юлія Мала Зелене серце Німеччини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 40-45 : фото
471073
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Молодь, 1962. – 266 с.
471074
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 229 с.
471075
  Коркія Р.К. Зелене шатро. / Р.К. Коркія. – К., 1963. – 181с.
471076
  Мушкетик Ю.М. Зеленеє жито : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1965. – 487с.
471077
  Ющенко О.Я. Зеленеют дали : стихи / О.Я. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
471078
  Кашаускас Р. Зеленеющие холмы : роман и повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с.
471079
  Журавльов Д.В. Зелений // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 329-332. – ISBN 978-966-14-1182-0
471080
   Зелений бізнес - життя заради майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Під такою назвою на економічному факультеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, яку організувала українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва разом з іншими кафедрами факультету. Ідеї екологізації ...
471081
  Житник А.А. Зелений вітер / А.А. Житник. – Київ, 1967. – 55 с.
471082
  Барабаш І.І. Зелений вітер / І.І. Барабаш, В.І. Дарда. – К, 1981. – 280с.
471083
   Зелений Гарц. – К., 1985. – 149,11с.
471084
  Келлер Г. Зелений Генріх : роман / Г. Келлер ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-97234-9-9
471085
  Палажченко О.О. Зелений гомін / О.О. Палажченко. – К, 1958. – 103с.
471086
  Стадниченко В.Я. Зелений дзвін / Володимир Стадниченко. – Київ : Україна, 2008. – 576с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7
471087
  Шевчук В.Й. Зелений дивосвіт / В.Й. Шевчук. – Одеса, 1989. – 222с.
471088
  Смик Г.К. Зелений дивосвіт. / Г.К. Смик, В.А. Нечитайло. – К., 1973. – 247с.
471089
  Варгас Льоса Зелений дім : роман / Маріо Варгас Льоса ; з ісп. пер. Ю. Покальчук. – Київ : Дніпро, 1988. – 429 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
471090
  Труайя А. Зелений записник: новели. / А. Труайя. – К., 1982. – 240с.
471091
  Ногін П. Зелений змій : повість / П. Ногін. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 112 с.
471092
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
471093
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
471094
  Новицкий М. Зелений клин / М. Новицкий. – Х, 1928. – 47с.
471095
  Вішка О. Зелений Клин // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
471096
   Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енцикл. довідник / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т.Г. Шевченка ; Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця". – Владивосток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 286, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-5-7444-2636-1
471097
  Метаксас Андреас Зелений Критський "олл-інклюзив" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 36-39 : фото
471098
  Стецюк Я.Н. Зелений кут : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 231 с.
471099
  Вишневецький Л.М. Зелений кут : повісті, оповідання / Л.М. Вишневецький. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 160 с.
471100
  Микульонок І.О. Зелений куточок посеред Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 24-25


  Труханів острів.
471101
  Тютюнник Ф.Г. Зелений легіт : оповідання, повість / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1970. – 176 с.
471102
  Шульга О.В. Зелений листопад / О.В. Шульга. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
471103
  Маняк В.А. Зелений меридіан : повісті: Еврика. Місяць спокійного сонця / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1967. – 260 с.
471104
  Будницька Є.М. Зелений острів : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 127 с.
471105
  Куркотов О.В. Зелений острів. / О.В. Куркотов. – К., 1972. – 151с.
471106
  Боровий В.І. Зелений парус літа / В.І. Боровий. – Х, 1968. – 68с.
471107
   Зелений рай Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 98-99 : фото
471108
  Заверуха Б.В. Зелений розмай. / Б.В. Заверуха, М.Я. Ратушний. – К., 1978. – 80с.
471109
  Сосюра В. Зелений світ / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 175с.
471110
  Івченко С.І. Зелений світ / С.І. Івченко. – К., 1986. – 99с.
471111
  Рутинський М.Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 271с. – ISBN 978-966-346-542-5
471112
  Ганін В.В. Зелений туризм у Криму як елемент громадської дипломатії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 38-43. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
471113
  Бондар А.І. Зелений туризм як важлива складова національного туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 79-82
471114
  Клочковська В.О. Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення / В.О. Клочковська, О.В. Клочковський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-250. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
471115
  Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 107-111.
471116
   Зелений туризм: разом ефективніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
471117
  Романюк Л.Г. Зелений узгірок над трасою : Повісті, оповідання / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с. – ISBN 5-333-00079-4
471118
  Годієнко Д. Зелений флігель / Д. Годієнко. – Х, 1928. – 104с.
471119
  Козачинский О.В. Зелений фургон. / О.В. Козачинский. – К., 1959. – 91с.
471120
  Дереч Д.Г. Зелений хміль : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1973. – 135 с.
471121
  Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
471122
  Шевчук В.А. Зелений шум : повість / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1963. – 175 с.
471123
  Власенко Андрій Зелений шум, або Привіт із Червоної книги : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 132-135 : Фото
471124
   Зелений щит полів. – К, 1985. – 86с.
471125
   Зелені бархани.. – К, 1977. – 215с.
471126
  Греба В.М. Зелені висоти / В.М. Греба. – Ужгород, 1983. – 208с.
471127
  Талалаєвський М.А. Зелені вруна : лірика, баллади / М.А. Талалаєвський. – Київ : Дніпро, 1968. – 191 с.
471128
  Гринь В.П. Зелені і багаторічні овочеві культури / В.П. Гринь; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (серія 9 = земля і люди ; 6)
471129
  Присяжнюк О. Зелені інвестиції": чи встигає Україна за світовими тенденціями? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 1, 26-27
471130
  Корж В.Ф. Зелені камертони. / В.Ф. Корж. – К., 1969. – 63с.
471131
  Палієнко М.О. Зелені космодроми / М.О. Палієнко. – Одеса, 1979. – 56с.
471132
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 9)
Ч. 1-2. – 1976. – 167с.
471133
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 10)
Ч. 3. – 1976. – 151с.
471134
  Лізен О.М. Зелені надгробники : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1969. – 171 с.
471135
  Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських комплексах // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-41. – ISSN 0869-3595
471136
  Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 29-32 : фото. табл.
471137
  Збіглей Й. Зелені неони / Й. Збіглей. – Пряшів, 1964. – 84с.
471138
  Прохазка Я. Зелені обрії / Я. Прохазка. – К., 1962. – 180с.
471139
   Зелені обрії : вірші, новели, мініатюри... – Київ : Молодь, 1965. – 216 с.
471140
  Гвардіонов Б.О. Зелені обрії / Б.О. Гвардіонов. – Ужгород, 1967. – 139с.
471141
  Тарасов В. Зелені пагорби Байбуги // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
471142
  Василюк О. Зелені перлини / О. Василюк, Д. Ширяєва // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 43-47
471143
  Комендар В.І. Зелені перлини Карпат / В.І. Комендар. – Ужгород, 1985. – 85с.
471144
  Хоросницька М.В. Зелені піраміди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1973. – 63 с.
471145
  Куліківський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куліківський. – Київ, 1965. – 79с.
471146
  Куликівський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куликівський. – Київ, 1965. – 79с.
471147
  Тесленко І. Зелені світи. Як Інститут Молдови в Німеччині налагоджує екодіалоги між країнами пострадянського простору // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 63). – С. 10
471148
  Олійник В. Зелені свята - торжество весни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 15


  "Травень - фінальний весняний акорд. Місяць оновлення, пора молодості кожної рослини, кожної квітки; місяць перемін і сподівань на краще. А ще в травні зазвичай християнський люд відзначає Зелені свята, які тісно пов"язані з природою, культом ...
471149
  Галабурда-Чигирин Зелені свята в Сіднеї і Мельбурні // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Червень (№ 6). – С. 8-9
471150
  Христич Я. Зелені свята у Севастополі 100 років тому: спогад учасника // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 7
471151
  Головко А. Зелені серцем : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 78с.
471152
   Зелені скарби України. – Київ, 1991. – 192с.
471153
  Пальман В.І. Зелені сторінки з Червоної книги / В.І. Пальман. – К, 1988. – 413с.
471154
  Шморгун Є.І. Зелені сусіди / Є.І. Шморгун. – К., 1978. – 29с.
471155
  Гарасим А. Зелені терикони німецького Донбасу. Як Рур відмовився від видобутку вугілля і перейшов на відновлювану енергетику // Молодь України. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 11). – С. 10


  "На перший погляд, шахта “Цольферайн” видається ідеальним промисловим об’єктом. Акуратні цегляні стіни, чистота та зелень повсюди. Таке враження, що буквально ще один гудок, завертиться скіп, і вона знову оживе. Проте, насправді це лише омана - шахта ...
471156
  Малєй Антоніна Зелені траси гірськолижного Буковелю : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-37 : Фото
471157
  Величко І.М. Зелені трудівниці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119с.
471158
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
471159
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
471160
  Пышновская О.М. Зеленогорск / О.М. Пышновская, Г.С. Усыскин. – Л., 1978. – 192с.
471161
  Осин Д.Д. Зеленое войско мая / Д.Д. Осин. – М, 1961. – 288с.
471162
  Дриз О.О. Зеленое дерево / О.О. Дриз. – М., 1983. – 208с.
471163
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1964. – 159с.
471164
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1978. – 159с.
471165
  Харабаров И.М. Зеленое дерево. / И.М. Харабаров. – М., 1966. – 104с.
471166
  Очеретин В.К. Зеленое железо / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1980. – 189с.
471167
  Тооминг О.А. Зеленое золото : роман / О.А. Тооминг. – Таллинн : Зстонское гос. издательство, 1950. – 366 с.
471168
  Быковский Егор Зеленое золото Баии : заповедник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 142-148 : Фото, карта
471169
  Семенов К.С. Зеленое золото. / К.С. Семенов. – Свердловск, 1958. – 226с.
471170
  Васильев Г.В. Зеленое и оранжевое / Г.В. Васильев. – Москва, 1981. – 110с.
471171
  Гиппиус З.Н. Зеленое кольцо : пьеса в 4 д., с послесл. "Зеленое - белое алое" / З. Гиппиус. – Петроград : Изд. Огни, 1916. – 146, [1] с.
471172
  Сорока Б.М. Зеленое море : повесть / Б.М. Сорока. – Москва, 1961. – 78 с.
471173
  Коэн Амрай Зеленое небо : Латинская Америка. Парк Ману / Коэн Амрай, Бэрчи Андре // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 78-87 : Фото. – ISSN 1029-5828
471174
  Лопушанский П.И. Зеленое ожерелье / П.И. Лопушанский. – Москва, 1968. – 112 с.
471175
  Мацкевич Э.О. Зеленое ожерелье / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
471176
  Тихомиров Олег Николаевич Зеленое окно / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Дет.лит., 1971. – 207с.
471177
  Бекасов А.Г. Зеленое перо / А.Г. Бекасов. – Куйбышев, 1958. – 40с.
471178
  Богатырев В.С. Зеленое пламя / В.С. Богатырев. – Саратов, 1965. – 204с.
471179
  Древницкий В.Ю. Зеленое пламя / В.Ю. Древницкий. – Ужгород : Карпаты, 1965. – 128 с.
471180
  Чобан Кара Д. Зеленое пламя / Кара Д. Чобан. – Кишинев, 1972. – 76 с.
471181
  Горяинов В.Г. Зеленое половодье / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1964. – 52с.
471182
  Коваль Г.П. Зеленое полум"я : лірика / Г.П. Коваль. – Київ, 1970. – 151 с.
471183
  Матюхин В.В. Зеленое солнце / В.В. Матюхин. – Тула, 1968. – 32с.
471184
  Гребенкин А.А. Зеленое солнце / А.А. Гребенкин. – М., 1981. – 95с.
471185
  Галактионова В.Г. Зеленое солнце / В.Г. Галактионова. – Алма-Ата, 1989. – 303,1с.
471186
  Лебедев Г.И. Зеленое строительство в городах РСФСР / Г.И. Лебедев. – М.-Л., 1948. – 48с.
471187
   Зеленое строительство.. – Л., 1963. – 72с.
471188
   Зеленое строительство.. – К., 1978. – 160с.
471189
   Зеленое строительствов в степной зоне УССР.. – К., 1970. – 287с.
471190
   Зеленое строительствов Молдавии. – Кишинев, 1968. – 172с.
471191
  Капор Момо Зеленое сукно Монтенегро : повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-81. – ISSN 1130-6545
471192
  Довбан К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 208 с.
471193
  Усманов Ю. Зеленое удобрение в Башкирии / Ю. Усманов. – Уфа, 1954. – 28с.
471194
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение в СССР : Руководство для агрономов, работников сельскохозяйственных опытных учреждений и студентов сельскохозяйственных вузов / Е.К. Алексеев. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 470с.
471195
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение на орошаемых землях / Е.К. Алексеев. – Москва, 1957. – 284с.
471196
  Верещагина И.В. Зеленое чудо Алтая: Книга о редких и исчезающих растениях Алтайского края / И.В. Верещагина. – Барнаул, 1983. – 152с.
471197
  Фирсов В.И. Зеленое эхо / В.И. Фирсов. – М, 1963. – 143с.
471198
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1972. – 160с.
471199
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1981. – 158с.
471200
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 1. Новогорівська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
471201
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
471202
  Коцарь Г.Ф. Зеленокаменные породы западного Приазовья : Дис... наук: / Коцарь Г.Ф.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – 176л. – Бібліогр.:л.1-6
471203
   Зеленокаменные пояса древних щитов. – М., 1982. – 167с.
471204
   Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1988. – 211,1с.
471205
  Жернаков И.Д. Зеленополье / И.Д. Жернаков. – Калининград, 1971. – 47с.
471206
  Дук Г.Г. Зеленосланцевые пояса повышенных давлений (Горный Алтай) / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1982. – 184с.
471207
   Зеленський Сергій Євгенович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42-43
471208
  Ивашкявичюс Марюс Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 7-57. – ISSN 0012-6756
471209
  Ивашкявичюс М. Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 10. – С. 80-135. – ISSN 0012-6756
471210
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1972. – 192с.
471211
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки : повесть, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / А. Шилин ; худож. Н.Д. Семенихин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 192 с.
471212
  Алексеев Г.И. Зеленые берега / Г.И. Алексеев. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 336с.
471213
  Красильников Г.Д. Зелёные бусы : рассказы / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Современник, 1975. – 208 с.
471214
  Омаров С. Зеленые ветви : рассказы / С. Омаров; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 32 с.
471215
  Макитов С.И. Зеленые ветры : стихи / С.И. Макитов; пер. с балкар. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 119 с.
471216
  Мамур С. Зеленые ветры : стихи. поэмы / С. Мамур; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
471217
  Горовец В.К. Зеленые водоросли / В.К. Горовец. – Минск : Изд-во БГУ им. В,И, Ленина, 1976. – 79с.
471218
   Зеленые водоросли помогут вернуть зрение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
471219
  Петренко С.А. Зеленые воробушки / С.А. Петренко. – М, 1977. – 190с.
471220
  Петренко С.А. Зеленые воробушки / С.А. Петренко. – М, 1986. – 189с.
471221
  Вильде И. Зеленые ворота / И. Вильде. – Москва, 1970. – 255с.
471222
  Драч И.Ф. Зеленые врата : Стихи / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144с.
471223
  Драч И.Ф. Зеленые врата / И.Ф. Драч. – М., 1986. – 142с.
471224
  Талалаевский М.А. Зеленые всходы. / М.А. Талалаевский. – М., 1972. – 104с.
471225
  Адышева Т. Зелёные глаза весны : стихи : пер. с кирг. / Тенти Адышева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 144 с.
471226
  Мэккин У. Зеленые горы / У. Мэккин. – М., 1958. – 110с.
471227
  Мамин-Сибиряк Зеленые горы / Мамин-Сибиряк. – М., 1982. – 366с.
471228
  Москвина М. Зеленые горы и белые облака : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 49-67. – ISSN 0012-6756
471229
  Назаров В.А. Зеленые двери Земли / В.А. Назаров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 189с. – (Библиотека советской фантастики)
471230
  Назаров В.А. Зеленые двери земли. Силайское яблуко / Вячеслав Назаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с. – (Библиотека советской фантастики)
471231
  Наровчатов С.С. Зеленые дворы. Стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1968. – 31с.
471232
  Сало В.М. Зелёные друзья человека / В.М. Сало. – Москва : Наука, 1975. – 271с.
471233
  Терюков А.Г. Зеленые зоны в Заволжье и их мелиоративное значение : Автореф. дис. ... канд с. х. наук : 06.03.04 / Терюков А. Г. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1976. – л.
471234
   Зеленые зоны городов и рабочих поселков Украинской ССР.. – М., 1956. – 24с.
471235
  Гулиа Г.Д. Зеленые когти / Г.Д. Гулиа. – М., 1982. – 526с.
471236
  Гольдберг Зеленые колокола / Гольдберг, а.Я. – Челябинск, 1969. – 303с.
471237
  Андреев М В. Зеленые кони / М В. Андреев, . – Москва, 1985. – 335с.
471238
  Калинкин И.А. Зеленые костры : стихи, поэмы / И.А. Калинкин. – Москва, 1986. – 76 с.
471239
  Вдовина Р.Д. Зеленые купола / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1968. – 79с.
471240
  Комолов И.И. Зеленые ливни: Стихи. / И.И. Комолов. – М., 1989. – 205с.
471241
  Халемский Н.А. Зеленые листья: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – Киев, 1976. – 303с.
471242
  Гала А. Зеленые луга Эдема. Где вы, золотые дни? Петра-утешительница. Старая сеньорита из "Рая" / А. Гала. – М., 1984. – 291с.
471243
  Ботвинник С.В. Зеленые миры / С.В. Ботвинник. – Л., 1977. – 110с.
471244
  Белавин М.Ю. Зеленые мосты / М.Ю. Белавин. – Чебоксары, 1986. – 222с.
471245
  Слука З.А. Зеленые мхи / З.А. Слука. – М, 1980. – 135с.
471246
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – Минск, 1984. – 112с.
471247
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 127с.
471248
  Просвирнов М.И. Зеленые огни. / М.И. Просвирнов. – Калуга, 1949. – 36с.
471249
  Артамонов В.И. Зеленые оракулы / В.И. Артамонов. – Москва : Мысль, 1989. – 190с.
471250
  Карев Г.А. Зеленые орехи / Г.А. Карев. – Одесса, 1985. – 206с.
471251
  Буханов В.С. Зеленые паруса / В.С. Буханов. – Воронеж, 1966. – 98с.
471252
  Юречко В.И. Зеленые поезда / В.И. Юречко. – Донецк, 1975. – 62с.
471253
  Швец И.А. Зеленые пожары / И.А. Швец. – Москва, 1970. – 96с.
471254
  Воробьев Е.З. Зеленые ракеты / Е.З. Воробьев. – Москва, 1959. – 29с.
471255
   Зеленые рецепты.. – Свердловск, 1991. – 48с.
471256
  Скороходов М.А. Зеленые сны / М.А. Скороходов. – М., 1978. – 95с.
471257
  Небайкин В.Д. Зеленые спутники дачника / В.Д. Небайкин. – Хабаровск : Книжное издательство, 1991. – 223, [1] с. – (Природа Дальнего Востока)
471258
  Нечаев А.П. Зеленые стрелы / А.П. Нечаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск, 1980. – 320с.
471259
  Найманбаев К. Зелёные холмы / К. Найманбаев. – М., 1987. – 342с.
471260
  Хемингуэй Э. Зеленые холмы Африки / Э. Хемингуэй. – Москва : Географгиз, 1959. – 160с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
471261
  Вильмонт Е.Н. Зеленые холмы Калифорнии : грустная история / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп, 2007. – 176c. – (My Best). – ISBN 5-7390-2031-X
471262
  Рубцов Н.М. Зеленые цветы. / Н.М. Рубцов. – М., 1971. – 143с.
471263
  Пономарев В.П. Зеленые чародеи / В.П. Пономарев. – Кишинев, 1975. – 115с.
471264
  Бурова Н.П. Зелёные шары / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1974. – 202с.
471265
  Беридзе А.Г. Зеленый-красный! / А.Г. Беридзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 132 с.
471266
  Зубарев И.И. Зеленый аист / И.И. Зубарев. – Рига, 1973. – 219с.
471267
  Кругляков Г.В. Зеленый архив / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1970. – 64с.
471268
  Беляев А.В. Зеленый берег / А.В. Беляев. – Ярославль, 1975. – 47с.
471269
  Абсалямов А.С. Зеленый берег : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 479 с. : портр.
471270
  Данильченко А.Б. Зеленый берег / А.Б. Данильченко. – Минск, 1976. – 176с.
471271
  Босиков Н.А. Зеленый берег : стихотворения и поэмы / Н.А. Босиков; пер. с якут. Б.Романова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 143 с.
471272
  Дитрих В. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! = Green Business - das Milliardengeschaft : на смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования ; пер. с нем. В. Хартмана. – Киев, 2009. – 293, [1] с. – Парал. тит. л. на нем. языке. – ISBN 978-966-02-5103-8
471273
  Прокоп М.К. Зеленый бизнес. / М.К. Прокоп. – М, 1995. – 96с.
471274
  Никитин С.И. Зеленый блокнот / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1962. – 134с.
471275
  Ларионов А.М. Зеленый бункер мастера Михайлы / А.М. Ларионов. – М, 1990. – 360с.
471276
  Соболев Л.С. Зеленый буч / Л.С. Соболев. – М, 1977. – 223с.
471277
  Пришелец А.И. Зеленый ветер / А.И. Пришелец. – М., 1961. – 182с.
471278
  Тамарина Р.М. Зеленый ветер / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
471279
  Старшинов Н.К. Зеленый вечер / Н.К. Старшинов. – М, 1972. – 135с.
471280
   Зеленый взрыв.. – Новосибирск, 1983. – 190с.
471281
  Коротич В.А. Зеленый виноградник : стихи ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 62 с.
471282
  Максимович Д. Зеленый витязь / Д. Максимович. – М., 1977. – 191с.
471283
  Колосов М.М. Зеленый Гай : рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 205с.
471284
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – М, 1958. – 626с.
471285
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 735с.
471286
  Моррисон А. Зеленый глаз Гуоны / А. Моррисон. – Птгр. – 236 с.
471287
  Пестушко Валерий Зеленый гость из Новой Зеландии : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
471288
  Ягупова С.В. Зеленый дельфин / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1977. – 144с.
471289
  Савеличев А.А. Зеленый день / А.А. Савеличев. – Минск, 1973. – 160с.
471290
  Рыклин Г.Е. Зеленый джемпер / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1941. – 48с.
471291
  Искандер Фазиль Зеленый дождь / Искандер Фазиль. – Москва, 1960. – 99 с.
471292
  Журавлев-Печорский Зеленый дождь / Журавлев-Печорский. – Москва, 1965. – 127 с.
471293
  Тарханов А.С. Зеленый дождь / А.С. Тарханов. – Свердловск, 1975. – 91с.
471294
  Кешеля Д. Зелёный дождь : рассказы и повесть в новеллах / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 176 с.
471295
  Варгас Л.М. Зеленый дом / Л.М. Варгас. – Москва, 1971. – 384 с.
471296
  Ковалев Д.М. Зеленый дым / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 32с.
471297
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 80с.
471298
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 48с.
471299
  Раимкулов Р. Зеленый заслон : повесть / Р. Раимкулов; пер. с каз. Н.Ровенского. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 215 с.
471300
  Горанович М.М. Зеленый Интернационал и провал его буржуазной политики в 1928-1932 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горанович М. М. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
471301
  Кравцов Г.И. Зеленый квардрат / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1970. – 35с.
471302
  Гребнев А.Г. Зеленый колокол / А.Г. Гребнев. – М., 1978. – 95с.
471303
  Алексеев М.А. Зеленый конвейер / М.А. Алексеев. – Москва, 1950. – 144с.
471304
  Письменная Р. Зеленый конвейер в колхозе / Р. Письменная. – Псков, 1951. – 26с.
471305
  Сулицер П. Зеленый король : роман / П. Сулицер; Пер. с фр. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-01-003710-6
471306
  Соколов-Микитов Зеленый край / Соколов-Микитов. – М., 1956. – 158с.
471307
  Менюк Г. Зеленый край : стихи и сказки / Г. Менюк; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1960. – 136 с.
471308
  Михалков С.В. Зеленый кузнечик / С.В. Михалков. – М., 1965. – 135с.
471309
  Дронников В.П. Зеленый купол. / В.П. Дронников. – Тула, 1969. – 48с.
471310
  Куницын А.В. Зеленый ливень / А.В. Куницын. – Челябинск, 1968. – 64с.
471311
  Рахим-Заде Зеленый лист : стихи / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1963. – 127 с.
471312
  Городской Я.З. Зелёный лист / Я.З. Городской. – К., 1938. – 120с.
471313
  Габбасов Э.Г. Зелёный лист на белом снегу / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
471314
  Одолеев В.С. Зеленый луб / В.С. Одолеев. – Ташкент, 1953. – 60с.
471315
  Чуманов А.Н. Зеленый луг на рассвете / А.Н. Чуманов. – М., 1986. – 221с.
471316
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 200с.
471317
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1955. – 64с. – (Роман-газета ; №4(112))
471318
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1967. – 182с.
471319
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1978. – 415с.
471320
  Куропатов В.Ф. Зеленый луч / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1979. – 160с.
471321
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Одесса, 1987. – 166с.
471322
  Абдашев Ю.Н. Зеленый меридиан : путевые заметки [для сред. и ст. шк. возраста] / Юрий Абдашев ; [худож. О. Гаврилов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1981. – 158 с.
471323
  Абдыкадырова С. Зеленый мир : стихи : [для сред. и ст. школ. возраста : пер. с кирг.] / C. Абдыкадырова. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 83 с.
471324
  Рубаник В.Г. Зеленый наряд Алма-Аты / В.Г. Рубаник, А.В. Широкова. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
471325
  Сафаров И.С. Зеленый облик города Баку / И.С. Сафаров. – Баку, 1975. – 138с.
471326
  Смирнов Д. Зеленый огонь / Д. Смирнов. – М., 1969. – 112с.
471327
  Солнцева Н. Зеленый омут: Роман / Наталья Солнцева. – Харків : Фолио, 2002. – 396с. – (Интрига). – ISBN 966-03-1709-3


  Молодой удачливый бизнесмен, искусствовед Сергей Горский приезжает на выставку картин друга, известного художника Артура Корнилина. Посетителей поражают красотой мистические, загадочные сюжеты и необычный талант художника.
471328
  Довнар Юрий Зеленый орден на груди Земли : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 86-90 : Фото
471329
  Валевский А.А. Зеленый остров / А.А. Валевский. – Ленинград, 1955. – 168с.
471330
  Бучарский В.В. Зеленый остров / В.В. Бучарский. – М., 1988. – 219с.
471331
  Хижняк Л.Г. Зеленый остров, Серый Ключ, Красная Речка. / Л.Г. Хижняк, З.Л. Новоженова. – Саратов, 1991. – 102с.
471332
  Астуриас А М. Зеленый Папа / А М. Астуриас, . – Москва, 1964. – 342с.
471333
  Жоголев Н.Ф. Зеленый парус / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1957. – 123с.
471334
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1957. – 55с.
471335
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1959. – 96с.
471336
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Москва : Просвещение, 1977. – 144с.
471337
  Голубев Ф.М. Зеленый патруль / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1981. – 143с.
471338
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 128с.
471339
  Есипов Владимир Зеленый переворот : энергетика / Есипов Владимир, Эрнстинг Томас, Кюнстинг Мартин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
471340
  Ваганова Л.С. Зеленый поезд / Л.С. Ваганова. – Москва, 1969. – 95с.
471341
   Зеленый поезд.. – М., 1976. – 335с.
471342
  Кешоков А.П. Зелёный полумесяц : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1969. – 606 с.
471343
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1908. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 10)


  Прижизненное издание
471344
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
471345
  Комаров П.С. Зеленый пояс / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1949. – 104с.
471346
  Холодковский В.В. Зеленый пояс / В.В. Холодковский. – М., 1954. – 92с.
471347
   Зеленый пояс крупных городов. – Москва, 1968. – 26 с.
471348
   Зеленый пояс славы.. – Ленинград, 1978. – 128с.
471349
  Титов Алексей Иванович Зеленый пояс. Стихи / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 135с. : ил.
471350
  Еженова А. Зеленый причал / А. Еженова. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
471351
  Глазков Н.И. Зеленый простор / Н.И. Глазков. – М, 1960. – 84с.
471352
  Кнорре Ф.ф. Зеленый рубеж / Ф.ф. Кнорре. – М., 1952. – 48с.
471353
  Дроздов А. Зеленый сад / А. Дроздов. – Москва, 1944. – 158с.
471354
  Пирс Томас Зеленый свет - ходу нет! Дороги нет! // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 40 : фото
471355
  Бернович М.П. Зеленый свет / М.П. Бернович. – Ленинград, 1960. – 88с.
471356
   Зеленый свет.. – М., 1987. – 638,2с.
471357
  Мингалимов Р. Зеленый сон : стихии поэмы / Р. Мингалимов; аториз. пер. с татар. В.Бояринова. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
471358
  Ахмедов С.М. Зеленый театр : роман, повести / С.М. Ахмедов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 352 с.
471359
  Сагиян А. Зеленый тополь Наири : стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
471360
  Волхонский Андрей Зеленый туризм в Карпатах: мифы и реальность // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 50-53 : фото
471361
  Золотарев В.Д. Зеленый факел / В.Д. Золотарев. – Краснодар, 1976. – 32с.
471362
  Садовяну М. Зеленый фартук / М. Садовяну. – Москва, 1959. – 223с.
471363
  Смит Нил Зеленый флуоресцирующий белок // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-221. – ISSN 1130-6545
471364
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. -- (Фоня. -- Из рассказов бывшего летчика). Рассказы. / А.В. Козачинский. – М., 1957. – 136с.
471365
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1940. – 199с.
471366
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1941. – 96с.
471367
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1956. – 71с.
471368
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1972. – 80с.
471369
  Козачинский А.В. Зеленый фургон: Повесть. / А.В. Козачинский. – М., 1989. – 45с.
471370
  Рыленков Н.И. Зеленый цех / Н.И. Рыленков. – М., 1949. – 135с.
471371
  Ефимцов Т.И. Зеленый цех / Т.И. Ефимцов. – Орджоникидзе, 1979. – 304с.
471372
  Эмис К. Зеленый человек / Кингсли Эмис. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 1995. – 464 с. – В из. также: Человек внутри / Грэм Грин
471373
  Хандамур У.М. Зеленый чемодан : повесть, рассказы / Усик Хандамур; пер. с арм. С.Вермишевой. – Ереван : Советакан грох, 1982. – 196 с.
471374
  Полонский Т.П. Зеленый штурман. / Т.П. Полонский. – Махачкала, 1965. – 119с.
471375
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – М., 1949. – 492с.
471376
  Палечек Е.А. Зеленый шум / Е.А. Палечек. – М.-Л, 1950. – 115с.
471377
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Вологда, 1951. – 328с.
471378
  Ольшанский А.Н. Зеленый шум / А.Н. Ольшанский. – Москва, 1954. – 19с.
471379
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1956. – 304с.
471380
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – 2-е изд.. переработ. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 264 с.
471381
  Огневский Л.Л. Зеленый шум / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1965. – 174с.
471382
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум / Ю.Г. Лаптев. – М, 1974. – 408с.
471383
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1982. – 200 с. : ил.
471384
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1984. – 176 с. : ил.
471385
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – М., 1984. – 479с.
471386
   Зеленый шум. – Самара, 1991. – 176 с.
471387
   Зеленый шум.. – М., 1963. – 32с.
471388
   Зеленый шум.. – Куйбышев, 1983. – 152с.
471389
  Овчинников Н.Н. и Шиханова Н.М. Зеленый щит нашей планеты / Н.Н. и Шиханова Н.М. Овчинников. – М., 1979. – 127с.
471390
  Матвеев В.А. Зелень разных оттенков / В.А. Матвеев, Л.М. Седин. – М., 1963. – 158с.
471391
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 97-279. – ISSN 1130-6545
471392
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 117-282. – ISSN 1130-6545
471393
  Гриценко І.С. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 187. – ISBN 978-966-06-0557-2
471394
  Короткий В.А. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 514-515. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
471395
   Зелили-200.. – Ашхабад, 1990. – 205с.
471396
  Гатуев Д. Зелимхан : повесть и очерки / Д. Гатуев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 216 с.
471397
  Мамакаев М.А. Зелимхан : роман / М.А. Мамакаев. – Грозный : Книга, 1990. – 221 с.
471398
  Гатует Д. Зелимхан. -- Гага-аул. / Д. Гатует. – Орджоникидзе, 1965. – 279с.
471399
  Нилов Е. Зелинский. / Е. Нилов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256с.
471400
   Зелінський Анатолій Феофанович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 277. – ISBN 978-617-573-038-6
471401
   Зелінський Юрій Борисович // Proceedings of the International geometry center / ed. in chief: Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 3/4. – С. 1-3. – ISSN 2072-9812


  "Наукову роботу Юрій Борисович регулярно поєднував з викладацькою діяльністю. Упродовж багатьох років він читав спеціальні курси на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
471402
  Кульбак М.С. Зелменяне / М.С. Кульбак. – М., 1960. – 272с.
471403
  Мовчан П.М. Зело : поезії / П.М. Мовчан. – Київ : Молодь, 1973. – 66 с.
471404
  Чичкина Светлана Зельден покоряет Марс : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-63 : Фото
471405
   Зельден. По следам Джеймса Бонда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 30-33 : фото
471406
   Земгале.. – Рига, 1958. – 184с.
471407
  Червонная С.М. Земдега. / С.М. Червонная. – Л.-М., 1964. – 78с.
471408
  Лук"янченко О. Земелоьні ресурси як джерело поповнення міського бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-61. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
471409
  Люта Т.Ю. Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 106-130. – ISSN 0130-5247


  До 400-ліття заснування Київського братства та школи.
471410
  Дробот І.О. Земельна власність як мотиваційний чинник ініціатив щодо розвитку територіальної громади // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 58-62. – ISBN 978-966-619-370-7
471411
  Бурдін М. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 40-47. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
471412
  Голян В. Земельна децентралізація як інституціональний бар"єр земельному переділу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 6


  "Завданням номер один у сучасних умовах є недопущення спекулятивного перерозподілу сільськогосподарських земель за сценарієм приватизаційних процесів 90-х років минулого століття. Найбільші ризики у разі запуску ринку земель сільськогосподарського ...
471413
  Кулинич П. Земельна децентралізація: як краще передати землю у власність об"єднаних територіальних громад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
471414
   Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, як предмет іпотеки. Історія та сьогодення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-51.
471415
  Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об"єкт правових відносин: поняття, ознаки, види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 215-219
471416
  Мазур А. Земельна ділянка як особливий об"єкт відчуження в нотаріальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 351-352
471417
  Вівчаренко О.А. Земельна ділянка як предмет правового захисту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 80-87
471418
  Трускавецький С.Р. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу грунтів / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткін // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
471419
  Шульга М. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 43-47.
471420
  Афян А. Земельна пастка // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 66-68.
471421
  Головач Ф.В. Земельна політика Радянської влади і практика радгоспного будівництва на Україні в 1917-1921 рр. : Дис... канд. істор.наук: / Головач Ф.В.; МВССО УРСР. КДУ. Кафедра історії КПСС. – К., 1966. – 324л. – Бібліогр.:л.299-324
471422
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-100. – ISSN 0132-1331
471423
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-50.
471424
  Ярмоленко В.П. Земельна рента в системі економічних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 111. – С. 109-115
471425
  Солов"яненко Н. Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-43
471426
  Гладкий О. Земельна рента міських поселень та її суспільно-географічне значення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 57-65. – (Серія: Географічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 1729-360Х
471427
  Лихогруд О.М. Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 123-126
471428
  Остапчук Т.П. Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного / Т.П. Остапчук, С.І. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 216-222. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
471429
  Тулуш Л.Д. Земельна рента як джерело плати за землю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 68-76
471430
  Корчинська О.А. Земельна рента як соціально-економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-40.
471431
  Петров В.С. Земельна рента. Розвиток капіталізму в сільському господарстві / В.С. Петров. – Львів, 1959. – 92с.
471432
  Побережнюк Л. Земельна реформа - ключові акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 18-19
471433
  Савчук Д. Земельна реформа - основні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 34-35
471434
  Гуменюк В.І. Земельна реформа : правові аспекти / В.І. Гуменюк, В.П. Паліюк. – Київ : Ін Юре, 2005. – 368c. – ISBN 966-313-271-X
471435
  Петлюк Ю.С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 63-68
471436
   Земельна реформа в Україні продовжується (до 10-ї річниці) / Л. Новаковський, І. Будзілович, В. Леонець, Ф. Юрченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
471437
  Сіра Е.О. Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 152-157. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471438
  Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / І. Каракаш, А. Арнаут // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-145. – ISSN 0132-1331
471439
  Васильєв С.В. Земельна реформа в Україні: аналіз результатів і перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 152-155
471440
  Баранцов Б.В. Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-145. – ISSN 2306-1677
471441
  Мельник О.О. Земельна реформа в Україні: історія проведення та сьогодення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 208-217. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
471442
  Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 68-83. – ISSN 0130-5247
471443
  Майовець Є. Земельна реформа і розвиток підприємництва в аграрній сфері / Є. Майовець, Б. Фурдас // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 562-566. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
471444
  Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
471445
   Земельна реформа на Україні. – Київ, 1991. – 94, 2 с.
471446
  Захарченко П.П. Земельна реформа середини XIX ст. та проблема "відрізків" в українських губерніях Російської імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 167-173
471447
  Мордвінцев В.М. Земельна реформа Столипіна та її вплив на землеустрій в Україні : (сучасний погляд на події) / В.М. Мордвінцев, В.Ф. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 11. – С. 32-34
471448
  Колач С.М. Земельна реформа та її проблеми в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 202-205. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
471449
  Будзяк В.М. Земельна реформа та її соціально-економічні наслідки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 139-142
471450
  Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Обґрунтовується перманентність земельної реформи як соціально-правового явища, визначаються її передумови, мета та зміст. Як висновок пропонується визначення земельної реформи як правової категорії. This article substantiates the constancy of land ...
471451
   Земельна реформа: законодавчі та нормативні акти : (збірник документів). – Київ, 1996. – 296с. – ISBN 5-87274-180-4
471452
  Заєць О. Земельна реформа: історія, філософія, право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 18-20.
471453
  Мартинюк М. Земельна реформа: компромісний сценарій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 2-3
471454
  Рєпін К. Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 30-34
471455
  Анфимов А.М. Земельная аренда в России в начале ХХ века / А.М. Анфимов. – Москва, 1961. – 208с.
471456
  Янбухтин Н.Р. Земельная доля крестьян: право, економика, политика / Н.Р. Янбухтин, И.Д. Стафийчук // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 65-71. – ISSN 1812-8696
471457
  Брегель Л.Д. Земельная и налоговая политика португальцев в Индии (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брегель Л.Д.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1967. – 23л.
471458
   Земельная площадь Волынской губернии по окладным книгам 1918 года.. – Житомир, 1922. – 106с.
471459
  Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии / М. Д. Загряцков. – Москва : Тип. "Культура"
Т. 1 : Строительное право, как фактор городского землеустройства : с прил. 8 пл. – 1913. – [2], VI, 492 с., [8] л. пл. : табл. – Экз. деф., без ориг. обл.


  На тит. л. дарственная налдпись: Дорогому Н.Н. Василенко от автора на память....
471460
  Семчик В.І. Земельная политика и создание новой законодательной системы в Украине // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 238-251. – ISBN 978-617-7021-00-0
471461
  Головач Ф.В. Земельная политика Советской власти и практика совхозного строительства на Украине в 1917-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Головач Ф.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
471462
  Борцов Г.Т. Земельная рента / Г.Т. Борцов. – М., 1961. – 68с.
471463
  Кагарлицкая О.Т. Земельная рента / О.Т. Кагарлицкая. – Л, 1961. – 104с.
471464
  Черныш Н.В. Земельная рента / Н.В. Черныш. – Киев, 1967. – 34с.
471465
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму / Петров В.С.; КГУ. – К., 1965. – 47с.
471466
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Петров В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
471467
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 1 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 277л.
471468
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 2 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 278-775л. – Бібліогр.:л.764-774
471469
   Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве.. – М., 1959. – 263с.
471470
  Козодоев И.И. Земельная рента в эпоху диктатуры пролетариата / И.И. Козодоев. – Москва, 1957. – 48с.
471471
  Сулковский М. Земельная рента и национализация земли / М. Сулковский. – Л., 1931. – 128с.
471472
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – М., 1955. – 47с.
471473
  Соколовский Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Соколовский, Т..Я. – М., 1961. – 44с.
471474
  Лукьянец Д.К. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Д.К. Лукьянец. – М., 1964. – 88с.
471475
  Токарев А.П. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Токарев. – Москва : Мысль, 1967. – 56 с.
471476
  Токарев А.П. Земельная рента и распределение доходов в колхозах / А.П. Токарев. – Москва, 1964. – с.
471477
  Козодоев И.И. Земельная рента при капитализме / И.И. Козодоев. – М, 1958. – 158с.
471478
  Бондарь В. Земельная реформа ... по законам Хаммурапи // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
471479
  Шуверов Д.Д. Земельная реформа в Германской демократической республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шуверов Д.Д. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
471480
  Коленов В.И. Земельная реформа в народно-демократической Польше : Автореф... канд. ист.наук: / Коленов В.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
471481
  Попов В.А. Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны / В.А. Попов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 211 с.
471482
  Берозов Б.П. Земельная реформа и отмена крепостного права в Северной Осетии. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1979. – 77с.
471483
   Земельная реформа на Украине : сборник законодательных и правительственных актов. – Киев : Україна, 1991. – 92,3 с.
471484
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – Бібліогр.: с. 130, 133-135. – ISSN 0042-8736
471485
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – ISSN 0042-8736
471486
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
471487
  Аношина Ю.Ф. Земельная собственность в сельском хозяйстве зарубежных стран // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1728-8878
471488
  Виноградов Е.А. Земельная собственность и проблемы ренты при социолизме / Е.А. Виноградов. – Ленинград, 1978. – 134с.
471489
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
471490
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
471491
  Левченко Я.П. Земельне господарство міста Києва / Я.П. Левченко. – К, 1929. – 22с.
471492
  Калетнік Г. Земельне законодавство залишається неповним і суперечливим, а сам процес його формування свідчить про непослідовність державної земельної політики // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-5
471493
  Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917) / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 100 с.
471494
   Земельне законодавство України : Станом на 1 вересня 2004 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7613-48-8
471495
   Земельне законодавство України : Станом на 1 грудня 2003 року. Збірник нормативних правих актів. – Київ : Істина, 2004. – 288с. – ISBN 966-7613-48-8
471496
   Земельне законодавство України : Станом на 15 січня 2008 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2008. – 328 с. – Шифр. дубл. 34 Земе. (доп. карт. юр.). – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-48-8
471497
   Земельне законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 382, [2] с. – ISBN 978-617-673-024-8
471498
  Краснолуцький О. Земельне законодавство України гарантує підтримку іноземним інвесторам / О. Краснолуцький, І. Славін // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58.
471499
  Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В.Д. Сидор. – Київ : Юридична думка, 2011. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-311. – ISBN 978-617-665-000-3
471500
  Очиченко О. Земельне законодавство: нюанси 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 7-10.
471501
  Тулуш Леонід Дмитрович Земельне оподаткування у сільському господарстві : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Тулуш Л.Д.; Ін-тут аграрної економіки укр. академії аграрних наук. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
471502
  Ухач В.З. Земельне питання в політиці Української Центральної Ради: пошук оптимального шляху вирішення (вибрані аспекти) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 290-293. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
471503
  Алимов О. Земельне питання крізь нову інституціональну призму : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 10. – ISSN 1810-3944
471504
   Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917-1940 років / [Панченко П.П. та ін. ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка]. – Київ : [ФОП Корзун Д.Ю.], 2011. – 484 с. : іл., фото
471505
  Колосова Ю.В. Земельне питання у працях М.І. Тугана-Барановського: досвід минулого, погляд сучасності // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 15-24. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
471506
  Сорока М. Земельне питання у сфері здійснення державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 18-19
471507
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекцій / М.Г. Ковтун. – Київ : Юмана, 2001. – 208с. – ISBN 966-7005-40-2
471508
   Земельне право : Академічний курс. Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 424с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7752-49-6
471509
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекций / М.Г. Ковтун. – 2-е вид. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 208с. – ISBN 966-95901-4-0
471510
  Мачуська І.Б. Земельне право : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; І.Б. Мачуська. – Київ : КНЕУ, 2005. – 129с. – ISBN 966-574-755-Х
471511
  Мачуська І.Б. Земельне право : навчальний посібник / І.Б. Мачуська ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-574-937-4
471512
  Корнєєв Ю.В. Земельне право : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Корнєєв, М.О. Мацелик. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-364-767-8
471513
   Земельне право : підручник / [М.В. Шульга та ін.] ; за ред. М.В. Шульги ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 508-512. – Бібліогр.: с. 497-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-491-0
471514
  Мацькевич М. Земельне право ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 79-83
471515
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання, 2005. – 445с. – ISBN 966-346-077-6
471516
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ, Юридичний ф-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників; Центр правничої допомоги та досліджень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2007. – 450с. – ISBN 966-346-257-4
471517
  Літошенко О. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв"язок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 14-17
471518
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2003. – 448с. – ISBN 966-7613-36-4
471519
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368с. – ISBN 966-667-115-8
471520
  Шеремет А.П. Земельне право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Шеремет; МОНУ; Ужгородськ. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 632с. – ISBN 966-364-125-8
471521
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
471522
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 2. – 2006
471523
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 3. – 2006
471524
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 4. – 2006
471525
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 5. – 2006
471526
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 6. – 2006
471527
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 7. – 2006
471528
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 8. – 2006
471529
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 9. – 2006
471530
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : Навчальний посібник / А.М. Мірошниченко; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Редкол.: Зайчук В.О., Копиленко О.Л. та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 978-966-96786-0-7
471531
  Шеремет А.П. Земельне право України : підручник / А.П. Шеремет ; МОНУ, Закарпатський держ. ун-т. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 632с. – ISBN 978-966-482-004-9
471532
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І. [ та ін.] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Носіка ]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-439-151-8
471533
  Семчик В.І. Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; МОН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ін Юре, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0
471534
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 712с. – ISBN 978-966-2183-68-9; 978-966-364-985-6
471535
  Шеремет А.П. Земельне право України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
471536
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беженар Г.М. [та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-8909-28-3
471537
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2011. – 677, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-054-6
471538
  Барабаш Н.П. Земельне право України : навч. посібник / Н.П. Барабаш, М.Я. Ващишин, В.І. Федорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, аграр. та екол. права. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 172, [2] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Бібліогр. наприкінці тем
471539
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-223-6
471540
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша і Т.Є. Харитонової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – [Вид. 2-ге, перероб. і допов.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 585, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-306-8
471541
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-282. – ISBN 978-966-2143-88-1
471542
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : для студентів ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 289, [1] с. : іл. – Термінол. покажч.: с. 285-289. – Бібліогр.: с. 267-284. – ISBN 978-966-2526-98-1
471543
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007
471544
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2007
471545
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2007
471546
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 6. – 2007
471547
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 7. – 2007
471548
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 8/9. – 2007
471549
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 10. – 2007
471550
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 11/12. – 2007
471551
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008
471552
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008
471553
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008
471554
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2008
471555
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2008
471556
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2008
471557
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2008
471558
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2008
471559
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
471560
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2009
471561
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2009
471562
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
471563
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
471564
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2009
471565
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2009
471566
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2009
471567
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2009
471568
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2009
471569
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2009
471570
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 11. – 2013
471571
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 2. – 2014
471572
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014
471573
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014
471574
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2014
471575
  Семчик В. Земельне право України як галузь наукита навчальна дисципліна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
471576
  Ріпенко А.І. Земельне право України: загальна частина : навч. посібник / Ріпенко А.І., Пащенко О.М. – Одеса : Удача, 2013. – 80 с. – Бібліогр.: с. 63-79
471577
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2009
471578
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2010
471579
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2010
471580
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2010
471581
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2010
471582
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2010
471583
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2010
471584
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2010
471585
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2010
471586
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2010
471587
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2010
471588
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2010
471589
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2010
471590
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2011
471591
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2011
471592
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2011
471593
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2011
471594
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2011
471595
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2011
471596
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2011
471597
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2011
471598
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2011
471599
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2011
471600
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2011
471601
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2011
471602
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2012. – 88 с.
471603
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2012. – 88 с.
471604
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012. – 88 с.
471605
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2012. – 88 с.
471606
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2012. – 88 с.
471607
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2012. – 88 с.
471608
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2012. – 88 с.
471609
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2012. – 80 с.
471610
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2012. – 80 с.
471611
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2012. – 88 с.
471612
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2012. – 88 с.
471613
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2012. – 88 с.
471614
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2013
471615
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2013
471616
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2013
471617
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2013
471618
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2013
471619
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 6. – 2013
471620
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2013
471621
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2013
471622
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2013
471623
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 10. – 2013
471624
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2013
471625
   Земельне право.. – К., 1960. – 303с.
471626
  Насушна О.В. Земельне правопорушення як підстава притягання до адміністративної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
471627
  Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано земельне правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. The land offender was analysed as basis for prosecution of personality to ...
471628
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 193-216
471629
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр. 15 назв
471630
   Земельне та сільскогосподарське законодавство України. : Збірник правових актів. – Харків : Консум
Ч.2. – 1996. – 129с.
471631
  Савчук Д. Земельний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 7


  Проблеми механізму передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад.
471632
  Чернов В. Земельний аукціон - найвигідніший спосіб збільшення бюджетних надходжень // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13
471633
  Мартин А. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 5-10
471634
  Заяць В. Земельний банк -"за" і "проти" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-31
471635
  Пасочник В. Земельний банк: велика надія чи велика афера? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-52
471636
  Сьомочкіна О. Земельний закон Соціалістичної Республіки В"єтнам та Земельний кодекс України: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 134-136
471637
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр / Т.П. Магазинщиков. – Львов, 1987. – 422с.
471638
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр : Підручник / Т.П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 442с.
471639
  Михасюк І.Р. Земельний кадастр і диференціальна рента / І.Р. Михасюк, М.М. Маланчук. – Львів, 1971. – 168с.
471640
  Кабанець О.О. Земельний кадастр як інструмент економічного механізму реалізації державної земельної політики // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 97-99
471641
  Бордюжа А.С. Земельний кадастр як основа забезпечення управління земельними ресурсами // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 207-209. – ISSN 2308-1988
471642
  Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А.М. Третяк. – Львів : Сполом, 2011. – 520 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 447-458. – ISBN 978-966-665-624-0
471643
  Семиволос І.М. Земельний кодекс 1858 року та його вплив на формування земельних відносин у Палестині // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 438-451. – ISBN 978-966-02-5736-8
471644
   Земельний кодекс зі змінами до 1 вересня 1927 року та алфавітних покажчиком. – 5-е вид. – Харків, 1927. – 78с.
471645
  Потапенко В. Земельний кодекс потребує змін // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
471646
   Земельний кодекс Украины.. – Одесса, 1997. – 87,1с.
471647
   Земельний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 48с. – (Бібліотека офіційних видань)
471648
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : Скарби, 2001. – 158с. – ISBN 966-8016-01-7
471649
   Земельний кодекс України. – Київ, 2001. – 66с.
471650
   Земельний кодекс України : Прийнятий ВРУ 25 жовтня 2001 р. (Урядовий кур"єр. - 2001. - 15 листопада). – Київ : Істина, 2001. – 72с. – ISBN 966-7613-21-6
471651
   Земельний кодекс України : Офіційне видання із змінами станом на 15 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 208с. – ISBN 966-7752-85-2
471652
   Земельний кодекс України : Коментар. – Харків : Одіссей, 2002. – 600с. – ISBN 966-633-118-7
471653
   Земельний кодекс України : (Набрав чинності з 1 січня 2002 року ) ( Урядовий кур"єр, 15 листопада 2001 року, № 211 - 212. с. 3-14 ). ( За станом на 01 травня 2002 року ). – Харків : Консум, 2002. – 96с. – ISBN 966-7920-13-5
471654
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 216с. – ISBN 966-7752-88-7
471655
   Земельний кодекс України : Станом на 1 вересня 2003 року (текст ідентичний офіційному). – Київ : Велес, 2003. – 78с. – ISBN 966-96142-3-6
471656
   Земельний кодекс України : Станом на 20 березня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
471657
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2003. – 676с. – ISBN 966-8088-26-3
471658
   Земельний кодекс України : Коментар. – 3-тє вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-633-319-8
471659
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 21 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 220с. – ISBN 966-313-156-Х
471660
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 748с. – ISBN 966-313-154-3
471661
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 220с. – ISBN 966-313-232-9
471662
   Земельний кодекс України : Станом на 10 січня 2005 року. – Київ : Велес, 2005. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-3-6
471663
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
471664
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
471665
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
471666
   Земельний кодекс України : За станом на 17 листопада 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-426-7
471667
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
471668
   Земельний кодекс України : За станом на 20 червня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-479-8
471669
   Земельний кодекс України : Станом на 4 вересня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
471670
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Г.М. Беженар, Е.С. Бердніков, Л.О. Бондар, С.Ю. Булигін, А.П. [та ін.] Гетьман; [Беженар Г.М. та ін. ; за ред. : Гетьмана А.П., Шульги М.В.]. – Вид. 4-те, допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-633-654-8
471671
   Земельний кодекс України : за станом на 22 квітня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 80с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-617-1
471672
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471673
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Беженар Г.М., Бердніков Е.С., Бондар Л.О., Булигін С.Ю., Гетьман А.П. та ін.; [ за ред.: Гетьмана А.П., Шульги М.В. ]. – 4-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 624с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-696-8
471674
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471675
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471676
   Земельний кодекс України : станом на 20 травня 2009 року / [ відп. за вип. Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
471677
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471678
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 берез. 2010 р. : (офіційний текст). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 114, [6] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471679
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7
471680
   Земельний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 10 жовтня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 96 с. – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
471681
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
471682
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами і допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 114, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471683
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 листопада 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 91, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2
471684
   Земельний кодекс України : станом на 8 квітня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 142, [2] с. – ISBN 978-966-458-439-2
471685
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 січ. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 143 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471686
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 151, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
471687
   Земельний кодекс України (від 25 жовтня 2001 року) : Офіційний текст (зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року), 2004. – 96 с. – ISBN 966-7714-84-5
471688
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
471689
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
471690
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 лютого 2007 року). – Вид. 2-ге, неофіційне. – Київ : Романчук Р.С., 2007. – 720с. – ISBN 978-966-96786-1-4
471691
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-265-3
471692
   Земельний кодекс України за станом на 20 листопада 2001 року : Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 71с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-131-4
471693
  Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.388-394. – (Серія юридична ; Вип. 38)
471694
   Земельний кодекс України. Станом на 1 вересня 2002 року. – Киев : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
471695
   Земельний кодекс України: Офіційний текст із змінамі і доповненями за станом на 1 серпня 1997 р.. – Ужгород : Іва, 1997. – 124с. – ISBN 966-7231-06-2
471696
  Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п"ять років застосування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9.
471697
  Семчик В.І. Земельний кодекс України: проблеми реалізації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 282-288. – ISBN 978-617-7021-00-0
471698
   Земельний кодекс Української РСР. – К., 1970. – 86с.
471699
  Горлачук В.В. Земельний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов; МОНУ; Південнослов"янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – Київ : Професіонал, 2006. – 192с. – ISBN 966-370-016-5
471700
  Семчик В.І. Земельний пай: законодавство і практика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 252-257. – ISBN 978-617-7021-00-0
471701
  Шульга Т. Земельний податок як джерело бюджетних доходів: проблеми теорії та практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 47-51.
471702
  Кальніченко А. Земельний сервітут та його встановлення / А. Кальніченко, О. Зварич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52
471703
  Розновська С.Б. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 463-469. – ISSN 1563-3349
471704
  Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст та особливості земельних сервітутних прав, що існували на території України в ретроспективі у співвідношенні з правовою регламентацією земельних сервітутів у чинному земельному законодавстві України. The content and peculiarities of ...
471705
  Нікітенко В. Земельний сервітут: речове право vs. обтяження (обмеження) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 27-32
471706
  Ільницький Олег Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 56-61
471707
  Семеряк Ю.А. Земельний фонд України та його використання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 70-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471708
  Лесько Н.В. Земельний фонд України: сутність поняття та структура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 174-178. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
471709
  Меденцев А. Земельним ресурсам - надійний захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 34-40
471710
  Мігдаль О. Земельні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 20-21
471711
   Земельні аукціони - найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 7-8
471712
  Воєводін В. Земельні аукціони вдарять по корупції // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-27.
471713
  Данилишин Б.М. Земельні відносини в економічній системі України: стан та перспективи розвитку // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
471714
   Земельні відносини в законодавчих актах України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 160с. – ISBN 966-7288-98-6
471715
  Бурдін М. Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 114-120. – ISSN 2307-8049
471716
  Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 54-57
471717
   Земельні відносини в Україні : Організаційно-правовий механізм. – Київ : К.І.С., 2001. – 128с. – ISBN 966-7048-38-1


  Земельний кодекс України, Указ Президента України "Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки", Розпорядження КМ України "Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 р.р.
471718
   Земельні відносини в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 212с. – ISBN 966-373-058-7
471719
   Земельні відносини в Україні : збірник інформаційно-аналітичних матеріалів (1991-2010 роки) / В.П. Горбулін [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна ; Рада нац. безп. і обор. України ; Ін-т пробл. нац. безпеки. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-8909-51-1
471720
   Земельні відносини в Україні : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
471721
  Красюк Н.І. Земельні відносини в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 180-189. – ISSN 2410-3594
471722
  Бурдін М.Ю. Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс : монографія / М.Ю. Бурдін. – Харків : У справі, 2016. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-36-0
471723
  Куранда Людмила Олексіївна Земельні відносини в умовах реформування еономіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Куранда Людмила Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
471724
  Шемшученко Ю. Земельні відносини та земельне право у правовій доктрині України / Ю. Шемшученко, П. Кулинич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
471725
   Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 42-52. – ISSN 2221-1055
471726
  Шульський М.Г. Земельні відносини у працях І. Франка // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 248-254. – ISSN 1562-0905
471727
  Алєксандров О. Земельні відносини як об"єкт наукових студій Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-20.
471728
  Халабуда Н.О. Земельні відносини, земельний устрій і Національна безпека країни // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-27.
471729
  Ковалишин О.Ф. Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств / О.Ф. Ковалишин, В.Ю. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 40-47. – ISSN 2306-1677
471730
  Котюк О.В. Земельні відносини: політико-правовий аспет // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 104-108
471731
  Коваленко Т.О. Земельні відносини: юридичні дефекти правового регулювання / Спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  "... На початку цього року видавництво "Юрінком Інтер разом" з видавництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка випустило книгу відомого вченого-юриста в галузі аграрного та земельного права, доцента кафедри земельного та ...
471732
  Анісімов Вячеслав Валентинович Земельні громади України (1921-1929 роки) : Автореф... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 19 с.
471733
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 рр). : Дис... докт. істор.наук: 07.00.01 / Анісімов В.В.; КУ ім Т.Шевченка. – К., 1997. – 162л. – Бібліогр.:л.151-162
471734
  Гончар М.С. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків в містах України: проблеми правового режиму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.112-117
471735
  Туєва О.М. Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 126-130. – ISSN 0201-7245
471736
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкт правового обігу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-24
471737
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкти правового обігу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 115-122. – ISSN 0132-1331
471738
  Черненко А.І. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення: порядок продажу та права оренди / А.І. Черненко, В.І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв.
471739
  Носік В.В. Земельні довірчі правовідносини: теорія і практика // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 84-94. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
471740
  Савич В.І. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектора // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 105-109. – Бібліогр.: на 7 пунктів
471741
  Блануца А. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 124-140
471742
  Заєць О.І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
471743
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
471744
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
471745
  Коновал О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 274-280. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню земельних правовідносин на залізничному транспорті України. Висвітлюються поняття, основні елементи та ознаки земельних правовідносин на залізничному транспорті відповідно до чинного законодавства. Теоретичні положення ...
471746
  Індиченко П.Д. Земельні правовідносини на Україні за період 1922-1929 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 55-60. – (Серія права ; № 12)


  В статье кратко излагаются земельные правоотношения на Украине в период 1922-1929 гг., регулируемых Земельным кодексом 1922 г. с дополнениями и изменениями в 1927 г. Дается краткая характеристика институтов земельного права того времени и их роль в ...
471747
  Бевзенко В.М. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 198-218. – ISSN 2227-796X


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
471748
  Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 74-88. – ISSN 2308-9636


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
471749
  Нечипоренко О.М. Земельні правопорушення: стан та основні тенденції (інформація з практики Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель України) // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-51.
471750
  Щурик М.В. Земельні ресурси господарювання населення в контексті формування перспектив їх розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 35-43. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
471751
  Пістун М.Д. Земельні ресурси Київської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 61-67 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 9)
471752
  Солов"яненко Н. Земельні ресурси світу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-40
471753
   Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-22
471754
  Новаковский Л.Я. Земельні ресурси Української СРС / Л.Я. Новаковский, М.А. Пилипенко. – Київ : Урожай, 1973. – 238 с.
471755
  Юрченко Т.В. Земельні ресурси як об"єкт бухгалтерського обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 43-51. – ISSN 2306-6792
471756
  Ботезат О.П. Земельні ресурси як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
471757
  Дацій О.І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 19-20
471758
   Земельні скандали 2007-2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22. – ISSN 0130-5212
471759
  Шеїн К. Земельні спори // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 5
471760
  Третяк А.М. Земельні суди як інфраструктура системи землеустрою в зарубіжних країнах і в Україні // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-23.
471761
  Чернобук О. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Прогалини та недоліки законодавства.
471762
  Юзевич А. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Прогалини та недоліки законодавства".
471763
  Лисенко Я.О. Земельні юрисдикційні правовідносини: порівняльно - правовий аналіз законодавства України й Російської Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 252-262. – ISSN 0201-7245
471764
  Ковальський Д. Земельно- правовий процес: науково- методологічні підходи дослідження // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
471765
  Уханов П.И. Земельно-водная реформа в Киргизии в 1921-1922 годах / П.И. Уханов. – Фрунзе, 1957. – 51с.
471766
  Еренов А. Земельно-водное законодательство в Казахстане в первой фазе развития Советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Еренов А.; Ин-т права Академии Наук СССР. – Москва, 1952. – 28 л.
471767
   Земельно-водные ресурсы пустынь.. – Ашхабад, 1971. – 209с.
471768
  Гринчук Т.П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 116-124. – ISSN 2411-4413
471769
  Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується чинне земельне законодавство України та "вносяться пропозиції" щодо визначення правової природи земельно-кадастрової інформації в контексті міжнародних договорів і конвенції з питань доступу до інформації у сфері довкілля. The effective ...
471770
  Боклаг В.А. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
471771
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 332-339. – ISBN 978-966-306-020-4
471772
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-117
471773
  Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 121-130.
471774
  Сидор В. Земельно-правова основа конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 242-247. – ISSN 0132-1331
471775
  Кулинич А.П. Земельно-правова природа перспективних планів формування територій об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 180-184. – ISBN 978-966-7957-20-9
471776
  Реєнт О.О. Земельно-правове регулювання в Україні у XIX-на початку XX століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 612-615. – ISBN 966-660-151-6
471777
  Бахуринська М.М. Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 80-85


  Проаналізовано правове регулювання земельних відносин у сфері державно-приватного партнерства та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення механізму правового закріплення прав на землю за приватним партнером в умовах реформування правовідносин.
471778
  Абасов Д.М. Земельно-правовые отношения в Азербайджане накануне установления Советской власти и борьба за проведения национализации земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абасов Д.М. ; Ан СССР. Ин-т права. – Москва, 1953. – 16 с.
471779
  Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
471780
  Морська Т.В. Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
471781
  Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 151с.
471782
  Шевелюк О.О. Земельно-ресурсний потенціал та особливості його формування і використання в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 317-324. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
471783
  Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-151. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
471784
  Лебедев П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П.П. Лебедев. – Москва : Недра, 1992. – 78 с. – ISBN 5-247-02724-8
471785
   Земельно-судовий порадник.. – Х., 1928. – 168с.
471786
  Лейба В Л. Земельно - правові спори в процесі аграрних перетворень // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.125-132. – ISSN 0201-7245
471787
  Донцов А.В. Земельно -информационная система (ЗИС) (Создание и ведение государственного земельного кадастра районного и городского уровней) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 34-36
471788
   Земельное дело.. – М., 1923. – 178с.
471789
  Потапова А.В. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ формирования общественного сознания крестьянства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
471790
  Медведев В.Г. Земельное законодательство адмирала А. Колчака // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 14. – С. 8-13. – ISSN 1812-3805
471791
   Земельное законодательство зарубежных стран.. – М., 1982. – 408с.
471792
   Земельное законодательство Украины // Право и практика : бюллетень. – Киев, 2000. – № 24. – С.1-96
471793
   Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины.. – Харьков, 1994. – 232с.
471794
  Ерофеев Б.В. Земельное право : Учебное пособие для юридических вузов / Б.В. Ерофеев; Под ред. академика Г.В.Чубукова. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 544с. – ISBN 5-7969-0015-3
471795
   Земельное право : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 400с. – ISBN 5-89123-228-6; 5-86225-734-9
471796
  Веденин Н.Н. Земельное право : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
471797
  Абыкеева А.Т. Земельное право в первый год советской власти (1917-1918 гг.) / А.Т. Абыкеева. – Воронеж, 1960. – 46с.
471798
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1975. – 328с.
471799
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1986. – 239с.
471800
   Земельное право России : Учебник по специальности "Правоведение". – Москва : Стоглавъ, 1995. – 300с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-88746-001-6
471801
   Земельное право Украины : Учебное пособие. – Киев : Истина, 2002. – 496с. – ISBN 966-7613-30-5
471802
   Земельное право.. – М., 1940. – 256с.
471803
   Земельное право.. – М., 1949. – 416с.
471804
   Земельное право.. – М., 1958. – 312с.
471805
   Земельное право., 1960
471806
   Земельное право.. – М., 1969. – 472с.
471807
   Земельное право.. – М., 1971. – 464с.
471808
   Земельное право.. – М., 1972. – 232с.
471809
  Коропатник Т.В. Земельноресурсний потенціал Чернігівської області: стан і перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 47)


  Дано оцінку земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області. Проведено групування адміністративних районів за рівнем розвитку земельно-ресурсного потенціалу.
471810
  Свенцицкая И.С. Земельные владения городов западной Малой Азии в I-III вв. до н. э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свенцицкая И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 13 с.
471811
   Земельные законы и крестьянство.. – М., 1924. – 72с.
471812
   Земельные и водные ресурсы. – Москва : МГУ, 1990. – 176с.
471813
   Земельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального испльзования. – Махачкала
Ч. 2. – 1975
471814
  Кострикин В.И. Земельные комитеты в 1917 году. / В.И. Кострикин. – М., 1975. – 336с.
471815
  Попова Э.Д. Земельные комитеты Северного Приуралья в 1917 году. (По матер. Вят. и Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Э.Д.; Москов. оптич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 19л.
471816
  Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. / С.И. Ильясов. – Фрунзе, 1963. – 447с.
471817
  Шульман Э.А. Земельные отношения в Подонье и Приазовье в первой половине XIX века / Э.А. Шульман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
471818
  Стучевский И.А. Земельные отношения в Позднем Египте : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Стучевский И.А. ; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 11л.
471819
  Шароян Г.В. Земельные отношения в Советской Армении : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Шароян Г.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 63 с.
471820
  Козодоев И.И. Земельные отношения в социалистических странах / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 352с.
471821
  Куранда Л.А. Земельные отношения в условиях реформирования экономики Украины : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01. / Куранда Л. А.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.147-155
471822
  Лютый Я.И. Земельные отношения и землеустройство в Советском Закарпатье. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Лютый Я.И.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
471823
  Баев К.Н. Земельные отношения и землеустройство после Великой Октябрьской социалистической революци : Лекции / К.Н. Баев. – Львов : Львовский с/х институт, 1965. – 75 с.
471824
  Хлыстун Земельные отношения и механизм их регулирования / Хлыстун, В.Х. Улюкаев. – М, 1991. – 46с.
471825
  Балуева Д.Д. Земельные отношения и положение крестьян Коми края в XVIII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Балуева Д.Д.; Акад. наук СССР. – Сыктывкар, 1960. – 17л.
471826
  Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Б.Х. Ортабаев. – Орджоникидзе, 1979. – 79с.
471827
  Божедомов А.И. Земельные отношения и рента в нефтедобывающей промышленности капиталистического мира : Автореф... докт. экон.наук: / Божедомов А. И.; МГУ. – Грозный, 1963. – 72л.
471828
  Давыдов Д.А. Земельные отношения на Дону в конце XIX и в начале ХХ века : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Д.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
471829
  Тумский Б.К. Земельные права начеления и их защита / Б.К. Тумский. – изд. 2-е испр. – Харьков : "Новая деревня", 1925. – 28 с. – (Библиотека крестьянина)
471830
  Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1954. – 224с.
471831
  Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксененок; Аксененко Г.А. – Москва : Госюриздат, 1958. – 424 с.
471832
  Горшков С.П. Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия / С.П. Горшков. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Науки о Земле)
471833
   Земельные ресурсы Сибири. – Новосибирск, 1974. – 234с.
471834
  Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1972. – 176с.
471835
  Вернандер Н.Б. Земельные ресурсы Украины, их оценка и методика учета : Материалы к ІІІ създу Географического общества СССР / Н.Б. Вернандер. – Ленинград, 1959. – 16с.
471836
  Уоринер Дорин Земельные реформы в странах Ближнего Востока : (Египет, Сирия, Ирак) / Уоринер Дорин; Ред. Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 284 с.
471837
  Богомолов А.В. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-188. – ISSN 1608-0599
471838
  Мартыновский Н.К. Земельные суды наиболее часто встречающиеся земельные споры и порядок их разрешения. / Н.К. Мартыновский. – Одесса, 1925. – 23с.
471839
  Мурадов О.Д. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Кашкадарьин обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мурадов О.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра политэкономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
471840
  Гашимов Р.М. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Ленкоранского и Астарин. районов АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гашимов Р.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Баку, 1965. – 27л.
471841
  Фарварщук Д.А. Земельные фонды колхозов Одесской области и пути повышения интенсивности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Фарварщук Д.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
471842
  Чойжилжав Ш. Земельные фонды МНР и некоторые вопросы повышения экономической эффективности их использования (на прим. госхозов и сельхозобъединений). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Чойжилжав Ш.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз. – Москва, 1973. – 26л.
471843
  Назарчук В.Т. Земельные фонды Ровенской области и пути их рационального использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарчук В.Т.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 25л.
471844
  Васильев Н.В. Земельные фонды сельского хозяйства и пути их рационального использования. / Н.В. Васильев. – Москва, 1968. – 36с.
471845
  Островская М.А. Земельный быт сельского населения русского севера в XVI-XVIII веказ / М. Островская. – Санкт-Петербург : Тип. Главн. управл. Уделов, 1913. – X, 370, 96 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
471846
  Берозов Б.П. Земельный вопрос и аграрное движение на Северном Кавказе в дореформенный период. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1978. – 80с.
471847
  Мусабеков О.М. Земельный вопрос и его разрешение в Киргизии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мусабеков О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 17 с.
471848
  Огановский Н.П. Земельный вопрос и земельная... / Н.П. Огановский. – Москва, 1927. – с.
471849
  Туган-Барановский Земельный вопрос на Западе и в России / Туган-Барановский. – М., 1925. – 87с.
471850
  Воблый К.Г. Земельный вопросъ въ программахъ различныхъ партій / К.Г. Воблый. – Київ, 1917. – 30с.
471851
  Дегтярев И.В. Земельный кадастр / И.В. Дегтярев. – М, 1979. – 463с.
471852
  Гнаткович Д.И. Земельный кадастр : экономика землепользования / Д.И. Гнаткович. – Львов, 1986. – 133с.
471853
   Земельный кадастр СССР.. – М., 1967. – 358с.
471854
   Земельный кодекс Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1971. – 124с.
471855
   Земельный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики.. – Вильнюс, 1971. – 143с.
471856
  Иваницкий Д.И. Земельный кодекс РСФСР / Д.И. Иваницкий. – Москва, 1926. – 176 с.
471857
   Земельный кодекс РСФСР. – Л., 1927. – с.
471858
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1970. – 80с.
471859
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1974. – 64с.
471860
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1984. – 79с.
471861
  Гуров П.Я. Земельный кодекс РСФСР в вопросах и ответах / П.Я. Гуров. – Изд. 9-е, доп. – М.-Л., 1927. – 343с.
471862
   Земельный кодекс РСФСР с алфавитно-предметным указателем.. – М., 1923. – 51с.
471863
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1927. – 536с.
471864
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1928. – 722с.
471865
   Земельный кодекс с дополнительными узаконениями и разъяснениями Наркомзема РСФСР на 1 августа 1927 года.. – М., 1927. – 775с.
471866
  Ржаницын А.А. Земельный кодекс с объяснениями статей на основании дополнительных к нему узаконений, циркуляров, официальных разъяснений Наркомзема и определений Особой Коллегии Высшего Контоля по земельным спорам / А.А. Ржаницын. – М.
Ч.2,3. – 1925. – 125с.
471867
   Земельный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 108с.
471868
   Земельный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики.. – Ашхабад, 1971. – 140с.
471869
   Земельный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 1981 года. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 94 с.
471870
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Х., 1929. – 143с.
471871
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Киев, 1973. – 211с.
471872
  Украина Законы Земельный кодекс Украины / Украина Законы. – К, 1992. – 62с.
471873
   Земельный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями на 15.04.97 г. – Киев : Влад и Влада, 1997. – 88с.
471874
  Маркевич Е.Д. Земельный кодекс УССР. З поясненням для селян. / Е.Д. Маркевич. – К., 1927. – 160с.
471875
   Земельный кодекс.. – Х., 1925. – 125с.
471876
   Земельный кодекс.. – М.
2. – 1925. – с.
471877
  Дембо Л.И. Земельный строй Востока / Л.И. Дембо. – Л., 1927. – 119с.
471878
  Шпак А.Н. Земельный участок как объект гражданско-правовой сделки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0132-0831
471879
  Гвоздецкий А. Земельный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Право пользования земельным участком, приобретенное лицом на основании государственного акта на право пользования таким участком, не входит в состав наследства и прекращается со смертью лица, кому пренадлежало такое право, - ВСУ".
471880
  Терещенко Алексей Земельный фетишизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 24 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
471881
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
471882
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
471883
  Малишаускас Вацлавас Игно Земельный фонд Литовской ССР, его экономическая оценка и пути лучшего использования : Автореф... д-ра экон.наук: / Малишаускас Вацлавас Игно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
471884
  Удачин С.А. Земельный фонд СССР и его использование / С.А. Удачин. – М., 1958. – 32с.
471885
  Адерихин П.Г. Земельный фонд Тамбовской области и его качественная оценка / Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П., Мусиков К.К. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1974. – 184 с.
471886
  Хлыстун Земельныые отношения и землеустройство / Хлыстун, Ф.И. Пальчиков. – М, 1984. – 288с.
471887
  Кумыков Т.Х. Земельыне отношения в Кабарде в первой половине XIX в. и земельная реформа в 1863-1869 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кумыков Т.Х.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Нальчик, 1953. – 22л.
471888
  Страхов Н.Н. Земетки о Пушкине и других поэтах / Н. Страхов. – 2-е изд., доп. – Киев : [Изд. И. Матченко] ; Тип. И. И. Чоколова, 1897. – [4], XVIII, 281 с. – Экз. дефектный, без обл.


  Содерж.: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
471889
  Щелоков Ю.М. Земле -- все светлое к лицу... / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1985. – 255с.
471890
   Земле -- заботу молодых.. – М., 1973. – 144с.
471891
  Гамалій Г.П. Земле моїх батьків / Г.П. Гамалій. – Х, 1966. – 143с.
471892
   Земле моя -- доле моя.. – К., 1976. – 144с.
471893
  Мороз В. Земле моя - доле моя / В. Мороз. – Київ, 1984. – 143 с.
471894
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко. – Відень : Накл. укр. учительства, 1917. – 15 с. – (Воєнна читанка ; Ч. 5)
471895
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 15 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
471896
  Гіталов А.В. Земле моя / А.В. Гіталов. – Днепропетровск : Промінь, 1971. – 82 с.
471897
  Гамзатов Р. Земле моя / Р. Гамзатов. – Київ, 1983. – 198 с.
471898
  Львович М.Д. Земле моя / М.Д. Львович. – Х., 1985. – 39с.
471899
  Грінчак В.Я. Земле моя : збірка поетичних творів / В.Я. Грінчак. – Київ : Дніпро, 1988. – 190 с.
471900
  Дмитерко Л.Д. Земле моя! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 224 с.
471901
  Майстренко Я.В. Земле моя! : повість / Я.В. Майстренко. – Київ, 1967. – 262 с.
471902
  Козак С.Д. Земле моя, доле моя : поема / С.Д. Козак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 121 с.
471903
   Земле наша українська.. – К., 1964. – 44с.
471904
  Ларин В.И. Земле нужны звезды. Очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1972. – 136с.
471905
  Шолохов М.А. Земле нужны молодые руки / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 206с.
471906
  Гойда Ю.А. Земле, любов моя : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1979. – 407 с.
471907
  Франко Іван Земле, моя всеплодющая мати... : Вірші, оповідання, казки / Франко Іван. – Київ : Веселка, 2000. – 399с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0, 966-01-0152-Х
471908
  Діянич В.В. Земле, ти чудесна! / В.В. Діянич. – Ужгород, 1966. – 79с.
471909
  Сингаївський М.Ф. Земле, чую тебе : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1961. – 81 с.
471910
  Оржеховский И.В. Землевладеине и землепользование помещичьих крестьян Нижегородской губернии во второй пловине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оржеховский И.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 21л.
471911
  Ленин В.И. Землевладение в Европейской России / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 32с.
471912
  Серебряков В. Землевладение в Саратовской Губернии и степень обеспеченности крестьян землей. / В. Серебряков. – 65с.
471913
  Таварткиладзе Д.Т. Землевладение грузинской православной церкви в XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-82. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
471914
  Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы XIX века в свете материалов архива хивинских ханов : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Юлдашев М.Ю. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 26 с.
471915
  Козловский П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX / П.Г. Козловский. – Минск, 1982. – 206с.
471916
  Трефилова Л.А. Землевладение и землепользование горнозаводского населения посессионных заводов Пермской губернии в 1861-1917 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Трефилова Л.А.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1967. – 23л.
471917
  Гойхбарг А.Г. Землевладение и землепользование подданных враждебных держав и немецких выходцев / А.Г. Гойхбарг, прив.-доц. Петрогр. ун-та. – Петроград : Изд. Юрид. кн. скл. "Право"
Вып. 2 : Сводный текст законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. с вступительным очерком. – 1916. – 48 с.
471918
   Землевладение и повинности феодально зависимых крестьян нечерноземной полосы (XVI - перва половина XIX вв.). – Смоленск, 1982. – 132с.
471919
  Гневушев А.М. Землевладение и сельское хозяйство в Московском государстве XVI-XVII вв. / А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Т-ва Кушнерев и К*, 1912. – 47 с. – Экз. без ориг. обл. - Напеч. также в: Русская история в очерках и статьях. Киев, 1912. Т. 3, с. 267-311


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитриевичу от автора
471920
  Важенский В.М. Землевладение и складывание общины одноверцев в XVII веке / В.М. Важенский. – Воронеж, 1974. – 237с.
471921
  Сташевский Е.Д. Землевладение Московскаго дворянства в первой половине XVII века. – Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1911. – 237с.


  На тит стр. герб Историко-родословного об-ва в Москве 1904 г.
471922
  Алексеев Ю.Г. Землевладение Переясловского уезда XV- нач. XVI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Ю. Г. ; Лен. отдел. Ин-та ист. АН СССР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
471923
  Яремченко В. Землеволодіння Данила Апостола на Полтавщині // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 195-205. – ISBN 966-7865-75-4
471924
  Каревін О.С. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні напередодні столипинської аграрної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 60-65. – (Історія ; Вип. 33)


  Досліджуються форми землеволодіння і землекористування на Правобережній Україні на початку XX ст. Особлива увага звертається на аналіз селянських господарств.
471925
  Новікова Світлана Землеволодіння у греків Маріупольського повіту : (60 - 90-і роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор досліджує зміни, що відбулися у принципах землеволодіння грецьких селян Маріупольського повіту після проведення селянської реформи 1861 р. та реформ 60 - 70-х років XIX ст. Найважливішими серед цих змін були такі: грецькі колоністи, ...
471926
  Попов М.Р. Землевольці на Україні. / М.Р. Попов. – Х., 1930. – 64с.
471927
   Землевпоряджені та неземлевпоряджені селянські господарства.. – Х.
1. – 1928. – 179с.
471928
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
471929
  Казьмір Л.П. Землевпорядкування як інструмент державної просторової політики // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-36.
471930
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 3. – 1999
471931
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 4. – 1999
471932
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал: ювілейний випуск. – Київ, 1995-
№ 1 : 10 років земельної реформи в Україні. – 2001
471933
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
471934
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
471935
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
471936
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
471937
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
471938
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
471939
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
471940
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
471941
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
471942
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
471943
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
471944
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
471945
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
471946
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
471947
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
471948
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
471949
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
471950
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
471951
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
471952
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
471953
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
471954
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
471955
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
471956
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009
471957
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009
471958
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009
471959
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010
471960
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010
471961
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010
471962
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010
471963
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010
471964
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010
471965
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010
471966
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010
471967
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011
471968
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011
471969
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011
471970
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – 64 с.
471971
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – 64 с.
471972
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – 64 с.
471973
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2013
471974
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2013
471975
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2013
471976
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2013
471977
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2013
471978
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2013
471979
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2013
471980
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2013
471981
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агенство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2014
471982
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2014
471983
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2014
471984
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2014
471985
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2014
471986
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2015
471987
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2015
471988
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2015
471989
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2015
471990
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2015
471991
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2015
471992
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2015. – 64 с.
471993
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2015. – 64 с.
471994
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2016. – 32 с.
471995
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2016. – 64 с.
471996
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2016. – 64 с.
471997
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2016. – 64 с.
471998
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2018. – 64 с.
471999
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 3. – 2018. – 64 с.
472000
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 4. – 2018. – 64 с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,