Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
45001
   "Golfstream" у Харкові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 12 : фото
45002
  Podayenko Y.L. "Goodwill ambassador": Barack Obama as an agent of contemporary u.s. cultural diplomacy // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 185-189


  Розглядається процес еволюції культурної дипломатії США у добу перебування при владі Б. Обами.
45003
  Czyzewski A. "Gorski, Gorski, mily bracie, daj swobode nam w senacie..." // Pamieci.pl : biuletyn IPN / Instytut Pamieci Narodowei, Komisja Sciganie Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa, 2016. – nr 1 (46). – S. 45-49. – ISSN 2084-7319


  21 січня 1981 року студенти Лодзінського університету розпочали страйк, який став початком протестного руху в Лодзі.
45004
  Кришталь О. "GPS" головного мозгу / О. Кришталь, М. Сторожук // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 47-48


  Нобелівська премія з фізіології та медицини за 2014 рік присуджена трьом ученим: британському науковцю американського походження Джону О"Кіфу й дослідникам із Норвегії - подружжю Май-Брітт і Едварду Мoзерам за відкриття клітин, що забезпечують систему ...
45005
  Лучканин С.М. "Grammatica slavo-ruthena" Михайла Лучкая (1830) і латиномовні граматики румунської мови доби Просвітництва (С. Міку, Г. Шінкай, Й. Будай-Деляну, І. Алексі, Август Требоніу Лавріан) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – C. 326-337. – ISBN 978-966-8904-46-2
45006
  Рижков М.М. "Grand Strategies" : Актуалізація американського досвіду стратегічного планування / М.М. Рижков. – Київ : Алькор, 2006. – 247с. – ISBN 978-966-8630-16-3
45007
  Petrov V. "Grand strategies", military and political doctrines of the United States of America: trends of evolution after the end of the cold war. Lessons for Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – P. 40-50. – ISSN 2308-6912


  The conceptual and practical aspects of security policy of the USA in terms of their reflection in the "Grand Strategy", military and political-military doctrines are analyzed. The hierarchy of strategic documents that determine US security and defense ...
45008
  Гузевич Д.Ю. "Grand tour"и появление паровых машин в России и в Испании в XVIII в.: сравнительный анализ / Д.Ю. Гузевич, И.Д. Гузевич // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-108. – ISSN 0205-9606
45009
   "Green Cross", (Santiago-Chile). Stadion "Dinamo", (Maksimir). Cetvrtak 8. Ozujka 1956. – Zagreb, 1956. – 30с.
45010
  Shnyrkova M. Global risks facing Ukrainian economy // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 28-29
45011
  Molchanova E. Global service nature of contemporary crypto-currencies / E. Molchanova, Y. Solodkovskyy // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 1 (20). – С. 57-74. – ISSN 1811-9832
45012
  Dicken Peter Global shift : Transforming the world economy / Dicken Peter. – 3rd ed. – New York; London : The Guilford press, 1998. – 494p. – ISBN 1-57230-303-4
45013
  Kolot A. Global transformations of individualised societies: implications and lessons to be learned // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 1 (20). – С. 5-21. – ISSN 1811-9832
45014
  Hsu Y.-L. Global travel trend in rall tourism development / Y.-L. Hsu, Y.-S. Ting, K.-Y. Chen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 536-541. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
45015
  Shevchenko V.Y. Global trends impact on Ukrainian banking system // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 69-70
45016
  Kanishchenko J.L. Global trends of economic dipomacy development under globalization / J.L. Kanishchenko, O.O. Mamalyga // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – Р. 135-146. – ISSN 2218-4511
45017
  Strautiu E. Global Warming Between Science and Politics // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 51-56. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817


  During the last three decades, the scientific theory of global warming has become a political ideology. Significant political components are found both in the premises and (especially) in the consequences. But witnessed also at least a decade of ...
45018
  Sagladin Wadim Globale Probleme der Gegenwart / Sagladin Wadim, Frolow Iwan. – Berlin, 1982. – 259с.
45019
   Globalis huncutsagok. Ludas Matyi antologia. 1952-57.. – Budapest, 1963. – 446с.
45020
  Szentes T. Globalisation and Prospets of the World Society // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 9-34. – ISSN 1586-4197
45021
  Kaur Amarjit Globalisation and the international division of labour. / Kaur Amarjit. – New England, 2000. – 29с.
45022
  Kaur Amarjit Globalisation and the international division of labour: Southeast Asian labour transformations since 1840 / Kaur Amarjit. – New England : UNE, 2000. – 29p. – (The 2000 lecture series). – ISBN 1 86389 690 2
45023
  Karasova N. Globalisation determinants of export-led development of Ukrainian agricultural sector // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 1 (20). – C. 125-146. – ISSN 1811-9832
45024
  Gogova L. Globalism and Multiculturalism in Education // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – Р. 425-427. – ISBN 978-617-7132-02-07
45025
  Mandal K. Globalization and its Minacious Effects on Indian Education System: A Critical Analysis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 60-65. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Indian education system, the second largest system in the world, is at the crossroad now. Since the pre-Independence period the system has been facing various challenges, which has not finished yet. After six decades of freedom India could not free its ...
45026
  Simonia N. Globalization, structural crisis, and world leadership (myths and reality) / Nodari Simonia, Аnatoly Torkunov ; [ed. E. Pyadysheva ; transl.: G. Khmelev, M. Kvartskhava]. – Moscow : Международная жизнь, 2013. – 80 p. : tab. – Библиогр. в конце ст. – (International affairs library)
45027
  Kiptenko V. Globalization: the geographical nexus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 37-41. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Geography as both a discipline and wide discourse explicitly aims to conceive the Earth as a whole. Human geography contributed a lot to the critical study of globalization. However, the academic inquiry suggests the lack of conceptualization, which ...
45028
  Nowak-Far Artur Globalna konkurencja / Nowak-Far Artur. – Warszawa; Poznan : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 286s. – ISBN 83-01-13155-1
45029
   Globel problems of mankind and the state: A theme of the 13th World congress of the International Political Science Association (Paris, July 1985).. – M., 1985. – 214с.
45030
   Globke und die Ausrottung der Juden.. – Berlin, 1960. – 120с.
45031
  Segal J. Globular Protein Molecules: their Structure and Dynamic Properties / J. Segal, Dornberger-Schiff, A. Kalaidjiev. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1960. – 150p.
45032
  Ameisenowa Zofia Globus Marcina Bylicy z Olkusza i mapy nieba na wschodzie i zachodzie. / Ameisenowa Zofia. – Wroclaw, 1959. – 56с.
45033
  Lukasiewicz Stanislaw Glod niezaspokojony / Lukasiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 248с.
45034
  Hamsun Knut Glod. / Hamsun Knut. – Poznan, 1974. – 170с.
45035
  Hamsun Knut Glod. / Hamsun Knut. – Warszawa, 1989. – 159с.
45036
  Tatur Sergius Glodowy Step - kraina obfitosci / Tatur Sergius. – Warszawa, 1977. – 58с.
45037
  Grunberg Karl Gloria Victoria / Grunberg Karl. – Berl., 1960. – 350с.
45038
  Marinkovic Ranko Glorija. Mirakl u sest slika / Marinkovic Ranko. – Zagreb, 1957. – 150с.
45039
  Nabokov Vladimir Glory. / Nabokov Vladimir. – New York, Toronto, 1971. – 205с.
45040
  Rozewicz Tadeusz Glos anonima / Rozewicz Tadeusz. – Katowice, 1961. – 48с.
45041
  Cyprian Tadeusz i in. Glos ma prokurator... / Tadeusz i in. Cyprian. – Warszawa, 1962. – 262с.
45042
  Lem Stanislaw Glos pana / Lem Stanislaw. – Krakow-Wroclaw, 1984. – 239с.
45043
  Lem Stanislaw Glos Pana / Lem Stanislaw. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 325 s.
45044
  Stanislaw Leszczynski Glos wolny wolnosc ubezpieczajacy przez Stanislawa Leszczynskiego, krola polskiego, wielkiego ksiecia litewskiego & & ksiecia Lotaryngii i Baru : wolnosc ubez pieczajacy / Stanislawa Leszczynskiego. – Krakow : Wyd. Kazimierza Jozefa Turowskiego, 1858. – 273 s.
45045
   Glosar dialectal Oltenia.. – Bucuresti, 1967. – 130с.
45046
  Arvinte V. u.a. Glosar regional. / V. u.a. Arvinte. – Bucuresti, 1961. – 84с.
45047
   Glosario de terminos medicos. Ingles-espanol. – La Habana : Ciencia y tecnica, 1970. – 325p. – (Centro Nacional de Informacion de Ciencias Medicas)
45048
   Glosario ruso-espanol mas de 5000 terminos.. – Las Villas, 1981. – 162с.
45049
   Glosariusz staropolski : dydaktyczny slownik etymologiczny / W. Decyk-Zieba [et al.] ; red. nauk.: Wanda Decyk-Zieba, Stanislaw Dubisz. – Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2008. – XLIV, [1], 277 s. – ISBN 978-83-235-0467-2
45050
  Rowan David Glosne procesy 1944-1955 / Rowan David; Tlumaczyla E.Romanowicz. – Warszawa : Czytelnik, 1961. – 201s.
45051
  Grandpre M. de Glossaire international. Termes d"usage courant en matiere de certificats d"etudes secondaires et de di lome et grades de l"enseignement superieur dans quarante-cinq pays / M. de Grandpre. – Paris, 1969. – 207с.
45052
  Ponomarenko O. Glossario del termini fonetici : Glossario per studenti iniversitari, aspiranti, scienziati e ricercatori / O. Ponomarenko; Universita nazionale di T. Scevcenco di Kyiv. – Київ : Київський університет, 2006. – 119p. – ISBN 966-594-851-2
45053
   Glossarium ausgewahlter Fachausdrucke : deutsch, englisch, franzosisch, spanisch, russisch. – 4te, neubearbeit. Auflage. – Frankfurt am Main : Kreditanstalt fur Wiederaufbau, 1996. – 233S.
45054
  Hamilton Marie Glossary of financial English : 800 financial terms and expressions taken from the British and American press / J.Hamilton Marie, N.Smith Philippe; Preface de M.Tardieu. – Paris : Colin; Longman, 1982. – 128p. – ISBN 2-86644054-4
45055
  Rieger R. Glossary of Genetics and Cytogetetics : Classical and Molecular / R. Rieger, A. Michaelis, M.M. Green. – Ed. 4. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1976. – 647p. : With 100 Figures and 8 Tables
45056
  Mykhaylenko V.V. Glossary of legal terms: English-Ukrainian for the translation and law students / Valery V. Mykhaylenko. – Chernivtsi : Технодрук, 2017. – 555, [1] p. – Index: p. 527-553. – Bibliogr.: p. 554-555. – ISBN 978-617-7096-87-9
45057
  Cemnolonskis S. Glossary of terms for state aid regulation : Sept. 2016 / Mr Sigitas Cemnolonskis (with an introduction by Dr Eugene Stuart) // Глосарій термінів в сфері державної допомоги : вересень 2016 року / С. Цемнолонскіс. – Київ : CROWN AGENTS, 2016. – P. 1-78 : tab. – Bibliogr.: p. 75-78. – ISBN 978-966-288-131-8
45058
  Kharin N.G. Glossary of Terms on Desert Environment and Land Reclamation (Publications of the 23rd International Geographical Congress) = Словарь терминов по природным условиям и освоению пустынь (Материалы 23-го Международного Географического конгресса) / N.G. Kharin, M.P. Petrov. – Ashkhabad : "Ylym" Publishing House, 1975. – 142p.
45059
   Glossary: Institutions, policies and enlargement of the European Union. – Brussels : Office for official publ.of the EC, 2000. – 79 p. – ISBN 92-828-8282-9
45060
  Luczak M. Glosy archaicznych swiatow = Голоси архаїчних світів / Mila Luczak ; przeklad z jez. ukr. Marian Horbaczek. – Przemysl : [s. n.], 2013. – 167 s. – Текст укр. пол. – ISBN 978-83-926994-6-0


  У пр. №1694114 напис: Київському національному університету ім. Тараса Шевченка. Автори: Міля Лучак, Мар"ян Горбачек
45061
  Stryjkowski Julian Glosy w ciemnosci / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1956. – 400с.
45062
   Glosy z jurty.. – Warszawa, 1960. – 202с.
45063
   Glottodidactica : an international journal of applied linguistics. – Poznan. – ISSN 00724769
Vol. 23. – 1996


  1997. Vol. 11, N 1-24
45064
   Glottodidactica : An international journal of applied linguistics. – Poznan. – ISSN 00724769
Vol. 25. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45065
   Glottodidactica : An international journal of applied linguistics. – Poznan. – ISSN 0072-4769
Vol. 26. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45066
   Glottodidactica: An international journal of applied linguistics. – Poznan. – ISSN 00724769
Vol. 24 : Glottodidactica: An international journal of applied linguistics. – 1997


  1997. Vol. 11, N 1-24
45067
   Glottodydaktyka a translatoryka, Sympozjum (4; 1976; Jachranka).. – Warszawa, 1981. – 184с.
45068
  Ozogowska Hanna Glowa na tranzystorach / Ozogowska Hanna. – Warszawa, 1968. – 274с.
45069
  Malraux Andre Glowa z obsydianu / Malraux Andre. – Warszawa, 1978. – 177с.
45070
  Kopec S. Glowacica z punktu widzenia ochrony przyrody / S. Kopec. – Krakow : Inst. Nauk., 1924. – 34 s.
45071
  Kulmatycki W. Glowacica z punktu widzenia ochrony przyrody / W. Kulmatycki. – Krakow : Muzeum zoologicznego, 1931. – 16 s.
45072
   Glowne Kierunki Badan Geomorfologicznych w Pilsce : Stan Aktualny i Perspektywy. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
1 : Referaty i Komunikaty. – 1998. – 446s.
45073
   Glowne kierunki badan geomorfologicznych w Polsce : Stan aktualny i perspektywy. – Lublin : UMCS. – ISBN 83-227-1179-4
T.3 : Przewodnik wycieczkowy/ Pod red.R.Dobrowolskiego. – 1998. – 255s.
45074
  Namyslowski Jerzy Glowne osrodki codzicnnych dojazdow i wyjazdow w Polsce: (W aspekcie przestrzennego zagospodarowania kraju). / Namyslowski Jerzy. – Torun, 1980. – 172с.
45075
  Markiewicz Henryk Glowne problemy wiedzy o literaturz / Markiewicz Henryk. – Wyd. 4. – Krakow, 1976. – 402с.
45076
  Lam Jan Glowy do pozloty / Lam Jan. – Wroclaw, 1953. – 552с.
45077
  Stronska Anna Gluche rzeki / Stronska Anna. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 226s.
45078
  Hilty C. Gluck / C. Hilty. – Frauenfeld ; Leipzig : Hubers Verlag, Hinriche
2. Teil. – 1895. – 302 S.
45079
  Hilty C. Gluck / C. Hilty. – Frauenfeld ; Leipzig : Hubers Verlag ; Hinriche
3. Teil. – 1899. – 284 S.
45080
  Pawlenko P. (Pavlenko) Gluck / P. (Pavlenko) Pawlenko. – Київ-Львів, 1951. – 156с.
45081
  Koplowitz Jan Gluck auf, Piddl / Koplowitz Jan. – Berl., 1960. – 352с.
45082
  Becher Johannes Gluck der Ferne leuchtend nah / Becher Johannes. – Berl., 1955. – 228с.
45083
  Bruns Marianne Gluck fallthicht vom Himmel. / Bruns Marianne. – Halle, 1956. – 456с.
45084
  Defoe D. Gluck und Ungluck der Beruhmten Moll Flanders. / D. Defoe. – Leipzig, 1972. – 403с.
45085
  Streda M. Glucose Tolerance Tests in The Clinical Picture of Chronic Liver Diseases / M. Streda. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 86с.
45086
  Copic Branko Gluhi smodnik : Roman / Copic Branko. – Ljublijana, 1966. – 256с.
45087
  Safrin Horacy Glupcy z Glupska / Safrin Horacy. – Lodz, 1962. – 56с.
45088
  Dubrowin Jewgienij Glupia bajka / Dubrowin Jewgienij. – Warszawa, 1984. – 363с.
45089
  Babych S.V. Glutathione system in duodenal epitheliocytes jf rats upon hypoacidic condition / S.V. Babych, U.V. Savko, K.O. Dvorshchenko // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 13-14
45090
   Glycolipids. – Amsterdam; New York; Oxford : Elsevier, 1985. – 314p.
45091
  Musil Jan Glycoproteins and their relationship to connective tissue / Musil Jan. – Praha, 1975. – 165p. – (Acta Univ. Carolinae medica ; 64 : Monografia)
45092
   Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie.. – 6. Aufl. – Leipzig-Berl., 1925. – 214с.
45093
   Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie.. – 6. voll. neu bearb. Aufl. – Weinheim, 1959. – 802с.
45094
   Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Teil B.. – Weinheim, 1959. – 923с.
45095
   Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Teil D.. – 6. voll. neu bearb. Aufl. – Weinheim, 1959. – 580с.
45096
   Gminy wyznaniowe zydowskie w wojewodztwie pomorskim w okresie miedzywojennym (1920-1939). – Torun : Wyd-wo Uniw. M. Kopernika, 1995. – 261s. – (Stosunki narodowosciowe i wyznaniowe na Pomorzu w 19 i 20 wieku / Komitet red. M. Wojciechowski, Z. H. Nowak, J. Sziling [i. i.] ; T. 4). – ISBN 83-231-060-0-2
45097
  Gozdzikiewicz T. Gniade, kare, kazstanki... / T. Gozdzikiewicz. – Warszawa, 1960. – 160с.
45098
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Gniazdo labedzi. Szkice z Danii / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1962. – 224с.
45099
  Kudlinski Tadeusz Gniew o Szoszanne. Powiesc z dawnych dziejow Izraela. / Kudlinski Tadeusz. – Warszawa, 1963. – 512с.
45100
  Korta Alina Gniewko, syn rybaka / Korta Alina. – Warszawa, 1973. – 317с.
45101
  Szypowska Maria Gniezno / Szypowska Maria. – 2. wyd. rozszerzone. – Warszawa, 1967. – 16 p.
45102
  Kocka Jan Gnozeologicke zaklady pojmov / Kocka Jan. – Bratislava, 1961. – 172с.
45103
  Douglas William Go east, young man: the early years: The autobiography of W. Douglas / Douglas William. – New York, 1974. – 493с.
45104
  Гусейнова О. Go East: Нью-Йорк місце призначення. Досвід читання „Великого Гетсбі” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 205-211. – ISBN 978-966-359-360-9
45105
  Tomasko Robert Go for growth! Five paths to profit and success - choose the right one for you nd your company / Tomasko Robert. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1996. – 302p. – ISBN 0-471-13290-X
45106
  Agnew Spiro Go quietly...or else / Agnew Spiro. – New York : Morrow, 1980. – 410p. – ISBN 0-688-03668-6
45107
  Fendrock John Goals in conflict: personal us business success. / Fendrock John. – New York, 1969. – 239с.
45108
  Strzelczyk Jerzy Goci- rzeczywistosc i legenda / Strzelczyk Jerzy. – Warszawa, 1984. – 460с.
45109
   God of the country : A Voyage on the Mississippi River. – Washington, 1972. – 128p. – ISBN 0-934738-13-0
45110
  Barzun Jacques God"s counttry and mine / Barzun Jacques. – New York, 1959. – 333с.
45111
  Leibniz G. God. Guil. Leibnitii Opera philosophica quae exstant Latina Galica Germanica omnia : ed. recognovit e temporum rationibus disposita lluribus ineditis auxit introductione critica atque indicibus / G. Leibniz ; instruxit J.E. Erdmann. – Berolini : Sumtibus G. Eichleri
Pars prior : Cum Leibnitii effigie. – 1840. – XXXIV, [2], 808 p. ; pag. var. : portr.
45112
  Allen Charles God`s psychiatry : The twenty-third psalm, the ten commandments, the lord""s prayer, the beatitudes / Allen Charles. – Old Tappan : Fleming H.Revell, 1973. – 159p.
45113
  Godard Godard par Godard: Des annes Mao aux annes 80. / Godard, Jean-Luc. – Paris. – 183с.
45114
  Hohne Heinz Godeword: Direktor: the story of the Red Orchestra / Hohne Heinz. – London, 1971. – 256с.
45115
  Russocki Stanislaw i in. Godlo, barwy i hymn Rzeczypospolitej / Stanislaw i in. Russocki. – Warszawa, 1963. – 262с.
45116
  Russocki Stanislaw i i. Godlo, barwy i hymn Rzeczypospolitej / Stanislaw i i. Russocki. – Warszawa, 1978. – 343с.
45117
  Mazurek Franciszek Janusz Godnosc osoby ludzkiej - podstawa praw czlowieka / Mazurek Franciszek Janusz; Katol. uniw. Lubelski, Wydzial nauk spolecznych. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 462s.
45118
  Жупанський Олексій Godspeed you! Black emperor : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – C. 50-106
45119
  Dygasinski Adolf Gody zycia / Dygasinski Adolf. – Warszawa, 1958. – 152с.
45120
  Makowski W. Godzina pogardy. (Wrazenia) / W. Makowski. – Wilno, 1906. – 202с.
45121
  Handke Peter Godzina prawdziwych odczuc. Leworeczna kobieta / Handke Peter; Przeloz.S.Blaut. – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 233 s. – ISBN 8307003024
45122
  Parandowski Jan Godzina srodziemnomorska / Parandowski Jan. – Warszawa, 1970. – 224с.
45123
  Stawinski Jerzy Godzina szczytu / Stawinski Jerzy. – Warszawa, 1968. – 168с.
45124
  Szczypiorski Andrzej Godzina zero / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1961. – 232с.
45125
  Zechenter Witold Godzina zmierzchu / Zechenter Witold. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1976. – 93 s.
45126
  Drahan Roman Godziny czuwania / Drahan Roman. – Wroclaw i i., 1976. – 64с.
45127
   Godziny dziecinstwa.. – Warszawa, 1980. – 577с.
45128
  Holtzhauer H. Goethe-Museum. Werk, Leben und Zei Goethes in Dokumenten / H. Holtzhauer. – Berlin-Weimar, 1972. – 717с.
45129
  Muller Joachim Goethe-Wirkung und Humanitatstradition. / Muller Joachim. – Jena, 1980. – 96с.
45130
  Fischer Paul Goethe-Wortschatz. / Fischer Paul. – Leipzig, 1984. – 905с.
45131
  Holtzbauer H. Goethe - museum : Werk, Leben und Zeit Goethes in Dokumenten ; [mit52 mehrfarbigen und 505 einfarbigen Abbildungen / H. Holtzbauer; [Hrsg. von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstatten der klassischen deutschen Literatur in Weimar]. – Berlin ; Weimar : AUFBAU-VERLAG, 1969. – 718 S.
45132
  Bielschowsk Albert Goethe / Bielschowsk Albert. – Munchen
1. – 522с.
45133
  Bielschowsky Albert Goethe / Bielschowsky Albert. – Munchen
2. – 757с.
45134
  Victor Walther Goethe : Ein Lesebuch fur unsere Zeit / Victor Walther. – Erfurt : Thuringer Volksverlag GMBH, 1951. – 489s.
45135
   Goethe die Schriften zur Naturwissenschaft. – Weimar : Hermann Bohlaus Nachfolger
B. 13 : Beitrage zur Optik und Anfange der Farbenlehre. – 1961. – 454S. : Mit 30 Foto im Abbildungen
45136
  Goethe Johann Wolfgang Goethe in Leipzig. 1765-1768. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 115с.
45137
   Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. 1749-1793.. – Berlin, Weimar
1. – 1982. – 492с.
45138
   Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. 1794-1816.. – Berlin, Weimar
2. – 1982. – 715с.
45139
   Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. 1817-1832.. – Berlin, Weimar
3. – 1982. – 507с.
45140
  Goethe Goethe uber seinen Faust. / Goethe. – Berl. – 268с.
45141
  Fambach Oscar Goethe und seine Kritiker. / Fambach Oscar. – Berl., 1955. – 460с.
45142
   Goethe.. – Berlin-Weimar, 1976. – 418с.
45143
  Goethe Goethe`s Tragedy of Faust. / Goethe. – London, 1932. – 344с.
45144
   Goethes "Faust".. – Berlin, 1956. – 128с.
45145
  Friedrich Th. Goethes Faust erlautert / Th. Friedrich, L.J. Scheithauer. – 4. umgearb. und erw. Aufl. – Lpz., 1957. – 378с.
45146
   Goethes Gesprache mit Eckermann.. – Berlin, 1955. – 800с.
45147
   Goethes Leben dokumentarisch.. – Lpz.
1. – 534с.
45148
   Goethes Leben dokumentarisch.. – Lpz.
2. – 588с.
45149
  Geerdts Hans Jurgen Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften". / Geerdts Hans Jurgen. – Weimar, 1958. – 222с.
45150
  Skutil Jan Gogol a Lazne Jesenik / Skutil Jan. – Olomouс, 1958. – 16 с.
45151
  Yeo Philip Going Beyond Comparative Advantage: How Singapore Did It // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 65-81. – ISBN 978-1-51353-786-3
45152
   Going Green: deneloping a conceptual framework for the green hotel rating system / Hwai-Shuh Shieh, , Jin-Li Hu, , Her-Jiun Sheu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 521-530 : fig. – Bibliogr.: 39 назв. – ISSN 1993-6788
45153
  Copeland Lennie Going International: How to Make Friends and Deal Effectively in the Global Marketplace. / Copeland Lennie. – New York
23. – 1985. – 279с.
45154
   Going nuclear : nuclear proliferation and international security іn the 21st century : an intern. security reader / ed. by Michael E. Brown, Owen R. Cote Jr., Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. – Cambridge ; London : Тhе МІТ Press, 2010. – XLVII, 474, [1] p. : ill. – Bibliogr.: Бібіліогр. в підрядк. прим. – (International security readers). – ISBN 978-0-262-52466-7
45155
  Allen John Going ot the theatre. / Allen John. – London, 1952. – 155с.
45156
  MacGinniss Joe Going to Extremes / MacGinniss Joe. – Harmondsworth, 1980. – 285с.
45157
  Baldwin J. Going to meet the man / J. Baldwin. – New York, 1965. – 249с.
45158
  Kodanda Rao Gokhale and Sastri / Kodanda Rao. – Mysore, 1961. – 56с.
45159
  Rebreanu Liviu Golanii. Nuvele 1 / Rebreanu Liviu. – Bucuresti
1. – 1965. – 272с.
45160
  Brennand S. Gold and Granite : Metals and Minerals we use / S. Brennand. – London and Maidstone : Puffin Books
Explorer 6. – 1973. – 48p.
45161
   Gold fur die Ewigkeit - Das germanische Furstengrab von Gommern : Begleitband zur Sonderausstellung vom 18.10.2000 bis 28.02.2001 im Landesmuseum fur Vorgeschichte. – Halle(Saale) : Landesamt fur Archaologie, 2001. – 223S. – ISBN 3-910010-55-5
45162
  Klein Eduard Gold Transport. / Klein Eduard. – Posneck, New Leben, 1957. – 258с.
45163
  Klein Eduard Gold Transport. / Klein Eduard. – 6 Aufl. – Berlin, 1971. – 255с.
45164
  Martin Ralph Golda Meir: The Romantic Years / Martin Ralph. – New York, 1988. – 422с.
45165
  Mann Peggy Golda: The Life of Israel"s Prime Minister / Mann Peggy. – Updated Ed. – New York, 1973. – 260с.
45166
  Keilbach Rolf Goldaugen, schwebfliegen und marienkafer / Keilbach Rolf. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 63S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
45167
   Golden Goa // India perspectives. – New Delhi, 2016. – Vol. 30, iss. 4. – P. 74-77


  One cannot miss the architectural brilliance of the churches and convents in Goa as the advent of the Portuguese to India influenced the architecture of the city.
45168
   Golden ring of Russia [Електронний ресурс] = Золотое кольцо России : интерактивные экскурсии по городам Золотого кольца. – Москва : New Media Generation, 1997. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 133 МГц, 16 Mб ОЗУ, 4-скоростн. CD-ROM, SVGA-видеокарта (800х600, High color), 16-битная звук. карта, MS Windows совместимая "мышь".- Загл. с этикетки диска


  История. Традиции ремесла. Архитектурные шедевры. Музейные коллекции. Карты и планы
45169
  Rudnicki Adolf Goldene Fenster. Zwei Erzahlungen / Rudnicki Adolf. – Berl., 1959. – 214с.
45170
  Fleming I. Goldfinger / Ian Fleming; Przel. J.Krasko. – Warszawa : Alfa, 1990. – 240s. – ISBN 83-7001-414-3
45171
  Teichfischer B. Goldfische / B. Teichfischer. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1991. – 116S.
45172
  Nerlich G. Goldgraber und Diamantensucher : Report aus Asiens "Wildem Westen" / G. Nerlich. – Leipzig : Brockhaus, 1965. – 238S.
45173
  Heym Stefan Goldsborough oder Die Liebe der Miss Kennedy / Heym Stefan. – Lpz., 1962. – 614с.
45174
  Szuman J. Golebie / J. Szuman. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 51s.
45175
  Keller Janusz Golebie / Keller Janusz, Miefiodow Zdjecia Leon. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 172s.
45176
  Roszak Tamara Golebie z opalonymi skzydlami / Roszak Tamara. – Torun, 1973. – 193с.
45177
  Petiska Eduard Golem a jine zidovske povesti a pohadky ze stare Prahy / Petiska Eduard. – Praha, 1968. – 177с.
45178
  Lem Stanislaw Golem XIV / Lem Stanislaw. – Krakow, 1981. – 139с.
45179
  Hesse Stefan Golems Enkel / Hesse Stefan. – Leipzig u.a. : Urania - Verlag, 1988. – 168 S.
45180
  Popescu M. Golesti / M. Popescu, C. Iliescu. – Bucuresti, 1966. – 70с.
45181
  Olbracht Ivan Golet v udoli / Olbracht Ivan. – Praha, 1961. – 194с.
45182
  Olbracht Ivan Golet v udoli / Olbracht Ivan. – Praha, 1968. – 288с.
45183
  Mulvoy Mark Golf: play like a pro. / Mulvoy Mark. – New York, 1989. – 156с.
45184
  Valcini Alceo Golgota Warsszawy : 1939-1945: Wspomnienia / Acleo Valcini: Przeklad autoryzow. z wloskiego S.Widlaka: Przypis., poslowiem opatrzyl W.Bartoszewski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1973. – 351s. : il.
45185
   Golgozatok az allam- es jogtudomanyok korebol.. – 1. evfolyam. – Pecs, 1971. – 162с.
45186
  Zbuzkova-Kmentova Vlasta Gonado-thyroidal relationship in the rat / Zbuzkova-Kmentova Vlasta. – Praha : Universita Karlova, 1969. – 143 S. – (Acta Universitatis Carolinae Medica ; 38 ; Monographia)
45187
  Кисловская Е.Н. Gonduct your lessons in English. / Е.Н. Кисловская. – Тюмень, 1977. – 61с.
45188
  Simons J. Goners / Jamie Simons, E.W. Scollon; ill. by M.Evans. – New York : An Avon Camelot book. – ISBN 0-380-79732-1
3 : All hands on deck. – 1998. – 152 p.
45189
  Przybylski Seweryn Goniec krolewski / Przybylski Seweryn. – Warszawa, 1959. – 192с.
45190
  Vailland Roger Gonosz Zatekok / Vailland Roger. – Budapest : Europa konyvkiado, 1973. – 177 p.
45191
  Memba J. Good-bye, senorita Julia / J. Memba. – Madrid : Narrativa Mondadori, 1993
45192
  Taylor Richard Good and evil: a new direction / Taylor Richard. – London, 1970. – 268с.
45193
  Keane Molly Good behaviour. / Keane Molly. – New York, 1983. – 245с.
45194
   Good bye Lenin! : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 102-107 : Фото
45195
   Good color pictures. Quick and easy.. – New York, 1969. – 41с.
45196
  Barber Joseph Good fences make good neighbors: why the United States provokes Canadians / Barber Joseph, 1958. – 280с.
45197
  Abbey Edward Good news / Abbey Edward. – New York, 1991. – 242с.
45198
  Henderson A.M. Good speaking. / A.M. Henderson. – Revis. ed. – London, 1961. – 187с.
45199
  Alcott Louisa Good Wives / Alcott Louisa. – New York, 1908. – 253 p.
45200
  Furnas J.C. Goodbye to uncle Tom / J.C. Furnas. – New York, 1956. – 435 p.
45201
  Kukush A. Goodness-of-fit test in a multivariate errors-in-variables model AX = B / A. Kukush, Ya. Tsaregorodtsev // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2016. – Vol. 3, n. 4. – P. 287-302. – ISSN 2351-6046
45202
  Tertz Abram (Sinyavsky Andrei) Goodnight / Tertz Abram (Sinyavsky Andrei). – Harmondsworth, 1991. – 364с.
45203
  Fuller F. Goodyera und Spiranthes / F. Fuller. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
Teil 4 : Die Orchideen Deutschlands. – 1962. – 48S. : Mit 37 Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers
45204
   Googl для наукових публікацій" - у вільному доступі // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 1


  Філантропічний фонд Марка Цукерберга і Прісцилли Чан, що керує $45 млрд, зробив своє перше придбання. Організація викупила пошукову систему Meta, яка допоможе вченим шукати, читати і пов"язувати разом дані з 26 млн наукових робіт. Meta індексує цілі ...
45205
  Костенко Л. Google-декларація оцінить роботу науковця // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 9 грудня (№ 232). – С. 8
45206
  Габович О. Google Scholar versus Web of Science та Nature Index 2014 / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 139-143. – ISBN 978-966-518-698-4


  "...фахівці Національної бібліотеки України імені В. Вернадського провели велику працю зі створення інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". Як стверджує керівник проекту з її розробки та функціонування, завідувач відділу ...
45207
   Google Академія для науковців : практ. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.А. Назаровець]. – Київ : Київський університет, 2016. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 25-30
45208
  Mrowczynski Boleslaw Gora Bogow. / Mrowczynski Boleslaw. – Warszawa, 1956. – 264с.
45209
  Bernatt Stanislaw Gora lodowa na kursie / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 32с.
45210
  Piechal Marian Gora ocalenia / Piechal Marian. – Krakow, 1981. – 72с.
45211
  Frelek Ryszard Goraca noc / Frelek Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 280s.
45212
  Fiedler Arkady Goraca wies Ambinanitelo. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1955. – 230с.
45213
  Fiedler A. Goraca wies Ambinanitelo. / A. Fiedler. – Warszawa, 1972. – 234с.
45214
   Gorace dni, gorace lata.. – Lodz, 1976. – 235с.
45215
  Alef-Bolkowiak Gustaw Gorace dni. / Alef-Bolkowiak Gustaw. – Warszawa, 1958. – 256с.
45216
  Dybowski Janusz Teodor Gorace wici / Dybowski Janusz Teodor. – Warszawa, 1962. – 444с.
45217
  Meri Lennart Gorace wodospady / Meri Lennart; Tlum.F.Krol. – Warszawa : Iskry, 1971. – 312s.
45218
   Goraczka ziemi.. – Warszawa, 1963. – 196с.
45219
  Plonski Janusz Goralskie tango / Plonski Janusz, Rybinski Maciej. – Warszawa, 1978. – 210с.
45220
  Doder Dusko Gorbachev: heretic in the Kremlin / Doder Dusko, Branson Louise. – Harmondsworth, 1991. – 468с.
45221
  Schmidt-Hauer Chrisian Gorbachev: the path to power / Schmidt-Hauer Chrisian. – London, Sydney, 1986. – 218с.
45222
  Jerschow Peter Gorbunok : Das Wunderpferdchen / Jerschow Peter; Nachdichtung von M.Remane. Ill. von K.Ensikat. – Berlin : A.Holz Verl, 1974. – 140s. : il.
45223
  Хороз Н.С. Gordijski cvor хорватської фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 176-186. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено вивченню особливостей вживання фразеологічної одиниці presjeci (rasjeci, razrijeciti) (gordijski) cvor у сучасних хорватських періодичних виданнях. Розглянуто найчастотніші прийоми семантичної та структурної трансформації цього ...
45224
  Craig Edward Gordon Craig. / Craig Edward. – M., 1976. – 379с.
45225
  Gralewski Waclaw Gorejace slady / Gralewski Waclaw. – Lublin, 1967. – 250с.
45226
   Gorenjska. – Ljubliana. – 80с.
45227
   Gorenstein Tiled Orders / V. Kirichenko, M. Khibina, L. Mashchenko, M. Plakhotnyk, V. Zhuravlev // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Т. 6, № 2. – Р. 260-281. – ISSN 2075-9827


  The aim of this article is to describe exponent matrices of Gorenstein tiled orders. The necessary and sufficient condition for possibility such to construct a Gorenstein tiled order which has given orders over some discrete valuation ring (the unique ...
45228
  Plato Gorgias / Plato. – Harmondsworth, 1971. – 154с.
45229
  Mehdiyev R. Goris - 2010: season of theatre of the absurd / Ramiz Mehdiyev // Горіс-2010: сезон театру абсурду / Р. Мехтієв. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Р. 1-79. – Бібліогр.: с. 74-79 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-133-2
45230
  Loew Evelyne Gorki-Tchekhov 1900 / Loew Evelyne. – Paris, 1997. – 53с.
45231
   Gorky and his contemporaries. – Moscow, 1989. – 319с.
45232
  Smith Matin Cruz Gorky park / Smith Matin Cruz. – New York, 1984. – 433с.
45233
  Lemper Ernst Heinz Gorlitz / Lemper Ernst Heinz. – Dresden, 1959. – 104с.
45234
   Gorlitz / Heyde, Gerhard, , Piltz Georg. – Leipzig, 1976. – 144с.
45235
   Gorny Slask.. – Krakow, 1955. – 680с.
45236
  Rankovic Svetolik Gorski car" / Rankovic Svetolik. – Beograd, 1968. – 212с.
45237
  Krygowski Wladyslaw Gory i doliny po mojemu. / Krygowski Wladyslaw. – Krakow, 1977. – 229с.
45238
  Matuszkiewicz Antoni Gory Kamienne / Matuszkiewicz Antoni. – Krakow, 1986. – 77с.
45239
  Mach Wilhelm Gory nad Czarnym morzem / Mach Wilhelm. – Warszawa, 1961. – 320с.
45240
  Staich Tadeusz Gory wolaja / Staich Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 140с.
45241
  Dygasinski Adolf Gorzalka / Dygasinski Adolf. – Warszawa, 1960. – 496с.
45242
  Paretsky Sara Gorzka pigulka / Paretsky Sara; Przelozyla T.Sosnicka. – Poznan : Amber, 1992. – 254s. – ISBN 83-7082-020-4
45243
  Gradstein Leonia Gorzka slawa / Gradstein Leonia. – Warzsawa, 1960. – 238с.
45244
  Tyrmand L. Gorzki smak czekolady lucullus / L. Tyrmand. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 397 s.
45245
  Sikorski Franciszek Gorzki zapach czeremehy / Sikorski Franciszek. – Wroclaw i i., 1975. – 186с.
45246
  Menzel Gerhard Gorzkie sa ostatnie krople / Menzel Gerhard; Radziwill Kr., Zeltzer J. (tlum.), Uniechowski A. (ilustr.). – Warszawa, 1965. – 344с.
45247
  Bryll Ernest Gorzko, gorzko... / Bryll Ernest. – Warszawa, 1965. – 160с.
45248
  McCullers Carson Gosc weselny / McCullers Carson; Przelozyla A.Glinczanka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 216 s.
45249
  Jakubans Andris Gosc z baru "Lato" / Jakubans Andris; Karacczewska W. (przeloz.). – Warszawa, 1983. – 187с.
45250
  Cirulis Gunars Goscinne wystepy / Cirulis Gunars. – Warszawa, 1982. – 333с.
45251
  Baluk-Ulewiczowa Goslicius" ideal senator and his cultural impact over the centuries : shakespearean reflections / Teresa Baluk-Ulewiczowa; Uniw. Jagiellonski, wydzial filologiczny. – Krakow : [s. n.], 2009. – 265, [1], XII s. : il. – (Rozprawy wydzialu filologicznego / Polska Akad. Umiejetnosci ; 78). – ISBN 978-83-7676-010-0
45252
  France Anatol Gospoda pod Krolowa Gesia Nozka / France Anatol. – Krakow, 1975. – 372с.
45253
  Kumicic Evgenij Gospoda Sabina. / Kumicic Evgenij. – Beograd, 1963. – 334с.
45254
  Zylinska Jadwiga Gospoda samobojcow : Opowiadania / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 187s.
45255
  Obrapalski Jan Gospodarka energetyczna / Obrapalski Jan. – Wyd. 2. – Warszawa, 1955. – 392с.
45256
  Misterski W. Gospodarka nawozowa / W. Misterski, Z. Tucholka. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1955. – 147s.
45257
  Topolski Jerzy Gospodarka polska a europejska w 16-18 wieku / Topolski Jerzy. – Poznan, 1977. – 287с.
45258
  Duda Jozef Gospodarka Polska w dziejowym rozwoju Europy (do 1939 roku) / Duda Jozef, Orlowski Ryszard. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1999. – 280s. – ISBN 83-227-1460-2
45259
  Filipiak J. Gospodarka rybacka na wodach otwartych : Przewodnik do cwiczen / J. Filipiak, R. Trzebiatowski, J. Sadowski; Akademia rolnicza w Szczscinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej w Szczecinie, 1999. – 236s. – ISBN 83-87327-02-6
45260
  Szczygielski Wojciech Gospodarka stawowa na ziemiach poludniowo-zachodniej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Studium z dziejow postepu w dawnym gospodarstwie wiejskim / Szczygielski Wojciech. – Lodz, 1965. – 308с.
45261
   Gospodarka Wodna Roslin : Materialy Sesji Problemowej Wydzialu Il Pan. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1955. – 199s. – (Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej ; Zeszyt 3)
45262
  Nabiel E. Gospodarka wojenna Niemiec 1914-1918. / E. Nabiel. – Warszawa, 1959. – 408с.
45263
   Gospodarowanie praca. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 2001. – 326s. – ISBN 83-7171-483-1
45264
  Samecki Wieslaw Gospodarowanie za pomoca planowania : Analiza krytyczna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2233. – S.1-288. – (Ekonomia ; 7). – ISSN 0239-6661
45265
  Baranowski Bohdan Gospodarstwo chlopskie i folwarczne we Wschodniej Wielkopolsce w XVIII wieku / Baranowski Bohdan. – Warszawa, 1958. – 268с.
45266
  Maczak Antoni Gospodarstwo chlopskie na Zulawach Malborskich w poczatkach XVII wieku / Maczak Antoni. – Warszawa, 1962. – 316с.
45267
  Majewski Jan Gospodarstwo folwarczne we wsiach miasta Poznania w latach 1582-1644 / Majewski Jan. – Poznan, 1957. – 384с.
45268
  Bronislawski Jerzy Gospodarz pustego domu. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 226с.
45269
  Lagerlof Selma Gosta Berling / Lagerlof Selma; Przelozyl F. Mirandola; Zweryfikowala M.Olszanska. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1987. – 328s. – (Biblioteka ludowa). – ISBN 83-205-3812-2
45270
  Rosnowska Janina Goszczynski. Opowiesc biograficzna / Rosnowska Janina. – Warszawa, 1977. – 428с.
45271
  Bogomolov A. Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb LA YAFULLU AL-HADID ILLA AL-HADID in the Еgyptian revolutionary discourse // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – P. 101-110. – ISSN 1608-0599
45272
   Gotha. – Leipzig, 1975. – 32с.
45273
   Gothaisches genealogisches Taschenbuch auf das Jahr 1846 : 83. Jahrgang. – Gotha : Julius Perthes, 1843. – XVI, 678, [1] S. : 5 Portrattafeln ; 7,5 x 11 cm. – Миниатюрное издание


  На переднем форзаце владельческая надпись неясного содержания: H.K.W.v. R (B?)oede(s?) No 16
45274
   Gothaisches genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuche auf das Jahr 1854 : JG. 91. – Gotha : J. Perthes, 1853. – XIV, 720, 55, S. : 6 Stahlstichtafeln ; 10,5x7,5 cm. – Миниатюрное издание


  На обороте первого портрета надпись: 16.V.29 р. в шахрая Моцарані. В. Данилевич
45275
   Gothaisches genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuche auf das Jahr 1860 : JG. 97. – Gotha : J. Perthes, 1859. – XXIV, 930 S. : 1 Bl. Mit 6 Portrat-Taf. ; 10x7 cm. – Миниатюрное издание


  Inhalt: (1) Astronomischer Kalender; (2) Genealogie der europaischen Regenten; (3) Genealogie anderer furstlichen Hauser. (4) Genealogie furstlicher Hauser mit dem Pradikat "Erlaucht"; (5) Nekrolog; (6) Die Regenten Europas; . (7) Orden fur Verdienste ...
45276
  Grumberg K. Gothic Temporalities and Insecure Sanctuaries in Lea Goldber"s The Lady of the Castle and Edgar Allan Poe"s "Masque of the Red Death". // Comparative literature : ACLA-affilated journal. – Eugene, 2016. – Vol. 68, Nr 4. – P. 408-426. – ISSN 0010-4124
45277
  Kuthan Jiri Goticka architektura v jiznich Cechach / Kuthan Jiri. – Praha, 1975. – 221 s.
45278
  Homolka Jaromir Goticka plastika na Slovensku / Homolka Jaromir, Honty Tibor. – Bratislava, 1972. – 437с.
45279
   Gotik : mit einer Einfuhrung von E. Ullmann. – 1969 : VEB E.A.SEEMANN , Buch-und Kunstverlag, 1976. – 252 S. : Ill. – (Deutsche Baukunst)
45280
  Radoczay Denes Gotikus festmenyek Magyarorszagon / Radoczay Denes. – Budapest, 1963. – 54с.
45281
  Bucina Ferdinand Gotische Madonnen. / Bucina Ferdinand. – Prag., 1958. – 16с.
45282
  Ortega Gott in Sicht. Betrachtungen / Ortega, Gasset J. y. – Munchen, 1969. – 145с.
45283
   Gotter und Menschen im Rolsiegel Westasiens. – Prague, 1958. – 52с.
45284
  Moritz K.P. Gotterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten / K.P. Moritz. – Leipzig, 1972. – 349с.
45285
   Gottfried Benn in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. – Hamburg, 1966. – 191с.
45286
  Luck R. Gottfried Keller als Literaturkritiker / R. Luck. – Bern, Munchen, 1970. – 654с.
45287
  Richter Hans Gottfried Kellers fruhe Novellen / Richter Hans. – Berl., 1960. – 248с.
45288
  Kaiser K. Gottfried Schadow / K. Kaiser. – Dresden : VEB Verlag der Kunst, 1955. – 72 S. : Ill.
45289
  Seidel Waldemar Gottfried Wilhelm Leibniz / Seidel Waldemar. – Leipzig u.a., 1975. – 109с.
45290
  Seidel W. Gottfried Wilhelm Leibniz / W. Seidel. – Leipzig : Urania-Verlag, 1975. – 109s.
45291
  Holz Hans Heinz Gottfried Wilhelm Leibniz / Holz Hans Heinz. – Leipzig, 1983. – 228с.
45292
  Hecht Hartmut Gottfried Wilhelm Leibniz: Mathematik und Naturwissenschaften im Paradigma der Metaphysik. / Hecht Hartmut. – Stuttgart, Leipzig, 1992. – 158с.
45293
  Berger Karl Heinz Gotthold Ephraim Lessing / Berger Karl Heinz. – Lpz., 1956. – 348с.
45294
  Seidel Siegfrid Gotthold Ephraim Lessing / Seidel Siegfrid. – Leipzig, 1981. – 119с.
45295
  Soeroto Raden Mas Noto Gottliches Schattenspiel. Wayang-Lieder / Soeroto Raden Mas Noto. – Weimar, 1974. – 107с.
45296
  Suchier Wolfram Gottscheds Korrespondenten : Alphabetisches Absenderregister zur Gottschedschen Briefsammlung in der Universitat Bibliothek Leipzig / Suchier Wolfram. – Leipzig, 1971. – 83 S.
45297
  Matejka J. Gottwald / J. Matejka. – Praha, 1971. – 313с.
45298
  Fac Boleslaw Gotyk dzwieku. / Fac Boleslaw. – Gdynia, 1959. – 84с.
45299
   Goverment pay policies in Ceylon. – Geneva, 1971. – 106с.
45300
  Annus T. Governance and law in transition states / Taavi Annus. – Tartu : Tartu university press, 2004. – (Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-698X ; N 2). – ISBN 9985-56-851-6
45301
   Government budgeting and economic planning in developing countries. – ST/TAO/SER.C/93*. – New York : Inited Nations, 1966. – 59 p. – (United Nations publication ; Sales No.: 67. XVI. 1)
45302
  Premchand A. Government budgeting and expenditure controls : Theory and practice / A. Premchand. – Washington : International Monetary Fund, 1989. – XXII,530p. – ISBN 0-939934-25-6
45303
  Byas Hugh Government by assassination. / Byas Hugh. – New York, 1942. – 369с.
45304
  Burns James MacGregor Government by the people. / Burns James MacGregor, Peltason Jack Walter. – 5th ed. – Englewood Cliffs Prentice-Hall, 1964. – 768с.
45305
  Krylova N. Government debt management in Ukraine: impact of European debt crisis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 69-71. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Остання глобальна економічна криза, дуже повільне віднослення та поточна боргова криза в Європі підняли фундаментальні питання в сфері макроекономіки та економічної політики. Наслідки, з якими заткнулися всі країни, вимагають нових теоретичних підходів ...
45306
   Government finance statistics. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-269-8. – ISSN 0250-7374
2003. – 2003. – (International financial statistics ; Vol.27)
45307
   Government finance statistics. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-384-8. – ISSN 0250-7374
2004. – 2004. – (International financial statistics ; Vol.28)
45308
   Government finance statistics / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61685-004-8. – ISSN 0250-7374
Vol. 34. – 2010
45309
   Government finance statistics / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61685-149-6. – ISSN 0250-7374
Vol. 35 (for 2011). – 2012
45310
   Government finance statistics / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-405-3. – ISSN 0250-7374
Vol. 36 (for 2012). – 2013
45311
   Government finance statistics [Електронний ресурс] : September 2015 / International monetary fund ; [pref.: Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and browser)
September 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) + [буклет 5 с.]. – Назва з контейнера диску
45312
   Government finance statistics [Електронний ресурс] : June 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
June 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
45313
   Government finance statistics [Електронний ресурс] : april 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8. - Назва з етикетки диску. – (Database and browser)
45314
   Government finance statistics manual 2001. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – IX,199p. – ISBN 1-58906-061-X
45315
   Government finance statistics manual 2014 / Intern. Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XXIII, 446 p. : tab. – ISBN 978-1-49834-376-3
45316
   Government finance statistics. Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51355-976-6
2015. – 2016
45317
   Government finance statistics. Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-47558-533-9
2016. – 2017
45318
   Government financial management : Issues and country studies. – Washington : International Monetary Fund, 1990. – X,374p. – ISBN 1-55775-149-8
45319
  James J.A. Government in state and nations / J.A. James, A.H. Sanford. – New York : Charles Scribner"s Sons, 1907
45320
   Government policies and the cost of building. – Geneva, 1959. – 58с.
45321
   Government policies concerning unemployment, inflation and balance of payments. – N.Y., 1952. – 136с.
45322
  Scoville Warren Government regulation and growth in the french paper industry during the 18-th century / Scoville Warren. – Los Angeles, 1967. – 283-293с.
45323
  Morozov Leonid Government regulation of the private sector in the USSR / Morozov Leonid. – Moscow, 1989. – 144с.
45324
  Клімович С.О. Government Relations у Європейському Союзі: минуле, сучасне, майбутнє // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 43-50
45325
  Клімович С.О. Government relations у РФ: минуле, сучасне, майбутнє // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 16-19. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401


  У статті досліджено стан суспільних відносин для бізнесу та органів державної влади РФ.
45326
   Government secrecy in democracies. – New York, 1977. – 317с.
45327
  Tamas Fricz Government systems in Central and Eastern Europe - Comparative analyses // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2012. – Vol. 13, Nr 49, Summer : Cross-borders studies. – P. 29-54. – ISSN 1586-4197
45328
   Goya : 127 reproductions with 48 in large full color. – New York : Harry N. Abrams, Inc., Publishers. – 168 p. : ill. – (The Library of Greate Painters). – ISBN 8109-0149-8
45329
  Abbruzzese Margherite Goya / Abbruzzese Margherite, 1978. – 40с.
45330
  Abbruzzese Margherite Goya : The life and work of the artist / Abbruzzese Margherite. – S.l, 1978. – 40с.
45331
  Feuchtwanger Lion Goya, oder der arge Weg der Erkenntnis. / Feuchtwanger Lion. – Rudolstadt, 1955. – 634с.
45332
  Mynett K. Gozdziki / K. Mynett. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1974. – 275s. – Має 8 кольорових фотографій у додатку
45333
   Gozoтерапия для души : Destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 76-78 : Фото
45334
   Gozzano e i crepuscolari. – Milano, 1989. – 680с.
45335
  Воронин И.И. GPS- экскурсии - новое в направлении в организации туристической деятельности // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 145-152. – Библиогр.: 4 назв.
45336
  Радлов Василий GPS - друг автолюбителя : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 74-76 : Іл.
45337
  Krykavskyy Ye. GPS in the formation of ecological consciousness of customer // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – P. 36-41. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499


  Established the possibility of using ANR method as a tool for standardizing the choice of route for transportation, which is especially important for commercial vehicles, since the suppliers affect manufacturers which are requiring from carriers an ...
45338
  Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем / Е.М. Кудрявцев. – Москва : ДМК Пресс, 2004. – 320c. – (Проектирование). – ISBN 5-94074-219-X
45339
  Karpeev D. GPU support for sparse matrix calculations in PETSc, with applications to nonlinear Stokes // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 214-215. – ISSN 0203-3100
45340
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 8. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45341
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 9. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45342
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 10. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45343
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 24. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45344
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 28. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45345
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 31. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45346
   GQ (Gentlemen"s quarterly) : Deutsch. – Munchen. – ISSN 0177-7246
N 43. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45347
  Calinescu G. Gr. M. Alecsandrescu / G. Calinescu. – Bucuresti, 1962. – 260 p.
45348
  Jedrkiewicz E. Gra / E. Jedrkiewicz. – [Warszawa] : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 226 s.
45349
  Bondariew Jurij Gra / Bondariew Jurij; Gutowska U. – Warszawa, 1989. – 294с.
45350
  Bystrzycka Zofia Gra bez asow / Bystrzycka Zofia. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 272s. – (Kolekcja polskiej literatury wspolczesnej). – ISBN 83-06-00403-5
45351
  Kirk Hans Gra cieni / Kirk Hans; Przelozyla M.Kelles-Krauzowa. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 148s.
45352
  Kubikowski Zbigniew Gra w chowanego. / Kubikowski Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 156с.
45353
  Cortazar Julio Gra w klasy / Cortazar Julio; Przeloz.Z.Chadzynska. – Krakow-Wroclaw : Wyd-wo Literackie, 1985. – 517s. – ISBN 83-08-01338-4
45354
  Strumph-Wojtkiewicz Gra wojenna / Stanislaw Strumph-Wojtkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 420s.,14 k.il.
45355
   Grabado en el corazon. – Moscu, 1986. – 333с.
45356
  Trojanova Jaromira Gracian Cernusak: Personalni bibliografie / Trojanova Jaromira. – Brno, 1982. – 262с.
45357
  Burns George Gracie. / Burns George. – New York, 1991. – 316с.
45358
  Strcic P. Grada o taijanskoj okupaciji otoka Krka. (Od kraja 1918. do polovine 1919. god.) / P. Strcic. – Rijeka, 1970. – 196с.
45359
   Graded curriculum for international understanding. – Baguio City, 1966. – 204с.
45360
  Saadi Gradina florilor. "Golestan" / Saadi. – Bucuresti, 1959. – 264с.
45361
  Tagore Rabindranath Gradinarul / Tagore Rabindranath. – Bucuresti, 1961. – 172с.
45362
  Zainescu A.I. Gradinile ascunse / A.I. Zainescu. – Bucuresti : Albatros, 1974. – 101 p.
45363
   Gradiscanskohrvatsko-hrvatsko-nimski rjecnik = Burgenlandischkroatisch-kroatisch-deutsches Worterbuch. – Zagreb ; Eisenstadt : Garaficki zavod Hrvatske, 1991. – 842 s. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 86-81149-15-6
45364
   Gradska galerija suvremene umjetnosti Zagreb. – Zagreb, 1956. – 2с.
45365
  Popovici I. Graduari simple Jordan si Lie considerate in geometria differentiala / I. Popovici, R. Iordanescu, A. Turtoi. – Bucuresti : Acad. RSR, 1971. – 193 p. – Bibliogr.: p.187-191. – (Min. educatiei si invatamintului)
45366
   Graduate School prospectus. – London, 1996. – 288с.
45367
   Graduate studies of the School of Law. 1966-1967. – New York, 1967. – 44 p.
45368
   Graduate studies prospectus : for entry in 1993-94. – Oxford : William Clowes, 1992. – 285 p. : ill., maps. – Бібліогр. в прим.: с. 283-285
45369
  Johnston W.B. Graduates in Geography: A Survey of Employment / W.B. Johnston, C.C. Kissling. – Christchurch, New Zealand : The New Zealand Geographical Society, 1969. – 204p. ; Vol. 25NO. 2
45370
  Karaszkiewicz-Kobierzynska Graduation at JU Foreign Law Schools // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 5-6. – ISSN 1896-4354


  Школа українського права була створена на факультеті права та управління Ягелонського університету в 2010/2011 навчальному році.
45371
  Ernesti Jo.A. Graecum lexicon manuale, tribus partibus constans, hermeneutica, analytica et synthetica, primum a beniamine hederico institutum, post repetitas sam. patricii curas...... – Petropoli : Ex officina Academiae Scientiarum, 1834. – 1140, 444 s.
45372
  Fontane Theodor Graf Petofi / Fontane Theodor. – Berl., 1966. – 112с.
45373
  Fontane Theodor Graf Petofy / Fontane Theodor. – Berl., 1959. – 604с.
45374
  Constantin Paul Grafica politica a lui Iser. / Constantin Paul. – Bucuresti, 1955. – 30с.
45375
  Mesaros F. Graficka enciklopedija / F. Mesaros. – Zagreb. – 480с.
45376
  Mesaros F. Graficka enciklopedija / F. Mesaros. – Zagreb, 1971. – 510с.
45377
  Hloznik Vincent Graficka tvorba / Hloznik Vincent. – Bratislava, 1955. – 12с.
45378
  Sperlin M. Graficke methody vypoctu hydraulickych zarizeni / M. Sperlin. – Praha : Statni nakl.-vi technicke literatury, 1956. – 146 s. – Bibliogr.: s.144-145
45379
   Grafika i rysunki polskie w zbiorach polskich. – Warszawa : Arkady, 1977. – 130 s. : il. – (Polskie zbiory graficzne)
45380
  Kosma Z. Grafika komputerowa w Delphi / Z. Kosma, T. Schubring. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 306s. – + 1 CD-ROM. – ISBN 83-88001-27-2
45381
  Kraszewski J.I. Grafin Cosel. / J.I. Kraszewski. – Berlin, 1973. – 159с.
45382
  Hassebrauk Ernst Grafische Bildnisse. / Hassebrauk Ernst. – Dresden, 1959. – 16с.
45383
  Teaha Teofil Graiul din valea crisului negru / Teaha Teofil. – Bucuresti, 1961. – 310с.
45384
  Ghetie Ion Graiurile dacoromane in secolul al XVI-lea. / Ghetie Ion, Al. Mares. – Bucuresti, 1974. – 388с.
45385
  Graur Al. Gramatica azi / Al. Graur. – Bucuresti, 1973. – 238с.
45386
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – 238с.
45387
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – 238с.
45388
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – 240с.
45389
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – La Habana, 1968. – 296с.
45390
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – La Habana, 1968. – 303с.
45391
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – Habana
1. – 1974. – 291с.
45392
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – Habana
2. – 1974. – 307с.
45393
  Alonso Gramatica castellana. / Alonso, amado. – Habana, 1977. – 291с.
45394
  Alonso Amado Gramatica castellana. / Alonso Amado. – Habana
2. – 1977. – 307с.
45395
  Bello Andres Gramatica de la lengua castellana / Bello Andres. – Madrid : EDAF, 1984. – 379 p. – (Coleccion EDAF Universitaria ; 16)
45396
   Gramatica limbii Romane. – Edit. a 2. rev. si adaugita. – Bucuresti
1. – 1966. – 438с.
45397
   Gramatica limbii Romane. – Edit. a 2-a rev. si adaugita. – Bucuresti
2. – 1966. – 588с.
45398
   Gramatica limbii romine. – Bucuresti
2. – 1954. – 351с.
45399
   Gramatica limbii Romine. – Bucuresti
1. – 1954. – 446с.
45400
  Golopentia S. Gramatica limbii Romine. Manual pentru clasa a VII-a. / S. Golopentia, G. Brincus. – Bucuresti, 1958. – 392с.
45401
  Avram Mioara Gramatica pentru toti. / Avram Mioara. – Bucuresti, 1986. – 114с.
45402
  Buca Martin Gramatica practica a limbii ruse. / Buca Martin, Cernicova Galina. – Bucuresti, 1980. – 489с.
45403
  Coteanu Ion Gramatica stilistica compozitie. / Coteanu Ion. – Bucuresti, 1990. – 254с.
45404
  Korbozerova N.M. Gramatica teorica de la lengua espanola contemporanea : Manual / Universidad nacional de Kyiv Taras Shevchenko; N.M. Korbozerova, A.O.Serebrianska. – Київ : Київський університет, 2005. – 294p. – ISBN 966-594-675-7
45405
  Paun Gheorghe Gramatici contextuale / Paun Gheorghe. – Bucuresti, 1982. – 153с.
45406
  Marcus Solomon Gramatici si automate finite / Marcus Solomon. – Bucuresti, 1964. – 256с.
45407
  Cejka Mirek a.j. Gramatika ceska Jana Blahoslava / Mirek a.j. Cejka. – Brbo, 1991. – 428с.
45408
  Prejbisz A. Gramatyka angielska w cwiczeniach / A. Prejbisz, B. Jasinska, St. Krynski. – Wyd. 7. – Warszawa, 1972. – 311с.
45409
  Lerh-Splawinski Gramatyka historyczna jezyka czeskiego / Lerh-Splawinski, Zd. Stieber. – Warszawa
1. – 1957. – 144с.
45410
  Dlugosz-Kurczabowa Krystyna Gramatyka historyczna jezyka polskiego : Podrecznik dla studentow polonistyki / Dlugosz-Kurczabowa Krystyna, , Dubisz Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1998. – 334s. – ISBN 83-230-9894-8
45411
  Dlugosz-Kurczabowa Krystyna Gramatyka historyczna jezyka polskiego / Dlugosz-Kurczabowa Krystyna, , Dubisz Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – 458s. – ISBN 83-235-0137-8
45412
  Klemensiewicz Z. Gramatyka historyczna jezyka polskiego. / Z. Klemensiewicz, Lehr-Splawinski, S. Urbanczyk. – Warszawa, 1955. – 596с.
45413
  Klemensiewicz Z. Gramatyka historyczna jezyka polskiego. / Z. Klemensiewicz, Lehr-Splawinski, S. Urbanczyk. – Warszawa, 1965. – 596с.
45414
  Kuraszkiewicz W. Gramatyka historyczna jezyka polskiego. / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa, 1972. – 226с.
45415
  Klemensiewicz Z. Gramatyka historyczna jezyka polskiego. / Z. Klemensiewicz, Lehr-Splawinsk, S. Urbanczyk. – Warszawa, 1981. – 611с.
45416
  Awdiejew Aleksy Gramatyka interakcji werbalnej / Awdiejew Aleksy. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 167s. – (Prace katedry rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 8). – ISBN 83-233-1869-7
45417
  Tubielewicz Wladyslaw Gramatyka jezyka arabskiego. 1. Morfologia / Tubielewicz Wladyslaw. – Warszawa
Czesc 1. – 1965. – 158с.
45418
  Slawski Franciszek Gramatyka jezyka bulgarskiego / Slawski Franciszek. – Wyd. 2. – Warszawa, 1962. – 176с.
45419
  Rajnik Eugeniusz Gramatyka jezyka dunskiego : Morfologia / Rajnik Eugeniusz. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 1999. – 339s. – ISBN 83-232-1019-5
45420
  Terech Janina Gramatyka jezyka francuskiego / Terech Janina, Terech Zygmunt. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 292s.
45421
  Otrebski Jan Gramatyka jezyka litewskiego / Otrebski Jan. – Warszawa
1. – 1958. – 396с.
45422
  Otrebski Jan Gramatyka jezyka litewskiego / Otrebski Jan. – Warszawa
2. – 1965. – 416с.
45423
  Janowszczynski D. Gramatyka jezyka polskiego / D. Janowszczynski. – Podrecznik dla V-VI klasy szkoly sredniej i niezupelnej srednej. – Київ-Львів
1. – 1950. – 196 с.
45424
  Janowszczynski D. Gramatyka jezyka polskiego / D. Janowszczynski. – Podrecznik dla VI-VII klasy szkoly sredniej i niezupelnej sredne. – Київ-Львів
2. – 1950. – 127 с.
45425
  Lehr-Splawinski Gramatyka jezyka polskiego / Lehr-Splawinski, Kubinski Roman. – Wyd. 7-me. – Wroclaw-Krakow, 1957. – 208с.
45426
  Szober Stanislaw Gramatyka jezyka polskiego / Szober Stanislaw. – Wyd-nie 4-te. – Warszawa, 1957. – 390с.
45427
  Szober Stanislaw Gramatyka jezyka polskiego / Szober Stanislaw. – Wyd. 5. – Warszawa, 1959. – 390с.
45428
  Kobylinska Jozefa Gramatyka jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego z cwiczeniami / Kobylinska Jozefa. – Wyd. 2 popr. – Krakow, 1980. – 162с.
45429
  Gawdzik Witold (Profesor Przecinek) Gramatyka na wesolo. / Gawdzik Witold (Profesor Przecinek). – Wyd. 3. – Warszawa, 1973. – 314с.
45430
   Gramatyka opisowa jezyka polskiego z cwiczeniami. – Warszawa
1. – 1959. – 272с.
45431
   Gramatyka opisowa jezyka polskiego z cwiczeniami. – Warszawa
2. – 1959. – 404с.
45432
  Francic Vilim Gramatyka opisowa jezyka serbochorwackiego / Francic Vilim. – Warszawa, 1956. – 294с.
45433
  Lorentz Frydryk Gramatyka pomorska. Z rekopisu niemieckego przelozyl i poslowiem opatrzyl M. Rudnicki / Lorentz Frydryk. – Wroclaw
1. – 1958. – 444с.
45434
  Lorentz Frydryk Gramatyka pomorska. Z rekopisu niemieckego przelozyl i poslowiem opatrzyl M. Rudnicki / Lorentz Frydryk. – Wroclaw
2. – 1959. – 445-868с.
45435
  Manczak Witold Gramatyka wloska / Manczak Witold. – Warszawa, 1961. – 140с.
45436
   Grammaire : 3-e:Toutes les connaissances du 1-er cycle. Approche grammaticale des textes litteraires. Preparation au brevet et a l"entree en Seconde. – Paris : Bordas, 1993. – ISBN 2-04-019736-2
45437
  Gniadek Stanislaw Grammaire contrastive franco-polonaise. / Gniadek Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 155с.
45438
  Bartos J. Grammaire de la langue slovaque / J. Bartos, J. Gagnaire. – Bratislava, 1972. – 267с.
45439
  Korostovtsev M. Grammaire du neoegyptien / M. Korostovtsev. – M., 1973. – 479с.
45440
  Miquel C. Grammaire en dialogues : niveau debutant / Claire Miquel. – [Paris] : CLE International, 2007. – 128 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-209-035217-7
45441
  Miquel C. Grammaire en dialogues : niveau intermediaire / Claire Miquel. – [Paris] : CLE international, 2007. – 128 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-2-09-035216-0
45442
  Miquel C. Grammaire en dialogues : [niveau intermediaire] / Claire Miquel. – Paris : CLE international, 2009. – 128 p. + 1CD-ROM. – Copyright: 2007. – ISBN 978-2-09-035216-0
45443
  Miquel C. Grammaire en dialogues : niveau debutant / Claire Miquel. – [Paris] : CLE International, 2010. – 128 p. : ill. + CD-ROM. – Copyright: 2005. – ISBN 978-209-035217-7
45444
  Miquel C. Grammaire en dialogues : niveau debutant / Claire Miquel. – [Paris] : CLE International, 2013. – 128 p. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Copyright: 2005. – ISBN 978-209-035217-5
45445
  Leroy Serge. Grammaire et expression : 4е/3е technologiques / Serge. Leroy, Louis. Rabier, Michelle. Haupert. – Paris : Nathan, 1996. – 208 c. – ISBN 2-09-177200-3
45446
   Grammaire et expression : 6e / Achard, Anne-Marie, Caron-Michamble Catherine, , Besson, Jean-Jacques. – Paris : Hachette, 1996. – 270 c. – ISBN 2-01-125075-7
45447
  Cohen Marcel Grammaire et style. 1450-1950. / Cohen Marcel. – Paris, 1954. – 238с.
45448
   Grammaire expliquee du francais : niveau debutant / Poisson-Quinton, Huet-Ogle, R. Boulet, Vergne-Sirieys; Sylvie Poisson-Quinton [et al.]. – [Paris] : CLE International, 2003. – 160 p. : ill. – ISBN 209-033706-0
45449
   Grammaire expliquee du francais : Exercices: Niveau intermediaire / Poisson-Quinton Sylvie, , Mimran Reine, Maheo-Le Coadic Michele. – Paris : CLE International, 2003. – 224p. – ISBN 2-09-033704-4
45450
   Grammaire expliquee du francais : [Niveau intermediaire] / Poisson-Quinton Sylvie, , Mimran Reine, Maheo-Le Coadic Michele. – Paris : CLE International, 2004. – 430p. – ISBN 2-09-033703-6
45451
   Grammaire expliquee du francais : Exercices: Niveau intermediaire / Poisson-Quinton Sylvie, , Mimran Reine, Maheo-Le Coadic Michele. – Paris : CLE International, 2004. – 224p. – ISBN 2-09-033704-4
45452
   Grammaire expliquee du francais : Exercices: Niveau intermediaire / Poisson-Quinton Sylvie, , Mimran Reine, Maheo-Le Coadic Michele. – Paris : CLE International, 2005. – 224p. – Для кабінетів шифр: 44 Pois. Copyright 2003. Impr.2005. – ISBN 2-09-033704-4
45453
   Grammaire expliquee du francais : [Niveau intermediaire] / Poisson-Quinton Sylvie, , Mimran Reine, Maheo-Le Coadic Michele. – Paris : CLE International, 2005. – 430p. – Copyright 2002; Impr.2005. – ISBN 2-09-033703-6
45454
   Grammaire expliquee du francais : [exercices] : niveau debutant / Roxane Boulet [et al.]. – [Paris] : CLE International, 2009. – 192 p. : ill. – Copyright: 2003. – ISBN 978-2-09-033708-2
45455
   Grammaire expliquee du francais : niveau debutant / Sylvie Poisson-Quinton [et al.]. – [Paris] : CLE International, 2009. – 160 p. : ill. – Copyright: 2003. – ISBN 209-033706-0
45456
  Poisson-Quinton Grammaire expliquee du francais : [niveau intermediaire] / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, Michele Maheo-Le Coadic. – [Paris] : CLE International, 2010. – 430 p. – Copyright 2007. – ISBN 978-2-09-033703-7
45457
  Souche A. Grammaire Francaise : Lecons et exercices. Cycle d"orientation. Classes de quatrieme des lycees et des colleges d"enseignement general / A. Souche, J. Grunenwald. – Paris : Fernand Nathan, 1964. – 272p.
45458
   Grammaire Francaise : 4e/3e / Mauffrey Annick, Cohen Isdey, Lilti, Anne-Marie. – Paris : Hachette, 1988. – 334p. – ISBN 2-01-0132815
45459
  Steinberg N.M. Grammaire francaise. I-re partie. Morphologie et syntaxe des parties du discpurs / N.M. Steinberg. – Leningrad
1-re partie. – 1959. – 372с.
45460
  Сирейщикова А.А. Grammaire francaise. Граматика франц. мови / А.А. Сирейщикова. – 4-е вид. – К.-Львів, 1951. – 224с.
45461
  Сирейщикова А.А. Grammaire francaise. Граматика франц. мови / А.А. Сирейщикова. – 5-е вид. – К.-Львів, 1952. – 224с.
45462
  Сирейщикова А.А. Grammaire francaise. Граматика франц. мови / А.А. Сирейщикова. – 7-е вид. – К.-Львів, 1954. – 224с.
45463
  Сирейщикова А.А. Grammaire francaise. Граматика франц. мови / А.А. Сирейщикова. – 8-е вид. – К.-Львів, 1955. – 224с.
45464
  Сирейщикова А.А. Grammaire francaise. Граматика франц. мови / А.А. Сирейщикова. – 9-е вид. – К.-Львів, 1956. – 224с.
45465
   Grammaire Larousse du francais contemporain. – Paris, 1964. – 494с.
45466
   Grammaire Larousse du XX-e siecle. – Paris. – 468с.
45467
  Mauger G. Grammaire pratique du francais d"aujourd"hui / G. Mauger. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1967. – 419, [1] с.
45468
  Mauger G. Grammaire pratique du francais d"aujourd"hui / G. Mauger. – 4e ed. – Paris, 1968. – 420с.
45469
  Mauger G. Grammaire pratique du francais d"aujourd"hui / G. Mauger. – Paris, 1981. – 419с.
45470
  Boulares M. Grammaire progressive du francais : avec 400 exercices : niveau avance / Michele Boulares, Jean-Louis Frerot. – [Paris] : CLE International, 2007. – 192 p. – Copyright: 2004. – ISBN 978-209-033862-1
45471
  Gregoire M. Grammaire progressive du francais : avec 400 exercices : niveau debutant / Maia Gregoire avec la participation de Gracia Merlo. – [Paris] : CLE International, 2009. – 159, [1] p. : ill. – Copyright : 2004. – ISBN 978-2-09-033858-4
45472
  Gregoire M. Grammaire progressive du francais : avec 600 exercices : [niveau intermediaire] : / Maїa Gregoire, Odile Thievenaz , avec la collab. de Elisabeth Franco et Alina Kostucki. – Paris : CLE international, 2009. – 271, [1] p. – Copyright 2003. – ISBN 978-2-09-033848-5
45473
  Thievenaz O. Grammaire progressive du francais : avec 600 exercices : [niveau intermediaire] : corriges / Odile Thievenaz. – Nouvelle ed. – Paris : CLE International, 2010. – 63 p. – Copyright : 2003. – ISBN 978-209-033849-2
45474
  Gregoire M. Grammaire progressive du francais : avec 400 exercices : niveau debutant : corriges / Maia Gregoire. – Paris : CLE International, 2010. – 31, [1] p. – Copyright : 2002. – ISBN 978-209-033859-1
45475
  Boulares M. Grammaire progressive du francais : avec 400 exercices : niveau avance : corriges / Michele Boulares, Jean-Louis Frerot. – [Paris] : CLE International, 2010. – 32 p. – Copyright : 2001. – ISBN 978-209-033863-8
45476
  Dubois Jean Grammaire structurale du francais la phrase et les transformations par J. Dubois / Dubois Jean. – Paris, 1969. – 184с.
45477
  Galichet G. Grammaire structurale du Francais moderne / G. Galichet. – Paris, 1970. – 249с.
45478
  Dubois Jean Grammaire structurale du francais. Nom et pronom / Dubois Jean. – Paris, 1965. – 189с.
45479
  Callamand Monique Grammaire vivante du francais / Callamand Monique. – Paris, 1987. – 252с.
45480
  Boiko F. Grammaire, ma passion : Довідник з граматики французької мови для учнів середніх шкіл / F. Boiko. – Kiev, 2002. – 108 p. – ISBN 966-594-163-1
45481
  Palmer Frank Grammar / Palmer Frank, 1978. – 208с.
45482
  Baron Dennis Grammar and Good Taste: Reforming the American Language / Baron Dennis. – New Haven; London, 1982. – 263с.
45483
  Side R. Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency : Fully updated for the revised CPE / R. Side, G. Wellman. – 5th impress. – Harlow : Longman, 2005. – 288p. : ill. – 1st publ.: 2002. - На обкл.: With key. Для каб. шифр: 42 Side. – ISBN 0-582-51821-0
45484
  Prodromou L. Grammar and vocabulary for first certificate / L. Prodromou. – 10th impress. – Harlow : Longman, 2005. – 319p. : ill. – First publ.: 1999. - На обкл.: With key. - Для каб. шифр: 42 Prod. – ISBN 0-582-40018-X
45485
  Prodromou L. Grammar and vocabulary for first certificate / Luke Prodromou. – 7th impress. – Harlow : Longman, 2006. – 304p. : ill. – First publ.: 1999. - Для каб. шифр: 42 Prod. – ISBN 0-582-32934-5
45486
  Fuchs M. Grammar express with answers : For self study or the classroom / M.Fuchs, M.Bonner with K.Bourke. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 418p. – Copyright 2003. – ISBN 0-582-77645-7
45487
  Hewings M. Grammar for CAE and Proficiency with answers : self-study grammar reference and practice / Martin Hewings. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – VIII, 296 p. : ill. + 2 CD audio. – На обкл. : Cambridge. Grammar for CAE and Proficiency with answers. Cambridge books for Cambridge exams... – ISBN 978-0-521-71375-7
45488
  Parrott Martin Grammar for English language teachers / Parrott Martin. – Cambridge : Cambridge university, 2000. – [12],513p. – ISBN 0 521 477972
45489
  Капина С.М. Grammar in speech patterns for scientists / С.М. Капина. – Л., 1974. – 166с.
45490
   Grammar in speech. The verb. – Л., 1961. – 159с.
45491
  MacGuire Grammar is important: a basis course for Canadian schools / MacGuire. – Toronto, 1952. – 182с.
45492
  Walker Elaine Grammar practice for intermediate students : with answer key / Walker Elaine, Elsworth Steve. – Rev.ed. – Harlow : Longman, 1994. – 210p. – ISBN 0-528-10307-X
45493
  Walker Elaine Grammar practice for upper intermediate students : with answer key / Walker Elaine, Elsworth Steve. – Harlow : Longman, 1998. – 170p. – ISBN 0-528-10309-6
45494
  Nikolskaia E.K. Grammarire Francaise / E.K. Nikolskaia, T.Y. Goldenberg. – Moscou, 1974. – 364 c.
45495
  Nikolskaia E.K. Grammarire Francaise : 4-е изд. / E.K. Nikolskaia, T.Y. Goldenberg. – Moscou : Vyssaja scola, 1982. – 367 c. – Шифр. дубл. 44 Niko.
45496
  Dooley J. Grammarway 4 / Jenny Dooley, Virginia Evans. – Newbury : Express, 1999. – 224 p. : ill. – (English grammar book). – ISBN 1-903128-97-8
45497
  Litvinenko E.V. Grammatica de la lengua espaniola (Morfologia y sintaxis, de las partes de la oracion : Учеб. пособиу для студ. ф-тов иностр. яз. ун-тов / E.V. Litvinenko, A.S. Vicente. – Kiev : Edicion de la Universidad de Kiev, 1969. – 236с.
45498
  Giampaolo Salvi Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana / Giampaolo Salvi, Laura Vanelli, 1991. – 222 с.
45499
  Dardano M. Grammatica italiana. Con nozioni di linguistica / M. Dardano. – Bologna : Zanichelli, 1995. – 798 p.
45500
  Сімович В.І. Grammatica Slavo-Ruthena («Граматика слов"яно-українська») М. Лучкая / Василь Сімович. – Ужгород : Друк. ОО. Василіян
Ч. 1 : Частина славяноруська. – 90 с. – Окремий відбиток: Науековий збірник тов. Просвіта в Ужгороді річник 7-8, за рік 1930-1931
45501
  Casacci Grammaticae сolumnae aureae / P. Aemilii Casacciae Marinensis, ord. Eremitarum Sancti Augustini Breuis, ac Facilis Institutio. – Romae : Typ. Francisci Monetae, 1648. – [4], 464, 32 p.


  На передньому форзаці наклеєний формуляр: Фундаментальная библиотека Подольской духовной семинарии На задньому форзаці надпис латиною чорнилом
45502
  Friedman V.A. Grammatical Categories and a Comparative Balkan Grammar // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 9-26. – ISBN 978-608-203-150-7
45503
  Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache : Der grosse Duden / Duden. – Ленинград : Учпедгизиздат
4. – 1962. – 699 с.
45504
  Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache : Учебник для студ-ов инст-ов и ф-тов иностр. языков / O.I. Moskalskaja. – Moskau : Hochschule, 1971. – 384с.
45505
  Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / O.I. Moskalskaja. – Изд. 2-е. – M., 1975. – 366с.
45506
  Jung Walter Grammatik der deutschen sprache / Jung Walter. – Leipzig : Bibliographisches, 1966. – 518 с.
45507
  Jung Walter Grammatik der deutschen sprache / Jung Walter. – Leipzig : Bibliographisches, 1968. – 518 с.
45508
  Jung Walter Grammatik der deutschen sprache / Jung Walter. – Leipzig : Bibliographisches, 1971. – 518 с.
45509
  Jung Walter Grammatik der deutschen Sprache / Jung Walter. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1973. – 518S.
45510
  Schulz Dora Grammatik der deutschen Sprache / Schulz Dora, Griesbach Heinz. – Munchen, 1992. – 475с.
45511
  Lamprecht Adolf Grammatik der englischen Sprache / Lamprecht Adolf. – Berlin, 1972. – 361с.
45512
  Vostokov A.Ch. Grammatik der kirchen-slavischen Sprache, dargestellt nach den altesten damaligen Schriftdenkmalern = Грамматика церковно-словенскaго языка, изложенная по древнейшим онаго письменным памятникам / A.Ch. Vostokov. – Unverand. fotomechan. Neudr. d. Orig.-Ausg. 1863. – Koln, Wien : Bohlau, 1980. – 134S., 1 Tab. – Вих. дан. ориг.: Санктпетербург, 1863. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R.Olesch ; Bd.29). – ISBN 3412011797
45513
   Grammatik der modernen deutschen Umgagngssprache. – Munchen, 1985. – 196с.
45514
  Diez F. Grammatik der romanischen Sprachen : 3 Theile in 1 Bande / F. Diez. – 5. Aufl. – Bonn : Weber"s Verlag
T. 1. – 1882. – XIX, 302 S. – Видан. пошкоджено, відсутні стор. 303-1134
45515
  Diez F. Grammatik der romanischen Sprachen : Drei Theile in einem Bande / F. Diez. – 5. Aufl. – Bonn : Weber"s Verlag
T. 1-3. – 1882. – XX, 1134 S.
45516
  Jakubowicz, Maxymilian Grammatyka jezyka lacinskiego. Napisana do uzytku szkol przeznaczona. – Wilno, 1825. – 134с.
45517
  Spiewak Pawel Gramsci / Spiewak Pawel. – Warszawa, 1977. – 242с.
45518
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 1 : Galicia (Asturias), Cantabria. – 1990. – XV, 176 p.
45519
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 2 : Comunidad Autonoma Vasca, Navarra, (La Rioja) Aragon. – 1990. – P. 187-384 : il.
45520
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 3 : Cataluna, Balears, Madrid. – 1990. – P. 385-576 : il.
45521
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 4 : Castilla y Leon (Extremadura). – 1990. – P. 579-768
45522
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 5 : Castilla - La Mancha, Comundad Valenciana). – 1990. – P. 769-960
45523
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 6 : Murcia (Andalucia). – 1990. – P. 961-1152
45524
   Gran atlas de Espana. – Barcelona : Planeta
Vol. 7 : Canarias (Espana). Indice. – 1990. – P. 1153-1312
45525
   Gran Canaria. Teneriffa. – Munchen; Berlin, 1991. – 56с.
45526
  Cuyas Arturo Gran diccionario Cuyas = Great Cuyas dictionary / Arturo y Antonio Cuyas. – Nueva ed. / corr. y aumentada M. Bohigas y Rosell. – [S. l.] : Edicion revolucionaria ; Instituto del libro
T. 1 : Ingles - espanol. Espanol - ingles. – 1970. – XXXVI, 810 p. – На обкл. зазнач. лише назва. - Парал. тит. арк. анг.
45527
   Gran diccionario de psicologia. – Madrid : Del Prado, 1996. – 867. – ISBN 84-7838-733-1
45528
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 2 : Alear - Arpuginde. – 1990. – P. 489-986
45529
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 3 : Arqueira-Bequea. – 1991. – P. 987-1490
45530
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 4 : Bera - aminllano. – 1991. – P. 1491-1994
45531
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 5 : Camino - Cataluna. – 1992. – P. 1995-2498
45532
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 6 : Catamarruc - Corposanto. – 1992. – P. 2499-3002
45533
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 7 : Corpus - Eleboro. – 1992. – P. 3003-3506
45534
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 8 : Eleccion - Fernandiz. – 1992. – P. 3507-4010
45535
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 9 : Fernando - Gaucin. – 1993. – P. 4011-4514
45536
   Gran enciclopedia de Espana. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 10 : Gaudi - Harka. – 1994. – P. 4515-5012
45537
   Gran enciclopedia de Espana.. – Zaragoza : Enciclopedia de Espana
Vol. 1 : Aa - Aleaqui. – 1990. – 489 p. : il.
45538
  Aldecoa I. Gran Sol / I. Aldecoa. – Barcelona : Editorial Noguer, 1989
45539
   Granada. – Munchen, 1992. – 64с.
45540
  Pankowski Marian Granatowy gozdzik / Pankowski Marian. – Warszawa, 1975. – 141с.
45541
   Grand Canyon. – Munchen, 1993. – 64с.
45542
  Hamblin W.K. Grand Canyon perspectives. / W.K. Hamblin, J.R. Murphy. – Utah, 1969. – 48с.
45543
  Pechoin D. Grand dictionnaire Difficultes & pieges du francais : 15000 difficultes et pieges, 150 regles d"usage / Daniel Pechoin, Bernard Dauphin. – Paris : Larousse, 2005. – 788 p. – Copyright 2004. - На обкл.: Larousse. – ISBN 2-03-532084-4
45544
  Danet Grand dictionnaire francois et latin. Enrichi des meilleures facons de parler en l"une et l"autre langue. – Lyon, 1721. – (18), 1256с.
45545
   Grand Massif Samoёns-Morillon - головне відкриття сезону // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
45546
  Вишневський Я.Л. GRAND готель = Grand : [роман] / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Рідна мова, 2014. – 267, [4] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-7200-68-9


  Нова книжка від автора бестселера "Самотність у Mережі"
45547
   Grande grammatica italiana di consultazione. – Bologna : il Mulino. – (Strumenti ; Linguistica e critica letteraria). – ISBN 88-15-01752-6
Vol. 1 : La frase. I sintagmi nominale e preposizionale / a cura di Lorenzo Renzi ; [red. a cura di Anna Cardinaletti]. – 1991. – 763 p. – Bibliogr.: p. 699-745
45548
   Grande grammatica italiana di consultazione. – Bologna : il Mulino. – (Strumenti ; Linguistica e critica letteraria). – ISBN 88-15-02818-8
Vol. 2 : I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione / a cura di Lorenzo Renzi e Giampaolo Salvi ; [red. a cura di Anna Cardinaletti]. – 1991. – 948 р. – Bibliogr.: p. 855-924
45549
   Grande grammatica italiana di consultazione. – Bologna : il Mulino. – (Strumenti ; Linguistica e critica letteraria). – ISBN 88-15-04216-4
Vol. 3 : Tipi di frasi, deissi, formazione delle parole / a cura di Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi e Anna Cardinaletti. – 1995. – 640 p. – Bibliogr.: p. 517-582
45550
   Grandes ecoles modernes en Republique Democratique Allemande. – Dresden. – 60с.
45551
  Columbeanu Sergiu Grandes exploitation domaniales en Valachie au 18e siecle. / Columbeanu Sergiu. – Bucarest, 1974. – 200с.
45552
  Skir A. Grands ecrivains francais du XIXe siecle / A. Skir. – Minsk, 1977. – 112с.
45553
  Tardieu J. Granduers et faiblesses de la radio. Essai sur l"evolution, le role createur et la portee culturelle de l""art rodiophonique dans la societe contemporaine / J. Tardieu. – Paris, 1969. – 220с.
45554
  Остроумов А.А. Grangon vulgaris Fabr. Var. Shidlovskii m. из Северо-Японского моря / Печатано по определению Совета Новорос. Общ. Естествоисп. : Тип. А.Шульце, 1896. – С. 75-82. – Отд. оттиск
45555
  Gierasimow Josif Granica mozliwosci. / Gierasimow Josif. – Warszawa, 1983. – 282с.
45556
  Porebski Mieczyslaw Granica wspolczesnosci. Ze studiow nad ksztaltowaniem sie pogladow artystycznych XX wieku / Porebski Mieczyslaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 316с.
45557
  Nalkowska Zofia Granica. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1959. – 336с.
45558
  Nalkowska Zofia Granica. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1988. – 276с.
45559
   Granice : Pamietnik pracowni rozwijania tworczosci osob niepelnosprawnych. – Wyd.2-e. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, 1998. – 142s. – ISBN 83-231-0924-9
45560
   Granice Europy - granice filozofii : filozofia a tozsamosc Rosji. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 280 s. : portr. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / rada program. serii: B. Lagowski, G.Przebinda, W. Rydzewski i i. ; 13). – ISBN 83-233-2270-2
45561
  Sauk Julian Granice obowiazkow i praw rodzicow wobec dzieci i spoleczenstwa. Studium prawno-porownawcze / Sauk Julian. – Torun, 1967. – 196с.
45562
  Liskowacki Ryszard Granice pamieci / Liskowacki Ryszard. – Poznan, 1961. – 135с.
45563
  Jakowlew Mikolaj Granice wladzy / Jakowlew Mikolaj; Bidakowski K. (tlum.). – Warszawa, 1977. – 488с.
45564
  Sauvy Alfred Granice zycia ludzkiego / Sauvy Alfred. – Warszawa, 1963. – 136с.
45565
  Tewekelian Wartkes Granit schmilzt nicht / Tewekelian Wartkes. – M., 1965. – 390с.
45566
  Parphenuk O. Granitoids localization in collisional overthrust structures subject thermal conditions-numerical modeling // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 128-129. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
45567
  Spessivtsff P. Grankottmatarna (Eupithecia abietaria och strobilata) och deras Skadegorelse / P. Spessivtsff. – Stockholm : Esselte aktiebolag, 1924. – s. 295-310. – Skogsforsoksanstalt, H. 21, Nr &
45568
  Clarke C.A. Grant proposal makeover : transform your request, from no to yes / Cheryl A. Clarke, Susan P. Fox. – San Francisco : John Wiley & Sons, Jossey-Bass, 2007. – X, 214 p. – На обкл.: Includes insider tips from funders. – ISBN 978-0-7879-8055-9
45569
   Granta. 18. The snap revolution. – New York
18. – 1986. – 256с.
45570
   Granta. 36. Vargas Llosa for president. – New York
36. – 1991. – 256с.
45571
   Granta. 37. The family. – New York
37. – 1991. – 256с.
45572
  Bernhardt Claus Granulometrie. Klassier- und Sedimentationsmethoden / Bernhardt Claus. – Leipzig : Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1990. – 400 S.
45573
  Coleman Ken Grapefruit League Road Trip. / Coleman Ken. – Harmondswoeth
11. – 1990. – 171с.
45574
  Jensen Tommy Graph coloring problems / Jensen Tommy, Toft Bjarne. – New York a.o. : Wiley, 1995. – XIX,295p. – ISBN 0-471-02865-7
45575
   Graph theory : Proceedings of the fourth Yugoslav seminar on graph theory, Novi Sad, april 15.-16.1983. – Novi Sad, 1984. – 320 s.
45576
   Graph theory : Proceedings of the sixth Yugoslav seminar on graph theory, Dubrovnik, april 18.-19.1985. – Novi Sad, 1986. – 247 p. : Ill.
45577
  Lomako D. Grapher for Windows, wersja 1.29 : Graficzna ilustracja wynikow obliczen i badan / D. Lomako, T.L. Stanczyk. – Kielce : Politechnika Swietokrzyska, 1997. – 184s. – (Materialy Pomocnicze i informacyjne ; №82). – ISSN 0239-6394
45578
  Morgan Willard Graphic graflex photography / Morgan Willard, Lester Henry. – New York, 1971. – 414с.
45579
  French Thomas Graphic science. Engineering drawing Descriptive geometry / French Thomas, Vierck Charles. – New York-Toronto-London, 1958. – 758с.
45580
   Graphica Hungarica - I = Mai Magyar illusztracio=Illustrations Hongroises contemporaines=Hungarian illustrations today=Ungarische illustrationen unserer zeit=Современные венгерские иллюстрации. – Budapest : [ S.n. ], 1968. – 64 l., 50 f. kep. : ill.
45581
  Bunescu L. Graphical Analysis of Laffer"s Theory for Benelux Countries During 1995-2012 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 10-14. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Concerns about finding a tax burden rate, that generates the largest amount of tax revenues, have attracted the attention of researchers all the time. Law scarcity of public financial resources in relation to public expenditure determines the ...
45582
  Gauthier J. Graphique D"histoire de L"art / Joseph Gauthier. – Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1911. – 223 p., ill.
45583
  Pirani M. Graphische Darstellung in Wissenschaft und Technik / M. Pirani. – Berlin ; Leipzig : Gruyter & Co, 1922. – 126 S. – (Sammlung Goschen ; 728)
45584
  Blechstein Kurt Graphische Linearprogrammierung als Entscheidungshilfe bei der landwirtschaftlichen Betrebsplanung / Blechstein Kurt. – Hamburg, Berlin, 1969. – 163с.
45585
   Graphische Presse in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. – Bonn, 1991. – 42с.
45586
  Bertin Jacques Graphische Semiologie / Bertin Jacques; Jensch G., Schade D., Scharfe W. – Berlin, New York, 1974. – 430с.
45587
  Blei Wolfgang Graphische Zeittafel zur historischen Geologie Europas mit Erlauterungen / Blei Wolfgang. – Berl., 1961. – 20с.
45588
  Schmid W. Graphisches Rechnen und Nomographie : 1.Lehrbrief. Freiberg, Bergakademie, Fernstudium / W. Schmid, W. Schone. – [S. l. : s. n.], 1954. – 64 S. : Abb.
45589
  Rozouvan S. Graphite nanoislands on a metal substrate / S. Rozouvan, I. Shaykevich, T. Rozouvan // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 106
45590
  Hundt R. Graptolithen : Neue Erkenntnisse uber Die Leitversteinrungen Der Silurformation / R. Hundt. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1953. – 48S. : Mit 124 Abbildungen
45591
  Whitman Walt Grashalme / Whitman Walt. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1957. – 433 S.
45592
  Kuliev Kaisyn Grass and stone. Selected poems. / Kuliev Kaisyn. – M., 1977. – 304с.
45593
  Kuliev Kaisyn Grass and stone. Selected poems. / Kuliev Kaisyn. – M., 1978. – 303с.
45594
  Jensen J. Grateful Dead. Built to last : 25th anniversary album 1965 -1990 / J. Jensen. – Harmondsworth : Plume Book, 1990. – 96 p. : ill.
45595
  Kowalski P. Gratulanci i winszownicy : zarys komunikacyjnej historii winszowania / Piotr Kowalski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3200 : Gratulanci i winszownicy : zarys komunikacyjnej historii winszowania / P. Kowalski. – S. 1-256. – Bibliogr.: s. 244-251. – ISSN 0239-6661
45596
  Prischwin Michail Grau-Eule / Prischwin Michail; Zimmermann K. – Moscau. – 230с.
45597
   Graubuch. Expansionpolitik und Neonazismus in Westdeutschland. Hintergrunde, Ziele, Methoden. – Berlin, 1967. – 400с.
45598
  Picher Graviers de voirie dans la province de Quebec / R-H. Picher; Ministere des mines. – Ottawa : Tres Excellente Majeste le Roi, 1935. – 241 p. – (Division des mines ; 752)
45599
  Grosse Siegfried Gravimetrische Auswerteverfahren fur hohere Petentialableitungen / Grosse Siegfried. – Berl., 1957. – 74с.
45600
   Gravitation and Elementary Particle Physics = Гравитация и физика элементарных частиц : tr. from rus. – Moscow : Mir Publishers, 1983. – 294 p.
45601
   Gravitation, cosmology and relativistic astrophysics : A collection of papers. – Kharkov : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 160с. – ISBN 966-623-099-2
45602
   Gravitation, cosmology and relativistic astrophysics : A collection of papers. – Kharkov : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 122с. – ISBN 966-623-256-1
45603
  Parnovsky S.L. Gravitational interaction of celestial bodies and black holes with particle dark matter // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 23
45604
  Treder Gravitative Stosswellen nichtanalytische Wellenlosungen der Einsteinschen Gravitationsgleichungen / Treder, Hans-Jurgen. – Berlin : Akademie Verlag, 1962. – 144 S.
45605
   Gravity. – New York : Nelson Doubleday, Inc., 1970. – 64 с.
45606
   Gravity Inversion of the Gongola Basin Fault Structures Using the Step Model / E.E. Epuh, P.C. Nwilo, D.O. Olorode, C.U. Ezeigbo; E.E. Epuh et al. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 100-18 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 108. – ISSN 0203-3100
45607
   Gravura franceza in secolul XIX. – Bucuresti, 1961. – 20с.
45608
  Mickiewicz A. Grazyna / A. Mickiewicz. – Lwow. – 151s.
45609
  Mickiewicz Adam Grazyna. / Mickiewicz Adam. – Tarnow, 1920. – 50 s.
45610
  Mickiewicz Adam Grazyna. 3... Podobizna 1838-1929 rr. / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1956. – [364], разделс.
45611
  Bouzek Jan Greaco-macedonian bronzes / Bouzek Jan. – Praha, 1974. – 196с.
45612
  Findley Rowe Great American deserts. / Findley Rowe. – Washington, 1972. – 208с.
45613
   Great Britain and Ireland: A Phaidon Cultural Guide. – Oxford, 1985. – 638с.
45614
   Great Britain and Ireland: A Phaidon Cultural Guide. – Oxford, 1986. – 638с.
45615
  Goldstein Sue Great Buys for People over 50. / Goldstein Sue. – Harmondsworth, 1991. – 450с.
45616
  Churchill W.S. Great contemporaries / W.S. Churchill. – London : Readers union ; Butterworth, 1939. – 387 p.
45617
  Plato Great dialogues of Plato / Plato. – 4th ed. – Rouse, 1966. – 525с.
45618
  Plato Great dialogues of Plato / Plato. – 4th ed. – Toronto, 1966. – 525с.
45619
  Plato Great Dialogues of Plato / Plato. – Harmondsworth, 1984. – 525с.
45620
   Great East Japan earthquake investigation : questionnaire survey data pertaining to the Fukushima nuclear disaster / Publ. Interest Incorporated Assoc. ; Fukushima Priv. Kindergarten Assoc. ; Children"s Life Science Assoc. – Fukushima : Public Interest Incorporated Association [etc.], 2015. – 122, [1] p. : diagr., map., tab.
45621
   Great essays. – Montreal, 1954. – 442с.
45622
   Great essays : 50 delightful, witty and provocative on man and the world around him by 38 great writers. – New York : Washington Square, 1961. – 16, 442 p. : ill.
45623
   Great essays in science. – New York, 1957. – 408с.
45624
  Dickens Charles Great expectations / Dickens Charles. – London : Wordsworth, 1992. – 412p. – (Wordworth classics). – ISBN 1853260045
45625
  Dickens Charles Great expectations / Dickens Charles; Retold by L.Doss. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,115p. – (Penguin readers : Level 6 / Series. ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-419476
45626
  Dickens Ch. Great expectations / Charles Dickens ; introd. a. notes by John Bowen ; illustrations by F.W. Pailthorpe. – London : Wordsworth Classics, 2007. – 423 p. – (Wordworth classics). – ISBN 978-1-85326-004-9
45627
  Dickens Charles Great Expectations / Dickens Charles; Illustrated by F.W.Pailthorpe with an Introduction by M. Slater. – London : Campbell Publishers, 1992. – 469p : il. – (Everyman"s Library ; Vol. 56 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-056-2
45628
  Dickens Charles Great expectations. / Dickens Charles. – New York, 1963. – 532с.
45629
  Dickens Charles Great expectations. / Dickens Charles. – New York, 1979. – 534с.
45630
  Dickens Charles Great expectations. / Dickens Charles. – Harmondsworth, 1985. – 512с.
45631
  Dickens Charles Great expectations. / Dickens Charles. – London, 1992. – 469с.
45632
   Great French short nolevs. – 717с.
45633
  Wilson G. Great men of science : their lives and discoveries / G. Wilson; Garden City Publishing company. – Garden ; New York : Star books, 1929. – XI, 397 p. : portr.


  Thales, Pythagoras and Anaxagoras, Democritus, Hippocrates, Aristotle, Archimedes, Galen, Ptolemy, Into the Dark ages -and out, Roges Bacon, Coster and Gutenberg, Copernicus, Paracelsus, Tycho Brahe, William Harvey, John Kepler, Gallileo Galilei, Isaac ...
45634
   Great peace congresses in history: 1648-1990. – Utrecht, 1993. – 152с.
45635
  Frazier Ian Great Plains / Frazier Ian. – Harmondsworth, 1990. – 292с.
45636
   Great scenes from the world theater. – New York, 1965. – 576с.
45637
   Great scenes from the world theater. – New York : Avon, 1972. – XIY, 575 p. – (Discus books)
45638
   Great Soviet short stories. – New York, 1969. – 480с.
45639
   Great stories of suspense. – New York, 1974. – 823с.
45640
  Poe Edgar Allan Great tales and poems / Poe Edgar Allan. – New York, 1961. – 432с.
45641
  Mol Great thinkers / Mol. – Warszawa, 1968. – 84с.
45642
   Great true spy stories. – New York, 1968. – 393с.
45643
   Great true stories of grime mystery and detection from the reader"s digest. – Sydney; Wellington, 1965. – 576с.
45644
   Great true war adventures. – London, 1956. – 224с.
45645
  Wiener H.S. Great writing : a reader for writers / Harvey S. Wiener, Nora Eisenberg. – 3rd ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2002. – XXVI, 608 p. – ISBN 978-0-07-237064-5
45646
  Simonton Dean Keith Greatness : Who makes history and why / Simonton Dean Keith. – New York; London : The Guilford press, 1994. – X,502p. – ISBN 0-89862-201-8
45647
  Parandowski Jan Grecja / Parandowski Jan. – Warszawa, 1962. – 187с.
45648
  Bednar Alfonz Grecke zatisie / Bednar Alfonz. – Bratislava, 1958. – 282с.
45649
  Chadzinikolau Nikos Greczynki / Chadzinikolau Nikos. – Gdansk, 1978. – 90с.
45650
  Theodoulou Christos Greece and the "Entente". August 1, 1914 - September 25, 1916 / Theodoulou Christos. – Thessaloniki, 1971. – 379с.
45651
  Kofos Evangelos Greece and the eastern crisis 1875-1878 / Kofos Evangelos. – Thessaloniki, 1975. – 283с.
45652
  Lukas Jan Greece. Greichenland. La Grece / Lukas Jan. – Prague. – 22с.
45653
   Greek and roman antiquities in the Hermitage. – Leningrad, 1975. – 21с.
45654
  Scranton R.L. Greek architecture : [over 100 ill. including phot., plans a. drawing] / by Robert L. Scranton. – New York : George Braziller, 1967. – 128 p. : phot., ill.. tab. – (The great ages of world architecture)
45655
  Lawrence A.W. Greek Architecture / A.W. Lawrence. – Harmondsworth, 1990. – 432 p.
45656
   Greek myths and legends : retold by eminent mythologists. – New York [etc.] : Glencoe/McGraw-Hill, 1967. – 252 p. : ill. – (Literary heritage / edit. board : Dora V. Smith, Richard Corbin, John D. Ebbs). – ISBN 0-02-254540-9
45657
  Kebric R.B. Greek people / Robert B. Kebric. – 4th ed. – Boston [et al .] : McGraw-Hill, 2005. – XXVI, 271, [36] p. pag. var. : ill. – ISBN 0-07-286903-8
45658
   Greek revolution and the American muse: a collection of Philhellenic Poetry, 1821-1828. – Thessaloniki, 1972. – 177с.
45659
  Kriesis Anthony Greek town building / Kriesis Anthony. – Athems, 1965. – 226 p.
45660
  Hemingway Ernest Green hills of Africa. / Hemingway Ernest. – L., 1962. – 80с.
45661
  Yongrok Choi Green marketing, green supply chain management, and business performance: empirical evidence from China / Yongrok Choi, Ning Zhang, Xu Zhang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 427-437 : table., fig. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
45662
  Ruey-Chyn Tsaur Green Performance Assessment for Retail Industry in Taiwan / Ruey-Chyn Tsaur, , Hui-Ting Huang // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2016. – Vol. 27, nr 2. – P. 203-215. – ISSN 1017-1819
45663
  Озоління Ольга Green velo - польське слово у сфері велотуризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
45664
  Gifford Terry Green voices: understanding contemporary nature poetry / Gifford Terry. – Manchester, 1995. – 198с.
45665
  Current William Greene & Greene. Architects in the residential style / Current William, Current Karen. – New York, 1974. – 128 p.
45666
  Chinta Cheorghe Grefa de piele libera / Chinta Cheorghe. – Bucuresti, 1974. – 159с.
45667
  Chinta G. Grefa de piele libera. Tegumentele fetei / G. Chinta. – Bucuresti : Academiei RSR, 1974. – 159с.
45668
  Wedekind Frank Greife wacker nach der Sunde / Wedekind Frank. – Berlin-Weimar : Aufbau Verlag, 1973. – 115 S.
45669
   Greifswald. – Rostock, 1973. – 174с.
45670
  Kozminski Karol Grenadierzy krakowscy / Kozminski Karol. – Warszawa, 1965. – 250с.
45671
  Gardner J. Grendel / John Gardner; Przelozyl P. Siemion. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1980. – 173 s. – ISBN 83-08-01895-5
45672
  Timossi Orge Grendes alamedas el combate del presidente Allende / Timossi Orge. – La Habana, 1974. – 248с.
45673
  Harless E. Grenzen und Grenzgebiete der physiologischen Forschung : Festrede zur Feier des Geburtsfestes Seiner Majestat Maximilian II., Konigs von Bayern, ...am 28. November 1860 / E. Harless. – Munchen : Weiss, 1860. – 28 S.
45674
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg. 5, Hf.10. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45675
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg. 5, Hf.9. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45676
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig. – ISSN 09448594
J.5. – 1998


  1997. Vol. 11, N 1-24
45677
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg.6, Hf. 12. – 1999


  1997. Vol. 11, N 1-24
45678
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg. 6, Hf. 11. – 1999


  1997. Vol. 11, N 1-24
45679
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg.7, Hf. 13. – 2000


  1997. Vol. 11, N 1-24
45680
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg.7, Hf. 14. – 2000


  1997. Vol. 11, N 1-24
45681
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg.8, Hf. 15. – 2001


  1997. Vol. 11, N 1-24
45682
   Grenzgange : Beitrage zu einer modernen Romanistik. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0944-8594
Jg.13, Hf.25. – 2006
45683
  Werner Walter Grenzlandschaft. Wegstunden durchs Grabfeld / Werner Walter. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verl., 1972. – 164, [4] S.
45684
  Rappel Grenzpfade / Rappel, Karl-Heinz. – Berlin, 1975. – 289с.
45685
  Palm Christine Greule Golch und Geigerich. Die Nabelschnur zur Sprach-Wirklichkeit in der grotesken Lyrik von Christian Morgenstern / Palm Christine. – Stockholm, 1983. – 211с.
45686
   Greva generala din Rominia, 1920. – Bucuresti, 1960. – 446с.
45687
  Levchenko F.I. Grey soils of the forest steppe in the European part of the USSR : Second international congress of soil science / F.I. Levchenko. – Moscow : [S. n.], 1930. – 72 p.
45688
  Zvrko R. Grga cvarak / R. Zvrko. – Zagreb : Mladost, 1967. – 145, [9] s.
45689
  Zvrko R. Grga cvarak / R. Zvrko. – Zagreb : Mladost, 1977. – 149 s.
45690
  Володін М.С. Grid - технології та кластерні моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 183-185
45691
   Griechenland. – Munchen; Luzern, 1990. – 167с.
45692
  Pape W. Griechisch-deutsches Handworterbuch in 4 Banden : in drei Banden, deren dritter die griechischen Eigennamen enthalt ; A - K / Pape W. ; bearb. von M. Sengebusch. – 3. Aufl., 2. Ausg. – [Braunschweig] : [Vieweg]. – (Handworterbuch der griechischen Sprache / von W. Pape ; Bd. 1)
Bd. 1. – 1888. – SS. 697-1548. – Nebent.: Griechisch-deutsches Worterbuch Regensburger Verbund-Klassifikation


   ...
45693
  Pape W. Griechisch-deutsches Handworterbuch in 4 Banden : in drei Banden, deren dritter die griechischen Eigennamen enthalt ; A - K / Pape W. ; bearb. von M. Sengebusch. – 3. Aufl., 2. Ausg. – Braunschweig : Vieweg. – (Handworterbuch der griechischen Sprache / von W. Pape ; Bd. 2)
Bd. 2. – 1888. – XVIII, 696 S. – Griechisch-deutsches Worterbuch Regensburger Verbund-Klassifikation. - Кн. готичним шрифтом
45694
  Gemoll W. Griechisch-deutsches schul- und handworterbuch / W. Gemoll. – Wien ; Leipzig : Druck und Verlag von B.G. Teubner, 1920. – VI, 821 s.
45695
  Benseier G.E. Griechisch-deutsches schul-worterbuch : in drei Banden, deren dritter die griechischen Eigennamen enthalt ; A - K / Pape W. ; bearb. von M. Sengebusch. – 3. Aufl., 2. Ausg. – Leipzig : Druck und Verlag von B.G. Teubner, 1862. – 816 S. – Griechisch-deutsches Worterbuch Regensburger Verbund-Klassifikation. - Кн. № 28105 дефектна, бракує тит. арк., стор. 1-697, готичним шрифтом. - Опис за інтернет- пощуком. – (Handworterbuch der griechischen Sprache / von W. Pape ; Bd. 1)
45696
  Otto Herbert Griechische Hochzeit / Otto Herbert. – Berl., 1966. – 96с.
45697
  Arendt Erich Griechische inselwelt / Erich Arendt, : VEB F.A. Brockhaus Verlag. – 43 S., 84 Pl. Ill. : Ill.
45698
   Griechische Prosaiker, in neuen Uebersetzungen. – Stuttgart, 1832. – 1030 S.
45699
  Schifner Kurt Griechische Terrakotten / Schifner Kurt. – Lpz., 1959. – 36с.
45700
   Griechischer Humor von Honers Zeiten bis Heute. – Berl., 1959. – 158с.
45701
  Iosifescu S. Grigore Alexandrescu / S. Iosifescu. – Bucuresti, 1960. – 132с.
45702
  Soimaru Tudor Grigore Manolescu / Soimaru Tudor. – Bucuresti, 1960. – 368 s.
45703
   Grigorescu. – Bucuresti, 1978. – 57с.
45704
  Sbiera Ion Grigoriu Urechie: Contribuiri pentru o biografie a lui / Sbiera Ion. – Bucuresti, 1884. – 93с.
45705
  Debyser F. Grille de classement typologique des fautes : application a l"enseignement du francais en Afrique / F. Debyser, M. Houis, C. Pojas ; Bureau pour l"enseignement de la lanque et de la civilisation francaises a l"etranger. – [S. l. : s. n.]. – 30 p.
45706
  Troyat Henri Grimbosq / Troyat Henri. – Paris, 1976. – 252с.
45707
  Makyo Grimion gant de cuir : [comics] / Makyo. – Grenoble : Glenat. – ISBN 2-7234-0823-X
1. : Sirene. – 1987. – 48р. : il.
45708
  Makyo Grimion gant de cuir : [comics] / Makyo. – Grenoble : Glenat. – ISBN 2-7234-0823-X
2. : Le corbeau blanc. – 1987. – 48р. : il.
45709
  Grimm Brothers Grimm`s fairy tales / Grimm Brothers. – Harmondsworth : Penguin books, 1960. – 282,[8]p. – (Penguin popular classics)
45710
  Streller Siegfried Grimmelshausens simplicianische Schriften, Allegorie, Zahl und Wirklichkeitsdarstellung / Streller Siegfried. – Berlin, 1957. – 312 S.
45711
   Grimmelshausens Werke. – Berlin-Weimar
Bd. 2. Buch 4-5. – 1972. – 342с.
45712
   Grimmelshausens Werke. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 412с.
45713
   Grimmelshausens Werke. – Berlin-Weimar
4. – 1972. – 374с.
45714
  Logvinenko Anatoly Grimson banners of liberation / Logvinenko Anatoly. – K., 1984. – 59с.
45715
  Rushdie Salman Grimus / Rushdie Salman. – Harmondsworth, 1991. – 319с.
45716
  Tic Nicolae Grindina / Tic Nicolae. – Bucuresti, 1987. – 381с.
45717
   Griul = Пшеница. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 511s. – Румунською та російською мовами
45718
  Russell Andy Grizzly Country / Russell Andy. – New York : Alfred A. Knopf, 1978. – XII,302S.
45719
  Stele France Grngrob / Stele France. – Ljubljana, 1963. – 72с.
45720
  Barbu Eugen Groapa / Barbu Eugen. – Bucuresti, 1966. – 514с.
45721
  Barbu Eugen Groapa / Barbu Eugen. – Bucuresti
4. – 1968. – 422с.
45722
  Jebeleanu E. Groapa cu lei the lions" den / E. Jebeleanu. – Bucuresti : Eminescu, 1979. – 167 p.
45723
   Grobe Manner der Wissenschaft. – Leningrad, 1959. – 152с.
45724
   Grobe Musiker. – Moskau, 1975. – 95с.
45725
  Hager Ullrich Grobes Lexikon der Philatelie. / Hager Ullrich. – Gutersloh, 1974. – 592с.
45726
  Toeplitz Krzysztof Groch o ekran / Toeplitz Krzysztof. – Warszawa, 1956. – 214с.
45727
   Grod wczesnosredniowieczny w ladzie nad srodkowa warta: Materialy z seminarium nt. badania archeologiczne w ladzie. Proba interpretacji przynaleznosci plemiennej i funkcji grodu. 26 i 27 VI 1974. – Poznan, 1978. – 165с.
45728
  Chudziakowa Jadwiga Grodzisko kultury luzyckiej w Gzinie (zrodla archelogiczne) / Chudziakowa Jadwiga. – Torun, 1992. – 155с.
45729
   Grog bez cukru. – Praha, 1986. – 318с.
45730
  Steinbeck John Grona gniewu / Steinbeck John; Przelozyl A. Liebfeld. – Warszawa : PIW. – (Biblioteka powszechna)
Tom I. – 1962. – 355s.
45731
  Zamojski Ferdynand Grona jarzebiny / Zamojski Ferdynand. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 228s.
45732
  Heringa A.W. Grondwet 1983 / A.W. Heringa, T. Zwart. – Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1983. – 192blz. – ISBN 90-271-2087-0
45733
  Steblianko I. Gross domestic product in the categories of production, income and end use // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – Р. 35-38. – ISSN 1728-6220


  Introduction. The ongoing crisis in the social, economic, military and political domain in Ukraine has resulted in the reduction of real gross domestic product (GDP), with increasing negative structural shifts in its shaping and distribution. Purpose. ...
45734
  Stanek V.J. Gross und klein in der Vogelwelt / V.J. Stanek. – Prag, 1958. – 80с.
45735
  Muller A.H. Grossablaufe der Stammesgeschichte : Erscheinungen und Probleme / A.H. Muller. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1961. – 116S. : Mit 71 Abbildungen im Text und 4 Tafeln
45736
  Bruns Marianne Grossaufnahme-leicht retuschiert. / Bruns Marianne. – Halle, 1973. – 208с.
45737
   Grossbothener Vortrage zur Kommunikationswissenschaft / [Univ. Leipzig, Inst. fur Kommunikations- und Medienwissenschaft, Lehrstuhl Historische und Systematische Kommunikationswissenschaft] ; Hrsg.: Arnulf Kutsch, Johannes Raabe, Denise Sommer. – Bremen : Edition lumiere. – ISBN 978-3-934686-81-6. – ISSN 1616-4857
10. – 2010. – 242, [8] S.
45738
   Grossbritannien. – Lpz., 1961. – 152с.
45739
  Bartsch Ernst Grossbritannien / Bartsch Ernst. – Lpz., 1962. – 60с.
45740
  Preuss Gunter Grosse Liebe gesucht / Preuss Gunter. – Berlin, 1983. – 269с.
45741
   Grosses Worterbuch der deutschen Aussprache. – Leipzig, 1982. – 599с.
45742
  Schreyer Wolfgang Grossgarage Sudwest / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1960. – 320с.
45743
  Bock H. Grosssteingraber der Altmark / Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag mit einem Beitrag von Johannes Muller ; hrsg. von H. Meller ; Fot. von J. Liptak. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt : Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2006. – 224 S. : Ill. – ISBN 3-939414-03-4
45744
  Gorki M. Grossvater Archip und Lenjka / M. Gorki. – Berlin, 1938. – 45 S.
45745
  Gnuchtel Werner Grossvater will heiraten. / Gnuchtel Werner. – Berlin, 1982. – 196с.
45746
   Grotesken sowjetischer Dramatiker. Juri Olescha u.a.. – Berlin, 1973. – 414с.
45747
  Williamson Alex Ground-water flow in the Gulf Coast aquifer systems, south-central United States / Williamson Alex, Grubb Hayes // U.S. Geological survey professional paper / Geological survey. – Washington, 2001. – N 1648. – S.I-X,1-173 : il.
45748
   Ground to a halt : denial of Palestinians" freedom of movement in the West Bank : August 2007. – Jerusalem : B"TSELEM, 2007. – 118, [1] p. : phot., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISSN 0793-520X
45749
   Ground water. – Dublin : Ground Water Publishing Compani
Vol. 32, № 2. – 1994. – P. 177-352
45750
   Ground water. – Westerville : Ground Water Publishing Compani
Vol. 34, № 6. – 1996. – P. 961-1152
45751
   Ground water. – Columbus : Ground Water Publishing Compani
Vol. 34, № 3. – 1996. – P. 385-576
45752
   Ground water. – Columbus : Ground Water Publishing Compani
Vol. 34, № 5. – 1996. – P. 769-960
45753
   Ground water. – Columbus : Ground Water Publishing Company
Vol. 34, № 4. – 1996. – P. 577-768
45754
   Ground water. – Westerville : Ground Water Publishing Compani
Vol. 35, № 2. – 1997. – P. 193-384
45755
   Ground water. – Westerville : Ground Water Publishing Company
Vol. 35, № 1. – 1997. – P. 1-192
45756
  Hammad Ground water potentialities in the African Sahara and the Nile Valley / Hammad, Hammad, ; Beiryt Arab University. – Beirut : DAR AL-AHAD, 1970. – 112p.
45757
  Bobrov L.V. Grounds for optimism / L.V. Bobrov; Greighton H.C. – M., 1981. – 247с.
45758
  Scherbak O. Groundwater and its susceptibility to contamination in Kherson region // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 74-76. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member O. Koshliakov) Goal. The goal of the research is zoning of Kherson region on the basis of the upper Miocene water-bearing complex sensitivity to contamination caused by potentially dangerous types of economic ...
45759
  Seong-Ho Cho Group affiliation"s effect on valuation and performance of IPO firms: evidence on Korean chaebols / Seong-Ho Cho, , Jinsoo Lee // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 445-459 : table., fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
45760
  Allee W.C. Group protection for euplanaria dorotocephala from ultra-violet radiation / W.C. Allee , Janet Wilder. – [S. l. : s. n.], 1939. – P. 110-135. – Reprinted from: Physiological Zoology, Vol. 12, No.2, April 1939
45761
  Suzuki Michio Group Theory II / Suzuki Michio. – New York a.o. : Springer-Verlag, 1986. – 621 p. – ISBN 0-387-10916-1
45762
  Cornwell J.F. Group theory in physics : an introduction / J.F. Cornwell. – San Diego a.o. : Academic press; Harcourt Brace, 1997. – 9,349 p. – ISBN 0-12-189800-8
45763
  Cornwell J.F. Group theory in physics / J. F. Cornwell. – Amsterdam a.o. : Elsevier Academic press. – (Techniques of physics / editors: N.H. March, H. N. Daglish ; 7). – ISBN 0-12-189804-0
Vol. 2. – 2004. – 17, p.375-933,28. – First publ. 1984
45764
  Cornwell J.F. Group theory in physics / J. F. Cornwell. – Amsterdam a. o. : Elsevier Academic press. – (Techniques of physics / editor N.H. March ; 10). – ISBN 0-12-189806-7
Vol. 3 : Supersymmetries and infinite-dimensional algebras. – 2005. – 22,628 p.
45765
  Bargmann V. Group theory of harmonic oscillators / V. Bargmann, M. Moshinsky. – Mexico
1. – 1961. – 697-712с.
45766
   Group theory, Beijing 1984. Proceedings of an International symposium held in Beijing, Aug. 27 - Sep. 8, 1984. – Berlin : Springer-Verlag, 1986. – 403 p. – ISBN 3-540-16456-1
45767
  Watcyn-Jones Peter Group work : Intermediate / Watcyn-Jones Peter. – Harlow : Pearson education, 2001. – 92p. : Ill. – (Penguin English photocopiables / Edit. P.Watcyn-Jones). – ISBN 0-582-46158-8
45768
  Dumont L. Groupes de filiation et alliance de mariage : introduction a deux theories d"anthropologie sociale / Lois Dumont. – [ Paris ] : Gallimard, 1997. – 181, [ 12 ] p. – (Tel ; 284). – ISBN 2-07-074759-X
45769
  Kim C.A. Groups-Korea 1988: Proceedings of a Conference on group theory, held in Rusan, Korea, August 15-21, 1988 / A.C. Kim, B.H. Neumann. – Berlin : Springer-Verlag, 1989. – 189 p. – ISBN 3-540-51695-6
45770
  Hartford Margaret Groups in social work: application of small group theory and researc to social work practice. / Hartford Margaret. – New York, 1971. – 297с.
45771
  Boia M. Growing a Business - Mergers and Acquisitions // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 31-37. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  Mergers and acquisitions analyzed as external growth strategy in the modern economic environment context; stock quote evolution analysis before and after mergers and acquisitions. Злиття та поглинання проаналізовані як елементи зовнішньої стратегії ...
45772
  Dabasinskiene Ineta Growing knowledge of differential object marking: The view from L1 Lithuanian // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2016. – T. 60, № 4 (за 2015). – P. 369-381. – ISSN 0035-3957
45773
  Huyck Margaret Hellie Growing older: what you need to know about aging / Huyck Margaret Hellie. – Englewood Cliffs, 1974. – 179с.
45774
  Goodman Paul Growing up absurd : Problems of youth in the organized society / Goodman Paul. – New York : Vintage books, a division of Random house, 1960. – 16,[2],296[6]p.
45775
  Goodman Paul Growing up absurd: problems of youth in the Organized Society. / Goodman Paul. – New York, 1960. – 296с.
45776
  Morton Mirian Growing up in the Soviet Union: From the Gradle to coming of age / Morton Mirian. – M., 1982. – 212с.
45777
  Wyden Peter Growing up straight : What every thoughtful parent should know about homosexuality / Wyden Peter, Wyden Barbara; Introd. by S.F. Yolles. – New York : Stein and Day, 1968. – 253p.
45778
  Baker Russell Growing up. / Baker Russell. – New York, 1983. – 278с.
45779
   Growth and maturation factors. – New York a.o. : John Wiley & Sons
V. 1. – 1983. – 362p.
45780
   Growth and optical properties of dye films and dye-in-polymer matrix deposited by vacuum evaporation / K. Grytsenko, T. Doroshenko, Yu. Kolomzarov, O. Lytvyn, M. Serik, O. Tolmachev, Yu. Slominski, S. Schrader // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2010. – Vol. 13, № 2. – P. 177-179. – ISSN 1560-8034


  Searching new more effective materials for organic electroluminescent displays is continuing. The polymethine dyes is a class of organic materials that are very interesting for these purposes. Films of the polymethine dyes were deposited by evaporation ...
45781
  Sushil K. Growth and pattern of Intra-Industry trade between India and Bangladesh: 1975 - 2010 / K. Sushil, A. Shahid // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 2 (21). – С. 5-28. – ISSN 1811-9832
45782
   Growth and poverty reduction in Armenia : Achievements and challenges / E. Gelbard, McHugh, G. Iradian, C. Beddies, L. Redifer; E.Gelbard , J.McHugh, G.Iradian, C.Beddies, L.Redifer. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 10,101 p. – ISBN 1-58906-451-8
45783
  Gainey P.L. Growth curves of azotobacter at different pH leve / P.L. Gainey, E. Fowler. – Washington : Government, 1945. – p. 219-236. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 70, N. 7, 1945. – (Joint committee on policy and manuscripts)
45784
  Kuzmin P. Growth development of Ukrainian economy after crisis with the help of BSEC : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.124-129. – Бібліогр. вкінці ст.
45785
  Dybkov V.I. Growth Kinetics of Chemical Compound Layers. / V.I. Dybkov. – Cambridge : Cambridge International Science Publishing, 1998. – 192с. – ISBN 1 898326 347
45786
  Berger Meyer Growth of an Ideal. 1850-1950 / Berger Meyer. – Philadelphia, 1950. – 96с.
45787
  Dudas T. Growth of Chinese investments in Europe after the global economic crisis of 2008-2009 / T. Dudas, M. Dudasova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – Р. 9-13. – ISSN 1728-6220


  For a long time China was viewed as a typical host country in international capital flows. Long-term rapid economic growth and trade surpluses produced quick accumulation of capital in China which has led to increasing capital flows abroad from public ...
45788
  Shukalovych V.F. Growth of dairy products markets in Ukraine and their structuring // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 149-154 : table. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
45789
  Garyga Hanna Growth of norms of products of randomly dilated functions from A (T-) / Garyga Hanna, Hulanicki Andrzej. – Wroclaw. – 12 p. – (Preprint N 55 / Math. Inst. Univ. of Wroclaw)
45790
  Arasteh Growth to selfhood. / Arasteh, Resa. – Arkana, 1980. – 145с.
45791
  Tadayoshi Imaizumi Growth, maturation, and aging : An Etiology / Tadayoshi Imaizumi. – Tokyo : Kugayama Press, 1976. – 118S.
45792
  Daszkiewicz-Paluszynska Krystyna Grozba w polskim prawie karnym. / Daszkiewicz-Paluszynska Krystyna. – Warszawa, 1958. – 256с.
45793
  Sokorski Wlodzimierz Gruba kreska. Dialogi o sztuce, moralnosci i socializmie / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa, 1959. – 128с.
45794
  Balucki Michal Grube ryby / Balucki Michal. – Wroclaw, 1981. – 314с.
45795
  Москаленко О.Я. Grubenbewetterung. Учебное пособие по немецкому языку / О.Я. Москаленко. – М., 1957. – 147с.
45796
  Schaefer C. Grundaufgaben des physikalischen Praktikums / C. Schaefer, L. Bergmann. – 3. nehezu unverand. Nachdruck der 5. Aufl. – Leipzig, 1959. – 238 с.
45797
  Asser G. Grundbegriffe der Mathematik. / G. Asser. – 5. uberarbeit. – Berlin
1. – 1988. – 208с.
45798
  Essen Otto von Grundbegriffe der Phonetik / Essen Otto von. – 2. Aufl. – Berlin, 1969. – 66с.
45799
   Grundbegriffe der Wirtschaftspsychologie : Gesamtwirtschaft, Markt, Organisation, Arbeit. – Munchen : Kosel, 1980. – 619S. – ISBN 2-466-34038-1
45800
  Graichen Dieter Grundbergiffe fir Einsteiger / Graichen Dieter. – Berlin, 1990. – 136с.
45801
  Erpenbeck Fritz Grunder. / Erpenbeck Fritz. – Berlin-Weimar, 1974. – 424с.
45802
  Hamann Richard Grunderzeit. / Hamann Richard, Hermand Jost. – Berl., 1965. – 288с.
45803
  Schmidt Wilhelm Grundfragen der deutschen Grammatik. Eine Einfuhrung in die funktionale Sprachlehre / Schmidt Wilhelm. – Berl., 1966. – 324с.
45804
   Grundfragen der Kommunikationsbefahigung. – Leipzig, 1985. – 235с.
45805
   Grundfragen der sozialistischen Wirtschaftsfuhrung. – Berlin, 1979. – 461с.
45806
  Stille H. Grundfragen der vergleichenden Tektonik / H. Stille. – Berlin : Borntraeger, 1924. – 443 S.
45807
   Grundfragen des Vertragssystems. Zum Gesetz uber das Vertragssystem in der sozialistischen Wirtschaft vom II Dezember 1957. – Berl., 1958. – 324с.
45808
  Hoernle Ed. Grundfragen proletarischer Erzichung / Ed. Hoernle. – Frankfurt, 1971. – 261с.
45809
  Seidel A. Grundgesetse der Physik in ihrer Wirklichkeit. Die Mechanik der Massen / A. Seidel. – Hamburg : Seidel, 1963. – 74 S.
45810
  Haendel Alfred Grundgesetze der Physik / Haendel Alfred. – 4. verb. und erw. Auflage. – Lpz., 1958. – 264 с.
45811
  Haendel Alfred Grundgesetze der Physik. / Haendel Alfred. – 3. verb. und erganzte Auflage. – Lpz., 1955. – 252 с.
45812
  Kars J. Grundgrammatik Deutsch / Jurgen Kars, Ulrich Haussermann unter Mitarbeit von G.Koller, S.Gruber. – 5. Aufl. – Frankfurt am Main, Aarau : Diesterweg; Sauerlander, 1997. – 6,286S. : Ill. – ISBN 3-425-26100-2
45813
  Hasse Maria Grundgriffe der Mengenlehre und Logik / Hasse Maria. – 3. erw. Aufl. – Leipzig : Teubner, 1966. – 74 S. : Abb. – (Mathematische Schulerbucherei ; 2)
45814
  Hasse Maria Grundgriffe der Mengenlehre und Logik / Hasse Maria. – 3. erw. Aufl. – Leipzig : Teubner, 1967. – 86 S. : 7 Abb. – (Mathematische Schulerbucherei ; 2)
45815
  Hasse Maria Grundgriffe der Mengenlehre und Logik / Hasse Maria. – 6. Ausg. – Leipzig : Teubner Verlagsgesellschaft, 1974. – 86 S. – (Mathematische Schulerbucherei ; 2)
45816
  Merz Ludwig Grundkurs der Messtechnik / Merz Ludwig. – 3. Aufl. – Munchen-Wien : R.Oldenbourg Verlag
T.2. – 1973. – 307 S.
45817
  Merz Ludwig Grundkurs der Messtechnik / Merz Ludwig. – 4. Aufl. – Munchen-Wien : R.Oldenbourg Verlag. – ISBN 3-486-37-394-3
T.1. – 1974. – 216с.
45818
   Grundlagen automatischer Regelsysteme. – Berlin
3. – 1974. – 528с.
45819
  Alverdes Kurt Grundlagen der anatomie / Alverdes Kurt. – Leipzig : Veb Georg Thieme, 1962. – 841s.
45820
  Pauling Linus Grundlagen der Chemie / Pauling Linus. – Weinheim, 1973. – 827с.
45821
  Semrad Helmut Grundlagen der Elektronik / Semrad Helmut, Otto Werner. – 6. Aufl. – Berlin, 1975. – 128с.
45822
   Grundlagen der Elektronik, der BMSR-Technik, der Datenverarbeitung: Gruppierung II. – 6 Aufl. – Berlin, 1983. – 104с.
45823
  Teuchert Hans Grundlagen der Elektrotechnik / Teuchert Hans, Wahl Karl. – 3. verb. und erw. Aufl. – Lpz.
Band 1. – 1959. – 260с.
45824
  Teuchert Hans Grundlagen der Elektrotechnik / Teuchert Hans, Wahl Karl. – 2. verb. Aufl. – Lpz.
Bd. 2. – 1960. – 374с.
45825
  Teuchert Hans Grundlagen der Elektrotechnik / Teuchert Hans, Wahl Karl. – Berl.
Bd. 1. – 1965. – 258с.
45826
  Teuchert Hans Grundlagen der Elektrotechnik / Teuchert Hans, Wahl Karl. – 6. durchgesehene Aufl. – Berl.
Bd.1. – 1965. – 258с.
45827
  Grafe Hermann Grundlagen der Elektrotechnik / Grafe Hermann, Зaмecтитeль. – Berlin, 1975. – 284с.
45828
   Grundlagen der Elektrotechnik: Lehrbuch fur Ingenieurschulen der Elektrotechnik / H. Grafe. – Berlin
1. – 1987. – 242с.
45829
  Lenz H. Grundlagen der Elementarmathematik / H. Lenz. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1975. – 415 S. – Bibliogr.: Ill., ISSN Hochschulbucher fur Mathematik ; Bd.52
45830
  Duspiva Franz Grundlagen der Entwicklungsbiologie der Tiere / Duspiva Franz, Heidelberg. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1989. – 181s. – (Bausteine der modernen Physiologie)
45831
  Gutenberg B. Grundlagen der Erdbebenkunde / B. Gutenberg. – Berlin : Borntraeger, 1927. – 189 S. – (Sammlung Borntraeger ; Band 12)
45832
  Rodel W. Grundlagen der Gas-Chromatographie / W. Rodel, G. Wolm. – Berlin, 1976. – 212с.
45833
   Grundlagen der geistigen Arbeit. – 3. Aufl. – Berlin, 1975. – 119с.
45834
   Grundlagen der Geochemie. – 1. Aufl. – Leipzig : Grundstoffind, 1990. – 632 S. : Ill. – ISBN 3-342-00402-9
45835
  Hilbert David Grundlagen der Geometrie / Hilbert David. – Stuttgart : Teubner, 1972. – 270 S.
45836
  Boruvka Otakar Grundlagen der Gruppoid-und Gruppentheorie / Boruvka Otakar. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1960. – 12, 198 S. – (Hochschulbucher fur Mathematik ; Bd. 46)
45837
  Enderlein R. Grundlagen der Halbleiterphysik / R. Enderlein, A. Schenk. – Berlin : Akademie Verlag, 1992. – 396 S. – ISBN 3-05-501400-6
45838
  Voigt J. Grundlagen der Hydraulik. Eine Einfuhrung in die Probleme der Ulhydraulik. Aufl. durehg. 6. unter Mitarb. von S. Bruekner u.a. / J. Voigt. – Berlin : Technik, 1972. – 260 S.
45839
  Voigt J. Grundlagen der Hydraulik. Eine Einfuhrung in die Probleme der Ulhydraulik. Unter Mitarbeit von Bruckner, Drechsler, Ziegert / J. Voigt. – Berlin : Technik, 1962. – VIII, 172 S.,118Abb.
45840
  Iwin A.A. Grundlagen der Logik von Wertungen / A.A. Iwin; Wessel H. – Berlin, 1975. – 319с.
45841
  Philipp Burkart Grundlagen der makromolekularen Chemie / Philipp Burkart. – Berl., 1964. – 234с.
45842
   Grundlagen der marxistisch-leninistischen Asthetik. – Berl., 1962. – 726с.
45843
  Skaterschtschikow V.K. Grundlagen der marxistisch-leninistischen Asthetik / V.K. Skaterschtschikow. – Berlin, 1976. – 87с.
45844
  Sieber N.H. Grundlagen der Mathematik, Abbildungen, Funktionen, Folgen : Mathematik fur Ingenieure, Naturwissenschaftler, Okonomen und Landwirte / N.H. Sieber, J. Sebastian, G. Zeidler. – Leipzig : Teubner
Bd.1. – 1973. – 208 S.
45845
  Oettel Wolfgang Grundlagen der Metallmikroskopie / Oettel Wolfgang. – Lpz., 1959. – 216с.
45846
   Grundlagen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts. – Leipzig, Kiew, 1986. – 264с.
45847
  Sprung Lothar Grundlagen der Methodologie und Methodik der Psychologie / Sprung Lothar, Sprung Helga. – 2. Aufl. – Berlin, 1987. – 452с.
45848
  Collin R. Grundlagen der Mikrowellentechnik. / R. Collin. – Berlin, 1973. – 636с.
45849
  Heber Gerhard Grundlagen der modernen Quantenphysik / Heber Gerhard, Weber Gerhard. – Leipzig
2. – 1957. – 138 с.
45850
  Heber Gerhard Grundlagen der modernen Quantenphysik. / Heber Gerhard, Weber Gerhard. – Lpz.
1. – 1956. – 146с.
45851
  Brdicka Rudolf Grundlagen der physikalischen Chemie / Brdicka Rudolf. – 15. bearbeit. Aufl. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1990. – 900с. – ISBN 3-326-00099-5
45852
  Brdicka R. Grundlagen der physikalischen Chemie. / R. Brdicka. – Aufl. 2. – Berlin, 1972. – 1048с.
45853
  Lindner Ulrich Grundlagen der problemorientierten Programmentwicklung / Lindner Ulrich, Trautloft Rainer. – 2., unverand. Aufl. – Berlin, 1988. – 404с.
45854
  Paulin G. Grundlagen der Programmiertechnick / G. Pauling. – Berlin : Technik, 1974. – 339 S. – (Kompendium der Programmiertechnick)
45855
  Dobesch Heinz Grundlagen der Schwarz / Dobesch Heinz. – Berl., 1966. – 74с.
45856
  Muller Grundlagen der Stochiometrie. / Muller, Gerhard-Otfried. – Leipzig, 1955. – 304с.
45857
  Beck Werner Grundlagen der Stromungsmechanik / Beck Werner, Haendel Alfred. – Freiberg : Bergakademie Fernstudium, 1960. – 192 S. : 126 Abb.
45858
  Haney Gerhard Grundlagen der Theorie des sozialistischen Staates und Rechts. / Haney Gerhard, Wagner Ingo. – Lpz.
1. – 1966. – 356с.
45859
  Haney Gerhard Grundlagen der Theorie des sozialistischen Staates und Rechts. / Haney Gerhard, Wagner Ingo. – Lpz.
2. – 1966. – 329с.
45860
  Klein Wilhelm Grundlagen der Theorie elektrischer Schaltungen. / Klein Wilhelm. – Berl., 1961. – 260с.
45861
  Hristow W.K. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematischen Statistik und Methode der kleinsten Quadrate / W.K. Hristow. – Berlin : Verl. fur Bauwesen, 1961. – 328 S.
45862
  Bubenik A. Grundlagen der Wildernahrung / A. Bubenik. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1959. – 299S.
45863
  Stalzer Erich Grundlagen des elektromotorischen Antriebs. Elektromotor und Arbeitsmaschine / Stalzer Erich. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1958. – 110с.
45864
  Stalzer Erich Grundlagen des elektromotorischen Antriebs. Elektromotor und Arbeitsmaschine / Stalzer Erich. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1958. – 110с.
45865
  Apeltauer E. Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs : Eine Einfuhrung: Fernstudieneinheit / Ernst Apeltauer; Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache, Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. – Berlin u.a. : Langenscheidt. – ISBN 3-468-49658-3
15. – 1997. – 176 S. : Ill. – На обкл.: Fernstudienangebot. Germanistik. Deutsch als Fremdsprache
45866
   Grundlagen des historischen Materialismus. – Berlin, 1976. – 941с.
45867
   Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Lehrbuch. – Berl., 1964. – 928с.
45868
   Grundlagen des Maschinenbaues. – М., 1958. – 136с.
45869
  Tembrock Gunter Grundlagen des Tierverhaltens / Tembrock Gunter. – Berlin : Akademie-Verlag, 1977. – 319S. – 1 Auflage. – (Wissenschaftliche Taschenbucher ; Band 215)
45870
  Hatschek P. Grundlagen des Tonfilms. / P. Hatschek. – 9. - 11. Aufl. – Halle. – 34с.
45871
  Dahl F. Grundlagen einer Okologischen Tiergeographie / F. Dahl. – Jena : Fisher, 1921. – 113 S.
45872
  Dahl F. Grundlagen einer Okologischen Tiergeographie / F. Dahl. – Jena : Fisher, 1923. – 122 S.
45873
  Edler R. Grundlagen fur die Berechnung des Durchhanges und der Beanspruchung der Freileitungen / R. Edler. – Leipzig : Janecke, 1924. – VII, 147 S. – Edle or Amse?
45874
  Lindner Gerhart Grundlagen und Anwendung der Phonetik / Lindner Gerhart. – Berlin, 1981. – 382с.
45875
  Meyer-Eppler Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie / Meyer-Eppler. – Berl., 1959. – 446с.
45876
   Grundlagen und arbeitsmethoden der kernphysik. – Berlin : Akademie-Verlag, 1957. – 280 s.
45877
   Grundlagen und Arbeitsmethoden der Kernphysik. – Berlin, 1957. – 280 S.
45878
  Schmalen Helmut Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft / Schmalen Helmut. – 7.Aufl. – Koln-Berlin : Wirtschaftsverl.Bachem-Deut.Verl.der Wissenschaften, 1990. – 569 S. – (Ser.:Didaktische Reihe Okonomie.Lehrgrundlagen fur Studium und Weiterbildung). – ISBN 3326006403
45879
  Schmidt F. Grundlagen zur Entwicklung Kopflastiger Einachsanhanger. I. Der kopflastige Einachsanhanger und seine fahrmechanischen Eigenschaften / F. Schmidt, H. Raussendorf. – Meissen
1. – 29с.
45880
   Grundlagen zur Forstwirtschaft, Forsteinrichtung und Jagd. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1956. – 88S.
45881
  Schmetterer L. Grundlagender mathematischen Statistik / L. Schmetterer. – Berlin : Deutscher Verl. Wissenschaften, 1957. – 16 S.
45882
  Freylinghausen Johann Anastasius Grundlegung der Theologie / Freylinghausen Johann Anastasius; Mit einer Einleitung hrsg. von M.Paul. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2005. – 27,[15],487,[39]S. – Nachdruck der Ausgaben: Halle, 1703; Hildesheim: Olms, 2005. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Theologie). – ISBN 3-487-12764-4
45883
  Heylman Johann Jacob Grundliche Relation Wie es bey Eroberung der Stat Pilsen in Bohaimb (so von dem Hoch und Wolgebornen Herrn Graff Ernesten von Manssfeld-Edlen Herrn zu Heldrungen... umbstandlichen zugangen : Item, wass fur Artickel man den belegerten vorgeschlagen, und wessen sich die Stat gegen den Herrn Standen verpflichtet / Durch Johann Jacob Heylman / Manssfeldischen Feldprediger. – Zu Prag : bey Daniel Karolide von Karlsper, 1618. – 51 S.
45884
   Grundpositionen der deutschen Literatur im 16. Jahr.. – Berlin-Weimar, 1972. – 493с.
45885
   Grundprobleme der deutschen Padagogik. Ergebnisse aus den vier Arbeitskreisen beim DPZI zur Vorbereitung des V, Padagogischen Kongresses. – Berl., 1956. – 52с.
45886
  Bubnoff Serge Grundprobleme der Geologie. / Bubnoff Serge. – 3. Aufl. – Berl., 1954. – 234с.
45887
   Grundprobleme der Physik dunner Schichten : Proceedings of the Internat. Symposium, held at Clausthal-Gottingen, 6-11 September 1965, under the patronage of the Akad. d. Wissenschaften in Gottingen. – Gottingen, 1966. – 756с.
45888
  Forbrig Gotthard Grundrib der Industriestatistik / Forbrig Gotthard, Janakieff Rumen. – Berl.
2. – 1960. – 400с.
45889
  Manegold Erich Grundrib der Kolloidkunde / Manegold Erich. – 2. erw. Aufl. – Dresden, Lpz., 1959. – 176с.
45890
  Linck G. Grundrib der Mineralogie und Petrographie : Eine Einfuhrung fur Studierende und zum Selbstunterricht / G. Linck, H. Jung; Jung Hermann. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1960. – 415S. : Mit 399 Figuren im Text
45891
  Gilde Werner Grundrib der qualitativen anorganischen Analyse fur Chemiewerker und Laboranten. / Gilde Werner. – 4. Auflage. – Lpz., 1955. – 46с.
45892
  Neubert R. GrundriB der Sozialhygiene / R. Neubert, G. Schrodel. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1958. – 283p.
45893
  Buddenbrock W. Grundrib der vergleichenden Physiologie : Erster Teil: Sinnesorgane und Nervensystem / W. Buddenbrock. – Berlin : Borntraeger, 1924. – IV, 276 S.
45894
  Doerr Fr. Grundrib des Strafprozebrechts / Fr. Doerr. – Bonn, 1927. – 104с.
45895
  Ueberwegs F. Grundrifs der Geschichte der Philosophie. / F. Ueberwegs
T.4. – 1906. – 1
45896
  Ueberwegs F. Grundrifs der Geschichte der Philosophie. 1.Teil : Das Altertum / F. Ueberwegs ; Hrsg von K. Praeechter. – 10. mit Namen-und Sachverzeichnis versehene Aufl. – Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1909. – XV, 178 S.
45897
  Ueberwegs F. Grundrifs der Geschichte der Philosophie. 2. Teil : Die mittlere oder die patristischen und scholastischen Zeit / F. Ueberwegs ; Hrsg von M. Heinze. – 7., mit einem Philos.--und Liter.-Regist vers. Aufl. – Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1886. – VIII, 306 S.
45898
  Ueberwegs F. Grundrifs der Geschichte der Philosophie. 2. Teil : Die mittlere oder die patristischen und scholastischen Zeit / F. Ueberwegs ; Hrsg von M. Heinze. – 9. neu bearbei., mit einem Philos.--und Liter.-Regist vers. Aufl. – Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1905. – VIII, 404 S.
45899
  Kuhn Alfred Grundriss der Allgemeinen Zoologie fur studierende / Kuhn Alfred. – Leipzig : Georg Thieme, 1922. – VIII,212S.
45900
  Remy Heinrich Grundriss der anorganischen Chemie / Remy Heinrich. – 5. Aufl. – Lpz., 1955. – 328с.
45901
  Lindner Helmut Grundriss der atom- und Kernphysik / Lindner Helmut. – 12. Aufl. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1977. – 223 S.
45902
  Lindner Helmut Grundriss der Atom- und Kernphysik / Lindner Helmut. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1957. – 216с.
45903
  Lindner Helmut Grundriss der Atom- und Kernphysik / Lindner Helmut. – 2. verb. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1959. – 218 S.
45904
  Weber E. Grundriss der biologischen Statistik : Fur Naturwissenschafler, Lanwirte und Mediziner / E. Weber. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1956. – 456S. : Mit 92 Abbildungen im Text und einem Tabellenanhang
45905
  Weber E. Grundriss der biologischen Statistik : Fur Naturwissenschafler, Lanwirte und Mediziner / E. Weber. – Auf. 4. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1961. – 566S. : Mit 120 Abbildungen im Text und einem Tafelanhang
45906
  Rein W. Grundriss der Ethik / W. Rein. – Osterwieck : Verlag von A.W. Zickfeldt, 1902. – 292 S. – (Der Bucherschatz des Lehrers : Wissenschaftliches Sammelwerk zur intellektuellen und materiellen Hebung des Lehrerstandes / Hrsg. K.O. Beetz ; Vierter Bd.)
45907
  Lindner Helmut Grundriss der Festkorperphysik / Lindner Helmut. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1978. – 207 S.
45908
  Gunther E. Grundriss der Genetik / E. Gunther. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1969. – 503S. : Mit 297 Abbildungen und 50 Tabellen im Text
45909
  Fah A. Grundriss der Geschichte der bildenden Kunste : mit vielen Illustrationen / Dr. Adolf Fah. – Freiburg im Breisgau : Herdersche, 1887. – VIII, 212 S. – Вид. готичним шрифтом
45910
  Ueberwegs Fr. Grundriss der Geschichte der Philosophie des Alterthums / Fr. Ueberwegs. – Berlin : Ernst Siegfrid Mittler und Sohn, 1903. – 434 s.
45911
  Grimm H. Grundriss der Konstitutionsbiologie und Anthropometrie / H. Grimm. – Auf. 3. – Berlin : VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1966. – 312S. : Mit 159 Abbildungen, 13 Tafeln und 34 Tabellen
45912
  Lubke W. Grundriss der kunstgeschichte / Dr. Wilhelm Lubke. – Siebente durchgesehene Auflage. – Stuttgart : Verlag von Ebner & Seubert
Bd. 1 : Mit 283 Holzschnitt-Illustrationen. – 1876. – XXIV, 459 S. : Ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
45913
  Lubke W. Grundriss der kunstgeschichte / W. Lubke. – 12 Aufl. – Stuttgart : Paul Neff Verlas
2 Bd. : Di Kunst des Mittelalters. – 1901. – 450 S.
45914
  Lubke W. Grundriss der kunstgeschichte : Vollstandig neu bearbeitet von Dr. Max Semrau / Wilhelm Lubke. – 14 Auflage. – Esslingen : Paul Neff
Bd. 2 : Die Kunst des Mttelalters. – 1910. – 488 S., 10 Kunstbeilagen, 520 Abb.
45915
  Kohler W. Grundriss der Medizinischen Mikrobiologie / W. Kohler, H. Mochmann. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1964. – 481S. : Mit 134 teils farbigen Abbildungen und 53 Tabellen im Text
45916
  Voss H. Grundriss der normalen histologie und mikroskopischen anatomie / H. Voss. – Leipzig : Veb Georg Thieme, 1955. – XI,206S. – Achte, Verbesserte auflage
45917
   Grundriss der Okonomik sozialistischer Landwirtschafts Betriebe. – Berl., 1965. – 680с.
45918
  Eucken Arnold Grundriss der physikalischen Chemie. / Eucken Arnold. – 10 unverand. Aufl. – Lpz., 1959. – 740с.
45919
   Grundriss der physiologischen Chemie. – Jena : Gustav Fischer Verlag, 1990. – 666с. – (Uberarbeitete Auflage ; 8)
45920
   Grundriss der physiologischen Chemie. – Jena : Gustav Fischer
Auf. 8. – 1990. – 666S. : Mit 279 Abbildungen und 242 Tabellen
45921
  Schenck M. Grundriss der Physiologischen Chemie fur Veterinarmediziner Humanmediziner und Biologen / M. Schenck, E. Kolb. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1959. – 333S.
45922
  Rieche A. Grundriss der technischen organischen Chemie / A. Rieche. – Lpz., 1956. – 405с.
45923
  Rieche Alfred Grundriss der technischen organischen Chemie / Rieche Alfred. – 2. vern. und verw. Aufl. – Lpz., 1961. – 549с.
45924
  Lattin Gustaf de Grundriss der Zoogeographie / Lattin Gustaf de. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1967. – 602с.
45925
  Goedeke Karl Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. / Goedeke Karl. – 3. neu bearb. Auflage. – Berl.
1. – 1955. – 1232с.
45926
  Goedeke Karl Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. / Goedeke Karl. – 3. neu bearb. Auflage. – Berl.
2. – 1955. – 748с.
45927
  Goedeke Karl Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. / Goedeke Karl. – 3. neu bearb. Auflage. – Berl.
3. – 1955. – 826с.
45928
  Jakob Ludwig Heinrich Grundsatze der National-Oekonomie oder National-Wirthschaftslehre / Jakob Ludwig Heinrich. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2004. – 45,548S. – Nachdruck der Ausgabe: Halle, 1805. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u.a. ; Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften). – ISBN 3-487-12522-6
45929
  Heinrich Walter Grundsatze der Plastanwehdung. / Heinrich Walter. – Lpz., 1963. – 150с.
45930
   Grundsatze fur die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems. (Entwurf). – Berl., 1964. – 136с.
45931
  Conrad Walter Grundschaltungen der Funktechnik. / Conrad Walter, зaмecтитeль. – Lpz., 1957. – 108с.
45932
   Grundstucksgesetze. – Munchen, 1970. – 400с.
45933
  Dick Julius Grundtatsachen der spharischen Astronomie. / Dick Julius. – Lpz., 1956. – 103с.
45934
   Grundtendenzen in der Hoshschulbildung der UdSSR und ausgewohlter sozialistischer Lander zu Anfang der 80er Jahre. – Berlin, 1986. – 91с.
45935
  Philippson A. Grundzuge der Allgemeinen Geographie / A. Philippson. – Leipzig : Akademische
B.1 : Einleitung-Mathematische Geographie-Atmospharenkunde. – 1921. – 270 S.
45936
  Philippson A. Grundzuge der Allgemeinen Geographie / A. Philippson. – Leipzig : Akademische
B. 2. 1 H. : Morphologie (erster Teil). – 1923. – 263 S.
45937
  Philippson A. Grundzuge der Allgemeinen Geographie / A. Philippson. – Leipzig : Akademische
B. 2. 1 H. : Morphologie Schlussl). – 1924. – 437 S.
45938
  Heilbrunn L.V. Grundzuge der allgemeinen physiologie / L.V. Heilbrunn. – Berlin : Veb Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1958. – XIX, 787S. – (Hochschulbucher fur biologie ; Band 5)
45939
  Aristoteles Grundzuge der Aristotelisschen Staatslehre : Quellentexte for den Schulgebrauch / Aristoteles; hrsg. von H.A. Klein. – Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1926. – 76 S.
45940
  Begenau Heinz Grundzuge der Asthetik Herders / Begenau Heinz. – Weimar, 1956. – 150с.
45941
  Muller B. Grundzuge der Astronomie. / B. Muller. – Leipzig : B.G.Teubner, 1973. – 188 с.
45942
  Muller B. Grundzuge der Astronomie. / B. Muller. – 2. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1975. – 188 с.
45943
  Kunze Horst Grundzuge der Bibliothekslehre. / Kunze Horst. – 4. Aufl. – Leipzig, 1976. – 602с.
45944
  Wentscher E. Grundzuge der Ethik mit besondere Berucksichtigung der padagogitchen Probleme / Else Wentscher. – 2te Aufl. – Leipzig ; Berlin : B.G.Teubner, 1920. – 128 S.
45945
  Hansel H. Grundzuge der Fehlerrechnung : Ein Lehrbuch und Nachschlagewerk fur das physikalische Praktikum mit zahlreichen Beispielen / H. Hansel. – 2. verb. Aufl. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1966. – 116 S.
45946
  Hansel H. Grundzuge der Fehlerrechnung / H. Hansel. – 2. verb. Aufl. – Berl., 1966. – 116 с.
45947
  Salomon W. Grundzuge der geologie / W. Salomon. – Stuttgart : G.M.B.H.
B. 1. – 1924. – VII, [14], 877 p.
45948
  Hettner A. Grundzuge der Landerkunde / A. Hettner. – Leipzig ; Berlin : Teubner
1 : Europa. – 383, [[6] S.
45949
  Hettner A. Grundzuge der Landerkunde / A. Hettner. – Leipzig ; Berlin : Teubner
2 : Die Aussereuropaischen Erdtelle. – 1926. – 452 S.
45950
  Gessner F. Grundzuge der Physischen Geographie von Deutschland : Erweiterte Auflage / F. Gessner. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1957. – 426S. : Mit 211 Abbildungen im Text und 10 Farbtafeln
45951
  Gellert J.F. Grundzuge der Physischen Geographie von Deutschland / J.F. Gellert. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften
Band 1 : Geologische Struktur und Oberflachengestaltung. – 1958. – 492S. : Mit 266 Abbildungen im Text und 174 Photographien im Bildanhang
45952
  Lugowski H. Grundzuge der Universellen Algebra / H. Lugowski, H.J. Weinert. – Leipzig : Teubner, 1976. – 240 S.
45953
  Piatkowski Bernhard Grundzuge der Wiederkauer-Ernahrung / Piatkowski Bernhard, Herbert. Gurtler, Voigt Jurgen. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1990. – 236S. : Mit 42 Abbildungen und 131 Tabellen
45954
  Schleiden Matthias Jacob Grundzuge der wissenschaftlichen Botanik / Schleiden Matthias Jacob; Mit einer Einleitung hrsg. von Olaf Breidbach. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms, 1998. – [4],27,20,329S. : 1 Tab. – Nachdruck der zweiten Auflage: Leipzig, 1845. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 3-487-10530-6
45955
  Pokorny V. Grundzuge der zoologischen Mikropalaontologie / V. Pokorny. – Berlin : VEB Deutscher Verlag Der Wissenschaften
B. 1. – 1958. – 582S.
45956
  Gerber Carl Friedrich Wilhelm Grundzuge des deutschen Staatsrechts / Gerber Carl Friedrich Wilhelm; Mit einer Einleitung hrsg. von Wolfgang Poggeler. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann, 1998. – 264S. – Nachdruck der 3. Auflage Leipzig, 1880. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u.a. ; Fachgebiet Rechtswissenschaft). – ISBN 3-487-10531-4
45957
  Shilin I.M. Grundzuge des gotischen sprachbaus : учебное пособие / I.M. Shilin. – Krasnodar, 1982. – 64 c. – Тит. стр. написана на русском языке; Особенности грамматического строя Готского языка / И.М. Жилин. - Краснодар. - 1982
45958
  Paulin G. Grundzuge des Programmierens / G. Pauling. – Berlin : Technik, 1972. – 88 S. – (Reihe Automatisierungstechnik ; 131)
45959
  Hesse Konrad Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland / Hesse Konrad. – 4. Aufl. – Karlsruhe, 1970. – 316с.
45960
   Grundzuge einer deutschen Grammatik. – Berlin, 1981. – 1028с.
45961
  Halbfass W. Grundzuge einer vergleichenden Seenkunde / W. Halbfass. – Berlin : Gebruder, 1923. – V, 354 S.
45962
  Levine Lewis Grundzuge moderner Sprachbeschreibung. / Levine Lewis, Arndt Walter. – Tubingen, Niemeyer, 1969. – 93с.
45963
  Claudius Eduard Grune Oliven und nackte Berge. / Claudius Eduard. – Berl., 1956. – 388с.
45964
  Claudius Eduard Grune Oliven und nackte Berge. / Claudius Eduard. – Halle, 1986. – 400с.
45965
  Huttner Hannes Grune Tropfen fur den Tater / Huttner Hannes. – Berlin, 1985. – 167с.
45966
  Lemeschko V.O. Grune unternehmen: auf dem weg zu einer okologischen produktionswirtschaft // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – Р. 64-66
45967
  Saeger Uwe Gruner Fisoh mit gelben Augen / Saeger Uwe. – Rostock, 1976. – 128с.
45968
   Grunes Business: Leben fur die Zukunft = Зелений бізнес: життя заради майбутнього : Thesen der vortrage der I. Internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz jungen wissenschaftler, 7-8 April 2011 / Nationale Taras-Schewtschenko-Universitat Kiew ; Wirtschaftswissenschaftliche fakultat ; [red. : Basylewytsch W.D., Kupalowa H.I., W. Neumann, W.D. Hartmann]. – Kiew : Prynt-Servise, 2011. – 300 s.
45969
   Grunes Gewolbe. – Dresden, 1960. – 6с.
45970
  Schwarzkopf N. Grunewald. Barbar Cisteho Srdce. Obelisk / N. Schwarzkopf. – Praha, 1970. – 142 p.
45971
  Mendyk Inge Gruntsatze und Erfahrungen zur Forderung der Arbeiter- und Bauernkinder / Mendyk Inge, Holz Hans Joachim. – Berl., 1959. – 216с.
45972
  Myslinska Elzbieta Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania / Myslinska Elzbieta. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. – 208s. – (Pol wieku PWN). – ISBN 83-01-13417-8
45973
  Potkowski Edward Grunwald 1410 / Potkowski Edward. – Krakow : KAW, 1994. – 73s. : il. – (Ser.:"Dzieje narodu i panstwa polskiego" ; T.1,zs.11). – ISBN 83-03-03641-6
45974
  Kuczynski Stefan Grunwald. / Kuczynski Stefan, Kr. Sroczynska. – Warszawa, 1960. – 62с.
45975
   Grunwald. 550 lat chwaly. – Warszawa, 1960. – 392с.
45976
  Lukasiewicz Stanislaw Grupa "Granat" i inne opowiadania / Lukasiewicz Stanislaw. – Krakow, 1971. – 158с.
45977
  Ursu H. Grupa literacka "Ziewonia" romantyczne zrodlo kultury slowianskiey // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 274-278


  У статті проаналізовано становлення слов"янофільства як ідейної течії 30-тих роках 19 століття на прикладі галицької групи "Ziewonia", які реалізували у своїй творчості принцип народність, звертаючись до фольклору й історії.
45978
  Oeriu S. Gruparile Tiolice si Rolul lor in Biologie / S. Oeriu, I. Oeriu. – Bucuresti : Editura Academiei republicii Socialiste Romania, 1977. – 332s. – Назва російською мовою: Тиолические группы и их роль в биологии
45979
  Pontriaguin J.S. Grupos continuos / J.S.Pontriaguin. – Moscu : Mir, 1978. – 529 p.
45980
  Boll Heinrich Gruppenbild mit Dame / Boll Heinrich. – Munchen, 1986. – 374с.
45981
  Threlfall W. Gruppenbilder / W. Threlfall. – Leipzig : Hirzel, 1932. – 59 S.
45982
  Schneeweis Siegfried Johannes Gruppenbildung und Gruppensteuerung in der Unternehmung / Schneeweis Siegfried Johannes. – Frankfurt am Main u.a., 1988. – 366с.
45983
  Kupfer Christian Gruppenfotos. Fotokurs Hf.16. / Kupfer Christian. – Lpz., 1967. – 62с.
45984
  Borlin W. Gruppenweise Reserverechnung bei Verwendung von Selektions- und Dekremententafeln : Inaugural-Dissertatiion / W. Borlin. – Bern : Stampfli & Cie, 1939. – IV, 51 S.
45985
  Barbilian D. Grupuri cu operatori / D. Barbilian. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R., 1960. – 618 p. – (Teoremele de descompunere ale algebrei)
45986
  Steinert Gerhard Gruss dich, Deutschland, aus Herzengrund! / Steinert Gerhard. – Weimar, 1957. – 180с.
45987
  Rejman A. Grusze / A. Rejman. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1971. – 239s.
45988
  Krajewski Wieslaw Gruszka. Wrzesien 1944. / Krajewski Wieslaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
45989
  Stulginska Z. Gruszki na wierzbie. Wspomnienia / Z. Stulginska. – Warszawa, 1972. – 509с.
45990
  Kowalewski Stanislaw Gry i zabawy / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 108 s.
45991
  Stawczyk Zdobyslaw Gry i zabawy lekkoatletyczne : Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego i sportu / Stawczyk Zdobyslaw. – Wyd. 2 poszerzone. – Poznan : Akademia wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 1998. – 170s. – (Skrypty ; 88). – ISBN 83-86336-38-2
45992
  Dabrowski Juliusz Gry i zabawy w izbie harcerskiej / Dabrowski Juliusz; Zwiazek Harcer. Rzeczypospolitej.Glowna Kwatera Harcerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Drogowskazow, 1996. – 106s.
45993
  Drozdowski Bogdan Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie. 1957-1965 / Drozdowski Bogdan. – Lodz, 1971. – 327с.
45994
  Bachminski Janusz Gryfow / Bachminski Janusz. – Wroclaw-Warszawa, Krakow, 1964. – 216 s.
45995
  Kurek Jalu Grypa szaleje w Naprawie : Powiesc / Jalu Kurek. – 6-e wyd. – Warszawa : Wiedza, 1947. – 225 s.
45996
  Sand George Grzech pana Antoniego / George Sand; Tlum. J.Dmochowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1956. – 486 s.
45997
  Kraszewski Jozef Ignacy Grzechy hetmanskie. Obrazy z konca XVIII wieku. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1975. – 397с.
45998
  Machejek Wladyslaw Grzechy. Listy ze wsi / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 244с.
45999
  Schoferowa Maria Grzedowie. Opowiesc z Zimnego Podola : Exodus. Sztuka sceniczna / Schoferowa Maria; Komentarz soiol. i poslowie E.Smulkowa. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. – 234s. – ISBN 83-2230-9975-8
46000
  Raduszewski M. Grzegorz Palka (1950-1996) : dzialacz zwiazkowy i samorzadowy / Michal Raduszewski. – Lodz : Ibidem, 2010. – 278 s. : il. – ISBN 978-83-62331-01-7
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,