Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
45001
  Стембковська Г. "Forever young ": відмова дорослішати та стратегії пошуку ідентичності в американській контркультурі 1960-х років // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 218-223
45002
  Меньшов О. "Formicarium" : філософська повість у стилі фентезі // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 20-72
45003
  Vihavainen T. "Forward, to Communism!" Ideological Questions in Khrushchev"s Time // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 29-35. – ISBN 966-95788-9-2


  Місія Радянського Союзу була виголошена в численних ідеологічних заявах, особливо в програмі КПРС. В той же час, будучи ідеологічними, ці документи претендували на науковість. Класичні праці Маркса,Енгельса, Леніна вважалися не тільки філософськими або ...
45004
  Мальцева В. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - одне з найпливовіших видань у світі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 19-22
45005
  Бехта Н. "Frave narratives" : рамкова структура оповіді, її види та функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 29-36. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
45006
  Любіцева О. "Free tour" по-студентськи // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Завдяки угоді про співпрацю з розбудови туризму в м. Києві, яку кафедра країнознавства та туризму КНУ уклала з Київською міською державною адміністрацією, громадською спілкою "НОРТ", Всеукраїнською асоціацією гідів та ТОВ "Юніверсум-2000", під час ...
45007
  Kvit S. "Freedom of Speech" Finds its Course Through Kyiv Mohyla Academy // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 7 червня (число 22). – P. 6
45008
   FORCES : Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 126. – 2000


  1997. Vol. 46
45009
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
119. – 1998


  1997. Vol. 46
45010
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 120. – 1998


  1997. Vol. 46
45011
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle : [Trimestrielle]. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 121. – 1998


  1997. Vol. 46
45012
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 122. – 1999


  1997. Vol. 46
45013
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 123. – 1999


  1997. Vol. 46
45014
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 124. – 1999


  1997. Vol. 46
45015
   FORCES: Revue de documentation economique, sociale et culturelle. – Montreal. – ISSN 0015-6957
N 125. – 1999


  1997. Vol. 46
45016
  Riel Michael Forderprogramme der Europaischen Union // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – S. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
45017
  Rosenfeld Klaus Forderung und Schutz der Frau im Arbeitsrecht / Rosenfeld Klaus, Hein Eda. – Berlin, 1979. – 79с.
45018
  Poliakova O.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine Based on Analysis of Publications and Patents / O.Yu. Poliakova, V.O. Shlykova, I.Yu. Buntov // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 1. – С. 27-45. – ISSN 2409-9066


  Прогнозування трендів розвитку біотехнологій в світі та Україні на основі публікаційного й патентного аналізу.
45019
  Revenko D.S. Forecasting and assessing the sustainability of economic development dynamics of Ukraine / D.S. Revenko, V.M. Vartanyan, O.M. Skachkov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 239-249 : table., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
45020
  Twiss Brian Forecasting for Technologists and Engineers : A practical guide for better decisions / Twiss Brian. – London : Peter Peregrinus, 1992. – (IEE Management of Technology Series/ Ser.ed. G.A.Montgomerie, B.C.Twiss ; 15). – ISBN 0-86341-265-3; 0-86341-8(Paperback)
45021
   Forecasting to reliability complex object radio-electronic technology and optimization parameter their technical usage with use the simulation statistical models : monography / [Sergey Lenkov et al.] ; under ed. S.V. Lenkov. – Odessa : VMV, 2014. – 249, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 240-245. – ISBN 978-966-413-480-1
45022
  Mihaela Bratu Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 340-349 : table. – Bibliogr.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
45023
  Popa I.-C. Forecasts of the air transport industry after the Covid-19 crisis / I.-C. Popa, I. Cetina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  The air transport services industry is one of the most affected branches of the global crisis industry caused by the new COVID- 19 coronavirus. After a sustained growth in the last decade, this industry came to report declines of almost 50% at the end ...
45024
  Korotayev S. Foreign-exchange crisis in Belarus (2011): influence of the accounting and taxation systems on the economics of enterprises // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 57-61. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються етапи розвитку та подолання валютної кризи, яка відбулася у Білорусі в 2011 році, та призвела до девальвації національної валюти більш ніж в 2,5 рази та гіперінфляції. Вивчається вплив білоруських систем бухгалтерського обліку та ...
45025
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.77 N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
45026
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
45027
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 6. – 1999


  1997. Vol. 46
45028
   Foreign affairs : [Six times annually]. – New York
Vol.78, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
45029
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
45030
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
45031
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
45032
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79 N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
45033
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79 N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
45034
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.79, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
45035
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 3. – 2001


  1997. Vol. 46
45036
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 2. – 2001


  1997. Vol. 46
45037
   Foreign affairs. – New York. – ISSN 0015-7120
Vol.80, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
45038
  Hasluck E.L. Foreign affairs 1919-1937. / E.L. Hasluck. – Cambridge, 1938. – 347с.
45039
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.45, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
45040
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
45041
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
45042
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
45043
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
V.45, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
45044
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.46, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
45045
   Foreign affairs record. – [New Delhi]
Vol.46, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
45046
  Davies John Paton Foreign and other affairs. / Davies John Paton. – New York, 1964. – 219с.
45047
   Foreign and security policy in the Europen Union. – London [etc.] : SAGE Publications, 1998. – X, 246 p. – Index: p. 239-246. – Bibliogr.: p. 222-237. – ISBN 0-7619-5633-6
45048
  Savic N. Foreign capital inflow and GDPpc in cee countries / N. Savic, L. Barjaktarovic, S. Konjikusic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 54-65 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
45049
  Bilenko Yuriy Foreign debt and internal and external equilibrium in Central and East Europe // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 86-94


  У даній статті ми розглядаємо зовнішній борг країн Центральної та Східної Європи в динамічному та структурному аспектах та його вплив на внутріішню і зовнішню рівновагу. Здійснено економетричні оцінки зв"язку між зовнішнім фінансуванням, рахунком ...
45050
   Foreign direct investment : trends, data availability, concepts, and recording practices / Patterson Neil, Montanjees Marie, Motala John, Cardillo Colleen; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 6,36p. – ISBN 1-58906-347-3
45051
  Muhammad Amir Foreign direct investment and balance of payments in Pakistan: time series evidence / Muhammad Amir, Bilal Mehmood // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 299-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
45052
  Azam M. Foreign direct investment and economic growth in Asia / M. Azam, Y. Ibrahim, B. Bakhtyar // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 58-67 : table. – Bibliogr.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
45053
  Leitao N.C. Foreign direct investment and globalization // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 398-405. – ISSN 1993-6788


  У статті пояснюється зв"язок між прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) та глобалізацією. В якості факторів, що визначають даний взаємоз"язок, обрано розмір ринку, людський капітал та міське населення. Основною змінною в аналізі є вплив глобалізації на ...
45054
  Rogach O.I. Foreign Direct Investment in Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 69-77
45055
  Sandra Stojadinovic Jovanovic Foreign direct investment outflows: new form of export // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 493-499 : table., fig. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
45056
   Foreign direct investment statistics : How countries, measure FDI 2001. – Washington : International monetary fund; OECD, 2003. – VIII,159p. – ISBN 1-58906-220-5
45057
  Chung Foreign direct investment, firm-specific resources, and financial performance in a host country: evidence from Taiwan / Chung, K-C // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 543-553 : tabl., fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
45058
  Babets I. Foreign direct investment: structural changes and impact on Ukraine"s economic security / I. Babets, I. Mytsenko, V. Mytsenko // Journal of european economy / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Bulatova, J. Ciburiene [et al.]. – Ternopil, 2020. – Vol. 19, N 2 (73), april - june. – Р. 299-314. – ISSN 2519-4070
45059
  Belascu L. Foreign Direct Investments and Institutional Performance: a Romanian Perspective / L. Belascu, A. Horobet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 21-26. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  Our paper uses statistical tools with the aim of empirically investigating the institutional determinants of foreign direct investments (FDI) in Romania. The analysis is focused on the public policies that are relevant from the FDI perspective between ...
45060
   Foreign Ethnology through the Eyes of Soviet Experts. – Moscow, 1989. – 192с.
45061
  Bukhanevych O.M. Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human rights in conditions of emergency and martial law / O.M. Bukhanevych, S.O. Kuznichenko, A.M. Mernyk // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 53-65. – ISSN 1993-0909
45062
  Homonyuk O. Foreign experience in mastering medical professional terminology by foreign students at medical universities / O. Homonyuk, N. Avramenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 32-38. – ISSN 2308-4081


  Зарубіжний досвід в оволодінні медичної термінології іноземних студентів в медичних ВНЗ.
45063
  Samofalov D.O. Foreign experience of communicative activity in public management of healthcare as an important component to overcome COVID-19 pandemic // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 245-257. – ISSN 2414-0562
45064
  Balashova S.P. Foreign Experience of Scientific Research Training of Future Specialists in Institutions of Higher Education / S.P. Balashova, N.V. Golovko // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 110-119. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Зарубіжний досвід наукових досліджень у підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
45065
  Perchuk O.V. Foreign experience of the implementation of systemic changes in the budget policy // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – Р. 261-267. – ISSN 2306-546X
45066
  Tytarenko V. Foreign Experience of Vocational Art Education // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 85-94. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто зарубіжний досвід професійної художньої освіти.
45067
   Foreign governments: the dynamics of politics abroad. – 2nd ed. – New York, 1952. – 717с.
45068
  Plastovets N.S. Foreign investment at various stages of the agribusiness global value chain // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 64-67. – ISBN 978-617-696-385-1
45069
  Pirozhkov S. Foreign Labor Migration in Ukraine: Socio-Economic Aspect : Socio-Economic Aspect. Monograph / S. Pirozhkov, E. Malinovskaya, A. Homra; National Security and Defense Council of Ukraine; National Institute of International Security Challenges. – Kyiv : NIISC, 2003. – 134p. – ISBN 966-7521-27-3
45070
  Onishchuk I. Foreign language education as a philosophical, social, psychological and pedagogical category // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 168-172. – ISSN 2518-7635


  Foreign language education is one of the priority areas of Ukraine"s educational policy. It exists not only for teaching students to acquire a foreign language, but also aims to enrich the inner world of a person, to make it more erudite, bring society ...
45071
  Kravets R. Foreign language teaching in the connext of internationalisation of Higher education institutions = Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 22-26. – ISBN 978-966-305-109-3


  Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid
45072
  Khrin I. Foreign languages teachers’ readiness for applying innovative technologies in the process of educational activity according to the results of experimental research // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 205-216. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Готовність учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у процесі навчальної діяльності за результатами експериментального дослідження.
45073
  Safonova V.Y. Foreign methods for encouraging innovation investment in higher education / V.Y. Safonova, N.M. Strelchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – P. 56-63. – ISSN 1993-6788


  Зарубіжні методи стимулювання інноваційного інвестування вищої освіти.
45074
   Foreign military news. – М.
2. – 1958. – 95с.
45075
   Foreign military news. – М.
4. – 1959. – 104с.
45076
   Foreign military news. – М.
5. – 1960. – 118с.
45077
   Foreign military news. – М.
6. – 1961. – 116с.
45078
   Foreign military news. – М.
7. – 1961. – 120с.
45079
   Foreign military news. – М.
8. – 1961. – 127с.
45080
   Foreign military news. – М.
9. – 1962. – 120с.
45081
   Foreign military news. – М.
10. – 1962. – 96с.
45082
   Foreign military news. – М.
11. – 1962. – 110с.
45083
   Foreign military news. – М.
12. – 1962. – 120с.
45084
   Foreign military news. – М.
13. – 1962. – 120с.
45085
   Foreign military news. – М.
14. – 1963. – 108с.
45086
   Foreign military news. – М.
15. – 1963. – 140с.
45087
   Foreign military news. – М.
16. – 1963. – 120с.
45088
   Foreign military news. – М.
17. – 1964. – 128с.
45089
   Foreign military news. – Москва
18. – 1964. – 128с.
45090
   Foreign military news. – М.
19. – 1964. – 124с.
45091
   Foreign military news. – Москва
20. – 1964. – 112с.
45092
   Foreign military news. – М.
21. – 1965. – 128с.
45093
   Foreign military news. – М.
22. – 1965. – 150с.
45094
   Foreign military news. – Москва
23. – 1966. – 132с.
45095
   Foreign military news. – М.
24. – 1967. – 132с.
45096
   Foreign Military news. – М.
3. – 1958. – 116с.
45097
  Gross Feliks Foreign policy analysis / Gross Feliks. – New York, 1954. – 179с.
45098
  Reinhardt J.M. Foreign policy and national integration: the case of Indonesia / J.M. Reinhardt. – Yale, 1971. – 234с.
45099
  Pipchenko N. Foreign policy factors of public diplomacy: comparative context of changes during 2013-2018 / N. Pipchenko, M. Ryzhkov // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 36-46. – ISSN 2308-6912


  The information impact of innovative technologies on the international system significantly changed the forms, methods and content of traditional diplomacy that it needs to be considered in the implementation of foreign policy activities because the ...
45100
   Foreign policy in the sixties: the issues and the instruments; Essays in honor of A.Wolfers. – Baltimore, 1966. – 302с.
45101
  Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine = Зовнішня політика України / Lyugmyla D. Chekalenko ; [ed. in chief: Tsivatyi V.G.] ; Diplomatic Acad. of Ukraine Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv : LAT&K, 2016. – 294, [1] p., [4] арк. іл. : ill., tab. – Текст англ. – ISBN 978-617-7061-27-3


  У пр. №1710726 напис: Студентам КНУ імені Тараса Шевченка від автора з повагою. Підпис
45102
   Foreign policy of Ukraine 2009/2010 : strategic assessments, forecasts and priorities : annual strategic review / [Leshchenko et al.] ; ed.: G.M. Perepelytsia ; Foreign policy research inst. – Kiev : Stylos publ. house, 2011. – 318, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на с. 319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-070-3
45103
   Foreign policy of Ukraine in 2016 // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 14-21. – ISBN 978-617-7157-39-6
45104
  Maksak H. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Belarus // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 71-74. – ISBN 978-617-7157-39-6
45105
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations China // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 85-87. – ISBN 978-617-7157-39-6
45106
   Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Georgia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 75-77. – ISBN 978-617-7157-39-6
45107
  Chornogor Ya. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Hungary // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 107-109. – ISBN 978-617-7157-39-6
45108
  Cheban O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Iran // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 82-84. – ISBN 978-617-7157-39-6
45109
  Gerasymchuk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Israel // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 78-81. – ISBN 978-617-7157-39-6
45110
  Zubko D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Lithuania // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 88-90. – ISBN 978-617-7157-39-6
45111
  Gerasymchuk S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Moldova // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 91-93. – ISBN 978-617-7157-39-6
45112
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Poland // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 94-97. – ISBN 978-617-7157-39-6
45113
  Gerasymchuk S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Romania // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 98-100. – ISBN 978-617-7157-39-6
45114
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Russia / A. Chubyk, O. Krysenko // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 110-116. – ISBN 978-617-7157-39-6
45115
  Vorotnyuk M. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Slovakia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 101-103. – ISBN 978-617-7157-39-6
45116
  Vorotnyuk M. Foreign policy of Ukraine in 2016. Bilateral Relations Turkey // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 104-106. – ISBN 978-617-7157-39-6
45117
  Krysenko O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Build-up International Support in Countering Russian Aggression // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 68-70. – ISBN 978-617-7157-39-6
45118
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Climate Change // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 173-176. – ISBN 978-617-7157-39-6
45119
  Us I. Foreign policy of Ukraine in 2016. Economic Diplomacy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 117-120. – ISBN 978-617-7157-39-6
45120
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. Euroatlantic Integration (NATO) // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 65-67. – ISBN 978-617-7157-39-6
45121
  Vdovenko Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration Eastern Partnership // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 55-57. – ISBN 978-617-7157-39-6
45122
  Chubyk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration European Energy Community // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 62-64. – ISBN 978-617-7157-39-6
45123
  Yaroshevych M. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration European Union // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 46-54. – ISBN 978-617-7157-39-6
45124
  Chornogor Ya. Foreign policy of Ukraine in 2016. European integration Visegrad Group // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 58-61. – ISBN 978-617-7157-39-6
45125
  Maksak H. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Canada // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 29-32. – ISBN 978-617-7157-39-6
45126
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries France // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 39-42. – ISBN 978-617-7157-39-6
45127
  Koval M. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Germany // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 33-35. – ISBN 978-617-7157-39-6
45128
   Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Italy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 26-28. – ISBN 978-617-7157-39-6
45129
  Velyka O. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries Japan // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 43-45. – ISBN 978-617-7157-39-6
45130
  Koval N. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries United Kingdom // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 22-25. – ISBN 978-617-7157-39-6
45131
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. G-7 countries United States // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 36-38. – ISBN 978-617-7157-39-6
45132
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations Council of Europe // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 165-167. – ISBN 978-617-7157-39-6
45133
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations OSCE // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 157-160. – ISBN 978-617-7157-39-6
45134
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Organizations United Nations // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 161-164. – ISBN 978-617-7157-39-6
45135
  Shelest H. Foreign policy of Ukraine in 2016. International Security // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 181-183. – ISBN 978-617-7157-39-6
45136
  Serbina Iu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Multilateral Initiatives Human Rights // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 168-172. – ISBN 978-617-7157-39-6
45137
  Chumak D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Nuclear Non-Proliferation // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 177-180. – ISBN 978-617-7157-39-6
45138
  Gutsal S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Public Diplomacy // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 184-187. – ISBN 978-617-7157-39-6
45139
  Kurnyshova Yu. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Asia-Pasific Region // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 121-124. – ISBN 978-617-7157-39-6
45140
  Glebov S. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Black Sea Region // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 154-156. – ISBN 978-617-7157-39-6
45141
  Krysenko O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Central Asia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 150-153. – ISBN 978-617-7157-39-6
45142
  Shevchenko N. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Latin America // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 138-141. – ISBN 978-617-7157-39-6
45143
  Gerasymchuk A. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Middle East // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 125-128. – ISBN 978-617-7157-39-6
45144
  Kyiak M. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Northen Europe // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 135-137. – ISBN 978-617-7157-39-6
45145
  Bordylovska O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation South Asia // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 142-145. – ISBN 978-617-7157-39-6
45146
  Mishyn O. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Sub-Saharan Africa // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 146-149. – ISBN 978-617-7157-39-6
45147
  Zubko D. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation The Baltic States / D. Zubko, M. Kyiak // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 132-134. – ISBN 978-617-7157-39-6
45148
  Martyniuk V. Foreign policy of Ukraine in 2016. Regional Cooperation Western Balkans // Ukrainian prism: foreign policy 2016 : [analitical study / O. Bordylovska, Y. Vdovenko, M. Vorotnyuk, O. Velyka, S. et al Gerasymchuk. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 129-131. – ISBN 978-617-7157-39-6
45149
  Musat Mircea Foreign sources and testimonies about the forebears of the romanian people. / Musat Mircea. – Bucuresti, 1980. – 148с.
45150
  Smolikevych N. Foreign students" adaptation challenges in the us universities / N. Smolikevych, I. Turchyn, T. Horokhivska // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 10/42 (2020). – С. 76-86. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Проблеми адаптації іноземних студентів в університетах США.
45151
   Foreign trade of Japan. – Tokyo
1. – 1974. – 94с.
45152
  Micko P. Foreign Trade Relations of the Slovak Republic (1939-1945) with the Counttries of South-Eastern Europe // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – P. 93-110. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
45153
   Foreign Trade Statistics of Africa. – N.Y., 1965. – 310с.
45154
   Foreign Trade Statistics of Africa. – N.Y., 1967. – 88с.
45155
   Foreign trade statistics of Iraq. 1960-1963. Reclassified according to the United Nations Standard Internat. – N.Y., 1967. – 274с.
45156
   Foreign trade statistics of Lebanon. 1960-1963. Reclassified according to the United Nations Standard International trade classification, 1960, Revision. – N.Y., 1967. – 302с.
45157
   Foreign trade statistics of Saudi Arabia. 1960-1963, Reclassified according to the United Nations standard Internat. Trade classification, 1960 Revision (SITC, rev). – N.Y., 1967. – 126с.
45158
  Chugaiev O.A. Foreign trade strength of countries under the COVID-19 pandemic // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 143. – P. 45-56. – ISSN 2308-6912


  In 2020 the COVID-19 pandemic became the major event affecting the global economy. Both supply- and demand-driven recession and changes in consumption and investment behaviour became a new reality. The purpose of the paper is to estimate foreign trade ...
45159
  Kuzniak M. Foreign words and phrases in English : metaphoric astrophysical concept in lexicological study / Marek Kuzniak // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3169 : Foreign words and phrases in English / M. Kuzniak. – S. 1-475, [ 1 ]. – ISBN 83-229-3055-7. – ISSN 0239-6661
45160
   Foreigners impressions of Korea. – Pyongyang, 1959. – 58с.
45161
   Foreigners’ integration and language learning in adult education in Canada: experience for Ukraine / M. Busko, L. Huk, H. Kuzan, N. Vilkhovchenko // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 100-106. – ISSN 2409-3351


  Інтеграція іноземців та вивчення мов у навчанні дорослих у Канаді: досвід для України.
45162
  Drozdiak I. Foreing investment as a factor of agricultural economic development // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – P. 109-117. – Bibliogr.: Referen.: p. 117. – ISSN 2313-3627
45163
  Dubinina M. Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine / M. Dubinina, I. Ksonzhyk, S. Syrtseva // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 131-138. – ISSN 2256-0742
45164
  Baker F.S. Forest cover types of Western North America / F.S. Baker. – Washington : American Foresters, 1933. – 33 p.
45165
   Forest landscape stability in the Holy Cross Mountains (Poland) in the last 200 years / Т. Цюпа, Р. Суліґовскі, Валек, Ґж. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – Р. 146-153. – ISSN 0868-6939


  Лісовий покрив є важливою частиною гірського ландшафту у Центральній Європі. Хоча багато гірських хребтів є відносно невеликими і доступними, деякі лісові ділянки існують сторіччями, будучи стабільною частиною ландшафту, тоді як інші категорії ...
45166
  Voliak L.R. Forest management and climate change / L.R. Voliak, D.M. Voloshina, I.S. Hryhoryev // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – P. 21-27. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
45167
  Ukrainka L. Forest song : fairy drama in 3-e acts / Lesya Ukrainka ; [comp.: S. Romanovn T. Danyluk-Tereshchuk ; ill. K. Syva ; transl. from Ukraine into English P. Kandi] ; Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ. ; Lesya Ukrainka sci. research inst. // Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Л. Українка. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – P. 1-143. – ISBN 978-966-600-563-5
45168
   Forests and biodiversity. – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – 44p. – (Questions and answers ; №5)
45169
   Foresty terminology : A glossary. – Washington : Building, 1944. – 84 p.
45170
  Yashchuk S. Forfming student"s" professionai legal competency in the context of european universities" experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 62-67. – ISSN 2308-4081


  Формування у студентів професійну правову компетентність в контексті досвіду європейських університетів.
45171
  Zlenko A. Forgin Ukrainian foreign policy: how it happened? // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 26-46. – ISBN 966-7522-07-5
45172
  Yih-Dau Wu Forgiveness in Jane Eyre // Tamkang review : a journal of literary and cultural studies. – Taipei, 2016. – Vol. 47, Nо. 1. – P. 1-18. – ISSN 0049-2949
45173
  MacDonnel Robert F. Form and focus / Robert F. MacDonnel, Morris William. – New York; Burlingame, 1961. – 405с.
45174
  Landauer Walter Form and function in frizzle fowl: the interaction of hereditary potenti-alities and environmental temperature / Landauer Walter. – s.l., 1930. – p.127-166. – Biological symposia, V. 6, 1942
45175
  Mitra A.N. Form factors for hadronic decays in broken Su(6) x 0(3) / A.N. Mitra. – Berkshire, 1968. – 10с.
45176
   Form preserving regularization in near-field microwave microscopy inverse problems / Yu. Gaidai, V. Sidorenko, O. Sinkevich, Yu. Semenets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 17-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  A modification of the Levenberg-Marquardt algorithm (LMA) for near-field microscopy inverse problems solving was analyzed. A method can be applied when the edges between homogeneous areas are known. It provides higher accuracy of quantitative ...
45177
  Berndt Rolf Form und Funktion des Verbums im nordlichen Spataltenglischen / Berndt Rolf. – Halle, 1956. – 312с.
45178
  Jakobson Roman Form und Sinn / Jakobson Roman. – Munchen, 1974. – 177с.
45179
  Lepadatu Costinel Forma moleculelor anorganice = The shape of the inorganic molecules : O introducere in stereochimia anorganica / Lepadatu Costinel, Andruh Marius. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1998. – 390p. – ISBN 973-27-0510-8
45180
  Malave Mata Hector Formacion historica del antidesarrollo de Venezuela / Malave Mata Hector. – La Habana, 1974. – 275с.
45181
  Kolotilova N. Formal and informal approaches to argumentation research in the beginning of the twenty-first century // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 77-78
45182
  Choliy V.Ya. Formal estimation of the random component in global maps of total electron content // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 56-60. – ISSN 2227-1481


  Random component of the total electron content (TEC) maps, produced by global navigation satellite system processing centres, was analysed. Helmert transform (HT) and two-dimension singular spectrum analysis (2dSSA) were used. Optimal parameters (in ...
45183
  Downey Peter Formal languages and recursion schemes / Downey Peter. – Cambridge. – 361с.
45184
  Nesterenko B.B. Formal means of the simulation of parallel processes and systems = Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем / B.B. Nesterenko, M.A. Novotarskyi ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of mathematics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 192, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 187-190. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-309-4
45185
  Berg H.K. Formal methods of program verification and specification / H.K. Berg, W.E. Bocbert, W.R. a.o. Franta. – Englewood Cliffs : Prentice - Hall, 1982. – 207 p.
45186
  Bjorner Dines Formal specification end software development / Bjorner Dines, Jones Cliff. – Englewood Cliffs, 1982. – 498с.
45187
  Pagan Frank Formal specification of programming languages: a panoramic primer / Pagan Frank. – Englewood Cliffs, New Jersey, 1981. – 244с.
45188
  Piskunov A. Formalization of the OOP Paradigm: Inheritance of Abstract Automata / A. Piskunov, S. Petrenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 40-44. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено спробу визначити такі поняття об"єктно-орієнтованого програмування (ООП) як абстрактний тип даних, клас, об"єкт, процес, наслідування через прямі добутки, відношення на множинах, функції та абстрактні автомати. Запропонована ...
45189
   Formalizing workflows for automation of university document management system development / I. Bilokon, Y. Boyko, D. Gryaznov, V. Melnik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  A formalized workflow model was built. Mathematical graph theory was used. The common stages and tasks of incoming correspondence workflow were highlighted. The basic elements of workflow were allocated. The method of automation workflow development ...
45190
  Prestel Alexander Formally o-adic fields / Prestel Alexander, Roquette Peter. – Berlin, 1984. – 167с.
45191
  Szpakowicz Stanislaw Formalny opis skladniowy zdan polskich / Szpakowicz Stanislaw. – Warszawa, 1983. – 140с.
45192
  Lindert Bronislawa Formanty sluzace do stworzenia nazw mieszkoncow w jezykach slowianskich / Lindert Bronislawa. – Lublin, 1967. – 112с.
45193
   Formarea cuvintelor in limba romana. – Bucuresti
1. – 1970. – 332с.
45194
   Formarea cuvintelor in limba Romana. – Bucuresti
3. – 1989. – 190с.
45195
  Pascu Stefan Formarea natiunii Romane / Pascu Stefan. – Bucuresti, 1967. – 56с.
45196
   Formas: Hai-kai-Gazeis-Trioles-Rondeis. – Rio de Janeiro, 1985. – 69с.
45197
  Borysenko I. Format and content of primary curriculum in the united kingdom of great Britain and Northern Ireland comparative analyses / I. Borysenko, O. Bykonia, T. Ihnatovych // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 36-45. – ISSN 2306-5532


  Порівняльний аналіз національних курикулумів чотирьох частин Сполученого Королівства задля виокремлення іх спільних і відмінних характеристики.
45198
  Shcherbak V.G. Formation and development of brand equity of higher education institution / V.G. Shcherbak, S.M. Marchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 213-221. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методичні підходи до оцінювання рівня розвитку і використання бренд-капіталу ВНЗ, що відображає відносини і взаємозалежність основних пропорцій структурного та інституційного капіталу і можливість їх чіткого позиціонування на ...
45199
  Omarova A. Formation and development of juvenile law in Europe and Ukraine in the first third of the twentieth century // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 53-66. – ISSN 2224-9281


  Формування і розвиток ювенального права в Європі та в Україні у першій третині ХХ століття.
45200
  Ruban M. Formation and development of main-line electric locomotive engineering in independed Ukraine (1991 - 2008) / M. Ruban, D. Baka // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 105-112. – ISSN 2617-1929
45201
  Morozovska T. Formation and development of scientific and conceptual approaches to determining essence of environmental rights of persons // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – P. 241-247. – ISSN 2219-5521
45202
  Valinkevych N.V. Formation and development of scientific theories of modernization // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 8-13. – ISSN 1993-6788


  Становлення та розвиток наукових теорій модернізації.
45203
  Khalatur S. Formation and development of the cash flov management system of the agricultural enterprise in conditions financial instability / S. Khalatur, O. Dubovych, A. Kononevych // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – P. 9-16 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 5 name. – ISSN 2306-6792
45204
  Rudenko S.V. Formation and development of the philosophical anthropology studies in soviet Ukraine / S.V. Rudenko, V.E. Turenko // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – C. 143-156. – ISSN 2227-7242


  Автори здійснюють цілісну та комплексну реконструкцію філософського осмислення людини у направленнях вітчизняних мислителів радянської доби. Антропологічна проблематика була в центрі уваги викладачів КДУ - Ф. Байкіна, І. Бичка, М. Дученка, І. Надольного.
45205
  Levytska L. Formation and development of valuable orientations of students in the educational process of higher education in Ukraine / L. Levytska, N. Postoiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-34. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The essence of the phenomenon of "value orientation", "formation of student value orientations" has been revealed n the article. The "professional values" as an integrated multi-level education, the coordinate system and the corresponding regulations ...
45206
  Ciorteanu C. Formation and evolution of the borders of Greater Romania (1918 - 1940) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2015. – P. 49-62. – (New series ; vol. 21, no. 1). – ISSN 1224-032X
45207
  Dorosh Y.M. Formation and installation of restrictions (encumbrances) in land use // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 3-8. – Bibliogr.: 10 nam. – ISSN 2306-1677
45208
   Formation and investigation of nanostructured anodic alumina / Y.S. Roshyk, T.S. Lebyedyeva, L.V. Poperenko, P.B. Shpylovyy // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 130-131
45209
   Formation au Service Social en Afrique : Etabli par la Section du developpement Social de la Commission Economique pour l"Afrique. – N.Y., 1964. – 54 p.
45210
  Okorokova V. Formation components of technical science in Ukraine in the 60-70s of the XIX century / V. Okorokova, O. Likhachova // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 339-352. – ISSN 2415-7422


  Складові формування технічної науки в Україні 60-70-х років XIX ст.
45211
   Formation Conditions and Morphology of Nanoscale Features on the Surfaces of Metals and Alloys under / I.M. Dmitruk, N.I. Berezovska, O.A. Yeshchenko, O.P. Stanovyi, A.M. Dmytruk, I.V. Blonskyi // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 12, december. – Р. 1587-1597. – ISSN 1024-1809
45212
  Hierholtz G. Formation d"architectes et d"igenieurs du batiment et du genie civil / G. Hierholtz, 1967. – 32 p.
45213
   Formation des cadres techniques et scientifiques mesures destinees a en elargir l"acces. Etude comparee Afghanistan, Rep. federale d Allemagne, Argentine, .... – Paris, 1959. – 323с.
45214
   Formation initiale de l`officier francais de 1800 a nos jours: etudes de cas. – Paris : ADDIM, 1999. – 222p. – (Centre d""etudes d""histoire de la defense). – ISBN 2-907341-56-1
45215
  Kupriyanchyk I.P. Formation institution private farms as a component of agriculturul land use / I.P. Kupriyanchyk, I.A. Sviridov // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 2306-1677
45216
  Kostenko S. Formation of a Qualitative Prosecutors Corporation Based on European Standards as One of the Factors of Increasing Efficiency of Crime Combating in Ukraine // Europska veda : vedecky casopis / European institute of further education ; ed.-in-chief: V. Porada. – Podhajska, 2018. – Roc. 2, 6/2018. – P. 77-82. – ISSN 2585-7738
45217
  Karam A.M. Formation of aesthetic culture of personality in the socialization process // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-20. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on the fact that human spirituality is crucial and includes values, value orientations, based on the general culture of man, in particular on aesthetic culture. In the process of research, the cultural direction in the education of ...
45218
  Ostapenko T. Formation of baby economy in Ukraine as a factor of national economy adaptation to the modern global environment // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The article substantiates the problem of forming baby economy as a factor of national economic development in the global environment. The main baby economy evolution directions as a component of the nanoeconomic system are formulated in the course of ...
45219
  Gintare A. Formation of character and image of sportsman as a competitive advantage in mass media / A. Gintare, R. Andriukaitiene, V. Bilohur // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 92-111. – ISSN 2708-0390
45220
  Tanygina D. Formation of charged particles" flows in the background plasma at the initial stage of the beam-plasma instability / D. Tanygina, I. Anisimov, S. Levitsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 52-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Шляхом комп"ютерного моделювання показано, що на початковій стадії розвитку плазмово-пучкової нестійкості в області, де досягається максимум інтенсивності високочастотного поля, формується потік електронів фонової плазми, спрямований назустріч ...
45221
  Semenyshyn V.O. Formation of communication effectiveness evaluation method at the labor market of Ukrainian IT industry // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 489-496 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
45222
   Formation of complex phosphates K2MIIISn(PO4)3 from solutions in melts under crystallization conditions / I.V. Zatovsky, N.S. Slobodyanik, T.I. Ushchapivska, W. Han // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 2. – Р. 298-302. – ISSN 1027-5495


  This article studies the regularities of formation of isostructural to langbeinite phosphates from solutions in melts under crystallization conditions for K2O-P2O5-MIII2O3-SnO2 (MIII - Fe, Cr) and K2O-P2O5-LnF3-SnO2 (Ln - Y, REE) systems. Based on ...
45223
  Tkachenko N. Formation of corporate social responsibility / N. Tkachenko, L. Seliverstova // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – P. 49-54. – ISSN 2411-5215
45224
  Tanygina D.M. Formation of electrons" flovs in the homogeneous beam-plasma system / D.M. Tanygina, I.O. Anisimov, S.M. Levitsky // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 1 (71). – P. 86-88. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 17). – ISSN 1562-6016
45225
  Revutska N. Formation of Enterprise Intellectual Capital in Context of Resource Theory / N. Revutska, V. Lavrenenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 71-76. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The main content of the resource theory and description of it evolution in three stages were considered in this article. The first stage was the formation of the classical concept of the resource, the second – the origin and development of the concept ...
45226
  Podorozhnii Ye. Formation of European integration development strategy of Ukraine / Ye. Podorozhnii, S. Boldizhar, O. Sofilkanich // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 283-292. – ISSN 2256-0742
45227
  Kotsyuba R.B. Formation of foreign language commu­nication competence of future medical specialists through information and communication technologies (foreign experience) / R.B. Kotsyuba, I.A. Prokop // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 80-86. – ISSN 1681-2751


  Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх медичних спеціалістів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід).
45228
  Grebenyk T. Formation of future managers" management competence of professional pre-higher education institutions as their professional training component / T. Grebenyk, O. Sosnenko // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – Р. 7-12. – ISSN 2413-1571


  Формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів фахової передвищої освіти як складова їх професійної підготовки.
45229
  Cherkashin A.I. Formation of future specialists" personality at higher education establisments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect / A.I. Cherkashin, D.O. Akimenko // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 1. – P. 114-120. – ISSN 2078-7782


  Формування особистості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України в контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект.
45230
  Holovko N. Formation of future teacher"s readiness to research activity as a pedagogical problem / N. Holovko, S. Balashova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-14. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with theoretical aspects of formation of readiness of the future teacher for pedagogical research activity. To our mind uresearch skills mean analytical-synthetic, informational, creative and prognostic skills, which integrate with ...
45231
  Yaremenko-Gasiuk Formation of future technical and technological specialists" translation competence by means of ICT // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 67-72. – ISSN 2306-5532


  Формування майстерності перекладу майбутніх технічних та технологічних фахівців за допомогою ІКТ.
45232
  Pankratova L.A. Formation of information flows on financial performance that address the needs of management system / L.A. Pankratova, O.P. Ratushna, O.D. Pidlubna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 481-489 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
45233
  Forkosh S. Formation of integrative methodology in the consept of "modes of existence" B. Latour // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 47-49
45234
  Karpenko O.O. Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions / O.O. Karpenko, K.V. Lashyna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 157-165 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
45235
  Karpenko O.O. Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions / O.O. Karpenko, K.V. Iashyna // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 157-165. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
45236
  Kirin R.S. Formation of Legal Protection of Computer Software by the Rules of Copyright and Patent Law / R.S. Kirin, V.L. Khomenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 49-58. – ISSN 2409-9066


  Становлення правової охорони комп"ютерних програм нормами авторського і патентного права.
45237
   Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution / O.O. Ilchenko, A.M. Kutsyk, Y.V. Pilgun, V.V. Obukhovsky, V.V. Nikonova // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
45238
   Formation of MoO3 crystals in electric arc plasma source / A.V. Lebid, A.N. Veklich, V.F. Boretskij, O.G. Kolesnyk, S.P. Savenok, O.V. Andreev // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 141-144. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Formation of molybdenum trioxide crystals by electric arc discharge between molybdenum electrodes is considered. Molybdenum oxide crystals were deposited on side surface of anode. Observation of crystals formation zone was used for determination of ...
45239
  Redkin O. Formation of Multi-Project Approach to Realization of Target Development Programs of High-Tech Research and Production Systems and Powerful Enterprises / O. Redkin, A. Chaikina // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 40-48. – ISSN 2218-1199
45240
  Samarska L.O. Formation of new identities in the personality of a young person of the postmodern age (on the example of an exchange student) / L.O. Samarska, N.M. Sas // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 264-276. – ISSN 2414-0562
45241
  Sheremeta L.P. Formation of orphoepic students"skills at the classes of the Ukrainian language as foreign // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 1 (86). – C. 112-116. – ISSN 1681-2751


  Формування орфоепічних навичок студентів на заняттях української мови як іноземної.
45242
  Stanibula S. Formation of productive coping behavior at students // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 16-19. – (Серія "Психологія" ; вип. 9). – ISSN 2415-7384


  У статті розкрито роль і значущість продуктивної копінг-поведінки студентів у період криз навчання у вищому навчальному закладі. Подано авторський тренінг формування продуктивної копінг-поведінки у студентів. Доведено ефективність використаних під час ...
45243
  Kruhlyk V. Formation of professional competences of future engineer programmers in the process of independent educational activity // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 55-68. – ISSN 1998-6939
45244
  Marushkevych A. Formation of professional motivation of students of institutions of higher education to self-realization in life // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-40. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the issues of professional motivation of graduates of institutions of higher education to self-realization in life, the need for interaction between employers and institutions of higher education, which trains specialists for a ...
45245
  Kutova S. Formation of professional personal qualities of the future teachers-philologists / S. Kutova, I. Nikitova // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634


  Формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-словесників.
45246
  Metelev S.E. Formation of scientific views on human development / S.E. Metelev, S.E. Elkin, N.M. Kalinina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 53-59. – ISSN 1993-6788
45247
  Халилова Ш.Т. Formation of sntercultural competence of of foreign languages through the system of higher education // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 244-245


  У статті "Формування міжкультурної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови в системі вищої освіти" розкриті основні принципи і розроблені концепція і основні завдання вдосконалення міжкультурної компетентності студентів педагогічного профілю
45248
  Khryniuk O.S. Formation of state anticrisis management in Ukraine // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 85-88. – ISBN 978-9934-571-33-6
45249
   Formation of students" ethnic tolerance in institutions of higher education / M. Czepil, O. Karpenko, A. Revt, K. Istomina // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISSN 2409-3351


  Формування етнічної толерантності студентів у вищих навчальних закладах.
45250
  Novak O. Formation of subject-matter competencies of Master in Philology througt the studying of discipline "Pedagogy of higher education" / O. Novak, L. Tkachenko // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 40-55. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517


  У статті розглядається проблема формування предметних компетентностей магістрів філологічних спеціальностей у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи".
45251
  Khramova-Baranova Formation of the architecture of Ukraine based on longstanding measurement standards // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 304-314. – ISSN 2415-7422
45252
  Oleshko A. Formation of the cashless economy in Ukraine and in the world / A. Oleshko, O. Tymoshenko, O. Trokhymets // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 147-150. – ISSN 2256-0742
45253
  Hudz S.O. Formation of the eubacterial complex in the rhyosphere of sugar beet (Beta vulgaris) under different fertilization systems / S.O. Hudz, L.M. Skivka // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in staff: S. Komisarenko [et al.]. – Kyiv, 2021. – Vol. 14, № 1. – Р. 81-86. – ISSN 2410-7751


  The aim of the work was to determine the quantitative, qualitative composition and taxonomic structure of the eubacterial complex in the rhizosphere of sugar beet under different fertilizer systems. Microbiological methods were used to determine the ...
45254
  Bielikova N. Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity / N. Bielikova, S. Indyka // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – P. 30-34. – ISSN 2220-7481


  Формування оперативно-дієвого компонента готовності фахівців фізичної реабілітації "Майбутнє в діяльності з охорони здоров"я". У статті досліджено операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до ...
45255
  Hutiv B. Formation of the Papal possessions in Italy and establishment of the Papal state // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – P. 37-46. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
45256
  Kulikov Vsevolod Formation of the Socialist Economic System. / Kulikov Vsevolod. – Moscow, 1988. – 240с.
45257
  Lebedeva A. Formation of the system competences in the process of professional preparation of future teachers // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 47-50. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  The article deals with the importance of the problem of forming the system of competencies in the process of professional preparation of future teachers. It has been studied that modern teacher training for professional work is based on competency ...
45258
  Мавріна О. Formation of the Turkish Origin Serving Elite in the Crimean Khanate in the Context of Ukrainian-Turkish Relations in the XVII Century // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – P. 419-427. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
45259
  Shyshko A.V. Formation of translation competence of future translators by means of innovative technologies / A.V. Shyshko, H.A. Lukanska // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 148-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360


  Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів засобами інноваційних технологій.
45260
  Wang Jingyi Formation System of Education of Ukraine and China: Comparative Analysis / Wang Jingyi, Liu Chang // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – P. 238-251. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729


  Система формування освіти України та Китаю: порівняльний аналіз
45261
   Formation universitaire et emploi: Problemes, analyses, perspectives. – Berne, 1981. – 185с.
45262
  Conea A. Formatiuni cuaternare in Dobrogea. / A. Conea. – Bucuresti, 1970. – 234с.
45263
  Nastase A. Forme aerodinamice optime prin metoda variationala / А.Nastase. – Bucuresti : Acad. RSR, 1969. – 241p.
45264
  Popescu Dumitra Forme si instrumente juridice de cooperare in aviatia civila internationala / Popescu Dumitra. – Bucuresti, 1976. – 196с.
45265
  Kronjager O. Formelsammlung fur den Funkamateur / O. Kronjager. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1961. – 104 s.
45266
  Dreyer Georg Formelsammlung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 16. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverl., 1957. – 8, 162 S. : Fig.
45267
  Dreyer G. Formelsammung zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / G. Dreyer. – Leipzig : Verlagsbuchhandlung, 1928. – VII,154 S.
45268
  Bartoszewicz Iwona Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog : Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 358 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
45269
  Marten Lu Formen fur den Alltag / Marten Lu. – Dresden, 1982. – 210с.
45270
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 154 p. – (Polska akademie nauk ; T.31 : Monografie matematyczne)
45271
  Slebodzinski W. Formes exterieures et leurs applications / W. Slebodzinski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe. – (Polska akademie nauk ; T.40 : Monografie matematyczne)
V.2. – 1963. – 272 p.
45272
  Tymkiv N. Forming Competence of Social Responsibility in Vocational Training of Future Petroleum Engineers (Based on Foreign Scholars` Views) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 26-30. – ISSN 2308-4081


  Формування компетенції соціальної відповідальності у професійній підготовці майбутніх нафтовиків (на основі переглядів зарубіжних вчених).
45273
  Zaika A. Forming Digital Literacy in Students Based on the Experience of EU Countries // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 4. – С. 73-79. – ISSN 2308-4081


  Формування цифрової грамотності у студентів на основі досвіду країн ЄС.
45274
  Shynkarenko T. Forming factors of the new model of the European integration strategy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 129-136


  This article highlights preconditions of formation of the new Ukrainian strategy of the European integration in the context of internal and external political changes taking into consideration implementation of the Eastern Partnership initiative. В ...
45275
  Maksymchuk B. Forming future specialists" valeological competency: theoretical analysis of domestic and foreign scholars" views // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 47-54. – ISSN 2308-4081


  Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних учених.
45276
  Sotska G. Forming future teachers" aesthetic culture in foreign educational practice // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 20-26. – ISSN 2308-4081


  Формування естетичної культури майбутніх учителів в іноземній навчальній практиці.
45277
  Novak O. Forming Health Preserving Competency of Future Occupational Safety and Health Specialists under the Conditions of Higher Education Modernization // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 53-66. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Стаття присвячена дослідженню проблеми формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців із охорони праці в нових соціокультурних умовах. Розглядаються теоретичні аспекти формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх ...
45278
  Marushkevych A. Forming of civil position of modern youth // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 48-51. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the defining the essence of the concept of "civil position", ways of forming it in modern youth; the importance of the manifestation of your civil position as a form of social activity that requires a responsible attitude to ...
45279
  Yashchuk S. Forming of studenis" professionai legal competency: foreign experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – P. 57-61. – ISSN 2308-4081


  Формування у студентів правову компетентність: зарубіжний досвід.
45280
  Wasilewski M. Forming of the asset and capital structure of agribusiness companies in Poland / M. Wasilewski, S. Zabolotnyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 24-28. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено аналіз структури активів і пасивів акціонерних товариств з сектора агробізнесу, що представлені на Варшавській фондовій біржі. Політика управління активами у досліджуваних підприємствах характеризувалась відмінностями в залежності від ...
45281
  Semenog O. Forming professional mobility in the process of future master philologists" training in Ukraine and abroad // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 27-33. – ISSN 2308-4081


  Формування професійної мобільності в процесі підготовки майбутніх філологів в Україні та за кордоном.
45282
  Danylenko O. Forming readiness in Future Navigators for Professional Activity in Maritime Universities of Great Britain // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 3. – P. 22-27. – ISSN 2308-4081


  Стаття присвячена проблемі підготовки морських фахівців в університетах Великої Британії; зокрема, мова йде про підготовку судноводіїв.
45283
  Kredenets N. Forming social partnership policy in vocational training of service sector specialists in Germany and Austria // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 55-61. – ISSN 2308-4081


  Формування політики соціального партнерства. Підготовка фахівців сфери обслуговування у Німеччині та Австрії
45284
  Maksymovych O. Forming technical competence in future specialists in automotive industry at technical colleges: international experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 92-97. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто та проаналізовано міжнародний досвід формування технічної компетентності майбутніх фахівців автотранспортного профілю в закладах освіти Польщі, Великої Британії, США та Фінляндії.
45285
  Varnaliy Z. Forming the priority guidelines for providing the state economic security / Z. Varnaliy, A. Pugach // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – P. 3-9. – ISSN 2218-1199


  Формування пріоритетних напрямів забезпечення економічної безпеки держави.
45286
  Okninski P. Forming the Spatial and Institutional Framework of a Communal Town in Medieval Lublin (13th and 14th centuries) // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2017. – P. 81-94. – (Sectio F, Historia ; vol. 72). – ISSN 0239-4251
45287
  Hunko L. Forms and Methods of Teaching Future Masters in Foreign Language and Applied Linguistics in the Universities of China // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 95-101. – ISSN 2308-4081


  Аналіз основних методів та форм навчання, які використовуються у процесі професійної підготовки магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї.
45288
  Naumenko A. Forms of normal vibrations of hexaprisman molecule X[lower index 6] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 423-426. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуваннм вимоги ортогональності власних коливальних функцій вперше побудовані наближені форми нормальних коливань призматичних молекул Х[нижній індекс 6]. Group-theoretical analysis of triangle prism ...
45289
  Зорин Виталий Formula автоквеста : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 12 : Іл.
45290
   Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectae et approbatae in secta & septima recognitae et auctae. – Antverpiae (Antverpen) : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 136, [8] с. – Видавничій конволют, загальна кількість сторінок: [741]. Перепл. з 2 іншими виданнями. - На корінці: Decreta congregationum


  Зміст конволюту: Formulae congregationum in quarta generali Congregatione confectaeet approbatae in secta & septima recognitae et auctae; Decreta Congregationum Generalium Societate Iesu; Canones congregationum generalium Societatis ...
45291
  Nikolski S. Formulas de cuadratura / S. Nikolski ; trad. del ruso por K. P. Medkov. – Moscu : Mir, 1990. – 293 p.
45292
  Tsypkin A.G. Formulas matematicas: algebra, geometria, analise matematica / A.G. Tsypkin, G.G. Tsypkin. – Moscovo : Mir, 1990. – 187 p.
45293
  Horlatch V. Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous Heat-conducting fluid acoustics / V. Horlatch, I. Klymenko, G. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 53-71. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  На пiдставi законiв збереження сформульовано лiнiйну початково-крайову та вiдповiдну їй варiацiйну задачу у термiнах невiдомих вектора змiщень та температури, яка описує процес поширення акустичних хвиль у в"язкiй теплопровiднiй рiдинi з урахуванням ...
45294
  Kapitsa A.P. Formulation of fundamental principles for foundation of the theory of the apparatus of the biosphere // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
45295
  Sitarska B. Formulowanie zadan w nauczaniu przedmiotow pedagogiczno-psychologicznych w szkole wyzszej / B.Sitarska; Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej w Siedlcach. – Siedlce : Instytut pedagogiki Akad. Podlaskiej, 1999. – 183 s. – ISBN 83-87088-33-1
45296
  Russocki Stanislaw Formy wladania ziemia w prawie ziemskim Mazowsza. (Koniec XIV-polowa XVI wieku). Praca doktorska / Russocki Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 322с.
45297
  Gojski Jozef Fornale. / Gojski Jozef. – Warszawa, 1955. – 202с.
45298
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
1. – 1960. – 748с.
45299
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
2. – 1960. – 980с.
45300
   Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universitat zu Berlin 1810-1960. – Berl.
3. – 1960. – 770с.
45301
  Haeckel E. Forscher, Kunstler, Mensch / E. Haeckel; Uschmann G. – Auf. 2. – Leipzig; Jena : Urania, 1958. – 276S.
45302
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2006
45303
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2006. – .
45304
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2007
45305
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2007
45306
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2007
45307
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2007
45308
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2008
45309
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2008. – + 1 CD-ROM
45310
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2008
45311
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2008
45312
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2009
45313
   Forschung : Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2009
45314
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2009
45315
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2009
45316
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2010
45317
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2010
45318
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2010
45319
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2010
45320
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2011
45321
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2011
45322
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2011. – + + додаток
45323
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2011
45324
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2012
45325
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2012
45326
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2012
45327
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2012
45328
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2013
45329
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2013
45330
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2013
45331
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2013
45332
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2014
45333
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2014
45334
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2014
45335
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2014
45336
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2015
45337
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2015
45338
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2015
45339
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2015
45340
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 1. – 2016
45341
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 2. – 2016
45342
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 3. – 2016
45343
   Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim : Wiley-VCH. – ISSN 0172-1518
N 4. – 2016
45344
   Forschungen und Berichte. – Berl.
5. – 1962. – 114с.
45345
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 1. – 2006. – (Humaniora historica)
45346
   Forschungen zur baltischen Geschichte. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts. – ISSN 1736-4132
Bd. 2. – 2007. – (Humaniora historica)
45347
   Forschungs - und Entwicklungsarbeiten 1971. Wissenschaftlicher Ergebnisbericht. – Julich, 1972. – 310с.
45348
  Weber Gerhard Forschungs, Technologie und Innovations Politik in der BRD:1951-1977 : Auswahlbibliographie / Weber Gerhard. – Jena, 1977. – 167 S.
45349
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakademie Freiberg. – Berl., 1957. – 182с.
45350
   Forschungsarbeiten aus dem Institut fur Brennstoffgeologie der Bergakedemie Freiberg. – Berl., 1955. – 100с.
45351
   Forschungsbericht 2002 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2003. – 403S.
45352
   Forschungsbericht 2003 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2004. – 461S.
45353
   Forschungsbericht 2004 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2005. – 449S.
45354
   Forschungsbericht 2005 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2006. – 478 S.
45355
   Forschungsbericht 2006 = Research report. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2007. – 513 S.
45356
   Forschungsbericht 2007 = research report / Universitat Leipzig ; [ Hrsg.: der Rektor der Universitat Leipzig ]. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2008. – 531 S.
45357
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.1 : Geistes- und Sozialwissenschaften. – 1996. – 550S
45358
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.2 : Mathematik und Naturwissenchaften. – 1996. – 504S
45359
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig : 1995. – Leipzig : Univ.Leipzig
Bd.3 : Human- und Veterinarmedizin. – 1996. – 650S
45360
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1998


  1997. Vol. 46
45361
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. – Leipzig, 1999


  1997. Vol. 46
45362
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig = Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2001. – 364p. + CD-ROM
45363
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1993/94: Mathematik und Naturwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 478с.
45364
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig 1999 : Research report of the University of Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig, 2000. – 352p. + mit CD-ROM
45365
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Geistes- und Sozialwissenschaften. – Leipzig, 1995. – 504с.
45366
   Forschungsbericht der Universitat Leipzig. 1993/94: Human- und Veterinar-medzin. – Leipzig, 1996. – 532с.
45367
  Neumann H. Forschungsforderung an den Hochschulen der BRD und Westberlins / H. Neumann. – Berlin : Zentralinstitut fur Hochschulbildung, 1990. – 65 S. – (Studien zur Hochschulentwicklung)
45368
  Reperowicz Stanislaw Forsowanie Odry. Kwiecien 1945 / Reperowicz Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
45369
  Bruning D. Forstdungung : Ergebnisse Alterer und Jungerer Versuche / D. Bruning. – Radebeul : VEB Neumann Verlag, 1959. – 210S.
45370
  Doppe Friedrich Forster in Mainz / Doppe Friedrich. – Berl., 1956. – 466с.
45371
  Falkenberg H. Forstunkrauter / H. Falkenberg. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1956. – 83S. : Mit 55 Abbildungen
45372
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de. – M., 1957. – 230с.
45373
  Maupassant Guy de Fort comme la mort / Maupassant Guy de; Delaisement G. – Paris, 1987. – 331с.
45374
   Forta de munca in Republica Socialista Romania. Culegere de date statistice. – Bucuresti, 1966. – 448с.
45375
  Tao Min Forta motrice / Tao Min. – Bucuresti, 1952. – 160с.
45376
  Mendez Capote Renee Fortalezas de la Habana colonial / Mendez Capote Renee. – La Habana, 1974. – 71с.
45377
  Lubicz Stefan Forteca w Lodzie / Lubicz Stefan. – Warszawa, 1963. – 176с.
45378
  Wolf Friedrich Fortgesetzter versuch / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1979. – 343 S.
45379
  Ketlinskaya Vera Fortitude. / Ketlinskaya Vera. – M., 1975. – 558с.
45380
  Hiersemann Lothar Fortlaufende Aufzeichnung von Bodenbewegungen durch ein Strainseismometer / Hiersemann Lothar. – Berl., 1962. – 82с.
45381
  Boruttau H. von Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des Menschen. Einfuhrung in die Sexualbiologie : Mit 39 Abbildungen / Prof. Dr. H. Boruttau. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1916. – 103, 15, [1] S. – Кн. готичним шрифтом. – (Aus Natur und Geisteswelt ; 540. Bd.)
45382
   FORTRAN 63 : Reference manual. – [разд. паг.]
45383
  Adler H. Fortran 77 / H. Adler, H.-U. Karl. – Leipzig, 1990. – 207 p.
45384
  Bielecki Jan Fortran dla zaawansowanych : Interpretacja miedzynarodowego standardu jezyka / Bielecki Jan, Suchenek Marek. – Warszawa : PWN, 1981. – 190 s.
45385
  Соловьев П.В. Fortran для персонального компьютера / П.В. Соловьев. – М., 1991. – 220с.
45386
  Scharrer Karl Fortschritte der Agrikulturchemie (Pflanzenernahrung) / Scharrer Karl, Burke Rudolf. – Dresden; Leipzig : Verlag von Theodor Steinkopff, 1955. – 349S. – (Technische Fortschrittsberichte ; 56)
45387
  Haurowitz F. Fortschritte der Biochemie 1938-1947 / F. Haurowitz. – Basel; New York : Karger, 1948. – VIII, 364 S.
45388
   Fortschritte der Botanik. – Berlin a.o. : Springer, 1949. – IV, 447 S.
45389
  Schwabe Kurt Fortschritte der p-H- Messtechnik / Schwabe Kurt. – 2. uberarb. und erw. Auflage. – Berl., 1958. – 280с.
45390
   Fortschritte der Wasserchemie, und ihrer Grenzgebiete. – Berl.
1. – 1964. – 216с.
45391
   Fortschritte der Zoologie. – Jena : Gustav Fischer
Bd. 6 : Bericht uber das Jahr 1940. – 1942. – 334 S.
45392
   Fortschritte im Kolonnenbau. II Symposium vom 22. bis 24 September 1966 in Magdeburg. – Magdeburg, 1968. – 246с.
45393
   Fortschrittsberichte zur Gas-Chromatographie. 1959. – Berl., 1961. – 272с.
45394
  Strug Andrzej Fortuna kasjera Spiewankiewicza / Strug Andrzej. – Warszawa. – 248с.
45395
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
45396
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.137, N 2. – 1998


  1997. Vol. 46
45397
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.137, N 1. – 1998


  1997. Vol. 46
45398
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 12. – 1998


  1997. Vol. 46
45399
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 11. – 1998


  1997. Vol. 46
45400
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 10. – 1998


  1997. Vol. 46
45401
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
45402
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 7. – 1998


  1997. Vol. 46
45403
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 6. – 1998


  1997. Vol. 46
45404
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.138, N 5. – 1998


  1997. Vol. 46
45405
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
45406
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
45407
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
45408
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
45409
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
45410
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
45411
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
45412
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.139, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
45413
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
45414
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
45415
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 8. – 1999


  1997. Vol. 46
45416
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 7. – 1999


  1997. Vol. 46
45417
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 5. – 1999


  1997. Vol. 46
45418
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
45419
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
45420
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
Vol.140, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
45421
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
45422
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
45423
   Fortune. – Amsterdam
Vol.140, N 15. – 1999


  1997. Vol. 46
45424
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 6. – 2000


  1997. Vol. 46
45425
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 5. – 2000


  1997. Vol. 46
45426
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.141, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
45427
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 11. – 2001


  1997. Vol. 46
45428
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.144, N 10. – 2001


  1997. Vol. 46
45429
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 1. – 2002
45430
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 8. – 2002
45431
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 7. – 2002
45432
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 6. – 2002
45433
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 5. – 2002
45434
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 4. – 2002
45435
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 3. – 2002
45436
   Fortune. – Amsterdam. – ISSN 0738-5587
V.145, N 2. – 2002
45437
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 1. – 2010
45438
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 2. – 2010
45439
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 3. – 2010
45440
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 4. – 2010
45441
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 5. – 2010
45442
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 6. – 2010
45443
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 7. – 2010
45444
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 161, N 8. – 2010
45445
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 1. – 2010
45446
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 2. – 2010
45447
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 3. – 2010
45448
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 4. – 2010
45449
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 5. – 2010
45450
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 6. – 2010
45451
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 7. – 2010
45452
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 8. – 2010
45453
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 9. – 2010
45454
   Fortune. – Amsterdam : Time Warner pabl., 1930-. – ISSN 0738-5587
Vol. 162, N 10. – 2010
45455
  Rofheart Martha Fortune made his sword / Rofheart Martha. – New York, 1972. – 445с.
45456
  Hildebrand S.F. Forty-ninth annual report of the New Jersey state agricultural experiment station and the forty-first annual report of the New Jersey agricultural college experiment station / S.F. Hildebrand. – New Jersey : [S. n.], 1928. – XXIX, 336 p. – For or Hild ?
45457
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 4. – 1999


  1997. Vol. 46
45458
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. Vol. 46
45459
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. Vol. 46
45460
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. Vol. 46
45461
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
45462
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. Vol. 46
45463
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
45464
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
45465
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. Vol. 46
45466
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 1. – 2003


  1997. Vol. 46
45467
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 2. – 2003


  1997. Vol. 46
45468
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 3. – 2003


  1997. Vol. 46
45469
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.39, N 4. – 2003


  1997. Vol. 46
45470
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 1. – 2004


  1997. Vol. 46
45471
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 2. – 2004


  1997. Vol. 46
45472
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 3. – 2004


  1997. Vol. 46
45473
   Forum for modern language studies. – Oxford : Oxford university press. – ISSN 0015-8518
Vol.40, N 4. – 2004


  1997. Vol. 46
45474
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 9. – 1998


  1997. Vol. 46
45475
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
45476
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
45477
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
45478
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
45479
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 14. – 1999


  1997. Vol. 46
45480
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 15. – 2000


  1997. Vol. 46
45481
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 13413732
N 16. – 2000


  1997. Vol. 46
45482
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 18. – 2001


  1997. Vol. 46
45483
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 19. – 2001


  1997. Vol. 46
45484
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 20. – 2001


  1997. Vol. 46
45485
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 21. – 2002
45486
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 22. – 2002
45487
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 23. – 2003


  1997. Vol. 46
45488
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 24. – 2003


  1997. Vol. 46
45489
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 25. – 2004


  1997. Vol. 46
45490
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 26. – 2004


  1997. Vol. 46
45491
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 27. – 2004


  1997. Vol. 46
45492
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 28. – 2005
45493
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 29. – 2005
45494
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 30. – 2005
45495
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 31. – 2006
45496
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 32. – 2006
45497
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 33. – 2007
45498
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 34. – 2007
45499
   Forum of international development studies. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 35. – 2007
45500
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 36. – 2008
45501
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 37. – 2008
45502
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 38. – 2009
45503
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 39. – 2010
45504
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 41. – 2012
45505
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 42. – 2012
45506
   Forum of international development studies / Nagoya university, Graduate school of international development. – Nagoya. – ISSN 1341-3732
N 43. – 2013
45507
   Forum pedagogow specjalnych 21 wieku. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego. – ISBN 83-7171-524-2
Tom 1 : Pod red. J.Panczyka. – 2002. – 115s.
45508
   Forum philosophicum. – Krakow
T.2. – 1997


  1997. Vol. 46
45509
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 14261898
T.3. – 1998


  1997. Vol. 46
45510
   Forum philosophicum. – Krakow. – ISSN 1426-1898
T.5. – 2000


  1997. Vol. 46
45511
   Forum Polonijne. – Lublin. – ISSN 1234-2807
N 4 (10). – 1996
45512
  Кирилюк О. Forum shopping та forum non conveniens: вибір найбільш зручної юрисдикції // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-85. – ISSN 2227-7056
45513
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 1, Marz : Die Kurve kriegen in Okonomie + Arbeit aus Unrecht + Lobbyismus. – 2010
45514
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 2, Mai : Nach - Denk - Ansatze. – 2010
45515
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 3, October : Militarisches, deutsch. – 2010
45516
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 27, Nr. 4, Dezember : Kinder und Jugend. – 2010
45517
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 1, April : Soziale Bewegungen. – 2011
45518
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 2, Juni : Armut und soziale Ausgrenzung. – 2011
45519
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 3, September : 40 Jahre BAfoG. – 2011
45520
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 28, Nr. 4, Dezember : Energiedemokratie. – 2011
45521
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 1, Marz : Glucksforschung. – 2012
45522
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 2, Juni : 20 Jahre nach Rio. – 2012
45523
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 3, September : Bildungszugange und - ausschlusse. – 2012
45524
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 29, Nr. 4, Dezember : Rankings und Wissenschaftsmessungen. – 2012
45525
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 1, Marz : Wissenschaft und Armut. – 2013
45526
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 2, Juni : Migration und Flucht. – 2013
45527
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 3, September : Bildung und Religion. – 2013
45528
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 30, Nr. 4, Dezember : Kritische Psychologie - work in progress. – 2013
45529
   Forum Wissenschaft / Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. – Marburg : DdWi. – ISSN 0178-6563
Jg. 31, Nr. 1, Marz : Europa vor der Wahl. – 2014
45530
  Trokhimchuck P. Forundation of relaxed optics / Petro Trokhimchuck. – Lutsk : Vezha, 2006. – 60p. – ISBN 966-600-214-0
45531
  Dygard Thomas Forward Pass / Dygard Thomas. – New York, 1990. – 186с.
45532
  Asimov I. Forward the foundation / Isaac Asimov. – Toronto a.o. : Bantam books, 1994. – 477 p.
45533
  Калиниченко Александр Forza Italia // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 28-30 : фото
45534
  Gad I. Fosfataseaktiviteten : i serum og organer ved staseicterus / I. Gad. – Kjobenhavn : Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. – 129 S.
45535
   Fosforul in agricultura.. – [Bucuresti] : Ed. Acad. RSR. – (Chinizarea agriculturii)
2. – 1974. – 317p.
45536
  Kryshtofovich A. Fossil forests as a compass of the past : From report of 16 intern. geolog. congress, 1933 / A. Kryshtofovich. – Washington : [S. n.], 1935. – 1 p.
45537
  Sahleanu E. Fossile Spalaxreste aus der Bukowina (Spalax fossilis) / E. Sahleanu. – Cernauti : [S. n.], 1932. – P. 147-160. – Bulet. facult. de Stiinte din Cernauti, B. 6; Ale or Sahn?
45538
  Padalka A.I. Fostering clinical thinking in dental doctors through post-graduation professional training / A.I. Padalka, V.G. Kostenko, O.V. Sheshukova // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 101-104. – ISSN 2077-1096


  Формування професійного мислення у лікарів-стоматологів на етапі післядипломної освіти.
45539
  Radovic-Marcovic Fostering creativity, cognitive ablities and entrepreneurhip behaviour trough new education models // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 363-379 : tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
45540
   Foto-Jahrbuch International 1966. – Lpz., 1965. – 214с.
45541
  Brauer Egon Foto-Kino-Optik. / Brauer Egon, K.L. Schimrich. – 2. verb. und erw. Aufl. – Leipzig, 1959. – 414с.
45542
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
1. – 1956. – 48с.
45543
  Loose Erhard Foto-optik kurz und verstandlich / Loose Erhard. – Halle
2. – 1956. – 48с.
45544
   Foto Jahrbuch 1961. – Halle, 1960. – 198с.
45545
   Foto Jahrbuch 1962. – Halle, 1962. – 197с.
45546
  Longhin S. Fotodermatoze / S. Longhin, A. Popescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 189s.
45547
  Milbauer Milos Fotoelasticimetrie a jeji pouziti v praxi / Milbauer Milos. – Praha, 1953. – 140 с.
45548
  Willsberger J. Fotofaszination : kameras. Bilder. Fotografen / J. Willsberger. – Gutersloh ; Berlin ; Munchen ; Wien : Bertelsmann Lexikon-Verlag, 1975. – [185] S., pag.var. – ISBN 3-570-08686
45549
  Gisman Stanislaw Fotografia barwna dla amatorow. / Gisman Stanislaw. – Warszawa, 1962. – 144с.
45550
  Ligocki Alfred Fotografia i sztuka / Ligocki Alfred. – Warszawa, 1962. – 132с.
45551
  Uchanska A. Fotografia w dziennikarstwie i reklamie - nowe trendy / Anita Uchanska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 107-117. – ISSN 1641-0920
45552
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Warszawa, 1959. – 126с.
45553
  Mierzecka Janina Fotografia zabytkow i dziel sztuki / Mierzecka Janina. – Wyd. 2, poprawione i uzupelnione. – Warszawa, 1972. – 192с.
45554
  Cyprian Tadeusz Fotografia. Technika i technologia / Cyprian Tadeusz. – Wyd. 5. popr. i uzup. – Warszawa, 1962. – 498 с.
45555
  Hlavac Ludovit Fotograficky detail ako metoda tvorby / Hlavac Ludovit. – Bratislava, 1964. – 112с.
45556
  Macek Jaromir Fotograficky receptar pro cernobilou fotografii / Macek Jaromir, Paspa Karel. – Praha, 1958. – 248с.
45557
  Kulhanek Jaroslav Fotograficky receptar. / Kulhanek Jaroslav. – Praha, 1959. – 88с.
45558
  Rinka Erich Fotografie im klassen Kampf: Ein Arbeiterfotograf erinnert sich / Rinka Erich. – Leipzig, 1981. – 233с.
45559
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1974. – 245с.
45560
  Rossing Roger Fotografie mit der "Praktica" / Rossing Roger. – Leipzig, 1975. – 245с.
45561
  Hak Miroslav Fotografie z let 1940-1958. / Hak Miroslav. – Praha, 1959. – 28с.
45562
   Fotografie. 1928-58. – Praha, 1959. – 20с.
45563
  Hartwig E. Fotografika / E. Hartwig. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1960. – 188, [4] s. : fotoil.
45564
   Fotografishce Fernerkundung der Erde: Experimente auf der Orbitalstation "Salut-6". – Berlin, 1983. – 217с.
45565
  Benes Oldrich Fotografovani dokumentu / Benes Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
45566
  Kreyser Ryszard Fotografujemy. / Kreyser Ryszard. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 243с.
45567
  Swiatkiewicz Andrzej Fotogrametria / Swiatkiewicz Andrzej. – Warszawa, 1977. – 330с.
45568
  Csorgeo Tibor Fotohibak / Csorgeo Tibor, Sevcsik Jeno. – Budapest, 1967. – 124с.
45569
  Reichel Theofil Fotokatody / Reichel Theofil, Jedlicka Miroslav. – Praha, 1963. – 146с.
45570
   Fotokino-Lexikon. – Halle, 1964. – 412с.
45571
  Quinones F. Fotos de carne : recordatorio / Fernando Quinones ; interludio de Antonio Gala. – [Madrid] : Silex, 1990. – 134 p. – (Silex Literatura). – ISBN 84-7737-019-2
45572
  Andrei Constantin Fotostabilizarea polimerilor cu amine impiedicate steric. / Andrei Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
45573
  Andrei Fotostabilizarea polimerilor cu amine impitdicate steric. / Andrei, , Constantin. – Bucuresti, 1990. – 240с.
45574
  Strebeyko P. Fotosynteza / P. Strebeyko. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 225s. – (Biblioteka Problemow ; T. 73)
45575
   Fototaschenbuch. – Leipzig, 1974. – 280с.
45576
   Fototaschenbuch 1959. – 2. neu bearb. Jahrgang. – Halle, 1958. – 335с.
45577
  Fouchard Ph. Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration / Fouchard, Gaillard, Goldman ; ed. by Emmanuel Gaillard and John Savage. – The Hague ; Boston ; London : Kluwer Law International, 1999. – XXXIII, 1280 p. – ISBN 90-411-1025-9
45578
  Col Hubert Fouche: the unprincipled patriot / Col Hubert. – New York, 1971. – 347 p.
45579
  Berlinov M. Foundation analysis and design / M. Berlinov ; [translated from the Russian by Alexander B. Kuznetsov]. – Moscow : Mir, 1990. – 303 p.
45580
  Soroka Yu. Foundation of Legion of Ukrainian Sich Riflemen // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 112-113. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
45581
  Kaplan M. Foundations and frontiers of music education. / M. Kaplan. – New York, 1966. – 261с.
45582
  Monika Wojcik. Foundations in the Polish Legislation in Comparison with Other European States // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 312-315
45583
  Gaskill Herbert Foundations of Analysis. / Gaskill Herbert, P.P. Narayanaswami. – New York : Harper & Row, 1989. – 639 p. – ISBN 0-06-044734-6
45584
  Davydov V.V. Foundations of biological chemistry : (tutorial on biochemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) / V.V. Davidov, A.I. Bozhkov, N.P. Rudko ; Min. of education a. science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkov Nat. Univ. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 399, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-120-5
45585
  Kautsky Karl Foundations of Christianity: a study in Christian origins. / Kautsky Karl. – Authorised transl. from 13th German ed. – New York, 1972. – 480с.
45586
   Foundations of computing and decision sciences. – Szczecin. – ISSN 0867-6356
Vol.26, N 3. – 2001


  1997. N 73
45587
   Foundations of contemporary education.. – New Haven, 1966. – 262с.
45588
  Curry S.S. Foundations of expression : Studies and problems for developing the voice, body, and mind in reading and speaking / S.S. Curry, . – Boston : The Expression com., 1920. – 319p.
45589
  Block S.B. Foundations of financial management / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt. – 9th ed. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 2000. – 30,682p. + 1 CD-ROM + 1 tab. – (The Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance and real estate / [Ed.] Stephen A. Ross). – ISBN 0-07-228336-X
45590
  Shapiro A.C. Foundations of multinational financial management / Alan C. Shapiro, Atulya Sarin. – 6th ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. – XVII, 542 p. : ill., tab. – Index: p. 533-542. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0470-12895-4
45591
  Bradshaw M. Foundations of physical geography / Michael Bradshaw, Ruth Weaver. – Dubuque a.o. : WCB, 1995. – 15,442 p. : ill. – ISBN 0-697-25075-X
45592
   Foundations of Psychoneuroimmunology. – New York : Aldine, 1985. – 480p.
45593
  Sogrin Vladimir Founding Fathers of the United States: Historical Portraits / Sogrin Vladimir. – Moscow, 1988. – 325с.
45594
  Farhadoglu Kamil Fountains Square : Looking Back in History // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – January/February. – С. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
45595
  Goodman Grant Four aspects of Philippine-Japanese relations, 1930-1940. / Goodman Grant. – New Haven, 1967. – 238с.
45596
  Bushnell C. Four blondes / Candace Bushnell. – London : Abacus, 2006. – 307, [3] p. – Copyright 2000. – (Bestselling author of Sex and the city and Trading up). – ISBN 978-0-349-11403-3
45597
   Four classic American novels. – New York, 1969. – 245с.
45598
   Four classic American novels: The scarlet letter by N. Hawthorne: The adventures of Huckleberry Finn by M. Twain; The red badge of courage by S. Crane; Billy Budd by H. Melville. – New York a.o., 1979. – 744с.
45599
  Shakespeare W. Four comedies / W.Shakespeare. – London : Penguin books, 1996. – 678р. – Contents: The taming of the shrew/Ed. by G.R.Hibbard. A midsummer night"s dream/Ed. by S.Wells. As you like it/Ed. by H.J.Oliver. Twelfth night/Ed. by M.M.Mahood. – (Penguin classics). – ISBN 0-14-043454-2
45600
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries : Volpone; The way of the world; She stoops to conquer; The school for scandal. – Harmondsworth, 1976. – 414с.
45601
   Four English comedies of the 17th and 18th centuries: Volpone; The way of the world; The stoops to conquer; The scholl for scandal. – Harmondsworth, 1967. – 414с.
45602
   Four Great American Classics. – Toronto a.o., 1986. – 79с.
45603
   Four great comedies of the restoration and eighteenth century: Wycherley, Cogreve, Goldsmith, Sheridan. – New York, 1963. – 321с.
45604
  Chekhov Anton Four great plays by Anton Chekhov / Chekhov Anton. – New York, 1963. – 244с.
45605
  Rybka E. Four hundred years of the Copernican heritage / E. Rybka. – Cracow : Jagellonian University, 1964. – 236 p.
45606
  Williams N. Four letters of love / Niall Williams. – London : Picador, 1997. – [5], 342 p. – ISBN 0-330-35269-5
45607
  Adamyan Nora Four lives : short stories / Nora Adamyan. – Moscow, 1965. – 164 с. – (Library of soviet short stories)
45608
  Williams Tennessee Four plays / Williams Tennessee. – New York : A signet classic, 1976. – 127 p.
45609
  Aristophanes Four plays by Aristophanes. / Aristophanes. – New York, 1984. – 619с.
45610
   Four plays of our time. – Toronto a. o., 1960. – 399с.
45611
  Kaplan V. Four plays. / V. Kaplan. – 2. – M., 1954. – 119с.
45612
  James Henry Four selected novels: The Americans. - The Europeans.- Daisy Miller. - An International episode / James Henry. – N.Y., 1946. – 572с.
45613
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – New York, 1963. – 281с.
45614
  Melville Herman Four short novels / Melville Herman. – Toronto, 1971. – 281с.
45615
  Wells H.G. Four stories / H.G. Wells; Обработка С.А. Крейнес и С.С. Толстого. – 5-е изд. – Москва : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1950. – 31 p.
45616
   Four Stories by American Women. – Harmondsworth, 1990. – 241 p.
45617
   Four symposia on folklore. – Bloomington, 1953. – 340с.
45618
  Curtis Richard Four weddings and a funeral / Curtis Richard; Retold by C.Gilchrist. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,71p. – На обкл.: A Mike Newell film. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-40262-X
45619
  Triebel H. Fourier analysis and function spaces / H.Triebel. – Leipzig : Teubner, 1977. – 168 p. – (Teubner-Texte zur Mathematik)
45620
  Ehrenpreis Leon Fourier analysis in several complex variables / Ehrenpreis Leon. – New York : Wiley-Interscience, 1970. – XIII,506p. – (Tracts in mathematics ; Vol.17 ; Pure and applied mathematics; A series of texts and monographs). – ISBN 471 23400 1
45621
  Goldberg Richard Fourier transforms / Goldberg Richard. – Cambridge : Un-ty press, 1962. – 8, 76 p. – (Cambridge tracts in mathematics and mathematical physics ; 52)
45622
  Steele J.D. Fourteen weeks in chemistry / J. Dorman Steele. – New York ; Chicago : A.S. Barnes & Company, 1873. – 310 p., ill.
45623
   Fourteenth International Congress of genetics : Plenary sessions symposia. Abstracts. – Moscow : Nauka, 1978. – 131p.
45624
   Fourteenth Texas Symposium on relativistic astrophysics. – New York : New York Academy of Sciences, 1989. – 698 p.
45625
   Fourth annual report for the period ending June 30, 1960. – Washington. – 44с.
45626
   Fourth colloquium in biological sciences: blood-brain transfer. – New York : The New York academy of sciences, 1988. – 324p. – (Annals of the New York academy of sciences ; vol. 529). – ISBN 0-89766-455-8
45627
   Fourth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Kosice. – Praha : Univerzita Karlova, 1972. – 145p.
45628
   Fourth formator symposium on mathematical methods for the analysis of large-scale systems: Proceedings of a symposium held in Liblice near Prague, may 18-21, 1982. – Prague, 1983. – 611с.
45629
   Fourth International Conference on power electronics and variable speed drives. – London : Peter Peregrinus, 1990. – 561 p. – (IEE Conference Publication ; Nr 324). – ISBN 0-86341703-5. – ISSN 0537-9989
45630
   Fourth Liege colloquium on ocean hydrodynamics. Univ. of Liege 20-24 March 1972. – Liege, 1973. – 216с.
45631
   Fourth World Meteorological Congress. – Geneva, Switzerland : Secretariat of the World Meteorological Organization
WMO-№.142. RC. 23 : Abridged Report With Resolution. – 1963. – 208p.
45632
  Green R.G. Fox encephalitis / R.G. Green; Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, Minn. – {S. l. : s. n.], 1936. – 5 p. – Reprinted from: Veterinary medicine, Vol. 31, No. 12, December, 1936
45633
  Бемер С. Fox Pro 2.6 для Windows / С. Бемер. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 464с.
45634
  MacGinley Patrick Foxprints / MacGinley Patrick. – Harmondsworth, 1986. – 282с.
45635
  Попов А.А. FoxPro 2.0. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0. Построение систем обработки данных / А.А. Попов. – Москва : Март, 1996. – 352с. – ISBN 5-88505-013-9
45636
  Кауфельд Дж. FoxPro 2.6 For Windows для "чайников" / Дж. Кауфельд. – Киев : Диалектика, Информейшн Компьютер Энтерпрайз, 1996. – 264с. – ISBN 5-7707-2149-9
45637
  Гончаров А. FoxPro в примерах версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160с. – ISBN 5-88782-032-2
45638
  Гончаров А. FoxPro в примерах. Версии 2.5, 2.6, 3.0 / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 160 с.
45639
  Kostogryz V.P. FPGA and GPU computing in Bioinformatics // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 169-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Біоінформатика і обчислювальна біологія - дві суміжні (подібні) області, що використовують методи прикладної математики, інформатики, статистики та штучного інтелекту для розв"язання специфічних задач (які потребують надскладних обчислень) в ...
45640
  Preclik Vladimir Fr. Jar. Rubes / Preclik Vladimir. – Praha, 1948. – 31с.
45641
  Dolansky Julius Fr. Lad. Celakovsky, 1852-1952 / Dolansky Julius. – Praha, 1952. – 48с.
45642
  Seibt I. Fr. Wagner"s Deutsch-lateinische Phraseologie nach den besten Quellen zum Gebrauche der....... – Prag, 1847. – 1686 стб.
45643
  Peitgen H.-O. Fractals for the Classroom / H.-O. Peitgen, H. Jurgens, D. Saupe. – New York : Springer-Verlag. – ISBN 0-387-97041-X
P. 1 : Introduction to Fractals and Chaos. – 1992. – 452 p.
45644
  Mishura Yu. Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with non-zero "mean" / Yu. Mishura, Yurchenko-Tytarenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2018. – Vol. 5, n. 1. – Р. 99-111. – ISSN 2351-6046
45645
  Mishura Y. Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with small Hurst indices / Y. Mishura, Yurchenko-Tytarenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 13-39. – ISSN 2351-6046


  Дробовий процес Кокса – Інгерсолла – Росса з малими індексами Херста. "In this paper the fractional Cox–Ingersoll–Ross process on R+R+ for H<1/2H<1/2 is defined as a square of a pointwise limit of the processes YY, satisfying the SDE of the form ...
45646
  Simionescu Cristofor Fractionarea compusilor macromoleculari / Simionescu Cristofor, C.V. Uglea. – Bucuresti, 1969. – 292с.
45647
  Milanovsky S. Fracturing of the Crust - Geological and Geophysical View / S. Milanovsky, V. Nikolaevskiy // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 106. – ISSN 0203-3100
45648
  Heise Joachim Fragen an die Geschichte der DDR. / Heise Joachim, Hofmann Jurgen. – Berlin, 1988. – 221с.
45649
   Fragen des Internationalen Privatrecht Acht Beitrage von Vertretern der sozialistischen Rechtswissenschaft. – Berl., 1958. – 256с.
45650
   Fragen des lyrischen Schaffens. – Hf. 18. – Halle, 1960. – 84с.
45651
  Wroblewski Andrzej Fragetowe Lyzeczki, czyli jak sie robi fortune / Wroblewski Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 233 s.
45652
  Оммундсен Ослаг Fragment.uib.no // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50


  Середньовічні рукописи Норвегії.
45653
  Ommundsen A. Fragment.uib.no // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 51


  Середньовічні рукописи Норвегії.
45654
  Aristotelis Fragmenta : Aristotelis, qui ferebantur librorum / Aristotelis, qui ferebantur librorum ; Aristotelis, coll. Valentinus Rose. – Lipsiae (Leipzig) : Teubner, 1886. – 463 p. – На обкл. назва латинською мовою
45655
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N17/24. – 1996


  1997. Vol. 46
45656
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 00159301
T.39, N10/16. – 1996


  1997. Vol. 46
45657
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 9/17. – 2000


  1997. Vol. 46
45658
   Fragmenta faunistica. – Warszawa. – ISSN 0015-9301
T.43, N 1/8. – 2000


  1997. Vol. 46
45659
   Fragmenta Latina codioun in bibliotheca Universitatis Budapestinensis. – Budapest, 1983. – 286с.
45660
  Flueler C. Fragmentarium.ms // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 47
45661
  Флюелер Хрістоф Fragmentarium.ms // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
45662
  Torrente Ballester Fragmentos de Apocalipsis / Torrente Ballester. – Barcelona, 1982. – 398 p.
45663
  Potocki Jan Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les slaves / recueillis et commente par le comte Jean Potocki. – A Brunsvic [Braunschweig] : Dans la librairie des ecoles
T. 1. – 1796


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
45664
  Lukin D. Fragments of old-printed books as endpapers (case studies from the collection of Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 16
45665
  Harrington Michael Fragments of the century. / Harrington Michael. – New York, 1973. – 246с.
45666
  Burgomistrenko T. Fragments of the early printed books in the Cyrillic manuscript codices of the 17th c from the Institute of Manuscript of VNLU: issues of attribution and inclusion into the electronic resource // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 14
45667
  Voloshenko S. Fragments of the early printed books in the manuscript codices as a source for attribution of the covers (the case studies of Jerusalem Typikon and the Menaion from the Institute of Manuscript VNLU) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 25
45668
  Bondar N. Fragments of the early printed books of the 16th - 17th c. as a source for attribution and investigation of a counterfeit printing // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 29
45669
  Hnatenko L. Fragments of the old Cyrillic manuscript codices: the problem of attribution and description (case study of the collection of the Institute of Manuscript of VNLU) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 21
45670
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics / Liubomiras Kulviecas ; [ed. by Donata Kulviecaite, Kestutis Arlauskas]. – 3rd rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2010. – 191 p. : fig. – Текст англ., лит., нім., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-609-420-083-0
45671
  Kulviecas L. Fragments on history of physics and mathematics = Фрагменты из истории физики и математики / Liubomiras Kulviecas. – 4th rev. ed. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – 191, [1] p. : ill. – Текст англ., рус., лит., нем. - Рез. рус., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-609-420-226-1
45672
   Fragmenty filozoficzne. – Warszawa
2. – 1959. – 332с.
45673
  Kurtonina N.J. Frames and labels : A modal analysis of categorial inference: Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht / N. J.Kurtonina; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – XII, 174, [3] p. – Bibliogr.: P.167. – (ILLC dissertation series 1995-8). – ISBN 90-7479528-5
45674
  Marquardt J. Frames of reference : art, history, and world / Janet Marquardt, Stephen Eskilson. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2005. – 16, 383 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-282948-6
45675
  Komochkova O. Framework of future linguists" research activities: the UK experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 2/3. – P. 48-57. – ISSN 2308-4081


  Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії відіграє надзвичайно важливе значення в процесі формування їхньої наукової культури та світогляду, дослідницької позиції, а також виховує в них повагу до ...
45676
   Frameworks for monetary stability : Policy issues and country experiences: Papers present. at the 6th seminar on central banking, Washington, D. C. March 1-10, 1994. – Washington : International Monetary Fund, 1994. – XI,755p. – ISBN 1-55775-419-5
45677
  Gunew Sneja Framing marginality : Multicultural literary studies / Gunew Sneja. – Carlton : Melbourne univ. press, 1994. – 13,158p. – (Interpretations / General editor K.Ruthven). – ISBN 1039-6128
45678
  Zaporozhets O.Y. Framing of Russian Federation"s aggression in Ukraine by Russian media in early 2015 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – Р. 15-21. – ISSN 2308-6912


  The article examines Russian propaganda over the armed conflict in Eastern Ukraine. The research is based on the news stories of Russian TV channel "Pervij Kanal" during January-March 2015. The key topics of news stories were as follows: shelling of ...
45679
  Jorgensen R.F. Framing the net : the internet and human rights / Rikke Frank Jorgensen. – Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013. – XII, 262 p. – Бібліогр.: с. 228-256 та в підрядк. при. – ISBN 978-1-78254-079-3
45680
  Trollope Anthony Framley parsonage / Trollope Anthony; With an introd.by G.Handley. – London : Campbell Publishers, 1994. – 587 p. – (Everyman"s Library ; 171 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-171-2
45681
   Frana Sramek ve fotografii. – Praha, 1959. – 126с.
45682
  Баран Є. FRANC-TIREUR української літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 12


  Творчий портрет Володимира Брюггена та його книги "Блокноти" і "Література і час"
45683
  Уен М. Francais / М. Уен, Е. Лівшиць. – К
3. – 1939. – 135с.
45684
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 2-е. – М
3. – 1940. – 144с.
45685
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 5-е. – Москва, 1944. – 144 с.
45686
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1945. – 144с.
45687
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 6-е. – М
3. – 1946. – 143с.
45688
  Уэн М. Francais / М. Уэн, Е. Лившиц. – изд. 7-е. – М, 1947. – 143с.
45689
  Бахарева Francais : Підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи, (2-й рік навчання) / Бахарева М., Калачова З. ; пер. з 4-го вид. Учпедгізу РСФСР. – Вид. 4-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1952. – 112 с.
45690
  Бахарева Francais : підручник фрнц. мови для 6-го класу середн. школи, другий рік навчання / Бахарева М., Калачова З. ; пер. з 7-го рос. вид. "Учпедгізу". – Вид. 8-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 112 с.
45691
  Amon Evelyne. Francais : 3-e. Litterature et Methode / Evelyne. Amon, Yves. Bomati. – Paris : Hatier, 1989. – 352p. – ISBN 2-218-2068-1
45692
   Francais 3e: textxs et activites; langage et communication. – Paris, 1980. – 319с.
45693
  Ballot Marc Francais 4-3 perspectives : programme et instructions 1979 / Ballot Marc, Lafond Suzanne. – Paris : Editions Magnard, 1979. – 283,[4]p. : il. – ISBN 2-210-41490-3
45694
  Lopatine G. Francais commercial / G. Lopatine. – M., 1961. – 348с.
45695
  Sauvageot Aurelien Francais ecrit. Francais parle / Sauvageot Aurelien. – Paris, 1962. – 234с.
45696
  Genouvrier Emile Francais et exercices structuraux au C.E. I. / Genouvrier Emile, Gruwez Claudine. – Paris, 1972. – 224с.
45697
  Драненко Г.Ф. Francais, niveau avace DALF : підручник для ВНЗ / Драненко Г.Ф. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 230, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-569-137-6
45698
  Опацкий С.Е. Francais, niveau debutant : учебник для высших учеб. заведений / С.Е. Опацкий. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 312 с. : илл. – ISBN 966-569-088-4
45699
  Федотова Н. Francais. Підруч. франц. мови для 5 кл. серед. шк. / Н. Федотова, С. Маркова. – К.-Львів, 1951. – 160с.
45700
  Труа І. Francais. Підруч. франц. мови для 8-9 кл. / І. Труа, Л. Турчіна. – К.-Х., 1938. – 208с.
45701
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / Бахарева М. ; пер. з 5-го рос. вид. – Вид. 6-е. – Київ ; Львів : [б. в.], 1955. – 108 с.
45702
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М. Бахарева, К. Лівшиц, Н. Теннова ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 7-е. – Київ- ; Львів : Радянська школа, 1956. – 108 с.
45703
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М. Бахарева, К. Лівшиц, Н. Теннова ; пер. з 7-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 9-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1958. – 107 с.
45704
  Бахарева М.О. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 4-го рос. вид. – Вид. 5-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1955. – 108 с. : іл.
45705
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 6-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 107 с.
45706
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 7-е. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1957. – 108 с.
45707
  Бахарева М.І. Francais. Підручник фрнц. мови для 9-го класу середн. школи / Бахарева М., Цетлін Н. ; пер. з 6-го рос. вид. Учпедгізу. – Вид. 8-е. – Київ- ; Львів : Радянська школа, 1958. – 108 с.
45708
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – М., 1937. – 287с.
45709
  Труа И. Francais. Уч. франц. яз. для 8-9 кл. / И. Труа, Л. Турчина. – 2-е изд... – М., 1938. – 240с.
45710
  Агаркова Н.А. Francais. Учеб. пособие по франц. яз. / Н.А. Агаркова. – Київ, 1961. – 288с.
45711
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Лившиц Е., Теннова Н. ; под метод. ред. Н. Тенновой. – Изд. 8-е. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 180 с.
45712
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / М.А. Бахарева, Е.И. Лившиц, Н.Н. Теннова. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 112 с.
45713
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 6-го класса сред. школы 2-й год обучения / Бахарева М.А., Калачева З.В. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 127 с. : ил.
45714
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / Бахарева М.А. Лившиц Е.И., Теннова Н.И. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 112 с. : ил.
45715
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 8-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Лившиц Е.И., Теннова Н.И. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 112 с. : ил.
45716
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 6-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Калачева З.В. – Изд. 7-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 127 с. : ил.
45717
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 5-е. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 112 с. : ил.
45718
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 109 с. : ил.
45719
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. : для 9-го класса сред. школы / Бахарева М.А., Цетлин Н.Т. – Изд. 8-е. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 109 с. : ил.
45720
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Левшиц Е., Теннова Н. ; под метод. ред. Н. Тенновой. – Изд. 3-е. – Москва : Учпедгиз, 1943. – 176 с.
45721
  Бахарева М.А. Francais. Учебник франц. яз. Для 9-го и 10-го класса сред. школы / Бахарева М., Левшиц Е., Теннова Н. – Изд. 4-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 176 с.
45722
  Бахарева М.А. Francais. Учебник французского языка : для 6-го класса семилет. и сред. школы / Бахарева М., Мосевич Р., Фридман Ф. – Изд. 6-е. – Москва ; Л : Учпедгиз, 1946. – 115 с. : ил.
45723
  Бахарева М.А. Francais. Учебник французского языка : для 6-го класса семилет. и сред. школы / М. Бахарева, Р. Мосевич, Ф. Фридман. – Изд. 9-е. – Москва ; Л : Учпедгиз, 1947. – 115 с.
45724
  Менжинская В. Francais. Французский язык. Для 5-го класса средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 2-е изд. – Москва, 1935. – 112 с.
45725
  Penfornis J.-L. Francais.com : methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 157 p. : ill. – ISBN 978-2-09-035424-9
45726
  Penfornis J.-L. Francais.com : сahier d"exercices: methode de francais professionnel et des affaires: debutant / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2007. – 96 p. : ill. + Брошура "Francais.com.: cahier d"exercices: corriges" /J.-L. Penfornis. 15 p. – ISBN 978-2-09-035425-6
45727
  Decup Sabine Marie France-Angleterre : Les relations militaires de 1945 a 1962 / Decup Sabine Marie; Preface de J.-C.Jauffret. – Paris : Economica;Institut de strategie comparee, 1998. – 292p. – (Hautes etudes militaires ; 10). – ISBN 2-7178-3756-6
45728
   France. – Paris, 1961. – 144с.
45729
   France. – Paris : La documentation Francaise; Ministere des affaires etrangeres, 1995. – 264p. : ill. – ISBN 2-11-003398-3
45730
   France. – Paris : La Documentation francaise, 1999. – 272p. : il. – ISBN 2-11-004343-1
45731
  Johnson Douglas France and the Dreyfus affair / Douglas Johnson. – London : Blandford press, 1966. – 242 p. : ill. – (Blandford history series)
45732
  Laurens F.D. France and the Italo-Ethiopian crisis 1935-1936 / Franklin D. Laurens. – The Hague, Paris : Mouton, 1967. – 432 p. : ill.
45733
   France et Russie par un democrate. – Paris : E. Dentu, 1863. – 40 p.
45734
  Anusik Z. France in Sweden"s foreign policy in the era of Gustav III"s reign (1771-1792) / Zbigniew Anusik ; [transl.: Aleksandra Bartosiewicz, Malgorzata Lesniak]. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2016. – 568 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-83-8088-283-6
45735
  Bloch France, oh France! : oeuvres choisies / Jean-Richard Bloch. – Moscou : Radouga, 1982. – 463 s.
45736
  Foyer Jean France, qu`ont-ils fait de ta liberte! : "Il faut que les Francais soient pour la France" / Foyer Jean. – Paris : Guibert, 1999. – 215p. – (Combats pour la liberte de l"esprit / Collect. dirigee par J.-P. Bled). – ISBN 2.86839-565-1
45737
  Bury T J.P. France. / T J.P. Bury. – London, New York, 1972. – 152с.
45738
   France. Les ententes professionnelles devant la loi. – Paris, 1953. – 194с.
45739
   France: A Dhaidon cultural guide. – Oxford, 1985. – 800с.
45740
  Guerard Albert France: A Modern History / Guerard Albert. – New edit. – Ann Arbor, 1969. – 578с.
45741
  Guizot M. France: In 8 vol. / M. Guizot, Guizot, de Witt; Black R., Hazeltine M.W. – New York, London
8. – 480с.
45742
  Knapp Wilfrid France: partial eclipse; From the Stavisky riots to the Nazi conquest / Knapp Wilfrid. – London, 1972. – 151с.
45743
  Kisterrskaya I. Franchising as a mode of Ukrainian enterprises"work under conditions of crisis : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.32-46. – Бібліогр. вкінці ст.
45744
  Sitnicki M. Franchising model of commercialization of scientific libraries" services at research universities // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 214-221. – ISSN 2256-0742


  Франчайзингова модель комерціалізації послуг наукових бібліотек у науково-дослідних університетах.
45745
  Eckhardt Sandor Francia-magyar keziszotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
5. – 1973. – 856с.
45746
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – Budapest
7. – 1965. – 480с.
45747
  Eckhardt Sandor Francia-magyar szotar / Eckhardt Sandor. – 11-k valtozatlan kiadas. – Budapest, 1983. – 560с.
45748
  Herman Jozsef Francia leiro nyelvtan / Herman Jozsef. – 2 resz. Kezirat. – Budapest, 1959. – 72с.
45749
  Ort Alexandr Francie. Vnitropoliticky vyvoj po druhe svetove valce / Ort Alexandr. – Praha, 1960. – 174с.
45750
   Francis Jammis et Thomas Braun. Correspondence (1898-1937). – Bruxelles, 1972. – 239с.
45751
  Liscak V. Franciscan Missions to China and the Czech Crown Lands (from the 16th to the 18th Century) // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 529-541. – ISSN 0044-8699
45752
  Eberbach Volker Francisco Pizarro: Glanz und Elend eines Conquistadors / Eberbach Volker. – Berlin, 1980. – 430с.
45753
  Meyer H. Franciska und der Student aus Trio / H. Meyer. – Berlin, 1973. – 336с.
45754
  Szenic Stanislaw Franciszek Liszt / Szenic Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 541с.
45755
   Francja - dazenia i rzeczywistosc. – Warszawa, 1975. – 332с.
45756
  Straszewicz L. Francja / L. Straszewicz. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 348s.
45757
  Kocoj Henryk Francja a upadek Polski. Polskie rachuby na pomoc Francji w czasie sejmu Czteroletniego i insurekcji kosciuszkowskiej / Kocoj Henryk. – Krakow, 1976. – 187с.
45758
  Salmonowicz Stanislaw Francja pod jakobinska gwiazda. Szkice z dziejow rewolucji francuskiej / Salmonowicz Stanislaw. – Warszawa, 1966. – 222с.
45759
  Tusell J. Franco en la guerra civil : una biografia politica / J. Tusell. – Madrid : Tusquets Editores, 1992. – ISBN 84-7223-648-X
45760
  Sand G. Francois le Champi / George Sand ; adapte en francais facile par Brigitte Faucard-Martinez. – [Paris] : CLE International, 2006. – 63 p. : ill. – (Lectures CLE en francais facile). – ISBN 209-031799-X
45761
  Sand George Francois le Champi. La petite Fadette = Франсуа ле Шампи. Малышка Фадетт / Sand George. – Москва : Прогресс, 1978. – 432с.
45762
  Suffran Michel Francois Mauriac / Suffran Michel. – Paris, 1973. – 191с.
45763
  Bahtin M. Francois Rabelais si cultura populara in Evul Mediu si in Renastere. / M. Bahtin. – Bucuresti, 1974. – 541с.
45764
  Ort A. Francouzska kolonialni politika po 2. svetove valce / A. Ort. – Praha, 1968. – 422с.
45765
   Francouzska literatura. (Strucny nastin vyvoje). – Praha, 1960. – 272с.
45766
  Honty Tibor Francouzske socharstvi / Honty Tibor. – Praha, 1958. – 104с.
45767
  Hendrich Josef Francouzstina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
2. – 1964. – 432с.
45768
  Hendrich Josef Francouzszina bezna a hospodarska. / Hendrich Josef, O. Kulik, J. Tlaskal. – Praha
1. – 1963. – 380с.
45769
   Francu XIX. G.S.ainavas. – Riga, 1963. – 24с.
45770
  Lysiak Waldemar Francuska sciezka / Lysiak Waldemar. – Warszawa, 1976. – 220с.
45771
  Gerhard Jan Francuzi / Gerhard Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 181s.
45772
  Cherel A. Francuzki bez muke / A. Cherel. – Paris, Bruxelles, Dusseldorf, 1964. – 485с.
45773
  Charszewska Zofia Franek, jego pies i spolka / Charszewska Zofia. – Warszawa, 1956. – 96с.
45774
  Brinkman Jurgen Frank Mellenthin / Brinkman Jurgen. – Lpz., 1967. – 680с.
45775
  Brinkmann Jurgen Frank Mellenthin. / Brinkmann Jurgen. – Leipzig, 1976. – 680с.
45776
  Shelley Wollstanecraft Frankenstein / Mary Shelley Wollstanecraft; Przelozyl H.Goldmann. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1989. – 223 s. – ISBN 83-210-0790-2
45777
  Shelley Marry Frankenstein / Shelley Marry; With an introd.by W.Lesser. – London : Campbell Publishers, 1992. – 231p. – (Everyman"s Library ; 62 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-062-
45778
  Shelley Mary Frankenstein or, The Modern Prometheus / Shelley Mary. – Harmondsworth, 1985. – 270с.
45779
  Shelley M. Frankenstein. Adapted by Patrik Nobes : Посібник для навчання читання англійською мовою / M. Shelley. – Київ : Знання, 1995. – 64с. – ISBN 5-7770-0647-7
45780
   Frankfurt. – Munchen, 1991. – 64с.
45781
  Ember M. Frankfurt am Main / M. Ember. – Budapest : Panorama, 1974. – 212s.
45782
  Sohm R. Frankischen Recht und Romisches Recht : prolegomena zur deutschen Rechtsgeschichte / R. Sohm. – Weimar : Hermann Bohlau, 1880. – 84 S.
45783
  Leuchtenburg William Franklin D. Roosevelt and the New Deal 1932-1940. / Leuchtenburg William. – New York, 1963. – 390с.
45784
  Range Willard Franklin D. Roosevelt"s World Order / Range Willard. – Athens, 1959. – 219с.
45785
  Jakowlew N.N. Franklin D. Rousevelt / N.N. Jakowlew. – Berlin, 1977. – 606с.
45786
   Franklin"s autobiography. – New York : Henry Holt and company, 1912. – XXX, 231 р., port.
45787
   Frankreich. – Lpz., 1958. – 30с.
45788
  Marcel Roger Frankreich / Marcel Roger. – Berl., 1961. – 64с.
45789
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – Berlin
1. – 1973. – 277с.
45790
  Koller H. Frankreich. Ein historischer Abriss / H. Koller, B. Topfer. – 2. uberarb. Aufl. – Berlin
2. – 1973. – 453с.
45791
  Koller Heinz Frankreich. Ein historischer Abriss / Koller Heinz, Topfer Bernhard. – 3. Aufl. – Berlin
1. – 1976. – 278 с.
45792
  Hille Horst Frankreich. Vorphilatelie, Abstempelungen und andere Besonderheiten / Hille Horst. – Lpz., 1961. – 140с.
45793
  Salinger David J. Franny / David J. Salinger. – K., 1995. – 64с.
45794
  Salinger J.D. Franny i Zooey / J.D. Salinger; Tlum.M.Skibniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 250 s. – ISBN 8307002915
45795
  Knezek Libor Frano Kral / Knezek Libor. – Praha, 1953. – 88с.
45796
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
45797
   Frano Stefunko. 1903-1968. Socharske dielo. – Martin, 1968. – 32с.
45798
   Frano Stefunko. 1903-1973. Zbornik na 70. narod. narodneho umelca, profesora F.Stefunku. – Martin, 1974. – 151с.
45799
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 127с.
45800
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1939. – 135с.
45801
  Тарасова М. Franoais. / М. Тарасова, О. Городецкая. – 2-е вид. – К.
1. – 1939. – 131с.
45802
   Frans Masereel. Beitragen von Stefan Zweig, P. Vorms, G. Pommeranz-Leidtke und einer Bibliographie von Hanns-Conon von der Gabelenz. – Dresden, 1961. – 352с.
45803
   Frans Masereel. Einleitung von Berhhard Nowak. – Dresden, 1960. – 16с.
45804
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 3-е изд. – М.
3. – 1937. – 152с.
45805
  Менжинская В. Fransais. Французский язык. Для 7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская, П. Люкэ. – 4-е изд. – М.
3. – 1938. – 144с.
45806
  Менжинская В. Fransais. Французька мова. Підручник для 4-го класа початкової школи / В. Менжинская, П. Люкэ. – К., 1935. – 60с.
45807
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 5-го класа середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К., 1934. – 60с.
45808
  Менжинська В.Р. Fransais. Французька мова. Підручник для 7-го класа неповної середньої та середньої школи / В.Р. Менжинська, П. Люке. – К.-Х., 1938. – 132с.
45809
  Olivier R. Fransosisch - deutsches Worterbuch / R. Olivier. – Leipzig, 1964. – 708 p
45810
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1952. – 207с.
45811
  Svetla Karolina Frantina / Svetla Karolina. – Praha, 1974. – 225с.
45812
  Kusakova Helena Frantisek Bohumir Zverina. / Kusakova Helena. – Havlickuv Brod, 1959. – 78с.
45813
  Janu Jaroslav Frantisek Hecko: Prispevek k tematu spisovatel a doba / Janu Jaroslav. – Praha, 1967. – 149с.
45814
  Kotalik Jiri Frantisek Jiroudek / Kotalik Jiri. – Praha, 1959. – 12с.
45815
  Batha Fr. Frantisek Rehor. (1857-1899) / Fr. Batha. – Praha, 1964. – 16 s.
45816
  Dvorak Fr. Frantisek Tichy / Fr. Dvorak. – Praha, 1969. – 4с.
45817
  Klacel F.M. Frantiska Matause Klacela Dobroweda : spisu musejnich cislo XXVI / F.M. Klacel. – Praha : W kommissi u Kronbergra a Riwnace, 1847. – XXIV, 326 s. – (Mala encyklopedie nauk / Nakladem Ceskeno Museum ; Cislo VII)
45818
  Garas K. Franz Anton Maulbertsch 1724 -1796 : mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln / K. Garas. – Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1960. – 333 S., CCXL Pl. Ill.
45819
  Grunwald Helmut Franz Fiedler und seine Zeit / Grunwald Helmut. – Halle, 1960. – 134с.
45820
  Schuh Franzjosef Franz Hebenstreit. 1747-1795. "Mensch unter Menschen" / Schuh Franzjosef. – Trier, 1974. – 80с.
45821
  Frynta Emanuel Franz Kafka lebte in Prag / Frynta Emanuel. – Praha, 1960. – 148с.
45822
  Szabolcsi Bence Franz Liszt an seinem Lebensabend / Szabolcsi Bence. – Budapest, 1959. – 144с.
45823
  Buchner Alexander Franz Liszt in Bohmen. / Buchner Alexander. – Praha, 1962. – 212с.
45824
  Hohle Thomas Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus 1869-1891 / Hohle Thomas. – Berl., 1956. – 342с.
45825
  Koch Hans Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturtheorie / Koch Hans. – Berl., 1959. – 440с.
45826
  Goldschmidt Harry Franz Schubert-ein Lebensbild. / Goldschmidt Harry. – Berlin, 1954. – 372с.
45827
  Hug Fritz Franz Schubert. Tragik eines Begnadeten / Hug Fritz. – Munchen, 1978. – 498с.
45828
  Reimann Brigitte Franziska Linkerhand / Reimann Brigitte. – Berlin, 1974. – 584с.
45829
  Kohler F. Franzosisch-deutsches und deutsch-franzosisches Taschen-Worterbuch. – Leipzig : Philip Reclam jun., 1906. – 672 S.
45830
  Kohler G. Franzosisch-Deutsches und Deutsch-Franzosisches Taschen-Worterbuch / G. Kohler. – Leipzig, 1904. – 669, [11] s.
45831
  Olivier Rene Franzosisch-deutsches Worterbuch / Olivier Rene. – Leipzig, 1970. – 708с.
45832
  Telling Rudolf Franzosisch im deutschen Wortschatz: Lehn- und Fremdworter aus acht Jahrhunderten / Telling Rudolf. – Berlin, 1987. – 119с.
45833
  Gleissner Hubert Franzosische Aussprache. / Gleissner Hubert. – Halle, 1963. – 52с.
45834
   Franzosische Feenmarchen des 18. Jahrhunderts. – Berlin, 1974. – 543с.
45835
   Franzosische Liebesgeschichten von Nodier bis Maupassant. – 3. Aufl. – Leipzig : Philipp Reclam jun., 1959. – 655 S. : Ill.
45836
   Franzosische Malerei der zweiten Halfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ermitage - Leningrad. – Leningrad, 1987. – 16с.
45837
   Franzosische Malerei Ende des XIX. - Anfang des XX. Jahrhunderts aus der Sammlung des Staatlichen Puschkin-Museums fur bildende Kunst. – Leningrad, 1970. – 11с.
45838
   Franzosische Revolution und deutsche Klassik: Beitrage zum 200. Jahrestag. – Weimar, 1989. – 340с.
45839
   Franzosische Revolutions-Musik. – Dresden, 1955. – 123с.
45840
   Franzosischen und sachsische Gesandtschaftsberichte aus Dresden und Paris. 1848-1849. – Berl., 1956. – 552с.
45841
  Sand G. Franзois le Champi. – Leipzig, 1851. – 96 p.
45842
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.
1. – 1938. – 128с.
45843
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1947. – 140 с.
45844
  Тарасова М. Franсais / М. Тарасова, О. Городецкая. – М.Л.
1. – 1948. – 140с.
45845
   Frasario italiano-russo. – M., 1958. – 160с.
45846
   Frasario italiano-russo. – Москва : Прогресс, 1971. – 326с.
45847
  Pittano Giuseppe Frase fatta: capo ha: dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni / Pittano Giuseppe. – Bologna, 1992. – 352с.
45848
  Olberg Gunter Frashspuren und andere Tierzeichen / Olberg Gunter. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1959. – 112S.
45849
  Kochanowski Jan Fraszki / Kochanowski Jan. – Warszawa, 1956. – 88с.
45850
  Herrmann Ignat Frater z Podskali a jine prazske obrazky / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 196с.
45851
   Fratia intre poporul roman si nationalitatile conlocuitoare, 1951. – 32с.
45852
  Antonovici I. Fratii Gheorghie si Neculai Rosca-Codrianu : fundatoriiLiceului si Scoalei Secundare - Profesionale de fete Din Barlad / I. Antonovici. – Barlad : Munteanu, 1908. – L, 124 p. : ill.
45853
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti
Vol. 1. – 1966. – 312с.
45854
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. 5. – Bucuresti
Vol. 2. – 1966. – 288с.
45855
  Sadoveanu Mihail Fratii Jderi / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5. – Bucuresti
Vol. 3. – 1966. – 360с.
45856
  Fedin Konstantin Fratii. / Fedin Konstantin. – Bucuresti, 1961. – 504с.
45857
  Klen D. Fratrija. Feud opatije sv. Mihovila nad limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.). / D. Klen. – Rijeka, 1969. – 230с.
45858
  Bruns Marianne Frau Doktor privat. / Bruns Marianne. – Halle, 1957. – 202с.
45859
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Leipzig, 1971. – 206с.
45860
  Fontane Theodor Frau Jenny Treibel / Fontane Theodor. – Berlin, 1978. – 112с.
45861
  Fontane Theodor Frau Jenny Triebel / Fontane Theodor. – Berl., 1959. – 192с.
45862
  Binion Budolph Frau Lou: Nietzsche"s wayward disciple / Binion Budolph; Kaufmann W. – Princeton, 1968. – 587с.
45863
  Walther Frau Welt, ich hab von dir getrunken / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Rutten @ Loening, 1979. – 357 S.
45864
  Feder K.L. Frauds, myths, and mysteries : Science and pseudoscience in archaeology / Kenneth L. Feder. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Mayfield, 2002. – 18,355 p. : ill. – ISBN 0-7674-2722-X
45865
   Frauen der Goethezeit in ihren Briefen. – Berlin, 1960. – 754с.
45866
  Bereshnaja N. Frauen im Kampf fur den Frieden / N. Bereshnaja, J. Blinowa. – Moskau, 1987. – 119с.
45867
   Frauen im Spiegel der Kunst. – Leipzig, 1972. – 236с.
45868
   Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin, 1958. – 46с.
45869
  Hieblinger I. Frauen in unserem Staat. Einige Probleme der Forderung der Frau unter den Bedingungen der wissenschaflich-technischen Revolution in der DDR / I. Hieblinger. – Berlin, 1967. – 157с.
45870
  Vollmer M Frauen in Unternehmen / M Vollmer. – Munchen : Verlag moderne industrie, 1993. – 201s
45871
  Knappe Joachim Frauen ohne Manner / Knappe Joachim. – Halle (Saale), 1975. – 400с.
45872
   Frauen um Erich Muhsam: Zenzl Muhsam und Franziska zu Reventlow : Sechste Erich-Muhsam-Gesellschaft-Tagung in Malente, 12-14 Mai 1995. – Lubeck, 1996. – 138S. : Ill. – (Schriften der Erich-Muhsam-Gesellschaft / Hrsg. in Zusammenarbeit mit der Gustav-Heinemann-Bildungsstatte, Malente ; Hf. 11). – ISBN 3-931079-13-9
45873
  Lipowski Egbert Frauen und Monde / Lipowski Egbert. – Berlin, 1976. – 224с.
45874
  Bienert R. Frauen verantworten Freiheit : Portrats glaubiger Frauen aus der Zeit der ersten Frauenbewegung von Regina Bienert / R. Bienert. – Leipzig : St. Benno-Verlag GmbH, 1989. – 131 S. – ISBN 3-74-62-0419-1
45875
  Schweickert W.K. Frauen Wollen erobert werden / W.K. Schweickert. – Berl., 1962. – 222с.
45876
  Bruyn Gunter de Frauendienst. / Bruyn Gunter de. – Halle-Leipzig, 1986. – 336с.
45877
   Frauenrecht in Ost und West deutschland / Berghahn Sabine, Fritzsche, , Andrea. – Berlin, 1991. – 222с.
45878
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 48S. : Mit Farbtafel, 29 Aufnahmen und 5 Ziechnungen des Verfassers
45879
  Fuller F. Frauenschuh und Riemenzunge / F. Fuller. – Auf. 3. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
Teil 1 : Orchideen Mitteleuropas. – 1981. – 63S. : Mit 56 Abbildungen und 2 Farbtafeln
45880
  Cervantes Saavedra Miguel de Fraulein Cornelia. Mit sieben Holzstichen von Imre Reiner / Cervantes Saavedra Miguel de. – Lpz., 1962. – 64с.
45881
  Epalza Mikel ded Fray Anselm Turmeda ("Abdallah al-Taryuman) y su polemica islamo-cristiana / Epalza Mikel ded; ed.,traduc. y estudio de la Tuhfa. – Madrid : Hiperion, 1994. – 518 p. : il. – (Serie Mayor). – ISBN 84-7517-399-3
45882
  Rincon Javier Salazar Fray Luis de Leon y Cervantes / Rincon Javier Salazar. – Madrid, 1980. – 86 s.
45883
  Koziara Stanislaw Frazeologia biblijna w jezyku polskim / Koziara Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej, 2001. – 340s. – (Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej w Krakowie ; nr.320). – ISBN 83-7271-134-8
45884
   Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология в языкознании и других науках : Europhras Slovenija 2005, [Strunjan, 12-14 sept. 2005]. – Ljubljana : [s. n.], 2007. – 618 s. – ISBN 978-961-237-203-3
45885
  Lansius Thomas Fred. Achillis ducis Wurtembergiae etc. Consultatio de principatu inter provincias Europae : Accedunt hac edit. de Svecorum, & Batavorum regionibus, succcesibus & virtutibus Dissertationes / Opera & studio Thomae Lansii. – Editio novissima. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Ianssonium, 1636. – [14], 774, [86] p.
45886
  Chaskolskaia M. Frederic Joliot-Curie : tr. du russe / M. Chaskolskaia. – Moscou : Editions Mir, 1968. – 262 p.
45887
  Pacaut Marcel Frederick Barbarossa / Pacaut Marcel. – London, 1970. – 224с.
45888
   Fredеrick Engels: His Life and Work. – Moscow, 1987. – 466 с.
45889
  Jacobs Lou Free-lance magazine photography / Jacobs Lou. – New York, 1970. – 160с.
45890
   Free among the free. – Kiev, 1968. – 64с.
45891
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 12. – 1999


  1997. Vol. 46
45892
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.49, N 11. – 1999


  1997. Vol. 46
45893
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 3. – 2000


  1997. Vol. 46
45894
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 2. – 2000


  1997. Vol. 46
45895
   Free China review. – Taipei. – ISSN 0016-030X
Vol.50, N 1. – 2000


  1997. Vol. 46
45896
  Paiva Barreto Free involutions on torus semi-bundles and the Borsuk-Ulam Theorem for maps into "R" / Paiva Barreto, Daciberg Lima Goncalves, D. Vendruscolo // Hiroshima mathematical journal / Hiroshima university, Department of mathematics, Graduate school of science. – Hiroshima, 2016. – Vol. 46, nr 3. – P. 255-270. – ISSN 0018-2079
45897
  Hohenberg John Free press / Hohenberg John. – London; New York, 1973. – 528с.
45898
   Free radicals in molecular biology, aging, and disease. – New York : Raven Press
Volume 27 : Aging. – 1984. – 416с.
45899
  Smolla Rodney Free speech in an open society / Smolla Rodney. – New York, 1992. – 429с.
45900
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – New York, 1979. – 330с.
45901
  Friedman Milton Free to choose: a personal statement / Friedman Milton, Friedman Rose. – San Diego a.o., 1990. – 338с.
45902
  Klimikova Free trade area in Europe and consumer protectoin / Klimikova, A. Sabolova // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 12-21
45903
  Safonik L. Free will discourse // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 37-38
45904
  Synytsya A. Free will in choice situation from the standpoint of biological naturalism // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 125-132. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
45905
  Эбен М. FreeBSD. Энциклопедия пользователя [Электронный ресурс] : Администрирование: искусство достижения равновесия / Майкл Эбен, Брайан Таймэн. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 719 с. – ISBN 966-7992-09-9
45906
  Cranston Maurice Freedom / Cranston Maurice. – London : Longmans, Green and co., 1967. – VII,131p.
45907
  Ischuk-Pazuniak Freedom and Old Testament Subjects in Lesia Ukrainka’s Lyrics and Dramatic Poems // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – P. 405-411. – ISBN 978-966-355-009-1


  Свобода та старозавітні сюжети у ліриці та драматичних поемах Лесі Українки.
45908
  Apresyan Z. Freedom and the artist. / Z. Apresyan. – Moscow, 1968. – с.
45909
  Weisbach Robert Freedom bound : a history of America"s civil rights movement / Weisbach Robert; with the research assistance of D. Cathcart. – New York : A plume book, 1991. – XV, 2335 p. : ill. – Bibliogr.: p.319-335. – ISBN 0-452-26553-3
45910
  Maciulaitis V. Freedom of Agreement in Labour Relations: Challenges of EU Law Transposition // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 56-57. – ISSN 1993-0909
45911
  Rahim Mia Mahmudur Freedom of association in the Bangladeshi garment industry: A policy schizophrenia in labour regulation / Rahim Mia Mahmudur, Islam Sk Samidul // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 3. – P. 423-446. – ISSN 0020-7780
45912
  Havrilyuk O. Freedom of conacience in a socialist society / O. Havrilyuk. – K., 1984. – 140с.
45913
   Freedom of conscience : a comparative law perspective / [Gr. Blicharz, M. Olszowka, J. Potrzeszsz et. al.] ; ed. by Blicharz Grzegorz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 424 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 399-424 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-12-9
45914
  Ognevaya Ye. Freedom of conscience for Soviet citizens / Ye. Ognevaya. – K., 1980. – 63с.
45915
  Barmenkov A. Freedom of conscience in the USSR / A. Barmenkov. – M., 1983. – 181с.
45916
   Freedom of expression, free flow of information, freedom of media : CSCE/OSCE Main Provisions 1975-2007 / OSCE ; The Representative on freedom of the media // Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой информации : основные положения СБСЕ/ОБСЕ, 1975-2007 гг. / Орг. по безобасности и сотрудничеству в Европе ; Представитель по вопросам свободы СМИ. – Вена : ОБСЕ, 2007. – P. 1-39. – ISBN 3-9501955-5-6
45917
   Freedom of religion : a comparative law perspective / [Gr. Blicharz , P. Sobczyk, B. Serra et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 220 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 203-221 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-14-3
45918
   Freedom of speech : a comparative law perspective / [Gr. Bilcharz, Federico Fernandez de Bujan, M.A. Vannery et al.] ; ed. Blicharz Grzegorz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 580 p. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 533-580 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-04-4
45919
  Hampshire Stuart Freedom of the individual. / Hampshire Stuart. – New York, 1965. – 112с.
45920
   Freedom of the media - freedom through media? / eds. Ralf Hohlfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn. – Bochum ; Freiburg : Projekt Verlag, 2015. – 384 p. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – (Global journalism research series / ed.: Oliver Hahn, Roland Schroeder, ISSN 1865-1615 ; vol. 4). – ISBN 978-3-89733-369-7
45921
  Taylor Henry Osborn Freedom of the mind in history / Taylor Henry Osborn. – London : Macmillan, 1924. – 12,297p.
45922
  Seldes G. Freedom of the press / G. Seldes. – Cleveland, New York : The World publishing co., 1935. – 380 p. – Bibliogr.: p.379-380
45923
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – Moscow, 1949. – 302с.
45924
  Fast Howard Freedom Road. / Fast Howard. – Leningrad-Moscow, 1952. – 199с.
45925
  Fast H. Freedom Road. / H. Fast. – K., 1954. – 156с.
45926
  Khomenko I.A. Freezing precipitation in the Ukraine / I.A. Khomenko, N.P. Chakina // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
45927
  Бец Н. FreeZone VS. офшори: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 15
45928
  Schendel Arthur van Fregata Johanna Maria / Schendel Arthur van. – Praha, 1959. – 148с.
45929
  Hoffmann Walter Frei von Furcht? Der Weg ist das goldene Zeitalter / Hoffmann Walter. – Berl. – 111с.
45930
   Freiberg. – Leipzig, 1978. – 104с.
45931
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1990. – Berlin, 1990. – 795с.
45932
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1990/91. – Berlin, 1990. – 805с.
45933
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Sommersemester 1991. – Berlin, 1991. – 853с.
45934
   Freie Universitat Berlin: Namens- und Vorlesungsverzeichnis. Wintersemester 1992/93. – Berlin, 1992. – 878с.
45935
  Vesper E. Freier Fall / E. Vesper. – Dortmund : Weltkreis, 1983. – 246 S.
45936
  Moser Ernst Freiheit / Moser Ernst. – Memmingen, 1986. – 308с.
45937
  Lewald Fanny Freiheit des Herzens. / Lewald Fanny. – Berlin, 1987. – 371с.
45938
  Hacker F. Freiheit die sie meinen : Ohnmacht, Mudigkeit und Todesfurcht, Grenzen des Wissens und Konnens, Naturliche und gessellschaftliche Freiheit, Gleicheit und Gerechtigkeit / Friedrich Hacker. – Munchen : Wilhelm Goldmann Verlag, 1978. – 503, [1] S. – ISBN 3-442-11254-0
45939
  Schneider R. Freiheit und Gehorsam / R. Schneider. – Munchen, 1967. – 144с.
45940
  Kasper H. Freiheit und Planung im englischen Schulwesen der Gegenwart. / H. Kasper. – Braunschweig, 1967. – 175с.
45941
  Klenner Hermann Freiheit, Gleichheit und so weiter. / Klenner Hermann. – Berlin, 1978. – 143с.
45942
  Cernea Egon Freikolben-Verbrennungskraftmaschinen. Theorie-Berechnung-Konstruktion-Anwendung / Cernea Egon. – Berl., 1962. – 368с.
45943
  Behning Arvid Freilebendes Polypodium hydriforme Uss. der Wolga bei Saratow / Behning Arvid. – 2S. – Окремий відбиток з: Zoologischen Anzeiger, B. 41, N.4
45944
  Freiligrath Ferdinand Freiligraths Werke in einem Band / Freiligrath Ferdinand. – Berlin-Weimar, 1976. – 261с.
45945
  Hammer Franz Freistaat Gotha im Kapp-Putsch. / Hammer Franz, 1955. – 124с.
45946
  Matura Freistilringen / Matura, Papp a. – Berl., 1957. – 248с.
45947
  Volkel Ulrich Freitags beim Angeln / Volkel Ulrich. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 59 S.
45948
  David Kurt Freitags wird gebadet. / David Kurt. – Berl., 1966. – 106с.
45949
  Heinz Hellmuth Freitel und der Plauensche Grund- / Heinz Hellmuth. – Lpz., 1957. – 64с.
45950
  Hanke Helmut Freizeit in der DDR. / Hanke Helmut. – Berlin, 1979. – 182с.
45951
  Schmitt Erich Freizeitlexikon / Erich Schmitt. – Berlin : Eulenspiegel Verl., 1982. – 351S. : Il. – Миниатюрное издание
45952
  Prorok Leszek Freja-zimna bogini milosci. Maly teatr / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1977. – 144с.
45953
  Mistrik J . Frekvencia slov v Slovencine / Jozef Mistrik ; Slov. akad. vied. – Bratislava : Vud-vo Slov. akad. vied, 1969. – 726 s.
45954
  Rackwitz Erich Fremde Pfade- unbekannte Meere / Rackwitz Erich. – Lpz. - Jena, 1959. – 328с.
45955
  Simon Erik Fremde Sterne / Simon Erik. – Berlin, 1979. – 199с.
45956
  Schreyer Wolfgang Fremder im Paradies / Schreyer Wolfgang. – Halle, 1966. – 382с.
45957
   Fremdheit als Problem und Programm:die literariische Ubersetzung zwischen Tradition und Moderne. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1997. – 296S. – Bibl.S.294-296. – (Gottinger Beitrage zur Internationalen Ubersetzungsforschung ; Bd.14). – ISBN 3-503-03767-5
45958
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1971. – 712с.
45959
   Fremdsprachige Schriftsteller. – Leipzig, 1972. – 712с.
45960
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1954. – 688с.
45961
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1958. – 688с.
45962
   Fremdworterbuch. – Lpz., 1959. – 688с.
45963
   Fremdworterbuch. Neu durchgesehene und durch einen Nachtrag erw. Ausgabe. – Lpz., 1961. – 720с.
45964
   Fremuni konvencia pala e protekcia/ arakhipen nacional minoriteturengi. Ukraina: sar kerelpe = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiev, 2004. – 57с. – Текст ромською мовою. – ISBN 966-7024-66-0
45965
  Delvolve J.-L. French arbitration law and practice : a dynamic civil law approach to international arbitration / Jean-Louis Delvolve, Gerald H. Pointon, Jean Rouche. – 2nd ed. – Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2009. – XXV, 364 p. – ISBN 978-90-411-2690-0
45966
  Plakhotnik O.V. French Catholic Universities Development in a Historical Retrospective / O.V. Plakhotnik, Y.V. But // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 119-140. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Розвиток католицьких університетів Франції: історична ретроспектива.
45967
  Matthews J. Brander French dramatists of the 19th century. – Stereotyped. – New York, 1881. – 301с.
45968
  Stephens Winifred French Novelists of To-day with Portrait and Bibliographies / Stephens Winifred. – London, New York, Toronto, 1914. – 314с.
45969
  Stansbury Milton French Novelists Today / Stansbury Milton. – Philadelph, 1935. – 220с.
45970
   French painting. Second half of the 19th to erly 20th century. The Hermitage museum, Leningrad. – L., 1976. – 15с.
45971
   French painting. Second half of the 19th to the early 20th century. – L., 1982. – 317с.
45972
  Celetti D. French Residents in Ottoman Crete: Trade, Diplomacy and Daily Life in the Early Eighteenth Century // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2019. – T. 29, Nr. 1/2 (за 2018), januarie-aprilie. – P. 75-103. – ISSN 1018-0443
45973
  Hermann Ursula Frendworterbuch: 40 000 Fremdworter Schreibweise, Bedeutung, Anwendung / Hermann Ursula. – Munchen, 1993. – 452с.
45974
  Nguen Dinh Thi Frente: el cielo / Nguen Dinh Thi. – La Habana : Arte y literatura, 1974. – 150p.
45975
  Zhuk Y. Frequency and amplitude dependence of complex moduli of composite material reinforced nanofibers / Y. Zhuk, M. Hashemi // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2016. – Вип. 23. – Р. 92-107. – ISSN 1816-1545
45976
   Frequency Locking of Josephson Junctions in Surfase Wave Resonator / G.A. Melkov, A.M. Klushin, O.M. Ivanyuta, E. Goldobin, Y.V. Eghorov, K. Numssen, M. Siegel // IEEE Transactions on applied superconctivity, 2001. – №1
45977
  Demerec M. Frequency of spontaneous mutations in certain stocks of drosophila melanogaster : Reprinted from Genetics, 22, 1937 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 469-476
45978
  Chornyi V.S. Frequency response of split-ring resonators at different types of excitations in Ka-Band / V.S. Chornyi, S.L. Skripka, O.Y. Nechyporuk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
45979
  Hausler K. Frequenzmesser / K. Hausler. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1959. – 80 s.
45980
  Francesca Piero della Freski z Arezzo / Francesca Piero della. – Warszawa, 1979. – 30 p.
45981
  Gay Peter Freud : A life for our time / Gay Peter. – New York : W.W.Norton & Company, 1988. – 810. – ISBN 0-393-02517-9
45982
   Freude am Garten. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1965. – 504S. : Mit 500 Abbildungen
45983
  Haage W. Freude mit Kakteen : Ein Ratgeber fur Pflege, Vermehrung und richtige Benennung der schonsten Kakteen / W. Haage. – Auf. 5. – Radebeul; Berlin : Neumann-Verlag, 1958. – 261S.
45984
  Schindler Manfred Freude, Frohsinn, gluckliche Menschen / Schindler Manfred. – Berl., 1957. – 90с.
45985
   Freundschaft DDR-UdSSR. Dokumente und Materialien. – Berl., 1965. – 328с.
45986
  Moschnjaga W. Freundschaft mit der Jugend der Welt / W. Moschnjaga. – Berlin, 1973. – 189с.
45987
   Freundschaft mit der Sowietunion. Bekenntnis der chtistlichen Demokraten in der DDR. – Berlin, 1972. – 151с.
45988
  Fischer P. Freundschaft siegt. / P. Fischer, H. Hamann, G. Neck. – Berlin, 1973. – 156с.
45989
   Freundschaftsvertrag DDR- UdSSR Grundstein fur stabile Friedensordnung. 8. Tagung der Volkskammer am 24. September 1964, 1964. – 98с.
45990
   Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und der UdSSSR - Dokument des Friedens und der inzerstorbaren Freundschaft. Dokumente vom Freundschaftsbesuch des Ersten Sekretar des Zentralkomitees der Sozial. – Berl., 1964. – 74с.
45991
  Freytag Freytags Hilfshuch fur den Maschinenbau / Freytag. – Berlin, 1924. – 1490с.
45992
  Бахарева М.І. Frfnsais. Підручник фрнц. мови для 8-го класу середн. школи / М.І. Бахарева. – К.-Львів, 1950. – 108с.
45993
   Fribourg : Suisse=Schweiz= Switzerland : Editions Regard. – 53p. – Текст парал. франц., нім., англ. мовами
45994
  Claudius Eduard Frichte der harten Zeit. / Claudius Eduard. – Berl., 1958. – 552с.
45995
  Skarka A. Fridrich Bridel novy a neznamy / A. Skarka. – Praha, 1969. – 226с.
45996
  Sonntag Wolfgang Fridtjof Nansen : Ein Held des Friedens / Sonntag Wolfgang. – Weimar : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1961. – 387S.
45997
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciebie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1974. – 334с.
45998
  Centkiewiczowa Alina Fridtjof, co z ciecie wyrosnie? / Centkiewiczowa Alina, C. Centkiewicz; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 339 s. : 30 fot.
45999
  Walther Friede und Recht. Auswahl aus seinen politischen Dichtungen / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Union verlag, 1962. – 130 S.
46000
   Frieden der Welt. Internationale Grafik. – Dresden, 1959. – 12с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,