Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
450001
  Тюпа В. "Доктор Живаго": композиция и архитектоника // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 380-410. – ISSN 0042-8795
450002
  Мірошниченко Л.Я. "Доктор Кримінале М. Бредбері: британський інтелектуал " vs "континентальний" // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 137-168. – ISBN 978-966-11-0683-2
450003
  Артамонов О. "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 67-75. – ISSN 0236-1477
450004
  Поліщук І. "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 316-320. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено прийоми психологічного аналізу в романі Є.Гребінки "Доктор". В статье исследованы приемы психологического анализа в романе Е.Гребенки "Доктор". In the article the receptions of psychological analysis are investigational in the ...
450005
  Демартино А.П. "Доктрина Герасимова" та її роль у забезпеченні агресивного зовнішньополітичного курсу Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-170. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
450006
  Шумилин А. "Доктрина и Обамы" и ливийский кризис // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 53-62. – ISSN 0869-44435
450007
   "Доктрина конкурентного права" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 176-177. – ISSN 1026-9932
450008
  П"ятничук Т. "Доктрина Монро": еволюція трактування та спроби реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізоване місце "доктрини Монро" в системі міжнародних відносин ХІХ ст. Розглянуті спроби практичного застосування та еволюція її трактування. Автором також висвітлено ставлення великих держав до "доктрини Монро". Abstract. In the ...
450009
   "Доктрина Никсона". – Москва, 1972. – 232 с. – Библиогр.: Сп. лит. в прим. : с. 222-231
450010
  Булай И.Б. "Доктрина Никсона" и политика республиканской демократии в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Булай И. Б.; АН СССР, Ин-т США. – М., 1974. – 24л.
450011
  Камінський Є. "Доктрина Обами" : від передвиборних гасел до реалізму // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 12-17
450012
  Академия Доклады Академии наук СССР. Новая серия : систематический указатель к томам 156-175 за 1964-1967 гг. / Академия, наук СССР; сост. О.П. Белявская, Д.С. Березина. – Ленинград : Наука, 1970
450013
  Академия Доклады Академии наук СССР. Новая серия : систематический указатель к томам 176-195 за 1974-1977 гг. / Академия, наук СССР; сост. Д.С. Березина. – Ленинград : Наука, 1974
450014
  Академия Доклады Академии наук СССР. Новая серия : систематический указатель к томам 196-215 за 1971-1974 гг. / Академия, наук СССР; сост. Д.С. Березина. – Ленинград, 1978
450015
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 1. – 1960. – С. 3-240
450016
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 4. – 1960. – С. 737-991
450017
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 3. – 1960. – С. 498-736
450018
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 2. – 1960. – С. 250-495
450019
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 1. – 1960. – С. 3-240
450020
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 170, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-583
450021
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 170, № 4, 5, 6. – 1966. – С.750-1315
450022
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 171, № 4, 5, 6. – 1966. – С. 767-1328
450023
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 171, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-592
450024
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 172, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-590
450025
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 172, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1322
450026
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 173, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 735-1320
450027
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 173, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-574
450028
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 174, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-586
450029
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 174, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 743-1318
450030
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 175, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1278
450031
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 175, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-588
450032
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 176, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-577
450033
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 176, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1291
450034
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 177, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1336
450035
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 177, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-577
450036
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 178, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-590
450037
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 178, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 760-1312
450038
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 179, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 759-1332
450039
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 179, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-588
450040
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 180, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-602
450041
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 180, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 775-1355
450042
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 181, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 775-1379
450043
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 181, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-598
450044
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 182, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-579
450045
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 182, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 743-1318
450046
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 183, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-585
450047
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 183, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 742-1316
450048
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 184, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 767-1330
450049
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 184, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-596
450050
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 185, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-576
450051
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 185, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 735-1292
450052
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 186, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 743-1321
450053
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 186, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-581
450054
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 187, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-570
450055
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 187, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 711-1284
450056
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 188, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 735-1283
450057
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 188, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-582
450058
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 189, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-535
450059
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 189, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 695-1248
450060
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 190, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 750-1343
450061
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 190, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-578
450062
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 191, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-587
450063
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 191, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 743-1288
450064
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 192, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 711-1274
450065
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 192, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-562
450066
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 193, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-582
450067
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 193, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 743-1296
450068
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 194, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 743-1321
450069
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 194, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-572
450070
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 195, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-597
450071
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 195, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 759-1331
450072
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 196, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-1340
450073
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 196, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-577
450074
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 197, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-577
450075
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 197, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-314
450076
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 198, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-1330
450077
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 198, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-578
450078
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 199, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-595
450079
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 199, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-1299
450080
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 200, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 759-1342
450081
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 200, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-593
450082
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 201, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-597
450083
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 201, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 767-1348
450084
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 202, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 743-1327
450085
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 202, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-582
450086
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 203, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-580
450087
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 203, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 735-1302
450088
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 204, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 775-1347
450089
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 204, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-602
450090
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 205, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-584
450091
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 205, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 759-1351
450092
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 206, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 777-1354
450093
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 206, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-612
450094
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 207, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-592
450095
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 207, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 769-1346
450096
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 208, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 762-1348
450097
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 208, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-594
450098
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 209, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-600
450099
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 209, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 761-1332
450100
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 210, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 753-1345
450101
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 210, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-594
450102
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 211, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-594
450103
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 211, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 761-1336
450104
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 212, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 785-1342
450105
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 212, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-614
450106
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 213, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-587
450107
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 213, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 761-1310
450108
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 214, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 737-1318
450109
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 214, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-567
450110
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 215, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-587
450111
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 215, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 769-1363
450112
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 216, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 713-1284
450113
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 216, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-546
450114
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 217, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-579
450115
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 217, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 745-1311
450116
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 218, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 745-1345
450117
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 218, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-579
450118
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 219, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-909
450119
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 219, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 777-1358
450120
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 220, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 761-1315
450121
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 220, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-591
450122
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 221, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-603
450123
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 221, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 761-1329
450124
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 222, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 761-1337
450125
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 222, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-602
450126
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 223, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-602
450127
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 223, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 777-1361
450128
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 224, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 745-1317
450129
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 224, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-582
450130
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 225, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-569
450131
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 225, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 745-1322
450132
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 1. – 1977. – С. 3-253
450133
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 2. – 1977. – С. 257-503
450134
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 3. – 1977. – С. 505-727
450135
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 4. – 1977. – С. 729-975
450136
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 5. – 1977. – С. 977-1224
450137
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 6. – 1977. – С. 1225-1451
450138
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 6. – 1977. – С. 1009-1227
450139
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 5. – 1977. – С. 753-1008
450140
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 4. – 1977. – С. 505-752
450141
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 3. – 1977. – С. 257-504
450142
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 2. – 1977. – С. 257-511
450143
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 1. – 1977. – С. 3-256
450144
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 6. – 1977. – С. 1241-1485
450145
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 5. – 1977. – С. 985-1240
450146
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 4. – 1977. – С. 729-984
450147
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 3. – 1977. – С. 497-727
450148
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 2. – 1977. – С. 257-496
450149
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 1. – 1977. – С. 3-255
450150
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 1. – 1977. – С. 3-239
450151
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 2. – 1977. – С. 241-496
450152
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 3. – 1977. – С. 497-719
450153
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 4. – 1977. – С. 721-983
450154
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 5. – 1977. – С. 987-1231
450155
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 235, № 6. – 1977. – С. 1233-1475
450156
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 6. – 1977. – С. 1281-1516
450157
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 5. – 1977. – С. 1033-1280
450158
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 4. – 1977. – С. 777-1031
450159
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 2. – 1977. – С. 273-512
450160
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 236, № 1. – 1977. – С. 3-271
450161
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 6. – 1977. – С. 1257-1539
450162
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 5. – 1977. – С. 1001-1255
450163
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 4. – 1977. – С. 753-1000
450164
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 3. – 1977. – С. 497-751
450165
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 2. – 1977. – С. 249-495
450166
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 237, № 1. – 1977. – С. 3-248
450167
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 244, № 6. – 1979. – С. 1281-1516
450168
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 244, № 5. – 1979. – С. 1041-1280
450169
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 244, № 4. – 1979. – С. 785-1040
450170
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 244, № 3. – 1979. – С. 513-783
450171
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 244, № 2. – 1979. – С. 257-512
450172
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 244, № 1. – 1979. – С. 3-256
450173
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 245, № 1. – 1979. – С. 3-272
450174
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 245, № 2. – 1979. – С. 273-512
450175
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 245, № 3. – 1979. – С. 513-768
450176
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 245, № 4. – 1979. – С. 769-1024
450177
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 245, № 5. – 1979. – С. 1025-1280
450178
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 245, № 6. – 1979. – С. 1281-1535
450179
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 246, № 6. – 1979. – С. 1281-1535
450180
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 246, № 5. – 1979. – С. 1033-1280
450181
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 246, № 4. – 1979. – С. 769-1023
450182
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 246, № 3. – 1979. – С. 513-768
450183
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 246, № 2. – 1979. – С. 258-512
450184
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 246, № 1. – 1979. – С. 3-255
450185
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 247, № 6. – 1979. – С. 1281-1535
450186
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 247, № 5. – 1979. – С. 1024-1280
450187
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 247, № 4. – 1979. – С. 769-1024
450188
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 247, № 3. – 1979. – С. 513-768
450189
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 247, № 2. – 1979. – С. 257-512
450190
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 247, № 1. – 1979. – С. 3-255
450191
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 248, № 1. – 1979. – С. 3-256
450192
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 248, № 2. – 1979. – С. 257-512
450193
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 248, № 4. – 1979. – С. 769-1024
450194
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 248, № 5. – 1979. – С. 1025-1280
450195
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 248, № 6. – 1979. – С. 1281-1534
450196
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 248, № 3. – 1979. – С. 513-768
450197
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 249, № 1. – 1979. – С. 3-256
450198
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 249, № 2. – 1979. – С. 257-512
450199
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 249, № 3. – 1979. – С. 513-768
450200
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 249, № 4. – 1979. – С. 769-1024
450201
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 249, № 5. – 1979. – С. 1025-1280
450202
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 249, № 6. – 1979. – С. 1281-1536
450203
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 250, № 6. – 1980. – С. 1281-1536
450204
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 250, № 5. – 1980. – С. 1025-1280
450205
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 250, № 4. – 1980. – С. 769-1024
450206
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 250, № 3. – 1980. – С. 513-767
450207
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 250, № 2. – 1980. – С. 257-512
450208
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 250, № 1. – 1980. – С. 3-255
450209
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 251, № 1. – 1980. – С. 3-256
450210
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 251, № 2. – 1980. – С. 257-511
450211
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 251, № 3. – 1980. – С. 513-768
450212
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 251, № 4. – 1980. – С. 769-1024
450213
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 251, № 5. – 1980. – С. 1025-1280
450214
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 251, № 6. – 1980. – С. 1281-1536
450215
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 252, № 6. – 1980. – С. 1281-1535
450216
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 252, № 5. – 1980. – С. 1025-1280
450217
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 252, № 4. – 1980. – С. 769-1024
450218
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 252, № 3. – 1980. – С. 513-768
450219
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 252, № 2. – 1980. – С. 257-512
450220
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 252, № 1. – 1980. – С. 3-256
450221
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 253, № 1. – 1980. – С. 3-257
450222
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 253, № 2. – 1980. – С. 259-512
450223
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 253, № 3. – 1980. – С. 513-768
450224
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 253, № 4. – 1980. – С. 769-1024
450225
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 253, № 5. – 1980. – С. 1025-1279
450226
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 253, № 6. – 1980. – С. 1281-1536
450227
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 6. – 1980. – С. 1281-1535
450228
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 5. – 1980. – С. 1025-1280
450229
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 4. – 1980. – С. 770-1024
450230
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 3. – 1980. – С. 513-768
450231
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 2. – 1980. – С. 257-512
450232
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 1. – 1980. – С. 3-255
450233
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 1. – 1980. – С. 3-255
450234
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 2. – 1980. – С. 257-512
450235
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 3. – 1980. – С. 514-768
450236
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 4. – 1980. – С. 769-1024
450237
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 5. – 1980. – С. 1025-1279
450238
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 6. – 1980. – С. 1281-1535
450239
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 291, № 2. – 1986. – С. 259-512
450240
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 291, № 1. – 1986. – С. 3-256
450241
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
450242
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 1. – 1990. – С. 3-255
450243
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 2. – 1990. – С. 257-512
450244
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 3. – 1990. – С. 513-768
450245
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 4. – 1990. – С. 769-1024
450246
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
450247
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
450248
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
450249
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
450250
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 4. – 1990. – С. 769-1024
450251
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 3. – 1990. – С. 513-768
450252
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 2. – 1990. – С. 257-512
450253
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 1. – 1990. – С. 3-255
450254
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 1. – 1990. – С. 3-255
450255
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 2. – 1990. – С. 257-512
450256
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 3. – 1990. – С. 513-768
450257
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 4. – 1990. – С. 769-1024
450258
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
450259
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
450260
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
450261
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
450262
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 4. – 1990. – С. 769-1024
450263
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 3. – 1990. – С. 513-768
450264
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 2. – 1990. – С. 257-512
450265
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 1. – 1990. – С. 3-255
450266
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 1. – 1990. – С. 3-255
450267
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 2. – 1990. – С. 257-512
450268
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 3. – 1990. – С. 513-768
450269
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 4. – 1990. – С. 769-1024
450270
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
450271
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
450272
   Доклады в центральном науч.-исследоват. геолого-разведочном институте. – Новосибирск, 1934. – 56с.
450273
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : 1-й очередной сессии 1911 : По Губернской земской кассе мелкого кредита С № 119 по № 123. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1911. – 43 с. – (Волынская губ. земская управа)
450274
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Первой очередной сессии. По статистическому отделу. №224-226. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1911. – 14 с.
450275
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Третьей очередной сессии. По училищному отделу. №№16-36 и 221-229. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1913. – 14 с.
450276
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция филологических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1965. – 126с.
450277
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция физико - математических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1966. – 112с.
450278
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции (секция филологических наук). – Ростов
2. – 1966. – 152 с.
450279
   Доклады Всесоюзному симпозиуму по социологическим проблемам села. – Новосибирск, 1968. – 208с.
450280
   Доклады второго симпозиума по океанографическим исследованиям в ТРОПЭКС -74. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 83с.
450281
   Доклады второй Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленингоад, 23-25 июня 1981 г.) : В четырех томах. – Ленинград
Том 2. – 1982. – 318с.
450282
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 112 с.
450283
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 276 с.
450284
   Доклады Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию 1915 года (январь-февраль 1916 г.) : По секретарскому, бухгалтерскому и училищному отдел. – Киев : типо-Литография насл.К.Ш.Круглянского
в.1. – 1916. – 24 с.
450285
  Самоквасов Д.Я. Доклады и прения на VIII Археологическом съезде / Д.Я. Д.Я. Самоквасов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова и К*, 1897. – [2], 20, [1] с.


  Содержание: Доклады: 1. О происхождении русских и польских славян и причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов; 2. Хронологическая классификация могил Южной и Центральной России; Прения: 1. По докладу о кладах римских ...
450286
   Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра Великаго, изданные Императорской Академией наук / под ред. Н.О. Дубровина. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Год 1715-й. Кн. 1 (январь-июнь). – 1892. – 584 с. стп. – Экз. № 252781 дефектный, отсутствуют с. 561-584
450287
  Киров С.М. Доклады и речи 1930-1933 гг. / С.М. Киров. – Л., 1934. – 117с.
450288
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 268 с.
450289
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 264, [4] с. – VII Международный конгресс доисториков и протоисториков
450290
   Доклады и сообщения делегации ГДР на тему "Преподавание русского языка специалистам-нефилологам". – Прага, 1982. – 78с.
450291
   Доклады и сообщения итоговой научной сесии за 1965 год : Тезисы. Биология и география, апрель 1966 г. – Луганск, 1966. – 76с.
450292
   Доклады и сообщения на итоговой научной конференции за 1962 год, март 1963 г.. – Луганск, 1963. – 41с.
450293
   Доклады и сообщения на научной конференции на тему "Развитие социалистического соревнования в угольной промышленности Кузбаса". – Кемерово, 1962. – 116с.
450294
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г., 20-23 марта 1967 г.. – Москва
Ч. 2 : Секция учета статистики и высшей математики, Товароведения промышленных товаров, Товароведения пищевых продуктов, Химии. – 1967. – 156с.
450295
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год : Пленарное заседание, секции: истории КПСС и марксистски-ленинской философии, Политеческой экономии и экономики торговли, Организаци торговли, 20-23 марта 1967 года. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 160с.
450296
   Доклады и сообщения на совещании по вопросам консервации и реставрации художественных ценностей. (Москва, 11- 14 мая 1960 г.) : сообщения. – Москва : Типография На боевом посту
Ч. 2 : Графика. – 1960. – 99 с.
450297
   Доклады и сообщения научной конференции архивных учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 50-летию ленинского декрета по архивному строительству. – Томск, 1968. – 331с.
450298
   Доклады и сообщения научной сессии (Винницкого гос. пед. ин-та им. Н. Островского), посвященной 20-летию со дня смерти Николая Островского. – Винница, 1957. – 48 с.
450299
   Доклады и сообщения секции 3 "Химический метод борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва
Часть 2. – 1975. – С.401-674
450300
   Доклады и сообщения секции 5 "Биологические и генетические методы борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 203с.
450301
   Доклады и сообщения секции 6 "Интегрированная защита растений" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 264с.
450302
   Доклады и сообщения секции и комиссии Географического общества УССР: Картография (1972-1974) : сборник научных статей. – Киев : Наукова думка
2. – 1976. – 80 с.
450303
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. 1. – 1974. – 79с.
450304
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. II. – 1976. – 79с.
450305
   Доклады и тезисы / 1 Всерос. съезд преп. физики, химии и космографии. С.-Петербург, 27 дек. 1913-6 янв. 1914 г. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича
Секция 2 : Химия. – 1913. – [3], 40 с
450306
   Доклады из педагогическите четения по български език и литература. – София, 1959. – 120с.
450307
   Доклады института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Новосибрск : Наука
Вып. 42. – 1974. – 79с
450308
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Иркутск
Вып. 41. – 1973. – 99с
450309
   Доклады Историко-археологической секции Восточно-Сибирского отдела Географического общества СССР. – Иркутск, 1949. – 20с.
450310
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультеров (декабрь 1971 г.). – Томск, 1973. – 163с.
450311
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). – Томск, 1965. – 176с.
450312
   Доклады итоговой научной конференции юридического факультета Томского университета (январь 1975 г.). – Томск, 1976. – 283с.
450313
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.1. – 2002. – 512с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
450314
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.2. – 2002. – 572с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
450315
   Доклады к VII международному социологическому конгрессу. – Свердловск, 1970. – 152с.
450316
   Доклады к XXII Международному географическому конгрессу. – Ленинград, 1972. – 142 с.
450317
   Доклады к научно-краеведческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Челябинск, 1967. – 174с.
450318
   Доклады к научно-технической конференции ЛЭИС. – Ленинград
Вып. 5. – 1966. – 50с.
450319
   Доклады Киевской Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1916 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1916 году. – Киев : Тип.Имп.Ун-та Св.Владимира, Акц. О-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
в.5, ч.2. – 1916. – 229 с.
450320
   Доклады Киевской Губернской земской управы шестому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1917 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1917 году. – Киев : Типо-Литография К.Ш.Круглянского
ч.3. – 1917. – 176 с.
450321
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 6. – 1974. – 246 с.
450322
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 7. – 1974. – 340 с.
450323
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 683 с.
450324
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 211с.
450325
   Доклады межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. 1969 год. – Ростов-на-Дону, 1969. – 371 с.
450326
   Доклады МОИП 1985: Зоология и ботаника. Использования и охрана ресурсов флоры и фауны СССР. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
450327
   Доклады МОИП I полугодие 1977 г. Зоология и ботаника. – Москва : Московский университет, 1979. – 71 с.
450328
   Доклады МОИП. 1977 II пол.. Общая биология / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1980
450329
   Доклады МОИП. 1978 / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
450330
   Доклады МОИП. 1978 II пол. / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
450331
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1 пол. 1975 года. – 1978
450332
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 2 пол. 1975 года. – 1978
450333
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
Т. 2 за 1974 год. – 1978
450334
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
450335
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1980 год. – 1982
450336
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1981 год. – 1983
450337
   Доклады МОИП. Общая биология / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
450338
   Доклады МОИП. Общая биология : особенности морфофункциональных характеристик в норме, развитии и в экстримальных условиях. – Москва : Наука, 1989. – 113 с.
450339
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии / Московкая сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 257. – 1980
450340
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии / Московкая сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 259. – 1980
450341
   Доклады Московского общества испытателей природы 1977. – Москва, 1979
450342
   Доклады на 4 Конференции младших науч. сотрудников и аспирантов. – М., 1966. – 92с.
450343
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 86 с.
450344
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 32с.
450345
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 40с.
450346
   Доклады на V конфернции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 50 с.
450347
   Доклады на XIV Международном конгрессе по психологии. – М., 1954. – 120с.
450348
   Доклады на ежегодных чтениях памяти В.А. Обручева, I - V. – М.-Л., 1961. – 164с.
450349
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 1-3. 1952-1954. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1956. – 209 с.
450350
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 4-7. 1956-1959. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1960. – 191 с.
450351
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XIII - XIV 1960-1966. – Ленинград : Наука, 1968. – 215 с.
450352
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XV-XIX 1967-1971 : Ритмичность природных явлений. – Ленинград : Наука, 1973. – 256 с.
450353
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XX: Развитие идей Л.С. Берга в области исторической географии. – Ленинград : Наука, 1978. – 119 с.
450354
   Доклады на конференции, посвященной памяти Н.Е. Введенского : 26-28 декабря 1947 г. – М.-Л., 1949. – 139с.
450355
   Доклады на Международной конференции по мерзлотоведению. – М., 1963. – 260с.
450356
   Доклады на научно-политической конференции тт. М. Прилучкого, Л. Рубцовой, Н. Аникеевой. – Новосибирск, 1963. – 26 с.


  Содержание: 1. Прилуцкий М. Воспитание самостоятельности учащихся в процессе внеклассной работы; 2. Рубцова Л. О самоуправлении в Сузунской средней школе №1 р.п.Сузун; 3. Аникеева Н. Некоторые пути повышения воспитательной эффективности пионерской ...
450357
   Доклады на научно-практической конференции тт. А. Ефимовой и В. Завадской. – Новосибирск, 1963. – 20 с.


  Содержание: 1. Завадская В. Опыт проведения уроков внеклассного чтения; 2. Ефимов А. Сочинение по картине как вид самостоятельной работы.
450358
   Доклады на научных конференциях. – Ярославль
3. – 1964. – 166 с.
450359
   Доклады на пятнадцатом ежегодном чтении памяти Н.А.Холодковского. – М-Л : Наука, 1964. – 94с.
450360
   Доклады на пятой и шестой научных сессиях. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное изд-во, 1954. – 120 с.
450361
   Доклады на пятой научной сессии Биология : биология. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1954. – 135 с.
450362
   Доклады на Пятом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1953. – 42с.
450363
   Доклады на седьмом и восьмом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л., 1956. – 67с.
450364
   Доклады на сессии Государственного собрания Венгерской Нар. Республики 15-17 нояб. 1955 года., 1955. – 32с.
450365
   Доклады на совещании по вопросам психологии 3-8 июля 1953 г.. – Москва : Академия Педагогических Наук РСФСР, 1954. – 348с.
450366
   Доклады на совещании по стационарным геоботаническим исследованиям (22-25 дек. 1951 г.). – М.-Л., 1954. – 296с.
450367
   Доклады на сороковом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского 2 апр. 1987 г.. – Ленинград : Наука, 1988. – 96 с.
450368
   Доклады на третьей научной сессии. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное издательство
1. – 1953. – 76 с.
450369
   Доклады на шестнадцатом и семнадцатом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского 3 апр. 1963 г., 3 апр. 1964 г.. – Москва-Л., 1965. – 100с.
450370
   Доклады на юбилейной сессии, посвященной 40-летию Великого Октября. – Нальчик, 1958. – 184 с.
450371
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1967-68 уч. г.. – Иркутск, 1968. – 181с.
450372
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1968-69 уч. г.. – Иркутск, 1969. – 144с.
450373
   Доклады научно-теоретической конференции /март 1964 года/ : Тематика сб.: Экономика, право, философия, история. – Минск, 1964. – 106с.
450374
   Доклады научно-теоретической конференции 1957 г.. – Бухара, 1957. – 272с.
450375
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – ч. 1. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 178 с.
450376
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – Москва
Ч. 2. – 1970. – 141 с.
450377
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исслед. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 145 с.
450378
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 112с.
450379
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследов. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 68с.
450380
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 120с.
450381
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 44с.
450382
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 40с.
450383
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 277с.
450384
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 135с.
450385
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 108с.
450386
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 64с.
450387
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 102с.
450388
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 91с.
450389
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 337с.
450390
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 131с.
450391
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 312с.
450392
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 192с.
450393
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 264с.
450394
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 204с.
450395
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
450396
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
450397
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 140с.
450398
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 108с.
450399
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
450400
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 112с.
450401
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 126с.
450402
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 100с.
450403
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 150с.
450404
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 167 с.
450405
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 84с.
450406
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
450407
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 422с.
450408
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 132с.
450409
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 272с.
450410
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
450411
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 224с.
450412
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
450413
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 196с.
450414
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 87с.
450415
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
450416
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 256с.
450417
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 234с.
450418
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 368с.
450419
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 190с.
450420
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 268с.
450421
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 годы.. – Москва, 1967. – 224с.
450422
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 130с.
450423
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 95с.
450424
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 156с.
450425
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 153с.
450426
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 162с.
450427
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 184с.
450428
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 112с.
450429
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 155с.
450430
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 158с.
450431
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 134с.
450432
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 98с.
450433
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 110с.
450434
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 124с.
450435
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислит. и измирит. техники. Подсекция вычислит. техники. – Москва, 1969. – 180с.
450436
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислительной и измерительной техники: Подсекция измерительной техники. – Москва, 1969. – 72с.
450437
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 256с.
450438
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 164с.
450439
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 204с.
450440
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 188с.
450441
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 168с.
450442
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 228с.
450443
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 164с.
450444
   Доклады научно-технической конференции по картографии (12, 13 мая 1964 г.). – Ленинград : РТП ГО СССР, 1965. – 149 с.
450445
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Новосибирск, 1961. – 111 с.
450446
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1964. – 217 с.
450447
   Доклады научного симпозиума по ионосфере (Ростов н/Д. 21-22 апреля 1960 г.) 5 Раздел программы МГТ (ионосферы). – Ростов -на-Дону, 1961. – 151с.
450448
   Доклады научной конференции. – Красноярск, 1966. – 152с.
450449
   Доклады научной конференции "Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе", Канев, 26-28 сентября 1974 г. / Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе; МВиССО УССР ; Киев. гос. ун-т. – Канев
Вып. 2 : Вычислительные методы в математической физике, теории управления и оптимизации. – 1974. – 340 с.
450450
   Доклады научной конференции (5-8 мая 1965 г.) : История. Право. Экономика. Язык и литература. Математика. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 500с.
450451
   Доклады научной конференции аспирантов и молодых ученых, посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Серия философских наук.. – Минск, 1967. – 208с.
450452
   Доклады научной конференции кафедр общественных наук (по работам 1964-1965 гг.). – Иваново, 1966. – 139с.
450453
   Доклады научной конференции кафедры истории КПСС. – Донецк, 1970. – 194с.
450454
   Доклады научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики 15-20 февр. 1960 г.. – Томск, 1960. – 128 с.
450455
   Доклады научной конференции профессоров и преподавателей 17-27 января 1966 года : Секция соц.-эконом. наук. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 100с.
450456
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава : Секция механизации сельскохозяйственного производства. – Кишинев, 1967. – 128с.
450457
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава по материалам 1966 г. : Секция животноводства. – Кишинев, 1967. – 108с.
450458
   Доклады научной конференции, посвященной 75-летию со дня октрытия библиотеки университета. – Томск, 1963. – 85с.
450459
   Доклады научной сессии 1963 года : Всеобщая история, история СССР, право. – Кишинев, 1964. – 191с.
450460
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 1. – 1994
450461
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 2. – 1994
450462
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 3. – 1994
450463
  Чиликин М.Г. Доклады начуно-технической конфереции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-65 гг. / М.Г. Чиликин. – Москва, 1965. – с.
450464
   Доклады о научно-исследовательских работах. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1968. – 82 с.
450465
   Доклады палеоботанической конференции : (декабрь 1961г.). – Томск : Томский ун-тет, 1962. – 172с.
450466
   Доклады Первой всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Гелиоэнергетика. – вып. 1. – М., 1972. – 296с.
450467
   Доклады Первой Всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Фотоэнергетика растений. – вып. 3. – М., 1972. – 215с.
450468
   Доклады по геоморфологии и палеогеографии Дальнего Востока. – вып. 1. – Ленинград, 1964. – 68 с.
450469
  Археологический съезд (12 ; 1901 ; Харьков) Доклады Председателя историко-филологического Общества при Институте князя Безбородко, профессора Добиаша : доклад о результатах деятельности состоящей при Обществе особой комиссии по собиранию археологических и этнографических сведений, а также предметов древности в пределах Черниговской губернии, к XII Археологическому съезду. – Харьков : Тип. Зильберберг, 1901. – 39 с. – Отдельн. оттиски из Запис. Имп. Харьк. Унив. 1901 г.
450470
   Доклады пятой межвуз. конф. по физическому и математ. моделированию. Секция аналоговое моделирование в различ. областях техники. – М., 1968. – 148с.
450471
   Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1. – 1985. – 261 с.
450472
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1, №3. – 1985. – 179 с.
450473
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
2. – 1985. – 191 с.
450474
   Доклады Республиканской конференции по вопросам германской, романской и классической филологии = Germanu, romanu ir klasikines filologijos respublikines konferencijos Pranesimai : Посвящ. 50-летию Октября. – Вильнюс, 1968. – 239с. – Обкладинка та парал. тит. арк. литовською мовою
450475
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 1. – 1995
450476
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 2. – 1995
450477
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 3. – 1995
450478
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 4. – 1995
450479
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 5. – 1995
450480
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 6. – 1995
450481
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 1. – 1995
450482
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 2. – 1995
450483
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 3. – 1995
450484
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 4. – 1995
450485
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 5. – 1995
450486
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 6. – 1995
450487
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 1. – 1995
450488
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 2. – 1995
450489
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 3. – 1995
450490
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 4. – 1995
450491
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 5. – 1995
450492
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 6. – 1995
450493
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 1. – 1995
450494
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 2. – 1995
450495
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 3. – 1995
450496
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 4. – 1995
450497
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 5. – 1995
450498
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 6. – 1995
450499
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 1. – 1995
450500
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 2. – 1995
450501
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 3. – 1995
450502
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 4. – 1995
450503
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 5. – 1995
450504
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 6. – 1995
450505
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 1. – 1995
450506
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 2. – 1995
450507
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 3. – 1995
450508
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 4. – 1995
450509
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 5. – 1995
450510
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 6. – 1995
450511
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 2. – 1996
450512
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 3. – 1996
450513
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 4. – 1996
450514
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 5. – 1996
450515
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 6. – 1996
450516
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 1. – 1996
450517
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 1. – 1996
450518
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 2. – 1996
450519
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 3. – 1996
450520
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 4. – 1996
450521
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 5. – 1996
450522
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 6. – 1996
450523
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 1. – 1996
450524
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 2. – 1996
450525
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 3. – 1996
450526
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 4. – 1996
450527
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 5. – 1996
450528
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 6. – 1996
450529
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 1. – 1996
450530
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 2. – 1996
450531
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 3. – 1996
450532
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 4. – 1996
450533
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 5. – 1996
450534
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 6. – 1996
450535
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 1. – 1996
450536
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 2. – 1996
450537
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 3. – 1996
450538
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 4. – 1996
450539
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 5. – 1996
450540
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 6. – 1996
450541
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 1. – 1996
450542
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 2. – 1996
450543
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 3. – 1996
450544
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 4. – 1996
450545
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 5. – 1996
450546
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 6. – 1996
450547
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 2. – 1997
450548
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 3. – 1997
450549
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 4. – 1997
450550
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 5. – 1997
450551
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 6. – 1997
450552
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 1. – 1997
450553
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция общественных наук. – Таганрог, 1963. – 322с.
450554
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция педагогических наук. – Таганрог, 1963. – 166с.
450555
   Доклады семинара института прикладной математики. – Тбилиси
Вып. 12/13. – 1978
450556
   Доклады семинара института прикладной математики. – Тбилиси
Вып. 14. – 1980
450557
   Доклады советских почвоведов к седьмому нар. конгрессу в США. – Москва, 1960. – 488 с.
450558
   Доклады советских ученых к 16-му Междунар. конгрессу по садоводству (Брюссель, Бельгия). – Москва, 1962. – 404 с.
450559
   Доклады советских ученых на ХХХ сессии междунар. статистич. института. – М., 1957. – 48с.
450560
   Доклады советских ученых на ХХХІ сессии междунар. статистич. института. – М., 1958. – 116с.
450561
   Доклады советской делегации VII конференции Балтийской геодезической комиссии Ленинград - Москва1934 г.. – Вып. 7. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 60 с.
450562
   Доклады студенческой науч. конф. 1959 г.. – Пермь, 1960. – 46с.
450563
   Доклады студенческой научной конференции 1966 г.. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 102с.
450564
  Московский уезд. съезд земских учителей и учительниц Доклады Съезду учителей и учительниц Московского уезда в августе 1901 года / Доклад Я.Е. Жукова. – [Москва] : [Б. и.], 1901. – 187 с. – Без обл. и тит. л.
450565
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 242. – 1978
450566
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 244. – 1978
450567
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 247. – 1979
450568
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 249. – 1979
450569
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 252. – 1979
450570
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 254. – 1979
450571
  Брежнев Л.И. Доклады тов. Л.И.Брежнева и тов. А.Н.Косыгина / Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин. – М, 1966. – 352с.
450572
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
2. – 1984. – 486с.
450573
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
3. – 1984. – 486с.
450574
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
4. – 1984. – 486с.
450575
   Доклады Третьей Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Ленинград : ЦНИИатоминформ
Т. 1. – 1984. – 486с.
450576
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
450577
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
450578
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 3. – 1970. – 96 с.
450579
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 4. – 1970. – 88 с.
450580
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 52 с.
450581
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон, ноябрь, 1965 г. – Москва
Вып. 2. – 1969. – 60 с.
450582
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон. ноябрь. 1965 г. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 56 с.
450583
   Доклады третьей Сибирской конференции по математике и механике 8-13 сент. 1964 г.. – Томск, 1964. – 407 с.
450584
  Нагорный А. Доклады ЦРУ о планах модернизации китайской экономики / А. Нагорный, А. Парканский // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 220-230
450585
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению моделирования в различных отраслях техники. Матем. моделирование полей. – сб. 1. – М., 1962. – 359с.
450586
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники. Применение методов математ. моделирования в инженерных исследованиях. – сб. 3. – М., 1962. – 348с.
450587
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники.Теория подобия и методы физического моделирования в применении к электротехнич. задачам. – сб. 4. – М., 1962. – 484с.
450588
   Доклады шестой международной конференции по метеорологии Карпат : 17-22 сентября 1973 г. – Киев, 1973. – 615 с.
450589
   Доклады экономического семинара на тему "Повышение качества продукции - важнейшная народнохозяйственная задача". – Уфа, 1965. – 78с.
450590
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Аккурратов В. Аэронавигация в высоких широтах Арктики : Аэронавигация в высоких широтах Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 16 с.
450591
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Березкин В.А. О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопредельных морей : О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопридельных морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
450592
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Бруевич С.В. Некоторые задачи химической океанографии Арктики : Некоторые задачи химической океаногроафии Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 28 с.
450593
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Буйницкий В. Х. Основные итоги и перспективы научно-исслед. работ Арктического ин-та : Основные итоги и перспективы научно-исследовательских работ Арктического института. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
450594
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Вангенгейм Г.Я. О макрометеорологических исследованиях и долгосрочных прогнозах погоды : О микрометеорологических исследованиях в долгосрочных прогнозах погоды в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 13 с.
450595
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Визе В.Ю. Колебание солнечной деятельности и ледовитость арктических морей : Колебание солекчной деятельности в ледовитость Арктических морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
450596
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гирс А.А. Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратос : Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратосферы с адвекцией в свободной атмосфере. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 22 с.
450597
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гневышев М.Н. Физика ионосферы высоких широт : Физика ионосферы высоких широт. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 10 с.
450598
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гомоюнов К.А. О приведении гидрологических величин (на примере Карского моря) : О приведении гидрологических величин ( на примере Карского моря). – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
450599
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Жонголович И.Д. Гравиметрия и Арктика : Гравиметрия и Арктика. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
450600
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Исаченко Б.Л. Об очередных задачах микробиологического изучения воды и грунтов морей. – Москва-Л., 1945. – 13с.
450601
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Кленова М.В. Процессы осадкообразования в полярных морях : Процессы осадкообразования в полярных морях. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 14 с.
450602
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Коптева А.В. Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны : Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
450603
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Лобза П.Г. Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока : Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока. – Москва, Лен инград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 17 с.
450604
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Марков Ф.Г. Таймырский каменноугольный бассейн : Таймырский каменноугольный бассейн. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
450605
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – Москва, Ленинград : Главсевморпути
Ледовитость Восточносибирского моря в связи с условиями дрейфа льдов в высоких широтах/Д.В. Карелин. – 1945. – 14 с.
450606
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Моря Советской Арктики в четвертичный период/В.И. Сакс. – 1945. – 11с.
450607
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Проблемы топлива в советской Арктике/А.Е. Пробст. – 1945. – 18с.
450608
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Окладников А.П. Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра : Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 9 с.
450609
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Славин С.В. Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР : Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
450610
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Спижарский Т.Н. Схема тектоники советского сектора Арктики : Схема тектоники советского сектора Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 20 с.
450611
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Струмилин С. Факторы времени в проектировках капитальных вложений : Фактор времени в проектировках капитальных вложений. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 24 с.
450612
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Терлецкий П.Е. Проблема заселения Крайнего Севера СССР : Проблемы заселения крайнего севера СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 11 с.
450613
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Тимофеев В.Т. Опыт приближенного определения теплового баланса Баренцова моря : Опыт приближенного определения теплового баланса Каренцова моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 21 с.
450614
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Федченко К.К. Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике : Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 8 с.
450615
   Доклады юбилейной сессии Арктического научно-исследовательского института Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Богоров В.Г. Роль биологических индикторов в познании гидрологического режима моря : Роль биологических индикаторов в познании гидрологического режима моря. – Москва ; Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
450616
   Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль : Типолитография Губернской Земской Управы, 1913
450617
   Доклады, посвященные столетию со дня рождения И.В. Мичурина. – Саратов : Коммунист, 1957. – 168 с.
450618
   Доклады, представленные на первый Всероссийский Съезд деятелей по прикладной энтомологии в г.Киеве в 1913 году. – Киев, 1913. – 66 с.
450619
   Доклады, представляемые Гидрографическим Управлением СССР на 1-й Географический съезд созываемый Госпланом в Москве в мае 1925 г.. – Ленинград, 1925. – 51 с.
450620
   Доклады, прочитанные на ХІ Всесоюзной студенческой археологической конференции 1965 г. в Ереване. – Ереван, 1968. – 72с.
450621
   Доклады. Науч. конф. 6-13 дек. 1945 г.. – Москва
Выпуск 4. – 1946. – 256с.
450622
  Салтыков Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб / Н.Д. Салтыков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
450623
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция в области теплоэнергетики.. – М., 1968. – 146с.
450624
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование и теория подобия при решении гидравлических и гидроэнергетических задач.. – М., 1968. – 134с.
450625
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении задач радиотехники и электроники. – М., 1968. – 164с.
450626
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении электроэнергетических и электромеханич. задач. Подсекция электромеханич.. – М., 1968. – 229с.
450627
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция общие вопросы метода моделирования. – М., 1968. – 266с.
450628
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение методов программного моделирования при проектировании сложных систем переработки информции и ЦВМ. – М., 1968. – 220с.
450629
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение цифрового моделирования. – М., 1968. – 168с.
450630
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применения методов теории подобия при решении технико-эконом. задач. – М., 1968. – 118с.
450631
  Бугаенко В.П. Доклинические формы алкоголизма / В.П. Бугаенко, А.Т. Филатов. – Киев, 1989. – 78,2с.
450632
  Бекмухамедова В. Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "кокарніт" на щурах / В. Бекмухамедова, О. Вороніна, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Старіння населення планети, висока ступінь урбанізації, погіршення екологічного становища сприяють збільшенню кількості людей з захворюваннями багатьох систем організма. Кокарніт - препарат, який покращує метаболізм та енергозабезпечення тканин, це ...
450633
  Горелов Олег Доколе будем препираться? К вопросу о российско-польских отношениях // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-84. – ISSN 0130-9625
450634
  Киселев Г.С. Доколониальная Африка / Г.С. Киселев. – Москва, 1985. – 150с.
450635
  Лебедев Н.Л. Доколумбова Мексика в русской печати XIX в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 73-81. – ISSN 044-748Х
450636
  Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность / В.И. Гуляев. – Москва : Международные отношения, 1991. – 191с. – (К 500-летию открытия Америки)
450637
  Хелимский Е.И. Доколхозное крестьянство Киргизии / Е.И. Хелимский. – Фрунзе, 1991. – 218с.
450638
  Зозуля О.І. Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 89-96. – (Право. Економіка. Управління)
450639
  Чухно А.А. Докорінна зміна характеру праці та її стимулів // Вчення про матеріальн. та моральн. стимули та його здійснення на сучасному етапі, 1969
450640
  Мельник Р. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні / Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоер // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1026-9932
450641
  Волошин О.А. Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 16-17
450642
  Вольвач П. Докорінне оновлення кадрів як запорука відродження Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 6


  Ще до передачі Кримської області Україні партійне керівництво та урядовці республіки добре вивчили стан кримської економіки.
450643
  Стефанов Христо Докосвания до необхватното / Стефанов Христо. – София, 1989. – 183 с.
450644
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.4 : Грецький спадок і сучасність. – 2003
450645
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.5 : Логос і праксис сміху. – 2004
450646
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450647
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – 2012. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450648
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : Акваторія. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450649
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (25) : Сміх у світі смислу. – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450650
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450651
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (27) : Пам"ять та ідентичність. – 2017. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450652
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – 2017. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450653
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – 2018. – 227, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450654
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450655
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гуманітарна традиція ; редкол.: М. Вак, Д. Йонкус, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (31) : Сміх та сміхова культура. – 2019. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
450656
  Франскевич Д. Доксорубіцин - модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Сa2+ у нормальних і лейкемічних клітинах / Д. Франскевич, Д. Гребіник, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  З використанням специфічних флуоресцентних зондів оцінено продукування активних форм кисню та концентрацію цитозольного кальцію у клітинах. Виявлено позаядерні ефекти ДНК-ушкоджуючого протипухлинного препарату доксорубіцину - тривале посилення ...
450657
  Гребенка Е.П. Доктор : роман / Е.П. Гребенка. – 2-е изд. – [Москва] : Изд. кни гопрод. М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1900. – 216 с.
450658
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1978. – 104с.
450659
  Д"Агата Доктор / Д"Агата. – М., 1980. – 255с.
450660
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1984. – 96с.
450661
  Брати Балаганови Доктор : проза: історія хвороби // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-22. – ISSN 0130-321Х
450662
  Флеминг Я. Доктор "NO" / Я. Флеминг. – Москва, 1990. – 171с.
450663
  Шубин Б.М. Доктор А.П. Чехов / Б.М. Шубин. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 176с.
450664
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – М., 1977. – 128с.
450665
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 143с.
450666
  Болтівець С. Доктор Аарон Бек: Україна - це країна кохання моїх батьків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 83-89 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-2131
450667
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1985. – 103с.
450668
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1989. – 110с.
450669
  Фатеев Г.С. Доктор Алексеев / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1986. – 254с.
450670
  Руфини Доктор Антонио / Руфини. – 86с.
450671
  Баскакова Т. Доктор Бенн - птолемеец и мыслепроходец : Рецензия на русское издание прозы Бенна // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-151. – ISSN 0130-6545


  Готфрид Бенн (1886-1956) - немец. эссеист, новеллист, поэт-экспрессионист. Будучи доктором медицины, он сначала был сторонником, а затем критиком Национал-социалистической революции. Бенн оказал большое влияние на немецкую литературу до- и ...
450672
  Чжоу Эр-фу Доктор Бетьюн / Чжоу Эр-фу. – М., 1960. – 110с.
450673
  Парфенова А.В. Доктор богослов"я професор Харківського університету Митрофорний протоієрей Тимофій Іванович Буткевич : До 50-річчя з Дня народження та 200-річчя заснування Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 126-127


  Українська історіографія поповнюється статтею, у якій висвітлюється історія в особах, вихованців та працівників Харківського національного університету імені В.Р. Каразіна
450674
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : монография / Ю.Г. Виленский. – Киев : Здоровья, 1991. – 254, [2] с.
450675
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : к 120 летию со дня рождения / Ю. Виленский. – Киев : Авіцена, 2011. – 361, [7] с. – К 170-летию Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - Парал. тит. л. портр. – Библиогр.: с. 360-362. – ISBN 978-966-2144-33-8
450676
  Рассаднев С.А. Доктор В.И.Смидович. / С.А. Рассаднев. – Тула, 1988. – 104с.
450677
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1947. – 136с.
450678
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1957. – 318с.
450679
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1971. – 400с.
450680
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1966. – 415с.
450681
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1967. – 112с.
450682
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 400с.
450683
   Доктор Гааз: рус. врач, первооткрыватель Кавказских Мин. вод. – Ставрополь, 1989. – 347с.
450684
  Стецюк О. Доктор географії Петро Оришкевич (1909–1982): життєвий шлях та наукова спадщина // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 283-292. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
450685
  Седерберг Я. Доктор Глас. Серьезная игра : пер. со шв. / Яльмар Седерберг. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
450686
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – М., 1957. – 176с.
450687
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 260с.
450688
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Москва, 1970. – 159с.
450689
  Клековкін О.Ю. Доктор Дапертутто та інші // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 220-224. – ISBN 978-966-136-114-9
450690
  Нагорная Н.В. Доктор Даун / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, Н.А. Усенко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – С. 159-162. – ISSN 2224-0551
450691
  Зубек Л. Доктор Есениус / Л. Зубек. – М, 1961. – 398с.
450692
  Конашевич С. Доктор Єлисей Волянський - голова української громади Керчі (1917 - 1918 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
450693
  Павлов А.Е. Доктор Жестков. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1966. – 211с.
450694
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – Москва : Советский писатель, 1989. – 734 с. – ISBN 5-265-01073-4
450695
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – Москва : Книжная палата, 1989. – 431 с.
450696
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд. – М., 1990. – 428с.
450697
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго / Б.Л. Пастернак. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624с. – (Русская классика. 20 век). – ISBN 5-04-004105-5
450698
  Пастернак Б. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 544с. – (Русский сериал). – ISBN 5-224-05473-7
450699
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [ роман ] / Борис Леонидович Пастернак. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2008. – 544 с. – (Книга на все времена. Золотая классика). – ISBN 978-5-17-049227-5
450700
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 622, [2] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-40643-2
450701
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [роман] / Борис Пастернак. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 539, [5] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-063290-9
450702
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2014. – 699, [4] с. – Печ. по изд.: Собрание сочинений: в 2 т. / Пастернак Б. СПб., 2010. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01724-5
450703
  Пастернак Борис Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма / Пастернак Борис. – Москва : Гудьял-Пресс, 1998. – 744с. – ISBN 5-8026-0005-5
450704
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 765, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-54382-3
450705
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 1. – 1988. – 222с.
450706
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 2. – 1988. – 256с.
450707
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Барнаул, 1990. – 456с.
450708
  Мишкевич Г.И. Доктор занимательных наук: Жизнь и творчество Я.И.Перельмана. / Г.И. Мишкевич. – М., 1986. – 190с.
450709
  Гомыранов Илья Доктор зло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 98-103 : фото
450710
  Мадер Ю. Доктор Зорге радирує з Токіо / Ю. Мадер. – Київ, 1968. – 223 с.
450711
  Пруссаков А. Доктор Зубровин и компания : Комедия в шести картинах. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1909. – 131 с.
450712
  Франкл В. Доктор и душа = V.Frankl The Doktor and the Soul / В. Франкл; Пер. с англ. А.А.Бореев. – Санкт-Петербург : Ювента, 1997. – 288с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-87399-017-4
450713
  Панкратов А.И. Доктор из Знаменского предместья. / А.И. Панкратов, Г.И. Панкратов. – Иркутск, 1974. – 83с.
450714
  Нувахов Б.Ш. Доктор Илизаров / Б.Ш. Нувахов. – М, 1988. – 156с.
450715
  Попов И. Доктор Ионов : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 0321-1878
450716
  Різник Л. Доктор і професор, або На шляху поступу : проза: роман-есей / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 31-79. – ISSN 0868-4790


  Молода муза. Михайло Сергійович Грушевський.
450717
  Кришан Н. Доктор Комес / Н. Кришан. – Бухарест, 1967. – 40 с.
450718
  Гордеева В.И. Доктор Красов / В.И. Гордеева. – Москва, 1969. – 87с.
450719
  Герцен А.И. Доктор Крупов / А.И. Герцен. – Сталинград, 1937. – 56с.
450720
  Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський - речник Української Держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 9


  "Він був членом уряду ЗУНР і саме йому випала честь зачитати Акт злуки між ЗУНР і УНР біля пам"ятника Богдану Хмельницькому в Києві."
450721
  Лавров В.В. Доктор медицины Университета Св. Владимира в Киеве Гельвиг Р.И. - первый ректор Таврического университета (этапы жизненного пути) // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 66-67
450722
  Новицкий С.А. Доктор медицины, Владимир Степанович Александров / С.А. Новицкий. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1894. – 19, 48, 48, 32 с.
450723
  Ржига Б. Доктор Мелюзін. / Б. Ржига. – Київ, 1976. – 192с.
450724
  Несіна О. Доктор Михайло Михайлович Несін // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 18-19
450725
  Габор А. Доктор Никто / А. Габор. – Москва, 1978. – 308с.
450726
  Габор А. Доктор Никто // Пять форинтов / Толнаи Л. – Москва : Правда, 1984
450727
  Боголепова Л.С. Доктор Обух / Л.С. Боголепова, В.А. Смирнова-Ракитина. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 22с. – (Герои и подвиги)
450728
  Верн Ж. Доктор Окс / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1944. – 56с.
450729
  Василашко Василь Доктор Ониськів і його Хутір Мазепа в Канаді // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
450730
  Кислиця Д. Доктор П.Ф. Чепик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 32-33
450731
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Киев ; Харьков. – 334 с.
450732
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Новосибирск, 1955. – 319 с.
450733
   Доктор Паук = Шелковые нити паутины кругопряда можно использовать для ремонта поврежденных нервных волокон : GEOскоп. Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
450734
   Доктор педагогических наук заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Николаевич Волков : к 75-летию со дня рождения. – Москва : Советский художник, 1972. – 11 с.
450735
  Земная Т. Доктор Перерва : проза: рассказ-быль // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
450736
  Суржик Л. Доктор Плагіат. Академічна експертиза докторської дисертації дружини віце-прем"єра показала: плагіат і безліч помилок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  "Редакція DT.UA отримала у своє розпорядження дуже цікавий і серйозний документ — "Експертний висновок щодо мовностилістичної коректності і оригінальності тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук К.М.Кириленко ...
450737
  Джорджеску П. Доктор Поэнару / П. Джорджеску. – М., 1979. – 207с.
450738
  Кобута С. Доктор права Андрій Кос - визначний та оригінальний адвокат і суспільний діяч Калущини // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 41-45
450739
  Тимощук Л. Доктор права з Палермо в Острозькій Академії // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 20
450740
  Чисніков В. Доктор права Степан Гик - автор першого україномовного підручника "Криміналістика" (до 150-річчя з дня народження) / В. Чисніков, П. Біленчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
450741
  Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 64-71. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168


  В історії становлення та розвитку юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, якому цього року виповнилося 232 роки від дня утворення, є ще чимало маловідомих подій, особистостей, зокрема професорів і доцентів, які ...
450742
  Домонтович В. Доктор Серафікус / В. Домонтович ; [ред. вид. і авт. комент.: Ю. Корибут ; обкл.: Я. Гніздовський]. – Мюнхен : Українська трибуна, 1947. – 174, [1] с. – Резюме англ.
450743
  Домонтович В. Доктор Серафікус : роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 0130-321Х


  Доктор Серафікус - роман Віктора Петрова-Домонтовича, написаний у 1929 році й опублікований вперше у 1947 році в Німеччині. Роман був створений безпосередньо перед зникненням автора з літературного обрію.
450744
  Домонтович Віктор Доктор Серафікус. Без грунту : Романи / В. Домонтович. – Київ : Критика, 1999. – 380с. – (Бібліотека 21 століття). – ISBN 966-7679-06-3
450745
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Л, 1946. – 400с.
450746
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1960. – 302 с.
450747
  Нахлік Є. Доктор теології Микола Конрад vs доктора філософії Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 150-194. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
450748
  Сохин Влад Доктор транс // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 66-72 : фото
450749
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом : роман / Томас Манн ; пер. с нем. С. Апта и Наталии Ман. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1959. – 615 с.
450750
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман : роман / Т. Манн. – Москва : Художественная литература, 1975. – 607с.
450751
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман / Т. Манн. – Ташкент, 1986. – 559с.
450752
  Манн Т. Доктор Фаустус : роман / Томас Манн ; [пер. с нем. : Н. Ман, С. Апта]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 570, [6] с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-046251-3
450753
  Манн Т. Доктор Фаустус : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
450754
  Манн Т. Доктор Фаустус: Життя німецького композитора Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля. Роман : Роман / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1990. – 572с. – ISBN 5-308-00718-7
450755
   Доктор филологических наук Валдис Янович Бисениек : Биобиблиогр. указ. – Рига, 1989. – 29с.
450756
  Вельский К.С. Доктор финансового права, ученый-административист и сенатор Российской империи (К 150-летию со дня рождения Э.Н. Берендтса) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
450757
  Шулікін Д. Доктор філософії: виклики і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 4, 61. – ISSN 2219-5793


  Як виміряти якість підготовки в аспірантурі, яким буде формат спецрад, який взаємозв"язок між атестацією ЗВО і наукових установ та акредитацією освітньо-наукових програм? Про це йшлося під час вебінару "Доктори філософії як освітньо-науковий рівень: ...
450758
  Железняк Александр Доктор Флип спасает львов : голоса // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-42 : Фото
450759
  Карлейль Т. Доктор Франсиа : статья Карлейля // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [51] с. – (Библиотека для чтения)
450760
  Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: его переводы, печатные издания и язык : исследование П.В. Владимирова. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – XXVI, 351, [12] с., [12] л. ил. – Библиогр.: "Обзор литературы предмета" (с. I-XXVI)
450761
  Козлов-Куманский Доктор Хвощев / Козлов-Куманский. – М, 1975. – 216с.
450762
   Доктор химических наук Раймонд Эдуардович Валтер. – Рига, 1988. – 73с.
450763
  Хемллер Ф. Доктор Ц / Ф. Хемллер. – Ленинград, 1927. – 197 с.
450764
  Кулик Н. Доктор чистої математики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  175 років із дня народження і 98 - з дня смерті Василя Єрмакова - видатного математика і педагога, професора Університету святого Володимира та Політехнічного інституту, засновника Київського математичного товариства і відкривача нової ознаки збіжності ...
450765
   Доктор Штокман (По Ибсену). – [Санкт-Петербург] : Изд. М.Н. Слепцовой ; Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1901. – 122, [1] с. : портр. – (Книжка за книжкой ; Сер. 1, кн. 105)
450766
  Померанцев В.М. Доктор Эшке / В.М. Померанцев. – Москва, 1980. – 271 c.
450767
  Жуков Борис Доктор, скажите правду... : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 154-160 : Фото
450768
  Брусянин В.В. Доктора и пациенты : типы врачей в художественной литературе : Литературно-общественные параллели / В.В. Брусянин. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. д-ра Б.А. Бакса, 1914. – IV, 275 с.
450769
  Баренбойм Е.Л. Доктора флота : роман / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1985. – 574 с. : ил., 1 л. портр.
450770
  Савчин І. Докторант Ігор Савчин: "Я - фанат геодезії" / вела розмову Ірина Мартин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 14/15 : Перспективні. – С. 35-37. – ISSN 2709-3107
450771
   Докторанти й аспіранти про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-173


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Вітають ювіляра: Л. Циганенко, І.В. ...
450772
  Шестак В.П. Докторантура // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-52. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены вопросы текущей работы и перспективы развития докторантур федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных ...
450773
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; арбітражний процес" (12.00.04) за станом на 1 липня 2001р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2001. – 70с. – ISBN 966-7695-50-6
450774
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; господарське процесуальне право" (12.00.04) за станом на 1 липня 2002 р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2002. – 76с. – ISBN 966-7695-95-6
450775
   Доктори наук України у 2008 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 59. – ISSN 1810-3944
450776
  Скопенко В.В. Доктором наук нині бути модно. Аж яким? : Уривки з інтерв"ю голови ВАКу В.Скопенка // Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-44
450777
  Скопенко В. Доктором наук нынче быть модно. Но каким? // Человек и закон, 2000. – №12


  Интервью с председателем ВАК Украины, ректором Киевского университета В.В. Скопенко
450778
   Докторская диссертация по педагогическим наукам. Библ. указатель. – М., 1961. – 180с.
450779
  Шубик Юрий Докторская колбаса : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 77-104. – ISSN 0321-1878
450780
  Полковникова Т.Н. Докторские диссертации по политическим наукам, утвержденные ВАК в 2007 г. / подгот.: А.Л. Демчук, Т.Н. Полковникова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 187-189. – ISSN 0321-2017
450781
   Докторские диссертации по социологии - 2001 г. // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.138-141. – ISSN 0132-1625
450782
  Прошанов С.Л. Докторские диссертации по социологии (1990-2010) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 30-39. – ISSN 0132-1625
450783
  Бродская Д.Ф. Докторские и кандидатские дисертации защищенные в Институте востоковедения Академии Наук СССР с 1950 по 1970 гг / Д.Ф. Бродская. – Москва : Наука, 1972. – 249 с.
450784
  Сборщикян М.А. Докторские и кандидатские диссертации / М.А. Сборщикян, Т.А. Касабян. – Ереван
Вып. 2. – 1978. – 150с.
450785
  Гаспарян Л.А. Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Ереванском государственном университете с 1938 по 1969 гг. / Л.А. Гаспарян. – Ереван, 1972. – 268с.
450786
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библ. указатель. – вып. 2. – М., 1957. – 219с.
450787
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г.. Библ. указатель. – М., 1956. – 256с.
450788
  Михнюк В.Н. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР. 1944-1982 гг. : Библиогр. указ. / В.Н. Михнюк. – Минск, 1982. – 108с.
450789
   Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библиогр. указатель.. – вып. 3. – М., 1960. – 203с.
450790
  Попов О. Докторские программы для европейского общества знания (реферат доклада Ассоциации европейских университетов) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 4. – ISSN 0321-0383
450791
  Попов О. Докторские программы для европейсого общества знания: реферат доклада АЕУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
450792
   Докторский диспут профессора Ф.А. Терновского / [С.]. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1877. – 587-600 с. – Из журн. "Тр. Киев. духов. акад.". 1877 г.. - В конце текста: С.. - Без тит. л. и обл.
450793
  Сурмін Ю. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми / Ю. Сурмін, І. Шпильовий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 287-304
450794
   Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА / [Л. Кострова, Т. Огаркова, М. Винницький та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Пульсари, 2010. – 159, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2171-90-7
450795
  Логвиненко Т. Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано досвід реалізації докторських програм для фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: Норвегії, Швеції. Розглянуто структуру, зміст цих програм у різних університетах в умовах модернізації систем вищої освіти країн ...
450796
   Докторську дисертацію наша викладачка захистила у Франції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Університеті імені Поля Валері - Монпельє III (Франція) відбувся публічний захист докторської дисертації асистентки кафедри французької філології університету Тетяни Угрин на тему "Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у ...
450797
  Сидельников О.В. Доктортолик / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1975. – 422с.
450798
   Доктору економічних наук, професору Кравціву Василю Степановичу - 60 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 105-108 : фото. – ISSN 1562-0905
450799
   Доктору медичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти україни, завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету Андрію Головацькому – 80 / О. Вайнагій, М. Кочмар, Т. Росола, О. Гецко, А. Гербут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 178-182. – (Серія " Медицина" ; вип. 1 (55)). – ISSN 2415-8127
450800
  Нагачевський А. Доктору Романові Кирчіву: спогади та вшанування з діаспори // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 23-28. – ISSN 1028-5091
450801
   Доктору юридичних наук, професору, члену корреспонденту Академії правових наук України А.С. Довгерту - 60 років // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 178-180. – ISSN 0132-1331
450802
  Таш"ян Р. Доктрина "culpa in contrahendo" в ученні про недійсність правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 36-40. – ISSN 2663-5313
450803
  Иванов К.В. Доктрина "богатых и бедных стран". / К.В. Иванов. – М., 1972. – 63с.
450804
  Добідовська Я. Доктрина "Відкритого неба" в практиці повітряних сполучень ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
450805
  Волошин Ю.О. Доктрина "глобального конституціоналізму" в механізмі забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-мстодологічний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
450806
  Филатов Г.А. Доктрина "испанидад" и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латинской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0130-3864


  Об общности иберо-американских стран, неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки, ставшей основой концепции "испанидад", активно используемой во франкистской Испании в 1940-х годах.
450807
  Дорошенко Сергій Доктрина "історичних прав" у структурі французького консерватизму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 33-38. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
450808
  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 65-68.
450809
  Ашин Г.К. Доктрина "Массового общества" / Г.К. Ашин. – Москва : Политиздат, 1971. – 192 с.
450810
  Марушкин Б.И. Доктрина "морального лидерства" и реальности времени. / Б.И. Марушкин. – М, 1978. – 63с.
450811
  Стрельников К.А. Доктрина "Москва-третий Рим": предпосылки, идеи и государственно-правовые перспективы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
450812
  Модржинская Е.Д. Доктрина "наведения мостов" / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1969. – 64 с.
450813
  Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной сратегии США / В.Ф. Петровский. – Москва, 1980. – 335с.
450814
  Перфилов В.В. Доктрина "ограниченной войны" во внешней политике США : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.574 / Перфилов В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
450815
  Чернявский С.В. Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Чернявский С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
450816
  Чернявский Сергей Викторович Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Чернявский Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 207л.
450817
  Селіванов А. Доктрина "Охорони Конституції України" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 87-91. – ISBN 978-966-349-240-7
450818
  Селіванов А. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82
450819
  Задорожний А.В. Доктрина "правового реализма" и формирование международно-правовой теории в скандинавских странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
450820
  Бірюков О.М. Доктрина "свіжий старт" у законодавстві країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-156. – ISSN 1026-9932
450821
  Акоян С М. Доктрина "сдерживания" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Акоян М.С. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1972. – 38 с.
450822
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
450823
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США (на примере анализа взглядов одного из ее авторов Д. Кеннади) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 198л.
450824
  Попов В. Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 59-67. – ISSN 2410-2601
450825
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" -- идеологическое оружие американских монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богомолова Н. Н. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1968. – 15 с.
450826
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" - идеологическое оружие монополий / Н.Н. Богомолова. – Москва : Мысль, 1970. – 175 с.
450827
  Шніцер І. Доктрина "чехословакізму" та її вплив на чесько-словацькі відносини в 1918 - 1920 рр. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2530-21-6
450828
  Костюченко Я. Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
450829
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний вимір // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 26-38. – ISSN 2707-6849
450830
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний виміри // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-47
450831
  Виговський О. Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
450832
  Коломоєць Т. Доктрина адміністративного права vs постмодерн: від "сервісної" галузі до права юридичних смислів / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 34-51. – ISSN 1026-9932
450833
  Смокович М. Доктрина адміністративного права і процесу у практиці Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
450834
  Битяк Ю. Доктрина адміністративного права України: еволюція та перспективи подальшого розвитку / Ю. Битяк, Д. Лученко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 44-59. – ISSN 1026-9932
450835
  Ожеван М.А. Доктрина Барака Обами: нова "стратегія національної безпеки" США / М.А. Ожеван, Д.В. Дубов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.16-20. – Бібліогр. в кінці ст.
450836
  Багрій О.І. Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 117-125
450837
  Довгань Г. Доктрина верховенства права Європейського Союзу: національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – членів ЄС) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 1026-9932
450838
  Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
450839
  Бобровник С.В. Доктрина верховенства права як важливий засіб захисту прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 414-415
450840
  Сірий Є.В. Доктрина взаємовідносин бізнесу та суспільства: пошуки ідентичності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 1 (18). – С. 41-52. – ISSN 1681-116Х
450841
  Щербина В. Доктрина виробничої солідарності - основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
450842
  Щербина В.І. Доктрина виробничої солідарності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
450843
  Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-32. – Бібліогр.: 48 н.
450844
  Перемот С. Доктрина впливу в конкурентному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 171-183. – ISSN 1026-9932
450845
  Перемот С.В. Доктрина впливу та екстратериторіальне застосування конкурентного права: становлення, розвиток та проблеми методології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 554-565. – ISSN 1563-3349
450846
  Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются вопросы преподавания римского права в Средние века в Европе. Предлагается оп-ределение глоссаторов. Определяется порядок создания и функционирования первых университетов. Освещаются взгляды глоссаторов, касающиеся соотношения ...
450847
  Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
450848
  Хужокова И.М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-189-4
450849
  Ханова Р. Доктрина доказування у судових провадженнях із вирішення податкових спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 142-152. – ISSN 1026-9932
450850
  Гетьман А.П. Доктрина екологічного права та законодавства України : монографія / А.П. Гетьман ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2019. – 334, [2] c. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 294-334 та в підрядк. прим. – (Серія "Харківська наукова школа екологічного права"). – ISBN 978-966-8689-40-6


  У пр. № 1739218 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з великою повагою від автора. 26.05.2021 р. Підпис
450851
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 220-235. – ISSN 2310-6158


  У статті розкривається зміст доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Л. Юзькова (КУ), першого Голови Конституційного Суду України, а також роль цієї ...
450852
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 115-129. – ISSN 2310-6158


  "У статті автор продовжує дослідження доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Юзькова Л.".
450853
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
450854
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 390 арк. – Додатки: арк. 385-390. – Бібліогр.: арк. 340-384
450855
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 376-418
450856
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
450857
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
450858
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 416 арк. – Додатки: арк. 411-416. – Бібліогр.: арк. 369-410
450859
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
450860
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 418-423. – Бібліогр.: арк. 372-417
450861
  Куликов В.Г. Доктрина защиты мира и социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1988. – 96с.
450862
  Демин Г.И. Доктрина защиты социализма и мира / Г.И. Демин, Е.В. Жуков. – М, 1988. – 63с.
450863
  Кірик А. Доктрина зняття корпоративної вуалі в праві Англії та Уельсу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 306-308
450864
  Шамшур О.В. Доктрина и практика национальных отношений в США : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Шамшур О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
450865
  Шамшур Олег Владиславович Доктрина и практика национальных отношений в США (60-70-е гг. ХХ в.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Шамшур Олег Владиславович; Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
450866
  Радивилов Д.А. Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 118-130. – ISSN 1682-671Х


  Ибадиты (абадиты) - течение ислама, отличающееся, как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Ибадиты возникли в VII в. в Ираке; получили название по имени Абдаллаха ибн Ибада, ...
450867
  Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму:"на грунті історичного прецеденту" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-13. – ISSN 0132-1331
450868
  Баглікова М.С. Доктрина інформаційної війни в США: питання теорії та практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 323-333
450869
  Федоров С.С. Доктрина камакалы в каула-тантрах школы шривидья // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-11
450870
  Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 33-36
450871
  Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и ее пропаганда / В.Н. Скворцов. – Москва, 1974. – 64с.
450872
  Поляков Б. Доктрина конкурсного процесу / Б. Поляков, В. Радзивілюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1026-9932
450873
  Єзеров А. Доктрина конституційності нормативних актів (рецензія на монографію Сергія Різника "Конституційність нормативних актів. Cутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 189-196. – ISSN 1026-9932
450874
  Врублевський В Доктрина Кравчука : Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної української нації / В Врублевський, О. Мороз, Ю. Саєнко; Укр.товариство "Інтелект нації". Ін-тут соціології НАН України. – Київ : Інтелект, 2001. – 84с. – ISBN 966-646-027-0
450875
  Шепітько В. Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, сучасний стан і розвиток в Україні / В. Шепітько, М. Шепітько // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – C. 12-27. – ISSN 1026-9932
450876
  Панов М. Доктрина кримінального права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 81-104. – ISSN 1026-9932
450877
  Панов М. Доктрина кримінального права України: значення для науки і практики кримінального законотворення та правозастосування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
450878
  Вареник О.С. Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
450879
  Вареник О.С. Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 429 арк. – Додатки: арк. 424-429. – Бібліогр.: арк. 365-424
450880
  Їжак О. Доктрина Макрона. Франція з допомогою Росії намагається збалансувати американо-китайську біполярність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 3


  "Наприкінці серпня на щорічній зустрічі з послами президент Франції Еммануель Макрон виголосив промову, що виходила за рамки формальності. Її можна зарахувати до прикладів стратегічного бачення, яке час від часу демонструють провідні світові ...
450881
  Сенюта І. Доктрина медичного права України: правова суть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
450882
  Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.16-20. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
450883
  Довгерт А. Доктрина міжнародного приватного права в Україні на зламі століть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 13-40. – ISSN 1026-9932
450884
  Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер) / Н.Н. Болховитинов. – Москва : Международные отношения, 1959. – 336 с.
450885
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 199-220
450886
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
450887
  Лукач І. Доктрина Монро і Венесуельська криза 1895 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 30-31
450888
  Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 143-154. – ISSN 1026-9932
450889
   Доктрина национального единства Казахстана = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
450890
  Газетдинов Н.И. Доктрина о принципах уголовного судопроизводства в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 1991-3222
450891
  Шутак І.Д. Доктрина обмеження законодавчої, виконавчої та судової гілки влади в парадигмі підготовки, прийняття та тлумачення законодавчих актів України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 5-14. – ISSN 2523-4889
450892
  Сафрастян Р.А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50-70 гг. ХІХ в.) / Р.А. Сафрастян. – Ереван, 1985. – 147с.
450893
  Кучерявенко М. Доктрина податкового права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 1026-9932
450894
  Лукашев О. Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 1026-9932
450895
  Нижник Н.Р. Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права / Н.Р. Нижник, М.В. Кармаліта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 52-56. – ISSN 2524-017X
450896
  Галів М.Д. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Аналізуються найважливіші ідеї вченого з філософії позитивізму в працях про освіту, освітні інституції і культурно-освітніх діячів.
450897
  Христова Г. Доктрина позитивних зобов"язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 100-118. – ISSN 1026-9932
450898
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Сокоринський Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 479 арк. – Додатки: арк. 474-479. – Бібліогр.: арк. 436-473
450899
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сокоринський Юрій Володимирович М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
450900
  Тарахонич Т.І. Доктрина правового регулювання: підходи до розуміння // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 65-72. – ISSN 0869-2491
450901
  Полянский Є.Ю. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
450902
  Вдовичин І. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 386-395
450903
  Козюбра М. Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-42. – ISSN 1026-9932
450904
  Пуделька Й. Доктрина розсуду в податковому праві Німеччини та України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 1026-9932
450905
  Макаренко Є.А. Доктрина світового лідерства США (2012 - 2016) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 184-210. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
450906
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
450907
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 409 арк. – Додатки: арк. 406-409. – Бібліогр.: арк. 366-405
450908
  Журавель В.О. Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Журавель Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ публічного права. – Київ, 2021. – 437 арк. – Додатки: арк. 432-437. – Бібліогр.: арк. 387-431
450909
  Журавель В.О. Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Журавель Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
450910
  Іншин М.І. Доктрина соціальної безпеки : монографія / [Микола Іншин, Ярослав Мельник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права ; Центр проблем імплементації європ. соц. права. – Київ : Освіта України, 2020. – 224, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-13-6
450911
  Бондарь А.А. Доктрина справедливого общества / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 506, [1] с., [1] вклеен. лист : ил. + 1 вклеен. лист. – (Эпоха Переосмысления). – ISBN 978-966-139-080-4
450912
  Батанов О.В. Доктрина сучасного унітаризму: проблеми формування та реалізації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 33-42. – ISSN 2524-017X
450913
  Позняк Д.Ю. Доктрина сучасної криміналістики / Д.Ю. Позняк, Г.С. Семаков // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 119-122
450914
  Коломоєць Т. Доктрина та предмет: сутність і зміст адміністративного права / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 12-27. – ISSN 1026-9932
450915
  Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи України // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 147-160. – ISSN 2518-7546
450916
  Сірук М. Доктрина Трампа і Україна / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 36). – С. 3
450917
  Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625


  В кінці 2007 р. в Сінгапурі відбулася 13-а щорічна зустріч глав держав країн-членів АСЕАН
450918
  Слюсаренко Ю.А. Доктрина Трумена / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115-116. – ISBN 966-642-073-2
450919
  Аністратенко Т.П. Доктрина Трумена 1947 року в оцінках російських дослідників // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), iss. 1. – С. 156-171. – ISSN 2664-9950
450920
  Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-12. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні висвітлюється погляд радянської та сучасної російської історіографії на зовнішньополітичну доктрину Трумена 1947 року. Стаття містить спогади дипломата В. Тарасенка про політичний портрет Гаррі Трумена. В исследовании описывается взгляд ...
450921
  Рижков М.М. Доктрина Трумена і стратегія стримування: актуалізація наукового забезпечення стратегічного планування // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 32-70. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
450922
  Джунь В. Доктрина установчої влади народу: історичний поступ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – C. 133-144. – ISSN 1026-9932
450923
  Бредіхин А. Доктрина Х.Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343


  Перон (Perуn) Хуан Домінго президент Аргентини в 1946-55 (в 1949-55 фактич. диктатор), генерал. У 1955-73 в еміграції.
450924
  Мельник Я. Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новілізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 243-244
450925
  Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра / А.Е. Кунина. – М, 1957. – 80с.
450926
  Вовк В. Доктрина... нападу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8


  Ми є свідками того, як Росія намагається істотно змінити баланс сили, який склався внаслідок закінчення холодної війни.
450927
  Полонка І. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
450928
  Шульгін В. Доктринальна нормотворчість органів військового управління: правові аспекти валідації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 58-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
450929
  Шелих А.А. Доктринальна правосвідомість та професійна правосвідомість юриста: співвідношення і значення для суспільства // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 329-336. – ISSN 2524-017X
450930
  Дідич Т.О. Доктринальна форма утворення права: теоретико-правові аспекти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-7166-36-6
450931
  Явдокименко Д.М. Доктринальна характеристика адміністративно-правових спорів в зарубіжних країнах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X
450932
  Хряпінський П.В. Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 50-56
450933
  Волошин Ю.О. Доктринальне визначення конституціоналізму: порівняльно-ретроспективний аналіз концепцій зарубіжної науки конституційного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 103-111.
450934
  Хряпінський В П. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 129-137. – ISSN 2222-5374
450935
  Пащенко М.О. Доктринальне значення природних прав людини та правового регулювання для характеристики дієвості права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7166-36-6
450936
  Строган А.Ю. Доктринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
450937
  Петришин О. Доктринальне обгрунтування формування національної правової системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 144-152. – ISSN 1993-0909
450938
  Кочин В.В. Доктринальне розуміння європейського приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (238). – С. 36-40. – ISSN 2308-9636
450939
  Хряпінський П.В. Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 97-107. – ISSN 2524-0323
450940
  Гордшюв А.В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-44
450941
  Малента В. Доктринальне тлумачення норм права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-36.
450942
  Пирожкова Ю.В. Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 129-137. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
450943
  Бобровник С.В. Доктринальний аналіз правового компромісу та його роль у забезпеченні прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 42-47. – ISSN 2524-017X
450944
  Лекарь С.І. Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 110-115. – ISSN 2220-1394
450945
  Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав і юридичних обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 101-107. – ISSN 1026-9932
450946
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 186-189
450947
  Бондаренко Н. Доктринальні аспекти становлення та розвитку ідеї прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 20-23
450948
  Середюк В.В. Доктринальні аспекти теорії юридичної відповідальності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 113-117. – ISBN 978-966-7166-36-6
450949
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
450950
  Луців І.І. Доктринальні визначення поняття "публічні послуги" // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 19-25. – ISSN 2617-4162
450951
  Харченко Г.Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 158-164.
450952
  Тарнавська В.М. Доктринальні документи та доктринальні правові акти: теоретико-методологічний аналіз змісту та співвідношення понять // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 245-250. – ISSN 2524-017X
450953
  Андрашек М.Й. Доктринальні засади застосування сили в зовнішній політиці США в XXI столітті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 447-455
450954
  Біленчук П. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 7-10
450955
  Цись С.С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 69-72. – ISSN 2219-5521
450956
   Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-66-0
450957
  Кучерявенко М. Доктринальні засади фінансово-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 52-63. – ISSN 1026-9932
450958
  Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
450959
  Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 302-309. – ISSN 1026-9932


  Про М.С. Грушевського - С. 302, 304; про М.П. Драгоманова. - С. 302, 303; про О.О. Ейхельмана. -С. 302, 304; про М.І. Костомарова. - С. 302; про С.А. Подолинського. - С. 302, 303.
450960
  Луцький Р.П. Доктринальні ознаки позитивного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 52-56. – ISSN 2524-017X
450961
  Ватрас В. Доктринальні основи класифікації речових прав у цивільному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 97-102. – ISSN 2524-0129
450962
  Коломієць К.В. Доктринальні основи правового реалізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 197-200. – ISBN 978-966-7166-36-6
450963
  Куян І. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 53-71. – ISSN 1026-9932
450964
  Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця і ролі інформації та інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доктринальних підходів до визначення місця та ролі інформаційних відносин у праві. Issues of doctrinal approaches to the definition of the place and role of informational relations in law are researched into.
450965
  Бакалінська О. Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 83-90. – ISSN 2308-9636
450966
  Шевчук О.Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 27-30
450967
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 221-225. – ISSN 2219-5521
450968
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення цивільно-правової природи права фізичної особи на власне зображення // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 70-86. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
450969
  Штефан О. Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 82-90. – ISSN 2308-0361
450970
  Литвиненко Є.Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
450971
  Пархоменко Н.М. Доктринальні підходи до зясування сутності та змісту правових актів судової діяльності // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 27-33. – ISSN 2524-017X
450972
  Ковтун В.М. Доктринальні підходи до категорії (правопорушення) у сфері фінансових відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 36-41. – ISSN 2413-6433
450973
  Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 297-300. – ISBN 978-617-7450-09-1
450974
  Бартків Н. Доктринальні підходи до розуміння поняття "адміністративне інформаційне правопорушення": деякі методологічні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 310-311
450975
  Васильєва В.В. Доктринальні підходи до розуміння поняття "професія" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 139-144. – ISSN 2617-5967
450976
  Денисюк М.О. Доктринальні підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових правовідносин / М.О. Денисюк, В.М. Андріїв // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7625-74-1
450977
  Клюєв О. Доктринальні підходи до судової експертизи в Україні / О. Клюєв, Сімакова-Єфремян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 28-43. – ISSN 1026-9932
450978
  Страшинський Б.Р. Доктринальні підходи до характеристики функцій права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-940-002-4
450979
  Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів "м"якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 157-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Стаття присвячена аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі.
450980
  Долга І. Доктринальні підходи щодо питань переддоговірної відповідальності у системах континентального та загального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
450981
  Шатіло В.А. Доктринальні підходищодо визначення поняття механізму державної влади // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 18-25. – ISSN 2310-9769
450982
  Гордієнко С. Доктринальні положення інформаційної безпеки України в умовах сучасності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
450983
  Луценко Ю.В. Доктринальні положення кримінально-правової політики держави у сфері забезпечення воєнної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 84-96. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері охорони воєнної безпеки України при реалізації кримінально-правової політики держави в сучасних умовах. В роботі звертається увага на поняття та сутність ...
450984
  Дорохіна Ю.А. Доктринальні положення кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 32-45. – ISSN 2304-4556
450985
  Цимбалюк В.С. Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 19-26. – ISSN 2306-9082
450986
  Косович В. Доктринальні положення теорії права, як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 8-11
450987
  Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-76
450988
  Супруновський А. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 87-90. – ISSN 2311-6676
450989
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 115-140
450990
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 428 с.
450991
  Міщенко О.П. Доктринальні та законодавчі проблеми встановлення обмеження здійснення суб"єктивних авторських прав // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 109-118
450992
  Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 112-123. – ISSN 1026-9932
450993
  Подлужна Н.О. Доктринальні та концептуальні підходи щодо формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 34-45. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
450994
  Мільман М. Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-28-6
450995
  Бусыгин К Л. Доктринально-правовая характеристика основ местного самоуправления / К Л. Бусыгин, А.В. Москалев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 51-61. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
450996
  Грушецкий Б.П. Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998 - 2013 гг.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 124-130. – ISSN 2077-1800
450997
  Шугуров М.В. Доктринальные аспекты применения международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-10. – ISSN 1812-3910
450998
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 50-65. – ISSN 1684-2618
450999
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. !60-182. – ISSN 1998-1813
451000
  Радченко Л.И. Доктринальные проблемы толкования личного статута и "национальности" юридического лица // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 589-620. – ISBN 978-617-566-164-2
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,