Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
450001
  Коваль Н. "ДієСлово" - перший житомирський книжковий форум // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 57-62


  "Форум видавців давно не тільки книжкова чи культурна подія, це місце для обговорення важливих суспільних проблем. У межах кожного тематичного форуму відбуваються дискусії, лекції, презентації книжок, спілкування з експертами. 10-12 березня в Житомирі ...
450002
  Романенко О. "Дізнайся про мене більше": еволюція від феміністичного роману до жіночої прози в українській літературі ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спільні та відмінні риси феміністичної прози і жіночої масової літератури. Common and different lines of feministic prose and woman"s mass literature are analysed.
450003
  Сірук М. "Дії Росії на Донбасі він однозначно засуджує" / М. Сірук, О. Щерба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 89). – С. 3


  Експерт - про очікування від нового президента Австрії з російським корінням Александера Ван дер Беллена.
450004
  Войцеховська Т. "Дійствія презільної брані" Г. Граб"янки як пам"ятка барокового історіописання // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 465-469. – ISBN 978-966-171-795-3
450005
  Реутова М. "Дійство про Юрія-Переможця" Юрія Косача: номінативний аспект авторської стратегії діалогізму // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 40-53. – ISSN 2308-1902
450006
  Принь О.В. "Дійте з божою поміччю на користь України": невідомі листи Федіра Ернста до Аделаїди Артюхової (1927-1929) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 35. – С. 13-30. – ISSN 2227-183Х
450007
  Шаповал Ю.Г. "Діло" (1880-1939)- перша українська щоденна газета : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнарод. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 68с.
450008
  Шаповал Ю.Г. "Діло" (1880-1939) : поступ української суспільної думки / Ю.Г. Шаповал; НАНУ ; МОУ ; НДЦ періодики Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника ; Фак-т журналістики Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 383 с. – ISBN 966-02-0009-2
450009
  Бушанський Валентин "Дім без господаря" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10


  18 квітня - День пам"яток історії та культури.
450010
  Бушанський Валентин "Дім без господаря" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10


  18 квітня - День пам"яток історії та культури.
450011
  Іванченко І. "Дім для біженців" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 152-153. – ISBN 978-966-2724-08-0
450012
  Ричка В. "Дім мудрості" князя Ярослава: Софійська Оранта - стіна непорушна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 20
450013
  Ричка В. "Дім мудрості" князя Ярослава: Софійська Оранта - стіна непорушна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 20
450014
  Оляндер Л.К. "Дім поета як архетипна міфологема російської літературної мемуаристики ХХ століття" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 246-248. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
450015
  Шамраєва А.М. "Дім спеціалістів" початку 1930-х років на проспекті Перемоги, 30 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 53-60. – ISSN 2078-0133
450016
  Сантоліквідо А. "Дім у повітрі " : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 163-168. – ISSN 0208-0710
450017
  Сірук М. "Дім у тріщинах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 3


  Чому Макрон захищає своє рішення повернутися в РЄ Росію, яка руйнує цю організацію і не поділяє її принципів.
450018
  Кобчінська О.І. "Дім як бездомність" у романах Тагара Бен Джеллуна "Partir" та "Au pays" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 369-375


  У статті сфокусовано увагу на проблемі еміграції у двох романах франко-магрибського письменника Тагара Бен Джеллуна. Такі атрибути еміграції, як культурна подорож, вигнанство та категорія "культурної бездомності", трактуються в контексті кризи ...
450019
  Андріяшик О.Р. "Дім" як основа художнього світу романів Р. Андріяшика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 29-34
450020
  Єгорченко І. "Дітей вчать плагіату ще в школі" / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 січня (№ 12). – С. 10


  Історія з дисертацією Катерини Кириленко викликає дискусію серед науковців: як покласти край цьому явищу, і чому бездіяльне МОН? Коментує старший науковий співробітник НАНУ Ірина Єгорченко. Наскільки поширене явище плагіату, і чи застосовано хоч до ...
450021
  Каганов О.Ю. "Діти – майбутні будівничі комунізму": ідеологічна казуїстика шкільної освіти в Україні (1950-ті – 1991 рр.) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 63-77. – ISSN 2077-1800
450022
  Шкраб"юк П. "Діти Вікторії" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 7-15. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Петро Васильович Шкраб"юк (1943) - український поет, прозаїк, есеїст, літературознавець, історик, член Національної спілки письменників України з 1985 року. З 1976 року член Національної спілки журналістів, доктор історичних наук (2008), старший ...
450023
   "Діти Донбасу" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36)


  Активісти отримали доступ до російської "державної" бази даних усіх викрадених дітей.
450024
  Савіна В.В. "Діти мої, любіть науку і правду" [Заболотний Д.К.] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 10-12


  Д. К. Заболотний - мікробіолог, епідеміолог, Президент Всеукраїнської академії наук (1928-1929 рр.). В 1895-1897 рр. працював на кафедрі загальної патології медичного факультету Університету Св. Володимира.
450025
  Гальчинский А. "Діюча модель ЄС відпрацювала свій конструктивний ресурс і потребує заміни" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 7


  "...Європейська економіка (зростання ВВП виявилося максимальним із передкризового 2007-го), яка закінчила минулий рік на мажорній ноті, здається, отримала своєрідний імунітет від перманентних політичних катаклізмів, що вже не перший рік трясуть як ...
450026
  Щукіна Н. "Дія" стане у нагоді // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
450027
  Ваховський О. "Дія. Сіту": податковий рай для ІТ-бізнесу чи "подвійне дно" для держави? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
450028
  Каруник К. "Діялектна многоосновність" української літературної мови за Юрієм Шевельовим // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-103. – ISBN 978-966-285-429-9
450029
   [Діонісій Соломос. – Афіни : Аетос, 1953. – 187 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 15])
450030
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис ; пролог Е.Н. Мосхоса. – 3-є вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 291]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 1. – 1994. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою
450031
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – 3-є вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 292]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 2. – 1994. – 365 с. – Видання новогрецькою мовою
450032
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 315]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 3. – 1995. – 474, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
450033
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 316]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 4. – 1995. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою
450034
   Дієслово в лексикографічній системі / О.Г. Рабулець, Н.М. Сухарина, В.А. Широков, К.М. Якименко; О.Г. Рабулець [та ін.] ; [наук. ред. Г.М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2004. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-257 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-158-0
450035
  Бачишина О. Дієслово як виразник просторової семантики / Ольга Бачишина // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 58-67. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119


  У статті проаналізовано властивість дієслова передавати просторові відношення. Визначено основні типи дієслів із просторовою семантикою, розроблено класифікацію відповідних мовних елементів. Аналіз здійснено на матеріалі української химерної прози.
450036
  Воскрес А.А. Дієслово як головний компонент дієслівно-адвербіального комплексу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 31-37. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
450037
  Семчук Д. Дієслово як частина мови : на матеріалі рослинної символіки "Кобзаря" Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 28-34
450038
  Фарат Л. Дієслово. Цикл уроків для 7-го класу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – С. 36-54
450039
   Дієта для людей похилого віку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 20
450040
   Дієта радості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 46-49 : фото
450041
   Дієтичне харчування : підручник / О.І. Черевко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ ; Світ книг, 2016. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359. – ISBN 978-966-2678-42-0
450042
   Дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла та гіперінсулінемією / В.Н. Кромарьова, Л.Н. Полонська, І.О. Меркулова, Ю.В. Тиравська, В.Г. Лизогуб // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 31-35. – ISSN 2224-1485
450043
  Бандурович К. Дієтологія- професія здоров"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 54-56


  "...Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Т. Шевченка., спеціальність "Дієтологія"".
450044
  Затуливітер Володимир Діжа : уривок із повісті // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-15. – ISSN 0868-9644
450045
  Затуливітер В.І. Діжа : [оповідання для дітей серед. та ст. шк. віку] / Володимир Затуливітер ; [підбір матеріалів, упоряд. та комент. Л. Снісар ; художник Г. Ягодкін]. – Київ : Щек, 2019. – 67, [1] с. : портр., іл. – До 75-річчя від дня народж. Володимира Затуливітра. – Бібліогр.: с. 67-68. – ISBN 978-966-7139-57-4
450046
  Братан М.І. Діждались весілля : повість / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 231 с. : іл.
450047
  Анікушин А.В. Діжковість передгільбертових просторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 51-55. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботі доведено необхідні умови діжковості лінійних просторів зі скалярним добутком.
450048
  Анікушин А.В. Діжковість простору послідовностей сумовних з деяким степенем, із зміненою нормою // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 73-75. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
450049
  Винниченко В.К. Дізгармонія : Драматичні картини на 4 дії / В.К. Винниченко. – У Київі, 1907. – 197с.
450050
  Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб"єкт досудового розслідування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.113-117. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
450051
   Дізнання : навч. посібник / [Р.І. Благута та ін. ; за заг. ред. А.Я. Хитри] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 328-338 та в кінці тем. – ISBN 978-617-511-347-9
450052
  Гасанов Р.Н. Дізнання як форма досудового розслідування // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 124-134
450053
  Паліївець М.В. Дізнання, як форма досудового розслідування злочинів: історико-теоретичний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 157-163. – ISSN 2222-5374
450054
  Жеребной І. ДІіяльність органів місцевого самоврядування та прокуратури щодо захисту інтересів неповнолітніх: цивільно-процесуальний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 79-82
450055
  Васильченко Андрій Дії de simulacro // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – C/75-83. – ISSN 0235-7941
450056
  Треніна А.С. Дії в разі отруєння побутовою хімією // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 13
450057
  Рожков Анатолій Дії в разі пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 43-44 : рис.
450058
   Дії в умовах ведення спеціальних операцій : метод. посібник. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 132, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-2852-0
450059
   Дії взводу управління в бою : навчальний посібник для науково-пед. прац. та слухачів Сумського держ. ун-ту / Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.В., Панченко О.В. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-657-190-1
450060
   Дії взводу управління у бою : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 163 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-657-398-1
450061
  Ткаченко Ю. Дії відповідно до Глави VII Статуту ООН та мирне розв"язання спорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 74-75.
450062
  Брехуненко Віктор Анатолійович Дії гетьмана Івана Мазепи відповідали українським інтересам : (актуальне інтерв"ю) / розмову вів П. Мороз // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-41
450063
  Бондаренко Є.В. Дії груп ітерованих монодромій гіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено нуклеуси дій груп ітероватих монодромій гіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві. Встановлено інші властивості їхньої дії. Ключові слова: самоподібні групи, стискуючі дії, нуклеус. Nuclei of actions of iterated monodromy ...
450064
  Бондаренко Є.В. Дії груп ітерованих монодромій субгіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено нуклеуси дій груп ітерованих монодромій суб-гіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві. Встановлено інші властивості їхньої дії. Ключові слова: самоподібні групи, стискуючі дії, нуклеус. Nuclei of actions of iterated ...
450065
   Дії групи спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців : метод. рекомендаії / Голов. упр. морал.-психол. забезпечення Збройних Сил України спільно з Голов. військ.-мед. управлінням. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 48, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – Бібліогр.: с. 48. – ISBN 978-611-01-2880-3
450066
  Личова Г.В. Дії державної влади України у формуванні бренду країни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 37-41
450067
  Ільченко Н.В. Дії на випадок виникнення надзвичайної ситуації при загрозі хімічного зараження території (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 20
450068
   Дії на захист дітей груп ризику : досвід Польщі, Німеччини та України : публікація за результатами тристороннього проекту "Дії на захист дітей груп ризику" / [упоряд.: Ольга Саломатова та ін.]. – [Луганськ] : [б. в.], 2010. – 87 с. – Проект за підтримки: Фонд ім. Стефана Баторія, Фонд Боша,Фонд ПАУСІ в рамках програми "Партнерство громадських ініціатив". – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Розуміємо права людини : всеукр. освіт. програма / Правозахисний центр "Поступ" [та ін.])
450069
  Вовдюк Л.В. Дії населення з початком заметілі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 29 : фото
450070
  Ільченко Н.В. Дії населення при загрозі радіоаційного зараження території (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 19
450071
  Григор"єв В.Л. Дії населення у разі вибухів і руйнування будинків / В.Л. Григор"єв, Ю.В. Водолажський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 20 : фото
450072
  Григор"єв В.Л. Дії населення у разі загрози та виникнення повені, паводка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 37-38 : фото
450073
  Усик Світлана Дії осіб, які отримали анонімні повідомлення про мінування установ, організацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 19 : фото
450074
  Володимиров Олег Дії під час пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 45 : рис.
450075
  Сливінська Інна Дії під час пожежі у міському громадському транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 30
450076
  Сливінська Інна Дії під час раптового артобстрілу (Пам"ятка для населення) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 21
450077
  Соколюк С.М. Дії підводних човнів ВМС Аргентини у Фолклендській війні 1982 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 187-205. – ISSN 2313-5603
450078
   Дії працівників поліції щодо запобігання, виявлення та документування правопорушень, пов"язаних із домашнім насильством : метод. рекомендації / [С.В. Альошкін, А.А. Бова, О.В. Даценко та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Кулика ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; Нац. поліція України, Департамент превент. діяльності. – Київ : Людмила, 2022. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-046-5
450079
  Черкова М.Ю. Дії прокурора у випадку непідтвердження обвинувачення в суді першої інстанції: проблеми теорії та практики // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 118-129.
450080
  Сімашко П.Г. Дії суду в разі виявлення ознак злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 147-149
450081
  Чагайда М.О. Дії у випадку виникнення хімічної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 22-23
450082
  Треніна А.С. Дії у випадку загоряння у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 24-25 : фото
450083
  Петрунь А.С. Дії у випадку повені // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 25-26 : фото
450084
  Іванов Ігор Дії у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 21 : фото
450085
  Усик Свіітлана Дії у разі раптового виникнення радіаційної небезпеки (Пам"ятка) / Усик Свіітлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
450086
  Череп А.В. Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи / А.В. Череп, Д.А. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
450087
  Кваша О.О. Дії, спрямовані на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації, у контексті природного права на необхідну оборону / О.О. Кваша, Г.М. Андрусяк // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 73-79. – ISSN 2524-017X
450088
  Бринзанська О.В. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань: співрозмірність злочину та покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
450089
  Усатий Г.О. Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 122-125. – ISSN 2310-9769
450090
  Куля І.В. Дійовий засіб контролю / І.В. Куля. – Ужгород, 1984. – 69с.
450091
  Дмитренко Г.А. Дійсна модернізація України на основі нового управлінського курсу: міф чи реальність / Г.А. Дмитренко, В.Г. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
450092
   Дійсні лише дипломи державного зразка // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 69). – С. 2


  Дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах.
450093
  Козаченко Ю.В. Дійсні стаціонарні гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 90-100. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
450094
  Карнаух Т.О. Дійсні числа та функції, обчислювані з поверненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз ієрархій за пам"яттю для R- та Z-пристроїв, що обчислюють дійсні функції та дійсні числа. Contrastive analysis of depending on memory hierarchies of R- and Z-machine for computing real numbers and real functions was maid.
450095
   Дійсні члени (академіки) НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 334-338 : фото. – ISSN 1026-9932
450096
   Дійсні члени НТШ з Івано-Франківська : [довідник] / Наук. т-во ім. Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Мойсишин, С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2023. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. також: НТШ. Івано-Франківський осередок. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-428-861-0
450097
  Наєнко М. Дійсністю покликаний // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Леонід Бойко. Пилип Капельгородський Нарис життя і творчості. - Київ, Радянський письменник, 1982.
450098
  Мальський М. Дійсність арбітражної угоди // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 64-67
450099
  Білоус Жанна Анатоліївна Дійсність господарських договорів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Білоус Ж. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213л. – Бібліогр.: л.196-213
450100
  Білоус Жанна Анатоліївна Дійсність господарських договорів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Білоус Ж.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
450101
  Брюховецька Ю. Дійсність і дієвість таїнств у церковній культовій традиції православного християнства // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 114-121
450102
  Пугач В.Я. Дійсність передує можливості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 31-32
450103
  Гаврилюк Р. Дійсність права людини на податки, його поняття та природа // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 178-189. – ISSN 1026-9932
450104
  Мінаков М. Дійсність Університету: Між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 84-92
450105
  Нідал Л.О. Дійсність як вона є / Л.О. Нідал. – Ужгород, 1997. – 118с.
450106
  Богаєвський Ю. Дійсно перспективний партнер: Україна - Бразилія: від декларацій і намірів - до конкретної співпраці (до 10-ї річниці встановлення дипломатичних віднсин) // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.13-16. – ISSN 0868-8273
450107
  Зарівна Т.П. Дійство на крузі : поезії / Т.П. Зарівна. – Київ, 1991. – 61 с.
450108
  Косач Ю. Дійство про Юрія - переможця : трагедія / Юрій Косач. – Регенсбург : Українське слово, 1947. – 64 с.
450109
  Соловйов С. Дійти до істини або " проста схема" професора Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 97-99
450110
   Дійти до кожного. – Київ, 1988. – 157с.
450111
  Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / С.П. Логачевська ; за ред. О.Я. Савченко. – Київ : Рад. шк., 1990. – 156 с., [4] арк. іл. – (Педагогічний досвід)
450112
  Самаєва Ю. Дійти до полиці. Чому 28-відсоткове зростання експорту - дуже скромний показник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "На тижні, що минає, уряд хвалився досягненнями експортерів, які аж на 28% перевищили результати торішнього першого кварталу. А ще - підбивав чергові підсумки дерегуляції (в Doing Business потрапляють дані на 1 червня), розмірковуючи, на скільки ...
450113
  Сергійчук В. Дійшли тільки до Перемишля і Ярослава... (до 80-річчя звільнення УРСР від гітлерівських загарбників) // Соборна пам"ять України : календар-альманах : 2024 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2023. – С. 118-119. – ISBN 978-617-7837-35-9
450114
  Коваліско Н. Дікова-Фаворська Олена Михайлівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 97-98. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Дікова-Фаворська Олена Михайлівна (1956) - соціолог.
450115
   Діковська Ірина Андріївна (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
450116
  Вишня Остап Діла наші і діла не наші / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
450117
  Брехт Б. Діла пана Юлія Цезаря : роман : біогр. довідка: с. 213-214 / Б. Брехт ; з нім. пер. Н. Гордієнко-Андріановна. – Київ : Дніпро, 1983. – 215 с. – (Зарубіжна сатира і гумор)
450118
   Діла твої, господи.... – Київ, 1965. – 249с.
450119
  Вишня Остап Діли небесні / Остап Вишня [псевд]. – Харків : Книгоспілка, 1923. – 44 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Книгоспілки", : Серія гумору й сатири ; № 4)
450120
  Вишня Остап Діли небесні : Гуморески / Вишня Остап. – 3-є вид. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 45с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
450121
  Новицька Лариса Ділитись надбанням з людьми : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-30 : Фото
450122
   Діло, 1896
450123
   Діло
№ 1-120. – 1913
450124
   Діло
№121-288. – 1913
450125
   Діло
№1-49. – 1915
450126
   Діло
№ 50-140. – 1915
450127
   Діло
№ 1-85. – 1916
450128
   Діло
№161-239. – 1916
450129
  Горький М. Діло Артамонових / М. Горький. – Харків, 1934. – 292с.
450130
  Горький М. Діло Артамонових / М. Горький. – Київ, 1950. – 208с.
450131
   Ділова Адріатика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 119 : фото
450132
  Биконя О.П. Ділова англійська мова : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-382-279-2
450133
  Биконя О.П. Ділова англійська мова : книга для викладача : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 175, [1] с. : табл. + 1 CD. – ISBN 978-966-382-281-5
450134
  Літовка Т.О. Ділова англійська мова = Job hunting : навч. посібник / Т.О. Літовка, І.І. Озарко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 131, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: c. 132. – ISBN 978-966-694-178-0
450135
  Єфіменко Н.К. Ділова англійська мова / Н.К. Єфіменко. – Харків : Основа, 2013. – 76, [2] с. – Бібліогр.: c. 77. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (123)). – ISBN 978-617-00-1713-0
450136
   Ділова англійська мова для юристів: навчальний посібник : навчальний посібник / Л.В. Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина, С.Л. Федоренко, Т.Г. Шматок; Л.В. Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина, С.Л. Федоренко, Т.Г. Шматок ; МОНУ ; КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 2006. – 276 с. – ISBN 966-574-828-9
450137
  Ломакін В.О. Ділова гра - як метод навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто науково-методичні основи використання ділових ігор в цілісній системі методів навчання. Подається методика проведення ділової гри "Приватизація". The article deals with scientific and methodological grounds for usage of teaching games in ...
450138
  Свинцицька Тетяна Ділова гра "Аналітичний центр енергозбереження". Проект "Енергозбереження в Україні" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-36 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
450139
  Софіщенко І.Я. Ділова гра "Перспективи інтеграційного розвитку для України" // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 191-195. – ISBN 978-617-696-407-0
450140
  Матвієнко Василь Ділова гра "Якби я був підприємцем" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-25
450141
  Мамалига А.І. Ділова гра у педагогічно-мовленнєвій підготовці магістрів журналістики / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 35-43
450142
  Дівінська Н. Ділова гра у професійному становленні викладача іноземної мови // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 72-77. – ISSN 2075-1478
450143
  Бойко Г.А. Ділова гра у формуванні професійно орієнтованої англійськомовної компетентності в монологічному мовленні у майбутніх фахівців із харчових технологій // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (110). – С. 10-14. – ISSN 1817-8510
450144
  Швець Н.С. Ділова гра як активний метод навчання професійно-орієнтованого спілкування студентів економічного напряму // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-29. – ISBN 978-966-330-237-9
450145
  Варунків О.І. Ділова гра як вимога часу якісної фахової освіти студентів випускного курсу // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 7/8 (51/52). – С. 101-106. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
450146
  Коренчук О.С. Ділова гра як засіб активізації діяльності слухачів на заняттях / О.С. Коренчук, І.І. Горін, Ю.Ф. Олійник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 19-20 : фото
450147
  Дроздов М.Г. Ділова гра як метод активізації пізнавальної діяльності / М.Г. Дроздов, Т.В. Чулова, Х.Ш. Бахтіярова // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 43-50
450148
  Гутиряк О. Ділова гра як метод активного навчання майбутніх фахівців / О. Гутиряк, О. Павлішак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано особливості ділової гри як методу активного навчання у закладах вищої освіти. Доведено, що з допомогою цього методу навчання можна ефективно формувати уміння, навички та професійно-значущі якості особистості майбутнього фахівця. ...
450149
   Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоров"я / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 53-55. – ISSN 1681-2751
450150
  Дергач М.А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації / М.А. Дергач, О.В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
450151
  Дергач М.А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації / М.А. Дергач, О.В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
450152
   Ділова документація Гетьманщини 18 ст. : Зб. документів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 392с. – (Пам"ятки політично-правової культури України). – ISBN 5-12-003205-2
450153
  Глущик С.В. Ділова документація лівобережної україни xviii століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 38-42. – ISBN 966-660-151-6
450154
  Глущик С.В. Ділова документація Лівобережної України ХVIII століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 38-42. – ISBN 966-660-151-6
450155
  Міненко М.А. Ділова досконалість: вимоги і перспективи для України / М.А. Міненко, В.А. Піддубний, Д.І. Альохін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
450156
   Ділова еліта України : Найкращі підприємства й організації України та їхні керівники. – Київ : Дон-97, 2000. – 304с. – ISBN 966-95648-0-8
450157
  Палеха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха; Європейський університет. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2001. – 180с. – ISBN 966-7508-62-5
450158
  Палеха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха; Європейський університет. – 4-те вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-7508-62-5
450159
  Орлова А. Ділова етика і культура ведення бізнесу в КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 140-142
450160
  Довгополова Г. Ділова етика як інструмент управління закладом вищої освіти // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 302-304. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
450161
  Северин-Мрачковська Ділова етика як складова культури підприємництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 58-60
450162
   Ділова зустріч з французами / Прес-центр; // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Наш університет відвідала делегація представників університетів та підприємств Франції. У діловій зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О.Бех, начальник Управління міжнародних зв"язків О.Ф. Іванов, ...
450163
  Кудлач В. Ділова зустріч: експертиза стародруків кириличного шрифту / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 54-56. – ISSN 1811-377X


  Статтю присвячено проблемам збереження та ідентифікації пам"яток писемності й культури у фондах бібліотек Півдня України. Розповідається про минулорічний семінар, де було вироблено спільну програму, яка передбачала створення постійно діючого семінару ...
450164
   Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст.. – К., 1976. – 416с.
450165
  Ковалик Н.В. Ділова іноземна мова: бізнес-курс англійської мови = Business English: dare to be.. : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / Наталія Ковалик, Ольга Ванівська ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 219, [1] с. : табл., іл. – Текст, парал. тит. арк., обкл. англ. - Передм. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 215-218. – ISBN 978-617-602-318-0
450166
  Корбозерова Н.М. Ділова іспанська мова : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, О.В. Мерзлікіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філологіі). – ISBN 966-594-400-2
Ч.1. – 2004. – 147с.
450167
  Шавкун І.Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 67-74. – ISSN 2072-1692
450168
  Герасіна С.В. Ділова контактність як передумова розвитку здатності студентів до партнерської взаємодії // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 62-71. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті розкривається сутнісний зміст поняття "ділова контактність" у структурі особистісно-професійних здібностей студентів: обгрунтовуються психологічні особливості ділової контактності - "соціально-комунікативна активність", "комунікативна ...
450169
  Скарлупіна Ю.А. Ділова кореспонденція французькою мовою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 439-444. – ISSN 1729-360Х
450170
   Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання = Business correspondence: tips on writing and assessment : навч. посібник для студентів екон. і правових спеціальностей немов. вузів / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", Каф. іноз. мов ; [уклад.: С.В. Дорда, І.В. Соколова, Л.В. Гнаповська, І.А. Бокун]. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-668-000-0
450171
  Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата : навч. посібник / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2014. – 199, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 196-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0145-9


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
450172
   Ділова лексика : англо-український, українсько-англійський словник / [уклад : О.М. Акмалдінова, С.С. Кіраль, О.О. Письменна]. – Київ : Академія, 2011. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-344-7
450173
  Мальцева А. Ділова мета по-українськи: нові підходи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 26-27
450174
   Ділова мова Волині і Наддніпрянщини 17 ст.. – К., 1981. – с.
450175
  Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір : підручник для студентів ВНЗ та працівників місцевого самоврядування / Руслан Кацавель ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 189, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-611-01-0946-8
450176
  Гавриш М.М. Ділова німецька мова на зразках сучасних ЗМІ : навчальний посібник / М.М. Гавриш, А.В. Капуш ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-483-127-4
450177
  Дудченко Л.М. Ділова преса України : монографія / Л.М. Дудченко ; [наук. ред. І.Л. Гаврилюк] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 153, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-153. – ISBN 978-966-657-770-5
450178
  Юник О. Ділова репутація майбутнього викладача закладу вищої освіти як науковий феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
450179
  Дуброва О.С. Ділова репутація підприємства: практичні аспекти управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-41
450180
  Костенко Л. Ділова репутація суб"єктів господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 92-97
450181
  Машевська К. Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 47-52
450182
  Швідніна Г.О. Ділова репутація як показник ефективності функціонування організації / Г.О. Швідніна, В.В. Кошевець // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 75-79. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
450183
  Щербакова К. Ділова репутація як складова конкурентоспроможності підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 58-63. – ISSN 1728-9343
450184
   Ділова розмова. American Medical Centers - західні стандарти в українській медицині : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 24 : Фото
450185
   Ділова розмова. Аріс Спіліотопулос: Пляжі під блакитним прапором : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-60 : Фото
450186
  Москаленко Леся Ділова розмова. Леви угорського туризму / Москаленко Леся, Жадан Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-55
450187
   Ділова розмова. Укрексімбанк: бути ближче до клієнта // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 58-59 : фото
450188
  Покровська І.Л. Ділова турецька мова : [навч. посібник для ВНЗ] / Покровська І.Л. – Київ : Ліра-К, 2020. – 119, [1] с. : табл. – Текст укр., турецьк. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-617-7748-64-8
450189
   Ділова Україна XXI століття = Business Ukraine of the XXIst century : іміджевий альманах. – Київ : [ДОН-97], 2002. – 473, [7] с. : іл., фото. – Кн. на укр. та англ. мові. – ISBN 966-95648-6-7
450190
   Ділова українська мова : Навч. посібн. – Київ : Знання, 2000. – 226с. – ISBN 966-7293-54-8
450191
   Ділова українська мова : Навчальний посібник для студентів вищих техніч-них і технологічних н-вчаль-них закладів. – 2-ге.вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 226с. – ISBN 966-620-074-0


  Розкриваються основні вимоги до ділових папе-рів, наводяться най-важливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю.
450192
  Ботвина Н.В. Ділова українська мова : навч. посіб. / Н.В. Ботвина. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : АртЕк, 2001. – 280 с. – ISBN 966-505-122-9
450193
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / І.М. Плотницька; Українська акад. держ. управління при президентові України; Ін-т адміністративного, економ. і політичного менеджменту. – Київ : Міленіум, 2001. – 268с. – ISBN 966-95982-0-6
450194
   Ділова українська мова : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2002. – 226с. – ISBN 966-620-125-9
450195
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Плотницька; МОіНУ. Нац. акад. держ. управл. При Президентові України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. – ISBN 966-8568-20-6
450196
   Ділова українська мова : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, О.Л. Доценко, В.Г. Дейнега, Л.О. Харченко, О.О. Кабиш, С.В. Глущак, О.В. Дияк, Г.О. Плохатнюк; С.В. Шевчук [ та ін. ] ; [ за ред. С.В. Шевчука ]. – Київ : А.С.К., 2004. – 216 с. – ISBN 966-539-449-5
450197
   Ділова українська мова : навчальний посібник / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; [Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Ситнік Т.І., Яременко С.А.]; за ред. О.Д. Горбула. – 4-те вид., виправлене. – Київ : Знання, 2004. – 223с. – ISBN 966-620-211-5
450198
   Ділова українська мова : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 215с. – ISBN 966-620-243-3
450199
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : Навчальна програма і методичні рекомендації для студентів Інституту міжнародних відносин / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Інститут філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ, 2007. – 56с.
450200
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : навчальна програма і методичні рекомендації для студентів філософського факультету спеціальності "Політологія" / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Інститут філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ, 2007. – 65с.
450201
   Ділова українська мова : навч. посібник / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; [О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко]; за ред. О.Д. Горбула. – 6-те вид., виправлене. – Київ : Знання, 2007. – 222с. – ISBN 966-620-250-6
450202
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : Навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Ін-ту міжнар. відносин / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Ін-т філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ
Ч. 1 : Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту. – 2007. – 45с.
450203
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Плотницька. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-364-553-7
450204
   Ділова українська мова / [О.Д. Горбул та ін.] ; за ред. О.Д. Горбула. – Київ : Знання, 2008. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-620-272-0
450205
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.М. Плотницька. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 254, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-252. – ISBN 978-611-01-0984-0
450206
  Кацавець Р.С. Ділова українська мова : за новим Українським правописом : навч. посібник / Руслан Кацавець ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. і перероб. відповідно до ДСТУ 4163:2020. – Київ : Алерта, 2022. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-294, 312-319. – ISBN 978-617-566-711-8
450207
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова (змістовий модуль "Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту") : навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Інституту міжнародних відносин / КНУТШ; Ін-т філології, каф-ра української філології для неспеціальних фак-тів. – Київ, 2008. – 56с.
450208
  Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посібник / І.М. Плотницька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-тє вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-167. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 966-619-194-6
450209
  Колечко О.Д. Ділова французька мова : Підручник / О.Д. Колечко; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 360с. – ISBN 966-574-151-9
450210
  Майєр Н.В. Ділова французька мова : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.В. Майєр ; [за наук. ред. Г.А. Гринюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 199, [1] с. : табл. – Текст фр. мовою. – Бібліогр.: с. 199. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-001-5
450211
  Левченко В.В. Ділова французька мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Левченко, О.А. Лабенко, А.В. Скрипник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 182, [1] с. : іл. – Текст фр. – ISBN 966-594-875-X
450212
   Ділова французька мова = Francais des affaires : навч. посібник для всіх спеціальностей / Львів. комерц. академія. ; [уклад.]: Наталія Демчук, Валентина Міщенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 224, [4] с. : табл. – Текст укр., фр. - На тит. арк. та обкл. укладачі зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 224. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-241-3
450213
   Ділова хроніка. – Київ
№ 1. – 1997
450214
   Ділова хроніка. – Київ
№ 2. – 1997
450215
   Ділова хроніка. – Київ
№ 3. – 1997
450216
   Ділова хроніка. – Київ
№ 4. – 1997
450217
   Ділова хроніка. – Київ
№ 5. – 1997
450218
   Ділова хроніка. – Київ
№ 6. – 1997
450219
  Бондар-Підгурська Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посібник / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Ліра-К, 2021. – 485, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк, зміст, вступ англ. – Бібліогр.: с. 465-467 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2609-83-7
450220
   Ділове адміністрування. Модуль з "Управління змінами" : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Коренюк П.І. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам"янське : ДДТУ, 2018. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 377- 388. – ISBN 978-966-175-168-1
450221
  Ільєнко О.Л. Ділове інтерв"ю як чинник формування конкурентоспроможності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 94-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
450222
  Тіллі Р. Ділове листування = Correspondence / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-766-5
450223
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручник для професійно-технічних закладів освіти / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 448с. – ISBN 966-7543-32-3
450224
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручникч / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2005. – 448с. – ISBN 966-7543-32-3
450225
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-є вид., випр. та допов. – Київ : Арій, 2007. – 445, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8958-36-1
450226
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-8958-74-5
450227
  Олійник О. Ділове мовлення : навчальний посібник / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-351-201-3
450228
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-498-077-4
450229
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2004. – 400с. – ISBN 966-7543-41-2
450230
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2004. – 400с. – ISBN 966-7543-43-9
450231
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : навчальний посібник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., виправл., доп. та переробл. – Київ : Арій, 2007. – 416 с. : табл. – ISBN 966-8959-38-8
450232
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / Шевчук С.В. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 426, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-110-9
450233
  Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : Навчальний посібник / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2-е вид., перер. й доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304с. – ISBN 966-8129-19-9
450234
  Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та тестах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Токарська; МОНУ; Львівськ. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 272с. – ISBN 966-364-013-8


  Присвячен вивченню культури фахового мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів, норм сучасної української літературної мови. Для курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів
450235
  Кравчук М.Ф. Ділове оцінювання персоналу бібліотеки: сутність, задачі, види, зміст і методологія // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 89-92
450236
  Назарова К.О. Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення / К.О. Назарова, В.Д. Гоцуляк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .333-338. – ISSN 2222-4459
450237
  Коваль А.П. Ділове спілкування : Навчальний посібник / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 1992. – 270с.
450238
  Хміль Ф.І. Ділове спілкування : Навч. посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2004. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-20-8
450239
  Качмарчик С.Г. Ділове спілкування в структурі професійної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 86-91. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
450240
  Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 221, [3] с. – Додатки: с. 211-216. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
450241
  Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
450242
  Демченко О.А. Ділове телебачення в Україні: етапи становлення й реалії сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 25-28


  У дослідженні розглянуто особливості ділового телебачення в Україні, його структуру, зміст, цільову аудиторію та визначальні ознаки в порівнянні зі світовими зразками (зокрема, "Bloomberg-TV" (США) та "РБК-ТВ" (Росія)). Визначено структуру ділового ...
450243
  Сидоренко Віктор Діловий відрив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 62-66 : фото
450244
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1995
450245
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1995
450246
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1995
450247
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1995
450248
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1995
450249
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1995
450250
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1996
450251
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1996
450252
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1996
450253
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1996
450254
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1996
450255
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1996
450256
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1996
450257
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1996
450258
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1996
450259
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1996
450260
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1996
450261
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1996
450262
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1997
450263
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1997
450264
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1997
450265
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1997
450266
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1997
450267
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1997
450268
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1997
450269
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1997
450270
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1997
450271
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1997
450272
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1997
450273
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1997
450274
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1998
450275
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1998
450276
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1998
450277
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1998
450278
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1998
450279
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1998
450280
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1998
450281
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1998
450282
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1998
450283
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1998
450284
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1998
450285
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1998
450286
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1999
450287
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1999
450288
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1999
450289
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1999
450290
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1999
450291
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1999
450292
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1999
450293
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1999
450294
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1999
450295
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1999
450296
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1999
450297
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1999
450298
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2000
450299
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2000
450300
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2000
450301
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2000
450302
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2000
450303
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2000
450304
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2000
450305
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2000
450306
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2000
450307
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2000
450308
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2000
450309
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2000
450310
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
450311
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 2. – 2001
450312
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 3. – 2001
450313
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 4. – 2001
450314
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 5. – 2001
450315
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 6. – 2001
450316
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 7. – 2001
450317
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 8. – 2001
450318
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 9. – 2001
450319
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2001
450320
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2001
450321
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2001
450322
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2002
450323
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2002
450324
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2002
450325
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2002
450326
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2002
450327
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2002
450328
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2002
450329
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2002
450330
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2002
450331
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2002
450332
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2002
450333
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2002
450334
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2003
450335
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2003
450336
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2003
450337
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2003
450338
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2003
450339
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2003
450340
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2003
450341
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2003
450342
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2003
450343
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2003
450344
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2003
450345
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2003
450346
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2004
450347
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2004
450348
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2004
450349
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2004
450350
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2004
450351
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2004
450352
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2004
450353
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2004
450354
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2004
450355
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2004
450356
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2004
450357
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2004
450358
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2005
450359
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2005
450360
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2005
450361
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2005
450362
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2005
450363
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2005
450364
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2005
450365
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2005
450366
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2005
450367
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2005
450368
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2005
450369
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2005
450370
  Афанасьєв І. Діловий етикет / [Авт.-уклад. І. Афанасьєв]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, Вира-Р, 2001. – 351, [1] с. : табл. – Библиогр.: c. 344-346. – (Библиотека делового человека). – ISBN 966-542-096-8; 966-542-057-7
450371
  Афанасьєв І. Діловий етикет : етика ділового спілкування / Авт.- укл. І. Афанасьєв. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 368 с. – (Бібліотека ділової людини). – ISBN 966-542-074-7; 966-542-079-8
450372
  Василенко Д. Діловий етикет // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Зміна структури/вартості операцій таким чином, щоб вони надалі відповідали концепції ділової мети, дасть змогу платнику податків захистити себе під час податкової перевірки".
450373
  Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посібник / Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 286, [2] с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 283-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-58-3
450374
  Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посібник / Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 286, [2] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – На честь надання Львівському державному аграрному ьуніверситету статусу національного. – Бібліогр.: с. 283-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-58-3
450375
  Лавренюк В.В. Діловий етикет у різних країнах / В.В. Лавренюк, Є. Ковальова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 109-117. – ISBN 978-966-927-534-9
450376
  Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навч. посібник / Т.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 966-8568-24-9
450377
   Діловий імідж України. Національні досягнення : національна презентаційно-рейтингова програма // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 103 : Фото
450378
  Єлишевич Г. Діловий козел : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 44-45
450379
  Чекаленко Л.Д. Діловий протокол та етикет : історія і сучасність : [метод. матеріали, тренінг-практикум] : навч. посібник / Людмила Д. Чекаленко ; [фот., пер. англійською: М.О. Васильєва] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : LAT&K, 2019. – 75, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-617-7061-91-4


  У пр. № 1727213 напис: Шановному Володимиру Івановичу з глибокою вдячністю від автора. Підпис. 23.08.2019.
450380
  Довга Наталія Діловий туризм по-тайськи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
450381
  Козловський Роман Діловий туризм по-чеському // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
450382
  Білецька І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 178-187. – ISSN 1684-906Х
450383
  Терешко А.О. Діловий туризм: сутність, специфіка, класифікація // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 233-235. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
450384
  Єлісовенко Ю.П. Діловий формат на українському і світовому телебаченні / Ю.П. Єлісовенко, О.В. Демченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 12-15


  Розглядається діловий формат на телебаченні у контексті світових надбань та особливості його розвитку в Україні. Аналізуються його структура, зміст, цільова аудиторія та визначальні ознаки в порівнянні зі світовими зразками. The article is focused ...
450385
  Бибик С.П. Ділові документи та правові папери / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харків : Прапор, 2012. – 492, [4] с. – На обкл.: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди. – Бібліогр.: 488-489. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-1643-24-5
450386
   Ділові жінки і сім"я : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Вид-во НУА, 2005. – 92с. : Освіта. Інтелігентність. Культура. – ISBN 966-8558-32-4
450387
  Катеруша О. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
450388
  Жицька С.А. Ділові ігри як засіб підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 54-60. – (Серія "Філологія. Педагогіка" ; вип. 2). – ISSN 2307-1591
450389
  Главатських Ділові ігри, як форма розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-педагогів / Главатських, ЦІ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 105-110. – ISSN 2077-1827
450390
   Ділові контакти з іноземними партнерами : Навч.-метод. посібник для бізнесмена. – Київ : Європейський університет, 2004. – 284с. – ISBN 966-301-075-4
450391
  Тимошенко Н.Л. Ділові культури в міжнародному бізнесі : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Л. Тимошенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 119, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-622-421-0


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
450392
  Ковальчук В. Ділові листи Якова Бусола до Василя Кука як джерело з вивчення історії ОУН(б) і УПА на Тернопільщині у першій половині 1945 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 143-163. – ISSN 0869-3595
450393
  Дудченко Л.М. Ділові медіа України в науковому дискурсі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 289-291


  У статті зроблено спробу з"ясувати стан та основні тенденції вивчення ділових медіа як наукової проблеми соціальних комунікацій. Розглядаються здобутки сучасної світової теоретичної думки щодо особливостей функціонування й типології ділових видань у ...
450394
  Натансон В. Ділові папери : практичний посіб. для складання актів, договорів, зобов"язань, заяв, скарг і ділових паперів у цивільних, кримінальних, торговельних, земельн., житлових, родинних, подружніх, опікунчих, трудових, податкових та ін. справах / В. Натансон, Е. Городецький. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту УСРР, 1929. – 266 с.
450395
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – К., 1959. – 67с.
450396
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – Вид. 3-е, переробл. – К., 1965. – 60с.
450397
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – К., 1981. – 80с.
450398
  Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті = Подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю спілкування та розглядається письмова форма його реалізації. : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. – Київ : ЕксОб, 2002. – 272с. – ISBN 966-7769-18-6
450399
   Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 150с. – Бібліогр.: с.150. – (Бібліотечка підприємця). – ISBN 9667009025
450400
   Ділові партнери // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 2


  3 роки тому провідний світовий виробник мережевого обладнання Huawei надав факультету значну суму на відповідне устаткування та комп"ютерний клас. Тепер тут проводять лабораторні та практичні роботи для студентів з урахуванням сучасних тенденцій ...
450401
  Лащенко Х. Ділові переклади реєстрів татарських претензій до запорожців як джерело для локалізації запорозьких зимівників // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-116. – ISSN 0869-3595
450402
  Тарнопольський О.Б. Ділові проекти = Business projects : підруч.з ділової англ. мови для студ. вищ. закл. освіти та ф-тів екон. профілю : Книга для студента та Робочий зошит / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. лише назва англ. мовою. – ISBN 978-966-382-082-8
450403
  Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Биконя; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 486с. + CD. – ISBN 966-364-158-4
450404
  Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.П. Биконя. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
450405
  Лукашева Н.М. Ділові якості працівників як юридичний факт за трудовим законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 289-295. – ISSN 1563-3349
450406
  Арзуманова Т.В. Діловодний документальний комплекс Харківської духовної консисторії як провідне джерело історії староообрядництва Харківської губернії в ХІХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 108-114. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
450407
  Гаращук Т. Діловодні документи Волинського дворянського Депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення (перша пол. XIX ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 116-129


  У цій статті розглянуто організацію діловодства, основні види діловодних документів, які формувалися у процесі діяльночті Волинського дворянського депутатського зібрання у першій половині XIX ст. Розкрито їх зміст, склад і оформлення, зазначено, що ...
450408
  Бездрабко В.В. Діловодство - документаційне забезпечення управління - керування документаційними процесами: термінологічні межі та розмежування значень // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-121
450409
  Комова М.В. Діловодство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Комова ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Тріада плюс, 2006. – 220с. – ISBN 966-7596-66-4
450410
  Комова М.В. Діловодство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Комова ; МОНУ, Національний ун-т "Львівська політехніка". – 3-е вид. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2009. – 220 с. – ISBN 966-7596-66-4
450411
   Діловодство (Зразки документів: Акт про перевірку каси; Договір про повну матервальну відповідальність; Договір про колективну матеріальну відповідальність) // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.31-34


  Зразки документів: Акт про перевірку каси; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; Договір про колективну матеріальну відповідальність
450412
  Фельзер А.Б. Діловодство в апараті управління і шляхи його вдосконалення / А.Б. Фельзер. – К, 1974. – 48с.
450413
  Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 360с. – ISBN 978-966-364-474-5
450414
  Шиманський Ф.В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навчальний посібник / Ф.В. Шиманський; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – Одеса : Юридична література, 2003. – 208 с.
450415
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник / К.Д. Гордієнко. – Київ : КНТ, 2006. – 280с. – ISBN 966-373-078-1
450416
   Діловодство й архівна справа : Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732:2004. Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 31с. – Бібліогр. – (Національний стандарт України)
450417
   Діловодство й архівна справа : ДСТУ 2732-94 : Терміни та визначення. – Київ, 1994. – 33с.
450418
  Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби / Є.К. Пашутинський. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2006. – 270с. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-93-0
450419
   Діловодство у державних установах : збірник інструкцій / [ упоряд. Є.К. Пашутинський ]. – Київ : КНТ, 2008. – 596с. – ISBN 978-966-373-347-0
450420
  Бездрабко Валентина Діловодство у контексті державного управління Російської імперії XIX ст. як чинник народження документознавства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст.
450421
  Піддубна Л.В. Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 268-273. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
450422
  Прокопець Л.В. Діловодство як складова управлінської діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6806
450423
   Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
450424
   Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
450425
  Тимченко В.В. Ділюся вогнем ... / В.В. Тимченко. – Київ : Веселка, 1986. – 183с.
450426
  Мичак С.В. Ділянка Гайворон - Завалля Середнього Побужжя як найрепрезентативніша частина гранулітового комплексу Українського щита (результати структурно-тектонофізичних і магнітометричних досліджень) / С.В. Мичак, М.І. Бакаржієва, А.В. Марченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 42-75 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-69. – ISSN 0203-3100
450427
  Лисенко С.Д. Ділянка північного транс"європейського лісостепового шляху на Правобережній Київщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано ділянку північного транс"європейського лісостепового шляху доби бронзи. На нашу думку, на Правобережній Київщині шлях проходив біля сучасних населених пунктів Яхни-Малополовецьке-Триліси-Королівка-Пилипівка- ...
450428
  Долгіх Дмитро Ділянки на схилі - чекати чи підпирати? // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 64-65 : фото
450429
  Алещенко І. Дільничі мирові судді за судовою реформою 1864 року (за матеріалами Сумщини) // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 31-32
450430
  Кампо В. Дільнична виборча комісія. Офіційні спостерігачі. Як організувати ефективну роботу і врегулювати конфлікти на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року : Довідник порадник / В. Кампо. – Київ : Проект "Вибори та політичні процеси", 2002. – 112с.
450431
  Кондратов С. Дільність НАТО щодо зниження загроз ядерного тероризму та ядерного розповсюдження в контексті співробітництва з Україною // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-59
450432
  Решетник М.Д. Дільтей (Dilthey) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 584-590. – ISBN 966-316-069-1
450433
  Поклад Н. Дім // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 0208-0710
450434
  Долгова А. Дім Бажанова у Петербурзі - перша самостійна споруда Павла Альошина // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
450435
  Бель Г. Дім без господаря : роман / Г. Бель. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 408 с.
450436
  Белль Г. Дім без господаря : роман / Генріх Белль ; з нім. пер. Євген Попович. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 263 с. : іл.
450437
  Азаров О.С. Дім без ключа : повість-хроніка / О.С. Азаров, В.П. Кудрявцев : пер. з рос. Ю. Петренко ; передм. І. Чистякова ; іл. Л.А. Кацнельсон. – Київ : Молодь, 1974. – 231 с. : іл. – (Подорожі. Пригоди. Фантастика. Компас)
450438
  П"ятаченко С. Дім білої гвардії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 16 вересня (№ 18). – С. 3
450439
  Казелла Себастьяно Дім Боба : Люди-легенди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-89 : Фото
450440
  Данилюк Інна Дім дідусевого дитинства / Данилюк Інна, Куршин Олена, Іван Дудкін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 124-128 : фото
450441
  Хоменко О. Дім для IV Універсалу. Що буде з пам"яткою, де працювала Українська Центральна Рада // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 11


  "До 90-річчя Акта злуки УНР та ЗУНР у Києві урочисто - за участi перших осіб держави - відкривають «Музей Української Народної Республіки»".
450442
  Амеліна В. Дім для дома : роман / Вікторія Амеліна. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 380, [2] с. – ISBN 978-617-679-416-5
450443
  Шевченко С.О. Дім для душі : поезія / Станіслав Шевченко ; [художнє оформ. К. Міщук ; передм. В.Н. Герасимчук]. – Київ : Український письменник, 2012. – 246, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-313-7
450444
  Влад Марія Дім для Миколая : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 134 : Фото
450445
  Польова В. Дім Європи у Литві // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 58. – ISSN 2518-7341


  Представлено діяльність Дому Європи у Литві та 10 центрів європейської інформації у бібліотеках Литви щодо поширення інформації про ЄС.
450446
  Самодурова В.В. Дім з метеорологічним мезоніном, або Деякі відомості, з достовірних джерел почерпнуті, що допомагають доповнити історію університету // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 57-76. – ISSN 2707-3335


  На основі цінних і рідких видань, що зберігає Наукова бібліотека, виявлені та представлені на широкий розгляд читачів деякі маловідомі факти з історії кафедр Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Відкривається сторінка діяльності ...
450447
  Гнатюк І.Ф. Дім і час : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1989. – 205 с.
450448
  Іваничук Р.І. Дім на горі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1969. – 107 с.
450449
  Шевчук В. Дім на горі : роман / Валерій Шевчук. – Вид. 2-ге. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 558, [2] с. : іл. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-617-585-004-6
450450
  Шевчук В. Дім на горі : роман / Валерій Шевчук. – Вид. 3-тє. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 558, [2] с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-617-585-004-6
450451
  Клушанцев П.В. Дім на орбіті: розповіді про орбіт. станції / П.В. Клушанцев. – К., 1979. – 103с.
450452
  Горак Р. Дім на Софіївці : путівник по музею / Роман Горак. – Харків : Майдан, 2010. – 384 с. : фото. – ISBN 978-966-372-388-4


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
450453
  Качуровський І. Дім над кручею : продовження "Шляху невідомого" / І. Качуровський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1966. – 267 с.
450454
  Горак Р. Дім над річкою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  Місто Городок (Львівська область) та Озаркевичі — священичий рід шляхетського походження, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.
450455
  Горак Р. Дім над річкою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 12-13


  Місто Городок (Львівська область) та Озаркевичі — священичий рід шляхетського походження, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.
450456
  Калакура Я. Дім науки // Київ : щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України та Київської письменницької організації. – Київ, 1984. – № 7. – С. 64-69. – ISSN 0208-0710
450457
  Даннетт Д. Дім Нікколо / Дороті Даннетт; з англ. переклала М. Возна; літ. ред. І. Білика; наук. консультант М. Котляр. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-382-008-Х
Кн. 1 : Становлення. – 2006. – 552с.
450458
  Чуніхіна С. Дім під дахом милосердя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 лютого (№ 5/6). – С. 5
450459
  Нахбар Г. Дім під дощем / Г. Нахбар. – Київ, 1968. – 132с.
450460
  Жиленко І.В. Дім під каштаном : вірші, поеми / І.В. Жиленко. – Київ : Молодь, 1981. – 160 с.
450461
  Оніщук О. Дім стовпом: ябо які гарантії захисту своїх прав тримають покупці квартир у новобудовах? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)


  Про окремі законодавчі новації, зокрема інститут спеціального майнового права, які покликані створити додаткові гарантії для інвесторів і запобіжники від недобросовісних забудовників.
450462
  Мопассан Гі де Дім Телье / Мопассан Гі де. – К. – 100с.
450463
  Ананов О. Дім терору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  2002 року в Будапешті з"явився музей, що розповідє про два трагічні періоди угорської історії - нацистські й радянські репресії.
450464
  Шестакова Д. Дім як образ світу в драматургії А. Чехова та її сценічних втіленнях на сценах київських театрів на межі XX-XXI століть // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 224-229. – ISBN 978-966-8911-9
450465
  Байдак М. Дім як простір жіночого повсякдення в роки Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 34-38. – ISBN 978-966-171-893-6
450466
  Родик К. Дім, де народилася сучасна проза // Україна молода. – Київ, 2021. – 3-4 серпня (№ 78/79)


  Рецензія на роман Валерія Шевчука «Дім на горі». 2017-го видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» додрукувало третій наклад роману Валерія Шевчука «Дім на горі». Це переконливе свідчення того, що Валерій Олександрович має чималого читача у сучасних поколіннях ...
450467
  Глібчук У. Дім, з якого неможливо вийти : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 114-153. – ISSN 0208-0710
450468
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1995
450469
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1995
450470
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1995
450471
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1995
450472
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1995
450473
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1995
450474
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1995
450475
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1995
450476
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1995
450477
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1995
450478
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1995
450479
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1995
450480
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1996
450481
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1996
450482
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1996
450483
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1996
450484
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1996
450485
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1996
450486
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1996
450487
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1996
450488
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1996
450489
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1996
450490
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1996
450491
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1996
450492
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1997
450493
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1997
450494
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1997
450495
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1997
450496
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1997
450497
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1997
450498
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1997
450499
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1997
450500
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1997
450501
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1997
450502
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1997
450503
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1997
450504
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1998
450505
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1998
450506
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1998
450507
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1998
450508
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1998
450509
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1998
450510
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1998
450511
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1998
450512
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1998
450513
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1998
450514
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1998
450515
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1998
450516
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1999
450517
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1999
450518
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1999
450519
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1999
450520
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1999
450521
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1999
450522
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1999
450523
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1999
450524
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1999
450525
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1999
450526
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1999
450527
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1999
450528
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 2000
450529
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2/3. – 2000
450530
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 2000
450531
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 2000
450532
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 2000
450533
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 2000
450534
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 2000
450535
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 2000
450536
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 2000
450537
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 2000
450538
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 2000
450539
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 1. – 2001
450540
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
450541
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2001
450542
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2001
450543
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2001
450544
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2001
450545
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2001
450546
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2001
450547
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 2001
450548
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
450549
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 2001
450550
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 2001
450551
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2002
450552
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 2. – 2002
450553
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2002
450554
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2002
450555
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2002
450556
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2002
450557
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2002
450558
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2002
450559
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 9. – 2002
450560
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 10. – 2002
450561
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 11. – 2002
450562
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 12. – 2002
450563
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2003
450564
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 2. – 2003
450565
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2003
450566
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2003
450567
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2003
450568
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2003
450569
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2003
450570
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2003
450571
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 2003
450572
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 2003
450573
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
450574
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
450575
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 1. – 2004
450576
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
450577
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
450578
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 2004
450579
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 2004
450580
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2004
450581
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2004
450582
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2004
450583
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004
450584
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004
450585
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 11. – 2004
450586
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 12. – 2004
450587
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2005
450588
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2005
450589
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2005
450590
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2005
450591
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2005
450592
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2005
450593
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2005
450594
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2005
450595
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2005
450596
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2005
450597
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2005
450598
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2005
450599
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2006
450600
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2006
450601
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2006
450602
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2006
450603
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2006
450604
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2006
450605
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2006
450606
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2006
450607
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2006
450608
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2006
450609
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2006
450610
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2006
450611
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2007
450612
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2007
450613
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2007
450614
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2007
450615
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2007
450616
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2007
450617
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2007
450618
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2007
450619
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2007
450620
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2007
450621
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2007
450622
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2007
450623
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2008
450624
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2008
450625
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2008
450626
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2008
450627
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2008
450628
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2008
450629
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2008
450630
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2008
450631
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2008
450632
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2008
450633
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2008
450634
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2008
450635
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2009
450636
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2009
450637
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2009
450638
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2009
450639
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2009
450640
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2009
450641
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2009
450642
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2009
450643
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2009
450644
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2009
450645
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2009
450646
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2009
450647
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2010
450648
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2010
450649
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2010
450650
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2010
450651
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2010
450652
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2010
450653
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2010
450654
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2010
450655
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2010
450656
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2010
450657
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2010
450658
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2010
450659
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (265). – 2011
450660
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (266). – 2011
450661
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (267). – 2011
450662
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (268). – 2011
450663
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (269). – 2011
450664
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (270). – 2011
450665
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (271). – 2011
450666
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (272). – 2011
450667
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (273). – 2011
450668
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (274). – 2011
450669
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11 (275). – 2011
450670
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (276). – 2011
450671
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (277). – 2012
450672
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (278). – 2012
450673
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (279). – 2012
450674
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (280). – 2012
450675
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (281). – 2012
450676
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (282). – 2012
450677
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (283). – 2012
450678
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (284). – 2012
450679
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (285). – 2012
450680
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (286). – 2012
450681
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11 (287). – 2012
450682
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (288). – 2012
450683
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (289). – 2013
450684
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (290). – 2013
450685
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (291). – 2013
450686
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (292). – 2013
450687
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 293). – 2013
450688
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (294). – 2013
450689
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (295). – 2013
450690
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (296). – 2013
450691
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (297). – 2013
450692
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (298). – 2013
450693
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№11 (299). – 2013
450694
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (300). – 2013
450695
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (301). – 2014
450696
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (302). – 2014
450697
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (303). – 2014
450698
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (304). – 2014
450699
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (305). – 2014
450700
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (306). – 2014
450701
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (307). – 2014
450702
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (308). – 2014
450703
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (309). – 2014
450704
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (310). – 2014
450705
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (313). – 2015
450706
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (314). – 2015
450707
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (315). – 2015
450708
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (316). – 2015
450709
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (317). – 2015
450710
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (318). – 2015
450711
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (319). – 2015
450712
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (320). – 2015
450713
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (321). – 2015
450714
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (322). – 2015
450715
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11(323). – 2015
450716
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (324). – 2015
450717
  Савицька О. Дім, що рятує // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Нова виставка в Літературно-меморіальному музеї Михаїла Булгакова, нагадуючи про трагічне минуле, дарує надію на майбутнє."
450718
  Пульша С. Дім, який збудував собі Лу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Агрогламур як офіційний стиль лукашенківської Білорусі.
450719
  Пульша С. Дім, який збудував собі Лу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 9 (381), 6-12.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Естетика доби Лукашенки як зразок пострадянського диктаторського стилю.
450720
  Спасибо-Фатєєва Дім, який побудував Джек, або про "нові юридичні технології", за допомогою яких акції пов"язуються ...з правом на нерухомість // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.27-30
450721
  Татаренко Ірина Діма Коляденко: Після перегляду love-шоу ми ледве добігли до готелю : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-26
450722
  Гречанюк С. Дімаров проти Леві-Стросса ("Містечкові історії") // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-966-136-357-0


  Штрихи до портрета письменника-фронтовика А. Дімарова.
450723
  Конончук Т. Дімаровські наукові читання в Академії адвокатури України // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про українського письменника Анатолія Дімарова.
450724
  Жуківський В. Дімітр Шишманов, онук М. Драгоманова, - дипломат, письменник // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 221-222
450725
  Москаленко Леся Дімітрій Харітідас: Тепер всі хочуть "ол-інклюзив" : персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 56-57 : Фото
450726
  Москаленко Леся Дімітріс Харітідіс: Я вірю в чудеса / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 50-53
450727
  Сунь Вей Дінамічний аналіз технологічної інновації на основі кластеру = dynamic analysis of cluster-based technological innovation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 352-357. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
450728
  Кононенко Т.П. Діоген з Аполлонії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 102. – ISBN 966-316-069-1
450729
  Кус Н.І. Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кус Наталія Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
450730
   Діоксид кремнію, легований атомами кобальту та нікелю: золь-гель синтез і структуроутворення / Л.В. Богданович, Брускова, Д.-М.Я, С.В. Клименко, В.С. Клименко, Малишев, В..В // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
450731
  Кралюк П. Діон Хризостом і Північне Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 70-72. – ISBN 978-966-2254-74-7
450732
  Кралюк П.М. Діон Хризостом і Північне Причорномор"я // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 70-72. – ISBN 978-966-373-777-5
450733
  Пригодій С.М. Діоніс versus Аполлон, протестантизм versus католицизм у романі Н. Готорна "Мармуровий Фавн" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 288-291. – ISBN 966-638-08406
450734
  Алєксандрова О.В. Діонісій Ареопагіт, Псевдо-Діонісій Ареопагіт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 229-234. – ISBN 966-316-069-1
450735
  Мельник В.І. Діонісій Міклер. До 250-річчя з дня народження // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 1605-6574


  Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ірландського ландшафтного архітектора та ботаніка Діонісія Міклера (Деніса Мак-Клера), який заклав близько 40 ландшафтних садів в Україні, заснував Кременецький ботанічний сад та був піонером ...
450736
  Вишневська О.А. Діонісійство у творчості українських неокласиків, польських скамандритів і російських акмеїстів // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 154-164. – ISBN 966-8474-34-1
450737
  Лях Т. Діонісійське начало в циклі новел Марка Черемшини "Парасочка" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 88-92. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
450738
  Виноградов О. Діонісійські риси Альдо в романі Ж. Грака "Узбережжя Сиртів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 170-175. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються вияви діонісійства в образі головного персонажа роману Жюльєна Грака "Узбережжя Сиртів" (1951). Метою статті є продемонструвати, як філософська опозиція діонісійського й аполлонічного набуває у творі сюжетотвірного значення і ...
450739
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало живота во мирі сем человіческаго, всесилнаг(о) Б(о)га бл(а)г(о)д(а)тию бл(а)г(о)с(ло)вением же с(вя)тейшаго вселен(скаго) патриар(ха) константинапол(ьскаго) в монастыру Кутеинском... вторицею издадеся. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1654. – [6], 196 арк.


  Формат 4°. Нумерація. Перші 6 арк. непронумеровані. Далі - фоліація, в верхньому правому кутку лицьового боку аркушів. Всього 202 арк. Колонтитули. Між лінійними рамками над основним текстом по центру сторінки, з обох боків аркушів. На ...
450740
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало і изображеніе живота во мирі сем человіческаго : Трудолюбием иноков с(вя)тыя общежителныя обители Кутеенскія ц(е)ркви с(вя)тых б(о)гоявлений, в Кутейне в лето рож(дества) Х(ристо)ва 1651. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1651. – [8], 342 арк.


  Формат 12°. Нумерація. Фоліація нумерованих аркушів у верхньому правому кутку. Шрифти. Дзеркало набору 90x50 мм, друк в одну шпальту, рядків - 20, 10 рядків - 46 мм. Друк тит.арк. і арк. 7 у дві фарби, решта книги - в одну фарбу. ...
450741
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало і изображеніе живота во мирі сем человіческаго : Трудолюбием иноков с(вя)тыя общежителныя обители Кутеенскія ц(е)ркви с(вя)тых б(о)гоявлений, в Кутейне в лето рож(дества) Х(ристо)ва 1651. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1651. – [8], 342 арк.


  Формат 12°. Нумерація. Фоліація нумерованих аркушів у верхньому правому кутку. Шрифти. Дзеркало набору 90x50 мм, друк в одну шпальту, рядків - 20, 10 рядків - 46 мм. Друк тит.арк. і арк. 7 у дві фарби, решта книги - в одну фарбу. ...
450742
   Діорама "Битва за Київ. Лютізький плацдарм. 1943р. ". – К., 1982. – 16с.
450743
   Діорама "Бій у с.Соколове 8 березня 1943 р.". – Х., 1980. – 104с.
450744
  Терновський Г.В. Діорама Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року / Г.В. Терновський. – К, 1962. – 14с.
450745
  Коваль Л. Дірява бухгалтерія медуніверситету // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 14-17


  "Виплата необгрунтованих премій та надбавок, порушення процедури закупівель, махінації з оплатою за навчання в медичному університеті імені Богомольця призвели до фінансових втрат на 23, 2 мільйона гривень".
450746
  Бабенко А. Діскурс міста в модерністичному романі Валер"яна Підмогільного "Місто" та в постмодерному романі Сергія Жадана "Ворошиловград" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 50-56


  У статті розглянуто особливості авторських інтерпретації урбаністичних мотивів; дослідження цього сегменту національного літературного простору є надзвичайно актуальним, враховуючи досить однобокий та несистемний підхід до аналізу урбаністичних мотивів ...
450747
  Дигат С. Діснейленд / С. Дигат. – К., 1973. – 189с.
450748
  Птахів Семен Дістатися Європи: біг із перешкодами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
450749
  Самойлов Юрій Дістатися Криму: собі дорожче // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
450750
   Дітей вчили любити росію за гроші ЮНІСЕФ та ООН // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 березня (№ 9/10). – С. 39. – ISSN 1992-9277


  "Відпочинок" українських дітей в "ідеологічних" таборах білорусі у 2022 році співфінансували фонди ООН та ЮНІСЕФ.
450751
  Кисіль К. Дітей у півроку віддають до садка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 21 (274), 28 травня 2015. – С. 45-47


  Португалія туристична.
450752
   Дітеріхс Михайло Михайлович (1871-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134. – ISBN 978-966-439-754-1
450753
   Дітеріхс Михайло Михайлович (1871-1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
450754
  Білобрицька Л. Діти- інваліди потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.97-101


  Прокукрорський нагляд за додержанням законів про соціальний захист дітей-інвалідів
450755
  Сердюк І. Діти-байстрюки у суспільстві Гетьманщини: до постановки питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
450756
  Бень С. Діти-вовки // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 354-356
450757
  Іващенко В.М. Діти-вулиці як феномен українського суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 21-24. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
450758
   Діти-герої.. – 4-е вид., змін і доп. – К., 1972. – 640с.
450759
  Білобрицька Л. Діти-інваліди потребують додаткової турботи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 78-83
450760
  Сидоренко Віктор Діти-квіти : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 126
450761
  Тамуріді Р.І. Діти-лівші та їх виховання. / Р.І. Тамуріді. – К., 1964. – 40с.
450762
  Великий Ю.Ю. Діти-міленіали початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 250-257. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333
450763
  Сердюк І. Діти-сироти у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
450764
  Білоус О. Діти - найвимогливіша й найбеззахисніша телевізійна аудиторія. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 72-87.
450765
  Тюрін Г. Діти - спецустанови - прокурор // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-21.
450766
  Дьоміна І.С. Діти - турбота спільна / І.С. Дьоміна. – К, 1985. – 100с.
450767
  Бжоза Я. Діти : повість / Я. Бжоза. – Львів : Облвидав, 1960. – 215 с.
450768
  Пагутяк Г.В. Діти : повісті, роман / Галина Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 320 с.
450769
  Пагутяк Г. Діти // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С.74-107
450770
  Рибаков А.Н. Діти Арбату : Роман / А.Н. Рибаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 524с. – (Романи й повісті ; 1988/5)
450771
  Рибаков А.Н. Діти Арбату / А.Н. Рибаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с.
450772
  Колесник М.П. Діти Асклепія : Роман / Колесник М.П. – Київ, 1988. – 568 с.
450773
  Колесник М.П. Діти Асклепія.Роман. / М.П. Колесник. – К., 1984. – 247с.
450774
  Бердник О. Діти безмежжя : роман-феєрія / Олесь Бердник. – Київ : Дніпро, 1964. – 364 с.
450775
  Дорошенко Д. Діти в житті і творчості Т. Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 130, листопад : листопад. – С. 5-9


  Доповідь прочитана на Науковій секції НТШ у Торонто.
450776
  Саноцька Х.І. Діти в українському живописі : альбом / Х.І. Саноцька. – альбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 156, [4] с.
450777
  Ліпська А. Діти в школі мають почуватися безпечно // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-36 : фото
450778
  Кочар Р. Діти великого дому : роман / Р. Кочар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 445 с.
450779
  Бернашкова А. Діти великої любові : повість / Алена Бернашкова ; пер. з чеськ. Я. Орнст. – Київ : Дитвидав, 1959. – 208 с. : іл.
450780
  Сливінська Інна Діти випадають з вікон. Хто винен, що робити?! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 34-35 : фото
450781
  Керда О.М. Діти війни / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2012. – 251, [1] с. : іл.
450782
  Зливков В. Діти війни : теоретико-метод. і практ. аспекти психол. допомоги / Зливков В., Лукомська С. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2022. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 87-93
450783
  Сербін Д. Діти війни: викрадення маленьких українців // Юридична газета. – Київ, 2023. – 29 листопада (№ 13/16). – С. 65
450784
  Дубровинський Г.Р. Діти війни: дослідження явища психотравми під час військової агресії в Україні // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-25
450785
  Жупанин Р. Діти війни: навчання та інтеграція маленьких українців // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 17 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 0027-8254
450786
  Плетка О.Т. Діти війни: особливості проживання (відреагування) травми / О.Т. Плетка, Ю.С. Чаплінська // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 89-92
450787
  Коршенов Л.К. Діти вільних народів / Л.К. Коршенов. – 2-е, доп. – К., 1962. – 163с.
450788
  Перебийніс П. Діти волі молодої // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  До підсумків конкурсу на здобуття Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара. Згадується Музей-кімната ім. О. Гончара в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
450789
  Шульга В. Діти вулиці: від усвідомлення проблеми до її вирішення // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.66-69
450790
  Галкін О. Діти вулиці: як захистити їх права? // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 29-33
450791
  Кальма Н. Діти гірчичного раю / Н. Кальма. – Київ : Молодь, 1952. – 369 с.
450792
  Лозинський А.С. Діти Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 12


  "Фактично досі не досліджена досконало тема. Вона духе болюча, емоційна і показова."
450793
  Бережнюк О. Діти двох культур // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 1 квітня (№ 56). – С. 8


  Освіта національних меншин страждає від відсутності кваліфікованих кадрів, підручників та мотивації до вивчення мови у дітей. Член правління "Союзу гагаузів України", доцент кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Феодора ...
450794
  Ковтун Г.О. Діти дивляться на нас / Г.О. Ковтун. – К., 1981. – 64с.
450795
  Булаіч С. Діти з Вербної річки : повість : для серед. шкільного віку / С. Булаіч ; пер. із сербськохорватської Віктора Нрабовського. – Київ : Веселка, 1979. – 110 с.
450796
  Долинний Ю.О. Діти з обмеженими фізичними можливостями як об"єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 88-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
450797
  Манилова Л.М. Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 71-76. – ISBN 978-966-189-358-9
450798
  Вихрущ А.В. Діти з особливими потребами в умовах реформування системи місцевого самоврядування / А.В. Вихрущ, Т.В. Яблонь, І.Д. Драч // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 10-15. – ISSN 1681-2751
450799
  Несбіт Е. Діти залізниці : роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. Олени Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 207, [1] с. – ISBN 978-617-07-0188-6
450800
  Осадчий Т.І. Діти землі : (каpтини соціяльного життя на Україні) / Т. Осадчій. – Київ : [Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 148 с. – Hа с. 1 уpив. з віpша Г.-У. Лонгфелло в пеp. О. Олеся. - Прим. № 35250 дефектний, без обкл.
450801
  Гордієнко К. Діти землі : Держлітвидав / К. Гордієнко. – Київ, 1937. – 303 с.
450802
   Діти землі : Проза. Поезія. Публіцистика.Твори учасників Всеукраїнського конкурсу "Село моє, для мене ти єдине... – Київ : Веселка, 2000. – 142 с. – (Ластовенятко). – ISBN 966-01-0129-5; 966-01-0131-7
450803
   Діти і війна : монографія / Валерій Зливков, Світлана Лукомська, Наталя Євдокимова, Світлана Ліпінська. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2023. – 218, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-205
450804
  Герасименко Н. Діти і війна: як сучасні письменники зображають Революцію Гідності та російську агресію на Сході України у дитячій літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6 (770/771), травень - червень. – С. 63-66
450805
  Білобрицька Л. Діти і закон // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-43.
450806
  Лангер Ф Діти і кинджал / Ф Лангер, . – Київ, 1951. – 95 с.
450807
  Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / Петрунько О.В. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2010. – 480с. – ISBN 978-966-8716-24-9
450808
  Жук І.Т. Діти і радіація / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 24с.
450809
  Ліпська Аліна Діти і ртуть // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 46 : фото
450810
  Ярмолюк М.Я. Діти ідуть далі : роман / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2005. – 440с. : іл. – ISBN 966-655-161-6
450811
  Ілляшенко Т.Д. Діти із затримокю психіного розвитку та їх навчання / Т.Д. Ілляшенко. – К., 1997. – 125с.
450812
  Шляхова Валерія Діти й екзотика, або Всіх своїх вожу із собою : поради бувалих / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 104-108 : Фото
450813
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1929. – 407с.
450814
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1951. – 580 с.
450815
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1953
450816
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1965. – 107с.
450817
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1967. – 608с.
450818
  Бурлака Ф. Діти Карасьових : повість / Ф. Бурлака. – Київ, 1957. – 127 с.
450819
  Боднар Анастасія Діти країни чудес : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 140 : Фото
450820
  Єлінек Е. Діти мертвих // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 2. – С. 22-34. – ISBN 966-7653-03-5
450821
   Діти миру : оповідання зарубіжних письменників. – Київ : Дитяча література, 1959. – 224 с.
450822
  Слабінська С. Діти мігрантів під крилом "Синього птаха" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-35
450823
  Лондон Д. Діти морозу / Д. Лондон. – Вид. 2-е. – К, 1930. – 204с.
450824
  Лондон Д. Діти морозу / Д. Лондон. – К, 1957. – 139с.
450825
  Кампань К. Діти морських туманів / К. Кампань. – Київ : Молодь, 1974. – 271 с.
450826
  Шанін Ю.В. Діти на античних стадіонах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 300-305. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
450827
  Пахльовська О. Діти немилосердя: Італійсько-українська конференція про покинуте дитинство // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 229-248. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
450828
  Шкаровська І.І. Діти нескореної околиці / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1981. – 123 с.
450829
  Ямборне-Балог Діти Ніоби // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 170-173. – ISSN 0320 - 8370
450830
  Сурмяк Юрій Діти нової свідомості - наше майбутнє / Сурмяк Юрій, Кудрик Ліліана // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу цілісного осмислення феномену Дітей Індиго. Подано коротку медико-психологічну, духовну, педагогічну характеристику "нових" дітей, описано особливості їхньої свідомості. Подано рекомендації. як працювати з сучасними ...
450831
  Колибенко О. Діти Переяславщини в умовах сучасної російсько-української війни (за матеріалами газети "Вісник Переяславщини") // Український літопис : зб. наук. праць / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Молоткіна В.К., Коцур В.П., Хмельницька Л.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 19-30. – ISSN 2786-8575
450832
  Балабуєва Катерина Діти підворіття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52-55


  "Ми не беремо дітей з найближчого підворіття", - заявила завуч школи, куди я привела сина-першокласника. Тобто жити поруч із школою недостатньо, аби в ній навчатися - приблизно так літературною мовою це мало б звучати. У мене виникло запитання: а хто ...
450833
  Балабуєва Катерина Діти підворіття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52-55


  "Ми не беремо дітей з найближчого підворіття", - заявила завуч школи, куди я привела сина-першокласника. Тобто жити поруч із школою недостатньо, аби в ній навчатися - приблизно так літературною мовою це мало б звучати. У мене виникло запитання: а хто ...
450834
  Короленко В.Г. Діти підземелля : Оповідання / за ред.Б.Щ. – Харків : Держвидав України, 1922. – 43с.
450835
  Короленко В.Г. Діти підземелля / В.Г. Короленко. – К, 1964. – 52с.
450836
  Григор"єв В.Л. Діти повинні це знати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 24 : фото
450837
  Вовченко Н. Діти потребують уваги та захисту! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 23-24
450838
  Кручик І. Діти радянської вдови // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  Російськомовна література України.
450839
  Бурлакова В. Діти регіоналів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Чим живуть нащадки провладних партійців.
450840
  Ошанін Л.И. Діти різних народів / Л.И. Ошанін. – Київ, 1954. – 64с.
450841
   Діти різних народів.. – К., 1973. – 80с.
450842
  Литвинець І.І. Діти різних народів... / І.І. Литвинець, Г.І. Косенко. – К., 1971. – 48с.
450843
  Чень Ден-ке Діти ріки Хуайхе / Чень Ден-ке. – К, 1958. – 275с.
450844
  Ніколаєва Н. Діти розстріляного покоління // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-77. – ISSN 0130-1799
450845
  Масенко Л. Діти Роліту в кривому дзеркалі "спогадів" Дмитра Стельмаха // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 9
450846
  Свіг Л. Діти Святої землі - України : віршовані думки / Леонід Свіг. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 167, [2] с. – ISBN 978-966-2512-97-7
450847
  Шеппард Т. Діти сліпоти / Т. Шеппард. – К, 1986. – 214с.
450848
  Костюченко Ю. Діти терору / Костюченко Ю. // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 30-32
450849
  Герасим"юк В.Д. Діти трепети / В.Д. Герасим"юк. – К, 1991. – 125с.
450850
  Шваб І.А. Діти трудових мігрантів: результати та рекомендації дослідження // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 14-15
450851
  Котляр А. Діти у війні: не постраждав ніхто? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 13


  "На 1.01.2014, згідно зі статистичними даними, всього дитячого населення в Донецькій і Луганській областях було 996 756 осіб. На сьогодні на підконтрольній території в Донецькій і Луганській областях — 421 511 дітей. Усі діти, які перебувають у ...
450852
  Даниленко Т. Діти у війні: розшук, захист, права // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 84-85


  Розшук місця перебування дітей і повернення їх на територію України.
450853
  Марусик Т. Діти України і мова освіти. Черговий камінь спотикання // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 3
450854
  Махнач О. Діти фортеці / О. Махнач. – Київ, 1982. – 276 с.
450855
  Стіль А. Діти французьких докерів / А. Стіль. – К., 1958. – 92с.
450856
  Лисенко А. Діти французької революції // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 9-14
450857
  Масалова К.Ю. Діти Хора: до історії вивчення образу й актуальності теми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 357-370. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Здійснено історіографічний огляд вивчення образу чотирьох пов’язаних між собою богів. Цю четвірку богів — Хапі, Дуамутефа, Кебехсенуфа й Амсеті — загальнено називають дітьми Хора, відповідно до давньоєгипетських релігійних текстів. Зазначено, що ...
450858
  Краль Ф. Діти Ченкової / Ф. Краль. – Пряшів, 1962. – 135с.
450859
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : роман : у 4 кн. / Докія Гуменна. – Мюнхен : Українська трибуна
Кн. 1. – 1948. – 140 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
450860
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : роман : у 4 кн. / Докія Гуменна. – Мюнхен : Українська трибуна
Кн. 2 : Брами майбутнього. – 1948. – 197 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
450861
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : Роман у 4-х кн. / Д. Гуменна. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 576с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-15-5
450862
   Діти шахтарів навчатимуться за кошти держбюджету // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  З 25 липня 2012 року набуває чинності Закон України № 5082-V1 " Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці". Шахтарсьі дети зараховуються поза конкурсом за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів ...
450863
  Горбатюк М.А. Діти як жертви впливу Інтернету // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 120-122
450864
  Бизова А.М. Діти як жертви насильництва в сім"ї // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 99-100
450865
  Кришталєва О.В. Діти як жертви насильства в сім"ї // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 141-142
450866
   Діти як особлива група цивільного населення під час збройних конфліктів / О.В. Алєксєєва, В.М. Чисніков, С.М. Лелет, О.В. Кожухар, Т.В. Якубчик // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (57). – C. 193-205. – ISSN 2072-8670
450867
  Долинська М. Діти як суб"єкти цивільних правовідносин // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 54-57
450868
   Діти, жінки та сім"я в Україні = Children, females and family in Ukraine : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за випуск І. Калачова ; за ред. Н.С. Власенко ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 384 с.
450869
  Хамершак М. Діти, казки та "велике плем"я слов"ян, що було долею розкидане по всіх усюдах" // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 79-84. – ISSN 0130-6936


  Про залучення до жанрового репертуару дитячого журналу "Босіляк" (Хорватія) народних казок.
450870
  Сумцов М.Ф. Діткам і дорослим : Підpучник для влаштування pіздвяної ялинки, литеpатуpних pозваг і т. д.: (Пособие для устpойства елок в Малоpоссии) / Зложив [та авт. пеpедм. М.Ф.] Сумцов. – Харків : Дpук. "Печатне Діло", 1908. – 40 с. – Hа обкл. назва: Діткам і доpослим: Підpучник для впоpяджування дітям pозваг на Різдво і Мясницю: Пособіе для устpойства детских литеpатуpных вечеpов в Малоpоссии


  В кн. укp. наp. пісні, казки, колядки, пpиказки, загадки, скоpомовки, уpив. з поет., пpозових і дpам. твоpів Т.Г. Шевченка, П.О. Куліша, Г.Ф. Квітки-Основ"яненка, Є.П. Гpебінки, Б.Д. Гpінченка, М.К. Воpоного, С.В. Руданського, М.П. Дpагоманова, Л. ...
450871
  Петренко І. Дітозгубництво в контексті позашлюбних відносин мирян XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 35-46. – ISSN 0869-3595
450872
  Аникієнко В. Дітозгубництво в Україні 14 - 18 ст.: відношення за правовими нормами, способи умертвіння та приховання слідів (на прикладі пам"яток церковного та світського права) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 52-65. – (Історичні науки ; т. 38). – ISSN 2309-2254
450873
  Лободовський М. Дітські пісні, казки й загадки / Зложив М. Лободовський ; Рис. П. Холодного. – [Київ] : Вид. Укp. Т-ва шк. освіти. Дpук. Укp. Центp. Ради, 1917. – 130, II c. : мал.
450874
  Нексе М.А. Дітте - дитя людське / М.А. Нексе. – К, 1960. – 656с.
450875
  Миронов А. Дітям - піклування і правовий захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 45-49
450876
  Вишня Остап Дітям / Вишня Остап. – Київ : Дитвидав, 1958. – 79с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
450877
  Туманян О. Дітям / Ованес Туманян ;. – Київ : Веселка, 1969. – 99 с
450878
  Маршак С.Я. Дітям / С.Я. Маршак. – Київ, 1979. – 72с.
450879
  Басенко К.Я. Дітям до шістнадцяти... : гумор / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 209 с.
450880
  Гладунов О. Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів (розділи з книги) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 49-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
450881
  Усик Світлана Дітям про безпеку взимку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 29
450882
  Лавітська З.Г. Дітям про гриби / З.Г. Лавітська. – К., 1972. – 239с.
450883
  Каляндрук Т.Б. Дітям про козаків / Тарас Каляндрук. – Львів : Апріорі, 2016. – 85, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 86. – (Апріорі - дітям). – ISBN 978-617-629-346-0
450884
   Дітям про Леніна. – К., 1957. – 260с.
450885
   Дітям про Леніна. – К., 1958. – 38с.
450886
   Дітям про Леніна. – К., 1964. – 259с.
450887
  Усик Світлана Дітям про правила поведінки у зимовий період / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 38 : фото
450888
  Красицкий Д.Ф. Дітям про Тараса Шевченка / Д.Ф. Красицкий. – Київ, 1962. – 80с.
450889
  Галиуллин Т.Н. Діхание времени / Т.Н. Галиуллин. – Казань, 1979. – 304с.
450890
   Діхтієвський Петро Васильович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-313-531-1
450891
   Діхтієвський Петро Васильович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 147. – ISBN 978-966-933-054-3
450892
  Смирнов М.І. Діюча сфера застосування відеоконференцзв"язку при одержані доказів з кримінальних справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні питання застосування нових інформаційних технологій у сфері кримінального судочинства. Практика розслідування і розгляду кримінальних справ має прийняти таку нову концепцію, як "дистанційне правосуддя", що передбачає ...
450893
   Діючи нормативні акти Київської міської Ради народних дпутатів і її виконавчого комітету 1970-1987 : Систематизований довідковий посібник. – Київ : Наукова думка, 1987. – 846 с.
450894
  Шабранська Н.І. Діючий механізм державного управління науково-інноваційною сферою в Україні / Н.І. Шабранська, Б.М. Щукін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 64-73. – ISSN 2522-1620
450895
  Остренко М. Діючий порядок "реабілітації померлих" як елемент інституту реабілітації в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 239-246. – ISSN 2663-5313
450896
  Глотов А.Н. Діючі моделі хімічних виробництв / А.Н. Глотов. – Київ : Радянська школа, 1972. – 69 с.
450897
  Буйний О.В. Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів / О.В. Буйний, В.Г. Кур"ята, В.В. Рогач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 111-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
450898
  Коваль Л.О. Дія адреналіну і ацетилхоліну крові на моторику тонкого кишечника через центральну нервову систему / Л.О. Коваль, 1959. – С. 806-810
450899
  Скрипнюк З.Д. Дія брадикініну на гладенькі м"язи матки / З.Д. Скрипнюк, Н.Г. Піскорська, М.О. Каплуненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 150-158. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчався механізм дії брадикініну на електричні та скоротливі властивості гладеньких м"язів матки морської свинки. Встановлено, що брадикінін підвищує тонус полосок матки за рахунок збільшення входу позаклітинних іонів Ca2+ по потенціалозалежних ...
450900
  Ющенко І. Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються загальнотеоретичні особливості дії у часі основного щорічного фінансового нормативно-правового акту України - Закону про Державний бюджет. В статье исследуются общетеоретические особенности действия во времени основного ...
450901
  Беляневич О. Дія в часі норм про господарські договори // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-28
450902
  Гетманцев Олександр Дія в часі нормативно-правових актів, що застосовуються судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах / Гетманцев Олександр, Гетманцев Максим // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 67-73
450903
  Розуменко В.Т. Дія високоенергетичних джерел на атмосферно-космічні радіоканали : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Розуменко Віктор Тимофійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 111 назв
450904
  Юрченко А.В. Дія водного екстракту лушпиння квасолі звичайної (P. vulgaris) на розвиток експериментального ожиріння у щурів : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091 / Юрченко Альона Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 120-139
450905
   Дія гамма-опромінення на генетичну мінливість пшениці / О.В. Панкова, А.М. Фесенко, В.В. Безпалько, М.В. Яковлєва // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-1828
450906
  Мананкова Ольга Петрівна Дія гібереліну на морфофізіологічні ознаки та плодоутворення винограду : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Мананкова О. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
450907
  Гайдай О.В. Дія гладкого круглого штампа на пружний півпростір, підкріплений нерухомою півплощиною // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі перетворення Мелера-Фока розв"язується задача про вдавлювання без перекосу гладкого круглого штампа у пружний півпростір при наявності на границі останнього жорсткої нерухомої півплощини. Знайдено контактні напруження, коефіцієнти їхньої ...
450908
   Дія дезінтегрину з отрути ефи багатолускової на функціональні зміни клітин епітеліального походження / Н.А. Петрук, О.О. Калмикова, Д.В. Шелест, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 110. – ISSN 2409-4943
450909
  Корніловська Ірина Миколаївна Дія деяких екологічних чинників на тканинні базофіли щитовидної залози. (Експериментальне дослідження) : Автореф... канд.біол.наук: 14.00.23 / Корніловська Ірина Миколаївна;. – К., 1994. – 16с.
450910
  Брацук І. Дія директив ЄС в національних правопорядках держав-членів (концепції прямої та непрямої дії) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 122-126
450911
   Дія добрив на нітрифікаційну здатність грунту в посівах озимої пшениці в степу України / В.Ф. Голубченко, Г.В. Куліджанов, Г.А. Капустіна, Н.А. Ямкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 93-99. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
450912
   Дія добрив на якість зерна озимої пшениці в степу України / В.Ф. Голубченко, Г.В. Куліджанов, Г.А. Капустіна, Н.А. Ямкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 154-155. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
450913
  Ніколенко І.С. Дія економічних законів у світовому соціалістичному господарстві. / І.С. Ніколенко, В.Б. Смолянова. – К, 1981. – 48с.
450914
  Негода Ю.В. Дія економічних закономірностей змін, що відбуваються в системі аграрних відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 14-18. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
450915
  Мартинюк В. Дія електромагнитного поля на процес ренатурації метгемоглобіну, насиченогонеполярними лігандами / В. Мартинюк, Ю. Цейслєр, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель гідрофобних взаємодій у білках на прикладі ренатурації метгемоглобіну, яка заснована на довільному згортанні білкової глобули після її часткової денатурації в умовах навантаження білка низькомолекулярними лігандами неполярної ...
450916
   Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів / О. Боровець, Є. Решетнік, С. Весельський, М. Макарчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 101-105. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
450917
  Драгоненко А. Дія Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї через практику Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 131-138. – ISSN 2524-0129
450918
  Мазан Л.М. Дія законів та інших нормативно-правових актів у часі в Стародавній Римській державі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
450919
  Савчак А. Дія закону в часі: теорія та правові позиції Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 64-68
450920
  Климик Я.Л. Дія зосередженої сили в пружному шарі паралельно його стінкам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 118-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто статичну крайову задачу для пружного шару, всередині якого діє зосереджена сила паралельно стінкам шару, а на стінках задано умови зчеплення матеріалу зі стінками. Розв"язок побудовано шляхом граничного переходу із розв"язку задачі зміщення ...
450921
  Євтушенко Н.В. Дія імпульсного ультразвуку (2 МС) на окиснений актоміозин скелетних м"язів кроля / Н.В. Євтушенко, В.С. Омельянюк // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 66
450922
  Гололоба О.О. Дія кремнієво-калійного листового підживлення на вміст біогенних елементів та детокс-ефект в міських зелених насадженнях / О.О. Гололоба, Н.Є. Телегіна, В.В. Толстякова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
450923
  Щериця С. Дія кримінального процесуального закону в часі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 125-127
450924
  Бердишев Г.Д. Дія лазерного випромінювання на генетичний апарат клітин тварин / Г.Д. Бердишев, М.О. Каріпова, А.Г. Бердишев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 81-85. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчено опосередковану дію гелій-неонового та інфрачервоного лазера на частоту мутацій у білих щурів та дрозофіли. Встановлено, що опромінювання різними видами низькоінтенсивних лазерних променів шкіри шиї щурів не стимулює мітоз у клітинах кісткового ...
450925
  Дідух М. Дія механізмів психологічного захисту на етапі етнічної соціалізації та механізмів індивідуації в процесі суб"єктно-вчинкової активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-38. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Механізми психологічного захисту можуть призвести до викривлення етнічної ідентифікації - етнофанатизму, внутрішньо особистісного конфлікту, негативної стереотипізації тощо. Доросла особистість може усвідомити, що проблеми, які виникли в процесі ...
450926
  Мних А.М. Дія міжнародних договорів України у внутрішньому законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 35-39
450927
  Єрмаков В.М. Дія міліметрового опромінення на біологічні об"єкти та нелінійне резонансне тунелювання // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 27-37. – ISSN 1023-2427
450928
  Грогуль Є.А. Дія мультипробіотика "симбітер" на вільнорадикальні процеси у сироватці крові щурів при тривалій шлунковій гіпоацидності / Є.А. Грогуль, К.О. Дворщенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 29
450929
  Шелест Д. Дія мультипробіотика "симбітер" на вміст активних форм кисню у гепатоцитат щурів при тривалій шлунковій гіпохлоргідрії / Д. Шелест, К. Дворщенко, Н. Берник // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 105
450930
  Стеценко М.Д. Дія на мозок слабких імпульсних струменів / М.Д. Стеценко. – Київ, 1963. – 198с.
450931
  Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.02-Біофізика / Ніжельська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв
450932
  Ніжельська О.І. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Ніжельська О.І.; Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" КНУТШ та Національної академії наук України. – Київ, 2008. – 139л. – Бібліогр. : л.123-139
450933
  Карандашев В.І. Дія надзвичайних ситуацій на психіку людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 5-6. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 4 назв.
450934
   Дія наднизькочастотних коливань атмосферного тиску на генетичні процеси та життєздатність Drosophila melanogaster / І.А. Козерецька, Г Т. Мірошник, О.В. Жук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-108. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Уперше досліджено вплив наднизькочастотних коливань атмосферного тиску (НЧКАТ) на стабільність геному. Не виявлено впливу наднизькочастотних коливань на генетичні процеси у дрозофіли. Післядія НЧКАТ дещо змінювала наслідки впливу рентгенівського ...
450935
  Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 392с. – ISBN 966-568-498-1
450936
  Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України) : Автореф. дис... канд.юридичних наук: 12.00.07. / КНУТШ; Гаврилюк Р.О. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв.
450937
  Гаврилюк Руслана Олександрівна Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Гаврилюк Руслана Олександрівна; МОіНУ;Чернівецьк.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – 358л. + Додатки:л.256-358. – Бібліогр.:л.186-256
450938
  Жілінкова І. Дія норм сімейного законодавства у часі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 108-118.
450939
  Сліпченко С.О. Дія норм цивільного законодавства про набувальну давність у часі / С.О. Сліпченко, В.А. Кройтор // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 7 (107). – С. 34--39
450940
  Підлубна О.В. Дія норм цивільного процесуального права України за колом осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 273)
450941
  Криштопа О.М. Дія нотаріуса щодо перевірки дієздатності та правоздатності юридичних та фізичних осіб з законодавством України та Іспанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 85-87
450942
  Рокитянський А.Б. Дія органо-мінерального мікродобрива як засобу послаблення негативного впливу гербіцидів на грунтові мікроорганізми // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
450943
  Теплюк М. Дія права і дія закону в сучасному аспекті праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 182-190. – ISSN 0132-1331
450944
   Дія права: інтегративний аспект : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; відп. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-79-5
450945
  Корбозерова Н.М. Дія принципу історичної стабільності у семантичній структурі речення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 234-242. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
450946
  Яворська О. Дія принципу пропорційності під час ухвалення рішення щодо звільнення судді з посади // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 46-57


  У статті йдеться про порушення, які найчастіше є підставами для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та застосування до них найсуворішого стягнення, а саме подання про звільнення судді з посади. Аналізується практика застосування ...
450947
  Жирун А.В. Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 338-347


  Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «принцип свободи договору», аналізу особливостей імплементації принципу свободи договору в господарських відносинах та обмежень дії даного принципу в господарських договірних відносинах. Проаналізовано ...
450948
  Волошин М.В. Дія принципу соціальної держави в контексті гарантування соціальної безпеки / М.В. Волошин, Т.О. Дідич // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 206-209. – ISBN 978-617-7625-74-1
450949
  Заєць О.І. Дія приписів земельного законодавства в часі: окремі практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 129-136. – ISSN 2312-1831
450950
  Конорева О.В. Дія проникаючої радіації на оптичні та електрофізичні характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Конорева Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
450951
  Жук О.П. Дія радіаційної сили в звуковому полі на тверду сферичну частинку в околі вільної поверхні рідини / О.П. Жук, Я.О. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розроблено метод для дослідження дії радіаційної сили в акустичному полі на тверду сферичну частинку, яка знаходиться в околі вільної поверхні ідеальної рідини. Одержано формули для обчислення величини і напряму її дії. Acoustic radiation force effect ...
450952
   Дія радіоімпульсного випромінювання на організм тварин при лікуванні маститів / І.Д. Герасимчук, П.В. Потапський, Ю.І. Панцир, В.А. Мазур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 126-132 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
450953
  Александрова О.І. Дія рентгенівського опромінення на морфометричні та функціональні показники лімфоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Александрова Олена Ігорівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 20 с.
450954
  Чернявська О.О. Дія ритмічних екстремальних кріовпливів і кордової крові на стан регуляторних систем організму щурів при аліментарному ожирінні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Чернявська Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 29 назв
450955
  Синельник Тетяна Борисівна Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Синельник Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136л. – Бібліогр.: л.117-136
450956
  Синельник Тетяна Борисівна Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Синельник Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
450957
  Ручка А.О. Дія соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 113-114. – ISBN 966-642-073-2
450958
  Чутчева О.Г. Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 323-330. – ISSN 1563-3349
450959
  Рябоконь Є.О. Дія спадкового законодавства в часі // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 121-123. – ISBN 978-966-2635-96-6
450960
  Паливода К.О. Дія стауроспорина як індуктора апоптозу у тимоцитах та т-лімфоцитах Jurkat // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 62-67. – ISSN 1023-2427
450961
   Дія стресу на жирнокислотний склад плазматичних мембран слизової оболонки шлунка щурів / О. Костюк, А. Шевченко, Л. Шелест, А. Ковальова // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 58
450962
  Передерієв Є. Дія та застосування права (його норм) як поняття в категорії "правовідносини" у системах права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16.
450963
  Лелека О.В. Дія та мова як засоби репрезентації особистості діяча за Ганною Арендт // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 102-103


  "... Арендт завуальовано натякає, що мова – це особливий тип дії. Мова – це спосіб представлення дії. Тому формально вони не є тотожними, проте в реальності часто зливаються в єдине ціле. А отже, не випадково в англійському тексті Арендт не раз вживає ...
450964
  Жулай В. Дія та протидія любові в суспільних відносинах // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.131-145
450965
  Тхоржевський Богдан Миколайович Дія тималіну, тимогену та вілозену на клітинні та імуногенетичні показники при алергічних реакціях уповільненого типу : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.11 / Тхоржевський Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:7 назв.
450966
  Тхоржевський Богдан Миколайович Дія тималіну, тимогену та вілозену на клітинні та імуногенетичні показники при алергічних реакціях уповільненого типу : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Тхоржевський Богдан Миколайович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 121 л. – Бібліогр.: л.:103 - 121
450967
  Пушняк О.В. Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 19-31. – ISSN 2224-9281
450968
  Барабаш Т.М. Дія ухвали суду про тримання особи під домашнім арештом у кримінальному провадженні України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 36-41. – ISSN 2220-1394
450969
  Лелюк Ю.М. Дія фактора часу як методологічний принцип формування антициклічної політики для забезпечення сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 79-85. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
450970
  Синельник Т.Б. Дія хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот на секрецію жовчі при застосуванні фосфатидилхоліну / Т.Б. Синельник, О.Д. Синельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вллив фосфатидилхоліну (препарат ліпін) на ефекти дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі в умовах перфузії ізольованої печінки щура. З"ясовано, що гепатопротективна дія фосфатидилхоліну може бути зумовленою його здатністю посилювати ...
450971
   Дія хондроїтин сульфату на глутатіонову систему в сироватці крові при каррагінан-індукованому гострому запаленні / К. Дворщенко, М. Ашпін, Є. Торгало, М. Тимошенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-62. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що при каррагінан-індукованому запаленні задньої кінцівки в сироватці крові зростає вміст окисненого глутатіону та збільшується глутатіонтрансферазна активність. За тих самих експериментальних умов рівень відновленого глутатіону й ...
450972
   Дія хондроїтин сульфату на рівень цитокінів та активність форм кисню у сироватці крові за умов карагінан-індукованого запалення / К. Дворщенко, М. Ашпін, О. Короткий, Є. Торгало, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що при карагінан-індукованому запаленні задньої кінцівки в сироватці крові зростає концентрація прозапальних цитокінів (ІЛ-1[beta], ФНП-[alfa]) і збільшується вміст активних форм кисню (супероксидного радикалу, перекису водню). При ...
450973
   Дія хондроїтину сульфату натрію на окисно-антиоксидантний баланс у сироватці крові щурів з каррагінан-індукованим запаленням задньої кінцівки / К. Дворщенко, М. Ашпін, А. Воєйков, О. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-55. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено суттєве порушення окисно-антиоксидантного балансу у сироватці крові щурів за умов каррагінанового набряку кінцівки. При цьому спостерігалось значне підвищення вмісту пероксиду водню та продуктів ліпідної пероксидації, зниження ...
450974
  Шутко Н. Дія цивільного кодексу Австрії 1811 року на угорських землях (1812–1918 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 55–63. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
450975
  Маркіна І.В. Дія шуму на організм людини та методи захисту від шуму / І.В. Маркіна, О.В. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 128-130. – ISBN 978-966-641-732-2
450976
  Лелека О.В. Дія як інтеракція за Ганною Арендт // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 81-83
450977
  Карабан А.В. Дія\діяльність як основа концептуалізації понять у текстах давньоанглійської загадки (ексетерський кодекс) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 123-131. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається специфіка концептуалізації понять у давньоанглійських текстах. Досліжується роль дієслова в якості асоціативного ключа загадки та діяльнісна характеристизація означуваного об"єкта засобами дієслівних категорій. Висувається ...
450978
  Шаповал Ю. Діялектика державного пошанування // Критика. – Київ, 2003. – Травень, (число 5). – С. 9-


  Спогади сучасників про В. Щербицького та спогади Петра Шелеста "Справжній суд історії ще попереду..."
450979
  Спендлер С. Діялог про модерну поезію // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 228-231
450980
  Татарченко О.Б. Діяльнвсть Генічеського райкому КП(б)У в 1944 році / О.Б. Татарченко, А.А. Рогатовська // Ціннісний вимір політичної діяльності : VII (XI) Всеукр. наук.-практ. конф., 25 черв. 2021 р. : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Ю.М. Бардачов та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С., 2021. – С. 135-136. – ISBN 978-617-7941-36-0
450981
  Єфремов С.О. Діяльне каяття як засіб нейтралізації діяльності організованих злочинних угруповань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-58. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядається проблема використання профілактичного потенціалу інституту діяльного каяття в боротьбі з проявами організованої злочинної діяльності. Обґрунтовується необхідність закріплення діяльного каяття як підстави звільнення від кримінальної ...
450982
  Жулинський М. Діяльне переживання за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 8-9


  Український господарник, науковець, винахідник Богдан Савків у ряді багатьох публікацій нагадує читачам, що Україна була першопрохідцем добування газу в СССР і мала найрозвиненішу в Європі газову галузь.
450983
  Шищенко Петро Діяльнісна концепція в географії: науково-практичний і освітній виміри : Наука - учителеві / Шищенко Петро, Муніч Нелла // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-35. – Бібліогр.: 38 назв
450984
  Куценко О. Діяльнісна перспектива у розумінні суспільства: спроба діяльнісно-структурного синтезу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-41
450985
  Кремзикова С.Ю. Діяльнісна ситуація як функціональна модель категорії мовленнєвої діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 223-227. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
450986
  Кулик Б. Діяльнісна сутність українського світогляду як обнадійливе підгрунтя націєтворення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 23-24
450987
  Вітковський В. Діяльнісний аспект фахової підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті / В. Вітковський, О. Копієвський // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 89-94. – ISSN 2226-2180


  У статті розкрито програмні вимоги до фахової підготовки студентів-хореографів в університеті. Досліджено наукові основи педагогічної та художньо-творчої діяльності хореографа. Охарактеризовано основні види діяльності керівника хореографічного ...
450988
  Сивохоп Е.М. Діяльнісний компонент готовності до самопізнання в процесі фізичної підготовки / Е.М. Сивохоп, Н.В. Степчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 364-367. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
450989
  Пасічник О. Діяльнісний підхід - сутність та особливості реалізації у процесі навчання студентів ВНЗ // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 154-156
450990
  Солошич І.О. Діяльнісний підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 5-14. – ISSN 2074-8922


  "Розглянуто питання діяльнісного підходу до формування науково-дослідницької компетентності в майбутніх фахівців-екологів, який сприяє створенню умов для розкриття і реалізації особистісного дослідницького потенціалу кожного студента. У ході ...
450991
  Лисенкова І.П. Діяльнісний підхід у дослідженні емоційної сфери // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 73-80. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
450992
  Кунцевська А. Діяльнісний підхід у розробці технології авторських проективних карт "Герої і лиходії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У поданій статті наведено методологічний аналіз авторської технології структурно-рольових проективних карт "Герої і Лиходії". Автор наводить основні категорії діяльнісного підходу і розглядає можливості використання метафори в психологічній ...
450993
  Гусарєв С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 160-166. – ISSN 0132-1331
450994
  Гмирко В.П. Діяльнісний погляд на реструктуризацію кримінального процесу: the attempt of dogmatic shawshank redemption? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 33-49. – ISSN 2308-9636
450995
  Лаврентьева Г.П. Діяльнісні аспекти інформатизації науково-педагогічного дослідження / Г.П. Лаврентьева, М.П. Шишкина // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 81-86. – ISBN 966-8847-12-1
450996
  Суеська О.О. Діяльнісні основи суб"єктності в масовій комунікації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 208-215. – ISBN 978-966-8063-99-51
450997
  Дьяконов Г.В. Діяльнісно-генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г.С. Костюка і С.Д. Максименка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 1-4
450998
  Лабенко О.А. Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 233-240. – Бібліогр.: Літ.: с. 240; 9 назв
450999
  Дацків І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1918-1923 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 30-33
451000
  Оніщенко О. Діяльність Союзу українок у Польщі міжвоєнної доби // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 101-106


  У статті розкриваються принципи та напрями діяльності Союзу українок у Польщі. Проаналізовано практичну роботу Союзу із забезпечення гідних умов життя в українській еміграції у міжвоєнний період.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,