Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
44001
   "EWG" und "EURATOM" - eine Gefahr fur die internationale Zusammenarbeit., 1957. – 48с.
44002
  Grafton Sue "F" is for fugitive / Grafton Sue. – New York; Toronto; London a.o. : Bantam books, 1994. – 308,[32]p. – (Bantam books ; Mystery). – ISBN 0-553-28478-9
44003
  Петрова О.В. "Faade" У. Уолтона (до історії створення) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 172-177. – ISSN 2312-4679
44004
   "Fall Hodler". Jena 1914-1919. Der Kampf um ein Gemalde. Feierstunde der Friedrich-Schiller-Universitat Jena 1969. anlasslich der 50. Wiederkeh der "Befreiung" (14.4.1919) des Gemaldes von F. Hodler. – Jena, 1970. – 208с.
44005
  Хоменко І. "Fata Morgana" в ефірі : 1933 рік (соціальний контекст першої радіоінсценіцзаії повісті Михайла Коцюбинського) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 358-364. – ISSN 2078-1911
44006
  Хоменко І.А. "Fata Morgana" в ефірі: 1933 рік. Соціальний контекст першої радіоінсценізації повісті М. Коцюбинського // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 82-85


  Досліджується вихід в ефір першої радіовистави за твором М. Коцюбинського "Fata Morgana". This articles is devoted to the first transmission on the air of the tale of "Fata Morgana" by Mikhailo Kotsubinsky. Изучается история выхода в эфир ...
44007
  Шева О. "Fata morgana" М.М.Коцюбинського. / О. Шева. – Київ, 1956. – 116с.
44008
  Хаддад К. "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 306-308. – ISBN 966-8110-14-5
44009
  Колесник П.И. "Fata morqana" М.Коцюбинского. / П.И. Колесник. – М., 1964. – 127с.
44010
  Совершенна І.О. E-аудит в Україні: європейський досвід проти несплати податків // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 362-363
44011
  Мазур П. E-джихад. Інформаційна боротьба Аль-Каїди і Ісламської держави на "стежці Бога": вибрані приклади / П. Мазур, А. Нетреба // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 80-93. – ISSN 2522-1663
44012
  Демченко І.С. E-здоров"я в Україні: правові питання та перспективи впровадження // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 23-33. – ISSN 2072-084X
44013
  Гридіна О.В. Everyday English / О.В. Гридіна. – Львів, 1959. – 103с.
44014
  Kozlovskaya I.M. Everyday English for beginners / I.M. Kozlovskaya, N.K. Matveyev. – M., 1964. – 190с.
44015
  Власова Е.Л. Everyday English for scientists / Е.Л. Власова. – Ленинград : Наука, 1986. – 264 с.
44016
  Plant Patrick Everyday English. For intermediate and advanced learners / Plant Patrick. – Leipzig, 1975. – 245с.
44017
  Plant Patrick Everyday English. For Intermediate and advanced learners / Plant Patrick. – Leipzig, 1973. – 245с.
44018
  Rimkus Edvardas Everyday Life and Technoscience // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 212-222. – ISSN 0235-7186
44019
  Rozhdestvensky Robert Everyday miracles: selected poetry. 1956-1980 / Rozhdestvensky Robert. – M., 1983. – 190с.
44020
  Pieper C.J. Everyday problems in biology / C.J. Pieper, W.L. Beauchamp, O.D. Frank. – Toronto : Gage, 1939. – XV, 424 p.
44021
  Pieper Charles Everyday problems in biology / Pieper Charles, Beauchamp Wilbur, Frank Orlin. – Toronto : W.J.Gage & Co., Ltd., 1942. – 424p.
44022
  Rutkowska Wanda Everyday talks / Rutkowska Wanda, A. Zawadzka. – Warszawa, 1966. – 112с.
44023
  Rutkowska Wanda Everyday talks / Rutkowska Wanda, Zawadzka Anna. – Warszawa, 1973. – 112с.
44024
  Dunwich Gerina Everyday wicca : Magickal spells throughout the year / Dunwich Gerina. – Secaucus : Citadel, 1998. – XVI,170p. : ill. – ISBN 0-8065-1869-3
44025
  Jones Daniel Everyman"s English pronouncing dictionary : Contain. 58000 words in international phonetic transcription / Jones Daniel. – 2d ed., completele rev. enlarged... – London ; New York : J.M. Dent ; E.P. Dutton, 1958. – XLVI, 538 p. : il. – With a glossary of phonetic terms
44026
  Tkachenko Z. Everything for man / Z. Tkachenko. – Kiev, 1970. – 75с.
44027
   Everything will be all right [Електронний ресурс] = Все будет хорошо : продолжительность 96 мин., жанр мелодрама. – Москва : RUSCICO, 2004. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ..-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSCICO COLLECTION ; Коллекция: Никола-фильм / режиссер Дмитрий Астрахан)


  Герои фильма - обитатели рабочего общежития в провинции. Одни из них в поисках счастья отправляются в большие города. Другие ждут и верят, что счастье придет к ним само. И, как ни странно. єто иногда происходит. Гран-при "Афродита" на МЖК в Варне ...
44028
  Mathews-Lamb Sandra K. Everything you need to know about your history course / Sandra K. Mathews-Lamb. – New York a.o. : Longman, 2000. – 6,100p. – ISBN 0-321-06628-6
44029
  Bartok Erno Evezos ABC / Bartok Erno. – Budapest, 1974. – 177с.
44030
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – К, 1957. – 116с.
44031
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – М, 1967. – 145с.
44032
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – М, 1973. – 109с.
44033
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna / Л.М. Леонов. – М, 1979. – 188с.
44034
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna : Повесть / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 103с.
44035
  Леонов Л.М. Evgenia Ivanovna : повесть / Леонид Леонов ; [худож. Ф. Домогацкий]. – Москва : Книга, 1984. – 194 с. : ил. – Миниатюрное издание
44036
  Scheffler L. Evgenij Zamjatin : sein Weltbild und seine literarische Thematik / Leonore Scheffler. – Koln; Wien : Bohlau, 1984. – 12,306 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 20). – ISBN 3412067830
44037
  Puskin A. Evgenije Onjegin / A. Puskin. – Sarajevo : Veselin Maslesa, 1974. – 283 p.
44038
  Chekanov A.A. Evgeny Oscarovich Paton / A.A. Chekanov. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 104 с.
44039
  Puskin A.S. Evgheni Oneghin / A.S. Puskin; Lesnea George. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1959. – 240 с.
44040
  Zakhava Boris Evgueni Vakhtangov et son ecole / Zakhava Boris. – Moscou, 1973. – 391 s.
44041
  Mytrowytch B. Evhen Konovalets (Євген Олексійович Коновалець en ukrainien) est ne le 14 juin 1891 a Zachkiv pres de Lviv // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.07.2017 (число 3085/3086). – P. 6
44042
   Evhen P. Hrebinka/Grebenka - Bibliografie. – Maintal bei Frankfurt am Main : Selbsverlag, 2004. – 100 S.
44043
  Panchenko I. Evidence-based methodology on studying students" leadership skills // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 16-25. – ISSN 2306-5532


  Доказова методологія вивчення навичок лідерства студентів.
44044
  Aijmer Karin Evidence and the dechrative sentence. / Aijmer Karin. – Stockholm, 1980. – 150с.
44045
  Kolar Josef Evidence odvodu a pridelu v hospodarskych organizacich / Kolar Josef, Muzik Karel. – Praha, 1959. – 120с.
44046
   Evidence of oxidative stress development in pancreatic cells of rats with chronically suppressed gastric acid secretion / T. Borodina, K. Dvorshchenko, S. Vakal, A. Dranitsina, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-31. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Long-term hypochlorhydria is sometimes associated with mild pancreatitis development. Up to date, there is no clear evidence on mechanisms involved in pancreatic damage upon these conditions. The aim of study was to estimate the intensity of ...
44047
   Evidence of Ukrainian citizens who were held captive by Russian terrorist groups on the territory of occupied regions of Donetsk and Luhansk oblasts = Свідоцтва українських громадян, які знаходилися у заручниках російських терористичних угруповань на території ОРДЛО : on the military agression of the Russian Federation against Ukraine, unhuman detention conditions, physical abuse and torture, moral and and psychological humiliation / Служба безпеки України. – [Київ : б. в.], 2016. – 103 с. – Обкл. укр. - Зміст, передмова парал. англ. та укр. - Зб. підгот. за результатами опитування співробітниками СБУ перших 124 осіб з 3082 укр. громадян, які знаходилися у заручниках рос. терористичних угруповань на території ОРДЛО
44048
   Evidencny supis planovanych bibliografickych prac na Slovensku v roku 1958.. – Matica Slovenska. – 40с.
44049
  Friedman V.A. Evidentiality in the Balkans with Special Attention to Macedonian and Albanian // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 103-128. – ISBN 978-608-203-150-7
44050
  Christie A. Evil under the sun = Зло под солнцем / Agatan Christie подготовка текста, примечания и словарь Е.Г. Тигонен. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 320с. – (English : Detective story). – ISBN 978-5-9925-0115-5
44051
   Evkonyve az 1952-53 evre.. – Budapest, 1953. – 488с.
44052
  Maximilian V. Evocari / V. Maximilian. – Edit a 2-a. – Bucuresti, 1962. – 304с.
44053
  Korbozerova N.M. Evolucion de la lengua Espanola: aspectos etnocultural, historico y linguistico = Еволюція мови Іспанії: етнокультурний, історичний та мовний аспекти : [навч. посібник] / Korbozerova N.M. ; [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології]. – Kiyv : Юстон, 2020. – 219, [1] с. : ill., tab. – Парал. назва укр. мовою. - Текст ісп. – Бібліогр.: с. 217
44054
  Wittenberger C. Evolutia functiei musculare la vertebrate / C. Wittenberger. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1971. – 195S.
44055
  Voitesti I.P. Evolutia geologica a Cadrilaterului / I.P. Voitesti. – Cernauti : Glasul Bucovinei, 1938. – 22 p.
44056
   Evolutia geologica a muntilor metaliferi.. – Bucuresti, 1969. – 742с.
44057
  Rosetti R. Evolutia mijloacelor si a chipului de faptuire a razboiului de la moartea lui Stefan-cel-Mare pana la acea a lui Matei Basarab / R. Rosetti. – Bucuresti
2. – 1930. – 34с.
44058
  Papu E. Evolutia si formele genului liric / E. Papu. – Bucuresti, 1968. – 334с.
44059
  Ceapoiu N. Evolutia speciilor / N. Ceapoiu. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 288s.
44060
  Avram Mioara Evolutia subordinarii circumstantiale cu elemente conjuctionale in limba Romina. / Avram Mioara. – Bucuresti, 1960. – 276с.
44061
  Paunescu A. Evolutia uneltelor si armelor de piatra cioplita descoperite pe teritoriul Romaniei / A. Paunescu. – Bucuresti, 1970. – 359с.
44062
  Marza I. Evolutia unitatilor cristaline din sud-estul Muntelui Mare / I. Marza. – Bucuresti, 1969. – 166с.
44063
  Moore R. Evolution / R. Moore. – New York, 1964. – 192с.
44064
  Moore Ruth Evolution / Moore Ruth. – New York, 1974. – 192с.
44065
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 1. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
44066
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 2. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
44067
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 3. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
44068
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 4. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
44069
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 5. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
44070
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 47, № 6. – 1993. – Published by the Society for The Study of Evolution
44071
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 6. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
44072
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 5. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
44073
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, №4. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
44074
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 3. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
44075
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 2. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
44076
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 48, № 1. – 1994. – Published by the Society for The Study of Evolution
44077
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 6. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
44078
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 4. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
44079
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 3. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
44080
   Evolution : International journal of organic evolution
Vol. 49, № 2. – 1995. – Published by the Society for The Study of Evolution
44081
   Evolution and biosystematics of aphids : Proceedings of the International Aphidological Symposium at Jablonna, 5-11 April, 1981. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, Lodz : Wydawnictwo Polskiej Academii Nauk, 1985. – 510S.
44082
  Nikitenko V. Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 60-73. – ISSN 2708-0390
44083
  Simpson George Gaylord Evolution and Geography : An Essay on Historical Biogeography. With Special Reference to Mammals / Simpson George Gaylord. – Oregon : Eugene, 1953. – 64S. – Condon Lectures. Oregon State System of Higher Education
44084
  Safonov Yu. Evolution and modern tendencies in the theory of leadership / Yu. Safonov, Ye. Maslennikov, N. Lenska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 304-310. – ISSN 2256-0742
44085
   Evolution and Morphogenesis : Proceedings of the International Symposium. – Praha : Academia
1. – 1985. – 394p.
44086
   Evolution and Morphogenesis : Proceedings of the International Symposium. – Praha : Academia
2. – 1985. – 397-826p.
44087
  Obirek Stanislaw Evolution and Theology, or Theology of Evolution in the USA // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 3. – P. 279-290. – ISSN 0137-2432
44088
  Gawelko Marek Evolution des suffixes adjectivaux en francais. / Gawelko Marek. – Wroclaw, 1977. – 142с.
44089
   Evolution des Versants Cartographie geomorphologique Dynamique fluviale : Symposium international de geomorphologie, Liege-Louvain, 8-16 juin 1966. – Liege : L"Universite de Liege et de L"Academie Royale de Belgique
Vol. I : Evolution des Versants (et compte rendu des excursions). – 1966. – 384p.
44090
  Khoma N. Evolution from the concept "Zero Problems with Neighbors" to the practice "Zero Neighbors without Problems": the role of neo-ottomanism / N. Khoma, Ye. Voznyuk // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 46-56. – ISSN 2522-1663
44091
  Kasyanov P.O. Evolution inclusions and inequalities in banach spaces with W- pseudomonotone maps / Р.О. Kasyanov, V.S. Mel"nik, V.V. Yasinsky; Nat. acad. of sciences of Ukr., Ministry of educ. and science of Ukr. a.o. – Киев : Наукова думка, 2007. – 308с. – ISBN 978-966-00-0687-4
44092
  Schirinsky O. Evolution of administrative law and administrative and legal doctrine in the Republic of Belarus since independence // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 118-132. – ISSN 2227-796X
44093
  Macan T.T. Evolution of aquuatic habitats with special reference to the distribution of corixidae / T.T. Macan. – Cambridge : Cambridge University Press, 1938. – 19 p.
44094
   Evolution of Britigh historiography.. – Cleveland, New York, 1964. – 380с.
44095
  Drobotiuk O. Evolution of China"s economic development model // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 76-93. – ISSN 2409-904X


  Цього року Китайська Народна Республіка відзначає сімдесятиріччя з моменту заснування. За цей період Китай закріпився на світовій геополітичній і геоекономічний арені як потужний та виважений гравець, який має довгострокові цілі та здійснює системні ...
44096
  Tsizh M. Evolution of density and velocity profiles of matter in large voids / M. Tsizh, B. Novosyadlyj // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 28-33. – ISSN 2227-1481


  We analyse the evolution of cosmological perturbations which leads to the formation of large voids in the distribution of galaxies. We assume that perturbations are spherical and all components of the Universe - radiation, matter and dark energy - are ...
44097
  Dovgal E. Evolution of environmental management concepts in terms of global environmental challenges / E. Dovgal, I. Panova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 109-114. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
44098
  Hassun Muhamed Abdel Majid Evolution of formation of the mechanisms of state regulation through diplomatic policy // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 172-179. – ISSN 2414-0562
44099
  Shakhbazyan K.S. Evolution of Innovation Cluster Policy in Ukraine / K.S. Shakhbazyan, H.P. Dubinskyi, I.Yu. Yegorov // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 35-45. – ISSN 0374-3896
44100
  Al Tawalbeh Evolution of Libraries in Developing Countries in the International Information Space // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – P. 34-43. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розвиток бібліотек країн, що розвиваються, в умовах міжнародного інформаційного простору. Досліджується вплив тенденцій міжнародного співробітництва в галузі цифрових бібліотек у країнах, що розвиваються. Аналізуються характерні ознаки інформаційного ...
44101
   Evolution of optical properties of CdTe crystals under laser treatment / D.V. Gnatyuk, L.V. Poperenko, I.V. Yurgelevych, T. Aoki, T. Yamakawa, M. Kimura // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 264-265
44102
  Kornovenko S. Evolution of peasant land tenure during the Ukrainian revolution of 1917 - 1921 / S. Kornovenko, V. Telvak, V. Ilnytskyi // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 133-141. – ISSN 2256-0742
44103
  Savvakin D.G. Evolution of Phase Composition and Microstructure upon Synthesis of Zr-Sn Alloy from Zirconium Hydride and Tin Powders / D.G. Savvakin, D.V. Oryshych // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – Р. 559-569. – ISSN 1024-1809
44104
  Tseluyko M. Evolution of strategy and methods of terrrorist activity in the European countries // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – P. 83-89. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
44105
  Korolyuk V. Evolution of systems in random media / Vladimir Korolyuk, Anatoly Swishchuk. – New York [etc.] : CRC Press, 1995. – 352 p. – Bibliogr.: p. 317-346. – ISBN 0-8493-9405-8
44106
  Kamshilov M.M. Evolution of the biosphere / M.M. Kamshilov. – Moscow : Mir, 1976. – 269p.
44107
  Korchevska L. Evolution Of The Concepts Of Economic Security // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 3. – P. 318-335. – ISSN 2367-6361
44108
  Berezovska I. Evolution of the eastern partnership regarding associated countries // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 141


  The entry into force of the Association Agreements concluded by the European Union with Georgia, Moldova and Ukraine has become a key moment in the Eastern Partnership evolution resulting in the widened gap between the partnership countries. The ...
44109
  Anisimov I. Evolution of the modulated electron beam in the inhomogeneous plasma barrier for various beam current densities: 1d simulation / I. Anisimov, M. Soloviova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 4-7. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Evolution of the non-relativistic modulated electron beam moving through the inhomogeneous plasma barrier was studied via computer simulation using PIC method. Dynamics of the modulated electron beam in barrier was analyzed depending on beamplasma ...
44110
  Ogloblya O.V. Evolution of the specific heat of the carbon nanotubes with thermal treatment // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 397-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом комп"ютерного моделювання отримана залежність теплоємності при постійному об"ємі C[нижній індекс v] від температури для різних типів (металевих та напівпровідникових) одношарових вуглецевих нанотрубок (ОВНТ). Зокрема, при низькій температурі (до ...
44111
  Vynnyk O.K. Evolution of the wake wave excided by the sequence of the relativistic electron bunches / O.K. Vynnyk, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2019. – № 4 (122). – Р. 55-58. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 11). – ISSN 1562-6016
44112
  Schwanwitsch B.N. Evolution of the wing-pattern in palaearctic satyridae / B.N. Schwanwitsch. – [S. l. : s. n.]
3 : Pararge and five other genera. – 1935. – P. 134-281, [32]. – Acta zoologica, Band 16, 1935
44113
  Lakishyk D. Evolution of US foreign policy: from George Bush to Barack Obama // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 14-22


  Еволюція зовнішньої політики США: від Джорджа Буша до Барака Обами/
44114
  Sinovets P. Evolution of US policy toward Iran"s nuclear program in XXI century: from president Bush to president Trump / P. Sinovets, V. Gergiieva // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  Since 2002 until now, the Iranian nuclear program remains one of the hottest international problems despite the efforts of three US presidential administrations, which ruled during this time to solve the Iranian issue. This article analyses and ...
44115
   Evolution stellaire avant la sequence principale = Sequence Stellar Evolution. – Liege : Institut d`Astrophysique, 1970. – 377 с.
44116
  Denton Evolution: A Theory in Crisis / Denton. – Bethesda : Adler & Adler, 1986. – 368p.
44117
  Kudin I V. Evolutional algorithms in matrix structures and theirapplications / I V. Kudin, A.M. Onyshchenko, Y.A. Tverdohlib // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – C. 108-109


  Еволюційні алгоритми в матричних структурах та їх застосування.
44118
   Evolutionary and institutional economics review (EIER) / Japan assoc. for evolutionary economics. – Tokyo. – ISSN 1349-4961
Vol. 4, N 2. – 2008
44119
   Evolutionary and institutional economics review (EIER) / Japan assoc. for evolutionary economics. – Tokyo. – ISSN 1349-4961
Vol. 5, N 1 : The u-mart system as an artificial intelligent stock market project. – 2008
44120
  Dumitrache Ioan Evolutionary Networks with Generalized Neurons Applied in Battery SoC Estimation / Dumitrache Ioan, Popescu Dragos // Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti, 2017. – Vol. 19, Nr 1/2 (1-196) (за 2016). – P. 98-115. – ISSN 1453-8245
44121
  Rossano M.J. Evolutionary psychology : the science of human behavior and evolution / Matthew J. Rossano. – Hoboken : Wiley, 2003. – 16,488 p. – ISBN 1-891786-12-1
44122
  Ponomarenko A. Evolutionary relationship of Ukrainian isolate of odontologlossum ringspot virus / A. Ponomarenko, H. Korotieieva, O. Anriichuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 19-22. – (Біологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817


  Odontoglossum ringspot virus (ORSV) is one of the most dangerous viruses of decorative orchids. Infection caused by this virus can reduce the phenotypic differences of orchids in collections, and as a result lead to their total exhaustion. In this ...
44123
  Botnariuc Nicolae Evolutionismul in impas? / Botnariuc Nicolae. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1992. – 286с.
44124
  Nowikow I.D. Evoluton des Universums / I.D. Nowikow. – Moskau, Leipzig : MIR, B.G.Teubner, 1982. – 210 S.
44125
  Brereton Evolved regulatory mechanisms of population control / Brereton, Le Gay. – Australia : Melbourne University Press, 1962. – 81-93p. – Reprinted from The Evolution of Living Organisms. A symposium of the Royal Society of Victoria held in Melbourne, December 1959
44126
  Krleza Miroslav Evropa danas. Knjiga dojmova i eseja. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 275с.
44127
  Hotmar Josef Evropa recena zapadni / Hotmar Josef. – Praha, 1981. – 301с.
44128
  Kratochvil Milos Evropa v zakopech. / Kratochvil Milos. – Praha, 1977. – 165с.
44129
  Wadecka S.L. Ewa, Adam i reszta / S.L. Wadecka. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1978. – 384 s.
44130
  Krynski A. Ewangelia - kultura - edukacja // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 23-27. – ISSN 2308-4634


  Євангеліє - культура - освіта.
44131
  Diggelmann Walter Matthias Ewolf Erzahlungen und ein Roman. / Diggelmann Walter Matthias. – Leipzig, 1976. – 301с.
44132
  Koza I. Ewolucja europejskiej mysli samorzadowej a wspolczesne problemy polskich regionow // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 259-279. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто еволюцію формування основних засад самоврядування у європейській правовій думці та її вплив на регіональну політику і територіальну організацію сучасної Польщі. Artykuі dotyczy ewolucji tworzenia glownych zasad rzadow w ...
44133
   Ewolucja polskiej rachunkowosci na tle rozwiazan swiatowych : Materialy Ogolnopolskiej konf. Katedr rachunkowosci, zorganiz. przez Katedre racunk. finansowej Akademii Ekonom w Krakowie (Krakow, 12-14 wrzesnia 2001r.). – Krakow : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001. – 392s. – ISBN 83-7252-091-7
44134
  Leonski Zbigniew Ewolucja rad narodowych w Polsce Ludowej. / Leonski Zbigniew. – Poznan, 1974. – 83с.
44135
  Grebecka Wanda Ewolucjonizm : Podrecznik dla technikow rolniczych / Grebecka Wanda. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 1970. – 187S. – Wydanie II
44136
  Michajlow W. Ewolucjonizm a parazytologia / W. Michajlow. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 170s.
44137
  Гарасим Ярослав Ex cathedra: сучасне літературознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка (1998-2008) / Гарасим Ярослав, Будний Василь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 5-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  З нагоди 160-літнього ювілею кафедри української словесності Львівського національного університету імені Івана Франка у статті розглянуто наукову діяльність львівської літературознавчої школи впродовж останніх десяти років. Висвітлено проблематику ...
44138
  Поліщук Я. Ex Eremo Павла Загребельного = Зі спостережень над пізніми нарисами та есеями письменника // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 144-150. – ISSN 0208-0710


  Павло Архипович Загребельний (1924-2009) - український письменник, Герой України, лауреат Державної премії СРСР, Шевченківської премії. У романах зустрічаються вступні слова чи передмова, післяслово - це свого роду невеликі літературознавчі, а то й ...
44139
  Marlewicz H. Ex India lux : romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego / Halina Marlewicz. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2015. – CII, [4], 130 s., [2] ark. il. : il., portr., faks. – Bibliogr.: s.120-130. – (Orientalia polonica / rada nauk.: R. Czekalska [et al.] ; t. 3). – ISBN 978-83-7638-714-7
44140
  Вітрук В. Ex libris - із книг // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 258-260
44141
  Франко І.Я. Ex nihilo монолог атеїста / Іван Франко. – Київ : Художня література, 1957. – 12 с.
44142
  Andric Ivo Ex ponto. / Andric Ivo. – Sarajevo, 1976. – 263с.
44143
  Bannikov S. Exact Green’s function of photon and medium effects in QED2+1 / S. Bannikov, V. Skalozub // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (2). – С. 19-28. – ISSN 2616-8685
44144
  Mosentsova G. Exact order of algorithmic complexity for Fredholm integral equations of the second kind // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1 (97). – P. 103-111. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  The present article is devoted to study of the algorithmic complexity for Fredholm integral equations of the second kind with kernels of Sobolev"s type of smoothness. The exact order of algorithmic complexity was obtained for the case of anisotropic ...
44145
  Gnativ L. Exact three-point difference scheme for second order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of the third kind / L. Gnativ, M. Krol, M. Kutniv // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 34-52. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Для нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь другого порядку з похiдною в правiй частинi та крайовими умовами третього роду побудовано та об рунтовано точну триточкову рiзницеву схему на нерiвномiрнiй сiтцi. Доведено iснування та єдинiсть розв"язку ...
44146
  Zili M. Exact variations for stochastic heat equations with piecewise constant coefficients and application to parameter estimation / M. Zili, E. Zougar // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – Р. 75-101. – ISSN 0868-6904


  We expand the quartic variations in time and the quadratic variations in space of the solution to a stochastic partial differential equation with piecewise constant coefficients. Both expansions allow us to deduce an estimation method of the parameters ...
44147
  Teo Boon EXAFS: basic principles and data analysis / Teo Boon. – Berlin a.o., 1986. – 349с.
44148
  Greday T. Examen des aspects metallurgiques du vieillissement des aciers a bas carbone / T. Greday. – Liege, 1961. – 128с.
44149
  Morainvillier Examen philosophiae platonicae / Authore Lud. de Morainvillier d"Orgeville presbytero Oratory D.N. Iesu, Doct. Sorbonico, & Vicario Generli Illustr. & Reuerendissimi D. Ferdindndi de Neufville Episcopi Maclouiensis. – Maclovii (Saint-Malo) : Apud Antonium de la Mare, 1650. – [34], 634 p.
44150
  Namli S. Examination of Physical Education and Sports Undergraduate Programs of the Bologna Process Countries (Poland-Turkey Case) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 2. – P. 35-45. – ISSN 2308-4081


  Проаналізовано освітню программу з фізичного виховання та спорту Туреччини та Польщі на основі даних урядових установ обох країн. Програма "Erasmus" була створена Європейськоим Союзом з метою забезпечити розвиток вищих навчальних закладів, сприяти ...
44151
  Korin S. Examination of processes and methods of training neuronet for processing dlts signals / S. Korin, D. Gryaznov, Yu. Boyko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 23-27. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Analysis of processes and methods for neuronet studying is performed and the most optimal of them are selected in this work. The topology for neuronet, which makes better its studying ability, is offered. Проведено аналіз процесів та методів навчання ...
44152
  Andrej Miklosik Examination of selected variables relationship to the search results position / Andrej Miklosik, Dana Vokounova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 354-361 : table. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
44153
   Examination of Thermally Induced Deformations of Composite System "Porous Silicon - Liquid" / A.G. Kuzmich, D.A. Andrusenko, P.A. Tesel"ko, M.V. Isaiev, R.M. Burbelo // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy, 2012. – Vol. 1, № 3 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012. – P. 03PCSI14-1-03PCSI14-3. – ISSN 2304-1862


  In the paper results of analyze of the pressures that appeared in composite system "porous silicon - liquid" under its heating is presented. The value of thermally induced pressures of liquid in the pores from photoacoustic measurement was estimate. ...
44154
  Matviichuk L.A. Examining Factors of Using Information and Communication Technologies For E-Learning Organization / L.A. Matviichuk, L.O. Kukhar, N.M. Hnedko // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – P. 68-73. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Дослідження факторів застосування інформаційно-комунікаційних технологій для організації електронного навчання.
44155
   Examining the effect of Malaysia"s Amanah Ikhtiar microcredit program on household assets in rural Malaysia / Abdullah, Al-Mamun, Joseph Adaikalam, Mohammad Nurul Huda Mazumder // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 260-269 : table. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
44156
  Dragomir Examples of exact categories with serre class and Euler-Poincare mapping / Dragomir, Anca-Dana; Un. din Timisoara, Fac. de stiinte ale naturii. – Timisoara, 1986. – 4 p. – (Seminar Arghiriade ; 16)
44157
  O"Nuallian Sean Excavation of the smaller court-tomb and associated hut sites at Ballyglass, county Mayo // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 4. – P.125-175 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
44158
  Коттингхэм М. Excel 2000 : Руководство разработчика / М. Коттингхэм; Пер. с англ.под ред.К.Ю.Королькова. – Київ : Ирина; BHV, 2000. – 704с. + СD-Rom. – ISBN 966-552-051-2;5-7315-0080-0;5-7315-0080-0
44159
  Колесников Александр Excel 2000 (русифицированная версия) / Колесников Александр. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 496с. – (Для пользователя). – ISBN 966-552-035-0; 5-7315-0065-7
44160
  Walkenbach J. Excel 2002 : power programming with VBA / John Walkenbach. – New York : M&T Books, an imprint of Wiley, 2001. – 38, 934 p. – ISBN 0-7645-4799-2
44161
  Harvey G. Excel 2003 for dummies / Greg Harvey. – Hoboken : Wiley, 2003. – 18, 384 p. : ill. – (Bestselling computer book series ; For dummies: bestselling book series for beginners). – ISBN 0-7645-3756-3
44162
  Васильев А. Excel 2010 на примерах : [графический интерфейс, ресурсы приложения, форматы и стили, работа с данными, программирование, прикладные задачи] / Алексей Васильев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 421, [1] с. : ил., табл. + 1 CD. – Библиогр.: с. 418-419. – ISBN 978-5-9775-0578-9
44163
  Наймершайм Дж. Excel 4.0 for Windows : [учеб. пособ.] / Дж. Наймершайм ; пер. с англ. А. Иванченкова. – Москва : Международные отношения, 1994. – 257 с. – (С компьютером на "ты"). – ISBN 5-7133-0819-7
44164
  Харвей Грег Excel 5.0 для "чайников" / Харвей Грег. – 2-е изд. – К.Москва, 1994. – 288с.
44165
  Харвей Грег Excel 5.0 для "чайников" : Пер.с англ. / Харвей Грег. – 2-е изд. – Киев : Диалектика, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-6454-6
44166
  Гончаров А. Excel 7.0 в примерах / А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 256с. – ISBN 5-88782-089-6
44167
  Колесников А. Excel 7.0 для Windows 95 / А. Колесников, А. Пробитюк. – К., 1996. – 464с.
44168
  Мэнсфилд Р. Excel 7.0 для занятых / Р. Мэнсфилд. – Санкт-Петербург, 1997. – 304с.
44169
  Шиб Йорг Excel 7.0: сотни полезных рецептов / Шиб Йорг; Пер.с нем.под ред.А.И.Пробитюка. – Київ : BHV, 1997. – 464с. – ISBN 5-7733-0034-6
44170
  Колесников А. Excel 97 : Русифицированная версия / А. Колесников. – Киев : BHV, 1998. – 480с. – ISBN 5-7315-0022-3
44171
  Уокенбах Д. Excel 97 для Windows для "чайников" : Краткий справочник / Д. Уокенбах; Пер. с англ. – Киев. Москва. Санкт-Петербург : Диалектика, 1998. – 256с. – ISBN 966-506-134-8
44172
  Walkenbach J. Excel charts / John Walkenbach. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 30,516, [3] p. : ill. – ISBN 0-7645-1764-3
44173
  Бунин Э. Excel Visual Basic для приложений : Руководство пользователя / Э. Бунин; Пер.с англ. под ред. В. Кузьменко. – Москва : Восточная книжная компания, 1996. – 352с. – (Без проблем). – ISBN 5-89350-020-2
44174
  Lin F. Excellence awards as a fundamental for high - tech industries implementing total quality management / F. Lin, P.C.-L. Wang, J. Yin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 392-402 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
44175
  Macedonski Al. Excelsior. Poezii / Al. Macedonski. – Bucuresti, 1968. – 396с.
44176
  West Jessamyn Except for me and thee / West Jessamyn. – New York : Harcourt, 1969. – 316 p.
44177
   Excesul de umiditate din cimpia Romana de nord-est (1969-1973).. – Bucuresti, 1979. – 174с.
44178
  Вишневский А. Exchange 2000 Server / Алексей Вишневский. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 672с. – (Для профессионалов). – ISBN 5-88782-181-7
44179
  Blau Peter Exchange and power in social life / Blau Peter. – New York, 1967. – 352с.
44180
   Exchange arrangements and foreign exchange markets : Developments and issues. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-58906-177-2
44181
   Exchange of messages between president of the USA Harry S. Truman and president of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, M.M. Shvernik., 1951. – 8 с.
44182
   Exchange rate analysis in support of IMF surveillance : a collection of empirical studies / ed.: Carlo Cottarelli, Atish R. Ghosh, Gian Maria Milesi-Ferretti, Charalambos Tsangarides. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 18, 332 p. : ill. – ISBN 978-1-58906-728-8
44183
   Exchange rate analysis with a case study on Poland. [Електронний ресурс]. – Washington : International Monetary Fund, 1998. – 1 CD-ROM. – НПЗ: Pentium 75 MHZ; Quad speed CD-ROM drive; 16-bit audio; 16-bit graphics (thousands of colors, 640x480); Microsoft Windows 3.11 or higher; Windows 95 recommended. Посібник для корист. та назва на етик. контейнера. – ISBN 1-55775-708-9
44184
   Exchange rate arrangements and currency convertibility: developments and issues. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – X,171p. : ill. – ISBN 1-55775-795-X
44185
   Exchange rate policies in developing and post-socialist countries. – San Francisco : ICS, 1992. – 32 p. – (Executive summary). – ISBN 1-55815-188-5
44186
  Muhammad Akram Exchange rate regimes and currency behaviours in Pakistan: an exploratory account // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 258-267. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
44187
  Lawler K. Exchange Rate Volatility: an Empirical Study for State of Kuwait / K. Lawler, S. Sadiq // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  As an oil exporting nation Kuwait suffers from the well-known issue called the Resource Curse given the high reliance on oil revenues for economic growth and development. Traditionally research on small open economies such as Kuwait focus on versions ...
44188
   Exchange reactions.. – Vienna, 1965. – 420с.
44189
  Bimbot R. and Rivet M.F. Excitation functions and recoil rangers of residual nuclei produced through Kr-induced transfer reactions in 209Bi targets / R. Bimbot, M.F. Rivet, 1973. – 5 p. – Отд. оттиск из: Physical review C, Vol.8, Nr.1, 1973
44190
  Zhurbenko M.S. Excitation of dual-free-layer spin-torque nano-oscillator by a strong and short pulse of dc current / M.S. Zhurbenko, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 45-46
44191
   Excitation of isobaric analogue states on (p,n) reactions at 30 and 50 MeV and the isobaric spin dependence of the optical model.. – Berkschire, 1968. – 34с.
44192
  Vysotskii V. Excitation of quantum object with inner structure due to acceleration / V. Vysotskii, V. Rydenky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Застосовано теорію нестаціонарних збурень для обчислення імовірності переходу квантової системи внаслідок її прискорення. Отримано критерій для обмеження розгляду першим порядком теорії збурень. Non-stationary perturbation theory applied to calculate ...
44193
   Excitation of surface plasmon polaritons and sers on laser-induced Ag nanostructures / E.S. Grabovsky, I.M. Dmitruk, N.I. Berezovska, S.V. Balanets, N.G. Zubrilin, O.E. Dombrovskiy // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 70-71
44194
  Murmantsev A. Excitation temperatures in plasma of underwater disharges between iron granules / A. Murmantsev, A. Veklich, V. Boretskij // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2020. – № 6 (130). – Р. 204-207. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 26). – ISSN 1562-6016


  This paper deals with development of optical emission spectroscopy techniques for diagnostic of underwater discharge plasma between iron granules. The difficulties in selection of iron spectral lines, as well as the approximation of their profiles for ...
44195
   Excited oxygen and nitrogen species in non-eqoilibrium plasma enhanced oxidizing and nitriding / V.V. Datysuk, I.A. Izmailov, V.V. Naumov, V.A. Khomich, V.V. Tsiolko, A.V. Ryabtsev, V.A. Zhovtyansky // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 160
44196
  Yashchuk V.M. Excited triplet sites in polymers // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Р. 66-73. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено короткий огляд та проаналізовано результати досліджень транспорту енергії триплетними екситонами в полімерах та сополімерах, що проводились на фізичному та хімічному факультетах Київського університету протягом останніх 20-ти років. Зокрема ...
44197
  Dexter D.L. Excitons / D.L. Dexter, R.S. Knox. – New York, a.o. : Wiley & Sons, 1965. – 140 с.
44198
  Simionescu I. Excursii in Cismigiu / I. Simionescu. – Bucuresti : Cartea, 1931. – 83 p. – (Casa scoalelor)
44199
  Pardieu Ch. Excursion en Orient. – Paris : Garnier Freres, 1851. – 400 p.
44200
   Excursions daguerriennes. Vues et monuments les plus remarquables du globe. – A Paris : Rittner et Goupil, 1842. – [116] с., 58 гравюр
44201
   Excursions in fiction : Essays in honour of professor Lars Hartveit on his 70th birthday. – Oslo : Novus press, 1994. – 259р. – (Studia Anglistica Norvegica : Ed. L.E.Breivik, S.Johansson ; 6). – ISBN 82-7099-224-0
44202
  Deursen A. van Executable language definitions : Case studies and origin tracking techniques: Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / A.van Deursen; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1994. – X, 189 p. – Bibliogr.: P.167. – (ILLC dissertation series 1994-5). – ISBN 90-74795-09-9
44203
  Papadoulis Konstantinos Executive Actors in Southern Europe: a comparative analysis of ministerial elites // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 27-50. – ISSN 1586-4197
44204
  Krooss Herman Executive opinion: what business leaders said and thought on economic issues 1920s-1960s. / Krooss Herman. – Garden City, 1970. – 438с.
44205
  Engel P. Executive secretary""s handbook / P. Engel. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1969. – XVIII, 205 p.
44206
  Serban Geo Exegeze / Serban Geo. – Bucuresti, 1968. – 188с.
44207
  Фратер Г. Exel 5.0 / Г. Фратер. – Киев, 1995. – 550с.
44208
  Колесников А. Exel 7.0 для Windows 95 / А. Колесников, А. Пробитюк. – Київ : BHV, 1996. – 464 с. – ISBN 5-7733-0007-9
44209
  Горбуров Е.Г. Exempla docent : (примеры учат) / Е.Г. Горбуров, К.Е. Горбуров. – Николаев : Шамрай П.Н., 2017. – 222, [2] с. : ил., фотоил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-680-063-7


  У пр. № 1734635 напис: Библиотеке Института истории Украины НАН Украины в дар от авторов. 2017 год.
44210
  Eborensis Andreas Exemplorum memorabilium, cum ethnicorum, tum christianorum e quibusq[ue] probatissimis scriptoribus per Andream Eborensem : [В 2-х т.]. – Venetiis (Venezia) : Apud. Ioan. Baptistam Combum
T. 2. – 1621. – 786, [30] p.
44211
  Porquier R. Exercices de francais pour le Laboratoire de Langues / R. Porquier, G. Zask. – IIe Degre. – Paris, 1968. – 171с.
44212
  Porquier R. Exercices de francais pour le Laboratoire de Langues. Livret pedagogique / R. Porquier, G. Zask. – IIe Degre. – Paris, 1969. – 127с.
44213
  Queneau Raymond Exercices de style / Queneau Raymond. – Paris, 1977. – 191с.
44214
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique
1. – 1964. – 116с.
44215
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique. – K.
1. – 1967. – 117с.
44216
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique. – Киев
2. – 1967. – 56с.
44217
  Leon Monique Exercices systematiques de prononciation francaise. / Leon Monique. – Paris
1. – 1975. – 115с.
44218
   Exercise Endocrinology. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1985. – 300S.
44219
  Susi H. Exercises for correspondence students. Second year. Part 1 / H. Susi. – Tartu
Part 1. – 1978. – 70с.
44220
  Tillemann H. Exercises for first-year students / H. Tillemann. – Tallinn, 1976. – 92с.
44221
  Kotova Z.I. a.o. Exercises for laboratory work / Z.I. a.o. Kotova. – M., 1973. – 216с.
44222
  Skalkin V.L. Exercises in conversational English / V.L. Skalkin. – М., 1965. – 260с.
44223
   Exercises in English Articles. / Z.K. Dolgopolova, M.Y. Blokh, V.S. Denisova, A.Y. Lebedeva. – Moscow, 1969. – 120с.
44224
  Ostrovskaja O. Exercises in English for the 1st year stud. of the correspond. department / O. Ostrovskaja. – Riga
3. – 1977. – 72с.
44225
  Ostrovskaja O. Exercises in English for the Ist year stud. of the correspondence department / O. Ostrovskaja. – Riga
2. – 1977. – 62с.
44226
  Matveyev N.K. Exercises in English patterns / N.K. Matveyev. – M., 1975. – 127с.
44227
  Toots N. Exercises in english phonetics / N. Toots. – Tartu, 1976. – 52с.
44228
  Toots N. Exercises in English phonetics / N. Toots. – Tartu, 1976. – 52с.
44229
  Socolova S.I. Exercises in English stylistics / S.I. Socolova. – Ashkhabad, 1973. – 75с.
44230
   Exercises in English syntax.. – M., 1973. – 150с.
44231
  Lebedeva A.Y. Exercises in English tenses / A.Y. Lebedeva. – M., 1977. – 73с.
44232
  Rutherford W.H. Exercises in experimental geometry / W.H. Rutherford. – Toronto : The Copp Clark company, 1942. – 84 p.
44233
  Krutikov Y.A. Exercises in modern English grammar : учебное пособие для студентов ин-тов и фак-тов иностр. яз. / Y.A. Krutikov, І.S. Kuzmina, K.V. Rabinovich. – 3th ed. – Moscow : Higher school publ., 1971. – 246 p.
44234
  Krutikov Y.A. and oth. Exercises in modern english grammar. / Y.A. and oth. Krutikov. – M., 1960. – 270с.
44235
  Krutikov Y.A. Exercises in modern English grammar. / Y.A. Krutikov, I.S. Kuzmina, Kh.V. Rabinovich. – Moscow, 1964. – 270с.
44236
   Exercises in modern english lexicology. / L.E. Grinberg, M.D. Kuznets, A.V. Kumacheva, G.M. Meltser. – M., 1960. – 240с.
44237
   Exercises in modern English lexicology. / L.E. Grinberg, M.D. Kuznets, A.V. Kumacheva, E.M. Meltser. – 2 edit. – M., 1966. – 240с.
44238
  Maltzeva V.A. Exercises in nominal patterns = Упрожнения по употреблению именных форм и моделей / V.A. Maltzeva. – Minsk, 1978. – 120 с.
44239
   Exercises in Russian Syntax with Explanatory Notes.. – 4th Edit., Revis. and Enlarged. – Moscow, 1989. – 227с.
44240
   Exercises in Russian Syntax with Explanatory Notes.. – 6th Edit., Revised and Enlarged. – Moscow, 1989. – 240с.
44241
  Ветвінська Т.Л. Exercises in Stulistics / Т.Л. Ветвінська. – Київ
2. – 1977. – 38с.
44242
  Ветвінська Т.Л. Exercises in Stylistics / Т.Л. Ветвінська. – Київ
1. – 1976. – 41с.
44243
  Lukk E.T. Exercises in theoretical English Grammar / E.T. Lukk, R. Nazarov. – Ashkhabad, 1973. – 83с.
44244
  Gilibert, Jo. Emmanuel Exercitia phytologica, quibus omnes plantae Europaeae, quas vivas invenit in variis herbationibus, seu in Lithuania, Gallia, Alpibus.... – Lugduni, 1792. – 658с.
44245
  Mutiu Ioan Exercitii de gramatica. / Mutiu Ioan, Bercea Livius Petru. – Timisoara, 1985. – 230с.
44246
  Izmailschi V.A. Exercitii la cursul de chimie organica / V.A. Izmailschi, A.M. Simonov, E.A. Smirnov. – Bucuresti, 1952. – 448с.
44247
  Lenz Siegfried Exerzierplatz. / Lenz Siegfried. – Berlin, Weimar, 1986. – 462с.
44248
  Chychkalo-Kondratska Exhibition and Trade Fair Activities in the System of Support for National Exporters / Chychkalo-Kondratska, V. Zhytnyk, Bairamov Aapis // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 49-54. – ISSN 2218-1199
44249
  Demerec M. Exhibits : Reprinted from the proceedings of the 6 international congress of genetics, V. 1, 1932 / M. Demerec. – [S. l. : s. n.], 1932. – P. 68-73
44250
   Exigimos el cese de la agresion USA a Indochina.. – Moscu, 1970. – 16с.
44251
   Exil und Asyl.. – Berlin, 1981. – 429с.
44252
   Exil und Heimkehr - Rose Auslander und Hilde Domin : 36 Arbeitsblatter mit didaktisch-methodischen Kommentaren: Sekundarstufe. – Stuttgart u.a. : Klett. – (Arbeitsblatter Deutsch). – ISBN 3-12-927419-7
2 : von Elke Bleier-Staudt. – 1996. – 79 S.
44253
  Feuchtwanger Lion Exil. / Feuchtwanger Lion. – Berlin, 1956. – 816с.
44254
  Feuchtwanger Lion Exil. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar, 1974. – 794с.
44255
  Feuchtwanger Lion Exil. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar, 1976. – 794с.
44256
  Kostalova P. Exile and Lamentation in the Armenian Historiographical Tradition of the 16th and 17th Centuries // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 459-482. – ISSN 0044-8699
44257
  Teubner Hans Exilland Schweiz. Dokumentarischer Bericht uber den Kampf emigrierter deutscher Kommunisten 1933-1945 / Teubner Hans. – Berlin, 1975. – 374с.
44258
  Ralchenko K. Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation / K. Ralchenko, G. Shevchenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 57-79. – ISSN 2351-6046


  Наявність та унікальність м"якого рішення дробового стохастичного рівняння тепла. "For a class of non-autonomous parabolic stochastic partial differential equations defined on a bounded open subset DRdDRd and driven by an L2(D)L2(D)-valued fractional ...
44259
  Zubchenko V. Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations and stochastic interest rate models // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 73
44260
  Ghanmi A. Existence of positive solutions for a coupled system of nonlinear fractional differential equations / A. Ghanmi, S. Horrigue // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – P. 37-46. – ISSN 1027-3190
44261
  Zhdanov V.I. Existence of shock waves and stationary viscous flows in relativistic magnetohydrodynamics with general equation of state / V.I. Zhdanov, P.V. Tytarenko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 5-10. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Отримано умови допустимості ударних хвиль з умови існування в"язкого профілю в стаціонарній течії релятівістської магнітної рідини. Головна особливість розгляду полягає в тому, що ми не використовуємо припущення про нормальність рівняння стану рідини ...
44262
  Predko D. Existential and personal meaning of religious feelings // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 132-133
44263
  Sartre Existentialism and humanism / Sartre, Jean-Paul. – London, 1973. – с.
44264
   Existentialism From Dostoevsky to Sartre.. – Rev. and Expand. ed. – New York, 1975. – 384с.
44265
  Klochkov I.V. Existentional context of the Human Being in the french philosophy: status quo or new problem? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – P. 132-134
44266
  Abel O. Exkursion nach Heiligenstadt, Nussdorf und auf den Kahlenberg / O. Abel, J. Dreger. – s.l. – 8S.
44267
  Stresemann Erwin Exkursionsfauna von Deutschland : Wirbeltiere / Stresemann Erwin. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1955. – XII,340S.
44268
  Rothmaler W. Exkursionsflora : Ein Pflanzenbestimungsbuch fur Schulen und Hochschulen / W. Rothmaler. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1956. – 366S.S. : Mit 405 Zeichnungen
44269
   Exkursionsflora von Deutschland : Atlas der Gefasspflanzen / Rothmaler Werner. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1959. – 567S.
44270
  Фрейман Р. Exlibris : краткий исторический очерк книжного знака / Р. Фрейман. – Петербург : Время, 1922. – 53, [3] с.
44271
  Нестеренко П. Exlibris // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-1799
44272
  Ryszkiewicz Andrzej Exlibris Polski / Ryszkiewicz Andrzej. – Warszawa, 1959. – 150с.
44273
  Шлюбскі Ал. Exlibris"ы А. Тычыны / Ал. Шлюбскі. – Менск : Профтэхшкола, 1928. – 13 с., [34] с.
44274
   Exlibris. [Изоиздание] : cписок экслибрисов : [к 25- летию Советской Литвы]. – Vinius : Mintis, 1966. – 29 л., обл. : 29 открыток
44275
  Benka Martin Exlibrisy. 1888-1968 / Benka Martin. – Bratislava, 1968. – 55с.
44276
  Wolfson Fruma Exo-erythrocytic schizogony associated wiyh the wood-thrush strain of plasmodium cathemerium in relation to the species of the host / Wolfson Fruma, 1940. – p.26-35. – Окремий відбиток з: The American journal of Hygiene, v. 31, No. 1, 1940
44277
  Uris L.M. Exodus / L.M. Uris. – Monreal : Bantam Book, 1959. – 599 p.
44278
  Uris L.M. Exodus / L.M. Uris. – New York : Bantam Books, 1974. – 599 p.
44279
   Exosomes: messengers and mediators of tumor–stromal interactions / K.A. Shkarina, O.V. Cherednyk, I.I. Voloschenko, O.M. Trembach, I.O. Trembach, A.I. Khoruzhenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 6. – Р. 426-435. – ISSN 0233-7657


  Intercellular communication is one of the most important factors involved in the maintenance of tissue homeostasis. The alteration of intercellular interaction correlates with a lot of human diseases including cancerogenesis. There are several types of ...
44280
  Semenova D. Exotic adventure and the identity of once-colonized nations: two structural types in Polish and Ukrainian literature // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
44281
  Tsar M. Exotic metamorphic schist fragments in the Oligocene deposits of the Silesian nappe (Ukrainian Carpathians) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 14-19. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  The study aims at analyzing the petrographic composition of exotic metamorphic schist clasts in the Oligocene deposits filling the Silesian Nappe in the south-western part of the Ukrainian Carpathians and reconstructing their possible source area. The ...
44282
  Graf A.B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants : guide to care of plants indoors in 2 vol., 12, 000 illustr., 204 pl. in color ; horticultural color guide / A.B. Graf. – East Rutherford ; Manhattan Beach : Roehrs Company
V. 1. – 1970. – 924 p. : ill. – Century editions
44283
  Graf Al.B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants : guide to care of plants indoors in 2 vol., 12, 000 illustr., 204 pl. in color ; horticultural color guide / Alfred Byrd Graf. – East Rutherford ; Manhattan Beach : Roehrs Company
V. 2. – 1970. – p.p. 925 - 1833 : ill. – Century editions
44284
   Expanded graphite and its composites = Терморозширений графіт та його композити / Yu.I. Sementsov, S.L. Revo, K.O. Ivanenko, S. Hamamda ; scientific ed. M.T. Kartel" ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Chuiko inst. of surface chemistry, NAS of Ukraine ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv etc.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 223, [1] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. – Бібліогр. в кінці частин. – (Project "Ukrainian scientific book" in a foreign language = Проект "Українська наукова книга" іноземною мовою). – ISBN 978-966-360-397-1
44285
  Quimby Charlotte Houde Expanding access to reproductive health through midwives : Lessons learned from SEAT"MAPS initiative; January 2000 / Quimby Charlotte Houde, Mantz Mary Lee; Family Planning Service Expansion and Technical Support. – Washington, Boston, Arlington : ACNM, JSI, SEATS, 2000. – 73p. : il.
44286
  Jody Jensen Expanding Horizons: The Concept of Civil Society before and after 1989 / Jody Jensen, Ference Miszlivetz // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 33, Fall : Civill society in Central Europe. – P. 29-65. – ISSN 1586-4197
44287
   Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine / I. Sushko, O. Vradiy, O. Sushko, N. Parkhomenko, S. Mitryayeva; Sushko I., Vradiy O., Sushko O., Parkhomenko N., Mitryayeva S. ; Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine // Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України / І. Сушко, О. Врадій, О. Сушко, Н. Пархоменко, С. Мітряєва. – Київ : Відродження, 2008. – p.3-54. – ISBN 978-966-8875-36-6
44288
   Expansion ideologica de EE.UU.. – Moscu, 1987. – 191с.
44289
  Hanh Nguyen Expectations versus reality: The well-being of female migrant workers in garment factories in Myanmar // International labour review. – Geneva, 2021. – Vol. 160, N 2. – P. 219-242. – ISSN 0020-7780
44290
  Stulz P. Expedition Feuerland. Erlebnisse und Begegnungen im fernen Andenland / P. Stulz. – Berlin, 1972. – 96с.
44291
  Demedyuk I. Expenses of the agricultural enterprises in the ensuring a reliable accounting process / I. Demedyuk, T. Shmatkovska // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – P. 111-116 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 12 name. – ISSN 2313-3627
44292
   Experemental study of Co-Cr alloys by ellipsometric method / V.S. Stashchuk, V.M. Bondar, O.P. Polianska, Y.V. Filipov, B.A. Tsyuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 136
44293
  MacKellar Peter Experience and behaviour / MacKellar Peter. – Harmondsworth, 1968. – 423с.
44294
  White Burton Experience and environment : Major influences on the development of the young child / White B.L,Watts J.C. with Barnett I.C., Kaban B.T., Marmor J.R. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall. – ISBN 0-13-294843-5
Vol.1. – 1973. – 552p. : il.
44295
  Engels Norbert Experience and imagination / Engels Norbert, Engels John. – New York, 1965. – 470с.
44296
  Hrynevych L. Experience in the US and the UK: training teachers and managers for education quality assessment. - // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – P. 105-108. – ISSN 1609-8595


  Л. М. Гриневич Досвід США і Великої Британії: підготовка вчителів та управлінців до проведення оцінювання якості освіти Розглянуто зарубіжні підходи до підготовки освітян для проведення оцінювання якості середньої освіти. Представлено засади цієї ...
44297
   Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico / G. Alieksieieva, N. Kravchenko, O. Kuzminska, L. Horbatiuk // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C.11-27. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм навчання. Використання систем управління навчанням (Learning Management System) актуалізується саме в умовах пандемії COVID-19. У процесі переходу освітніх закладів на дистанційну ...
44298
  Kostenko N.V. Experience of content analysis : models and practices / Nataliya Kostenko, Valeriy Ivanov ; The Academy of Ukrainian press ; The Institute of sociology of the National Academy of sciences of Ukraine. – Київ : Centre for Free Press, 2005. – 234 p. – ISBN 966-7181-78-2
44299
   Experience of forming budget equalization systems in the countries of the organization for economic cooperation and development / V.F. Goryachuk, V.M. Osipov, V.O. Kutateladze, G.M. Murzanovskiy // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 3 (84). – С. 17-27. – ISSN 2524-003X
44300
  Menshikov V. Experience of research of social classes in Latvia // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 2. – P. 83-92. – ISSN 0235-7186


  Досвід дослідження соціальних класів в Латвії.
44301
  Karimbergenova M.K. Experience of the Republic of Kazakhstan in relization of sustainble development polisy // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 86-95 : table., fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
44302
  Pienov V. Experience of valeological education in communities’ activities in Southern Ukraine (late 19th - early 20th century) // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 88-93. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Досвід валеологічної освіти в діяльності товариств на південноукраїнських землях (кінець 19 - початок 20 ст.). Проаналізована діяльність товариств південного краю України кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. (громадська організація «Сокіл», громадське товариство ...
44303
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 2. – 1777. – XXIV, 352 s..
44304
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 3. – 1777. – IV, 352 s.
44305
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 4. – 1780. – XLVIII, 404 s.
44306
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air. – Norimberg
T. 5. – 1780. – 404 s.
44307
  Priestley M.J. Experiences et observations sur differentes especes d"air, ouvrage traduit de l"anglois de M. J. Priestley. – Paris
T. 1. – 1777
44308
   Experiences in biology / Bauer Penelope Hanchey, Magnoli Michael, Alvarez Armand, Chang-Van Horn Dorothy, Gomes Delilah Taylor. – Second edition. – Irvine : Laidlaw brothers,a division of Doubleday & Company, 1985. – 672,160р. + Додаток: Teacher"s manual for experices in biology рр.Т1-Т160. – ISBN 0-8445-5980-6
44309
   Experiences in developing capacity for sustainable development / UNDP, Special Unit for South-South Cooperation. – New York : UNDP [etc.], 2010. – 276 р. – (Sharing innovative experiences, ISSN 1728-4171 ; vol. 17)
44310
  Rfminska E. Experiencing Japanese Universities / E. Rfminska, A. Wyzykowska // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 18-20. – ISSN 1896-4354


  Про японські університети.
44311
  Molloy M. Experiencing the world"s religions : Tradition, challenge, and change / Michael Molloy. – 2nd. ed. – Mountain View : McGraw-Hill, Mayfield, 2002. – 19,554,[3] p. : ill. – ISBN 0-7674-2043-8
44312
  Lobanov I. Experienta muncii punct de agitatie din raza unei sectii de votare orasenesti / I. Lobanov, M. Ivanova. – Editia 2-a, 1952. – 62с.
44313
  Born M. Experiment and theory in physics / M. Born. – Cambridge : University Press, 1944. – 44 p.
44314
  Wells H.G. Experiment in autobiography : Discoveries and conclusions of a very ordinary brain (since 1866) / H.G. Wells. – Toronto : The Macmillan comp. of Canada, 1934. – 11,718p. : port.
44315
  Miroshnichnko S. Experimental 3D objects stereo x-ray measurement / S. Miroshnichnko, E. Volkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 65-68. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  3D X-Ray images were formed with the help of stereo effect. Object geomtrical size measurement realised with the help of stereo cursor formed on stereo image. For geometrical measurement stereo cursor must match the looked point of object in imagine ...
44316
   Experimental and Computer Research of Reinforced Concrete Columns Under High Temperature Effects / M.G. Surianinov, Yu.A. Otrosh, P.G. Balduk, I.F. Dadashov // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 51-56. – ISSN 1815-2066
44317
   Experimental and numerical research of plasma-catalytic reforming of hydrocarbons / V. Chernyak, O. Tsymbaliuk, D. Chunikhina, I. Fedirchyk, O. Nedybaliuk, V. Iukhymenko, E. Martysh, Iu. Veremii, I. Prysiazhnevych, O. Prysiazhna, V. Prysiazhnyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 52-57. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  This work is devoted to the exploration of the compatibility of the hybrid plasma-catalytic conversion of liquid hydrocarbons into syngas with the concept of sustainable development. The results of the experimental investigations indicate the high ...
44318
  Nernst W. Experimental and theoretical applications of thermodynamics to chemistry / W. Nernst. – London : Archibald Constable & Co., Ltd., 1907. – 123 S.
44319
  Bernas H. Experimental and theoretical study of perturbed angular correlations for a rare-eartg localized moment in iron / H. Bernas, H. Gabriel, 1973. – 13 p. – Отд. оттиск из: Physical eview B, Vol.7, Nr.1, 1973
44320
   Experimental and theoretical study of stimulated Raman scattering indicatrix asymmetry / M.V. Dmitriev, O.Iu. Isaienko, A.I. Ivanisik, P.A. Korotkov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2012. – Vol. 15, № 1. – P. 44-47. – ISSN 1560-8034


  The paper provides experimental and theoretical results of stimulated Raman scattering Stokes component indicatrix asymmetry study. Theoretical results demonstrate that asymmetry is caused by influence of Stokes/anti-Stokes parametric ...
44321
  Selley Nicholas Experimental approach to electrochemistry / Selley Nicholas. – New York : Wiley, 1977. – 8,211p. – (A Halsted press book). – ISBN 0-470-99204-2
44322
  Prygodiuk O. Experimental detection of specific domain sizes of random laser / O. Prygodiuk, V.P. Yashchuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 195
44323
  Vasylenkov V.Ye. Experimental Determination of the Dose of Energy Received by Seed Material After Irradiation by Electric Field / V.Ye. Vasylenkov, M.N. Gudzenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 63-70. – ISSN 2409-9066


  Експериментальне визначення дози енергії, отриманої насіннєвим матеріалом після опромінення електричним полем.
44324
  Muller R.H. Experimental electronics / R.H. Muller , R.L. Garman, M.E. Droz. – New York : Prentice-Hall, 1945. – XV, 330 p. – (Prentice-Hall Chemistry series)
44325
   Experimental investigations of Bi-nanostructures on the Ge-surface via scanning tunneling microscopy / Shchyrba, Goriachko, Melnik, M. Nakhodkin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 59-61. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі було досліджено процес формування та росту тонких плівок вісмуту на підкладинці Ge(111) - 2 x 8. До 0.25 МШ, прогрів при 450 K спричиняє дифузію вісмутових атомів по поверхні та відповідно - формування острівців. Атоми вісмуту, ...
44326
   Experimental investigations of intrinsic roughness at the surface of air-clad optical fibers / A. Goriachko, A. Kovalenko, V. Kurashov, A. Shchyrba // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 28-31. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі було досліджено втрати в безоболонкових оптичних хвилеводах, обумовлені поверхневими неоднорідностями, що формуються в процесі виготовлення хвилеводів. Ці неоднорідності описуються моделлю заморожених поверхневих капілярних хвиль. Було ...
44327
   Experimental Justification for Generality of Resonant Response of Procaryotic and Eucaryotic Cells to mm Waves of Superlow Intensity / Ye.D. Alipov, I.Ya. Belyaev, V.G. Kravchenko, V.A. Poiunin, V.S. Shcheglov // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 72-80. – ISSN 1023-2427
44328
   Experimental modeling of an acid esophagus of 2 nd degree in immature rats / Ya. Raetska, T. Ischuk, T. Koval., O. Dzhus, O. Savchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  In the experiments, we reproduced an acid esophageal burn model of 2nd degree in rats. The changes of basic blood biochemical parameters to confirm acid burn of esophagus in experimental animals. Our approach can be used for study molecular mechanisms ...
44329
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : an international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 2. – 2013
44330
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : an international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 4. – 2013. – P. 237-332
44331
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : an international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 3. – 2013
44332
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : International Scientific Journal / National Academy of Scieces of Ukraine, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology and Radiology. – Kiev, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 35, n. 1. – 2013
44333
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 1. – 2014. – P. 1-56
44334
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 3. – 2014. – P. 136-216
44335
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 2. – 2014. – P. 57-136
44336
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 36, n. 4. – 2014. – P. 217-284
44337
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 4. – 2015. – P. 233-304
44338
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 3. – 2015. – P. 161-232
44339
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 2. – 2015. – P. 81-160
44340
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 37, n. 1. – 2015. – P. 1-80
44341
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 1. – 2016. – P. 1-64
44342
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 4. – 2016. – P. 209-296
44343
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 2. – 2016. – P. 65-144
44344
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 38, n. 3. – 2016. – P. 145-208
44345
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 4. – 2017. – P. 257-328
44346
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 2. – 2017. – P. 97-160
44347
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 3. – 2017. – P. 161-256
44348
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 39, n. 1. – 2017. – P. 1-96
44349
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 4, december. – 2018. – P. 258-352
44350
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 1, march. – 2018. – P. 1-88
44351
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 2, june. – 2018. – P. 89-176
44352
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; Ed.Chief: V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv, 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 40, n. 3, september. – 2018. – P. 177-256
44353
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun [et al.]. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 1, march. – 2019. – 86, [2] c.
44354
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 4, december. – 2019. – P. 283-376, [2] p.
44355
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 2, june. – 2019. – 184 с.
44356
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 41, n. 3, september. – 2019. – 280, [1] p.
44357
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 42, n. 4, december. – 2020. – P. 251-344
44358
   Experimental oncology = Экспериментальная онкология : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 1, march. – 2021. – 95, [2] p.
44359
   Experimental oncology = Експериментальна онкологія : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 2, june. – 2021. – P. 97-192
44360
   Experimental oncology = Експериментальна онкологія : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 4, december. – 2021. – P. 281-382, [3] p.
44361
   Experimental oncology = Експериментальна онкологія : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 43, n. 3, september. – 2021. – P. 193-281
44362
   Experimental oncology = Експериментальна онкологія : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 44, n. 1, march. – 2022. – 88, [1] p.
44363
   Experimental oncology = Експериментальна онкологія : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 44, n. 2, june. – 2022. – P. 89-176 р., включ. обкл.
44364
   Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv : [s. n.], 1979-. – ISSN 1812-9269
Vol. 44, n. 3, september. – 2022. – P. 177-264 р., включ. обкл.
44365
  Wilson H.A. Experimental physics / H.A. Wilson. – Cambridge : University Press, 1920. – VIII,405p.
44366
  Shandruk S. Experimental research methods in cognitive linguistics / Svitlana Shandruk. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – 187, [1] p. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-7406-83-7
44367
  Chernolevska Y.A. Experimental stady of methanol clusters in argon and nitrogen matrices / Y.A. Chernolevska, V.E. Pogorelov, I.Y. Doroshenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 86
44368
  Pearl R. Experimental studies on the duration of life XIV. The comparative mortality of certain lower organisms / R. Pearl, J.R. Miner, 1935. – p. 60-79. – The quarterly review of biology, V. 10, No. 1, 1935
44369
   Experimental Study of Operating Indicators of a Thermalactic Covering Panel / K.B. Dikarev, O.M. Kuzmenko, V.O. Petrenko, P.M. Sankov, L.V. Kyslytsia, N. Ibadov // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 57-65. – ISSN 1815-2066
44370
  Ilchuk I. Experimental study of teaching critical thinking at english lessons in secondary school // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 2411-1317


  The article presents the experimental study of using the technology of critical thinking development in the process of learning a foreign language. Despite the teachers" awareness of the importance of developing critical thinking, they lack knowledge ...
44371
  Kratochvil Stanislav Experimentalni hypnoza / Kratochvil Stanislav. – Praha : Academia, 1999. – 344,[4]s. – ISBN 80-200-0679-6
44372
  Prosser V. a kolektiv Experimentalni metody biofiziky / V. a kolektiv Prosser. – Praha : Academia, 1989. – 712s.
44373
  Sebanek Jiri Experimentalni morfologie rostlin / Sebanek Jiri, Sladky Zdenek, Prochazka Stanislav. – Praha : Akademia Ved, 1983. – 320s. – (Metodicke Prirucky Experimentalni Botaniky ; 4)
44374
  Novikoff Alex Experimentelle analyse der... / Novikoff Alex. – s.l., 1965
44375
  Szyszkowski B. Experimentelle studien uber kapillare eigenschaften der wasserigen losungen von fettsauren / B. Szyszkowski. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1908. – 32 S.
44376
  Letzmann Johannes von Experimentelle Untersuchungen an Luftwirbeln / Letzmann Johannes von. – Leipzig : Verlagsgesellschaft, 1931. – 172S.
44377
  Rosler Rolf Experimentelle Untersuchungen zur Abnangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Druckbeanspruchung bei Gesteinen / Rosler Rolf. – Berl., 1955. – 54с.
44378
  Ignatowsky W. Experimentelle untersuchungen zur totalreflexion / W. Ignatowsky, E. Oettinger. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1912. – 12 s.
44379
  Kuster E. Experimentelle Zellforschung : Hinweise auf ihre wichtigsten Aufgaben / Kuster-Winkelmann G. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1956. – 73S.
44380
  Hill Richard Experiments in organic chemistry / Hill Richard, Barbaro John. – 2nd ed. – Raleigh : Contemporary publ. company of Raleigh, 2000. – [297с.розд.паг.]. – ISBN 0-89892-218-6
44381
  Garland C.W. Experiments in physical chemistry / Carl W. Garland, Joseph W.Nibler, David P.Shoemaker. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 10, 790 p. : ill. – ISBN 0-07-231821-X
44382
  Arreguin-Lozano Experiments on sucrose formation by potato tubers as influenced by temperature / B. Arreguin-Lozano, J. Bonner, 1948. – P. 720-738. – Plant physiology V. 24, No.4,1949
44383
  Miller N.E. Experiments relevant to learning theory and psychopathology (evening lecture) / N.E. Miller; 18 International Congress of psychology. – Москва, 1966. – 46с.
44384
  Wilson E.E. Experiments with arsenite sprays to eradicate sclerotinia laxa in stone-fruit trees as a means of controling the brown rot disease in blossoms / E.E. Wilson. – Washington : Government. – p. 561-594. – Reprinted from Journal of agricultural research, v.64, N. 10, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
44385
  Olgin O.M. Experiments Without Explosions / O.M. Olgin. – Moscow, 1986. – 286с.
44386
  Balteanu Dan Experimentul de teren in geomorfologie / Balteanu Dan. – Bucuresti, 1983. – 156с.
44387
  Becher Johann Joachim Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim; Hrsg. von H.-W. Schutt. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – [4],192,175,[15],156. – Nachdruck der Ausgabe: Frankfurt, 1680. – (Historia Scientiarum : Ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschicte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u. a. ; Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
44388
  Nesterova I.A. Expert and legal expert as participants of administrative process / I.A. Nesterova, N.V. Shelever // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 69-78. – ISSN 2224-9281
44389
  Vasiuk N.O. Expert survey as a tool for research of the satisfaction of working conditions of the of Svyatoshynsky medical workers of the municipal non-commercial enterprise "Center for Primary Health Care no. 2" district of Kyiv / N.O. Vasiuk, N.V. Petruchenko // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 62-72. – ISSN 2414-0562
44390
  Hatchuel Armand Experts in organizations : A knowledge-based perspective on organizational change / Hatchuel Armand, Weil Benoit; Translated by Liz Libbrecht. – Berlin; New York : de Gruyter, 1995. – 10,[1],222p. – (De Gruyter studies in organization : innovation, technology, and organization ; 63). – ISBN 3-11-014119-1
44391
  Slukhai S. Explaining Political Choice: Prospects for Economic Theory // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-27. – (Економіка ; вип. 1 (214)). – ISSN 1728-3817


  The article explores the contribution of economic theory to the analysis of political choice. The study shows that political choice is characterized by its inherent irrationality, which allows a space for different ways of externally influencing voter ...
44392
  Yew Joe Ho Explaining slow sell-off at stock market after yield curve inversion with clock game / Yew Joe Ho, Chee Heong Quah // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 493-500 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
44393
  Shkandrij M. Explaining the cover-up: motives for silence and denial of the Great famine (Holodomor) // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 203-218. – ISBN 978-966-518-773-8
44394
  Lane D. Explaining the Transformation from State Socia lism // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 6-12. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  The author contends that the formation of a new post-communist social system - state building, capitalism and polyarchy - canno t be explained either in terms of social structural change or th e widely used elite paradigm. Useful though the former is ...
44395
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului de procedura penala roman. / V. Dongoroz, S. Kahane, C. si a. Antoniu. – Bucuresti
1. – 1975. – 434с.
44396
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului de procedura penala roman. / V. Dongoroz, S. Kahane, G. si a. Antoniu. – Bucuresti
2. – 1976. – 436с.
44397
   Explicatii teoretice ale codului penal roman.. – Bucuresti
2. – 1970. – 469с.
44398
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului penal Roman. / V. Dongoroz, I. si alt. Fodor. – Bucuresti
1. – 1969. – 436с.
44399
  Dongoroz V. Explicatii teoretice ale codului penal Roman. / V. Dongoroz, S. Kahane, I. i.i. Oancea. – Bucuresti
4. – 1972. – 1035с.
44400
   Explicatii teoretice ale Сodului penal roman.. – Bucuresti
3. – 1971. – 676с.
44401
  Lionnois M. J.-B. Explication de la fable par l"histoire. – Paris, 1804
44402
   Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans. – Paris : Ve Ballard, 1836. – 70 p.
44403
  Azais H. Explication universelle / H. Azais. – Paris : l"Auteur
T. 2-d. – 1826. – 416 p.
44404
  Dmitrenko N. Explicit Models for Foreign Language Strategy Learning of Pre-Service Teachers at University Level / N. Dmitrenko, L. Melnyk // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 19-29. – ISSN 2409-3351
44405
   Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung. 15: Nalcom: A Multilevel NL - interface.. – Praha, 1988. – 146с.
44406
   Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung. 16: A Parser for Czech Implemented in Systems Q.. – Praha, 1989. – 127 с.
44407
  Boky B. Exploitation des mines / B. Boky. – M., 1968. – 822с.
44408
  Abdulin F. Exploracao de Petroleo e de Gas / F. Abdulin. – Moscovo : Mir, 1988. – 232p.
44409
  Merkoulov A. Explorateurs d"iles fantomes / A. Merkoulov. – Moscou, 1966. – 224 с.
44410
  Chang Exploration of shopping mall customer value propositions in the experience economy / Chang, Yong-Fu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 566-567 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 36назв. – ISSN 1993-6788
44411
  Ying Chieh Liu Exploration of text-based medical consultation websites-extending expectation confirmation theory // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 406-416 : table., fig. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
44412
   Exploration Society. Central Australian Expedition. 1962.. – Armidale, 1968. – 77с.
44413
   Exploration society. Scientific report on expedition to North Queensland. 1960-61. – 59 p.
44414
   Explorations: and annual on Jewish themes.. – Chicago, 1968. – 303с.
44415
  Arny Thomas Explorations:an introduction to astronomy / Arny Thomas. – 2nd ed. – Boston a.o. : WCB;McGraw-Hill, 1998. – XXII,580p. : il. – +CD-ROM. – ISBN 0-8151-2023-0
44416
  Traore M. Exploratory analysis of women"s right of access a land case of Mali / M. Traore, D. Perkumiene // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; голов. ред. Воронкова В. ; редкол.: Білогур В., Водопянов П., Венажіндене М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – Вип. 7 (84). – C. 75-81. – ISSN 2708-0390
44417
  Vozdvizhensky B. Exploratory Drilling / B. Vozdvizhensky, O. Golubintsev, A. Novozhilov. – Moscow : Mir, 1982. – 510p.
44418
  Petkovic J. Exploratory forecasting approach to banking services / J. Petkovic, Levi-Jaksic, S. Marinkovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 452-461 : tabl. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
44419
   Exploring animal behavior : Readings from American scientist. – 3rd ed. – Sunderland : Sinauer associates, 2001. – [4],316 p. : ill. – ISBN 0-87893-814-1
44420
  Srdan Marinkovic Exploring bank-specific profitability determinants: a single country study / Srdan Marinkovic, Ognjen Radovic, Natasa Golubovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 417-426 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
44421
   Exploring emotional involvement in workplace by applying artificial neural networks: European study / Lucia-Casademunt Ana Maria, Ariza-Montes Antonio, , Becerra-Alonso David // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 376-385 : Tabl. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
44422
  Chin Yi Fang Exploring forecasting models for tourist arrivals in international tourist arrivals in international tourist hotels / Chin Yi Fang, Chen-Lun Hsu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 518-525 : table., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
44423
  Carter R. Exploring grammar in context : [grammar reference and practice] upper-intermediate and advanced / Ronald Carter, Rebecca Hughes, Michael McCarthy. – 8th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2007. – XIV, 286 p. : ill. – First publ.: 2000. – ISBN 978-0-521-56844-9
44424
   Exploring green marketing factors influencing consumers purchase intentions toward green buldings / Wang, Chu-Ching, Chen, Ming-Chao, Shih, Chih-Lang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 315-320 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
44425
  Asli Lidice Gцktьrk Saplam Exploring L2 Student Perceptions Towards Source-based EAP Writing Assessment Tasks // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 4-10. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Дослідження є спробою зрозуміти, як студенти, що вивчають англійську мову як іноземну, використовують інформацію із зовнішніх джерел та з якими труднощами стикаються у процесі виконання інтегрованих завдань з академічного читання та письма. На основі ...
44426
  Keedy Mervin Exploring modern mathematics / Keedy Mervin, Jameson Richard, Johnson Patricia. – Rev.ed. – New York : Holt, Rinehart and Winston
book 2. – 1968. – IX,502p.
44427
   Exploring space with a camera.. – Washington, 1968. – 214с.
44428
  Ramly Zulkukly Exploring the effect of ownership structure on debt cost of Malaysian listed firms: a panel data analysis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 391-400 : table. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
44429
  Chisholm Lynne Exploring the European youth mosaic : The social situation of young people in Europe / Chisholm Lynne, Kovacheva Siyka. – Strasbourg : Council of Europe publ., 2002. – 86p. – ISBN 92-871-4952-6
44430
  Corina Serban Exploring the importance of cause-related marketing campaigns: empirical evidence on Romanian society / Corina Serban, Georgiana Florentina Grigore, Alin Stancu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 442-449 : fig. – Bibliogr.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
44431
  Countryman M.A. Exploring the mysteries of physics and chemistry / M.A. Countryman. – Chicago : University of Knowledge, 1938. – XIII, 384 p. – (The University of knowledge / G. Frank)
44432
  Fielden C. Exploring the world of wines and spirits / Christopher Fielden ; with a foreword by Jancis Robinson. – London : Wine & Spirit Education Trust, 2004. – XIII, 244 p. : ill., phot., tab. – Index: p. 229-244. – ISBN 0-9517936-6-7
44433
  Carpentier Alejo Explosion in der Kathedrale / Carpentier Alejo. – Berlin, 1975. – 418с.
44434
  Kats A. Explosive galaxy evolution at high redshifts and hidden mass problem / A. Kats, V. Kontorovich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 16-19. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  The "sudden"" appearance of massive galaxies at the redshift z = 6 discovered in ultradeep Hubble and Subaru fields and observation of the secondary ionization final stage at the same time period can be explained by explosive evolution due to galaxy ...
44435
  Moric Rudo Explozia / Moric Rudo. – Bratislava, 1954. – 152с.
44436
  Krukovsky V. Expo-1967 in Montreal: the Struggle for Ukrainian Sovereignty // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 136-145. – ISSN 2521-1706
44437
   Exponential and critical experiments. – Vienna
3. – 1964. – 482 p.
44438
   Exponential and critical experiments.. – Vienna
2. – 1964. – 608с.
44439
  Terao A. Exponential Decrease of Susceptibility to Anaesthesia with Age in the Water-flea, Moina macrocopa Strauss / A.Terao , Tomozo T, 1930. – P. 208-211. – From the Proceedings of the Imperial Academy, 6, No 5, 1930
44440
   Exponential stability of invariant manifold for nonlinear impulsive multifrequency system / P. Feketa, T. Meurer, M.M. Perestyuk, Yu.M. Perestyuk // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – Р. 280-288. – ISSN 1562-3076
44441
  Gavrilyuk I.P. Exponentially accurate separation of variables in differential equations with operator coefficients // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (105). – С. 19-33. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  Ми пропонуємо спосiб вiдокремлення змiнної t при розв"язуваннi задачi Кошi x0(t) = iBx; t 2 (0; T]; x(0) = x0 з необмеженим лiнiйним оператором B в банаховому просторi. У випадку B = B1+B2+...+Bd ми пропонуємо метод роздiлення "просторових" операторiв ...
44442
  Vasylyk V.B. Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  Розглядається двоточкова нелокальна задача для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом в банаховому просторі X. В нелокальній умові міститься обмежений операторний коефіцієнт. Побудовано та обгрунтовано новий ...
44443
  Gazi Salah Uddin Export-led growth revisited Вangladesh: evidence from structural break / Gazi Salah Uddin, Saadullah Khan M. Zakir, Iihan Ozturk // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 460-469 : table. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
44444
   Export credits and development financing. Part 2. National Export credit systems.. – N.Y., 1967. – 74с.
44445
  Branch A.E. Export practice and management / Alan E. Branch. – 3rd ed. – London [etc.] : Chapman & Hall, 1994. – XIV, 456 p. : ill., tab. – ISBN 0-412-41530-5
44446
  Puzyrova P. Exporting enterprises and their role in the post-war structure of Ukraine / P. Puzyrova, S. Mammadova // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Підприємства-експортери та їх роль у післявоєнній структурі України.
44447
  Shalupayeva N. Exports diversification as a key point of China"s trade strategy // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 96-105. – ISSN 2306-546X
44448
   Exportul in contrapartida.. – Bucuresti, 1987. – 134с.
44449
   Exposicion becarios artistas jovenes 1980. – Madrid : Junio-Julio, 1981. – 64p. : il.
44450
   Exposicion bienal : Circulo de Bellas Artes : inaugurada el dia 11 de mayo de 1891 : y celebrada en el Palacio de Cristal del parque de Madrid. – Madrid : E. Rubinos, 1891. – XXX, 104 p. : ill.
44451
   Exposicion de poemas murales.. – 48с.
44452
   Exposicion del observador de Cuba sobre las experiencias relacionadas con la aplicacion de la reforma de la ensenanza superior cubana.. – Tananarive, 1962. – 16с.
44453
   Exposicion itinerante.Grabados Tomas Harris. – Madrid : Ministerio de cultura, 1979. – 47 p. : il.
44454
  Bossuet Exposition de la doctrine de l"Eglise catholique : Sur les matieres de controverse / Par messire Jaques Benigne Bossuet. – 2-me ed/. – A Paris : Chez Sebastien Mabre-Cramoiss, 1686. – 214, [2] p. – На корінці: Expos. de la doctr.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Фундаментальная библиотека Подольской Духовной семинарии На сторінці перед тит. арк. нерозбірливий надпис чорнилом
44455
   Exposition le Verrier et son temps [Centenaire de la decouverte de Neptune]. Catalogue : Organisee par l""observatoire de Paris avec le concours de la societe astronomique de France. – Paris : Gauthier-Villars, 1946. – 75 p.
44456
  Omagiu Lui Oprescu G. Expozitie de gravuri dezene documente / Lui Oprescu G. Omagiu. – Bucuresti, 1972. – 22с.
44457
  Otero Blas de Expresion y reunion : a modo de antologia / Otero Blas de. – Madrid : Alianza Editorial, 1995. – 280 p. – ISBN 84-206-1811-X
44458
   Express control of levels of polyamines by immune biosensor based on spr / M. Prylutskyi, N. Starodub, T. Lebyedyeva, P. Shpylovyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 59-63. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Oncological diseases are very common throughout the population of many countries of the world, especially among middleaged and elder people. The main threat of cancer diseases underlies in the difficulty of diagnosing them in the early stages. That is ...
44459
  Duruttyova M. Expressing Gender in English and Its Cultural Meaning // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – P. 99-101. – ISBN 978-966-2668-24-7
44460
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 3, competences B1, B1+ / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2008. – 125 p. : ill. – Copyright: 2006. – ISBN 978-2-09-035208-5
44461
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 1 , competences A1 / Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE International, 2009. – 111, [1] p. : ill. – Copyright: 2004. – ISBN 978-2-09-035201-6
44462
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 2, competences A2 / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – [Paris] : CLE International, 2010. – 126, [1] p. : ill. – Copyright: 2006. – ISBN 978-2-09-035205-4
44463
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 4, competences B2, B2+ / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2010. – 127 p. : ill. – Copyright: 2008.- На обкл. зазнач. авт.: Reine Mimran, Sylvie Poisson-Quinton. – ISBN 978-2-09-035212-2
44464
   Expression of Chga gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic Symbiter / A. Dranitsina, U. Savko, K. Dvorchshenko, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The increasing of Chga gene"s expression in rat"s duodenal villus and crypt epithelial cells upon gastric hypoacidic conditions were shown. The level of Chga mRNA was similar to the control value both in villus and crypt epitheliocytes upon treatment ...
44465
   Expression of Gast, Cckbr, Reg1a genes in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and after a multiprobiotic administration / A.S. Dranitsina, U.V. Savko, K.O. Dvorshchenko, L.I. Ostapchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 365-371. – ISSN 0233-7657


  Aim. Determination of the Cckbr, Gast and Reg1a genes expression in rat duodenal epithelial cells upon longterm hypoacidity and with the administration of the multiprobiotic Symbiter. Methods. The experiments were carried out on white non-strain male ...
44466
   Expression of genes, encoding the enzymes of cysteine metabolism in human placenta in the first and third trimesters of uncomplicated pregnancy / K.L. Korneeva, R.R. Rodriguez, S.V. Ralchenko, O.V. Martunovska, A.O. Frolova, O.P. Martsenyuk, L.V. Manzhula, V.T. Melnyk, O.Y. Shkoropad, M.Yu. Obolenska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 88-98. – ISSN 2409-4943


  The cellular cysteine is highly regulated in a narrow range of concentrations due to its cyto- and neurtoxicity when it is overwhelmed or its deficiency for protein synthesis and other vital metabolic reactions when its amount is restricted. The ...
44467
   Expression of human beta-defensins-1-4 mRNA in nawalwa and jurkat cells / O. Gerastchenko, E. Zhuravel, M. Soldatkina, P. Pogrebnoy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-50. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The expression profile of human beta-defensins-1-4 in human Burkitt lymphoma Namalwa cell line and Jurkat leukemic T-cell line has been analyzed. It has been shown that in Namalwa and Jurkat cells, hBD-1, hBD-2 and hBD-3 genes are expressed, while ...
44468
   Expression of Nos2 gene in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and treatment with multiprobiotic "Symbiter" / U.V. Savko, A.S. Dranitsina, K.O. Dvorshchenko, L.I. Ostapchenko // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 56-57
44469
   Expression of REG1A gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administrion of multiprobiotic "Symbiter® acidophilic" concentrated / A. Dranitsina, K. Dvorchshenko, U. Savko, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The expression profile of human beta-defensins-1-4 in human Burkitt lymphoma Namalwa cell line and Jurkat leukemic T-cell line has been analyzed. It has been shown that in Namalwa and Jurkat cells, hBD-1, hBD-2 and hBD-3 genes are expressed, while ...
44470
   Expression of TLR4 and major inflammatory cytokines in patients with bladder cancer of different grade and stage / P.G. Yakovlev, O.I. Gorbach, L.I. Ostapchenko, L.V. Garmanchuk, O.V. Skachkova, N.M. Khranovska, N.V. Senchylo // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv, 2021. – Vol. 43, n. 2, june. – Р. 142-148. – ISSN 1812-9269
44471
  Barfety M. Expression orale : niveau 3 , competences B2 / Michele Barfety. – [Paris] : CLE International, 2009. – 127 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright : 2006. – ISBN 978-2-09-035203-0
44472
  Barfety M. Expression orale : niveau 4 , competences [B2/C1] / Michele Barfety. – [Paris] : CLE International, 2010. – 125 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright : 2009. – ISBN 978-2-09-035213-9
44473
  Barfety M. Expression orale : niveau 1 , competences A1, A2 / Michele Barfety, Patricia Beaujouin. – [Paris] : CLE International, 2010. – 123 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright: 2004. – ISBN 978-2-09-035203-0
44474
  Barfety M. Expression orale : niveau 2 , competences [B1] / Michele Barfety, Patricia Beaujouin. – [Paris] : CLE International, 2010. – 124 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright: 2005. – ISBN 978-2-09-035207-8
44475
   Expressionismus.. – Moskau, 1986. – 463с.
44476
  Lang Lothar Expressionistische Buchillustration in Deutschland 1907-1927 / Lang Lothar. – Leipzig, 1975. – 244с.
44477
  Hellevig J. Expressions and Interpretations : our perceptions in competition. - A Russian case / Jon Hellevig. – Moscow : РУСАКИ, 2006. – 386с. – На тит. арк. також: [My Universities Press]. – ISBN 5-93347-222-0
44478
  Jaffae/Kolomiytseva Expressive discourse in a communicative setting: a linguist’s look at schizophrenic speech // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – P. 53-59. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821


  Експресивний дискурс в комунікативній обстановці: погляд лінгвіста на шизофренічну промову.
44479
  Sturm Laura Expressiveness and variation: the etymology of Germ. Kladder "dirt, mud" // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 133. – P. 109-114. – ISBN 978-83-233-4285-4. – ISSN 1897-1059
44480
  Gheorghiu-Dej Expunere cu privire la lucrarile sesiunii Adunarii Generale a ONU si la activitatea delegatiei R.P. Romine. 2 noiembrie 1960. / Gheorghiu-Dej. – Bucuresti, 1960. – 64с.
44481
  Laonic Chalcocondil Expuneri istorice. In romineste de Vasile Grecu / Laonic Chalcocondil. – Bucuresti, 1958. – 356с.
44482
  Rijke M.de Extending modal logic : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / M. de Rijke; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1993. – VIII, 181 S. – Bibliogr.: P.171. – (ILLC dissertation series 1993-4). – ISBN 90-800769-9-6
44483
  Sen Sukumar Extension lectures. History and prehistory of sanskrit / Sen Sukumar. – Mysore, 1958. – 54с.
44484
  Parpala O. Extensivitatea si unilateralitatea agrivulturii Romaniei burghezo-mosieresti in perioada dintre cele doua razboaie mondiale / O. Parpala. – Bucuresti, 1966. – 220с.
44485
   Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results / A. Nazarevych, L. Nazarevych, Nasonkin, v., O. Boborykina // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 121-123 : Карта. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 0203-3100
44486
   External debt and capital flight in Sub-Saharan Africa. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – VII,321p. – ISBN 1-55775-791-7
44487
   External debt statistics : Guide for compilers and users. – Washington : International monetary fund, 2003. – XVI,309p. – ISBN 1-58906-060-1
44488
   External debt statistics : guide for compilers and users 2013 / [Inter-agency task force on finance statistics]. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XVI, 331 p. : tab. – Bibliogr.: p. 309-312. – ISBN 978-1-48436-6622
44489
  Bieloborodova M. External environment transformation of Ukraine"s tourist enterprises during the crisis / M. Bieloborodova, Bessonova, // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (3). – C. 72-80. – ISSN 2519-8564
44490
   External evaluation of IMF economic research activities : Report by a group of independent experts. – Washington : International monetary fund, 2000. – IV,88p. – ISBN 1-55775-862-X
44491
  Barash Y. External experience for the execution of exchange regulation and possibilities of its application in Ukraine / Y. Barash, Y. Kryvytskyi, S. Ablamskyi // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 25-30. – ISSN 2256-0742
44492
  Matviyenko V.M. External Factors of Democratization Processes in the Region of Central and Eastern Europe:West-European View and International Organizations Practice / V.M. Matviyenko, O.I. Vyunytska // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 12-19
44493
   External finance for low-income countries : Papers presented at the IMF and World bank conference on External financing for low-income countries, December 10-11,1996. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XIV,235p. – ISBN 1-55775-673-2
44494
   External financing in Latin America.. – New York, 1965. – 241с.
44495
   External impacts on SiC nanostructures in pure and lightly doped silicon carbide crystals / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, V.I. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 4. – Р. 448-451. – ISSN 1560-8034


  Influence of plastic deformation and high-temperature annealing (T = 2100 °C, t = 1 h) on SiC crystals with grown polytypic junctions demonstrating SF and DL spectra have been presented. SF-i and DL-i type luminescence are inherent to SiC crystals with ...
44496
  Dudchenko V. External public debt in the financial system: the practice of national and foreign formation // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 86-89. – ISSN 1728-6220


  Introduction. Under the condition of realization of Ukraine"s ambitions, it is essential to conduct a comparative analysis of the peculiarities of the formation of external public debt of our state as well as the new EU member states and East European ...
44497
  Bazhenova O. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 6-9. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються впливи зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. Розглянуто основні зовнішні шоки зростання в Україні. Побудовано економетричну модель для тестування впливу зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. В статье ...
44498
  Popova Lilia Extinction of the Mammoth fauna and the Red Queen phenomenon // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
44499
  Soroka Y.V. Extinction threshold of a population in spatial and stochastic model / Y.V. Soroka, B.V. Rublyov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 130-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У праці досліджено просторову стохастичну логістичну модель динаміки популяції певного виду. Досліджено критичні значення параметру смертності індивідуумів і знайдено поріг вимирання популяції за допомогою аналітичних методів і проведення симуляцій ...
44500
  Khodan H. Extra - curricular work at the geography lessons / H. Khodan, K. Melnychuk // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – P. 97-100. – Bibliogr.: Referen.: 8 name. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
44501
  Polonska I. Extra reading practice in business English (language focus) : [практикум з англ. мови для самостійної роботи студентів магістратури екон. ф-ту] / Iryna Polonska ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of economics. – Kyiv : Ліра-К, 2017. – 111, [1] p. : ill. – Текст англ. – ISBN 978-617-7507-77-1
44502
  Brod Extraction of protoactinium from a silicaceous raw material / Brod. – s.l. – 3p.
44503
  Tugay A.V. Extragalactic filament detection with a layer smoothing method // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 42-45. – ISSN 2227-1481


  Filaments are clearly visible in galaxy distributions, but they are difficult to detect by computer algorithms. Most methods of filament detection can be used only with numerical simulations of a large-scale structure. New simple and effective methods ...
44504
  Tugay M. Extragalactic Filaments in Sloan Digital Sky Survey // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 32-33
44505
  Seneka Extrait des epitres de Seneque. – P., 1770. – 443с.
44506
   Extrait du Catalogue : des livres de fonds et en nombre. – Paris, 1823. – 407 p.
44507
  Perrin C.-V. Extraits des memoires inedits de feu Claude-Victor Perrin, Duc de Bellune. – Paris : J. Dumaine, 1846. – 518, 36 p.
44508
  Thamin R. Extraits des Moralistes : publies avec un avertissement, des notices et des notes / R. Thamin. – Paris : Librairie Hachette et C-ie, 1903. – XI, 673 p.
44509
  Altenberg Peter Extrakty zivota / Altenberg Peter. – Bratislava : Tatran, 1968. – 225s. – (Ser.:"Luk")
44510
  Zembrzuski T. Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under Polish Law // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief: I. Izarova ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2019. – Iss. 1 (2), march. – P. 31-44. – ISSN 2663-0575
44511
  Soldatenko V. Extraordinary legation of the UNR to Moscow in 1919 // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 362-391. – ISBN 966-7522-07-5
44512
  Terenko O. Extrapolation of the Northern American experience of adult education development in national educational space / O. Terenko, L. Klochko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 51-56. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто освіту дорослих як важливий інструмент формування громадянського суспільства у США та Канаді. Здійснено компаративний аналіз концептів "активне громадянство" та "демократичне громадянство". Систематизовано принципи неформальної освіти ...
44513
  Moklyachuk M.I. Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations / M.I. Moklyachuk, M.I. Sidei // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – Р. 122-129. – ISSN 2309-4001
44514
  Polak O. Extrapyramidal Rigidity: An Electromyographic and Pathophysiological Study of the Tonic Stretch and Shortening Reflexes / O. Polak. – Praha : Universita Karlova, 1988. – 133c.
44515
  Demtso I . Extraterritorial jurisdiction in the jurisprudence of the European Court of Human Rights // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 240-242
44516
   Extreme - новини цього літа // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
44517
  Ivanov A. Extreme residuals in regression model. Minimax approach / A. Ivanov, I. Matsak, S. Polotskiy // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 297-308. – ISSN 2351-6046


  We obtain limit theorems for extreme residuals in linear regression model in the case of minimax estimation of parameters.
44518
  Szczotka W. Extreme value theory for asymptotically stationary sequences / W. Szczotka. – Wroclaw : [S. n.], 1986. – 35 s. – Mathemat. inst. univ. of Wroclaw. Prepr. No 61
44519
  Chaiboonsri C. Extreme values analysis for ASEAN stock exchanges / C. Chaiboonsri, P. Chaitip // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 429-435. – ISSN 1993-6788
44520
   Extremly High Amplification Factor of Spin Wave Envelope Solitons / G.A. Melkov, A.N. Oliynik, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // J.of Signal Proceccing, 2000. – №2
44521
   Eye aberrations study with Shack-Hartmann sensor / V.N. Kurashov, V.V. Molebny, A.V. Kovalenko, D.V. Podanchuk, V.P. Danko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній роботі запропоновано дифракційну модель формування вторинного когерентного поля внаслідок подвійного проходження світла через оптичну систему ока. Для дослідження хвильових аберацій в складній оптичній системі було використано сенсор хвильового ...
44522
  Roy Marilyn Eyerobics : How to improve your eyesight / Roy Marilyn. – London : Thorsons, 1999. – XVI,112p. : ill. – ISBN 0-7225-3846-4
44523
  Coleman Michael Eyes big as bowls with fear and wonder: children"s responses to the Irish national schools, 1850-1922 // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 5. – P.177-202 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
44524
   Eyes on Switzerland : 93 panoramic views - 93 panoramabilder - 93 vues panoramiche - 93 vistas panoramicas / photos: Christof Sonderegger ; text: Dorothea Kipfer. – Munich : Aarau, 2011. – [6], 93 p., в футлярі : phot. – Альбомний формат видання. – (Switzerland)
44525
  Redaelli A. Eyewitness : [culture in a changing world] / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 159, [1] p. : ill., tab. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0806
44526
  Redaelli A. Eyewitness : [culture in a changing world] : teacher"s book with tests / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 128 p. : ill., tab. + 1 Audio CD. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0849
44527
   Eyewitness [Електронний ресурс] : history of the world 2.0. – Version 2.01. – [S.l.] : Dorling Kindersley, 1998. – 1 CD-ROM. – System requirements: for Windows. - The title is taked from the label. – ISBN 0-7894-3256-0
44528
  Гата Е. EYTYXIA (Щасливі) : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 97-107. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
44529
   EYXAPI[СІГМА]THPION : пам"яті К.Е. Гриневича / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центральна наук. б-ка ; Громад. орг-ція "Харків. міське т-во греків "Геліос"". – Харків : Олехнович, 2020. – 141, [3] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 117-140 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-10-7
44530
  Fust Milan Ez mind en voltam egykor: Habi-Szadikuzdelmeinek konyve / Fust Milan. – Budapest, 1977. – 599с.
44531
  Bielukas K. Ezerotyros pagrindai / K. Bielukas. – Vilnius, 1961. – 358с.
44532
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Ezo Vlkolinsky / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Bratislava, 1953. – 223с.
44533
  Gon O.M. Ezra Pound"s Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 296-307
44534
  Заяць О.І. Eвoлюцiя peгулювaння peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї в мeжax глoбaльнoї iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 137-144. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
44535
  Костюченко Н. Eволюція створення монетарних союзів, як прояв глобалізації міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 126-134. – ISSN 2409-9260
44536
  Кемінь У. Eмоція, емоційність та емотивність: до проблеми розмежування термінопонять // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 12-16. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
44537
  Петрова Л.О. Eтика відповідальності: небезпека війн та збройних конфліктів у сучасному світі // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 120-125. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У даній статті розглядаються глобальні небезпеки, які постали перед людством внаслідок військової діяльності. Автор доходить висновку про потребу у новій філософсько-етичній парадигмі, заснованій на принципі відповідальності з огляду на його ...
44538
  Будняк Д. Eтнокультура та етнічна свідомість // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 8-17
44539
  Костюченко Л. Eфективність pr-діяльності КП "Київський метрополітен" / Л. Костюченко, А. Тиха // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 175-184. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
44540
  Тищенков А. F-16 FIGHTING FALCON. Самый распространенный истребитель 4-го поколения. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 54-58


  General Dynamics F-16 Fighting Falcon (англ. дословно - боевой сокол, - назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
44541
  Тищенков А. F-35 - единый ударный истребитель 5-го поколения. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 40-46


  F-35 Lightning II частый гость новостных лент всего мира. Зачастую упоминается новейший американский самолет не с лучшей стороны, в его адрес поступает огромное количество критики, надо сказать, вполне обоснованной. В настоящее время стало модным ...
44542
  Тищенков А. F - 16 Fighting Falcon Самый распространенный истребитель 4-го поколения Модификации F-16 Fighting Falcon. Часть 3 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 32-38
44543
  Ефимов Н. F fair and equal society = Общество раноправных / Н. Ефимов, А. Губер. – Москва, 1982. – 63с.
44544
  Бердичевская Н.А. F text-book of ore-dressing / Н.А. Бердичевская. – Х, 1959. – 104с.
44545
  Рисай Є.М. F* -розширення некоерцитивних екстремальних задач / Є.М. Рисай, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 174-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для некоерцитивних задач мінімізації в сепарабельних банахових просторах запропоновано і досліджено узагальнену постановку. Ключові слова: банахів простір, узагальнений розв"язок, нормальний розв"язок, екстремальна задача, некоерцитивний ...
44546
  Stiepanowa J. F. Engels. Szkic biograficzny / J. Stiepanowa. – M., 1977. – 319с.
44547
  Budin Stanislav F.D. Roosevelt. / Budin Stanislav. – Praha, 1965. – 208с.
44548
  Tully Grace F.D.R. my boss / Tully Grace; Foreword by W.O.Douglas. – New York : Charles Scribner"s sons, 1949. – 400p.
44549
  Storm Gheorghi F.F. Usarov / Storm Gheorghi. – Bucuresti, 1953. – 332с.
44550
   F.F.Chopin. – Warszawa, 1960. – 336с.
44551
  Streit Jiri F.J. Gerstner / Streit Jiri. – Praha, 1947. – 31с.
44552
   F.W.J. Schelling"s philosophische Schriften. – Landshue : Philipp Krull. – XII,XXIV,511 S.
44553
  Svoboda Ludvik F.X. Salda / Svoboda Ludvik. – Praha : Svobodne slovo, 1967. – 407 s. – (Odkazy pokrokovych osobnosti nas(i minulosti ; sv. 21)
44554
  Млавець Ю.Ю. F[нижній індекс псі]([Омега]) - простори випадкових величин з експоненціальною функцією [псі] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F[нижній індекс псі]([Омега]) з експоненціальною функцією [псі]. The properties of random variables and processes from spaces F[lower index psi]([Omega]) are investigated with ...
44555
  Bodmer Iohann Jakob Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger / Bodmer Iohann Jakob. – Facsimile. – Leipzig, 1973. – 350с.
44556
  Stricker Fabeln und Maren von dem Stricker / Stricker. – Halle, 1959. – 152с.
44557
  Krylow I.A. Fabeln. / I.A. Krylow, 1937. – 46 s.
44558
  Krylow Iwan Andrejewitsch Fabeln. / Krylow Iwan Andrejewitsch. – Leipzig, 1976. – 119с.
44559
  La Fontaine Jean de Fabeln. Mit Bildern von Jean Effel / La Fontaine Jean de. – Berlin, 1955. – 224с.
44560
  Kastner Erich Fabian. Die Geschichte eines Moraliste. / Kastner Erich. – Berlin, Weimar, 1976. – 243с.
44561
   FabLab у виші [в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили Центр інноваційного розвитку, який створено за принципом Fab Lab (Fabrication Laboratory - лабораторія виробництва), де кожний охочий має змогу втілити в матеріалі власні ...
44562
  Короденко М. FabLab: від ідеї до прототипу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У Київській політехніці розпочала роботу інноваційна лабораторія "ФабЛаб КПІ", створена в рамках європейського проекту програми Еразмус+. Мета проекту - поліпшення умов для розвитку інновацій та інженерної творчості, поштовх до взаємодії вишу, бізнесу ...
44563
  La Fontaine Fables / La Fontaine. – Paris. – 248 p.


  На передньому форзаці маргіналії: надпис чорним чорнилом (вірш.) На авантитулі гравюра (C.N. Cochin) - портрет Ж. де Лафонтена.
44564
  La Fontaine Fables choisies / La Fontaine. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1954. – 92с.
44565
  La Fontaine Fables choisies, mises en vers par monsieur de La Fontaine : Avec un nouveau commentaire par m. Coste, Membre de la societe Royale de Londres. – Nouvelle ed. – A Paris
Part.1-2. – 1746. – LII, 180, 303, [6] p. – На корінці: Fables choisies par monsieur de La Fontaine


  На передньому форзаці маргіналії: надпис чорним чорнилом (вірш.) На авантитулі гравюра (C.N. Cochin) - портрет Ж. де Лафонтена.
44566
  Krylov I.A. Fables choisies. / I.A. Krylov. – M., 1973. – 167с.
44567
  La Fontaine Fables coisies mises en vers par monsieur de La Fontaine : Avec un nouveau commentaire par m. Coste. – A Paris
Part. 1-2. – 1743. – 16, XLIV, 17-421, [12] p. – На корінці: Fables De La Fontaine


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex libris Antonii Semetier, Beriae Parochi На авантитулі гравюра (B. Picart) - алегоричний портрет Ж. де Лафонтена.
44568
  Gellert C.F. Fables et contes / Mr. Gellert. – a Strasbourg : chez Jean Godefroy Bauer, 1750. – 154 p.
44569
  Audin M. Fables heroiques comprenans les veri tables, maximes de la politique et de la morale : Representees par plusieurs figures en Taille-douce: Ensemble les moralites, discours & histoires sur chaque fable, adjoustees en cette seconde edition, corrigee & augmentee. – Paris : Estienne Loyson
P. 2. – 1660. – (13), 379, (5с.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
44570
  Govier Katherine Fables of Brunswick Avenue / Govier Katherine. – Harmondsworth, 1985. – 253с.
44571
  La Fontane Fables suivies d"Adonis, poeme. – P.
2. – 1799. – 256с.
44572
  Tolstoi L.N. Fables, tales and stories. A captive is the caucasus / L.N. Tolstoi. – 3-е. – Moscow, 1973. – 122 p.
44573
  Smirnov F.F. Fabricarea sculelor de aschiere prin incarcare cu arc electric / F.F. Smirnov, 1950. – 120с.
44574
  Gnatyuk D.V. Fabrication of CdTe detector by laser impact on semiconductor-metal interface / D.V. Gnatyuk, T. Aoki, L.V. Poperenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 184-187
44575
  Matz G. Fabrication of fuel elements / G. Matz. – Vienna : IAEA, 1962. – 80 p.
44576
   Fabrication, morphology, and luminescence properties of the Li2O - 7 GeO2 glass ceramics / Ya. Rybak, O. Nesterov, M. Trubitsyn, S. Nedilko, M. Volnianskii, V. Scherbatskii, V. Chornii, S. Rozouvan // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 41
44577
  Eggerath W. Fabrt ins Donaudelta und Andere Reportagen aus Rumanien / W. Eggerath. – Berlin : Dietz, 1960. – 203S.
44578
  Capek Karel Fabryka absolutu / Capek Karel; Przelozyl z czes. P.H.Laskowski. – Katowice : MEWA, 1947. – 194s.
44579
  Lukowska M.A. Fabrykant Lodzki we wspomnieniach robotnikow / Maria Antonina Lukowska. – Lodz : Ibidem, 2007. – 252, VIII s. : il. – Index nazwisk: p. 235-243. – Bibliogr.: s. 217-233. – ISBN 978-83-88679-72-8
44580
  Kuchilan Mario Fabulario. Petrato de una epoca. / Kuchilan Mario. – La Habana, 1972. – 315с.
44581
  Skovoroda Ghryghory Fabulas / Skovoroda Ghryghory. – Rio de Janeiro, 1978. – 60с.
44582
   Fabulas de Cabo Frio.. – Rio de Janeiro, 1985. – 48с.
44583
  Chaviano Daina Fabulas de una abuela extraterrestre / Chaviano Daina. – Habana, 1988. – 413с.
44584
  Manuel Juan Fabulas y relatos / Manuel Juan. – Moscow, 1953. – 48с.
44585
  La Fontaine Fabule / La Fontaine. – Bucuresti, 1961. – 228с.
44586
  Pann A. Fabule si istorioare / Pann A. – Bucuresti : Edit. pentru literatura, 1961. – 278 p. – (Biblioteca pentru toti)
44587
  Krylov I.A. Fabule. / I.A. Krylov, 1952. – 179с.
44588
  Alexandrescu Grigore Fabule. / Alexandrescu Grigore. – Bucuresti, 1952. – 52с.
44589
  Alexandrescu Gr. Fabule. / Gr. Alexandrescu. – Bucuresti, 1957. – 56с.
44590
  Krilov I.A. Fabule. In romineste de Tudor Arghezi. / I.A. Krilov. – Bucuresti, 1961. – 152с.
44591
  Семерин Х. Face-феномен в українському модернізмі: лице як репрезентоване і репрезентамент // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 30-34. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
44592
  Suess E. Face de la terre / E. Suess. – Paris : Colin
T. 1. – 1921. – XV, 835 p.
44593
  Chaput-Rolland Solange Face to face / Chaput-Rolland Solange, , Laing Gertrude. – Toronto, 1972. – 152с.
44594
  Олексієнко А. Facebook-література, породжена революцією гідності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 248-259. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
44595
  Іщенко Н. Facebook Vs Ботоферми // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 25, 28


  Як соцмережа бореться зі "Скординованою неавтентичною поведінкою".
44596
  Шпилик С. Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу / С. Шпилик, О. Вовчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 2 (55). – С. 106-113. – ISSN 2409-8892
44597
  Pahlavi Ashraf Faces in a mirror: memoirs from exile / Pahlavi Ashraf. – Englewood Cliffs, 1980. – 238с.
44598
  Williams Walter Jon Facets / Williams Walter Jon. – New York : A Tom Doherty associates book, 1990. – 321 p.
44599
  Sorell Walter Facets of comedy / Sorell Walter. – New York, 1972. – 340с.
44600
   Fach-worterbuch der Medizin : Uber 22 000stichworten. – Munchen : Orbis Verlag, 1993. – 560с.
44601
  Beeck P. Fachausdrucke der Presse = Vocabulaire de Presse = Vocabulary of the Press / P. Beeck. – Frankfurt am Main, 1950. – 174с.
44602
  Rhodin Rolf Fachausdrucke des Aubenhandels / Rhodin Rolf. – Berl., 1958. – 428с.
44603
  Bodeker K. Fachausdrucke und ihre Definitionen / K. Bodeker, L. Grigoleit. – Berlin : Verlag Technik, 1990. – 88 s. – (Bibliothek des Elektropraktikers / K. Bodeker und H. Senkbeil)
44604
   Fachbuchkatalog Natur-Wissenschaften. – Leipzig : Verlag fur Buch- und Bibliothekswesen, 1955. – VIII, 121 S.


  Mathematik - Astronomie Physik -Chemie Meteorologie Geologie - Mineralogie Biologie Botanik - Zoologie Erd- und Volkerkunde Medizin Krankenpflege Zahnhellkunde Tierhellkunde Pharmakologie Fachzeitschriften
44605
  Shukowa E. Fachchrestomathie. (Mathematik und Physik). 19.-20. Jahrhundert / E. Shukowa. – Kiew, 1961. – 316с.
44606
  Burkhardt H. Fachkunde fur Elektroakustik / H. Burkhardt. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1953. – 188 s.
44607
   Fachkunde fur Funkmechaniker. – 3. unverand. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener
T. 1. – 1959. – 420 s.
44608
   Fachkunde fur Funkmechaniker. – 2. bearb. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener
T. 2. – 1959. – 220 s.
44609
  Nowak Alois Fachliteratur des Chemikers. Einfuhrung in ihre Systematik und Benutzung mit einer Ubersichtuber wichtige Werke / Nowak Alois. – 3. Aufl. – Berlin, 1976. – 348с.
44610
  Berent Waclaw Fachowiec / Berent Waclaw. – Warszawa, 1955. – 208с.
44611
   Fachrechnen fur gartnerische Berufe. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verl., 1958. – 168 S. – (Lehr- und Fachbucher fur die Berufsausbildung)
44612
   Fachschulfuhrer der Deutschen Demokratischen Republik.. – Lpz., 1961. – 390с.
44613
  Glaser Rosemarie Fachstile des Englischen. / Glaser Rosemarie. – Leipzig, 1979. – 207с.
44614
  Kutasina Jevgenia Fachtexte fur Bibliothekare. / Kutasina Jevgenia, Solovjova Alla. – Riga
3. – 1991. – с.
44615
  Stale I. Fachtexte fur Okonomen. Statistik / I. Stale. – Riga, 1974. – 62с.
44616
  Dorofejewa M. Fachubersetzen unter dem synergetischen Aspekt // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2015. – J. 10. – S. 222-230. – ISSN 2408-9885
44617
   Fachworterbuch: Carbochemie, Petrolchemie = Dictionary: Coal chemistry, petrochemistry : Englisch-Deutsch-Franzosisch-Russisch. – Berlin-Paris : Alexandre Hatier, 1992. – 340 S. – Mit etwa 8000 Wortst. – ISBN 3-86117-039-6
44618
  Бриль М. Facialis [та інші] / Микола Бриль. – Б. м. : Укрголовліт : УПО 13 друк. – 155 с.


  На с. 2 напичатано: Бібліогр. опис цього вид. вміщенов "Літопис Українського друку", "Картковому репертуарі"
44619
   Facie ad faciem : ілюстр. життєпис Михайла Грушевського / [авт.-упоряд.: С. Панькова, Г. Кондаурова ; голов. ред.: С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 143, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0732-3


  Видання вперше презентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії М. Грушевського з музейних, архівних та приватних збірок, зокрема унікальні пам"ятки, досі маловідомі. Представлена колекція доповнена ґрунтовними атрибутивними описами, ...
44620
   Facilitating intercultural communicative competence of adult learners in the context of higher education internationalisation / J.-U. Sandal, T. Kolenichenko, A. Verbytska, H. Dyvnych // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 87-93. – ISSN 2409-3351


  Стаття спрямована на оцінку освітніх потреб активних людей старшого віку, вивчення їх мотивів до вивчення англійської мови.
44621
  Aleksandra Labus Facilitating learning e-business using edutainment / Aleksandra Labus, Konstantin Simic, Aleksandar Milic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 311-322 : table., fig. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
44622
  Laptinova Y. Facilitating learning in conflict-affected areas // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 37-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  У несприятливих умовах, таких як збройний конфлікт, викладачам та іншим працівникам освіти необхідно створювати відповідні можливості для навчання, щоб допомогти здобувачам освіти, які опинилися в кризовій ситуації, повернутися до навчання та ...
44623
  Mykhalchuk N. Facilitation of the Understanding of Novels by Senior Pupils as a Problem of Psycholinguistics / N. Mykhalchuk, N. Hupavsheva // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 214-238. – ISSN 2309-1797
44624
  Vinogradova E. Facing the prepositions (prepositional units in the russian, bulgarian and ukrainian languages) / E. Vinogradova, H. Sytar, V. Chekalina // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 100-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті запропоновано зіставний аналіз російських прийменникових одиниць, що містить лексему "лицо", та їхніх еквівалентів у болгарській та українській мовах.
44625
  Leonov A.Y. Facing up to David Chalmers" philosophy of mind: the general overview // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 87-89
44626
  Casserley D. Facing up to the risks : How financial institutions can survive and prosper / Dominic Casserley. – New York a. o. : Wiley, 1993. – IX, 323 p. – ISBN 0-471-59219-6
44627
  Reiche Karl Fackeln vor Lumber Point / Reiche Karl. – Berlin, 1960. – 340с.
44628
  Asimov Isaac Fact and fancy / Asimov Isaac. – New York, 1963. – 208с.
44629
   Facta universitatis. Mechanics, automatic control and robotics. – Nis
  Vol.2 N 7/2. – 1997


  1997. Vol. 46
44630
  Metalnikov Facteurs biologiques et psychiques de l""immunite : Conference faite au laboratoire de mocrobiologie de la faculte de pharmacie de Nancy / Metalnikov. – Nancy, 1931. – 26 p.
44631
  David R. Facteurs de developpement et printanisation des vegetaux cultives / R. David. – Paris : Hermann & Co, 1946. – 177 p. – (Actualites scientifiques et industrielles : 1013 physiologie vegetale ; 1)
44632
  Bielienkova Olha Factor analysis of profitability (losses) construction enterprises in 1999-2019 // Economics, finance and management review (EFMR). – Tallinn, 2020. – Iss. 1. – P. 4-16. – (Scientific Center of Innovative Researches). – ISSN 2674-5208
44633
  Spitsyn Y. Factor of national mentality in the process of reforming the higher education system: position and meaning / Y. Spitsyn, V. Leshchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 47-51. – (Педагогіка ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  The study analyzed the essence of the concept of "national mentality", its structure, including neuroscientific context; the position and meaning of the national mentality in the world pedagogical literature are determined; the key factors in the ...
44634
  Ionescu V. Factori de eroare in diagnosticul si tratamentul bolilor de inima / V. Ionescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1980. – 262s.
44635
   Factori sociali al productivitatii muncii.. – Bucuresti, 1970. – 235с.
44636
  Taseva-Petkova Galya Factoring as a Financial Alternative aor Development of Companies: Evidence from Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 3. – P. 252-266. – ISSN 2367-6361
44637
  Dass G.V. Factorization, w crossover, polarization and finite energy sum rules for kaon-nucleon scattering. / G.V. Dass, C. Michael. – Berkshire. – 10с.
44638
  Cooley J.S. Factors affecting distribution and severity of black root rot of apple trees / J.S. Cooley. – Washington : Government, 1942. – p. 299-311. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 65, N. 6, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
44639
  Alrawabdeh W. Factors impacting the adoption of e-commerce by microfinance companies in Jordan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 160-170. – ISSN 1993-6788


  The present study seeks to investigate the status of e-commerce within Jordanian microfinance companies and to empirically test the factors affecting successful implementation of e-commerce. The study also investigates how Jordanian microfinance ...
44640
  Fedorenko V. Factors in the Development of Professional Competences at Students TV-Journalists at KNUCA / V. Fedorenko, S. Kotliar // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 71-81. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551


  Особливості формування професійних компетентностей студентів тележурналістів КНУКІМ.
44641
  Isaac James Paton Factors in the Ruin of Antiquity: A Criticism of Ancient Civilization / Isaac James Paton. – s.l., 1971. – 476с.
44642
  Chia-Jen Chang Factors influence on labor share decline / Chia-Jen Chang, , Chia-Jung Chung // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 336-347 : Tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
44643
  Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / D. Korenova, A. Cepelova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – Р. 80-88. – ISSN 1993-6788


  The aim of this article is to identify the factors influencing the efficient operation of processes and the efficient process management of public administration organizations. The paper presents the results of a larger research on transformation of ...
44644
   Factors Influencing Social Сapital in Rural Communities in Nigeria / N.A. Sofoluwe, Oyelami, , , O.D. Adisa // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 27-34. – (Економіка ; вип. 1 (214)). – ISSN 1728-3817


  Social capital has become an important aspect of most rural communities in developing nations. But, the dimensions of social capital vary across rural regions while little is known about the factors influencing it in rural areas. This study aimed to ...
44645
   Factors influencing society"s attitudes towards internal and external EU immigrants / Butkus Mindaugas, Maciulyte-Sniukiene Alma, , Davidaviciene Vida, K. Matuzeviciute // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 292-303. – ISSN 0235-7186
44646
  Semenchenko F. Factors influencing the level of political freedom // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 185-186
44647
  Mast S.O. Factors involved in the process of orientation of lower organisms in light / S.O. Mast. – Cambridge : University Press, 1938. – P. 186-224. – Reprinted from Biological Reviews, Vol. 13, No. 3, July, 1938
44648
  Lavrinenko O. Factors of income differentiation in Latvia: 2000-2011 / O. Lavrinenko, I. Lavrinovich, A. Ohotina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 359-369 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
44649
  Kachan Y.V. Factors of influence on the professional development of public service in Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – . 131-139. – ISSN 2414-0562
44650
  Mykhailychenko I. Factors of personality formation of l. Kirdishcheva as prospective professional / I. Mykhailychenko, D. Kozlov, O. Kozlova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 330-339. – ISSN 2312-5993
44651
  Strapchuk S.I. Factors of Sustainable Intensification in Agriculture of Ukraine: Evidence from the Enterprises of the Kharkivska Oblast / S.I. Strapchuk, O.P. Mykolenk // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 9-17. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Чинники сталої інтенсифікації у сільському господарстві України на прикладі підприємств Харківської області. Зниження негативного впливу діяльності підприємств сільського господарства на навколишнє середовище за умови зростання потреби в продовольстві ...
44652
   Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation / T. Vasyltsiv, O. Mulska, O. Levytska, R. Lupak, B. Semak, ShtetsT // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 2 (104). – C. 44-58. – ISSN 2409-9066
44653
  Komova M. Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – Р. 43-52. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є визначення чинників функціонування масовокомунікаційного документа в соціокультурному просторі. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, методу ...
44654
  Gassim Factors to Consider while Teaching English to Arab Students / Gassim, Dohal // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 142-145. – ISSN 2414-5076


  Чинники, які необхідно враховувати під час навчання англійської арабських студентів.
44655
  Bondaruk V. Factors to influence the formation of the US foreign policy during the presidency of Bill Clinton // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – Р. 6-14. – ISSN 2522-1663
44656
   Factorul feminin in istorie = Women"s factor in history = Женский фактор в истории : culegere de studii si documente / Acad. de Sti. a Moldovei ; Univ. de Stat din Moldova ; [coord. sti.: L. Zabolotnaia]. – Chisinau : CEP USM, 2012. – 466, [1] p. – Текст парал. на рум., англ. и рус. яз. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9975-71-240-8
44657
   Facts about Germany. – Frankfurt/Main : Societats-Verlag, 1999. – 40,512p. : Ill. – На обкл.: The Federal Republic of Germany 50 years on. – ISBN 3-7973-0701-2
44658
   Facts about the USSR.. – Moscow, 1971. – 207с.
44659
  Sullivan George Facts and Fun about the Presidents / Sullivan George. – New York a.o., 1987. – 96с.
44660
   Factual background document on access to higher education in Europe.. – Paris, 1967. – 380с.
44661
  Blair Walter Factual prose / Blair Walter, Gerber John. – Chicago, 1963. – 504с.
44662
   Facultas philosophica Universitatis Comenianse Bratislavensie 1921-1971.. – Bratislava, 1972. – 192с.
44663
   Faculty publications and doctoral dissertations. 1975.. – Illinois, 1975. – 220с.
44664
  Danilewicz Zielinska Maria Fado o moim zyciu : Rozmowy z Wlodzimierzem Pazniewskim / Danilewicz Zielinska Maria. – Torun : Biblioteka uniwersytecka, 2000. – 97s. – ISBN 83-231-1242-8
44665
  Beldie Al. Fagetele Montane Superioare Dintre Valea Lalomitei si Valea Buzaului : Studiu Fitosociologic Comparativ / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romane, 1951. – 114s.
44666
  Kramer Larry Faggots. / Kramer Larry. – New York, 1987. – 384с.
44667
  May Ferdinand Fahal Paris / May Ferdinand. – Berlin, 1973. – 453с.
44668
  Bauer H. Fahndung nach dem ersten Menschen : Kampf und Triumph der Abstammungslehre / H. Bauer. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1965. – 248S. : Mit 24 Bildtafeln
44669
  Muller Walter Fahnenfluchtige. / Muller Walter. – Berlin, 1960. – 222с.
44670
  Bradbury Ray Fahrenheit 451 / Bradbury Ray. – Moscow, 1983. – 384 p.
44671
  Wangenheim Inge von Fahrmann, wohin? / Wangenheim Inge von. – Berlin : Verlag Tribune, 1961. – 383 S.
44672
  Rodari Gianni Fahrstuhl zu den Sternen, und andere Geschichten am Telefon / Rodari Gianni. – Berlin, 1975. – 85с.
44673
  Petersen Jan Fahrt nach Paris / Petersen Jan. – Moscow, 1959. – 78с.
44674
  Schomburgk Fahrten und Fahrten / Schomburgk. – Berl., 1959. – 164с.
44675
  Teplinski Leonide Faillite de la politique de Tel-Aviv en Afrique / Teplinski Leonide. – Moscou, 1975. – 80с.
44676
  Henderson Nevile Failure of a mission: Berlin 1937-1939. / Henderson Nevile. – New York, 1940. – 334с.
44677
   Fair land of Byelorussia.. – M., 1976. – 367с.
44678
  Domanovskyi A. Fair Price in the Early Byzantine Era: Notes on the definition of the concept // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 91
44679
  Bates H. Fair wind for France / H. Bates. – M., 1977. – 142с.
44680
  Goy Philip Faire le mur / Goy Philip. – Paris, 1980. – 320с.
44681
  Hauff Fairy tails. / Hauff. – London, 1961. – 231с.
44682
  Ellis T.A. Fairy tale / Alice Thomas Ellis. – London : Penguin books, 1995. – 212, [4] p. – (PENGUIN : Fiction). – ISBN 0-14-017963-1
44683
  Wilde O. Fairy tales : сказки, (адаптировано) / O. Wilde. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1956. – 123 p.
44684
   Fairy tales : Сказки. Книга для чтения на англ. яз. для VII класса. – Москва, 1963. – 104 с.
44685
  Wilde O. Fairy tales / O. Wilde. – Moscow : Progress, 1970. – 211 p.
44686
  Wilde O. Fairy tales = Сказки / O. Wilde. – Moscow : Progress, 1979. – 211 p.
44687
  Wilde O. Fairy tales and Stories / O. Wilde. – London : Octopus Book, 1980. – 335 p.
44688
  Wilde O. Fairy tales and Stories = Казки та оповідання : Посібник для навчання читання англійською мовою / O. Wilde; Уклад. Ю.М.Проценко. – Київ : Знання, 2000. – 112с. – ISBN 966-620-033-3
44689
   Fairy Tales by American Writers. : [сб. – Moscou : Raduga Publishers, 1990. – 298 с.
44690
  Melegari D. Faiseurs de peines et faiseurs de joies : deo favente / D. Melegari. – 7 ed. – Paris : Fischbacher, 1905. – XII, 265 p.
44691
  Legrand Renaud Faites vous-meme vos cerfs-volants / Legrand Renaud. – [Paris] : Solar, 1985. – 63p. : ill. – ISBN 2-26300-957-4
44692
  Fedorova M. Faithful group actions and Schreier graphs // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Т. 9, № 2. – P. 202-207. – ISSN 2075-9827
44693
  Evrard Franck Faits divers pour un non-lieu / Evrard Franck. – Paris : Les editions Du Laquet, 2001. – 77,[2]p. – (Theatre en poche). – ISBN 2-84523-050-8
44694
  Pilarz Franciszek Fajeczka stryja Bonifacego / Pilarz Franciszek. – Warszawa, 1959. – 256с.
44695
  Махун С. Fakebook // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 15


  Гібридна війна у світі постправди точиться й на історичному полі.
44696
  Brabnik Ludek Fakir. / Brabnik Ludek. – Praha, 1984. – 135с.
44697
  Illyes Gyula Faklyaland / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 116с.
44698
   Fakten und Fabeln.. – Basel, Frankfurt am Main, 1991. – 632с.
44699
  Ciganik Ing. Marek Faktograficke informacne systemy / Ing. Marek Ciganik. – Bratislava, 1985. – 269с.
44700
  Ginzburg W.L. Fale elektromagnetyczne w plazmie / W.L. Ginzburg. – Warszawa, 1964. – 644 с.
44701
  Khavronina S. Fale Russo. / S. Khavronina. – M., 1977. – 246с.
44702
  Frybova Zdena Falesni hraci / Frybova Zdena. – Praha, 1982. – 287с.
44703
   Fall 12. Das Urteil gegen das Oberkommando der Wehrmacht, gefallt am 28 Oktober 1948 in Nurnberg vom Militargerichtshof V der Vereinigten Staaten von Amerika.. – Berl., 1960. – 296с.
44704
   Fall 9. Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozess gefallt am 10 April 1948 in Nurnberg vom Militargerichtshof II der Vereinigten Staaten von Amerika.. – Berl., 1963. – 260с.
44705
  King Stephen Fall from innocence: the body / King Stephen; Retold by R.Waterfield. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 4,76p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41817-8
44706
  Suneson Vic Fall N 44 / Suneson Vic. – Berlin, 1972. – 125с.
44707
  Plutarchus Fall of the Roman republic: republic: six lives by Plutarch; Marius; Sulla; Crassus; Pompey; Caesar; Cucero / Plutarchus. – Harmondsworth, 1972. – 361с.
44708
  Czarnecki Bogdan Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce / Czarnecki Bogdan. – Warszawa, 1961. – 188с.
44709
  Morgan Elaine Falling apart: the rise and fall of urban civilization / Morgan Elaine. – New York, 1977. – 262с.
44710
  Dewekin V.N. Falsch oder richtig? / V.N. Dewekin, L.D. Beljakowa. – Москва, 1965. – 200 с.
44711
  Dewekin V.N. Falsch oder richtig? / V.N. Dewekin, D. Beljakowa. – 3 Aufl. – M., 1986. – 190с.
44712
  Dewekin V.N. Falsch oder richting? / V.N. Dewekin, L.D. Beljakowa. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – M., 1975. – 199с.
44713
  Schellenberger Martin Falschafahrt / Schellenberger Martin. – Halle, 1960. – 88с.
44714
  Handke Peter Falsche Bewegung. / Handke Peter. – Frankfurt am Main, 1988. – 81с.
44715
  Carlo Milan Falsche freunde auf der lauer : Dizionario di false analogie e ambigue affinita fra tedesco e italiano / Carlo Milan, Rudolf Sunkel. – Bologna : Zanichelli, 1990. – 429 с.
44716
  Frauenstein K. Falsche Mehltaupilze / K. Frauenstein. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1959. – 46S. : Mit 21 Abbildungen und 2 Ubersichten
44717
  Norden Albert Falscher. Zur Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziechungen / Norden Albert. – Berl., 1959. – 304с.
44718
  Eversz Robert False prifit. / Eversz Robert. – Harmondsworth, 1991. – 270с.
44719
  Eremenko A.I. False witnesses. / A.I. Eremenko. – M., 1966. – 148с.
44720
  Casado M Falso movimiento / M Casado. – Madrid : Catedra, 1993. – 60 p. – ISBN 84-376-1156-3
44721
  Secundi Sane Falsos amigos al acecho : Dizionario di false analogie e ambigue affinita fra spagnolo e italiano / Secundi Sane. – Bologna : Zanichelli, 1992. – 202 с.
44722
   Falsovatelia dejin.. – Bratislava, 1952. – 56с.
44723
  Solanges Paul Falstaff / Solanges Paul, Boito Arrigo. – Paris, 1975. – 92с.
44724
  Szwarc Andrzej Falszerstwo dokumentow w swietle kryminalistyki / Szwarc Andrzej. – Warszawa, 1955. – 136с.
44725
  Lassota Ryszard Falszywy prorok / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1961. – 298с.
44726
  Skala H. Falter aus Mahren und Schlesien / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1942. – S. 275-294. – Zeitschriftdes Wiener Entomologen-Vereines, 27, Jahrg., 1942
44727
  Skala H. Falter von Haid und Anderes / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1942. – S.5-7. – Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines, 27, Jahrg., 1942
44728
  Floericke K. Falterleben / K. Floericke. – Stuttgart : Kosmos; Gesellschaft der Naturfreunde, 1920. – 77 S.
44729
  Iacobescu M. Falticeni / M. Iacobescu, I. Iosep. – Bucharest, 1978. – 79 с.
44730
  Caraion Francisca Elena Fam. Cytheridae / Caraion Francisca Elena. – Bucuresti, 1967. – 1-168с.
44731
  Capuse I. Fam. Tineidae / I. Capuse. – Bucuresti, 1968. – 1-466с.
44732
  Rychlinski Jerzy Bohdan Fama kapitana Mory / Rychlinski Jerzy Bohdan. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1960. – 299s.
44733
  Popov I. Familia / I. Popov, 1950. – 64с.
44734
   Familia interetnica in societatea civila din Romania. – Bucuresti
(Studii psihosociologice). – 1998. – 228 p.
44735
  Spetova Marie Familia Vojacik / Spetova Marie. – Bucuresti, 1952. – 392с.
44736
   Familie in Geschichte und Gegenwart.. – Berlin, Dietz, 1978. – 168с.
44737
  Turek Ludwig Familie Nagelschwert / Turek Ludwig. – Berlin, 1961. – 294с.
44738
  Hauser Jochen Familie Rechlin. / Hauser Jochen. – Berlin, 1980. – 173с.
44739
  Hauser Jochen Familie Rechlin. / Hauser Jochen. – Rostock, 1982. – 288с.
44740
  Eckert Wolfgang Familienfoto / Eckert Wolfgang. – Halle-Leipzig, 1986. – 368с.
44741
   Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik mit wichtigen Nebengesetzen.. – Berl., 1966. – 128с.
44742
  Arnold Wolf Familienmesse. / Arnold Wolf. – Halle-Leipzig, 1980. – 548с.
44743
  Hellfritzsch V. Familiennamenbuch. / V. Hellfritzsch, H. Naumann, M. u.a. Naumann. – Leipzig, 1987. – 328с.
44744
   Family as a value in terms of religion, tradition and modernity : international conference : 26-27 November 2010, Antalya : conference articles / Gazeteciler ve yazarlar vakfi ; Kulturlerarasi diyalog platformu (KADIP) ; Diyalog Avrasya (DA) [etc.]. – Antalya, 2010. – VI, 474 р. – Кн. опис. по обкл. - На обкл. також : International conference
44745
  Duvall Evelyn Millis Family development / Duvall Evelyn Millis. – 4th ed. – Philadelphia a.o., 1971. – 576с.
44746
  Laslett P. Family life and illicit love in earlier generations : Essays in historical sociology / Peter Laslett. – Cambridge a.o. : Cambridge univ. press, 1977. – 7, 270 p. – ISBN 0 521 29221 2
44747
   Family look: красота, которая объединяет // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 41-42 : фото
44748
  Keneally Thomas Family madness. / Keneally Thomas. – Harmondsworth, 1987. – 336с.
44749
  Hughes Dean Family picture / Hughes Dean. – New York a.o., 1990. – 184с.
44750
   Family planning : a global handbook for providers : evidence-based guidance developed through worldwide collaboration. – Rev. 2011 update. – [Geneva etc.] : World Health Organization, Dep. of reproductive health a. research [etc.], 2011. – XII, 372 р. : ill. + Summary of major changes from 2008 a. 2011 updates (12 p.). – На обкл. також: Successor to the essentials of contraceptive technology. – (WHO family planning cornerstone)
44751
   Family planning, Internal migration and ubanization in ecafe countries.. – N.Y. – 66с.
44752
   Family portraits.. – Harmondsworth, 1991. – 328с.
44753
  Trevor W. Family sins and other stories / W. Trevor. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 251с. – ISBN 0-670-83257-X
44754
   Family, child and youth welfare services in Africa.. – N.Y., 1966. – 84с.
44755
  Paddock William Famine - 1975 ! : America"s decision: who will survive? / Paddock William, Paddock Paul. – Boston; Toronto, 1967. – 276с.
44756
  Veselova O. Famine in Ukraine after Second World War // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 183-198. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
44757
  Borysenko V. Famine in Ukraine, 1932-1933 (on the basis of oral testimonies) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 22-28. – ISBN 966-95788-9-2


  В статті за спогадами очевидців трагедії українського народу - голодомору 1932 - 1933 років, узагальнено матеріал переважно з центральних областей України. Спогади біля тисячі свідків голодомору в Україні засвідчують спланований геноцид урядом ...
44758
  Perron Fammes arabes avant et depuis l`islamisme. – Paris : Librairie Nouvelle, 1858. – 611 p.
44759
   Famous Land Battles.. – London, 1964. – 206с.
44760
  Morris Charles Famous man and great events of the nineteenth century. – Philadelphia a.o., 1899. – 636с.
44761
  Hughes Elinor Famous stars of filmdom (Women) / Hughes Elinor. – New York, 1970. – 341с.
44762
   Famous Trials.. – Harmondsworth, 1987. – 376с.
44763
  Brudzynski Ryszard Fanaberie. / Brudzynski Ryszard. – Lodz., 1962. – 70с.
44764
  May Ferdinand Fanal Paris / May Ferdinand. – Berlin, 1975. – 453с.
44765
  Sand George Fanchon Fadet = Маленькая Фадетта / George Sand ; Обраб., ком. и сл. Т. Вениери. – Moscou, 1953. – 95 с. – (Учебная серия для начального чтения)
44766
  Sand George Fanchon Fadet / Sand George. – 2-е изд. – M., 1956. – 96с.
44767
  Arrabal F. Fando y lis. Guernica. La bicicleta del condenado / F. Arrabal. – Madrid : Alianza Editorial, 1986
44768
   Fangheuschrecken. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 32s.
44769
  Cleland John Fanny Hill or memoirs of a woman of pleasure. / Cleland John. – Harmondsworth, 1985. – 234с.
44770
  Bergman Ingmar Fanny i Alexander; Z zycia marionetek / Bergman Ingmar. – Warszawa, 1987. – 295с.
44771
  Charatonik J.J. Fans with the property of Kelley; images of the Cantor fan / J.J. Charatonik, W.J. Charatonik; Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 33 p. – (Preprints / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 76)
44772
  Lawrence D.H. Fantasia of the Unconscious and Psychoanalysis and the Unconscious / D.H. Lawrence. – Harmondsworth, 1977. – 250с.
44773
  Hoffmann A E.T. Fantasiestucke in Callots Manier. Blatter aus dem Tagebuche eines reisen den Enthusiasten / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar, 1976. – 552с.
44774
  Sorban Raoul Fantasma imperiului Ungar si Casa Europei : ""Maghiaromania"" in doctrina ungarismului / Sorban Raoul. – Bucuresti : Globus, 1990. – 94p. – ISBN 973-95358-3-6
44775
  Lem Stanislaw Fantastyka i futurologia / Lem Stanislaw. – Krakow
1. – 1988. – 478с.
44776
  Lem Stanislaw Fantastyka i futurologia / Lem Stanislaw. – Krakow
2. – 1988. – 610с.
44777
  Пoляк Aнджeй (Andrzej Polak) Fantastyka spoleczna Aleksandra Kabakowa. Невозвращенец (1988) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С.440-451. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті представлено і проаналізовано роман Неповерненець (1988) російського письменника Олександра Кабакова, у якому передано почуття кризи реформ перебудови та профетично передбачено близький розпад держави
44778
  Mazurkiewicz A. Fantasy slowianska. Proba opisu zjawiska // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 133-144. – ISBN 978-617-7480-12-8
44779
  Slowacki Juliusz Fantazy / Slowacki Juliusz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1952. – 161с.
44780
  Slowacki Juliusz Fantazy / Slowacki Juliusz. – Wyd. 4. – Wroclaw i i., 1976. – 170с.
44781
  Hellens F. Fantomes vivants / Franz Hellens. – Paris : Albin Michel, 1955. – 291, [2] p.
44782
  Думанська О. Fantomний біль : кіноповість з епілогом // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С. 82-90. – ISSN 0868-4790
44783
   Far Eastern Literatures in the 20th Century.. – Rev. Ed. – New York, 1986. – 197с.
44784
  Azhayev Vasili Far from Moscow. / Azhayev Vasili. – A novel in 3 parts. – M.
1. – 1950. – 504с.
44785
  Azhayev Vasili Far from Moscow. / Azhayev Vasili. – A novel in 3 parts. – M.
2. – 1950. – 462с.
44786
  Azhayev Vasili Far from Moscow. / Azhayev Vasili. – A novel in 3 parts. – M.
3. – 1950. – 466с.
44787
  Hardy Thomas Far from the madding crowd / Hardy Thomas; With an introd.by M.Slater. – London : Campbell Publishers, 1991. – 442p. – (Everyman``s library ; 21 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-021-X
44788
  Hardy T. Far from the madding crowd / Thomas Hardy. – Ware : Wordsworth, 1993. – 16,330 р. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-067-3
44789
  Patterson R.M. Far Pastures / R.M. Patterson. – Toronto, 1979. – 290с.
44790
  Strugatsky Arkady Far rainbow / Strugatsky Arkady, Strugatsky Boris. – M., 1967. – 150с.
44791
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
1. – 1962. – 452с.
44792
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
2. – 1962. – 432с.
44793
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw; Szangler J.M. – Warszawa, 1970. – 668с.
44794
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw; Szancer J.M. – Warszawa, 1971. – 668с.
44795
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
1. – 1974. – 403с.
44796
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
2. – 1974. – 388с.
44797
  Kulczycka-Saloni Janina Faraon Boleslawa Prusa. / Kulczycka-Saloni Janina. – Warszawa, 1967. – 132с.
44798
  Agirbiceanu I. Faraonii. / I. Agirbiceanu, 1961. – 342с.
44799
  Pludek Alexej Faraonuv pisar / Pludek Alexej. – Praha, 1986. – 457с.
44800
  Michalowski Kazimierz Faras. Fouilles Polonaises. 1961 / Michalowski Kazimierz. – Warszawa, 1962. – 188с.
44801
   Farbatlas Ernahrungsstorungen bei Kulturpflanzen : Visuelle und analitische Diagnose. – Auf.2. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1986. – 306S. : Mit945 Farbbildern auf 226 Tafeln
44802
  Paclt J. Farbenbestimmung in der Biologie / J. Paclt. – Jena, 1958. – 76с.
44803
  Prengel Lothar Farbfilm in der Kamera / Prengel Lothar. – Leipzig, 1975. – 52 S.
44804
  Abdullajew M. H-O Farbige Gemaldewiedergaben : Ausstellung Sowjet. Bild. Kunst,Berlin 1958 / M.H.-O. Abdullajew ; Einfuhrung von Helmut Wawoczny. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Verlag. – 15 S., 8 Bl. Ill.
44805
  Womacka W. Farbige Gemaldewiedergaben / W. Womacka; Einfuhrung von Wolfgang Hutt. – Leipzig : VEB E.A. Seemann, 1964. – 15 S., 8 Pl. Ill. : Ill.
44806
  Macke August Farbige Gemaldewiedergaben / Macke August. – Lpz., 1966. – 16с.
44807
  Ebert H. Farbige Gemaldewiedergaben. Nicolas Poussin. 1594-1665. / H. Ebert. – Lpz., 1964. – 24с.
44808
  Tizian Farbige Gemaldewiedergaben. Um 1477-1576 / Tizian. – Lpz., 1967. – 16с.
44809
  Ch"i Pai Shib Farbige Pinselzeichnungen / Ch"i Pai Shib. – Leipzig, 1960. – 34 S.
44810
  Preissler Helmut Farbiger Traum / Preissler Helmut. – Berlin, 1972. – 75с.
44811
  Dostojevskij Fiodor Farbrors drom och andra noveller / Dostojevskij Fiodor. – Stockholm, 1983. – 324с.
44812
  Ringelnatz J. Farbungsprobleme auf Flachen und Graphen / J. Ringelnatz. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1959. – 8, 132 S. : 77 Abb. – Bibliogr.: S.125-130. – (Mathematische Monographien / Hrsg. von Wilh. Blaschke ; 2)
44813
  Cicvakova M. Farby zivota (ktore mi zivot dal a vzal) : [зб. віршів] / Martina Cicvakova. – Uzhorod : Лира, 2013. – 95, [1] с. : ill. – Назва обкл.: Farby zivota. – ISBN 978-617-596-124-7
44814
  Randuska Dusan Farebny Atlas Rastlin / Randuska Dusan, Somsak Ladislav, Haberova Izabela. – Bratislava : Obzor, 1983. – 639s.
44815
  Chandler Raymond Farewell my lovely : Сборник / Chandler Raymond; Сост. Г.А. Анджапаридзе. – Москва : Радуга, 1983. – 368с.
44816
  Toon Horsten Farewell to the Serial // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 42-51


  About Comic Strips and Graphic Novels.
44817
  Chandler Raymond Farewell, my lovely / Chandler Raymond. – Middlesex, 1985. – 253с.
44818
  Kozlova H. Farm association as subject of solving marketing problems // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – P. 61-65. – Bibliogr.: Referen.: 16 name.
44819
  Lieberman Archie Farm boy / Lieberman Archie. – New York, 1974. – 361с.
44820
  Symons L. Farm size as a basis for indicating the profitability of hill farms. An example from Kintyre (Scotland) and Northern Ireland / L. Symons, 1968. – 408-427с.
44821
  Updike John Farma / Updike John; Przel.M.Skibniewska. – Warszawa : PIW, 1967. – 182s.
44822
  Cais Milan Farma na konci sveta / Cais Milan. – Praha, 1976. – 167с.
44823
  Milcu St.-M. Farmacodinamia substantelor hormonal asemanatoare din timus / St.-M. Milcu, Potop Isabela. – Bucuresti : Republicii Socialiste Romania, 1970. – 166S.
44824
  Danysz A. Farmakologia i receptura : Podrecznik dla srednich szkol medycznych / A. Danysz. – 5, prz. i uzup. – Warszawa, 1963. – 320s.
44825
  Cosovei Traian Farmecul Genezei. / Cosovei Traian. – Bucuresti, 1956. – 416с.
44826
  Williams William Carlos Farmerskie corki / Williams William Carlos; Tlum. z jez. angielskiego K.Tornowska. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 360s.
44827
  Bilavschi G. Farming and trading in Medieval Moldavia: The circulation of products based on historical sources // Arheologia Moldovei / Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de arheologie. – Bucuresti, 2019. – 42. – P. 67-85. – ISSN 0066-7358
44828
   Faschismus-Getto-Massenmord.. – Berl., 1961. – 612с.
44829
   Fasciculi mathematici. – Poznan. – ISSN 0044-4413
N 29. – 1999


  1997. N 73
44830
  Rossetti Carlo Fasciculus florum Spiritualium Monitorum, Deprecationum, & affectuum erga Deum Diversorum Sanctorum : Prraecipue Ad Missam devote, atque utiliter conficiendam / Eminentiss. & Reverendiss. Principi Carolo Rossetto S.R. Eccl. Card. amplissimo.... – Ed. 2-a, correcta, & aucta. – Bononiae (Bologna) : Typis Haeredis Dominici Barberij, 1675. – 467, [8] p.


  На тит.арк. надпис чорним чорнилом: Conventy Berdiczevy Carmeliti Dr???ltt
44831
  Beskin N.M. Fascinating fractions : Little mathematics library / N.M. Beskin. – Moscow : Mir, 1986. – 88 p.
44832
  Latuszynski Grzegorz Fascynacja / Latuszynski Grzegorz. – Warszawa, 1984. – 196с.
44833
   Faserstofflehre.. – Aufl. 3. – Leipzig, 1973. – 224с.
44834
  Астапцева Х. Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети "Новий Час" (1935-1939 рр.)" // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 95-109. – ISSN 2522-1272
44835
  Samborska Magdalena Fashion as the Other of art. The position of clothing design in the avant- -garde art and the contemporary era // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 141-151. – ISSN 1641-9278
44836
  Авраменко А. Fashion obsession: мода в кіно та кіно про моду // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 1 (93). – С. 20-22. – ISSN 1562-3238


  Створюючи ілюзію реальності, кіно послуговується цілою низкою елементів світу моди: за допомогою одягу, зачіски, гриму, аксесуарів актор перевтілюється то в середньовічного трубадура, то в пафосного денді, то в супергероя з футуристичного коміксу
44837
  Нестеров Ф.В. Fast-менеджмент : управлять - это просто, если знаешь как / Федор Нестеров. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 267, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-459-00926-2


  У пр. №1731515 напис: Прочтите эту книгу и Вы сможете гордиться тем, что знаете меня. Используйте эти знания и я смогу гордиться тем, что знаю Вас. Підпис
44838
  Lysenko O. Fast and Precise Segmentation Approach for Breast Cancer Detection in Mammography Images // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  In this paper, mean shift and graph-based segmentation algorithm are utilized to detect breast cancer tumors in mammography images. Brightness histograms are used to detect breast area and separate it from a background. Monte-Carlo method inside chest ...
44839
  Degtyarov A. Fast associative-commutative rewriting / A. Degtyarov, A. Protasov, V. Zubenko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 174-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Введено поняття тотально розширеної системи правил переписування з асоціативно-комутативними операціями. Запропоновано швидкий алгоритм для систем таких правил і доведено його повноту для канонічних тотально розширених систем. Розглянуто реалізацію ...
44840
  Куин Л. Fast Ethernet : Пер.с англ.под ред.К.Королькова / Л. Куин, Р. Рассел. – Киев : BHV, 1998. – 448с. – ISBN 5-7315-0014-2
44841
  Salem Shirif Elfard Fast parallel exponentiation // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі дається паралельний алгоритм швидкого обчислення модулярного возведення у ступень великих чисел. Ці алгоритми орієнтовані на застосування у системах захисту інформації з відкритими ключами.
44842
  Zadorozhna L.V. Fast radio bursts as electromagnetic radiation from cusps on superconducting cosmic strings // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 43-50. – ISSN 2227-1481


  Cosmic strings are topological defects, relicts of the early Universe, which can be formed during phase transitions of fields with spontaneous broken symmetry. There also exists a special class of cosmic strings - superconducting cosmic strings, inside ...
44843
   Fast reactor physics.. – Vienna
1. – 1968. – 550с.
44844
   Fast reactor physics.. – Vienna
2. – 1968. – 590с.
44845
   Fast reactors.. – Vienna, 1966. – 562с.
44846
  Joseph Fiona Fast track to CAE : Exam practice; Workbook / F.Joseph , P.Travis with A.Stanton, S.Morris. – Harlow : Longman, 2001. – 112p. : Ill. – ISBN 0-582-32359-2
44847
  Stanton Alan Fast track to CAE : Teacher"s book / A.Stanton, S.Morris; Tests by J.Allemano, P.Sunderland. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 168р. : ill. – First publ. in 1999. - На обкл.: With photocopiable unit and progress tests. – ISBN 0-582-82773-6
44848
  Stanton A. Fast track to CAE : Coursebook / A.Stanton, S.Morris. – 9th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 214p. : ill. – 1st publ 1999. – ISBN 0-582-32340-1
44849
  Stanton Alan Fast track to FCE : Coursebook / Stanton Alan, Stephens Mary. – Harlow : Longman, 2002. – 205p. : Ill. – ISBN 0-582-40575-0
44850
  Allemano Jane Fast track to FCE : Exam practice; Workbook / Allemano Jane, Stephens Mary. – Harlow : Longman, 2002. – 123p. : Ill. – ISBN 0-582-405815
44851
  Knurenko A. Faster-than-diffusion magnetic field penetration into plasma / A. Knurenko, E. Martysh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 27-30. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The interaction of a moving plasma cloud (also called a plasmoid) with a magnetic barrier is discussed. The fast penetration of magnetic fields into plasmas is needed in definite set of magnetosphere parameters. A possible mechanism, based on the ...
44852
  Shefter Harry Faster reading self-taught / Shefter Harry. – New York, 1962. – 386с.
44853
  Herbert Nick Faster than light: superluminal loopholes in physics / Herbert Nick. – New York : A Plume Book, 1989. – 216 p. – ISBN 0-453-00604-3
44854
  Shelton Herbert Fasting Can Save Your Life / Shelton Herbert. – Chicago : Natural Hygiene Press, 1965. – 192с.
44855
  Brumberg Joan Jacobs Fasting girls / Brumberg Joan Jacobs. – New York : A Plume Book, 1989. – 370с.
44856
  Czobit D.W. Faszyzm Janukowicza i Putina / Dmytro Czobit. – Brody : Proswita, 2014. – 79, [1] s. – ISBN 978-966-7544-69-0
44857
  Voskovec Jiri Fata Moegana a jine hry / Voskovec Jiri, Werich Jan. – Praha : Orbis, 1967. – 568 s.
44858
  Коцюбинский М. Fata Morgana / М. Коцюбинский. – Харьков : Пролетарий. – 240 с.
44859
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana : (з сільських настроїв) / М. Коцюбинський. – Київ : Всеукр. Вид-во. Київ. філія ; [2-а Рад. друк], 1920. – 186 с. – (Універсальна Бібліотека; ; № 3)
44860
  Коцюбинський М. Fata Morgana / М. Коцюбинський. – Київ, 1926. – 146 с.
44861
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1926. – 164 с.
44862
  Коцюбинський М. Fata Morgana / М. Коцюбинський. – Харків, 1929. – 189 с.
44863
  Коцюбинський М. Fata Morgana / М. Коцюбинський. – Харків ; Одеса, 1931. – 112 с.
44864
  Kozjubynsky M. Fata Morgana / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1938. – 150 c.
44865
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana : (з сільських настроїв) / М.М. Коцюбинський. – Київ : Радянська школа, 1948. – 116 с. – (Шкільна бібліотека класиків;)
44866
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana : (з сільських настроїв) / М. Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1950. – 105, [4] с.
44867
  Hils Fred Fata Morgana / Hils Fred. – Berlin, 1957. – 192 S.
44868
  Kotsyubinsky Mikhailo Fata Morgana / Kotsyubinsky Mikhailo. – Kiev, 1976. – 151 p.
44869
  Kotsyubinsky Mykhailo Fata Morgana / Kotsyubinsky Mykhailo. – Kiev, 1978. – 167 p.
44870
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana / М. Коцюбинський ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4114-2
44871
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana / Михайло Коцюбинський ; [передм. і комент. Ю.Б. Кузнецова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 504, [5] с. : іл. – В кн. також.: Тіні забутих предків ; Мала проза .- На обкл. назва серії: Шкільна бібліотека. Українська література . - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / громад. рада серії: В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5905-5
44872
  Хомин П. Fata Morgana точності обікової інформації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 2-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
44873
  Shapoval Y. Fatal Ambivalence: The GPU Case Dossier on Mykola Khvyl"ovyi // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 637-664. – ISSN 0363-5570
44874
  Bulhakow Michal Fatalne jaja i inne opowiadania / Bulhakow Michal; Przelozyli A.Drawicz, I.Lewandowska, W.Dabrowski, A. Sarachanowa. – Warszawa : Alfa, 1988. – 144s. – (Dawne fantazje naukowe)
44875
  Kruk A. Fate Fenomenon in Ivan Ohiienko"s Philosophy // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 264-267. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Досліджується феномен долі в контексті філософії Івана Огієнка.
44876
   Fate of pesticides and chemicals in the environment. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993. – XXI, 436 p. – ISBN 0-471-50232-4
44877
   Fatetele unui proces: migratia fortei de munca din Republica Moldova in Italia / Valeriu Mosneaga [та ін.] ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. Integrare Europeana si Stiinte Politice al Acad. de Stiinte a Moldovei. – Chisinau : Editerra prim, 2011. – 263, [1] p. : іл., табл. – (Seria "Migratia: probleme si oportunitati" / coord.: Victor Moraru, Valeriu Mosneaga). – ISBN 978-9975-4126-6-7
44878
   FATF призупинив членство рф в організації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
44879
  Gosse Edmund Father and son / Gosse Edmund. – Harmondsworth, 1984. – 267с.
44880
   Father Frost [Електронний ресурс] = Морозко : продолжительность 84 мин. ; жанр сказка. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1DVD. – DVD video.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (COLLECTION FAIRY TALES / Сказки. Избранное)


  По мотивам одноименной русской народной сказки. Задумала злая мачеха извести падчерицу, чтобы не отвлекала женихов от ее дочки, дурнушки Марфушки. И заставила она мужа оставить девицу в морозном лесу... Дополнительные материалы : фрагмент из картины ...
44881
   Father Kovch"s Ark / [text: O. Kruk ; art designer: V. Bilenko]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – 142, [2] p. : ill. – ISBN 978-617-635-111-5
44882
   Father of soldier [Електронний ресурс] = Отец солдата : runtime 92 mins ;. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.- Интеракт. меню. русск., англ., франц.-Звук. версии DOLBY DIGITAL 5.1.- русск., англ., франц.-Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; collection WAR=коллекция "Война")


  Противоестественность войны для человека-труженика, созидателя показана на примере судьбы старого крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий Махарашвили едет повидаться с сыном , который ранен и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места ...
44883
  Tolstoi Lev Father Sergius / Tolstoi Lev. – M. – 96с.
44884
  Tolstoy L. Father Sergius and Other Stories / L. Tolstoy. – Moscow, 1988. – 591с.
44885
  O"Rahilly Father William Doyle S.J. : a spiritual study with illustr. / A. O"Rahilly. – 3-rd ed., revised and enlarged. – London : Longman, Green and Co, 1925. – XXII, 575 p.
44886
  Parke Ross Fatherhood / Parke Ross. – Cambridge a. o. : Harvard university press, 1996. – 319p. – (The developing child series). – ISBN 0-674-29518-8
44887
   Fatherland`s front of Viet-Nam.. – Hanoi, 1955. – 38с.
44888
  Carter Dyson Fatherless sons / Carter Dyson. – Moscow, 1957. – 606 с.
44889
  Turgenev Ivan Fathers and children / Turgenev Ivan; Translated from the Russisn by A.Pyman with an introd. by J.Bayley. – London : Campbell publishers, 1991. – 222p. – (Everyman"s Library ; Vol. 17 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-017-1
44890
   Fathers and daughters.. – New York, 1990. – 306с.
44891
  Turgenev Ivan Fathers and sons / Turgenev Ivan. – M. – 236с.
44892
  Turgenev Ivan Fathers and sons / Turgenev Ivan. – New York, 1965. – 208с.
44893
  Turgenev Ivan Fathers and sons / Turgenev Ivan. – Harmondsworth, 1975. – 295с.
44894
  Turgenev Ivan Fathers and Sons / Turgenev Ivan. – Moscow, 1988. – 205с.
44895
  Turgenev Ivan Fathers and sons. A nest of the gentry / Turgenev Ivan. – M., 1977. – 416с.
44896
  Prevert Jacques Fatras. Avec 57 images composees par l"auteur / Prevert Jacques. – Paris, 1966. – 287с.
44897
   Fattigvarden. – Stockholm, 1957. – 52 p.
44898
   Fatty acid composition of purslane seed water extract and its effect on metabolic profile of murine peritoneal macrophages / M. Gahramanova, A. Ostapchuk, O. Molozhava, V. Svyatetska, M. Rudyk, Y. Hurmach, R. Dovhyi, L. Skivka // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in staff: S. Komisarenko [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 13, № 4. – Р. 39-48. – ISSN 2410-7751


  The aim of the work was to explore fatty acid composition of purslane seed water extract and its effect on the metabolic profile of murine peritoneal macrophages. Fatty acid composition was evaluated by gas chromatography–mass spectrometry. Collection ...
44899
  Heyerdahl Thor Fatu-Hiva : Back to hature / Heyerdahl Thor. – Garden City : Doubleday & co., 1975. – 274p.
44900
  Heyerdahl Thor Fatu-Hiva. Back to nature / Heyerdahl Thor. – London, 1976. – 304с.
44901
   Fatum. – Нальчик, 1993. – 384с.
44902
   Fault Tolerant Systems and Diagnostics, International Conference (9;1986; Brno). Proceedings of the IX.. – Brno, 1986. – 315с.
44903
   Fauna : Grupul de cercetari complexe "portile de fier". – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania, 1975. – 316с. – (Seria monografica)
44904
  Rosca A. Fauna Araneelor din Bucovina / A. Rosca. – Cernauti : Institutul de Arte Grafice si Editura Glasul Bucovinei, 1936. – P. 123-216. – Doctor in stiintele naturale, 1936
44905
  Redtenbacher L. Fauna Austriaca. Die Kafer. Nach dem analytischen Metode bearbeitet von Ludwig Redtenbacher. 3. ganzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage / L. Redtenbacher. – Wien : Druck und Verlag von Carl Gerold"s Sohn
1 Band. Abtheilung 1. – 1872. – 564 s.
44906
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 2 : Mnohonozky - diplopoda. – 1954. – 183S.
44907
  Balthasar Vladimir Fauna CSR / Balthasar Vladimir. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 3 : Zlatenky-Chrysidoidea. – 1954. – 272S.
44908
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 4 : Kovarikoviti - elateridae (rad: brouci - coleoptera). – 1955. – 302S.
44909
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 6 : Kurovci Scolytoidea (rad: brouci - coleoptera). – 1955. – 324S.
44910
   Fauna CSR / Balthasar Vladimir. – Praha : Ceskoslovenska Akademie Veb
Dil 1, Svazek 8 : Brouci Listorozi Lamellicornia; Lucanidae - rohacoviti, Scarabaeidae - vrubounoviti. – 1956. – 286S.
44911
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 7 : Sekaci - Opilionidea. – 1956. – 271S.
44912
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Akademie Ved
Svazek 7 : Sekaci - opilionidea. – 1956. – 271S.
44913
  Meszaros Nicolae Fauna de moluste a depozitelor paleogene din Nord-Vestul Transilvaniei / Meszaros Nicolae. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 174s. – Має додаток
44914
  Ciobanu M. Fauna Fosila und Aligocenul de la Piatra Neamt / M. Ciobanu. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1977. – 159p. : має додаток 48 фотографій
44915
   Fauna hipogea y hemiedafica de Venezuela y de otros paises de America del Sur.. – Bucuresti, 1987. – 219с.
44916
  Gromadska M. Fauna kwiatow wydmy Zadroze = The fauna of the flowers of the dune Zadroze / M. Gromadska. – Torun : Wydziali nauki ministerstwa oswiaty, 1949. – 25 p. – (Studia societatis scientiarum Torunensis Torun-Polonia : Supplementum 1)
44917
  Bacescu M. Fauna Marii Negre / M. Bacescu, S. Carausu. – Bucuresti : [S. n.], 1947. – 64 p. – Cunostinte folositoare, Nr.45-46, S.A
44918
  Ionescu M.A. Fauna marina a coastei Dalmatiei / V. Ionescu. – Bucuresti : "Universul", 1939. – 32 p. – Extras din buletinul societatii studentilor naturalisti anii VIII. IX. X. 1939
44919
   Fauna Mosquensis. Опыт описания фауны Московской губернии / Изд. Комиссии для исследования фауны Московской губернии, сост. При Зоол. Отд. Имп. О-ва Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии; под ред. проф. Мос. ун-та проф. Г.А. Кожевникова. – Москва : [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко]
Т. 1 : Млекопитающие Московской губернии. - Ч. 1: Chiroptera, Insectivora, Rodentia / [соч.] С.И. Огнева. – 1913. – VIII, 310 с., 5 л. табл. : табл. – Без обл.


  На кн. дарств. надпись: Многоуважаемому Григорию Александровичу Кожевникову на добрую память от автора
44920
  Vojtek Jaromir Fauna motolic ptaku CSSR / Vojtek Jaromir; Univerzita J. E. Purkyne v Brne, Prirodovedecka fakulta. – Brno : Univerzita J. E. Purkyne, 1981. – 212s.
44921
   Fauna Polski. Fauna Poloniae : Psyllodea koliszki (Insecta: Homoptera). – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Tom 3. – 1975. – 295с. – Polska Academia Nauk, Instytut Zoologii
44922
   Fauna Polski. Fauna Poloniae. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Tom 6 : Blattodea et mantodea. Karaczany i modliszki (Insecta). – 1977. – 171S.
44923
   Fauna Republicii Populare Romane : Indrumator. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Partea I-A : Protozoare. Viermi. Arthropode. – 1951. – 252S.
44924
   Fauna Republicii Populare Romane : Protozoa. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul I, Fascicula I : Hypermastigina. – 1951. – 33с.
44925
   Fauna Republicii Populare Romane : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul IV, Fascicula I : Cumacea. – 1951. – 91с.
44926
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VII, Fascicula 1 : Protura. – 1951. – 35с.
44927
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VIII, Fascicula 1 : Thysanoptera. – 1951. – 259с.
44928
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VIII, Fascicula 1 : Thysanoptera. – 1951. – 254с.
44929
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VIII, Fascicula 2 : Isoptera. – 1951. – 22с.
44930
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul X. Fascicula 1 : Coleoptera. Fam. cicindelidae. – 1952. – 54S.
44931
   Fauna Republicii Populare Romane : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul IV, Fascicula 2 : Phyllopoda. – 1953. – 98с.
44932
   Fauna Republicii Populare Romane : Arachnida. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul V, Fascicula 2 : Acaromorpha. Suprafamilia ixodoidea (Capuse). – 1965. – 404с.
44933
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VII, Fascicula 5 : Odonata. – 1965. – 274S.
44934
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul IX, Fascicula 5 : Familia Ichneumonidae. Subfamiliile Phaeogeninae Si Alomyinae. – 1965. – 508S.
44935
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul XI. Fascicula 7 : Familia nymphalidae. – 1965. – 358S.
44936
   Fauna Republicii Populare Romane.. – Bucuresti
8. – 1951. – 261с.
44937
   Fauna Republicii Populare Romine : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IV, Fascicula 3 : Mysidacea. – 1954. – 126S.
44938
   Fauna Republicii Populare Romine : Arachnida. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul V, Fascicula I : Acarina trombidoidea. – 1955. – 186S.
44939
   Fauna Republicii Populare Romine : Mollusca. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul III, Fascicula I : Gastropoda Pulmonata. – 1955. – 518S.
44940
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicula 1 : Hymenoptera. Subfamilia Apinae. – 1955. – 114с.
44941
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 2 : Familia Carabidae. – 1955. – 148S.
44942
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 3 : Coleoptera. Familia Scarabaeidae. – 1955. – 121S.
44943
   Fauna Republicii Populare Romine : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IV, Fascicula 4 : Amphipoda. Forme salmastre si de apa dulce. – 1955. – 407S.
44944
   Fauna Republicii Populare Romine : Mollusca. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul III, Fascicula 2 : Gastropoda Prosobranchia si Opisthobranchia. – 1956. – 220S.
44945
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicola II : Cynipinae. – 1957. – 246S.
44946
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 4 : Coleoptera. Familia Scarabaeidae. – 1957. – 315S.
44947
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 1 : Lepidoptera. Familia aegeriidae. – 1958. – 195S.
44948
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 2 : Diptera. Familia Tabanidae. – 1958. – 276S.
44949
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicula 3 : Hymenoptera Apoidea. Fam. Apidae. Subfam. Anthophorinae. – 1958. – 270S.
44950
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul VII, Fascicula 3 : Ephemeroptera. – 1958. – 187S.
44951
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicula 4 : Familia Ichneumonidae. Subfamilia Ichneumoninae. Tribul Ichneumoninae Stenopneusticae. – 1959. – 1248S.
44952
   Fauna Republicii Populare Romine : Plathelminthes. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul II, Fascicula 1 : Clasa Monogenoidea. – 1960. – 147S.
44953
   Fauna Republicii Populare Romine : Amphibia. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XIV, Fascicula 1. – 1960. – 288S.
44954
   Fauna Republicii Populare Romine : Trochelminthes. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul lI, Fascicula 2 : Rotatoria. – 1960. – 1192S.
44955
   Fauna Republicii Populare Romine : Protozoa. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul I, Fascicula 2 : Rhizopoda. Euamoebidea. – 1960. – 434S.
44956
   Fauna Republicii Populare Romine : Reptilia. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XIV, Fascicula 2 : Testoase, Sopirle, Serpi. – 1961. – 352с.
44957
   Fauna Republicii Populare Romine : Nematoda. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul II, Fascicula 3 : Mermithidae. – 1961. – 60с.
44958
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 4 : Diptera. Fam. Oestridae (Strechii). – 1961. – 161с.
44959
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 5 : Lepidoptera. Fam. Papilionidae (Fluturi). – 1961. – 103S.
44960
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 5 : Coleoptera. Familia Cerambycidae (Croitori). – 1961. – 523с.
44961
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul VIII, Fascicula 3 : Homoptera. Psylioidea. – 1962. – 376S.
44962
   Fauna Republicii Populare Romine : Mollusca. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul III, Fascicula 3 : Bivalvia (Scoici). – 1962. – 426S.
44963
   Fauna Republicii Populare Romine : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IV, Fascicula 6 : Fam. Cyclopidae (forme de apa dulce). – 1963. – 204S.
44964
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 6 : Lepidoptera Fam. Pieridae (Fluturi). – 1963. – 204S.
44965
   Fauna Republicii Populare Romine : Pisces - Osteichthyes. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XIII : Pesti Ganoizi Si Ososi. – 1964. – 959S.
44966
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Clasa Chilopoda. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VI. Fascicula 1 : Subclasa Anamorpha. – 1966. – 272S.
44967
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 8 : Diptera Fam. Simuliidae (Mustele Columbace). – 1966. – 600S.
44968
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Trochelminthes. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul II. Fascicula III : Gastrotricha. – 1967. – 289S.
44969
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IV. Fascicula 9 : Decapoda. – 1967. – 351S.
44970
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Crustacea (Ostracoda). – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IV. Fascicula 10 : Fam. Cytheridae (Ostracode Marine si salmastricole). – 1967. – 164S.
44971
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 9 : Fam. Tineidae. – 1968. – 462S.
44972
  Banarescu P. Fauna Republicii Socialiste Romania : Cyclostomata si Chondrichthyes / Banarescu Petru. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XII, Fascicula 1 : Ciclostomi si Selacieni. – 1969. – 102S.
44973
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VIII, Fascicula 4 : Homoptera. Partea generala. – 1969. – 100S.
44974
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VIII, Fascicula 5 : Homoptera. Aleyrodoidea. Subfamilia Aleyrodinae. – 1969. – 152с.
44975
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IX, Fascicula 6 : Hymenoptera. Cynipoidea. – 1969. – 290S.
44976
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VIII, Fascicula 6 : Neuroptera (Planipennia). – 1970. – 343S.
44977
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 10 : Lepidoptera. Partea generala. – 1970. – 303с.
44978
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IV. Fascicula 11 : Copepoda. Harpacticoida (forme de apa dulce). – 1970. – 248S.
44979
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Arachnida. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul V. Fascicula 3 : Fam. Lycosidae. – 1971. – 256S.
44980
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul Xl, Fascicula 11 : Diptera - Asilidae. – 1971. – 282S.
44981
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IX, Fascicula 7 : Hymenoptera. – 1977. – 310S.
44982
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Aves (Pasari). – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XV, Fascicula I : Gaviiformes. Podicipediformes. Procellariiformes. Pelecaniformes. – 1978. – 316S.
44983
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 13 : Diptera. Fam. Chironomidae - Subfam. Chironominae. – 1980. – 320S.
44984
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta / Botnariuc N., Banarescu P., Codreanu R., Ionescu M.A. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR
V. 9, Fascicula 9 : Hymenoptera. Symphyta. Tenthredinoidea. – 1981. – 328s.
44985
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IX, Fascicula 10 : Hymenoptera. Familia Ichneumonidae, Subfamilia Mesochorinae. – 1982. – 104S.
44986
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR. – ISBN 973-27-0051-3
Vol. 9, fasc. 11 : Hymenoptera : familia Braconidae : partea generala si subfamiliie Cardiochilinae, Microgasterinae, Acaeliinae si Miracinae / M. Lacatusu, C. Filipescu. – 1989. – 318 p. : il. – Bibliogr.: p. 297-300
44987
   Fauna Romaniei : Arachnida. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0466-7
Vol. 5, fasc. 5 : Familia Salticidae / Ion E. Fuhn, Viorel F. Gherasim. – 1995. – 301 p. : il. – Bibliogr.: p. 277-287
44988
   Fauna Romaniei : Insecta. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISBN 973-27-0784-4,973-270050-5
Volumul 9, fascicula 12 : Hymenoptera. Familia Ichneumonidae. Subfamiliile: Cteniscinae, Tryphoninae, Thymaridinae si Sphinctinae. – 2000. – 265p.
44989
   Fauna Romaniei : Insecta. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISBN 973-27-0667-8,973-27-0050-5
Vol.11, fasc. 14 : Diptera. Familia Ceratopogonidae. Genul Culicoides. – 2000. – 152,[6]p.
44990
   Fauna Romaniei : Mammalia. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISBN 973-27-0755-0,973-27-0050-5
Volumul 16, fascicula 1 : Insectivora. – 2000. – 138,[5]p.
44991
   Fauna slodkowodna Polski. – Warszawa : Cotty
3 : Ptaki. – 1938. – 24 s.
44992
   Fauna slodkowodna Polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Zeszyt 37 : Gabki (porifera). – 1953. – 79S.
44993
   Fauna von Deutschland : Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. – Leipzig : Verlag von Quelle & Meyer, 1914. – 587S.
44994
   Fauna von Deutschland : Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. – Leipzig : Quelle & Meyer, 1920. – 472S.
44995
  Acloque A. Faune de France : La description des especes indigenes. Orthopteres, Nevropteres, Hymenopteres, Lepidopteres, Hemipteres, Dipteres, Aphanipteres, Thysanopteres, Rhipipteres. (Avec 1235 figures) / A. Acloque. – Paris : Librairie J.-B. Bailliere et Fils, 1897. – 516s.
44996
  Forel A. Faune myrmecoloogique de l"Asie / A. Forel. – [S. l. : s. n.], 1903. – P. 369-388
44997
  Pascu Stefan Faurirea statului national unitar Roman. 1918 / Pascu Stefan. – Bucuresti
1. – 1983. – 432с.
44998
  Pascu Stefan Faurirea statului national unitar Roman. 1918 / Pascu Stefan. – Bucuresti
2. – 1983. – 403с.
44999
  Denuziere Maurice Fausse-Riviere : Roman / Denuziere Maurice. – Paris : Jean-Claude Lattes
Tome 2 : Louisiane. – 1979. – 548,[4]p.
45000
  Goethe Johann Wolfgang Faust / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1976. – 158с.
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,