Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
441001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
441002
  Гальчук О. "Заклинаю вас нашою спільною любов"ю до античності..." : з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 126-133. – ISSN 0869-3595
441003
  Слепенчук Р. "Заклятые" друзья или братья по крови? // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 34-43


  История отношений украинского и татарского народов уходит в глубь веков, а точнее ко времени распада Золотой Орды и междоусобной борьбы ее ханов.
441004
  Гребенюк С. "Закон АнтиСавченко" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 38
441005
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
441006
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
441007
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
441008
  Мірошниченко М. "Закон про національно-персональну автономію" Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1026-9932
441009
  Тужанський Д. "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / розмову вела Тетяна Когутич // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 187). – С. 7


  "...Як розвиватиметься ситуація довкола закону далі? Чи маємо очікувати протестних акцій від угорської меншини? Які аргументи варто використовувати для конструктивного діалогу з сусідами і чому, власне, так важливо вести цей діалог, - говоримо з ...
441010
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
441011
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
441012
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
441013
  Полякова Н.В. "Закон Термидора": традиции и новации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 98-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена Термидора. Термидор рассматривается как один из концептов современной политической лексики, позволяющих выявлять дополнительные смысловые пласты и мировоззренческие аспекты. ...
441014
  Казакевич Г. Закарпатська легенда про Поган-Дівча та балканські культи богині-вершниці // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 262-272. – ISBN 978-966-02-7872-1
441015
  Лащук Ю.П. Закарпатська народна кераміка / Ю.П. Лащук. – Ужгород, 1960. – 63 с.
441016
  Улиганець М. Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія в умовах незалежності України // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 86-93


  .У статті розглянуто та проаналізовано процес впливусуспільно-політичних умов незалежної України на розвиток Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії. The article is devoted to the investigation and analysis of the process of the influence ...
441017
   Закарпатська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 5 : фото
441018
  Безега Т.М. Закарпатська Україна: історіографія питання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 8-13. – ISSN 2077-1800
441019
  Гайдук С. Закарпатський лірик планетарного масштабу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С.97-98. – ISSN 0236-1477
441020
  Кралюк П. Закарпатський феномен // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 368-374. – ISBN 978-966-2254-74-7


  Чимало вихідців із Закарпаття на рубежі XVIII - XIX ст. зробили помітний внесок у розвиток української, російської та інших культур.
441021
  Сабадош І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 2 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 94-106. – Бібліогр.: С. 104-106 ;
441022
  Сабодаш І. Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 5 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 51-62


  У статті розглядаються закарпатські діалектизми, успадковані переважно від праслов"янської мови і відсутність в багатьох українських діалектах та в літературній мові чи вживанні в останній рідко або як архаїзми.
441023
  Довганич О.Д. Закарпатські добровольці : Hариси з історії та бойового шляху / О.Д. Довганич; Обласна організація тов.добровольців Закарпаття - учасників війни. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформаці, 1998. – 168с. – ISBN 9667186202
441024
  Ковач Г. Закарпатські народні назви, що характеризують мисливських собак // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 45-53. – Бібліогр.: С. 50-52 ; 61 назв.
441025
   Закарпатські стежки Якова Головацького і Володимира Гнатюка // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 174-188. – ISBN 978-966-671-338-7
441026
   Закарпатські сторінки творчості В. Пачовського, Марійки Підгорянки, О. Олеся // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 243-257. – ISBN 978-966-671-338-7
441027
   Закарпатські умільці = Meister aus Transkarpatien = Handicraftsmen of transcarpathia : [фоторозповідь про творчість талановитих нар. митців Закарпат. обл. УРСР ]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 83, [13] с. – (Перлини народного мистецтва)
441028
   Закарпаття. – К, 1967. – 10с.
441029
   Закарпаття : [Фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 188 с. : фот. – (Області Радянської України)
441030
   Закарпаття. – Київ, 1987. – 144с.
441031
  Івченко Андрій Закарпаття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 55
441032
   Закарпаття в етнополітичному вимірі = Transcarpathia in etnopolitical dimension / М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко, Т. Горбань, О. Заремба та ін. ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ редкол. : Левенець Ю., Панчук М., Войналович В. та ін. ]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-02-4757-4
441033
  Офіцинський Р.А. Закарпаття в етнополітичному вимірі (1939-1944) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 394-403
441034
  Зан М. Закарпаття в контексті легальної та нелегальної міграції до країн Європейського Союзу // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 118-135
441035
  Посівнич М. Закарпаття в концепціях ОУН у 1937 - 1938 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 173-178. – ISBN 978-617-7235-56-8
441036
  Марценюк Р. Закарпаття в науковій та політичній діяльності Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються наукові дослідження відомого вченого-історика Михайла Грушевського, які доводять безпідставність тверджень теоретиків неорусинства та вказують на етнічну та національну приналежність Закарпаття до України. Розкриваються особливості ...
441037
  Довганич О.Д. Закарпаття в роки війни / О.Д. Довганич, З.А. Пашкуй, М.В. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.
441038
  Гранчак І.М. Закарпаття в сім"ї народів СРСР : До 40-річчя возз"єднання Закарпаття з УРСР / І.М. Гранчак. – Київ, 1985. – 47 с.
441039
   Закарпаття в складі Чехословаччини: проблеми відродження і національного розвитку : доп. наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утворення Чехословаччини, Ужгород, 28 жовтня 1998 р. / Ужгород. держ. ун-т, Іст. ф-т, Ін-т карпатознавства [та ін.] ; [редкол.: І. Гранчак (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 1999. – 251, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7400-03-6
441040
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни : (етнополітичний аналіз). Рух опору, входження до складу СРСР // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-60. – Бібліогр. в кінці ст.
441041
  Панчук М. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99
441042
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз). Угорська окупація краю // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99. – Бібліогр. в кінці ст.
441043
  Іващенко Микола Закарпаття в цвіту : Україна / Лікування // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 14-16 : Фото
441044
  Шандор В. Закарпаття історично правний нарис від ІХ ст. до 1920 р. / В. Шандор. – Нью-Йорк, 1992. – 292с.
441045
   Закарпаття на соціалістичному шляху. – Ужгород, 1948. – 168с.
441046
  Калакура Я. Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 171-174. – ISSN 2222-5250
441047
  Макаренко Н. Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 176-187. – ISBN 978-966-02-4630-8
441048
   Закарпаття туристичне : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 317с. : кольорові іл. – ISBN 966-8352-19-Х
441049
  Щербак І. Закарпаття у XX столітті: погляд очевидця // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 14-19. – ISSN 0130-6936
441050
  Грін О.О. Закарпаття у відносинах між Чехословаччиною та Радянським Союзом у роки другої світової війни. Радянсько-чехословацький договір 29 червня 1945 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
441051
  Лемак В.В. Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької республіки (1919-1939 рр.) : Дис... канд. юрид.наук: 123.00.01 / Лемак В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
441052
  Лемак Василь Васильович Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької Республіки (1919-1939 рр.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Лемак Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
441053
  Іващенко Микола Закарпаття. Вино і лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 46-47 : фото
441054
  Дорожовець Христина Закарпаття. Дві твердині : Конкурс читацьких публікацій. Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 144 : Фото
441055
  Крушинська Олена Закарпаття. День над Ужем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 106-110 : фото
441056
   Закарпаття. Хто є хто : міжнародне довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-45-9
Вип. 1. – 2004. – 256 с.
441057
   Закарпаття: минуле і сучасне. – Ужгород, 1986. – 231с.
441058
   Закарпаття: найкращий туристичний регіон // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 75 : фото. – ISSN 1998-8044
441059
  Шандор Ф.Ф. Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 13-23 : рис.
441060
  Крушинська Олена Закарпаття: церква-смерека : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
441061
   Закарпатье. – М, 1966. – с.
441062
  Вацулик Я. Закарпатье в 1937 - 1938 гг. // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 14-21
441063
  Сато В. Закарпатье в русской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сато В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1966. – 14 с.
441064
  Марьина В.В. Закарпатье как объект международной политики. 1938-1943 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 31-46. – ISSN 0130-3864
441065
  Ерофеев Н.А. Закат Британской империи / Н.А. Ерофеев. – М., 1967. – 280с.
441066
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1985. – 479с.
441067
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1989. – 665с.
441068
  Шпенглер О. Закат Европы : Н.А.Бердяев, Я.М.Букшпан, Ф.А.Степун,с.Л. Франк / О. Шпенглер. – Москва : Берег, 1922. – 95с.
441069
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; с предисл. А. Деборина ; пер. Н.Ф. Горелина. – оград : Л.Д. Френкель
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – XXXII, 467 с.
441070
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; пер. с нем. под ред. А.А. Франковский. – Петербург : Academia
Т. 1, ч. 1 : Причинность и судьба. – 1923. – 211 с.
441071
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; предисл. проф. А. Деборина ; пер. с нем. Н.Ф. Гарелина. – Москва ; Петроград : Изд. Л.Д. Френкеля
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – 445 c.
441072
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : в 2 т. / О. Шпенглер. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1993. – 663 с.
441073
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 638с. – ISBN 5-222-00249-7
441074
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Минск : Попурри. – ISBN 985-438-179-Х; 985-438-178-1
Т. 1 : Образ и действительность. – 1998. – 688 с.
441075
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер; Пер. с нем., вступ. статья и примеч. К.А. Свасьяна. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1998. – 663 с.
441076
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер; пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00658-4
Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. – 1998. – 606 с.
441077
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер ; [пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна]. – Москва : Эксмо, 2006. – 797, [3] с. – Библиогр. в примеч. и в подстроч. примеч. – (Антология мысли : сер. осн. в 1997 г.). – ISBN 5-699-15818-9
441078
  Шахнович М.И. Закат иудейской религии / М.И. Шахнович. – Л, 1965. – 243с.
441079
   Закат Карфогена. – СПБ, 1994. – 520с.
441080
  Шмитт Уве Закат мира цветов и ив : Япония. Гейши // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 82-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
441081
  Фостер У.З. Закат мирового капитализма / У.З. Фостер. – М., 1951. – 252с.
441082
  Лейфер Константин Закат над краем земли Булонь-сюр-Мер : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 30-32 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
441083
  Хазанов А.М. Закат португальского колониализма / А.М. Хазанов. – М, 1974. – 48с.
441084
  Бернштейн М.С. Закат прагматической педагогики. / М.С. Бернштейн. – Москва, 1963. – 48с.
441085
  Кравчук А. Закат Птолемеев / А. Кравчук. – Москва : Наука, 1973. – 216с.
441086
  Григорян А. Закат романтизма: Гессе и Новалис // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 352-368. – ISSN 0042-8795
441087
  Пискулов Ю.В. Закат рыночного фундаментализма // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 11/12. – С. 16-28. – ISSN 2074-6040


  Автор утверждает реалистичность, прагматизм и приоритет (особенно в периоды кризиса и стагнации) современной интерпретации экономической теории кейнсианства (неокейнсианства) над печально известными экономическими опытами и методами неолиберализма. В ...
441088
  Парето В. Закат свободы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С.111-120. – ISSN 0132-1625
441089
  Амфитеатров А.В. Закат старого века / А.В. Амфитеатров. – Кишинёв, 1989. – 669с.
441090
  Шабанов В.В. Заката светлая звезда. / В.В. Шабанов. – Саратов, 1984. – 111с.
441091
   Закатальский заповедник. – М, 1985. – 184с.
441092
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1958. – 163с.
441093
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1959. – 164с.
441094
  Зорин Л.Г. Закаты / Л.Г. Зорин. – М., 1988. – 46с.
441095
  Колычев О.Я. Закаты и рассветы / О.Я. Колычев. – М., 1957. – 241с.
441096
  Алієва З. Заквітчана перлами й омита красою // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-24


  Матеріалом для написання статті послужили публікації зі "Сборника для описания местностей и племен Кавказа", які не були ще в науковому обігові й становлять велику зацікавленість сучасних дослідників-орієнталістів.
441097
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання / Г.М. Косинка. – Київ, 1923. – 12 с.
441098
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання, спогоди про Г.Косинку. Для ст. шк. віку / Г.М. Косинка; Упоряд. та прим. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Веселка, 1990. – 285 с. – ISBN 5-301-00965-6
441099
   Закерзоння = Zakerzonia : Спогади вояків Української Повстанської Армії. – Варшава : Український архів. – ISBN 83-86112-01-8
Том 1. – 1994. – 440с.
441100
  Малкович П. Закиненість як культуротворчий аспект людської природи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-117. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
441101
  Попов В.Ф. Закипела сталь / В.Ф. Попов. – Москва, 1956. – 455с.
441102
  Моисеенко Т.И. Закисление водосборов арктических регионов / Т.И. Моисеенко, Г.В. Калабин, В.Ю. Хорошавин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 49-58 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
441103
  Москаленко Леся Закінтос. Сезон черепах : спецрепортаж. Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-63 : Фото
441104
  Каткова В Т. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах : практичний посібник / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. – Харків : Право, 2011. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-134. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-458-225-1
441105
  Воробель У. Закінчення розгляду справ про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 153-160. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
441106
  Недобор І. Закінчення строків давності виконання обвинувального вироку як підстава для звільнення особи від відбування покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 346-347. – ISBN 978-617-7069-17-0
441107
  Нестеренко С.С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 66-74
441108
  Носік Ю.В. Закінчення строку правової охорони комерційної таємниці // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 108-115
441109
  Савченко А. Закінчити Кембридж, підкорити Кіліманджаро і ... поливати брудом Україну // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Відповідь на статтю в часописі " Дзеркало тижня" викладачу Києво-Могилянської академії А. Симковичу.
441110
   Закінчім розпочате діло : Український Гарвард при праці. – Торонто : [б. в.], 1979. – 24 с. – Кн. описана за обкл. - Текст укр., англ.
441111
  Горобець Ірина Заклад з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 38-41 : фото
441112
  Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-68. – ISSN 0132-1331
441113
   Закладено алею пам"яті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  На честь викладачів, студентів, співробітників, які свої сили, своє життя поклали на вівтар Перемоги, за пропозицією Ради ветеранів університету, на площі біля фізичного факультету закладено алею пам"яті. Ректор університету Л.В. Губерський, ...
441114
  Год Б.В. Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 104-118. – ISSN 2075-1451


  У статті показується становлення вищої педагогічної освіти в Полтаві.
441115
  Поліщук Л.О. Заклади клубного типу України: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 176-184
441116
   Заклади культури і атеїстична робота. – К, 1987. – 148с.
441117
  Гарбар Г.А. Заклади культури Миколаївської області як складова сфери гостинності в контексті розвитку туризму першої половини 80-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 222-230
441118
  Задворний С.І. Заклади культурно-мистецької сфери Тернопільської області і їх роль у розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 155-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
441119
  Крайнік Р. Заклади освіти в умовах повоєнного терору: сучасна історіографія // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 178-187. – ISBN 978-966-1594-12-7
441120
  Двірна К. Заклади освіти та освітянська політика в м. Києві (1941 - 1945 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 330-335. – ISBN 978-966-95419-8-7
441121
  Пелях М.А. Закладка виноградника и уход за ним / М.А. Пелях. – Ташкент, 1952. – 64с.
441122
  Богданов Б.Г. Закладка геодезических центров в районах многолетней мерзлоты / Б.Г. Богданов; Рец. Забнев В.И. – Москва : Недра, 1990. – 160с. – ISBN 5-247-01307-7
441123
  Негода В.І. Закладка саду / В.І. Негода, О.П. Леонтьєв. – К., 1990. – 15с.
441124
  Мезенцев В.І. Закладна дошка домової церкви І.Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII - XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 176-188. – ISSN 2218-4805
441125
  Локотков К.П. Заклёпка / К.П. Локотков. – Воронеж. – 28с.
441126
  Губерський Л. Заклик до єднання, зміцнення державності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – С. 4


  Від імені Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України ректор КНУ імені Тараса Шевченка привітав наукові, науково-педагогічні колективи, студентів із початком нового року.
441127
  Трасі А.В. Заклик до рідного народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14
441128
  Губерський Л.В. Закликає спілка ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 7-14 травня (№ 20). – С. 4


  Спілка ректорів ВНЗ України закликає взяти найактивнішу участь у виборах Президента України.
441129
  Бодріяр Ж. Закликання імбециклів : публіцистика (стаття) / українською мовою опублікована в газеті "Liberacion" // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 166-172


  У статті фран. філософ висловлює думку, що в нинішній Франції політика втратила свій зміст боротьби за владу.
441130
  Марченко Г. Заклинальні паремії в еволюції традиційної культури та менталітеті українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-336


  У статті порушуються питання генези і взаємозв"язку таких найдавніших фольклорних жанрів, як заговори, заклинання, замовляння, закляття, приповідки, примовляння, побажання. Визначається взаємозв"язок в обряді слова і дії та їхня функціональна ...
441131
  Левчев Л. Заклинание / Л. Левчев. – М, 1980. – 31с.
441132
  Гампер Г.С. Заклинание / Г.С. Гампер. – Л., 1983. – 55с.
441133
  Стерин В. Заклинание Бабатци. / В. Стерин. – Орджоникидзе, 1966. – 139с.
441134
  Домнин А.М. Заклинание огня / А.М. Домнин. – Пермь, 1971. – 79 с.
441135
  Завадский М. Заклинание Олимпиады // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 44-47


  Після Олімпійських ігор народився новий Китай
441136
  Олійник Б.І. Заклинання вогню : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1978. – 96с.
441137
  Павлишин М. Заклинання Центральної Європи: Геополітичний простір та сучасна українська література // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 62-74. – ISBN 978-966-8518-96-6
441138
  Чайкова Наталья Заклинатели ягуаров // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 108-111 : фото
441139
  Шевченко Оксана Заклинателі снігів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
441140
  Ильясов Я. Заклинатель змей / Я. Ильясов. – Ташкент : Литература и искусство имени Гафура Гуляма, 1979. – 415с.
441141
   Заклинатель змей. – Москва : Правда, 1985. – 6 с.
441142
   Заклинатель змей, и другие эстонские сказки. – Таллин, 1980. – 157с.
441143
  Суздалев Г.М. Заклинаю любовью. / Г.М. Суздалев. – М., 1978. – 80с.
441144
  Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1965. – 143с.
441145
  Колибаб К.Е. Заключение брака, отношения между супругами, поощрение и охрана материнства, расторжение брака, признание брака недействительнім. / К.Е. Колибаб. – М., 1960. – 48с.
441146
  Амерханов Г.С. Заключение договора по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Амерханов Г.С. ; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 19 c.
441147
  Каткова Е.А. Заключение договора поставки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Каткова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. гражд. права. – Москва, 1970. – 18 с.
441148
  Переплетова В.И. Заключение договора поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Переплетова В.И.; Саратовский юридич. ин-т им. Д.И.Курского. Кафедра гражданского процесса. – Саратов, 1971. – 20л.
441149
  Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров / В.В. Луць. – Москва, 1978. – 143с.
441150
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Дис... канд. юридич.наук: / Топольницкий Н.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 388л. – Бібліогр.:л.378-388
441151
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Топольницкий Н.К. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 16 с.
441152
  Здыбский И.И. Заключение и расторжение трудового договора / И.И. Здыбский. – Нальчик, 1983. – 188с.
441153
  Дружков Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. / Дружков, МП. – К, 1986. – 102с.
441154
  Пак Дон Дин Заключение перемирия в Корее и его историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Пак Дон Дин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 18л.
441155
  Каткова Е.А. Заключение регелируемых договоров поставки. / Е.А. Каткова. – Иркутск, 1980. – 80с.
441156
  Родионов А.А. Заключение русско-американского договора о взаимной выдаче преступников 1887 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 99-103
441157
  Буткевич С.А. Заключение хозяйственных договоров / С.А. Буткевич. – К., 1978. – 64с.
441158
  Семеусов В.А. Заключение хозяйственных договоров. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1981. – 69с.
441159
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
441160
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
441161
  Пюсса О. Заключение эксперта как судебное доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пюсса О.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1954. – 22л.
441162
  Павленко Ю.В. Заключение. Этнонациональная общность как динамическая социокультурная система // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 408-416. – ISBN 978-966-136-032-6
441163
  Жеффруа Густав Заключенный / Жеффруа Густав. – 2-е. – М-Л, 1925. – 274с.
441164
  Авелин К. Заключенный : роман / Клод Авелин ; Пер. с франц. А. П. Зельдович. – Ленинград : Гослитиздат, 1937. – 257, [2] с.
441165
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – Москва, 1936. – 176 с.
441166
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – М., 1936. – 180с.
441167
  Лисицын Г.М. Заключительная часть шахматной партии. / Г.М. Лисицын. – Л., 1956. – 524с.
441168
   Заключительные балансы трестов, автономных предприятий и хозорганизаций республиканского подчинения Народного комиссариата местной промышленности РСФСР за 1935 г.. – Москва : Легкая индустрия, 1936. – 40 с.
441169
   Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : Сборник документов. – Київ : К.И.С., 2004. – 160 с. – В деяких книгах відсутній ISBN. – ISBN 966-8039-84-X
441170
  Шкловский И. Заключительные модальные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Представлены особенности модальных частиц, определение которых выделено из термина "модально-экспрессивные частицы". Понятие модальности рассмотрено с позиций философии Канта и лингвистики. Определен круг служебных слов, подпадающих под ...
441171
  Никитинский И.И. Заключительные уроки по темам курса ботаники / И.И. Никитинский. – Л, 1955. – 63с.
441172
  Вивюрский В.Я. Заключительные уроки по химии в средней школе / В.Я. Вивюрский. – Москва, 1980. – 144с.
441173
  Шкловский И. Заключительные экспрессивные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Рассмотрены средства выражения экспрессивности в японском языке. Предложен подход, предполагающий разбиение термина "модально-экспрессивные частицы" на составляющие и раздельное рассмотрение экспрессивных частиц. Определен структурный состав и ...
441174
  Еремин А.С. Заключительные этапы анализа учебных кейсов и оценка работы студентов при использовании кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 120-141. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения обсуждения кейса на занятии в большой группе, оценка работы студентов по итогам такого обсуждения, особенности написания эссе по наиболее распространенным типам кейсов и оценка работы студентов ...
441175
  Хофе Г. Заключительный аккорд. / Г. Хофе. – М., 1982. – 143с.
441176
  Хофе Г. Заключительный аккорд: роман. / Г. Хофе. – М., 1976. – 416с.
441177
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1985. – 80с.
441178
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1987. – 78с.
441179
  Тублин В.С. Заключительный период. / В.С. Тублин. – Л., 1990. – 525с.
441180
  Карасев С.А. Заключительный урок по курсу <<Социально - экономическая география мира>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 57-58
441181
   Заключна конференція спільної американсько - української Науково- дослідницької програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.247-262
441182
  Руденко Л.Г. Заключне слово : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 35-37 : Табл. – ISSN 1561-4980
441183
  Лисенко О. Заключний акорд Другої світової / О. Лисенко, В. Грицюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 58-60. – ISSN 2313-559X
441184
  Малюська А.Л. Заключні експертні зауваження і рекомендації ООН стосовно забезпечення прав національних меншин в Україні та прикордонних з нею державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 113-122


  The present research is dedicated to the problematic of analyzing the expert conclusions of the UN concerning the providing of the rights of national minorities in Ukraine. The same problems due to Ukrainian border states are also researched.
441185
   Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини, Україна, 2011 рік : версія, адаптована для дітей та підлітків / [текст підготували : М. Алексєєнко, К. Шендеровський, О. Москаленко]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 38 с. : фотоіл.
441186
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 448 с. – Текст парал. укр., рос. та англ. мовами
441187
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 148 с.
441188
   Заключні спостереження: Україна : [неофіційний переклад] / Комітет ООН з прав дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, Представництво в Україні, 2011. – 36 с. – На колонтитулі також зазнач.: 56-та сесія
441189
  Ганейзер Є.А. Заклята крыныця [Заклята криниця] : жарт в 2 одминах Хомы Брута. – Выд. 2-е. – Киев : Кн. магазина П.Ф Панчешникова, 1887. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
441190
  Череватенко Л.В. Закляте залізо / Леонід Череватенко ; [ред. В.Б. Богуславська]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-378-239-3
441191
   Заклятие Даоса. – 2-е. – М, 1987. – 314 с.
441192
  Томилин А. Заклятие Фавна / А. Томилин. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 256 с. – (Разум познает мир)
441193
  Лохвицкий М.Ю. Заклятие цыганки / М.Ю. Лохвицкий. – Калуга, 1964. – 238с.
441194
  Логвин Ю.Г. Заклятий вершник : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1990. – 446 с.
441195
   Заклятий козак. – Київ : Обереги, 1994. – 544 с. – ISBN 5810400477
441196
  Олійник Ю. Закляті союзники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Німеччина та Росія - дві держави, відносини між якими щонайменше протягом двох із половиною століть визначають долю Європи, зокрема й України.
441197
  Логвин Ю. Закляття відьмака : повість / Ю. Логвин. – Київ, 1995. – 270 с.
441198
  Басария Э. Заклятый друг : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
441199
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников. – Москва : Географгиз, 1959. – 213с.
441200
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников; Ред.кол. Мурзаев Э.М. и др. – Москва : Мысль, 1973. – 164-371с. – (ХХ век. Путешествия. Открытия. Исследования)
441201
  Волков М. Заковыка / М. Волков. – Москва, 1923. – 200с.
441202
  Чубенко В.А. Закодоване доброчестя / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 47с.
441203
   Заколдованная буква. – М, 1988. – 320с.
441204
  Торбан Р.С. Заколдованная палата / Р.С. Торбан. – Воронеж, 1972. – 143с.
441205
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детгиз, 1960. – 304 с.
441206
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детгиз, 1963. – 544 с.
441207
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детская литература, 1985. – 511 с.
441208
  Лозинский В. Заколдованная усадьба / В. Лозинский. – М., 1984. – 375с.
441209
  Бахтиаров С.С. Заколдованное место / С.С. Бахтиаров. – Казань, 1963. – 91с.
441210
  Маляков Л.И. Заколдованное счастье. / Л.И. Маляков. – Л., 1966. – 103с.
441211
  Полухин Ю.Д. Заколдованные берега: Докум. повесть о бригадире монтажников на стр-ве КамАЗа А.Б.Новолодском. / Ю.Д. Полухин. – М., 1976. – 253с.
441212
  Мейс Джеймс Заколдованные круги идола, или Тоталитаризм и геноцид в истории Украины // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 328-337. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
441213
   Заколдованные леса. – М, 1984. – 246с.
441214
  Павленко А. Заколдованные острова // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 28 (157), 11 августа 2017. – С. 48-51


  Островная Папуа - Новая Гвинея застряла в Средневековье: ежегодно под одобрительные возгласы сограждан здесь казнят по обвинению в колдовстве сотни женщин и мужчин.
441215
  Гинда В. Заколдованный Адольф // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 15. – С. 92-96


  Персона фюрера
441216
   Заколдованный город. – Москва, 1972. – 95 с.
441217
   Заколдованный замок. – Минск, 1992. – 320с.
441218
  Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук / Ю.Е. Герлингер, 1982. – 107с.
441219
   Заколдованный круг. – Чита, 1956. – 67с.
441220
  Хаанпяя П. Заколдованный круг : [роман] / [П. Хаанпяя ; пер. с фин. Т. Сумманена и Э. Киуру, послесл. А. Мантере]. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1961. – 154 с.
441221
  Коллинз Б. Заколдованный круг / Б. Коллинз. – М., 1971. – 48с.
441222
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 208с.
441223
  Саар А. Заколдованный круг / А. Саар. – М, 1975. – 271с.
441224
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1980. – 432с.
441225
  Полымова А. Заколдованный круг репродуцирования / Алла Полымова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0869-4915
441226
  ЧАщин Заколдованный круг. / ЧАщин. – Курск, 1961. – 216с.
441227
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва : Ленинград, 1926. – 29 с.
441228
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва, 1956. – 110 с.
441229
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной : повести и рассказы : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; Пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1984. – 527 с.
441230
  Хель С. Заколдованый круг / С. Хель. – М, 1980. – 350с.
441231
  Нгуен Конг Хоан Заколдоованная монета / Нгуен Конг Хоан. – М., 1973. – 254с.
441232
  Ткач Леся Заколише голубінь ласкою : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0868-9644
441233
  Ефер В. Заколот атомів : фантастична повість / В. Ефер. – [Лондон] : На чужині ; Універсальна Бібліотека, 1947. – 104 с. : іл. – (Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі)
441234
  Рубель В.А. Заколот Тайра Масакадо : реконструкція політичної програми // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599


  З історії Японії, Х ст.
441235
   Заколот торі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Цілком несподівна перемога консерваторів на виборах віщує ослаблення Британії.
441236
  Слюсаренко А.Г. Заколот, путч / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
441237
  Фурманов Д. Заколот. / Д. Фурманов. – Одеса, 1938. – 161с.
441238
  Бирс А. Заколоченное окно / А. Бирс. – Свердловск, 1989. – 269с.
441239
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1965. – 168с.
441240
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1979. – 303с.
441241
  Мальков М.Г. Закон - для всех и каждого / М.Г. Мальков. – М., 1973. – 110с.
441242
  Картавых В.И. Закон - дышло : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 3). – ISBN 978-617-690-667-4
Кн. 3 : Закон - дышло. – 2016. – 398, [2] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведений: с. 382-399
441243
  Ковалев М.И. Закон - о тебе, тебе - о законе / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
441244
   Закон. – Москва
№ 1. – 1995
441245
   Закон. – Москва
№ 2. – 1995
441246
   Закон. – Москва
№ 3. – 1995
441247
   Закон. – Москва
№ 4. – 1995
441248
   Закон. – Москва
№ 5. – 1995
441249
   Закон. – Москва
№ 6. – 1995
441250
   Закон. – Москва
№ 7. – 1995
441251
   Закон. – Москва
№ 8. – 1995
441252
   Закон. – Москва
№ 9. – 1995
441253
   Закон. – Москва
№ 10. – 1995
441254
   Закон. – Москва
№ 11. – 1995
441255
   Закон. – Москва
№ 12. – 1995
441256
   Закон. – Москва
№ 1. – 1996
441257
   Закон. – Москва
№ 2. – 1996
441258
   Закон. – Москва
№ 3. – 1996
441259
   Закон. – Москва
№ 4. – 1996
441260
   Закон. – Москва
№ 5. – 1996
441261
   Закон. – Москва
№ 6. – 1996
441262
   Закон. – Москва
№ 7. – 1996
441263
   Закон. – Москва
№ 9. – 1996
441264
   Закон. – Москва
№ 10. – 1996
441265
   Закон. – Москва
№ 11. – 1996
441266
   Закон. – Москва
№ 12. – 1996
441267
   Закон. – Москва
№ 1. – 1997
441268
   Закон. – Москва
№ 2. – 1997
441269
   Закон. – Москва
№ 3. – 1997
441270
   Закон. – Москва
№ 4. – 1997
441271
   Закон. – Москва
№ 5. – 1997
441272
   Закон. – Москва
№ 6. – 1997
441273
  Юровский Б. Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства" не меняет порядка перехода на единый налог / Б. Юровский, А Романов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.27-29
441274
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо вибоpи наpодних депутатiв Укpаїни" : Попул. комент. / С.Л. Лисенков, О.Д. Тихомиров. – Київ : Либiдь, 1998. – 188с.Обл.-вид.аpк.8,. – ISBN 9660600550
441275
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо Конституцiйний суд Укpаїни" : Популяpний коментаp / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 1998. – 103с. – (Сер."Закони України"). – ISBN 9660600313
441276
  Лазебний Л. Закон "Про адвокатуру" та адвокатську діяльність" - початок реформи адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 3
441277
  Баранов-Мохорт Закон "Про вищу освіту" повинен враховувати краще, що є в світовому освітньому просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  Взяти на озброєння найкраще, що випробували в себе такі країни, як Китай.
441278
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 4


  "Одна з помилок, пов"язаних із Законом України "Про вищу освіту" 2014 року, полягає в тому, що цей спеціальний закон було прийнято ще до нового базового Закону "Про освіту". Через те багато запропонованих ним нововведень виглядали передчасними і не ...
441279
  Дегтярьов М. Закон "Про декомунізацію" як доля київських пам"яток епохи тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 4-5
441280
  Нагорна О. Закон "Про державний земельний кадастр" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 45-47
441281
   Закон "Про освіту" - ключ до майбутнього України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Делегація науковців НАПН України на чолі з Президентом академії, професором Василем Кременем прибула до Варшави (Республіка Польща) для участі у VII польсько-українському, українсько-польському науковому форумі "Освіта для майбутнього", що відбувся ...
441282
   Закон "Про освіту" - на фінішній прямій / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити проект нового Закону "Про Освіту" (№3491-д) у другому читанні й у цілому
441283
  Кармазін К.Ю. Закон "Про систему джерел права України": актуальність та перспективи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 101-106.
441284
  Філоненко С. Закон "Про судовий збір" - іще один крок судової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 25


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
441285
  Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" у контексті судово - правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-6
441286
  Михайлин І.Л. Закон "розгалуження знань" у журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 35-38.


  Внутрішня структура науки про журналістику: теорія та історія журналістики, медіакритика, методика наукових досліджень та навчання журналістики, соціологія масової комунікації і журналістська деонтологія, історіографія та бібліографія. Журналістська ...
441287
  Александроввский Ю.В. Закон 14 июня 1910 г. об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : Законодательные мотивы, разъяснения Правительства, практика Правительствующего Сената, циркуляры М-ва вн. дел, фин., юст. и Гл. упр. землеустройства и земледелия / [Сост.] Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Т-во по изд. новых законов ; [Тип. Спб акац. общ. "Слово"], 1911. – XVI, 608 с.


  В РГБ есть электр. версия
441288
   Закон 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 108 с. – Бесплатное приложение к : Журнал Министерства юстиции. 1912, № 7 (сентябрь)
441289
  Будзинский С.М. Закон 18 мая 1882 г. о краже : С комментарием С. Будзинского. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], VI, 81 с.
441290
   Закон 20 ноября 1895 г. о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения Министерства финансов : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Бюро представителей сахорозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1896. – 52 с.


  На обл. надпись: Николаю Андреевичу Бунге
441291
  Максимов В.Я. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины : с разъяснениями / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 139, [4] с.


  [с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего сената, Министерства внутренних дел, и утвержденными им замечаниями съезда непременных членов губернских присутствий]
441292
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a при раздражении кожи человека индукционными токами / А.В. Леонтович. – 40 с.
441293
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
441294
  Рустамзаде А.Х. Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 150-154. – ISSN 2220-1394
441295
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
441296
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
441297
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений. 1 / Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии // Методы химичекого анализа
441298
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224с.
441299
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
441300
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
441301
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
441302
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
441303
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
441304
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
441305
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
441306
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
441307
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
441308
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
441309
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
441310
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
441311
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
441312
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
441313
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел : роман / Р.А. Каугвер. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 303 с.
441314
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – М., 1987. – 45с.
441315
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
441316
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса. / И.С. Пасхавер. – М., 1966. – 207с.
441317
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
441318
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская. – М, 1987. – 141с.
441319
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
441320
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
441321
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
441322
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
441323
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский, 1954. – С. 429-432
441324
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
441325
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
441326
  Мацак І.К. Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 100-105. – ISSN 0868-6904
441327
   Закон великой дружбы. – Москва, 1963. – 33 с.
441328
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
441329
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
441330
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – М., 1980. – 64с.
441331
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Тбилиси, 1979. – 368 с.
441332
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва, 1980. – 80 с.
441333
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207 с.
441334
  Думбадзе Н. Закон вечности : роианы, повесть, рассказы / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 335 с.
441335
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть. рассказы / Н. Думбадзе; пер. с груз. – Москва, 1988. – 286 с.
441336
  Думбадзе Н. Закон вечности / Н. Думбадзе. – Москва : Художественная литература, 1988. – 589 с.
441337
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Н.В. Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
441338
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги / Н.В. Думбадзе. – Москва, 1980. – 358 с.
441339
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
441340
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
441341
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
441342
  Думбадзе Н. Закон вічності : романи і повісті / Н. Думбадзе. – Київ : Дніпро, 1981. – 191 с.
441343
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
441344
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
441345
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
441346
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
441347
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
441348
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
441349
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
441350
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
441351
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
441352
  Штаєрман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння : додаток до журналу "Більшовик України" / І.Я. Штаєрман. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б) У, 1941. – 24 с.
441353
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
441354
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
441355
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
441356
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
441357
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
441358
  Медников Б.М. Закон гомолочической изменчивости / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Биология ; № 2)
441359
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1969. – 136 с.
441360
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1977. – 414 с.
441361
  Абрамов М.А. Закон границы : [Рассказы] / М.А. Абрамов. – Москва : Знание, 1960. – 61 с. : ил. – (Прочти, товарищ! / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний)
441362
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Л., 1925. – 454с.
441363
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск, 1962. – 33с.
441364
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
441365
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
441366
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
441367
  Атлас З.В. Закон денежного обращения / З.В. Атлас. – Москва, 1957. – 71с.
441368
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
441369
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184 с.
441370
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
441371
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
441372
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
441373
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
441374
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
441375
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
441376
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
441377
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – М., 1958. – 68с.
441378
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 32с.
441379
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей / С.П. Дудель, Г.М. Штракс. – Москва, 1967. – 247с.
441380
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
441381
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
441382
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
441383
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
441384
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
441385
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
441386
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
441387
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – М., 1963. – 64с.
441388
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
441389
  Безуглов А.А. Закон есть закон / А.А. Безуглов. – М, 1979. – 176с.
441390
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
441391
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
441392
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
441393
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии / А.Ф. Водолазский. – Москва, 1975. – 331с.
441394
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
441395
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
441396
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
441397
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
441398
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
441399
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
441400
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
441401
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
441402
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
441403
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
441404
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
441405
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
441406
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
441407
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
441408
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
441409
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – М., 1981. – 208с.
441410
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
441411
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
441412
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
441413
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
441414
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
441415
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
441416
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
441417
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
441418
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
441419
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
441420
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
441421
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
441422
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
441423
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
441424
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
441425
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
441426
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
441427
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
441428
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
441429
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
441430
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
441431
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
441432
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
441433
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
441434
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
441435
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
441436
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
441437
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011
441438
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011
441439
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011
441440
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012
441441
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012
441442
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012
441443
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – мова рез. англ., рос.
441444
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
441445
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
441446
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
441447
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
441448
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
441449
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
441450
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
441451
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
441452
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
441453
  Байсалов С.Б. Закон и охрана природы / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1976. – 183с.
441454
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
441455
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
441456
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
441457
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
441458
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1991. – 197с.
441459
  Белявский А.В. Закон и совесть / А.В. Белявский. – М., 1964. – 175с.
441460
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий / А.Б. Борин. – М., 1991. – 285с.
441461
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
441462
  Васкес Абанто Закон и трудовой коллектив в медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 24-26
441463
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – М., 1969. – 151с.
441464
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
441465
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
441466
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
441467
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
441468
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
441469
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
441470
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
441471
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
441472
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
441473
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
441474
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
441475
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
441476
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
441477
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
441478
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
441479
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
441480
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
441481
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
441482
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
441483
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
441484
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
441485
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
441486
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
441487
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
441488
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
441489
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
441490
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
441491
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
441492
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
441493
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 32). – 2015. – 16 с.
441494
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
441495
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
441496
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
441497
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
441498
  Головченко В.В. Закон і час : (статті) / В.В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В.М., 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7223-91-6
441499
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
441500
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
441501
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
441502
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни. / С.В. Большакова. – М, 1971. – 64с.
441503
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
441504
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
441505
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
441506
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
441507
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
441508
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Бек М. А.; КДУ. Кафедра політичної економії природничих фактів. – Київ, 1968. – 246, дод. 18л.
441509
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
441510
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
441511
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
441512
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
441513
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
441514
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи / Ю.С. Шемшученко. – К., 1981. – 168с.
441515
  Мартинюк В. Закон на вимогу. Подарунок для української дипломатії: нові правила зі старими проблемами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 5


  "...22 грудня - День дипломатичної служби України. Цього разу його відзначатимуть більш урочисто, бо в української дипломатії ювілей - 100 років. Саме в цей день 1917 року голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко і генеральний секретар ...
441516
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
441517
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
441518
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
441519
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
441520
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – М, 1987. – 63с.
441521
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
441522
   Закон нам дав великий Сталін. – Київ, 1938. – 305 с.
441523
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
441524
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
441525
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
441526
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни / Н.М. Аверин. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-22
441527
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
441528
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
441529
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
441530
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
441531
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина. – М., 1959. – 59с.
441532
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
441533
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
441534
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20с.
441535
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
441536
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
441537
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
441538
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
441539
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
441540
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
441541
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – К., 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
441542
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
441543
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
441544
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
441545
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов. – Москва, 1969. – 32с.
441546
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – М., 1978. – 63с.
441547
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
441548
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
441549
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
441550
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
441551
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
441552
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
441553
   Закон о государственном предприятии. – Харьков, 1989. – 254с.
441554
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
441555
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – М., 1989. – 254с.
441556
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
441557
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
441558
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
441559
   Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-таркторных станций. – М, 1958. – 79с.
441560
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
441561
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
441562
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
441563
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
441564
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
441565
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
441566
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
441567
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира. / А.Н. Талалаев. – М., 1979. – 96с.
441568
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
441569
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
441570
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
441571
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
441572
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
441573
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
441574
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
441575
   Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР. – М, 1960. – 66с.
441576
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
441577
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
441578
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
441579
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 60с.
441580
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
441581
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
441582
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – М., 1991. – 63с.
441583
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
441584
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
441585
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
441586
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
441587
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
441588
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
441589
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
441590
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
441591
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
441592
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
441593
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
441594
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
441595
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
441596
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
441597
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
441598
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
441599
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – М, 1953. – 29с.
441600
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
441601
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
441602
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
441603
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
441604
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
441605
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
441606
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
441607
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
441608
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
441609
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
441610
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
441611
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
441612
  Бкззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии / Б.С. Бкззуб. – К, 1986. – 48с.
441613
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
441614
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
441615
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
441616
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
441617
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
441618
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
441619
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
441620
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
441621
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
441622
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
441623
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
441624
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
441625
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – М., 1991. – 60с.
441626
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
441627
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
441628
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
441629
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
441630
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – М, 1958. – 32с.
441631
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
441632
  Константінов В Ф. Закон обов"язкової відповідності виробничих відносин характерові продуктивних сил / В Ф. Константінов, . – Київ, 1953. – 44с.
441633
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
441634
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
441635
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
441636
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – М., 1953. – 40с.
441637
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
441638
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
441639
  Константинов Ф Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф Константинов. – М., 1953. – 48с.
441640
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
441641
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
441642
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
441643
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
441644
  Гинкин Г.Г. Закон Ома (для переменного тока) / Г.Г. Гинкин. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 176 с.
441645
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва : Госиздат по вопросам радио, 1936. – 112 с.
441646
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
441647
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
441648
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
441649
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
441650
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
441651
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – М., 1957. – 46с.
441652
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
441653
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
441654
  Домачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
441655
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – М., 1962. – 71с.
441656
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
441657
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
441658
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
441659
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
441660
  Менькин Э.П. Закон отрицания отрицания / Э.П. Менькин. – Пермь, 1968. – 28с.
441661
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – М., 1973. – 17с.
441662
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
441663
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
441664
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – М., 1963. – 64с.
441665
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
441666
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
441667
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
441668
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
441669
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
441670
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
441671
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
441672
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – М., 1976. – 448с.
441673
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
441674
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
441675
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
441676
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
441677
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
441678
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
441679
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
441680
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
441681
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
441682
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
441683
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
441684
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
441685
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
441686
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
441687
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
441688
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
441689
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
441690
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
441691
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
441692
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
441693
  Зорин Н.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 40с.
441694
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
441695
  Полтавцев А.С. Закон перехода количественных изменений в качественные. / А.С. Полтавцев. – Х., 1960. – 20с.
441696
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
441697
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – К., 1958. – 56с.
441698
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – Москва : Наука, 1969. – 194 с.
441699
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
441700
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
441701
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – М., 1983. – 127с.
441702
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
441703
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-767-26-7
441704
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
441705
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
441706
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
441707
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
441708
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
441709
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
441710
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – М, 1961. – 84с.
441711
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
441712
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
441713
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
441714
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
441715
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
441716
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
441717
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
441718
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
441719
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1989. – 264с.
441720
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1990. – 190с.
441721
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
441722
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
441723
  Будков Д.С. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений / Д.С. Будков, С.Я. Махно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 39-48. – ISSN 0868-6904
441724
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
441725
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
441726
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
441727
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
441728
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
441729
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
441730
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
441731
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
441732
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
441733
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
441734
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 80с.
441735
  Прокопенко М. Закон предків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Журналістка Наталка Фіцич та етнограф О. Доля дослідили Різдвяні звичаї українців різних регіонів України.
441736
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
441737
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
441738
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
441739
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
441740
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
441741
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
441742
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
441743
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
441744
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
441745
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
441746
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
441747
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
441748
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
441749
   Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зєднанням її з Українською Соціалістичною Республікою. – Львів, 1949. – 9с.
441750
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 7
441751
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
441752
  Бєлкін Л. Закон про декомунізацію та Венеціанська комісія: чи справді сталінський режим не злочинний? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 36-38
441753
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
441754
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
441755
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
441756
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
441757
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
441758
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
441759
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
441760
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
441761
  Ковалівська С. Закон про держслужбу: новації, ризики та ініціативи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 1992-9277
441762
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
441763
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
441764
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
441765
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
441766
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
441767
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
441768
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27с.
441769
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
441770
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
441771
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
441772
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
441773
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
441774
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
441775
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
441776
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
441777
   Закон про науку ухвалено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 1, 8. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
441778
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
441779
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
441780
   Закон про нове значне скорочення Збройних Сил СРСР. – К, 1960. – 64с.
441781
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Х., 1930. – 72с.
441782
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
441783
  Дворецька Л. Закон про освіту виявить - хто є в українській політиці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
441784
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
441785
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
441786
   Закон про прийняття Західної України до складу УРСР. – Львів, 1949. – 7с.
441787
  Онищенко О. Закон про профосвіту. Фальстарт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 12


  На відміну від закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", законопроект "Про професійну освіту" не зміг отримати путівку в зал під куполом. "Загальмував" цей процес парламентський комітет з питань освіти і науки, який на своєму розширеному ...
441788
   Закон про пятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78с.
441789
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
441790
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
441791
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
441792
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
441793
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
441794
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
441795
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
441796
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
441797
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
441798
  Бабич А. Закон про ТОВ: чекати не можна, прийняти / А. Бабич, Я. Лепко // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 50-51
441799
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
441800
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
441801
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
441802
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
441803
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – М., 1986. – 62с.
441804
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
441805
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
441806
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
441807
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
441808
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
441809
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
441810
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
441811
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
441812
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
441813
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
441814
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
441815
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
441816
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
441817
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
441818
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
441819
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
441820
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
441821
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
441822
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
441823
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
441824
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
441825
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
441826
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
441827
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
441828
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
441829
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
441830
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
441831
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
441832
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
441833
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
441834
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
441835
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
441836
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
441837
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
441838
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
441839
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
441840
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
441841
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
441842
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
441843
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
441844
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
441845
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
441846
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
441847
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
441848
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
441849
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
441850
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
441851
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
441852
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
441853
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
441854
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
441855
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
441856
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
441857
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
441858
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
441859
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
441860
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
441861
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
441862
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
441863
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
441864
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
441865
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
441866
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
441867
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
441868
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
441869
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
441870
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
441871
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
441872
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
441873
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24c.
441874
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
441875
  Батурин Ю.М. и др. Закон Союза ССР об издательском праве / Ю.М. и др. Батурин. – М, 1991. – 29с.
441876
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме / Т.Д. Алимова. – Ленинград, 1974. – 99с.
441877
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
441878
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
441879
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
441880
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
441881
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
441882
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
441883
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
441884
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
441885
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
441886
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
441887
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
441888
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
441889
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
441890
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
441891
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
441892
   Закон СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР". – М, 1991. – 89с.
441893
   Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)". – М, 1991. – 32с.
441894
   Закон СССР о Верховном Суде СССР. – М, 1979. – 23с.
441895
   Закон СССР о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. – Москва, 1967. – 13 с.
441896
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1967. – 48с.
441897
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
441898
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
441899
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
441900
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1983. – 32с.
441901
   Закон СССР о выборах народных депутатов СССР. – М, 1988. – 45с.
441902
   Закон СССР о государственной границе СССР. – М, 1986. – 150с.
441903
   Закон СССР о государственном арбитраже в СССР. – М, 1979. – 20с.
441904
   Закон СССР о государственном нотариате. – Москва, 1973. – 24 с.
441905
  Байбаков Н.К. Закон СССР о Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1982 год / Н.К. Байбаков. – М., 1981. – 47с.
441906
   Закон СССР о государственном предприятии (объдинении) в вопросах и ответах. – М, 1988. – 181с.
441907
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – М, 1987. – 64с.
441908
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – К, 1988. – 51с.
441909
   Закон СССР о государственных пенсиях. – М, 1975. – 32с.
441910
   Закон СССР о конституционном надзоре в СССР. – М, 1990. – 14с.
441911
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 77с.
441912
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 63с.
441913
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1980. – 32с.
441914
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – М, 1986. – 31с.
441915
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1987. – 30с.
441916
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Профиздат, 1990. – 59 с.
441917
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – М, 1990. – 63с.
441918
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
441919
   Закон СССР о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан. – М, 1987. – 6с.
441920
   Закон СССР о порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами. – М, 1990. – 6с.
441921
   Закон СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). – Мй, 1990. – 9с.
441922
   Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в СССР. – М, 1981. – 14с.
441923
   Закон СССР о Прокуратуре СССР. – М, 1987. – 29с.
441924
   Закон СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности. – М, 1991. – 14с.
441925
   Закон СССР о Совете Министров СССР. – М, 1978. – 24с.
441926
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 15с.
441927
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 32с.
441928
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1973. – 16с.
441929
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1980. – 23с.
441930
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1983. – 15с.
441931
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1987. – 15с.
441932
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1990. – 26с.
441933
   Закон СССР о статусе судей в СССР. – М, 1990. – 38с.
441934
   Закон СССР о статусе судей в СССР; Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан; Закон СССР об ответственн. – М, 1990. – 38с.
441935
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Мінськ, 1983. – 46с.
441936
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – К, 1984. – 15с.
441937
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1985. – 23с.
441938
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Минск, 1985. – 16с.
441939
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1987. – 32с.
441940
   Закон СССР об изменениях и дополнениях конституции СССР. – М, 1988. – 31с.
441941
   Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности. – М, 1986. – 14с.
441942
   Закон СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов автономных областей и автономных округов. – М, 1980. – 31с.
441943
   Закон СССР об охране и использовании животного мира. – М, 1980. – 24с.
441944
  Калиновский Г.М. Закон стального ключа / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1973. – 271 с.
441945
  Альтман Ф Закон стервятников / Ф Альтман. – Москва, 1960. – 253с.
441946
  Шелест Л.С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л.С. Шелест. – Асканія-Нова : [ПП Андрєєва М.М.], 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-102
441947
  Городецкий Е.С. Закон стоимости в колхозном производстве / Е.С. Городецкий. – М., 1967. – 146с.
441948
  Кухар В.В. Закон стоимости в рыночном производстве // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 154-161. – ISSN 2224-8420
441949
  Нусратуллин В.К. Закон стоимости в соответствии с рентной концепцией его формирования // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 182-184. – ISSN 1729-7206
441950
   Закон стоимости в социалистическом обществе. – Ярославль, 1957. – 222с.
441951
   Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. – М, 1959. – 515с.
441952
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Василенко А. Т.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 218л.
441953
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Василенко А.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
441954
   Закон стоимости и его роль при социализме. – М, 1959. – 336с.
441955
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования / Д.Ф. Тимошевский. – М. : Экономика, 1964. – 67с.
441956
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования. / Д.Ф. Тимошевский. – М., 1964. – 67с.
441957
  Файнберг Я.А. Закон стоимости при социализме / Я.А. Файнберг. – Свердловск, 1961. – 36с.
441958
  Аройо Ж. Закон стоимости при социализме / Ж. Аройо. – Москва, 1988. – 238с.
441959
  Чухно А.А. Закон стоимости, хозяйственный расчет и материальное стимулирование // Материалы респ. науч. конф. "Пробл. хоз. реформы и повышения эффект., общенствен., производства.", 1967
441960
  Міхно Г. Закон суворий, але... Окремі проблеми забезпечення права на житло // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-82
441961
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 179с.
441962
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 287с.
441963
  Кудачкин М.Ф. Закон США "О взаимном обеспечении безопасности" -- грубое нарушение общепризнанных принципов и установленных норм международного права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудачкин М.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
441964
  Рассказова Л. Закон США для новых иммигрантов : Как иммигрировать и жить в США / Л. Рассказова. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 176c. – ISBN 5-86225-694-6
441965
  Дроб"язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
441966
  Арамян Вальтер Закон тайги : рассказы / Арамян Вальтер; пер. с арм. – Москва : Детгиз, 1957. – 32 с.
441967
  Коряков О.Ф. Закон тайги / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1964. – 251с.
441968
  Яковлев Ю.Я. Закон твоей жизни / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 36с.
441969
  Шелест А.Н. Закон теплоемкостей / А.Н. Шелест, 1946. – 75с.
441970
  Ньето М.М. Закон Тициуса-Боде: История и теория : пер.с англ. / М.М. Ньето. – Москва : Мир, 1976. – 190 с.
441971
  Чикнаверова А.А. Закон тождества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чикнаверова А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 14 с.
441972
  Чкнаверянц А.А. Закон тождества : (историко-логический очерк). / А.А. Чкнаверянц. – Москва : Высшая школа, 1961. – 99, [1] с.
441973
  Туричин И.А. Закон тридцатого / И.А. Туричин. – 2-е изд. – Л., 1974. – 270с.
441974
  Еровенко В.А. Закон тройного понимания в эпоху гуманитарного полуобразования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 0869-561Х


  Математическое образование в классических университетах получают в настоящее время студенты разных гуманитарных специальностей. Часть их впоследствии станет передавать знания следующим поколениям или участвовать в развитии науки и культуры. Это ...
441975
  Михалевский Ф.И. Закон трудовой стоимости / Ф.И. Михалевский. – 3-е перераб. и доп. изд. – Ростов -на-Дону, 1925. – 55с.
441976
  Решетник М.Д. Закон трьох стадій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595. – ISBN 966-316-069-1
441977
  Комаровский А.Б. Закон тундры / А.Б. Комаровский. – Хабаровск, 1961. – 64с.
441978
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Дутка Галина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. – Бібліогр.: л. 186-203
441979
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Автореф. дис. ... кнд. юрид. наук: 12.00.01 / Дутка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
441980
   Закон Укpаїни пpо електpоенеpгетику : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 30 с. – (Закони Укpаїни). – ISBN 9667288315
441981
  Г Закон України "Про вищу освіту": практичний крок до вдосконалення нормативноправового нормативно-правового забезпечення освітньої галузі / Г, оловко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7069-28-6
441982
   Закон України "Про фінансовий контроль в України" : Проект. – Київ, 1999. – 64с. – ISBN 966-7675-01-7
441983
   Закон України про архітектурну діяльність (за станом на 4 серпня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – ISBN 966-611-005-9
441984
   Закон України про вибори презедента України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 56с. – ISBN 966-7288-82-Х
441985
   Закон України про державну допомогу сім`ям з дітьми (за станом на 22 січня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-71-4
441986
   Закон України про дорожній рух (за станом на 22 липня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-007-5
441987
   Закон України про загальну середню освіту : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-94-3
441988
   Закон України про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-77-3
441989
   Закон України про зв`язок. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 28с.
441990
   Закон України про звернення громадян (за станом на 1 лютого 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 18с. – (Закони України). – ISBN 966-611-036-9
441991
   Закон України про інвестиційну діяльність (за станом на 9 лютого 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 18с. – (Закони України). – ISBN 966-611-035-0
441992
   Закон України про конституційний суд України (за станом на 1 березня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 36с. – (Закони України). – ISBN 966-611-042-3
441993
   Закон України про місцеве самоврядування в України (за станом но 20 лютого1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-76-2
441994
   Закон України про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності (за станом на 21 лютого 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-040--7
441995
   Закон України про оподаткування прибутку підприємств. – Київ : Компас, 1998. – 118с.
441996
   Закон України про патентування деяких видов підприємницької діяльності (за станом но 9 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-78-1
441997
   Закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (за станом на 5 лютого 2000р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-611-038-5
441998
   Закон України про статус ветеранів військової служби та іх соціальний захист. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців..(за станом на 10 лютого 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-75-9
441999
   Закон України про статус суддів (за станом на 1січня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-70-6
442000
   Закон України. Про рекламу : (за станом на 25 січня 2000 р.) Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – ISBN 966-611-033-4
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,