Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
441001
  Надточій О. "... Доцільніше нових видань з тенденційними творами цього письменника не допускати..." : (До історії цензури творів Тараса Шевченка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 50-59. – (Філологічні науки)
441002
  Ханик-Посполітак "Досудове", "альтернативне", "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять / Ханик-Посполітак, В. Посполітак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-94. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вирішенню питання співвідношення понять "досудове", "альтернативне" та "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів, оскільки змінами до Конституції України 2016 р. в частині правосуддя закріплено обов"язкове "досудове" ...
441003
  Черняховський Віталій "Досягнення" 2008 : тютюнові лобісти завдали шкоди держбюджету майже на 5 мільярдів гривень // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 11. – ISSN 1810-3944


  25 грудня 2008 року Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон, який НЕ ПІДТРИМАЛА у першому читанні. Правники скажуть, що це неможливо... Але під шумок боротьби з кризою депутатів майстерно пошили у дурні підміною законопроекту, що ...
441004
   "Дотепні та вдалі українські синоніми". Скорочено - "ДО ВУС" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117. – ISSN 0130-321Х
441005
  Шуткевич О. "Доторкнутися до космосу рукою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 12


  Українець Руслан Верін став першим європейцем, який на велосипеді підкорив вулкан Утурунку - найвищу точку Південно-західної Болівії.
441006
  Павелко О.В. "Дохід" у бухгалтерському обліку: історичний аспект дослідження сутності поняття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 161-168. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
441007
  Атаев М. "Дохунда" С.Айни -- первый исторический роман в таджикской советской литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев М.; Самаркандский гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 19л.
441008
  Опанасюк О.П. "Дочекатися музики" В. Сильвестрова: інтенціональний зріз // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 38-47. – ISSN 2226-2180
441009
   "Драгоманівські студії" - майданчик для україністів у Болгарії / В. Жуківський, А. Тертична, Р. Камберова, О. Сорока // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 197). – С. 6


  У Софії відбулася XI Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії". Організаторами виступили Софійський університет "Св. Климент Охридський", фундація "Мати Україна", Українська недільна школа та Посольство України. Під час конференції ...
441010
  Житарюк М. "Драгоманівські студії" (2006-2015), Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 539-549. – ISSN 2524-0315
441011
  Комариця М. "Дражлива тема": дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 92-100. – ISBN 978-966-02-4721-5
441012
  Чичкина Светлана "Дракино" - любителям активного отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62 : Фото
441013
  Тищенко Александр Трофимович "Дракон" идет на цель : О дважды Герое Советского Союза маршале авиации Е.Я. Савицком / Тищенко Александр Трофимович. – Краснодар : Кн. изд., 1969. – 240 с.
441014
  Долгіх М. "Дракон" прокидається опівночі... // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39.
441015
  Шаповал А. "Драма українська" В.І. Рєзанова та його співпраця з Всеукраїнською академією наук через призму листів вченого до С.О. Єфремова // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 153-165. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 11, вип. 26 (29)). – ISSN 2078-063X
441016
  Цеков Юрій "Драматизм руху тексту у вирі часу" (кілька зауваг до сучасних тлумачень одного з шедеврів Василя Симоненка) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 12-13 : фото
441017
  Нушич Б. Д-р (Доктор філософії). Комедія на чотири дії / Б. Нушич. – Київ, 1958. – 155с.
441018
  Ляпунов Б.М. Д-р Ватрослав Облак / Критико-биографический очерк Б.М. Ляпунова // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 19 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Петру Владимировичу Владимирову от автора
441019
  Трнка-Чипева Д-р Константин Стоилов / Трнка-Чипева. – София, 1992. – 70 с.
441020
   Д-р Марія Фішер-Слиж спонсорує новий том Грушевського // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 9
441021
   Д-р Микола Шлемкевич // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 194, березень : березень. – С. 29


  Некролог: Микола Іванович Шлемкевич — український філософ, публіцист, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ і УВАН. Дослідник історії української культури, зокрема, літератури та філософії.
441022
  Іванис В. Д-р Олексій Балабас помер // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 129, жовтень : жовтень. – С. 19-20


  Олексій Ісакович Балабас - український вчений, військовий.
441023
  Качор А. Д-р Осип Олеськів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 10-12


  "Батько української іміграції до Канади".
441024
  Тишев Д. Д-р Райко Даскалов. Жизнен път и обществена дейност / Д. Тишев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 307 с.
441025
   Д-р Христо Татарчев Спомени документи материали. – Първо изд. – София : Наука и изкуство, 1989. – 373, [2] с.
441026
  Бакши К. Д-р Юліян Целевич і його наукова діяльність на полі української історіографії і етнографії в світлі давніщих та новіщих дослідів / К. Бакши; Написав д-р Богдан Барвінський. – Львів, 1927. – VI, 334 с. – (Збірник історично-фільософічної секції наукового тов. ім. Шевченка ; Т. 15)
441027
  Веренчук С. Досудове регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Претензійний порядок вирішення спорів з приводу порушення майнових прав ІВ".
441028
   Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – 186, [2] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
441029
  Щербакова Г.В. Досудове розслідування злочинів, учинених із використанням платіжних інструментів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 41-46. – ISSN 2220-1394
441030
  Доброчинська А. Досудове розслідування корупційних і пов"язаних із корупцією злочинів: як це працює? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
441031
  Вакуленко О.Ф. Досудове розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вакуленко Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
441032
  Марущак Н. Досудове розслідування кримінальної справи: завдання та засоби їх досягнення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 145-149
441033
  Ламах Т.Б. Досудове розслідування масових заворушень: організаційні та правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ламах Тарас Борисович ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
441034
  Лук"янчиков Є.Д. Досудове розслідування та його структура // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 107-112.
441035
  Свириденко С.В. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю : монографія / С.В. Свириденко, О.Ю. Татаров ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гельветика, 2019. – 211, [1] с. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-867-2
441036
   Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 27 листоп. 2015 р. / Служба безпеки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-908-3
Вип. 7 : / ; [редкол.: С.Є. Кучерина (голов. ред.) та ін.]. – 2015. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
441037
   Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.) / Служба безпеки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-270-3
Вип. 9 : / [редкол.: В.В. Фєдосєєв (голов. ред) та ін.]. – 2017. – 264, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
441038
  Глобенко Г.І. Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 50-58. – ISSN 2524-0323
441039
  Кубрак П.М. Досудове слідство в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої у період XIV-XVII століть // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 178-190. – ISSN 2222-5374
441040
  Кубрак П.М. Досудове слідство у перші століття української державності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – C. 90-98. – ISSN 2222-5374


  Згадуються праці М. Ф. Володимирського-Буданова, М. О. Чельцова-Бебутова.
441041
  Погорецький М.А. Досудове слідство України: історія та сучасність // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 216-228.
441042
  Солдатенко О. Досудове слідство: необхідність реформування та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-153.
441043
  Прокопенко Я. Досудовий (претензійний) порядок врегулювання господарських спорів: ретроспектива та тенденції сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 44-46.
441044
  Джером Д.К. Досужие мысли досужего человека. / Д.К. Джером. – М, 1983. – 384с.
441045
  Шаталова Н. Досчитать до тысячи. Минобрнауки надеется найти в России множество сильных лабораторий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 декабря (№ 49)


  Создание 1000 лабораторий запланировано в рамках реализации ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2014-2020 годы. О принципах их организации и финансирования рассказал на встрече с журналистами министр образования и науки ...
441046
  Нетреба Є.С. Досягення стабільного фінансового стану на підприємстві шляхом залучення у капітал фонду прямого інвестування // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 311-313. – ISBN 978-617-7069-02-6
441047
  Стріха М. Досягли консенсусу / М. Стріха, О. Скрипник, Н. Шульга; шпальти підготували Д. Матат, М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Науковій спільноті, експертному середовищу та Міністерству освіти і науки України вдалося досягти консенсусу у визначенні шляху реформування наукової сфери України. Про це розповіли на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заступник міністра ...
441048
  Тарасюк Б. Досягненння відповідності критеріям вступу до НАТО потрібне ,перш за все, нам // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.13-16
441049
  Семененко М.П. Досягнення абсолютної геохронології та головні рубежи геологічної історії / М.П. Семененко, 1959. – 11-16с.
441050
  Дворніков А.С. Досягнення адекватності при перекладі прийменникових словосполучень з німецької мови на українську ( на матеріалі Законодавчих актів ФНР) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 234-240
441051
  Шульга І.К. Досягнення біологічної науки в школу / І.К. Шульга. – Київ, 1964. – 96с.
441052
   Досягнення ботанічної науки на Україні. – К, 1971
441053
   Досягнення ботанічної науки на Україні 1967-1968 рр. – Київ : Наукова думка, 1970. – 128с.
441054
   Досягнення ботанічної науки на Україні 1969 р.. – Київ : Наукова думка, 1972. – 210с.
441055
  Штокало Й.З. Досягнення в галузі математики в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка за роки Радянської влади / Й.З. Штокало, 1957. – 27 с. – Окр. відб.: Наукові. зап. КДУ. Т. XVI. Вип. XVI, математичний збірник. 1957, № 10
441056
  Смаглюк О.М. Досягнення віку кримінальної відповідальності як ознака неповнолітнього суб"єкта злочину / О.М. Смаглюк, А.А. Павловська // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 181-186
441057
  Максимович Р. Досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, як загальна ознака спеціального суб"єкта злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287-293. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
441058
  Щербань О. Досягнення вчених Української РСР / О. Щербань // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 101-134
441059
  Самерханова З. Досягнення гендерної рівності у військових структурах: міжнародні правові засади та пропозиції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 04
441060
  Рудницький С. Досягнення географії України в десятьріччя Жовтневої революції. / С. Рудницький, 1928. – 5с.
441061
  Сірук М. Досягнення і виклики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 грудня ( 225 )


  Посли НАТО дали оцінку особливому партнерству Альянсу з Україною за 2017 рік і визначили завдання на 2018-й.
441062
   Досягнення і завдання гідроекології у створенні водоохоронної нормативно-інструктивної бази / В.М. Жукинський, А.П. Чернявська, О.П. Оксіюк, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 22-27. – ISBN 966-521-109-9
441063
   Досягнення і криза філософії біології 30-50 років // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 143-207
441064
  Фігурний Юрій Досягнення і перспективи діяльності НДІУ з надання освітніх послуг на теренах української держави // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 230-231. – Бібліогр. в кінці ст.
441065
  Сидоренко Н.Д. Досягнення і перспективи історико-журналістських досліджень в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 49-52


  Нові знахідки і публікації, проблеми і завдання в царині історії української журналістики - ключові питання цієї статті. This article covers such issues as the traditions of the national journalism and recent publications as welt as the background ...
441066
  Гирич І.Б. Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства (до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського) : (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 31-37. – ISSN 1027-3239
441067
  Невмержицький О.А. Досягнення і проблеми педагогічної антропології у зарубіжжі: критично-філософське бачення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 92-103
441068
  Корсак О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
441069
  Федяева В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця XX - початку XXI ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
441070
  Сергійчук І.М. Досягнення й проблеми сучасного В"єтнаму (1986-2012 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 302-305. – ISBN 966-2980-20-2
441071
  Шедяков В.Є. Досягнення й утримання конкурентоспроможності в умовах посилення ролі економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Особлива увага приділяється комплексам "навчання - наука - виробництво".
441072
  Калюга Є.В. Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України) / Є.В. Калюга, Н.П. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 153-165. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
441073
   Досягнення кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона в області дослідження шлакових систем / В. Сокольський, В. Казіміров, В. Шовський, В. Галініч, В. Токарев, В. Кузьменко, І. Гончаров, Р. Шевчук, Д. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 14-18. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянута вся сукупність робіт по рентгенографічному дослідженню структури розплавлених зварювальних флюсів та деяких модельних шлакових систем, що проведені на кафедрі фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в ...
441074
  Лозинська М.Ю. Досягнення конкурентної переваги на міжнародних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 3-5


  На думку автора, розробляючи стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства, необхідно чітко визначити, на якому рівні формуватиметься конкурентна перевага.
441075
  Богдан Ю.М. Досягнення конкурентоспроможності як інструмент активізації інноваційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 7-16. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
441076
  Голишкіна Л. Досягнення культури в українських приказках та прислів"ях ХІХ століття (за збірником М. Номиса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досягнення культури в українському фольклорі на матеріалі збірника М. Номиса. Cultural achievements are considered in the Ukrainian folklore on material of collection of M. Nomisa.
441077
  Журавель В.А. Досягнення науки і потреби практики як підгрунтя вдосконалення засобів фіксації доказової інформації // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 9-21. – ISSN 1993-0917
441078
  Семененко М.П. Досягнення науки на Україні за роки Радянської влади / М.П. Семененко. – [Київ], 1958. – 15 с. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 1, 1958 [12-26] c.
441079
  Білик Р.М. Досягнення наукових аналітиків університету // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 87-88
441080
  Мартиненко І. Досягнення науково - технічного прогресу у боротьбі зі злочинністю. Правова регламентація використання науково - технічних засобів органами досудового слідства і прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.53-56
441081
  Туркевич В.З. Досягнення наукової школи академіка М.В. Новікова "Техніка високих тисків і механіка формування конструкційних і функціональних матеріалів" (1977 - 2017 рр.) / В.З. Туркевич, Л.Г. Полонський // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 3-6. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (80), т. 2). – ISSN 1728-4260
441082
  Ковальчук Т. Досягнення наукової школи світового рівня "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 36-42


  Досягнення наукових шкіл.
441083
  Веселова Н. Досягнення науковців Харківського політехнічного інституту в сфері високовольтної імпульсної техніки (1960–1990 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Наведено історичний огляд досягнень українських учених та інженерно-технічних співробітників Харківського політехнічного інституту (ХПІ) у високовольтній імпульсній техніці за 1960–1990 рр. Описано технічні досягнення установок високої напруги та ...
441084
  Пашкова В. Досягнення національних бібліотечних асоціацій за сто років функціонування (1876-1970-ті рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 1 (23). – С. 45-49. – ISSN 1811-377X
441085
  Тараріко О.Г. Досягнення нейтрального рівня деградації грунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України / О.Г. Тараріко, О.Г. Ізюмова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 117-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
441086
  Коваль Т.В. Досягнення Німеччини у вищій університетській та неуніверситетській освіті // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 79-80
441087
   Досягнення охорони здоров`я в Українській РСР. – К, 1958. – 723с.
441088
  Гудманян А. Досягнення перекладознавства і теорії художнього перекладу як результат продуктивної перекладацької спадщини // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 40-47. – ISSN 2413-3094
441089
  Горобець О. Досягнення Північного полюсу як важлива віха у освоєнні Арктики // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 392-395. – ISBN 978-966-171-793-9
441090
  Шелудько І. Досягнення підготовки майбутніх учителів технологій: досвідєвропейських країн // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 2. – С. 113-117. – ISSN 2308-4081


  Рекомендації щодо впровадження позитивних аспектів досвіду підготовки учителів технологій країн Європи в освітню практику вищої педагогічної школи в Україні.
441091
  Чирков О.А. Досягнення порівнянності переписних даних про стани етнічної будови людності України для вивчення її розвитку впродовж XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 68-83
441092
  Маршавін Ю.М. Досягнення продуктивної зайнятості населення шляхом створення ефективних робочих місць і конкурентоспроможної робочої сили // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 44-51. – ISBN 966-614-021-7
441093
  Бабенко О.К. Досягнення радянських фізиків : хрестоматія / уклали О.К. Бабенко, М.Й. ; Україн. наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1950. – 324 с. : портр. – (Досягнення радянських фізиків)
441094
   Досягнення Радянської України за сорок років. – К, 1957. – 152с.
441095
   Досягнення світової та української геодезії на "INTERGEO-2016" / І. Тревого, К. Третяк, В. Глотов, В. Задорожний, В. Кілару // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 22-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
441096
  Дарміна К. Досягнення семантичної адекватності при літературному перекладі: лингвопрагматичний аспект аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  На матеріалі художніх текстів проаналізовано переклади з генетично далеких мов: англійська-японська, російська-японська та японська-російська. Перекладацькі рішення розглянуто з лінгвопрагматичного аспекту, особливу увагу приділено коректній передачі ...
441097
  Кириленко О.П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 19-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
441098
  Скрильник С.В. Досягнення структурної та семантичної близькості цільового та вихідного текстів у художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 375-386
441099
  Ющик О.І. Досягнення суспільно корисної мети як умова правомірності діяння, пов"язаного з ризиком : економіка та право // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 147-153. – Бібліогр.: 20 назв
441100
  Свєчнікова Н.В. Досягнення сучасної геронтології / Н.В. Свєчнікова. – К., 1979. – 48с.
441101
  Коротков П.А. Досягнення сучасної спектроскопії комбінаційного розсіяння світла / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд сучасного стану спектроскопії КР, розглянуто основні досягнення в сфері практичного застосування цього спектроскопічного методу та накреслено перспективи його подальшого розвитку. Показано, що спектроскопія КР високочутливим, точним, ...
441102
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1951. – 252 с.
441103
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1955. – 296 с.
441104
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1957. – 312 с.
441105
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1962. – 228 с.
441106
  Задорожний М.П. Досягнення та амбітні плани українських дослідників Антарктиди // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 45-48 : фото
441107
   Досягнення та інновації в галузі геоматики на "INTERGEO-2016" / І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний, В. Кілару // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 12-15 : фото. – ISSN 1819-1339
441108
  Набок С. Досягнення та перспективи розвитку вітчизняної біографістики. На матеріалах історії УАН/ВУАН 1920-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 155-162
441109
  Євдощук М.І. Досягнення та перспективи розвитку геології вугільних родовищ. Генезис вугілля залишається загадкою // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 37-46 : рис. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 1025-6814
441110
  Тронько М.Д. Досягнення та перспективи розвитку сучасної ендокринології в Україні : (до 25-річчя НАМН України) // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 23, № 1. – C. 5-15. – ISSN 1680-1466
441111
  Якимчук О. Досягнення та суперечності реалізації "Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 62-67. – ISSN 2078-1016
441112
  Смирнов І.Г. Досягнення Туреччини із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 64-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
441113
  Смирнов І. Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності "все включене" в туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 232-244. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
441114
  Смирнов І.Г. Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності "все включене" у туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 19-26
441115
  Хмелевська О.М. Досягнення Україною цілей розвитку тисячоліття у сфері освіти // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 9-20. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
441116
  Пасько І. Досягнення українських вчених у галузі фізики (до всесвітнього Року Фізики) / І. Пасько, А. Лень // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 151-152. – ISBN 966-7060-76-4
441117
  Сікура А.Й. Досягнення якісних результатів наукового експерименту майбутніми біологами в умовах лабораторного дослідження / А.Й. Сікура, Г.П. Мегалінська, А.Г. Босенко // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон, 2019. – С. 132-144. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 27). – ISSN 2524-0838
441118
  Кучай Т.П. Досягнення Японії у сфері освіти - рушійна сила розвитку економіки, культури, прогресу нації // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2014. – Вип. 1 (8). – C. 222-229. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
441119
  Смирнов І.Г. Досягнення японської логістики та їх застосування в Україні: від "Канбан" до "Кайдзен" // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 94-103
441120
  Іоффе І.В. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку державного закладу "Луганський державний медичний університет" / І.В. Іоффе, С.М. Смірнов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 113-116. – ISSN 1681-2751
441121
  Кремінський Б. Досягнення, якими пишаємося // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  На Міжнародній фізичній олімпіаді у Португалії команда школярів з України здобула три "срібла" і дві "бронзи". "Цьогоріч до підготовки команди долучився Олександр Шумаєв (у 2015 і 2016 роках він виборов "золото" і "срібло"). Студент Київського ...
441122
  Лось В.Ю. Досягувані параметри та характеристики рідинно-газових ежекторів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.05 / Лось В.Ю.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1997. – 18л.
441123
  Форсайт Ф. Досье "Одесса" / Фредерик Форсайт // Агент "Н" или "М" : заруб. детектив : [пер. с англ.] / Кристи А. – Москва : Политиздат, 1991
441124
  Форсайт Ф. Досье "Одесса" : [роман] / Фредерик Форсайт ; [пер. с англ. И. Полоцка] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С. 135-412. – ISBN 5-8396-0103-9
441125
  Донцова Д. Досье на Крошку Че : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-20688-9
441126
  Маня И. Досье насилия: реальности капиталист. мира / И. Маня. – М., 1975. – 229с.
441127
  Степаненко О.С. Досье пользователя: компьютер внутри / О.С. Степаненко. – Київ : Логос, 1998. – 128с. – ISBN 966-509-042-9
441128
  Ковалев В.А. Досье репрессий / В.А. Ковалев. – М, 1987. – 239с.
441129
   Досье секретных служб. – Київ
№ 1. – 1999
441130
   Досье секретных служб. – Київ
№ 12. – 1999
441131
   Досье секретных служб. – Київ
№ 1. – 2000
441132
   Досье секретных служб. – Київ
№ 2. – 2000
441133
   Досье секретных служб. – Київ
№ 3. – 2000
441134
   Досье секретных служб. – Київ
№ 4. – 2000
441135
   Досье секретных служб. – Київ
№ 5. – 2000
441136
   Досье секретных служб. – Київ
№ 6. – 2000
441137
   Досье секретных служб. – Київ
№ 7/8. – 2000
441138
   Досье секретных служб. – Київ
№ 9. – 2000
441139
   Досье секретных служб. – Київ
№ 10. – 2000
441140
   Досье секретных служб. – Київ
№ 11. – 2000
441141
   Досье секретных служб. – Київ
№ 12. – 2000
441142
   Досье секретных служб. – Киев
№ 1. – 2001
441143
   Досье секретных служб. – Киев
№ 2. – 2001
441144
   Досье секретных служб. – Киев
№ 3. – 2001
441145
  Шиян Н.І. Дотації в системі підтримки галузі скотарства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 79-82. – ISBN 978-9934-571-51-0
441146
  Письменний В. Дотації у забезпеченні фінансового потенціалу територій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 70-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
441147
  Ульянченко О.В. Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 10-19. – ISSN 2221-1055
441148
  Микитюк І.С. Дотаційність місцевих бюджетів та шляхи її подолання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 148-153. – ISSN 2306-546X
441149
  Шовковий В.М. Дотекстовий етап навчання давньогрецької мови студентів-філологів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 359-365


  У статті окреслено методичні принципи організації процесу навчання давньогрецької мови студентів-філологів; розроблено комплекси вправ для формування граматичної, лексичної, соціокультурпої, перекладацької компетенцш пю мовленнєвої компетенції у ...
441150
  Прижиленский В.И. Дотеоретические искусства, социальные практики и "идеальные типы" философствования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 18-30. – ISSN 0235-1188
441151
  Гарматюк А.П. Дотепні думки житимуть віки : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 112 с.
441152
  Матвієнко В.П. Дотепні слова / Володимир Матвієнко. – Київ : Оранта, 2000. – 96 с. : 1 портр. – Авт. на обкл. не вказ. - Мініатюрне видання. – ISBN 966-7786-19-6
441153
  Кірічевська Е.В. Дотепність як структурний компонент управлінської діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 273-277. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті висвітлюються резельтати теоретичного аналізу ролі дотепності в структурі управлінської діяльності, а також здійснюється психологічна оцінка дотепності в організаторських здібностях особистості керівника.
441154
  Севернюк Т.А. Дотик безсмертника... : Поезії. Сторінки щоденників / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 320с. – ISBN 966-8029-36-4
441155
  Камінецький Я. Дотик весни : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.4-14. – ISSN 0868-4790
441156
  Бєлотєлов М. Дотик до Волошинської теми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)
441157
  Забіяка І. Дотик до секретів професора Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 31-34
441158
  Прудіус О.Д. Дотик душі : поезії / Ольга Прудіус. – Могилів-Подільський : Могилів-Подільська друкарня, 2007. – 148, [4] с. : іл. – Збірка містить розділи: "Тебе отримала у спадок і цього досить для життя"... ; "Збираю у букет найкращі я слова, новому дню щоби подарувать"... ; "...Бо життя - це любов..." ; "...Тільки час, як течія ріки - ніколи нас не почекає"... ; Присвята


  В пр. №1717149 напис: На терезах вічності поезія важить значно більше, ніж будь-яка сила. На добрий спомин Олекію. 21.10.2009 р. Автор: підпис.
441159
  Яворський І. Дотик Крутянського болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 7
441160
  Моргун В.Ф. Дотики душі : Вибране / Володимир Моргун. – Полтава : АСМІ, 2007. – 60с.
441161
  Василюк О.Д. Дотики Івана Франка та Агатангела Кримського в царині орієнталістики // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 33/34. – С. 14-23. – ISSN 1682-671Х
441162
  Журба Т.Г. Дотиком серця / Т.Г. Журба. – Київ : Молодь, 1979. – 48 с.
441163
  Капланець М.Е. Дотирмання вимог законодавства про надра // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-7
441164
  Козак П. Дотичні до земної атмосфери метеори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-51. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано огляд описаних у літературі дотичних до земної атмосфери метеорів, які спостерігалися оптичними методами. Описано результати спостережень такого метеора, зареєстрованого в Києві 23 вересня 2003 р. за допомогою телевізійних камер типу ...
441165
  Ковалів Ю. Дотичність до літератури (Симон Петлюра) (Розмова з професором Юрієм Ковалівим, відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 91-93. – ISBN 966-7379-16-7
441166
  Андрущенко Віктор Дотичність пріоритетів: духовна сутність освіти // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  " Освіта " завершує публікацію авторського циклу Віктора Андрущенка " Вчитель, якого чекають."
441167
  Бодельсен А. Дотла : роман / А. Бодельсен; А. Бодельсон. – Москва : Радуга, 1985. – 223 с.
441168
  Чекмаев С. Дотла : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 60-64
441169
  Малишко В.А. Доторк / В.А. Малишко. – Київ, 1987. – 269с.
441170
  Крижанівська Н. Доторк до золотої туфельки. Христина Шишпор // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 373-376


  Солістка Національної опери балерина Х. Шишпор
441171
  Стріха М. Доторк до спадщини великих : Переднє слово до листування Максима Рильського і Григорія Кочура // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 321-354
441172
   Доторкнися - і щастя не омине : 105 років тому народилася видатна художниця Катерина Василівна Білокур // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69-70.
441173
  Мельничук І. Дотриманню прав дітей на житло-особлива увага прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-20.
441174
  Чуницька І.І. Дотримання AML/CFT стандартів у контексті реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 267-274. – ISSN 2222-4459
441175
  Коноваленко В. Дотримання авторських прав у навчальній літературі і наукових публікаціях // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
441176
  Голяк Т. Дотримання авторського права при підготовці видання творів Івана Франка у 30-ти томах // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Актуальність наукового дослідження обумовлена необхідністю привернути увагу до дотримання авторського права при виданні першого багатотомника творів Івана Франка, здійсненого приватними видавництвами "Рух" і "Книгоспілка" протягом 1924-1931 рр. ...
441177
  Вершиніна Д. Дотримання адвокатами норм професійної етики у соціальних мережах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 291-293
441178
  Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6814
441179
  Джуринський В. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при утворенні господарських об"єднань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-82.
441180
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
441181
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-5.
441182
  Дерев"янко М.І. Дотримання гарантії незалежності діяльності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 63-64. – ISSN 2308-9636
441183
  Боброва Ю.Ю. Дотримання гендерної рівності як складова цивільного демократичного контролю над військовою організацією держави / Ю.Ю. Боброва, Ю.О. Бобров // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 93-111. – ISSN 1993-0909


  Аналіз численних наукових публікацій свідчить неабияку актуальність ґендерних досліджень на сучасному етапі українського суспільного розвитку, практично у всіх сферах соціальних відносин. Що ж стосується забезпечення паритетної участь чоловіків і жінок ...
441184
  Телькінєна Т. Дотримання демократичних цінностей як складова державної політики у сфері національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 350-354. – ISBN 978-617-7638-06-2
441185
  Яремко Л.А. Дотримання екологічної безпеки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 112-118


  Досліджуються проблеми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. У статті запропонована систематизація екологічних загроз, акцентовано увагу на заходах щодо мінімізації екологічних втрат, пов’язаних із ...
441186
  Касарів Ю.Я. Дотримання європейських етичних стандартів працівниками міліції-запорука формування міжнародного позитивного іміджу України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 150-157. – (Юридична ; Вип. 3)
441187
  Варенко В. Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації / В. Варенко, З. Свердлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Обгрунтовано потребу застосування основних законів формальної логіки під час аналізу даних в інформаційно-аналітичній діяльності
441188
  Стулов О.О. Дотримання законності при виконанні адміністрацією виправних установ судових рішень щодо відшкодування збитків особам, потерпілим від злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 270-274
441189
  Овчаренко А. Дотримання законодавства про захист суспільної моралі у сфері кінопрокату та телебачення / А. Овчаренко, І. Правник // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 33-41
441190
  Мельник В. Дотримання законодавства про права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 51-53
441191
  Гарматій О.В. Дотримання законодавчих норм щодо поширення соціологічних відомостей на телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 30-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
441192
  Галаган В. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час спеціального досудового розслідування / В. Галаган, Ж. Удовенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 9-15. – ISSN 1026-9932
441193
  Моргун Н.С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 2222-5374
441194
  Кузнєцова С.В. Дотримання конституційних засад охорони довкілля: практичний аспект // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 297-300. – ISBN 978-966-7957-18-6
441195
  Мороз І. Дотримання конституційних прав громадян під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 8. – ISSN 1992-9277
441196
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 16 - 22 грудня (№ 50). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
441197
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
441198
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Практичний аспект дотримання конституційних прав і свобод громадян у розрізі найпоширеніших порушень з боку правоохоронців (частина 2).
441199
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування. Причини відвертого порушення прав громадян-учасників кримінального процесу, а також рекомедації щодо їх усунення (частина 5) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
441200
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування. Судова реформа та її вплив на дотримання конституційних прав громадян (частина 3) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
441201
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування.Загальна картина дотримання основоположних прав та свобод громадян-учасників кримінального процесу (частина 1) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
441202
  Сергєєва Д.Б. Дотримання конституційних прав людини при знятті інформації з каналів зв"язку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-62.
441203
  Назаров В.В. Дотримання конституційного права людини на особисте і сімейне життя у кримінальному процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-70
441204
  Біцай А.В. Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 248-251. – ISSN 2219-5521
441205
  Саленко О.В. Дотримання міжнародних стандартів і вимог конституції України щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 34-40. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються питання відповідності положень національного законодавства щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади загальновизнаним міжнародним стандартам і вимогам ...
441206
   Дотримання міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в Україні. – Київ, 2004. – 28с. – ISBN 966-8279-08-5
441207
  Герасимчук Є. Дотримання особистих немайнових авторських прав при створенні пародії на твір // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 322-324
441208
  Кряковцев С.М. Дотримання особистих прав людини в процесі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 291-299
441209
  Криницький І. Дотримання податкової таємниці як спеціальний принцип податково-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-23.
441210
   Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / Коаліція громад. орг. "Права дитини в Україні", Упр. кримінальної міліції у справах дітей М-ва внутр. справ за фінанс. підтримки Міжнар. фонду "Відродження" [та ін. ; ред.-уклад. Буров С.Ю. ; упоряд. Ясеновська М.Е. ; редкол.: Алєксєєнко М.К. та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Права дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України. – Бібліогр.: с. 176 та в підрядк. прим.
441211
  Кончаковська В.В. Дотримання прав затриманих, підозрюваних,обвинувачених, засуджених у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 258-264.
441212
  Орлюк О.П. Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 33-37. – ISSN 2524-017X
441213
  Галай А.О. Дотримання прав людини в забезпеченні громадської безпеки під час ЄВРО-2012 // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 85-92
441214
  Сушко Є. Дотримання прав людини під час реорганізації юридичних осіб шляхом злиття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 175-177
441215
  Єфіменко О. Дотримання прав людини при застосуванні заходів адміністративного впливу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 19-23
441216
  Шишкіна Е. Дотримання прав людини у процесі здійснення люстрації // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 2310-6158
441217
  Антипенко В.Ф. Дотримання прав людини у ході боротьби з тероризмом. Європейський підхід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 59-68.
441218
   Дотримання прав національних меншин в Україні / [ред. : Л. Кудіна, С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літерат. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 156 с. + Додатки: с. 139-153. – Бібліогр.: с. 154
441219
  Тилик Т. Дотримання прав при зверненні стягнення на жилі приміщення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 117-120.
441220
  Корнієнко І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-75.
441221
   Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія / В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко, О.М. Калачова, С.С. Клочуряк. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 156, [4] с. – Бібліогр.: с. 135–151 та у підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0719-8
441222
  Розгон О.В. Дотримання прав учасників освітнього процесу у вищій школі України та способи захисту порушених прав // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 29-33
441223
  Лошненко М. Дотримання права дітей - на особливому контролі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 49-56
441224
  Присяжнюк І. Дотримання права на приватність при здійсненні соціального контролю, спрямованого на протидію злочинності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 132-139. – ISSN 1026-9932
441225
  Михайлюк Г.О. Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 111-116. – ISSN 1996-5931
441226
  Стоєцький Валентин Дотримання правил пожежної безпеки в житлових будинках (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 24
441227
  Ріпенко А.І. Дотримання правових приписів щодо режиму земель загального користування населених пунктів: актуальні проблеми // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-29
441228
  Рой О.В. Дотримання принципів адміністративного судочинства при розгляді справ про оскарження правових актів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 85-98. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
441229
  Кузьменко О. Дотримання принципів бюджетної системи України у сфері міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
441230
  Несімко О. Дотримання принципів економічної культури - запорука професійної діяльності юриста // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 99-101.
441231
  Басюк Л.М. Дотримання принципів міжособистісного спілкування як запорука ефективної комунікації (на матеріалі англомовного парламентського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 27-31


  У статті йдеться про особливості реалізації принципів кооперації та ввічливості в англомовному парламентському дискурсі, дотримання яких сприяє ефективності комунікації. В статье рассматриваются особенности реализации принципов кооперации и вежливости ...
441232
  Сайко Б. Дотримання принципів сталого розвитку як спосіб виходу із світової кризи // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 233-241. – (Економічні науки ; Вип. 6)
441233
  Цимбрівський Т.П. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Цимбрівський Т.П.; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 248л. – Бібліогр.: л.202-248
441234
  Цимбрівський Т.С. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 -міжнародне право / Цимбрівський Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
441235
  Куровська І. Дотримання принципу верховенства права в контексті євроінтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 56-60. – ISSN 2220-1394
441236
  Дріжчана С.В. Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 195-200. – (Право. Економіка. Управління)
441237
  Агапова О.В. Дотримання принципу доброчесності в сфері експертного забезпечення правосуддя // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 104-106


  "Добре відомо, що подолання корупції у будь-якій сфері державної діяльності є надзвичайно складною справою. Розроблення дієвих механізмів на рівні законодавства, використання існуючих підходів, що вже довели свою ефективність на практиці та ...
441238
  Стулов О.О. Дотримання принципу законності при залученні до праці осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 204-209. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
441239
  Ахтирська И. Дотримання принципу конфіденційності у судочинстві України відповідно до конвенційних вимог // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-130
441240
  Горох О. Дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності при звільненні від покарання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 38-47
441241
  Котенко А. Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю) / А. Котенко, О. Паращенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 156-160. – ISSN 2663-5313
441242
  Середа М.Л. Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 82-86. – ISSN 1996-5931
441243
  Бекетов О. Дотримання принципу пропорційності як обов"язкова умова гармонізації правової системи України з європейськими міжнародно-правовими стандартами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 95-98


  Процес гармонізації правової системи України з міжнародно-правовими європейськими стандартами актуалізує дослідження європейського права. Очевидно, що для успішного здійснення процесу гармонізації слід якісно та чітко дотримуватись загальноправо-вих ...
441244
  Сопронюк І. Дотримання принципу процесуальної економії на стадії попереднього розгляду справи суддею // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 443-450. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено дію принципу процесуальної економії на стадії попереднього розгляду справи суддею. Автор проаналізував чинне законодавство, що регулює це питання, та практику його застосування.
441245
  Гринюк В. Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам дотримання розумних строків досудового слідства в кримінальному судочинстві України. Автор аналізує чинне і перспективне кримінально-процесуальне законодавство з питань дотримання і гарантування розумних строків при ...
441246
  Фрідман К.В. Дотримання професійних стандартів журналістики в молодіжній пресі (на матеріалах газети "Молодь України") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 192-195


  У статті досліджуються наявні в сучасному медіапросторі європейські професійні стандарти журналістської діяльності, їх основні риси та зміст, вимоги до журналістських текстів відповідно до стандартів, зокрема їх дотримання в молодіжній пресі. The ...
441247
  Остафійчук Г.В. Дотримання процесуальних гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні при використання технічних засобів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 85-89
441248
  Пігарева Г.І. Дотримання розумних строків судового розгляду: тлумачення ЄСПЛ // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7605-90-3
441249
  Вавженчук С. Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 35-40. – ISSN 2306-9082
441250
  Комарніцький О. Дотримання трудової дисципліни студентами Кам"янець-Подільського педагогічного вишу (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 144-150
441251
  Зайцева З. Дотягнутися до кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін
441252
  Зайцева З. Дотягнутися до Кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 1. 7. – ISSN 2219-5793


  Цьогоріч до рейтингу ВНЗ британської компанії потрапили одразу чотири українських університети, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка. За якими критеріями оцінюються вищі навчальні заклади? В чому українці попереду всієї планети, а де треба ...
441253
  Константинов В. Дотягтися до Піднебесної. Про відносини з Китаєм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С.8


  "КНР для України нині не є пріоритетним напрямком зовнішньої політики. Таке твердження може здатися дивним, коли йдеться про стратегічного партнера й одного з найбільших торговельних партнерів. Однак це саме так: у зовнішньополітичній стратегії про ...
441254
  Бахарева Е.А. Дотянись до звезды камчой : рассказы, очерки / Бахарева Е.В. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 150 с.
441255
  Гребенникова Надежда Дотянуть до рассвета. Полярная ночь. Не светит / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
441256
  Перепелица В. Дотянуться до гениев. О современном литературном процессе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 40-41. – ISSN 1727-4893


  О книгах, которые достойны претендовать на звание новой литературной классики.
441257
  Шаповалов Евгений Дотянуться до небес : Бог из машины. Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 22-35 : Фото
441258
  Гуревич Михаил Доу плывут на Украину : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 42 : Фото
441259
  Власенко С. Доументальні свідчення українського державотворення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 206). – С. 14


  До 100-річчя проголошення ЗУНР.
441260
  Сторожук В.М. Дофаминергическая модуляция нейронной активности в коре головного мозга бодрствующего животного : монография / В.М.Сторожук; НАНУ, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2008. – 112с. – (проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0718-5
441261
  Гордієнко В.В. Дофамін та емоції / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 6-7
441262
   Дофамінергічна регуляція шлункової секреції / С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, Т.В. Берегова, Т.А. Хоменко, Л.Я. Штанова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 8-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних спробах на собаках з фістулами шлунка та в гострих дослідах на білих щурах за методом Хоша та Шильда (3) вивчали вплив дофаміну (Д) та агоніста дофамінових рецепторів апоморфіну (А) на шлункову секрецію (ШС), викликану гістаміном ...
441263
  Ткаченко Олеся Яківна Дофілософський світогляд: Проблема витоків Української філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Ткаченко Олеся Яківна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.I-XV
441264
  Кондратьєва І.В. Дохалкідонські Церкви та проблема витоків монофізитства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми історії раннього християнства. This article is about some problems of history of Earle Christian Charch.
441265
   Дохід ВНЗ від комерціалізації результатів наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1


  16 квітня під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи з врегулювання питань щодо практичного застосування результатів наукових досліджень та отримання доходу від їх комерціалізації. У ...
441266
  Глухова В.І. Дохідна база місцевих бюджетів: сучасний стан і резерви збільшення / В.І. Глухова, О.В. Валентієва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
441267
  Камінський А. Дохідність і ризик на нових Європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 65-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
441268
  Родіонова Т.А. Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується : вплив на зовнішні дисбаланси : монографія / Т.А. Родіонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-279. – ISBN 978-617-689-137-6
441269
  Дзюба П.В. Дохідність та ризик ринкових портфелів: відмінності внаслідок застосування різної методології вимірювання (на прикладі кризового періоду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines the differences between risks and returns of different stock merkets when calculated in euros and local currencies. Beisdes the static differences their dynamics is also explored. The dynamiucs is analized over two periods - ...
441270
  Денисов Я.А. Дохмий : глава из греческой метрики : исследование Я. Денисова. – Москва : Унив. тип., 1892. – [4], II, 179, [2] с.
441271
  Денисов Я.А. Дохмий у Эсхила : исследование Я. Денисова. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг, 1898. – [4], IV, 395, [3], LXXIV, [2] с.
441272
  Бобонич Є.Ф. Доход від порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 Кримінального кодексу України): об"єкт оподаткування чи предмет легалізації? // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 183-184
441273
  Студенский П. Доход наций / П. Студенский. – М, 1968. – 712с.
441274
  Козубенко В.А. Доход предприятия / В.А. Козубенко. – К, 1993. – 130с.
441275
  Маслов П.П. Доход советской семьи. / П.П. Маслов. – М., 1965. – 64с.
441276
  Чеберяко О. Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 32-38


  Розкриваються основні джерела та особливості формування бюджету УРСР у 1925-1929 рр.
441277
  Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
441278
  Зінькевич Т. Доходи від операційної діяльності страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором вивчається процес формування та напрями використання доходів від операційної діяльності страхових компаній. Formation process and directions of use of gains from insurer operating activities are investigated.
441279
  Кузьмович О.В. Доходи від приватизації як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Оцінюється ефективність використання коштів, отриманих від приватизації державного та комунального майна, в сучасних умовах в Україні. Визначається потенційна можливість використання отриманих від приватизації ресурсів для інвестування економіки.
441280
  Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17
441281
  Лега О.В. Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 297-303. – ISSN 2309-1533
441282
  Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 67-70. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
441283
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21
441284
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17
441285
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17.
441286
  Кізима Т.О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 343-350. – ISSN 2308-1988
441287
  Серватинська І. Доходи і витрати домогосподарств: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 141-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
441288
  Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
441289
  Гладких Д. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29
441290
  Швець Ю.О. Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
441291
  Сагайдак І.В. Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 53-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
441292
  Янковський В.А. Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації / В.А. Янковський, М.Т. Шендригоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
441293
  Дмитровська В.С. Доходи місцевих бюджетів в умовах пандемії COVID-19 / В.С. Дмитровська, І.В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 180-190. – ISSN 2313-8246
441294
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12
441295
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-11
441296
  Карпишин Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Н. Карпишин, І. Українець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 136-140. – ISSN 1818-2682
441297
  Письменний В.В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Письменний Віталій Валерійович ; Письменний Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 82 назви
441298
  Заєць О. Доходи населення - важливий чинник збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
441299
  Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-8
441300
  Омельчук В.О. Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 4-10. – ISSN 2306-6806
441301
  Лютий І. Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави / І. Лютий, Т. Моташко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754


  Досліджено економічну природу доходів населення. Окреслено основні види доходів населення України та визначено їх структуру. З"ясовано місце доходів населення у формуванні фінансових ресурсів держави.
441302
  Коваль С.Л. Доходи населення України та шляхи їх зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 90-92. – ISBN 978-966-654-490-5
441303
  Котикова О.І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, А.О. Краснюк, В.С. Кавецька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6806
441304
  Кондирін О.В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 229-232
441305
  Карпенко Н.В. Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 140-150. – ISSN 2313-4569
441306
  Адамик О. Доходи суб"єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
441307
  Барановський М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв


  Нові видання
441308
  Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 8-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
441309
  Гаркавенко Н. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом / Н. Гаркавенко, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 23-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
441310
   Доходи та заощадження в перехідній економіці України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 406с. – ISBN 966-613-259-1
441311
  Баліцька В Доходи та рентабельність діяльності підприємств України: макроекономічна оцінка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 59-64.
441312
  Фомішина В.М. Доходи та споживання у сфері вільного часу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.375-383. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
441313
  Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об"єкти облікової політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 53-59. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
441314
  Булавинець В.М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 54-56. – ISSN 2306-6814
441315
  Ільчук П.Г. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Д.Г. Цюрось // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 284-292. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
441316
  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-139.
441317
  Беляков А.А. Доходить до каждого человека / А.А. Беляков. – Москва, 1962. – 56с.
441318
  Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-74. – ISSN 0132-1331
441319
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1938. – 159с.
441320
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1955. – 108с.
441321
  Камінський А. Доходність і ризик на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 61-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
441322
  Репкина Олеся Доходное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 24-25 : фото
441323
  Островский А.Н. Доходное место. Гроза. Бесприданница. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1978. – 207с.
441324
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. : Ком. в 5-ти действиях А.Н. Островского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1908. – [2], 122 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 68)
441325
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Петербург, 1920. – 97с.
441326
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Петроград, 1923. – 118с.
441327
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 94с.
441328
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1931. – 104с.
441329
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1940. – 139с.
441330
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
441331
  Холмогорский Ф. Доходное птицеводство / Ф. Холмогорский. – Изд. 2-е. – М., 1918. – 44с.
441332
   Доходность меняет направление : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
441333
  Мельников Андрей Геннадьевич Доходность финансового посредничества в банковской сфере / Мельников Андрей Геннадьевич, Голанд Михаил Юрьевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 115-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проанализированы показатели, влияющие на эффективность банковской деятельности. Предлагаются два подхода для оценки минимально характерного размера банка, при котором возможно получение прибыли от его фиксированного посредничества.
441334
  Сабахаттин А. Доходный дом / А. Сабахаттин. – Москва, 1951. – 160с.
441335
  Балабанов М.С. Доходный плодовый сад : практическое пособие по устройству и содержанию промышленного сада и по организации сбыта продуктов плодоводства / М.С. Балабанов. – [Харьков] : Союз, 1919. – 236 с. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. проф. А.Н. Челинцева)
441336
   Доходы авиакомпаний рост дополнительных услуг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
441337
  Каверина Э.Ю. Доходы американских вузов : современные тенденции и особенности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 109-123. – ISSN 0321-2068
441338
  Гамукин В.В. Доходы вуза: диверсификация бюджетных рисков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 80-86. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с состоянием доходной базы современного российского вуза. Предложены шаги по диверсификации доходных источников с акцентом на расширение инновационного производства. Указаны основные внутренние проблемы ...
441339
  Ларионов К.А. Доходы государственного бюджета / К.А. Ларионов. – М, 1954. – 216с.
441340
   Доходы государственного бюджета СССР : Допущ. УУЗ Наркомфина СССР в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Львов : Госфиниздат, 1945. – 208с.
441341
  Цыпкин Д С. Доходы государственного бюджета СССР. / Д С. Цыпкин. – М., 1973. – 223с.
441342
  Притворова Т. Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження нерівності всередині групи і негативні тенденції до збереження значної частки сімей з 3 дітьми і ...
441343
   Доходы и покупательский спрос населения. – М, 1968. – 175с.
441344
  Малгараева Жанат Кабдрахманова Доходы и потребеление населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Малгараева Жанат Кабдрахманова; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
441345
  Шрам В.П. Доходы и потребление населения в СФРЮ / В.П. Шрам. – М., 1985. – 95с.
441346
  Карапетян А.Х. Доходы и потребление населения СССР / А.Х. Карапетян. – М
271. – 1980. – 271с.
441347
  Назарян Л.С. Доходы и расходы производства в структурах цен. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назарян Л.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 30л.
441348
  Несмий М.И. Доходы и финансы колхозов / М.И. Несмий. – М., 1940. – 103с.
441349
  Акопян Акоп Мелконович Доходы колхозного населения. (На материалах Арм.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акопян Акоп Мелконович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 45 с.
441350
  Пискуненко И.Ф. Доходы колхозов западных областей Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 20л.
441351
  Зубец В.М. Доходы колхозов и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зубец В.М.; М-во высш. образов. СССР. Ленингр. фин-эконом. ин-тут. – Томск, 1958. – 17л.
441352
  Габидуллин В.М. Доходы колхозов и их использование / В.М. Габидуллин, А.А. Пронин. – Москва, 1963. – 108с.
441353
  Борхунов Н.А. Доходы колхозов и их распределение. (На примере Воронежской обл.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Борхунов Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 14л.
441354
  Трубицына Н.В. Доходы колхозов Казахской ССР и их распределение : Автореф... канд. эконом.наук: / Трубицына Н.В. – Алма-Ата, 1951. – 13 с.
441355
  Воронов В.В. Доходы населения Латвии: уровень, дифференциация, динамика / В.В. Воронов, О.Я. Лавриненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 47-53. – ISSN 0132-1625
441356
  Тохтарова В.С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 166-175. – ISSN 2072-9480
441357
  Орлов С.И. Доходы от земельных имуществ общегосударственного и местного значения / С.И. Орлов. – М., 1926. – 103с.
441358
  Орлов С.И. Доходы от рыболовных угодий / С.И. Орлов. – М., 1926. – 70с.
441359
  Зинченко А. Доходы сельського хозяйства и воспроизводство в хозяйствах населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0235-2443
441360
  Воробьев Н.И. Доходы СССР. / Н.И. Воробьев. – Москва
2. – 1931. – 84с.
441361
  Павчак В.А. Доходы, накопление и потребление в колхозах Украинской ССР. : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Павчак В.А.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1969. – 58л.
441362
  Ржаницына Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. / Л.С. Ржаницына. – М., 1991. – 158с.
441363
  Сванидзе А.А. Дохристианские верования в средневековой Скандинавии // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С.9-26. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
441364
  Артюх В.С. Дохристианские культовые памятники на Днестре // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.150-156
441365
  Мирончиков Л.Т. Дохристианское жречество Древней Руси (старцы, старосты, волхвы) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мирончиков Л.Т.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1969. – 26л.
441366
  Жовта Н.М. Дохристиянська міфологія і українська мова = Mythologie pre-chretienne et la langue ukrainienne = Pre-Christian mythology and the Ukrainian language / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий ; dossier dirige par Iouriї Mosenkis ; red. en chef de la publ. Athanase Vantchev de Thracy ; Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 165 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-34-9
441367
  Кожолянко Г. Дохристиянська основа соціалізуючих родинних звичаїв та обрядів українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 13-20
441368
  Кожолянко О. Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 414-424. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
441369
  Кожолянко О. Дохристиянський і християнський характер свят початку зими на Буковині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 652-663
441370
  Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. Павленко. – Київ : Либідь, 2000. – 328с. – ISBN 966-06-0170-0
441371
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон. – Київ, 1991. – 424 с.
441372
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон. – Київ : Обереги, 1992. – 424с. – ISBN 5-8104-0005-1
441373
  Іларіон Митрополит Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон Митрополит. – 2-е вид. – Київ : Обереги, 1994. – 425с. – Репринтне видання з: Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. - Вінніпег: Волинь,1965.- Інст.дослідів Волині. – ISBN 5-8104-0005-1
441374
  Панько О. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І. Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.279-289. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
441375
  Китова С. Дохристиянські міфологічні мотиви в українському рушниковому орнаменті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 107-115. – (Філологічні науки)
441376
  Непокупний А.П. Дохристиянські початки прусської та німецької назв королька в Ельбінзькому словнику // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 69-79. – Бібліогр. у прим. (40 назв). – ISSN 0027-2833
441377
  Айни С. Дохунда / С. Айни; перевод с таджикского. – Москва : Художественная литература, 1956. – 404 с.
441378
  Фучеджиева Красимира Доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова на 70 години // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 122-127. – ISSN 0005-4283
441379
   Доценко Іван Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140. – ISBN 978-966-439-754-1
441380
   Доценко Іван Сергійович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
441381
  Чмир О.Р. Доценко Тетяна Степанівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 194-195. – ISSN 2075-437X
441382
   Доцент Іван Ульянович Свистонюк (до 85-річчя від дня народження) / М.Д. Лютик, О.М. Слободян, О.В. Цигикало, І.Г. Бірюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 3 (61). – С. 85-86. – ISSN 1727-0847
441383
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Микола Миколайович Гнатовський, доцент кафедри міжнародного права ІМВ, обраний Головою Комітету Ради Європи проти тортур.
441384
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  Головою Комітету Ради Європи проти тортур обраний доцент кафедри міжнародного права ІМВ Микола Миколайович Гнатовський.
441385
   Доцент Микола Олашин : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2001. – 96с. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 966-7838-22-6
441386
   Доцент Юрій Сак : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112с. – На тит. арк.: Видається до 90-річчя від дня народження науковця. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 978-966-387-006-9
441387
  Матвієнко П.Є. Доцільність боротьби заслбами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 273-277. – ISSN 1563-3349
441388
   Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Т. Вакалюк, А. Морозов, А. Єфіменко, Д. Антонюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 160-169. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
441389
  Федоренко І.С. Доцільність введення податку на розкіш в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 131-132
441390
  Пузиревська А.О. Доцільність вживання терміна "національна економіка" за умов глобалізування світу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 98-100. – ISBN 978-966-188-219-4
441391
  Чикалова М. Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 19-23. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
441392
  Стрільчук Р.М. Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6806
441393
  Литвиненко Н. Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне вирішення складних завдань під час проведення миротворчих операцій буде залежати від оперативності, вірогідності та повноти забезпечення місій геопросторовою інформацією. Швидкість отримання інформації та її актуальність може гарантувати ...
441394
  Пискач О. Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 174-184
441395
  Крупський О.П. Доцільність використання елементів зарубіжних моделей менеджменту у вітчизняній практиці / О.П. Крупський, К.О. Оксень // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-230-0
441396
  Сірик І.В. Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі / І.В. Сірик, Н.А. Деделюк // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 23-27. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Визначено основні закономірності функціонування фізичного виховання в Київській Русі: зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання; ...
441397
  Гружевський В.О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації судентів до фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 03. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
441398
   Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із го / В.А. Міщенко, М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, М.Б. Пушкар, Н.С. Пороша, Г.А. Степнова, Д.Ю. Мацак // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 69-73. – ISSN 2224-0586
441399
  Лаготюк Г.С. Доцільність використання кейс-методу на практичних занятях з агрономічних дисциплін / Г.С. Лаготюк, О.Д. Лаготюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 100-105


  Особливості використання кейс-методу на заняттях з агрономічних дисциплін.
441400
  Кимберський З. Доцільність використання латинських виразів в юридичній англійській мові // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 402-403
441401
  Кравченко Т.А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр. // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 121-128. – ISSN 2311-6420
441402
  Рогульська О. Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 82-87. – ISSN 2308-4634
441403
  Козуб І.Г. Доцільність використання терміна "інвалід" та аналогічних термінів, що використовуються в національному законодавстві, для означення осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 435)
441404
  Тищенко О.В. Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7069-52-1
441405
  Медвідь А. Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
441406
  Плачинда Т.С. Доцільність впровадження STEM-освіти в начальний процес ЗВО / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 407-414. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
441407
   Доцільність впровадження крафтової кав"ярні у закладі сфери гостинності / К.О. Бударіна, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 10-15. – ISSN 2308-135X
441408
  Юрчинська Г.К. Доцільність впровадження психодрами Я.Л. Морено в освітні програми психологів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 61-62
441409
  Федорова Я.Б. Доцільність впровадження стратегічного аудиту діяльності суб"єктів страхового бізнесу : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
441410
  Волкова І. Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 142-144
441411
  Бонк В. Доцільність запровадження інституту права довірчої власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 291-293
441412
  Кривенко Л.В. Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні / Л.В. Кривенко, О.В. Ісаєва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
441413
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 87-93. – ISBN 978-966-306-020-4
441414
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 31-33
441415
  Карпенко О.А. Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств / О.А. Карпенко, Д.Ю. Висоцька // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 307-311
441416
  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 184-187. – ISSN 2219-5521
441417
  Школа І. Доцільність застосування методики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку інфраструктури регіону / І. Школа, І. Бутирська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
441418
  Савка І.Г. Доцільність застосування методики фіксації головного мозку у випадках вогнепальної травми у судово-медичній експертній практиці / І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 448-449
441419
  Гудзь Н.В. Доцільність застосування професійного судження бухгалтера в реаліях економіки України // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7511-00-0
441420
  Пашинська Я.О. Доцільність збереження ГК: аргументи "за" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 185-189
441421
  Костяк В.Д. Доцільність збереження Господарського кодексу України: перспективи та наслідки для бізнесу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 160-166
441422
  Яхно Т.П. Доцільність зміцнення економічних інтергаційних зв"язків України і Республіки Польща / Т.П. Яхно, О.В. Килин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
441423
  Ландик В. Доцільність і можливості охорони комп"ютерних програм нормами патентного права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-16. – ISSN 1608-6422
441424
  Сидоров Є. Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду / Є. Сидоров, О. Полегенька // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 17-22. – ISSN 2311-6676
441425
  Гідулян А. Доцільність і перспективи створення та розвитку спеціалізованого агропромислового банку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 47-51
441426
  Скоропад М. Доцільність існування Господарського кодексу України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 367-371. – ISBN 978-966-301-169-1
441427
  Березнікова Д. Доцільність існування комісій по трудових спорах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-966-919-107-6
441428
  Семеній О.М. Доцільність й необхідність існування "розсуду" : загальний екскурс крізь століття й до сьогодення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7293-17-9
441429
  Клименко Р Доцільність кредитування в сучасних умовах розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 53-58
441430
  Буряк К.М. Доцільність криміналізації суспільно небезпечних діянь проти журналістів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
441431
  Сільвестров А. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / А. Сільвестров, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
441432
  Мороз Є. Доцільність постановки питання щодо виокремлення предметної області соціології як науки в умовах суспільства, що змінюється // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-811-0
441433
  Куруц В.М. Доцільність проведення досудового слідства прокуратурою // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 424-429. – ISSN 1563-3349
441434
   Доцільність процедури винесення меж ПЗФ в натуру // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 44-48. – Бібліогр.: 32 назв.
441435
  Філонич О.М. Доцільність реформування податку на додану вартість як фактор підвищення фіскальної ефективності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 62-67. – ISSN 2218-1199
441436
  Кошевцова М.А. Доцільність розвитку національного ринку кредитних деривативів / М.А. Кошевцова, О.Г. Родіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 74-83. – ISSN 2313-8246
441437
  Литвиненко Н.І. Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 172-177
441438
  Селезньов Ю. Доцільність створення нових філій банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 38-40. – Бібліогр.: 4 назви
441439
  Чічкань Г. Доцільність створення Розрахункового центру як інституту з обслуговування договорів на фінансових ринках // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 296-297. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
441440
  Бутузов В.М. та інш. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-13
441441
  Дубовик О.Ю. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу / О.Ю. Дубовик, Н.В. Гавриленко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
441442
  Іванова І. Доцільність та можливості інтродукції ефедр в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано доцільність інтродукції представників роду Ephedra L. на Поліссі та в Лісостепу України для потреб навчального процесу, освітньої роботи, фітотерапії та декоративного садівництва. The expediency of introduction of the genus Ephedra L. ...
441443
  Вдовін О. Доцільність та особливості впровадження автоматизованого контролю рівня індивідуальної підготовки офіцерів у вищому військовому навчальному закладі / О. Вдовін, М. Паламар // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 39-48. – ISSN 2617-1775
441444
  Дегтяренко О.Г. Доцільність та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 89-96. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
441445
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 180-184.
441446
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 114-117.
441447
  Мінченко Р.М. Доцільність та правове регулювання реформування органів примусового виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 35-38. – ISBN 978-966-8830-75-4
441448
  Фріс П. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
441449
  Покатаєва О.В. Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 235-242. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто наукові погляди щодо діяльності застосування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
441450
  Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 0132-1331
441451
  Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, Залєвська-Шишак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 47-53


  Залєвська-Шишак А. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
441452
  Гринюк В.О. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 60-70
441453
  Колюх В.В. Доцільніть зміни порядку обрання суддів в контексті судової реформи в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 228-230
441454
  Перлулайнен Л. Доця : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 10. – С. 26-38. – ISSN 0868-4790
441455
  Сильвестров В.В. Дочекатися музики : лекції - бесіди : за матеріалами зустрічей, організ. Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 375, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 333-362. – ISBN 978-966-378-199-0
441456
  Зубрицька Д. Дочергові парламентські вибори 2007 року і проблема формування політичної опозиції в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-100. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
441457
  Дедюхин В. Дочери / В. Дедюхин. – Ульяновск : Ульяновское книжное издательство, 1959. – 71 с.
441458
  Беретарь Хамид Дочери аула / Беретарь Хамид, П.Е. Резников. – Майкоп, 1961. – 20с.
441459
   Дочери великого народа. – Киров, 1960. – 136с.
441460
  Левченко И.Н. Дочери Вьетнама / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
441461
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1962. – 152с.
441462
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 4-е изд. испр. доп. – Москва, 1967. – 192с.
441463
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 6-е изд. испр . доп. – Москва, 1985. – 207с.
441464
  Нерваль Ж. де Дочери огня: Новеллы. Стихотворения. / Ж. де Нерваль. – Ленинград, 1985. – 447с.
441465
   Дочери Октября : Работницы и селянки Украины в дни Великой пролетарской революции 1917-1922. – Харьков : Изд. отд. Ц.К.К.П.(б).У, 1922. – 152 с.
441466
  Татаренко Л.С. Дочери речки Боромли / Л.С. Татаренко. – Киев, 1990. – 265с.
441467
  Левин Г.С. Дочери родины. Стихи, рассказы, пьесы для эстр. исполнения / Г.С. Левин. – Л.-М., 1939. – 227с.
441468
   Дочери России. – М, 1975. – 269с.
441469
  Пальванова Б.П. Дочери Советского Востока / Б.П. Пальванова. – М, 1961. – 174с.
441470
  Литвинова Г.А. Дочери Советской Украины / Г.А. Литвинова. – Киев, 1984. – 19с.
441471
  Мищенко Л.М. Дочери человеческие / Л.М. Мищенко. – К, 1970. – 138с.
441472
   Дочери Южного Урала. – Челябинск, 1968. – 212с.
441473
  Попов В.Ф. Дочери. / В.Ф. Попов. – М, 1963. – 92с.
441474
  Шайдуров В.Н. Дочерние колонии меннонотов в Сибири и их социально-экономическое развитие (на примере Алтая) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.106-117. – ISBN 966-551-070-3
441475
  Баева А.А. Дочерний свет : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 143с.
441476
  Полканов А.А. Дочетвертичная геология Кольского полуострова и Карелии или наиболее восточной части фенноскандинавского кристаллического щита / А.А. Полканов. – Вырезка. – 27-58с.
441477
  Дробышев Ю.И. Дочингисовы монголы и окружающая среда // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-21. – ISSN 0869-1908
441478
  Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Юридичні питання діяльності дочірніх підприємств
441479
  Синельников Л.И. Дочка / Л.И. Синельников. – К., 1946. – 28с.
441480
  Донченко О. Дочка : оповідання / О. Донченко. – Київ, 1950. – 240 с.
441481
  Шмерлинг В.Г. Дочка / В.Г. Шмерлинг. – М., 1965. – 256с.
441482
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – Київ, 1966. – 399с.
441483
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – К., 1970. – 444с.
441484
  Котиш М.Т. Дочка голубої планети / М.Т. Котиш. – К, 1965. – 135с.
441485
  Бетко І. Дочка Ієфая Лесі Українки і її літературні посестри. Глибиннопсихологічне підгрунтя створеного письменницею образу // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 148-156. – ISSN 0280-6336
441486
  Каїпбергенов Т. Дочка Каракалпакії. / Т. Каїпбергенов. – К., 1977. – 432с.
441487
  Франс Анатоль Дочка Ліліт : Оповідання / Анатоль Франс ; З фр. м. перекл. Н. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 21, [2] с. – (([Драми й комедії / Пер. під ред. Б. Грінченка ; Ч. 20])


  Франс А. - З французької Академії; Лауреат Нобелівської премії по літ. за 1921 рік.
441488
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : повісті / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1966. – 391 с.
441489
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 375 с.
441490
  Шервашідзе-Маріані Дочка Прометея / Шервашідзе-Маріані. – К, 1972. – 76с.
441491
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 288 с.
441492
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
441493
   Дочка Прометея : До 14о-річчя з дня народження Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 2-4
441494
  Лондон Д. Дочка снігів / Д. Лондон. – К, 1957. – 248с.
441495
  Александрова Т.А. Дочки-матери / Т.А. Александрова. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 2)
441496
  Лежнева С.Б. Дочки-матери / С.Б. Лежнева. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 110с.
441497
   Дочки-матери. – Свердловск, 1986. – 316с.
441498
  Леонов Ю.Н. Дочки-матери : Повести и рассказы / Ю.Н. Леонов. – Москва : Современник, 1987. – 252с. – (Новинки "Современника")
441499
  Кабыш И. Дочки-матери : поэма // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-21. – ISSN 0132-2036
441500
  Карпов М.О. Дочки великої бурі. (Про учасниць боротьби за перемогу Радянської влади на Україні -- Софію Соколовську, Марію Михайловську, Дусю Кирєєву, Женю Жигаліну). / М.О. Карпов. – Київ, 1967. – 32с.
441501
  Рекемчук А.Е. Дочкина свадьба / А.Е. Рекемчук. – М., 1971. – 191с.
441502
  Белахова М.А. Дочь / М.А. Белахова. – М., 1961. – 96с.
441503
  Белахова М.А. Дочь / М.А. Белахова. – М., 1963. – 95с.
441504
  Казанцев В.И. Дочь / В.И. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 104 с.
441505
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев, 1981
441506
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев : Дніпро, 1989. – 395 с.
441507
  Толстая А.Л. Дочь / А.Л. Толстая. – Москва : АО "Книга и бизнес", 1992. – 462 с.
441508
  Гадагатль А. Дочь адыга : повесть в стихах / А. Гадагатль; пер. с адыг. А.И.Казакова. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1957. – 107 с.
441509
  Помыткин Б.А. Дочь Байкала - Ангара / Б.А. Помыткин. – Ленинград, 1961. – 115 с.
441510
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1959. – 195 с.
441511
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1968. – 206 с.
441512
  Померанцев В.М. Дочь букиниста / В.М. Померанцев. – М., 1951. – 351с.
441513
  Боуден Н. Дочь ведьмы: Рассказ // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 2. – С.110-121. – ISSN 0028-1263
441514
  Гейнце Н.Э. Дочь Великого Петра : роман / Н.Э. Гейнце // Людовик и Елизавета / Е.И. Маурин. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 351-703. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-059-4
441515
  Ротман Н.Е. Дочь Верховины / Ротман Н. Е. – Ужгород, 1981. – 103 с.
441516
  Ахунов Г.А. Дочь Волги : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1990. – 428 с.
441517
  Бхутто Б. Дочь Востока / Б. Бхутто. – М, 1991. – 427с.
441518
  Утепов Ш.Г. Дочь Востока. / Ш.Г. Утепов. – Алма-Ата, 1979. – 136с.
441519
  Тей Джозефина Дочь времени // Убийство под Рождество / А. Кристи. – Москва : Юридическая литература, 1990. – С. 161-280. – ISBN 5-7260-0483-3
441520
  Черчилл Р. Дочь Генриха VIII / Розмари Черчилл. – Москва, 1995. – 256 с.
441521
  Гафез Дочь гор / Гафез. – Тбилиси, 1958. – 100с.
441522
  Ильина О.Н. Дочь дивизии / О.Н. Ильина. – Краснодар, 1958. – 202с.
441523
  Войнов К. Дочь Евы / К. Войнов. – София, 1973. – 183с.
441524
  Милова Г.П. Дочь зимы. / Г.П. Милова. – Ярославль, 1968. – 183с.
441525
  Оуэн Р. Дочь игрока : Роман / Р. Оуэн; Пер. с англ. Н.Х.Ибрагимовой. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-000497-4
441526
  Бре Альфред де Дочь императора : романы : пер. с нем. / Альфред де Бре. – Москва : Octo print, 1994. – 624 с. – В изд. также: Дочь оружейника / Генрих Майер. – (Орден : собрание исторических романов ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
441527
  Балкарова Ф. Дочь Кавказа : стихи / Ф. Балкарова; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1965. – 144 с.
441528
  Каипбергенов Т. Дочь каракалпака. / Т. Каипбергенов. – М., 1977. – 444с.
441529
  Каипбергенов Т. Дочь Каракалпакии : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Нукус : Каракалпакстан, 1982. – 472 с.
441530
  Левченко И.Н. Дочь командира / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
441531
  Кирюшкин В.В. Дочь корабля / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1960. – 131с.
441532
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова / И.Т. Калашников. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985. – 637с.
441533
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова; Камчадалка; Изгнанники / И.Т. Калашников. – Краснодар : Краснодарское книжное, 1989. – 496 с.
441534
  Саджад Захир Разия Дочь куртизанки / Саджад Захир Разия. – М., 1965. – 180с.
441535
  Захир Дочь куртизанки / Захир, , Разия Саджад. – М., 1965. – 180с.
441536
  Глинка Г.А. Дочь любви : семейственная картина в 4 действиях / [сочинение] г-на цен[зора]. Григория Глинки // Пожертвование собою : драма в 3 действиях / Коцебу Август фон. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – [4], 158, [2] с.
441537
  Лунгу Р.И. Дочь Марку : рассказ / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 68 с.
441538
  Иванов В.Н. Дочь маршала / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1973. – 95с.
441539
  Сейталиев М. Дочь мельника : повести / Медетбек Сейталиев ; пер. с кирг. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 286 с.
441540
  Муратов В.В. Дочь милосердия / В.В. Муратов. – М., 1985. – 333с.
441541
  Алланазаров Р. Дочь моего села : повести и рассказы : [переводы] / Р. Алланазаров. – Ашхабад : Туркменистан, 1968. – 158 с. : ил.
441542
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы : роман / Г.Р. Хаггард. – Ростов, 1981. – 303 с.
441543
  Хагард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хагард. – Москва, 1989. – 398с.
441544
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1990. – 381с.
441545
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 416с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00596-X
441546
  Икрами Д. Дочь огня : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с таджик. – Москва : Советский писатель, 1964. – 488 с.
441547
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : роман / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. А.Николаев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 159 с.
441548
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : повесть, рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1976. – 171 с.
441549
  Уэлти Д. Дочь оптимиста / Д. Уэлти. – М, 1975. – 287с.
441550
  Майер Г. Дочь оружейника / Майер Генрих // Дочь императора : романы : пер. с нем. / Бре Альфред де. – Москва : Octo print, 1994. – С. 275-620. – (Орден ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
441551
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – М, 1987. – 495с.
441552
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – Москва, 1989. – 522 с.
441553
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 216 с.
441554
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Изд. 2-е. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 235 с.
441555
  Валишевский К. Дочь Петра Великого / К. Валишевский. – Минск, 1990. – 562с.
441556
   Дочь Петра Великого. – Москва : Контракт, 1997. – 608с. – ISBN 5-900785-22-Х
441557
  Валишевский К. Дочь Петра Великого. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 562,9с.
441558
   Дочь Повелителя драконов. – М, 1960. – 76с.
441559
  Бикчентаев А. Дочь посла : повести и рассказы / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 294 с.
441560
  Олейник М. Дочь Прометея : Повести / М. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1971. – 448с.
441561
  Рид П.П. Дочь профессора / П.П. Рид. – М, 1974. – 285с.
441562
  Ефремова Н.П. Дочь революционной России / Н.П. Ефремова. – М., 1987. – 254с.
441563
  Дюма Александр Дочь регента / Дюма Александр; Рис.П.Парамонова. – Київ : Оберіг, 1993. – 378с. – (Библиотека авантюрного романа). – ISBN 5-85490-038-6
441564
  Карпенко П.Г. Дочь республики / П.Г. Карпенко, Ю.Д. Носков. – Таллин, 1968. – 276с.
441565
  Чередниченко П.Е. Дочь России. / П.Е. Чередниченко. – Москва, 1958. – 159с.
441566
  Бегимов А.И. Дочь рыбака / А.И. Бегимов. – Ташкент, 1958. – 191 с.
441567
  Полуянов И.Д. Дочь солдата. / И.Д. Полуянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Кн. изд-во, 1962. – 206 с.
441568
  Соловьева Л. Дочь солнца / Л. Соловьева. – Владивосток, 1957. – 92 с.
441569
  Кердода А.И. Дочь степей / А.И. Кердода. – Новосибирск, 1955. – 286с.
441570
  Кадрия Дочь степей : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 127 с.
441571
  Шарипов А. Дочь степей : роман / А. Шарипов. – Алма-Ата : Жазущы, 1986. – 349 с.
441572
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. и коммент. Г.Шариповой. – Москва : Советский писатель, 1957. – 323 с.
441573
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 368 с.
441574
  Балабин С.П. Дочь тайги : повести / С.П. Балабин. – Москва : Современник, 1973. – 191 с. – (Новинки "Современника")
441575
   Дочь тамбур-мажора. – Л, 1937. – 48с.
441576
  Борисов Н.В. Дочь трудового народа / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1950. – 24с.
441577
  Попов Н.И. Дочь учителя. / Н.И. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 308с.
441578
  Попов Н.И. Дочь учителя. Из опыта работы молодой учительницы. / Н.И. Попов. – М., 1950. – 128с.
441579
  Сасыкбаев С. Дочь фабрики : повести и рассказы / Саткын Сасыкбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгостиздат, 1958. – 190 с.
441580
  Мора Ф. Дочь четырех отцов : Роман / Ф. Мора. – Москва : Художественная литература, 1989. – 268с. – (Зарубежный роман XX века)
441581
  Копосов В.В. Дочь шамана. / В.В. Копосов. – Хабаровск, 1962. – 120с.
441582
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыгнациздат, 1951. – 103 с.
441583
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1954. – 104 с.
441584
  Моисеева К.М. Дочь Эхнатона / К.М. Моисеева. – М, 1967. – 192с.
441585
  Авдеева Татьяна Доширак: двухминутная готовность // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 23 : фото
441586
   Дошкілля: доступність і якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
441587
   Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
441588
   Дошкільна педагогіка. – Київ, 1981. – 368 с.
441589
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-8226-19-4


  Розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти
441590
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462, [2] с. – Термінол. словник: с. 447-455. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 456-462. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-063-9
441591
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. – 4-те вид., перероб. – Київ : Академія, 2018. – 406, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 394-401. – Бібліогр.: с. 402-407. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-547-2
441592
  Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-364-516-2
441593
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1995
441594
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1995
441595
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3/4. – 1995
441596
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5/6. – 1995
441597
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1995
441598
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1995
441599
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1995
441600
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1995
441601
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1995
441602
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1995
441603
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1996
441604
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1996
441605
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1996
441606
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1996
441607
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1996
441608
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1996
441609
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1996
441610
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1996
441611
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1996
441612
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1996
441613
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1996
441614
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1996
441615
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1997
441616
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1997
441617
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1997
441618
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1997
441619
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1997
441620
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1997
441621
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 7 (780). – 2006
441622
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 8 (781). – 2006
441623
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 9 (782). – 2006
441624
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 10 (783). – 2006
441625
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 11 (784). – 2006
441626
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 12 (785). – 2006
441627
  Русова С.Ф. Дошкільне виховання // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 94-101. – ISBN 978-966-222-967-7
441628
  Головко О.В. Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 32-41. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
441629
  Назукова Н. Дошкільнята та їхня... зарплата. Рівень залучення дітей до програм раннього розвитку залежить від обсягів підтримки сімей з дітьми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 1, 11


  "Звісно ж, зарплату нинішні малюки отримуватимуть лише в майбутньому, коли виростуть. Але не в останню чергу вона залежатиме від того, чи вкладатиме держава в ранній розвиток дітей сьогодні і скільки на це виділить. Адже, за різними оцінками, 1 дол. ...
441630
  Павлова А. Дошкольная колхознаяк площадка / А. Павлова. – Л., 1937. – 131с.
441631
  Леушина А.М. Дошкольная педагогика / А.М. Леушина. – М-Л, 1946. – 364с.
441632
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – Москва, 1951. – 351с.
441633
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – 2-е изд., переработ. – М., 1958. – 336с.
441634
  Чмелева Е.В. Дошкольная педагогика России конца ХІХ - начала ХХ в. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 10. – С. 74-83. – ISSN 0869-561Х
441635
  Федоров Я.И. Дошкольное воспитание в БССР / Я.И. Федоров, М.К. Сай. – Минск, 1978. – 104с.
441636
  Петрова Е. Дошкольное воспитание в Народной Республике Болгарии / Е. Петрова, Ц. Шейтанова, Р. Славова. – София, 1979. – 67 с.
441637
  Рау Н.А. Дошкольное воспитание глухонемых / Н.А. Рау. – Москва, 1947. – 203 с.
441638
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 1. – 1981. – 308с.
441639
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 2. – 1981. – 672с.
441640
  Корнилов К.Н. Дошкольное воспитание пролетарских детей / К.Н. Корнилов. – 3-е. – М., 1919. – 16с.
441641
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1939. – 304с.
441642
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1947. – 264с.
441643
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
441644
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
441645
   Дошли до точки? Работа над законопроектом об образовании близка к завершению / По материалам пресс-служби Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Текст проекта нового Закона об образовании в третьей редакции к концу 2011 года был согласован в 46 субъектах Российской Федерации. Еще 34 субъекта поддержали его в целом, представив свои предложения по доработке. Эти данные были озвучены на последнем ...
441646
  Шкляев А. Дошли от точки. Вузы СНГ наладили сетевое обучение инженеров. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 7


  Применение дистанционных технологий актуально для формирования общего образовательного пространства государств-участников Содружества Независимых Государств. К такому выводу пришли эксперты, анализируя результаты совместного проекта Московского ...
441647
  Суслопарова С.К. Дошлюбне спілкування української молоді в межах звичаєвого права (на прикладі повісті "Бурлачка" І.С. Нечуя-Левицького) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 83-92. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
441648
  Маєрчик М. Дошлюбні інтимні стосунки молоді в селах і містах Східної і Центральної України на початку XX століття // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 101-112. – ISSN 2078-659X
441649
  Моем Сомерсет Дощ : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 78-112. – ISSN 0320 - 8370
441650
  Лесів В.П. Дощ із сонячної хмари : оповідання, нариси / В.П. Лесів. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 255 с. – (Перша книга прозаїка)
441651
  Іршад Улла Хан Дощ пролився на мертвих вмираючих бджіл: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29. – ISSN 0320-8370
441652
  Воронов Ю.П. Дощ у великому місті. Які проблеми? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 19-23. – ISSN 2518-7104
441653
  Віллемс П. Дощ у моєму домі (1958) : п"єса на три дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 234-285. – ISSN 0320-8370
441654
  Клоків В. Дощ, вітри й погода / В. Клоків. – Х., 1926. – 55с.
441655
  Зубко Т.К. Дощі : етюди, оповідання / Т.К. Зубко. – Харків : Прапор, 1974. – 44 с.
441656
  Клічак В.Й. Дощовий годинник / В.Й. Клічак. – Київ, 1989. – 45 с.
441657
  Царинний І.М. Дощовий килим : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 110 с.
441658
   Дощовий стік річок північного заходу УРСР в умовах осушення їх водозборів / Л.Г. Будкіна, Н.Є. Деревець, В.Г. Келембет, Л.М. Козінцева, М.М. Паламарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 47-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
441659
  Шаталін Д.Б. Дощові черв"яки (Lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового Придніпров"я: структурно-функціональна організація угруповань та екологічні аспекти вермикультури : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Шаталін Дмитро Борисович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
441660
  Бусленко Л.В. Дощові черви (Lumbricidae) агробіоценозів Волинського Полісся / Л.В. Бусленко, Л.В. Щепна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
441661
  Сомин М.Л. Доюрское основание главного хребта и южного склона Большого Кавказа / М.Л. Сомин. – Москва : Наука, 1971. – 246с.
441662
  Бродский В Дояр Ю.Г.Ярв - последователь В.Гагановой / В Бродский, . – Новосибирск, 1961. – 8с.
441663
  Ветлугин И.М. Доярки / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1960. – 44с.
441664
  Ничвид М.Р. ДП "Закарпатський геодезичний центр" - вчора, сьогодні і завтра... / М.Р. Ничвид, М.В. Жиган // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 338-346 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
441665
  Нікітін А. ДПП в енергетиці: чого чекаємо в законодавчій сфері / А. Нікітін, І. Милостива // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 14-15
441666
  Буквич А. ДПП в Україні: пореформуємо? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
441667
  Давиденко І. ДПП в Україні: юридичні аспекти та потенціал застосування в оборонній галузі / І. Давиденко, Р. Мегединюк // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 20-21
441668
  Овдієнко А. ДПП як засіб модернізації економіки та підвищення якості держпослуг // Юридична газета. – Київ, 2015. – 1 грудня (№ 48). – С. 26-29


  Державно-приватне партнерство в Україні - система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об"єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними.
441669
  Сохацька Є. Др справжнього Шевченка // Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-6. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-48-1


  Шевченкіана Івана Огієнка.
441670
  Мідянка П. Драбина в небо : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 170-173
441671
  Ільїн В.В. Драв"я // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49. – ISBN 966-316-069-1
441672
  Андронов М.С. Дравидийские языки / М.С. Андронов ; Акад. наук СССР ; Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 124 с. – (Языки народов Азии и Африки)
441673
  Пунев К. Драган Манчов - книгоиздатель и радетел за бащин език / К. Пунев. – София, 1989. – 223 с.
441674
  Ковачева М. Драган Цанков общественник, политик, дипломат до 1878 / М. Ковачева. – София, 1982. – 279 с.
441675
  Крютченко М.Л. Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март-декабрь 1880 г.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 169-175. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
441676
  Даноjличь М. Драги моj Петровичьу / Милован Даноjличь. – Београд : Службени гласник, 2013. – 277, [2] c. – (Библиотека "Посебна изданьа" / уред. Петар В. Арбутина). – ISBN 978-86-519-1481-5


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в укрвїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
441677
  Воронько П.М. Драгі другарі / П.М. Воронько. – Київ : Молодь, 1959. – 164 с.
441678
  Іващенко Микола Драгобрат. У квітні на лижах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-19 : фото
441679
  Матюшенко Анастасія Драгобрат. У травні на лижах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-99 : фото
441680
  Левинський В. Драгоманів і драгоманівці у світлі австрійських тайних документів / В. Левинський. – Варшава, 1938. – 58 с.
441681
   Драгоманівський збірник: "Вільна спілка" та сучасний український конституціонилізм. – Львів, 1996. – 252с.
441682
  Шкіль М. Драгоманівський університет буде чесно готувати ті кадри, які потрібні для України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 листопада (№ 44-45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  До 80-літнього ювілею Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова
441683
  Слотюк П.В. Драгоманівські "Чудацькі думки про українську національну справу" - візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 97-110
441684
  Терегуз І.О. Драгоманівські ідеї в діяльності Центральної Ради // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 107-112. – ISBN 978-966-660-735-8
441685
  Власенко В.М. Драгоманівські студії // Дриновський збірник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 450-452. – ISBN 978-954-322-493-7
441686
   Драгоманівському університету - 180 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 1
441687
  Урись Т. Драгоманівці єднають материки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )


  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова допомагає українській діаспорі в Бразилії освоїти українську мову. З 2012 -2017 рр. університет активно створює у штаті Парана локальні центри дистанційного навчання української мови з метою ...
441688
  Заїка О.М. Драгоманов - педагог-теоретик і практик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 226-229. – ISBN 978-617-640-146-9
441689
  Стрельський Г. Драгоманов (Драгоманів) Михайло Петрович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 84-85. – ISBN 9665290258
441690
  Дорошкевич О.К. Драгоманов в українській критиці // Реалізм і народність української літератури XIX ст. / К О. Дорошкевич, . – Київ : Наукова думка, 1986. – С. 169-184
441691
  Макарчук О.Г. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 147-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333
441692
  Москаленко В. Драгоманов і Шишманов // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-35
441693
  Іскорко-Гнатенко Драгоманов М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7442-69-0
441694
  Дьяков В.А. Драгоманов Михаил Петрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 144-146
441695
  Кондратик Л.Й. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 39-42. – ISBN 5776391970
441696
  Огородник І.В. Драгоманов Михайло Петрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 77-82. – ISBN 5-325-00792-0
441697
  Шаров І. Драгоманов Михайло Петрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 137-142. – ISBN 966-7217-54-Х
441698
  Скакун О.Ф. Драгоманов Михайло Петрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 203-207. – ISBN 966-8088-02-6
441699
  Губіцький Є.В. Драгоманов Михайло Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 199. – ISBN 96966-8060-04-0
441700
   Драгоманов Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 178-179. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
441701
  Карпенко Н.С. Драгоманов Михайло Петрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 78-82
441702
  Щербак Н. Драгоманов Михайло Петрович / Н. Щербак, Л. Сорочук // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 394-395. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
441703
  Степаненко М. Драгоманов Михайло Петрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 83-85. – ISBN 978-617-7016-11-2
441704
  Грицак Я. Драгоманов Михайло Петрович // Франківська енциклопедія : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А-Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка]. – С. 605-609. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0


  Рекомендована література: Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / упоряд.М.О. Мороз, В.А. Короткий (керівник авт. колективу), І.І. Тіщенко, І.С. Гріценко, С.І. Білокінь. - Дрогобич, 2011. - С. 609.
441705
  Преварська М.І. Драгоманов Михайло Петрович // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М.І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 98-102. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4
441706
  Лопан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 517-519. – ISBN 978-966-418-286-4
441707
  Короткий В. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 410-411. – ISBN 5-7707-1062-4
441708
   Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
441709
  Коновальчук В. Драгоманов та ідеї лібералізму // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.83-48
441710
  Карамаш С.М. Драгоманов та Київський університет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  До 155 років від дня народження М.П. Драгоманова. Біографічні матеріали. Тісний зв"язок з Київським університетом.
441711
  Кістяківський М. Драгоманов у Флоренції // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 176-188
441712
  Толстоухов А. Драгоманов: terra incognita // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – C. 3-4. – ISBN 978-966-579-271-0
441713
  Андрущенко В. Драгомановські наукові школи: факти і проблеми / В. Андрущенко, Г. Волинка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 38-70. – ISSN 0869-3595
441714
  Торбін Г.М. Драгомановці за Андрущенка / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
441715
  Короткий В.А. Драгомиров Михайло Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 246-247. – ISBN 966-06-0393-2
441716
  Дерман В. Драгомиров о воспитании и обучении войск / В. Дерман, 1946. – 38с.
441717
  Шут Ненси Драгоценная капля. Драгоценная влага // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 66 : фото
441718
  Вочман Н. Драгоценная кровь Христа / Н. Вочман, Л. Уитнесс. – 27с.
441719
  Ржевская Е. Драгоценная музыка Константина Сомова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-6. – ISSN 0869-8171
441720
  Бильжо Андрей Драгоценная Якутия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 34-35 : фото
441721
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно / А.И. Мусатов. – Москва-Ленинград, 1953. – 48с.
441722
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно (Стожары) / А.И. Мусатов. – Москва : Искусство, 1950. – 99 с.
441723
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – Москва, 1951. – 576с.
441724
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1953. – 463с.
441725
  Стил Д. Драгоценности : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 480с. – ISBN 5-15-001013-8
441726
  Таратута Е.А. Драгоценные автографы. / Е.А. Таратута. – М., 1986. – 317с.
441727
  Кашкай М.С. оглы Драгоценные и полудрагоценные цветные камни / М.С. оглы Кашкай, А.И. оглы Махмудов. – Баку, 1973. – 344 с.
441728
  Петров В.С. Драгоценные и цветные камни / В.С. Петров. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 135с.
441729
   Драгоценные и цветные камни / Отв. ред. В.П. Петров. – Москва : Наука, 1980. – 290с.
441730
   Драгоценные и цветные камни как полезное ископаемое.. – Москва : Наука, 1973. – 221с.
441731
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни России / А.Е. Ферсман. – Пг.
1. – 1920. – 420с.
441732
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни СССР / А.Е. Ферсман. – Л.
2. – 1925. – 386с.
441733
  Святский И. Драгоценные камни : с 38-ю рис. / сост. И. Святский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 184, [12] с. – С. [1-12] рекламные. – (Полезная библиотека)


  На тит. л. автограф.: Шировский 1929 г.
441734
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – Москва : Мир, 1980. – 586с.
441735
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – 2-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1984. – 558с.
441736
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / [соч.] М.И. Пыляева. – 3-е изд. значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина, 1896. – [8], 403 с., 2 л. цв. ил. : ил.
441737
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / М.И. Пыляев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1990. – 310 с.
441738
  Тигранов Г.Ф. Драгоценные металлы / Г.Ф. Тигранов, П.В.Оль // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 71, [2] с., 6 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
441739
  Уорн Кеннеди Драгоценные моря. Судьба морей Аравии / Уорн Кеннеди, Песчак Томас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 114-133 : фото
441740
  Торчинский О. Драгоценные ризы икон // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2006. – № 2. – С.46-49
441741
  Денисюк И.Ф. Драгоценные россыпи / Денисюк И.Ф. – Москва, 1987. – 157 с.
441742
   Драгоценные свитки: Антич. латин. поэты о кн.. – М., 1989. – 158с.
441743
  Дедюхин А В. Драгоценный дар / А В. Дедюхин, . – Ульяновск, 1957. – 127с.
441744
  Бейшир Н. Драгоценный камень : Роман / Н. Бейшир; Пер. с англ. Л.Г.Мордуховича. – Москва : АСТ, 2000. – 384с. – (Интрига). – ISBN 5-17-002551-3
441745
  Мартынова М.В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве 12-18 веков / М.В. Мартынова. – Москва, 1973. – 45с.
441746
  Гуляшки А. Драгоценный камень. / А. Гуляшки. – Москва, 1958. – 150с.
441747
  Вилк А. Драгоценный клад / А. Вилк. – Рига, 1962. – 95 с.
441748
   Драгоценный свет // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
441749
  Жижек С. Дражливий суб"єкт: відсутній центр політичної онтології = The ticklish subject. The abs6ent centre of political ontology : посібник з філос. дисциплін / Славой Жижек ; пер. з англ. Р.Й. Димерець ; [відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : ППС-2002, 2008. – 508, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-96471-9-1
441750
   Дражнюку Александру Александровичу -75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46 : фото. – ISSN 0016-7126
441751
  Щигленко Евгений Дразнить быка : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
441752
  Анциферов В. Дразнящее эхо / Анциферов В. – Мурманск : Кн. изд-во, 1969. – 160 с.
441753
  Іскорко-Гнатенко Драй-Хмара М.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 103. – ISBN 978-617-7442-69-0
441754
  Степаненко М.І. Драй-Хмара Микола Опанасович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7016-11-2
441755
  Невська Ю.В. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 106-107. – ISBN 978-966-372-083-8
441756
  Короткий В.А. Драй-Хмара Михайло Опанасович (1889-1939) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 205-206. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
441757
   Драй-Хмара Михайло Панасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 346-347. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
441758
  Єсюк Л.В. Драй-Хмара та Филипович. Спільне та відмінне у творчості // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 26-28
441759
  Красовська Г. Драйв жіночого футболу / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  Студентки КНУ імені Тараса Шевченка в складі 6 команд (збірні географічного, геологічного, історичного факультетів, ННЦ "Інститут біології", Інституту філології та об"єднана команда факультетів економічного, філософського, юридичного та психології) ...
441760
  Кухарчук Володимир Драйв по Марокко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 50-59 : фото
441761
  Цубов Л.В. Драйвери глобальних промислових змін у контексті поведінкової економіки / Л.В. Цубов, Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 15-17. – ISSN 2071-4653
441762
   Драйвери майбутніх змін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та категорії "В".
441763
  Півненко Б. Драйвова Богдана / розмову вів Олександр Рудяченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 22-23


  Заслужена артистка України Богдана Півненко про просування у генерацію музикантів і національної музики.
441764
  Батурин С.С. Драйзер / С. Батурин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 333 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 332. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12(549))
441765
  Шварц Е.Л. Дракон / Е.Л. Шварц. – Пермь, 1988. – 491с.
441766
  Міськов І.О. Дракон (змій, змія) як символ: Схід-Захід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 155-161. – (Історія ; Вип. 28)


  Розглядається використання зображень дракона та змії (змія) у символіці та геральдиці.
441767
  Бергер Яков Дракон взмывает в небесах : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 90-102 : Іл.
441768
  Хробак Д. Дракон возвращается / Д. Хробак. – М, 1967. – 126с.
441769
  Вишенський В.А. Дракон з"їдає власного хвоста // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 90-94. – ISSN 1029-4171
441770
  Казбеков К.Т. Дракон и злая женщина / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1962. – 110с.
441771
  Попов В. Дракон и юань. Китай: экономический рост вопреки или благодаря религии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 86-89.
441772
  Гончарова М. Дракон из Перкалаба : проза: повесть о Владке // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-134. – ISSN 0131-8136
441773
  Мотыляев А. Дракон из семейства лонгисквамид // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1727-5903
441774
  Москаленко Леся Дракон із Клагенфурта : три напрямки. Австрія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 72-73 : Фото
441775
  Ценкер Х. Дракон Мартин / Х. Ценкер. – Москва, 1980. – 95с.
441776
  Розенталь Д.М. Дракон над Каракасом. Китайско-венесуэльские отношения в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
441777
  Рубель В.А. Дракон Ямата-но орочі: відтворення "первісної" зовнішності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 1608-0599
441778
  Гарднер Д. Драконе! Драконе! : переклад казки // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 309-315
441779
  Орлова Т.В. Драконівськи закони (заходи) / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118. – ISBN 966-642-073-2
441780
  Пахомов Ю.Н. Драконова кровь / Ю.Н. Пахомов. – М., 1986. – 287с.
441781
  Саган Карл Драконы Эдема : Рассуждения об эволюции человеского разума / Саган Карл; Пер. с англ. Левитиной Н.С. – Москва : Знание, 1986. – 255с.
441782
  Овчинникова Наталия Драконы, изменившие ход истории в реальности! Приручить дракона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 102-107 : фото
441783
   Дракоша и занимательная история России [Електронний ресурс]. – Москва : Media, 2000. – 1 CD + буклет (2 с.), лицензионное соглашение. – Системн. требования: PC, Microsoft, Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 200 МГц, видео SVGA, 64 Ms RAM, клавиатура, мышью.- Загл. с этикетки диска. – (Новая игра)


  Путешествие в мир истории, охватывающей период от Киевской Руси до наших дней. В этом путешествии вы узнаете о походах Святослава Мудрого, восстании древлян, правлении Ярослава Мудрого, Полтавской битве, революции 1917 года и многом другом.
441784
  Стокер Б. Дракула = Dracula : роман / Брем Стокер ; [пер. с англ. Н. Сандровой]. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 317, [3] с. – Сер. основана в 2007 г. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине" : XIX век ; т. 3). – ISBN 978-966-21-4902-9
441785
  Монд О.-Л. Дракула в мюзиклах: эволюция образа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 63-67. – ISSN 2073-9702


  Анализируется эволюция образа Дракулы в музыкальном театре, в частности постановках мюзиклов и рок-опер. Все трансформации подвергнуты периодизации и связаны с социализацией и психологизацией героя-вампира. Делается вывод, что все видоизменения Дракулы ...
441786
  Хаткевич Василий Дракула живет в Амазонке : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 3
441787
  Азьомова Т.М. Драма-пересторога Бертольда Брехта : урок за п"єсою "Матінка Кураж та її діти". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-49.
441788
  Сахновский-Панкеев Драма : конфликт, композиция, сценичксуая жизнь / Сахновский-Панкеев. – Ленинград : Искусство, 1969. – 232 с.
441789
   Драма. – М., 1970. – 16с.
441790
  Кіракосян Г.А. Драма "Бертрам" Чарльза Роберта Метьюріна: готичний компонент поетики // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 174-180. – ISSN 2313-500Х
441791
  Кравченко О. Драма "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 206-211
441792
  Поберезкіна Поліна Юхимівна Драма "Енума Еліш" в історико-культурному контексті творчості Анни Ахматової : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.02 / Поберезкіна П.Ю.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 15 с.
441793
  Швець А. Драма "Здобуття Києва" Тимона Заборовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 373-376. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто українські мотиви в драмі Тимона Заборовського "Zdobycie Kijowa". W artykule rozpatrzono ukrainskie motywy w dramacie Tymona Zaborowskiego "Zdobycie Kijowa". In article describes the Ukrainian motives the drama by Timon Zaborovsky ...
441794
  Працьовитий В. Драма "Назар Стодоля" Тараса Шевченка - феноменальне явище української культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 77-97. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
441795
  Ромащенко Л. Драма "Павло Полуботок" К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 83-88
441796
  Трихліб Г. Драма "Сава Чалий" у контексті романтичного світогляду Костомарова-історика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 180-184
441797
  Поберезкина Полина Ефимовна Драма "Энума Элиш" в историко-культурном контексте творчества Анны Ахматовой : Дис...канд.филолог.наук:10.01.02 / Поберезкина Полина Ефимовна; КНУТШ. – Киев, 2000. – 178л. – Библиогр.:л.150-178
441798
  Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736
441799
   Драма А.Н. Островского "Гроза" в русской критике. – Ленинград, 1990. – 335 с.
441800
  Жирмунский В.М. Драма Александра Блока "Роза и крест" / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1964. – 106с.
441801
  Мирский Г. Драма Арабского Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 77-87. – ISSN 0131-2227


  Раптове вторгнення в Ірак сунітських бойовиків з угрупування "Ісламська Держава" (ІГІЛ), яка прославилася перед цим своїми безчинствами в Сирії, стало світовою сенсацією. Здавалося б, обмежена, локальна за своїм масштабом военнаяоперація однієї з ...
441802
  Ільницький М. Драма без катарсису : Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття / М. Ільницький. – Львів : Місіонер, 1999. – 212с. – ISBN 966-7086-51-8
441803
  Ільницький М.М. Драма без катарсису : сторінки літературного життя Львова другої половини 20 століття / Микола Ільницький; НАНУ, Ін-т українознавстіва ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3005-2
Кн. 2. – 2003. – 256с., 16с. іл.
441804
  Степовик Д. Драма будівництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
441805
  Бідненко Наталія Петрівна Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Б.Шоу "Учень диявола") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Бідненко Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
441806
  Бідненко Наталія Петрівна Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Бернарда Шоу "Учень диявола") : Дис...канд.філолог.наук:10.01.05 / Бідненко Наталія Петрівна; Дніпропетровський нац.ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 234л. – Бібліогр.:л.208-234
441807
  Зеркаль М. Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам"яті (1941-1942 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 128-132. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
441808
  Чернов Ю.М. Драма в декабрьский полдень / Ю.М. Чернов. – Москва, 1990. – 108с.
441809
  Панченко В. Драма в Сентовому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 61. – ISSN 1996-1561
441810
  Сорока М.В. Драма В. Винниченка "Брехня" в сценічній інтерпретації М. Волошина // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 177-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
441811
  Починок Л.І. Драма В. Винниченка "Чорна пантера і білий Медвідь" у світлі християнських істин // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 124-127. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
441812
  Казанжи О. Драма В. Капніста "Клорида и Милон" в українському літературному процесі доби просвітництва // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 55-59
441813
  Заборов П.А. Драма В.Гюго "Кромвель" : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов П.А.;. – Ленинград, 1960. – 38л.
441814
  Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. / М. Несук. – Київ : Політична думка, 1999. – 276с. – ISBN 966-95174-5-1
441815
  Троицкий Е. Драма власти в Бешкеке // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 123-128. – ISSN 1728-2756
441816
  Явчуновский Я.И. Драма вчера и сегодня. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1980. – 254с.
441817
  Сюндюков І. Драма Горбачова // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 742-749. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Чверть століття тому зміна влади в Кремлі змінила хід історії.
441818
  Гаджиева М.Г. Драма Дж.Джабарлы "Севиль" : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиева М.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 18л.
441819
  Мамедов Алтай Драма Джафара Джабарлы "В 1905 году" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Алтай Ю.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
441820
  Бондаренко К. Драма епископа Костельника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 31/32 (149/150). – С. 54-56
441821
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1902. – 128 с.
441822
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Изд. 3-е. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1907. – 138 с.
441823
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 80 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
441824
   Драма и драматургический принцип в прозе. – Л., 1991. – 125с.
441825
  Кендлер К. Драма и классовая борьба / К. Кендлер. – М, 1974. – 351с.
441826
  Минко Василь Драма и комедии. / Минко Василь. – М., 1963. – 304с.
441827
   Драма и подвиг Ташкента. – Ташкент, 1966. – 218с.
441828
  Гавелла Б. Драма и театр / Б. Гавелла. – Москва : Прогресс, 1976. – 200 с.
441829
  Азерникова Е.В. Драма и театр Румынии : Караджале. Петреску. Себастиан / Азерникова Е.В. ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1983. – 176 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 170-174
441830
  Семиволос М.В. Драма Ивана Франко "Украденное счастье", ее место и роль в развитии украинской драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Семиволос М.В.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т литературы. – К, 1955. – 14л.
441831
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б. Зельдович, М.Ю. Хлопов. – Москва : Наука, 1988. – 238,1с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 67). – ISBN 5-02-013878-9
441832
  Лис В. Драма і поезія туровецького розливу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 6,7


  Про творчість Володимира Даниленка та його останню книжку "Грози над Туровцем".
441833
  Липківська А. Драма і сцена: шляхи режисерського театру кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 27-44. – ISSN 1997-4264
441834
  Сахновський-Панкєєв Драма і театр / Сахновський-Панкєєв; За ред. Дзеверіна І.О. – Київ : Мистецтво, 1982. – 130 с.
441835
  Барабан Л.І. Драма і театр в Україні першої половини 20 ст. Невідомі матеріали / Л.І. Барабан ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2009. – 143 с. – ISBN 978-966-02-5325-4
441836
  Барабан Л. Драма і театр України 1940-1950 років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.53-68. – ISSN 1728-6875
441837
  Барабан Леонід Драма і театр України в 90-х роках ХХ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-46. – ISSN 1728-6875
441838
  Маковська Ю. Драма І. Франка "Учитель" на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття


  У статті відображено стан освіти Галичини кінця XIX століття як фону для створення І. Франком драми "Вчитель". Автором доведена злободенність порушеної драматургом проблеми.
441839
  Беспутна С. Драма Ігоря Костецького "Дійство про велику людину": спроба інтерпретації // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 112-115. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
441840
  Кудрявцев М. Драма ідей Антона Чехова : (До 150-річчя від дня народження Антона Чехова) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27
441841
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі : Дис... д-ра філол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 386л. – Бібліогр.:л.367-386
441842
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі 20 ст. / М.Г. Кудрявцев; КНУТШ, Ін-тут українознавства. – Кам`янець-Подільський : Oium, 1997. – 272с. – ISBN 966-95121-0-7
441843
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі. : Автореф... докт.філол.наук: 10.01.01 / Кудрявцев М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 35с.
441844
  Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А.М. Круглашов; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. – 2-ге вид. – Чернівці : Прут, 2001. – 488с. – ISBN 966-560-188-1
441845
  Устюжанин Д.Л. Драма К.А.Тренева "Любовь Яровая". / Д.Л. Устюжанин. – М., 1972. – 128с.
441846
  Хализев В.Е. Драма как род литературы : Поэтика, генезис, функционирование / В.Е. Хализев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1986. – 260с.
441847
  Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема / А.А. Карягин. – Москва, 1971. – 224с.
441848
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства. / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240 с.
441849
  Наєнко М.К. Драма Коломійця як поезія // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 61-63. – ISBN 978-966-171-250-7
441850
  Наєнко М. Драма Коломійця як поезія // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 330-333. – ISBN 978-966-439-809-8
441851
  Основин В.В. Драма Л.Н.Толстого "Живой труп". : Автореф... канд.филол.наук: / Основин В.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
441852
  Мельниченко В.Е. Драма Ленина на исходе века / В.Е. Мельниченко. – М., 1992. – 45с.
441853
  Полушкина Л.С. Драма Леси Украинки "Каменный властелин" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Полушкина Л.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 22л.
441854
  Козирєва Л.М. Драма Лесі Українки "Бояриня" : руїна починається в душах. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 14-18
441855
  Піскун О. Драма Лесі Українки "Бояриня" в літературознавчих студіях Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 54-59. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
441856
  Одарченко П. Драма Лесі Українки "Камінний господар" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 13-15


  З нагоди вистави в "Новому Театрі".
441857
  Веремійчик О. Драма Лесі Українки "Оргія" - етичний заповіт нащадкам // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 5
441858
  Ковалевская С.Г. Драма Лопе де Веги "Великий князь Московский" / С.Г. Ковалевская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – [2], 51 с. – Отд. оттиск из сб: Minerva : Изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. 1913, вып. 1
441859
  Пролеєв С. Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 39-48. – ISSN 0235-7941
441860
  Чернова І. Драма Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С. 134-142.
441861
  Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 86-102. – ISSN 0235-7941
441862
  Иванов И. Драма на зеленом холме // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2010. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 1726-6084
441863
  Явчуновский Я.И. Драма на новом рубеже. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1989. – 220с.
441864
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1984. – 512с.
441865
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1986. – 461с.
441866
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1990. – 461с.
441867
  Григорова Л. Драма на парадокса: Оскар Уайлд в български културен контекст / Л. Григорова. – София, 1993. – 287с.
441868
  Кононенко Є. Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
441869
  Михида С. Драма несвободи в мегатексті Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 319-331. – ISBN 978-966-920-140-9
441870
  Посудиевская О.Р. Драма О. Уайльда "Вера, или Нигилисты": история переводческой интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 3-8
441871
   Драма обновления. – Москва, 1990. – 675 с.
441872
  Мухтаров Е.Г. Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
441873
  Манн-Боргезе Драма океана / Манн-Боргезе. – Ленинград : Судостроение, 1982. – 176 с.
441874
  Щеглова С.А. Драма петровской эпохи об Индрике и Меленде / Щеглова С.А. – Саратов, 1946. – 39-61 с. – Отд. оттиск из Уч. записок Сарат. гос. пед. ин-та. Вып 8
441875
  Прушиньський М. Драма Пілсудського. Війна 1920. / М. Прушиньський; Пер.з польськ.Булгакова В.В.,Вєдіної В.П. – Київ : Лібра, 1997. – 372с. – ISBN 966-7035-30-1
441876
  Цвілюк С.А. Драма Полтави: "самі себе звоювали" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 115-139. – ISBN 978-966-927-159-4
441877
  Хрисанова С. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме = Drama of pretty lady:Paradoxes of the modern equality the men and women / С. Хрисанова. – Харков. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.1 : ООН и истоки рождения гендерных принципов. – 2001. – 112с.
441878
  Хрисанова С.Ф. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме / С.Ф. Хрисанова. – Харков : [б. и.]. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.2 : IV Пекинская конференция (1995 г.) и гендерная идеология. – 2001. – 207 с. – На тит. л. авт. не указ.
441879
  Сулима М. Драма про Івана Мазепу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 73-74. – ISSN 2075-1222


  Стаття пропонує комплексний аналіз трагедокомедії Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха", написаної на початку XVIII століття й присвяченої українському гетьманові І. Мазепі.
441880
  Шаповал М. Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння


  У статті розглянуто актуальні моделі художньо-біографічної драми, що апелюють до інтертексту життя, творчості та рецепції Тараса Шевченка. Висвітлено конфлікт невідповідності жанрових традицій художньо-біографічної драми й охоронних тенденцій культури ...
441881
  Лиховид І. Драма садиби Мурашка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 16-17


  Останнього мешканця і захисника пам"ятки, Олександра Глухова, місто виселяє через суд - але плану реставрації комплексу громадськості не презентує.
441882
  Демська-Будзуляк Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – Київ : Академвидав, 2009. – 181, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-86-1
441883
  Мариненко Ю. Драма таланту (роман Юрія Яновського "Жива вода") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 137-145
441884
  Наєнко М. Драма театру // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 108-112. – ISBN 978-966-2133-74-5
441885
  Наєнко М. Драма театру // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 70-78. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про проблему театрального втілення сучасної (в вузькому розумінні) драми.
441886
  Закалюжний Л. Драма Тетяни Іващенко "Таїна буття" як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 265-272. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
441887
  Пришутов Е. Драма Тимоша й Розанди // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Червень (№ 11). – С. 18-20


  Життя старшого сина Богдана Хмельницького Тимофія (Тимоша) й доньки молдавського господаря Василя Лупула Розанди склалося романтично й водночас фатально.
441888
  Рєзанов В.І. Драма українська / В.І. Рєзанов. – Київ
Ч. 1, вип. 3. – 1925. – 403 с.
441889
  Кононенко Є. Драма усвідомлення тіні у творчості Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
441890
  Тибор Б. Драма Чехова "Чайка" и ее культурно-философский контекст // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 8-17. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
441891
  Заїка Т.П. Драма як репрезентатор трагічного модусу естетичного мислення в літературному дискурсі України кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 11-13
441892
  Бондар Л.О. Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня...": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
441893
  Владимиров С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1976. – 219с.
441894
  Малютіна Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису)
441895
  Парфенюк О. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І.Франка. Взаємне кохання як критерій щастя
441896
  Вірченко Т. Драматизм релігійних протистоянь у п"єсі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 112-120. – ISBN 978-966-600-358-7
441897
  Левчук Ю.О. Драматизм художнього мислення Лесі Українки (на матеріалі поезії "Грішниця) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 55-60. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено поняття драматизму як домінувальної риси творчості Лесі Українки, зокрема лірики. З"ясовано причини та джерела виникнення драматичного мислення письменниці.
441898
  Раковская Н.М. Драматизм экзистенциальной ситуации Л. Шестова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 122-132. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
441899
  Кодак М. Драматика "патентичної сонати" Миколи Куліша в сучасному інтелектуальному світі


  У статті розглядаються риси поетики відомої драми М. Куліша: пафос, символізація, елементи комізму й мелодраматизму, персонажні ролі, театральність, перегуки із класичною реалістичною традицією. В інтерпретації задіяно інструментарій аналітичної ...
441900
  Глязер Г. Драматическая медицина. Опыты врачей на себе / Г. Глязер. – Москва, 1962. – 208 с.
441901
  Фельдеш П. Драматическая миссия / П. Фельдеш. – М., 1970. – 448с.
441902
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика : очерки конфл. ситуаций / А.А. Лиханов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
441903
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика. / А.А. Лиханов. – М., 1983. – 320с.
441904
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика: Очерки конфликт. ситуаций. / А.А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М., 1990. – 477с.
441905
  Котельникова Л.М. Драматическая повесть А.Н.Толстого "Иван Грозный" : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 25л.
441906
  Каррьер М Драматическая поэзия / М. Каррьер; Пер. В.А. Яковлева. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня М.М. Гутзац, 1973. – 190 с.


  Из предисл.: "Предлагаемая книга составляет пер. (местами сокр.) одного из отд. соч. Морица Каррьера "Die Poesie, ihr Wesen und Formen". В.Я."
441907
  Ваняшова М.Г. Драматическая поэзия И.Сельвинского 20-30-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: 641 / Ваняшова М.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 21л.
441908
  Ставицкий А.Ф. Драматическая поэма Леси Украинки "В пуще". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ставицкий А.Ф.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1959. – 15л.
441909
  Кочубей Л.А. Драматическая поэма Леси Украинки "Кассандра" и ее место в идейно-эстетической борьбе в украинской литературе нач. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Кочубей Л.А.; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1968. – 24л.
441910
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Л., 1939. – 583с.
441911
  Толстой А.К. Драматическая трилогия : Стихотворения / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1982. – 464с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
441912
  Бомарше Драматическая трилогия / Бомарше, Карон. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 317с.
441913
  Бомарше П. Драматическая трилогия : [комедии] / Бомарше ; пер. с фр. Н. Любимова ; [вст. ст. и прим. Л. Зониной]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351 с.
441914
  Бомарше Драматическая трилогия / Бомарше, Карон. – Москва, 1984. – 352 с.
441915
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1986. – 411с.
441916
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1987. – 239с.
441917
  Богданов А.Н. Драматическая хрони ка в советской литературе / А.Н. Богданов. – Пермь, 1975. – 40с.
441918
  Дризен Н.В. Драматическая цензура двух эпох / Н.В. Дризен. – 346 с.
441919
  Бабенко В.Г. Драматические жанры и их взаимодействие : англ. и ирл. драматургия / В.Г. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1988. – 151, [2] с. – Библиогр.: с. 148-152
441920
  Карабан В.С. Драматические конфликты в пьесах Кондрата Крапивы : Автореф... канд. филол.наук: / Карабан В.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1956. – 14л.
441921
  Ланг М. Драматические кружки художественной самодеятельности в Чехословакии / М. Ланг. – Прага, 1956. – 23с.
441922
  Лейтес Р.Э. Драматические особенности оперы Верди "Отелло" / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 100с.
441923
  Майков А.Н. Драматические поэмы / А.Н. Майков. – М, 1961. – 520с.
441924
  Яшен К. Драматические поэмы / Камиль Яшен ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1967. – 532 с.
441925
  Тикамацу М. Драматические поэмы / М. Тикамацу. – М. : Худож. лит., 1968. – 407 с.
441926
  Кубанеишвили С.И. Драматические поэмы Акакия Церетели. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Кубанеишвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 15л.
441927
  Скворцов К.В. Драматические поэмы. / К.В. Скворцов. – М., 1979. – 188с.
441928
  Луначарский А.В. Драматические произведения / А.В. Луначарский. – М
2. – 527с.
441929
  Зоммер К.А. Драматические произведения / К.А. Зоммер, чл. рус. об-ва драм. писателей и оперных композиторов. – Екатеринослав : Типо-лит. Э.З. Строда
Ч. 1 : 1. Подколесин № 2 или неуловимый жених : из Замоскворецкой жизни : комедия 3 д. (сюж. заим.); 2 Така її доля : малорусська драма у 4 діях с танцями и спивами; Козырь-дівка : малоруська пьеса у 5 діях из оповід. Квитки. – 1915. – 89, [3] с.
441930
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва-Ленинград, 1931. – 755с.
441931
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1933. – 692 с.
441932
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 216с.
441933
  Кюхельбекер В.К. Драматические произведения / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта : основана М. Горьким)
Т. 2. – 1939. – 492 с. : портр.
441934
  Некрасов Н.А. Драматические произведения / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1947. – 184с.
441935
  Горький М. Драматические произведения / М. Горький. – Киев : Радянська школа, 1950. – 284с.
441936
  Вирта Николай Драматические произведения : Земля ; Хлеб наш насущный ; Заговор обреченных; Сталиградская битва / Николай Вирта [псевд.]. – Москва : Советский писатель, 1950. – 476 с.
441937
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – К, 1950. – 276с.
441938
  Купала Я. Драматические произведения / Янка Купала;. – Москва : Искусство, 1955. – 295 с.
441939
  Шеридан Р.Б. Драматические произведения : [пер. с англ.] / Ричард Бринсли Шеридан ; [вст.ст. и ком. Ю. Кагарлицкого]. – Москва : Искусство, 1956. – 483 с.
441940
  Крон А.А. Драматические произведения / А.А. Крон. – Москва : Советский писатель, 1958. – 499 с.
441941
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1967. – 255с.
441942
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 254с.
441943
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 192с.
441944
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239с. – (Народная библиотека)
441945
  Прутков К. Драматические произведения / К. Прутков. – Москва : Искусство, 1974. – 159с.
441946
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 356с.
441947
  Пушкин А.С. Драматические произведения : Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366с. – (Классики и современники)
441948
  Толстой Л.Н. Драматические произведения / Л.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 368с.
441949
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 351с.
441950
  Гоголь Н.В. Драматические произведения / Н.В. Гоголь. – Киев : Мистецтво, 1984. – 191 с. : 1 л. портр.
441951
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – М
1. – 1985. – 423с.
441952
  Чехов А.П. Драматические произведения : в 2-х томах / А.П. Чехов. – Ленинград
Т. 2. – 1985. – 384с.
441953
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 1. – 1989. – 525, [1] с.
441954
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 2. – 1989. – 549, [1] с.
441955
  Гумилев Н.С. Драматические произведения / Н.С. Гумилев. – Ленинград : Искусство, 1990. – 404с. – ISBN 5-210-00284-5
441956
  Бомарше Драматические произведения. - Мемуары / Бомарше, Карон. – Москва, 1971. – 543с.
441957
  Украинка Леся Драматические произведения. / Украинка Леся. – М., 1954. – 404с.
441958
  Киршон В.М. Драматические произведения. / В.М. Киршон. – Москва, 1957. – 441с.
441959
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1981. – 366с.
441960
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза : проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351с.
441961
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения / Квитка-Основъяненко. – Киев ; Петербург ; Москва; Одесса; Чернигов : Изд-во А.С. Великанова
Шельменко, волостной писарь. Шельменко-денщик. – 1910. – 207 с.
441962
  Евреинов Н.Н. Драматические сочинения : в 3 т. / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Academia
Т. 3 : Пьесы из репертуара "Кривого зеркала". – 1923. – 129, [2] с., 1 л. фронт. (портр.)
441963
  Ермолинский С.А. Драматические сочинения / С.А. Ермолинский. – М, 1982. – 703с.
441964
  Сумароков А.П. Драматические сочинения / А.П. Сумароков. – Ленинград : Искусство, 1990. – 477 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии). – ISBN 5-210-00282-9
441965
  Крылов В. Драматические сочинения Виктора Крылова (Александрова). – Санкт-Петербург
Т. 9. – 1903. – 367 с.
441966
  Александров В.А. Драматические сочинения Владимира Александрова : в 2 т. / В. Александров. – Москва : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1 : Повесть горя. На жизненном пиру. В селе Знаменском. Спорный вопрос. – 1894. – 235, [9] с., 1 л. портр. (фронт.)
441967
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка) // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 247 с.
441968
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка). – 4-е изд. – Киев ; Петербург ; Москва ; Одесса ; Чернигов : .]: Южно-pус. книгоизд-во Ф.А. Іогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1910. – 207 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Шельменко, волостной пысаpь; Шельменко-денщик; Сватання на Гончаpивци; Щыpа любов
441969
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненко) : в 2 т. – Петербург : Изд. Одесскаго книгопpодавца А.С. Великанова ; [Тип. П.А. Кулиша]
Т. 2 : Дворянские выборы. Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника. Мертвец-шалун. Приезжий из столицы. – 1862. – 384 с. – Речь отд. персонажей на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
441970
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основьяненка). – Одесса : Изд-во Э. Островского, 1902. – 247 с. – Вид. укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Примірник за №106023 переплетено з: Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) 1778-1843 : Биографический очерк / Сост. А-р. - Киев : 1885.- 32 с. та з: Не ходы Грыцю на вечерныци : драматична оперетка у 5 актах. - Полтава, 1884. - 72 с., 26 с. нот
441971
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Драматические сочинения Грицька Основъяненка. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Зильбеpбеpга
Т. 6. – 1894. – XLV, 408 с., 4 л. портр. (фронт.) : портр. – Решта твоpів та pозвідка С.Р. [С.Ф. Русова] "Біогpафія Г.Ф. Квітки (Основъяненка)" рос. - Інші твори укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зі змісту: Сватання на Гончаpивци; Щиpа любов; Бой-жинка
441972
  Лессинг Г.Э. Драматические сочинения Лессинга "Минна фон Барнгельм", "Эмилия Галотти", "Натан Мудрый" / Сост. [О.И. Бакста]: Лессинг, как драматург. – Санкт-Петербург : Изд. и кн. маг. О.И. Бакста ; [Тип. М. Стасюлевича], 1886. – XXII, 432 с.
441973
  Полевой Н.А. Драматические сочинения Н.А.Полевого из русской истории. – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1902. – 240 с.
441974
  Пушкин А.С. Драматические сцены / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 92с.
441975
  Мишуков О. Драматический актер-чтец : (практикум по речевой технике: учебно-метод. пособие) / О. Мишуков. – Херсон, 2000. – 76с. – ISBN 966-630-032-Х
441976
  Гожик П.Ф. Драматический и плодотворный жизненный путь геолога : [Г.И.Горецкий] // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-102 : фото. – ISSN 0367-4290
441977
  Рубина Ю.И. Драматический кружок в школе (V-VII классы) / Ю.И. Рубина. – Москва, 1956. – 151 с.
441978
   Драматический кружок школьников. – Москва, 1955. – 80 с.
441979
  Образцова А. Драматический метод Бернарда Шоу. / А. Образцова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 316 с. : 1 л. портр.
441980
  Нагорничных Р.И. Драматический театр / Р.И. Нагорничных. – Пермь, 1964. – 84с.
441981
   Драматический театр Мадлен Рено и Жана-Луи Барро. – Москва, 1962. – 30 с.
441982
  Зубкова С.В. Драматический характер в одноактной комедии А.П. Чехова / С.В. Зубкова. – К, 1990. – 105с.
441983
  Апушкин Я.В. Драматическое волшебство / Я.В. Апушкин. – Москва : Молода гвардия, 1966. – 175 с. : ил.
441984
   Драматическое легкомыслие : Горячее серце. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1869, Бешеные деньги. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, февр. 1870 г., Лесь. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1871 г. [и т. д.] / A.К. // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – 24 с.
441985
  Ярв А. Драматическое творчество А.Китцберга на сцене и в критике : Автореф... канд. филол.наук: / Ярв А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 20л.
441986
  Баранник Д.Х. Драматичий діалог. Питання мовної композиції / Д.Х. Баранник, Г.М. Гай. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с. – Бібліогр.: с. 156-161
441987
  Сулима М. Драматична доля академічного літературознавства [Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - 90] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 3-5. – ISSN 0236-1477


  Згадуються А. Кримський, С. Єфремов, М. Петров, М. Сумцов, В. Перетц та ін.
441988
  Германова О. Драматична доля української мови в її історичному бутті (проектування на сьогодення) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 97-105
441989
   Драматична і легендарна постать // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 8


  Як сприймають в Україні та Грузії особу Шеварднадзе.
441990
  Колісник Р. Драматична історія українського правопису і російсько-українського словника // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 26
441991
  Лиханов А.А. Драматична педагогіка: Нариси конфл. ситуац. / А.А. Лиханов. – К., 1986. – 304с.
441992
  Мельник М. Драматична поема "Великий день" як перетин особистого та національного досвіду // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 108-126. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто драматичну поему "Великий день" в контексті національно-визвольної боротьби українського народу. Проаналізовано основні ідейні складові твору, його зв"язки із історією. Продемонстровано успішність використання можливості жанру драматичної ...
441993
  Козачук Н.В. Драматична поема "Розп"ятий Мазепа": від символізму до антиколоніалізму // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 236-243. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
441994
  Гуменюк В. Драматична поема Адама Міцкевича "Дзяди" в потрактуваннях Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 218-223
441995
  Войтенко Г. Драматична поема Івана Драча "Дума про вчителя": художня парадигма світу й образів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 221-225. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
441996
  Бетко І. Драматична поема Одержима: проблема морально-духовного максималізму // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 168-173. – ISSN 0280-6336
441997
  Мельничук Б.І. Драматична поема як жанр / Б.І. Мельничук. – К., 1981. – 144с.
441998
  Перепадя П. Драматична рапсодія : Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки... з елементами детектива / Петро Перепадя. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2003. – 150с. – ISBN 966-7388-64-6
441999
  Зеров М. Драматична творчість 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 49-51. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
442000
  Надточій О. Драматична цензура і творчість Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 69-75. – (Філологічні науки)
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,