Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
441001
  Завіновська Г.Т. Заробітна плата в СРСР / Г.Т. Завіновська, О.А. Костюченко. – Київ, 1977. – 32с.
441002
  Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості / С. Шелешкова, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-16
441003
  Кір"ян В. Заробітна плата як об"єкт державної макроекономічної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 16-22 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
441004
  Кір"ян В. Заробітна плата як об"єкт державної макроекономічної політики
441005
  Папуша Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 161-163.
441006
  Шпильовий С.Є. Заробітна плата: суть і формування при переході до ринкової економіки : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Шпильовий С.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15с.
441007
  Шпильовий Сергій Євтихійович Заробітна плата: суть і формування при переході до ринкової економіки. : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Шпильовий Сергій Євтихійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
441008
   Заробітчани-інвестори // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 66


  За даними Державного комітету України у справах національностей та релігій, за кордоном мешкають близько 10,215 млн. українців.
441009
   Заробітчани-інвестори // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 66


  За даними Державного комітету України у справах національностей та релігій, за кордоном мешкають близько 10,215 млн. українців.
441010
  Гордієнко К. Заробітчани : повість / К. Гордієнко. – Харків, 1952. – 176 с.
441011
  Гордієнко К.О. Заробітчани : повість / К.О. Гордієнко. – Харків : Прапор, 1982. – 184 с.
441012
  Пашук В. Заробітчани Правобережної України (друга половина ХІХ ст.) / В. Пашук; Ін-тут українознавства ім.І.Крип"якевича НАН України. – Львів, 2001. – 188с. – ISBN 966-02-1819-2
441013
  Винниченко В.К. Заробітчанські оповідання / В.К. Винниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1930. – 90с.
441014
  Білецька В. Заробітчанські пісні / В. Білецька. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 63 с.
441015
  Казбекова К.К. Зароботная плата и доходы населения Республики Казахстан // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 2 (56). – С. 82-85. – ISSN 1561-7785
441016
  Сітарчук Р. Зародження адвентизму на теренах Волинської і Подільської губерній // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 4. – С.114-119. – ISSN 1728-3671
441017
  Світленко С.І. Зародження анархістського руху в Катеринославі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 47-52. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
441018
  Давидова Л. Зародження видавничої практики в українських університетах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  Одними з перших видань університетської друкарні були дослідження ректора М. Максимовича. С. 49.
441019
  Чорнописька Н.В. Зародження військової логістики в Україні / Н.В. Чорнописька, О.В. Брень, О.І. Данильців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 109-117. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
441020
  Олійник Я.Б. Зародження географічної науки в Україні / Я.Б. Олійник, Н.В. Краснопольська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 246-252. – Бібліогр.: 9 назв.
441021
  Денисенко К.Ю. Зародження геополітичної традиції у Франції в першій половині ХХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 129-134
441022
  Машкевич С. Зародження громадського транспорту в Києві // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 47-48
441023
  Галич В.М. Зародження екологічної проблематики в довоєнній творчості Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 13-22
441024
  Коваленко Т. Зародження еколого-правових, земельно-правових та аграрно-правових досліджень на юридичному факультеті Університету Святого Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості започаткування наукових досліджень правового та законодавчого регулювання природоресурсних, земельних та сільськогосподарських відносин в кінці ХІХ - початку ХХ ст. на юридичному факультеті Університету Святого ...
441025
  Проток Н.В. Зародження елементів місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 207-214. – ISBN 966-435-028-1
441026
  Федченко П.М. Зародження журналістики на Україні (1812-1825 рр.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 17-20


  Згадується М.Максимович. - С. 18.
441027
  Черняков Б.І. Зародження зображальної журналістики в Україні: ілюстрування альманахів та книг 30-50-х років XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-14. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Розглянуто особливості розвитку ілюстрування видань в Україні, Специфіку застосування засобів художнього оформлення книжкової періодики, діяльність видавців, редакторів: художників ілюстраторів. Вклад результатів дослідження проведено в контексті ...
441028
  Швецова-Водка Галина Зародження і розвиток бібліографії документальних історичних джерел у Росії : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3
441029
  Швецова-Водка Галина Зародження і розвиток бібліографії документальних історичних джерел у Росії : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3
441030
  Стойкова Стефана Зародження і розвиток болгарської фольклористики XIX ст. / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 52-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
441031
  Трачук Тетяна Анатоліївна Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець 19 ст. - 80-ті роки 20 ст.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Трачук Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 212л. – Бібліогр.: л.191-212
441032
  Трачук Тетяна Анатоліївна Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець 19 ст. - 80-ті роки 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Трачук Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
441033
  Павлова А. Зародження і розвиток книгодрукування та видавничої справи в країнах Західної Європи (на прикладі Франції, Іспанії, Італії) // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 12 (16). – С. 48-51
441034
  Тимуляк Л. Зародження і розвиток малої гідроенергетики на річках карпатської частини басейну Дністра / Л. Тимуляк, Є. Цвелих // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 119-126. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
441035
  Шолом Ф. Зародження і розвиток наукової / Ф. Шолом. – К. – Окр. відб.
441036
  Войтенко Ю.А. Зародження і розвиток новели як жанру епічного твору / Ю.А. Войтенко, М.Г. Кудрявцев // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 66-69. – (Філологічні науки ; вип. 8)
441037
  Давидюк М.В. Зародження і розвиток порівняльного підходу у класичній природничій географії // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 175-196. – Бібліогр.: 44 назви
441038
  Савчук Н.В. Зародження і розвиток ринку інтернет-послуг в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 116-120
441039
  Бреславський Д.В. Зародження і розвиток системи фізико-механічної освіти в Україні / Д.В. Бреславський, А.О. Ларін // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-82. – ISSN 0374-3896


  Початок 30-х років 20 століття
441040
  Коташ І. Зародження і розвиток творчих рефлексій Спиридона Черкасенка крізь призму його епістолярію // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 42-45
441041
  Лозінська С.В. Зародження і становлення правового інститутут консульства в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.157-162
441042
  Куян І.А. Зародження ідеї суверенітету як необхідність державотворення Середньовіччя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 139-145. – ISSN 1563-3349
441043
  Гнатюк М. Зародження ідей об"єднання Європи / М. Гнатюк, Я. Чорногор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 13-15
441044
  Соловій Р.П. Зародження й основні характеристики Виникаючої церкви // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 126-134
441045
  Нікітін Ю. Зародження Київської Русі як визначального чиника безпеки слов"янської народності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-9.
441046
  Іваницька Л.В. Зародження кібернетичної думки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Зроблено причинно-наслідковий аналіз помилок та стратегічних прорахунків, що зумовили відставання в розвитку кібернетики на Україні від світового рівня.
441047
  Заставний Ф.Д. Зародження комплексоутворюючої гравітації та її ефективність // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 3-8. – Бібліогр. 4 назви
441048
  Шестопал М. Зародження комуністичної преси в США / М. Шестопал. – Київ, 1957
441049
  Літовченко Б. Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 369-385. – ISSN 1684-906Х
441050
  Лимарченко Зародження кругової хвилі на вільній поверхні рідини в рухомому еліпсоїді / Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглядається сумісний рух еліптичного резервуару і рідини з вільною поверхнею, що приводить до зародження кругової хвилі. Показано, що нелінійні механізми внутрішньої взаємодії зумовлюють зміни, як напрямку руху кругової хвилі, так і напрямку ...
441051
  Ковальчук Б.П. Зародження кругової хвилі на вільній поверхні рідини в циліндричному резервуарі підвішеному на маятниковому підвісі / Б.П. Ковальчук, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджується явище зародження кругової хвилі на вільній поверхні ідеальної нестисливої рідини в циліндричному резервуарі, який підвішений на маятниковому підвісі. Рух системи збуджується силою з круговим годографом. Досліджується залежність зміни в ...
441052
  Лук"яненко С.С. Зародження лінгвістичної інноватики в парадигмі античної теорії найменування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 100-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
441053
  Халавка М. Зародження міжнародного контролю над ядерною зброєю // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 458-462. – ISBN 978-966-171-793-9
441054
  Чернявський А.Л. Зародження міжнародного права у Стародавній Індії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 163-166. – ISSN 2220-1394
441055
  Джабраілов Р.А. Зародження міського господарського права у середньовічній Європі // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1681-6277
441056
  Лубська М.В. Зародження мусульманського права: ранні релігійно-правові школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 152-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Вплив мусульманського права, як релігійно-правового феномена на розвиток держави і права ісламських країн світу, є досить значним. Це пояснюється тісним зв"язком мусульманського права з ісламом, як релігійною системою, що й досі формує моральні ...
441057
  Куліш С.М. Зародження науки в Харківському університеті (перша чверть ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 81-87. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505
441058
  Гамалія К.М. Зародження наукових знань у Давньому Єгипті // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 1 (21). – С. 8-15. – ISSN 2077-9496
441059
  Мурашевич К.Г. Зародження нової поезії "4 травня" та виникнення контактних зв"язків у китайській літературі початку XX століття // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 126-133. – ISSN 1608-0599
441060
  Сіома М. Зародження номіналістичної традиції філософування та поява британської філософії права // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 26-30
441061
   Зародження НСДАП і початок нацистського молодіжного руху // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 45-54. – ISBN 978-966-02-7332-0
441062
  Хром"як М. Зародження п"ятидесятницького руху на Закарпатті // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 488-495. – ISBN 966-7379-92-11
441063
  Доморослий В. Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні / В. Доморослий, М. Капелюшна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 14-20


  У статті розглядаються проблеми зародження легітимного українського парламентаризму, розкривається процес створення української парламентської громади та її діяльність. В статье рассматриваются проблемы зарождения легитимной украинской парламентской ...
441064
  Капелюшний В. Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні (1906 - 1907 рр.) / В. Капелюшний, В. Доморослий // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 183-195. – ISBN 978-966-611-826-7
441065
  Балинський І. Зародження політичних інтернет-комунікацій в Україні (1991-2003 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 93-97. – (Філологія ; Вип. 19)
441066
  Гречка А. Зародження політичного освітнього руху на Лівобережній Україні в 1900-1902 рр. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 118-120
441067
  Химка Д.-П. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860-1890) = Socialist in Galicia / Джон-Пол Химка ; пер. з англ. С. Левченка. – Київ : Основні цінності, 2002. – 327 с. – (Спадщина ; Кн. 16). – ISBN 966-7856-16-Х
441068
  Надія Христенко Зародження права власності в міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 148-150.
441069
  Бичко А.К. Зародження правових ідей в Україні на початку ХVIII ст. // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.172-185. – ISSN 2075-1443
441070
  Мочульська М. Зародження правової доктрини як юридичного феномена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-9. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено історичний процес зародження правової доктрини як юридичного феномена. Обгрунтовано історичну специфіку правової доктрини як джерела права у Давньому Римі, її місце та роль у розвитку західної традиції права, романо-германської ...
441071
  Казакова Т.В. Зародження проповідницької комунікації дожурналістської епохи: спроба наукової реконструкції // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 46-55


  У статті запропонована історико-культурна реконструкція зародження проповідницької комунікації в Євразії VIIJ-VI cm. до Різдва Христового. Доведено, що ця комунікація має спільні риси із сучасною журналістикою. The article presents history-cultural ...
441072
  Карпова І.Г. Зародження протоестетичної свідомості у світовідношенні давнього населення України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 2226-3209
441073
  Григор"єв Г.С. Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
441074
   Зародження робітничого класу на Україні. – Київ, 1982. – 496с.
441075
  Гуржій І.О. Зародження робітничого класу України / І.О. Гуржій. – К., 1958. – 180с.
441076
  Суярко Л.О. Зародження робітничої преси в Росії (1883-1900 рр.) / Л.О. Суярко. – Київ, 1959. – 72с.
441077
  Рощина Л.О. Зародження руху євангельських християн-баптистів в Україні / Л.О. Рощина, О.М. Морозов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 1728-3671
441078
  Вєдєнєєв Д. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920-1930 рр.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.58-63. – ISSN 0869-3595
441079
  Качмала Вікторія Іванівна Зародження статистики в Україні (початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 162-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У даній статті автор знайомить читачів із початком становлення статистики як науки в Україні. Проаналізовано проведення Всезагального перепису у Російській імперії, що відбувся в 1897 р. й став базою для подальших досліджень соціально-економічних ...
441080
  Бут О.М. Зародження стахановського руху як феномену радянської доби: погляд із сьогодення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 97-105. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
441081
  Шарко О.В. Зародження сучасної концепції неясності: Фреґе, Рассел, Пірс // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 410-415. – ISSN 2076-1554
441082
  Піюренко І.О. Зародження сучасної кризи в сільському господарстві України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 7-9. – Бібліогр.: 6 назв
441083
  Олійник В. Зародження та еволюція поняття "приміська зона" // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 79-83. – ISSN 2076-1333


  У статті розглядається зародження, еволюція поняття "приміська зона". Подаються перші дослідження з даної теми в країнах Західної Європи, США. Виділено основні напрями вивчення тематики "приміські території", етапи розвитку приміських територій, подано ...
441084
  Тимошик М.С. Зародження та етапи поширення друкарства в світі : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 32с.
441085
  Ленченко Ф. Зародження та розбудова споживчої кооперації Київської губернії (друга половина XIX ст. - перша половина XX ст.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 31-40
441086
  Хітрова Т.В. Зародження та розвиток альманахової літератури на Запоріжжі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 6-9


  Дослідження альманахової літератури в Запорізькому регіоні, її ролі в культурному і літературному житті області тісно пов"язано із загальною проблемою вивчення діяльності регіональних літературно-мистецьких видань. Без дослідження таких видань важко ...
441087
  Кунець В.В. Зародження та розвиток ваговозного конярства на теренах України / В.В. Кунець, В.А. Косов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 54-63. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
441088
  Стасюк С. Зародження та розвиток військово-гуманітарної традиції ведення збройної боротьби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 29-32
441089
  Маковецька М. Зародження та розвиток дизайну в Галичині (висвітлення в наукових джерелах) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1123-1131. – ISSN 1028-5091
441090
  Коломієць Л. Зародження та розвиток мультисенсорного дизайну у XX-XXI ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 732-742. – ISSN 1028-5091
441091
  Крутько А.Л. Зародження та розвиток народної законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 74-82. – ISSN 1563-3349
441092
  Фоміна Г.В. Зародження та розвиток німецьких антропонімів на найдавніших етапах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 149-150
441093
  Сиротинська Н.М. Зародження та розвиток теоретичних основ інновацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 399-405. – ISSN 0321-0499
441094
  Добржанський О. Зародження та розвиток українського парламентаризму на Буковині (1848 - 1918 рр.) // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 313-324. – ISBN 978-966-611-826-7
441095
  Лук"янченко О. Зародження та розвиток шкільних бібліотек Луганщини в роки перших п"ятирічок / Ольга Лук"янченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено деякі аспекти історії зародження та розвитку шкільних бібліотек Луганщини перших десятиліть радянської влади.
441096
  Перга Тетяна Юріївна Зародження та Становлення природо-охоронної політики в США (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) : Дис... кандид. історич.наук: 07.00.02 / Перга Тетяна Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.139-172
441097
  Перга Тетяна Юріївна Зародження та становлення природоохоронної політики США (кінець 19-го - тридцяті роки 20-го століття) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Перга Тетяна Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
441098
  Мельничук О.А. Зародження та становлення соціального страхування в українських землях на початку ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 137-140. – ISBN 966-614-021-7
441099
  Мельничук О.А. Зародження та становлення соціального страхування в українських землях на початку ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 137-140. – ISBN 966-614-021-7
441100
  Петровський В.М. Зародження та становлення судово-медичної експертизи в Одесі наприкінці XVIII-початку ХХ ст. ст // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 69-73
441101
  Соломчук С. Зародження та сутність панамериканських ідей // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 77-80
441102
  Сергієнко А. Зародження та формування партії кальвіністів у Франції (в перший період релігійних війн) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 366-369. – ISBN 978-966-171-783-0
441103
  Сазонова Ю. Зародження та формування спортивної преси в Одесі (кінець XIX-1910-ті рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 163-173


  У статті досліджено систему одеської спортивної преси дореволюційного періоду, визначено її місце в структурі спортивної періодики Російської імперії, розглянуто причини розвитку спорту та спортивної журналістики у місті, описано тематично-жанровий ...
441104
  Виклюк І.В. Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 149-153


  У статті розглядаються особливості зародження омонімії як одного з явищ лексичної системи турецької мови. Виявлено різні форми омонімії та представлено їх системний аналіз. Зокрема, визначено та описано шляхи виникнення абревіатур-омонімів, досліджено ...
441105
  Королюк В.С. Зародження теорії ймовірностей в Україні // Теорія ймовірностей та математична статистика / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченко ; [редкол.: А. В. Скороход (відп. ред.) ... О. К. Закусило ... [та ін.]]. – Київ, 1993. – Вип. 49. – С. 27-30. – ISSN 0868-6904
441106
  Кравченко Т. Зародження терористичного осередку у визвольному русі Росії в другій половині XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 15-17
441107
  Миненко Ю. Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 32-37. – ISSN 0236-1477
441108
  Калакура Я. Зародження українського козацтва та його вплив на державотворчі процеси друга половина XV - перша половина XVII ст. Запорозька Січ. Державницька діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного. Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. / Я. Калакура, Ю. Фігурний // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 165-210
441109
  Савченко Г. Зародження українського руху в російській армії в 1917 році: учасники подій очима М. Грушевського // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 211-227. – ISBN 978-966-611-826-7
441110
  Савченко Г. Зародження українського руху в харківському гарнізоні (березень – квітень 1917 р.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 141-147


  У статті розглядаються питання створення та діяльності українських військових організацій в харківському гарнізоні весною 1917 року. В статье рассматриваются вопросы создания и деятельности украинских военных организаций в харьковском гарнизоне ...
441111
  Кравчук М. Зародження українського чернецтва // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 54-57. – ISSN 0203-5863
441112
  Чутченко С.А. Зародження української православної теології в Київській Русі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 124-125
441113
  Мукомела О. Зародження української преси в Північній Америці / Олександр Мукомела // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 83-91
441114
  Щербак А.І. Зародження української радянської літератури : Дис... канд. філолог.наук: / Щербак А.І.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1953. – 370л.
441115
  Христова Т. Зародження фітофізіологічних досліджень у новоросійському університеті / Т. Христова, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  На основі науково-історичного аналізу оцінено внесок вчених Новоросійського університету в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. у розвиток вітчизняної фізіології рослин. Розкрито такі ключові аспекти: важлива роль одеських ботаніків у вивченні фотосинтезу та ...
441116
  Євсєєва Т.М. Зародження християнської демократії в структурі Російської православної Церкви в 1917-1921 рр. (загальний та український аспект) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.107-121. – ISSN 0130-5247
441117
   Зародження юнацького руху на Україні. – Харьков, 1929. – 31с.
441118
  Комісаров К. Зародження японських граматичних вчень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 318-329. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
441119
  Підгайна Н. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг інвестиційних фондів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 127-129
441120
  Фігурний Ю.С. Зародження. створення і збройна боротьба Української повстанської армії за відновлення Самостійної Соборної Української Держави (міфи та реалії) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 374-391
441121
  Брайчевський М. Зародки фонетичного письма // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 65-86. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
441122
  Детлаф Т.А. Зародышевое развитие осетровых рыб (севрюги, осетра и белуги) в связи с вопроами их разведения / Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург. – М, 1954. – 216с.
441123
  Горбачев В.А. Зародышеобразование в процессах восстановления окислов / В.А. Горбачев, С.В. Шаврин. – М., 1985. – 134с.
441124
  Тумарева Татьяна Алексеевна Зародышеобразование и формирование структур пленок окиси бария на различных гранях монокристаллического вольфрамового острия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.04 / Тумарева Татьяна Алексеевна ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1972. – 13 с.
441125
  Зурабян Р.С. Зародышеобразование при кристаллизации полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Зурабян Р.С.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
441126
  Битко Н.С. Зарождение английской лексикографии в Индии: социокультурные и лингвистические аспекты // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 15-24
441127
  Компаниченко В.Н. Зарождение биосферы в недрах Земли / В.Н. Компаниченко. – Хабаровск, 1991. – 38с.
441128
  Узбек К.М. Зарождение высшей математики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.134-146. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
441129
  Гайсинович А.Е. Зарождение генетики / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1967. – 196с.
441130
  Копылова Л.В. Зарождение дождя / Л.В. Копылова. – М., 1978. – 119с.
441131
  Латышева В. Зарождение драматургии и театра народа коми / В. Латышева. – Сыктывкар, 1968. – 104с.
441132
  Яненко Е.В. Зарождение Древнерусского государства. Состояние крестьянских хозяйств на Руси в период первых Рюриковичей // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805


  В статье автор рассказывает о зарождении Древнерусского государства, становлении Киевской Руси. Также описывается уклад жизни населения, состояние сельского хозяйства того времени.
441133
  Глазычев В.Л. Зарождение зодчества / В.Л. Глазычев. – Москва, 1983. – 126 с.
441134
  Лебедев А.И. Зарождение и организация человека / А.И. Лебедев. – М., 1927. – 170с.
441135
  Хамидходжаев А. Зарождение и оформление комсомольской организации в Туркестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамидходжаев А.; Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1956. – 20л.
441136
  Трубицына Инесса Витальевна Зарождение и развитие английской журналистики. Английские периодические издания XVII в. и памфлет английской буржуазной революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Трубицына Инесса Витальевна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 24 с.
441137
  Столяров Ю.Н. Зарождение и развитие вузовского курса "Библиотечный фонд" // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
441138
  Гейсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики / А.Е. Гейсинович. – Москва : Наука, 1988. – 424 с. : ил. – Бібліогр.: с. 360-396. – ISBN 5-02-005265-5
441139
  Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики / А.Е. Гайсинович. – Москва : Наука, 1988. – 422с.
441140
  Васюк А.В. Зарождение и развитие герменевтических идей как условие возникновения юридической герменевтики в России // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 16-26. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Статья посвящена анализу исторического развития герменевтических идей от античности до XIX века как условия зарождения идей юридической герменев- тики в России. Дана характеристика различным этапам возникновения и разви- тия герменевтических идей и ...
441141
  Некочеа Э.Р. Зарождение и развитие Коммунистической партии Чили / Э.Р. Некочеа. – М, 1984. – 334с.
441142
  Алиев М С. Зарождение и развитие кумыкской литературы / М С. Алиев. – Махачкала, 1979. – 124с.
441143
  Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской прозы : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев С. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1967. – 23л.
441144
  Алеиева П.И. Зарождение и развитие кумыкской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алеиева П. И.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
441145
  Елисеев Р.А. Зарождение и развитие науки международного уголовного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 40-46. – ISSN 1812-3910


  Автор проводит исторический анализ, начиная со Средних веков по настоящее время. Он отмечает роль дореволюционных российских ученых в формировании науки международного уголовного права, а также исследует ее развитие в первой трети двадцатого века и ...
441146
  Барамидзе Л.Г. Зарождение и развитие некоторых форм со вспомогательным глаголом грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барамидзе Л.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22 с.
441147
  Волошко Е.М. Зарождение и развитие пролетарской поэзии на Украине. (На материалах массовго творчества рабочих авторов Донбасса в дореволюционные и послеоктябрьские годы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волошко Е.М. ; АН УССР Ин-т литературы им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
441148
   Зарождение и развитие советской военной историографии. – М., 1985. – 183с.
441149
  Оморов М. Зарождение и развитие стахановского движения в промышленности Киргизии (1935-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оморов М.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1968. – 27л.
441150
  Байтиков С.Б. Зарождение и развитие стахановского движения в цветной металлургии Казахстана /1935-1940 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Байтиков С.Б.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 22л.
441151
  Хабибулина Р.Я. Зарождение и развитие стахановского движения на предприятиях Ленинграда : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хабибулина Р.Я. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 24 с.
441152
  Сахаров В.А. Зарождение и развитие стахановского движения. / В.А. Сахаров. – М., 1985. – 121с.
441153
  Игнатюк А. Зарождение и развитие теории отраслевых рынков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-39. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  В статье определены этапы зарождения и развития теории отраслевых рынков для более полного представления современных целей, заданий и направлений ее исследования. У статті визначені етапи зародження та розвитку теорії галузевих ринків з метою більш ...
441154
  Шубников А.В. Зарождение и рост кристаллов / А.В. Шубников, В.Ф. Парвов. – Москва : Наука, 1969. – 68 с.
441155
  Теппев А.М. Зарождение и становление балкарской прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Теппев А.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
441156
  Богучарский Е.М. Зарождение и становление дипломатической службы Алжира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 148-153. – ISSN 0042-8779
441157
  Вежев А. Зарождение и становление коми советской литературы / А. Вежев. – Сыктывкар, 1966. – 144с.
441158
  Изоркин А.В. Зарождение и становление партийно-советской печати Чувашии. (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Изоркин А.В.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории партийно-советской печати. – М., 1972. – 18л.
441159
  Шарипов А.М. Зарождение и становление системы стихотворных жанров в древнетюркской и тюрко-татарской литературе (8-14 вв.) / А.М. Шарипов. – Казань : Издательство Казанского университета, 2001. – 364с. – ISBN 5-7464-0485-3
441160
  Орлов С.И. Зарождение и становление советской спортивной журналистики. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Орлов С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 19л.
441161
  Абаджян Г.А. Зарождение и формирование армянской пролетарской литературы : Дис... Канд. филол. наук: / Абаджян Г.А.; АН Арм. ССР. – Ереван, 1955. – 20л.
441162
  Маркова Л.А. Зарождение и формирование основных методологических направлений в буржуазной историграфии науки : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Маркова Л.А.; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1972. – 16л.
441163
  Максимова Е.Н. Зарождение и эволюция уголовно-правовых взглядов Н.А. Неклюдова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 32-33. – ISSN 1812-3805
441164
   Зарождение идеологии национально-освободительного движения (19 - начало 20 в.). – М. : Наука, 1973. – 488с.
441165
  Фетисов М.И. Зарождение казахской публицистики. / М.И. Фетисов. – Алма-Ата, 1961. – 439с.
441166
  Молдавская М.А. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве и классовая борьба рабочих-печатников во Франции в первой половине XVI века. : Автореф... канд. ист.наук: / Молдавская М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1953. – 16л.
441167
  Сергеева С.В. Зарождение капиталистических монополий в Сибири. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Сергеева С.В.; Иркут.ин-т нар.хоз. – Иркутск, 1970. – 21л.
441168
  Девяткина Т.Ф. Зарождение коммунистического движения в Индии / Т.Ф. Девяткина. – М., 1978. – 336с.
441169
  Суконкин Д.В. Зарождение консенсуального договора в английском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 7. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
441170
  Полевой Ю.З. Зарождение марксизма в России. 1883-1894 гг. / Ю.З. Полевой. – М., 1959. – 568с.
441171
  Довнар-Запольский Зарождение министерств в России / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 83 с. – (Современная библиотека)
441172
  Гагиева Н.Р. Зарождение многопартийной системы в царской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 35-36. – ISSN 1812-3805
441173
  Ром Д.М. Зарождение музыкальной индустрии на Ямайке // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 82-87. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается музыкальная ситуация на Ямайке периода зарождения музыкальной индустрии и появления передвижных уличных дискотек (саундсистем) (конец 1940-х - нач. 1960-х гг.).
441174
  Розанов О.Н. Зарождение наградной системы Японии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 12. – С. 61-65. – ISSN 0321-0626


  Військова символіка
441175
   Зарождение народных армий стран-участниц Варшавского договора. – М., 1975. – 391с.
441176
  Рашковский Е.Б. Зарождение науковедческой мысли в странах Азии и Африки 1960-1970-е годов / Е.Б. Рашковский. – Москва, 1985. – 162с.
441177
  Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае / Ф.С. Быков. – Москва, 1966. – 243с.
441178
  Матвеева Е.О. Зарождение отечественного дефектологического библиотековедения // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 200-204. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена зарождению практики библиотечного обслуживания читателей-инвалидов в России как предпосылки для возникновения дефектологического библиотековедения. В статье рассматриваются исторические аспекты руководства чтением ребенка-инвалида.
441179
  Черняков Б.И. Зарождение отечественного революционного фоторепортажа : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 32с.
441180
  Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в Англии : Промышленная революция XVIII века / С. Моносов. – Харьков : "Путь просвещения", 1924. – 93 с.
441181
  Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в Англии. / С. Моносов. – 2-е изд., доп. и исправ. – М.-Л., 1928. – 94с.
441182
  Тебуев Р.С. Зарождение промышленности в Карачаево-Черкесии (40-е годы ХІХ в.-1917 г.) / Р.С. Тебуев. – Черкесск, 1975. – 168 с.
441183
  Галь В.И. Зарождение рабселькоровского движения в Белорусии / В.И. Галь. – Минск, 1977. – 96с.
441184
  Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе. / М.М. Яброва. – Саратов, 1983. – 230с.
441185
  Исаев А.Н. Зарождение революционно-демократических идей в русской экономической мысли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Исаев А.Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 30 л.
441186
  Муртузалиев С.И. Зарождение российской историографии "болгаристики османского периода (XV - середина XIX в.) // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 150-153. – ISSN 2070-9773
441187
  Кириллов В.В. Зарождение русского регулярного градостроительства. (Строительство Тобольска с конца XVI до начала XVIII вв.) : Автореф. дис. ... канд. искусст. наук / Кириллов В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Каф-ра истории и теории русского и советского искусства. – Москва, 1965. – 23 с.
441188
  Займенцева О. Зарождение русской фабрики грез // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 42-49


  История зарождения художественно-игрового кино в дореволюционной России.
441189
  Кузьмин В.В. Зарождение системы гражданской службы Великобритании (Доклад Норткота-Тревельяна) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
441190
  Войтиков С.С. Зарождение советской военной контрразведки // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 43-48. – ISSN 0321-0626
441191
  Серов Д.О. Зарождение судебного управления в России при Петре I // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
441192
  Горбунов Ю.С. Зарождение терроризма // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805
441193
  Горшунов Д.Н. Зарождение традиций частного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения идеи частного права, его генетические источники, теоретическое осмысление частного права философами и юристами Античности, положенные в основу западной традиции права; сделан вывод о ...
441194
  Щербак А.И. Зарождение украинской советской литературы : Автореф... канд. филол. наук: / Щербак А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
441195
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Бовыкин В. И. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
441196
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России / В.И. Бовыкин. – М, 1967. – 296с.
441197
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России / В.И. Бовыкин. – М, 1967. – 296с.
441198
  Нохрин И.М. Зарождение франкоканадского национализма в начале XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 121-131. – ISSN 0042-8779
441199
  Овсиенко Д.Е. Зарождение центров кристаллизации на активных поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Овсиенко Д.Е.; АН УССР. Лаборатория металлофизики. – К., 1953. – 14л.
441200
  Гамаюнов Л.С. Зарождение, развитие и укрепление дружбы между Советским Союзом и Индией / Л.С. Гамаюнов. – Москва, 1956. – 40с.
441201
  Мазур Владимир Заройте ваши денежки или Шопомания по-дубайски : MEGA-SALE // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 44-49 : Фото
441202
  Исабаев Калмухан Зарок : роман / Исабаев Калмухан. – Москва : Советский писатель, 1987. – 260 с.
441203
  Исабаев Калмухан Зарок : романы / Исабаев Калмухан; пер. с каз. Г.Чапчаховой. – Москва : Художественная литература, 1989. – 508 с.
441204
   Зарон П.М.. – М., 1988. – 30с.
441205
  Алешкин П.Ф. Заросли / П.Ф. Алешкин. – Москва, 1989. – 526с.
441206
  Литвяков М.К. Заросли липы на вырубках Брянского лесного массива и опыт их использования для ускоренного создания насажений. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Литвяков М.К.; Воронеж.лесотехн.ин-т. – Брянск, 1958. – 24л.
441207
  Бахиев А. Заросли солодки голой внижнем тебении Амударьи / А. Бахиев. – Ташкент : Фан, 1976. – 113с. : 29 таблиць, 10 малюнків
441208
  Карапетян Р.А. Заростание и смена растительности на обнаженных грунтах озера Севан : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Карапетян Р. А. ; АН Арм.ССР , Ин-т ботаники , Ереван. ГУ. – Ереван, 1960. – 24 с.
441209
   Зарплата и непосредственно общественный характер социалистического производства. – Ярославль, 1979. – 144с.
441210
   Зарплата має зрости на третину // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 1


  Щодо збільшення у 2017 році заробітної плати педагогічним працівникам.
441211
  Калицька К. Зарплата педагогів: де приховано порушення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 40-43


  Деякі особливості проведення ревізії використання бюджетних коштів на оплату праці викладачів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
441212
  Патриляк О.В. Зарплати, ціни та монетарна політика німецької окупаційної влади на території Рейхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-103. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються основні аспекти німецької монетарної та цінової політики на окупованій території Рейхскомісаріату України. Рівень цін та зарплат на окупованій території України продемонстровано на прикладах українських міст та містечок.
441213
  Дюпен Х. Зарубеж. детектив XIX в. / Х. Дюпен. – М., 1990. – 319,77,4с.
441214
   Зарубежная Азия : Физическая география. – Москва, 1956. – 608с. : Карти
441215
  Королев А.В. Зарубежная Азия = Хрестоматия : Пособие для учителя / А.В. Королев. – Москва, 1957. – 260с.
441216
   Зарубежная Азия. – Горький, 1962. – 99с.
441217
  Иванов И.М. Зарубежная Азия. / И.М. Иванов, Д.С. Шарец. – М., 1949. – 220с.
441218
  Иконников А.В. Зарубежная архитектура / А.В. Иконников. – Москва, 1982. – 255 с.
441219
  Карпачев М.Д. Зарубежная буржуазная историография русского революционного народничества / М.Д. Карпачев. – Воронеж, 1973. – 25с.
441220
  Прокофьев В.Г. Зарубежная бытовая радио-электронная аппаратура / В.Г. Прокофьев, Г.Н. Пахарьков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 241с.
441221
   Зарубежная военная хроника. – М., 1969. – 191с.
441222
   Зарубежная военная хроника. – М.
2. – 1969. – 160с.
441223
   Зарубежная военная хроника. – Москва
25. – 1969. – 156 с.
441224
   Зарубежная военная хроника. – М.
26-27. – 1970. – 160с.
441225
   Зарубежная военная хроника. – Москва
26 - 27. – 1970. – 160 с.
441226
   Зарубежная военная хроника. – М., 1971. – 179с.
441227
   Зарубежная военная хроника. – Москва
Ч. 12 - 13. – 1971. – 196 с.
441228
   Зарубежная военная хроника. – М.
28. – 1971. – 176с.
441229
   Зарубежная военная хроника. – М.
14. – 1972. – 160с.
441230
   Зарубежная военная хроника. – М.
15. – 1973. – 176с.
441231
   Зарубежная военная хроника. – М.
28-29. – 1973. – 184с.
441232
   Зарубежная военная хроника. – Москва
16. – 1974. – 175 с.
441233
   Зарубежная военная хроника. – М.
17. – 1974. – 201с.
441234
   Зарубежная военная хроника. – М.
30. – 1974. – 224с.
441235
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 173с.
441236
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 157с.
441237
   Зарубежная военная хроника. – М.
18. – 1975. – 208с.
441238
   Зарубежная военная хроника. – М.
32. – 1975. – 164с.
441239
  Бромберг Ф.Л. Зарубежная вычислительная техника / Ф.Л. Бромберг. – М, 1967. – 48с.
441240
  Антонов Г.С. Зарубежная вычислительная техника / Г.С. Антонов. – Минск, 1970. – 192с.
441241
  Лейбин В.М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия / В.М. Лейбин. – М., 1988. – 63с.
441242
   Зарубежная детская литература. – М., 1974. – 478с.
441243
   Зарубежная детская литература. – М., 1982. – 559с.
441244
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 1 : Общий раздел. Австралия - Нидерланды. – 1982. – 499с.
441245
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 2 : Норвегия - Югославия. – 1982. – 1119с.
441246
  Ходунова Е.М. Зарубежная драматургия на советской сцене в сезонах 1972-1973 и 1973-1974 гг. / Е.М. Ходунова. – М., 1975. – 43с.
441247
   Зарубежная журналистика и современная идеологическая борьба. – Л., 1986. – 173с.
441248
  Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература 19 века. Романтизм : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / Т.Л. Шумкова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 240с. – ISBN 5-89349-339-7
441249
  Капитонова Н.К. Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тэтчер и Дж. Мэйджора (1980-1990 е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 210-225. – ISSN 0130-3864
441250
  Павленко О.В. Зарубежная историография Габсбургской монархии. XX - начало XXi века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 94-109. – ISSN 0130-3864
441251
  Казанцев В.П. Зарубежная историография о создании Россией административной системы по управлению территориями, арендованными у Китая // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 7-11. – ISSN 2070-9773


  Автор анализирует основные группы зарубежной историографии, исследовавшей процессы российского присутствия в Китае в конце XIX – начале ХХ в. Автор выделяет англоязычную (европейскую и американскую) и китайскую историографии, анализирует специфику ...
441252
   Зарубежная историография проблем классовой борьбы в международных отношениях. – Л., 1977. – 139с.
441253
  Барышников В.Н. Зарубежная историография проблемы вступления Финляндии в войну против СССР в 1941 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 13-22
441254
  Калинина А.Ю. Зарубежная историография Синьцзяна // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 169-172. – ISSN 0042-8779
441255
   Зарубежная историография славяноведения и балканистики. – М., 1986. – 319с.
441256
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 130с.
441257
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 132с.
441258
   Зарубежная кинопроекционная техника. – М., 1957. – 126с.
441259
  Андреев М.А. Зарубежная китайская буржуазия - орудие Пекина в Юго-Восточной Азии / М.А. Андреев. – Москва, 1973. – 192с.
441260
  Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковий словарь терминов и концепций / Л.М. Землянова; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : Московский университет, 1999. – 301с. – (21 век: информация и общество). – ISBN 5-211-04146-1
441261
   Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. – 199с.
441262
   Зарубежная коммунистическая публицистика. – Рига, 1985. – 18с.
441263
  Иншаков С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 383с. – ISBN 5-89123-099-2,5-86225-456-0
441264
  Бандурка А.М. Зарубежная криминология: история и современность : монография / А.М.Бандурка, А.А. Бандурка; МВД Украины; Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2005. – 392с.
441265
  Голик И.Е. Зарубежная критика о советской литературе / И.Е. Голик. – Москва, 1976. – 64с.
441266
  Фельдман И.А. Зарубежная кухня / И.А. Фельдман. – К., 1980. – 192с.
441267
  Новоженов Ю.М. Зарубежная кухня / Ю.М. Новоженов, Л.Н. Сопина. – М., 1990. – 287с.
441268
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 10-11 классы. От реализма к модернизму / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 192с. – ISBN 966-7177-68-8
441269
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 8-9 классы. От Библии к романтизму... / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 176с. – ISBN 966-7177-53-Х
441270
   Зарубежная литература. – М., 1954. – 24с.
441271
   Зарубежная литература. – М., 1956. – 443с.
441272
   Зарубежная литература. – М., 1957. – 440с.
441273
  Динамов С.С. Зарубежная литература : сборник статей / С.С. Динамов. – Москва : Художественная литература, 1960. – 455 с.
441274
  Муравьева Н.И. Зарубежная литература / Н.И. Муравьева. – Москва, 1963. – 227 с.
441275
   Зарубежная литература. – М., 1963. – 560с.
441276
  Либинзон Л. Зарубежная литература / Л. Либинзон, И. Полуяхтова. – Горький, 1963. – 48с.
441277
   Зарубежная литература. – Минск, 1970. – 404с.
441278
   Зарубежная литература. – М., 1972. – 320с.
441279
   Зарубежная литература. – Минск, 1973. – 464с.
441280
   Зарубежная литература. – М., 1975. – 318с.
441281
   Зарубежная литература. – Уфа, 1976. – 121с.
441282
   Зарубежная литература. – М., 1977. – 318с.
441283
  Самарин Р.М. Зарубежная литература / Р.М. Самарин. – Москва, 1978. – 463с.
441284
  Скороденко В.А. Зарубежная литература / В.А. Скороденко. – 8-е изд. – М : Просвещение, 1980. – 576 с.
441285
   Зарубежная литература. – М., 1984. – 320с.
441286
  Самарин Р.М. Зарубежная литература / Р.М. Самарин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 366с.
441287
   Зарубежная литература. – 10-е изд. – М.
1. – 1987. – 288с.
441288
   Зарубежная литература : хрестоматия : 8-10 кл. – 10-е изд. – М.
2. – 1987. – 256с.
441289
  Гутман Д.С. Зарубежная литература / Д.С. Гутман, А.А. Федоров. – Уфа, 1991. – 140с.
441290
   Зарубежная литература. – 11-е изд. – М.
1. – 1991. – 285с.
441291
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1991. – 304с.
441292
   Зарубежная литература : Учебная хрестоматия для XI класса. – Москва : Информпечать. – ISBN 5-88010-032-4
Ч.1. – 1998. – 368с.
441293
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1998. – 368с.
441294
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия: 5-11 классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-79-3
Т.1. – 2000. – 352с.
441295
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия:V-XI классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-82-3
Т.2. – 2000. – 464с.
441296
  Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975 гг.) / В.М. Тимофеева, Б.П. Мицкевич. – Минск : БГУ, 1976. – 464с.
441297
  Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975 гг.). Уч. пособие. / В.М. Тимофеева, Б.П. Мицкевич. – Минск, 1976. – 464с.
441298
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература : эпоха Возрождения / Б.И. Пуришев. – 2-е изд. – М : Просвещение, 1976. – 638 с.
441299
   Зарубежная литература 18 века / Пуришев Б.И. – Москва : Высшая школа
1. – 1988. – 415с.
441300
   Зарубежная литература 18 века : Хрестоматия / Пуришев Б.И. – Москва : Высшая школа
2. – 1988. – 400 с.
441301
  Федоров А.А. Зарубежная литература 19-20 веков / А.А. Федоров. – М., 1989. – 252с.
441302
   Зарубежная литература 20 века : Хрестоматия для 11 кл. школ с русским языком обучения. – Київ : Рута. – ISBN 966-7795-10-1, 966-7795-13-6
Ч. 1. – 2000. – 368с.
441303
   Зарубежная литература 20 века : практические занятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - филология / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. Павлова, Е.А. Петрова, Е.А. и др. Разумовская; И.В. Кабанова [ и др. ] ; под ред. И.В. Кабановой. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 472с. – ISBN 978-5-89349-977-3
441304
   Зарубежная литература 30-е годы ХХ века. – М., 1969. – 400с.
441305
  Тураев С.В. Зарубежная литература XIX века / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 31 с.
441306
  Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. : Хрестоматия. Учебное пособие для студ. пед. ин-тов. / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1982. – 608с.
441307
  Гутман Д.С. Зарубежная литература XVIII века / Д.С. Гутман. – Уфа, 1975. – 63с.
441308
   Зарубежная литература XX века : Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 560 с. – ISBN 5-06-004595-1
441309
  Лапидус Н.И. Зарубежная литература в белорусских изданиях и переводах. / Н.И. Лапидус. – Вып.1. – Минск, 1968. – 92с.
441310
  Нартов К.М. Зарубежная литература в восьмом классе / К.М. Нартов. – М, 1973. – 223с.
441311
   Зарубежная литература в курсе школьного обучения. – Воронеж, 1981. – 117с.
441312
  Блюм А. Зарубежная литература в спецхране // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 131-146. – ISSN 1130-6545


  Про заборонену літературу зарубіжних авторів в радянську епоху
441313
  Трапезникова Н.С. Зарубежная литература в средней школе / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1982. – 198с.
441314
  Пулатов Ю. Зарубежная литература в Узбекистане и переводы новелл Мопассана. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пулатов Ю.; МВ и ССО УзССР. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
441315
  Нартов К.М. Зарубежная литература в школе / К.М. Нартов. – М, 1976. – 288с.
441316
  Прокаев Ф.И. Зарубежная литература в школе : книга для учителей / Ф.И. Прокаев, И.В. Долганов, Б.В. Кучинский. – Киев : Радянська школа, 1987. – 208 с.
441317
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – Минск, 1965. – 120с.
441318
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – 2-е изд., доп. – Минск, 1973. – 224с.
441319
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
1. – 1989. – 254с.
441320
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
2. – 1989. – 270с.
441321
  Толмачев В.М. Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века : в 2-х томах : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений / В.М. Толмачев, А.Ю. Зиновьева, Г.К. Косиков ; под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-3363-3
Т. 1. – 2007. – 304 с.
441322
   Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века : в 2-х томах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Ю. Зиновьева, Д.А. Иванов, А.А. Мацевич, А.В. Сергеев, О.Ю. Панова и др. ; под ред. В.М. Толмачева. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-5078-2
Т. 2. – 2008. – 400 с.
441323
  Банникова Н.П. Зарубежная литература новейшего времени (1871-1917 гг) / Н.П. Банникова. – М, 1966. – 52с.
441324
  Вулых Ия Пинхасовн Зарубежная литература о музыке : Реферативный указатель за 1959-1966 гг. / Сост.: И. П. Вулых; Общ. ред. Г. М. Шнеерсона. – Москва : Советский композитор
Ч. 1, Вып. 2. : Музыкальная культура страны и народов мира. – 1978. – 392с.
441325
   Зарубежная литература о музыке : Рефер. указ. за 1959-1966 гг. / Сост.: И.П.Вулых. – Москва
Вып. 2, Ч. 2 : Музыкальная культура стран и народов мира. – 1988. – 491с.
441326
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И. Вулых. – М, 1962. – 267с.
441327
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – М, 1963. – 496с.
441328
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – М, 1966. – 192с.
441329
  Кананов Х П. Зарубежная литература о музыке. / Х П. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1967. – 111с.
441330
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1968. – 246с.
441331
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1968. – 246с.
441332
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1972. – 604с.
441333
   Зарубежная литература о национальных отношениях в СССР. – М.
1. – 1991. – 122с.
441334
   Зарубежная литература об октябрьской революции. – М., 1961. – 308с.
441335
  Самарин Р.М. Зарубежная литература первой половины ХІХ в. в оценке В. Г. Белинского / Р.М. Самарин. – М., 1958. – 71с.
441336
  Брескина Ф.М. Зарубежная литература средних веков / Ф.М. Брескина. – М, 1963. – 80с.
441337
   Зарубежная литература средних веков. – М., 1968. – 146с.
441338
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : учебное пособие / Б.И. Пуришев. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 399 с.
441339
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : Учеб. пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2.е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 399с.
441340
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература ХIХ века. 10 класс : Пособие для учащихся и учителей / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 120с. – ISBN 966-7177-23-8
441341
   Зарубежная литература ХІХ века. Реализм : Учебное пособие: Хрестоматия историко-литературных материалов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 384 с. – ISBN 5-05-001600-5
441342
   Зарубежная литература ХІХ века: Романтизм : Хрестоматия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 366 с.
441343
  Эйхенгольц Д М. др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов / Д М. др. Эйхенгольц. – Москва, 1954. – 839 с.
441344
  Эйхенгольц М.Д. и др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов средней школы / М.Д. и др. Эйхенгольц. – Москва, 1950. – 775 с.
441345
   Зарубежная литература ХХ века. – Москва, 1973. – 750с.
441346
   Зарубежная литература ХХ века. – М.
3. – 1981. – 368с.
441347
   Зарубежная литература ХХ века. – Минск, 1985. – 591 с.
441348
   Зарубежная литература ХХ века (1871-1917) : Учебник для студентов филологического фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1979. – 351с.
441349
  Храповицкая Г.Н. Зарубежная литература ХХ века 1871- 1917 = Хресоматия : Под ред. Михальской / Г.Н. Храповицкая. – Москва : Просвещение, 1981. – 645с.
441350
   Зарубежная литература ХХ века: 1917-1945 : Хрестоматия. – Москва
Т. 2. – 1986. – 399 с.
441351
   Зарубежная литература ХХ века: 1945-1980 : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1986. – 368с.
441352
   Зарубежная литература эпохи классицизма и Просвещения : Книга для чтения 9 кл. – Москва : Школа-Пресс, 1994. – 640с. – (Круг чтения: Школьная программа). – ISBN 5-88527-069-4
441353
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, А.М. Винокурова. – Курск, 1964. – 206с.
441354
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, И.Г. Драчева. – 2-е изд, перераб. идоп. – Курск, 1971. – 229с.
441355
  Скороденко В.А. Зарубежная литература. / В.А. Скороденко. – М : Просвещение, 1977. – 575 с.
441356
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература. 11 класс : Учебное пособие / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 384с. – ISBN 966-7177-32-7
441357
   Зарубежная литература. 19 век. Романтизм : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1976. – 512с.
441358
   Зарубежная литература. XIX век : Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1979. – 639c.
441359
   Зарубежная литература. Пробл. метода. – Л.
1. – 1979. – 144с.
441360
   Зарубежная литературная критика. – Л., 1985. – 123с.
441361
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежная музыка 20 века : Рек. указ. лит. а помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1979. – 136с. – (В мире прекрасного)
441362
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1981. – 207с.
441363
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1976. – 192с.
441364
  Друскин М.С. Зарубежная музыка первой половины 19 века. / М.С. Друскин. – М, 1967. – 110с.
441365
   Зарубежная музыка ХХ века. – М., 1975. – 255с.
441366
  Алексеева Л.Н. Зарубежная музыка ХХ века / Л.Н. Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1986. – 188с.
441367
  Павлишин С.С. Зарубежная музыка ХХ века: пути развития. Тенденции / С.С. Павлишин. – К., 1980. – 212с.
441368
  Друскин М.С. Зарубежная музыкальная культура второй половины XIX века : очерки / М.С. Друскин. – Москва : Музыка, 1967. – 100 с.
441369
  Гейченко С.А. Зарубежная нарратология: материалы к истории и библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 49-62. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматривается история зарубежной нарратологии (теории повествования). Библиографическая характеристика работ по нарратологии.
441370
   Зарубежная новелла. – М., 1962. – 170с.
441371
   Зарубежная печать. – М., 1964. – 314с.
441372
   Зарубежная печать. – М.
1. – 1973. – 260с.
441373
   Зарубежная печать. – М., 1978. – 140с.
441374
   Зарубежная печать. – М., 1986. – 525с.
441375
   Зарубежная повесть. – Москва : Прогресс, 1975. – 944с.
441376
   Зарубежная повесть. – М., 1978. – 655с.
441377
   Зарубежная повесть. – М.
Вып. 3. – 1980. – 765с.
441378
   Зарубежная повесть : Сборник: По страницам журнада "Иностранная литература". – Москва : Радуга
Вып. №4. – 1985. – 640с.
441379
  Попова О.В. Зарубежная политическая социология (1995-2011) // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 3 : Современная политическая социология. – С. 8-33. – ISSN 1998-1775
441380
   Зарубежная поэзия в переводах Б.Л.Пастернака. – М., 1990. – 639с.
441381
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
1. – 1985. – 606с.
441382
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 638с.
441383
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 640с.
441384
   Зарубежная поэзия в русских переводах. – М., 1968. – 400с.
441385
   Зарубежная практика оперативного использования научно-технической информации. – М., 1988. – 208с.
441386
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1995
441387
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1995
441388
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1995
441389
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1995
441390
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1995
441391
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1995
441392
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1995
441393
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1995
441394
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1995
441395
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1995
441396
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1995
441397
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1995
441398
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1996
441399
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1996
441400
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1996
441401
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1996
441402
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1996
441403
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1996
441404
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1996
441405
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1996
441406
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1996
441407
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1996
441408
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1996
441409
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1996
441410
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1997
441411
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1997
441412
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1997
441413
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1997
441414
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1997
441415
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1997
441416
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1997
441417
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1997
441418
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1997
441419
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1997
441420
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1997
441421
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1997
441422
  Возчиков М.С. Зарубежная реакционная поповщина - орудие американского империализма / М.С. Возчиков. – Москва, 1949. – 40с.
441423
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 28 с.
441424
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля : [Речь..., произнесенная в годичном собрании Киевского славянского благотворительного обществава 11 мая 1900 г.] / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 28 с.
441425
  Крючкова Т.Б. Зарубежная социолингвистика / Т.Б. Крючкова, Б.П. Нарумов. – М., 1991. – 153с.
441426
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 1. – 1961. – 112 с.
441427
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 3. – 1961. – 102 с.
441428
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 4. – 1961. – 62 с.
441429
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 5. – 1961. – 72 с.
441430
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 6. – 1961. – 147 с.
441431
   Зарубежная техника связи : Краткая информация: Радиосвязь. Радиовещание, Телевидение. – М.
Вып. 2. – 1962. – 76с.
441432
   Зарубежная техническая периодика. – М., 1963. – 452с.
441433
   Зарубежная тюркология. – М.
Вып. 1. – 1986. – 381с.
441434
   Зарубежная фантастика. – М., 1991. – 80с.
441435
   Зарубежная фантастика. – Чернигов, 1992. – 208с.
441436
   Зарубежная фантастическая проза прошлых веков : социальные утопии. – Москва : Правда, 1989. – 605с. – (Библиотека фантастики ; Т.15)
441437
   Зарубежная хроника. – М.
16. – 1974. – 175с.
441438
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1962. – 56с.
441439
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1968. – 72с.
441440
   Зарубежная художественная литература и литературно-учебные пособия в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1972. – 61с.
441441
  Сапунцов А. Зарубежная экспансия ТНК ЮАР // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0321-5075
441442
   Зарубежная эстетика и теория литературы 19 - 20 вв. : Трактаты, статьи, эссэ. – Москва : Московский университет, 1987. – 511с.
441443
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
441444
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
441445
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 4. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
441446
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
441447
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
441448
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
441449
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1995
441450
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1995
441451
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1995
441452
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1995
441453
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1995
441454
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1995
441455
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1995
441456
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1995
441457
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1995
441458
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1995
441459
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1995
441460
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
441461
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1996
441462
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1996
441463
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1996
441464
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1996
441465
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1996
441466
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1996
441467
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1996
441468
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1996
441469
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1996
441470
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1996
441471
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1996
441472
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
441473
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1997
441474
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1997
441475
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1997
441476
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1997
441477
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 2003
441478
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 2003
441479
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 2003
441480
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 2003
441481
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 2003
441482
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 2003
441483
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 2003
441484
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 2003
441485
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 2003
441486
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 2003
441487
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 2003
441488
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 2003
441489
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2004
441490
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2004
441491
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2004
441492
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2004
441493
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2004
441494
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2004
441495
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2005
441496
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2005
441497
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2005
441498
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2005
441499
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2005
441500
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2005
441501
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2005
441502
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2005
441503
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2005
441504
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2005
441505
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2005
441506
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2005
441507
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2006
441508
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2006
441509
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2006
441510
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2006
441511
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2006
441512
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2006
441513
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2006
441514
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2006
441515
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2006
441516
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2006
441517
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2006
441518
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2006
441519
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2007
441520
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2007
441521
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2007
441522
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2007
441523
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2007
441524
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2007
441525
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2007
441526
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2007
441527
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2007
441528
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2007
441529
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2007
441530
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2007
441531
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2008
441532
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2008
441533
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2008
441534
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2008
441535
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2008
441536
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2008
441537
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2008
441538
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2008
441539
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2008
441540
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2008
441541
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2008
441542
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2008
441543
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2009
441544
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2009
441545
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2009
441546
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2009
441547
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2009
441548
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2009
441549
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2009
441550
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2009
441551
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2009
441552
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2009
441553
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2009
441554
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2009
441555
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2010
441556
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2010
441557
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2010
441558
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2010
441559
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2010
441560
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2010
441561
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2010
441562
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2010
441563
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2010
441564
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2010
441565
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2010
441566
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2010
441567
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2011
441568
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2011
441569
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2011
441570
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2011
441571
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2011
441572
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2011
441573
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2011
441574
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2011
441575
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2011
441576
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2011
441577
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2011
441578
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2011
441579
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2012
441580
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2012
441581
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2012
441582
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2012
441583
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2012
441584
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2012
441585
  Воякина Светлана Михайловна Зарубежное изобразительное искусств 20-ого века : Рек. указ. лит. в помощь самообразованию молодежи / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 151с. – (В мире прекрасного)
441586
   Зарубежное кино. – М., 1982. – 161с.
441587
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежное коноискусство: Страны Европы : Рек. библиогр. указ. в помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 142с. – (В мире прекрасного)
441588
   Зарубежное литературоведение 70-х годов : направления, тенденции, проблемы. – Москва : Наука, 1984. – 360 с. – Авт. указ. в содерж.
441589
   Зарубежное литературоведение и критика. – М., 1989. – 317с.
441590
   Зарубежное литературоведение и критика о русской классической литературе. – М., 1978. – 233с.
441591
   Зарубежное театральное искусство ХХ века. – Л., 1981. – 133с.
441592
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
441593
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5
441594
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
441595
   Зарубежное философское антиковедение. – М., 1990. – 236с.
441596
  Иванова Л.П. Зарубежное языкознание XX века // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 134-154. – ISBN 978-966-188-123-4
441597
   Зарубежному преподавателю русского языка. Методика. – Изд. 2е, перераб. доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. = Зарубежному преподавателю русского языка
441598
   Зарубежные авторы о радио- и телевизионной драматургии. – Москва, 1965. – 142 с.
441599
   Зарубежные атомные электростанции. – Москва, 1972. – 76с.
441600
  Романов П.С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : научно-методическое пособие / П.С. Романов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 105). – ISBN 978-5-8167-0015-3
441601
  Гайдаенко И.П. Зарубежные встречи / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1950. – 336с.
441602
  Софронов А.В. Зарубежные встречи / А.В. Софронов. – Москва, 1952. – 120с.
441603
  Тайманов М.Е. Зарубежные встречи / М.Е. Тайманов. – Л., 1958. – 297с.
441604
  Чекин И.В. Зарубежные встречи / И.В. Чекин. – М, 1964. – 100с.
441605
   Зарубежные встречи. – М., 1965. – 32с.
441606
   Зарубежные деятели рабочего и коммунистического движения. – М., 1973. – 93с.
441607
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-019-2
Т. 1. – 1999. – 960 с.
441608
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-024-9
Т. 2. – 1999. – 960с.
441609
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 3. – 2000. – 960с.
441610
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 4. – 2000. – 960с.
441611
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-054-0
Т. 5. – 2001. – 960с.
441612
  Бельчиков Н.Ф. Зарубежные издания / Н.Ф. Бельчиков. – Москва, 1973. – 95с.
441613
  Окунев В.И. Зарубежные инвестиции и развитие топливно-энергетического комплекса России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-72. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
441614
  Рощин Г.Е. Зарубежные инвестиции и экономическое развитие в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (666). – С. 22-26. – ISSN 0321-5075
441615
  Савкова Н.Б. Зарубежные инвестиции Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савкова Н.Б. ; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1971. – 19 с.
441616
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы : справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.А. Феоктистов. – Москва : КУбК-а, 1995. – 287 с.
441617
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры : справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 286 с.
441618
  Пучков Н.А. Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги: Справочник / Н.А. Пучков. – Москва : Машиностроение, 1993. – 187с.
441619
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения : справочник / Ю.М. Кутыркин, А.В. Нефедов, А.М. Савченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 145 с.
441620
  Копылов В.Р. Зарубежные интернационалисты в Октябрьской революции / В.Р. Копылов. – М., 1977. – 213с.
441621
  Самохвалова Е.В. Зарубежные информационно-вычислительные сети коллективного пользования в 1975 г. / Е.В. Самохвалова. – М., 1976. – 26с.
441622
  Петрусенко Т.В. Зарубежные информационные ресурсы для комплектатора и читателей / Т.В. Петрусенко, В.А. Прянишникова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 5 (150). – С. 52-54. – ISSN 1726-6726


  Специалисты всех отраслей знания, в том числе комплектаторы библиотек, испытывают большие затруднения относительно возможностей адекватно и эффективно ориентироваться в мировом информационном потоке. Особые трудности вызывают зарубежные информационные ...
441623
  Березкина Н. Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси / Н. Березкина, О. Сикорская, Г. Хренова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
441624
  Воропаева М.С. Зарубежные исследования гипноза : теория и эксперименты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.78-87. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
441625
   Зарубежные исследования международного молодежного движения. – М., 1982. – 241с.
441626
   Зарубежные исследования по истории Русской Америки. – М., 1987. – 121с.
441627
   Зарубежные исследования по психологии познания. – М., 1977. – 255с.
441628
   Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. – 516с.
441629
   Зарубежные киномередианы. – М., 1990. – 159с.
441630
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 367с.
441631
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 308с.
441632
   Зарубежные киносценарии. – М., 1969. – 292с.
441633
   Зарубежные киносценарии. – М.
4. – 1970. – 383с.
441634
   Зарубежные киносценарии. – Москва : Искусство
5. – 1973. – 416с.
441635
   Зарубежные киносценарии. – М.
6. – 1976. – 289с.
441636
   Зарубежные концепции истории и эволюции христианства. – М., 1990. – 172с.
441637
  Уваров И.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 36-38. – ISSN 1812-3910


  В статье проводится анализ основных криминологических концепций профилактики рецидивной преступности. На основе критического осмысления наиболее используемых концепций определяется приоритет отечественной криминологической профилактики.
441638
   Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. – М., 1988. – 303с.
441639
  Альпидовский В.К. Зарубежные лекарственные средства / В.К. Альпидовский. – Москва, 1989. – 267с.
441640
  Лапидус Н.И. Зарубежные литературы / Н.И. Лапидус. – Минск, 1959. – 84 с.
441641
  Лапидус Н.И. Зарубежные литературы / Н.И. Лапидус. – Минск, 1963. – 158 с.
441642
   Зарубежные литературы и современность. – М.
1. – 1970. – 422с.
441643
   Зарубежные литературы и современность. – М.
2. – 1973. – 431с.
441644
   Зарубежные литературы ХІХ-ХХ веков. – Минск, 1964. – 179с.
441645
  Пахомов Ю.Д. Зарубежные магнитофоны / Ю.Д. Пахомов. – М.-Л., 1961. – 168с.
441646
   Зарубежные марксисты в борьбе против реформизма и ревизионизма. – М., 1960. – 304с.
441647
   Зарубежные марксисты в боьбе против буржуазной идеалогии. – М., 1971. – 351с.
441648
   Зарубежные марксисты о классах и классовой борьбе. – М., 1978. – 187с.
441649
   Зарубежные марксисты о религии и церкви. – М., 1975. – 246с.
441650
   Зарубежные математические олимпиады. – Москва : Наука, 1987. – 416 с.
441651
  Антонов А.Е. Зарубежные месторождения серебра / А.Е. Антонов. – Москва : Недра, 1992. – 253с.
441652
  Лаверов Н.П. и др. Зарубежные месторождения урана / Н.П. и др. Лаверов. – М., 1983. – 320с.
441653
   Зарубежные микроскопы, 1964. – 88 с.
441654
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1968. – 335с.
441655
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1973. – 367с.
441656
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1985. – 430с.
441657
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1989. – 492с.
441658
  Арефьев А.Л. Зарубежные научно-учебные стажировки. Социологический анализ / А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев; РАН. Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 140с. – ISBN 50-5-900229
441659
  Патеев Ринат Фаикович Зарубежные образовательные центры - фактор радикализации исламского движения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 39-46. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
441660
   Зарубежные орбиты "Пахтакора". – Ташкент, 1967. – 120с.
441661
   Зарубежные оценки исследований по методологии науки В СССР. – М., 1988. – 45с.
441662
   Зарубежные оценки советских исследований по методологии социального познания. – М., 1989. – 31с.
441663
  Малолетова Н.И. и др. Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в фондах библиотек АН УССР. Аннотированный указатель. / Н.И. и др. Малолетова. – К., 1985. – 106с.
441664
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научнах учреждений АН УССР. – Киев
Том 2 : C-I. – 1980. – 372с.
441665
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР : Сводный каталог; В 5-ти томах. – Киев
Том 1 : А - В. – 1980. – 435с.
441666
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 3 : J - O. – 1980. – 388с.
441667
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 4 : P - S. – 1981. – 410с.
441668
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 5 : T - Z. – 1981. – 410с.
441669
   Зарубежные писатели в борьбе за мир : Библиогр. указ., 1975-1985. – Москва : ВГБИЛ, 1985. – 74с.
441670
   Зарубежные писатели и Октябрь. – Саратов, 1967. – 167 с.
441671
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 158с.
441672
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 139с.
441673
  Горбунов А.М. Зарубежные писатели ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова. – М, 1972. – 332с.
441674
  Буняев В.С. Зарубежные писатели ХХ века о религии / В.С. Буняев. – М., 1960. – 46с.
441675
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – М, 1969. – 480с.
441676
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – 3-е доп изд. – М, 1971. – 623с.
441677
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – М, 1977. – 656с.
441678
  Шагинян М.С. Зарубежные письма. / М.С. Шагинян. – М., 1964. – 414с.
441679
  Зельдин Е.А. Зарубежные приемно-усилительные лампы / Е.А. Зельдин. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва, 1973. – 103 с.
441680
   Зарубежные промышленные катодолюминофоры. – Ставрополь, 1975. – 48с.
441681
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – Москва, 1977. – 119 с.
441682
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 96 с.
441683
   Зарубежные радиопередающие устройства. – Москва, 1989. – 135 с.
441684
  Матвеев М.Ю. Зарубежные ресурсы об имидже библиотек и библиотекарей // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-146. – ISSN 0869-6020
441685
  Швачко С. Зарубежные связи Дагестанского университета / С. Швачко. – Махачкала, 1967. – 24с.
441686
  Грачев А.А. Зарубежные системы сбора, обработки и хранения морской геолого-геофизической информации / А.А. Грачев, Л.А. Щербакова. – Москва, 1973. – 43с.
441687
   Зарубежные славяне и Россия. – М., 1975. – 576с.
441688
   Зарубежные славяне и русская культура. – Л., 1978. – 262с.
441689
   Зарубежные славянские литературы. – М., 1970. – 436с.
441690
   Зарубежные славянские литературы. ХХ век. – Москва : Наука, 1970. – 436с.
441691
  Москаленко А.Е. Зарубежные славянские народы в средние века. / А.Е. Москаленко. – Воронеж, 1973. – 31с.
441692
   Зарубежные страны. – М., 1957. – 991с.
441693
   Зарубежные телеметрические системы контроля загрязнения воздуха. – Обнинск, 1976. – 44с.
441694
   Зарубежные транзисторы диоды 1N...60000... : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 1999. – 634с. – ISBN 5-88977-053-5
441695
   Зарубежные транзисторы диоды А...Z : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2000. – 552с. – ISBN 5-93630-009-9
441696
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник - каталог. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-022-2
Т.1. – 1999. – 832с.
441697
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-023-0
Т.2 : Каталог. – 1999. – 896с.
441698
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--13-3
Т.4. – 1999. – 928с.
441699
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник - каталог. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--025-7
Т.5. – 1999. – 928с.
441700
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник - каталог. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-005-2
Т.3. – 2000. – 832с.
441701
  Вовк Олег Леонтьевич Зарубежные украинские клерикально-националистические центры в антисоветской политике Ватикана (60-е - 80-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Вовк Олег Леонтьевич;. – Ужгород, 1986. – 15 с.
441702
  Бадаева Зарубежные усилительные ЛБВ малой и средней мощности / Бадаева, ОН, 1965. – 44с.
441703
  Кирилина Т.Ю. Зарубежные ученые о социологии морали // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – с.133-138. – ISSN 0132-1625
441704
  Борейко В. Зарубежные философы дикой природы / В. Борейко, Е. Поминова; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 124с. – (Охрана дикой природи ; Вип.17). – ISBN 966-7555-11-9
441705
   Зарубежные центры африканистики. – М., 1968. – 422с.
441706
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М., 1970. – 176с.
441707
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-1. – 1970. – 176с.
441708
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-2. – 1970. – 158с.
441709
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-1. – 1970. – 185с.
441710
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-2. – 1970. – 168с.
441711
   Зарубежные центры по подготовке управляющих. – М., 1975. – 295с.
441712
  Есенин Е.А. Зарубежные цифровые вычислительные машины / Е.А. Есенин. – М., 1969. – 26с.
441713
  Кравец В.А. Зарубежные ЭВМ : Оборудование и программное обеспечение: Учеб. пособие для ин. студ. / В.А. Кравец, А.Я. Шпильберг. – Харьков : Основа, 1991. – 204с. – ISBN 5-11-000733-0
441714
  Литвинова Н.Н. Зарубежные электронные ресурсы как пример для российских агрегатов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  В условиях повышенного интереса библиотечного сообщества к отечественным электронным издательским продуктам очень важно учитывать накопленный российскими библиотеками опыт взаимодействия с зарубежными партнерами.
441715
  Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторождения золота / Е.М. Некрасов. – М., 1988. – 285с.
441716
  Трепелков П В. Зарубежный бизнес американских монополий / П В. Трепелков. – М, 1982. – 240с.
441717
   Зарубежный Восток. – М., 1983. – 264с.
441718
   Зарубежный Восток. – Ташкент, 1985. – 167с.
441719
   Зарубежный Восток. – М., 1986. – 418с.
441720
   Зарубежный Восток. – М., 1986. – 126с.
441721
   Зарубежный Восток. – М., 1990. – 142с.
441722
   Зарубежный Восток и современность : Основные закономерности и специфика развития освободившихся стран. – М.
Т. 1. – 1974. – 456с.
441723
   Зарубежный Восток и современность. – М.
2. – 1974. – 680с.
441724
   Зарубежный Восток и современность. – М.
Т. 1. – 1980. – 533с.
441725
   Зарубежный Восток и современность. – М.
2. – 1980. – 320с.
441726
   Зарубежный Восток и современность. – М.
3. – 1981. – 528с.
441727
   Зарубежный Дальний Восток. – Владивосток, 1990. – 118с.
441728
   Зарубежный детектив : Хэйр С. Чисто английское убийство. – М., 1970. – 399с.
441729
   Зарубежный детектив. – М., 1977. – 383с.
441730
   Зарубежный детектив. – М., 1978. – 383с.
441731
   Зарубежный детектив. – М., 1979. – 400с.
441732
   Зарубежный детектив. – М., 1982. – 495с.
441733
   Зарубежный детектив. – М., 1983. – 495с.
441734
   Зарубежный детектив. – М., 1985. – 448с.
441735
   Зарубежный детектив. – М., 1987. – 605с.
441736
   Зарубежный детектив : романы. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444с.
441737
   Зарубежный детектив. – Петрозаводск, 1992. – 463с.
441738
   Зарубежный детектив. – М., 1992. – 48с.
441739
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 1. – 1992. – 377с.
441740
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 2. – 1992. – 381с.
441741
   Зарубежный детектив : пер. с англ. – Москва : Кругозор. – ISBN 5-88160-007-X
[Вып. 4]. – 1992. – 317, [2] с. : ил. – Содерж. романы: Смертельный медовый месяц / Л. Блох. В аду все спокойно / Ч. Вильямс . Тело / К. Браун. Нога молодого барашка / Р. Даль. Дело об отпечатке губ / Э. Гарднер
441742
   Зарубежный детектив. – К., 1993. – 377с.
441743
   Зарубежный детектив. – М.
16. – 1996. – 345с.
441744
  Бавин Сергей Павлович Зарубежный детектив XX века : (в рус. пер.) : попул. библиогр. энцикл. / Бавин Сергей Павлович. – Москва : Кн. палата, 1991. – 202 с. – ISBN 5-7000-0247-7
441745
   Зарубежный детектив. В 16 т.. – М.
Т. 1. – 1991. – 469с.
441746
  Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения электоральной активности молодежи посредством интернет-голосования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 43-45. – ISSN 1812-3910


  Автор статьи рассматривает возможность рецепции положительного опыта зарубежных стран в вопросах повышения электоральной активности молодых избирателей. Особое внимание уделяется передовым технологиям, используемым при проведении выборов в зарубежных ...
441747
   Зарубежный калейдоскоп. – М., 1990. – 59с.
441748
  Маркулан Я.К. Зарубежный кинодетектив / Я.К. Маркулан. – Л, 1975. – 168с.
441749
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
1. – 1993. – 495с.
441750
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
2. – 1993. – 415с.
441751
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
3. – 1993. – 457с.
441752
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
4. – 1993. – 400с.
441753
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
5. – 1993. – 380с.
441754
   Зарубежный криминальный роман. – Нижний Новгород, 1991. – 681с.
441755
   Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес. – ISBN 5-88374-003-0
Вып. 7. – 1992. – 429, [2] с. – Содерж.: Уик-энд Остерманов / Р. Ладлэм. Семейный заговор / В. Каннинг
441756
   Зарубежный криминальный роман : [романы]. – Нижний Новгород : ФИДЕС. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
вып. 9. – 1992. – 400 с. – Содерж.: Дело об исчезнувшей красотке/Р.С. Пратер. Последняя женщина в его жизни/Э. Куин. Вилла на холме/С. Моэм
441757
   Зарубежный криминальный роман. – Н.Новгород, 1994. – с.
441758
   Зарубежный криминальный роман. – М., 1995. – 475с.
441759
  Горбунов Э.П. Зарубежный мир о Программе КПСС / Э.П. Горбунов. – М, 1962. – 80с.
441760
  Букарев В.Б. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 53-64. – ISSN 1812-3910
441761
  Ли Чунюй Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сектора национального хозяйства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 93-99. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
441762
  Антонюк О.А. Зарубежный опыт государственного регулирования банковской деятельности и его использование в современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 191-196. – ISSN 1728-8878
441763
  Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 15-26. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
441764
  Богонюк Г.И. Зарубежный опыт законодательной регламентации уголовной ответственности за неисполнение судебного решения // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 112-117
441765
  Кильдюшевский Е.И. Зарубежный опыт изучения трещинно-разрывной тектоники / Е.И. Кильдюшевский, Н.Н. Херасков. – М., 1973. – 32с.
441766
  Загашвили В. Зарубежный опыт импортозамещения и возможные выводы для России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 137-148 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
441767
  Гребенюк А.А. Зарубежный опыт испльзования выборочных статистических обследований в целях учета трудовой миграции / А.А. Гребенюк, Т.В. Лебедева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0320-8168
441768
  Савченко-Бельський Зарубежный опыт использования аутсорсинга в развитии гостиннично-туристического бизнеса России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-68.
441769
  Хачатрян А.С. Зарубежный опыт криминализации деяний, посягающих на здоровье потребителей // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 42-44. – ISSN 1812-3910


  В статье раскрываются особенности правовой регламентации деяний, посягающих на здоровье потребителей, в уголовном законодательстве зарубежных стран.
441770
  Феоктистова Т. Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 220-226. – ISSN 1818-5754
441771
  Дралюк Л.Б. Зарубежный опыт опробывания рудных месторождений по керну при алмазном бурении / Л.Б. Дралюк. – Л., 1969. – 24с.
441772
   Зарубежный опыт освоения Мирового океана. – Владивосток, 1979. – 80с.
441773
  Мирнова Л.И. Зарубежный опыт предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов / Л.И. Мирнова, А.П. Кузнецов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 1812-3910
441774
  Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет-выборов и проблемы для России // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-82. – ISSN 0132-0831
441775
  Пьянкова А.И. Зарубежный опыт проведения переписей населения через Интернет // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46-52. – ISSN 0320-8168
441776
  Волков С. Зарубежный опыт продвижения территорий // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 1/2. – С. 196-202. – ISSN 0207-3676
441777
  Еникеев Н.Б. Зарубежный опыт разработки обводненных рудных месторождений. / Н.Б. Еникеев. – М., 1958. – 43с.
441778
  Рубцов В.В. Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за нарушение, допущенные в ходе экспертной деятельности // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 118-123
441779
   Зарубежный опыт регулирования процессов социально-экономического развития. – Новосибирск, 1991. – 60с.
441780
  Ипатов А.П. Зарубежный опыт стимулирования инновационной активности предпринимателей // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 53-57. – ISSN 1728-8878
441781
  Николаева Л. Зарубежный опыт стимулирования экспорта на примере ЕЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-55.
441782
  Галиб Азиз оглы Танрывердиев Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 36-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6814
441783
  Скутина А.В. Зарубежный опыт формирования административно-правового статуса органов, обеспечивающих контроль и надзор за деятельностью в морских портах и возможность его использования в российских условиях // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  В данной статье обобщен опыт организации и осуществления полномочий органами, уполномоченными осуществлять контроль и надзор за деятельностью в морских портах различных стран. Анализ проводится по основным положениям нормативно-правовых актов, ...
441784
  Кочур Ю.Г. Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 9-14. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто галузі, які є найбільш привабливими для венчурного інвестування. Оцінено можливості застосування цього досвіду в Україні.
441785
  Горностаэва Е.О. Зарубежный опыт электронного голосования на выборах: краткая характеристика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 6 (48). – С. 24-33. – ISSN 1812-8696
441786
  Азьмуко Л.А. Зарубежный очерк С.И.Третьякова (к вопросу о становлении советской документальной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Азьмуко Л.А.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
441787
   Зарубежный роман. – Пермь, 1982. – 152с.
441788
  Горбунов Арнольд Матвеевич Зарубежный роман 20-го века : Рек. библиогр. указ. / Горбунов Арнольд Матвеевич. – Москва : Книга, 1982. – 351с.
441789
   Зарубежный роман в системе литературного направления. – Днепропетровск, 1989. – 147с.
441790
  Мотылева Т.Л. Зарубежный роман сегодня / Т.Л. Мотылева. – М, 1966. – 471с.
441791
  Агранат Г.А. Зарубежный Север : Очерки природы, истории, населения и экономики районов / Г.А. Агранат. – Москва : АН СССР, 1957. – 319с. – (Научно-популярная)
441792
  Агранат Г.А. Зарубежный Север: опыт освоения / Г.А. Агранат. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
441793
   Зарубежный транспорт. – М
1. – 1956. – 300с.
441794
   Зарубежный транспорт. – М
2. – 1958. – 368с.
441795
   Зарубежный экран. – М, 1980. – 184с.
441796
  Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1964. – Д1-19 : Зарубинецкая культура / Кухаренко Ю.В. – С. 1-68
441797
  Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы / Пачкова С.П.; Ред. Козак Д.Н.; НАН Украины; Ин-т археологии. – Киев, 2006. – 172с. – ISBN 966-02-3955-6
441798
  Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР / Е.В. Максимов. – К., 1982. – 183с.
441799
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики адміністрації Барака Обами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 325-333
441800
  Васильєва М. Зарубіжна допомога США Україні // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31


  Геополітичне положення України як чинник регіональної безпеки та стабільності.
441801
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога уряду США Україні: мотивація і результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 10-20


  Стаття присвячена аналізу іноземної допомоги Україні, як інструменту зовнішньої політики Сполучених Штатів, який застосовувався з метою досягнення американських національних інтересів. Наукова проблема полягає в оцінці стосунків причини і наслідку між ...
441802
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога як інструмент зовнішньої політики США щодо України // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 111-125. – ISSN 2221-5719
441803
  Головко М.Л. Зарубіжна історіографія про національні світоглядні трансформації в контексті подій Другої світової війни // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 104-112. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
441804
  Михайлуца Микола Зарубіжна історіографія релігійної політики в окупованих румунами південно-західних українських землях у 1941-1944 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано огляд малознаних праць представників зарубіжної історіографії політики румунської окупаційної влади і Румунської православної місії у напрямку християнізації української території між Бугом і Дністром (губернаторство Трансністрія) в ...
441805
  Денисова Т.Н. Зарубіжна литература ХХ століття. Хрестоматія-посібник : Підручник для 11 класу загальноосв. навч. закладів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Генеза, 2000. – 768 с. – ISBN 966-504-013-8
441806
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна літератуpа : Посібник-хрестоматія. 11 кл. / Б.Б.Щавурський, С.В.Музика. – Тернопіль : БогДан. – ISBN 966-7520-46-3
. – 2000. – 672с.
441807
  Прокаєв Ф.І. Зарубіжна література / Ф.І. Прокаєв. – Київ, 1987. – 230 с.
441808
  Сафарян С.І. Зарубіжна література / С.І. Сафарян, Л.І. Тіунова. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Вежа, 1996. – 512 с.
441809
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література : Читанка-підручник для 7-8 класів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Освіта, 1996. – 384 с. – ISBN 966-04-0018-7
441810
   Зарубіжна література : Пробний підручник для 11 кл. загальноосвітньо школи. – Київ : Вежа, 1996. – 320с. – ISBN 9667091023
441811
   Зарубіжна література : Проб. під.-хрест. для 9 кл. – Київ : Вежа, 1997. – 352с. – ISBN 5-7707-8285-4
441812
  Лісовський А.М. Зарубіжна література : Hавч. посібник / А.М. Лісовський, С.О. Пультер; КУ ім.Т.Шевченка. – 2-ге вид-ня, змін. і допов. – Київ : Вежа, 1998. – 384с. – ISBN 9667091007
441813
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія нововведених творів 5-6 кл. / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; За ред.Ю.І.Ковбасенка. – Київ : Абрис, 1999. – 112с. – ISBN 966-531-061-5
441814
   Зарубіжна література : Стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою 10-11 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 672с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-036-Х
441815
  Сафарян С. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія для 7-кл. / Світлана Сафарян, Любов Тіунова. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Вежа, 2000. – 512с. – ISBN 966-7091-27-9
441816
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 10 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 960с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-353-6
441817
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 9 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 864с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-352-8
441818
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 11 клас. – Донецьк : "БАО", 2001. – 832с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-354-4
441819
   Зарубіжна література : стислий виклад змісту всіх творів за новою шк. програмою. 10-11 кл. : нове вид. / [авт.-упоряд. І.Л. Столій]. – 5-те вид., допов. – Харків : Ранок ; Веста, 2008. – 574, [2] с. – (Дайджест). – ISBN 978-966-08-2273-3
441820
  Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література : підручник для 7 класу [загальноосвіт. навч. закл.] / Л.Ф. Мірошниченко ; [наук. ред. Л.І. Мацько ; відп. за вип. Кальченко Н.В.]. – Київ : Слово, 2011. – 389, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-194-084-9
441821
   Зарубіжна література (19 століття) : Контрольні тести і творчі завдання для тематичних атестацій. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-278-0
441822
   Зарубіжна література 19 століття : Хрестоматія: Навчальний посібник для 10 класу загальноосвітної школи. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Київ : Педагогічна преса, 2002. – 592с. – ISBN 966-7320-28-6
441823
  Анненкова О.С. Зарубіжна література 19 століття: європейська реалістична проза 1830-1880-х років / О.С.Анненкова. – Київ : Знання України, 2006. – 438с. : іл. – ISBN 966-316-131-0
441824
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література 19 сторіччя = Доба романтизму : Підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Заповіт, 1997. – 464с. – ISBN 5-7707-1086-1
441825
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література 19 сторіччя. Доба романтизму : Підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2001. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  У підручнику висвітлюються західно-європейські й американська літератури доби романтизму. Літературний процес розглядається в його характерних закономірностях і структурах. Основна увага приділяється введенню читача в художній світ ...
441826
  Пронкевич О.В. Зарубіжна література XIX століття. : Проб. підруч. для 10 кл.середніх загальноосвітніх шкіл / О.В. Пронкевич. – Киев : Педагогічна преса, 1999. – 240с. – ISBN 966-7320-00-6
441827
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  У підручнику висвітлюються західно-європейські й американська літератури доби романтизму. Літературний процес розглядається в його характерних закономірностях і структурах. Основна увага приділяється введенню читача в художній світ ...
441828
  Мегела І.П. Зарубіжна література XVII-XX століть : статті, рецензії, дослідження, відгуки / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-1516-15-0
441829
   Зарубіжна література XX століття. 11 класс : посібник. – Київ : Академія, 1998. – 320 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 966-580-030-2
441830
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1996
441831
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1996
441832
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1996
441833
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1996
441834
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1996
441835
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1996
441836
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1996
441837
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1996
441838
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1996
441839
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1996
441840
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1996
441841
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1996
441842
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1997
441843
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1997
441844
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1997
441845
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1997
441846
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1997
441847
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1997
441848
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1997
441849
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1997
441850
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1997
441851
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1997
441852
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1997
441853
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1997
441854
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1998
441855
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1999
441856
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1999
441857
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1999
441858
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1999
441859
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1999
441860
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1999
441861
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1999
441862
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1999
441863
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1999
441864
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1999
441865
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1999
441866
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1999
441867
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
441868
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
441869
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
441870
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
441871
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
441872
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
441873
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2000
441874
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2000
441875
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
441876
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2000
441877
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2000
441878
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
441879
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
441880
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001
441881
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001
441882
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001
441883
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2002
441884
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2002
441885
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2003
441886
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2003
441887
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
441888
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2004
441889
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2004
441890
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2004
441891
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2004
441892
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2004
441893
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2004
441894
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2004
441895
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2004
441896
  Дроздовський Д. Зарубіжна література в Україні: у пошуках канону // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 218-220. – ISSN 0320-8370
441897
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
441898
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2005
441899
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005
441900
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 5. – 2005. – З №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школі"
441901
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2005
441902
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2005
441903
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2005
441904
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2005
441905
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2005
441906
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2005
441907
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2006
441908
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2006
441909
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2006
441910
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2006
441911
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2007
441912
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2007
441913
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2007
441914
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2007
441915
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2008
441916
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2008
441917
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2008
441918
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2008
441919
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2008
441920
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2008
441921
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2009
441922
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2009
441923
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2009
441924
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2009
441925
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2009
441926
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2009
441927
   Зарубіжна література в школах України / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2010
441928
   Зарубіжна література в школах України / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2010
441929
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2010
441930
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2010
441931
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2010
441932
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2011
441933
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2011
441934
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2011
441935
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2011
441936
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2011
441937
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2011
441938
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2011
441939
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2011
441940
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2012
441941
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2012
441942
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2012
441943
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2012
441944
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2012
441945
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2012
441946
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2012
441947
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2013
441948
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2013
441949
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2013
441950
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2013
441951
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2014
441952
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2014
441953
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2014
441954
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2014
441955
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2014
441956
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2014
441957
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2015
441958
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2015
441959
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2015
441960
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2015
441961
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2015
441962
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2015
441963
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2016. – 66 с.
441964
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2016. – 66 с.
441965
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2016. – 66 с.
441966
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2016. – 64 с.
441967
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2016. – 72 с.
441968
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2017. – 64 с.
441969
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2017. – 64 с.
441970
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 6. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441971
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 9. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441972
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441973
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 17. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441974
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 21. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441975
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 22. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441976
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 4. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441977
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 5. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441978
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 11/12. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441979
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441980
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 17. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441981
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 18. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441982
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 19. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441983
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 20. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441984
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 24. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
441985
  Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т.Б. Качак, Л.М. Круль. – Київ : Академвидав, 2014. – 415, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-078-3
441986
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-10.
441987
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2-9
441988
   Зарубіжна література ХІХ століття. 10 класс : Посібник. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-051-5
441989
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література. : Підручник-хрестоматія нововведених творів (7-8 класи) / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; За ред. Ю.І. Ковбасенка. – Київ : Абрис, 2000. – 128с. – ISBN 966-531-079-8
441990
  Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. : Підручник-хрестоматія нововведених творів (9-10класи) / Ю.І. Ковбасенко. – Київ : Абрис, 2000. – 80с. – ISBN 966-531-093-3
441991
  Магдієва Неоніла Зарубіжна література. 11 клас. : Матеріали для підготовки до екзамену / Магдієва Неоніла. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 112с. – ISBN 966-562-233-1
441992
  Міляновська Н. Зарубіжна література. 6 клас : Посібник для учнів / Н.Міляновська, І.Данилків. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. – 96с. – ISBN 966-562-052-5
441993
  Міляновська Ніна Зарубіжна література.7 клас : Посібник-хрестоматія. / Міляновська Ніна, Соколовська Ніна. – Вид-ня 3-тє,доповн. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 272с. – ISBN 966-562-394-Х
441994
  Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Західна Європа від античності до початку ХІХ ст : Проб. під. для 9 кл. / Б.Б. Шалагінов. – Київ : Вежа, 1997. – 304с. – ISBN 5-7707-7439-8
441995
  Давидюк Л.В. Зарубіжна літературна казка : Навчальний посібник / Л.В. Давидюк, О.Ф. Задорожня. – Київ : Ленвіт, 2003. – 592с. – ISBN 966-7043-43-6
441996
  Нікітішин А.О. Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і cутність податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 16-18
441997
  Нефьодов Д. Зарубіжна та діаспорна історіографія руху Опору у Південній Україні (1941-1944 рр.) другої половини 50-х - першої половини 80-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 240-249. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
441998
  Юрківський В.М. Зарубіжна тематика в працях Костянтина Григоровича Воблого : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-23. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано перший етап творчості К. Воблого, пов"язаний переважно з зарубіжною економікою.
441999
  Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-45
442000
  Довжук Б. та інш. Зарубіжна трудова міграція на Тернопіллі // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.27-40. – ISBN 966-654-089-4
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,