Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
441001
  Голобородько Я. "Дизайнерський дім" Ірен Роздобудько // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 7. – С.148-152.
441002
  Немцова Б. "Дикая Бара" и другие рассказы / Б. Немцова. – Москва, 1953. – 144с.
441003
  Чорновол І. "Дике Поле" і "Дикий Захід". Україна у світлі тези Тернера // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 26-28


  Фредерик Джексон Тернер — американський історик початку XX століття. Відомий насамперед як творець оригінальної "теорії кордону", що хоч і зазнала критики, проте мала величезний вплив на американську історіографію.
441004
  Гаухман М.В. "Дике поле": тюркська історична спадщина в українсько-російській інтелектуальній традиції // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 31-35. – ISSN 1996-9872
441005
  Телешун С. "Дике політичне поле" із відпрацювання нових технологій впливу / С. Телешун, Ю. Саух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Глобальні тенденції. Місце України в новій архітектоніці світу.
441006
  Кузнецов Л.М. "Дикие гуси" на мутной воде / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1980. – 175с.
441007
  Асоян Б.Р. "Дикие гуси" убивают на расвете : тайная война против Африки / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1984. – 175 с.
441008
  Папченко Анна "Дикий Запад" Европы : большое путешествие / Папченко Анна, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 40-60 : Фото


  Історія виникнення Португалії
441009
  Папченко А. "Дикий Запад" Европы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 40-60


  Історія виникнення Португалії
441010
  Світланова Вікторія "ДИКИЙ ЗАХІД", або До порога - довга дорога // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
441011
  Світланова Вікторія "ДИКИЙ ЗАХІД", або До порога - довга дорога // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
441012
  Шестакова Е. "Дикий стан словесності" : проблема журналізму в літературозстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 177-191. – ISSN 1728-9572
441013
  Хомич Н. "Дикое поле Дмитрия Вишневецкого" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 74-123. – ISBN 978-966-2724-08-0


  Повесть, XVI век.
441014
  Дудник С.И. "Диктатура над пролетариатом": критическая оценка советского опыта в наследии Р. Люксембург // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-13. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
441015
  Гарбар Р. "Диктатура розвитку" - безальтернативна // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 15


  Показовим і гідним наслідування в питаннях вирішення соціальної нерівності для України є досвід Південної Кореї.
441016
  Левченко А.В. "Дилемма Джексона" А. Мердок как философский роман: проблема смысла и художественной семантики // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 181-186. – ISSN 2312-3036


  "Рассматриваются некоторые аспекты восприятия последнего романа А. Мердок («Дилемма Джексона», 1995) литературными критиками и литературоведами, которые касаются проблемы художественной ценности произведения и его семантики; критика литературоведческих ...
441017
  Пиркало Світлана "Дилетантові писати найкраще..." : розмова зі Світланою Пиркало // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 120-121. – ISSN 0130-5212
441018
  Чичкина Светлана "Дилижанс" - знак надежности и качества : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 55 : Фото
441019
   "Дилижанс" : Вместе весело шагать. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 29 : Фото
441020
   "Дилижанс": туристы пандемии не боятся : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27 : Фото
441021
  Дудка І. "Диліжанс". Маленька п"єса про велику дорогу // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 7-13. – ISBN 966-7576-18-3
441022
  Шутова Наталья "ДиЛуч": девять этажей здоровья : "Ошибок нам не прощают, но все на анс равняются". Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 24-25 : Фото
441023
   [Димотицизм і суспільне питання. – Афіни : Ерміс, 1976. – [90], 350 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
441024
  Кобернік Сергій Дидактичний комплекс до вивчення тем "Грунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ" у 8 класі / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 11-13 : Табл.
441025
  Кобернік Сергій Дидактичний комплекс до вивчення тем "Грунти і земельні ресурси", "Рослинний покрив", "Тваринний світ" у 8 класі / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-14 : Табл
441026
  Найдьонов І.М. Дидактичний матеріал до практичних занять з педагогики / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Вінниця, 1995. – 107с.
441027
  Ковалевська М.К. Дидактичний матеріал з економічної географії СРСР : посібник для вчителів / М.К. Ковалевська. – Київ : Радянська школа, 1979. – 71 с.
441028
  Литвиненко Дидактичний матеріал з математики / Литвиненко, ГМ. – К., 1987. – 110с.
441029
  Литвиненко Г.М. Дидактичний матеріал з математики для 4 класу / Г.М. Литвиненко. – К., 1986. – 113с.
441030
  Молчанова Р.С. Дидактичний матеріал з української літаретури для 5 класу / Р.С. Молчанова. – К., 1980. – 143с.
441031
  Слюсар А.Ф. Дидактичний матеріал з української літератури для 7-го класу / А.Ф. Слюсар, С.А. Слюсар. – Київ, 1982. – 127с.
441032
  Яковенко П.М. Дидактичний матеріал з української мови для 5 класу шкіл з російською мовою навчання. / П.М. Яковенко, О.С. Грищенко. – К., 1978. – с.
441033
  Литвин І.В. Дидактичний матеріал з української мови для 6-го класу. Словотвір / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – Київ, 1991. – 239с.
441034
  Пшенична Н.П. Дидактичний матеріал з української мови для 6 класу шкіл з російською мовою навчання. / Н.П. Пшенична. – К., 1979. – 112с.
441035
  Сушевський Б.С. Дидактичний матеріал з української мови. / Б.С. Сушевський. – К., 1986. – 134с.
441036
  Павленко Ю.І. Дидактичний матеріал з української мови: для 8 кл. Для вчителя / Ю.І. Павленко, Т.Г. Ужченко. – К., 1990. – 174с.
441037
  Копачова О.М. Дидактичний матеріал з хімії для 7 і 8 класів. / О.М. Копачова, Г.К. Шовкопляс. – Київ : Радянська школа, 1976. – 127 с.
441038
  Паласюк Б.М. Дидактичні аспекти викладання медичної фізики у вищому медичному навчальному закладі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – С. 98-102. – ISSN 1681-2751
441039
  Соменко Д.В. Дидактичні аспекти запровадження ІКТ у навчанні фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 307-310. – (Серія : Педагогічні науки)
441040
  Гончарова О.М. Дидактичні аспекти методики дистанційного навчання в системі підготовки студентів-економістів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 20-23. – ISBN 966-8847-12-1
441041
  Товканець О.С. Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 200-204. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
441042
  Зарічанський О. Дидактичні аспекти теоретичних основ лідерства в соціально-філософській площині / О. Зарічанський, Н. Зарічанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорії лідерства, досліджені науковцями різних часів і різного світогляду, які доводять, що поняття "лідер" та "лідерство" тісно взаємопов"язані насамперед метою, адже лідерство - це виклик заради чогось важливого, це виклик із пристрастю, ...
441043
  Кавицька Т. Дидактичні аспекти теорій перекладу // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 6 (1-2021). – С. 10-20. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті здійснено аналіз теорій перекладу з метою виокремлення дидактичного доробку представників літературної, лінгвістичної, комунікативної та когнітивної теорій. Розглянуто суперечливі погляди представників зазначених теорій на результат та процес ...
441044
  Чаадаєва О.О. Дидактичні аспекти формування предметно-світоглядних компетентностей майбутнього фахівця фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 108-111. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
441045
  Татенко О.С. Дидактичні вимоги до практичних занять у навчальних майстернях / О.С. Татенко. – К., 1961. – 64с.
441046
  Варава І.М. Дидактичні вимоги до самостійної роботи учнів на уроці : Дидактичні вимоги до самостійної роботи учнів на уроці.Метод. посібник для студентів з педагогічної практики / І.М. Варава; Мін-во вищої і середньої освіти УРСР КДУ ім.Шевченка. – Київ : КДУ, 1968. – 58с.
441047
  Журавська Л.М. Дидактичні вимоги до створення і використання завдань для самостійної роботи студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С171-179
441048
  Омеляненко В. Дидактичні вимоги до творчих письмових робіт учнів з мови : (5-8 кл.) / В. Омеляненко. – Киев : КДУ, 1968
441049
  Борисова А.О. Дидактичні завдання формування методичної компетентності магістрантів спеціальності "Педагогика вищої школи" // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 115-120. – ISSN 2078-1687
441050
  Земелєва Л.Г. Дидактичні засади активації діяльності студентів при вивченні дисципліни "Безпека життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 40 : фото
441051
  Соменко О. Дидактичні засади використання систем комп"ютерної математики у навчальному процесі вищої школи / Олена Соменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 35-39. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
441052
  Шиян Н. Дидактичні засади конструювання електронного підручника з хімії / Н. Шиян. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.28-35. – (Педагогічні науки)
441053
  Земелєва Л.Г. Дидактичні засади проблемної лекції з БЖД на підставі методики системного аналізу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 10-11
441054
  Левитська Т. Дидактичні засади професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенського університету прикладних наук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 433-448. – ISSN 2312-5993
441055
  Засєкіна Т.М. Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Засєкіна Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
441056
  Кузьменко А.Ю. Дидактичні засади структурування змісту освіти: історико-педагогічний підхід (20-30 роки ХХ ст.) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 180-184. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
441057
  Кочан І. Дидактичні засади українського термінознавства кінця XX - початку XXI століть // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 75-99. – ISBN 978-966-2057-28-7
441058
  Садовий М.І. Дидактичні засади формування готовності майбутніх учителів технологій до використання сервісів Google / М.І. Садовий, М.А. Токаренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 77-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
441059
  Нестуля С.І. Дидактичні засади формування лідерської компетентності майбутних бакалаврів з мененджменту в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Нестуля Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
441060
  Свиридюк Н. Дидактичні засади формування моделі підготовки учителів до застосування етнодизайну на заняттях з історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 208-214
441061
   Дидактичні засади формування навчальних профілів : посібник / Кизенко В.І. [та ін.] ; за наук. ред В.І. Кизенка ; Нац. Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 132 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-644-180-8
441062
  Чейпеш І. Дидактичні засоби формування міжкультурних діалогічних умінь у процесі вивчення іноземної мови // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 327-330. – ISBN 978-617-8046-15-6
441063
  Рубцова С. Дидактичні і організаційні складові при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 163-165. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
441064
  Мокрогуз О.П. Дидактичні ігри на уроках історії : 5-9 класи / О.П. Мокрогуз, А.О. Єрмоленко. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.7). – ISBN 966-333-051-1
441065
  Кульчицька Я.М. Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 249-253
441066
  Кузьменко А.Ю. Дидактичні ідеї підручникотворення в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 194-203. – ISBN 978-966-544-404-5
441067
   Дидактичні матеріали до теми "Норильське повстання 1953 року" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 19/21 (587/589), липень 2020 р. – С. 24-26
441068
  Терещук Г. Дидактичні матеріали до теми "Революція на граніті". Історія України. 11 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.
441069
  Кудрявцев С.В. Дидактичні матеріали з алгебри для 7-го класу. / С.В. Кудрявцев. – К, 1974. – 239с.
441070
   Дидактичні матеріали з геометрії для 7 класу. – Київ, 1974. – 126 с.
441071
  Мороз П.В. Дидактичні матеріали з історії стародавнього світу. 6 клас / П.В. Мороз. – Київ : А.С.К., 1998. – 128 с. – ISBN 966-539-070-8
441072
  Коляда І. Дидактичні матеріали з історії України : 8 кл. / І. Коляда, К. Крилач, А. Подобєд. – Київ : А.С.К., 1998. – 110с. – ISBN 966-539-113-5
441073
  Коляда І.А. Дидактичні матеріали з історіїї України : 7 кл. / І. Коляда, К. Крилач, А. Подобєд. – Київ : А.С.К., 1998. – 112с. – ISBN 966-539-099-6
441074
   Дидактичні матеріали з математики : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів 1 та 2 рівнів акредитації. – Київ : Вища школа, 2001. – 271с. – ISBN 966-642-017-1
441075
  Малій О. Дидактичні матеріали з нової історії. 9 клас / О. Малій, Н. Чебанюк. – Київ : А.С.К., 1998. – 80 с. – ISBN 966-539-078-3
441076
  Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства. / О.Д. Наровлянський. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 157с. – ISBN 966-7302-59-8
441077
  Нижник В.Г. Дидактичні матеріали з фізики для 7 класу : Посібн. для вчителів / В.Г. Нижник, Є.В. Коршак, В.Д. Сиротюк. – Київ : Педагогічна преса, 1999. – 84с. – ISBN 966-7320-05-7
441078
  Волкова А.С. Дидактичні матеріали з фізичної географії СРСР / А.С. Волкова, М.Є. Медведев. – Київ : Радянська школа, 1977. – 88с.
441079
  Базелюк І.І. Дидактичні матеріали з хімії : (8 клас) : посібник для вчителя / І.І. Базелюк, Л.П. Величко. – Київ : Педагогічна преса, 1998. – 86 с. – (Сер.: Нове в методиці). – ISBN 966-7320-06-5
441080
  Карпович М.Г. Дидактичні можливості використання інформаційних технологій у вищій школі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 145-154. – ISSN 2518-7600
441081
  Кобернік С.Г. Дидактичні можливості онлайн уроку географії з використанням відеопрограм у період карантину / С.Г. Кобернік, В.В. Афанасьєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 19-24. – Бібліогр.: 4 назв.
441082
  Кобернік Сергій Дидактичні можливості підручника географії (на прикладі вивчення курсу "Географія материків і океанів" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-12 : Схеми
441083
  Смілянець О.Г. Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 222-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розв"язання суперечності між тим, що соціальні мережі широко використовуються молоддю і тим, що вони майже не застосовуються в навчальному процесі у вищих аграрних закладах України. Метою статті є ...
441084
  Конфедерат І.М. Дидактичні можливості тексту / І.М. Конфедерат. – К., 1988. – 112с.
441085
  Бушок Г.Ф. Дидактичні основи викладання фізики в педвузах / Г.Ф. Бушок. – Київ : Вища школа, 1978. – 232 с.
441086
  Астахов О.І. Дидактичні основи навчання хімії : [посібник для вчителів] / Астахов О.І., Чайченко Н.Н. – Київ : Радянська школа, 1984. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-127 (58 назв.)
441087
  Приходько Ю.І. Дидактичні основи підготовки військових фахівців з вищою освітою в контексті військових освітніх систем провідних країн НАТО: історична ретроспектива, сучасність, перспективи // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2618-1614
441088
  Гризун Л. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на інтегративних засадах як комплекс складових // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
441089
  Шмир М.Ф. Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі підготовки вчителя іноземної мови : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Шмир Марія Федорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
441090
  Єременко І.Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі / І.Г. Єременко. – К., 1966. – 131с.
441091
  Чжоу Цун. Дидактичні основи формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 209-213. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
441092
  Красовський О.С. Дидактичні основи формування змісту електронних підручників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 134-142. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор раскрывает структуру электронных учебников и основные дидактические требования к ней и к содержанию, оформлению учебников с учетом психических и физиологических особенностей школьников.
441093
  Ковчин Н.А. Дидактичні особливості диференціації навчання (на матеріалах шкільної географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 30-33. – Бібліогр.: 11 назв
441094
  Кміт Я.М. Дидактичні особливості інтеграції знань і вмінь з природних дисциплін у процесі підготовки студентів-іноземців до навчання у вищій медичній школі. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кміт Я.М.; Ін-тут пед. і психології профес. освіти АПН України. – К., 1995. – 23л.
441095
  Головко С.Г. Дидактичні особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень в умовах кредитно-модульного навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 54-58
441096
  Трубачева С.Е. Дидактичні особливості метапредметних технологій в умовах профільного навчання / С.Е. Трубачева, О.В. Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 295-298. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
441097
  Назаренко Т.Г. Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 51-58. – ISSN 2411-1317
441098
  Трубачева С. Дидактичні особливості формування навчальної компетентності учнів в умовах цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану / С. Трубачева, О. Мушка, Ю. Люлькова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 202-207. – ISSN 2411-1309
441099
  Дука М. Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 14-24. – ISSN 2312-5993
441100
  Назаренко Тетяна Дидактичні підходи до створення майбутнього підручника з фізичної географії України для 12-річної школи / Назаренко Тетяна, Кравчук Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-13. – Бібліогр. 8 назв
441101
  Ящук Т.В. Дидактичні погляди Івана Огієнка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 277-278. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
441102
  Пономаревський С.Б. Дидактичні погляди Софії Русової і радянські реформаційні процеси у шкільництві 20-х років XX ст. // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 146-155. – ISBN 978-966-7496-76-0
441103
  Сікорський П. Дидактичні поняття кредиту та модуля в контексті Болонського процесу // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 30
441104
  Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві / М.М. Грищенко. – Київ : Вища школа, 1973. – 68 с. – Бібліогр:с.66-67. – (Бібліотечка викладача)
441105
  Тихонова Т.В. Дидактичні принципи інформаційно-технологічної освіти майбутнього педагога // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності потребує суттєвого удосконалення дидактичних основ інформаційно-технологічної освіти майбутніх вчителів, визначення її дидактичних принципів. У статті автор обгрунтовує систему дидактичних принципів ...
441106
  Пономарьова О.А. Дидактичні принципи організації мовної підготовки в умовах інформаційно-освітнього середовища // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 59-60
441107
  Скиба Ю. Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (987). – С. 13-17. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність методики використання загальних дидактичних принципів та обгрунтовано доцільність впровадження специфічних принципів у процесі підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку.
441108
  Марін О. Дидактичні проблеми кримінального права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 151-154
441109
  Мітельман І.М. Дидактичні ресурси agile-стратегій підготовки вчителів до роботи з математично обдарованими учнями // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 65-73. – ISSN 2786-69-47
441110
  Меняйленко О. Дидактичні системи інтелектуальних інформаційних технологій навчання / О. Меняйленко, О. Шевчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 31-40. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
441111
  Сусь Б.А. Дидактичні та методичні основи активізації самостійної діяльності студентів (курсантів) при різних формах занять з фізики : Hавчально-методичний посібник / Б.А. Сусь; Киівський військовий ін-т управління та зв"язку. – Київ, 1996. – 196 с. – ISBN 5120042112
441112
  Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету Еxcel під час викладання хімічних дисциплін / Т.О. Форостовська, Ю.В. Бохан // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 138-143. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
441113
  Кучерук Оксана Дидактичні технології: стратегія лінгвокультурологічного розвитку школярів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
441114
  Десятов Дмитро Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
441115
  Десятов Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії / Десятов, , Дмитро // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
441116
  Десятов Дмитро Дидактичні умови використання коміксів на уроці історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-22. – Бібліогр. в кінці ст.
441117
  Добровська Л.М. Дидактичні умови впровадження універсальних математичних систем у навчальний процес технічних ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 142-146. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
441118
  Дергач Маргарита Альфритівна Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики) : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01. / Дергач Маргарита Альфритівна; Мелітопольський держ. педагог. ін-тут. – Мелітополь, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.145-182
441119
  Дергач М.А. Дидактичні умови застосування гіпертекстовіх програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дергач М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 18л.
441120
  Петровський С.С. Дидактичні умови застосування методу проектів у профільному навчанні старшокласників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 105-109. – (Педагогіка ; № 3)
441121
  Зайцева І.О. Дидактичні умови оптимізації дистанційного навчання у вищій школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 212-219. – ISSN 2312-5993
441122
  Кривонос О.Б. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 19-22
441123
  Варава І.М. Дидактичні умови підвищення ефективності самостійної роботи учнів на уроці (5-6 кл.) : Дис... канд. пед.наук: / Варава І. М.; КДУ. – К., 1968. – 195л.
441124
  Смирнова М.І. Дидактичні умови підвищення мотивації вивчення іноземної мови студентами немовного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 224-228. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
441125
  Онищук В.О. Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (5-8 класи) / В.О. Онищук. – Київ : Радянська школа, 1964. – 166 с.
441126
  Трубачева С.Е. Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 251-253. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
441127
  Малихін О. Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій навчання студентів філологічних спеціальностей / О. Малихін, А. Гавриленко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 28-32. – ISSN 2308-4634
441128
  Пророченко Н.П. Дидактичні умови формування інтересів студентів в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.122-130. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
441129
  Балюк В.О. Дидактичні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд.пед.наук : 13.00.09 / Балюк Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки україни, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
441130
  Вигранка Т.В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Вигранка Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України,. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
441131
  Мамон О. Дидактичні умови формування самооцінки навчальної діяльності майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 45-51. – ISSN 2075-1478
441132
  Головко М. Дидактичні функції сучасного підручника астрономії в умовах дистанційного навчання / М. Головко, І. Крячко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 43-51. – ISSN 2411-1309
441133
   Дидактично-виховні ідеї А.Б. Резніка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 198-211. – ISBN 978-617-7364-13-8
441134
  Бідюк Д. Дидактично-демократична парадигма навчання хореографії у британському досвіді // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 64-73. – ISSN 2308-4081
441135
  Коваленко В. Дидактологістика у сфері політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над політичними ідеями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 34-40. – ISSN 2078-1016
441136
   Дидахн / С. И. С. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1886. – 117 с.
441137
  Месхиа Ш.А. Дидгорская битва / Ш.А. Месхиа. – Тбилиси, 1974. – 124с.
441138
  Ремньова Л. Диджитал-етикет у сучасних бізнес-комунікаціях та в управлінні персоналом / Л. Ремньова, Т. Забаштанська // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 32-43. – ISSN 2411-5215
441139
  Собченко Т.М. Диджитал сервіси у науково-педагогічних дослідженнях / Т.М. Собченко, Т.С. Твердохліб // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 203-207. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
441140
  Кобеля З.І. Диджиталізація HR: майбутнє кадрового адміністрування / З.І. Кобеля, С.І. Тодорюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 397-402. – ISSN 2222-4459
441141
  Барабаш О. Диджиталізація вітчизняної освіти: проблеми і перспективи розвитку в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 : Право в умовах воєнного стану: визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму. – С. 109-121. – ISSN 1026-9932
441142
  Клим Н.М. Диджиталізація обліку в динамічному глобальному середовищі / Н.М. Клим, М.В. Плекан, Н.В. Мужевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 269-274. – ISSN 2222-4459
441143
  Гетман Ю. Диджиталізація публічної сфери як підгрунтя інституціалізації громадсько-політичної активності онлайн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 90-102. – ISSN 1563-3713
441144
  Парубець О.М. Диджиталізація регіональної преси в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-91. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
441145
  Давидова О.Ю. Диджиталізація як драйвер зростання конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанного бізнесу / О.Ю. Давидова, В.Д. Колесникова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 113-120. – ISSN 2222-4459
441146
  Гудзь О.Є. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств / О.Є. Гудзь, С.А. Федюнін, В.В. Щербина // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 18-24. – ISSN 2415-8089
441147
  Антоновская А.А. Диди Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 3. – 1950. – 400 с.
441148
  Антоновская А.А. Диди Моурави : Георгий Саакадзе: роман / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 4. – 1953. – 639 с.
441149
  Антоновская А.А. Диди Моурави : Георгий Саакадзе: роман / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 5. – 1958. – 499 с.
441150
  Антоновская А. Диди Моурави : истор. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 1. – 1960. – 512 с.
441151
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истр. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 2. – 1960. – 526 с.
441152
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истр. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 3. – 1960. – 461 с.
441153
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истр. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 4. – 1961. – 743 с.
441154
  Антоновская А.А. Диди Моурави : ист. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 5. – 1961. – 562 с.
441155
  Антоновская А.А. Диди Моурави : истор. роман: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 6. – 1962. – 831 с.
441156
  Слонимский Ю.И. Дидло / Ю.И. Слонимский. – Л.-М., 1958. – 262с.
441157
  Тбилели И. Дидмоуравиани / Иосиф Тбилели. – Тбилиси, 1945. – 80 с.
441158
  Имнаишвили Д.С. Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршийским языками / Д.С. Имнаишвили. – Тбилиси, 1963. – 323с.
441159
  Акимова А.А. Дидро / Акимова А.А. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 12(368))
441160
  Длугач Т.Б. Дидро и Приключения диалогического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 139-145. – ISSN 0042-8744
441161
  Кротов А.А. Дидро как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 123-132. – ISSN 0042-8744
441162
  Левина И.М. Диего Веласкес / И.М. Левина. – Л, 1948. – 9с.
441163
  Предтеческий М. Диего Веласкес // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С.43-60


  Дієго Веласкес (1599-1660) - іспанський художник. Автор жанрових картин і портретів.
441164
  Винниченко Т. Диего Веласкес: трактирам и дворцам // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 26-47. – ISSN 1819-6268
441165
  Никитюк О.Д. Диего да Сильва Веласкес / О.Д. Никитюк. – М, 1961. – 20с.
441166
  Кофман А. Диего де Ордас - покоритель Ориноко // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-37. – ISSN 1812-867Х


  Іспанський конкістадор першопроходець Діего де Ордас (народився в 1480 р.)
441167
  Каретникова И.А. Диего Ривера / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 31с.
441168
  Осповат Л.С. Диего Ривера / Л.С. Осповат. – М., 1969. – 348с.
441169
   Диего Ривера [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Советский художник, 1966. – 12 л., 6 с. : 12 откр. + 1 обл. . + тект. вклад.


  Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес
441170
  Малицкая К.М. Диего Родригес де Сильва Веласкес / К.М. Малицкая. – Москва, 1934. – 48с.
441171
  Андреев В.М. Диеновые реакции 1-винил- -циклогексена. Бициклические орто-дикарбоновые кислоты, их превращения и стереохимия : Автореф... канд. хим.наук: / Андреев В.М.; АН СССР. Отд. хим. наук. Ин-т органической химии. – Москва, 1953. – 17 с.
441172
  Мартиросян Ф.А. Диеновые синтезы с участием 2-хлор-3-фенил- и 2-хлор-3-метилбутадиенов-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Мартиросян Ф.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 20л.
441173
  Онищенко А.С. Диеновый синтез / А.С. Онищенко. – Москва : АН СССР, 1963. – 651 с.
441174
  Шапшинская Л.А. Диеновый синтез в ряду циклонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шапшинская Л.А. – Казань, 1952. – 8 с.
441175
  Аккулова З.Г. Диеновый синтез полимидов взаимодейсвием бисмалеимидов с ароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Аккулова З.Г.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 17л.
441176
  Матвеева З.М. Диеновый синтез с 1,2-диазадиенами-1,3 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Матвеева З.М. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова , Хим. фак-т. – Ленинград, 1970. – 14 с.
441177
  Бетанели Л.В. Диеновый синтез с пиридонами-2. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бетанели Л.В.; МГУ. – М, 1974. – 14л.
441178
  Гапеева М.В. Диеновый синтез с пиронами-2 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гапеева М.В.; МГУ. – М., 1971. – 19л.
441179
  Губин С.П. Диены и их "пи"-комплексы / С.П. Губин, А.В. Голоунин. – Новосибирск, 1983. – 202с.
441180
  Шишлакова С.И. Диета- это вкусно! / С.И. Шишлакова. – М, 1991. – 157с.
441181
  Донцова Д.А. Диета для трех поросят : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сериал "Татьяна Сергеева. Детектив на диете". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-28645-4
441182
   Диетическая кухня. – Москва, 1991. – 573с.
441183
  Пятницкий Т.А. Диетические блюда. Приготовление в домашних условиях / Т.А. Пятницкий. – К., 1976. – 126с.
441184
  Пятницкий Т.А. Диетические блюда. Приготовление в домашних условиях / Т.А. Пятницкий. – Изд. 2-е, доп. – К., 1977. – 208с.
441185
  Гунина Л. Диетические добавки в системе внетренировочных факторов стимуляции работоспособности спортсменов // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 27-36. – ISSN 1992-7886
441186
  Губа Н.И. Диетическое питание и кулинария в домашних условиях / Н.И. Губа, Б.Л. Смолянский. – Днепропетровск, 1988. – 213с.
441187
  Лаптенок Л.В. Диетическое питание: Кулинарные рецепты и полезные советы. / Л.В. Лаптенок. – 2-е изд., доп. – Минск, 1988. – 254с.
441188
  Гурвич М.М. Диетолог отвечает на вопросы / М.М. Гурвич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 128с.
441189
  Матковский А. Диетот -- крвнината во Македоніа и на Балканскот полуостров за време на турското владение / А. Матковский. – Скопіе, 1973. – 128с.
441190
   Диетотерапия, мумие и травы по рецептам восточной медицины. – Алма-Ата, 1990. – 46с.
441191
  Маланій Н.І. Дизабілиті в художньо-філософській візії англійського ренесансу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 10-12
441192
  Капінус Л.В. Дизайн-мислення як нова парадигма поведінкової економіки // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 31-33. – ISBN 978-9934-571-51-0
441193
  Підгурський О.С. Дизайн-освіта у ВНЗ м. Хмельницького на початку XXI століття // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 82-87. – ISSN 2413-5402
441194
  Аршинник Татьяна Дизайн-отели Парижа : Париж. Hotel de Sers // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 18 : Іл.
441195
  Чирчик С. Дизайн-проектування в системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
441196
  Гуржый А.М. Дизайн-проектування статичних аудіовізуальних засобів умовнографічної наочності / А.М. Гуржый, В.П. Волинський, Л.П. Ткачова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 24-31
441197
  Гула Є. Дизайн - культура народів / Є. Гула, А. Осадча, О. Мазніченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 58-64. – ISSN 2413-4767
441198
  Іванченко М.Ю. Дизайн — важливий чинник іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 79-84
441199
  Холмянский Л.М. Дизайн / Л.М. Холмянский, А.С. Щипанов. – Москва, 1985. – 240с.
441200
  Бюи Сильви Дизайн : Техника / Бюи Сильви, Коаталем, Жан-Люк // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 168-177 : Фото. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1029-5828
441201
  Андрущенко Т.І. Дизайн : (посібник для ВНЗ III та IV рівня акредитації зі спец. "Дизайн") / Т.І. Андрущенко, І.І. Дробот, Ю.Г. Легенький. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 702, [1] с. : іл. – На тит. арк.: (До 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Бібліогр.: с. 695-700 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-832-4
441202
  Микуляк В.В. Дизайн iнгiбiторiв активного центру тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis на основi iнгiбiтора SB-219383 / В.В. Микуляк, І.Я. Дубей, О.І. Корнелюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 167-174. – ISSN 1025-6415
441203
  Нильсен Я. Дизайн Web-страниц : анализ удобства и простоты использования 50 узлов / Якоб Нильсен, Мари Тахир ; пер. с англ.: Н.В. Зозули [и др.]. – Москва : Вильямс, 2002. – 336 с. – ISBN 5-8459-0315-7


  Книга о том как произвести благоприятное впечатление на посетителя Вашего Web-узла
441204
  Тимошенко М.М. Дизайн архітектурного макро-міді-міні-середовища авіаійного комплексу в м.Баки / М.М. Тимошенко, В.М. Симоненко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 134-143 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
441205
  Бондар І.С. Дизайн архітектурного середовища в контексті мистецьких практик постмодернізму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Бондар Ігор Савич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
441206
  Пригорницька А.А. Дизайн в проекті модерну та постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
441207
   Дизайн вашого відпочинку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 78-79 : фото
441208
  Шудло С. Дизайн вибірки міжнародного дослідження викладання та навчання TALIS: kейс України / С. Шудло, С. Хобта // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 161-171. – ISSN 2077-5105
441209
  Цяо Ш. Дизайн дитячих ігрових просторів КНР в умовах розвитку індустрії дозвілля : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Цяо Шубей ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
441210
  Цяо Шубей Дизайн дитячого ігрового простору як частина міської інфраструктури мегаполісів Китаю // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1584-1590. – ISSN 1028-5091


  "Визначено місце ігрового простору в міській інфраструктурі мегаполісів Китаю, а також локальні особливості його дизайну. Виділено дві основні тенденції в проектуванні ігрового дитячого простору в Китаї. Як можливу тему, образ дизайн-рішення дитячої ...
441211
  Єфімова М.П. Дизайн дитячої книги України: проектно-художні принципи і засоби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Єфімова Марія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
441212
  Горобець Ірина Дизайн дозвілля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 70-73 : фото
441213
  Депутатов В.О. Дизайн дослідження мовної оптики "тілесного Я" методом аналізу особистісних та метафоричних наративів // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 24-29. – ISBN 978-966-434-530-6
441214
   Дизайн дослідження психологічних детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, О.С. Ковальчук, К.А. Пенцак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 3-9. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
441215
  Кресвелл Дж.В. Дизайн дослідження: підходи на основі якісних, кількісних і змішаних методів / Джон В. Кресвелл, Дж. Девід Кресвел ; [пер. з англ.: І. Кобель, Т. Кобель]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2022. – 283, [1] с. : іл., табл. – Пер. изд. : Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / John W. Creswell, J. David Creswell. Los Angeles, 2018. - Імен. покажч.: с. 273-276. – Бібліогр.: с. 261-271. – ISBN 978-617-7608-45-4
441216
  Сафонова Т.Р. Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам"яток : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Сафонова Тетяна Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
441217
  Чжаохуй В. Дизайн експозиційного простору сучасних художніх музеїв Китаю : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чжаохуй Вай ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
441218
  Аронов В.Р. Дизайн и искусство : (актуал. проблемы техн. эстетики) / Аронов В.Р. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – Библиогр.: с. 62 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; 2)
441219
  Долгоруков А.М. Дизайн и развитие программ подготовки магистров-социологов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 1726-667Х
441220
  Терехова А. Дизайн интернет-сайта: какой способ охраны выбрать? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0201-7059


  В приведенной статье рассмотрены существующие подходы к фиксации прав на дизайнерское решение интернет-сайта. Выделены преимущества и недостатки патентного и непатентного способов охраны, подробно изложен порядок регистрации дизайнерского решения в ...
441221
  Иванова Л.А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Л.А. Иванова, О.В. Дышкантюк, С.Е. Полевая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 224, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-289-019-8
441222
  Єременко Л.К. Дизайн і технічний прогрес // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 81-89. – ISSN 2415-8151
441223
  Гнатюк Л.Р. Дизайн інтер"єрів oфісних приміщeннях з викoристaнням сучасних екологічних тeндeнцій / Л.Р. Гнатюк, Т.С. Синиця // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 47-56. – ISSN 2415-8151
441224
  Косенко Д.Ю. Дизайн інтер"єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Косенко Данило Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
441225
  Сьомка С.В. Дизайн інтер"єру, меблів та обладнання : підручник / Сергій Сьомка, Євген Антонович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 358, [2] с., [18] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-358. – ISBN 978-966-452-240-0
441226
  Ляшенко В.О. Дизайн как социокультурный феномен // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 225-244. – ISSN 1684-2626
441227
  Шуминова И. Дизайн как средство кросс-культурной коммуникации / Ирина Шуминова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 17 (203). – С. 30-34. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена особенностям дизайна в библиотеках межкультурного Астраханского региона.
441228
  Коломиец Валентин Иванович Дизайн как эстетическая деятельность (особенности становления, структуры и функционирования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Коломиец Валентин Иванович; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1987. – 18л.
441229
  Голуб О.А. Дизайн комплексів фулеренів з калікс[N]аренами та вплив на їхню стабільність іонів перехідних металів / О.А. Голуб, О.В. Михайленко, Т.В. Любчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Проведено квантово-хімічні розрахунки методами ММ+ та РМ3 комплексів типу "гість-хазяїн" між фулеренами С60 і С70 та різними калікс[n]аренами. Запропоновано закріплення "хазяїна" на поверхні носія (силікагелі) за допомогою атомів металів, наприклад Ті ...
441230
  Кобейсі Х. Дизайн ліванського житлового інтер"єру в наукових дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 248-254. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті узагальнено результати досліджень, що стосуються житлового ліванського інтер’єру, визначено основні підходи до його вивчення. Констатовано переважно описовий, пов’язаний з розвитком туристичного бізнесу, підхід до висвітлення традиційної ...
441231
  Маковецька М. Дизайн меблів Галичини 1920–1930-х рр: світові тенденції та пошук власної ідентичності // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 277-288. – ISSN 0236-4832
441232
  Смирний Д. Дизайн музейної експозиції // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 186-193
441233
  Смирний Д.В. Дизайн музейної експозиції: композиційний та ергономічний аспекти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Смирний Дмитро Вагіфович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
441234
  Опалєв М.Л. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Опалєв М.Л. ; М-во освіти і науки України; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
441235
  Ревун О.С. Дизайн освітлення храмів на теринах України, який базується на архітектурній композиції споруд // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 226-230. – ISBN 978-617-8037-94-9
441236
  Шарко А.В. Дизайн полярної неорганічної структури в комплексах Cu[MOF5] (M = Nb, Ta) з піразолами / А.В. Шарко, К.В. Домасевич // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 76
441237
  Захарова С.О. Дизайн постмодерну як специфічна форма реалізації ціннісно-адаптаційного потенціалу особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 97-105. – ISSN 2072-1692
441238
   Дизайн потенційно активних речовин для SH2 доменів методами молекулярного моделювання / В.В. Гурмач, О.М. Балінський, М.О. Платонов, О.М. Бойко, П.О. Бориско, Ю.І. Прилуцький // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine. – Київ, 2014. – V. 30, N 4. – С. 321-325. – ISSN 0233-7657


  Пошук нових хімічних структур, здатних виявляти специфічну біологічну дію, є комплексною проблемою, що потребує використання сучасних методів молекулярного моделювання. Відомо, що SH2 домени відіграють важливу роль в онтогенезі як посередники ...
441239
  Квасниця Р.Б. Дизайн просторів для презентації модних колекцій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Квасниця Роксоляна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
441240
  Антонович Є.А. Дизайн реклами: теоретико-методологічні засади / Є.А. Антонович, С.В. Прищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 3-10. – ISBN 966-7665-71-2
441241
  Краснобородкина А.Г. Дизайн русского и западноевропейского модерна: компаративный подход // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются основные составляющие стиля модерн. Проводя параллель между Россией и Западной Европой, можно проследить в деятельности творческих обществ. организаций направленность на возрождение декоративно-прикладного искусства как одного ...
441242
   Дизайн системи адміністрування виборів : [пер. з англ.] / [Хелена Катт, Ендрю Елліс, Майкл Мейлі та ін. ; ред.: Д. Ковриженко та ін.] ; Intern. inst. for democracy a. electoral assistance (IDEA). – Випр. і допов. видання. – [Київ] : Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам [та ін.], 2016. – XVI, 489 с. : іл., табл. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в кінці розд. та в дод.: с. 437-440. – (Матеріали МІДСВ з питань виборчого процесу.). – ISBN 978-91-7671-077-7


  У випадку розходження між оригіналом та перекладом, пріоритет має англомовна версія (ISBN 978-91-87729-66-9)
441243
  Матиящук О.В. Дизайн та проектування дитячих майданчиків в структурі сучасного готельного комплексу / О.В. Матиящук, Г.Р. Ашмаріна // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 126-133. – ISSN 2308-135X
441244
  Голубець О. Дизайн та радянська ідеологія // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 234-242. – ISSN 2225-3246
441245
  Потіха Л.М. Дизайн та синтез азагетероциклів на основі [альфа, бета]-ненасичених [гамма]-галогенокарбонільних сполук : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Потіха Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
441246
  Потіха Л.М. Дизайн та синтез азагетероциклів на основі а,b -ненасичених y-галогенокарбонільних сполук : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Потіха Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 580 арк. – Додатки: арк. 377-580. – Бібліогр.: арк. 325-376
441247
  Комаров Ігор Володимирович Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного захисту... : функціональних груп. Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.03 / Комаров Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 279л. – Бібліогр.: л. 254 - 279
441248
  Комаров Ігор Володимирович Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного зхисту ... : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.03 / Комаров І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
441249
  Бугера О.І. Дизайн та синтез молекулярних пінцетів для детекції АТФ на основі флавонолів / О.І. Бугера, А.П. Нетребчук, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 85
441250
  Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Ярошенко В.О. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Київ, 2009. – 291л. + Додатки : л.218-291. – Бібліогр. : л.166-217
441251
  Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізотерних аналогів : автореф. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Ярошенко В. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
441252
  Даниленко Віктор Якович Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури 20 століття (національний та глобалізаційний аспекти) : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Даниленко В.Я.; Мін-во освіти і науки України Львівська нац. академія мистецтв. – Львів, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
441253
   Дизайн флуоресцентних зондів з рецептором каліксаренового типу / О.І. Духно, Ю.І. Матвеєв, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, В.І. Кальченко, В.Г. Пивоваренко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 91
441254
  Саліх Х.Т. Дизайн шведської газети "Афтонбладет" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 194-198


  Наукова стаття досліджує особливості дизайну шведської газети "Афтонбладет". The scientific article investigates the design features of the Swedish newspaper "Aftonbladet".
441255
  Мікула Олександр Дизайн як культура // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
441256
  Рижова І.С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 196-208. – ISSN 2072-1692


  Аналіз дизайну як суперечливого і складного духовно-практичного феномена
441257
  Мискарян Кара Дизайн, преобразивший повседневность : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 96-108 : Фото
441258
  Матвіюк Т.В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Матвіюк Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 232 л. – Додатки: л. 170-232. – Бібліогр.: л. 158-169
441259
  Матвіюк Т.В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Матвіюк Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
441260
   Дизайн: очерки теории системного проектирования. – Ленинград, 1983. – 185с.
441261
  Тканко З. Дизайнер одягу у контексті сучасної доби // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 92-112. – ISSN 0236-4832
441262
  Мотрич К. Дизайнери "русского мира" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 січня (№ 2). – С. 1, 10
441263
  Даниленко В. Дизайнерська Україна у світовому контексті // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 176-186
441264
   Дизели. – М.-Л., 1957. – 442с.
441265
  Диденко А.М. и др. Дизели СМД / А.М. и др. Диденко. – М., 1990. – 271с.
441266
  Бабченко А. Дизелятник : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6-29. – ISSN 0130-7673
441267
  Пульманов Н.В. Дизель-комперссоры со свободно движущимися поршнями / Н.В. Пульманов. – М, 1959. – 284с.
441268
  Каторин Ю. Дизель-электрические подводные лодки. Эволюция // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 28-34
441269
  Сулханишвили Н.Н. Дизель-электрический привод переменного тока в бурении / Н.Н. Сулханишвили. – М., 1964. – 97с.
441270
  Сухенко Ю.Г. Дизельне біопаливо і його якість / Ю.Г. Сухенко, В.Ю. Сухенко, М.М. Муштрук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 79-88 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2524-0102
441271
  Пахомова В.В. Дизинфекция современных пассажирских вагонов оборудованных синтетическими материалами : Автореф... Канд.мед.наук: 14.780 / Пахомова В.В.; Центр.науч.исслед.ин-т эпидемиологии. – Москва, 1970. – 18л.
441272
  Матросова Наталья Дизраэли и Гладстон - противостояние длиною в жизнь // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66-80. – ISSN 1812-867Х
441273
   Дизъюнктивные дислокации Днепровско-Донецкой впадины. – Полтава, 1967. – 72с.
441274
  Алексанян А.А. Дизъюнктивные нормальные формы над линейными функциями : теория и практика / А.А. Алексанян. – Ереван : Ереванский университет, 1990. – 200 с. – Библиогр.: с. 194-198
441275
   Дииодид ртути: получение, свойства, применение. – Новосибирск, 1984. – 103 с.
441276
  Новогрудский Г.С. Дик с 12-й Нижней / Г.С. Новогрудский. – М, 1958. – 224с.
441277
  Джатиев Т.И. Дика : повесть-быль / Т.И. Джатиев; пер. с осет. – Москва : Детская литература, 1969. – 224 с.
441278
  Джатиев Т.И. Дика : повесть-быль / Т.И. Джатиев; пер. с осет. А.злобина, А.Рудько. – Москва : Советская Россия, 1978. – 208 с.
441279
  Немцова Б. Дика Бара / Б. Немцова. – К., 1970. – 208с.
441280
  Томенко М.Д. Дика груша : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1968. – 63 с.
441281
  Томенко М.Д. Дика груша : Вибране. Поезії. Поеми. Лірика / Микола Томенко. – Київ : Фенікс, 2006. – 448 с. – ISBN 966-651-301-3
441282
  Дяченко М. Дика енергія. Лана : роман / М. Дяченко, С. Дяченко; Марина і Сергій Дяченки. – Вінниця : Теза, 2006. – 411, [3] с. : іл. – ISBN 966-8317-77-7
441283
  Васильченко Б. Дика Московія: історія злочинів, ганьби і поразок // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Березень (№ 3). – С. 6-7


  Спочатку про Крим. Самостійна держава, Якій ще Петро I платив данину. А потім Крим було завойовано. Зрештою, завоювання - факт, але не право. Крим ніколи не належав московії. Наступний аргумент - Новоросія. Тимчасова назва півдня України, що виникла у ...
441284
  Мопассан Гі де Дика пані і инші оповіданя [Дика пані і інші оповідання] / Гю Де Мопасан ; [Пер. В.Г. Щурат, М.М. Кордуба, Г. Коpдуба, В. Риленко [Д.Г. Йосифович]]. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [1], VI, 93 с. – ([Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 4])


  Зміст: Дика панї; Бочівка; Місячна ніч; Ординанс; Калїка; Кельнеp! Пива; Дядько Улян; В дорозі; Боягуз; Жебpак; Любка; Монако. - В кн. також ст.: Кілька слів про автора
441285
  Шалак О.І. Дика пташка / О.І. Шалак. – Київ, 1991. – 30 с.
441286
  Соловйов С. Дика рівнина : новели // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 148-149


  Зміст: "Кривоокий", "На дубі сокіл".
441287
  Савостіянов О. Дика рослинність Поділля. / О. Савостіянов. – Вінниця, 1925. – 71с.
441288
  Гармаш Д.М. Диканський історико-краєзначий музей / Д.М. Гармаш. – Х., 1990. – 108с.
441289
  Скрипченко Н. Диканський маєток Кочубеїв (ІІ половина XVII – початок ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті аналізується процес формування першого великого маєткового комплексу Кочубеїв у Диканьці, що становив основне ядро їх родових землеволодінь в Гетьманщині. В этой статье анализируется процесс формирования первого большого поместного ...
441290
  Кішик В. Диканські володіння Кочубеїв наприкінці XVII - на початку XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 8
441291
  Жук В.Н. Диканька / В.Н. Жук. – Х., 1973. – 55с.
441292
  Ким С.М. Дикарбонилдигалогениды платины (II) и их взаимодействие с алкинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ким С.М.; Ан КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 18л.
441293
  Никонов В.В. Дикарбонильный стресс: гипотеза клеточного повреждения в условиях гипоксии. Пусковой механизм развития мультиорганной дисфункции / В.В. Никонов, С.В. Курсов, А.В. Белецкий // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 78-85. – ISSN 2224-0586
441294
  Лундквист А. Дикари живут на Западе / А. Лундквист. – Москва, 1958. – 374с.
441295
  Магомед-Расул Дикарка : повесть / Магомед-Расул ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 222 с.
441296
  Резник Л.М. Дикарь. / Л.М. Резник. – Волгоград, 1990. – 36с.
441297
  Гогуа А.Н. Дикая азалия : повести и рассказы / А.Н. Гогуа; пер. с абхаз. – Москва : Художественная литература, 1989. – 637 с.
441298
  Дугаров Б.С. Дикая акация / Б.С. Дугаров. – М, 1980. – 112с.
441299
   Дикая Америка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 40-51 : фото. – ISSN 1029-5828
441300
  Дю Шаллью Дикая Африка / Дю Шаллью. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1872. – VIII, с. 11-337, VI с.
441301
  Немцова Б. Дикая Бара и другие рассказы / Б. Немцова. – Новосибирск, 1955. – 144с.
441302
  Вторушин С.В. Дикая вода / С.В. Вторушин. – Новосибирск, 1991. – 202с.
441303
  Антеос П. Дикая груша на перевале : стихи и поэмы / П. Антеос ; пер. с греч. [Ил.: И.С. Смирнов]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 174 с. : ил.


  Содерж.: Дикая груша на перевале. - Циклы: Юноши сопротивления. - Афины - западный город. - Перед финишной прямой. - Поэмы: хрустальный город. - Последняя встреча.
441304
  Брешко-Брешковский Дикая дивизия : роман в 2-х ч. / Н.Н. Брешко-Брешковский. – Москва : Газета "Московская правда", 1991. – 60, [1] с.
441305
  Караманулы К. Дикая кошка : повести / К. Караманулы; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 318 с.
441306
  Пузанов И.И. Дикая кошка в дилювиальной фауне Крыма / И.И. Пузанов // Палеонтология [компакт - № 252337]. – С. 107-110
441307
  Чмыхало А.И. Дикая кровь / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1986. – 411с.
441308
  Чмыхало А.И. Дикая кровь. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1977. – 440с.
441309
  Хайн К. Дикая лошадь под печкой : Сказочная повесть / К. Хайн. – Москва : Детская литература, 1989. – 157с.
441310
  Козлова Л.М. Дикая мальва / Л.М. Козлова. – Барнаул, 1981. – 32с.
441311
  Хрилев В.С. Дикая мята / В.С. Хрилев. – Л, 1969. – 77с.
441312
  Короткевич В.С. Дикая охота короля Стаха : повесть / В.С. Короткевич. – Москва, 1990. – 206 с.
441313
  Короткевич В.С. Дикая охота короля Стаха : повесть / В.С. Короткевич. – Ленинград, 1990. – 413 с.
441314
  Короткевич В. Дикая охота короля Стаха : повесть / Владимир Короткевич // Дзікае палявання караля Стаха : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – С.191-380. – ISBN 978-985-6523-23-9
441315
  Солодарь Ц.С. Дикая полынь / Ц.С. Солодарь. – 2-е, доп. – Москва, 1981. – 366с.
441316
  Солодарь Ц.С. Дикая полынь / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 416с.
441317
  Солодарь Ц.С. Дикая полынь / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1986. – 592с.
441318
  Шигаев Ю.Я. Дикая поляна / Ю.Я. Шигаев. – Москва, 1985. – 47с.
441319
  Зенкевич М.А. Дикая порфира (1909-11 г.) : [стихи] / М. Зенкевич. – Санкт-Петербург : Цех поэтов, 1912. – [4], 105, [3] с.


  После революции, желая уменьшить свой возраст, стал указывать годом рождения 1898, 1899, а позднее 1891. Этот год указан во всех советских справочниках
441320
  Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Л. Грэбер; Киевский Эколого-культурный центр. – Київ, 1999. – 56с. – (Охрана дикой природы)
441321
  Львов И.А. Дикая природа: грани управления : Очерки биотехнии / И.А. Львов. – Москва : Мысль, 1984. – 191с.
441322
  Михайлова Е.И. Дикая редька (Raphanus raphanistrum L.) в посевах Предкамских районов Татарской АССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Михайлова Е.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 22л.
441323
  Кэраре П. Дикая роза : сатир. и лирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 92 с.
441324
  Мэрдок А. Дикая роза / А. Мэрдок. – Москва, 1971. – 288с.
441325
  Ованесян Р.К. Дикая роза : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1980. – 151 с.
441326
  Мэрдок А. Дикая роза : романы / Айрис Мэрдок ; [пер. с англ. и фр.: М. Лорие, Л. Завьялова ; худож. А.Н. Литвин]. – Киев : Ирис, 1992. – 413, [3] с. : ил. – В кн. также: Летайте "Каравеллой" / А. Ремакль. – (Серия "Любовный роман"). – ISBN 5-8292-0024-4
441327
  Мэрдок Айрис Дикая роза : Романы; Летайте "Каравеллой"/Ремакль Андре / Мэрдок Айрис; Пер. с англ. и франц. М.Лорие и др. – Киев : Ирис, 1993. – 416с. – (Любовный роман). – ISBN 5-8292-0024-4
441328
  Крилл К. Дикая роза Техаса : Роман / К. Крилл. – Москва : АСТ, 1998. – 464с. – (Шарм). – ISBN 5-237-00011-8
441329
  Мердок Айрис Дикая роза. Алое и зеленое = An unofficial rose.The red and the green : Романы / Мердок Айрис; Пер. з англ. М.Лоріє. – Київ : Борисфен, 1995. – 528с. – ISBN 5-7707-7496-7
441330
  Сулейманова С.Г. Дикая рябина : повести и рассказы / Сажида Сулейманова ;. – Москва, 1986. – 190 с.
441331
  Омельяненко П.Д. Дикая скала / П.Д. Омельяненко. – К, 1984. – 143с.
441332
  Омельяненко П.Д. Дикая скала / П.Д. Омельяненко. – Киев
Кн. 2. – 1985. – 143 с.
441333
  Шаплыченко Н. Дикая слива мэйхуа / Наталия Шаплыченко. – Київ : Саммит-Книга, 2016. – 638, [2] с. : фотоил. – Вып. дан. укр.: Шапличенко Наталія. Дика слива мейхуа. – (Самміт-Книга : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7350-45-2
441334
  Фраерман Р. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1972. – 126 с.
441335
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : Повести / Р.И. Фраерман. – Киев : Молодь, 1978. – 253с.
441336
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : Повести / Р.И. Фраерман. – Ташкент, 1980. – 143с.
441337
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1984. – 142 с.
441338
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – М : Советская Россия, 1986. – 160 с.
441339
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви : повесть / Р.И. Фраерман. – Киев : Веселка, 1987. – 149 с.
441340
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд., 1987. – 288 с. – В одной кн. : Честное комсомольское / А.А.Кузнецова
441341
  Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви / Р. Фраерман. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1980. – 336 с.
441342
  Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви. Золотой василек / Р.И. Фраерман. – Москва : Детская литература, 1966. – 400 с.
441343
  Гордон Е. Дикая трава / Е. Гордон, 1930. – 105с.
441344
  Махалов В.В. Дикая яблоня / В.В. Махалов. – Кемерово, 1973. – 111с.
441345
  Муратбеков С. Дикая яблоня : рассказы и повесть / Саын Муратбеков ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1979. – 350 с.
441346
  Богданович А.А. Дикая яблоня : стихотворения, поэмы / А.А. Богданович ; худож. Ф. Барбышев. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 172, [1] с. : ил.
441347
  Домбровська М. Дике зілля / М. Домбровська. – К., 1988. – 429с.
441348
  Лесич Антоніна Дике Канчанабурі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 74-80 : фото
441349
  Кулаковський В.М. Дике поле : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1988. – 240 с.
441350
  Короткевич В.С. Дике полювання корля Стаха : повість / Володимир Короткевич ; авториз пер. з білорус. К. Скрипченка // Чорний замок Ольшанський : роман / В.С. Короткевич. – Київ : Дніпро, 1984. – С. 315-485
441351
  Короткевич В. Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич // Дзікае палявання караля Стаха : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – С.381-564. – ISBN 978-985-6523-23-9
441352
  Рафаловський Євген Дике серце Джой Адамсон : ексклюзив // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41 : Фото
441353
  Феннелл Н.И. Дикей архимандрит Иоанн и архив Ильинского скита на Афоне // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 168-173
441354
  Насонов Н.В., Дорогостайский В.Ч. Дикие бараны (Ovis nivicola potanini) Яблоноваго хребта : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 30 сентября 1915 г.) / Н.В. Насонов, В.Ч. Дорогостайский. – Петроград : Тип Императорской Академии наук, 1915. – С. 1599-1616, 2 л. табл. : ил. – Без тит.л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1915, октябрь
441355
  Сапожников Г.Н. Дикие бараны (род (Ovis) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Сапожников Г. Н.; Тад.ГУ. – Душанбе, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21
441356
  Зосимович В.П. Дикие виды свеклы Закавказья / В.П. Зосимович, 1934. – 30с.
441357
  Магомед-Расул Дикие груши : повести / Магомед-Расул. – Москва : Детская литература, 1983. – 159 с.
441358
  Соколов В.Е. Дикие животные в глобальном радиоэкологическом мониторинге / В.Е. Соколов. – Москва : Наука, 1989. – 147с.
441359
  Джи Э.П. Дикие животные Индии / Э.П. Джи. – Москва : Прогресс, 1968. – 172с.
441360
  Чесноков Н.И. Дикие животные меняют адреса : Теория и практика акклиматизации / Н.И. Чесноков. – Москва : Мысль, 1989. – 219с.
441361
  Петрушевская Л. Дикие животные сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи Бятые : [сказки и рассказы] / Людмила Петрушевская. – Москва : Эксмо, 2004. – 416 с. : илл. – ISBN 5-699-08122-4
441362
  Дельмонт И. Дикие звери в кинематографе / И. Дельмонт ; пер. Г. П. Федотов. – Ленинград : Время, 1925. – 162 с.
441363
  Беме Л.Б. Дикие звери Северо-Кавказского края / Л.Б. Беме. – Пятигорск : Северо-Кавказское кр. изд., 1936. – 166 с. : рис.
441364
  Балин А. Дикие злаки : новые стихи / А.И. Балин ; худож. Е. Дробязин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 173 с.
441365
  Янковский К.Д. Дикие камни / К.Д. Янковский. – Иркутск, 1974. – 175с.
441366
   Дикие каштаны. – М., 1974. – 288с.
441367
  Копылов И.П. Дикие копытные животные Иркутской области. / И.П. Копылов. – Иркутск, 1950. – 76с.
441368
  Танфильев В.Г. Дикие кормовые травы Ставропольского края, их биологические особенности и перспективы введения в культуру : Автореф... докт. сельскохоз.наук: / Танфильев В.Г.; Всес. науч.-иссл. ин-т кормов. – Ставрополь, 1967. – 45л.
441369
   Дикие кошки. – Москва, 1981. – 129 с.
441370
  Малеев Валерий Дикие кошки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 44-50 : фото
441371
  Бобринский Н.А. Дикие кошки СССР / Н.А. Бобринский. – Москва-Л. : Внешторгиздат, 1932. – 48с.
441372
  Уайт Кеннет Дикие лебеди : путешествие-хокку // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 187-219. – ISSN 0012-6756
441373
  Иванов В. Дикие люди. Рассказы. Гравюры на дереве Андрея Гончарова. / В. Иванов. – Москва, 1944. – 93с.
441374
  Соколов В.Д. Дикие маки. / В.Д. Соколов. – Москва, 1959. – 49с.
441375
   Дикие мальчики на Диком Западе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 48-53 : фото
441376
  Фолкнер У. Дикие пальмы / У. Фолкнер. – Санкт-Петербург : Академический Проект, 1997. – 432с. – ISBN 5-7331-0030-3
441377
  Сумневич Г.П. Дикие плодово-ягодные растений Узбекистана, их сбор и заготовка / Г.П. Сумневич. – Ташкент, 1942. – 56с.
441378
  Худзинский М.А. Дикие плодовые горных районов Узбекистана и их хозяйственное значение : Автореф... канд.сельскохоз.наук: / Худзинский М.А. – Ташкент, 1949. – 16 с.
441379
  Сабиров Б.З. Дикие плодовые растнеия Сурхан-Дарьинской области Уз.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Сабиров Б. З.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
441380
  Колыхалов В. Дикие побеги / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1971. – 480с.
441381
  Колыхалов В Дикие побеги : роман, повести / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 576 с.
441382
  Колыхалов В. Дикие побеги / В. Колыхалов. – Москва, 1977. – 455с.
441383
   Дикие птицы. – Киев : Внешторгиздат, 1966. – 187 с.
441384
  Басаргин И.У. Дикие пчелы : роман / И.У. Басаргин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1989. – 399, [1] с. : ил., портр. – (Тихоокеанская библиотека : ТБ). – ISBN 5-7440-0083-6
441385
  Хайтов Н. Дикие рассазы / Н. Хайтов. – Москва : Прогресс, 1972. – 208с.
441386
  Вавилов Н.И. Дикие родичи плодовых деревьев Азиатской части СССР и Кавказа и проблема происхождения плодовых деревьев = Wild progenitors of the fruit trees of Turkestan and the Caucaus and the problem of the origin of fruit trees / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1931. – 107с. – Отд. оттиск из "Трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции", Т. 26, №3 (1931)
441387
  Истратова И. Дикие собаки : проза: повесть / окончание. Начало в № 7, 8, 2012 // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 126-131. – ISSN 0028-1263
441388
  Брежнев Д.Д. Дикие сородичи культурных растений флоры СССР / Д.Д. Брежнев, О.Н. Коровина. – Ленинград : Колос : Ленинградское отделение, 1981. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 353-356
441389
  Нири Джон Дикие стада / Нири Джон. – Москва : Мир, 1984. – 128с.
441390
  Вязович Ю.А. Дикие утки Белоруссии / Ю.А. Вязович. – Минск, 1973. – 128с.
441391
  Бусыгина Н.М. Дикие яблоки : стихи / Наталья Бусыгина. – Куйбышев : Книжное издательство, 1980. – 32 с. : портр.
441392
  Тютюнник Г.М. Дикий : вибрані твори / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2014. – 222, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. - Зміст: Зав"язь ; Дивак ; Холодна м"ята ; Печена картопля ; Перед грозою ; Сито, сито... ; Проти місяця ; Оддавали Катрю ; Дикий ; Три плачі над Степаном ; Три зозулі з поклоном ; "Кізонька" ; Вогник далеко в степу. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0101-5
441393
  Коломієць О.Ф. Дикий ангел / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1978. – 63 с.
441394
  Коломієць О.Ф. Дикий ангел. Камінь русина : п"єси / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
441395
  Мах П.П. Дикий брід / П.П. Мах. – Київ, 1990. – 192 с.
441396
  Бабко В.В. Дикий волк : сб. науч. фантастики / ред. В.В. Бабко. – Киев, 1992. – 446 с.
441397
  Эдмайер Бернхард Дикий восток : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 54-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
441398
  Берестов В.Д. Дикий голубь : стихи / В.Д. Берестов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 72 с.
441399
  Виноградов И.И. Дикий голубь / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1989. – 558с.
441400
  Вишня Остап Дикий гусь : Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Москва : Воениздат, 1954. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
441401
  Гапаров М. Дикий гусь : повести, рассказы : пер. с киргиз. / Мурза Гапаров ; [худож. В.Ф. Найденко]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 256 с.
441402
  Мори Огай Дикий гусь. Танцовщица : [повести, рассказы] / Мори Огай. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с. – В изд. также: Нарушенный завет : [роман] / Симадзаки Тосон. – (Библиотека японской литературы). – ISBN 5-280-01249-1
441403
  Натерс Эльке Дикий Запад на юге Африки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
441404
  Рожков Е.Ф. Дикий зверь кошка / Е.Ф. Рожков. – Магадан, 1975. – 174с.
441405
  Ржига Б. Дикий конек Рин; Смена капитанов: Повести. / Б. Ржига. – Москва, 1989. – 190с.
441406
  Астафьев В.П. Дикий лук : рассказы / В. П. Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1961. – 37 с. – (Рассказы о советских людях)
441407
  Федоров В.Д. Дикий мед / В.Д. Федоров. – Москва, 1958. – 109с.
441408
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва, 1963. – 112с.
441409
  Первомайський Л. Дикий мед / Л. Первомайський. – Москва : Художественная литература, 1963. – 103 с.
441410
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 496 с.
441411
  Первомайський Л.С. Дикий мед / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1966. – 512 с.
441412
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва, 1968. – 544 с.
441413
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Симферополь, 1987. – 478 с.
441414
  Первомайский Л.С. Дикий мед : современная баллада / Л.С. Первомайский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 445 с.
441415
  Первомайський Л.С. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., автор вступ. статті В. Панченко]. – Київ : Либідь, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-06-0585-5
441416
  Миколайчук-Низовець Олег Дикий мед у Рік Чорного півня : моноп"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 115-127. – ISSN 0130-321Х
441417
  Первомайський Л.С. Дикий мед. Сучасна балада / Л.С. Первомайський. – Київ, 1963. – 504 с.
441418
  Силвер Марк Дикий обычай. Спасатель "проклятых" / Силвер Марк, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 108-109 : фото
441419
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик / Салтыков-Щедрин. – М., 1986. – 475с.
441420
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик. / Салтыков-Щедрин. – Рига, 1950. – 92с.
441421
  Салтыков-Щедрин Дикий помещик. / Салтыков-Щедрин. – Смоленск, 1954. – 120с.
441422
  Пришелец А.И. Дикий сад : Стихи / А.И. Пришелец. – Москва : Советский писатель, 1975. – 127с.
441423
  Наумов Н.П. Дикий северный олень / Н.П. Наумов. – М-Л, 1933. – 73с.
441424
  Фраєман Р.И. Дикий собака Динго, або повість про перше кохання / Р.И. Фраєман. – Киев : Молодь, 1965. – 120 с.
441425
  Фраєрман Р. Дикий собака Динго, або повість про перше кохання / Р. Фраєрман. – Київ : Веселка, 1975. – 112 с.
441426
  Севастьянов А.А. Дикий урман : повести / А.А. Севастьянов. – М., 1986. – 270с.
441427
  Севастьянов А.А. Дикий урман. / А.А. Севастьянов. – Ярославль, 1971. – 160с.
441428
  Севастьянов А.А. Дикий Урман. / А.А. Севастьянов. – Ярославль, 1966. – 147с.
441429
  Зеленский Святослав Дикий футбол. Это вам не Евро-2016! Убойный футбол: 10 диких игр с мячом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 52-57 : фото
441430
  Пачоский И. Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912


  Содержание конволюта: 1. Palmen J.A. Finska ringfaglar 2. Palmen J.A. Om ringmarkning af flyttfaglar i Finland 3. Пачоский И. Ботаническая экскурсия в Аскания Нова и на Сиваш 4. Владимиров К. Залежная и степная растительность в Бобровском у., ...
441431
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко ; ил. А. Бахнова. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 351 с. : ил. – (Современный городской роман)
441432
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко ; послесл. А. Медникова ; худож. А.Т. Яковлев. – Москва : Профиздат, 1977. – 336 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
441433
  Авдеенко Ю.Н. Дикий хмель : роман / Юрий Авдеенко. – Москва : Современник, 1983. – 318 с.
441434
  Скригонюк М.І. Дикий яр : поема / М.І. Скригонюк. – Київ : Ліра-К, 2018. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-7605-62-0
441435
  Арцибашев М.П. Дикі : повість / М.П. Арцибашев. – Львів : Вид-во Ізмарагд, 1928. – 112 c.
441436
  Фідлер А. Дикі банани / А. Фідлер. – Київ, 1962. – 168с.
441437
  Білик І.І. Дикі білі коні : історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 320 с. – ISBN 966-319-119-8
441438
  Білкун М.В. Дикі гуси : роман-памфлети / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1981. – 304 с.
441439
  Дельмонт И. Дикі звірі в кіно. / И. Дельмонт. – Київ
К.3. – 1930. – 27с.
441440
  Рева М.Л. Дикі їстивні рослини України / М.Л. Рева, Н.Н. Рева. – Київ, 1976. – 166с.
441441
  Вишневська І. Дикі карти - у грі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-27


  Дикі карти ( Wild Cards) розглядаються в тісному переплетінні з прогнозами на майбутнє. Дикі карти - це несподівані події, що трапилися або можуть трапитися; сценарії диких карт - наші образи майбутнього стану, в якому нереальна неочікувана подія ...
441442
  Вишневська І. Дикі карти - у грі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 54-57


  Передбачення розвитку світових політичних процесів.
441443
  Слапчук В.Д. Дикі квіти : роман / В.Д. Слапчук; Василь Слипчук. – Київ : Факт, 2004. – 296 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-86-1
441444
  Лучак М. Дикі коні = Dzikie konie / Міля Лучак. – Перемишль : [б. в.], 2012. – 179 с. – ISBN 978-83-926994-2-2
441445
  Котов М.І. Дикі кормові рослини УРСР / М.І. Котов. – Київ, 1941. – 235с.
441446
  Будяк Ю. Дикі люди : де і як вони живуть: Австpалїйцї. Океанїйцї. Малайцї. Афpиканцї. – [Київ] : [Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 78, [2] с. – (Популярна бібліотека "Пан" ; № 3)
441447
  Мацевич А.Ф. Дикі маки : оповідання / А.Ф. Мацевич. – Дніпропетровськ, 1968. – 104 с.
441448
  Хайтов Н. Дикі оповідання / Н. Хайтов. – К., 1982. – 245с.
441449
  Смола Оксана Дикі танці : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 86-89. – ISSN 0868-4790
441450
  Стефурак Н.В. Дикі яблука : поезії / Н.В. Стефурак. – Київ : Молодь, 1990. – 99 с.
441451
  Честертон Г. Диккенс / Г. Честертон. – Л, 1929. – 276с.
441452
  Луначарский А.В. Диккенс / А.В. Луначарский. – М, 1931. – 31с.
441453
  Ланн Е. Диккенс / Евгениц Ланн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1946. – 532 с. : ил.
441454
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Москва-Л. : Государственное издательство художественной литературы, 1948. – 384 с.
441455
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 407 с. : 1 л. портр.
441456
  Катарский И.М. Диккенс / И.М. Катарский. – М., 1960. – 272с.
441457
  Пирсон Х. Диккенс / Хескет Пирсон ; пер. с англ. М. Кан ; под ред. Я. Рецкера. – Москва : Молодь, 1963. – 511с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; Вып. 3 (360))
441458
  Сильман Т.И. Диккенс : очерки творчества / Т. Сильман. – Ленинград : Художественная литература, 1970. – 376 с. : 1 л. портр.
441459
  Катарский И.М. Диккенс в России : середина 19 века / И. Катарский ; [отв. ред. В.А. Путинцев]. – Москва : Наука, 1966. – 428 с.
441460
  Селиверстов М.Л. Диккенс и Теккерей в оценке Чернышевского / М.Л. Селиверстов. – Фрунзе, 1954. – 138 с.
441461
  Кирпичников А.И. Диккенс, как педагог : речь читанная на акте Императорского Харьковского университета 1881 г. / А.И. Кирпичников, проф. – Харьков : Изд. В.А. Сыхра ; Тип. Окр штаба, 1881. – [4], 73 с.
441462
  Малле-Жорис Дикки-Король / Малле-Жорис. – М., 1984. – 400с.
441463
  Бордзіловський Є.І. Дикоpослi лiкаpськi pослини флоpи УСРР. Їх опис, збиpання i сушiння / Є.І. Бордзіловський; Українська Академія наук. Інститут ботаніки. – Київ : АН України, 1935. – 172с. – (Науково-популярна)
441464
  Эндрюз Р. Диковинные звери : о животных далекого прошлого / Р. Эндрюз; Ред. Свет Я.М. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 142с.
441465
   Диковины Аму. – Нукус, 1968. – 295с.
441466
  Гржимек Б. Дикое животное и человек / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1982. – 256с.
441467
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – М., 1969. – 223с.
441468
  Кэрригер С. Дикое наследство природы = Wild heritage / Sally Carrighar / Салли Кэрригер ; [Пер. с анг. (с некоторыми сокр.) В.О. Блувштейна ; Ответств. ред. и автор Д.А. Флесс, канд. биолог. наук ; Послесл. д-ра биол. наук Л.В. Крушинского]. – Москва : Мысль, 1969. – 224 л. – Библиогр.: Использованная лит-ра (л. 208-223). – (Расссказы о природе)
441469
  Кэрригер С. Дикое наследство природы / С. Кэрригер. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1973. – 224с.
441470
  Алексеев Владимир Дикое племя. Последний, кто делает стрелы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 170-181 : фото
441471
  Петров Дикое поле / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1. – 1945. – 216с.
441472
  Петров Дикое поле / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
2. – 1945. – 163с.
441473
  Петров-Бирюк Дикое поле / Петров-Бирюк. – Л., 1946. – 318с.
441474
  Андреев В.Л. Дикое поле : роман / Андреев В.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 392 с. : 1 протр.
441475
  Володин Г.Г. Дикое поле / Г.Г. Володин. – Донецк, 1972. – 358с.
441476
  Макарихин В.П. Дикое поле / В.П. Макарихин. – Горький, 1980. – 223с.
441477
  Володин Г.Г. Дикое поле : роман / Г.Г. Володин. – Донецк : Донбас, 1982. – 159 с.
441478
  Успенский Г.А. Дикое поле. / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1962. – 147с.
441479
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 1. – 2002
441480
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 2. – 2002
441481
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 3. – 2003
441482
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 5. – 2004
441483
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк
№ 6. – 2004
441484
   Дикое поле. Донецкий проект : Интеллектуально-художественный журнал. – Донецк, 2002-
№ 8. – 2005
441485
  Моротская Стелла Дикое радушие Африки. Балансирующие камни, или сказки великого зимбабве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 52-60 : фото
441486
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Омск, 1958. – 258с.
441487
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье : роман / Мамин-Сибиряк. – Архангельск, 1960. – 254 с.
441488
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1981. – 448с.
441489
  Мамин-Сибиряк Дикое счастье / Мамин-Сибиряк. – Иркутск, 1985. – 220с.
441490
  Шишков В.Я. Дикольче / В.Я. Шишков. – М, 1981. – 169с.
441491
  Крюкова И.В. Дикорастущие бобовые Крыма (эколого-географ. характеристика) : Автореф... канд. биол.наук: / Крюкова И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 23л.
441492
  Раджи А.Д. Дикорастущие виды флоры Дагестана / А.Д. Раджи. – Махачкала, 1981. – 84с.
441493
  Шхагапсоев С.Х. Дикорастущие виды флоры Кабардино-Балкарии, нуждающиеся в охране. / С.Х. Шхагапсоев, Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1987. – 38с.
441494
  Айдарова Р. Дикорастущие вики Киргизии и их кормовое значение / Р. Айдарова. – Фрунзе, 1955. – 53с.
441495
  Бурыгин В.А. Дикорастущие волокнистые растения Узбекистана / В.А. Бурыгин. – Ташкент, 1942. – 24с.
441496
  Егорова Е.М. Дикорастущие декоративные растения Сахалина и Курильских островов / Е.М. Егорова. – Москва, 1977. – 254с.
441497
  Сиднева С.В. Дикорастущие деревья и кустарники Горьковской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Сиднева С.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1951. – 14 с.
441498
  Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока / Д.П. Воробьев; Отв.ред.Н.Г.Васильев. – Ленинград, 1968. – 280с.
441499
  Верниченко Ю.В. Дикорастущие злаки Украинских Карпат. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Верниченко Ю.В.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т. – Львов, 1974. – 24л.
441500
  Шмите Д.Х. Дикорастущие и интродуцированные виды рода Rosa L. Прибалтики. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шмите Д.Х.; Ин-т ботаники АН Литов. ССР. – Вильнюс, 1988. – 18л.
441501
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Казань
2. – 1968. – 328 с.
441502
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Уфа
3. – 1971. – 312 с.
441503
   Дикорастущие и интродуцируемые полезные растения в Башкирии. – Уфа
4. – 1974. – 269с.
441504
   Дикорастущие и культивируемые в Сибири ягодные и плодовые растения : Саламатов М.Н., Днепровский Ю.М. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1980. – 264 с. : ил. 47, табл. 12
441505
  Шимкус Г.Т. Дикорастущие клевера Крыма и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Шимкус Г.Т. ; Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1969. – 21с.
441506
  Исакадзе Ш.Г. Дикорастущие ковровые растения Грузии, биология и использование в декоративном садоводстве. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакадзе Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1965. – 20л.
441507
  Чернова Н.М. Дикорастущие кормовые травы Крыма / Н.М. Чернова. – К., 1957. – 148с.
441508
  Сарычева З.А. Дикорастущие лекарственные и пищевые растения Украины / Сарычева З.А. ; [отв. ред. Новосад В.В.]. – Киев : Фитон, 2005. – 146, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-146. – ISBN 966-02-2352-9
441509
  Кондратюк Е.Н. Дикорастущие лекарственные и плодовые растения Украины / Е.Н.Кондратюк, С.И.Ивченко, Г.К.Смык. – Киев : Урожай, 1967. – 179с.
441510
  Колесников А.И. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии и северных районов Черноморского побережься Кавказа / А.И. Колесников. – Сухуми, 1944. – 86 с.
441511
  Яброва В.С. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии. / В.С. Яброва. – Сухуми, 1940. – 26с.
441512
  Выходцев И.В. Дикорастущие лекарственные растения Киргизии / И.В. Выходцев, Е.В. Никитина. – Фрунзе, 1946. – 72с.
441513
   Дикорастущие лекарственные растения РСФСР. – М., 1963. – 146с.
441514
  Гаммерман А.Ф. Дикорастущие лекарственные растения СССР / Гаммерман А.Ф., Гром И.И. – Москва : Медицина, 1976. – 287 с.
441515
   Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана и их ресурсы : Короткова Е.Е. – Ташкент : Фан, 1977. – 120 с.
441516
  Кондратюк Е.Н. и др. Дикорастущие лекарственные растения Украины / Е.Н.Кондратюк, С.И.Ивченко, Г.К.Смык. – Киев : Урожай, 1969. – 179с.
441517
  Харченко Н.С. Дикорастущие лекарственные, злаковые, огородные растения и их применение / Н.С. Харченко. – Саратов, 1988. – 173с.
441518
  Хасанов О.Х. Дикорастущие люцерны Средней Азии / О.Х. Хасанов. – Ташкент, 1972. – 171с.
441519
  Щенкова М.С. Дикорастущие многолетние кормовые травы Коми АССР в естественных условиях и в культуре. / М.С. Щенкова. – М-Л, 1961. – 180с.
441520
  Федоров Ф.В. Дикорастущие пищевые растения / Ф.В. Федоров. – Чебоксары, 1989. – 151с.
441521
  Сумневич Г.П. Дикорастущие пищевые растения Узбекистана / Г.П. Сумневич. – Ташкент, 1942. – 104с.
441522
  Грисюк Н.М. Дикорастущие пищевые, технические и медоносные растения Украины : справочник / Н.М. Грисюк, И.Л. Гринчак, Е.Я. Елин. – Киев : Урожай, 1989. – 200 с.
441523
  Митюков А.Д. Дикорастущие плады, ягоды и их применение / А.Д. Митюков. – Минск, 1975. – 200с.
441524
  Косых В.М. Дикорастущие плодовые деревья и кустарники Крыма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Косых В. М. ; Горк. с.-х. ин-т. – Горький, 1964. – 23 с.
441525
  Петрова В.П. Дикорастущие плоды и ягоды / В.П. Петрова. – М., 1987. – 248с.
441526
  Шапиро Д.К. Дикорастущие плоды и ягоды / Д.К. Шапиро. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 127с.
441527
  Губанов И.А. и др. Дикорастущие полезные растения / И.А. и др. Губанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 158с.
441528
   Дикорастущие полезные растения Башкирии. – Уфа, 1976. – 135 с.
441529
  Галкин М.А. Дикорастущие полезные растения Северного Кавказа / М.А. Галкин, А.Л. Казаков. – Ростов-на-Дону., 1980. – 125с.
441530
  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР / С.С. Станков. – М.-Л., 1946. – 180с.
441531
  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения СССР / С.С. Станков. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1951. – 316с.
441532
  Губанов И.А. Дикорастущие полезные растения СССР / И.А. Губанов; Работнов Т.А. – Минск : Мысль, 1976. – 360 с.
441533
  Шалыт М.С. Дикорастущие полезные растения Туркменской ССР / М.С. Шалыт. – Москва, 1951. – 223с.
441534
  Чопик В.И. Дикорастущие полезные растения Украины : справочник / В.И. Чопик. – Киев : Наукова думка, 1983. – 399с.
441535
  Кощеев А.К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании / А.К. Кощеев. – Москва, 1980. – 255 с.
441536
  Зверева О.Н. Дикорастущие технические растения. / О.Н. Зверева. – М., 1933. – 32с.
441537
  Хорт Т.П. Дикорастущие эфирномасличные растения Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Хорт Т.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
441538
   Дикорастущие ягодники : (аннотированная библиография, 1981-1991 гг.). – Харьков, 1999. – 194 с. – ISBN 5-900956-04-0
441539
  Цицин Н.В. Дикорастущую флору - на службу народному хозяйству. / Н.В. Цицин. – М., 1952. – 24с.
441540
  Паранчин М. Дикорослі лікарські рослини та тваринні продукти (як збирати та сушити) / М. Паранчин. – Київ, 1929. – 40с.
441541
  Бордзіловський Е.І. Дикорослі лікарські рослини флори УРСР : їх опис, збирання і сушіння / Е.І. Бордзіловський ; Українська Академія наук, Інститут ботаніки. – Київ : Видавництво УАН, 1935. – 172 с.
441542
  Бурій В.М. Дикорослі отруйні рослини міста Ватутіне та його околиць / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 29, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 16. – ISBN 978-617-7475-10-0


  В пр. № 3708BR напис: Національній історичній бібліотеці України від автора - Підпис. 15.01.2018 р. м. Ватутіне на Черкащині.
441543
   Дикоростучі дубильні рослини України / А.І. Барбарич, С.В. Гончаров, З.Ф. Катіна, О.О. Соприко; АН УРСР; Ін-т ботаніки. – Київ, 1961. – 144с.
441544
  Вісюліна О.Д. Дикоростучі лікарські рослини / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1953. – с.
441545
  Катіна З.Ф. Дикоростучі лікарські рослини УРСР / З.Ф. Катіна. – Київ : Здоров"я, 1965. – 310с.
441546
  Тернер Джек Дикость и дикая природа / Тернер Джек; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 72с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.34)
441547
  Замятин Е.Н. Дикотравье / Е.Н. Замятин. – Свердловск, 1974. – 63с.
441548
  Тряпша В.В. Дикотравье / В.В. Тряпша. – Челябинск, 1974. – 71с.
441549
  Денисенко П.Н. Дикретные операторы и их применение к решению задачи Коши по методу В. К. Дзядыка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Денисенко П. Н.; АН УССР, Ин-т Матем. – Киев, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
441550
  Лысенко Ф.И. Диктант в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лысенко Ф.И. ; Винницкий гос. пед. ин-т. – Винница, 1952. – 19 с.
441551
  Ломакович С.В. Диктант на вступному іспиті / С.В. Ломакович, В.М. Терещенко. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.1(14)). – ISBN 966-333-132-1
441552
  Шама О. Диктант переконливості // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 15-16


  Книга Нормана Дейвіса "Європа: Історія".
441553
   Диктант писали польською // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3 : фото


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся ІІ тур всеукраїнського конкурсу-диктанту з польської мови під назвою "Ja pisze, ty piszesz, my piszemy… po polsku". Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з ...
441554
  Дворкин А.Г. Диктант с ошибкой / А.Г. Дворкин. – М., 1961. – 76с.
441555
  Федоренко В. Диктант як форма державної підсумкової атестації з української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 20-24. – ISSN 0130-5263
441556
  Нечепоренко Ірина Диктант як форма контролю знань учнів з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр.: 3 назви
441557
  Пасова Т. Диктант, що об"єднав країну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 209). – С. 1, 10


  За сімнадцять років Всеукраїнський диктант національної єдності з невеликого радіопроекту, присвяченого Дню української писемності та мови, перетворився на масштабну акцію, що вийшла далеко за кордони нашої держави. У Києві диктант колективно писали в ...
441558
  Молочко С.Р. Диктанти з питань дій у надзвичайних ситуаціях для учнів закладів загальної середньої освіти / С.Р. Молочко, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 20-25
441559
   Диктанти з української мови, 1996. – 64с.
441560
  Васильєва М.М. Диктанти і контрольні вправи з німецької мови / М.М. Васильєва, Л.В. Малишева. – Київ, 1959. – 75с.
441561
  Кобцев Д.А. Диктанти. Завдання. Правила. 5 клас : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-е вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 144 с. – (Библиотечка ранец школьника). – ISBN 966-7300-93-3
441562
  Попова Л.Н. Диктанты по русскому языку для 5-9 классов / Л.Н. Попова. – К., 1990. – 304с.
441563
  Ульченко З.Ф. Диктанты с изменением : пособие для учителей / З.Ф. Ульченко. – М., 1982. – 144с.
441564
  Альтовская Н.Н. Диктанты сентября / Н.Н. Альтовская. – Ленинград, 1983. – 119с.
441565
  Шляхтун П.П. Диктат більшості чи права меншості? // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 69-92. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
441566
   Диктатор ЗУНР. До 160-річчя від дня народження Є.О. Петрушевича (1863-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2023. – № 2, 2023, 2 квартал. – С. 61-70. – ISSN 0130-2043
441567
  Мечетная Н. Диктатор и гедонист // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 11 (499). – С. 46-48


  Башар Асад, миллиардер и президент еще одной бедной арабской страні с богатіми запасами нефти, готовится уйти на хорошо заслуженній отдіх.А пока расстреливает сограждан, скупает предметы роскоши в Европе и судорожно держится за власть
441568
   Диктатори XX-XXI століть: тоталітарні режими та наслідки для суспільства : за матеріалами Міжнар. наук. конф. (Київ, 22 листоп. 2022 р.) : до 90-х роковин пам"яті жертв Голодомору-геноциду українців, вчиненого комуніст. тоталітарним режимом / Нац. акад. прав. наук України [та ін. ; редкол.: Н.С. Кузнєцова, В.С. Батиргареєва, В.І. Сергійчук, О.О. Стасюк]. – Київ ; Харків : Право, 2023. – 487, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-502-6
441569
  Микитенко І.К. Диктатура / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 115с.
441570
  Микитенко І.К. Диктатура : П"єса на 4 дії / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 127с.
441571
  Багінський В.В. Диктатура / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 106-107. – ISBN 966-642-073-2
441572
  Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс / Н.П. Калмыков. – Москва : Наука, 1981. – 230 с.
441573
   Диктатура і демократія в епоху крайнощів" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  У галереї КНУ імені Тараса Шевченка відбулася фотодокументальна виставка під назвою "Диктатура і демократія в епоху крайнощів". Автори виставки - директор мюнхенського Інституту сучасної історії професор доктор Андреас Віршінг і його колега доктор ...
441574
  Гарсиа Х. Диктатура Примо де Ривера / Х. Гарсиа. – Москва, 1963. – 367с.
441575
  Чечко И.Ф. Диктатура пролетариата - главное орудие в борьбе за победу социализма и распространение коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Чечко И.Ф.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1954. – 22л.
441576
  Нецов И.П. Диктатура пролетариата в Болгарии и ее развитие на современном этапе : Автореф... канд. филоснаук: / Нецов И. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 15л.
441577
  Халепо Т.И. Диктатура пролетариата и ее формы / Т.И. Халепо. – К, 1970. – 32с.
441578
  Титова Галина Александровна Диктатура пролетариата и ее формы / Титова Галина Александровна. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовск. ун-та, 1972. – 26с.
441579
  Пухова Е.Д. Диктатура пролетариата и ее формы. / Е.Д. Пухова. – К., 1967. – 26с.
441580
  Фасеев К.Ф. Диктатура пролетариата и ее формы. / К.Ф. Фасеев. – Казань, 1971. – 24с.
441581
  Скворцов В.Д. Диктатура пролетариата и закономерности ее развития / В.Д. Скворцов. – Краснодар, 1973. – 336с.
441582
  Фукс С.Л. Диктатура пролетариата и общенародное государство / С.Л. Фукс. – Х, 1964. – 24с.
441583
  Жангельдин Т.Ж. Диктатура пролетариата и становление социалистических общественных отношений / Т.Ж. Жангельдин. – Алма-Ата, 1973. – 439с.
441584
  Сухарев Г.К. Диктатура пролетариата как категория научного коммунизма / Г.К. Сухарев. – К., 1978. – 191с.
441585
  Вікторук С. Диктатура пролетаріату, декларативне "конституційне право" та реальність // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 113-114
441586
  Алексеева Т.А. Диктатура Франко: становление и своеобразие последующей эволюции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 87-97. – ISSN 0132-0769
441587
  Бердо Г. Диктатура чи демократія / Гнат Бердо. – Торонто : Самвидав, 1995. – 24 с.
441588
  Бондаренко О. Диктатури "злегка" не буває. На Дзяди в Білорусі знову били людей. Уроки для України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 3
441589
  Скрябин К.И. и др. Диктиокаулиды, гелимозоматиды и оллуланиды животных / К.И. и др. Скрябин. – М., 1954. – 1-323с.
441590
  Савкова З.В. Диктор в документальном любительском фильме: уч. пособие / З.В. Савкова. – Ленинград, 1988. – 72с.
441591
  Льюис Б. Диктор телевидения / Б. Льюис. – М., 1973. – 200с.
441592
   Диктор у микрофона. – М., 1959. – 94с.
441593
  Власов Л.В. Диктофоны и их применение / Л.В. Власов, В.С. Вол, Г.М. Гожев. – Ленинград, 1970. – 121 с.
441594
  Синельников М.Х. Диктует время / М.Х. Синельников. – Москва : Советский писатель, 1983. – 287 с.
441595
  Заславський Р. Диктує вік, а маряться - віки... : поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-14. – ISSN 0131-2561
441596
  Кальницький Я.І. Дикун / Я.І. Кальницький. – Х., 1928. – 99с.
441597
  Сергійчук В. Дикунства гітлерівські нацисти навчилися в росіян // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 19 липня (№ 143). – С. 10
441598
  Гладких М.І. Дикунство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 107. – ISBN 966-642-073-2
441599
  Поцюрко О. Дикурс свободи у творчій спадщині Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 76-79
441600
  Козлянинова И.П. Дикция / И.П. Козлянинова. – М, 1964. – 39с.
441601
  Ферман М.Г. Дикция и орфоэпия / М.Г. Ферман. – М., 1964. – 79с.
441602
  Маковецька І. Дикція як особлива складова роботи над постановкою голосу в студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 167-172. – ISSN 2308-4634
441603
  Попов В.П. Дилатометрическое исследование металлов с примесными искажениями решетки при низких температурах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Попов В.П. ; МВ и ССО УССР, ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
441604
  Замятнин А.А. Дилатометрия растворов белков / А.А. Замятнин. – М, 1973. – 101с.
441605
  Нікіфоров П.О. Дилема "інфляція - економічне зростання": взаємозв"язок теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив інфляції на обсяг національного виробництва. Підкреслюється необхідність диференційованого підходу до впливу інфляції на економічне зростання, обґрунтовується теза про домінування немонетарних чинників інфляції та забезпечення умов ...
441606
  Шергін С.О. Дилема Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 36-49. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
441607
  Андрущенко В. Дилема вибору // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 11-16. – ISBN 978-617-7638-00-0
441608
  Кочергіна О.Ю. Дилема вибору України: вільна торгівля з ЄС чи Митний союз на Сході? // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 54-56. – ISBN 78-966-1555-47-09
441609
  Лавриненко Г.А. Дилема демократизації: український вибір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 450-459
441610
  Міхлер І. Дилема жінок з академічної сфери // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  "Багато жінок з університетською освітою мріють про великі сім"ї. Проте реальністю це стає рідко."
441611
  Закіров М. Дилема інформаційної безпеки особистості в інформаційному суспільстві / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 50-64. – ISSN 2224-9516
441612
  Остап"як В.І. Дилема концептуалізації кризових явищ // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 102-111
441613
  Красноголова Юлія Дилема лібералізму та комунітаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Суспільно-політичні реалії свідчать про необхідність перегляду основних принципів, на яких тримається сучасна політична система суспільства. Відтоді, як Україна здобула незалежність, і дотепер серед науковців тривають дискусії стосовно того, на яких ...
441614
  Красноголова Юлія Дилема лібералізму та комунітаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  Суспільно-політичні реалії свідчать про необхідність перегляду основних принципів, на яких тримається сучасна політична система суспільства. Відтоді, як Україна здобула незалежність, і дотепер серед науковців тривають дискусії стосовно того, на яких ...
441615
  Огризко О. Дилема німецької газової політики: між особливим партнерством з Росією та спільною енергетичною політикою ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 55-56
441616
  Островська-Люта Дилема російської культури // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2024. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 2-5


  "Від перших днів великої війни питання стосунків із російською культурою в українській інтелектуальній спільноті нагадує дилему російського демократа, котрий, за давнім висловом, «ламається на українському питанні»: воно як лакмус проявляє справжні ...
441617
  Гордієнко М. Дилема сакральної ортодоксальності чи морального релятивізму сучасного християнства // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 582-593
441618
  Кочан Н.І. Дилема сучасного українського націєтворення: деякі теоретико-методологічні аспекти проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 169-186
441619
  Прохорова М.Е. Дилема ТНК, глобалізації та антиглобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 239-249.
441620
  Жмеренецький О. Дилема українських талантів: як продати свої мізки найдорожче, не залишаючи країни? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 7


  "Згадування про Україну багато хто звик зустрічати лише в контексті різних соціально-економічних проблем або конфліктів, а позиції країни в міжнародних рейтингах демонструють традиційно низький рівень конкурентоспроможності та інвестиційної ...
441621
  Бородіна Н.В. Дилема утилітаризму в кіновсесвіті Marvel // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 25-28. – ISSN 2414-5823


  Присвячено аналізу етичних орієнтирів сучасного молодого покоління. Матеріали та методи дослідження засно- вані на дилемі вагонетки. Кіновсесвіт Марвел розглядається як сучасна інтерпретація конфлікту утилітаризму та деонтології, який пропонує ...
441622
  Мартинов А. Дилеми багаторасової демократії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 4


  "Південно-Африканська Республіка помітно виділяється на загальному тлі африканських країн. У 1948 році в цій країні було запроваджено систему апартеїду, тобто «роздільного проживання різних расових груп». Унаслідок цього ПАР опинилась у міжнародній ...
441623
  Капітоненко М. Дилеми зовнішньої політики України у 2018 році // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 580-589. – ISBN 978-617-7446-57-5
441624
  Кулик В. Дилеми науковців у країні "експертів" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 24-32


  Спогади українського політолога Олексія Гараня про своє життя, кар"єру та дилеми, що стояли перед ним у різні часи: від Брєжнєва до Зеленського.
441625
  Сидорук Т. Дилеми політики ЄС щодо Білорусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
441626
  Степаненко В. Дилеми розбудови держави або нотатки для реформаторів та їх радників від Фокуями // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 126-132.
441627
  Яковлева О.В. Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 174-184. – ISSN 2072-1692


  Розглянуто дихотомію двох взаємопов"язаних, але, разом з тим, і конкуруючих одна з одною, моделей модернізації системи освіти: "модернізації-суверенізації" (з акцентом на національній складовій навчального процесу) та "модернізації-адаптації" (з ...
441628
  Ціватий В.Г. Дилеми та пріоритети зовнішньої політики Грузії початку XXI століття: інституціональний вимір // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 86-92. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
441629
  Кравченко О.П. Дилеми формування спільної зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу як "держави майбутнього" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 172-177.
441630
  Мартынов Б.Ф. Дилемма "многополярного мира" и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-25. – ISSN 044-748Х
441631
  Ульяновский Р.А. Дилемма Азии. / Р.А. Ульяновский, В.И. Павлов. – Москва, 1975. – 164с.
441632
  Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности. Риск вооруженного конфликта между великими державами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 8-33. – ISSN 0321-2017
441633
  Кулида С. Дилемма всей жизни. После выселения из родного Львова знаменитый писатель наотрез отказывался посещать свой город // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 3


  "Лемм - скорее, группа людей, чем один человек, поскольку его произведения написаны в разных стилях и в некоторых случаях словно на языках, чужих для него", письменно сообщал в Федеральное бюро расследований США Филип Дик. Классик американской ...
441634
  Манжола В. Дилемма европейской политики Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 8-12.
441635
  Лэй П. Дилемма мисс Блам / Патрисия Лэй // Защитник прекрасной дамы / Дж. Беннет. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – С. 357-531. – (БЛР : Библиотека любовного романа)
441636
  Белкина Е.А. Дилемма эвтаназии в христианской биоэтике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 3 (65). – С. 19-21. – ISSN 1680-2721
441637
  Рувинский Р.З. Дилеммы государственности и новая война всех против всех // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал полит. философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз"; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 2 (69). – С. 107-118. – ISSN 2078-5089
441638
  Киндзерский Ю. Дилеммы модернизации: к определению ее содержания, целей и стратегии в общественно-экономических преобразования // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
441639
  Семененко И.С. Дилеммы национальной идентичности : политические риски и социальные приобретения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.8-23. – ISSN 0321-2017
441640
  Саква Р. Дилеммы развития российской партийной системы // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 167-190
441641
  Рубинштейн Ар. Дилеммы экономиста-теоретика / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 62-80. – Бібліогр.: с. 65-67, 69-74, 76-78. – ISSN 0042-8736
441642
  Рубинштейн Ар. Дилеммы экономиста-теоретика / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 62-80. – Бібліогр.: с. 65-67, 69-74, 76-78. – ISSN 0042-8736
441643
  Матевосян Е.М. Дилепидоидеа-ленточные гельминты домашних и диких животных / Е.М. Матевосян. – М., 1963. – 1-688с.
441644
  Межжерін В. Дилетантизм у науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  2013 рік у східних слов"ян на пізнавальній ниві буде позначений багатьма ювілеями. Ось іще один. 170 років тому з-під пера Олександра Івановича Герцена в "Отечественных записках" почав виходити цикл статей під спільною назвою "Дилетантизм в науке". ...
441645
  Хамермеш Е. Дилетантская лирика : [стихи] / Ефим Хамермеш. – Днепропетровск : Лира, 2016. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-383-716-1
441646
  Гамильтон Дональд Дилетанты. Отравители : Романы / Гамильтон Дональд; Пер. с англ. – Ростов -на-Дону, Харьков : Проф-Пресс, Единорог, 1995. – 448с. – ISBN 5-88475-006-4
441647
  Гулиа Г.Д. Дилижанс / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1979. – 326с.
441648
  Аскинази Б.З. Дилитиевые производные ароматических и жирноароматических кетонов : автореф. дис. ... наук: 072 / Аскинази Б.З. ; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Ленинград, 1969. – 17 с.
441649
  Окунева Л.С. Дилма Руссефф - первая женщина-президент в истории Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-40. – ISSN 044-748Х
441650
  Кольцова Инна Викторовна Дилогия Л.Соловьева о Ходже Насреддине : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кольцова Инна Викторовна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
441651
  Боярська Л.В. Дилогія Василя Земляка ""Лебедина зграя"" та ""Зелені млини"": і проблеми міфологічного типу мислення : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.06 / Л.В. Боярська ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2000. – 207л. – Бібліогр.: с. 176-207
441652
  Боярська Любов Василівна Дилогія Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини" і проблеми міфологічного типу мислення : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.01.06 / Боярська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.:5 назв.
441653
  Кейда Ф.Ф. Дилогія Миколи Глухенького про Коліївщину / Федір Кейда ; [відп. ред. С.В. Мишанич]. – Київ : Вирій, 1998. – 39 с. – ISBN 966-557-10-9
441654
  Кирильчук О. Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 129-133
441655
  Гилязов А.М. Диляра : роман / А.М. Гилязов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 189 с.
441656
  Яшен К. Дилярам : драматическая поэма / Камиль Яшен ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438 с.
441657
  Кругликова И.Т. Дильберджи = Delbarjin / И.Т. Кругликова. – М, 1986. – 119с.
441658
  Кругликова И.Т. Дильберджин / И.Т. Кругликова. – М, 1974. – 120с.
441659
  Кругликова И.Т. Дильберджин / И.Т. Кругликова. – М, 1977. – 135с.
441660
  Мухтаров А.М. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в Х1Х - начало ХХ в. / А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1969. – 373с.
441661
  Конопницька М. Дим / М. Конопницька. – Харків ; Київ, 1930. – 15 с.
441662
  Скуртул Г. Дим Вітчизни: міграційні маркери в романі С. Жадана "Ворошиловград" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 235-238. – ISSN 2307-2261
441663
  Сендеборг К. Дим і криця. / К. Сендеборг. – Х. – 96с.
441664
  Донченко Олесь Дим над яругами : повість / Олесь Донченко. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 188 с.
441665
  Терен В. Дим невидимих багать : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 26-27


  Опубліковано вірші Віктора Терена, нар. депутата України. Передмова М. Славинського.
441666
  Шрівастав Ш. Дим, вогонь і людина / Ш. Шрівастав. – К., 1975. – 113-235с.
441667
  Іскорко-Гнатенко Дима Г.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7442-69-0
441668
  Поволяев В.Д. Дима из Надыма / В.Д. Поволяев. – Москва, 1978. – 96с.
441669
  Обещалова Н.В. Димеризация олефинов под влиянием комплексных катализаторов на основе алкилалюминийгалогенидов и соединений никеля : автореф.. дис. .. канд. хим. наук : 072 / Обещалова Н.В. ; Яросл. технол. ин-т. – Ярославль, 1968. – 18 с.
441670
  Чедия Р.В. Димеризация пропилена в присутствии гель-иммобилизованных каталитических систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чедия Р.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
441671
  Черникова И.М. Димеризация этилена в альфа-бутилен. : Автореф... канд. хим.наук: / Черникова И.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. уч. степеней по химии и нефтепереработке.. – Баку, 1967. – 20л.
441672
  Ахметшин А.Г. Димеркаптотиопироны в аналитической химии вистмута : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ахметшин А.Г. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
441673
  Дьяченко Л.Ф. Димеркаптотиопироны в аналитической химии мышьяка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Дьяченко Л.Ф. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
441674
  Чуйко Татьяна Вадимовна Димеркаптотиопироны как аналитические реагенты на золото : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Чуйко Татьяна Вадимовна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
441675
  Надеждина Л.Б. Диметиламинофениловые эфиры N-ациламинокислот и их использование для синтеза пептидов : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Надеждина Л.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
441676
  Ристовски Б. Димитар В. Македонски : свечен собир по повод 150-годишнината од раганьето и 100-годишнината од смртта на Димитар В. Македонски : свечен собир одржан на 3 декември 1998 година / Блаже Ристовски ; Македонска академja на науките и уметностите ; уредник Т. Георгиевски. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 69 с. – Прізвище автора та назва взяти з обклад. – (Свечени собири ; св. 37). – ISBN 9989-649-52-9
441677
   Димитр Благоев - выдающийся теоретик и революционер : сб. ст. к 120-летию со дня рождения. – Москва : Политиздат, 1977. – 304 с.
441678
  Андрюшин Е.И. Димитр Благоев и Великая Октябрьская социалистическая революция : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.573 / Андрюшин Е.И. ; КГУ/МГУ. Ист. фак-т. – Москва, 1971. – 20 с.
441679
   Димитр Благоев, 1856-1966. – [Б. м.] : Издательство Болгарской коммунистической партии, 1968. – 168 с. : с фотогр.
441680
   Димитр Благоев. Био-библиографический указатель : Био-библиографический указатель. – Москва : [б. и.], 1956. – 44 с. : 1 портр.
441681
  Захаржевська В.О. Димитр Димов / В.О. Захаржевська. – К., 1978. – 136с.
441682
   Димитр Димов : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1981. – 71 с. – (Писатели заруб. стран)
441683
   Димитр Киров. – Москва, 1987. – 31с.
441684
  Дурковит-Jакшит Лубомир Димитриjе Вуjит: прилог историjи самозванца у Црноі Гори / Дурковит-Jакшит Лубомир. – Цетине, 1956. – 56 с.
441685
  Бегиджанов А. Димитрий Аракишвили / А. Бегиджанов. – Москва : Музгиз, 1953. – 176 с.
441686
  Накашидзе Р.Т. Димитрий Багратиони. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Накашидзе Р.Т.; АН ГрузССР.Ин-т истории груз.литературы. – Тбилиси, 1971. – 21л.
441687
  Жидков Г.В. Димитрий Григорьевич Левицкий. / Г.В. Жидков. – М.-Л., 1946. – 27с.
441688
  Бахрушин С.В. Димитрий Донской / Бахрушин С.В. ; Акад. наук СССР, Узбекистанский филиал, Ин-т языка, литературы и истории. – Ташкент : Изд-во Уз ФАН, 1942. – 39 с. – (Великие русские полководцы)
441689
  Жидков Г.В. Димитрий Донской / Г.В. Жидков. – М., 1947. – 47с.
441690
  Хундадзе С. Димитрий Кипиани / С. Хундадзе. – Тифлис, 1936. – 268с.
441691
  Епифанова А.П. Димитрий Николаевич Прянишников. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 80с.
441692
  Булгарин Ф. Димитрий Самозванец, 1830
441693
  Нарежный В.Т. Димитрий Самозванец : трагедия в 5 д. / Сочинение Василья Нарежного 1800 года // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 207 с.
441694
  Кантемир Д.К. Димитрия Кантемира, бывшего князя в Молдавии, историческое, географическое и политическое описание Молдавии с жизнию сочинителя. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – XLIV, 388 c.


  Рус. пер. сделан с текста, опубликованного А. Ф. Бюшингом с предисл. Г. Ф. Миллера в "Magazin fur neue Historie und Geographie". Hamburg, 1769, ч.3, с.537-574; 1770, ч.4, с.1-120. "Жизнь Дмитрия Кантемира" пер. из "Geschichte des Osmanischen Reichs" ...
441695
  Федів Ю.І. Димитрій (Ярема), Патріарх Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ : життєвий шлях та діяльність : [наук.-реліг. вид.] / Юрій Федів. – Львів : Братське видавництво, 2019. – 111, [1] с., [6] арк. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 110-111
441696
  Савченко І. Димитрій Ростовський (Туптало) і Чернігівщина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.96-102
441697
  Курелла А. Димитров против Геринга. : По материалам Г. Димитрова о Лейпцигском процессе 1933 г / А. Курелла ; Пер. с нем. Г.Я. Рудого. – Москва : Прогресс, 1966. – 324 с.
441698
   Димитровград. 1947. – София, 1959. – 12с.
441699
  Христов Х. Димитър Благоев : (Биогр. очерк) / Проф. Хр. Христов-Кирил Василев. – София : Издателство на Българската КП, 1956. – 106 с.
441700
  Райков Д. Димитър Благоев и Българското възраждане / Д. Райков. – София : Партиздат, 1985. – 204 с.
441701
   Димитър Благоев: Биография. – София : Партиздат, 1979. – 528 с. : портр.
441702
  Георгиев Любен Димитър Димов / Георгиев Любен. – София, 1981. – 349с.
441703
  Райков Д. Димитър и Константин Миладинови : Документален разказ за братя Миладинови и тяхната епоха / Д. Райков. – София : Партиздат, 1986. – 288 с.
441704
  Милев С. Димитър Савов-Такича : Организатор на антифашистката конспирация в беломорския флот 1942-1943 година / С. Милев. – (Спомени). – София : Държавно военно издателство, 1959. – 96 с.
441705
  Църнушанов Коста Димитър Талев в моите спомени / Църнушанов Коста. – София : Македония, 1992. – 188 с.
441706
   Димитьр Благоев : биография. – София : Партиздат, 1979. – 527 с.
441707
  Добрев Д. Димитьр Добрович / Д. Добрев. – София, 1957. – 37с.
441708
  Руда Н. Димінутиви латиномовного тексту Апулея "Метаморфози" та їхні відповідники в українському перекладі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 118-122.
441709
  Савин В.Ф. Димка и Кардаш. / В.Ф. Савин. – Ставрополь, 1975. – 125с.
441710
  Артищев М.Д. Димка из 10-го : повесть / М.Д. Артищев; [для сред. и старш. возраста]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 1962. – 99 с. : ил.
441711
  Коростылев В.Н. Димка невидимка / В.Н. Коростылев, М. Львовский. – М, 1956. – 120с.
441712
  Леонидова Б.Л. Димка познает себя / Б.Л. Леонидова. – М, 1983. – 166с.
441713
  Кострикин В.К. Димка с улицы Мост: повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1979. – 123с.
441714
  Конвісар В.Т. Димлять смереки / В.Т. Конвісар. – Київ, 1979. – 272 с.
441715
  Конвісар В.Т. Димлять смереки / В.Т. Конвісар. – Київ, 1989. – 663 с.
441716
   Димов Димитър. – София, 1983. – 96с.
441717
  Жадько В. Димуцький Порфирій Данилович (-фольклорист, педагог) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 259-260. – ISBN 978-966-8567-14-8
441718
   Димчо Дебелянов : Биобиблиогр. за 1887-1916 гг. – София, 1993. – 236с.
441719
  Каролев С. Димчо Дебелянов. Лит.-критич. очерк. / С. Каролев. – София, 1961. – 172с.
441720
  Безкоровайний С. Динaмікa розвитку фізичних здібностей студентів засобами сумо // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 10-15. – ISSN 2786-6432


  У єдиноборствaх фізичнa підготовленість розглядaється як основнa хaрaктеристикa функціонaльного інтегрaльного стaну оргaнізму. Метa роботи – перевірити ефективність комплексів впрaв, спрямовaних нa розвиток фізичних якостей у студентів-сумоїстів. ...
441721
  Бакбергенов С. Дина : [повесть] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 147 с.
441722
  Костоглодова М.Н. Дина / М.Н. Костоглодова. – Ростов-на-Дону, 1973. – 380с.
441723
  Бакбергенов С. Дина : [о Д. Нурпеисовой : для ст. возраста] ] / Саурбек Бакбергенов. – Москва, 1974. – 143 с.
441724
  Питти Л.Р. Дина и динозавры : в альбоме 15 фотографий / Луиза Рэдфильд Питти ; пер. с англ. П. Арбатов, рис. Д. Бажанова. – Москва ; Ленинград : госиздаь, 1930. – 20, [2], с. – (Для детей младшего возраста)
441725
  Кулєш Д.В. Динамiка вивiльнення синтетичного iмуностимулятора метилурацилу з полiмерної композицiї, призначеної для iмплантацiї в умовах in vitro / Д.В. Кулєш, Л.Ю. Нечаєва, Н.А. Галатенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
441726
  Антонюк Т.М. Динамiка накопичення стероїдних глiкозидiв у листках представникiв роду Rhododendron L. протягом онтогенезу / Т.М. Антонюк, О.А. Оканенко, Н.Ю. Таран // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 3. – С. 240-245. – ISSN 0522-9310


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено вміст стероїдних глікозидів у листках представників роду Rhododendron L., культивованих у природних умовах Лісостепу України. Визначено кількісний вміст стероїдних глікозидів протягом вегетаційного періоду. ...
441727
  Зуб С.С. Динамiчнi системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклiдовому просторi / С.С. Зуб, Н.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 43-51. – ISSN 0868-6912


  We consider the method of finding a nearest pair of poi- nts on two smooth curves in the Euclidean space, i.e., two points which achieve the minimum distance between two curves, which uses the model of physical interaction of material points with a ...
441728
  Королев В.Д. Динами ка спиновых и фоновых систем в кристаллах квантовых парамагнитных усилителей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Королев В. Д.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1980. – 24л.
441729
  Второв П.П. Динамиа сообщества коллембол. / П.П. Второв, Е.Ф. Мартынова. – Фрунзе, 1974. – 92с.
441730
  Воронин А. Динамизм парламентской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 81-90. – ISSN 0130-9625
441731
  Минеев В.Н. Динамизм развития социалистического производства / В.Н. Минеев. – М., 1978. – 221с.
441732
   Динамизм роста. – Донецк, 1987. – 149с.
441733
   Динамизм социалистического воспроизводства: закономерности и резервы роста. – Л., 1986. – 164с.
441734
   Динамизм управления. – М., 1987. – 202с.
441735
  Усердов А.А. Динамика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 219с.
441736
  Даламбер Ж. Динамика / Ж. Даламбер. – Москва-Ленинград, 1950. – 344 с.
441737
  Дешевой Б.М. Динамика / Б.М. Дешевой, В.И. Попов. – Ленинград, 1966. – 172 с.
441738
  Халфман Р.Л. Динамика / Р.Л. Халфман. – Москва, 1972. – 567 с.
441739
  Михнева Л.М. Динамика 17-оксикортикостероидов в плазме крови при некоторых гуморальных и рефлекторных воздействиях : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михнева Л.М. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 15 с.
441740
  Волошин Н.А. Динамика абсолютной и относительной масс тимуса белых крыс в норме и после внутриутробного воздействия дексаметазона и стафилококкового анатоксина / Н.А. Волошин, Е.О. Аравицкий // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2077-1096
441741
  Ольденбург Р. Динамика автоматического регулирования / Р. Ольденбург, Г. Сарториус. – М.-Л., 1949. – 328с.
441742
  Дружин Г.В. Динамика актуализированного заимствования в дискурсе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 25-28
441743
  Попов В.С. Динамика акцентных норм современного немецкого литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попов В.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 22л.
441744
  Лайвант А.С. Динамика аминокислот высокогорных пастбищных трав Киргизии (в период вегетации и под влиянием полива) : Автореф... канд. биол.наук: / Лайвант А.С.; АН Киригз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 24л.
441745
  Тер-Карапетян Динамика аминокислот и культуральной жидкости в условиях синтеза хлортетрациклина / Тер-Карапетян, Ш.А. Авакин, 1962. – С. 49-60
441746
  Плоткин В.Я. Динамика английской фонологической системы / В.Я. Плоткин. – Новосибирск, 1967. – 170 с.
441747
  Святодух В.К. Динамика аппаратов с двухканальным управлением. / В.К. Святодух, П.М. Чернявский. – М., 1983. – 159с.
441748
  Олифер А.И. Динамика арочно-консольных мостов : Автореф... канд. техн.наук: / Олифер А. И.; МПС, Днепроп. ин-т инж. ж.д. трасп. – Днепропетровск, 1963. – 16л.
441749
  Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм / Р. Арнхейм. – Москва, 1984. – 193 с.
441750
  Захашвили М.А. Динамика атмосферных процессов, обуславливающих вывод южных циклонов на территорию Закавказья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Захашвили М.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 11 с.
441751
  Андреев В. Динамика атмосферных термиков / Андреев В., Панчев С. ; под ред. Л.Т. Матвеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 152 с. : ил. – Список лит.: с. 142-148
441752
  Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов / Н.П. Шакина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263с.
441753
  Пасечник М. Динамика атмосферы активной области во время двух хромосферных выбросов / М. Пасечник, С. Чорногор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Исследовано поле лучевых скоростей движения плазмы нижней атмосферы на участке одной из первых активных областей NOAA 11024 южного полушария Солнца нового 24-го цикла солнечной активности во время двух хромосферных выбросов. Наблюдения были проведены 4 ...
441754
   Динамика атмосферы Венеры. – Ленинград : Наука, 1974. – 184 с.
441755
  Гилл А. Динамика атмосферы и океана / А. Гилл. – В двух томах. – Москва : Мир
Т. 1. – 1986. – 397с.
441756
  Гилл А. Динамика атмосферы и океана / А. Гилл. – Москва : Мир
Т. 2. – 1986. – 415 с.
441757
  Шароваров Г.А. Динамика АЭС с диссоциирующим теплоносителем / Г.А. Шароваров. – Минск : Наука и техника, 1980. – 239 с.
441758
  Тареев Б.А. Динамика бароклинных возмущений в океане / Б.А. Тареев. – Москва : Московский университет, 1974. – 189с.
441759
  Коромыслов В.Ф. Динамика белков и некоторых других биохимических показателей крови желточном перитоните кур : Автореф... канд. биол.наук: / Коромыслов В. Ф.; Всес. ин-т эксперим. ветиринарии, Всес. акад. с. х. наук. – М., 1966. – 16л.
441760
  Воронина Л.Н. Динамика белков и нуклеиновых кислот в тканях индеек в связи с возрастом и функциональным состоянием организма : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина Л.Н.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1966. – 18л.
441761
  Кириллов С.А. Динамика белков, кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови свиней в условиях Бурятской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов С.А.; Моск. вет. акад. – М., 1964. – 18л.
441762
  Баракаев Б.Х. Динамика белкового комплекса зерна кукурузы в процессе созревания и послеуборочного дозревания : Автореф... канд. биол.наук: / Баракаев Б. Х.; Всес. акад. с.х. наум, ВНИИ растениеводства. – Л., 1965. – 20л.
441763
  Винниченко А.Н. Динамика белковых веществ и нуклеиновых кислот в органах проростков некоторых подвидов кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Винниченко А.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 20 с.
441764
  Кечек Ю.А. Динамика белковых фракций в сыворотке крови при хлоропреновой интоксикации / Ю.А. Кечек, Л.В. Семерджян. – 63-70с.
441765
  Иконников Л.Б. Динамика берегов в нижних бьефах гидроузлов / Л.Б. Иконников. – Москва : Наука, 1981. – 76с.
441766
  Пышкин Б.А. Динамика берегов водохранилищ / Б.А. Пышкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1973. – 414с.
441767
   Динамика берегов озера Байкал при новом уровенном режиме. – Москва : Наука, 1976. – 88 с.
441768
  Лонгинов В.В. Динамика береговой зоны бесприливных морей / В.В. Лонгинов. – Москва : АН СССР, 1963. – 380с.
441769
  Красножон Г.Ф. Динамика береговой зоны внутренних водоемов и устьевых областей рек : Автореф... д-ра географ.наук: 11.00.07 / Красножон Г.Ф.; АН СССР, Ин-т водных проблем. – М., 1991. – 68л.
441770
  Сафьянов Г.А. Динамика береговой зоны морей / Г.А. Сафьянов. – Москва, 1973. – 176с.
441771
  Кулиш Л.Я. Динамика береговой зоны юго-восточного побережья Байкала в период искусственного подъема уровня озера : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кулиш Л.Я.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 24л.
441772
  Турков В.Г. Динамика биогеоценотического покрова / В.Г. Турков. – Свердловск, 1980. – 61с.
441773
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1983. – 126с.
441774
   Динамика биологических популяций : Межвузовский сборник. – Горький, 1983. – 162с.
441775
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборни. – Горький, 1984. – 135 с.
441776
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 139 с.
441777
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1986. – 147 с.
441778
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1987. – 131 с.
441779
   Динамика биологических популяций. – Горький, 1988. – 119с.
441780
   Динамика биологических популяций : межвузовский сборник. – Горький, 1988. – 119 с.
441781
   Динамика биологических систем. – Горький
Вып. 2. – 1978
441782
  Маштакова Г.П. Динамика биомассы и численности фитопланктона северо-западной и восточной частей Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Маштакова Г.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 14л.
441783
  Зеленков А.И. Динамика биосферы и социокультурные традиции / А.И. Зеленков, П.А. Водопьянов. – Минск, 1987. – 238с.
441784
  Инишева Л.И. Динамика биохимических процессов и окислительно-восстановительное состояние в геохимически сопряженных ландшафтах олиготрофного болота / Л.И. Инишева, Л. Шайдак, М.А. Сергеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 505-513 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
441785
  Дунаев Б.Б. Динамика благосостояния населения страны // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 151-163. – ISSN 0023-1274
441786
  Благовещенская Н.В. Динамика болотных экосистем Приволжской возвышености / Н.В. Благовещенская, А.В. Чернышев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 96-103 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
441787
  Архангельский Ю.А. Динамика быстровращающегося твердого тела / Архангельский Ю.А. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
441788
  Тер-Акопов Динамика быстродействующих электромагнитов / Тер-Акопов А.К. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 167 с. – Библиогр.: с. 165-167
441789
  Бурчак Г.П. Динамика в примерах и задачах / Г.П. Бурчак. – Москва, 1966. – с.
441790
  Сидельников А.Ю. Динамика вариабельности кардиоритма студентов вуза строительного профиля столичного мегаполиса в течение учебного года / А.Ю. Сидельников, В.В. Глебов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-40. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются резуьтаты эмпирического исследования динамики изменения работы сердечно-сосудистой системы студентов.Показывается разная динамика вариабельности кардиоритма у студентов Московского государственного строительного университета в течение ...
441791
  Завьялов В.И. Динамика вентильных преобразователей / В.И. Завьялов, В.А. Нечаев. – Саранск, 1987. – 92 с.
441792
  Рудяков Ю.А. Динамика вертикального распределения пелагических животных / Ю.А. Рудяков. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
441793
  Латун В.С. Динамика вертикальных движений в океане (на прим. Атлантич. океана) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латун В. С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1963. – 6л.
441794
  Филлипс О.М. Динамика верхнего слоя океана / О.М. Филлипс. – Л, 1969. – 267с.
441795
  Филлипс О.М. Динамика верхнего слоя океана / О.М. Филлипс ; пер. с англ. и ред. Б.А. Кагана, Д.В. Чаликова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 315 с.
441796
  Ракипова Л.Р. Динамика верхних слоев атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 255с.
441797
  Постольник Ю.С. Динамика весомой упруго-взякой нити переменной длины с грузом на конце : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Постольник Ю.С. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1956. – 7 с.
441798
   Динамика вещества в геосистемах. – Иркутск, 1983. – 143с.
441799
  Крук Леся Анатольевна Динамика взаимодействия колеблющегося тела и цилиндрической оболочки в несжимаемой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крук Леся Анатольевна; АН Украины. Ин-т механики. – К., 1994. – 127л. – Бібліогр.:л.116-127
441800
  Дементьева И.А. Динамика взаимодействия лексико-семантческих микросистем в аспекте диахрониц (на матер. глаголов механич. воздейств. и передвижен. в пространстве в англ. яз._ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дементьева И. А.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 21л.
441801
  Галиев Ш.У. Динамика взаимодействия элементов конструкций с волной давления в жидкости / Ш.У. Галиев. – К., 1977. – 171 с.
441802
  Сафин В.Ф. Динамика взаимооценки и самооценки морально-волевых черт старшеклассников в зависимости от степени их внушаемости : Автореф... канд. психол.наук: / Сафин В. Ф.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1969. – 25л.
441803
   Динамика виброактивных систем и конструкций. – Иркутск, 1989. – 136 с.
441804
  Синская Е.Н. Динамика вида / Е.Н. Синская. – Москва-Л., 1948. – 526с.
441805
  Сташаускайте С.А. Динамика витамина "С" в почках, листьях и плодах некоторых плодовых деревьев. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сташаускайте С.А.; АН Литов.ССР.Ин-т биологии. – Вильнюс, 1953. – 23л.
441806
  Заверуха Я.С. Динамика витамина "С" в разных сортах картофеля в зависимости от фаз развития и условий хранения : Автореф... канд.биол.наук: / Заверуха Я.С. – Киев, 1952. – 13 с.
441807
  Шапиро Д.К. Динамика витамина С в клубнях ракоустойчивых сортов картофеля в связи с условиями их выращиванияи хранения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапиро Д.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1951. – 13 с.
441808
  Матейкене И. Динамика витаминов биос-группы в надземных органах обыкновенной сосны (Pinus silves tris L.) в течение их развития : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Матейкене И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 26л.
441809
  Мелешко В.В. Динамика вихревых структур / В.В. Мелешко, М.Ю. Константинов. – К., 1993. – 279с.
441810
  Фісяк І.Є. Динамика відображення емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 207-214. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню фразеологічних одиниць німецької мови, які об"єднані спільним значенням "міжособистісні відносини". Зокрема, у статті розглядаються особливості семантичної структури ФО, визначальні риси їх приналежності до певного типу ...
441811
  Ситников А.Б. Динамика влаги и солей в почвогрунтах зоны аэрации / А.Б. Ситников. – К., 1986. – 150с.
441812
  Мадерич В.С. Динамика внутреннего перемешивания в стратифицированной среде / В.С. Мадерич. – К, 1988. – 238с.
441813
  Косман М.Л. Динамика внутренней жизни : Система психологии / М.Н. Косман. – Москва : Труд ; [Типо-литограф. Торговый дом "И. Ефимов, Н. Желудкова и К"], 1917. – [4], IV, 516 с.
441814
  Миропольский Ю.З. Динамика внутренних гравитационных волн в океане / Ю.З. Миропольский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 302с.
441815
   Динамика внутрикамерной дифференциации базитовых магм. – Москва, 1988. – 213с.
441816
  Шаов М.Т. Динамика внутриклеточной полярограммы кислорода при возбуждении клетки нителлы. : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Шаов М.Т.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 21л.
441817
  Забара В.В. Динамика внутриполитического развития Боснии и Герцеговины (1995-2012) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 51-58. – ISSN 0132-1366
441818
  Вайнштейн Г.Б. Динамика внутричерепного давления при действии поперечных ускорений. : Автореф... Канд.мед.наук: 766 / Вайнштейн Г.Б.; АН СССР. – Л, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16
441819
   Динамика вод Балтийского моря. – Таллин, 1975. – 113 с.
441820
  Арсеньев С.А. Динамика вод шельфов : учебное пособие / Арсеньев С.А., Шалковников Н.К. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический ф-т. – Москва : МГУ, 1989. – 96 с.
441821
  Грин А.М. Динамика водного баланса Центрально-Черноземного района. / А.М. Грин. – Москва : Наука, 1965. – 148с.
441822
   Динамика водных масс Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1972. – 205 с.
441823
  Ситников А.Б. Динамика воды в ненасыщенных и насыщенных грунтах зоны аэрации / А.Б. Ситников. – Киев : Наукова думка, 1978. – 155с.
441824
  Сысоев В.В. Динамика возбудимости и некоторых других параметров желудочного миокарда лягушки в течение цикла сердечной деятельности. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
441825
  Меньшикова А. Динамика воздействия единой валюты Европы на ее экономические отношения с США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-34. – ISSN 0321-2068
441826
  Каримов К.А. Динамика воздушных течений в нижней термосфере и ее связь с процессами в тропостратосфере / К.А. Каримов. – Фрунзе, 1976. – 179с.
441827
  Ефимов В.В. Динамика волновых процессов в пограничных слоях атмосферы и океана / В.В. Ефимов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 255с.
441828
  Ершова М.Г. Динамика волных масс малых водохранилищ (на примере Можайского водохранилища) : Автореф... канд. геогр.наук: 696 / Ершова М.Г.; МГУ. Географический фак-т. – М., 1971. – 28л.
441829
  Шемякин Я.Г. Динамика восприятия образа России в западном цивилизационном сознании // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0869-0499
441830
  Сивенюк В.В. Динамика вращательно-колебательных движений системы твердых и упругих взаимосвязанных тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Сивенюк В.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 20л.
441831
  Мигуца Д.А. Динамика вращательных движений твердого тела относительно неглавностных осей инерции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Мигуца Д.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
441832
  Токжигитова З.О. Динамика вращающегося шара со сферической полостью, содержащей жидкость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Токжигитова З.О.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 9л.
441833
  Павлов П.А. Динамика вскипания сильно перегретых жидкостей / П.А. Павлов. – Свердловск : АН СССР УО, 1988. – 243 с.
441834
  Пентюш Эвальд Викторович Динамика вторичного пробоя р-п переходов кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пентюш Эвальд Викторович; Вильнюсский гос. университет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 18л.
441835
  Атаев Х. Динамика выбротендов и блоков РЭА на упругих связях. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 023 / Атаев Х.; Моск.ин-т.электр.машиностроения. – Москва, 1972. – 9л.
441836
  Матвеев Ю.Д. Динамика выветривания осадочных пород / Ю.Д. Матвеев. – Москва : Наука, 1972. – 87с.
441837
  Мовсесян С.В. Динамика вынужденного тормозного рассеяния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мовсесян С.В.; Мин. нар. образов. Армении. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1990. – 17л.
441838
  Семенов В.Е. Динамика высокочастотного разряда в волновых и квазистатических полях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Семенов В.Е.; Ан СССР.Ин-т прикладной физики. – Горький. – 22л.
441839
  Барышников Геннадий Федорович Динамика высотных ландшафтных поясов Большого Кавказа по палеотериологическим данным : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Барышников Геннадий Федорович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 22л.
441840
  Ширский С.В. Динамика высшей нервной деятельности детей школьного возраста в связи с адаптацией их к условиям Крайнего Севера. (Экспериментальное исследование) : Автореф... канд. биологич.наук: 102 / Ширский С.В.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1968. – 20л.
441841
  Гендзелевская З.Н. Динамика высшей нервной деятельности интактных и кастрированных собак до и после введения тестостеронпропионата. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гендзелевская З.Н.; М-во здаравоохранения РСФСР. – Иваново, 1963. – 15л.
441842
  Богоряд И.Б. Динамика вязкой жидкости со свободной поверхностью / Богоряд И.Б. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 102 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-100
441843
  Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости / Н.А. Слезкин. – Москва, 1955. – 520 с.
441844
  Краснобаев К.В. Динамика газа в поле ионизурующего излучения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Краснобаев К.В.; АН СССР Ин-т космических исследований. – М., 1984. – 19л.
441845
  Коровяковский Ю.Д. Динамика газа в тесных двойных системах звезд : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коровяковский Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1972. – 8л.
441846
  Агнокова Л.А. Динамика газов крови и некоторые особенности газового компонента интероцептивных обменных рефлексов при воздействиии и организм энергии электромагнитных колебаний звукового и радиочастотного диапазо : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Агнокова Л.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 14л.
441847
   Динамика газожидкостных форсунок. – М., 1991. – 286с.
441848
  Тучин В.В. Динамика газоразрядных лазеров : учеб. пособие для студентов ст. курсов и аспирантов, специализирующихся по оптике и спектроскопии, квантовой электрон. и квантовой радиофизике / В.В. Тучин. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 112 с. – Библиогр.: с. 106-109
441849
   Динамика галактик и звездных скоплений : материалы Всесоюзн. совещания. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 255 с.
441850
  Феррас-Меллу Динамика галилеевых спутников Юпитера : вводн. курс/ пер. с англ. / Феррас-Меллу. – Москва : Мир, 1983. – 136 с.
441851
  Мазурмович Б.Н. Динамика гельминтофауны амфибрий и факторы, ее определяющие / Б.Н. Мазурмович; Б.Н. Музурмович, канд. биолог. наук. КГУ. – Киев, 1951. – С. 134-141 : табл.
441852
  Федорова А.И. Динамика гемолиза и активность некоторых гликолитических ферментов безъядерных эритроцитов в норме и при действии на животных ионизирующего излучения. : Автореф... доктор биол.наук: 03.093 / Федорова А.И.; АН КазССР. Объед. Учен. Совет ин-тов зоологии и экспер. биол. – Алма-Ата, 1969. – 38л.
441853
  Пугач И.П. Динамика генерации кольцевого лазера с поляризационно-частотной невзаимностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пугач И.П.; КГУ. – К., 1982. – 18л.
441854
  Бондаренко А.Е. Динамика генерации оптического квантового генератора в режиме гигантского импульса под действием внешнего вынуждающего сигнала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Бондаренко А.Е.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. н. – Новосибирск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
441855
  Хабухаев Э.Д. Динамика генетических и фенотипических корреляций основных хозяйственно-полезных признаков у овец алтайской породы в процессе индивидуального развития. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.103 / Хабухаев Э.Д.; АН СССР.Сибирск.отдел.Объед.Учен.совет по биол.наукам. – Новосибирск, 1971. – 32л.
441856
  Колотвинов С.В. Динамика генетического состава вирусной популяции : (компьютерная модель) / С.В. Колотвинов; АН СССР, Уральский научный центр ; Ин-т экологии роастений и животных. – Свердловск, 1979. – 56 с. : табл.
441857
   Динамика географических систем. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 81с.
441858
   Динамика геосистем и освоение приангарской тайги. – Новосибирск : Наука, 1985. – 279 с.
441859
  Голубев В.С. Динамика геотехнологических процессов / В.С. Голубев, Г.Н. Кричевец. – Москва : Недра, 1989. – 119с.
441860
  Голубев В.С. Динамика геохимических процессов / В.С. Голубев. – Москва : Недра, 1981. – 208с.
441861
  Жавер Х. Динамика гибких шлангов с внутренним потоком жидкости : Автореф... канд .техн.наук: 05.23.17 / Жавер Х.; Киев. гос. ун-т строительства и архитектуры. – Киев, 1994. – 15л.
441862
  Галиев Ш.У. Динамика гидроупругопластических систем / Ш.У. Галиев. – Киев, 1981. – 276 с.
441863
  Парсенюк Л.Н. Динамика гидрохимических компонентов вод Среднего Днепра. : Автореф... канд.хим.наук: / Парсенюк Л.Н.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
441864
  Климов Д.М. Динамика гироскопа в кардановом подвесе / Д.М. Климов, С.А. Харламов. – Москва, 1978. – 208 с.
441865
  Савченко Т.А. Динамика гироскопа с неконтактным подвесом на вибрирующем оснвании : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Савченко Т. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
441866
   Динамика гироскопических систем. – Пермь, 1984. – 124с.
441867
  Немцова Эмма Ивановна Динамика глобальных -полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Немцова Эмма Ивановна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 15л.
441868
  Иванова А. Динамика глобальных (нео)колониальных неравенств: эвристики концепции Джованни Арриги // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 22. – С. 26-35. – ISSN 2077-5105
441869
   Динамика горных склонов Чаткало-Кураминской зоны. – Ташкент, 1977. – 166с.
441870
  Семенов В.П. Динамика гравитационных полей островных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов В.П.; Моск.ун-т дружбы народов. – М, 1976. – 30л.
441871
   Динамика гравитирующих систем. – Алма-Ата, 1981
441872
  Омаров Т.Б. Динамика гравитирующих систем Метагалактики / Т.Б. Омаров ; АН КазССР, Астрофиз. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 144 с. – Библиогр.: с. 138-142 (144 назв.)
441873
  Изюмский В.П. Динамика грохотов гирационного типа : Автореф... кандидата техн.наук: / Изюмский В.П.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 15л.
441874
  Шортанова Т.Х. Динамика гуанидиновых соединений мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Шортанова Т.Х.; Ростов. гос. ун-т. Каф. биохимии. – Ростов -на-Дону, 1964. – 14л.
441875
  Шанина Б.Д. Динамика двойного электронно-ядерного резонанса / Б.Д. Шанина. – Киев : Наукова думка, 1983. – 175с.
441876
  Кампе-Немм Динамика двухпозиционного регулирования / Кампе-Немм. – М.-Л., 1955. – 235с.
441877
  Воинов Олег Васильевич Динамика двухфазных систем с учетом изменения формы границ раздела фаз : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Воинов Олег Васильевич; Московский ун-т. – Москва, 1980. – 20л.
441878
  Бахметова Г.Ш. Динамика демографических показателей и режим воспроизводства населения Туркмении : Автореф... канд. экон.наук: / Бахметова Г.Ш.; Моск. экон-стат. ин-т. – М., 1967. – 21л.
441879
  Антипова Е.А. Динамика демографического пространства Республики Беларусь в ХХІ веке: сходства и различия между городской и сельской местностью // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 1 (109). – С. 35-44 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
441880
  Ермак Александр Абрамович Динамика деформирования и разрушения однонаправленного композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ермак Александр Абрамович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
441881
   Динамика дислокаций. – Киев : Наукова думка, 1975. – 401 с.
441882
  Судзуки Т. Динамика дислокаций и пластичность : Пер. с япон. / Т. Судзуки, Ёсинага, С. Такеути. – Москва : Мир, 1989. – 294 с. – ISBN 5-03-001016-5
441883
  Кишиков Р.В. Динамика диссертационных исследований проблем адаптации в отечественной психологии // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 69-74. – ISSN 1684-2618
441884
  Альфредо Динамика доменной границы в ортоферитах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Альфредо дела Кампа Гарсиа ; МГУ. – Москва, 1978. – 10 л.
441885
  Злобин В.И. Динамика доменных границ в однослойных и двухслойных пермаллоевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Злобин В.И.; АН ССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 19л.
441886
  Лиепа И.Я. Динамика древесных запасов : прогнозирование и экология / И.Я. Лиепа. – Рига : Зинатне, 1980. – 172 с.
441887
  Раджабов У.А. Динамика естественнонаучного знания / У.А. Раджабов. – Москва, 1982. – 336 с.
441888
   Динамика естественных и искусственных лесных биогеоценозов Подмосковья. – Москва : Наука, 1987. – 130с.
441889
  Анисимов М.М. Динамика железа, азота, фосфора в планцете, крови матери и плода овцы в связи с его ростом : Автореф... канд. биол.наук: / Анисимов М.М.; Иркут. с.-х. ин-т. – Иркутск, 1966. – 23л.
441890
  Евтушенко С.П. Динамика жесткого тела в СТО / С.П. Евтушенко. – К., 1972. – 15 с.
441891
  Комаров К.Л. Динамика жесткопластических элементов конструкций / К.Л. Комаров, Ю.В. Немировский. – Новосибирск, 1984. – 228 с.
441892
  Лебъ Дж. Динамика живого вещества / Дж. Лебъ. – Одесса : Матезисъ, 1910. – 354с.
441893
  Гейльбрун Л. Динамика живой протоплазмы / Л. Гейльбрун. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 346 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
441894
  Кац Е.И. Динамика жидких кристаллов / Е.И. Кац, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 140 с.
441895
  Шлиомис М.И. Динамика жидких парамагнетиков : Учебн. пособие по курсу / М.И. Шлиомис; Мин. ВИССО РСФСР; Пермский ГУ. – Пермь, 1983. – 68 с.
441896
  Булавин Л.А. Динамика жидкостей в пористых кремниевых гелях. Данные по пропусканию медленных нейтронов / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.Б. Иваницкий // Мат. конф. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
441897
  Булавин Л.А. Динамика жидкости в пористых кремнийорганических гелях. Данные по пропусканию медленных нейтронов. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий, Ю.Б. Мельниченко // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
441898
  Присняков В.Ф. Динамика жидкостных ракетных двигательных установок и систем питания: Учеб. пособие для авиац. спец. вузов. / В.Ф. Присняков. – М., 1983. – 248с.
441899
  Султанов К.К. Динамика жинра: особенное и общее в опыте современного романа / К.К. Султанов. – М., 1989. – 151с.
441900
  Яковлева Кая Константиновна Динамика жировых запасов у Черноморской скорпены Sccrpaena Porcus L. на протяжении годового цикла : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Яковлева Кая Константиновна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
441901
  Галай Е.И. Динамика загрязнения атмосферного воздуха Минской области выбросами стационарных источников // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 43-47. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
441902
  Егорькова И.А. Динамика законодательства, регламентировавшего борьбу с преступностью несовершеннолетних в 1918-1935 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе нормативных и архивных материалов анализируется проблема динамики законодательства, регламентирующего борьбу с детской преступностью в Нижегородском крае в 1918–1935 гг. Рассматривается изменения нормативной базы и последствия данных ...
441903
  Куан Пэй-цзы Динамика запаздывающего торможения у детей в возрастном аспекте. : Автореф... канд. биол.наук: / Куан Пэй-цзы; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нефрофизиологии. – М., 1961. – 16л.
441904
  Кумаков В.А. Динамика запасных углеводов дуба, ясеня и вяза в связи с их ростом и устойчивостью на Юго-Востоке : Автореф... канд. биол.наук: / Кумаков В.А.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 20 с.
441905
  Ленерт Б. Динамика заряженных частиц : Пер. с англ. / Б. Ленерт. – Москва : Атомиздат, 1967. – 352с.
441906
  Нагиев П.Ю. Динамика засоленных земель в подгорной равнине Мильской степи. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Нагиев П.Ю.; АН АзССР.Отдел.биол.наук. – Баку, 1967. – 16л.
441907
  Ангелопуло П.П. Динамика заторов льда : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 696 / Ангелопуло П.П. ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
441908
  Огородников К.Ф. Динамика звездных систем / К.Ф. Огородников. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 627 с.
441909
  Скалозуб Л.Г. Динамика звукообразования по данным кинорентгенографии. / Л.Г. Скалозуб. – Киев, 1979. – 132с.
441910
   Динамика землевладения в России, 1906-1914 гг.. – М., 1989. – 82с.
441911
   Динамика земной коры. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
441912
   Динамика земной коры Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 127с.
441913
  Уломов В.И. Динамика земной коры Средней Азии и прогноз землетрясений. / В.И. Уломов. – Ташкент, 1974. – 215с.
441914
  Хизанашвили Г.Д. Динамика земной оси вращения и уровней океанов / Г.Д. Хизанашвили. – Тбилиси, 1960. – 143с.
441915
  Александрович Е.В. Динамика зрительного аппарата человека : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Александрович Е.В. ; МГУ. – Москва, 1981. – 12 с.
441916
  Барабанщиков В.А. Динамика зрительного восприятия / В.А. Барабанщиков ; отв. ред. Б.Ф. Ломов ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1990. – 238, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 228-239 (368 назв.)
441917
  Шевелев И.А. Динамика зрительного сенсорного сигнала : Автореф. дис. ... докт. биол. наук : 102 / Шевелев И.А. ; Ин-т физиол. – Ленинград, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
441918
  Шевелев И.А. Динамика зрительного сенсорного сигнала. / И.А. Шевелев. – М, 1971. – 248 с.
441919
  Пейн П.Р. Динамика и аэродинамика вертолета / П.Р. Пейн. – Москва, 1963. – 492 с.
441920
  Славенас И.Ю. Динамика и биологическая роль фитонцидов Sinapis alba L.и Bras sica junhea L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Славенас И.Ю.; М-во высш. образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 29л.
441921
  Грищенко О.М. Динамика и биологический круговорот веществ и энергии в степных пырейных лиманах северного прикаспия (в связи с их хозяйственным использование) : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Грищенко О.М.; Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 22л.
441922
  Лизунов Г.В. Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Лизунов Г.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 150 л. – Библиогр.: л. 136-150
441923
  Лизунов Г.В. Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лизунов Г. В. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 15 с. – Библиогр.: 6 назв.
441924
  Федюшин А.В. Динамика и географическое распространение охотничьей фауны БССР / А.В. Федюшин. – Минск, 1928. – 81с.
441925
  Шестопалов В.М. Динамика и естественные ресурсы подземных вод основных водоносных горизонтов Волынского артезианского бассейна / В.М. Шестопалов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 132с.
441926
  Федорович Б.А. Динамика и закономерности рельефообразования пустынь / Б.А. Федорович. – М., 1983. – 238 с.
441927
  Мехтиев Н.Н. Динамика и морфология Западного побережья Южного Каспия : (от м. Бяндован до р. Астарачай) / Н.Н. Мехтиев. – Баку : АН АзССР, 1966. – 112с.
441928
  Зенкович В.П. Динамика и морфология морских берегов / В.П. Зенкович. – Москва-Л. : Морской транспорт
Ч.1 : Волновые процессы. – 1946. – 496с.
441929
  Баринов К.Н. Динамика и принципы построения орбитальных систем космических аппаратов / К.Н. Баринов, М.Н. Бурдаев, П.А. Мамон. – Москва : Машиностроение, 1975. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 230 (5 назв.)
441930
   Динамика и прогноз загрязения океанических вод. – Л., 1985. – 144с.
441931
  Питербарг Л.И. Динамика и прогноз крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана : (Статистический подход) / Л.И. Питербарг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 198с.
441932
  Полунин Г.В. Динамика и прогноз экзогенных процессов: Физ. аспекты экзоген. процессов. / Г.В. Полунин. – М., 1989. – 231с.
441933
  Гаджиев В.Д. Динамика и производительность растительных формаций высокогорий / В.Д. Гаджиев. – Баку, 1974. – 106 с.
441934
  Гаджиев Д. Динамика и производительность растительных формаций высокогорий / Д. Гаджиев. – Баку, 1974. – 106с.
441935
   Динамика и прочность конструкций. – Новосибирск
3. – 1976. – 244с.
441936
   Динамика и прочность машин и конструкций. – Днепропетровск, 1988. – 144с.
441937
   Динамика и прочность механических систем. – Пермь, 1986. – 135с.
441938
  Костюк А.Г. Динамика и прочность турбомашин: уч. для вузов / А.Г. Костюк. – М., 1982. – 264с.
441939
   Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск
Вып. 4. – 1979
441940
   Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, 1983. – 158с.
441941
   Динамика и прочность тяжелых машин. – Днепропетровск, 1989. – 152с.
441942
   Динамика и режим современного и древнего оледенения Тянь-Шаня. – Фрунзе : ИЛИМ, 1977. – 143с.
441943
  Петров И.А. Динамика и ритъм на растежа на крайниците / И.А. Петров. – Пловдив, 1974. – 168с.
441944
  Манжосов В.К. Динамика и синтез электромагнитных генераторов силовых импульсов / В.К. Манжосов, Н.О. Лукутина, Т.О. Невенчанная. – Фрунзе, 1985. – 118 с.
441945
  Ривлин Л.А. Динамика и спектры излучения полупроводниковых лазеров / Л.А. Ривлин, А.Т. Семенов, С.Д. Якубович. – Москва : Радио и связь, 1983. – 208 с.
441946
  Перчук Л.Л. Динамика и становление континентальной коры в докембрии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-18. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Існує лише один шлях прямого пізнання теплової й динамічної історії давньої кори. Це - геотермобарометрія рівноваг, заснована на хімічній зональності мінералів. Її ефективність демонструється на прикладі аналізу еволюції докембрійської континентальної ...
441947
   Динамика и статика доменной структуры в магнитоупорядоченных кристаллах. – Уфа : БНЦ УрО АН СССР, 1988. – 117 с.
441948
  Минаков Виктор Иванович Динамика и строение доменных границ ферромагнетиков во внешних полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Минаков Виктор Иванович; Воронежск. политехнический ин-т. – Воронеж, 1979. – 20л.
441949
  Колонтаев А.П. Динамика и структура занятости населения Индии: Пробл. капиталистической трансформации / А.П. Колонтаев. – М., 1983. – 195с.
441950
  Рыжова И.М. Динамика и структура запасов углерода в постагрогенных экосистемах южной тайги / И.М. Рыжова, А.А. Ерохова, М.А. Подвезенная // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0032-180Х
441951
  Рябушкин Т.В. Динамика и структура населения в социалистичесом обществе / Т.В. Рябушкин. – Москва, 1979. – 223с.
441952
  Урланис Б.Ц. Динамика и структура населения СССР и США / Б.Ц. Урланис. – М., 1964. – 232с.
441953
  Воскресенская Нина Олеговна Динамика и структура производительных сил в зерновом производстве европейской России в конце XIX - начале XX веков. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00., 07.00.09 / Воскресенская Нина Олеговна; МГУ. Ист. фак. Кафедра источниковед. ист. СССР. – М., 1980. – 21л.
441954
  Макаров Э.В. Динамика и структура стада Азовских осетровых : Автореф... канд. биол,наук: / Макаров Э. В.; НИИ морск. рыб. хоз. и океанограф. – М., 1970. – 31л.
441955
  Цыбулевская Елена Александровна Динамика и тенденции развития российской власти в модернизационном контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 3, 14. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
441956
  Задонская Е. Динамика и тенденции развития современного рынка вооружений // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 27-47.
441957
  Шумский П.А. Динамика и тепловой режим ледников / П.А. Шумский, М.С. Красс. – Москва : Наука, 1983. – 86с.
441958
  Левицкий С.П. Динамика и тепломассообмен пузырьков / С.П. Левицкий, З.П. Шульман. – Минск, 1990. – 174с.
441959
  Хомскис В. Динамика и термика малых озер. / В. Хомскис. – Вильнюс, 1969. – 204с.
441960
   Динамика и термика рек. – М., 1973. – 373с.
441961
   Динамика и термика рек и водохранилищ. – Москва : Наука, 1984. – 295с.
441962
   Динамика и термика речных потоков. – М., 1972. – 142с.
441963
  Лох У. Динамика и термодинамика спуска в атмосфере планет / У. Лох. – Москва, 1966. – 276с.
441964
  Аракчеев В.А. Динамика и типология реформ в России в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается динамика преобразований в России в 16-17 вв. в двух сферах: в сфере финансов и в сфере местного управления.
441965
  Алексева Л.А. Динамика и управление движением шагающего аппарата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Алексева Л.А. ; МГУ. – Москва, 1976. – л.
441966
  Карташев В.А. Динамика и управление движением шагающего аппарата с учетом распределения усилий в опорных ногах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Карташев В.А.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
441967
   Динамика и управление ядерным рактеным двигателем. – М., 1974. – 253с.
441968
  Кантемир И.И. Динамика и устойчивость движения двойных вращающихся систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Кантемир И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
441969
  Кантемир И.И. Динамика и устойчивость движения двойных вращающихся систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кантемир И.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 156л. – Бібліогр.:л.146-156
441970
   Динамика и устойчивость многомерных систем. – К., 1974. – 213 с.
441971
   Динамика и устойчивость сложных систем. – К., 1981. – 135 с.
441972
  Трещенков Е. Динамика и факторы европейской интеграции Украины // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 63-74. – ISSN 0131-2227
441973
  Путримас А.Д. Динамика и физиологическое действие фитонцидов типа анемонола. : Автореф... канд. биол.наук: / Путримас А.Д.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 18л.
441974
  Галимуллина Зульфира Муаметовна Динамика и функционирование англоязычной лексики в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Галимуллина Зульфира Муаметовна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
441975
   Динамика и эволюция звездных систем. – Москва; Ленинград : ВАГО АН СССР, 1975. – 343 с.
441976
   Динамика и эволюция литосферы. – Москва, 1986. – 231с.
441977
  Рюмин В.В. Динамика и эволюция южносибирских геосистем / В.В. Рюмин; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т географии; Отв. ред. А.А. Крауклис. – Новосибирск : Наука, 1988. – 137с. : Карта
441978
  Кадыров Игорь Максутович Динамика идентичности пациента с параноидной шизофренией в ходе психоаналитического интервью / Кадыров Игорь Максутович, Толпина Инна Абрамовна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 55-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются теоретические и практические вопросы изучения проблемы становления идентичности в ходе нормативного развития и ее нарушений при психозах. Освещена история понятия идентичности и механизмов ее формирования в психоаналитической ...
441979
  Вихалемм Т. Динамика идентичности русских Эстонии в период постсоветских трансформаций / Т. Вихалемм, А. Массо // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 3. – С. 139-168. – ISSN 1810-228Х
441980
  Николис Дж. Динамика иерархических систем: Эволюционное представление : пер. с англ. / Дж. Николис. – Москва : Мир, 1989. – 488 с. – ISBN 5-03-001056-4
441981
  Хренов А.П. Динамика извержений и процессы кристаллизации магм / А.П. Хренов. – М, 1982. – 130с.
441982
   Динамика излучающего газа. – Москва
1. – 1974. – 137 с.
441983
   Динамика излучающего газа. – Москва
2. – 1976. – 123с.
441984
   Динамика излучающего газа. – Москва
3. – 1980. – 143с.
441985
  Логинов А.С. Динамика излучения и нестационарные тепловые процессы в инжекционных лазерах из GaAs : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Логинов А.С.; Логгинов А.С.; Моск.ордена Ленина ордена Труд.Красного Знамени.гос.ун-т. – М, 1967. – 18л.
441986
  Ривлин Л.А. Динамика излучения полупроводниковых и квантовых генераторов / Л.А. Ривлин. – Москва : Советское радио, 1976. – 175 с.
441987
  Бойко В.И. Динамика изменений лейкоцитарного и белкового состава периферической крови кроликов в норме и после рентгеновского облучения : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. И.; АН УССР, Ин-т физиол. им. Богомольца. – К., 1969. – 19л.
441988
  Борисов Андрей Борисович Динамика изменений лизосом при пролиферации и дифференцировке фибробластов в культуре : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Борисов Андрей Борисович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1983. – 20л.
441989
  Гаевский Л.Д. Динамика изменений микрофлоры ожоговых ран и некоторых иммунобиологических показателей у обожженых больных : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Гаевский Л.Д.; Черновицкий гос. мед. ин-т. – Черновцы, 1969. – л.
441990
  Балмуш Г. Динамика изменений фермента оксидазы индолилуксусной кислоты (ОИУК) и белковых соединений в онтогенезе почек яблони / Г. Балмуш, М. Русу, И. Гушкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Обсуждаются вопросы участия окислительного фермента ИУКоксидазы, фенолов, изменение суммарного содержания белка и аминокислотного состава в вегетативных и генеративных почках яблони сорта Старкримсон, районированного в Молдове в различные фазы развития ...
441991
  Коленда Ионас Динамика изменения оптической плотности в полупроводниковых монокристаллах и микрокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Коленда Ионас; Вильнюсский ун-т. – Вильнюс, 1991. – 16л.
441992
  Коркач В.И. Динамика изменения температуры и окислительных процессов в склетной мышце при различных функциональных состояниях ее : Автореф... кандидата мед.наук: / Коркач В.И.; Киевский мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – Киев, 1965. – 15л.
441993
  Вашны Е.Г. Динамика измеритльных цепей / Е.Г. Вашны. – Москва : Энергия, 1969. – 288 с.
441994
  Белоновский Г.Д. Динамика иммунитета / Г.Д. Белоновский. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1944. – 56 с. – Библиогр.: с. 54. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
441995
  Гелиг А.Х. Динамика импульсных систем и нейронных сетей / А.Х. Гелиг. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 192 с.
441996
  Строгецкая Е.В. Динамика институциональной модели университета в условиях социокультурных изменений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 142-150. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье выявляются факторы, обусловливающие динамику институциональных моделей университета. Анализируются социокультурные условия формирования и особенности классических и неклассических институциональных моделей. Обосновывается критика применения ...
441997
  Федорова С.М. Динамика интрапсихических изменений личности в ходе психоанализа: психосемантический анализ / С.М. Федорова, А.В. Россохин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 106-119. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
441998
  Пилюгин Н.Н. Динамика ионизированного излучающего газа / Н.Н. Пилюгин, Г.А. Тирский. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 312 с.
441999
  Гершман Б.Н. Динамика ионосферной плазмы / Б.Н. Гершман. – Москва : Наука, 1974. – 256 с.
442000
  Пасько Виктор Петрович Динамика искусственных и естественных электронных потоков в ионосферной плазме : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пасько Виктор Петрович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,