Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>
43001
  Grafton Sue "F" is for fugitive / Grafton Sue. – New York; Toronto; London a.o. : Bantam books, 1994. – 308,[32]p. – (Bantam books ; Mystery). – ISBN 0-553-28478-9
43002
  Петрова О.В. "Faade" У. Уолтона (до історії створення) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 172-177. – ISSN 2312-4679
43003
   "Fall Hodler". Jena 1914-1919. Der Kampf um ein Gemalde. Feierstunde der Friedrich-Schiller-Universitat Jena 1969. anlasslich der 50. Wiederkeh der "Befreiung" (14.4.1919) des Gemaldes von F. Hodler. – Jena, 1970. – 208с.
43004
  Хоменко І. "Fata Morgana" в ефірі : 1933 рік (соціальний контекст першої радіоінсценіцзаії повісті Михайла Коцюбинського) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 358-364. – ISSN 2078-1911
43005
  Хоменко І.А. "Fata Morgana" в ефірі: 1933 рік. Соціальний контекст першої радіоінсценізації повісті М. Коцюбинського // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 82-85


  Досліджується вихід в ефір першої радіовистави за твором М. Коцюбинського "Fata Morgana". This articles is devoted to the first transmission on the air of the tale of "Fata Morgana" by Mikhailo Kotsubinsky. Изучается история выхода в эфир ...
43006
  Шева О. "Fata morgana" М.М.Коцюбинського. / О. Шева. – Київ, 1956. – 116с.
43007
  Хаддад К. "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 306-308. – ISBN 966-8110-14-5
43008
  Колесник П.И. "Fata morqana" М.Коцюбинского. / П.И. Колесник. – М., 1964. – 127с.
43009
  Хамедова О. "Feci, quod potui..." Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 55-61. – ISSN 0130-5263
43010
  Daszkowski Eugeniusz Andrzej "Fere" / Daszkowski Eugeniusz Andrzej. – Gdansk, 1981. – 194с.
43011
  Перетц В.Н. "Filar Wiary" и "Ksiega Smerci ", архиеп. Лазаря Барановича / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1898, т. 22, с. 62-71


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Ивановичу Петрову от автора
43012
  Совершенна І.О. E-аудит в Україні: європейський досвід проти несплати податків // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 362-363
43013
  Мазур П. E-джихад. Інформаційна боротьба Аль-Каїди і Ісламської держави на "стежці Бога": вибрані приклади / П. Мазур, А. Нетреба // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 80-93. – ISSN 2522-1663
43014
  Демченко І.С. E-здоров"я в Україні: правові питання та перспективи впровадження // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 23-33. – ISSN 2072-084X
43015
  Bossuet Exposition de la doctrine de l"Eglise catholique : Sur les matieres de controverse / Par messire Jaques Benigne Bossuet. – 2-me ed/. – A Paris : Chez Sebastien Mabre-Cramoiss, 1686. – 214, [2] p. – На корінці: Expos. de la doctr.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Фундаментальная библиотека Подольской Духовной семинарии На сторінці перед тит. арк. нерозбірливий надпис чорнилом
43016
  Omagiu Lui Oprescu G. Expozitie de gravuri dezene documente / Lui Oprescu G. Omagiu. – Bucuresti, 1972. – 22с.
43017
  Otero Blas de Expresion y reunion : a modo de antologia / Otero Blas de. – Madrid : Alianza Editorial, 1995. – 280 p. – ISBN 84-206-1811-X
43018
   Express control of levels of polyamines by immune biosensor based on spr / M. Prylutskyi, N. Starodub, T. Lebyedyeva, P. Shpylovyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 59-63. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Oncological diseases are very common throughout the population of many countries of the world, especially among middleaged and elder people. The main threat of cancer diseases underlies in the difficulty of diagnosing them in the early stages. That is ...
43019
  Duruttyova M. Expressing Gender in English and Its Cultural Meaning // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – P. 99-101. – ISBN 978-966-2668-24-7
43020
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 3, competences B1, B1+ / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2008. – 125 p. : ill. – Copyright: 2006. – ISBN 978-2-09-035208-5
43021
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 1 , competences A1 / Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE International, 2009. – 111, [1] p. : ill. – Copyright: 2004. – ISBN 978-2-09-035201-6
43022
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 2, competences A2 / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – [Paris] : CLE International, 2010. – 126, [1] p. : ill. – Copyright: 2006. – ISBN 978-2-09-035205-4
43023
  Poisson-Quinton Expression ecrite : niveau 4, competences B2, B2+ / Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran. – Paris : CLE International, 2010. – 127 p. : ill. – Copyright: 2008.- На обкл. зазнач. авт.: Reine Mimran, Sylvie Poisson-Quinton. – ISBN 978-2-09-035212-2
43024
   Expression of Chga gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic Symbiter / A. Dranitsina, U. Savko, K. Dvorchshenko, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The increasing of Chga gene"s expression in rat"s duodenal villus and crypt epithelial cells upon gastric hypoacidic conditions were shown. The level of Chga mRNA was similar to the control value both in villus and crypt epitheliocytes upon treatment ...
43025
   Expression of Gast, Cckbr, Reg1a genes in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and after a multiprobiotic administration / A.S. Dranitsina, U.V. Savko, K.O. Dvorshchenko, L.I. Ostapchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 365-371. – ISSN 0233-7657


  Aim. Determination of the Cckbr, Gast and Reg1a genes expression in rat duodenal epithelial cells upon longterm hypoacidity and with the administration of the multiprobiotic Symbiter. Methods. The experiments were carried out on white non-strain male ...
43026
   Expression of genes, encoding the enzymes of cysteine metabolism in human placenta in the first and third trimesters of uncomplicated pregnancy / K.L. Korneeva, R.R. Rodriguez, S.V. Ralchenko, O.V. Martunovska, A.O. Frolova, O.P. Martsenyuk, L.V. Manzhula, V.T. Melnyk, O.Y. Shkoropad, M.Yu. Obolenska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 88-98. – ISSN 2409-4943


  The cellular cysteine is highly regulated in a narrow range of concentrations due to its cyto- and neurtoxicity when it is overwhelmed or its deficiency for protein synthesis and other vital metabolic reactions when its amount is restricted. The ...
43027
   Expression of human beta-defensins-1-4 mRNA in nawalwa and jurkat cells / O. Gerastchenko, E. Zhuravel, M. Soldatkina, P. Pogrebnoy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-50. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The expression profile of human beta-defensins-1-4 in human Burkitt lymphoma Namalwa cell line and Jurkat leukemic T-cell line has been analyzed. It has been shown that in Namalwa and Jurkat cells, hBD-1, hBD-2 and hBD-3 genes are expressed, while ...
43028
   Expression of Nos2 gene in rat duodenal epithelial cells upon long-term gastric hypoacidity and treatment with multiprobiotic "Symbiter" / U.V. Savko, A.S. Dranitsina, K.O. Dvorshchenko, L.I. Ostapchenko // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 56-57
43029
   Expression of REG1A gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administrion of multiprobiotic "Symbiter® acidophilic" concentrated / A. Dranitsina, K. Dvorchshenko, U. Savko, L. Ostapchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  The expression profile of human beta-defensins-1-4 in human Burkitt lymphoma Namalwa cell line and Jurkat leukemic T-cell line has been analyzed. It has been shown that in Namalwa and Jurkat cells, hBD-1, hBD-2 and hBD-3 genes are expressed, while ...
43030
   Expression of TLR4 and major inflammatory cytokines in patients with bladder cancer of different grade and stage / P.G. Yakovlev, O.I. Gorbach, L.I. Ostapchenko, L.V. Garmanchuk, O.V. Skachkova, N.M. Khranovska, N.V. Senchylo // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv, 2021. – Vol. 43, n. 2, june. – Р. 142-148. – ISSN 1812-9269
43031
  Barfety M. Expression orale : niveau 3 , competences B2 / Michele Barfety. – [Paris] : CLE International, 2009. – 127 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright : 2006. – ISBN 978-2-09-035203-0
43032
  Barfety M. Expression orale : niveau 4 , competences [B2/C1] / Michele Barfety. – [Paris] : CLE International, 2010. – 125 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright : 2009. – ISBN 978-2-09-035213-9
43033
  Barfety M. Expression orale : niveau 1 , competences A1, A2 / Michele Barfety, Patricia Beaujouin. – [Paris] : CLE International, 2010. – 123 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright: 2004. – ISBN 978-2-09-035203-0
43034
  Barfety M. Expression orale : niveau 2 , competences [B1] / Michele Barfety, Patricia Beaujouin. – [Paris] : CLE International, 2010. – 124 p. : ill. + 1 CD Audio. – Copyright: 2005. – ISBN 978-2-09-035207-8
43035
   Expressionismus.. – Moskau, 1986. – 463с.
43036
  Lang Lothar Expressionistische Buchillustration in Deutschland 1907-1927 / Lang Lothar. – Leipzig, 1975. – 244с.
43037
  Hellevig J. Expressions and Interpretations : our perceptions in competition. - A Russian case / Jon Hellevig. – Moscow : РУСАКИ, 2006. – 386с. – На тит. арк. також: [My Universities Press]. – ISBN 5-93347-222-0
43038
  Jaffae/Kolomiytseva Expressive discourse in a communicative setting: a linguist’s look at schizophrenic speech // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – P. 53-59. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821


  Експресивний дискурс в комунікативній обстановці: погляд лінгвіста на шизофренічну промову.
43039
  Sturm Laura Expressiveness and variation: the etymology of Germ. Kladder "dirt, mud" // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 133. – P. 109-114. – ISBN 978-83-233-4285-4. – ISSN 1897-1059
43040
  Gheorghiu-Dej Expunere cu privire la lucrarile sesiunii Adunarii Generale a ONU si la activitatea delegatiei R.P. Romine. 2 noiembrie 1960. / Gheorghiu-Dej. – Bucuresti, 1960. – 64с.
43041
  Laonic Chalcocondil Expuneri istorice. In romineste de Vasile Grecu / Laonic Chalcocondil. – Bucuresti, 1958. – 356с.
43042
  Rijke M.de Extending modal logic : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / M. de Rijke; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1993. – VIII, 181 S. – Bibliogr.: P.171. – (ILLC dissertation series 1993-4). – ISBN 90-800769-9-6
43043
  Sen Sukumar Extension lectures. History and prehistory of sanskrit / Sen Sukumar. – Mysore, 1958. – 54с.
43044
  Parpala O. Extensivitatea si unilateralitatea agrivulturii Romaniei burghezo-mosieresti in perioada dintre cele doua razboaie mondiale / O. Parpala. – Bucuresti, 1966. – 220с.
43045
   Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results / A. Nazarevych, L. Nazarevych, Nasonkin, v., O. Boborykina // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 121-123 : Карта. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 0203-3100
43046
   External debt and capital flight in Sub-Saharan Africa. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – VII,321p. – ISBN 1-55775-791-7
43047
   External debt statistics : Guide for compilers and users. – Washington : International monetary fund, 2003. – XVI,309p. – ISBN 1-58906-060-1
43048
   External debt statistics : guide for compilers and users 2013 / [Inter-agency task force on finance statistics]. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XVI, 331 p. : tab. – Bibliogr.: p. 309-312. – ISBN 978-1-48436-6622
43049
   External evaluation of IMF economic research activities : Report by a group of independent experts. – Washington : International monetary fund, 2000. – IV,88p. – ISBN 1-55775-862-X
43050
  Barash Y. External experience for the execution of exchange regulation and possibilities of its application in Ukraine / Y. Barash, Y. Kryvytskyi, S. Ablamskyi // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 25-30. – ISSN 2256-0742
43051
  Matviyenko V.M. External Factors of Democratization Processes in the Region of Central and Eastern Europe:West-European View and International Organizations Practice / V.M. Matviyenko, O.I. Vyunytska // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60, ч. 1. – С. 12-19
43052
   External finance for low-income countries : Papers presented at the IMF and World bank conference on External financing for low-income countries, December 10-11,1996. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XIV,235p. – ISBN 1-55775-673-2
43053
   External financing in Latin America.. – New York, 1965. – 241с.
43054
   External impacts on SiC nanostructures in pure and lightly doped silicon carbide crystals / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, V.I. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 4. – Р. 448-451. – ISSN 1560-8034


  Influence of plastic deformation and high-temperature annealing (T = 2100 °C, t = 1 h) on SiC crystals with grown polytypic junctions demonstrating SF and DL spectra have been presented. SF-i and DL-i type luminescence are inherent to SiC crystals with ...
43055
  Dudchenko V. External public debt in the financial system: the practice of national and foreign formation // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 86-89. – ISSN 1728-6220


  Introduction. Under the condition of realization of Ukraine"s ambitions, it is essential to conduct a comparative analysis of the peculiarities of the formation of external public debt of our state as well as the new EU member states and East European ...
43056
  Bazhenova O. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 6-9. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються впливи зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. Розглянуто основні зовнішні шоки зростання в Україні. Побудовано економетричну модель для тестування впливу зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. В статье ...
43057
  Popova Lilia Extinction of the Mammoth fauna and the Red Queen phenomenon // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
43058
  Soroka Y.V. Extinction threshold of a population in spatial and stochastic model / Y.V. Soroka, B.V. Rublyov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 130-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У праці досліджено просторову стохастичну логістичну модель динаміки популяції певного виду. Досліджено критичні значення параметру смертності індивідуумів і знайдено поріг вимирання популяції за допомогою аналітичних методів і проведення симуляцій ...
43059
  Khodan H. Extra - curricular work at the geography lessons / H. Khodan, K. Melnychuk // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – P. 97-100. – Bibliogr.: Referen.: 8 name. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
43060
  Polonska I. Extra reading practice in business English (language focus) : [практикум з англ. мови для самостійної роботи студентів магістратури екон. ф-ту] / Iryna Polonska ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of economics. – Kyiv : Ліра-К, 2017. – 111, [1] p. : ill. – Текст англ. – ISBN 978-617-7507-77-1
43061
  Brod Extraction of protoactinium from a silicaceous raw material / Brod. – s.l. – 3p.
43062
  Tugay A.V. Extragalactic filament detection with a layer smoothing method // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 42-45. – ISSN 2227-1481


  Filaments are clearly visible in galaxy distributions, but they are difficult to detect by computer algorithms. Most methods of filament detection can be used only with numerical simulations of a large-scale structure. New simple and effective methods ...
43063
  Tugay M. Extragalactic Filaments in Sloan Digital Sky Survey // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 32-33
43064
  Seneka Extrait des epitres de Seneque. – P., 1770. – 443с.
43065
   Extrait du Catalogue : des livres de fonds et en nombre. – Paris, 1823. – 407 p.
43066
  Perrin C.-V. Extraits des memoires inedits de feu Claude-Victor Perrin, Duc de Bellune. – Paris : J. Dumaine, 1846. – 518, 36 p.
43067
  Thamin R. Extraits des Moralistes : publies avec un avertissement, des notices et des notes / R. Thamin. – Paris : Librairie Hachette et C-ie, 1903. – XI, 673 p.
43068
  Altenberg Peter Extrakty zivota / Altenberg Peter. – Bratislava : Tatran, 1968. – 225s. – (Ser.:"Luk")
43069
  Zembrzuski T. Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under Polish Law // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief: I. Izarova ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2019. – Iss. 1 (2), march. – P. 31-44. – ISSN 2663-0575
43070
  Soldatenko V. Extraordinary legation of the UNR to Moscow in 1919 // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 362-391. – ISBN 966-7522-07-5
43071
  Moklyachuk M.I. Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations / M.I. Moklyachuk, M.I. Sidei // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – Р. 122-129. – ISSN 2309-4001
43072
  Polak O. Extrapyramidal Rigidity: An Electromyographic and Pathophysiological Study of the Tonic Stretch and Shortening Reflexes / O. Polak. – Praha : Universita Karlova, 1988. – 133c.
43073
  Demtso I . Extraterritorial jurisdiction in the jurisprudence of the European Court of Human Rights // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 240-242
43074
   Extreme - новини цього літа // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
43075
  Ivanov A. Extreme residuals in regression model. Minimax approach / A. Ivanov, I. Matsak, S. Polotskiy // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 297-308. – ISSN 2351-6046


  We obtain limit theorems for extreme residuals in linear regression model in the case of minimax estimation of parameters.
43076
  Szczotka W. Extreme value theory for asymptotically stationary sequences / W. Szczotka. – Wroclaw : [S. n.], 1986. – 35 s. – Mathemat. inst. univ. of Wroclaw. Prepr. No 61
43077
  Chaiboonsri C. Extreme values analysis for ASEAN stock exchanges / C. Chaiboonsri, P. Chaitip // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 429-435. – ISSN 1993-6788
43078
   Extremly High Amplification Factor of Spin Wave Envelope Solitons / G.A. Melkov, A.N. Oliynik, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // J.of Signal Proceccing, 2000. – №2
43079
   Eye aberrations study with Shack-Hartmann sensor / V.N. Kurashov, V.V. Molebny, A.V. Kovalenko, D.V. Podanchuk, V.P. Danko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній роботі запропоновано дифракційну модель формування вторинного когерентного поля внаслідок подвійного проходження світла через оптичну систему ока. Для дослідження хвильових аберацій в складній оптичній системі було використано сенсор хвильового ...
43080
  Roy Marilyn Eyerobics : How to improve your eyesight / Roy Marilyn. – London : Thorsons, 1999. – XVI,112p. : ill. – ISBN 0-7225-3846-4
43081
  Coleman Michael Eyes big as bowls with fear and wonder: children"s responses to the Irish national schools, 1850-1922 // Proceedings of the Royal Irish academy / Royal Irish academy. – Dublin, 1998. – Vol. 98 C, N 5. – P.177-202 : il. – ( Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature). – ISSN 00358991
43082
  Redaelli A. Eyewitness : [culture in a changing world] / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 159, [1] p. : ill., tab. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0806
43083
  Redaelli A. Eyewitness : [culture in a changing world] : teacher"s book with tests / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 128 p. : ill., tab. + 1 Audio CD. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0849
43084
   Eyewitness [Електронний ресурс] : history of the world 2.0. – Version 2.01. – [S.l.] : Dorling Kindersley, 1998. – 1 CD-ROM. – System requirements: for Windows. - The title is taked from the label. – ISBN 0-7894-3256-0
43085
  Гата Е. EYTYXIA (Щасливі) : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 97-107. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
43086
  Fust Milan Ez mind en voltam egykor: Habi-Szadikuzdelmeinek konyve / Fust Milan. – Budapest, 1977. – 599с.
43087
  Bielukas K. Ezerotyros pagrindai / K. Bielukas. – Vilnius, 1961. – 358с.
43088
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Ezo Vlkolinsky / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Bratislava, 1953. – 223с.
43089
  Gon O.M. Ezra Pound"s Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 296-307
43090
  Заяць О.І. Eвoлюцiя peгулювaння peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї в мeжax глoбaльнoї iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 137-144. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
43091
  Костюченко Н. Eволюція створення монетарних союзів, як прояв глобалізації міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 126-134. – ISSN 2409-9260
43092
  Кемінь У. Eмоція, емоційність та емотивність: до проблеми розмежування термінопонять // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 12-16. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
43093
  Петрова Л.О. Eтика відповідальності: небезпека війн та збройних конфліктів у сучасному світі // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 120-125. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У даній статті розглядаються глобальні небезпеки, які постали перед людством внаслідок військової діяльності. Автор доходить висновку про потребу у новій філософсько-етичній парадигмі, заснованій на принципі відповідальності з огляду на його ...
43094
  Костюченко Л. Eфективність pr-діяльності КП "Київський метрополітен" / Л. Костюченко, А. Тиха // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 175-184. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
43095
  Тищенков А. F-16 FIGHTING FALCON. Самый распространенный истребитель 4-го поколения. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 54-58


  General Dynamics F-16 Fighting Falcon (англ. дословно - боевой сокол, - назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
43096
  Тищенков А. F-35 - единый ударный истребитель 5-го поколения. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 40-46


  F-35 Lightning II частый гость новостных лент всего мира. Зачастую упоминается новейший американский самолет не с лучшей стороны, в его адрес поступает огромное количество критики, надо сказать, вполне обоснованной. В настоящее время стало модным ...
43097
  Тищенков А. F - 16 Fighting Falcon Самый распространенный истребитель 4-го поколения Модификации F-16 Fighting Falcon. Часть 3 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 32-38
43098
  Ефимов Н. F fair and equal society = Общество раноправных / Н. Ефимов, А. Губер. – Москва, 1982. – 63с.
43099
  Бердичевская Н.А. F text-book of ore-dressing / Н.А. Бердичевская. – Х, 1959. – 104с.
43100
  Рисай Є.М. F* -розширення некоерцитивних екстремальних задач / Є.М. Рисай, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 174-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для некоерцитивних задач мінімізації в сепарабельних банахових просторах запропоновано і досліджено узагальнену постановку. Ключові слова: банахів простір, узагальнений розв"язок, нормальний розв"язок, екстремальна задача, некоерцитивний ...
43101
  Stiepanowa J. F. Engels. Szkic biograficzny / J. Stiepanowa. – M., 1977. – 319с.
43102
  Budin Stanislav F.D. Roosevelt. / Budin Stanislav. – Praha, 1965. – 208с.
43103
  Tully Grace F.D.R. my boss / Tully Grace; Foreword by W.O.Douglas. – New York : Charles Scribner"s sons, 1949. – 400p.
43104
  Storm Gheorghi F.F. Usarov / Storm Gheorghi. – Bucuresti, 1953. – 332с.
43105
   F.F.Chopin. – Warszawa, 1960. – 336с.
43106
  Streit Jiri F.J. Gerstner / Streit Jiri. – Praha, 1947. – 31с.
43107
   F.W.J. Schelling"s philosophische Schriften. – Landshue : Philipp Krull. – XII,XXIV,511 S.
43108
  Svoboda Ludvik F.X. Salda / Svoboda Ludvik. – Praha : Svobodne slovo, 1967. – 407 s. – (Odkazy pokrokovych osobnosti nas(i minulosti ; sv. 21)
43109
  Млавець Ю.Ю. F[нижній індекс псі]([Омега]) - простори випадкових величин з експоненціальною функцією [псі] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F[нижній індекс псі]([Омега]) з експоненціальною функцією [псі]. The properties of random variables and processes from spaces F[lower index psi]([Omega]) are investigated with ...
43110
  Bodmer Iohann Jakob Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger / Bodmer Iohann Jakob. – Facsimile. – Leipzig, 1973. – 350с.
43111
  Stricker Fabeln und Maren von dem Stricker / Stricker. – Halle, 1959. – 152с.
43112
  Krylow I.A. Fabeln. / I.A. Krylow, 1937. – 46 s.
43113
  Krylow Iwan Andrejewitsch Fabeln. / Krylow Iwan Andrejewitsch. – Leipzig, 1976. – 119с.
43114
  La Fontaine Jean de Fabeln. Mit Bildern von Jean Effel / La Fontaine Jean de. – Berlin, 1955. – 224с.
43115
  Kastner Erich Fabian. Die Geschichte eines Moraliste. / Kastner Erich. – Berlin, Weimar, 1976. – 243с.
43116
   FabLab у виші [в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили Центр інноваційного розвитку, який створено за принципом Fab Lab (Fabrication Laboratory - лабораторія виробництва), де кожний охочий має змогу втілити в матеріалі власні ...
43117
  Короденко М. FabLab: від ідеї до прототипу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У Київській політехніці розпочала роботу інноваційна лабораторія "ФабЛаб КПІ", створена в рамках європейського проекту програми Еразмус+. Мета проекту - поліпшення умов для розвитку інновацій та інженерної творчості, поштовх до взаємодії вишу, бізнесу ...
43118
  La Fontaine Fables / La Fontaine. – Paris. – 248 p.


  На передньому форзаці маргіналії: надпис чорним чорнилом (вірш.) На авантитулі гравюра (C.N. Cochin) - портрет Ж. де Лафонтена.
43119
  La Fontaine Fables choisies / La Fontaine. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1954. – 92с.
43120
  La Fontaine Fables choisies, mises en vers par monsieur de La Fontaine : Avec un nouveau commentaire par m. Coste, Membre de la societe Royale de Londres. – Nouvelle ed. – A Paris
Part.1-2. – 1746. – LII, 180, 303, [6] p. – На корінці: Fables choisies par monsieur de La Fontaine


  На передньому форзаці маргіналії: надпис чорним чорнилом (вірш.) На авантитулі гравюра (C.N. Cochin) - портрет Ж. де Лафонтена.
43121
  Krylov I.A. Fables choisies. / I.A. Krylov. – M., 1973. – 167с.
43122
  La Fontaine Fables coisies mises en vers par monsieur de La Fontaine : Avec un nouveau commentaire par m. Coste. – A Paris
Part. 1-2. – 1743. – 16, XLIV, 17-421, [12] p. – На корінці: Fables De La Fontaine


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex libris Antonii Semetier, Beriae Parochi На авантитулі гравюра (B. Picart) - алегоричний портрет Ж. де Лафонтена.
43123
  Gellert C.F. Fables et contes / Mr. Gellert. – a Strasbourg : chez Jean Godefroy Bauer, 1750. – 154 p.
43124
  Audin M. Fables heroiques comprenans les veri tables, maximes de la politique et de la morale : Representees par plusieurs figures en Taille-douce: Ensemble les moralites, discours & histoires sur chaque fable, adjoustees en cette seconde edition, corrigee & augmentee. – Paris : Estienne Loyson
P. 2. – 1660. – (13), 379, (5с.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
43125
  Govier Katherine Fables of Brunswick Avenue / Govier Katherine. – Harmondsworth, 1985. – 253с.
43126
  La Fontane Fables suivies d"Adonis, poeme. – P.
2. – 1799. – 256с.
43127
  Smirnov F.F. Fabricarea sculelor de aschiere prin incarcare cu arc electric / F.F. Smirnov, 1950. – 120с.
43128
  Gnatyuk D.V. Fabrication of CdTe detector by laser impact on semiconductor-metal interface / D.V. Gnatyuk, T. Aoki, L.V. Poperenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 184-187
43129
  Matz G. Fabrication of fuel elements / G. Matz. – Vienna : IAEA, 1962. – 80 p.
43130
   Fabrication, morphology, and luminescence properties of the Li2O - 7 GeO2 glass ceramics / Ya. Rybak, O. Nesterov, M. Trubitsyn, S. Nedilko, M. Volnianskii, V. Scherbatskii, V. Chornii, S. Rozouvan // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 41
43131
  Eggerath W. Fabrt ins Donaudelta und Andere Reportagen aus Rumanien / W. Eggerath. – Berlin : Dietz, 1960. – 203S.
43132
  Capek Karel Fabryka absolutu / Capek Karel; Przelozyl z czes. P.H.Laskowski. – Katowice : MEWA, 1947. – 194s.
43133
  Lukowska M.A. Fabrykant Lodzki we wspomnieniach robotnikow / Maria Antonina Lukowska. – Lodz : Ibidem, 2007. – 252, VIII s. : il. – Index nazwisk: p. 235-243. – Bibliogr.: s. 217-233. – ISBN 978-83-88679-72-8
43134
  Kuchilan Mario Fabulario. Petrato de una epoca. / Kuchilan Mario. – La Habana, 1972. – 315с.
43135
  Skovoroda Ghryghory Fabulas / Skovoroda Ghryghory. – Rio de Janeiro, 1978. – 60с.
43136
   Fabulas de Cabo Frio.. – Rio de Janeiro, 1985. – 48с.
43137
  Chaviano Daina Fabulas de una abuela extraterrestre / Chaviano Daina. – Habana, 1988. – 413с.
43138
  Manuel Juan Fabulas y relatos / Manuel Juan. – M., 1953. – 48с.
43139
  La Fontaine Fabule / La Fontaine. – Bucuresti, 1961. – 228с.
43140
  Pann A. Fabule si istorioare / Pann A. – Bucuresti : Edit. pentru literatura, 1961. – 278 p. – (Biblioteca pentru toti)
43141
  Krylov I.A. Fabule. / I.A. Krylov, 1952. – 179с.
43142
  Alexandrescu Grigore Fabule. / Alexandrescu Grigore. – Bucuresti, 1952. – 52с.
43143
  Alexandrescu Gr. Fabule. / Gr. Alexandrescu. – Bucuresti, 1957. – 56с.
43144
  Krilov I.A. Fabule. In romineste de Tudor Arghezi. / I.A. Krilov. – Bucuresti, 1961. – 152с.
43145
  Suess E. Face de la terre / E. Suess. – Paris : Colin
T. 1. – 1921. – XV, 835 p.
43146
  Chaput-Rolland Solange Face to face / Chaput-Rolland Solange, , Laing Gertrude. – Toronto, 1972. – 152с.
43147
  Олексієнко А. Facebook-література, породжена революцією гідності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 248-259. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
43148
  Іщенко Н. Facebook Vs Ботоферми // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 25, 28


  Як соцмережа бореться зі "Скординованою неавтентичною поведінкою".
43149
  Шпилик С. Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу / С. Шпилик, О. Вовчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 2 (55). – С. 106-113. – ISSN 2409-8892
43150
  Pahlavi Ashraf Faces in a mirror: memoirs from exile / Pahlavi Ashraf. – Englewood Cliffs, 1980. – 238с.
43151
  Williams Walter Jon Facets / Williams Walter Jon. – New York : A Tom Doherty associates book, 1990. – 321 p.
43152
  Sorell Walter Facets of comedy / Sorell Walter. – New York, 1972. – 340с.
43153
   Fach-worterbuch der Medizin : Uber 22 000stichworten. – Munchen : Orbis Verlag, 1993. – 560с.
43154
  Beeck P. Fachausdrucke der Presse = Vocabulaire de Presse = Vocabulary of the Press / P. Beeck. – Frankfurt am Main, 1950. – 174с.
43155
  Rhodin Rolf Fachausdrucke des Aubenhandels / Rhodin Rolf. – Berl., 1958. – 428с.
43156
  Bodeker K. Fachausdrucke und ihre Definitionen / K. Bodeker, L. Grigoleit. – Berlin : Verlag Technik, 1990. – 88 s. – (Bibliothek des Elektropraktikers / K. Bodeker und H. Senkbeil)
43157
   Fachbuchkatalog Natur-Wissenschaften. – Leipzig : Verlag fur Buch- und Bibliothekswesen, 1955. – VIII, 121 S.


  Mathematik - Astronomie Physik -Chemie Meteorologie Geologie - Mineralogie Biologie Botanik - Zoologie Erd- und Volkerkunde Medizin Krankenpflege Zahnhellkunde Tierhellkunde Pharmakologie Fachzeitschriften
43158
  Shukowa E. Fachchrestomathie. (Mathematik und Physik). 19.-20. Jahrhundert / E. Shukowa. – Kiew, 1961. – 316с.
43159
  Burkhardt H. Fachkunde fur Elektroakustik / H. Burkhardt. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1953. – 188 s.
43160
   Fachkunde fur Funkmechaniker. – 3. unverand. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener
T. 1. – 1959. – 420 s.
43161
   Fachkunde fur Funkmechaniker. – 2. bearb. Aufl. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener
T. 2. – 1959. – 220 s.
43162
  Nowak Alois Fachliteratur des Chemikers. Einfuhrung in ihre Systematik und Benutzung mit einer Ubersichtuber wichtige Werke / Nowak Alois. – 3. Aufl. – Berlin, 1976. – 348с.
43163
  Berent Waclaw Fachowiec / Berent Waclaw. – Warszawa, 1955. – 208с.
43164
   Fachrechnen fur gartnerische Berufe. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verl., 1958. – 168 S. – (Lehr- und Fachbucher fur die Berufsausbildung)
43165
   Fachschulfuhrer der Deutschen Demokratischen Republik.. – Lpz., 1961. – 390с.
43166
  Glaser Rosemarie Fachstile des Englischen. / Glaser Rosemarie. – Leipzig, 1979. – 207с.
43167
  Kutasina Jevgenia Fachtexte fur Bibliothekare. / Kutasina Jevgenia, Solovjova Alla. – Riga
3. – 1991. – с.
43168
  Stale I. Fachtexte fur Okonomen. Statistik / I. Stale. – Riga, 1974. – 62с.
43169
  Dorofejewa M. Fachubersetzen unter dem synergetischen Aspekt // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2015. – J. 10. – S. 222-230. – ISSN 2408-9885
43170
   Fachworterbuch: Carbochemie, Petrolchemie = Dictionary: Coal chemistry, petrochemistry : Englisch-Deutsch-Franzosisch-Russisch. – Berlin-Paris : Alexandre Hatier, 1992. – 340 S. – Mit etwa 8000 Wortst. – ISBN 3-86117-039-6
43171
  Бриль М. Facialis [та інші] / Микола Бриль. – Б. м. : Укрголовліт : УПО 13 друк. – 155 с.


  На с. 2 напичатано: Бібліогр. опис цього вид. вміщенов "Літопис Українського друку", "Картковому репертуарі"
43172
   Facie ad faciem : ілюстр. життєпис Михайла Грушевського / [авт.-упоряд.: С. Панькова, Г. Кондаурова ; голов. ред.: С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 143, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0732-3


  Видання вперше презентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії М. Грушевського з музейних, архівних та приватних збірок, зокрема унікальні пам"ятки, досі маловідомі. Представлена колекція доповнена ґрунтовними атрибутивними описами, ...
43173
   Facilitating intercultural communicative competence of adult learners in the context of higher education internationalisation / J.-U. Sandal, T. Kolenichenko, A. Verbytska, H. Dyvnych // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 87-93. – ISSN 2409-3351


  Стаття спрямована на оцінку освітніх потреб активних людей старшого віку, вивчення їх мотивів до вивчення англійської мови.
43174
  Aleksandra Labus Facilitating learning e-business using edutainment / Aleksandra Labus, Konstantin Simic, Aleksandar Milic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 311-322 : table., fig. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
43175
  Mykhalchuk N. Facilitation of the Understanding of Novels by Senior Pupils as a Problem of Psycholinguistics / N. Mykhalchuk, N. Hupavsheva // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 214-238. – ISSN 2309-1797
43176
  Vinogradova E. Facing the prepositions (prepositional units in the russian, bulgarian and ukrainian languages) / E. Vinogradova, H. Sytar, V. Chekalina // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 100-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті запропоновано зіставний аналіз російських прийменникових одиниць, що містить лексему "лицо", та їхніх еквівалентів у болгарській та українській мовах.
43177
  Leonov A.Y. Facing up to David Chalmers" philosophy of mind: the general overview // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 87-89
43178
  Casserley D. Facing up to the risks : How financial institutions can survive and prosper / Dominic Casserley. – New York a. o. : Wiley, 1993. – IX, 323 p. – ISBN 0-471-59219-6
43179
  Reiche Karl Fackeln vor Lumber Point / Reiche Karl. – Berl., 1960. – 340с.
43180
  Asimov Isaac Fact and fancy / Asimov Isaac. – New York, 1963. – 208с.
43181
   Facta universitatis. Mechanics, automatic control and robotics. – Nis
  Vol.2 N 7/2. – 1997


  1997. Vol. 46
43182
  Metalnikov Facteurs biologiques et psychiques de l""immunite : Conference faite au laboratoire de mocrobiologie de la faculte de pharmacie de Nancy / Metalnikov. – Nancy, 1931. – 26 p.
43183
  David R. Facteurs de developpement et printanisation des vegetaux cultives / R. David. – Paris : Hermann & Co, 1946. – 177 p. – (Actualites scientifiques et industrielles : 1013 physiologie vegetale ; 1)
43184
  Ionescu V. Factori de eroare in diagnosticul si tratamentul bolilor de inima / V. Ionescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1980. – 262s.
43185
   Factori sociali al productivitatii muncii.. – Bucuresti, 1970. – 235с.
43186
  Taseva-Petkova Galya Factoring as a Financial Alternative aor Development of Companies: Evidence from Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 3. – P. 252-266. – ISSN 2367-6361
43187
  Dass G.V. Factorization, w crossover, polarization and finite energy sum rules for kaon-nucleon scattering. / G.V. Dass, C. Michael. – Berkshire. – 10с.
43188
  Cooley J.S. Factors affecting distribution and severity of black root rot of apple trees / J.S. Cooley. – Washington : Government, 1942. – p. 299-311. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 65, N. 6, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
43189
  Alrawabdeh W. Factors impacting the adoption of e-commerce by microfinance companies in Jordan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 160-170. – ISSN 1993-6788


  The present study seeks to investigate the status of e-commerce within Jordanian microfinance companies and to empirically test the factors affecting successful implementation of e-commerce. The study also investigates how Jordanian microfinance ...
43190
  Isaac James Paton Factors in the Ruin of Antiquity: A Criticism of Ancient Civilization / Isaac James Paton. – s.l., 1971. – 476с.
43191
  Chia-Jen Chang Factors influence on labor share decline / Chia-Jen Chang, , Chia-Jung Chung // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 336-347 : Tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
43192
  Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / D. Korenova, A. Cepelova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – Р. 80-88. – ISSN 1993-6788


  The aim of this article is to identify the factors influencing the efficient operation of processes and the efficient process management of public administration organizations. The paper presents the results of a larger research on transformation of ...
43193
   Factors influencing society"s attitudes towards internal and external EU immigrants / Butkus Mindaugas, Maciulyte-Sniukiene Alma, , Davidaviciene Vida, K. Matuzeviciute // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 292-303. – ISSN 0235-7186
43194
  Semenchenko F. Factors influencing the level of political freedom // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 185-186
43195
  Mast S.O. Factors involved in the process of orientation of lower organisms in light / S.O. Mast. – Cambridge : University Press, 1938. – P. 186-224. – Reprinted from Biological Reviews, Vol. 13, No. 3, July, 1938
43196
  Lavrinenko O. Factors of income differentiation in Latvia: 2000-2011 / O. Lavrinenko, I. Lavrinovich, A. Ohotina // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 359-369 : Tabl. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
43197
  Komova M. Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – Р. 43-52. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є визначення чинників функціонування масовокомунікаційного документа в соціокультурному просторі. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, методу ...
43198
  Bondaruk V. Factors to influence the formation of the US foreign policy during the presidency of Bill Clinton // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – Р. 6-14. – ISSN 2522-1663
43199
   Factorul feminin in istorie = Women"s factor in history = Женский фактор в истории : culegere de studii si documente / Acad. de Sti. a Moldovei ; Univ. de Stat din Moldova ; [coord. sti.: L. Zabolotnaia]. – Chisinau : CEP USM, 2012. – 466, [1] p. – Текст парал. на рум., англ. и рус. яз. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9975-71-240-8
43200
   Facts about Germany. – Frankfurt/Main : Societats-Verlag, 1999. – 40,512p. : Ill. – На обкл.: The Federal Republic of Germany 50 years on. – ISBN 3-7973-0701-2
43201
   Facts about the USSR.. – Moscow, 1971. – 207с.
43202
  Sullivan George Facts and Fun about the Presidents / Sullivan George. – New York a.o., 1987. – 96с.
43203
   Factual background document on access to higher education in Europe.. – Paris, 1967. – 380с.
43204
  Blair Walter Factual prose / Blair Walter, Gerber John. – Chicago, 1963. – 504с.
43205
   Facultas philosophica Universitatis Comenianse Bratislavensie 1921-1971.. – Bratislava, 1972. – 192с.
43206
   Faculty publications and doctoral dissertations. 1975.. – Illinois, 1975. – 220с.
43207
  Danilewicz Zielinska Maria Fado o moim zyciu : Rozmowy z Wlodzimierzem Pazniewskim / Danilewicz Zielinska Maria. – Torun : Biblioteka uniwersytecka, 2000. – 97s. – ISBN 83-231-1242-8
43208
  Beldie Al. Fagetele Montane Superioare Dintre Valea Lalomitei si Valea Buzaului : Studiu Fitosociologic Comparativ / Al. Beldie. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romane, 1951. – 114s.
43209
  Kramer Larry Faggots. / Kramer Larry. – New York, 1987. – 384с.
43210
  May Ferdinand Fahal Paris / May Ferdinand. – Berlin, 1973. – 453с.
43211
  Bauer H. Fahndung nach dem ersten Menschen : Kampf und Triumph der Abstammungslehre / H. Bauer. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1965. – 248S. : Mit 24 Bildtafeln
43212
  Muller Walter Fahnenfluchtige. / Muller Walter. – Berl., 1960. – 222с.
43213
  Bradbury Ray Fahrenheit 451 / Bradbury Ray. – Moscow, 1983. – 384 p.
43214
  Wangenheim Inge von Fahrmann, wohin? / Wangenheim Inge von. – Berlin : Verlag Tribune, 1961. – 383 S.
43215
  Rodari Gianni Fahrstuhl zu den Sternen, und andere Geschichten am Telefon / Rodari Gianni. – Berlin, 1975. – 85с.
43216
  Petersen Jan Fahrt nach Paris / Petersen Jan. – M., 1959. – 78с.
43217
  Schomburgk Fahrten und Fahrten / Schomburgk. – Berl., 1959. – 164с.
43218
  Teplinski Leonide Faillite de la politique de Tel-Aviv en Afrique / Teplinski Leonide. – Moscou, 1975. – 80с.
43219
  Henderson Nevile Failure of a mission: Berlin 1937-1939. / Henderson Nevile. – New York, 1940. – 334с.
43220
   Fair land of Byelorussia.. – M., 1976. – 367с.
43221
  Domanovskyi A. Fair Price in the Early Byzantine Era: Notes on the definition of the concept // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 91
43222
  Bates H. Fair wind for France / H. Bates. – M., 1977. – 142с.
43223
  Goy Philip Faire le mur / Goy Philip. – Paris, 1980. – 320с.
43224
  Hauff Fairy tails. / Hauff. – London, 1961. – 231с.
43225
  Ellis T.A. Fairy tale / Alice Thomas Ellis. – London : Penguin books, 1995. – 212, [4] p. – (PENGUIN : Fiction). – ISBN 0-14-017963-1
43226
  Wilde Oscar Fairy tales : сказки, (адаптировано) / Wilde Oscar. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1956. – 123 p.
43227
   Fairy tales : Сказки. Книга для чтения на англ. яз. для VII класса. – Москва, 1963. – 104 с.
43228
  Wilde Oscar Fairy tales / Wilde Oscar. – Moscow : Progress, 1970. – 211 p.
43229
  Wilde Oscar Fairy tales = Сказки / Wilde Oscar. – Moscow : Progress, 1979. – 211 p.
43230
  Wilde Oscar Fairy tales and Stories / Wilde Oscar. – London : Octopus Book, 1980. – 335 p.
43231
  Wilde Oscar Fairy tales and Stories = Казки та оповідання : Посібник для навчання читання англійською мовою / Wilde Oscar; Уклад. Ю.М.Проценко. – Київ : Знання, 2000. – 112с. – ISBN 966-620-033-3
43232
   Fairy Tales by American Writers. : [сб. – Moscou : Raduga Publishers, 1990. – 298 с.
43233
  Melegari D. Faiseurs de peines et faiseurs de joies : deo favente / D. Melegari. – 7 ed. – Paris : Fischbacher, 1905. – XII, 265 p.
43234
  Legrand Renaud Faites vous-meme vos cerfs-volants / Legrand Renaud. – [Paris] : Solar, 1985. – 63p. : ill. – ISBN 2-26300-957-4
43235
  Fedorova M. Faithful group actions and Schreier graphs // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Т. 9, № 2. – P. 202-207. – ISSN 2075-9827
43236
  Evrard Franck Faits divers pour un non-lieu / Evrard Franck. – Paris : Les editions Du Laquet, 2001. – 77,[2]p. – (Theatre en poche). – ISBN 2-84523-050-8
43237
  Pilarz Franciszek Fajeczka stryja Bonifacego / Pilarz Franciszek. – Warszawa, 1959. – 256с.
43238
  Махун С. Fakebook // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 15


  Гібридна війна у світі постправди точиться й на історичному полі.
43239
  Brabnik Ludek Fakir. / Brabnik Ludek. – Praha, 1984. – 135с.
43240
  Illyes Gyula Faklyaland / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 116с.
43241
   Fakten und Fabeln.. – Basel, Frankfurt am Main, 1991. – 632с.
43242
  Ciganik Ing. Marek Faktograficke informacne systemy / Ing. Marek Ciganik. – Bratislava, 1985. – 269с.
43243
  Ginzburg W.L. Fale elektromagnetyczne w plazmie / W.L. Ginzburg. – Warszawa, 1964. – 644 с.
43244
  Khavronina S. Fale Russo. / S. Khavronina. – M., 1977. – 246с.
43245
  Frybova Zdena Falesni hraci / Frybova Zdena. – Praha, 1982. – 287с.
43246
   Fall 12. Das Urteil gegen das Oberkommando der Wehrmacht, gefallt am 28 Oktober 1948 in Nurnberg vom Militargerichtshof V der Vereinigten Staaten von Amerika.. – Berl., 1960. – 296с.
43247
   Fall 9. Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozess gefallt am 10 April 1948 in Nurnberg vom Militargerichtshof II der Vereinigten Staaten von Amerika.. – Berl., 1963. – 260с.
43248
  King Stephen Fall from innocence: the body / King Stephen; Retold by R.Waterfield. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 4,76p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41817-8
43249
  Suneson Vic Fall N 44 / Suneson Vic. – Berlin, 1972. – 125с.
43250
  Plutarchus Fall of the Roman republic: republic: six lives by Plutarch; Marius; Sulla; Crassus; Pompey; Caesar; Cucero / Plutarchus. – Harmondsworth, 1972. – 361с.
43251
  Czarnecki Bogdan Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce / Czarnecki Bogdan. – Warszawa, 1961. – 188с.
43252
  Morgan Elaine Falling apart: the rise and fall of urban civilization / Morgan Elaine. – New York, 1977. – 262с.
43253
  Dewekin V.N. Falsch oder richtig? / V.N. Dewekin, L.D. Beljakowa. – Москва, 1965. – 200 с.
43254
  Dewekin V.N. Falsch oder richtig? / V.N. Dewekin, D. Beljakowa. – 3 Aufl. – M., 1986. – 190с.
43255
  Dewekin V.N. Falsch oder richting? / V.N. Dewekin, L.D. Beljakowa. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – M., 1975. – 199с.
43256
  Schellenberger Martin Falschafahrt / Schellenberger Martin. – Halle, 1960. – 88с.
43257
  Handke Peter Falsche Bewegung. / Handke Peter. – Frankfurt am Main, 1988. – 81с.
43258
  Carlo Milan Falsche freunde auf der lauer : Dizionario di false analogie e ambigue affinita fra tedesco e italiano / Carlo Milan, Rudolf Sunkel. – Bologna : Zanichelli, 1990. – 429 с.
43259
  Frauenstein K. Falsche Mehltaupilze / K. Frauenstein. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1959. – 46S. : Mit 21 Abbildungen und 2 Ubersichten
43260
  Norden Albert Falscher. Zur Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziechungen / Norden Albert. – Berl., 1959. – 304с.
43261
  Eversz Robert False prifit. / Eversz Robert. – Harmondsworth, 1991. – 270с.
43262
  Eremenko A.I. False witnesses. / A.I. Eremenko. – M., 1966. – 148с.
43263
  Casado M Falso movimiento / M Casado. – Madrid : Catedra, 1993. – 60 p. – ISBN 84-376-1156-3
43264
  Secundi Sane Falsos amigos al acecho : Dizionario di false analogie e ambigue affinita fra spagnolo e italiano / Secundi Sane. – Bologna : Zanichelli, 1992. – 202 с.
43265
   Falsovatelia dejin.. – Bratislava, 1952. – 56с.
43266
  Solanges Paul Falstaff / Solanges Paul, Boito Arrigo. – Paris, 1975. – 92с.
43267
  Szwarc Andrzej Falszerstwo dokumentow w swietle kryminalistyki / Szwarc Andrzej. – Warszawa, 1955. – 136с.
43268
  Lassota Ryszard Falszywy prorok / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1961. – 298с.
43269
  Skala H. Falter aus Mahren und Schlesien / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1942. – S. 275-294. – Zeitschriftdes Wiener Entomologen-Vereines, 27, Jahrg., 1942
43270
  Skala H. Falter von Haid und Anderes / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1942. – S.5-7. – Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines, 27, Jahrg., 1942
43271
  Floericke K. Falterleben / K. Floericke. – Stuttgart : Kosmos; Gesellschaft der Naturfreunde, 1920. – 77 S.
43272
  Iacobescu M. Falticeni / M. Iacobescu, I. Iosep. – Bucharest, 1978. – 79 с.
43273
  Caraion Francisca Elena Fam. Cytheridae / Caraion Francisca Elena. – Bucuresti, 1967. – 1-168с.
43274
  Capuse I. Fam. Tineidae / I. Capuse. – Bucuresti, 1968. – 1-466с.
43275
  Rychlinski Jerzy Bohdan Fama kapitana Mory / Rychlinski Jerzy Bohdan. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1960. – 299s.
43276
  Popov I. Familia / I. Popov, 1950. – 64с.
43277
   Familia interetnica in societatea civila din Romania. – Bucuresti
(Studii psihosociologice). – 1998. – 228 p.
43278
  Spetova Marie Familia Vojacik / Spetova Marie. – Bucuresti, 1952. – 392с.
43279
   Familie in Geschichte und Gegenwart.. – Berlin, Dietz, 1978. – 168с.
43280
  Turek Ludwig Familie Nagelschwert / Turek Ludwig. – Berl., 1961. – 294с.
43281
  Hauser Jochen Familie Rechlin. / Hauser Jochen. – Berlin, 1980. – 173с.
43282
  Hauser Jochen Familie Rechlin. / Hauser Jochen. – Rostock, 1982. – 288с.
43283
  Eckert Wolfgang Familienfoto / Eckert Wolfgang. – Halle-Leipzig, 1986. – 368с.
43284
   Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik mit wichtigen Nebengesetzen.. – Berl., 1966. – 128с.
43285
  Arnold Wolf Familienmesse. / Arnold Wolf. – Halle-Leipzig, 1980. – 548с.
43286
  Hellfritzsch V. Familiennamenbuch. / V. Hellfritzsch, H. Naumann, M. u.a. Naumann. – Leipzig, 1987. – 328с.
43287
   Family as a value in terms of religion, tradition and modernity : international conference : 26-27 November 2010, Antalya : conference articles / Gazeteciler ve yazarlar vakfi ; Kulturlerarasi diyalog platformu (KADIP) ; Diyalog Avrasya (DA) [etc.]. – Antalya, 2010. – VI, 474 р. – Кн. опис. по обкл. - На обкл. також : International conference
43288
  Duvall Evelyn Millis Family development / Duvall Evelyn Millis. – 4th ed. – Philadelphia a.o., 1971. – 576с.
43289
  Laslett P. Family life and illicit love in earlier generations : Essays in historical sociology / Peter Laslett. – Cambridge a.o. : Cambridge univ. press, 1977. – 7, 270 p. – ISBN 0 521 29221 2
43290
   Family look: красота, которая объединяет // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 41-42 : фото
43291
  Keneally Thomas Family madness. / Keneally Thomas. – Harmondsworth, 1987. – 336с.
43292
  Hughes Dean Family picture / Hughes Dean. – New York a.o., 1990. – 184с.
43293
   Family planning : a global handbook for providers : evidence-based guidance developed through worldwide collaboration. – Rev. 2011 update. – [Geneva etc.] : World Health Organization, Dep. of reproductive health a. research [etc.], 2011. – XII, 372 р. : ill. + Summary of major changes from 2008 a. 2011 updates (12 p.). – На обкл. також: Successor to the essentials of contraceptive technology. – (WHO family planning cornerstone)
43294
   Family planning, Internal migration and ubanization in ecafe countries.. – N.Y. – 66с.
43295
   Family portraits.. – Harmondsworth, 1991. – 328с.
43296
  Trevor W. Family sins and other stories / W. Trevor. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 251с. – ISBN 0-670-83257-X
43297
   Family, child and youth welfare services in Africa.. – N.Y., 1966. – 84с.
43298
  Paddock William Famine - 1975 ! : America"s decision: who will survive? / Paddock William, Paddock Paul. – Boston; Toronto, 1967. – 276с.
43299
  Veselova O. Famine in Ukraine after Second World War // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 183-198. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
43300
  Borysenko V. Famine in Ukraine, 1932-1933 (on the basis of oral testimonies) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 22-28. – ISBN 966-95788-9-2


  В статті за спогадами очевидців трагедії українського народу - голодомору 1932 - 1933 років, узагальнено матеріал переважно з центральних областей України. Спогади біля тисячі свідків голодомору в Україні засвідчують спланований геноцид урядом ...
43301
  Perron Fammes arabes avant et depuis l`islamisme. – Paris : Librairie Nouvelle, 1858. – 611 p.
43302
   Famous Land Battles.. – London, 1964. – 206с.
43303
  Morris Charles Famous man and great events of the nineteenth century. – Philadelphia a.o., 1899. – 636с.
43304
  Hughes Elinor Famous stars of filmdom (Women) / Hughes Elinor. – New York, 1970. – 341с.
43305
   Famous Trials.. – Harmondsworth, 1987. – 376с.
43306
  Brudzynski Ryszard Fanaberie. / Brudzynski Ryszard. – Lodz., 1962. – 70с.
43307
  May Ferdinand Fanal Paris / May Ferdinand. – Berlin, 1975. – 453с.
43308
  Sand George Fanchon Fadet = Маленькая Фадетта / George Sand ; Обраб., ком. и сл. Т. Вениери. – Moscou, 1953. – 95 с. – (Учебная серия для начального чтения)
43309
  Sand George Fanchon Fadet / Sand George. – 2-е изд. – M., 1956. – 96с.
43310
  Arrabal F. Fando y lis. Guernica. La bicicleta del condenado / F. Arrabal. – Madrid : Alianza Editorial, 1986
43311
   Fangheuschrecken. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 32s.
43312
  Cleland John Fanny Hill or memoirs of a woman of pleasure. / Cleland John. – Harmondsworth, 1985. – 234с.
43313
  Bergman Ingmar Fanny i Alexander; Z zycia marionetek / Bergman Ingmar. – Warszawa, 1987. – 295с.
43314
  Charatonik J.J. Fans with the property of Kelley; images of the Cantor fan / J.J. Charatonik, W.J. Charatonik; Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 33 p. – (Preprints / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 76)
43315
  Lawrence D.H. Fantasia of the Unconscious and Psychoanalysis and the Unconscious / D.H. Lawrence. – Harmondsworth, 1977. – 250с.
43316
  Hoffmann A E.T. Fantasiestucke in Callots Manier. Blatter aus dem Tagebuche eines reisen den Enthusiasten / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar, 1976. – 552с.
43317
  Sorban Raoul Fantasma imperiului Ungar si Casa Europei : ""Maghiaromania"" in doctrina ungarismului / Sorban Raoul. – Bucuresti : Globus, 1990. – 94p. – ISBN 973-95358-3-6
43318
  Lem Stanislaw Fantastyka i futurologia / Lem Stanislaw. – Krakow
1. – 1988. – 478с.
43319
  Lem Stanislaw Fantastyka i futurologia / Lem Stanislaw. – Krakow
2. – 1988. – 610с.
43320
  Пoляк Aнджeй (Andrzej Polak) Fantastyka spoleczna Aleksandra Kabakowa. Невозвращенец (1988) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С.440-451. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті представлено і проаналізовано роман Неповерненець (1988) російського письменника Олександра Кабакова, у якому передано почуття кризи реформ перебудови та профетично передбачено близький розпад держави
43321
  Mazurkiewicz A. Fantasy slowianska. Proba opisu zjawiska // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 133-144. – ISBN 978-617-7480-12-8
43322
  Slowacki Juliusz Fantazy / Slowacki Juliusz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1952. – 161с.
43323
  Slowacki Juliusz Fantazy / Slowacki Juliusz. – Wyd. 4. – Wroclaw i i., 1976. – 170с.
43324
  Hellens F. Fantomes vivants / Franz Hellens. – Paris : Albin Michel, 1955. – 291, [2] p.
43325
  Думанська О. Fantomний біль : кіноповість з епілогом // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С. 82-90. – ISSN 0868-4790
43326
   Far Eastern Literatures in the 20th Century.. – Rev. Ed. – New York, 1986. – 197с.
43327
  Azhayev Vasili Far from Moscow. / Azhayev Vasili. – A novel in 3 parts. – M.
1. – 1950. – 504с.
43328
  Azhayev Vasili Far from Moscow. / Azhayev Vasili. – A novel in 3 parts. – M.
2. – 1950. – 462с.
43329
  Azhayev Vasili Far from Moscow. / Azhayev Vasili. – A novel in 3 parts. – M.
3. – 1950. – 466с.
43330
  Hardy Thomas Far from the madding crowd / Hardy Thomas; With an introd.by M.Slater. – London : Campbell Publishers, 1991. – 442p. – (Everyman``s library ; 21 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-021-X
43331
  Hardy T. Far from the madding crowd / Thomas Hardy. – Ware : Wordsworth, 1993. – 16,330 р. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-067-3
43332
  Patterson R.M. Far Pastures / R.M. Patterson. – Toronto, 1979. – 290с.
43333
  Strugatsky Arkady Far rainbow / Strugatsky Arkady, Strugatsky Boris. – M., 1967. – 150с.
43334
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
1. – 1962. – 452с.
43335
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
2. – 1962. – 432с.
43336
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw; Szangler J.M. – Warszawa, 1970. – 668с.
43337
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw; Szancer J.M. – Warszawa, 1971. – 668с.
43338
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
1. – 1974. – 403с.
43339
  Prus Boleslaw Faraon / Prus Boleslaw. – Warszawa
2. – 1974. – 388с.
43340
  Kulczycka-Saloni Janina Faraon Boleslawa Prusa. / Kulczycka-Saloni Janina. – Warszawa, 1967. – 132с.
43341
  Agirbiceanu I. Faraonii. / I. Agirbiceanu, 1961. – 342с.
43342
  Pludek Alexej Faraonuv pisar / Pludek Alexej. – Praha, 1986. – 457с.
43343
  Michalowski Kazimierz Faras. Fouilles Polonaises. 1961 / Michalowski Kazimierz. – Warszawa, 1962. – 188с.
43344
   Farbatlas Ernahrungsstorungen bei Kulturpflanzen : Visuelle und analitische Diagnose. – Auf.2. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1986. – 306S. : Mit945 Farbbildern auf 226 Tafeln
43345
  Paclt J. Farbenbestimmung in der Biologie / J. Paclt. – Jena, 1958. – 76с.
43346
  Prengel Lothar Farbfilm in der Kamera / Prengel Lothar. – Leipzig, 1975. – 52 S.
43347
  Abdullajew M. H-O Farbige Gemaldewiedergaben : Ausstellung Sowjet. Bild. Kunst,Berlin 1958 / M.H.-O. Abdullajew ; Einfuhrung von Helmut Wawoczny. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Verlag. – 15 S., 8 Bl. Ill.
43348
  Womacka W. Farbige Gemaldewiedergaben / W. Womacka; Einfuhrung von Wolfgang Hutt. – Leipzig : VEB E.A. Seemann, 1964. – 15 S., 8 Pl. Ill. : Ill.
43349
  Macke August Farbige Gemaldewiedergaben / Macke August. – Lpz., 1966. – 16с.
43350
  Ebert H. Farbige Gemaldewiedergaben. Nicolas Poussin. 1594-1665. / H. Ebert. – Lpz., 1964. – 24с.
43351
  Tizian Farbige Gemaldewiedergaben. Um 1477-1576 / Tizian. – Lpz., 1967. – 16с.
43352
  Ch"i Pai Shib Farbige Pinselzeichnungen / Ch"i Pai Shib. – Leipzig, 1960. – 34 S.
43353
  Preissler Helmut Farbiger Traum / Preissler Helmut. – Berlin, 1972. – 75с.
43354
  Dostojevskij Fiodor Farbrors drom och andra noveller / Dostojevskij Fiodor. – Stockholm, 1983. – 324с.
43355
  Ringelnatz J. Farbungsprobleme auf Flachen und Graphen / J. Ringelnatz. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1959. – 8, 132 S. : 77 Abb. – Bibliogr.: S.125-130. – (Mathematische Monographien / Hrsg. von Wilh. Blaschke ; 2)
43356
  Cicvakova M. Farby zivota (ktore mi zivot dal a vzal) : [зб. віршів] / Martina Cicvakova. – Uzhorod : Лира, 2013. – 95, [1] с. : ill. – Назва обкл.: Farby zivota. – ISBN 978-617-596-124-7
43357
  Randuska Dusan Farebny Atlas Rastlin / Randuska Dusan, Somsak Ladislav, Haberova Izabela. – Bratislava : Obzor, 1983. – 639s.
43358
  Chandler Raymond Farewell my lovely : Сборник / Chandler Raymond; Сост. Г.А. Анджапаридзе. – Москва : Радуга, 1983. – 368с.
43359
  Toon Horsten Farewell to the Serial // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 42-51


  About Comic Strips and Graphic Novels.
43360
  Chandler Raymond Farewell, my lovely / Chandler Raymond. – Middlesex, 1985. – 253с.
43361
  Kozlova H. Farm association as subject of solving marketing problems // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – P. 61-65. – Bibliogr.: Referen.: 16 name.
43362
  Lieberman Archie Farm boy / Lieberman Archie. – New York, 1974. – 361с.
43363
  Symons L. Farm size as a basis for indicating the profitability of hill farms. An example from Kintyre (Scotland) and Northern Ireland / L. Symons, 1968. – 408-427с.
43364
  Updike John Farma / Updike John; Przel.M.Skibniewska. – Warszawa : PIW, 1967. – 182s.
43365
  Cais Milan Farma na konci sveta / Cais Milan. – Praha, 1976. – 167с.
43366
  Milcu St.-M. Farmacodinamia substantelor hormonal asemanatoare din timus / St.-M. Milcu, Potop Isabela. – Bucuresti : Republicii Socialiste Romania, 1970. – 166S.
43367
  Danysz A. Farmakologia i receptura : Podrecznik dla srednich szkol medycznych / A. Danysz. – 5, prz. i uzup. – Warszawa, 1963. – 320s.
43368
  Cosovei Traian Farmecul Genezei. / Cosovei Traian. – Bucuresti, 1956. – 416с.
43369
  Williams William Carlos Farmerskie corki / Williams William Carlos; Tlum. z jez. angielskiego K.Tornowska. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 360s.
43370
  Bilavschi G. Farming and trading in Medieval Moldavia: The circulation of products based on historical sources // Arheologia Moldovei / Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de arheologie. – Bucuresti, 2019. – 42. – P. 67-85. – ISSN 0066-7358
43371
   Faschismus-Getto-Massenmord.. – Berl., 1961. – 612с.
43372
   Fasciculi mathematici. – Poznan. – ISSN 0044-4413
N 29. – 1999


  1997. N 73
43373
  Rossetti Carlo Fasciculus florum Spiritualium Monitorum, Deprecationum, & affectuum erga Deum Diversorum Sanctorum : Prraecipue Ad Missam devote, atque utiliter conficiendam / Eminentiss. & Reverendiss. Principi Carolo Rossetto S.R. Eccl. Card. amplissimo.... – Ed. 2-a, correcta, & aucta. – Bononiae (Bologna) : Typis Haeredis Dominici Barberij, 1675. – 467, [8] p.


  На тит.арк. надпис чорним чорнилом: Conventy Berdiczevy Carmeliti Dr???ltt
43374
  Beskin N.M. Fascinating fractions : Little mathematics library / N.M. Beskin. – Moscow : Mir, 1986. – 88 p.
43375
  Latuszynski Grzegorz Fascynacja / Latuszynski Grzegorz. – Warszawa, 1984. – 196с.
43376
   Faserstofflehre.. – Aufl. 3. – Leipzig, 1973. – 224с.
43377
  Астапцева Х. Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети "Новий Час" (1935-1939 рр.)" // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 95-109. – ISSN 2522-1272
43378
  Samborska Magdalena Fashion as the Other of art. The position of clothing design in the avant- -garde art and the contemporary era // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 141-151. – ISSN 1641-9278
43379
  Авраменко А. Fashion obsession: мода в кіно та кіно про моду // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 1 (93). – С. 20-22. – ISSN 1562-3238


  Створюючи ілюзію реальності, кіно послуговується цілою низкою елементів світу моди: за допомогою одягу, зачіски, гриму, аксесуарів актор перевтілюється то в середньовічного трубадура, то в пафосного денді, то в супергероя з футуристичного коміксу
43380
  Нестеров Ф.В. Fast-менеджмент : управлять - это просто, если знаешь как / Федор Нестеров. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 267, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-459-00926-2


  У пр. №1731515 напис: Прочтите эту книгу и Вы сможете гордиться тем, что знаете меня. Используйте эти знания и я смогу гордиться тем, что знаю Вас. Підпис
43381
  Lysenko O. Fast and Precise Segmentation Approach for Breast Cancer Detection in Mammography Images // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  In this paper, mean shift and graph-based segmentation algorithm are utilized to detect breast cancer tumors in mammography images. Brightness histograms are used to detect breast area and separate it from a background. Monte-Carlo method inside chest ...
43382
  Degtyarov A. Fast associative-commutative rewriting / A. Degtyarov, A. Protasov, V. Zubenko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 174-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Введено поняття тотально розширеної системи правил переписування з асоціативно-комутативними операціями. Запропоновано швидкий алгоритм для систем таких правил і доведено його повноту для канонічних тотально розширених систем. Розглянуто реалізацію ...
43383
  Куин Л. Fast Ethernet : Пер.с англ.под ред.К.Королькова / Л. Куин, Р. Рассел. – Киев : BHV, 1998. – 448с. – ISBN 5-7315-0014-2
43384
  Salem Shirif Elfard Fast parallel exponentiation // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі дається паралельний алгоритм швидкого обчислення модулярного возведення у ступень великих чисел. Ці алгоритми орієнтовані на застосування у системах захисту інформації з відкритими ключами.
43385
  Zadorozhna L.V. Fast radio bursts as electromagnetic radiation from cusps on superconducting cosmic strings // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 43-50. – ISSN 2227-1481


  Cosmic strings are topological defects, relicts of the early Universe, which can be formed during phase transitions of fields with spontaneous broken symmetry. There also exists a special class of cosmic strings - superconducting cosmic strings, inside ...
43386
   Fast reactor physics.. – Vienna
1. – 1968. – 550с.
43387
   Fast reactor physics.. – Vienna
2. – 1968. – 590с.
43388
   Fast reactors.. – Vienna, 1966. – 562с.
43389
  Joseph Fiona Fast track to CAE : Exam practice; Workbook / F.Joseph , P.Travis with A.Stanton, S.Morris. – Harlow : Longman, 2001. – 112p. : Ill. – ISBN 0-582-32359-2
43390
  Stanton Alan Fast track to CAE : Teacher"s book / A.Stanton, S.Morris; Tests by J.Allemano, P.Sunderland. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 168р. : ill. – First publ. in 1999. - На обкл.: With photocopiable unit and progress tests. – ISBN 0-582-82773-6
43391
  Stanton A. Fast track to CAE : Coursebook / A.Stanton, S.Morris. – 9th impress. – Harlow : Longman, 2004. – 214p. : ill. – 1st publ 1999. – ISBN 0-582-32340-1
43392
  Stanton Alan Fast track to FCE : Coursebook / Stanton Alan, Stephens Mary. – Harlow : Longman, 2002. – 205p. : Ill. – ISBN 0-582-40575-0
43393
  Allemano Jane Fast track to FCE : Exam practice; Workbook / Allemano Jane, Stephens Mary. – Harlow : Longman, 2002. – 123p. : Ill. – ISBN 0-582-405815
43394
  Knurenko A. Faster-than-diffusion magnetic field penetration into plasma / A. Knurenko, E. Martysh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 27-30. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The interaction of a moving plasma cloud (also called a plasmoid) with a magnetic barrier is discussed. The fast penetration of magnetic fields into plasmas is needed in definite set of magnetosphere parameters. A possible mechanism, based on the ...
43395
  Shefter Harry Faster reading self-taught / Shefter Harry. – New York, 1962. – 386с.
43396
  Herbert Nick Faster than light: superluminal loopholes in physics / Herbert Nick. – New York : A Plume Book, 1989. – 216 p. – ISBN 0-453-00604-3
43397
  Shelton Herbert Fasting Can Save Your Life / Shelton Herbert. – Chicago : Natural Hygiene Press, 1965. – 192с.
43398
  Brumberg Joan Jacobs Fasting girls / Brumberg Joan Jacobs. – New York : A Plume Book, 1989. – 370с.
43399
  Czobit D.W. Faszyzm Janukowicza i Putina / Dmytro Czobit. – Brody : Proswita, 2014. – 79, [1] s. – ISBN 978-966-7544-69-0
43400
  Voskovec Jiri Fata Moegana a jine hry / Voskovec Jiri, Werich Jan. – Praha : Orbis, 1967. – 568 s.
43401
  Коцюбинский М. Fata Morgana / М. Коцюбинский. – Харьков : Пролетарий. – 240 с.
43402
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana : (з сільських настроїв) / М. Коцюбинський. – Київ : Всеукр. Вид-во. Київ. філія ; [2-а Рад. друк], 1920. – 186 с. – (Універсальна Бібліотека; ; № 3)
43403
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1926. – 164 с.
43404
  Коцюбинський М. Fata Morgana / М. Коцюбинський. – Київ, 1926. – 146 с.
43405
  Коцюбинський М. Fata Morgana / М. Коцюбинський. – Харків, 1929. – 189 с.
43406
  Коцюбинський М. Fata Morgana / М. Коцюбинський. – Харків ; Одеса, 1931. – 112 с.
43407
  Kozjubynsky M. Fata Morgana / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1938. – 150 c.
43408
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana : (з сільських настроїв) / М.М. Коцюбинський. – Київ : Радянська школа, 1948. – 116 с. – (Шкільна бібліотека класиків;)
43409
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana : (з сільських настроїв) / М. Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1950. – 105, [4] с.
43410
  Hils Fred Fata Morgana / Hils Fred. – Berlin, 1957. – 192 S.
43411
  Kotsyubinsky Mikhailo Fata Morgana / Kotsyubinsky Mikhailo. – Kiev, 1976. – 151 p.
43412
  Kotsyubinsky Mykhailo Fata Morgana / Kotsyubinsky Mykhailo. – Kiev, 1978. – 167 p.
43413
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana / М. Коцюбинський ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4114-2
43414
  Коцюбинський М.М. Fata Morgana / Михайло Коцюбинський ; [передм. і комент. Ю.Б. Кузнецова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 504, [5] с. : іл. – В кн. також.: Тіні забутих предків ; Мала проза .- На обкл. назва серії: Шкільна бібліотека. Українська література . - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / громад. рада серії: В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5905-5
43415
  Хомин П. Fata Morgana точності обікової інформації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 2-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
43416
  Shapoval Y. Fatal Ambivalence: The GPU Case Dossier on Mykola Khvyl"ovyi // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 637-664. – ISSN 0363-5570
43417
  Bulhakow Michal Fatalne jaja i inne opowiadania / Bulhakow Michal; Przelozyli A.Drawicz, I.Lewandowska, W.Dabrowski, A. Sarachanowa. – Warszawa : Alfa, 1988. – 144s. – (Dawne fantazje naukowe)
43418
  Kruk A. Fate Fenomenon in Ivan Ohiienko"s Philosophy // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 264-267. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Досліджується феномен долі в контексті філософії Івана Огієнка.
43419
   Fate of pesticides and chemicals in the environment. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993. – XXI, 436 p. – ISBN 0-471-50232-4
43420
   Fatetele unui proces: migratia fortei de munca din Republica Moldova in Italia / Valeriu Mosneaga [та ін.] ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. Integrare Europeana si Stiinte Politice al Acad. de Stiinte a Moldovei. – Chisinau : Editerra prim, 2011. – 263, [1] p. : іл., табл. – (Seria "Migratia: probleme si oportunitati" / coord.: Victor Moraru, Valeriu Mosneaga). – ISBN 978-9975-4126-6-7
43421
  Gosse Edmund Father and son / Gosse Edmund. – Harmondsworth, 1984. – 267с.
43422
   Father Frost [Електронний ресурс] = Морозко : продолжительность 84 мин. ; жанр сказка. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1DVD. – DVD video.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (COLLECTION FAIRY TALES / Сказки. Избранное)


  По мотивам одноименной русской народной сказки. Задумала злая мачеха извести падчерицу, чтобы не отвлекала женихов от ее дочки, дурнушки Марфушки. И заставила она мужа оставить девицу в морозном лесу... Дополнительные материалы : фрагмент из картины ...
43423
   Father of soldier [Електронний ресурс] = Отец солдата : runtime 92 mins ;. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.- Интеракт. меню. русск., англ., франц.-Звук. версии DOLBY DIGITAL 5.1.- русск., англ., франц.-Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; collection WAR=коллекция "Война")


  Противоестественность войны для человека-труженика, созидателя показана на примере судьбы старого крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий Махарашвили едет повидаться с сыном , который ранен и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места ...
43424
  Tolstoi Lev Father Sergius / Tolstoi Lev. – M. – 96с.
43425
  Tolstoy L. Father Sergius and Other Stories / L. Tolstoy. – Moscow, 1988. – 591с.
43426
  O"Rahilly Father William Doyle S.J. : a spiritual study with illustr. / A. O"Rahilly. – 3-rd ed., revised and enlarged. – London : Longman, Green and Co, 1925. – XXII, 575 p.
43427
  Parke Ross Fatherhood / Parke Ross. – Cambridge a. o. : Harvard university press, 1996. – 319p. – (The developing child series). – ISBN 0-674-29518-8
43428
   Fatherland`s front of Viet-Nam.. – Hanoi, 1955. – 38с.
43429
  Carter Dyson Fatherless sons / Carter Dyson. – M., 1957. – 606 с.
43430
  Turgenev Ivan Fathers and children / Turgenev Ivan; Translated from the Russisn by A.Pyman with an introd. by J.Bayley. – London : Campbell publishers, 1991. – 222p. – (Everyman"s Library ; Vol. 17 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-017-1
43431
   Fathers and daughters.. – New York, 1990. – 306с.
43432
  Turgenev Ivan Fathers and sons / Turgenev Ivan. – M. – 236с.
43433
  Turgenev Ivan Fathers and sons / Turgenev Ivan. – New York, 1965. – 208с.
43434
  Turgenev Ivan Fathers and sons / Turgenev Ivan. – Harmondsworth, 1975. – 295с.
43435
  Turgenev Ivan Fathers and Sons / Turgenev Ivan. – Moscow, 1988. – 205с.
43436
  Turgenev Ivan Fathers and sons. A nest of the gentry / Turgenev Ivan. – M., 1977. – 416с.
43437
  Prevert Jacques Fatras. Avec 57 images composees par l"auteur / Prevert Jacques. – Paris, 1966. – 287с.
43438
   Fattigvarden. – Stockholm, 1957. – 52 p.
43439
   Fatty acid composition of purslane seed water extract and its effect on metabolic profile of murine peritoneal macrophages / M. Gahramanova, A. Ostapchuk, O. Molozhava, V. Svyatetska, M. Rudyk, Y. Hurmach, R. Dovhyi, L. Skivka // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in staff: S. Komisarenko [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 13, № 4. – Р. 39-48. – ISSN 2410-7751


  The aim of the work was to explore fatty acid composition of purslane seed water extract and its effect on the metabolic profile of murine peritoneal macrophages. Fatty acid composition was evaluated by gas chromatography–mass spectrometry. Collection ...
43440
  Heyerdahl Thor Fatu-Hiva : Back to hature / Heyerdahl Thor. – Garden City : Doubleday & co., 1975. – 274p.
43441
  Heyerdahl Thor Fatu-Hiva. Back to nature / Heyerdahl Thor. – London, 1976. – 304с.
43442
   Fatum. – Нальчик, 1993. – 384с.
43443
   Fault Tolerant Systems and Diagnostics, International Conference (9;1986; Brno). Proceedings of the IX.. – Brno, 1986. – 315с.
43444
   Fauna : Grupul de cercetari complexe "portile de fier". – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania, 1975. – 316с. – (Seria monografica)
43445
  Rosca A. Fauna Araneelor din Bucovina / A. Rosca. – Cernauti : Institutul de Arte Grafice si Editura Glasul Bucovinei, 1936. – P. 123-216. – Doctor in stiintele naturale, 1936
43446
  Redtenbacher Ludwig Fauna Austriaca. Die Kafer. Nach dem analytischen Metode bearbeitet von Ludwig Redtenbacher. 3. ganzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage / Redtenbacher Ludwig. – Wien : Druck und Verlag von Carl Gerold"s Sohn
1 Band. Abtheilung 1. – 1872. – 564s.
43447
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 2 : Mnohonozky - diplopoda. – 1954. – 183S.
43448
  Balthasar Vladimir Fauna CSR / Balthasar Vladimir. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 3 : Zlatenky-Chrysidoidea. – 1954. – 272S.
43449
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 4 : Kovarikoviti - elateridae (rad: brouci - coleoptera). – 1955. – 302S.
43450
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 6 : Kurovci Scolytoidea (rad: brouci - coleoptera). – 1955. – 324S.
43451
   Fauna CSR / Balthasar Vladimir. – Praha : Ceskoslovenska Akademie Veb
Dil 1, Svazek 8 : Brouci Listorozi Lamellicornia; Lucanidae - rohacoviti, Scarabaeidae - vrubounoviti. – 1956. – 286S.
43452
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved
Svazek 7 : Sekaci - Opilionidea. – 1956. – 271S.
43453
   Fauna CSR. – Praha : Ceskoslovenska Akademie Ved
Svazek 7 : Sekaci - opilionidea. – 1956. – 271S.
43454
  Meszaros Nicolae Fauna de moluste a depozitelor paleogene din Nord-Vestul Transilvaniei / Meszaros Nicolae. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 174s. – Має додаток
43455
  Ciobanu M. Fauna Fosila und Aligocenul de la Piatra Neamt / M. Ciobanu. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1977. – 159p. : має додаток 48 фотографій
43456
   Fauna hipogea y hemiedafica de Venezuela y de otros paises de America del Sur.. – Bucuresti, 1987. – 219с.
43457
  Gromadska M. Fauna kwiatow wydmy Zadroze = The fauna of the flowers of the dune Zadroze / M. Gromadska. – Torun : Wydziali nauki ministerstwa oswiaty, 1949. – 25 p. – (Studia societatis scientiarum Torunensis Torun-Polonia : Supplementum 1)
43458
  Bacescu M. Fauna Marii Negre / M. Bacescu, S. Carausu. – Bucuresti : [S. n.], 1947. – 64 p. – Cunostinte folositoare, Nr.45-46, S.A
43459
  Ionescu M.A. Fauna marina a coastei Dalmatiei / M.A. Ionescu. – Bucuresti : "Universul", 1939. – 32p. – Extras din buletinul societatii studentilor naturalisti anii VIII. IX. X. 1939
43460
  Vojtek Jaromir Fauna motolic ptaku CSSR / Vojtek Jaromir; Univerzita J. E. Purkyne v Brne, Prirodovedecka fakulta. – Brno : Univerzita J. E. Purkyne, 1981. – 212s.
43461
   Fauna Polski. Fauna Poloniae : Psyllodea koliszki (Insecta: Homoptera). – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Tom 3. – 1975. – 295с. – Polska Academia Nauk, Instytut Zoologii
43462
   Fauna Polski. Fauna Poloniae. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Tom 6 : Blattodea et mantodea. Karaczany i modliszki (Insecta). – 1977. – 171S.
43463
   Fauna Republicii Populare Romane : Indrumator. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Partea I-A : Protozoare. Viermi. Arthropode. – 1951. – 252S.
43464
   Fauna Republicii Populare Romane : Protozoa. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul I, Fascicula I : Hypermastigina. – 1951. – 33с.
43465
   Fauna Republicii Populare Romane : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul IV, Fascicula I : Cumacea. – 1951. – 91с.
43466
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VII, Fascicula 1 : Protura. – 1951. – 35с.
43467
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VIII, Fascicula 1 : Thysanoptera. – 1951. – 259с.
43468
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VIII, Fascicula 1 : Thysanoptera. – 1951. – 254с.
43469
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VIII, Fascicula 2 : Isoptera. – 1951. – 22с.
43470
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul X. Fascicula 1 : Coleoptera. Fam. cicindelidae. – 1952. – 54S.
43471
   Fauna Republicii Populare Romane : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul IV, Fascicula 2 : Phyllopoda. – 1953. – 98с.
43472
   Fauna Republicii Populare Romane : Arachnida. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul V, Fascicula 2 : Acaromorpha. Suprafamilia ixodoidea (Capuse). – 1965. – 404с.
43473
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul VII, Fascicula 5 : Odonata. – 1965. – 274S.
43474
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul IX, Fascicula 5 : Familia Ichneumonidae. Subfamiliile Phaeogeninae Si Alomyinae. – 1965. – 508S.
43475
   Fauna Republicii Populare Romane : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romane
Volumul XI. Fascicula 7 : Familia nymphalidae. – 1965. – 358S.
43476
   Fauna Republicii Populare Romane.. – Bucuresti
8. – 1951. – 261с.
43477
   Fauna Republicii Populare Romine : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IV, Fascicula 3 : Mysidacea. – 1954. – 126S.
43478
   Fauna Republicii Populare Romine : Arachnida. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul V, Fascicula I : Acarina trombidoidea. – 1955. – 186S.
43479
   Fauna Republicii Populare Romine : Mollusca. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul III, Fascicula I : Gastropoda Pulmonata. – 1955. – 518S.
43480
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicula 1 : Hymenoptera. Subfamilia Apinae. – 1955. – 114с.
43481
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 2 : Familia Carabidae. – 1955. – 148S.
43482
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 3 : Coleoptera. Familia Scarabaeidae. – 1955. – 121S.
43483
   Fauna Republicii Populare Romine : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IV, Fascicula 4 : Amphipoda. Forme salmastre si de apa dulce. – 1955. – 407S.
43484
   Fauna Republicii Populare Romine : Mollusca. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul III, Fascicula 2 : Gastropoda Prosobranchia si Opisthobranchia. – 1956. – 220S.
43485
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicola II : Cynipinae. – 1957. – 246S.
43486
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 4 : Coleoptera. Familia Scarabaeidae. – 1957. – 315S.
43487
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 1 : Lepidoptera. Familia aegeriidae. – 1958. – 195S.
43488
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 2 : Diptera. Familia Tabanidae. – 1958. – 276S.
43489
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul VII, Fascicula 3 : Ephemeroptera. – 1958. – 187S.
43490
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicula 3 : Hymenoptera Apoidea. Fam. Apidae. Subfam. Anthophorinae. – 1958. – 270S.
43491
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IX, Fascicula 4 : Familia Ichneumonidae. Subfamilia Ichneumoninae. Tribul Ichneumoninae Stenopneusticae. – 1959. – 1248S.
43492
   Fauna Republicii Populare Romine : Amphibia. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XIV, Fascicula 1. – 1960. – 288S.
43493
   Fauna Republicii Populare Romine : Plathelminthes. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul II, Fascicula 1 : Clasa Monogenoidea. – 1960. – 147S.
43494
   Fauna Republicii Populare Romine : Protozoa. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul I, Fascicula 2 : Rhizopoda. Euamoebidea. – 1960. – 434S.
43495
   Fauna Republicii Populare Romine : Trochelminthes. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul lI, Fascicula 2 : Rotatoria. – 1960. – 1192S.
43496
   Fauna Republicii Populare Romine : Reptilia. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XIV, Fascicula 2 : Testoase, Sopirle, Serpi. – 1961. – 352с.
43497
   Fauna Republicii Populare Romine : Nematoda. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul II, Fascicula 3 : Mermithidae. – 1961. – 60с.
43498
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 4 : Diptera. Fam. Oestridae (Strechii). – 1961. – 161с.
43499
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 5 : Lepidoptera. Fam. Papilionidae (Fluturi). – 1961. – 103S.
43500
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul X, Fascicula 5 : Coleoptera. Familia Cerambycidae (Croitori). – 1961. – 523с.
43501
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul VIII, Fascicula 3 : Homoptera. Psylioidea. – 1962. – 376S.
43502
   Fauna Republicii Populare Romine : Mollusca. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul III, Fascicula 3 : Bivalvia (Scoici). – 1962. – 426S.
43503
   Fauna Republicii Populare Romine : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul IV, Fascicula 6 : Fam. Cyclopidae (forme de apa dulce). – 1963. – 204S.
43504
   Fauna Republicii Populare Romine : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XI, Fascicula 6 : Lepidoptera Fam. Pieridae (Fluturi). – 1963. – 204S.
43505
   Fauna Republicii Populare Romine : Pisces - Osteichthyes. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine
Volumul XIII : Pesti Ganoizi Si Ososi. – 1964. – 959S.
43506
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Clasa Chilopoda. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VI. Fascicula 1 : Subclasa Anamorpha. – 1966. – 272S.
43507
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 8 : Diptera Fam. Simuliidae (Mustele Columbace). – 1966. – 600S.
43508
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Trochelminthes. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul II. Fascicula III : Gastrotricha. – 1967. – 289S.
43509
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IV. Fascicula 9 : Decapoda. – 1967. – 351S.
43510
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Crustacea (Ostracoda). – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IV. Fascicula 10 : Fam. Cytheridae (Ostracode Marine si salmastricole). – 1967. – 164S.
43511
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 9 : Fam. Tineidae. – 1968. – 462S.
43512
  Banarescu P. Fauna Republicii Socialiste Romania : Cyclostomata si Chondrichthyes / Banarescu Petru. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XII, Fascicula 1 : Ciclostomi si Selacieni. – 1969. – 102S.
43513
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VIII, Fascicula 4 : Homoptera. Partea generala. – 1969. – 100S.
43514
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VIII, Fascicula 5 : Homoptera. Aleyrodoidea. Subfamilia Aleyrodinae. – 1969. – 152с.
43515
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IX, Fascicula 6 : Hymenoptera. Cynipoidea. – 1969. – 290S.
43516
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul VIII, Fascicula 6 : Neuroptera (Planipennia). – 1970. – 343S.
43517
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 10 : Lepidoptera. Partea generala. – 1970. – 303с.
43518
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Crustacea. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IV. Fascicula 11 : Copepoda. Harpacticoida (forme de apa dulce). – 1970. – 248S.
43519
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Arachnida. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul V. Fascicula 3 : Fam. Lycosidae. – 1971. – 256S.
43520
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul Xl, Fascicula 11 : Diptera - Asilidae. – 1971. – 282S.
43521
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IX, Fascicula 7 : Hymenoptera. – 1977. – 310S.
43522
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Aves (Pasari). – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XV, Fascicula I : Gaviiformes. Podicipediformes. Procellariiformes. Pelecaniformes. – 1978. – 316S.
43523
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul XI, Fascicula 13 : Diptera. Fam. Chironomidae - Subfam. Chironominae. – 1980. – 320S.
43524
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta / Botnariuc N., Banarescu P., Codreanu R., Ionescu M.A. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR
V. 9, Fascicula 9 : Hymenoptera. Symphyta. Tenthredinoidea. – 1981. – 328s.
43525
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Academia Republicii Socialiste Romania
Volumul IX, Fascicula 10 : Hymenoptera. Familia Ichneumonidae, Subfamilia Mesochorinae. – 1982. – 104S.
43526
   Fauna Republicii Socialiste Romania : Insecta. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR. – ISBN 973-27-0051-3
Vol. 9, fasc. 11 : Hymenoptera : familia Braconidae : partea generala si subfamiliie Cardiochilinae, Microgasterinae, Acaeliinae si Miracinae / M. Lacatusu, C. Filipescu. – 1989. – 318 p. : il. – Bibliogr.: p. 297-300
43527
   Fauna Romaniei : Arachnida. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0466-7
Vol. 5, fasc. 5 : Familia Salticidae / Ion E. Fuhn, Viorel F. Gherasim. – 1995. – 301 p. : il. – Bibliogr.: p. 277-287
43528
   Fauna Romaniei : Insecta. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISBN 973-27-0784-4,973-270050-5
Volumul 9, fascicula 12 : Hymenoptera. Familia Ichneumonidae. Subfamiliile: Cteniscinae, Tryphoninae, Thymaridinae si Sphinctinae. – 2000. – 265p.
43529
   Fauna Romaniei : Insecta. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISBN 973-27-0667-8,973-27-0050-5
Vol.11, fasc. 14 : Diptera. Familia Ceratopogonidae. Genul Culicoides. – 2000. – 152,[6]p.
43530
   Fauna Romaniei : Mammalia. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISBN 973-27-0755-0,973-27-0050-5
Volumul 16, fascicula 1 : Insectivora. – 2000. – 138,[5]p.
43531
   Fauna slodkowodna Polski. – Warszawa : Cotty
3 : Ptaki. – 1938. – 24 s.
43532
   Fauna slodkowodna Polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Zeszyt 37 : Gabki (porifera). – 1953. – 79S.
43533
   Fauna von Deutschland : Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. – Leipzig : Verlag von Quelle & Meyer, 1914. – 587S.
43534
   Fauna von Deutschland : Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. – Leipzig : Quelle & Meyer, 1920. – 472S.
43535
  Acloque A. Faune de France : La description des especes indigenes. Orthopteres, Nevropteres, Hymenopteres, Lepidopteres, Hemipteres, Dipteres, Aphanipteres, Thysanopteres, Rhipipteres. (Avec 1235 figures) / A. Acloque. – Paris : Librairie J.-B. Bailliere et Fils, 1897. – 516s.
43536
  Forel A. Faune myrmecoloogique de l"Asie / A. Forel. – [S. l. : s. n.], 1903. – P. 369-388
43537
  Pascu Stefan Faurirea statului national unitar Roman. 1918 / Pascu Stefan. – Bucuresti
1. – 1983. – 432с.
43538
  Pascu Stefan Faurirea statului national unitar Roman. 1918 / Pascu Stefan. – Bucuresti
2. – 1983. – 403с.
43539
  Denuziere Maurice Fausse-Riviere : Roman / Denuziere Maurice. – Paris : Jean-Claude Lattes
Tome 2 : Louisiane. – 1979. – 548,[4]p.
43540
  Henning Hans Faust - bibliographie.Teil 2. Band 1. / Henning Hans. – Berlin-Weimar
1. – 1968. – 234 с.
43541
  Goethe Johann Wolfgang Faust / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1976. – 158с.
43542
  Goethe Faust in ursprunglicher Gestalt. (Urfaust). / Goethe. – Berl. – 103 S.
43543
  Chmaj Ludwik Faust Socyn. (1539-1604) / Chmaj Ludwik. – Warszawa, 1963. – 516с.
43544
  Goethe Johann Wolfgang Faust. / Goethe Johann Wolfgang. – Berl.
1. – 228 S.
43545
  Goethe Johann Wolfgang Faust. / Goethe Johann Wolfgang. – Berl.
2. – 342 S.
43546
  Goethe Faust. / Goethe. – Harmondsworth
1. – 1949. – 197с.
43547
  Goethe Johann Wolfgang Faust. / Goethe Johann Wolfgang. – Berl. - Lpz., 1950. – 132с.
43548
  Goethe Johann Wolfgang Faust. / Goethe Johann Wolfgang. – Harmondsworth
2. – 1959. – 288с.
43549
  Goethe Johann Wolfgang Faust. / Goethe Johann Wolfgang. – Dresden, 1961. – 196с.
43550
  Goethe Johann Wolfgang Faust. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig.
1. – 1983. – 158с.
43551
  Goethe Johann Wolfgang Faust. Eine Tragodie. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig
2. – 1969. – 256с.
43552
  Goethe Johann Wolfgang Faust. Eine Tragodie. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig
1. – 1975. – 156с.
43553
  Goethe Johann Wolfgang Faust. Eine Tragodie. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig
2. – 1975. – 255с.
43554
  Goethe Johann Wolfgang Faust. Eine Tragodie. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig.
2. – 1976. – 257с.
43555
  Goethe Johann Wolfgang Faust. Gesamtausgabe. / Goethe Johann Wolfgang. – Lpz., 1962. – 652с.
43556
  Goethe Johann Wolfgang Faust. Tragedie / Goethe Johann Wolfgang. – Bruxelles : J. P. Meline, 1833. – XIII, 285 p.
43557
  Goethe Johann Wolfgang Faust: a tragedy. / Goethe Johann Wolfgang. – New York, 1967. – 426с.
43558
  Goethe Faust: freely adapted from Goethe`s dramatic poem by S. Phillips, J.C. Carr. / Goethe. – London, 1909. – 142с.
43559
  Klinger Friedrich Maximilian Fausts Leben, Taten und Hollenfahrt. / Klinger Friedrich Maximilian. – Berl., 1958. – 268с.
43560
  Lesire Jacky Faut-il l""etre pour en avoir? : Comedie gaie en 4 actes / Lesire Jacky. – Paris : Art et comedie, 2003. – 78p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-346-X
43561
  Ganzl Serge Faut pas faire ca tout seul David Mathel... / Ganzl Serge. – Paris, 1978. – 225с.
43562
  Dackiewicz Jadwiga Fawority wladcow Francji. / Dackiewicz Jadwiga. – Lublin, 1983. – 455с.
43563
   Faxon librarians` guide to serials, 1984.. – Westwood, 1984. – 428с.
43564
  Курдаченко Л.А. FC-групи, в яких умова S-переставності транзитивна / Л.А. Курдаченко, Н.А. Турбай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються деякі важливі властивості S-переставності в нескінчених періодичних FC - групах. Ключові слова: S-переставність, періодичні FC-груш, PST-група, локально нільпотентний резидуал групи. Some important properties of S-permutation in periodic ...
43565
  Fried-Booth FCE practice tests plus 2 : + introduction to the exam + your questions answered + exam strategies and tips + sample answer sheets: with key / D.L.Fried-Booth. – 3rd impress. – Harlow : Longman, 2004. – 208p. : ill. – 1st publ.2002. - На обкл.: First certificate practice tests; Teaching not just testing. – ISBN 0-582-51819-9
43566
   FCm Trevel Solutions выбирает Master Pricer Expert // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
43567
  Россохата Н.О. FD-метод для задачі трансмісії на власні значення з потенціалом з простору L1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається задача трансмісії на власні значення з потенціалом з простору L1(П) [подано формулу]. Для знаходження наближеного розв"язку застосовано чисельно-аналітичний FD-метод, який забезпечує швидкість збіжності не гіршу за геометричну ...
43568
  Уханьов О.Л. FD-метод для задачі Штурма-Ліувілля з крайовими умовами третього роду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті розглядається питання про розповсюдження FD-методу на випадок крайових умов третього роду. Доведена теорема про швидкість збіжності FD-методу, що є не повільніша, ніж швидкість збіжності геометричної прогресії зі знаменником, який обернено ...
43569
  Василик В.Б. FD-метод розв"язування задачі Гурса для гіперболічного рівняння другого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі наводиться алгоритм розв"язування задачі Гурса для гіперболічного рівняння 2-го порядку на основі FD-методу. Вхідні дані до задачі є кусково-неперервні разом зі своїми похідними до (m+1)-го порядку включно. Показано, що порядок збіжності ...
43570
  Rustem Orazalin FDI on host coutry"s market concentration and profitability / Rustem Orazalin, Raushan Dulambaeva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 428-438 : table. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
43571
   FDJ - Geschichte der Friedrich-Schiller Universitat Jena. 1945-1949.. – Jena
1. – 1981. – 80с.
43572
  Gallagher Hugh Gregory FDR"s splendid deception / Gallagher Hugh Gregory. – New York, 1985. – 250с.
43573
   FDTD-analyse of electromagnetic wave propagation through photonic band gap structure / M.O. Brendel", V V. Danilov, D.G. Makarov, O.Y. Nechyporuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – P. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використано FDTD метод чисельного розв"язку рівнянь Максвелла для дослідження проходження електромагнітного випромінювання крізь періодично-неоднорідний планарний хвилевід. Отримано спектральні залежності для коефіцієнта пропускання. Результати ...
43574
   Fe-Co об"ємні каталізатори реакції метанування CO2 / І.В. Прошкін, М.Г. Жлуденко, С.В. Гайдай, А.Г. Дяченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 146
43575
  Herzberg G. Fe II Emission lines in a Herculis and a Scorpii : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.143 / G. Herzberg. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.94-95,[1] : ill. – Окремий відбиток: Astrophysical journal,v.107, N.1, 1948
43576
  Kierkegaard Soren Fear and trembling. The book on adler / Kierkegaard Soren; Transl. by W.Lowrie, with an introd. by G.Steiner. – London : Campbell publishers, 1994. – 302p. – (Everyman"s Library ; 178 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-178-X
43577
  Kierkegaard Soren Aabye Fear and trembling: dialectical lyric by Johannes de silentio. / Kierkegaard Soren Aabye. – Harmondsworth, 1985. – 158с.
43578
  Kedra-Kardela Fear in Gothic Fiction: A Cognitive Poetic Analysis of Angela Carter"s The Bloody Chamber // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – Т. 59, z. 1 (117). – P. 13-23. – ISSN 0084-4446
43579
  MacLean Fear is the key / Alistair MacLean. – Glasgow : Collins, 1977. – 192p. – На обкл.: Now a major film. – (Fontana)
43580
  Kaynov M.S. Feat in the name of life. Stories about the Great Patriotic War. / M.S. Kaynov, I.V. Kaynova. – Moscow : Prosveshcheniye, 1977. – 142с.
43581
  Schmidt Rick Feature filmmaking at used-car prices / Schmidt Rick. – Harmondsworth, 1988. – 216с.
43582
  Geniusas A. Features and functions of repetition. / A. Geniusas. – Рига, 1972. – 136с.
43583
  Ivaniuta O.M. Features cells based on modifying carbon nanotubes // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 305-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  In this paper I reviewed the process of designing structures for the formation of integrated elements based on carbon nanotubes. I measured the response of such structures that are based on different types of nanotubes for toxic substances. У роботі я ...
43584
  Mazurkevich A. Features conditions selection and cultivation mouse bone marrow adhesive fraction mononuclear cells / A. Mazurkevich, L. Kladnytska, V. Kovpak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-43. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Was established that the parameters centrifugation of mouse bone marrow cells in density gradient fikol-verohrafin 1,074 by centrifugal force of 300 g is provide getting an adhesive cells fraction, the most enriched on mesenchymal stem cells. The ...
43585
  Barcroft J. Features in the architecture of physiological function / J. Barcroft. – Cambridge : Cambridge University Press, 1934. – X, 368 p.
43586
  Baranov S.0. Features of anti-corruption in the private sphere in Ukraine // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 16-36. – ISBN 978-9934-588-04-4
43587
   Features of atmospheric pressure discharges with a transverse component of the velocity of gas flow to the current channel / V.Ya. Chernyak, V.V. Iukhymenko, K.V. Iukhymenko, N.V. Klochok, O.V. Kolomiiets, D.K. Hamazin, D.L. Chernolutsky // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 185-188. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
43588
   Features of berillium and rare metal mineralization in syenite of the Perga deposit (Ukrainian shield) / O. Dubyna, S. Kryvdik, V. Belskyy, O. Vyshnevskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  The results of the ore and accessory minerals study in the syenite of the Perga beryllium deposit are discussed. Phenakite and genthelvite are found among Be-bearing minerals. Genthelvite of this syenite, being compared to early published data on ...
43589
   Features of Chronology and Breeding Success of Pygoscelis papua and P.аdeliae (Spheniscidae) Pengui / I.V. Dykyy, G.P. Milinevsky, O.L. Savitsky, D.G. Lutsenko, P.B. Khoetsky, M.F. Veselsky, V.M. Smagol, Ye.O. Dykyy, A.O. Dzhulay, J.V. Tsaryk // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (17). – С. 130-147. – ISSN 1727-7485
43590
  Harapko V. Features of developing the worldview competency of future teachers of the english language and foreign literature / V. Harapko, N. Telychko // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – P. 63-66 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: p. 65-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
43591
  Dotsenko O.Yu. Features of earliest memories of the girls with the "emotional coldness" symthomcomplex // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – P. 184-189 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 20 name. – ISSN 2410-1249
43592
  Skurko P. Features of Early Modern Religious Consciousness by Notes at Old Printed Cyrillic Books // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 129
43593
  Mamalyga O.O. Features of economical dyplomacy under economic systems transforming // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 30-33
43594
  Astremskaya I. Features of emotional burnout by specialists in assisting professions // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 10-13. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the problem of "professional exit", which is referred to as "professional benefits" in the activities of specialists professionals. The peculiarities of professional activity of teachers and psychologists of educational ...
43595
  Gavrilenko A.S. Features of fiscal decentralization in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 66-71. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
43596
  Grinchenko O. Features of formation of students professional identity psyhologists during training at university // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 1. – P. 121-127. – ISSN 2078-7782


  Особливості формування професійної самосвідомості студентів-психологів під час навчання у ВНЗ.
43597
  Aviekin Ya. Features of forming caudex of Adenium obesum representatives on pre-generative stage of ontogenesis // 8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / "Save Plants for Earth"s Future", conf. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – Р. 48. – ISBN 978-966-437-497-9
43598
  Suprun A.D. Features of generalized dynamics of quasiparticles in the presence of an external potential field. Part 2. Minkowski equations and degeneration of mobility in the strong fields / A.D. Suprun, L.V. Shmeleva // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2016. – Vol. 23, No. 3. – С. 443-449. – ISSN 1027-5495


  This article analyses the influence of the external electrostatic field (having an arbitrary space configuration) upon the properties of a free quasi-particle (for example, on the properties of the electron, which was injected into a semiconductor or ...
43599
  Vavrenyuk S.A. Features of governmental regulation in the sphere of educational services of Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (17), march. – P. 25-33. – ISSN 2414-0562


  Розкрито проблему державного регулювання вищої освіти України. Акцентується увага на процесі євроінтеграції під час вибору особливостей та напрямів розвитку вищої освіти в країні.
43600
  Otkydach O. Features of graphic images of Aztec god Tezcatlipoca // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 109
43601
  Orlovskaya S.G. Features of ignition and combustion of atwo-component gas uspension of coal particles / S.G. Orlovskaya, O.N. Zuj, V.Ya. Chernyak // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 245-248. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
43602
  Ulishchenko V.V. Features of implementation of the compe­tence approach to the study of clinical anatomy in medical school / V.V. Ulishchenko, V.H. Cherkasov, M.R. Ihnatishchev // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 142-147. – ISSN 1681-2751


  Особливості впровадження компетентнісного підходу до вивчення клінічної анатомії в медичному вузі.
43603
  Demko M. Features of Integrated Marketing Communications of Banks // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 92-96. – ISSN 2218-1199
43604
  Kulynych J.V. Features of interaction between 1, 3,-diketone phosphorus-containing dendrimers and proteins / J.V. Kulynych, V.S. Starova, O.A. Zaporozhets // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – P. 41
43605
  Kustovska O. Features of land formation for construction and maintenance buildings of educational institutions / O. Kustovska, V. Kovalenko // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 33-37. – ISSN 2306-1677


  Особливості формування земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель навчальних закладів. У статті досліджено нормативно-правову базу щодо формування земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, зокрема, ...
43606
  Stefanchuk R.O. Features of legal regulation of the legal capacity of minors and problems of their emancipation / R.O. Stefanchuk, M.O. Stefanchuk // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 160-170. – ISSN 1993-0909
43607
  Pasichna I. Features of Legal Regulation of the State Agrarian Policy of Ukraine in the Conditions of European Integration / I. Pasichna, O. Skrylnyk, A. Skrylnyk // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 12-19. – ISSN 2218-1199
43608
  Dvulit Z. Features of mergers and acquisitions in the pharmaceutical industry features of mergers and acquisitions in the pharmaceutical industry / Z. Dvulit, O. Mykytiuk, T. Onysenko // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 145-153. – ISSN 2617-8044
43609
  Volot O. Features of modern automated accounting information system and their using in USA companies / O. Volot, O. Rosokhach // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 199-204. – ISSN 2411-5215
43610
  Zaitseva M. Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal Discourse / M. Zaitseva, I. Lypko // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Р. 81-93. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
43611
   Features of polypeptide composition of phages isolated from antarctic samples of soil and moss on different bacteria strains - Xanthomonas axonopodis pv. beticola 7325 and Erwinia carotovora 216 / O. Mas, O. Puhach, O. Andriychuk, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 23-25. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Исследование морфологии и полипептидного состав фагов, выделенных из антарктических образцов почвы и мха на бактериях Xanthomonas axonopodis pv. вeticola 7325 и Erwinia carotovora 216 IMV. Для исследуемых фагов, подобных морфологически, показана ...
43612
  Poliak O. Features of practical students" training in Olexiy Hryhorovych Moroz"s scientific and pedagogical research // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-50. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the scientific and pedagogical heritage of Moroz Oleksiy Hrygorovych, the issue of the importance of out-ofclass modern students" work, the concepts and content of their individual work, pedagogical conditions of ensuring the ...
43613
  Bulavin L.A. Features of solvent diffusion in polymer gel as quasi-porous medium: data obtained by neutron scattering technologies / L.A. Bulavin, Y.B. Melnichenko // International School on neutron physics, 1990
43614
  Tereshchenko D.A. Features of state regulation of investments in human capital // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 270-279. – ISSN 2414-0562
43615
  Kravchenko S. Features of stress indicators in representatives of abnormal political participation // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки. – P. 30-30. – ISSN 1563-3950
43616
  Piontkovska D.V. Features of Students National Identity Development // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (156). – P. 58-62. – (Психологія). – ISSN 2311-8466


  "Особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді. Статтю присвячено вивченню особливостей розвитку національної ідентичності студентської молоді. Презентовано авторське розуміння поняття «національна ідентичність особистості». Під ...
43617
  Shparyk O.M. Features of teacher"s professional development in China // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 93-94. – ISBN 978-966-698-283-7
43618
  Terletska L. Features of teaching foreign languages in pedagogical schools of Ukraine in the second half of the ХХ-th century // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-61. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the features of teaching foreign languages in the pedagogical schools of Ukraine in the second half of the twentieth century. It is proved that the studied historical period was rich in historical events that influenced the ...
43619
  Zasiekin D. Features of the "mechanical and electromagnetic waves" section in class 9 physical textbooks // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 78-88. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
43620
  Shokol T. Features of the [alfa]-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones reaction with chloroacetyl chloride / T. Shokol, N. Gorbulenko, V. Khilya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 63-65. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  The reaction of [alfa]-azolyl-2-hydroxyacetophenones with chloroacetyl chloride in acetonitrile in the presence of pyridine resulted in 2-chloromethyl-3-azolylchromones, while both the [alfa]-(2-pyridyl) and [alfa]-(2-quinolyl) derivatives formed the ...
43621
  Nyporko A.Yu. Features of the 8-oxo-7,8-dihydro-2-dGTP behavior in active site of human DNA polymerase [beta]: structural investigation in silico // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – Р. 29-44. – ISSN 1996-4536


  The oxidized bases in the composition of DNA as well as DNA precursors (desoxynucleotide triphosphates, dNTPs) appearing in living cell as a result of oxidative stress are the one of major sources of genomic instability. Among oxidized forms of ...
43622
  Kuprina N. Features of the analysis of financial results of the tnterprise activities in modern conditions / N. Kuprina, O. Volodina, Yu. Zavatska // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – P. 40-49 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 25 name. – ISSN 2312-847X
43623
  Feshchenko I. Features of the development of internal armed-political conflicts // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 164-166
43624
  Rusak D. Features of the formation of international production networks in modern conditions. Особливості формування міжнародних виробничих мереж в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 93-106. – ISSN 2308-6912


  In this paper we provide an overview of the origins and development of the global value chain (GVC) concept and group extant research in the eld according to different aspects of the GVC analysis in order to identify promising areas for further ...
43625
  Holovko S. Features of the implementation of the Law of Ukraine "On education" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 43-49. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (45)). – ISSN 2307-9061


  "Мета: ухвалення закону України "Про освіту", який є системотвірним елементом сучасного вітчизняного законодавства в галузі освіти, стало важливим кроком у напрямі формування правового поля функціонування всіх освітніх рівнів. Однією із найбільш ...
43626
  Kundeus O. Features of the information war of RF against Ukraine // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – P. 78-84. – ISSN 2519-1942
43627
  Mytsiuk S. Features of the innovative forms of integration for the entrepreneurial universities // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 140. – С. 81-88. – ISSN 2308-6912


  The article substantiates the necessity and determination of the prospects for the innovative development of intellectual resources in the conditions of the formation of entrepreneurial-type universities in Ukraine. The process of transformation of the ...
43628
  Kovakchuk A.Yu. Features of the organization of anti-corruption education in private higher education bodies in Ukraine // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 307-320. – ISBN 978-9934-588-04-4
43629
  Starenkyi O. Features of the presumption of innocence in the concern of the European Court of Human Rights // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 262-269
43630
  Malygina I.V. Features of the realization of state personnel policy in the education in Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (17), march. – P. 170-185. – ISSN 2414-0562


  Досліджено особливості реалізації кадрової політики держави у сфері освіти як цілеспрямованої стратегічної діяльності держави, пов"язаної з плануванням та прогнозуванням формування професійного розвитку та раціонального використання кадрів у сфері ...
43631
  Fostikova V. Features of transformatiion of personnel potential in local authorities // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 196-197
43632
  Melnyk T. Features of Ukraine"s participation in international contractual relations / T. Melnyk, L. Kudyrko, L. Samsonova // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 276-282. – ISSN 2256-0742
43633
  Bohucharova O. Features of victimity manifestation of people suffered from motor vehicle theft / O. Bohucharova, A. Kovalenko, L. Tishakova // Journal of psychology research / М-во осіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, Л.З. Левіт [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 25 (8). – С. 26-33. – ISSN 2663-2950
43634
   Features of water transport in gelatin poly-electrolytes hydrogels as a quasi-porous medium / L.A. Bulavin, Y.B. Melnichenko, V.V. Shilov, V.V. Klepko // Thesis of 1st Liquid Matter Conference, 1990
43635
  Reichart Elisabeth Februarschatten: Erzahlung / Reichart Elisabeth. – Berlin-Weimar, 1985. – 133с.
43636
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 259, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43637
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 260, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43638
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 260, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43639
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 261, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43640
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 261, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43641
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 262, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43642
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 262, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43643
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 263, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43644
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 263, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43645
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 264, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43646
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 264, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43647
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 265, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43648
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 266, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43649
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 267, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43650
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 267, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43651
   FEBS letters. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 268, Suppl. – 1990. – Index of Biochemical Reviews 1989; Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43652
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 268, № 2 : Budapest special issue. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43653
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 268, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43654
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 269, № 1. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43655
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 269, № 2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43656
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 270, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43657
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 271, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43658
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 272, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43659
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 273, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43660
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 274, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43661
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 275, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43662
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 276, № 1/2. – 1990. – Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43663
   FEBS letters : An international journal for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics and molecular biology. – The Netherlands : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 277, Suppl. – 1990. – Master Index Volumes 259-277 (1990) Published by Elsevier on behalf of the Federation of European Biochemical Societies
43664
   Fecal short-chain fatty acids at different time points after ceftriaxone administration in rats / Yu.V. Holota, O.O. Holubenko, A.M. Ostapchuk, T.M. Serhiychuk, L.V. Zakordonets, G.M. Tolstanova // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 89, N 1, january - february. – Р. 50-58. – ISSN 2409-4943
43665
  Papadat-Bengescu Hortensia Fecioarele despletite concert din muzica de Bach / Papadat-Bengescu Hortensia. – Bucuresti, 1966. – 430с.
43666
  Сибиренко-Ставрояни Елена Fecit / Сибиренко-Ставрояни Елена. – Київ : Оріяни, 2004. – 300 с. – ISBN 966-8305-12-4
43667
  Trudeau P.E. Federalism and the French Canadians / P.E. Trudeau; with an introd. by J. T. Saywell. – Toronto : Macmillan of Canada, 1968. – XXVI, 212 p.
43668
  Genov R. Federalism in the Balkans: projects and Realities // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – Р. 391-412. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
43669
   Fedin und Deutschland. Aus dem Werk.. – Berlin, 1962. – 314с.
43670
   Fedorchenko Adolf // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 272
43671
  Burton J.K. Feeding and the feeding apparatus in waders: a study of anatomy and adaptations in the Charadrii / J.K. Burton. – London : British Museum (Natural History), 1974. – 150p.
43672
  Petre L. Feeding disorders in autistic children: an overview / L. Petre, C.M. Nedelcu // Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 54. – P. 63-71. – ISSN 0570-2259
43673
  Nestler R. Feeding requirements of gallinaceous upland game birds / R. Nestler. – Washington : Office, 1940. – p. 893-924
43674
  Mast S.O. Feeding, digestion, and starvation in amoeba proteus (Leidy) / S.O. Mast , W.F. Hahnert. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 255-272. – Reprinted from The Physiological Zoology, Vol. 8, No. 3, July, 1935
43675
  Roberson P. Feeling the pressure / P. Roberson. – London : Andre Deutsch, 1969. – 95 p.
43676
  Bedzieszak M. Fees and user charges in Polish local government // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 269-277 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
43677
  Kecskes M. Feher Daniel / M. Kecskes. – Budapest : Akademiai Kiado, 1983. – 215s.
43678
  Ajtmatov Csingiz Feher Halo. A Versenylo Halala. / Ajtmatov Csingiz. – Budapest, 1971. – 295с.
43679
  Sasdi Sandor Feher kenyer / Sasdi Sandor. – Budapest, 1967. – 380с.
43680
  Pabst B. Fehlersuche in Transistorempfangern / B. Pabst. – Berlin : Technik, 1966. – 324S.
43681
   Feinde unserer Kulturpflanzen und ihre Bekampfung. – Berlin : Deutscher Baurnverlag, 1956. – Має 24 малюнка з описом
43682
   Feinde unserer Kulturpflanzen und ihre Bekampfung. – Berlin : Deutscher Baurnverlag, 1956. – Має 24 малюнка з описом
43683
  Pforte Heinz Feinoptiker / Pforte Heinz. – Berlin : Verlag Technik
T.1. – 1974. – 188 S.
43684
  Kuncz Aladar Fekete kolostor. / Kuncz Aladar. – Budapest, 1975. – 657с.
43685
  Roehricht Karl Hermann Feldblumen in Biedermeiervase. Geschichten / Roehricht Karl Hermann. – Berlin, 1977. – 252с.
43686
  Paul R. Feldeffekttransistoren : Physikalische Grundlagen und Eigenschaften / R. Paul. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1972. – 584 s.
43687
  Arnold Johannes. Feldmarschall Holk. / Johannes. Arnold. – Halle-Leipzig, 1985. – 415с.
43688
  Ruther Hans Feldversuche in der Landwirtschaftlichen Praxis / Ruther Hans, Specht Gerhard. – Berlin : Akademie-Verlag, 1956. – 76S.
43689
   Felicita : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 88-95 : Фото
43690
   Felicjan Cieszkowski-Dembinski (1901-1981) : Rolnik i uczony. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego, 2001. – 127s. – ISBN 83-7160-256-1
43691
  Odolska Wanda Felietony / Odolska Wanda. – Warszawa, 1955. – 376с.
43692
  Rem J. Felietony dla cudzych zon / Jan Rem. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 232s.
43693
  Ochmanski Jerzy Feliks Dzierzynski. 1877-1926 / Ochmanski Jerzy. – Poznan, 1975. – 125с.
43694
  Hartling Peter Felix Guttmann. / Hartling Peter. – Berlin, Weimar, 1986. – 279с.
43695
  Dabrowski Ignacy Felka. / Dabrowski Ignacy. – Krakow, 1959. – 168с.
43696
   Felsefe arkivi = Archives of philosophy = Archives de philosophie = Archiv fur Philosophie. – Istanbul
S. 26. – 1987
43697
   Felsefe arkivi = Archives of philosophy = Archives de philosophie = Archiv fur Philosophie. – Istanbul
S. 28. – 1991
43698
  Klement Tamas Felsooktatas Magyarorszagon. / Klement Tamas. – Budapest, 1973. – 88с.
43699
  Simon Felix Felsturme und Eiswande / Simon Felix. – Lpz., 1957. – 248с.
43700
  Pann A. Felurite / Anton Pann; Editie ingrijita, studiu, antologie si note de Mircea Muthu. – Cluj : Dacia, 1973. – 207 p. – (Restituiri / Serie ingrijita de Mircea Zaciu ; 9)
43701
  Petrovici I. Felurite probleme si oameni.- Evenimente.Note de drum. / I. Petrovici. – Bucuresti : Ion C.Vacarescu, 1928. – 233 p.
43702
  Eager Edward Felvarazs. Regeny / Eager Edward. – Budapest, 1975. – 155с.
43703
   Femail: Милый миланский шопинг : Мастер-класс // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 94-95 : Фото
43704
   Female : Sex-tourism. Салон "Полный релакс" // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 80-81 : Фото
43705
  Fumitaka Furuoka Female labour force participation and total fertility rate: new evidence from asean countries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 542-552 : table. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
43706
   Female migrants: bridging the gaps throughout the life cycle : selected papers of the UNFPA-IOM expert group meeting, New York, 2-3 May 2006. – New York ; Geneva : UNFPA : IOM, 2006. – 6, 136 p. – ISBN 0-89714-303-7
43707
  Dumitrescu Anca Irina Femei-artist in perioda 1917 - 1942. Ipostaze ale contestarii imaginarului traditional feminin // Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti, 2018. – Vol. 31. – P. 79-91. – ISSN 0567-6320
43708
   Femeia satului colhoznic.. – 44с.
43709
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.40, N 9. – 1999


  1997. Vol. 46
43710
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.40, N 10. – 1999


  1997. Vol. 46
43711
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.41, N 23. – 2000


  1997. Vol. 46
43712
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
V.41, N 14. – 2000


  1997. Vol. 46
43713
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.41, N 8. – 2000


  1997. Vol. 46
43714
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.42, N 2. – 2001


  1997. Vol. 46
43715
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.42, N 9. – 2001


  1997. Vol. 46
43716
   Femina : For the woman of substance. – Mumbai. – ISSN 0971-7285
Vol.42, N 4. – 2001


  1997. Vol. 46
43717
  Архангельська А. Femina cognita. Українська жінка у слові й словнику / Алла Архангельська ; [наук. ред. С.Я. Ярмоленко] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 440, [5] с. : табл. – Покажчики: с. 419–431. – Бібліогр.: с. 380–418 та у підрядк. прим. – (Серія "Студії з українського мовознавства" ; вип. 28). – ISBN 978-966-489-480-4
43718
  Ильина Т.Н. Femina et Femida: к вопросу о женской адвокатуре в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
43719
  Гундорова Тамара Femina melancholica : Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської / Гундорова Тамара. – Київ : Критика, 2002. – 272с. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-20-9
43720
  Buhle M.J. Feminism and its discontents : a century of struggle with psychoanalysis / Mari Jo Buhle. – Cambridge; London : Harvard university press, 1998. – [5], 432 p. – ISBN 0-674-00403-5
43721
  Wittreich J. Feminist Milton / О. Wittreich. – Ithaca : Cornell Univ.Press, 1987. – 174 p. – ISBN 0801420695
43722
  Bohachevsky-Chomiak Martha Feminists despite themselves : Women in Ukrainian community life,1884-1939 / Bohachevsky-Chomiak Martha. – Edmonton : Canadian inst. of Ukrainian st.udies; University of Alberta, 1988. – XXV,460p. – ISBN 920862-57-8
43723
  Nwaoduh E. Feminization of poverty: the Nigerian account // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 48-53. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  The paper is an attempt at contributing to the on-going debate on feminization of poverty by discussing the concept of feminization poverty in Nigeria. Women in Nigeria cannot be seen as a minority group and anything (as poverty is the case here) that ...
43724
   Femmes et medias : actes du 15 congres de l"Union Professionnelle Feminine, Toulon, 4-8 octobre 1995. – Paris ; Montreal : L"Harmattan, 1997. – 184, [ 1 ] p. – Автори статей: V. Barre, M. Gallagher, M. Garel, J. de Grandmaison, M. Gregoire [ та ін. ]. – ISBN 2-7384-5090-3
43725
  Estes C.P. Femmes qui courent avec les loups : histoires et mythes de l"archetype de la Femme Sauvage / C.P. Estes; traduit de l"americain par Marie-France Girod. – Paris : Grasset, 1996. – 487 p. – ISBN 2-246-49851-11
43726
  Wilson August Fences / Wilson August. – New York : A plume book, 1986. – 101 p.
43727
  Webster Richard Feng Shui for beginners : Successful living by design / Webster Richard. – 7th printing. – St. Paul : Llewellyn, 2002. – XXV,196p. : ill. – ISBN 1-56718-803-6
43728
  Kennedy D.D. Feng Shui for dummies / David Daniel Kennedy; Foreword by grandmaster Lin Yun. – New York a.o. : Hungry minds, 2001. – 26,404 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5295-5
43729
  Jami Lin Feng Shui today : Earth desing the added dimension / Jami Lin. – Miami : Earth design, 1995. – 300,[4]p. : ill. – ISBN 0-9643060-9-3
43730
  Orlov Vladimir Fenix: Zivot Alexandra Bloka / Orlov Vladimir. – Praha, 1985. – 49с.
43731
  Dierichs Alfred Fenoly a zasady z uhli. / Dierichs Alfred, Kubicka Rudolf. – Praha, 1956. – 447с.
43732
  Chrusczewski Czeslaw Fenomen Kosmosu / Chrusczewski Czeslaw. – Poznan, 1975. – 318с.
43733
  Tocaci E. Fenomene discontinui in mecanica si rezistenta materialelor / E. Tocaci. – Bucuresti : Acad. RSR, 1974. – 144 p.
43734
  Salagean Traian Fenomene fizice si metalurgice la sudarea cu arcul electric a otelurilor / Salagean Traian. – Bucuresti, 1963. – 218с.
43735
  Ion-Bordei Nicolae Fenomene meteoclimatice induse de configuratia Carpatilor in Cimpia Romana / Ion-Bordei Nicolae. – Bucuresti, 1988. – 174с.
43736
  Karpen Fenomene si teorii noi in electrochimie si chimie fizica. / Karpen, Vasilescu. – Bucuresti, 1957. – 268с.
43737
  Wronska M O. Fenomeno de hibridacion linguistica y extralinguistica en las canciones de raperos espanoles, franceses, mexicanos y britanicos // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 222-231. – ISSN 2617-8923
43738
  Niezgoda T. Fenomenologia przemocy eschatologicznej w mesjanizmie Adama Mickiewicza // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – P. 201-216. – ISSN 0137-2432


  У цій статті розглядається феномен есхатологічного насильства, присутній у месіанських творах польського поета Адама Міцкевича. Есхатологічне насильство - це концепція, згідно з якою есшатон може бути створений за допомогою війни та насильства. Для ...
43739
  Leberecht Hans Feny Koordiban / Leberecht Hans, 1950. – 196с.
43740
   Feodaliniu zemes valdu liotuvoje inventoriu aprasymas.. – Vilnius, 1963. – 558с.
43741
   Ferdinand DURCANSKY (1906-1974) : Zbornik zo seminara o Dr.Ferdinandovi Durcanskom,ktory sa konal pri prilezitosti jeho nedozitych dev. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 122 s. – ISBN 8070904860
43742
  Blazicek Oldrich Ferdinand Maxmillan Brokof / Blazicek Oldrich. – Praha, 1957. – 20с.
43743
  Kriewald Heike Ferdinand zur Gluckseligkeit / Kriewald Heike. – Magdeburg, 1992. – 95с.
43744
  Kriewald Heike Ferdinand zur Gluckseligkeit: Aus der Geschichte einer Magdeburger Freimaurerloge. / Kriewald Heike. – Magdeburg, 1992. – 95с.
43745
  Gombrowicz Witold Ferdydurke. / Gombrowicz Witold. – Warszawa, 1956. – 286с.
43746
  Szabo Katalin Ferenczy Beni / Szabo Katalin. – Budapest, 1976. – 30с.
43747
  Camilar Eusebiu Fergeteg (Regeny) / Camilar Eusebiu. – Bucuresti
II.kotet. – 1950. – 530 с.
43748
  Kovai Lorinc Fergeteg Eszakon / Kovai Lorinc. – Budapest, 1971. – 557с.
43749
  Bonophul Ferien am Ganges / Bonophul. – Berlin, 1975. – 148с.
43750
   Ferien bei Freunden. – Berlin : Langenscheidt, 1993. – 47S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen. St.2). – ISBN 3-468-49886-9
43751
  Foerster Karl Ferien vom Ach / Foerster Karl. – Berl., 1962. – 156с.
43752
   Ferien, Fubball und ein Zelt.. – Berl. – 234с.
43753
  Reymont Wladyslaw Fermenty / Reymont Wladyslaw. – Krakow
1. – 1955. – 436с.
43754
   Fermi-reconance Phenomena in Alcohols / L.A. Bulavin, N.A. Atamas, V.Ye. Pogorelov, A.M. Yaremko // 13-th National Seminar with Foreign Participants "Spectoscopy of Molecules and Crystals". Ukraine, April 20-26
43755
  Stern Tanja Fern von Cannes: Erzahlungen / Stern Tanja. – Berlin, 1984. – 185с.
43756
  Azhajew Wassil Fern von Moskau. / Azhajew Wassil. – Roman in 3 Buchern. – M.
3. – 1950. – 472с.
43757
   Fernand Leger. – Paris-New York, 1977. – 173с.
43758
  Descargues Pierre Fernand Leger. / Descargues Pierre. – Praha, 1960. – 50с.
43759
  Leger Fernand Fernand Leger. Texte de Werner Schmalenbach / Leger Fernand. – New York, 1977. – 174с.
43760
  Repin Ilja Fernes und Nahes. Erinnerungen / Repin Ilja. – Berlin, 1970. – 346с.
43761
   Fernmeldetechnik.. – M., 1960. – 124с.
43762
  Hennig Kurt Fernmeldeubertragungssysteme in Einzeldarstellungen / Hennig Kurt. – Halle(Saale) : Marhold, 1949. – 78p.
43763
  Hille H. Fernsehen-Leichtverstandlich / H. Hille. – 2. verb. und erweiterte Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 226 s.
43764
  Conrad W. Fernsehen / W. Conrad. – Leipzig : Urania-Verlag, 1960. – 174 s.
43765
  Hille H. Fernsehen Leichtverstandlich / H. Hille. – Leipzig : Fachbuchverlag GMBH, 1953. – 224 s.
43766
  Mann H. Fernsehtechnik / H. Mann. – 2. verb. und erw. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 1 : Die physikalischen und technischen Grundlagen des Fernsehens. – 1958. – 246 s.
43767
  Mann H. Fernsehtechnik / H. Mann, H.J. Fischer. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 2 : Fernsehsender- und Fernsehempfanger-Schaltungstechnik sowie industrielles Fernsehen. – 1959. – 460 s.
43768
  Guttkowski R. Fernverkehrstechnik / R. Guttkowski, K. Steger. – 3., uberarb. Aufl. – Berlin, 1973. – 104с.
43769
  Giurescu Dinu Feronerie veche romaneasca. / Giurescu Dinu, Panoiu Andrei. – Bucuresti, 1967. – 104с.
43770
  Хорошевский А.Ю. Ferrary // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2010. – № 2 (45). – С. 22-30
43771
   Ferrofluid aggregates phase transitions in the planar magnetic field / S.I. Shulyma, V.F. Kovalenko, B.M. Tanygin, V.O. Burdeina, M.V. Petrychuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 53-54
43772
  Kharlan J. Ferromagnetic resonance in nanotwinned Ni-Mn-Ga film undergoing martensitic transformation / J. Kharlan, V.A. L"vov, V.O. Golub // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 46, № 6. – С. 735-741. – ISSN 0132-6414
43773
  Schlomann Ernst Ferromagnetic resonance in Polycrystaline ferrites with large anisotropy-I. General theory and application to cubic materials with a negative anisotropy constant / Schlomann Ernst
1. – 1958. – 257-266с.
43774
   Ferromagnetism of Iron-copper Nanocomposites / S.L. Revo, T.G. Avramenko, T.V. Volkova, P.O. Galagan, K.O. Ivanenko, S.M. Naumenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 4. – Р. 04035-1-04035-5. – ISSN 2077-6772


  The magnetic characteristics of thin films in massive samples are considered and realized in present paper. Multilayer nanocomposite materials from both iron and copper powders, and iron powders with multilayer carbon nanotubes were obtained in two ...
43775
   Ferry boat across the kirenga.. – M., 1980. – 454с.
43776
  Gurewicz A.G. Ferryty w zakresie mikrofal / A.G. Gurewicz. – Warszawa, 1964. – 464 с.
43777
  Dahlhaus B. Fertigkeit Horen : Fernstudieneinheit / Barbara Dahlhaus; Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache, Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. – Berlin u.a. : Langenscheidt. – ISBN 3-468-49675-3
5. – 1994. – 192 S. : Ill. – На обкл.: Fernstudienangebot. Germanistik. Deutsch als Fremdsprache
43778
  Westhoff G. Fertigkeit Lesen : Fernstudieneinheit / Gerard Westhoff; Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache, Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. – Berlin u.a. : Langenscheidt. – ISBN 3-468-49663-X
17. – 1997. – 176 S. : Ill. – На обкл.: Fernstudienangebot. Germanistik. Deutsch als Fremdsprache
43779
  Rubtzov I.A. Fertility and climatic adaptations in Siberian grasshoppers / I.A. Rubtzov. – London : South Essex Recorders, LTD, 1934. – P. 339-348. – Reprinted from The Bulletin of Entomological Research, Vol. 25, Part 3, September, 1934
43780
   Fertilizer manual. – New York : United Nationes, 1967. – 218p.
43781
  Papesch Joseph Fesseln um Osterreich / Papesch Joseph. – 2-te Auf. – Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt, 1933. – 48S.
43782
   Fest der Millionen.. – Berlin, 1971. – 191с.
43783
   Festakt anlasslich des 15.. – 63с.
43784
  Schutz Helga Festbeleuchtung. Erzahlung / Schutz Helga. – Berlin-Weimar, 1974. – 164с.
43785
  Chernyseva I.I. Feste Wortkomplexe des Deutschen in Sprache und Rede : учеб. пособие / I.I. Chernyseva; I.I. Cernyseva. – Moskau : Vyssaja skola, 1980. – 143 S. – Библиогр.: с. 133-139. – (Библиотека филолога)
43786
  Moholy-Nagy Laszlo Festeszet fenykepeszet film / Moholy-Nagy Laszlo. – Budapest, 1978. – 156с.
43787
  Eich Gunter Festianus, Martyrer. Horspiel / Eich Gunter. – Stuttgart, 1966. – 64с.
43788
  Schau A. Festigkeitslehre / A. Schau. – 2 Aufl. – Leipzig : Teubner, 1921. – 112 S. – (Aus Natur und)
43789
  Dreyer Georg Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 12. verb. und erw. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverl., 1960. – 12, 426 S. : Bild.
43790
  Salygin Sergej Festival / Salygin Sergej. – Leipzig, 1983. – 272с.
43791
  Vergne-Sirieys Festival : methode de francais 2: cahier d"exercices / Anne Vergne-Sirieys, Michele Maheo-Le Coadic, Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE international, 2007. – 96 p. : ill. + CD-ROM + Брошура "Festival: methode de francais 2: corriges, transcription". – Copyright 2006. – ISBN 978-209-035324-4
43792
  Poisson-Quinton Festival : methode de francais 2: livre du professeur / Sylvie Poisson-Quinton, Michele Maheo-Le Coadic, Anne Vergne-Sirieys. – [Paris] : CLE international, 2007. – 156 p. : ill. – Copyright 2006. – ISBN 978-2-09-035325-9
43793
  Poisson-Quinton Festival : methode de francais 2 / Sylvie Poisson-Quinton, Michele Maheo-Le Coadic, Anne Vergne-Sirieys. – [Paris] : CLE international, 2007. – 174 p. : ill. – Copyright 2006. – ISBN 978-209-035323-5
43794
  Poisson-Quinton Festival : methode de francais 1: livre du professeur / Sylvie Poisson-Quinton, Michele Maheo-Le Coadic, Anne Vergne-Sirieys. – [Paris] : CLE international, 2007. – 155 p. : ill. – Copyright 2005. – ISBN 978-2-09-035322-8
43795
  Poisson-Quinton Festival : methode de francais 1 / Sylvie Poisson-Quinton, Michele Maheo-Le Coadic, Anne Vergne-Sirieys. – [Paris] : CLE international, 2007. – 159 p. : ill. – Copyright 2005. - На обкл.: A 1. – ISBN 978-209-035320-1
43796
  Vergne-Sirieys [!Sireys] Festival : methode de francais 1: cahier d"exercices / Anne Vergne-Sirieys [!Sireys] , Michele Maheo-Le Coadic, Sylvie Poisson-Quinton. – [Paris] : CLE international, 2008. – 96 p. : ill. + CD-ROM + Брошура "Festival: methode de francais 1: corriges, transcription". – Copyright 2005. - На обкл. прізвище автора Vergne-Sirieys, на тит. арк. Vergne-Sireys. – ISBN 978-209-035321-1
43797
   Festivalul national "Cintarea Romaniei".. – Bucuresti, 1979. – 130с.
43798
   Festkorperphysik.. – Berlin, 1961. – 532с.
43799
  Schmalzried Hermann Festkorperthermodynamik. Chemie des festen Zustandes / Schmalzried Hermann, Navrotsky Alexandra. – Berlin, 1978. – 269с.
43800
  Schwarz Otto Festrede zum 10. Jahrestag der DDR am 6. Oktober 1959. - Festrede zur Schillerfeier der Universitat am 10.XI.1959 / Schwarz Otto. – Jena, 1960. – 34с.
43801
   Festschrift anlasslich des 30=jahrigen Bestandes der Loge "Bohemia" I.O.B.B. in Prag. – Prag : [S. n.], 1923. – 199 S.
43802
   Festschrift des wissenschaftlichen Kolloquiums zum 65.. – Berlin : Akademie - Verlag, 1973. – 136 S.
43803
   Festschrift fur Herbert Brauer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986. – Koln ; Wien : Bohlau, 1986. – 8, [1], 751 S. : Portr. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd. 53). – ISBN 3412048852
43804
   Festschrift Walter Baetke.. – Weimar, 1966. – 392с.
43805
   Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand. – Riga : Latvija
Vol. 1 : enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaeontologen (mit 14 Tafeln, 5 Texttafeln und 105 Textfiguren). – 1936. – 644, [13] S.
43806
   Festschrift zum. 60 Geburstage von Professor Dr. Embrik Strand : Enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaontologen (mit 16 Tafeln und 203 Textfiguren). – Riga : Latvija
Vol.4 : Uber den Inhalt und die Erscheinungszeit einzelner Hefte, die bibliographische Anordnung und die verschiedenen Ausgaben von E. J. C. Esper, Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen/F. Poche. – 1938. – 784,[32]S.
43807
   Festschrift zum. 60 Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand : Enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaeontologen (mit 14 Tafeln, 5 Texttafeln und 105 Textfiguren). – Riga : Latvija
Vol.1 : Contribution a l"etude des Ctenides du Bresil/C. de Mello-Leitao. – 1936. – 644,[26]S. : ill.
43808
   Festschrift zum. 60 Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand : Enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaeontologen (mit 14 Tafeln, 5 Texttafeln und 105 Textfiguren). – Riga : Latvija
Vol.1(Separatum ex) : Neue Lepidopteren-Formen/N. S. Obraztsov. – 1936. – S.637-642 : ill.
43809
   Festschrift zum. 60 Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand : Enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaeontologen (mit 37 Tafeln, l und 118 Textfiguren). – Riga : Latvija
Vol.2 : Untersuchungen uber die Mollusken-fauna der Ungarischen Loss-ablagerungen/M. Rotarides. – 1936. – 652,[74]S.
43810
   Festschrift zum. 60 Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand : Enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaeontologen (mit 20 Tafeln, und 187 Textfiguren). – Riga : Latvija
Vol.3 : Contribution a l"etude des Araignees du genre Zodarion Walckenaer/J. Denis. – 1937. – 608,[40]S.
43811
   Festschrift zum. 60 Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand : Enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten auslandischer Zoologen und Palaontologen und ausserdem ein alphabetisches Namen-Register fur alle funf Bande (mit 11 Tafeln, 1 Texttafel und 74 Textfiguren). – Riga : "Liepajas Burtnieks"
Vol.5 (Schluss-Band!) : Prof. Dr. Embrik Strand 60 Jahre/K. Spacek. – 1939. – 750,[20]S.
43812
   Festschrift zur 550-Jahr-Feier.. – Leipzig, 1959. – 222с.
43813
  Попова А.Н. Festuca rubra l. var. cretacea czern. и ее роль в залужении меловых склонов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Попова А.Н. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 22 с.
43814
  Терос Щ. Festum Catalanorum // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – C. 258-268. – ISSN 1130-6545


  В статье рассказывается о каталонских праздниках
43815
  Bartoszewicz Monika Gabriela Festung Europa: Securitization of Migration and Radicalization of European Societies // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2017. – P. 11-37. – (Studia territorialia ; 16, с. 2 (за 2016)). – ISSN 1213-4449
43816
   Festveranstaltung des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universitat Dresden : anlasslich der Barkhausen-Ehrung der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Technischen Universitat Dresden am 2. Dezember 1981. – [ S. l. : s. n. ]. – 23 S. : Photo
43817
   Festwoche anlasslich des 150 Jahrestages der Vereinigung der Universitaten Halle und Wittenberg. 1817-1967.. – Halle, 1967. – 38с.
43818
  Navarre Yves Fete des meres : Roman / Navarre Yves. – Paris : Albin Michel, 1987. – 217p. – ISBN 2-226-02937-0
43819
  Fradier Georges Fetes et rencontres. Notes sur quelques aspects de l"appreciation mutuelle des valeurs culturelles de l"Orient et de l"Occident / Fradier Georges. – Paris, 1963. – 84с.
43820
  Voroncova L. Fetita dela oras / L. Voroncova, 1950. – 88 с.
43821
   Fetures of magnetic nanoparticles interaction on small distances / L. Masluk, M. Matsishin, M. Petrychuk, V. Kovalenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 60-61. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Часто магнітна рідина містить кластери із декількох або більшої кількості частинок в концентрованій рідкій фазі, а також в твердій фазі. В разі взаємодії між наночастинками на відстанях, значно менших, ніж їх розмір, наближення точкових диполів ...
43822
   Feudal Society and Its Culture.. – Moscow, 1988. – 305с.
43823
  Bauer Hans Feuer in Florenz. Triumph und Tragodie des Dominikanermonchs Girolamo Savonarola / Bauer Hans. – Leipzig, 1976. – 216с.
43824
  Schuffenhauer W. Feuerbach und der junge Marx. Zur Entstehungsgeschichte der marxistischen Weltanschauung / W. Schuffenhauer. – Aufl. bearb. 2. – Berlin, 1972. – 221с.
43825
   Feuerbach.. – Bucuresti, 1954. – 260с.
43826
  Hitziger Lothar Feuerpfeile in den Weltraum / Hitziger Lothar. – Berl., 1959. – 152с.
43827
  Freytag Gunther Feuersalamander und alpensalamander / Freytag Gunther. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 79S. – (Die neue brehm-bucherei)
43828
  Libedinski J. Feuerschtein / J. Libedinski. – Berl.
2. – 1956. – 496с.
43829
  Spauszus S. Feuerstrom aus Erz und Kohle / S. Spauszus. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 144с
43830
  Renan Ernest Feuilles detachees, faisant suite aux souvenirs d"enfance et de jeunesse. – 4-me ed. – Paris, 1892. – 446с.
43831
   Feuilleton der roten Presse 1918-1933.. – Berl., 1960. – 184с.
43832
  Wideman J.E. Fever: twelve stories / J.E. Wideman. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 161 p.
43833
  Айтматов Ч.Т. Ffrewell, Gulsary! = Прощай, Гульсары! : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. : [для говорящих на англ. яз.] / Ч. Айтматов ; [авт. предисл. С.Я. Бахметьева ; коммент. В.И. Чигарева]. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1979. – 268 с. : ил.
43834
  Prajisha E. FG-coupled fixed point theorems in cone metric spaces / E. Prajisha, P. Shaini // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Т. 9, № 2. – P. 163-170. – ISSN 2075-9827
43835
   Fhilips Fidelio: чистый звук для Android // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 41 : фото
43836
   Fiabe russe.. – Mosca, 1986. – 181с.
43837
  Якунина Е. Fiac: обновление традиций // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 50-58
43838
  Hasek Jaroslav Fialovy hrom. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1961. – 306с.
43839
  Партной Ф. Fiasco. Исповедь трейдера с Уолл-стрит / Ф. Партной. – Москва : Олимп-Бизнес, 2001. – 352с. – (Люди и деньги). – ISBN 5-901028-36-8
43840
  Krechowiecki Adam Fiat lux! Obraz historyczny z czasow Jadwigi i Jagielly. / Krechowiecki Adam. – Warszawa
1. – 1959. – 226с.
43841
  Krechowiecki Adam Fiat lux! Obraz historyczny z czasow Jadwigi i Jagielly. / Krechowiecki Adam. – Warszawa
2-3. – 1959. – 260с.
43842
  Vekerdy Tamas Fiatal szulok konyve : Beszelgessunk Kisgyerekekrol / Vekerdy Tamas. – Budapest : Minerva, 1975. – 79 L.
43843
  Heinrich Gerda Fibel der histologischen Technik / Heinrich Gerda. – Jena : Veb Gustav Fisher Verlag, 1955. – 100S.
43844
  Heinrich Gerda Fibel der histologischen Technik / Heinrich Gerda. – Jena : Veb Gustav Fisher Verlag, 1957. – 127S.
43845
  Edel H. Fibel derElektrodiagnostik und Elektrotherapie / H. Edel. – Dresden : Verlag Theodor Steinkopff, 1973. – 306p.
43846
  Konig W. Fibel fur autogenes Training / W. Konig, Pol, di. – Jena : Gustav Fischer Verlag, 1990. – 47p.
43847
   Fibrinogenolytic activity of Agkistrodon halys halys venom protease / Y. Stohnii, O. Hornytska, V. Chernyshenko, A. Rebriev, I. Kolesnikova // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 89, N 3, may - june. – Р. 109. – ISSN 2409-4943
43848
   Fibrinoliza. Fiziopatologie. Explorare. Terapie. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1973. – 337s.
43849
  Salmon J. Fibrinolyse et pathologie vasculaire / J. Salmon. – Bruxelles : Editions Arscia S.A., 1964. – 219p.
43850
   Fibrous proteins : Rubber-like properties of Hair Keratin. – [S. l. : s. n.], 1949. – 8 p. – Nature, v. 164, 1949
43851
  Borges Jorge Luis Ficciones / Borges Jorge Luis; With an introd.by J.Sturrock. – London : Campbell Publishers, 1993. – 142p. – (Everyman"s Library ; 166 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-166-6
43852
  Borges J.L. Ficciones / J.L. Borges. – Madrid : Alianza, 1995. – 206 p. – (El Libro de Bolsillo / Alianza editorial ; 320 ; Literatura). – ISBN 84-206-1320-7
43853
  Borges J.L. Ficciones. El libro de los seres imaginarios / Jorge Luis Borges. – Санкт-Петербург : Антология, 2005. – 192с. – (La coleccion). – ISBN 5-94962-097-69
43854
  Gordon J.B. Fiction : The elements of the short story / Jane Bachman Gordon, Karen Kuehner. – New York a.o. : McGraw-Hill; Glencoe, 1999. – 8,456 p. – ISBN 0-8442-5915-2
43855
  Renaude Noelle Fiction d"hiver. Madame Ka : Ouvrage publie avec le concours du Centre national du livre / Renaude Noelle. – Paris : Theatrales, 1999. – 196p. – ISBN 2-84260-047-9
43856
  Жулинський М. Fiction чи non-fiction? Історичні сюжети в літературній спадщині М. Грушевського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 57-65. – ISSN 0236-1477
43857
  Радченко Т. Fiction, non-fiction and "The Second Plane by M. Amis" (Художня література, науково-популярна та "Другий літак" М. Еміса) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-87. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему співіснування факту та вигадки на стику худ. та поп. літ., яке обумовлюється виключними факторами, що впроваджує 21 ст., коли свого піку набуває змішання різних варіацій жанрів та стилів, межі між якими наразі часто зникають. ...
43858
  Гилен Х. Fictionalization и субъект психоанализа / Х. Гилен, К. Пинель, Д. Реньер // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 173-194. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 2306-8922
43859
  Hidas Antal Ficzek ur. Regeny / Hidas Antal. – Budapest, 1966. – 732с.
43860
   FIDE. Album. 1959-1961.. – Zagreb, 1966. – 224с.
43861
  Sojka-Zielinska Katarzyna Fideikomisy familijne w prawie pruskim. (W XIX i pocz. w. XX). Praca doctorska / Sojka-Zielinska Katarzyna. – Warszawa, 1962. – 394с.
43862
  Quirk Robert Fidel Castro / Quirk Robert. – New York; London : Norton, 1993. – 13,898p. – ISBN 0-393-03485-2
43863
   Fidel Castro : storia e immagini del lider maximo. – Vercelli : Edizioni White Star, 2007. – 258, [13] p. : ill., phot. – ISBN 978-88-540-0773-4
43864
  Castro Fidel Fidel Castro speaks / Castro Fidel. – New York, 1969. – 299с.
43865
  Castro Fidel Fidel Castro speaks to the youth / Castro Fidel. – Habana, Minrex, 1962. – 20с.
43866
  Castro Fidel Fidel habla a los estudiantes del mundo / Castro Fidel. – La Habana, 1961. – 44с.
43867
  Castro Fidel Fidel speaks to the students of the world / Castro Fidel. – Habana, 1961. – 42с.
43868
  Fried Michael Field Arithmetic / Fried Michael, Jarden Moshe. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1986. – 458 p. – ISBN 3-540-16640-8
43869
  Loveridge A. Field notes on vertebrates collected by the Smithsonian-Chrysler East African expedition of 1926 : No. 2738.-From the Proceedings of the United States National Museum, Vol. 73, Art.17 / A. Loveridge. – Washington : Government, 1928. – P. 1-69
43870
  Holdaway F.G. Field observations on weather stain and blowfly strike of sheep with special reference to body strike / F.G. Holdaway, C.R. Mulhearn. – Melbourne, 1934. – 35 p.
43871
   Field Surveys of Second World War and Lithuanian Partisan War Sites / G. Petrauskas, V. Vaitkevicius, A. Petrauskiene, E. Kuckailis // Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje / Kulturos paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija. – Vilnius, 2016. – 2015 metais. – P. 509-510. – ISSN 1392-5512
43872
  Rzewuski J Field theory / J Rzewuski. – Warszawa : Panstwowe Wy
P. 1 : Classical theory. – 1958. – 298 с.
43873
  Rzewuski Jan Field theory / Rzewuski Jan. – Warszawa : PWN
P. 1 : Classical theory. – 1964. – 304с.
43874
  Zellers Margaret Fielding"s Garibbean including Cuba 1979 / Zellers Margaret. – New York : Fielding Publications,in association with Morrow & co., 1979. – 749с.
43875
  Hemingway Ernest Fiesta / Hemingway Ernest. – M., 1981. – 248 с.
43876
  Matute A.M. Fiesta al noroeste / A.M. Matute. – Madrid, 1994
43877
  Hemingway E. Fiesta, and the sun also rises / Ernest Hemingway; подготовка текста, примечания и словарь А.В. Клетнова. – Санкт-Петербург : Антология; КАРО, 2006. – 288с. – (Original reading ; English). – ISBN 5-89815-660-7
43878
   Fifteen (15) American one-act plays.. – New York, 1967. – 308с.
43879
  Boyd Andrew Fifteen men a powder keg / Boyd Andrew. – New York, 1971. – 383с.
43880
  Chu Su Chen Fifteen strings of Cash. A kunohu opera / Chu Su Chen. – Peking, 1957. – 86с.
43881
   Fifteenth-Century French Illuminated Manuscripts in Moscow Collections.. – Leningrad, 1991. – 32с.
43882
   Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" = Оптика і матеріалознавство високих технологій : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo (head) et al.]. – Kyiv : Київський університет
Pt. 1. – 2014. – 247, [1] p. : il., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
43883
   Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" = Оптика і матеріалознавство високих технологій : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo (head) et al.]. – Kyiv : Київський університет
Pt. 2. – 2014. – 75, [1] p. : tab.
43884
  Blyton E. Fifth bedside book / E. Blyton. – London, 1955. – 159с.
43885
  Davies Robertson Fifth business. / Davies Robertson. – Harmondsworth, 1977. – 266с.
43886
   Fifth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Praha : Dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of Natural Sciences, Charles University. – Praha : Univerzita Karlova, 1972. – 164p.
43887
   Fifth international botanical congress : Cambridge, 16- 23 August, 1930. – Cambridge : Cambridge University Press
Abstracts of communications. – 1930. – 47 p.
43888
   Fifth International Conference on Sarcoidosis : XIV th Scientific Conference of the Medical Faculty of Charles University. Prague, Karolinum, June 16-21, 1969. – Praha : Universita Karlova Praha, 1971. – 653с.
43889
   Fifth International Conference on Urban Climate : proceedings / International Conference on Urban Climate; ed. Kazimiers Klysik [et al.] ; International Association for Urban Climate ; World Meteorological Organization ; University of Lodz, Department of Meteorology and Climatology. – Lodz : University of Lodz, Faculty of Geogr. Sciences. – ISBN 83-916728-2-4
Vol. 1. – 2003. – 490 p.
43890
   Fifth International Conference on Urban Climate : proceedings / International Conference on Urban Climate; ed. Kazimiers Klysik [et al.] ; International Association for Urban Climate ; World Meteorological Organization ; University of Lodz, Department of Meteorology and Climatology. – Lodz : University of Lodz, Faculty of Geogr. Sciences. – ISBN 83-916728-2-4
Vol. 2. – 2003. – 490 p.
43891
   Fifth International Young Scientists Conference "Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2004" : October 28-31, 2004, Kyiv, Ukraine : scientific works / "Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2004", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The Intern. society for optical engineering ; National acad. of sciences of Ukraine [etc] ; [program. comm. : V.P. Gondul, L.A. Bulavin, S.O. Kostyukevych et al.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 228 с. – Devoted to 170th anniversary of Taras Shevchenko Kyiv national university and 65th anniversary of its optics division
43892
   Fifthing meeting of the european clay groups. – Praha : Univerzita Karlova, 1985. – 624p.
43893
   Fiftienth anniversary of nuclear fission, International Conference (1989; Leningrad).. – Leningrad : V.G. Khlopin Radium Institute, 1989. – 146 с.
43894
   Fiftieth anniversary of the communist party of the Soviet Union. 1903-1953. – M., 1953. – 40с.
43895
   Fiftieth anniversary of the Great Oktober Socialist Revolution. – M. – 64с.
43896
  Perriam Wendy Fifty-Minute Hour / Perriam Wendy. – London, 1991. – 542с.
43897
  Taylor F.H. Fifty centuries of art / Francis Henry Taylor. – New York : The Metropolitan Museum of Art ; Harper & Brothers, 1954. – 183, [1] p. : ill.
43898
   Fifty great disasters and tragedies: that shocked the world.. – London. – 704с.
43899
  Potapova Nina Fifty lessons in Russian / Potapova Nina. – M., 1972. – 232с.
43900
   Fifty russian artists. – Moscou, 1985. – 247с.
43901
  Ognev V. Fifty soviet poets / V. Ognev, D. Rottenberg. – Moscow, 1969. – 533с.
43902
  Chirol Valentine Fifty years in a changing world / Chirol Valentine. – London : Butler & Tanner, 1926. – 351p.
43903
  Hudson G.F. Fifty years of communism: theory and practice 1917-1967 / G.F. Hudson. – Harmondsworth, 1968. – 229с.
43904
  Brezhnev L. Fifty years of great achievements of socialism. / L. Brezhnev. – M., 1970. – 84с.
43905
  Pasternak Leon Figa z makiem z Pasternakiem / Pasternak Leon. – Warszawa, 1959. – 186с.
43906
  Petersova Ellis Figaruv pohreb / Petersova Ellis. – Praha, 1976. – 160с.
43907
  Mushak N.B. Fight against corruption in Ukraine as the precondition for introduction of visa-free regime with the European Union // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – Р. 74-81. – ISSN 2308-6912


  Nowadays, the only unreformed component, which remains within the legal system of Ukraine is the Ukrainian court system. The main factors that affect the activity of the courts in Ukraine are both political and economic corruption. If we compare the ...
43908
  Klimasauskiene D. Fighting and preventing cartels / D. Klimasauskiene, V. Giedraitis, M. Borchardt // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 54-57. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теорії та практиці антимонопольних дій у виявленні та запобіганні картелів, аналізу розвитку сучасної ліберальної політики з акцентом на некласичну економіку. Виходячи з економічної теорії Шумпетера ми показали, що ліберальні ...
43909
  Polenberg Richard Fighting faiths: the Abrams case, the Supreme Court, and free speech / Polenberg Richard. – Harmondsworth, 1987. – 431с.
43910
  Mouat Kit Fighting For Our Lives: An Introduction To Living With Cancer / Mouat Kit; S.Hancock. – London : Heretic Books, 1984. – 160с.
43911
  Kvit S. Fighting for the soul of Ukrainian Education // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2010. – 02.12.2010-22.12.2010 (№ 18). – P. 10


  Open letter to President Viktor Yanukovich from Serhiy Kvit, Kyiv-Mohyla Academy.
43912
  Obolonsky A.V. a.o. Fighting Red Tape in the USSR / A.V. a.o. Obolonsky. – Moscow, 1988. – 207с.
43913
  Kravchenko V. Fighting Soviet Myths: The Ukrainian Experience // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 437-474. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
43914
  Fiala Anthony Fighting the Polar Ice / Fiala Anthony; introd.: W.S. Champ, repor.: W.J. Peters. – New York : Doubleday, Page & Company, 1906. – 296 p.
43915
  Rapoport Anatol Fights, games, and debates / Rapoport Anatol. – Ann Arbor, 1974. – 400с.
43916
  Kowalska Anna Figle pamieci / Kowalska Anna. – Warszawa, 1963. – 196с.
43917
   Figuren en figuraties : Acht opstellen aangeboden aan J.C.Boogman. – Groningen : Wolters-Noordhoff, 1979. – 7,222blz. – (Historische studies ; 37)
43918
  Castoriadis Cornelius Figures du pensable : Les carrefours du labyrinthe / Castoriadis Cornelius. – Paris : Seuil. – ISBN 2-02--36569-3
6. – 1999. – 303,[7]p.
43919
  Wavre R. Figures planetaires et geodesie / R. Wavre. – Paris : Gauthier, 1932. – 194 p.
43920
  Cosma Viorel Figuri de Lautari. / Cosma Viorel. – Bucuresti, 1960. – 232с.
43921
   Figuri de stil: mic dictionar-antologie: pentru elevi.. – Bucuresti, 1992. – 112с.
43922
  Devi Shakuntala Figuring. / Devi Shakuntala. – Harmondsworth, 1990. – 157с.
43923
  Sekula Helena Figurka z drzewa tekowego / Sekula Helena. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 310s. – (Jamnik)
43924
  Sekulova Helena Figurka z tykoveho dreva / Sekulova Helena. – Praha, 1981. – 251с.
43925
  Bammes Gottfried Figurliches gestalten. Ein Leitfaden fur Lehrende und Lernende / Bammes Gottfried. – Berlin, 1978. – 339с.
43926
  Brad Ion Fiica Dunarii si a marii. / Brad Ion, Miclea Ion. – Bucuresti, 1966. – 131с.
43927
  Ivanciu Ioan Fiinta si valoare in gindirea filozofica a lui louis lavelle / Ivanciu Ioan. – Bucuresti, 1979. – 256с.
43928
   Fiji : Appendix 1 // Resilience and growth in the small states of the pacific / ed.: Hoe Ee Khor, Roger P. Kronenberg a. Patrizia Tumbarello. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 357-362. – ISBN 978-1-51350-752-1
43929
   Fijn is anders. – Amsterdam : Industriebond NVV, 1974. – 31 blz. : ill.
43930
  Ziemilski Andrzej Filar Pysznego Szczytu / Ziemilski Andrzej. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1959. – 149 s.
43931
   Filatura de bumbac., 1950. – 272с.
43932
  Feiler Jesse FileMaker pro 4 and the World Wide Wed / Feiler Jesse. – San Diego; London; Boston a.o. : AP professional is a division of Academic press, 1999. – 23,526p. : Ill. – На обкл.: An official FileMarker Pro 4 book. – ISBN 0-12-638055-4
43933
  Kralik Ol. Filiace vojtecskych legend. / Ol. Kralik. – Praha, 1971. – 233с.
43934
  Ostasz Gustaw Filiacje, dialogi, spor z tradycja : Szkice o literaturze polskiej 20 wieku / Ostasz Gustaw. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 152s. – ISBN 83-77262-146-2
43935
  Mares Al. Filigranele hirtiei intrebuintate in tarile romane in secolul al XVI-lea / Al. Mares. – Bucuresti, 1987. – 421с.
43936
  Tchystiak D. Filizi i parritur : poezi / Dmytro Tchystiak ; perkthe:: Albert V. Nikolla. – Tirane : ILAR, 2013. – 82, [3] p. – На обкл. назва: Filiz i parritur. – ISBN 978-9928-107-72-5
43937
  Huseyin Hasan Filizkiran Firtinasi / Huseyin Hasan. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1989. – 174s. – (Hasan Huseyin Butun Siirleri ; 9 ; 180 : Yayinevi). – ISBN 975-494-125-4
43938
   Filizofia wczesnochrzescijanska i jej zrodla // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N2195. – 105 s. – (Filozofia ; 37). – ISSN 0239-6661
43939
  Durand Vincent Filles au pair / Durand Vincent. – Paris : Art et comedie, 2002. – 107p. – (Collection Cote Jarden). – ISBN 2-84422-282-X
43940
  Mehnert Hilmar Film-Licht-Farbe / Mehnert Hilmar. – Halle, 1958. – 252с.
43941
   Film - sztuka kulturowych poszukiwan i odkryc. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1996. – 331s. – (Stidia filmoznawcze ; 17). – ISBN 93229-1365-6
43942
   Film a filmova technika.. – Praha, 1974. – 354с.
43943
  Stradomski Wieslaw Film a upowszechnianie kultury / Stradomski Wieslaw. – Warszawa, 1966. – 176с.
43944
  Ostrowski W. Film amatorski / W. Ostrowski. – Wyd. 4 uzupeln. – Warszawa, 1972. – 275с.
43945
  Bordwell D. Film art : An introduction / David Bordwell, Kristin Thompson. – 6th ed. – New York a. o. : McGraw-Hill, 2001. – 20,[1],458p.,[4 f. ill.] : ill. – ISBN 0-07-231725-6
43946
  Gersch Wolfgang Film bei Brecht. / Gersch Wolfgang. – Berlin, 1975. – 416с.
43947
  Knietzsch Horst Film gestern und heute. Gedanken und Daten zu sieben Jahrzehnten Geschichte der Filmkunst / Knietzsch Horst. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 550с.
43948
  Koblewska-Wrorlowa Janina Film i dzieci / Koblewska-Wrorlowa Janina. – Warszawa, 1961. – 150 s.
43949
  Plisiecki Janusz Film i sztuki tradycyjne / Plisiecki Janusz. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 142s. – ISBN 83-227-1459-9
43950
  Гайдученко К. Film industry // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 25-28
43951
   Film je umeni.. – Praha, 1963. – 288с.
43952
  Lexmann J. Film na slovensku a hudba roky 1896-1990 / Juraj Lexmann. – Bratislava : FOTOFOTO, 1994. – 304 s. – ISBN 80-85739-04-6
43953
   Film nove Ciny.. – Praha, 1952. – 160с.
43954
  Czeczot-Gawrak Zbiegniew Film o sztuce / Czeczot-Gawrak Zbiegniew. – Wroclaw, Ossolineum, 1974. – 204с.
43955
  Janicki Stanislaw Film polski od a do z / Janicki Stanislaw. – Warszawa, 1972. – 267с.
43956
  Janicki Stanislaw Film polski od A do Z / Janicki Stanislaw. – Wyd. 3. – Warszawa, 1977. – 299с.
43957
   Film quarterly. – Berkeley, 1998. – ISSN 00151386


  1997. Vol. 46
43958
   Film thickness determination from ito reflection spectra of infrared radiation / L. Ishchuk, S. Pavlyuk, O. Zubrikova, A. Paltsev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 34-36. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Determining the thickness of transparent film deposited on transparent substrate causes difficulties because the common optical methods are unsuitable. In this paper, the film thickness was determined from the plasma wavelength obtained from infrared ...
43959
  Michalek Boleslaw Film umeni ve vyvoji / Michalek Boleslaw. – Praha, 1980. – 197с.
43960
  Bronnen Arnold Film und Leben Barbara La Marr. / Bronnen Arnold. – Berl., 1957. – 316с.
43961
  Luzynska-Dorobowa Jadwiga Film w pracy ideowo-wychowawczej / Luzynska-Dorobowa Jadwiga. – Warszawa, 1977. – 217с.
43962
  Depta Henryk Film w zyciu i wychowaniu mlodziezy / Depta Henryk. – Warszawa, 1983. – 202с.
43963
   Film. Kleine Enzyklopadie.. – Lpz., 1966. – 916с.
43964
   Film: obraz - jezyk - wyobraznia - idea. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994. – 257s. – (Studia filmoznawcze ; 15). – ISBN 83-229-1027-4
43965
   Film: symbol i tozsamosc. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1992. – 281s. – (Studia filmoznawcze ; 14). – ISBN 83-229-0805-9
43966
  Lawson John Howard Film: the creative process: The search for an audio-visual, language and structure / Lawson John Howard. – New York, 1964. – 380с.
43967
  Schweinitz Jurgen Filme farbig / Schweinitz Jurgen. – Leipzig, 1975. – 104с.
43968
  Abegg Max Filmen-kurz und gut i Lehrbuch fur Filmamateure / Abegg Max. – Halle, 1958. – 116с.
43969
  Abegg Max. Filmen - kurz und gut! / Max. Abegg. – Halle, 1958. – 116с.
43970
  Monse Hanns Rolf Filmen macht Spass / Monse Hanns Rolf. – Leipzig, 1982. – 232с.
43971
  Groschopp Richard Filmentwurf und Filmgestaltung / Groschopp Richard. – Halle, 1955. – 238с.
43972
  Mehnert Hilmar Filmfotografie / Mehnert Hilmar. – Leipzig, 1971. – 432с.
43973
  Kranz Erhard Filmkunst in der Agonie. / Kranz Erhard. – Berlin, Henschelverl., 1964. – 260с.
43974
   Filmobibliographischer Jahresbericht. 1973.. – Berlin, 1975. – 471с.
43975
  Mehnert Hilmar Filmofotografie / Mehnert Hilmar. – Halle, 1963. – 356с.
43976
  Kucera Jan Filmova tvorba amatera. / Kucera Jan. – Praha, 1961. – 316с.
43977
  Lindgren Ernest Filmove umeni. Uvod do filmoveho hodnoceni / Lindgren Ernest. – Praha, 1961. – 220с.
43978
  Czeczot-Gawrak Zbigniew Filmowa prezentacja sztuki. Architektura, malarstwo, rzezba, grafika, sztuka ludowa, rzemioslo artystyczne / Czeczot-Gawrak Zbigniew. – Warszawa, 1979. – 267с.
43979
   Filmoznawstwo. Film. Telewizja. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1992. – 245s. – (Studia filmoznawcze ; 12). – ISBN 83-229-0742
43980
   Films for anthropological teaching : A special publication of American anthropological association, №16. – 7th edition 1983. – Washihgton, 1983. – 312p. – ISBN 0-913167-00-2
43981
   Films for music education and opera films.. – Paris, 1962. – 114с.
43982
   Films from Finland 1995. – Helsinki : Finnish film foundation, 1995. – 48 p. : ill. – ISSN 07860218
43983
  Reichow Joachim Filmschauspieler. A-Z / Reichow Joachim, Hanisch Michael. – Berlin, 1971. – 462с.
43984
  Reichow Joachim Filmschauspieler. A-Z / Reichow Joachim, Hanisch Michael. – Berlin, 1974. – 492с.
43985
  Schweinitz Jurgen Filmujemy barwnie / Schweinitz Jurgen. – Warszawa, 1974. – 136с.
43986
  Plazewski Jerzy Filmy ktore pamietamy / Plazewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 432с.
43987
  Lubosz Boleslaw Filomaci i entuzjasci / Lubosz Boleslaw. – Katowice, 1977. – 203с.
43988
  Sosinska Anna Filomata w Chile. Opowiesc o Ignacym Domeyce / Sosinska Anna. – Warszawa, 1975. – 271с.
43989
  Mosterin J. Filosofia de la cultura / J. Mosterin. – Madrid : Alianza Editorial, 1994
43990
  Yanagida K. Filosofia de la libertad / K. Yanagida ; trad. del ruso S.T. de Costantini. – Habana : Editora politica, 1963. – 274 p.
43991
  Batalov E. Filosofia de la rebelion. (Critica de la ideologia del radicalismo de izquierda) / E. Batalov. – M., 1975. – 277с.
43992
  Tausan G. Filosofia lui Plotin / Grigore Tausan. – Bucuresti : Independenta, 1924. – 354 p.
43993
   Filosofia marxista-leninista.. – Moscu, 1987. – 183с.
43994
  Afanasyev V.G. Filosofia marxista. Manual popular. / V.G. Afanasyev. – Bucuresti, 1961. – 462с.
43995
  Paniker S. Filosofia y mistica : una lectura de los griegos / S. Paniker. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992. – ISBN 84-339-1361-1
43996
  Zambrano Maria Filosofia y poesia / Zambrano Maria. – Madrid : Fondo de cultura economica, 1993. – 123 p. – (Bibliotecz premios Cervantes). – ISBN 84-375-0335-3
43997
  Oizerman Teodor Filosofian paasuuntaukset. Historiallis-filosofisen prosessin teoreettinen analyysi / Oizerman Teodor. – M., 1977. – 343с.
43998
  Horalek Karel Filosofie jazyka / Horalek Karel. – Praha, 1967. – 158с.
43999
  Diaconu Marin Filosofie. / Diaconu Marin, I. Smirnov, I. Tudosescu. – Bucuresti, 1989. – 951с.
44000
   Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. – Vilnius. – ISSN 0235-7186
№ 4. – 2002
<< На початок(–10)41424344454647484950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,