Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>
430001
  Давыденко В.М. "Дипломат" с секретом : рассказы о советской милиции / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1989. – 207с. – ISBN 5-7740-0106-7
430002
  Сергеев Е.Ю. "Дипломатическая революция" 1907 г. в отношениях России и Великобритании // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-93. – ISSN 0869-1908


  Підписання Конвенції між Великобританією і Росією 31 серпня 1907 р.
430003
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабчека / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 54-59. – (Історичні науки)
430004
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 32-36. – (Історичні науки)
430005
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видавити" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-45. – (Історичні науки)
430006
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видати" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 52-57. – (Політичні науки)
430007
   "Дипломатичний скандал" / М. Сірук, Йонг, де Сейбрен, , О. Богомолов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 3


  Експерти "Дня" - про причини і наслідки конфлікту між Туреччиною та Нідерландами.
430008
  Папа І. "Дипломатичний фронт" під час Великої Північної війни: місія Юста Юля до Петра І (1709-1711) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-37. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Тривале й активне змагання європейських держав за домінування в Балтійському регіоні призвело до Великої Північної війни, масштабного і тривалого військового конфлікту, що вплинув на тогочасні міжнародні відносини. Перебіг цієї війни був насичений не ...
430009
  Кривошея І.І. "Дипломатичні тернії" Надії Суровцевої в добу Української революції / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 90-93
430010
  Самуйлов С.М. "Дипломатия преобразований" Кондолизы Райс и реформирование госдепартамента // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-33. – ISSN 0321-2068
430011
  Краснов К. "Дипломатия справедливости" во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 112-120. – ISSN 1998-1813
430012
  Железняк М. "Дипломатія сучасної України" - перша спроба енциклопедичного довідника // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1088-1092. – ISBN 966-7522-07-5
430013
  Вооглайд Ю. "Дипломи є в багатьох, але освічених - мало" / підготовила Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Зустріч з Юло Вооглайдом, естонським філософом та політиком В Києво-Могилянській академії відбудеться відкрита зустріч із естонським філософом, професором Юло Вооглайдом. Говорили про моральні права, освіту та самовдосконалення.
430014
  Кондрашова Т. "Директ-костінг" у системі управлінського обліку й аналізу вищих навчальних закладів державної форми власності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
430015
  Радогуз С.А. "Директорські" виступи та загальнонаукові роботи В.Л. Кірпічова. Їхнє значення в історії науки і техніки // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 172-175


  В.Л. Кірпічов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту (1885–1898), засновник і перший ...
430016
  Олійник Л. "Диригент - це все знати, все чути, все вміти. А вже потім... "розмахувати руками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 21


  Присвячено пам"яті видатного маестро XX століття Стефана Турчака.
430017
   Диоды полупроводниковые : Методы измерения электрических параметров ГОСТ 18986.1-73 - ГОСТ 18986.9-73. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 48 с.
430018
   Диоды полупроводниковые СВЧ. – Москва, 1977. – 44 с.
430019
  Корольков В.И. Диоды, транзисторы и тиристоры на основе гетероструктур [Электорнный ресурс] / В.И. Корольков, Н. Рахимов; отв. ред. Ж.А. Алферов. – Ташкент : Фан, 1986. – 152 с.
430020
   Диоды, транзисторы, интегральные схемы, приборы индикации: таблицы аналогов. – Киев : Центр духовной культуры, 1994. – 96 с.
430021
  Болога О.А. Диоксимины кобальта (III) цис-конфигурации : Автореф... канд. хим.наук: / Болога О.А.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1970. – 18л.
430022
  Киструга Л.Я. Диоксимины никеля (III) с пиридином и некоторыми его производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Киструга Л.Я.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
430023
  Фусу Иван Леонтьевич Диоксимины трехвалентного кобальта с сульфаниламидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фусу Иван Леонтьевич; Кишинев. ин-т химии АН МССР. – Кишинев, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
430024
  Исмаилов А.Я. Диоксопроизводные 4-фенилпиридина и оксопроизводные 2-азафлуорена. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов А.Я.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1973. – 19л.
430025
  Лауринайтис В. Дионизас Пошка. (Монография) : Автореф... канд. филол.наук: / Лауринайтис В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1958. – 16л.
430026
  Хефтрих У. Дионис в провинции: Ницше, Шекспир, Еврипид в "Мелком бесе" Сологуба // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.81-89. – ISSN 0042-8744


  Общее в работах Ф. Ницше и В. Соловьева. Федор Сологуб и Ницше.
430027
  Недошивин Г.А. Дионисий / Г.А. Недошивин. – М-Л, 1947. – 32с.
430028
   Дионисий. – Москва, 1970. – 24с.
430029
  Чугунов Г.И. Дионисий / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1979. – 47с.
430030
  Зумбадзе Д.Ш. Дионисий Ареопагит и Данте Алигьери. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зумбадзе Д.Ш.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1975. – 34с.
430031
  Инь Лю Дионисийское и аполлоническое начала в романе Е.А. Нагродской "Гнев Диониса" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 180-188. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Анализируется взгляд Нагродской на проблему раскрепощения и реализацию в социуме "нового человека".
430032
   Диорама "Бой в с. Соколово 8 марта 1943 г.". – Х., 1985. – 86с.
430033
  Пастушенко Н.Т. Диорама "Штурм крепости Очаков" / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1972. – 20с.
430034
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ, 2000
430035
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 1. – 2001
430036
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 2. – 2001
430037
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 3. – 2001
430038
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 4. – 2001
430039
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 5. – 2001
430040
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 6. – 2001
430041
   Диорама плюс "Московский комсомолец". – Київ
№ 7. – 2001
430042
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – Симферополь, 1960. – 28с.
430043
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – 2-е изд. доп. – Симферополь, 1961. – 60с.
430044
  Терновский Г.В. Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года / Г.В. Терновский. – К, 1964. – 8с.
430045
  Воронов Ю.Н. Диоскуриада - Себастополис - Цхум / Ю.Н. Воронов. – Москва : Наука, 1980. – 127 с. – (Страницы истории нашей Родины)


  В книге рассказывается о Сухуми, столице бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики, крупном причерноморском курорте, основанном 2500 лет назад. Диоскуриада, Себастополис, Цхум, Сухум-кале - каждое из этих названий отражает ...
430046
  Елагина О. Диоскуриада : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 117-121. – ISSN 0130-7673
430047
  Каучикас Альгирдас Пятро Диофант и неопределенный анализ в трудах европейских математиков XII-XVI веков : Автореф... канд. физ.-ат.наук: 07.00.10 / Каучикас Альгирдас Пятро; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1979. – 17л.
430048
  Шмидт В.М. Диофантовы приближения / В.М. Шмидт. – Москва : Мир, 1983. – 228 с.
430049
   Диофантовы приближения. – М.
Ч. 1. – 1985. – 109с.
430050
   Диофантовы приближения. – Москва
2. – 1986. – 120 с.
430051
  Берник В.И. Диофантовы приближения и размерность Хаусдорфа / В.И. Берник, Ю.В. Мельничук ; АН БССР, Ин-т математики. – Минск : Наука и техника, 1988. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-143 (86 назв.). – ISBN 5-343-00231-5
430052
  Шидловский А.Б. Диофантовы приближения и трансцендентные числа / А.Б. Шидловский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 264 с.
430053
  Ковалевская Э.И. Диофантовы приближения на аналитических подмногообразиях евклидова пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ковалевская Э.И.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
430054
  Мельничук Ю.В. Диофантовы приближения на многообразиях и разномерность Хаусдорфа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельничук Ю.В.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1980. – 13л.
430055
  Окороков В.Б. Диохронно-синхронический топос бытия человека и проблемы антропологического времени // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 118-125. – ISSN 2077-1800
430056
  Присяжнюк А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимеризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжнюк А.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
430057
  Присяжник А.И. Диперекиси с различной термоустойчивостью перекисных групп как инициаторы радикальной полимеризации и блоксополимиризации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Присяжник А.И.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 30л.
430058
   Дипірамідальні кристали молібдену Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита) / В.О. Сьомка, І.В. Квасниця, С.М. Бондаренко, Г.В. Сьомка // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
430059
   Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов"я / В.М. Квасниця, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 9-23. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
430060
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2006
430061
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2006
430062
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2006
430063
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2006
430064
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2006
430065
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2006
430066
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2006
430067
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2006
430068
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2006
430069
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2006
430070
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2006
430071
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2006
430072
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2006
430073
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2006
430074
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2006
430075
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2006
430076
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2006
430077
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2006
430078
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2006
430079
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2006
430080
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2006
430081
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2006
430082
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2006
430083
   Дипкурьер : Вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2006
430084
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2007
430085
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2007
430086
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2007
430087
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2007
430088
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2007
430089
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2007
430090
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2007
430091
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2007
430092
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2007
430093
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2007
430094
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2007
430095
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2007
430096
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2007
430097
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2007
430098
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2007
430099
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2007
430100
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2007
430101
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2007
430102
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2007
430103
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2007
430104
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2007
430105
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2007
430106
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2007
430107
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2007
430108
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2008
430109
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2008
430110
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2008
430111
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2008
430112
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2008
430113
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2008
430114
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2008
430115
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2008
430116
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2008
430117
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2008
430118
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2008
430119
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2008
430120
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 13. – 2008
430121
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 14. – 2008
430122
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 15. – 2008
430123
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 16. – 2008
430124
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 17. – 2008
430125
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 18. – 2008
430126
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 19. – 2008
430127
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 20. – 2008
430128
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 21. – 2008
430129
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 22. – 2008
430130
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 23. – 2008
430131
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 24. – 2008
430132
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 1. – 2009
430133
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 2. – 2009
430134
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 3. – 2009
430135
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 4. – 2009
430136
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 5. – 2009
430137
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 6. – 2009
430138
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 7. – 2009
430139
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 8. – 2009
430140
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 9. – 2009
430141
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 10. – 2009
430142
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 11. – 2009
430143
   Дипкурьер : вестник внешнеполитической жизни России. – Москва : ИТАР ТАСС, 1994-
№ 12. – 2009
430144
   Дипкурьеры : очерки о первых советских дипломатических курьерах. – Москва : Политиздат, 1973. – 271с.
430145
   Дипкурьеры. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1973. – 304с.
430146
  Шулікін Д. Диплом - зроблено в Німеччині. Сьогодні у ФРН навчається чверть мільйона іноземців. Із них - 9000 - українці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 травня (№ 22)


  Після здобуття диплома бакалавра в укр. ВНЗ можна отримати "прямий загальний допуск до навчання", з яким і подають заяву до німецького університету на будь-яку спеціальність.
430147
  Любимов Б. Диплом / Б. Любимов. – Молотов, 1950. – 178 с.
430148
  Леонтьева Є.О. Диплом "под ключ", или неформальная практика опекунства в современных российских вузах // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 143-159. – ISSN 1029-8053
430149
  Деген И. Диплом врача // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 71-149. – ISSN 0131-8136
430150
  Виноградова Е.Б. Диплом Высших библиотечных курсов РГБ: итог, который становится началом // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Затронут вопрос о целесообразности неотложной широкомасштабной профессиональной переподготовки библиотечных кадров.
430151
  Белоцерковский С.М. Диплом Гагарина / С.М. Белоцерковский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 173, [2] с. : ил.
430152
  Гуменюк Б. Диплом для дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 42-45. – ISBN 966-7522-07-5
430153
   Диплом зі знаком якості // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 1


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка створений на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Нині інститут є потужним навчально-науковим закладом, у якому здійснюється ...
430154
  Возовикова Т. Диплом к диплому. Университет ШОС запускает совместные программы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 21 июня (№ 25). – С. 10-11


  Недели образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали не только площадками для взаимодействия вузов-участников Университета ШОС (УШОС) - для обмена опытом, обсуждений, дискуссий, принятия решений, но и вехами развития этой уникальной ...
430155
   Диплом кібернетика - найкраща путівка в життя // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 1


  Факультет кібернетики поєднує кращі традиції фундементальної освіти (яка дедалі більше цінується у світі), а також формує практичні навички із застосування сучасних технологій для вирішення складних задач у бізнесі та управлінні.
430156
   Диплом М.І. Пирогова про звання почесного члена Київського університету (30 вересня 1855 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 461. – ISBN 978-966-189-081-6
430157
  Добриніна О. Диплом на конкурс // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Випускниця ф-ту соціології та психології Вікторія Федоренко виклала свою роботу німецькою мовою і представила її на конкурс, оголошений в університеті м. Констанц (Німеччина). ЇЇ роботу визнали актуальною і присудили їй премію.
430158
  Стріха М. Диплом не кожному по кишені // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С.8. – ISSN 1992-9277


  Доктор фізико-математичних наук М. Стріха у розмові з Радіо Свобода розповів, про корупцію у вищій освіті України.
430159
  Шалимов А.И. Диплом Плутона / А.И. Шалимов. – Л, 1991. – 206с.
430160
  Гамбурд М. Диплом со свастикой // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 128-141. – ISSN 0321-1878
430161
  Крейн Л.А. Диплом Цезаря Попова. Повесть / Л.А. Крейн, А.А. Меерович. – Мурманск, 1966. – 160с.
430162
  Аносова А. Диплом чи досвід? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 березня (№ 57). – С. 6


  Про проблеми стажування молодих спеціалістів.
430163
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Молодь, 1966. – 365 с.
430164
  Коваль А.І. Дипломанти : роман / А.І. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 239 с.
430165
  Камбон Ж. Дипломат / Ж. Камбон. – Москва, 1946. – 87с.
430166
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1952. – 832с.
430167
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Москва, 1953. – 832с.
430168
  Олдридж Д. Дипломат : [роман] / Джеймс Олдридж ; пер. с англ. Е. Калашниковой и др. ; предисл. В. Григорьева ; ред. Н. Владимиров и Н. Волжина. – Изд. 2. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 816 с.
430169
  Ирошников А.М. Дипломат / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 31с.
430170
  Олдридж Д. Дипломат / Д. Олдридж. – Кишинев
1. – 1978. – 672с.
430171
  Сергеев Ю. Дипломат № 1 / розмову велва Юлія Самсонова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 1/2 (415), 16.01.2015. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093


  Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев рассказал Фокусу о том, что мешает исключению России из Совета безопасности организации и почему РФ до сих пор не признана стороной конфликта в войне в Донбассе.
430172
  Мукомела О. Дипломат в екзилі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 236-237


  Максим Антонович Славінський.
430173
  Федоров Л. Дипломат и консул / Л. Федоров. – Москва, 1965. – 168с.
430174
  Ціватий В.Г. Дипломат і іноземна мова: інституціональні витоки і модель підготовки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 231-234. – ISBN 966-7196-06-2
430175
  Шинкарук Л.В. Дипломат і політик - Лев Бачинський // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 50-51
430176
  Зубко О.С. Дипломат Микита Мандрика та його внесок в створення й діяльність Соціалістичної Ліги Нового Сходу (Прага, 1927 - 1929(30) рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 86-88
430177
  Зеркаль Л. Дипломат на шпильках / интервью взяла А. Хаецкая // Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 3, сентябрь 2017 : Дипломат на шпильках. – С. 11-13


  Выпускница Киевського национального университета им. Тараса Шевченка юридического факультета Лана Зеркаль - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейськой интеграции, чрезвычайный и полномочный посол дала интервью.
430178
  Печатнов В.О. Дипломат номер один (К 90-летию А.Ф. Добрынина) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 61-66. – ISSN 0321-2068
430179
  Пригоровський В. Дипломат Олександр Довженко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С.662-670. – ISBN 966-7522-07-5
430180
  Караосманоглу Я.К. Дипломат поневоле : воспоминания и наблюдения / Якуб Кадри Караосманоглу ; Сокр. перев. Г. Александрова, под ред. и с предисл. И. Жуковского. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1978. – 352 с. – Парал. тит. л. на турецком языке
430181
   Дипломат прочитав лекцію економістам // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  З нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності на економічному факультеті відбулася лекція-зустріч з провідним фахівцем у сфері інтелектуальної власності, дипломатом економічного відділу, другим секретарем Посольства Сполучених Штатів Америки ...
430182
  Кольцов П.С. Дипломат Федор Раскольников / П.С. Кольцов. – Москва : Политиздат, 1990. – 284 с. : ил.
430183
  Піскун В. Дипломат Юрій Коцюбинський: світло і тіні радянського більшовизму // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 464-481. – (Нова серія ; вип. 21/22)
430184
  Зленко А.М. Дипломатiя i полiтика : Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А.М. Зленко. – Харків : Фоліо, 2003. – 559с. – ISBN 966-03-2130-9
430185
  Щупак І. Дипломати - "праведники народів світу" / І. Щупак, Д. Глущенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 864-875. – ISBN 966-7522-07-5
430186
  Денисенко В.А. Дипломати - вихованці Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 200-206
430187
  Скржинська М.В. Дипломати в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 4. – ISSN 0130-5247
430188
  Доморослий В.І. Дипломати доби національно-визвольних змагань: Федір Штейнгель // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 85-86
430189
  Поліщук Т. Дипломати й сучасне мистецтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 12


  Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні вирішили створити власну "Колекцію сучасного мистецтва", яка представлятиме вибрані художні твори італійських та українських митців. Ініціатива створення колекції належить послу Італії ...
430190
  Мицик Ю.А. Дипломатика / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 108-109. – ISBN 966-642-073-2
430191
  Бездрабко В. Дипломатика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 181-192. – ISBN 978-966-06-0538-1
430192
  Стоянов В. Дипломатика на средновековните извори : (Владетелски документи) / Валери Стоянов ; [отг. ред. : Аспарух Велков, Кьнчо Георгиев] ; [Българска Академия На Науките ; Институт за история]. – София : Изд-во На Българската Академия На Науките, 1991. – 263, [1] с.
430193
  Севостьянов Г.Н. Дипломатиченская история войны на Тихом океане. / Г.Н. Севостьянов. – М, 1969. – 648с.
430194
  Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
430195
  Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны / Ф.И. Нотович. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Том 1. – 1947. – 748 с.
430196
  Тартарашвили В.Г. Дипломатическая борьба между Россией и Турцией вокруг Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774-1779 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Тартарашвили В.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18 с.
430197
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – М., 1979. – 320с.
430198
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1989. – 335 с.
430199
  Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.) / А.Б. Кузнецов. – Минск, 1986. – 135с.
430200
  Солонцов З.М. Дипломатическая борьба США за превосходство на море (По матер. Женев. морской конференции 1927 г. и Лондонской - 1930 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Солонцов З.М. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19 с.
430201
  Альдрованди Марескоти Дипломатическая война / Л. Альдрованди Марескоти. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 391 с.
430202
   Дипломатическая деятельность В.И.Ленина. – М., 1970. – 136с.
430203
  Карпова Р.Ф. Дипломатическая деятельность Л.Б. Красина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпова Р. Ф. ; ЛГУ , Каф. новой и новейшей истории. – Ленинград, 1962. – 20 с.
430204
  Муньков Н.П. Дипломатическая деятельность М.И.Кутузова (1792-1813 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муньков Н.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра истории СССР. – Казань, 1959. – 17л.
430205
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида ЮАР (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 25л.
430206
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 193л.
430207
  Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене / В.В. Карягин. – М., 1994. – 320с.
430208
  Дундулис Б.И. Дипломатическая и вооруженная борьба Латвии против Тевтонского ордена и ее союз с гуситами в 1410-1422 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дундулис Б.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
430209
  Розенталь Э.М. Дипломатическая история / Э.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 231 с.
430210
  Исраэлян В.Л. Дипломатическая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / В.Л. Исраэлян. – М., 1959. – 367с.
430211
  Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе / И.Н. Земсков. – Москва, 1982. – 319с.
430212
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы / А. Дебидур. – Москва
1. – 1947. – 482 с.
430213
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 : Священный союз от Венского до Берлинского конгреса / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-088-2
Т. 1. – 1995. – 510 с.
430214
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-089-0
Т. 2. – 1995. – 606 с.
430215
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы. / А. Дебидур. – Москва
2. – 1947. – 544 с.
430216
  Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг.: (В свете рус. арх. материалов). / Г.А. Нерсесов. – М., 1979. – 320с.
430217
  Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962. – 360с.
430218
  Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России / Б.П. Балаян; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 279 с. – Библиогр.: с. 262-278
430219
  Табохаси К. Дипломатическая история японо-китайской войні. (1894-1895 гг.) / К. Табохаси. – Москва, 1956. – 608 с.
430220
  Комкова Е. Дипломатическая культура во взаимоотношения США - Канада // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 98-106. – ISSN 0131-2227
430221
  Слипченко А.С. Дипломатическая кухня : [худож.-док. изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств, 2015. – 488, [5] с. : ил. – ISBN 966-518-338-9
430222
  Сорокин А.Г. Дипломатическая подготовка Австро-Прусской войны 1866 г. и позиция Наполеона III : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сорокин А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 21 с.
430223
  Дербицкая К.Ю. Дипломатическая подготовка экспансии Франции в Марокко в конце XIX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-82. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
430224
  Войонмаа В. Дипломатическая почта / В. Войонмаа. – Москва, 1984. – 284с.
430225
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006
430226
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 2. – 2006
430227
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 3. – 2006
430228
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 4. – 2006
430229
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 5. – 2006
430230
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 6. – 2006
430231
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 7. – 2006
430232
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 8. – 2006
430233
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 9. – 2006
430234
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 10. – 2006
430235
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 11. – 2006
430236
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 12. – 2006
430237
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007
430238
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007
430239
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007
430240
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007
430241
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5/6. – 2007
430242
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2008
430243
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2008
430244
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2008
430245
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2008
430246
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2009
430247
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2009
430248
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2009
430249
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2010
430250
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2010
430251
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2010
430252
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2010
430253
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2010
430254
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2010
430255
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2011
430256
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2011
430257
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2011
430258
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2011
430259
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2011
430260
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2011
430261
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2012
430262
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2012
430263
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2012
430264
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2012
430265
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2012
430266
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2012
430267
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2012
430268
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2012
430269
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2012
430270
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2013
430271
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2013
430272
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2013
430273
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2013
430274
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2013
430275
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2013
430276
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
430277
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
430278
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
430279
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
430280
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
430281
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
430282
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
430283
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
430284
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
430285
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
430286
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
430287
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2015
430288
  Муса Ф. Дипломатическая служба арабских государств / Ф. Муса. – М., 1962. – 176с.
430289
  Богучарский Е. Дипломатическая служба арабских государств // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
430290
  Матвеев В.М. Дипломатическая служба США / В.М. Матвеев. – М., 1987. – 189с.
430291
  Заллет Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах / Р. Заллет. – Мю, 1956. – 382с.
430292
  Никулин Л.В. Дипломатическая тайна. / Л.В. Никулин. – М, 1968. – 107-254с.
430293
  Трофімкіна О.І. Дипломатическая терминология сербского языка / О.І. Трофімкіна, Є.М. Фаріна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-151. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглядається дипломатична термінологія сербської мови. Метою статті є семантичний аналіз дипломатичної лексики сербської мови періоду другої половини ХХ століття та початку ХХІ і побудова типових словникових дефініцій для її ...
430294
  Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты 1865-1872 / Константин Николаевич Леонтьев ; М-во иностр. дел Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – Москва : РОССПЭН, 2003. – 526, [2] с. : портр. – (Серия "Дипломатическая история"). – ISBN 5-8243-0376-2
430295
  Федоренко Н.Т. Дипломатические записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 399с.
430296
  Исии Кикудзиро Дипломатические комментарии. / Исии Кикудзиро. – М, 1942. – 236с.
430297
  Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств : принципы, формы и методы : учеб. пособие / О.П. Селянинов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. дипломатии. – Москва : МГИМО-Университет, 2004. – 311, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9228-0153-8
430298
   Дипломатические отношения Западно-Европейских стран. – Ярославль
Вып. (?). – 1977
430299
  Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом / С. Закиров. – М, 1966. – 160с.
430300
  Рцхиладзе М.С. Дипломатические отношения Каролингов с государствами Европы и Ближнего Востока со времени Карла Великого до Верденского договора. : Автореф... канд. ист.наук: / Рцхиладзе М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 11л.
430301
  Попов В.И. Дипломатические отношения между СССР и Англией. / В.И. Попов. – М, 1965. – 516с.
430302
  Якушев М.М. Дипломатические отношения России и Османской империи во второй половине XVIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1. – С. 47-56. – ISSN 0869-1908
430303
   Дипломатические последствия обеда Б. Муссолини у советского полпреда в Италии К.К. Юренева // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-63. – ISSN 0869-6322


  Документы РГАСПИ 1924 г.
430304
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 1 : [Письма и донесения Коленкура с 20 декабря 1807 г. по 15 марта 1808 г.]. – 1905. – [4], CLXVIII, 263 с.,
430305
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 2 : [Письма и донесения Коленкура с 16 марта по 10 декабря 1808 г.]. – 1905. – [2], VIII, 413 с., 1 л. портр. : портр.
430306
  Николай Михайлович Дипломатические сношения Росси и Франции по донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона 1808-1812 / Великий князь Николай Михайлович. – 1905-1914. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг
Т. 4 : [Письма и донесения Коленкура с 17 июля 1809 г. по 24 марта 1810 г.]. – 1906. – [4], VIII, 435 с., 1 л. ил. : ил.
430307
  Семенов Ю.С. Дипломатический агент. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1959. – 222с.
430308
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1995
430309
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1995
430310
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1995
430311
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1995
430312
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1995
430313
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1995
430314
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1995
430315
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1995
430316
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1995
430317
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1995
430318
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1995
430319
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1995
430320
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1996
430321
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1996
430322
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1996
430323
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1996
430324
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1996
430325
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1996
430326
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 7. – 1996
430327
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 8. – 1996
430328
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 9. – 1996
430329
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 10. – 1996
430330
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 11. – 1996
430331
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 12. – 1996
430332
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1997
430333
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1997
430334
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1997
430335
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1997
430336
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1997
430337
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1997
430338
   Дипломатический вестник. 1982. – Москва : Международные отношения
Год 1982. – 1983. – 280 с.
430339
   Дипломатический вестник. 1983. – Москва : Международные отношения, 1984
430340
   Дипломатический вестник. 1984. – Москва : Международные отношения, 1985
430341
   Дипломатический вестник. 1985. – Москва : Международные отношения, 1986
430342
   Дипломатический вестник. 1986. – Москва : Международные отношения, 1987
430343
   Дипломатический вестник. 1987. – Москва : Международные отношения, 1988
430344
   Дипломатический ежегодник. 1989. – Москва : Международные отношения, 1990
430345
  Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет / Д.Б. Левин. – Москва-Ленинград, 1949. – 416с.
430346
  Бакланов А. Дипломатический конфликт вокруг иранской ядерной программы 2006 - 2010. Причины несостоятельности санкций // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 7-8
430347
   Дипломатический корпус СССР. – М., 1990. – 142с.
430348
  Серре Ж.-П. Дипломатический протокол / Ж.-П. Серре; под ред. и с предисл. Ф.Ф. Молочкова. – Москва : Издательство Института международных отношений, 1961. – 112 с.
430349
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / Борунков А.Ф. – Москва : Международные отношения, 1999. – 240 с. – ISBN 5-7133-0973-8
430350
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – Москва : Международные отношения, 2000. – 240с. – ISBN 5-7133-1049-3
430351
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 2001. – 256с. – ISBN 5-7133-1049-3
430352
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – Москва, 1985. – 301с.
430353
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – 2-е, доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 331с.
430354
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика / Ф.Ф. Молочков. – Москва : Международные отношения, 1977. – 248 с.
430355
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика : Учебник / Ф.Ф. Молочков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 1979. – 253 с.
430356
  Кинцанс В.П. Дипломатический протокол: Учебный материал. / В.П. Кинцанс. – Рига, 1992. – 91с.
430357
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – Москва
Т. 1. – 1948. – 855с.
430358
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 2. – 1950. – 996с.
430359
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1. – 1960. – 580с.
430360
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2. – 1961. – 415с.
430361
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3. – 1964. – 559с.
430362
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 1 : А-И. – 1971. – 612 с.
430363
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 2 : К-П. – 1971. – 591 с.
430364
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Москва
Т. 3 : Р-Я. – 1973. – 719 с.
430365
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Изд. 4-е перераб. и доп. – М. : Наука
Т.1. – 1984. – 422с.
430366
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука
Т.2. – 1985. – 502с.
430367
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.
3. – 1986. – 749с.
430368
  Вуд Дж.Р. Дипломатический церемониал и протокол / Дж.Р. Вуд, Серре, Жан-Шарль. – Москва, 1974. – 445с.
430369
  Вуд Джон Дипломатический церемониал и протокол : принципы, процедура и практика / Вуд Джон, Серре Жак. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Прогресс, 1976. – 395 с.
430370
  Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ. Ю.П.Клюкина, В.В.Пастоева, Г.И.Фомина; Дж.Вуд, Ж.Серре. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 2003. – 416с. – ISBN 5-7133-1050-7
430371
  Машев Димитър Дипломатическо право / Машев Димитър. – София : Софи-Р, 1992. – 400с.
430372
  Бессмертных А.А. Дипломатическое ведомство США. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.716 / Бессмертных А.А.; МИМО. – М, 1970. – 24л.
430373
  Буриан А.Д. Дипломатическое и консульское право / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 432 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-770-1
430374
  Никольсон Г. Дипломатическое искусство. / Г. Никольсон. – М, 1962. – 118с.
430375
  Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – Москва : Высшая школа, 1972. – 240 с.
430376
  Сандровский К.К. Дипломатическое право : учебник / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1981. – 240 с.
430377
  Блищенко И.П. Дипломатическое право : [учеб. пособие для вузов, по спец. "Правоведение"] / И.П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 284, [3] с. – Библиогр. в конце текста. – ISBN 5-06-001656-0
430378
  Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций / Б.В. Ганюшкин. – М, 1972. – 191с.
430379
  Демин О.А. Дипломатической службе Украины - 90 лет // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-45
430380
  Лук"янчук Г. Дипломатична академія України відзначила "рік Удовенка" урочистостями // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
430381
  Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 202-214. – ISSN 0869-3595


  28 грудня 1995 р.- перший етап становлення навчальної структури в системі держ. органів зовнішніх відносин України
430382
  Гахраманова Шахла Шахі Дипломатична боротьба в ООН щодо незалежності Косово (1990-2010) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-274. – (Історія ; Вип. 25)
430383
  Машевський О. Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано вплив суперечностей між Великою Британією, Францією та Росією стосовно розподілу території Османської імперії на протистояння між Антантою та центральними державами. The article analyzes the impact of contradictions between ...
430384
  Галицька-Дідух Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень-березень 1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-109. – ISSN 0130-5247
430385
  Громенко С.В. Дипломатична боротьба навколо статусу Криму під час Кримської операції Петра Болбочана у квітні 1918 року // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 18-19
430386
  Магурчак А. Дипломатична діяльність Андрія Жука // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 37-43


  У статті висвітлюється участь А.Жука у дипломатичних конференціях 1919 р. Проаналізовані пропозиції відомого політика щодо вирішення найважливіших питань тогочасної української дипломатії. Розглядається його концепція створення Галицько-Волинської ...
430387
  Островська Л. Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 151-154. – ISBN 966-95758-1-8
430388
  Дацків І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського (1918-1919 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 115-124. – ISSN 1998-4634
430389
  Передерій І. Дипломатична діяльність В"ячеслава Липинського в українських урядах Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-55
430390
  Гриник І.І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 111-120. – ISSN 0320-9466
430391
  Сопівник Р.В. Дипломатична діяльність Є. Петрушевича у Відні // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 94-95


  До 100 річниці Акту злуки.
430392
  Макар В.Ю. Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 434-438. – ISBN 966-7196-06-2
430393
  Очеретяний В. Дипломатична діяльність М. А. Славинського у 1920-1923 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45


  Максим Славинський був державним діячем й ученим, дипломатом
430394
  Осадчук С. Дипломатична діяльність М. Лозинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-173. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
430395
  Барвінська П. Дипломатична діяльність Миколи Порша // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 47-58. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
430396
  Олійник М. Дипломатична діяльність Михайла Лозинського на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 25-31
430397
  Каковкіна О.М. Дипломатична діяльність Народної Республіки Болгарії в Україні за матеріалами Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 68-80. – ISBN 978-966-981-185-1
430398
  Петюр Р. Дипломатична діяльність Папи Франциска / Р. Петюр, А. Усатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблематику дипломатичної діяльності глави Католицької церкви та одночасно Держави Ватикан Папи Франциска. З моменту обрання у 2013 році минув достатньо вагомий період для осмислення дипломатичних кроків Папи Франциска. Досліджено основні ...
430399
  Пилипенко В.В. Дипломатична діяльність Петра Сливенка у Фінляндії (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 218-225


  На основі неопублікованих джерел у статті розглядається діяльність першого дипломатичного представника Української Держави у Фінляндії Петра Сливенка.
430400
  Краснодемська І. Дипломатична діяльність Романа Смаль-Стоцького в Німеччині в 1919 - 1923 роках // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 244-260. – ISBN 978-617-7062-24-9
430401
  Романюк І. Дипломатична діяльність Святослава Ігоревича (964-972 рр.) / І. Романюк, І. Кушко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 564-575. – ISBN 966-7522-07-5
430402
   Дипломатична діяльність України у сучасному світі : монографія / І.Р. Алєксєєнко [та ін. ; відп. ред. В.Ф. Солдатенко]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 271. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-00-1361-2
430403
  Бученко Ю.В. Дипломатична діяльність українських відомств в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 154-156
430404
  Мазипчук М. Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського (1920-1922 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дипломатична діяльність Ю. Коцюбинського у 1920-22 рр., його значення та вплив на проведення зовнішньої політики УСРР. Також розкривається проблематика міжнародного визнання УСРР та діяльності радянської дипломатії проти ...
430405
   Дипломатична енциклопедія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства закордонних справ України презентували "Українську дипломатичну енциклопедію" у 5 томах. Ректор КНУ імені Тараса Шевченка і член редколегії видання Леонід Губерський наголосив, що праця присвячується 180-річчю від дня ...
430406
  Петренко І.Є. Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в Чорноморському регіоні (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 232-240


  У статті йдеться про встановлення політико-дипломатичних відносин Української Держави П. Скоропадського з ключовими державами Чорноморського регіону, що було одним із головних напрямків українського зовнішньополітичного курсу в квітні-грудні 1918 р. ...
430407
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : навч. посібник / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-2195-80-4
430408
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : підручник / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 270, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-617-7132-30-0
430409
  Стецюк В.Б. Дипломатична і наукова діяльність подолянина Івана Токаржевського-Карашевича (1918 - 1954 рр.) / В.Б. Стецюк, О.В. Коржак // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 56-60
430410
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: Королівський період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 79-110. – ISBN 966-7522-07-5
430411
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об"єднавчий період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 336-362. – ISBN 966-7522-07-5
430412
  Головченко В.І. Дипломатична історія листопадової 1928 р. національно-демократичної революції на Буковині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розкриваються міжнародно-дипломатичні обставини національно-демократичної революції 1918 р. на західноукраїнських землях; особливої уваги надано українсько--румунським відносинам у контексті боротьби за владу на Буковині.
430413
  Головченко В. Дипломатична історія України : підручник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-917-9
430414
  Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [3] с. : іл. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років. - Покажч. імен.: с. 483-493. – Бібліогр.: с. 478-482 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-45-5


  «Дипломатична історія України» – праця, створена у 1965 році українським дипломатом, громадським діячем в еміграції, кінорежисером, колекціонером Євгеном Слабченком (псевдонім Ежен Деслав). Хронологічно книга охоплює період 907–1918 рр: від першої ...
430415
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; [за ред. Л.В. Губерського] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-467-0
430416
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до XIX століття) : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. – Київ : Київський університет, 2007. – 480 с., [32] с. додатків + Додатки: с. 480-512. – ISBN 966-594-862-8
430417
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть ХХ століття) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко, Валерій Солдатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527 с. + Додатки: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 507-519. – ISBN 978-966-439-333-8
430418
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-57. – (Історичні науки)
430419
  Матяш І. Дипломатична кар"єра та еміграційне буття Михайла Єреміїва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 50-55. – (Історичні науки)
430420
   Дипломатична мапа КНУ // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 3


  "2023 рік розпочався для КНУ з візитів офіційних представників різних країн світу, які приїхали висловити дружню підтримку після ракетного удару по Виставковому кампусу КНУ. 12 січня на Виставковому кампусі Університету побував Тимчасовий повірений у ...
430421
  Войцехівська І. Дипломатична мемуаристика як об"єкт джерелознавства // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 502-518. – ISBN 966-7522-12-1
430422
  Піпченко Н. Дипломатична мережа Італії "Farnesina" / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 183-197. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
430423
  Губерський Л.В. Дипломатична місія // Урядовий кур"єр, 1999. – 16 жовтня


  Інституту міжнародних відносин - 55 років
430424
  Гурбик А. Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 216-252. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
430425
  Набока О. Дипломатична місія комодора М. Перрі на острови Лю Чу у 1852 та 1853 рр. та їх міжнародні наслідки // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 93-103
430426
  Терещенко О.В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 201-229. – ISSN 0320-9466
430427
   Дипломатична нота від Лейпцігської опери // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
430428
  Толпачевський А. Дипломатична пам"ять // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "У тяглості часу немає перерв. І те, що ми робимо сьогодні, рішення, що їх ми ухвалюємо, реагуючи на розвиток світових подій і власні потреби, несуть на собі відбиток діянь наших предків. Уже завтра влитися в загальний потік історичного поступу всього ...
430429
  Валєєва Ю. Дипломатична реформа // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 50-51. – (Політичні науки)


  "1 липня розпочала свою діяльність оновлена "Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" . Формується новий колектив, який ставить перед собою амбітну мету створити сучасну і динамічну установу, що стане не ...
430430
  Юсковець Ю. Дипломатична роль Богдана Хмельницького у міждержавних відносинах Гетьманщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51
430431
  Кузьмяк В.В. Дипломатична сателізація країн Центральної та Східної Європи Радянським Союзом у перші роки після Другої Світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 434-440


  Розглянуто основи зовнішньої політики СРСР у перші роки після Другої Світової війни на Європейському континенті, досліджено причини та наслідки формування Радянським Союзом "поясу безпеки" в Європі з країн Центральної та Східної Європи, ...
430432
  Ціватий В. Дипломатична служба Австрійської Республіки: історичний та інституційний розвиток / В. Ціватий, Я. Сочка // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – (Історичні науки)
430433
  Биркович Т.І. Дипломатична служба гетьмана Богдана Хмельницького 1648-1657рр. // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82.
430434
  Ціватий В. Дипломатична служба Грецької Республіки: традиції, модель, інституційний розвиток (історико-політичний аспект) / В. Ціватий, К. Таранова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 40-45
430435
  Горобець І. Дипломатична служба Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-21
430436
  Васильченко О. Дипломатична служба О.П. Довженка (1921-1923 рр.) / О. Васильченко, О. Стуліна // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 224-227. – ISBN 978-966-171-90295
430437
  Кравченко В. Дипломатична служба України: версія 2018. Держсекретар МЗС України Андрій Заяць про проблеми та реформи в зовнішньополітичному відомстві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Дипломатична служба України вже котрий рік переживає кризу. Та й чи могло бути інакше, коли розбалансовано весь механізм державного апарату? І хоча система так-сяк працює, проте проблеми - кадрові, фінансові, управлінські - нагромаджуються. А коли ...
430438
  Федчишин С.А. Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та правового забезпечення : монографія / С.А. Федчишин ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 526, [2] с. – Бібліогр.: с. 476-527 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-097-7
430439
  Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба Української держави 1917-1923 роки / Д.В. Вєдєнєєв; НАСБУ. – Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 260с.
430440
  Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2007. – 224с. – Шифр дубл.9.4 Гуме.Доп. карт. м.в. – ISBN 978-966-06-0442-1


  Розглядаються основні нормативно-правові акти універсального та національного характеру, що формують базові принципи та механізм діяльності дипломатичної служби. Аналізується структура та правова сутність головних компонентів дипломатичної служби: ...
430441
  Балабанов К.В. Дипломатична та консульська служба = Diplomatic and consular service : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Балабанов Костянтин Васильович, Трофименко Микола Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2013. – 431, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. - Терміни та поняття: с. 169-182. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-593-4


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу - мудрому, авторитетному, досвідченому та талановитому керівнику, вченому і дипломату з щирою вдячністю та найкращими побажаннями. З глибокою повагою, Підпис, 14.10.2013
430442
  Даниленко В.М. Дипломатична тактика Польщі щодо України після Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 58-59
430443
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 207-210
430444
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови української державності : 90-років на захисті національних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 6-10.
430445
  Репецький В. Дипломатичне і консульське право : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Репецький. – Львів : Бібльос, 2002. – 352с. – ISBN 966-613-162-5
430446
  Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право : підручник / В.М. Репецький ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 376 с. – ISBN 966-346-204-3
430447
  Пазинич О. Дипломатичне листування як особливий вид дискурсу // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 3-8
430448
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
430449
  Матвієнко В.М. Дипломатичне представництво (- постійний закордонний орган зовнішніх зносин держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
430450
  Макар В.Ю. Дипломатичне представництво Західноукраїнської народної республіки в Канаді (1920-1923 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 229-234
430451
  Білоусов М.М. Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
430452
  Попенко Я.В. Дипломатичне представництво УНР в Бельгії: основні напрями діяльності у 1918-1921 рр. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 44-48. – ISBN 978-966-8676-80-2
430453
  Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми работи : Навчальний посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Кулик. – Київ : Україна, 2001. – 176с. – ISBN 966-524-101-Х
430454
  Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-346-406-0


  .Всебічно розкрито місце і рольдипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України
430455
  Дацків Ігор Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 61-70
430456
  Пилипів В.І. Дипломатичне співробітництво УНР і ЗУНР у період Паризької мирної конференції:джерелознавчий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 124-128. – ISBN 966-614-021-7
430457
  Лук"янець І. Дипломатичне стажування в Угорщині // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у другій програмі дипломатичного стажування Єврошколи «Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в ЄС», організованій за сприяння Посольства Угорщини в Україні та ...
430458
  Писана Н. Дипломатичний внесок у розвиток країни важко переоцінити. Магістри Інституту міжнародних відносин [КНУ ім. Т. Шевченка] мають відповідати трьом "П" Геннадія Удовенка, уособлюючи порядність, професіоналізм і патріотизм // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 120). – С. 2


  Президент Петро Порошенко, як колишній студент факультету міжнародних відносин і міжнародного права (нині Інститут міжнародних відносин) взяв участь в урочистостях з нагоди випуску магістрів інституту.
430459
  Сергійчук В. Дипломатичний геній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 55-58. – ISSN 0869-3595
430460
  Пономаренко О.В. Дипломатичний дискурс у твіттері: твіттінг і твіт як новітні жанрові форми дипломатичної комунікації // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 282-297


  Розглянуто новітні соціокомунікативний і мовленнєвий жанри сучасного дипломатичного дискурсу в його віртуальному вимірі. Уточнено їх дефініції. Розроблено модель типової структурно-композиційної побудови твіту як електронного дипломатичного ...
430461
  Пономаренко О. Дипломатичний дискурс: способи класифікації // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 129-130. – ISBN 978-2-919320-44-8
430462
  Хара О. Дипломатичний екзорцизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  "Цей тиждень безперечно ввійде в дипломатичні аннали, бо узгоджена висилка майже 150 російських шпигунів під дипломатичним прикриттям з 28 країн і штаб-квартири НАТО є безпрецедентною в сучасній історії. Більшість держав Вільного світу продемонструвала ...
430463
  Харченко О. Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 90-96. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
430464
  Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет : навч. посібник / Ю.О. Чугаєнко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8406-63-8
430465
  Кондик О.П. Дипломатичний імунітет: конституційні та міжнародно-правові засади // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 292-297. – ISBN 978-966-7166-35-9
430466
  Шайда О.Є. Дипломатичний інструментарій розвитку українсько-австрійських відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
430467
  Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент "м"якої сили" США : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гавриленко Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 200-237
430468
  Гавриленко І.І. Дипломатичний компонент "м"якої сили" США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гавриленко Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
430469
   Дипломатичний корпус. – Київ, 1999. – 200с.
430470
   Дипломатичний корпус. – Київ : [б. в.], 2000. – 216 с. : іл.
430471
   Дипломатичний корпус : [довідник]. – Київ : Управління державного протоколу, 2001. – 228, [8] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Текст укр., англ.
430472
   Дипломатичний корпус. – Київ : Амадей; Книга, 2003. – 248с. : іл. – ISBN 966-7689-21-2
430473
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2006. – 264с. : 4 арк. іл.
430474
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2007. – 264 с. : іл.
430475
   Дипломатичний корпус : департамент держ. протоколу : [довідник] / М-во закордон. справ. Україна ; [Ген. дирекція Київ. міськ. ради з обслуговування інозем. представництв]. – Київ : Преса України, 2010. – 276, [10] с., [4] арк. фотоіл. : іл., фотоіл.
430476
   Дипломатичний корпус : [довідник] / Державне упр. справами, Генер. дирекція з обслуговування інозем. представництв. – Київ : Преса України, 2013. – 304 с., [20] арк. кольор. фотоіл. : фотоіл.
430477
  Матвієнко В.М. Дипломатичний корпус (- дипломатичний персонал іноземних дипломатичних представництв, та їх сімей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
430478
   Дипломатичний подіум // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
430479
   Дипломатичний подіум // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
430480
  Іваницький А.М. Дипломатичний притулок як міжнародне звичаєве право // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 84-85. – ISBN 978-617-7572-52-6
430481
  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
430482
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посібник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2005. – 259с. – ISBN 966-8148-99-1
430483
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посіб. / О.П. Сагайдак; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 380с. – ISBN 966-346-103-9
430484
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296 с. – ISBN 966-959-570-3
430485
   Дипломатичний протокол та етикет : навчальна програма для студ. спеціальності "політологія" фіолософського факультету : денна форма навчання / укладач: Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин, Каф-ра міжнар. організацій і дипломат. служби, Філософський факультет. – Київ, 2009. – 16 с.
430486
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
430487
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
430488
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-346-989-8
430489
  Святун О.В. Дипломатичний та консульський захист громадян країн Європейського Союзу в третіх країнах // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 316-323. – ISBN 978-966-171-267-5
430490
   Дипломатичний успіх України / М. Сірук, Д. Гербст, А. Каратницький, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 106). – С. 3


  "Як тепер втілити домовленості президентів Порошенка і Трампа у конкретні досягнення".
430491
   Дипломатичний форм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У національному університеті "Острозька академія" 23 лютого відбудеться унікальний Дипломатичний форум. Уперше на платформі закладу вищої освіти одночасно зустрінуться представники дипломатичного корпусу та співробітники іноземних дипломатичних і ...
430492
   Дипломатичний форум [у Національному університеті "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті «Острозька академія» відбувся третій Міжнародний дипломатичний форум, присвячений 30-річчю Незалежності України та 445-річчю Острозької академії на тему "Виклики для дипломатичного світу в епоху пандемії COVID-19: ...
430493
  Блавацький С. Дипломатичний фронт 100 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як діяла Українська Національна Рада в Парижі у 1918 - 1922 роках.
430494
  Головченко В. Дипломатичний хист Василя Дрозденка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 712-713. – ISBN 966-7522-07-5
430495
  Гогоша О.І. Дипломатичні аспекти миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 88-94.
430496
  Пономарьов О. Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень бухарестського миру 1812 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти зовнішньої політики Росії, зокрема, спроби делімітації кордону у Нижньому Подунав"ї після російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Is was considered some aspects of foreign politics of Russia, just attempt of boundary ...
430497
  Прохорова А. Дипломатичні взаємовідносини Лондона та Парижа під час англо-французької війни (60-ті рр. XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дипломатичні взаємовідносини між англійським королівством і гугенотами під час англо-французької війни 1562-1564 рр., їхній вплив на зовнішню політику Англії та Франції. Проаналізовано головні напрями дипломатичних відносин єлизаветинських ...
430498
  Сас Петро Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 58-64. – ISSN 0130-7037
430499
  Сас П. Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 21-26. – ISSN 0130-7037
430500
  Брель О. Дипломатичні відносини Війська Запорозького з Московським царством за часів Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 310-317. – ISSN 2078-0850
430501
  Гаврилов О. Дипломатичні відносини Ганзи і держав Північної Європи на початковому етапі Кальмарської унії (1397-1398) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-14. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано дипломатичні відносини Ганзи та країн Північної Європи в період політичного об"єднання Данії, Швеції і Норвегії у XIV ст. In article diplomatic relations of Hansa and the countries of Northern Europe during political association of ...
430502
  Буткевич О. Дипломатичні відносини Директорії України (1918-1921) : Зовнішньополітичний курс Директорії: проблеми визнання та реалізації // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 85-125


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
430503
  Самарський О. Дипломатичні відносини з Росією: міжнародна практика vs українська стратегія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 1, 6


  Дискусії довкола питання припинення дипломатичних відносин України з Росією тривають уже трохи більше двох років, періодично то спалахуючи, то затухаючи. Чи не найголовнішим у дискусіях є питання: а що конкретно Україна отримає/втратить від ...
430504
  Мацелюх І.А. Дипломатичні відносини із Святим Престолом як один із векторів міжнародно-правової легітимації Української Народної Республіки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7777-14-3
430505
  Дацків І. Дипломатичні відносини між Антантою та Гетьманатом П. Скоропадського у працях вітчизняних дослідників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 119-123. – ISSN 1998-4634
430506
  Дацків І.Б. Дипломатичні відносини між країнами Антанти та представниками Української держави гетьмана Павла Скоропадського у працях українських дослідників // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 159-165
430507
  Ремі Й. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918-1921 роках / Й. Ремі, В. Пилипенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 146-157.
430508
  Судинович С. Дипломатичні відносини Росії під час Тридцятилітньої війни (1618 - 1648 рр.): історіографія проблеми // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 376-379. – ISBN 978-966-171-783-0
430509
  Комаров П.В. Дипломатичні відносини Святого Престолу і українських урядів у 1917-1921 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 233-240
430510
   Дипломатичні відносини України з країнами світу : збірник наукових праць. – Київ : LAT&K, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2944-78-5
430511
  Романюк І.М. Дипломатичні відносини Української держави з Болгарією в 1918 році // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 38-40
430512
  Майстренко І.В. Дипломатичні відносини УНР з країнами Антанти у 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 206-207
430513
  Андрусяк Я.Я. Дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів (1471-1526 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 43-46. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розкрито дипломатичні відносини Чеського королівства за правління династії Ягеллонів. Чеське королівство проводило багатовекторну зовнішню політику і відігравало важливу роль у міжнародних відносинах серед держав Центрально-Східної Європи. ...
430514
  Мукомела О. Дипломатичні візії Євгена Касьяненка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 670-678. – ISBN 966-7522-07-5
430515
  Матвієнко В.М. Дипломатичні досягнення Української Держави гетьмана П. Скоропадського // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / А.І. Кудряченко, І.І. Богданович, І.В. Богінська, А.Г. Бульвінський, В.І. та ін. Головченко. – Київ : Фенікс, 2011. – С. 251-265. – ISBN 978-966-651-941-5
430516
  Сергійчук В. Дипломатичні зносини Богдана Хмельницького // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С. 200-282. – ISBN 966-7522-03-2
430517
  Бущук Д. Дипломатичні колізії вступу Румунії у Першу світову війну // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-793-9
430518
  Гай-Нижник Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською державою у 1918 р.: персональний вимір // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 147-165. – ISBN 978-617-7062-24-9
430519
   Дипломатичні місії християнських ченців // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 115-127. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
430520
  Головченко В. Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються суперечливі міжнародно-політичні чинники й обставини договірного оформлення української ділянки державного кордону між СРСР і Польщею на завершальному етапі Другої світової війни, а також з"ясовується їхній вплив на національну ...
430521
  Дацків Ігор Дипломатичні орієнтири Укаїнської Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 38-48. – ISSN 0869-3595
430522
  Миць М.Р. Дипломатичні особливості актових документів Волинського облвиконкому // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 122-129
430523
  Ціватий В.Г. Дипломатичні перегони та інституціоналізація міжнародних союзів останньої третини XIX - першої чверті XX століття: режим і статус Чорноморських протоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 347-349. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
430524
  Хандогій В. Дипломатичні переклади // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 229-233. – ISSN 0320-8370
430525
  Кравченко В. Дипломатичні підмостки Зе!команди. Беззастережна перемога несистемного політика в очах світової спільноти - безперечна легітимація нового глави держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 4


  "Не встиг ущухнути хайп після оприлюднення результатів екзитполів і визнання чинним президентом Петром Порошенком своєї поразки на виборах, як закордонні лідери кинулися вітати з перемогою його опонента - шоумена Володимира Зеленського. Президенти США, ...
430526
  Хайм Вольф Дітріх Дипломатичні поради : Інтерв"ю / Вольф Дітріх Хайм ; [інтерв"ю взяли] Дмитро Губенко, Олександр Крамар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, перспективи австрійських банків в Україні та майбутнє єврозони.
430527
  Жванко Л. Дипломатичні представництва Польської Республіки у Харкові (1921-1937 рр.): огляд проблематики та авторських рефлексій сучасної польської історіографії / Л. Жванко, І. Коляда // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 137-147. – ISSN 0130-5247
430528
  Власенко В.М. Дипломатичні представництва УНР - організатори громадського життя української політичної еміграції у Балканських країнах // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 107-114. – ISSN 2218-0567
430529
  Носанчук Я.Д. Дипломатичні представництва УНР в країнах Західної Європи (1918 - 1921) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 217-218
430530
  Буткевич О.В. Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 204-210. – ISBN 966-7196-06-2
430531
  Ціватий В.Г. Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 311-314. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
430532
  Дацків І.Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
430533
  Хандогій В.Д. Дипломатичні сюжети: невигадані історії кар"єрного дипломата : до 100-річчя дипломат. служби України / Володимир Хандогій. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 572, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 554-573. – Бібліогр. в коментарях: с. 526-553. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7560-59-2
430534
  Мігус С. Дипломатичні та суспільні скандали на фоні історичної пам"яті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 22 листопада (№ 47)


  Українсько-польські відносини: шлях до порозуміння.
430535
  Двойних К.Є. Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 160-178. – ISBN 966-7196-06-2
430536
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Киев : Омега Принт. – 184с. – Видання в Україні здійснене при підтримці директора Ин-тумеждунар. відносин КНУТШ член-кор. НАН України проф. Л.В.Губерського. – (Внешняя политика и дипломатия). – ISBN 966-95634-4-5
430537
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 154с.
430538
  Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер ; [науч. ред. А.А. Сидоров ; пер. с англ. В.В. Львова ; послесл. Г.А. Арбатова]. – Москва : Ладомир, 1997. – 847, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 811-817. - Предм.-темат. указ.: с. 818-821. – Библиогр. в примеч.: с. 764-809. – ISBN 5-86218-260-8
430539
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч. 1. – 1997. – 847 с. – Ксерокопія видання
430540
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч. 2. – 1997. – 847 с. – Ксерокопія видання
430541
  Иванов Р.Ф. Дипломатия Авраама Линкольна / Р.Ф. Иванов. – М, 1987. – 301с.
430542
  Исраэлян В.Л. Дипломатия агрессоров. / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Кутаков. – М., 1967. – 436с.
430543
  Сушан Г. Дипломатия Александра Невского // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0130-7045
430544
  Марьина В.В. Дипломатия Бенеша после Мюнхенского соглашения. 1939-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 59-84. – ISSN 0130-3864
430545
  Исраэлян Виктор Левонович Дипломатия в годы войны (1941-1945) / Исраэлян Виктор Левонович. – М., 1985. – 477с.
430546
  Адамов Е.А. Дипломатия Ватикана в начальную эпоху империализма 1887-1900 / Е.А. Адамов. – Москва ; Ленинград : Гос. соц. экон. изд-во ; (тип. "Красный пролетарий", 1931. – 139, [3] с., 2 с. объявл.
430547
  Якушев Михаил Дипломатия во внешней политике османов до начала XIX века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435
430548
  Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны : Глазами американкого посла в СССР Джорджа Кеннана / Джордж Кеннан; Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 479с. – ISBN 5-9524-0018-3
430549
  Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона / А.И. Уткин. – М., 1989. – 319с.
430550
  Жогов П.В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая балканская война 1912-1913 гг. / П.В. Жогов. – Москва, 1969. – 396с.
430551
  Петров В.И. Дипломатия Даунинг-стрита / В.И. Петров. – М., 1964. – 280с.
430552
  Грищенко К. Дипломатия должна содействовать экономическому подъему Украины / К. Грищенко, А. Громницкая, М. Старожицкая // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 14 (132). – С. 18-21
430553
  Ниринг С. Дипломатия доллара / Скотт Ниринг и Джозеф Фримэн ; перевела с англ. Л.А.Фин. – Ленинград : Прибой, 1926. – 226 с.
430554
  Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: 9 - первая половина 10 в. / А.Н. Сахаров. – М., 1980. – 358с.
430555
  Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905-1912 гг. / И.С. Галкин. – Москва, 1960. – 267с.
430556
  Лупанова М.Е. Дипломатия Екатерины II и война за баварское наследство // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 139-143. – ISSN 0042-8779
430557
  Богучарский Е.М. Дипломатия и внешняя политика независимого Алжира : эволюция главных направлений и приоритетов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 123-136. – ISSN 0869-1908
430558
  Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей : От Рюрика до Ивана Грозного / А.Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2006. – 352с. – (Военные тайны России). – ISBN 5-9533-1083-8
430559
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии : Сб. ст. / М.Н.Покровский. – Москва : Крас. новь, 1923. – 392 с.
430560
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский. – V/, 1991. – 391с.
430561
  Смоленский П. Дипломатия и границы / П. Смоленский. – М., 1965. – 85с.
430562
   Дипломатия и индустриализация.. – Москва : Международные отношения, 1967. – 280 с.
430563
   Дипломатия и кадры. Внешняя политика и проблемы подгатовки нац. кадров развивающихся стран.. – М., 1968. – 216с.
430564
  Сандровский К.К. Дипломатия и международное право как средства регулирования международных отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 3-16. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
430565
   Дипломатия и мировое хозяйство.. – М., 1966. – 230с.
430566
  Уткин А.И. Дипломатия и оружие / А.И. Уткин, В.В. Хвостов. – М., 1987. – 185с.
430567
  Зленко А. Дипломатия и политика : Украина в процессе динамичных геополитических перемен / Анатолий Зленко. – Харьков : Фолио, 2004. – 559с. – ISBN 966-03-2691-2
430568
  Субботин А. Дипломатия или разбой / А. Субботин. – М.-Л., 1927. – 93с.
430569
  Мартенс К. Дипломатия или руководство к познанию внешних государственных сношений, 1828
430570
   Дипломатия империализма в международных экономических организациях. – Москва, 1989. – 228с.
430571
  Богоявленский Б.Л. Дипломатия Клеменса Меттерниха в решении польско-саксонского вопроса на Венском конгрессе 1814-1815 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-88. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
430572
  Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV / Ю.В. Борисов. – М, 1991. – 380с.
430573
  Максимычев И.Ф. Дипломатия мира против дипломатии войны / И.Ф. Максимычев. – М., 1981. – 288с.
430574
  Михайлов В.В. Дипломатия на Балканах накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 31-35
430575
  Петров М.А. Дипломатия на нищете / М.А. Петров. – Москва, 1967. – 200с.
430576
  Брыкин В.А. Дипломатия новой Африки / В.А. Брыкин. – Москва, 1970. – 264с.
430577
  Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны / С. Боратынский. – М., 1959. – 356с.
430578
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 448с.
430579
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1984. – 438с.
430580
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 445с.
430581
   Дипломатия развивающихся государств.. – М., 1976. – 320с.
430582
  Нихамин В.П. Дипломатия развивающихся стран / В.П. Нихамин. – Москва, 1967. – 48с.
430583
  Милюкова В.И. Дипломатия реванша. / В.И. Милюкова. – М, 1966. – 300с.
430584
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – Москва : Международные отношения, 1982. – 239с.
430585
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1991. – 240с.
430586
  Глинкин А.Н. Дипломатия Симона Боливара / А.Н. Глинкин. – М, 1991. – 350с.
430587
   Дипломатия современного империализма. Люди, проблемы, методы.. – М., 1969. – 416с.
430588
   Дипломатия социализма.. – М., 1973. – 318с.
430589
   Дипломатия стран социализма. – Москва : Международные отношения, 1980. – 431 с.
430590
  Потехин А.В. Дипломатия США в Восточной Европе, 1945-1950 гг. / А.В. Потехин. – К., 1991. – 138с.
430591
  Владимиров Л.С. Дипломатия США в период Американо-испанской войны 1898 г. / Л.С. Владимиров. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 255 с.
430592
  Костин А.А. Дипломатия США и борьба за власть в Югославии в 1945 году // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 29-38. – ISSN 0132-1366
430593
  Алхименков М.А. Дипломатия США и украинский кризис // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
430594
  Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта / А.И. Уткин. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1990. – 543 с.
430595
  Стегарь С.А. Дипломатия Франции перед второй мировой войной. / С.А. Стегарь. – М., 1980. – 280с.
430596
   Дипломатия, вдохновленная Октябрем. – Киев
Ч.1. – 1973. – 147с.
430597
  Швец А.В. Дипломатия, вдохновленная Октябрем / А.В. Швец, В.И. Лященко. – Киев
Ч.2. – 1973. – 131с.
430598
  Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. / Д.Б. Левин. – М., 1962. – 175с.
430599
  Губерський Л.В. Дипломатів готують викладачі і … дипломати // Голос України, 1995. – 18 листопада
430600
  Губерський Л. Дипломатія - це завжди актуально. Інститут міжнародних відносин [КНУТШ] // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 145-160. – ISBN 966-7821-24-2
430601
  Слюсаренко Ю.А. Дипломатія / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109. – ISBN 966-642-073-2
430602
  Кіссинджер Г.А. Дипломатія / Генрі Кіссинджер ; [пер. з англ. М. Гоцацюка, В. Горбатька]. – Київ : КМБУКС, 2018. – 863, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 855-863. – Бібліогр.: с. 813-851. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-966-948-007-1
430603
  Самченко В. Дипломатія "Щедрика". Український різдвяний гімн відтворили у масштабній мультимедійній інсталяції // Україна молода. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 2)


  Понад сто років тому активований композитором Миколою Леонтовичем інтерес до слів «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка» продовжує набувати нових форм. Лише п’ять днів у великому просторі Музею кіно у столичному Довженко-Центрі ...
430604
  Матвієнко В.М. Дипломатія (- офіційна діяльність глав і урядів, ведомств закордонних справ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 600-601. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
430605
  Райхель Ю. Дипломатія азовського зіткнення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 215). – С. 4


  Путін підвищує ставки перед зустріччю з Трампом.
430606
  Макух В.В. Дипломатія Алжиру: північноамериканський та французький напрямки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.94-100
430607
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 1. – 2016. – 248 с.
430608
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 2. – 2016. – 184 с.
430609
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 1 (3). – 2017. – 264 с.
430610
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2016-
Вип. 2 (4). – 2017. – 280 с.
430611
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : УКРДРУК.ЮА, 2016-
Вип. 1 (5). – 2018. – 224 с.
430612
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 2 (6). – 2018. – 176 с.
430613
   Дипломатія без кордонів = Diplomacy without Borders / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ : Логос, 2016-
Вип. 3 (7). – 2018. – 176 с.
430614
  Меліш О.О. Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні Першої світової війни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800


  У статті дається короткий огляд міждародної обстановки напередодні Першої світової війни, аналіз зовнішньої політики та дипломатії Болгарії відносоно вирішення "македонсбкого питання".
430615
   Дипломатія в ім"я довіри: 20 років разом // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  20 років тому генеральний секретар НАТО Хав"єр Солана і директор ІМВ Леонід Губерський відкрили Центр інформації та документації НАТО в Україні, який розташувався в приміщенні Інституту міжнародних відносин КНУ. 19 травня 2017 року в ІМВ відбувся захід ...
430616
  Бурмака Є.В. Дипломатія в контексті глобалізації економічної співпраці держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-83.
430617
  Полівода К. Дипломатія в умовах європейської інтеграції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 195-196
430618
  Губерський Л. Дипломатія вдосконалює обличчя землі // Трибуна, 1996. – № 5/6
430619
  Дерев"янко І. Дипломатія великих держав під час Кримської війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 56-59. – (Політичні науки)
430620
  Іжнін І Дипломатія великих держав та особливості реалізації Версальського мирного договору / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 305-316. – ISBN 978-617-10-0489-4
430621
  Опанасенко А. Дипломатія двадцять першого століття: нові перспективи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 92-93
430622
  Машевський О. Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано боротьбу Росії, Великої Британії, Франції та США за "османську спадщину" в період діяльності російського Тимчасового уряду. The article analyzes the struggle of Russia, Great Britain, France and the U.S. over "Ottoman heritage" ...
430623
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-13
430624
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-27
430625
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 23-33. – ISSN 1819-7329
430626
  Гончар Б.М. Дипломатія долара // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 373. – ISBN 966-316-039-X
430627
  Ціватий В. Дипломатія європейських держав раннього Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується зовнішня політика і дипломатія європейських держав доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.). Особливу увагу приділено інституціональному розвиткові дипломатичних служб і моделям дипломатії провідних держав Європи. Визначено ...
430628
  Головченко В.І. Дипломатія ЗУНР ( ЗОУНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 604-605. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
430629
  Дацків І.Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-136. – ISSN 0130-5247
430630
  Дацків Ігор Богданович Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про дипломатичні заходи Західноукраїнської Народної Республіки в обороні державності на Паризькій мирній конференції. Перший вихід дипломатії ЗУНР на міжнародну арену й активна участь української делегації в роботі конференції поряд із ...
430631
  Передерієв Є.П. Дипломатія і міжнародна торгівля в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-90.
430632
  Ціватий В.Г. Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції, інновації, моделі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 11-31. – ISBN 966-7196-06-2
430633
  Козлов В. Дипломатія Католицької церкви, Святого Престолу чи Ватикану? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-41
430634
  Троян С. Дипломатія колоніалізму: Гельголанд-Занзібарська угода 1890 р. та ії наслідки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 53-57. – (Історичні науки)
430635
  Ткач Д. Дипломатія конкретних справ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 58-61. – (Історичні науки)
430636
   Дипломатія Мухаммеда // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 92-114. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
430637
  Машевський О.П. Дипломатія Німеччини під час боснійської кризи 1908 - 1909 років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 144-152. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано німецьку політику стосовно балканського питання та проблеми Чорноморських проток в період боснійської кризи. Показано причини та наслідки успішних дій Німеччини та Австро-Угорщини в цей період і дипломатичної невдачі Росії та ...
430638
  Лаїді Закі Дипломатія Обами: досягнення і розчарування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)
430639
  Гай-Нижник Дипломатія омани й тактика терору: гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 21-44. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
430640
  Діптан І. Дипломатія Пилипа Орлика: витоки, сутність, уроки для сьогодення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 181-197. – ISSN 2075-1222


  У статті з2ясовуються засади, сутність, причини невдач і прорахунків зовнішньополітичної діяльності гетьмана Пилипа Орлика
430641
  Даниленко О. Дипломатія радянської України (1920-і рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 228-232. – ISBN 978-966-171-90295
430642
  Григор"єва Т. Дипломатія Речі Посполитої напередодні та під час польсько-османської війни 1672-1676 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 42-46. – ISSN 1996-5931
430643
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла 2 : монографія / В.А. Козлов. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-621-411-2
430644
  Козлов В.А. Дипломатія святого престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Козлов В.А.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
430645
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Козлов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 213л. + Додатки: л.189-213. – Бібліогр.: л.154-188
430646
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне і світське у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 121-128


  Статтю присвячено аналізу ролі, основних напрямів, форм, методів і змісту дипломатії Святого Престолу в сучасній системі міжнародних відносин.
430647
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-39
430648
   Дипломатія сучасної України : Енциклопедичний довідник. – Київ, 1997. – 86с.
430649
  Ціватий В. Дипломатія та дипломатична служба Китайської Народної Республіки в умовах глобалізаційного простору: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-53
430650
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 26-30
430651
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 42-45
430652
  Пиріг Р. Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 52-55


  "Артхашастра" - це древній індійський трактат про державність і політику, який був вірогідно написаний Пандітом Чанакья (бл.350-283 до н. е.), радником імператора Чандраупта Маурья.
430653
  Шинкарук О.В. Дипломатія України в контексті проблеми соборності української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 74-75
430654
  Вєдєнєєв Д. Дипломатія Української держави доби Центральної Ради // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-51
430655
  Ковальчук М. Дипломатія Української держави у контексті завершення Першої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 197-230. – ISBN 966-7522-07-5
430656
  Дацків І.Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 346-355
430657
  Кучик О.С. Дипломатія УНР-ЗУНР в період українсько-польської війни 1918-1919 років // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 18-21.
430658
  Білоусов М.М. Дипломатія УРСР // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 605-606. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
430659
  Чорномирдін Віктор Дипломатія Чорномирдіна : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Росії в Україні В. Чорномирдіним] / Чорномирдін Віктор, Юрченко Ігор; розмовляв І. Юрченко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 0130-5212
430660
  Кулініч М. Дипломатія як мистецтво // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-29
430661
  Порошенко Петро Дипломатія як мистецтво неможливе робити реальним // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 6-9
430662
  Мошкола Я.М. Дипломатія як складова зовнішньої політики держави у контексті вітчизняних політологічних досліджень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 297-303. – ISSN 2226-3209
430663
  Пономаренко О. Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені останні зміни,що відбуваються в дипломатичному дискурсі, а також результати дослідження Твіпломатії як нової форми віртуальної інституційної комунікації у дипломатії.
430664
  Ціватий В. Дипломатія: майстерність слова, мистецтво дій, мовленнєва комунікація // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 30-33
430665
  Передерієв Є. Дипломатія: політика та економіка // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-146.
430666
  Чекаленко Л.Д. Дипломатія: Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник : навчальний посібник / Л.Д. Чекаленко ; Межрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-608-731-0
430667
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1967. – 495с.
430668
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1970. – 592с.
430669
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1977. – 575с.
430670
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1988. – 554с.
430671
  Шпанов Н. Дипломаты "Плаща и кинжала" / Н. Шпанов. – Москва, 1952. – 85с.
430672
  Могилевский С.А. Дипломаты ленинской школы / С.А. Могилевский. – Л., 1969. – 30с.
430673
  Чубарьян А.О. Дипломаты ленинской школы / А.О. Чубарьян. – М, 1982. – 64с.
430674
  Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу / В.Л. Исраэлян. – Москва : Международные отношения, 1990. – 352 с. – ISBN 5-7133-0184-2
430675
  Жуковский Н. Дипломаты нового мира / Н. Жуковский. – Москва, 1982. – 302с.
430676
  Жуковский Н.П. Дипломаты нового мира / Н.П. Жуковский. – 2-е , доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 349с.
430677
  Цыбизов В.Д. Дипломаты. / В.Д. Цыбизов. – Смоленск, 1952. – 179с.
430678
  Стателова Е. Дипломацията на княжество България 1879 - 1886 / Е. Стателова. – София, 1979. – 249 с.
430679
  Андрощук Г. Дипломи бакалаврів і магістрів через плагіат можуть бути анульовані // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 59-60. – ISSN 1608-6422
430680
  Ковальчук С. Дипломи є. Попереду життєві випробування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 липня (№ 123). – С. 9


  В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткували випускний. Довгоочікувані дипломи вручили бакалаврам, спеціалістам та магістрам. На фото Володимир Різун - директор Інституту журналістики. На фото ...
430681
   Дипломи лауреатам // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 2


  Сергій Шкарлет вручив Дипломи та Почесні знаки лауреатам Державної премії України в галузі освіти 2019 року.
430682
  Асанов Н.А. Дипломированная невеста : рассказы / Н.А. Асанов. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 36)
430683
  Готлиб Е.А. Дипломированный электросварщик / Готлиб Е.А. – Москва : Энергия, 1975. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 157. – (Библиотека тепломонтажника)
430684
  Миколюк О. Дипломна дистанція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 18


  Для абітурієнтів із непідконтрольних територій вступну кампанію продовжили до 28 вересня.
430685
  Жук Н.Й. Дипломна робота з української літератури / Н.Й. Жук. – Київ, 1983. – 125с.
430686
  Аршанский В.С. Дипломная практика : повести / В.С. Аршанский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 191 с. : ил.


  Содерж.: Последняя трасса; Дипломная практика
430687
  Юдкевич Л.Г. Дипломная работа по литературе. / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1975. – 32с.
430688
   Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке экономической информации. – М., 1985. – 239с.
430689
  Теличкин Ф.Н. Дипломное проектирование / Ф.Н. Теличкин, В.Н. Приколотин. – Донецк, 1971. – 147с.
430690
  Концевой П.Я. Дипломное проектирование и производственная практика. / П.Я. Концевой. – Воронеж, 1973. – 68с.
430691
   Дипломное проектирование на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. – Москва, 1977. – 176с.
430692
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1984. – 128с.
430693
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1990. – 127с.
430694
  Колкова Н.И. Дипломное проектирование технологов автоматизированных информационных ресурсов: синтез достижений теории и потребностей практики / Н.И. Колкова, И.Л. Скипор // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы становления и развития дипломирования технологов автоматизированных информационных ресурсов (АИР) в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (КемГУКИ) с 1980 по 2011 г. Рассмотрены концептуальные и организационные ...
430695
   Дипломное проектирование.. – Киев, 1973. – 343с.
430696
  Марков Е.С. Дипломное проетирование по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям / Е.С. Марков, Н.Г. Раевская. – М, 1991. – 88с.
430697
  Кирилюк З.В. Дипломное сочинение по русской литературе. / З.В. Кирилюк. – Киев : Вища школа, 1977. – 78 с.
430698
  Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах / Н.А. Сорокин. – Москва, 1986. – 125с.
430699
  Мараш Я.Н. Дипломные работы по истории СССР и истории БССР : метод. пособие / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1988. – 96с.
430700
  Коноплева М.С. Дипломные работы по черчению. Для студ.-заоч. худ.-граф. фак-тов пед. ин-тов / М.С. Коноплева. – М., 1965. – 20с.
430701
  Згуровський М.З. Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 67-76. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
430702
  Шахмагонов Н.Ф. Дипломы выдала война / Н.Ф. Шахмагонов. – М, 1986. – 159с.
430703
  Донец С. Дипломы донецьких вузов не годятся даже для Донецка / С. Донец, В. Зайцев // Сегодня. – Киев, 2016. – 8 сентября (№ 168). – С. 6


  В оккупированном Донбассе университеты едва набирают студентов. За парты садятся боевики.
430704
   Дипломы лауреатов : ХІІ Международная ежегодная премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-87
430705
  Шестоперова В. Дипломы получим по скайпу // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 мая (№ 104). – С. 4


  Новшество от Минюста: школы, ПТУ и вузы смогут учить по интернету, выдавая госаттестаты.
430706
  Розман Г.А. Диполоны в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... докт. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Розман Г. А. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20 с.
430707
  Поперенко Л.В. Дипольна модель пробою міжелектродного проміжку / Л.В. Поперенко, З.П. Корольова, О.М. Борбат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Пробій міжелектродного проміжку відбувається в результаті електромагнітного вибуху з викидом речовини катода у вигляді асиметричних диполів з домінуванням електронного заряду.
430708
  Солдатов Б.И. Дипольная поляризация в переохлажденных органических жидкостях и их свойства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солдатов Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 19 с.
430709
  Мышьякова И.М. Дипольная релаксация в олигомерах со спицифическим межмолекулярным взаимодействием в каучуколигомерных композициях на их основе. : Автореф... канд.хим.наук: 01.04.19 / Мышьякова И.М.; Ан УССР.Ин-т химии высоко-молекул.соедин. – Киев, 1990. – 15л.
430710
  Гуревич Ю.М. Дипольная электрическая корреляция на рудных месторождениях / Ю.М. Гуревич. – Свердловск, 1972. – 76с.
430711
  Грабовська Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.16 / Грабовська (Куліч) Є.В. ; НАН України ; Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
430712
  Гайович Ігор Юрійович Дипольні т обінні спінові хвилі в анізотропних неоднорідних епітаксіальних феритових плівках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
430713
  Нижник В.В. Дипольно-сегментальна релаксація в кополімерах - роль зовнішніх факторів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Л.П. Лінець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив відпалення в умовах дії постійного електричного поля на діелектричні параметри дипольно-сегментльної релаксації плівок кополімерів ВХВД та САН. В результаті накладання теплового та електричного полів відбувається зміна міжмолекулярної ...
430714
  Захаров В.Х. Дипольное индуктивное профилирование с амплитудно-фазовыми измерениями при поисках и разведке сульфидных руд / В.Х. Захаров. – Л., 1967. – 156с.
430715
   Дипольное электромагнитное профилирование : Методическое руководство. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
430716
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование : (руководство при геол. картировании, поисках и разведке полезных ископаемых) / И.М. Блох. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 191 с., [8] л. граф. : граф. + Прил.: Альбом палеток теоретических графиков дипольного электропрофилирования. 33 л. в папке 40*27 см. – Библиогр. в конце книги
430717
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование : ( Руководство при геологическом картировании, поисках и разведке полезных ископаемых) / И.М. Блох. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 191с.
430718
  Гайович Игьрь Юриевич Дипольные и обменные спиновые волны в анизотропных неоднородных эпитаксиальных ферритовых пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Игьрь Юриевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 210л. – Бібліогр.:л.197-210
430719
  Ладынин А.В. Дипольные источники главного геомагнитного поля // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 634-649 : рис., табл. – Библиогр.: с. 647-649. – ISSN 0016-7886
430720
  Демин В.В. Дипольные модификаторы мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Демин В. В.; Дёмин В. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1973. – 27с.
430721
  Минкин В.И. Дипольные моменты в органической химии / В.И. Минкин, О.А. Осипов, Ю.А. Жданов. – Ленинград : Химия, 1968. – 247 с.
430722
   Дипольные моменты в химиии комплексных соединений / Ростовский-на Дону Трудового Красного знамени госуд. ун-тет; О.А.Осипов, А.Д.Гарновский, В.И.Минкин и др. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1976. – 224с.
430723
  Шепель А.В. Дипольные моменты и строение некоторых геретоциклических соединений (оксодиазолов, оксазолов, пиразоолв) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шепель А. В.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1968. – 19л.
430724
  Кочергина Л.А. Дипольные моменты и строение некоторых замещенных нафталина : Автореф... канд. хим.наук: / Кочергина Л.А.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1960. – 12л.
430725
  Шавша Т.Г. Дипольные моменты и структура эфиров некоторых неорганических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Шавша Т.Г.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Научно-исслед. хим. ин-т им. А.М.Бутлерова. – Казань, 1950. – 12 с.
430726
   Дипольные частотные зондирования двухслойной среды : методические рекомендации. – Новосибирск
Ч. 1. – 1980. – 124с.
430727
  Маломуж Н.П. Дипольный момент димера воды / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1251-1256. – ISSN 0044-4537
430728
  Колесников М.С. Дипонегоро / М.С. Колесников. – Москва, 1962. – 208с.
430729
  Грабовський В. Диптих єдності : есе // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 134-140. – ISSN 0868-4790
430730
  Юркевич Є. Диптих пам"яті // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  У Меморіальному комплексі "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни" було відкрито художньо-документальний виставковий диптих "У спільній боротьбі проти фашизму", присвячений 70-річчю партизанського руху в Україні в період Великої ...
430731
  Панченко В.П. Диптих про втрачену свободу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 55-63. – ISSN 1996-5931


  Автор досліджує процес девальвації творчості Павла Тичини і Юрія Яновського в атмосфері тоталітарного тиску на особистість. The author researches the process of the devaluation of Pavlo Tychyna’s and Yuriy Yanovsky’s work in the atmosphere of ...
430732
  Халтрин-Халтурина Диптих С.Т. Кольриджа "Кристабель" и милтоновские традиции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 24-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
430733
  Шевельов Ю. Диптрих про книжки з подвійним дном // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 201-205. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
430734
  Мацука О. Дипфейк - нові можливості, або Революція у фальсифікаціях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 3


  "Викривлення інформації з метою вплинути на свідомість мас практикується давно і досить успішно. Слова-неологізми - "фейк", "постправда" і зовсім свіже "дипфейк" - вказують лише на вдосконалення технологій, а зовсім не на новизну явища".
430735
  Шилова М. Директ-маркетинг в системе продаж компании // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 9 (169). – С. 61-70
430736
  Калашник В. Директ-маркетинг в Украине: перспективы развития отрасли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 43-45
430737
  Карасев Д. Директ-маркетинг, или Заставьте потребителя поверить // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-60
430738
  Бабире О.В. Директив та квеситив як носії прагматичної спрямованості банерної реклами (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 73-77


  У статті подається аналіз банерної реклами з точки зору прагмалінгвістики, особлива увага приділяється найхарактернішим типам мовленнєвих актів для цього виду реклами – директиву та квеситиву. В статье подается анализ баннерной реклами с точки зрения ...
430739
  Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
430740
  Комзюк Л.Т. Директива 2012/28/ЕС в контексте осуществления Цифровой повестки дня для Европы // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 1 (33). – С. 14-18. – ISSN 2072-4322
430741
  Озеран А. Директива 2013 /34/ ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 2-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
430742
   Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22.05.2001 г. по гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 113-133. – ISSN 1560-7976


  Доступность информации и авторское право. Директива принята в целях гармонизации средств правовой охраны авторских прав и смежных прав с учетом особенностей информационного общества
430743
  Феліцина С. Директива Європейського Союзу про захист прав інтелектуальної власності / С. Феліцина, І. Антіпіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-53. – ISSN 1608-6422
430744
  Андрощук Г. Директива ЄС з авторського права: статті, що викликають занепокоєність власників торгових марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 25-27. – ISSN 1608-6422


  Факт існування Комітету з авторського права в INTA (міжнародна асоціація торгових марок) вказує на те, що власники брендів повинні бути зацікавлені у найбільш суттєвій зміні законодавства Європейського Союзу про авторське право – прийняття нової ...
430745
  Капіця Ю. Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові виміри чи нові випробовування? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – C. 6-22
430746
  Абдуліна І. Директива ЄС про авторське право в умовах цифрового ринку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 8-12. – ISSN 1608-6422
430747
  Андрощук Г. Директива ЄС про фальсифіковані ліки набрала чинності // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
430748
  Коршун О.Т. Директива про авторське право на єдиному цифровому ринку: окремі питання впровадження норм директиви ЄС в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 80-91. – ("Право" ; вип. 33). – ISSN 2312-1661
430749
  Мацкевич О. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.43-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
430750
  Кушерець Д.В. Директива про поглинання: організаційно-правові засади регулювання процесів поглинань в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 2220-1394
430751
  Дмитренко О.Л. Директиви в категоріальній системі комунікативних одиниць // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 123-133. – Бібліогр.: 36 назв.
430752
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси, 2011. – 407 л. + Додаток: л. 221-407. – Бібліогр.: л. 189-220
430753
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 16 назв
430754
   Директиви делегації України на проведення переговорів у форматі Україна - США - ЄС - РФ // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-966-8495-47-2
430755
  Бомчак Я.О. Директиви Європейського Союзу у сфері екології та роль органів місцевого самоврядування у їх реалізації // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 15-17
430756
  Виговський О.І. Директиви ЄС як інструмент правового регулювання випуску та розміщення цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 96-102
430757
  Ковінька О.І. Директиви і корективи : гуморески / О.І. Ковінька. – Львів : Каменяр, 1965. – 80 с.
430758
   Директиви на десетия конгрес на Българската Комунистическа партия за социално-икономическото развитие на Народна республика България през годинитб на шестата петилетка 1971-1975 г. : Приети единодушно от X конгрес на БКП на 24.IV.1971 г. – София : Партиздат, 1971. – 63 с.
430759
   Директиви про бібліотечну справу : Збірка офіційнх документів. – Київ : УНІК, 1935. – 360 с.
430760
   Директиви щодо застосування Збройних Сил України // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-8495-47-2
430761
  Чумак В. Директивні висловлення в епістолярії Лесі Українки / В. Чумак, С. Шевель // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 246-252. – ISSN 2413-0923


  У статті проаналізовано основні прагмасемантичні типи директивних висловлень в епістолярії Лесі Українки, зокрема виділені висловлення із семантикою прохання, некатегоричної вимоги, поради, заборони та побажання; систематизовано граматичні засоби ...
430762
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
430763
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223л. – Бібліогр. : л.213-223
430764
  Міцан Т.В. Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2004. – Вип.9. – C. 14-28
430765
   Директивный материал по проведению смотров работы Дворцов, Домов культуры, клубов, библиотек и IX республиканского смотра художественной самодеятельности Чечено-Ингушской АССР.. – Грозный, 1971. – 41с.
430766
   Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы. – Москва, 1952. – 32 с.
430767
   Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. – Москва, 1966. – 80с.
430768
   Директивы XXIV з"їзду КПРС п"ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1971-1975 роки. – Київ, 1971. – 80 с.
430769
  Косыгин А.Н. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1971. – 80с.
430770
  Савельев М. Директивы ВКП (б) в области хозяйственной политики за десять лет (1917-27 г. г.) / М. Савельев. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 469 с.
430771
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании : Сборник документов за 1917-1947 гг. / Сост. канд. пед. наук Н.И. Болдырев. – Вып. 2. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947. – 304 с. – Библиогр.: с. 282-284
430772
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном образовании : сборник документов за 1917-1947 г. / сост. Н.И. Болдырев. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии Педагогических наук РСФСР
Вып. 1. – 1947. – 320 с.
430773
   Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения : вопросы нар. просвещения в Основных директивах съездов, конф-ций, совещаний Центр. ком-та и Центр контрольной комиссии ВКП(б). – 3-е изд., пересм. и доп. – Москва ; Ленинград : Нарком. просвещения РСФСР ; Огиз. [Учгиз], 1931. – 496 с.
430774
   Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам. – Москва-Л., 1931. – 878с.
430775
   Директивы Главного командования Красной Армии (1917-1920).. – М., 1969. – 884с.
430776
   Директивы и стимулы в механизме управления экономикой.. – М., 1969. – 176с.
430777
   Директивы ІХ съезда Социалистической единой партии Германии по пятилетнему плану развития народного хозяйства ГДР на 1976-1980 годы.. – Берлин, 1976. – 260с.
430778
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
1. – 1971. – 787с.
430779
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
2. – 1972. – 804с.
430780
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
430781
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
430782
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
4. – 1978. – 728с.
430783
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. – Москва
Т. 2 : 1929-1945 годы. – 1957. – 888с.
430784
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам.. – Москва
Т. 3. – 1958. – 704с.
430785
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957. – Москва
Т. 1. – 1957. – с.
430786
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957 гг.. – Москва
Т. 4. – 1958. – 864с.
430787
   Директивы по шестому пятилетнему плану социально-экономического развития Народной Республики Болгарии на 1971-1975 годы.. – София, 1971. – 52с.
430788
   Директивы Х съезда СЕПГ по пятилетниму плану развития народного хозяйства ГДР на 1981-1985 годы. – Dresden : Verlag zeit im bild, 1981. – 13-36с.
430789
   Директивы ХХIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. – Москва, 1971. – 80 с.
430790
   Директивы ЦК ПОРП к VI съезду партии, принятые на заседании пленума 4 сентября 1971.. – Варшава, 1971. – 119с.
430791
   Директор-организатор учебно-воспиательного процесса в профессионально-техническом училище.. – М., 1969. – 46с.
430792
   Директор-організатор Інституту академік НАН України Валерій Михайлович Геєць // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 393-397. – ISBN 978-966-02-8705-1
430793
  Жабинец И.М. Директор-профтехучилища-организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса / И.М. Жабинец. – Москва, 1984. – 79 с.
430794
  Караковский В.А. Директор - учитель - ученик / В.А. Караковский. – Москва, 1982. – 96 с.
430795
  Алешин С.И. Директор : пьеса в 4-х действ., 9 картинах / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1951. – 112 с.
430796
  Сергеева Елена Директор "Октябрьской" Виталий Бабушкин : Главная проблема - стереотипность мышления. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 10-11 : Фото
430797
  Лозко А. Директор "у законі" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 11
430798
  Каневский М З. Директор Арктики / М З. Каневский. – Москва : Политиздат, 1977. – 62с.
430799
  Дудар Є.М. Директор без портфеля : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 229 с.
430800
  Глибицька С. Директор бібліотеки - Герой Радянського Союзу // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 48-49. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Дмитру Андрійовичу Ушакову (1919-2011), директору Центральної наукової бібліотеки Харківського університету.
430801
  Люм С. Директор большого завода / С. Люм. – Свердловск, 1942. – 88с.
430802
   Директор в on-line // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти Інституту журналістики під час сесії ставлять питання своєму директорові Володимиру Володимировичу Різуну.
430803
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1985. – 184с.
430804
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1988. – 276с.
430805
  Аунапу Ф.Ф. Директор завода, его основные функции и методы работы / Ф.Ф. Аунапу. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с. – (Библиотечка хозяйственного руководителя)
430806
  Адеишвили А.Н. Директор занят : юморист. рассказы, юморески / Автандил Адеишвили ; авторез. пер. с груз. Н. Лабковского. – Москва : Правда, 1986. – 46 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 10)
430807
  Дубов В.А. Директор и общественные организации профтехучилища / В.А. Дубов. – М, 1986. – 62с.
430808
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2003
430809
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2003
430810
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2003. – Додаток: CSO-Тематический выпуск по информационной безопасности. Лето 2003
430811
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7-8. – 2003
430812
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2003
430813
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2003
430814
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2003
430815
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2003
430816
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2004
430817
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 2. – 2004
430818
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 3. – 2004
430819
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2004
430820
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2004
430821
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2004
430822
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7. – 2004
430823
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 8. – 2004
430824
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2004
430825
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2004
430826
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2004
430827
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2004
430828
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2005
430829
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 2. – 2005
430830
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 3. – 2005
430831
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 4. – 2005
430832
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 5. – 2005
430833
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 6. – 2005
430834
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 7. – 2005
430835
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 8. – 2005
430836
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 9. – 2005
430837
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 10. – 2005
430838
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 11. – 2005
430839
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 12. – 2005
430840
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 1. – 2006
430841
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 2. – 2006
430842
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 3. – 2006
430843
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 4. – 2006
430844
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 5. – 2006
430845
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 6. – 2006
430846
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 7. – 2006
430847
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 8. – 2006
430848
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 9. – 2006
430849
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 10. – 2006. – + Вкл.: it Проспект о технолог. и продуктах Sun Microsystems. Осень 2006
430850
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 11. – 2006
430851
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 12. – 2006
430852
  Різун В. Директор Інституту журналістики КНУ ім Тараса Шевченка Володимир Різун: "Наївно вважати, що країна має суспільні проблеми через погану школу" / розмову вела Катерина Мацегора // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 травня (№ 91). – С. 6


  Проблеми сучасної української журналістики.
430853
  Семенюк Г. Директор Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Григорій Семенюк:"Філологи - це подвижники" / інтерв"ю взяв О. Яровий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 8-14 июня (№ 23)


  Директор Ін-ту філології Григорій Семенюк про студентів-філологів.
430854
  Замайч Л. Директор Казрагс / Л. Замайч. – Л., 1936. – 526с.
430855
  Хоцяновский О.И. Директор КПИ М.И. Коновалов (к 150-летию со дня рождения) / О.И. Хоцяновский. – Киев : Випол, 2008. – 164с. – (Славные имена Киевского политехнического института). – ISBN 978-966-646-093-9
430856
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1948. – 220с.
430857
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1964. – 318с.
430858
   Директор ННДІУВІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 30-31


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ). Петро Петрович Кононенко - директор ННДІУВІ.
430859
  Музичко О. Директор Олександрівського комерційного училища Дмитро Дмитрович Сигаревич (1868 - 1914): сучасник та знайомий Якова Новицького // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 225-236
430860
   Директор освітніх програм Британської Ради в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Директорка освітніх програм Британської Ради Хелен Сільвестер, яка відвідала КНУ імені Тараса Шевченка, зустрілася з проректором із наук.-педаг. роботи (міжнар. зв"язки) П. Бехом та представниками відділу міжнародного співробітництва.
430861
  Илич С. Директор социалистического предприятия / С. Илич. – Новосибирск, 1991. – 82с.
430862
  Шакуров Р.Х. Директор сучасної школи / Р.Х. Шакуров. – К, 1971. – 46с.
430863
  Первенцев А.А. Директор Томилин / А.А. Первенцев. – М, 1979. – 445с.
430864
  Кухарев Н.В. Директор учится...: Обрат. связь в пед. системе. / Н.В. Кухарев. – Минск, 1989. – 157с.
430865
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
430866
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
430867
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
430868
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
430869
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
430870
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
430871
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2003
430872
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
430873
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвип. – Київ, 1999-
№ 2/3 : Освіта Донеччини: сучасні досягнення. – 2004
430874
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
430875
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
430876
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
430877
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
430878
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
430879
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
430880
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
430881
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвипуск. – Київ, 1999-
№ 5/6 : Освіта Дніпропетровщини. – 2005
430882
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
430883
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
430884
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
430885
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
430886
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
430887
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2006
430888
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2007
430889
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
430890
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
430891
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007
430892
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007
430893
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
430894
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
430895
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
430896
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
430897
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008
430898
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
430899
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009
430900
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009
430901
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009
430902
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журна : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2009
430903
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Досвід шкільництва міста-ювеляра: Житомиру-1125 років. – 2009
430904
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009
430905
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010
430906
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010
430907
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2010
430908
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010
430909
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Інноваційна освіта Шевченківського району столиці. – 2010
430910
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2010
430911
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
430912
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – 2011
430913
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2011
430914
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2011
430915
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011
430916
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2012
430917
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – 2012
430918
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2012
430919
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012
430920
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2012
430921
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2012
430922
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2013
430923
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 2. – 2013
430924
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2013
430925
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 4. – 2013
430926
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 5. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ.мовами
430927
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 6. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
430928
  Терешенков Е.Я. Директор школі / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1962. – 167с.
430929
  Сухомлинский В.А. Директор школы - руководитель учебно-воспитательной работы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сухомлинский В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
430930
  Хозе С.Е. Директор школы / С.Е. Хозе. – М., 1979. – 215с.
430931
  Дроздова Е.А. Директор школы в борьбе за качество знаний. / Е.А. Дроздова. – М., 1951. – 31с.
430932
   Директор школы в системе повышения квалификации.. – М., 1983. – 91с.
430933
  Шакуров Р.Х. Директор школы и микроклимат учительского коллектива / Р.Х. Шакуров. – М, 1979. – 48с.
430934
  Шакуров Р.Х. Директор школы и педагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – К, 1975. – 144с.
430935
  Максимова Е.К. Директор школы и педагогический коллектив: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1979. – 76с.
430936
  Березняк Е.С. Директор школы и реформа / Е.С. Березняк. – Киев : Знание, 1988. – 45, [3] с. – Библиогр.: с. 47. – (Сер. 7 "Педагогическая" ; № 1)
430937
  Кабуш В.Т. Директор школы и ученическое самоуправление. / В.Т. Кабуш. – Минск, 1984. – 96с.
430938
  Титов А. Директор Ярославского Демидовского лицея Василий Петрович Зубков и его записки / Составитель А. Титов. – Б. м. : Б. и. – 6 с. – Без тит. л.
430939
  Нагибин Ю.М. Директор. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1970. – 111с.
430940
  Данн П. Директора и дилеммы. Истории с передовой = Directirs" dilemmas / Данн Патрик ; пер. с англ. А.Ю. Сидоренко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – XVIII, 278, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 275-278. - Парал. тит. л. англ. ориг. – Библиогр.: с. 273. – (Эффективный справочник директора ) ( Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 966-8644-85-9
430941
   Директора по логистике взяли курс на прибыль // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 8-11 : фото
430942
  Баранов-Мохорт Директори - студенти / бесіду вів Ю.Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Навіщо людині,успішній в бізнесі чи державному управлінні,ще одна вища освіта? Відповідає народній депутат С. Баранов-Мохорт.
430943
  Радогуз С.А. Директори (ректори) вищих технічних навчальних закладів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. - плеяда визначних учнів та соратників професора В. Л. Кірпічова / С.А. Радогуз, В.М. Скляр // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 70-76. – ISSN 2415-7422
430944
  Сосновська Т.О. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Штрихи до портретів / Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 6. – С. 65-88


  Маючи потужні документно-інформаційні ресурси, Бібліотека відіграє важливу роль у забезпеченні потреб суспільства в інформації. Найяскравішими постатями в історії ХДНБ ім. В.Г. Короленка, на погляд авторів, були директори М.І. Румницька, Г.А. ...
430945
  Сосновська Т. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка: штрихи до портретів / Тетяна Сосновська, Валентина Ярошик // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 43-52. – ISSN 1811-377X


  Із нагоди 125-річчя однієї з найбільших книгозбірень на Сході України - Державного закладу "Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" продовжується публікація розвідок з історії її діяльності.
430946
  Папенко Н.С. Директорія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109-110. – ISBN 966-642-073-2
430947
  Павличко Д. Директорія відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 4-5
430948
  Лютий С.І. Директорія та Трудовий конгрес УНР: інституційна проблема правосуб"єктності (січень 1919 р.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 329-333. – ISBN 978-617-7777-14-3
430949
  Гошуляк А. Директорія Української Народної Республіки // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 323-324
430950
  Пітик Г.А. Директорія Української Народної Республіки і селянство (грудень 1918-лютий 1919) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-146. – ISBN 966-614-021-7
430951
  Рум"янцев В. Директорія Української Народної Республіки та пошуки стратегії державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 143-151. – ISSN 1993-0909
430952
  Яневський Д. Директорія УНР як міф // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 221-233. – ISBN 966-02-0276-8
430953
  Подковенко Т.О. Директорія УНР: формування засад української державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-40.
430954
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр. : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.166-184
430955
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: Формування засад Української державності в 1918-1920 рр. : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
430956
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-78-1(Т.1)
Т. 1. – 2006. – 689с. – Пар. тит. арк. англ. мовою
430957
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-79-X (Т.2)
Т.2. – 2006. – 744с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
430958
  Ягодинська М. Директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам"яток культурної спадщини Марина Ягодинська: "З початку ХХІ століття ми змогли збільшити на майже півтори тисячі кількість археологічних пам"яток" / спілкувався Микола Шот // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 12 травня (№ 95). – С. 6


  "ЗМІНА, що вноситься у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, ...
430959
  Кулагин Г.А. Директорские будни. / Г.А. Кулагин. – М., 1984. – 224с.
430960
  Калинин И.М. Директорские университеты / И.М. Калинин. – Москва, 1988. – 128 с.
430961
  Абчук В.А. Директорский "хлеб" : занимательно об управлении / Абчук В.А. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 205. [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 208
430962
  Исмаилов Бурхан Директоры школы -Хабиба Каримова. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1968. – 24с.
430963
  Четаев Д.Н. Дирекционный анализ магитотеллургических наблюдений / Д.Н. Четаев. – М, 1985. – 228с.
430964
  Коцарев О. Диригент soft power: на згадку про Осипа Зінкевича // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 29-33
430965
  Суржина Н.А. Диригент Борис Афанасьєв: Дніпропетровський період творчості (1984 - 1992 рр.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 111-114. – ISSN 2226-3209
430966
  Фея О. Диригент вищої освіти. У який спосіб можна змінити якість науки в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Про роботу та структуру Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
430967
  Чучман В. Диригент Євген Вахняк: творчі контакти з сучасниками // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 113-124. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794
430968
  Карась Г. Диригент і композитор Степан Гумінілович: в 100-ту річницю від дня народження // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 134-139. – ISSN 2224-0926
430969
  Павлюк І. Диригент невидимого часу // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710
430970
  Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 54-59. – ISSN 2224-0926
430971
  Забужко О.С. Диригент останньої свічки : Поезії / О.С. Забужко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 138с.
430972
  Ферендович М. Диригентська діяльність Адама Солтиса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-124. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
430973
  Халавчук В.Й. Диригентська ритміка як основа формування художньо-виконавського апарату студента // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 44-49. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
430974
  Петрик С.В. Диригентська техника як важливий компонент мистецтва диригування // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 260-268
430975
  Лошков Ю.І. Диригентське виконавство та кріпацькі капели в Україні (до ХІХ ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 186-196. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
430976
  Лошков Ю.І. Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури 18-19 ст. : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Лошков Ю.І.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 29 назв
430977
  Драган О.В. Диригентський архетип у виконавсько-інтерпретаційному процесі: експлікація філософських знань у сферу музичної освіти // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 22-28. – ISSN 2413-5402
430978
  Мурза С.А. Диригентський жест як інструментально-виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мурза Світлана Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
430979
   Диригентський порадник. – Львів : Український видавничий інститут. – 240 с.
430980
  Чучман В.М. Диригентський почерк Євгена Вахняка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 263-269. – ISSN 2312-4679
430981
  Мартинюк Анатолій Кирилович Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мартинюк А.К.; Харківськ. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
430982
  Карась Г.В. Диригентсько-хорова школа Олександра Кошиця як соціокультурний феномен // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 70-84
430983
  Мороз Леся Василівна Диригентсько-хорове мистецтво Галичини другої половини 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мороз Л.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
430984
  Арие М.Я. Дирижабли / Арие М.Я. – Киев : Наукова думка, 1986. – 262 с. – Библиогр.: с. 258-261
430985
  Ассберг Ф.Ф. Дирижабль в Арктике / Ассберг Ф.Ф., Кренкель Э.Т. – Москва ; Ленинград : Госмашметиздат, 1933. – 88 с.
430986
  Арие М.Я. Дирижабль нового поколения / М.Я. Арие, А.Г. Полянкер. – Киев : Наукова думка, 1983. – 173 с. – Библиогр.: с. 169-170. – (Научно-популярная литература)
430987
  Пазовский А.М. Дирижер и певец / А.М. Пазовский. – М., 1959. – 159с.
430988
  Каюков В.А. Дирижерская деятельность : условия успеха : социально-культурная деятельность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 113-118. – ISSN 2073-9702


  В статье дана попытка осмысления феномена успешной дирижерской деятельности. Разбирается природа дирижерского жеста. Анализируется сущность и специфика дирижирования в театре, на концертных площадках. Рассматривается эволюция профессии дирижера, а ...
430989
  Безбородова Л.А. Дирижирование : учеб. пособие для пед. мн-тов по спец. № 2119 "Музыка" / Л.А. Безбородова. – Москва : Просвещение, 1985. – 176 с.
430990
  Пинегин Б.В. Дисбактеориозы кишечника / Б.В. Пинегин. – М, 1934. – 1447с.
430991
  Апихтіна О.Л. Дисбаланс мікро- і макроелементів в органах імунної системи за умови експозиції хлоридом кадмію та наночастинкамисульфіду кадмію (експериментальне дослідження) / О.Л. Апихтіна, К.П. Козлов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-7477
430992
  Викторенков Р.Д. Дисбаланс рынка трудовых ресурсов // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-434-364-7
430993
  Дмитрик В.В. Дисбаланс системи протеолізу за патології раку сечового міхура : дис. ... д-ра філософії : 091 / Дмитрик Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 161 арк. – Додатки: арк. 158-161. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 122-157
430994
  Литвицький В. Дисбаланс, або платіжний дефіцит : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 9-13 : Рис.
430995
  Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
430996
  Крючкова І.В. Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
430997
  Василевська Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 88-99. – ISSN 1818-5754
430998
  Корнєєв М.В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
430999
  Шинкоренко Т.П. Дисбаланси сукупного попиту в економіці України / Т.П. Шинкоренко, Т.М. Макушенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
431000
  Китык В.И. Дисгармоничные складки осадочных толщ : Опыт морфологической типизации / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1979. – 127с.
<< На початок(–10)431432433434435436437438439440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,