Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
428001
  Малігон А. "Дівчинко з передмістя, як же ти... не змінилась..."; Потоп; Як тобі не-живеться?; Реанімація; І ніколи - ти чуєш?; "Рвалася, поспішала... З"їхала, докотилась..."; "І коли вона каже, що хоче йому народити..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 273-278
428002
  Алєксандрова О.В. "Дідахе", або "Вчення Господа через дванадцять апостолів до язичників" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 229. – ISBN 966-316-069-1
428003
  Нікітенко К. "Діди будували" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 15


  "Про стиль, методи і наслідки радянської індустріалізації. Свого часу радянська пропаганда чимало зробила для того, щоб певна частина населення СРСР щиро вважала, що живе "у найвільнішій і найщасливішій країні". Російська пропаганда і нині не ...
428004
  Ісакова Л. "Дідова казка" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 29
428005
  Грабовський С. "Дідусь Корній" в інтер"єрі доби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 9


  Про те, яким непростим був "дитячий" письменник Чуковський.
428006
  Горбаль М. "Дідух" ("дід"), кутя в різдвяній обрядовості Лемківщини. Типологія та семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 218-226. – ISSN 1028-5091
428007
  Коваль Н. "ДієСлово" - перший житомирський книжковий форум // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 57-62


  "Форум видавців давно не тільки книжкова чи культурна подія, це місце для обговорення важливих суспільних проблем. У межах кожного тематичного форуму відбуваються дискусії, лекції, презентації книжок, спілкування з експертами. 10-12 березня в Житомирі ...
428008
  Романенко О. "Дізнайся про мене більше": еволюція від феміністичного роману до жіночої прози в українській літературі ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спільні та відмінні риси феміністичної прози і жіночої масової літератури. Common and different lines of feministic prose and woman"s mass literature are analysed.
428009
  Сірук М. "Дії Росії на Донбасі він однозначно засуджує" / М. Сірук, О. Щерба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 89). – С. 3


  Експерт - про очікування від нового президента Австрії з російським корінням Александера Ван дер Беллена.
428010
  Войцеховська Т. "Дійствія презільної брані" Г. Граб"янки як пам"ятка барокового історіописання // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 465-469. – ISBN 978-966-171-795-3
428011
  Реутова М. "Дійство про Юрія-Переможця" Юрія Косача: номінативний аспект авторської стратегії діалогізму // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 40-53. – ISSN 2308-1902
428012
  Принь О.В. "Дійте з божою поміччю на користь України": невідомі листи Федіра Ернста до Аделаїди Артюхової (1927-1929) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 35. – С. 13-30. – ISSN 2227-183Х
428013
  Шаповал Ю.Г. "Діло" (1880-1939)- перша українська щоденна газета : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнарод. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 68с.
428014
  Шаповал Ю.Г. "Діло" (1880-1939) : поступ української суспільної думки / Ю.Г. Шаповал; НАНУ ; МОУ ; НДЦ періодики Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника ; Фак-т журналістики Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 383 с. – ISBN 966-02-0009-2
428015
  Бушанський Валентин "Дім без господаря" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10


  18 квітня - День пам"яток історії та культури.
428016
  Бушанський Валентин "Дім без господаря" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10


  18 квітня - День пам"яток історії та культури.
428017
  Ричка В. "Дім мудрості" князя Ярослава: Софійська Оранта - стіна непорушна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 20
428018
  Ричка В. "Дім мудрості" князя Ярослава: Софійська Оранта - стіна непорушна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 20
428019
  Оляндер Л.К. "Дім поета як архетипна міфологема російської літературної мемуаристики ХХ століття" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 246-248. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
428020
  Шамраєва А.М. "Дім спеціалістів" початку 1930-х років на проспекті Перемоги, 30 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 53-60. – ISSN 2078-0133
428021
  Сантоліквідо А. "Дім у повітрі " : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 163-168. – ISSN 0208-0710
428022
  Сірук М. "Дім у тріщинах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 3


  Чому Макрон захищає своє рішення повернутися в РЄ Росію, яка руйнує цю організацію і не поділяє її принципів.
428023
  Кобчінська О.І. "Дім як бездомність" у романах Тагара Бен Джеллуна "Partir" та "Au pays" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 369-375


  У статті сфокусовано увагу на проблемі еміграції у двох романах франко-магрибського письменника Тагара Бен Джеллуна. Такі атрибути еміграції, як культурна подорож, вигнанство та категорія "культурної бездомності", трактуються в контексті кризи ...
428024
  Андріяшик О.Р. "Дім" як основа художнього світу романів Р. Андріяшика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 29-34
428025
  Єгорченко І. "Дітей вчать плагіату ще в школі" / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 січня (№ 12). – С. 10


  Історія з дисертацією Катерини Кириленко викликає дискусію серед науковців: як покласти край цьому явищу, і чому бездіяльне МОН? Коментує старший науковий співробітник НАНУ Ірина Єгорченко. Наскільки поширене явище плагіату, і чи застосовано хоч до ...
428026
  Каганов О.Ю. "Діти – майбутні будівничі комунізму": ідеологічна казуїстика шкільної освіти в Україні (1950-ті – 1991 рр.) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 63-77. – ISSN 2077-1800
428027
  Савіна В.В. "Діти мої, любіть науку і правду" [Заболотний Д.К.] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 10-12


  Д. К. Заболотний - мікробіолог, епідеміолог, Президент Всеукраїнської академії наук (1928-1929 рр.). В 1895-1897 рр. працював на кафедрі загальної патології медичного факультету Університету Св. Володимира.
428028
   [Діонісій Соломос. – Афіни : Аетос, 1953. – 187 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 15])
428029
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис ; пролог Е.Н. Мосхоса. – 3-є вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 291]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 1. – 1994. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою
428030
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – 3-є вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 292]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 2. – 1994. – 365 с. – Видання новогрецькою мовою
428031
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 315]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 3. – 1995. – 474, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
428032
  Атанасіядис Т. [Діти Ніоби : роман / Тасос Атанасіядис. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 316]). – ISBN 960-05-0587-Х
Т. 4. – 1995. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою
428033
  Голобородько Я. Ді-джей української прози Сергій Жадан // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 100-107. – ISSN 0236-1477
428034
  Бедзик Ю.Д. Дівчино моя хороша : оповідання / Юрій Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 212 с.
428035
  Бринський А.П. Дівчисько з Мар"їного гаю / А.П. Бринський. – К., 1979. – 376с.
428036
  Іскорко-Гнатенко Дігтяр С.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 95. – ISBN 978-617-7442-69-0
428037
  Горький М. Дід Архип і Льонька / М. Горький. – Харків, 1929. – 48с.
428038
  Горький М. Дід Архип і Льонька / М. Горький. – Харків, 1932. – 35с.
428039
  Кониський О. Дід Евмен. Оповідання / О. Кониський. – 11--31с.
428040
  Бандера С. Дід і без ордена - Герой України // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 13 квітня (№ 14). – С. 6
428041
  Ручко О. Дід Мороз і всі, всі, всі... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 41-44. – ISSN 2518-7104


  Історія свята Нового Року.
428042
  Галик В. Дід Романа Шухевича - Володимир Шухевич та Іван Франко: до історії взаємин і співробітництва // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 385-404. – ISBN 978-617-7235-56-8


  За епістолярними джерелами до Івана Франка.
428043
  Колас Якуб Дід Талаш : повесть / Колас Якуб. – Київ, 1958. – 224 с.
428044
  Колас Якуб Дід Талаш : повість / Колас Якуб. – Київ : Молодь, 1971. – 202 с.
428045
  Павленко М. Дід умер // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 48-67. – ISSN 0130-1608
428046
   Дідахе або вчення дванадцяти апостолів / Київська духовна академія ; авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. – В кінці кн. О. Кожушний зазнач. як авт. – (Писання Мужів Апостольських = Opera Patrum Apostolicorum). – ISBN 978-966-2371-10-9
428047
   Діденко Віктор Павлович (1936-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133. – ISBN 978-966-439-754-1
428048
   Діденко Віктор Павлович (1936-1980) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 145. – ISBN 978-966-933-054-3
428049
   Діденко Микола Маркович (1944-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133. – ISBN 978-966-439-754-1
428050
   Діденко Микола Маркович (1944-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
428051
   Діджитал-діалог "Мирні обрії освіти" // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41)
428052
  Андрушкевич З.М. Діджиталізація - дієвий інструмент комунікативної політики підприємства в період пандеміЇ COVID-19 / З.М. Андрушкевич, В.М. Нянько, О.В. Сітарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 15-18. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
428053
  Євстрат"єв С. Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 133-142. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
428054
  Недільська Л.В. Діджиталізація агробізнесу: тенденції та джерела фінансування / Л.В. Недільська, Д.О. Оленюк // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 26-32. – ISSN 2663-2144
428055
  Клаус Я. Діджиталізація Балтії триває повним ходом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 35 (667), 28.08.-3.09.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Цифрові державні установи, домашнє навчання й телемедицина - технічний поступ естонців, литовців і латвійців сприяє успішному доланню кризи. цифрові рішення тут не в новинку.
428056
  Королюк Т.М. Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи / Т.М. Королюк, О.Р. Мазуренок // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3 (70). – C. 59-70. – ISSN 2409-8892
428057
  Диба М.І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 50-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
428058
  Забаштанська Т. Діджиталізація маркетингових інструментів підприємств спортивно-оздоровчої сфери // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 115-123. – ISSN 2411-5215
428059
  Сухонос В.В. Діджиталізація освіти в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняна перспектива впровадження / В.В. Сухонос, Ю.В. Гаруст, Я.А. Шевцов // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 79-86. – ISSN 2519-2353
428060
  Харківський В.С. Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 130-136. – ISSN 2074-8922
428061
  Іваниця О. Діджиталізація паспорта: переваги та недоліки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
428062
   Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин : монографія / [А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова, О.І. Рогач та ін.] ; за ред. О.І. Шниркова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 236, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-933-121-2
428063
  Швєдова К. Діджиталізація у банківському секторі України / К. Швєдова, О. Рибак // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 222-229. – ISBN 978-617-7768-14-1
428064
  Марченко Д. Діджиталізація університету / Д. Марченко, О. Брежнєв // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 34-43. – ISSN 1682-2366


  Статтю присвячено практичним крокам, спрямованим на упровадження цифрових технологій у діяльність Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, проаналізовано схожість і відмінності між поняттями електронного університету та ...
428065
  Паєнтко Т.В. Діджиталізація урядової бюрократії в європейських країнах: корупційні ризики та антикорупційні ефекти / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 86-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2305-7645
428066
  Пономаренко І. Діджиталізація фінансового сектору / І. Пономаренко, Л. Рудюк // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (120), травень - червень. – С. 48-52. – ISSN 1606-3732
428067
  Довгодько Т. Діджиталізація як соціокультурний феномен: філософсько-освітній аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 104-110. – ISSN 2308-4634
428068
  Устенко М.О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки / М.О. Устенко, А.О. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 181-192. – ISSN 2075-4892
428069
  Зоць Т. Дідівці - садиба творчості і доброти // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 170-181. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Дідівці знані тим, що тут з 1875 по 1884 роки жив і працював М.І. Костомаров.
428070
  Іскорко-Гнатенко Дідківська Л.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 95. – ISBN 978-617-7442-69-0
428071
   Дідківська Софія Петрівна (1923) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133-134. – ISBN 978-966-439-754-1
428072
   Дідківська Софія Петрівна (1923) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
428073
   Дідковський Валентин Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 89. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
428074
   Дідо-всевідо : Закарпатські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1969. – 240 с.
428075
  Хоменко О. Дідо-всевідо срібних валів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 1, 4


  Пам"яті українського письменника Сергія Плачинди
428076
  Ткач М.М. Дідова полиця : пізнавальні джерела та світоглядні мотиви традиційної культури українців : навч. посібник / Микола Ткач. – Ніжин : [б. в.], 2013. – 456 с. – Бібліогр.: с. 447-453
428077
  Павличко Д. Дідова скрипка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 8
428078
  Астаф"єв О.Г. Дідович Петро Миколайович (- прозаїк) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 679. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
428079
  Кешеля Д.М. Дідові криниці : оповідання для середнього і ст. шкільного віку / Дмитро Кешеля. – Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2017. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-671-467-4
428080
  Кононенко Т.П. Дідро Дені // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 339-340. – ISBN 966-316-069-1
428081
  Льйоса М.В. Дідусь : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 114-117. – ISSN 0320-8370
428082
  Морозова Н.М. Дідусь нації : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/11-12/13


  Організація ООН з питань освіти, науки і культури оголосила 2014 рік роком пам"яті Ісмаїла Гаспринського - видатного кримськотатарського просвітителя і громадського діяча.
428083
  Донченко О. Дідусь Петрусь / О. Донченко. – Київ, 1961. – 24 с.
428084
  Мойсєєва П.М. Дідусь приїхав. / П.М. Мойсєєва. – К, 1984. – 54с.
428085
  Скуратівський В. Дідух / В. Скуратівський. – К., 1995. – 272с.
428086
  Плотнікова Н.В. Дідух як периферійний концепт мікроконцептосфери святки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 58-65


  У статті розглядається вербальне вираження концепту Дідух у складі мікроконцептосфери Святки, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагментконцептуальної картини світу людини зі словників різних типів та етнографічних джерел ...
428087
  Бонеф М. Дідьє - дитина з народу / М. Бонеф. – Харків, 1930. – 126с.
428088
   Дідькові жарти : комедія-феєрія на 3 дії пристосована до української сцени Дм. Грицинським. – Київ : Друк. 1-ої Київ. спілки друк. справи, 1913. – 47 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 11)


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
428089
  Кундзіч О.Л. Діези в ключі! / О.Л. Кундзіч. – К., 1956. – 140с.
428090
  Погудіна К.Є. Діелектрична поведінка систем кополімер стиролу і акрилонітрилу - низькомолекулярні речовини, що містять нітрильні групи / К.Є. Погудіна, Т.М. Базилюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 186
428091
  Загородній А.Г. Діелектрична проникність запорошеної плазми за наявності порошинок різних розмірів / А.Г. Загородній, А.І. Момот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 350-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано кінетичні рівняння для запорошеної плазми, що містить порошинки різних розмірів. Розраховано ймовірності переходу електронів та іонів у такій плазмі з урахуванням поглинання плазмових частинок порошинками. Знайдено явний вигляд ...
428092
   Діелектрична проникність пористих середовищ / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, А.І. Лесьо, С.В. Шостак, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С 399-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена функція розподілу перколяційної складової, яка визначає внесок зв"язаних пор в значення ефективної комплексної діелектричної проникності зволоженого пористого середовища як розв"язок оберненої задачі. Шукана дійсна функція знаходиться з ...
428093
  Мельник Н.П. Діелектрична релаксація і комплексоутворення в системі поліакрилова кислота - перехідний метал / Н.П. Мельник, Т.Г. Єжова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-53. – (Хімія ; Вип. 38)


  Уперше використано метод діелектричної релаксації для вивчення комплексоутворення між іоноген ним полімером і солями перехідних металів. Установлено чітку кореляцію між результатами віскози метричних, ІЧ- спектроскопічних та діелектричних досліджень ...
428094
   Діелектричні властивості деяких каталітичних оксидних систем, опромінених у плазмі високочастотного газового розряду / В.О. Вонсяцький, Л.П. Лінець, С.М. Болєлий, Є.О. Ротер, В.Д. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Хімія ; Вип. 37)


  Методом діелектричної релаксації у широкому температурному інтервалі 293-433 К на частоті 1 кГц вивчено діелектричні властивості каталізатора КС-1 та оксидів ZnO, CuO, Cr2O3, [гамма]-Al2O3, з яких він складається. Проведено оцінку змін діелектричних ...
428095
  Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах / С.В. Шостак, Д.Л. Водоп"янов, Л.Г. Гречко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 412-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розрахована уявна частина ефективної діелектричної проникності (діелектричні втрати) матричних дисперсних систем (МДС) з включенням різної фізико-хімічної природи та форми в наближенні Максвел-Гарнетта. Досліджено (МДС) із сферичними включеннями різної ...
428096
  Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах / С.В. Шостак, Д.Л. Водоп"янов, Л.Г. Гречко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 435-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розрахована уявна частина ефективної діелектричної проникності (діелектричні втрати) матричних дисперсних систем (МДС) з включенням різної фізико-хімічної природи та форми в наближенні Максвел-Гарнетта. Досліджено МДС із сферичними включеннями різної ...
428097
  Шостак Сергій Володимирович Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах та пористих середовищах : Дис. ... канд. фіз.- мат.. наук: 01.04.02 / Шостак Сергій Володимирович; Ку ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 134 л. – Бібліогр.: л.126 - 134
428098
  Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах та пористих середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Шостак С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
428099
  Мельник Н.П. Діелектричні процеси у водорозчинних полімерах та їхніх сумішах / Н.П. Мельник, Н.Є. Загданська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено діелектричні властивості водорозчинних полімерів поліакриламіду (ПАА) та поліетиленоксиду (ПОЕ) та суміші на їх основі. Виявлено для ПАА лише перехід нерелаксаційної природи і встановлено значний вплив залишків сорбованої води на нього. Для ПОЕ ...
428100
  Носолюк В.М. Діелектричні реалкоаційні процеси в твердих полімерах / В.М. Носолюк. – Київ, 1977. – 204с.
428101
   Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу [формула] з шаруватою структурою / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Р.М. Кузьмін, Я.А. Краєвський, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-81. – ISSN 1025-6415
428102
   Діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з введеними in situ гетерополіядерними комплексами Ca/Cu та Sr/Cu / З. Гаголкіна, Є. Лобко, В. Клепко, В. Кокозей, С. Петрусенко, Н. Плюта, В. Овсянкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 15-17. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з гетерополіядерними комплексами, які містять металоцентри CaCu та SrCu. Показано, що рівень діелектричної провідності систем зростає майже у 1,5 рази, порівняно з вихідною ...
428103
  Алєксєєв О.М. Діелектричні та температурні властивості оксипропіл целюлози (ОПЦ) / О.М. Алєксєєв, С.Ю. Ткачов, А.Г. Присяжнюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 19-20
428104
   Діелектричні та теплофізичні властивості кополімерів 9-вінілкарбазолу з ефірами метакрилової кислоти / Л.П. Лінець, Л.М. Федорова, В.Г. Сиромятніков, Ж.Є. Хмельницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано модельні кополімери 9-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами. За допомогою діелектричного та калориметричного методів визначено параметри: тангенс кута діелектричних втрат (tg[дельта]), діелектрична проникність ([іпсилон]), температури ...
428105
  Казміренко Віктор Анатолійович Діелектричні фазообертачі надвисоких частот : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Казміренко В.А.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
428106
  Гончаров С. Діенові синтези / С. Гончаров ; АН УРСР ін-т хімічної тех. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1937. – 83 с.
428107
  Лозовицький О. Дієва виборча система - основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 153-162
428108
  Каба Д. Дієва перевірка // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Як вплинуть гарантії держави щодо незмінності правового режиму на розвиток галузі інформаційних технологій в Україні, можна буде оцінити лише після повноцінного запуску "Дія. Сіті"".
428109
  Тищенко Алла Дієві способи зміцнення здоров"я влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 3 : фото
428110
  Яровий В.І. Дієвість албанського чинника напередодні та в період міжетнічного конфлікту 2001 р. в Республіці Македонія // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 199-207. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
428111
  Бондаренко Василь Дієвість альтернативних механізмів управління виробництвом // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
428112
  Корж І.Ф. Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 20-25
428113
  Сегеда Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструментів як важливий чинник розвитку ринкових відносин // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 101-108. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
428114
  Огонь Ц.Г. Дієвість державного контролю в процесі виконання доходної частини бюджету України : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 48-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
428115
  Велігура І.М. Дієвість друкованого слова / І.М. Велігура. – Київ, 1965. – 108с.
428116
  Міщенко В. Дієвість економічних підойм екологічної політики // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.62-70. – ISSN 0131-775Х
428117
   Дієвість економічного навчання. – Київ, 1980. – 152с.
428118
  Остролуцька Н.А. Дієвість закону про мінімальний фонологічний контраст у флексійних морфах української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 242-248. – Бібліогр.: Літ.: с. 247-248; 31 назва. – ISSN 1729-360Х


  На основі аналізу диференційних та релевантних ознак фонем у сполуках флексійних морфів, здійсненого у програмі Accеss, визначено дієвість закону про мінімальний фонологічний контраст.
428119
  Костюк Б.В. Дієвість і ефективність здійснення аудиту для економічної стабілізації держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 192-196. – ISSN 2222-4459
428120
  Клинчук В.І. Дієвість інституту примирення сторін в адміністративному судочинстві: шляхи вдосконалення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 199-205. – ISSN 2227-796X


  У статті проведено аналіз застосування інституту примирення сторін при ви- рішенні адміністративно-правових спорів. Визначено та охарактеризовано низку ознак, які повинні бути властиві інституту примирення сторін. Висловлено про- позиції щодо внесення ...
428121
  Іванова А.М. Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
428122
  Тимченко О.М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій податкового кодексу : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
428123
  Корж І.Ф. Дієвість міжнародно-правових принципів гласності й транспарентності в процесі реалізації права доступу громадян до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
428124
  Борщ Л. Дієвість нормативно-правових чинників приваблення іноземних інвестицій в Україну : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 20-24. – ISSN 1605-2005
428125
  Цап М.В. Дієвість організаційно-економічного механізму державної структурної політики регулювання імпортозаміщення в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 309-316. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
428126
  Скоблик В.П. Дієвість студентського радикалізму 1960-х рр. у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 142-147. – (Історія ; Вип. 20)
428127
  Щербак С.В. Дієвість судових рішень в Україні: практичні аспекти реалізації // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7361-58-8
428128
  Мегела І.П. Дієгестичний наратор у романі Петера Гандке "Мій рік у нічиїй бухті" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 654-664. – ISBN 978-966-8904-46-2
428129
  Мегела І. Дієгетичний наратор у романі Петера Гандке "Мій рік у нічиїй бухті" // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 482-194. – ISBN 978-966-2763-27-0
428130
  Ле Клезіо Дієго і Фріда / Жан-Марі Ле Клезіо ; [пер. В.М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 215, [5] с. – Сер. засн. 2010 р. – (Карта свiту). – ISBN 978-966-03-5136-3
428131
  Діковська І. Дієздатність фізичних осіб у приватних відносинах з іноземним елементом // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (119), жовтень 2021 р. – С. 135-141
428132
  Лишенюк В.К. Дієздатність як умова трудової правосуд"єктності працівника // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 124-125. – ISBN 978-617-7069-52-1
428133
   Дієзи в ключі. – Київ, 1969. – 320с.
428134
   Діємо! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  В Інституті міжнародних відносин існує чітко налагоджена система студентського самоврядування. Рада студентів та організації в ІМВ постійно проводить різноманітні заходи, покликані єднати студентство шляхом поза навчальної діяльності.
428135
  Гнатюк Г.М. Дієприкметник в сучасній українській літературній мові / Г.М. Гнатюк. – К, 1982. – 248с.
428136
  Коломієць Л.І. Дієприкметник і дієприслівник в історії української мови : (Лекція для студ.-заоч. філ. фак. ун-тів і педагог. ін-тів УРСР) / Л.І. Коломієць, А.В. Майборода ; МВ і ССО УРСР, Науково-метод. каб. по заоч. освіті при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 23 с.


  Авт.: Майборода Анатолій Васильович
428137
  Сингаївська Г.В. Дієприкметник у системі частин мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 331-347. – Бібліогр.: 36 назв.
428138
  Равлюк М.Т. Дієприкметники і дієприслівники в українській мові / Микола Равлюк. – Кіцмань : Чеpнівці: З дpук. Т-ва "Руська pада"
Ч. 1 : Пpо дієпpикметники і дієпpислівники в твоpах Гpигоpія Квітки-Основяненка, Маpка Вовчка. Юpія Федьковича і Василя Стефаника. – 1912. – 78 с.
428139
  Ніка О.І. Дієприслівник у структурі речень староукраїнської мови другої половини XVI -- першої половини XVIIст. (формально-синтаксичний, семантичний та комунікативний аспекти_ : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КУ. – К., 1998. – 18л.
428140
  Ніка Оксана Іванівна Дієприслівник у структурі речень староукраїнської мови другої половини XVI - першої половини XVII ст. (формально синтаксичний, семантичний та комунікативний аспекти) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ніка Оксана Іванівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
428141
  Коць Л.М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові / Л.М. Коць. – Київ, 1964. – 163с.
428142
  Азарова Л.Є. Дієприслівники в український мові: статус, функціонування : монографія / Л.Є. Азарова, Е.С. Сосинович ; МОНУ, Вінницький нац. техн. ун-т; Л.Є. Азарова, Е.С. Сосинович. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 124 с. – ISBN 966-641-125-3
428143
  Барановська О.Д. Дієслівна інвентаризація і параметризація емотивної лексики в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Барановська Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
428144
  Холодьон О.М. Дієслівна лексика й семантика в українських говорах: стан і перспективи дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 63-77. – ISSN 0027-2803
428145
  Вокальчук Г.М. Дієслівна неологія українського футуризму // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 155-161. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
428146
  Козленко І.В. Дієслівна основа та її реалізація в системі словозміни дієслова в сучасній українській мові // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 85-90. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Визначено морфонологічні типи варіантів основи дієслова в сучасній українській мові, а також встановлено число основоформ однієї дієслівної основи. Определены морфонологические типы вариантов основы глагола в современном украинском языке, а также ...
428147
  Калько М. Дієслівна палітра словесного живопису І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 479-485. – ISBN 978-966-793-136-3
428148
  Олешик Л. Дієслівна проблематика у типологічних дослідженнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 55-63. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
428149
  Теплий І.М. Дієслівна репрезентація в англійській мові : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Теплий І. М. ; КУ. – Київ, 1992. – 21л.
428150
  Теплий Іван Миколайович Дієслівна репрезентація в англійській мові (дюахронічний та прагматичний аспекти) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Теплий Іван Миколайович; Мін-во освіти Укр. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 218л. – Бібліогр.:л.191-218
428151
  Щербатюк В. Дієслівна синонімія на означення психічного стану людини в поетичних творах Ліни Костенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 527-531. – ISSN 1728-9572
428152
  Рижих В.І. Дієслівна система арабської літературної мови: неправильні дієслова : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Рижих Володимир Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв
428153
  Мельник І. Дієслівна функційна транспозиція відмінкових форм українського прикметника // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 175-187. – ISSN 2311-5165


  У студії з"ясовано сутність дієслівної функційної транспозиції відмінкових форм українських прикметників; визначено та описано спеціальні засоби, що фіксують уживання прикметників у присудковій функції; виявлено роль аналітичної синтаксичної ...
428154
  Огоновська О.В. Дієслівне заміщення в англійській мові / О.В. Огоновська. – Львів, 1991. – 124с.
428155
  Кобилянська М.Ф. Дієслівне керування в українській мові / М.Ф. Кобилянська. – Чернівці, 1975. – 32с.
428156
  Клименко Н.Ф. Дієслівне основоскладання у контрастивному висвітленні // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 120-132. – ISBN 978-966-489-059-2
428157
  Косицький М.М. Дієслівне основоскладання у сучасній новогрецькій мові у вимірі її аналітизму та синтетизму // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 250-255
428158
  Добжанська Н.І. Дієслівний повтор як спосіб вираження неграничності дії в англійському аспектологічному контексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 89-95. – ISSN 1729-360Х
428159
  Сасинович Е.С. Дієслівники в сучасній українській мові / Е.С. Сасинович. – Київ, 1963. – 108с.
428160
  Івашків С. Дієслівні аугментативи сучасної англійської мови та критерії їх класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 82-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
428161
  Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці: навч. посібник / А.П. Загнітко. – К., 1990. – 129с.
428162
  Вдовін В.В. Дієслівні конструкції з постпозитивом та їх варіативність в сучасних діалектах Великобританії та Америки // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 8-12
428163
  Романова О. Дієслівні предикати звучання в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 538-542. – Бібліогр.: Літ.: с. 542; 5 назв. – ISSN 1728-9572
428164
  Ванівська О. Дієслівні префікси і позначення способів дії // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – № 8. – С.213-223. – Бібліогр.: 15н... – ISBN 966-7444-85-6
428165
  Щербатюк В. Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 372-375. – ISBN 966-8110-14-5
428166
  Магеровська Т.М. Дієслівні синоніми на позначення акту мовлення в байках Микити Годованця // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 33-35
428167
  Каньоса П.С. Дієслівні словосполучення з залежними прислівниками часу // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 78-85
428168
  Ярмолінська М.В. Дієслівні словосполучення як чинник творення ідіостилю (на матеріалі творів М. Матіос, О. Забужко, Л. Костенко) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 414-420


  У статті, на матеріалі творів М. Матіос, О. Забужко, Л. Костенко, розглянуто дієслівні словосполучення, які обтяжуються різноманітними функціями в якості розрізнювальних ознак ідіостилю, а також переосмислені дієслівні словосполучення-тропи. В статье, ...
428169
  Возний Т.М. Дієслівні утворення на -ити (рос. -ить, білорус. -іць (-ыць)) у східнослов"янських мовах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 55-62
428170
  Кшановський О. Дієслівні форми з евіденційним значенням у сучасній перській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Мови з категорією евіденційності на лінгвістичній карті світу згруповано в кілька ареалів, кожен із власними структурними особливостями. Так, мови, розташовані на території від Балканів (албанська, південнослов"янські) до Японських островів формують ...
428171
  Діденко Н.М. Дієслівні форми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 88-102


  У статті розглядаються дієслівні форми третьої особи однини та множини теперішнього і простого майбутнього часу на матеріалі різножанрових пам’яток першої половини XVII ст. The article covers verbal forms of a third person singular and plural present ...
428172
  Кучман І. Дієслівні фразеологічні одиниці каузативної семантики з компонентом "частина тіла" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 32-37. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
428173
  Кальницька Л.В. Дієслівні фразеологічні одиниці у складі сучасної перської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-40. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Закономірності утворення стійких сполучень слів та їх значень складають важливу специфічну особливість кожної мови та привертають до себе увагу все більшої і більшої кількості мовознавців. Але багато важливих проблем фразеології є предметом гострих ...
428174
  Федосій О.О. Дієслівність як стильова ознака малої прози Людмили Тарнашинської // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 333-340


  У статті проаналізовано дієслова, дієслівні форми, що належать до активних мовних засобів, які індивідуалізують мовно-стильову палітру малої прози Людмили Тарнашинської у народно-фольклорному аспекті. В статье проанализированы глаголы, глагольные ...
428175
  Вихованець І. Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 1682-3540
428176
  Семирунчик С.П. Дієслівно-іменні словосполучення у науковому гуманітарному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 142-146. – ISBN 966-8188-08-X
428177
  Скрипник А.В. Дієслова-вербалізатори концепта “AMOUR” у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 381-387


  У статті проводиться аналіз лексико-семантичного змісту дієслів, що вербалізують концепт AMOUR; розглядаються різноманітні семи, що наповнюють даний концепт, виходячи із функціонування дієслів, які відображають почуття любові. В статье проводится ...
428178
  Мялковська Л.М. Дієслова-синоніми із семою "звук" у художніх текстах І. Нечуя-Левицького // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 241-246
428179
  Мялковська Л. Дієслова-синоніми на позначення внутрішнього стану людини у художніх текстах І. Нечуя-Левицького // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 211-219. – ISSN 2304-9383
428180
  Гончарова О.О. Дієслова англійського походження в нідерландській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 212-219


  Унаслідок активної участі в процесах міжкультурної комунікації нідерландська мова зазнає значного впливу англійської – насамперед на лексичному рівні. Для правильного вживання в нідерландських реченнях запозичені слова мають відповідати правилам ...
428181
  Репіна О. Дієслова від іменників культової лексики // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-24. – Бібліогр.: 14н.
428182
  Кремзикова С.Ю. Дієслова деструктивної дії вербалізованих батальних ситуаціях епічного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 122-135


  У статті розглядаються особливості функціонування дієслів деструктивної дії як мовних репрезентантів онтологічної ситуації битви в епічному дискурсі давньофранцузького періоду.
428183
  Любченко Т.В. Дієслова з варіативною валентністю в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 247-250
428184
  Козленко І.В. Дієслова з двома парадигмами словозміни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Розглядаються дієслова з паралельними парадигмами й під парадигмами і причини, що зумовлюють співіснування їх в українській мові.
428185
  Басиров Ш.Р. Дієслова з рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 221-224. – (Філологія)
428186
  Сціра М. Дієслова звучання та їхнє вивчення в курсі української мови як іноземної (на матеріалі творів Івана Франка "Для домашнього огнища" та "Основи суспільності") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 575-582
428187
  Саприкін С.С. Дієслова зі значенням "володіти, мати" в середньоанглійській мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 177-187. – ISSN 2075-2970
428188
  Хрупіна Г. Дієслова зі значенням негативного психічного впливу у сучасній німецькій мові // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 65-73. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
428189
  Василюк О.В. Дієслова із загально-оцінювальним значенням // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-23. – (Бібліотека Інституту філології)
428190
  Киричок К. Дієслова каузації стану натхнення в німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 186-191. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
428191
  Сенів М.Г. Дієслова кількісної семантики в німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 41-49. – ISSN 2075-4205
428192
  Агапій А. Дієслова мовлення в англійській та німецькій мовах / А. Агапій, М. Лукащук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 27-35. – ISSN 2307-633Х
428193
  Ладченко М М. Дієслова мовлення у сучасній німецькій розмовній мові / М М. Ладченко, // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 158-163
428194
  Парасюк Т.В. Дієслова на позначення емоційних станів: функціонально-ономасіологічний аспект / Тетяна Парасюк ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 279, [1] с. : іл. – Додатки: с. 169-259. – Бібліогр.: с. 148-167 та в підрядк. прим.
428195
  Клюєва Н.М. Дієслова на позначення фізичної шкоди в англійській, німецькій, українській та російській мовах // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 63-67. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
428196
  Хрупіна Г.В. Дієслова надприродного психічного впливу у сучасній німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 228-235
428197
  Хрупіна Г.В. Дієслова психічного впливу зі значенням "зміна інтелектуального стану людини" у німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 237-243
428198
  Савчук Т. Дієслова релятивної семантики у текстотворенні О. Довженка (на матеріалі кінововісті "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 292-299.
428199
  Киричок К.О. Дієслова типу ощасливити у різнокультурних мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 128-144


  У статті розглянуто дієслова на позначення каузації стану щастя у німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах, проведено їх порівняльний семантичний аналіз та виявлено специфічні відтінки значень цих дієслів. Проаналізовано ...
428200
  Голубєва Н.А. Дієслова у віршах французькою мовою / Н.А. Голубєва. – К., 1968. – 44с.
428201
  Омельчук С. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з мофології української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2 (113). – С. 13-17


  Статтю присвячено вивченню сутнісних характеристик дієслів у структурі формулювань умови дослідницьких завдань з морфології української мови з урахуванням рівнів когнітивної (пізнавальної) сфери.
428202
  Русанівський В.М. Дієслова, що вживаються в обох видових формах // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23-28. – ISBN 978-966-933-055-0
428203
  Семирунчик С.П. Дієсловно-іменні словосполучення у науковому гуманітарному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 142-146. – ISBN 966-8188-07-1
428204
  Русанівський В.М. Дієслово - рух, дія, образ. / В.М. Русанівський. – К., 1977. – 112с.
428205
  Карпенко М.І. Дієслово : вибрані поезії / М.І. Карпенко. – Київ : Дніпро, 1980. – 256 с.
428206
  Юсікова О.. Дієслово бити у говірках Закарпаття: лексикографічний аспект // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 73-78. – (Серія "Філологічні науки")
428207
   Дієслово в лексикографічній системі / О.Г. Рабулець, Н.М. Сухарина, В.А. Широков, К.М. Якименко; О.Г. Рабулець [та ін.] ; [наук. ред. Г.М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2004. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-257 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-158-0
428208
  Бачишина О. Дієслово як виразник просторової семантики / Ольга Бачишина // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 58-67. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119


  У статті проаналізовано властивість дієслова передавати просторові відношення. Визначено основні типи дієслів із просторовою семантикою, розроблено класифікацію відповідних мовних елементів. Аналіз здійснено на матеріалі української химерної прози.
428209
  Воскрес А.А. Дієслово як головний компонент дієслівно-адвербіального комплексу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 31-37. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
428210
  Семчук Д. Дієслово як частина мови : на матеріалі рослинної символіки "Кобзаря" Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 28-34
428211
   Дієта для людей похилого віку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 20
428212
   Дієта радості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 46-49 : фото
428213
   Дієтичне харчування : підручник / О.І. Черевко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ ; Світ книг, 2016. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359. – ISBN 978-966-2678-42-0
428214
   Дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла та гіперінсулінемією / В.Н. Кромарьова, Л.Н. Полонська, І.О. Меркулова, Ю.В. Тиравська, В.Г. Лизогуб // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 31-35. – ISSN 2224-1485
428215
  Бандурович К. Дієтологія- професія здоров"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 54-56


  "...Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Т. Шевченка., спеціальність "Дієтологія"".
428216
  Затуливітер Володимир Діжа : уривок із повісті // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-15. – ISSN 0868-9644
428217
  Затуливітер В.І. Діжа : [оповідання для дітей серед. та ст. шк. віку] / Володимир Затуливітер ; [підбір матеріалів, упоряд. та комент. Л. Снісар ; художник Г. Ягодкін]. – Київ : Щек, 2019. – 67, [1] с. : портр., іл. – До 75-річчя від дня народж. Володимира Затуливітра. – Бібліогр.: с. 67-68. – ISBN 978-966-7139-57-4
428218
  Братан М.І. Діждались весілля : повість / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 231 с.
428219
  Анікушин А.В. Діжковість передгільбертових просторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 51-55. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботі доведено необхідні умови діжковості лінійних просторів зі скалярним добутком.
428220
  Анікушин А.В. Діжковість простору послідовностей сумовних з деяким степенем, із зміненою нормою // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 73-75. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
428221
  Винниченко В.К. Дізгармонія : Драматичні картини на 4 дії / В.К. Винниченко. – У Київі, 1907. – 197с.
428222
  Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб"єкт досудового розслідування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.113-117. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
428223
  Гасанов Р.Н. Дізнання як форма досудового розслідування // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 124-134
428224
  Паліївець М.В. Дізнання, як форма досудового розслідування злочинів: історико-теоретичний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 157-163. – ISSN 2222-5374
428225
  Жеребной І. ДІіяльність органів місцевого самоврядування та прокуратури щодо захисту інтересів неповнолітніх: цивільно-процесуальний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 79-82
428226
  Васильченко Андрій Дії de simulacro // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – C/75-83. – ISSN 0235-7941
428227
  Треніна А.С. Дії в разі отруєння побутовою хімією // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 13
428228
  Рожков Анатолій Дії в разі пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 43-44 : рис.
428229
   Дії взводу управління в бою : навчальний посібник для науково-пед. прац. та слухачів Сумського держ. ун-ту / Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.В., Панченко О.В. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-657-190-1
428230
   Дії взводу управління у бою : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 163 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-657-398-1
428231
  Ткаченко Ю. Дії відповідно до Глави VII Статуту ООН та мирне розв"язання спорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 74-75.
428232
  Брехуненко Віктор Анатолійович Дії гетьмана Івана Мазепи відповідали українським інтересам : (актуальне інтерв"ю) / розмову вів П. Мороз // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-41
428233
  Бондаренко Є.В. Дії груп ітерованих монодромій гіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено нуклеуси дій груп ітероватих монодромій гіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві. Встановлено інші властивості їхньої дії. Ключові слова: самоподібні групи, стискуючі дії, нуклеус. Nuclei of actions of iterated monodromy ...
428234
  Бондаренко Є.В. Дії груп ітерованих монодромій субгіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено нуклеуси дій груп ітерованих монодромій суб-гіперболічних квадратичних многочленів на кореневому дереві. Встановлено інші властивості їхньої дії. Ключові слова: самоподібні групи, стискуючі дії, нуклеус. Nuclei of actions of iterated ...
428235
  Личова Г.В. Дії державної влади України у формуванні бренду країни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 37-41
428236
  Ільченко Н.В. Дії на випадок виникнення надзвичайної ситуації при загрозі хімічного зараження території (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 20
428237
   Дії на захист дітей груп ризику : досвід Польщі, Німеччини та України : публікація за результатами тристороннього проекту "Дії на захист дітей груп ризику" / [упоряд.: Ольга Саломатова та ін.]. – [Луганськ] : [б. в.], 2010. – 87 с. – Проект за підтримки: Фонд ім. Стефана Баторія, Фонд Боша,Фонд ПАУСІ в рамках програми "Партнерство громадських ініціатив". – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Розуміємо права людини : всеукр. освіт. програма / Правозахисний центр "Поступ" [та ін.])
428238
  Вовдюк Л.В. Дії населення з початком заметілі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 29 : фото
428239
  Ільченко Н.В. Дії населення при загрозі радіоаційного зараження території (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 19
428240
  Григор"єв В.Л. Дії населення у разі вибухів і руйнування будинків / В.Л. Григор"єв, Ю.В. Водолажський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 20 : фото
428241
  Григор"єв В.Л. Дії населення у разі загрози та виникнення повені, паводка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 37-38 : фото
428242
  Усик Світлана Дії осіб, які отримали анонімні повідомлення про мінування установ, організацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 19 : фото
428243
  Володимиров Олег Дії під час пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 45 : рис.
428244
  Сливінська Інна Дії під час пожежі у міському громадському транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 30
428245
  Сливінська Інна Дії під час раптового артобстрілу (Пам"ятка для населення) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 21
428246
  Соколюк С.М. Дії підводних човнів ВМС Аргентини у Фолклендській війні 1982 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 187-205. – ISSN 2313-5603
428247
  Черкова М.Ю. Дії прокурора у випадку непідтвердження обвинувачення в суді першої інстанції: проблеми теорії та практики // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 118-129.
428248
  Сімашко П.Г. Дії суду в разі виявлення ознак злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 147-149
428249
  Чагайда М.О. Дії у випадку виникнення хімічної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 22-23
428250
  Треніна А.С. Дії у випадку загоряння у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 24-25 : фото
428251
  Петрунь А.С. Дії у випадку повені // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 25-26 : фото
428252
  Іванов Ігор Дії у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 21 : фото
428253
  Усик Свіітлана Дії у разі раптового виникнення радіаційної небезпеки (Пам"ятка) / Усик Свіітлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
428254
  Череп А.В. Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи / А.В. Череп, Д.А. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
428255
  Бринзанська О.В. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань: співрозмірність злочину та покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
428256
  Усатий Г.О. Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 122-125. – ISSN 2310-9769
428257
  Куля І.В. Дійовий засіб контролю / І.В. Куля. – Ужгород, 1984. – 69с.
428258
  Дмитренко Г.А. Дійсна модернізація України на основі нового управлінського курсу: міф чи реальність / Г.А. Дмитренко, В.Г. Федоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
428259
   Дійсні лише дипломи державного зразка // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 69). – С. 2


  Дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах.
428260
  Козаченко Ю.В. Дійсні стаціонарні гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 90-100. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
428261
  Карнаух Т.О. Дійсні числа та функції, обчислювані з поверненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз ієрархій за пам"яттю для R- та Z-пристроїв, що обчислюють дійсні функції та дійсні числа. Contrastive analysis of depending on memory hierarchies of R- and Z-machine for computing real numbers and real functions was maid.
428262
   Дійсні члени (академіки) НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 334-338 : фото. – ISSN 1026-9932
428263
  Наєнко М. Дійсністю покликаний // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Леонід Бойко. Пилип Капельгородський Нарис життя і творчості. - Київ, Радянський письменник, 1982.
428264
  Мальський М. Дійсність арбітражної угоди // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 64-67
428265
  Білоус Жанна Анатоліївна Дійсність господарських договорів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Білоус Ж. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213л. – Бібліогр.: л.196-213
428266
  Білоус Жанна Анатоліївна Дійсність господарських договорів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Білоус Ж.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
428267
  Брюховецька Ю. Дійсність і дієвість таїнств у церковній культовій традиції православного християнства // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 114-121
428268
  Пугач В.Я. Дійсність передує можливості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 31-32
428269
  Гаврилюк Р. Дійсність права людини на податки, його поняття та природа // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 178-189. – ISSN 1026-9932
428270
  Мінаков М. Дійсність Університету: Між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 84-92
428271
  Нідал Л.О. Дійсність як вона є / Л.О. Нідал. – Ужгород, 1997. – 118с.
428272
  Богаєвський Ю. Дійсно перспективний партнер: Україна - Бразилія: від декларацій і намірів - до конкретної співпраці (до 10-ї річниці встановлення дипломатичних віднсин) // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.13-16. – ISSN 0868-8273
428273
  Зарівна Т.П. Дійство на крузі : поезії / Т.П. Зарівна. – Київ, 1991. – 61 с.
428274
  Косач Ю. Дійство про Юрія - переможця : трагедія / Юрій Косач. – Регенсбург : Українське слово, 1947. – 64 с.
428275
  Соловйов С. Дійти до істини або " проста схема" професора Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 97-99
428276
   Дійти до кожного. – Київ, 1988. – 157с.
428277
  Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / С.П. Логачевська ; за ред. О.Я. Савченко. – Київ : Рад. шк., 1990. – 156 с., [4] арк. іл. – (Педагогічний досвід)
428278
  Самаєва Ю. Дійти до полиці. Чому 28-відсоткове зростання експорту - дуже скромний показник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "На тижні, що минає, уряд хвалився досягненнями експортерів, які аж на 28% перевищили результати торішнього першого кварталу. А ще - підбивав чергові підсумки дерегуляції (в Doing Business потрапляють дані на 1 червня), розмірковуючи, на скільки ...
428279
   Діковська Ірина Андріївна (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
428280
  Вишня Остап Діла наші і діла не наші / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
428281
  Брехт Б. Діла пана Юлія Цезаря / Б. Брехт. – К, 1983. – 215с.
428282
   Діла твої, господи.... – К., 1965. – 249с.
428283
  Вишня Остап Діли небесні / Остап Вишня [псевд]. – Харків : Книгоспілка, 1923. – 44 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Книгоспілки", : Серія гумору й сатири ; № 4)
428284
  Вишня Остап Діли небесні : Гуморески / Вишня Остап. – 3-є вид. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 45с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
428285
  Новицька Лариса Ділитись надбанням з людьми : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-30 : Фото
428286
   Діло, 1896
428287
   Діло
№ 1-120. – 1913
428288
   Діло
№121-288. – 1913
428289
   Діло
№1-49. – 1915
428290
   Діло
№ 50-140. – 1915
428291
   Діло
№ 1-85. – 1916
428292
   Діло
№161-239. – 1916
428293
  Горький М. Діло Артамонових / М. Горький. – Харків, 1934. – 292с.
428294
  Горький М. Діло Артамонових / М. Горький. – Київ, 1950. – 208с.
428295
   Ділова Адріатика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 119 : фото
428296
  Биконя О.П. Ділова англійська мова : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-382-279-2
428297
  Биконя О.П. Ділова англійська мова : книга для викладача : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 175, [1] с. : табл. + 1 CD. – ISBN 978-966-382-281-5
428298
  Літовка Т.О. Ділова англійська мова = Job hunting : навч. посібник / Т.О. Літовка, І.І. Озарко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 131, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: c. 132. – ISBN 978-966-694-178-0
428299
  Єфіменко Н.К. Ділова англійська мова / Н.К. Єфіменко. – Харків : Основа, 2013. – 76, [2] с. – Бібліогр.: c. 77. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (123)). – ISBN 978-617-00-1713-0
428300
   Ділова англійська мова для юристів: навчальний посібник : навчальний посібник / Л.В. Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина, С.Л. Федоренко, Т.Г. Шматок; Л.В. Боровецька, Л.Т. Жукова, Н.М. Сініцина, С.Л. Федоренко, Т.Г. Шматок ; МОНУ ; КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 2006. – 276 с. – ISBN 966-574-828-9
428301
  Ломакін В.О. Ділова гра - як метод навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто науково-методичні основи використання ділових ігор в цілісній системі методів навчання. Подається методика проведення ділової гри "Приватизація". The article deals with scientific and methodological grounds for usage of teaching games in ...
428302
  Свинцицька Тетяна Ділова гра "Аналітичний центр енергозбереження". Проект "Енергозбереження в Україні" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-36 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
428303
  Софіщенко І.Я. Ділова гра "Перспективи інтеграційного розвитку для України" // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 191-195. – ISBN 978-617-696-407-0
428304
  Матвієнко Василь Ділова гра "Якби я був підприємцем" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-25
428305
  Мамалига А.І. Ділова гра у педагогічно-мовленнєвій підготовці магістрів журналістики / А.І. Мамалига, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 35-43
428306
  Дівінська Н. Ділова гра у професійному становленні викладача іноземної мови // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 72-77. – ISSN 2075-1478
428307
  Швець Н.С. Ділова гра як активний метод навчання професійно-орієнтованого спілкування студентів економічного напряму // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-29. – ISBN 978-966-330-237-9
428308
  Варунків О.І. Ділова гра як вимога часу якісної фахової освіти студентів випускного курсу // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 7/8 (51/52). – С. 101-106. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
428309
  Коренчук О.С. Ділова гра як засіб активізації діяльності слухачів на заняттях / О.С. Коренчук, І.І. Горін, Ю.Ф. Олійник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 19-20 : фото
428310
  Дроздов М.Г. Ділова гра як метод активізації пізнавальної діяльності / М.Г. Дроздов, Т.В. Чулова, Х.Ш. Бахтіярова // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 43-50
428311
  Гутиряк О. Ділова гра як метод активного навчання майбутніх фахівців / О. Гутиряк, О. Павлішак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано особливості ділової гри як методу активного навчання у закладах вищої освіти. Доведено, що з допомогою цього методу навчання можна ефективно формувати уміння, навички та професійно-значущі якості особистості майбутнього фахівця. ...
428312
   Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоров"я / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 53-55. – ISSN 1681-2751
428313
  Дергач М.А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації / М.А. Дергач, О.В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
428314
  Дергач М.А. Ділова гра як метод формування у студентів потреби в професійній самоактуалізації / М.А. Дергач, О.В. Порада // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
428315
   Ділова документація Гетьманщини 18 ст. : Зб. документів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 392с. – (Пам"ятки політично-правової культури України). – ISBN 5-12-003205-2
428316
  Глущик С.В. Ділова документація лівобережної україни xviii століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 38-42. – ISBN 966-660-151-6
428317
  Глущик С.В. Ділова документація Лівобережної України ХVIII століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 38-42. – ISBN 966-660-151-6
428318
  Міненко М.А. Ділова досконалість: вимоги і перспективи для України / М.А. Міненко, В.А. Піддубний, Д.І. Альохін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
428319
   Ділова еліта України : Найкращі підприємства й організації України та їхні керівники. – Київ : Дон-97, 2000. – 304с. – ISBN 966-95648-0-8
428320
  Палеха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха; Європейський університет. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2001. – 180с. – ISBN 966-7508-62-5
428321
  Палеха Ю.І. Ділова етика : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха; Європейський університет. – 4-те вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-7508-62-5
428322
  Орлова А. Ділова етика і культура ведення бізнесу в КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 140-142
428323
  Северин-Мрачковська Ділова етика як складова культури підприємництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 58-60
428324
   Ділова зустріч з французами / Прес-центр; // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Наш університет відвідала делегація представників університетів та підприємств Франції. У діловій зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О.Бех, начальник Управління міжнародних зв"язків О.Ф. Іванов, ...
428325
  Кудлач В. Ділова зустріч: експертиза стародруків кириличного шрифту / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 54-56. – ISSN 1811-377X


  Статтю присвячено проблемам збереження та ідентифікації пам"яток писемності й культури у фондах бібліотек Півдня України. Розповідається про минулорічний семінар, де було вироблено спільну програму, яка передбачала створення постійно діючого семінару ...
428326
   Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст.. – К., 1976. – 416с.
428327
  Корбозерова Н.М. Ділова іспанська мова : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Корбозерова, О.В. Мерзлікіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філологіі). – ISBN 966-594-400-2
Ч.1. – 2004. – 147с.
428328
  Шавкун І.Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 67-74. – ISSN 2072-1692
428329
  Герасіна С.В. Ділова контактність як передумова розвитку здатності студентів до партнерської взаємодії // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 62-71. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті розкривається сутнісний зміст поняття "ділова контактність" у структурі особистісно-професійних здібностей студентів: обгрунтовуються психологічні особливості ділової контактності - "соціально-комунікативна активність", "комунікативна ...
428330
  Скарлупіна Ю.А. Ділова кореспонденція французькою мовою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 439-444. – ISSN 1729-360Х
428331
   Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання = Business correspondence: tips on writing and assessment : навч. посібник для студентів екон. і правових спеціальностей немов. вузів / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", Каф. іноз. мов ; [уклад.: С.В. Дорда, І.В. Соколова, Л.В. Гнаповська, І.А. Бокун]. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-668-000-0
428332
  Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата : навч. посібник / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2014. – 199, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 196-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0145-9


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
428333
   Ділова лексика : англо-український, українсько-англійський словник / [уклад : О.М. Акмалдінова, С.С. Кіраль, О.О. Письменна]. – Київ : Академія, 2011. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-344-7
428334
  Мальцева А. Ділова мета по-українськи: нові підходи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 26-27
428335
   Ділова мова Волині і Наддніпрянщини 17 ст.. – К., 1981. – с.
428336
  Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір : підручник для студентів ВНЗ та працівників місцевого самоврядування / Руслан Кацавель ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 189, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-611-01-0946-8
428337
  Гавриш М.М. Ділова німецька мова на зразках сучасних ЗМІ : навчальний посібник / М.М. Гавриш, А.В. Капуш ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-483-127-4
428338
  Дудченко Л.М. Ділова преса України : монографія / Л.М. Дудченко ; [наук. ред. І.Л. Гаврилюк] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 153, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-153. – ISBN 978-966-657-770-5
428339
  Дуброва О.С. Ділова репутація підприємства: практичні аспекти управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-41
428340
  Костенко Л. Ділова репутація суб"єктів господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 92-97
428341
  Машевська К. Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 47-52
428342
  Швідніна Г.О. Ділова репутація як показник ефективності функціонування організації / Г.О. Швідніна, В.В. Кошевець // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 75-79. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
428343
  Щербакова К. Ділова репутація як складова конкурентоспроможності підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 58-63. – ISSN 1728-9343
428344
   Ділова розмова. American Medical Centers - західні стандарти в українській медицині : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 24 : Фото
428345
   Ділова розмова. Аріс Спіліотопулос: Пляжі під блакитним прапором : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-60 : Фото
428346
  Москаленко Леся Ділова розмова. Леви угорського туризму / Москаленко Леся, Жадан Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-55
428347
   Ділова розмова. Укрексімбанк: бути ближче до клієнта // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 58-59 : фото
428348
  Покровська І.Л. Ділова турецька мова : [навч. посібник для ВНЗ] / Покровська І.Л. – Київ : Ліра-К, 2020. – 119, [1] с. : табл. – Текст укр., турецьк. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-617-7748-64-8
428349
   Ділова Україна XXI століття = Business Ukraine of the XXIst century : іміджевий альманах. – Київ : [ДОН-97], 2002. – 473, [7] с. : іл., фото. – Кн. на укр. та англ. мові. – ISBN 966-95648-6-7
428350
   Ділова українська мова : Навч. посібн. – Київ : Знання, 2000. – 226с. – ISBN 966-7293-54-8
428351
   Ділова українська мова : Навчальний посібник для студентів вищих техніч-них і технологічних н-вчаль-них закладів. – 2-ге.вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 226с. – ISBN 966-620-074-0


  Розкриваються основні вимоги до ділових папе-рів, наводяться най-важливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю.
428352
  Ботвина Н.В. Ділова українська мова : Hавчальний посібник / Н.В. Ботвина. – 3-тє видання, доповнене та перероб. – Київ : АртЕк, 2001. – 280с. – ISBN 966-505-122-9
428353
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / І.М. Плотницька; Українська акад. держ. управління при президентові України; Ін-т адміністративного, економ. і політичного менеджменту. – Київ : Міленіум, 2001. – 268с. – ISBN 966-95982-0-6
428354
   Ділова українська мова : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2002. – 226с. – ISBN 966-620-125-9
428355
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Плотницька; МОіНУ. Нац. акад. держ. управл. При Президентові України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. – ISBN 966-8568-20-6
428356
   Ділова українська мова : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, О.Л. Доценко, В.Г. Дейнега, Л.О. Харченко, О.О. Кабиш, С.В. Глущак, О.В. Дияк, Г.О. Плохатнюк; С.В. Шевчук [ та ін. ] ; [ за ред. С.В. Шевчука ]. – Київ : А.С.К., 2004. – 216 с. – ISBN 966-539-449-5
428357
   Ділова українська мова : навчальний посібник / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; [Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Ситнік Т.І., Яременко С.А.]; за ред. О.Д. Горбула. – 4-те вид., виправлене. – Київ : Знання, 2004. – 223с. – ISBN 966-620-211-5
428358
   Ділова українська мова : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 215с. – ISBN 966-620-243-3
428359
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : Навчальна програма і методичні рекомендації для студентів Інституту міжнародних відносин / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Інститут філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ, 2007. – 56с.
428360
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : навчальна програма і методичні рекомендації для студентів філософського факультету спеціальності "Політологія" / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Інститут філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ, 2007. – 65с.
428361
   Ділова українська мова : навч. посібник / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; [О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко]; за ред. О.Д. Горбула. – 6-те вид., виправлене. – Київ : Знання, 2007. – 222с. – ISBN 966-620-250-6
428362
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова : Навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Ін-ту міжнар. відносин / Л. К. Гливінська; КНУТШ. Ін-т філології, Кафедра української філології для неспеціальних факультетів. – Київ
Ч. 1 : Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту. – 2007. – 45с.
428363
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Плотницька. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-364-553-7
428364
   Ділова українська мова / [О.Д. Горбул та ін.] ; за ред. О.Д. Горбула. – Київ : Знання, 2008. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-620-272-0
428365
  Плотницька І.М. Ділова українська мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.М. Плотницька. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 254, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-252. – ISBN 978-611-01-0984-0
428366
  Гливінська Л.К. Ділова українська мова (змістовий модуль "Жанрова специфіка офіційно-ділових текстів: основні вимоги до форми і змісту") : навчальна програма і методичні рекомендації для студ. Інституту міжнародних відносин / КНУТШ; Ін-т філології, каф-ра української філології для неспеціальних фак-тів. – Київ, 2008. – 56с.
428367
  Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посібник / І.М. Плотницька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-тє вид., стер. – Київ : НАДУ, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-167. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 966-619-194-6
428368
  Колечко О.Д. Ділова французька мова : Підручник / О.Д. Колечко; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 360с. – ISBN 966-574-151-9
428369
  Майєр Н.В. Ділова французька мова : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.В. Майєр ; [за наук. ред. Г.А. Гринюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 199, [1] с. : табл. – Текст фр. мовою. – Бібліогр.: с. 199. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-001-5
428370
  Левченко В.В. Ділова французька мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Левченко, О.А. Лабенко, А.В. Скрипник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 182, [1] с. : іл. – Текст фр. – ISBN 966-594-875-X
428371
   Ділова французька мова = Francais des affaires : навч. посібник для всіх спеціальностей / Львів. комерц. академія. ; [уклад.]: Наталія Демчук, Валентина Міщенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 224, [4] с. : табл. – Текст укр., фр. - На тит. арк. та обкл. укладачі зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 224. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-241-3
428372
   Ділова хроніка. – Київ
№ 1. – 1997
428373
   Ділова хроніка. – Київ
№ 2. – 1997
428374
   Ділова хроніка. – Київ
№ 3. – 1997
428375
   Ділова хроніка. – Київ
№ 4. – 1997
428376
   Ділова хроніка. – Київ
№ 5. – 1997
428377
   Ділова хроніка. – Київ
№ 6. – 1997
428378
  Бондар-Підгурська Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посібник / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Ліра-К, 2021. – 485, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк, зміст, вступ англ. – Бібліогр.: с. 465-467 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2609-83-7
428379
   Ділове адміністрування. Модуль з "Управління змінами" : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Коренюк П.І. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам"янське : ДДТУ, 2018. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 377- 388. – ISBN 978-966-175-168-1
428380
  Ільєнко О.Л. Ділове інтерв"ю як чинник формування конкурентоспроможності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 94-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
428381
  Тіллі Р. Ділове листування = Correspondence / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-766-5
428382
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручник для професійно-технічних закладів освіти / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 448с. – ISBN 966-7543-32-3
428383
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручникч / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2005. – 448с. – ISBN 966-7543-32-3
428384
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-є вид., випр. та допов. – Київ : Арій, 2007. – 445, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8958-36-1
428385
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-8958-74-5
428386
  Олійник О. Ділове мовлення : навчальний посібник / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-351-201-3
428387
  Шевчук С.В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-498-077-4
428388
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2003. – 400с. – ISBN 966-7543-41-2
428389
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2004. – 400с. – ISBN 966-7543-43-9
428390
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / С.В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2004. – 398с. – ISBN 966-7543-41-2
428391
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : навчальний посібник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., виправл., доп. та переробл. – Київ : Арій, 2007. – 416 с. : табл. – ISBN 966-8959-38-8
428392
  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців / Шевчук С.В. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 426, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-110-9
428393
  Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : Навчальний посібник / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2-е вид., перер. й доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304с. – ISBN 966-8129-19-9
428394
  Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та тестах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Токарська; МОНУ; Львівськ. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 272с. – ISBN 966-364-013-8


  Присвячен вивченню культури фахового мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів, норм сучасної української літературної мови. Для курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів
428395
  Кравчук М.Ф. Ділове оцінювання персоналу бібліотеки: сутність, задачі, види, зміст і методологія // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 89-92
428396
  Назарова К.О. Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення / К.О. Назарова, В.Д. Гоцуляк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .333-338. – ISSN 2222-4459
428397
  Коваль А.П. Ділове спілкування : Навчальний посібник / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 1992. – 270с.
428398
  Хміль Ф.І. Ділове спілкування : Навч. посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2004. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-20-8
428399
  Качмарчик С.Г. Ділове спілкування в структурі професійної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 86-91. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
428400
  Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 221, [3] с. – Додатки: с. 211-216. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
428401
  Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
428402
  Демченко О.А. Ділове телебачення в Україні: етапи становлення й реалії сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 25-28


  У дослідженні розглянуто особливості ділового телебачення в Україні, його структуру, зміст, цільову аудиторію та визначальні ознаки в порівнянні зі світовими зразками (зокрема, "Bloomberg-TV" (США) та "РБК-ТВ" (Росія)). Визначено структуру ділового ...
428403
  Сидоренко Віктор Діловий відрив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 62-66 : фото
428404
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1995
428405
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1995
428406
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1995
428407
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1995
428408
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1995
428409
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1995
428410
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1996
428411
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1996
428412
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1996
428413
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1996
428414
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1996
428415
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1996
428416
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1996
428417
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1996
428418
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1996
428419
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1996
428420
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1996
428421
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1996
428422
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1997
428423
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1997
428424
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1997
428425
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1997
428426
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1997
428427
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1997
428428
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1997
428429
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1997
428430
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1997
428431
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1997
428432
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1997
428433
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1997
428434
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1998
428435
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1998
428436
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1998
428437
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1998
428438
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1998
428439
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1998
428440
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1998
428441
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1998
428442
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1998
428443
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1998
428444
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1998
428445
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1998
428446
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 1999
428447
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 1999
428448
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 1999
428449
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 1999
428450
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 1999
428451
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 1999
428452
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 1999
428453
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 1999
428454
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 1999
428455
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 1999
428456
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 1999
428457
   Діловий вісник. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 1999
428458
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2000
428459
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2000
428460
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2000
428461
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2000
428462
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2000
428463
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2000
428464
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2000
428465
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2000
428466
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2000
428467
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2000
428468
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2000
428469
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2000
428470
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
428471
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 2. – 2001
428472
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 3. – 2001
428473
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 4. – 2001
428474
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 5. – 2001
428475
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 6. – 2001
428476
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 7. – 2001
428477
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 8. – 2001
428478
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-
№ 9. – 2001
428479
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2001
428480
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2001
428481
   Діловий вісник : виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2001
428482
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2002
428483
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2002
428484
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2002
428485
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2002
428486
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2002
428487
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2002
428488
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2002
428489
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2002
428490
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2002
428491
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2002
428492
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2002
428493
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2002
428494
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2003
428495
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2003
428496
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2003
428497
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2003
428498
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2003
428499
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2003
428500
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2003
428501
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2003
428502
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2003
428503
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2003
428504
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2003
428505
   Діловий вісник : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2003
428506
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2004
428507
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2004
428508
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2004
428509
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2004
428510
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2004
428511
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2004
428512
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2004
428513
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2004
428514
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2004
428515
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2004
428516
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2004
428517
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2004
428518
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 1. – 2005
428519
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 2. – 2005
428520
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 3. – 2005
428521
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 4. – 2005
428522
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 5. – 2005
428523
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 6. – 2005
428524
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 7. – 2005
428525
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 8. – 2005
428526
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 9. – 2005
428527
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 10. – 2005
428528
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 11. – 2005
428529
   Діловий вісник : Виробничо-практичний ж-л. – Київ, 1992-. – ISSN 1680-3310
№ 12. – 2005
428530
  Афанасьєв І. Діловий етикет / [Авт.-уклад. І. Афанасьєв]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, Вира-Р, 2001. – 351, [1] с. : табл. – Библиогр.: c. 344-346. – (Библиотека делового человека). – ISBN 966-542-096-8; 966-542-057-7
428531
  Афанасьєв І. Діловий етикет : етика ділового спілкування / Авт.- укл. І. Афанасьєв. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 368 с. – (Бібліотека ділової людини). – ISBN 966-542-074-7; 966-542-079-8
428532
  Василенко Д. Діловий етикет // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Зміна структури/вартості операцій таким чином, щоб вони надалі відповідали концепції ділової мети, дасть змогу платнику податків захистити себе під час податкової перевірки".
428533
  Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посібник / Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 286, [2] с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 283-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-58-3
428534
  Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посібник / Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О. ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 286, [2] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – На честь надання Львівському державному аграрному ьуніверситету статусу національного. – Бібліогр.: с. 283-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-58-3
428535
  Лавренюк В.В. Діловий етикет у різних країнах / В.В. Лавренюк, Є. Ковальова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 109-117. – ISBN 978-966-927-534-9
428536
  Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навч. посібник / Т.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 966-8568-24-9
428537
   Діловий імідж України. Національні досягнення : національна презентаційно-рейтингова програма // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 103 : Фото
428538
  Єлишевич Г. Діловий козел : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 44-45
428539
  Чекаленко Л.Д. Діловий протокол та етикет : історія і сучасність : [метод. матеріали, тренінг-практикум] : навч. посібник / Людмила Д. Чекаленко ; [фот., пер. англійською: М.О. Васильєва] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : LAT&K, 2019. – 75, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-617-7061-91-4


  У пр. № 1727213 напис: Шановному Володимиру Івановичу з глибокою вдячністю від автора. Підпис. 23.08.2019.
428540
  Довга Наталія Діловий туризм по-тайськи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
428541
  Козловський Роман Діловий туризм по-чеському // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
428542
  Білецька І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 178-187. – ISSN 1684-906Х
428543
  Терешко А.О. Діловий туризм: сутність, специфіка, класифікація // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 233-235. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
428544
  Єлісовенко Ю.П. Діловий формат на українському і світовому телебаченні / Ю.П. Єлісовенко, О.В. Демченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 12-15


  Розглядається діловий формат на телебаченні у контексті світових надбань та особливості його розвитку в Україні. Аналізуються його структура, зміст, цільова аудиторія та визначальні ознаки в порівнянні зі світовими зразками. The article is focused ...
428545
  Бибик С.П. Ділові документи та правові папери / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харків : Прапор, 2012. – 492, [4] с. – На обкл.: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди. – Бібліогр.: 488-489. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-1643-24-5
428546
   Ділові жінки і сім"я : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Вид-во НУА, 2005. – 92с. : Освіта. Інтелігентність. Культура. – ISBN 966-8558-32-4
428547
  Катеруша О. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
428548
  Жицька С.А. Ділові ігри як засіб підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 54-60. – (Серія "Філологія. Педагогіка" ; вип. 2). – ISSN 2307-1591
428549
  Главатських Ділові ігри, як форма розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-педагогів / Главатських, ЦІ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 105-110. – ISSN 2077-1827
428550
   Ділові контакти з іноземними партнерами : Навч.-метод. посібник для бізнесмена. – Київ : Європейський університет, 2004. – 284с. – ISBN 966-301-075-4
428551
  Тимошенко Н.Л. Ділові культури в міжнародному бізнесі : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Л. Тимошенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 119, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-622-421-0


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
428552
  Ковальчук В. Ділові листи Якова Бусола до Василя Кука як джерело з вивчення історії ОУН(б) і УПА на Тернопільщині у першій половині 1945 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 143-163. – ISSN 0869-3595
428553
  Дудченко Л.М. Ділові медіа України в науковому дискурсі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 289-291


  У статті зроблено спробу з"ясувати стан та основні тенденції вивчення ділових медіа як наукової проблеми соціальних комунікацій. Розглядаються здобутки сучасної світової теоретичної думки щодо особливостей функціонування й типології ділових видань у ...
428554
  Натансон В. Ділові папери : практичний посіб. для складання актів, договорів, зобов"язань, заяв, скарг і ділових паперів у цивільних, кримінальних, торговельних, земельн., житлових, родинних, подружніх, опікунчих, трудових, податкових та ін. справах / В. Натансон, Е. Городецький. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту УСРР, 1929. – 266 с.
428555
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – К., 1959. – 67с.
428556
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – Вид. 3-е, переробл. – К., 1965. – 60с.
428557
  Любивець Л Ділові папери / Л Любивець. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – К., 1981. – 80с.
428558
  Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті = Подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю спілкування та розглядається письмова форма його реалізації. : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. – Київ : ЕксОб, 2002. – 272с. – ISBN 966-7769-18-6
428559
   Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 150с. – Бібліогр.: с.150. – (Бібліотечка підприємця). – ISBN 9667009025
428560
   Ділові партнери // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 2


  3 роки тому провідний світовий виробник мережевого обладнання Huawei надав факультету значну суму на відповідне устаткування та комп"ютерний клас. Тепер тут проводять лабораторні та практичні роботи для студентів з урахуванням сучасних тенденцій ...
428561
  Лащенко Х. Ділові переклади реєстрів татарських претензій до запорожців як джерело для локалізації запорозьких зимівників // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-116. – ISSN 0869-3595
428562
  Тарнопольський О.Б. Ділові проекти = Business projects : підруч.з ділової англ. мови для студ. вищ. закл. освіти та ф-тів екон. профілю : Книга для студента та Робочий зошит / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. лише назва англ. мовою. – ISBN 978-966-382-082-8
428563
  Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Биконя; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 486с. + CD. – ISBN 966-364-158-4
428564
  Биконя О.П. Ділові усні та писемні переговори англійською мовою [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.П. Биконя. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
428565
  Лукашева Н.М. Ділові якості працівників як юридичний факт за трудовим законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 289-295. – ISSN 1563-3349
428566
  Арзуманова Т.В. Діловодний документальний комплекс Харківської духовної консисторії як провідне джерело історії староообрядництва Харківської губернії в ХІХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 108-114. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
428567
  Гаращук Т. Діловодні документи Волинського дворянського Депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення (перша пол. XIX ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 116-129


  У цій статті розглянуто організацію діловодства, основні види діловодних документів, які формувалися у процесі діяльночті Волинського дворянського депутатського зібрання у першій половині XIX ст. Розкрито їх зміст, склад і оформлення, зазначено, що ...
428568
  Бездрабко В.В. Діловодство - документаційне забезпечення управління - керування документаційними процесами: термінологічні межі та розмежування значень // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-121
428569
  Комова М.В. Діловодство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Комова ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Тріада плюс, 2006. – 220с. – ISBN 966-7596-66-4
428570
  Комова М.В. Діловодство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Комова ; МОНУ, Національний ун-т "Львівська політехніка". – 3-е вид. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2009. – 220 с. – ISBN 966-7596-66-4
428571
   Діловодство (Зразки документів: Акт про перевірку каси; Договір про повну матервальну відповідальність; Договір про колективну матеріальну відповідальність) // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.31-34


  Зразки документів: Акт про перевірку каси; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; Договір про колективну матеріальну відповідальність
428572
  Фельзер А.Б. Діловодство в апараті управління і шляхи його вдосконалення / А.Б. Фельзер. – К, 1974. – 48с.
428573
  Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 360с. – ISBN 978-966-364-474-5
428574
  Шиманський Ф.В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навчальний посібник / Ф.В. Шиманський; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – Одеса : Юридична література, 2003. – 208 с.
428575
  Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря : Практичний посібник / К.Д. Гордієнко. – Київ : КНТ, 2006. – 280с. – ISBN 966-373-078-1
428576
   Діловодство й архівна справа : Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732:2004. Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 31с. – Бібліогр. – (Національний стандарт України)
428577
   Діловодство й архівна справа : ДСТУ 2732-94 : Терміни та визначення. – Київ, 1994. – 33с.
428578
  Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби / Є.К. Пашутинський. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2006. – 270с. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-93-0
428579
   Діловодство у державних установах : збірник інструкцій / [ упоряд. Є.К. Пашутинський ]. – Київ : КНТ, 2008. – 596с. – ISBN 978-966-373-347-0
428580
  Бездрабко Валентина Діловодство у контексті державного управління Російської імперії XIX ст. як чинник народження документознавства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст.
428581
  Піддубна Л.В. Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 268-273. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
428582
  Прокопець Л.В. Діловодство як складова управлінської діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6806
428583
   Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
428584
   Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 534, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0427-2
428585
  Тимченко В.В. Ділюся вогнем ... / В.В. Тимченко. – Київ : Веселка, 1986. – 183с.
428586
  Мичак С.В. Ділянка Гайворон - Завалля Середнього Побужжя як найрепрезентативніша частина гранулітового комплексу Українського щита (результати структурно-тектонофізичних і магнітометричних досліджень) / С.В. Мичак, М.І. Бакаржієва, А.В. Марченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 42-75 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-69. – ISSN 0203-3100
428587
  Лисенко С.Д. Ділянка північного транс"європейського лісостепового шляху на Правобережній Київщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано ділянку північного транс"європейського лісостепового шляху доби бронзи. На нашу думку, на Правобережній Київщині шлях проходив біля сучасних населених пунктів Яхни-Малополовецьке-Триліси-Королівка-Пилипівка- ...
428588
  Долгіх Дмитро Ділянки на схилі - чекати чи підпирати? // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 64-65 : фото
428589
  Алещенко І. Дільничі мирові судді за судовою реформою 1864 року (за матеріалами Сумщини) // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 31-32
428590
  Кампо В. Дільнична виборча комісія. Офіційні спостерігачі. Як організувати ефективну роботу і врегулювати конфлікти на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року : Довідник порадник / В. Кампо. – Київ : Проект "Вибори та політичні процеси", 2002. – 112с.
428591
  Кондратов С. Дільність НАТО щодо зниження загроз ядерного тероризму та ядерного розповсюдження в контексті співробітництва з Україною // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-59
428592
  Решетник М.Д. Дільтей (Dilthey) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 584-590. – ISBN 966-316-069-1
428593
  Поклад Н. Дім // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 0208-0710
428594
  Долгова А. Дім Бажанова у Петербурзі - перша самостійна споруда Павла Альошина // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
428595
  Белль Г. Дім без господаря : роман / Генріх Белль ; з нім. пер. Євген Попович. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 263 с. : іл.
428596
  Азаров О.С. Дім без ключа : повість-хроніка / О.С. Азаров, В.П. Кудрявцев : пер. з рос. Ю. Петренко ; передм. І. Чистякова ; іл. Л.А. Кацнельсон. – Київ : Молодь, 1974. – 231 с. : іл. – (Подорожі. Пригоди. Фантастика. Компас)
428597
  Казелла Себастьяно Дім Боба : Люди-легенди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-89 : Фото
428598
  Данилюк Інна Дім дідусевого дитинства / Данилюк Інна, Куршин Олена, Іван Дудкін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 124-128 : фото
428599
  Хоменко О. Дім для IV Універсалу. Що буде з пам"яткою, де працювала Українська Центральна Рада // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 11


  "До 90-річчя Акта злуки УНР та ЗУНР у Києві урочисто - за участi перших осіб держави - відкривають «Музей Української Народної Республіки»".
428600
  Амеліна В. Дім для дома : роман / Вікторія Амеліна. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 380, [2] с. – ISBN 978-617-679-416-5
428601
  Влад Марія Дім для Миколая : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 134 : Фото
428602
  Польова В. Дім Європи у Литві // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 58. – ISSN 2518-7341


  Представлено діяльність Дому Європи у Литві та 10 центрів європейської інформації у бібліотеках Литви щодо поширення інформації про ЄС.
428603
  Гнатюк І.Ф. Дім і час : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1989. – 205 с.
428604
  Іваничук Р.І. Дім на горі : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1969. – 107 с.
428605
  Шевчук В. Дім на горі : роман / Валерій Шевчук. – Вид. 2-ге. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 558, [2] с. : іл. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-617-585-004-6
428606
  Шевчук В. Дім на горі : роман / Валерій Шевчук. – Вид. 3-тє. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 558, [2] с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-617-585-004-6
428607
  Клушанцев П.В. Дім на орбіті: розповіді про орбіт. станції / П.В. Клушанцев. – К., 1979. – 103с.
428608
  Горак Р. Дім на Софіївці : путівник по музею / Роман Горак. – Харків : Майдан, 2010. – 384 с. : фото. – ISBN 978-966-372-388-4


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
428609
  Качуровський І. Дім над кручею : продовження "Шляху невідомого" / І. Качуровський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1966. – 267 с.
428610
  Горак Р. Дім над річкою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  Місто Городок (Львівська область) та Озаркевичі — священичий рід шляхетського походження, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.
428611
  Горак Р. Дім над річкою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 12-13


  Місто Городок (Львівська область) та Озаркевичі — священичий рід шляхетського походження, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.
428612
  Калакура Я. Дім науки // Київ : щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України та Київської письменницької організації. – Київ, 1984. – № 7. – С. 64-69. – ISSN 0208-0710
428613
  Даннетт Д. Дім Нікколо / Дороті Даннетт; з англ. переклала М. Возна; літ. ред. І. Білика; наук. консультант М. Котляр. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-382-008-Х
Кн. 1 : Становлення. – 2006. – 552с.
428614
  Чуніхіна С. Дім під дахом милосердя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 лютого (№ 5/6). – С. 5
428615
  Нахбар Г. Дім під дощем / Г. Нахбар. – Київ, 1968. – 132с.
428616
  Жиленко І.В. Дім під каштаном : вірші, поеми / І.В. Жиленко. – Київ : Молодь, 1981. – 160 с.
428617
  Мопассан Гі де Дім Телье / Мопассан Гі де. – К. – 100с.
428618
  Ананов О. Дім терору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  2002 року в Будапешті з"явився музей, що розповідє про два трагічні періоди угорської історії - нацистські й радянські репресії.
428619
  Шестакова Д. Дім як образ світу в драматургії А. Чехова та її сценічних втіленнях на сценах київських театрів на межі XX-XXI століть // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 224-229. – ISBN 978-966-8911-9
428620
  Байдак М. Дім як простір жіночого повсякдення в роки Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 34-38. – ISBN 978-966-171-893-6
428621
  Родик К. Дім, де народилася сучасна проза // Україна молода. – Київ, 2021. – 3-4 серпня (№ 78/79)


  Рецензія на роман Валерія Шевчука «Дім на горі». 2017-го видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» додрукувало третій наклад роману Валерія Шевчука «Дім на горі». Це переконливе свідчення того, що Валерій Олександрович має чималого читача у сучасних поколіннях ...
428622
  Глібчук У. Дім, з якого неможливо вийти : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 114-153. – ISSN 0208-0710
428623
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1995
428624
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1995
428625
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1995
428626
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1995
428627
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1995
428628
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1995
428629
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1995
428630
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1995
428631
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1995
428632
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1995
428633
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1995
428634
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1995
428635
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1996
428636
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1996
428637
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1996
428638
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1996
428639
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1996
428640
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1996
428641
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1996
428642
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1996
428643
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1996
428644
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1996
428645
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1996
428646
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1996
428647
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1997
428648
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1997
428649
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1997
428650
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1997
428651
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1997
428652
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1997
428653
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1997
428654
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1997
428655
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1997
428656
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1997
428657
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1997
428658
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1997
428659
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1998
428660
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1998
428661
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1998
428662
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1998
428663
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1998
428664
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1998
428665
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1998
428666
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1998
428667
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1998
428668
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1998
428669
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1998
428670
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1998
428671
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 1999
428672
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2. – 1999
428673
   Дім, сад, город. – Київ
№ 3. – 1999
428674
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 1999
428675
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 1999
428676
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 1999
428677
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 1999
428678
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 1999
428679
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 1999
428680
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 1999
428681
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 1999
428682
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 1999
428683
   Дім, сад, город. – Київ
№ 1. – 2000
428684
   Дім, сад, город. – Київ
№ 2/3. – 2000
428685
   Дім, сад, город. – Київ
№ 4. – 2000
428686
   Дім, сад, город. – Київ
№ 5. – 2000
428687
   Дім, сад, город. – Київ
№ 6. – 2000
428688
   Дім, сад, город. – Київ
№ 7. – 2000
428689
   Дім, сад, город. – Київ
№ 8. – 2000
428690
   Дім, сад, город. – Київ
№ 9. – 2000
428691
   Дім, сад, город. – Київ
№ 10. – 2000
428692
   Дім, сад, город. – Київ
№ 11. – 2000
428693
   Дім, сад, город. – Київ
№ 12. – 2000
428694
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 1. – 2001
428695
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
428696
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2001
428697
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2001
428698
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2001
428699
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2001
428700
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2001
428701
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2001
428702
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 2001
428703
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
428704
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 2001
428705
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 2001
428706
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2002
428707
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 2. – 2002
428708
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2002
428709
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2002
428710
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2002
428711
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2002
428712
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2002
428713
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2002
428714
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 9. – 2002
428715
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 10. – 2002
428716
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 11. – 2002
428717
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 12. – 2002
428718
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2003
428719
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 2. – 2003
428720
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 3. – 2003
428721
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 4. – 2003
428722
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 5. – 2003
428723
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2003
428724
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2003
428725
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2003
428726
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 2003
428727
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 2003
428728
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
428729
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
428730
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 1. – 2004
428731
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
428732
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
428733
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 2004
428734
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 2004
428735
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 6. – 2004
428736
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 7. – 2004
428737
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 8. – 2004
428738
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004
428739
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004
428740
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 11. – 2004
428741
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-
№ 12. – 2004
428742
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2005
428743
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2005
428744
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2005
428745
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2005
428746
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2005
428747
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2005
428748
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2005
428749
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2005
428750
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2005
428751
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2005
428752
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2005
428753
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2005
428754
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2006
428755
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2006
428756
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2006
428757
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2006
428758
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2006
428759
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2006
428760
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2006
428761
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2006
428762
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2006
428763
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2006
428764
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2006
428765
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2006
428766
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2007
428767
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2007
428768
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2007
428769
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2007
428770
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2007
428771
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2007
428772
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2007
428773
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2007
428774
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2007
428775
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2007
428776
   Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2007
428777
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2007
428778
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2008
428779
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2008
428780
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2008
428781
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2008
428782
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2008
428783
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2008
428784
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2008
428785
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2008
428786
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2008
428787
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2008
428788
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2008
428789
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2008
428790
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2009
428791
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2009
428792
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2009
428793
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2009
428794
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2009
428795
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2009
428796
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2009
428797
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2009
428798
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2009
428799
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2009
428800
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2009
428801
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2009
428802
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1. – 2010
428803
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2. – 2010
428804
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3. – 2010
428805
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4. – 2010
428806
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5. – 2010
428807
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6. – 2010
428808
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7. – 2010
428809
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8. – 2010
428810
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9. – 2010
428811
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10. – 2010
428812
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11. – 2010
428813
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12. – 2010
428814
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (265). – 2011
428815
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (266). – 2011
428816
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (267). – 2011
428817
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (268). – 2011
428818
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (269). – 2011
428819
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (270). – 2011
428820
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (271). – 2011
428821
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (272). – 2011
428822
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (273). – 2011
428823
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (274). – 2011
428824
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11 (275). – 2011
428825
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (276). – 2011
428826
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (277). – 2012
428827
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (278). – 2012
428828
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (279). – 2012
428829
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (280). – 2012
428830
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (281). – 2012
428831
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (282). – 2012
428832
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (283). – 2012
428833
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (284). – 2012
428834
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (285). – 2012
428835
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (286). – 2012
428836
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11 (287). – 2012
428837
   Дім, сад, город : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (288). – 2012
428838
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (289). – 2013
428839
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (290). – 2013
428840
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (291). – 2013
428841
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (292). – 2013
428842
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 293). – 2013
428843
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (294). – 2013
428844
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (295). – 2013
428845
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (296). – 2013
428846
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (297). – 2013
428847
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (298). – 2013
428848
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№11 (299). – 2013
428849
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (300). – 2013
428850
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (301). – 2014
428851
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (302). – 2014
428852
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (303). – 2014
428853
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (304). – 2014
428854
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (305). – 2014
428855
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (306). – 2014
428856
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (307). – 2014
428857
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (308). – 2014
428858
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (309). – 2014
428859
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (310). – 2014
428860
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 1 (313). – 2015
428861
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 2 (314). – 2015
428862
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 3 (315). – 2015
428863
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 4 (316). – 2015
428864
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 5 (317). – 2015
428865
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 6 (318). – 2015
428866
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 7 (319). – 2015
428867
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 8 (320). – 2015
428868
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 9 (321). – 2015
428869
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 10 (322). – 2015
428870
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 11(323). – 2015
428871
   Дім, сад, город : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
№ 12 (324). – 2015
428872
  Савицька О. Дім, що рятує // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Нова виставка в Літературно-меморіальному музеї Михаїла Булгакова, нагадуючи про трагічне минуле, дарує надію на майбутнє."
428873
  Пульша С. Дім, який збудував собі Лу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Агрогламур як офіційний стиль лукашенківської Білорусі.
428874
  Пульша С. Дім, який збудував собі Лу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 9 (381), 6-12.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Естетика доби Лукашенки як зразок пострадянського диктаторського стилю.
428875
  Спасибо-Фатєєва Дім, який побудував Джек, або про "нові юридичні технології", за допомогою яких акції пов"язуються ...з правом на нерухомість // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.27-30
428876
  Татаренко Ірина Діма Коляденко: Після перегляду love-шоу ми ледве добігли до готелю : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-26
428877
  Гречанюк С. Дімаров проти Леві-Стросса ("Містечкові історії") // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-966-136-357-0


  Штрихи до портрета письменника-фронтовика А. Дімарова.
428878
  Конончук Т. Дімаровські наукові читання в Академії адвокатури України // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про українського письменника Анатолія Дімарова.
428879
  Жуківський В. Дімітр Шишманов, онук М. Драгоманова, - дипломат, письменник // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 221-222
428880
  Москаленко Леся Дімітрій Харітідас: Тепер всі хочуть "ол-інклюзив" : персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 56-57 : Фото
428881
  Москаленко Леся Дімітріс Харітідіс: Я вірю в чудеса / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 50-53
428882
  Сунь Вей Дінамічний аналіз технологічної інновації на основі кластеру = dynamic analysis of cluster-based technological innovation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 352-357. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
428883
  Кононенко Т.П. Діоген з Аполлонії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 102. – ISBN 966-316-069-1
428884
  Кус Н.І. Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кус Наталія Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
428885
   Діоксид кремнію, легований атомами кобальту та нікелю: золь-гель синтез і структуроутворення / Л.В. Богданович, Брускова, Д.-М.Я, С.В. Клименко, В.С. Клименко, Малишев, В..В // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
428886
  Кралюк П. Діон Хризостом і Північне Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 70-72. – ISBN 978-966-2254-74-7
428887
  Кралюк П.М. Діон Хризостом і Північне Причорномор"я // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 70-72. – ISBN 978-966-373-777-5
428888
  Пригодій С.М. Діоніс versus Аполлон, протестантизм versus католицизм у романі Н. Готорна "Мармуровий Фавн" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 288-291. – ISBN 966-638-08406
428889
  Алєксандрова О.В. Діонісій Ареопагіт, Псевдо-Діонісій Ареопагіт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 229-234. – ISBN 966-316-069-1
428890
  Мельник В.І. Діонісій Міклер. До 250-річчя з дня народження // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 1605-6574


  Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ірландського ландшафтного архітектора та ботаніка Діонісія Міклера (Деніса Мак-Клера), який заклав близько 40 ландшафтних садів в Україні, заснував Кременецький ботанічний сад та був піонером ...
428891
  Вишневська О.А. Діонісійство у творчості українських неокласиків, польських скамандритів і російських акмеїстів // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 154-164. – ISBN 966-8474-34-1
428892
  Лях Т. Діонісійське начало в циклі новел Марка Черемшини "Парасочка" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 88-92. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
428893
  Виноградов О. Діонісійські риси Альдо в романі Ж. Грака "Узбережжя Сиртів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 170-175


  У статті розглядаються вияви діонісійства в образі головного персонажа роману Жюльєна Грака "Узбережжя Сиртів" (1951). Метою статті є продемонструвати, як філософська опозиція діонісійського й аполлонічного набуває у творі сюжетотвірного значення і ...
428894
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало живота во мирі сем человіческаго, всесилнаг(о) Б(о)га бл(а)г(о)д(а)тию бл(а)г(о)с(ло)вением же с(вя)тейшаго вселен(скаго) патриар(ха) константинапол(ьскаго) в монастыру Кутеинском... вторицею издадеся. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1654. – [6], 196 арк.


  Формат 4°. Нумерація. Перші 6 арк. непронумеровані. Далі - фоліація, в верхньому правому кутку лицьового боку аркушів. Всього 202 арк. Колонтитули. Між лінійними рамками над основним текстом по центру сторінки, з обох боків аркушів. На ...
428895
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало і изображеніе живота во мирі сем человіческаго : Трудолюбием иноков с(вя)тыя общежителныя обители Кутеенскія ц(е)ркви с(вя)тых б(о)гоявлений, в Кутейне в лето рож(дества) Х(ристо)ва 1651. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1651. – [8], 342 арк.


  Формат 12°. Нумерація. Фоліація нумерованих аркушів у верхньому правому кутку. Шрифти. Дзеркало набору 90x50 мм, друк в одну шпальту, рядків - 20, 10 рядків - 46 мм. Друк тит.арк. і арк. 7 у дві фарби, решта книги - в одну фарбу. ...
428896
   Діоптра = Діоптра, или Зерцало і изображеніе живота во мирі сем человіческаго : Трудолюбием иноков с(вя)тыя общежителныя обители Кутеенскія ц(е)ркви с(вя)тых б(о)гоявлений, в Кутейне в лето рож(дества) Х(ристо)ва 1651. – Кутеїн (Куцейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1651. – [8], 342 арк.


  Формат 12°. Нумерація. Фоліація нумерованих аркушів у верхньому правому кутку. Шрифти. Дзеркало набору 90x50 мм, друк в одну шпальту, рядків - 20, 10 рядків - 46 мм. Друк тит.арк. і арк. 7 у дві фарби, решта книги - в одну фарбу. ...
428897
   Діорама "Битва за Київ. Лютізький плацдарм. 1943р. ". – К., 1982. – 16с.
428898
   Діорама "Бій у с.Соколове 8 березня 1943 р.". – Х., 1980. – 104с.
428899
  Терновський Г.В. Діорама Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року / Г.В. Терновський. – К, 1962. – 14с.
428900
  Коваль Л. Дірява бухгалтерія медуніверситету // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 14-17


  "Виплата необгрунтованих премій та надбавок, порушення процедури закупівель, махінації з оплатою за навчання в медичному університеті імені Богомольця призвели до фінансових втрат на 23, 2 мільйона гривень".
428901
  Бабенко А. Діскурс міста в модерністичному романі Валер"яна Підмогільного "Місто" та в постмодерному романі Сергія Жадана "Ворошиловград" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – C. 50-56


  У статті розглянуто особливості авторських інтерпретації урбаністичних мотивів; дослідження цього сегменту національного літературного простору є надзвичайно актуальним, враховуючи досить однобокий та несистемний підхід до аналізу урбаністичних мотивів ...
428902
  Дигат С. Діснейленд / С. Дигат. – К., 1973. – 189с.
428903
  Птахів Семен Дістатися Європи: біг із перешкодами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
428904
  Самойлов Юрій Дістатися Криму: собі дорожче // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
428905
  Кисіль К. Дітей у півроку віддають до садка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 21 (274), 28 травня 2015. – С. 45-47


  Португалія туристична.
428906
   Дітеріхс Михайло Михайлович (1871-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 134. – ISBN 978-966-439-754-1
428907
   Дітеріхс Михайло Михайлович (1871-1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 146. – ISBN 978-966-933-054-3
428908
  Білобрицька Л. Діти- інваліди потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.97-101


  Прокукрорський нагляд за додержанням законів про соціальний захист дітей-інвалідів
428909
  Білоус О. Діти - найвимогливіша й найбеззахисніша телевізійна аудиторія. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 72-87.
428910
  Тюрін Г. Діти - спецустанови - прокурор // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-21.
428911
  Дьоміна І.С. Діти - турбота спільна / І.С. Дьоміна. – К, 1985. – 100с.
428912
  Пагутяк Г.В. Діти : повісті, роман / Галина Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 320 с.
428913
  Пагутяк Г. Діти // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С.74-107
428914
  Рибаков А.Н. Діти Арбату : Роман / А.Н. Рибаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 524с. – (Романи й повісті ; 1988/5)
428915
  Рибаков А.Н. Діти Арбату / А.Н. Рибаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с.
428916
  Колесник М.П. Діти Асклепія : Роман / Колесник М.П. – Київ, 1988. – 568 с.
428917
  Колесник М.П. Діти Асклепія.Роман. / М.П. Колесник. – К., 1984. – 247с.
428918
  Бердник О. Діти безмежжя : роман-феєрія / Олесь Бердник. – Київ : Дніпро, 1964. – 364 с.
428919
  Дорошенко Д. Діти в житті і творчості Т. Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 130, листопад : листопад. – С. 5-9


  Доповідь прочитана на Науковій секції НТШ у Торонто.
428920
  Саноцька Х.І. Діти в українському живописі : альбом / Х.І. Саноцька. – альбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 156, [4] с.
428921
  Ліпська А. Діти в школі мають почуватися безпечно // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-36 : фото
428922
  Кочар Р. Діти великого дому : роман / Р. Кочар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 445 с.
428923
  Бернашкова А. Діти великої любові : повість / Алена Бернашкова ; пер. з чеськ. Я. Орнст. – Київ : Дитвидав, 1959. – 208 с. : іл.
428924
  Сливінська Інна Діти випадають з вікон. Хто винен, що робити?! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 34-35 : фото
428925
  Керда О.М. Діти війни / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2012. – 251, [1] с. : іл.
428926
  Зливков В. Діти війни : теоретико-метод. і практ. аспекти психол. допомоги / Зливков В., Лукомська С. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2022. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 87-93
428927
  Дубровинський Г.Р. Діти війни: дослідження явища психотравми під час військової агресії в Україні // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-25
428928
  Жупанин Р. Діти війни: навчання та інтеграція маленьких українців // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 17 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 0027-8254
428929
  Плетка О.Т. Діти війни: особливості проживання (відреагування) травми / О.Т. Плетка, Ю.С. Чаплінська // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 89-92
428930
  Коршенов Л.К. Діти вільних народів / Л.К. Коршенов. – 2-е, доп. – К., 1962. – 163с.
428931
  Перебийніс П. Діти волі молодої // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  До підсумків конкурсу на здобуття Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара. Згадується Музей-кімната ім. О. Гончара в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
428932
  Шульга В. Діти вулиці: від усвідомлення проблеми до її вирішення // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.66-69
428933
  Галкін О. Діти вулиці: як захистити їх права? // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 29-33
428934
  Кальма Н. Діти гірчичного раю / Н. Кальма. – Київ : Молодь, 1952. – 369 с.
428935
  Лозинський А.С. Діти Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 12


  "Фактично досі не досліджена досконало тема. Вона духе болюча, емоційна і показова."
428936
  Бережнюк О. Діти двох культур // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 1 квітня (№ 56). – С. 8


  Освіта національних меншин страждає від відсутності кваліфікованих кадрів, підручників та мотивації до вивчення мови у дітей. Член правління "Союзу гагаузів України", доцент кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Феодора ...
428937
  Ковтун Г.О. Діти дивляться на нас / Г.О. Ковтун. – К., 1981. – 64с.
428938
  Булаіч С. Діти з Вербної річки. / С. Булаіч. – К., 1979. – 110с.
428939
  Долинний Ю.О. Діти з обмеженими фізичними можливостями як об"єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 88-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
428940
  Манилова Л.М. Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 71-76. – ISBN 978-966-189-358-9
428941
  Вихрущ А.В. Діти з особливими потребами в умовах реформування системи місцевого самоврядування / А.В. Вихрущ, Т.В. Яблонь, І.Д. Драч // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 10-15. – ISSN 1681-2751
428942
  Несбіт Е. Діти залізниці : роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. Олени Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 207, [1] с. – ISBN 978-617-07-0188-6
428943
  Осадчий Т.І. Діти землі : (каpтини соціяльного життя на Україні) / Т. Осадчій. – Київ : [Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 148 с. – Hа с. 1 уpив. з віpша Г.-У. Лонгфелло в пеp. О. Олеся. - Прим. № 35250 дефектний, без обкл.
428944
  Гордієнко К. Діти землі : Держлітвидав / К. Гордієнко. – Київ, 1937. – 303 с.
428945
   Діти землі : Проза. Поезія. Публіцистика.Твори учасників Всеукраїнського конкурсу "Село моє, для мене ти єдине... – Київ : Веселка, 2000. – 142с. – (Ластовенятко). – ISBN 966-01-0129-5; 966-01-0131-7
428946
  Герасименко Н. Діти і війна: як сучасні письменники зображають Революцію Гідності та російську агресію на Сході України у дитячій літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6 (770/771), травень - червень. – С. 63-66
428947
  Білобрицька Л. Діти і закон // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-43.
428948
  Лангер Ф Діти і кинджал / Ф Лангер, . – Київ, 1951. – 95 с.
428949
  Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / Петрунько О.В. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2010. – 480с. – ISBN 978-966-8716-24-9
428950
  Жук І.Т. Діти і радіація / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 24с.
428951
  Ліпська Аліна Діти і ртуть // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 46 : фото
428952
  Ярмолюк М.Я. Діти ідуть далі : роман / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2005. – 440с. : іл. – ISBN 966-655-161-6
428953
  Ілляшенко Т.Д. Діти із затримокю психіного розвитку та їх навчання / Т.Д. Ілляшенко. – К., 1997. – 125с.
428954
  Шляхова Валерія Діти й екзотика, або Всіх своїх вожу із собою : поради бувалих / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 104-108 : Фото
428955
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1929. – 407с.
428956
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1951. – 580 с.
428957
  Верн Ж. Діти капітана Гранта / Ж. Верн. – Київ, 1965. – 107с.
428958
  Бурлака Ф. Діти Карасьових : повість / Ф. Бурлака. – Київ, 1957. – 127 с.
428959
  Боднар Анастасія Діти країни чудес : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 140 : Фото
428960
  Єлінек Е. Діти мертвих // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 2. – С. 22-34. – ISBN 966-7653-03-5
428961
   Діти миру : оповідання зарубіжних письменників. – Київ : Дитяча література, 1959. – 224 с.
428962
  Слабінська С. Діти мігрантів під крилом "Синього птаха" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-35
428963
  Лондон Д. Діти морозу / Д. Лондон. – Вид. 2-е. – К, 1930. – 204с.
428964
  Лондон Д. Діти морозу / Д. Лондон. – К, 1957. – 139с.
428965
  Кампань К. Діти морських туманів / К. Кампань. – Київ : Молодь, 1974. – 271 с.
428966
  Шанін Ю.В. Діти на античних стадіонах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 300-305. – ISBN 966-581-295-6
428967
  Пахльовська О. Діти немилосердя: Італійсько-українська конференція про покинуте дитинство // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 229-248. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
428968
  Шкаровська І.І. Діти нескореної околиці / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1981. – 123 с.
428969
  Ямборне-Балог Діти Ніоби // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 170-173. – ISSN 0320 - 8370
428970
  Сурмяк Юрій Діти нової свідомості - наше майбутнє / Сурмяк Юрій, Кудрик Ліліана // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу цілісного осмислення феномену Дітей Індиго. Подано коротку медико-психологічну, духовну, педагогічну характеристику "нових" дітей, описано особливості їхньої свідомості. Подано рекомендації. як працювати з сучасними ...
428971
  Балабуєва Катерина Діти підворіття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52-55


  "Ми не беремо дітей з найближчого підворіття", - заявила завуч школи, куди я привела сина-першокласника. Тобто жити поруч із школою недостатньо, аби в ній навчатися - приблизно так літературною мовою це мало б звучати. У мене виникло запитання: а хто ...
428972
  Балабуєва Катерина Діти підворіття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52-55


  "Ми не беремо дітей з найближчого підворіття", - заявила завуч школи, куди я привела сина-першокласника. Тобто жити поруч із школою недостатньо, аби в ній навчатися - приблизно так літературною мовою це мало б звучати. У мене виникло запитання: а хто ...
428973
  Короленко В.Г. Діти підземелля : Оповідання / за ред.Б.Щ. – Харків : Держвидав України, 1922. – 43с.
428974
  Короленко В.Г. Діти підземелля / В.Г. Короленко. – К, 1964. – 52с.
428975
  Григор"єв В.Л. Діти повинні це знати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 24 : фото
428976
  Вовченко Н. Діти потребують уваги та захисту! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 23-24
428977
  Кручик І. Діти радянської вдови // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  Російськомовна література України.
428978
  Бурлакова В. Діти регіоналів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Чим живуть нащадки провладних партійців.
428979
  Ошанін Л.И. Діти різних народів / Л.И. Ошанін. – Київ, 1954. – 64с.
428980
   Діти різних народів.. – К., 1973. – 80с.
428981
  Литвинець І.І. Діти різних народів... / І.І. Литвинець, Г.І. Косенко. – К., 1971. – 48с.
428982
  Чень Ден-ке Діти ріки Хуайхе / Чень Ден-ке. – К, 1958. – 275с.
428983
  Ніколаєва Н. Діти розстріляного покоління // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-77. – ISSN 0130-1799
428984
  Масенко Л. Діти Роліту в кривому дзеркалі "спогадів" Дмитра Стельмаха // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 9
428985
  Свіг Л. Діти Святої землі - України : віршовані думки / Леонід Свіг. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 167, [2] с. – ISBN 978-966-2512-97-7
428986
  Шеппард Т. Діти сліпоти / Т. Шеппард. – К, 1986. – 214с.
428987
  Костюченко Ю. Діти терору / Костюченко Ю. // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 30-32
428988
  Герасим"юк В.Д. Діти трепети / В.Д. Герасим"юк. – К, 1991. – 125с.
428989
  Шваб І.А. Діти трудових мігрантів: результати та рекомендації дослідження // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 14-15
428990
  Котляр А. Діти у війні: не постраждав ніхто? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 13


  "На 1.01.2014, згідно зі статистичними даними, всього дитячого населення в Донецькій і Луганській областях було 996 756 осіб. На сьогодні на підконтрольній території в Донецькій і Луганській областях — 421 511 дітей. Усі діти, які перебувають у ...
428991
  Марусик Т. Діти України і мова освіти. Черговий камінь спотикання // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 3
428992
  Махнач О. Діти фортеці / О. Махнач. – Київ, 1982. – 276 с.
428993
  Стіль А. Діти французьких докерів / А. Стіль. – К., 1958. – 92с.
428994
  Лисенко А. Діти французької революції // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 9-14
428995
  Масалова К.Ю. Діти Хора: до історії вивчення образу й актуальності теми // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 357-370. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Здійснено історіографічний огляд вивчення образу чотирьох пов’язаних між собою богів. Цю четвірку богів — Хапі, Дуамутефа, Кебехсенуфа й Амсеті — загальнено називають дітьми Хора, відповідно до давньоєгипетських релігійних текстів. Зазначено, що ...
428996
  Краль Ф. Діти Ченкової / Ф. Краль. – Пряшів, 1962. – 135с.
428997
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : роман : у 4 кн. / Докія Гуменна. – Мюнхен : Українська трибуна
Кн. 1. – 1948. – 140 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
428998
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : роман : у 4 кн. / Докія Гуменна. – Мюнхен : Українська трибуна
Кн. 2 : Брами майбутнього. – 1948. – 197 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
428999
  Гуменна Д. Діти Чумацького шляху : Роман у 4-х кн. / Д. Гуменна. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 576с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-15-5
429000
   Діти шахтарів навчатимуться за кошти держбюджету // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  З 25 липня 2012 року набуває чинності Закон України № 5082-V1 " Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці". Шахтарсьі дети зараховуються поза конкурсом за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів ...
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,