Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
396001
  Смирнова Е.Л. "Гуманизм и террор": границы насилия. Внимательное чтение книги М. Мерло-Понти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 41-47. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
396002
  Лихачев Н.П. "Гуманистическое письмо" и автографы гуманистов, рукопись, коллационированная Анжело Полициано / Н.П. Лихачев. – Москва, 1926. – 787-1004с.
396003
  Велюров А. "Гуманізація" поспіхом. Ухвалення непродуманих законодавчих рішень може мати зворотні наслідки // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 44-47. – ISSN 1812--514Х
396004
  Гандзій О. "Гуманізм у такій війні протипоказаний. Але часом він прокидався в мені" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 36 (639), 22 вересня 2022. – С. 47-50


  Юрій Будяк врятував Вінстона Черчилля.
396005
  Зубрицька М. "Гуманітарії можуть і повинні допомогти суспільству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 3


  Розмова з проректором Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зубрицькою після обрання її до Всесвітньої академії мистецтв і науки (WAAS).
396006
  Мирний М. "Гуманітарна місія": як в Україні шукатимуть людей, зниклих безвісти під час війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 11


  "В Україні створять міжвідомчу координаційну комісію, яка шукатиме людей, зниклих безвісти під час війни, і працюватиме над соціальною допомогою їхнім рідним. Створити таку комісію зобов"язав ухвалений парламентом у липні закон "Про правовий статус ...
396007
  Кириленко В. "Гуманітарна політика - це також захист України" / розмову вели Роман Гривінський, Тетяна Поліщук, Марія Прокопенко, Валентин Торба, Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 14-15


  Віце-прем"єр-міністр В. Кириленко - про реформи у культурі, науці, видавничій справі та... головах громадян.
396008
  Яремчук О. "Гуманітарна" првокація. Кому вигідно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі та заклики демонтувати пам"ятну дошку на стінах Віденського університету.
396009
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
396010
  Андреев А.Ю. "Гумбольдтовский миф" и дискуссии о модели классического университета в современной зарубежной историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 31-49. – ISBN 966-544-344-5
396011
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
396012
  Антипьев А.Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 98-102. – ISSN 0869-3617
396013
  Иванов Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 159-166. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
396014
  Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в советском уголовном праве / В.Н. Петрашев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 141с.
396015
  Петросян М.И. Гуманизм / М.И. Петросян. – Москва, 1964. – 335 с.
396016
  Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-фараби и его идейные истоки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сатыбекова С. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 22л.
396017
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – Киев, 1984. – 127с.
396018
  Симакова Л. Гуманизм бессмертной гоголевской "Шинели". Диалог с текстом художественного произведения // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 23-27
396019
  Коркмазов А.Ю. Гуманизм в действии / А.Ю. Коркмазов. – Черкесск, 1973. – 187с.
396020
  Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве / Э.А. Саркисова. – Минск, 1969. – 108с.
396021
  Баал-Димйоин Гуманизм в старой еврейской литературе / Баал-Димйоин. – [Б. г. : б. и.], 1919. – 64 с. – На евр. яз.
396022
  Ачкасова Л.С. Гуманизм в творчестве К. Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1972. – 203 с. – Библиогр.: с. 182-202
396023
  Бобынэ Г.Е. Гуманизм в философской и общественной мысли Молдавии в XVII - начале XVIIІ в. / Г.Е. Бобынэ ; отв. ред. А.И. Бабий ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 127, [2] с.
396024
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – Москва : Мысль, 1980. – 100 с. – Библиогр. в примеч.: с. 94-99
396025
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 149, [2] с.
396026
  Коннов Анатолий Михайлович Гуманизм внешнеполитической деятельности общества развитого социализма (филос.-социол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коннов Анатолий Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
396027
  Шинкарук В.И. Гуманизм диалектико-материалистического... / В.И. Шинкарук. – Киев, 1984. – с.
396028
  Мир Абдул Кадыр Абар Гуманизм Есенина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Мир Абдул Кадыр Абар; ЛГУ. – Л., 1971. – 24л.
396029
  Гуревич П.С. Гуманизм и вера / П.С. Гуревич. – М,, 1990. – 63с.
396030
  Мейдер В.А. Гуманизм и гуманистические ценности Педагога-Ученого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0321-0383
396031
   Гуманизм и исторический детерминизм. – Свердловск, 1976. – 112с.
396032
  Бубник Я. Гуманизм и классовая борьба (По материалам послевен. Чехослов.) : Автореф... канд. филос.наук: / Бубник Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1969. – 24л.
396033
  Маковецкий А.М. Гуманизм и личность / А.М. Маковецкий. – Черновцы, 1968. – 36с.
396034
  Науменко И.Я. Гуманизм и народность. – Москва : Молодь, 1972. – 14 с.
396035
  Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1977. – 359с.
396036
  Неделя Л.И. Гуманизм и научное управление нравственным формированием личности / Л.И. Неделя. – Минск, 1979. – 103с.
396037
  Савеня Гуманизм и политика в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савеня а.Б.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1978. – 20л.
396038
  Исраелян Е.В. Гуманизм и рациональность во внешней политике Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 35-46. – ISSN 0321-2068
396039
   Гуманизм и религия. – Л., 1980. – 154с.
396040
  Неделя Л.И. Гуманизм и современная идеологическая борьба в сфере морали / Л.И. Неделя; Кукса В.Ф. – Минск, 1978. – 109с.
396041
   Гуманизм и современная литература. – М., 1963. – 406с.
396042
  Межуев В.М. Гуманизм и современная цивилизация // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 5-16. – ISSN 0236-2007
396043
  Звозников А.А. Гуманизм и христианство в русской литературе 19 века / А.А. Звозников; Европейский гуманит ун-тет. – 2-е изд., дополн. – Минск : ЕГУ, 2001. – 212 с. – ISBN 985-6614-46-5
396044
  Зименко В.М. Гуманизм искусства / В.М. Зименко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – 272 с.
396045
  Гордиенко А.Т. Гуманизм искусства и современное идеологическое противоборство / А.Т. Гордиенко. – М, 1985. – 64с.
396046
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л. – Бібліогр.:л.167-180
396047
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
396048
  Карагин С.К. Гуманизм как принцип идеологии естествоиспытателей : Автореф... канд. филос.наук: / Карагин С. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1964. – 22л.
396049
  Янбулатов Х.Х. Гуманизм как принцип коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Янбулатов Х.Х. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
396050
  Василенко В.Л. Гуманизм коммунистического мировоззрения / В.Л. Василенко, В.С. Барсуков. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1984. – 48 с. – Библиогр.: с. 48 (20 назв.). – (История, теория и политика КПСС / О-во "Знание" УССР ; Серия 1 ; № 6)
396051
  Левицкая А. Гуманизм коммунистической морали : Дис... канд. филос.наук: / Левицкая А.; КГУ, Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 208л. – Бібліогр.:л.196-208
396052
  Левицкая А.И. Гуманизм коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левицкая А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
396053
  Неделя Л.И. Гуманизм коммунистической морали / Л.И. Неделя. – Минск, 1977. – 127с.
396054
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бубнова Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
396055
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубнова Г.И.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – Киев, 1980. – 177л. – Бібліогр.:л.156-177
396056
  Маслова А.Г. Гуманизм марксистко-ленинского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Маслова А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 21л.
396057
  Халипов В.Ф. Гуманизм подлинный и мнимый / В.Ф. Халипов. – Москва, 1985. – 157с.
396058
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.168-208
396059
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н.А.; КГУ. – Киев, 1982. – 22л.
396060
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Лынок Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
396061
  Тычинина Г.П. Гуманизм пролетарской идеологии / Г.П. Тычинина. – М., 1970. – 40с.
396062
  Лозовская М.Ф. Гуманизм раннего утопического социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.622 / Лозовская М.Ф.; АН БССР. – Минск, 1971. – 22л.
396063
  Ребкало В.А. Гуманизм реальный и мнимый : пробл. человека и ее клерик. фальсификации / В.А. Ребкало. – Киев, 1988. – 78с.
396064
  Пустовойт П.Г. Гуманизм русской классической и советской литературы / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1975. – 40 с.
396065
  Гаврилов А.Т. Гуманизм сегодня / А.Т. Гаврилов. – М., 1974. – 64с.
396066
   Гуманизм советского киноискусства. – М., 1971. – 129с.
396067
  Жибуль И.Я. Гуманизм советского образа жизни / И.Я. Жибуль. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 166 с.
396068
  Попков В.Д. Гуманизм советского права / В.Д. Попков. – М, 1972. – 196с.
396069
  Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного права / В.Е. Квашис. – Москва, 1969. – 150с.
396070
  Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры / А.В. Рябушин. – Москва, 1989. – 372 с.
396071
  Копейчиков В.В. Гуманизм советской демократии / В.В. Копейчиков. – Киев, 1989. – 154с.
396072
  Чухман Е. Гуманизм советской драматургии. (Проблема идейно-худож. воплощения классового и общечеловеческого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чухман Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1967. – 16 с.
396073
  Агзамов Ф.И. Гуманизм советской журналистики : учебное пособие по спецкурсу / Ф.И. Агзамов. – Казань : Казанский университет, 1984. – 167 с.
396074
  Самаль А.Н. Гуманизм Советской Конституции / А.Н. Самаль. – Минск, 1979. – 127с.
396075
  Дмитриев В.А. Гуманизм советской литературы / В.А. Дмитриев. – М., 1980. – 256с.
396076
   Гуманизм социалистического образа жизни. – Львов, 1984. – 179с.
396077
  Товкач Н.Д. Гуманизм социалистического строя. : Автореф... канд. филос.наук: / Товкач Н.Д.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 27л.
396078
  Сенюшкина Татьяна Александровна Гуманизм философии Фейербаха : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сенюшкина Татьяна Александровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.138-148
396079
   Гуманизм художника. – Ставрополь, 1975. – 142 с.
396080
  Петелин В.В. Гуманизм Шолохова / В.В. Петелин. – М, 1965. – 496с.
396081
   Гуманизм, атеизм, религия. – София, 1978. – 135с.
396082
  Резников Л.Я. Гуманизм, гражданственность, мастерство / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1973. – 344с.
396083
  Чхиквадзе В.М. Гуманизм, мир, личность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1981. – 285с.
396084
  Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие / З.П. Трофимова. – М., 1992. – 128с.
396085
   Гуманизм: проблемы методологии и истории. – Владимир, 1977. – 160с.
396086
  Ястребцева А.В. Гуманизму - нет? О рецепции наследия М. Хайдеггера во Франции (1960-1980 гг.) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 119-133. – ISSN 0235-1188
396087
  Чешихин-Ветринский В.Е. Гуманист сороковых годов : (Т.Н. Грановский) / Ч. Ветринский. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1906. – 64 с. – (Современная библиотека)
396088
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн : Педагогика, 1991. – 107с.
396089
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн, А.Л. Черненко. – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-91951-029-1
396090
  Хаббард Л.Р. Гуманист. Образование, грамотность и культура : [пер. с англ.]. – Glostrup : New Era, 2012. – 159, [9] с. : ил. – На тит. л., авантит., обл. и корешке также указ.: РОН. – (Серия "Л. Рон Хаббард" : гуманист). – ISBN 978-87-649-3761-9
396091
  Хаббард Л.Р. Гуманист. Освобождение общества от наркотиков : [пер с англ.]. – Glostrup : New Era, 2012. – 143, [9] с. : ил. – На тит. л., авантит., обл. и корешке также указ.: РОН. – (Серия "Л. Рон Хаббард" : гуманист). – ISBN 978-87-649-3762-6
396092
  Смотрицкий Е.Ю. Гуманистическая концепция техники и технического прогресса в трудах В.И. Вернадского / Е.Ю. Смотрицкий, В.И. Шубин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
396093
  Соколов А.В. Гуманистическая миссия библиотек в глобальном информационном обществе // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 45-49
396094
   Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего средневековья и начала нового времени. – М, 1990. – 200с.
396095
  Стежко Г.П. Гуманистическая направленность оптимизационной деятельности / Г.П. Стежко, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
396096
  Бойденко В.И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С 116-126. – ISSN 0869-3617
396097
  Пустовойт П.Г. Гуманистическая направленность русской и советской литературы / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1972. – 30 с.
396098
  Кибиркштис Л.Б. Гуманистическая направленность творчества Р.С.Беди (30-40-ые годы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кибиркштис Л.Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
396099
  Павленко В.В. Гуманистическая ориентация естествознания в условиях НТР при социализме // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
396100
  Кудрявцев Владимир Александрович Гуманистическая парадигма социологии: классика и постмодерн // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 90-104. – Бібліогр.: с. 91, 95-97, 100-101, 103. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
396101
  Пилипенко Г.Т. Гуманистическая природа научного познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Пилипенко Г.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 31 с.
396102
   Гуманистическая природа социалистических общественных отношений. – Казань, 1990. – 190с.
396103
   Гуманистическая природа социалистического образа жизни. – Киев, 1982. – 341с.
396104
  Ганжа А.О. Гуманистическая социология Флориана Знанецкого / А.О. Ганжа, А.А. Зотов // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.112-120. – ISSN 0132-1625
396105
  Иванова Нинель Яковлевна Гуманистическая сущность естественных наук и социально-исторические условия ее реализации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Нинель Яковлевна; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
396106
   Гуманистическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1989. – 136с.
396107
   Гуманистические аспекты биологического познания. – Киев, 1991. – 160с.
396108
  Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.93-105. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
396109
  Шилингов Владимир Сергеевич Гуманистические основы деятельности милиции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шилингов Владимир Сергеевич; АН Украины, Ин-т государства и права им. В.Корецкого. – К., 1992. – 20л.
396110
  Захарова Тамара Иосифовна Гуманистические параметры социальной активности личности: Социально-философский анализ : Дис... наук: / Захарова Тамара Иосифовна; Мин-во образования Украины, Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 150л. – Бібліогр.:л.133-150
396111
   Гуманистические традиции русской философии: Встреча за "круглым столом". – М., 1991. – 61с.
396112
  Квятковский Д.О. Гуманистические ценности и идеалы в системе ценностных ориентаций украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.226-232. – ISSN 1728-3671
396113
  Хахалина А.С. Гуманистический аспект формирования безбарьерной архитектурной среды // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 216-221. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
396114
  Соколов А.В. Гуманистический вектор постнеклассического библиотековедения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается направление движения библиотековедческой мысли от классического просветительства к постнеклассическому гумманизму.
396115
  Доценко Т.Э. Гуманистический идеал в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 215-222. – ISSN 1811-0916
396116
   Гуманистический идеал и социальная практика. – Новосибирск, 1989. – 168с.
396117
   Гуманистический пафос советской литературы. – Москва, 1982. – 256с.
396118
  Борисов И.В. Гуманистический подход к преподаванию философии и две парадигмы в современном философском процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 239-246. – ISSN 1811-0916
396119
  Агафонов А. Гуманистический потенциал политических нововведений // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.213-216. – ISBN 966-7101-37-1
396120
  Борзенков В.Г. Гуманистический проект И. Т. Фролова / В.Г. Борзенков, С.Н. Корсаков // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.5-17. – ISSN 0236-2007


  К 80-летию академика И. Т. Фролова
396121
  Кононов И.Ф. Гуманистический смысл освоения космоса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
396122
   Гуманистическое воспитание школьников. – Казань, 1983. – 162с.
396123
  Дьякова Л.В. Гуманистическое движение в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 4-15. – ISSN 044-748Х
396124
  Дьякова Л.В. Гуманистическое движение в Латинской Америке: мировоззрение и социально-политическая практика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 16-23. – ISSN 044-748Х


  Статья посвящена идеологии и социальной практике латиноамериканского Гуманистического движения — своеобразного варианта альтернативного левого течения. Автор анализирует основные принципы силоизма — философской доктрины гуманистов, особенности их ...
396125
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
396126
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
396127
  Веретюк О.М. Гуманистическое содержание реизма. : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Веретюк О.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1991. – 25л.
396128
   Гуманистическое содержание социальных процессов при социализме. – Новосибирск, 1980. – 248с.
396129
  Сабадаш Ю.С. Гуманистичні ідеали Північного Ренесансу в "Утопії" Томаса Мора / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Нікольченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 2226-3209
396130
  Захарова А.И. Гуманитаризация образования в историко-философском контексте // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 23-29. – ISSN 1811-0916


  Поиск эффективных путей реализации идей гуманитаризации образования находится в постоянном обновлении и усовершенствовании. В связи с этим при написании статьи автором ставится цель - проанализировать историко-философские предпосылки возникновения и ...
396131
   Гуманитаризация образования в технических вузах. – Москва, 1989. – 183с.
396132
  Гончаренко И.А. Гуманитаризация образования как один из важнейших факторов современного человеческого развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 134-142. – ISSN 1728-3671
396133
  Мальцева С.С. Гуманитаризация обучения как условие реализации ключевых идей профильного образования // Вестник Тюменского государственного университета / Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2009. – № 5 : Педагогика. Психология. Философия. – С. 25-32. – ISSN 1562-2983
396134
  Моложавенко А.В. Гуманитаризация психологической подготовки педагогов-психологов периода профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 131-144. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
396135
   Гуманитаризация содержания образования в профтехучилищах. – СПб, 1992. – 31с.
396136
   Гуманитарии в поиске форм диалога с обществом. Об итогах Общего собрания Отделения историко-филологических наук РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-32. – ISSN 0130-3864
396137
  Бермус Г А. Гуманитарная методология в образовании : истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – ISSN 0869-561Х
396138
  Бермус А.Г. Гуманитарная методология в образовании: истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
396139
  Бондаревская Е.В. Гуманитарная методология науки о воспитании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются особенности и обосновывается необходимость использования гуманитарной методологии при разработке теории воспитания, основанной на онтологическом подходе.
396140
  Зотова Л.М. Гуманитарная направленность высшего женского образования в России начала ХХ века // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 79-85. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 15 (25))
396141
  Богатая Л.М. Гуманитарная сложность: возможность нового витка в развитии синергетики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 7-9
396142
  Артеменко Л.А. Гуманитарная составляющая в процессе обучения английскому языку как второму языку общения / Л.А. Артеменко, В.С. Полина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 49-55. – ISSN 1993-5560
396143
  Чибисова Н.Г. Гуманитарная составляющая университета в условиях smart-общества // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 242-245. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
396144
  Минзарипова Р. Гуманитарная среда классического университета / Р. Минзарипова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0869-3617


  Весь процесс организации высшего образования в ун-те следует подчинить одной цели - сделать выпускника высококультурным человеком
396145
  Минзарипов Р.Г. Гуманитарная среда классического университета и формирование конкурентоспособной личности / Р.Г. Минзарипов, Г.В. Ившина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-61. – ISSN 0869-3617


  Казанский государственный университет.
396146
   Гуманитарная теория и научно-техническая революция. – Вып.2. – Калинин, 1975. – 196с.
396147
  Чарная И.В. Гуманитарная университетская наука в системе приоритетов государственной политики // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 49-54
396148
  Гребенщикова Е.Г. Гуманитарная экспертиза в "обществе риска" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 166-172. – ISSN 1606-951Х
396149
  Киященко Л.П. Гуманитарная экспертиза: герменевтика субъектности / Л.П. Киященко, П.Д. Тищенко // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 152-165. – ISSN 1606-951Х
396150
  Пусько В.С. Гуманитарній компонент инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
396151
  Трофимов В.М. Гуманитарное знание и технологии / В.М. Трофимов, А.А. Лысюк // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 67-83. – ISSN 1812-9463
396152
  Ашмарин И.И. Гуманитарное знание и участники инновационного процесса // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 28-38. – ISSN 0236-2007
396153
   Гуманитарное знание: сущность и функции : межвузов. сборник. – Санкт-Петербург, 1991. – 152с.
396154
  Кемеров В.Е. Гуманитарное и социальное: от оппозиции к синтезу // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
396155
  Соловьев Э. Гуманитарное измерение "мягкой силы": "человеческая безопасность" во внешней политике РФ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
396156
  Антипов А.А. Гуманитарное образование в современной россии: исчезновение литературы как угроза человеку // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 47-53. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается проблема исчезновения литературы как важнейшего компонента современной философии образования. Показано, что русская литература выполняет важнейшую мироориентирующую функцию для становления человека в человеке как ...
396157
  Манухин А.А. Гуманитарное образование в техническом вузе: опыт МГТУ им.Н.Э. Баумана и Массачусетского технологического института / А.А. Манухин, Н.Н. Володина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 115-120. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ преподавания гуманитарных наук в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Массачусетском технологическом институте, обладающих богатыми традициями оригинальных достижений в данной области. Авторы сравнивают особенности учебных программ и дают ...
396158
  Сенько Ю.В. Гуманитарное основание глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 48-52. – ISSN 1811-0916


  Глобализация образования сегодня – реальность современного миро-устройства. Это прогресс укрепления и углубления связей национальных образовательных систем, направленных на становление жизненно важных компетенций людей в меняющемся многополярном мире. ...
396159
  Гнатовский Н.Н. Гуманитарное право в международных судебных учреждениях: опасна ли институциональная фрагментация? // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 694-709. – ISBN 978-966-438-738-2
396160
  Гамурарь В. Гуманитарные интервенции, операции ООН по поддержанию мира и соблюдение международного гуманитарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 71-79. – ISSN 1814-3385
396161
   Гуманитарные исследования в Интернете. – Москва : Можайск-Терра, 2000. – 432с. – ISBN 5-7542-0074-9
396162
   Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы. – Новосибирск, 1984. – 300с.
396163
   Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры : межвуз. сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 164с.
396164
   Гуманитарные науки и их закономерности. – Казань
Ч. 2. – 1978. – 180 с.
396165
  Межуев В.М. Гуманитарные науки и образование // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-16. – ISSN 1561-2465
396166
   Гуманитарные науки: (Тр. молодых ученых ТашГУ). – Ташкент, 1989. – 81с.
396167
  Афанасьев А.И. Гуманитарные парадигмы и их особенности // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 216-225. – ISSN 2076-7382
396168
  Биллингтон Дж. Гуманитарные последствия информационной революции // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
396169
  Серикова И.А. Гуманитарные принципы управления в современной бизнес-среде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-121. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
396170
   Гуманитарные проблемы освоения. – Тюмень, 1990. – 241с.
396171
  Татьянина Т.В. Гуманитарные технологии формирования деятельностно-исследовательского компонента профессионально-педагогической компетентности в условиях теоретического семинара кафедры / Т.В. Татьянина, Т.И. Шукшина // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С, 14-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема формирования профессиональной педагогической компетентности. Внимание акцентируется на применении гуманитарных технологий как эффективного средства овладения деятельностно-исследовательским компонентом ...
396172
  Иванов О.А. Гуманитарный аспект в иммиграционной политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 12. – С. 69-84. – ISSN 0321-2068
396173
  Бежин Л.Е. Гуманитарный бум : повести, рассказы / Леонид Бежин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352 с.
396174
  Жуланова И.В. Гуманитарный вектор высшего образования сегодня: намерения и возможности / И.В. Жуланова, А.М. Медведев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 37-43. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема переориентации высшего образования в гуманитарном, субъектно-личностном направления. Постановка и поиск решения проблемы связываются с необходимостью психологического анализа отношения "человек - профессия".
396175
  Елканова Т.М. Гуманитарный потенциал дисциплины "Физическая культура" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
396176
  Мейдер В.А. Гуманитарный потенциал математического познания // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С, 74-77. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможные пути формирования интереса учащейся молодежи к математике и математическому познанию. The author deals with possible ways to arouse students interest in mathematics and maths cognition
396177
  Шевченко В. Гуманитарный университет - счастливая судьба и высокое предназначение Константина Балабанова // Людина високої мети: ювілейне видання : ювілейне вид. / [упоряд.: Ю.М. Косенко, І.В. Соколова, А.М. Дегтеренко та ін.]. – Київ : Промінь, 2009. – С. 62-69. – ISBN 978-966-2008-29-6
396178
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 2. – 1999
396179
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 1. – 1999
396180
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 2. – 2000
396181
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 1. – 2000
396182
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 1. – 2001
396183
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал: спецвыпуск. – Киев
Т. 3. – 2001
396184
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 2. – 2001
396185
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 4, вып. 2. – 2002
396186
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4, вип. 1. – 2002
396187
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4 : Дискуссии об идеологии охраны дикой природы. – 2002
396188
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5 : Дискуссия о правах природы. – 2003
396189
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5, № 1/2. – 2003
396190
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 1. – 2004
396191
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6 : Движение дружин охраны природы. (ДОП). – 2004
396192
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 2. – 2004
396193
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – 2005
396194
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 3 : Природоохранная эстетика. – 2005
396195
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 4. – 2005
396196
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7 : Защита прав животных. – 2005
396197
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 8, вып. 2 : Экзоэтическое отношение к живым существам. – 2006
396198
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 9, вып. 1. – 2007
396199
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 10, вып. 2. – 2008
396200
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 12, вып. 4 (39). – 2010
396201
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 13, вып. 2 (41). – 2011
396202
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: Агафонов В.А., Александров Д.А., Борейко В.Е. [и др.]. – Киев : Логос. – ISSN 1727-2661
Т. 13, вып. 1 (40). – 2011. – 92 c., включ. обкл.
396203
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 17, вып. 3 (54). – 2015. – 16 с.
396204
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 18, вып. 4 (59). – 2016. – 16 с.
396205
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 18, вып. 3 (58). – 2016. – 16 с.
396206
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 1 (60). – 2017. – 16 с.
396207
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 2 (61). – 2017. – 16 с.
396208
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 4 (63). – 2017. – 16 с.
396209
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 20, вып. 2 (65). – 2018. – 20 с.
396210
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 20, вып. 1 (64). – 2018. – 24 с.
396211
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 24, вып. 3/4 (82/83). – 2022
396212
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: Борейко В.Е., Войцеховский К., Гараев А.С. [и др.]. – Киев : Логос. – ISSN 1727-2661
Т. 24, вып. 5 (84). – 2022. – 60 с., включ. обкл.
396213
  Губриенко Р. Гуманитарный экстаз им. Вятровича // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 8


  "Почитание памятных дат и юбилеев, которые ВР утверждает на законодательном уровне, является важной составляющей исторического позиционирования Украины как современного государства. В еще более широкой трактовке - это структурный маркер гуманитарной ...
396214
  Авксентієва С. Гуманізації як стратегічний напрямок у професійній підготовці педагогів-музикантів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 6-13. – ISSN 2307-4914
396215
  Дульська О.В. Гуманізація антично-теологічного світогляду західноєвропейського стандарту освіти // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-128. – ISSN 2226-0285


  "На основі евристичного та дедуктивно-індуктивного методів дослідження сучасної зарубіжної та вітчизняної історіографії узагальнено гуманістично-дидактичний зміст навчально-методичного забезпечення програми середньовічної університетської освіти".
396216
  Біляковська О. Гуманізація взаємин між учителем і учнем як засаднича ідея у педагогічних творах Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 634-640
396217
  Шевченко С.О. Гуманізація викладацької діяльності у вищій професійній управлінській школі: від понятійно-категорійного апарату до сутності // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 241-245


  "...Сучасна вища професійна освіта в управлінській галузі має забезпечувати навчання і виховання професіоналів, які легко орієнтуються в новітніх галузевих досягненнях, ерудованих, з розвинутим творчим мисленням, здатних ефективно вирішувати комплекс ...
396218
  Алексєєва О.А. Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто певні соціальні зміни, що обумовлюють необхідність духовного відродження українського та світового суспільств. Основну увагу зосереджено на гуманізації вищої освіти, соціальному й особистісному підході до інновацій у контексті гуманізації ...
396219
  Сащак Н. Гуманізація вищої освіти як чинник відродження духовності української молоді // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 31-34
396220
  Автушенко О.С. Гуманізація військового виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються методологічні основи гуманізації військового виховання у Збройних силах України, визначаються її сутність, принципи та напрямки.
396221
  Любіцева О.О. Гуманізація географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 46)


  Проаналізовано зрушення у бік гуманізації та соціологізації досліджень у комплексних географічних науках.
396222
  Купрійчук В. Гуманізація державного управління в контексті соціальної модернізації українського суспільства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 283-292.
396223
  Ричко О.В. Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 141-144. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
396224
  Линдюк О.А. Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Серьогін С.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 37/38 (11/12). – C. 50-56. – ISSN 2311-6420
396225
  Мотиль І.І. Гуманізація діяльності правової соціальної держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-70
396226
  Чернишева Р. Гуманізація змістового компонента процесу навчання / Р. Чернишева, В. Андрюханова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 110-115
396227
   Гуманізація і гуманітаризація -- пріорететний напрямок державної політики України в галузі вищої освіти. – Дніпропетровськ
Ч.1. – 1992. – 115с.
396228
   Гуманізація і гуманітаризація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2000 року. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7294-94-3
396229
  Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.2-6
396230
  Столяренко О. Гуманізація і гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку особистості // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-21. – ISSN 0131-6788
396231
  Шинальський О.І. Гуманізація каральної політики в ідеях та поглядах нового часу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 457-460. – ISSN 1563-3349
396232
  Яцишин М. Гуманізація кримінально-виконавчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-105.
396233
  Кончаковська В.В. Гуманізація кримінального законодавства у контексті Концепції реформування кримінальної юстиції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 558-564. – ISSN 1563-3349
396234
  Грек Б.М. Гуманізація кримінального законодавства України в контексті світових тенденцій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 111-117
396235
  Попович В.М. Гуманізація кримінального законодавства Ураїни: проблеми, виклики та загрози / В.М. Попович, В.Б. Дацюк // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
396236
  Грек Б.М. Гуманізація кримінальної відповідальності як напрям кримінально-правової політики в Україні / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 45-48
396237
  Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі : монографія / Б.В. Літовченко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-383-845-8
396238
  Семенченко Ф.Г. Гуманізація менталітету підростаючого покоління як суспільно-політична проблема. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.03 / Семенченко Ф.Г.; Одеск.держ.ун-т. – Одесса, 1993. – 16л.
396239
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 2. – 1997. – 185 с.
396240
   Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. – Вип.4. – Слов"янськ, 1998. – 346с.
396241
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 3. – 1998. – 147 с.
396242
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 5. – 1999
396243
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип.6. – 1999
396244
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 7. – 2000
396245
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 8. – 2000
396246
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 11. – 2001
396247
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 12. – 2001
396248
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 1 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
396249
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
396250
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
396251
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
396252
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
396253
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 1. – 2013. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396254
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 2. – 2013. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396255
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 61. – 2013. – 415 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
396256
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 1. – 2013. – 237 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396257
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 2. – 2013. – 223 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396258
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 63. – 2013. – 314 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396259
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 65. – 2013. – 399 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396260
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 66. – 2013. – 426 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396261
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 14. – 2014. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396262
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 67. – 2014. – 189 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396263
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 68, ч. 1. – 2014. – 224 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396264
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 68, ч. 2. – 2014. – 227 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396265
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 69. – 2014. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396266
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 70, ч. 1. – 2014. – 271 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396267
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 70, ч. 2. – 2014. – 249 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396268
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 15, ч. 1. – 2015. – 259 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396269
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 15, ч. 2. – 2015. – 257 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396270
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 71. – 2015. – 346 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396271
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 72 (LXXII). – 2015. – 339 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396272
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 73. – 2015. – 343 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396273
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 74. – 2015. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396274
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (76). – 2016. – 211 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396275
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (77). – 2016. – 180 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396276
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (78). – 2016. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396277
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (79). – 2016. – 224 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396278
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (80). – 2016. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396279
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 75. – 2016. – 247 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
396280
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (81). – 2017. – 301 с. – Присвячується 50-річчу факультету спеціальної освіти. Резюме англ., укр., рос. мовами
396281
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (82). – 2017. – 234 с. – Присвячується 50-річчу факультету спеціальної освіти. Резюме англ., укр., рос. мовами
396282
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (83). – 2017. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396283
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (84). – 2017. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396284
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (85). – 2017. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396285
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (86). – 2017. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396286
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (87). – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396287
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (88). – 2018. – 240, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396288
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (89). – 2018. – 281, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396289
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (90). – 2018. – 271, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396290
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (91). – 2018. – 379, [9] с.
396291
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (92). – 2018. – 272, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396292
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (93). – 2019. – 343, [8] с.
396293
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (94). – 2019. – 347, [9] с.
396294
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (95). – 2019. – 302, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396295
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (96). – 2019. – 331, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396296
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (97). – 2019. – 226, [9] с. – Резюме укр., англ. мовами
396297
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (98). – 2019. – 373, [19] с. – Резюме укр., англ. мовами
396298
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (99). – 2020. – 364, [19] с. – Резюме укр., англ. мовами
396299
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ : Друкарський дім, 1996-. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
№ 1 (100). – 2021. – 173, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
396300
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ : Друкарський дім, 1996-. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
№ 1 (101). – 2022. – 176, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
396301
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ : Друкарський дім, 1996-. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
№ 2 (102). – 2022. – 126, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
396302
  Дебич М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366
396303
  Моцак Т. Гуманізація навчального процесу. Шляхи гуманітарної освіти в системі популяризації STEM // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури
396304
  Федан Я.І. Гуманізація навчання в контексті освітніх потреб неповносправних в Україні: державно-управлінський аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
396305
  Мальцова І.І. Гуманізація науки як основа гуманістичної парадигми XXI століття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; голов. ред. Т.Д. Суходуб ; редкол.: М.В. Попович, B. Waldenfels, W. Lugowski [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – C. 186-192. – ISSN 2077-8309


  "Ідея включення науки в систему суспільних інститутів, її соціалізація, є одним із сучасних напрямків філософії науки".
396306
  Алексєєва О.А. Гуманізація освіти у вищій школі // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 170-172. – ISBN 966-594-559-9
396307
  Демченко С.В. Гуманізація освіти у вищому навчальному закладі / С.В. Демченко, Б.Г. Жиров // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 154


  Про необхідність утвердження нового педагогічного мислення та доцільності суб"єкт-суб"єктного спілкування як рівноправного і рівноцінного особистісного спілкування викладача і студента.
396308
  Пітра Н.В. Гуманізація освіти як одне з найактуальніших питань процесу євроінтеграції України // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 145-151. – ISSN 2218-5348
396309
  Онищук Л.А. Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 102-108. – ISSN 2411-1317
396310
  Шепеленко Т.Л. Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 341–345. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
396311
  Божич О.О. Гуманізація освіти як пріоритетний напрям гуманітарної політики української держави // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 78-80
396312
  Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 204-220
396313
  Федан Я.І. Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 132-137. – ISSN 2306-6814
396314
  Маріуц І. Гуманізація освітньої сфери у країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 44-48. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні проблеми і питання в освіті зокрема та у суспільстві загалом, які тісно пов"язані і взаємозалежні. Вказуються конкретні виклики, з якими намагається впоратися європейська освітня спільнота протягом останніх декількох років. До ...
396315
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Чого насправді слід очікувати від нового Закону".
396316
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи, або Скільки коштує свободи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )
396317
  Погорєлова А.І. Гуманізація політичного діалогу в українському парламенті і суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 652-659. – ISSN 1563-3349
396318
  Малежик Д.І. Гуманізація пострадянської культурології у вищій школі України / Д.І. Малежик, Г.В. Хоменко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 270-273. – ISSN 2076-1554
396319
  Чухно А.А. Гуманізація праці // Трибуна, 1991. – №10
396320
  Палеха Ю. Гуманізація професійної підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за умов дистанційного навчання / Ю. Палеха, Н. Зозуля // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 108-114. – ISSN 2409-9805
396321
  Шутенко О.В. Гуманізація процесуального права // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-14. – ISSN 2227-7048
396322
  Огнєва Т.К. Гуманізація сакральної культури в Україні XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 10-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
396323
  Кобрій О.М. Гуманізація свідомості майбутнього вчителя як основа формування його ціннісних орієнтацій (історико- методологічний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Педагогіка ; № 2)


  Обгрунтовано основні тенденції розвитку проблеми гуманізації свідомості майбутнього вчителя у вітчизняній педагогіці в другій половині XX ст. - на початку XXIст.У радянський період вони були пов"язані зі спробами демократизації освіти, висвітлювалися ...
396324
  Мотиль І.І. Гуманізація соціальної функції української держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-61.
396325
  Кочура Н.М. Гуманізація суспільного розвитку: виклики для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 212-219. – ISSN 2076-1554
396326
  Кульчицький Б.В. Гуманізація сучасних економічних систем як чинник еволюції парадигми теорії діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.160-163. – ISBN 5-7763-2435-1
396327
  Чистовська І.П. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 191-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
396328
  Гончаренко С. Гуманізація та гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.2-8.
396329
  Кожин В.М. Гуманізація та гуманітаризація технічної освіти в університетах // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
396330
   Гуманізація та демократизація освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 355-359. – ISBN 978-966-2748-97-0
396331
  Тютюнникова С.В. Гуманізація та оптимізація структури потреб людини в умовах глобалізації / С.В. Тютюнникова, А.О. Карасик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 330-335. – ISSN 2222-0712
396332
  Рарот Г. Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах / Г. Рарот, О. Супрунюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 176-182. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
396333
  Онищук Л.А. Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика : Науково-методичний посібник / Л.А. Онищук; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. Академія педаг. наук України. – Київ, 2001. – 326 с. – ISBN 966-02-1724-2
396334
  Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти : психологічний вимір / В.М. Красновський ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 144 с. – ISBN 978-966-00-0690-4
396335
  Кубальський Олег Нарцизович Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Дис... канд. філософ.наук: 19.00.03 / Кубальський Олег Нарцизович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 206л. – Бібліогр.:л.184-206
396336
  Кубальський О.Н. Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кубальський О.Н. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 20 с.
396337
  Клімашевський О.В. Гуманізація як основна філософська тенденція у розвитку сучасного спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 28-30
396338
  Фесенко Є.В. Гуманізація як принцип кримінального права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 21-25. – ISSN 2308-9636
396339
  Чугай О.Ю. Гуманізація як провідна тенденція в освіті дорослих США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С.101-107. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
396340
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання (світоглядно-методологічний аналіз) : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
396341
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання. : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
396342
  Губерський Л.В. Гуманізація: "від культу знань до культу мислення" // Рідна школа, 1993. – № 10
396343
  Слюсаренко А.Г. Гуманізм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 79. – ISBN 966-642-073-2
396344
  Попович М.В. Гуманізм (- людяний, людський) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 618. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
396345
  Мусієнко О.С. Гуманізм і антигуманізм в сучасному кіномистецтві Заходу / О.С. Мусієнко. – К., 1978. – 48с.
396346
  Акуленко В.І. Гуманізм і варварство : про врятування культурних цінностей у період Великої Відчизняної війни 1941-1945 рр. / В.І. Акуленко, Н.Ш. Юнак. – Київ : Знання, 1987. – 45 с. – (Серія 6: Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 6)
396347
  Сідоркіна О.М. Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 120-122. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
396348
  Саїд Е. Гуманізм і демократична критика = Humanist and democratic criticism / Едвард Саїд ; з англ. пер. Артем Чапай. – Київ : Медуза, 2014. – 142, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Humanist and democratic criticism / Edward W. Said. Columbia university press, 2004. – Бібліогр.: с. 142. – ISBN 978-617-7114-15-3
396349
   Гуманізм і духовність. – Івано-Франківськ, 2002. – 364с. – ISBN 966-7768-31-7
396350
  Ладиченко В.В. Гуманізм і народовладдя-основи організації державної влади в демократичному суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 40-47. – ISSN 1563-3349
396351
  Ільїна Г.В. Гуманізм і раціоналізм: єдність чи суперечність? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
396352
  Шамота М.З. Гуманізм і соціалістичний реалізм / М.З. Шамота. – К., 1976. – 283с.
396353
  Александрова Г.О. Гуманізм історичної прози В. Будзиновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 12-17
396354
  Гордієнко А.Т. Гуманізм мистецтва - сфера сучасної ідеологічної боротьби / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 48с.
396355
  Шаповал Ю. Гуманізм наукових концепцій та публіцистичних вислідів В.І. Вернадського (1863-1945) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 204-211. – (Журналістика ; Вип. 2)
396356
  Рославіцька Х.Р. Гуманізм національної ідеї у філософській спадщині Івана Франка // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 210-214. – ISSN 2076-1554
396357
  Семчук Ю.В. Гуманізм нової епохи у філософських поглядах К. Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
396358
  Коваленко О.О. Гуманізм норм трудового права: наукові ідеї О.І. Процевського, що випереджали час // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 18-22. – ISBN 978-617-7450-09-1
396359
  Дедухно О.М. Гуманізм педагогіки В. Сухомлинського // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 96-98
396360
  Харченко Т. Гуманізм педагогіки Еміля Дюркгейма // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-52.
396361
  Карпенко Г.І. Гуманізм педагогічної думки в Україні (XX-XIX ст) / Г.І. Карпенко, С.І. Кривчик // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 121-127.
396362
  Гнатовський М. Гуманізм періоду турбулентності / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Європейський комітет із запобігання катуванням (КЗК) - міждержавна структура, створена на підставі ухваленої 1987 р. у рамках Ради Європи конвенції задля доповнення зусиль Європейського суду з прав людини із захисту осіб, яких тримають у закритих ...
396363
   Гуманізм радянського суспільства. – Київ : Політвидав України, 1973. – 164с.
396364
  Кузьменко Г.В. Гуманізм рівності та нерівності прав та обов"язків в нормах трудового права України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7069-34-7
396365
  Табачковський В. Гуманізм та проблема діалогу культур // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-25
396366
  Дончик В.Г. Гуманізм творення : (бесіди про літературу) / В.Г. Дончик. – Київ : Молодь, 1980. – 200 с.
396367
  Грибаков О.М. Гуманізм у контексті соціально-філософської теорії суспільного виробництва // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
396368
  Токман О.В. Гуманізм у світлі сьогоденної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
396369
  Сенюшкіна Т.О. Гуманізм філософії Фейєрбаха. : Автореф... канд.філосю.наук: 09.00.03 / Сенюшкіна Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 16л.
396370
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
396371
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
396372
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 20


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
396373
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 20


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
396374
  Сумцов М. Гуманізм Шевченка / студія Миколи Сумцова. – Київ : Друкарня Другої Артілі, 1915. – 7 с. – Окр. вібиток з: Збірник пам"яти Тараса Шевченка
396375
  Шабліовський Є.С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1964. – 378с.
396376
  Кривицький Ю.В. Гуманізм як принцип діяльності міліції України: сучасний стан і перспективи реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
396377
  Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 142-145.
396378
  Бесчастна В.В. Гуманізм як принцип сучасної кримінально-правової політики України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7363-09-4
396379
  Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 61-65. – ISSN 1563-3349
396380
  Семенов В.Г. Гуманізм як сутнісний принцип філософії Л. Фейєрбаха / В.Г. Семенов, О Т. Сенюшкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 44-55. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
396381
  Миндрищук Л.А. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 85-90. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
396382
  Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Сабадаш Ю.С.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
396383
  Толстоухлв А.В. Гуманізм як формула майбутнього // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 3-7
396384
  Хилько М. Гуманізм як характерна риса української геополітики кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: с. 7, Літ.:39 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що українська геополітична думка кінця XIX - першої половини XX ст., на противагу багатьом популярним на той час на Заході та і Росії геополітичним підходам, характеризувалася домінуванням гуманістичних течій, схильних до ...
396385
  Будз В.П. Гуманізм як чинник зближення України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
396386
  Лібанова Е.М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 3-15. – ISSN 2072-9480
396387
   Гуманізм. Людина. Культура: Людинознавчі філософські читання: (постійно діючий філософський семінар), 8-10 жовтня 1992 р.. – Дрогобич, 1992. – 36с.
396388
  Триліс Г.В. Гуманізм: реальність та ідея // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 76-78
396389
   Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 380с. – ISBN 966-628-016-7
396390
  Котляров П.М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Котляров Петро Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 427 арк. – Додатки: арк. 421-427. – Бібліогр.: арк. 11-15, 359-420 та в додатках: арк. 421-423
396391
  Котляров П.М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Котляров Петро Миколайович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 31 назва
396392
  Кирилюк Ф.М. Гуманіст новітньої епохи // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-179. – ISBN 978-966-439-447-2
396393
  Грінченко І. Гуманіст, творець духовного спадку, "київський святий" - Яновський Теофіл Гаврилович // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 292-296. – ISBN 978-966-95419-8-7
396394
  Поліщук В. Гуманістична "програма" в романах Михайла Старицького // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 117-124. – ISBN 978-966-2980-81-3
396395
  Помпео Л. Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 103-108
396396
  Москальчук М.М. Гуманістична євпраксофія як практична філософія життя за Полом Куртцом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 125-133


  У статті розкривається зміст поняття "євпраксофія", розглянуто її функції щодо людини окремо та суспільства загалом. Проаналізовано майбутнє євпраксофії та її основи, які допоможуть даному вченню закріпитися серед людей. В статье раскрывается ...
396397
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії стародавності : Автореф. дис. ... канд філософських наук: спец. 09.00.05 / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
396398
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 181л. – Бібліогр.: 166-181
396399
  Сітало О. Гуманістична ідея перемоги добра над злом у авантюрно-пригодницькому романі Івана Багряного "Тигролови" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 20-23
396400
  Сопко Т.М. Гуманістична історіографія Угорщини // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 13-37
396401
  Чуркіна В. Гуманістична концепція виховання особистості Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7932-12-2
396402
  Матвієнко О. Гуманістична концепція ІТ-освіти як засіб формування соціального виміру діяльності майбутнього фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
396403
  Мороз О.В. Гуманістична концепція православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ століття у контексті сучасної релігієзнавчої думки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 35-38
396404
  Кузьменко В.І. Гуманістична критика веберо-тейлорівської концепції управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
396405
  Гулько Ю. Гуманістична мета Данте Аліг"єрі у поемі "Божественна комедія" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 262-268. – ISBN 978-966-306-020-4
396406
  Головко С. Гуманістична освіта в умовах інформаційного суспільства / С. Головко, І. Абрамська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 96-104. – ISSN 2077-1827
396407
  Векуа О Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів) : Дис... канд. філолог.наук: 01.01.01 / Векуа О В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.143-163
396408
  Іщук С.І. Гуманістична парадигма географії / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 11-19. – Бібліогр.: 21 назва
396409
  Кухаренко А.Л. Гуманістична парадигма діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: теоретико-методичні засади розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кухаренко Анжеліка Леонідівна ; М-во культкри України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
396410
  Лиско Л.Р. Гуманістична парадигма економічної науки та системна методологія її обгрунтування // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.201-209. – ISBN 5-7763-2435-1
396411
  Зязюн Л. Гуманістична парадигма освіти і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
396412
  Ладиченко В.В. Гуманістична парадигма системного підходу до організації державної влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 7-13. – ISSN 1563-3349
396413
  Бондаренко Н.Б. Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров"я // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 8-15. – ISSN 2617-2348
396414
  Козловець Гуманістична парадигма як імператив соціально-економічного поступу країни / Козловець, А // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 25-29
396415
  Медведенко І.В. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 157-158. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
396416
  Сабадаш Ю.С. Гуманістична педагогіка: витоки та історія становлення // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 93-99. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
396417
  Клевцов А.І. Гуманістична природа архітектурно-художнього образу в радянському містобудуванні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
396418
  Дьяконов Г.В. Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 127-136. – ISSN 2226-4078
396419
  Кудрявцева Н.П. Гуманістична складова економічної освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 111-115
396420
  Гнатчук О. Гуманістична соціальна робота в сучасних умовах: суть та прояви // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 51-54. – ISBN 978-966-423-670-3
396421
  Сойма Н.Д. Гуманістична спрямованість виховання дітей з відхиленнями у адаптації в США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
396422
  Мороз Л.Б. Гуманістична спрямованість діяльності Міжнародної організації праці по забезпеченню соціально-економічних прав людини в умовах глобалізації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.180-190
396423
  Голянич М. Гуманістична спрямованість футурологічних пошуків Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 12-19. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
396424
  Басс Л.Ю. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога / Л.Ю. Басс, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 5-11
396425
  Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 10-12. – ISSN 2076-9326


  Відсутність аксіологічних орієнтирів у розвитку інформаційно-комунікаційного простору ВНЗ призводить до формування негативного іміджу і закладів загалом, і бібліотек вишів зокрема. Гуманістичні цінності як основа спілкування та психологічної взаємодії ...
396426
  Мухін М. Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В.О.Сухомлинського / М. Мухін, І. Добрянський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788


  У статті проаналізовано педагогічні переконання великого гуманіста В.О.Сухомлинського і досвід роботи очолюваної ним Павлиської школи. Багатогранна діяльність педагога-новатора розглядається як важливий етап в розвитку гуманістичної традиції у світовій ...
396427
  Тищенко О.В. Гуманістична теорія "соціального фактору": сутність та тенденції розвитку // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 370-375. – ISBN 978-617-7450-09-1
396428
  Ярошовець В.І. Гуманістична традиція пізнання (античність, середньовіччя) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 193-199. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
396429
  Шморгун О.О. Гуманістична філософія Андре Мальро: пошук виходу із загальносвітоглядної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 47-49
396430
  Ряшко О.В. Гуманістична філософія в творчості В.О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко, І.М. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 87-97. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
396431
  Гетьман В.І. Гуманістична цінність заповідних ландшафтів національної та регіональних екомереж України // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 5-10. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
396432
  Філоненко Л. Гуманістичне виховання в нових соціокультурних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 136-139. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається соціокультурний підхід у гуманістичному вихованні, який визначає стратегію формування толерантних міжособистісних взаємин молоді на базі толерантності, гуманістичних, загальнолюдських цінностей. В статье рассматривается ...
396433
  Яковлєва В.А. Гуманістичне виховання учнів шкіл-інтернатів як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
396434
  Фадієнко С.В. Гуманістичне дослідження ландшафтів як антропічний зріз ландшафтознавчого пізнання : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 75-80. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
396435
  Домбровська Л. Гуманістичне мислення студентів та роль музеїв у його формуванні / Л. Домбровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7768-07-3
396436
  Берегельська А. Гуманістичний аспект вітчизняної інформатизації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 69-77. – ISSN 2224-9516
396437
  Піка А.М. Гуманістичний аспект роману Юрія Мушкетика "Крапля крові" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-249-1
396438
  Бойко М.П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М.П. Бойко ; МОНУ ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – 262 с. – ISBN 978-966-8551-57-4
396439
  Савчин Л.М. Гуманістичний аспект цінностей в суспільстві (мистецтвознавче тло) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 31-38
396440
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний вектор розвитку діяльності бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 2409-9805


  Визначається основний зміст гуманістичного вектора розвитку діяльності бібліотек як соціально-комунікаційних центрів.
396441
  Ткачук О.П. Гуманістичний вимір британської імперськості в художньому світі Джозефа Конрада // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 4. – C. 134-138. – ISSN 2077-804X
396442
  Соснін О.В. Гуманістичний вимір поглядів на національну безпеку та процеси інформатизації України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 612-620. – ISSN 1563-3349
396443
  Добридень О.В. Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 79-83. – ISSN 2072-1692
396444
  Вільна Я. Гуманістичний діалог: Г. Квітка-Основ"яненко і Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 14-22


  У статті розглядається спільність гуманістичної парадигми творчості двох класиків нової української літератури: Т.Шевченка та Г. Квітки-Основ"яненка
396445
  Ільїн В.В. Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Досліджено проблему специфіки формування гуманізму в українській духовній культурі.
396446
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 46 с.
396447
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Дис... д-ра філософ.наук: 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 365л. – Бібліогр.:л.356-365
396448
  Ярошовець В. Гуманістичний зміст методології пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 9-26. – ISSN 1810-2131
396449
  Тімуш І. Гуманістичний зміст права та його переосмислення в умовах демократизації суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 139. – ISSN 0132-1331
396450
  Савицька І.М. Гуманістичний зміст проблем свободи та духовності в контексті розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 124-126
396451
  Ржевська Ніна Федорівна Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець XVI - поч. XVII ст.) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Ржевська Ніна Федорівна; Львівський державний університет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 19л.
396452
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 30-36


  У статті аналізуються актуальні питанняі формування позитивного, гуманістично спрямованого іміджу бібліотек, який здатен забезпечити її конкурентоспроможність у комунікаційному просторі сучасності
396453
  Миненко Ю. Гуманістичний пафос "Ляменту міщан острозьких 1636 року" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С.70-75. – ISSN 0236-1477
396454
  Данилюк І.В. Гуманістичний підхід В.А. Романця в контексті тенденцій розвитку світової психологічної науки // Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – С. 68-75. – ISBN 978-966-06-0714-9
396455
  Заплатинська А.Б. Гуманістичний підхід сучасного інклюзивного навчання: філософсько-психологічний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 149-151
396456
  Негоденко Т. Гуманістичний погляд на світ у творчості О. Гончара (роман "Собор") та В. Шевчука (романи "На полі смиренному", "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 156-158
396457
  Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
396458
  Шульгач А. Гуманістичний потенціал перспективного Національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С.41-46. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
396459
  Мороз О.В. Гуманістичний потенціал спадщини православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Здійснюється аналіз гуманістичних аспектів релігійно-філософських поглядів А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького, які у вертикальному зрізі осмислюються на основі відношення "людина - Бог" (теоцентризм), у горизонтальному зрізі - в контексті ...
396460
  Мартич Р.В. Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 199-200
396461
  Лазарєва С.В. Гуманістичний потенціал філософії у формуванні всебічно розвиненої особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 165-167
396462
  Єгоров Г. Гуманістичний потенціал шкільної географічної освіти в країнах ЄС та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 31-32. – ISBN 978-966-2249-24-8
396463
  Тімченко О.П. Гуманістичний потенціал як вихідний пункт філософської антропології М. Бердяєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 106-114
396464
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтів: окреслення проблеми // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 151-165. – Бібліогр.: 34 назви
396465
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; Київ. нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 255 л. + Додаток : л. 190-227. – Бібліогр.: л. 228-255
396466
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
396467
  Коваленко Є.Я. Гуманістичні ("утопічні") проекти культури менеджменту епохи Відродження // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 21-28. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й системному узагальненні особливостей гуманістичних концепцій культури менеджменту в епоху Відродження. Висновки. Встановлено, що паралельно з ідеями, які звеличували й обґрунтовували ...
396468
  Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 41-53. – Бібліогр.: с. 53, 21 п. – ISSN 0236-1477
396469
  Гапченко О.В. Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 212-215. – ISSN 2076-1554
396470
  Сюндюков І. Гуманістичні виміри філософії Сергія Кримського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 22-23
396471
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
396472
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
396473
  Стеценко Ю.В. Гуманістичні засади використання допомоги психолога у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
396474
  Оляндер Л. Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті через розкриття вибору Збігневом Гербертом життєвої позиції і поведінки, через аналіз художньої системи вірша "Przes?anie Pana Cogito" складається уявлення про значущість життєтворчості поета для утвердження гуманістичних засад у нашому ...
396475
  Кононенко О. Гуманістичні засади норм трудового права // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 259-261. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Згадується В.І. Щербина.
396476
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
396477
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. – Бібліогр.: л. 165-182
396478
  Іванова Д.Г. Гуманістичні засади соціально-педагогічного консультування // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 112-119
396479
  Дєдяєва І.П. Гуманістичні засади структурної антропології Клода Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить головні гуманістичні розвідки антропології Клода Леві-Строса, розглянуті в контексті його методологічної програми - структурного методу дослідження.
396480
  Ніколаєнко Н.В. Гуманістичні засади сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 39-41
396481
  Нічик В.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні / В.М. Нічик. – К., 1990. – 379с.
396482
  Шебітченко А.П. Гуманістичні ідеали в житті та творчості В.Г. Короленка / А.П. Шебітченко, Я.Є. Блоха // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 12-17. – (Гуманітарні науки)
396483
  Корогод Л.П. Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 171-175. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статі досліджуються погляди М.Грушевського на значимість розвитку індивідуальності особистості для соціально-політичного прогресу нації в цілому, заборони вбивств у соціальній практиці людства, формування основ соціальної політики. The paper ...
396484
  Кудіна В. Гуманістичні ідеї в педагогічній діяльності М.І. Пирогова // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 52-59. – ISBN 978-617-7890-23-1


  "Упродовж усього життя М.І. Пирогов незмінно надавав сприяння і практичну допомогу Київському університету у розвитку, у діяльності його кафедр, особливо хірургічних. Зокрема, опікуючись медичним факультетом, він пропонував університету кандидатів для ...
396485
  Ковальчук О. Гуманістичні ідеї виховання особистості в поглядах І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 166-171. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
396486
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
396487
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Беслюбняк Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: арк.161-174
396488
  Горбатенко В. Гуманістичні й політико-правові заповіді професора Володимира Бабкіна (до 95-річчя від дня народження) / В. Горбатенко, І. Усенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 198-202. – ISSN 1026-9932
396489
  Аксьонова В.І. Гуманістичні обрії Європейського простору. Український контекст : монографія / Віра Аксьонова ; М-во освіти і науки України, "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; Льот. Акад. Нац. авіац. ун-ту. – Одеса ; Кропивницький : Гельветика, 2018. – 535, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 506-532. – ISBN 978-966-916-635-7
396490
  Кузьменко Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених штатів Америки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 86-89. – ISSN 2308-9636


  У статті наведені основні підходи до розуміння охорони праці в трудових відносинах США та Сполученого Королівства Великобританії. Здійснений огляд державно-правового регулювання охорони праці в зазначених країнах з метою втілення позитивного до¬свіду у ...
396491
  Ладиченко В.В. Гуманістичні основи організації державної влади : монографія / В.В. Ладиченко ; М-во освіти і науки України, Київ нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 406, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-406. – ISBN 966-629-281-5


  У пр. №1725703 напис: Вельмишановному Володимиру Миколайовичу з глибокою повагою від автора. Підпис
396492
  Ягоденко О.Л. Гуманістичні особливості педагогічної системи О.А. Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-273. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
396493
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2003. – 173с. – Бібліогр.: л.159 - 173
396494
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Автореф. дис. ...канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
396495
  Захарова Т.Й. Гуманістичні параметри соціальної активності : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Захарова Т.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
396496
  Дубровіна О.В. Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С. Судзукі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 131-136. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
396497
  Навольська Г.І. Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 60-63. – ISSN 2221-6316
396498
  Плахотнік О.В. Гуманістичні тенденції в еколого-економічній освіті студентів технічних коледжів / О.В. Плахотнік, С.Є. Кінчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
396499
  Татрабасова Л.Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 34-39. – ISSN 2077-1800
396500
  Руденський А. Гуманістичні тенденції філософії Г. Сковороди в контексті сучасності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 146-146
396501
  Горбатенко В.П. Гуманістичні цінності та виклики XXI століття / В.П. Горбатенко, Н.В. Жабінець // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 55-62. – ISBN 966-628-197-5
396502
  Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-35. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
396503
  Голянич М. Гуманістичність та оптимістичність прогнозів суспільного розвитку у футурологічній концепції Елвіна Тоффлера / М. Голянич, Ю. Москаленко // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 5-15. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
396504
  Бичко І.В. Гуманістично-антропологічна традиція української філософії: феномен Г. Сковороди // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 35-46
396505
  Кушлаба М. Гуманістично-духовний аспект: саме його бракує у сфері сучасної системи освіти // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 6 (432), червень. – C. 47-54
396506
  Андрійчук Тамара Володимирівна Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М.Коцюбинського : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна; Дніпропетровський держуніверситет. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
396507
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвітній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 268л. – Бібліогр.: л. 175-201; Дод.: л. 202-268
396508
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвтній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
396509
  Норкіна О.Ф. Гуманістично-зорієнтовані технології навчання у загальноосвтній школі України (кінець 20 - початок 21 століття) : Монографія / КНУТШ; Норкіна О.Ф. – Київ : Київський університет, 2006. – 164с. – ISBN 966-594-855-5
396510
  Федоренко С.В. Гуманістично-культурологічна парадигма як методологічна основа формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 66-75. – ISSN 2312-5993
396511
  Решетніченко А. Гуманістично-правова концепція соціального розвитку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.58-71. – ISBN 966-7800-03-2
396512
  Ульянова Н. Гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара в контексті сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 247-256. – ISSN 2520-6346


  "Висвітлюються гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара. Наголошується на правах і свободі людини, непорушності територіальної цілісності держави як найвищих цінностях людства в контексті сьогодення в Україні". The article covers ...
396513
  Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
396514
  Антонова В.Ф. Гуманітаризація вищої технічної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 4-5
396515
  Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак, Н. Соломчак // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0131-6788
396516
  Козьма В. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 135-140
396517
  Григор"єв В.Й. Гуманітаризація здорового способу життя : пошуки альтернатив // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.76-83
396518
  Канак Ф.М. Гуманітаризація інженерної освіти: реалії і проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
396519
  Синєокий А. Гуманітаризація навчання природничих дисциплін засобами вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 214-215
396520
  Кир"ян Т.І. Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця XX- початку XXI століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 77-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
396521
  Первий Г. Гуманітаризація освіти у НТУ "Дніпровська політехніка" / Г. Первий, Д. Колісник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
396522
  Литвинова І. Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку / І. Литвинова, Н. Хлизова, Є. Грибкова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7768-14-1
396523
  Овчаренко В.М. Гуманітаризація освіти як умова формування фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 31-32
396524
  Воронка Г.С. Гуманітаризація післядипломної економічної освтіи в університетах великобританіх : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Г. С.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти ак-мії пед. наук Укр. – К., 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.198-245
396525
  Воронка Галина СТепанівна Гуманітаризація післядипломної кеономічної освіти в університетах Великобританії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Галина СТепанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
396526
  Пестушко В. Гуманітаризація як засіб удосконалення методики навчання географії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
396527
  Ченбай А Н. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 131-133. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
396528
  Остролуцька Л. Гуманітаристика - любов моя і турбота // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 25/26)
396529
  Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук (до 175 річчя з дня заснування Університету Св. Володимира) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 29-31.
396530
   Гуманітарії про проблеми освіти : Збірка науково-методичних праць. – Запоріжжя, 1995. – 53 с.
396531
  Костенко Л. Гуманітарна аура або дефект головного дзеркала // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 1. 8-9
396532
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-53-5
396533
  Стуканов С. Гуманітарна аура нації та відновлення головного дзеркала // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 470-471. – ISBN 978-966-06-0713-2


  У Донецьку пройшли "Дні творчості Ліни Костенко".
396534
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131
396535
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 40-48. – ISBN 966-7576-12-4
396536
  Костенко Л.В. Гуманітарна Аура нації, або дефект головного дзеркала / Л.В. Костенко. – Київ : Вид.дім "КМ Аkademia", 1999. – 32с. – ISBN 966-518-126-2
396537
  Воропаєва Т.С. Гуманітарна безпека України // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 10-13
396538
  Вєдєнєєв Д. Гуманітарна безпека України та "історичний чинник" конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 10-19. – ISBN 978-966-600-651-9
396539
  Олійник Я.Б. Гуманітарна географія як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 3-19
396540
  Гнатовський М. Гуманітарна дипломатія – найпрозоріше вікно в Європу / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 3


  Богдан Токарський, випускник КНУ імені Тараса Шевченка став співорганізатором міждисциплінарної конференції "Україна та виклики міжнародного права: анексія, агресія та кібервійна". Центр українських студій провів її наприкінці року в Кембриджському ...
396541
   Гуманітарна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Б.Токарський навчався на відділенні міжнародного права ІМВ, має ступінь магістра міжнародного права КНУ та магістра філології Кембриджу.
396542
  Кравченко А. Гуманітарна дипломатія від мальтійського Ордена // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6


  На початку квітня університет став місцем проведення Міжнародної конференції «Мальтійський Орден і Україна: історія, сьогодення, перспективи», що пройшла в рамках першого робочого візиту до України Прем’єр-міністра (Великого канцлера) Мальтійського ...
396543
  Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 197-200
396544
  Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у XXI сторіччі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 52-53. – (Політичні науки)


  Рецензія на монографію: Белова-Ганева Г. Актуални тенденции в защитата правата на човека / Габриела Белова-Ганева- София: КЛАСИК ДИЗАЙН ЕООД, 2013. - 268 с. ISBN 978-954-91109-8-2 (мова видання - болгарська). Монографія професора Габріели ...
396545
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність американської адміністрації допомоги на території // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 46-51
396546
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність Американської адміністрації допомоги на території УСРР у 1922 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 62-76
396547
  Завальнюк О.М. Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам"янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 54-62. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
396548
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 200-248
396549
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
396550
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 488-492. – ISSN 2076-1554
396551
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
396552
  Балдинюк О.В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000рр./ : 23.00.04:Дис....канд. політичн. наук. / Балдинюк О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 222л. – Бібліогр.: C.185-222
396553
  Тронь-Радомська Гуманітарна діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Одним із малодосліджених і неоднозначних питань історії України періоду Другої світової війни є діяльність єдиної легальної установи українців в умовах нацистського окупаційного режиму - Українського центрального комітету (УЦК). Науковий інтерес щодо ...
396554
  Каракасіді О. Гуманітарна допомога Євросоюзу Україні під час війни / О. Каракасіді, Н. Ісікова // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 98-103. – ISBN 978-617-7768-38-7
396555
  Аракелова І.О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – C. 18-26. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
396556
  Коваль О.А. Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства / О.А. Коваль, І.О. Макарчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 24-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
396557
  Гриценко В.С. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях культуролога // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 58-61. – ISSN 2616-9967


  "Стаття присвячена дослідженню гуманітарної освіченості як ознаки фаховості культуролога. Окрему увагу приділено актуалізації культурології як науки, здатної впливати на сучасні процеси розвитку культури, розглянуто необхідність врахування даного ...
396558
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
396559
  Бонь О.І. Гуманітарна інтелігенція радянського Києва 1920-х років у его-документах письменника Олекси Варавви // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 265-280. – ISSN 2520-2855
396560
  Мельник О.В. Гуманітарна інтелігенція Радянської України 1920-х років: історіографія поняття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С.135-146. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
396561
  Михайлик А.О. Гуманітарна інтелігенція України 20-30-х рр. XX ст.в радянській історіографії того часу // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 227-238. – (Історичні науки ; вип. 13). – ISSN 2309-8074


  Згадуються праці В.А. Смолія та Я.С. Калакури. - С. 228-229.
396562
  Цеховалова А.О. Гуманітарна інтервенція в Лівії: міжнародні виміри : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Цеховалова Авеліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
396563
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
396564
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
396565
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
396566
  Мойсеєнко А. Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 117-121


  В даній статті автор досліджує проблему одностороннього застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, обґрунтовується необхідність рішучого застосування міжнародним співтовариством мирних засобів впливу на певні ...
396567
  Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в контексті ідей "рускава міра" / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 9 червня (№ 22). – С. 5
396568
  Олексієнко Р.В. Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олексієнко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
396569
  Костриця Н.М. Гуманітарна культурологічна підготовка студентів-аграрників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 221-224
396570
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
396571
  Коваленко О.М. Гуманітарна наука і освіта як чинники постіндустріального розвитку України // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-26
396572
  Михайловський В. Гуманітарна наука та її вартість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  "Чи можуть українські гуманітарії отримувати гідні гроші на свої дослідження та в які двері вони мають стукати".
396573
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 1 : 70-річчю НАУ присвячується. – 2002
396574
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
396575
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
396576
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-50-7
Вип. 4. – 2002
396577
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
396578
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
396579
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
396580
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
396581
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
396582
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
396583
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
396584
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
396585
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
396586
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396587
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396588
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396589
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 27. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396590
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 28. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396591
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 29. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396592
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 30. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396593
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 31. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396594
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 33. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396595
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 34. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396596
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2413-3094
Вип. 35. – 2017. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396597
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
396598
  Горячковська Г.М. Гуманітарна освіта в умовах технократії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 105-112. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
396599
  Алещенко В. Гуманітарна освіта й військова справа в сучасному науковому дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
396600
  Романюк О.В. Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 150-154


  Досліджено ключеві епоніми періоду розвитку гуманітарної освіти людини, що дало можливість аналізувати індивідуально-авторську інноваційну діяльність, яка складає фундамент науки і освіти, зокрема гуманітарної.
396601
   Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – 175, [1] с. : табл. – 100-річчю заснування Кам"янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка присвяч. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
396602
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
396603
   Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.). – Ужгород : Гражда, 1999. – 603, [9] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7112-16-0
396604
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
396605
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
396606
  Фіалко Н.А. Гуманітарна парадигма освіти: змістовні особливості та функціональне покликання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 145-158


  Гуманізація освіти постає теоретичним осмисленням і освоєнням на практиці ідей гуманізму, а гуманізм - рефлексією щодо ідеї людини, її культурно-цивілізаційного покликання, самовдосконалення і відповідальності. Ключові слова: гуманізм, гуманызація, ...
396607
  Завальнюк О. Гуманітарна парадигма розвитку спортивної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 121-130
396608
   Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
396609
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: детермінанти інтенсифікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 228-236
396610
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
396611
  Білоус Л.В. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології / Л.В. Білоус, Я.І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 154-166. – (Думка). – ISSN 2304-7410
396612
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
396613
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
396614
  Лозовий В.С. Гуманітарна політика Угорщини на Закарпатті: історичні витоки та сучасна реалізація // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (51). – С. 15-21. – ISSN 2306-5664
396615
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
396616
  Біла О. Гуманітарна політика уряду Отто фон Бісмарка в польському питанні (1871 - 1890 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 6-8
396617
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
396618
   Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
396619
  Стояцька Г.М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 118-123. – ISSN 2077-1800
396620
  Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-108. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
396621
  Розумний Олег Гуманітарна складова міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України (історіографія) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются вопросы историографии гуманитарной составляющей международной миротворческой деятельности Вооруженных Сил Украины.
396622
  Житар Б.О. Гуманітарна складова підготовки інженерів залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
396623
  Кротюк В.А. Гуманітарна складова підготовки майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової освіти // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 105-107


  У сучасних умовах гуманітарний розвиток, духовно-моральне виховання майбутніх офіцерів є найважливішим імперативом модернізації системи вищої військової освіти.
396624
  Бєсов Л.М. Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 3-13. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
396625
  Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 186-199. – ISSN 2078-9165
396626
  Бондаренко В.В. Гуманітарна складова поліфункціональної підготовки конкурентоспроможного інженера-педагога // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 16-23


  У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату.
396627
  Панченко Л.М. Гуманітарна складова сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
396628
  Терновий П. Гуманітарна спадщина у збройній боротьбі як фактор консолідації українства в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 181-184


  "На основі соціально-філософської методології єдності історичного та логічного проаналізовано причини та актуальну необхідність консолідації всіх соціальних сил в сучасній Україні. Доведено, що «розбрат» всередині соціуму загострюється під час збройних ...
396629
  Калантаєвська Г.П. Гуманітарна сфера життя українського суспільства у "Щоденниках" Сергія Єфремова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 101-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядається ставлення С. Єфремова до процесів, які відбувались у гуманітарній сфері і свідчили про руйнівний вплив більшовицької ідеології на середню й вищу освіту, науку, виховання, літературне життя, театр, видавничу справу тощо, від яких ...
396630
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
396631
  Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
396632
  Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 94-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
396633
   Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко, М.Ю. Зелінський, А.О. Приятельчук, Л.О. Шашкова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 56-90. – ISBN 966-594-988-8
396634
  Панченко Л.М. Гуманітарне знання в умовах інтернаціоналізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 210-217
396635
  Трубенко А.І. Гуманітарне знання і сучасність / А.І. Трубенко, В.П. Драпогуз, А.П. Шаповал // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 49-53. – ISBN 978-966-02-9610-7
396636
   Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
396637
  Літвінчук Л.Й. Гуманітарне знання та технології культури доби Просвітництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 88-89
396638
  Загороднюк В.П. Гуманітарне знання у дзеркалі філософії постмодерну (від "археології знання" М. Фуко до "Привидів Маркса" Ж. Дерріда) // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 19-27. – ISBN 978-966-02-9610-7
396639
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
396640
  Шашкова Л.О. Гуманітарне значення у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-52. – ISBN 978-966-439-469-4
396641
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 14-15


  26 липня - 90-річчя Івана Михайловича Дзюби.
396642
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  До ювілею Івана Дзюби.
396643
  Басенко І.Ю. Гуманітарне пізнання як особлива сфера наукової діяльності // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 54-59. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті зроблена спроба аналізу сутності та особливостей гуманітарного пізнання та методології. There is the done attempt of analysis of essence and features of humanitarian cognition and methodology in the article.
396644
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
396645
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
396646
  Куйбіда В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об"єкт зовнішньої і внутрішньої політико-ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 1-2
396647
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
396648
  ЧекаленкоЛ Гуманітарне співробітництво України та Росії / ЧекаленкоЛ, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 30-35. – (Історичні науки)
396649
  Баскакова А.С. Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554
396650
  Фінін Г.І. Гуманітарний аспект модернізації системи освіти // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 76-87. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  Зроблено спробу проаналізувати специфіку гуманітарної складової модернізації системи освіти. Наведено передумови реформування та модернізації гуманітарної освіти майбутніх фахівців у сучасних соціокультурних контекстах. Схарактеризо вано основні ...
396651
  Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 52-53
396652
  Шабанова Ю. Гуманітарний вибір "Дніпровської політехніки" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201). – С. 6


  Про те, як відповідає на виклики часу, оновлюючи гуманітарний простір освіти, один із потужніших університетів України, що увійшов у ТОП-20 закладів вищої освіти - НТУ "Дніпровська політехніка". Розмова з заслуженою працівницею освіти України, ...
396653
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
396654
  Сакун А.В. Гуманітарний вимір освіти: модус майбутнього // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 39-42. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема гуманізації освіти, що означає перехід від авторитарного, монологічного навчання до діалогічного; зазначається необхідність переходу від концепту "людина-засіб" до концепту "людини-мети", що повинно зробити освіту майбутнього ...
396655
  Пилинський Я. Гуманітарний вимір розвитку освіти в США та України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 43-48
396656
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
396657
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-02-2
Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396658
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-09-1
Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396659
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396660
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-20-6
Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – 632 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396661
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396662
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396663
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396664
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396665
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396666
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Психологія. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396667
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Педагогіка. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396668
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Філософія. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396669
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Педагогіка. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396670
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Психологія. – 2016. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396671
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
396672
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
396673
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
396674
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
396675
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
396676
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
396677
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
396678
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
396679
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
396680
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
396681
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
396682
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
396683
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
396684
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
396685
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
396686
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
396687
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
396688
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
396689
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 28. – 2007. – резюме укр. або рос. мовою
396690
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
396691
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
396692
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 31. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
396693
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 32. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
396694
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 33. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
396695
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 34. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
396696
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
396697
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 36. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396698
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 37. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396699
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 38. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396700
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 39. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
396701
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
396702
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 41. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
396703
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
396704
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 43. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
396705
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 44. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
396706
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
396707
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 46. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
396708
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 47. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
396709
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 48. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
396710
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 49. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396711
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 50. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396712
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396713
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 53. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396714
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 54. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396715
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396716
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396717
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 57. – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396718
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 58. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396719
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 59. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396720
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 60. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396721
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 61. – 2015. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396722
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 62. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396723
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 63. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396724
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 64. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396725
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 65. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396726
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 66. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396727
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 67. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396728
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Банах, В. Воронкова, І. Рижова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 68. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396729
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 69 (1). – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396730
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 70. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396731
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 71. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396732
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 72 : Філософія. – 2018. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396733
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 73 : Філософія. – 2018. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396734
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 74 : Філософія. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396735
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 75 : Філософія. – 2018. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396736
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 76 : Філософія. – 2019. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396737
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 77 : Філософія. – 2019. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396738
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
396739
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
396740
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
396741
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 20. – 2014. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
396742
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)
396743
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)
396744
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 22. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 6)
396745
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 25. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
396746
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 26. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
396747
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 27. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
396748
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 28. – 2018. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
396749
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 29. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
396750
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 32. – 2020. – 176, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 16)
396751
  Пасова Т. Гуманітарний Давос у Києві // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Днями в університеті відбулася зустріч інтелектуалів України та Туреччини. У головній залі зібралися українські вчені, письменники, громадські діячі й навіть священнослужителі, а також група професорів із турецьких університетів, щоб обговорити ...
396752
  Півняк Г. Гуманітарний дискурс Дніпровської політехніки / Г. Півняк, Г. Первий, С. Ігнатьєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 20-25. – ISSN 2078-1016
396753
  Рупташ О. Гуманітарний дискурс і реформа університету / О. Рупташ, Т. Радзиняк // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 3-6. – ISBN 978-966-423-670-3
396754
   Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-423-670-3
396755
  Козловець М.А. Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 28-35
396756
   Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Д.Ю. Арабаджиєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глави укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-008-9
396757
   Гуманітарний екологічний журнал = Humanitarian Environmental Magazine : міжнародний екологічний журнал / Київ.еколого-культурний центр ; редкол.: Борейко В.Е., Войцеховський К., Гараєв А.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1727-2661
Т. 24, вип. 7 (86). – 2022. – 32 с., включ. обкл.
396758
   Гуманітарний екологічний журнал = Humanitarian Environmental Magazine : міжнародний екологічний журнал / Київ.еколого-культурний центр ; редкол.: Борейко В.Е., Войцеховський К., Гараєв А.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1727-2661
Т. 24, вип. 6 (85). – 2022. – 16 c.
396759
   Гуманітарний екологічний журнал = Humanitarian Environmental Magazine : міжнародний екологічний журнал / Київ.еколого-культурний центр ; редкол.: Борейко В.Е., Войцеховський К., Гараєв А.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1727-2661
Т. 25, вип. 1 (87). – 2023. – 32 с.
396760
  Пролеєв С.В. Гуманітарний жypнaл versus збірка наукових праць? / С.В. Пролеєв, О.І. Хома // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 15-21. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
396761
   Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 1999
396762
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
396763
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
396764
  Губерський Л.В. Гуманітарний простір освіти: сучасні виміри та пріоритети // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 122-128. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто проблеми методологічних засад сучасного гуманітарного пізнання, окреслені перспективи розвитку гуманітарної та філософської освіти на прикладі впровадження нових курсів та використання новітніх технологій у процесі вивчення ...
396765
  Остапчук О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 14-17.
396766
  Ісаєва О. Гуманітарний розвиток студентів як складова системи вищої освіти / О. Ісаєва, Г. Шайнер // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 58-62. – ISSN 2308-4634
396767
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – 51 с. – До 50-річчя від дня заснування факультету економіки, менеджменту і права. Резюме укр. англ. мовою
396768
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – 2016. – 65, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
396769
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4 (29). – 2011. – 128, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396770
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (38). – 2014. – 139, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396771
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (42). – 2015. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396772
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2 (43). – 2015. – 142, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396773
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4 (44). – 2015. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396774
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396775
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2016. – 134, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396776
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2016. – 129, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396777
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
396778
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2017. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
396779
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
396780
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396781
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396782
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396783
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
396784
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2019. – 132, [1] с.
396785
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
396786
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2019. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
396787
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2019. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
396788
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 240л. – Бібліогр. : л.205-240
396789
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
396790
  Анджапарідзе А. Гуманітарний чинник українсько-грузинського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 46-55


  The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization s identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation. У статті висвітлюються гуманітарні ...
396791
  Чупрій Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 266-179
396792
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
396793
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
396794
  Фесенко О. Гуманітарні аспекти підвищення комунікативної безпеки на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності в умовах Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 292-296. – ISBN 978-617-640-323-4


  "Творчі праці юних дослідників про стійкість у боротьбі за ідеали та повернення до філософських першоджерел представників руху шістдесятників були зачитані на Церемонії вручення премії імені Ірини Калинець 2015 року, яку проводив Міжнародний освітній ...
396795
  Крисенко Д.С. Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991-2003 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 119-123. – ISBN 966-614-021-7
396796
  Кривонос Р.А. Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 78-91.
396797
  Кобута С. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С. Кобута, А. Яворський // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
396798
  Богачевська І.В. Гуманітарні важелі розвитку Української держави та гуманітарна освіта // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-24


  Аналізується державна політика у сфері гуманітарної освіти.
396799
  Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки має бути утвердження національної ідентичності громадян української держави.
396800
   Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – 275, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України", 22 вересня 2015 р. – ISBN 978-966-02-7789-2
396801
   Гуманітарні візії = Humanitarian vision : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 3, № 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
396802
  Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 64-73. – ISSN 1682-2366
396803
  Язикова А.М. Гуманітарні зв"язки Росії та України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 87-88
396804
  Накорчевський А.А. Гуманітарні знання й освіта в Японії XVII-XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 62-87. – ISSN 1608-0599
396805
  Корнієнко В.В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
396806
  Мудраков В.В. Гуманітарні модуси філософії політики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 71-74


  "Стаття присвячена осмисленню філософії політики як галузі гуманітарного знання. Автор визначає аспекти вияву і дослідження політичного у контексті опису проблем міри гуманітарності і її способу реалізації філософією політики. Пропонуються наступні ...
396807
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
396808
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
396809
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
396810
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
396811
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
396812
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
396813
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
396814
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
396815
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
396816
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
396817
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
396818
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
396819
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
396820
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
396821
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
396822
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
396823
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
396824
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (19). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
396825
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
396826
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (22). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
396827
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
396828
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
396829
  Лозовий В. Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 33-40
396830
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91), березень - квітень. – С. 25-32
396831
  Афанасьєв О.І. Гуманітарні науки і гуманітаристика. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 9-14. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  У гуманітарному знанні треба розрізняти гуманітарні науки, які сприйняли класичні ідеали науковості, і гуманітаристику, яка ігнорує їх. Одна частина гуманітаристики орієнтована на суб"єктивне, одиничне, унікальне, позараціональне, є позанауковою. ...
396832
   Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – 176 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9610-7
396833
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
396834
  Марчинська Ю.А. Гуманітарні науки та домінація писемної мови // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120
396835
  Філяніна Н. Гуманітарні науки як міра ре валентності природничих методик / Н. Філяніна, К. Карпенко // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 22-28. – ISBN 978-966-423-670-3
396836
  Виткалов С. Гуманітарні проблеми вищої освіти в умовах війни (на прикладі діяльності освітнього консорціуму) / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6 (214). – С. 71-75. – ISSN 1682-2366
396837
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
396838
  Демчук Р.В. Гуманітарні стратегії "донбасизації" України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 18-25. – ISSN 1996-5931
396839
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2007. – 190 с.


  До збірника ввійшли конкурсні наукові роботи студентів, матеріали "Перших російсько-українських філософських читань", результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для ...
396840
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 199 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396841
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 3. – 2008. – 215 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396842
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 4. – 2008. – 287 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396843
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: В.А. Бугров, Т.Г. Горбаченко, Ф.М. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 5/6. – 2009. – 383, [1] с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396844
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396845
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396846
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 9. – 2011. – 116 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396847
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 10. – 2011. – 119 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396848
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 11. – 2011. – 121 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396849
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 12. – 2012. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396850
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 216 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396851
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396852
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396853
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396854
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396855
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396856
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396857
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 20. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396858
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 21. – 2014. – 171 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396859
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 22. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396860
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 23. – 2014. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396861
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 24. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396862
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 25. – 2015. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396863
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 26. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396864
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 27. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396865
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 28. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396866
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 29. – 2017. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396867
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 31. – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
396868
   Гуманітарні студії: історія та педагогіка = Humanitarian studies: history and pedagogy : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2021-
Вип. 1 (01). – 2021. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
396869
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
396870
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
396871
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
396872
  Іщенко Ю.А. Гуманітарні технології: витоки та спрямування // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 161-169
396873
  Жулинський М.Г. Гуманітарні цінності й проблемні виклики глобалізації // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 169-173. – ISBN 978-966-00-0899-6
396874
  Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
396875
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
396876
   Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади : матеріали міжнар. наук. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Чернівці : [збірник] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Марчук М.Г. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2017. – 463, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
396877
  Соловйов Е. Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В.С. Соловйова // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 494-511. – ISSN 2227-7153
396878
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
396879
  Ховрич С.М. Гуманітраний аспект підготовки інженерних кадрів - особливість української системи вищої технічної освіти // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 246-257


  Висвітлено основні проблеми навчально-виховного процесу стосовно викладання у вищих технічних навчальних закладах дисципліни "Історія України". Аргументовано доведено, що гуманітарні дисципліни посідають чільне місце у процесі формування громадянського ...
396880
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
396881
  Титов А.Л. Гуманность -жэнь в философской системе Сюнь-цзы // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 38-54. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
396882
  Штальберг В. Гуманность в истории человечества / [Соч.] В. Штальберга ; Пер. с нем. Н. Леонтьевой. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Образование", 1897. – VIII, 294 с.
396883
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
396884
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
396885
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
396886
  Морозов П.И. Гуманные требования войны // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 252-283. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
396887
  Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения : [к 180-летию со дня рождения Филонова Б.Г.] / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 66-71. – ISSN 1811-377X


  Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.
396888
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
396889
  Губерський Л.В. Гумас Панайотіс (- грецький дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 623. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
396890
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
396891
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
396892
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
396893
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
396894
  Іскорко-Гнатенко Гуменна Д.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
396895
   Гуменюк Борис Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-439-757-2
396896
   Гуменюк Борис Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-754-1
396897
   Гуменюк Борис Іванович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
396898
  Кешелава В.В. Гуминизм действительный и мнимый / В.В. Кешелава. – Москва : Политиздат, 1973. – 208 с.
396899
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
396900
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
396901
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
396902
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
396903
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
396904
  Гандзій О. Гумільов стрілявся з Волошиним. Це була остання дуель у Російській імперії // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 62-66
396905
  Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гумінових кислот силікагелем, модифікованим тетрадециламоній нітратом. На підставі отриманих результатів запропоновано методику нековалентної іммобілізації гумінових кислот на поверхні модифікованого кремнезему. Вивчено стійкість ...
396906
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
396907
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
396908
  Боровський О. Гумовий "Брекзит". Розлучення Британії з ЄС знову розтягується на роки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5
396909
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 262-271


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
396910
  Підгрушна О.Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 386-392


  У статті досліджено відтворення гумору в художньому перекладі та межі його перекладності. Розглянуто причини нерозуміння гумору з іншої культури. Проаналізовано втрати, які виникають при відтворенні гумору іншою мовою. В статье исследованы принципы и ...
396911
  Підгрушна О. Гумор в оповіданнях Марка Твена: своєрідність та відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мовно-стилістичні риси коротких оповідань М. Твена, їх кореляцію з національним американським гумором та специфіку їх перекладу українською мовою. Особливу увагу приділено специфіці національного американського гумору (сформованій, у т. ч., ...
396912
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
396913
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Одеса : Облвидав, 1951. – 80 с.
396914
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1954. – 263 с.
396915
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
396916
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
396917
  Воскрекасенко С.І. Гумор і сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1984. – 229 с.
396918
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с.
396919
  Яровий М.П. Гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Дніпро, 1985. – 118 с.
396920
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
396921
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
396922
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
396923
  Хмелевський Ю. Гумор і сатира : цикл діалогів і монологів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 150
396924
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
396925
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
396926
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
396927
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 279-302. – ISBN 978-966-493-818-8


  Стаття присвячена дослідженню своєрідності гумору і сатири у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Іван Семенович називав себе "літописцем життя народного". Для цього були всі підстави, однак вважати повістяра тільки ...
396928
  Янковський С. Гумор лікує, а сатира б"є по ребрах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 13


  Книжка-альбом "І сміх, і гріх" Орія Гори.
396929
  Гірник Г.А. Гумор та політика: соціологічний аналіз образу політика у "Вечірньому кварталі" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 234-235
396930
  Кругляк Ю.М. Гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ : Дніпро, 1985. – 134 с.
396931
  Івко М.В. Гумор як захисний механізм // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 173-177
396932
  Денисюк Г С. Гумор як політико-комунікативна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 260-268


  Проаналізовані природа, роль, функції і форми політичного гумору в політико-комунікаційному просторі. Показані приклади його ефективного використання під час виборчих кампаній і його вплив на прийняття рішень громадянами. Ключові слова: гумор, ...
396933
  Пшеничних А.М. Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 99-105. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
396934
  Лагода В. Гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 295 с.
396935
  Гарматюк А.П. Гумор. Сатира : вибр. твори / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : [б. в.], 1994. – 103, [1] с. : портр., іл. – ISBN 5-7707-2920-1


  У пр. № 4458BR напис: Вельмишановному Михайлові Кузьмовичу Наєнку - на згадку про вшанування Олеся Гончара у рік його 80-літнього ювілею. Творчого Вам довголіття ! Вінниця, 12.05.98 / Підпис /
396936
  Гедзь Ю. Гумор. Сатира / Юхим Гедзь. – Черкаси : Відлуння, 1997. – 73, [2] с. – ISBN 966-7331-01-6
396937
  Серебряков Л. Гумор. Сатира : Чому лопнув меридіан / Л. Серебряков. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 66с.
396938
  Винницкий И.М. Гуморальная имунно-биологическая реактивность экспериментальных животных, в перитониальную полость которых введены живые аскариды / И.М. Винницкий, 1945. – 452-459с.
396939
   Гуморальная регуляция эритропоэза. – Красноярск, 1982. – 94с.
396940
  Бочкарьова О.В. Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт / О.В. Бочкарьова, О.А. Андрієць, О.І. Боднарюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 79-84. – ISSN 2226-1230
396941
   Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельнсти. – Москва : Наука, 1978. – 304с.
396942
  Закиров Д.З. Гуморально-ромональные механизмы адапатции в горах / Д.З. Закиров. – Фрунзе : Илим, 1983. – 111с.
396943
  Варшин Г. Гуморески / Г. Варшин. – Харків, 1929. – 126с.
396944
  Майоров М.К. Гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 96 с.
396945
  Ковінька О.І. Гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 232 с.
396946
  Безорудько В. Гуморески / Безорудько В. – Київ : Молодь, 1961. – 67 с.
396947
  Вухналь Ю. Гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1964. – 142 с.
396948
  Воропай А. Гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1964. – 48 с.
396949
   Гуморески. – К., 1968. – 155с.
396950
  Чемерис В. Гуморески / В. Чемерис. – К, 1971. – 134с.
396951
  Возіянов М. Гуморески // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 184-187. – ISSN 0130-1608
396952
  Глазовий П.П. Гуморески : старі й нові : [книжка для дорослих (і кілька жменьок дітям)] / Павло Глазовий. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2021. – 335, [1] с. : іл. – (СміхоТерапія). – ISBN 978-966-7047-55-9
396953
  Карпов М.Г. Гуморески та байки Миколи Карпова. / М.Г. Карпов. – К., 1966. – 55с.
396954
  Добрянський А. Гуморист Микола Савчук : Штрихи до літературного портрета / А. Добрянський, Г. Стовп"юк. – Коломия : Вік, 1999. – 64с. – ISBN 966-550-110-0
396955
   Гуморист чи мученик? / за матеріалами інтернет-видань підготував Олег Пустовгар // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 11


  До 130-річчя з дня народження Остапа Вишні.
396956
  Рудько О.В. Гумористична модальність сучасної дитячої літератури (на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця XX - початку XXI століть) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 202-208


  Стаття присвячена дослідженню гумористичної модальності творів дитячої літератури на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Проаналізовано прозові твори, видані з 1980 по 2013 р.р., і ...
396957
  Немирович І.О. Гумористичне та ліричне / І.О. Немирович. – Київ, 1988. – 138 с.
396958
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
396959
  Рябченко М. Гумористичний дискурс сучасної української комбатантської прози // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 168-178. – ISSN 2312-6809
396960
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Здійснено концептуалізацію гумористичного дискурсу політики як особливого смислового поля конструювання політичних ідентичностей. З цього ракурсу розглянуто характеристики гумористичного дискурсу, його функціонування на різних рівнях ...
396961
  Возіянов М.К. Гумористичний задачник (для інтелектуалів) / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 966-7903-71-0


  Підпис.
396962
  Коробка Г.О. Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-80. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
396963
  Караванський С. Гумористичний самвидав = Humorous self-publishing : гуморист.-сатир. вірші / Святослав Караванський ; мал. Юрія Гури. – Філядельфія : Київ, 1982. – 176 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
396964
  Стороженко О. Гумористичні оповідання. – Киев : Дpук. І. Васильченко. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.3)
1. Вуси; 2. Голка. – 1919. – 32с.
396965
  Стороженко О. Гумористичні оповідання : Не в добрий час. – Київ : Дpук. І. Васильченко, 1919. – 16с. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.4)
396966
  Чехов А.П. Гумористичні оповідання / А.П. Чехов. – Київ, 1953. – 116с.
396967
  Златогорська Р.Л. Гумористичні оповідання / Р.Л. Златогорська. – К., 1963. – 72с.
396968
  Гаврись В.І. Гумористичні оповідання / В.І. Гаврись. – Київ, 1967. – 187с.
396969
  Світличний К.К. Гумористичні оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1973. – 207 с.
396970
  Мірошниченко О.А. Гумористичні оповідання та повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1986. – 365 с.
396971
  Безорудько В.Г. Гумористичні повісті / В.Г. Безорудько ; вступ. ст. В. Большака. – Київ : Дніпро, 1973. – 415 с.
396972
  Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезіїї українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 357-367


  У статті проаналізовано специфіку гумористичних і застільно-бесідних мотивів українських хрестинних пісень. З’ясовано їх семантику та функціональність. Визначено символічне навантаження ключових образів у мотивах. Виокреслено світоглядні константи ...
396973
  Горбонос О.В. Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Автор статті досліджує основні параметри жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезис, проблематику, особливості змістоформи. Метою даного дослідження є виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів ...
396974
   Гумосовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних грунтів Правобережжя України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.Л. Козлова, Я.О. Свіщова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
396975
  Хорольський М.С. Гумотехнічні вироби в ракетно-космічній техніці як джерело створення перспективних конструкцій і технологій (спогади) // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 31, № 1. – С. 103-122. – ISSN 2617-1929


  Зі спогадів доцента кафедри технології виробництва фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара - ветерана ДФ НДІ гумової промисловості (1967-2016) і його керівника з 1987 по 2015 рр., лауреата Державної ...
396976
  Чимитдоржиева Г.Д. Гумус в криогенных трещинах мерзлотных лугово-черноземных почв Западного Забайкалья / Г.Д. Чимитдоржиева, Ю.Б. Цыбинов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-183 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
396977
  Рябуха Е.В. Гумус и азот в почвах разных типов леса центрального Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябуха Е. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 22л.
396978
  Завьялова Н.Е. Гумус и азот дерново-подзолистой почвы различных сельскохозяйственных угодий Пермского края // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1347-1354 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
396979
  Пономарева В.В. Гумус и почвообразование / В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова. – Л., 1980. – 221с.
396980
  Дмитраков Л.М. Гумус луговых почв лесостепи. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Дмитраков Л.М.; МГУ. – М, 1974. – 30л.
396981
  Кленов Б.М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. / Б.М. Кленов. – Новосибирск, 1976. – 157с.
396982
   Гумус почв Волжско-Камской лесостепи и его роль в плодородии. – Казань, 1972. – 132 с.
396983
  Ганенко В.П. Гумус почв Молдовы и его трансформация под влиянием удобрений / В.П. Ганенко; Синкевич З.А. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 132 с.
396984
  Ваксман Сельман Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе / Ваксман Сельман; Под ред. Антипова-Каратаева И.Н. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 472с.
396985
  Лозовіцький П. Гумусний стан грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П. Лозовіцький, А. Молочко, А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу типу водного режиму та мінералізованих зрошувальних вод на пошарову (кожні 20 см) зміну запасів гумусу протягом 50-річного періоду досліджень. The results of influence of water regime type and mineralizer irrigation water in ...
396986
   Гумусний стан грунтів Київської області / С.А. Романова, О.М. Грищенко, М.О. Венглінський, Є.В. Ярмоленко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
396987
   Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах / В.В. Снітинський, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір, О.М. Германович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
396988
  Колоскова А.В. и др. Гумусное состояние почв Волжско-Камской лесостепи / А.В. и др. Колоскова. – Казань, 1985. – 137с.
396989
  Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя / Г.С. Підвальна, С.П. Позняк; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 192 с. – ISBN 966-613-327-Х
396990
  Хижняк І.М. Гумусовий стан алювіального лучного грунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
396991
  Малик С.З. Гумусовий стан буроземно-підзолистих грунтів Пригорганського Передкарпаття / С.З. Малик, З.П. Паньків // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939
396992
  Кочик Г.М. Гумусовий стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 47-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
396993
  Усата Р.Ю. Гумусовий стан лучно-чорноземного грунту Правобережної частини лісостепу України за різних систем удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
396994
  Семащук Р. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 40-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
396995
  Крохін С.В. Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: с. 82. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
396996
   Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах Лівобережної частини Лісостепу України / К.Б. Новосад, О.В. Товстокорий, Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 69-78 : рис. – Бібліогр.: с. 76-78. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
396997
  Линник П.М. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення й детоксикації у водосховищах Дніпра / П.М. Линник, Т.О. Васильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 399-408 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
396998
  Тищенко С.А. Гумусовое состояние почв локально переувлажненных ланшафтов Нижнего Дона / С.А. Тищенко, О.С. Безуглова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 156-165 : табл., рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0032-180Х
396999
  Недбаев В.Н. Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 29-36 : табл. – Библиогр.: с. 35-36. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
397000
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. : Автореф... Доктора биол.наук: 06.01.03 / Орлов Д.С.; Моск.ун-т.Фак-т.почвоведения. – М, 1973. – 48л.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,