Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
392001
  Звиняцковский В.Я. "...дух наш и мысли сродны": Н.С. Лесков и Н.Н. Ге (по следам одного письма) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-60
392002
  Грицак Я.Й. "...дух, що тіло рве до бою...". : спроба політичного портрета Івана Франка / Я.Й. Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.
392003
  Стоцький Ярослав "...Духовенство колишнє уніатське, серед населення авторитетне": УГКЦ у західних областях України в 1947-1949 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-13
392004
  Сорокина Н. "Друкарь книг, пред тым невиданных" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 4-16. – ISSN 1812-867Х
392005
  Щербаков Владимир "Дубинки" межконтинентального значения : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 112-122 : Фото, схеми
392006
  Гончаренко Е. "Дублінці" Джойса і європейська новела ХІХ - початку ХХ століття: нові художні орієнтири письменника // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 149-157. – ISBN 966-587-044-0
392007
  Шевченко Оксана "Дублювати не можна титрувати" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
392008
  Гордеева Е.М. "Дубровский" Э.Ф. Направника / Е.М. Гордеева. – Москва : Музгиз, 1960. – 52с.
392009
  Комар Ю. (Мосенкіс Ю.) "Дуель" Пушкіна з графом Монте-Крісто = Невідомий підтекст відомого роману Олександра Дюма // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 341-352. – ISBN 978-2-919320-35-6


  Як відомо, декотрі твори крім тексту мають іще підтекст. У цьому акспекті не раз досліджувалися твори О. Толстого, М. Булгакова та багатьох ін. відомих авторів. Останнім часом - у зв"язку з 200-літтям першодруку "Енеїди" І. Котляревського - пожвавився ...
392010
  Масенко Л. "Дуже важливо подолати обмеженість вживання української мови у неформальному міському спілкуванні" / бесіду вела І. Кириченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Українська мова — це інтелект і душа нашого народу, і розвивати його — справа національної гідності українців. Любити й поважати свою культуру треба саме тому, що вона своя, — думка прозора у своїй істинності. Так вважає Лариса Масенко, доктор ...
392011
  Терещенко М. "Дуже гордий , що і Ленін, І Гітлер хотіли вбити діда, але їм це не вдалося" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 34-39


  Родина цукрозаводчиків Тетещенків 80 відсотків своїх прибутків віддавала на благодійність.
392012
  Грицяк Є. "Дуже кривава конфронтація з росіянами була" / розмову вів Євген Сверстюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 10-11


  Спогади одного із лідерів Норильського повстання 1953 року Євгена Грицяка.
392013
  Самокиш І. "Дуже недвозначний сигнал..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 жовтня (№ 195). – С. 3


  Експерти - про військове й ідеологічне протистояння країн Балтії кремлівським планам.
392014
  Перепелиця Г. "Дуже позитивний знак для України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 3


  Західні ЗМІ вимагають від урядів довгострокової стратегії боротьби з Росією.
392015
  Саката Тоічі "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні..." // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 8-11. – (Політичні науки)


  Про співпрацю у сфері подолання наслідків аварії на АЕС та умови припливу японських інвестицій в Україну розповів у ексклюзивному інтерв"ю "Зовнішнім справам" Надзвичайний і Повноваждний Посол Японії в Україні Тоічі Саката.
392016
  Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-28. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов"янських племен на чолі з дулібами (доба раннього середньовіччя). The problem of existing the Slavic tribes great union with Dulib"s leading ( early Meddle Ages) on Ukraine lands is ...
392017
  Сахарова Е.М. "Дум высокое стремленье". / Е.М. Сахарова. – М., 1982. – 95с.
392018
  Труш О. "Дума про вчителя": Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 441-447. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
392019
  Фролов В.С. "Думающее" оружие / В.С. Фролов. – Москва, 1991. – 62с.
392020
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." = Мисли мои, мисли мои / Тарас Шевченко ; пер. от украински Д. Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-587-167-5
392021
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 595-598. – ISBN 978-966-500-300-7
392022
  Гуляк А.Б. "Думки про поезію" Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературознавчої есеїстики / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 45-53


  У статті з позицій новітнього літературознавства прочитується добре знана свого часу критична праця Андрія Малишка "Думки про поезію". Показано, що цей твір, завдяки доцільному сполученню елементів наукового, публіцистичного та художнього стилю, ...
392023
   "Думы мои, думы" ... : сборник стихотворений / сост. С.Ан. Г-ин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Смирновой, 1900. – 52 с. – На обл. сост. не указан; подзаг.: "Стихотворения русских поэтов"
392024
  Куприянов Александр "Дурацкие" костюмы. Студенты, мода и национальная идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
392025
  Григорук А. "Дух в мені примножить велич мого роду..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 4-5


  Тема Євромайдану в творчості Ярослава Ткачівського.
392026
  Дубинин Б. "Дух мелочей":воздушные изваяния Роберта Вальзера // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 186-188. – ISSN 1130-6545
392027
  Завірюхіна І.Г. "Дух музики" в українській символістській драмі початку ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 159-166


  Статтю присвячено розгляду ролі й місця музичного супроводу в структурі п"єс українських символістських драм початку XX століття
392028
  Исаев И.А. "Дух римского права" и историческая школа права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805
392029
  Станкович Є. "Дух свободи в наших генах" / спілкувалася Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 15


  Композитор Євген Станкович - про музику, життя і війну.
392030
   "Дух Ямато" в прошлом и настоящем. – М., 1989. – 215с.
392031
  Тарнашинська Л. "Дух, злютований з мечем" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Тимчасова окупація очима Альбера Камю.
392032
  Степовий О. "Дух, що тіло рве до бою..." : ювілеї // Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 134)


  Украинский политический и военный деятель, организатор и руководитель повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны 1918-1922 гг. Известен также как батько Махно (официально подписывал так некоторые приказы). Автор мемуаров ...
392033
  Козіна Н. "Духи й дервіші" Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 200-211. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто роман Віри Вовк (Селянської) "Духи й дервіші". Зокрема досліджено деструкцію традиційного (авто)біографічного роману, звернуто увагу на саме визначення "автобіографічний роман". Проведено паралелі між традиційним визначенням роману та ...
392034
   "Духовна музика України" від "Андрея" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 93. – ISSN 0130-5212
392035
  Шеметков Л.А. Д-строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шеметков Л. А.; Ин-т матем. и вычисл. техн. АН БССР, МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
392036
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1995
392037
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1995
392038
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (травень - червень). – 1996
392039
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/10 (липень - жовтень). – 1996
392040
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 (листопад - грудень). – 1996
392041
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
392042
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1997
392043
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
392044
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
392045
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
392046
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
392047
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 1998
392048
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2 : січ-лют. – 2000
392049
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4 : бер-квіт. – 2000
392050
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 : трав-черв. – 2000
392051
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 : лип-серп. – 2000
392052
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10 : вер-жовт. – 2000
392053
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 : лтст-груд. – 2000
392054
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
392055
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
392056
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
392057
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
392058
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
392059
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
392060
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
392061
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
392062
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
392063
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2003
392064
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2003
392065
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2003
392066
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2003
392067
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2004
392068
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2004
392069
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2004
392070
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2004
392071
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2004
392072
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2005
392073
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2005
392074
  Маслов С.І. Друкарство на Україні в в XVI-XVIII ст. / С.І. Маслов. – Київ, 1924. – 39 с.
392075
  Попов П.М. Друкарство, його початок і поширення в Європі (XV-XVI ст.) / П.М. Попов. – К., 1925. – 74с.
392076
  Рихлік Є. Друкарська техніка / Є. Рихлік. – [Київ] : Державне видавництво України, 1925. – 91 с. : мал. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 5)
392077
  Макарова М.В. Друкована книга 16-18 ст. як фактор спадкоємності духовної культури України : автореф. дис. ... канд.культурології : спец. 26.00.01 - теорія й іст. культури / Макарова М.В. ; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
392078
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу.
392079
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Тетяна Крайнікова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
392080
  Васьківська О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
392081
  Харенко О.В. Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
392082
  Штангрет А.М. Друкована продукція: стан та проблеми на шляху України до економіки знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 15-19. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
392083
  Коровянська Н. Друкована реклама - основні помилки у виготовленні електронного оригінал-макету // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-37
392084
  Водолазька С.А. Друкована та електронна книга Білорусі: динаміка розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 149-153


  У статті розкриваються особливості книговидання Білорусі. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, з"ясовується взаємодія державного та приватного книговидання, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
392085
  Добрянська Т.А. Друковане "Житіє св. князя Володимира" у складі рукописного збірника 1671 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 161-163. – ISBN 978-966-02-7706-9
392086
  Ярошенко Р. Друковане слово в історії України XX століття / Р. Ярошенко, Д. Приліпко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 28-34
392087
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-104-4
В.1 : 1808-1900. – 1999. – 296с.
392088
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Вип.2 : 1901-1910. – 2003. – 528с.
392089
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Видавництво Харитоненка. – (Національна бібліографія України). – ISBN 5-86248-191-5
Вип.3 : 1911-1916. – 2003. – 263с.
392090
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Том 2 : 1901-1910. – 2003. – 331 с.
392091
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України ; Нац. парламентська б-ка України ; [уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. Р.С. Жданова]. – Харків : Фоліо. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-03-4747-2
Вип. 4 : 1917 - 1919. – 2008. – 288 с.
392092
   Друковані видання УРСР у 1979 році.. – Х, 1980. – 375с.
392093
   Друковані видання УРСР.... – Х, 1981. – 359с.
392094
   Друковані видання УССР у 1981 році.. – Харків, 1982. – 356с.
392095
  Клименко Ю.С. Друковані видання Харківського історико-філологічного товариства як джерело вивчення історико-краєзнавчого руху у II половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-175. – (Історія та географія ; вип. 48)
392096
  Балух В.О. Друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства в пізньосередньовічній Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 50)


  Аналізуються друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства пізньосередньовічної Польщі.
392097
  Співак А.І. Друковані засоби масової інформації в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 109-112
392098
   Друковані засоби масової інформації міцно утримують позиції / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 51-52
392099
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-041-1(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2003. – 372с.
392100
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-042-Х(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2003. – 328с.
392101
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 січня 2005 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-048-9(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2005. – 452с.
392102
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-047-7(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2005. – 400с.
392103
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ. – ISBN 966-647-081-0
Ч.1 : Газети: Станом на 1 жовтня 2006 року (3719 назв). – 2006. – 500 с.
392104
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-082-9
Ч.2 : Журнали: Станом на 1 жовтня 2006 року (3012 назв). – 2006. – 400с.
392105
  Мелещенко О. Друковані засоби масової інформації України в мережі Інтернет: порівняння з газетами Заходу / О. Мелещенко, Г. Почтарь // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 83-91. – ISBN 966-7181-44-8
392106
  Харенко О.В. Друковані засоби масової інформації як суб"єкт інформаційної діяльності // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 75-78. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
392107
  Семьоркіна О.М. Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 144-148
392108
  Заяць Л.С. Друковані каталоги бібліотек Центральної і Східної України (ІІ половина ХІХ - поч. ХХ ст.): історико-типологічний аналіз // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 23-42. – ISBN 966-02-0834-0
392109
  Кавун Л. Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 63-67. – (Філологічні науки)
392110
  Горєвалов С. Друковані органи Збройних сил Незалежної України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 449-454. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
392111
  Кобченко К. Друковані органи Київських вищих жіночих курсів // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 91-100


  У статті розглядаються історія видання та змістове наповнення друкованих органів Київських вищих жіночих курсів, аналізуються наукові статті курсисток. Екатерина Кобченко. Печатные издания Киевских высших женских курсов. В статье рассматриваются ...
392112
   Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії кільтури, (1947-1998) : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-28-5
Ч. 1. – 2000. – 400с.
392113
   Друковані праці Державного університету "Львівська Політехніка" за 1999 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 328с. – ISBN 966-553-099-2
392114
   Друковані праці Інституту історії АН УРСР.. – К, 1971. – 130с.
392115
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2000 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 496с. – ISBN 966-553-267-7
392116
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2001 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 436с. – ISBN 966-553-332-0
392117
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2002 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 444с. – ISBN 966-553-416-5
392118
   Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Науково-технічна б-ка ; за ред. : О.В. Шишки, І.О. Бєлоус, Н.Е. Кунанець ; [уклад. : І.О. Войтович, І.В. Гамола, Т.І. Кріп та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 788 с. – ISBN 978-617-607-036-8
392119
   Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за1966-1970 роки.. – Львів, 1980. – 587с.
392120
   Друковані праці професорсько-викладацького складу : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
392121
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліографічний покажчик за 2009 рік) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 160 с.
392122
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Бібліотекака ; [уклад.: Н.О. Борисова та ін. ; відп. за вип. Рачинська Л.М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163, [1] с. – Покажч.: с. 153-163
392123
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961-1997 роки : Бібліографічний покажчик. – Луганськ : Східноукраїнського державного ун-ту, 1999. – 31с.
392124
   Друковані праці прфесорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1944-1960 роки.. – Львів, 1962. – 768с.
392125
  Каганова І. Друковані та архівні джерела про Чернігівщину часів 1941 - 1943 років // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.172-175
392126
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Довідник: У 3-х ч. : Станом на 1 жовтня 1998 р. – Київ. – ISBN 966730826Х
Ч.2 : Журнали. – 1998. – 184c.
392127
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Кн.1. – 2000. – 274с.
392128
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Книга 2. – 2000. – 282с.
392129
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.2)
Ч.2. : Журнали. – 2000. – 216с.
392130
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
392131
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2, ч. 2. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
392132
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 2 Журнали : довідник: у 3 ч. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2. – 1998. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
392133
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
392134
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
392135
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
392136
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга І. (Автономна Республіка Крим - Запорізька область). – 1999. – 224с.
392137
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга 2. (Івано-Франківська область - Чернігівська область). – 1999. – 256с.
392138
  Хоментовська Е. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76–84. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
392139
  Марущак А. Друкованы ЗМІ напередодні реформування: реальність і перспективи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 88-91.
392140
  Грищенко О.Ю. ДС-аглоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 17-25. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Вiдмiчено особливостi та побудовано алгоритми розв"язування початково-крайових задач iз залежними вiд часу коефiцiєнтами на багатопроцесорних обчислювальних системах. Запропоновано схему розпаралелювання, основану на ДС–алгоритмi, наведено оцiнку ...
392141
  Грищенко О.Ю. ДС-алгоритм з різницями проти потоку для консервативних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано узагальнення двокрокового (ДС) різницевого алгоритму на випадок початково-крайових задач для рівнянь першого порядку, записаних в дивергентному вигляді. Розв"язок задачі за допомогою ДС-алгоритму знаходиться явно. Доведено теорету, яка ...
392142
  Грищенко О.Ю. ДС-різницеві алгоритми розв"язування крайових задач для параболічних рівнянь другого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму [2-4] (ДС-алгоритму) в застосуванні до крайових задач для рівнянь параболічного типу в достатньо загальному випадку. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
392143
  Деревянкин Т.И. Дсформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.34-50. – ISSN 1993-6788
392144
  Бежин Л.Е. Ду Фу / Л.Е. Бежин. – М, 1987. – 271с.
392145
  Серебряков Е.А. Ду Фу. / Е.А. Серебряков. – М, 1958. – 163с.
392146
  Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр. / Р.Ф. Иванов. – Москва : Мысль, 1983. – 295с.
392147
  Дубинянский М. Дуайт Эйзенхауэр: герой в Белом доме // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 48-71. – ISSN 1819-6268
392148
  Бойко О.С. Дуализация эго-субстанции: отстранение vs восстановление // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 71-73
392149
  Саква Р. Дуализм внешней политики России: неоревизионизм и биконтинентализм // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 22-31. – ISSN 0201-7083
392150
  Мартынов Д. Дуализм и актуальные тенденции рынка прессы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
392151
  Шмыгановский А.В. Дуализм исполнительной власти Французской Республики как признак наличия политической конкуренции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  Политическая конкуренция - это прежде всего соперничество между различными политическими институтами. Зачастую борьба за власть происходит между партиями и между различными ветвями власти. Однако Французская Республика является замечательным примером ...
392152
  Ящук Т.Ф. Дуализм местного управления в советской деревне 1920-х годов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805
392153
  Денильханов А.Х. Дуализм права как основа общественного идеала в мировоззрении русских мыслителей (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 103-114. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
392154
  Бурлай Є.В. Дуалізм "природного" та "позитивного" в праві як філософсько - правова проблема // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.83-86. – ISBN 966-568-656-9
392155
  Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-134
392156
  Авер"янов В. Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 106-115
392157
  Черіпко С. Дуалізм естетики поезії Михайла Драй-Хмари // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 8-11.
392158
  Тимченко О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб"єктів податкового боргу : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
392159
  Лук"янова В.В. Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 216-220. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
392160
  Савчук В.А. Дуалізм понять "місцеві бюджети" та "місцеві фінанси" // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 18 (4). – С. 56-60. – ISSN 2306-0050
392161
  Корж І.Ф. Дуалізм правового механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 20-27


  Здійснено аналіз стану українського законодавства в частині обмеження доступу до інформації про особу, його відповідність принципам міжнародного права в умовах євроінтеграції України; виокремлюються окремі його положення що, на думку дослідника, не ...
392162
  Гулєвська Г. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад управління нотаріатом в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.20-25
392163
  Сірбіладзе С. Дуалізм приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-14-9
392164
  Мельник К.П. Дуалізм приватного права в Україні як реальність // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-170
392165
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л.192-208
392166
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
392167
  Пентелейчук А.В. Дуалізм суб"єктивної сторони складу злочину як кримінально-правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 185-187. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується діалектика суб"єктивної сторони складу злочину. Аналізуються проблемні аспекти даного феномену в розрізі з"ясування його сутності. The dialectics of the subjective side of the corpus delicti of a crime is dealt with. Problem aspects of ...
392168
  Сайкевич М.І. Дуалізм сучасної економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 9-15. – ISSN 1993-6788


  Представлено короткий огляд історії дуалістичної моделі економіки як наріжного каменя теорій розвитку для країн, що розвиваються.
392169
  Волошин Ю.О. Дуалістична доктрина співвідношення національного й міжнародного права: історія формування та сучасний зміст в умовах міждержавної інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
392170
  Вишницька Ю.В. Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 175-186


  У статті досліджено індивідуально-авторську реалізацію бінарної опозиції "свій - чужий" як відображення дуалістичних міфів у творчості Тараса Шевченка та Марії Матіос. Описано дуалістичну міфомодель як поліваріантну, представлену в художніх текстах ...
392171
  Черничинець С. Дуалістична природа системи корпоративного управління // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 151-155
392172
  Антоневська А.К. Дуалістичний аспект скандинавських магічних практик. Їх зв"язок з культами Одіна і Фрейї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Серед численних визначень магії, цікавою є народна мудрість: "Магія - це мистецтво опинитися в потрібному місці, в потрібний час і в потрібному стані свідомості". У світлі сучасного пожвавленого інтересу до магічних практик і таємних вчень Північної ...
392173
  Сахань О.М. Дуалістичний вплив глобальних трансформацій на розвиток сучасної української держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 199-208. – ISSN 0201-7245
392174
  Предборський В.А. Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 3-7
392175
  Ковальова Г.М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу : (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 133-139. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196


  Через призму дуалістичних стосунків автора та персонажів аналізуються сутність і способи творення мовної картини світу.
392176
  Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про семінар-дискусії "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України". Та про перспективи провадження сиситеми дуальної освіти в окремих ВНЗ України.
392177
  Вем"ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти / В.Г. Вем"ян, Тер-Ованес"ян // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 29-33. – ISBN 978-617-601-117-0


  Проаналізовано суть і значення дуальної системи професійної освіти та впроваджено освітні заходи для використання зарубіжного досвіду організації навчального процесу. Розглянуто модульна система професійного навчання як інноваційна концепція, яка ...
392178
  Алекси Р. Дуальная природа права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 138-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
392179
  Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 53-56. – ISSN 1606-3732
392180
  Гулянич Ю. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої радиції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.18-22. – ISSN 1728-6875
392181
  Астрахан Н. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 185-194. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
392182
  Максимов С. Дуальність права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
392183
  Бакун О.В. Дуальність, дихотомія, бінарність як методологічний принцип європейського гуманітарного пізнання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 120-123


  У статті розглядається важлива для процесу спілкування здатність бачити світ у бінарних протиставленнях, порівнюється інтенсивність такого типу мислення у представників різних народів. The article considers the tendency to construct reality in terms ...
392184
  Яаксоо Ю.И. Дуальное управление безынерционными объектами : Автореф... канд. техн.наук: 009 / Яаксоо Ю.И.; АН ЭССР. Совет физ.-техн. и матем. наук. – Таллин, 1969. – 19л.
392185
  Полищук Алексей Викторович Дуальность между квантовыми калибровочными теориями и теорией суперструн : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук.: 01.04.02 / Полищук Алексей Викторович; РАН, Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2002. – 9 с.
392186
  Богородицкий А.А. Дуальность методов аналогово-цифрового преобразователя / А.А. Богородицкий. – К, 1972. – 15с.
392187
  Пашнев А.И. Дуальность, суперсимметрия и принцип Адлера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашнев А.И.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
392188
  Енковски Ласло Ласлович Дуальные аналитические модели рассеяния адронов : Автореф... д-ра. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Енковски Ласло Ласлович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 20л.
392189
  Репич Е.А. Дуальные и полудуальные отношения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 18-22. – ISSN 2226-7549
392190
  Егорова Л.Д. Дуальные квадратичные пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Егорова Л.Д.; Казан.гос.ун-т. – М, 1972. – 14л.
392191
  Белецкая И.Е. Дуальные отношения / И.Е. Белецкая, С.А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 48-60. – ISSN 2226-7514
392192
  Енковски Л.Л. Дуальные резонансные модели.1. (Обзор). / Л.Л. Енковски. – К., 1970. – 52с.
392193
  Маркина Л.М. Дуальные эрмитовы пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Маркина Л.М.; МВ и ССО СССО. Казан. гос. ун-т. – М., 1971. – 14л.
392194
  Масалова К.Ю. Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 1608-0599
392195
  Санд Ж. Дуб-говорун : Бабусина казка / Ж. Санд; Жорж Занд; Переклала Ольга Кривинюк. – Катеринослав, 1918. – 44с.
392196
  Журавлев Андрей Дуб-долгожитель. Осень патриарха / Журавлев Андрей, Полонский Евгений, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 104-115 : фото
392197
  Ромен Левко Дуб - нелин / Ромен Левко. – Лондон; Торонто : Світання, 1969. – 80с.
392198
  Кулиев К.М. Дуб араксинский Quercus araxina (trautv.) A.Grossh., его биология, экология и лесоводственные свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кулиев К.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1964. – 20л.
392199
  Харитонович Ф.Н. Дуб в степных условиях и его выращивание / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1951. – 56с.
392200
  Гущина Е.Г. Дуб и дубравы Московской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гущина Е.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1952. – 14л.
392201
  Юркевич М.С. Дуб и его поведение в Средней Азии : Автореф... кандид. биологич.наук: / Юркевич М.С.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства (СРЕДАЗНИИЛ. – Ташкент, 1951. – 12л.
392202
  Вальзер М. Дуб и кролик / М. Вальзер. – Москва, 1974. – 239с.
392203
  Матюковский Г.И. Дуб и молния / Г.И. Матюковский. – М., 1971. – 78с.
392204
  Джафарли Ф.М. Дуб крупнопыльниковый (восточный) : Автореф... канд. биол.наук: / Джафарли Ф. М.; АН АзССР, Отд-ние биол и мед. наук. – Баку, 1963. – 20л.
392205
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1960. – 71с.
392206
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1963. – 192с.
392207
  Бабаев Наби Дуб на скале : стихи / Бабаев Наби; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1959. – 100 с.
392208
  Мамакаев М.А. Дуб над Ассой : стихи и поэмы / М.А. Мамакаев. – Москва, 1961. – 128 с.
392209
  Гвоздяк Р.И. Дуб черешчатый в Украине : биология, экология, бактериальные болезни / Р.И. Гвоздяк, М.И. Гордиенко, А.Ф. Гойчук; Жданова Н.М. – Киев : Наукова думка, 1993. – 220 с.
392210
  Харламова Татьяна Дубай - волшебная планета для детей и взрослых : погружение в фантастику. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-37
392211
  Харламова Татьяна Дубай - всесезонное направление : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63
392212
  Шутова Наталья Дубай - место для встреч, особенно деловых : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 56
392213
   Дубай - мировой лидер среди туристических направлений // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 6 : Фото
392214
   Дубай - у топ-15 найкращих напрямків для МІСЕ // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
392215
  Оппитц Клаудия Дубай - утопия посреди пустыни : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 150-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
392216
   Дубай : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 78-80 : Іл.
392217
   Дубай : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 76-77 : Іл.
392218
   Дубай : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 68-72 : Фото
392219
   Дубай : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 70-74 : Фото
392220
   Дубай : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 50-54 : Фото
392221
  Мазур Владимир Дубай как зеркало эволюции : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 76-87 : Іл.
392222
  Самойлов Юрий Дубай как эксклюзивный турпродукт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
392223
   Дубай можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 68 : фото
392224
   Дубай нарощує в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
392225
   Дубай прагне стати центром світової авіації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
392226
   Дубай с видом на арматуру // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-43 : фото
392227
   Дубай. Активный отдых : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 98-101 : Іл.
392228
  Гассель Штеффен Дубай. В тени Абу-Даби / Гассель Штеффен, Кюн Фолькер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
392229
  Мазур Владимир Дубай. Время дорого, пространство ограничено, возможности неисчерпаемы : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 64-71 : Іл.
392230
  Горобець Ірина Дубай. Квітковий рай пустелі / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 106-113 : фото
392231
   Дубай. Новини із затоки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 60-61
392232
  Малко Ромко Дубай. Пустеля здійснених мрій : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 26-32 : Фото
392233
  Крутоверцев Євген Дубай. Стихії розваг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 32-39 : фото
392234
  Пендраковська Саша Дубай. Суспільство добробуту / Пендраковська Саша, Колобова Лада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 38-43 : Фото
392235
  Ільченко Володимир Дубай. Фоторепортаж. З висоти Дубая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 50-51 : фото
392236
  Смирнов І.Г. Дубай: від нафти до туризму і логістики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 18-26
392237
  Харламова Татьяна Дубай: воплощение в фантастику : волшебная планета для детей и взрослых. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27
392238
   Дубайский аэропорт празднует 50-летний юбилей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
392239
   Дубайское столпотворение : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 144 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
392240
   Дубайські канікули : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
392241
  Кимпяну П. Дуби не виростають за п"ять днів / П. Кимпяну. – К, 1964. – 164с.
392242
  Ачимович Т.М. Дуби не гнуться / Т.М. Ачимович. – Київ, 1971. – 320с.
392243
  Хоменко І. Дуби не хиляться : поезії / І. Хоменко. – К., 1958. – 156 с.
392244
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1970. – 317 с.
392245
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1990. – 569 с.
392246
  Каган А.Л. Дубильное корье / А.Л. Каган, Б.Н. Калинин. – М-Л, 1930. – 136с.
392247
  Бокучаева М.А. Дубильные вещества и окислительные ферменты грузинского чая : Автореф... докт. биол.наук: / Бокучаева М. А.; АН СССР, Ин-т биодхим. им. Баха. – М., 1949. – 34л.
392248
  Дурмишидзе С.В. Дубильные вещетва и антицианы виноградной лозы и вина : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Дурмишидзе С.В. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 48 с.
392249
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л., 1932. – 391с.
392250
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
3. – 1934. – 435с.
392251
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
4. – 1936. – 364с.
392252
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 1 : Таран, его заготовка и разведение. – 1947. – 71 с.
392253
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 2 : Чухра, ее заготовка и разведение. – 1947. – 59 с.
392254
  Шлыков Г.Н. Дубильные растения СССР / Г.Н. Шлыков. – Л-М, 1932. – 190с.
392255
  Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1968. – 327с.
392256
  Павлович П.И. Дубильные экстракты / П.И. Павлович. – Ростов -на-Дону, 1928. – 192с.
392257
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 27--28. – ISBN 978-966-96992-6-8
392258
   Дубина Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 93-94
392259
  Кувалдин С. Дубина национальной памяти // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 40. – С. 48-51


  Суд над Войцехом Ярузельським в Польщі
392260
   Дубіс Лідія Францівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78-79 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
392261
  Бурдыкин Б.Е. Дублер / Б.Е. Бурдыкин. – Пермь, 1965. – 46с.
392262
  Морозова Н.В. Дублинское ядро. Проблемы интеграции сетевых ресурсов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительный журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 2013. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 1560-7968


  В статье рассматриваются особенности организации электронных каталогов в различных информационных системах, а также система метаданных Дублинское ядро в качестве основной для интеграции электронных каталогов библиотек, архивов и музеев.
392263
  Джойс Д. Дублинцы / Д. Джойс. – Москва, 1982. – 255 с.
392264
  Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
392265
  Ховайба Н. Дублювання фільмів українською мовою у другій половині 1960-х - 80-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 62-63
392266
  Проць Л.І. Дубляни : поезії / Л. І. Проць. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 75 с.
392267
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей. / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
392268
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей. / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
392269
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42-43
392270
   Дубняк Сергій Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 79-80 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
392271
   Дубняк Сергій Сергійович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 44-45. – ISBN 966-95774-3-5
392272
  Баканов Н. Дубов и его бойцы : поучительные рассказы / Н. Баканов. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1978. – 39 с.
392273
  Лановенко П.К. Дубова брость : повість / П. К. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 158 с.
392274
  Федосеенко В.К. Дубовая Гряда : романи / В.К. Федосеенко; пер. с бел. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1987. – 371 с.
392275
  Эрендженов К. Дубовая трубка : рассказы и очерк / К. Эрендженов; переводы. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 64 с.
392276
  Бернакевич Л. Дубове військо / Л. Бернакевич, Ю. Підсадочний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 170-175. – ISSN 0868-4790
392277
  Шпорта Я.Г. Дубове листя : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 159 с.
392278
   Дубове лыстє. – К, 1903. – 278с.
392279
   Дубове лыстє [Дубове листя] : Альманах на згадку про П.О. Кулиша : З 4 портретамы Кулишевымы та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / Упорядкувалы: М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. – У Кыиви : Зрукарн Петра Барського, 1903. – 278 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Кн. з інв.ном.- 1419962 - На першому тит. аркуші дарчий надпис Б. Грінченка: Любому Хведорові П. Матушевському щироприхильний Б. Грінченко
392280
  Осадчий В.П. Дубовий пагін : поезії / В. О. Осадчий. – Київ : Молодь, 1977. – 46 с.
392281
  Малишко А.С. Дубовий цвіт : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 244 с.
392282
  Карлаш К.В. Дубовий шовкопряд і вигодування його в колгоспах / К.В. Карлаш. – К, 1953. – 52с.
392283
  Юрова Т.В. Дубовской Н.Н. Альбом. / Т.В. Юрова. – М,, 1963. – с.
392284
  Удра И.Ф. Дубовые леса Среднего Приамурья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Удра И.Ф.; СЗ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л.
392285
  Мусатов А.И. Дубовые листья / А.И. Мусатов. – М., 1975. – 368с.
392286
  Вознесенский А.А. Дубовый лист виолончельный / А.А. Вознесенский. – Москва, 1975. – 589с.
392287
  Корженевская И.В. Дубовый листок.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1964. – 512с.
392288
  Меньков А.Т. Дубрава / А.Т. Меньков. – М., 1973. – 95с.
392289
  Ефимов Г.А. Дубрава : стихи / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
392290
  Селезнев М.С. Дубрава. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1967. – 103с.
392291
  Гундули И. Дубравка. / И. Гундули. – Београд, 1970. – 126с.
392292
  Карасаев А.И. Дубравные дети / А.И. Карасаев. – Пенза, 1971. – 104с.
392293
  Юзыкайн А.М. Дубравы : роман / А.М. Юзыкайн. – Москва
2. – 1983. – 272 с.
392294
  Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба (гырнецы) Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева Л. П.; АН СССР, Ботан. ин-т, Бот. сад. Молдав. Филиал АН СССР. – Л., 1955. – 20л.
392295
   Дубравы лесостепи в биогеоценологическом освещении. – М, 1975. – 375с.
392296
   Дубравы Хоперского заповедника. – Воронеж : Изд-во ВГУ
Ч.2 : Современное состояние пойменных насаждений. – 1976. – 104с.
392297
  Тарунов А.М. Дубровицы / А.М. Тарунов. – Москва, 1991. – 109с.
392298
  Попенко Дубровиця / Попенко, в.П. – Львів, 1986. – 40с.
392299
   Дубровник. – Загреб, 1973. – 84с.
392300
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1984. – 286с.
392301
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1989. – 302с.
392302
   Дубровник. Живий музей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 52-53 : фото
392303
   Дубровник. Медом помазано // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 62-63 : фото
392304
  Біленко Василь Дубровник. Морозиво з пивом : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 92-95 : Фото
392305
  Сидоренко Віктор Дубровник. Пішки в історію : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 78-84 : Фото
392306
  Крутоверцев Євген Дубровник. Смачна осінь Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 88-93 : фото
392307
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М. – 232с.
392308
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тирасполь, 1936. – 189с.
392309
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 148с.
392310
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 96 с.
392311
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 96с.
392312
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 110с.
392313
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
392314
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
392315
  Гроссман В.А. Дубровский / В.А. Гроссман. – М., 1937. – 84с.
392316
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 95с.
392317
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М-Л, 1947. – 96с.
392318
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
392319
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тула, 1951. – 80с.
392320
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Смоленск, 1953. – 72с.
392321
  Волков Н.Д. Дубровский / Н.Д. Волков. – Москва : Искусство, 1955. – 70 с.
392322
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1965. – 200 с.
392323
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 96с.
392324
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва, 1972. – 192 с.
392325
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1979. – 79с.
392326
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 79с.
392327
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 188с.
392328
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 158с.
392329
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1980. – 239с.
392330
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1984. – 255с.
392331
  Пушкин А.С. Дубровский : Книга для чтения со словарем и комментарием на французском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1987. – 167с.
392332
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1989. – 219с.
392333
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 152с.
392334
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – К, 1981. – 192с.
392335
  Іванченко Л. Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 165-171
392336
  Меницкий Ю.Л. Дубы Азии / Ю.Л. Меницкий. – Ленинград, 1984. – 316с.
392337
  Меницкий Ю.Л. Дубы Кавказа / Ю.Л. Меницкий. – Л., 1971. – 196с.
392338
  Сумцов Н.Ф. Дубы Т.Г.Шевченко / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1911. – [2], 4 с. – Отд. оттис из: Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва, 1911, вып. 1
392339
  Волков М. Дубье / М. Волков. – Изд. 2-е дополн. – Москва-Ленинград, 1925. – 134с.
392340
  Шошин М.Д. Дувушки выходят замуж / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1964. – 230с.
392341
  Клименченко Ю.Д. Дуга большого радиуса / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград, 1968. – 280с.
392342
  Леушин А.И. Дуга горения / А.И. Леушин. – М., 1973. – 239с.
392343
  Струве В.Я. Дуга меридиана : Избранные главы / В.Я. Струве; Под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва, 1957. – 255с.
392344
  Кулькин Е.А. Дуга с колокольчиком / Е.А. Кулькин. – М., 1988. – 287 с.
392345
   Дугаров Даши-Нима.Выставка произведений.Москва.1985. – Москва, 1985. – 23с.
392346
  Зверева Ю.Н. Дуги в конечных проективных плоскостях малых порядков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зверева Ю.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-14
392347
  Сузюмов Е.М. Дуглас Моусон и Антарктида. / Е.М. Сузюмов. – Л., 1970. – 216с.
392348
  Дорожкин Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка / Н.Н. Дорожкин, Н.Н. Петюшев. – Минск, 1989. – 92с.
392349
  Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
392350
  Марзунов В.Л. Дуговой разряд в атмосфере различных газов как источник света для спектрльного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марзунов В.Л.; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 11л.
392351
  Фриш М.С. Дуговые источники света для измерения вероятностей переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фриш М.С.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
392352
  Афиногенов В. Дуда-дудырь / В. Афиногенов. – Москва, 1969. – 48с.
392353
  Ганудельова Н.Г. Дуда як рудимент архаїки в аерофонній музиці Закарпаття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 210-215


  Дуда - архаїчний народний музичний духовий інструмент, подібний до волинки, що є міхом із козячої, баранячої або телячої шкіри з вставленими у нього трубкою для нагнітання повітря, басовими трубками і трубкою з отворами (як у сопілки), на якій грають ...
392354
  Тичина Павло Дударик : казка / Тичина Павло; Мал. З. Волковинської. – Київ : Веселка, 1964. – 23 с.
392355
  Кулик Н. Дударківський янгол // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 15. – ISSN 2219-5793
392356
  Гинзбург Л.В. Дудка Крысолова / Л.В. Гинзбург. – М., 1960. – 222с.
392357
   Дудун Тетяна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-81 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
392358
   Дудун Тетяна Володимирівна (1967) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45. – ISBN 966-95774-3-5
392359
  Гужва В.Ф. Дуель : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1969. – 125 с.
392360
  Бедзик Ю.Д. Дуель. Капітан і Марта / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1989. – 427 с.
392361
  Ворожбит О. Дует чи какафонія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Якою є природа протиріч у найвищих ешелонах німецької влади.
392362
  Будько Євген Дуже глибоке хобі : Троянда вітрів / Будько Євген, Медведєва Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 108-111 : Фото
392363
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 305 с.
392364
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Львів, 1940. – 399 с.
392365
  Копиленко О.І. Дуже добре / О.І. Копиленко. – Київ, 1982. – 342 с.
392366
  Копиленко О. Дуже добре. Десятикласники / О. Копиленко. – Київ, 1950. – 335 с.
392367
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1965. – 423 с.
392368
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1969. – 403 с.
392369
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1972. – 406 с.
392370
  Чмир О. Дуже доречним видається образ сестер, або Чому так важливо перечитати спільну історію, правильно розставляючи акценти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 37
392371
  Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
392372
  Войцехівська О. Дуже незвичайний редактор // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33


  Головний редактор часопису Павло Дорожинський в червні цього року відзначив чвертьстолітній ювілей свого редакторства "Самостійної України". Часопис бів заснований у 1937 році в Сша як пресовий орган Організації державного відродження України. І тільки ...
392373
  Синьов В. Дуже хороший учитель / спілкувався Олександр Козинець // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5


  Розмова з деканом факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Віктором Миколайовичем Синьовим щодо впровадження інклюзивної й інтегрованої освіти та ін.
392374
  Хорунжий А.М. Дужчий за океан : Маленька повість: Для серед. шк. віку / А.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1978. – 34 с.
392375
  Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. – К, 1970. – 168с.
392376
  Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
392377
  Полюшко Г. Дукачі. Збірка національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-107. – ISSN 0131-2685
392378
   Дукля : літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Пряшів : Культурна спілка українських трудящих
№ 1/4. – 1958. – Рік вид. 6
392379
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
N 6. – 1995. – Рік вид. 43
392380
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
N 1. – 1996. – Рік вид. 44
392381
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
№ 3. – 2007. – Рік вид. 55
392382
  Коновалов А.Д. Дулевский фарфоровый / А.Д. Коновалов. – М., 1980. – 95с.
392383
  Мандзюк Ф. Дуля із знаком якості : гумор і сатира / Ф. Мандзюк. – Луцьк : Надстир"я, 1991. – 79 с.
392384
  Хрусталева И. Дульсинея Тамбовская : [роман] / Ирина Хрусталева. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [3] с. : ил. – Сер. основана в 2006 г. – (Дамский смешной детектив). – ISBN 978-5-699-21841-7
392385
   Дум высокое стремленье. Декабристы в Сибири. – Иркутск, 1975. – 335с.
392386
  Лапшин В.М. Дума - даль: стихи / В.М. Лапшин. – М., 1989. – 95с.
392387
  Молдагалиев Т. Дума джигита : стихи / Т. Молдагалиев; пер. с каз. В.Савельева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 126 с.
392388
  Гущак І.В. Дума землі : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
392389
  Гадаев В.А. Дума и судьба / В.А. Гадаев. – Саранск, 1980. – 128с.
392390
  Сом М.Д. Дума над вогнем : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1968. – 102 с.
392391
  Косарик Д.М. Дума над Тясмином / Д.М. Косарик. – Москва, 1971. – 352 с.
392392
  Бровка Петрусь Дума о бессмертии : Стихотворения и поэмы / Бровка Петрусь. – Москва : Воениздат, 1973. – 230 с.
392393
  Загребельный П.А. Дума о бессмертном : Повесть и рассказы : Авториз. пер. с укр. / П.А. Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1959. – 287с.
392394
  Яновский Ю. Дума о Британке : пъеса / Ю. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 101 с.
392395
  Литвак Г.Н. Дума о весне / Г.Н. Литвак. – Х, 1950. – 92с.
392396
  Маликов К. Дума о завтрашнем дне : стихи и поэмы / К. Маликов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
392397
  Иванов Г.Ф. Дума о командире / Г.Ф. Иванов, 1959. – 47с.
392398
  Смердов А.И. Дума о родном крае. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1956. – 166с.
392399
  Кобзев И.И. Дума о России / И.И. Кобзев. – М., 1976. – 174с.
392400
  Прокушев Ю.Л. Дума о России / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1988. – 624 с.
392401
  Кедрин Д.Б. Дума о России / Д.Б. Кедрин. – М, 1990. – 492с.
392402
  Гиталов А.В. Дума о хлебе / А.В. Гиталов. – М., 1972. – 14с.
392403
  Черкашина Л.Е. Дума о человеке / Л.Е. Черкашина. – Сталино, 1961. – 162с.
392404
  Сухомлинский В.А. Дума о человеке / В.А. Сухомлинский. – М, 1963. – 120с.
392405
  Сумцов Н.Ф. Дума об Алексее Поповиче / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
392406
  Петренко В.М. Дума про Баштанку / В.М. Петренко. – Одесса : Маяк, 1979. – 63 с.
392407
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1938. – 90 с.
392408
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 107 с.
392409
   Дума про возз"єднання. – Львів, 1979. – 281с.
392410
  Драч І.Ф. Дума про вчителя : драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 132 с.
392411
   Дума про Ганджу Андыбера / [записано П. Кулишем]. – Харьков : Изд. кн. маг. Б. Хавкина и Д. Полуехтова, 1886. – 15 с. – Миниатюрное издание. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
392412
  Скринченко В. Дума про гетьмана Івана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С.147-152. – ISSN 0131-2561
392413
  Запаренко П.З. Дума про дитинство / П.З. Запаренко. – Київ, 1990. – 289с.
392414
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 139 с.
392415
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1981. – 194 с. – (Поетична б-ка комсомольця)
392416
  Юрченко О.С. Дума про землю рідну : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 48 с.
392417
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1970. – 80 с.
392418
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 104 с.
392419
  Грінченко Б.Д. Дума про княгыню- кобзаря та инши вирши [Дума про княгиню-кобзаря та інші вірши] / Понапысував В. Чайченка [псевд.]. – Харькив : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дума пpо княгыню-кобзаpя; Сыpитка; Кpюк, велыка птиця; Дуpень думкою багатіе; Рыбъячи таньци; Два моpозы
392420
  Плачинда С.П. Дума про людину : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Вече, 1974. – 176 с.
392421
  Кривда Г.Ф. Дума про матір : повість та новели / Г.Ф. Кривда. – Донецьк, 1980. – 160 с.
392422
  Слободянюк Б.Й. Дума про матроса Кішку : історична повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Молодь, 1981. – 256 с.
392423
  Олійник Б.І. Дума про місто : Поема / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1982. – 48с.
392424
  Авксентьєва В.В. Дума про народний подвиг / В.В. Авксентьєва. – Київ : Мистецтво, 1978. – 71 с.
392425
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1957. – 255с.
392426
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : історія недокінченого житття / Павло Загребельний. – Київ : Веселка, 1978. – 159с. : іл.
392427
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Історія недокінченого життя : Для ст. шк. віку / Павло Загребельний. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – (Шкільна бібліотека : Сер. засн. в 1964 р.). – ISBN 5-301-00962-1
392428
  Загребельний П. Дума про невмирущого. День шостий. В-ван! : Повісті / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2171-6


  Повість розповідає про трагічну долю українського юнака, яка стала символом гідності й непереможності людського духу
392429
  Сушко Олександр Дума про невмирущу людину : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 102-106. – ISSN 0236-1477
392430
  Жур П.В. Дума про огонь : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1985. – 434 с.
392431
  Жур П.В. Дума про огонь : Повесть исследование / П.В. Жур. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 304с.
392432
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Э.Г. Багрицкий. – Москва, 1935. – 66с.
392433
  Багрицкий Э. Дума про Опанаса / Э. Багрицкий. – М., 1937. – 24с.
392434
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Э.Г. Багрицкий. – М., 1975. – 56с.
392435
   Дума про Остапа Нечая. – К., 1938. – 79с.
392436
   Дума про Остапа Нечая. – М., 1939. – 32с.
392437
  Гончаренко В.В. Дума про отчу землю / В.В. Гончаренко. – Днепропетровск, 1984. – 30с.
392438
  Микитин Т. Дума про полковника Нечая : історичні повісті / Т. Микитин. – Львів, 1993. – 420 с.
392439
  Красюк М.І. Дума про світло : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 110 с.
392440
  Як М.А. Дума про талант добро творящий / Микола Як. – Київ : Леся, 2012. – 199, [1] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Якименко, Микола Андрійович. – ISBN 966-8126-19-X
392441
   Дума про Тараса Шевченка. – Б.м, 1917. – 13с.
392442
  Стельмах М.П. Дума про тебе : роман / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 396 с.
392443
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 391с.
392444
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ, 1976. – 351 с.
392445
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ, 1984. – 390с.
392446
  Стельмах М.П. Дума про тебя / М.П. Стельмах. – Москва, 1971. – 400 с.
392447
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №9 (703) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Начало). – 1972. – 79с.
392448
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №10 (704) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Окончание). – 1972. – 79с.
392449
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Воениздат, 1972. – 391с.
392450
  Стельмах М.П. Дума про тебя : роман / М.П. Стельмах. – Москва, 1979. – 398 с.
392451
  Ковалюк В.М. Дума про трьох братів / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
392452
  Гіталов А.В. Дума про хліб / А.В. Гіталов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 15 с.
392453
   Дума про хліб. – Київ, 1973. – 175с.
392454
   Дума про хліб. – К., 1975. – 236с.
392455
   Дума про Хмельницького та Барбаша : од кобзаря Павла Братиці, у Ніжині, списав М. Лисенко // Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / Прокопович Феофан. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 6 с.
392456
  Масенко Т.Г. Дума про щастя : поезії і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 114 с.
392457
  Кольцов А.В. Дума сокола : стихи / А.В. Кольцов; Рисунки Н. Пластова ; составление, вступ. статья К.П. Орешина. – Москва : Детская литература, 1968. – 111с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
392458
  Дем"янчук Г.С. Дума Червоного бору / Г.С. Дем"янчук. – Львів, 1990. – 120с.
392459
  Земляний В. Дума яблунева : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-125. – ISSN 0208-0710
392460
  Лавриненко В. Думай, что и как говоришь : школа чистого слова для будущих инженеров // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0869-4915
392461
  Литвин М.К. Думайте, читайте / М.К. Литвин. – К., 1961. – 40с.
392462
  Кузьменко О.М. Думала, що розірветься серце і стане легше. Лежала пластом днів 20 / розмову вела Юлія Ліпіч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 43-44


  Про музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) згадує його мама О.М. Кузьменко.
392463
   Думали, наука - це нудно? Тільки не на факультеті соціології! // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 2


  Соціологія - унікальна наука, яка дозволяє стати дослідником суспільства і при цьому вивчати будь-яку тему, що цікавить молодого науковця.
392464
   Думанський Антон Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 404. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
392465
  Алексєєв Ю.М. Думать, сіять, не ждать... : Науково-популярне видання / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 215 c. – ISBN 966-7486-31-1
392466
  Верб Л.Я. Думать, спорить, обсуждать / Л.Я. Верб, В.Т. Лисовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
392467
  Мегрелишвили Г. Думах : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0012-6756
392468
  Петрук-Попик Думаю вголос : поезії / Петрук-Попик. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
392469
  Акош К Думают ли животные? / К Акош. – Москва, 1965. – 94с.
392470
  Фишель В. Думают ли животные? / В. Фишель. – М, 1973. – 159с.
392471
   Думаючи і шукаючи себе у літературі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-127
392472
  Рафаэл Б. Думающий компьютер / Б. Рафаэл. – Москва, 1979. – 409 с.
392473
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с.


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
392474
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – Конволют переплетено: Китиця незабутків / Ірма Рсиапівна. Чернівці, 1911


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
392475
  Стратілат А. Думи - окрас національного фольклору // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 1. – С. 147-153.


  Максимович М. - С. 149, 151.
392476
   Думи. – У Полтаві (Полтава) : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Електp. дpук. Бp[атів] Рабіновичів], 1918. – 31 с. – (Кнжки для читання в класі ; Низка, вип. 3)


  Зміст: Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Хвеська Андибеpа; Смеpть Федоpа Безpідного
392477
   Думи. – Київ, 1959. – 187с.
392478
   Думи. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 354 с. – (Б-ка поета)
392479
   Думи / [упор., вступ. ст. і примітки В.Г. Хоменко]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 278 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
392480
  Москалець К.В. Думи / К.В. Москалець. – Київ, 1989. – 36 с.
392481
  Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
392482
  Таран А.В. Думи джерел : вірші та поеми / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 130 с.
392483
  Українка Леся Думи і мрії : Поезиї Лесї Укpаїнки. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [2], 123 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки ; Сер. 1; ч. 8)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
392484
  Шевченко Т.Г. Думи і пісні / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 66с. – (Читальня Народної Школи)
392485
  Амосов М.М. Думи і серце / М.М. Амосов. – Київ, 1967. – 256с.
392486
  Бажан М. Думи і спогади / М. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 325 с.
392487
  Грінченко Б.Д. Думи кобзарські / З пеpедмовою ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов]. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – XII, 107 с. – Пеpедмова ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов] с. I-XII - вилучені. – (Видавництво "Сіяч" ; № 3)


  Зміст: Пpо вдову і тpьох синів; Пpо сестpу та бpата; Hевольницький плач; Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Кішку Самійла; Пpо Олексія Поповича; Пpо козака Голоту; Пpо Хведоpа Безpідного; Пpо смеpть тpьох бpатів коло Самаpки; ...
392488
  Шевченко Т.Г. Думи мої : Поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ; Тбілісі : Дніпро; Сабчота Сакартвело, 1987. – 229с.
392489
   Думи мої, думи мої... : Из дневника Остапа Вишни. К 120-летию со дня рождения Остапа Вишни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 5-7
392490
   Думи мої.... – Київ, 1963. – 170 с.
392491
  Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 475-486
392492
  Юрченко О.О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 19-22. – ISSN 2076-1554
392493
  Плісецький М.М. Думи та історичні пісні / М.М. Плісецький. – Київ, 1941. – 303с.
392494
   Думи та пісні про Богдана Хмельницького. – Київ, 1970. – 132с.
392495
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав "Рукопис", 1996. – 68с. – Видання є ксерокопією рукопису автора
392496
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 82с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.1)
392497
  Гримич М. Думи як джерело вивчення соціології українського переселенства XVI- XVII ст. / Марина Гримич // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 431-437. – ISSN 1028-5091
392498
   Думи: історико-героїчний цикл. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с.
392499
  Сіроштан М.А. Думка економіста про екологію // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
392500
   Думка киян та експертів про події в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-45
392501
  Рудик П.А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого - початок березня 2014 року) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 93-107. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
392502
  Коцаренко Т. Думка як голос душі: (Діяльність Амвросія Метлинського на фольклористичній і літературній нивах) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 2. – С. 114-117.
392503
  Луків Микола Думками обіймати цілий світ // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
392504
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
392505
  Пчілка О. Думки-мережанки / О. Пчілка, 1886
392506
  Даниш В. Думки - лелеки : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
392507
  Данилейко В. Думки / В.Данилейко; Зібрав та узгод. О.Ханко. – Полтава, 2006. – 516с. – (Українське мислення ; Вип.1). – ISBN 966-96592-1-3
392508
  Паскаль Блез Думки / пер. з фр.: А Перепадя, О. Хома // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 0235-7941
392509
  Паскаль Блез Думки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.114-140. – ISSN 0235-7941


  Продовження публікації фрагментів "Думок" Б. Паскаля, розпочатої в №5 за 2008 рік. Фрагменти подані французською і українською мовами
392510
  Паскаль Б. Думки = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
392511
  Мірошниченко В. Думки автора: від читача до слухача й далі... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0130-321Х
392512
  Колас Якуб Думки в дорозі / Колас Якуб. – Київ, 1972. – 187 с.
392513
  Степаненко М.І. Думки вголос і про себе / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
392514
  Ващенко Г. Думки Григорія Ващенка. Шкільні екскурсії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 3 с. обкл.
392515
  Солдатенко В. Думки з приводу Винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 76-80. – ISSN 1819-7329
392516
  Рогозинський В. Думки з приводу есе С"юзен Зонтаг "Проти інтерпретації" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-20.
392517
  Могила А. Думки и песни / А. Могила, 1839
392518
  Метлицький А. Думки і пісні / А. Метлицький, 1897
392519
  Ільницький М. Думки й почуття в формуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-22. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
392520
  Скорина Л. Думки на грані: (спыльне й выдмынне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках "На грані" Наталі Лівицької_Холодної та "Спрага" Яра Славути // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35. – ISBN 966-8547-61-6
392521
  Огиевский П. Думки на могилі, 1856
392522
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист : [1991-1997] / Павло Загребельний. – Київ : KM Academia, 1998. – 129, [1] с. – На обкл. зазнач роки: 1991-1997. – ISBN 966-518-120-3
392523
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист, 1974 - 2003 / Павло Загребельний. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-2171-06-8
392524
  Єрмоленко С. Думки понад часом // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 9-13. – ISSN 0201-419


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
392525
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Лондон : Бібліотечка тижневика "Слово", 1967
392526
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1994. – 176c. – (Бібліотечка тижневика "Слово")
392527
  Багряний І. Думки про літературу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 12
392528
  Дідро Д. Думки про малярство / Д. Дідро. – Х., 1937. – 363с.
392529
  Гарсіа Лорка Думки про мистецтво / Гарсіа Лорка. – К., 1975. – 191с.
392530
  Белинский В.Г. Думки про мистецтво / В.Г. Белинский. – К., 1976. – 336с.
392531
  Роллан Р. Думки про мистецтво / Р. Роллан. – Київ, 1977. – 352 с.
392532
  Бальзак Оноре де Думки про мистецтво / Бальзак Оноре де. – Київ, 1981. – 255с.
392533
  Амеліна Л. Думки про мистецтво : зі щоденника Миколи Мурашка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 130-144. – ISSN 1728-6875
392534
  Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію / Р.М. Рільке. – К, 1986. – 293с.
392535
  Сюндюков І. Думки про незнищенність народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 8


  Публіцистика Володимира Винниченка як блискучий зразок викриття московського імпер-шовінізму.
392536
  Хайлов К. Думки про організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання / К. Хайлов, О. Празукін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 50-87. – ISSN 1819-7329
392537
  Малишко А.С. Думки про поезію / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 149с.
392538
  Тихий О. Думки про рідний донецький край // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 10


  Стаття дисидента, філософа, педагога Олекси Тихого.
392539
  Саксаганский П.К. Думки про театр / П.К. Саксаганский. – Київ, 1955. – 235с.
392540
  Доценко Ростислав Думки проти ночі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
392541
  Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий. – К, 1926. – 124с.
392542
  Мороз О. Думки, концепції, дії = Thoughts, cjnsepts and actions / О. Мороз. – Київ : Авокадо, 2005. – 140с. – ISBN 966-8709-01-2
392543
  Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література : онтологія спадковості : навчальний посібник / Наталія Малинська. – Київ : Амадей, 2001. – 214 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7689-08-5
392544
  Бровченко В.Я. Думна гора : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1975. – 110 с.
392545
  Андріяшик Р.В. Думна дорога : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1982. – 264 с.
392546
  Шевченко А. Думний лад України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 126-131


  Українська дума в контексті загального розвитку епічної традиції.
392547
  Турчинська А.Ф. Думний Потік : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 152 с.
392548
  Пилипчук С. Думознавство Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 258-269. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження жанру, його функціонального потенціалу та художньо-виражальних особливостей. Окремо розглянуто рефлексії ученого щодо ...
392549
  Підгорна Л. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 161-168. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історіографію "думознавства" першої половини ХІХ століття. Простежено національне походження дум, їхню автентичність та оригінальність. Подано еволюцію записування та публікування текстів дум. Наведено дефініцію терміна "дума" у візії ...
392550
   Думский сборник. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
1. : Государственная Дума первого сохыва (27 апреля-8 июля 1906 г.). – 1906. – 400 с. : 6 ил. портр. в тексте
392551
  Щипачев С.П. Думы / С.П. Щипачев. – Москва, 1963. – 39с.
392552
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – М., 1975. – 254с.
392553
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – Москва : Наука, 1975. – 254с.
392554
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев ; [худож. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
392555
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – М., 1989. – 302с.
392556
  Ткаченко-Петренко Е.А. Думы в изданиях и исследованиях / Е. Ткаченко-Петренко. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из: Украина. 1907, июль, август
392557
  Кулибай С. Думы в пути : стихи, поэма / С. Кулибай. – Москва : Советский писатель, 1963. – 102 с.
392558
  Цыбин В.Д. Думы дальние / В.Д. Цыбин. – М., 1981. – 151с.
392559
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1962. – 95с.
392560
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1966. – 147с.
392561
  Грінченко Б.Д. Думы кобзарськи [Думи кобзарські] / Видано пид доглядом [уклад.] Б. Гpинченка. – У Чернигови (Чернігів) : З дpук. Губеpн. Земства, 1897. – 106 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  На тит. стор. прим. № 37801 дарчий надпис: На добру память вид щирого серця К. Верзилову Я. Антоновича ... Кіив 18 12/V 98 року
392562
  Дорошко П.О. Думы мои : стихотворения / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 107 с.
392563
  Калугин Ю.А. Думы мои, думы / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крым, 1964. – 235 с.
392564
  Вишня Остап Думы мои, думы мои : Рассказы, фельетоны, дневники / Вишня Остап. – Москва : Советский писатель, 1959. – 517с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
392565
  Митта В.Е. Думы мои, мечты мои / В.Е. Митта. – М., 1976. – 63с.
392566
  Стамов А. Думы о Горьком. / А. Стамов. – Фрунзе, 1968. – 75 с.
392567
  Сюндюкле М. Думы о Донбассе : цикл стихов / М. Сюндюкле; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 75 с.
392568
  Воронин Думы о жизни / Воронин, с.А. – Москва, 1968. – 63с.
392569
  Малинина П.А. Думы о новом Уставе колхоза / П.А. Малинина. – М., 1970. – 94с.
392570
  Островитянов К.В. Думы о прошлом : из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве / К.В. Островитянов. – Москва, 1967. – 313 с.
392571
  Стальский С. Думы о родине : стихи / С. Стальский; пер. с лезг. – Москва, 1938. – 48 с.
392572
  Сусеев А.И. Думы о Родине / А.И. Сусеев. – Элиста : Калм.кн.изд., 1966. – 24 с.
392573
  Югов А.К. Думы о русском слове / А.К. Югов. – Москва, 1972. – 216с.
392574
  Югов А Думы о русском слове / А Югов. – Москва, 1975. – 215с.
392575
  Вэнь И-до Думы о хризантеме / Вэнь И-до. – Москва, 1973. – 183с.
392576
  Нигер Думы Осетии / Нигер. – М., 1981. – 191с.
392577
  Жига И.Ф. Думы рабочих, заботы, дела. / И.Ф. Жига. – Днепропетровск, 1927. – 136с.
392578
  Крючки М.А. Думы солдатские / М.А. Крючки. – М., 1960. – 62с.
392579
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – Минск, 1962. – 175с.
392580
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – М., 1963. – 78с.
392581
   Думы солдатские. – Воронеж, 1964. – 80с.
392582
  Довженко А.П. Думы у карты Родины / А.П. Довженко. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 463 с.
392583
  Бекбаулов У. Думы у Синь-моря : роман / У. Бекбаулов; пер. с каракалп. С.Тельнюка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 367 с.
392584
  Биишева Зайнаб Думы, думы... : повести / Биишева Зайнаб; пер. с башк. – Москва, 1979. – 237 с.
392585
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 303с.
392586
  Грінченко Б.Д. Думы: пpо "Туpецьку неволю" и пpо "Самійла Кишку" : этногpафическій тpуд В. Чайченко. – Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. – Кыив (Київ) : [Тип. А.О. Штеpензона в Житомире], 1886. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: В кн. магазине П.Ф. Панчешникова бывшем Л.В. Ильницкаго пpодаются кн.: с. 21-32.
392587
  Минченок Д.А. Дунаевский : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
392588
  Сараева-Бондарь Дунаевский в Ленинграде / Сараева-Бондарь. – Л., 1985. – 214с.
392589
  Вайнкоп Я Ю. Дунаевский И.О. / Я Ю. Вайнкоп, . – Ленинград, 1938. – 8с.
392590
  Шафер Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М., 1988. – 183с.
392591
  Астаф"єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасних поезіях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-19


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, «Слові о полку Ігоревім», творах Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Івана Драча, Бориса Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми Володимира Каліки «Перепливу ...
392592
  Пестушко Валерий Дунай - інтереси України : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55
392593
  Сергеева Н.А. Дунай - река дружбы / Н.А. Сергеева, Р.Л. Насековский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1983. – 143с.
392594
  Насековский Р.Л. Дунай - река дружбы. Краткий путеводитель. / Р.Л. Насековский. – Одесса, 1966. – 87с.
392595
  Штахель П. Дунай - река европейская // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 62-67. – ISSN 0235-7089
392596
  Максаковский В.П. Дунай / В.П. Максаковский. – Москва, 1959. – 53 с.
392597
  Андриевский Н.Ю. Дунай в огне / Н.Ю. Андриевский. – Одесса, 1959. – 44с.
392598
  Скорик Микола Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці / Скорик Микола, Олійник Ігор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 5-7


  За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. ...
392599
  Кайн Ф. Дунай тече мимо / Ф. Кайн. – К., 1963. – 52с.
392600
  Буков Е. Дунай, неспокойные воды : пьеса в 3-х д. / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 100 с.
392601
  Козлов Ю. Дунай: от ""Черного леса" до Черного моря // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
392602
  Урбанич П. Дунайская монархия? : Понятие и историческая действительность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 93-97. – ISSN 0235-7089
392603
  Ожиганов Н.И. Дунайская проблема (1918-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Ожиганов Н.И.; Урал . ГУ. – Свердловск, 1968. – 22 с.
392604
  Мунтян М.А. Дунайская проблема в международных отношениях (1945-1948) / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1977. – 260с.
392605
  Мунтян Михаил Алексеевич Дунайская проблема после второй мировой войны (1945-1948) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Мунтян Михаил Алексеевич; АН СССР. Ин-т всеобщей ист. – М., 1979. – 37л.
392606
  Лебеденко Н. Дунайская самобытность Бессарабии / Н. Лебеденко, Т. Шевчук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
392607
  Локтионов И.И. Дунайская флотиливи в Великой Отечественной войне / И.И. Локтионов. – М., 1962. – 318с.
392608
  Лапоногов И.С. Дунайские были. (События и люди) / И.С. Лапоногов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
392609
  Борисов Л.И. Дунайские волны / Л.И. Борисов. – Л., 1947. – 264с.
392610
  Андрющенко С.А. Дунайские волны / С.А. Андрющенко. – Львов, 1967. – 112с.
392611
  Белов М. Дунайские импрессии. Русские путешественники, дипломаты и военачальники в повстанческой Сербии (1804-1813) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 80-84. – ISSN 0235-7089
392612
  Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России 1774-1806 гг. / Г.С. Гросул. – Кишинев, 1975. – 221 с.
392613
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия. – Вырезка из "Современника". – 577-612с.
392614
   Дунайские княжества. Молдавия и Валахия. – 35с. – Отд. оттиск из "Современника"
392615
   Дунайские страны. – М., 1945. – 23с.
392616
  Крупаткин Б.Л. Дунайский венок / Б.Л. Крупаткин. – Саратов, 1968. – 144с.
392617
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 560с.
392618
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Одесса, 1986. – 182с.
392619
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1988. – 448с.
392620
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Одесса, 1989. – 207с.
392621
  Напрейчиков Ф М. Дунайский лящ / Ф М. Напрейчиков, . – К., 1958. – 40с.
392622
  Шемякин А. Дунайское закулисье "братоубийственной" войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089
392623
  Лучканин С.М. Дунайська латина: історико-лінгвістичні виміри // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 234-249. – ISBN 978-966-439-842-5
392624
  Діброва О.С. Дунайська легенда / О.С. Діброва. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
392625
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – Київ, 1953. – 189 с.
392626
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – 2-е вид. випр. – Київ, 1955. – 168 с.
392627
  Рубель О. Дунайська стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 16-19. – ISSN 1810-3944
392628
  Березовська В.В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 13-16. – ISSN 2076-1554
392629
  Авдєєнко О.О. Дунайські ночі / О.О. Авдєєнко. – Київ, 1966. – 504с.
392630
  Бандровський О.Г. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30-43
392631
  Ричка В. Дунайсько-болгарський проект Святослава Славного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 20
392632
  Поярков Ф.В. Дунгане : свадьба (Цюй-си-фур) / Ф.В. Поярков. – Москва : Поставщ. Двора Его Величества т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – 67 с. – (Отд. оттиск из "Этнографического Обозрения", кн. 75)
392633
  Юсупов И. Дунгане в период Октября / И. Юсупов. – Фрунзе, 1958. – 60с.
392634
  Сушанло М.Я. Дунгане. / М.Я. Сушанло. – Фрунзе, 1971. – 306с.
392635
  Юсуров Х.Ю. Дунганская кухня / Х.Ю. Юсуров, З.Г. Юсурова. – Фрунзе, 1988. – 93с.
392636
   Дунганские народные сказки и предания. – М., 1977. – 572с.
392637
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров, В. Шахматов. – Алма-Ата, 1946. – 148с.
392638
   Дунганские сказки / Юсуров Х. – Алма-Ата, 1952. – 160с.
392639
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1970. – 260 с.
392640
  Сердюченко Д.П. Дуниты Северного Кавказа / Д.П. Сердюченко, 1949. – 225с.
392641
  Эрастов Е. Дуновенье высокой судьбы : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-28. – ISSN 0131-2332
392642
  Алєксандрова О.В. Дунс Скот Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 235-237. – ISBN 966-316-069-1
392643
  Алексеев Г.В. Дунькино счастье / Г.В. Алексеев. – Москва, 1928. – 46с.
392644
  Шварц Б.А. Дуплексная радиосвязь при совместной установке передатчиков и приемников / Б.А. Шварц. – Москва : Связьиздат, 1953. – 56с.
392645
  Глазков М.И. Дуплет солью / М.И. Глазков. – Ярославль, 1972. – 192с.
392646
  Грибов Ю.Т. Дуплетом огонь / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1962. – 84с.
392647
  Романеев Н.С. Дуплогнездные птицы в лесных биогеоценозах Центрального Приднепровья : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Романеев Н. С.; МВССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24 с.
392648
  Микулина Е.Н. Дуплянка / Е.Н. Микулина. – М., 1965. – 176с.
392649
  Андрей Дурак на склоне холма / Андрей, Владимир и. – Ленинград, 1991. – 46с.
392650
   Дуранкулак = Durankulak. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1989. – 311 с. : ил.
392651
  Левицький М.П. Дурисвіти : (пригоди з життя). / М. Левицький. – Київ : Друк. Я.Б. Неймана і К-о; [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки, 1911. – 48 с.
392652
  Кропивницький М. Дурисвітка / М. Кропивницький. – Київ, 1936. – 40с.
392653
  Смирнов-Денисов Дурман-трава / Смирнов-Денисов. – М., 1987. – 237с.
392654
  Волжский А. Дурман / А. Волжский. – Москва-Ленинград, 1924. – 43с.
392655
  Караславов Г. Дурман / Г. Караславов. – М, 1958. – 207с.
392656
  Хайтон Д. Дурман желаний : Роман / Пер. с англ. И.Д.Бирюкова; Дороти Хайтон. – Москва, 1995. – 192с. – ISBN 5-7024-0259-6
392657
   Дурман индейский. – М., 1953. – 80с.
392658
  Чеботарь А.А. Дурман. / А.А. Чеботарь, П.М. Битнаренко. – Кишинев, 1978. – 60с.
392659
  Ботнаренко П.М. Дурман: Систематика, биология развития, мутагенез / П.М. Ботнаренко, А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1978. – 60с.
392660
   Дурманов Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 81-83. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
392661
  Вереш П. Дурная жена / П. Вереш. – Москва, 1956. – 147с.
392662
  Станкович Б. Дурная кровь / Б. Станкович. – Москва, 1961. – 190 с.
392663
  Станкович Б. Дурная кровь / Борислав Станкович // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 338-522. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
392664
  Нахбар Г. Дурная примета / Г. Нахбар. – Москва, 1963. – 278 с.
392665
  Хенли В. Дурная слава : роман / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Е.В. Моисеевой ]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008. – 320 с. – (Мини-Шарм). – ISBN 978-5-17-050669-9
392666
  Стусенко О. Дурненький : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.69-77. – ISSN 0130-321Х
392667
  Редько Юліан Дурні діти : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 27-77. – ISSN 0868-4790
392668
  Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько


  Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
392669
  Успенский М.Г. Дурной глаз / М.Г. Успенский. – Красноярск, 1988. – 94 с.
392670
  Гольцман Е.Е. Дурной глаз / Е.Е. Гольцман. – Москва, 1991. – 59 с.
392671
  Буало П. Дурной глаз / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва, 1994. – 191с.
392672
  Булгарин Ф.В. Дурные времена : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
392673
  Мазурин В.И. Дурные деньги / В.И. Мазурин. – Москва, 1990. – 221с.
392674
  Мирбо Октав Дурные пастыри : Драма в 5 д. О. Мирбо / Пер. с фр. В. Тучапской. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – 99 с.
392675
   Дуровы. – М., 1963. – 14с.
392676
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (90/91). – 2010
392677
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (92). – 2010
392678
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (93). – 2010
392679
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5 (94). – 2010
392680
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (95). – 2010
392681
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (96/97). – 2010
392682
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (98/99). – 2010
392683
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 11/12 (100/101). – 2010
392684
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (102/103). – 2011
392685
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (104/105). – 2011
392686
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (106/107). – 2011
392687
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (108/109). – 2011
392688
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (110/111). – 2011
392689
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (112/113). – 2012
392690
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (114). – 2012
392691
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4/5 (115/116). – 2012
392692
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (117). – 2012
392693
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (118/119). – 2012
392694
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (120). – 2012
392695
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (121/122). – 2012
392696
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1 (123). – 2013
392697
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (124). – 2013
392698
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (125/126). – 2013
392699
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (127/128). – 2013
392700
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (129/130). – 2013
392701
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (131). – 2013
392702
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (132/133). – 2013
392703
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 12 (134). – 2013
392704
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (135), март. – 2014
392705
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (140), октябрь. – 2014
392706
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7 (141), ноябрь. – 2014
392707
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 8 (142), декабрь. – 2014
392708
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 136/137, май - июнь. – 2014
392709
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 138, сентябрь. – 2014
392710
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 139, сентябрь. – 2014
392711
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (144), февраль. – 2015
392712
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (145), март. – 2015
392713
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (146), апрель. – 2015
392714
  Хакимов М.Х. Дуст Мухамедович Устабаев / М.Х. Хакимов. – Ташкент, 1960. – 68с.
392715
  Абдурахимов М. Дутар мудрого бахши : легенды, сказки / Максуд Абдурахимов ; худож. Р. Камалетдинов. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 30 с. : ил. – (Первая книга автора)
392716
  Кадыри Р. Дутары Древних дорог / Р. Кадыри. – Ташкент, 1972. – 117с.
392717
  Попов Ф. Дутовщина (Борьба с казачьей контрреволюцией в Оренбургском крае) / Ф. Попов; ИСТПАРТ Средневолжского крайкома ВКП(б). – Москва-Самара : Средневолжское краевое изд., 1934. – 208с.
392718
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 9


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
392719
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над Даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 11


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
392720
   Дух беспокойства. – Пермь, 1967. – 134с.
392721
  Бюффон Дух Бюффона. – Москва, 1783. – 278 с.
392722
  Фісак І. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 7-8


  Всеукраїнська науково-практична конференція "IX Короленківські читання" відбулася 19-20 листопада 2015 року в Полтаві. Із доповіддю виступив Михайло Наєнко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.
392723
  Крамар Ю. Дух вольности // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 46-53. – ISSN 1681-9012
392724
   Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие происшествия как из частной, так и военной его жизни.... – С.-Пб., 1817. – XVI, 114, 21,с.
392725
  Литвиненко Анна Дух гор / Литвиненко Анна, Мильзе Торстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 48-63 : фото. – ISSN 1029-5828
392726
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – М.-Л., 1926. – 32с.
392727
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – М., 1967. – 48с.
392728
  Погребенник В. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105 річчя від дня народження Оксани Лятуринської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С.220-223. – ISBN 966-7060-92-6
392729
  Терещенко Ю. Дух державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Нереалізований проект українського консерватизму. В"ячеслав Липинський - лідер українського консерватизму.
392730
  Никитин Дмитрий Дух долголетия : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 36-41 : Фото


  Сеул
392731
  Иоанн Мосх Дух духовный / Иоанн Мосх. – 2-е изд, перераб. – Сергиев Посад, 1915. – 282с.
392732
   Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Санкт-Петербург : В типографии Департамента Внешней торговли
Част первая. – 1814. – 139, 162с. – Видання старою орфографією. Переплетено з частиною другою


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
392733
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
1. – 1815. – Видання старою орфографією
392734
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – Видання старою орфографією
392735
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
10. – 1816. – Видання старою орфографією
392736
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
11. – 1816. – Видання старою орфографією
392737
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
12. – 1816. – Видання старою орфографією
392738
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
13. – 1816. – Видання старою орфографією
392739
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
14. – 1816. – Видання старою орфографією
392740
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
15. – 1816. – Видання старою орфографією
392741
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
17. – 1817. – Видання старою орфографією
392742
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
18. – 1817. – Видання старою орфографією
392743
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
19. – 1817. – Видання старою орфографією
392744
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
23. – 1817. – Видання старою орфографією
392745
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
24. – 1817. – Видання старою орфографією
392746
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
29. – 1818. – Видання старою орфографією
392747
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
37. – 1819. – Видання старою орфографією
392748
   Дух журналов. – Санкт-Петербург
38. – 1820. – Видання старою орфографією
392749
  Обретенов Б. Дух закалившая в огне: Историческая судьба и характер болгарской творческой интреллигенции. / Б. Обретенов. – София, 1987. – 107с.
392750
  Монтеск"є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 387-443. – ISBN 978-966-8865-81-7
392751
  Монтескю Шарль Луи де Дух законов : творение знаменитого французского писателя де Монтескю : [в 3 частях] / пер. Е. Корнеева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи]
Ч. 3 : 1862. – 1862. – 384, VIII c. – Пер. также под загл.: О духе законов, О разуме законов, О существе законов


  На тит. л. фамилия-печать: Мишобенцкий
392752
  Ведекинд Франк Дух земли. Лулу. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванова ; [Тип. "Петр Барский"], 1908. – 92 с. : ил. – Пьеса переведена также под загл.: "Женщина" и "Вампир" и составляет 1-ю ч. произведения того же авт. "Лулу"
392753
  Гетьман В. Дух Землі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 1. 3
392754
  Юнг К.Г. Дух и жизнь / К.Г. Юнг; Пер. с нем. Акопяна Л.О., под ред. Лахути Д.Г. – Москва : Практика, 1996. – 560с. – ISBN 5-88001-011-2
392755
  Диас И.Ф. Дух и метаморфоза Кацалькоатля / И.Ф. Диас. – Москва, 1981. – 173-231с.
392756
  Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива / Виктор Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 215с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
392757
  Тарханов И.Р. Дух и тело / И.Р. Тарханов. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 176с.
392758
   Дух изящнейших мнений, избранных большей частью из сочинений г. Рошефокольда [Ларошфуко] и прочих лучших писателей / Перевел и избрал Н. С. [Страхов]. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. – 183с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
392759
  Фігель М.В. Дух і буква у правотворчості в контексті історичної школи права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
392760
  Рудакова Н.І. Дух і душа в народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 119-123. – Бібліогр.: С. 123-124
392761
   Дух і літера : присвячується пам"яті Юрія Прилюка. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 1/2. – 1997
392762
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 3/4. – 1998
392763
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 5-87534-053-3
№ 5/6. – 1999
392764
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2001
392765
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 9-10. – 2002
392766
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 11-12. – 2003
392767
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 13/14. – 2004. – 559 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
392768
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2006. – 534 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
392769
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2007
392770
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 19, спец. вип. : Університетська автономія. – 2008
392771
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 20. – 2008. – (Польські студії ; спец. вип. ; I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
392772
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 21. – 2010. – 336 с.
392773
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 22. – 2010. – (Польські студії ; № 2/3 ; II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
392774
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 23. – 2011. – (Польські студії ; № 4 ; IV конкурс ім. Єжи Гедройця)
392775
  Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності: Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003. – 380 с. – ISBN 966-7119-00-9
392776
   Дух і порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.746-747. – ISBN 966-316-069-1
392777
  Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 200с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
392778
  Пилипенко Дух і тіло Парижа : вояж-колекція / Пилипенко, Георгій-Григорій, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 86-91 : Фото
392779
  Беседин А.П. Дух как объект познания в имматериализме Беркли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
392780
  Козловець М.А. Дух капіталізму: рro et contra релігійна етика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 98-103
392781
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
392782
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
392783
  Гельбак П.А. Дух картошки у костра / П.А. Гельбак. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 80 с.
392784
  Соболь Валентина Дух Мазепи в діях та "діаріуші" його наступника ( на матеріалі факсиміле его - документа Пилипа Орлика) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
392785
  Чухліб Т. Дух Мазепи над Бендерською фортецею, Одесою та...Росією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Національна пам"ять та пропаганда чужих героїв - несумісні. Чому Бендерська фортеця славнозвісна? Та тому, що від часу її заснування молдавськими князями на початку XV століття (хоча, очевидно, людські поселення тут були ще задовго до того, як ...
392786
  Задорожна О. Дух материнства в оповіданні Олександра Довженка "Мати" і оповіданні Оксани Забужко "Сестро, сестро" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 125-127.
392787
  Беляєва Л.Г. Дух музики: за межею критики чистого розуму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-43
392788
  Никитин Н. Дух музыки Вольфганг Амадей : феномен // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268


  Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан ...
392789
  Томсон Д. Дух науки. : пер. с англ. / Д. Томсон. – Москва : Знание, 1970. – 175с.
392790
  Веркалець М. Дух нації на ординських воловодах // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – С. 14


  9 березня 1939 року розпочалося політичне судилище над членами Спілки визволення України. Реалізуючи спланований Москвою геноцид над українським народом, репресивна інституція розпочала з поводирів нації - С. Єфремова, А. Кримського, М. Зерова, Л. ...
392791
  Мовчан П. Дух нашого сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 7


  Дмитро Донцов.
392792
  Д-Р Дух нерожденных / Д-Р, 1933. – с.
392793
  Пастух Б. Дух неспокою на відхідній молитві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 14, 15


  Роздуми над романом О. Ульяненка "Ангели помсти"
392794
  Сизонов Д. Дух нового часу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 10


  У рамках Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених "Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту", що проводилися в Інституті філології 7-9 квітня 2015 року, відбувся круглий стіл із медіалінгвістики. Організатором та модератором круглого ...
392795
  Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
392796
  Марченко Т.М. Дух особистості та знак епохи в епістолярії Марка Вовчка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 91-94. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
392797
   Дух отрицания, дух сомненья.... – М., 1977. – 303с.
392798
   Дух Петра Великого имп. всероссийского и соперника его Карла Х11 короля шведского. – С-Пб, 1798. – 250с.
392799
  Конт О. Дух позитивной философии. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1910. – 80 с.
392800
  Панченко В. Дух Полуботка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому Московії-Росії не вдалося "приспати" Україну?
392801
  Ульяновский Ю. Дух Пушкина живет в "Шато д"Антес" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
392802
  Литошенко А. Дух революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0235-7089


  Идеи Петра Кропоткина и анархистское движение в Испании.
392803
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1985. – 160с.
392804
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1986. – 159с.
392805
  Ланда С.С. Дух революционных преобразований.... / С.С. Ланда. – М., 1975. – 381 с.
392806
  Ольжич О. Дух руїни : [по сторінках історії] / Олег Ольжич; післямова Івана Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2007. – 52с. – ISBN 978-966-8499-72-2
392807
  Ольжич О. Дух руїни / Олег Ольжич ; післямова Івана Дзюби. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2008. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
392808
  Карпенко М. Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – ISSN 0869-3595
392809
  Карпенко Маргарита Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
392810
  Коник Є. Дух свята : проза: святковий щоденник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-321Х
392811
  Денисов В. Дух сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-57. – ISSN 0130-9625
392812
  Кияк Т.Р. Дух слова, дух мови, дух народу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 3-6


  О.О. Потебня, творчо розвинувши лінгвософські бачення В. фон Гумбольдта, піднявся до сучасного рівня антропоцентричного підходу до мови, до мовної картини світу; формує положення про зв"язок мови й нації, що так актуально для реалізації мовної політики ...
392813
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату / В.М. Черниш, І.П. Лихолат // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 16-21
392814
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 40-46
392815
   Дух Ташкента торжествует. – Ташкент, 1980. – 160с.
392816
  Паучок В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / В. Паучок, Н. Гнасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 6-20. – ISSN 1810-2131
392817
  Черній А.М. Дух українства й село: пошук виходу із кризи // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 99. – С. 115-120
392818
  Підлуцький О. Дух українства світового // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Якщо забити в Гугл слово "Мушинка", то менше ніж за секунду пошукова система видасть понад 16 тисяч посилань на різні сайти, де згадується видатний український учений і громадський діяч зі Словаччини Микола Мушинка. Серед тих посилань є навіть на один ...
392819
  Балаш Б. Дух фильмы. / Б. Балаш. – М., 1935. – 200с.
392820
  Громадська Л. Дух Холодного Яру живе у наших серцях // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 13
392821
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання / Hаталїя з Озаpкевичів Кобpинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Рускої Видавн. Спілки ; З дpук. С. Манєцкого і Сп[ілки], 1899. – 123, [1] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 6)


  Зміст: Дух часу; Судия; Вибоpець; Задля кусника хліба
392822
  Кобринська Н.І. Дух часу / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1960. – 40 с.
392823
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання, повість / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1990. – 352 с.
392824
  Уитнэсс Л. Дух человека, ключ к ощущению Христа / Л. Уитнэсс. – 23с.
392825
  Лука Дух, душа и тело / Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). – 2-е изд. – Киев : Авіцена, 2011. – 209, [7] с. : портр. – К 170-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - В содерж. также: Я полюбил страдание... : автобиография. – Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-966-2144-31-4
392826
  Ковпік С. Дух, душа і духовність героїв та антигероїв у переспіві П. Куліша "Дон Жуан" Дж. Байрона // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 190194
392827
  Иоанн Златоустый Дух, или мысли святого Иланна Златоуста, архиепископа Константинопольского , или сокращенное нравственное его учение. – 2-е изд. – Москва
1. – 1799. – 188 с.
392828
  Юнг Э. Дух, или Нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из нощных его размышлений : с присовокуплением некоторых нравственных стихотворений лучших российских и иностранных стихотворцев: Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, Томсона и других / пер. с франц. яз. надворным советником Александром Андреевым. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1798. – VI, 222 с. – На корешке: Дух Юнга


  «перевод» Александра Андреева 1798 года, На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная ...
392829
  Мід Джордж Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста / Мід Джордж. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 416с. – ISBN 966-7276-84-8
392830
  Цимбалюк М. Дух, що душу рве до праці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 1, 8-9


  Вручення однієї з найпрестижніших премій України - імені Івана Огієнка в Брусилові. Просвітяни і представники громадськості Брусилова відкрили пам"ятну дошку Івану Огієнку на будинку колишнього початкового училища.
392831
  Книш Зиновій Дух, що тіло рве до бою... : (Юліян Головінський, Крайовий Командант У.В.О.) / Книш Зиновій. – Вінніпег : ОДВУ, 1951. – 199с.
392832
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. – 336, [3] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-17-035930-6


  Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была бездарно растрачена...
392833
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 336с. : илл. – ISBN 978-5-17-040575-6


  Духless - книга о потерянном поколении 1970-1976 годов рождения, чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена
392834
  Лебедев В.И. Духи в зеркале психологии / В.И. Лебедев. – М., 1987. – 222с.
392835
  Леру Г. Духи дамы в чёрном / Гастон Леру // Дело вдовы Леруж : романы / Э. Габорио. – Москва ; Минск : Прогресс ; Беларусь, 1991. – С. 339-554


  полное имя Гастон Луи Альфред Леру (фр. (фр. Gaston Leroux, Gaston Louis Alfred Leroux)
392836
  Пасикусэ Лоран Духи и боги : Вьетнам. Религия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. – ISSN 1029-5828
392837
  Вовк В. Духи й дервіші / Віра Вовк. – Мюнхен : Українське видавництво, 1956. – 157, [2] с.
392838
  Руманчук А.П. Духи покидают Тауро / А.П. Руманчук. – Л., 1966. – 207с.
392839
  Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов / А.Б. Спеваковский. – М., 1988. – 204с.
392840
  Ельвін І.Д. Духівнцтво в ролі агентів гестапо / І.Д. Ельвін. – К., 1937. – 24с.
392841
  Ільїн В.В. Духкха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49-50. – ISBN 966-316-069-1
392842
  Семенова Марина Духмяна подорож : мандрівки звичних речей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 132-136 : Фото
392843
  Поракишвили З.И. Духоборы в Грузии / З.И. Поракишвили. – Тбилиси, 1970. – 148с.
392844
  Веремійчик О. Духова зброя Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 7
392845
  Тотров Р.Х. Духовая музыка / Р.Х. Тотров. – М, 1973. – 209с.
392846
  Тотров Р.Х. Духовая музыка / Р.Х. Тотров. – М, 1973. – 209с.
392847
  Цветков А. Духовая музыка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
392848
  Приліпко І.Л. Духовенство в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 338-344. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізуються особливості художнього зображення в історичних романах І. Нечуя_левицького церковних відносин, діяльності духовенства у контексті важливих історичних та релігійних подій XVII ст.
392849
  Приліпко І.Л. Духовенство в українській прозі XIX - початку XXI століть: художня рецепція та інтерпретація : монографія / Ірина Приліпко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-479. – ISBN 978-966-171-856-1
392850
  Приліпко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму. (На прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
392851
  Тихомиров Л. Духовенство и общество в современном религиозном движении. – Москва : Университетская тип., 1893. – 36 с.
392852
   Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1985. – 213 с.
392853
  Лозинський М.Л. Духовенство і національна культура : Материяли й уваги з приводу ювілейних обходів 50-літя смерти Тараса Шевченка і 100-літя уродженя Маркіяна Шашкевича / Михайло Лозинський. – Львів : Накладом авт. ; [З друк. І. Айхельбергера], 1912. – 44 с.
392854
  Приліпко І. Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються особливості зображення духовенства, церковно-релігійних відносин в історичний повісті "Вадим" та в пенталогії "Мазепа" Б. Лепкого. Увага акцентується на з"ясуванні специфіки образів духовних діячів, на достовірності зображених ...
392855
  Бичатін В.Ю. Духовенство пpистосовується : (Релігія, церква і сучасний світ) / В.Ю. Бичатін, Р.Д. Рафікова. – Київ : Знання, 1975. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; IV ; №5)


  У бpошуpi pозповiдається пpо кpизу pелiгiї в сучасних умовах, пpо спpоби кеpiвникiв pелiгiйних оpганiзацiй пpистосуватися до дiйсностi, що змiнюється. Кpитично оцiнюються основнi тенденцiї в життi цеpкви в СРСР i за pубежом, екуменiчний pух i так зване ...
392856
  Бичатін В.Ю. Духовенство пристосовується / В.Ю. Бичатін, Р.Д. Рафікова. – Київ, 1975. – 47с.
392857
  Приліпко І. Духовенство та церква в контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького "Останні орли") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 319-334


  У статті розкриваються особливості зображення в романі М. Старицького "Останні орли" стану православної церкви та духовенства на Правобережній Україні у другій половині ХVIII ст.
392858
  Лоха В.А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини 17-19 ст. : Монографія / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди; В"ячеслав Лоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 114с. – На тит. арк.: 1100-річчю Переяслава присвячено. – ISBN 966-8063-172
392859
  Шиллер Ф. Духовидец : История, взятая из записок графа О*** и изданная Фридрихом Шиллером. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 6. – 1807. – 212c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
392860
  Ладановський І. Духовий оркестр в клубі : посібник / І. Ладановський. – Київ, 1963. – 164 с.
392861
  Осадчий В.П. Духові оркестри / В.П. Осадчий. – Київ, 1986. – 112 с.
392862
  Лавриш Ю. Духовна автокефалія: чому Болгарії вдалося? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 20


  Досвід Болгарської православної церкви у контексті боротьби за українську автокефалію.
392863
  Тіхонов Микола Духовна безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-33 : рис.
392864
  Сліпушко О. Духовна Вежа Дмитра Павличка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 10
392865
   Духовна велич України : Науково-публіцистичний збірник. – Київ : Просвіта, 2004. – 248с. – ISBN 966-8547-26-8
392866
  Матвіїв А. Духовна велич Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 21). – С. 1, 2


  200-річчя Тараса Шевченка українська громадськість відзначила на батьківщині поета і художника - Черкащині.
392867
  Деренівська Н. Духовна візія Пилипа Шпильового // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 167
392868
  Гарасим Л. Духовна гравітація Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 14-17. – ISSN 2225-5095
392869
  Сліпушко О.М. Духовна держава Тараса Шевченка : монографія / Оксана Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-439-598-1
392870
  Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка. До 198-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  198 років з дня народження Тараса Шевченка
392871
  Денисенко А.В. Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков ; [наук. ред.: Ціватий В.Г. ; літ. ред. Туркевич В.Д.]. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – 214, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-214. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський, Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
392872
   Духовна дипломатія як наукова дисципліна // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 10-20. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
392873
  Вознюк В. Духовна донька Ольги Кобилянської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
392874
  Мафтин Н. Духовна енергетика української літературної реконкіст й динамікаи // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 194-207. – ISBN 966-7773-70-1
392875
  Яковенко С.М. Духовна Європа Чеслава Мілоша, Ярослава Івашкевича та Вітольда Гомбровича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 91-96.
392876
  Кондратьєва І.В. Духовна і просвітницька діяльність вірменської церкви // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 26-31
392877
  Прокоп"юк Оксана Борисівна Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721- 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Прокоп"юк О. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібл.: 9 назв
392878
  Прокоп"юк О.Б. Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721-1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Оксана Борисівна Прокоп"юк ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 268 л. – Додатки л. 236-268. – Бібліогр.: л. 196-235
392879
  Галацька В.Л. Духовна константа Т.Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 250-257. – ISSN 2309-1797
392880
  Шкраб"юк В. Духовна криза як чинник авітальної активності особистості // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 71-78. – ISSN 2312-1246
392881
  Загрійчук Іван Духовна культура : проблема самовизначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.105-108. – ISSN 1728-9343
392882
  Кожолянко Георгій Духовна культура буковинців : сценарії календарних свят та супровідні тексти молодіжних забав : сценарій свята Великодня - дня радості і надії; сценарій свята Купала; забави молоді під час Храмового свята // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 8-21
392883
  Чернілевський Д.В. Духовна культура особистості : навч. посібник / Чернілевський Д.В., Пшеничнюк О.В., Сідячева Н.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 384 с., [6] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-383. – ISBN 9789-916-830-701-5
392884
   Духовна культура особистості : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін. ; за ред. Д.В. Чернілевського] ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, допов.]. – Вінниця : АМСКП, 2013. – 415, [1] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. зазнач. перші 3 авт. – Бібліогр.: с. 409-415. – ISBN 978-966-2770-97-1
392885
  Перехейда Олександр Михайлович Духовна культура педагога: проблема формування // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується роль і значення духовної культури для утвердження професійної майстерності та авторитету педагога; особлива увага приділяється проблемам її формування як на стадії педагогічного університету, так і в зрілому віці.
392886
  Лисенко О.Я. Духовна культура соціалізму / О.Я. Лисенко. – К., 1986. – 48с.
392887
  Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
392888
  Радчук Юрій Антонович Духовна музика України у 18-19 століттях : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Радчук Ю.А.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с.
392889
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-51-5
Т. 1 : Історіософія віри в єдиного Бога. – 2014. – 483, [1] с. – Бібліогр.: с. 458-483 та в підрядк. прим.
392890
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-79-9
Т. 2 : Духовні істини і моральні цінності людини. – 2016. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 474-505 та в підрядк. прим.
392891
  Святовець В. Духовна оаза Олега Бабишкіна. До 95-річчя відомого літературознавця і викладача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 14


  Про викладацьку діяльність українського літературознавця, д-ра наук, лесезнавця - Бабишкіна Олега Кіндратовича в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
392892
  Цивірко М. Духовна онука Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 67). – С. 13


  Англійська перекладачка і правозахисниця Віра Річ заповіла поховати себе на могилі українського Кобзаря.
392893
  Ісіченко С. Духовна освіта та кадрові проблеми російської православної церкви а УРСР: 50-60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 60-63
392894
  Войцехівська Ірина Духовна періодика як джерело з історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – Київ, 2006. – № 13
392895
  Зосім О.Л. Духовна пісенність і сучасна богослужбова музика Римо-католицької церкви України і Росії: національне і конфесійне // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 227-232
392896
  Антоненко М.М. Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 122-130. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуті особливості розвитку духовної пісні православної традиції в період незалежності України. Проаналізовані літургійний, паралітургійний та позалітургійний її різно-види. Виявлено, що важливими чинниками розвитку православної духовної ...
392897
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
392898
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
392899
  Новосад С.О. Духовна самоактуалізація особистості в умовах громадянського суспільства: українознавча складова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 207-213. – ISSN 1728-3671
392900
  Отрешко В. Духовна свобода особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 272-285. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Ідею й принципи свободи утверджували своїми працями яскраві представники Київської філософсько-правової школи: П. Юркевич, Є. Спекторський, М. Бердяєв, П. Вишеславцев.
392901
  Пшеничний Т. Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 17-19. – ISSN 2076-1554


  У XVIII ст. Київська митрополича єпархія стає центром для Унійної Церкви всієї України. У 1749 р. до її складу входить 21 деканат з 361 церквою (Радомишильський деканат мав 43 церкви). Метою публікації є необхідність висвітлення одного з дискусійних ...
392902
  Гетьман В. Духовна сила народу - у збереженні природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 червня (№ 24). – С. 15
392903
  Гетьман Володимир Духовна сила народу у збереженні природи : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-43 : Фото
392904
  Бацевич Ф.С. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192с. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-288-4
392905
   Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу. – Київ : Криниця, 2004. – 96с. – ISBN 966-7575-62-4
392906
  Савчин М. Духовна складова української національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 16-20. – ISSN 1810-2131
392907
  Ліпницька Інна Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
392908
  Липницька І. Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
392909
  Завідняк Б. Духовна спадщина Аннети фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 225-232. – ISSN 0320-8370


  Німецька поетеса
392910
  Кононенко П.П. Духовна спадщина Григорія Сковороди в культурному просторі Росії // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .274-285
392911
  Жулинський М.Г. Духовна спрага по втраченій Батьківщині / Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів; Микола Жулинський. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 67с. – ISBN 966-518-089-4
392912
  Штонь Г. Духовна структурованість вірша Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 46-50. – ISSN 0236-1477
392913
  Черниш Г.М. Духовна супремація : вибране / Галина Черниш. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 203, [1] с. – ISBN 978-617-513-308-8
392914
  Наумовська О. Духовна та моральна сутність українців з погляду на їх творчість (в науковій оцінці М. Драгоманова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 368-373


  Стаття присвячена спостереженню М.Драгоманова над історичними процесами культури західноєвропейських народів, вивченню ним психології рідного народу, виокремленню ученим найхарактерніших рис у народній творчості. The article is devoted to the M. ...
392915
  Велігурська Я. Духовна та національна свобода у творчості Юрія Федьковича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 230-237. – ISBN 978-966-306-020-4
392916
  Компанієць Ю.А. Духовна та фізична культура людини / Ю.А. Компанієць; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ; [відп. ред. О.М. Єременко]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-2905-27-4
392917
  Моргунов Георгій Вадимович Духовна творчість як соціокультуний процес : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Моргунов Георгій Вадимович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
392918
  Касян Л. Духовна траєкторія Богдана Бойчука : Штрихи до образу з нагоди 80-зіччя // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45
392919
  Павловський В.Л. Духовна трансформація в системі езотеричної філософії // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 16-24
392920
  Грушевський М.С. Духовна Україна : Збірка творів / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. – 558с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00168-Х
392921
  Кирієнко О. Духовна цензура в Російській імперії та український контекст // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 18-22
392922
  Баранников А. Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-81. – ISSN 2071-9788
392923
   Духовная активность в жизнедеятельности общества. – Л., 1984. – 154с.
392924
  Магомедов Н.Г. Духовная атмосфера общества как целостное состояние мознания : Автореф... канд. филос.наук: / Магомедов Н. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 36л.
392925
  Заярная И.С. Духовная вертикаль поэтического пространства на гранях XX века // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 9. – С. 252-255. – ISBN 966-581-761-2
392926
  Егоренкова Г.И. Духовная жажда / Г.И. Егоренкова. – Горький, 1983. – 175с.
392927
   Духовная жизнь общества и проблемы эстетики. – М., 1983. – 49с.
392928
  Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Проблемы методологии исследования. / А.К. Уледов. – М., 1980. – 272с.
392929
  Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества / А.Ф. Анисимов. – Москва-Ленинград, 1966. – 243с.
392930
  Сапунов Б.М. Духовная жизнь развитого социалистического общества / Б.М. Сапунов. – М., 1975. – 32с.
392931
   Духовная жизнь развитого социалистического общества. – Л., 1985. – 121с.
392932
  Рачин Е.И. Духовная жизнь развитого социалистического общества. / Е.И. Рачин, И.И. Богут. – М,, 1982. – 37с.
392933
  Великий П.П. Духовная жизнь советского села / П.П. Великий. – Москва, 1982. – 207с.
392934
  Заренок Н.Н. Духовная культура в социальном управлении / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 200с.
392935
  Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии:человек,судьба,время : очерки / И.С. Клочков. – Москва : Наука, 1983. – 207с.
392936
   Духовная культура восточных славян // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 69-118. – ISSN 0869-5415
392937
   Духовная культура древних обществ на территории Украины. – Киев, 1991. – 121с.
392938
  Мельников А.П. Духовная культура зрелого социализма / А.П. Мельников, П П. Силиванчик, . – Минск, 1980. – 88с.
392939
   Духовная культура зрелого социализма: проблемы развития и управления. – Саранск, 1980. – 177с.
392940
  Ничков П.Н. Духовная культура и ее роль в повышении эффективности общественного производства (на матер. нар. Респ. Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: / Ничков П. Н.; АОН при ЦК КПСС,Каф. науч. коммун. – М., 1971. – 23л.
392941
   Духовная культура и идеология. – Саранск, 1983. – 151с.
392942
  Киричек Петр Николаевич Духовная культура и массовая информация : феномен сиамских близнецов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются процессы и механизмы взаимодействия духовной культуры и массовой информации, приводящего к появлению нового социального феномена – медиакультуры, от уровня которой во многом зависит качество общественного бытия и общественного ...
392943
  Зоц В.А. Духовная культура и православие / В.А. Зоц. – М., 1974. – 40с.
392944
   Духовная культура и проблемы социального управления. – Новосибирск, 1981. – 209с.
392945
   Духовная культура и социальный прогресс. – Фрунзе : Илим, 1980. – 89, [3] c.
392946
  Матвеева А.И. Духовная культура как регулятор социального бытия личности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 24-29. – ISSN 2073-9702
392947
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах. – Москва : Восточная литература. – ISBN 5-02-018431-4
Т. 1 : Философия /редакторы тома : М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – 2006. – 727с.


  В 2006 году в издательстве «Восточная литература» вышел из печати первый том энциклопедии - «Философия». На каждой его странице помещены черно-белые и цветные иллюстрации из китайских источников различных эпох: древние схемы и символы, живописные ...
392948
   Духовная культура Китая : энциклопедия: в 5 т. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-018430-5
Т. 2 : Мифология. Религия/редакторы тома : М.Л. Титаренко, Б.Л. Рифтин, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов [ и др. ]. – 2007. – 869с.
392949
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036348-9
[ Т. 3 ] : Литература. Язык и письменность/редакторы: М.Л. Титаренко, С.М. Аникеева и др. – 2008. – 855с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
392950
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036380-9
[Т. 4] : Историческая мысль. Политическая и правовая культура/ редакторы тома : М.Л. Титаренко, Л.С. Переломов, В.Н. Усов и др. – 2009. – 935 с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
392951
  Бачинин В.А. Духовная культура личности : Филос.очерки / В.А. Бачинин. – Москва : Политиздат, 1986. – 108 с.
392952
   Духовная культура народов Сибири. – Томск, 1980. – 182с.
392953
  Долгов К.М. Духовная культура развитого социализма / К.М. Долгов. – М, 1979. – 64с.
392954
  Яковлев Б.Д. Духовная культура развитого социализма / Б.Д. Яковлев. – Л., 1981. – 118с.
392955
  Степанов Г.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Г.И. Степанов. – Минск, 1979. – 28с.
392956
  Снегирева Т.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Т.И. Снегирева. – М., 1981. – 149с.
392957
   Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала XX в.. – Л., 1980. – 216с.
392958
   Духовная культура славянских народов : литература, фольклор, история : сборник статей к IX Международному съезду славистов. – Ленинград : Наука, 1983. – 381, [3] с.
392959
  Терещенко Н.А. Духовная культура советского общества на современном этапе / Н.А. Терещенко. – М., 1984. – 73с.
392960
  Клещева Р.А. Духовная культура советского рабочего класса. / Р.А. Клещева. – Алма-Ата, 1972. – 40с.
392961
   Духовная культура социализма и идеология. – Саранск, 1984. – 160с.
392962
  Дулерайн Р.П. Духовная культура социализма. / Р.П. Дулерайн. – Грозный, 1968. – 36с.
392963
  Яненко В.И. Духовная культура социалистического общества / В.И. Яненко. – Киев, 1974. – 31 с.
392964
   Духовная культура социалистического общества. – М., 1979. – 341с.
392965
  Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. Материалы к курсу "Культура древней Руси" : Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Клибанов. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 368с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86318-096-Х
392966
  Гончаренко Н.В. Духовная культура: Источники и движущие силы прогресса / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1980. – 379с.
392967
  Татищев В.Н. Духовная моему сыну. Тексты Духовная и Увещания. - Содержание разговора о пользе наук и других сочинений. - Объяснительные статьи / В.Н. Татищев. – Санкт-Петербург : Изд. Глазунова, 1896. – 83 с.
392968
  Дробижева Л.М. Духовная мощность народов СССР / Л.М. Дробижева. – Москва, 1981. – 263с.
392969
  Сарычева З.А. Духовная мудрость великих людей / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 100, [1] с. – ISBN 978-966-8384-01-1
392970
  Фейзуллаева З.М. Духовная перекличка эпох // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 418- 422. – ISSN 1606-951Х
392971
  Рейснер М.А. Духовная полиция в России. / М.А. Рейснер. – СПб-М. – 108с.
392972
  Ларионова С. Духовная поэзия Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
392973
  Александрова А.В. Духовная практика "божественного чтения" в традиции Западной Церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 5-7
392974
  Матвеева А.И. Духовная природа личной ответственности: социально-онтологический и антропологический аспекты / А.И. Матвеева, В.М. Князев // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 17-21. – ISSN 2073-9702
392975
  Гоголь Н.В. Духовная проза / Н.В. Гоголь. – Москва : Русская книга, 1992. – 560с. – ISBN 5-268-00183-3
392976
  Диденко В.Д. Духовная реальность и искусство: Эстетика преображения / В.Д. Диденко. – Москва : Беловодье, 2005. – 288с. – ISBN 5-93454-062-9
392977
   Духовная сфера социалистического образа жизни и современная идеологическая борьба : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 182, [1] с.
392978
   Духовная сфера социалистического общества. – М., 1987. – 365с.
392979
  Потапов В.М. Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С.С. Хоружего // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 164-176. – (Філософія ; вип. 44)
392980
  Светлов П.Я. Духовная цензура : (Pia desideria русского богослова по поводу 8 пункта Высочайшего указа 12 дек.) / П. Светлов, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 15 с. – Отд. оттиск: журн. Церк. вестник.1905. - В конце текста: проф. Ун-та Св. Владимира, прот. Павел Светлов. - Без тит. л. - Экз. № 94830 деф., отсутств 3-14
392981
  Імашев С.Н. Духовне багатство відродженого народу / С.Н. Імашев. – Київ, 1982. – 192с.
392982
  Коротя-Ковальська Духовне виховання особистості через пісенну традицію українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 104-107


  Розкривається тема розвитку особистості як соціальної істоти, яка існує в умовах конкретного культурного середовища. Пізнати світ і самого себе можна тільки через глибинне осмислення культурних надбань українського народу, які розглядає наука ...
392983
  Паньков А. Духовне життя мас // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.114-124
392984
  Нелуп Н.М. Духовне життя сучасної молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Проаналізовано роль і значення релігії в процесі формування духовного життя сучасної молоді в Україні: обґрунтовано позитивну оцінку впливу віри на світогляд молоді.
392985
  Горак Г.І. Духовне життя трудящихся у соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1981. – 48с. – (Теорія і практика наукового комунізму, серія 2 ; №11)
392986
  Коростіль Наталія Духовне життя українців-галичан часів II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
392987
  Горпинко О.М. Духовне зближення соціалістичних націй в період переходу до комунізму : Дис... канд. філософ.наук: / Горпинко О.М.; КДУ. Кафедра наукового комунізму. – К., 1967. – 146л. – Бібліогр.:л.303-346
392988
  Ломачинська І.М. Духовне лідерство в історії християнської церкви: між героїзмом та подвижництвом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
392989
  Максименко Н.А. Духовне начало в любові для людини як рівність богові (за повістю І.С. Шмельова "Неупиваемая чаша") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 204-210. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
392990
   Духовне оновлення суспільства. – Київ : Либідь, 1990. – 197 с. – ISBN 5-11-001479-5
392991
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу в філософії П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема духовного пізнання світу людиною в філософській концепції П. Юркевича. Питання розглядається в межах проблеми віри і розуму, яка є ключовою в етичній концепції П. Юркевича "філософії серця". The problem of spiritual ...
392992
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
392993
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
392994
  Донченко Л.О. Духовне протистояння тоталітарній системі у літературно-естетичному дискурсі Валерія Шевчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
392995
  Жулинський М. Духовне світло Шевченкового слова: до 200-ліття з дня народження національного пророка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 28-31


  Двісті років тому на небосхилі української національної долі з’явилась в образі геніального поета і художника провідна зоря, завдяки якій знесилений колоніальним упослідженням народ побачив, з якого боку, мовлячи словами Вергілія, постає світанок ...
392996
  Чоповський В. Духовний апостол просвіти // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 19-26
392997
  Зінченко Олена Сергіївна Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.01.06 / Зінченко Олена Сергіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 149л. – Бібліогр.:л.139-149
392998
  Зінченко О.С. Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Зінченко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 32л.
392999
  Некряч О. Духовний аспект образу юродивого у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 183-189


  У статті розглядається модель пророка, а саме - образу юродивого у поезії Т. Шевченка "Юродивий" та повісті М. Костомарова "Кудеяр". Акцентується, що розглядувані образи зуміли визначитись, тобто особисто створити своє буття і відповісти за нього, цим ...
393000
  Кравчук О. Духовний батько українського народу // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 56-57
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,