Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
392001
  Гандзій О. "Дневник академика Заболотного подлежит уничтожению путем предания его огню" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 49 (252). – С. 54-57
392002
  Прохоров Г. "Дневник писателя" Достоевского: публицистика или новый жанр? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 82-96. – ISSN 0042-8795
392003
  Захарова Т.В. "Дневник писателя" и его место в творчестве Ф.М.Достоевского 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захарова Т.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1975. – 27л.
392004
  Волгин Игорь Леонидович "Дневник писателя" Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Волгин Игорь Леонидович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
392005
  Грицай Ю. "Дневник провинциала в Петербурге" М.Е. Салтыкова-Щедрина : Дис... канд. филол. наук / Грицай Ю. ; Сталинский гос. пед. ин-т. – Сталино, 1946. – 310 л. – Бібліогр.: л. 307-308
392006
  Чимирис Ю.В. "Дневник" Суворина в контексте дневниковой прозы конца XIX - начала XX вв. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 190-201. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В статті проведено стислий аналіз основних особливостей і характерних рис «Дневника» О.С. Суворіна – одного з видатних діячів літературного, культурного, політичного та суспільного життя Росії кінця XIX – початку XX ст. Серед головних рис «Дневника» ...
392007
  Никитенко А.В. "Дневник" т. 1-3; "Воспоминания" / И.И. Панаева. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – 37 с. – Сост. Указатель имен к "Дневнику" А.В. Никитенко. Т. 1–3 и "Воспоминаниям" И.И. Панаева. СПб., 1903. – (Изд. Т-ва "Литература и наука" : Библиотека указателей / Сост. М.С. Боцяновская ; Вып. 1 ; № 12)


  Боцяновская Мария Семеновна
392008
   "Дней Александровых прекрасное начало" : Первое десятилетие ХІХ в. // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С. 54-58 : Фото


  Розвиток вищої освіти в період царювання Олександра І
392009
   "Днепр". – Москва : Военное издательство, 1968. – 127 с.
392010
  Кузнецов В.П. "Днепрошина" - социально-психологический климат / В.П. Кузнецов, В.Я. Беленький. – К., 1984. – 48с.
392011
  Катаока Х. "Дни и месяцы украинского селянина" М. Максимовича та дослідження календаря у Японії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 394-397. – ISBN 966-8188-10-1
392012
  Садикова В. "Дні Великої Британії" в СРСР (4 - 30 червня 1990 р.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 445-449. – ISBN 978-966-171-793-9
392013
  Попов П.М. "Дні і місяці українського селянства" М.О. Максимовича : (неопублікована частина) / П.М. Попов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – [47] с. – Отд. оттиск из: Мистецтво, фольклор, етнографія : наукові записки. – К.,1947. – Т. 1. – С. 220–252
392014
   "Дні науки філософського факультету - 2012" / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  На філософському факультеті відбулася традиційна щорічна Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету - 2012”. У роботі пленарного засідання взяли участь учені України, Росії та інших країн ...
392015
  Болдирев О. "Дні науки" - двічі по сім" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 27-29


  "Дні науки" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольца.
392016
   [Дмитро Чижевський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-92-6
392017
  Гацос Н. [Дмухай, вітерцю, дмухай, не вщухай допіру / Нікос Гацос ; вступний вірш О. Елітіса. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 278 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-19-O
392018
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : 24 серпня 1931 - 12 лютого 1934. – 1984. – 141 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
392019
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : 16 квітня 1934 - 14 грудня 1940. – 1984. – 266, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
392020
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис ; під ред. П. Мермінгаса. – Афіни : Ікарос
Т. 6 : 20 квітня 1951 - 4 серпня 1956. – 1986. – 337, [1] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
392021
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос
Т. 1 : 16 лютого 1925 - 17 серпня 1931. – 1990. – 139 с. – Видання новогрецькою мовою
392022
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис ; філолог. комент. Т. Міхаіліду. – Афіни : Ікарос
Т. 7 : 1 жовтня 1956 - 27 грудня 1960. – 1990. – 374, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
392023
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-34-4
Т. 4 : 1 січня 1941 - 31грудня 1944. – 1993. – 383 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
392024
  Сеферіс Й. [Дні : щоденник / Й. Сеферіс; Йоргос Сеферис. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-33-6
Т. 5 : 1 січня 1945 - 19 квітня 1951. – 1996. – 243 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
392025
  Харис П. [Дні гніву : (грудень 1944) : роман / Петрос Харис. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 406 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 214]). – ISBN 960-05-0408-3
392026
  Келембет С. Дмитро-Корибут Ольгердович - перший литовський князь південної Сіверщини // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 13-34
392027
  Сергійчук І В. Дмитро Вишневецький / І В. Сергійчук. – Київ : Україна, 2003. – 192с. – (Українські державники). – ISBN 966-524-129-Х
392028
  Біляєв Д. Дмитро Вишневецький // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 11-12. – ISSN 1814-5078
392029
  Чухліб Т. Дмитро Вишневецький (1520-1563) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 30-33
392030
   Дмитро Вишневецький (Байда) : Художньо-документальна книжка. Для середнього і старшого шкільного віку. – Київ : Веселка, 1995. – 77 с. – (Гетьмани України). – ISBN 5-301-01476-5
392031
  Гай-Нижник Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 47-54
392032
  Кауфман Л.С. Дмитро Володимирович Ахшарумов / Л.С. Кауфман. – Київ : Музична Україна, 1971. – 97 с.
392033
  Осипов О.К. Дмитро Володимирович Пясковський / О.К. Осипов, І.Ф. Білокінь // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 149-155. – ISBN 966-594-644-7
392034
   Дмитро Гаврилович Топчій / Находкін М.Г. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
392035
  Берзін П.С. Дмитро Германович Тальберг - перший заступник О.Ф. Кістяківського на кафедрі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 433-464. – ISBN 978-617-7020-05-8
392036
  Мельник С.М. Дмитро Германович Тальберг // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 19-28. – ISBN 966-594-133-X
392037
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк – від практики до теорії: узагальнення виконавського досвіду в Оперній студії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 31-36. – ISSN 2226-0285
392038
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк – у боротьбі за естетичну ідентифікацію вітчизняного культурно-мистецького простору 1960-х років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 128-137. – ISSN 2225-7586
392039
  Жишкович М. Дмитро Гнатюк // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 141-143. – ISSN 2224-0926
392040
  Бондарчук В.О. Дмитро Гнатюк на оперній сцені (1951-1952) // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 194-201. – ISSN 0130-5298


  "Розкрито процес становлення творчої особистості Д. Гнатюка в коорди-натах культурологічного і мистецтвознавчого дискурсу в контексті культурно-мистецького життя 50-х років, зокрема діяльності Київського театру опери та балету. На основі матеріалів, ...
392041
  Станішевський Ю.О. Дмитро Гнатюк. / Ю.О. Станішевський. – К., 1975. – 167с.
392042
  Герей В. Дмитро Гнатюк: маловідомі факти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 12
392043
  Бондарчук В. Дмитро Гнатюк: сторінками творчої біографії митця // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
392044
  Корнієнко В. Дмитро Гордєєв - забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 380-398. – ISSN 2310-3310
392045
  Журавльов Д.В. Дмитро Гуня // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 132-135. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Гуня Дмитро Тимошович (роки народження і смерті невідомі) — один з керівників селянсько-козацьких повстань в Україні в 1630-х років проти польсько-шляхетського гніту, козацький гетьман (1637, 1638), кошовий отаман 1640 року.
392046
  Бердо Гнат Дмитро Донцов - дух давнини / Бердо Гнат. – Торонто : Самвидав, 2003. – 22с.
392047
  Борковський Р. Дмитро Донцов - духовний будівничий української національної держави // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 24-28
392048
  Квіт С. Дмитро Донцов : Ідеологічний портрет / С. Квіт; КУ. – Київ : Київський університет, 2000. – 260с. – ISBN 966-594-125-9
392049
  Іванишин Петро Дмитро Донцов // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
392050
  Іванишин Василь Дмитро Донцов // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 5-12. – ISSN 0042-9422
392051
  Квіт С.М. Дмитро Донцов і "Літературно-науковий вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х-30-х років. Ідеологічні,естетичні та організаційні принципи : Автореф...док.філолог.наук:10.01.08 / Квіт С.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.31-32
392052
  Квіт Сергій Миронович Дмитро Донцов і "Літературно-науковий вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х - 30-х років. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 366л. – Бібліогр.:л.329-364
392053
  Грабовська І. Дмитро Донцов і героїчне українське жіноцтво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 8
392054
  Єндик Р. Дмитро Донцов ідеолог українського націоналізму / Др. Ростислав Єндик. – Мюнхен : Українське Видавництво, 1955. – 176 с.
392055
  Борщевська Н. Дмитро Донцов у дослідженнях вітчизняних вчених (після 1991 р.) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 13. – С. 186-189


  Найавторитетніший сучасний біограф Д. Донцова - міністр освіти й науки України С. Квіт.
392056
  Чугуєнко М.В. Дмитро Донцов як головний редактор "Літературно-Наукового Вістника" і "Вістника" (1922-1939 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 144-150. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
392057
  Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01- Історія України / Шліхта І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 263л. + Додатки:л.239-263. – Бібліогр.: л.194-239
392058
  Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шліхта Ірина Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
392059
  Грабовський С. Дмитро Донцов... та паралелі й перпендикуляри української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 11
392060
  Борисов Г. Дмитро Донцов: від початку громадської діяльності до першої політичної еміграції // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 223-225. – ISBN 978-966-171-893-6
392061
  Квіт С. Дмитро Донцов: діалектика боротьби за незалежну державу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 15


  "Минулого року завершився великий шестирічний проект видання десятитомника праць Дмитра Донцова (Вибрані твори у 10 томах. — Дрогобич—Львів, видавнича фірма "Відродження". — 2011—2016). Його успішна реалізація цілком є заслугою доцента кафедри теорії ...
392062
  Божко Я.В. Дмитро Донцов: повстання проти сучасного світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 111-113
392063
  Матвіенко В. Дмитро Дорошенко - визначний український дипломат і науковець // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 204-213. – ISBN 966-7522-09-1
392064
  Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 50-53
392065
  Головченко В. Дмитро Дорошенко - історик і будівничий Української держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 54-57
392066
  Пиріг Р. Дмитро Дорошенко - міністр закордоних справ Ураїнської Держави (травень-серпень 1918 р.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43. – (Політичні науки)
392067
  Білецький Леонід Дмитро Дорошенко / Л. Білецький; Українська вільна академія наук. – Вінніпег, 1949. – 24с. – (Українські вчені ; Ч.1)
392068
   Дмитро Дорошенко // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 126-136. – ISBN 966-518-344-3
392069
  Мельничук О.П. Дмитро Дорошенко в Київському університеті в 1906-1909 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; Вип. 47)


  Висвітлюється участь Д. Дорошенка в студентському громадсько-політичному житті та його навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету 1906-1909 рр.
392070
  Андрєєв В.М. Дмитро Дорошенко: "перший" чи "другий" в українській історіографії першої половини ХХ ст.? (Досвід вивчення інтелектуальної біографії історика) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-122. – ISSN 0130-5247
392071
  Журжа І. Дмитро Дорошенко: історик, дипломат і вимушений емігрант // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 квітня (№ 65). – С. 10
392072
   Дмитро Єлисейович Макаренко (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 129-130 : фото. – ISSN 0367-4290
392073
  Великохатько Ф. Дмитро Загул (Спогади) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 15
392074
  Мінченко Т. Дмитро Загул в колі європейських культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 27-29


  Досліджується творчість Дмитра Загула, поета-лірика, літературознавця і публіциста, одного із організаторів літературного життя на Україні
392075
  Колоїз Ж.В. Дмитро Загул і його поетичний переспів "Екклезіаста" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 58-61


  Створення віршованих перекладів біблійних книг є давньою традицією як в українській, так і у світовій літературі.Це пов"язано насамперед із тим, що, по-перше, значна частина Біблії складається з поетичних розділів і цілих віршованих книг, по-друге, ...
392076
  Подоляка Н.С. Дмитро Загул та його український переклад "Слова о полку Ігоревім" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 112-117. – ISSN 2077-804X
392077
  Неуважний Ф. Дмитро Затонський : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 220
392078
  Зав"ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський / Б.М. Зав"ялов. – Київ, 1963. – 152с.
392079
  Зав"ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський / Б.М. Зав"ялов. – К., 1967. – 229с.
392080
  Суярко Л.О. Дмитро Захарович Мануїльський (1883-1959) / Л.О. Суярко. – К., 1979. – 112с.
392081
  Худояр О. Дмитро Іваненко - редактор і співробітник полтавської преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 33-35
392082
   Дмитро Іванов - журналіст і редактор. А нійперше - поет і Шевченківський лауреат // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-31
392083
  Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій - "цілком свідомий українець" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 45-47.
392084
   Дмитро Іванович Багалій - професор Харківського університету : Біобібліографічний покажчик. – Харків : ХДУ, 1992. – 120с.
392085
  Щербань Т.О. Дмитро Іванович Багалій (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0374-3896
392086
  Чернова М. Дмитро Іванович Безперечий / М. Чернова. – К., 1963. – 60с.
392087
   Дмитро Іванович Блохінцев (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 158. – ISSN 0374-3896
392088
  Проданюк Ф. Дмитро Іванович Дорошенко - міністр закордонних справ Української держави // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 448-459. – ISBN 978-966-611-889-2
392089
  Кагановська Т.Є. Дмитро Іванович Каченовський : (З нагоди 180-річчя з дня народнення видатного юриста,вченого,педагога Д.І.Каченовського / Т.Є. Кагановська, А.О. Червяцова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 3. – С. 24-32.
392090
   Дмитро Іванович Мартинюк : (до 60-річчя від дня народження) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, В.Я. Данилов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: с. 9-19 (91 назв.). – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9
392091
   Дмитро Іванович Мартинюк (11.03.1942 - 26.11.1996) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, М.Ф. Городній, О.А. Бойчук, В.В. Кириченко, І.О. Парасюк, О.М. Станжицький, В.Г. Самойленко, Ю.В. Теплінський, І.М. Конет, В.Я. Данілов, В.І. Кравець, В.Г. Паньков, Г.В. Верьовкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 63-64. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  11 березня 2017 р. виповнилося 75 років від дня народження відомого українського математика, доктора фізико-математичних наук, професор а, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки Мартинюка Дмитра Івановича, який майже 30 років працював ...
392092
  Шевченко Віктор Дмитро Іванович Менделеєв - дослідник-географ : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 41-45 : Фото
392093
  Шовкопляс Т.К. Дмитро Іванович Менделєєв / Т.К. Шовкопляс. – К., 1971. – 55с.
392094
  Писаржевський О.М. Дмитро Іванович Менделєєв, його життя і діяльність / О.М. Писаржевський. – Київ, 1953. – 88с.
392095
  Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 617-637
392096
   Дмитро Іванович Чижевський // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 348. – ISBN 966-613-240-0
392097
   Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд.: І.В. Валявко, О.В. Чуднов, В.В. Янцен]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 527, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-270-4


  Зміст: Дмитро Чижевський. Життєпис ; Живі про живе. Спогади ; Дмитро Чижевський згадує... ; Особисті зв’язки. Листування ; Дмитро Чижевський: Proetcontra. У прим. № 1693687 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса ...
392098
  Гапусенко І.М. Дмитро Іванович Яворницький / Вступ. ст. І.М. Гапусенка; Бібліогр. склад. І.М. Гапусенком. – Київ : Наукова думка, 1969. – 60с. – (Біобібліографія вчених Української РСР : АН УРСР)
392099
  Негодченко О.П. Дмитро Іванович Яворницький та журнал "Киевская старина" (1882-1906) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 44-59
392100
  Сміянова О.А. Дмитро Іванович Яворницький: аспекти повсякденного життя // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 164-174. – ISBN 978-966-551-327-8
392101
  Москаленко Леся Дмитро Ігнатьєв. Удача сама йде до рук, коли перестаєш напружуватися й боротися / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-88 : фото
392102
  Ремезовський Й.Д. Дмитро Ілліч Ульянов / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1976. – 190с.
392103
  Бадрак В. Дмитро Ківа. Останній конструктор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 11


  Приводом для написання цієї статті стала ліквідація на ДП "Антонов" посади генерального конструктора як ланки в ланцюгу розробки та виробництва літаків. З 1 жовтня ц.р. генконструктора на ДП "Антонов" більше немає… До речі, повноваження ...
392104
  Кільдеров Д. Дмитро Кільдеров: "Трудове навчання - предмет світоглядний" / розмову провела Наталія Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Розмова с деканом інженерно-педагогічного факультету Національного-педагогічного університету імені М.П Драгоманова.
392105
  Мовчан В.А. Дмитро Кокет Третяков / В.А. Мовчан. – К, 1946. – 64с.
392106
  Бузусько А. Дмитро Костянтинович Зеров - засновник української палінологічної школи з вивчення викладів квартеру: (До 110-річчя з дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 11-18. – (Серія географічна ; Вип. 33). – ISSN 0201-758Х
392107
  Батіг М.І. Дмитро Крвавич. / М.І. Батіг. – К., 1968. – 45с.
392108
  Ісаюк О. Дмитро Маївський: дипломат на фронті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 січня (№ 2). – С. 15


  Про Дмитра Маївського, члена бюро Проводу ОУН, головного редактора органу ОУН "Ідея і чин", генерал-політвиховника УПА.
392109
  Тодорюк С. Дмитро Макогон в історії української літератури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 85-89.
392110
   Дмитро Малаков : бібліогр. покажч. / Київ. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко ; відп. ред. Г.П. Савченко]. – Київ : Кий, 2012. – 144, [2] с., [1] арк. портр. – Алф. покажч.: с. 108-136. - Імен. покажч.: с. 137-144. – (Краєзнавці Київщини). – ISBN 978-966-8825-78-1
392111
  Буй С. Дмитро Малаков: "Ні в радянській Україні, ні в незалежній - нікого ніколи не було покарано за пошкодження пам"яток архітектури" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 2


  Дмитро Малаков - один із найвідоміших краєзнавців України зустрівся з учасниками XI Літньої школи журналістики "Дня".
392112
  Головченко В.І. Дмитро Мануїльський - керівник зовнішньополітичного відомства Української РСР (1944-1952 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 14-26. – ISSN 2308-6912


  Створення зовнішньополітичного відомства Української РСР у ході радянської конституційної реформи 1944 р., якими б не були справжні мотиви й політичні наміри офіційного Кремля - системною "great strategy", тактичним ходом, кон"юнктурним політичним ...
392113
  Дойко С. Дмитро Медведєв - новий господар Кремля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-7.
392114
  Дойко Сергій Дмитро Медведєв - новий господар Кремля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-6


  7 березня ЦВК Росії оприлюднила остаточні результати перегонів. А 7 травня відбудеться інавгурація нового президента Дмитра Медведєва. Він переміг! А Володимир Путін переїде в Білий дім і спокійнісінько сяде в прем"єрське крісло, І життя великої й ...
392115
  Дойко Сергій Дмитро Медведєв - новий господар Кремля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-6


  7 березня ЦВК Росії оприлюднила остаточні результати перегонів. А 7 травня відбудеться інавгурація нового президента Дмитра Медведєва. Він переміг! А Володимир Путін переїде в Білий дім і спокійнісінько сяде в прем"єрське крісло, І життя великої й ...
392116
  Моргунова І. Дмитро Меньшов - російський військовий історик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена Дмитру Меньшову - батьку Н. Полонської-Василенко. Висвітлено його діяльність в історичних дослідженях і архівній науці. Розглянуто вплив Дмитра Петровича на дочку у формуванні її світогляду і наукових інтересів. The article is ...
392117
  Берзін П.С. Дмитро Миколайович Бородин // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 403-411. – ISBN 978-617-7020-05-8
392118
  Лобановський Б.Б. Дмитро Миколайович Шавикін. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1962. – 33 с.
392119
  Стефаник М.П. Дмитро Михайлович Гнатюк / М.П. Стефаник. – К, 1961. – 22с.
392120
  Андріанова-Городенко Дмитро Мілютенко / Андріанова-Городенко. – Київ, 1990. – 179 с.
392121
  Крижанівський Степан Дмитро Надіїн, що поліг "смертю хоробрих", або Як це було насправді // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 45-47. – ISSN 0130-5263
392122
   Дмитро Нестерович Кавунець : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 50 : Фото
392123
  Фісан Г.А. Дмитро Овчаренко / Г.А. Фісан. – К, 1972. – 47 с.
392124
  Терещенко Р.М. Дмитро Омелянович Мілютенко / Р.М. Терещенко. – Київ, 1961. – 46 с.
392125
  Теребус О. Дмитро Павличко - дослідник і перекладач літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 166-174
392126
  Козак С. Дмитро Павличко - ляудація з нагоди признання Doktora Honoris Causa Варшавського університету // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 339-349. – ISBN 978-83-935845-4-3
392127
  Ільницький М.М. Дмитро Павличко / М.М. Ільницький. – Київ, 1985. – 189с.
392128
  Коцарев О. Дмитро Павличко: урок тяглості й (не)розуміння // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С.156-160. – ISBN 978-966-8201-83-7


  Як Д. Павличко врятував шкільну програму з української літератури
392129
   Дмитро Павлович Пойда (1908-1992) : біобібліогр. покажчик : (до 100-річчя від дня народження) / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Каф. рос. історії ; [уклад. В.В. Іваненко, М.Е. Кавун, О.С. Кучерук [та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2008. – 65, [2] с. – (Біобібліографія вчених ДНУ)
392130
   Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-68. – (Серія: Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету ; Випуск: Історики). – ISBN 966-318-543-0
392131
   Дмитро Павлович Хрущов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 112-114. – ISSN 0367-4290
392132
   Дмитро Паліїв. Життя і діяльність 1896-1944 : Збірник праць і матеріялів. – Львів, 2007. – 863с. – ISBN 966-7155-92-7
392133
  Гейда О. Дмитро Панасович Бочков - історик та бібліограф // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 105-118
392134
  Шишацький В.Б. Дмитро Петрович Журавський : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Географія ; Вип. 43)


  Описано життєвий і творчий шлях видатного краєзнавця ХІХ ст., автора "Статистичного опису Київської губернії".
392135
  Галицька Е.В. Дмитро Петрович Журавський (до 200-річчя з дня народження) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 93-94
392136
  Книш І. Дмитро Пильчиков та "Українська громада" // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 27-29
392137
  Злупко С.М. Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 273. – ISBN 966-346-208-6
392138
  Іваненко В. Дмитро Ревуцький // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 216-217
392139
  Кузик В. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії (ще раз про "міфотворчість" радянських істориків") // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-78. – ISSN 0130-6936
392140
   Дмитро Сергійович Наливайко : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 1999. – 20с. – (Вчені НаУКМА)
392141
  Тітова Г.І. Дмитро Смолич: початок творчого шлях // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 118-126
392142
   Дмитро Соловей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 23


  Некролог: Дмитро Федорович Соловей — історик, економіст і статистик, педагог і публіцист, дійсний член УВАН у США.
392143
  Мельник С.М. Дмитро Спиридонович Сусло // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 66-76. – ISBN 966-594-133-X
392144
  Перехейда В.В. Дмитро Степовик - видатний український культуролог і богослов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 117-120


  Perekheyda Valentyn. Dmytro Stepovyk is the well-known Ukrainian cultural specialist and theologian (review of the book: Tymoshyk M. S. Dmytro Stepovyk. The life and scientific activity : monograph. - K. : Our culture and science, 2010. - 559 ...
392145
   Дмитро Степовик. Бібліографічний покажчик за 1988-1998 роки = Prpf. Dr. Dmytro Stepovyk . Bibliographical guide 1988-1998 : до 60-річчя з дня народження. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 136 с. : іл. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-26-6


  У пр. №1717405 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
392146
  Тимошик М.С. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність = Dmytro Stepovyk Life and Scientific Activity / Микола Тимошик. – Київ : Архангельський Глас, 2008. – 656 с. : фотоіл.
392147
   Дмитро Степовик. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажчик. – Київ : [б. в.], 1988. – 55, [4] с., [1] арк. портр. : портр. – Імен. покажч.: с. 53-55. – Бібліогр.: с. 48-52


  У пр. №1717403 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
392148
  Сорока П. Дмитро Стецько: Стигми історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 15


  Дмитро Григорович Стецько — український живописець, скульптор.
392149
  Гайдук О. Дмитро Стус: Ми єдина європейська країна, яка не зробила доступною свою класику // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 88-93. – ISSN 0868-9644


  Про стратегію роботи з популяризації спадщини Т.Г. Шевченка напередодні визначення 200-літнього ювілею поета та про конкретні кроки в реалізації планів і задумів Національного музею Тараса Шевченка - розповідає директор Дмитро Стус.
392150
  Басанько Н. Дмитро Сусло - видвтний український професор-правознавець // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 10-11
392151
  Медведська Л. Дмитро Табачник вручив державні премії в галузі освіти 2012 року // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 листопада (№ 48)


  21 листоп.2012 р. в МОНмолодьспорту нагороджено лауреатів Державної премії України в галузі освіти 2012 р. : у номінації "Вища освіта" за навчально-методичний комплект "Диференціальні рівняння" - А.М. Самойленку, М.О. Перестюку, С.А. Кривошеї, В.В. ...
392152
   Дмитро Табачник назвав освітні пріоритети - 2013 / Прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У прес-центрі Кабінету Міністрів України відбулася прес-конференція міністра освіти і науки Д. Табачника на тему " Основні пріоритети освітньої політики у 2013 році "
392153
   Дмитро Табачник очолив комітет з присудження премії імені Максима Рильського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні уряду прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Про заснування премії імені Максима Рильського". Згідно з відповідним положенням, премією відзначатимуть здобутки в галузі художнього перекладу українською мовою творів видатних ...
392154
   Дмитро Табачник разом зі студентами та викладачами послухав лекцію Віктора Садовничого // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С.3. – ISSN 1682-2366


  Відбулося урочисте підписання Віктором Садовничим, президентом Російського союзу ректорів, та Леонідом Губерським, головою Спілки ректорів ВНЗ України, Угоду про співпрацю об"єднань керівників університетоа Росії та України. На першій сторінці журналу ...
392155
   Дмитро Табачник: Україна увійшла до десятки світових лідерів з надання освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки відповідає на запитання школярів, студентів, абітурієнтів.
392156
  Табачник Д. Дмитро Табачник: українські садочки і виші - одні з кращих / Світлана Галата, Оксана Ковтонюк // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник підбив підсумки 2013-го і окреслив завдання на 2014 рік.
392157
   Дмитро Табачник: штучного скорочення викладачів не буде // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням міністра освіти і науки Дмитра Табачника відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору. Плідну дискусію вели: ...
392158
   Дмитро Табачник:Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 3. – ISSN 0131-6788
392159
  Андрієнко Л. Дмитро Туптало (Ростовський) - видатний культурний і церковний діяч епохи українського Бароко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 344-349. – ISBN 966-7865-75-4
392160
  Грищук Д.М. Дмитро Фальківський (Левчук) у спогадах знайомих, друзів, колег // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 30 жовтня (№ 38). – С. 1
392161
  Дупленко Ю.К. Дмитро Федорович Чеботарьов (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 130-131. – ISSN 0374-3896
392162
   Дмитро Фреїк - видатний український фізик та матеріалознавець, фундатор наукової школи матеріалознавства / В. Литовченко, Л. Межиловська, Д. Корбутяк, В. Прокопів, О. Сторонський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 53-56. – ISSN 1819-7329
392163
  Фурманова А. Дмитро Фурманов / А. Фурманова; Куприяновский П.В. – 2-е изд., испр. – Киев, 1939. – 40с.
392164
  Прокопенко М. Дмитро Чернявський: чотири роки по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 5


  Про вбивство, після якого в Донецьку почався системний антиукраїнський терор.
392165
  Тетерина Дмитро Чижевський - дослідник філософії Г. Сковороди / Тетерина, -Блохин // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 225-231
392166
  Костенко Н.В. Дмитро Чижевський - історик і теоретик українського вірша // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється віршознавчий аспект "Історії української літератури" Дмитра Чижевського в послідовності, що запропонована видатним вченим.
392167
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 140-147. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті розглянуто особливості німецькомовних досліджень Дмитра Чижевського, присвячених проблемам славістики
392168
  Наєнко М. Дмитро Чижевський - славіст // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 77-84. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
392169
  Феденко П. Дмитро Чижевський // Кур"єр Кривбасу : двотижневий часопис України. – Кривий Ріг, 1994. – № 14. – С. 17-21
392170
  Клековкін О.Ю. Дмитро Чижевський // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 302-306. – ISBN 978-966-136-114-9
392171
  Гайда Л. Дмитро Чижевський // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 21-22
392172
  Наєнко М.К. Дмитро Чижевський і Київський університет // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про зв"язки Д. Чижевського з Київським університетом, про період навчання, оформлення на викладацьку роботу та використання праць ученого в освітній і науковій діяльності українських філологів.
392173
  Блашків О. Дмитро Чижевський і наукова Чехословаччина 1930-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 303-311. – ISSN 0869-2556


  Наукова Чехословаччина періоду міжвоєння відіграла вийнятково важливу роль у житті Д. Чижевського, оскільки в цей час відбувалося становлення вченого як славіста світового масштабу з унікальним підходом до порівняльного вивчення історії слов"янських ...
392174
  Ткачук Марина Леонідівна Дмитро Чижевський і традиція українського "серцезнавства" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 52-60. – ISSN 0235-7941
392175
  Грицай Я. Дмитро Чижевський як дослідник літератури українського бароко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 33-35
392176
  Корпанюк М. Дмитро Чижевський як історик національного літописання // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 41-54. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517


  "Розвідка присвячена дослідженню результативного внеску Д. Чижевського в аналіз художньої наповненості давніх літописів за допомогою використання стилевого методу аналізу".
392177
  Погорілий А.О. Дмитро Чижевський як історик філософії : 09.00.05: Дис. ... канд. філософ. наук / Погорілий А.О.; КУ ім. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.151-155
392178
  Погорілий Андрій Олександрович Дмитро Чижевський як історик філософії : Дис... канд. філ.наук: 09.00.05 / Погорілий Андрій Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1999. – 155л. – Бібліогр.:л. 151-155
392179
  Погорілий Андрій Олександрович Дмитро Чижевський як історик філософії : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Погорілий Андрій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
392180
  Козак С. Дмитро Чижевський. Деякі аспекти дослідження // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 75-87. – ISBN 978-83-935845-4-3
392181
  Орел С. Дмитро Чижевський: шлях до України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 15


  Весь гуманітарний вчений світ відзначив 120-річчя видатного славіста, філософа, літературознавця, дослідження якого стали надбанням багатьох європейських народів. Та чомусь до України, де він народився і виріс, його наукова спадщина повертається ...
392182
  Ковач І. Дмитро Чуб-Нитченко: "Живий Шевченко" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 191-200. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Дмитро Чуб уперше видав (свою) біографію Поета (Тараса Шевченка – Н.а.) 1947 року. Вона здобула прихильну оцінку в українській еміґрантській пресі, згодом вийшла другим виданням у 1963 р.; в 1985р. появилася в ан-глійському перекладі Юрія Ткача. ...
392183
  Руснак І. Дмитро Яворницький - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 48-52
392184
  Крилатий Ю. Дмитро Яворницький // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 179-181
392185
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / Сергій Світленко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 311, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 297-309. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-690-4
392186
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / Сергій Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – 311, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 297-309. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-690-4
392187
  Світленко С.І. Дмитро Яворницький і постать Тараса Шевченка // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 19-26


  Розгладається місце і роль постаті Т.Г. Шевченка в інтелектуальному житті і творчій спадщині Д.І. Яворницького
392188
  Лопата П. Дмитро Яворницький на Соловках // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 12 липня (число 27/28). – С. 14
392189
  Кавун М.Е. Дмитро Яворницький у вирі мультикультурного Катеринослава: топонімічний проект 1906 р. як персонально-світоглядна та культурно-символічна презентація // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 83-103
392190
   Дмитро Якович Петрина // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436


  20 червня 2006 р. раптово зупинилося серце видатного математика акад НАН України Д.Я. Петрини. Упродовж 30-ти років він викладав у КНУТШ на фіз. та мех.-мат. ф-те
392191
   Дмитро Якович Петрина : до 80-річчя від дня народження / Є.Д. Білоколос, В.І. Герасименко, М.Л. Горбачук, А.Г. Загородній, А.Г. Нікітін, О.Л. Ребенко, А.М. Самойленко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 7-9. – ISSN 1815-2910


  Академік НАН України Дмитро Якович Петрина був і залишається видатним українським вченим в галузі сучасної математичної фізики. Він є одним з фундаторів нерівноважної математичної статистичної механіки і евклідової теорії поля.
392192
  Богданова Светлана Дмитров: Новая сказка об острове буяне : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 80-81 : Фото
392193
  Чичкина Светлана Дмитров: территория туризма : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 66 : Фото
392194
  Музалев И.Н. Дмитровск / И.Н. Музалев. – Тула, 1973. – 145с.
392195
   Дмитровский историко-художественный музей. – Дмитров, 1986. – 36с.
392196
   Дмитру Затонському - 80
392197
   Дмитру Микитовичу Притиці - 60 // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.7. – ISSN 0132-1331
392198
  Моргун В.В. Дмитру Михайловичу Гродзинськиму - 85! / В.В. Моргун, О.П. Дмитрієв, Я.П. Дідух // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 631-633. – ISSN 0372-4123
392199
  Шевчук П.М. Дмитру Федоровичу Байсі - 80 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 45-46 : фото. – ISSN 2311-9780
392200
   Дмитрук Олександр Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 37-38
392201
  Шищенко П.Г. Дмитрук Олександр Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 29. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
392202
   Дмитрук Олександр Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-72 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
392203
   Дмитрук Олександр Юрійович (1965) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 39-40. – ISBN 966-95774-3-5
392204
  Руденко Ірина ДНВП "Картографія" - краще картографічне видавництво Європи 2005 року! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10
392205
  Белокуров С.А. Дневальные Приказа тайных дел 7165-7183 / С.А. Белокуров. – Москва : Изд. Имп. О-во ист. и древностей российских при Моск. ун-те ; Тип. Штаба Моск. воен. округа, 1908. – X, 347 с.
392206
  Миттон С. Дневная звезда: Рассказ о нашем Солнце : пер. с англ. / С. Миттон. – Москва : Мир, 1984. – 207 с.
392207
  Макитов С.И. Дневная песня : стихи / С.И. Макитов; пер. с балкар. Н.Коржавина. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 103 с.
392208
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – М., 1963. – 239с.
392209
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М., 1966. – 381с.
392210
  Федоров Г.Б. Дневная поверхность / Г.Б. Федоров. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1977. – 287с.
392211
  Мокрицкий А.Н. Дневни художника А.Н.Мокрицкого. / А.Н. Мокрицкий. – М, 1975. – 271с.
392212
  Сагайдачный П. Дневние Пети Сагайдачного, ученика московской школы №211 / П. Сагайдачный. – Москва, 1963. – 287с.
392213
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – разд. пагин. – Вырезка из журн. "Основа"
392214
  Лассаль Ф. Дневник / Ф. Лассаль. – Птгр, 1918. – 168с.
392215
  Лассаль Ф. Дневник / Ф. Лассаль. – Птгр, 1919. – 168с.
392216
  Кропоткин П.А. Дневник / П.А. Кропоткин. – М-Птгр, 1923. – 292с.
392217
  Пушкин А.С. Дневник / А.С. Пушкин. – М-Л, 1923. – 578с.
392218
  Шевченко Т. Дневник / Т. Шевченко. – б.м. : Пролетарий, 1925. – 289с.
392219
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва; Ленинград : Академия, 1931. – 438с. – (Памятники литературного и общественного быта)
392220
  Ламздорф В.Н. Дневник / В.Н. Ламздорф. – М.-Л., 1934. – 411с.
392221
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва : ГИХЛ, 1939. – 359с.
392222
  Шкловский В.Б. Дневник / В.Б. Шкловский. – М., 1939. – 163с.
392223
  Шевченко Т.Г. Дневник / Т.Г. Шевченко. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 340с.
392224
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко; [Подготовка текста, вступ. статья с. V-XLIV, и прим. И.Я. Айзенштока]. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров / Под общ. ред. Н.Л. Бродского [и др.])
Т. 1 : 1826-1857. – 1955. – XLIV, 543 с.
392225
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 2 : 1858-1865. – 1955. – 652 с.
392226
  Никитенко А.В. Дневник : [в 3 т.] / А.В. Никитенко. – [Москва] : Гослитиздат, [Ленинград. отд.]. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 3 : 1866-1877. – 1956. – 582 с.
392227
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
1. – 1961. – 451с.
392228
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
1. – 1961. – 451с.
392229
  Делакруа Э. Дневник / Э. Делакруа. – М
2. – 1961. – 441с.
392230
  Ренар Ж. Дневник / Ж. Ренар. – М., 1965. – 502с.
392231
  Захарова В.И. Дневник / В.И. Захарова. – Иркутск, 1973. – 55с.
392232
  Плитченко А.И. Дневник / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1975. – 94с.
392233
  Перельмутер В.Г. Дневник / В.Г. Перельмутер. – М., 1985. – 88с.
392234
  Филов Б. Дневник / Б. Филов. – София, 1986. – 808 с.
392235
  Смирнова-Россет Дневник / Смирнова-Россет. – М., 1989. – 789с.
392236
  Блок А.А. Дневник / А.А. Блок. – М, 1989. – 508с.
392237
  Будберг А. Дневник / А. Будберг. – Москва, 1990. – 172-240с.
392238
  Ламздорф В.Н. Дневник / В.Н. Ламздорф. – М., 1991. – 453с.
392239
  Стамболов С. Дневник / С. Стамболов. – София, 1991. – 167с.
392240
  Филова Е. Дневник / Е. Филова. – София, 1992. – 222с.
392241
  Башкирцева М. Дневник / Мария Башкирцева ; [ред. И. Богат]. – 4-е изд., доп. – Москва : Захаров, 2005. – 686, [2] с., [16] с. ил. – (Серия "Биографии и мемуары"). – ISBN 5-8159-0538-0
392242
  Пуришкевич В.М. Дневник "Как я убил Распутина" / В.М. Пуришкевич. – Репринтное воспроизведение изд. 1924 г. – Москва : Советский писатель, 1990. – 155с.
392243
  Гренье Ф. Дневник "странной войны". Сент. 1939 - 1940 / Ф. Гренье. – Москва : Прогресс, 1971. – 262 с.
392244
  Сухотина-Толстая Дневник (1878-1932 гг.) / Сухотина-Толстая. – Москва, 1987. – 573 с.
392245
  Сухотина-Толстая Дневник (1878-1932) / Сухотина-Толстая. – М., 1984. – 559с.
392246
   Дневник 1-го Всероссийского съезда русских ботаников в Петрограде в 1921 году, созванного Русским Ботаническим обществом при Российской Академии наук. – Петроград, 1921. – 107с.
392247
  Бенуа. А.Н. Дневник 1906 года // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 46-77. – ISSN 0234-1395
392248
  Съезд русских естествоиспытателей и врачей (8; 1889-1890; Петербург) Дневник VIII-го Съезда Русских естествоиспытателей и врачей, издаваемый Распорядительным комитетом Съезда / под ред. А.С. Фаминцына. – [Санкт-Петербург]
№ 1-9. – 1890. – [154] с. разд. паг. – Без тит. л. и обл.


  Ред.: Фаминцын, Александр Сергеевич (1841-1896)
392249
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 1. – 1910. – 64 с.
392250
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 3. – 1910. – 35 с.
392251
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 4. – 1910. – [47] с.
392252
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 5. – 1910. – [44, 46] с.
392253
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 6. – 1910. – [31 с.
392254
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 7. – 1910. – [66] с.
392255
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 8. – 1910. – [48, 7] с.
392256
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 9. – 1910. – [61] с.
392257
   Дневник XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве : с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
№ 10. – 1910. – [320] с.
392258
  Голечкова О.Ю. Дневник А.А. Половцова (1893-1909 гг.): источниковедческие и археографические проблемы реконструкции // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 171-179. – ISSN 0869-5687
392259
  Блок А.А. Дневник А.Блока.1917-1921 / А.А. Блок. – Л, 1928. – 275с.
392260
  Достоевская А.Г. Дневник А.Г. Достоевской / А.Г. Достоевская, 1923. – 392с.
392261
  Кубатьян Григорий Дневник автопробега "Экспедиция - Трофи 2010" : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 144-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
392262
  Твен М. Дневник Адама / М. Твен. – Москва, 1981. – 295 с.
392263
  Твен М. Дневник Адама : Сборник публицистических произведений / М. Твен. – Москва : Политиздат, 1982. – 295с. – (Б-ка атеист. литературы)
392264
  Твен М. Дневник Адама : (сборник публицистической произведений) / Марк Твен. – Киев : Политиздат, 1985. – 312 с.
392265
  Михеев М. Дневник Александра Гладкова - последнего ихтиозавра интеллигенции или "мейерхольдовского Эккермана" // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 104-127. – ISSN 0203-5847
392266
  Чичерин А.В. Дневник Александра Чичерина. / А.В. Чичерин. – М., 1966. – 280с.
392267
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – Москва, 1980. – 85с.
392268
  Вивье К. Дневник Алины / К. Вивье. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 85с.
392269
  Паркс Д. Дневник американского солдата / Д. Паркс. – М., 1972. – 128с.
392270
  Гудрич Ф. Дневник Анны Франк : пьеса в двух актах / Ф. Гудрич и А. Хаккет ; [пер. с англ. Г. Алперс и В. Луи]. – Москва : Искусство, 1957. – 128 с.
392271
  Франк А. Дневник Анны Франк. 12 июня 1942 -- 1 авг. 1944 / А. Франк. – М., 1960. – 237с.
392272
  Филипович К. Дневник антигероя / К. Филипович. – М, 1966. – 91с.
392273
  Романов Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича, 1915 год / ред. и предисл. В. П. Семенникова. – Ленинград ; Москва : Госиздат, 1925. – 111, [1] с.
392274
  Будберг А. Дневник белогвардейца. / А. Будберг. – Ленинград, 1929. – 302с.
392275
   Дневник белогвардейца.. – Новосибирск, 1991. – 400 с.
392276
  Уильямс А. Дневник Берии / А. Уильямс. – Москва, 1992. – 263 с.
392277
  Хаким С. Дневник беспокойной души : стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Детгиз, 1960. – 128 с.
392278
  Кюхельбекер В.К. Дневник В.К.Кюхельбекер / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград. – 375с.
392279
  Ламздорф В.Н. Дневник В.Н. Ламздорфа / В.Н. Ламздорф. – М.-Л., 1926. – 396с.
392280
   Дневник Весоюзного съезда ботаников : в Ленинграде в январе 1928 года. – Ленинград, 1928. – 372с.
392281
  Аскоченский В.И. Дневник Виктора Ипатьевича Аскоченского. – [Москва], 1882. – [181] с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Исторический вестник, 1882, №№ 1—9, с. 85-106, 318-344, 534-565, 280-288, 502-521, 30-52, 259-294, 471-482
392282
  Коковцов Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 г. // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
392283
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
392284
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник второй в Варварийские места поездки в 1777 году // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 117-130
392285
  Косичев Л.А. Дневник генерала Пратса, который он не писал // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С.90-99. – ISSN 044-748Х
392286
  Ханенко Н. Дневник генерального хоружаго Николая Ханенка 1727-1753 г. / Н. Ханенко. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. I-XV, 524 с., 12 с.
392287
  Мирбо Октав Дневник горничной. / Мирбо Октав. – М., 1992. – 360с.
392288
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1883-1886 / А.А. Половцов. – Москва
Т.1. – 1966. – 550 с.
392289
  Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова 1887-1892 гг. / А.А. Половцов. – Москва
Т.2. – 1966. – 578 с.
392290
  Милютин Д.А. Дневник Д.А. Милютина : в 4 т. / Д.А. Милютин; Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина, Отдел рукописей ; ред. и примеч. П. А. Зайончковского. – Москва : [Б. и.]
Т. 4 : 1881-1882. – 1950. – 203 с.
392291
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
1. – 1947. – 255с.
392292
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
2. – 1949. – 292с.
392293
  Милютин Д.А. Дневник Д.А.Милютина. / Д.А. Милютин. – М
3. – 1950. – 326с.
392294
  Акимкулов Е. Дневник девушки : повести и рассказы / Еркинбай Акимкулов ; [худож. М. Егергепова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 301, [2] с. : ил.
392295
  Делакруа Э. Дневник Делакруа / Э. Делакруа. – М, 1950. – 632с.
392296
  Шагинян М.С. Дневник депутата Моссовета / М.С. Шагинян. – М, 1936. – 167с.
392297
  Харди Лилиен Дневник детского сада. / Харди Лилиен. – М., 1919. – 55с.
392298
  Свифт Д. Дневник для Стеллы. / Д. Свифт. – М., 1981. – 623с.
392299
  Мелехин П.Л. Дневник души / П.Л. Мелехин. – М, 1982. – 88с.
392300
  Шекспир У. Дневник европейского путешествия : 1-е изд. на рус. яз. / Уильям Шекспир ; [отв. ред. Е.З. Чучмарева ; под общ. ред. О.А. Сапрыкиной, А.В. Маркова] ; пер. с англ. Светланы Макуренковой. – Москва : Река времен. – ISBN 978-5-85319-099-3
[Т. 1]. – 2016. – CXLII, 366, [2] с., [20] л. ил. : ил., портр. – Назв. на корешке: Кориэтовы нелепицы. Текст рус., част. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Т. 1. : Кориэтовы нелепицы, в спешке заглотанные во время пятимесячного путешествия по Франции, Савойе, Италии, Греции, в обиходе именуемой Страною Серых, Гельвеции или Швейцарии, отдельным провинциям Верхней Германии и Нидерланд ; позже переваренные в ...
392301
  Булгакова Е.С. Дневник Елены Булгаковой / Е.С. Булгакова. – М., 1990. – 398с.
392302
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой : на высших женских курсах (1895-1899 г.). – Санкт-Петербург : Тип. М.П.С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1904. – 305 с.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
392303
  Дьяконова Е.А. Дневник Елизаветы Дьяконовой 1886-1902 г. : Литературные этюды, стихотворения, статьи, письма / Под ред. и с вступ. ст. А.А. Дьяконова. – 4-е изд. знач. доп. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – XLI, [5], 837 с., 4 л. ил. – Экз. деф. отсутств. 2 л. портр.


  Ред., авт. предисл.: Дьяконов, Александр Александрович (1882-1963)
392304
  Молчанов Н.Н. Дневник Жана Дюфоре / Н.Н. Молчанов, О.Н. Прудков. – М., 1964. – 192с.
392305
  Закарий Акулисский Дневник Закария Акулисского : [армян. купец XVII в.] / Закарий Акулисский ; Акад. наук СССР, Арм. филиал., Ин-т истории и материал. культуры. – Ереван : АрмФАН, 1939. – 160 с.
392306
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного / Ф.Э. Дзержинский. – М., 1984. – 287с.
392307
  Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного. Письма / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, 1966. – 333с.
392308
   Дневник заложника : 7 месяцев плена в Карлсбад. – Петроград : Двигатель, 1915. – 226 с.
392309
  Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854-1886) / Е.А. Штакеншнейдер. – М.-Л., 1934. – 583с.
392310
  Кулагин Г.А. Дневник и память. / Г.А. Кулагин. – Л., 1978. – 317с.
392311
  Ерошкина О.Н. Дневник К.И. Чуковского как источник изучения истории интеллигенции Петрограда - Ленинграда 1920-х гг. // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 18-24. – ISSN 2070-9773
392312
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – 2-е изд. – Москва : В тип. Каткова и К*
Ч. 1 : 1721-й год. – 1858. – VIII, 275 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
392313
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 3 : 1723-й год. – 1860. – 292 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
392314
  Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-1725 год : [в 4 ч.] / Пер. [с предисл.] с нем. И. Аммон. – Москва : В тип. Лазаревского ин-та восточных языков
Ч. 4 : 1724-й год и 1725-й год. – 1860. – 242 с.


  На тит. стр. печать: Павел Платонович Потоцкий
392315
  Кулаков Г. Дневник комиссара. / Г. Кулаков. – М., 1967. – 176с.
392316
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – Москва-Ленинград
1. – 1930. – 320с.
392317
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1966. – 238с.
392318
  Огнев Н. Дневник Кости Рябцева / Н. Огнев. – М., 1989. – 301с.
392319
  Цешковский Л. Дневник Краковского возстания в 1794 году. – Львов, 1897. – 43 с.
392320
  Виллие Я.В. Дневник лейб-медика баронета Я.В.Виллие. 1925 г. : Пер. с франц. // Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин. – 11с.
392321
  Клипель В.И. Дневник летних странствий, или рассказ о великой реке Амур, о городах и селах на амурских берегах, о встречах с удивительными людьми, а также о том, что радует и что заботит всех нас / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1970. – 255с.
392322
  Тургенев И.С. Дневник лишнего человека. Постоялый двор / И.С. Тургенев. – Москва; Ленинград, 1928. – 128с.
392323
  Кобрин Ю.Л. Дневник любви / Ю.Л. Кобрин. – М, 1987. – 111с.
392324
   Дневник Люблинского сейма 1569 года : Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1869. – VII, [3], 780 с.
392325
  Киселева А.Н. Дневник Люды Кубанцевой / А.Н. Киселева. – Воронеж, 1963. – 140с.
392326
  Коэльо П. Дневник мага / П. Коэльо. – Москва : София, ООО Издательство, 2006. – 336. – Шифр. дубл. 809т Коэл. – ISBN 5-91250-045-4
392327
  Крюкова О.Ф. Дневник малыша / О.Ф. Крюкова. – Саранск, 1980. – 56с.
392328
  Бирзнек-Упит Дневник Малыша / Бирзнек-Упит. – Рига, 1976. – 392 с.
392329
  Башкирцева М.К. Дневник Марии Башкирцевой : избранные страницы / М.К. Башкирцева. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 318 с.
392330
  Мнишек Марина Дневник Марины Мнишек (1607-1909) : по рук. Краков. музея кн. Чарторыйского № 1633 : [рус. пер.] / с предисл. Андрея Титова. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1908. – [4], 60, VII с., [6] л. ил., портр.


  Ред.-изд.: Титов, Андрей Александрович 1844-1911 Из предисл.: "Изд. мною "Дневник …"представляет собой окончание того дневника, который напечатан Н. Г. Устряловым в его "Сказаниях современников о Самозванце".
392331
  Павлова А.Д. Дневник матери : записки о развитии ребенка от рождения до 6 1/2 лет / А.Д. Павлова ; с предисл. и под ред. Н.А. Рыбникова. – Москва : Гос. изд-во, 1924. – 186 с. : ил. – Библиогр. в предисл. – (Педагогическая библиотека ; серия 3)
392332
  Нефедова Н.В. Дневник матери / Нефедова Н.В. – Москва : Просвещение, 1966. – 302 с. – (Книги для родителей)
392333
  Мухина В.С. Дневник матери : (первоклассники) / В.С. Мухина. – Москва : Знание, 1977. – 95 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 7)
392334
  Роменкова В. Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (1) : Психологія. – С. 148-160. – ISSN 2309-1797
392335
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Радуга, 1985. – 416 с.
392336
  Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового / Р. Кристофанелли. – Москва : Прогресс, 1980. – 383 с.
392337
  Гаглоев Ф.С. Дневник моего отца / Ф.С. Гаглоев. – Орджоникидзе, 1978. – 136с.
392338
  Анненков Ю. Дневник моих встреч : Цикл трагедий / Юрий Анненков; [вступ. статья В. Жоржа]. – Репринтное изд. – Москва : Советский композитор. – 344с.
392339
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч / Ю.П. Анненков. – Ленинград
1. – 1991. – 341с.
392340
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч / Ю.П. Анненков. – Москва
Т. 1. – 1991. – 344с.
392341
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч / Ю.П. Анненков. – Москва
Т. 2. – 1991. – 336с.
392342
  Анненков Ю.П. Дневник моих встреч / Ю.П. Анненков. – Ленинград
2. – 1991. – 301с.
392343
  Мохнач Константин Дневник моих египетских приключений // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 78-81 : фото
392344
  Джакоббе М. Дневник молодой учительницы. / М. Джакоббе. – М, 1959. – 141с.
392345
   Дневник молодости Л.Н. Толстого. – Москва, 1988. – 48 с.
392346
  Драганов П. Дневник на Първан Драганов / П. Драганов. – София, 1993. – 75 с.
392347
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина, Л.П. Чистова. – 13-е изд. – М, 1990. – 32с.
392348
  Клепинина З.А. Дневник наблюдений над прородой и трудовой деятельностью человека / З.А. Клепинина. – 3-е изд. – М, 1990. – 47с.
392349
  Амалицкий В.П. Дневник наблюдений по Малой Северной Двине : (С краткой биографией автора) / В.П. Амалицкий ; ред. изд. акад. А. П. Карпинский. – Ленинград : изд. и тип. изд-ва Акад. наук СССР, 1931. – 57 с., [1] вкл. л. портр. : черт. – (с краткой биографией автора). – Библиогр.: с. 9-12. – (Северо-Двинские раскопки профессора В.П. Амалицкого / Акад. наук СССР ; 6)
392350
  Севастьянов В.И. Дневник над облаками. / В.И. Севастьянов. – М., 1977. – 64с.
392351
  Барто А.Л. Дневник Наташи Ивановой / А.Л. Барто. – Свердловск, 1943. – 64с.
392352
  Кернер-Шрадер Дневник немецкого солдата / Кернер-Шрадер. – М., 1961. – 270с.
392353
   Дневник Нины Вишняковой : дневники, письма, воспоминания. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1990. – 256 с.
392354
  Карсов Н. Дневник Нины Карсов. / Н. Карсов, Щ. Шехтер. – London, 1992. – 293с.
392355
  Костерина Н.А. Дневник Нины Костериной / Н.А. Костерина. – М., 1964. – 126с.
392356
  Менчинская Н.А. Дневник о развитии ребенка / Н.А. Менчинская. – М.-Л., 1948. – 192с.
392357
  Кьеркегор С. Дневник обольстителя / С. Кьеркегор. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 352с. – ("Антология мудрости"). – ISBN 5-04-002923-3
392358
  Дали С. Дневник одного гения / С. Дали. – М, 1991. – 268с.
392359
  Дико Ахмаду Дневник одного поражения (О референдуме 28 сент. 1958 г.) / Дико Ахмаду. – М., 1962. – 90с.
392360
  Фейє О. Дневник однои пані : повість Октава Фейлєта : (переклад з франц.). – Львів : Накл. ред. "Діла", 1895. – 156 с. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літературний додаток "Діла" / под ред. И. Белея ; Т. 51)
392361
  Ясаков В.С. Дневник одной экспедиции / В.С. Ясаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 143с.
392362
  Руммо П. Дневник отпускника : поэмы / П. Руммо; пер. с эст. Л.Тоома. – Москва : Советский писатель, 1964. – 59 с.
392363
  Фролов А.А. Дневник отца / А.А. Фролов. – Москва, 1975. – 95с.
392364
  Сарсенбаев А. Дневник офицера : повесть / А. Сарсенбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 157 с.
392365
  Чехович Н. Дневник офицера. Письма лейтенанта н.Чеховача к матери и невесте / Н. Чехович. – М, 1945. – 103с.
392366
  Кирис И.Д. Дневник охотоведа (охоторганизатора) по стационарному учету пушных зверей. / И.Д. Кирис. – М., 1950. – 328с.
392367
  Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
1. – 1961. – 422с.
392368
  Валуев П.А. Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. / П.А. Валуев. – Москва
2. – 1961. – 588с.
392369
   Дневник Павла Пущина 1812-1814. – Ленинград, 1987. – 219 с.
392370
  Жангельдин Т.Ж. Дневник партизана / Т.Ж. Жангельдин. – Алма-Ата, 1965. – 206с.
392371
  Генов И.Г. Дневник партизана. / И.Г. Генов. – Симферополь, 1963. – 280с.
392372
  Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий 1812 г. / Д.В. Давыдов. – Л., 1985. – 512с.
392373
  Варналис К. Дневник Пенелопы. / К. Варналис. – Москва, 1983. – 126с.
392374
  Кайгородов Д.Н. Дневник петебургской весенней и осенней природы за десятилетие 1888-1897 гг. : Сборник весенних и осенних Бюллетеней и обзоров, с добавлением обзоров зим 1894/95-1896/97 гг. : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1899. – [8], 132 с., 1 л. табл. : табл. – Без обл.
392375
  Булгаковский Д.Г. Дневник Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге : историческое исследование, основанное на официциальных документах ; с 6 гравюрами / [соч.] Свящ. Д. Булгаковского. – 4-е изд., без перемен, пер. в 1898 г. на фр. яз. – Санкт-Петербург : Тип. И. Генералова, 1911. – 42 с., 1 л. пл., ил.
392376
  Шагинян М.С. Дневник писателя / М.С. Шагинян. – М, 1953. – 512с.
392377
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 555с.
392378
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1873 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 579с.
392379
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 год / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 569с.
392380
  Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и Великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георном Корбом : [С прил. точнейших фотолитогр. снимков, исполн. в С.-Петербурге в картогр. заведении А.А. Ильина, с рисунков, находящихся в Дневнике Корба, изд. 1700 г.] / / Пер. с лат. Б. Женева и М. Семевского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип., 1867. – [2], XII, 382, XXIV с., 6 л. ил. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
392381
  Додд У.Э. Дневник посла Додда. 1933 - 1938 / У.Э. Додд. – Москва, 1961. – 567 с.
392382
  Гийсаддин А. Дневник похода Тимура в Индию / А. Гийсаддин. – М., 1958. – 208с.
392383
  Асеев Н.Н. Дневник поэта : [Сборник статей] / Николай Асеев. – Ленинград : Прибой, 1929. – 227 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-227
392384
  Зиедонис И. Дневник поэта : очерки / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 184 с.
392385
  Куваев О.М. Дневник прибрежного плавания / О.М. Куваев. – М., 1988. – 350с.
392386
  Салтыков-Щедрин Дневник провинциала в Петербурге. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 475с.
392387
  Демиденко М.И. Дневник пройдохи Ке / М.И. Демиденко. – Л, 1976. – 240с.
392388
  Росциус Ю.В. Дневник пророка? / Ю.В. Росциус. – М., 1990. – 48с.
392389
  Джером Джером Клапка Дневник путешественника и другие рассказы / Джером К. Джером ; Пер. с англ. Л. Соколовой. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1901. – 372 с. – В части тиража отсутствует надзаг.- Пер. также под загл.: Дневник паломника. – (Собрание сочинений / Джером К. Джером ; Т. 8)
392390
  Колыхалов В. Дневник путешествий : Повести. / В. Колыхалов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 368с.
392391
  Зайн Дневник путешествий Ибрахим-бека или его заключения по причине фантастической любви к родине / Зайн, Ал-Абидин. – М.-Л., 1963. – 268 с.
392392
  Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию : [С прил.19 рисунков на отдельных листах и указателей) / Пер. и примечания А.И.Малеина. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1906. – [2], XII, 9, 322с. – С. 376-381: Добавления / О[сип] Б[одянский]


  На доб. тит. л. пер. тит. л. ориг.: Дневник поездки в Московское государство знатного и вельможного господина Игнатия Христофора, благородного господина Гвариента и Ралля, веденный Иоанном Георгом Корбом, секретарем цесарского посольства. ... Вена в ...
392393
  Кэрролл Л. Дневник путешествия в Россию в 1867 // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.261-267. – ISSN 1130-6545
392394
  Клавихо Р. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406) / Р. Клавихо. – М, 1990. – 210с.
392395
  Пушкин А.С. Дневник Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 275с.
392396
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы : лит. запись М. Лисянского / Софья Аверичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 349 с. : ил.
392397
  Аверичева С.П. Дневник разведчицы / С.П. Аверичева ; худож. А.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1986. – 350, [2] с. : ил. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
392398
  Занадворов Г.Л. Дневник расстрелянного / Г.Л. Занадворов. – Челябинск, 1964. – 319с.
392399
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудного" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1964. – 223с.
392400
  Завальнюк Л.А. Дневник Родьки - "трудового" человека. / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1974. – 239с.
392401
  Волл Ян Эрик Дневник Рут Майер. Еврейская беженка в Норвегии : дневники и письма // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 245-265. – ISSN 1130-6545


  Війна очима дітей
392402
  Станева Н. Дневник с продължение. / Н. Станева. – 2-е изд. – София, 1981. – 371 с.
392403
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время первой поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие варийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-130
392404
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время поездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 77-116
392405
  Коковцов Матвей Григорьевич Дневник с разными примечаниями во время полездки бывшей в 1776 году из Ливорны в Тунис и другие Варварийские пристани // Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам / Ф. Туманский. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – С. 11-116
392406
  Песиков Ю.В. Дневник С.Г. Уралова / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1990. – 260с.
392407
  Кравченко Я.П. Дневник С.И. Смирновой-Сазоновой как пример женской стратегии самопрезентации // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 82-85. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
392408
  Чьулум J. Дневник са Атлантика и други есеjи / J. Чьулум; [уред.: С. Галогажа та ін.]. – Београд : Нолит, 1974. – 166, [2] c.
392409
  Дюамель Жорж Дневник святого / Дюамель Жорж, 1927. – 258 с.
392410
  Никитин И.С. Дневник семинариста / И.С. Никитин. – М, 1976. – 145с.
392411
  Крашевский Ю.И. Дневник Серафины : романы / Ю.И. Крашевский; Пер. с польского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 588 с.
392412
  Грудинина Н.И. Дневник сердца / Н.И. Грудинина. – Л., 1960. – 80с.
392413
  Костенко Н.Ф. Дневник сердца : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1973. – 111 с.
392414
  Генно Ж. Дневник сорокалетнего европейца. / Ж. Генно, 1936. – 191с.
392415
   Дневник тайской няни : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 56-60 : Фото
392416
  Грижевский К. Дневник Феликса Штамма. / К. Грижевский. – М., 1973. – 399с.
392417
  Ловцов Алексей Дневник Фриды Кало : Дикая роза. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 22-35 : Фото
392418
  Хирен З.А. Дневник фронтового корреспондента / З.А. Хирен. – М., 1983. – 48с.
392419
  Сирге Р. Дневник Хуго Охъяка : романы / Р. Сирге; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1973. – 422 с.
392420
  Жуков Н.Н. Дневник художника / Н.Н. Жуков. – Ленинград, 1967. – 99с.
392421
  Пашнев Э.И. Дневник человека с деревянной саблей. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1969. – 254с.
392422
  Шилова Ю. Дневник эгоистки, или Мужчины идут на красное / Юлия Шилова. – Москва : Эксмо, 2007. – 410, [2] с. – Режим доступа: http://shilova.eksmo.ru. – (Криминальная мелодрама). – ISBN 978-5-699-23466-0
392423
  Певзнер Е.Л. Дневник юных путешественников. / Е.Л. Певзнер. – Горно-Алтайск, 1958. – 72с.
392424
  Шевченко Т.Г. Дневник, 1857-1858 / Т.Г. Шевченко. – Киев : Молодь, 1963. – 278с.
392425
  Чуковский К. Дневник, 1901-1929 / К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1991. – 541с.
392426
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1970. – 200с.
392427
  Генов Т. Дневник, написанный задним числом. / Т. Генов. – София, 1972. – 5с.
392428
  Веревкин И.Ф. Дневник, пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1974. – 224с.
392429
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1931. – 375с.
392430
  Чернышевский Н.Г. Дневник. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1932. – 410с.
392431
  Решетников Ф.М. Дневник. / Ф.М. Решетников, 1932. – 167-196с.
392432
  Григорьян Л.Г. Дневник. / Л.Г. Григорьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 70с.
392433
  Сухотина-Толостая Дневник. / Сухотина-Толостая. – М., 1979. – 559с.
392434
  Суворин А.С. Дневник. / А.С. Суворин. – М., 1992. – 496с.
392435
  Шевченко Т.Г. Дневник. Автобиография / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1972. – 206с.
392436
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1964. – 711 с.
392437
  Гонкур Э. Дневник. Записки о литературной жизни : избранные страницы ; в 2 т.; пер. с фр. / Эдмон и Жюль де Гонкур. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1964. – 750 с.
392438
  Дзержинский Ф.Э. Дневник. Письма к родным. / Ф.Э. Дзержинский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 268с.
392439
  Веревкин И.Ф. Дневник. пробитый пулей / И.Ф. Веревкин. – Новосибирск, 1989. – 237с.
392440
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – Л., 1928. – 212с.
392441
  Вульф А.Н. Дневники / А.Н. Вульф. – Москва, 1929. – 442с.
392442
  Шагинян М.С. Дневники / М.С. Шагинян. – Л, 1932. – 432с.
392443
  Дюрер А. Дневники / А. Дюрер. – Л.-М.
1. – 1957. – 288с.
392444
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
1. – 1978. – 606с.
392445
  Толстая С.А. Дневники / С.А. Толстая. – М.
2. – 1978. – 481-602с.
392446
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 1. – 1981. – 333 с.
392447
  Танеев С.И. Дневники / С.И. Танеев. – Москва : Музыка
Кн. 3. – 1985. – 559 с.
392448
  Пушкин А.С. Дневники / А.С. Пушкин. – Москва, 1989. – 384 с.
392449
  Пришвин М.М. Дневники / М.М. Пришвин. – М., 1990. – 480с.
392450
  Друскин Яков Дневники / Друскин Яков. – Санкт-Петербург : ГА Академический проект, 1999. – 605с. – ISBN 5-73310149-0
392451
  Фаулз Джон Дневники // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 227-282. – ISSN 1130-6545
392452
  Вернадский В.И. Дневники 1917-1921 : октябрь 1917 - январь 1920 / В.И. Вернадский ; [сост.: М.Ю. Сорокина и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Комис. по разработке науч. наследия акад. В.И. Вернадского, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1994. – 269, [3] с., [8] фотоил. : фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 209-270. – ISBN 5-12-004641-X
392453
  Вернадский В.И. Дневники 1935-1941 : в 2 кн. / В.И. Вернадский ; отв. ред. В.П. Волков. – Москва : Наука. – (Библиотека трудов академика В.И. Вернадского / Сер. осн. в 1990 акад. А.Л. Яншиным). – ISBN 5-02-033832-Х
Кн. 2 : 1931-1941. – 2006. – 295 с.
392454
  Таунсенд С. Дневники Адриана Моула / С. Таунсенд. – М., 1989. – 219с.
392455
  Жуковский В.А. Дневники В.А. Жуковского / с примеч. И.А. Бычкова. – Санкт-Петербург, 1901. – 536 с.
392456
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва, 1974. – 432с.
392457
  Вишневский В.В. Дневники военных лет / В.В. Вишневский. – Москва : Советская Россия, 1979. – 432 с.
392458
  Антуан А. Дневники директора театра . 1887-1906. Свободный театр. Одеон. Театр Антуана. / А. Антуан. – М.Л., 1939. – 504с.
392459
  Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино; статьи, интервью; Добряк Тото / Ч. Дзаваттини. – Москва : Искусство, 1982. – 302 с.
392460
  Шиян А.И. Дневники жизни, или Тайны человеческого разума : [стихи, проза] / Анастасия Шиян. – Одесса : Юридична література, 2016. – 50, [2] с. : ил.
392461
  Тургенев Николай Иванович Дневники за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1913. – 501с.
392462
  Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1960. – 551с.
392463
  Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям / А. Янушкевич ; [пер. с пол. и предисл., с. I-XXXVIII, Ф. Стекловой]. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – XXXVIII, 267 с., [2] л. ил.
392464
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806-1811 года / Тургенев Николай Иванович. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1911. – 510с.
392465
  Тургенев Николай Иванович Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Тургенев Николай Иванович. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 526с.
392466
  Тургенев Н.И. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816-1824 годы / Н.И. Тургенев. – Петроград
Т. 3. – 1921. – 528с.
392467
  Островский А.Н. Дневники и письма. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 430с.
392468
  Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе 10-13 вв. / В.Н. Горегляд. – М, 1975. – 377с.
392469
  Тургенев Николай Иванович Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811-1816 годы / Тургенев Николай Иванович. – С.-Пб.
Т. 2. – 1913. – 501с.
392470
  Блик Оливер Дневники Пройкера / /Буало-Нарсежак;Жизнь вдребезги // Жизнь вдребезги / Буало-Насержак. – Тбилиси : Марихи, 1993. – С.333-432. – (Библиотека остросюжетного романа)
392471
  Балакшина Ю.В. Дневники прот. Александра Шмемана: к истории жанра // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-9730
392472
  Минаев И.П. Дневники путешествий в Индию и Бирму 1880 и 1885-1886 / И.П. Минаев. – Москва : АН СССР, 1955. – 250 с.
392473
  Кропоткин П.А. Дневники разных лет / П.А. Кропоткин. – М., 1992. – 460с.
392474
  Антонович В.Б. Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 году Вл. Бониф. Антоновичем. – Москва : Тип. О-ва Распространения полезных книг, 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из: Труды Московского Предварительного комитета по устройству 14 Археологического съезда, 1906, вып. 1
392475
  Щербиновский Н.С. Дневники самарской природы 1916 г. / Н. Щербиновский ; Самарск. губ. отд. нар. образования. – Самара : Тип. № 2 Самарского Губ. Совета народного хоз-ва, 1919. – 146 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Москва 8-II-22 г.
392476
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – Москва-Ленинград, 1937. – 193с.
392477
  Купреянов Н.Н. Дневники художника / Н.Н. Купреянов. – М-Л, 1937. – с.
392478
  Мордвинов Н.Д. Дневники, 1938-1966 / Н.Д. Мордвинов. – Москва, 1976. – 680 с.
392479
  Яшин А.Я. Дневники, 1941-1945 / А.Я. Яшин. – М., 1977. – 192с.
392480
  Багрицкий В.Э. Дневники, письма, стихи / В.Э. Багрицкий. – Москва, 1964. – 125с.
392481
  Инфессура И. Дневники. / И. Инфессура, С. Бурхард. – М., 1939. – 244с.
392482
  Дюрер А. Дневники. / А. Дюрер. – Л.-М.
2. – 1957. – 255с.
392483
  Кафка Ф. Дневники. / Ф. Кафка. – Москва : Аграф, 1998. – 448с.
392484
  Кафка Ф. Дневники. (1913-1923) / Пер. с нем. Е.А.Кацевой; Франц Кафка. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2001. – 336с. – (Классическая и современная проза, вып. 56)). – ISBN 5-17-006665-1; 966-03-1218-0
392485
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1931. – 203 с.
392486
  Добролюбов Н.А. Дневники. 1851-1859 / Н.А. Добролюбов. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 292 с.
392487
  Пришвин М.М. Дневники. 1914-1917 / М.М. Пришвин. – М., 1991. – 430с.
392488
  Паасикиви Дневники. Война-продолжение : 11 марта 1941-27 июня 1944 / Паасикиви, Юхо-Кусти; Пер. с финского А.И.Рупасова. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 2004. – 424с. – ISBN 5-8015-0170-3
392489
  Редько К.Н. Дневники. Воспоминания. Статьи / К.Н. Редько. – Москва : Советский художник, 1974. – 135с.
392490
  Байрон Д.Г. Дневники. Письма / Д.Г. Байрон. – Москва
1. – 1963. – 440с.
392491
  Довженко А.П. Дневниковые записи, 1939-1956 = Щоденникові записи, 1939-1956 / Александр Довженко ; [редкол.: А.Н. Артизов и др. (рос. сторона), О.П. Гинзбург и др. (укр. сторона) ; сост.: В.В. Забродин, Е.Я. Марголит ; пер. укр. текста: Е.Е. Чугунова] ; Гос. архив. служба Украины [и др.]. – Харьков : Фолио, 2013. – 877, [3] с., [2] л. фотоил. – Текст укр., рос. - Указ. имен: с. 865-878. – Библиогр.: с. 820-823, в коммент.: с. 824-864 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-6219-2
392492
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз.: П. Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-44-5
Т. 1 : Дневникот на писателот за 1873 година. – 1998. – 443, [2] c.
392493
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-45-3
Т. 2 : Дневникот на писателот за 1876 година (маj - декември). – 1998. – 487, [ 1 ] c.
392494
  Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-46-1
Т. 3 : Дневникот на писателот за 1877 година (маj - декември). – 1998. – 527 с.
392495
  Колумб Христофор Дневници / Колумб Христофор. – Варна : Държавно издателство, 1972. – 448 с. – (Библиотека морета, брегове и хора / Оформл. И. Кьосев ; № 26)
392496
  Обретенов Н. Дневници и спомени (1877-1939) / Н. Обретенов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1988. – 435 с.
392497
  Лукьяненко С. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва, Донецк : АСТ; ЛЮКС; Сталкер, 2005. – 380с. – (Звездный лабаринт). – ISBN 5-17-008349-1(АСТ); 5-9660-0228--2(Люкс); 966-339-028-X(Сталкер)
392498
  Лукьяненко С.В. Дневной дозор / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 384 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-008349-1
392499
  Воробьев В.П. Дневной свет / В.П. Воробьев. – Иваново, 1961. – 126с.
392500
  Нерцев И.М. Дневной свет / И.М. Нерцев. – Л., 1974. – 87с.
392501
   Дневной свет : сборник стихов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 304 с. – ISBN 5-265-0025-65-0
392502
  Пристли Д.Б. Дневной свет в субботу / Д.Б. Пристли. – М., 1944. – 376с.
392503
  Ермольева Р.М. Дневной сеанс / Р.М. Ермольева. – Москва, 1984. – 159с.
392504
  Некрутенко Ю.П. Дневные бабочки Кавказа / Ю.П. Некрутенко. – К, 1990. – 214с.
392505
  Ольшванг В.Н. Дневные бабочки Урала / В.Н. Ольшванг, Ю.Н. Баранчиков. – Свердловск, 1982. – 99с.
392506
  Бутаков А.И. Дневные записки плавания А.И.Бутакова на шхуне "Константин" для исследования Аральского моря в 1848-1849 гг / А.И. Бутаков. – Ташкент : АН УзССР, 1953. – 52с.
392507
  Лепехин И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. – Вторым тиснением. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук
Ч. 1. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
392508
  Рычков Николай Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в киргис-кайсацкой степе, 1771 году. – С-Пб, 1772. – 104с.
392509
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Л, 1959. – 164с.
392510
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Л, 1960. – 240с.
392511
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 212 с.
392512
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Петрозаводск, 1967. – 151с.
392513
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – Ленинград, 1971. – 253с.
392514
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – М, 1975. – 172с.
392515
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды / О.Ф. Берггольц. – М, 1977. – 206с.
392516
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград / О.Ф. Берггольц. – М, 1990. – 480с.
392517
  Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград. Статьи / О.Ф. Берггольц. – Л, 1985. – 256с.
392518
  Сальницкая Лия Николаевна Дневные флуоресцентные пигменты для полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Сальницкая Лия Николаевна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 24л.
392519
  Штегман Б.К. Дневные хищники / Б.К. Штегман. – М.-Л., 1937. – 1-294с.
392520
  Сонин В.Д. Дневные хищные птицы и совы Предбайкалья (распространение, биология и практическое значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сонин В.Д.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 22л.
392521
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1973. – 78с.
392522
  Лихач Р.К. Дней бесследных нет. / Р.К. Лихач. – М., 1977. – 47с.
392523
  Гуриненко П.В. Дней твоих немного : Роман / П.В. Гуриненко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 398с.
392524
  Семенов Г.В. Дней череда : рассказы, повесть / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
392525
   Днем и ночью : повести, рассказы. – Ленинград : Ленинградское книжное издательство, 1962. – 452 с.
392526
  Грылев А.Н. Днепр - Карпаты - Крым. Освобождение Правобережной Украины и Крыма в 1944 г / А.Н. Грылев. – Москва, 1970. – 352с.
392527
  Мальков Д.К. Днепр - река героев / Д.К. Мальков. – М., 1973. – 80с.
392528
   Днепр - река героев. – Киев : Политиздат, 1983. – 371 с.
392529
   Днепр - река героев. – Киев, 1988. – 391 с.
392530
  Максимович Н.И. Днепр / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 370с. + Приложение. карты
392531
  Юдович А. Днепр / А. Юдович. – Москва, 1938. – 135с.
392532
  Рыбак Н.С. Днепр : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Вл. Рассельса. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 270с.
392533
   Днепр. – Москва : Водтрансиздат, 1954. – 285с.
392534
  Рыбак Н.С. Днепр : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. В. Рассельса. – Москва : Воениздат, 1960. – 303с.
392535
   Днепр : Путеводитель. – Киев : Киевское обл. книжн.-газетн. изд., 1962. – 332с.
392536
   Днепр : Набор открыток. – Москва, 1963. – 12 откр. – (По родной стране)
392537
   Днепр в Крыму : сборник. – Симферополь : Таврия, 1977. – 254 с.
392538
  Лапоногов А.Н. Днепр вчера, сегодня, завтра / А.Н. Лапоногов. – Л, 1978. – 71с.
392539
  Бедзик Д.И. Днепр горит : Роман / Д.И. Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1960. – 254 с.
392540
  Бедзык Д.И. Днепр горит : Роман / Д.И. Бедзык. – Москва : Советский писатель, 1974. – 255 с. – В вып. дан. авт.: Бедзык Дмитро (Бедзык Дмитрий Иванович)
392541
   Днепр и его система. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 111 с.
392542
  Портенко Л.А. Днепр и приднепровье / Л.А. Портенко. – Москва-Ленинград, 1928. – 182с.
392543
  Гаврилов А.М. Днепр идёт в степь / А.М. Гаврилов, И.В. Попов. – Л., 1951. – 64с.
392544
  Сотников И.В. Днепр могучий / И.В. Сотников. – М., 1963. – 391с.
392545
  Лапоногов А.Н. Днепр. : Пособие для учителя / А.Н. Лапоногов. – Москва : Просвещение, 1965. – 103с.
392546
  Максимович Н.И. Днепр. Приложение / Н.И. Максимович. – Киев, 1901. – 91с.
392547
  Лапоногов А.Н. Днепр.Вчера. Сегодня. Завтра. / А.Н. Лапоногов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 670с.
392548
  Лысенко А.С. Днепровская военная флотилия в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Лысенко А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 32 с.
392549
  Лысенко А.С. Днепровская военная флотилия в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: / Лысенко А. С.; КГУ. – Киев, 1971. – 246л. – Бібліогр.:л.I-XII
392550
  Сухойван П.Г. Днепровская тарань. / П.Г. Сухойван. – Киев, 1956. – 132с.
392551
  Гордиенко А.К. Днепровские были / А.К. Гордиенко. – М, 1967. – 255с.
392552
  Бакшеев Е.А. Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект : воспоминания и размышления проектировщика / Е.А. Бакшеев ; [ под ред. Хорева В.М. ]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Довіра, 2008. – 160 с. : илл. – ISBN 978-966-507-235-5
392553
  Коломиец В.Р. Днепровские ключи : Стихи / В.Р. Коломиец. – Москва : Советский писатель, 1980. – 126с.
392554
  Нестеренко П.Г. Днепровский буроугольный бассейн / П.Г. Нестеренко. – М., 1957. – 83с.
392555
   Днепровский буроугольный бассейн. – Киев : Наукова думка, 1987. – 328с.
392556
  Головченко И.Х. Днепровский вал / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – М., 1982. – 461с.
392557
  Гончар О.Т. Днепровский ветер : Рассказы / О.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 287с.
392558
  Железняк И.А. Днепровский каскад гидроэлектростанций / И.А. Железняк. – Киев, 1961. – 48 с.
392559
  Гаврусев С. Днепровский плес : сборник стихов / С. Гаврусев. – Москва, 1959. – 128 с.
392560
   Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. – Киев : Наукова думка, 1989. – 239 с. – ISBN 5-12-000803-8
392561
  Умеренков А.Н. Днепровско-Бугский лиман / А.Н. Умеренков. – Одесса, 1979. – 95с.
392562
  Ляпушкин И.И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа : Археологические разыскания о времени заселения Левобережья славянами / Ляпушкин И.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1961. – № 104 : Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа / Ляпушкин И.И. – С. 1-384, вкл. л.
392563
  Матошко А.В. Днепровское оледенение территории Украины : (геологический аспект) / А.В. Матошко, Ю.Г. Чугунный; АН Украины; Ин-т геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1993. – 189с.
392564
  Усачев П.А. Днепровское половодье / П.А. Усачев. – К., 1962. – 78с.
392565
  Александров И.Г. Днепровское строительство и его экономическое значение / Александров И.Г. – Харьков : ГИЗ Укр., 1925. – 46 с. – (Государственное днепровское строительство = Александров И.Г.)
392566
  Ракша С.И. Днепровцы. / С.И. Ракша. – М, 1959. – 131с.
392567
  Рубин М.С. Днепрогэс : Как строились плотина, гидростанция и шлюз / М.С. Рубин, И.С. Ибатулин, И.И. Дукаревич. – Харків : ОНТВУ Енерговидав, 1932. – 68 с.
392568
  Каменецкий И.С. Днепрогэс и Днепрокомбинат / И.С. Каменецкий. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1934. – 119 с. – (Юношеская научно-техническая библиотека)
392569
  Луценко В.А. Днепродзержинск / В.А. Луценко, И.И. Бражник. – Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1987. – 118с.
392570
  Швидковский О.А. Днепропетровск / О.А. Швидковский. – Москва, 1960. – 160 с.
392571
   Днепропетровск : Краткий путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1966. – 240 с. : ил.
392572
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1970. – 208с.
392573
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1974. – 246с.
392574
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко. – 2-е испр. и доп. – Днепропетровск, 1976. – 263с.
392575
  Ватченко А.Ф. Днепропетровск / А.Ф. Ватченко, Г.И. Шевченко. – 3-е доп. – Днепропетровск, 1979. – 246с.
392576
  Андрушенко Н.П. Днепропетровск / Н.П. Андрушенко. – Киев, 1985. – 151с.
392577
   Днепропетровск сегодня и завтра.. – Днепропетровск, 1973. – 149с.
392578
   Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза.. – Днепропетровск, 1962. – 362с.
392579
  Ревенко Н.Г. Днепропетровская область, ее производительные силы : Учебное пособие / Н.Г. Ревенко, С.А. Федько, М.В. Дроботова; Мин.образования Украины ; Ин-т системн.исследований ; Днепродзерж. гос. техн. ун-т. – Днепродзержинск, 1998. – 191с. – ISBN 5-7763-2177-8
392580
  Шевцов С.В. Днепропетровская школа философии: от региона метафизики к метафизике региона // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
392581
   Днепропетровский горный ин-т им. Артема,1899-1949 гг.. – Днепропетровск, 1949. – 101с.
392582
   Днепропетровский горный институт. – М.
1. – 1990. – 343,1с.
392583
   Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого : путеводитель / [сост.: А.Ф. Ватченко, Л.П. Елинова, А.И. Перкова и др.]. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 150 с. : 8 л. ил. – Мініатюрне видання
392584
   Днепропетровский медицинский ин-т : 5-я научно-методическая конференция по оптимизации учебного процесса. – Днепропетровск, 1974. – 42 с.
392585
  Вежичанина О.С. Днепропетровский музей истории религии и атеизма / О.С. Вежичанина, В.Е. Сандриков, О.М. Огрызкина. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 29 с.
392586
   Днепропетровский облплан и областной энергетический комитет.. – Днепропетровск
1. – 1934. – с.
392587
   Днепропетровский облплан и областной энергетический комитет.. – Днепропетровск
2. – 1934. – с.
392588
   Днепропетровский университет - школе : Учебн. пособие: Вопросы методики преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. – Днепропетровск, 1974. – 147с.
392589
   Днепропетровский художественный музей. – Днепропетровск, 1980. – 88с.
392590
   Днепропетровскому государственному университету -- 70 лет. – Днепропетровск, 1988. – 86 с.
392591
   Днепропетровску 200 : Историко-публицистический очерк. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 143 с.
392592
   Днепропетровску 200 лет, 1776-1976 : Сборник документов и материалов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 511с.
392593
  Калинина П.Ф. Днепропетровщина : Природа и экономика / П.Ф. Калинина. – Днепропетровск, 1959. – 279с.
392594
  Петренко В.М. Днепропетровщина заповедная / В.М. Петренко, А.Г. Лындя. – Днепропетровск, 1980. – 160с.
392595
  Мацкевич С. Днепрострой / С. Мацкевич. – с предисловием и под ред. А.А. Горева. – Москва : Мосполиграф "Молодая гвардия". – 96 с. – с 16 рисунками и 1 картой
392596
  Александров И.Г. Днепрострой : Развитие Южного Горно-промышленного района и днепровское строительство / Александров И.Г. ; предис. Г.М. Кржижановского. – Москва : Издательство "Плановое хозяйство", 1927. – 77 с. : с 20 чертежами
392597
  Александров И.Г. Днепрострой : проект / Александров И.Г. ; НКТП СССР. Главгидроэнергострой. Гидростройпроект. – Москва
Т. 2 : Чертежи и иллюстрации. – 1935. – 124 с.
392598
  Шарко В.А. Днепрострой и его народно-хозяйственное значение / В.А. Шарко ; под ред. Г.М. Кржижановского. – Ленинград : рабочее изд-во "Прибой", 1927. – 100 с. : с 7-ю рис. в тексте
392599
  Аржанов Днепрострой к XVI cъезду ВКП (б) / Аржанов, , Махалевич. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 87 с.
392600
  Гвазава-Санадзе Днепру отданная юность / Гвазава-Санадзе. – Тбилиси, 1977. – 168с.
392601
  Пчелинцев А.В. Днепряне / А.В. Пчелинцев. – К, 1966. – 174с.
392602
   Днестр.. – Кишинев, 1954. – 204с.
392603
  Орленко В.Ф. Днестровская новь / В.Ф. Орленко. – Одесса, 1979. – 87с.
392604
   Днестровская тетрадь.. – 3-е изд. – Новосибирск, 1982. – 52с.
392605
   Днестровские зори.. – Кишинев, 1965. – 216с.
392606
   Днестродунайское междуречье в I -- начале II тыс. н.э.. – Киев, 1987. – 120,3с.
392607
  Власенко Андрій Днесь весна красується... : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-105 : Іл.
392608
  Шульгин В. Дни / В. Шульгин. – Ленинград. – 281 с.
392609
  Хусейн Т. Дни / Т. Хусейн. – Л, 1934. – 127с.
392610
  Хусейн Т. Дни / Т. Хусейн. – Москва, 1958. – 232с.
392611
  Скалбе А. Дни : стихи / А. Скалбе. – Рига : Лиесма, 1968. – 103 с.
392612
  Садыбакасов Ш. Дни : роман / Ш. Садыбакасов; пер. с кирг. Н.Голосовской. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 239 с.
392613
  Пагирев Г.В. Дни / Г.В. Пагирев. – Ленинград, 1985. – 248 с.
392614
  Гусев В.И. Дни / В.И. Гусев. – М, 1986. – 421с.
392615
   Дни антияпонской войны : [Очерки о Ким Ир Сене]. – Пхеньян : Изд. лит-ры на иностр. яз., 1987. – 169 с. : 1 фото. – (Великий человек мира)
392616
  Сагань Ю.П. Дни без передышки : повести / Юрий Сагань. – Донецк : Донбас, 1988. – 230, [2] с. – (Дебют)
392617
  Гельбак П.А. Дни беспокойные / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1970. – 391 с.
392618
  Кузнецов П.Г. Дни боевые / П.Г. Кузнецов. – М., 1964. – 326с.
392619
   Дни боевые.. – М.-Л., 1945. – 168с.
392620
  Эрен-Прайс Дни боевых тревог / Эрен-Прайс. – Л, 1985. – 150с.
392621
  Шамхалов М. Дни большой жизни / М. Шамхалов. – Москва, 1975. – 255с.
392622
  Бабушкин В.Ф. Дни великих событий / В.Ф. Бабушкин. – Москва, 1967. – 304с.
392623
  Бабушкин В.Ф. Дни великих событий / В.Ф. Бабушкин. – Саратов, 1984. – 288с.
392624
  Глебка П.Ф. Дни великого времени : стихи / П.Ф. Глебка. – Москва, 1965. – 141 с.
392625
  Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма : повесть-хроника / Н.Н. Митрофанов. – М., 1983. – 191с.
392626
  Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма: повесть-хроника / Н.Н. Митрофанов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 222с.
392627
  Боруля В.Л. Дни великой жизни / В.Л. Боруля. – М., 1964. – 142с.
392628
  Парыгина Н.Д. Дни весенние / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1959. – 192с.
392629
  Лавров И.М. Дни ветров и метелей / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1967. – 504с.
392630
  Грива Ж. Дни далекие, дни близкие / Ж. Грива; пер. с латыш. – Москва : Политиздат, 1972. – 367 с.
392631
  Грива Ж. Дни далекие, дни близкие / Ж. Грива. – Рига : Лиесма, 1985. – 349 с.
392632
  Сейсебаев Р. Дни декабря : повести, рассказы / Р. Сейсебаев. – Москва : Известия, 1986. – 493 с.
392633
  Токунага С. Дни детства / С. Токунага. – Москва, 1958. – 156 с.
392634
  Еленин М.С. Дни доброй надежды / М.С. Еленин. – Ленинград, 1974. – 407с.
392635
  Шехтер М.А. Дни и годы / М.А. Шехтер. – М., 1955. – 132с.
392636
  Фрейдкина Л.М. Дни и годы / Л.М. Фрейдкина. – Москва, 1962. – 643 с.
392637
  Вендров З. Дни и годы : рассказы / З. Вендров; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 383 с.
392638
  Русакова Ю. Дни и годы в Шадрине // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0869-8171


  Муніципальний заклад в Росії "Шадринський краєзнавчий музей ім. В.П. Бірюкова"
392639
   Дни и годы П.И.Чайковского. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 743 с.
392640
   Дни и годы.. – М., 1963. – 288с.
392641
  Калмановский Е.С. Дни и годы. Жизнь Т.Н.Грановского / Е.С. Калмановский. – Л. : Советский писатель, 1975. – 199 с.
392642
  Михальский Ф.Н. Дни и люди Художественного театра. / Ф.Н. Михальский. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 216 с.
392643
   Дни и люди. : Всесоюзная выставка художественной фотографии "Семилетка в действии". – Москва : Искусство, 1962. – 30 с.
392644
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1944. – 258с.
392645
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Современник, 1944. – 217с.
392646
  Симонов К.М. Дни и ночи / К.М. Симонов. – Москва; Ленинград : Военморгиз, 1945. – 258с.
392647
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 280с.
392648
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1955. – 292с.
392649
  Симонов К.М. Дни и ночи : Повесть / К.М. Симонов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1971. – 272с.
392650
  Симонов К.М. Дни и ночи / К.М. Симонов. – Киев : Радянська школа, 1990. – 270с.
392651
  Шухов И.П. Дни и ночи Америки. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1961. – 216с.
392652
   Дни и ночи границы. – Алма-Ата, 1981. – 256с.
392653
   Дни и ночи границы. – Ужгород, 1983. – 172с.
392654
  Галеано Э. Дни и ночи любви и войны. / Э. Галеано. – М., 1985. – 175с.
392655
  Василевский Л.П. Дни и ночи Мадрида : повесть-воспоминание / Л.П. Василевский. – Москва : Правда, 1974. – 47, [1] с.
392656
  Дунаевский А.М. Дни и ночи Мурманска / А.М. Дунаевский. – М., 1985. – 223с.
392657
  Пешхала Я. Дни и ночи на три части деленные. / Я. Пешхала. – Катовице. – 254с.
392658
  Шелест И.И. Дни и ночи напролет / И.И. Шелест. – М., 1991. – 334с.
392659
   Дни и ночи.. – М., 1942. – 16с.
392660
  Рамазанов Дни и судьбы : стихи / Рамазанов, , Бавади; пер. с лакск. – Москва : Современник, 1976. – 78 с.
392661
  Гейкинг Дни императора Павла / Гейкинг, 1889. – 70 с.
392662
  Лебедев К.В. Дни испытаний / К.В. Лебедев. – 2-е изд. испр. – Казань, 1952. – 303с.
392663
  Гвоздев Г.Б. Дни испытаний и мужества. / Г.Б. Гвоздев. – М., 1977. – 214с.
392664
  Фераун М. Дни Кабилии / М. Фераун. – М, 1981. – 304с.
392665
  Фроловская Т.Л. Дни календаря: стихи. / Т.Л. Фроловская. – Алма-Ата, 1977. – 79с.
392666
  Гафуров Б.Г. Дни колониализма сочтены / Б.Г. Гафуров. – М., 1963. – 131с.
392667
  Брехт Б. Дни Комунны / Б. Брехт. – Л.-М., 1958. – 74с.
392668
   Дни леса и сада. – Рига, 1954. – 260 с.
392669
   Дни леса и сада.. – Рига, 1987. – 167,4с.
392670
  Комарденков В.П. Дни минувшие. : из воспоминаний художника / В.П. Комарденков. – Москва : Советский художник, 1972. – 136с.
392671
  Сулейманов М. Дни минувшие... / М. Сулейманов. – Баку, 1990. – 340с.
392672
   Дни мирные -- дела боевые.. – М., 1985. – 272с.
392673
   Дни мирные, подвиги боевые.. – М., 1965. – 302с.
392674
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1959. – 323с.
392675
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1961. – 740с.
392676
  Бляхин П.А. Дни мятежные / П.А. Бляхин. – М, 1969. – 717с.
392677
  Затуловский Д.М. Дни на Памире / Д.М. Затуловский, Л.М. Красавин. – Москва : Профиздат, 1956. – 191с.
392678
  Москвитин А.М. Дни напролет / А.М. Москвитин. – М, 1979. – 143с.
392679
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Л., 1953. – 782с.
392680
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Л.
2. – 1953. – 439с.
392681
   Дни нашей жизни. – Ташкентё, 1959. – 221с.
392682
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни / В.К. Кетлинская. – Ленинград, 1976. – 735с.
392683
  Кетлинская В.К. Дни нашей жизни : Роман / В.К. Кетлинская. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 584с.
392684
  Левин Л.И. Дни нашей жизни : кн. о Ю. Германе и его друзьях / Л.И. Левин. – М., 1984. – 464с.
392685
  Кудрявцев П.П. Дни нашей жизни. / П.П. Кудрявцев. – М, 1960. – 120с.
392686
  Левин Л.И. Дни нашей жизни: Кн. о Ю.Германе и его друзьях. / Л.И. Левин. – М., 1981. – 455с.
392687
  ЧАчко Дни нашей юности. / ЧАчко. – М., 1959. – 207с.
392688
  Мифтахутдинов А.В. Дни ожиданий: повести и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – Владивосток, 1979. – 255с.
392689
  Пахомовский П.Г. Дни ожидания / П.Г. Пахомовский. – М., 1979. – 190с.
392690
  Козловский А.Д. Дни осени / А.Д. Козловский. – Красноярск, 1977. – 53с.
392691
  Тихонов Н Дни открытий / Н Тихонов. – Ереван : Айастан, 1970. – 260с.
392692
   Дни перед Рождеством // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 58 : фото
392693
  Высоцкий В.И. Дни поздней осени / В.И. Высоцкий. – Минск, 1963. – 211с.
392694
  Богданов В.К. Дни поздней осени / В.К. Богданов. – Грозный, 1980. – 304с.
392695
  Алиев Х.М. Дни поздней осени : повести / Хабиб Алиев ; пер. с даргин. К.Ткаченко. – Москва : Современник, 1983. – 302 с. – (Новинки "Современника")
392696
  Сергиенко К.К. Дни поздней осени / К.К. Сергиенко. – М., 1983. – 208с.
392697
  Чухин С.В. Дни покоя / С.В. Чухин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 32с. – (Молодые голоса)
392698
  Попов В.М. Дни покоя. / В.М. Попов. – Воронеж, 1980. – 224с.
392699
  Гайдар Е. Дни поражений и побед / Е. Гайдар. – Москва : Вагриус, 1997. – 368с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-7027-0497-5
392700
  Жукровский В. Дни поражения / В. Жукровский. – Москва, 1958. – 296 с.
392701
  Неверов И.М. Дни потрясающего века: Стих. и поэмы. / И.М. Неверов. – Одесса, 1984. – 135с.
392702
  Шулейкин В.В. Дни прожитые / В.В. Шулейкин. – Москва, 1956. – 398с.
392703
  Шулейкин В.В. Дни прожитые / В.В. Шулейкин. – 3-е перераб.и доп. – Москва : Наука, 1972. – 603с.
392704
  Романов А.А. Дни прозрения / А.А. Романов. – М., 1985. – 110с.
392705
  Кан А. Дни с Улановой / А. Кан. – Москва, 1963. – 225с.
392706
  Луконин М.К. Дни свиданий / М.К. Луконин. – М., 1947. – 62с.
392707
  Старосельский В.А. Дни свобод... / В.А. Старосельский. – Тбилиси, 1985. – 120с.
392708
  Куранов Ю.Н. Дни сентрября. / Ю.Н. Куранов. – М., 1969. – 79с.
392709
  Кононов А.Т. Дни Сергея Глушкова / А.Т. Кононов. – Москва, 1943. – 128с.
392710
  Крушинский М.С. Дни скорби и мужества / М.С. Крушинский, А.Д. Проценко. – М., 1989. – 92с.
392711
   Дни славы.. – М.-Л., 1944. – 48с.
392712
  Мельниченко И.М. Дни сокровенных признаний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1980. – 78с.
392713
  Нежный А.И. Дни счастливых открытий / А.И. Нежный. – М., 1975. – 159с.
392714
  Липатов В. Дни твоей дороги / В. Липатов. – М., 1981. – 240с.
392715
  Пас И. Дни твоей жизни / И. Пас. – Бухарест, 1966. – 38с.
392716
  Бельше Вильгельм Дни творения : Из истории развития мира : с рисунками / В. Бельше ; Пер. с нем. В. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд. В.Л. Богушевского, 1908. – 109 с., [6] л. ил.
392717
  Бельше Вильгельм Дни творения и другие очерки / Бельше Вильгельм. – Петербург, 1920. – 92с.
392718
   Дни тревог. – Свердловск, 1983. – 335с.
392719
  Караславов Г. Дни тревог и надежд / Г. Караславов. – Москва, 1976. – 416 с.
392720
  Лернер А. Дни тревоги нашей / А. Лернер. – Баку, 1978. – 138с.
392721
  Грачев В.В. Дни тревожной юности : роман / В.В. Грачев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 248с.
392722
  Булгаков М.А. Дни Турбиных / М.А. Булгаков. – М., 1955. – 120с.
392723
  Булгаков М. Дни Турбиных [Електронний ресурс] / М. Булгаков; упор. Г. Кутасевич; студія "Книга вголос"; оформлення диска І. Баранов; читает Народный артист Украины, Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко Николай Рушковский. – б/м : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги: для відтвор. МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК. - Не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ Audio CD, 13 час: Дни Турбиных - 2ч.20мин. Бег - 2ч.15мин Кабала святош -1ч.52мин. Мертвые души -2ч.01мин. Дон Кихот -2ч.41мин. Александр Пушкин - 1ч.49мин. У папці DEMO розміщено демонстраційні ...
392724
  Шарипова В. Дни унижения и гнева : сборник публицист. статей / Валентина Шарипова. – Прага : VT - Word Communication Agency, 2014. – 175, [1] с. – ISBN 978-617-7047-07-9
392725
  Битов А. Дни человека / А. Битов. – М., 1976. – 351с.
392726
  Рымарев Д.Г. Дни штормовые / Д.Г. Рымарев. – М., 1975. – 118с.
392727
   Дни этого года. – М., 1986. – 413,1с.
392728
  Крал В. Дни, которые потрясли Чехословакию / В. Крал. – Москва, 1980. – 386с.
392729
   Дни, люди, события.. – Л., 1964. – 40с.
392730
   Дни, что нас сближают. – М., 1983. – 368с.
392731
  Самойлов Д.С. Дни. / Д.С. Самойлов. – М, 1970. – 88с.
392732
   Дни.. – Фрунзе, 1974. – 50с.
392733
  Чернухин И.А. Дни. / И.А. Чернухин. – М, 1978. – 79с.
392734
  Михайлов Б.Н. Дни. Избр. стихи / Б.Н. Михайлов. – Пермь, 1969. – 66с.
392735
  Павличко Д.В. Днина : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1960. – 179 с. – (Декада української літератури та мистецтва)
392736
  Пинчук В.Г. Днипрова Чайка. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Пинчук В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
392737
  Плужник Є.П. Дні : поезії / Є.П. Плужник. – Київ, 1926. – 96 с.
392738
  Коржевский Ю. Дні : повість / Ю. Коржевский. – Київ ; Харків, 1932. – 185 с.
392739
  Малишко А.С. Дні : вибрані поезії для дітей / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1952. – 299 с.
392740
  Ребрик І.М. Дні : поезії / І.М. Ребрик. – Київ, 1991. – 39 с.
392741
  Даниленко В. Дні білоруської літератури в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 3


  19-20 листопада в Києві пройшли Дні білоруської літератури в Україні, які викликали інтерес в українському суспільстві. Про те, як пройщла ця подія, розповідає головний її ідеолог та організатор. Під час зустрічі в Інституті філології КНУ імкені Тараса ...
392742
  Попель М.К. Дні в полум"ї / М.К. Попель. – Київ : Дніпро, 1968. – 538, [2] с.
392743
  Ляшенко І. Дні відкритих дверей в університеті // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1, 4


  Для орієнтування майбутніх абітурієнтів в університеті проведено загальноуніверситетський День відкритих дверей, який пройшов у два етапи: 8 грудня відбулася зустрія з керівництвом природничо-математичних факультетів та інститутів, а 15 грудня - ...
392744
  Суходольський В. Дні війни / В. Суходольський, 1943. – 90с.
392745
  Усенко П.М. Дні війни / П.М. Усенко. – Київ, 1980. – 352 с.
392746
   Дні гагаузької культури. Особливості / І. Капсамун, Ю. Дімчогло, Т. Арнаут, О. Кулаксиз // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 22-23


  Дні гагаузької культури відбулися 23-24 вересня в місті Болград Одеської області. Головна ідея заходу - консолідація української гагаузької громадськості. Цього року в КНУ імені Тараса Шевченка на кафедрі тюркології Інституту філології було набрано ...
392747
  Авслендер С. Дні завзяття / С. Авслендер. – Одеса : [б. в.], 1926. – 109 с.
392748
  Максимович М.О. Дні і місяці українського селянства // Фольклор : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет, 2013. – Ч. 1. – С. 171-175. – ISBN 978-966-439-652-0
392749
  Скирда Л.М. Дні і ночі : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1987. – 197 с.
392750
   Дні і ночі В"єтнаму.. – К., 1968. – 131с.
392751
  Симонов К.М. Дні й ночі : Повість / К.М. Симонов; Перекл. з рос. А. Хуторян. – Киев : ДЛВ, 1947. – 283с.
392752
   Дні кар"єри, «Tetrix» та інші // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Співробітники сектору працевлаштування КНУ постійно шукають нові можливості задля професійного розвитку студентів та аспірантів, добирають перспективних партнерів і щороку проводять цікаві та корисні заходи. За словами проректора Володимира Бугрова, ...
392753
  Дорошенко К. Дні Кобзаря у Шевченковому університеті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 12). – С. 3


  10 березня у КНУ імені Тараса Шевченка пройшов захід, присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Відкрив захід ректор Л.В. Губерський.
392754
  Калініченко Катерина Дні Лесі Українки на Донеччині // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8. – ISSN 0868-9644


  Незабутніми були Дні Лесі Українки на Донеччині, які проходили в рамках програми підтримки творчої молоді України "Мистецтво без кордонів". Чотири дні тривало свято високої української поезії, організаторами якого стали Донецький будинок працівників ...
392755
  Хусейн Т. Дні мого життя / Т. Хусейн. – Київ, 1979. – 324с.
392756
  Сайяр Дні мої / Сайяр. – Київ, 1980. – 88 с.
392757
  Круковець О.В. Дні народження : повісті / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1974. – 159 с.
392758
  Полтавчук В. Дні народження і все життя Івана Гайдаєнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 12
392759
   Дні науки 9-10 квітня 1998 року : Матеріали наукових доповідей та виступів студентів, аспірантів, докторантів, викладачів. – Київ : Київський університет, 1998. – 212 с.
392760
  Бойко Т. Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 192-194
392761
   Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту
Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – 2007. – 95. [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
392762
   Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів
Вип. 1, ч. 1. – 2008. – 199, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
392763
   Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 2008. – 176 с.
392764
   Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 4, ч. 5. – 2011. – 63, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
392765
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 1. – 2012. – 51, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
392766
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 2. – 2012. – 67, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
392767
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.]
Вип. 5, ч. 3. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
392768
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 4. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
392769
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 5. – 2012. – 51, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
392770
   Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 7. – 2012. – 91, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
392771
   Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-795-3
Т. 1. – 2014. – 639, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
392772
   Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-793-9
Т. 2. – 2014. – 471, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
392773
   Дні науки й освіти Росії в Україні / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Інформація про те, що у рамках проведення Днів науки університет відвідав міністр освіти й науки РФ Д. Ліванов, який побував у пересувній навчальній лабораторії "Нанонтрак" (РФ). Сюди ж завітали міністр освіти і науки, молоді і спорту України Д. ...
392774
  Онищенко О. Дні науки Македонії у Харкові / Олексій Онищенко // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 11-15. – ISBN 978-966-02-7146-3
392775
   Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук. 2011-2012 : [Україна, Київ, 19 берез. 2012 р.] : тези наук. доп. та повідомлень / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правн. наук ; [редкол.: Мелешевич А.А. та ін.]. – Київ : Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", 2012. – 188 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
392776
   Дні науки Республіки Македонія в Україні / В.Н. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-115
392777
   Дні науки студентів Львівського ордена Леніна державного університету імені Івана Франка, 19-20 березня. – Львів, 1970. – 33с.
392778
  Якубін О. Дні науки у філософів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Пройшла традиційна міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2008". За повних два дні на конференції було заслухано більше тисячі доповідей представників в 17 секціях основних ...
392779
   Дні науки у філософів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  На філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Дні науки - 2015". На урочистому відкритті учасників привітали декан філософського факультету А.Є. Конверський, ...
392780
   Дні науки України в Республіці Македонія : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 78, 80 с., [ 4 арк. іл. ] : іл. – Книга-"переверт" в спіл. опр. з кн. македон. мовою: Денови на украинската наука во Республика Македониjа. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
392781
   Дні науки філософського факультету - 2006 : міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2006. – 147 с.
392782
   Дні науки філософського факультету - 2006 : міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2006. – 145 с.
392783
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2008. – 119, [1] с. – Ст. рос. та укр. мовами
392784
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. рос. та укр. мовами
392785
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2008. – 135, [1] с. : табл. – Ст. укр. та рос. мовами
392786
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392787
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2008. – 159, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392788
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2008. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392789
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2008. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392790
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2008. – 135, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392791
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2008. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392792
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А.Є. Конверський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2008. – 127, [1] с.
392793
   Дні науки філософського факультету - 2008 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2008 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 11. – 2008. – 135, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392794
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2009. – 153, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392795
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2009. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392796
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2009. – 147, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392797
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2009. – 137, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392798
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2009. – 146, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392799
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2009. – 148, [2] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392800
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2009. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392801
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2009. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392802
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2009. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392803
   Дні науки філософського факультету - 2009. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету) : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2009 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 11. – 2009. – 275, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392804
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2010. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392805
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2010. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392806
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2010. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392807
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2010. – 131, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392808
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2010. – 131, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392809
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р).: матеріали доповідей та виступів / КНУТШ ; [редкол.: А.Є. Конверський, С.В. Руденко, І.С. Добронравова та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2010. – 196 с.
392810
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доповідей та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2010. – 143, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392811
   Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.): матеріали доповідей та виступів / КНУТШ ; [редкол.: А.Є. Конверський, С.В. Руденко, І.С. Добронравова та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2010. – 224 с.
392812
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2011. – 227, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392813
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2011. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392814
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2011. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
392815
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2011. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392816
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2011. – 159, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392817
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2011. – 171, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392818
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2011. – 183, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392819
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2011. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392820
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2011. – 155, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392821
   Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2011. – 163, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392822
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2012. – 239, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392823
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2012. – 271, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392824
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2012. – 231, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392825
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2012. – 199, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392826
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2012. – 167, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392827
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2012. – 175, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392828
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2012. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392829
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2012. – 199, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392830
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2012. – 415, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392831
   Дні науки філософського факультету - 2012 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2012. – 119, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392832
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2013. – 319, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392833
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2013. – 299, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392834
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2013. – 247, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392835
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2013. – 195, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392836
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2013. – 287, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392837
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2013. – 303, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392838
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2013. – 275, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392839
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2013. – 391, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392840
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2013. – 403, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392841
   Дні науки філософського факультету - 2013 : міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2013. – 119, [1] с. : іл. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2013". – Бібліогр. в тексті
392842
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2014. – 279, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392843
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2014. – 195, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392844
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2014. – 195, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392845
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2014. – 275, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392846
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2014. – 191, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392847
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2014. – 227, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392848
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2014. – 203, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392849
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2014. – 207, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392850
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2014. – 139, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392851
   Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2014. – 215, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. - На обкл. зазнач. назва конф.: "Дні науки філософського факультету - 2014". – Бібліогр. в тексті
392852
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2015. – 243, [1] с. – Ст. укр. та рос. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392853
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2015. – 101, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392854
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2015. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392855
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2015. – 171, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392856
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2015. – 203, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392857
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2015. – 151, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392858
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2015. – 155, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392859
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2015. – 139, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392860
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2015. – 187, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392861
   Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2015. – 263, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. - На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2015". – Бібліогр. в тексті
392862
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2016. – 231, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392863
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2016. – 151, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392864
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 2016. – 183, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392865
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 2016. – 119, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392866
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 5. – 2016. – 247, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392867
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 6. – 2016. – 223, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392868
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 7. – 2016. – 231, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392869
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 8. – 2016. – 151, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. в тексті
392870
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2016. – 279, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392871
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 10. – 2016. – 199, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
392872
  Кетлінська В.К. Дні нашого життя / В.К. Кетлінська. – К., 1958. – 771с.
392873
  Гюльназарян Х.М. Дні нашого життя / Х.М. Гюльназарян. – Київ, 1962. – 247 с.
392874
  Жукровський В. Дні поразки / В. Жукровський. – К., 1960. – 352с.
392875
  Самійленко Степан Дні слави = Days of glory : (Спогади полковника української армії) / Самійленко Степан; Літ. ред.: Л.Дражевська. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1958. – 131,[3]с.
392876
  Палій Л. Дні смутку : старі і нові поезії / Ліда Палій ; [вступне сл.: В. Вовк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 61, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-005-6
392877
  Максимович М.О. Дні та місяці українського селянина / Михайло Максимович ; [упоряд., пер. з рос., вступ. стаття та примітки. В. Гнатюка]. – Київ : Обереги, 2002. – 189 с. – ISBN 966-513-090-0
392878
  Білоусова Н. Дні України в Лондоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 7


  Дні України у Великобританії, організовані Firtash Foundation.
392879
  Корзаченко Василь Дні України як стимул для в"їзного туризму : від першої особи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
392880
  Різникова Я. Дні української культури в Щецині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 12
392881
  Волошин І. Дні художника : оповідання, нариси / І. Волошин. – Київ, 1958. – 200 с.
392882
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
392883
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
392884
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1980. – 438 с.
392885
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1984. – 447 с.
392886
  Коломенський Д.В. Дніпрельстан / Д.В. Коломенський, В.Г. Александров. – Х., 1930. – 52с.
392887
  Сосюра В. Дніпрельстан : Зб. поезій / В. Сосюра. – Харків : Український робітник, 1930. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
392888
  Єлісеєв О. Дніпрельстан : Нариси / О. Єлісеєв, В. Куліченко. – Харків : Радянська школа, 1932. – 119 с.
392889
   Дніпрельстан : [щодекадний журнал "Шляхи індустріялізації"]. – Харків : Вид. "Шляхи індустріялізації", 1932. – 108 с.
392890
  Синявский А. Дніпрельстан і сільське господарство на території, що буде затоплено / А. Синявский. – К, 1927. – 21с.
392891
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1937. – 295с.
392892
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Кн.2. – 1938. – 207с.
392893
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – 2-е вид. – Одеса : Держлітвидав України, 1948. – 510с.
392894
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 312с.
392895
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Вид. випр. і доп. – Київ : ДЛВ, 1955. – 364с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
392896
   Дніпро : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1964
392897
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман-трилогія / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 471с.
392898
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 1995
392899
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1996
392900
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1996
392901
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1996
392902
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1996
392903
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1996
392904
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 1996
392905
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1997
392906
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1997
392907
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1997
392908
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1997
392909
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1997
392910
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 1998
392911
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 1998
392912
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 1998
392913
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 1998
392914
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 1998
392915
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 1998
392916
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 1998
392917
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 1998
392918
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 1998
392919
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 1998
392920
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 1998
392921
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 1998
392922
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1999
392923
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1999
392924
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1999
392925
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1999
392926
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1999
392927
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2000
392928
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2001
392929
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2001
392930
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2001
392931
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2001
392932
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2001
392933
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2001
392934
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2002
392935
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2002
392936
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2002
392937
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2002
392938
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2003
392939
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2003
392940
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2003
392941
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2004
392942
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2004
392943
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2005
392944
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2006
392945
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2006
392946
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2006
392947
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2006
392948
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2006
392949
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2007
392950
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2007
392951
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2007
392952
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2007
392953
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2008
392954
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2008
392955
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2008
392956
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2008
392957
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2008
392958
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2008
392959
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2009
392960
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2009
392961
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2009
392962
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2009
392963
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2009
392964
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2009
392965
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2009
392966
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2009
392967
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2010
392968
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2010
392969
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2010
392970
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2010
392971
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6/8. – 2010
392972
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2010
392973
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2011
392974
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2011
392975
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2011
392976
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2011
392977
   Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2011
392978
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2011
392979
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2011
392980
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2011
392981
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2012
392982
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2012
392983
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2012
392984
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2012
392985
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2012
392986
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2012
392987
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2012
392988
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2012
392989
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2013
392990
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/9. – 2013
392991
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2014
392992
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2014
392993
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2014
392994
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2015
392995
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2015
392996
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6/7. – 2016. – 194 с.
392997
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2018. – 105 с.
392998
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2018. – 105 с.
392999
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2018. – 121 с.
393000
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2018. – 129 с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,