Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
385001
   "Дві догми емпіризму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 731-732. – ISBN 966-316-069-1
385002
  Бондаренко Л. "Дві жінки в ліжку" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 46-56
385003
  Роздобудько І. "Дві зупинки" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 4-5


  Новели.
385004
  Бабенко І.Д. "Дві правди" стають однією наукова достовірність і художній домисел в оповіданнях Марка Вовчка "Невільничка" і Адріана Кащенка "Над козацьким порогом" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 10-13. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
385005
  Балагутрак М.П. "Дві руські народності" Миколи Костомарова в контексті порівняльних етнопсихологічних студій / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 119-136. – ISBN 978-966-02-4577-8
385006
  Кобржицький В.В. "Двійник" як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи / В.В. Кобржицький, О.В. Романюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 35-40. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
385007
  Ляш К. "Двоє" : новела; вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 105-106
385008
  Корсак В.І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
385009
  Шевчук Ю. "Двомовність для України - це поцілунок смерти" / розмову вела Ксенія Туркова // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Інтерв"ю з професором Колумбійського університету Юрієм Шевчуком.
385010
  Пешек Я. "Дворянин" став президентом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Президентом Чехії обрано Мілоша Земана
385011
   "Дворянское гнездо" Тургенева. – Одесса : Книгоиздат "Наука", торг. д. М. Гальбрейх и М. Фиртековер, 1913. – 83 с. – (Русская литература в отрывках из произведений ее исследователей и критиков : Пособие для сред. школы и самообразования / А. Полинковский, препод. Одесск. гимназии И.Р. Раппопорта ; (вып. 9))
385012
  Белов Николай "Двоякие впечатления" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 14 : фото. – ISSN 1029-5828
385013
  Шаповалова Л.В. "Двусмысленность" объективности. Случай Декарта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 42-45. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
385014
  Величко Н. "Де б він не був, що б не робив, він крізь був самим собою і не міг бути нічим іньшим" : "Рідний край " про Івана Франкав (1905-1916, 1999-2007 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 97-102.
385015
  Травландоніс А. [Двоюрідна сестра та інші оповідання / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 40]). – ISBN 960-211-097-Х
385016
   Двинцы: Сборник воспоминаний участников октябрьских боев 1917 г. в Москве и документы. – М., 1957. – 182 с.
385017
  Кралюк П. Дві "Волині" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 12


  13 вересня письменнику Борисові Харчуку виповнилося б 85 років. Про його "твір життя" — роман-тетралогію "Волинь" мало хто знає. Хіба що фахівці-літературознавці. Нині цей твір ніби затінила інша "Волинь" — трилогія Уласа Самчука, яка за часів ...
385018
  Агатій Т. Дві "Катерини" Т. Шевченка // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 171-176. – ISBN 978-617-689-129-1
385019
  Зарічна Н. Дві "Катерини" Тараса Шевченка / Н. Зарічна, Н. Тарасова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 29-31. – ISSN 0130-5263
385020
  О"Лір Дві "Пісні про білий парус": Книга і поза книгою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 10


  Книга Ігоря Качуровського.
385021
   Дві автобіографії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 18-19


  Автобіографічний лист Василя Стефаника та лист Володимира Гнатюка Президії товариства "Просвіта".
385022
  Гордієнко Д. Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909-1913) та його особова справа (1923) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 654-678. – (Нова серія ; вип. 18)
385023
   Дві акварелі – одна історія // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 1


  У 1846 році два художники – Тарас Шевченко та Михайло Сажин – разом працювали над зображенням історичних видів Києва та його околиць. Навколо результатів цього творчого союзу – авторства чи співавторства малюнків та акварелей – досі точаться суперечки. ...
385024
  Веремійчик О. Дві Алли // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – С. 15


  Інформативні презентації в Українському домі: книжка "Алла Горська. Спалах перед світанком" та збірка віршів поетеси Алли Топчій "Чигирин".
385025
  Лубенець К. Дві Анелі : Спогади, навіяні старими фотографіями // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 66-86. – ISSN 0130-1608
385026
  Морозовицький І. Дві Астани // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Казахстан спромігся вирватися з економічної кризи й утримати високі соціальні стандарти. Проте населення й досі живе за раядянськими порядками і відчуває лише відлуння реформ
385027
  Шекет Ю. Дві батьківщини Данила Галицького // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 58-71. – ISSN 1819-6268


  Князю Данилу Романовичу стало снаги перетворити роздерті поділами й усобицями галицькі й волинські землі на сильну державу. Наскільки можливо боронити її від нападників ( серед яких були і наймогутніші у знатному світі ординці). Шукати вигідних ...
385028
  Рябчук М. Дві Білорусі // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 7-11. – ISSN 1563-6461


  "Книжка Нелі Бекусь "Боротьба за ідентичність. Офіційна та альтернативна "білоруськість" виглядає як своєрідний пролог до подібної книжки про Україну – мірою того, як офіційна "українськість", яку в нас ось уже декілька років запроваджує колективний ...
385029
  Янченко В. Дві великі душі. Шевченко і Лермонтов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.29-31. – ISSN 0868-9644
385030
  Александрова М. Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 30-36. – ISSN 0236-1477
385031
  Радчук О. Дві версії перекладу Р. Бернза // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
385032
  Зиль А. Дві вершини нашої культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 21


  Тарас Шевченко і Павло Чубинський - побратими духу.
385033
  Ржига Б. Дві весни. / Б. Ржига. – Київ, 1957. – 376с.
385034
  Кріль М. Дві визначні особистості з нашого краю // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 59-68


  Українська мисткиня Михайлина Стефанович-Ольшанська.Діяч УВО Ольшанський Теофіл.
385035
  Соколов Б. Дві війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 травня (№ 77). – С. 5


  Ситуація на Донбасі і для Росії, і для України є своєрідним продовженням Великої Вітчизняної (Другої світової), хоча Росія зараз виступає в ролі агресора.
385036
  Горбуров Є. Дві війни Серафима Калугіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 10


  "Про один з найрідкісніших випадків примусової посадки ворожого літака, в якій брав участь Серафим Калугін, серед льотчиків під час Другої світової війни ходили легенди. Під час війни в Кореї, в якій СРСР офіційно участі не брав, він передавав бойовий ...
385037
  Пайєтт Джеффі Дві війни України / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 листопада (№ 207/208). – С. 6-7


  Інтерв"ю з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом: "США абсолютно віддані підтримці українського народу".
385038
   Дві гармонії : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
385039
  Кирилюк О. Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко-Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 157-171. – ISSN 2410-2601
385040
  Ступка Орест Дві гіпотези - два підходи до вирішення проблеми походження нафти // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 28-39. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0869-0774
385041
  Дубровик А. Дві години в серці Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 21


  Оптимальний маршрут Брюсселем від кореспондента "Дня".
385042
  Гавришко М. Дві гравюри Якова Гніздовського висіли в кабінеті президента Джона Кеннеді // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 4 (257), 29 січня 2015. – С. 46-50


  Яків Якович Гніздовський - американський художник українського походження, графік, кераміст, мистецтвознавець.
385043
  Корупятник І.В. Дві грані свободи в марксистській концепції історичного детермінізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 82-84
385044
  Палій О. Дві дати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  825-та річниця першої згадки назви "Україна" і 860-річчя перемоги князя київської династії Ізяслава Мстиславича над суздальським князем Юрієм Долгоруким.
385045
  Войцехівська О. Дві дати з позначкою сімдесят // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 40
385046
  Марунчак М.Г. Дві декади зусиль і жертви = Two decades of efforts and support : додаток до 2-го вид. "The Ukrainian Canadians: a history" / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1982. – 32 с. – Без тит. арк. – (Історія наших днів = History of our days = Histoire de nos jours : новини Іст. секціх УВАН в Канаді)
385047
  Курков А. Дві державні мови будуть роз"єднувати людей / спілкувалася Олеся Бацман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 6-7
385048
  Забіла Н. Дві дівчинки. / Н. Забіла. – Одеса, 1939. – 12с.
385049
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 223 с.
385050
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1969. – 238 с.
385051
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1975. – 216 с. – (Бібліотека "Мужність")
385052
  Мандичевський Є.П. Дві долі : оповіданнє Євгена Мандичевского. – Львів : Друкарня Уділова, 1904. – 43 с.
385053
  Боршош-Кум"ятський Дві долі / Боршош-Кум"ятський. – Ужгород, 1948. – 48с.
385054
  Бірюков М. Дві долі / М. Бірюков. – Львів, 1953. – 140с.
385055
  Ященко А.І. Дві долі / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1959. – 144с.
385056
  Шаповал І. Дві долі // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 11-17. – ISSN 1814-5078


  І.Ю. Рєпін та Д.І. Яворницький
385057
  Шаповал І. Дві долі // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20
385058
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10. – С. 57-64
385059
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія...Лесь Курбас і Микола Куліш // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 30-37
385060
  Бойчук Б. Дві драми = Two plays / Богдан Бойчук ; обкл. Юрія Соловія. – Нью-Йорк : В-во Нью-Йоркської групи, 1968. – 70, [1] с.
385061
  Соловей О. Дві думки про один роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 383-402
385062
  Мартисевіч М. Дві душі білоруської літератури // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 27-28
385063
  Бойчук Б. Дві жінки Альберта: Уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 142. – С.133-145
385064
   Дві з половиною тисячі рядків : [збірка поезії та прози студентів філолог. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка] / [літ. ред. : Ю. Синиця, О. Ольшанська, В. Бабенко ; відп. за вип. : І. Лазор, Т. Косцьов"ят] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філолог. фак. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр.


  В збірці представлена поезія та проза студентів філологічного факультету літературної творчості ЛНУ імені Івана Франка.
385065
  Кодак М. Дві з"яви одного ангела (Леся Українка і Максиміліан Волошин)
385066
  Устич С. Дві загрози міжнародним відносинам / розмовляв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 4


  "Якщо мілітаризм є небезпечним для фізичного існування людини, то популізм деформує свідомість" - Сергій Устич.
385067
  Боронь О.В. Дві згадки про Поля де Кока у Шевченковій повісті "Художник": спроба тлумачення // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 44-54
385068
  Макаренко М.К. Дві зими надії : Роман / М.К. Макаренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 192с.
385069
  Студинський К. Дві зорі / К. Студинський. – Львів, 1937. – 62с.
385070
  Дереч Д.Г. Дві зустрічі : оповідання / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1982. – 215 с.
385071
   Дві ідилії Елунди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 60-63 : фото
385072
  Химка І. Дві історії України // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-20


  "...монографія Ярослава Грицака удвоє перевищує працю Анджея Хойновського, а тематично охоплює XIX - XX століття".
385073
  Куліш П.О. Дві казки. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Зміст: Півпівныка: Гышпанська дітська казочка / по-нашому pозказав Панько Казюка [псевд.] ; Цыган : уpивок із казкы П.А. Куліша
385074
  Ільченко О.Є. Дві казки для дорослих / О.Є. Ільченко. – Київ, 1966. – 275с.
385075
  Ушерович С. Дві катівні / С. Ушерович. – Х, 1933. – 124с.
385076
  Сокирко О. Дві Кліо: З приводу відповіді Сергія Павленка на мою рецензію // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 234-236. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
385077
  Чернов А. Дві книжки на згадку про батьківщину : До 110-річчя від дня народження Петра Одарченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 15
385078
  Кострюкова К.Ю. Дві концепції в теорії ділення клітин у сучасній цитології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
385079
  Ярмоленко Н.М. Дві концепції динаміки українського героїчного епосу в фольклористиці XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 315-320
385080
   Дві копійки - за дві тисячі гривень // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (168), січень. – С. 48-51
385081
  Даниленко В. Дві короткі історії Олексія Ганзенка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 9. – С. 176-177. – ISSN 0130-321Х
385082
  Моцик Олександр Дві країни - одна команда // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 39-41


  Україна і Польща готуються до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр Моцик аналізує зовнішньополітичні впливи майбутньої спортивної події.
385083
  Концевич Є.В. Дві криниці : новели / Є.В. Концевич. – Київ : Молодь, 1964. – 84 с.
385084
  Зірка Ю. Дві кулі Леся Курбаса // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 8
385085
  Забужко О.С. Дві культури / О.С. Забужко. – Київ, 1990. – 48с.
385086
   Дві культури, два туризми : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
385087
  Федас Й. Дві культури: народна й офіційна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 626-630. – ISBN 966-581-481-8
385088
  Донцов Д. Дві літератури нашої доби = Two aspects of the Ukrainian literature of our age / D. Donzow / Дмитро Донцов. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1958. – 295, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 8)
385089
  Зиль А. Дві лотереї, що подарували Шевченкові волю // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 2-15 травня (№ 18). – С. 5


  Пам"ятній даті передує ще одна, яка вписана у біографію поета і в історію літератури. 22 квітня минає 175 років, як Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва. Тоді йому було 24 р. У цьому велика заслуга не тільки тих людей, що турбувалися про його долю, а й ...
385090
  Кирян Н. Дві любові Тараса Шевченка. До 170-річчя першої поїздки на Сумщину // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 червня (№ 23). – С. 14
385091
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
385092
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
385093
  Ионас Лі Дві матері / Ионас Лі // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
385094
  Потапенко Олександр Іванович Дві матері : поезії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 217-218
385095
  Кураі Такаші Дві мети посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23-24 серпня (№ 152/153). – С. 6-7


  Посол Японії в Україні Такаші Кураї: "Японія хоче й надалі бути дуже добрим другом і партнером України".
385096
  Горшельова Т.А. Дві міні-лекції до розділу "Західна проза другої половини XX ст". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.
385097
  Фудерер Т. Дві мовні реальності – українська і хорватська - у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів / Т. Фудерер, Ж. Челич // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 165-175. – ISSN 2075-437X


  У статті мовні ситуації України і Хорватії висвітлюються в зіставному аспекті, виходячи із типологічних та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів. В статье языковые ситуации Украины и Хорватии освегцаются в сопоставительном аспекте, исходя из ...
385098
  Єндовицький П.О. Дві модифікації задачі про дні народження // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – № 4 (102) : Фізико-математичні науки. – С. 47-56. – ISSN 1810-0546


  Background. Scheme of particle allocation in cells is studied in probability theory as well as in mathematical statistics. In probability theory it goes about limit theorems, in mathematical statistics - of construction statistical criteria"s. Birthday ...
385099
  Кравченко Л. Дві монографії про румино-українську мовну інтерференцію в топоніміці Марамуршу (Румунія) / Л. Кравченко, С. Лучканин // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 93-97. – ISSN 0320-3077
385100
  Нечуй-Левицький І. Дві московки, 1882
385101
  Нечуй-Левицький І. Дві московки, 1887
385102
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1927. – 92с.
385103
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1930. – 111с.
385104
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1956. – 228с.
385105
  Сорокін А. Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської міської Ради народних депутатів XXI скликання // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-783-9
385106
  Толочко О.П. Дві не зовсім академічні дискусії (І.А. Лінниченко, Д.І. Багалій, М.С. Грушевський) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 92-103. – (Нова серія ; вип. 2)
385107
  Федюк П. Дві новели // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 175-195
385108
  Дністровий А. Дві новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 0130-1608
385109
  Біливода П. Дві новели // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 62-65.
385110
  Красуцький М. Дві новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 0131-2561
385111
  Грабар С. Дві новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 0130-1608
385112
  Тимченко Антоніна Дві новели : новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 42-47. – ISSN 0130-1608
385113
  Красножон К. Дві новели в одному фільмі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 325


  Про фільм "Камінний хрест" (режисер Л.Л. Осика, 1968).
385114
  Роговий Ф. Дві новели про Григора // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 18, 19
385115
  Лісецький С. Дві опери Євгена Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
385116
  Зубцов Є. Дві п"єси / Є. Зубцов. – Київ, 1962. – 16с.
385117
  Белень М. Дві пам"ятні медалі на честь двох видатних художників // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
385118
  Ясіновський Ю.П. Дві передмови Манявських ірмолоїв // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 535-544. – ISSN 2222-4203
385119
  Гнатишин О.Є. Дві підходи в дослідженні історії української церковної музики як етап у розвитку національної медієвістики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 245-256
385120
  Студецький М.М. Дві пісні / М.М. Студецький. – Одеса, 1985. – 95с.
385121
   Дві пісні.. – К., 1962. – 20с.
385122
  Ганзенко О. Дві повісті / Олексій Ганзенко. – Миронівка : [б. в.], 2005. – 138, [2] с. : іл. – ISBN 966-7802-34-5
385123
  Нечай О.М. Дві повісті / Олександр Нечай, Михайло Нечай. – Дніпро : Ліра, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Зміст: Від батьків до сина жива України / передм. Л. Степовички ; Коли повернулися лелеки. Гончарний круг (повісті). – ISBN 978-966-383-740-6
385124
   Дві події Австрійського туризму в Україні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 117 : Іл.
385125
  Голованівський С.О. Дві поеми / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 200 с.
385126
  Чернов А. Дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 16-22 квітня (№ 16). – С. 12
385127
  Піллаї Дві пригорщі рису / Піллаї, , Такажі Шівашанкар. – К., 1975. – 240с.
385128
  Коваль К.. Дві присяги судді, або чому не має бути сумісництва в адвокатурі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 24-25
385129
  Колісниченко А.І. Дві притчі одного дерева : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1967. – 172 с.
385130
  Пуховець Д.С. Дві промови Фемістія як історичне джерело // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 109-114


  Фемістій - давньогрецький філософ та ритор, політичний діяч Римської імперії пізньої доби.
385131
  Семена М. Дві реальності Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 березня (№ 44). – С. 4-5


  Референдум "під дулом автоматів" має намір бойкотувати велика частина жителів півострова. Вже зараз його не визнає світове співтовариство.
385132
  Стецько Я. Дві революції // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 33-48. – ISBN 978-966-1513-13-5
385133
  Сеник Л. Дві революції, здійснена і майбутня, у двох художніх візіях в контексті неоромантизму як складової вісниківства // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 256-263. – ISBN 978-966-2248-94-4
385134
  Працьовитий В. Дві редакції драми "Рябина" Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 29-37. – ISSN 0130-528Х
385135
  Левченко С.П. Дві редакції історичної доами О. Корнійчука "Богдан Хмельницький" / С.П. Левченко. – Київ. – [16] с. – Окр. відбиток з : Наукові записки КНУ, т. 6, в. 1
385136
  Твердоступ Р. Дві різні епохи, але один світогляд і біль... Біль патріотів за Батьківщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 12


  Леонід Куценко - дослідник творчості Євгена Маланюка.
385137
  Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-группа, 2012. – 71, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-25-2
385138
  Костомаров М. Дві руські народності // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-668-480-9
385139
  Булаш М.О. Дві світові системи - два напрями економічного розвитку / М.О. Булаш. – К., 1960. – 122с.
385140
  Лимар В.Б. Дві свободи В.О. Дем"янова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 82-86. – ISBN 966-7943-03-8
385141
  Подобєд О. Дві сестри Лесі та племінники. Косачі у 1940-х роках опинилися в Західній Німеччині й отримали статус переміщених осіб // Україна молода. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 21). – С. 10


  Ні, я жива! Я вічно буду жити! / Я в серці маю те, що не вмира». Слова, що їх вклала Леся Українка в уста Мавки, стали для поетеси пророчими. Попри нерозуміння при житті, цензурування після відходу у вічність, поетеса, яка стала символом боротьби ...
385142
  Ільницький М. Дві сильвнтки під одним титулом... : До 80-річчя Юрія Барабаша і Григорія Сивоконя)
385143
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 103с.
385144
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1951. – 95с.
385145
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1955. – 95с.
385146
  Волков А.Р. Дві слов"янські трагедії про Атлантиду / А.Р. Волков, Е.С. Соловей // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 62-74. – ISBN 966-8474-40-6
385147
  Сирота Р. Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 185-211. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
385148
  Карікова Н.М. Дві статті від одного автора: (Про спроби Юрія Шевельова дати належну оцінку мовознавчому доробку Василя Сімовича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 53-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
385149
  Щурат В.Г. Дві статті про Грунвальдську пісню : відповідь проф. Брікнєрови / В. Щуpат. – Жовкла : Наклад М. Петрицького ; Печатня оо. Василіян, 1906. – 37 с.


  Зміст: Наукова рецепта проф. Брікнера; Полєміка проф. Брікнера
385150
   Дві столиці Європи : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
385151
  Засєда І.І. Дві сторінки однієї медалі / І.І. Засєда. – Київ, 1983. – 118с.
385152
  Сочивець І.Й. Дві сторони медалі : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 152 с.
385153
  Куйбіда В. Дві сторони російського імперіалізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 4-5


  Керченський конфлікт у динаміці геополітичної експансії Москви.
385154
  Засенко П. Дві струни на арфі тій... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 6
385155
  Поліщук В. Дві сумні п"ятірки... : (кілька думок до некруглого ювілею Степана Павленка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 165-166. – (Філологічні науки)
385156
  Приходько В.В. Дві сучасні інтерпретації філософії Г. Фіхте у Німеччині (Д. Генріх і Р. Лаут) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
385157
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Х.-К., 1932. – 139с.
385158
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 95с.
385159
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 116с.
385160
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 120 с.
385161
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 211с.
385162
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 262с.
385163
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1981. – 179 с.
385164
  Вишенська О. Дві точки на колі - одна на торі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 18-24. – ISSN 1029-4171
385165
  Галата Я. Дві трагедії - один фінал. Що спільного і відмінного в авіакатастрофах над Донбасом та Іраном // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 2
385166
  Колотілова Н.А. Дві традиції в античній риториці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
385167
  Василишин Я. Дві традиції в одній поезії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.2-9.
385168
  Рябчук М. Дві України: кінець амбівалентности? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-12
385169
  Черниш Н. Дві українські енциклопедії (До історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького та "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 42-48. – ISSN 2076-9326


  Уміщено відомості про розвиток енциклопедичної справи в українській діаспорі в контексті суспільно-політичної та культурно-історичної ситуації середини ХХ ст. Висвітлено історію видання й тематико-типологічні особливості малодосліджених енциклопедій Б. ...
385170
  Заславський І.Я. Дві українські інтерпретації комедії Л.М.Толстого "Перший винокур" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 76-85
385171
  Полонський О.Е. Дві фази комунізму. Стенограма публічної лекції / О.Е. Полонський. – Київ, 1951. – 32с.
385172
  Передерій В.Ф. Дві фази комуністичного суспільства / В.Ф. Передерій. – Київ, 1959. – 52с.
385173
  Мороз І.А. Дві фази комуністичного суспільства і закономірності переростання соціалізму в комунізм / І.А. Мороз. – Дніпропетровськ, 1960. – 30с.
385174
  Зіневич А. Дві феноменології та дві французькі традиції екзистенційної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 76-89. – ISSN 0235-7941
385175
  Логвиненко В.К. Дві форми соціалістичної властивості в СРСР і їх розвиток під час переходу до комунізму. / В.К. Логвиненко. – Київ, 1959. – 60с.
385176
  Іксанов О.М. Дві характеризації майже показникового розподілу за допомогою порядкових статистик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 214-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається майже показниковий розподіл, що відрізняється від показникового наявністю атома в нулі. Цієї особливості достатньо для того, щоб більшість критеріїв показникового розподілу не мала місця. Запропоновано дві характеризації майже ...
385177
   Дві хвилі. – Одеса, 1973. – 144 с.
385178
  Ляшкевич П. Дві хвороби Святого Валентія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 198-202. – ISBN 966-8110-14-5
385179
  Лапікура В. Дві шістки з блакитної колоди: публіцистика / В. Лапікура, Н. Лапікура. – Київ : ТОВ "Видавництво Аратта", 2003. – 52с. – ISBN 966-96259-6-3
385180
  Бандрівський Д.Г. Дві ясні зірниці : етюди / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1972. – 75 с.
385181
  Огієнко І.І. Двійне число в українській мові. – Київ : Друкарня 1-щї Київської Друкарської спілки, 1910. – 43 с. – Окр. відб. з Записок Українського Наукового Товариства в Києві", 1909, кн.6


  На книзі дарчий підпис; Професорові А. Лободі автор І. Огієнко
385182
  Дерев"янченко Н.В. Двійництво як основний принцип конструювання системи персонажів у романах М. Уельбека "Розширення поля борні" і "Елементарні частинки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 114-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
385183
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 263 л. – Додатки: л. 233-263. – Бібліогр.: л. 184-232
385184
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663 - 1734 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
385185
  Грудевич Т.В. Двір чинбаря у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: до історії музеєфікації та створення експозиції // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 448-453. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється історія створення двору чинбаря в музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у 1968–69 рр. Приділена увага музеєфікації пам’яток. Дається характеристика асортименту знарядь праці та виробів чинбаря, ...
385186
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 113-114. – ISSN 0868-4790


  Про значення творчості Т.Г. Шевченка для українського народу.
385187
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 2
385188
  Гижа О.Р. Двісті метрів до сонця : повісті, новели / О.Р. Гижа. – Київ : Молодь, 1967. – 144 с.
385189
  Смілянська А. Двісті років на двох. Для служіння науці [Борису Патону - 100 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 224). – С. 5
385190
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
385191
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
385192
   Двісті: найкращі - на місці. Складено список університетів, до яких варто вступати // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 79). – С. 3


  За показниками останніх років КНУ імені Тараса Шевченка - абсолютний лідер серед ВНЗ України. Експерти зауважують, що опублікування наукових статей у міжнародних журналах із високим індиксом цитування, додає ВНЗ ваги на міжнародній арені.
385193
  Ворожбит О. Двічі в одну річку / О. Ворожбит, А. Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561
385194
   Двічі герої. – Київ, 1958. – 420с.
385195
  Даценко С. Двічі Герой Радянського Союзу - українці за походженням: спроба просопографічного аналізу / С. Даценко, В. Яхнівський // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 58-75. – ISBN 978-617-7158-04-1
385196
  Шило І.Н. Двічі Герой Радянського Союзу Олексій Федорович Федоров / І.Н. Шило. – Дніпропетровськ, 1973. – 31с.
385197
  Баєв Є.І. Двічі Герой соціалістичної праці Марія Олександрівна Бринцева бригадир радгоспу "Коктебель", Судацького району. / Є.І. Баєв. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 31 с.
385198
  Сергійчук В.І. Двічі доленосний для кримчан // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 42-47. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 225-річчя передачі Криму до складу Катеринославщини і 55-річчя включення півострова до УРСР.
385199
  Мельник М. Двічі засуджений до розстрілу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 138-147. – ISSN 08-68-4790-1


  Крушельницький Антін Володиславович (1878-1937) - український письменник, літературний критик і літературознавець, педагог, міністр освіти УНР (1919 р.), редактор шкільних хрестоматій з української літератури (Відень, 1919—1922), видавець-редактор ...
385200
  Будько Євген Двічі найдужчий у світі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
385201
  Наєнко М. Двічі номінований на Нобелівську премію. За що Івана Драча "пішли" з університету, коли "гора Чернеча стала на коліна", і що воно в біса за "сива печаль Козерога" // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 12-13


  "Великі поети не бувають одномірними. Вони завжди багатогранні, поліфонічні. І тому в кожного він «свій». Іван Драч - не виняток. У мене він, як лідер епохи шістдесятництва, теж «свій». Кажу «лідер» і чую можливе зауваження: були ж, мовляв, і старші за ...
385202
  Георгієвська С.М. Двічі по два - чотири / С.М. Георгієвська. – Київ : Веселка, 1971. – 183 с.
385203
  Жиленко І.В. Двічі по два дорівнює кульбабці : майже казкова повість : для мол. шк. віку / Ірина Жиленко ; іл. І. Михайлової-Родіної. – Київ : Веселка, 1983. – 118 с.
385204
  Рябчій І. Двічі по десять: обличчя і голоси : [збірка інтерв"ю] / Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 236, [4] с. – ISBN 978-617-7192-37-3


  Зміст: Тамтешні: А. Нотомб, Ж.-Л. Утерс, Е.Е. Шмітт, С. Дюпюї, Ж. Де Декар, І. Стецик, Н. Лемер, М. Люсьєн, Ю. де Броквіль, Ф. Вільмар ; Тутешні: В. Шевчук, П. Городиська, В. Селіванов-Буряк, В. Чернецький, О. Довгий, В. Медвідь, Л. Голота, О. ...
385205
  Козлюк С. Двічі повернутися з війни / С. Козлюк, О. Фурман // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 49 (473), 9-15.12.2016 р. – С. 28-32. – ISSN 1996-1561


  Про мирне життя ветеранів АТО.
385206
  Ульяновський В.І. Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах / Василь Ульяновський ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-521-9
385207
  Мокрицький Г. Двічі розстріляний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 13


  В Житомирі відкрили меморіальну дошку державному діячеві, журналісту Артему Любовичу, що загинув від рук сталінських катів.
385208
  Кузьменко Ю.В. ДВК. Обработка текстовой информации / Ю.В. Кузьменко, В.В. Дегодюк. – М, 1990. – 191с.
385209
  Швець В.С. Двобій : поезії 1960-1964 / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 246 с.
385210
  Ивасюк М.Г. Двобій / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1967. – 142с.
385211
  Проскурін П.Л. Двобій : Роман / П.Л. Проскурін. – Київ : Дніпро, 1972. – 403 с.
385212
  Романченко М.З. Двобій : поема та вірші / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1985. – 95 с.
385213
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 206 с.
385214
  Братунь Р.А. Двобій : вірші, поеми, публіцистика / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1985. – 187 с.
385215
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 196 с.
385216
   Двобій без компромісів. – К., 1973. – 238с.
385217
  Вєдєнєєв Д.В. Двобій без компромісів : Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін; Нац. академія Служби безпеки України; Укр. ін-т військової історії. – Київ : К.І.С., 2007. – 568с. : іл. – ("Таємні війни - історія та сучасність" ; Кн. 4). – ISBN 966-7048-69-1
385218
  Зайцев Ю. Двобій Ганни Михайленко проти КДБ // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 86-90. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
385219
  Мамалага В. Двобій із царем Гетьман не програв. Чому Іван Мазепа навіть своїм невдалим повстанням проти Петра I врятував українську землю // Україна молода. – Київ, 2020. – 20 жовтня (№ 100)


  Гетьман Іван Степанович Мазепа 24 жовтня (4 листопада за сучасним календарем) 1708 року вирушив зі своєї столиці Батурина назустріч шведському королю Карлу XII. Так почався виступ гетьмана проти царської влади в Україні. Безумовно, з точки зору нашої ...
385220
  Брич П.К. Двобій на світанні / П.К. Брич. – Львів, 1974. – 107с.
385221
  Михалевич О.В. Двобій принципів / О.В. Михалевич. – К., 1959. – 88с.
385222
  Грабовський С. Двобій Прометея з Великим Кобзарем // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 22-24


  "...Шевченкківська премія разом із численними радянськими та крипторадянськими інституціями мирно переїхала в незалежну добу. Вона причепурилася, перефарбувалася в синє-жовте, але ж чи змінила свою суть?..."
385223
  Пригорницький Ю. Двобій: імперія чи українська Надія? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 1


  Чи нарешті щось буде вирішено щодо повернення Надії Савченко на Батьківщину.
385224
  Биркун Л.В. Двобічний контрастивний аналіз та системи вправ для подолання інтерференцій при вивченні часових форм дієслова другої іноземної мови / Л.В. Биркун, Є.П. Тимченко


  Присвячено проблемам оволодіння англійськими та німецькими дієслівними часовими формами при вивченні другої іноземної мови, засобами подолання можливої інтерференції з боку першої іноземної мови та стимулювання позитивного переносу мовних навичок ...
385225
  Косів Р. Двобічні ікони XV-XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначення та іконографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 168-181. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
385226
  Дзюба П.В. Двовекторність міжнародних портфельних потоків України:стан та перспективи в контексті участі в зонах вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 72-81
385227
  Базиль Людмила Двовекторність у роботі кафедри української літератури
385228
  Літошенко Ю.В. Двовекторність України як умова соборності українського народу // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 87-93
385229
  Ващенко В.М. Двовимірна геометрична теорія некласичних ввігнутих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 245-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено теоретичний аналіз зображення, що створюється ввігнутою некласичною дифракційною граткою. та спектральна залежність його абераційних властивостей в ультрафіолетовому спектральному діапазоні 250 - 350 нм. Приводиться розв"язок задачі ...
385230
  Хотенко О.О. Двовимірна динамічна задача теорії гіперпружності / О.О. Хотенко, І.М. Хотенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В статті розглянуто динамічну задачу про поширення квадратично нелінійної хвилі Релея в пружному півпросторі в класичній постановці. Визначальні співвідношення відповідають нелінійному потенціалу Мурнагана. Нелінійне рівняння Релея досліджується для ...
385231
  Кіт Г.С. Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у перпендикулярній до неї стрічковій області / Г.С. Кіт, Н.М. Івасько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За дії джерела тепла побудовано функції Гріна задач стаціонарної теплопровідності й термопружності при плоскій деформації півбезмежного тіла з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, на якій підтримується нульова температура. При цьому ...
385232
  Власюк А.П. Двовимірна задача фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мортинюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету та впливу перенесення солей в неізотермічному режимі. Числовий poзв"язок відповідної двовимірної крайової задачі знайдено методом скінченних ...
385233
  Макаров В.А. Двовимірна математична модель діодної структури на основі варізонних напівпровідників з ефектом перевипромінювання І / В.А. Макаров, І.П. Гаврилюк, Н.О. Россохата // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 167-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі проведено дослідження загальноматематичними методами нелінійних задач теорії напівпровідників. Розглянуто початково-крайову задачу для нелінійного інтегро-диференційного рівняння з частинних похідних, яка описує нестаціонарний координатний ...
385234
  Рутковська І.А. Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потоків. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Рутковська І.А.; Нац. техн. ун-т. України. КПІ. – К., 2000. – 19л.
385235
  Савіна Марія Юріївна Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.05 / Савіна М.Ю.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
385236
  Пономарьов О.П. Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду / О.П. Пономарьов, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В рамках гідродинамічного наближення створено двовимірну нестаціонарну числову модель горіння жевріючого розряду, яка враховує іонізацію нейтральних атомів електронним ударом, електрон-іонну рекомбінацію та вторинну емісію з катоду. Модель дозволяє ...
385237
  Гапонюк Я.В. Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Гапонюк Я.В.;Держ.ком.зв"язку та інформатиз.України. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.12-14
385238
  Гармаш Наталія Григорівна Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гармаш Наталія Григорівна; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 1999. – 19л.
385239
  Божидарник В.В. Двовимірні задачі теорії пружності й термопружності структурно- неоднорідних тіл / В.В. Божидарник. – Львів : Світ, 1998. – 352 с. – ISBN 5777309143
385240
  Приходько О.О. Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Приходько О.О. ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
385241
  Кучмінська Х.Й. Двовимірні неперервні дроби = Two-dimensional continued fractions / Х.Й. Кучмінська ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Львів, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-02-5621-7
385242
  Сушко Тетяна Сергіївна Двовимірні статистичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п"єзокерамічних тілах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
385243
  Шарапов С.Г. Двовимірні та квазідвовимірні моделі надпровідності зі змінною густиною носіів : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.02 / Шарапов С.Г. ; НАН Укр. Ін-т теоретичн. фіз. – Київ, 1996. – 23 с.
385244
  Тетерук І.С. Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксиманти типу Паде функції двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 75-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
385245
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
385246
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 120л. – Бібліогр.:л.92-120
385247
  Опанасович В.К. Двовісний згин ізотропной пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту ії берегів / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.Я. Бедрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
385248
   Двовісний згин пластини з двома тріщинами за наявності лінійчастих пластичних зон з урахуванням контакту їх берегів та зміцнення матеріалу / С.О. Альфавіцька, М.М. Николишин, В.К. Опанасович, О.В. Білаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено двовісний згин розподіленими на нескінченості моментами ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами, береги яких під дією зовнішнього навантаження контактують по області сталої ширини, а у їх вершинах утворилися ...
385249
   Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та двома поверхневими тріщинами в ній з урахуванням пластичних зон біля їх вершин / М.М. Николишин, В.К. Опанасович, Л.Р. Куротчин, М.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Сформульовано та розв"язано задачу про двовісний розтяг нескінченної кусково-однорідної ізотропної пластини, що має прямолінійну межу поділу матеріалів і дві рівні поверхневі тріщини на цій межі. Припущено, що матеріал під тріщинами перейшов у ...
385250
   Двовісний розтяг пластини з жорсткою криволінійною шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною / Є.Б. Ярема, В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.В. Рощот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено напружено-деформований стан ізотропної пластини з криволінійною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною, береги якої вільні від зовнішнього навантаження. Пластина знаходиться під дією однорідного поля зусиль на ...
385251
  Мартинов А. Двовладдя у Венесуелі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1 лютого (№ 5). – С. 4
385252
  Умланд Андреас Двоголова Евразія // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 28-29. – ISSN 1563-6461
385253
  Фаріон І. Двоголове дитя компромісу. Правопис 20 - 30-х рр. XX ст. у політичних персонах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 1-2
385254
  Білик О. Двоголовий орел - геральдичний символ Галицько-Волинської держави // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 284-292. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті на основі комплексного аналізу писемних, геральдичних, архітектурних і археологічних джерел розкрито використання символа двоголового орла на території Галицько-Волинської держави. Визначено, що його поширенню сприяли античне походження і ...
385255
  Голдирев Б.В. Двогрупове зрівнювання нівелірних мереж / Б.В. Голдирев; відп. ред. О.Д. Шулейкин. – Львів, 1957. – 39 с.
385256
  Чуковский Н.К. Двое / Н.К. Чуковский. – Москва, 1957. – 112 с.
385257
  Лапин Б.Ф. Двое / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1971. – 138с.
385258
  Крахмалева Н.В. Двое / Н.В. Крахмалева. – Киев, 1986. – 508с.
385259
  Толстая Н.Н. Двое : разное / Наталия Толстая. – Москва : Подкова, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94584-034-3
385260
  Клодт Е. Двое // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2005. – № 4. – С. 62-63
385261
  Масловская Д. Двое бедных румын, говорящих по-польски : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 99-133. – ISSN 1130-6545
385262
  Поцюс А. Двое в городке / А. Поцюс. – Вильнюс, 1969. – 312 с.
385263
  Казаков Ю.П. Двое в декабре / Ю.П. Казаков. – М : Молодая гвардия, 1966. – 272 с.
385264
  Тоболяк А. Двое в доме / А. Тоболяк. – М, 1984. – 248с.
385265
  Яворская Н. Двое в дороге. / Н. Яворская. – Л., 1977. – 95с.
385266
  Логинов Н.В. Двое в каюте / Н.В. Логинов. – М., 1959. – 48с.
385267
  Стрельцов М. Двое в лесу : повесть и рассказы / Михаил Стрельцов ; пер. с белорус. Э.Карпачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1978. – 174 с.
385268
  Богородский Петр Двое в лодке, не считая собаки : Россия / Богородский Петр, Богородская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 112-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
385269
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – София, 1964. – 239с.
385270
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – Москва, 1967. – 176с.
385271
  Заворотчева Л.Г. Двое в новом городе / Л.Г. Заворотчева. – Свердловск, 1981. – 205с.
385272
  Грива Ж. Двое в океане : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского и М.Михалевой. – Рига : Лиесма, 1965. – 279 с.
385273
  Почивалов Л.В. Двое в океане : Роман: Хроника одного рейса / Л.В. Почивалов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 492с.
385274
  Велков П. Двое в пещере / П. Велков. – София, 1966. – 176с.
385275
  Беляев В.С. Двое в пути / В.С. Беляев. – Москва, 1959. – 96с.
385276
  Журахович С.М. Двое в пути : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 48 с.
385277
  Вайсберг Л.М. Двое в пути : повесть / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1975. – 414 с.
385278
  Вахов А.А. Двое в тайге / А.А. Вахов. – Владивосток, 1946. – 68с.
385279
  Данилов С.П. Двое в тундре : рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут.Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1965. – 295 с.
385280
  Шарп Э. Двое влюбленных и... собака = A tail of love : роман / Элис Шарп ; пер. с англ. В. Глебова. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006526-7
385281
  Клер А. Двое детей в сердце Африки. / А. Клер. – М, 1969. – 104с.
385282
  Каманин Ф.Г. Двое знаменитых. -- (Первые ласточки. -- Мой товарищ). / Ф.Г. Каманин. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 544 с.
385283
  Малыгина Н.П. Двое и война : повести / Н.П. Малыгина. – Москва, 1973. – 304 с.
385284
  Малыгина Н.П. Двое и война / Н.П. Малыгина. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 208с.
385285
  Малыгина Н.П. Двое и война : Повести. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1982. – 304с.
385286
  Картушин И.П. Двое и город / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1985. – 158с.
385287
  Назаров Р.В. Двое и другие / Р.В. Назаров. – Л., 1990. – 397с.
385288
  Рахманин Сергей Двое и одна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 44. – С. 44-46
385289
  Рожков Н.В. Двое и птицы / Н.В. Рожков. – Ташкент, 1968. – 144с.
385290
  Назарли Двое из 120 : рассказы / Гаджи Баба Назарли; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1958. – 181 с.
385291
  Погони А. Двое из многих / А. Погони. – М., 1975. – 360с.
385292
  Муравин Г.Л. Двое из многих тысяч / Г.Л. Муравин. – Москва, 1967. – 119 с.
385293
  Солоухин В.А. Двое из нашего дома / В.А. Солоухин. – Донецк, 1963. – 40с.
385294
  Оганесон Н.С. Двое из прошлого. Лицо в кадре. Опознание / Н.С. Оганесон; Николай Оганесов. – Москва : Гранд, 1994. – 461, [3] с. – Загл. обл. и пер.: Лицо в кадре. – (Гранд). – ISBN 5-7661-0032-9
385295
  Ватлин А.Ю. Двое из тысячи: Вильгельм Керф (Клейст) и Ганс Гримм (Мориц) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-53. – ISSN 0042-8779


  О судьбе немецких антифашистов В. Керфе и Г. Гримме, репрессированных в 1937-1938 гг.
385296
  Лайт Дж. Двое на берегу : Роман / Пер. с англ. А.Б.Дмитриевой; Дждоуи Лайт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0748-2
385297
  Мусатов А.И. Двое на большом поле / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 62с.
385298
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – М., 1978. – 112с.
385299
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – Москва : Политиздат, 1978. – 112с.
385300
   Двое на земле. – М., 1988. – 573с.
385301
  Гибсон У. Двое на качелях / У. Гибсон. – М., 1962. – 116с.
385302
  Баужа А. Двое на набережной : повести и новеллы : пер. с литов. / Баужа А. – Вильнюс : Vaga, 1972. – 248 с.
385303
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе : [повесть] / Гастев С.Н. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1968. – 86 с.
385304
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе. -- (Время штормов. Повести -- Капитан Майнис. Рассказ). / С.Н. Гастев. – Пенза, 1963. – 148 с.
385305
   Двое на озере Кумран. – М., 1972. – 215с.
385306
  Васин М. Двое на перекрестке / М. Васин. – Новосибирск, 1967. – 164с.
385307
  Корпачев Э.М. Двое на перроне / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 176с.
385308
  Путилов Б.А. Двое на профиле / Б.А. Путилов. – М., 1968. – 232с.
385309
  Голощапов Н.П. Двое на рассвете / Н.П. Голощапов. – Челябинск, 1961. – 98с.
385310
  Абрамов С.А. Двое под одним зонтом : Апрел. сказка / Сергей Абрамов. – Москва : Правда, 1981. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 48)
385311
  Папуловский И.П. Двое с нашей стороны: повести / И.П. Папуловский. – Москва, 1981. – 159 с.
385312
  Продан Ю.Ю. Двое с пятой заставы / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1969. – 112с.
385313
  Вайнер А.А. Двое среди людей / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 144с.
385314
  Гуриненко П. Двое суток молчания / П. Гуриненко. – М., 1968. – 159с.
385315
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1965. – 180с.
385316
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Москва, 1966. – 189с.
385317
  Монастырев В.А. Двое у ручья. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1965. – 227с.
385318
  Белинский Я.Л. Двое, идущие рядом / Я.Л. Белинский. – Москва, 1972. – 159с.
385319
  Зарин А.Е. Двоевластие / А.Е. Зарин // Избранник Божий / П.Н. Полевой. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 141-396. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87995-043-8
385320
  Ибрагимова А.З. кызы Двоевластие в Азербайджане : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.02 / Ибрагимова А.З. кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 44 с.
385321
  Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири / Е.Н. Бабикова. – Томск : Томск. ун-т, 1980. – 159 с.
385322
  Сікора В.С. Двоелементні бази гіпероктаедральних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджуються системи твірних вінцевих добутків двох симетричних груп S[нижній індекс 2] та S[нижній індекс n]. Доведено, що в таких групах можна побудувати незвідні системи твірних, які складаються лише з двох елементів.
385323
  Шимборская В. Двоеточие : Книга стихов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С.3-19. – ISSN 1130-6545
385324
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / Павло Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 254 с.
385325
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / П.Г. Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 271 с.
385326
  Олійник Борис Двоє : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 282-285
385327
  Бернгейм Е. Двоє : міні-роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 131-145. – ISSN 0320 - 8370
385328
  Грищук Б.А. Двоє в березні / Б.А. Грищук. – Київ, 1980. – 200 с.
385329
  Куртяк Є.Г. Двоє в дорозі : повість / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1975. – 175 с.
385330
  Калчев К. Двоє в новому місті / К. Калчев. – Київ, 1972. – 197с.
385331
  Качковський Л.Д. Двоє в осінній вечір / Л.Д. Качковський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 317 с.
385332
  Сироватський В.М. Двоє в серпні / В.М. Сироватський. – Дніпропетровськ, 1984. – 110с.
385333
  Клер А. Двоє дітей в серці Африки. / А. Клер. – К, 1972. – 102с.
385334
  Рочев Я.М. Двоє друзів. / Я.М. Рочев. – К, 1962. – 365с.
385335
  Кіраль С. Двоє зі Смілянщини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)


  Художньо-документальна повість Івана Малюти "Двічі не вмирати".
385336
  Вайнер А.А. Двоє межи людьми / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Київ, 1973. – 135с.
385337
  Полотнюк Я. Двоє на високогір"ї : житейська історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 76-117. – ISSN 0130-1608
385338
  Галюк В.С. Двоє на косі / В.С. Галюк. – Х, 1979. – 167с.
385339
  Омельченко М.М. Двоє на святі / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 207 с.
385340
  Малик В. Двоє над прірвою : повість / В. Малик. – Київ : Веселка, 1983. – 300 с.
385341
  Клименко Олена Двоє обабіч "мерседеса" : історія кохання на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-111. – ISSN 0130-321Х
385342
  Абрамов С.О. Двоє під однією парасолькою : повісті / С.О. Абрамов ; [з рос. пер. А.І. Гриценко ; А.В. Денисенко]. – Київ : Молодь, 1984. – 204 с.
385343
  Альєнде Ісабель Двоє слів : Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-163. – ISSN 0208-0710
385344
   Двоє слів про дев"яності... і не тільки // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 385-400


  "Дев"яностик Олександр Яровий відповідає на питання "двохтисячника" Олександра Стусенка. Роздуми над прочитаною книгою М. Розумного, А. Кокотюхи "Любити живих"
385345
  Грінчак В.Я. Двоє у морі / В.Я. Грінчак. – Київ, 1982. – 20 с.
385346
  Герасименко Ю.Г. Двоє у світі : повісті / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1985. – 136 с.
385347
  Томчаній М. Двоє щасливих : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 112 с.
385348
  Денисюк П.В. Двоєдиний конструкт діалектичної логіки // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 68-76. – ISSN 2075-1443
385349
  Романова Н.С. Двоєдність морально-релігійних і філософсько-правових ідей в російській філософській традиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.163-167
385350
  Шолохов М. Двозаміжня / М. Шолохов. – К, 1958. – 56с.
385351
  Нікітченко М.С. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено композиційно номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних і часткових неоднозначних квазіарних предикатів на пропозиційному, реномінативному та кванторному рівнях. Встановлено зв"язки між цими логіками та 3-значними і ...
385352
  Либер А.Е. Двоичная булева алгебра и ее приложения / А.Е. Либер. – Саратов, 1966. – 80 с.
385353
  Глобус И.А. Двоичное кодирование в асинхронных системах / И.А. Глобус. – М, 1972. – 108с.
385354
  Бохманн Д. Двоичные динамические системы. / Д. Бохманн, Х. Постхоф. – М., 1986. – 400с.
385355
  Прохасько Т. Двоїна / Тарас Прохасько // Майбутнє, якого ми прагнемо : [збірка есеїв] / упоряд. і відп. ред. Вахтанг Кебуладзе ; [іл. О. Глумчер]. – Київ : Темпора, 2020. – С. 156-167 : портр. – ISBN 978-617-569-475-6
385356
  Шмід Ульрих Двоїста Америка Чеслава Мілоша // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-40. – ISSN 1563-6461
385357
  Городянська Л.В. Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об"єктів інтелектуальної власності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
385358
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Вакуліна В. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
385359
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.04 / Вакуліна В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
385360
  Гребенюк М.Ф. Двоїсті афінні зв"язності на регулярній гіперполосі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується питань диференціальної геометрії багатовимірного проективного простору. Розглядаються регулярні гуперполоси розширеного неевклідового простору. Вводяться тензори, які визначають в околі третього порядку гіперполоси оснащу вальні ...
385361
  Габова Е.В. Двойка по поведению / Е.В. Габова. – Москва, 1989. – 204с.
385362
  Коконин Л.В. Двойка по русскому / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1980. – 239с.
385363
  Безрукова Лариса Георгиевна Двойная актуализация как универсальная и идиоэтническая черта функционирования фразеологических единиц (Опыт контрастивного описания на материале русского и немецкого языков) : Автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.19 / Безрукова Лариса Георгиевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1990. – 25л.
385364
  Федоров Г.И. Двойная аппроксимация кривой намагничивания и ее применение для расчета и анализа ферромагнитных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: 05.276 / Федоров Г.И.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
385365
   Двойная бухгалтерия в популярных очерках : издание журнала "Счетоводство". – С.-Петербург : Тип. А.М. Вольфа
Вып. 1. – 1890. – 160 с.
385366
  Обельченко Мария Двойная жизнь Чарлза Диккенса : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134 : Фото
385367
  Обельченко М. Двойная жизнь Чарльза Диккенкса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134.
385368
  Завалишина В.М. Двойная западня / В.М. Завалишина, Н.А. Смешнов. – Киев, 1967. – 158с.
385369
  Хайнлайн Р. Двойная звезда / Роберт Хайнлайн ; [пер. с англ.: Л. Ткачук и др.] // Звездная стража : [пер. с англ.] / Э. Нортон. – Ставрополь : Кавказский край, 1992. – С. 339-536. – (Фантастика). – ISBN 5-86722-064-8
385370
  Нариньяни С.Д. Двойная игра / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1951. – 64 с.
385371
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – М., 1986. – 325с.
385372
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – Москва : Военное издательство, 1991. – 312с.
385373
  Ли Р. Двойная игра / Р. Ли. – М., 1993. – 256с.
385374
  Фаррер К. Двойная ошибка. / К. Фаррер. – Птгр._М, 1923. – 80с.
385375
  Михале А. Двойная партия в шахматы / А. Михале. – Бухарест, 1970. – 40с.
385376
  Батусов Ю.А. Двойная перезарядка Га-мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3249 / Батусов Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 18л.
385377
  Козлов В.Ф. Двойная перезарядка однозарядных положительных ионов при малых энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козлов В.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
385378
  Тувдендорж Д. Двойная перезарядка п-мезонов и образование мезонов мезонами при энергиях 170-390 Мэв. 1-5445 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Тувдендорж Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.11-12
385379
  Резанова Н. Двойная петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 52-87. – ISSN 1728-8568
385380
   Двойная радуга - A double rainbow. – М., 1988. – 270с.
385381
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга : Рассказы - воспоминания / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1964. – 682с.
385382
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 488с.
385383
  Татьяничева Л.К. Двойная радуга / Л.К. Татьяничева. – М., 1972. – 64с.
385384
   Двойная радуга. – М., 1983. – 487с.
385385
  Уотсон Д.Д. Двойная спираль / Д.Д. Уотсон. – М, 1969. – 152с.
385386
  Лотяну Э. Двойная спираль : стихи / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 136 с.
385387
  Жолковский Александр Двойная спираль = Виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 95-122. – ISSN 0130-7673
385388
  Кризи Д. Двойная ставка на смерть : [повесть] / Джон Кризи ; [пер. с англ.: Н. Рудницкая, А. Репко] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С.1-134. – ISBN 5-8396-0103-9
385389
  Книжников Ю.Ф. Двойная стереоскопическая модель и проблема ее зрительного восприятия / Ю.Ф. Книжников, Е.Г. Харьковец // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 31-34 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
385390
  Рубина Д.И. Двойная фамилия / Д.И. Рубина. – Москва, 1990. – 318 с.
385391
  Мовчан Н.Н. Двойная электрическая и магнитная перестройка частоты связанных колебаний в композитном магнитодиэлектрическом резонаторе / Н.Н. Мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2014. – Т. 57, № 7 (625), июль. – С. 43-53. – ISSN 0021-3470
385392
  Достоевский Ф.М. Двойник / Ф.М. Достоевский. – Кемерово, 1983. – 286с.
385393
  Погорельский А. Двойник / А. Погорельский. – К., 1990. – 365с.
385394
  Мир-Хайдаров Двойник китайского императора. / Мир-Хайдаров. – Москва, 1989. – 191с.
385395
  Стронгин В.Л. Двойник Сталина : рассказы, повесть / В.Л. Стронгин. – М., 1991. – 190с.
385396
  Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии / А. Погорельский. – Москва, 1960. – 352с.
385397
  Погорельский Антоний Двойник, или Мои вечера в Малороссии / Антоний Погорельский [псевд.] ; вступ. ст. и коммент. Е.Н. Пенской ; худож. М.М. Константинова]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. ; 10х7. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
385398
  Гофман Эрнест Двойники : 9 иллюстраций, раскрашенных от руки / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; Перев. Вячеслава Иванова ; рис. А.Я. головина. – Иллюстрированное изд. – Петроград : Петрополисъ, 1922. – 80 с.


  Книга издана в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Э.Т.А. Гофмана в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров. Оформление суперобложки А. Лео. 8 иллюстраций мирискусника А. Я. Головина (1863 – 1930). Нумерованный экземпляр № 746
385399
  Яновский А.Н. Двойники в пустыне / А.Н. Яновский. – Орел, 1958. – 160с.
385400
  Киселева М. Двойничество в романах Достоевского и Музиля как символ эпохи распада // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 165-195. – ISSN 0042-8795
385401
  Казьмина Н.А. Двойничество в романе С. Кинга "Мареновая Роза" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-47. – (Філологічні науки ; № 1)
385402
  Кашников М.Ф. Двойное дно. / М.Ф. Кашников. – Калининград, 1975. – 207с.
385403
  Штенникова И.Н. Двойное лучепреломление в потоке жестких цепных молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Штенникова И.Н. ; АН СССР, Ин-т высокомолекулярных соед. – Ленинград, 1963. – 14 с.
385404
  Эпштейн М. Двойное небытие и мужество быть. К философии неустойчивого вакуума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 28-43. – ISSN 0042-8744
385405
  Топуриа В. Двойное отрицание в грузинском языке / В. Топуриа, 1924. – 73-116с.
385406
  Вишняков В.Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством / В.Г. Вишняков. – Москва, 1967. – 144с.
385407
   Двойное преступление на линии Мажино. – Москва : Политиздат, 1992. – 411 с.
385408
  Давидсон Аполлон Двойное рождение отечественной африканистики // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 0869-1908
385409
  Блинова Э.Д. Двойное число существования в истории белорусского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинова Э.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 18л.
385410
  Глэско М. Двойное ярмо / М. Глэско. – М, 1937. – 175с.
385411
  Климонтович Н.Ю. Двойной альбом / Н.Ю. Климонтович. – М., 1990. – 446с.
385412
  Здесенко Ю.Г. Двойной бета-распад ізоТе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Здесенко Ю.Г.; АН ССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 22л.
385413
  Чайковская Анна Двойной город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 78-94 : фото. – ISSN 1029-5828
385414
  Издрык Ю. Двойной Леон : проза: istoriя болезни // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-109. – ISSN 0012-6756
385415
  Жданов И.Н. Двойной обгон / И.Н. Жданов. – М, 1978. – 94с.
385416
  Озеров Л.А. Двойной портрет / Л.А. Озеров. – М., 1986. – 61с.
385417
  Каверин В.А. Двойной портрет. / В.А. Каверин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 223 с.
385418
  Синеокая Ю.В. Двойной портрет: профессор Н.В. Мотрошилова в философии и в жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 2. – С. 89-105. – ISSN 0235-1188
385419
  Шим Э.Ю. Двойной свет : Повести и рассказы / Э.Ю. Шим. – Москва : Советский писатель, 1980. – 592с.
385420
  Майрановский С.Г. Двойной слой и его эффектры / С.Г. Майрановский. – М, 1971. – 88с.
385421
  Делахей П. Двойной слой и кинетика электродных процессов / П. Делахей. – М, 1967. – 352с.
385422
   Двойной слой и электродная кинетика. – Москва, 1981. – 376 с.
385423
  Ланж Карен Двойной стандарт : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26 : Фото
385424
  Никулин В.В. Двойной стандарт: закон и партийцы в советской России в 1920-е гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 18-22. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается процесс создания особых правовых условий в отношении коммунистов, уличенных в преступных деяниях, основанных на системе неофициального права в виде секретных нормативных актов. Анализируются последствия политики двойных правовых ...
385425
   Двойной Т-образный мостик для измерения диэлектрической постоянной ферритов. – М., 1959. – 18с.
385426
  Елисеев Л.П. Двойной удар / Л.П. Елисеев. – Москва, 1955. – 444с.
385427
   Двойной удар. – Москва : Костик, 1993. – 157с.
385428
  Соколовский В.Г. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1978. – 101с.
385429
  Стунжас П.А. Двойной электрон-электронный резонанс триплетрных экситонов в ион-радикальных слоях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Стунжас П.А.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 23л.
385430
  Ищенко С.С. Двойной электронно-ядерный резонанс в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Ищенко С.С.; АН УССР, Ин-тут полупроводников. – Киев, 1988. – 32 с.
385431
  Ричардз Двойной ядерно-электронный резонанс на 12500 га / Ричардз, Уайт и. – Москва, 1966. – 18 с.
385432
  Солодарь Ц.С. Двойные / Ц.С. Солодарь. – М., 1976. – 64с.
385433
  Шамуков Н.А. Двойные акустические резонансы в рубине. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шамуков Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 8л.
385434
  Курильчик В.Н. Двойные внегалактические радиоисточники / В.Н. Курильчик. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
385435
  Караченцев И.Д. Двойные галактики / И.Д. Караченцев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с.
385436
  Попов П.П. Двойные галогениды мышьяка с аминами : Автореф... доктор хим.наук: / Попов П.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 28 с.
385437
  Фиалков Двойные жидкие системы / Фиалков, ЮЯ. – Київ : Техніка, 1969. – 220с.
385438
  Бэттен А. Двойные и кратные звезды : пер. с англ. / А. Бэттен. – Москва : Мир, 1976. – 323 с.
385439
   Двойные и многокопонентные системы на основе меди. – Москва, 1979. – 248 с.
385440
  Батяев Борис Григорьевич Двойные и модулярные линейные неравенства и их применение для определения оценок надежности и точности линейных управляемых систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Батяев Борис Григорьевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1978. – 10л.
385441
  Петров Д.А. Двойные и тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1986. – 255с.
385442
  Асланов Л.А. Двойные и тройные халькогениды некоторых переходных металлов : Автореф. дис. ... наук / Асланов Л.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1963. – 12 с.
385443
  Воротынцев В.Т. Двойные колонковые трубы / В.Т. Воротынцев. – Москва, 1953. – 84с.
385444
  Криводубский В.Н. Двойные максимумы 11-летних солнечных циклов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2017. – Т. 33, № 1 (193). – С. 55-80. – ISSN 0233-7665
385445
  Мохосоев М.В. Двойные молибдаты и вольфраматы / М.В. Мохосоев. – Новосибирск, 1981. – 137с.
385446
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. технолог. ин-т промышленности. – Киев, 1989. – 138 л. + Приложение: л. 134-138. – Библиогр.: л. 118-133
385447
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. – Библиогр.: 12 назв.
385448
  Насонова Светлана Николаевна Двойные оксиды редкоземельных элементов с мышьяком, сурьмой и висмутом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Насонова Светлана Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 14л.
385449
  Тельнер К. Двойные оперативные ингерлалы и преобразования множителей для псевдодиффенциальных операторв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тельнер К.; ЛГУ. – Л., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
385450
  Янушаускас А.И. Двойные ряды / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1980. – 224 с.
385451
  Цвиль М.М. Двойные ряды по многочленным Фабера и некоторых их обобщения : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Цвиль М. М.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1981. – 15л.
385452
  Проценко П.И. Двойные системы из нитратов металлов первой и второй групп с нитратом кальция / П.И. Проценко, З.И. Белова, 1957. – С. 2617-2620
385453
  Гаврилов Д.В. Двойные стандарты в оценке внутренней политики стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
385454
  Черныш М.Ф. Двойные стандарты в современном обществе: pro et contra // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 47-60. – ISSN 0235-1188


  Двойные стандарты означают широкое пространство преференций для «своих» и сужение этого пространства для «чужих». Эта ситуация возникает, когда закон, принятый для того, чтобы оптимизировать работу социальной системы, вопреки желанию законодателей ...
385455
  Вяткина А.С. Двойные сульфаты и комплесные азотгетероциклические соединения урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Вяткина А.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1971. – 17л.
385456
  Фридман Я.Д. и др. Двойные сульфаты натрия и кальция и пути переработки их природных отложений / Я.Д. и др. Фридман. – Фрунзе, 1956. – 136с.
385457
  Андреев Ю.А. Двойные Т-образные мосты в избирательных усилителях / Андреев Ю.А., Кобак В.О. – Ленинград : Судпромгиз, 1962. – 104 с. : черт. – Библиогр.: с. 101-12 (41 назв.)
385458
  Алексеева З.М. Двойные тугоплавкие карбиды урана / З.М. Алексеева. – Москва, 1987. – 118с.
385459
  Сергеев В.В. Двойственная политика Пакистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
385460
  Леденева В.К. Двойственность в линейных задачах оптимального управления и линейных дифференциальных аграх со смешанными ограничениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Леденева В. К.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
385461
  Андреева Е.А. Двойственность в теории экстремальных задач : учеб. пособие / Е.А. Андреева, Е. Надь ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1985. – 84 с. – Библиогр.: с. 82-83 (20 назв.)
385462
  Введенский О.Н. Двойственность в эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Введенский О.Н.;. – М, 1966. – 6л.
385463
  Барабаш В.В. Двойственность коммутативных компактных полугрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Барабаш В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 6л.
385464
  Кутателадзе С.С. Двойственность Минковского и ее приложения / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1976. – 254с.
385465
  Моррис С. Двойственность Понтрягина и строение локально компактных абелевых групп / С. Моррис. – Москва, 1980. – 103 с.
385466
  Ломизе К.Х. Двойственность природы человека : [Лекция, чит. 16 дек. 1907 г. в публ. заседании "Религиозно-философ. о-ва" в г. Тифлисе] / К.Х. Ломизе. – Тифлис : Изд. религиозно-философ. о-во, 1908. – [2], 43 с.
385467
  Ломизе К.Х. Двойственность природы человека // Der alte und der neue Glaube : ein Bekenntniss / D.F. Strauss. – Stuttgart : Emil Strauss Verlag/A. Kroner
385468
  Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 85-97
385469
  Показеева Р.С. Двойственность функторов в категории локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Показеева Р.С.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
385470
  Фукс Д.Б. Двойственность функторов в категории топологических пространств с отмеченной точкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фукс Д.Б.; МГУ. – М., 1963. – 4л.
385471
  Пестряков Александр Константинович Двойственные алгоритмы решения линейных динамических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пестряков Александр Константинович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1978. – 15л.
385472
   Двойственные коэфициенты распределения микроэлементов в системе "минерал-гидротермальный раствор". II. Золото в магнетите / В.Л. Таусон, Д.Н. Бабкин, Т.М. Пастушкова, В.В. Акимов, Т.С. Краснощекова, С.В. Липко, О.Ю. Белозерова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 251-270 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
385473
  Лейко У.М. Двойственные хромосферные потоки в окрестности солнечной поры / У.М. Лейко, Н.Н. Кондрашова // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2017. – Т. 33, № 3 (195). – С. 25-40. – ISSN 0233-7665
385474
  Соловьев В.Н. Двойственные экстремальные задачи и их применения к задачам минимаксного оценивания. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Соловьев В.Н.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова РАН. – М., 1996. – 30л.
385475
  Московская И.Ф. Двойствення природа кислотности алюмосиликатных катализаторов и связь ее с каталитической активностью в реакции крекинга : Автореф... канд. хим.наук: / Московская И.Ф.; МГУ. Хим. фак. – М., 1959. – 10л.
385476
  Хильченко Т.В. Двоканальний МЕМС гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хильченко Тетяна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 29 с. – Бібліогр.: 33 назви
385477
  Сутягіна Н.С. Двоканальний сканер хвильового фронту для детектування локальних особливостей поверхні / Н.С. Сутягіна, М.М. Котов, В.А. Нікірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається двоканальний сканер хвильового фронту, який аналізує відбиту від тестового зразка хвилю в двох ортогональних лінійних поляризаціях, з метою розділення фазових зсувів, пов"язаних з неоднорідностями рельєфу та локальними ...
385478
  Тисовська Н. Двокнижжя : [романи] / Наталя Тисовська. – Київ : Наш час, 2015. – 510, [2] с. : іл. – У змісті також роман: Укус огняного змія. – (nova proza. ua). – ISBN 978-617-7113-09-5
385479
  Палинський В. Двокнижжя, що долає часоплин // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 212-214. – ISSN 0868-4790


  Про творчість Ростислава Шмагала.
385480
  Василенко П.П. Двоколос : поезії / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1976. – 31 с.
385481
  Чернецький І.І. Двоколос : поезії / І.І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1980. – 80 с.
385482
   Двокомпонентна оптична модель ока / В.В. Молебний, Л.В. Поперенко, О.В. Луценко, С.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку дифракційних характеристик як повної оптичної системи ока, так і окремих її компонентів - рогівки та кришталика - запропоновано двокомпонентну оптичну модель ока, у який кришталик описується парою головних площин (або тонкою лінзою), ...
385483
  Королюк Д.В. Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 91-101. – ISSN 0868-6904


  Вивчається послiдовнiсть бiнарних статистичних експериментiв, що задається вибiркою випадкових величин знаполег ливою лiнiйною регресiєю. Будується стохастична апроксимацiя послiдовностi статистичних експериментiв процесом авторегресiї знормальними ...
385484
  Біланівський І.Д. Двокрилі вороги творинництва і засоби боротьби з ними / І.Д. Біланівський. – Київ, 1950. – 32с.
385485
  Макушенко І.А. Двокритеріальна оптимізаційна задача для мереж з періодичною інтенсивністю вхідного потоку // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-165-4
385486
  Донченко В.С. Двокрокова процедура класифікації в обробці мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 68-69. – ISBN 978-966-188-165-4
385487
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано економічний двокроковий симетризований скінчено-різницевип алгоритм (ДС-алгоритм) другого порядку апроксимації в застосуванні до початково-крайових задач для нелінійного рівняння Бюргерса. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
385488
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера / О.Ю. Грищенко, В.Г. Слюсаренко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 204-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності в застосуванні до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
385489
  Грищенко О.Ю. Двокроковий симетризований алгоритм для чисельного моделювання процесу розповсюдження випромінювання в деформуючому середовищі / О.Ю. Грищенко, Г.О. Загородня, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-15. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель, що описує процес розповсюдження високоенергетичних пучків випромінювання, що описується системою диференціальних рівнянь в частинних похідних з комплексними коефіцієнтами. Для чисельного моделювання запропоновано ...
385490
  Грищенко О.Ю. Двокроковий чисельний алгоритм знаходження періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку / О.Ю. Грищенко, Д.М. Клочок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового різницевого алгоритму на випадок періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку. За допомогою цього алгоритму розв"язок задачі знаходиться без розв"язування ...
385491
  Петріца Н.М. Дволексемні антропонімні формули в чеських пам"ятках XI- XIV століть // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 173-184. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
385492
  Белей Л. Дволикий гросмейстер українсько-російської щахівниці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Алєксєй Шахматов, мов досвідчений гросмейстер, створив специфічну багатоходову, чи то пак багатофункційну, теорію, яка не лише подавала одну з версій походження української, білоруської та російської мов, а й стала кістяком універсальної російської ...
385493
  Паливода К. Дволикий долар США. У чому секрет значущості американської валюти для української економіки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 26 (658), 26.06-2.07.2020. – С. 10-14. – ISSN 1996-1561
385494
  Луцький Ю. Дволикий страдник: Микола - Ніколай Гоголь // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.137-140. – ISSN 0869-3595
385495
  Пальчик М.І. Двометрова юшка : гумор / М.І. Пальчик. – Київ, 1988. – 187 с.
385496
  Широков В. Двомовна віртуальна лексикографічна лабораторія // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 58-64. – ISBN 978-966-553-924-7
385497
  Доломан С.Є. Двомовна газета у дзеркалі перекладознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 114-121


  Па матеріалі двомовної газети "Дзеркало тижня " / "Зеркало недели " розглядаються проблеми, пов"язані з використанням автоматизованого перекладу при підготовці двомовних матеріалів. Проаналізовано типові помилки та їхній вплив на сприйняття ...
385498
  Іщенко Юрій Анатолійович Двомовна мовна особистість: наративна і дискурсивна ідентичність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-127. – Бібліогр.: с. 116, 119-122, 124-125. – ISSN 0235-7941
385499
  Білецька І. Двомовна освіта та її функціонування у США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 2 (109), лютий. – С. 104-107. – ISSN 2308-4634
385500
  Руснак І. Двомовна освіта як чинник розвитку української етнічної спільноти в Канаді // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 117-119. – ISBN 966-7586-04-09
385501
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
385502
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 196 с. + Додатки : л.192-196. – Бібл. : л.174-191
385503
  Ревакович М. Двомовна творчість Патриції Килини: питання жанру // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 23-26


  До 80-річчя від дня народження.
385504
  Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи
385505
  Доломан С.Є. Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 10 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика двомовних періодичних видань України. З"ясовується їхня доцільність та аудиторія.
385506
  Фокін С.Б. Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 214-221


  Розглянуто основні причини недосконалості двомовних перекладних словників: розбіжність інтенсіоналу та екстенсіоналу лексем різних мов, наявність безеквівалентних лексичних одиниць, а також теоретична невичерпність лексико-семантичних варіантів слова. ...
385507
  Радевич-Винницький Двомовність в Україні: соціолінгвістичний аспект // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 205-212
385508
  Масенко Л. Двомовність завжди завдавала тільки шкоди державі та народам // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1998. – № 17. – С. 21-26. – ISBN 966-95274-0
385509
  Руда О. Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 84-92. – ISSN 1682-3540
385510
  Пилипенко Р.Є. Двомовність та проблема взаємопроникнення різних мовних типів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 97-100. – ISBN 966-594-420-7
385511
  Матвєєва Н. Двомовність у світлі психолінгвістичних досліджень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (740), листопад. – С. 42-44. – ISSN 0130-5263
385512
  Тетеріна О.Б. Двомовність художника слова як наукова проблема (українська літературно-критична думка XIX століття) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 259-270
385513
  Антонова О. Двомовність як загроза дволикості (на матеріалах публіцистики Миколи Жулинського) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 46-51


  Розглядається мотив двомовності як загроза дволикості в публіцистичній спадщині відомого літературознавця й публіциста Миколи Жулинського. Аналіз смислового наповнення мотиву дозволив охарактеризувати публіцистичну майстерність, систему цінностей і ...
385514
  Евальд Карл Двонога : казка / Карл Евальд ; пеp. Лесь Киселиця. – Чернівці : Hакл. чеpнів. заміської філії Т-ва "Укp. Школа" і "Селян. Каси" ; Дpук. "Рускої Ради", 1909. – 60, [1] с. – (Діточа біьліотека / ред. Л. Киселиця ; Ч. 6)
385515
   Двопалатний парламент : світовий досвід та українські реалії / Нац. ін-т стратегічних довсліджень, Регіональний філіал у м. Харкові ; [ за заг. ред. О.А.Фісуна ]. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 200 с. : іл. – ISBN 978-966-400-132-5
385516
  Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
385517
  Француз-Яковець Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 5-14
385518
  Кафарський В.І. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 145-150. – ISSN 1563-3349
385519
  Француз-Яковець Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 44-50
385520
  Скрипнюк О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-99. – ISSN 0132-1331
385521
  Мальчикова І. Двопалатний парламент: переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 65
385522
  Неліпа Д.В. Двопалатний парламент: світовий досвід та перспективи функціонування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 170-180
385523
  Шурко Г.К. Двопараметричні стохастичні інтегральні рівняння загального вигляду.. : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шурко Г.К. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 11л.
385524
  Чорний М.Г. Двопарноногі та губоногі багатоніжки фауни Лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 25)


  На основі аналізу літературних даних та проведених досліджень вперше складено систематичний список багатоніжок Diplopoda, Chilopoda фауни Лісостепу України. Встановлено 44 види та підвиди багатоніжок класу Diplopoda, в т.ч. 1 вид - новий для фауни ...
385525
  Год Н.В. Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX - на початку XX століття: проблема політичної трансформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 117-127. – ISSN 2075-1451
385526
  Афонін Е. Двопартійна система як політичний ризик для України / Е. Афонін, О. Радченко // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 96-104. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
385527
  Самойленко Д.О. Двопроцесна модель віддатності організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 82-87. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
385528
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва-Л., 1920. – 126с.
385529
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва, 1954. – 516с.
385530
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва, 1961. – 431с.
385531
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – Москва, 1969. – 616с.
385532
  Савельев В.С. Двор / В.С. Савельев. – М., 1973. – 104с.
385533
  Перес Гальдос Двор Карла IV. Сарагоса / Перес Гальдос; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1970. – 432 с.
385534
  Шлапак Ю.Д. Двор приключений : воспоминания, свидетельства, письма / Юрий Шлапак. – Киев : Поэзия, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2170-35-5
385535
  Соколова М.Н. Двор у Китайгородской стены : повесть, рассказы : [для ст. школьного возраста] / М.Н. Соколова ; [ил.: Г. Дмитриева]. – Москва : Моск. рабочий, 1971. – 175 с.
385536
  Станков К.Н. Двор Якова II Стюарта и якобитская эмиграция во Франции // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 44-56. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена пребыванию Якова Стюарта после его свержения в результате "славной революции" 1688-1689 гг. Рассказывается об отношении французской элиты к английским эмигрантам и их попыткам восстановить власть Стюартов в Англии.
385537
  Бакаєв О.О. та інш. Дворахункова модель товарно-фінансових потоків національної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.117-125. – ISSN 1605-7988
385538
  Котляров Б.И. Дворец / Б.И. Котляров. – Харьков, 1984. – 143с.
385539
  Тубельская В.Л. Дворец / В.Л. Тубельская. – М., 1988. – 231с.
385540
  Проханов А.А. Дворец / А.А. Проханов. – М., 1996. – 77с.
385541
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – Ленинград, 1978. – 135 с.
385542
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 94 с.
385543
  Гейдж П. Дворец грез = House of dreams : роман / Паулина Гейдж ; [пер. с англ. О. Гайдуковой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 477, [3] с. – ISBN 5-352-01891-1
385544
  Ткаченко Мария Дворец для одинокого короля : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 36-41 : Фото
385545
  Хууншын Дворец долгих лет / Хууншын. – Пекин
1. – 1954. – 416с.
385546
  Шеллер-Михайлов Дворец и монастрыь / Шеллер-Михайлов. – Москва, 1991. – 266с.
385547
  Симковский М. Дворец культуры железнодорожников / М. Симковский, Р. Сыркин. – М., 1953. – 64с.
385548
  Ермаков М.И. Дворец культуры и завод / М.И. Ермаков. – Свердловск, 1964. – 48с.
385549
   Дворец культуры и техники. – Москва, 1980. – 95 с.
385550
   Дворец культуры имени Ленсовета. – Ленинград, 1971. – 30 с.
385551
  Калязина Н.В. Дворец Меншикова / Н.В. Калязина. – Москва, 1986. – 218с.
385552
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – Ленинград, 1976. – 96 с.
385553
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1981. – 87 с.
385554
  Забелин И. Дворец московских царей до Петра Великого / И. Забелин. – С. 107-138; С. 87-96
385555
  Зверев А.М. Дворец на острие иглы : из художественного опыта XX века / Алексей Зверев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 407 с. : 1 л. портр.
385556
  Осипов Г.О. Дворец над бухтой / Г.О. Осипов. – Баку, 1956. – 63с.
385557
   Дворец науки. – Москва, 1952. – 136 с.
385558
  Шифрин Михаил Дворец научной игрушки : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 94-105 : Фото
385559
  Грачева И. Дворец несбывшихся грез // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 0868-488Х


  Замок в Кирицах - рязанское имение Сергея Павловича фон Дервиза. Когда-то усадебный комплекс включал в себя еще конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, въездные ворота, ограду, гроты, систему прудов. Сейчас многое востанавливается
385560
  Костылева Н. Дворец памяти или новая жизнь Данте // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (37). – С. 46-53
385561
  Чиладзе Т.И. Дворец Посейдона : рассказы, повести, роман / Тамаз Чиладзе ; пер. с груз. А. Беставашвили. – Москва : Известия, 1978. – 699 с.
385562
   Дворец Советов. – Москва, 1933. – 132 с.
385563
  Ленуар Гвенаэль Дворец царя царей : Взгляд / Ленуар Гвенаэль, Мэтр Паскаль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 156-168 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
385564
  Хун Шен Дворец Чаншен / Хун Шен. – Пекин
Т. 2. – 1954. – с.
385565
   Дворец Ширваншахов в Баку. ХV век. – Баку, 1959. – 35 с.
385566
  Новикова Маргарита Дворецкий, сэр! Правила жизни на Сейшелах. Сейшелы. Заветное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 32-40 : фото
385567
   Дворецька Ірина Віталіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 65-66 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
385568
   Дворецька Ірина Віталіївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 69-70. – ISBN 978-966-439-961-3
385569
   Дворецька Ірина Віталіївна (1981) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 37-38. – ISBN 966-95774-3-5
385570
   Дворжак в письмах и воспоминаниях. – М., 1964. – 223с.
385571
  Волошин Ю. Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-52
385572
  Ряховский В.Д. Дворики. С гор потоки : романы / В.Д. Ряховский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 583 с.
385573
  Назарко С.О. Дворівнева вища освіта: дев"ять аргументів "за", три аргументи "проти" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
385574
  Мельник О.Г. Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 66-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
385575
  Львов Ілля Юрійович Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Львов І.Ю.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
385576
  Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
385577
  Вакуленко Т.С. Дворівневі тести у системі вступних випробувань: досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 41-48
385578
  Ковалевська М.Ф. Дворічні квіти / М.Ф. Ковалевська, І.О. Мікульська. – К, 1972. – 75с.
385579
   Дворкін (Dworkin) Роналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 732-733. – ISBN 966-316-069-1
385580
  Пономарьова Е.О. Дворко Генріх Федорович (-фахівець у галузі органічної хімії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 265. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
385581
  Соколовская Наталия Дворник Люба : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 43-68. – ISSN 0130-7673
385582
  Семенов С.Т. Дворник. / С.Т. Семенов. – 3-е изд. – 32с.
385583
  Бобрович Алена Дворовые стражи / Бобрович Алена, Молодковец Юрий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 96-100 : фото
385584
  Констанкевич І. Дворрівнева підготовка льотчиків-курсантів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  В столиці Словенії Любляні в рамках Українсько-Словенської Авіаційної конференції, що проходила 11-12 березня 2019 року, Національний авіаційний університет підписав контракт щодо дворівневої підготовки льотчиків-курсантів.
385585
  Биленкод М.В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в 17 веке по писцовым и переписным книгам : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Биленкод М.В. ; МВ и ССО СССР , МГУ. – Москва, 1980. – 27 с.
385586
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / Гречухо В.Ф. – Ленинград ; Москва, 1953. – с.
385587
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 18 с.
385588
   Дворцовая площадь. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 106, [2] с. : ил.
385589
  Пилявский В.И. Дворцовая площадь в Ленинграде / В.И. Пилявский. – Л.М., 1944. – 44с.
385590
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1965. – 171 с.
385591
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1973. – 184 с.
385592
  Евангулова О.С. Дворцово парковые ансамбли Москвы первой половины ХVIII века / О.С. Евангулова. – Москва, 1969. – 144 с.
385593
  Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века / Е.И. Индова. – М., 1964. – 352с.
385594
  Толочко Петр Дворцовые интриги на Руси / Толочко Петр. – Киев : Альтернативи, 2001. – 208с. – ISBN 966-7217-40-Х
385595
  Лазарев М.И. Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки / М.И. Лазарев. – Москва, 1967. – 191с.
385596
  Юдин Е.Е. Дворцовые резеденции князей Юсуповых в 1890-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779
385597
  Паркер Дворцовые тайны / Паркер, Юна-Мари. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5-15-000706-4
385598
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 352 с., [16] л. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
385599
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352 с., [16] с. ил. : ил. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
385600
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Н.П. Новаковская. – Киев : Госстройиздат УССР, 1959. – 13 с.
385601
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Новаковская Н.П. – Киев, 1959. – 13 с.
385602
  Лебедев А. Дворцовый переворот в Сербии / А. Лебедев. – Москва : Книгоиздательство Дело, 1913. – 96 с.
385603
  Светова Е.А. Дворцовый церемониал как отражение абсолютизации царской власти в России (1645-1676 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию процесса абсолютизации царской власти в России в XVII в. - дворцовому церемониалу, в котором центральное место занимал образ государя. Практика осуществления власти в новое время была невозможна без демонстрации величия ...
385604
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове / Г.И. и др. Солосин. – 5-е, испр. и доп. – М., 1963. – 191с.
385605
   Дворцы-музеи и парки в Ломоносове.. – Л., 1960. – 187с.
385606
  Солонин Г.И. и Эльзенгр З.Л. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и Эльзенгр З.Л. Солонин. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1955. – 160с.
385607
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и др. Солосин. – Л., 1958. – 182с.
385608
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1954. – 132с.
385609
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – 2-е изд. испр . доп. – Л., 1955. – с.
385610
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1958. – с.
385611
  Дубровская Е. Дворцы-сокровищницы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 17-27. – ISSN 1812-867Х


  Павел І і Марія Федорівна - колекціонери
385612
  Воронцова С.В. Дворцы в парках : очерк-путеводитель / С.В. Воронцова. – Симферополь : Крым, 1969. – 64с.
385613
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1961. – 768 с.
385614
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 125 с.
385615
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Таллин : Эстгосиздат, 1964. – 756 с.
385616
  Леберехт Г. Дворцы Вассаров : роман / Ганс Леберехт;. – Москва : Художественная литература, 1965. – 630 с.
385617
  Ханиг Флориан Дворцы Калькутты : Дворцы былых времен. Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 78-92 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
385618
   Дворцы Русского музея [Електронний ресурс]. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (История русского живописного искусства ; Коллекции Русского музея)
385619
  Брунов Н. Дворцы Франции XVII и XVIIІ веков / Н. Брунов. – Ленинград, 1938. – 72 с.
385620
  Бартенев И.А. Дворцы, театры, здравницы / И.А. Бартенев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 56, [6] с. : ил. – (Детей окружает искусство)
385621
  Нагибин Ю.М. Дворы, переулки и весь мир: Повесть и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 382с.
385622
  Волканова Н. Дворяни-іноземці в історії Бессарабії XIX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 64-69. – ISBN 978-617-689-214-4
385623
  Проць Н.В. Дворяни Харківської губернії: історія нагородження та відзначення чинами (1830 - 1899 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 31-36. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
385624
   Дворянская империя XVIII века.. – М., 1960. – 224с.
385625
  Терещенко М. Дворянские гнезда Терещенко / беседовала Анна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 7/8 (84), июль - август : Летние резиденции : мир хижин и дворцов. – С. 10-13 : фото. – ISSN 2222-436X


  В издательском доме "Антиквар" начата подготовка к выпуску книги, посвященной имениям Терещенко. О том, какие стариные усадьбы и связанные с ними архивные материалы дошли до наших дней рассказал потомок знаменитой семьи Мишель Терещенко.
385626
  Бобринский А. Дворянские роды внесенные в общий гербовник Всероссийской империи / Сост. гр. Александр Бобринской. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : (До конца XVI столетия). – 1890. – XXXVIII, [2], 756 с.
385627
  Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVII - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 2742. – ISSN 0042-8779
385628
  Штейн М.Г. Дворянский род Гроссшопфов - его история и судьба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 226-233. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Родичі Леніна (Ульянова В.І.)
385629
  Захаров А.Л. Дворянский род Цуриковых // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 0042-8779


  Цурікови - старовинний дворянський рід, який володів вотчинами з XVI ст.
385630
  Шерга Екатерина Дворянский санаторий : судьбы усадеб // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 70-75 : Фото
385631
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Петроград, 1917. – 207-397с.
385632
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1944. – 212с.
385633
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Свердловск, 1947. – 159с.
385634
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1949. – 156с.
385635
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1952. – 160с.
385636
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 176с.
385637
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 176с.
385638
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1977. – 191 с.
385639
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 176с.
385640
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 252с.
385641
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1981. – 335с.
385642
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1982. – 176с.
385643
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 205с.
385644
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 328 с.
385645
  Тургенев И. Дворянское гнездо : Избранные произведения / И. Тургенев. – Москва : Профиздат, 2005. – 352с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01458-3
385646
   Дворянское гнездо : Fashion House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 14-20 : Фото
385647
  Во И. Дворянское гнездо : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-119
385648
  Паламарчук Андрей Дворянское гнездо под Тверью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 50 : фото
385649
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1973. – 304с.
385650
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Накануне; Первая любовь / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1986. – 327с.
385651
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 464с.
385652
  Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII - первой половине XIX в. / Я.Е. Водарский. – Москва, 1988. – 301с.
385653
  Проскурякова Н.А. Дворянское землевладение Европейской России по материалам земельных переписей 1877 и 1905 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Проскурякова Н.А. ; МГУ , Истор. фак-т. – Москва, 1973. – 28 с.
385654
  Савелов Л.М. Дворянское сословие в его бытовом и общественном значении : докл. "Кружку дворян, верных присяге" / Л. М. Савелов. – 2-е изд. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1907. – 18 с.
385655
  Мордвінцев В.М. Дворянство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 83-84. – ISBN 966-642-073-2
385656
  Шандра В. Дворянство "українських ґуберній" Російської імперії у земському самоврядуванні (1860-ті рр. – початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 46. – ISSN 0130-5247
385657
  Луговцова С. Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 59-67. – ISSN 0203-9494
385658
  Лобода А.М. Дворянство в культурно-освітньому просторі Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 25-30. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено участь дворянства Катеринославської губернії у розвитку шкільної освіти в регіоні, а також діяльність на підтримку бібліотечних та музейних установ регіону в пореформену добу.
385659
  Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. / А.П. Корелин. – Москва, 1979. – 304с.
385660
  Романович-Славатинский А.В. Дворянство в Росии от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и приготовительные этюды для исторического исследования / [соч.] А. Романович-Славатинского, проф. гос. права в Ун-те Св. Владимира. – Киев : Тип. Мин. внутр. дел, 1870. – [4], XXVI, 564 с.


  На обороте тит. л. дарственная надпись от автора
385661
  Романович-Славатинский А.В. Дворянство в Росии от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и приготовительные этюды для исторического исследования : Изд. Юрид. фак. Ун-та св. Владимира под ред. [и с введ.] проф. А.А. Жилина / [соч.] А. Романович-Славатинского, проф. гос. права в Ун-те Св. Владимира. – 2-е изд. (посмертное). – Киев : Т-во "Печатня С.В. Яковлева", 1912. – [2], X, XX, 582 с., 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. пред., ред.: Жилин, Алексей Александрович (1880—не ранее 1949) - правовед, профессор Санкт-Петербургского университета
385662
  Тумасов Н.С. Дворянство Западной России в XVI веке / Соч. Н.С. Тумасова, уч. 2-й Киевск. гимн. – Киев : В унив. тип., 1869. – [2], 107 с. – Отд. оттиск из: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1896, кн. 4
385663
  Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 годов / С.А. Корф, барон. – С.-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1906. – VIII, 720 с.
385664
   Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.. – Москва, 1975. – 345с.
385665
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України середини XIX ст.: проблема визначення кількісного складу // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 23-28. – ISBN 978-966-981-185-1
385666
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-676-4
385667
  Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л.А. Пименова. – М, 1986. – 213с.
385668
  Циганенко Л.Ф. Дворянство півдня України (друга половина XVIII ст. - 1917 р.) : монографія / Л.Ф. Циганенко ; КНУТШ. – Ізмаїл : СМИЛ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-1606-36-3
385669
  Зубанич Л.Л. Дворянство Північно-Східної Угорщини в контексті європейської Реформації (XVI-XVII ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 41-44. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
385670
  Кочергін І.О. Дворянство пореформенної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 74-84. – ISSN 0130-5247
385671
  Циганенко Л. Дворянство у складі земських установ Бессарабії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 124-132
385672
  Гаджилова Г. Дворянська комедія-водевіль Семена Гулака-Артемовського // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 235-237. – ISBN 978-966-2449-92-1
385673
  Будзар М.М. Дворянська сільська садиба Лівобережної України в історико-культурному контексті XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115
385674
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 288 с.
385675
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ, 1952. – 160с.
385676
  Циганенко Л. Дворянське землеволодіння у південноукраїнських губерніях в 70-80-ті рр. XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 77-80


  За матеріалами перепису поземельної власності Європейської Росії 1887 р.
385677
  Шульгин М. Дворянське та селянське землекористування в Росії та на Україні / М. Шульгин. – Х, 1926. – 97с.
385678
  Котельницький Н. Дворянський маєток І. І. Петрункевича: питання історії та економіко-господарчої структури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-357-4
385679
  Кочергін І.О. Дворянський рід Канкріних в історії Катеринославщини // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 5-21. – ISSN 2409-4137
385680
  Міден Е. Дворянський рід Лизогубів за матеріалами седнівського краєзнавця Д.Ю. Киселя // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 192-199. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
385681
  Кочергін І.О. Дворянський рід Товбичів у суспільно-політичних процесах Наддніпрянської України модерної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 203-217. – ISSN 2312-2587
385682
  Губицький Л.В. Дворянський спосіб життя (за матеріалами Київської губернії першої половини XIX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 150-163. – ISBN 978-617-7107-21-6
385683
  Колесник В. Дворянські опіки в системі державних органів Російської імперії (на матеріалах державного архіву Житомирської області) / В. Колесник, А. Лоза // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 113-123. – (Історичні науки ; Т. 30). – ISSN 2309-2254
385684
  Барабаш Н.О. Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М.А. Маркевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 323-327. – ISSN 2218-4805
385685
  Онищенко А.М. Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-28
385686
  Пахаренко В. Двосічний меч правди. Про вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 60-71
385687
  Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К., 1986. – 167с.
385688
  Панцьо С. Двослівні номінації в лемківських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 262-270
385689
  Підгурська Т.В. Двосмугові фільтри на діелектичних резонаторах з вищими типами коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Підгурська Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
385690
  Самойленко В.Г. Двосолітонні розв"язки рівняння Кортевега-де Фріза та їх асимптотичні і чисельні наближення / В.Г. Самойленко, В.С. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто асимптотичні двофазові солітоноподібні розв"язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза. Методом прямих побудовано чисельне наближення двосолітонного розв"язку для задачі Коші та здійснено порівняння отриманого чисельного розв"язку ...
385691
   Двостадійний трикомпонентний синтез 6,11-діаза-1,5(2,5)-діоксазола-3(1,2)-бензенциклоундекафан-14, 54-дикарбонітрилу / Д.О. Мержиєвський, О.В. Шабликін, О.В. Шабликіна, Н.М. Шевченко, В.С. Броварець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 11. – С. 71-77. – ISSN 1025-6415
385692
  Мар"янин В.Г. Двостволка / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1971. – 23с.
385693
  Мазаракі А.А. Двостороннє співробітництво України та Польщі: стан та можливості активізації / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 257-266
385694
  Калайда О.Ф. Двосторонні алгоритми чисельного диференціювання за допомогою двосторонніх квадратурних формул // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7021-28-4
385695
  Калайда О.Ф. Двосторонні апроксимації функцій та похідних за допомогою формули Коші для аналітичних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 222-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана доцільність наближення аналітичних функцій комплексної змінної та, особливо, їх похідних надто високого порядку, а також аналітично продовжуваних функцій дійсної змінної за допомогою чисельного інтегрування інтеграла формули Коші. За допомогою ...
385696
  Калайда О.Ф. Двосторонні багатоточкові методи розв"язування одновимірних та двовимірних нелінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів побудовано простий багатоточковий алгоритм двосторонніх наближень дійсних коренів скалярних та двокомпонентних векторних нелінійних алгебраїчних рівнянь. With the aid of double-side collocation ...
385697
  Ойлупинар Хюсейн Двосторонні відносини Туреччини та України в контексті турецьких зовнішьополітичних тенденцій // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 323-337. – ISBN 978-966-579-439-4
385698
  Тамаш Ю. Двосторонні відносини України і Сербії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 32-37. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
385699
  Парахіна М.Б. Двосторонні відносини України та Росії: наукове співробітництво вищих навчальних закладів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 253-258. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено місце вищих навчальних закладів України та Росії в розвитку двосторонніх відносин між цими країнами. Проаналізовано нові позитивні риси, що складаються на основі інтеграційних тенденцій. Обгрунтовано важливість міжнародного ...
385700
  Максак Г. Двосторонні відносини. Білорусь // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7157-38-9
385701
   Двосторонні відносини. Грузія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7157-38-9
385702
  Герасимчук С. Двосторонні відносини. Ізраїль // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-82. – ISBN 978-617-7157-38-9
385703
  Чебан О. Двосторонні відносини. Іран // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 83-86. – ISBN 978-617-7157-38-9
385704
  Курнишова Ю. Двосторонні відносини. Китай // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-617-7157-38-9
385705
  Зубко Д. Двосторонні відносини. Литва // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7157-38-9
385706
  Герасимчук С. Двосторонні відносини. Молдова // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 93-95. – ISBN 978-617-7157-38-9
385707
  Коваль Н. Двосторонні відносини. Польща // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7157-38-9
385708
  Вдовенко Ю. Двосторонні відносини. Російська Федерація // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 111-117. – ISBN 978-617-7157-38-9
385709
  Герасимчук С. Двосторонні відносини. Румунія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7157-38-9
385710
  Воротнюк М. Двосторонні відносини. Словаччина // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7157-38-9
385711
  Воротнюк М. Двосторонні відносини. Туреччина // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7157-38-9
385712
  Чорногор Я. Двосторонні відносини. Угорщина // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7157-38-9
385713
  Кожаметов А.Т. Двосторонні експоненціальні оцінки розв"язків систем з запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 256-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглядаються лінійні стаціонарні системи диференціальних рівнянь з сталим запізненням. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського одержані двосторонні оцінки експоненціальної збіжності розв"язків.
385714
  Калайда О.Ф. Двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Акименко, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів по одній і тій же системі кратних вузлів побудовано двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для наближеного обчислення регулярних, слабосингулярних, а також сингулярних інтегралів.
385715
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Питьовка О.Ю. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008. – 172л. – Бібліогр. : л.158-172
385716
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр. : 13 назв.
385717
  Калайда О.Ф. Двосторонні методи з двократними вузлами розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 104-105. – ISBN 978-617-7021-28-4
385718
  Подлевський Б.М. Двосторонні методи розв"язування нелінійних спектральних задач / Б.М. Подлевський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2014. – 174, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-173. – Бібліогр.: с. 159-170. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1426-8
385719
  Смирнова Г. Двосторонні міждержавні договори - найефективніший механізм міжнародно-правового регулювання двосторонніх міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 101-102
385720
  Петренко К.Ю. Двосторонні міжнародні угоди як інструментарій розвитку транскордонних природоохоронних територій національної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 292-299. – ISSN 2524-003X


  Українсько-молдовські транскордонні природоохоронні території.
385721
   Двосторонні проекти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українські та польські науковці разом працюватимуть над 15-ма двосторонніми науковими проєктами в 2020-2021 роках. З української сторони 2019 року проєкти виконували 59 закладів - переважно це виші та наукові установи. В ТОП-3 за кількістю проєктів ...
385722
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні колоканти та квадратурні формули з двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7021-28-4
385723
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні многочленниколоканти функцій з двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7021-28-4
385724
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення другої похідної за допомогою двосторонніх колокант функції з простими та двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7021-28-4
385725
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтегральних рівнянь, диференціальних та інтегро-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних, рівнянь та лінійних диференціальних ...
385726
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтергальних рівнянь, диференціальних та інтегровано-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 176-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь та лінійних диференціальних та ...
385727
  Городня Н.Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. XX - поx. XXI ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 99-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
385728
  Тараненко Г.Г. Двосторонні українсько-китайські відносини на сучасному етапі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  Foreign policy is one of the most important directions of sovereign states" activity. An especially important place in foreign policy shaping is bilateral relations between states. For Ukraine, such vectors of foreign policy as European, Euro-Atlantic, ...
385729
  Калайда О.Ф. Двосторонні чисельні методи розв"язування неоднорідних одновимірних інтегральних рівнянь другого роду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх формул чисельного інтегрування розроблено реальні двосторонні чисельні та чисельно-аналітичні методи розв"язання одновимірних лінійних неоднорідних та нелінійних інтегральних рівнянь другого роду, що дає практичну можливість ...
385730
  Корсунський С. Двосторонній діалог та українська впізнаваність / розмову вела Ольга Квасниця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський: "Ми просто зобов"язані скористатися нинішнім перехідним періодом, коли формується нова архітектура світового порядку, щоб посісти своє, нехай поки що і скромне місце, але - своє".
385731
  Черінько І.П. Двосторонній діалог України з Великою Британією на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 77-78
385732
  Калайда О.Ф. Двосторонній метод розв"язування лінійних одновимірних крайових задач для рівнянь другого порядку / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто новий ефективний метод знаходження двосторонніх наближених розв"язків лінійних одновимірних диференціальних рівнянь II-го порядку з крайовими умовами загального вигляду. Встановлено умови застосування цього методу.
385733
   Двосторонній переклад. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1974. – 19 с.
385734
  Слободян М.С. Двосторонній розтяг пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершин / М.С. Слободян, М.І. Матулка, О.В. Білаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі побудовано розв"язок задачі про двосторонній розтяг нескінченної ізотропної пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною. При розв"язуванні задачі припускалося, що під дією рівномірно розподіленого розтягувального навантаження на ...
385735
  Козлов В. Двостороння дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин (за часів понтифікату Івана Павла ІІ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 40-43.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
385736
  Галаган С.О. Двостороння реалізація режиму вільної торгівлі в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 23-26
385737
  Лещук Р.Й. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів зовнішньої Передкарпатського прогину / Р.Й. Лещук, І.В. Шайнога // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 107-110 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
385738
  Года О.Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об"єктів з використанням вербально-числових шкал : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Года Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
385739
  Сугоняк В. Двотижневик "Літературна неділя" (1941-1944) на хвилі дискусій про мовні пріоритети закарпатської інтелігенції // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 57-62
385740
   Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 314-317


  До двотомника увійшли : перше видання - "Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. праць, присвячений 80-йрічниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. - К.: ВГО "Асоціація цивілістів України". ...
385741
  Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку двоточкової крайової задачі для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the two-point boundary problem for parabolic ...
385742
  Іващенко Г. Двоточкова кутова кореляційна функція розподілу квазарів для каталогів SDSS DR3 та 2QZ // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 350-352. – ISSN 1027-4642
385743
  Самойленко Ю. Двофазовий асимптотичний солітоноподібний роз"язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-34. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про побудову головного члена двофазового асимптотичного солітоноподібного розв"язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами у загальному випадку. Описано множину початкових ...
385744
   Двофононні спектри комбінаційного розсіяння світла у тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2] / В.О. Губанов, С.В. Коряков, Р.А. Шведа, З.З. Янчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 371-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено двофононне комбінаційне розсіяння світла в тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Розраховано правила відбору для обертонів та комбінованих тонів за незвідними проективними представленнями ...
385745
  Буханько В.О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(II) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Буханько Валерій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 10-12, 209-228
385746
  Буханько В.О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(II) оксиду з рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної здатності : автореф. дис. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Буханько Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
385747
  Бласко Ібаньєс В. Двох відразу : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 4)
385748
  Заводя М.В. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп / М.В. Заводя, В.С. Сікора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Установлено, що вінцевий добуток двох знакозмінних груп завжди є 2-породженим. Побудовано конкретні приклади двохелементних систем тоірних в таких групах.
385749
  Бараннік В.В. Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах / В.В. Бараннік, С.А. Підлісний, Т.І. Олешко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 22-27. – ISSN 2075-0781


  "Проводиться обґрунтування проблеми забезпечення цілісності державного відеоінформаційного ресурсу для сучасних методів обробки зображення в державних установах. Проводиться аналіз існуючих технологій локалізації помилки в процесі відновлення ...
385750
  Прокопець В.М. Двохканальний аналогово-цифровий перетворювач одночасної дії спряжений з комп"ютером через паралельний порт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 362-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описана практична реалізація двоканального аналогово- цифрового перетворювача. В статті приведена принципова схема пристрою і програмне забезпечення для взаємодії з комп"ютером через паралельний порт.
385751
  Скрипник І. Двохсотлітній експрес: українська література та незмінність поведінкової моделі влади // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 89-96. – ISSN 2311-9896


  В статье рассматривается большой период в истории украинской литературы и культуры, в течение которого сначала имперская власть царской России и впоследствии тоталитарный режим СССР приговаривали и убивали украинскую элиту нации и сознательных ...
385752
  Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії : історичний нарис // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 98-110. – ISSN 0868-4790
385753
  Длігач А. Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедуру та організацію процесу планування, послідовність ухвалення основних стратегічних рішень, виділено принципи та основні підходи до планування, у тому числі визначено роль постановки цілей, формування місії та бачення, розробки ...
385754
  Павлюкевич В.В. Двоякая природа софизма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-303. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
385755
  Деканозишвили Кетеван Димитриевна Двоякое влияние русскоо языка на обучение грамматике немецкого языка в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Деканозишвили Кетеван Димитриевна; Тбилисский гос. ун-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 73л.
385756
  Стаднік Г.В. ДВС: новий статус та законодавчі новації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 5-9
385757
  Блохина Н.А. Двуаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
385758
  Ходаковский Е. Двуглавый XVIII век... Деревянное зодчество при Екатерине Великой / Е. Ходаковский, Н. Михайлова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6. – С. 105-107. – ISSN 0235-7089
385759
  Бухштабер В.М. Двузначные формальные группы алгебраическая теория и топологические приложения. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.04 / Бухштабер В.М.; МГУ. – М, 1979. – 15л.
385760
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1960. – 488с.
385761
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах "Востоке" и "Мирном" под начальством капитана Белнисгаузена командира ш / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1949. – 360с.
385762
   Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах Восток и Мирном под начальством капитана Беллинсгаузена, командира Шлюпа Востока. Шлюпом Мирным начальствовал лейтенант Лаз. – Санкт-Петербург : В типография Ивана Глазунова
Ч. 2. – 1831. – 528 с.
385763
  Ураков Салом Двукрылые и клещи - паразиты мелкого рогатого скота Кашкадарьинской области Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ураков Салом; АН УзССР. Объединенный Ученый Совет по зоологич. профилю отд-ния биологич. наук. – Ташкент, 1973. – 32л.
385764
   Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве.. – Л., 1987. – 157,1с.
385765
   Двукрылые насекомые их систематика, географическое распространение и экология.. – Л., 1983. – 157с.
385766
  Калугина Н.С. Двукрылые насекомые юры Сибири : монография / Н.С. Калугина, В.Г. Ковалев; Отв. ред. Расницын А.П. – Москва : Наука, 1985. – 198с.
385767
   Двукрылые насекомые.. – М., 1984. – 112с.
385768
   Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология. – Л., 1987. – 155,1с.
385769
   Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах.. – Л., 1984. – 151с.
385770
  Шрейнер Я.Ф. Двулетняя листовертка (Conchylis (Tortrix) ambiguella Hubn.), ее биология и меры истребления : с 10 рис. / Я.Ф. Шрейнер ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1904. – [2], 55, [2] с. : ил. – Библиогр.: литература: с. [31]


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кзунецову на добрую память от автора автор XII. 20. 04
385771
  Ходнев Сергей Двуликая Америка : Столпы культуры / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 26-37 : Іл.
385772
  Святловский А.Е. Двуликие вулканы. / А.Е. Святловский. – М., 1989. – 46с.
385773
  Самородний О. Двуликий "Импрессум" : анатомия маленькой информационной войны / Олег Самородний. – Таллинн : Тип. Vali Press, 2011. – 264 с. : ил. – ISBN 978-9949-21-983-4
385774
  Тесемникова Е. Двуликий Янош // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 71(май). – С. 10-25. – ISSN 1681-9012


  Янош Кадар (26.05.1912 — 06.07.1989 ) — комуністичний лідер Угорщини на посту генерального секретаря Угорської соціалістичної робочої партії з 1956 по 1988 р., в 1956—1958 і 1961—1965 рр. займав також посаду премьєр-міністра Угорщини
385775
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 319с.
385776
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – Москва, 1968. – 319с.
385777
  Георгиева С.А. Двуликий Янус / С.А. Георгиева, Д.М. Пучиньян. – Москва, 1988. – 64с.
385778
  Мурадян А.А. Двуликий Янус : Введение в политологию (двадцать бесед и десять задач по общей теории политики) / А.А. Мурадян. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – 320 с.
385779
  Громов М.Н. Двуликий Янус // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0042-8744
385780
  Цвих В.Ф. Двуликий Янус політичної влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 145-146
385781
  Глотов А.Л. Двуликий Янус советской литературы: к 150-летию Александра Серафимовича // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 21-28


  Если есть необходимость в образце безупречной писательской биографии, то невозможно найти лучший пример, чем Александр Серафимович. Разумеется, в рамках избранной системы координат, то есть - русской послереволюционной литературы 20 в. Более ...
385782
  Касавин И.Т. Двуликий Янус современной философии на Западе / И.Т. Касавин, А.Н. Красников. – М., 1987. – 61с.
385783
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1975. – 80с.
385784
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать : повесть / О.К. Кожухова. – Москва : Советская Россия, 1976. – 271с.
385785
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1986. – 334с.
385786
  Оськин Д.В. Двум смертям не бывать: роман-хроника / Д.В. Оськин. – Алма-Ата, 1990. – 255с.
385787
  Кравченко А.А. Двумерная задача термопластичности (сложное нагружение) для элементов конструкций с криволенейными границами : Автореф... канд. техн.наук: 05.022 / Кравченко А.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьковск. инжен.-строит. ин-т. – Горький, 1972. – 16л.
385788
  Шиукашвили М.А. Двумерная количественная спектральная классификация звезд FO-G5 по спектрам, полученным с предобъективной призмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шиукашвили М.А.; Тбил. гос. ун-т. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1966. – 9л.
385789
  Котеров В.Н. Двумерная модель рабочего объема непрерывного электроионизационного СО2- лазера / В.Н. Котеров, И.Н. Сидоров, А.В. Шипилин. – Москва, 1981. – 62 с.
385790
  Кобринский А.А. Двумерные виброударные системы / А.А. Кобринский, А.Е. Кобринский. – М, 1981. – 335с.
385791
  Балстаг И.А. Двумерные дискретные аффинные группы / И.А. Балстаг. – Кишинев, 1981. – 118с.
385792
  Пасенчук А.Э. Двумерные дискретные операторы типа свертки и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пасенчук А.Э.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 26л.
385793
  Умаров А.И. Двумерные задачи гидродинамики многофазных сред. / А.И. Умаров , Ш.Х. Ахмедов. – Ташкент, 1989. – 93 с.
385794
  Кузин В.Г. Двумерные задачи до медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложение к процессам экструзии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.н аук : 01.02.05 / Кузин В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
385795
  Алексеев А.Е. Двумерные задачи идеальной жесткопластической среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Алексеев А. Е.; АН СССР Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
385796
  Кузин В.Г. Двумерные задачи о медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложения к процессам экструзии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кузин В. Г.; Ин-т механики. – К., 1982. – 100л. – Бібліогр.:л.93-100
385797
  Ободовский Леонид Борисович Двумерные задачи об установившихся колебаниях и дифракции упругих волн в анизотропных телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ободовский Леонид Борисович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1984. – 15л.
385798
  Кривцун М.Г. Двумерные задачи стационарной теплопроводности и термоупругости для тел с криволинейными трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кривцун М.Г.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики. Ин-та математики. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
385799
  Гульчевский Л.С. Двумерные задачи теплопроводности и термоупругости для составных тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гульчевский Л.С. ; АН УССР. – Львов, 1979. – 21 с.
385800
  Зашкильняк И.М. Двумерные задачи термоупругости для составных тел с дефектами типа трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Зашкильняк И.М.; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1980. – 19л.
385801
  Шикин В.Б. Двумерные заряженные системы в гелии / В.Б. Шикин, Ю.П. Монарха. – Москва : Наука, 1989. – 156с.
385802
  Прусов И.А. Двумерные краевые задачи фильтрации / И.А. Прусов. – Минск, 1987. – 181с.
385803
  Люксютов И.Ф. Двумерные кристаллы / И.Ф. Люксютов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 218 с.
385804
  Городецкий М.Б. Двумерные операторы теплица с аналитическими символами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Городецкий М. Б.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 14л.
385805
  Козлов В.П. Двумерные осесимметричные нестационарные задачи теплопроводности / В.П. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 390 с.
385806
  Аминов Ю.А. Двумерные поверхности в трех- и четырехмерном евклидовых пространствах: результаты и нерешенные проблемы // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – C. 3-36. – ISSN 1027-3190
385807
  Рамазанова К.Ш. Двумерные поверхности четырехмерного евклидова прсотранства Е4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Рамазанова К.Ш.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
385808
  Гуревич В.Л. Двумерные псевдоримановы многообразия ограниченной кривизны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
385809
  Глова Надежда Ивановна Двумерные распределения четырехмерного пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Глова Надежда Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л.
385810
  Сушко Татьяна Сергеевна Двумерные статические и стационарные волновые поля в кусочно-однородных пьезокерамических телах : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; Мин-во образов. и науки Украины; Сумский госуд. ун-тет. – Сумы, 2005. – 180л. – Библиогр.: л.161-180
385811
  Стоцкий Ф.И. Двумерные температурные поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоцкий Ф.И.; АН УССР.Львов.филиал.мат.физики Ин-та математики. – Л, 1978. – л.
385812
  Стоуцкий Ф.И. Двумерные температуры поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоуцкий Ф.И.; Львов.филиал.матем.физики ин-та математики. – Львов, 1978. – л.
385813
  Белоцерковец Игорь Семенович Двумерные течения в ближнем следе с замкнутыми несимметричными отрывными зонами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Белоцерковец Игорь Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
385814
  Аннин Б.Д. Двумерные упругопластические задачи / Б.Д. Аннин. – Новосибирск, 1968. – 122 с.
385815
  Степанов Э.А. Двумерный ламинарный пограничный слой при различных законах массобмена на поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Степанов Э.А.; Моск.физ-техн. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
385816
  Бакс Э. Двумерный ядерный магнитный резонанс в жидкости : Пер. с англ. / Э. Бакс ; пер. с англ. И.В. Коптюга ; под ред. К.М. Салихова. – Новосибирск : Наука, 1989. – 160 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
385817
  Акулов И.И. Двумя дорогами : повесть / И.И. Акулов. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 260 с.
385818
   Двунадесятые праздники и Воскресение Христово : картины с тропарями, кондаками и объясн. текстом. – Москва : Издание книгопродавца И.Д. Сытина и К, 1882. – [13] л., [11] отд. картон. л. цв. ил. – Без тит. арк. - На обкл. також зазнач. зміст. - Примірник дефектний : обкл. відходить від блоку та недостатньо 2 арк. іл.
385819
  Белецкий В.В. Двуногая ходьба / В.В. Белецкий. – Москва : Наука, 1984. – 288с.
385820
  Князев В.В. Двуногие без перьев : Сатира и юмор / Васиий Князев. – Петербург : М.Г. Корнфельд ; [Тип. жур. "Сатирикон"], 1914. – 233, [5] с. – (Библиотека "Сатирикона")
385821
  Шмулович К.И. Двуокись углерода в высокотемпературных процессах минералообразования / К.И. Шмулович. – М., 1988. – 184с.
385822
  Шурко Геннадий Константинович Двупараметрические стохастические интегральные уравнения общего вида. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шурко Геннадий Константинович; Мин. нар. образования Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 141л. – Бібліогр.:л.138-141
385823
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных телах вращения при продольном обтекании : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Нгуен Хию Чьи ; МВ ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
385824
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных тонких телах вращения при продольном обтекании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Нгуен Хию Чьи; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
385825
  Буланкова О.В. Двупереходные глаглы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буланкова О. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 27л.
385826
  Соценко Н.Ф. Двуплановость прозы А.И. Куприна (на материале миниатюры "Кляча") // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 34-43. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Новела О.І. Купріна «Кляча», яка започатковує неавторський цикл про письменників досліджується у даній статті як пародiйний текст. Було здійснено інтертекстуальний аналіз твору Купріна з метою визначення претекстів, які вважаються в літературознавстві ...
385827
  Вирченко Ф.И. Двупрставочные глаголы в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вирченко Ф.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 23л.
385828
  Мамаев Ш. Двусмысленное согласие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 50-53


  Дж.Буш пообіцяв допомогти Туреччині інформацією
385829
  Ещенко Ю.Ф. Двусоставная вторичная предикация в структуре предикативных единиц в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ещенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 18 с.
385830
  Абдуллаева Н.Д. Двусоставное простое предложение в современном азербайджанском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаева Н.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 36л.
385831
  Савченко В.А. Двусоставные безглагольные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Савченко В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 30л.
385832
  Чеснович Е.П. Двусоставные безглагольные предложения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеснович Е.П. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Каф. романт. филолог. – Ленинград, 1967. – 12 с.
385833
  Букаренко С.Г. Двусоставные именные предложения, соотносительные с непридикативными глаголами словосочетаниями : Автореф... канд. филол.наук: / Букаренко С. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 17л.
385834
  Нгуен Хао Двусоставные нерасчлененные предложения с препозицией глагольного сказуемого (особенности их строения и основные типы) : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Нгуен Хао; МГУ. – М., 1974. – 22л.
385835
  Спивакова В.Д. Двусоставные предложения с родительным предложным в предикативной функции в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спивакова В.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
385836
  Бырка В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семанитческой направленного субьектного передвижения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бырка В.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
385837
  Быркк В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семантикой направленного субъектного передвижения в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Быркк В. Т.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 215л. – Бібліогр.:л.176-214
385838
  Доброва Е. Двустволка : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 106-113. – ISSN 0130-7673
385839
  Сергеева М.Т. Двустворчатые моллюски верхневизейских, намюрских и башкирских отложений Большого Донбасса : монография / М.Т. Сергеева; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
385840
  Волова Г.Н. Двустворчатые моллюски залива Петра Великого / Г.Н. Волова, О.А. Скарлато. – Москва, 1980. – 95с.
385841
  Иванова И.-Н.В. Двустворчатые моллюски и условия осадконакопления : литолого-палеоэкологический и актуалистический анализ позднепалеозойских угленосных отложений юга Западной Сибири и мелководья некоторых морей СССР / И.-Н.В. Иванова; Отв. ред. Геккер Р.Ф. – Москва : Наука, 1973. – 164с.
385842
  Дядин В.П. Двустворчатые моллюски из юрских отложений территории КМА и их стратиграфическое значение / В.П. Дядин; Научн. ред. Семенов В.П. – Воронеж : Воронежский университет, 1974. – 140с.
385843
  Худик В.Д. Двустворчатые моллюски миоцена Юго-Западного Сахалина / В.Д. Худик; Отв. ред. Аблаев А.Г., Краснов Е.В. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 144с.
385844
  Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики:фауна,систематика,филогения = Bivalve molluscs of the superfamily Pisidioidea in the Palaearctic region:fauna,systematics,phylogen / А.В. Корнюшин; HАHУ,Инст.зоологии. – Киев, 1996. – 175с. – ISBN 966-02-0008-0
385845
  Муромцева В.А. Двустворчатые моллюски острогской свиты Кузбасса и ее возрастных аналогов на территории Западной Сибири и Восточного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Муромцева В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 18 с.
385846
  Скарлатто О.А. Двустворчатые моллюски умеренных широт западной части Тихого океана. / О.А. Скарлатто. – Л., 1981. – 479с.
385847
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Андреева Т.Ф. ; отв. ред. Г.Я. Крымгольц ; АН ТаджикССР, Ин-т геологии Упр. геологии Совета Министров ТаджикССР. – Душанбе : Дониш
Ч. 1. – 1977. – 188 с.
385848
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Андреева Т.Ф. ; отв. ред. Крымгольц Г.Я. ; АН ТаджикССР, Ин-т геологии Упр. геологии Совета Министров ТаджикССР. – Душанбе : Дониш
Ч. 2 : Таблицы и обьяснения к ним. – 1979. – 29 табл.
385849
  Магеррамова А.А. Двусторонее сотрудничество Азербайджанской республики с международными организациями в сфере экологической безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 139-147. – ISSN 1684-2618
385850
  Кананыкина Е.С. Двустороннее международное сотрудничество Российской Федерации в сфере образования: правовые аспекты // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
385851
   Двустороннее сотрудничество СССР с освободившимися странами.. – М., 1987. – 196,2с.
385852
  Гусев А.А. Двустороннеесветокопирование на аппаратах САДП-1 и САДП-2 / А.А. Гусев, В.А. Тюрин. – Л., 1955. – 32с.
385853
   Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма.. – Фрунзе, 1985. – 160с.
385854
  Шувар Б.А. Двусторонние операторные неравенства и их применение для построения двсторонних монотонных итеративных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шувар Б.А. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1974. – 14 с.
385855
  Курпель Н.С. Двусторонние операторные неравенства и их применения / Н.С. Курпель, Б.А. Шувар. – Киев : Наукова думка, 1980. – 267 с.
385856
  Синдеев А.А. Двусторонние отношения США и ФРГ: из прошлого в будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 73-82. – ISSN 0321-2068
385857
  Исаев Ю.И. Двусторонние оценки критических нагрузок в неконсервативных задачах упругой устойчивости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Исаев Ю.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.21
385858
  Гавриков Александр Иванович Двусторонние оценки оптимальног управления для систем, заданных функционально-дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриков Александр Иванович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
385859
  Таций Роман Марьянович Двусторонние оценки собственных значений в задачах о колебаниях и устойчивости упругих пластинок сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Таций Роман Марьянович; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 20л.
385860
  Арди М.А. Двусторонние пакты о военной помощи / М.А. Арди ; пер. с испан. С. А. Гонионского ; под ред. и с предисл. канд. юрид. наук Ю. Г. Барсегова. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1955. – 148 с.
385861
  Херманис Э.Х. Двусторонние преобразователи сигналов / Э.Х. Херманис, В.Г. Каклиньш. – Рига, 1980. – 203с.
385862
  Витюк А.Н. Двусторонние приближения решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Витюк А.Н. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 7 с.
385863
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа вольтера с бесконечным последействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Хусанов Джумма ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 11 с.
385864
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хусанов Джумма; Московский автомобильно-дор. ин-тут. – Москва, 1983. – 132л. – Бібліогр.:л.124-132
385865
  Добронец Б.С. Двусторонние численные методы / Б.С. Добронец, В.В. Шайдуров. – Новосибирск, 1990. – 207 с.
385866
  Маринец В.В. Двусторонний метод приближенного интегрирования нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Маринец В.В.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1972. – 10л.
385867
  Фрадкин М.Ш. Двусторонний перевод : Пособие по английскому языку для институтов и факультетов иностранных языков / М.Ш. Фрадкин. – Москва : Высшая школа, 1964. – 194 с.
385868
  Викулов С.В. Двух рек теченье / С.В. Викулов. – Москва, 1974. – 61с.
385869
  Мордвинцев В.М. Двухапсидные храмы Крыма / В.М. Мордвинцев, И.А. Кисиль // Сурож, Сугдея, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции 16-22 сентября 2002 г. Киев-Судак. – Киев, 2002
385870
  Умаров Ф.Ф. Двухатомная модель рассеяния ионов неидеальной поверхностью монокристалла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Умаров Ф.Ф.; МГУ. Ин-т ядерной физ. – М., 1975. – 20л.
385871
  Квасников И.А. Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем. / И.А. Квасников. – К.
1. – 1969. – 49с.
385872
  Кротов С.С. Двухвременной формализм в теории вырожденных ферми-систем с примесями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кротов С.С.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. квантовой статистики. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
385873
  Зубарев Д.Н. Двухвременные функции Грина и их применения в статистической физике равновесных и неравновесных систем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зубарев Д.Н.; Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1965. – 13л.
385874
   Двухгоризонтная аэромагнитная съемка при поисках кимберлитовых тел в Западной Якутии.. – Новосибирск, 1975. – 80с.
385875
  Сименон Ж. Двухгрошовый кабачок / Ж. Сименон. – М, 1991. – 92с.
385876
  Петрова С.А. Двухжидкостная модель магнитосферы как основа описания излучения пульсара // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 4. – C. 249-259. – ISSN 1027-9636
385877
   Двухзонные следящие системы. – М., 1984. – 87с.
385878
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы / Ю.Г. Бондарос. – М, 1985. – 151с.
385879
   Двухканальный расчет Р11-резонанса в ПN-рассеянии / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – К., 1969. – 9с.
385880
  Кондратьев В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических аминов в органических стеклах при 77 К : Автореф... канд. хим.наук: 0.73 / Кондратьев В.А.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 17л.
385881
  Смирнов В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических соединений в твердых растворах и вторичные фотохимические реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Смирнов В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 15л.
385882
  Багдасарьян Х.С. Двухквантовая фотохимия / Х.С. Багдасарьян ; АН СССР, Науч. совет по химии высоких энергий, Физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва : Наука, 1976. – 128 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
385883
  Мелков Г.А. Двухквантовое поглощение в СВЧ диапазоне / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов, А.Л. Луценко // ЖЭТФ, 1974. – № 4
385884
   Двухкомпонентная модель структуры и упругая деформация полимерных волокон / Л.А. Булавин, Ю.Ф. Забашта, А.В. Каспрова, С.П. Сенчуров, О.С. Свечникова // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 49-53. – ISSN 1818-1724
385885
  Костенко А.В. Двухкомпонентное поверхностное легирование никельхромового сплава кремнием с другими элементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Костенко А.В. ; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 19-20
385886
  Черневская Э.Г. Двухкомпонентные кристаллы фторидов щелочноземельных элементов и их оптические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черневская Э.Г.; Оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 12л.
385887
   Двухкрылые - 10842BRO [компакт]


  Содержание компакта: 1. Бураков Л.В. Развитие Phlebotomus в лабораторных условиях : [Из работ Средне-Азиатской Паразитологической экспедиции 1928 г. Зоологического Музея АН СССР (руководитель Е.Н. Павловский)] 2. Исаев В.М. К анатомии Polyxenus ...
385888
  Дорман И.В. Двухлетние вариации космических лучей, воздействие солнечной активности на жесткостной спектр и химсостав в области малых энергий и вопросы нелинейного взаимодейст. галактическ.косм.лучей с солн.ветро : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Дорман И.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
385889
  Ковалевская М.Ф. Двухлетние цветы / М.Ф. Ковалевская, И.А. Микульская. – К., 1968. – 87с.
385890
  Мелков Г.А. Двухмагнонное рассеяние спиновых волн / Г.А. Мелков, С.М. Рябченко, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1975. – №1
385891
  Голубева О.В. Двухмерные движения идеальной несжимаемой жидкости по криволинейным поверхностям : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Голубева О.В.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1950. – 6 с.
385892
  Гирняк О.Ф. Двухмерные обобщенные динамические задачи термоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гирняк О.Ф. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
385893
  Пеккелис О.Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе корпусных данных) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 10-44. – ISSN 0373-658Х
385894
  Мелков Г.А. Двухмодовый дискретный фазовращатель / Г.А. Мелков, В.В. Касаткин, А.Л. Луценко // Труды Всесоюзной научню- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике, Ленинград
385895
  Костюк П.Г. Двухнейронная рефлекторная дуга. / П.Г. Костюк. – М., 1959. – 256с.
385896
  Скиданенко В.И. Двухосный антиферромагнетик в наклонном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Скиданенко В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 16л.
385897
  Майофис М. Двухпартийная организация и двухпартийная литература? // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 267-309. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Политическое воображение советских писателей и становление позднесоветской культурной парадигмы (конец 1956 - начало 1957 гг.)
385898
  Федоров С.г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
385899
  Федоров С.Г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.Г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
385900
  Данилов С.Ю. Двухпартийная система Канады / С.Ю. Данилов. – Москва : Наука, 1982. – 269 с.
385901
  Сергеев С.А. Двухпозиционное регулирование температуры объектов с распределенными параметрами / С.А. Сергеев. – М., 1975. – 97с.
385902
  Клюев А.С. Двухпозиционные автоматические регуляторы и их настройка / А.С. Клюев. – М., 1967. – 104с.
385903
  Алексеев А.С. Двухпозиционный регулятор температуры с зоной опережения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. С.; ГГУ, радиофиз. фак. – Горький, 1955. – 4л.
385904
  Масларов Иван Двухпозиционный функционально-частотный прибор для автоматического регулирования. / Масларов Иван. – М., 1963. – 14с.
385905
  Тарунин Е.Л. Двухполевой метод решения задач гидродинамики вязкой жидкости / Е.Л. Тарунин. – Пермь, 1985. – 87с.
385906
  Кулик А.Н. Двухсвязные пластинки с подкрепленным краем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулик А.Н.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
385907
  Кадыров Т.М. Двухсердечниковые феррорезонансные преобразователи числа фаз и стабилизаторы : Автореф... канд.техн.наук: / Кадыров Т.М.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
385908
  Будюк Л.Ф. Двухслойные вакуумные цинк-алюминевые и оловянно-кадмиевые покрытия на стали : Автореф... канд. техн.наук: / Будюк Л. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1970. – 15л.
385909
  Самсонова Галина Тимофеевна Двухслойные магнитные пленки с перпендикулярной анизотропией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Самсонова Галина Тимофеевна; Ин-т физики. Сиб. отд. АН СССР. – Красноярск, 1977. – 20л.
385910
  Лапин А.В. Двухсолойные разностные схемы для квазилинейных пароболических уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапин А. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
385911
  Ваврух М.В. Двухсортная система взамодейсвующих заряженных частиц в методе смещения и коллективных переменных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Ваврух М.В.; МВ и ССО УССР. – Львов, 1972. – 14л.
385912
  Окунева Л.С. Двухсотлетие начала Войны за независимость и столетие Революции 1910 года в Мексике // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-3864
385913
  Бреев В.В. Двухсотлетие Полтавской победы (1709-1909) : [Очерк для учащихся мл. возраста В.В. Бреева]. – Киев : тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – е 31 с. ил., портр., пл. – Авт. указан на 3-й с. текста
385914
   Двухсотлетие русской гражданской азбуки 1708-1908 г.. – Москва : Синодальная Типография, 1908. – 21 с.
385915
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
385916
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
385917
  Молин В.А. Двухстворчатые листоногие ракообразные Верхней Перми и Нижнего Триаса севера Европейской части СССР и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Молин В.А.; Перм. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1967. – 23л.
385918
  Абрамов И.И. Двухсторонка : стихи и баллады / И.И. Абрамов. – Пермь : Книжное издательство, 1964. – 64 с.
385919
  Куавцев Владимир Владимирович Двухсторонние оценки критических нагрузок в задачах устойчивости упругих стержней и пластин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Куавцев Владимир Владимирович ; Механико-матем. фак-т. – Москва, 1979. – 15 с.
385920
  Сахобов О. Двухсторонние оценки характеристик надежности восстановливаемых систем / О. Сахобов, А.Д. Соловьев; Отв. ред. Сираждинов. – Ташкент : Фан, 1983. – 64с.
385921
  Жеенбаев Ж.Ж. Двухструйный плазматрон / Ж.Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе : Илим, 1983. – 203 с.
385922
  Пузанков Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов / Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.3-11. – ISSN 0869-3617
385923
  Колесов В. Двухступенчатое высшее образование: 15 аргументов "за" / В. Колесов // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1726-667Х
385924
   Двухтомное издание, посвященное 80-летнему юбилею академика НАПрН Украины Я. Н. Шевченко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 337-340
385925
  Власов В.Г. Двухтысячелетие христианства и его распространение на Руси / В.Г. Власов. – Москва, 1992. – 62с.
385926
   Двухуровенная модель общей циркуляции атмосферы Минца-Аракавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 239с.
385927
  Мельник А.Г. Двухуровневая модель финансирования развития высоких технологий в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 9 (638). – C. 66-75. – ISSN 0131-7741


  На основе анализа структуры источников финансирования научной и инновационной деятельности представлена модель финансирования развития высоких технологий, характеризующаяся доминирующей динамикой инвестиций в общем объеме финансирования инновационной ...
385928
  Дружилов С.А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 51-58. – ISSN 0869-561Х


  Приступая к введению многоуровневой системы высшего образования в России, важно понимать, что она собой представляет и как построена в странах, для которых является традиционной.
385929
  Квадрициус Н.В. Двухуровневая система высшего образования: оценка с позиций теории человеческого капитала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 151-156. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
385930
  Журавлев Е.Ф. Двухфазное жидкое состояние в трехкомпонентных системах : Автореф... докт. хим.наук: / Журавлев Е. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Пермь, 1963. – 45л.
385931
   Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с частицами. – Москва, 1980. – 176 с.
385932
  Голованенко С.А. Двухфазные низколегированные стали / С.А. Голованенко, Н.М. Фонштейн. – Москва, 1986. – 206 с.
385933
  Пиоро Л.С. Двухфазные термосифоны и их применение в промышленности. / Л.С. Пиоро, И.Л. Пиоро. – К., 1988. – 136с.
385934
   Двухфазные течения в соплах. – Москва, 1990. – 69 с.
385935
  Дейч Е М. Двухфазные течения в элементах теплоэнергетического оборудования / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – М, 1987. – 326с.
385936
  Хушматов Ш. Двухфазный кардиотропный эффект алкалоида аяцина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены механизмы действия дитерпеноидного алкалоида аяцина на ионные каналы сердечной мышцы крысы. У статті розглянуто механізми дії дітерпеноїдного алкалоїда аяціна на іонні канали серцевого м"яза щура. А study of the mechanism of ...
385937
  Зима В.Г. Двухфотонная генерация частиц в андронных столкновениях / В.Г. Зима. – К., 1973. – 23 с.
385938
  Гитис Пузонас Двухфотонная спектроскопия широкозонных кислородсодержащих полупроводников Bi12GeO20, Bi12SiO20, Bi12TiO20 и PbMoO4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гитис Пузонас; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1991. – 20л.
385939
  Меледин Г.В. Двухфотонное рождение частиц и приближение эквивалентных фотонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Меледин Г.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый Совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1972. – 8л.
385940
  Петрунькин В.А. Двухфотонные взаимодействия элементарных частиц при малых энергиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петрунькин В.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1965. – 11л.
385941
  Давыдкин Виктор Алексеевич Двухфотонные процессы в двухатомных гомеополярных молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Давыдкин Виктор Алексеевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
385942
  Тер-Антонян Двухфотонные процессы образования андронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Антонян В. М.; ОИЯИ, 2-6959, Ла. теор. физ. – Дубна, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
385943
  Поликанов В.С. Двухфотонные процессы с возбуждением произвольной оболочки водородоподобного атома / В.С. Поликанов. – Л, 1972. – 10с.
385944
  Спиваковский В.М. Двухходовки Спиваковского : бизнес-биография эпохи перестройки : интимный мир бизнеса - богатый и обнаженный. Откровенно о тайном / [авт. кн. (текст и фото ) В.М. Спиваковский]. – Киев : [б. и.], 2006. – 255, [1] с. – Вып. дан. укр.: Гроші! Влада! Слава! Двоходівки Співаковського. Бізнес-біографія епохи перебудови. – (Деньги! Власть! Слава!). – ISBN 966-96675-0-X
385945
  Каверин В.А. Двухчасовая прогулка / В.А. Каверин. – Москва, 1979. – 254 с.
385946
  Синюков Ю.М. Двухчастичные лептон-адронные процессы в релятивистской модели кварков : Автореф. дис. ... физ.-мат. канд. наук : 01.04.02 / Синюков Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
385947
  Каменев Ю.Е. Двухчастотная генерация в HCN- лазере / Ю.Е. Каменев, Е.М. Кулешов, А.Н. Лебеденко. – Харьков, 1983. – 21с.
385948
  Азизов Эдик Омерович Двухчастотный метод в спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса ядер азота и его применение для исслдеования твердых телкомплексов гексаметилентетрамина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Азизов Эдик Омерович ; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 32 с.
385949
  Карбованцев М.И. Двухэлектронные процессы переразрядки и распада атмных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карбованцев М. И.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
385950
  Тавровский Ю.В. Двухэтажная Япония: две тысячи дней на Японских островах. / Ю.В. Тавровский. – Москва : Политиздат, 1989. – 285с.
385951
  Скирюк Дмитрий Двухэтажный мат // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 106-109 : фото
385952
  Ведель Я.И. Двухэтапный метод с расхождением Брэгмана для решения вариационных неравенств / Я.И. Ведель, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (129). – С. 18-27. – ISSN 0868-6912
385953
  Ведель Я.И. Двухэтапный проксимальный алгоритм для задачи о равновесии в пространстве Адамара / Я.И. Ведель, В.В. Семёнов, Л.М. Чабак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 2. – C. 7-14. – ISSN 1025-6415
385954
  Шаганян Б.Л. Двуцветная фотометрия полуправильных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шаганян Б.Л. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 8 с.
385955
  Русина М.И. Двучленные диалогические единства в современной французской речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Русина М.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
385956
  Черевков В.Д. Двушка, дарящая звезды. / В.Д. Черевков. – Запорожье, 1962. – 188с.
385957
  Маринеску Д.И. Двуязычие -- фактор сближения социалистических наций и народностей. / Д.И. Маринеску. – Кишинев, 1975. – 148с.
385958
  Михайлов М.М. Двуязычие (принципы и проблемы) : из курса лекций по языкознанию / М.М. Михайлов ; МВ и ССО РСФСР ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 1969. – 136 с.
385959
  Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1984. – 80с.
385960
   Двуязычие и контрастивная грамматика.. – Чебоксары, 1987. – 120,1с.
385961
  Ахунзянов Э.М. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция / Ахунзянов Э.М. – Казань : Издательство Казанского университета, 1978. – 189 с. – Библиогр.: с. 176-188
385962
  Закирьянов К.З. Двуязычие и национальная школа / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1991. – 75с.
385963
  Логожева Е.Ю. Двуязычие как синоним культуры // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
385964
  Минасова К.Р. Двуязычие как способ культурной интеграции этнических меньшинств в многонациональном обществе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.49-56. – ISSN 0132-1625
385965
   Двуязычие: и взаимовлияние языков.. – Чебоксары, 1990. – 107с.
385966
   Двуязычие: типология и функционирование.. – Казань, 1990. – 133,1с.
385967
  Девель Л.А. Двуязычная лексикография: алгоритм описания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 84-90. – Бібліогр.: с. 88-90 (62 назви). – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 1). – ISSN 1813-1921
385968
  Сукаленко Н.И. Двуязычные словари и вопросы перевода / Н.И. Сукаленко. – Х., 1976. – 153с.
385969
  Паликова О. Двуязычный словарь и функционально значимые связи слова / Оксана Паликова. – Тарту : [б. и.], 2007. – 140 с. + Приложение: с. 121-130. – Библиогр.: с. 107-120. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 18). – ISBN 978-9949-11-642-3; 978-9949-11-643-0
385970
  Бренер Семен Ефимович Двхуровневое приближение в уравнениях Фадеева-Хана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бренер Семен Ефимович; Ин-т ядерной физики АН республики Узбекистан. – Ташкент, 1993. – 15л.
385971
  Данілов Д. Дгьяна: сотеріологічна гносеологія в текстах "хатха-йоги" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-14. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Дхьяна в период "хатха-йоги" приобретает новые оттенки смысла и меняет свою значимость. В текстах четко фо- рмулируется возможность практиковать дхьяну вне зависимости от принадлежности к разным религиозно- философским течениям Индии. Дхьяна ...
385972
  Вашков В.И. ДДТ и его применение / В.И. Вашков. – Москва, 1955. – 268 с.
385973
  Мельников Н.Н. ДДТ. Химические свойства и применение / Н.Н. Мельников. – М.-Л., 1950. – 120с.
385974
  Томенко М. Де багато няньок, там дитя каліка // Українське слово, 2003. – 25-31 грудня


  Ситуація в укр. телерадіоефірі
385975
  Ільїн О. Де бере початок українська поезія Берестейщини // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 30.05 - 5.06 (№ 21). – С. 5
385976
  Липківська А. Де беруться сюжети : проблемна стаття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103. – ISSN 0130-321Х
385977
  Чорній Г. Де була столиця гунів? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 12). – С. 6
385978
  Кравець О. Де в людини дім? : роман / О. Кравець. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 557 с.
385979
  Давиденко Я.І. Де веселка воду п"є : оповідки полтавської тітки / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1979. – 102 с.
385980
  Ільченко Володимир Де взялися слов"яни на українській землі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 24-27 : фото
385981
  Луговий В. Де взяти гроші на науку бідному університету в небагатій країні? Роздуми дослідника та вболівальника вищої освіти і науки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5 -12 листопада (№ 47). – С. 6-7
385982
  Коноваленко Ю. Де взяти гроші на освіту або Які країни стануть завтра освітніми гігантами? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
385983
  Яремчук Андрій Де взяти самоповаги // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 0868-9644
385984
  Чередниченко В.І. Де ви, брати по розуму? / В.І. Чередниченко, І.С. Астапович. – К., 1971. – 48с.
385985
  Савчук Антон Де витає козацький дух : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 162 : Фото
385986
  Шилов Ю. Де витоки, твої козацтво? // ПерсонаL : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 4 (152). – С. 42-50. – ISSN 0868-8893


  Нартський епос про коріння наші: єгиптяни, шумери, арії, готи, індійці, кіммерійці, скіфи...
385987
  Катаєва М. Де виховується еліта нації // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 40). – С. 2


  Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткував 25-річчя. На урочистостях в Театрі Франка зібралися вчителі, випускники та друзі навчального закладу, серед яких високопосадовці, діячі культури, науки і освіти.
385988
   Де відзначити Новий рік: Казка наяву в "Шале Грааль" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 12 : фото
385989
  Птахів Семен Де відпочивати дешевше? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
385990
   Де відпочиватимемо? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Профспілковий комітет університету заздалегіть подбав про літній відпочинок студентів та співробітників.
385991
  Птахів Семен Де відпочинок дешевше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
385992
  Страшко А.С. Де Ворскла хлюпоче : поезії / А.С. Страшко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 72 с.
385993
  Вюрмсер Андре Де Голль его сообщники / Андре Вюрмсер ; пер. с фр.Рубинина ; Под ред. Е. Владимирова ; Вступ. ст. П. Вишнякова. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 180 с.
385994
  Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти = De Gaulle et les gaullistes sur la voie au pouvoir : к 100-летию со дня рождения Ш. де Голля, 1980-1990 / Арзаканян М.Ц. – Москва : Высшая школа, 1990. – 236 с. – Библиогр.: с. 197-221. – (Библиотека историка)
385995
  Болгова О.В. Де Голль и проблема экономического возрождения Франции. 1944-1946 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-93. – ISSN 0130-3864
385996
  Соколов В.А. Де Голль и США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-88. – ISSN 0321-2068


  Вийшла книга Марини Арзаканян про Шарля де Голя : Голль (Gaulle), Шарль де (1890 - 1970), французький державний діяч, 1959 - 1969 - президент Франції
385997
  Борисов Ю.В. Де Голль и США : 40-60-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-48. – ISSN 0130-3864


  Шарль де Голль (фр. Charles de Gaulle, 1890—1970) — французький військовий і громадський діяч. Під час Другої світової війни став символом французького опору. Перший президент Пятої Республіки (1959—1969)
385998
  Дем"ян Л.В. Де гори Карпати / Л.В. Дем"ян. – К., 1985. – 437с.
385999
  Пономарчук Д. Де дороговказ на Брусилів? Роздуми та спогаданки з приводу Огієнківської премії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 6


  Автор вважає, що "...було б доречно надати Огієнківській премії статус національної". Адже Іван Огієнко був і митрополітом УАПЦ Іларіоном.
386000
  Вєвюрка А. Де є корона нашого Галицького короля Лемківщини? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 30 червня (№ 26). – С. 8. – ISSN 0027-8254
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,