Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
385001
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
385002
  Скорик Б. "Дороге і важливе" від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Презентація книжки спогадів Івана Дзюби "Не окремо взяте життя"
385003
  Гажа Т. "Дороги вольні і невольні" Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 144-150. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
385004
  Магурчак А. "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється участь українського державного діяча А. Жука в роботі віденської Всеукраїнської Національної Ради. Показані перепитії обговорення найважливіших питань на засіданнях ВНР за участю А. Жука. В публикации освещает участие ...
385005
  Аксентов Ю.Д. "Дорогие камни" в культуре Древней Руси (по памятникам прикладного искусства и литературы 11-15 вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Аксентов Ю.Д.; Аксентон Ю.Д.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1974. – 26л.
385006
  Миронов Г.М. "Дорогой наш Глеб Иванович..." / Г.М. Миронов. – Тула, 1970. – 286с.
385007
  Єфремов С. "Дорогою ціною". Ясній пам"яті Володимира Шульгина // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 114. – ISBN 978-966-2133-35-6
385008
  Оболенский В. "Дорожная карта" реформирования международной торговой системы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 10-18. – ISSN 0131-2227
385009
  Пестушко Валерий "Дорожные знаки" рыб : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 53
385010
  Менделе-Мойхер Сфорим "Дос виншфингерл" / Менделе-Мойхер Сфорим : Культур-лига, 1927. – 214 с.
385011
  Сотиріу Д. [Доручення / Дидо Сотиріу. – 32-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0005-9
385012
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
385013
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Р.М. Эсенов. – Москва, 1984. – 263 с.
385014
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
385015
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
385016
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
385017
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
385018
   Дорогами дружбы. – Москва, 1981. – 46с.
385019
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
385020
   Дорогами дружбы. – Москва, 1986. – 40 с.
385021
   Дорогами дружбы. – Москва, 1987. – 42 с.
385022
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы / О.А. Баканидзе. – Тбилиси, 1989. – 461с.
385023
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
385024
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы: (Очерки). / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143с.
385025
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
385026
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
385027
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
385028
  Барский Л.М. Дорогами жизни : рассказы / Л.М. Барский; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
385029
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с.
385030
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
385031
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
385032
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
385033
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
385034
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
385035
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
385036
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
385037
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
385038
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
385039
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
385040
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
385041
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
385042
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
385043
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
385044
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
385045
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
385046
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
385047
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
385048
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 368с.
385049
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
385050
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
385051
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200с.
385052
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
385053
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
385054
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
385055
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – М., 1968. – 56с.
385056
  Никитенко А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Никитенко, Г.И. Кирсанов. – Донецк, 1980. – 24с.
385057
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
385058
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – М., 1984. – 176с.
385059
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
385060
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв. / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
385061
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
385062
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
385063
   Дорогами отцов. – Москва, 1972. – 335с.
385064
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
385065
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
385066
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
385067
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
385068
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
385069
  Соболевв Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболевв. – М, 1944. – 64с.
385070
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
385071
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
385072
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
385073
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
385074
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
385075
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
385076
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
385077
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
385078
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
385079
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
385080
  Драгунский Д.А. Дорогами подвигов. / Д.А. Драгунский. – М., 1968. – 64с.
385081
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва, 1977. – 160 с.
385082
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
385083
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
385084
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
385085
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
385086
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
385087
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
385088
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
385089
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
385090
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
385091
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
385092
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
385093
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
385094
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – М., 1984. – 192с.
385095
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
385096
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва, 1982. – 208с.
385097
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
385098
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
385099
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків / О.І. Бакін. – Ужгород, 1975. – 127с.
385100
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
385101
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
385102
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
385103
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
385104
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54с.
385105
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
385106
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
385107
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
385108
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
385109
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
385110
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
385111
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
385112
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
385113
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
385114
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
385115
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
385116
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
385117
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
385118
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
385119
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
385120
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
385121
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
385122
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / М. Турсун-заде. – Москва, 1963. – 32 с.
385123
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / М. Турсун-заде. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 48 с.
385124
  Бакбергенов С. Дорогая моя мама / С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1966. – 300 с.
385125
  Смирнов С.В. Дорогая моя провинция / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1979. – 223с.
385126
  Молчанов-Сбириский Дорогая моя Сибирь / Молчанов-Сбириский. – Иркутск, 1959. – 155с.
385127
  Лисянский М.С. Дорогая моя столица / М.С. Лисянский. – М, 1977. – 160с.
385128
  Панченко А. Дорогая наша гривня. 20 лет нацвалюте // Сегодня. – Киев, 2016. – 2-4 сентября (№ 164). – С. 28-29
385129
   Дорогая наша земля. – Москва, 1967. – 83 с.
385130
  Крупенников И.А. Дорогая природа Молдавии / И.А. Крупенников. – М, 1982. – 167с.
385131
  Вигдорова Ф.А. Дорогая редакция / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1963. – 136с.
385132
  Воропай А.В. Дорогая сигарета / А.В. Воропай. – Москва, 1986. – 64с.
385133
  Коротовский М.П. Дорогая улыбка / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1977. – 30с.
385134
  Воскресенська З. Дороге ім’я / З. Воскресенська. – Київ, 1983. – 48с.
385135
  Маркуша А. Дороге нет конца : рассказы / А. Маркуша. – Москва, 1963. – 239 с.
385136
  Кожевников Н.Н. Дороге нет конца / Н.Н. Кожевников. – Свердловск, 1968. – 388с.
385137
  Белкина М.О. Дороге нет конца. / М.О. Белкина. – М., 1965. – 142с.
385138
   Дороги-радуги. – Саратов, 1964. – 92с.
385139
  Сенченко І.Ю. Дороги - близькі й далекі : повість та оповідання / Сенченко І.Ю. ; [ іл. Михайлюк А. ]. – Київ : Веселка, 1965. – 159 с. : іл.
385140
  Бытовой С.М. Дороги / С.М. Бытовой. – М.-Л., 1931. – 103с.
385141
  Мейзфильд Д. Дороги : [Літературна сторінка] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 9 травня (№ 14). – С. 3
385142
  Почивалин Н.М. Дороги / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1954. – 104с.
385143
  Пилипенко М.М. Дороги / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1955. – 104с.
385144
  Отаров К.С. Дороги : стихи / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 111 с.
385145
  Петров Ю.Д. Дороги / Ю.Д. Петров. – Йошкар-Ола, 1959. – 86с.
385146
  Стрілець О.О. Дороги : поезії / О.О. Стрілець. – Київ, 1960. – 52с.
385147
  Глотов В.И. Дороги / В.И. Глотов. – Львов, 1962. – 62с.
385148
  Вилкомир Л.В. Дороги / Л.В. Вилкомир. – Москва, 1964. – 80с.
385149
  Титов Василий Сергеевич Дороги : очерки / Титов Василий Сергеевич. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1966. – 336 с.
385150
  Романенко А.С. Дороги / А.С. Романенко. – Донецк, 1966. – 55с.
385151
  Хухашвили Г.М. Дороги : народная драма / Г.М. Хухашвили. – Москва : Искусство, 1968. – 80 с.
385152
  Софронов А.В. Дороги / А.В. Софронов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 365с.
385153
  Барвиш Б.Я. и др. Дороги / Б.Я. и др. Барвиш. – Свердловск, 1975. – 296с.
385154
  Ананко А.С. Дороги / А.С. Ананко. – Волгоград, 1975. – 79с.
385155
  Васильев Ф.И. Дороги : кн. стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 287 с.
385156
  Шогенцуков А.О. Дороги / А.О. Шогенцуков. – М., 1981. – 248с.
385157
   Дороги. – Москва, 1982. – 150с.
385158
  Звірик А.П. Дороги : повість, оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1983. – 152 с.
385159
  Ильина Н.И. Дороги / Н.И. Ильина. – М., 1983. – 335с.
385160
  Селютина Л.Я. Дороги / Л.Я. Селютина. – Одесса, 1984. – 271с.
385161
  Утков В.Г. Дороги "Конька-Горбунка". / В.Г. Утков. – М., 1970. – 112с.
385162
   Дороги / Roads: Stories by Soviet Writers : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на английском языке. – 2-е. – Москва : Русский язык, 1983. – 158с.
385163
  Алешко А.А. Дороги без следов / А.А. Алешко. – Минск, 1972. – 280с.
385164
  Колесниченко В.Т. Дороги белых журавлей / В.Т. Колесниченко. – Саратов, 1989. – 248с.
385165
  Шумаров Г.М. Дороги бортхирурга Басова / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1988. – 510с.
385166
  Плахтін І.О. Дороги в безсмертя / І.О. Плахтін. – Сімферополь, 1977. – 142с.
385167
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах / Н.Г. Дворцов. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1968. – 630 с.
385168
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул
1. – 1959. – 268с.
385169
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Новосибирск
1. – 1959. – 284с.
385170
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1964. – 328с.
385171
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1981. – 321с.
385172
  Голобородько Ю.К. Дороги в грозах : документальна повість / Ю.К. Голобородько. – Київ : Молодь, 1976. – 151 с.
385173
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1958. – 64с.
385174
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1959. – 127с.
385175
  Мусатов А.И. Дороги в жизнь / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 64с.
385176
  Крашенинников А.Н. Дороги в лучшие пространства / А.Н. Крашенинников. – М., 1990. – 382с.
385177
  Райнов Б. Дороги в никуда / Б. Райнов. – София, 1967. – 223с.
385178
  Кристианс Ф.В. Дороги в Россию / Ф.В. Кристианс. – М, 1990. – 276с.
385179
  Охотников Дороги вглубь / Охотников, Д. – М., 1950. – 216с.
385180
  Дручин С И. Дороги ведут в Сантарес. / С И. Дручин, . – Чебоксары, 1978. – 128с.
385181
  Юрьев Е.П. Дороги ведут к людям / Е.П. Юрьев. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 118 с.
385182
  Никитин А.Л. Дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1980. – 527 с.
385183
  Моложавенко С В. Дороги вели в Прагу / С В. Моложавенко, . – Х., 1985. – 181с.
385184
   Дороги верности. – Прага, 1981. – 71с.
385185
  Кондратьев З.И. Дороги войны / З.И. Кондратьев. – М, 1968. – 357с.
385186
  Минковский А. Дороги воспоминаний. / А. Минковский. – М., 1967. – 208с.
385187
  Шерешевский Л.В. Дороги дальние / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1958. – 72 с.
385188
  Жуковский В.С. Дороги дальние / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1967. – 168с.
385189
  Северов П.Ф. Дороги дальние / П.Ф. Северов. – К., 1975. – 239с.
385190
  Уяр Хведер Дороги дальние и близкие : повести, путевые очерки : пер. с чуваш. / Федор Уяр. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1987. – 254 с. – В вып. дан. авт.: Уяр Федеор Ермилович
385191
  Шеремет М.С. Дороги дальні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1960. – 180 с.
385192
  Шапошникова Л.В. Дороги джунглей / Л.В. Шапошникова. – М., 1968. – 294с.
385193
   Дороги до братів. – Київ, 1973. – 235 с.
385194
   Дороги до братів : Нариси, публіцистика. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 234с.
385195
  Забашта Л.В. Дороги дружби : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1953. – 144 с.
385196
  Егорова Л.П. Дороги дружбы / Л.П. Егорова. – Черкесск, 1969. – 160с.
385197
  Лихарев Б.М. Дороги дружбы. / Б.М. Лихарев. – Л., 1954. – 220с.
385198
  Эренбург И.Г. Дороги Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 148с.
385199
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
385200
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
385201
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
385202
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
385203
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
385204
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
385205
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
385206
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
385207
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
385208
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
385209
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – М., 1955. – 208с.
385210
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
385211
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
385212
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова; пер. с узб. Н.Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
385213
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
385214
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
385215
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1968. – 308с.
385216
  Апресян В.З. Дороги и годы / В.З. Апресян. – Москва, 1965. – 448с.
385217
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
385218
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
385219
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
385220
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
385221
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
385222
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
385223
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы / К. Артыкбаев. – Фрунзе, 1972. – 79с.
385224
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
385225
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – М., 1988. – 590с.
385226
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – М., 1991. – 654с.
385227
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
385228
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
385229
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
385230
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
385231
  Богданов-Березовский Дороги искусства / Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка
Кн. 1. – 1971. – 280 с.
385232
   Дороги испытаний. – Калинин, 1963. – 191с.
385233
  Зорин М. Дороги истории / М. Зорин. – Рига, 1960. – 164с.
385234
  Зиль А. Дороги і храми Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 8


  Князь-будівничий - душа всієї Руської землі.
385235
  Ивановский М.П. Дороги к звездам / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 264 с.
385236
  Фрадкин Б.З. Дороги к звездам / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 376с.
385237
  Харитонова А.Л. Дороги к людям / А.Л. Харитонова. – Москва, 1981. – 223 с.
385238
  Ткаченко В.М. Дороги к людям. / В.М. Ткаченко. – М., 1977. – 383с.
385239
  Акулинин В.И. Дороги к сердцу / В.И. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1963. – 48 с.
385240
  Земной В.П. Дороги к солнцу / В.П. Земной. – Казань, 1947. – 153с.
385241
   Дороги к храму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 50-51 : фото
385242
  Тюгель Ханна Дороги к центру сознания : тема номера / Тюгель Ханна, Килмейер Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
385243
  Аникин Андрей Дороги как частный случай бездорожья : chart // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 38-47 : Фото
385244
  Гиффорд Р. Дороги Китая : Путешествие в одиночку вглубь страны : проза : фрагменты книги / вступление Силаковой Светланы о Робе Гиффорде // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-142. – ISSN 1130-6545


  Гиффорд - радиожурналист, тяготеет к четким формулам и незамысловатым схемам - он привык писать так, чтобы легко воспринималось на слух. Но, как он сам подчеркивает, ни один журналист не в силах рассказать о Китае занудно, даже если очень захочет, и ...
385245
  Поліщук А.С. Дороги кличуть / А.С. Поліщук. – Львів, 1960. – 32 с.
385246
   Дороги кличуть в похід : туристські маршрути по Київщині. – Київ, 1962. – 64 с.
385247
  Варваринец М.В. Дороги красных следопытов. / М.В. Варваринец. – Ужгород, 1984. – 142с.
385248
   Дороги Крыма // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 49-51 : фото
385249
  Хавпачев Х.Х. Дороги лежат на земле / Х.Х. Хавпачев. – Нальчик, 1973. – 320с.
385250
  Доценко Р. Дороги Леоніда Лимана // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 80-85. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
385251
  Пидсуха А.Н. Дороги лет моих / А.Н. Пидсуха. – М, 1968. – 87с.
385252
  Базоркин И.М. Дороги любви : киноповесть / И.М. Базоркин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 99 с.
385253
  Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова / К.С. Карташева. – Москва : Мысль, 1981. – 56с.
385254
  Львов Анатолий Дороги Марии Дагмар : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 170-177 : Іл.
385255
  Хромушин Г.Б. Дороги мечты / Г.Б. Хромушин. – М, 1982. – 320с.
385256
  Рядченко И.И. Дороги мира / И.И. Рядченко. – К., 1950. – 80с.
385257
  Сирота Н.А. Дороги мира и войны / Н.А. Сирота. – Симферополь, 1987. – 206с.
385258
  Аврамчик М. Дороги моего края / М. Аврамчик. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 127 с.
385259
  Будаев Д.И. Дороги моей памяти. / Д.И. Будаев. – Москва, 1989. – 237с.
385260
  Кузнецов Г.М. Дороги мои люди / Г.М. Кузнецов. – Якутск, 1965. – 36с.
385261
  Иванченко А.С. Дороги мужества / А.С. Иванченко. – М, 1964. – 32с.
385262
  Задорожній Олег Дороги на Вифлеем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 92-101 : фото
385263
  Борисов А.Ю. Дороги на Эльбу / А.Ю. Борисов. – М., 1981. – 64с.
385264
   Дороги над водой. – Москва, 1987. – 47с.
385265
  Назаров В.А. Дороги надежд / В.А. Назаров. – М., 1982. – 304с.
385266
  Кондратенко В.А. Дороги наступления / В.А. Кондратенко. – Киев, 1953. – 95с.
385267
  Елаховский С.Б. Дороги начинаются в юности / С.Б. Елаховский, А.В. Седов. – Москва, 1961. – 176с.
385268
  Сигунов П.Н. Дороги начинаются с тропинки / П.Н. Сигунов. – Ленинград, 1964. – 233с.
385269
  Эльяшев Э.С. Дороги нашего века / Э.С. Эльяшев. – М, 1976. – 87с.
385270
  Овечкин В. Дороги наши разведенные / Валентин Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 632 с.
385271
  Чешкова Л.А. Дороги не кончаются : пособ. для учащихся / Л.А. Чешкова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с.
385272
  Рубанович А.Л. Дороги не кончаються. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1966. – 176с.
385273
  Белаш А.В. Дороги Нестора Махно / А.В. Белаш, В.Ф. Белаш. – К., 1993. – 591с.
385274
  Озеров Л.А. Дороги новый поворот / Л.А. Озеров. – М.-Л., 1965. – 173с.
385275
  Прилуцкий Л.Д. Дороги открыты всем / Л.Д. Прилуцкий. – М, 1976. – 224с.
385276
  Воронько П.М. Дороги памяти : Стихи, поэмы / П.М. Воронько; Пер. с укр. В. Корнагин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 126 с.
385277
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1979. – 223 с.
385278
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1989. – 223 с.
385279
  Онищенко О. Дороги песни / О. Онищенко. – Магадан, 1959. – 75с.
385280
  Бабаджанян А.Х. Дороги Победы / А.Х. Бабаджанян. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1981. – 302с. – (Военные мемуары)
385281
  Мушник С.М. Дороги поколения : поэмы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
385282
  Месхи С И. Дороги родные. / С И. Месхи. – Тбилиси, 1957. – 176с.
385283
  Павловская А.В. Дороги России - судьба России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 34-50. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается место и роль дороги в культуре и общественной жизни России, своеобразие отношения к дорожной теме в стране, некоторые вечные проблемы русской истории, а также стереотипы восприятия русской жизни иностранными наблюдателями. ...
385284
  Ганина М.А. Дороги России / М.А. Ганина. – М., 1981. – 300с.
385285
  Снегова И.А. Дороги сердца / И.А. Снегова. – Ереван, 1963. – 142с.
385286
  Молчанов И. Дороги сердца / И. Молчанов. – Москва, 1984. – 128 с.
385287
  Новиков И.Г. Дороги скрестились в Минске : докум. повесть / И.Г. Новиков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 434 с.
385288
  Львов Б.Л. Дороги сокровищ / Б.Л. Львов. – М., 1967. – 70с.
385289
  Секретарюк В.Н. Дороги солдатские. / В.Н. Секретарюк. – Львов, 1986. – 71с.
385290
  Шаповал М.Т. Дороги співають : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1955. – 112 с.
385291
  Расулова А.Л. Дороги сходятся : Повесть / А.Л. Расулова, С. Суплатович. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с.
385292
  Коршунов И.И. Дороги сходятся в райкоме... / И.И. Коршунов. – М., 1969. – 112с.
385293
  Крыжицкий Г.К. Дороги театральные. / Г.К. Крыжицкий. – М., 1976. – 319с.
385294
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
1. – 1959. – 367с.
385295
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1962. – 407с.
385296
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1967. – 639с.
385297
  Отаров К.С. Дороги утра : стихи и поэма / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 140 с.
385298
  Симон К. Дороги Фландрии // Изменение - Мишель Бютор / Бютор Мишель. – Москва, 1983. – С. 237-352
385299
   Дороги храбрых. – Донецк, 1967. – 232 с.
385300
   Дороги Чионгшону. – Киев, 1984. – 154 с.
385301
  Александров А.М. Дороги шли через войну / А.М. Александров. – Москва, 1987. – 160с.
385302
  Волин П.Г. Дороги электричества / П.Г. Волин, Р.М. Лакерник. – Москва, 1964. – 48с.
385303
  Бузинник О.С. Дороги юних. / О.С. Бузинник. – Киев, 1968. – 100с.
385304
  Сокол В. Дороги юности / В. Сокол. – Ярославль, 1964. – 96с.
385305
   Дороги юности. – Москва, 1988. – 142с.
385306
  Карасаев Ю.И. Дороги, встречи, друзья / Ю.И. Карасаев. – Ташкент, 1981. – 391с.
385307
  Шубин П.Н. Дороги, годы, города. / П.Н. Шубин. – М,, 1949. – 128с.
385308
  Хасанов М.М. Дороги, дороги / М.М. Хасанов. – Казань, 1970. – 214с.
385309
  Прилежаева М.П. Дороги, дороги / М.П. Прилежаева. – М, 1980. – 191с.
385310
  Дармодехин В.Г. Дороги, дороги... / В.Г. Дармодехин. – Москва, 1974. – 238с.
385311
  Панько С.І. Дороги, друзі... Нотатки письменника про зустрічі з діячами культури і мистецтва. / С.І. Панько. – Ужгород, 1974. – 135с.
385312
  Калашников Н.К. Дороги, зовущие вдаль / Н.К. Калашников. – Фрунзе : Киргизское гос. уч-пед. издательство, 1961. – 98 с.
385313
  Науменко Г.П. Дороги, зустрічі, друзі / Г.П. Науменко. – К, 1981. – 96с.
385314
  Чаковский А.Б. Дороги, которые мы выбираем / А.Б. Чаковский. – М., 1960. – 110с.
385315
  Туричин И.А. Дороги, которые мы выбираем / И.А. Туричин. – М., 1962. – 128с.
385316
   Дороги, которые мы выбираем. – М.
1. – 1991. – 63с.
385317
  Снегирев В.Н. Дороги, которые нас выбирают / В.Н. Снегирев. – М., 1977. – 72с.
385318
  Аксельрод Э.Л. Дороги, которые нас выбирают : Записки альпиниста / Э.Л. Аксельрод. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 102с.
385319
  Мальков В.А. Дороги, которым нет конца: записки бывшего газетчика / В.А. Мальков. – М., 1987. – 298с.
385320
   Дороги, которыми шёл солдат. – Кишинёв, 1966. – 228с.
385321
  Рыжов В. Дороги, на которых нас обирают : Выход из кризиса, этика, экономика и вопросы к государству / В. Рыжов. – Киев : Хрещатик, 1998. – 56с. – ISBN 5-7707-0290-7
385322
  Бєляєв О.С. Дороги, якими йдемо / О.С. Бєляєв. – К., 1968. – 48с.
385323
  Зарудний М.Я. Дороги, які ми вибираємо : драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1973. – 81 с.
385324
  Генрі О. Дороги, які ми вибираємо та інші оповідання = The roads we take and other stories / О. Генрі ; [пер. з англ. Олександра Гончара]. – Київ : Знання, 2014. – 206 с. – Справж. ім"я авт.: Вільям Сідні Портер. - Загол. обкл.: Дороги, які ми вибираємо. - Сер. засн. 2014 р. – (English Library ) ( Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; № 4). – ISBN 978-617-07-0194-7


  В змісті також: Дари мудреців ; Кімната на горищі ; Жертви любові ; Поліцейський і хорал ; Через двадцять років ; Облудний блиск ; Через кур"єра ; Заправлена лампа ; Маятник ; Заради традиції ; Російські соболі ; Пурпурова сукня ; Втрачений рецепт ; ...
385325
  Обрадович С.А. Дороги. / С.А. Обрадович. – М., 1947. – 202с.
385326
  Кашников М.Ф. Дороги. / М.Ф. Кашников. – Барнаул, 1957. – 250с.
385327
  Серов Н.В. Дороги. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1964. – 177с.
385328
  Решетников Л.В. Дороги: Докум. повести. Путевые очерки. Воспоминания. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1984. – 302с.
385329
  Польская Е.Б. Дорогие адреса. Памятные места Кавказских Минеральных Вод / Е.Б. Польская, Б.М. Розенфельд. – Ставрополь, 1974. – 176с.
385330
  Ленч Л.С. Дорогие гости / Л.С. Ленч. – Москва, 1954. – 196с.
385331
  Воронько П.М. Дорогие друзья / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 112 с.
385332
  ПришвинМ.М Дорогие звери / ПришвинМ.М. – Владивосток, 1971. – 116с.
385333
  Грибачев Н.М. Дорогие земляки / Н.М. Грибачев. – Брянск, 1954. – 152с.
385334
  Коновалов Д.А. Дорогие имена / Д.А. Коновалов. – М., 1984. – 128с.
385335
  Смирнов И.А. Дорогие имена / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1988. – 317 с.
385336
   Дорогие имена, любимые страницы. – Ереван, 1965. – 208 с.
385337
  Максимов Е.К. Дорогие каждому места: памят. места Н.Г.Чернышевского в Саратове. / Е.К. Максимов, Г.П. Муренина. – Саратов, 1979. – 94с.
385338
  Верютин В.И. Дорогие люди-человеки / В.И. Верютин. – Барнаул, 1967. – 35с.
385339
   Дорогие места. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1918. – 175 с.
385340
  Насретдинов Г.Г. Дорогие минуты / Г.Г. Насретдинов. – М, 1957. – 123с.
385341
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1977. – 191с.
385342
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1979. – 187с.
385343
  Фадеев Л.П. Дорогие мои забайкальцы / Л.П. Фадеев. – Иркутск, 1980. – 159с.
385344
  Нечаев М.М. Дорогие мои земляки / М.М. Нечаев. – Саратов, 1979. – 120с.
385345
  Мукимов Ю.М. Дорогие мои земляки / Ю.М. Мукимов. – Ташкент, 1979. – 399с.
385346
  Колотович А.Д. Дорогие мои краснодонцы / А.Д. Колотович, Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1968. – 159с.
385347
  Старков А.Л. Дорогие мои люди / А.Л. Старков. – М., 1961. – 173с.
385348
   Дорогие мои люди. – Москва, 1965. – 32 с.
385349
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – М.-Л., 1946. – 72с.
385350
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Минск, 1981. – 128с.
385351
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – М., 1987. – 254с.
385352
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки : Книга для чтения с комментарием на английском языке (в сокращении) / Л.А. Кассиль. – Москва : Русский язык, 1988. – 112с.
385353
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки: Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – М., 1987. – 382с.
385354
  Николаев И.Н. Дорогие мои саперы / И.Н. Николаев. – М., 1965. – 152с.
385355
  Витченко С.С. Дорогие наши мальчишки. / С.С. Витченко. – Ленинград, 1973. – 216с.
385356
  Майзингер Рольф Дорогие носороги // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 40-46 : фото
385357
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1968. – 87с.
385358
  Грусланов В.Н. Дорогие реликвии / В.Н. Грусланов. – Л., 1985. – 108с.
385359
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1988. – 204с.
385360
  Долинина Н.Г. Дорогие родители! / Н.Г. Долинина. – Л., 1975. – 96с.
385361
  Дворецкий Д.П. Дорогие сердцу имена / Д.П. Дворецкий. – М. : Московский рабочий, 1987. – 141 с.
385362
  Иванов В. Дорогие сердцу места / В. Иванов. – Л., 1969. – 312с.
385363
   Дорогие сердцу места : путеводитель по Вологде и области. – Архангельск, 1979. – 173 с.
385364
  Хренков Д. Дорогие спутники мои / Д. Хренков. – М, 1975. – 309с.
385365
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / С.Ф. Антонов. – Москва : Военное издательство, 1960. – 132с.
385366
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / С.Ф. Антонов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 144с.
385367
  Дробиз Г.Ф. Дорогие черты / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1982. – 223с.
385368
  Хазанович Ю.Я. Дорогие черты. Из записной книжки писателя / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1969. – 54с.
385369
   Дорогий адвокат: по чиїх кишенях вдарить // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.29-31. – ISSN 1726-3077


  Кассаційно - апеляційні інстанції
385370
  Салига Т. Дорогий Віталію Григоровичу! // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 46. – ISSN 0236-1477
385371
   Дорогий образ : [альбом] / [вступ. стаття та упорядкування Г.Л. Коновалова]. – Киев : Мистецтво, 1970. – 88 с. : іл. – Мініатюрне видання
385372
  Панч П. Дорогий подарунок : Повісті, оповідання: Для серед. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1988. – 303 с. – (Шкільна б-ка)
385373
  Корженко С. Дорогий Серьожа, візьми свій рукопис і спусти його в клозет // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 36 (189). – С. 38-41


  Стаття присвячена Сергію Плачинді.
385374
  Орлова Олеся Дорогим гостям - дорогая "оправа" // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 28-31 : фото
385375
  Губерський Л. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Вітання ректора університету Леонідом Васильовичем Губерським всіх університетських ветеранів та їхні родини зі всенародним святом - 66-ю річницею переможного дня - 9 травня 1945 року.
385376
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Текст привітання ветеранів війни з Днем перемоги ректора університету Леоніда Губерського.
385377
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету привітав ветеранів війни з Днем перемоги.
385378
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка вітає ветеранів університету з Перемогою у Другій світовій війні.
385379
  Губерський Л. Дорогі друзі! // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 2. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Про книгу "Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність" (2014 р.).
385380
  Губерський Л. Дорогі друзі! Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Поздоровлення з 64-ю річницею Великої Перемоги.
385381
  Різун В. Дорогі друзі! Шановні колеги! // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 6-7


  Вітання творчого колектива кафедри історії журналістики з 60-річним ювілеєм!
385382
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Ректор університету привітав жінок з днем жіночого свята 8 березня.
385383
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Вітання з святом 8 Березня від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерського.
385384
  Губерський Л.В. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський привітав жінок університету зі святом 8 Березня.
385385
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1


  Вітання ректора з Днем 8-го березня.
385386
  Турчинська А.Ф. Дорогі заповіти / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1958. – 72 с.
385387
  Губерський Л.В. Дорогі колеги! : вітальне слово Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Губерського Л.В. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-595-0
385388
  Семенюк Г.Ф. Дорогі колеги! / вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного eніверситету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-595-0
385389
  Засенко О.Є. Дорогі мої сучасники / О.Є. Засенко. – К., 1983. – 271с.
385390
  Кінах А. Дорогі наші ветерани! // Демокр. Україна, 2005


  Поздоровлення 1-го віце-прем"єр-міністра України із шістдесятою річницею закінчення Другої світової війни, з Днем Перемоги]
385391
  Тимошенко Ю. Дорогі наші ветерани, герої тилу! // Уряд. кур"єр. – 2005. - 6 трав.


  Привітання Прем"єр-миністра України з 60-річчям Дня Перемоги
385392
  Володарський З.М. Дорогі наші жінки : одноактні п"єси / З.М. Володарський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 175 с.
385393
  Слєсаренко О.О. Дорогі обличчя / О.О. Слєсаренко. – К., 1974. – 168с.
385394
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Звернення ректора університету до першокурсників із нагоди вступу до столичного національного університету імені Тараса Шевченка - флагмана освіти та науки в Україні. Вітання та побажання творчих і наукових досягнень.
385395
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1 : фото


  Привітання першокурсникам у дайджест газети "Київський університет".
385396
  Нищук Н.П. Дорогй бессмертия / Н.П. Нищук. – Фрунзе, 1988. – 154с.
385397
  Дергачев А.И. Дорогми Тянь-Шаня / А.И. Дергачев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159 с.
385398
  Горін С.М. Дорогобузький Успіння Пресвятої Богородиці монастир (до середини XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
385399
  Смолій В. Дороговказ - істина. До 65-річчя від дня народження Валерія Солдатенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 173-180. – ISSN 0869-3595
385400
   Дороговказ. – Київ, 1994. – 46 с.
385401
  Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасности // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 159-184. – ISBN 978-966-1513-13-5
385402
  Калашнікова С. Дороговказ для розбудови : інтерв"ю взяв Б.І.Корольов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)


  Національна рамка кваліфікацій України круглий стіл тижневика "Освіта". Інтерв"ю одного з кураторів проекту "Круглого столу" професора Б.І. Корольова з першим заступником директора з наукового-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН України, док. ...
385403
  Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Б. Гаврилишин. – Київ : Основи, 1993. – 238с. – ISBN 5-7707-2019-0
385404
  Гаврилишин Б.Д. Дороговкази в майбутнэ / Б.Д. Гаврилишин. – Київ, 1990. – 205с.
385405
  Хоменко О.Б. Дороговкази правди і краси. / О.Б. Хоменко. – К., 1965. – 48с.
385406
   Дороговцев Анатолій Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 87
385407
  Воскресенская З.И. Дорогое имя / З.И. Воскресенская. – Москва, 1979. – 48с.
385408
  Зумакулова Т.М. Дорогое имя : стихи : [пер. с балкар.] / Танзиля Зумакулова ; [худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 169, [12] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
385409
  Кектеев Э.М. Дорогое мое Приволжье / Э.М. Кектеев. – Элиста, 1966. – 24с.
385410
  Бахревский В.А. Дорогое солнце / В.А. Бахревский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 88 с.
385411
  Чернин М.П. Дорогое чувство. Страницы из заводского дневника / М.П. Чернин. – М., 1949. – 168с.
385412
  Букчин С.В. Дорогой Антон Павлович... . / С.В. Букчин. – Минск, 1973. – 144с.
385413
   Дорогой бессмертия. – М., 1953. – 80с.
385414
  Вершигора П.П. Дорогой бессмертия / П.П. Вершигора. – Москва, 1958. – 48с.
385415
  Струтинский Н. Дорогой бессмертия. / Н. Струтинский. – Львов, 1963. – 242с.
385416
  Струтинский Н. Дорогой бессмертия. Докум. повесть. / Н. Струтинский. – Львов, 1962. – 242с.
385417
  Дмитрин Г.К. Дорогой большого искусства. / Г.К. Дмитрин. – Челябинск, 1963. – 84с.
385418
  Коцюба Г.М. Дорогой борьбы / Г.М. Коцюба. – Москва, 1961. – 387с.
385419
  Поздняков Е.И. Дорогой борьбы / Е.И. Поздняков. – Сыктывкар, 1968. – 63с.
385420
   Дорогой борьбы и славы. – Москва, 1961. – 543 с.
385421
  Иогансон О.Н. Дорогой борьбы. / О.Н. Иогансон. – М, 1963. – 47с.
385422
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1982. – 304с.
385423
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1985. – 272с.
385424
  Привальский В.М. Дорогой Владимир Ильич... / В.М. Привальский. – М, 1964. – 166с.
385425
  Крапчан Б. Дорогой времени / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1963. – 54с.
385426
  Уяр Хведер Дорогой гость : юмористические рассказы : пер. с чуваш. / Уяр Хведер. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1969. – 87 с.
385427
  Степанов Г.Г. Дорогой длинною / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1985. – 416с.
385428
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / А.Н. Вертинский. – Москва, 1990. – 572с.
385429
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / Александр Вертинский ; [ сост. и подг. текста Лидия Вертинская ; предисловие Е. Уварова ]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2006. – 608 с. : илл. – ISBN 5-17-019682-2
385430
  Стеженская Е.И. Дорогой длинною... Воспоминания / Стеженская Е.И. – Київ : О.В. Пугач, 2016. – 83, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-8359-32-3
385431
  Сусеев А. Дорогой доблести : поэма / А. Сусеев. – Элиста : Калмыцкое изд., 1966. – 112 с.
385432
  Ершов Г.А. Дорогой друга / Г.А. Ершов. – Якутск, 1963. – 164 с.
385433
   Дорогой дружбы. – Иркутск, 1971. – 120с.
385434
   Дорогой дружбы. – Иркутск
2. – 1974. – 140с.
385435
  Тихонов Николай Семенович Дорогой дружбы : Переводы и оригинальные стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1978. – 288с.
385436
  Меркушкин Г.Я. Дорогой жизни / Г.Я. Меркушкин. – Саранск, 1962. – 60с.
385437
   Дорогой жизни. – Грозный, 1965. – 228с.
385438
   Дорогой июльского Пленума. – Иркутск, 1979. – 127с.
385439
   Дорогой Леонид Ильич // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 11 (67). – C. 86-91. – ISSN 1818-3948


  Частная жизнь советского вождя Леонида Брежнева
385440
  Хаустов Л.И. Дорогой мира / Л.И. Хаустов. – Л, 1952. – 82с.
385441
  Рябуха Д. Дорогой мира / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1953. – 87с.
385442
   Дорогой мира. – М., 1962. – 240с.
385443
  Миронов А.Е. Дорогой мой подросток! / А.Е. Миронов. – Минск, 1966. – 90с.
385444
  Кэри Д. Дорогой мой Чарли / Д. Кэри. – Л., 1980. – 344с.
385445
  Бялосинская С Н. Дорогой мой человек / С Н. Бялосинская, . – М, 1959. – 76с.
385446
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – М.-Л., 1965. – 664с.
385447
  Аверкин А. Дорогой мой человек / А. Аверкин. – Песенник. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168 с.
385448
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – М., 1967. – 672с.
385449
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Баку, 1981. – 530с.
385450
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1988. – 573с.
385451
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1990. – 414с.
385452
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 624с.
385453
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Минск, 1991. – 605с.
385454
  Грибов Ю.Т. Дорогой мужества / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1959. – 43с.
385455
   Дорогой мужества. – Ленинград, 1964. – 342 с.
385456
   Дорогой мужества. – М., 1988. – 350с.
385457
   Дорогой народного счастья. – Москва, 1977. – 111с.
385458
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья / А.Г. Алексин. – Москва, 1978. – 104 с.
385459
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья / А.Г. Алексин. – Москва, 1978. – 110 с.
385460
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья / А.Г. Алексин. – Москва, 1978. – 104 с.
385461
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья / А.Г. Алексин. – Москва, 1978. – 111 с.
385462
  Иванова Л.М. Дорогой наш человек / Л.М. Иванова. – М, 1965. – 110с.
385463
  Большакова И. Дорогой независимости / И. Большакова. – Москва : Изд-во ИМО, 1961. – 86с.
385464
  Уткин Э.А. Дорогой независимости. / Э.А. Уткин. – М., 1966. – 48с.
385465
  Силаева Маргарита Дорогой Никош. Изображение великого князя Николая Павловича из собрания ГИМ // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 95-98. – ISSN 0235-7089
385466
  Полянский А.Ф. Дорогой огня. / А.Ф. Полянский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 83с.
385467
  Мазуров К.Т. Дорогой Октября - к победе коммунизма / К.Т. Мазуров. – М, 1972. – 32с.
385468
  Гнеушев В.Г. Дорогой отцов / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1960. – 108с.
385469
  Бахницкий С.А. Дорогой отцов / С.А. Бахницкий. – Куйбышев, 1960. – 96с.
385470
   Дорогой отцов. – Ашхабад, 1965. – 216с.
385471
  Гаглоев Н.Д. Дорогой отцов / Н.Д. Гаглоев. – Цхинвали, 1981. – 344с.
385472
  Лобачев М.А. Дорогой отцов / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1982. – 446с.
385473
   Дорогой отцов юность идёт. – Куйбышев, 1968. – 8с.
385474
  Лобачев М. Дорогой отцов. / М. Лобачев. – Сталинград, 1954. – 308с.
385475
  Алиев А.К. Дорогой отцов. / А.К. Алиев. – Махачкала, 1967. – 76с.
385476
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1976. – 382с.
385477
  Коршунов А.Ф. Дорогой отцов. / А.Ф. Коршунов. – М., 1976. – 79с.
385478
  Смирнов В.И. Дорогой отцов. / В.И. Смирнов. – М., 1981. – 256с.
385479
  Нуршаихов А. Дорогой памяти : роман-диалог / А. Нуршаихов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 512 с.
385480
  Молдо Т. Дорогой песен / Т. Молдо. – М., 1960. – 144с.
385481
   Дорогой Победы. – Владивосток, 1985. – 229с.
385482
  Голубев Н.А. Дорогой подарок / Н.А. Голубев. – М., 1956. – 32с.
385483
  Ярынкин В.Г. Дорогой подвига / В.Г. Ярынкин. – Краснодар, 1960. – 76с.
385484
   Дорогой подвига народного. – М., 1970. – 334с.
385485
  Кореневский М.С. Дорогой подвига. / М.С. Кореневский. – М., 1964. – 94с.
385486
  Леонтьева Г.К. Дорогой поиска / Г.К. Леонтьева. – М.-Л, 1965. – 171с.
385487
  Михайловская Н.Д. Дорогой поисков / Н.Д. Михайловская. – Челябинск, 1967. – 39 с.
385488
  Купцов И.И. Дорогой правды / И.И. Купцов. – М, 1964. – 64с.
385489
  Степичев М.И. Дорогой правды / М.И. Степичев. – М., 1979. – 248с.
385490
   Дорогой правды, дорогой гуманизма. – М., 1978. – 374с.
385491
   Дорогой Президент : Fashion-House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 22-28 : Фото
385492
  Лубан Л.Л. Дорогой раскрытых тайн / Л.Л. Лубан. – М., 1959. – 182с.
385493
  Рудаков И.И. Дорогой роста. / И.И. Рудаков. – Ростов -на-Дону, 1951. – 123с.
385494
   Дорогой свободы. – Прага, 1973. – 472с.
385495
  Тагиров И.Р. Дорогой свободы и братства. / И.Р. Тагиров. – Казань, 1987. – 293с.
385496
  Гулиев А.Н. Дорогой свободы и счастья / А.Н. Гулиев, И.В. Стригунов. – Баку, 1967. – 238с.
385497
  Баграмян И.Х. Дорогой славы - дорогой отцов / И.Х. Баграмян. – М., 1975. – 28с.
385498
  Бакбергенов С. Дорогой славы / С. Бакбергенов, П. Коляго. – Алма-Ата, 1950. – 148 с.
385499
  Удалов И.А. Дорогой смелых / И.А. Удалов. – Владимир, 1962. – 135с.
385500
   Дорогой созидания. – Одесса, 1981. – 320с.
385501
  Грязнов Б.З. Дорогой солдата / Б.З. Грязнов. – Ленинград, 1968. – 288с.
385502
   Дорогой товарищ Ленин. – Л., 1969. – 400с.
385503
  Евсиков И.Ф. Дорогой ты мой человек / И.Ф. Евсиков. – Сталино, 1957. – 144с.
385504
   Дорогой тысячелетий. – Симферополь, 1966. – 191с.
385505
   Дорогой тысячелетий. – Симферополь, 1969. – 151с.
385506
  Попов В.М. Дорогой ценой. / В.М. Попов. – Воронеж, 1964. – 144с.
385507
   Дорогой ценой.... – М., 1989. – 410с.
385508
  Глинка В.М. Дорогой чести / В.М. Глинка. – М, 1971. – 431с.
385509
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – М., 1950. – 328с.
385510
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1954. – 352с.
385511
  Сергеенко М. Дорогой Щорса / М. Сергеенко. – Воронеж, 1969. – 350с.
385512
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1973. – 373с.
385513
  Пратер Р.С. Дорогой, это смерть / Ричард С. Пратер ; [пер. с англ. Н. Калининой и Д. Полякова] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 45-180 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
385514
  Оутс Дж.К. Дорогостоящая публика / Дж.К. Оутс. – М., 1994. – 483с.
385515
  Пестушко Валерій Дорогоцінний "горючий лід" Чорного моря : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 25
385516
  Казанцева К.В. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння як предмет злочину, передбаченого ст. 214 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 540-547. – ISSN 1563-3349
385517
  Яценко С.С. Дорогоцінні метали як предмет порушення правил про валютні операції та спекуляції валютними цінностями / С.С. Яценко, О.М. Туліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 44-49. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматривается вопрос о драгоценных металлах как предмете нарушения правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, т. е. предмете преступлений, предусмотренных ст. 80 УК УССР. На базе анализа действующего законодательства, ...
385518
  Очеретний О.Д. Дорогою батьків / О.Д. Очеретний. – К, 1982. – 136с.
385519
  Бабич С.О. Дорогою безглуздя : (з прожитого, пережитого, збагненого) / Сергій Бабич. – Житомир : Рута, 2016. – 291, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-581-279-2
385520
  Губка І.М. Дорогою боротьби : (історичні замальовки) / Іван Губка. – Львів : Афіша
Ч. 1. – 2004. – 576с.
385521
   Дорогою братерства-Пътища на братството. – Одеса, 1985. – 231с.
385522
  Масло М. Дорогою в поле : лірика / М. Масло. – Київ, 1956. – 64 с.
385523
  Шевельов Ю.В. Дорогою відрадянщення : публіцистичні та наукові тексти 1941-1943 рр. : (харківський період) / Юрій Шевельов ; упоряд. й підгот. до друку Сергій Вакуленко та Катерина Каруник ; передм. Катерини Каруник. – Вид. 2-ге, поліпш. й поправл. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 189, [3] с. – Імен. покажч.: с. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-18-4
385524
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – Київ, 1970. – 360с.
385525
  Абрагамс Пітер Дорогою грому : роман / Абрагамс Пітер; пер. з англ. М. Харенко. – 3-є вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 232 с.
385526
  Абрахамс Пітер Дорогою грому. / Абрахамс Пітер. – Київ, 1955. – 240с.
385527
  Гусленко Р. Дорогою до Бабиного Яру // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 3
385528
  Гайдеггер М. Дорогою до мови = Unterwegs zur sprache / Мартін Гайдеггер ; пер. з нім. В. Кам"янця ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та німецькій мовах. – ISBN 966-7007-65-5
385529
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-1
Т.1. – 2005. – 464с.
385530
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-Х
Т.2. – 2005. – 628с.
385531
  Проценко П. Дорогою до свободи. Нотатки про Валерія Марченка // Дух і літера / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1999. – № 5/6. – С. 381-403. – ISBN 5-87534-053-3
385532
  Дейч О.Й. Дорогою дружби / О.Й. Дейч. – К, 1977. – 311с.
385533
  Сорока С.С. Дорогою життя : (до 70-річчя від дня народження) / Софія Сорока ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Наукова біб-ка ; [ упоряд. Леонтюк М.І., заг. упорядкування Сорока С.С. ; відп. за вип. Гунько Н.І. ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-2095-13-5
385534
  Соколов Г.А. Дорогою лавин. / Г.А. Соколов. – Черкесск, 1962. – 223с.
385535
  Силаков А.С. Дорогою мужества / А.С. Силаков. – М., 1985. – 88с.
385536
  Ворожбит О. Дорогою на Захід // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Історія Берлінського муру - це, насамперед, історія людських доль, які він поламав, змінив чи відібрав кулею із гвинтівки прикордонника.
385537
  Горак В.В. Дорогою перших / В.В. Горак. – Київ, 1965. – 31 с. – (7, методична ; 1)
385538
  Братунь Р.А. Дорогою песни : стихи и поэма-песня / Р.А. Братунь. – Москва, 1961. – 88 с.
385539
  Дічек Н. Дорогою пошуку істини до ювілею академіка Ольги Сухомлинської / Н. Дічек, Н. Антонець // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 6
385540
  Трифонов Г.А. Дорогою пронтов / Г.А. Трифонов. – Ереван, 1944. – 47с.
385541
  Лещук Є.С. Дорогою птахів / Є.С. Лещук. – К., 1991. – 121с.
385542
  Лещук Євгенія Дорогою птахів : Лірика / Лещук Євгенія. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126с. – ISBN 5-333-00580-9
385543
  Лілік О. Дорогою світла // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 7-17
385544
  Байор П. Дорогою стратегічного партнерства // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-16. – ISSN 0868-8273
385545
  Мозолевський Б.М. Дорогою стріли : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 155 с.
385546
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 93 с. – Прим. № 107530 без обкл. – (Бібліотечка художньої літератури)
385547
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1951. – 79с.
385548
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ : Молодь, 1959. – 80 с.
385549
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1966. – 240 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
385550
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1970. – 203 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
385551
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1976. – 173с.
385552
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1979. – 173с.
385553
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1980. – 74с.
385554
  Коцюбинський М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – Київ, 1984. – 205 с. – (Бібліотека шкільної класики)
385555
  Коцюбинський М. Дорогою ціною : [для серед. та ст. шк. віку] / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. текстів, передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 268, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. – Бібліогр.: с. 265-268. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-966-339-542-5
385556
  Сокур В. Сокур Дорогою ціною / В. Сокур Сокур, І. Сокур, А. Сокур // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 26-32


  Трагічна доля українських вояків під час звільнення Києва, бездарна спроба Сталіна й Жукова форсувати Дніпро в районі Букрина.
385557
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною. Тіні забутих предків / Михайло Коцюбинський ; [післ. П.П. Лисюка]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 144 с. : іл. – (Бібліотека українського романа та повісті)
385558
  Герасимов Е.Н. Дорогу к свободе осилит идущий : От авторитаризма к " практическому гуманизму " / Е.Н. Герасимов. – Киев : КМУГА, 1997. – 226с.
385559
   Дорогу новому, передовому. – Сталино, 1958. – 88 с.
385560
  Зотов Д. Дорогу одолеет идущий / Д. Зотов, Ч. Аширов. – Ашхабад, 1957. – 228с.
385561
  Венидиктов Вячеслав Дорогу осилит бегущий : Экстрим / Венидиктов Вячеслав, Золотина Анна // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 204-205 : Іл.
385562
  Лордкипанидзе К.А. Дорогу осилит идущий : избр. произведения / К.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 503 с.
385563
  Люков В.И. Дорогу осилит идущий / В.И. Люков, Ю.А. Панов. – М., 1959. – 480с.
385564
  Вылегжанин И.М. Дорогу осилит идущий / И.М. Вылегжанин. – Київ, 1960. – 99с.
385565
  Рахимов З. Дорогу осилит идущий / З. Рахимов. – Москва, 1980. – 286 с.
385566
   Дорогу осилит идущий... : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 645, [1] с. : ил., табл. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в прил.: с. 587-608 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-83-5
385567
  Ильин С.Б. Дорогу осилит отважный / С.Б. Ильин. – М., 1976. – 111с.
385568
  Галицкий И.П. Дорогу открывали саперы / И.П. Галицкий. – М., 1983. – 288с.
385569
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 4-68. – ISSN 0130-321Х
385570
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.2-60. – ISSN 0130-321Х
385571
   Дороже всего. – М., 1960. – 304с.
385572
  Толчинская Ю.И. Дороже всего. / Ю.И. Толчинская. – М., 1968. – 190с.
385573
  Малевинский Ю.Н. Дороже всякого золота / Ю.Н. Малевинский. – М., 1980. – 174с.
385574
  Митрохин В.В. Дороже денег / В.В. Митрохин. – Москва, 1991. – 412 с.
385575
  Иванов В.С. Дороже жемчуга. / В.С. Иванов, Г.И. Вишнякова. – М., 1987. – 80с.
385576
  Ковин Л.И. Дороже жизни / Л.И. Ковин. – М, 1956. – 492с.
385577
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Тимофей Шашло. – Москва : Воениздат, 1958. – 214 с.
385578
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Т.М. Шашло. – Москва, 1960. – 252 с.
385579
  Иохомович Д. Дороже жизни / Д. Иохомович, Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 1960. – 78с.
385580
  Березницкий Е. Дороже жизни / Е. Березницкий. – Томск, 1962. – 88с.
385581
  Рафтопулло А.А. Дороже жизни / А.А. Рафтопулло. – М, 1978. – 144с.
385582
   Дороже золота. – М., 1962. – 240с.
385583
  Докучаев В.В. Дороже золота русский чернозем / В.В. Докучаев. – Москва : Московский университет, 1994. – 544с. – ISBN 5-211-03266-7
385584
  Поповский М.А. Дороже золота. / М.А. Поповский. – М., 1966. – 175с.
385585
  Гусев Б. Дороже золота. / Б. Гусев. – Москва, 1980. – 112 с.
385586
  Непоменко Ф.И. Дороже золота: повесть и рассказы / Ф.И. Непоменко. – Днепропетровск, 1977. – 135с.
385587
  Богомолов В.А. Дороже сказочных земель / В.А. Богомолов. – Пермь, 1989. – 366с.
385588
  Каменецкий Г.М. Дороже хлеба. / Г.М. Каменецкий. – М., 1973. – 79с.
385589
  Тимошевский П. Дорожить честью и боевой славой Советской Армии. / П. Тимошевский. – М., 1948. – 24с.
385590
   Дорожить честью советского труженика. – М., 1962. – 279с.
385591
   Дорожіть честю хлібороба!. – Ужгород, 1962. – 127 с.
385592
  Дзюба І. Дорожна карта для української культури // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 0208-0710
385593
  Вяземский П.А. Дорожная дума / П.А. Вяземский. – Москва, 1981. – 160с.
385594
  Хейфец Б. Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С.19-28. – ISSN 0131-2227
385595
  Шабанов Г.А. Дорожная карта реализации компетентностного подходав образовательных программах прикладного бакалавриата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
385596
  Уметалиев Т. Дорожная песня : стихи и поэма / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 116 с.
385597
  Павличенко Е.М. Дорожная песня. / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1961. – 70с.
385598
  Кобраков П.Г. Дорожная тетрадь / П.Г. Кобраков. – Л, 1958. – 63с.
385599
  Кузнецов П.Н. Дорожная тетрадь / П.Н. Кузнецов. – Алма-Ата, 1962. – 132с.
385600
  Денисик Г.І. Дорожні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Вальчук О.М. – Вінниця : Теза, 2005. – 180с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-8317-66-1
385601
  Іщенко В. Дорожні нотатки: чужоземці про Україну та українці про світ // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 148-153. – ISSN 0130-321Х
385602
  Жам О.В. Дорожній побут населення Київщини XIX - поч. XX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 75-77
385603
  Віта В. Дорожній роман / В. Віта. – Київ, 1994. – 87 с.
385604
  Нагибин Ю.М. Дорожное происшествие / Ю.М. Нагибин. – М., 1983. – 64с.
385605
  Дыховичный В.А. Дорожные знаки / В.А. Дыховичный, М. Слободской. – М, 1951. – 64с.
385606
  Дрипе А. Дорожные знаки : повесть / А. Дрипе; пер. с латыш. В.Семеновой. – Рига : Лиесма, 1968. – 185 с.
385607
  Мелкий В.А. Дорожные знаки и разметка / В.А. Мелкий. – М., 1983. – 104с.
385608
  Квкзкркли-Кпопадзе Дорожные сооружения древенй Абхазии / Квкзкркли-Кпопадзе. – Сухуми, 1955. – 64с.
385609
   Дорожный детектив. – К., 1992. – 350с.
385610
  Ваншенкин К.Я. Дорожный знак : Лирика / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 143с.
385611
  Рытхэу Юрий Дорожный лексикон = Главы из книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 6-81. – ISSN 0321-1878
385612
  Ковалевич В.Н. Дорожный пластбетон на отходах химической промышленности. : Автореф... канд. техн.наук: / Ковалевич В.Н.; Киев. автом.-дорож. ин-тут. – К., 1967. – 19л.
385613
  Никифоров-Волгин Дорожный посох / Никифоров-Волгин. – М., 1991. – 120с.
385614
  Левіщенко О.С. Дорожня галузь в економіці України: принцип взаємодоповнення і взаємодії // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 111-115. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проведено поглиблений аналіз взаємозалежності економіки та ефективного функціонування дорожнього господарства країни.
385615
   Дорожня карта реформ // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  Відбулась експертна зустріч на тему "Проект Дорожньої карти освітніх реформ на 2016-2020 роки".
385616
  Смирнов І.Г. Дорожня система давньоримської держави та її залишки в Україні як об"єкти туристичного показу / І.Г. Смирнов, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 87-93
385617
  Суржик Л. Дорожча за золото // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 12


  Ключові лвбораторії - єдина можливість зберегти осередки справжньої науки світового виміру в Україні - переконаний всесвітньовідомий український вчений Олег Кришталь. На одному з недавніх засідань Кабінету міністрів його очільник А. Яценюк наголосив ...
385618
  Шашло Т.М. Дорожче за життя : повість / Т.М. Шашло. – Київ, 1957. – 166 с.
385619
  Шашло Т.М. Дорожче за життя / Т.М. Шашло. – Київ : Молодь, 1959. – 262 с.
385620
  Шашло Т.М. Дорожче за життя : повість / Т.М. Шашло. – Київ, 1987. – 228 с.
385621
  Нагорная Е.Ф. Доронинское содовое озеро и физико-химическая характеристика его годичных циклов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Нагорная Е.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1954. – 18л.
385622
  Толокольнікова К. Дорослий друг дитячої фантазії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 22


  Письменнику Всеволодові Нестайку вчора минуло 84 роки, деякі з його перших читачок уже стали бабусями.
385623
  Антонишин С. Дорослі сни : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
385624
  Крамар О. Дорослішаємо // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 6-8. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Криму дає поштовх для консолідації української політичної нації та активізації європейської і євроатлантичної інтеграції.
385625
  Авраменко Анна Дорослішання (?) Кустуріци // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238
385626
  Александрова В. Дорости до Шевченка. Сценарій літературно-музичного свята, присвяченого річниці від дня народження Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 66-69
385627
  Ненадич Д. Доротей : роман / Добрило Ненадич ; [пер. с серб.-хорв. Н. Смирновой]. – Москва : Радуга, 1982. – 704 с. – В изд. также: Галерник : роман / Драго Янчар ; Подземная река : роман / Скендер Куленович
385628
  Галкин Ю.Ф. Дорофеевский календарь / Ю.Ф. Галкин. – М., 1985. – 270с.
385629
  Чернецький Є. Дорошенки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)
385630
   Дорошенко : [Поэма]. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1830. – 45 с. – С. 5-24: Жизнеописание [гетмана Петра] Дорошенки
385631
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 36-39. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
385632
   Дорошенко Віктор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 40
385633
   Дорошенко Віктор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 74-75 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
385634
   Дорошенко Віктор Іванович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 42. – ISBN 966-95774-3-5
385635
  Кузьминська О. Дорошенко Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 186-190. – ISBN 966-02-3529-1
385636
  Короткий В. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 409-410. – ISBN 5-7707-1062-4
385637
  Короткий В.А. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 518-519. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
385638
   Дорошенко Інна Анатоліївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 40-41
385639
  Сидоренко Н.М. Дорошкевич Борис Костянтинович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
385640
  Мишанич О.В. Дорошкевич Олександр Костянтинович / О.В. Мишанич, Н.М. Сидоренко // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 345. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
385641
  Фаринник В.І. Доручення розслідування справи декільком слідчим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
385642
  Харенко О.О. Доручення: стара-нова форма вираження владної волі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 44-48
385643
  Прилуцкий Н. Дос гевет : диалоги о языке и культуре / Н. Прилуцкий. – Варшава : Культур-лиге
Т. 1. – 1923. – 159,XCIII c. – Кн. на евр. яз.
385644
  Аксенфельд И. Дос штернтихл / И. Аксенфельд. – Москва, 1938. – 236с.
385645
   ДОСААФ - Родине. – М, 1957. – 271с.
385646
  Шатунов Г.П. ДОСААФ СССР. / Г.П. Шатунов. – М., 1959. – 128с.
385647
  Кириллов П.М. Досаафовцу о МПВО. Пособ.для занят. в кружках ПВХО ДОСААФ. / П.М. Кириллов. – М., 1952. – 64с.
385648
   Досадная опечатка : сборник сатиры и юмора. – Москва : Военное издательство, 1944. – 65 с.
385649
  Джес Томас Швіді Досввід США щодо застосування процедур банкрутства // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.57-67
385650
  Кулай А. Досвд ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 13-18. – ISSN 1810-3944
385651
  Павлюк О.О. Досвд зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 206-212. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
385652
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – 24 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1886, февраль
385653
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 24 с.
385654
   Досвитни огни. – К, 1906. – 473с.
385655
   Досвитни Огни [Досвітні вогні] : Збирка поезіи й прозы до чытання й декламаціи / Упорядкував Б. Гринченко. – выд. Е.Череповського. – У Кыиви [Київ] : Друк. И.И. Чоколова, 1906. – 479с. : З портр. авторів і артистів, з муз. М. Лисенка та М. Левицького. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
385656
   Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження див. у № 12, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 3-13 : табл.
385657
  Черепаха В.М. Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження, початок див. у № 11, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-38 : табл.
385658
  Голованівський С.О. Досвід : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 143 с.
385659
  Мовчан П.М. Досвід : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1980. – 120 с.
385660
  Гончарук Я.А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції України : фінансовий механізм / Я.А. Гончарук, А.І. Мокій, С.Р. Семів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
385661
  Чабан І. Досвід автоматизації бібліотечних процесів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 112-124. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
385662
  Грущинська Н.М. Досвід активізації інвестиційних процесів в Словацькій Республіці та його використання в процесі розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 179-181
385663
  Дмитрук Б.П. Досвід антикорупційної політики як передумова ефективного розвитку економіки країни // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 7-14. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
385664
  Резнікова Н.В. Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з єврозони // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 2306-6806
385665
  Осташ І. Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 262-267. – ISBN 966-7196-06-2


  В статті досліджується досвід асиметричного співіснування США і Канади. Автор розглядає характер асиметричних відносин між Канадою та США та фактори пом"якшення їх нерівності. Подано особливості становлення українсько-російських відносин та розроблені ...
385666
  Ткачук П. Досвід бойових дій – найцінніше у вишколі курсантів... // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Так вважає енергійний і невтомний генерал-лейтенант Павло Ткачук, який очолює Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Саме тут діє найкращий в Україні Міжнародний центр миротворчості та безпеки, створено найкращі умови для ...
385667
  Тодоров В.І. Досвід Болгарії у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-285-361-2
385668
  Зіньковський Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 57-62.
385669
  Абдуллін А.А. Досвід боротьби зі злочинністю на Донбасі в 1953 - 1964 роках : монографія / А.А. Абдуллін, О.М. Ситник; Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Донецьк : Норд-Прес, 2005. – 282 с. – ISBN 966-380-040-2
385670
   Досвід боротьби роброків і преси Донбасу за систему безперервного потоку вуглевидобудку. – Харків : [Без вид.], 1930. – 20 с.
385671
  Курінний Є.В. Досвід Великобританії і зміна парадигми діяльності міліції України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 156-159.
385672
  Косенкова А. Досвід Великобританії у запровадженні пенсійної реформи: уроки для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 317-318. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
385673
   Досвід Великої Британії у професійній підготовці // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  У рамках проекту "Професійні вміння і ринок праці" Британської ради у партнерстві з Конфедерацією роботодавів України, який підтримує Національна академія педагогічних наук України, її президент Василь Кремень у складі української делегації експертів і ...
385674
  Носова О. Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
385675
  Прилипко Ю.І. Досвід вибіркового обстеження використання паливно-енергетичних матеріалів: методичні аспекти / Ю.І. Прилипко, І.О. Булкін, С.В. Козак // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
385676
  Вовк М. Досвід вивчення народної творчості у класичних університетах України 1950-1980 рр. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1609-8595


  Аналізуються досягнення М. Максимовича, І. Срезневського, О. Потебні. Широкої уваги набув підручник, підготовлений викладачами КНУ ім. Т. Шевченка М. Грицаєм, В. Бойком, Л. Дунаєвською.
385677
  Бінецький В.Ф. Досвід вивчення обставин, що сприяють правопорушенням неповнолітніх на промисловому підприємстві / В.Ф. Бінецький, П.П. Сушко, Т.В. Холод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 81-86. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются некоторые обстоятельства, способствующие правонарушениям несовершеннолетних на промышленном предприятии, в частности недостатки в работе администрации, комсомольской, профсоюзной организации, шефов над несовершеннолетними, ...
385678
  Михайлін І.Л. Досвід викладання основ журналістики в середній школі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 24-31
385679
  Будянський В. Досвід викладання права інтелектуальної власності студентам-правознавцям // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.40-44. – ISSN 1608-6422
385680
  Жарков Я.М. Досвід виконання завдань в Іраку підрозділом ІПсО ЗС України у складі багатонаціональних сил / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 178-184


  Подано основні цілі та завдання відділення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) українського миротворчого контингенту (УМК) у складі Багатонаціональних сил, проаналізовано форми та методи роботи, сили та засоби УМК, об"єкти ...
385681
  Сніжко М.Б. Досвід виконання Міністерством юстиції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 149-157
385682
  Саніна І.В. Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складі гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма / І.В. Саніна, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-16 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
385683
  Саніна І.В. Досвід виконання робіт з оцінки екологічного стану геологічного середовища із застосуванням даних регіонального моніторингу / І.В. Саніна, В.І. Почтаренко, Є.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-66 : Табл. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід створення картографічної основи для планування, прогнозування робіт з постановки моніторингових спостережень, природо-охоронних заходів та екологічно безпечного функціонування території на основі застосування ГІС-технологій, що ...
385684
   Досвід використання "Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями" : (пояснення, застереження, приклади). – Київ : Оріяни, 2006. – 44с.
385685
   Досвід використання MWD системи "ПАРКУС" в Україні / В.О. Андрущенко, В.Н. Курганский, М.Б. Петрук, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-64. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянено призначення та можливісті першої в Україні безкабельної телеметричної системи з електромагнітним каналом зв"язку "ПАРКУС". Наведено результати її застосування. Structural configuration and application experience of the first wireless ...
385686
  Зоряна А.М. Досвід використання бази даних Index Translationum у наукових дослідженнях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-96. – ISSN 2409-9805


  Висвітлено досвід використання бібліографічної бази даних ЮНЕСКО Index Translationum у наукових дослідженнях іноземних фахівців. Проаналізовано різні за масштабом та тематичною спрямованістю дослідження документних потоків перекладів за даними Index ...
385687
  Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 48-55. – ISSN 2310-2624
385688
  Ситар О.В. Досвід використання генетично трансформованих клітин Anabaena РСС 7120 як азотфіксаторів при вирощуванні сої / О.В. Ситар, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослід щодо використання генетично трансформованих клітин Anabena PCC 7120 для з"ясування їхньої азотфіксуючої здатності в рослин сої. Одержано результати, що свідчать про досить низькі показники азотфіксації.
385689
  Базиль О.О. Досвід використання електронних матеріалів для студентів різних форм навчання в Сумському державному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 64-68. – ISBN 978-966-285-311-7
385690
  Попенко Н.В. Досвід використання елементів дистанційного навчання при підготовці магістрів денної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 122-127. – ISBN 978-966-285-311-7
385691
  Бемманн А. Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перкспективи / А. Бемманн, Р.Р. Вицега // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 9-14. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
385692
  Буковинський С. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку / С. Буковинський, В. Корнівська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 7-13
385693
  Ясинська С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1682-2366
385694
  Саллі В.І. Досвід використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час підготовки фахівців за напрямом "менеджмент" в Національному гірничому університеті / В.І. Саллі, З.С. Стеханова, В.О. Чмихун, О.В. Варяниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 334-341. – ISSN 0321-0499
385695
  Чукурна О. Досвід використання лізингових операцій в банківській сфері Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Статтю присвячено проблемі розвитку лізингових операцій у банківській сфері. Досліджено практику використання лізингу в Одеському регіоні на базі лізингової компанії "ТЕКОМ-Лізинг". Проаналізовано проблему стримання розвитку лізингових послуг в Україні ...
385696
  Бочаров М.М. Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах / М.М. Бочаров, М.В. Приймак // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 15-19. – ISSN 2311-7249


  В статті проаналізована низка методик оцінювання рівня психологічної стійкості військ, застосування яких оптимізує процеси захисту морально-психологічних якостей військовослужбовців. Наведено приклади залежності боєздатності військ від рівня ...
385697
  Дмитрук О.Ю. Досвід використання об"ємних комп"ютерних моделей в ландшафтному аналізі територій / О.Ю. Дмитрук, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-41. – (Географія ; Вип. 41)


  На основі застосування сучасного програмного забезпечення показано нові можливості об"ємної візуалізації ландшафтних досліджень. Розглянуто методики побудови об"ємних комп"ютерних моделей для ландшафтного аналізу. Наведені приклади комп"ютерних моделей ...
385698
  Бовсунівський П. Досвід використання пам"яттєвого сегменту в американсько-в"єтнамському примиренні // Міжнародні чинники національної пам"яті : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Антонюк О.В. (голова), Головченко В.І. , Дорошко М.С. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 65--74. – ISBN 978-966-8809-91-0
385699
  Святокум І.О. Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 64-69. – ISSN 1727-1584
385700
  Єськов Б.Г. Досвід використання фізико-географічних та геоморфологічних даних при інженерно-геологічному вивченні річкових долин (на прикладі Дніпра) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 101-108 : Карти, рис. – Бібліогр.: 9 назв
385701
   Досвід використання цифрових технологій великомасштабного картографування у ДНВП "Укрінжгеодезія" / П.І. Баран, І.І. Олексій, Л.В. Плиска, О.В. Примак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-16 : табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
385702
  Новгородська А. Досвід вирішення "жіночого питання" в радянській Україні в середині 50-х - першій половині 60-х рр.: громадсько-політичні аспекти / А. Новгородська, О. Новгородський // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 147-158. – ISSN 1728-9572
385703
  Антошкіна Л.І. Досвід вирішення проблем вищої освіти в умовах світової фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 59-66
385704
  Лучко О.С. Досвід вирощування гороху на Україні. / О.С. Лучко. – К., 1960. – 44с.
385705
  Чешурін Д.О. Досвід вирощування дуба гніздовим способом / Д.О. Чешурін. – К., 1952. – 43с.
385706
  Тарасюк Л.Н. Досвід вирощування картоплі квадратно-гніздовим способом. / Л.Н. Тарасюк. – К., 1955. – 28с.
385707
  Головня М.І. Досвід вирощування кукурудзи в західних областях УРСР / М.І. Головня. – Львів, 1953. – 48 с.
385708
  Слюсаревська Н.С. Досвід вирощування літопсів у Ботанічному саду Одеського державного університету ім. Мечникова / Н.С. Слюсаревська, І.М. Чеснокова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Висвітлюється досвід вирощування сукулентних рослин роду Літопс (Lithops N.E.Br.) з родини Аізоонових (Aizoaceae L.) у Ботанічному саду ОДУ.
385709
  Лактіонов Б.І. Досвід вирощування рису на Україні / Б.І. Лактіонов. – К., 1968. – 102с.
385710
   Досвід висковрожайних молодіжних ланок Київщини. – К, 1946. – 53с.
385711
  Відай А.Ю. Досвід виховання лідерських якостей у королівському військовому коледжі Канади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Представлено аналіз формування у майбутніх офіцерів Збройних сил Канади лідерських якостей, наводяться конкретні програми цієї підготовки.
385712
  Палінчак М.М. Досвід вищих навчальних закладів США у професійній підготовці менеджерів / М.М. Палінчак, В.М. Палінчак // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 165- 176. – ISSN 2218-5348
385713
  Данцер В. Досвід відкриття життєвої енергії у матерії // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 182-184
385714
  Шанчук О. Досвід Відомства США з питань патентів та торговельних марок (USPTO) / О. Шанчук, М. Шумейко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 54-62. – ISSN 1608-6422
385715
  Каркузашвілі Г. Досвід впровадження IT- системи в крупній страховій компанії. Яких помилок можна було уникнути? // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
385716
  Медведко В.І. Досвід впровадження внутрігосподарського розрахунку в колгоспах / В.І. Медведко. – К, 1965. – 123с.
385717
  Сидоров С.В. Досвід впровадження гендерного виміру в Збройних силах Радянської держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 491-508
385718
  Топольський В. Досвід впровадження дистанційного навчання у Великій Британії // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 116-123. – ISSN 2411-6548
385719
  Спірін О.М. Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України / О.М. Спірін, С.М. Іванова // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 192-205
385720
  Олексюк О. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 139-149. – ISSN 1998-6939


  Стрімке зростання кількості інституційних репозитаріїв у світі демонструє, що одним з головних напрямів діяльності наукових установ та провідних навчальних закладів є поширення власних робіт в світовому інформаційному просторі. На основі даних ...
385721
   Досвід впровадження компоненту "Розвиток громад" / Проект "Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад" ; [під заг ред. М. Філяка]. – Львів : Часопис, 2014. – 72 с., [2] арк. фот. : фот., табл. – ISBN 978-966-2720-14-3
385722
  Северин О. Досвід впровадження кредитно-модульної технології навчання / О. Северин, Ю. Бекетов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 16-21. – ISSN 1562-529Х
385723
   Досвід впровадження курсу "органічна хімія" в дистанційну форму навчання студентів Національного фармацевтичного університету / К.М. Ситнік, Д.В. Левашов, Т.В. Шпичак, Л.А. Шемчук // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 215-218. – ISBN 978-966-285-311-7
385724
  Сисоєва С. Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 44-51. – ISSN 2078-1687
385725
  Лахижа М. Досвід впровадження системи управління якістю в роботу органів влади Республіки Польща // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-176.
385726
  Бенешова Я. Досвід впровадження та розвитку інвестиційного страхування у Чехії // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 3 (53). – С. 26-32
385727
  Жилюк С.І. Досвід вселенського визнання: політична кон"юнктура міжцерковного діалогу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 71-77. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
385728
  Андрійчук О. Досвід вступу країн Вишеградської групи до Європейської Унії у контексті акцесійних приготувань Украни // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-96
385729
  Кожуріна М.С. Досвід геоморфологічного районування Буковинського сектора Карпат за несприятливими природними процесами та явищами // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 87-94. – Бібліогр.: 22 назви
385730
  Богачов А.Л. Досвід глобалізації та його інтерпретації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.126-133
385731
  Сушко А.О. Досвід гончарної справи Київської Русі: технологія виготовлення керамічних світильників київського Подолу // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 70-74
385732
  Буткевич С.А. Досвід Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 161-170. – ISSN 1609-0462
385733
  Боднарчук Р. Досвід держав-учасниць СНД у боротьбі зі знищенням або пошкодження майна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 306-317. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
385734
  Чорна Л.В. Досвід державного впливу на процес ,туховиого відродження українського народу в добу революційних перетворень 1917-1920 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 13-18. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
385735
  Стукало Н.В. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій у країнах світу / Н.В. Стукало, А.В. Хуторна // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 62-73
385736
  Бабець І.Г. Досвід державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 4-10. – ISSN 1993-6788
385737
  Линдюк О. Досвід державного регулювання фінансового забезпечення пенсійних систем країн Латинської Америки та його значення для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 172-181
385738
  Кульпінська Л.К. Досвід державного регулювання цін у країнах - членах Європейського Союзу / Л.К. Кульпінська, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 52-58
385739
  Чечель О.М. Досвід державного управління економікою в окремих країнах світу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 158-162. – ISSN 2306-6814
385740
  Прокопенко Л.Л. Досвід державного управління розвитком територій Польщі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 11 (91). – С. 120-124. – ISSN 2077-1800
385741
  Шабатіна І. Досвід державної реформи 1995 року у Франції // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 75-82.
385742
  Єгорова Т.М. Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Геологія ; Вип. 17)


  На території поліону радіогеоекономічного моніторингу "В"язівка" Ігнатпільського району Житомирської області виконано детальні ландшафтно-геохімічні дослідження, що містять: районування, сполучене опробування рослинності, грунтів, поверхневих вод, ...
385743
  Сухенко В.В. Досвід децентралізації влади в Швеції: уроки для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 69-75. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
385744
   Досвід децентралізації у країнах Європи : [зб. док. : пер. з іноз. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. та вступ. слово В.Б. Гройсмана ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; переклад: Р.В. Алямкін та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 765, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7008-15-5
385745
  Матвієенко А.С. Досвід децентралізаційних реформ в країнах Європи для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 651-653. – ISSN 1563-3349
385746
  Костюченко А.М. Досвід дешифрування аерокосмічних матеріалів при структурно-геоморфологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-57. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено деякі результати структурно-геоморфологічних досліджень північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, отримані результати за допомогою порівняльного дешифрування аеро- та космічних знімків.
385747
  Гринько С.В. Досвід деяких зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю: правові аспекти використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Присвячено корисним моделям правового регулювання в галузі реєстрації прав на землю в зарубіжних країнах. Розглядаються характерні риси законодавства зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю. The article is devoted to foreign countries" ...
385748
  Двірна К.П. Досвід діяльності місцевкому профспілки РОБОС Київського інституту народної освіти (1925-1926 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 97-100. – ISBN 966-614-021-7
385749
  Міхневич Л. Досвід діяльності Одеської науково-дослідної кафедри "Сучасних правових проблем" (1923-1930 рр.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 124-129
385750
  Карпачова Н. Досвід діяльності омбудсмана доводить необхідність посилення захисту прав прав людини в судах // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23.
385751
  Нестерець М. Досвід діяльності партій організацій Полтавської області по створенню та організації роботи краєзнавчих музеїв та музейних кімнат // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 38-42
385752
  Скулиш Євген Досвід діяльності спецпідрозділів К Служби безпеки України щодо захисту суспільства від корупційних посягань // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
385753
  Денисенко А. Досвід дослідження контенту провідних економічних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 215-219


  У статті розглянуто теми, які протягом місяця стали спільними для провідних економічних видань України. The article deals with the themes which became common for the leading economic periodicals in Ukraine during the month. В статье рассмотрены темы, ...
385754
  Паньшина О.П. Досвід дослідження ролі преси в попередженні правопорушень, що вчинюються на основі пияцтва (на матеріалах газети "Правда Украины") / О.П. Паньшина, М.Г. Лебедєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматривается передовой опыт газеты "Правда Украины" по предупреждению пьянства и алкоголизма и борьбе с ним. Показаны широкие возможности прессы в предупреждении правонарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом, и борьбе с ними. Дан ...
385755
  Гамерська І.І. Досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у впровадженні основних принципів Болонської декларації // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 377
385756
  Терехова Л.В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Середньовіччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Терехова Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 186 л. – Бібліогр.: л. 162-186
385757
  Терехова Л.В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Середньовіччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Терехова Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
385758
  Дарова А.Т. Досвід економіко-географічного вивчення господарства колгоспу ім. Леніна Хотинського району Чернівецької області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 122-131 : Табл.
385759
  Бояр А.О. Досвід економічної інтеграції третіх країн з ЄС // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 289-299
385760
  Мотунова І.Г. Досвід емпіричного дослідження образу іноземного студента як "іншого" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 92-96. – ISSN 2077-1800
385761
  Шедловська М.В. Досвід емпіричного соціологічного дослідження екологічної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
385762
  Коцюба М.П. Досвід етичного та "анонімне існування" (на матеріалах філософії Еманюеля Левінаса) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 120-123. – ISSN 2076-1554
385763
  Черненко Т.В. Досвід євроінтеграції Болгарії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 188-190
385764
  Руденко С. Досвід європейських антикорупційних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 106-115.
385765
   Досвід європейських і українських колег щодо найпопулярнішого альтернативного способу вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)


  В Одесі відбулася міжнародна конференція "Актуальні питання міжнародного комерційного арбітражу", співорганізатором якої виступила компанія Arznger. На конференції виступили представники КНУ імені Тараса Шевченка : професор кафедри правосуддя ...
385766
  Гумега О. Досвід європейських країн у процесі вдосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 87-95
385767
  Жукович І.А. Досвід європейських країн щодо застосування бенчмаркингу в сфері інноваційної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 68-73
385768
  Лукановська І.Р. Досвід європейських країн щодо здійснення податкової політики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 271-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
385769
  Ковбаско О.М. Досвід європейських служб зайнятості у наданні електронних послуг // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 52-55
385770
  Зернецька О. Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.29-31
385771
  Іщенко О. Досвід Європейського Союзу в сфері організації програмування та проектування територіального розвитку // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 28-41. – ISSN 2409-9260
385772
  Головаш Б.Е. Досвід Європейського Союзу у формуванні інвестиційно-інноваційної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 62-66
385773
  Голвазін О.М. Досвід європейського союзу щодо реалізації інтегрованої регіональної політики економіках країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 112-121. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
385774
  Гурак Р. Досвід Євросоюзу використовуємо, але механічно копіювати не будемо. У ЄС зовнішнє оцінювання якості освіти та освітньої діяльності базується на самооцінці навчальних закладів / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Цього року Державна інспекція навчальних закладів здійснила аналітичний огляд організації державного контролю за діяльністю навчальних закладів щодо надання споживачам освітніх послуг високого рівня у двадцяти восьми державах - членах Європейського ...
385775
  Гасанов С.С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 17-30. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
385776
  Титаренко Т.М. Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 94-102. – ISBN 978-966-8063-99-62
385777
  Романенко О.В. Досвід загальної типологізації суспільств у західній філософії XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 22-34
385778
  Скобіоала Д. Досвід закладів суддівської освіти в Республіці Молдова // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 132-136
385779
  Лиу Конг Тхань Досвід залучення іноземних інвестицій в економіку В"єтнаму // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С70-78. – ISSN 0131-775Х
385780
  Назарчук М. Досвід залучення містами та регіонами Росії фінансових ресурсів за допомогою облігаційних позик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 80-86. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
385781
  Тимофєєв Е Ю. Досвід залучення приватних інвестицій у житлове будівництво // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.117-123
385782
  Шевченко М.В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 38-43. – ISSN 2415-8763
385783
  Данильченко Ю. Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів / Ю. Данильченко, О. Кірієнко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 42-50
385784
  Штефан В.С. Досвід зарубіжних країн - членів Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 184-192. – ISSN 2224-9281
385785
  Воробйов В.В. Досвід зарубіжних країн в управлінні сферою охороно здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 10-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
385786
  Алексєєв Валерій Досвід зарубіжних країн з питань управління власністю адміністративно-територіальних [утворень та його адаптація в Україні] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
385787
  Ненько С.С. Досвід зарубіжних країн у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 248-252. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
385788
  Януль І.Є. Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна / І.Є. Януль, Т.С. Касьянюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 68-73. – ISSN 2306-6814
385789
  Чучка І.М. Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму / І.М. Чучка, В.П. Братюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 83-94. – ISSN 0131-775Х


  Узагальнено досвід державних політик зарубіжних країн з розвитку туризму, які засновані на децентралізованому механізмі ухвалення рішень, автономії і конкурентоспроможності економічних суб"єктів ринку. Виявлено тенденції посилення впливу якості ...
385790
  Севастьянова Т Досвід зарубіжних країн у процесі реформування системи безоплатної правової допомоги в Україні / Т Севастьянова, М Єфімова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 203-209. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
385791
  Кернична А.Є. Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері у контексті євроінтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
385792
  Ковальчук А.В. Досвід зарубіжних країн щодо взаємодії органів влади з політичними партіями // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 28-34
385793
  Карбовська Л.О. Досвід зарубіжних країн щодо регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 42 (3). – С. 167-171
385794
  Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 31-33
385795
  Коваленко Т.С. Досвід зарубіжних країнз питань організації адвокатури та пропозиції для України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 528-536. – ISSN 1563-3349
385796
  Стеченко Д.М. Досвід зарубіжного фінансування спільних інноваційних проектів в Україні / Д.М. Стеченко, А.П. Дука // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аргументується потреба і необхідність активізації політики щодо спільних інноваційних проектів та структурної переорієнтації економіки України. Визначені фактори, що зумовлюють інтереси вкладення капіталів в окремі сфери економіки країни. Разом з тим ...
385797
  Лесик Л.М. Досвід застосування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 231-234. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
385798
  Кошляков О.Є. Досвід застосування геоінформаційних технологій для вивчення процесу підтоплення територій долин малих річок м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-29. – ISSN 1726-5428
385799
  Вижва С.А. Досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації / С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Викладено досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу небезпечних геоло-гічних процесів на території Київської агломерації. Наведено приклади вирішення гідрогеологічних та еколого-геофізичних задач на окремих ...
385800
  Коновалова О.О. Досвід застосування елементів дистанційного навчання у курсі з діагностики і моніторингу рівня здоров"я // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 107-111. – ISBN 978-966-285-311-7
385801
  Будник В.А. Досвід застосування концесій державного майна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 14-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
385802
  Кіндюк Б. Досвід застосування математичного методу в компаративному дослідженні природоохоронних законів союзних республік СРСР / Б. Кіндюк, А. Золотарьова // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1561-4999
385803
  Назимко В.В. Досвід застосування пакету FLAC3D для дослідження стійкості підготовчої виробки // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 178-188 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
385804
  Чеботарьова Л.Ю. Досвід застосування показника ерозійно-акумулятивної активності при вивченні новітніх рухів земної кори (на прикладі долини р. Ворскли) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 61-63 : Рис.
385805
  Засєда Ю.І. Досвід застосування препаратів флосін і простамол уно в комплексній терапії пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом і гіперплазією передміхурової залози 1 ступеню / Ю.І. Засєда, Р.І. Солом"яний // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 30-33. – ISSN 2413-8843
385806
  Остріщенко Ю.В. Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 44-52
385807
  Руденко Л.Г. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
385808
  Гура Н. Досвід застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні обліково-аналітичних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито вимоги до знань бухгалтерів з інформаційних технологій за Міжнародними стандартами освіти, описано досвід викладання в університеті інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті. Demands to accountants" knowledge about information ...
385809
  Грубник Б.П. Досвід застосування технології "Сітько-МРТ" для реабілітації онкологічних хворих III- IV стадії / Б.П. Грубник, С.П. Сітько, О.О. Шалімов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 90-95. – ISSN 1023-2427
385810
  Грубник Б.П. Досвід застосування технології "Сітько-МРТ" для реабілітації онкологічних хворих III-IV стадії / Б.П. Грубник, С.П. Сітько, О.О. Шалімов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 97-102. – ISSN 1023-2427
385811
  Букатов А.А. Досвід застосування трансерного методу в акваторії Херсонеса / А.А. Букатов, А.В. Кулагін, Р.М. Рейда // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0235-3490
385812
  Нурмухамедов В.Г. Досвід застосування фазових методів викликаної поляризації при пошуках самородної міді в трапових утвореннях Волині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння даних пошуково-оцінювального буріння на одній з перспективних на самородну мідь ділянці Рафалівського рудного вузла з результатами польових робіт фазово-спектральними методами викликаної поляризації. Доведена можливість виявлення ...
385813
  Раковська Л.О. Досвід застосуваня елементів дистанційного навчання у іноземних англомовних студентів 4 курсу на кафедрі педіатрії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 210-215. – ISBN 978-966-285-311-7
385814
  Белялов Т.Е. Досвід захисту споживачів фінансових послуг республіки Польща : гроші, фінанси і кредит / Т.Е. Белялов, А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 196-205 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
385815
  Галкін С.І. Досвід збереження вікових дерев та історичних насаджень у дендропарку "Олександрія" НАН України / С.І. Галкін, Н.В. Драган, Н.М. Дойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 42-50. – ISSN 1605-6574


  Показано багатство старовікових дерев дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, їх ландшафтостворюючу роль. Висвітлено заходи з індивідуального догляду та лікування старовікових дерев. Проаналізовано досвід відновлення історичних ландшафтних ...
385816
  Канівець І.А. Досвід зйомки фільму "Три плюс два": варіативність різноформатних версій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 195-205. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
385817
  Дроздова М.А. Досвід і перспективи викладання курсу "Історична психологія" у вищій школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 104-108. – (Серія : Психологічні науки)
385818
  Катаєв О.О. Досвід і перспективи енергозбереження ресурсомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 18-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
385819
  Кресін О. Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331
385820
  Кириченко В. Досвід і результати економічного розвитку країн Латинської Америки у 90-і роки ХХ ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
385821
  Демська-Будзуляк Досвід і риторика смерті у творчості молодомузівців // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0236-1477
385822
  Петров Є.П. Досвід і сприйняття в гносеологічних вченнях Дж. Локка і Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 92-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається гносеологія Дж. Локка і Дж. Берклі, зокрема вчення Локка про ідеї та рефлексію. Рассматриваются гносеология Дж. Локка и Дж. Беркли, в частности учение Локка об идеях и рефлексии. Are considered gnoseology of J. Lock and J. Berkeley, in ...
385823
  Залевська О. Досвід і стаж роботи як професійні характеристики працівника // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-28-6
385824
  Временко Л. Досвід і тенденції розвитку страхування життя в Україні / Л. Временко, Д. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поточний стан, тенденції та подальші перспективи розвитку страхування життя в Україні. The article contains an analysis of current state, trends and perspectives for further development of life-insurance in Ukraine.
385825
  Телегін Д.Я. Досвід ілюстрування лекцій з допомогою таблиць настольного альбому // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 91-93. – (Історичні науки ; Вип. 22)


  В сообщении освещается опыт иллюстрирования лекций с помощью таблиц настольного альбома.
385826
  Муляр М.С. Досвід імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС в правові системи Італії та Франції і уроки для України: цивільно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2219-5521
385827
  Пікус Р. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено досвід інвестиційної діяльності страхових компаній розвинених зарубіжних країн. Визначенаспецифіка державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій, а також охарактеризовано основні тенденції формування ...
385828
  Лютий І.О. Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США / І.О. Лютий, О.О. Крівцов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 12-25
385829
  Мирошниченко А.К. Досвід іноземних держав із запобігання злочинам, що вчиняються з мотиву помсти щодо працівників правоохоронних органів і суду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 104-112. – ISSN 2222-5374
385830
   Досвід інституту проблем математичних машин і систем НАН України у проектуванні та впровадженні систем світлодіодного освітлення / А.О. Морозов, В.П. Клименко, М.Г. Ієвлєв, В.Г. Бутко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 59-67
385831
  Патлашинська І. Досвід інституціалізації міжнародних миротворчих операцій у США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
385832
  Ковтун Є. Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 105-109. – ISSN 1998-4634
385833
   Досвід інтеграції у Європейський освітянський простір з підготовки IT фахівців Харківським національним університетом радіоелектроніки / З.В. Дудар, Н.С. Лєсна, В.Б. Рєпка, Т.Б. Шатовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C.57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати впровадження інноваційних технологій підготовки фахівців у ІТ сфері кафедри ПЗЕОМ ХНУРЕ із Інститутом математики і системної інженерії Університету м. Вакхо, та компанією Sigma. Ефективність такого співробітництва ...
385834
  Марцишин В.С. Досвід інтерполу в організації протидії фальшивомонетництву / В.С. Марцишин, Ю.Е. Черкасов // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 61-67.
385835
   Досвід інтерполу в організації протидії фальшивомонетництву / Мацишин, О, , Ю.Е. Черкасов // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 100-105.
385836
  Сабадаш Ю.С. Досвід інтерпретації ідей гуманізму в сучасній українській науковій думці : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54
385837
  Дерев"янко Н.В. Досвід інтродукції малопоширених деревних рослин в умовах посушливого степу Північного Причорномор"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані про основні осередки інтродукції деревних рослин у Херсонській області. Відзначено найбільш відомі інтродуценти.
385838
  Вікторова Л.В. Досвід іншомовної підготовки військовослужбовців Німеччини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 158-163. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
385839
  Клименко О. Досвід Іспанії у реформуванні трудового права // Довідник кадровика / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2007. – № 7
385840
  Афанасьєв О.Є. Досвід історико-географічного аналізу суспільно-географічного комплексу за рекламними оголошеннями періодичних видань початку XX століття // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 109-122


  В арсеналі методів наукових досліджень історичної географії важливе місце належить джерелознавчому аналізу. У статті пропонується методика і результати наукового аналізу специфічної категорії інформаційних джерел – рекламних оголошень у виданнях ...
385841
  Власова О.І. Досвід історико-психологічної реконструкції структури соціально-продуктивної особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 5-17. – ISSN 2226-4078
385842
  Бенвчіо М. та інш. Досвід Італії та Франції в транспортній системі Середномор"я та Південної Європи: яке значення він має для України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.38-59. – ISSN 1684-906Х
385843
  Царь В.В. Досвід картографування складних комплексів грунтового покриву за допомогою аерофотознімків // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 183-189 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
385844
  Золотарьова І.О. Досвід кафедри інформаційних систем Харківського НЕУ щодо співробітництва з ІТ-бізнесом під час підготовки фахівців з інформаційних технологій / І.О. Золотарьова, О.В. Дорохов // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 71-75. – ISBN 966-8847-12-1
385845
  Морозова Я. Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід Італії в збереженні, охороні та керуванні підводною культурною спадщиною. The article analyses the Italian experience on the protection, preservation and management of underwater cultural heritage.
385846
  Олійник О.М. Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення іноземних інвестицій і надання закордонних кредитів: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 130-143. – ISSN 1681-116Х
385847
  Пришляк Н.В. Досвід Китаю у будівництві індивідуальних біогазових установок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
385848
  Царь В.В. Досвід кількісної характеристики структури грунтового покриву і аналізу факторів її формування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 18)
385849
  Павлов Г.Г. Досвід комп"ютерної класифікації та кореляції основних порід Українського щита засобами інформаційної системи "Фільтр" : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія / Г.Г. Павлов, М.Н. Жуков, Ю.К. Піяр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25 : . – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Наведено результати комплексного аналізу петрохімічних даних, виконаного засобами інформаційної системи "Фільтр". Побудовано діаграми об"єктів Українського щита в системі головних петрохімічних компонент, на основі яких з"ясовано належність масивів до ...
385850
  Романчук С.П. Досвід комплексних ландшафтознавчо-археологічних досліджень Стародавнього Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 171-183. – Бібліогр.: 12 назв.
385851
  Івашко Юлія Вадимівна Досвід комплексного вивчення архітектури дерев"яних церкв Київщини на протязі їх формування (ІХ - XVIII ст.) : Автореф... кандид. архітектуринаук: 18.00.01 / Івашко Юлія Вадимівна;. – К., 1997. – 18л.
385852
  Коритний М.С. Досвід Комуністичної партії України по створенню і розвитку шкіл-інтернатів (1956-1963 рр) : Дис... канд іст.наук: / Коритний М.С.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 318л. – Бібліогр.:л.1-19
385853
  Грицай С.В. Досвід консалтингу в Україні: наслідування чи новаторство // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 29-33
385854
  Волошин Ю.О. Досвід конституційних реформ в Іспанії у світлі процесів європейської міждержавної інтеграції: класична модель переходу від диктатури до демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 196-203. – ISSN 1563-3349
385855
  Держалюк О.М. Досвід конституційних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 114-119
385856
  Наумова Н.М. Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 17-23. – ISSN 1727-1584
385857
  Полторацький О.С. Досвід конструктивного співробітництва у відносинах США-ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 24-39
385858
  Костенко Н.В. Досвід контент-аналізу : моделі та практики / Наталія Костенко, Валерій Іванов ; Академія української преси. – Київ : Центр вільної преси, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7181-68-5
385859
  Сизов А.І. Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Збройних Силах України / А.І. Сизов, О.В. Шрамко, В.І. Пєлєшко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
385860
   Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер"ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій. – Київ : Факт, 2003. – 432 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-06-3
385861
  Чирко В.А. Досвід КПРС у здійсненні ленінської національної політики та його міжнародне значення / В.А. Чирко. – К., 1976. – 112с.
385862
  Омельчук А. Досвід країн - членів Європейського Союзу - в застосуванні цільових програм у державному управлінні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 218-223. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
385863
  Чумак В.В. Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 149-154. – ISSN 1727-1584
385864
  Албул С.В. Досвід країн Балтії у становленні кримінальної розвідки (на прикладі Литовської Республіки) // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2312-928X
385865
  Посохова М.М. Досвід країн Європейського Союзу в галузі правового регулювання цільового використання земель і планування територій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 494-499. – ISSN 1563-3349
385866
  Шкуропат О. Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3 (18). – С. 186-197
385867
  Рева Т.Д. Досвід країн Європейського Союзу в розвитку фармацевтичної освіти: уроки для України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 303-306
385868
  Захаркевич Н.П. Досвід країн Європейського Союзу у формуванні основ "зеленої" економіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 278-285. – (0). – ISSN 2078-9165
385869
  Лелет С.М. Досвід країн Європейського союзу щодо адміністративно-правового регулювання управління в поліції та його використання в Україні // Наука і правоохорона : [науковий журнал] / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 111-115. – ISSN 2072-8670
385870
  Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 84-90. – ISSN 1993-6788
385871
  Лапішко З.Я. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 282-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
385872
  Гусейніків Ю. Досвід країн Євросоюзу в боротьбі з податковими злочинами // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-15.
385873
  Самойліков О.Ю. Досвід країн ЄС у використанні механізмів державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 65-73. – ISSN 0374-3896


  Досліджуються особливості розвитку державно-приватного партнерства в країнах ЄС. Проводиться аналіз програм ЄС з розвитку та фінансування проектів державно-приватного партнерства. На прикладі країни, що відносно недавно приєдналася до ЄС – ...
385874
  Длугопольський О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / О. Длугопольський, А. Жуковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
385875
  Маркевич К.Л. Досвід країн ЄС у сфері іноземного інвестування - крок України до європейської інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
385876
  Чернявська Т.А. Досвід країн ЄС у формуванні іноваційної кластерної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 54-57
385877
  Шевченко Н.І. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6814
385878
  Тригуб О.В. Досвід країн із розвинутою ринковою економікою у створенні національної моделі іпотечного кредитування будівництва житла // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 90-95.
385879
  Граділь О.І. Досвід країн СНД щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
385880
  Яхно Т. Досвід країн у розбудові стратегічного партнерства: приклади для країн / Т. Яхно, З. Щербата // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 126-130. – ISSN 1818-2682
385881
   Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України. – Київ : МЦПД, 2005. – 43с.


  Данные введены по письму из МОНУ 27.12.2004 г. Письмо у Верещагиной. Заказать хрестоматию можно в Киевском нац. торгово-екон. ун-те т. Тел. 531 47 73 Це перше в Україні систематизоване видання, зміст, структура і тематика якого повністю відповідає ...
385882
  Панченко К.В. Досвід країн Центральної і Східної Європи в становленні інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 97-101.
385883
  Панченко К.В. Досвід країн Центральної та Східної Європи в становленні інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 238-242.
385884
  Остафійчук Л Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду у Китаї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-126. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
385885
  Юрчук А.К. Досвід кримінологічного дослідження причин і умов крадіжок на окремому підприємстві (по матеріалах обслідування на Київській ковбасній фабриці № 39) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 101-102. – (Серія права ; № 10)


  По материалам обследования на Киевской колбасной фабрике № 39 группа студентов установила определение причины и условия, которые делали возможным кражи и составили рекомендации для борьбы с ними.
385886
  Гривінський Р. Досвід Криму не навчив... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 5


  Депутати дозволили чиновникам не користуватися державною мовою.
385887
  Рибін М.М. Досвід ландшафтно-типологічного картування для цілей сільського господарства / М.М. Рибін, В.І. Чоп // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 56-61. – Бібліогр.: 9 назв
385888
  Удовиченко В. Досвід ландшафтного планування (на прикладі країн світу) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 47-53. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
385889
  Самсонова М. Досвід Латвії в Євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 30-31.
385890
  Черниш М. Досвід Ліги Націй при створенні ООН // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 399-401. – ISBN 978-966-171-783-0
385891
  Мишковська А. Досвід ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в удосконаленні державної системи медичного захисту населення в кризових ситуаціях // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46.
385892
   Досвід ліквідації радіаційних аварій в Україні / [Мельниченко В.П. та ін.] ; за заг. ред. Проскури Миколи Івановича ; Держ. агентство України з упр. зоною відчуження ; Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон". – Київ : КІМ, 2013. – 203, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-204. – ISBN 978-617-628-012-5
385893
  Криворучка Л.Д. Досвід літератури як деідеологізація: герменевтичні аргументи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 87-89
385894
  Хотченко І.А. Досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 155-160. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті розкрито досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю.
385895
  Горак В.В. Досвід мас - на службі комунізму / В.В. Горак. – К., 1966. – 239с.
385896
  Горак В.В. Досвід мас - на службі комунізму. Організаторська робота партії в галузі пропаганди і впровадження передового досвіду в сільськогосподарському виробництві України між ХХ і ХХІІІ з"їздами КПРС / В.В. Горак. – К., 1966. – 239с.
385897
  Бучкевич М.М. Досвід медичного страхування у зарубіжних країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 178-183. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
385898
  Пац Марія Миколаївна Досвід Митрополита Андрея Шептицького для сучасних реформ в Україні. Учнівське дослідження // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 28-34 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
385899
  Горбатенко В.П. Досвід міжнародних операцій з постконфліктної відбудови / В.П. Горбатенко, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 92-101. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
385900
  Чернишова Є.Р. Досвід міжнародного співробітництва у формуванні кадрового потенціалу вищих навчальних закладів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 17-23


  Досліджено формування стратегії міжнародного співробітництва в освітній сфері, виявлено головні напрями міжнародної діяльності ВНЗ, систематизовано основні етапи формування нормативної основи й інституціальної архітектури міжнародного співробітництва у ...
385901
  Нікітюк В.О. Досвід Міністерства юстиції США у створенні механізму розв"язання конфліктів, що виникають на грунті расових та етнічних суперечностей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 112-116. – (Міжнародні відносини ; вип. 1)
385902
   Досвід містобудівництва в Українськиій РСР. – Київ : Будівельник, 1964. – 128 с.
385903
   Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні. – Київ, 2005. – 200с. – На тит. арк.: Збірник видано за підтримки Мін-ва України у справах сім"ї, молоді та спорту
385904
  Тищенко О.В. Досвід моделювання пенсійних систем країн Західної та Південно-Східної Європи: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-61
385905
  Ларіошина В.Є. Досвід морфоструктурного аналізу при інженерно-геоморфологічних дослідженнях лінійних об"єктів / В.Є. Ларіошина, М.О. Мороховський, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 69-74 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Викладено уявлення про значну роль морфоструктурних досліджень в оцінці геодинаміки певних територій для розв"язання практичних завдань проектування лінійних інженерних об"єктів. На значному фактичному матеріалі синтезовано морфоструктурний план ...
385906
  Хлєбнікова О.В. Досвід музично-виконавської діяльності і діагностика його сформованності у студентів вузів культури / О.В. Хлєбнікова. – К., 1998. – 18с.
385907
  Хлєбнікова О.В. Досвід музично-виконавської діяльності і діагностика його сформованності у студентів вузів культури / О.В. Хлєбнікова. – Київ, 1998. – 20с.
385908
  Хлєбнікова О.В. Досвід музично-виконавської діяльності і діагностика його сформованості у студентів вузів культури / О.В. Хлєбнікова; Мін.культури і мистецтв Укра ни.Ін-т підвищ.кваліфікаці працівників культури. – Київ, 1998. – 18с.
385909
  Колісник-Гуменюк Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у Німеччині : (культуротворчий аспект) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 36-42. – ISSN 2308-4634


  Цікавою, на наш погляд, є вища освіта Німеччини, яка давно притягує студентів з цілого світу. Популярність вищої освіти даної країни не випадкова, адже вища освіта у Німеччині є безкоштовною. Іноземці мають можливість отримати гранти на навчання в ...
385910
  Попович Ф. Досвід навчання та виховання учнів в українському ліцеї ім. Тараса Шевченка міста Сігету-Мармацієй (Румунія) // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 93-97. – ISBN 966-7586-04-09
385911
  Прилуцька А Л. Досвід надання соціальних послуг безробітним Харкова (20-ЗО-ті роки XX ст). // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 159-161. – ISBN 966-614-021-7
385912
  Михалик Л.П. Досвід найбільш ефективних систем освіти у вибудовуванні навчально–виховних стратегій саморозвитку і самореалізації особистості для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)
385913
  Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету: актуальні ідеї // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 7-12. – ISBN 978-617-640-146-9


  Досліджено питання про важливість вивчення молодими вченими персоніфікованого досвіду науково-педагогіччної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету для виявлення його актуальних положень і втілення перспективних ідей у ...
385914
  Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності: дотичність ідей і поглядів визначних особистостей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкриваються важливі аспекти науково-педагогічної діяльності окремих особистостей, які творили на початку XX сторіччя; висвітлюється інформація щодо їх причетності до педагогічної науки і практики, дотичності поглядів на розвиток ...
385915
  Рябченко О.Д. Досвід німецької післявоєнної економічної реформи для України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-16. – Бібліогр.: на 12 пунктів
385916
  Штогун С. Досвід Німеччини в організації адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
385917
   Досвід Німеччини щодо регулювання економічних відносин / О.О. Альохін, В.В. Веселовська, О.В. Горбатюк, А.В. Ремізов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 113-120
385918
  Скловський А.С. Досвід новаторів - здобуток кожного / А.С. Скловський. – К, 1990. – 44с.
385919
  Чулей О.Й. Досвід новаторів - надбання всіх / О.Й. Чулей. – Ужгород, 1979. – 96с.
385920
  Белінська Г.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах / Г.В. Белінська, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 66-76
385921
  Бородін Є.І. Досвід нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування в зарубіжних країнах // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – С. 31-38. – ISSN 2311-6420
385922
  Морочковський С.Ф. Досвід одержання мікоризи білого гриба на сіянцях дуба в штучних умовах / С.Ф. Морочковський, Г.Г. Радзієвський. – К., 1950. – 60-66с.
385923
  Черніков Д. Досвід окремих країн у розбудові системи контролю державної допомоги // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 52-58
385924
  Мамутов В. Досвід окремої кодифікації та інкорпорації господарського та цивільного законодавства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.9-13. – ISBN 966-667-078-Х
385925
  Гончаренко І.О. Досвід ООН і ОБСЄ у локалізації політичного конфлікту на етнічному підгрунті в Таджикистані в 90-х роках XX століття: спеціальна ініціатива ОБСЄ для Середньої Азії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 253-260. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
385926
  Кулаковська О. Досвід оподаткування банків країн-членів ЄС та деякі проблемні питання оподаткування банків України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 22-25
385927
  Безпалько І.Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 159-165. – ISSN 1562-0905
385928
  Романенко А.Р. Досвід опрацювання мемуарної спадщини В.В. Пухальського: методологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 125-127
385929
  Гала С.В. Досвід організації вищої освіти в Китайській Народній Республіці та можливості його використання в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 40-45


  У науковій праці подано оцінку стану розвитку системи вищої освіти Китаю. Визначено особливості функціонування вказаної системи. Зафіксовано ключові тенденції зростання ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки на технологічній ...
385930
  Олексюк В. Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 128-138. – ISSN 1998-6939


  У статті розглянуто поняття, пов’язані з застосуванням хмарних технологій у вищому навчальному закладі, зокрема проаналізовано: поняття «ІТ-інфраструктура», «інформаційно-освітній простір», «інформаційно-освітнє середовище», «віртуальна лабораторія». ...
385931
  Зозуля С. Досвід організації дистанйійного навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2010. – № 3 (27). – С. 57-65
385932
  Жулкевська В. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.71-72. – ISSN 0131-6788
385933
  Горбач Д.О. Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 25-34. – ISSN 1999-5717
385934
  Феньо Н. Досвід організації документального забезпечення українських кредитних товариств у першій половині XX століття // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISSN 1993-0259
385935
  Баранов М.М. Досвід організації і оплати праці в колгоспі / М.М. Баранов. – К, 1964. – 68с.
385936
  Браславська І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації "Придніпровський корпоративний каталог" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 14-16. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено історію створення та досвід діяльності корпорації "Придніпровський корпоративний каталог". У статті розкрито принципи роботи корпорації, технологічні питання та методичні підходи до формування корпоративного каталогу. "...Завдяки розвитку ...
385937
   Досвід організації інформаційної системи для цілей формаційного аналізу магматичних утворень / В.Г. Молявко, М.Н. Жуков, О.В. Зінченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Геологія ; Вип. 12)


  Наведено рекомендації з розробки комп"ютерної технології збору, систематизації та обробки геологічної інформації для цілей петрологічного та металогенічного аналізу.
385938
   Досвід організації лекційної пропаганди з питань торгівлі / Лісовий, Д, , . – К., 1962. – 32с.
385939
  Орленко В.І. Досвід організації обласної системи моніторингу довкілля в Чернівецькій області / В.І. Орленко, О.Ф. Артановський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-81 : Рис. – ISSN 1726-5428
385940
  Капосльоз Г.В. Досвід організації підготовки докторів філософії у деяких країнах Європейського Союзу / Г.В. Капосльоз, О.О. Рибчук, А.О. Савченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 132-141
385941
  Танько Є.В. Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 157-166. – ISBN 978-617-7188-08-6


  Охарактеризовано форми, методи та прийоми самостійної роботи студентів, які притаманні саме британській системі вищої освіти.
385942
  Голубнича Л.О. Досвід організації самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України (60-ті рр. XX ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 32-43. – ISSN 2312-0657
385943
  Самотий Р.С. Досвід організації семінарів АБІС "УФД/Бібліотека" – спроба розвитку корпоративних зв"язків / Р.С. Самотий, М.Р. Колосевич // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 276-283. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
385944
  Кошляков О.Є. Досвід організації системи моніторингу рівнів грунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – С. 90-95. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
385945
  Караман О.Л. Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 53-60. – ISSN 1817-3764
385946
  Бортник С. Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті / С. Бортник, О. Ковтонюк, Н. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 141-147. – ISSN 0868-6939


  Про кафедру геоморфології та палеогеографії (з 2005 року - землезнавства та геоморфології) в КНУ імені Тараса Шевченка.
385947
  Хохрякова І.В. Досвід організації управління у містах з районним поділом в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 103-112. – ISSN 2311-6420
385948
  Фролова О.Г. Досвід організаційно-правового реформування діяльності правоохоронних органів США // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 99-108. – ISSN 0201-7245
385949
  Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Савинська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 188-197. – Бібліогр.: л. 168-187
385950
  Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Савинська Інна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв
385951
  Бажанов В. Досвід охорони та захисту авторських прав у Франції // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 135-154. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
385952
  Романчук С.П. Досвід оцінки ландшафтів Києва для збереження та оптимізації міського середовища / С.П. Романчук, О.В. Савицька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 209-226. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0868-6939
385953
  Лук"янець О.І. Досвід оцінювання водності карпатських річок на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 206-210 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-109-9
385954
  Соколова Л.В. Досвід оцінювання конкурентноспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка / Л.В. Соколова, Г.М. Верясова, О.Є. Соколов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 289-302 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
385955
  Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
385956
  Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / пер. з рос. Л. Бейліса // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9
385957
  Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / пер. з рос. Л. Бейліса // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9
385958
  Шабінський М. Досвід патріотичного виховання молоді на прикладі французької школи // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
385959
  Калашник Н. Досвід пенітенціарної діяльності Грузії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 194-196
385960
  Жорнова О. Досвід перебування в іншому повсякденні як чинник суб"єктного формування студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюється один з чинників формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності. Досвід перебування в іншому повсякденні розуміється як вихід за межі звичного середовища виявлення щоденної активності. Визначається його сутність та ...
385961
   Досвід перебудови викладання української мови в школах УРСР в світлі праць Й.В. Сталіна про мову. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
385962
   Досвід передових колгоспів. – Львів, 1953. – 90с.
385963
  Лом Ф. Досвід передових сільськогосподарських кооперативів Чехословаччини / Ф. Лом. – К., 1964. – 129с.
385964
  Рябенко Л.І. Досвід переходу до європейських стандартів оцінювання знань та вмінь студентів у Донбаському державному технічному університеті / Л.І. Рябенко, Б.М. Борисенко, К.С. Семикіна, Н.В. Сулейманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 341-345. – ISSN 0321-0499
385965
  Вознюк О.О. Досвід переходу сільського господарства Бразилії на засади сталого розвитку / О.О. Вознюк, О.В. Дзяд // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 3-13. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
385966
  Ейнор О.Л. Досвід періодизації історії вивчення геологічної будови СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3-6
385967
  Єрмолаєв В.М. Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 30-46. – ISSN 1993-0909


  Проаналізовано публіцистичні статті, брошури, промови і спогади М.С. Грушевського 1917-1926 рр., в яких Голова УЦР викладав своє бачення проблем формування вищого представницького органу влади в Україні 1917-1918 рр., його законотворення, перспектив ...
385968
  Тондер Д.Б. Досвід Південноафриканської республіки з професионалізації армії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-58
385969
  Тригуб І. Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 104-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
385970
  Ма Сюй Досвід підготовки іноземних студентів - майбутніх керівників хорових колективів у ВНЗ України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 321-331. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто питання підготовки хорових диригентів у вищих навчальних закладах України. Охарактеризовано компоненти структури підготовки хорових диригентів, зокрема: виконавсько-творчий, методико-формувальний та організаційно-керівний. Окреслено функції ...
385971
  Гончаренко І.Б. Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборонипровідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні / І.Б. Гончаренко, Ю.О. Михайлова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 214-222. – ISSN 1999-5717
385972
  Брунець Б.Р. Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С.25-31. – Бібліогр.: 4 назв.
385973
  Іванов Ю. Досвід підготовки магістрів з оподаткування в Харківському національному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 50-62. – ISSN 1682-2366
385974
  Радецький В.Г. Досвід підготовки миротворчих контингентів Збройних Сил України до участі у міжнародних миротворчих операціях наприкінці XX - на початку XXI ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 438-443
385975
  Лисенко Н.В. Досвід підготовки учнів до участі в олімпіадах та написання науково-дослідницьких робіт // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 24-26 : схеми
385976
  Крюков О. Досвід підготовки фахівців-метрологів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 31-33. – ISSN 1562-529Х
385977
  Лавний В.В. Досвід підготовки фахівців лісової галузі в університеті сталого розвитку Еберсвальде (ФРН) / В.В. Лавний, П. Шпатгельф // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.1. – С. 387-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
385978
  Березняк Н.В. Досвід побудови інформаційної інфраструктури інноваційної сфери у Німеччині / Н.В. Березняк, Т.П. Божко, А.Д. Ревенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 21-27
385979
  Кудрявець Є.В. Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 62-66. – ISSN 2222-4459
385980
  Левченко О. Досвід побудування виробничих функцій для шахт Донбасу / О. Левченко, О. Підтілок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Для шахт Центрального й Західного Донбасу побудовано виробничі функції на показниках, що характеризують фактичні витрати та наявність виробничих ресурсів. Проаналізовано причинно-наслідкові зв"язки між ефективністю використання ресурсів і ...
385981
  Вакуленко В.М. Досвід подолання дитячої безпритульності в радянській Україні // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 93-100. – ISSN 1817-3764
385982
  Солошенко В.В. Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 28-33. – (Історичні науки)


  "Націонал-соціалістичні пограбування, відчужене мистецтво, трофеї війни - це складові, які і сьогодні з новою силою сколихують суспільство, фахівців. І не лише істориків, мистецтвознавців, музеєзнавців, але й політиків і дипломатів. У статті ...
385983
  Смаль В.З. Досвід політехнічного навчання і трудового виховання учнів у школах Чехословацької Соціалістичної Республіки, Польскої Народної Республіки, Німецької Демократичної Респубіки. / В.З. Смаль. – К., 1961. – 86с.
385984
  Толстов С. Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-24
385985
  Кремньова О. Досвід політичної агітації на підприємстві / О. Кремньова. – Київ, 1949. – 68с.
385986
  Штогун С. Досвід Польщі для становлення адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142. – ISSN 0132-1331
385987
  Колодко Гжегож Досвід Польщі може бути корисним для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 38-40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
385988
  Соколов О.Ю. Досвід Польщі у використанні результатів тестування при вступі до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 13-20


  Досвід Польщі дуже корисний для нашої системи освіти, оскільки багато ВНЗ в Україні зараз знаходиться в пошуку правил прийому, згідно з якими бажання відбирати найбільш талановитих студентів буде збігатися з результатами такого відбору.
385989
  Гроелє Б. Досвід Польщі у врегулюванні споживчого банкрутства // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 9-10
385990
  Миронюк Р.В. Досвід Польщі у регулюванні правничої освіти та окремі рекомендації для України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 90-93
385991
  Павельчук І.А. Досвід постімпресіоністичного експерименту в натюрмортах Романа Сельського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 119-123. – ISSN 2226-3209


  У даній публікації розглядається творчий доробок відомого львівського художника Р. Сельського в жанрі натюрморту у період його творчих пошуків в галузі постімпресіонізму упродовж 1925–1980-х років.
385992
  Макаренко Н. Досвід поширення знань з міжнародного гуманітарного права серед курсантів ВВНЗ : на прикладі конкурсу "Ярослав Мудрий-7" // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 21-23.
385993
  Голубенко О.Є. Досвід правового врегулювання відносин інтелектуальної власності за участю держави в іноземних країнах // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 176-179. – ISBN 966-435-028-1
385994
  Семчик В.І. Досвід правового регулювання аграрних інтервенцій в країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 395-405. – ISBN 978-617-7021-00-0
385995
  Науменко І.І. Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 245-256


  У статті досліджено правове регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу, виокремлено його спільні та відмінні риси. Проведено аналіз підходів до поняття «бюджетне право», визначення сфери дії бюджетного закону. В ході дослідження ...
385996
  Марушева О.А. Досвід правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в країнах Далекого Зарубіжжя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 305-309. – ISSN 1563-3349
385997
  Гомонай В.В. Досвід правового регулювання господарської діяльності в першій Чехословацькій республіці для України = The experience of legal regulation of economic activity in the first Czechoslovak Republic for Ukraine : монографія / Гомонай В.В., Бисага Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 141, [2] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 122-141. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-001-1
385998
  Тарасюк В.М. Досвід правового регулювання медіа США, Франції та Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 134-149. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
385999
  Мірошниченко А. Досвід правового регулювання оголошення об"єктів природно-заповідного фонду в Німеччині / А. Мірошниченко, В. Правдюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 42-46
386000
  Девізоров Д.С. Досвід правового регулювання укладення трудового договору в спеціальних випадках у країнах близького зарубіжжя // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 208-211. – ISBN 978-617-625-000-5
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,