Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
381001
  Шумилин А. "Доктрина и Обамы" и ливийский кризис // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 53-62. – ISSN 0869-44435
381002
  П"ятничук Т. "Доктрина Монро": еволюція трактування та спроби реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В статті проаналізоване місце "доктрини Монро" в системі міжнародних відносин ХІХ ст. Розглянуті спроби практичного застосування та еволюція її трактування. Автором також висвітлено ставлення великих держав до "доктрини Монро". Abstract. In the ...
381003
  Булай И.Б. "Доктрина Никсона" и политика республиканской демократии в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Булай И. Б.; АН СССР, Ин-т США. – М., 1974. – 24л.
381004
  Камінський Є. "Доктрина Обами" : від передвиборних гасел до реалізму // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 12-17
381005
  Шуткевич О. "Документ" з передової для президента Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 11


  Українсько-литовський прапор, на якому залишили свої автографи бійці з передової, вінницькі волонтери і добровольці подарували Далі Грибаускайте.
381006
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственной Номенклатуре специальностей научных работников : Статья третья. Оптимистические предложения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены варианты отнесения научной специальности "Бибилотековедение, библиографоведение, и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в класс социологичесих наук либо в класс культурологии.
381007
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственнойНоменклатуре специальностей научных работников.Статья первая.Введение в проблему // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 0130-9765
381008
  Пилипчук С. "Документи народної свідомості": жанр історичної пісні у науковому доробку Франка-фольклориста // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 182-199


  У статті проаналізовано внесок Івана Франка у дослідження історичних пісень українців. В об’єктиві уваги опинився корпус «Студії над українськими народними піснями», в якому найповніше реалізовано історіографічну концепцію Франка-фольклориста. ...
381009
  Плешкевич Е.А. "Документоведение" - новый учебник для высшей школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 77 - 83. – ISSN 0130-9765
381010
   "Долги" и кредиты : (К переговорам СССР с Францией). – Москва : Изд. "Правда" и "Беднота", 1927. – 32с.
381011
  Павленко М. "Доле моя руса" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 13 січня (№ 1). – С. 16-17


  Навздогін одному ювілею або батьківсько-дочірні стосунки у житті і творчості Володимира Підпалого.
381012
  Поповський А.М. "Доле, де ти! Доле, де ти? Нема ніякої..." = Слово доля в мові Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 2-8
381013
  Белозерцев Е.П. "Должное" как вектор преодоления кризиса современного российского образования / Е.П. Белозерцев, В.В. Варавва // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0869-561Х


  Автор анализирует современное состояние российского образования, считает, что оно находится в состоянии глубокого кризиса, предлагают вариант выхода из создавшегося положения, основанный на осмыслении отечественной философсько-педагогической мысли.
381014
   [Документи] // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 87-107
381015
  Иванов К.В. Доктрина "богатых и бедных стран". / К.В. Иванов. – М., 1972. – 63с.
381016
  Добідовська Я. Доктрина "Відкритого неба" в практиці повітряних сполучень ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
381017
  Волошин Ю.О. Доктрина "глобального конституціоналізму" в механізмі забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-мстодологічний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
381018
  Филатов Г.А. Доктрина "испанидад" и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латинской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0130-3864


  Об общности иберо-американских стран, неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки, ставшей основой концепции "испанидад", активно используемой во франкистской Испании в 1940-х годах.
381019
  Дорошенко Сергій Доктрина "історичних прав" у структурі французького консерватизму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 33-38. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
381020
  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 65-68.
381021
  Ашин Г.К. Доктрина "Массового общества". / Г.К. Ашин. – Москва : Политиздат, 1971. – 192 с.
381022
  Марушкин Б.И. Доктрина "морального лидерства" и реальности времени. / Б.И. Марушкин. – М, 1978. – 63с.
381023
  Стрельников К.А. Доктрина "Москва-третий Рим": предпосылки, идеи и государственно-правовые перспективы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
381024
  Модржинская Е.Д. Доктрина "наведения мостов" / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1969. – 64 с.
381025
  Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной сратегии США / В.Ф. Петровский. – М., 1980. – 335с.
381026
  Перфилов В.В. Доктрина "ограниченной войны" во внешней политике США : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.574 / Перфилов В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
381027
  Чернявский С.В. Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Чернявский С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
381028
  Чернявский Сергей Викторович Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Чернявский Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 207л.
381029
  Селіванов А. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82
381030
  Бірюков О.М. Доктрина "свіжий старт" у законодавстві країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-156. – ISSN 1026-9932
381031
  Акоян С М. Доктрина "сдерживания" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Акоян М.С. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1972. – 38 с.
381032
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
381033
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США (на примере анализа взглядов одного из ее авторов Д. Кеннади) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 198л.
381034
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" -- идеологическое оружие американских монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богомолова Н. Н. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1968. – 15 с.
381035
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" / Н.Н. Богомолова. – М, 1970. – 175с.
381036
  Ожеван М.А. Доктрина Барака Обами: нова "стратегія національної безпеки" США / М.А. Ожеван, Д.В. Дубов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.16-20. – Бібліогр. в кінці ст.
381037
  Багрій О.І. Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 117-125
381038
  Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
381039
  Щербина В. Доктрина виробничої солідарності - основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
381040
  Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-32. – Бібліогр.: 48 н.
381041
  Перемот С. Доктрина впливу в конкурентному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 171-183. – ISSN 1026-9932
381042
  Перемот С.В. Доктрина впливу та екстратериторіальне застосування конкурентного права: становлення, розвиток та проблеми методології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 554-565. – ISSN 1563-3349
381043
  Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются вопросы преподавания римского права в Средние века в Европе. Предлагается оп-ределение глоссаторов. Определяется порядок создания и функционирования первых университетов. Освещаются взгляды глоссаторов, касающиеся соотношения ...
381044
  Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
381045
  Хужокова И.М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. – Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-189-4
381046
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 376-418
381047
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
381048
  Куликов В.Г. Доктрина защиты мира и социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1988. – 96с.
381049
  Демин Г.И. Доктрина защиты социализма и мира / Г.И. Демин, Е.В. Жуков. – М, 1988. – 63с.
381050
  Шамшур О.В. Доктрина и практика национальных отношений в США : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Шамшур О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
381051
  Шамшур Олег Владиславович Доктрина и практика национальных отношений в США (60-70-е гг. ХХ в.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Шамшур Олег Владиславович; Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
381052
  Радивилов Д.А. Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 118-130. – ISSN 1682-671Х


  Ибадиты (абадиты) - течение ислама, отличающееся, как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Ибадиты возникли в VII в. в Ираке; получили название по имени Абдаллаха ибн Ибада, ...
381053
  Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму:"на грунті історичного прецеденту" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-13. – ISSN 0132-1331
381054
  Баглікова М.С. Доктрина інформаційної війни в США: питання теорії та практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 323-333
381055
  Федоров С.С. Доктрина камакалы в каула-тантрах школы шривидья // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-11
381056
  Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 33-36
381057
  Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и ее пропаганда / В.Н. Скворцов. – Москва, 1974. – 64с.
381058
  Врублевський В Доктрина Кравчука : Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної української нації / В Врублевський, О. Мороз, Ю. Саєнко; Укр.товариство "Інтелект нації". Ін-тут соціології НАН України. – Київ : Інтелект, 2001. – 84с. – ISBN 966-646-027-0
381059
  Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.16-20. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
381060
  Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро / Н.Н. Болховитинов. – Москва, 1959. – 336с.
381061
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 199-220
381062
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
381063
  Лукач І. Доктрина Монро і Венесуельська криза 1895 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 30-31
381064
  Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 143-154. – ISSN 1026-9932
381065
   Доктрина национального единства Казахстана = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
381066
  Газетдинов Н.И. Доктрина о принципах уголовного судопроизводства в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 1991-3222
381067
  Сафрастян Р.А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50-70 гг. ХІХ в.) / Р.А. Сафрастян. – Ереван, 1985. – 147с.
381068
  Галів М.Д. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Аналізуються найважливіші ідеї вченого з філософії позитивізму в працях про освіту, освітні інституції і культурно-освітніх діячів.
381069
  Полянский Є.Ю. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
381070
  Вдовичин І. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 386-395
381071
  Макаренко Є.А. Доктрина світового лідерства США (2012 - 2016) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 184-210. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
381072
  Позняк Д.Ю. Доктрина сучасної криміналістики / Д.Ю. Позняк, Г.С. Семаков // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 119-122
381073
  Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи України // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 147-160. – ISSN 2518-7546
381074
  Сірук М. Доктрина Трампа і Україна / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 36). – С. 3
381075
  Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625


  В кінці 2007 р. в Сінгапурі відбулася 13-а щорічна зустріч глав держав країн-членів АСЕАН
381076
  Слюсаренко Ю.А. Доктрина Трумена / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115-116. – ISBN 966-642-073-2
381077
  Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні висвітлюється погляд радянської та сучасної російської історіографії на зовнішньополітичну доктрину Трумена 1947 року. Стаття містить спогади дипломата В. Тарасенка про політичний портрет Гаррі Трумена. В исследовании описывается взгляд ...
381078
  Рижков М.М. Доктрина Трумена і стратегія стримування: актуалізація наукового забезпечення стратегічного планування // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 32-70. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
381079
  Бредіхин А. Доктрина Х.Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343


  Перон (Perуn) Хуан Домінго президент Аргентини в 1946-55 (в 1949-55 фактич. диктатор), генерал. У 1955-73 в еміграції.
381080
  Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра / А.Е. Кунина. – М, 1957. – 80с.
381081
  Вовк В. Доктрина... нападу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8


  Ми є свідками того, як Росія намагається істотно змінити баланс сили, який склався внаслідок закінчення холодної війни.
381082
  Полонка І. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
381083
  Хряпінський П.В. Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 50-56
381084
  Волошин Ю.О. Доктринальне визначення конституціоналізму: порівняльно-ретроспективний аналіз концепцій зарубіжної науки конституційного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 103-111.
381085
  Хряпінський В П. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 129-137. – ISSN 2222-5374
381086
  Строган А.Ю. Доктринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
381087
  Петришин О. Доктринальне обгрунтування формування національної правової системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 144-152. – ISSN 1993-0909
381088
  Гордшюв А.В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-44
381089
  Малента В. Доктринальне тлумачення норм права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-36.
381090
  Євграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 40-51. – ISSN 1993-0909
381091
  Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 80-90. – ISSN 1993-0909
381092
  Лекарь С.І. Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 110-115. – ISSN 2220-1394
381093
  Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав і юридичних обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 101-107. – ISSN 1026-9932
381094
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 186-189
381095
  Бондаренко Н. Доктринальні аспекти становлення та розвитку ідеї прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 20-23
381096
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
381097
  Харченко Г.Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 158-164.
381098
  Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 147-154. – ISSN 1026-9932
381099
  Андрашек М.Й. Доктринальні засади застосування сили в зовнішній політиці США в XXI столітті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 447-455
381100
  Біленчук П. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 7-10
381101
  Цись С.С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 69-72. – ISSN 2219-5521
381102
   Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-66-0
381103
  Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 302-309. – ISSN 1026-9932


  Про М.С. Грушевського - С. 302, 304; про М.П. Драгоманова. - С. 302, 303; про О.О. Ейхельмана. -С. 302, 304; про М.І. Костомарова. - С. 302; про С.А. Подолинського. - С. 302, 303.
381104
  Волошин Ю.О. Доктринальні підходи до визначення змісту теорії конституціоналізму  досвід зарубіжної науки конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 185-193. – ISSN 1563-3349
381105
  Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця і ролі інформації та інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доктринальних підходів до визначення місця та ролі інформаційних відносин у праві. Issues of doctrinal approaches to the definition of the place and role of informational relations in law are researched into.
381106
  Бакалінська О. Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 83-90. – ISSN 2308-9636
381107
  Шевчук О.Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 27-30
381108
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 221-225. – ISSN 2219-5521
381109
  Влялько І.В. Доктринальні підходи до правової регламентації сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 94-95.
381110
  Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів "м"якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 157-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Стаття присвячена аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі.
381111
  Дорохіна Ю.А. Доктринальні положення кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 32-45. – ISSN 2304-4556
381112
  Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-76
381113
  Супруновський А. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 87-90. – ISSN 2311-6676
381114
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 115-140
381115
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 428 с.
381116
  Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 112-123. – ISSN 1026-9932
381117
  Бусыгин К Л. Доктринально-правовая характеристика основ местного самоуправления / К Л. Бусыгин, А.В. Москалев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 51-61. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
381118
  Грушецкий Б.П. Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998 - 2013 гг.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 124-130. – ISSN 2077-1800
381119
  Шугуров М.В. Доктринальные аспекты применения международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-10. – ISSN 1812-3910
381120
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 50-65. – ISSN 1684-2618
381121
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. !60-182. – ISSN 1998-1813
381122
  Радченко Л.И. Доктринальные проблемы толкования личного статута и "национальности" юридического лица // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 589-620. – ISBN 978-617-566-164-2
381123
  Армин Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе / Армин, фон Богданди // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Основной формой исследований в области конституционного права в Европе является доктрина, хотя с самого начала она критиковалась как научно несостоятельная, политически консервативная или социально безответственная. В данной статье представлено ...
381124
  Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-1331
381125
  Кіндюк Б.В. Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 35-42
381126
  Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция. / А.И. Уткин. – М., 1979. – 211с.
381127
  Алафузов В.А. Доктрины германского флота / В.А. Алафузов. – Москва, 1956. – 191с.
381128
  Черкезов В. Доктрины марксизма / В. Черкезов. – М, 1905. – 64с.
381129
  Артемюк Б.Т. Доктрины марксизма: пророчество и реальность / Б.Т. Артемюк. – Киев, 2004. – 140с. – ISBN 966-531-162-X
381130
  Буглай В.Б. Доктрины наднационального регулирования экономических отношений / В.Б. Буглай. – М., 1984. – 168с.
381131
   Доктрины. Паритеты. Безопасность. – М., 1990. – 45с.
381132
  Ремизов А.М. Докука-сказка "Заяц" / А.М. Ремизов. – М, 1991. – 29с.
381133
  Уоллес И. Документ "Р" / И. Уоллес. – М, 1982. – 255с.
381134
  Ларьков Н.С. Документ в меняющемся мире // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 71-75


  Об информационном потенциале документов как исторических источников.
381135
  Рачкова Є.С. Документ в університетських ритуалах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 143-150. – ISSN 2312-2587


  Університет розглянуто не лише як соціальний інститут, але й як культурна спільнота, важливими умовами існування якої є певні ритуали та пов"язані з ними символи.
381136
  Михайловський В. Документ для Кам"янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам"янці (історія однієї родини з Поділля у XVI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 273-284. – ISBN 978-966-02-4741-3
381137
  о. Юрій Мицик Документ з архіву М. Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 437-438. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
381138
  Козоровицкий Я.Б. Документ и картина на уроках истории средних веков / Я.Б. Козоровицкий. – М, 1964. – 111с.
381139
  Свято Роксоляна Документ і його імітація, або Про деякі особливості псевдодокументального кіно : теорія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 2 (88). – С. 21-24. – ISSN 1562-3238
381140
   Документ Копенгагенского совещания 5-29 июня 1990 г.: конференция по человеческому измерению СБСЕ. – М., 1990. – 39с.
381141
  Петриченко П. Документ соціального захисту // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 24. – С. 10-13
381142
  Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 23-27


  Автор статті говорить про визначення ролі та місця документа в системі соціальних комунікацій, дослідження його як засобу передавання інформації в просторі і часі
381143
  Шулікін Д. Документ усієї науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 травня уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
381144
  Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 313-319. – (Право. Економіка. Управління)
381145
  Скачкова Т. Документ як джерело інформації про особу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 145-147
381146
  Піляй А.О. Документ як об"єкт дослідження в нотаріальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 81-87
381147
  Перехейда В.В. Документ як основа використання писемного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 53-54


  У статті йдеться про стилістичні проблеми в сучасній діловій українській мові. Автор наводить визначення поняття "документ", подає таблицю поділу документів на групи в залежності від функціональних характеристик та надає рекомендації щодо укладання ...
381148
  Парасюк Н.М. Документ як предмет складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 356-365. – (Юридична ; Вип. 1)
381149
  Шик Э.Г. Документ, факт, образ / Э.Г. Шик. – Новосибирск, 1973. – 87с.
381150
  Столяров Ю.Н. Документ: инвариантная и вариантная компоненты дефиниции // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-33. – ISSN 0130-9765
381151
  Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 255с.
381152
  Берестова Т.Ф. Документ: методологические основания изучения, предыстория возникновения, сущность и явление // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-54. – ISSN 0130-9765
381153
  Берестова Т.Ф. Документ: функции,определение, особенности функционирования в электронной среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-39. – ISSN 0130-9765
381154
  Суменов Н.М. Документализм в игровом кино / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1973. – 40с.
381155
  Суменов Н.М. Документализм и проблема художественной правды в современном игровом кино : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 822 / Суменов Н.М. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1971. – 16 с.
381156
   Документализм и современное кино. – Л., 1985. – 155с.
381157
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс, 1970. – 214с.
381158
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс
ч. 2. – 1970. – 200с.
381159
  Оляндэр Л.К. Документалистика о Великой Отечественной войне / Л.К. Оляндэр. – Львов, 1990. – 141с.
381160
  Бежан О.А. Документалізм у сучасній прозі про війну: традиційний та новітній підходи до проблеми // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 135- 139. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
381161
  Веретейченко І. Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94. – ISSN 0236-1477
381162
  Сащук Г.М. Документалістика як інструментарій політичного PR / Г.М. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 64-68
381163
  Наумова А.М. Документалістика: Телевізійний вимір // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 247-254
381164
  Круцик Р. Документальна виставка "Народна війна 1917-1932 рр." // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 49-52


  Матеріали з недавно розсекречених архівних фондів, що проливають світло на маловідомі буремні сторінки історії України.
381165
  Бодак О.П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського (1924 - 2001) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Бодак О.П.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
381166
  Демчина Л.І. Документальна комунікація як детермінанта змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 113-123. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується базове значення документальної комунікації для визначення документологічної суті бібліотечно-інформаційної професії.
381167
  Швецова-Водка Документальна комунікація як об"єкт загальної теорії документології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 49 - 54
381168
  Корольова А.С. Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 134-140. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та енергетичної політики зокрема, ...
381169
  Жупанин А. Документальна повірка // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 40-43. – ISSN 1726-3077


  Законодавчі нововведення в оформленні установчих документів: технічні зміни чи спроба вирішення корпоративних конфліктів.
381170
  Ярмолинський М. та ін. Документальна ревізія промислового підприємства / М. та ін. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
381171
  Кічаєв О.М. Документальна ревізія промислового підприємства / О.М. Кічаєв, М. Ярмлинський. – К., 1940. – с.
381172
  Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистец. України. – Київ : Кліо, 2013. – 347, [5] с. : портр., фотогр. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. - Розгорнутий тит. арк. - Резюме. англ. – Бібліогр.: с. 323-347. – ISBN 978-617-7023-13-4
381173
  Вєдєнєєв Д.В. Документальна спадщина драматичного часу. Роздуми історика щодо російського документального видання з історії українського націоналізму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 300-330. – ISBN 978-966-8809-48-4
381174
  Шаповал А. Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 133-143. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименка (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
381175
  Удовик В.М. Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-59. – ISSN 2409-9805
381176
   Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI-XVIII cт. : з фондів національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник документів / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, I. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – Київ : [б. в.], 2011. – 558, [1] с. : [31] іл. : іл. – Бібліогр.: с. 521-522 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-6328-4
381177
  Піскун В. Документальна спадщина української еміграції в країнах Європи, США й Канади : [рецензія] // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 238-243
381178
  Кондратьєва М. Документальна стилістика початку XXIІ ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 247-254. – ISBN 966-7021-87-4
381179
  Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV- первая треть XVI в.) / А.И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуска навука, 2015. – 464, [2] с. – Библиогр.: с. 426-459 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-08-1811-9
381180
  Григорьев Ю.А. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности внешнеторгового объединения. (Основы ее методики и организации) : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьев Ю.А.; Ин-т внешней торговли МВТ СССР. – М., 1958. – 15л.
381181
  Малиновський Б.М. Документальная трилогия : Памятники нашей молодости. Друзья, которых я не увижу. Глазами ветерана / Б.Н. Малиновский. – Киев : Горобець, 2011. – 335, [1] с. : ил., фот. – Библиогр.: c. 331. – ISBN 978-966-2377-19-4
381182
  Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 7-11 : табл.
381183
  Десятерик Д. Документальний вибух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Одним із феноменів цього року в Україні став приголомшений розквіт неігрового кіно - з цілком очевидних причин.
381184
  Міщенко М.М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 47-51. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
381185
  Горбач Т.С. Документальний склад архіву Сергія Захаровича Заремби: проблеми систематизації // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сергій Захарович Заремба (1947–2003) належить до когорти видатних українських істориків-пам’яткознавців, котрі впродовж свого насиченого наукового життя лишили по собі значний доробок у царині дослідження ранньомодерної історії України. Не менший ...
381186
  Барахаєв О.І. Документальний та науково-популярний фільм / О.І. Барахаєв. – К, 1961. – 44с.
381187
  Апчел О.А. Документальний театр у контексті сучасної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
381188
  Апчел О.А. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 213-222
381189
  Драчова О.П. Документальний фільм І. Стрембіцького "Подорожні" як комунікативна подія в сучасному українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 209-212


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Displays of post-modernist ...
381190
  Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 224-231. – ISSN 0320-8370
381191
  Казьмирчук Г.Д. Документальні видання про російсько-польському революційному союзі 20-30-х років XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Г.М. Куликівська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 42-48. – (Історичні науки ; Вип. 31)
381192
  Сукало А. Документальні джерела з історії комп"ютеризації архівної справи в Україні // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.281-293. – ISBN 966-625-033-0
381193
  Круглова Л. Документальні джерела з історії України у часописі "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті подано огляд документальних джерел з соціально-економічної, політичної історії та історії релігійного і культурного життя України XV-XVIII ст., вміщених на сторінках часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914). The ...
381194
  Іващук Л. Документальні джерела музею українських діячів науки та мистецтва при ВУАН (1918-1933) (загальний огляд) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 195-210


  У цьому нарисі зроблено загальний огляд архівних та друкованих джерел Музею українських діячів науки та мистецтва при Всеукраїнській Академії наук за період 1918-1933 рр.
381195
  Бутнік-Сіверський Документальні докази, пов"язані зі збитками від неправомірного використання об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 33-44. – Бібліогр.: 17 назв
381196
   Документальні матеріали М.С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР : Каталог. – Київ, 1991. – 115с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; Вип.16)
381197
  Мокляк В. Документальні пам"ятки з історії українського козацтва в зібранні К.М. Скаржинської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 190-193. – ISBN 966-95758-1-8
381198
  Зубавіна О. Документальні побрехеньки Олександра Коваля // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 75-81.
381199
  Перехейда В.В. Документальні потоки як засіб управління інформаційними процесами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 155-157


  У статті охарактеризовано різні групи аудиторії, що оперує документами. Розглянуто основні шляхи вирі шення проблеми формування громадської думки документальними потоками. The article describes different groups of audience that operate with documents. ...
381200
  Макарчук Сергій Сергійович Документальні публікації в Україні з історії другої світової війни : Дис... канд.іст.наук: / Макарчук Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
381201
  Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз / О.І. Галенко. – К., 1991. – 142с.
381202
  Климчук Л. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень: класифікаційний аспект // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 161-167
381203
  Галицька Т.В. Документальні свідчення політики радянської влади у сфері українознавства (1919-1932 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 342-349
381204
  Марусяк І. Документальність мемуарів Михайла Бажанського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 138-143. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
381205
  Плешкевич Е.А. Документально-библиотековедческие исследования: некоторые проблемы теории и терминологии // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 30-41
381206
  Матвієнко А.Т. Документально-інформаційне забезпечення туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Матвієнко Анатолій Тихонович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
381207
  Політова О. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динамика та сучасні тенденції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
381208
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 386 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
381209
  Ломачинська І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посібник / І.М. Ломачинська ; [за наук. ред. Т.Г. Горбаченко] ; Відритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 300, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 296-300, наприкінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-233-8
381210
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 56-61. – ISSN 2409-9805


  Подано авторське бачення суті управління документально-інформаційними комунікаціями, розглянуто роль документально-інформаційних комунікацій у забезпеченні здійснення комунікативного менеджменту, розкрито основні терміни та поняття, особливості їхньої ...
381211
   Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – в. 2. – Х., 1996. – 91с.
381212
  Филипчикова Р.Л. Документально-художественный жанр в литературе социалистической Чехословакии / Р.Л. Филипчикова. – М, 1986. – 287с.
381213
   Документальное и художественное в современном искусстве. – М., 1975. – 278с.
381214
  Рзаева М.З. Документальное кино Азербайджана. (1920-1965 гг.) / М.З. Рзаева. – М., 1971. – 204с.
381215
  Ратников Г.В. Документальное кино Белоруссии (1925-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Ратников Г.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1968. – 21л.
381216
   Документальное кино сегодня. – Москва, 1963. – 270с.
381217
  Мартыненко Ю.Я. Документальное киноискусство / Ю.Я. Мартыненко. – Москва, 1979. – 112с.
381218
  Бархатова Н.Н. Документальное наследие академика А. А. Полканова в архиве Академии наук СССР : Науч. описание / Н.Н. Бархатова, Т.И. Лысенко. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 175с.
381219
  Исаченко Т.А. Документальное наследие: становление и коммуникация (отчет о конференции в Вильнюсском университете и не только...) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0869-608Х


  Статья рассказывает о ежегодной конференции, проведенной факультетом коммуникаций Вильнюсского университета и Библиотекой Академии наук Литвы им. Врублевских в ноябре 2011 года. Тема конференции этого года - "Документальное наследие: становление и ...
381220
  Петров Юрий Арсентьевич Документальное обеспечение управления в полевых условиях : Автореф... канд. ист.наук: / Петров Юрий Арсентьевич; Моск. гос. историко-архив. ин. – М., 1978. – 23л.
381221
  Архипова Н.И. ДОкументальное обеспечение управления вычислительными центрами (История, современное состояние и персп. развития.) : Автореф... наук: 05.25.02 / Архипова Н.И.;. – Москва, 1978. – 25л.
381222
  Колосов С.Н. Документальность легенды: Из творч. опыта режиссера / С.Н. Колосов. – Москва : Искусство, 1977. – 183 с.
381223
  Явчуновский Я.И. Документальные жанры / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1974. – 232с.
381224
  Летунов Юрий Александрович Документальные жанры советского радиовещания. (Ист. опыт и современность) : Автореф... канд. ист.наук: / Летунов Юрий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Секция журналистики. – М., 1967. – 16л.
381225
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артема) : Дис... канд. ист.наук: 07.0001 / Гагал Петр Григорьевич; Киев. инженер.-строит. ин-т. – К., 1983. – 294л. – Бібліогр.:л.192-264
381226
  Гагал Петр Григорьевич Документальные и мемуарные источники изучения деятельности Ф.А.Сергеева (Артемы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Гагал Петр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
381227
  Селезнев М.С. Документальные источники о рабочем контроле. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селезнев М.С.; Моск.гос.истор-архивн.ин-т. – М, 1950. – 16л.
381228
   Документальные источники по истории Коммунистической партии Казахстана. Науч.-информац. библиография. Окт. 1917 - окт. 1962 гг.. – Алма-Ата, 1963. – 136с.
381229
  Вексельман М.И. Документальные источники по истории установления Советской власти в Узбекистане : Автореф... канд. ист.наук: / Вексельман М.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М, 1964. – 21л.
381230
  Сырченко Л.Г. Документальные материалы деятелей русской литературы в составе Государственного архива фонда Союза ССР. (Проблемы их собирания и науч. организации). : Автореф... канд. ист.наук: / Сырченко Л.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1966. – 20л.
381231
  Рахимов Нурмамед Документальные материалы министерства сельского хозяйства Туркменской ССР как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Рахимов Нурмамед; МГУ. – Москва, 1977. – 25л.
381232
  Кутьев В.Ф. Документальные материалы московских государственных архивов по истории рабочего класса г.Москвы в 90-е годы XIX века (1890-1898 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутьев В.Ф.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1955. – 12л.
381233
  Бармина З.В. Документальные материалы Народного комиссариата земледелия СССР как источник по истории сельского хозяйства в предвоенные годы третьей пятилетки /1938-июль 1941 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Бармина З.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1967. – 21л.
381234
  Обушенкова Л.А. Документальные материалы о восстании 1863 года в архивах Советского Союза : Автореф... кандидата ист.наук: / Обушенкова Л.А.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1964. – 19л.
381235
  Тоом В.А. Документальные материалы партийных органов и организаций как источники по истории Коммунистической партии Эстонии (1920-1923). : Автореф... канд. ист.наук: / Тоом В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1967. – 16л.
381236
  Грицеляк А. Документальные материалы филиала ЦГИА УССР во Львове о жизни и деятельности Ивана Франка / А. Грицеляк, П. Фостык // Научно-информационный бюллетень / Архивное управление МВД УССР. – Киев, 1955. – С. 36-46
381237
  Трещенок Я.И. Документальные материалы ЦГАОР БССР как источник по истории рабочего класса Белоруссии в период первой пятилетки. (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трещенок Я.И.; БГУ. Каф. истории СССР. – Минск, 1971. – 18л.
381238
  Антоновская А.А. Документальные новеллы о Грузии / А.А. Антоновская, Б.К. Черный. – Тбилиси, 1961. – 126с.
381239
   Документальные операции банков : аккредитивы и инкассо в расчетах по торговым операциям. – М., 1995. – 120с.
381240
   Документальные памятники: выявление, учет, использование. – Москва : Высшая школа, 1988. – 253с.
381241
  Коншин Г.И. Документальные потоки зарубежной информации по морской геологии и геофиизке / Г.И. Коншин. – М., 1974. – 41с.
381242
  Ивницкая Т.В. Документальные публикации по истории борьбы рабочего класса СССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкая Т.В.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – М., 1953. – 16л.
381243
   Документальные публикации по истории гражданской войны в СССР. – М., 1961. – 52с.
381244
   Документальные системы в управлении. – М., 1973. – 207с.
381245
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна ; КГУ. – Киев, 1981. – 28 с.
381246
  Тараненко Оксана Михайловна Документальные тенденции в художественной литературе США 60-х - начала 70-х годов. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Тараненко Оксана Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 226л. – Бібліогр.:л.199-226
381247
   Документальный видеофильм: Этап становления. – М., 1982. – 127с.
381248
  Вагин А.А. Документальный материал на уроках истории / А.А. Вагин. – Ленинград, 1959. – 107с.
381249
  Стреков М.И. Документальный фильм / М.И. Стреков. – М., 1960. – 167с.
381250
   Документальный экран в борьбе. – М., 1984. – 224с.
381251
  Носова А.В. Документационная составляющая системы менеджмента качества в библиотеках: проблемы и перспективы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0130-9765
381252
  Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления / Я.З. Лившиц. – Москва, 1975. – 64с.
381253
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
2. – 1975. – 94с.
381254
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
1. – 1977. – 67с.
381255
  Белов Н.Г. Документация в системе сельскохозяйственного учета. / Н.Г. Белов. – М., 1978. – 280с.
381256
  Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия : Учебное пособие / А.В. Печникова; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва, 2000. – 256с. – ISBN 5-88124-044-8
381257
  Жуковская О.Д. Документация советских государственных учреждений / О.Д. Жуковская, Б.А. Гольцев. – М., 1970. – 143с.
381258
  Проселков А.А. Документация, документооборот и контроль в системе Госбанка СССР. / А.А. Проселков. – М., 1938. – 64с.
381259
  Мусієнко Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
381260
  Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Гончарова; МОНУ; КНУКМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260с. – ISBN 966-364-180-0
381261
  Федотова О.О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 98-102
381262
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2409-9805


  З"ясовано роль документаційного забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу для його ефективного функціонування та надання якісних освітніх послуг.
381263
  Кудлай В.О. Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 139-148


  Розглядається документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства. Визначено взаємозв"язок документаційного забезпечення діяльності промислового підприємства та форм його ...
381264
  Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління / Ю.І. Палеха. – Київ, 1997. – 344с.
381265
  Литвин С.Х. Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-8


  У статті показано значення документаційного забезпечення управління ВНЗ для забезпечення якості освіти та доступності знань, визначено основні напрямки його впливу на формування нового освітнього простору України.
381266
  Сербін С.М. Документація жанрів інформаційного радіомовлення // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 84-87. – ISSN 2307-6194
381267
  Макарчук С.С. Документаьні публікації в Україні з історії другої світової війни : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02; 07.00.09 / Макарчук С. С.; КУ. – К., 1994. – 23л.
381268
  Ніколайчук О. Документи "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Азовсько-Дніпровських походів 1695-1698 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 84-87. – ISBN 978-966-171-795-3
381269
   Документи 1917-1918 рр. // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 15-162. – ISBN 978-966-2133-35-6
381270
   Документи pосiйських аpхiвiв з iстоpiї Укpаїни. – Львів. – ISBN 9660200889
Т.1 : Документи до iстоpiї запоpiзького козацтва 1613-1620. – 1998. – 444с.
381271
  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 104-116. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі.
381272
  Герасименко Н.О. Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 168-178. – ISSN 0130-5247
381273
  Таборанський С. Документи Архіву Російської академії наук про участь радянських істориків у міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 351-352. – ISBN 978-966-623-745-6
381274
   Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – 740с.
381275
  Черкаська Н. Документи Браницьких герба "Гриф" з Вишнівця у "магнатських" фондах ЦДІАК України // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466


  Полоніка в Україні.
381276
  Яненко З. Документи В.Б. Антоновича в Держархіві Полтавської області // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 523-528. – ISBN 5-7702-0821-X
381277
  Корпусова В.М. Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України / В.М. Корпусова, Г.О. Станиціна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
381278
   Документи Великої пролетарської революції. – К.
1. – 1940. – 379с.
381279
  Круглова Л. Документи вікової давності // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 6


  В Кабінеті історії мистецтв КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка присвячена 100-річчю початку Першої світової війни. В експозиції виставки були представлені фотографії та листівки 1914-1918 рр. з приватних колекцій доцентів кафедри історії ...
381280
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 234-269. – Бібліогр.: л. 195-233
381281
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
381282
  Щербак М. Документи губернських жандармських управлінь в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 293-299


  У статті розкрито інформативні можливості документів губернських жандармських управлінь в Україні.
381283
  Михальський І.С. Документи департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як джерело з історії українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 56)


  Проаналізовані звіти і записки Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як історичне джерело про діяльність українських політичних партій початку ХХ ст.
381284
  Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 168-179. – ISSN 0320-9466
381285
  Галатир В. Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 191-194. – ISSN 2306-4323
381286
  Кислий В. Документи Державного архіву Львівської області з історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 44-47. – ISBN 966-02-2208-4
381287
  Михайленко Н. Документи Державного архіву Одеської області про конфіскацію майна учасників польського повстання в Одесі у 1830-ті рр. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 978-966-389-291-8
381288
  Сафонова Н.В. Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932-1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 282-294. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
381289
  Комарніцький О.Б. Документи Держархіву Хмельницької області про становлення режиму до антирадянських настроїв кам"янського студентства у першій половині 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-101. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
381290
  Кривенко С.І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 124-132. – ISSN 0320-9466
381291
  Щербина В. Документи до історії Київа 1494-1835 р. / В. Щербина. – Б.м. : Б.в. – 49с. – Окр.відбиток
381292
  Круковький Орест Документи до історії символіки козачих полків на Слобідській Україні в 1918 - 1919 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
381293
   Документи до Паризької мирної конференції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 60-61
381294
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-8013-99-9
Т.1. – 2003. – 566с. – На обкл.: Австралія, Аргентина, Бразилія, Бучач, Вінніпег, Едмонтон, Івано-Франківськ, Коломия-Чернівці, Львів
381295
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-325-024-0
Т.2. – 2004. – 558с. – На обкл. : Нью-Вестмінстер, Парма, Польща, Самбір-Дрогобич, Сокаль, Стрий, Тернопіль-Зборів, Торонто, Філадельфія, Франція-Бенілюкс, Чикаго
381296
  Петрук В. Документи з архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 62-66. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...Наказ про зарахування професора Глушкова В.М.<...>. Наказ про преведення професора Глушкова В.М. на новостворену кафедру обчислювальної математики...".
381297
  Бондарчук О. Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
381298
  Лисенко А. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання біометричного захисту документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також формування державної автоматизованої інформаційної системи обліку персоналізованої інформації про власників таких ...
381299
   Документи з відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року (звернення, заяви, листи) // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 10-22
381300
  Брязкало Т. Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 97-100. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
381301
  Щирба Н. Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті класифікуються і розглядаються документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО). Вони частково проливають світло на навчальний процес в 30-ті рр. XIX ст. In the article documentsare classified and ...
381302
  Бурім Д.В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 170-185. – ISSN 2077-5709
381303
  Сухих Л.А. Документи з історії Києво-Печерської лаври у фондах Центрального державного історичного архіва України // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.261-263. – ISBN 966-7671-23-2
381304
  Шемета Ю.М. Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: опис лікарні та її майна (1834 р.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 130-135. – ISBN 978-966-171-154-8


  Опис будинку і майна першої лікарні Університету Св. Володимира.
381305
  Брязкало Т. Документи з історії створенння Національного науково-природничого музею НАН України в особовому фонді академіка І.Г. Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 82-85. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
381306
  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 60-75. – ISSN 0320-9466
381307
  Кузовова Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б) (1944-1947) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 219-226. – ISSN 0320-9466
381308
  Клименко Т. Документи з історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 299-307


  Стаття присвячена історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Велику увагу приділено внеску викладачів та студентів у розвиток діяльності університету.
381309
  Кобченко К. Документи з литовської метрики в публікаціях і дослідженнях В. Антоновича з сучасної перспективи // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 456-463. – ISBN 5-7702-0821-X
381310
  Свєженцева О. Документи з політичної історії Чехословаччини 1948-1953 рр.: проблеми систематизації та аналізу нових архівних матеріалів // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 228-238
381311
  Ласкавий Д.В. Документи з фондів АЗПРІ, АЗПРФ та ДАРФ як джерела з історії міжнародної боротьби за нафту в Персії та Месопотамії в першій чверті XX століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 81-93. – ISSN 1682-671Х
381312
   Документи за борбата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
1. – 1981. – 851с.
381313
   Документи за боробата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
Т. 2. – 1981. – 851с.
381314
   Документи за българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 659 с.
381315
   Документи и материали за историята на българския народ. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 561 с.
381316
  ЛКСМ України Документи і матеріали / ЛКСМ України. – К, 1974. – 399с.
381317
   Документи і матеріали // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 331-354


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
381318
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-63-6, 966-7601-61-1
Т. 1 : 1927 - 1930/ Упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук. – 2005. – 480с. : іл.
381319
   Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки ; Волин. краєзнав. музей [та ін.] ; [уклад.: Т.Я. Данилюк-Терещук, Л.П. Дейнека, Л.Ф. Златогорська та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 132, [4] с. : іл. – Покажч. імен та назв: 97-104
381320
  Власенко В. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 129-160
381321
   Документи і матеріали радянсько-індійської зустрічі на найвищому рівні. – К., 1976. – 48с.
381322
  Кошеварова Н.Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 56-66. – ISSN 2409-9805
381323
  Сохань С.В. Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI-XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Документи Київського Пустинного Микільського монастиря з фондів Інституту рукопису НБУВ є об’ємною і репрезентативною групою джерельної бази з історії монастирського життя ХVI–ХVIII ст. в Україні, що розширює рамки досліджень про роль і місце ...
381324
  Сохань С. Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів XVII- XVIII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 114-122
381325
  Костомаров М. Документи Кирило-Мефодіївського братства. Відозва "Брати українці" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 173. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
381326
  Роговий В. Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім"я освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність українських допомогових товариств, головним чином Комісії допомоги українському студентству в діаспорі, які матеріально підтримували студентську молодь. Here are analyzing activities of Ukrainian Supportive associations, ...
381327
   Документи координаційної ради кафедр суспільних наук університету на 1973-1974 навчальний рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – 15с.
381328
  Ченцова Н.В. Документи Коша нової Запорізької Січі як джерело до історії Катеринославщини. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.09 / Ченцова Н.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 17л.
381329
  Грищенко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації : стан, тенденції та перспективи : монографія / Ф.В. Грищенко ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"), Нац. орган стандартизації України. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-617-7021-39-0
381330
   Документи міжнародної Наради комуністичних і робітничих партій. – К., 1969. – 64с.
381331
  Совсун І. Документи на вступ до вузу прийматимуть лише через інтернет / розмову вели Марина Олінішевська, Володимир Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 21). – С. 23


  Перший заступник міністра освіти і науки розповіла про особливості цьогорічної вступної кампанії.
381332
  Медведенко О. Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 73-80
381333
   Документи наради представників комуністичних і робітничих партій. – К., 1960. – 58с.
381334
  Карпенко А.А. Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації "Гуцульщини" Володимира Шухевича. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 65-70. – ISSN 2076-1554
381335
   Документи од Виенската архива за Македоніа од 1879-1903. – Скопіе, 1955. – 177с.
381336
  Швед О.В. Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 110-112
381337
  Преловська І. Документи органів безпеки УСРР щодо життя та діяльності Екзарха України митрополита Михаїла (Єрмакова) (1862-1929) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 40-82. – (Нова серія ; Вип. 15)
381338
  Боровець І.І. Документи органів державної безпеки при вивченні історії Словацької держави 1939 - 1945 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 7
381339
  Бандура М. Документи особових фондів В.Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 121-141. – ISSN 2306-4250
381340
  Галатир В.В. Документи особового походження І. Огієнка в державному архіві Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 33-39. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  "...навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. У 1911 р. зарахований професорським стипендіатом по кафедрі російської літератури університету, у 1915-1917 рр. - приват-доцентом, в 1917-1918 рр. - професором ...
381341
  Коляструк Ольга Анатоліївна Документи особового походження як джерела з історії повсякденності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена розкриттю можливостей джерел особового походження для відтворення реалій повсякденного життя радянських людей. У ній показано їх унікальність для цілісної реконструкції минулого, для його адекватного розуміння та об"єктивного ...
381342
  Шаповал А. Документи особового фонду академіка О.П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими / А. Шаповал, С. Коваленко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 226-245. – ISSN 2306-4250
381343
  Кентій А.В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 202-222. – ISSN 0130-5247
381344
  Єршова Т.В. Документи партійних і державних архівів як джерело вивчення діяльності органів партійного контролю по зміцненню єдності рядів КП(б)У (1926 - 1930 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-35. – (Історичні науки ; Вип. 29)
381345
  Сергійчук В. Документи переконують: втрати українства від голодомору 1932-1933 років - щонайменше сім мільонів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 11-41. – ISSN 0130-6936
381346
  Маркс К. Документи Першого Інтернаціоналу / К. Маркс. – К., 1940. – 144с.
381347
  Кушнеж Роберт Документи польської дипломатії про голодомор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 196-211. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті наведено досі невідомі вітчизняним дослідникам документи, які зберігаються у державних архівах Польщі. Матеріали службового листування співробітників польської дипломатичної та розвідувальної служб надзвичайно красномовно ілюструють ситуацію ...
381348
  Бровендер Д.Ю. Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство" (1993-2012 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – C. 34-40. – ISSN 2227-183Х
381349
  Капуста Т. Документи прийматимуть три тижні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 30 травня (№ 96). – С. 4


  Міносвіти затвердило зміни до цьогорічних Умов вступу до вишів.
381350
  Тимошик-Сударикова Документи про діяльність паризького журналу «Тризуб» в колишніх спецфондах українських архівів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 31-37


  У статті аналізуються документи про діяльність паризького журналу "Тризуб", що зберігаються в колишніх спецфондах головних українських архівів. The documents about the activity of the Paris magazine "Tryzub" that are kept in the former special funds ...
381351
  Долинський О.В. Документи про зовнішньополітичну діяльність Української РСР / О.В. Долинський, Ю.К. Качуренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 8-14. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В статье дан краткий обзор публикаций документов и материалов, освещающих внешнеполитическую деятельность УССР.
381352
  Полторак В. Документи про Михала Чайковського в державному архіві Одеської області // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 425-436. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
381353
  Вербіцька О. Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 263-271


  У статті розглядається питання політики Вермахту щодо наукових та культурних надбань українського народу під час окупації України. Висвітлюється роль зондерштабу "Наука", стан академічних установ, їх нищення та вивезення наукових та культурних ...
381354
  Петрук В. Документи про утворення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 94-98. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
381355
  Сарнацький Олександр Документи про цензуру в Південно-Західному краї Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 110-117
381356
   Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального Державного архіву вищих органів влади і управління України : Покажчик. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 152с. – ISBN 966-02-3938-6
381357
  Бондарчук Я. Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню профспілкових джерел у вивченні соціально-трудових конфліктів. The article is devoted to the survey of important trade unions" sources for the research social conflicts.
381358
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-00-1537-1
381359
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.06 / Бондарчук Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
381360
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276 л. – Бібліогр.: л. 251-276
381361
   Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського руху 1940-1980-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 80-111
381362
  Вєдєнєєв Д.В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 18-27. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: введення у науковий обіг та проведення сторико-документознавчого дослідження невідомих науковій громадськості документів щодо організації та змісту зовнішніх релігійних зв"язків Українського екзархату РПЦ у першій половині 1950-х рр., які ...
381363
  Бажан О. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл України 1920-1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 85-89
381364
   Документи разповідають. – Ужгород, 1971. – 190с.
381365
  Семенюк О. Документи референдуму як предмет злочину передбаченого ст. 158 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 137-140.
381366
  Ткаченко О. Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Ткаченко, В. Грукач // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 22-28
381367
  Зубкова Н.М. Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 90-98. – ISBN 966-02-4450-4
381368
   Документи свідчать. – 3-є вид., доп. – Ужгород, 1985. – 160с.
381369
   Документи Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С. 39-48
381370
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 82-87. – ISSN 0131-2685


  Сергій Олександрович Єфремов — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у ...
381371
  Посохова А. Документи Спілки письменників України як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-966-171-893-6
381372
  Василюк О.Д. Документи східної тематики із фонда Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599
381373
  Павленко С.Ф. Документи творчих установ і організацій у фондах ЦДАМЛМ України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 167-171
381374
   Документи трагічної історії України (1917-1927). – Київ, 1999. – 640с. – Перелік документів: с.622-640. – ISBN 966-95687-0-6
381375
  Сова А. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243–257. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
381376
   Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: В.Брехуненко, О. Заяць, Ю.Мицик та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 607, [1] с. – На обкл. назва: Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст. - Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. в тексті, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Матеріали до українського дипломатарію ; серія 2). – ISBN 978-966-02-7902-5
381377
   Документи українського патріотичного руху ... р. : Додаток до Вісника репресій в Україні. – New York, 1980. – ISSN ,
381378
  Зінченко П. Документи фондів Київської судової палати як джерело з дослідження особового складу судових установ // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 483-486. – ISBN 978-966-171-795-3
381379
  Крячок М.І. Документи фонду Івана Івановича Каманіна як історичне джерело (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 213-220
381380
   Документи ХVІІ ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського дівочого монастиря // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 147-165. – ISBN 966-7671-25-9
381381
  Темірова Н.Р. Документи Херсонського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.92-104. – ISBN 966-7089-17-7
381382
  Савченко О.І. Документи царської охранки про видавничу діяльність російських політичних емігрантів наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 160-163. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
381383
  Крачковський Б.П. Документи ЦДАЖР УРСР як джерело для вивчення історії робітників радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 37-43. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Дається аналіз архівних документів, що зберегаються у фондах ЦДАРЖ УРСР, як важливого джерела для дослідження соціально-економічних проблем розвитку одного з великих загонів робітничого класу УРСР - робітників радгоспів.
381384
  Василюк О.Д. Документи ЦДІАК України про візантолога Юліана Андрійовича Кулаковського (огляд особового фонду) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 93-99. – ISBN 978-966-02-5736-8


  До 155-річчного ювілею Юліана Андрійовича Кулаковського - відомого вченого-історика, антикознавця, археолога та візантолога, філолога, професора Університету Св. Володимира. Кореспондентами Ю.А. Кулаковського були відомі вчені, колеги - Флоринський ...
381385
  Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
381386
  Андрушко П.П. Документи як предмет злочинів, склади яких передбачені статтями 357, 358 та 366 КК України // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 4-76. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
381387
  Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-966-2425-18-5
381388
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у вересні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 184). – С. 15-16
381389
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у серпні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 вересня (№ 159). – С. 21-22
381390
  Кочубей В.В. Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 86-90
381391
   Документирование в гибких производственных системах. – Москва : Машиностроение, 1991. – 224 с.
381392
  Глотова С.А. Документирование распорядительной деятельности в России в XVIII веке // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 102-108. – ISSN 1812-8696
381393
  Шаповал А. Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О.П. Маркевича) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 660-676. – ISSN 2224-9516


  Рзглянуто структуру та документальний склад особового архівного фонду академіка НАН України О.П. Маркевича, який є джерельною базою дослідження життя та діяльності вченого.
381394
  Дюженко Г.А. Документная лингвистика / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
381395
  Воловник Л.С. Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка: загальний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Національний ботанічний сад (НБС) ім. М.М. Гришка є державною науково-дослідною установою Національної академії наук України, яка входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Архівний фонд НБС ім. М.М. Гришка станом на 1 січня 2015 р. ...
381396
  Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійснені оцифрування фондів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
381397
  Лосієвський І.Я. Документні пам"ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 124-134. – Бібліогр.: 15 назв.


  Розглядаються актуальні питання теорії та практики формування колекцій документних пам"яток - від античних епіграфічних джерел до цінних електронних документів XXI ст.
381398
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Київ, 2005. – 108с.
381399
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Довідкове вид., (перероб.і доп.). – Київ, 2006. – 158с. – 34Доку доп.карт.м.в.,юр.
381400
  Самохіна Н. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Наталія Самохіна ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 107 с. – ISBN 978-966-02-4828-1
381401
  Муха Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі / Л. Муха, Т. Міцан; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
381402
  Силков Сергей Васильевич Документно-коммуникационные аспекты менеджмента знаний в условиях формирования "электронного правительства" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні теоретичні й практичні аспекти документних комунікацій у менеджменті знань (КМ) в умовах формування й розвитку "електронного уряду". Показано, що нині КМ-технології починають активно застосовуватися в державних органах ...
381403
  Швецова-Водка Документное обеспечение кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" завершено // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 122-124. – ISSN 0869-608Х


  Рец. на : Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность. Ч. 1 : хрестоматия для аспирантов и соискателей : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Столяров ; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел: 2010. - 329 с.; Ч. 2 : ...
381404
  Балкова И.В. Документные фонды библиотек: новое пособие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0130-9765
381405
  Земсков А.И. Документоведение - было, есть и будет : (обзор зарубежных публикаций) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 63-73. – ISSN 0130-9765


  Статья более широко знакомит читателей с тем, что происходит в сфере документоведения на международном уровне.
381406
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2000. – 460с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-010-4
381407
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 3-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 460с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-077-5
381408
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стереотипное. – Киев : Знання, 2006. – 464с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-346-148-9
381409
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8


  8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
381410
  Илюшенко М.П. и др. Документоведение. Документ и системы документации / М.П. и др. Илюшенко. – М., 1977. – 84с.
381411
  Сафиуллина З.А. Документоведческая проблематика в различных областях знания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  В системе существующих областей знания достаточно много дисциплин, в которых документ рассматривается в качестве объекта исследования. В статье анализируется, что общего и чем отличаются дисциплины, в которых одним из объектов выступает документ.
381412
  Швецова-Водка Документознавство : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-294-9
381413
  Корж А.В. Документознавство : зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
381414
  Швецова-Водка Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
381415
  Асєєв Г. Документознавство в інформаційній індустрії / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Інформаційні ресурси України в інформаційній індустрії розглядаються з позицій обслуговування "зовнішніх" користувачів (тобто суб"єктів, не пов"язаних безпосередньо з їхнім формуванням); ресурсів масового використання; "вбудованих" інформаційних ...
381416
  Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / Валентина Беездрабко ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720с. – ISBN 978-966-529-204-3
381417
  Отамась І. Документознавство як одна із ланок впровадження практичних результатів в інтелектуалізації діловодства // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 26-27
381418
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : Навчальний посібник / А.В. Корж. – Київ : КНТ, 2007. – 316с. – ISBN 966-373-204-0
381419
  Бриль Ю.О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з визначенням існуючих проблем реформування перспектив розвитку системи вищої освіти України, зокрема, вищої документознавчої освіти в контексті інтеграційних процесів Європейського освітнього простору.
381420
  Матвієнко О.В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17 - 22
381421
  Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32


  У статті розглянута проблема розвитку професійних кадрів у галузі документознавства, а, отже, розвитку документознавчої професіології у її змістовому аспекті. Окреслено деякі шляхи вирішення цих проблем.
381422
  Пархоменко Н.В. Документознавчий аспект банківських операцій Державного Банку Російської імперії в XIX - на початку XX століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-50. – ISSN 2409-9805
381423
  Плешкевич Е.А. Документологическая теория продукта деятельности с закрепленной информацией: перспективы развития // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 97 - 111. – ISSN 0130-9765
381424
  Виноградова Е.Б. Документологический тезаурус: анализ и использование // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена новейшая редакция документологического тезауруса, представленная в рецензируемой книге.
381425
  Нестерович Ю.В. Документология: на пути к трансдисциплинарному знанию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 81-97. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные итоги развития теоретического раздела документологии как междисциплинарного направления. Высказана целесообразность дальнейшего развития её общетеоретических знаний в трансмеждисциплинарном поле. Ключевые слова: документология, ...
381426
   Документообіг в юридичній клініці : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / О.С. Котуха, В М. Гентош Є Р. Дулеба, Ю.О. Фігель, Є.І. [та ін.] Федик; [О.С. Котуха та ін.] ; Асоц. ЮК України, Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2910-07-0
381427
   Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" : навчальний посібник / Гриньова В.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 306, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 273-278. – ISBN 978-966-676-398-6
381428
  Соляник А.А. Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-методическое пособие / А.А. Соляник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 66). – ISBN 5-85129-175-3
381429
  Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Палеха Ю.І., Пристайко В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 282, [2] с. : табл. – На тит. аркуші вказана назва наступного посіб. "Документування в праводіловій сфері". – Бібліогр. : с. 273-281. – (Бібліотечка документознавця) (Культура діловодства). – ISBN 978-966-2609-08-0
381430
  Палеха Ю.І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 509, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-508. – (Серія "Культура діловодства"). – ISBN 966-7942-14-7
381431
  Муравський В. Документування в умовах повної автоматизації обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52.
381432
  Дубовик С. Документування діяльності виборчих комісій // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-25
381433
  Уманців Г.В. Документування операцій на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства : Навчальний посібник / Г.В.Уманців; МОНУ; Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2005. – 284с. – ISBN 966-629-173-8
381434
  Сафонов Т.І. Документування результатів внутрішнього аудиту // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 89-95. – ISSN 2306-0050
381435
  Дем"янчук В.А. Документування слідчих і судових дій / В.А. Дем"янчук, Б.Є. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 170-178
381436
  Жовтан П.В. Документування та доказування хабарництва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 25-33. – ISSN 1609-0462
381437
   Документування у менеджменті : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. Дубич; МОіНУ; Відкритий міжн. унів. розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 216с. – ISBN 966-8253-59-0
381438
  Вовчак А. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка / А. Вовчак, Р. Сулим // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 117-127. – ISSN 2225-5095
381439
  Ковальчук В. Документування шлюбів в ОУН і УПА // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 692-697. – (Нова серія ; Вип. 15)
381440
  Лук"янчиков Б.Є. Документування як форма фіусації криміналістичної інформації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 168-173.
381441
  Кутузов М.И. Документы / М.И. Кутузов. – М.
1. – 1950. – 795с.
381442
  Макаров С.О. Документы / С.О. Макаров. – М.
2. – 1960. – 783с.
381443
   Документы VIII съезда Коммунистической партии Китая. – Пекин, 1957. – 1102с.
381444
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 1. – 1964. – 260 с.
381445
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 2. – 1964. – 368 с.
381446
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 5. – 1968. – 388 с.
381447
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.1. – 1969. – 192 с.
381448
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.2. – 1969. – 399 с.
381449
  Гераклитов А.А. Документы XVII века Саратовского и Радищевского музея / А.А. Гераклитов. – Саратов : Электро-тип. О-ва книгопечатников, 1910. – 27 с. – Изд. без тит. л.
381450
  Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практическое пособие / В.Н. Слиньков; Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 546с. – ISBN 966-7508-29-3
381451
   Документы архива хивинских ханов по истории и этрографии каракалпаков. – М., 1967. – 540с.
381452
  Кахаров А.К. Документы архивов Таджикистана на службе социалистического общества. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1984. – 37с.
381453
  Боголюбов К.М. Документы борьбы и побед / К.М. Боголюбов, Ф.П. Петров. – М., 1974. – 183с.
381454
  Аникеев В.В. Документы Великого Октября / В.В. Аникеев. – Москва, 1977. – 239с.
381455
   Документы великого созидания: Источники по истории Украинской ССР. – К., 1986. – 216с.
381456
   Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии. – Горький, 1945. – 160с.
381457
   Документы Великой пролетарской революции. – М.
1. – 1938. – 372с.
381458
   Документы Великой Пролетарской революции. – М.
2. – 1948. – 338с.
381459
  Петров Б.Н. Документы вермахта и материалы немецких историков о начале Сталинградской битвы // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-45. – ISSN 1606-0219
381460
   Документы внешней политики СССР. – М.
Т. 1. – 1957. – 772с.
381461
   Документы внешней политики СССР. – М.
2. – 1958. – 803с.
381462
   Документы внешней политики СССР. – М.
3. – 1959. – 723с.
381463
   Документы внешней политики СССР. – М.
4. – 1960. – 836с.
381464
   Документы внешней политики СССР. – М.
5. – 1961. – 807с.
381465
   Документы внешней политики СССР. – М. : Госполитиздат
Т.5 : 01янв.1922 г.- 19 нояб.1922 г.( Редкол. 5т. А.Е. Богомолов и др.). – 1961. – 807с.
381466
   Документы внешней политики СССР. – М.
6. – 1962. – 671с.
381467
   Документы внешней политики СССР. – М.
7. – 1963. – 760с.
381468
   Документы внешней политики СССР. – М.
8. – 1963. – 862с.
381469
   Документы внешней политики СССР. – М.
9. – 1964. – 783 с.
381470
   Документы внешней политики СССР. – М.
10. – 1965. – 687с.
381471
   Документы внешней политики СССР. – М.
11. – 1966. – 792с.
381472
   Документы внешней политики СССР. – М.
12. – 1967. – 816с.
381473
   Документы внешней политики СССР. – М.
13. – 1967. – 883с.
381474
   Документы внешней политики СССР. – М.
14. – 1968. – 872с.
381475
   Документы внешней политики СССР. – М.
15. – 1969. – 868с.
381476
   Документы внешней политики СССР. – М.
16. – 1970. – 920с.
381477
   Документы внешней политики СССР. – М.
17. – 1971. – 880с.
381478
   Документы внешней политики СССР. – М.
18. – 1973. – 718с.
381479
   Документы внешней политики СССР. – М.
19. – 1974. – 823с.
381480
   Документы внешней политики СССР. – М.
20. – 1976. – 815с.
381481
   Документы внешней политики СССР. – Изд. выходит с 1959 г. – Москва : Политиздат
Т. 20 : Январь-декабрь 1937 г. – 1976. – 815с. + Указ.предм. - темат.и документов, касающихся взаимоотношений Сов.Союза с заруб.странами: с.772-785. – Список лит. в примеч. с.692-771
381482
   Документы внешней политики СССР. – М.
21. – 1977. – 792с.
381483
  Злоказов Г.И. Документы всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР / Г.И. Злоказов. – Москва, 1984. – 137 с.
381484
   Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах. – М., 1991. – 589с.
381485
   Документы героических свершений. – К., 1985. – 425с.
381486
   Документы героической борьбы. – Красноярск, 1959. – 564с.
381487
   Документы и делопроизводство : справочное пособие. – Москва : Экономика, 1991. – 270 с. – ISBN 5-282-01054-2
381488
  Айвазовский Документы и материалы / Айвазовский. – Ереван, 1967. – 408с.
381489
   Документы и материалы VI Пленума ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 77с.
381490
   Документы и материалы к учебнику по отечественной истории, 10 класс. – М., 1992. – 96с.
381491
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1948. – 368с.
381492
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1981. – 302с.
381493
   Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1937-1939. – М.
2. – 1981. – 415с.
381494
   Документы и материалы кануна второй мровой войны. – М.
2. – 1948. – 287с.
381495
   Документы и материалы о работе первичных профсоюзных организаций школ и детских учреждений. – М., 1967. – 135с.
381496
   Документы и материалы по германскому вопросу. – М., 1948. – 12с.
381497
   Документы и материалы по истории Белоруссии. – Минск
3. – 1953. – 1020с.
381498
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
1. – 1940. – 435с.
381499
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
2. – 1940. – 351с.
381500
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
Т.1,Ч.2. – 1950. – 583с.
381501
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
3. – 1952. – 656с.
381502
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
1. – 1960. – 415с.
381503
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
2. – 1962. – 356с.
381504
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
1. – 1963. – 546с.
381505
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
2. – 1964. – 717с.
381506
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
3. – 1965. – 608с.
381507
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
4. – 1966. – 558с.
381508
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
5. – 1967. – 612с.
381509
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
6. – 1969. – 432с.
381510
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
7. – 1973. – 510с.
381511
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
8. – 1974. – 680с.
381512
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
9. – 1976. – 520с.
381513
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
4. – 1981. – 424с.
381514
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.
11. – 1983. – 599с.
381515
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М. : Наука
Т. 12 : январь 1961 - декабрь 1965 г. – 1986. – 576 с.
381516
   Документы и материалы по истории советско-чеховловацких отношений. – М.
Т. 5. – 1988. – 481с.
381517
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
1. – 1973. – 551с.
381518
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
2. – 1977. – 635 с.
381519
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
3. – 1978. – 647с.
381520
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва : Наука
Т. 4, кн. 1 : Март 1939 г. - декабрь 1943 г. / [том подгот.: Ч. Аморт, А.Х. Клеванский, А.И. Недорезов и др.]. – 1981. – 420, [4] с.
381521
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М.
Т. 4, кн. 2. – 1983. – 472с.
381522
   Документы и материалы по итсории Мордаоской АССР. – Саранск
Т.3,Ч.1. – 1939. – 345 с.
381523
   Документы и материалы пои истории советско-польских отношений. – М.
10. – 1980. – 552с.
381524
   Документы и материалы советско-американской встречи во Владивостоке.. – М., 1974. – 32 с.
381525
   Документы и материалы советско-английских переговоров в Москве.. – М., 1975. – 70 с.
381526
   Документы и материалы советско-индийской встречи на высшем уровне.. – М., 1976. – 48 с.
381527
   Документы и материалы советско-французской встречи в Рамбуйе.. – М., 1974. – 39 с.
381528
  Всесоюзный Документы и материалы. / Всесоюзный, учителей. Москва. съезд, 1978. – Москва, 1978. – 144с.
381529
  Бершадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев : [Из актовых книг: метрики Литовской, Виленского центрального архива и некоторых печатных изданий] ; в. 2 т. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау
Т. 1 : 1388-1550. – 1882. – [4], XII, 338, XXI с. – Текст на рус. и лат. яз
381530
   Документы и фактографические базы данных в Международной системе ГЕОИНФОРМ. – М., 1987. – 99с.
381531
  Люблинская А.Д. Документы из Бастильского архива. Аннот. кат. / А.Д. Люблинская. – Ленинград, 1960. – 328с.
381532
   Документы из истории ярославского комсомола (1918-1920). – Ярославль, 1959. – 392с.
381533
   Документы истории Великой французской революции. – Москва
Т. 1. – 1990. – 527с.
381534
   Документы истории Великой французской революции. – М.
2. – 1992. – 352с.
381535
   Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. – Ташкент
1. – 1954. – 268с.
381536
   Документы к истории славяноведения в России (1850-1912). – М.-Л., 1948. – 407с.
381537
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Копьева А.Н.; Копьёва А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Москва, 1969. – 21с.
381538
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. / А.Н. Копьева. – Иркутск, 1973. – 43с.
381539
   Документы Кнференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
7. – 1964. – 588с.
381540
  Вонсавичус Брониславос Клеменсович Документы колхозов и местных советских учреждений, как источник по истории колхозного строительства в Литвской СССР (1948-1958 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.09 / Вонсавичус Брониславос Клеменсович; МВ и ССО РСФСР. Моск. гос. историко-архивный ин-т. – Москва, 1980. – 23с.
381541
  Соколов В.Н. Документы Коммунистической партии как источник изучения ее борьбы за социалистическую индустриализацию страны (на материалах парторганизаций Украины) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Соколов В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 374л. – Бібліогр.:л.354-374
381542
   Документы конференции еропейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. – М., 1967. – 23 с.
381543
   Документы конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торгавли и развития. – Нью-Йорк
2. – 1964. – 718с.
381544
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
1. – 1964. – 451с.
381545
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
4. – 1964. – 282с.
381546
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
5. – 1964. – 731с.
381547
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
8. – 1964. – 178с.
381548
   Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. – М., 1987. – 383с.
381549
   Документы Международного совещания коммунистических и рабочих партий. – М., 1969. – 64с.
381550
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – Москва
Т. 1. – 1946. – 160 с.
381551
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
2. – 1946. – 143с.
381552
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
3. – 1946. – 184с.
381553
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Документы Московского архива Министерства юстиции / [сост. и введ. М.В. Довнар-Запольского]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1897. – XXIII, 570 с. – Экз. деф., без обл.
381554
   Документы на половецком языке XVI в.(судебные акты Каменец-Подолькой армянской общины). – М., 1967. – 431с.
381555
   Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской полиции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8779
381556
   Документы о бактериологической войне амеиканских империалистов против корейского и китайского народов, 1952. – 22с.
381557
   Документы о внешней политике правительства Германской Демократической Республики. – М., 1956. – 535с.
381558
   Документы о внешней политике Правительства Германской Демократической Республики. – М., 1958. – 685с.
381559
   Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Штатов против Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1951. – 349с.
381560
   Документы о героической обороне Царицына в 1918 году. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1942. – 224с. + Карта в прил.
381561
   Документы о народном контроле в СССР. – Киев, 1986. – 38с.
381562
   Документы о немецких зверствах в 1914-1918 гг.. – М., 1942. – 79с.
381563
   Документы о преступлениях Адольфа Хойзингера против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности. – Москва, 1962. – 220 с.
381564
   Документы о революционных событиях 1905-1907 гг. в Якутии. – Якутск, 1957. – 208с.
381565
   Документы о тридцатилетии Якутской АССР. – Якутск, 1952. – 28с.
381566
   Документы О.Ю. Шмидта в Архиве РАН : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0869-6322
381567
   Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика. – М., 1954. – 320с.
381568
   Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг.. – Киев : Наукова думка, 1965. – 827с.
381569
   Документы обвиняют. – М.
2. – 1945. – 392с.
381570
   Документы обличают расизм. Расизм в старнах "свободного мира" и новый этап борьбы против него. – М., 1968. – 248с.
381571
   Документы обличают. Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. – Минск, 1964. – 272с.
381572
   Документы опровергают: Против фальсификации истории рус.-кит. отношений. – М., 1982. – 511с.
381573
   Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечеств.войне 1941-1945 гг.. – Краснодар, 1965. – 296с.
381574
   Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Краснодар, 1965. – 296с.
381575
   Документы партии "ФРЕЛИМО" Народной Республики Мозамбик: III съезд, Мапуту, 3-7 февр. 1977 г.. – М., 1980. – 238с.
381576
   Документы Первого Интернационала. Лондонская конференция Первого Интернационала, 17-23 сент. 1971 г.. – М., 1988. – 573с.
381577
   Документы по аттестаации учителей общеобразовательных школ. – М., 1975. – 32с.
381578
   Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в 18 в.. – Тбилиси, 1968. – 336с.
381579
   Документы по истории Академи наук СССР, 1917-1925 гг.. – Л., 1986. – 382с.
381580
   Документы по истории Академии наук СССР, 1926-1934 гг.. – Л., 1988. – 286с.
381581
   Документы по истории Балкарии (конец XIX - начало XX в.). – Нальчик, 1962. – 308с.
381582
   Документы по истории Балкарии. 40-90 гг. XIX в.. – Нальчик, 1959. – 264с.
381583
   Документы по истории внешней политики Франции. 1547-1548 гг.. – М.-Л., 1963. – 394с.
381584
   Документы по истории гражданских войн во Франции. 1561-1563 гг.. – М.-Л., 1962. – 364с.
381585
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат. – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1940. – 544с. : фото
381586
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – Москва : Политиздат при ЦК ВКП(б). – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР. / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1941. – 544с.
381587
   Документы по истории Грузии. – Тбилиси
1. – 1954. – 908с.
381588
   Документы по истории Грузии. – Тбилиси
1. – 1960. – 952с.
381589
   Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. – 153с.
381590
   Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева = Jewish documeentary sources in Kiev archives : путеводитель. – Киев : Дух і Літера, 2006. – 752 с. – ISBN 966-378-033-9
381591
   Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР (вторая половина XVI - середина XVII в.). – Казань, 1990. – 204с.
381592
  Соколов Н.Н. Документы по истории крестьянских восстанй во Франции и на острове Кипр / Н.Н. Соколов, Т.М. Червонная. – Горький, 1971. – 38с.
381593
   Документы по истории крестьянской общины 1861-1880 гг.. – М., 1991. – 220с.
381594
   Документы по истории мюнхенского сговора, 1937-1939. – М., 1979. – 471с.
381595
  Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники. / С.В. Шухардин. – М, 1979. – 76с.
381596
  Нефедова К.Ф. Документы по истории нефтяной промышленоости Среднего Повольжья и комплектование ими государственных архивов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Нефедова К. Ф.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. Каф. теор. и практ. арх. – М., 1974. – 27л.
381597
   Документы по истории Удмуртии XV - XVII веков. – Ижевск, 1958. – 420с.
381598
   Документы по истории университетов Европы 12-15 вв.. – Воронеж, 1973. – 156 с.
381599
   Документы по истории японской деревни. – М.
Том 1. – 1966. – 149с.
381600
   Документы по кадровым вопросам. – М., 1977. – 96с.
381601
  Борщевский В.Я. Документы пятилетних планов как исторический источник / В.Я. Борщевский. – Днепропетровск, 1980. – 56с.
381602
   Документы Разрядного, Посольского, Новгородского и Тайного приказов о раскольниках в городах России, 1654-1684 гг.. – М., 1990. – 146с.
381603
  Маврина О.С. Документы родовой аристократии и служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 1608-0599
381604
   Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг.. – М., 1989. – 525с.
381605
   Документы совещаний представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в наябре 1957 года. – М., 1957. – 32с.
381606
   Документы совещания политического консультатисного комитета государств-участников Варшавского договора. Бухарест, 4-6 июля 1966 г.. – М., 1966. – 30с.
381607
   Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг.. – М., 1975. – 523с.
381608
   Документы стойкости и героизма. – М., 1986. – 224с.
381609
  Олейник К.Е. Документы съездов и пленумов ЦК Компартии Молдавии как источник изучения истории республиканской парторганизации (1941-1951 гг.) / К.Е. Олейник. – Кишинев, 1974. – 135с.
381610
   Документы трудового энтузиазма. – М., 1960. – 360с.
381611
   Документы трудовой славы москвичей. – М., 1967. – 503с.
381612
   Документы Х пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 3. – 1965. – 280 с.
381613
   Документы Х пленарной Ассамблеи. – Москва
Т. 4. – 1965. – 383 с.
381614
   Документы ЦГИА СССР в Ленинграде в работах советских исследователей. – Л., 1960. – 284с.
381615
   Документы ЦГИА СССР в работах советских исследователей : Библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2 : Книги, статьи и публ. на русс. яз. 1958-1962 гг. – 1966. – 327с.
381616
   Документы ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1985. – 224с.
381617
   Документы ЦК ВЛКСМ 1985. – Москва, 1986. – 176с.
381618
   Документы ЦК ВЛКСМ. 1968. – М., 1969. – 528с.
381619
   Документы ЦК ВЛКСМ. 1969. – М., 1970. – 584с.
381620
   Документы штаба М.И. Кутузова. 1805-1806. – Вильнюс, 1951. – 340с.
381621
  Кутузов М.И. Документы штаба М.И.Кутузова. 1805-1806 / М.И. Кутузов. – Вильнюс, 1951. – с.
381622
  Каманин И.М Документы эпохи Богдана Хмельницкого 1656 и 1657 гг., извлеченные из Главного Московского архива Министерства иностранных дел : [в 2 вып.] / собр. И.М. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
[Вып. 1]. – 1911. – [2], 25-120 с. – Отд. оттиск: "Сб. ст. и материалов по истории Юго-запад. России". Киев, 1911, вып. 1, с. 25-120. - Загл. 2 вып.: Из прошлого Юго-западного края. (Статьи и материалы)


  С. 118-120: 1683 года июня 7. Донесение Варлаама Ясинского, Феодосия Углицкого, Силев. Головчича и друг. гетману Самойловичу о результатах назначенной им ревизии драгоценностей Михайловского монастыря по отъезде в Чернигов Гугуревича / (Сообщ. М.И. ...
381623
  Акопьян О.С. Документы, делопроизводство, машинопись. / О.С. Акопьян, С.В. Никифоров. – Ростов-на-Дону, 1966. – 168с.
381624
  Каманин И. Документы, известия и заметки. / И. Каманин. – 486-491с.
381625
   Документы, касающиеся учрежденной при Императорской Академии Наук Межведомственной Комиссии для производства магнитной съемки России, 1912. – 33 с. – Отд. оттиск
381626
  Эрмлер Ф.М. Документы, статьи, воспоминания / Ф.М. Эрмлер. – Ленинград, 1974. – 342с.
381627
  Лещенко Ю. Документы, факты и никакой политики // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 38-40


  Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Что легло в основу межгосударственной аферы?
381628
   Докумнты Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
3. – 1964. – 670с.
381629
  Нестеров М.Н. Докусентированность языка как стилеобразующая категория в русском советском историческом романе (20-30-е гг.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Нестеров М. Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 73 с.
381630
  Хицков И. Докучаевская модель земледелия - ключ к системному развитию сельского хозяйства / И. Хицков, Г. Чогут, В. Петропавловский // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0235-2443
381631
  Тихоненко Д.Г. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 94-104 : фото. – ISSN 0587-2596
381632
  Гор Г.С. Докучливый собеседник / Г.С. Гор. – М.-Л., 1962. – 246с.
381633
  Егоров А.И. Дол березовых туманов / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1987. – 366с.
381634
  Плашевский Ю.П. Дол Заповедный / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1990. – 186с.
381635
  Шпонтак І.М. Долаємо дитячі страхи спільними зусиллями фахівців і батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
381636
  Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. / Г.Р. Галданова. – Новосибирск, 1987. – 113,2с.
381637
  Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 92-111. – ISSN 0130-5247
381638
  Кабкова О.В. Долання російсько-німецько-французького "порогу" в п"єсі В. Набокова "Винахід вальса" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-90. – (Бібліотека Інституту філології)
381639
  Носенко О.Є. Долар на престолі / О.Є. Носенко. – Київ, 1963. – 132 с.
381640
  Береславська О. Доларизація в Україні та шляхи її подолання // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-13
381641
  Плачинда В. Доларизація в Україні: тенденції розвитку та чинники виникнення // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 73-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
381642
  Пасажко Т.С. Доларизація в Україні: тенденції, наслідки та методи подолання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 83-91
381643
  Паливода К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 32-39. – ISSN 1605-2005
381644
  Кульчицький М. Доларизація депозитного та кредитного ринків в Україні / М. Кульчицький, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 289-297. – ISSN 0201-758Х
381645
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 215-228. – Бібліогр.: л. 186-215
381646
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Т.Б.; Цвигун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
381647
  Ганусик Ю.Б. Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 29-40. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
381648
  Стецько Л.І. Доларизація економіки України, її наслідки і напрямки зниження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.15. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
381649
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50.
381650
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюється проблема доларизації економіки України. Проводиться статистичний аналіз динаміки рівня доларизації, який показує її позитивні та негативні сторони. Окреслюються напрями економічної політики щодо мінімізації впливу доларизації ...
381651
  Береславська О.І. Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки / О.І. Береславська, В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 117-130. – ISSN 1605-7988
381652
  Хрупович С.Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 23-26


  Статтю присвячено проблемі поступового заміщення таких функцій грошей, як збереження та обмін на користь вільноконвертованої іноземної валюти. Визначено індикатори доларизації економіки та окреслено шляхи мінімізації впливу цього явища на ефективність ...
381653
  Міщенко В. Доларизація: причини та наслідки для економіки України / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-31.
381654
  Сіроштан М.А. Доларизація: проблеми і наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.144-146
381655
  Бузинар Б.А. Доларові ризики для національної економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 34-37.
381656
   Доларопоклонники. – К., 1953. – 64с.
381657
  Рибаченко В. Долати глобальну кризу : обговорювали науковці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  В Інституті міжнародних відносин за ініціативою кафедри міжнародної інформації відбувся міжнародний круглий стіл "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи". Науковці обох країн, ґрунтуючись на принципах так званої платформи "ДА", ...
381658
  Васютинський В.О. Долаючи бідність у собі: соціально-психологічні засоби підвищення самоефективності особи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 47-61
381659
  Коваленко Л.М. Долаючи відстані й кордони / Л.М. Коваленко. – К, 1968. – 47с.
381660
  Бініон М. Долаючи імперський синдром // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 23 (291). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Спроба Британії вибачитися за помилки власного колоніального минулого (компенсації для більш як 5 тис. кенійців похилого віку, яких тримала за гратами і катувала британська колоніальна влада під час повстання Мау-Мау проти англійського панування у ...
381661
  Войтко В.І. Долаючи інерцію мислення / В.І. Войтко. – Київ, 1988. – 60с.
381662
  Бурлакова В. Долаючи комплекс малороса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Попри стереотипи, місцеву агресивну політику рисифікації та конфлікти з українофобами, на Південному Сході не всі мімікрують під російськомовних - вони обстоюють право бути собою.
381663
  Ольшевський І. Долаючи кордони: "Исповедь последнего волхва" Ігоря Павлюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
381664
  Радченко Ірина Долаючи недовіру : думки опісля ЗНО з української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-68
381665
  Петренко О.Є. Долаючи неправди. "Слов"янський сокіл" / розмову вела Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 14-15


  Розмова з нащадком українського поета-романтика першої половини XIX століття Михайла Петренка.
381666
  Зарицький М.С. Долаючи несамовитий опір ворога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Спогади ветерана, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, інваліда війни, полковника у відставці М.С. Зарицького про бойові роки та про післявоєнні роки навчання в Одеському, а потім у Київському університеті. Згодом, закінчивши аспірантуру, ...
381667
  Макаренко О.А. Долаючи підступи світової реакції : (Українська РСР у міжнародних відносинах в період 1924-1929 рр.) / О. Макаренко. – Київ : Політвидав України, 1964. – 52 с. – (Україна на міжнародній арені)
381668
  Дроздовський Д. Долаючи посттоталітарні травми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С . 6-7


  У Польщі представлено важливе культурологічно-літературознавче видання "Покоління - Трансформація - Ідентичність".
381669
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : До проблеми новітніх інтерпретацій української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 99-103
381670
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття перша: "Сафат Зінич" Юрія Федьковича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 73-80


  У статті на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів запропоновано розгляд оповідання Ю Федьковича "Сафат Зінич". У процесі аналізу біографічні факти інтерпретовано у рамках поетикальних змістів; у парадорксальний спосіб ...
381671
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття друга: Оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт" у контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 96-104


  У статті подано результати відмінного від традиційного розгляду оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт". Запропоновано новітній, на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів, підхід до розуміння сатири і зроблено ...
381672
  Литвин В. Долаючи труднощі... // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 13-27
381673
  Бедный Д. Долбанем! / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ЗиФ, 1930. – 128с.
381674
  Коновалова Л.В. Долг - важнейшная категория марксистско-ленинской этики / Л.В. Коновалова. – Москва, 1965. – 108с.
381675
  Воронько П.М. Долг : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 112с.
381676
  Златопольский З. Долг / З. Златопольский, К.Д. Любченко. – Рига, 1965. – 87с.
381677
  Стрелков В.А. Долг / В.А. Стрелков. – Элистп, 1970. – 76с.
381678
  Николаев А.М. Долг / А.М. Николаев. – М, 1978. – 222с.
381679
  Иванов И.Г. Долг / И.Г. Иванов. – Москва, 1979. – 102с.
381680
  Елагин В.Н. Долг / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1980. – 32с.
381681
  Ветлугин И.М. Долг / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1980. – 265с.
381682
  Хаппалаев Ю.Р. Долг : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 55 с.
381683
  Гаффар А. Долг : повести и рассказы / А. Гаффар; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 176 с.
381684
   Долг. – М., 1984. – 64с.
381685
  Гончаров В.А. Долг / В.А. Гончаров. – Нальчик, 1986. – 174с.
381686
  Нурпеисов А. Долг : роман, эссе / А. Нурпеисов; пер. с каз. – Москва : Известия, 1988. – 494 с.
381687
  Арясов И.Е. Долг / И.Е. Арясов. – Москва, 1989. – 319с.
381688
  Сердюк В.Е. Долг / В.Е. Сердюк. – Иваново, 1990. – 398с.
381689
  Мельник Виктория Долг : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0131-8136
381690
  Клецков Л.Г. Долг и должность. / Л.Г. Клецков. – М, 1987. – 126с.
381691
  Велев Д. Долг и молодость / Д. Велев. – Москва, 1978. – 313с.
381692
  Коновалова Л.В. Долг и нравственное развитие личности / Л.В. Коновалова. – М., 1969. – 32с.
381693
   Долг и отвага : Рассказы о дипкурьерах. – Москва : Политиздат, 1988. – 351с.
381694
  Алещенко Н.М. Долг и подвиг / Н.М. Алещенко. – Москва, 1981. – 176с.
381695
  Лебедев Л.В. Долг и сердце / Л.В. Лебедев. – Горький, 1959. – 75с.
381696
  Станчиц М.А. Долг и совесть / М.А. Станчиц. – Минск, 1988. – 61с.
381697
  Дзекунов М.Е. Долг и совесть в религиозной и коммунистической нравственности : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Дзекунов М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 20л.
381698
  Липенский Г.В. Долг и совесть: (Энергетики в СССР). / Г.В. Липенский. – М., 1986. – 174с.
381699
  Пилипенко М.М. Долг и счастье / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1952. – 64с.
381700
  Емельянова Л.М. Долг и честь родной Отчизны на труд и подвиги зовут / Л.М. Емельянова. – М., 1962. – 45с.
381701
  Былинов А.И. Долг инженера / А.И. Былинов. – К, 1957. – 159с.
381702
  Захандревич Н.Б. Долг народных дружинников / Н.Б. Захандревич, В.В. Олефиренко. – Киев : Политиздат, 1988. – 110с.
381703
  Мартынов Н.М. Долг памяти / Н.М. Мартынов. – Калининград, 1981. – 136с.
381704
  Исхаков В.М. Долг памяти : повести и рассказы / В.М. Исхаков. – Москва : Советская Россия, 1985. – 174 с.
381705
  Тумбасов А.Н. Долг памяти / А.Н. Тумбасов. – Челябинск, 1986. – 94 с.
381706
  Худалов Х.А. Долг памяти. / Х.А. Худалов. – Орджоникидзе, 1987. – 205с.
381707
  Сукиасян Э.Р. Долг памяти. К 70-летию Совещания по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (Москва, 15-27 декабря 1936 г.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 64-80. – ISSN 0130-9765
381708
  Богданов А.П. Долг памяти: Повесть об отце / А.П. Богданов, Г.П. Богданов. – М, 1990. – 237с.
381709
  Клюкин В.И. Долг перед обществом / В.И. Клюкин. – М., 1981. – 48с.
381710
  Панов Г.И. Долг перед полем. / Г.И. Панов. – Л., 1987. – 80с.
381711
  Первенцев А.А. Долг платежом красен / А.А. Первенцев. – М, 1957. – 110с.
381712
  Павлов Н.Е. Долг свидетеля / Н.Е. Павлов ; [ред. В.Г. Ткачева]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 140, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
381713
  Кубадински П. Долг семейный и долг общественный / П. Кубадински. – М, 1988. – 187с.
381714
  Богомолов М.П. Долг солдата / М.П. Богомолов, Г.М. Чернов. – Саратов, 1989. – 221с.
381715
  Соколов-Скаля Долг художника / Соколов-Скаля. – М., 1963. – 101с.
381716
  Лебедев И.Н. Долг человека перед обществом / И.Н. Лебедев, Ю.А. Коваль. – М., 1963. – 32с.
381717
  Ефтимиу В. Долг чести / В. Ефтимиу. – Бухарест, 1969. – 40с.
381718
  Пылев С.С. Долг, честь, мужество / С.С. Пылев, В.И. Самоварщиков. – М., 1981. – 152с.
381719
  Игнатов Р. Долг. / Р. Игнатов. – М., 1962. – 260с.
381720
  Клещенко А.Д. Долг. / А.Д. Клещенко. – Л, 1984. – 495с.
381721
  Малочевский Б.А. Долг. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1956. – 64с.
381722
  Парда Н. Долг... : стихотворения и поэмы / Н. Парда; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
381723
  Кулиева И. Долг: Стихи. / И. Кулиева. – Баку, 1976. – 54с.
381724
   Долганский фольклор. – Л., 1937. – 259с.
381725
  Вильямс Ч. Долгая воскресная ночь / Ч. Вильямс ; [Пер. Л. Берингова] // Дело о наезде / Д. Чейз. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С.141-240. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-7030-0374-1
381726
  Убогий Ю.В. Долгая дорога / Ю.В. Убогий. – Тула, 1976. – 240с.
381727
  Руднев О.А. Долгая дорога в дюнах / О.А. Руднев. – Рига, 1984. – 457с.
381728
  Каурдаков Л.Г. Долгая дорога в тумане / Л.Г. Каурдаков, А.Б. Нагуманов. – Новосибирск, 1986. – 167с.
381729
  Аксенова А.С. Долгая дорога домой / А.С. Аксенова. – Ленинград, 1983. – 272с.
381730
  Крым А.И. Долгая дорога домой : сборник пьес / А.И. Крым. – Киев : Мистецтво, 1985. – 220с.
381731
   Долгая дорога за испанской визой // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-59 : фото
381732
  Баур Ингольф Долгая дорога к свету : Япония. Монастырь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
381733
  Воробьев Л.И. Долгая жизнь / Л.И. Воробьев. – Ленинград, 1971. – 231с.
381734
   Долгая жизнь Олега Лундстрема : из интервью // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 2-19


  Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005) - легендарный рос. джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра.
381735
  Сергейчик Ю. Долгая жизнь патриарха // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 3. – С. 17-41
381736
  Рочев Я.М. Долгая зима в Абези : повесть / Я.М. Рочев; пер. с коми А.Шихова. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 96 с.
381737
  Прайс Р. Долгая и счастливая жизнь. / Р. Прайс. – М., 1971. – 175с.
381738
  Такшеева З.В. Долгая короткая жизнь / З.В. Такшеева. – Л., 1990. – 133с.
381739
  Стрижак О.В. Долгая навигация / О.В. Стрижак. – Л., 1990. – 272с.
381740
  Белокрылов В.А. Долгая неделя / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1988. – 349с.
381741
  Горбунов М.Н. Долгая нива / М.Н. Горбунов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
381742
  Пановко Я.М. Долгая нива. Неделя из жизни одной девушки / Я.М. Пановко. – Л., 1961. – 139с.
381743
  Абашидзе Григол Григорьевич Долгая ночь : груз. хроника 13 в. / Абашидзе Григол Григорьевич; пер. с груз. В.Солоухина. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 374 с.
381744
  Садеки Д.М. Долгая ночь / Д.М. Садеки. – Москва, 1976. – 206 с.
381745
  Малкова К.А. Долгая ночь / К.А. Малкова. – Алма-Ата, 1982. – 95с.
381746
   Долгая ночь : рассказы о милиции Кузбасса. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1988. – 206 с.
381747
  Мейфилд Д. Долгая ночь. Счастливый случай / Джулиан Мейфилд ; пер. с англ. ; пред. Дж. Норта. – Москва : Прогресс, 1973. – 302с. – Пар. тит. с. на англ. яз. - В одной кн.: Чей это город? / Л. Грэхем
381748
  Кривощеков Л.Д. Долгая память войны / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1985. – 527с.
381749
  Аржакова Л.М. Долгая пауза после блистательных успехов : русская историческая полонистика на исходе XIX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-53. – ISSN 0132-1366
381750
  Турбин А. Долгая погоня : документальная повесть (о борьбе с оспой) / А. Турбин. – Москва : Профиздат, 1988. – 265 с.
381751
  Герасименко А.И. Долгая путина / А.И. Герасименко. – Москва, 1985. – 255с.
381752
  Степаненко В.И. Долгая Старица / В.И. Степаненко. – М., 1963. – 205с.
381753
  Когинов Ю.И. Долгая фамилия / Ю.И. Когинов. – М., 1983. – 255с.
381754
  Дауров Р.Д. Долгая шестидневная война: победы и поражения СССР на Ближнем Востоке / Р.Д. Дауров ; Ин-т востоковедения Рос. акад. наук. – Москва : Институт востоковедения РАН, 2009. – 238 с. – Библиогр.: с. 234-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93660-085-2
381755
   Долги и кредиты в современной капиталистической экономике. – Л., 1989. – 216с.
381756
  Шаталов С.И. Долги и развитие: африканская дилемма / С.И. Шаталов. – М., 1990. – 130с.
381757
  Каплер А.Я. Долги наши / А.Я. Каплер. – М., 1973. – 346с.
381758
  Володарский Э.Я. Долги наши / Э.Я. Володарский. – Ленинград, 1975. – 59с.
381759
   Долги наши. – Архангельск, 1981. – 240с.
381760
  Гехт С.Г. Долги сердца / С.Г. Гехт. – Москва, 1963. – 300с.
381761
  Урбелене Я. Долгие гласные современного литовского литературного языка. (Спектр. и рентгеногр. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Урбелене Я.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
381762
  Бытовой С.М. Долгие грозы / С.М. Бытовой. – Л, 1986. – 302с.
381763
  Иванов Ю.Н. Долгие дни блокады / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1989. – 494с.
381764
  Коняев Н.М. Долгие дни лета / Н.М. Коняев. – Л, 1988. – 272с.
381765
   Долгие дороги к морю : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 20-24 : Фото
381766
  Фоняков И.О. Долгие мгновения : Стихи / И.О. Фоняков. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 95с.
381767
  Чулаки М.М. Долгие поиски / М.М. Чулаки. – Л, 1979. – 350с.
381768
  Будаков В.В. Долгие поля / В.В. Будаков. – Воронеж, 1991. – 315с.
381769
  Барченко С.А. Долгие проводы / С.А. Барченко. – Москва, 1987. – 318с.
381770
   Долгие, долгие километры. – Новосибирск, 1976. – 297с.
381771
  Савченко И.И. Долгий - короткий день. / И.И. Савченко. – Краснодар, 1976. – 47с.
381772
  Волков Л. Долгий век кулачного человека : о фашизме, нацизме, ленинизме, сталинизме и модернизации в перспективе 2022 года // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-174. – ISSN 0012-6756
381773
  Кондрашов С.Н. Долгий взгляд на Америку / Кондрашов С.Н. – Москва : Международные отношения, 1988. – 592с.
381774
  Гуляковский Е.Я. Долгий восход на Энне / Е.Я. Гуляковский. – Москва, 1985. – 336с.
381775
  Барановский В.С. Долгий всполох / В.С. Барановский. – Вильнюс, 1985. – 336с.
381776
  Хохлов С. Долгий день. / С. Хохлов. – М., 1968. – 95с.
381777
  Суржко А.П. Долгий зимний день / А.П. Суржко. – М., 1986. – 219с.
381778
  Бартошин В.С. Долгий осенний день / В.С. Бартошин. – Симферополь, 1985. – 254с.
381779
  Каз З.М. Долгий перевал. / З.М. Каз. – Харьков, 1978. – 79с.
381780
  Бирюков С.Е. Долгий переход / С.Е. Бирюков. – Воронеж, 1980. – 32с.
381781
  Элебаев М. Долгий путь / М. Элебаев. – Фрунзе, 1959. – 117с.
381782
  Давыдов Л.Д. Долгий путь без привалов : рассказ о "подсолнечном боге" - дважды Герое Социалистического Труда, академике В.С.Пустовойте и его учениках / Л.Д. Давыдов. – Москва : Советкая Россия, 1964. – 159 с.
381783
  Гулиа Г.Д. Долгий путь в Видигейру / Г.Д. Гулиа. – М., 1990. – 464с.
381784
  Шенин С.Ю. Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака Хейгла // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 95-106. – ISSN 0321-2068
381785
  Воронова М. Долгий путь Василия Григоровича-Барского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 48-68. – ISSN 1819-6268
381786
   Долгий путь возвращения. – Москва, 1965. – 528 с.
381787
  Белова И.Ю. Долгий путь длинною в 65 славных лет! // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 2-14. – ISSN 1813-100X


  Изложена история открытого акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ») – признанного лидера отечественной науки, предприятия Госкорпорации ...
381788
  Николов Т.Г. Долгий путь жизни / Т.Г. Николов; Под ред. Барскова И.С. – Москва : Мир, 1986. – 167с.
381789
  Хамори Йожеф Долгий путь к мозгу человека / Хамори Йожеф. – М., 1985. – 150с.
381790
  Исаченко М С. Долгий путь к Победе, 1941-1945 / М С. Исаченко, . – Л, 1980. – 229с.
381791
  Бахревский В.А. Долгий путь к себе / В.А. Бахревский. – М, 1991. – 748с.
381792
  Богданов Е.Ф. Долгий путь к тишине / Е.Ф. Богданов. – Москва, 1977. – 320с.
381793
  Семпрун Х. Долгий путь: роман / Х. Семпрун. – М., 1989. – 223с.
381794
  Васильева Е.Н. Долгий свет / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 480с.
381795
  Знаменская И.В. Долгий свет / И.В. Знаменская. – Ленинград, 1982. – 47с.
381796
  Райт Ричард Долгий сон / Пер. с англ. М. Кан // Стерегущие дом : роман / Грау Шерли Энн. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 233-589. – (Азбука-классика). – ISBN 5-300-02638-7
381797
  Щербак Ю.Н. Долгий час добра : рассказы / Ю.Н. Щербак. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 303 с.
381798
  Брошкевич Е. Долго и счастливо : Роман / Е. Брошкевич. – Москва : Прогресс, 1972. – 348с.
381799
  Грегори Д. Долго и счастливо : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. Н.Х. Ибрагимовой]. – Москва : АСТ, 1999. – 428, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Forever after / Jill Gregory, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03712-7
381800
  Радин В.Н. Долго летящая пуля : повесть и рассказы / В.Н. Радин; пер. с мордов.- мокша. – Саранск, 1989. – 158 с.
381801
   Долго ли, коротко ли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
381802
   Долгова Азалія Іванівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 79-80. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
381803
  Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 109-182. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
381804
  Пермяк Е.А. Долговекий мастер / Е.А. Пермяк. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Детская литература, 1974. – 222 с.
381805
  Пермяк Е.А. Долговекий мастер / Е.А. Пермяк. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1978. – 208 с.
381806
  Рубцов Л.И. Долговечность декоративных деревьев и кустарников. / Л.И. Рубцов. – Киев, 1953. – 52с.
381807
   Долговечность документа. – Л, 1981. – 137с.
381808
   Долговечность документа. – Л, 1981. – 137с.
381809
  Северинчик Н.А. Долговечность и надежность геолого-разведочных бурильных труб / Н.А. Северинчик, Б.В. Копей. – М., 1979. – 175с.
381810
  Степанов В.Ф. Долговечность и ползучесть полимеров в радиационном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Степанов В.Ф.; Учен.совет.по механике и материаловедению полимеров при физико-хим.ин-те. – М, 1971. – 19л.
381811
  Милованов В.И. Долговечность малых холодильных компрессоров. / В.И. Милованов. – М, 1991. – 174с.
381812
  Дмитрюк Г.Н. Долговечность металлополимерных сочленений и возможность их применения в опорах скольжения некоторых самолетных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дмитрюк Г.Н.; Риж.ин-т.инженеров гражд.авиации. – Рига, 1965. – 21л.
381813
   Долговечность оборудования огнеупорного производства. – М, 1978. – 232с.
381814
  Сухарева Л.А. Долговечность полимерных покрытий / Л.А. Сухарева. – М., 1984. – 236с.
381815
  Вальчук Г.И. Долговечность стали в условиях трения при циклических контактных и изгибающих нагружениях с учетом масштаба фактора. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вальчук Г.И.; АН УССР. – К, 1964. – 17л.
381816
  Мельников Г.П. Долговечность элементов конструкций в условиях высоких температур при стендовых испытаниях / Г.П. Мельников. – М., 1979. – 80с.
381817
  Доценко С Н. Долговечность элементов радиоэлектронной аппаратуры / С Н. Доценко, В.В. Соболев. – Ленинград, 1973. – 159 с.
381818
  Ступников В.Г. Долговечностьд и возобновляемость байрачных дубрав Старобельщины. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Ступников В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
381819
  Анисимов Л. Долговой кризис еврозоны и новые экономические ориентиры России / Л. Анисимов, М. Катвицкая // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 14-24. – ISSN 2074-6040


  Авторы, анализируя проблемы Евросоюза, полагают, что России следует еще более активно встраиваться в новый мир, где будет доминировать Азия.
381820
  Патрон П.А. Долговой кризис Еврозоны: причины и пути преодоления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 45-66. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
381821
   Долговой кризис на латиноамериканской периферии мирового капитализма : особенности, тенденции, методика исследования. – Москва, 1989. – 191 с.
381822
  Бетлий Е. Долговой поверенный / Е. Бетлий, В. Федорин // Forbes / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011. – № 1 (01). – C. 128-131. – ISSN 2221-4542


  Октябрьская революция превратила наследника знаменитой династии Михаила Терещенко из баснословного богача в безденежного должника.
381823
  Пороховский А.А. Долговой феномен американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 12 (528). – С. 3-14. – ISSN 0321-2068
381824
   Долговременная стабильность гравиинерциальных приборов. – Москва : Наука, 1979. – 116с.
381825
   Долговременное прогнозирование сейсмической опасности по комплексу геолого-геофизических данных. – Москва : Наука, 1988. – 107с.
381826
   Долговременные прогнозы проявления экзогенных геологических процессов. – Москва : Наука, 1985. – 151с.
381827
   Долговременные тенденции в капиталистическом производстве. – М., 1985. – 229с.
381828
  Цветков А. Долговязый юбиляр // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17


  Токіо тава (Tokyo tower) - Токійській телерадіобашні, символу повоєнного (післявоєнного) відродження Японії - 50 років.
381829
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим. – Москва, 1977. – 223 с.
381830
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим. – Москва, 1981. – 292 с.
381831
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим. – Москва, 1984. – 365 с.
381832
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим. – Москва, 1987. – 335 с.
381833
  Карим М. Долгое-долгое детство / Мустай Карим // Честь : роман. повесть / Г.Б. Баширов. – Москва : Советская Россия, 1988. – С. 301-528
381834
  Бедзик Ю.Д. Долгое возвращение : Роман: В 2-х кн. / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1982. – 493с. – (Б-ка рабочего романа). – ISBN 1110846
381835
  Родионов С.В. Долгое дело; Камень; Криминальный юмор / С.В. Родионов. – Москва;Ленинград : Химия, 1991. – 544с. – (Советский детектив : Библиотека в 30 томах. Т.12)
381836
  Власов А.А. Долгое лето / А. Власов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. – 408, [2] с
381837
  Рольникайте М.Г. Долгое молчание / М.Г. Рольникайте. – Л., 1981. – 207с.
381838
  Трифонов Ю.В. Долгое прощание / Ю.В. Трифонов. – М, 1973. – 352с.
381839
  Гамарник К. Долгое прощание : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 2 (76). – С. 41-47
381840
  Стрелкунас Й. Долгое утро / Й. Стрелкунас. – М., 1981. – 78с.
381841
  Воронов Ю.П. Долгое эхо / Ю.П. Воронов. – Москва, 1979. – 174с.
381842
  Цейтлин Е. Долгое эхо : докум. повесть о жизни и творчестве К. Донелайтиса / Е. Цейтлин. – Калининград : Книжное издательство, 1985. – 111 с.
381843
  Брускова Е.С. Долгое эхо / Е.С. Брускова. – М, 1986. – 190с.
381844
  Павлов А.М. Долгое эхо войны / А.М. Павлов. – Смоленск, 1990. – 189 с.
381845
  Таганов Л.Н. Долгое эхо войны: лит-критич. ст. / Л.Н. Таганов. – Ярославль, 1983. – 159с.
381846
  Мамыкина М В. Долгое эхо друг друга / М В. Мамыкина, . – Саранск, 1991. – 190с.
381847
  Рабинер Б. Долгое эхо победы : (историко-публицистические статьи) / Борис Рабинер. – Нью-Йорк : Gstanislav company, 2004. – 400 c.
381848
  Рудный В.А. Долгое, долгое плавание. / В.А. Рудный. – М., 1974. – 144с.
381849
  Рудный В.А. Долгое, долгое плавание: Об Адм. флота Сов. Союза И.С.Исакове. / В.А. Рудный. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 142с.
381850
  Иваненко Анна Долгожданная партия игры в петанк : city-life / Иваненко Анна, Шокало Игорь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 78-88 : Фото
381851
  Браун С. Долгожданное возвращение / Пер. с англ. Е.А.Горшечниковой; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 336с. – ISBN 5-237-04501-4
381852
  Рубаков В. Долгожданное открытие: бозон Хиггса : наука - дальний поиск // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 2-9. – ISSN 0028-1263


  Четвёртого июля 2012 г. произошло событие, имеющее выдающееся значение для физики: на семинаре в ЦЕРНе (Европейском центре ядерных исследований) было объявлено об открытии новой частицы, которая, как осторожно заявляют авторы открытия, по своим ...
381853
   Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки. – Москва : Наука, 1980. – 172с.
381854
  Гарб Пола Долгожители / Гарб Пола. – М, 1986. – 182с.
381855
   Долгожительство в Азербайджане. – М., 1989. – 183с.
381856
  Кешоков А.П. Долголетие : стихи / А.П. Кешоков. – Нальчик : Кабард. Балкар. кн. изд., 1957. – 136 с.
381857
  Спасокукоцкий Ю.А. др. Долголетие и физиологическая старость / Ю.А. др. Спасокукоцкий. – Киев, 1963. – 219с.
381858
  Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура / П.И. Готовцев. – М, 1985. – 96с.
381859
  Манулик А.В. Долголетие населения Белоруссии. Соц.-гигиенич. исслед. / А.В. Манулик. – Минск, 1977. – 208с.
381860
  Чеботарев Д.Ф. Долголетие. / Д.Ф. Чеботарев. – М., 1970. – 80с.
381861
  Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. / В.В. Фролькис. – К., 1989. – 244с.
381862
  Сигалов Б.Я. Долголетние газоны. Биологические основы культуры / Б.Я. Сигалов. – М, 1971. – 312с.
381863
  Беднова Е.Т. Долголетние культурные пастбища / Е.Т. Беднова, Г.А. Кузнецов. – Москва : Сельхозгих, 1957. – 112с.
381864
  Эрингис К. Долголетние культурные пастбища Литвы, их удобрение и использование / К. Эрингис. – Вильнюс, 1964. – 503с.
381865
   Долголетние люди Абхазии. – Сухуми, 1956. – 188с.
381866
  Шафиро И.Б. Долголетние люди Абхазии. / И.Б. Шафиро. – Сухуми, 1956. – с.
381867
  Черный В.И. Долгом призванные. / В.И. Черный. – Симферополь, 1985. – 193с.
381868
  Ромберг Йоханна Долгоносики. Шорох в кустах / Ромберг Йоханна, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
381869
  Оль А.И. Долгопериодические гигантские пульсации геомагнитного поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оль А. И.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1964. – 7л.
381870
  Алдусева В.Я. Долгопериодические изменения в тесной двойной системе Бета Лиры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Алдусева В.Я. ; Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1972. – 8 с.
381871
  Икауниекс Я.Я. Долгопериодические переменные звёзды / Я.Я. Икауниекс. – Рига : Зинатне, 1971. – 136 с.
381872
  Макаренко Е.Н. Долгопериодические цефеиды и некоторые вопросы галактической структуры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Макаренко Е. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1970. – 12 с. – Бібліогр.: с. 12
381873
  Черных И.В. Долгопериодные оценки характеристик вертикального распределения облачных слоев по данным радиозондирования атмосферы / И.В. Черных, О.А. Алдухов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0130-2906
381874
  Воробьев В.Н. Долгопериодные приливы в морях Советской Арктики : Автореф... канд. геогр.наук: / Воробьев В.Н.; Арктический и Антарктический науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 11л.
381875
   Долгопрудненская художественная галерея. – М., 1979. – 20с.
381876
  Реве Р. Долгосрочная миссия ОБСЕ в Ереване // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 283-297. – ISBN 5-7712-0333-5
381877
  Йонсон Л. Долгосрочная миссия ОБСЕ в Таджикистане // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 269-283. – ISBN 5-7712-0333-5
381878
  Грзнар М. Долгосрочное и среднесрочное планирование в сельском хозяйстве ЧССР / М. Грзнар. – М., 1983. – 168с.
381879
   Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование погоды. Проблемы и перспективы : Монография. – Москва : Мир, 1987. – 288с.
381880
  Бедукадзе Д.Д. Долгосрочное кредитирование капитальных вложений и пути его совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бедукадзе Д.Д.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
381881
   Долгосрочное моделирование и структурные сдвтиги в экономике. – Новосибирск, 1985. – 167с.
381882
  Передет Р.А. Долгосрочное научно-техническое прогнозирование в управлении промышленными корпорациями США : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.605 / Передет Р.А. ; Ин-т США АН СССР. – Москва, 1970. – 24 с.
381883
  Комарек В. Долгосрочное планирование и прогнозирование. / В. Комарек, Л. Ржига. – М., 1973. – 215с.
381884
  Кармов В.М. Долгосрочное планирование капитальных вложений и мтеоды прогнозирования их показателей (на прим. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.08 / Кармов В.М. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 14 с.
381885
  Убугунова О.Д. Долгосрочное планирование кооперативной торговли : (вопросы методологии) / О.Д. Убугунова. – Москва : Экономика, 1980. – 63 с.
381886
  Брагинский О.Б. Долгосрочное планирование отрасли промышленности. / О.Б. Брагинский. – М., 1980. – 151с.
381887
  Терещенко К. Долгосрочное прогнозирование внешнеэкономических факторов: цены на углеводородные энергоресурсы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 5-12
381888
   Долгосрочное прогнозирование гидрометеорологических условий : Сборник научых трудов. – Новосибирск, 1985. – 135с.
381889
  Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами / А.Г. Ивахненко. – К, 1975. – 311с.
381890
   Долгосрочное прогнозирование развития отраслей народного хозяйства. – Алма-Ата, 1976. – 156с.
381891
   Долгосрочное прогнозирование развития систем энергетики. – Рига, 1983. – 173с.
381892
   Долгосрочное прогнозирование состояния экосистем. – Новосибирск : Наука, 1988. – 240 с.
381893
  Трисеев Ю.П. Долгосрочное прогнозирование экономических процессов (системные методы) / Ю.П. Трисеев. – К., 1987. – 132с.
381894
   Долгосрочное социально-экономическое планирование. – Л, 1986. – 165с.
381895
  Кондратович К.В. Долгосрочные гидрометеорологические прогнозы в Северной Атлантике / К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
381896
  Алексеева Л.Н. Долгосрочные договоры в материально-техническом снабжении / Л.Н. Алексеева. – Иркутск, 1983. – 62с.
381897
  Конторович А.Э. Долгосрочные и среднесрочные факторы и сценарии развития глобальной энергетической системы в XXI веке / А.Э. Конторович, М.И. Эпов, Л.В. Эдер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 689-700 : рис., табл. – Библиогр.: с. 700. – ISSN 0016-7886
381898
   Долгосрочные метеорологические прогнозы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 248с.
381899
  Будавей В.Ю. Долгосрочные народнохозяйственные программы. / В.Ю. Будавей. – Москва, 1980. – 207с.
381900
   Долгосрочные перспективы развития экономики СССР = Методологические вопросы, методы и модели. – Москва : Московский университет, 1987. – 335с.
381901
  Абрамов А. Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 54-77. – ISSN 0042-8736


  В статье проанализировано, как удлинение временного горизонта инвестирования влияет на сравнительные преимущества основных классов активов, а также на принципы построения инвестиционной стратегии. Показано, что традиционный подход теории портфельного ...
381902
  Козинцова Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Козинцова Л.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
381903
  Козинцева Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Дис... канд.геогр.наук: / Козинцева Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 288л. – Бібліогр.:л.279-288
381904
  Козинцева Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Дис... канд.геогр.наук: / Козинцева Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1963. – 57л.
381905
   Долгосрочные прогнозы естественного режима грунтовых вод : Методические рекомендации. – Москва, 1972. – 137с.
381906
  Воробьев В.И. Долгосрочные прогнозы погоды : Учебник для вузов / В.И. Воробьев. – Ленинград : ВИКИ им. А.Ф.Можайского, 1977. – 252с.
381907
   Долгосрочные прогнозы природных явлений. – Новосибирск : Наука, 1977. – 151с.
381908
  Серяков Е.И. Долгосрочные прогнозы тепловых процессов в Северной Атлантике. / Е.И. Серяков. – Л, 1979. – 165с.
381909
   Долгосрочные програмvы капитальных вложений. – Москва, 1974. – 270с.
381910
  Алави Салех Ал-Караа Долгосрочные тенденции и новые явления в механизмах коньюктурообразования на мировом рынке нефти. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Алави Салех Ал-Караа; Украинский ин-т международных отношений при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
381911
  Юрыгин О.В. Долгосрочные тенденции и экономические проблемы развития капиталистического рынка бытовых электроприборов : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Юрыгин О.В.; Научно-исслед. коньюнктурный ин-т. Мин-во внешней торговли СССР. – М., 1972. – 30л.
381912
  Пекшев Ю.А. Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран -- членов СЭВ. / Ю.А. Пекшев. – М, 1980. – 190с.
381913
  Хмелевский Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран - членов СЭВ / Хмелевский, В.В. Андреев. – М, 1982. – 64с.
381914
  Новаг К. Долгосрочные экономические прогнозы в управлении электроэнергетикой ГДР : Автореф... канд. экон.наук: / Новаг К.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ науч. упр. соц. эконом. – Москва, 1972. – 20л.
381915
  Заец А.В. Долгосрочный кредит а основные производственные фонды промышленности Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Заец А.В.;. – М, 1976. – 24л.
381916
  Давидчук С.М. Долгосрочный кредит и его роль в развитии колхозного производства. (На материалах Винниц. и Хмельниц. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Давидчук С.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 20 с.
381917
  Комаров В.Д. Долгосрочный прогноз весеннего стока рек черноземной зоны Европейской части СССР на основе территориально общих зависимостей. / В.Д. Комаров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 74с.
381918
  Рудометов М.В. Долгосрочный прогноз гидрографа весеннего половодья р.Десны. : Автореф... канд. географ.наук: / Рудометов М.В.; Центр. ин-т прогнозов. – М., 1965. – 16л.
381919
  Дружинин И.П. Долгосрочный прогноз и информация. / И.П. Дружинин. – Новосибирск, 1987. – 251с.
381920
   Долгосрочный прогноз качества подземных вод / Д.Ф. Чомко, Ф.В. Чомко, Амджади Азиз, Д.Ю. Носик // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 29-32
381921
  Акимов А.В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 95-110. – ISSN 0869-1908
381922
  Алекперов Азиз Гамид оглы Долгосрочный прогноз экономического развития Азербайджанской ССР на основе экономико-математической моделей : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.607 / Алекперов Азиз Гамид оглы ; АН СССР, Центр. экономико-математич. ин-т. – Москва, 1973. – 25 с.
381923
  Ветлугин И.М. Долгота дня / И.М. Ветлугин. – Москва, 1982. – 94с.
381924
  Кондратюк М.Я. Доле моя ясна / М.Я. Кондратюк. – Львів, 1975. – 32с.
381925
  Онупрієнко А. Долегування державних повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 7-11.
381926
  Сидоренко А.В. Доледниковая кора выветривания Кольского полуострова / А.В. Сидоренко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 108с.
381927
   Доледниковый рельеф северо-запада Русской равнины : Сбор. науч. трудов. – Ленинград, 1982. – 124 с.
381928
  Метельский Г.В. Доленго. : Повесть о Сигизмунде Сераковском / Г.В. Метельский. – Москва : Политиздат, 1972. – 462с. – (Пламенные революционеры)
381929
  Герасимова Г. Доленосна зустріч. Спогади з нагоди ювілею професора Івана Мегели // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарологии. – Ужгород, 2007. – 16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – С. 119-122
381930
  Тарасова Є. Доленосна роль міфа // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 6


  Василь Сліпак — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій на Сході України. Позивний "Міф". Загинув у бою від кулі снайпера.
381931
  Смолій Валерій Доленосне Х VІІ століття в проекції на державотворчі процеси сьогодення // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 9-10
381932
  Ромашов А.П. Долень-трава / А.П. Ромашов. – Пермь, 1974. – 132с.
381933
  Митрохин А.В. Долерит-диабазовая (трапповая) формация Ингульского мегаблока Украинского щита / А.В. Митрохин, Е.А. Вишневская, Л.В. Шумлянский // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 82-83. – ISBN 978-966-02-7319-1
381934
  Пшеняник Г.А. Долетим до Одера / Г.А. Пшеняник. – Москва, 1985. – 239 с.
381935
  Жук В.Н. Долею пов"язані з Україною : Нариси з історії німецьких колоністів на Полтавщині, про долю їх нащадків і відродження німецьких товариств у краї / Полтавське обласне тов-во німців "Відродження"; Полтавськ. центр німецької культури; В.Н. Жук. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 330с. – ISBN 966-7891-34-8
381936
  Прокофьев А.В. Долженствование и возможность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.69-85. – ISSN 0042-8744
381937
  Зигмонте Д.А. Должна быть Ховалинга! : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 319 с.
381938
  Мамчур Е.А. Должна ли философия быть обязательным предметом в вузе? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 127-135. – ISSN 0869-3617


  Анализируется тезис о необходимости преподавания философии студентам нефилософских специальностей. Рассматриваются аргументы в защиту этого тезиса. Особое место уделено вопросу об эвристической роли философии в профессиональной деятельности ...
381939
  Громаков А.Ф. Должно быть надежно защищено / А.Ф. Громаков. – М, 1981. – 95с.
381940
  Астахов П.А. Должно ли государство отвечать за террористов и другие юридические аспекты дела бывших заложников "Норд- Оста" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.77-83
381941
  Богданов И.В. Должностная иерархия в Египте эпохи Древнего царства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
381942
  Слиньков В.Н. Должностная инструкция и менеджмент / В.Н. Слиньков. – Київ : КНТ, 2006. – 332с. – (Кадры предприятия). – ISBN 966-373-060-9
381943
  Бласко Ибаньес В. Должностное лицо / Бласко Ибаньес ; Пер. с исп. М. Ватсон. – Ростов -на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь" ; Типо-литограф. "Энергия", 1906. – 16 с. – (Издание Н. Парамонова "Донская речь" ; № 185)
381944
  Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления (Глава 3 уголовного кодекса) / А.А. Жижиленко. – Москва, 1927. – 100 с.
381945
  Трайнин А. Должностные и хозяйственные преступления / А. Трайнин. – М, 1938. – 135с.
381946
  Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях / М.В. Кирсанова. – Москва : Омега-Л, 2007. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00038-6
381947
  Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях / М.В. Кирсанова. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2008. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00613-5
381948
  Вильямский В.С. Должностные инструкции служащих аппарата исполкома. / В.С. Вильямский, А.П. Емельяненко. – Москва, 1980. – 72с.
381949
  Щеголихин И.П. Должностные лица / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1988. – 319с.
381950
   Должностные обязанности специалистов колхоза в условиях хозрасчета. – М., 1989. – 412с.
381951
  Бантышев А.Ф. Должностные преступление (вопросы квалификации) : Учебн. пособие / А.Ф. Бантышев; Акадкмия СБУ. – Киев, 1996. – 46 с.
381952
  Кириченко В.Ф. Должностные преступлениия по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юрид.наук: / Кириченко В.Ф.; Высш. школа МООП РСФСР. – М., 1965. – 30л.
381953
  Гюнтер А. Должностные преступления / А. Гюнтер. – Х., 1928. – 83с.
381954
  Смолицкий Г.Р. Должностные преступления / Г.Р. Смолицкий. – М., 1940. – 57с.
381955
  Смолицкий Г.Р. Должностные преступления / Г.Р. Смолицкий. – 2-е изд. – М., 1947. – 68с.
381956
  Квициниа А.К. Должностные преступления / А.К. Квициниа. – М, 1992. – 221с.
381957
  Суровень Д.А. Должностные преступления в древней и раннесредневековой Японии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 20. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805


  В статье собраны и проанализированы сведения японских источников о должностных преступлениях в государстве Ямато (IV–VII вв.), в связи с этим - приведена правоприменительная практика и нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-правовые отношения ...
381958
  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1956. – 95с.
381959
  Владимиров В.А. Должностные преступления. / В.А. Владимиров, В.Ф. Кириченко. – Москва, 1965. – 42с.
381960
  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1975. – 168с.
381961
  Касаткин Ю.П. Должностные преступления: Вопр. квалификации / Ю.П. Касаткин. – М., 1979. – 40с.
381962
  Савченко В.И. Должность во Вселенной: роман / В.И. Савченко. – Киев : Український письменник, 1992. – 414с.
381963
  Демакова И.Д. Должность или призвание / И.Д. Демакова. – М., 1991. – 159с.
381964
  Авраменко И.Ф. Должность или призвание? / И.Ф. Авраменко. – Москва : Книга, 1988. – 270 с.
381965
  Кургузов И.М. Должность президента стоит решения многолетней проблемы страны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 044-748Х
381966
  Антропов Ю.В. Должность с эмоциями.Присядем на дорожку / Ю.В. Антропов. – Москва, 1968. – 247с.
381967
   Должность: директор. – М., 1985. – 335с.
381968
  Шенфельдер Г. Должны ли дети быть трудными? / Г. Шенфельдер. – М, 1982. – 96с.
381969
  Кэвелл С. Должны ли мы думать то, что говорим? (О серьезности в философии) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.120-127. – ISSN 0042-8744
381970
  Веселовский О.Н. Доливо-Добровольский / О.Н. Веселовский. – Москва, 1963. – 86 с.
381971
  Горбовский Г.Я. Долина / Г.Я. Горбовский. – Л, 1975. – 175с.
381972
  Каденко В. Долина : роман-утопия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 38-88. – ISSN 0131-8136
381973
  Бортник С.Ю. Долина // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 218. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
381974
  Каденко В. Долина : роман-утопия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 7. – С. 73-117. – ISSN 0131-8136
381975
  Кердода А.И. Долина Амалат / А.И. Кердода. – Чита, 1954. – 40с.
381976
  Комишан И.С. Долина Аравана / И.С. Комишан. – Л., 1928. – 13с.
381977
  Умеров Н. Долина ахангаров: роман. / Н. Умеров. – Ташкент, 1984. – 256с.
381978
  Мітипов В.Г. Долина безсмертників. Інспектор Золотої тайги : Романи / В.Г. Мітипов. – Київ : Дніпро, 1989. – 524с.
381979
  Кешоков А.П. Долина белых ягнят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 778 с.
381980
  Митыпов В.Г. Долина бессмертников / В.Г. Митыпов. – Москва, 1975. – 236 с.
381981
  Боносский Ф. Долина в огне / Ф. Боносский. – М., 1961. – 318с.
381982
  Юров Г.Е. Долина в сентябре: поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1975. – 86с.
381983
  Шаталов В.И. Долина ветров / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1973. – 132с.
381984
  Акобиров Ю Долина влюбленных / Ю Акобиров. – Москва, 1983. – 216 с.
381985
  Чернышева З.С. Долина Волги и рельеф Поволжья в апшеронское время. / З.С. Чернышева. – М, 1970. – 152с.
381986
  Шпиленок Игорь Долина Гейзеров : Долина Гейзеров: до и после катастрофы. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 166-180 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
381987
  Фелькнер Б. Долина Гнівного потоку / Б. Фелькнер. – Київ : Молодь, 1972. – 295с.
381988
  Исаев А.А. Долина грез / А.А. Исаев. – Владивосток, 1990. – 214с.
381989
  Белль Г. Долина грохочущих копыт : Пер. с нем. / Г. Белль. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с.
381990
   Долина Десны: При рода и природопользование. – Москва : АН СССР, 1990. – 160 с.
381991
  Шевчук В.О. Долина Джерел : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1981. – 240 с.
381992
   Долина Дона: Природа и ландшафты. – Воронеж, 1982. – 159 с.
381993
  Сидоренко Віктор Долина Ецталь. Розваги снігових людей : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-72 : Фото
381994
  Мельников Ю Долина жизни / Ю Мельников. – М., 1983. – 32с.
381995
  Мельников Ю Долина жизни / Ю Мельников. – М., 1983. – 32с.
381996
  Тунджер Дж. Долина Кесікбель / Дж. Тунджер. – Київ : Дніпро, 1973. – 255 с.
381997
   Долина красных тюльпанов. – М., 1989. – 327с.
381998
  Сюзан Э. Долина кукол. / Э. Сюзан. – К., 1993. – 416с.
381999
  Баялинов К. Долина Курмана : повести, рассказы, очерки / К. Баялинов; пер. с киргиз. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 186 с.
382000
  Поленов Ф.Д. Долина Любосны / Ф.Д. Поленов. – Тула, 1968. – 110с.
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,