Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
372001
  Любимов С.Е. "Государь " Никколо Макиавелли в современных интерпретациях: проблемы и перспективы исследования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 131-135. – ISSN 0235-1188
372002
  Грицай Юлія "Готель - це лояльність гостей до нас і наша до гостей" // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 18-23 : фото
372003
  Кіндратенко А. "Готи переважно запозичають імена гунські" // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 215-219. – ISBN 978-966-372-737-0
372004
  Лащенова О.Ю. "Готика" та сучасний літературний процес


  Розглядаються провідні формально-змістові елементи готичної традиції як одного з вагомих та плідних складників літературного процесу ХХ ст.
372005
  Букіна Н. "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 222-227. – ISSN 2307-2261
372006
  Гош М. "Готовність і прагнення - різні речі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 134). – С. 10-11


  Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, засновниця Центру Тагора в Україні Мрідула Гош про "мости" між Україною та Індією й актуальні постколоніальні студії.
372007
  Клочек Г. "Готово! Парус розпустили..." = Нове прочитання творів Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263


  Косаральський період творчості Т. Шевченка залічують до так званого невольничого періоду: II пол. 1847 - I пол. 1848 р.
372008
  Романов Валентин "Готовые продукты" Марселя Дюшана // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 34-37
372009
  Яровий В. "Готська проблема" та Україна // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.68-71 : Фото. – ISSN 1607-6451
372010
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. – Додатки: л. 221 -229. – Бібліогр.: л. 181 -220
372011
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
372012
  Бобало Ю. "Готувати спеціалістів на випередження" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 вересня (№ 158). – С. 10-11


  Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало - про виклики сучасної технічної освіти в Україні.
372013
  Півняк Г. "Готувати суспільство до складних викликів" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 14-15


  Ректор "Дніпровської політехніки", академік Геннадій Півняк - про досвід "Дніпровської політехніки", стан та перспективи освіти й науки в Україні.
372014
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 28-49. – ISSN 0130-528Х


  На підставі звичаєвих цінностей національно-визвольних змагань досліджено духовний світ Ж, мотивацію дій, вчинків, становлення характерів та громадянську позицію повстанців Холодного Яру початку ХХ століття
372015
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 112-125. – ISSN 0868-4790
372016
  Панченко В. "Гофманіана" Володимира Дрозда та "Гоголіада" Юрія Щербака ( два епізоди з історії української літератури кінця 1960-хрр.) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 144-152. – ISSN 0208-0710
372017
  Мазорчук В.С. "Гра в 12 на проективній площині", або нотатки з лекції Джона Конвея // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 1-8. – ISSN 1029-4171
372018
  Журба С. "Гра в діалог": авторська інтенція в українській прозі 20-х років ХХ столітті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 114-125. – ISSN 2305-3852
372019
  Бернацька І. "Гра в рулетку для інвестора, або ризики купівлі корпоративних прав агрофірм // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 30-31
372020
  Пушкарук Н "Гра нервів"... / Н Пушкарук, О. Сушко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 3


  Про рішення Мадрида позбавити Каталонію автономії.
372021
  Джеймс Г. "Гра престолів..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 3


  Вибори до Європарламенту істотно змінили політичний ландшафт континенту, де традиційні партії повинні або перегрупуватися, або будуть замінені.
372022
  Ананьян Е. "Гра слів" і "каламбур" як риторичні засоби паронімічної атракції (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
372023
  Поліщук Лариса "Гра" в одні ворота"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-108. – ISSN 0130-5212
372024
  Апальков О. "Град Єпіфанії" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 57-58
372025
  Нікітенко Н.М. "Град Софії" у київських стінописах доби Івана Мазепи: Софія Київська - Успенський собор // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С. 211-217. – ISBN 966-7671-23-2
372026
   Государства и территории мира : Справочник. – Москва : Картгеоцентр - Геодезиздат, 1999. – 76 с. – ISBN 5-86066-022-7
372027
  Львова Э.С. Государства Луба и Куба. Обществ. строй до европ. колонизации (конец 19 века) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Львова Э.С.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Ист. ф-тет. – М., 1968. – 19л.
372028
  Власихин Василий Анатольевич Государственная атторейнская служба в США : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Власихин Василий Анатольевич; Мин-во юстиции СССР. Научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1979. – 23л.
372029
  Дерунова М.К. Государственная библиографическая регистрация произведений печати в СССР / М.К. Дерунова. – Москва, 1953. – 36 с.
372030
  Блок А.Л. Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки А. Блока. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1880. – [2], II, [2], 191, [2] с.
372031
  Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.23-35
372032
  Гончаров В.В. Государственная власть: понятие и сущность // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 817-825. – ISSN 1812-8696
372033
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1850 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1851. – 200 с.
372034
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1853 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1854. – XII, [238]с.
372035
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1855 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1856. – XII, [234]с.
372036
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1856 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1857. – Х, [200] c.
372037
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1859 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1860. – Х, [200] c.
372038
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1860 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1861. – XIV, [245]с.
372039
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1861 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1862. – XIII, [237]с.
372040
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1862 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1863. – XIV, [308] с.
372041
  Россия. Государственная Дума Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
Созыв 2 : Стенографические отчеты : в 2 т. :Т. 1. Заседания 1-30 (с 20 февраля по 30 апреля 1907) ; Т. 2 : Заседания 31-53 (с 1 мая по 2 июня 1907). – 1907. – 2344, 1610 стб. – На обл. загл.: Полный стенографический отчет-заседаний второй Государственной Думы


  На 2 л. надпись-фамилия: В. Дурденевский
372042
  Россия. Государственная Дума Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
Созыв 3 : Стенографические отчеты 1909 г.; Сессия 2, ч. 3. Заседания 71-100 (с 6 марта по 24 апреля 1909 г.). – 1909. – XII с., 2956 стб.


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
372043
  Ближний Государственная дума и государственная оборона : обзор деятельности Государственной думы 3-го созыва, 1908-1909 гг., по Государственной обороне. Согласно стенографическому отчета о заседаниях Государственной Думы / Ближний. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во Национализм и прогресс, 1890. – 137, II с.
372044
   Государственная дума узаконения 6 августа 1905 г. : Высочайший манифест. Именной высочайший указ Правительствующему сенату. Учреждение Государственной думы. Положение о выборах в Государственную думу. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : [Книгопеч. "Труд и польза"], 1905. – 36, 11, 10 с.
372045
  Россия. Государственная Дума. Созыв (3) Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты : 1910. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Сессия третья, Ч. III : Заседания 65-94 (с 8 марта по 9 апреля 1910 г.). – 1910. – XX с., 3244 стб.
372046
  Россия. Государственная Дума. Созыв (4) Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты : 1914. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Сессия вторая, Ч. III : Заседания 53-75 (с 21 марта по 5 мая 1914 г.). – 1914. – XIX с., 2048 стб.
372047
  Россия. Государственная Дума. Созыв (4) Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты : 1914. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Сессия вторая. Ч. II : Заседания 29-52 (с 22 января по 19 марта 1914 г.). – 1914. – XVIII с., 1994 стб. стб.
372048
  Тетюхин И.Н. Государственная и общественная деятельность В.И.Вернадского в Тамбовской губернии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена деятельности В.И.Вернадского в качестве уездного и губернского гласного, почетного мирового судьи Моршанского уезда тамбовской губернии в период с 1892 по 1898 гг.
372049
  Чайченко Анатолий Петрович Государственная и общественно-политическая деятельность А.М.Коллонтай в годы гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чайченко Анатолий Петрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.117-141
372050
  Дорошенко Е.И. Государственная идеология новой Ливии как отражение социально-политических процессов в стране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 37-41. – ISSN 0321-5075
372051
  Карпова Т.С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 11-16 : рис. – Библиогр.: 27 назв.
372052
  Аникин В.М. Государственная итоговая аттестация аспиранта: от формальности к превентиве / В.М. Аникин, Б.Н. Пойзнер // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 17-21. – ISSN 1026-955X


  Предлагается при защите аспирантами выпускной квалификационной научной работы давать оценку их общей способности к самостоятельной творческой деятельности как ключевой компетентности. Сформулированы вопросы, способствующие рефлексии аспирантов над ...
372053
  Завада И.С. Государственная капиталистическая собственность и противоречия ее развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Завада И.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1990. – 16 с.
372054
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1980 году. – Москва, 1982. – 144 с.
372055
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1985 году. – М., 1987. – 135 с.
372056
  Пчелинцев В.С. Государственная политика в области высшего образования в Финляндии: Приоритеты и механизмы регулирования // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 83-113. – ISSN 0235-5620


  В статье исследуется государственная политика в сфере высшего образования Финляндии; направленная на повышение эффективности деятельности вузов, интернационализаци и интеграцию высшего образования страны в глобальное и европейское образовательное ...
372057
  Иванов В.Г. Государственная политика в сфере инженерного образования: региональный взгляд / В.Г. Иванов, Л.Р. Абзалилова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-55. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современного инженерного образования, которые с учетом российской специфики требуют государственного участия, а с учетом общемировых тенденций – внимания работодателей. The article deals with ...
372058
  Конышев Д.Н. Государственная политика ограничения личного подсобного хозяйства ( конец 1950-х - начало 1960-х гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-111. – ISSN 0869-5687
372059
  Мертваго А. Государственная политика, как фактор в создании районов хозяйства // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 203-217
372060
  Стюарт Ю. Государственная помощь в отдельных "чуствительных" отраслях экономики Украины / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскис // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 32-44. – ISSN 0131-7741
372061
   Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в развитии науки и культуры .. – Л., 1988. – 219 с.
372062
  Вульфиус Г.Л. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Г.Л. Вульфиус. – Ленинград, 1955. – 105с.
372063
  Кармаза А.А. Государственная регистрация прав на жилье нотариусами Украины: проблемы и законодательная регламентация // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 22-29
372064
  Завражанов И.И. Государственная служба США : Автореф... канд. юр.наук: / Завражанов И.И.;. – М, 1971. – 22л.
372065
  Харитонова Л.В. Государственная собственность в системе ГМК. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харитонова Л.В.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1986. – 24л.
372066
  Харитонова Л.В. Государственная собственность в системе ГМК. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Харитонова Л.В.; КИНХ. – К, 1986. – 24л.
372067
  Сорвина Г.Н. Государственная собственность в условиях государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сорвина Г.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1962. – 20л.
372068
  Ворона В.М. Государственная собственность и ее развитие в процессе строительства коммунизма. (На материалах совхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ворона В.М.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1970. – 24л.
372069
  Розовский Б.Г. Государственная собственность: Чья она? // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 26-31. – ISSN 1681-6277
372070
  Лазуткин Е.С. Государственная социалистическая собственность в Чехословакии (ее исторические предпосылки, процесс создания и роль в строительстве социализма) : Автореф... канд. экономич.наук: / Лазуткин Е.С.; Ин-т экономики АН СССР. Сектор Стран Народ. Демократии. – Москва, 1950. – 20 л.
372071
  Дерезюк В.Е. Государственная социалистическая собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: 08.0.01 / Дерезюк В. Е.; Киев. торг.экон. ин-т. – К., 1974. – 34л. – Бібліогр.:с.34
372072
  Самофалова О.Ю. Государственная стратегия правозащитной деятельности в Украине: содержание и приоритеты // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается отсутствие четких приоритетов государственной политики в сфере правозащиты как одна из причин её неэффективности, доказывается важная роль единой государственной программы защиты прав человека, осуществляется поиск основных ...
372073
  Дубянский А. Государственная теория денег Г. Кнаппа: история и современные перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 109-125 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0042-8736
372074
  Косинский Л.В. Государственная торговля электробытовыми товарами на Украине и пути ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Косинский Л. В.; Киеск. торг. экон. ин-т. – К., 1970. – 15л.
372075
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея : краткий очерк / В.И. Антонова; ред.: Л.С. Зингер. – 2-е испр., доп. изд. – Москва : Советский художник, 1956. – 83, [61] с.
372076
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : СканРус, 2006. – 64, [1] с. : фотоил. – ISBN 5-93221-098-2
372077
  Остен-Сакен В. Государственно--правовые положение Великого княжества Финляндского в Российском государстве = Die staatsrechtliche Stellung des Grossfurstentums Finnland im Russischen Reiche : дис. на соиск. учен. степ. д-ра, представл. в Фак. полит. наук Тюбинген. ун-та / Вольф фон-дер-Остен-Сакен, бар. ; Пер. с нем., под ред. авт. с некоторыми испр. и доп. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 220 с.
372078
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
372079
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
372080
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе (На материалах стран - членов АСЕАН) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 212л. – Бібліогр.:л.180-202
372081
  Хурцилава Мераб Сократович Государственно-монополистическая система эксплуатации рабочего класса ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хурцилава Мераб Сократович; Ин-т экономики и права АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1979. – 25л.
372082
  Коваленко А.Н. Государственно-монополистическая собственность в системе отношений эксплуатации рабочего класса. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коваленко А.Н.; АОН при ЦК КПСС. – М,, 1974. – 21л.
372083
  Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитал в Японии : Автореф. дис. ... док. экон. наук / Певзнер Я.А. ; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1960. – 29 с.
372084
  Фальков А.М. Государственно-монополистический капитализм в военной судостроительной промышленности России. : Автореф... канд. экон.наук: / Фальков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
372085
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
372086
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции : Автореф. дис... канд. экон. наук / Перович М.М. ; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 36 с.
372087
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
372088
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Иванов Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 17л.
372089
  Пенкин А.Ф. Государственно-монополистическое регулирвоание приспособления национальной экономики к межгосударственной экономической интеграции. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Пенкин А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1976. – 20л.
372090
  Слесарев Е.С. Государственно-монополистическое регулирование топливно-энергетического хозяйства в Великобритании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.03 / Слесарев Е.С.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1974. – 24л.
372091
  Литвин М.М. Государственно-монополитический капитализм в России в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвин М.М.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.орденан Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 18л.
372092
  Налоева Е.Д. Государственно-политический строй и международное положение Кабарды в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Налоева Е.Д.; МВ и ССО РСФСР. Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 21л.
372093
  Пырлин Е.Д. Государственно-правовое развитие Иракской Республики после революции 14 июля 1958 г. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пырлин Е.Д. ; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1970. – 24 с.
372094
  Красивин Э.К. Государственно-правовое развитие Тоголезской республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Красивин Э.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. гос. права. – М., 1964. – 16л.
372095
  Красивин Э.К. Государственно-правовое развитие Тоголезской республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Красивин Э.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. гос. права. – М., 1966. – 19л.
372096
  Исаев И.А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в народном хозяйстве СССР в первые годы нэпа (1921-1925) : Автореф... канд. юридич.наук: 120001 / Исаев И.А.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1972. – 20л.
372097
  Миндзаев Марат Айдарукович Государственно-правовое управление качеством окружающей природной среды (к теории вопроса) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Миндзаев Марат Айдарукович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 21л.
372098
  Топорнин Н.Б. Государственно-правовой механизм внешних сношений стран содружества (на прим. Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Топорнин Н.Б.; Москов. гос. ин-т МО МИД СССР. – М., 1991. – 28л.
372099
  Батыгин А. Государственно-правовой статус Великого княжества Финляндского в составе Российской империи: проблемы финской историографии XIX в. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 5--6
372100
  Сайфулин Мурад Мухамедович Государственно-правовые аспекты решения национального вопроса в современной Индии : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Сайфулин Мурад Мухамедович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра гос. права. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
372101
  Софокли С.Я. Государственно-правовые аспекты становления и развития Республики Кипр. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Софокли С.Я.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 21л.
372102
  Закревский Н.Ф. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Закревский Н.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
372103
  Овсепян О.А. Государственно-правовые взгляды Ст.Шаумяна : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Овсепян О.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
372104
  Алекперов Я.А. Государственно-правовые воззрения Джалила Мамедкулизаде : Автореф... канд. юрид.наук: / Алекперов Я.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 18л.
372105
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
372106
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Автореф... наук: / Ермолович Е.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 16 с.
372107
  Иванов С.С. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.С.; Военно-юридич. акад. СА. – Москва, 1952. – 31 с.
372108
  Яхин Р.Х. Государственно-правовые воззрения П.И.Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Яхин Р.Х. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1952. – 15 с.
372109
  Альперавичус С.Е. Государственно-правовые основы представительства союзных республик в органах Союза ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Альперавичус С.Е. ; Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодат. – Москва, 1971. – 20 с.
372110
  Шукуров А. Государственно-правовые проблемы взаимоотношений Бухарской Народной Советской республики с РСФСР и СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Шукуров А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 23л.
372111
  Минзаев Марат Айдарукович Государственно-правовые управления качеством окружающей среды (К теории вопроса) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Минзаев Марат Айдарукович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 22л.
372112
  Гіршфельд А. Государственно-частное партнерство в оборонной сфере // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7638-06-2
372113
  Иванова Ю.В. Государственно-частное партнерство: опыт зарубежных стран и перспективы для Республики Беларусь // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
372114
  Белявская И.А. Государственное "регулирование" на службе американского империализма (1917-1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Белявская И.А.; Академия наук СССР. Институт истории. – М., 1950. – 12л.
372115
  Григорук В.І. Государственное влияние как решающий фактор инновационного развития вузов: западноевропейский опыт / В.І. Григорук, Р.Є. Пилипенко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-55
372116
  Попова О.Ю. Государственное и рыночное регулирование эффективности инвестиционной деятельности в промышленности // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.220-226
372117
  Саркисов А.И. Государственное нормирование зароботной платы рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Саркисов а. и.; Аз.ГУ. – Баку, 1953. – 23 с.
372118
  Якубович Н.А. Государственное обвинение в советском суде : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Якубович Н.А. ; Моск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
372119
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чумакова Т.Е. ; КГУ. – Минск, 1964. – 19 с.
372120
   Государственное обложение в России. – Москва : Книгоиздат "Труд и воля", 1906. – 64 с. – Конволют: Пер. с 5 кн. оттисков


  Содержание конволюта 1. Государственное обложение в России; 2. Что такое политическая партия / И.А. Ильин; 3. О налогах / А. Житков; 4. Из русской старины : Бунт Стеньки Разина / И.А. Ильин; 5. О конституции и конституционном порядке / А.К. ...
372121
  Бердников И. Государственное положение религии в Римско-византийской империи : Исслед. И. Бердникова. – Казань : Тип. Имп. ун-та
Т. 1 : Государственное положение религии в Римской империи (до Константина В.). – 1881. – [2], VI, 566, IV, [1] с.
372122
   Государственное потребение и внутренний рынок в США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карнаху Л. Д,; Карнаху Л. Д,; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
372123
  Елистратов А.И. Государственное право : Пособие к лекциям / А.И. Елистратов, проф. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1912. – 360, II, [2] с. – Библиогр. в начале гл. и в примеч.


  Надпис: Из книг В.О. Яновского
372124
   Государственное право зарубежных стран : курс лекций / Мишина Н. В. [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Киев : Юринком Интер, 2012. – 411, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-532-6
372125
  Панова М.И. Государственное промышленное предприятие в системе социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Панова М.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 25л.
372126
  Черненко Л.И. Государственное регулирование воспроизводства рабочей силы в современных условиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Черненко Л.И.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 17л.
372127
  Попова Л.В. Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России / Л.В. Попова, И.А. Коростелкина, А.А. Гудков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 111-120 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
372128
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 24л.
372129
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 25л.
372130
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 225л.
372131
  Анар Абдикадирова Государственное регулирование и поддержка агропромышленного комплекса Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 199-204. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
372132
  Попова Е. Государственное регулирование и стратегия энергетической безопасности Китая // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 2074-6040
372133
  Азарова Ирина Борисовна Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов: поиск эфективных инструментов // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 11-18. – Библиогр.:13 назв. – ISSN 2219-5300
372134
  Лаптева А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 19-22. – ISSN 0132-0831
372135
  Ле Туан (СРВ) Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ле Туан (СРВ); КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.132-145
372136
  Ле Т. Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. фило.наук: 09.0.02 / Ле Т.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
372137
  Шевлягина Е.А. Государственное регулирование молочного хозяйства Канады / Е.А. Шевлягина, Г.В. Бочарова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-170
372138
  Иванов В.М. Государственное регулирование народнохозяйственных отношений Молдавской ССР (переходный период от капитализма к социализму) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Иванов В.М.; Одесский гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Кишинев, 1973. – 28л.
372139
  Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики : Учебное пособие / В.П. Орешин; Московский госуд. ун-тет им. М.В.Ломоносова; Экономическ. фак-тет. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 124с. – (Вопрос-ответ). – ISBN 5-16-000414-9
372140
  Павленко О.М. Государственное регулирование организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционных процессов // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 32-35
372141
  Овсянников Алексей Леонидович Государственное регулирование регионального развития сельского хозяйства Бразилии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Овсянников Алексей Леонидович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
372142
  Магарин Н.С. Государственное регулирование советской торговли в переходный период : Автореф... канд. юрид. наук / Магарин Н. С. ; ОГУ, Каф. теории и истории государства и права. – Одесса, 1968. – 19 с.
372143
   Государственное регулирование экономики в современном мире. – Москва : Международные отношения, 1971. – 248 с.
372144
  Плинокос Д.Д. Государственное регулирование экспорта образовательных услуг в Украине // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы государственного регулирования процесса предоставления образовательных услуг в Украине. Определены основные направления государственного регулирования в современных глобальных условиях. Выделены проблемные моменты в экспорте ...
372145
  Куралай К. и др. Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 6 (156). – С. 73-78. – ISSN 1993-6788
372146
  Пирогова Светлана Ильинична Государственное руководство кооперативным строительством в УССР (1922-1931) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пирогова Светлана Ильинична; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 18л.
372147
  Мокряк В.И. Государственное руководство народным хозяйством в Социалистической Республике Румынии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Мокряк В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 26л.
372148
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культуры и спортом в СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Скрыпник А.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
372149
  Шахов И.Я. Государственное социальное страхование в СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шахов И.Я. ; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1951. – 21 л.
372150
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
372151
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25 с.
372152
  Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / Б.М. Свирский. – Харьков : Эспада, 2001. – 488с. – ISBN 966-7870-04-9
372153
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
372154
  Свистунов А.А. Государственное управление в области науки в советской России (1917-1940-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 20. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805
372155
  Свистунов А.А. Государственное управление в области отечественной науки (1950-1990-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 21. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
372156
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2002
372157
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. Издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2002
372158
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2003
372159
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2004
372160
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2004
372161
  Юзьков Леонид Петрович Государственное управление в политической системе советского общества : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Юзьков Леонид Петрович; АН УССР, Ин-т гос-ва и права. – К., 1985. – 37л.
372162
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
372163
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
372164
  Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 143 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 19). – ISBN 978-5-4465-0142-7
372165
  Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 25 с. – Библиогр.: 31 назва
372166
  Шемшученко Ю Государственное управление охраной окружающей среды в СССР (Пробл. теории и практ.) : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Шемшученко Ю С.; АН УССР, Ин-т гос.и права. – К., 1978. – 36л.
372167
  Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях "третьей волны" глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 11-20. – ISSN 2075-4892
372168
  Кожабаева И.К. Государственное управление социальным обеспечением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожабаева И.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
372169
  Гомберадзе Т.Г. Государственное управление художественной кинематографией в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гомберадзе Т.Г.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
372170
  Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи : (Из лекций по русскому государственному и административному праву) / В.М. Грибовский, проф. Новорос. ун-та, д-р гос. права. – Одесса : Тип. "Техник", 1912. – [2], X, 258 с. – Отд. оттиск: Записки Юридического факультета Новороссийского университета. Вып. 4. – Библиогр.: "Краткое обозрение литературы" (с. IV-V)
372171
  Васильев А.А. Государственное учение священника Павла Флоренского: диктатура как реставрация монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805
372172
  Гок К. Государственное хозяйство : Налоги и гос. долги / Соч. Карла фон Гока ; Пер. проф. Н. Бунге. – Киев : Унив. тип., 1865. – XIV, 324 с.
372173
  Каменский Г.П. Государственное хозяйство в Англии за шесть лет управления министерства тори 1887/88-1892/93 гг. / [Соч.] Г.П. Каменского. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. – [6], XX, [2], 376 с. – Библиогр.: "Список сочинений и официальных документов, служивших источниками" (с. XII-XIV)
372174
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора в 1920-е гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 14-25. – ISSN 1684-2626
372175
  Ахрименя Е.Н. Государственное экономическое регулирование ценообразования частного хозяйственного сектора СССР в 1920-е гг. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 14-25
372176
  Мухамметкулиева О.Д. Государственной библиотеке Туркменистана - 120 лет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 31-33
372177
  Травников Е.М. Государственноправовые вопросы партийного руководства местными органами государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Травников Е.М.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ совет. законодат. – М., 1973. – 24л.
372178
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
372179
   Государственные акты от указа 12 декабря 1904 до указа 11 декабря 1905г., с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря / сост. Мих Миронов. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : Изд. книгоиздат "Жизнь", 1906. – 271, [2] с.


  с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря
372180
  Хан А. Государственные библиотеки Великобритании во времена жесткой экономии // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 0869-608Х


  В период переосмысления роли библиотек им необходимо доказывать конкурентоспособность и находить альтернативные пути сохранения и повышения своего авторитета. В статье рассказывается, как британским библиотекам удается сохранять культурные традиции, ...
372181
   Государственные деятели России XIX - начала XX в. : биографический справочник. – Москва : Издательство Московского университета, 1995. – 208 с. – ISBN 5-211-02685-3
372182
  Безобразов В. Государственные доходы : Теорет. и практ. исслед. В. Безобразова, д. чл. Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Актовые налоги. – 1868. – XXXII, 232, [1] с.
372183
  Ткаченко В.М. Государственные заготовки и цены на зерно на Украине в 1918-1933 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ткаченко В.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1968. – 31л.
372184
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
372185
  Лысенко В.А. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции и их роль в развитии колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.590 / Лысенко В.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 20 с.
372186
  Фан У. Государственные и негосударственные вузы в Китае / У. Фан, Л. Веньсюй // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 3 (72 ). – С. 126-127. – ISSN 1684-2618
372187
  Розин Л.М. Государственные инспекции и их место в советском государственном аппарате : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Л.М. ; Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
372188
  Сидорчук В.К. Государственные комитеты союзной республики: правовые вопросы организации и деятельности. : Автореф... канд.наук: 12.00.02 / Сидорчук В.К.; АН УССр. Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 16л.
372189
  Ракитин А.И. Государственные крестьяне Архангельской губернии после реформы П.Д.Киселева. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракитин А.И.; Моск.ордена Лениниа гос.ун-т. – Москва, 1953. – 13 с.
372190
  Софронов М.Г. Государственные крестьяне Казанской губернии и реформа П.Д.Киселева. : Автореф... канд. ист.наук: / Софронов М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 19 с.
372191
  Булдаков К.А. Государственные крестьяне Костромской губернии от реформы П. Д. Киселева до отмены крепостного права (1839-1866 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Булдаков К. А.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1958. – 15л.
372192
  Яровой Г.В. Государственные крестьяне Пермской губернии (1807-1860 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Яровой Г.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 20л.
372193
  Ковалева Т.Л. Государственные крестьяне Смоленской губернии в конце XVIII - первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ковалева Т.Л.; Калинин. гос. ун-тет. – Калинин, 1981. – 16л.
372194
  Бабот И.К. Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения : историческое рассуждение Ивана Бабота / Иван Бабот. – Санктпетербург : В тип. В. Готье, 1851. – [6], 264, II с.


  На кн. печать: Из библиотеки Н.Н. Мартынова
372195
  Топуриа П.А. Государственные образования Восточного Закавказья в XI-XII веках. (на груз. яз.). : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Топуриа П.А.; Тибилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 36л.
372196
  Красовицкая Т.Ю. Государственные органы руководства просвещением национальностей РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Красовицкая Т.Ю.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
372197
  Крутень Ю.Е. Государственные предприятия во внешнеэкономических связях Италии. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Крутень Ю.Е.; Всесоюз. НИИ м-ва внешней торговли СССР. – М., 1980. – 25л.
372198
  Солоненко Е.С. Государственные расходы в системе государственно-монополистического капитализма Франции. (Период после второй мировой войны) : Автореф... канд. экон.наук: / Солоненко Е.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1967. – 18л.
372199
  Метревели Р.В. Государственные реформы в Грузии первой четверти 12 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Метревели Р.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18л.
372200
  Медведев Анатолий Иванович Государственные решения как средство управления социалистическим обществом : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Медведев Анатолий Иванович; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1975. – 21л.
372201
   Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости = Казакстан Республикасынын мемлекеттік рэміздері. Тэуелсіздік нышандары = The state symbols of the Republic of Kazakhstan. Symbols of independence : [фотоальбом] / [авт. текста Ербол Шаймерденулы ; фот.: С. Абдурахимов и др.]. – Алматы : Тау Кайнар, 2011. – 315, [5] с. : фот. – Текст рос., казах., англ. – ISBN 978-601-7059-21-7
372202
  Оленина М.П. Государственные строительные нормы и памятники архитектуры // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 202-205. – ISBN 978-966-190-989-1
372203
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
372204
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
372205
  Мазурова Я.С. Государственные трудовые резервы БССР и их роль в подготовке квалифицированных кадров рабочих 1944-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мазурова Я. С.; Ин-т ист. АН БССР. – Минск, 1958. – 17л.
372206
  Коршунова Н.И. Государственные трудовые резервы и их народнохозяйственное значение : Автореф... канд. экон.наук: / Коршунова Н. И.; АН УССР, Ин-т жкон. – Киев, 1952. – 15 с.
372207
  Краснянская Л.И. Государственные трудовые резервы СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Краснянская Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1955. – 17л.
372208
  Серова О.В. Государственные услуги по библиотечно-информационному обслуживанию в новых условиях финансирования // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 13-22. – ISSN 0869-6020


  В статье изложены подходы к учёту основных государственных базовых услуг библиотек на тримере Российской государственной библиотеки (РГБ). В частности, отмечены трудности при определении сущности оказываемых услуг, показателей их объёма и качества, ...
372209
  Рогов Е.Л. Государственные финансы Франции (1958-1967 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов Е. Л.; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 23л.
372210
  Калинин Г.С. Государственный аппарат в России от февраля до октября 1917 года, его классовая природа и характерные черты : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Калинин Г.С. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1951. – 30 л.
372211
  Крылова И.С. Государственный аппарат экономического регулирования в Великобритании / И.С. Крылова. – М. : Наука, 1972. – 214с.
372212
  Лавров В. Государственный бюджет : [Учеб. пособие для фин. и фин.-кредитных техникумов] / В. Лавров, Р. Кудряшов, А. шувалов. – Москва : Госфиниздат, 1961. – 240 с.
372213
  Абдрахманов У.У. Государственный бюджет и социально-культурное строительство. : Автореф... канд.эконом. наук: 599 / Абдрахманов У.У.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
372214
  Абдраманов Б.А. Государственный бюджет Каракалпакской АССР и его роль в хозяйственном и культурном развитии республики. : Автореф... Канд. эконом. наук: 599 / Абдраманов Б.А.; Ташк. ин-т нар.хоз-ва. – Ташкент, 1968. – 20л.
372215
  Долгорма Балдангийн Государственный бюджет МНР и его роль в распределении и перераспределении национального дохода республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Долгорма Балдангийн; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1965. – 18л.
372216
  Мухамед Д.Б. Государственный бюджет Сирии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Мухамед Д.Б. ; МВ и ССО УССР , Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1974. – 44 с.
372217
  Алавердова Э.П. Государственный бюджет СССР и его роль в распределении национального дохода в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Алавердова Э.П.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
372218
  Родионова В.М. Государственный бюджет СССР и его роль в сбалансированном развитии экономики / В.М. Родионова. – Москва, 1985. – 143 с.
372219
  Журавлев И.О. Государственный геодезический надзор на территории Ставропольского края в рамках реализации плана мероприятий "дорожная карта" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 0016-7126
372220
  Коссова И.М. Государственный Дарвиновский музей / И.М. Коссова, А.И. Клюкина // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 110-126
372221
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственный долг современной Турции. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Дунямалы Амир оглы; Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1970. – 22л.
372222
  Яременко В.Г. Государственный долг, институциональные реформы и контрреформы в странах с нестабильной экономикой / В.Г. Яременко, О.Л. Яременко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 222-228. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
372223
   Государственный еврейский музей в Праге. – Прага : Олымпия, 1967. – 31, [3] с.
372224
  Шариф А-Ш Н. Государственный капитализм в Ираке и его роль в развитии экономики страны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шариф Н.А-Ш. ; Моск. ун-т. – Москва, 1966. – 18 с.
372225
  аль Шейх Ш.Н. Государственный капитализм в Ираке и его роль в развитии экономики страны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Шейх Ш.Н. ; МГУ, Экон. фак., Каф. полит. экон. – Москва, 1966. – 17 с.
372226
  Захарова М.В. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Захарова М.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1962. – 19 с.
372227
  Сухин В.А. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму. (На матер. Китайской Нар. Республики). : Автореф... канд. экон.наук: / Сухин В.А.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1961. – 19л.
372228
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развиващейся экономике Индии. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.17 / Егоров И.И.; Ан СССР. – М, 1981. – 39л.
372229
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
372230
  Мишанин Д.И. Государственный капитализм в экономике переходного периода от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишанин Д.И.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
372231
  Здоров А.А. Государственный капитализм и модернизация Советского союза : марксистский анализ советского общества: Монография / А.А. Здоров. – Одесса, 2003. – 124с.


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
372232
  Соловьева А.М. Государственный капитализм и развитие железнодорожного транспорта России во второй половине XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Соловьева А.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 43л.
372233
  Малышко Николай Иванович Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Малышко Николай Иванович; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1979. – 24л.
372234
  Гостев В.И. Государственный контроль в системе советского государственного управления : Автореф... канд.наук: / Гостев В. И.; АОН при ЦК КПСС Каф. теор. гос. и права. – Москва, 1950. – 25 л.
372235
  Куропаткина З.Ф. Государственный контроль в советском государственном управлении : Автореф... канд. юрид.наук: / Куропаткина З.Ф.;. – Л., 1951. – 16 с.
372236
  Исаев А.А. Государственный кредит / [Соч.] А.А. Исаева, орд. проф. Д.Ю. лицея. – Ярославль : Тип. Г. Фальк, 1886. – VI, [2], 159 с. – Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея". Кн. 39. – Библиогр.: "Главные источники и пособия" (перед текстом и в примеч.)
372237
  Егоров К.А. Государственный механизм военно-бюрократческой диктатуры в Китае. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Егоров К.А.; МИМО МИД СССР. – М, 1974. – 30л.
372238
   Государственный музей изобразительных искусств ІИзоиздание] : комплект картинной галереи - 32 открыток). – [Москва] : Советский художник
Вып. 7 : Живопись. – 1967. – 32 л. : 32 цв. открытки + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
372239
  Шифман А.И. Государственный музей Л.Н.Толстого / А.И. Шифман. – Москва, 1955. – 252 с.
372240
  Матвеев В.М. Государственный надзор за общинным самоуправлением во Франции и в Пруссии / В.Ф. Матвеев. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1915. – [2], IV, 434 с. – Библиогр. в примеч.
372241
  Аймурзина Б. Государственный налоговый менеджмент в Республике Казахстан: современное состояние и совершенствование / Б. Аймурзина, А. Исмагулова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 202-210. – ISSN 1993-6788
372242
  Рзаева Т.А. Государственный организованный набор рабочей силы в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Рзаева Т. А.; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Совет секц. экон. наук. – Баку, 1974. – 31л.
372243
  Патрон А.П. Государственный рынок США: научно-технический прогресс и конкуренция // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 2. – С. 96-109. – ISSN 0321-2068
372244
  Курбатов В Государственный сектор в сельском хозяйстве КНР и его роль в социалистическом преобразовании китайской деревни (1949-1957 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Курбатов В, П.; Моск. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 16л.
372245
  Донскова Станислава Павловна Государственный сектор в экономике развивающихся стран Арабского Востока : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Донскова Станислава Павловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 26л.
372246
  Белый О.Д. Государственный сектор в экономике развивающихся стран. (На примере Бирмы и Цейлона) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белый О.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
372247
  Латышев В.Г. Государственный сектор и его роль в социально-политическом развитии освободившихся стран : Автореф... канд. филос.наук: / Латышев В. Г.; МГУ. – М., 1972. – 25л.
372248
  Чекури Н.Р. Государственный сектор и его эффективность в экономике Индии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекури Н.Р.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1982. – 24л.
372249
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
372250
  Карпинский И.Ф. Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на матер. стран Вост. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпинский И. Ф.; КГУ. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
372251
  Щеглов В.Г. Государственный совет в России, в особенности в царствование императора Александра Первого : История образования Русского государственного совета сравнительно с аналогичными Западно-Европейскими учреждениями / Ист.-юрид. исслед. В.Г. Щеглова, проф. Демид. юрид. лицея. – 1892-1895. – Ярославль : Типо-литогр. М.Х. Фальк
Т. 1. – 1892. – 1056 с. разд. паг.
372252
  Покровский С.А. Государственный совет во Франции как орган административной юстиции в отмене административных решений / С.П. Покровский. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1913. – XLVIII, 512, XIII, [3] с. – С. I-XIII: Статья проф. Тулуз. ун-та M. Hauriou: "Les conditions exterieurs de developpement du recours pour exces de pouvoir en France. - Пар. тит. л. на фр. яз.
372253
  Сопова Н.К. Государственный строй Боспора в V-II вв до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Сопова Н.К.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 25л.
372254
  Махненко А.Х. Государственный строй Венгерской Народной Республики : Лекции 1 и 2-я / А.Х. Махненко. – Москва, 1954. – 64 с.
372255
  Гавло Ю.Н. Государственный строй Дальневосточной республики : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гавло Ю.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 19л.
372256
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе и Сев.-Америк. Соедин. Штатах : [сборник] ; в 3 т. / ред. Е. Смирнова [псевд.]. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Типо-лит. В.М. Вольфа]
Т. 3 : [Дания]. – 1905. – [2], II, 366 с., 19 л. ил., портр.


  Испания / [Соч.] А. Винардель-Ройча. Италия / [Соч.] Л. Шейниса Португалия / [Соч.] К. де-Карвалло Сев. Америк. Соед. Штаты / [Соч.] И. Гурвича]
372257
  Ким В.А. Государственный строй Корейской Народно-Демократической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Ким В.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 24 л.
372258
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Махненко А.Х.; Московск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
372259
  Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов / В. Вильсон ; gер. с 20-го изд. под ред. П.П. Гронского и Ф.И. Корсакова, с предисл. проф. М.М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : [Тип. А.Г. Розена], 1909. – [2], VI, 282, [1] с.


  Ред. Гронский, Павел ПавловичКорсаков, Ф.И. Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
372260
  Ступишинд В.П. Государственный строй стран тропической Африки. : Автореф... канд.юрид.наук: / Ступишинд В.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1962. – 15л.
372261
  Абаршалин В.М. Государственный строй Эфиопии : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 711 / Абаршалин В.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
372262
  Гулиев Ариф Джамиль оглы Государственный терроризм - неотъемлемый элемент политики экспансии Нагорного Карабаха Азербайджана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 356-355. – ISSN 2219-5521
372263
  Пиджаков А.Ю. Государственный терроризм в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
372264
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг. Автоматизированная генерализация цифрового картографического изображения. Методологические и технологические аспекты (Часть 1) / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-25. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
372265
  Владимирова О.В. Государственный финансовый контроль // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.52-64. – ISSN 1608-8794
372266
   Государственный Эрмитаж. [Изоиздание] : (комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 16 л. : 16 открытки + 1 обл.
372267
  Кареев Н.И. Государство-город античного мира : Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античных гражданских общин ; с 2-мя историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – X, 348 с., [2] л. карт.
372268
  Вильсон В. Государство : прошлое и настоящее контитуционных учреждений : С прил. текста важнейших конституций / В. Вильсон ; пер. под ред. А.С. Ященко ; с предисл. М.М. Ковалевского. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. – [800] разд. паг. – Библиогр. в конце каждой гл.


  Ред. Ященко, Александр Семенович (1877-1934) Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
372269
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
372270
  Самохвалов А. Государство в рыночной экономике: уроки кризисов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 11-29. – ISSN 0131-2227
372271
  Чемезов С. Государство и высокие технологии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 0131-2227
372272
  Штейн Л. [Бунге Н.Х.] Государство и народное образование начальное и профессиональное, т. е. ученое, реальное и художественное, в Германии, Англии и Франции : Очерк исследования Лоренца Штейна : Извлечено из соч.: Das Elementar und Berufsbildungswesen von L. Stein / cост. проф. Н.Х. Бунге. – Киев : В университетской тип., 1877. – [2], II, 100, II с. – Отд. оттиск: Унив. изв.. 1876 г.


  Проф. сост.: Бунге Николай Христианович (1823-1895)
372273
  Старушенко Г.Б. Государство и нация в освобождающихся странах. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Старушенко Г.Б.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
372274
  Филиппов В.М. Государство и образование // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.2-7.
372275
  Григорьев С.Г. Государство и общество: политологический анализ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.221-225. – ISBN 966-7101-37-1
372276
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1997
372277
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2002
372278
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2002
372279
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2002
372280
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2002
372281
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2002
372282
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2002
372283
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2002
372284
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2002
372285
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2002
372286
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2002
372287
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2003
372288
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2003
372289
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2004
372290
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2004
372291
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2004
372292
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2004
372293
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2004
372294
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2004
372295
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2004
372296
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2012
372297
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2012
372298
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2012
372299
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2012
372300
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372301
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372302
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372303
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372304
   Государство и право / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372305
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372306
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372307
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372308
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372309
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372310
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372311
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
372312
   Государство и право в развивающихся странах : сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 216 с.
372313
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Москва
Вып. №3. – 1957. – 42 с.
372314
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Москва
Вып. №2(9). – 1958. – 108 с.
372315
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Москва
Вып. №4(11). – 1958. – 96 с.
372316
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Москва
Вып. №5(12). – 1958. – 114 с.
372317
  Беляева Г.П. Государство и право Чехии XIII-XIV веков : Автореф... канд. юрид.наук: / Беляева Г.П.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 15 л.
372318
  Дюприе Леон Государство и роль министров в Англии / Л. Дюприе ; пер. с фр. А. Г. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Дело" ; Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1906. – [4], 139 с.
372319
  Самарцев Евгений Государство и туризм - слабое звено // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 8-10 : фото
372320
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 1. – 1912. – V, 161, IX c., [2] л. факс


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
372321
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве : Царствование Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России / Проф. А.Я. Шпаков. – Одесса : Тип. "Техник"
Ч. 2. – 1912. – VII, 200 с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
372322
  Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве от Флорентийской унии до учреждения патриаршевства : княжение Василия Васильевича Темнаго / А.Я. Шпаков. – Киев : Тип. Императорскаго ун-та св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго
Ч. 1. – 1904. – [3], XXXV, 263 с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
372323
  Каган И.К. Государство Израиль: динамика и развитие // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 52-66. – ISBN 978-966-171-651-2
372324
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
372325
  Исаев И.А. Государство как "тотальность": Гегель // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 7-13. – ISSN 1812-3805
372326
  Жилинская О. Государство как активизатор развития научно-технической и инновационной деятельности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано сучасні механізми та інструменти державного регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих сферах економіки. Систематизированы современные механизмы и инструменты ...
372327
  Примаков Е.М. Государство как главный источник экономического развития // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-18. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В лекции, прочитанной 30 апреля 2014 г. на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, рассматриваются условия снижения темпов развития экономики в России, которые делают невозможным выполнения в полном объеме государственных обязательств в сфере ...
372328
  Исаев В. Государство Катар в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0131-2227
372329
  Аветисян Г.М. Государство Митании : (военно-политическая история XVII-XIII вв. до н. э.) / Аветисян Г.М. ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван : АН АрмССР, 1984. – 130 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 115-120
372330
  Ковершников Е.М. Государство развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Ковершников Е.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
372331
  Кычанов Е.И. Государство Си Ся (982-1227) : Автореф... канд. ист.наук: / Кычанов Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 20л.
372332
  Алиев А.Г. Государство Тулунидов (868-905) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 67л.
372333
  Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта = Life in ancient Egypt / Адольф Эрман ; [пер. с англ. И.А. Петровской ; худож. И.А. Озеров]. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 393, [2] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Загадки Древнего Египта). – ISBN 978-5-9524-3408-0
372334
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
372335
   Государство, демократия и трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Москва : Мысль, 1977. – 200 с.
372336
  Сиренко В. Государство: демократическое, правовое, социальное : очерки, дискуссионные вопросы / Василий Сиренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. – Киев : Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого, 2013. – 339, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6613-1
372337
  Гнилорыбов В.В. Государстенное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск, 2004. – 376 с. – ISBN 966-590-456-6
372338
  Семякин М.Н. Государтвенные стандарты и особые условия как специфические правовые формы регулирования отношений поставке. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семякин М.Н.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1978. – 22л.
372339
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва, 1990. – 79с.
372340
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва : Планета, 1990. – 84с. – (Мозаика политической мысли). – ISBN 5-85250-432-7
372341
  Макиавелли Н. Государь = (Il principe) / Н. Макиавелли; Пер. с итал. С.М.Роговина. – Алматы : ЭДIЛЕТ, 2001. – 226с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-18-Х
372342
  Макиавелли Николло Государь = (Il principe) / Макиавелли Николло; Вступ. ст. и прим. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 224 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-102-2
372343
  Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли ; [пер. с итал. и примеч. Марка Юсима]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 507, [3] с.. – (Азбука-классика ) ( Non-Fiction). – ISBN 978-5-389-07365-4
372344
  Макиавелли Н. Государь (II principe) и рассуждения на первые три книги Тита Ливия / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Изд. "Рус. кн. торговли" ; В тип. Тиблена и К* (Неклюдова), 1869. – [4], X, 502 с. – Экз. без ориг. обл.


  Пер.: Курочкин, Николай Степанович (1830-1884)
372345
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю.Г. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 240с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029736-4
372346
  Каревин А. Государь, которого не знали = Заметки по поводу непопулярного юбилея // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 4


  Об этом юбилее сегодня в Украине мало кто помнит. 18 мая исполнилось 145 л. со дня рождения императора Николая II. Так уж получилось под влиянием разных факторов, что нелестное мнение о Николае II утвердилось в сознании многих людей, и любые попытки ...
372347
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли; Пер. с итальянского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00134-1
372348
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
372349
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о Тите Ливие / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Паровая тип. М. Розеноер, 1900. – 48 с. – На тит. л. Аркадий Пресс. - С. 3-4: Макиавелли / Аркадий Пресс. – Библиогр.: "Книги Макиавелли" (с. 48). – (Общедоступная философия в изложении Аркадия Пресса ; Вып.ю 3)
372350
  Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-233-8
372351
  Емельянова М.Б. Госудаственная аттестация качества продукции / М.Б. Емельянова. – Рига, 1979. – 146с.
372352
   Госудврственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
372353
   Госудпрственный Академический Малый театр.. – Москва, 1936. – 46 с.
372354
  Иогансон Б.В. Госудрственная Третьяковская галерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1956. – 31с.
372355
  Риччери М. Госуправление: реформы по-итальянски // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 46-73. – ISSN 0201-7083
372356
  Попов А. Госязык под жандармской защитой = Правда и мифы французской языковой политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 20-26 сентября (№ 38). – С. А 1, 6-7


  Тема защиты фр. языка во Франции давно будоражит умы укр. националистов, там есть закон о защите фр. языка. Он был принят в сент. 94-го. Там написано: запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть соответствующий аналог во ...
372357
  Ільїн В.В. Готама (Гаутама чи Акшапада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
372358
  Федака Сергій Готар за Карпатами та його мешканці // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 158-170
372359
   Готелі Aldemar - найкращі в Європі та світі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98
372360
   Готелі Aldemar - усе, чого ви бажаєте! : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45 : Фото
372361
   Готелі Харкова : антологія нової харківської літератури : А. Афанасьєва, Л. Багірова, К. Бєляєв, "Бірма", Т. Дерюга, Екзистенційний клуб "Е", С. Жадан, Я. Івченко... / [ автор проекту, упор. та пер. С.В. Жадан ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4250-7
372362
   Готелі: а що за зірками? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 44 : Фото
372363
   Готелі: За якими критеріями їх вибирати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 36 : Фото
372364
   Готелі: чи є в них національні особливості? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 64 : Фото
372365
   Готелі: чи користуватися не включеним у вартість? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 88 : Фото
372366
   Готелі: як їх бронювати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 50 : Фото
372367
   Готель "Європа Фіт****superior". Чудесні перетворення : Угорщина/хевіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 30-31 : Фото
372368
   Готель "Європа Фіт***superior" - помаранчева реконструкція : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 46-47 : Фото
372369
  Войнович О. Готель "Парк" / О. Войнович. – Київ, 1964. – 179с.
372370
  Томчаній М.І. Готель "Солома" : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1960. – 320 с.
372371
  Самойлов Юрій Готель для аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
372372
   Готель для фототуристів - сучасний тренд індустрії гостинності / І.О. Калєнік, О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, В.Ф. Доценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 10-16. – ISSN 2308-135X


  В статті розглянуто поняття «фототуризм», з’ясовано його сутність та відмінність від інших спеціальних видів туризму, охарактеризовані його класифікаційні ознаки. Розкриті передумови розвитку фототуризму в Україні для підвищення туристичної ...
372373
  Салімонович Л. Готель чи музей? Ентузіасти шукають гроші для викупу квартири видатного філолога Юрія Шевельова, щоб відкрити в її стінах культурно-мистецький центр // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 48). – С. 2


  "Квартиру у знаменитому будинку «Саламандра», де з 1915-го по 1943 рік мешкав Юрій Шевельов, виставили на продаж, тому в Харкова з’явився шанс відкрити музей видатного лінгвіста. Ентузіасти вже оголосили збір необхідних для викупу коштів. Ідеться про 3 ...
372374
   Готель"єри та ресторатори збиралися у Львові // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 74 : фото
372375
   Готельєри зібралися в "Прем"єр Паласі" : Конференція "Готельний бізнес України" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
372376
  Хоменко Володимир Готельна анімація: монетизація розваг // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 26-33 : фото
372377
  Ганжа О.М. Готельна індустрія України: до та після Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 62-69. – Бібліогр.: 10 назв.
372378
  Пєклун Олексій Готельна нерухомість: дієвий інструмент бізнесу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 56-61 : фото
372379
  Патейчук Галина Готельна реанімація: досвід сфери гостинності Польщі // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 8-13 : фото
372380
  Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 160-170
372381
  Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 133-138
372382
  Косенко Юлія Готельний бізнес відновлюється! // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 2 : фото
372383
  Козакова О.М. Готельні будівлі історичного Києва (на прикладі Поштового будинку на Поштовій площі) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
372384
  Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 6 назв
372385
  Бурак Т.В. Готельні мережі: еволюція та становлення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
372386
  Мельниченко С.В. Готельні оператори: конкурентоспроможність на національному ринку / С.В. Мельниченко, Т.В. Кудлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 171-175. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
372387
   Готельні сюрпризи Дубаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 106 : фото
372388
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект / І.Г. Смирнов, Ю.О. Карягін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
372389
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в Стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 161-169


  Розкрито історичні взаємозв’язки в розвитку готельно-ресторанної справи та транспортно-логістичної діяльності (сучасною термінологією). Показано істотну роль геологістичного чинника в формуванні та функціонуванні стародавніх готельно-ресторанних ...
372390
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; ЦНЛ. МОіНУ. КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348с. – ISBN 966-8253-28-0
372391
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк; Центр навчальної літ-ри; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. – ISBN 966-364-165-7
372392
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 97-109. – Бібліогр.: 9 назв.
372393
  Ляшук М. Готельно-ресторанні комплекси Волинської області: сучасний стан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
372394
  Нагорянський Сергій Готельно-розважальний комплекс // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 24-25 : фото
372395
  Малацай Євген Готельному патріарху - 80! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-123 : Фото
372396
  Романько О. Готенланд обетованный // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 20-21. – ISSN 2075-7522


  Россия использует те же оправдания при оккупации Крыма, что и Германия, или почему Гитлер считал Крым исконной германской территорией.
372397
  Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 8-13. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори впливу на розташування органогенних споруд у нижній крейді Гірського Криму. Для випадку споруд готеривського палеобасейну на основі опублікованих різними авторами даних обрано дві альтернативні гіпотези, що найбільше відповідають ...
372398
  Наливайко С. Готи в українській історії, або про одну "помилку" Йордана // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 402-404
372399
  Войтович Л. Готи на території України : результати досліджень на початок XXI століття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 35-64
372400
  Кошмір-Яковлєва Готика // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
372401
  Зражевська Н.О. Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 216-222


  У статті висвітлено сутність готичної субкультури, охарактеризовано осо- бливості готичного романтизму та взаємозалежність готики і романтизму в соціокультурній динаміці. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
372402
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0235-1188
372403
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 7. – С.79-92. – ISSN 0235-1188
372404
  Федоренко Микола Олександрович Готика як естетичний феномен : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Федоренко Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.112-121
372405
  Федоренко М.О. Готика як естетичний феномен. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Федоренко М.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
372406
  Титар О.В. Готика як форма середньовічного богослов"я та науки : аналіз символіки і прагматики середньовічної релігійної ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 227-232. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
372407
  Трифонов Г. Готика: чудовища и сексуальность // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 1812-867Х
372408
  Чечина Е.А. Готическая эстафета // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 7. – С. 78-80.
372409
  Мацапура Л. Готические мотивы в цикле ливонских повестей А.А. Бестужева-Марлинского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 187-194
372410
  Косинский М. Готический доспех. / М. Косинский. – Л., 1949. – 9с.
372411
  Киселева Л.И. Готический курсив XIII-XV веков / Л.И. Киселева. – Л, 1974. – 206с.
372412
  Муратова К.М. Готический мастер и методы его работы (на материале французского искусства XII-XIII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Муратова К.М.; МГУ. Исторический фак-то. Кфедра истории зарубежного искусства. – Москва, 1971. – 26л.
372413
  Малинин Н. Готический стиль в архитектуре // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 2-17
372414
  Букіна Н.В. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
372415
  Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 254-269. – ISBN 966-7773-70-1
372416
  Пожарицька О О. Готичний роман як позачасова жанрова категорія / О О. Пожарицька, Єжкова А.Г. . // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 56-60. – ISSN 2307-4558
372417
  Мішнева О.І. Готичний стиль і українське відродження // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 120-125
372418
  Якимович О. Готичний театр Юрія Липи


  У статті висвітлено естетичні, генологічні та ідеологічні джерела драматургічної творчості Юрія Липи. З"ясовано середньовічні та готичні джерелахудожніх пошуків автора, особливості його неоромантизму
372419
  Павличко Я. Готичним вітром обізвалась площа... : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 7-14. – ISSN 0868-4790-8
372420
  Іваненко І.М. Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран") / І.М. Іваненко, О. Попова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 248-253. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці домінант літературної готики та їх вияву у сучасній українській поезії, зокрема у творчості Ірини Шувалової (на матеріалі поетичної збірки "Ран"). Статья посвящена определению и характеристике доминант ...
372421
  Регульська Гражина Готичні медальйонні релікварії в Сілезії // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 16-22. – ISSN 1728-6875


  Історична область в Центральній Європі (в Польщі, Чехії, Німеччині)
372422
  Бедзір Н. Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевин, В. Шевчук) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-8. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті порівнюється постмодерністська готична стилістика двох письменників В. Пелевина і В. Шевчука. Обидва автори далекі від західноєвропейського готичного канону, не поривають із реальністю, звертаються до аналізу духовно-тілесних випробувань ...
372423
  Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві / Д. Щербаківський. – с.
372424
  Сенник Любомир Готичні новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.67-81. – ISSN 0868-4790
372425
  Метка Л. Готичні оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 115-120. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Мені однаково...; Старий горщик.
372426
  Сотнічук М.В. Готичні традиції у романі Емілі Бронте "Буремний перевал" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 40-45
372427
  Дащенко О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 113-123
372428
  Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 22-30
372429
  Шумська С.С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 8 пунктів
372430
  Джонсон Сьюзен Готоавя на все // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
372431
  Бака М.М. Готов к защите Родины! : физ. подготовка допризыв. и призыв. молодежи / М.М. Бака. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
372432
  Финклер Ю. Готов к санитарной обороне / Ю. Финклер. – К, 1936. – 80с.
372433
   Готов к санитарной обороне СССР. – Киев, 1939. – 132 с.
372434
  Кошкин В. Готов к труду? Престиж профессионализма - в основе всего / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 8


  Почти два года назад Россия вступила в движение WorldSkills International (WSI), с 1946 года организующее международные олимпиады по профессиям среди молодежи. На повестке дня стоят подготовка кадров для нового индустриального рывка и укрепление ...
372435
  Доронин Алексей Готов ли Сингапур к удвоению турпотока? : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69 : Фото
372436
  Олійник С.І. Готов почати все спочатку... : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с.
372437
  Книжник М.Ю. Готовальня / М.Ю. Книжник. – Киев, 1991. – 53с.
372438
  Жуков С.А. Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–1940 гг.? // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 142-146. – ISSN 2070-9773
372439
   Готовим блюда на каждый день / [фотограф Юрий Лукин]. – Москва : Аст : Астрель, 2010. – 94, [3] с. : цв. ил. – (Мастер-класс журнала "Ресторанные ведомости"). – ISBN 978-5-271-30809-3
372440
   Готовим из перца и баклажанов. – Ташкент, 1990. – 124с.
372441
   Готовим кадры в совхозе-техникуме. – М, 1963. – 24с.
372442
   Готовим кадры к Евро-2012 : персонал // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 46-47 : Фото
372443
  Кружалин Виктор Готовим кадры нового типа : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21 : фото
372444
  Сергеева М. Готовим менеджера / Мария Сергеева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 11-14. – ISSN 1608-4071
372445
   Готовимся в технические вузы : Учебное пособие для студ.из зарубежья. – Киев : Головное из-во "Вища школа", 1974. – 224с.
372446
  Баранова О.В. Готовимся изучать химию : учеб. пособие по рус. яз. для студентов-иностранцев подгот. фак. мед.-биол. и инженер.-техн. направлений / О.В. Баранова, О.Н. Скрипникова ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 2007. – 75, [1] с. : ил., табл. – ISBN 966-608-656-5
372447
  Шуклин Дмитрий Готовимся к вступительной компании - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 10-11.
372448
   Готовимся к десятилетнему юбилею Комсомола. – М, 1928. – 47с.
372449
   Готовимся к лекциям : для студ.-иностр.экон.и гуман.профиля. – Киев : КГУ, 1982. – 63с.
372450
  Гриненко Анна Готовимся к путешествию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 70-74 : фото
372451
  Завьялова М. Готовимся к школе / М. Завьялова. – Москва, 1969. – 96с.
372452
   Готовимся слушать лекции : книга для чтения по математике, физике и черчению. – Вып. 1. – Москва : Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, 1963. – 76 с.
372453
   Готовить к жизни и труду. – Иркутск, 1963. – 96с.
372454
   Готовить к жизни и труду. – М, 1963. – 320с.
372455
   Готовить надежных защитников Родины. – Москва, 1986. – 125 с.
372456
  Коньков Н.Н. Готовить старшеклассников к производительному труду. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1971. – 36с.
372457
   Готові до виконання завдань // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2020. – Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – С. 2


  Інституту Управління державної охорони України бере активну участь у популяризації різних видів спорту, зокрема, значна увага приділяється багатоборству тілоохоронців, а також організації і проведенню міжнародних і національних змагань.
372458
  Самойлов Юрій Готові працювати разом із Україною // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
372459
  Тинченко Я. Готовність № ? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як зустріли б Збройні сили України нову ескалацію війни.
372460
  Карамушка Т.В. Готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок із соціально-психологічними чинниками // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7528-36-3
372461
  Косило Н.В. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / Н.В. Косило, О.Б. Нич, К.С. Балаєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С.86-94. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
372462
  Коношенко С Готовність вихователя до роботи з дітьми в реабілітаційному центрі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-17. – ISSN 0131-6788
372463
  Семена М. Готовність до відсічі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Росія воювала проти України більше 20 разів. А нас примушували вважати їх братами.
372464
  Козюк В.В. Готовність до запровадження цифрової валюти: чи є важливою незалежність центробанків? // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 26 назв
372465
  Бринза І.В. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи / І.В. Бринза, М.Ф. Будіянський // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 43-48. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
372466
  Воронова О.Ю. Готовність до педагогічної дільності як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 180-184. – ISSN 2311-8164
372467
  Сокур А.В. Готовність до пробачення як особистісний ресурс успішності подолання життєвих ускладнень : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Сокур Анна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
372468
  Литвинов А. Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 154-161. – ISSN 2312-5993
372469
  Фрицюк В.А. Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 92-94. – ISSN 2307-9770
372470
  Мазуренко Ю.А. Готовність до професійної комунікації як важливий складник підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 94-98. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
372471
  Єгоров Ігор Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
372472
  Шинкарук О. Готовність курсантів-прикордонників до соціальної взаємодії // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 10-13. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
372473
  Ушмарова В.В. Готовність магістрів до викладання як об"єкт контент-аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 203-211. – ISSN 2227-2844
372474
  Манжос Е.О. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до формування культури спілкування // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 360-365. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
372475
  Єлова Т. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення: теоретичні аспекти // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 66-70. – ISSN 2415-8143
372476
  Жукова О. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-33. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
372477
  Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 126-129. – ISSN 2221-1055
372478
  Джурило А. Готовність німецького суспільства до проведення освітніх реформ // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 134-136
372479
  Ковальчук О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
372480
   Готовність номер один // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вступна кампанія в КНУ ім. Т. Шевченка. Заступник голови приймальної комісії В. Бугров розповів про готовність університету до вступних іспитів.
372481
  Радченко В. Готовність номер один. Впровадження систем накопичення та водневих технологій в енергетиці / В. Радченко, М. Ільчук, А. Долуденко // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
372482
  Третяк Т.М. Готовність обдарованої особистості до творчого світосприймання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 349-356. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
372483
  Піонтківська О.Г. Готовність соціальних працівників до здійснення соціально-психологічної підтримки людей похилого віку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 263-272. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
372484
  Булеза Б.Я. Готовність соціальних працівників до медико-соціальної роботи з дітьми-жертвами насильства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
372485
  Грудинін Б.О. Готовність студентів до використання інновацій у процесі майбутньої професійної діяльності // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 66-71. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
372486
  Васько О. Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності / О. Васько, А. Кругова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 207-213. – ISSN 2312-5993
372487
  Карпенко Ю.П. Готовність студентів медичних закладів освіти до науково-дослідної діяльності (на прикладі вивчення хімії) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 196-207. – ISSN 2312-1548
372488
  Мізюк В.А. Готовність учителів до інноваційної діяльності в умовах реформування освіти / В.А. Мізюк, Бадалова Аіда мардан кизи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 24-28. – ISBN 978-966-698-283-7
372489
  Івашкевич І.В. Готовність фахівця до виконання професйної діяльності та становлення його професійної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 107-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
372490
  Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв"язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.35-47
372491
  Юрков А.В. Готовності військового психолога до професійної діяльності у збройних силах України // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 319-334. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
372492
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
372493
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
372494
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
372495
  Найдич М.Я. Готовность / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1978. – 144с.
372496
  Помченко Ю.П. Готовность / Ю.П. Помченко. – М., 1988. – 352с.
372497
  Рудный В.А. Готовность №1: О Н.Г.Кузнецове нар. комиссаре ВМФ СССР. / В.А. Рудный. – Москва, 1985. – 128с.
372498
  Филимонюк Людмила Андреевна Готовность будущего педагога к проектно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 73-74. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
372499
  Красовицкий М.Ю. Готовность воспитывать / М.Ю. Красовицкий. – К., 1987. – 47с.
372500
  Шалупенко В.В. Готовность граждан России к противодействию терроризму // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
372501
  Лежнева М.С. Готовность ИТ-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию как важная составляющая инновационной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  снована важность формирования готовности специалистов в области информационных технологий к межпрофессиональному взаимодействию как необходимого компонента их инновационной деятельности. Дано авторское определение готовности к межпрофессиональному ...
372502
  Дьяченко М.С. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект / М.С. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 206 с.
372503
  Зубова Лариса Георгиевна Готовность к научно-исследовательской деятельности: оценки выпускников ведущих российских университетов / Зубова Лариса Георгиевна, Андреева Ольга Николаевна, Антропова Ольга Александровна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-165. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
372504
   Готовность к подвигу. – М, 1977. – 176с.
372505
   Готовность к подвигу. – Л, 1985. – 31с.
372506
  Ширман А.А. Готовность к подвигу: слагаемые и истоки. / А.А. Ширман, Е Сарычев. – К., 1988. – 59с.
372507
  Чейпи Джеральдина Готовность к школе / Чейпи Джеральдина. – М., 1992. – 128с.
372508
   Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития. – М, 1989. – 120с.
372509
  Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.131-134. – ISSN 0132-1625


  Представлены результаты эмпирического исследования готовности моделей управления вузов к участию в модернизации высшей школы. Критерий оценки - состояние социально-коммуникативного ресурса управления как степени согласованности социальных позиций и ...
372510
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 333с.
372511
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1975. – 327с.
372512
  Новиков Н.Ф. Готовность одна минута!. / Н.Ф. Новиков. – М., 1984. – 112с.
372513
  Серякова С.Б. Готовность преподавателей высшей школы к реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 7-13. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматриваются проблемы и противоречия, связанные с переходом высшей школы на Федеральные государственные образовательные стан- дарты. Особое внимание уделяется готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в вузе The article ...
372514
  Красинская Л.Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-137. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается вопрос о готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе. Приводятся результаты исследования трудовой мотивации, профессиональной подготовленности и отношения преподавателей к реформе высшего ...
372515
  Вегеро М.В. Готовность студентов университета к самообразовательной деятельности // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 13-15. – ISSN 2616-700X
372516
   Готовность у нас боевая : повести и рассказы. – Москва : Военное издательство, 1976. – 244с.
372517
  Яковец Б.Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в связи с отношением к задаче : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Яковец Б.Н.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
372518
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.105-172. – ISSN 0207-3676
372519
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-156. – ISSN 0207-3676
372520
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 3-е изд., стереотип. – К., 1974. – 374с.
372521
  Испольнов А.С. Готовься жить : Стихи / А.С. Испольнов. – Москва, 1988. – 108 с.
372522
  Коган А.Н. Готовься жить в коммунизме / А.Н. Коган. – Л., 1965. – 43с.
372523
  Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня / В.Н. Леонов. – М, 1973. – 47с.
372524
  Маяковский В. Готовься! Целься! / В. Маяковский. – Москва-Л., 1931. – 187с.
372525
  Орлова А. Готовьтесь к лекциям, друзья! : базы данных для студентов и преподавателей // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
372526
  Гължбов К. Готска граматика / К. Гължбов. – София, 1939. – 280 с.
372527
  Корсунский А.Р. Готская Испания / А.Р. Корсунский. – М., 1969. – 324с.
372528
  Карнаух А.Л. Готская история, как источник легенды о короле Артуре / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-02-1
372529
  Зиньковская И.В. Готский король Эрманарих // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779
372530
  Гухман М.М. Готский язык / М.М. Гухман. – Москва, 1958. – 288с.
372531
  Євченко В.В. Готська мова : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
372532
  Патєха Ю.І. Готський суперстрат в іспанській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181-186
372533
  Щигел М. Готтленд : [документ. проза] / Маріуш Щигел ; [пер. з пол.: Б. Матіяш]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 239, [1] с. – Пер. за вид.: Gottland / Mariusz Szczygiel. Wolowiec.: Czarne S.C., 2006. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-465-315-9
372534
  Обрамбальський В. Готувати високоякісного фахівця // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Відбулася презентація договору і підписання меморандуму про співробітництво між ректором НУБіП України Станіславом Ніколаєнком і генеральним директором компанії "Кайлас" Андрієм Галайдою. "Кайлас" - компанія з великим досвідом робіт. Сьогодні вона ...
372535
  Галата С. Готуватися до вступу-2018 уже сьогодні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Члени колегії Міністерства освіти і науки обговорили "проблемні місця" вступної кампанії 2017 та ін.
372536
  Стоєцький Валентин Готуватися до пожежної безпеки в холодну пору року // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 25-26
372537
  Чорнойван Г. Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 4
372538
   Готуємо освітніх експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Семінар з питань підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів України відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
372539
  Макарська Н. Готуємо фахівців-аграрників спільно / Наталія Макарська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 48-49. – ISSN 1811-377X


  У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками Наукової бібліотеки вишу з нагоди ювілею освітньої установи, ...
372540
  Нетребенко А. Готуємо фахівців для рятувальних підрозділів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-35 : фото
372541
   Готуємося до вступної кампанії / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час регіональних нарад-семінарів, які відбулися протягом останіх двох тижнів, обговорювали особливості вступної кампанії наступного року. Роз"яснення надавали представники Міністерства освіти і науки, Українського центру якості освіти і Державного ...
372542
  Стоєцький Валентин Готуємося до дачного сезону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 23 : фото
372543
  Приходько С.І. Готуємося до екзаменів з фізики // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
372544
   Готуємося до Євро-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про нараду з організації підготовки університетських гуртожитків для проживання вболівальників під час Євро-2012, на якій були присутні декани факультетів, директори інститутів, їх заступники з виховної роботи, адміністрація Студмістечка, ...
372545
   Готуємося до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 3


  Про підготовку до ювілею Тараса Шевченка в університеті: інформація в.о. зав. кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології проф. О.М. Сліпушко про проведення конференції "Творча постать Тараса Шевченка: традиції ...
372546
  Снігир Т. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання : тестові завдання
372547
  Чорнобай Наталія Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання! : урок тематичного тестування у 9 класі за темою "Лінгвістика тексту"
372548
  Горох В.П. Готуємося до зовнішнього оцінювання з математики // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 25-35
372549
  Загрія Готуємося до податкової перевірки: гра на попередження / Загрія, р. // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 36-37
372550
  Ільченко Н.В. Готуємося до свят: вибір безпечної новорічної гірлянди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 37 : фото
372551
  Харківська Н.І. Готуємось до ЗНО-2012. Персоналії / Н.І. Харківська, О.О. Івакін // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 7 (287). – С. 3-39
372552
  Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
372553
  Мокрогуз О.П. Готуємось до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети : [навч. посібник] / О.П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2012. – 78, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1635-5
372554
  Бабенко Н.А. Готуємось до іспитів : на допомогу абітурієнту / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978-966-333-672-5
372555
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-780-7
Кн. 1. – 2008. – 128 с.
372556
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 6(66)). – ISBN 978-966-333-790-6
Кн. 2. – 2008. – 143с.
372557
  Сліпушко О. Готується музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  І нашому університеті ведеться робота щодо практичного втілення у життя думок членів Гуманітарної Ради при Президентові України щодо створення музейної експозиції, присвяченої діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ректор університету Л.В. ...
372558
  Осипчук Н. Готуй знання з осені // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 109). – С. 3


  ЗНО-2018: для всіх випускників важливі українська мова і література.
372559
  Заграйчук Ю. Готуй сани влітку // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Центр довузівської підготовки ун-ту, який почав підготовку абітурієнтів до вступної кампанії.
372560
  Сірук М. Готуймо "Нюрнберг - 2" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 3


  Експерти "Дня" пропонують у Женеві обговорювати не українську кризу, а російську проблему.
372561
  Самойлов Юрій Готуймо сани влітку або зима без Єгипту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
372562
  Приходько С.І. Готуймося до екзаменів з фізики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
372563
   Готуймося до екзаменів з фізики / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Т. Власенко, Г. Погребна, І. Васьківський // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
372564
  Авраменко О. Готуймося до ЗНО : (Як писати власне висловлення?)
372565
  Черніков І. Готуймось до перевиборів міських та селищних рад / І. Черніков. – Харків, 1929. – 99с.
372566
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
1. – 1976. – 50с.
372567
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
2. – 1976. – 64с.
372568
  Миколюк О. Готуйся до тестів взимку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  "За два тижні почнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання".
372569
   Готуйтесь до масовіх гімнастичних змагань. – К, 1941. – 48с.
372570
   Готують офіцерів інформаційно-медійних структур для ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За дорученням Міністра оборони України генерал-полковника С. Полторака у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка проводяться п"ятиденні тренінги для мобілізованих журналістів. Начальник Військового інституту генерал-майор В. Балабін ...
372571
  Білоус І. Готуючи інженерну еліту для країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  У національному університеті біоресурсів і природокористування України урочисто відкрили перший у державі навчально-технологічний центр Тов. "КУЕ-Україна".
372572
  Бестюк І.І. Готуючи селянську зміну / І.І. Бестюк. – К., 1989. – 31с.
372573
  Резніченко В.М. Готуючись до уроку хімії / В.М. Резніченко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-130-5
372574
   Готфрид Бенн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-141. – ISSN 0130-6545


  Немецкий поэт, эссеист, прозаик, драматург
372575
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716 / И.Б.Погребысский. – 2-е изд., дополн. – Москва : Наука, 2004. – 269с. – (Научно-биографическая литература / Редколл.:Н.П.Лаверов, Б.Ф.Мясоедов и др.). – ISBN 5-02-032752-2
372576
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. / И.Б. Погребысский. – М., 1971. – 320 с.
372577
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 51с.
372578
   Готфрид Келлер (1819-1890) : Методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня смерти. – Москва, 1965. – 13 с.
372579
  Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – Москва, 1972. – 239с.
372580
  Шекет Ю. Готфрид Лейбниц: Самый учащийся из смертных // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
372581
  Сохацький М.П. Готфрид Оссовський - дослідник трипільської культури Тернопольщини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 256-262. – ISSN 2227-4952
372582
  Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138
372583
  Давлєтов О. Готфрід Федер - "невдалий економічний паладин" фюрера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 56-65. – ISBN 978-966-02-7255-2
372584
  Фридлендер Г.М. Готхольд-Эфраим Лессинг. 1729-1781 / Г.М. Фридлендер. – Л.-М., 1958. – 116с.
372585
  Лассаль Ф. Готхольд Эфраим Лессинг / Ф. Лассаль
3. – 260с.
372586
  Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. / В.П. Буданова. – Москва, 1990. – 231с.
372587
   Готы и Рим : Сборник научных статей. – Киев : Стилос, 2006. – 256с. – (Бібліотека Vita antiqua). – ISBN 966-8518-52-7
372588
   Гофман Ернест Карлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-55 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
372589
   Гофман Ернест Карлович (1801-1871) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108. – ISBN 978-966-439-754-1
372590
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 30-31
372591
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 56-57. – ISBN 978-966-439-961-3
372592
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 31. – ISBN 966-95774-3-5
372593
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 118. – ISBN 978-966-933-054-3
372594
  Винниченко І. Гофман Ернст Рейнгольд (Ернест Карлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7863-77-7
372595
  Буров С. Гофмановский след в романе "Доктор Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
372596
  Делчев Г. Гоце Делчев во спомените на современиците / Г. Делчев. – Скопjе : Култура, 1963. – 340, [4] с.
372597
  Полянски Х.А. Гоце Делчев и его время / Х.А. Полянски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
372598
   Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движенье : материjали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раганьето на Гоце Делчев. – Скопjе : Гоце Делчев, 1973. – 410 с.
372599
  Полjански Х.А. Гоце Делчев и неговото време / Х.А. Полjански. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
372600
  Дюран Гоцо, или "пуп моря" : Одісея: Калипсо / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 94-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
372601
   Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
372602
   Гош Олександр Петрович (1937-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 118-119. – ISBN 978-966-933-054-3
372603
  Ундалова Василиса Гоша Куценко: "Я не Иной! Я, скорее, Лысый!" : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 28-31 : Іл.
372604
  Провоторова М. Гоша хороший, або Екзюпері сто разів правий! : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
372605
  Машбаш И. Гошевнай : роман / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. Ю Сбитнева. – Москва : Современник, 1990. – 459 с.
372606
  Михайлова В.Г. Гошка - партизанский сын / В.Г. Михайлова. – Симферополь, 1971. – 303с.
372607
  Ільчук Л.І. Гошовська Валенктина Андріївна (- політичний діяч, політолог, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 342-343. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
372608
  Ящук Т.І. Гошовський Микола Миколайович (- філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
372609
  Ломаєв О.О. Гощинський район Волинської карстової області / О.О. Ломаєв, М.М. Волеваха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
372610
  Мочульський Михайло Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини : Відбитка з "Нашої культури" / Мочульський Михайло; Бібліотека "Нашої культури", видає проф. д-р Іван Огієнко. – Львів, 1936. – 44 с.
372611
  Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР / В.И. Вейц. – Москва, 1960. – 56с.
372612
   Гоян Віта Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 95. – ISBN 978-966-2726-03-9
372613
   Гоян Віта Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108. – ISBN 978-966-439-754-1
372614
   Гоян Олесь (Олександр) Якимович (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 119. – ISBN 978-966-933-054-3
372615
   Гоян Олесь (Олександр) Яремович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 96. – ISBN 978-966-2726-03-9
372616
   Гоян Олесь Яремович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108-109. – ISBN 978-966-439-754-1
372617
  Хартли Д. ГПС в действии / Д. Хартли. – Москва : Машиностроение, 1987. – 328с.
372618
  Сосюра У. ГПУ : Поема / У. Сосюра; З укр. мови перекл. Іл. Барашка. – Минск : Белдзяржвыдавецтва, 1930. – 16с.
372619
  Котляревский Н.А. Гр. Алексей Толстой как сатирик // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – [Б. м. : б. и., 1896. – [44] с.
372620
  Денисюк И Гр. Алексея Толстого : его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1907. – VI, 112 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На с. 1 дарственная надпись от автора
372621
  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1789-1837) и его пессимизм. – [Москва], 1891. – 81-108, 49-74 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Вопросы философии и психологии, кн. 10, 11
372622
  Булгаков А.Ф. Гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский : Разбор их произведений с характеристикой особенностей творчества / Автоном Булгаков. – Санкт-Петербург : Тип. Каневского и Ваплавовича, 1910. – [4], 110 с.
372623
   Гра - завжди та сама = Ludus semper idem : [гуморист. вид.]. – Київ : Світогляд, 2006. – 53, [1] с. : іл. – ISBN 966-8837-09-6
372624
  Вишенський В.А. Гра - не тільки розвага // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 72-76. – ISSN 1029-4171
372625
  Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 108-117. – ISSN 1563-3349
372626
  Гусєва О.В. Гра - спосіб актуалізації процесу навчання (ігрові ситуації на уроках географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 23-26 : табл.
372627
  Лондон Д. Гра / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 52с.
372628
  Бондарєв Ю.В. Гра / Ю.В. Бондарєв. – К, 1987. – 363с.
372629
  Перевєрзєва Н.І. Гра "Веселі велосипедисти" (Практичне заняття з основ безпеки життєдіяльності для учнів 5-9 класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 38-40 : фото
372630
  Медведчук Л.І. Гра "Економічний брейн - ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 22-23
372631
  Бедлінський О.І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.26-32
372632
  Юркевич О.В. Гра "Найрозумніший" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 28-34, 48
372633
  Могильна Л.М. Гра "Рідний край Донецький" : (позакласний захід з краєзнавства) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 30-32
372634
  Авакумова Т.В. Гра "Юні географи" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 31-32
372635
  Соколов Б. Гра без нічиєї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 5


  Нинішній конфлікт на Донбасі триватиме до перемоги однієї зі сторін. Україна ж зможе перемогти лише за відмови нинішніх західних лідерів від проведення мюнхеенської політики заспокоєння агресора.
372636
  Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі ... – ISBN 978-966-2246-02-5
372637
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ : Дніпро, 1978. – 482с.
372638
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ, 1983. – 349с.
372639
  Гессе Герман Гра в бісер / Гессе Герман. – Київ : Вища школа, 1983. – 349с.
372640
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Г. Гессе; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України ; [пер.з нім.Є.О.Поповича]. – Харків : Фоліо, 2001. – 510 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1516-3
372641
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є.О. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 542, [2] с. – Пер. за вид.: Das Clasperlenspiel / Hermann Hesse, 1978 . - Лауреат Нобелівської премії з літ. 1946 р. - Сер. заснована у 2011 р. – (Бiблiотека Нобелiвських лауреатiв). – ISBN 978-966-03-6911-5
372642
  Сюндюков І. Гра в Господа Бога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Карибська криза й доля людства. Результат військово-політичного протистояння в момент Карибської кризи визначався не лише військовим потенціалом, економічним рівнем розвитку і моральним духом суспільства в двох тодішніх наддержавах СРСР і США — але й ...
372643
  Лапаєв Ю. Гра в дружбу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Як розуміти потепління відносин між Москвою та Анкарою і які наслідки воно матиме.
372644
  Чабарай Г. Гра в заборону // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 15-17. – ISSN 1996-1561
372645
  Черевко А. Гра в ідеологію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Провладна партія вирішила розробити національну ідею.
372646
  Сенчишин Ярина Гра в королеву : Поезії / Сенчишин Ярина; Худож.оформ. В.І.Сави. – Львів : Каменяр, 1995. – 88с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя"). – ISBN 5-7745-0649-5
372647
  Сісецька А. Гра в маркетинг / А. Сісецька, Є. Сенченко // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 13, 18-19
372648
  Зарубицька В. Гра в монополію // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 20-21
372649
  Доценко С.І. Гра в нарди та класична формула ймовірності // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 13-17, 49. – ISSN 2518-7104
372650
  Пагіря О. Гра в піжмурки // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С.46-48. – ISSN 1996-1561


  Сприйняття української проблеми під час та після Другої світової війни еволюціонувало крізь польську та російську призму до перспективи унезалеження України.
372651
  Лященко І.А. Гра в політиці та гра в політику (український вимір) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 253-263


  Стаття присвячена виявленню теоретичних засад дослідження зв"язку понять "політика" та "гра" з подальшою інтеграцією отриманого знання у поле практичного здійснення політики в Україні. Ключові слова: "гра політична", "ігри політичні", "політична гра", ...
372652
  Побідимський Р. Гра в спартака / Р. Побідимський. – Х., 1926. – 64с.
372653
  Павленко О.Е. Гра в субкультурі гіппі (українській контекст) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
372654
  Коритко Р.Ф. Гра ва-банк : повісті / Р.Ф. Коритко. – Київ, 1989. – 206 с.
372655
  Захожа Ганна Гра великої людини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 120-123. – ISSN 0130-5212
372656
  Талько Оксана Гра граней : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-120 : Іл.
372657
  Томашевский В.О. Гра для всіх. / В.О. Томашевский. – К., 1966. – 58с.
372658
  Бикова Т.В. Гра жіночого і чоловічого світів гуцульського кохання в українській літературі I половини XX століття // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 285-294. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
372659
  Шаповал Ю. Гра з XX століттям // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 2-4


  Роберт Конквест "Роздуми над сплюндрованим сторіччям" та Мирослав Попович "Червоне століття" - обидва "пофарбували XX століття в червоний колір.
372660
  Іщенко Н. Гра з балканським порохом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 14


  Боснія та Косово як найгарячіші точки Європи...після України.
372661
  Лотоцька О. Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 419-424. – (Літературознавство ; Вип. 27)
372662
  Маєвська Н.М. Гра з читачем як спосіб популяризації постмодерністської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 26-30


  У статті розглядаються основні прояви гри з читачем та їх вплив на популяризацію постмодерністської літератури. В статье рассматриваются основные проявления игры с читателем и их влияние на популяризацию постмодернистской литературы. The article ...
372663
  Тєлєжкіна О.О. Гра звуком в українській поезії іі половини ХХ - початку ХХІ століття: лінгвостилістичний вимір // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 188-196. – ISSN 2312-0665
372664
  Станку З. Гра зі смертю / З. Станку. – Пер. з румунської. – Київ : Дніпро, 1973. – 224с.
372665
  Гаврилів О. Гра зі смертю... / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-966-2598-51-3
372666
  Павлюк І.З. Гра і битва : лірика, ліро-епос / Ігор Павлюк ; : вибр. дружиною Ігоря Павлюка Людмилою Павлюк. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-10-4010-5
372667
  Сюндюков І. Гра із вогнем. "Справа Василя Кочубея": донос на Мазепу та його наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
372668
  Федянін В. Гра на виживання. Турецькі війська відтісняють курдів з півночі Сирії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Територія Сирії здавна була предметом війн і суперечок її могутніх сусідів. Навіть сама назва країни походить ще з тих часів, коли вона була провінцією стародавньої Ассирії. Саме сила або слабкість інших держав вирішували долю сирійської землі від ...
372669
  Ворожбит О. Гра на випередження. Чого вчить і чим загрожує новий виток економічного націоналізму в Китаї та США // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 14 (542), 6-12.04.2018. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
372670
  Білоцький В. Гра на інтелект / В. Білоцький, М. Коваль // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 25


  Розробники та інші правовласники відеоігор повинні приділяти належну увагу захисту прав інтелектуальної власності як щодо самої відеогри, так і всіх елементів, наявних у ній.
372671
  Даниленко В. Гра на одному акорді // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х


  Про подорожній щоденник Анни Порядинської "Світ від кінця до краю"
372672
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 252 с. – ISBN 966-1516-32-7
372673
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-1516-32-7
372674
  Данькова Наталія Гра на своєму полі // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 1/2, 3/4 (71/72). – С. 70-73


  На початку 2010 р. укр. канали не лише активно запускали перевірені сіквели та талант-шоу, а й розпочали виробництво серіалів власними силами з розрахунком на вітчизняний ринок (укр. телебачення)
372675
  Райхель Ю. Гра нервів на Босфорі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 лютого (№ 24/25). – С. 20


  Москва знову мріє про Протоки.
372676
  Куюн С. Гра почалася. Україна вперше в історії запровадила мита на російські нафтопродукти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 8


  "22 липня 2019 р. уряд Гройсмана таки наважився запровадити мита на російське дизельне паливо і скраплений газ. Зроблено це було через дев"ять тижнів після прийняття відповідної постанови, яку 15 травня було відправлено на вже звичне "триденне ...
372677
  Мацьків М.Я. Гра слів в англомовних рекламних текстах як перекладацька проблема // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 191-193
372678
  Вознюк А.М. Гра слів в англомовній дитячій літературі й особливості її перекладу українською // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 197-198
372679
  Матюша В. Гра слів як елемент стилістичної неповторності сонетів Шекспіра // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 289-292
372680
  Олексин О.З. Гра слів як перекладознавча проблема (на матеріалі Шекспірової драми "Макбет" та її українських інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-448. – Бібліогр.: Літ. : с. 448; 17 п. – ISSN 1729-360Х
372681
  Семеніхіна О.С. Гра слів як проблема перекладу (на матеріалі творів Ч. Діккенса "The Adventures of Oliver Twist" і "Hard Times" та їх перекладів українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 181-188
372682
  Філіпенко А. Гра слів. Чому для України важливо тримати руку на пульсі політичного життя Молдови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 4


  "Після візиту Маї Санду до Києва молдовська тематика очікувано відійшла на задній план, поступившись місцем іншим, більш актуальним темам. Страхи з приводу можливої федералізації Молдови і перенесення молдовського досвіду на український грунт ...
372683
  Кузьменко А. Гра студентів і президентів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-49


  Школа Алексєєва
372684
  Мантуло Н.Б. Гра та іграїзація в зв"язках із громадськістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Іграїзацію PR-комунікацій протягом усієї історії розвитку зв"язків із громадськістю слід розглядати як стратегію продуктивної поведінки, коли завдяки апеляції до природної схильності індивідуума до гри досягається максимальна ефективність соціальних ...
372685
  Губенко Т.О. Гра та іграшка дитини дошкільного віку в сім""ї / Т.О. Губенко. – К, 1940. – 53с.
372686
  Єрмоленко В.А. Гра та спорт в контексті конкурентоспроможності країн та народів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 127-134


  В статті обґрунтовується необхідність дослідження ролі гри у формуванні потенціалу конкурентоспроможності, а також в забезпеченні лідерських позицій в світі. Пропонується розробити індекс спортивного розвитку країн. В статье обосновывается ...
372687
  Москалець К. Гра триває : Літературна критика та есеїстика / Костянтин Москалець. – Київ : Факт, 2006. – 240с. – ("Висока полиця"). – ISBN 966-359-102-1
372688
  Курков А.Ю. Гра у відрізаний палець / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка ; худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2015. – 536, [4] с. – ISBN 978-966-03-7291-7
372689
  Аболєшева А. Гра у квача, або рецепт кави Іллєнка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 327-330


  Про фільм "Вечер накануне Ивана Купала" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1968).
372690
  Гаврилюк Н.І. Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 261-267. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
372691
  Гаврилюк Н. Гра у класиків, або очікування Нобелівської премії
372692
  Вишенський В.А. Гра фан-тан // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
372693
  Вишенський В.А. Гра цзяньшицзи // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 75-81. – ISSN 1029-4171
372694
  Родич Ольга Гра як активна форма навчання на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 8-9
372695
  Мізрахі М.В. Гра як атрибут постмодерних комунікацій : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01. / Мізрахі М.В. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
372696
  Колінько О. Гра як домінанта художнього стилю Міли Іванцової // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 291-296. – ISBN 978-617-7442-48-5
372697
  Журба С.С. Гра як засіб пародіювання класичного роману "Жанна-батальйонерка" Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 224-229
372698
  Кучерук О. Гра як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів до вивчення української мови / О. Кучерук, Т. Сушкевич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263
372699
  Карпенко О. Гра як засіб розвитку соціальних компетентностей дитини дошкільного віку у педагогічній теорії Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 2308-4634
372700
  Андрєєва Т.Т. Гра як засіб формування ціннісного ставлення до здоров"я у дітей 6-го року життя на засадах козацької педагогіки / Т.Т. Андрєєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 15-18. – Бібліогр.: 6 назв
372701
  Росул Т.І. Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 24--31. – ISSN 2072-1692
372702
  Кузнєцов В.Р. Гра як метод навчання // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 50-51
372703
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3088-X
Кн.1 : Перший проект - "Гра в етері". – 2005. – 199с.
372704
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3089-8
Кн.2 : Другий проект - "Лексична толока". – 2005. – 271с.
372705
  Клименко К.В. Гра як предмет математичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються переваги та недоліки математичної моделі гри в теорії ігор і пропонується розгляд синергетич-ної методології як перспективного підгрунтя дослідження гри. Advantages and disadvantages of mathematical model of game in the theory of play ...
372706
  Плющева М.О. Гра як привілей людини: обумовленість тілесністю та мовою // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 64-65
372707
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Бойченко М.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.178-189
372708
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Бойченко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 24с.
372709
  Хайрулін О. Гра як психологічна програма життєдіяльності суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 24-53 : рис. – Бібліогр.: 53 назв. – ISSN 1810-2131
372710
  Жданько А. Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 57-74. – ISBN 978-617-640-162-9


  У сучасному науковому пізнанні, художній та суспільній практиці глибоко вкоренилося уявлення про гру як одну з ключових універсалій людського мислення і соціокультурної діяльності. Згідно зі спостереженнями М. Епштейна, «проблема гри стає актуальною, ...
372711
  Кисла Т. Гра як системотворча домінанта постмодерністського фемінного роману // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 111-119. – ISBN 966-7773-70-1
372712
  Худик В.Б. Гра як соціокультурний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 81-84. – ISSN 1729-360Х
372713
  Кашуба Є. Гра як спосіб стимулювання в учнів інтересу до предмета // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
372714
  Юревич М. Гра як стратегія вивчення іноземних мов (на матеріалі досліджень польських мовознавців) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена дослідженням польських вчених на тему теорії ігор як форми творчого навчання і застосування ігор в дидактиці. Метою статті є популяризація і поглиблення знань про ігри як у теоретичній, так і в практичній перспективі. The article is ...
372715
  Когут О Гра як сюжетна матриця драми Неди Нежданої "Коли повертається дощ" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 65-71
372716
  Гаврило І. Гра як художній засіб у романі Джуліана Барнса "Як все було" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-113. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
372717
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.207-224
372718
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
372719
  Жигун С. Гра як художній прийом у новелістиці Майка Йогансена та Юрія Яновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-58. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
372720
  Бойченко М.І. Гра, гра в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 76-77. – ISBN 966-642-073-2
372721
  Котирло В.К. Гра, навчання та праця в житті дошкільника. / В.К. Котирло. – К, 1968. – 48с.
372722
  Теппер Ю.М. Гра, партія, зутріч... / Ю.М. Теппер. – К., 1964. – 167с.
372723
  Нетребенко Алевтина Гра, що руйнує життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 13-14 : фото
372724
  Вежбовська Л. Грааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого, або Авангардні трансфузії у мистецтві майбутнього // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 387-393. – ISBN 978-966-8917-14-1
372725
  Федоров Николай Грааль: инструкция по эксплуатации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 1 (2952). – С. 94-101 : фото
372726
  Шевцов И.М. Грабеж / И.М. Шевцов. – М, 1988. – 267с.
372727
  Лесков Н.С. Грабёж / Н.С. Лесков. – Москва, 1982. – 63с.
372728
  Жаколио Л. Грабители морей / Л. Жаколио. – Таллин, 1992. – 398с.
372729
  Мариниченко П.А. Граблі української політики = The faults of Ukrainian politics / Павло Мариниченко ; [ред.: О.Ф. Дандар, В.А. Мишко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 57, [2] с.
372730
  Гуржій О.І. Грабовецький Володимир Васильович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 232-233. – ISSN 0130-5247


  Некролог.
372731
  Іскорко-Гнатенко Грабович Г.Ю. (Grabowiez G.G.) // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 76. – ISBN 978-617-7442-69-0
372732
  Фурса С.Я. Грабовська Оксана Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42. – ISBN 978966-97130-0-1
372733
  Ткаченко А.О. Грабовський Віктор Никанорович (- поет, публіцист, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 356. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
372734
   Граве Дмитро Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 32-34. – ISBN 966-02-0537-6
372735
   Граве Дмитро Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 260. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
372736
   Граве Дмитро Олександрович (1863-1939) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122. – ISBN 978-966-439-754-1
372737
   Граве Дмитро Олександрович (1863-1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 119. – ISBN 978-966-933-054-3
372738
  Павлов И. Гравер-самоучка : краткое наглядное руководство по изучению техники гравюры на дереве, линолиуме и обрезной гравюры / И. Павлов. – Москва-Ленинград : Огиз Изогиз
1. – 1931. – 112 с.
372739
  Адарюков В.Я. Гравер Иван Васильевич Ческий / В.Я. Адарюков. – Москва : Новая Москва, 1924. – 78 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: 14 назв.
372740
  Лебедянский М.С. Гравер Петровской эпохи Алексей Зубов / М.С. Лебедянский; ред.: И.А. Куратова. – Москва : Искусство, 1973. – 48, [56] с.
372741
  Залізняк Л.Л. Гравет Центральної України та його історичні долі / Л.Л. Залізняк, В.М. Степанчук, Д.О. Вєтров // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0235-3490


  Пізній палеоліт Центральної України
372742
   Грави-магниторазведка при поисках нефтегазовых месторождений в условиях Азербайджана и Украины / В. Гадиров, А. Меньшов, Р. Кудэравец, К. Гадиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-33. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Залежи углеводородов, находящиеся в различных нефтегазоносных регионах Азербайджана и Украины, отображаются в гравитационном и магнитном полях, под их воздействием изменяется магнитная восприимчивость верхней части геологического разреза и почвенного ...
372743
   Гравиинерциальная аппаратура в геофизических исследованиях. – М, 1988. – 180с.
372744
   Гравиинерциальные исследования. – М, 1983. – 260с.
372745
   Гравиинерциальные приборы и измерения. – М, 1985. – 180с.
372746
  Воробьев-Обухов Алексей Гравикары, верные Ньютону : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 72-74 : Фото
372747
   Гравимагнитные аномалии Азербайджана и их геологическое истолкование. – Баку, 1989. – 63с.
372748
  Лозинская А.М. Гравиметр-высотомер ГВ-52 : (описание прибора и наставление по работе с ним) / А.М. Лозинская; Министерство нефтяной промышленности ; Главнефтегеофизика ; Научно-исследовательский ин-т геофизических и геохимических методов разведки (НИИГГР). – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1953. – 44 с.
372749
  Граф А. Гравиметр : Принцип измерения, конструкция, техника измерения / А. Граф. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 110 с.
372750
  Лозинская А.М. Гравиметр ГКА-НИИГГР / А.М. Лозинская. – М-Л, 1951. – 43с.
372751
  Веселов К.Е. Гравиметр КВГ-1М, принцип устройства и работа с ним / К.Е. Веселов, И.Л. Васильева; Науч. ред. Петров Л.В. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 35с.
372752
  Веселов К.Е. Гравиметрическая разведка : Учебник для вузов / К.Е. Веселов, М.У. Сагитов. – Москва : Недра, 1968. – 512с.
372753
  Лукавченко П.И. Гравиметрическая разведка на нефть и газ : (руководство по работе с гравиметрами) / П.И. Лукавченко. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 336с.
372754
   Гравиметрическая разведка рудных месторождений в Казахстане. – Алма Ата, 1970. – 170с.
372755
  Веселов К.Е. Гравиметрическая съёмка / К.Е. Веселов. – Москва : Недра, 1986. – 311с.
372756
   Гравиметрические и магнитные исследования на море. – М, 1989. – 170с.
372757
  Любимов А.А. Гравиметрические и магнитометрические поисково-картировочные исследования / А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1979. – 188с.
372758
  Гайнанов А.Г. Гравиметрические исследования земной коры океанов / А.Г. Гайнанов. – Москва : Московский университет, 1980. – 240с.
372759
   Гравиметрические исследования на море. – М, 1988. – 126с.
372760
  Дюков И.А. Гравиметрическое соединение Полтавской обсерватории с Казанской / И.А. Дюков; Научно-техническое управление ВСНХ УССР. Украинская глв. палата мер и весов. – № 4. – Одесса : Горлит, 1931. – 23 с.
372761
  Шокин П.Ф. Гравиметрия : (приборы и методы измерения силы тяжести) / П.Ф. Шокин. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 316с.
372762
  Огородова Л.В. Гравиметрия : Учебник для вузов / Л.В. Огородова, Б.П. Шимбирев, А.П. Юзефович. – Москва : Недра, 1978. – 325с.
372763
  Юзефович А.П. Гравиметрия : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Астрономо-геодезия" / А.П. Юзефович, Л.В. Огородова. – Москва : Недра, 1980. – 320 с.
372764
  Галушко П.Я. Гравиметрия и геотектоника : Автореф... канд.филос.наук: / Галушко П.Я.; Львовский гос. ун-т им. И.Франка. – Львов, 1949. – 8 с.
372765
  Сорокин Л.В. Гравиметрия и гравиметрическая разведка / Л.В. Сорокин. – Москва-Ленинград : Гостопиздат, 1951. – 480с.
372766
  Сорокин Л.В. Гравиметрия и гравиметрическая разведка / Л.В. Сорокин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1953. – 483с.
372767
  Успенский Д.Г. Гравиразведка / Д.Г. Успенский. – Ленинград : Недра, 1968. – 331с.
372768
   Гравиразведка : справочник геофизика. – Москва : Недра, 1981. – 379с.
372769
   Гравиразведка. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 606с.
372770
  Маловичко А.К. Гравиразведка : Учебник для вузов / А.К. Маловичко, В.И. Костицын. – Москва : Недра, 1992. – 357с. – ISBN 5-247-00964-9
372771
  Миков Б.Д. Гравиразведка и магниторазведка при поисках объектов трубочной формы. / Б.Д. Миков. – М., 1985. – 92с.
372772
  Гладкий К.В. Гравиразведка и магниторазветка / К.В. Гладкий. – Москва : Недра, 1967. – 319с.
372773
  Гадиров В.Г. Гравиразведка при изучении геологического строения и нефтегазоносности площадей Среднекуринской впадины Азербайжана // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 183-189 : рис., табл. – Библиогр.: с. 189. – ISSN 0203-3100
372774
  Миков Д.С. Гравиразведка: Интерпретация (Учеб. пособие). / Д.С. Миков. – Томск, 1976. – 88с.
372775
   Гравировальная палата Академии наук 18 века. – Ленинград, 1985. – 293с.
372776
  Суворов П.И. Гравирование на линолеуме / П.И. Суворов. – 2-е доп. изд. – Москва : ВЦСПС-Профиздат, 1960. – 31, [41] c.
372777
  Купновицкая У Гравитацилнную волну наконец увидели // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 4 октября (№ 171). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Барри Бэрришу. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической ...
372778
  Волков А.С. Гравитационная аномалия Эльбруса и плотность пород его конуса : геодезия / А.С. Волков, С.А. Волков, В.Д. Юшкин // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 9-11 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7126
372779
  Бурдо И.М. Гравитационная гидроавтоматика в мелиорации / И.М. Бурдо, Л.А. Залманзон, А.Ф. Савостьянов. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 160с.
372780
  Филатов К.В. Гравитационная гипотеза формирования химического состава подземных вод платформенных депрессий. / К.В. Филатов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 208с.
372781
  Кошелев Игорь Николаевич Гравитационная и магнитная разведка / Кошелев Игорь Николаевич. – Киев, 1984. – 239с.
372782
  Кошелев Игорь Николаевич Гравитационная и магнитная разведка: Практикум / Кошелев Игорь Николаевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1990. – 318с.
372783
   Гравитационная модель земной коры и верхней мантии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
372784
  Шенгелая Г.Ш. Гравитационная модель земной коры Кавказа / Г.Ш. Шенгелая. – М., 1984. – 127с.
372785
   Гравитационная модель коры и верхней мантии Земли. – Киев : Наукова думка, 1979. – 247с.
372786
  Русаков О.М. Гравитационная модель тектоносферы Индийского океана / О.М. Русаков. – К., 1991. – 225с.
372787
  Милюков В.К. Гравитационная постоянная в астрономии / В.К. Милюков, М.У. Сагитов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
372788
  Сажина Н.Б. Гравитационная разведка / Н.Б. Сажина, Н.П. Грушинский. – Москва : Недра, 1966. – 456с.
372789
  Грушинский Н.П. Гравитационная разведка / Н.П. Грушинский, Н.Б. Сажина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 390с.
372790
  Грушинский Н.П. Гравитационная разведка / Н.П. Грушинский, Н.Б. Сажина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 391с.
372791
  Грушинский Н.П. Гравитационная разведка : Учебник для техникумов / Н.П. Грушинский, Н.Б. Сажина. – 4-е изд. – Москва : Недра, 1988. – 367с.
372792
  Саслау У. Гравитационная физика звездных и галактических систем : пер. с англ. / У. Саслау. – Москва : Мир, 1989. – 542 с. – ISBN 5-03-001046-7
372793
  Шен Э.Л. Гравитационная энергия и внутренняя структура планет : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Шен Э. Л.; АН УССР, ин-т геофиз. – К., 1980. – 14л.
372794
  Докучаев Вячеслав Иванович Гравитационное взаимодействие массивной черной дыры с окружающей звездной системой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Докучаев Вячеслав Иванович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
372795
  Гура К.А. Гравитационное и магнитное поля Молдавской ССР и прилегающих частей УССР и их геологическая интерпретация. : Автореф... Канд.геолого-минерал.наук: / Гура К.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 23с.
372796
  Гура К.А. Гравитационное и магнитное поля Молдавской ССР и прилегающих частей УССР и их геологическая интерпретация. : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гура К.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 288+10л. + Додаток 10л., Шифр: Д/1752. – Бібліогр.:л.218-233
372797
  Разоренов В.М. Гравитационное и склярное мезонное поле точечного источника. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Разоренов В.М.; Моск.ав.ин-т. – М, 1981. – 24л.
372798
  Мироновский В.Н. Гравитационное излучение космических объектов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Мироновский В.Н.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1965. – 8л.
372799
  Дымникова И.Г. Гравитационное излучение релятивистской частицы, падающей на "Черную дыру" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Дымникова И.Г. ; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
372800
  Красовский С.С. Гравитационное моделирование глубинных структур земной коры и изостазия / С.С. Красовский. – Киев, 1989. – 245с.
372801
  Красовский С.С. Гравитационное моделирование земной коры континентального типа. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Красовский С.С.; АН УССР. Ин-тут геофизики. – К., 1980. – 40л.
372802
  Козленко М.В. Гравитационное моделирование литосферы центральной части Крымско-Черноморского региона / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 5-17 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 1999-7566
372803
  Губайдуллин Марсель Галиуллович Гравитационное моделирование при исследованиях на нефть и газ в условиях северо-востока Урало-Поволжья и широтного Приобья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Губайдуллин Марсель Галиуллович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 18л.
372804
  Бровар В.В. Гравитационное поле в задачах инженерной геодезии / В.В. Бровар; Рец. Пеллинен Л.П. – Москва : Недра, 1983. – 112с.
372805
  Строев П.А. Гравитационное поле Восточно-Китайского моря / П.А. Строев. – М., 1984. – 45с.
372806
   Гравитационное поле Земли, 1961. – 23с.
372807
  Цубои Т. Гравитационное поле Земли : пер. с япон. / Т. Цубои. – Москва : Мир, 1982. – 288 с.
372808
   Гравитационное поле и рельеф дна океана. – Ленинград : Недра, 1979. – 296с.
372809
  Балавадзе Б.К. Гравитационное поле и строение земной коры в Грузии / Б.К. Балавадзе ; отв. ред.: Молоденский М.С., Твалтвадзе Г.К. ; АН Груз.ССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Изд-во АН Грузинской ССР, 1957. – 123 с. : 1 вкл. схема
372810
  Станюкович К.П. Гравитационное поле и элементарные частицы / К.П. Станюкович. – Москва : Наука, 1965. – 311с.
372811
  Разговоров Н.Н. Гравитационное поле плоской электромагнитной волны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Разговоров Н.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 13л.
372812
  Мещеряков Г.А. Гравитационное поле, фигура и внутренее строение Марса / Г.А. Мещеряков, А.Л. Церклевич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 237 с.
372813
  Павлов Ю.А. Гравитационные аномалии и гранитоидный магматизм юга Дальнего Востока / Ю.А. Павлов, Э.Л. Рейнлиб. – Москва, 1982. – 87с.
372814
  Садыгова Г.Р. Гравитационные аномалии юго-восточного Кавказа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 138-151 : рис. – Библиогр.: с.147-151. – ISSN 0203-3100
372815
  Писарев А.Ф. Гравитационные волны / А.Ф. Писарев. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
372816
  Бичак И. Гравитационные волны в ОТО и проблема их обнаружения / И. Бичак, В.Н. Руденко. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 267 с.
372817
  Иванилов Ю.П. Гравитационные волны в потоке взякой жидкости, стекающей по наклонной плоскости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванилов Ю.П.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1962. – 6л.
372818
  Захаров В. Гравитационные волны в теории тяготения Эйнштейна / В. Захаров. – Москва : Наука, 1972. – 199 с.
372819
  Борисова Лариса Борисовна Гравитационные и гравитационно-инерциальные волны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисова Лариса Борисовна; Ун-т Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 13л.
372820
  Блиох П.В. Гравитационные линзы / П.В. Блиох, А.А. Минаков. – Киев : Наукова думка, 1989. – 240 с.
372821
  Блиох П.В. Гравитационные линзы / П.В. Блиох, А.А. Минаков. – Москва : Знание, 1990. – 64 с.
372822
  Лященко П.В. Гравитационные методы обагащения / П.В. Лященко. – М.-Л., 1935. – 448с.
372823
  Фоменко Т.Г. Гравитационные процессы обогащения полезных ископаемых / Т.Г. Фоменко. – М, 1966. – 332с.
372824
  Сергеев Александр Гравитационный "часовой механизм" : идеи и открытия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 12 : Фото
372825
  Карпенко И.В. Гравитационный потенциал: определение и измерение в точках поверхности несферического неоднородного тела // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 74-88. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 0203-3100
372826
  Меьниченко Юрий Борисович Гравитационный эффект в бинарных семях вблизи критической точки жидкость-пар : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Меьниченко Юрий Борисович; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1984. – 219л. – Бібліогр.:л.177-189
372827
  Мельниченко Ю.Б. Гравитационный эффект в бинарных смесях вблизи критической точки жидкость -- пар : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Мельниченко Ю.Б. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
372828
   Гравитационный эффект вблизи критической температуры расслоения двойных растворов. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Г.Н. Вербинская, И.И. Середа // Вестник КГУ, Физика. – №29


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
372829
  Станюкович К.П. Гравитация / К.П. Станюкович, С.М. Колесников. – Москва, 1964. – 47 с.
372830
  Мизнер Ч.В. Гравитация : пер. с англ. / Ч.В. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1977. – 474 с.
372831
  Мизнер Ч. Гравитация : пер. с англ. / Ч. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1977. – 525 с.
372832
  Мизнер Ч.В. Гравитация : пер. с англ. / Ч.В. Мизнер, К. Торн, Дж. Уилер. – Москва : Мир
Т. 3. – 1977. – 510 с.
372833
  Иваненко Д.Д. Гравитация / Д.Д. Иваненко, А Г. Сарданашвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 198с.
372834
  Чалый А. Гравитация : [ Fantasy и реальность ] / Алексей Чалый. – Вильнюс : [ Б. в. ]. – ISBN 978-9986-794-39-6
Ч. 1. – 2008. – 288с.
372835
  Чалый А. Гравитация / Алексей Чалый. – Вильнюс : [ Б. и. ]. – ISBN 978-9986-794-46-2
Ч. 2 : Великое противостояние. – 2009. – 332 с.
372836
  Нарликар Дж. Гравитация без формул : пер. с англ. / Дж. Нарликар. – Москва : Мир, 1985. – 148 с.
372837
  Качевский Дмитрий Николаевич Гравитация в плоском пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Качевский Дмитрий Николаевич; Моск. авиационный ин-т. – М., 1979. – 22л.
372838
  Дикке Р. Гравитация и вселенная / Р. Дикке. – Москва : Мир, 1972. – 104с.
372839
   Гравитация и гипотетические взаимодействия : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1989. – 98 с.
372840
   Гравитация и квантовая теория поля. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1990. – 98 с.
372841
  Вейнберг Стивен Гравитация и космология : Принципы и приложения общей теории относительности / Вейнберг Стивен. – М. : Мир, 1975. – 696с.
372842
  Вейнберг С. Гравитация и космология = Gravitation and cosmology : принципы и приложения общей теории относительности / С. Вейнберг ; пер. с англ.: В.М. Дубовика и Э.А. Тагирова ; под. ред. Я.А. Смородинского. – Волгоград : Платон, 2000. – 696 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 639-649. – ISBN 5-80100-306-1
372843
   Гравитация и относительность : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1965. – 544 с.
372844
  Боулер М. Гравитация и относительность : пер. с англ. / М. Боулер. – Москва : Мир, 1979. – 215 с.
372845
   Гравитация и различия в весе : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
372846
   Гравитация и топология: актуальные проблемы : сб. статей. – Москва : Мир, 1966. – 311 с.
372847
   Гравитация и фундаментальные взаимодействия : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1988. – 142 с.
372848
   Гравитация и электромагнетизм. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 164 с.
372849
  Уилер Д.А. Гравитация, нейтрино и Вселенная : пер.с англ. / Д.А. Уилер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 403с.
372850
   Гравитация. Проблемы, перспективы. – Киев : Наукова думка, 1972. – 359с.
372851
  Мазуров Б.Т. Гравитирующее влияние конусообразных форм рельефа на результаты геодезических измерений / Б.Т. Мазуров, О.И. Некрасов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 2-6 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
372852
  Кузьмичев В.В. Гравитционное поле квазизамкнутого мира и квантование метрики замкнутой космологической модели : 01.04.02: Дисс. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьмичев В.В.; НАН Украины. Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбов. – Киев, 1999. – 127л. – Бібліогр.:л.119-127
372853
  Анікеєв С.Г. Гравімагнітна модель Коломийської палеодолини уздовж геотраверсу Надвірна - Отинія - Івано-Франківськ / С.Г. Анікеєв, В.Ю. Максимчук, М.М. Пилип"як // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 73-92 : рис. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISSN 0203-3100
372854
  Вижва С. Гравімагнітна томографія: становлення і перспективи розвитку / С. Вижва, Г. Продайвода, П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-35. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Курганським) Розроблено новий гравімагнітний томографічний метод геологічної інтерпретації. Технологія ґрунтується на відновленні структурно-речовинного складу ...
372855
  Продайвода Г.Т. Гравімагнітний метод геокартування структурно-речовинних комплексів Українського щита / Г.Т. Продайвода, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається новий метод кількісної геологічної інтерпретації гравімагнітних досліджень. В його основі лежать принципи геофізичної томографії, які дозволяють однозначно визначити вплив на зареєстроване геофізичне поле досліджуваного об"єму тектонічної ...
372856
   Гравіметричні та кондуктометричні дослідження кінетики седиментації водних суспензій каолініту / Л.А. Булавін, С.В. Храпатий, В.І. Ковальчук, В.В. Клепко, М.І. Лебовка // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 2. – С. 135-137. – ISSN 1027-4642
372857
   Гравіметричнй і титриметричний аналізи / Г.І. Гаврилюк, О.М. Гнатишин, Ю.Б. Кузьма, Я.П. Скоробогатий; Гнатишин Г.І.,Кузьма Ю.Б.,Скоробогатий Я.П. – Львів, 1981. – 63 с.
372858
  Мінаков А.О. Гравітаційне лінзування - задача, яка поєднує багато напрямів фізики та математики / А.О. Мінаков, В.Г. Вакулік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-84. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Показано зв"язок проблем гравітаційного лінзування із задачами, що виникають у радіофізиці та оптиці неоднорідних середовищ.
372859
  Ющенко О.В. Гравітаційне лінзування кулястими зоряними скупченнями. Перші результати, отримані з аналізу огляду південної півкулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-116. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Асоціації квазарів та галактик можна пояснити гравітаційним лінзуванням кулястими зоряними скупченнями, що розташовані в гало галактик. Наведено ...
372860
  Масняк І.С. Гравітаційне лінзування петлями космічних струн / І.С. Масняк, Б.І. Гнатик, В.І. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості гравітаційного лінзування космічними струнами, детально розглянуто лінзування петлями космічних струн. Як джерела світла розглянуто точкові об"єкти, зорі з рівномірним розподілом яскравості по диску й галактики з гауссівським ...
372861
  Александров О. Гравітаційне мікролінзування еліптичного джерела поблизу каустики-складки / О. Александров, В. Жданов, А. Куйбаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-15. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коефіцієнт підсилення блиску протяжного джерела з гаусівським еліптичним розподілом поверхневої яскравості поблизу каустики-складки гравітаційно-лінзової системи. Для нього отримана аналітична формула, що враховує друге наближення за ...
372862
  Кузьмичов В.В. Гравітаційне поле квазізамкненого світу та квантування метрики замкненої космітологічної моделі. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичов В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
372863
  Кузьмичов В.В. Гравітаційне поле квазізамкненого світу та квантування метрики замкненої космологічної моделі. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичов В.В.; КНУТШ. – К, 1999. – 16л. – Бібліогр.:с.13
372864
  Гура К.О. Гравітаційне поле Молдавської РСР та суміжних частин Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 51-56. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
372865
   Гравітаційний аспект біогеоценозу / В Шанда, Я.В. Маленко, Н.В. Ворошилова, Є.В. Поздній // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 3-14. – ISSN 2312-2056
372866
  Клюкін О.А. Гравітаційні процеси південно-східного Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
372867
  Брикун М.І. Гравітація - вид матерії чи форма її існування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
372868
  Материнська О. Гравітація мови: в пошуку принципів взаємодії в лінгвістиці (пам"яті Олександра Дмитровича Огуя) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 8-12. – ISSN 2307-633Х
372869
  Ходулин В.Г. Гравюра / В.Г. Ходулин. – Тула, 1965. – 87с.
372870
   Гравюра [Електронний ресурс]. – Москва : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : ПК ( при налич. СD-ROM, DVD-ROM-привода), DVD или VCD-проигрыват.-Загл. с этик. диска


  из коллекции Русского музея, mpeg 4 VIDEO CD Гравюра - один из видов изобразительного искусства, который также как и рисунок , относится к графике. Техники гравюры очень разнообразны. В данном фильме речь идет лишь о двух из них - ксилографии ...
372871
   Гравюра [Електронний ресурс]. – Москва : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 2. – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : ПК ( при налич. СD-ROM, DVD-ROM-привода), DVD или VCD-проигрыват.-Загл. с этик. диска


  из коллекции Русского музея, mpeg 4 VIDEO CD Гравированием издавна называли искусство вырезания рисунка на дереве или металле. От слова "гравировать"произошло и понятие "гравюра". Фильм о таких техниках печатной графики как резцовая гравюра, офорт, ...
372872
   Гравюра в книге. – Москва, 1982. – 27с.
372873
  Ісайкова О.С. Гравюра за малюнком Жана-Ботіста Грьоза з музею Ханенків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 56. – ISSN 2518-7104
372874
   Гравюра и литографии советских художников. – Москва, 1975. – 8с.
372875
   Гравюра из коллекции А.С.Петровского. – Москва, 1987. – 116с.
372876
   Гравюра карандашной манерой : каталог выставки. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 24 с.
372877
   Гравюра на дереве. – Ленинград : Типогр. Академии Художеств
Сб. 4. – 1929. – 32 с.
372878
  Журов А.П. Гравюра на дереве / А.П. Журов, Е.М. Третьякова. – Москва : Искусство, 1977. – 247 с.
372879
  Лавренев Б.А. Гравюра на дереве / Б.А. Лавренев. – Москва, 1989. – 512с.
372880
   Гравюра на дереве : каталог выставки произведений ленинградских ксилографов. – Москва : Союз художников, 1990. – 64 с.
372881
  Курашев В.В. Гравюра на линолеуме / В.В. Курашев. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 51с.
372882
  Староносов П.Н. Гравюра на линолиуме / П.Н. Староносов. – Москва : Искусство, 1938. – 17, [15] с.
372883
  Озеров Л.А. Гравюра на самшите / Л.А. Озеров. – Москва, 1990. – 176с.
372884
   Гравюра немецких художников (1905-1925) : из Графического собрания Государственной картинной галереи г. Штутгарта. – Москва : Советский художник, 1971. – 72 с.
372885
   Гравюра петровского времени. – Ленинград, 1971. – 40с.
372886
  Алексеева М.А. Гравюра петровского времени / М.А. Алексеева. – Ленинград : Искусство, 1990. – 210 с.
372887
  Руднєва В. Гравюра Утагава Кунісади "Вірш буддійського священика Сосея" із колекції Музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 23-290


  В інвентарній та науковій документації Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, гравюра Утагава Кунісади "Вірші священика Сосея" має такі дані: назва "Вірші священика Сосея", серія "Наслідування 36 поетам" (1852). При атрибутуванні даного твору ...
372888
  Бугаєнко І.Н. Гравюри Володимира Куткіна / І.Н. Бугаєнко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 63 с.
372889
   Гравюри з видань Франциска Скорини // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 38-39. – ISSN 1029-7200
372890
  Ісайкова О.с. Гравюри із серії карикатур під назвою "Hollandia Reegenerata" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 15, 51. – ISSN 2518-7104
372891
  Крамар Ю.Б. Гравюри Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 107-110
372892
  Січинський В. Гравюри українського перводруку : (До ювилею українського друкарства) / В. Січинський. – 9 с.
372893
  Руднєва В. Гравюри Утагави Тойокуні та Утагави Кунісади колекції Богдана Ханенка: компартивний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Показано зацікавлення японським мистецтвом колекціонерами, в контексті Західної культури кінця ХІХ початку ХХ ст. На прикладі колекції Богдана Ханенка проаналізовано творчість Утаґави Тойокуні та Утаґави Кунісади. Показано зацікавлення японським ...
372894
  Ирецкий В. Гравюры / В. Ирецкий. – Пб., 1921. – 15с.
372895
  Степанова А.С. Гравюры "Ниппон" и их прототипы в творчестве Кавахара Кэйга: праздники, обряды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 121-135. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
372896
   Гравюры Василия Касияна. – Москва, 1969. – 22с.
372897
  Аране Н.М. Гравюры Дюрера в Эрмитаже / Н.М. Аране. – Ленинград : Советский художник, 1964. – 35 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
372898
  Митрохин Д.И. Гравюры и рисунки / Д.И. Митрохин. – Москва, 1977. – 32с.
372899
  Адарюков В.Я. Гравюры И.А. Соколова : каталог выставки / В.Я. Адарюков. – Москва : Тип. К-ва Наука и просвещение, 1929. – 23 с. : ил. – Библиогр.: "Библиография" (17 назв.)
372900
  Адарюков В.Я. Гравюры И.Н. Павлова (1886-1921) / Адарюков В. ; Кабинет гравюр Гос. Румянцов. музея. – Москва : ГИЗ, 1922. – 108 с. : ил.


  И.Н.Павлов / Биогр. очерк В.Адарюкова Каталог гравюр И.Н.Павлова за 35 лет / Сост. В.Адарюков Список портретов, гравированных И.Н.Павловым на дереве и на линолеуме / Сост. В.Адарюков Имена художников, с картин которых И.Н.Павловым исполнены гравюры ...
372901
  Шчакаціхін М. Гравюры і кніжныя аздобы у выданьнях Францішка Скарыны / М. Шчакаціхін. – Менск, 1926. – 50, [71] с.
372902
  Поляков М.И. Гравюры на дереве / М.И. Поляков. – Ленинград, 1973. – 12с.
372903
  Синицын Н.В. Гравюры Остроумовой-Лебедевой / Н.В. Синицын. – Москва, 1964. – 144с.
372904
   Гравюры Ремо Вольфа. Италия : каталог выставки. – Ярославль : Областная типография, 1987. – 31 с.
372905
  Вольф Р. Гравюры современного итальянского художника : каталог / Сост.: Р. Вольф, С. Ивенский. – Вологда : Областная типография, 1967. – 64 с.
372906
  Шероцкий К. Гравюры Т.ШЕвченка. / К. Шероцкий. – М. – 9с.
372907
   Граганското образование во Република Македониjа:образование за граганско општество. – Скопjе : Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Филозофски факултет. – ISBN 9989-44-003-4
Кн. 1. – 1998. – 114s. – На звороті тит. арк.: "Образование за граганско општество": акционен проект на Ин-т за социолог. при Филозофск. фак.
372908
  Оцуп Н. Град / Н. Оцуп. – Птгр., 1921. – 50с.
372909
  Женев Р. Град / Р. Женев. – Ленинград, 1966. – 106с.
372910
  Поликарпов С.И. Град белокаменный / С.И. Поликарпов. – М, 1983. – 151с.
372911
  Доктороу Э.Л. Град Божий : роман / Э.Л. Доктороу ; [пер. с англ. А. Анваера]. – Москва : АСТ, 2003. – 384 с. – (Мастера. Современная проза). – ISBN 5-17-011067-7


  Перед вами - новый роман Эдгара Л. Доктороу. Роман, жанр которого определить практически невозможно... Интеллектуальный детектив? Современная нью-йоркская легенда? Притча о поиске Бога и смысла бытия? Или - НЕЧТО БОЛЬШЕЕ? Пусть каждый читатель ...
372912
  Изюмский Б.В. Град за лукоморьем / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1972. – 360с.
372913
  Зибницкий Э. Град земной и град божий = Христиане перед необходимостью политического выбора // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 134-145. – ISSN 0130-7673
372914
  Подъяпольский Н. Град и градобитие / Н. Подъяпольский. – Вологда, 1926. – 43с.
372915
  Жук К. Град и градобития в Киевской губернии : Люстр 1. 1881-1885 г. / К. Жук. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1906. – 134 с. – Оттиск из Известий Киевского Политехнического Института Императора Александра II
372916
   Град Китеж : [Рассказы. Легенды. Предания : сборник / сост., авт. вступ. ст. (с. 5-40) и примеч. В.Н. Морохин ; худож. Г. Надеждин]. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1985. – 287 с. : цв. ил. ; 13х10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
372917
  Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном : ілюстрована історія вулиць і майданів Києва / Лев Кудрявцев. – Київ : Вища школа, 2007. – 296с. : іл. – ISBN 978-966-642-379-8
372918
  Стругацкий А.Н. Град обреченный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1989. – 382с.
372919
  Стругацкий А.Н. Град обреченный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1990. – 350с.
372920
  Стругацкий А.Н. Град обреченный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1991. – 478с.
372921
  Стругацкий А. Град обреченный [Електронний ресурс] : аудиокнига / А. Стругацкий, Б. Стругацкий; Аркадий и Борис Стругацкие ; читает Р. Мухаметзянов ; "ИД "Равновесие". – Москва : Равновесие, 2007. – 2 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 1 CD - 10 ч. 01 мин., 2 CD - 7 ч. 41 мин.- Заглавие с этикетки диска


  Братья Аркадий ( 1925 - 1991 ) и Борис ( 1933 ) Стругацкие - выдающиеся прозаики 20 в., соавторы, создавшие настоящие шедевры в области научной фантастики и принесшие мировую славу нашей литературе. Каждое их произведение было и остается бестселлером, ...
372922
  Николов И. Град Омуртаг : Историческа хроника / И. Николов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1973. – 80 с.
372923
  Дружинин В.Н. Град Петра / В.Н. Дружинин. – Л, 1988. – 496с.
372924
  Волков О.В. Град Петра / О.В. Волков. – Москва, 1992. – 48с.
372925
  Дружинин В.Н. Град Петра. / В.Н. Дружинин. – Л, 1987. – 494с.
372926
  Мателешко Ю.П. Град, село, верв, погост як складові елементи політико-адміністративної ситеми Київької Русі IX - початку XII ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 3-12. – (Історія ; Вип. 20)
372927
  Шейгал Е.И. Градаация в лексической семантике / Е.И. Шейгал. – Куйбышев, 1990. – 95с.
372928
  Шерстобитов А.Е. Граданско-правовое регулирование договорных отношений / А.Е. Шерстобитов. – М, 1987. – 99с.
372929
   Градационная фонолгия языка и просодия слова русской диалектной речи. – Казань, 1985. – 184с.
372930
  Зимогляд Н.Ю. Градації медитативного в "Кітч-музиці для фортепіано" Валентина Сильвестрова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 106-116. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
372931
  Марченко Ю. Градаційні конструкції в українській мові // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 22-23. – (Серія "Філологічні науки")
372932
  Городенська К.Г. Градаційні складносурядні речення в українській мові: структура та внутрішньозначеннєва диференціація // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 29-39. – ISSN 1682-3540


  "Схарактеризовано основні етапи формування поняття «градаційні складносурядні речення» у сучасному мовознавстві, окреслено засоби експлікації градаційного семантико-синтаксичного відношення між сурядними частинами, визначено роль сполучників і ...
372933
  Приходько А.М. Градація єднальних відношень у німецькому сурядному реченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 28-33. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено аналізу єднально-градаційного смислу в німецькому складносурядному реченні. Розглядаються основні засоби створення цього смислу - сполучники "nicht…, sondern auch" (не тільки..., а й), "sowohl…, als auch" (як,... так), "weder…, noch" ...
372934
  Лимаренко О.А. Градація зумовленості в контрадикторному реченні сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 195-202. – ISBN 978-966-2668-24-7
372935
  Ткаченко Т. Градація людини у повісті Ольги Кобилянської "Царівна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 208-214
372936
  Чистяк Д. Градація фонетичного символізму у драмі М. Метерлінка "Сім принцес" // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 15-34. – ISBN 978-2-919320-44-8
372937
  Святовець В. Градація як стилістична категорія в поетичній творчості Т. Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 147-152. – ISBN 966-95452-3-8
372938
  Мазалов А.Г. Граджанский иск в уголовном процессе / А.Г. Мазалов. – Москва, 1977. – 176с.
372939
  Иванов И.А. Градивни єлементи за єлектронна апаратура : Справочник / И.А. Иванов. – София : Техника. – (Библиотека по радиоелектроника)
Част 2. – 1987. – 233с.
372940
  Сенчук Ю.Ф. Градиентная минимизация некоторых классов фукнционалов в абстрактном пространстве и ее применения к задачам лвариационного исчисления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Сенчук Ю.Ф. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
372941
   Градиентные и отрывные течения. – Новосибирск, 1976. – 145 с.
372942
  Горбач Г.И. Градиентные методы решения задач распределительного типа большого объема и реализация их на ЭВМ : Автореф... канд. экон.наук: / Горбач Г. И.; АН УССр, Ин-т киберн. – Киев, 1972. – 23л.
372943
  Шабашова Лидия Петровна Градиентные методы решения нелинейных минимаксных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шабашова Лидия Петровна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 19л.
372944
  Катулевский Ю.А. Градиентные явления в вырожденной электронно-дырочной плазме / Ю.А. Катулевский. – Ташкент : Фан, 1992. – 87 с.
372945
   Градиентный метод нахождения седловых точке при выпукло-вогнутых ограничениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатенко В. Н,; Горбатенко В. Н,; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
372946
  Жук В.Н. Градизьк : Історико - краєзнавчий нарис / В.Н. Жук, Г.П. Олексашенко. – Харків : Прапор, 1968. – 104с.
372947
  Шкіль М. Градизьк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
372948
  Даръл Д. Градината на Боговете / Д. Даръл; прев. О. Иванова. – София : Отечество, 1988. – 174 с.
372949
   Градирни новой конструкции с использованием асбоцементных элементов США. – М, 1962. – 8с.
372950
  Альохін О.Д. Градієнт внутрішнього поля неоднорідної системи в критичному стані при різних густинах її заповнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 411-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі проведені експериментальні дослідження висотної залежності інтенсивності розсіяного світла при критичній температурі неоднорідного фреону-113 І[нижній індекс 1] ([ро з нижніми індексами 1,z]) і І[нижній індекс 2] ([ро з нижніми індексами 2,z]) ...
372951
  Горбач Л.А. Градієнтні взаємопроникні полімерні сітки та їх властивості : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.07 / Горбач Л.А.; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1996. – 17л.
372952
  Кортава И.Н. Градобития и вызываемые ими повреждения сельскохозяйственных культур в разные периоды вегетации на территори КБ АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Кортава И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 17л.
372953
  Мисько П.А. Градобой : роман / Павел Мисько ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1982. – 487 с.
372954
  Костриця М.Ю. Градов Петро Михайлович (-поет, драматург, перекладач) / М.Ю. Костриця, В.О. Сандул // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 364-365. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
372955
  Ельцов Владимир Аркадьевич Градовая облачность в ферганской долине и активные воздействия на нее : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ельцов Владимир Аркадьевич; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1980. – 15л.
372956
   Градовський Анатолій Володимирович : доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 39, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 34-38. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 19)
372957
  Григорович М.В. Градообразующая база городских поселений Житомирской области и их классификация. (Экон.-геогр. исследование) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Григорович М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
372958
  Васильев И. Градостроение в ХХІ столетии и место библиотек в инфраструктуре города / Игорь Васильев // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X


  В статье отражены аспекты развития крупных городов в текущем столетии и месте в них библиотек как культурно-информационных центров, требующих своего дальнейшего развития и совершенствования.
372959
  Гольдзамт Э.А. Градостроительная культура евпропейских социалистических стран / Э.А. Гольдзамт, О.А. Швидковский. – Москва, 1985. – 479с.
372960
  Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии / В.А. Лавров. – М., 1950. – 179с.
372961
  Алиев И. Градостроительная организация курортно-рекреационной системы в Азербайджанской ССР / И. Алиев. – Баку : Элм, 1989. – 136 с.
372962
  Танаков В В. Градостроительная организация обслуживания населения в восточных районах / В В. Танаков, . – Ленинград, 1984. – 120 с.
372963
  Стаускас В.П. Градостроительная организация районов и центров отдыха / В.П. Стаускас. – Ленинград, 1977. – 162 с.
372964
   Градостроительная охрана памятников истории и культуры. – Москва, 1987. – 187 с.
372965
  Кабакова С.И. Градостроительная оценка территорий городов / С.И. Кабакова. – Москва, 1973. – 153с.
372966
   Градостроительное освоение заболоченнных территорий северной зоны страны. – Ленинград, 1973. – 187 с.
372967
   Градостроительное освоение пойменных территорий Белорусской ССР. – Минск, 1986. – 122 с.
372968
  Грубов В.А. Градостроительное проектирование / В.А. Грубов. – Казань, 1985. – 56 с.
372969
  Авдотьин Л.Н. Градостроительное проектирование : учеб. для архит. спец. вузов / Л.Н. Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. – Москва : Стройиздат, 1989. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 428-429
372970
   Градостроительное развитие Черноморского побережья. – Киев, 1987. – 103 с.
372971
   Градостроительное развитие Черноморского побережья крыма. – Киев, 1984. – 104 с.
372972
  Зельцер Э. Градостроительные аспекты защиты от шума / Э. Зельцер. – Москва, 1979. – 71 с.
372973
  Жмудский Д.А. Градостроительные вопросы проектирования групп промышленных предприятий / Д.А. Жмудский. – Москва, 1968. – 36 с.
372974
   Градостроительные меры борьбы с шумом. – Москва, 1975. – 216 с.
372975
   Градостроительные основы развития малых населенных мест. – Москва, 1989. – 416 с.
372976
  Гутчов К. Градостроительные основы. Планировка и застройка жилых районов / К. Гутчов. – Москва, 1967. – 147 с.
372977
   Градостроительные проблемы Кольского полуострова. – Москва, 1968. – 70 с.
372978
   Градостроительные средства оздоровления окружающей среды в Белорусской ССР. – Минск, 1987. – 222 с.
372979
  Яргина З.Н. Градостроительный анализ / З.Н. Яргина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 245 с.
372980
  Бунин А.В. Градостроительство / А.В. Бунин. – М., 1945. – с.
372981
   Градостроительство. – Киев, 1968. – 113 с.
372982
   Градостроительство. – Киев, 1971. – 168 с.
372983
   Градостроительство. – Киев, 1973. – 116 с.
372984
   Градостроительство. – Киев : Будівельник, 1975. – 135 с.
372985
   Градостроительство. – Киев : Будівельник, 1976. – 107 с.
372986
   Градостроительство. – Киев : Будівельник, 1977. – 74 с.
372987
   Градостроительство. – Ростов -на-Дону, 1982. – 162 с.
372988
  Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата / А.Н. Римша. – Москва, 1972. – 223 с.
372989
  Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата / А.Н. Римша. – Москва, 1979. – 312 с.
372990
  Яницкий О.Н. Градостроительство и быт / О.Н. Яницкий. – Москва, 1964. – 80 с.
372991
  Зарецкий В.И. Градостроительство и охрана окружающей среды / В.И. Зарецкий. – Киев, 1975. – 90 с.
372992
  Леман Г. Градостроительство и районная планировка. / Г. Леман. – М., 1958. – 92с.
372993
  Педаш Г. Градостроительство Молдавии / Г. Педаш, И. Эльтман. – Кишинев, 1968. – 76 с.
372994
   Градостроительство. Вопросы расселения. – Киев, 1966. – 184 с.
372995
   Градостроительство. Проблемы скоростного транспорта в крупных гопродах. – Киев, 1969. – 104 с.
372996
   Градостроительство.Город и пригородная зона. – Киев : Будівельник, 1967. – 87с.
372997
   Градостроительство.Озеление и благоустройство городов. – Киев : Будівельник, 1967. – 120 с.
372998
   Градостроительство.Планировка и застройка городов. – Киев, 1966. – 184 с.
372999
  Леман Г. Градостроительство.Районная планировка / Г. Леман. – Киев : Будівельник, 1958. – 92с.
373000
   Градостроительство.Районная планировка.Городские агломерации. – Киев, 1968. – 132 с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,