Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
370001
  Голобородько Ярослав "Господні зерна" Григорія Гусейнова - мегакнига про Україну : стаття перша


  Зацікавленому читачеві представляємо серію статей професора Я. Голобородька з проблем розвитку сучасної літератури "НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОСТАТІ", що виголошені були на конференції в м. Миколаєві під час зустрічей із учителями-словесниками.
370002
  Бондарев Н. "Госприемка" агента Вальтера. Тито на службе Коминтерна в 1935-1936 годах // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 90-94. – ISSN 0235-7089


  Йосип Броз Тіто, лідер Югославії з кінця Другої Світової війни до своєї смерті (1945—1980), маршал (1943)
370003
  Горак Р. "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 320-429. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
370004
   "Гостепримечательность" по-турецки : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
370005
  Нагорная О. "Гости кайзера" и "политическая декорация": солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 225-244. – ISBN 978-5-89423-110-5
370006
  Копійка М. "Гостра сила" у стратегії інформаційної безпеки Китаю // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 68-80. – ISSN 2522-1663
370007
  Святовець В.Ф. "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов"язані великим подробицям" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 56-59


  У статті досліджуються погляди видатного німецького письменника Й. В. Ґете на важливі стильові категорії одиничного і конкретного як найменших величин у літературі й мистецтві, їх неминуча інтеграція у поняття загального та внесок у кристалізацію ідеї ...
370008
  Афанасьев М.Д. "Государственную нашу вивлиофику в сохрание передаем...":малоизвестній факт истории библиотечного дела // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 96-102. – ISSN 0869-608Х
370009
  Любичанковский С. "Государственный младенец" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089


  Сослуживец о Петре Валуеве.
370010
  Горохова К.Г. "Государство благосостояния": шведская модель / К.Г. Горохова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с.
370011
  Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
370012
  Кастринакі А. [Гостя : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
370013
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И.А. Бунин. – Москва : Детская литература, 1980. – 31 с. – (Школьная библиотека)
370014
  Мугуев Х.-М. Господин из Стамбула / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1966. – 259с.
370015
  Мугуев Х.-М.М. Господин из Стамбула : Повести, рассказы / Х.-М.М. Мугуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 511с.
370016
  Молдавский Д.М. Господин леший, господин барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – М.-Л., 1965. – 357с.
370017
  Молдавский Д.М. Господин Леший, господин Барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – 2-е изд., доп. – Л., 1990. – 493с.
370018
  Гандон Ив. Господин Миракль / Ив. Гандон. – Москва : Прогресс, 1973. – 203с.
370019
  Цветаева М. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2000. – 510 с. – ISBN 5-264-00219-3
370020
  Цветаева М.И. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2006. – 512с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0316-8
370021
  Тахоцкий Л. Господин Петр Струве в политике / Л. Тахоцкий. – Москва : Книгоизд. "Новый мир", 1906. – 72с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
370022
  Зарьян Н. Господин Петрос и его министры : роман / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 431 с.
370023
  Вериссимо Э. Господин посол / Э. Вериссимо. – Москва, 1969. – 424с.
370024
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 648 с.
370025
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1951. – 656 с.
370026
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1953. – 696 с.
370027
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1955. – 680с.
370028
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1967. – 600с.
370029
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – М., 1973. – 590с.
370030
  Розит П. Господин Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 371 с.
370031
  Петрухин Г.В. Господин чрезвычайный посол: роман / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1983. – 411с.
370032
  Скаррон П. Господина Скаррона шутливая повесть / Переведена с немецкого языка Васильем Тепловым. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Акдемии Наук
Ч. 1. – 1763. – [8], 255 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, заставка, кінцівка
370033
  Мелещенко О. Господиня деканату - вічна нянька журналістів : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 415-416. – ISBN 978-966-2726-03-9
370034
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-23-9
Кн. 3. – 2000. – 568с.
370035
  Гусейнов Григорий Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Гусейнов Григорий. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-08-5
Кн. 4. – 2000. – 568с.
370036
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис.У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-22-0
Кн. 5. – 2002. – 612с.
370037
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 6. – 2002. – 640с.
370038
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 7. – 2003. – 800с.
370039
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г.Д. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-209-0
Кн. 8. – 2004. – 1000 с.
370040
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-246-5
P.P.S. Алфавітний покажчик імен. – 2005. – 352с.
370041
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-244-9
Post scriptum. – 2005. – 712с.
370042
  Дуэ Д. Господство в воздухе : Сборник трудов по вопросам возд. войны / Джулио Дуэ ; Пер. с итал. В. А. Виноград Предисл. комкора В. В. Хрипина. – 2-е изд. – Москва : Госвоениздат, 1936. – 607 с., 6 отд. л. карт.
370043
  Зайцев Н.С. Господство монополий в сельском хозяйстве США / Н.С. Зайцев. – М., 1966. – 155с.
370044
  Матевосян Рафаэль Хачатурович Господство монополий США в сахарной промышленности Кубы до революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Матевосян Рафаэль Хачатурович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1973. – 35л.
370045
  Моисеенко В.Г. Господство финансового капитала в довоенной Чехословакии 1918-1938 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Моисеенко В.Г.; МВТ СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 18л.
370046
  Андриасов М.А. Господствующая высота : очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 96 с.
370047
  Нагибин Ю.М. Господствующая высота. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1951. – 164с.
370048
   Господствующие классы Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 444 с.
370049
  Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии / Е.П. Наумов. – Москва, 1975. – 336с.
370050
  Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919-1965 / А. Куусинен. – Петрозаводск, 1991. – 240с.
370051
  Перепічка М. Господь стукає у наші серця : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 142-146. – ISSN 0868-4790-8
370052
  Флобер Г. Госпожа Бовари : .провинциальные нравы ; [пер. с фр.] / Гюстав Флобер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 344 с.
370053
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – М, 1984. – 536с.
370054
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Москва, 1989. – 428с.
370055
  Флобер Г. Госпожа Бовари : Провинциальные нравы: Роман / Г. Флобер; Пер. с фр. Н. Любимова. – Москва, Харьков : АСТ. Фолио, 2003. – 313 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-014102-5
370056
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Гюстав Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма ; послесл. Т. Панасенко ; примеч. Б. Бунич-Ремизов. – Харьков : Фолио, 2011. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури). – ISBN 978-966-03-5320-6
370057
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва, 1977. – 320 с.
370058
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1979. – 351с.
370059
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 352с.
370060
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 271с.
370061
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Воронеж, 1985. – 332с.
370062
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Свердловск, 1986. – 320с.
370063
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Воспитание чувств / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
370064
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Саламбо / Г. Флобер. – Ашхабад, 1984. – 606с.
370065
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.1 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1895. – 297 с.
370066
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.2 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 2. – 1895. – 271 с.
370067
  Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1944. – 411с.
370068
  Флобер Г. Госпожа Бовари; Воспитание чувств : романы / Гюстав Флобер ; Вступ. ст. Б.Реизова, прим. Т.Соколовой и М.Эйхенгольца, перев. с фр. Н.Любимова и А.Федорова. – Кишинев : Литература Артистикэ, 1984. – 734 с.


  Госпожа Бовари и Воспитание чувств - посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями:1830 и 1848 годов
370069
  Мессиджер Филипп Госпожа из Сити. / Мессиджер Филипп. – М., 1960. – 168с.
370070
  Марс Ф.Ст. Госпожа крыса и неизвестный : [Рассказ] / Ф. Марс ; Пер. с англ. В.А. Гатцука. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 16 с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
370071
  Диковский С.В. Госпожа Слива / С.В. Диковский. – Москва, 1935. – 48с.
370072
  Золя Э. Госпожа Сурдис / Э. Золя. – Москва, 1955. – 48с.
370073
  Дмитренко Я. Госпремия Украины: венец трудов ученых и чиновничий трофей = Процедура определения лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2013 г. вышла на финишную прямую // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. В 1, В 4-5


  Согласно положению о присуждении Государственной премии Украины в области науки и техники ежегодно вручается не более 20 премий, в том числе до двух - за учебники и до трех - за работы, представляющие государственную тайну.
370074
  Пономаренко Н.З. Госприемка -- действенный рычаг перестройки / Н.З. Пономаренко. – К., 1988. – 47с.
370075
  Доценко А.П. Госпродарські реформи в країнах соціалізму / А.П. Доценко. – Київ, 1972. – 48с.
370076
  Павлишенко М.М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період розвинутого соціалізму. / М.М. Павлишенко. – Львів, 1974. – 191с.
370077
  Дідковська Л.Г. Госпрозрахунковий доход трудового колективу / Л.Г. Дідковська. – К., 1990. – 31с.
370078
  Коваленко С Ю. Госпрозрахунковий механізм сільськогосподарських підприємств / С Ю. Коваленко, В.Б. Моссаковський. – К, 1989. – 130с.
370079
  Старченко В.Д. Госпрозрахункові методи стимулювання, інтенсифікації суспільного виробництва / В.Д. Старченко. – К, 1977. – 48с.
370080
  Аленьков В.Г. Госпрозрахунок-рушійна сила : розповідь Героя Соц. праці, голови крлгоспу ім. Дзержинського / В.Г. Аленьков ; літ. запис М.С. Соколовського. – Київ : Промінь, 1987. – 102 с. : іл. – (Курс - прискорення)
370081
  Ястремський І.С. Госпрозрахунок і економічні підйоми підвищення ефективності виробництва. / І.С. Ястремський. – К., 1981. – 48с.
370082
  Ядчук С.В. Госпрозрахунок і кредит у РАПО / С.В. Ядчук. – К, 1988. – 47с.
370083
  Городній В.В. Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання у колгоспах / В.В. Городній. – Київ : Наукова думка, 1973. – 112 с.
370084
  Горелік Л.Е. Госпрозрахунок на промісловому підприємстві / Л.Е. Горелік. – К, 1948. – 32с.
370085
  Пронська Г.В. Госпрозрахунок органів господарського керівництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматривается хозрасчет органов хозяйственного руководства как метод управления, неотъемлемый элемент хозрасчета отраслевой хозяйственной системы. Имея в своей основе ту же экономическую закономерность, опираясь на те же организационные ...
370086
  Кушнерова Т.П. Госпрозрахунок у боротьбі за рентабельність соціалістичних промислових підприємств / Т.П. Кушнерова. – Київ, 1959. – 48с.
370087
  Шрайбман М. Госпрозрахунок цеху й робітничої бригади / М. Шрайбман. – Х., 1933. – 88с.
370088
  Русаков А. Госпрозрахунок цеху та майстерні / А. Русаков. – Харків : Пролетар, 1931. – 76 с.
370089
  Павлишенко М.М. Госпрозрахунок як основа ринкової економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-79
370090
  Лукінов І.І. Госпрозрахунок, ціна і земельна рента / І.І. Лукінов. – Київ, 1970. – 64с.
370091
  Дзюбик С.Д. Госпрозрахунок: Ділові бесіди / С.Д. Дзюбик. – К., 1990. – 268с.
370092
  Тарасенко Г.С. Госпрозрахуноу у колгоспах і радгоспах / Г.С. Тарасенко. – К., 1986. – 47с.
370093
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 68 с.
370094
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1937. – 56 с.
370095
  Зінченко Н. Госсекретарь Александр Зинченко: Сегодня уровень жизни дончан не отвечает тому огромному потенциалу, который сосредоточен в Донбассе. // Факты, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
370096
  Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему / В.В. Крыжевский, Н.А. Мендель, Ю.В. Павлович // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 124-130. – ISSN 1818-5398
370097
  Бирюков В. и др. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
370098
  Гирявец П.В. Госсударственная социалистическая собственность и ее развитие в период строительства Коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гирявец П.В. ; Киев. ин-т. нар хоз-ва. – Киев, 1969. – 27с.
370099
  Тихомирова Т.Б. Госсударственный строй Ирана / Т.Б. Тихомирова. – Москва, 1957. – 25с.
370100
  Александрова А.Ю. Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ) / А.Ю. Александрова, О.А. Химченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 24-31 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
370101
  Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / В. Стефанссон. – Москва, 1948. – 327с.
370102
  Табарев А.В. Гостеприимные боги Сан-Агустина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 83-96. – ISSN 044-748Х


  Записки археолога о поездках в Колумбию.
370103
  Русавская Валентина Гостеприимство - фактор успеха : культура сервиса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 54-55 : фото
370104
  Щеглов Л.С. Гостеприимство : Стихи лирические и иронические / Л.С. Щеглов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
370105
  Лисовский К.Л. Гостеприимство / К.Л. Лисовский. – Москва, 1979. – 247с.
370106
   Гостеприимство "Ореанда" Премьер Отеля отмечено Кондолизой Райс на форуме YES // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 47 : фото
370107
  Ватолина Ю.В. Гостеприимство в предельной интерпретации: Жак Деррида // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
370108
  Лупашко Артур Гостеприимство по-одесски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 87 : фото
370109
  Парубоча Наталья Гостеприимство по-швейцарски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 64-69. – Библиогр.: Фото
370110
   Гостєва Юлія Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-757-2
370111
  Мамсуров Гости : рассказы / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. – Орджоникидзе : Осет. кн. изд-во, 1964. – 211 с.
370112
  Дудин М.А. Гости / М.А. Дудин. – Л., 1974. – 75с.
370113
  Гроссо А. Гости / А. Гроссо. – Москва : Радуга, 1990. – 160с.
370114
   Гости 13 страницы. – Москва : Известия, 1990. – 251 с.
370115
  Перхавко В. Гости бунташного века // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 70-82. – ISSN 1812-867Х
370116
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Правда, 1946. – 47с.
370117
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 48с.
370118
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Хабаровск, 1948. – 86с.
370119
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Воронеж, 1948. – 44с.
370120
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Амурск, 1953. – 74с.
370121
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1972. – 640с.
370122
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1978. – 640с.
370123
  Баркер Кэтрин Гости из Азии : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45 : Фото
370124
  Дзасохов М. Гости из Барагуина : стихотворения и поэма / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Современник, 1982. – 96 с.
370125
  Васин М.Д. Гости из будущего / М.Д. Васин. – Москва, 1977. – 190с.
370126
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – Москва : Гос. из-во географической литературы, 1958. – 238 с.
370127
  Ровнер А.Б. Гости из области. / А.Б. Ровнер. – М., 1991. – 301с.
370128
  Крошкин Павел Гости из прошлого // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 14-16 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
370129
   Гости о нашем городе. – Горький, 1987. – 14с.
370130
  Стыпов П. Гости с Миона. / П. Стыпов. – София, 1966. – 299с.
370131
   Гости страны фантазии : сб. научн.-фантаст. произведений писателей-фантастов. – Москва : Мир, 1968. – 366 с.
370132
  Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С.64-71. – Бібліогр.: Літ.: в приміт. с. 71; 27 п. – ISSN 0130-6936
370133
  Калитовський Ієроним Гостина св. Николая : Драматична игра в чотирьох выходах / Написав Иероним Калитовский // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 31 с., 2 л. нот. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ (Вып. 68, т. 131, рік 17)
370134
  Андреев Л.Н. Гостинец : рассказ Л.Андреева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 16 с. – На обл. номер изд. № 17
370135
  Смоляк Б. Гостинець : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 7-13. – ISSN 0868-4790
370136
  Здоровило Т. Гостинець для окупанта. Дніпровське КБ "Південне" розробило власні боєприпаси до "Градів" i "Смерчів" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "У російсько-українському протистоянні використовувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім числі й «Гради» та «Смерчі», прийняті на озброєння ще в СРСР у 1963 і 1987 роках відповідно, боєприпаси для яких донині виробляли лише в Росії. Вочевидь ...
370137
   Гостинець для президента. – К, 1989. – 375с.
370138
  Білецький-Носенко П. Гостинець землякам : казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах : [збіpка поезій] / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Київ : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1872. – 157, II с. – На обкл. рік видання 1872. - Примірник № 75218 дефектний, тит.арк. та стор.1-2 мають значні пошкодження. - описано за інтернет-пошуком
370139
  Коваленко Вадим Сергеевич Гостиница "Аврора". Всегда оставаться успешной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 20-21 : фото
370140
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва, 1957. – 114с.
370141
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1957. – 114с.
370142
  Уэббер Г. Гостиница "Большой бизон" / Г. Уэббер. – М, 1986. – 318с.
370143
  Михановский В.Н. Гостиница "Сигма" : yаучно-фантаст. повести и рассказы / В.Н. Михановский. – Москва, 1979. – 304 с.
370144
  Мунтяну Ф. Гостиница "Тристеце" / Ф. Мунтяну. – Москва, 1959. – 112с.
370145
   Гостиница Spa Dr. Irena Eris приглашает на отдых // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
370146
  Тевелев М.Г. Гостиница в Снеговце / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1955. – 128с.
370147
  Уоллес Э. Гостиница на берегу Темзы / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 432 с.
370148
   Гостиница: 2 пути дополнительных продаж : стандарты успеха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 72-73 : Фото
370149
   Гостинице "Альфа" четверть века : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 9 : Фото
370150
  Чичкина Светлана Гостиницы Москвы: с новыми кадрами в новое тысячелетие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-31 : Фото
370151
  Миклевский Ежи Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Миклевский Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 36-37 : фото
370152
  Чичкина Светлана Гостиничная индустрия России развивается неравномерно : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 42-43 : Фото
370153
  Кехтер Игорь Гостинично-туристский комплекс "Горячие ключи" ООО "СВР - Холдинг", Суздаль : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
370154
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учеб. пособие для студентов вузов / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. – ISBN 966-542-193-Х


  Даны рекомендации по рациональной организации, управлению и обслуживанию гостей в совр. гостинничных комплексах с учётом опыта работы других стран мира.
370155
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2003. – 334 с. – ISBN 966-95845-8-2


  Книга посвящена эксплуатации материально-технической базы гостиничных, туристических и курортных комплексов. Для студентов высших учебных заведений
370156
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7808-01-0
370157
  Шадурский Егор Гостиничному комплексу Санкт-Петербурга нужно $7,5 млрд! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-71 : Фото
370158
  Коробкин Алексей Гостиничные Договоры на Управление в России и СНГ // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 10-13 : фото
370159
  Аверьянов Борис Гостиничные проекты нужно активно пропагандировать : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 13 : Фото
370160
  Веллер Татьяна Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Веллер Татьяна, Коробкин Алексей, Кузьмина Галина // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 28-40 : фото, табл.
370161
   Гостиничные сети в Европе. Главные цифры : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-58 : Фото, табл.
370162
   Гостиничный low cost торжествует : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-39
370163
  Чичкина Светлана Гостиничный бизнес Латвии на подъеме : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
370164
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
370165
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
370166
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
370167
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
370168
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2009
370169
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2009
370170
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2009
370171
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2009
370172
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2010. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
370173
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2010
370174
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2010
370175
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2010
370176
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2011
370177
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2011
370178
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2011
370179
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2011
370180
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2012
370181
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2012
370182
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2012
370183
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2012
370184
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2013
370185
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2013
370186
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2013
370187
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2013
370188
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2014
370189
   Гостиничный и туристический бизнес : Учебник. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 352с. – ISBN 5-88124-014-Х
370190
   Гостиничный комплекс "Берлин": все для бизнеса, доступные цены : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31
370191
   Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 52-56 : фото
370192
  Трофимова Ирина Гостиничный рынок Екатеринбурга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-75 : Фото
370193
  Доронин Алексей Гостиничный рынок Италии тенденции и перспективы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 28 : Фото
370194
  Катеночкин Анатолий Гостиничный рынок России и СНГ. Курс на грамотное управление : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-59 : Фото
370195
   Гостиничный сегмент свободен : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-30 : Фото
370196
  Прима В.В. Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
370197
  Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
370198
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посібник] / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
370199
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : навч. посібник / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
370200
   Гостинність і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
370201
  Русавська В.А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 98-107
370202
  Шолухо Н.Є. Гостинність як модель повсякденності в "філософії іншого" Еманюеля Левінаса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 103-108. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
370203
  Поплавська А.В. Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-107. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
370204
  Швець В.С. Гостинці : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1968. – 75 с.
370205
  Петров Г.Ф. Гостиный двор / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1966. – 44 с.
370206
  Русинович И.А. Гостищевское железорудное месторождение. / И.А. Русинович, В.Ф. Небосенко. – Воронеж, 1964. – 83с.
370207
  Шевченко Б.В. Гості // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 29-64. – ISBN 978-966-8840-79-1


  Як і кожна велика дворянська садиба, Качанівка мала свої традиції і неповторну культурно-побутову, духовну атмосферу. Вона уславилися гостинністю, надто за господарювання трьох поколінь Тарнавських (1824-1897). Серед гостей здебільшого називають ...
370208
  Овечкін В. Гості в Стукачах / В. Овечкін. – Київ, 1950. – 65с.
370209
  Кондратюк А. Гості з Аргентини : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
370210
  Дімаров А.А. Гості з Волині / А.А. Дімаров. – Львів, 1949. – 48 с.
370211
  Ячейкін Ю.Д. Гості з греків / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1986. – 158 с.
370212
  Нитченко Д. Гості з Києва в Австралії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 36


  Письменник - гуморист і сатирик Євген Дудар та прозаїк Федір Зубанич.
370213
  Федорій Елеонора Гості з неба: правила безпечної посадки // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 52-57 : фото
370214
   Гості з німецької служби академічних обмінів (DAAD) / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На робочій зустрічі представників Офісу Німецької служби академічних обмінів в Україні з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петром Бехом були обговорені питання співпраці, розвитку академічної мобільності студентів, ...
370215
   Гості з Японії в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До університету завітали президент університету м. Кіото проф. Хіроші Мацумото та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката, яких приймав ректор Л. Губерський. Великий інтерес у студентів викликала лекція проф. Хіроші Мацумото.
370216
   Гості іноземних посольств // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)


  На святкуванні 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка до палацу "Україна" були представники з 28 посольств
370217
  О"Коннор Гості Ірландії / О"Коннор. – Київ : Дніпро, 1984. – 332с.
370218
  Рутківський В.Г. Гості на мітлі / В.Г. Рутківський. – К, 1988. – 286с.
370219
  Рибіна Юлія Гості та персонал SPA: відпочинок та робота в нових умовах // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 22-24 : фото
370220
  Луб"янова Тетяна Гості школи - письменники Росії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21
370221
   Гостра бойова контузійна черепно-мозкова травма : патогенез, діагностика, лікування / [Ю.В. Бовт, А.І. Гоженко, Л.П. Забродіна та ін.] ; за ред. В.О. Коршняка. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 154, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-154. – ISBN 978-966-8177-92-7
370222
  Ардаб"єв А.І. Гостра зброя в боротьбі проти релігії та ідеалізму (Ленінські конспекти творів Фейєрбаха) / А.І. Ардаб"єв, А.Г. Молчанов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 120-143. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
370223
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 253 с.
370224
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1970. – 278 с.
370225
  Каменєв М. Гостре око Старшого Брата. Всюдисуще відеоспостереження - прихована загроза чи порятунок? / М. Каменєв, С. Золотар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 12


  "Хто віддасть свободу в обмін на безпеку, той не матиме ні свободи, ні безпеки. Саме ця максима батьків-засновників США спадає на думку, коли мова заходить про системи відеоспостереження на вулицях. Окрім того, згадується метафоричний, але цілком ...
370226
  Савчук О.І. Гостре письмо : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 215 с.
370227
  Горлачук В.В. Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі / В.В. Горлачук, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 15-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
370228
  Скибчик В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 48-54. – ISSN 2224-1485
370229
  Гайовий Г.Т. Гостре сміхотворче перо // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 42-43


  Стаття про Гайового Григорія Титовича - відомого журналіста, члена Національної спілки письменників України та випускніка факультету журналістики Київського держуніверситету.
370230
  Пелехатий К.М. Гострим пером / К.М. Пелехатий. – Львів, 1971. – 160с.
370231
  Шаповалова Г.В. Гостримо перо : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
370232
  Іващенко В.Й. Гострі кути / В.Й. Іващенко. – Київ, 1967. – 59 с.
370233
  Тертишник В.М. Гострі кути судово-правової реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73
370234
   Гострі питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч соціальних партнерів - Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ - для обговорення гострих освітянських ...
370235
  Макаренко О.М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О.М. Макаренко, І.В. Федосєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 45-48.
370236
  Ковінька О.І. Гостріше гостріть пера : гумор, сатира / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 198 с.
370237
  Герасименко Н. Гостро по жіночому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 6-7


  Про сучасний український жіночий детектив.
370238
  Попова І.С. Гострота зору Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 978-966-551-315-5
370239
  Шешуряк Ю. ГОСТы из будущего. Учасники II Legal TMT Forum обсуждали новые стандарты юридической профессии в связи с перспективным развитием цифровых технологий / Ю. Шешуряк, В. Дудин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 28 ноября (№ 48). – С. 22-24. – ISSN 1563-6755
370240
  Фролкин С.И. Гостю Москвы / С.И. Фролкин. – Москва, 1969. – 176с.
370241
  Солоненко Михаил Гость - посланник бога : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 92-99 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
370242
  Брандес Э. Гость : Драма в 2 д. Эдуарда Брандеса / Пер. с дат. Петра Ганзена. – Москва : Тип. Сытина, 1893. – 38 с. – Экз дефектный, отсут стр. с. 39-40. – (Для интеллигентных читателей ; 10)
370243
  Зайцев Б.К. Гость : рассказ / Борис Зайцев. – [Санкт-Петербург] : [Книгоиздат Д.К. Тихомирова], 1908. – 21-184, [8] с. – Оригинальное название кн.: Сборник "Факелы" : Кн. 3. - В кн. удалены: Предисловия; Вольные мысли / Александр Блок, с. 1-21


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
370244
  Сергеева И.А. Гость / И.А. Сергеева. – Л., 1973. – 143с.
370245
  Фоняков И.О. Гость / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1974. – 207с.
370246
  Баянов В.М. Гость : стихи / Виктор Баянов ; [худож. Г.И. Кравцов]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1976. – 112 с. : ил. – Миниатюрное издание
370247
  Гегешидзе Г. Гость : роман / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 312 с.
370248
  Росоховатский И.М. Гость / И.М. Росоховатский. – Москва, 1979. – 239с.
370249
  Шкляревский И.И. Гость / И.И. Шкляревский. – Минск, 1980. – 126с.
370250
  Шмитт Гость : Пьеса / Шмитт, Эрик-Эмманюэль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 88-128. – ISSN 1130-6545
370251
  Ермаков Дмитрий Гость в Старинном интерьере : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
370252
  Мартынов Г.С. Гость из бездны / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 120с.
370253
  Архипов А.Н. Гость из города : стихи / А.Н. Архипов. – Москва : Современник, 1974. – 95 с. – (Здравствуй, Москва! Первая книга в солице)
370254
  Туренская В.И. Гость из космоса / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1967. – 320с.
370255
  Голубев Г.Н. Гость из моря / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 240с.
370256
  Зубавин Б.М. Гость из соседней республики / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 49с.
370257
  Беркова Н.М. Гость из страны фантастики : книга для чтения / Н.М. Беркова. – Москва : Русский язык, 1981. – 176 с.
370258
  Николаева Е.М. Гость из юности : стихи / Елена Николаева. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 44 с. : 11х8 см. – Миниатюрное издание
370259
  Аббасзаде Г. Гость издалека : роман, повести / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 333 с. : ил.
370260
  Пирес Ж.К. Гость Иова / Ж.К. Пирес. – Москва, 1971
370261
  Чалая З.А. Гость конференции / З.А. Чалая. – М., 1952. – 24с.
370262
  Чайковская Анна Гость незванный : Россия / Чайковская Анна, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
370263
  Богданов В.А. Гость полей / В.А. Богданов. – М, 1970. – 47с.
370264
  Говоров А.А. Гостья / А.А. Говоров. – Москва, 1974. – 95с.
370265
  Маринелли К. Гостья из его снов = His pregnant mistress : роман / Кэрол Маринелли ; пер. с англ. Л. Ронис. – Москва : Радуга, 2006. – 160 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006357-4
370266
  Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь / В.В. Косточкин. – Москва, 1964. – 176 с.
370267
  Садовяну М. Государева кобыла / М. Садовяну. – Бухарест, 1975. – 48с.
370268
  Дангулов С.А. Государева почта / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 521с.
370269
  Колосов Е.Е. Государева тюрьма - Шлиссельбург : (по официальным данным) / Е.Е. Колосов ; предисл. Н.А. Морозова. – Петроград : Антей, 1924. – 256 с. – (Историко-революционная библиотека / Ред. А.А. Шилова)
370270
  Павлов-Сильванский В.Б. Государевы служивые люди : происхождение русского дворянства / [соч.] Н. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1898. – [X], 336 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
370271
  Короленко В.Г. Государевы ямщики / В.Г. Короленко. – Ростов -на-Дону. – 63с.
370272
  Рыбин В.Ф. Государи и кочевники. Перлом : Романы / В.Ф. Рыбин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
370273
  Ранке Л. Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом семнадцатом веках : в 2 ч. / Леопольд Ранке ; Пер. с нем. послед. изд. В. Модестов. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Веймара]
[Ч. 2, гл. 3]. – 1856. – 272 с.
370274
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1913. – [6], 2, 407 c., [9] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
370275
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1913. – [4], 368, [2], II c., [6] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
370276
  Шалюпа Государсвенный арбитраж в СССР / Шалюпа, П, Донде Я.А. и. – М., 1953. – 96с.
370277
  Новоселов П.И. Государсвтенный банк и торговые организации. / П.И. Новоселов, Г.И. Зысман. – М., 1974. – 96с.
370278
  Левин Д.Б. Государсвтенный строй Великобританции. Лекции / Д.Б. Левин. – М., 1957. – 64с.
370279
  Шабанов Ф.Ш. Государсвтенный строй и правовая система Турции в период танзимата. / Ф.Ш. Шабанов. – Баку, 1967. – 204с.
370280
  Левин И.Д. Государсвтенный строй Индии. / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – М., 1957. – 151с.
370281
  Негматов Н.Н. Государсвто Саманидов. / Н.Н. Негматов. – Душанбе, 1977. – 279с.
370282
  Клинова М.В. Государства Евросоюза в поисках выхода из Великой рецессии // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 80-107. – ISSN 0235-5620
370283
  Шинкарецкая Г.Г. Государства на архипелагах. / Г.Г. Шинкарецкая. – М., 1977. – 102с.
370284
  Сыркин А. Государства Прибалтики : Эстония, Латвия, Литва / А. Сыркин. – Москва. – 54с.
370285
  Занфира В.М. Государства: к вопросу о типологии политических режимов и форм правления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 316-320. – ISSN 1606-951Х
370286
  Иванов А.А. Государственная безопасность анархического режима Н.И. Махно // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена вопросам деятельности контрразведывательной службы анархического режима Н.И. Махно. В работе подробно раскрываются механизм деятельности контрразведывательных подразделений, их структура и полномочия. Особо отмечаются задачи и ...
370287
  Валькович Е.А. Государственная библиотека БССР имени В.И.Ленина / Е.А. Валькович. – Минск, 1969. – 61с.
370288
  Даулетова Н.К. Государственная библиотека Казахской ССР им. А.С.Пушкина. / Н.К. Даулетова. – Алма-Ата, 1974. – 72с.
370289
   Государственная библиотека СССР. – М, 1980. – 144с.
370290
   Государственная библиотека СССР : Библиогр. указ. – Москва
Ч. 1 : Литература о библиотеке 1862-1985 гг. – 1986. – 323с.
370291
   Государственная библиотека СССР. – М
2. – 1987. – 136с.
370292
  Голубева Е.В. Государственная бюрократия и политика: Индонезия и Филиппины, 70-80 гг. / Е.В. Голубева. – М., 1988. – 154с.
370293
  Чиркин В.Е. Государственная власть в развивающихся странах / В.Е. Чиркин. – Москва, 1990. – 235с.
370294
  Ким А.И. Государственная власть в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – вып. дан. 1981. – Томск : [б. и.], 1980. – 89 с.
370295
  Полещенко Д.А. Государственная власть и местное самоуправление в системе осуществления власти в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 38-46. – ISSN 1812-8696
370296
  Ким А.И. Государственная власть и народное представительство в СССР / А.И. Ким. – Томск, 1975. – 216с.
370297
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
370298
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; под ред. П.Г. Рындзюнского ; АН Молдав.ССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Катря Молдовеняскэ, 1966. – 264 с. – Библиогр.: с. 252-261
370299
  Конюхова Т.А. Государственная деревня Литвы и реформа П.Д.Киселева 1840-1857 гг. / Т.А. Конюхова. – М, 1975. – 251с.
370300
  Романович-Славатинский Государственная деятельность графа Михаила Михайловича Сперанского : читано на торжестивенном акте Ун-та Св. Владимира 9 января 1873 года проф. Романовичем-Славатинским // Пособие для изучения русского государственного права по методу историко-догматическому / Романович-Славатинский. – Киев : В университетской тип., 1871. – Вып. 1 : 1) Введение и 2) Организация верховной влати и династии (законы основные ) А. Романовича-Славатинского. – 38 с.
370301
  Сидорцов В.Н. Государственная деятельность рабочего класса БССР / В.Н. Сидорцов. – Минск, 1978. – 128с.
370302
  Калинычев Ф.И. Государственная дума в России : Сб. документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1957. – 646с.
370303
  Кострикова Е. Государственная дума России и реформирование министерства иностранных дел // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 40-62. – ISSN 0869-5687
370304
  Спиридонова А. Государственная заслуженная академическая хоровая капелла УССР "Думка" / А. Спиридонова. – К., 1960. – 16с.
370305
  Брусницын Л.В. Государственная защита лиц содействующих уголовному правосудию: состояние и вопросы развития законодательства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0132-0769
370306
  Некрашевич-Короткая Государственная и династическая концепция поэмы "Прусская война" Яна Вислицкого // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 231-236.
370307
  Чайченко Анатолий Петрович Государственная и общественно-политическая деятельность А.М.Коллонтай в годы гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чайченко Анатолий Петрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.117-141
370308
  Рубцова М.В. Государственная идентичность как фактор управляемости современным обществом / М.В. Рубцова, А.Г. Санина // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 3 (60). – С. 86-97. – ISSN 1029-8053
370309
  Кузьмин Е.И. Государственная информационная политика и библиотеки: к проблеме взаимодействия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 1. – С. 27-46. – ISSN 0130-9765
370310
  Дрампян Р.Г. Государственная картинная галерея Армении / Р.Г. Дрампян. – М., 1982. – 248с.
370311
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1984. – 14с.
370312
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1986. – 14с.
370313
  Комков А.М. Государственная картография США / А.М. Комков; [ред. А.Н. Баранов]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 192 с.
370314
  Поздняков В.С. Государственная монополия внешней торговли в СССР. / В.С. Поздняков. – М, 1969. – 200с.
370315
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С.Станиславского / В. Беляев. – Москва, 1928. – 60с.
370316
   Государственная организация научно-исследовательской работы в США. – М, 1961. – 411с.
370317
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина : памятка читателю. – Москва : [б. и.], 1985. – 55 с. : фот.
370318
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина в 1981 году. – Москва, 1982. – 142 с.
370319
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина. – М., 1978. – 62с.
370320
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1965-1967 годах. – Москва, 1969. – 141с.
370321
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1966-1967 годах. – Москва, 1969. – 141с.
370322
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1975 году. – М., 1977. – 166с.
370323
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1978 году. – М., 1980. – 152с.
370324
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1982 году. – М., 1985. – 166с.
370325
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1984 году. – М., 1986. – 166 с.
370326
   Государственная ордена Трудового Красного знамени публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в развитии науки и культуры. – Л., 1988. – 220с.
370327
   Государственная оружейная палата. – Москва, 1988. – 432с.
370328
   Государственная племенная книга свиней. – Воронеж
т. 1 : 1935 г. – 1936. – 596 с.
370329
  Тагирова Т Р. Государственная поддержка малого предпринимательства в условиях кризиса: проблемы и перспективы . // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 93-95. – ISSN 1728-8878
370330
  Еремина О.И. Государственная поддержка развития инновационной деятельности в зарубежных странах // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 4 (60). – С. 13-15. – ISSN 1684-2618
370331
  Ван Цюйши Государственная поддержка структурных преобразований топливо-энергетического комплекса в Европейском Союзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 87-92 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
370332
  Стронгин Г Р. Государственная политика в сфере образования: реформа высшей школы в Великобритании / Храмова Ю.В. // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
370333
  Лапшина И.К. Государственная политика в условиях разделенного правления: теоретические аспекты вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются теоретические проблемы взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в условиях их контроля разными партиями, воздействие разделенного правления на законодательный процесс и разработку внутренней политики.
370334
   Государственная политика и обострение национальных отношений в странах капитала. – Киев, 1979. – 315с.
370335
  Крутов А.В. Государственная политика и управление : курс лекций / А. В. Крутов ; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. МНЭПУ". – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 120 с. : табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-5-7383-0356-2
370336
  Клементьев Д.С. Государственная политика социально-экономической модернизации: специфика рисков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
370337
  Тасиц Н. Государственная политика СССР в сфере науки. 1929-1941 // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 129-142. – ISSN 0869-44435
370338
  Зубченко Л.А. Государственная политика стимулирования инноваций во Франции // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 118-136. – ISSN 1998-1791
370339
   Государственная политика структурной перестройки промышленности Франции. – М., 1988. – 40с.
370340
  Лютов А.А. Государственная политика США по охране окружающей среды // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 115-127. – ISSN 0321-2068
370341
  Цеханович В.Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 150-156 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
370342
  Гусев М.И. Государственная помощь многодетным и одиноким матерям / М.И. Гусев, А.В. Сипко. – М, 1946. – 126 с.
370343
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
370344
  Абатуров А.И. Государственная розничная торговля / А.И. Абатуров. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 260 с.
370345
   Государственная символика Российской Федерации : Конституция РФ. Государственный флаг РФ. Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. – Москва : Экзамен, 2007. – 64 с. – (Кодексы и Законы). – ISBN 978-5-377-00565-0
370346
   Государственная система приборов. – Москва, 1970. – 78с.
370347
   Государственная система стандартизации. – М., 1968. – 126с.
370348
   Государственная система стандартизации. – М., 1970. – 144с.
370349
   Государственная система стандартизации. – М., 1976. – 224с.
370350
   Государственная система стандартизации. – М., 1978. – 276с.
370351
   Государственная система стандартизации. – М., 1981. – 312с.
370352
  Рутковский Д.В. Государственная служба как субъект политической власти // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – с.240-242. – ISSN 1684-2618
370353
   Государственная служба основных капиталистичеких стран. – М., 1977. – 291с.
370354
   Государственная собственность в развитых капиталистических странах. – Москва, 1989. – 286с.
370355
  Зинченко С.А. Государственная собственность в СССР : проблемы правового регулирования / С.А. Зинченко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 175с.
370356
   Государственная собственность в странах Западной Европы. – Москва, 1961. – 464с.
370357
   Государственная собственность в Японии. – М., 1986. – 49с.
370358
  Майборода И.Т. Государственная собственнсть в условиях современного капитализма / И.Т. Майборода. – Москва, 1976. – 168с.
370359
  Токарев А.А. Государственная состоятельность Грузии в зеркале зарубежной политической науки // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 177-192. – (Политология). – ISSN 1998-1776
370360
  Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / А.В. Венедиктов. – Москва-Ленинград, 1948. – 839с.
370361
  Васюнин М.К. Государственная социалистическая собственность на средства производства / М.К. Васюнин. – Саратов, 1973. – 283с.
370362
  Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег / Д.А. Лоевецкий. – 2-е изд. – М., 1923. – 151с.
370363
  Клименко Б.М. Государственная территория. / Б.М. Клименко. – М., 1974. – 168с.
370364
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1963. – 120 с., 55 репрод.
370365
   Государственная Третьяковская галерея = The state Tretyakov gallery : [альбом]. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – [284] с. : ил. – 155 репрод. картин
370366
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1981. – 352 с.
370367
   Государственная Третьяковская галерея. – М., 1983. – 299с.
370368
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1986. – 444с.
370369
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1986. – 281 с.
370370
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 444с.
370371
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 23с.
370372
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 48с.
370373
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1988. – 450 с.
370374
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1989. – 444с.
370375
   Государственная Третьяковская галерея: каталог живописи XVIII - начала ХХ века. – М., 1984. – 720с.
370376
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1953. – 48с.
370377
   Государственная Третьяковская галлерея : Альбом. – Москва, 1950. – 489 с.
370378
  Ван Гуаньцзюнь Государственная экологическая политика Китая: история развития и современные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 66-70. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
370379
  Черниченко С.А. Государственние и профсоюзние органи Украинн по зашите трудових прав батрачества в годы нэпа (1922- 1929 гг.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 18-27. – ISSN 0201-7245
370380
  Чжоу Фан Государственніе органі КНР / Чжоу Фан. – М., 1958. – 223с.
370381
  Належитая Е.Н. Государственній бюджет Украины на 2001 год // Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал. / "Фінансова справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.27-30


  Комментарий основных положений Закона Украины от 7.12.00 "О Государственном бюджете Украины на 2001 год"
370382
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе (На материалах стран - членов АСЕАН) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 212л. – Бібліогр.:л.180-202
370383
   Государственно-монополистические комплексы. – Л., 1979. – 160с.
370384
  Сабельников Л.В. Государственно-монополистические средства торговой войны / Л.В. Сабельников. – М, 1973. – 215с.
370385
  Кузьминков И.И. Государственно-монополистический капитализм / И.И. Кузьминков. – М, 1955. – 424с.
370386
   Государственно-монополистический капитализм. – М., 1971. – 272с.
370387
  Пузакова Р.К. Государственно-монополистический капитализм / Р.К. Пузакова. – Саратов, 1980. – 111с.
370388
  Ледовских С.И. Государственно-монополистический капитализм в Австрии (После второй мировой войны) / С.И. Ледовских, Б.М. Патык. – М., 1965. – 144с.
370389
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции / М.М. Перович. – Киев, 1969. – 432с.
370390
   Государственно-монополистический капитализм и буржуазное право. – Москва, 1969. – 303с.
370391
  Черкасова Л.А. Государственно-монополистический капитализм и интернационализация хозяйственной жизни развитых капиталистических стран / Л.А. Черкасова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 63 с.
370392
   Государственно-монополистический капитализм и размещение производительных сил. – М., 1984. – 183с.
370393
  Куликов А.Г. Государственно-монополистический капитализм и экономическая политика империализма. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 85с.
370394
  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. / М.И. Кулагин. – М., 1987. – 175с.
370395
   Государственно-монополистический капитализм США: монополистический капитал. – М, 1989. – 230с.
370396
   Государственно-монополистический капитализм ФРГ. – Л., 1971. – 168с.
370397
  Осипов Ю.М. Государственно-монополистический хозяйственный механизм / Ю.М. Осипов. – М, 1987. – 104с.
370398
   Государственно-монополистическое регулирование в Японии. – М, 1985. – 420с.
370399
  Черкасова Т.Н. Государственно-монополистическое регулирование валютных отношений / Т.Н. Черкасова. – М, 1985. – 91с.
370400
  Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: границы и противоречия. / В.А. Пономарев. – М., 1987. – 206с.
370401
   Государственно-монополистическое регулирование капиталистической экономики. – М., 1980. – 64с.
370402
  Горохова К.Г. Государственно-монополистическое регулирование промышленности / К.Г. Горохова, Г.В. Семеко. – М., 1986. – 62с.
370403
   Государственно-монополистическое регулирование экономики. Критический анализ теории и практики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 212с.
370404
  Певзнер Я.А. Государственно-монополитический капитализм в Японии после второй мировой войны. / Я.А. Певзнер. – М, 1961. – 424с.
370405
  Певзнер Я.А. Государственно-монополитический капитализм и теория трудовой стоимости / Я.А. Певзнер. – Москва, 1978. – 342 с.
370406
  Очков М.С. Государственно-монополитический механизм неоколониализма / М.С. Очков. – М, 1971. – 246с.
370407
  Нурбеков К.Н. Государственно-правовое строительство Советского Киргизстана / К.Н. Нурбеков. – Фрунзе, 1981. – 186с.
370408
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
370409
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
370410
   Государственно-правовое управление качеством окружающей среды. – К.-Одесса, 1983. – 190с.
370411
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – К.-Одесса, 1986. – 175с.
370412
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – Киев, 1986. – 175с.
370413
  Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 3-4. – ISSN 1812-3805
370414
  Тимошевская А.Д. Государственно-правовой статус национального региона Российской империи как основа формирования его полицейской системы (XIX - начало XX в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 45-47. – ISSN 1812-3805


  В Российской империи XIX в. было несколько национальных регионов с особым правовым статусом. Система административных и полицейских органов в каждом национальном регионе империи была предопределена этим статусом. В статье рассматриваются ...
370415
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
370416
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
370417
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
370418
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
370419
   Государственно-правовые аспекты демократизации советского общества. – М, 1990. – 188с.
370420
  Таукелев А.Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / А.Н. Таукелев, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-Ата, 1975. – 102с.
370421
  Пахоленко Н.Б. Государственно-правовые взгляды Г.В.Плеханова (1883-1903 гг.) / Н.Б. Пахоленко ; Отв. ред.: Скрипилев Е.А. – Москва : Наука, 1987. – 124 с.
370422
  Бонташ П.К. Государственно-правовые взгляды М.М.Сперанского. : Дис... канд. юрид.наук: / Бонташ П.К.; КГУ им.Т.Шевченко. Юрид. факульт. Кафедра теории и истории государства и права. – К., 1953. – 520л. – Бібліогр.:л.509-519
370423
  Шамарин Э.В. Государственно-правовые взгляды предшественников научного социализма в России / Э.В. Шамарин. – Киев, 1973. – 175с.
370424
  Покровский С.А. Государственно-правовые взгляды Радищева / С.А. Покровский ; [ред. Н.Н. Блохин]. – Москва : Гос. изд-во юридической литературы, 1956. – 309, [3] с. – Указ. важн. имен: с. 299-310. – Библиогр.: с. 281-298 и в подстроч. прим.
370425
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
370426
   Государственно-правовые вопросы социалистической представительной системы. – М, 1985. – 151с.
370427
   Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
370428
  Биндер М.А. Государственно-правовые проблемы взаимопомощи советских народов / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1967. – 376с.
370429
   Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан. – Тверь, 1992. – 148 с.
370430
   Государственно-правовые проблемы реализации Советской Конституции. – Свердловск, 1987. – 136с.
370431
  Мацук М.А. Государственно-феодальная эксплуатация крестьян национальных районов европейского Северо-Востока и Приуралья в XVII веке / М.А. Мацук. – Сыктывкар, 1988. – 18с.
370432
  Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41-50. – ISSN 0131-2227
370433
  Белова Л.Г. Государственно монополитстическое регулирование подготовки кадров в высшей школе США / Л.Г. Белова, В.В. Соколов. – Москва, 1982. – 74с.
370434
  Барциц И.Н. Государственное (конституционное) право Республики Абхазия в системе предпосылок и элементов современной абхазской государственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 45-55. – ISSN 0132-0769
370435
   Государственное воздействие на размещение производительных сил в капиталистических странах. – М, 1970. – 136с.
370436
  Мирошниченко Б.П. Государственное задание пролетариату / Б.П. Мирошниченко, Г.В. Перов. – Москва, 1969. – 104с.
370437
  Райхер В.К. Государственное имущественное страхование в СССР / В.К. Райхер. – Птгр., 1924. – 124с.
370438
   Государственное нормирование заработной платы. – М., 1928. – 112с.
370439
  Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – Москва : Наука, 1971. – 344с.
370440
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права (по материалам Белорусской ССР) : Дис... канд. юр.наук: / Чумакова Т.Е.; БГУ. Отдел правовых наук. – К., 1963. – 217л. – Бібліогр.:л.198-217
370441
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
370442
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
370443
  Черемных В.П. Государственное пенсионное обеспечение / В.П. Черемных. – Молотов, 1957. – 48 с.
370444
  Ноздрачев А.Ф. Государственное планирование и правовое регулирование / А.Ф. Ноздрачев. – М, 1982. – 192с.
370445
  Багриновский К.А. Государственное планирование и прогнозирование в освободившихся странах / К.А. Багриновский. – Москва : [Б. и.], 1988. – 236 с.
370446
  Терентьев М.Л. Государственное планирование колхозного производства / М.Л. Терентьев. – М., 1971. – 111с.
370447
  Гурович С.Г. Государственное планирование промышленного производства / С.Г. Гурович. – М., 1956. – 40с.
370448
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 430 с.
370449
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран : учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 480 с.
370450
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран. – М, 1988. – 205с.
370451
   Государственное право буржуазных и развивающихся стран : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 384 с.
370452
   Государственное право буржуазных стран. – М., 1962. – 488с.
370453
   Государственное право буржуазных стран. – М, 1962. – 488с.
370454
  Терновая Г.Г. Государственное право буржуазных стран / Г.Г. Терновая. – Минск, 1963. – 71с.
370455
   Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. – М, 1968. – 389с.
370456
   Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости. – М, 1970. – 380с.
370457
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Москва, 1968. – 389с.
370458
   Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 318с.
370459
  Баглай М.В. и др. Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости : учебник / М.В. Баглай и др. ; под ред. И.П. Ильинского, М.А. Крутоголова. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 455 с.
370460
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – М., 1957. – 475с.
370461
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Свердловск, 1970. – 328с.
370462
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 478с.
370463
   Государственное право зарубежных социалистических стран. – Москва : Высшая школа, 1976. – 270 с.
370464
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – М., 1985. – 462с.
370465
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран. : учебник / Л.Д. Воеводин, Д.Л. Златопольский. – Москва : Московский университет, 1984. – 368 с.
370466
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учебник для вузов / К.В. Арановский. – Москва : Форум ; Инфра-М, 1998. – 488 с. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 5-86225-742-Х
370467
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1999. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х
370468
  Спасов Б Ангелов А Государственное право Народной Республики Болгарии / Б Ангелов А Спасов. – М, 1962. – 607с.
370469
  Еременко Ю.П. Государственное право социалистических стран / Ю.П. Еременко. – Волгоград, 1976. – 117с.
370470
   Государственное право СССР. – Москва, 1967. – 552с.
370471
   Государственное право СССР и советское строительство : учеб. для спец. сред. уч. завед. МВД СССР. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 543с.
370472
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1959. – 420с.
370473
   Государственное право стран народной демократии. – М, 1959. – 420с.
370474
   Государственное право стран народной демократии. – М, 1961. – 572с.
370475
   Государственное право стран народной демократии. – М., 1961. – 572с.
370476
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
370477
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – М.
1. – 1986. – 230с.
370478
   Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах. – Москва
2. – 1986. – 361с.
370479
  Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Экон. роль и тенденции развития / М.В. Клинова. – Москва, 1988. – 182с.
370480
  Сергеева И.А. Государственное предпринимательство в ФРГ / И.А. Сергеева. – М., 1974. – 197с.
370481
  Кисовская Н.К. Государственное предпринимательство и политическая борьба в Италии (1960-1975) / Н.К. Кисовская. – М, 1977. – 238с.
370482
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Дис... канд. юрид.наук: / Базылев Б.Т.; КГУ. – Киев, 1968. – 322л. – Бібліогр.:л.294-322
370483
  Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву / В.В. Серегина. – Воронеж, 1991. – 117с.
370484
  Швырков Ю.М. Государственное программирование в капиталистических странах / Ю.М. Швырков. – Москва, 1975. – 286с.
370485
  Осипов Ю.М. Государственное программирование капиталистической экономики на примере Франции / Ю.М. Осипов. – М, 1979. – 175с.
370486
  Петросян А. Государственное регулирование внешней торговли России в свете требований экономического суверенитета страны // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 99-109. – ISSN 0207-3676
370487
  Цеханович В.Б. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 1993-6788
370488
  Хижняк Игорь Антонович Государственное регулирование и идеологическая ориентация культурных процессов в США (60-70-е годы) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Хижняк Игорь Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 225л.
370489
  Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. – М, 1991. – 108с.
370490
  Плишкин Д.С. Государственное регулирование конкурентоспособного малого бизнеса // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 43-46. – ISSN 1684-2618
370491
  Юняева Р. Государственное регулирование кредитной системы в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0235-2443
370492
  Ле Туан (СРВ) Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ле Туан (СРВ); КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.132-145
370493
   Государственное регулирование монополии и конкуренции в промышленно развитых странах. – Москва, 1992. – 38с.
370494
   Государственное регулирование потребления алкоголя в Финляндии. – Москва, 1987. – 43с.
370495
  Ли Чунюй Государственное регулирование продовольственного рынка Украины в контексте правил ВТО : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
370496
  Антоненко Л.А. Государственное регулирование развития производства возобновляемых источников энергии : економіка та управління національним господарством / Л.А. Антоненко, Ван Цюйши // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 43-49 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
370497
   Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических и развивающихся странах. – Москва, 1975. – 424с.
370498
  Гарлицкий Л. Государственное регулирование религии: противоречивые тенденции? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-58. – ISSN 1812-7126
370499
  Жуманкулова Л.О. Государственное регулирование рынка потребительских товаров [на примере социального сегмента] // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 19-23
370500
   Государственное регулирование рыночной экономики : Учебник для студ.и слуш.экономических специальностей. – Москва : Экономика, 2000. – 735с. – ISBN 5-282-01958-2
370501
   Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / Архангельский В.Н. [ и др. ] ; Российская академия гос. службы при Президенте РФ ; под общ. ред. В.И.Кушлина. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : РАГС, 2008. – 616с. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации / научно-редакц. совет : Медведев Д.А., Егоров В.К., Бойков В.Э. и др.). – ISBN 978-5-7729-0310-0
370502
  Лежава А.М. Государственное регулирование торговли и биржи / А.М. Лежава. – Москва, 1924. – 45с.
370503
  Хонг Куен Дао. Государственное регулирование торгового баланса Вьетнама // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.58-60. – ISSN 2074-6040


  В статье освещается вопрос торгового дисбаланса Вьетнама на современном этапе, рассматриваются причины дефицита, включая внутренние и внешние экономические факторы. Предложены краткосрочные и долгосрочные меры государственного регулирования ...
370504
  Транин А.А. Государственное регулирование урбанизации в развитых капиталистических странах. / А.А. Транин. – М, 1979. – 144с.
370505
  Расулев А. Государственное регулирование экономики и мировой финансовый кризис / А. Расулев, С. Воронин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-83. – ISSN 0207-3676
370506
  Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория : Монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецьк : УкрНТЭК, 2001. – 329с. – ISBN 966-7904-34-2
370507
   Государственное регулирование экономической деятельности : РФ Правовых Реформ. – Москва : Юристъ, 2000. – 316с. – (Государство и экономика.Res cottidiana). – ISBN 5-7975-0336-0
370508
  Белякова З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Белякова, И.Ф. Панкратов. – М., 1961. – 168с.
370509
   Государственное руководство комплексным развитием территорий в СССР. – Москва, 1981. – 204 с.
370510
  Маевский С.А. Государственное руководство развитием науки и техники в СССР / С.А. Маевский. – М, 1977. – 64с.
370511
  Панкратов И.Ф. Государственное руководство сельским хозяйством в СССР / И.Ф. Панкратов. – Москва, 1969. – 216с.
370512
  Рослов П.Н. Государственное руководство сельскохозяйственными предприятиями / П.Н. Рослов. – Харьков, 1985. – 140с.
370513
   Государственное социальное страхование. – М., 1948. – 304 с.
370514
   Государственное социальное страхование. – Москва, 1948. – 304 с.
370515
   Государственное социальное страхование. – М., 1959. – 261 с.
370516
   Государственное страхование в социалистических странах. – Москва, 1981. – 255 с.
370517
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1949. – 404 с.
370518
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1953. – 456 с.
370519
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1953. – 452 с.
370520
   Государственное страхование в СССР. – М, 1975. – 367с.
370521
   Государственное страхование в СССР. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 326с.
370522
   Государственное страхование в СССР. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 320с.
370523
   Государственное страхование в СССР. – М, 1989. – 335с.
370524
   Государственное страхование в СССР, 1990. – М., 1990. – 93с.
370525
   Государственное страхование в СССР, 1991. – М, 1991. – 93с.
370526
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 328с.
370527
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование на селе / Ф.В. Коньшин. – Москва, 1948. – 57 с.
370528
  Савельев А. Государственное страхование экспорта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 2074-6040


  Отсутствие полноценной и эффективной поддержки национальных экспортеров, по мнению автора, является одним из факторов, сдерживающих рост международной торговли, в то время как, например, у Китая такая система есть и исправно функционирует, способствуя ...
370529
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
370530
  Наумов С. Государственное трезвомыслие // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 109-111. – ISSN 0235-7089


  Столыпин в исторической памяти и исторической науке
370531
  Атаманчук Г.В. Государственное управление : проблемы методологии правового исследования : проблемы методологии правового исследования / Атаманчук Г.В. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 239 с.
370532
  Павлович З.А. Государственное управление агропромышленным комплексом / З.А. Павлович. – К., 1984. – 232с.
370533
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2006
370534
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна. – 2006
370535
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2007
370536
   Государственное управление в СССР в условиях научно-технической революции. – М, 1978. – 407с.
370537
  Анисимов А.А. Государственное управление в странах капитала : кадры, труд, оплата труда, пенсии / Анисимов А.А. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 193 с.
370538
   Государственное управление в сфере национальной безопасности : словарь-справочник / [Абрамов В.И. и др.] ; под ред. Г.П. Сытника ; [отв. за вып. В.В. Рубан] ; Нац. акад. гос. управления при Президенте Украины, Каф. Нац. безопасности. – Киев : НАДУ, 2012. – 495, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 483. – Библиогр.: с. 484-495. – ISBN 978-966-2723-02-1
370539
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
370540
  Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях / Б.Н. Порфирьев. – М., 1991. – 135с.
370541
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-7567-0152-4
370542
   Государственное управление и административное право. – Москва, 1978. – 360 с.
370543
   Государственное управление и право: история и современность. – Ленинград, 1984. – 125 с.
370544
  Атаев М. Государственное управление использованием и охраной вод / Атаев М. ; отв. ред. Ю.М. Козлов ; АН Туркмен. ССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 177 с.
370545
  Машаров И.М. Государственное управление как категорий российского административного права: исторический аспект и современное понимание // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
370546
  Опрышко Ф В. Государственное управление качеством продукции / Ф В. Опрышко, . – К, 1980. – 103с.
370547
   Государственное управление качеством продукции. – Саратов, 1983. – 136с.
370548
   Государственное управление охраной окружающей среды в союзных республиках. – Киев : Наукова думка, 1990. – 277с.
370549
  Жмотов А.И. Государственное управление охраной природы в СССР / А.И. Жмотов. – Саратов, 1983. – 128с.
370550
  Досымбеков С Государственное управление промышленностью в Казахской ССР / С Досымбеков. – Алма-Ата, 1964. – 256с.
370551
  Филимонов В.Г. Государственное устройство РСФСР (историко-правовое исследование национально-территориальной и административно-территориальной организации) : Дис... канд. юридич.наук: / Филимонов В.Г.; КГУ. – К., 1962. – 358л. – Бібліогр.:л.I-XXV
370552
  Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1960. – 300с.
370553
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М, 1938. – 52с.
370554
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М., 1938. – 52с.
370555
  Денисов И А. Государственное устройство СССР, союзных и автономных республик : лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / А.И. Денисов, проф. ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). Кафедра гос. права и советского строительства. – Москва : [б. и.], 1952. – 40 с.
370556
  Попков В.Д. Государственное устройство СССР. / В.Д. Попков. – М, 1960. – 83с.
370557
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М., 1967. – 48с.
370558
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М, 1967. – 48с.
370559
   Государственное финансирование научно-технического прогресса в развитых капиталистических странах. – М, 1989. – 239с.
370560
  Штерн А.Б. Государственное финансирование промышленности в 1918 - 1924 гг / А.Б. Штерн. – М - Л, 1924. – 187с.
370561
   Государственной ордена дружбы народов библиотеке МССР им. Н.К.Крупской 150 лет. – Кишинев, 1982. – 226 с.
370562
   Государственному арбитру и хозяйственному руководителю. – М, 1989. – 220с.
370563
   Государственному историческому музею - 125! 125 лет назад открыли РИМ : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-18 : Фото
370564
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в период феодальной раздробленности : Конспект лекций по истории государства и права Украинской ССР / И.А. Греков. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1964. – 52 с.
370565
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в раннефеодальный период : Конспект лекций / И.А. Греков. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1966. – 36 с.
370566
   Государственны Алупкинский дворец-музей : путеводитель. – Киев : Мистецтво, 1966. – 110 с. : ил.
370567
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран. – М
Ч. 1. – 1984. – с.
370568
   Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках. – М., 1971. – 233с.
370569
   Государственные архивы РСФСР. – М, 1960. – 110с.
370570
   Государственные архивы РСФСР. – Москва, 1980. – 368 с.
370571
   Государственные архивы Союза ССР. – М., 1956. – 508с.
370572
   Государственные архивы СССР. – М., 1960. – 110с.
370573
   Государственные архивы СССР, Справочник. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 412с.
370574
   Государственные архивы СССР. Справочник. – Москва : Мысль
1. – 1989. – 606с.
370575
   Государственные архивы Ставропольского края и Карачаево-Черкесской автономной республики. – Ставрополь, 1987. – 351с.
370576
   Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – 220с.
370577
   Государственные библиографические указатели. – Москва, 1982. – 14с.
370578
  Гречушникова Д.Б. Государственные библиотеки союзных республик : Библиогр. указ. лит.(1967-1982гг.) / Д.Б. Гречушникова. – Москва, 1982. – 125с.
370579
   Государственные библиотеки союзных республик в библиотечно-информационной системе СССР. – М., 1984. – 194 с.
370580
   Государственные бюджеты и социально-экономическое развитие стран - членов СЭВ. – М., 1989. – 238с.
370581
  Соловей Г.Г. Государственные бюджеты. Англия, Франция, Германия, Италия, С.Ш.Америки и СССР / Г.Г. Соловей. – М.-Л., 1928. – 176с.
370582
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М., 1972. – 80с.
370583
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1972. – 80с.
370584
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1982. – 103с.
370585
   Государственные доходы. – М., 1967. – 280с.
370586
   Государственные доходы. – 4-е изд., доп. и перераб. – М, 1978. – 304с.
370587
   Государственные доходы. – 5-е изд. – М., 1983. – 351с.
370588
   Государственные доходы. – 3-е изд. – М., 1983. – 335с.
370589
  Кутлер К.Н. Государственные доходы СССР (Техника взимания) / К.Н. Кутлер. – Л., 1940. – 255с.
370590
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1949. – 192с.
370591
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1952. – 200с.
370592
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1960. – 296с.
370593
  Караваев В.А. Государственные заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции / В.А. Караваев. – М., 1971. – 78с.
370594
   Государственные займы, сберегательные кассы и коллективное страхование жизни. – Москва, 1941. – 48 с.
370595
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
370596
  Васюнин М.К. Государственные закупки колхозной продукции / М.К. Васюнин, А.С. Давыдов. – Москва, 1978. – 142с.
370597
  Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : Учебник для студ.высш.учеб.заведений / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – Москва : Финансы; ЮНИТИ, 2001. – 687с. – ISBN 5-238-00081-2
370598
   Государственные и общественно-политические деятели Афганистана. – М., 1967. – 56с.
370599
  Зверев И.Ю. Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева. Непридуманные рассказы / И.Ю. Зверев. – М., 1964. – 134с.
370600
  Здир Я.А. Государственные инспекции в СССР / Я.А. Здир. – Москва, 1960. – 135с.
370601
  Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР / М.С. Студеникина. – М, 1987. – 108с.
370602
  Эдир Я.А. Государственные инспекции в СССР. / Я.А. Эдир. – М., 1960. – 135с.
370603
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / АН Груз. ССР, Ин-т истории ; И.Г. Антелава. – Тбилиси
Т. 2 : Пореформенный период (1864-1900 гг.). – 1962. – 362 с.
370604
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в XIX веке / И.Г. Антелава. – Тбилиси : "Сабчота сакартвело"
Т. 1 : До крестьянской реформы 1864 г. – 1969. – 484 с.
370605
   Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. – Екатеринбург, 1992. – 159с.
370606
  Кабанов А.К. Государственные крестьяне. / А.К. Кабанов. – 175-184с.


  Крепостное право в России и реформа 19 февраля: [сборник статей] / ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета; Ист. Ком. Уч. Отд. О. Р. Т. З. — М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911.
370607
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1979 гг.. – Минск, 1980. – 90с.
370608
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1981-1985 гг.. – Минск, 1986. – 43с.
370609
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1986-1990 гг.. – Минск, 1991. – 39с.
370610
  Майборода И.Т. Государственные монополии Франции / И.Т. Майборода. – К, 1973. – 187с.
370611
   Государственные музеи Берлина. – Москва, 1983. – 286с.
370612
   Государственные музеи в Кусково. – Кусково, 1938. – 16 с.
370613
   Государственные награды Союза ССР. – К, 1987. – 270с.
370614
   Государственные награды СССР. – М., 1987. – 314с.
370615
  Ачаркан Виктор Адольфович Государственные пенсии в СССР : Автореф... докт юриднаук: 713 / Ачаркан Виктор Адольфович; ВСесоюзн. науч-исслед ин-т советского законодательства. – М, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
370616
  Иойрыш А.И. Государственные пенсии и пособия в СССР / А.И. Иойрыш. – М., 1956. – 63 с.
370617
   Государственные преступления. – М, 1961. – 228с.
370618
  Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / С.В. Дьяков. – Москва : Норма, 1999. – 320с. – ISBN 5-89123-332-0
370619
   Государственные расходы на образование в странах Европейского Союза (ЕС) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-171. – ISSN 0207-3676
370620
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 444с.
370621
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 439с.
370622
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 800с.
370623
  Левицкий В.С. Государственные стандарты СССР / В.С. Левицкий. – М, 1976. – 91с.
370624
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1977. – 415с.
370625
   Государственные стандарты СССР. – Москва
Т. 2. – 1984. – 312 с.
370626
  Трембачев А.Ф. Государственные топографические съемки : учеб. пособ. для студ. географических и геодезических специальностей вузов / А.Ф. Трембачев. – Киев : Вища школа
Стереотопографический метод съемки. Плановая привязка аэроснимков. – 1972. – 198 с.
370627
   Государственные учреждения в XVI - XVII вв.. – М, 1955. – 28с.
370628
   Государственные учреждения России в XVIII веке : (Законодательные материалы)., Справочное пособие. – Москва, 1960. – 578 с.
370629
  Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях развитого социализма / Т.М. Смирнова. – М., 1977. – 79с.
370630
  Шейн Н.В. Государственные финансы Индии / Н.В. Шейн. – М, 1961. – 211с.
370631
  Коган М. Государственные финансы Франции и народный фронт / М. Коган. – М.-Л., 1939. – 151с.
370632
  Тадевосян Э.В. Государственные формы решения национального вопроса в СССР. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1972. – 64с.
370633
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45 с.
370634
  Тодыка Ю.Н. Государственный аппарат и проблемы охраны природы в условиях АПК / Ю. Н. Тодыка, В.Н. Винник ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1986. – 180, [2] с.
370635
  Егоров К.А. Государственный аппарат КНР, 1967-1981 / К.А. Егоров. – М., 1982. – 190с.
370636
  Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж. (Проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р.Ф. Каллистратова. – М., 1973. – 206с.
370637
   Государственный архив Алма-Атинской области : путеводитель. – Алма-Ата, 1958. – 179 с.
370638
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
370639
   Государственный архив Ивановской области : путеводитель. – Иваново : Книжное изд-во, 1962. – 432 с.
370640
  Логунова Л.А. Государственный архив Калининской области / Л.А. Логунова. – Калинин, 1956. – 20 с.
370641
   Государственный Архив Калининской области : путеводитель. – Калинин, 1960. – 352 с.
370642
   Государственный Архив Псковской области : путеводитель. – Псков : Псковская правда, 1963. – 260 с.
370643
   Государственный архив Томской области : путеводитель. – Томск : Книжное изд., 1960. – 258 с.
370644
  Радченко А.Д. Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей / А.Д. Радченко. – 2-е доп. изд. – Киев, 1952. – 71 с.
370645
  Радченко А.Д. Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей / А.Д. Радченко. – 3-е изд. – Киев, 1954. – 72 с.
370646
  Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1891-1982 годы.) / И.Ф. Гиндин. – М., 1960. – 416с.
370647
   Государственный Банк СССР. – М, 1957. – 255с.
370648
   Государственный Банк СССР. – М, 1960. – 36с.
370649
   Государственный бюджет. – М, 1965. – 300с.
370650
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954 г., 1954. – 61с.
370651
  Точилиников Г. Государственный бюджет СССР / Г. Точилиников. – М, 1928. – 63с.
370652
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1953. – 40с.
370653
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1959. – 424с.
370654
   Государственный бюджет СССР. – Москва, 1962. – 16с.
370655
   Государственный бюджет СССР. – М, 1969. – 496с.
370656
   Государственный бюджет СССР. – М, 1981. – 408с.
370657
  Василик О.Д. Государственный бюджет СССР / О.Д. Василик. – Киев, 1982. – 280с.
370658
   Государственный бюджет СССР. – М, 1983. – 397 с.
370659
   Государственный бюджет СССР. – М, 1985. – 392с.
370660
   Государственный бюджет СССР. – М, 1987. – 407с.
370661
   Государственный бюджет СССР. – М, 1990. – 160с.
370662
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М, 1962. – 224с.
370663
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1966. – 224с.
370664
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1972. – 231с.
370665
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1971-1975 гг.. – М, 1976. – 214с.
370666
   Государственный бюджет СССР, 1981-1985. – М, 1987. – 214с.
370667
   Государственный бюджет СССР, 1988. – М, 1988. – 158с.
370668
  Василик О.Д. Государственный бюджет Украинской ССР / О.Д. Василик, Н.Я. Глущенко. – Москва, 1978. – 167с.
370669
  Николаев Т.Ф. Государственный бюджет, / Т.Ф. Николаев. – М., 1959. – 38с.
370670
  Федченко П.Г. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / П.Г. Федченко. – Х, 1958. – 24с.
370671
  Федченко П.Г. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / П.Г. Федченко. – Х, 1960. – 18с.
370672
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
370673
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик / муз. А.В. Александрова ;текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. – Москва : Книга, 1979. – [96] с. : ил., нот. – Текст парал. на рус. и др. яз. народов СССР. - Миниатюрное издание
370674
  Коссова И.М. Государственный Дарвиновский музей / И.М. Коссова, А.И. Клюкина // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 110-126
370675
  Самуйлов С.М. Государственный департамент и решение о расширении НАТО (1993-1994 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 80-97. – ISSN 0321-2068
370676
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М, 1946. – 64с.
370677
   Государственный заем Третьей Пятилетки. – Москва, 1946. – 63 с.
370678
  Дубровская Е. Государственный заказ князю Трубецкому // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 38-47. – ISSN 1812-867Х
370679
  Шеляг-Сосонко Государственный запеведник "Дунайские плавни". / Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубына. – К., 1984. – 287с.
370680
  Шеляг-Сосонко Государственный заповедник "Мыс Мартьян". / Шеляг-Сосонко. – К., 1985. – 256с.
370681
  Косаревский И.А. Государственный заповедник Софиевка / И.А. Косаревский. – Киев, 1951. – 56 с.
370682
   Государственный и общественный контроль в системе регионального управления. – Саранск, 1987. – 154с.
370683
  Троицкий Н.Н. Государственный институт защиты растений в Германии / Н.Н. Троицкий. – Л, 1928. – 20с.
370684
   Государственный исторический музей, Москва. – Л, 1986. – 166с.
370685
  Ванин В.И. Государственный капитализм в КНР. / В.И. Ванин. – Москва, 1974. – 326с.
370686
  Сеид-Гусейнов Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму / Сеид-Гусейнов. – М, 1960. – 143с.
370687
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развивающейся экономике Индии / И.И. Егоров. – М., 1978. – 279с.
370688
  Алибеков И.В. Государственный капитализм в Турции / И.В. Алибеков ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, Акад. наук АзССР, Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1966. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 232-241
370689
  Коссой А.М. Государственный капитализм в условиях строительства социализма / А.М. Коссой. – М., 1975. – 307с.
370690
  Иванов Л.Г. Государственный капитализм на Цейлоне / Л.Г. Иванов. – Москва, 1969. – 236с.
370691
  Лунев А.Е. Государственный контроль в СССР / А.Е. Лунев. – М., 1951. – 80с.
370692
  Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления / М.С. Студеникина. – М, 1974. – 159с.
370693
  Федосеева Н.Н. Государственный контроль виртуального пространства в системе функций современного Российского государства // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 7-9.


  В статье анализируются соответствующие доктринальные источники, обосновывается необходимость государственного контроля виртуального пространства как самостоятельного обособленного направления деятельности государства. Рассматривается структура ...
370694
  Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха / Н.И. Малышко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 131с.
370695
  Вавилов Ю.Я. Государственный кредит / Ю.Я. Вавилов. – Москва, 1992. – 89 с.
370696
  Энтов Р.М. Государственный кредит США в период империализма / Р.М. Энтов. – М, 1967. – 342с.
370697
  Ломан О.В. Государственный мемориальный музей Н. А. Некрасова / О.В. Ломан. – Л., 1956. – 164 с.
370698
  Поленова О.В. Государственный музей-усадьба В. Д. Поленова / О.В. Поленова. – М, 1957. – 48с.
370699
  Арзамасцев В.П. Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского / В.П. Арзамасцев, Е.А. Грачев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1985. – 127 с. – Библиогр. в примеч.: с. 124-126
370700
  Поленов Ф.Д. Государственный музей-усадьба В.Д. Поленова / Ф.Д. Поленов. – М, 1972. – 36с.
370701
  Костомарова И.А. Государственный музей И.С. Тургенева. Путеводитель / И.А. Костомарова. – Тула, 1972. – 160с.
370702
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина / А.А. Демская. – М., 1979. – 239с.
370703
  Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина / А.А. Демская. – 2-е изд. – М., 1983. – 239с.
370704
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина : Альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 147с. – Расст. знак для научного фонда СФ /856453. – (Музеи Мира)
370705
  Поленова О.В. Государственный музей им. В.Д. Поленова / О.В. Поленова. – Москва, 1954. – 48 с.
370706
  Румянцева О.В. Государственный музей искусства народов Востока: кратк. обзор коллекций. / О.В. Румянцева. – М., 1982. – 222с.
370707
  Островская Р.П. Государственный музей Н.А. Островского в Москве. Путеводитель / Р.П. Островская. – М., 1953. – 112с.
370708
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
370709
  Иойрыш А.И. Государственный надзор за обеспечением безопасности атомной энергетики / А.И. Иойрыш. – Москва, 1991. – 237с.
370710
   Государственный национальный художественный театр.. – Пхеньян, 1960. – 36с.
370711
   Государственный нотариат. – М, 1980. – 199с.
370712
   Государственный нотариат : сборник официальных материалов. – Киев : Політвидав України, 1982. – 543 с.
370713
   Государственный обвинитель в советском суде. – М, 1954. – 308с.
370714
  Вяземский Е.Е. Государственный образовательный стандарт и историческое образование в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0130-3864
370715
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – Москва
Т. 2. – 1983. – 752 с.
370716
  Анисимов О.В. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. во Франции и проблема Святых мест Палестины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 124-128. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
370717
   Государственный план развития животноводства на 1936 год. – М, 1936. – 103с.
370718
   Государственный план развития животноводства на 1953год. – М, 1935. – 363с.
370719
  Сипко А.В. Государственный подоходный налог по положению от 14 декабря 1926 г. Таблицы автоматического определения окладов налога / А.В. Сипко. – 3-е перераб. изд. – М., 1928. – 128с.
370720
   Государственный природоведческий музей. – К, 1982. – 128с.
370721
   Государственный русский драматический театр им.Леси Украинки. – Москва, 1946. – 112с.
370722
   Государственный русский драматический театр им.М.Горького. – Ташкент, 1955. – 64с.
370723
   Государственный русский музей. – М., 1957. – 28с.
370724
   Государственный русский музей. – М., 1958. – 388с.
370725
   Государственный русский музей. – Л., 1969. – 10с.
370726
   Государственный Русский музей. – М.
2. – 1955. – 95с.
370727
   Государственный Русский музей. – Л., 1958. – 49с.
370728
   Государственный Русский музей. – М-Л, 1964. – 12с.
370729
   Государственный Русский музей. – Москва, 1966. – 48с.
370730
   Государственный Русский музей. – Москва, 1982. – 31с.
370731
   Государственный Русский музей. – Ленинград, 1987. – 23 с.
370732
  Патрон А.П. Государственный рынок США: научно-технический прогресс и конкуренция // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 2. – С. 96-109. – ISSN 0321-2068
370733
   Государственный сектор в Индии. – М, 1973. – 174с.
370734
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
1. – 1982. – 236с.
370735
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
2. – 1982. – 227с.
370736
  Кууз А.А. Государственный сектор в сельском хозяйстве стран Африки / А.А. Кууз. – М., 1991. – 116с.
370737
   Государственный сектор в странах Африки. – М, 1976. – 296с.
370738
  Гуревич Н.М. Государственный сектор в экономике Афганистана / Н.М. Гуревич. – М., 1962. – 112с.
370739
  Азовский И.П. Государственный сектор в экономике Бирмы (1948-1962) / И.П. Азовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 203 с.
370740
  Сосна С.А. Государственный сектор в экономике развивающихся стран / С.А. Сосна. – М., 1989. – 224с.
370741
  Уляхин В.Н. Государственный сектор во внутреннем товарном обращении развивающихся стран. / В.Н. Уляхин. – М., 1981. – 168с.
370742
   Государственный сектор и социально-экономический прогресс в развивающихся странах. – Киев : Вища школа при КГУ, 1980. – 208с.
370743
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
370744
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
370745
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-22. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
370746
  Александров И. Государственный строй Афганистана / Александров И., Ахрамович Р.Т. – Москва : Госюриздат, 1956. – 63 с. – (Госсударственный строй стран мира)
370747
  Иконицкий В Ю. Государственный строй Ганы / В Ю. Иконицкий, . – М., 1958. – 40с.
370748
  Баглай М.В. Государственный строй Гватемалы / М.В. Баглай. – Москва : Госюриздат, 1959. – 63 с. : ил., карт. – (Государственный строй стран мира)
370749
  Могунова М.А. Государственный строй Дании / М.А. Могунова, С.А. Малин. – М, 1962. – 75с.
370750
  Мазаев А.Г. Государственный строй Демократической Республики Въетнам / А.Г. Мазаев. – М, 1963. – 88с.
370751
   Государственный строй и политико-правовые идеи России. – Воронеж, 1987. – 123с.
370752
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе.. – С-Пб
2. – 333с.
370753
  Некрич А.М. Государственный строй и политические партии Великобритании / А.М. Некрич, Л.В. Поздеева. – М, 1958. – 264с.
370754
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
370755
  Шарма М.П. Государственный строй Индийской Республики / М.П. Шарма. – М., 1958. – 395с.
370756
  Орлов Е.А. Государственный строй Иордании / Е.А. Орлов, Н. Сашко. – М., 1961. – 64с.
370757
  Дорошенко Е.А. Государственный строй Ирана / Е.А. Дорошенко, Л.М. Кулагина. – М, 1957. – 63с.
370758
  Протопопов А.С. Государственный строй Италии. / А.С. Протопопов, РЕзников. – М., 1960. – 86с.
370759
  Орлов Е.А. Государственный строй Йемена / Е.А.Орлов. – Москва : Гос. изд. юридической литературы, 1958. – 32 с. – (Государственный строй стран мира)
370760
  Верин В.П. Государственный строй Камбоджи / В.П. Верин. – Москва, 1959. – 87с.
370761
  Лидин А. Государственный строй Канады / А. Лидин. – М., 1960. – 69с.
370762
  Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1956. – 271с.
370763
   Государственный строй КНР. – М, 1988. – 230с.
370764
  Оконишников А.П. Государственный строй Лаоса / А.П. Оконишников. – М, 1959. – 45с.
370765
  Онан Э.С. Государственный строй Либерии / Э.С. Онан. – М, 1958. – 46с.
370766
  Шафир М.А. Государственный строй Люксембурга. / М.А. Шафир. – М., 1958. – 40с.
370767
  Редько И.Б. Государственный строй Непала / И.Б. Редько. – М., 1958. – 62с.
370768
  Гурков И Г. Государственный строй Норвегии / И Г. Гурков, . – М., 1958. – 48с.
370769
  Малицкий А. Государственный строй Польши / А. Малицкий. – М.-Л., 1930. – 140с.
370770
   Государственный строй России периода феодализма. – М, 1989. – 61с.
370771
  Миланян Мохсун Мухаммед Джафар оглы Государственный строй современного Ирана. / Миланян Мохсун Мухаммед Джафар оглы ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1973. – 127 с.
370772
  Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 304с.
370773
  Левин И.Д. Государственный строй социалистической демократии. Стеногр. лекции / И.Д. Левин. – М., 1946. – 23с.
370774
  Левин И.Д. Государственный строй стран арабского востока / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – Москва, 1957. – 312с.
370775
   Государственный строй стран народной демократии Азии. – М, 1956. – 204с.
370776
   Государственный строй США. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 328 с.
370777
  Керимов М.А. Государственный строй Турции / М.А. Керимов. – М., 1956. – 71с.
370778
  Фельдман Д.И. Государственный строй Турции / Д.И. Фельдман. – М., 1957. – 32с.
370779
  Бартелеми Ж. Государственный строй Франции / Жозеф Бартелеми ; пер. с фр. Р. Ралова, с предисл. М. Зарецкого. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 191 с.
370780
  Маклаков В.В. Государственный строй Франции / В.В. Маклаков. – М., 1977. – 55с.
370781
  Крутоголов М.А. Государственный строй Франции по Конституции 1958 года / М.А. Крутоголов. – М., 1960. – 104с.
370782
  Самарцева Н.Т. Государственный строй Чехословацкой республики / Н.Т. Самарцева. – М, 1957. – 64с.
370783
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – М., 1959. – 62с.
370784
  Калинин А.И. Государственный строй Эквадора / А.И. Калинин. – М., 1959. – 64с.
370785
  Абаршалин В.М. Государственный строй Эфиопии : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 711 / Абаршалин В.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
370786
  Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет и современные федеративные отношения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 11-17. – ISSN 0132-0769
370787
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: оперативное картографическое обеспечение актуальными пространственными данными хозяйственной деятельности, обороны и национальной безопасности страны / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 45-51 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
370788
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: современное решение проблемы актуализации пространственных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 38-46 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
370789
  Локшин Д.Л. Государственный хор русской песни / Д.Л. Локшин. – М., 1955. – 36с.
370790
   Государственный художественный музей БССР. – Москва, 1989. – 144с.
370791
   Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. – Саратов, 1978. – 46с.
370792
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин : Периодика, 1981. – 120 с.
370793
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин, 1989. – 120с.
370794
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1956. – 31с.
370795
  Губчевский Ф П. Государственный Эрмитаж / Ф П. Губчевский, . – Л, 1962. – 88с.
370796
  Персианова О.М. Государственный Эрмитаж / О.М. Персианова. – Л, 1968. – 160с.
370797
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 92с.
370798
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 67с.
370799
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1981. – 25 с.
370800
  Воронихина А.Н. Государственный Эрмитаж / Л.Н. Воронихина. – Ленинград : Искусство, 1983. – 456 с.
370801
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 24с.
370802
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1987. – 357с.
370803
   Государственный Эрмитаж. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 23с.
370804
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 358с.
370805
   Государственный Эрмитаж. Ленинград. – Москва, 1975. – 343с.
370806
  Мучник А. Государственный язык: средство единения или вражды? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  Что такое государственный язык? Это язык, на котором люди договорились жить в одном государстве, дабы обеспечить свое благополучие в историческом пространстве и времени. Это язык, на котором граждане поручают созданному ими государству защиту своего ...
370807
   Государственый русский музей. – М-Л, 1950. – 16с.
370808
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
370809
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
370810
  Тененбаум В.О. Государство / В.О. Тененбаум. – Саратов, 1971. – 214с.
370811
  Попов А.А. Государство "всеобщего благосостояния"? / А.А. Попов. – М, 1985. – 256с.
370812
  Ябров А.С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов / А.С. Ябров. – Кемерово, 1990. – 223с.
370813
  Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии / С.А. Азимджанова ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Рейхана Берун. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-166
370814
  Аллахвердян Д.А. Государство без налогов / Д.А. Аллахвердян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. – (Серия 3. Экономика ; № 23)
370815
  Баллод К. Государство будущего / К. Баллод. – М, 1920. – 180с.
370816
   Государство в докапиталистических обществах Азии : сборник статей. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1987. – 319 с.
370817
  Саркисова Н.А. Государство в политической системе общества переходного периода // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
370818
  Татаркин А. Государство в системе отношений доверия в экономике / А. Татаркин, В. Сухих, С. Важенин // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 10. – С. 155-172. – ISSN 0207-3676
370819
   Государство в странах капиталистической ориентации. – М, 1982. – 301с.
370820
  Малахов В.С. Государство в условиях глобализации : учебно-методич. комплекс для студентов вузов / В.С. Малахов ; Нац. фонд подготовки кадров ; Московская школа социальных и эконом. наук. – Москва : КДУ, 2007. – 256 с. – (Политический разум и практика политики). – ISBN 978-5-98227-253-9
370821
  Мамут Л.С. Государство в центральном измерении / Л.С. Мамут; ин-ь гос-ва и права РАН. – Москва : Норма, 1998. – 48с. – ISBN 5-89123-218-9
370822
  Понеделко Г.Н. Государство в экономике Испании: взгляд в прошлое и современность / Г.Н. Понеделко. – М., 1991. – 141с.
370823
  Певзнер Я.А. Государство в экономике Японии / Я.А. Певзнер. – Москва, 1976. – 319с.
370824
  Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
370825
   Государство все нам держати. – М, 1985. – 637с.
370826
  Павроз А.В. Государство всеобщего благосостояния: сущность политики и фундаментальные противоречия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
370827
  Гросфельд Л. Государство досентябрьской Польши на службе монополий (1918-1939) / Л. Гросфельд. – М, 1953. – 128с.
370828
   Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. – Москва : Наука, 1980. – 227, [2] с.
370829
  Теперман В.А. Государство и бизнес в начале ХХІ в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-68. – ISSN 044-748Х
370830
  Мартыненко В.В. Государство и гражданское общество- дихотомия или единство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0042-8744
370831
   Государство и демократия. – М, 1974. – 296с.
370832
  Гулиев В.Е. Государство и демократия / В.Е. Гулиев. – М., 1975. – 215с.
370833
   Государство и идеалогическая борьба. – М, 1986. – 115с.
370834
  Трайнин И.П. Государство и коммунизм / И.П. Трайнин. – М, 1940. – 56с.
370835
   Государство и коммунизм. – М, 1962. – 195с.
370836
  Смирнов Ю.П. Государство и коммунизм / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1962. – 92с.
370837
  Кретов Ф.Д. Государство и коммунизм / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1966. – 91с.
370838
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1963. – 247с.
370839
  Крахоткин Ф.А. Государство и культура: соотношение категорий. Политико-правовая интерпретация взглядов Ф. Ницше // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 15. – С. 11-17. – ISSN 1812-3805


  Предлагаем вашему вниманию отрывок монографии Ф.А. Крахоткина "Учение о государстве и праве Ф. Ницше" (М.: Спецкнига, 2008), а также научную дискуссию, посвященную обсуждению представленной книги.
370840
  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 246с.
370841
  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР / В.А. Патюлин. – М., 1978. – 144с.
370842
  Зяблюк Н.Г. Государство и малый бизнес США / Н.Г. Зяблюк. – М., 1987. – 175с.
370843
  Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России / В.Я. Лаверычев. – М., 1982. – 200с.
370844
  Ригин Ю.И. Государство и монополия США / Ю.И. Ригин. – М., 1978. – 239с.
370845
  Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 0132-0769
370846
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
370847
  Владимирский-Буданов Ф М. Государство и народное образование в России с XVII-го века. Ч. 1 / [Соч.] М. Владимирского-Буданова // Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова] / Владимирский-Буданов. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – 325, [9] с.
370848
  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], 142 с. – Конволют.- Отд. отт. из: Журнал Министерства народного просвещения. 1873, окт., нояб.; 1874, апр., май. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств:[Сочинения Владимирского-Будвнова].– Санкт-Петербург:Тип. В.С. Балашева, 1874.– [2], 142 с. 2. Государство и народное образование в России с ...
370849
  Миллер А.И. Государство и нация в Украине после 2004 г.: Анализ и попытка прогноза // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 109-124
370850
   Государство и общество в Китае. – М, 1978. – 275с.
370851
  Байтин М.И. Государство и политическая власть / Михаил Байтин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972. – 239 с.
370852
  Лиходедов Ф.М. Государство и построение коммунизма / Ф.М. Лиходедов. – Москва, 1968. – 415с.
370853
  Мушкин А.Е. Государство и право - исторические разновидности органов и норм управления обществом / А.Е. Мушкин. – Л., 1969. – 80с.
370854
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – Москва, 1993. – 176с.
370855
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1994. – 202с.
370856
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1995
370857
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1995
370858
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1995
370859
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1995
370860
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1995
370861
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1995
370862
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1995
370863
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1995
370864
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1995
370865
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1995
370866
  Алексеев С.С. Государство и право : Начальный курс / С.С. Алексеев. – Издание 3-е, перераб.и доп. – Москва : Юридическая литература, 1996. – 192с. – ISBN 5-7260-0828-6
370867
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1996
370868
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1996
370869
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1996
370870
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1996
370871
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1996
370872
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1996
370873
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1996
370874
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1996
370875
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1996
370876
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1996
370877
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1996
370878
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1996
370879
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 1997
370880
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
370881
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2006
370882
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2006
370883
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2007
370884
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2007
370885
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2007
370886
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2008
370887
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2008
370888
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2008
370889
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2008
370890
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2008
370891
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2008
370892
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2008
370893
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2009
370894
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2009
370895
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2009
370896
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2010
370897
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
370898
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2010
370899
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2010
370900
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2011
370901
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2011
370902
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2011
370903
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2011
370904
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2011
370905
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2011
370906
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2011
370907
   Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2011
370908
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2012
370909
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2012
370910
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2012
370911
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2012
370912
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2012
370913
   Государство и право в системе социального управления. – Свердловск, 1981. – 124с.
370914
  Сонин В.В. Государство и право Дальневосточной республик / В.В. Сонин. – Владивосток, 1982. – 103с.
370915
  Галанза П.Н. Государство и право древнего Рима / Галанза П.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 124 с. – Библиогр.: с. 5-8
370916
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Юридический фак. ; Кабинет государства и права зарубежных стран ; ред. П.Н. Галанза. – Вып. №1(8). – Москва, 1958. – 108 с.
370917
   Государство и право Парижской Коммуны. – М, 1971. – 296с.
370918
   Государство и право развитого социализма в СССР : (к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции). – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 472с.
370919
  Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии / Н.Н. Страхов. – Х, 1964. – 55с.
370920
  Емельянов Е.В. Государство и проблемы безработицы в начале ХХІ века: опыт США / Е.В. Емельянов, Е.В. Озерова // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-62. – ISSN 0321-2068
370921
  Басов С. Государство и профессиональное сообщество: три уровня взаимодействия // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7 - 11. – ISSN 0869-4915
370922
   Государство и процесс классообразования в тропической Африке. – М, 1987. – 36с.
370923
  Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Петроград, 1919. – 116 с.
370924
  Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин, 1970. – 190с.
370925
  Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1975. – 182с.
370926
  Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 184с.
370927
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 249с.
370928
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 160с.
370929
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 194с.
370930
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1981. – 160 с.
370931
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Птгр, 1919. – 150с.
370932
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Л, 1925. – 144с.
370933
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1925. – 144с.
370934
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М.Л., 1930. – 160с.
370935
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1932. – 96с.
370936
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1933. – 96с.
370937
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Л, 1936. – 94с.
370938
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
370939
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1944. – 99с.
370940
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1945. – 98с.
370941
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 120с.
370942
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Л, 1951. – 120с.
370943
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1952. – 232 с.
370944
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1952. – 120 с.
370945
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – М, 1959. – 142с.
370946
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1965. – 160с.
370947
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 160с.
370948
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1968. – 160с.
370949
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 204с.
370950
  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Государство и революция / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 160с.
370951
  Эзрин Г.И. Государство и религия / Г.И. Эзрин. – Москва, 1974. – 135с.
370952
  Явич Л.С. Государство и социалистический правопорядок. / Л.С. Явич. – Л., 1967. – 40с.
370953
   Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – Москва, 1989. – 158 с.
370954
   Государство и управление в США. – М, 1985. – 303с.
370955
  Лукьянов С.А. Государство и церковь в борьбе с "городскими ересями" в Древней и Московской Руси в XIV-XVI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается содержание государственно-правовой политики в отношении религиозного инакомыслия в Древней и Московской Руси XIV-XVI вв. и взаимодействия государства и церкви в борьбе с "ересями".
370956
  Зудов Ю.В. Государство и церковь в Дании: история и современность // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 63-76. – ISSN 0130-3864
370957
  Паненкова М.А. Государство и церковь во взглядах А. Менгера // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  В работе рассматриваются взгляды Антона Менгера на развитие государства и христианской церкви среди общественных союзов. Христианская средневековая церковь фактически была государством, а не простым религиозным общественным союзом. Необходимо было ...
370958
  Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 вв. / Я.Н. Щапов. – Москва, 1989. – 228с.
370959
  Смолин М. Государство и церковь: церковно-правовой взгляд : публицистика // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 128-142. – ISSN 0131-2332
370960
  Маляров О.В. Государство и частный сектор экономики Индии / О.В. Маляров. – Москва, 1984. – 364с.
370961
  Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 29-40. – ISSN 1728-2756
370962
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-93. – ISSN 0042-8779
370963
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-97. – ISSN 0042-8779
370964
  Баграмов Л.А. Государство и экономика Канады / авт. Л.А. Баграмов. – Москва, 1986. – 317 с.
370965
   Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. – Москва : Наука, 1989
370966
  Хасбулатов Р. Государство и экономика: проблема оптимальности в соотношениях форм собственности // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-17. – ISSN 2074-6040


  В статье предпринята попытка с учетом мирового и российского опыта и уроков мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. по-новому осмыслить проблему оптимальности в соотношениях различных форм собственности, присущих рыночной экономике. На ...
370967
   Государство Израиль. – М, 1982. – 197с.
370968
  Барковский Л.А. Государство Израиль : справочник / сост. Л.А. Барковский. – Москва : Наука, 1986. – 278 с.
370969
   Государство Израиль в 80-е годы. – Москва : Наука, 1992. – 284 с.
370970
  Волков А.Б. Государство Израиль и Всемирный еврейский конгресс / А.Б. Волков, П.Г. Тарасов. – Москва, 1991. – 175с.
370971
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – М., 1958. – 148с.
370972
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 190с.
370973
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
370974
  Осинян Б.А. Государство как временная мера социального "детовождения" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
370975
  Князев М.А. Государство как субъект компенсации экогенного вреда: практика Европейского суда по правам человека // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 116-119. – ISSN 0132-0769
370976
  Кулаков М.В. Государство как субъект экономического развития / М.В. Кулаков, Л.П. Чихун // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 13-22. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
370977
  Кумеков Б.Е. Государство кимаков. IX - XI вв. по арабским источникам / Б.Е. Кумеков. – Алма-Ата, 1972. – 156с.
370978
   Государство Кувейт. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
370979
  Делягин Михаил Геннадьевич Государство между народом и бизнесом // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-147. – ISSN 0321-2017
370980
  Лундин А.Г. Государство мукаррибов Саба / А.Г. Лундин. – М., 1971. – 302с.
370981
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара : очерки общественніхх отношений в Иране 30-40-х годов XVIII века / Арунова М.Р., Ашрафян К.З. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство восточной литературы, 1958. – 284 с.
370982
  Попов А. Государство начинается с границы = УССР - предтеча украинской независимости // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  90 лет назад был создан Союз Советских Социалистических Республик. Это событие сыграло исключительную роль в появлении независимой Украины. Советское прошлое у нас принято чернить, но именно существование УССР подготовило возникновение государства ...
370983
  Нурпеисов Е.К. Государство реальной демократии / Е.К. Нурпеисов, А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
370984
  Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: либеральная мысль России конца XIX - начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются теории государства (происхождение, сущность, социальное назначение) крупнейших представителей формирующегося во второй половине XIX в. социологического направления отечественной юридической науки: А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, ...
370985
  Семенова Н.И. Государство сикхов. / Н.И. Семенова. – М., 1958. – 178с.
370986
  Чиркин В.Е. Государство социалистической ориентации - орудие революционных преобразований / В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. – М., 1978. – 178с.
370987
  Хинц В. Государство Элам / В. Хинц. – М., 1977. – 193с.
370988
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
370989
  Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1967. – 503с.
370990
  Райская Н. Государство, инновации и развитие экономики / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 27-33. – ISSN 0131-2227
370991
  Патюлин В.А. Государство, общство и личность / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 45с.
370992
   Государство, право и демократия : тезисы докладов 2-й научно-теоретической конференции аспирантов (2-4 февраля 1973 г.). – Москва, 1973. – 271с.
370993
   Государство, право и молодежь. – М, 1985. – 151с.
370994
   Государство, право, демократия. – М, 1978. – 211с.
370995
   Государство, право, законность. – Пермь, 1976. – 119с.
370996
   Государство, право, законность развитого социализма. – Пермь, 1977. – 128с.
370997
  Явич Л.С. Государство, право, общественный порядок в период строительства коммунизма. / Л.С. Явич. – Москва, 1967. – 43с.
370998
  Косицын А.П. Государство, рожденное Октябрем / А.П. Косицын. – Москва, 1987. – 318с.
370999
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
371000
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,