Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
365001
  Житарюк М. "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 208-214. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
365002
  Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 16-20
365003
  Лоссовський І. "Гарячі" сполохи "холодної" війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-35. – (Історичні науки)


  До 60-ї річниці завершення Корейського конфлікту 1950-1953 років.
365004
  Науменко Н.В. "Гастрономічні пейзажі" української поезії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 88-93


  Мета роботи - визначити, яким шляхом кулінарні образи перетворюються з художніх деталей на символи станів та почуттів ліричного героя української поезії першої третини ХХ століття, представленої іменами П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича
365005
  Страженкова И. "Гаянэ" - бале А.Хачатуряна. / И. Страженкова. – М., 1959. – 40с.
365006
  Шенгелая Леон (Кіачелі Лео) "Гваді Бігва" // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 147-150. – ISBN 978-966-285-507-4


  Роман «Гваді Бігва» (1938).
365007
  Янковская О. "Где-нибудь я найду тебя..." // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-139.
365008
  Бирюков Б.В. "Где всё единство без конца..." : Логические воззрения Н. А. Васильева в культурно-философском контексте Серебряного века / Б.В. Бирюков, И.П. Прядко // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.88-102. – ISSN 0042-8744
365009
  Пахльовська О. "Где главный враг": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 20
365010
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 20
365011
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 20
365012
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 20
365013
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)
365014
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 жовтня (№ 129/130)
365015
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії выі першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 20


  Погляд імперії на Україну різко змінюється в момент спалаху явища Шевченка. Його поезія відразу сприймається як лякаючий та образливий для Росії дискурс.
365016
  Прокшин В.Г. "Где же ты, тайна довольства народного?..." / В.Г. Прокшин. – М : Наука, 1990. – 208 с.
365017
  Ахунова Л.С. "Где же я?" Вопрос сознания с позиций энактивизма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 99-101
365018
  Левандовский Андрей "Где к жизни встает славянин, растут русская мощь и слава" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
365019
  Погорельская С. "Где мы сильны..." (Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
365020
  Погорельская С. "Где мы сильны..." Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
365021
  Міщук К. "Гей , ти, калино, заграй на сопілці..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 73-76. – ISSN 0208-0710
365022
  Якимович Богдан "Гей, "Січ" іде, красен мак цвіте ..." / Якимович Богдан; Мін. освіти і науки України. Львівськ. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 52с. – ISBN 966-613-089-0
365023
  Сокіл А. "Гей, на півночі, на Волині": історія виникнення пісні, динаміка тексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 106-115
365024
  Пискунов В.М. "Гелиос" ищет планету / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1977. – 111с.
365025
  Юріна Л. "Гелікоптер-квартет" К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 207-220


  "...Розглянуто один з найпарадоксальніших творів квартетного жанру «Гелікоптер-квартет» («Helikopter –streichquartett») К. Штокхаузена, особливості концепції та виконання, відзначені специфічність форми і драматургії, фактурні особливості, інтонаційні ...
365026
  Стародуб Н. "Геліос" для Університетської клініки // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 5


  "Університетську клініку КНУ імені Тараса Шевченка дооснащено терапевтичним мультилазерним медичним комплексом "Геліос". Унікальне устаткування було отримано в межах наукового дослідження, що фінансується Національним фондом досліджень України (НФДУ). ...
365027
  Никоненко О. "Гемодіаліз можуть отримати вп"ятеро менше пацієнтів, ніж його потребують" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 12


  "Запропоновану урядом медичну реформу критикують з усіх боків. І водночас чекають її з величезним нетерпінням. Особливо пацієнти, які отримують спеціалізовану медичну допомогу, без якої вони ніяк не можуть обійтися. Міністерство охорони здоров"я ...
365028
  Василенко Михайло "Ген над Дніпром..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-1608
365029
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
365030
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
365031
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1982. – 479 с.
365032
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1990. – 683 с.
365033
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1961. – 143с.
365034
  Баш Я. Гарячі почуття / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1952. – 316 с.
365035
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1955. – 480 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
365036
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1959. – 504 с.
365037
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 300 с.
365038
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1967. – 320 с. – (Б-ка української прози)
365039
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1977. – 312 с.
365040
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
365041
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
365042
  Майоров М.К. Гарячі припарки : гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 147 с.
365043
  Козаченко В.П. Гарячі руки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1960. – 247 с.
365044
  Фельдман Й. Гарячі серця / Й. Фельдман. – Київ-Харків, 1935. – 56с.
365045
  Чернявський Я. Гарячі серця / Я. Чернявський. – Львів, 1953. – 56 с.
365046
  Самсонова М.Б. Гарячі серця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1954. – 116 с.
365047
  Пашицький Е.А. Гарячі точки науки / Е.А. Пашицький. – Київ : Знання, 1986. – 47 с.
365048
  Куюн С. Гас подвійного призначення / С. Куюн, Є. Мочалов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "За останні три роки український ринок авіаційного палива перевернувся з ніг на голову. Якщо раніше гас приходив з півночі (Росія та Білорусь), то нині - з півдня. Азербайджан, Ізраїль, Італія, Саудівська Аравія - про такі поставки до останнього часу ...
365049
  Эфенди-Заде Гасан-Бек Зардаби / Эфенди-Заде. – Москва, 1961. – 84с.
365050
  Туранли Ф.Г. Гасанзаде Наріман Алімеммед Оглу (- азербайджанський письменн і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 412. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365051
  Толлер Э. Гасить котлы / Э. Толлер. – Москва, 1935. – 117с.
365052
  Рудницька Н. Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження і розвитку єврейства на Волині у XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 20-23. – ISBN 978-966-485-023-7
365053
  Кучеренко Д.С. Гасла і написи на деяких сучасних гербах / Д.С. Кучеренко, Ю.В. Цимбалюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-57. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
365054
  Шестопалов В.М. Гасла проєвропейські, а практичні наміри... Хто зацікавлений у руйнуванні системи поводження з радіоактивними відходами в Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 11


  Як заявив прем"єр-міністр А.Яценюк у своєму недавньому виступі, Державне агентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване до 30-річчя Чорнобильської трагедії, а на його місці — виникнути Державний концерн для роботи з ядерними матеріалами. ...
365055
  Железняк М.Г. Гасло "Вишиванка" в енциклопедичних виданнях України та зарубіжжя / М.Г. Железняк, О.С. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 42-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Уперше схарактеризовано особливості подання інформації про вишиванку в українських і зарубіжних енциклопедіях, що є авторитетним, важливим джерелом, яке зберігає та поширює знання про народ, його історію, культуру, звичаї, традиції, мову тощо. У часи, ...
365056
  Поліщук В. Гасло "Геть від Москви!": варіант Нечуя-Левицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 14


  До 100-річчя з дня смерті класика.
365057
  Сидоренко Н.М. Гасло національної освідомленості в українській пресі Росії початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 20-30. – (Журналістика ; [Вип. 1])
365058
  Грудевич Т. Гасові лампи та ліхтарі кін. XIX ст. у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Т. Грудевич, Л. Шкіра // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 78-84. – ISSN 2522-4611
365059
  Кернажыцкі К. Гаспадарка прыгоннікау на Беларусі / К. Кернажыцкі. – Менск, 1935. – 272с.
365060
  Бертран А. Гаспар из тьмы : фантазии в манере Рембрандта и Калло / Алоизиюс Бертран ; изд. подгот. Н.И. Балашов [и др. ; пер. с фр. Е.А. Гунста ; примеч. Ю.Н. Стефанова] ; АН СССР. – Москва : Наука, 1981. – 351 с., [8] л. ил. : ил. – (Литературные памятники)
365061
  Суховерков В.В. Гаспар Мельчор де Ховельянос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0042-8779
365062
  Боголюбов А.Н. Гаспар Монж, 1746-1818 / А.Н. Боголюбов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183. – (Научно-биографическая серия)
365063
  Андреев М. Гаспаров - переводчик Ариосто // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 0042-8795
365064
  Голубева-Монаткина Гаспаров о переводе и переводчиках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 10-15. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой небольшую подборку высказываний М.Л. Гаспарова (извлеченных из его книг, статей и писем) о переводе и переводчиках. The article is a small collection of Mikhail L. Gasparov" utterances (in the form of citations taken from ...
365065
  Тарасюк Г. Гаспид і Маргарита : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 33-131. – ISSN 0130-1608
365066
  Насретдинова Д. Гаспринский и язык // Дуслык / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 7 (141), ноябрь. – С. 19-22


  Кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч Ісмаїл Гаспринський був відомий як пропагандист сучасних ідей серед кримських татар, модернізатор їх традиційної ісламської культури.
365067
  Быховский Б.Э. Гассенди / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1974. – 204с. – (Мыслители прошлого)
365068
  Коробова Л.Н. Гастамин в крови и тканях при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коробова Л. Н.; МВиССО УССР,Хар. ГУ. – Х., 1984. – 16л.
365069
  Шток И.В. Гастелло / И.В. Шток. – М - Л, 1948. – 99с.
365070
  Цвид Н.В. Гастероїдні гриби в умовах культури : дис. ... д-ра філософії : 091 ; 09 / Цвид Надія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 173 арк. – Додатки: арк. 156-173. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 136-155
365071
  Вознюк Ю.П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 129-135. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті представлені результати дослідження античних джерел з точки зору гастики у контексті відображення національної ідентичності. Зокрема, аналізується культура споживання їжі, процесу спілкування за трапезою. В статье представлены результаты ...
365072
  Галкин В.А. Гастрит или язвенная болезнь? / В.А. Галкин. – Москва, 1972. – 80с.
365073
  Васильев Н.Т. Гастриты и гастроэнтериты серебристо-черных лисиц. / Н.Т. Васильев. – Москва, 1953. – 120с.
365074
  Егизбаева Х.И. Гастрогениоз уток в Казахстане / Х.И. Егизбаева. – Алма-Ата, 1989. – 54с.
365075
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ВГО "Українська гастроентерологічна Асоціація". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365076
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365077
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365078
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365079
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (55). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365080
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ ; Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365081
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365082
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365083
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (59). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365084
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (61). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365085
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (62). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365086
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 1. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365087
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 2. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365088
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 3. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365089
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 4. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365090
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 2. – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365091
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 3. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365092
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 1. – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365093
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 4. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365094
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 1. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365095
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 2. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
365096
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 3. – 2019. – 102 с. – DOI 10.22141/2308-2097.53.3.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365097
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 4. – 2019. – 124 с. – DOI 10.22141/2308-2097.53.4.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365098
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 54, № 3. – 2020. – 118 с., включ. обкл. – DOI 10.22141/2308-2097.54.3.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365099
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 54, № 1. – 2020. – 132 с. – DOI 10.22141/2308-2097.54.1.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365100
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 54, № 2. – 2020. – 124 с. – DOI 10.22141/2308-2097.54.1.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365101
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 1. – 2021. – 90 с. – DOI 10.22141/2308-2097.55.1.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365102
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 2. – 2021. – 114 с. – DOI 10.22141/2308-2097.55.2.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
365103
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Bor Serhat, Bruno Vincenzi [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 3. – 2021. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365104
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Bor Serhat, Bruno Vincenzi [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 4. – 2021. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365105
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Bor Serhat, Bruno Vincenzi, Височина І.Л. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 57, № 1. – 2023. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
365106
  Омельченко І.В. Гастролерка : оповідання / Ірина Омельченко. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2014. – 245, [3] с. – ISBN 978-966-355-131-9
365107
   Гастроли Будапештского театра оперетты.. – М., 1955. – 37с.
365108
  Мурза А. Гастроли В.В. Андреева 1912-1913 годов и их роль в формировании балалаечного искусства // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 354-363
365109
   Гастроли советских артистов за рубежом., 1971. – 32с.
365110
   Гастроли филадельфийского оркестра в СССР. Художественный руководитель и главный дирежер Юджин Орманди.. – М., 1958. – 20с.
365111
  Владимирова Наталья Викторовна Гастроли французских актеров на Украине (80-е годы XIX - начало XX века) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Владимирова Наталья Викторовна; АН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им М.Рыльского. – К., 1992. – 26л.
365112
   Гастролі "Веснянки" у Львові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Фольклорно-етнографічний ансамбдь КНУ "Веснянка" гастролював у Львові.
365113
  Пересунько Т. Гастролі капели Кошиця як витоки культурної дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 743-757. – ISBN 966-7522-07-5
365114
  Цирулис Гунар Гастроль в Вентспилсе : повесть / Гавриил Цирулис ;. – Рига : Лиесма, 1979. – 199 с.
365115
  Шерга Екатерина Гастрольных дел мастер : жизненный путь / Шерга Екатерина, Федоров Антон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 134-140 : Фото
365116
  Басюк Д.І. Гастронаціоналізм - виклики і перспективи для українського туризму / Д.І. Басюк, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 36-47. – ISSN 2308-135X
365117
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 197с. – Бібліогр.: л. 166 - 197
365118
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр. :7 назв
365119
  Шаталова С.А. Гастроніми як об"єкт англо-українського перекладу / С.А. Шаталова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 264-272. – ISBN 978-966-285-555-5
365120
  Аникина Наталия Гастрономические капризы Страны Басков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 22-25 : фото
365121
   Гастрономические тренды 2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 74-77 : фото
365122
   Гастрономический гид. Искуство формы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 66-67 : фото
365123
  Ундрицова М.В. Гастрономический дискурс: лингвокуртурологические и переводческие аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-91. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особому виду вербально-социального дискурса - гастрономическому (глюттоническому), целью которого является достижение коммуникации, связанной с историческими, религиозно-этническими и другими культурологическими аспектами процесса ...
365124
  Литвиненко Т.Е. Гастрономический туризм как составляющая развития регионов Украины / Т.Е. Литвиненко, Я.В. Литвиненко // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 279-284
365125
  Стрельникова М.А. Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-49. – Библиогр.: 9 назв.
365126
  Клименко Татьяна Гастрономическое путешествие в трех частях : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 134-137 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
365127
  Яковенко Н. Гастрономічна дипломатія у міжнародних відносинах // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 29-37. – ISSN 2663-2675
365128
  Плюта О.П. Гастрономічна дипломатія як актуальний напрям сучасної культурної політики // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 2226-0285
365129
  Казакевич О. Гастрономічна культура України у віддзеркаленні кулінарних збірників середини XVIII - початку XX століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 74-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Метою дослідження є аналіз рукописних і друкованих кулінарних збірок як джерела інформаціі про традиції, принципах приготування і вживання страв, раціонах харчування, святкової і повсякденній їжі, взаємовпливах різних європейських кулінарних практик. ...
365130
  Давідович Н. Гастрономічна метафора у вивченні хвиль ізраїльської алії у пострадянський період / Н. Давідович, О. Геркерова, О. Ланіца // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 242-246. – ISBN 978-617-639-379-5
365131
  Меленчук О. Гастрономічна спадщина Буковини: етнографічний аспект // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (396), жовтень - грудень. – С. 73-81. – ISSN 2664-4282
365132
  Нестерчук І.К. Гастрономічний бренд території (на прикладі культурно-історичної спадщини Правобережного Полісся) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 43-56. – ISSN 2308-135X
365133
  Рибак Л.С. Гастрономічний туризм в сучасній Україні // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 233-236
365134
  Годя І.М. Гастрономічний туризм Закарпаття: сучасний стан і перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 78-89. – ISSN 2308-135X


  Мета. Метою статті є науково-практичне дослідження стану гастрономічного туризму Закарпаття та окреслення шляхів його подальшого розвитку. Методика. Методика дослідження полягала у зборі фактичних даних, а також в синтезі та аналізі зібраного ...
365135
  Доброгорська С. Гастрономічний туризм очима студентів // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 139-141. – ISBN 978-966-136-643-4
365136
  Рубіш М.А. Гастрономічний туризм як засіб активізації туристичних дестинацій / М.А. Рубіш, М.В. Чорій, Л.В. Зеленська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 61-66. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
365137
  Нестерчук І.К. Гастрономічний туризм як фасилітатор змін для фізико-географічної області Київського Полісся // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 48-59


  Проаналізовано трансформацію, яка відбувається в індустрії українського туризму, зокрема ролі гастрономічного туризму як активного учасника соціокультурних, економічних і політичних процесів в даний час. Особливо гостро це відчувається в тих країнах, ...
365138
  Нестерчук І. Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 97-102. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Значна кількість досліджень присвячена національним гастрономічним перевагам і виконана в рамках етнографії, культурології, історії, краєзнавства та лінгвістики. При цьому аксіологічні особливості гастрономічного дискурсу різних національних ...
365139
  Нестерчук І. Гастрономічний фестиваль та його значення для брендингу території у контексті вірменської культури // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 111-114. – ISBN 978-966-2696-51-6
365140
  Віват Г.І. Гастрономічні метафори та метонімії в пареміях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 22-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
365141
  Вишневська Г.Г. Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція / Г.Г. Вишневська, А.О. Цегельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 55-61. – Бібліогр.: 4 назв.
365142
  Корнілова Н.В. Гастрономічні фестивалі в Україні як фактор розвитку гастрономічного туризму / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
365143
  Терещенко Олена Гастрономічно-фалічний символ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 82. – ISSN 0130-5212
365144
  Макаренко Д.Е. Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины : монография / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1976. – 181с.
365145
  Павловская А.В. Гастрософия: наука о еде. К постановке проблемы. Часть 1 // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-38. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
365146
   Гастроэнтерология: трудные больные / Н.Б. Губергриц, Н.В. Беляева, А.Е. Клочков [и др.] ; под общ. ред. Н.Б. Губергриц ; [Укр. клуб панкреатологов]. – Киев : РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса, 2019. – 492, [4] с. : ил., портр., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7138-12-8
365147
   Гаська Шиян отримала Літературну премію ЄС // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 51. – ISSN 2076-9326
365148
   Гатанки : антологиjа на maкедонска поезиjа за деца. – Скопjе : Александар & Александар, 2006. – 124, [ 2 ] с. – (Литература за деца). – ISBN 9989-49-057-0
365149
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М.
2. – 1981. – 368с.
365150
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М., 1985. – 680с.
365151
  Кононенко Т.П. Гатчесон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 326-327. – ISBN 966-316-069-1
365152
   Гатчина = Памятники русской художественной культуры. – Москва : Искусство, 1952. – 88 с.
365153
   Гатчина : фотоальбом. – Москва, 1958. – 15 с.
365154
  Рузов Л.В. Гатчина / Л.В. Рузов, Ю.И. Яблочкин. – Л, 1959. – 271с.
365155
  Макаров В.К. Гатчина / В.К. Макаров, А.Н. Петров. – Ленинград, 1974. – 102с.
365156
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – Л., 1975. – 136с.
365157
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – 2-е издание. – Л., 1979. – 143с.
365158
  Елкина А.С. Гатчина / А.С. Елкина. – Ленинград, 1980. – 160 с.
365159
  Яблочкин Ю.Н. Гатчина. / Ю.Н. Яблочкин. – Ленинград, 1965. – 48с.
365160
   Гатчинский парк. – Ленинград, 1956. – 83 с.
365161
  Саблин В. Гатчинский синтез. Пригород Петербурга становится научным центром мирового значения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Расположенный в Гатчине Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова привыкает к роли “ньюсмейкера”: вхождение в состав Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, предстоящий пуск одного из самых мощных в мире ...
365162
  Афанасьев А.Н. Гать; Тупик с незапертой дверью / А.Н. Афанасьев ; [худож. И.В. Данилевич]. – Москва : Патриот, 1992. – 381, [2] с. : ил. – (Военно-приключенческие повести). – ISBN 5-7030-0403-9
365163
  Ільїн В.В. Гаудапада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42-43. – ISBN 966-316-069-1
365164
  Горланова Н. Гауди из Умывакина : Рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0130-7673
365165
  Засєда Л. Гауді під зоряним небом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 18
365166
  Мандель Е.М. Гауптман / Е.М. Мандель. – Маратов, 1972. – 114с.
365167
  Балова Т.Л. Гауптман и Чехов. : Автореф... канд. филол.наук: / Балова Т.Л.; Моск. гос. пе. ин-т. – Москва, 1969. – 20л.
365168
  Горєлов М. Гауптман Шухевич та генерал Власов, або чим УПА відрізняється від РВА // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-39. – ISSN 0868-8117
365169
  Гура Н.П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: Між Аполлоном і Діонісом // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 47-58. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  У статті досліджується рецепція міфу про Іфігенію німецького драматурга Герхарда Гауптмана. У пошуках основи драми він пропонував звернутися до людської душі, що перетворилася на поле битви двох протилежних начал. Основна увага сфокусована на ...
365170
  Ананд М.Р. Гаури : [роман] / Ананд М.Р. ; [пер. с англ. Э. Боровика и В. Махотина ; послесл. С. Захира]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 190 с.
365171
  Лівінська Г.В. Гаусівська апроксимація мереж із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожний вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог, характеристики якого залежать від часу. У перевантаженому режимі функціонування побудований апроксимативний гаусівський процес і ...
365172
  Лифшиц М.А. Гаусовские случайные функции. / М.А. Лифшиц. – Киев, 1995. – 246с.
365173
  Бюлер В.К. Гаусс / В.К. Бюлер. – Москва, 1989. – 207с.
365174
  Розе Т.Н. Гаусс и его работы по земному магнетизму. / Т.Н. Розе. – Л, 1952. – 257-293с.
365175
  Го Х.-С. Гауссовские меры в банаховых пространствах / Х.-С. Го. – Москва : Мир, 1979. – 17 с.
365176
  Молчан Г.М. Гауссовские случайные поля с марковским свойством. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчан Г.М.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1974. – 16л.
365177
  Ибрагимов И.А. Гауссовские случайные процессы / И.А. Ибрагимов, Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1970. – 384 с.
365178
  Долгушин Михаил Донатович Гауссовы базисные функции в атомных и молекулярных расчетах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Долгушин Михаил Донатович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1973. – 22л.
365179
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света / А.М. Гончаренко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 142 с.
365180
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света в кристаллах / А.М. Гончаренко. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 48 с.
365181
   Гаухман Лев Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 53-56. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ заслужений діяч науки РФ.
365182
  Маленька Т.Ф. Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-115. – ISSN 1608-0599
365183
   Гафний : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 155 с. – (Редкие металлы)
365184
   Гафний : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 364с.
365185
  Акбаров А.И. Гафур Гулям : о жизни и творчестве нар. поэта Узбекистана / А.И. Акбаров. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 375 с., [6] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 2)
365186
  Дяченко М.В. Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 54-62
365187
  Мушкудіані О.Н. Гачечіладзе Гіві Ражденович (грузинський літературознавець і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 22-23. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
365188
  Шумило К. Гачки Путіна. Як Росія шантажує ЄС і США // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 4 (744), 28.01.2022. – С. 16-19. – ISSN 2075-7093
365189
  Тхайцухов Б. Гашамида : повесть и рассказы / Бемурза Тхайцухов ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
365190
  Пытлик Р. Гашек / Р. Пытлик. – М., 1977. – 303с.
365191
  Гашек Я. Гашек смеется и обличает... / Я. Гашек. – Москва, 1983. – 238 с.
365192
  Антонов С.И. Гашек шагает по Поволжью / С.И. Антонов. – Казань : Таткнигоиздат, 1964. – 136 с., [1] л. портр. : ил., портр. – Библиогр. в конце кн.
365193
  Ермолаев И.Н. Гашение дуги постоянного тока при низком атмосферном давлении / И.Н. Ермолаев. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 44 с.
365194
  Гончар Б.М. Гаштейнська конвенція // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
365195
   Гаю, гаю, зелен розмаю. – К., 1973. – 144с.
365196
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская Россия, 1975. – 218 с.
365197
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1989. – 207 с.
365198
  Аматуни П.Г. Гаяна : фантаст. роман : [для сред. и ст. шк. возраста] / П. Аматуни ; [предисл. А. Казанцева ; худож. П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1983. – 447 с. : ил.
365199
  Самойлов П.И. Гвадалахара. / П.И. Самойлов. – М, 1940. – 156с.
365200
  Гончар Б.М. Гвадалупе-Гідальго договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
365201
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1940. – 80 с.
365202
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 208 с.
365203
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1965. – 215 с.
365204
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
365205
  Кіачелі Л Гваді Бігва / Л Кіачелі. – Київ, 1969. – 214с.
365206
  Руденська Г.В. Гвай Іван Ісидорович - конструктор пускової установки залпового вогню БМ-13 // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 194-200. – ISBN 978-966-622-393-0
365207
  Кратов Д.Н. Гвардейская дивизия / Д.Н. Кратов. – Душанбе, 1968. – 48с.
365208
  Венков Б.С. Гвардейская доблесть / Б.С. Венков, П.П. Дудинов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 183 с.
365209
  Лаврентьев К.Г. Гвардейская зенитная: Боевой путь 2-й гвардейской зенитной артиллерийской Барановической Краснознаменной, ордена Александра Невского дивизии РВГК / К.Г. Лаврентьев. – М., 1984. – 160с.
365210
  Панасенко П.С. Гвардейская Иркутско-Пинская: БОев. путь гвард. мотостр. Иркут-Пин. орденов Ленина, Окт. Рев., ТРижды Краснозн. ордена Суворова дивизии им. Верх. Совета РСФСР. / П.С. Панасенко. – Москва, 1986. – 172с.
365211
  Савченко В.И. Гвардейская латышская. / В.И. Савченко. – Рига, 1961. – 166с.
365212
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М, 1965. – 152с.
365213
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М., 1965. – 152с.
365214
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 3-е, испр. и доп. – М., 1981. – 271с.
365215
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 4-е, испр. и доп. – М., 1990. – 287с.
365216
  Зайцев В.И. Гвардейская танковая / В.И. Зайцев. – Свердловск, 1989. – 188с.
365217
   Гвардейская черниговская. Боевой путь 76-й гвардейсокй стрелковой черниговской Краснознам дивизии. – Москва : Воениздат, 1976. – 232с. : ил.
365218
  Фланкин В.М. Гвардейские залпы / В.М. Фланкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 237 с.
365219
   Гвардейские залпы. – Харьков, 1979. – 231 с.
365220
  Бабиков Ю.Н. Гвардейские залпы (8-й Гвардейский Ясский воздушнодесантный артиллер. полк) / Ю.Н. Бабиков. – Москва : Воениздат, 1970. – 128 с., [1] л. портр. – (Рассказывают фронтовики. 1941-1945)
365221
  Богачев В.П. Гвардейский Котельниковский : боевой путь 3-го гвард. Котельник. Краснознам., ордена Суворова танкового корпуса / В.П. Богачев. – Москва : Военное издательство, 1981. – 176 с., [8] л. ил.
365222
  Цветков И.Ф. Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" / И.Ф. Цветков. – Ленинград : Судостроение, 1990. – 264 с.
365223
  Алексеев С.П. Гвардейский разговор / С.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 333с.
365224
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – Москва, 1953. – 252с.
365225
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – М., 1966. – 351с.
365226
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационныйполк / А.С. Магид. – 3-е изд.. доп. и переработ. – М., 1960. – 288с.
365227
  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский / В.Н. Нечаев. – Москва, 1989. – 174с.
365228
  Данилов А.Е. Гвардейский характер / А.Е. Данилов. – М, 1986. – 61с.
365229
  Голичников В. Гвардейский эскадронный миноносец "Вице-адмирал Дрозд" / В. Голичников. – М-Л, 1944. – 68 с.
365230
  Александров В. Гвардейцы-доверенные люди Петра 1-го / В. Александров ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1947. – 19 с. – (Труды научного студенческого общества ; вып. 1)
365231
  Либединский Ю.Н. Гвардейцы / Ю.Н. Либединский. – М., 1944. – 244с.
365232
  Кондратенко В.А. Гвардейцы / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 79 с.
365233
  Дягилев В.Я. Гвардейцы / В.Я. Дягилев. – Л., 1954. – 240с.
365234
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повесть / Ф.И. Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 134 с.
365235
  Зуфаров М.Ю. Гвардейцы / М.Ю. Зуфаров. – Москва, 1976. – 80с.
365236
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повести / Федор Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 240 с.
365237
  Козин Н.Д. Гвардейцы в боях / Н.Д. Козин. – Барнаул, 1975. – 239с.
365238
  Дикань А.П. Гвардейцы двадцать пятой / А.П. Дикань. – М., 1984. – 157с.
365239
  Нагибин Ю.М. Гвардейцы на Днепре. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1944. – 62с.
365240
  Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / В.И. Чуйков. – М, 1972. – 253с.
365241
  Родимцев А.И. Гвардейцы стояли насмерть. / А.И. Родимцев. – Москва, 1969. – 191с.
365242
  Руммер А Гвардейцы труда / А Руммер. – Краснодар, 1949. – 56с.
365243
  Платонов А.П. Гвардейцы человечества / А.П. Платонов. – М., 1985. – 93с.
365244
   Гвардии "Катюша". – Л., 1978. – 320с.
365245
  Лаппо Д.Д. Гвардии генерал-лейтенант / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1975. – 126с.
365246
  Саркисов А.А. Гвардии генерал Ази Асланов / А.А. Саркисов. – Баку, 1975. – 157с.
365247
  Холендро Д.М. Гвардии казак / Д.М. Холендро. – М., 1958. – 48с.
365248
  Кубанский Г.В. Гвардии капитан / Г.В. Кубанский. – М, 1972. – 175с.
365249
  Гравишкис В. Гвардии Красной сын / В. Гравишкис. – Челябинск, 1958. – 120 с.
365250
   Гвардии Красной сыны. – Свердловск, 1959. – 186с.
365251
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – Москва, 1955. – 187с.
365252
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – Москва, 1955. – 176с.
365253
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1956. – 205с.
365254
  Резчиков М.А. Гвардии майор. / М.А. Резчиков. – Рига, 1961. – 80с.
365255
  Резников Е.П. Гвардии мира. / Е.П. Резников. – Краснодар, 1964. – 66с.
365256
   Гвардии полковник Борсоев, Георой Советского Союза. – Улан-Удэ, 1966. – 223с.
365257
  Мирошниченко Г.И. Гвардии полковник Преображенский / Г.И. Мирошниченко. – М., 1943. – 88с.
365258
  Мдивани Г.Д. Гвардии рядовой / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1948. – 104с.
365259
  Смирнов С.В. Гвардии рядовой : стихи и поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1963. – 135 с.
365260
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1944. – 32с.
365261
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – Ташкент, 1947. – 31с.
365262
  Всеволожский И.Е. Гвардии станичник / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1966. – 48с.
365263
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1974. – 607с.
365264
  Вольный Ф.Г. Гвардия : дилогия / Ф.Г. Вольный. – Донецк : Донбас, 1976. – 600 с.
365265
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1983. – 541с.
365266
   Гвардия высот : стихи : Художественная литература, 1942
365267
  Ланн Е. Гвардия Мак Кумгала / Е. Ланн. – М, 1951. – 368с.
365268
  Кассин Н. Гвардия мира : стихи / Н. Кассин. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 104с.
365269
   Гвардия Октября. – М., 1987. – 461с.
365270
   Гвардия Октября. Москва. – Москва, 1987. – 461 с.
365271
   Гвардия Октября. Москва. – М., 1987
365272
   Гвардия Октября. Петроград. – Москва, 1987. – 461 с.
365273
   Гвардия рабочего класса. – Л., 1972. – 255с.
365274
  Меньшиков В.М. Гвардия синеблузых / В.М. Меньшиков. – Москва, 1983. – 127с.
365275
   Гвардия тыла. – М., 1962. – 448с.
365276
  Курчавов И.Ф. Гвардия Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1946. – 43с.
365277
  Мирчев С. Гвардия юных болгар / С. Мирчев. – М., 1958. – 93с.
365278
   Гвардієць "Шостка" знає ціну міфам про кадировців та бував у боях з "вагнерівцями" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 198). – С. 6
365279
  Поліщук В.П. Гвардійці дев"ятої : оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1974. – 88 с.
365280
  Венин В.М. Гватемала / В.М. Венин. – Москва : Географгиз, 1954. – 94с. – (У карты мира)
365281
  Недялков І.П. Гватемала / І.П. Недялков. – К., 1965. – 59с.
365282
  Селиверстов Г.Е. Гватемала / Г.Е. Селиверстов. – М, 1983. – 64с.
365283
  Варламов И. Гватемала выбрала социал-демократию "с лицом майя" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  В Гватемалі новий президент - Альваро Колом, який обіцяє проводити політику в інтересах біднійшого населення
365284
  Николаенко В. Гватемала становится ближе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0130-9625


  Візит президента Росії В. Путіна до Гватемали
365285
  Фролов Антон Гватемала. Белый ветер Атитлана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 78-85 : фото
365286
   Гватемала. Экспедиции с Антоном Фроловым. Новый совместный проект журнала и известного фотожурналиста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 90 : фото
365287
  Ториэльо Г. Гватемала: революция и контрреволюция / Г. Ториэльо. – М, 1983. – 251с.
365288
  Кубышкин А.И. Гватемальская революция 1944-1954 годов / А.И. Кубышкин. – Саратов, 1987. – 143с.
365289
   Гваттарі (Guattari) Фелікс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725. – ISBN 966-316-069-1
365290
  Воскобойников Олег Гвельфы и гибеллины: тотальная война : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 154-164
365291
  Мушкудіані О.Н. Гветадзе Ражден Матвійович (грузтнський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 25. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
365292
  Лещинер Р.Е. Гвиана / Р.Е. Лещинер. – М., 1960. – 78с.
365293
   Гвиана : Гайна, Французская Гвиана, Суринам. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
365294
  Штюренберг Михаэль Гвиана. Европейские индейцы / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
365295
  Горнунг М.Б. Гвинейская республика : краткий географич. очерк / М.Б. Горнунг. – Москва, 1960. – 86, [2] с.
365296
  Сафиров А.А. Гвинейская республика / А.А. Сафиров. – Москва : Знание, 1961. – 31с.
365297
  Сюрэ-Каналь Гвинейская республика / Сюрэ-Каналь. – Москва : Прогресс, 1973. – 392с.
365298
  Гаврилов Н.И. Гвинейская Республика / Н.И. Гаврилов. – М., 1960. – 138с.
365299
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1962. – 60с.
365300
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1963. – 48с.
365301
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения (1958-1988 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
365302
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения 1958-1988 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
365303
  Лавренов Е.Л. Гвинея-Бисау / Е.Л. Лавренов. – Москва : Мысль, 1977. – 108с.
365304
  Ламбот Р. Гвинея-первый год республики / Р. Ламбот. – М., 1960. – 52с.
365305
  Горнунг М.Б. Гвинея / М.Б. Горнунг. – Москва : ГУГК, 1962. – 19 с. : карта
365306
   Гвинея. – М., 1965. – 71с.
365307
  Бирштейн М. Гвинея / М. Бирштейн. – М., 1965. – с.
365308
   Гвинея : Справочник. – Москва : Наука, 1980. – 270с.
365309
  Акимов В.Г. Гвинея (Бисау), полевая почта / В.Г. Акимов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 64 с., [8] л. ил. : ил. – (Ровесник шагает по планете)
365310
  Романов А.В. Гвинея далекая и близкая / А.В. Романов. – М., 1970. – 48с.
365311
  Задорожный Олег Гвинея: трудности перевода : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 96-99 : Іл.
365312
  Козак С. Гвідо Батталія про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 134-138. – ISBN 978-966-02-6612-4
365313
   Гвоздецький Василь Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
365314
  Маринич О.М. Гвоздецький Микола Андрійович (- російський фізико-географ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 427. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365315
  Фаик С. Гвоздика и томатный сок / С. Фаик. – М, 1971. – 239с.
365316
  Орешета М.Г. Гвоздики на скалах / М.Г. Орешета. – Мурманск, 1989. – 112с.
365317
  Урин В.А. Гвоздики под ливнями : избранные стихи / В.А. Урин. – Москва : Художественная литература, 1972. – 303 с.
365318
  Микуленок И.О. Гвоздь - дело тонкое // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 28-31
365319
  Мизин Н.И. Гвоздь в сапоге / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1978. – 127с.
365320
  Черепанова Н.М. Гвоздь в сапоге. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1954. – 96с.
365321
   Гвоздь в шине.. – Таллин, 1981. – 184с.
365322
  Сорин С.Г. Гвоздь на трибуне / С.Г. Сорин. – М., 1966. – 12с.
365323
  Кинли Мак Гвоздь программы - Аляска // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 66-67 : фото
365324
  Алпенидзе В.Т. Гвоздь раздумий : пер. с груз. / Владимир Алпенидзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 363 с.
365325
  Никитинский Л.В. Гвоздь хозяйственного строительства / Л.В. Никитинский. – М, 1984. – 64с.
365326
   Ггегель і українська філософія 70-80-х років. Частина II / В. Козловський, І. Давіденко, К. Круглик, Д. Попіль // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 175-199. – ISSN 2075-6461
365327
  Медерский Л.А. Гданськ / Л.А. Медерский. – Л, 1974. – 87с.
365328
  Сидоренко Віктор Гданськ. Місто свободи і "Солідарності" : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 20 : Іл.
365329
  Кшижановский Л. Гданьск / Л. Кшижановский. – Москва, 1980. – 271 с.
365330
   Гданьск.. – Варшава, 1971. – 12с.
365331
  Соколов В.К. Где-то в Брянском лесу. / В.К. Соколов. – Тула, 1971. – 247с.
365332
  Корольков Ю.М. Где-то в Германии... / Ю.М. Корольков. – М, 1971. – 255с.
365333
  Самохин Н.Я. Где-то в городе, на окраине. / Н.Я. Самохин. – М, 1986. – 333с.
365334
  Исаченко С.М. Где-то в Курляндии / С.М. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
365335
  Масс В. Где-то в Москве / В. Масс, М. Червинский. – МоскваЛ., 1945. – 76с.
365336
  Корнюшин Л.Г. Где-то в России / Л.Г. Корнюшин. – М, 1967. – 318с.
365337
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1946. – 231с.
365338
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Владивосток, 1947. – 247с.
365339
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Москва, 1956. – 280с.
365340
  Ирошникова И. Где-то в Сибири / И. Ирошникова. – Москва : Советский писатель, 1956. – 280 с.
365341
  Ирошникова И. Где-то в Сибири / И. Ирошникова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 240 с.
365342
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1978. – 238с.
365343
  Нагибин Ю.М. Где-то возле консерватории. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1975. – 48с.
365344
  Сафронов В.М. Где-то вьется тропинка / В.М. Сафронов. – Тула, 1984. – 161с.
365345
  Астафьев В.П. Где-то гремит война : повести, рассказы / Астафьев В.П. ; худож. В. Вагин. – Москва : Современник, 1975. – 624 с.
365346
   Где-то гремит война : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 383 с. – (Б-ка юношества)
365347
  Ципис Н.Ф. Где-то есть город / Н.Ф. Ципис. – М, 1979. – 267с.
365348
   Где-то есть сердце.... – М., 1981. – 367с.
365349
  Бахшиев Ф. Где-то есть сын / Ф. Бахшиев. – Махачкала, 1969. – 88с.
365350
  Грицан Н.И. Где-то за Одером. / Н.И. Грицан. – Минск, 1971. – 104с.
365351
  Родин Н.А. Где-то звенят жаворонки: повести / Н.А. Родин. – М., 1981. – 317с.
365352
  Гордиенко В.И. Где-то идут дозоры / В.И. Гордиенко. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
365353
  Зиборов Е.А. Где-то на войне : повести / Е.А. Зиборов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 176с.
365354
  Пайчадзе С. Где-то на обочине : повести / Сосо Пайчадзе; пер. с груз. Д.Кондахсазоновой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 263 с.
365355
  Волосков В.в. Где-то на Северном Донце / В.в. Волосков. – Москва, 1968. – 181с.
365356
  Волосков В В. Где-то на Северном Донце / В В. Волосков. – Москва, 1974. – 390с.
365357
  Соболев О.М. Где-то на южной границе / О.М. Соболев. – Симферополь : Таврия, 1978. – 128с.
365358
  Кикнадзе А.В. Где-то недалеко от нас / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 240с.
365359
  Лаврентьев В.В. Где-то совсем рядом / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1967. – 372с.
365360
  Карелин Л.В. Где -то в Москве / Л.В. Карелин. – Москва, 1969. – 447с.
365361
  Иванов Б.В. Где б ни был я... / Б.В. Иванов. – Москва, 1971. – 124с.
365362
  Томах Т. Где брат твой, Роман? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2005. – № 10. – С. 118-124. – ISSN 1728-8568
365363
  Ганн Дж. Где бы ты ни был // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 458с.
365364
  Шинкуба Б.В. Где бы я ни был. / Б.В. Шинкуба. – Тбилиси, 1963. – 144с.
365365
  Иванов С.И. Где ваш дом, дети? / С.И. Иванов. – Л, 1990. – 271с.
365366
  Крусанов П.В. Где венку не лечь. / П.В. Крусанов. – М., 1990. – 221с.
365367
  Имерманис А.А. Где встретятся все корабли : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 160 с.
365368
  Дробот Г.В. Где всходит солнце / Г.В. Дробот. – М., 1981. – 350с.
365369
  Медведев Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведев. – Изд. 2-е. перерабо. – Новосибирск, 1960. – 176с.
365370
  Медведев Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведев. – Изд. 2-е. перерабо. – Барнаул, 1966. – 170 с.
365371
  Толстой Л.Н. Где выход? : (О положении рабочего народа) / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника" [Тип. Французова и Колукова], 1917. – 31с. – (Посредник ; № 1159)
365372
  Корсунов Н.Ф. Где вязель сплелась / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1977. – 360с.
365373
  Поскребышев О.А. Где гнездятся ласточки / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1966. – 100с.
365374
  Долгова Т.А. Где готовят профессиональных издателей и полиграфистов // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 250-254. – ISBN 978-985-7125-33-3
365375
  Сперри Шелли Где границы человеческих возможностей? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 50 : Фото
365376
  Сербин А.Н. Где гуляет гиппопо. / А.Н. Сербин. – М., 1967. – 48с.
365377
  Легеза Н. Где деньги? / Легеза Наталья. – Київ : Альфа Реклама, 2016. – 107, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-288-126-4
365378
  Голубков М.Д. Где дом твой / М.Д. Голубков. – Пермь, 1978. – 352с.
365379
  Буцко А. Где дух поэта обитает. "Германия", "Гете" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 34-45
365380
  Гарин Ф.А. Где же вы теперь, друзья-однополчане? / Ф.А. Гарин. – Ярославль, 1959. – 264с.
365381
  Беляев Д.Г. Где же вы теперь? : рассказы и фельетоны о молодежи / Д.Г. Беляев ; ил. В. Горяева. – Москва : Правда, 1959. – 63 с. : ил. – (Библиотека "Крокодила" ; № 18)
365382
   Где же вы, друзья-однополчане. Песни Великой Отечественной войны.. – М., 1965. – 116с.
365383
  Корсуков В.А. Где же ты, Сашка? / В.А. Корсуков. – Кемерово, 1991. – 151с.
365384
  Уварова Л.З. Где живет голубой лебедь? / Л.З. Уварова. – Москва, 1970. – 94с.
365385
  Сеннова А.П. Где живет Жар-птица / А.П. Сеннова. – Горький, 1980. – 72с.
365386
  Дмитриев А.В. Где живет советский человек : Социальные проблемы управления расселением / А.В. Дмитриев. – Москва : Мысль, 1988. – 218с.
365387
  Мукимов Ю. Где живет счастье : степная быль / Ю. Мукимов; пер. с узб. Б.Боксера. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 49 с.
365388
  Солодовников Э Где живет форель / Э Солодовников. – Уфа, 1974. – 159с.
365389
  Мачюкявичюс Й. Где живут боги : повесть, роман / Йонас Мачюкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1981. – 247 с.
365390
  Чернов Ю.В. Где живут домовые? / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1991. – 118с.
365391
   Где живут камаргу? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 128 : Іл.
365392
  Красиков С.П. Где живут соловьи / С.П. Красиков. – М., 1979. – 143с.
365393
  Харабаров И.М. Где жил я и рос... / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1975. – 127с.
365394
  Щербаков В.И. Где жили герои эддических мифов? / В.И. Щербаков. – Москва, 1989. – 47с.
365395
  Стаут Рекс Где завещание. Второе признание / Стаут Рекс; Пер. с англ. Г.И.Околелова, И.Н.Сумарокова. – Москва, 1993. – 360с. – (Зарубежный детектив ХХ века). – ISBN 5-7296-0026-7
365396
   Где зарождалась письменность // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.80. – ISSN 0032-874Х


  Гипотеза Д.Шмандт-Бессера (США.Техасский университет в г.Остине) о том, что система письма возникла не только в Междуречье, как это представлялось ранее, а почти одновре- менно в нескольких местах мира
365397
  Кардин Э.В. Где зарыта собака?Полемические статьи 60-80-х / Э.В. Кардин. – М, 1991. – 448с.
365398
  Лапцуй Л.В. Где звезды не гаснут : стихи и поэма / Леонид лапцуй; пер. с ненец. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
365399
  Селезнева Е.Г. Где звуки музыки / Е.Г. Селезнева. – Донецк, 1983. – 112с.
365400
  Конкин П.К. Где золото роют в горах / П.К. Конкин. – Якутск, 1963. – 48с.
365401
  Гравишкис В. Где золото роют в горах / В. Гравишкис. – Челябинск : Челябинское кн. изд-во, 1964. – 136 с.
365402
  Менчинов Г.А. Где и для чего создаются партийные группы / Г.А. Менчинов. – М., 1968. – 40с.
365403
  Лугов С.Ф. Где и как искать вольфрамовую руду / С.Ф. Лугов. – М., 1960. – 31с.
365404
  Мельницкий В.В. Где и как искать месторождения бора / В.В. Мельницкий. – Москва, 1957. – 30 с.
365405
  Титов В.А. Где и как искать месторождения ртути / В.А. Титов, П.В. Бабкин. – Магадан : ОТИ, 1960. – 22 с.
365406
   Где и как учат управленцев.. – Москва, 1990. – 63 с.
365407
  Дубровская Динара Где изобрели купюры : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 51 : Іл.
365408
  Щербаков В.И. Где искать Атлантиду? / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 45с.
365409
  Малеев Валерий Где искать бородатую куропатку? Бородатая куропатка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 34 : фото
365410
  Паркер Гретхен Где искать гелий? : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 46 : Фото
365411
  Фрейман Нина Где искать дворец с чудесами? : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 88-92 : Фото
365412
  Рогозин С.С. Где искать звуковые законы. / С.С. Рогозин. – Ульяновск, 1931. – 51с.
365413
  Дмитрук М.А. Где искать здоровье? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-001907-4
365414
  Митюрин Дмитрий Где искать остров сокровищ? : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 54-61 : Фото
365415
  Бок И.И. Где искать полезные ископаемые : (методические рекомендации по наблюдениям за полезными ископаемыми при геологических исследованиях) / И.И. Бок ; АН КазССР, Ин-т геологич. наук, Казахский политехнический ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-63
365416
  Боцманов Андрей Где искать ревуна. Последний портрет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 64-66 : фото
365417
  Макаренко Н. Где используют титан? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (165), февраль 2020. – С. 34-37
365418
   Где карта Билли? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 14-18 : фото
365419
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва, 1989. – 47 с.
365420
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва : Знание, 1989. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-000606-1
365421
  Закусило А.Н. Где контроль - там порядок / А.Н. Закусило, А.Я. Левкин. – Днепропетровск, 1988. – 85с.
365422
   Где кончается Земля.. – Мурманск, 1969. – 106с.
365423
  Любимова О.А. Где кончается небо / О.А. Любимова. – М., 1990. – 184с.
365424
  Бударин М.Е. Где кочуют норд-осты : [Двое вышли и з леса] / М.Е. Бударин. – Омск : Книжное издательство, 1963. – 35 с. : ил. – (Короткие рассказы)
365425
   Где купить информацию?. – М., 1990. – 47с.
365426
  Погодин Р.П. Где леший живет? / Р.П. Погодин. – Л., 1990. – 206с.
365427
  Решетников Ф.М. Где лучше?: Роман в 2-х ч. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1971. – 415с.
365428
  Жуков Ю.А. Где мир - там жизнь! / Ю.А. Жуков, И.А. Мельников. – Москва, 1985. – 224с.
365429
  Аграновский В.А. Где моё "интересно"? / В.А. Аграновский. – Москва, 1967. – 64с.
365430
  Сидельников О.В. Где мой 16 лет?! / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 264с.
365431
  Мишаткин Ю.И. Где море встречается с небом : [рассказы] / Ю.И. Мишаткин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1961. – 51с. – (Библиотечка короткого рассказа)
365432
   Где на Земле жить хорошо. Ежегодный рейтинг человеческого развития // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 28. – ISSN 1029-5828
365433
  Кузьмин Н.П. Где найдешь, где потеряешь / Н.П. Кузьмин. – Л, 1983. – 144с.
365434
  Толочко П.П. Где находилась изначальная "Русь"? // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 9-17. – ISBN 978-966-2276-63-3
365435
   Где находится гора святого креста? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 76 : Фото
365436
  Мельников Ю Где начало любви... / Ю Мельников. – М., 1969. – 72с.
365437
  Генис Александр Где начинается Европа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
365438
  Яковлев О.Я. Где начинается небо / О.Я. Яковлев. – Москва, 1982. – 495с.
365439
   Где начинается небо. – М., 1987. – 296с.
365440
   Где начинается небо: Сборник коротких рассказов советских писателей.. – М., 1983. – 282с.
365441
  Маркова В. Где начинается хороший сотрудник? : нескучные формы активного обучения // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
365442
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1967. – 223с.
365443
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 240с.
365444
  Круговых Н.П. Где не ждут тишины : роман / Н.П. Круговых. – Минск, 1968. – 302 с.
365445
  Майзингер Р. Где нос твой, сфинкс? // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 1 (940). – С. 38-44. – ISSN 0320-331Х


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
365446
  Панченко П.Е. Где ночует жаворонок : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 175 с.
365447
  Степаненко В.И. Где ночует зимний ветер. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 319с.
365448
  Шуртаков С.И. Где ночует солнышко. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 48с.
365449
  Тарасов А. Где ночуют миражи / А. Тарасов. – Москва, 1978. – 191с.
365450
   Где нужен психолог?. – М., 1982. – 47с.
365451
  Супруненко Ю. Где обитает Дед Мороз? : праздники // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 40-45


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
365452
  Котыш Н.Т. Где он , Залив Радуги? / Н.Т. Котыш. – М, 1969. – 32с.
365453
  Штанько Н.И. Где она, синяя птица? / Н.И. Штанько. – М., 1981. – 120с.
365454
  Черненко Э.Н. Где опустится парашют? / Э.Н. Черненко. – Алма-Ата, 1989. – 93с.
365455
  Куделин П.Г. Где отдохнуть в выходной день. / П.Г. Куделин. – М, 1966. – 95с.
365456
  Цветаева М.И. Где отступается Любовь... / М.И. Цветаева. – Петрозаводск, 1991. – 360с.
365457
  Литцман Вальтер Где ошибка? / Литцман Вальтер. – Москва, 1962. – 192 с.
365458
   Где пальмы стоят на страже.... – М., 1984. – 207с.
365459
   Где плещет невская волна : Фотоальбом, 1988. – 272с.
365460
   Где получить специальность.. – М., 1954. – 102с.
365461
   Где получить специальность.. – Москва, 1955. – 200с.
365462
   Где получить специальность.. – М., 1956. – 230с.
365463
  Страухольд Г. Где польская земля? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-124. – ISSN 0235-7089


  Метаморфозы польских границ в XX веке.
365464
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец : исторический роман : [о И.В. Турчанинове] / Александр Борщаговский ; [худож. Э.А. Широв]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 446 с. : ил.
365465
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец : исьт. роман : [о И.В. Турчанинове] / А.М. Борщаговский ; [худож. Б.И. Жутовский]. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с. : ил.
365466
   Где похоронен Иван Грозный? // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 129 : ил.
365467
  Личков Л. Где правда? / Л. Личков. – с.
365468
  Берлин Джереми Где причалят обломки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 43 : фото
365469
  Добкович В.В. Где провести выходной день. / В.В. Добкович. – 2-е изд доп. испр. – Ленинград, 1966. – 304 с.
365470
  Куделин П.Г. Где провести дни отдыха. / П.Г. Куделин. – М, 1970. – 128с.
365471
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Армения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 60-61 : Іл.
365472
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Иордания // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 62 : Іл.
365473
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Индия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 63 : Іл.
365474
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Северная Корея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 64-65 : Іл.
365475
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Черногория // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 66-67 : Іл.
365476
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Экстрим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 68-69 : Іл.
365477
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Венгрия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 70-71 : Іл.
365478
  Буцко Анастасия Где проживают тролли : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 42-57
365479
   Где происходило действие "Отелло"? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 198 : Іл.
365480
  Носов Е.И. Где просыпается солнце / Е.И. Носов. – М, 1965. – 283с.
365481
  Черненко В.А. Где проходит человек / В.А. Черненко. – Молотов, 1952. – 88с.
365482
  Иванова Е. Где работать хорошо. Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 38-39


  "Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину и становятся прибежищем не только для фрилансеров и людей креативных профессий, но и для малого и даже среднего бизнеса. Свое рабочее место в коворкинге Platforma ...
365483
   Где робингуды не пройдут : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 66-67 : Фото


  Рудольфо Валентино
365484
  Иванченко С. Где родился английский рожок // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 45-54.


  Англійський ріжок - музичний інструмент cімейства дерев"яних духових, різновид гобою.
365485
  Каревин А. Где родился, там не пригодился = Июнь юбилейный / А. Каревин, А. Кузьмин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. F 1


  6 июня - 265 лет назад - в Неаполе родился основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас; 6 июня - 125 лет назад - в Киеве появился на свет знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.
365486
  Наумова Ольга Где рождаются гении? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-21. – ISSN 1818-2968


  Факти з біографії німецько- швейцарського письменника і художника Германа Гессе (1877-1962), лауреата Нобелівської премії (1946)
365487
  Шадурн Льюис Где рождаются циклоны / Шадурн Льюис; Пер. с франц. В.А.Розеншильд-Паулина. – Ленинград-Москва : Книга, 1924. – 164с.
365488
  Туренская В.И. Где рос ясень / В.И. Туренская. – М., 1956. – 288с.
365489
  Василевский Б.А. Где Север? / Б.А. Василевский. – Москва, 1974. – 286с.
365490
  Крюков В. Где скелет воды = Новая поэзия и ее эксперты // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 70-78. – ISSN 0203-5847
365491
  Пентикост Х. Где снег был красным : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 508 с. – Зміст: Двадцать четвертая лошадь. Где снег был красным. На грани безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01647-X
365492
   Где спешились легендарные всадники. Рассказы о людях села, героях экспедиции "Коммунар".. – М., 1972. – 191с.
365493
  Любомская Е.И. Где степь живет: Стихи. / Е.И. Любомская. – К., 1982. – 70с.
365494
  Яковлев О.Я. Где стояла батарея / О.Я. Яковлев. – Москва, 1971. – 320с.
365495
  Менделеев Д.И. Где строить нефтяные заводы? / [соч.] Д. Менделеева // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
365496
  Маканин В.С. Где сходилось небо с холмами / В.С. Маканин. – М, 1984. – 207с.
365497
  Виноградов И.И. Где сходятся дороги / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 47с.
365498
  Ибрагимбеков М. Где та дорога : рассказы / Максуд Ибрагимбеков ;. – Баку : Гянджлик, 1969. – 80 с.
365499
  Казаркин А.П. Где та земля чистая? / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. – 124с.
365500
  Гогиава К.Л. Где твое счастье / К.Л. Гогиава. – Тбилиси, 1964. – 197с.
365501
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 184 с.
365502
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Москва : Художественная литература, 1969. – 254 с.
365503
  Эдлис Ю. Где твой брат, Авель? / Ю. Эдлис. – М., 1971. – 56с.
365504
  Грачев Р.И. Где твой дом / Р.И. Грачев. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 124с.
365505
  Гамаюнов И.Н. Где твой дом, человек? / И.Н. Гамаюнов. – М., 1974. – 126с.
365506
  Битюков В.Н. Где твой дом... : повесть и рассказы / В.Н. Битюков. – [Саратов] : Приволжское книжное издательство, 1968. – 157 с. : ил.
365507
  Воронкова Л.Ф. Где твой дом? / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1964. – 193с.
365508
  Андреева Евгения Где твой черный пистолет? 9 мифов о Владимире Высоцком // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 98-103 : фото
365509
  Тлегенов Б. Где тебя найти : повести / Бекежан Тлегенов; пер. с каз. – Алма Ата : Жалын, 1982. – 288 с.
365510
  Мушник С.М. Где течет Донец / С.М. Мушник. – Москва, 1956. – 99 с.
365511
  Симон Ж.-Д. Где тонко, там и рвется / Ж.-Д. Симон. – М., 1977. – 87с.
365512
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – М., 1959. – 196с.
365513
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 208с.
365514
  Назаренко М.А. Где ты бабье лето? / М.А. Назаренко. – М., 1990. – 349с.
365515
  Белль Г. Где ты был, Адам? = Wo warst du, Adam : [роман] / Гнрих Белль ; пер. с нем. Гимпелевич, Н. Португалова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 248 с.
365516
  Лисин М.Д. Где ты летала, чайка? / М.Д. Лисин. – М., 1966. – 324с.
365517
  Торопов И.Г. Где ты, город? / Иван Торопов ;. – Сыктывкар, 1971. – 295 с.
365518
  Вольф С.Е. Где ты, маленький "Птиль" / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1990. – 286с.
365519
  Кахидзе М. Где ты, мой садовник : стихи / А.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
365520
  Фальк-Ренне Аю Где ты, рай? / Фальк-Ренне Аю. – Москва, 1986. – 166с.
365521
  Джамал С. Где ты, Россия? : повесть / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 168 с.
365522
  Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? : роман / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
365523
  Жаров А.А. Где ты, утро раннее? / А.А. Жаров. – Москва, 1985. – 207с.
365524
  Зубавин Б.М. Где у мальчишки дом? / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 87с.
365525
  Сергеева И.Ф. Где у метро начало / И.Ф. Сергеева. – М., 1989. – 125с.
365526
  Соколов Н.я. Где узнать о законодательных актах / Н.я. Соколов. – М., 1984. – 64с.
365527
  Яковлев О.Я. Где цветет гвоздика / О.Я. Яковлев. – Москва, 1988. – 46с.
365528
  Лясковский В.Г. Где черти водятся... / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1963. – 64с.
365529
  Бычковский В.Л. Где швартуется солнце / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1975. – 87с.
365530
  Ростовцев М.И. Где шумят дубравы / М.И. Ростовцев. – Тула, 1982. – 177с.
365531
  Виноградов А.А. Где шумят чужие города / А.А. Виноградов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 136 с.
365532
  Дыховичный В.А. Где эта улица, где этот дом? / В.А. Дыховичный, Слободской, м. – М, 1954. – 100с.
365533
  Новичихин Е.Г. Где эта улица? / Е.Г. Новичихин. – М, 1987. – 200с.
365534
  Вальцева А.В. Где этот дом / А.В. Вальцева. – Москва, 1969. – 407с.
365535
  Кудрявцева Т.А. Где я был и что я видел... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 47


  Именно с таких вопросов и начинались когда-то путеводители. Только в средние века назывались они "литературой путешествий".
365536
  Клещев Д.Я. Где я потерял тебя, Лешка? / Д.Я. Клещев. – Свердловск, 1974. – 88с.
365537
  Новаковский В. Где я? и Кто я? Книга для чтения родителей и наставников с детьми / В. Новаковский. – Санкт-Петербург, 1876. – 208 с.
365538
   Где, когда и сколько денег потратить за границей? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-46 : Фото
365539
  Алексеев С. ГДР-оплот миролюбивых сил немецкого народа / С. Алексеев. – Москва, 1954. – 112с.
365540
   ГДР -- СССР друзья навеки.. – Дрезден, 1974. – 92с.
365541
  Тюльпанов С.И. ГДР - 15 лет / С.И. Тюльпанов, Д.С. Корчунова. – Москва, 1964. – 40 с.
365542
  Рыкин В.С. ГДР - надежный фактор мира и социализма в Европе / В.С. Рыкин. – М., 1974. – 56с.
365543
  Ильинский И.П. ГДР / И.П. Ильинский. – Москва, 1971. – 232с.
365544
  Хайцер Х. ГДР / Х. Хайцер. – М., 1982. – 264с.
365545
  Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954. – 16л.
365546
   ГДР в период развернутого строительства социализма.. – М., 1965. – 168с.
365547
   ГДР в системе социалистической экономической интеграции.. – Москва, 1989. – 64с.
365548
  Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи / Н.Н. Станков. – Саратов, 1991. – 132с.
365549
  Лашкова Л.Г. ГДР и страны Тропической Африки (Основн. пробл. полит., экон. и культ. взаимосвяз. в 1960-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лашкова Л. Г.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
365550
  Алексиевец Н.М. ГДР курсом развитого социализма / Н.М. Алексиевец. – Львов : ЛГУ ; Вища школа, 1984. – 167 с.
365551
  Столповский Б.Г. ГДР строит социализм / Б.Г. Столповский. – М, 1962. – 95с.
365552
   ГДР. Актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы.. – М., 1978. – 230с.
365553
   ГДР. Германская Демократическая Республика.. – 4-е перераб. изд. – Dresden : Цайт им бильдр, 1973. – 256с.
365554
  Венгерова Э. ГДР. Новые пьесы 1982-83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 34-48
365555
   ГДР. Факты и цифры.. – Дрезден, 1974. – 62с.
365556
  Абызов В.И. ГДР: будни и праздники / Абызов В.И., Брок Г. – Москва : Политиздат, 1984. – 126 с.
365557
   ГДР: Общество. Государство. Гражданин. – Москва, 1980. – 295 с.
365558
   ГДР: становление и рост: К истории Герм. Демокр. республики.. – Москва, 1977. – 455с.
365559
  Чирко І.К. Ге Баоцюань (- китайський літературознавець, перекладач, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 429. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365560
  Ге Баоцюань Ге Баоцюань: "Що пов"язує мене з поезією Шевченка" / Ге Баоцюань ; переклад Володимира Урусова // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 148-151
365561
  Іскорко-Гнатенко Ге М.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 87. – ISBN 978-617-7442-69-0
365562
  Курас І. Ге Микола Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 636-637. – ISBN 966-642-207-7
365563
  Шафранек О. Ге, людина з Моого. / О. Шафранек. – К., 1970. – 152с.
365564
   Ге, Николай Николаевич. – М, 1969. – 68с.
365565
  Білан Ю.Я. Геpоїчна боpотьба тpудящих Укpаїни пpоти внутpiшньої конppеволюцiї та iноземних iнтеpвентiв у 1918-1920 pоках / Ю.Я. Білан. – Київ : Радянська Укpаїна, 1957. – 48 с.
365566
  Нейштадт М.І. Геабатанічны аналіз торфу / М.І. Нейштадт, Г.Н. Ендельман. – Менск, 1935. – 79с.
365567
  Наєнко М.К. Гебнер Рольф (- німецький літературознавець, славіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 29-30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
365568
  Маквецян Э.С. Гевонд Алишан и его труд "Сисакан" : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 07.00.10 / Маквецян Э.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 36 с.
365569
   Геворг Багратович Гарибджанян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982. – 86с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 29)
365570
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айпетрат, 1958. – 368 с.
365571
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 368 с.
365572
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айастан, 1966. – 358 с.
365573
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Советикан грох, 1984. – 287 с.
365574
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335 с.
365575
   Геворкъян Владимир Христофоровия // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 91-92 : фото. – ISSN 1999-7566
365576
  Сисян Х Б. Геворт Бархударян. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Сисян Б.Х,; М-во просвещения Армянской ССР.Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 51л.
365577
  Мнацаканян В. Гегам Сарян / В. Мнацаканян. – Ереван, 1956. – 83 с.
365578
  Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спекулятивного метода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 127-140. – ISSN 0042-8744
365579
  Зоткин А.А. Гегелевская критика "вечного мира" И. Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
365580
  Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. / В.С. Нерсесянц. – Москва, 1974. – 287с.
365581
  Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии 19 - начала 20 веков : Монография / Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8424-32-8
365582
  Лимонченко В.В. Гегелевские мотивы в структуре православия // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 99-106. – ISBN 978-966-285-527-2
365583
  Козьмук Ярослав Романович Гегелевский рационализм и его трансформация в современном иррационализме : Дис... канд.философ.наук: 09.00.03 / Козьмук Ярослав Романович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.150-160
365584
  Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М, 1990. – 122с.
365585
  Жеребник С.В. Гегелевское понятие негации в интерпретации Сартра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.152-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
365586
  Клепко С.Ф. Гегелівська стратегія навчання // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 74-80. – ISBN 978-966-285-527-2
365587
  Стеценко В. Гегелівське вчення про релігію як філософія та історіософія релігії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.196-205. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
365588
  Руденко С.В. Гегелівське вчення про рефлексію та його методологічний потенціал для розвитку вітчизняної історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 50-57


  У статті розкриваються умови можливості застосування гегелівського вчен- ня про рефлексію до аналізу проблем розробки методологічного інструментарію історії української філософії. This article evolves the conditions of possibility of applying ...
365589
  Фідірко О.І. Гегелівське обгрунтування сутності громадянського суспільства та сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 66-72. – ISBN 966-628-197-5
365590
  Бобошко Н.М. Гегелівський історико-філософський проект: pro et contra // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 65-66
365591
  Жук А.В. Гегелівський раціоналізм та класична раціональність: від можливостей розуму до культу розсуду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Простежується генеза філософського погляду на розуміння раціональності - від гегелевського раціоналізму до класичної раціональності.
365592
  Кэрд Э. Гегель : С прил. ст. о Гегеле Вл.С. Соловьева / Соч. проф. Кэрда ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. кн. С.Н. Трубецкого. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – XLII, 306 с. – (Труды Московского психологического общества / Э. Кэрд ; 6)
365593
  Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – Москва, 1970. – 272с.
365594
  Овсянников М.Ф. Гегель / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1971. – 223с.
365595
  Дворцов А.Т. Гегель / А.Т. Дворцов. – Москва, 1972. – 173 с.
365596
  Нерсесянц В.С. Гегель / В.С. Нерсесянц. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 111 с.
365597
  Прокопов Д.Є. Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 412-415. – ISBN 966-316-069-1
365598
  Анисимов О.С. Гегель : мышление и развитие (путь к культуре мышления) / О.С. Анисимов. – Москва : Агро-Вестник, 2000. – 800 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / ред. кол. : Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Гладышев А.Г. и др.). – ISBN 5-93098-008-Х
365599
  Рокмор Т. Гегель и границы аналитического гегельянства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.80-90. – ISSN 0042-8744
365600
   Гегель и диалектический материализм. – М, 1932. – 276с.
365601
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия / А.А. Хандруев. – Москва, 1990. – 125с.
365602
  Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. / А.И. Володин. – Москва, 1973. – 304с.
365603
  Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. – Л, 1982. – 152с.
365604
  Митин М.Б. Гегель и теория материалистической диалектики : (к 100-летней годовщине смерти Гегеля) / М. Митин. – Москва : Парт. изд., 1932. – 55 с.
365605
   Гегель и философия в России. – Москва, 1974. – 264 с.
365606
  Лазарев В.В. Гегель и философские дискуссии его времени / В.В. Лазарев, И.А. Рау. – Москва : Наука, 1991. – 160 с.
365607
  Булатов М.О. Гегель і Ейнштейн // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
365608
  Костєв В.М. Гегель і логіко-методологічні проблеми фізики / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
365609
  Шевцов В.Ф. Гегель і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
365610
   Гегель і українська філософія 70-80-х років / В. Козловський, І. Давіденко, К. Круглик, Д. Попіль // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 115-160. – ISSN 2075-6461


  Інтерв’ю підготовлене в межах дослідницької програми Студентського товариства усної історії філософії "Філософія в Україні 60–80-х років ХХ століття".
365611
  Душин А.В. Гегель как теоретик и реформатор образования и современные образовательные реформы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 119-126. – ISSN 1811-0916
365612
  Хачикян Я.И. Гегель об эстетической категории безобразного // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0235-1188
365613
  Хвольсон О.Д. Гегель, Геккель, Коссут и Двенадцатая заповедь : критический этюд / О.Д. Хвольсон, , орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Physice, 1911. – [2], 138 с.
365614
  Кнабе Г.С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
365615
  Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение : 1 полутом / Куно Фишер. – Москва - Ленинград : Соцэкизд, 1933. – XXXII, 610 с.
365616
  Кожев А. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 128-143. – ISSN 0042-8744
365617
  Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс, Ленин / И.Я. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 350с.
365618
  Степанов В. Гегель. Сочинения. Т. 12. "Лекции по эстетике". Книга первая. Перевод В.Г. Столкнера. Москва. Соцэкгиз. 1938 // Атеизм Добролюбова / Л. Коган. – [Москва], 1939. – С. 179-190
365619
  Прокопов Д.Є. Гегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 415-417. – ISBN 966-316-069-1
365620
  Аржанов М. Гегельянство на службе германского фашизма : критика неогегельянских теорий национализма / М. Аржанов. – Москва : Партиздат, 1933. – 152 с.
365621
   Гегемонизм : с эпохой в конфликте. – Москва : Прогресс, 1982. – 285 с.
365622
  Анисимов А.Н. Гегемонистические лжетеории на службе антисоветизма / А.Н. Анисимов. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 153 с.
365623
   Гегемонистская политика Китая - угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Изд. полит. лит-ры, 1981. – 288 с.
365624
  Пушкарева И.М. Гегемония пролетариата и интернациональная солидарность трудящихся России в революции 1905-1907 гг. / И.М. Пушкарева. – М., 1980. – 39с.
365625
   Гегемония пролитариата в трех русских революциях. – М, 1975. – 352с.
365626
  Дударьов В. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 88-96
365627
  Романюк Н. Гегемонічна природа глобалізації у контексті формування сучасного світового порядку / Н. Романюк, Р. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-117. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
365628
  Мушкудіані О.Н. Гегечкорі Євген Петрович (грузинський громадсько-політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
365629
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1904. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
365630
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1906. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
365631
  Ожешко Э. Гедали : Рассказ с поль. : обраб. для юношества / Элиза Ожешко. – Одесса : Изд. "Juventus" ; [Тип. "Одесские нговости"], 1911. – 28 с.
365632
  Ибсен Г. Гедда Габлер / Г. Ибсен. – М. – 111с.
365633
  Ібсен Г. Гедда Габлер : дpама на 4 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. П. Баpського], 1908. – 103 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 8])
365634
   Гедеон Балабан (1530-1607): церковний і політичний діяч, книговидавець, просвітитель // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 42. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
365635
  Давидлюк О.О. Гедерний аспект соціологічного дослідження освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 195-200. – ISBN 966-594-559-9
365636
  Бошко Г.В. Гедзі Niptera, Tabanidae. Фауна України. Том 13 // Фауна України : В 40-ка т. / Ред. кол.: І.Р. Підоплічко та ін.; АН УРСР. Інст. зоології. – Київ : Наукова думка, 1973. – Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 208с.
365637
  Войніч Е.Л. Гедзь / Е.Л. Войніч. – Харків, 1929. – с.
365638
  Клименко Р.В. Гедонизм в трансгуманизме // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-79. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
365639
  Горболіс Л. Гедонизм у новелістиці Марка Черемшини: (Радість існування на землі як етико-естетичне вираження сутності релігійного буття українця) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
365640
  Стеценко Л.Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу гедонізму - складного транскультурного феномену, що досліджується різними гуманітарними науками. Оскільки в останнє десятиліття гедонізм став об"єктом досить активної уваги науковців, у статті пропонуються різні моделі ...
365641
  Кузьменко Ю. Гедоністична естетика в ранній прозі Танідзакі Джюн"ічіро та її переосмислення в сучасних екранізаціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У ранній прозі Танідзакі Джюн"ічіро простежуються елементи гедоністичної естетики, реалізованої за допомогою прийомів гіперболізації чуттєвості, еротизму, садомазохізму та фетишизації. Сучасні екранізації одного з ранніх творів автора, "Ноги Фуміко", ...
365642
  Утюж І.Г. Гедоністична сутність гри в освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 273-283
365643
  Коротков А.И. Гедрогеологические условяи района Куйбышево-Голубинка / А.И. Коротков. – Л., 1973. – 35с.
365644
  Коротков А.И. Гедрогеохимический анализ при региональных геологических и гидрогеологически исследованиях / А.И. Коротков. – Л., 1983. – 231с.
365645
  Вергунов В.А. Гедройц Костянтин Каетанович (1872-1932) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 30-33 : фото
365646
  Хадановіч А. Гедройць думає про Білорусь, або Записки контрабандиста // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 30-31
365647
  Сподарик Г. Гедройць набрид // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Заклики в Польщі до перегляду українсько-польські відносини.
365648
  Гюисманс Ж.К. Геенна огненная / Ж.К. Гюисманс. – М., 1993. – 240с.
365649
  Підвисоцький Р. Геєць В. "Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішє походження" : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 16-18


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
365650
  Лямшин Ігор Гей, Богдане! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 74-76. – ISSN 0130-5212
365651
  Іващенко Микола Гей, Канари! : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 74-79 : Фото
365652
   Гей, наливайте повнії чари : Збірник українських пісень. – Львів : Інтелект-Захід, 2000. – 152с. – ISBN 966-7597-01-6
365653
  Капельгородський П.Й. Гей, не дивуйте... / П.Й. Капельгородський. – Х. – с.
365654
   Гей, там на горі "Січ іде!.... – Київ, 1965. – 431 с.
365655
  Нечипоренко Микола Гей, ти батьку мій, степ широкий... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 64-67


  Дев"яносто літ тому в битвах громадянської війни в Україні виник повстанський селянський рух, який відразу дістав назву махновщини. Виповнюється 120 років від дня народження його ватажка - Нестора Махна. Пізніше він вважатиме свій рух третьою, після ...
365656
  Наєнко М. Гей, хто в лузі, озвися! // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 4
365657
  Винниченко І. Гейбель Карл-Георг-Еміль (Емілій Георгійович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 298. – ISBN 978-966-7863-77-7
365658
   Гейбель Карл-Георгій-Емілій (1839-1915?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-754-1
365659
   Гейбель Карл Георгійович (1839-1898) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
365660
  Виноградская Э.А. Гейдар Алиев и его друзья / Э.А. Виноградская. – Харків, 1967. – 102с.
365661
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха / Эльмира Ахундова. – Баку : CBS
Ч. 6/1 : Возвращение (1993-2003). – 2013. – 500, [2] с., [24] л. фот.
365662
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха / Эльмира Ахундова. – Баку : CBS
Ч. 6/2 : Возвращение (1993-2003). – 2013. – 495, [1] с., [32] л. фот. – Библиогр.: с. 491-494
365663
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-602-4
Т. 1 : Под бременем власти (1923-1982). – 2020. – 526 с., [24] л. ил. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  У пр. № 1731709 напис: Уважаемому Валерию Копейке от автора с самыми добрыми чувствами. Підпис. 09.06.2020
365664
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-603-1
Т. 2 : Кремлевская пятилетка (1983-1989). – 2020. – 591 с., [24] л. ил. : цв. ил., портр. – Библиогр. в конце глав
365665
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-604-8
Т. 3 : Возвращение (1990-2003). – 2020. – 623 с., [32] л. ил. : цв. ил., портр.. – Библиогр. в подстроч. примеч.
365666
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и Эпоха / Эльмира Ахундова. – Баку : CBS
Ч. 5 : Нахичеванский излом (1990-1993). – 2013. – 756, [2] с., [20] л. фот.
365667
  Мадатлі Ейнулла Ядулла оглу Гейдар Алієв - загальнонаціональний лідер азербайджанського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 10-22. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
365668
  Ахундова Е. Гейдар Алієв і культура // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 8-11
365669
  Латиш Ю. Гейдар Алієв і Михайло Горбачов: історія конфлікту // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 171-180
365670
  Латиш Ю. Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі "Перебудови" // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 164-172. – ISBN 978-617-527-162-9
365671
  Ахундова Е.Г. Гейдар Алієв. Особистість і епоха : у 3 т. / Ельміра Ахундова. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-543-6
Т. 1 : Під тягарем влади (1923-1982). – 2021. – 526, [2] с., [24] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
365672
   Гейдар Гусейнов. 1908-1950. – Баку, 1965. – 48с.
365673
  Бережная Н.А. Гейдельбергский религиозный конфликт 1558-1560 гг. и трансформация конфессиональных взглядов курфюрста фридриха III // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 21-25. – ISSN 2070-9773


  В статье автор анализирует религиозную ситуацию, сложившуюся в Гейдельберге в конце 50-х - начале 60-х гг. XVI в., исследует влияние, которое она оказала на изменение конфессиональных убеждений курфюрста Фридриха III. Подчеркивается исключительная ...
365674
   Гейдідей Галина Іванівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
365675
  Герман Ю. Гейз Резерфорд Берчард // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 149-155. – ISBN 978-617-751-922-4
365676
  Зборовський А. Гейзер Херсонщини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 28. – ISSN 2518-7104
365677
  Рябов Иван Гейзерная кофеварка "мока экспресс" : мировая вещь / Рябов Иван, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 36 : Фото
365678
  Пестушко Валерий Гейзеры на дне океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
365679
   Гейзінга (Huizinga) Йоган // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 715-716. – ISBN 966-316-069-1
365680
  Кононенко Т.П. Гейлінкс Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333-334. – ISBN 966-316-069-1
365681
  Ермолаев В.А. Гейльброннская программа / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1986. – 262 с.
365682
  Гнида А.С. Геймери як молодіжна субкультура / А.С. Гнида, А.Ю. Райська // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 104-106. – ISBN 978-966-97734-7-0
365683
  Полякова Л.Ю. Геймификация в математике - переход на следующий уровень / Л.Ю. Полякова, Н.П. Гиря // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Повысить уровень мотивации учащихся призван такой инновационный подход как геймификация. Основным содержанием геймификации является использование психологии игры в неигровом процессе, например, в обучении. Примером применения геймификации в ...
365684
  Маркеева А. Геймификация как инструмент управления персоналом современной организации // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 50-55
365685
  Кущенко Геймификация преподавания статистики / Кущенко, И // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 7-8. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Опыт преподавания на факультете МЭО и Туристического бизнеса ХНУ имени В. Н. Каразина позволил наблюдать также взаимоотношения между группами студентов, получающих образование на бюджетной основе и на контрактной. Часто такое соседство бросает ...
365686
  Тарнопольський О.Б. Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, М.Р. Кабанова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 3 (95). – С. 15-22. – ISSN 1817-8510


  "У статті розглянуто основні шляхи впровадження гейміфікації в навчальний процес у вищій школі".
365687
  Тріщук О.В. Гейміфікація в освітньому процесі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь, Н.С. Волик // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (65). – C. 72–79. – ISSN 2077-7264


  Структуровано етапи становлення гейміфікації як соціального та культурного явища, і як наукового терміна, запропоновано критерії однозначності засобів гейміфікації, розроблено метод аналізу ефективності гейміфікованих матеріалів.
365688
  Толстов І.В. Гейміфікація вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 44-45


  Гейміфікація вищої освіти - це новий спосіб організації навчання, який має величезний педагогічний потенціал.
365689
  Дочинець Д.І. Гейміфікація освітнього простору в контексті викладання української мови як іноземної / Д.І. Дочинець, Л.П. Гайдук, О.Г. Черновол // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 43-46. – ISBN 978-617-8037-62-8
365690
  Бикова О.І. Гейміфікація освітнього процесу як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 26-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
365691
  Суханова Г. Гейміфікація та використання ігор на заняттях з мови та перекладу у ВНЗ // Матеріали Першої міжнародної конференції "Переклад і мова: компаративні студії" : 27-28 берез. 2019 р. / "Переклад і мова: компаративні студії", міжнар. конф. – Київ : Логос : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 146-147. – ISBN 978-617-7446-79-7
365692
  Олійник Ю.О. Гейміфікація у підготовці майбутніх лікарів // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 46-47
365693
  Овчаренко О.А. Гейміфікація у підготовці фахівців інженерного спрямування / О.А. Овчаренко, В.В. Тупченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 117-123. – ISSN 2074-8922
365694
  Помаза-Пономаренко Гейміфікація у сфері освіти як засіб формування інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Особливість гейміфікації у сфері освіти полягає в такому: вона покликана мотивувати студентів до навчання, сприяти оперативному, ергономічному та нестандартному формуванню в них інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей. ...
365695
  Бабире О.В. Гейміфікація як інструмент переконання у контексті екологічної культури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 21-26. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена поняттю гейміфікації і її ролі у процесі впливу на адресата повідомлення. Елементи гри аналізуються у контексті екологічної культури на матеріалі комп"ютерних програм на екотематику. Особлива увага приділяється гейміфікації на рівні ...
365696
  Доманецька І.М. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності e-learning / І.М. Доманецька, Я.О. Хроленко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 377-378
365697
  Шленьова М.Г. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності навчання майбутніх бібліотекарів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 59. – С. 53-58 ; вип. 59. – ISSN 2410-5333


  Значні обсяги професійної інформації потрібно засвоювати надзвичайно швидко, щоб опанувати професію та стати справжнім професіоналом. Для цього в процесі професійного навчання слід використовувати спеціальні інструменти, які мають на меті підвищення ...
365698
  Бондаренко С. Гейміфікація як інструмент підвищення якості процесів в бізнесі та освіті // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 18-19. – ISBN 978-617-7763-01-6
365699
  Квахненко К. Гейміфікація як інструмент формування лояльних клієнтів та персоналу / К. Квахненко, І. Златова // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
365700
  Зеленська Л.Д. Гейміфікація як метод навчання здобувачів вищої освіти англійської мови / Л.Д. Зеленська, К.В. Ковінько // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Матвєєва О.О., Блюм В., Браун М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 52. – С. 21-35. – ISSN 2312-1548
365701
  Рибалка І. Гейміфікація як розвиток творчих можливостей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 22-25
365702
  Загорулько Д. Гейміфікований інформаціний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень
365703
  Дейч А.И. Гейне : Александр Дейч / А.И. Дейч. – Москва : Журнально-газет. объед. ; Тип. "Искра революции", 1933. – 256 с. : 21 илл. – Экз дефектный, без тит. стр., описан спо ген. каталогу РНБ. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1-2)
365704
   Гейне в воспоминаниях современников. – Москва, 1988. – 574 с.
365705
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1973. – 360с.
365706
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1979. – 274с.
365707
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1983. – 431с.
365708
  Гейне Г. Гейне и театр / Г. Гейне. – Москва, 1956. – 424с.
365709
  Поздняков Петр Константинович Гейрогенные реакции органных артерио-венозных анастомозов, резистивных и емкостных сосудов : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Поздняков Петр Константинович; Академия медицинских наук СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментальной медицины. – Л., 1974. – 20л.
365710
  Мехтиев Ш.Ф. Гек-Гель / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1955. – 40с.
365711
  Василенко М. Гекзаметр Ігоря Римарука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 жовтня (№ 38). – С. 13
365712
  Паладян К.І. Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 114-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто перші спроби імітації гекзаметра в оригінальній румунській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття. Доведено, що у румунській поезії гекзаметр виступає як імітація трьох форм античного розміру: еквівалентом «правильної» античної ...
365713
  Бросаліна О. Гекзаметр як шестиіктовий дольник (на матеріалі першої книги "Енеїди" Вергілія у перекладі Миколи Зерова) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 210-214. – ISBN 978-966-489-191-9
365714
  Шуф В. Гекзаметры / В. Шуф. – Санкт-Петербург, 1912
365715
  Максимов А.А. Геккель и его "Мировые загадки" / А.А. Максимов. – М., 1937. – 5-54с.
365716
  Щербак Н.Н. Гекконы фауны СССР и сопредельных стран / Н.Н. Щербак, М.Л. Голубев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 232с.
365717
  Федоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли / А.Е. Федоров. – Москва : Недра, 1991. – 126с.
365718
  Скопенко В.В. Гексаметилфосфортриамидные комплексы трицианметанидов редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, А.А. Капщук // Укр. хим. журн., 1979. – №10
365719
  Зуев В.А. Гексафторид плутония / В.А. Зуев, В.И. Ломов. – М., 1975. – 158с.
365720
  Галкин Н.П. Гексафторид плутония, его получение и свойства / Н.П. Галкин. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 36 с.
365721
  Зуев В.А. Гексафториды актиноидов / В.А. Зуев, В.Т. Орехов. – М., 1991. – 235с.
365722
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран / Ю.Н. Безобразов, А.В. Молчанов. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 144 с. – Библиогр.: с. 137-138
365723
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран и его примение для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур / Безобразов Ю.Н., Молчанов А.В., Никифоров А.М. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 32 с.
365724
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран, его свойства, получение и применение / Безобразов Ю.Н., Молчанов А.В., Гар К.А. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 316 с.
365725
  Дяченко К.К. Гектар та його віддача / К.К. Дяченко. – К., 1968. – 48с.
365726
  Елпатьевский С.Я. Гектор. – Москва, 1920. – 76 с.
365727
  Соллертинский И.И. Гектор Берлиоз / И.И. Соллертинский. – Л., 1935. – 148с.
365728
  Обрам В.А. Гектор Берлиоз. 1803-1869. Краткий очерк жизни и творчества / В.А. Обрам. – Ленинград : Музыка, 1964. – 112 с.
365729
  Шепель Л. Гелей Степан Дмитрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 46-47. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
365730
   Гелен (Gehlen) Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725-726. – ISBN 966-316-069-1
365731
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / Аханов И.И. – Москва : Профиздат, 1957. – 135 с., [4] л. ил. : ил.
365732
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / Аханов И.И. – Краснодар : Кн. изд-во, 1958. – 150 с. : ил.
365733
  Колесникова А А. Геленджик. / А А. Колесникова, . – Краснодар, 1968. – 96с.
365734
   Геленджик: курорт, где сбываются мечты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 69 : Фото
365735
   Геленджик: мечты сбываются : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
365736
   Геленджик: характер гостеприимный, темпераментный - южный : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-13
365737
  Кулюкин М.М. Гелиевая стримерная камера для изучения ядерных реакций в газе 13-4736 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кулюкин М.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 18л.
365738
  Яницкий И.Н. Гелиевая съемка / И.Н. Яницкий. – Москва : Недра, 1979. – 96с.
365739
  Попов В.Г. Гелиевые исследования в гидрогеологии / В.Г. Попов, Н.Н. Егоров. – М, 1990. – 167с.
365740
  Бобринский В.М. Гелиеносность и химический состав подземных вод основных продуктивных водоносных горизонтов Молдавии / В.М. Бобринский; Под ред. В.М. Швеца; АН МолдССР. Ин-т геофизики и геологии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 171с.
365741
  Роджерс Д.Ш. Гелиеносные природные газы / Д.Ш. Роджерс. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск : ОНТИ, 1935. – 215 с.
365742
  Кеезом В. Гелий : пер. с англ. / В. Кеезом. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 545 с.
365743
  Залужный А.Г. Гелий в реакторных материалах / А.Г. Залужный. – М., 1988. – 224с.
365744
  Соколов В.А. Гелий и другие редкие газы. Их добыча и применение / В.А. Соколов. – Ленинград-Москва : Гос. науч.-техн. нефт. изд-во, 1933. – 92 с.
365745
  Луганский А.Я. Гелий и природные газы / А.Я. Луганский. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 87с.
365746
  Лапшин В.П. Гелий Михайлович Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
365747
  Баркова Н.В. Гелий Михайлович Коржев. Художник и время / [Нина Васильевна Баркова ; ред. С.Б. Петрова]. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с. : фотоил.
365748
  Ассовская А.С. Гелий на Земле и во Вселенной / А.С. Ассовская. – Ленинград : Недра, Ленинградское отд-ние, 1984. – 136 с.
365749
  Лукашук А. Гелий, его применение и добывание. / А. Лукашук. – Л., 1925. – 65с.
365750
  Иноземцев В.А. Геликоны в легированных сплавах висмут - сурьма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Иноземцев В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-тут. – Л., 1978. – 16л.
365751
  Ряука В.Л. Геликоны в полупроводниках в условиях междолинного перераспределения носителей тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ряука В. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 14л.
365752
  Гавличек Я. Гелимадоэ : Роман / Я. Гавличек. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255с.
365753
  Кашкарова В.П. Гелиоморфная структура лесостепных фитоценозов / В.П. Кашкарова. – Москва, 1986. – 106с.
365754
  Большак В.Г. Гелиос - бог солнца : повести / Василь Большак ; авториз. пер. с укр. З. Большак ; [худож. В. Юрлов]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 336 с. : ил.
365755
   Гелиофизические и меорологические эффекты в ионосфере. – Алма-Ата, 1982. – 173с.
365756
  Данилов А.А. Гелиоширотные вариации космических лучей и геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов А.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1967. – 14л.
365757
  Бонне М. Геліанова лоджіа : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 159-161. – ISSN 0320 - 8370
365758
  Шевчук В. Гелій (Євген) Снєгірьов (1927-1978) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 310-314. – ISBN 978-966-06-0729-3
365759
  Нахлік Є. Гелікон Миколи Жулинського. До 75-ї річниці від дня народження // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 4-5
365760
  Рибченко Л.С. Геліоенергетичні ресурси України за 1986-2015 рр. / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 88-97. – ISSN 2306-5680


  Кліматичні ресурси сонячної радіації є одним із резервів використання відновлюваних джерел енергії для забезпечення роботи економічних галузей та населення електричною енергією, що є екологічною та не завдає шкоди природному середовищу. На основі ...
365761
  Чернюк Ганна Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області / Чернюк Ганна, Касіяник Ігор, Лобинська Інна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
365762
  Большак В.Г. Геліос - бог сонця : повість, гуморески / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1974. – 199 с. : іл.
365763
  Денисова А.Є. Геліосистеми теплопостачання для енергозберігаючих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Денисова А. Є.; Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1997. – 16л.
365764
  Голлы И. Гело Себехлебский. / И. Голлы. – Л-М, 1959. – 95с.
365765
  Ковалевич В.М. Гелогенез и химическая эволюция океана в фанерозе / В.М. Ковалевич. – Киев, 1990. – 153с.
365766
  Смит Ф.Г. Гелогическая термометрия по включениям в минералах / Ф.Г. Смит. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 167с.
365767
   Гелогические закономерности размещения и формирования полезных ископаемых Тянь-Шаня. – Ташкент, 1985. – 98с.
365768
  Кобеляцкий И.А. Гелогический очерк верхнего течения рек Урика и Онота (Восточные Саяны) / И.А. Кобеляцкий ; [Предисл. С. Обручева]. – Иркутск : Иркутское обл. изд., 1947. – 128 с., 2 л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: "Важнейшая лит.", с. 124-26 (58 назв.). – (Материалы по геологии и полезным ископаемым Восточной Сибири / Мин. Геологии СССР, Восточно-Сибирское геолог. управление ; Вып. 20)
365769
  Козин Я.Д. Гелогическое прошлое Крыма / Я.Д. Козин. – Москва : АН СССР, 1954. – 128с.
365770
   Гелогия и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды): Глубинное строение. – Новосибирск, 1984. – 171с.
365771
  Рудько Г.І. Гелогічна будова території України, мінерально-сировинний потенціал та екологічні проблеми гірничодобувної діяльності / Г.І. Рудько, С.Ю. Бортник, В.В. Стецюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 58-107. – ISBN 978-617-7770-24-3
365772
  Каратаев Г.И. Гелого-математический анализ комплекса геофизических полей / Г.И. Каратаев, И.К. Пашкевич. – Киев : Наукова думка, 1986. – 168с.
365773
   Гель-проникающая хроматография. – Черноголовка, 1974. – 158с.
365774
  Детерман Г. Гель-хроматография. Гель-фильтрация. Гель-проникающая хроматография. Молекулярные сита / Г. Детерман; Хохлов А.С. – Москва : МИр, 1970. – 252 с.
365775
  Бочков В.С. Гельвано- и термомагнитные эффекты и вольт-амперные характеристики ограниченных полупроводниковых образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Бочков В.С. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1972. – 12 с.
365776
  Кононенко Т.П. Гельвецій Клод Адріан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 327-328. – ISBN 966-316-069-1
365777
  Прокопов Д.Є. Гельдерлін (Holderlin) Йоганн Християн Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 417-419. – ISBN 966-316-069-1
365778
   Гельди Оразович Чарыев. – Ашхабад : Илим, 1982. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана / АН ТССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 11)
365779
  Бистрова Ю. Гельмар Шахт - головний фінансист Третього Рейху та застовник Банку міжнародних розрахунків / Ю. Бистрова, С. Віряскін // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 41-43
365780
  Марцинковская Т.Д. Гельмгольц Герман (Helmholtz H.) (1821-1894) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 41-43. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
365781
  Короткий В.А. Гельмгольц Герман Людвіг Фердінанд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 220. – ISBN 966-06-0393-2
365782
  Лебединский А.В. Гельмгольц. (1821-1894) / А.В. Лебединский. – Москва, 1966. – 319с.
365783
  Короткий В.А. Гельмерсен Григорій Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 132. – ISBN 966-06-0393-2
365784
  Скрябин К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М., 1937. – 724с.
365785
   Гельминтозы человека. – М, 1985. – 368с.
365786
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека (основы медицинской гельминтологии) : для медицинских и ветеринарных врачей, натуралистов и студентов / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва-Ленинград : Мосполиграф, 13-я типо-литография Мысль Печатника
Ч. 1. – 1929. – 376 с.
365787
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека (основы медицинской гельминтологии) : для медицинских и ветеринарных врачей, натуралистов и студентов / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва-Ленинград : 16-я типография УПП ОГИЗ
Ч. 2. – 1931. – 768 с.
365788
   Гельминтологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 163с.
365789
  Соловьев П.Ф. Гельминтологические наблюдения (Cestodes Avium). – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – 75 с. – Отд. оттиск
365790
   Гельминтологический сборник. – М-Л, 1946. – 302с.
365791
  Миско Л.А. Гельминтоспориоз мака лекарственного и меры борьбы с ним в лесостепной зоне Левобережья Украины : Автореф. дис. .... канд. биол. наук / Миско Л.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
365792
  Паходмова И.С. Гельминтоспориозная корневая гниль яровой пшеницы и некоторые приемы борьбы с ней в условиях Заволжья Саратовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Паходмова И.С.; Харьк.с-х.ин-ть. – Харьков, 1965. – 20л.
365793
  Шевченко Н.Н. Гельминтофауна биоценоза Северского Донца и пути ее циркуляции в среднем течении реки : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Шевченко Н.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 47 с.
365794
  Солдатенко Т.А. Гельминтофауна детей в южных районах УССР и некоторые стороны влияния гельминтов на организм хозяина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Солдатенко Т.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 39 с.
365795
  Михельсон В.К. Гельминтофауна диких водоплавающих птиц и их значение как резервентов гельминтов рыб и домашних птиц в Латвийской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Михельсон В.К.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1965. – 30л.
365796
  Соколова И.Б. Гельминтофауна диких жвачных животных Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова И.Б.; Ин-т зоологии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 12 с.
365797
  Юшков Валерий Федорович Гельминтофауна диких млекопитающих Коми АССР и сопредельных районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Юшков Валерий Федорович ; Академия с/х наук. Ин-т гельминтологии. – Москва, 1975. – 25 с.
365798
  Рухлядев Д.П. Гельминтофауна диких парнокопытных животных Крыма и Кавказа в эколого-зоогеографическом освещении / Д.П. Рухлядев. – Саратов, 1964. – 449с.
365799
  Муминов П. Гельминтофауна диких плотоядных Узбекистана и ее роль в эпидемиологии и эпизоотологии : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов П.; Самарк. с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1965. – 22л.
365800
  Шахтахтинская З.М. Гельминтофауна домашних и охотничиьепромысловых водоплавающих птиц Азербайджанской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Шахтахтинская З.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 23 с.
365801
  Подгорнова Г.П. Гельминтофауна домашних птиц Волгоградской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подгорнова Г.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
365802
  Пащенко Л.Ф. Гельминтофауна домашних птиц Киевской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко Л.Ф.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т зоологии. – Киев, 1952. – 12 с.
365803
  Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ / С.М. Асадов ; под ред. К.И. Скрябина ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : АН АзССР, 1960. – 512 с.
365804
   Гельминтофауна животных южных морей : республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966. – 142с.
365805
  Гехтин В.И. Гельминтофауна крупного рогатого скота и биология фасциолы гигантской в условияох Каракалпакской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гехтин В.И.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 23л.
365806
  Скворцов В.Г. Гельминтофауна летучих мышей Молдавии и ее эколого-географический анализ. : Автореф... канд.биол.наук: 020 / Скворцов В.Г.; Всес.Акад.с-х.наук.Всес.ин-т.гельминтологии. – Кишинев, 1972. – 20л.
365807
  Делямуре С.Л. Гельминтофауна морских млекопитающих в свете их экологии и филогении / С.Л. Делямуре. – Москва, 1955. – 518с.
365808
  Ужахов Д.И. Гельминтофауна мышевидных грызунов Дагестана и ее эколого-географические особенности : Автореф... канд. биол.наук: / Ужахов Д.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Грозный, 1965. – 32л.
365809
  Макаренко В.К. Гельминтофауна птиц Урала (по матер. 286-й Союзной Гельминтологической Экспедиции) : Автореф... канд. биол.наук: / Макаренко В.К.; Гор.ГУ. – Горький, 1953. – 11 с.
365810
  Солонченко А.И. Гельминтофауна рыб Азовского моря / А.И. Солонченко. – Киев, 1982. – 150с.
365811
  Камбуров Г.Г. Гельминтофауна рыб Днепра в зоне Киевского водохранилища и ее изменения в связи с зарегулированием стока реки : Автореф... канд. биол.наук: / Камбуров Г.Г.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 26л.
365812
  Шималов В.Т. Гельминтофауна хищных (Carnivora) в Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шималов В.Т. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Брестский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 17 с.
365813
  Левашов М.М. Гельминтофаунистический статус СССР и опыт характеристики гельментов по экологическим заонм : Автореф... докт. биол.наук: / Левашов М. М.; Моск.гос. пед. ин-т, Каф. общ. биол. Молот. гос. мед. ин-та. – Молотов, 1950. – 24л.
365814
  Давыдов О.Н. Гельминты / О.Н. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 135 с.
365815
  Рыжиков К.М. Гельминты амфибий фауны СССР / К.М. Рыжиков, В.П. Шарпило, Н.Н. Шевченко; АН СССР; Лаборатория гельминтологии; АН УССР; Ин-т зоологии; Отв. ред.: Б.Н. Мазурмович. – Москва : Наука, 1980. – 279с.
365816
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
365817
  Смогоржевская Л.А. Гельминты водоплавающих и болотных птиц фауны Украины / Л.А. Смогоржевская. – Киев, 1976. – 416с.
365818
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и биологические особенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Будкин Р. Д.; Всес. ин-т гельминтологии. – М., 1976. – 24л.
365819
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и некоторые биологические особеннсоти нематоды Syngamus trachea (Montagu, 1811) Chaupin 1925 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Будкин Р. Д.; Всес. акад. с.х. наук им. Ленина, Всес. инзт гельминтологии. – М., 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.24-25
365820
  Шарпило Л.Д. Гельминты грызунов фауны Украинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шарпило Л.Д.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1973. – 32л.
365821
  Шайкенов Б. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Шайкенов Б.; Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
365822
  Чибиченко Н.Т. Гельминты диких водных птиц Северной Киргизии и опыт их эколого-фаунистического анализа. : Автореф... канд. биол.наук: / Чибиченко Н.Т.; АН КазахССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Фрунзе, 1967. – 20л.
365823
  Максимова А.П. Гельминты диких гусеобразных (Anseriformes) Казахстарна : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова А. П.; АН Каз. ССР, Объед уч. сво. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
365824
   Гельминты диких копытных Восточной Европы. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. – ISBN 5-02-004685-X
365825
  Меркушева И.В. Гельминты домашних и диких животных Белоруссии : Каталог / И.В. Меркушева, А.Ф. Бобкова; Под ред. К.М. Рыжикова. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 120 с.
365826
  Савватеева И.А. Гельминты домашних куриных птиц Грузии (фауна, экология, биология) : Автореф... канд. биол.наук: / Савватеева И. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30с.
365827
  Черткова А.П. и Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания / А.П. и Петров А.М. Черткова. – Москва
2. – 1961. – 340с.
365828
  Белокобыленко В.Т. Гельминты домашних птиц Юго-Восточного и Восточного Казахстана : Автореф... кандидата биол.наук: / Белокобыленко В.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
365829
  Данзан Г. Гельминты домашних, охотничье-промысловых и некоторых других диких птиц Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Данзан Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1964. – 24л.
365830
   Гельминты животных в экосистемах Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224 с.
365831
   Гельминты животных и растений Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 179с.
365832
   Гельминты животных и растений Узбекистана. – Ташкент, 1968. – 179с.
365833
   Гельминты животных и растений Южного Урала. – Челябинск, 1975. – 76 с.
365834
   Гельминты животных Тихого океана. – Москва, 1968. – 152с.
365835
  Пупков П.М. Гельминты и вопросы эпизоотологии гельминтов домашних и диких животных Центрального Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пупков П.М.; Горский с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1966. – 27л.
365836
   Гельминты и вызываемые ими заболевания : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 128с.
365837
  Егизбаева Х.И. Гельминты и гельминтозы домашних водоплавающих птиц Целинного края. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егизбаева Х.И.; Ан КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
365838
  Двойнос Г.М. Гельминты и гельминтозы лошадей продуцентов иммунных сывороток. (Материалы к фауне, систематике и биологии стронгилят лошадей) : Автореф... канд. биол.наук: / Двойнос Г.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 26л.
365839
  Погребняк Л.П. Гельминты и гельминтозы свиней Правобережья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Погребняк Л.П.; АН УССР. Ин-т зоологии, отдел паразитологии. – Киев, 1952. – 16 с.
365840
   Гельминты и их промежуточные хозяева : Межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 103с.
365841
  Карамеддин О.С. Гельминты крупного рогатого скоа Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Карамеддин О. С.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. Ин-то зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 24с.
365842
  Гаджиева Асмая Меджид кызы Гельминты кур в промышленных пицеводческих хозяйствах Апшерона и особенности биолоигии Railletina (R.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Гаджиева Асмая Меджид кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 27л.
365843
  Губайдулин Н.А. Гельминты мелкого рогатого скота Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Губайдулин Н.А.; АН Каз.ССР. объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
365844
  Мацаберидзе Г.В. Гельминты микромаммалий Восточной Грузии. (Фауна, экология, зоогеография) : Автореф... канд. биол.наук: / Мацаберидзе Г.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
365845
  Ковальчук Е.С. Гельминты млекопитающих в Тюменском Прииртышье и их экологический анализ : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Ковальчук Е.С.; М-во с-х.СССР. – М, 1974. – 22л.
365846
   Гельминты насекомых. – Москва : Наука, 1980. – 160с.
365847
  Прядко Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеогр. анализ гельминтофауны, некоторые вопросы проф. гельминтозов, элафостронгилезы оленей). : Автореф... доктор биол.наук: 00.20 / Прядко Э.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 47л. – Бібліогр.:с.42-46
365848
  Скрябина Е.С. Гельминты осетровых рыб / Е.С. Скрябина. – М., 1974. – 168с.
365849
  Бешевли Л.Е. Гельминты печени крупного и мелкого рогатого скота в южных районах Украины и задачи борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бешевли Л.Е. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 17 с.
365850
  Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых / Т.К. Кабилов. – Ташкент : Фан, 1983. – 130 с. : табл., рис.
365851
  Ваидова С.М. Гельминты птиц Азербайджана / С.М. Ваидова. – Баку, 1978. – 238с.
365852
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко ; под ред. А.А. Спасского ; АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского. – Душанбе : Дониш
Кн. 1 : Цестоды. – 1981. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 307-324
365853
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко ; отв. ред. М.Н. Нарзикулов ; АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского. – Душанбе : Дониш
Кн. 2 : Трематоды. – 1984. – 210 с., [1] л. схем. : ил. – Библиогр.: с. 194-202
365854
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко ; отв. ред. И.А. Абдусалямов ; АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе : Дониш
Кн. 3 : Нематоды. – 1990. – 260 с.
365855
  Шарпило В.П. Гельминты рептилий фауны Украинской ССР : Автореф. дис.... канд. биол. наук: / Шарпило В.П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 19с. – Бібліогр.:с.19
365856
  Сединкин А.Н. Гельминты рыб и вызываемые ими заболевания в водоемах Южного Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сединкин А.Н. ; Всесою. акад.с-х. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
365857
  Цимбалюк Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Цимбалюк Е. М.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
365858
  Туремуратов А. Гельминты рыбоядных птиц бассейна Аральского моря (систематика, фаунистика, экология) : Автореф... канд. биол.наук: / Туремуратов А.; Всес. акад. сельскохоз. наук. Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1964. – 16л.
365859
  Датканбаева Д. Гельминты рыбоядных птиц Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Датканбаева Д.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов зоол. и эксперимент.биологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
365860
   Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. – Москва : Наука, 1984. – 206 с.
365861
  Поздняков С.Е. Гельминты скумбриеобразных рыб Мирового океана / С.Е. Поздняков. – Владивосток, 1990. – 184с.
365862
  Тазиева З.Х. Гельминты хищных млекопитающих (Canidae Mustelidae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Тазиева З.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
365863
   Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : к 85-летию академика Константина Ивановича Скрябина. – Москва : Ихд-во АН СССР, 1963. – 524 с. : портр.
365864
   Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1968. – 430 с.
365865
   Гельминты человека, животных и растений Туркмении : справочник. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 147 с.
365866
   Гельминты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1982. – 92с.
365867
  Світін Р. Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території нпп "Кармелюкове поділля" / Р. Світін, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На території НПП "Кармелюкове поділля" проаналізована гельмінтофауна 28-и особин 4-х видів амфібій. Визначено 6 видів гельмінтів, що належать до трьох систематичних груп: Nematoda (3 види), Trematoda (2 види), Acanthocephala (1 вид). На территории НПП ...
365868
  Левицька О. Гельсинкський процес та його відлуння в Україні // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 86-89
365869
  Соколов Б. Гельсінкі поки що не стали Мюнхеном // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  "Лише подальший розвиток подій, зокрема в Україні і в Сирії, покаже, хто ж насправді переміг від зустрічі Трампа і Путіна."
365870
  Мартинов А. Гельсінкі: між розрядкою і новою "холодною війною" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29). – С. 4


  У Гельсінкі відбулися переговори президента США Дональда Трампа й президента Росії Володимира Путіна.
365871
   Гельфанд Іосиф // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 270. – ISBN 978-617-573-038-6
365872
  Бурвикова В.И. Гемагглютинирующие свойства энтеровирусов человека : Автореф... канд. мед.наук: / Бурвикова В. И.; Киевск. ин-т усовер. врачей. – К., 1967. – 16л.
365873
   Гемато-энцефалический барьер.. – Москва-Л., 1935. – 544с.
365874
  Кассиль Г.Н. Гемато-энцефалический барьер. Анатомия, физиология. Методы исследования. Клиника / Г.Н. Кассиль. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 408с.
365875
  Расулов Азим Хабибович Гематогенез и половые циклы туркестанского усача (Barbus capito conocepholus Kessleri) Кайрак-Кумского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Расулов Азим Хабибович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии животных. – М., 1974. – 26л.
365876
  Данилова Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа / Е.И. Данилова. – К, 1971. – 124с.
365877
  Хейхоу Д Ф.Г. Гематологическая цистохимия / Д Ф.Г. Хейхоу, Д. Кваглино. – М, 1983. – 320с.
365878
  Гуменюк Г.Д. Гематологические исследования свиней раннего объема : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.Д. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 19 с.
365879
  Гуле В. Гематологический атлас / В. Гуле. – Братислава, 1963. – 184 с.
365880
  Абрамов М.Г. Гематологический атлас / М.Г. Абрамов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Медицина, 1985. – 344с.
365881
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 325, [5] арк. – Додатки: [5] арк. – Бібліогр.: арк. 268-325
365882
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
365883
   Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту / І.В. Бєлінська, М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, О.В. Линчак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 105-112. – ISSN 1025-6415
365884
  Алхімов Є.М. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (ACIPENSERIFORMES) / Є.М. Алхімов, В.Ю. Шевченко, С.І. Пентилюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 106-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
365885
  Ващенко А.В. Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок "БІО-МОС" та "НУПРО" / А.В. Ващенко, Н.М. Матвієнко, Я.В. Тучапський // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 65-75. – ISSN 2075-1508
365886
   Гематологічні показники у спортсменів та рівень фізичної працездатності / А.В. Ковельська, О.М. Лисенко, З.А. Горенко, Б.Є. Очеретько // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-82 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1992-7894
365887
   Гематологічні показники щурів за дії нелетальних доз рентгенівського опромінення на фоні препарату ерсол / Г.І. Мардар, Г.Г. Савчук, А.В. Давиденко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено динаміку розвитку порушень гематологічних показників у щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення у дозах 0,25; 0,5 і 1 Гр. Установлено дозозалежні дегенеративні зміни ядер лейкоцитів, тромбоцитопенію та відносний моноцитоз ...
365888
   Гематологія і переливання крові : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; редкол.: Тимченко А.С., Андреєва С.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 39. – 2017. – 235, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
365889
   Гематологія і переливання крові = Hematology & blood transfusion = Hematologiia i perelyvannia kroli : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; голов. ред. Горяінова Н.В. ; редкол.: Андреєва С.В., Бєлінська І.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 40. – 2019. – 277, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
365890
   Гематологія і переливання крові = Hematology & blood transfusion = Hematologiia i perelyvannia kroli : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; голов. ред. Горяінова Н.В. ; редкол.: Андреєва С.В., Бєлінська І.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 41. – 2021. – 301, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
365891
   Гематологія і переливання крові = Hematology & blood transfusion = Hematologiia i perelyvannia kroli : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; голов. ред. Горяінова Н.В. ; редкол.: Андреєва С.В., Бєлінська І.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 42. – 2023. – 308, [8] с. – Резюме укр., англ. мовами
365892
  Ротенберг Е.П. Гембрант Гарменс ван Рейн / Е.П. Ротенберг. – Москва, 1956. – 47с.
365893
  Туганаев Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. / Туганаев, А.Н. Пузырев. – Свердловск, 1988. – 128с.
365894
  Сахаутдинова С.М. Гемицеллюлозы различных органов растений кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Сахаутдинова С. М.; Башк.ГУ. – Уфа, 1966. – 16л.
365895
  Глазычев В.Л. Гемма Коперника / В.Л. Глазычев. – М, 1989. – 414с.
365896
  Рид П. Геммологический словарь : (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации) / П. Рид; Под ред. А.Г. Булаха. – Ленинград : Недра, 1986. – 286с.
365897
  Баранов П.Н. Геммология : Диагностика. Дизайн. Обработка. Оценка самоцветов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / П.Н. Баранов. – Дніпропетровськ : Метал, 2002. – 208с. – ISBN 966-96207-0-8
365898
  Семенов В.Т. Геммы-образы / В.Т. Семенов. – К., 1990. – 48с.
365899
  Неверов О.Я. Геммы античного мира / О.Я. Неверов. – М., 1983. – 144с.
365900
  Захаров А.А. Геммы и античные перстни Государственного исторического музея / А.А. Захаров. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 104-146 с.
365901
  Майзус З.К. Гемогенный газовый катализ бромистым водородом в реакции окисления пропана : Автореф... канд .хим.наук: / Майзус З. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1953. – 16 с.
365902
  Коржуев П.А. Гемоглобин / П.А. Коржуев. – Москва : Наука, 1964. – 288с.
365903
  Дубасова Н.В. Гемоглобин и белковый спектр плазмы крови леща Куршского залива : Автореф... канд. биол.наук: / Дубасова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 22л.
365904
  Блюменфельд Л.А. Гемоглобин и обратимое присоединение кислорода / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Советская наука, 1957. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-137
365905
  Алякринская И.О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных : (биохим. адаптации к условиям среды) / И.О. Алякринская ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экология животных им. А.Н. Северцова. – Москва : Наука, 1979. – 156 с. – Библиогр.: с. 139-153
365906
  Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства / Л.И. Иржак. – Москва : Наука, 1975. – 240с.
365907
  Глазова Т.Н. Гемоглобины крови и мышц ныряющих млекопитающих и птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Глазова Т.Н.; Ин-т эволюц.морфологии и экологии животных. – Москва, 1969. – 20 с.
365908
  Паталах І.І. Гемоглобін-дефіцитний стан і рівень пероксидації еритроцитів / І.І. Паталах, І.М. Сендецька, О.П. Байдал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано порівняльний аналіз відомих методів оцінки стану еритроцитів (вміст гемоглобіну крові, морфологія еритроцитів, стійкість еритроцитарних мембран, інтенсивність ПОЛ) щодо їхніх діагностичних можливостей. Визначено доцільність застосування ...
365909
  Виноградова Р.П. Гемоглобін (- складний білок гемопротеїн, що належить до хромопротеїнів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 448-449. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365910
  Дворецкий Д.П. Гемодинамика в легких / Д.П. Дворецкий, Б.И. Ткаченко. – Москва : Медицина, 1987. – 288с.
365911
  Суворов В.В. Гемодинамика в условиях кранио-церебральной гипотермии. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворов В.В.; Ивановский гос.м ед. ин-т. – Иваново, 1962. – 24л.
365912
  Логинов С.И. Гемодинамика и сократительная способность миокрада в условиях пролонгированной краино-церебральной гипотермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Логинов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 21л.
365913
  Цырульников В.А. Гемодинамические механизмы компенсац. нарушений транспорта кислорода при редукции легочной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.16 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1981. – 47л.
365914
  Лисецкий В.А. Гемодинамические сдвиги в раннем послеоперационном периоде у больных аортальным стенозом и митральной недостаточностью, оперированных с применением искусственного кровообращения : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Лисецкий В.А.; Винниц. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Винница, 1968. – 21л.
365915
  Білочицька В.В. Гемодинамічні і вегетативні особливості гіпертонічної хвороби у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, обгрунтування комбінованого антигіпертензивного лікування в амбулаторній практиці : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Білочицька Вікторія Вячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
365916
   Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень) / І.С. Лук’янова, Г.Ф. Медведенко, О.Д. Жадан, Т.В. Авраменко, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 29-33. – ISSN 2413-550Х
365917
  Цибенко В.О. Гемодинамічні та респіраторні ефекти в печінці при подразненні її симпатичних нервів / В.О. Цибенко, П.І. Янчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках вивчали вплив подразнення ситмпатичних нервів на кровообіг і дихання печінки. Порівняння отриманих реакцій з тими, що виникають при подразненні гіпоталамуса, виявило істотні відмінності, які на думку авторів ...
365918
  Вдовина Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолитические свойства тканей матки в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вдовина Г.Ф. ; ТГУ. – Тарту, 1979. – 21 с.
365919
  Выговская Я.И. Гемокоагуляционные аспекты внутрисосудистого гемолиза. (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: 14.765 / Выговская Я.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1971. – 37л.
365920
  Батурин В.В. Гемолимфа сибирского шелкопряда, ее структура и защитные функции : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Батурин В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ирутск, 1970. – 24л.
365921
  Лидеман Р.Р. Гемолитическая активность сыворотки крови и резистентность эритроцитов больных шизофренией : Автореф... канд. биол.наук: / Лидеман Р.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 16л.
365922
  Єжель І. Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню гемолітичної активності сапонінів Rhododendron luteum Sweet. Результати експерименту обґрунтовують перспективи застосування рододендрона жовтого у промисловості. Статья посвящена исследованию гемолитической активности ...
365923
   Гемологія очима мінералогів і фізиків / В.І. Павлишин, О.М. Пономаренко, Д.К. Возняк [та ін.] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : [б. в.], 2023. – 71, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 71. – ISBN 978-617-14-0020-7
365924
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
365925
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
365926
  Леоненко Игорь Николаевич Гемомикроциркуляторное русло стенки прямой кишки человека в пренатальном онтогенезе : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Леоненко Игорь Николаевич; Минздрав. УССР. Киевск. мед. ин-т. – К., 1979. – 20л.
365927
  Тордия М.В. Гемомикроциркуляторное руслов почки человека в пренатальном периоде морфогенеза. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Тордия М.В.; МЗ УССР, Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1990. – 16л.
365928
  Волжская А.М. Гемопоэтические свойства желудочного сока и сыворотки при некоторых поражениях желудка : Автореф... кандидата мед.наук: / Волжская А.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 20л.
365929
  Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 41-44. – ISSN 2413-5461
365930
   Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Среднем Поволжье. – Казань
2. – 1989. – 121с.
365931
  Ривкин В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1984. – 176с.
365932
  Николаев В.Г. Гемосорбция на активированных углях / В.Г. Николаев, В.В. Стрелко. – К, 1979. – 288с.
365933
  Валькюнас Г. Гемоспоридии птиц / Г. Валькюнас; Институт экологии,Литва. – Вильнюс, 1997. – 608с. : ил. – (Acta Zoologica Lituanica.Parasitologia.Ornitologia.Entomologia., ISSN 1392-1657 ; Vol.3-5). – ISBN 9986-443-08-3
365934
  Підгірний Б.Я. Гемостазіологічні порушення та протизапальна терапія у хворих на гострий панкреатит // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 51-55. – ISSN 2224-0586
365935
  Могилевский Б.Л. Гемфри Деви / Б.Л. Могилевский. – Москва, 1937. – 168с.
365936
  Могилевский Б.Л. Гемфри Дэви / Б.Л. Могилевский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 110 с.
365937
  Кунах В.А. Ген (- елементарна, функціонально неподільна одиниця спадковості) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 449. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
365938
  Ильин Е. Ген латает сеть. Ученые подбираются к лечению тяжелейшего недуга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 7


  Уже лет 30 профессор Петр Слонимский, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, изучает наследственные заболевания. Вначале достаточно простые, например разные формы анемии, затем более сложные, связанные с повреждением нервной ...
365939
  Гуляев Александр Ген легкомыслия / Гуляев Александр, Сидоров Кирилл // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 52-59 : фото
365940
  Соловьев С. Гена // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С.135-147.


  Актор Генадій Шпаліков
365941
   Генадий Райшев. Хантыйские легенды. – Свердловск, 1991. – 188с.
365942
   Генадій Андрійович Мелков (нар. 1939) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 106-107. – ISBN 966-594-277-8
365943
  Гуляєв Р.О. Генадій Михайлович Нікольський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 167-170. – ISBN 966-594-644-7
365944
  Халваши Ф. Генацвале : стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
365945
  Лапан Т.Д. Генгеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-59. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
365946
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1934. – 80 с.
365947
  Каринцев Н.А. Гендель : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – Москва, 1937. – 76с.
365948
  Каринцев М. Гендель : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 76 с.
365949
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музыка, 1984. – 256 с.
365950
  Пристли Д.Б. Гендель и ганстеры : Рассказы / Д.Б. Пристли. – М., 1983. – 47с.
365951
  Мищенко А.В. Гендер : проблема бинарных оппозиций у Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.133-139. – ISSN 1728-3671
365952
   Гендер без прикрас : через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма : [аналит. обзор для депутатов, госслуж., препод., юристов, специалистов, интересующихся вопросами гендерной политики] / [Всеукраинское родительское движение]. – Киев : [б. и.], 2010. – 56, [1] с. : ил. – Приложения: с. 51-56
365953
  Сінькевич О.Б. Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 16-22. – ISSN 2077-1800
365954
  Черняхівська В.В. Гендер в організації державного управління демократичних суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 91-94. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Описано деякі підходи до розуміння гендеру в організації державного управління демократичних суспільств. У дослідженні проаналізовано різноманітні підходи до рівності статей. Поглиблено розуміння гендерної справедливості. Стверджується взаємозалежність ...
365955
  Черняхівська В.В. Гендер в системі державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 123-125
365956
  Rozinkiewicz Natalia Гендер в українських романсах // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – C. 363-369. – ISSN 1640-7806
365957
  Марценюк Т.О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк ; [за участі О. Богдан]. – Київ : Основи, 2017. – 252, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-255 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-804-0
365958
   Гендер для медій : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
365959
   Гендер для медій : підручник із гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманітар. спеціальностей / [М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик (голова редкол.) [та ін.]. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Критика, 2017. – 216, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчик: с. 211-214. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-2789-06-5
365960
  Большакова А.Ю. Гендер и архетип : "Первозданная Женщина" в современном мире // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.167-176. – ISSN 0869-0499
365961
  Кон И.С. Гендер и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 1 (58). – С. 48-64. – ISSN 1029-8053
365962
  Волков А.В. Гендер и наука (социально-когнитивные аспекты) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 2073-9702
365963
  Брайсон В. Гендер и политика времени : феминистская теория и современные дискуссии / Валери Брайсон. – Киев : Центр учеб. лит., 2011. – 247, [1] с. : Библиогр.: с. 223-247. – (Время в зеркале науки). – ISBN 978-611-01-0250-6
365964
  Ривс О. Гендер и реформирование сектора безопасности : практ. примеры / Одри Ривс ; [Женев. центр демократ. контроля над вооружен. силами (ДКВС)]. – Женева : Женевский центр демокраатического. контроля над вооруженным силами], 2012. – VIII, 148, [1] с. : табл. – На обл. авт. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-9222-139-3
365965
  Ященко В. Гендер і "держава загального доброботу" в країнах Західної Європи // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 128-140.
365966
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
365967
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
365968
   Гендер і гендерна історія: бібліографія / [уклад. Орлова Т.В.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 87, [1] с.
365969
  Мезенцева Н.І. Гендер і географія в Україні : монографія / Наталія Мезенцева, Ольга Кривець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. від. Укр. геогр. т-ва. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 193, [1] с. : табл., іл., мапи. – Бібліогр.: с. 138-150. – ISBN 978-966-521-347-5
365970
  Вознюк Є.В. Гендер і демократичні транзити // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 238-244
365971
   Гендер і державна політика = Gender and public policy : Навчальний посібник. – Київ : Основи, 2004. – 394с. – ISBN 966-500-119-1
365972
   Гендер і для науки важливий // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)
365973
  Нестеренко К.О. Гендер і корупція: теоретичні аспекти взаємодії // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 21-24. – ISBN 978-966-328-187-2
365974
   Гендер і культура : Збірник статей. – Київ : Факт, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7274-90-Х
365975
  Собецька Н.В. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 28-36
365976
  Дашковська О. Гендер і право: логіко-понятійний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С. 16-22
365977
   Гендер і сексуальність = Gender and sexuality : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 139, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-467-2
365978
  Федченко Є. Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 32-38. – ISSN 1998-4634
365979
  Січкар В. Гендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 172-177. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Аналізуються гендерні особливості спортивної діяльності жінок та чоловіків.
365980
  Говорун Т. Гендер на полі гібридної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 12


  "Гендерна педагогіка вже давно стала сферою життєдіяльності, на яку випущено й націлено багато гострих стріл, навіть релігійних. Чому саме на неї? Тому що гендер як комплексний індикатор демократичного розвитку країни пронизує всі сфери життєдіяльності ...
365981
  Борисенко Н.Д. Гендер персонажів сучасної британської драми як соціально-статусна характеристика // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 51-56. – (Бібліотека Інституту філології)


  Дискурсивно-комунікативний підхід, що використовується в дослідженні, має на меті виявити, як гендер нівелює інші статусні характеристики співрозмовників.
365982
  Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в XX ст. // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 22-29
365983
  Ювченко А.І. Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі релігії і церкви в житті української діаспори. Базуючись на закордонному досвіді вивчення діаспорних українців та їх релігійності, автор пропонує переглянути пануючу в суспільній та науковій думці позицію щодо ...
365984
  Сацук О.О. Гендер та політика в історії політичної думки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 113-115
365985
  Федченко Є.Е. Гендер та сексуальність у релігійних і соціально-політичних практиках та візуальній культурі Давнього Риму (I ст. до Р.Х. - I ст. після Р.Х.) : дис. ... д-ра філософії : 032 ; 03 / Федченко Євгенія Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 276 арк. – Додатки: арк. 250-276. – Бібліогр.: арк. 206-249
365986
  Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-39. – ISSN 0130-5247
365987
  Мелещенко О. Гендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1 // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 124-135. – ISSN 2522-1272
365988
  Кікінежді О. Гендер у освітній парадигмі вищої школи: досвід та перспективи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 99-104. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті аналізується досвід функціонування Гендерного центру НАПН України та Тернопільського національного педагогічного університету. Окреслені перспективи інтегрування гендеру у вищу школу, шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів.
365989
  Кравець В. Гендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 113-118. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовані шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів через розробку та впровадження у навчальний процес вищої школи спецкурсів "Гендерна педагогіка" та "Історія гендерної педагогіки", показані перспективи діяльності ...
365990
  Помирча С. Гендер як предмет досліджень сучасних гуманітарних наук / С. Помирча, Р. Головко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 181-201. – ISSN 2077-1827
365991
  Землякова Т.А. Гендер як явище в медіадискурсі: історія питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 89-93


  У статті хронологічно систематизовано коло наукових розвідок вітчизняних та закордонних науковців у галузі гендерології, фемінології та досліджень процесів гендеризації засобів масової інформації. Виокремлено нові методологічні підходи теоретиків у ...
365992
  Чернишова С. Гендер, імперіалізм і ... острів"янки у світі Сомерсета Моема // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – №7/8 (991/992). – С. 223-229. – ISSN 0320 - 8370
365993
  Суковатая В. Гендер, раса и сексуальность в культурной геополитике: антропология другого // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 161-164. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
365994
  Ставицька Л.О. Гендер: мова, свідомість, комунікація / Л.О. Ставицька. – Київ : КММ, 2015. – 438, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 413-438. – ISBN 978-966-1673-31-0
365995
  Кузьменчук А. Гендер: політико-правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 133-136.
365996
   Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – Київ : Фоліант, 2003. – 300с. – ISBN 966-8474-03-1
365997
  Говорун Т. Гендерна "матриця" української педагогічної думки / Т. Говорун, О. Кікінежді // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 8-15. – ISSN 2519-8416
365998
  Медведська Л. Гендерна "революція" 1725 р. на російському імператорському престолі: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 135-137
365999
  Андрухович А.А. Гендерна (а)симетрія інтернет-дискурсу спецслужб Німеччини / Андрухович А.А. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 25-32. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено організацію інтернет-дискурсу сектора безпеки Німеччини з позицій гендерної (а)симетрії, гендерну складову політкоректності розглянуто як прагматичний принцип сучасної комунікації в секторі безпеки. В статье рассматривается ...
366000
  Бурейчак Т. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації / Т. Бурейчак, Т. Марценюк, Д. Хуткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,