Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
365001
  Сапаров М. "Дженг-е Мерв" как персидский источник по изучению истории Южного Туркменистана середины ХІХ в / М. Сапаров. – Ашхабад, 1990. – 63с.
365002
  Райт Д.П. "Дженерал моторс" в истинном свете / Д.П. Райт. – Москва, 1985. – 384с.
365003
  Мурашко Н. "Джерела з історії театрального мистецтва в фондах ЦДАМЛМ України" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 25-26
365004
  Николюк Д.Л. "Джерело права" як категорія теорії права // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.99-101. – ISBN 966-660-151-6
365005
   "Джинсова" свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії - 2006. – Київ : Вістка, 2006. – 224с. – ISBN 966-8875-07-9
365006
   "Джоконда" Леонардо да Винчи // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 2 обкл. – ISSN 0236-2007


  Репродукция картины Леонардо да Винчи "Джоконда"
365007
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Минск, 1988. – 495с.
365008
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саранск, 1988. – 461с.
365009
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саранск : Художественная литература, 1989. – 461с.
365010
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Баку, 1989. – 499с.
365011
  Бронте Ш Джен Эйр / Ш Бронте, . – Москва : Художественная литература, 1989. – 384с.
365012
  Бронте Ш. Джен Эйр = Jane Eyre : (на английском языке): по роману Шарлотты Бронте: в пересказе Анны Клейберн / Ш. Бронте; илл. Б. Харви. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – 176с. : илл. – Паралл. титул. лист на англ. языке. – ISBN 978-5-17-024445-4
365013
  Месропян А.И. Дженги. / А.И. Месропян. – Баку, 1931. – 62с.
365014
  Касаткин Д. Дженне возрождается: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.74. – ISSN 0321-5075
365015
  Колдуэлл Эрскин Дженни / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1963. – 311с.
365016
  Драйзер Т. Дженни Герхардт : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 348с.
365017
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Воронеж, 1956. – 336с.
365018
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Минск, 1959. – 340с.
365019
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – М., 1960. – 357с.
365020
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Кызыл, 1977. – 316с.
365021
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Книга, 1981. – 272с.
365022
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Международные отношения, 1981. – 320с.
365023
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 344с.
365024
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – М., 1982. – 269с.
365025
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 336с.
365026
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Куйбышев, 1987. – 576с.
365027
  Драйзер Т. Дженни Герхардт : роман / Т. Драйзер. – Сухуми : Алашара, 1988. – 346с.
365028
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – К., 1993. – 318с.
365029
  Драйзер Т. Дженні Герхардт : Роман / Т. Драйзер. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 332с.
365030
  Симеонова Ю. Джентельмен із диригентською паличкою = До 100-річчя диригента Костянтина Симеонова (1910-1987) : музика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 19-20. – ISSN 1562-3238


  Костянтин Арсенович Симеонов (1910-1987) - радянський диригент. Народний артист СРСР (1962), лауреат Шевченківської премії (1976)
365031
  Лоос А. Джентельмени воліють білявих / А. Лоос. – Х, 1930. – 143с.
365032
  Николаев В.Д. Джентельмены удачи : фельетоны и памфлеты / Николаев В.Д. – Москва : Воениздат, 1974. – 198 с.
365033
   Джентіле (Gentile) Джованні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 743-744. – ISBN 966-316-069-1
365034
  Винниченко Т. Джентльмен из трущоб // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 9 (97). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Главный рафинированный джентльмен золотого века Голливуда Кэри Грант (1904-1986).
365035
  Яковлев Егор Джентльмен среди зулусов : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 18-31 : Фото
365036
  Порубаев А.В. Джентльмены из Фогги Боттом / А.В. Порубаев. – Одесса, 1988. – 222с.
365037
  Персонс С. Джентри в Соединенных Штатах / С. Персонс. – М, 1970. – 12с.
365038
  Шиманська О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 169-175. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
365039
  Харламова Татьяна Джерба - оазис в середине земного шара : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34
365040
  Дудкін Іван Джерба. Острів - оаза : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-25 : Іл.
365041
  Тодоренко Галина Джерба. Острів таласотерапії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-95 : фото
365042
  Рафаловський Євген Джерба. По острову ходила велика крокодила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88
365043
   Джерела = Dzherela. – Луцьк
№ 3
365044
  Фефер І. Джерела : поезії / І. Фефер. – Львів, 1940. – 96 с.
365045
  Ющенко О.Я. Джерела / О.Я. Ющенко. – Київ, 1952. – 186 с.
365046
  Шамякин І.П. Джерела / І.П. Шамякин. – Київ, 1959. – 326 с.
365047
  Коновалов Г. Джерела / Г. Коновалов. – К., 1961. – 364с.
365048
  Коновалов Г.И. Джерела : Роман / Г.И. Коновалов. – Київ : Художня література
Кн. 2. – 1972. – 383с.
365049
  Коновалов Г.И. Джерела : Роман / Г.И. Коновалов. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1972. – 383с.
365050
  Казидуб М.В. Джерела / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1977. – 58 с.
365051
  Асєєв Ю.С. Джерела : Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ : Мистецтво, 1980. – 214с.
365052
  Нестерчук М.М. Джерела : поезії / М.М. Нестерчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 83 с.
365053
  Світличний І.М. Джерела : поезії / І.М. Світличний. – Київ : Дніпро, 1984. – 102 с.
365054
  Купріянов І.Т. Джерела / І.Т. Купріянов. – К, 1997. – 35с.
365055
  Ільченко-Сюйва Джерела Internet : Довідник / Українська Акад. держ. управл. при Презид. України; Леся Ільченко-Сюйва, Лариса Пильгун, Андрій Скіп. – 2-ге вид. виправл. та доп. – Київ : К.І.С., 2002. – 231с.
365056
  Коваленко Т.О. Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 61-69
365057
  Привалко Т. Джерела аграрної статистики з історії дворянства Лівобережної України (кінець XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто джерела, що містять інформацію про аграрний розвиток господарств дворян Лівобережної України кінця ХІХ - початку ХХ ст., подано їх короткий аналіз: умови виникнення, внутрішня структура, інформативна представленість. In the article sources ...
365058
  Самбор М. Джерела адміністративно-деліктного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 212-219. – ISSN 1026-9932
365059
  Кравчук О. Джерела адміністративно-правового регулювання управління майном державної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 15-21
365060
  Апаров А.М. Джерела адміністративно-процесуального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-35. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
365061
  Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип.286)
365062
  Константий О.В. Джерела адміністративного права України / О.В. Константий; Наук.-дослід. ін-тут держ. будівництва та місцевого самоврядування акад. правових наук України. – Київ : УАІД "Рада", 2005. – 120с. – ISBN 966-7909-02-6
365063
  Коломоєць Т. Джерела адміністративного права: проблемні питання доктринального визначення, класифікації та системного аналізу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1026-9932
365064
  Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940-1945 рр.) : бібліографічний довідник / Борис Грановський. – Київ, 2002. – 437 с. – ISBN 966-7863-17-4
365065
  Смирнова К. Джерела антимонопольного права Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові системи джерел антимонопольного права Євросоюзу. Встановлено, що стала ієрархічна система джерел складається з установчих договорів, актів інститутів Євросоюзу, принципів і доктрин, розвинутих судовою практикою, міжнародних ...
365066
  Галла-Бобик Джерела антропогенного впливу на території національно природного парку "Синевир" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 98-102. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
365067
  Гладких М.І. Джерела археологічні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99. – ISBN 966-642-073-2
365068
  Архімандрит Феодосій (Оленич) Джерела афонського багатства церковної золотої вишивки // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 482-491
365069
  Інгульський П.М. Джерела б"ють / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1956. – 142 с.
365070
  Кобець В.Д. Джерела б"ють : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1976. – 152 с.
365071
  Подолян Микола Петрович Джерела б"ють : Вибрані поезії / Подолян Микола Петрович; Вступна стаття Петро Моргаєнко "Пісня братерства"; Іл. В.М. Гринько. – Київ : Дніпро, 1976. – 223 с. : іл., 1 л. портр. – Бібліогр.: Біографічна довідка: с.218
365072
   Джерела безсмертного слова : Лесині місця на Волині. – Луцьк : Надстир"я, 1996. – 92с. – ISBN 5-7707-9018-0
365073
  Романець О.С. Джерела братерства / О.С. Романець. – Ленинград, 1971. – 192 с.
365074
  Бодик Л.О. Джерела великого кіно : спогади про О.П. Довженка / Л.О. Бодик. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 159 с. : іл.
365075
  Музика Я. Джерела весни : поезія: вірші (молода муза) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 26-28. – ISSN 0868-4790
365076
  Ховайба Н. Джерела вивчення державної політики з розвитку кінематографа в УРСР (друга половина 1960 - перша половина 1980-х рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 118-120. – ISBN 978-966-493-651-1
365077
  Петрович В.В. Джерела вивчення історико-топографічного розвитку міста Володимира X - XVIII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 66-68. – ISBN 978-966-493-676-4
365078
  Глущенко В. Джерела вивчення історії східнослов"янських мов у працях М.О. Максимовича / В. Глущенко, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – C. 5-15. – ISSN 2411-6548


  М.О. Максимович зробив вагомий внесок у розв"язання проблеми джерел вивчення історії східнослов"янських мов.
365079
  Глущенко В. Джерела вивчення історії східнослов"янських мов у студіях П.О. Лавровського / В. Глущенко, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 27-37. – ISSN 2411-6548
365080
  Щербак М.Г. Джерела вивчення національної політики царизму в Україні (XIX - поч. XX ст.) / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-17. – (Історія ; Вип. 41)


  Зроблено аналіз законодавчих актів та звітів місцевих державних установ як джерела вивчення національної політики царизму в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст.
365081
  Волкова О.В. Джерела видання та бібліографічної реєстрації музичної літератури в Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 279-287. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
365082
  Мироненко О. Джерела визрівання ідеї конституційної юстиції в Україні "провансальського періоду": світовий досвід, народолюбство, проекти юридичних конституцій (перша половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 89-101
365083
   Джерела викидів парникових газів та заходи з пом"якшення зміни клімату в інфраструктурі міст України. Пілотний проект у м. Рівному : Пілотний проект у м.Рівному. – Київ, 2003. – 148с. – ISBN 966-96172-1-9
365084
  Гладких А.В. Джерела виникнення інструментальної музики в Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 201-208. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
365085
  Терещенко В.І. Джерела виникнення міжмовної омонімії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 371-375.
365086
  Тиндик Н.П. Джерела виникнення міжнародної трудової міграйії в епоху глобалізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 188-195. – (Юридична ; Вип. 1)
365087
  Легка Я.І. Джерела виникнення нових видів фінансових ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянута класифікація фінансових ризиків за джерелами виникнення. За допомогою різних підходів визначена сутність та різниця в розумінні окремих фінансових ризиків. Закладено підвалини нової теорії ризиків, яка буде відповідати ...
365088
  Дончик В. Джерела високого авторитету. Анатолієві Шевченку - 75 // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 60-62. – ISSN 0130-5263
365089
   Джерела високого вмісту каротиноїдів у зерні пшениці м"якої ярої / В.О. Аліпов, О.Ю. Леонов, О.І. Падалка, Т.В. Сахно, О.О. Посилаєва // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 47-48. – ISBN 978-966-924-274-7
365090
  Симчук А.С. Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 164-172. – ISSN 2222-5374
365091
  Мороз-Письменна Джерела відтворення основного капіталу підприємств паливно-енергетичного комплексу України в умовах перехідної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 361-367. – ISBN 966-7958-13-2
365092
  Полякова О.С. Джерела військового права України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 242-246. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
365093
  Пилявець Б Л. Джерела вільнодумства східних слов"ян / Б Л. Пилявець, . – К, 1991. – 32с.
365094
  Малиш К.А. Джерела Волинської області та їх гідрологічна роль // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 158-162 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
365095
  Галущенко Г.В. Джерела встановлення змісту іноземного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 181-186. – ISSN 2312-1831
365096
  Машенко М.М. Джерела гармонійної краси: Музика і живопис на уроках укр. рад. літ. / М.М. Машенко. – К., 1978. – 104с.
365097
  Пахаренко В. Джерела геніяльності Т. Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 35-46. – ISBN 966-7759-23-7
365098
  Пашков А.П. Джерела гідроекологічних небезпек та головні шляхи їх вирішення з огляду на сучасні європейські напрями / А.П. Пашков, В.Є. Іщенко, Є.М. Телюкова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
365099
  Джуринський О.В. Джерела господарського права України : монографія / Джуринський О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-198. – ISBN 978-617-7320-78-3
365100
  Джуринський О.В. Джерела господарського права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Джуринський Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 238 арк. – Бібліогр.: арк. 197-238
365101
  Джуринський О.В. Джерела господарського права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Джуринський Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
365102
  Бойко С.В. Джерела гуманізму в соціокультурних практиках постіндустріалізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 28-34
365103
  Орещенко А.В. Джерела даних для тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 140-148. – Бібліогр.: 43 назви
365104
  Матюхіна О.А. Джерела державницьких ідей українських гуманістів доби Ренесансу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 65-67
365105
  Клименко Т. Джерела Державного архіву Черкаської області про діяльність релігійних громад та організацій Черкащини // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 183-190. – ISSN 2222-5250
365106
  Броше О.А. Джерела джазу: синтез культур та сублімація свободи (за матеріалами кінофільму Кена Бернса "Колдовская похлебка") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 242-250
365107
  Тимченко П Г. Джерела диспозитивності у цивільному процесцуальному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.338-342. – ISBN 966-7784-65-7
365108
  Любчик І. Джерела для вивчення етнополітичних процесів на Лемківщині: з архівних фондів Польської Республіки // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 77-80. – ISSN 2306-4323
365109
  Голдакова К.А. Джерела для вивчення правової спадщини православної церкви // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 75-77.
365110
  Якобчук С. Джерела для дослідження біографії Ф.П.Матушевського // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5 (31). – С. 77-87
365111
  Копцюх Б. Джерела для дослідження ролі місцинності племені в україногенезі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 187-190
365112
  Марченко Є. Джерела до біографії Євгена Сташевського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 190-197. – ISSN 0320-9466


  Євген Дмитрович Сташевський (1884-1938), відомий російський і український історик-економіст, різного часу професуровав у Київському ун-ті (1915-1919), Київському комерційному ін-ті (1914-1919), очолював Блізькосхідний ін-т (1919), був деканом, зав.каф. ...
365113
  Панас Н.Б. Джерела до вивчення біографії генерала О.П. Грекова (період служби в українських арміях) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 128-132. – ISSN 0321-0499
365114
  Лісіна С.О. Джерела до вивчення військово-організаційної діяльності ОУН у 1929-1939 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 170-175. – ISSN 0321-0499
365115
  Щербак Н. Джерела до вивчення діяльності царської адміністрації в українських губерніях у ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 206-211. – ISBN 966-625-033-0
365116
  Бірюліна О. Джерела до вивчення життя і творчості Данила Братковського // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 22-25. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
365117
  Гальчак С.Д. Джерела до вивчення історії остайбартерів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.393-400
365118
  Вербіцька О. Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956-1965 рр. (За архівними ресурсами) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 604-619. – ISSN 2224-9516


  Подано аналіз документів Архівного фонду НАН України як джерел до вивчення основних напрямів наукових досліджень в установах НАН України впродовж 1956-1965 рр. у галузі шевченкознавства та підготовки наукових праць і видань творів Т.Г. Шевченка у ...
365119
  Луцький А.І. Джерела до вивчення правової системи ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 32-38. – ISSN 2078-6670
365120
  Куцаєва Т. Джерела до вивчення проблеми розвитку вищої освіти УРСР у період 1965-1985 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-88. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано архівні матеріали, як джерела дослідження проблематики української вищої освіти у період 1965-1985 рр. Проаналізовано сучасні концептуальні підходи історіографії та підходи авторів періоду 1965-1985 рр. до вивчення даної проблеми в ...
365121
  Алмашій В.В. Джерела до вивчення українсько-словацького співробітництва у сфері міжнаціональних відносин (1994-1996 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 243-250. – (Історія ; Вип. 24)
365122
  Ніколайчук О. Джерела до вивчення Української ландміліції в матеріалах "Полного собрания законов Российской империи" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 110-113. – ISBN 978-966-171-783-0
365123
  Папа І. Джерела до генеалогії княжого роду Сангушків у краківських архівних зібраннях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-76. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
365124
  Шаповал А. Джерела до громадсько-політичної та наукової діяльності Дмитра Володимировича Антоновича // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 151-162


  У статті проаналізовано джерела про життя і діяльність Д. В. Антоновича, що зберігаються в архівах і бібліотеках Києва, Львова і Праги. Зроблено висновок про актуальність для історичної науки написання комплексного дослідження про громадсько-політичну ...
365125
  Амеліна Л. Джерела до життєпису І. Сошенка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 35-38. – ISSN 1728-6875
365126
  Кривошея І. Джерела до історії генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родової книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV). – С. 36-44. – ISSN 2074-8345
365127
  Старовойт С.В. Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 28-55. – ISSN 2222-4203
365128
  Ходоровський М. Джерела до історії масонського руху в Україні (друга половина XVIII ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 75-78
365129
  Мараєв В. Джерела до історії українсько-донських відносин у 1917 - 1921 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 507-512. – ISBN 978-966-171-795-3
365130
  Кривець Н. Джерела до історії українсько-німецьких відносин 1918-1933 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 136-149
365131
  Черняков Б.І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (19 - початок 20 ст.) / Б.І. Черняков; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2005. – 116с. – ISBN 966-02-3493-7
365132
  Якобчук Н. Джерела дослідження біографії І. М. Каманіна // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 102-111
365133
  Сухомлин О. Джерела дослідження внутрішньоповітового управління у 1-ї Новоросійській губернії (на матеріалах Крюківської воєводської канцелярії, 1777 - 1784 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 175-177. – ISBN 978-966-171-893-6
365134
  Кобиринка Г. Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 55-65. – ISSN 1682-3540
365135
  Чорна Л.О. Джерела дослідження історії Канівського заповідника // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 2. – С. 29-34. – ISSN 1729-7184
365136
  Колесник В. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки / В. Колесник, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-35. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Виділено основні групи джерел дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, розкрито їх особливості та значення. Определены основные группы источников исследования ...
365137
  Колесник В. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки / В. Колесник, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  Виділено основні групи джерел дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, розкрито їх особливості та значення. Определены основные группы источников исследования ...
365138
  Франчук В.И. Джерела достатку / В.И. Франчук. – Київ : Урожай, 1975. – 155 с.
365139
  Монастирська Т.Б. Джерела доходів об"єднання співвласників багатоквартирного будинку та їх диверсифікація: обліково-класифікаційний зріз // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 59-64. – ISSN 2307-9878
365140
  Юдкін-Ріпун Джерела драматизму лірики Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  Шевченковій ліриці властива константна серйозність вислову, зумовлена текстуальною стретегією сценічної мімікрії, що дає підстави вести мову про її театральні витоки та драматичні властивості.
365141
   Джерела духовності : Науково-популярний альманах для учнівської молоді. – Черкаси. – ISBN 966-693-015-3
№ 1. – 2002
365142
   Джерела духовності : Науково-популярний альманах для учнівської молоді. – Черкаси. – ISBN 966-693-031-5
№ 1. – 2003
365143
   Джерела духовності : наук.-краєзнав. експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009-2013 рр. : док. та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет та ін. ; за заг. ред. О.П. Реєнта]. – Вінниця : Балюк І.Б., 2014. – 339, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-617-530-064-0
365144
  Сич М. Джерела духовності нашого народу // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.3-10
365145
  Гвоздик П.О. Джерела екологічного права та ядерна безпека // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 44-49
365146
  Гвоздик П.О. Джерела екологічного права України : монографія / П.О. Гвоздик ; [відп. ред. Н.Р. Малишева] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Правова єдність, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-166-6
365147
  Селевко В.Б. Джерела економічної культури сучасної західноєвропейської цивілізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 106-114
365148
   Джерела економічної україністики.. – Львів, 1993. – 69с.
365149
  Бабак Б. Джерела екстралінгвістичного впливу на мову сучасної арабської публіцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-14. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто суспільні характеристики, країн арабського сходу як критерій відбору полярних пар національних варіантів арабської мови для контрастивного зіставлення
365150
  Кіраковський М.Ф. Джерела електричних річок / М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1972. – 104 с.
365151
  Федоренко Т. Джерела енантіосемії в українській мові на загальномовному тлі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 60-75. – Бібліогр.: Літ.: с.74-75; 28 назв. – ISSN 1682-3540


  У статті йдеться про особливості походження енантосемії в різних лінгво-культурах. Звернуто увагу на особливостях факторів енантосемізації в українській мові.
365152
  Ліщук В.В. Джерела енергії в системі спортивного тренування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 152-155
365153
  Вольвач П. Джерела енергії півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 3
365154
  Казарян Ю Джерела живлення з комірковою побудовою для електророзрядних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Казарян Юрій Георгійович ; НАН України ; Ін-т електродинамики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
365155
  Неживий О. Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 136-145. – ISSN 2075-1222
365156
  Седик А.Л. Джерела життя : поезії / А.Л. Седик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 70 с.
365157
  Молоткіна В.К. Джерела з вивчення видавничої справи Радянської України 1920-1930-х рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 94-111. – ISBN 978-617-7009-44-3
365158
  Легун Ю.В. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) : Дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелозн. та спец. іст. дисципліни / Юрій Вікторович Легун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 489л. – Додатки л.468-489. – Бібліогр.: л. 413-467
365159
  Легун Юрій Вікторович Джерела з генеалогії селян Подільської губернії:стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 - 1917 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра історичних наук; 07. 00. 06 / Легун Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 25 назв
365160
  Калакура Я. Джерела з державницького напряму української історіографії 1920-1930-х років / Я. Калакура, Ю. Лебедєва // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 74-84.
365161
  Балух О. Джерела з історії Буковини (40-і роки XIV - перша третина XVI ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 219-229
365162
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин української народної республіки та західно-української народної республіки : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пилипів В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
365163
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки : Дис... канд. істор. наук: 07.00.06. / Пилипів Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.180-198
365164
  Пилипів В. Джерела з історії взаємовідносин урядів УНР та ЗУНР як чинник Соборності України (липень - листопад 1919 р.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 193-204. – ISBN 966-02-2554-7
365165
  Бортнікова А. Джерела з історії війтівства у місті Луцьку першої половини XVI ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 92-109. – ISSN 0869-3595
365166
  Крип"якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1962. – 83с.
365167
  Круглова Л. Джерела з історії духовного життя України XVI–XVIII ст. в археографічних публікаціях Степана Голубєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована археографічна спадщина професора Університету Св. Володимира Степана Тимофійовича Голубєва з історії духовного життя України XVI-XVIII ст., вміщена на сторінках наукового часопису "Читання в Історичному Товаристві Нестора ...
365168
  Катренко А.М. Джерела з історії Київської громади 60-90-х рр. XIX ст. / А.М. Катренко, Н.М. Чирикало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-13. – (Історія ; Вип. 55)


  Проаналізовано опубліковані документи, листи, спогади й публіцистичні статті, які стосуються історії Київської громади 60-90-х рр. ХІХ ст., та визначено їхню інформаційну значимість.
365169
  Павленко С.Ф. Джерела з історії корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка першої половини XX ст. в особовому фонді П. Альошина // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)


  Здание библиотеки, построенное в 1911 г. специально для университета по проекту проф. В.А. Осьмака...
365170
  Сажок О.В. Джерела з історії культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств Волинської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 142-147. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
365171
  Бортнікова А. Джерела з історії магдебурзького права у Луцьку (кінець XV - перша половина XVI ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 106-125. – ISSN 0869-3595
365172
   Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд.: о. Ю. Мицик ; редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Фоліант. – ISBN 978-966-02-7362-7
Т. 4 : (1655-1658 рр.). – 2015. – 539, [1] с. – Текст укр., рос., пол. - Покажч.: с. 481-513. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
365173
  Шологан Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини XIX - початку XX ст. у сучасній українській історіографії // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 116-124. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
365174
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
365175
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
365176
  Горькова А.О. Джерела з історії пам"яткоохоронної роботи київських громадських установ у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 16-21. – ISSN 2078-0133
365177
  Коваленко О. Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 47-52. – ISSN 2222-5250
365178
  Мордвінцев В.М. Джерела з історії Росії (друга пол. ХVI - поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/russia/kafedra/source1.htm. - 29.09.09
365179
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-18
365180
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва (неписьмові) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 33-43
365181
  Круглова Л. Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику писемних джерел з історії української державності, опублікованих на сторінках журналу "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца". The article deals with the description of writing sources of the history of Ukrainian ...
365182
  Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-100.
365183
  Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич; АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
365184
  Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-34. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні основні групи історіографічних джерел з коренізації національних меншин в Українській СРР. The artiele is analyzed the main groups of historiography"s sources of "korenization" of National Minorities in Ukrainian SRR, their ...
365185
  Подкупко Т.Л. Джерела з особових фондів українських діячів початку XX ст. , як наочні матеріали для викладання гуманітарних дисциплін (за матеріалами Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 196-199. – ISBN 978-966-02-7706-9
365186
  Шихненко І.М. Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ Національної академії наук України періоду 1950-1960-х років // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 441-471. – ISSN 2222-4203
365187
  Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мільчев В.І. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
365188
  Туріянська М.М. Джерела залучення інвестиційних ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
365189
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
365190
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 201-211. – Бібліогр.: л. 212-226
365191
  Гринюк І. Джерела залучення оборотних коштів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 184-192. – ISSN 1684-906Х
365192
   Джерела збільшення виробництва синтетичних платичних мас і волокон на Україні.. – К, 1959. – 56с.
365193
  Гороховська О.В. Джерела земельного права: історичний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
365194
  Іващук Л.А. Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 362-367. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
365195
  Тимченко Г. Джерела змагальності у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
365196
  Павленко С.Ф. Джерела зображальні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99-100. – ISBN 966-642-073-2
365197
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим, 1975. – 376с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого). Серія 2 ; Т.33 ; Секція 1 : Праці)
365198
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.46 ; Секція 1 : Праці)
Том 2. – 1988. – 330с.
365199
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.49 ; Секція 1 : Праці)
Том 3. – 1995. – 323с.
365200
  Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв"язок : фінансові ризики / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-139 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
365201
  Єгоров О. Джерела і передумови формування механізму правового запозичення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 257-265. – ISSN 1026-9932
365202
  Куцик П.О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 72-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
365203
  Козуб І. Джерела і форми трудового права: розмежування понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 56-60
365204
  Жовта Н.М. Джерела і функції чарівної казки в іхній проекції на мову // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 5-21. – ISBN 978-2-919320-34-9
365205
  Арабчук Я.І. Джерела і чинники формування особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 43-46. – ISSN 2072-1692
365206
  Кірше Б.В. Джерела ідейної наснаги. З досвіду організації парт. освіти на Вінниччині. / Б.В. Кірше. – Одеса, 1969. – 91с.
365207
  Слухай Н. Джерела імплікацій вуличної щитової реклами сучасного Києва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 292-297
365208
   Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0950-9
365209
  Жигінас В.В. Джерела інвестиційних ресурсів структурної перебудови // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 60-68.
365210
  Филюк Г.М. Джерела інвестування природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання фінансового забезпечення природних монополій в Україні.
365211
  Маслюківська А.О. Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 346-357
365212
  Павко А.І. Джерела інтелектуального потенціалу класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-64
365213
  Золотіна Г.В. Джерела інтертекстуальності французького роману вісімнадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 335-340
365214
  Попов В.Ж. Джерела інфориації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917 - 1920 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 125-136. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
365215
  Коваленко Л.П. Джерела інформаційного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 90-97. – ISSN 2224-9281
365216
  Костецька Т.А. Джерела інформаційного права України: поняття, система, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-73.
365217
  Селезньова О.М. Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 48-54
365218
  Павленко С.Ф. Джерела історичні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 100-101. – ISBN 966-642-073-2
365219
  Войцехівська І. Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 188-202
365220
  Миронець Н. Джерела історичної пам"яті / Надія Миронець; [редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім, І.Б. Гирич та ін.]; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-02-4771-0
365221
  Пиріг О. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету / О. Пиріг, П. Притуляк // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 213-217. – ISSN 0320-9466
365222
  Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. / М.А. Литвиненко. – Харків, 1970. – 204с.
365223
  Варшавчик М.А. Джерела історіографічні / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 101-102. – ISBN 966-642-073-2
365224
  Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа - польський "о"гаризм" - українська поезія ранніх 2000-х // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
365225
  Шевченко Л.О. Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С..456-461. – Бібліогр.: Літ.: с. 461; 10 п.


  В статті роглядаються джерела когнітивного дисонансу, який спричиняє вплив на процес інтерпретації поетичного тексту, що базуються на здібності читача залучати знання про світ, заповнювати смислові лакуни, знаходити відповідність між авторським і ...
365226
  Данько О.С. Джерела комічного у драматургії Івана Франка (рецептивний аспект) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 79-83
365227
  Романюк М. Джерела конкурентної переваги фірми - структура та методи визначення / М. Романюк, О. Добровенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається конкурентна перевага та складові джерел її виникнення - ресурси, здібності та компетенції фірми, надана їх характеристика та структура. Систематизовані існуючи методи пошуку та аналізу джерел формування стійкої конкурентної ...
365228
  Гірняк В. Джерела конституційно- правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.182-191. – (Серія юридична ; Вип. 38)
365229
  Погорілко В. Джерела конституційного права в Україні: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-16. – Бібліогр.: 29 н. – ISSN 0132-1331
365230
   Джерела конституційного права України / Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. : Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 712 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0939-9
365231
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
365232
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 216 - 252. – Бібліогр.: л. 191 - 215
365233
  Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
365234
  Цоклан И.І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 195-202. – ISSN 1563-3349
365235
  Фан Дунмей Джерела конфуціанської філософії та філософії даосизму Китаю / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 282с. – Видання китайською мовою
365236
  Загурський О. Джерела кримінально-процесуальної політики України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 112-117
365237
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 13-22


  У статті досліджується проблеми поняття джерел кримінального права та їх видів.
365238
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються джерела кримінального права та їх види, які застосовуються при кримінально-правовій оцінці вчиненого суспільно небезпечного діяння та застосуваннія кримінального закону.
365239
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 10-22


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів. Обгрунтовується, що джерелами кримінального права мають визнаватись правові позиції, викладені компетентним органом у прийнятих ним нормативно-правових актах, ...
365240
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 7-20


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів.
365241
  Панов М. Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 1026-9932
365242
  Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д Голосніченко, А. Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
365243
  Федорук О.К. Джерела культурних взаємин / О.К. Федорук. – К, 1976. – 128с.
365244
  Набок Л. Джерела локальної історії в меморіальній експозиції // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 165-169


  Музей видатного укр. архітектора Володимира Заболотного прагне бути інформатором та каталізатором стосунків між культурою минулого та прийдешнього
365245
  Бахтинський М.Й. Джерела любові : Поезії / М.Й. Бахтинський. – Київ, 1988. – 67 с.
365246
  Іваницький-Василенко Джерела магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.123-131. – ISSN 0869-2491
365247
  Корнієнко О. Джерела медико-психологічних поглядів мислителів Європи XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Описаний динамічний взаємопов"язаний розвиток ідей, оригінальних гіпотез вчених XV-XVI століть, які є актуальними для подальшого вирішення проблеми - розробки теоретико-прикладних аспектів психосоматичного здоров"я та методів його підтримання у системі ...
365248
  Дударець Д.В. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 90-100. – ISSN 2413-1342
365249
  Павко А.І. Джерела міжнародного права: загальне і особливе / А.І. Павко, Я.А. Павко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 2222-5374
365250
  Цірат Г. Джерела міжнародного приватного повітряного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 56-61
365251
  Бабинець А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинець. – Київ : АН УкрРСР, 1958. – 68с.
365252
  Бабинец А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинец. – К, 1958. – 68с.
365253
  Вовк О.Й. Джерела міського права Києва XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті на прикладі правового статусу Києва досліджуються джерела міського права українських міст XV - XVI століть в період перебування їх у складі Великого князівства Литовського. В статье на примере правового статусу Киева исследуются источники ...
365254
  Луків М. Джерела моєї долі : Поезія // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-28.
365255
  Гадяцький М. Джерела московського комунізму = Sources of Muskovite communism / М. Гадяцький. – Торонто : Краєва управа Спілки визволення України в Канаді, 1960. – 127с.
365256
   Джерела мудрості.. – Київ : Дніпро, 1967. – 166 с.
365257
   Джерела мудрості.. – К, 1973. – 174с.
365258
  Легка О.В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISSN 2408-9257
365259
  Волошин І.О. Джерела народного театру на Україні / І.О. Волошин. – Київ, 1960. – 228с.
365260
   Джерела натхнення // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 2


  Про діяльність студентського парламенту факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
365261
  Доценко І.Л. Джерела нашої сили і достатку / І.Л. Доценко, Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 64с.
365262
  Івченко В.І. Джерела не замерзають / В.І. Івченко. – К., 1991. – 365с.
365263
  Кравченко Ф.Т. Джерела не замулити... : повість, оповіданя, гуморески / Ф.Т. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 294 с.
365264
  Чаплинський Р.Ю. Джерела нетермічної плазми атмосферного тиску та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.02 / Чаплинський Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
365265
  Бабота Л. Джерела образності в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-59. – (Філологія ; Вип. 21)
365266
  Павленко С.Ф. Джерела особового походження / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 102-103. – ISBN 966-642-073-2
365267
  Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження : підручник / Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2010. – 242 с. – ISBN 978-966-171-292-7
365268
   Джерела особового походження : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
365269
  Заброда Д.Г. Джерела оцінювання стану корупції в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-71
365270
   Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISBN 978-617-7009-26-8
Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – 2014. – 250 с. – До 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України
365271
  Вачевський М.В. Джерела патентної документації та патентних описів до об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 105-114. – Бібліогр.: на 18 пунктів
365272
  Морозов О.Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О.Ф. Морозов, Л.М. Руссу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 138-147 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
365273
  Колубаєв О.Л. Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 46-52. – ISSN 1728-6875
365274
  Моренець В.В. Джерела поетики Константи Ільдефонса Галчинського. / В.В. Моренець. – К., 1986. – 137с.
365275
  Козьменко О. Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний та вітчизняний досвід : управління економікою: теорія і практика / О. Козьменко, О. Пахненко // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
365276
  Зацний Ю.А. Джерела поповнення розмовної лексики і фразеології сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 207-211
365277
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Статья посвящена исследованию источников происхождения идиом с ботаническим элементом в английском языке. The article is devoted to the ...
365278
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 360-365


  Стаття присвячена дослідженню окремих джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Значна увага приділяється лінгвокультурологічному аспекту, який є найбільш визначальним у формуванні даних лексичних одиниць. Статья посвящена ...
365279
  Вакулик І.І. Джерела походження культу старовинної студентської пісні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 64-70
365280
  Зацерковний В. Джерела походження та взаємодія мікросейсм з геологічним середовищем / В. Зацерковний, І. Тішаєв, Р. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82-87. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість використання природного мікросейсмічного випромінювання Землі для пошуку та моделювання геологічного середовища, визначення джерел походження та характеру розповсюдження в земній корі. Розглянуто особливості утворення та ...
365281
  Попова К. Джерела походження фразеологізмів англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С, 30-32
365282
  Швець Т. Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 275-280
365283
  Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування (1772-1918 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
365284
  Корольова Ю.В. Джерела права в контексті їх соціального виміру // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
365285
  Дубровина А.Б. Джерела права в першій половині XIX ст. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 24-31
365286
  Кравченко С.С. Джерела права в розумінні теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-28. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
365287
  Юринець Ю.Л. Джерела права європейського адміністративного простору у контексті забезпечення культурних прав громадян // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 91-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
365288
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228 л. – Бібліогр.: л.198-228
365289
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
365290
  Смирнова К. Джерела права Європейського Союзу: новітні тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 90-97. – ISSN 1026-9932
365291
  Мойсей Л. Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність поняття "достатнє житло" в контексті міжнародного законодавства. Встановлено, що завдяки міжнародному співтовариству право на житло віднесено до основних галузей прав людини. Зроблено висновок, що забезпечення права на ...
365292
  Сливка С.С. Джерела права поневоленої нації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 319-325. – (Юридична ; Вип. 3)
365293
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
365294
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
365295
  Павко А. Джерела права у правових системах сучасного світу / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 11-14
365296
  Погорілко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) / В. Погорілко, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.46-59
365297
  Шаломєєв Є.В. Джерела права України другої половини ХVII-XVIII cтоліть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
365298
  Шемшученко С.О. Джерела права, що застосовуються в арбітражному процесі в рамках Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 330-337. – ISSN 1026-9932
365299
  Стадник Р.І. Джерела права: методологія дослідження // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 270-279. – ISSN 2072-8670
365300
  Тригубенко Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.85-88
365301
  Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 292-300. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
365302
  Дмітрієва С. Джерела правового регулювання відносин щодо найменування місця походження товару // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-42. – ISSN 1608-6422
365303
  Гороть А.М. Джерела правового регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща в гуманітарній сфері / А.М. Гороть, К.М. Прокопчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 14-18. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
365304
  Тимошенко Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання / Тимошенко, 0.А. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 108-113
365305
  Смолина Я. Джерела правового регулювання міжнародних факторингових операцій // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 172-174
365306
  Токарська А.С. Джерела правової комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 293-299. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
365307
  Гурова Г.М. Джерела правової охорони навколоземного космічного простору від засмічення в контексті забезпечення довготермінової сталості // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 541-550. – ISSN 0869-2491
365308
  Піонтковський С.В. Джерела принципу найбільшого сприяння у сучасному міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Розглянуто питання щодо джерел принципу найбільшого сприяння в сучасному міжнародному праві. На підставі аналізу рішень Міжнародного Суду ООН доведено, що договори між третіми сторонами не можуть виступати джерелом принципу найбільшого сприяння для ...
365309
  Романів Т.Б. Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 289-300. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
365310
  Ковальский М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні / М.П. Ковальский. – Дніпропетровськ, 1972. – 83с.
365311
  Данилюк Д.Д. Джерела про радянізацію Закарпаття (1944 - 1950 рр.) / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-165. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
365312
  Кучернюк М.Ф. Джерела про російсько-українські політичні зв"язки в роки визвольної війни українського народу (1648-1654) / М.Ф. Кучернюк. – Львів, 1980. – 179с.
365313
  Ісаєвич Я.Д. Джерела про суспільно-політичну і культурну діяльність братств України в XVI - XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 37-47
365314
  Шутко Ю.І. Джерела професіоналізації флейтового виконавства в Києві, Харкові та Одесі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 277-283
365315
   Джерела пружно б"ють : Хрестоматія з української літератури для 9 кл. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1998. – 480 с. – ISBN 966-04-0013-6
365316
  Хопта Т. Джерела регулювання арбітражних угод. Порівняльний аналіз та проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7069-28-6
365317
  Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним проблемам регулювання інформаційних відносин в Україні, дано характеристику окремих джерел регулювання інформаційних відносин і пропонується їхня система. The paper deals with theoretical problems of the informational relations ...
365318
  Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 47-52.
365319
  Кондратьєва Т.В. Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
365320
  Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов. / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 230с.
365321
  Кононенко П.П. Джерела розквіту / П.П. Кононенко. – К., 1977. – 176с.
365322
  Шишловський О.А. Джерела світла в науці і техніці / О.А. Шишловський. – Київ, 1957. – 53с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
365323
  Тейлор Ч. Джерела себе : Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор; Заг. ред. перекладу з англ. А. Васильченка. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 696с. – ISBN 966-7888-64-9
365324
  Щепанський В. Джерела середньовічної філософії в "треносі" Мелетія Смотрицького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 295-298. – ISSN 1728-9343
365325
  Велігура І.М. Джерела сили радянської преси / І.М. Велігура. – Київ, 1976. – 165с.
365326
  Дячук Л. Джерела системи шлюбних правовідносин в добу палеологівського Ренесансу (сер. ХІІІ-ХІV ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 47-53. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються зовнішні історичні аспекти ідентифікації правових джерел пізньо-візантійського права. Звертається увага на їх компілятивний характер та оригінальну систему кодифікації. Здійснюється їх дослідження як джерел шлюбних правовідносин ...
365327
  Аніщенко Т.С. Джерела службового права: поняття та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 89-98. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню поняття та видів джерел службового права. Зроблено спробу встановити сутність та співвідношення категорій «джерело права» та «джерело службового права». У межах джерел службового права виділені формалізовані джерела ...
365328
  Вертій О. Джерела становлення національної літератури // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 142-146. – ISSN 0868-4790


  Роздуми про книгу Тараса Салиги "Екслібриси Евтерпи"
365329
  Вілкул Т.Л. Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий 2015. – C. 151-167. – ISSN 0130-5247
365330
  Пацурія Н. Джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов источников страхового права. This article investigates the determination of the nature and types of sources ...
365331
  Погорецький М.А. Джерела судових доказів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 167-179. – ISBN 966-8467-41-8
365332
  Назаров І. Джерела судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1026-9932
365333
  Зубик А.І. Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 265-286
365334
  Никифорак В.М. Джерела сучасного українського страхового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип.311)
365335
  Якунін С. Джерела сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 26-29
365336
  Лисий Ю. Джерела та історіографія до історії українсько-польських взаємовідносин у Львівському університеті (Друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 171-179
365337
  Лозінський К. Джерела та історіографія епохи св. Юстиніана I Великого / Костянтин Лозінський (протоієрей) // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 31-40. – ISSN 2311-4258
365338
  Ткачук О.В. Джерела та історіографія українського церковно-православного руху (1917-1921 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Український церковно-православний рух відіграв важливе значення в історії української Православної Церкви. Стаття присвячена аналізу джерельної та історіографічної бази українського церковного руху. Ukrainian orthodox movement played an important role ...
365339
   Джерела та література // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Джерела та література про відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія ...
365340
  Перекрест Т.В. Джерела та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 127-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
365341
  Момот А. Джерела та методика з"ясування соціальної диференціації сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 305-307. – ISBN 978-966-171-893-6
365342
   Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посібник / [Мамонова В. та ін. ; заг. ред.: Л. Чорній ] ; Центр громад. експертизи, Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – Київ : Центр громадської експертизи, 2013. – 173, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. вих. дан. англ. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
365343
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 46
365344
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 2 назви
365345
  Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 89-91
365346
  Габович О. Джерела та наслідки псевдонаукової повені / О. Габович, В. Кузнєцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 12


  "... Страшним недугом, який пронизує формально освічені верстви суспільства, є псевдонаука. Упродовж доби незалежності, а особливо за останнє десятиліття наука й освіта в Україні впали до такого посереднього рівня, що заяложена назва "третій світ" може ...
365347
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі нового часу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-167. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
365348
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 89-96. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
365349
  Туранли Ф.Г. Джерела та особливості османської палеографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Досліджуються джерела, причини виникнення і етапи розвитку османської палеографії, класифікація та її різновиди; особливого значення надається написанню дипломатичних листів з графікою. Подаються абетка і зразки письма.
365350
  Федулова Вікторія Валентинівна Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (філософія теізму) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Федулова Вікторія Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
365351
  Федулова В.В. Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (Філософія теїзму). : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Федулова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
365352
  Монаєнко Антон Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 72-75
365353
  Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
365354
  Петренко Л. Джерела та самоусвідомлення українського експресіонізму (на матеріалі поезії і прози початку ХХ століття) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 103-109. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
365355
  Лещенко С.В. Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено аналіз джерел та світового досвіду дослідження політичної соціалізації. Article is devoted to consideration of sources and traditions of studying of political socialization.
365356
  Медвідь А. Джерела та способи нормативно-правового закріплення предмета парламентських розслідувань у зарубіжній практиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-10.
365357
  Лемішка О.Я. Джерела та способи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 244-249


  У статті досліджуються основні способи та джерела поповнення словникового складу англомовного медичного дискурсу. В статье исследуются основные способы и источники пополнения словарного состава англоязычного медицинского дискурса. The main sources ...
365358
  Трощинський П.В. Джерела та сутнісні риси європейської інтеграції // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 164-171. – ISBN 966-7317-92-7
365359
  Андросюк Г.М. Джерела та умови фінансування науково-дослідних робіт та інноваційних розробок в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 3 (147). – С. 2-7


  Розглянуто стан та умови фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування суттєво знижують ефективність ...
365360
  Зміївська С. Джерела та форми позитивного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 1993-0909
365361
  Семиліт М.В. Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 128-140
365362
  Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387-1569) : монографія / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 341, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-745-9
365363
  Сардарян К.Г. Джерела творчості Л.Н. Кір"якова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 303-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 313 ; 14 п.
365364
  Філіп Ю.Л. Джерела творчості Фрія Федьковича // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 232-236


  У статті комплексно розглядається проблема джерел творчості Ю. Федьковича, зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його творчості об"єктивно, без методологічної заангажованості, яка була присутня у працях радянської доби
365365
  Гудченко З. Джерела творчості художника Анатолія Кугая // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 96-106. – ISSN 1728-6875
365366
  Гузій О. Джерела тексту поезії Леоніда Глібова "Кто блажен?" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 92-105. – ISBN 978-966-171-890-5


  Йдеться про майже забутий вірш-переспів частини Нагірної проповіді Ісуса Христа (Мт.5, 3-12) "Кто блажен?", написаний Леонідом Глібовим 1868 року в Чернігові, в умовах переслідування поета цензурою. У статті проаналізовано особливості першої публікації ...
365367
  Нестерова І.А. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 465-471. – ISSN 1563-3349
365368
  Арендт Ханна Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Арендт Ханна; Відповід.за вип. К.Сігов, Л.Фінберг; Наук.ред.перекладу К.Гломозда. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 539с. – ISBN 966-7888-12-6
365369
  Арендт Ханна Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Ханна Арендт. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 584с. – ISBN 966-378-009-6
365370
  Казакова Т.В. Джерела традицій української публіцистичної словесності ("Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 190-194


  У статті проаналізовано "Слово про Закон і Благодать" Іларіона як пражурналістський текст, що заклав традиції української публіцистичної словесності. Доведено, що головною актуальною проблемою твору є концепція національної історії, яка була втілена ...
365371
  Костюк В.Л. Джерела трудового права України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.05 / Костюк В.Л.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
365372
  Костюк Віктор Леонтійович Джерела трудового права України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
365373
  Підвойний В.М. Джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепції творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Аналізуються джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепцій творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві.
365374
  Калакура Я.С. Джерела українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 130-132


  В статті згадуються науковці Київського університета: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. грушевський ,Т. Шевченко.
365375
  Береза І. Джерела українськості Левка Боровиковського // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 39-47
365376
  Нагайко Т. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 418-423. – ISBN 978-966-308-217-2
365377
  Савченко А. Джерела федерального кримінального законодавства США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-27.
365378
  Харитонова Т.А. Джерела філософської термінології / Т.А. Харитонова. – Київ, 1992. – 112с.
365379
  Донець Л. Джерела фінансового забезпечення екологічних програм на засадах Кіотського протоколу / Л. Донець, Є. Прокопенко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1728-9343
365380
  Ревак І.О. Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 245-252. – ISSN 0321-0499
365381
  Онисенко Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств в Україні. Визначено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності видавничих підприємств. Проаналізовано різні за своїм походженням джерела ...
365382
  Гривківська Оксана Василівна Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / Гривківська Оксана Василівна, Хлівна Ірина Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств.
365383
  Гривківська О.В. Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / О.В. Гривківська, І.В. Хлівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 1993-6788
365384
  Левченко Н.М. Джерела фінансового оздоровлення підприємств в аспекті чинного законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-173. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
365385
  Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України : Навчально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 88с.
365386
  Дерев"янко С. Джерела фінансування всеукраїнського референдуму: проблеми і перспективи законодавчого регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 11-20.
365387
  Савенко К.С. Джерела фінансування інноваційн в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
365388
  Корольова-Казанська Джерела фінансування інноваційних проектів підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 280-283. – ISSN 1993-0259
365389
  Кирик О.А. Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 269-274. – ISSN 2308-1988
365390
  Олієвська М.Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 69-72. – ISSN 1728-6220
365391
  Скора К.Ю. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 326-330. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
365392
  Гоцуляк С.М. Джерела фінансування оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 135-141. – ISSN 0321-0499
365393
  Солодовнік О.О. Джерела фінансування проектів державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-102. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Узагальнено історичний досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства в інших країн світу.
365394
  Рубанка В.О. Джерела фінансування промислового піднесення в Україні наприкінці ХІХ століття : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв
365395
  Дуб А.Р. Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україну // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С.87-92. – ISSN 2071-4653
365396
  Дубок І.П. Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 2310-2837
365397
  Косарєв О.Й. Джерела фінансування технічного переоснащення авіапідприємств України : фінанси та кредит.Податки / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
365398
  Головченко О.М. Джерела фінансування тіньової економіки в період транзиції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 205-211. – (Економічна ; Вип. 1)
365399
  Тринько Р. Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення / Р. Тринько, Я. Григор"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано важливість фінансового забезпечення туристичної галузі. Наведено можливі варіанти фінансування. Проаналізовано та обґрунтовано бюджетне фінансування. Запропоновано альтернативні шляхи фінансового забезпечення для туристичної ...
365400
  Кальченко В.І. Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 80-82. – ISSN 1027-3239
365401
  Палінська О.М. Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 408-413. – ISBN 966-581-388-9
365402
  Комова М.В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
365403
  Коцюрубенко Г.М. Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 249-252
365404
  Заїка Т.П. Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються головні передумови формування стилю модерн у західноєвропейському культурному просторі кінця 19 - поч. 20 ст. В статье анализируются основные предпосылки формирования стиля модерн в западноевропейском культурном пространстве ...
365405
  Демківський А.В. Джерела формування інвестицій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 87-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
365406
  Крупа Т.М. Джерела формування кримськотатарського народу : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/4-12/6
365407
   Джерела формування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (варикоз вен пахового каналу) за даним дуплексного сканування / Антонюк-Кисіль, В.М. Єнікеєва, С.І. Лічнер, В.М. Липний, М.В. Семенюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 109-113. – ISSN 1681-276Х


  "...Однією із нетипових форм варикозного розширення вен є прогресуюче варикозне розширення вен круглої зв’язки матки, яке зустрічається у 5 % випадків. Воно може бути як самостійним захворюванням, яке проявляється імітацією пахової кили, а також як ...
365408
  Попазова О.В. Джерела формування оборотного капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 275-279. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
365409
  Давиденко В. Джерела формування окремої криміналістичіної методики розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
365410
  Гриценко Я.В. Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 16-27. – ISSN 1682-671Х
365411
  Москалюк Микола Джерела формування робітників переробної промисловості Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 39-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы формирования работников перерабатывающей промышленности Надднепрянской Украины во второй половине XIX - начале XX века и другие аспекты изучаемой темы.
365412
  Дерев"янченко Н.В. Джерела формування світогляду Мішеля Уельбека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 231-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
365413
  Гонтар Н. Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 84-89


  У статті аналізуються джерела формування світогляду видатного українського актора і режисера Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевича), його становлення як особистост і і митця. В статье анализируются источники формирования мировоззрения ...
365414
  Томин О. Джерела формування спеціального фонду бюджету // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.16-21
365415
  Волосенко С.О. Джерела формування та значення принципів цивільного процесу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-132.
365416
   Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психолгії : монографія / Бондар С.В. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-644-131-0
365417
  Вирста Н. Джерела формування українських прізвищ Покуття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2248-90-6
365418
  Дерба С.М. Джерела формування української термінології з прикладної (комп"ютерної) лінгвістики та принципи ії стандартування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 122-124
365419
  Шевчук Н.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів на місцевому рівні: теорія та практика // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 75-80.
365420
  Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
365421
  Пономаренко Л.В. Джерела формування церковного землеволодіння у Галичині в XIV - XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 64-70. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Досліджуються джерела формування земельної власності католицької церкви в Галичині в XIV-XV ст., розкривається феодальний характер церковного землеволодіння.
365422
  Стебун І. Джерела художньої істини. / І. Стебун. – К., 1970. – 222с.
365423
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 186-213
365424
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
365425
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права за доби українського середньовіччя : монографія / Іванна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2015. – 290, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-290. – ISBN 978-617-7133-64-2
365426
  Немченко С. Джерела цивільно-правового регулювання зобов"язань із договору постачання електричної енергії через приєднану мережу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 122-125.
365427
  Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 1026-9932
365428
   Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 312-313


  7 лютого 2013 року у залі засідань Київського регіонального центру НАПрН України відділенням цивільно-правових наук НАПрН України та Асоціацією цивілістів України було проведено круглий стіл. У заході взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
365429
  Гетманцев О.В. Джерела цивільного процесу України: поняття та види // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
365430
  Васильєв С.В. Джерела цивільного процесуального права України : традиції й інновації : монографія / С.В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Еспада, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 379-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-070-9
365431
  Сивокінь І.В. Джерела цінних господарських ознак тритикале озимого // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-966-924-274-7
365432
  Худоба Н. Джерела, структура та основні положення австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 89-95. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено історію прийняття австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. і його застосування на території Галичини. Проаналізовано структуру і головні положення кримінально-процесуального кодексу 1873 р.
365433
  Кульчицький В. Джерела, структура, основні положення австрійського цивільного кодексу 1811 р. / В. Кульчицький, І. Левицька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 46–51. – (Серія юридична ; Вип. 48)
365434
  Горецький П.Г. Джерело / П.Г. Горецький. – Ужгород, 1951. – 72с.
365435
  Книш Г.А. Джерело : поезії / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1955. – 79 с.
365436
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
365437
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
365438
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
365439
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
365440
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
365441
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
365442
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
365443
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
365444
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
365445
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
365446
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
365447
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
365448
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
365449
  Бажан М. Джерело / Микола Бажан ; Тбіліський держ. ун-т, Клуб "Україна". – Тбілісі : Видавництво Тбіліського університету, 2004. – 159, [3] c. – Книга парал. укр. та груз. мовами. – ISBN 99940-12-67-3
365450
  Клетніков Е. Джерело буття : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. з македон. й упоряд. Наталі Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Скоп"є : Інформаційні системи, 2012. – 83, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., македон. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-84-2
365451
  Москаленко Г.Л. Джерело високої рентабельності / Г.Л. Москаленко. – Одеса, 1980. – 72с.
365452
  Сюндюков І. Джерело вічного світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 8


  Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі.
365453
  Сюндюков І. Джерело вічного світла. Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 461-467. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
365454
   Джерело достатку : довідник з питань хімізації сільського господарства. – Київ : Молодь, 1964. – 303 с.
365455
  Старченко Т. Джерело духовності : (християнська тематика в сучасній українській публіцистиці) / Тамара Старченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Журналістика ; Вип. 3)
365456
  Карпенко В.О. Джерело життя і краси / В.О. Карпенко. – К., 1983. – 199с.
365457
  Жванко Л. Джерело з історії вивчення проблеми біженства першої світової війни в Російській імперії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 113-123. – ISSN 0869-3595


  "Керівні положення по влаштуванню біженців"
365458
  Іванців Артем Джерело з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 197-208. – ISBN 978-966-89991-7-8
365459
  Будько Євген Джерело замку Радомисль : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 102-108 : Фото
365460
   Джерело знань про народну медицину Полісся // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Коротка анотація на монографію "Народна медицина середнього Полісся..." І. Ігнатенко, канд. істор. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства нашого університету.
365461
   Джерело літер. Традиційні чи електронні книги - не має значення. Важливо навчити дітей аналізувати й систематизувати інформацію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Нині досить велика кількість традиційних джерел ще не переведені в електронний формат. Однак із часом кожна бібліотека повинна перетворитися на сучасний інформаційний центр, - вважає проректор з науково-педагогічної роботи КНУТШ Володимир Бугров.
365462
   Джерело Марії.. – Львів, 1997. – 60с.
365463
  Київець О.В. Джерело міжнародного права як природно-правова категорія // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
365464
   Джерело модернізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 4 : Фото


  26 грудня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Обговорено підсумки апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Особливий інтерес членів колегії було надано стану ...
365465
  Крижанівська Тетяна Джерело мудрості, незмірна глибина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 39-40. – Бібліогр. в кінці ст.
365466
  Іваненко В.В. Джерело народної дипломатії / В.В. Іваненко, А.І. Голуб. – Дніпропетровськ, 1992. – 158с.
365467
   Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку українського щита) / Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, І.М. Котвіцька, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 99-104. – ISSN 2224-6487
365468
   Джерело натхнення. – К, 1982. – 136с.
365469
  Черевко О. Джерело національного духу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 5


  Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького виповнюється 95 років.
365470
  Єфремов С. Джерело національної свідомості // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 200-207. – ISBN 5-7763-1258-2
365471
  Савенко Л.Г. Джерело нашого багатства: виробництво, розподіл і використання національного доходу / Л.Г. Савенко. – Київ : Політвидав України, 1982. – 232 с.
365472
   Джерело нашої сили. – Ужгород, 1974. – 176с.
365473
  Дічек Н.П. Джерело освітньої думки: до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України (ретроспективний нарис) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-30. – ISSN 2411-1317
365474
  Отраднова О.О. Джерело підвищеної небезпеки як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженні основних положень наукових теорій стосовно цивільно-правового поняття "джерело підвищеної небезпеки". Проаналізовано позитивні моменти кожної теорії та її недоліки. Зроблено власний висновок автора щодо поняття "джерела ...
365475
  Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 0130-5263
365476
  Шмушкевич М.Ю. Джерело радості / М.Ю. Шмушкевич. – К., 1938. – 68с.
365477
  Хоменко Н. Джерело радості : поезії / Н. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 107 с.
365478
  Бузько Д. Джерело св. паски. / Д. Бузько. – Киев, 1961. – 32с.
365479
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
365480
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
365481
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
365482
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
365483
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
365484
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
365485
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
365486
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
365487
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
365488
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
365489
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
365490
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
365491
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
365492
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
365493
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
365494
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
365495
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
365496
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
365497
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
365498
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
365499
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
365500
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
365501
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
365502
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
365503
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
365504
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
365505
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
365506
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
365507
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
365508
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
365509
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
365510
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
365511
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
365512
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
365513
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
365514
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
365515
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
365516
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
365517
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
365518
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
365519
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
365520
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
365521
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
365522
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
365523
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
365524
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
365525
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
365526
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
365527
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
365528
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
365529
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
365530
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
365531
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008. – + 2 CD
365532
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
365533
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
365534
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
365535
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
365536
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
365537
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
365538
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
365539
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
365540
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
365541
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
365542
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
365543
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
365544
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
365545
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
365546
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
365547
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
365548
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
365549
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
365550
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
365551
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
365552
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
365553
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
365554
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
365555
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
365556
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
365557
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
365558
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
365559
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
365560
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
365561
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
365562
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
365563
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
365564
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
365565
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
365566
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
365567
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
365568
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
365569
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
365570
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
365571
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
365572
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
365573
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
365574
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
365575
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
365576
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
365577
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
365578
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
365579
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
365580
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
365581
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
365582
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
365583
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
365584
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
365585
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
365586
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
365587
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
365588
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
365589
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
365590
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
365591
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
365592
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
365593
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
365594
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
365595
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
365596
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
365597
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
365598
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
365599
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
365600
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
365601
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
365602
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
365603
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
365604
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
365605
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
365606
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
365607
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
365608
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
365609
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
365610
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
365611
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
365612
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
365613
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
365614
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
365615
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
365616
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
365617
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
365618
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
365619
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
365620
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
365621
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
365622
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
365623
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
365624
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
365625
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
365626
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
365627
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
365628
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
365629
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
365630
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
365631
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
365632
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
365633
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
365634
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
365635
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
365636
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
365637
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
365638
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
365639
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
365640
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
365641
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
365642
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
365643
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
365644
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
365645
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
365646
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
365647
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
365648
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
365649
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
365650
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
365651
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
365652
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
365653
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
365654
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
365655
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
365656
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
365657
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
365658
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
365659
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
365660
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
365661
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
365662
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
365663
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
365664
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
365665
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
365666
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
365667
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
365668
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
365669
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
365670
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
365671
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
365672
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
365673
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
365674
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
365675
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
365676
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
365677
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
365678
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
365679
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
365680
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
365681
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
365682
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
365683
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
365684
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
365685
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
365686
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
365687
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
365688
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
365689
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
365690
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
365691
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
365692
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
365693
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
365694
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
365695
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
365696
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
365697
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
365698
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
365699
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
365700
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
365701
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
365702
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
365703
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
365704
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
365705
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
365706
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
365707
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
365708
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
365709
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
365710
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
365711
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
365712
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
365713
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
365714
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
365715
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
365716
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
365717
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
365718
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
365719
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
365720
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
365721
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
365722
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
365723
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
365724
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011. – 210 с.
365725
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
365726
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
365727
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
365728
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
365729
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
365730
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
365731
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
365732
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
365733
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
365734
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
365735
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
365736
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
365737
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
365738
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
365739
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
365740
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
365741
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
365742
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2014
365743
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
365744
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
365745
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
365746
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
365747
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
365748
  Гах Й.М. Джерело сили і процвітання / Й.М. Гах. – Ужгород, 1984. – 94с.
365749
  Чорноморець Ю. Джерело сили київського християнства, або Три складові національної ідеї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 15
365750
  Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.46-55


  (Фольклор)
365751
  Кононенко Д.А. Джерело. / Д.А. Кононенко. – Симферополь, 1972. – 64с.
365752
  Курильчук М.М. Джерело. / М.М. Курильчук. – К., 1973. – 232с.
365753
   Джерело. Серія 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015. – 112 с.
365754
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2015
365755
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2015
365756
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2015
365757
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015
365758
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2015
365759
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2015
365760
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2016. – 280 с.
365761
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2016. – 354 с.
365762
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2016. – 246 с.
365763
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2016. – 240 с.
365764
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2016. – 238 с.
365765
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2016. – 258 с.
365766
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 2, березень - квітень. – 2017. – 228 с.
365767
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 1, січень - лютий. – 2017. – 240 с.
365768
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 3, травень - червень. – 2017. – 234 с.
365769
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 5, вересень - жовтень. – 2017. – 256 с.
365770
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Я. Валах, В.Т. Грінченко, Ю.П. Зозуля [та ін.]. – Київ
  № 4, липень - серпень. – 2017. – 238 с.
365771
  Шевченко Л. Джерелознавець за покликом душі [В.І. Стрельський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 353-357. – ISBN 966-7522-04-0
365772
  Калакура Я.С. Джерелознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 132-133


  В статті згадуються науковці Київського університета: В. Антонович, М. Грушевський .
365773
  Рябініна І.М. Джерелознавство в історіографії українського та російського мовознавства 19 ст.- 30-х рр. 20 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8847-84-4
365774
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР 1917-1941 / А.В. Санцевич. – Київ, 1981. – 208 с.
365775
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду. / А.В. Санцевич. – К, 1972. – 203с.
365776
  Варшавчик М.А. Джерелознавство історичне / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 103-105. – ISBN 966-642-073-2
365777
  Калакура Я. Джерелознавство історичне // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 173-181. – ISBN 978-966-06-0538-1
365778
  Стрельський В.І. Джерелознавство історії СРСР. Перід імперіалізму / В.І. Стрельський. – Київ, 1958. – 480 с.
365779
   Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів. – Київ : [Б. в.], 1998. – 212 с. – ISBN 5-7702-0849-Х
365780
  Михальський І.С. Джерелознавство історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст. Зроблено висновок про недостатню розробку цієї проблеми.
365781
   Джерелознавство історії Української РСР. – Харків, 1976. – 76с.
365782
  Довгопол В.М. Джерелознавство історії Української РСР : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вузів / В.М. Довгопол, М.А. Литвиненко, Р.Д. Лях ; за ред. Ф.П. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1986. – 239 с.
365783
  Костенко О. Джерелознавча база до висвітлення питання науково-освітньої діяльності аграрного спрямування в університеті св. Володимира в ХІХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 77-83. – ISBN 966-8029-58-5
365784
  Корольов Б.І. Джерелознавча критика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 105-106. – ISBN 966-642-073-2
365785
  Філінюк А.Г. Джерелознавче видання про фундатора Кам"янець-Подільського державного українського університету Івана Огієнка |Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 375-378. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  [продовження назви]:Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А. Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 384 с.|.
365786
  Мацюк О.Я. Джерелознавче значення філіграней документів львівських вірмен XVI-XVII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 267-289
365787
  Матицин О.І. Джерелознавчий аспект дослідження естетики українського іконопису XV-XVI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 54-61. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається проблематика дослідження українського іконопису 15-16 ст. Аналізується масив літератури, що має безпосередньє відношення до вивчення богословсько-естетичних основ українського іконопису 15-16 ст.
365788
  Горпинченко І. Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини XIX століття // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 82-86
365789
  Мурашко Н. Джерелознавчий потенціал документів фонду Національного академічного драматичного театру імені І. Франка в ЦДАМЛМ України // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 42-43
365790
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 107-110. – ISBN 978-966-171-793-9
365791
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 222-225. – ISBN 978-966-171-783-0
365792
  Бодак О.П. Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 171-182. – ISBN 966-02-4450-4
365793
  Дашкевич О.І. Джерелознавчі аспекти комплектування посад вищого офіцерського складу в армії Росії, Збройних силах СССР та України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 455-467
365794
  Ринсевич В. Джерелознавчі аспекти наукової діяльності О.М. Лазаревського на Лівобережній Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 43-57


  Про М.П. Василенка. - С. 43, 57.
365795
  Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-32. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується важливість джерельної бази для становлення і розвитку українознавства як комплексної наукової системи знань для утвердження національної ідеї - консолідуючої основи українознавства.
365796
  Черняков Б.І. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 19с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Зображальна журналістика: проблеми теорії і методології дослідження. Тексти лекцій)
365797
  Черняков Б. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 5-23.
365798
  Пляшник М. Джерелознавчі проблеми в працях науковців Дніпропетровського університету (70-80-ті роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 521-523. – ISBN 978-966-171-795-3
365799
  Патик В. Джерелознавчі проблеми у працях В"ячеслава Стрельського (1910-1983) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються ключові аспекти дослідження джерелознавства у працях В"ячеслава Стрельського. Аналізується наукова спадщина вченого, його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань. This article is devoted to the main aspects of ...
365800
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Бережкова з середньовічної історії російсько-кримських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 141-144. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми історії дипломатичних відносин Московської держави та Кримського ханства з 1474 р. до початку XVI ст. Присвячено джерелознавчим дослідженням Михайла Бережкова з історії середньовічних російсько-кримських відносин, а також з"ясуванню ...
365801
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Михайловича Бережкова (1850-1932) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 173-194


  Стаття присвячена джерелознавчим дослідженням Михайла Михайловича Бережкова та з"ясуванню його внеску у розвиток цієї проблематики. Розглядаються досягнуті ученим результати у ході комплексного дослідження першої кримської посольської книги ...
365802
   Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.. – Дніпропетровськ, 1995. – 207с.
365803
  Кентій К.В. Джерелознавчі та історіографічні читання в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.151-152. – ISSN 0130-5247
365804
  Щербак М. Джерелознавчі читання в Київському університеті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 246-247. – ISBN 966-625-046-2
365805
  Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 160-166. – ISSN 2308-4855
365806
  Костюченко В. Джерелу добронравності бути чи не бути? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 14, 15


  Про перспективи видавництва "Веселка"
365807
  Поздрань Ю. Джерельна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 79-89. – ISSN 1682-3540
365808
  Гонюкова Л.В. Джерельна база вивчення громадсько-політичної та педагогічної діяльності С. Русової // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 41)


  Розкривається джерельна база вивчення діяльності Софії Русової. Дається загальна характеристика документів та матеріалів, які зберігаються в архівних фондах та бібліотеках Києва.
365809
  Войцехівська І.Н. Джерельна база вивчення життя та діяльності академіка В.С. Іконникова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 358-379
365810
  Жук В. Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
365811
  Войцехівська І. Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 43-58. – ISBN 966-02-2067-7
365812
  Ріжняк Р.Я. Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125), вересень : Історія. – С. 132-138. – ISSN 2077-1800


  В статті проаналізовано особливості використання джерельної бази з точки зору детальної її структури та змісту при проведенні наукового дослідження щодо вивчення історії становлення та розвитку інформатики і її впровадження у вищу школу України ...
365813
  Карпусь Д.О. Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
365814
  Моряк-Протопопова Джерельна база дослідження намісництва та інших інститутів місцевого управління Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (середина XIX - початок XX століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 47-53. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
365815
  Мартинюк Я.М. Джерельна база дослідження становлення та діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 369-379. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
365816
  Журавльова С. Джерельна база дослідження торгово-економічних зв"язків УСРР з зарубіжними країнами (1921-1924) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.155-164. – ISBN 966-625-033-0
365817
  Ляхоцький В. Джерельна база огієнкознавчих досліджень // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.222-237. – ISBN 966-625-033-0
365818
  Зуєв К.О. Джерельна база питання поширення ислама в Східній Україні в 20 столітті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С.164-169. – ISSN 1728-3671
365819
  Галатир В.В. Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 33-40. – (Історичні науки ; Вип. 5)
365820
  Лиханова І. Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: матеріали до репертуару української книги" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано друковані та електронні бібліографічні джерела, за якими здійснюється науково-бібліографічна редакція та доповнення картотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського виданнями, що вийшли друком українською і російською ...
365821
  Краснодемська І.Й. Джерельна база розвитку українознавчих студій у Європі (1920-1960-ті роки) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 114-131


  Джерельну базу з розвитку українознавства за кордоном умовно можна поділити на архівні документи й матеріали та цілу низку опублікованих джерел. Всі ці матеріали розширюють уявлення про визначних учених, які залишили помітний слід в українознавчій ...
365822
  Бака В. Джерельна база та історіографія досліджень процесу розпаду Чехословацької федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні групи історичних джерел та наукових праць, які стосуються розпаду Чехословаччини, розкрито їх особливості та значення. В статье анализируются основные группы исторических источников и научных работ, которые касаются ...
365823
  Яременко В.М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 268-299. – ISBN 978-966-8809-48-4
365824
  Чорний О.О. Джерельна база та її роль в зародженні і розвитку філософської думки на землях сучасної України до Київської Русі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 129-134
365825
  Фень К.С. Джерельна база та сфери застосування дефініції "економічна безпека підприємства" // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-238. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
365826
  Горовенко М.М. Джерельна основа дослідження інституту парламентаризму в Україні та інших країнах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-56.


  Розглянуто питання становлення бази джерел конституційного права, а саме джерельна основа становлення парламентаризму в Україні. Наведено приблизний перелік джерел та матеріалів, які раніше не розглядалися. There was the analysis of the formation of ...
365827
  Верстюк В. Джерельна основа монографії М. Костомарова "Богдан Хмельницький" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 7-8
365828
  Багаліка Ю. Джерельна спадщина Лесі Українки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 214-220. – ISBN 966-625-009-8
365829
  Гупан Н. Джерельнабаза історії педагогіки: пошук підходів до систематизації // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 67-70. – ISSN 0131-6788
365830
  Якобчук Н. Джерельне значення архівознавчих та археографічних досліджень Івана Каманіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 72-77
365831
  Якобчук С. Джерельне значення публіцистичних праць Ф.П. Матушевського в газеті "Рада" (1906-1914 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2410-26-6


  Федір Павлович Матушевський - громадський і політичний діяч, публіцист, журналіст, письменник, редактор та дипломат.
365832
  Багаліка Ю.О. Джерельне значення творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-19. – (Історія ; Вип. 41)


  Висвітлено роль і місце літературно-художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини Леся Українки в джерельній базі історичної науки; М. Драгоманов. - С. 19.
365833
  Павленко С. Джерельне значення фотодокументів для вивчення пам"яток церковної архітектури Києва ХІ-ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.164-171. – ISBN 966-625-033-0
365834
  Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 37-43
365835
  Севернюк Т.А. Джерельні веретена / Т.А. Севернюк. – К., 1991. – 115с.
365836
  Туранли Ф.Г. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-380. – ISBN 978-966-02-6446-5
365837
  Грабовська І. Джерельні підвалини дослідження паритетної (гендерної) демократії: український і світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан розробленості проблеми "паритетна демократія" ("гендерна демократія") як у світовій сучасній гуманітаристиці, так і в українській. This article is devoted to analyzing of investigational foundations of Parties Democracy (Gender ...
365838
  Калакура Я. Джерельні свідчення нищення української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 285-288. – ISSN 2222-5250
365839
  Слободян Л. Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932-1933 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 41-51
365840
  Качурець Ч.І. Джерельно-документальна база дослідження впливу міграційних проблем на зовнішню політику України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 275-287
365841
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. канд. ... історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
365842
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки : л.169-182. – Бібліогр. : л.183-211
365843
   Джерельце.. – К, 1987. – 192с.
365844
  Титов В.Д. Джереми Бентам о предмете логики // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 54-56
365845
  Сейтлиев К. Джерен : поэма / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1958. – 16 с.
365846
  Маценко І.А. Джерерло під Пристін-горою / І.А. Маценко. – Х., 1982. – 119с.
365847
  Демехин А.П. Джермук / А.П. Демехин. – Ереван, 1947. – 88с.
365848
  Эртель Д. Джером Клапка Джером: О себе, но не только // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
365849
  Лондон Д. Джерри-островитянин / Д. Лондон. – Красноярск, 1958. – 170с.
365850
  Меркурьева Е.К. Джерсейский скот и его помеси в СССР / Е.К. Меркурьева. – М., 1961. – 256с.
365851
   Джерсейский скот.. – М, 1957. – 128с.
365852
  Кузик Володимир Джерсі. Острів - раритет : Вояж-колекція / Кузик Володимир, Кузик Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107 : Фото
365853
  Шарыгин И.С. Джерфишерит в ксенолитах деформированных передотитов трубки Удачная-Восточная (Якутия): проблемы происхождения и связь с кимберлитовым магматизмом / И.С. Шарыгин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 321-340 : рис., табл. – Библиогр.: с. 337-340. – ISSN 0016-7886
365854
   Джет-пот : Art of Flight // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-43 : Фото
365855
  Білик Андрій Джет-сет в країну індпошиву : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 116-119 : Фото
365856
  Сагындыков К.С. Джетымский железорудный бассейн Тянь-Шаня: Геология, рудоносность, перспективы / К.С. Сагындыков, А.А. Судоргин. – Фрунзе, 1984. – 214с.
365857
   Джетысу. (Семиречье) : естественно-историческое описание края. – Ташкент, 1925. – 235 с.
365858
  Гончар Б.М. Джефферсон Томас // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
365859
  Падовер С. Джефферсон, третий президент США / С. Падовер; Пер. с англ. В.Гессен. – Нью-Йорк : Телекс, 1991. – 309с. – ISBN 6-938181-19-Х
365860
  Согрин В.В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик / В.В. Согрин; АН СССР; Отв. ред.Н.Н.Болховитинов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с. – ISBN 5-02-008990-7
365861
  Кашкин И.А. Джеффри Чосер / И.А. Кашкин. – М., 1946. – 28с.
365862
   Джеффрі Р. Пайєтт зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  Інститут міжнародних відносин відвідав посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт. Метою візиту, за словами дипломата, було передати українцям меседж американського народу. За ініціативи Джеффрі Р. Пайєтта зустріч відбулася в форматі діалогу: студенти ...
365863
  Гончар Б.М. Джея місія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
365864
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела : Пер. с нем. / Х. Хеерманн. – Москва : Политиздат, 1979. – 295с. : илл.
365865
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела. / Х. Хеерманн. – М., 1979. – 295с.
365866
  Лугин А. Джиадэ или трагические похождения индивидуалиста / А. Лугин. – М., 1928. – 255с.
365867
   Джибути // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 76-80 : фото
365868
  Ільїн В.В. Джива // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 48-49. – ISBN 966-316-069-1
365869
  Борбугулов М. Джигит из глухого аила : роман / М. Борбугулов; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 261 с.
365870
  Утепов Ш.Г. Джигит из Таучилика. / Ш.Г. Утепов, Х.Ш. Абдрашитов. – Алма-Ата, 1980. – 264с.
365871
  Зингер М.Э. Джигит морских глубин / М.Э. Зингер. – Махачкала, 1949. – 227с.
365872
  Аширов Чары Джигиты / Аширов Чары. – Москва, 1982. – 159 с.
365873
  Марьяновский В.А. Джигиты Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1973. – 55с.
365874
  Кропивницький М.Л. Джигун : комедія в 3-х діях з співами / М.Л. Кропивницький. – Полтава : Електрич. друкарня Г.І. Маркевича, 1913. – 96 с.


  На тит. арк. помилка друкарні, рік видання написан - 1193
365875
   Джидинский рудный район.. – Новосибрск : Наука, 1984. – 197с.
365876
  Нельсон К. Джим Райан -- рекордсмен из Уичито / К. Нельсон. – М., 1974. – 192с.
365877
  Куртад П. Джимми : роман / П. Куртад; Пер. с франц. М. Богословской. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 300 с.
365878
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М.-Л., 1930. – 365с.
365879
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М., 1957. – 296с.
365880
  Муазі Д. Джиммі Картер Обама // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 3


  Для обох президентів спільним є фундаментальна нерішучість у підході до світових справ.
365881
  Горпожакс Гривадий Джин Грин-неприкасаемый / Горпожакс Гривадий. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 687 с.
365882
  Горпожакс Г. Джин Грин-неприкасаемый / Г. Горпожакс. – М., 1990. – 686с.
365883
  Уолперт Стенли Джинна - творец Пакистана = Jinnah of Pakistan / Уолперт Стенли; Пер. с англ. В. Скороденко и др. – Москва : Рудомино, 1997. – 480с. – ISBN 5-7380-0051-Х
365884
  Котюжинська Т. Джинса як відповідь на навколишнє середовище // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15.
365885
   Джинсове покоління : пострадянська література Закарпаття. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. – ISBN 966-8269-13-6
365886
  Погодин Н.Ф. Джиоконда / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
365887
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1963. – 175с.
365888
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 488с.
365889
  Соломин Г.К. Джиотто Бибондоне / Г.К. Соломин. – С.-Пб. – 176с.
365890
  Потапов Владимир Джип - это свобода : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 248-249 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
365891
  Араслы Э.Г. Джирджи Зейдан и арабский исторический роман / Э.Г. Араслы. – Москва, 1967. – 80с.
365892
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 192с.
365893
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – Москва : Знание, 1980. – 192с.
365894
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 1. – 1913. – [2], V, 389 с. : ил., портр.
365895
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 2. – 1913. – [2], VI, 487 с. : ил.
365896
  Заблудовский П.Е. Джироламо Фракасторо / П.Е. Заблудовский. – Москва, 1954. – 6с. – Отд. оттиск
365897
  Соболь С.Л. Джироламо Фракасторо и изобретение оптических инструментов / С.Л. Соболь. – Москва, 1954. – 249 с.
365898
  Ахметшин Энвер Джихад- прилагай усилие! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 146 : Іл.
365899
  Заболотна Н.А. Джихад як концепт ісламської віри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена аналізу поняття "джихад", як важливої концептуальної час- тини ісламу. Статья посвящена анализу понятия "джихад", как важной концептуальной части ислама. The article is devoted the analysis of concept "dzhikhad", as important ...
365900
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
365901
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр. : 153-178
365902
  Демченко А.В. Джихадистские организации, поддерживающие "Аль-Каиду": новые игроки в Палестине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-152. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
365903
  Яшлавская А. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-29. – ISSN 0131-2227


  Проблема “иностранных бойцов” из стран Европы, отправляющихся воевать на стороне радикально-джихадистских группировок в страны Ближнего Востока (прежде всего, Сирию и Ирак) приобретает все большую актуальность в свете обеспокоенности той опасностью, ...
365904
  Сінклер У. Джіммі Гіггінз : вистава на 5 дій за У. Сінклером / У. Сінклер; текст інсценування Леся Курбаса ; текст записав і потр. поясн. додав лаборант постан. В. Василько-Миляїв. – Харків : Головполітосвіта, вид. "Шлях освіти" при Наркомосвіти УСРГ, 1924. – 100 с. – Прим. дефектний, без обкл.
365905
  Сінклер Е. Джіммі Гіггінз / Е. Сінклер. – Х-К., 1933. – 400с.
365906
  Ділов Л. Джіммі з того світу / Л. Ділов. – Київ, 1962. – 267с.
365907
  Родарі Д. Джіп в телевізорі: оповідання. / Д. Родарі. – К., 1981. – 46с.
365908
   джлакапдбо
365909
  Васильев Г.В. Джнни едет в Миссисипи / Г.В. Васильев. – Москва, 1968. – 112с.
365910
  Пишнограева Л. Джо Дассен: недопетая песня // Секретные материалы ХХ века : Київ, 2001
365911
  Синявер Л.С. Джоаккино Россини : жизнь и творчество / Л.С. Синявер. – Москва : Музыка, 1964. – 191 с.
365912
   Джоаккино Россини. – Ленинград : Музыка, 1968. – 232 с.
365913
  Винниченко Т. Джоаккино Россини: немного мастерства, немного сердца // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
365914
   Джоан Кетлінг Ролінг // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3 обкл.
365915
  Слепузин Ю.Г. Джоанна Аларика : повесть / Ю.Г. Слепузин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 310с.
365916
  Дьяков Л.А. Джовани-Баттиста Пиранези / Л.А. Дьяков. – М, 1980. – 118с.
365917
   Джовани Баттиста Пиранези. 1720-1778. Каталог выставки офортов.. – Л., 1959. – 40с.
365918
  Шаховский Б.М. Джованни / Б.М. Шаховский. – М, 1983. – 119с.
365919
   Джованни Боккаччо. Библиографический указатель.. – М., 1961. – 74с.
365920
   Джованни Верга. – М., 1966. – 80с.
365921
  Кирхенштебне А. Джованни Верга и литература Италии. К 125-летию со дня рождения. / А. Кирхенштебне. – Рига, 1965. – 70 с.
365922
  Белардинелли С. Джованни Джентиле и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.94-102. – ISSN 0042-8744
365923
  Зорівчак Р. Джованні Броджі-Беркофф - Doctor Honoris Causa Університету // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Присвоєння високого наукового ступеня почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка - Doctor Honoris Causa - вшановання професора Міланського університету Джіованні Броджі Беркофф - однієї з найвидатніших європейських ...
365924
  Иржак Л.И. Джозеф Баркрофт, 1872 - 1947 / Л.И. Иржак. – М, 1983. – 151с.
365925
  Цверава Г.К. Джозеф Генри. 1797-1878 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1983. – 184с.
365926
  Миронова В.М. Джозеф Джефферсон / В.М. Миронова. – Л., 1982. – 134с.
365927
  Харпер Ф. Джозеф Каппер / Ф. Харпер. – Москва, 1966. – 199 с.
365928
  Урнов Д.М. Джозеф Конрад / Д.М. Урнов. – Москва, 1977. – 127с.
365929
  Скавронський Павло Джозеф Конрад про географію та географічні дослідження (До 150-річчя з дня народження видатного англійського письменника, мореплавця) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 44-48 : Фото. – Бібліогр. 10 назв
365930
   Джозеф Мэллорд Тернер. Выставка призведений к 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1975. – 55с.
365931
  Кіктенко В.О. Джозеф Нідем про філософію раннього конфуціанства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 54-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
365932
  Худокормов А. Джозеф Стиглиц - лидер "информационной экономики" и "нового кейсианства" // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 3/4. – С. 45-67. – ISSN 0130-9757
365933
  Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. – Москва : Мысль, 1990. – 541с. – ISBN 5-244-00417-4
365934
  Іванюта О.М. Джозефсонівська генерація НВЧ у ланцюжку високотемпературних джозефсонівських контактів / О.М. Іванюта, В.М. Ракша, О.В. Святченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута можливість використання ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі та інтегрованих у РПХ, для отримання джозефсонівської генерації у восьмиміліметровому діапазоні довжин хвиль. Отримане джозефсонівське ...
365935
  Винниченко Т. Джой Адамсон: Львиная доля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268


  Джой Адамсон (нім. Joy Adamson; уродженка Фрідеріке Вікторія Геснер; Friederike Victoria Gessner; 1910, Опава — †1980) — австрійська письменниця, натуралістка, художниця.
365936
  Корнуэлл Нил Джойс и Россия = James Joyce and the russians / Корнуэлл Нил; Пер. с англ. О.Н. Сажиной; Ред.А.А.Аствацатуров. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1998. – 192с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0124-5
365937
  Габор В. Джойсоніана Дарії Віконської. // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 159-174
365938
  Гужва В. Джокер : проза: роман / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 37-63. – ISSN 0208-0710
365939
  Жабинская А. Джолли и её друзья / А. Жабинская. – Москва, 1968. – 80 с.
365940
  Ілліна Ю.В. Джоломія / Ю.В. Ілліна. – К., 1987. – 91с.
365941
  Кротков Ю. Джон - солдат мира / Ю. Кротков. – М, 1952. – 99с.
365942
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно / Д. Лондон. – Иркутск, 1987. – 249с.
365943
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно: [Повесть]; Смирительная рубашка: [Роман]; Алая чума [Повесть] / Джек Лондон. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 493 [2] с. : илл. – ISBN 5-7644-0194
365944
  Слісаренко І. Джон (Іван) Дем"янюк. In memoriam. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)
365945
  Апдайк Д. Джон Апдайк. Филип Рот / Д. Апдайк, Ф. Рот. – Москва, 1991. – 447с.
365946
  Приходько Д. Джон Апдайк: Изображая себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
365947
  Киреева Н. Джон Барт и Томас Пинчон: культовый автор и/или классик? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 255-285. – ISSN 0042-8795
365948
  Павлова Т.А. Джон Беллерс и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII в. / Т.А. Павлова. – М., 1979. – 246с.
365949
  Эрлих Л. Джон Браун / Л. Эрлих. – М, 1940. – 333с.
365950
  Дюбуа Б У.Э. Джон Браун / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1960. – 495с.
365951
  Кальма Н. Джон Броун / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1940. – 238 с.
365952
  Фельдман Г.Э. Джон Бэрдон Сандерсон Холдейн. 1892-1964 / Г.Э. Фельдман. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
365953
  Никонова Т.Ф. Джон Валлис как создатель первого курса "Алгебры" (1685 года) на историко-генетичеаких началах и применение историко-генетического метода в современном преподавании математики в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Никонова Т. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
365954
  Ибсен Г. Джон Габриэль Боркман / Г. Ибсен. – Москва. – 94 с.
365955
  Чобанюк М.М. Джон Гарднер: нравственная литература и критика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 483-487. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
365956
  Шиманська О. Джон Гелбрейт - видатний теоретик нового індумтріального суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 170-177. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
365957
  Дьяконова Н.Я. Джон Голсуорси / Н.Я. Дьяконова. – М-Л, 1960. – 132с.
365958
  Воропанова М.И. Джон Голсуорси / М.И. Воропанова. – Красноярск, 1968. – 551с.
365959
  Тугушева М.П. Джон Голсуорси : жизнь и творчество / М.П. Тугушева. – Москва : Наука, 1973. – 176 с.
365960
  Дюпре К. Джон Голсуорси / К. Дюпре. – М., 1986. – 310,2с.
365961
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1957. – 11с.
365962
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1958. – 60с.
365963
  Макдермотт А. Джон Голсуорси: Скандал в благородном семействе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 6. – С. 150-164. – ISSN 1726-6084
365964
  Старцев А.И. Джон Дос Пассос. / А.И. Старцев. – М., 1934. – 152с.
365965
  Решетов В.Г. Джон Драйден и становление английской литературной критики XVI-XXVII веков / В.Г. Решетов. – Иркутск, 1989. – 245 с.
365966
  Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
365967
  Клюев О. Джон Кейдж: Исследуя тишину // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 41-49


  Джон Кейдж (1912-1992) - американський композитор і теоретик музики, що зробив колосальний вплив на розвиток музичної культури 20-го ст., пов"язане з використанням "випадкових" елементів (алеаторика).
365968
  Сергунин А.А. Джон Кеннеди и спецслужбы США // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
365969
  Галаджій О. Джон Керрі про політику США у Східній Азії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-793-9
365970
   Джон Китс.. – М., 1971. – 28с.
365971
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 47-54
365972
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 12 (179). – С. 2-9
365973
  Орлова М.А. Джон Констебль. 1776-1837 / М.А. Орлова. – М-Л, 1946. – 32с.
365974
   Джон Куфуор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
365975
  Каменюк Михайло Джон Леннон і Альошкін // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80. – ISSN 0130-5212
365976
  Дубинянская Я. Джон Леннон: All you need! // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 12 (64). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
365977
  Горн Э. Джон Ло : Опыт исследования по истории финансов : с портр. Джона Ло / Горн ; Пер. с нем. И. Шипова, с предисл. Н.Х. Бунге. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1895. – XXX, 371 с., 1 л. портр.
365978
  Рахман Д. Джон Локк / Д. Рахман, 1924. – 182с.
365979
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – Москва : Мысль, 1973. – 206с. – (Мыслители прошлого)
365980
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 207с.
365981
  Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай" / А.А. Чамеев. – Л, 1986. – 126с.
365982
  Легка О. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 298-303. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особистісні і творчі паралелі британського та українського літературних геніїв, Джона Мільтона та Івана Франка
365983
  Гутер Р.С. Джон Непер / Р.С. Гутер. – Москва, 1976. – 63с.
365984
  Гутер Р.С. Джон Непер, 1550-1617 / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 224с.
365985
  Дубинянский М. Джон Пирпонт Морган: властелин денег // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
365986
  Ховит Т. Джон Рид -- очевидец революции / Т. Ховит. – Москва, 1977. – 160 с.
365987
  Федорова Н.Н. Джон Рид - читатель. / Н.Н. Федорова. – М., 1983. – 24с.
365988
  Иващенко А.Ф. Джон Рид / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1958. – 32с.
365989
  Крамов И.Н. Джон Рид / И.Н. Крамов. – М., 1962. – 131с.
365990
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 288с.
365991
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1966. – 240с.
365992
   Джон Рид. – М., 1970. – 22с.
365993
   Джон Рид : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1978. – 91с.
365994
  Ажгибкова Т.Н. Джон Рид / Т.Н. Ажгибкова, Н.Н. Федорова. – Москва, 1981. – 199с.
365995
   Джон Рид : К 100-летию со дня рождения: Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1987. – 24с.
365996
  Краснов И.М. Джон Рид / И.М. Краснов. – М., 1987. – 302с.
365997
  Гиленсон Б.А. Джон Рид у истоков социалистического реализма в литературе США / Б.А. Гиленсон. – М., 1987. – 111с.
365998
  Панкова Л.Г. Джон Рід. / Л.Г. Панкова. – К., 1977. – 108с.
365999
  Артемьев Максим Джон Рокфеллер. Второе рождение Рокфеллеров // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 104-109 : фото
366000
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,