Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
361001
   "День кар"єри 2014" // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  На економічному факультеті відбувся "День кар"єри 2014". Студенти мали змогу особисто поспілкуватися з роботодавцями, отримати інформацію щодо сучасних тенденцій на ринку праці, діяльності присутніх компаній, їхніх відкритих вакансій, програм ...
361002
  Антонюк Я. "День мучеництва кресов"ян" як засіб маніпуляції польською історичною пам"яттю // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 170-177. – ISBN 978-966-600-651-9
361003
  Нікітенко Н. "День народження" Софії Київської за давньоруськими джерелами // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 40-47. – ISSN 0203-5863
361004
  Нікітенко Н. "День народження" Софії Київської: давність і сьогодення // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 243-257. – ISSN 2310-3310
361005
  Нікітенко К. "День победы" - остання "сакральная скрепа" імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 18


  Як показує історичний досвід, тіні минулого ще довго мають вплив і доволі потужну силу. Відповідно, не провівши своєрідної "роботи над помилками", не оцінивши й не усвідомивши своєї історичної долі, ми так само довго будемо приречені вкотре наступати ...
361006
  Онищук М.І. "День проклятих солдатів" - національне свято поляків / М.І. Онищук, А.Р. Луцина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється розвиток взаємовідносин між Україною та Польщею у контексті спільних історичних суперечностей. Законодавче впровадження святкування "Дня проклятих солдатів" розглядається як спроба деяких політичних сил Республіки Польщі ...
361007
  Кожухар О. "День рятівника" в оздоровчому таборі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 18-25 : фото
361008
  Кожухар О. "День рятівника" в оздоровчому таборі. Продовження, початок див. у № 7, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 11-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 9 назв
361009
  Уляшев О.И. "День середины лета": традиция в жизни и жизнь в традиции северных хантов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 0869-5415
361010
  Пахльовська О. "День" - концептуальна мапа України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 лютого (№ 28/29). – С. 11


  Про газету "День" - концептуальну мапу українських, європейських, світових проблем з пропозиціями, а часом - і ключами до їхнього вирішення.
361011
  Смєшко І. "День" - унікальне видання!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 4


  Газета, яка беззастережно вірить у майбутнє України і робить все можливе, щоб донести цей оптимізм до всіх куточків нашої держави. Будь-яка нація чи народ не можуть існувати без національної ідеї, стратегії та віри в те, що є певна особливість душі ...
361012
  Кучеренко А. "День" дослідив "арсенал абітурієнта" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 96). – С. 8


  Сьогодні соцмережі пропонують усе: від допомоги у складанні ЗНО до "платного" вступу на бюджет.
361013
   "День" першим підтримав цю ініціативу. Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 8


  "Присвоїти Донецькому національному університетові ім"я Стуса - один із перших кроків, який дозволить сходу України відійти від культурної прірви".
361014
  Перепелиця Г. "День" формує в українців національну свідомість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)
361015
  Гривінський Р. "Департамент літератури" чи цехове братство? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 23


  Напередодні виборів голови НСПУ "День" запитав у письменників про їхнє бачення майбутнього цієї організації.
361016
  Мережников Н.Я. День-денек: Стихи. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1979. – 190с.
361017
  Вейцлер А.Л. День-деньской / А.Л. Вейцлер. – Москва, 1976. – 61с.
361018
  Волобуева И.Г. День-деньской / И.Г. Волобуева. – Москва, 1976. – 143с.
361019
  Сорокажердьев В.В. День-ночь / В.В. Сорокажердьев. – Мурманск, 1978. – 111с.
361020
  Ніколаєв В.М. День життя / В.М. Ніколаєв. – К, 1980. – 144с.
361021
  Байрамукова Х. День за денм : стихи / Х. Байрамукова; пер. с карачаев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 334 с.
361022
  Топчан П. День за днем / П. Топчан. – Изд. 2-е. – М, 1946. – 68 с.
361023
  Демин Г.И. День за днем / Г.И. Демин. – Астрахань, 1956. – 48с.
361024
  Заславский Д.И. День за днем : избранные произведения в 2-х томах / Д.И. Заславский. – Москва : Правда
Т. 1 : Среди своих. – 1960. – 480 с.
361025
  Заславский Д.И. День за днем : избранные произведения в двух томах / Д.И. Заславский. – Москва : Правда
Т. 2 : Свои и чужие. – 1960. – 552 с.
361026
  Белов В.И. День за днем / В.И. Белов. – М., 1972. – 119с.
361027
  Билявичюс Э.М. День за днем : очерк из жизни одного поколения / Э.М. Билявичюс, Ю. Полев. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 292 с.
361028
  Лучинин Н.С. День за днем / Н.С. Лучинин. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 302с.
361029
  Артамонова В.Н. День за днем / В.Н. Артамонова. – Москва, 1980. – 95с.
361030
  Хренков Д. День за днем / Д. Хренков. – Ленинград, 1984. – 236с.
361031
  Хренков Д. День за днем : Лирический дневник критика / Д. Хренков. – Москва : Советский писатель, 1984. – 254с.
361032
  Пасак Віктор День за днем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 252-253. – ISSN 0869-3595
361033
   День за днём. – М., 1974. – 241с.
361034
   День за днём. – Куйбышев, 1984. – 413с.
361035
   День за днём. – Казань, 1987
361036
  Смолярчук Н. День за днем Україною: епістолярний монолог визволителів / Н. Смолярчук, Т. Погоріла // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 28-37. – ISBN 978-617-7158-04-1
361037
  Педанюк І.М. День за днем. / І.М. Педанюк. – К, 1967. – 299с.
361038
  Ни-ли Г. День за днем... / Г. Ни-ли. – М, 1988. – 288с.
361039
  Боков В.Ф. День за днем... / В.Ф. Боков. – М., 1991. – 159с.
361040
  Горенко М. День забороненої скорботи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 5


  Усупереч усьому на півострові в жалобних мітингах взяли участь понад 60 тисяч кримських татар. Вони вимагали створення автономії, гарантій громадянських прав, визнання органів самоврядування і припинення дискримінації.
361041
  Иванов А.Г. День забот / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1975. – 247с.
361042
  Некрасов Г.А. День забот / Г.А. Некрасов. – Л., 1979. – 142с.
361043
  Тевекелян Д.В. День забот / Д.В. Тевекелян. – М., 1982. – 304с.
361044
  Каз З.М. День забот. / З.М. Каз. – Х., 1963. – 103с.
361045
  Алфимов Е.П. День завершающий / Е.П. Алфимов. – Москва, 1972. – 190с.
361046
  Солнцев Р.Х. День защиты хорошего человека / Р.Х. Солнцев. – М., 1976. – 496с.
361047
  Солнцев Р.Х. День защиты хорошего человека / Р.Х. Солнцев. – Красноярск, 1981. – 348с.
361048
  Михайлюк І.А. День зеленоквітий / І.А. Михайлюк. – Ужгород : Карпати, 1968. – 112 с.
361049
   День землі - кожен день! / Адміністрація Канівського природного заповідника // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4 : фото


  Працівники Канівського природного заповідника Навчально-наукового центру "Інститут біології" разом із працівниками органів самоврядування міста Канева нещодавно організували та провели інтерактивно-пізнавальну програму "Планета, на якій ми живемо", ...
361050
  Касьянова О. День Землі // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  До Всесвітнього дня Землі працівники Канівського природного заповідника Навчально-наукового центру "Інститут біології" разом із виконавчим комітетом міста Канева, організували та провели інтерактивно-пізнавальну програму "Планета, на якій ми живемо" ...
361051
  Дроздов В.Г. День земного бытия. / В.Г. Дроздов. – Л., 1989. – 158с.
361052
  Михайлов В.М. День и вечер / В.М. Михайлов. – М, 1959. – 232с.
361053
  Амлинский В.И. День и вечер / В.И. Амлинский. – Москва, 1976. – 640с.
361054
  Алешкин П.Ф. День и вечер / П.Ф. Алешкин. – Москва, 1988. – 287с.
361055
  Яковлев Е.В. День и жизнь / Е.В. Яковлев. – М, 1988. – 220с.
361056
  Персов Ш. День и ночь / Ш. Персов. – Москва, 1933. – 211 с.
361057
  Куницкий Р.В. День и ночь / Р.В. Куницкий. – Смоленск, 1948. – 32с.
361058
  Боцу П.П. День и ночь : стихи / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1971. – 118 с.
361059
  Бааль В.И. День и ночь / В.И. Бааль. – Рига, 1980. – 429с.
361060
  Марысаев Е.К. День и ночь / Е.К. Марысаев. – М., 1982. – 319с.
361061
  Прасолов А.Т. День и ночь. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1966. – 88с.
361062
  Куницкий Р.В. День и ночь. Времена года / Р.В. Куницкий. – Москва : Воениздат, 1950. – 32 с.
361063
  Куницкий Р.В. День и ночь. Времена года / Р.В. Куницкий. – 3-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 32 с.
361064
  Ровенский Н.С. День и песня. / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1961. – 268с.
361065
   День и труд. – М., 1976. – 207с.
361066
  Пряхин Г.В. День и час / Г.В. Пряхин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 544с.
361067
  Степанов Г.Г. День из жизни писателя / Г.Г. Степанов. – Горький, 1956. – 240с.
361068
  Степанов Г.Г. День из жизни писателя / Г.Г. Степанов. – 2-е изд. – М, 1958. – 192с.
361069
  Степанов Г.Г. День из жизни писателя / Г.Г. Степанов. – Рига, 1961. – 332с.
361070
  Степанов Г.Г. День из жизни писателя / Г.Г. Степанов. – 4-е изд. – Краснодар, 1970. – 440с.
361071
  Степанов Г.Г. День из жизни писателя : пособие для уч-ся / Г.Г. Степанов. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1981. – 320с.
361072
  Степанов Г.Г. День из жизни писателя / Г.Г. Степанов. – Москва, 1987. – 256с.
361073
  Вишня Остап День і ніч. Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 204с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
361074
  Рейновські Вернер День ІКС / Рейновські Вернер. – Київ, 1961. – 307с.
361075
  Покальчук Ю. День Казанови // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 11-12. – ISBN 966-7653-03-5
361076
  Самедоглу В. День казни : роман, рассказы / В. Самедоглу; пер. с азерб. Г.Каграмановой. – Москва : Советский писатель, 1988. – 259 с.
361077
  Еременко В. День как год / В. Еременко. – М., 1985. – 364с.
361078
  Поздышев В.А. День как день : Рассказы / В.А. Поздышев. – Москва : Советский писатель, 1966. – 208с.
361079
  Вайсман А Е. День как день / А Е. Вайсман, . – Калининград, 1973. – 55с.
361080
  Левин Р.А. День как день: стихи / Р.А. Левин. – Х., 1980. – 23с.
361081
  Воронова Л. День кар"єри біолога та хіміка 2013 // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 2


  Департаменти працевлаштування ННЦ "Інститут біології" та хімічного факультету за підтримки центру працевлаштування "Імпульс" провели "День кар"єри" в ННЦ "Інститут біології". У заході взяли участь заступник директора ННЦ "Інститут біології" з виховної ...
361082
  Волкова Л. День кар"єри у біологів та хіміків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У ННЦ "Інститут біології" відбувся День кар"єри, організований департаментом працевлаштування Студент. парламенту університету та департаментами працевлаштування Інституту біології та хімічного ф-ту при підтримці спонсорів. У заході взяли участь ...
361083
   День Київського університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 1


  Про відродження традиції святкування Дня університету. Відтепер він відзначатиметься щовересня. Інформація про святкування цього Дня в університеті, в якому взяли участь: ансамбль укр. музики "Роксоланія", хорова капела "Дніпро", ансамбль "Веснянка" ...
361084
  Филиппов А. День козла : Повесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 4. – С. 18-55. – ISSN 0132-2036
361085
   День колективізації та врожаю. – Х., 1929. – 31с.
361086
  Стефанович Д. День комети в НТУУ "КПІ" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 126-130. – ISBN 978-966-622-690-0


  12 листопада вперше в історії людства створений на Землі космічний апарат здійснив посадку на ядро комети. Те, що донедавна належало до сфери фантастики, стало реальністю. У Залі Вченої ради НТУУ "КПІ" за сприяння Посольства ФРН в Україні було ...
361087
  Крамар О. День легіонерів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Загострення відносин між Росією та Латвією на історичному грунті є черговим свідченням конфліктів пам"яті про Другу світову війну.
361088
  Кожевников В.М. День летящий / В.М. Кожевников. – М., 1963. – 295с.
361089
  Кожевников В.М. День летящий / В.М. Кожевников. – М., 1983. – 560с.
361090
  Льюис Н. День лисицы / Н. Льюис. – Москва, 1971. – 190с.
361091
  Льюис Н. День лисицы / Н. Льюис. – М., 1985. – 352с.
361092
  Гуртовенко В.А. День літнього сонцестояння : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Молодь, 1980. – 136 с.
361093
  Ласовська-Крук День Мазепи / Ласовська-Крук. – Львів, 1993. – 152с.
361094
  Астахов В. День майбутнього підприємця // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 96-97. – ISSN 1682-2366
361095
  Чекуолис А.Ю. День матежа : повести и рассказы / Альгимантас Чекуолис ; пер. с литов. В. Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1984. – 280 с.
361096
  Гали М. День медового дождя : стихи и поэмы / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Современник, 1974. – 158 с.
361097
  Гордійчук І. День Миколайчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 22-23


  У Чернівецькій області пройшов щорічний Всеукраїнський фестиваль "Іванова переберія".
361098
  Николаев Г.Ф. День милосердия / Г.Ф. Николаев. – Л, 1986. – 544с.
361099
   День мира. – Москва, 1961. – 802с.
361100
   День мира. – Москва, 1987. – 559с.
361101
  Карплюк М.А. День мій - вік : роман / М.А. Карплюк. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 342 с.
361102
  Карплюк М.А. День мій - вік : роман / М.А. Карплюк. – Київ, 1979. – 488 с.
361103
  Кожухова О.К. День мой, век мой : роман, повесть / О.К. Кожухова. – Москва, 1969. – 407с.
361104
  Зима О.В. День молодого сонця / О.В. Зима. – Львів, 1973. – 52с.
361105
   День Москвы. – М., 1986. – 448с.
361106
  Хашимов У. День мотылька : повесть и рассказы / Уткур Хашимов; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 190 с.
361107
  Хашимов У. День мотылька : повесть и рассказы / Уткур Хашимов; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 192 с.
361108
   День на Калисто. – М., 1986. – 444с.
361109
  Сивий Йосип День на кіно-фабриці. Як живе і працює "Український голівуд" : / Сивий Йосип. – К., 1930. – 67с.
361110
  Мирний П. День на пастівнику / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1982. – 75с.
361111
  Зима О.В. День на роздуми / О.В. Зима. – К, 1987. – 326с.
361112
  Петрухин И.И. День над прилукой: стихи / И.И. Петрухин. – М., 1985. – 95с.
361113
  Кудравец А.П. День накануне праздника : рассказы и повесть / А.П. Кудравец. – Москва : Советский писатель, 1980. – 287 с.
361114
  Мартич Ю. День народження / Ю. Мартич. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 100 с.
361115
  Первомайський Л.С. День народження : поезії (1941–1942) / Л.С. Первомайський. – Уфа : СРПУ, 1943. – 84 с.
361116
  Печеніжський М.І. День народження : комедія / М.І. Печеніжський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 86 с.
361117
  Сабо М. День народження / М. Сабо. – К., 1965. – 200с.
361118
  Венцлова А.Т. День народження : роман-трилогія / А.Т. Венцлова. – Київ, 1965. – 411 с.
361119
  Приндюк Ольга День народження акордеона // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5. – ISSN 0868-9644


  Саме таку назву мав міні-фестиваль акордеонової музики, який відбувся у столичному Будинку актора. Його організував і провів відомий український акордеоніст Ігор Завадський. Цього року фестиваль пройшов уп"яте. У "Дні народження акордеона" взяли участь ...
361120
  Кирпа Г.М. День народження грому / Г.М. Кирпа. – К., 1984. – 71с.
361121
  Білик І.І. День народження золотої рибки : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 342 с.
361122
  Палій О. День народження країни // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 156-165. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Руська земля" та Україна в системі історичних координат.
361123
   День народження красуні "Корнелії" : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
361124
  Опацький І. День народження Поета - свято країни! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Молодь з усіх куточків України - вітатиме із днем народження Ліну Василівну Костенко.
361125
  Нікітенко Надія День народження Софії, або Неочікуване тисячоліття : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 142-150 : Фото
361126
   День народження УПА - всеукраїнське свято! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 6
361127
  Прудковский Н.П. День настанет неизбежный / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1972. – 205с.
361128
   День настоящий, день грядущий. – Кишинёв, 1963. – 294с.
361129
  Зорин М. День наступает рано / М. Зорин, И.З. Шулькин. – Рига, 1958. – 294с.
361130
  Зорин М. День наступает рано / М. Зорин, И.З. Шулькина. – Рига, 1963. – 559с.
361131
  Бурлай Є.В. День науки / Є.В. Бурлай, Р.Г. Губенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 82-87. – (Серія права ; № 17)
361132
   День науки (Тезисы докладов). – Киев, 1987. – 108с.
361133
  Яровая М.Ф. День начинается / М.Ф. Яровая. – Молотов, 1954. – 48с.
361134
  Яровая М.Ф. День начинается / М.Ф. Яровая. – М., 1954. – 158с.
361135
  Черкасов А.Т. День начинается / А.Т. Черкасов. – Красноярск, 1957. – 431с.
361136
  Черкасов А.Т. День начинается / А.Т. Черкасов. – Красноярск, 1975. – 640с.
361137
  Холод В.П. День начинается в полночь / В.П. Холод. – Харьков, 1978. – 253с.
361138
  Александров Л.А. День начинается в полночь / Л.А. Александров. – Київ, 1982. – 286с.
361139
  Самойленко О.П. День начинается рано / О.П. Самойленко. – Х, 1975. – 167с.
361140
  Глушко М.В. День начинается с дороги / М.В. Глушко. – Симферополь, 1981. – 479с.
361141
  Тюричев Т. День начинаеться / Т. Тюричев. – Челябинск, 1946. – 48с.
361142
  Масляк П.О. День Незалежності : роман гіперреалістичної фантастики / Петро Масляк. – Київ : Геопринт, 2010. – 204, [3] с. – ISBN 978-966-7863-88-3


  В пр. №1707629 напис: Юлії Михайлівні з вдячністю за "бібліотечне" спілкування з приводу моїх підручників. А тепер роман. 18.11.2010 р.
361143
  Черевко А. ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: Альтернатива - поки що тільки етнографічна. Ще не політична // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Стаття студентки Інституту журналістики КНУТШ Анни Черевко.
361144
  Колль А.Е. День необратимый / А.Е. Колль. – Волгоград, 1989. – 160с.
361145
  Вільний В.М. День нескінченний : повість, нариси / В.М. Вільний. – Київ : Молодь, 1974. – 192 с.
361146
  Малець В.М. День несподіванок / В.М. Малець. – Київ : Веселка, 1987. – 282 с.
361147
  Зарев В. День нетерпения / В. Зарев. – Москва, 1977. – 95с.
361148
  Зарев В. День нетерпіння / В. Зарев. – К, 1984. – 193с.
361149
  Вудс Пауло День нефтяника : Нефть и ее альтернативы. Энергия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 84-95 : Фото. – ISSN 1029-5828
361150
  Коробов А.Н. День нынешни, день завтрашний / А.Н. Коробов. – М., 1976. – 191с.
361151
  Мартышевская Елена День нынешний и век вчерашний : юбилей одной из старейших библиотек Санкт-Петербурга // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  В сентябре этого года одна из старейших библиотек Санкт Петербурга - библиотека № 1 им Н.К. Крупской, входящая в состав "Невской ЦБС" - празднует свой 115-летний юбилей. В связи с такой почтенной юбилейной датой, нам, сотрудникам ЦБС, хотелось бы ...
361152
  Доризо Н.К. День нынешний и день вчерашний / Н.К. Доризо. – М., 1985. – 288с.
361153
   День нынешний и день грядущий. – М., 1964. – 278с.
361154
  Дейч А.И. День нынешний и день минувший / А.И. Дейч. – М, 1969. – 312с.
361155
  Дейч А.И. День нынешний и день минувший / А.И. Дейч. – 2-е изд. доп. – М, 1985. – 320с.
361156
  Карчахадзе Д. День один / Д. Карчахадзе. – Тбилиси, 1988. – 360с.
361157
  Тюркали В. День одиночества / В. Тюркали. – М., 1981. – 472с.
361158
  Кедров Б.М. День одного великого открытия / Б.М. Кедров. – М, 1958. – 560с.
361159
  Сорокін В.Г. День опричника / Володимир Сорокін. – Харків : Фоліо, 2010. – 192 с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5134-9
361160
  Кульбак Лідія День орла : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-23. – ISSN 0208-0710
361161
  Алексеев И.А. День освобождения (Народной Румынии - 20 лет) / И.А. Алексеев. – Москва, 1964. – 40с.
361162
  Алексеев И.А. День освобождения (Народной Румынии - 20 лет) / И.А. Алексеев. – Москва, 1964. – 40с.
361163
  Спешнев А.В. День остановить нельзя / А.В. Спешнев. – М., 1959. – 88с.
361164
  Покотильська І. День Острозької академії відзначили у столиці / І. Покотильська, О. Юркова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 6
361165
  Завражин И.С. День открытого сердца / И.С. Завражин. – Воронеж, 1978. – 64с.
361166
  Сергеенко М.М. День открытых дверей / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1952. – 148с.
361167
  Торопыгин В. День открытых дверей / В. Торопыгин. – Л, 1952. – 68с.
361168
  Левашов В.В. День открытых дверей : Повесть / В.В. Левашов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 223с.
361169
  Живописцев В.П. День открытых дверей / В.П. Живописцев. – Пермь, 1986. – 133с.
361170
  Поляков День открытых сердец. / Поляков, в.С. – М., 1960. – 288с.
361171
  Тудор С. День отца Сойки : повесть / С. Тудор. – Ленинград, 1949. – 240 с.
361172
  Тудор С. День отца Сойки : роман / Степан Тудор ; пер. с укр. В. Тарсиса. – Москва : Советский писатель, 1950. – 240 с.
361173
  Тудор С.И. День отца Сойки : повесть / С.И. Тудор. – Москва, 1960. – 350 с.
361174
  Тудор С.И. День отца Сойки : Повесть / С.И. Тудор. – Москва : Художественная литература, 1971. – 351 с.
361175
  Тудор С. День отца Сойки : повесть / Степан Тудор ; пер. с укр. Б. Яковлева. – Москва : Художественная литература, 1982. – 336 с.
361176
  Тудор С. День отця Сойки : повість-памфлет / С.Й. Тудор. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 127 с.
361177
  Тудор С. День отця Сойки / С. Тудор. – Львів, 1950. – 272 с.
361178
  Тудор С. День отця Сойки : повість / Степан Тудор. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 360 с.
361179
  Тудор С. День отця Сойки : повість / Степан Тудор. – Київ : Дніпро, 1966. – 323 с.
361180
  Тудор С. День отця Сойки : роман / Степан Тудор. – Київ : Дніпро, 1969. – 239 с.
361181
  Тудор С. День отця Сойки : повість-памфлет / Степан Тудор. – Львів : Каменяр, 1979. – 333 с. – (Шкільна бібліотека)
361182
  Тудор С.Й. День отця Сойки / С.Й. Тудор. – Львів, 1989. – 282 с.
361183
  Тудор С. День отця Сойки. Марія. Оповідання / Степан Тудор. – Київ : Наукова думка, 1989. – 606 с. – У виданні також: Береза : повіст. Оповідання / Олександр Гаврилюк (с. 418-606). – (Бібліотека української літератури. ; Радянська українська література). – ISBN 5-12-000462-8
361184
  Берденников В.К. День отъезда - воскресенье / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1990. – 413с.
361185
  Райхель Ю. День ОХІ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 117). – С. 3


  Експерти "Дня" - про те, які уроки варто засвоїти після референдуму в Греції.
361186
  Маковчук Ю. День оцінюється під вечір, а життя - під кінець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 6


  Стаття присвячена фольклористу, етнографу, просвітителю Володимиру Амвросійовичу Менчицю.
361187
  Товстонос В.П. День пpавди : Комедія на одну дію / В Товстонос. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Видавниче т-во "Друкарь", 1918. – 16 с. – (Театpальна бібліотека)
361188
   День падающих с неба блинов. – Ташкент, 1968. – 503с.
361189
  Панчук Надія День пам"яті : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 14-15. – ISSN 0868-4790
361190
   День пам"яті Лесі Українки: сім цікавих фактів про фписьменницю // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 серпня (№ 32). – С. 3
361191
  Грищенко В.Н. День памяти истребленных видов и природоохранное воспитание в школе / В.Н. Грищенко, Яблоновская-Грищенко // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 106-109. – ISSN 1727-0200
361192
  Аксенов В.И. День первого снегопада : романы / В.И. Аксенов. – Ленинград : Совецкий писатель, 1990. – 541 с.
361193
  Цукасов С.В. День первый - день последний / Цукасов С.В. – Москва, 1988. – 221 с.
361194
  Радищев Л.Н. День первый / Л.Н. Радищев. – Л., 1966. – 47с.
361195
   День первый, день последний. – М., 1966. – 311с.
361196
  Черевков К.П. День первый. / К.П. Черевков. – М., 1968. – 48с.
361197
  Мартынюк А.М. День первый. / А.М. Мартынюк. – Одесса, 1977. – 114с.
361198
  Шкіль М. День перемоги // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
361199
  Школа Л. День перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 14
361200
  Кіт Л. День першокурсника для першокурсника // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Репортаж про День юриста для першокурсників.
361201
  Толстой А.Н. День Петра / А.Н. Толстой. – Москва, 1984. – 398с.
361202
  Толстой А.Н. День Петра / А.Н. Толстой. – Петропавловск-Камчатский, 1987. – 222с.
361203
  Толстой А.Н. День Петра : Рассказы / А.Н. Толстой. – Львов : Вища школа, 1988. – 184с.
361204
  Нагнибіда М.Л. День побачення : Поезії останніх літ / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1977. – 247с.
361205
  Харитонов В.Г. День Победы : Стихи, песни / В.Г. Харитонов. – Москва : Воениздат, 1982. – 230с.
361206
   День Победы. – М., 1985. – 327с.
361207
   День Победы. – М., 1985. – 176с.
361208
  Борщев Н. День Победы = Примерный сценарий праздничного вечера / Н. Борщев, С. Хрустова, Т. Миронова // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 52-60
361209
  Татьяничева Л.К. День погожий / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1963. – 111с.
361210
  Кулик Наталія День податкової свободи / Кулик Наталія, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-17. – ISSN 0130-5212
361211
  Будівська Г.М. День подяки життю : сценарій виховного заходу до свята Різдва // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 7-8
361212
   День поезії. – К., 1958. – 132с.
361213
   День поезії. – Х., 1959. – 139с.
361214
   День поезії. – К., 1963. – 369с.
361215
   День поезії. – К., 1965. – 231с.
361216
   День поезії. – К., 1967. – 343с.
361217
  Конрадова Наталья День полярной уборки / Конрадова Наталья, Костюков Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 156-171 : фото
361218
  Баранская Н.В. День поминовения / Н.В. Баранская. – М., 1989. – 316с.
361219
  Кристи А. День поминовения / А. Кристи. – Ростов -на-Дону, 1991. – 576с.
361220
  Загорчинов С. День последний / С. Загорчинов. – Москва, 1955. – 459с.
361221
  Загорчинов С. День последний / С. Загорчинов. – М., 1989. – 445с.
361222
  Тарновський М.Ю. День починався неспокійно : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 391 с.
361223
  Петренко Ю.П. День починається : поезії / Ю.П. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 98 с.
361224
  Смолич Ю. День починається рано : Оповідання та нариси / Ю. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 284с.
361225
  Матійко О.М. День починається сонцем : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 78 с.
361226
   День поэзии - 68. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – с.
361227
   День поэзии. – Москва, 1956. – 207с.
361228
   День поэзии. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 215с.
361229
   День поэзии. – Курск, 1959. – 56с.
361230
   День поэзии. – М., 1960. – 260 с.
361231
   День поэзии. – Л., 1961. – 303с.
361232
   День поэзии. – М.-Л., 1962. – 234с.
361233
   День поэзии. – Москва : Советский писатель, 1962. – 311 с.
361234
   День поэзии. – Л., 1964. – 301с.
361235
   День поэзии. – Кемерово, 1964. – 110с.
361236
   День поэзии. – Алма-Ата, 1965. – 121с.
361237
   День поэзии. – Алма-Ата, 1965. – 88с.
361238
   День поэзии. – М., 1966. – 328с.
361239
   День поэзии. – Куйбышев, 1967. – 208с.
361240
   День поэзии. – Куйбышев, 1968. – 192с.
361241
   День поэзии. – Красноярск, 1968. – 149с.
361242
   День поэзии. – Новосибирск, 1968. – 183с.
361243
   День поэзии. – Л., 1969. – 192с.
361244
   День поэзии. – Алма-Ата, 1969. – 167с.
361245
   День поэзии. – Кемерово, 1970. – 96с.
361246
   День поэзии. – Куйбышев, 1970. – 207с.
361247
   День поэзии. – Ленинград, 1970. – 351 с.
361248
   День поэзии. – Новосибирск, 1970. – 168с.
361249
   День поэзии. – М., 1971. – 224с.
361250
   День поэзии. – Л., 1971. – 439с.
361251
   День поэзии. – Л., 1972. – 423с.
361252
   День поэзии. – Москва : Советский писатель, 1972. – 288с.
361253
   День поэзии. – Куйбышев : Куйбышевское книжное изд-во, 1972. – 176с.
361254
   День поэзии. – М., 1973. – 319с.
361255
   День поэзии. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 383с.
361256
   День поэзии. – Москва : Советский писатель, 1974. – 272с.
361257
   День поэзии. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 408 с.
361258
   День поэзии. – Москва : Советский писатель, 1975. – 223с.
361259
   День поэзии. – Л., 1976. – 352с.
361260
   День поэзии. – Москва : Советский писатель, 1976. – 200с.
361261
   День поэзии. – М., 1977. – 223с.
361262
   День поэзии. – М., 1978. – 239с.
361263
   День поэзии. – Куйбышев, 1978. – 151с.
361264
   День поэзии. – М., 1979. – 224с.
361265
   День поэзии. – Куйбышев, 1980. – 208с.
361266
   День поэзии. – Л., 1981. – 367с.
361267
   День поэзии. – Ленинград, 1982. – 367с.
361268
   День поэзии. – М., 1982. – 175с.
361269
   День поэзии. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1982. – 144 с.
361270
   День поэзии. – Л., 1983. – 375с.
361271
   День поэзии. – Москва, 1983. – 175с.
361272
   День поэзии. – Москва, 1985. – 176с.
361273
   День поэзии. – Л., 1986. – 398с.
361274
   День поэзии. – Л. : Советский писатель, 1986. – 398с.
361275
   День поэзии. – Л, 1988. – 240с.
361276
   День поэзии 1968. – Москва : Советский писатель, 1968. – 207с.
361277
   День поэзии 1980. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 384с.
361278
   День поэзии 1980. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239с.
361279
   День поэзии в Крыму. – Симферополь, 1964. – 159с.
361280
   День поэзии в Крыму. – Симферополь, 1965. – 144с.
361281
   День поэзии в Москве. – М., 1962. – 32с.
361282
   День поэзии Ленинград 1975. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 464с.
361283
   День поэзии России. – М., 1972. – 543 с.
361284
   День поэзии Севера. – Петрозаводск, 1968. – 360с.
361285
   День поэзии Севера. – Архангельск, 1968. – 170с.
361286
   День поэзии Севера. – Мурманск, 1970. – 166с.
361287
   День поэзии Севера. – Петрозаводск, 1970. – 191с.
361288
   День поэзии, 1956-1981. – М., 1982. – 271с.
361289
   День поэзии, 1961. – М., 1961. – 307с.
361290
   День поэзии, 1963. – М.-Л., 1963. – 270с.
361291
   День поэзии, 1963. – М., 1963. – 292с.
361292
   День поэзии, 1964. – Москва : Советский писатель, 1964. – 171с.
361293
   День поэзии, 1965. – Ленинград, 1965. – 322с.
361294
   День поэзии, 1965. – Москва : Советский писатель, 1965. – 279с.
361295
   День поэзии, 1965. – Новосибирск, 1965. – 206с.
361296
   День поэзии, 1966. – Ленинград, 1966. – 136с.
361297
   День поэзии, 1967. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 184с.
361298
   День поэзии, 1967. – Москва : Советский писатель, 1967. – 255с.
361299
   День поэзии, 1969. – Москва : Советский писатель, 1969. – 288с.
361300
   День поэзии, 1970. – Москва : Советский писатель, 1970. – 247с.
361301
   День поэзии, 1977. – Л., 1977. – 319с.
361302
   День поэзии, 1978. – Л., 1978. – 368с.
361303
   День поэзии, 1979. – Л., 1979. – 416с.
361304
   День поэзии, 1981 : Сборник оформлен рисунками поэтов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 240с.
361305
   День поэзии, 1985. – Куйбышев, 1985. – 247с.
361306
   День поэзии, 1985. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 351с.
361307
   День поэзии, 84. – Л., 1984. – 255с.
361308
   День поэзии. 1985. – М., 1986. – с.
361309
   День поэзии. 1986. – М., 1986. – с.
361310
   День поэта. – Ленинград : Лениздат, 1956. – 159 с.
361311
   День поэта. – Петрозаводск, 1957. – 102с.
361312
   День поэта. – Ленинград : Лениздат, 1958. – 163 с.
361313
  Дадиани Ш. День поэта : отрывок из романа / Ш. Дадиани; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 79 с.
361314
  Лавреха Ю. День правничої кар"єри // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  Для спілкування студентів із потенційними роботодавцями - представниками провідних юридичних компаній України та світую юридична клініка "Pro bonо" юридичного факультету університету щорічно проводить День правничої кар"єри.
361315
  Коваль А. День правничої кар"єри / А. Коваль, А. Дубчак // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3


  На базі юридичного факультету відбувся День правничої кар"єри. Організаторами виступили Юридична клініка "Pro bono" КНУ імені Тараса Шевченка та осередок Ліги студентів АПУ в місті Києві. У межах Дня правничої кар"єри менеджер з персоналу DLA Piper ...
361316
  Масло М.К. День прибуває : лірика / М.К. Масло. – Київ : Молодь, 1962. – 52 с.
361317
  Антонов Н. День прибывает / Н. Антонов. – Смоленск, 1946. – 254с.
361318
  Федоров Н.П. День прибывает / Н.П. Федоров. – Петрозаводск, 1960. – 78с.
361319
   День прибывает. – М., 1964. – 191с.
361320
  Антонов Н.Г. День прибывает / Н.Г. Антонов. – Москва, 1970. – 368с.
361321
  Мартьянов И.В. День прибывает. / И.В. Мартьянов. – Ярославль, 1970. – 48с.
361322
  Чечулин А.И. День прибытия / А.И. Чечулин. – М, 1979. – 78с.
361323
   День приезда, день отъезда-один день. – М., 1965. – 178с.
361324
  Ющенко Л.А. День пришел. / Л.А. Ющенко. – М., 1962. – 79с.
361325
  Фатнев Ю.С. День прозренья. / Ю.С. Фатнев. – М, 1978. – 95с.
361326
  Войтович В.В. День прокинувся / В.В. Войтович. – Львів, 1984. – 32с.
361327
  Сафаров Н. День проклятий в день надежд / Н. Сафаров. – Ташкент
Т.1. – 1978. – 229 с.
361328
  Мушкетик Ю.М. День пролітає над нами : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1967. – 182с.
361329
  Гохфельд В.Б. День промелькнул / В.Б. Гохфельд. – Свердловск, 1966. – 69с.
361330
  Нетребенко А. День професійної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 6 : фото
361331
   День работой вёсел. – М., 1959. – 30с.
361332
   День радио. – М., 1950. – с.
361333
  Казаков Г.И. День радио / Г.И. Казаков. – М, 1950. – 80с.
361334
  Резников М.Р. День радио / М.Р. Резников. – Москва, 1965. – 76 с.
361335
  Болеславский Л.И. День радости / Л.И. Болеславский. – Москва, 1982. – 63с.
361336
   День Радянської Армії. – К., 1988. – 164с.
361337
  Тарасов К.И. День рассеяния / К.И. Тарасов. – Минск, 1980. – 191с.
361338
   День Республіки в Казахстані / підгот. за матеріалами, наданими Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні та Молдові А. Жумбаєвим // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
361339
  Тесленко В. День рідної мови в Інституті філології / В. Тесленко, А. Ращенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Студентський парламент університету організовав свято Міжнародний день рідної мови в Інституті філології.
361340
  Манов Э. День рождается. Роман / Э. Манов. – М., 1963. – 444с.
361341
  Задонский Н.А. День рождения / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1939. – 80с.
361342
  Первомайский Л.С. День рождения / Л.С. Первомайский. – Москва, 1943. – 64 с.
361343
  Фиш Г.С. День рождения / Г.С. Фиш. – М, 1944. – 127с.
361344
  Татьяничева Л.К. День рождения / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1949. – 72с.
361345
  Талвест М. День рождения : комедия в 1-м. д. / М. Талвест. – Москва : Искусство, 1954. – 24 с.
361346
  Антонов В. День рождения / В. Антонов. – Алма-Ата, 1956. – 52с.
361347
  Некрасова Л.В. День рождения / Л.В. Некрасова. – М, 1957. – 255с.
361348
  Венцлова А. День рождения : роман--трилогия / А. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1960. – 432 с.
361349
  Саунрекса Ч. День рождения / Ч. Саунрекса. – М., 1962. – 78с.
361350
  Пюрбю С.Б. День рождения : рассказы / С.Б. Пюрбю, пер. с тув. М.Эвентова. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1963. – 88 с.
361351
  Осин А.В. День рождения / А.В. Осин. – Мурманск, 1963. – 32с.
361352
  Евгеньев Б.С. День рождения / Б.С. Евгеньев. – М., 1963. – 308с.
361353
   День рождения. – Воронеж, 1964. – 174с.
361354
  Журавлев В.А. День рождения / В.А. Журавлев. – М., 1964. – 48с.
361355
  Трофимов А.И. День рождения / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1966. – 57с.
361356
  Евдокимов Н.С. День рождения / Н.С. Евдокимов. – М., 1968. – 344с.
361357
  Кишняков И.П. День рождения : рассказы / И.П. Кишняков. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1968. – 190 с.
361358
  Сабо М. День рождения / М. Сабо. – М., 1972. – 190с.
361359
  Данини М.Н. День рождения : Повесть о детстве / М.Н. Данини. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 222с.
361360
  Баева А А. День рождения / А А. Баева. – Краснодар, 1974. – 48с.
361361
  Смирнов Юрий Васильевич День рождения : Книга стихотворений / Смирнов Юрий Васильевич. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 94с.
361362
  Чекасина Т.М. День рождения / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1981. – 176с.
361363
  Бартохова С.П. День рождения / С.П. Бартохова. – Минск, 1982. – 55с.
361364
  Кот Й. День рождения : повести и рассказы / Й. Кот; Пер. со словацкого. – Москва : Прогресс, 1982. – 254 с.
361365
  Хамматов Я.Х. День рождения : роман / Я.Х. Хамматов; пер. с башкир. А.Скалона. – Москва : Воениздат, 1983. – 256 с.
361366
  Сари Ж. День рождения / Ж. Сари. – М., 1986. – 189с.
361367
  Гай Д.И. День рождения / Д.И. Гай. – М., 1987. – 191с.
361368
  Белова Л.И. День рождения / Л.И. Белова. – М, 1988. – 127с.
361369
  Шевченко Л.Я. День рождения / Л.Я. Шевченко. – М, 1988. – 334с.
361370
  Крылов С. День рождения = К 70-летию разгрома немцем под Москвой : проза: поема // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 119-135. – ISSN 0131-2332
361371
  Гребенникова Е. День рождения архитектора Городецкого // Сегодня. – Киев, 2018. – 31 мая (№ 93). – С. 38
361372
  Кинбурская И.Б. День рождения Березина. / И.Б. Кинбурская. – Х., 1967. – 174с.
361373
  Рогоза Ю. День рождения Буржуя-2 : Роман / Ю. Рогоза; Худож.-оформители Б.Ф.Бублик, И.В.Осипов. – Харьков : Фолио, 2001. – 403с. – (Беркут). – ISBN 966-03-1296-2
361374
  Вострякова Н.А. День рождения по-китайски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 57-60. – ISSN 0321-5075
361375
  Головин Г.Н. День рождения покойника / Г.Н. Головин. – М., 1990. – 415с.
361376
  Джалагония В. День рождения почтовой марки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 0234-1670
361377
  Лао Шэ. День рождения Сяопо. История небесного дара. / Шэ. Лао. – М., 1991. – 302с.
361378
  Мдивани Г.Д. День рождения Терезы / Г.Д. Мдивани. – М, 1962. – 79с.
361379
  Самсония А. День рождения. / А. Самсония. – М., 1951. – 44с.
361380
  Самсония А.А. День рождения. / А.А. Самсония. – М, 1951. – 44с.
361381
  Митрофанов Л.И. День рождения. / Л.И. Митрофанов. – М., 1965. – 14с.
361382
  Милявская Г.Б. День рождения. / Г.Б. Милявская. – Х, 1966. – 31с.
361383
  Харитонов В.Г. День рождения. / В.Г. Харитонов. – М., 1970. – 526с.
361384
  Трушкин Б.В. День рождения. / Б.В. Трушкин. – Ростов нД, 1972. – 71с.
361385
  Момунова Г. День рождения. / Г. Момунова. – Фрунзе, 1978. – 90с.
361386
  Лавренев Б.А. День рожденья / Б.А. Лавренев. – М., 1946. – 63с.
361387
  Пивнев Л. День рожденья листьев. / Л. Пивнев. – Фрунзе, 1969. – 56с.
361388
   День рослин // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Другий Міжнародний "День рослин", організований під егідою Європейської організації біологів рослин (EPSO) відсвяткували на кафедрі фізіології та екологіїх рослин ННЦ "Інститут біології".
361389
  Смеляков Я.В. День России : Книга стихотворений / Я.В. Смеляков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 157с.
361390
  Смеляков Я.В. День России. / Я.В. Смеляков. – М., 1968. – 160с.
361391
  Смеляков Я.В. День России. / Я.В. Смеляков. – М., 1978. – 175с.
361392
   День русской поэзии. – Москва : Советская Россия, 1958. – 150с.
361393
  Уэст Н. День саранчи / Н. Уэст. – Москва, 1977. – 287 с.
361394
  Чаплін Сід День сардини : Роман / Чаплін Сід. – Київ : Дніпро, 1973. – 247с.
361395
  Чаплін Сід День сардини. / Чаплін Сід. – К., 1965. – 370с.
361396
  Чаплин Сид День сардины. / Чаплин Сид. – М., 1964. – 319с.
361397
  Задорожный Олег День свадьбы Мевляны : Тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 102-103 : Фото
361398
   День свершений. – Л., 1988. – 509с.
361399
  Краснов Н.С. День свидания / Н.С. Краснов. – Ульяновск, 1955. – 78с.
361400
  Позолотин М.Е. День свободы / М.Е. Позолотин. – Москва, 1964. – 40с.
361401
   День святого Власа // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 23. – ISSN 1814-5078


  24 лютого святкують день святого мученика Власа
361402
  Борщова Татьяна День святого Патрика // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 37-48


  День святого Патрика - свято, яке 17 березня відмічають в Ірландії і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор як держ. свято. В Росії вперше відмітили в 1992 р.
361403
  Карелина Дарья День святого Патрика отмечаем всей планетой. Дети святого Патрика // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 27-35 : фото
361404
  Лапузин Б.В. День сегодня солнцеликий / Б.В. Лапузин. – М, 1963. – 25с.
361405
  Лапузин Б.В. День сегодня солнцеликий. / Б.В. Лапузин. – Владивосток, 1962. – 25с.
361406
  Беляев И.П. День седьмой, как день первый / И.П. Беляев. – М., 1979. – 352с.
361407
  Карасаев Ф.В. День сияет / Ф.В. Карасаев. – Воронеж, 1975. – 56с.
361408
  Коломієць П.П. День сірої хвилі : науково-фантастичні повісті / П.П. Коломієць. – Київ : Веселка, 1984. – 223 с.
361409
   День скажет. – М., 1988. – 367с.
361410
  Соколов Б. День скорботи і сучасна політика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 106). – С. 5
361411
  Козаченко В.П. День слави : Повість, оповідання, спогади / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 318с.
361412
  Добровольский О.М. День славы к нам идет / О.М. Добровольский. – М., 1988. – 156с.
361413
  Богданов Н.В. День славы. Рассказ о рождении Красной Армии / Н.В. Богданов. – М, 1963. – 62с.
361414
  Солонська Н. День слов"янської писемності і культури - 2010 // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 345-352. – ISBN 978-966-02-6227-0


  25-27 травня 2010 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського проводились заходи, присвячені Дню слов"янської писемності і культури. Серед організаторів цих заходів та активних учасників у міжнародній науковій конфернції - Київський ...
361415
  Єранян О. День смерті матері : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 160-164. – ISSN 0320 - 8370
361416
   День смерті пані День : американська поезія 1950-60-х років у перекладах Юрія Андруховича. – Харків : Фоліо, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-03-3748-0
361417
   День смерті Пані День : Американська поезія 1950-60-х років у перекладах Юрія Андруховича. – Харків : Фолио, 2006. – 208с. – ISBN 966-03-3604-7
361418
  Стембковська Г. День смерті Пані День: американська поезія 1950-1960-х рр. і перекладах Юрія Андруховича
361419
  Проскурин П.Л. День смятения / П.Л. Проскурин. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 544с.
361420
  Верстюк В. День соборності України: історія виникнення традиції й свята // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 2-4. – ISSN 0130-7037
361421
  Верстюк В. День Соборності України: історія виникнення традиції й свята // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 30 januarie (№ 5)
361422
   День Советской Армии и Военно-Морского флота : Рекомендованный указатель литературы. – Москва, 1952. – 50с.


  Стомахина, Розалия Иосифовна
361423
   День Советской Молдавии. – Кишинёв, 1961. – 163с.
361424
   День созидания. – Новосибирск, 1979. – 240с.
361425
  Устинов П. День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд / П. Устинов. – Москва, 1985. – 159с.
361426
   День спонтанного прояву // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Співробітники Молодіжного центру Культурно-єстетичного виховання разом зі студентами Інституту біології провели благодійну акцію, присвячену Міжнародному дню спонтанного прояву доброти.
361427
  Луконин М.К. День сталинградской весны / М.К. Луконин. – Сталинград, 1948. – 68с.
361428
  Самедоглу В. День страти / В. Самедоглу. – Москва : Молодь, 1989. – 216 с.
361429
  Фитрат А. День страшного суда / А. Фитрат. – М, 1956. – 31с.
361430
  Зусик Н.Л. День счастья / Н.Л. Зусик. – Москва, 1984. – 63с.
361431
  Лісковацький Р. День сьомий і знову перший : повісті / Р. Лісковацький; З польс. перекл. К.Гловацька. – Київ : Дніпро, 1970. – 208 с.
361432
   День таджикской поэзии. – Сталинабад, 1957. – 262с.
361433
  Левитанский Ю.Д. День такой-то / Ю.Д. Левитанский. – М., 1976. – 112с.
361434
  Третьяков Б.М. День танкистов - всенародный праздник трудящихся / Б.М. Третьяков. – Москва, 1947. – 47с.
361435
  Лиханов А.А. День твоего рождения. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 541с.
361436
  КраковскийВ.Л День творения / КраковскийВ.Л. – М., 1983. – 487с.
361437
  Коломієць В.Р. День творення : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1975. – 175 с.
361438
  Радиш Б.І. День творення / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1979. – 88с.
361439
  Яшин А.Я. День творенья / А.Я. Яшин. – М., 1968. – 206с.
361440
  Комиссаржевский В.Г. День театра / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1971. – 303с.
361441
   День торжества. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1953. – 72 с.
361442
  Чаклайс М. День травы : стихотворения и поэмы / М. Чаклайс; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1973. – 176 с.
361443
  Краснов П.Н. День тревоги / П.Н. Краснов. – Челябинск, 1980. – 254с.
361444
  Уиндем Дж. День триффидов : [пер. с анг.] / Дж. Уиндем; Джон Уиндэм. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 8)
361445
  Уиндем Дж. День триффидов / Дж. Уиндем. – М., 1990. – 255с.
361446
  Уиндем Дж. День триффидов : научно фантастические романы / Дж. Уиндем. – Москва : Правда, 1991. – 464с. – (Мир приключений)
361447
  Уиндем Дж. День триффидов / Дж. Уиндем. – М., 1992. – 141с.
361448
  Уиндем Дж. День триффидов / Дж. Уиндем. – М., 1992. – 225с.
361449
  Субботин В.Е. День тысяча четыреста десятый. / В.Е. Субботин. – М., 1961. – 101с.
361450
  Мора Т. День у день = Alle tage / Терезія Мора ; пер. з нім. Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2009. – 456 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та нім. мовах. – ISBN 978-966-7007-74-4


  Роман сучасної німецької письменниці, відзначений 2005 року Премією Ляйпцизького книжкового ярмарку, – це метафоричний твір-лабіринт про мовчазного десятимовного чоловіка,прагнення любові і почуття сорому, пост-вавилонський хаос сучасної Європи ...
361451
  Ричка В. День у княжому Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  Грані повсякдення середньовічного міста.
361452
  Ричка В. День у княжому Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 21


  Грані повсякдення середньовічного міста.
361453
  Медведєва Катерина День у Непалі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 126-136 : фото
361454
  Семынин П.А. День удачи. / П.А. Семынин. – М., 1973. – 103с.
361455
  Бондаренко О. День Українського козацтва в біологів // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  Святкування Дня українського козацтва в ННЦ "Інститут біології". Студентський парламент ННЦ висловлює подяку Молодіжному центрові культурно-естетичного виховання університету за надані костюми.
361456
  Бондаренко О. День українського козацтва у біологів // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 6


  14 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці в Навчально-науковому центрі "Інститут біології" відбулось урочисте відзначення Дня Українського козацтва. Студентський актив підготував програму під назвою "Козацькі розваги". Під час заходу відбувся ...
361457
  Виговська О. День української освіти в Росії. НАПН у Москві / О. Виговська, Т. Годецька // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-58
361458
  Мартинюк Г. День університету - 2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Святківання 174-щї річниці від Дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До присутніх з привітанням звернувся виконувач обов"язків ректора Київського національного університету Леонід Васильович Губерський
361459
   День уральской поэзии. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1962. – 130 с.
361460
  Решітько Ю. День усіх закоханих в Інституті міжнародних відносин / Ю. Решітько, О. Лазебник // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Щорічно студенти КНУТШ організовують спільний концерт. Захід проводився у форматі конкурсу: всі інститути та факультети попарно мали підготувати святковий номер. Оцінювали виступи студентів В.А. Бугров, Н.Є. Максименко та М. Макарчук.
361461
  Білокопитов М. День факультету - День фізики [на фізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка] // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 25 травня (№ 61)
361462
  Дзюбенко-Мейс День холодного сонця : поезії / Наталя Дзюбенко-Мейс ; [передм.: М. Слабошпицький ; худож. оформ.: Н.В. М"ясковська, О.С. Тичиніна]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 211, [1] с. : іл. – Зміст: Білі громи ; Повернення вітрів ; Винахід ляльки ; Літаючий острів ; Коло ; Русалчина заводь: Чорнобильська легенда. – ISBN 978-966-518-468-3
361463
  Яценко М.Д. День цивільного захисту - особлива увага для керівників закладів / М.Д. Яценко, В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 17-28 : табл., схема
361464
  Шпонтак І.М. День цивільного захисту в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 10-12 : фото
361465
  Ільїна В.М. День цивільного захисту та "Тиждень безпеки дитини" в начальних закладах Запорізької області / В.М. Ільїна, В.І. Добрянский // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-23 : фото
361466
  Халваши Ф. День человека : раассказы / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 199 с.
361467
  Капкан В. День чорної стрічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 вересня (№ 157)


  Вільнюський мітинг 1987 року, засудив пакт Ріббентропа - Молотова, став безповоротним поштовхом до подолання сталінізму та здобуття Литвою незалежності.
361468
  Павлов В.В. День чудес / В.В. Павлов. – Симферополь, 1984. – 129с.
361469
  Джалагония День чудес. / Джалагония, ВП. – Баку, 1973. – 118с.
361470
  Кондакова Н.В. День чудесный : cтихи / Надежда Кондакова. – Москва : Современник, 1975. – 79 с. – (Первая книга в столице)
361471
  Форсайт Фредерик День шакала / Форсайт Фредерик. – Таллин, 1991. – 416 с. – В одной кн.: Всем стоять, ребятки! Полиция! Из жизни 87-го участка / Эд Макбейн, с. 301-416. – ISBN 5-87284-001-2
361472
  Форсайт Ф. День шакала / Ф. Форсайт. – Краснодар, 1991. – 350с.
361473
  Форсайт Ф. День шакала / Ф. Форсайт. – К., 1991. – 326с.
361474
  Форсайт Ф. День Шакала / Ф. Форсайт. – К., 1991. – 331с.
361475
  Форсайт Ф. День Шакала / Фредерик Форсайт. – Таллин : Б.и., 1991. – 416 с. – В кн. также: Всем стоять, ребятки! Полиция!: из жизни 87-го участка/ Эл Макбейн. – ISBN 5-87284-001-2
361476
  Липскеров К. День шестой. / К. Липскеров. – М.-Птгр., 1922. – 80с.
361477
  Круль М.А. День Юпитера / М.А. Круль. – Минск, 1987. – 365с.
361478
  Наровлянський О. День юридичного народження // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1812--514Х
361479
   День юрисконсульта // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – С. 56-57. – ISSN 1726-3077
361480
  Костін А. День юриста у Відні: чи дійсно адвокатура поза політикою? // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 11 (18), листопад. – С. 16-20
361481
   День юрфаку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 2 : фото. – ISSN 1992-9277


  Про святкування дня юрфаку КНУ імені Тараса Шевченка.
361482
  Дзекан В.К. День як день / В.К. Дзекан. – К., 1986. – 204с.
361483
   День ярославской поэзии. – Ярославль, 1963. – 142с.
361484
  Кава В.І. День ясний і ночі горобині : повість / В.І. Кава. – Київ : Молодь, 1980. – 208 с.
361485
   День, коли всі ми – кримські татари // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  18 травня, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, в Університеті почався зі студентської ініціативи. Живу інсталяцію у вигляді золотої тамги – національного символу кримських татар – утворили учасники флешмобу в парку Шевченка. «Ми всі ...
361486
   День, коли всі ми – кримські татари // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  18 травня, День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, в Університеті почався зі студентської акції. Живу інсталяцію у вигляді золотої тамги – національного символу кримських татар – утворили учасники флешмобу в парку Шевченка. Для участі ...
361487
  Дуріан С. День, коли зникла школа / С. Дуріан. – К., 1990. – 114с.
361488
  Бикова Т. День, коли плакало небо // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 1, 7


  Депортація кримських татар.
361489
  Мальцева Л. День, которій вошёл в века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 26-30. – ISSN 0235-7089
361490
  Горобец В. День, которого не было? // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 120-145. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Переяславская рада 1654 г. в мифах и реалиях.
361491
  Чернов В.С. День, который начинается. Мозаика / В.С. Чернов. – М., 1963. – 96с.
361492
  Ласкин Б.С. День, ночь и снова день / Б.С. Ласкин. – М, 1976. – 48с.
361493
  Лойко Н.В. День, отмеченный камешком : Повесть / Н.В. Лойко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 206с.
361494
  Трихманенко В.Ф. День, подаренный небом / В.Ф. Трихманенко. – М, 1975. – 95с.
361495
  Нетребенко А. День, присвячений безпеці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 15 : фото
361496
  Рецептер В. День, продлевающий дни : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 97-100. – ISSN 0130-7673
361497
  Кетлинская В.К. День, прожитый дважды / В.К. Кетлинская. – Москва-Ленинград, 1964. – 483с.
361498
  Никитин А.Л. День, прожитый дважды / А.Л. Никитин. – М, 1985. – 464с.
361499
  Витухновский А.Л. День, прожитый планетой / А.Л. Витухновский. – Петрозаводск, 1964. – 49с.
361500
  Белинский Я.Л. День, равный жизни / Я.Л. Белинский. – Москва, 1979. – 230с.
361501
  Сынгаевский П.Ф. День, у которого все впереди / П.Ф. Сынгаевский. – Киев : Дніпро, 1973. – 167с.
361502
  Горобець В. День, якого не було? Переяславська рада 1654 року в міфах та реаліях // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 117-141. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
361503
  Горобець В. День, якого не було?.. Переяславська рада 1654 р. в міфах та реаліях // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 472-498. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
361504
  Говоров А.А. День. / А.А. Говоров. – М, 1975. – 156с.
361505
  Бреттон Барбара День. когда мы встретились / Бреттон Барбара. – Москва : АСТ, 2001. – 252с. – (Страсть). – ISBN 5-17-008129-4
361506
  Плотников П. День.. / П. Плотников. – Ярославль, 1963. – 32с.
361507
  Зубарева В. День: 10 апреля // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 2. – С. 49-55


  Статья к 175-летию Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1037-2010)
361508
  Толстая Т. День: Личное / Т. Толстая. – Москва : Подкова, 2002. – 416с. – ISBN 5-94584-033-5
361509
  Стржижовский Л.Ф. Деньги - господа / Л.Ф. Стржижовский. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1974. – 158с.
361510
  Синклер Э. Деньги / Э. Синклер. – Л. – 144с.
361511
  Золя Э. Деньги / Э. Золя. – Петрозаводск, 1955. – 431с.
361512
  Дукельский С.Н. Деньги / С.Н. Дукельский. – М., 1956. – 39с.
361513
  Софронов А.В. Деньги / А.В. Софронов. – Москва, 1956. – 96с.
361514
  Золя Э. Деньги / Э. Золя. – Москва : Правда, 1956. – 443 с.
361515
  Золя Э. Деньги / Э. Золя. – М., 1985. – 44с.
361516
  Золя Э. Деньги / Э. Золя. – М., 1986. – 445с.
361517
  Пашкус Ю.В. Деньги / Ю.В. Пашкус. – Ленинград, 1990. – 181 с.
361518
  Золя Э. Деньги / Э. Золя. – Чебоксары, 1991. – 383с.
361519
   Деньги. – Москва
№ 1. – 1995
361520
   Деньги. – Москва
№ 2. – 1995
361521
   Деньги. – Москва
№ 3. – 1995
361522
   Деньги. – Москва
№ 4. – 1995
361523
   Деньги. – Москва
№ 5. – 1995
361524
   Деньги. – Москва
№ 6. – 1995
361525
   Деньги. – Москва
№ 7. – 1995
361526
   Деньги. – Москва
№ 8. – 1995
361527
   Деньги. – Москва
№ 9. – 1995
361528
   Деньги. – Москва
№ 10. – 1995
361529
   Деньги. – Москва
№ 11. – 1995
361530
   Деньги. – Москва
№ 12. – 1995
361531
   Деньги. – Москва
№ 13. – 1995
361532
   Деньги. – Москва
№ 14. – 1995
361533
   Деньги. – Москва
№ 15. – 1995
361534
   Деньги. – Москва
№ 16. – 1995
361535
   Деньги. – Москва
№ 17. – 1995
361536
   Деньги. – Москва
№ 18. – 1995
361537
   Деньги. – Москва
№ 19. – 1995
361538
   Деньги. – Москва
№ 20. – 1995
361539
   Деньги. – Москва
№ 21. – 1995
361540
   Деньги. – Москва
№ 22. – 1995
361541
   Деньги. – Москва
№ 23. – 1995
361542
   Деньги. – Москва
№ 24. – 1995
361543
   Деньги. – Москва
№ 1. – 1996
361544
   Деньги. – Москва
№ 2. – 1996
361545
   Деньги. – Москва
№ 3. – 1996
361546
   Деньги. – Москва
№ 4. – 1996
361547
   Деньги. – Москва
№ 5. – 1996
361548
   Деньги. – Москва
№ 6. – 1996
361549
   Деньги. – Москва
№ 7. – 1996
361550
   Деньги. – Москва
№ 8. – 1996
361551
   Деньги. – Москва
№ 9. – 1996
361552
   Деньги. – Москва
№ 10. – 1996
361553
   Деньги. – Москва
№ 11. – 1996
361554
   Деньги. – Москва
№ 12. – 1996
361555
   Деньги. – Москва
№ 13. – 1996
361556
   Деньги. – Москва
№ 14. – 1996
361557
   Деньги. – Москва
№ 15. – 1996
361558
   Деньги. – Москва
№ 16. – 1996
361559
   Деньги. – Москва
№ 17. – 1996
361560
   Деньги. – Москва
№ 18. – 1996
361561
   Деньги. – Москва
№ 19. – 1996
361562
   Деньги. – Москва
№ 20. – 1996
361563
   Деньги. – Москва
№ 21/22. – 1996
361564
   Деньги. – Москва
№ 23. – 1996
361565
   Деньги. – Москва
№ 24. – 1996
361566
   Деньги. – Москва
№ 26. – 1996
361567
   Деньги. – Москва
№ 27. – 1996
361568
   Деньги. – Москва
№ 28. – 1996
361569
   Деньги. – Москва
№ 29. – 1996
361570
   Деньги. – Москва
№ 30. – 1996
361571
   Деньги. – Москва
№ 31. – 1996
361572
   Деньги. – Москва
№ 32. – 1996
361573
   Деньги. – Москва
№ 33. – 1996
361574
   Деньги. – Москва
№ 34. – 1996
361575
   Деньги. – Москва
№ 35. – 1996
361576
   Деньги. – Москва
№ 36. – 1996
361577
   Деньги. – Москва
№ 37. – 1996
361578
   Деньги. – Москва
№ 38. – 1996
361579
   Деньги. – Москва
№ 39. – 1996
361580
   Деньги. – Москва
№ 40. – 1996
361581
   Деньги. – Москва
№ 41. – 1996
361582
   Деньги. – Москва
№ 42. – 1996
361583
   Деньги. – Москва
№ 43/44. – 1996
361584
   Деньги. – Москва
№ 45. – 1996
361585
   Деньги. – Москва
№ 46/47. – 1996
361586
   Деньги. – Москва
№ 48. – 1996
361587
   Деньги. – Киев : Україна, 1997. – 510с. – ISBN 966-524-015-3
361588
   Деньги. – Москва
№ 1/2. – 1997
361589
   Деньги. – Москва
№ 3. – 1997
361590
   Деньги. – Москва
№ 5. – 1997
361591
   Деньги. – Москва
№ 6. – 1997
361592
   Деньги. – Москва
№ 7. – 1997
361593
   Деньги. – Москва
№ 8. – 1997
361594
   Деньги. – Москва
№ 9. – 1997
361595
   Деньги. – Москва
№ 10. – 1997
361596
   Деньги. – Москва
№ 11. – 1997
361597
   Деньги. – Москва
№ 12/13. – 1997
361598
   Деньги. – Москва
№ 14/15. – 1997
361599
   Деньги. – Москва
№ 16. – 1997
361600
   Деньги. – Москва
№ 17. – 1997
361601
   Деньги. – Москва
№ 18. – 1997
361602
   Деньги. – Москва
№ 19. – 1997
361603
   Деньги. – Москва
№ 20. – 1997
361604
   Деньги. – Москва
№ 21. – 1997
361605
   Деньги. – Москва
№ 22. – 1997
361606
   Деньги. – Москва
№ 23. – 1997
361607
   Деньги. – Москва
№ 24. – 1997
361608
  Эмис М. Деньги : Записка самоубийцы. Роман / Мартин Эмис; Пер. с англ. А.Гузман. – Москва : Махаон, 2002. – 544с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000372-5
361609
  Романова М.С. Деньги в бурятской культурной традиции // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22-27. – ISSN 0869-5415
361610
  Литовченко М.В. Деньги в гражданском праве / М. Литовченко. – Киев : Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К*, 1887. – [2], IV, 50 с. – Библиогр.: с. 1-2


  На тит. л. дарственная надпись автора
361611
   Деньги в кредит в социалистическом обществе : учебное пособие. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 264 с.
361612
   Деньги в кредит в социалистическом обществе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 261с.
361613
  Павлов П.М. Деньги в период строительства коммунизма / П.М. Павлов. – М, 1962. – 116с.
361614
  Константинов Ю.А. Деньги в системе международных экономических отношений стран СЭВ / Ю.А. Константинов. – М., 1978. – 286с.
361615
  Кронрод Я.А. Деньги в социалистическом обществе / Я.А. Кронрод. – М, 1954. – 363с.
361616
  Кронрод Я.А. Деньги в социалистическом обществе / Я.А. Кронрод. – М, 1960. – 423с.
361617
  Конник И.И. Деньги в социалистическом обществе / И.И. Конник. – М., 1962. – 111с.
361618
  Зарубина Наталья Николаевна Деньги в социальном конструировании пространства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 169-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
361619
  Богданов К.А. Деньги в фольклоре / К.А. Богданов. – Санкт-Петербург, 1995. – 128с. – ISBN 5-85474-047-8
361620
  Распутин В.Г. Деньги для Марии : Повесть и рассказы / В.Г. Распутин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 286с. – (Молодые писатели)
361621
  Распутин В.Г. Деньги для Марии. / В.Г. Распутин. – Иркутск, 1975. – 327с.
361622
  Максимовский Э.Г. Деньги для социализма / Э.Г. Максимовский. – М., 1989. – 383с.
361623
  Кирк Г. Деньги дьявола / Г. Кирк. – М., 1953. – 224с.
361624
  Христофоров В.Г. Деньги за путину / В.Г. Христофоров. – М, 1979. – 303с.
361625
  Христофоров В.Г. Деньги за путину / В.Г. Христофоров. – Магадан, 1987. – 282с.
361626
  Пашкус Ю.В. Деньги и валютная система современного капитализма / Ю.В. Пашкус. – Л, 1983. – 175с.
361627
  Тосунян Г.А. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской системы / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин; Ин-тут государства и права РАН Сектор "Банковское право". – 3-е изд., перер. и доп. – Москва : Дело. – ISBN 5-7749-0174-2
Ч.1. – 2000. – 224с.
361628
  Ильин В.В. Деньги и власть: искушение или смысл? : монография / В.В. Ильин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев : Київський університет, 2015. – 623, [1] с. – Библиогр.: с. 613-621 и в конце гл. – ISBN 978-966-439-830-2
361629
  Дингельштедт Ф. Деньги и денежное обращение / Ф. Дингельштедт. – Ростов -на-Дону; Краснодар, 1924. – 83с.
361630
  Ситнин В.К. Деньги и денежное обращение в СССР / В.К. Ситнин. – М, 1957. – 63с.
361631
  Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л.А. Лунц; МГУ им.М.В.Ломоносова.Кафедра гражд.права юридического факультета. – Москва : Статут, 1999. – 352c. – (Классика российской цивилистики). – ISBN 5-8354-0012-8
361632
  Сивульский Н.И. Деньги и законы их развития при социализме / Н.И. Сивульский. – Львов : Вища школа, 1987. – 159 с.
361633
  Ляско А. Деньги и институциональные иерархии: о поддержании доверительных отношений в сложных монетарных системах // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-43. – ISSN 0042-8736
361634
  Ван Деньги и капитал как факторы экономического роста в Южных Нидерландах в 1550-1650 гг. / Ван, Вее Х. дер. – Москва : Наука, 1970. – 5 с.
361635
   Деньги и кредит. – М.
1. – 1933. – 336с.
361636
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1995
361637
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1995
361638
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1995
361639
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1995
361640
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1995
361641
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1995
361642
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1995
361643
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1995
361644
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1995
361645
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1995
361646
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1995
361647
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1995
361648
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1996
361649
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1996
361650
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1996
361651
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1996
361652
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1996
361653
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1996
361654
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1996
361655
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1996
361656
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1996
361657
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1996
361658
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1996
361659
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1996
361660
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1997
361661
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1997
361662
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1997
361663
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1997
361664
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1997
361665
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1997
361666
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1998
361667
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1998
361668
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1998
361669
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1998
361670
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1998
361671
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1998
361672
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1998
361673
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1998
361674
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1998
361675
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1998
361676
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1998
361677
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1998
361678
  Иванов В.М. Деньги и кредит : Курс лекций / В.М. Иванов. – Київ : МАУП, 1999. – 230с. – ISBN 966-7312-62-3
361679
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 1999
361680
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 1999
361681
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 1999
361682
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 1999
361683
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 1999
361684
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 1999
361685
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 1999
361686
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 1999
361687
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 1999
361688
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 1999
361689
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 1999
361690
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 1999
361691
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2000
361692
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2000
361693
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2000
361694
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2000
361695
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2000
361696
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2000
361697
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2000
361698
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2000
361699
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2000
361700
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2000
361701
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2000
361702
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2000
361703
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2001
361704
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2001
361705
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2001
361706
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2001
361707
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2001
361708
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2001
361709
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2001
361710
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2001
361711
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2001
361712
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2001
361713
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2001
361714
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2002
361715
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2002
361716
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2002
361717
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2002
361718
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2002
361719
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2002
361720
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2002
361721
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2002
361722
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2002
361723
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2002
361724
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2002
361725
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2002
361726
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2003
361727
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2003
361728
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2003
361729
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2003
361730
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2003
361731
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2003
361732
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2003
361733
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2003
361734
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2003
361735
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2003
361736
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2003
361737
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2003
361738
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2004
361739
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2004
361740
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2004
361741
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2004
361742
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2004
361743
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2004
361744
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2004
361745
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2004
361746
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2004
361747
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2004
361748
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2004
361749
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2004
361750
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2005
361751
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2005
361752
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2005
361753
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2005
361754
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2005
361755
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2005
361756
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2005
361757
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2005
361758
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2005
361759
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2005
361760
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2005
361761
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2005
361762
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2006
361763
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2006
361764
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2006
361765
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2006
361766
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2006
361767
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2006
361768
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2006
361769
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2006
361770
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2006
361771
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2006
361772
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2006
361773
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2006
361774
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2007
361775
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2007
361776
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2007
361777
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2007
361778
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2007
361779
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2007
361780
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2007
361781
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2007
361782
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2007
361783
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2007
361784
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2007
361785
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2007
361786
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2008
361787
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2008
361788
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2008
361789
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2008
361790
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2008
361791
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2008
361792
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2008
361793
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2008
361794
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2008
361795
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2008
361796
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2008
361797
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2008
361798
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2009
361799
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2009
361800
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2009
361801
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2009
361802
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2009
361803
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2009
361804
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2009
361805
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2009
361806
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2009
361807
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2009
361808
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2009
361809
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2009
361810
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 1. – 2010
361811
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 2. – 2010
361812
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 3. – 2010
361813
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 4. – 2010
361814
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 5. – 2010
361815
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 6. – 2010
361816
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 7. – 2010
361817
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 8. – 2010
361818
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 9. – 2010
361819
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 10. – 2010
361820
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 11. – 2010
361821
   Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал. – Москва : Финансы и статистика, 1927-. – ISSN 0130-3090
№ 12. – 2010
361822
   Деньги и кредит : пособие для проведения семинар. занятий / Гудзинская Л.Ю. [и др.]. – Киев : Компринт, 2016. – 142, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 141-142 и в конце тем. – ISBN 978-966-929-210-0
361823
  Горохов С.С. Деньги и кредит в социалистическом обществе / С.С. Горохов. – Київ, 1960. – 116с.
361824
   Деньги и кредит в социалистическом обществе. – Москва, 1990. – с.
361825
  Атлас З.В. Деньги и обмен в советской системе хозяйства. / З.В. Атлас. – Сталинград, 1946. – 40 с.
361826
  Даниленко В.Н. Деньги и политика / В.Н. Даниленко. – М, 1985. – 238с.
361827
  Гогохия Д. Деньги и рынок // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
361828
  Мазин А.В. Деньги или талоны - что лучше // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.59-63. – ISSN 044-748Х
361829
  Зайцев Владимир Деньги на бочку! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 96-97 : фото
361830
   Деньги на ветер : экология / Хенк Макльте, Шефер Юрген, Есипов Владимир, Земцова Юлия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 42-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
361831
  Бишоф Юрген Деньги на ветер. Скромное нефтяное богатство. Скромные миллионеры // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
361832
  Пестушко Валерий Деньги на ветер? Очень выгодно! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 55 : Іл.
361833
  Коконин Л.В. Деньги на дорогу / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1989. – 252с.
361834
  Красневская З.Я. Деньги на любой вкус и цвет : Очерки о валютах зарубежных стран / З.Я. Красневская. – Минск : Амалфея, 1997. – 96с. – ISBN 985-6015-39-1
361835
  Истомин В.Ф. Деньги на соснах / В.Ф. Истомин. – Вологда, 1980. – 143 с.
361836
   Деньги не имеющие процентов : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 142 : Іл.
361837
  Азарова М.М. Деньги при капитализме / М.М. Азарова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. полит. экономии естеств. фак. – Москва : МГУ, 1961. – 51 с. : ил.
361838
  Злобин И.Д. Деньги при капитализме и деньги при социализме / И.Д. Злобин. – М., 1955. – 136с.
361839
  Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Дж. Долан. – М.-Л., 1991. – 446с.
361840
  Долан Эдвин Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Эдвин, Кэмпбелл Колин, Кэмпбелл Розмари. – Москва-Санкт-Петербург, 1993. – 448с. – ISBN 5-280-02436-8
361841
  Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Дж. Долан, Кэмпбелл Д. Колин, Кэмпбелл Дж. Розмари. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 496 с. – ISBN 5-87685-007-1
361842
  Скрыль Маргарита Деньги, зарытые в землю. Куда направить средства, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 46-48 : Фото
361843
   Деньги, кредит, банки : Справочное пособие. – Минск : Меркаванне, 1994. – 270с. – ISBN 985-6066-01-8
361844
   Деньги, кредит, банки : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 464с. – ISBN 5-279-02111-3
361845
  Житнигор Б.С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 232 с. – Библиогр.: с. 221-231. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б., Проценко В.И. и др.). – ISBN 978-9975-9974-6-1
361846
   Деньги, финансы и кредит в экономическом механизме расширенного воспроизводства развитого социализма. – М., 1979. – 367с.
361847
  Коган А.М. Деньги, цена и теория трудовой стоимости / А.М. Коган. – М., 1991. – 222с.
361848
  Клех И. Деньги, Энди и другие // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 110-118. – ISSN 0130-7673
361849
  Евзлин З.П. Деньги. / З.П. Евзлин. – 2-е изд. перераб. доп. – Птгр., 1923. – 294с.
361850
  Елизаветин Г.В. Деньги. / Г.В. Елизаветин. – М, 1963. – 221с.
361851
  Елизаветин Г.В. Деньги. / Г.В. Елизаветин. – М, 1965. – 221с.
361852
  Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция : Учебн. пособ. / В.В. Усов. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 544с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-238-00059-6
361853
   Деньги. Кредит. Банки : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 622с. – ISBN 5-238-00060-Х
361854
   Деньги. Кредит. Банки : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 464с. – ISBN 5-279-02111-3
361855
   Деньги. Кредит. Банки : Учебник для вузов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 622с. – ISBN 5-238-00060-Х
361856
   Деньги. Кредит. Банки = Money. Credit. Banks : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2003. – 600с. – ISBN 5-238-00474-5
361857
  Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы : учебное пособие / С.В. Галицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 736с. – (Высшее экономическое образование). – ISBN 978-5-699-18174-2
361858
  Ющенко В. Деньги: развитие спроса и предложения в Украине / Виктор Ющенко, Виктор Лисицкий. – 2 вид., перероб. і доп. – Киев : Скарбы, 2000. – 347с. – (Благосостояние нации). – ISBN 966-95038-8-4
361859
  Бондаренко Б. Деокупація по-українськи: більше запитань, ніж відповідей / Б. Бондаренко, А. Луньова, Б. Мельникович // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 42-43
361860
  Нестеренко О.П. Деонополізація економіки та антимонопольне регулювання в умовах трасформаційного регулювання в умовах економіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Нестеренко О. П.; КУ. – К., 1998. – 16л.
361861
  Беляневич О. Деонтичні характеристики господарського договірного права України як нормативної підсистеми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 70-74
361862
  Рыскельдиева Л.Т. Деонтология в истории философии / Л.Т. Рыскельдиева; Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь : Таврия, 2004. – 384с. – ISBN 966-572-638-2
361863
  Романова А.С. Деонтологічна діяльність людини в природно-правовому просторі // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 42-47
361864
  Переймибіда Л.В. Деонтологічна культура майбутнього медика: сучасний стан та диференційована структура // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 79-87
361865
  Артемов В. Деонтологічна педагогіка як новий науковий напрям в освітньому процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 57-66. – ISSN 1682-2366
361866
  Полякова Г.П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полякова Г.П. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
361867
  Матвійчук А. Деонтологічна традиція та антична філософія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 150-155. – ISSN 1728-9343
361868
  Максименко О.В. Деонтологічні аспекти усного перекладу / О.В. Максименко, С.Б. Фокін // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 258-266. – Бібліогр.: Літ.: с. 266; 18 назв
361869
  Гіда Є.О. Деонтологічні засади діяльності міліції з забезпечення прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 223-225.
361870
  Гіда Є. Деонтологічні засади діяльності радянської міліції 60-80-х років ХХ ст.: характеристка нормативних актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 79-82
361871
  Гіда Є.О. Деонтологічні принципи діяльності міліції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 267-274
361872
  Прокопов Денис Деонтологічні системи природного права у європейській правовій думці ХVII – середини ХVIIІ століть // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 17-24.
361873
  Проневич О.С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 167-173. – ISSN 1727-1584
361874
  Клименко О. Деонтологія державної служби як наука про обов"язок та гідну поведінку державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 119-122
361875
  Сливка С. Деонтологія природного права : арабо-мусульманський варіант // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 122-128. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
361876
  Ткаченко Г.С. Деонтологія служби в органах місцевого самоврядування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 113-115. – ISSN 2306-6814
361877
  Хейфец Б. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 7. – С. 29-48. – ISSN 0042-8736
361878
  Єпіфанова Н. Деофшоризація - українська проекція // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 30-31
361879
  Глазунова О.О. Деофшоризація економіки: особливості реалізації в Україні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 26-33. – ISSN 1995-0519
361880
  Коровайченко Ю. Департамент - налагоджений механізм, який не дає збоїв / вів беседу Ю. Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 квітня (№ 16)


  Департамент вищої освіти отримав нового директора - Ю.Н. Коровайченко. Про сферу відповідальності департаменту - розповідає новий директор.
361881
  Чура В. Департизація промислових підприємств Львова (1989-1990) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 238-249
361882
  Полякова О.Б. Деперсонализация как составляющая профессиональных деформаций и психологическая защита психологов и педагогов // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.231-239
361883
  Афанасьєва К.О. Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережевих комунікацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 12-16


  Статтю присвячено питанню авторства у глобальній мережі. Порушується проблема зменшення ролі автора матеріалу, що зумовила низкою чинників. Розглянуто правові, текстологічні та соціальні причини цього явища. The article is devoted to the issue of ...
361884
  Афанасьєва К. Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 11-12. – ISSN 2076-9326
361885
  Жадан С.В. Депеш Мод / С.В. Жадан; Післямова П.А.Загребельного. – Харків : Фоліо, 2004. – 229с. – (Графіті). – ISBN 966-03-2712-9
361886
  Жадан С.В. Депеш Мод / Сергій Жадан; Післямова П.А.Загребельного. – Харків : Фоліо, 2006. – 229с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3521-0
361887
  Жадан С.В. Депеш Мод / Сергій Жадан ; [післямова П.А. Загребельного ; худож.-оформ. : Л.Д. Киркач-Осипова, І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2011. – 229 с. – Сер. засн. 2004 р. – (Графiтi). – ISBN 978-966-03-4035-0
361888
  Жадан С.В. Депеш Мод : роман / Сергій Жадан ; [пер. с укр. Анны Бражкиной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 219 с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5780-8
361889
  Васильченко М. Депозитарна система зберігання бібліотечних фондів / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X


  Стаття акцентує увагу на трансформації функцій бібліотек-депозитаріїв у сучасний період.
361890
  Нікітнік О.Ю. Депозитарна система України: механізм функціонування основні проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 34-44
361891
  Гуцол Галина Депозитарна цифрова бібліотека - перспективний проект інформатизації Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про новий перспективний проект створення електронних ресурсів Книжкової палати України як складової національного інформаційного фонду.
361892
  Сенченко Микола Депозитарна цифрова бібліотека - як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3
361893
   Депозитарная деятельность на фондовом рынке : (опыт ОАО "Межрегиональный фондовый союз". – Київ : Вісник фондового ринку, 1998. – 288с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.6). – ISBN 966-95410-1-8
361894
   Депозитарная система хранения библиотечных фондов. – М., 1976. – 60с.
361895
  Радзієвська В. Депозитарні розписки - засіб розширення операцій комерційних банків з цінними паперами : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 56
361896
  Атаманюк Ю.А. Депозитарні розписки як інструмент залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 329-336
361897
   Депозитарное хранение библиотечных фондов. – М., 1986. – 114с.
361898
   Депозитарное хранение естественно-научной литературы в БЕН АН СССР. – М., 1977. – 31с.
361899
   Депозитарное хранение книжных фондов в Белоруссии. – Минск, 1980. – 88с.
361900
  Горелик А.С. Депозитарные библиотеки ООН - трансляторы международных знаний : интервью с А.С. Гореликом, директором Информационного центра ООН в Москве / А.С. Горелик; беседу вела Г.В. Шандуренко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-608Х
361901
   Депозитарные фонды литературы в библиотеках РСФСР и перспективы их формирования. – Л., 1986. – 176с.
361902
  Галапуп Л. Депозитна діяльність банківських установ україни: сучасні реалії та перспективи розвитку // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 58-72. – ISSN 2409-9260
361903
  Пошнєв Р.В. Депозитна політика банку: суть та значення в діяльності банківської установи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 121-125.
361904
  Череп А. Депозитна політика і її роль у забезпеченні стійкості комерційного банка / А. Череп, Т. Двигун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 62-65. – ISSN 1728-9343
361905
  Андрущак Є. Депозитна політика комерційних банків в умовах економічної кризи / Є. Андрущак, Х. Мельник // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 14-20. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано теоретичні основи реалізації депозитної політики комерційного банку. Оцінено динаміку депозитних операцій у розрізі строковості, видів валют та за категоріями вкладників в Україні. Доведено, що ефективна депозитна політика має будуватись ...
361906
  Радецька О.О. Депозитна політика комерційних банків: проблеми та шляхи вдосконалення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 220-222. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
361907
  Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-35 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
361908
  Дмитрієва Олена Анатоліївна Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.04.01 / Дмитрієва О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв.
361909
  Дмитрієва Олена Анатоліївна Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.04.01 / Дмитрієва О. А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 189л. + Додатки: л.177-189. – Бібліогр.: л.162-176
361910
  Кологрівова Т.с. Депозитна політика та методи мінімізації депозитних ризиків комерційного банку // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 282-294. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
361911
  Лютий І.О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
361912
  Кучерук І.В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 93-97
361913
  Бобиль В.В. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика / В.В. Бобиль, М.С. Корнілєнко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – C. 50-54. – ISSN 2309-821X
361914
  Саєнко О. Депозитні операції нотаріусів (проблеми та перспективи) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
361915
  Сушко Н.М. Депозитні ризики сучасних банків // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 196-201. – ISSN 2309-1533
361916
  Шаповалов О.В. Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
361917
  Твердохлібова Д.В. Депозитні та кредитні операції; вплив на доходи бюджету України [Електронний ресурс] / ДюВю Твердохлібова. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2016. – 160 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/296.pdf (електронне видання). – ISBN 978-966-02-8097-7
361918
  Близнюк О.С. Депозитні цінні розписки як різновид цінних паперів - необхідність та проблеми застосування / О.С. Близнюк, І.А. Безклубий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкривається поняття депозитних розписок та історичні передумови їх виникнення. Наводиться механізм функціонування цих похідних цінних паперів та проблеми їх застосування, що існують на даному етапі. Пропонуються шляхи вирішення зазначених проблем, а ...
361919
  Вебер А. Депозитные и спекулятивные банки / А. Вебер. – Москва-Ленинград, 1928. – 306с.
361920
  Косюта М. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.7-12
361921
  Колюх В.В. Деполітизація судової влади як складова реформи судоустрою в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 105-107. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
361922
  Григорук В.І. Деполяризатори світла для кільцевого волоконного інтерферометра / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.М. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 284-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено різні типи деполяризаторів світла для кільцевого волоконного інтерферометра. Виміряна ступінь поляризації на виході багатомодових волокон з полістироловою серцевиною досягає 0,1%.
361923
  Хаятов М.Р. Деполяризация в обменном пр-рассеянии при энергии 600 МэВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Хаятов М.Р.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 12л.
361924
  Глонти Л.Н. Деполяризация в упругих рп-столкновениях и восстановление матрицы №№-рассеяния при энергии 630 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Глонти Л.Н.; Объединен. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. 1-6381. – Дубна, 1972. – 16л.
361925
  Бухвостов А.П. Деполяризация И- мезонов при каскадных переходах в мезоатомах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Бухвостов А.П.; АН СССР. – Л, 1970. – 12л.
361926
  Яковлева Т.В. Деполяризация линий комбинационного рассеяния и природа двойной С=С связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яковлева Т.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1953. – 12л.
361927
  Джураев А.А. Деполяризация отрицательных мюонов в конденсированных молекулярных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Джураев А.А.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
361928
  Тульська А.Г. Деполяризація анодного процеса SO2 в електрохімічному синтезі водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тульська Альона Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
361929
  Григорук В.І. Деполяризація широкосмугового оптичного випромінювання при поширенні в одномодових волоконних світловодах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 237-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано аналітичні залежності для волоконної дисперсії квазімонохроматичного випромінювання широкосмугових джерел з врахуванням поляризаційної анізотропії. Показано, що величина деполяризації [конгруентна] 0,1% для лазерних напівпровідникових джерел з ...
361930
   Депонирование электронных документов во Франции: пятилетний опыт применения нового законодательства и уроки на будущее / П. Стирлинг, Г. Ильен, П. Санц, С. Сепетьян // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 51-81. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрены сущность, структура и преимущества технологий интернет-маркетинга для библиотечной деятельности с учетом ее специфики.
361931
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
361932
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
361933
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2000
361934
   Депоновані наукові роботи : реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2001
361935
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2002
361936
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2003
361937
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ
№ 1/2. – 2004
361938
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ : ДНТБ України
№ 1/2. – 2005
361939
   Депоновані наукові роботи : Реферативний журнал. – Київ : ДНТБ України
№ 1/2. – 2006
361940
  Абдуліна І. Депонування мікроорганізмів в Україні: програма розвитку / І. Абдуліна, Л. Работягова // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34. – ISSN 1608-6422


  Особливості авторського права на твори образотворчого мистецтва
361941
  Жарінова А. Депонування результатів інтелектуальної діяльності як захист авторських прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 4
361942
   Депонування та зберігання інноваційних мікроорганізмів : Методичні рекомендації. – Київ : Знання України, 2004. – 108с.
361943
  Хорев Б.С. Депопуляционный <<взрыв>> в России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 10-15 : Табл., схема. – Бібліогр.: 1 назва
361944
  Лавриненко С.І. Депопуляція населення як наслідок соціально-духовних проблем суспільства / С.І. Лавриненко, М.М. Логвин // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 181-188 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
361945
  Дюков А. Депортация 1941 года из республик Прибалтики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 87-96. – ISSN 0869-44435
361946
  Нифталиева И.В. Депортация азербайджанцев из Армянской ССР (1948 - 1953 гг.) // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 79-84
361947
  Сабанчиев Х. -М.А. Депортация народов Северного Кавказа в 40-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 104-112. – ISSN 0042-8779


  Депортация северокавказских народов имела трагические последствия в этногосударственном, этнокультурном, этнонациональном и других аспектах.
361948
  Фукс А. Депортация немцев из европейской части страны. Создание и развитие трудовой армии // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 137-141. – ISBN 978-966-02-8257-5
361949
   Депортації = Deportations : Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. : документи, матеріали, спогади : [у 3 т.]. – Львів : Інститут українознавства НАНУ. – ISBN 966-020090-0
Т. 1 : 1939-1945 рр. / [упоряд.: Ю. Сливка та ін.]. – 1996. – 749, [3] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 687-748. – Бібліогр.: с. 26 та в підрядк. прим.
361950
   Депортації = Deportations : Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр.: документи, матеріали, спогади: у 3-х томах. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ. – ISBN 966-02-2702-7
Т. 3 : Спогади. – 2002. – 418с.
361951
  Носенко М.В. Депортації "ворожих родин" як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
361952
  Білоус Л.В. Депортації єврейського населення на території Російської імперії під час Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 65-79. – ISSN 0130-5247
361953
  Іваник М. Депортації з Закерзоння після Акції "Вісла" // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, (№ 17). – С. 5
361954
  Адамовський В.І. Депортації населення України за національними ознаками в роки Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 219-232. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
361955
   Депортації українців та поляків: кінець 1939-початок 50-х років : ( До 50-річчя операції "Вісла"). – Львів, 1998. – 132с. – ISBN 966-02-0697-6
361956
  Литвин М. Депортації українців у 1944 - 1951 роках - злочин радянського і польського тоталітарних режимів / М. Литвин, Я. Кондрач, О. Самчук // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 341-349. – ISBN 978-966-397-111-2
361957
  Цимбал Т.В. Депортації, переселення, переміщення в контексті концепції буттєвісного укорінення людини // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 4-8
361958
  Андріїв Емілія Депортаційні акції з Центрально-Східної Європи в політиці тоталітарних режимів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 25-32. – (Історія ; Вип. 18)
361959
  Гулай В.В. Депортаційно-переселенські інструменти політики утвердження сталінського тоталітарного режиму в Західній Україні в роки Другої світової війни // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 51-56
361960
  Андрухів О.І. Депортаційно-репресивні процеси на території західних областей УРСР в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк, 2014. – 230, [5] л. – Додатки: [л. 231-235]. – Бібліогр.: 198-230
361961
  Андрухів О.І. Депортаційно-репресивні процеси на території західних областей УРСР в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
361962
  Подкур Р.Ю. Депортація "політично неблагодійних громадян" УСРР на початку 1935 р. у контексті політики державного терору // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 15-20
361963
  Мамедов Р. Депортація балкарського народу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 499-501. – ISBN 978-966-171-893-6
361964
  Курінний О. Депортація й асиміляція русинів-українців Словаччини у XX столітті - як протиправні дії супроти української національної меншини (корінного народу) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 344-357. – ISBN 978-966-1594-12-7
361965
  Сергійчук В. Депортація поляків з України. : Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польского населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках / В. Сергійчук. – Київ, 1999. – 192c. – ISBN 966-7060-15-2
361966
  Рибак І.В. Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1931 році: масштаби, характер, наслідки // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 326-335. – (Історичні науки ; Вип. 5)
361967
  Бережко К. Депортація свідків Єгови 1951 року як спроба повного знищення релігійної громади на території України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 689-697. – ISBN 966-7379-70-1
361968
  Рибак І.В. Депортація селян України під час третьої хвилі розкуркулення (травень 1933 - серпень 1936 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 325-331. – (Історичні науки ; Т. 21)
361969
  Сорока Л.В. Депортація українців з їх етнічних земель у 1947 р. (до 70–річчя акції «Вісла») // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 55-59. – ISSN 2076-1554
361970
  Виноградська Галина Депортація українців з Польщі 1944-1947 рр.: проблеми періодизації та обставини переселення ( за матеріалами усних оповідей депортованих ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 243-250. – ISBN 978-966-86-03-42-6
361971
  Падовська О. Депортація, як імперський інструментарій для боротьби зі самоорганізацією населення. На прикладі сіл Надсяння першої половини XX століття // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 310-316. – ISBN 978-966-1594-12-7
361972
  Семена М. Депортація: другий акт трагедії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 травня (№ 82)


  Про Указ 1967 року "Про громадян татарської національності, які мешкали в Криму". Історія Айше Сейтмуратової - активістки кримськотатарського руху.
361973
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Статистичні матеріали (1989-1999). – Київ : Абріс, 2000. – 200 с. – ISBN 966-531-000-0
361974
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Матеріали урядових комісій (1989-2000). – Київ : Абріс, 2001. – 300 с. – ISBN 966-531-112-3
361975
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Збірник документів (1989-2002). – Київ : Абріс, 2003. – 192 с. – ISBN 966-531-147-6
361976
   Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : Документи. Факти. Свідчення (1917-1991). – Київ : Музична Україна, 2004. – 464 с. – ISBN 966-95024-6-2
361977
  Кондрач Я. Депортовані українці з Надсяння 1945 р.: соціодемографічний аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 422-427. – ISBN 978-966-02-5080-2
361978
  Барановський М. Депресивіні території: підходи до трактування, концепції формування, особливості типології // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
361979
  Барановський М. Депресивні аграрні території України: методичні підходи до ідентифікації, практичні результати : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-76 : Табл. – Бібл. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
361980
  Задоя А.О. Депресивні економічні системи: проблеми ринкової трансформації // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 27-33. – ISBN 978-966-434-012-7
361981
  Вашкіте І.Д. Депресивні розлади афективного регістру у студентів з серцево -судинними захворюваннями // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 1, № 2 (2). – С. 9-13. – ISSN 2312-5675
361982
  Прокопа І. Депресивні сільські території: методичні засади визначення / І. Прокопа, О. Попова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-70. – ISSN 0131-775Х
361983
  Барановський М. Депресивні території як об"єкт регіональної політики: європейський досвід і можливості його застосування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи становлення світової регіональної політики, визначено їх часові рамки та змістовну сутність. Проаналізовано еволюцію регіональної політики країн ЄС, розкрито її напрямки та цілі у контексті розв"язання проблем депресивних територій. ...
361984
  Петренко К.В. Депресивні території: особливості трактування, формування та класифікація // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 161-165
361985
  Прокопа І. Депресивність аграрних територій: український вимір / І. Прокопа, Л. Шепотько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
361986
  Барановський М. Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
361987
  Сльозко О. Депресія у світовій економіці: сучасні тенденції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 17-19
361988
  Барановський М.О. Депресовні теорії: сутність поняття, особливості розвитку, підходи до типології : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
361989
  Синицкий В.Н. Депрессивные состояния / В.Н. Синицкий. – У., 1986. – 272с.
361990
  Авербух Е.С. Депрессивные состояния : диагностика, патогенез, лечение / Авербух Е.С. ; М-во здравоохранения РСФСР, Науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1962. – 195 с. – Библиогр.: с. 184-193
361991
  Япко М. Депрессия / М. Япко. – СПб., 1996. – 303с.
361992
  Тертерян Р.А. Депрессорные присадки к нефтям, топливам и маслам / Р.А. Тертерян. – М, 1990. – 236с.
361993
  Єлейко М. Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 127-146. – ISSN 1563-3713
361994
  Филатова М.П. Депсипептидные аналоги брадикинина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Филатова М.П.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – М., 1968. – 22л.
361995
  Дэвис Р. Дептфордская трилогия : Романы / Р.Дэвис; Пер. с англ. М.Пчелинцева. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 896с. – ISBN 5-352-00813-4
361996
  Фадин И.А. Депутат - слуга народа / И.А. Фадин. – Курск, 1954. – 24с.
361997
  Красноперов В.М. Депутат - слуга народа / В.М. Красноперов. – М., 1957. – 40с.
361998
  Таранов А.П. Депутат - слуга народа. / А.П. Таранов. – К., 1958. – 60с.
361999
  Березняков В.С. Депутат - центральдная фигура в Совете. / В.С. Березняков. – Пермь, 1975. – 29с.
362000
  Сартаков С.В. Депутат / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1945. – 30с.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,