Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
354001
  Семенюк Г. "...Голос звідти, з далекого..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 7-11. – ISSN 2520-6346


  "На небосхилі світової культури серед славетної когорти великих митців зірка Олеся Гончара світить яскраво. Бо й він "належить до тих славних діячів людства, які в міру свого віддалення від наступних поколінь стають все величнішими і привабливішими". ...
354002
   "Голос КНУ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8
354003
   [Голомб Лідія Григорівна] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 52. – ISSN 0236-1477
354004
  Стрільчук М.В. Голокост в Україні: історіографічний аспект // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 128-136. – ISBN 978-966-981-185-1
354005
  Литвин В. Голокост і Бабин Яр: уроки, наукові студії і феномени історичної пам"яті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 4
354006
  Грицак Я. Голокост і Голодомор: виклики колективній пам"яті // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-16
354007
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 1. – 2003
354008
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 2. – 2003
354009
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 3. – 2003
354010
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 4. – 2003
354011
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 5. – 2003
354012
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : Науковой часопис. – Київ
№ 1 : Студії в Україні і світі. – 2005
354013
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис. – Київ
№ 1 (2) : Студії в Україні і світі. – 2007
354014
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (3). – 2008
354015
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (4). – 2008
354016
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (5). – 2009. – 195, [2] с.
354017
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (6). – 2009. – 252, [2] c.
354018
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (7). – 2010
354019
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, В. Нахманович [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (8). – 2010. – 243, [2] c.
354020
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (9). – 2011
354021
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (10). – 2011
354022
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (11). – 2012
354023
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (12). – 2014. – 171 с.
354024
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (13). – 2015. – 192, [2] c.
354025
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (14). – 2016. – 166, [2] c.
354026
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (15). – 2017. – 185, [2] c.
354027
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (16). – 2018. – 163, [2] c.
354028
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Н. Лазар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (17). – 2019. – 191, [2] c.
354029
  Трофимович В.В. Голокост на окупованій Волині / В.В. Трофимович, С.С. Іванов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 74-101. – ISSN 2313-5603
354030
  Гончаренко О.М. Голокост на теренах Райхскомісаріату "Україна" у вітчизняному історіографічному дискурсі (1941-2016 рр.) / О.М. Гончаренко. – Дніпро ; Переяслав-Хмельницький : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума", 2017. – 257, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 145-198 та с. 199-255. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-952-3
354031
  Зілінський В.Т. Голокост на території дистрикту "Галичина": джерелознавчий аналіз проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Зілінський Володимир Тарасович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
354032
  Медвідь В. Голокост на Тернопільщині в роки Другої світової війни на прикладі Кременецького гетто // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 99-101
354033
  Бежан О. Голокост у постмодерному світобаченні: роман Джонатана Сафрана Фоера „Все ясно” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 365-374. – ISBN 978-966-359-360-9
354034
  Бердз Дж. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. / Джеффрі Бердз, Північ.-східний ун-т (Бостон, США) ; за підтримки YIVO (Ін-т єврейських дослідж., Нью-Йорк, США) ; [пер. з англ. Д. Аладька]. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 157, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 152-157. – Бібліогр. в посиланнях: с. 121-127 та с. 128-149. – ISBN 978-966-416-523-2
354035
  Рубан В.В. Голокост як засіб нетрадиційного врегулювання утопій соціальної політики радянської держави в Подільському регіоні наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 145-151. – ISBN 978-966-353-452-7
354036
  Левітас Ф. Голокост: пам"ять, факти, документи // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 167-181. – ISBN 978-966-02-6839-5
354037
  Крамаренко К. Голокост: трагедія єврейського народу через призму рядянської державної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 202-204
354038
  Нахманович В. Голокост: у пошуках парадигми пам"яті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 46 (366). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Щоб увійти до європейської історії, Україна має навчитися пізнавати власну історію та пам"ятати про неї.
354039
   Голокост: художні виміри української прози / [Н.В. Горбач, Н.В. Козленко, В.М. Ніколаєнко та ін. ; за заг. ред. І. Павленка] ; Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума", Запоріз. нац. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2019. – 159, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-235-3
354040
  Драневич Е.П. Гололед и изморозь : Условия образования, прогноз и гололедное районирование Северо-Запада Европейской территории СССР / Е.П. Драневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 228 с.
354041
   Гололед и изморозь на территории Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 264 с.
354042
  Руднева А.В. Гололед и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1961. – 176с.
354043
  Селезнев П.И. Гололед. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1983. – 287с.
354044
  Каугвер Р.А. Гололедица : пьесы / Р.А. Каугвер; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1965. – 20 с.
354045
  Яковлевал В. Гололедно- изморозевые явления на территории Белоруссии : Автореф... кандидата географич.наук: / Яковлевал В.; Мин-во высш. и средн. спец. образования. Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1964. – 22л.
354046
  Блохина В.И. Гололедно-изморозевые явления и облденение проводов на территории Северного Сахалина. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Блохина В.И.; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Владивосток, 1985. – 17л.
354047
  Леухина Г.Н. Гололедно-изморозевые явления и обледенение проводов в Средней Азии : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Леухина Г.Н.; Глав. упр. гидромет. службы при Совете Министров СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград-Ташкент, 1970. – 20л.
354048
  Муретов Н.С. Гололедные образования на воздушных линиях связи и электропередачи / Н.С. Муретов. – М., 1945. – 104с.
354049
  Милнор Дж. Голоморфная динамика [Электронный ресурс] : вводные лекции / Дж. Милнор ; пер. с англ. В.П. Голубятникова, И.В. Голубятникова. – Ижевск : Удмуртский гос. ун-т, 2000. – 320 с.
354050
  Синюков Н.С. Голоморфно-проективные отображения келеровых пространств / Н.С. Синюков. – Одесса : ОГУ, 1985. – 70 с.
354051
  Талапин Владимир Сергеевич Голоморфно проективные преобразования связности на многообразиях со структурой представления коммутативных алгебр и некоторые их геометрические приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Талапин Владимир Сергеевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 14л.
354052
  Панков А.А. Голоморфные банаховые расслоения и линейные операторы с параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Панков А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
354053
  Беккер И.Х. Голоморфы абелевых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер И.Х.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. мех.-мат. фак. – Томск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
354054
  Колісніченко О.М. Голонасінні релікти Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна : довідник / О.М. Колісніченко, Л.П. Гордзієвська, І.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 128 c, [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 124-125. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-439-733-6
354055
  Игнатьев М.Б. Голономные автоматические системы / М.Б. Игнатьев. – М..-Л., 1963. – 204с.
354056
  Сато М. Голономные квантовые поля : сб. статей / пер. с англ. / М. Сато, М. Дзимбо, Т. Мива. – Москва : Мир, 1983. – 304с.
354057
  Новоселов В.С. Голономные системы в лагранжевых координатах. Лекции / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1967. – 39с.
354058
  Сигрианский А.М. Голоня сельскохозяйственных растений / А.М. Сигрианский. – М-Л, 1929. – 120с.
354059
  Окара Г. Голос / Г. Окара. – М., 1967. – 88с.
354060
  Винокуров Е.М. Голос / Е.М. Винокуров. – Москва, 1967. – 32с.
354061
  Бояршинова Э.И. Голос / Э.И. Бояршинова. – Свердловск, 1968. – 70с.
354062
  Глазов Г.С. Голос / Г.С. Глазов. – М, 1968. – 126с.
354063
  Лупій О.В. Голос : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1970. – 77 с.
354064
  Кузовлева Т.В. Голос / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1970. – 96с.
354065
  Мекшен С.В. Голос / С.В. Мекшен. – Воронеж, 1976. – 70с.
354066
  Межелайтис Э. Голос : стихи в пер. Л.Мартынова / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1977. – 150 с.
354067
  Кушнер А.С. Голос / А.С. Кушнер. – Л., 1978. – 127с.
354068
  Мовчан П.М. Голос : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1982. – 174 с.
354069
  Берггольц О.Ф. Голос : избранные стихотворения и поэмы / Ольга Берггольц ; [вступ. ст. М.А. Дудина ; сост., примеч. Н.Б. Банк ; фот. и макет О. Смирнова]. – Москва : Книга, 1985. – 318 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
354070
  Ласкин С.Б. Голос / С.Б. Ласкин. – Л, 1990. – 351с.
354071
  Сильвен Д. Голос : Роман / Доминик Сильвен; Пер. с французского Е. Богатыренко. – Москва : Иностранка, 2004. – 335с. – (Лекарство от скуки). – ISBN 5-94145-213-6
354072
  Лютий Г. Голос : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-10. – ISSN 0208-0710
354073
  Дзюба С. Голос : проза : детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 28-41. – ISSN 0130-321Х
354074
  Довлатов С.Д. Голос : [рассказы] / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 379, [3] с. – В содерж.: Ищу человека ; Юбилейный мальчик ; В гору ; Чья-то смерть ; Лишний ; Дорога в новую квартиру ; Представление ; На что жалуетесь, сержант? ; Голос ; Марш одиноких ; Иностранец ; По прямой ; Дядя Леопольд ; Мой старший брат. – ISBN 978-5-389-01538-8


  Сергей Довлатов - один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века. В 1989 году он отобрал пятнадцать своих лучших рассказов для юбилейного сборника - через год писателю должно было исполниться пятьдесят лет. Жизнь ...
354075
  Радовський В.С. Голос "Малої Москви" / В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1974. – 88 с.
354076
  Кроп Т. Голос "ніжного й тривожного" поета // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 13


  З нагоди 115-ої річниці від дня народження одного з найбільших українських поетів ХХ сторіччя Володимира Сосюри 22 січня у столичному Будинку вчителя відбувся літературно-мистецький вечір
354077
  Суворов Е.А. Голос : Повести, рассказы. / Е.А. Суворов. – М., 1985. – 271с.
354078
  Турсун-заде М. Голос Азии : поэмы / М. Турсун-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 54 с.
354079
  Турсун-заде М. Голос Азии : стихотворения и поэмы / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж.В.Державина и С.Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 150 с.
354080
  Турсун-заде М. Голос Азії : вірші та поеми / Мірзо Турсун-заде; пер. с тадж. – Київ, 1962. – 167 с.
354081
  Лавренев Б.А. Голос Америки / Б.А. Лавренев. – Москва, 1950. – 128с.
354082
  Пайетт Джеффри Голос Америки / беседу вели Виталий Сыч, Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 44-47. – ISSN 2305-3364


  Посол США Джеффри Пайетт - о том, что именно ему сложно объяснять об украинцах в Вашингтоне и об американцах в Киеве.
354083
   Голос Америки, душа - України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 9


  Квітка Цісик - відома американська співачка українського походження.
354084
  Грассо М. Голос античного моря. / М. Грассо. – К., 1989. – 174с.
354085
  Лучканин С. Голос античності у творах Юрія Мушкетика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 175-184. – ISSN 0208-0710
354086
  Байер Алексей Голос без разума // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 130-141 : фото
354087
  Блаватская Е.П. Голос безмолвия.Семь врат.Два пути / Е.П. Блаватская, 1908
354088
  Пестушко Валерий Голос большого взрыва : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51 : Іл.
354089
  Генри О. Голос большого города / О. Генри. – Ижевск, 1980. – 384 с.
354090
  Неверман Г. Голос буйвола. / Г. Неверман. – М., 1961. – 311с.
354091
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Ставрополь, 1971. – 240 с.
354092
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Черкесск : Ставропольское кн. изд-во, 1978. – 336 с.
354093
  Павленко Ю. Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
354094
  Голубев Г.Н. Голос в ночи / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1972. – 256 с.
354095
  Голубев Г.Н. Голос в ночи / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1980. – 354 с.
354096
  Павленко П.А. Голос в пути / П.А. Павленко. – Москва, 1952. – 432 с.
354097
  Шестопал М. Голос великого народу / М. Шестопал. – Київ : Київський університет, 1960. – 152 с.
354098
   Голос великой революции. – М., 1967. – 223с.
354099
  Луомала Голос ветра / Луомала, , Катарина. – М., 1976. – 237с.
354100
  Лысцов И.В. Голос ветра / И.В. Лысцов. – Москва, 1981. – 63 с.
354101
  Хаджеты Т. Голос ветра : стихотворения / Т. Хаджеты; Таймураз Хажеты; пер. с осет. Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1987. – 79 с.
354102
  Куранов Ю.Н. Голос ветра. / Ю.Н. Куранов. – М., 1976. – 160с.
354103
   Голос вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В Українсько-американському університеті "Конкордія" відбулася конференція Академії наук вищої школи України - громадської наукової організації, яка об"єднує сьогодні майже 400 провідних учених, котрі працюють у вітчизняних вишах, представляючи всі ...
354104
  Рябинин Н. Голос во ржи / Н. Рябинин. – Саратов, 1977. – 110с.
354105
  Маланюк Є. Голос вопіющого... // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2248-94-4
354106
  Чивилихин А.Т. Голос времени / А.Т. Чивилихин. – 179. – Л., 1964. – 179с.
354107
  Гордеев С. Голос времени / С. Гордеев. – К, 1987. – 390с.
354108
  Илюшина И. Голос Гаваны // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2005. – № 43. – С. 73.


  Омара Портцондо
354109
  Щурат В.Г. Голос галичан : Автограф першої друкованої поезиї Маркіяна Шашкевича / Василь Щурат. – Перемишль : Наклад Руського Ін-та для дівчат ; Львів: [З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1911. – 8 с., 2 с. факс. – На тит. арк. та обкл.: Памятка з сотих роковин уродженя поета. - В кн. також варіанти тексту вірша М.С. Шашкевича "Голос галичан" та факс. його рукопису
354110
  Кочубей Ю. Голос гніву і боротьби : (сучасна арабська поезія) / Ю. Кочубей. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
354111
   Голос горного Алтая. – М., 1962. – 128с.
354112
   Голос горной реки. Стихи молодых поэтов Кабарды. – М., 1957. – 71с.
354113
  Рождественский Р.И. Голос города / Р.И. Рождественский. – Москва, 1977. – 88с.
354114
  Рождественский Р.И. Голос города. Двести десять шагов : стихи и поэма / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 175 с.
354115
  Цакунов О.А. Голос гранита. / О.А. Цакунов. – Л., 1973. – 119с.
354116
  Лучканин С.М. Голос Давньго Риму sub specie aeternitatis (за "Історією римської літератури" І.П. Мегели і творами Юрія Мушкетика "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 15-25


  У статті, що певною мірою є рецензією на книгу-підручник І. П. Мегели «Історія римської літератури. Монографія» (Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 320 с.), із залученням історичних повістей Юрія Мушкетика «Літній птах на зимовому ...
354117
   Голос далекого острова. – М., 1988. – 236с.
354118
  Резников П.Е. Голос дальних дорог / П.Е. Резников. – Москва, 1961. – 92 с.
354119
  Світличний Іван Голос доби / Світличний Іван; Упор.Л.Світлична. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7841-20-0; 966-7841-17-0 Кн. 1
Кн.1 : Листи з "Парнасу". – 2001. – 544с.
354120
  Думбадзе Н. Голос добрый : рассказы, повесть, публицистика / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани, А.Златкина. – Москва : Правда, 1984. – 220 с.
354121
  Регистан Г.Г. Голос долга : Стихи, песни, поэмы / Г.Г. Регистан. – Москва : Воениздат, 1972. – 230с.
354122
  Короненко С.А. Голос дощу : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1988. – 96 с.
354123
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – М., 1960. – 62с.
354124
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – М., 1978. – 138с.
354125
  Коцюбинська М. Голос духу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 349-352
354126
  Березкин Ю.Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей / Ю.Е. Березкин. – Л, 1987. – 170с.
354127
  Белоусов В.А. Голос жизни / В.А. Белоусов. – Сталино, 1952. – 351с.
354128
  Белоусов В.А. Голос жизни / В.А. Белоусов. – Киев, 1955. – 403с.
354129
  Горбунов В.В. Голос жизни / В.В. Горбунов. – Саранск, 1963. – 60с.
354130
  Павлов С.Е. Голос жизни / С.Е. Павлов. – Ярославль, 1970. – 63с.
354131
  Абу Шаар Айман Голос жизни : стихи : пер. с араб. / Абу Шаар Айман. – Москва, 1985. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
354132
  Латанський Сергій Голос з глибини віків // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42. – ISSN 0868-9644
354133
  Возовиков В.С. Голос земли / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 95с.
354134
  Яковченко В.И. Голос Земли / В.И. Яковченко. – М., 1981. – 112с.
354135
  Гордієнко К.О. Голос землі : оповідання і нариси / К.О. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 217 с.
354136
   Голос землі. – К., 1966. – 226с.
354137
  Бэл Алберт Артурович Голос зовущего : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Известия, 1979. – 428 с.
354138
  Шкраб"юк П.В. Голос зозулі / П.В. Шкраб"юк. – Львів, 1990. – 135с.
354139
  Демурова Н. Голос и скрипка (К переводу эксцентрических сказок Льюиса Кэрролла) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 150-185
354140
  Руднева Л.С. Голос из глубин : роман / Л.С. Руднева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 480с.
354141
  Руднева Л.С. Голос из глубин: Роман. / Л.С. Руднева. – М., 1983. – 479с.
354142
  Мамлеев Ю.В. Голос из ничто / Ю.В. Мамлеев. – М., 1991. – 143с.
354143
  Галкина Н.В. Голос из хора / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1989. – 140,3с.
354144
  Гогоцкий С. Голос из Юго-Западной Руси / С. Гогоцкий. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1860. – 22 с.
354145
  Тримбач С. Голос і душа народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 19


  Пам"яті відомої актриси Ніли Валеріївни Крюкової.
354146
  Лесняк Ю. Голос і поетика афекту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості репрезентації афективних станів у художній літературі, позаяк саме афектами найчастіше зумовлені мотиви вчинків персонажів, ті чи інші сюжетні ходи тощо. Встановлено, що прозова творчість М. Хвильового з цього ракурсу постає ...
354147
  Мацевко-Бекерська Голос і точка зору в просторі тексту для дітей
354148
  Бродяга-Бродецький Голос із колиски слов"ян : Поезії / Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2001. – 76с. – ISBN 966-7836-32-0
354149
  Ковальова О. Голос із народних джерел // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  Життя і творчість Василя Мисика.
354150
  Сорока П. Голос із притвору : [денники-нічники 2003 р.] / Петро Сорока. – Тернопіль : Джура, 2004. – 148, [1] с., включ. обкл. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-8017-83-8


  У пр. № 1725978 напис: Шановному п. Дмитрові Міщенку з любов"ю. Петро Сорока. Знаю, Ви чуєте янгольські голоси! 4.07.2004 р.
354151
  Бадави Голос камня / Бадави. – Москва : Даг. кн. изд-во, 1970. – 125 с.
354152
  Криванчиков Н.Г. Голос корабельного гудка. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1973. – 111с.
354153
  Плотниек Я.А. Голос корабля : стихи / Я.А. Плотниек , пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
354154
  Хакимов Р.Г. Голос космоса и колосьев / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1969. – 104с.
354155
  Поклад Н.І. Голос криці : вибрані поезії / Наталка Поклад ; [передм.: В. Герасимчука]. – Київ : Віпол, 2011. – 195, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-646-107-3


  Науковій бібліотеці університету - із завмиранням серця: колись я теж тут черпала цілющу воду знань. Хай щастить! Н. Поклад. 23. Х.13
354156
  Кльосова О. Голос крізь віки / О. Кльосова, О. Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 127). – С. 6-7


  "Літньошколярі "Дня" відвідали Батурин - землю, яка приховує ще багато таємниць".
354157
  Генсірук С. Голос Крушельницької, як ліра поета // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 33-36.
354158
  Горбачук В. Голос кубанського українця: із листування В.М. Орла (до 25-річчя з дня його смерті) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 204-242. – ISSN 1728-9572
354159
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1975. – 183с.
354160
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 215с.
354161
  Шикина Л.В. Голос лета / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 173с.
354162
  Мулдагалиев Д. Голос любви : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 239 с.
354163
  Маркарян М. Голос матери : сборник стихов / М. Маркарян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 120 с.
354164
  Мелконян О. Голос матери : повести и рассказы / Оганес Мелконян ; пер. с арм. – Ереван : Советакан грох, 1985. – 325 с.
354165
  Яровой В.І. Голос миру в "спільному домі": Західноєвропейська громадськість у русі за мир / В.І. Яровой. – К., 1990. – 48с.
354166
  Саянов В.М. Голос молодости / В.М. Саянов. – М., 1957. – 111с.
354167
   Голос молодых. – Орджоникидзе, 1954. – 104с.
354168
   Голос моря : научно-фантастические повести. – Москва : Трудрезервиздат, 1952. – 152 с.
354169
  Фомин В.Н. Голос моря / В.Н. Фомин. – Ашхабад, 1973. – 31с.
354170
  Тендюк Л.М. Голос моря і степу : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1981. – 168 с.
354171
   Голос мужества : военная лирика : [сборник / вступление А. Суркова ; сост. и. Лепин ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1970. – 295 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
354172
   Голос муравьиного царя. – Владикавказ, 1991. – 270с.
354173
  Даль М.Т. Голос над миром / М.Т. Даль. – Москва : Искусство, 1966. – 379 с.
354174
  Біль-Білоцерковський Голос надр / Біль-Білоцерковський. – Х., 1930. – 68с.
354175
  Васильев И. Голос народа / И. Васильев. – Москва, 1951. – 32с.
354176
  Бейшналиев Ш. Голос наследников / Ш. Бейшналиев. – Москва, 1973. – 247 с.
354177
  Бейшеналиев Ш. Голос наследников : роман / Ш. Бейшеналиев; авториз. пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1973. – 248 с.
354178
  Бендрупе М. Голос немолкнущий : книга стихов / М. Бендрупе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1972. – 136 с.
354179
   Голос ніжності і правди. Спогади про В. Сосюру. – Київ : Дніпро, 1968. – 419 с.
354180
  Николаев К.Б. Голос новой Чукотки / К.Б. Николаев. – Магадан, 1980. – 222 с.
354181
  Бортняк А.А. Голос обов"язку : поезії / А.А. Бортняк. – Київ : Молодь, 1978. – 127 с.
354182
  Антеос П. Голос оливы : стихи и поэмы / П. Антеос ; пер. с греч. Ю. Левитанского и Д. Самойлова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 120 с. : ил.


  Содерж.: Цыклы: Сопротивление теплу. - Голоса тишины. -Страна восходящего человека. - Северная Одиссея. Поэма.
354183
   Голос Ольга Іванівна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 253-254
354184
  Мацько О. Голос оратора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
354185
  Погрібний А. Голос освітянської честі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 4


  До ювілею газети "Освіта".
354186
  Воловець Л. Голос отчого краю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
354187
  Мороз-Стрілець Голос пам"яті : Спаогади / Мороз-Стрілець. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 196с.
354188
  Дейч А.И. Голос памяти : театр и впечатления / А.И. Дейч. – Москва, 1966. – 375 с.
354189
  Орлов С.С. Голос первой любви / С.С. Орлов. – Л., 1958. – 66с.
354190
  Горська С. Голос перспективних // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 березня - 4 квітня (№ 16)


  Відбувся 1 Міжнародний форум лідерів студентських і молодіжних організацій "Досвід студентського самоврядування". З 30 березня до 1 квітня 2012 року активну молодь з різних міст України, Росії, Казахстану, Польщі, Молдови приймав у своїх стінах ...
354191
  Еренбург І. Голос письменника / І. Еренбург. – К, 1951. – 78с.
354192
  Бочко М.Г. Голос пісні народної. / М.Г. Бочко. – К., 1983. – 48с.
354193
  Дроздовський Д. Голос правди: Перекладачка Віра Річ святкує 70-річчний ювілей у Києві : Інтерв"ю // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.207-211. – ISSN 0320 - 8370
354194
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (125), березень. – 2004. – 8 с.
354195
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (126), березень. – 2004. – 8 с.
354196
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (132), червень. – 2004. – 8 с.
354197
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (134), липень. – 2004. – 8 с.
354198
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (135), серпень. – 2004. – 8 с.
354199
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (138), вересень. – 2004. – 8 с.
354200
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (139), жовтень. – 2004. – 8 с.
354201
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (140), жовтень. – 2004. – 8 с.
354202
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (142), листопад. – 2004. – 8 с.
354203
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (143), грудень. – 2004. – 8 с.
354204
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (144), грудень. – 2004. – 8 с.
354205
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (145), січень. – 2005. – 8 с.
354206
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (146), січень. – 2005. – 8 с.
354207
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (147), лютий. – 2005. – 8 с.
354208
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (148), лютий. – 2005. – 8 с.
354209
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (149), березень. – 2005. – 8 с.
354210
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (150), березень. – 2005. – 8 с.
354211
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (151), квітень. – 2005. – 8 с.
354212
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (152), квітень. – 2005. – 8 с.
354213
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (153), травень. – 2005. – 8 с.
354214
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (154), травень. – 2005. – 8 с.
354215
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (155), червень. – 2005. – 8 с.
354216
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (156), червень. – 2005. – 8 с.
354217
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (157), липень. – 2005. – 8 с.
354218
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (158), липень. – 2005. – 8 с.
354219
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (159), серпень. – 2005. – 8 с.
354220
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (160), серпень. – 2005. – 8 с.
354221
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (161), вересень. – 2005. – 8 с.
354222
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (162), вересень. – 2005. – 8 с.
354223
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (163), жовтень. – 2005. – 8 с.
354224
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (164), жовтень. – 2005. – 8 с.
354225
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (165), листопад. – 2005. – 8 с.
354226
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (166), листопад. – 2005. – 8 с.
354227
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (167), грудень. – 2005. – 8 с.
354228
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (168), грудень. – 2005. – 8 с.
354229
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (169), січень. – 2006. – 8 с.
354230
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (170), січень. – 2006. – 8 с.
354231
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (171), лютий. – 2006. – 8 с.
354232
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (172), лютий. – 2006. – 8 с.
354233
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (173), березень. – 2006. – 8 с.
354234
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (174), березень. – 2006. – 8 с.
354235
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (175), квітень. – 2006. – 8 с.
354236
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (176), квітень. – 2006. – 8 с.
354237
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (177), травень. – 2006. – 8 с.
354238
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (178), травень. – 2006. – 8 с.
354239
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (179), червень. – 2006. – 8 с.
354240
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (180), червень. – 2006. – 8 с.
354241
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (181), червень. – 2006. – 8 с.
354242
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (182), липень. – 2006. – 8 с.
354243
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (183), серпень. – 2006. – 8 с.
354244
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (184), серпень. – 2006. – 8 с.
354245
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (185), вересень. – 2006. – 8 с.
354246
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (186), вересень. – 2006. – 8 с.
354247
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (187), жовтень. – 2006. – 8 с.
354248
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (188), жовтень. – 2006. – 8 с.
354249
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (189), листопад. – 2006. – 8 с.
354250
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (190), листопад. – 2006. – 8 с.
354251
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (191), грудень. – 2006. – 8 с.
354252
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (192), грудень. – 2006. – 8 с.
354253
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (193), січень. – 2007. – 8 с.
354254
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (194), січень. – 2007. – 8 с.
354255
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (195), лютий. – 2007. – 8 с.
354256
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (196), лютий. – 2007. – 8 с.
354257
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (197), березень. – 2007. – 8 с.
354258
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (198), березень. – 2007. – 8 с.
354259
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (199), квітень. – 2007. – 8 с.
354260
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (200), квітень. – 2007. – 8 с.
354261
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (201), травень. – 2007. – 8 с.
354262
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (202), травень. – 2007. – 8 с.
354263
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (203), червень. – 2007. – 8 с.
354264
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (204), червень. – 2007. – 8 с.
354265
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (205), липень. – 2007. – 8 с.
354266
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (206), липень. – 2007. – 8 с.
354267
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (207), серпень. – 2007. – 8 с.
354268
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (208), серпень. – 2007. – 8 с.
354269
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (209), вересень. – 2007. – 8 с.
354270
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (210), вересень. – 2007. – 8 с.
354271
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (211), жовтень. – 2007. – 8 с.
354272
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (212), жовтень. – 2007. – 8 с.
354273
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (213), листопад. – 2007. – 8 с.
354274
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (214), листопад. – 2007. – 8 с.
354275
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (215), грудень. – 2007. – 8 с.
354276
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (216), грудень. – 2007. – 8 с.
354277
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (217), січень. – 2008. – 8 с.
354278
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (218), січень. – 2008. – 8 с.
354279
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (219), лютий. – 2008. – 8 с.
354280
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (220), лютий. – 2008. – 8 с.
354281
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (221), березень. – 2008. – 8 с.
354282
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (222), березень. – 2008. – 8 с.
354283
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (223), квітень. – 2008. – 8 с.
354284
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (224), квітень. – 2008. – 8 с.
354285
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (225), травень. – 2008. – 8 с.
354286
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (226), травень. – 2008. – 8 с.
354287
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (227), червень. – 2008. – 8 с.
354288
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (228), червень. – 2008. – 8 с.
354289
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (229), липень. – 2008. – 8 с.
354290
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (231), серпень. – 2008. – 8 с.
354291
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (232), серпень. – 2008. – 8 с.
354292
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (233), вересень. – 2008. – 8 с.
354293
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (234), вересень. – 2008. – 8 с.
354294
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (235), жовтень. – 2008. – 8 с.
354295
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (236), жовтень. – 2008. – 8 с.
354296
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (237), листопад. – 2008. – 8 с.
354297
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (238), листопад. – 2008. – 8 с.
354298
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (239), грудень. – 2008. – 8 с.
354299
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (240), грудень. – 2008. – 8 с.
354300
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (241), січень. – 2009. – 8 с.
354301
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (242), січень. – 2009. – 8 с.
354302
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (243), лютий. – 2009. – 8 с.
354303
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (244), лютий. – 2009. – 8 с.
354304
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (245), березень. – 2009. – 8 с.
354305
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (246), березень. – 2009. – 8 с.
354306
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (247), квітень. – 2009. – 8 с.
354307
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (248), квітень. – 2009. – 8 с.
354308
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (249), травень. – 2009. – 8 с.
354309
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (250), травень. – 2009. – 8 с.
354310
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (251), червень. – 2009. – 8 с.
354311
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (252), червень. – 2009. – 8 с.
354312
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (253), липень. – 2009. – 8 с.
354313
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (254), липень. – 2009. – 8 с.
354314
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (255), серпень. – 2009. – 8 с.
354315
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (256), серпень. – 2009. – 8 с.
354316
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (257), вересень. – 2009. – 8 с.
354317
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (258), вересень. – 2009. – 8 с.
354318
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (259), жовтень. – 2009. – 8 с.
354319
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (260), жовтень. – 2009. – 8 с.
354320
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (261), листопад. – 2009. – 8 с.
354321
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (262), листопад. – 2009. – 8 с.
354322
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (263), грудень. – 2009. – 8 с.
354323
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (264), грудень. – 2009. – 8 с.
354324
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (265), січень. – 2010. – 8 с.
354325
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (266), січень. – 2010. – 8 с.
354326
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (267), лютий. – 2010. – 8 с.
354327
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (268), лютий. – 2010. – 8 с.
354328
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (269), березень. – 2010. – 8 с.
354329
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (270), березень. – 2010. – 8 с.
354330
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (271), квітень. – 2010. – 8 с.
354331
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (272), квітень. – 2010. – 8 с.
354332
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (273), травень. – 2010. – 8 с.
354333
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (274), травень. – 2010. – 8 с.
354334
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (275), червень. – 2010. – 8 с.
354335
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (276), червень. – 2010. – 8 с.
354336
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (277), липень. – 2010. – 8 с.
354337
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (278), липень. – 2010. – 8 с.
354338
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (279), серпень. – 2010. – 8 с.
354339
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (280), серпень. – 2010. – 8 с.
354340
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (281), вересень. – 2010. – 8 с.
354341
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (282), вересень. – 2010. – 8 с.
354342
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (283), жовтень. – 2010. – 8 с.
354343
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (284), жовтень. – 2010. – 8 с.
354344
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (285), листопад. – 2010. – 8 с.
354345
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (286), листопад. – 2010. – 8 с.
354346
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (287), грудень. – 2010. – 8 с.
354347
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (288), грудень. – 2010. – 8 с.
354348
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (289), січень. – 2011. – 8 с.
354349
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (290), січень. – 2011. – 8 с.
354350
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (291), лютий. – 2011. – 8 с.
354351
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (292), лютий. – 2011. – 8 с.
354352
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (293), березень. – 2011. – 8 с.
354353
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (294), березень. – 2011. – 8 с.
354354
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (295), квітень. – 2011. – 8 с.
354355
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (296), квітень. – 2011. – 8 с.
354356
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (297), травень. – 2011. – 8 с.
354357
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (298), травень. – 2011. – 8 с.
354358
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (299), червень. – 2011. – 8 с.
354359
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (300), червень. – 2011. – 8 с.
354360
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (301), липень. – 2011. – 8 с.
354361
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (302), липень. – 2011. – 8 с.
354362
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (303), серпень. – 2011. – 8 с.
354363
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (304), серпень. – 2011. – 8 с.
354364
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (305), вересень. – 2011. – 8 с.
354365
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (306), вересень. – 2011. – 8 с.
354366
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (308), жовтень. – 2011. – 8 с.
354367
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (309), листопад. – 2011. – 8 с.
354368
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (310), листопад. – 2011. – 8 с.
354369
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (311), грудень. – 2011. – 8 с.
354370
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (312), грудень. – 2011. – 8 с.
354371
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (313), січень. – 2012. – 8 с.
354372
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (314), січень. – 2012. – 8 с.
354373
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (315), лютий. – 2012. – 8 с.
354374
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (316), лютий. – 2012. – 8 с.
354375
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (317), березень. – 2012. – 8 с.
354376
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (318), березень. – 2012. – 8 с.
354377
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (319), квітень. – 2012. – 8 с.
354378
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (320), квітень. – 2012. – 8 с.
354379
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (321), травень. – 2012. – 8 с.
354380
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (322), травень. – 2012. – 8 с.
354381
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (323), червень. – 2012. – 8 с.
354382
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (324), червень. – 2012. – 8 с.
354383
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (325), липень. – 2012. – 8 с.
354384
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (326), липень. – 2012. – 8 с.
354385
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (327), серпень. – 2012. – 8 с.
354386
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (328), серпень. – 2012. – 8 с.
354387
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (329), вересень. – 2012. – 8 с.
354388
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (330), вересень. – 2012. – 8 с.
354389
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (331), жовтень. – 2012. – 8 с.
354390
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (332), жовтень. – 2012. – 8 с.
354391
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (334), листопад. – 2012. – 8 с.
354392
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (335), грудень. – 2012. – 8 с.
354393
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (336), грудень. – 2012. – 8 с.
354394
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (337), січень. – 2013. – 8 с.
354395
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (338), січень. – 2013. – 8 с.
354396
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (339), лютий. – 2013. – 8 с.
354397
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (340), лютий. – 2013. – 8 с.
354398
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (341), березень. – 2013. – 8 с.
354399
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (342), березень. – 2013. – 8 с.
354400
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (343), квітень. – 2013. – 8 с.
354401
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (344), квітень. – 2013. – 8 с.
354402
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (345), травень. – 2013. – 8 с.
354403
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (346), травень. – 2013. – 8 с.
354404
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (347), червень. – 2013. – 8 с.
354405
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (348), червень. – 2013. – 8 с.
354406
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (349), липень. – 2013. – 8 с.
354407
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (350), липень. – 2013. – 8 с.
354408
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (351), серпень. – 2013. – 8 с.
354409
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (352), серпень. – 2013. – 8 с.
354410
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (353), вересень. – 2013. – 8 с.
354411
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (354), вересень. – 2013. – 8 с.
354412
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (355), жовтень. – 2013. – 8 с.
354413
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (356), жовтень. – 2013. – 8 с.
354414
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (357), листопад. – 2013. – 8 с.
354415
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (358), листопад. – 2013. – 8 с.
354416
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (359), грудень. – 2013. – 8 с.
354417
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (360), грудень. – 2013. – 8 с.
354418
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 01 (361), січень. – 2014. – 8 с.
354419
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 02 (362), січень. – 2014. – 8 с.
354420
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 03 (363), лютий. – 2014. – 8 с.
354421
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 04 (364), лютий. – 2014. – 8 с.
354422
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 06 (366), березень. – 2014. – 8 с.
354423
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 07 (367), квітень. – 2014. – 8 с.
354424
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 08 (368), квітень. – 2014. – 8 с.
354425
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 09 (369), травень. – 2014. – 8 с.
354426
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 10 (370), травень. – 2014. – 8 с.
354427
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 11 (371), червень. – 2014. – 8 с.
354428
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 12 (372), червень. – 2014. – 8 с.
354429
  Мартынов Л.Н. Голос природы / Л.Н. Мартынов. – М, 1966. – 166с.
354430
  Качурівський Р.М. Голос провесни / Р.М. Качурівський. – Львів, 1984. – 83с.
354431
   Голос прошлого. – М., 1991. – 135с.
354432
  Байрамов Н. Голос пустыни : стихотворения, поэмы / Н. Байрамов; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1982. – 191 с.
354433
  Голяков С.М. Голос Рамзая. / С.М. Голяков. – М., 1976. – 359с.
354434
  Захарина В.Ф. Голос революционной России / В.Ф. Захарина. – Москва, 1971. – 238с.
354435
   Голос революції - живий!. – Львів, 1987. – 280с.
354436
  Сушинський Б.І. Голос ріки безіменної / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1985. – 198 с.
354437
  Митаров М. Голос Рубаса : стихи и поэмы / Митаровпер. Муталиб ; с табасаран. – Москва : Советская Россия, 1972. – 126 с.
354438
  Алатырцев В.И. Голос сердца : стихи / В.И. Алатырцев. – Алатырь : Чувашгосиздат, 1946. – 73 с.
354439
  Виленчик Ю. Голос сердца / Ю. Виленчик. – Сталинир, 1955. – 64с.
354440
  Макарочкина Н.А. Голос сердца / Н.А. Макарочкина. – Нальчик, 1956. – 80с.
354441
  Шукухи А. Голос сердца : стихи / А. Шукухи; пер. с тадж. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 75 с.
354442
  Любаев П.К. Голос сердца / П.К. Любаев; пер. с мордов.-эрзя В.Юшкин. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1961. – 8 с.
354443
  Меркурьев В.М. Голос сердца / В.М. Меркурьев. – К., 1976. – 63с.
354444
  Девитт В В. Голос сердца / В В. Девитт, . – Баку, 1987. – 157 с.
354445
  Манжора Б.Г. Голос сердца / Б.Г. Манжора. – Саратов, 1989. – 133 с.
354446
  Стил Д. Голос сердца / Д. Стил. – Москва, 1995. – 384с.
354447
  Омельченко В.І. Голос серця / В.І. Омельченко. – Київ, 1952. – 107 с.
354448
  Чертова Н.В. Голос сквозь метель / Н.В. Чертова. – М., 1974. – 238с.
354449
  Укачин Б.У. Голос снега : стихи / Борис Укачин; авториз. пер. с алт. – Москва : Советский писатель, 1978. – 150 с.
354450
  Маликов К. Голос со скалы : поэма / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 84 с.
354451
  Маликов К. Голос со скалы / К. Маликов. – Москва, 1973. – 71 с.
354452
  Мешко К. Голос Собору // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 1, 11


  Роман Олеся Гончара "Собор".
354453
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1980. – 360с.
354454
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1982. – 344с.
354455
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1986. – 267с.
354456
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1901
354457
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго
Вып. 2. – 1903. – 42 с.


  На тит стр. Надпис.(обрезана наполовину при переплете) Алексию Алексеевичу Короткевичу от автор.
354458
  Беляев В.П. Голос Тараса / В.П. Беляев. – Львов, 1950. – 75с.
354459
  Киуру И.С. Голос твой / И.С. Киуру. – М., 1990. – 159с.
354460
  Дідишин М. Голос трембіти / Михайло Дідишин. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 64с. – (Бібліотека Українця). – ISBN 966-7419-28-2
354461
  Легкий М. Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 202-208. – ISSN 0130-528Х
354462
  Бандера С. Голос украинского национализма / интервью взял Хоппе // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 1 (225), 17 января 2019. – С. 60-63


  Выдержки из интервью С. Бандеры в 1954 г. немецкому радиожурналисту Хоппе.
354463
  Руцинський В. Голос Украины [України] : (После 1861 года) : [збіpка поезій] / Соч[инение] Владимиpа Руцинского. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1872. – 116, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 103172 дефектний, бракує с. 97-116
354464
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 58). – 2000. – 12 с.
354465
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 165). – 2000. – 4 с.
354466
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 171). – 2000. – 4 с.
354467
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 205). – 2009. – с.
354468
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 101). – 2013. – 24 с.
354469
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 листопада (№ 205). – 2013. – 16 с.
354470
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 листопада (№ 206). – 2013. – 16 с.
354471
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 119). – 2013. – 24 с.
354472
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 142). – 2013. – 16 с.
354473
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 серпня (№ 143). – 2013. – 16 с.
354474
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 120). – 2013. – 16 с.
354475
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 121). – 2013. – 24 с.
354476
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 листопада (№ 207). – 2013. – 16 с.
354477
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 186). – 2013. – 16 с.
354478
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 листопада (№ 208). – 2013. – 16 с.
354479
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 вересня (№ 165). – 2013. – 12 с.
354480
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 листопада (№ 209). – 2013. – 24 с.
354481
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 210). – 2013. – 16 с.
354482
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 жовтня (№ 187). – 2013. – 16 с.
354483
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 жовтня (№ 188). – 2013. – 16 с.
354484
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 211). – 2013. – 16 с.
354485
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 189). – 2013. – 24 с.
354486
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 234). – 2013. – 16 с.
354487
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 вересня (№ 167). – 2013. – 12 с.
354488
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 вересня (№ 168). – 2013. – 12 с.
354489
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 грудня (№ 235). – 2013. – 16 с.
354490
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 190). – 2013. – 16 с.
354491
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 листопада (№ 212). – 2013. – 16 с.
354492
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 236). – 2013. – 16 с.
354493
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 169). – 2013. – 12 с.
354494
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 вересня (№ 171). – 2013. – 12 с.
354495
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 грудня (№ 238). – 2013. – 16 с.
354496
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 214). – 2013. – 24 с.
354497
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 216). – 2013. – 16 с.
354498
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 жовтня (№ 193). – 2013. – 16 с.
354499
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 серпня (№ 152). – 2013. – 8 с.
354500
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 вересня (№ 172). – 2013. – 16 с.
354501
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 грудня (№ 240). – 2013. – 16 с.
354502
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 грудня (№ 241). – 2013. – 16 с.
354503
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 жовтня (№ 196). – 2013. – 16 с.
354504
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 217). – 2013. – 16 с.
354505
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 113). – 2013. – 24 с.
354506
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 154). – 2013. – 8 с.
354507
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 серпня (№ 155). – 2013. – 12 с.
354508
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 жовтня (№ 197). – 2013. – 16 с.
354509
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 жовтня (№ 198). – 2013. – 16 с.
354510
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 листопада (№ 221). – 2013. – 16 с.
354511
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 серпня (№ 157). – 2013. – 16 с.
354512
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 жовтня (№ 199). – 2013. – 24 с.
354513
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 200). – 2013. – 16 с.
354514
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 16). – 2013. – 16 с.
354515
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 січня (№ 17). – 2013. – 16 с.
354516
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 жовтня (№ 201). – 2013. – 16 с.
354517
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 листопада (№ 222). – 2013. – 16 с.
354518
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 грудня (№ 246). – 2013. – 16 с.
354519
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 грудня (№ 248). – 2013. – 16 с.
354520
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 118). – 2013. – 24 с.
354521
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 158). – 2013. – 12 с.
354522
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 серпня (№ 159). – 2013. – 16 с.
354523
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 18). – 2013. – 16 с.
354524
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 226). – 2013. – 16 с.
354525
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 202). – 2013. – 16 с.
354526
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 203). – 2013. – 16 с.
354527
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 серпня (№ 160). – 2013. – 12 с.
354528
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 серпня (№ 161). – 2013. – 12 с.
354529
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 201). – 2013. – 16 с.
354530
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 грудня (№ 250). – 2013. – 24 с.
354531
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 76). – 2014. – 16 с.
354532
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 39). – 2014. – 16 с.
354533
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 39), спецвип. – 2014. – 12 с.
354534
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 серпня (№ 145). – 2014. – 12 с.
354535
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 146). – 2014. – 20 с.
354536
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 грудня (№ 232). – 2014. – 16 с.
354537
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 166). – 2014. – 12 с.
354538
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 квітня (№ 62). – 2014. – 24 с.
354539
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 123). – 2014. – 16 с.
354540
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 124). – 2014. – 32 с.
354541
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 червня (№ 105). – 2014. – 16 с.
354542
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 40). – 2014. – 8 с.
354543
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 квітня (№ 65). – 2014. – 24 с.
354544
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 41). – 2014. – 8 с.
354545
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 червня (№ 106). – 2014. – 16 с.
354546
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 125). – 2014. – 16 с.
354547
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 234). – 2014. – 24 с.
354548
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 серпня (№ 148). – 2014. – 20 с.
354549
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 126). – 2014. – 16 с.
354550
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 107). – 2014. – 16 с.
354551
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 42). – 2014. – 8 с.
354552
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 червня (№ 108). – 2014. – 16 с.
354553
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 87). – 2014. – 24 с.
354554
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 серпня (№ 148). – 2014. – 20 с.
354555
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 серпня (№ 149). – 2014. – 16 с.
354556
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 192). – 2014. – 64 с.
354557
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 109). – 2014. – 24 с.
354558
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 травня (№ 88). – 2014. – 20 с.
354559
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 травня (№ 89). – 2014. – 24 с.
354560
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 квітня (№ 67). – 2014. – 16 с.
354561
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 216). – 2014. – 20 с.
354562
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 липня (№ 127). – 2014. – 16 с.
354563
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 липня (№ 128). – 2014. – 16 с.
354564
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 вересня (№ 171). – 2014. – 8 с.
354565
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 квітня (№ 68). – 2014. – 16 с.
354566
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 2). – 2014. – 24 с.
354567
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 70/71). – 2014. – 32 с.
354568
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
354569
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 129). – 2014. – 24 с.
354570
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 130). – 2014. – 16 с.
354571
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 196). – 2014. – 12 с.
354572
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
354573
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11-12 квітня (№ 72/73). – 2014. – 16 с.
354574
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 червня (№ 110). – 2014. – 20 с.
354575
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 111). – 2014. – 20 с.
354576
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 174). – 2014. – 8 с.
354577
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 серпня (№ 152). – 2014. – 12 с.
354578
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 131). – 2014. – 16 с.
354579
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 серпня (№ 153). – 2014. – 12 с.
354580
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 112). – 2014. – 16 с.
354581
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 травня (№ 90). – 2014. – 20 с.
354582
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 46). – 2014. – 24 с.
354583
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 березня (№ 47). – 2014. – 20 с.
354584
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 травня (№ 91). – 2014. – 16 с.
354585
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 113). – 2014. – 16 с.
354586
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
354587
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 серпня (№ 154). – 2014. – 12 с.
354588
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 жовтня (№ 198). – 2014. – 16 с.
354589
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 221). – 2014. – 16 с.
354590
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 липня (№ 132). – 2014. – 16 с.
354591
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 6). – 2014. – 16 с.
354592
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 травня (№ 92). – 2014. – 24 с.
354593
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 квітня (№ 74). – 2014. – 16 с.
354594
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 квітня (№ 75). – 2014. – 16 с.
354595
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 травня (№ 93). – 2014. – 20 с.
354596
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 7). – 2014. – 24 с.
354597
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 липня (№ 133). – 2014. – 16 с.
354598
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 липня (№ 134). – 2014. – 24 с.
354599
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 94). – 2014. – 20 с.
354600
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 червня (№ 114). – 2014. – 16 с.
354601
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 115). – 2014. – 16 с.
354602
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 березня (№ 49). – 2014. – 20 с.
354603
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 січня (№ 9). – 2014. – 24 с.
354604
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 квітня (№ 77). – 2014. – 20 с.
354605
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 липня (№ 135). – 2014. – 16 с.
354606
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 178). – 2014. – 16 с.
354607
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 223). – 2014. – 20 с.
354608
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 липня (№ 136). – 2014. – 16 с.
354609
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 квітня (№ 78). – 2014. – 20 с.
354610
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 116). – 2014. – 24 с.
354611
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 червня (№ 117). – 2014. – 20 с.
354612
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 95). – 2014. – 20 с.
354613
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 96). – 2014. – 20 с.
354614
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 118). – 2014. – 20 с.
354615
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 52). – 2014. – 20 с.
354616
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 жовтня (№ 202). – 2014. – 64 с.
354617
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 жовтня (№ 203). – 2014. – 12 с.
354618
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 липня (№ 137). – 2014. – 12 с.
354619
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 97). – 2014. – 24 с.
354620
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 травня (№ 98). – 2014. – 16 с.
354621
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 квітня (№ 79). – 2014. – 16 с.
354622
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 липня (№ 138). – 2014. – 16 с.
354623
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 липня (№ 139). – 2014. – 16 с.
354624
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 квітня (№ 80). – 2014. – 16 с.
354625
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 травня (№ 99). – 2014. – 16 с.
354626
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 червня (№ 119). – 2014. – 16 с.
354627
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 червня (№ 120). – 2014. – 16 с.
354628
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 81). – 2014. – 16 с.
354629
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 14). – 2014. – 16 с.
354630
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 липня (№ 140). – 2014. – 12 с.
354631
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 206). – 2014. – 12 с.
354632
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 184). – 2014. – 12 с.
354633
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 141). – 2014. – 12 с.
354634
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 82). – 2014. – 16 с.
354635
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 83), спевипуск. – 2014. – 8 с.
354636
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 червня (№ 121). – 2014. – 20 с.
354637
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 122). – 2014. – 24 с.
354638
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 100). – 2014. – 16 с.
354639
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 березня (№ 57). – 2014. – 24 с.
354640
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 березня (№ 58). – 2014. – 24 с.
354641
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 15). – 2014. – 16 с.
354642
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 101). – 2014. – 16 с.
354643
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 травня (№ 102). – 2014. – 24 с.
354644
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 16). – 2014. – 16 с.
354645
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 квітня (№ 84). – 2014. – 8 с.
354646
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 березня (№ 59). – 2014. – 24 с.
354647
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 липня (№ 142). – 2014. – 12 с.
354648
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 208). – 2014. – 12 с.
354649
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 209). – 2014. – 24 с.
354650
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 липня (№ 143). – 2014. – 12 с.
354651
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 85). – 2014. – 24 с.
354652
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 86), спецвип. – 2014. – 20 с.
354653
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 січня (№ 17). – 2014. – 24 с.
354654
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 травня (№ 103). – 2014. – 16 с.
354655
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 травня (№ 104). – 2014. – 16 с.
354656
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 144). – 2014. – 16 с.
354657
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 жовтня (№ 182). – 2015. – 20 с.
354658
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 лютого (№ 18). – 2015. – 12 с.
354659
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 39). – 2015. – 20 с.
354660
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 листопада (№ 204). – 2015. – 16 с.
354661
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 листопада (№ 205). – 2015. – 20 с.
354662
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 40). – 2015. – 20 с.
354663
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 79). – 2015. – 16 с.
354664
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 грудня (№ 232). – 2015. – 20 с.
354665
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 65). – 2015. – 12 с.
354666
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 червня (№ 101). – 2015. – 20 с.
354667
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 43). – 2015. – 16 с.
354668
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 123). – 2015. – 8 с.
354669
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 235). – 2015. – 32 с.
354670
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 213). – 2015. – 16 с.
354671
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 жовтня (№ 192). – 2015. – 12 с.
354672
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 215). – 2015. – 16 с.
354673
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 107). – 2015. – 20 с.
354674
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 216/217). – 2015. – 24 с.
354675
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 218). – 2015. – 12 с.
354676
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 87). – 2015. – 20 с.
354677
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 88). – 2015. – 20 с.
354678
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 51). – 2015. – 8 с.
354679
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 липня (№ 129). – 2015. – 10 с.
354680
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 жовтня (№ 194). – 2015. – 16 с.
354681
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 93). – 2015. – 20 с.
354682
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 вересня (№ 180). – 2015. – 16 с.
354683
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 грудня (№ 248). – 2015. – 20 с.
354684
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 липня (№ 136). – 2015. – 20 с.
354685
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 вересня (№ 181). – 2015. – 16 с.
354686
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 100). – 2016. – 16 с.
354687
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 104). – 2016. – 16 с.
354688
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 вересня (№ 169). – 2016. – 16 с.
354689
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 191). – 2016. – 16 с.
354690
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 серпня (№ 149). – 2016. – 12 с.
354691
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 червня (№ 108). – 2016. – 16 с.
354692
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 листопада (№ 215). – 2016. – 16 с.
354693
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 217). – 2016. – 16 с.
354694
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 219). – 2016. – 24 с.
354695
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 220). – 2016. – 16 с.
354696
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 221). – 2016. – 16 с.
354697
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 158). – 2016. – 12 с.
354698
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 листопада (№ 222). – 2016. – 16 с.
354699
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 жовтня (№ 203). – 2016. – 16 с.
354700
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 жовтня (№ 204). – 2016. – 24 с.
354701
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 жовтня (№ 205). – 2016. – 16 с.
354702
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 184). – 2016. – 16 с.
354703
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 206). – 2016. – 16 с.
354704
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 161). – 2017. – 16 с.
354705
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 41). – 2017. – 12 с.
354706
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 185). – 2017. – 16 с.
354707
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 82). – 2017. – 12 с.
354708
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 228). – 2017. – 16 с.
354709
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 187). – 2017. – 16 с.
354710
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 квітня (№ 64). – 2017. – 12 с.
354711
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 101). – 2017. – 16 с.
354712
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 грудня (№ 230). – 2017. – 16 с.
354713
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 грудня (№ 231). – 2017. – 24 с.
354714
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 вересня (№ 166). – 2017. – 12 с.
354715
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 188). – 2017. – 16 с.
354716
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 березня (№ 44). – 2017. – 20 с.
354717
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 лютого (№ 26). – 2017. – 12 с.
354718
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 45). – 2017. – 12 с.
354719
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 квітня (№ 67). – 2017. – 12 с.
354720
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 232). – 2017. – 16 с.
354721
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 107). – 2017. – 12 с.
354722
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 вересня (№ 170). – 2017. – 12 с.
354723
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 47). – 2017. – 16 с.
354724
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 212). – 2017. – 16 с.
354725
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 березня (№ 48). – 2017. – 20 с.
354726
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 30). – 2017. – 20 с.
354727
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 червня (№ 109). – 2017. – 12 с.
354728
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 червня (№ 110). – 2017. – 16 с.
354729
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 87). – 2017. – 12 с.
354730
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 березня (№ 49). – 2017. – 12 с.
354731
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 214). – 2017. – 12 с.
354732
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 215). – 2017. – 12 с.
354733
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 жовтня (№ 192). – 2017. – 16 с.
354734
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 квітня (№ 73). – 2017. – 12 с.
354735
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 червня (№ 115). – 2017. – 16 с.
354736
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 листопада (№ 219). – 2017. – 12 с.
354737
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 95). – 2017. – 12 с.
354738
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 178/179). – 2017. – 24 с.
354739
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 38). – 2017. – 16 с.
354740
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 17). – 2017. – 11 с.
354741
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 квітня (№ 79). – 2017. – 12 с.
354742
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 223). – 2017. – 12 с.
354743
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 99). – 2018. – 16 с.
354744
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 листопада (№ 206). – 2018. – 16 с.
354745
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 грудня (№ 229). – 2018. – 12 с.
354746
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 листопада (№ 207). – 2018. – 16 с.
354747
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 червня (№ 100). – 2018. – 12 с.
354748
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 травня (№ 81). – 2018. – 16 с.
354749
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 листопада (№ 208). – 2018. – 16 с.
354750
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 жовтня (№ 185). – 2018. – 16 с.
354751
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 186/187). – 2018. – 20 с.
354752
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 230). – 2018. – 12 с.
354753
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 травня (№ 82). – 2018. – 12 с.
354754
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 квітня (№ 63). – 2018. – 12 с.
354755
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 квітня (№ 64). – 2018. – 16 с.
354756
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 травня (№ 83). – 2018. – 12 с.
354757
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 188). – 2018. – 12 с.
354758
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 грудня (№ 231). – 2018. – 16 с.
354759
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 232/233). – 2018. – 20 с.
354760
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 жовтня (№ 189). – 2018. – 16 с.
354761
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 листопада (№ 209). – 2018. – 16 с.
354762
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 червня (№ 102). – 2018. – 12 с.
354763
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 квітня (№ 65). – 2018. – 12 с.
354764
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 квітня (№ 66). – 2018. – 12 с.
354765
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 103). – 2018. – 16 с.
354766
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 грудня (№ 234). – 2018. – 16 с.
354767
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 грудня (№ 235). – 2018. – 12с.
354768
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 червня (№ 104). – 2018. – 12 с.
354769
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 травня (№ 84). – 2018. – 12 с.
354770
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 лютого (№ 26). – 2018. – 16 с.
354771
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 червня (№ 105). – 2018. – 20 с.
354772
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 192). – 2018. – 16 с.
354773
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 травня (№ 85). – 2018. – 20 с.
354774
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 січня (№ 6). – 2018. – 20 с.
354775
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 квітня (№ 67). – 2018. – 16 с.
354776
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 квітня (№ 68). – 2018. – 16 с.
354777
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 січня (№ 7). – 2018. – 12 с.
354778
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 травня (№ 86). – 2018. – 16 с.
354779
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 жовтня (№ 193). – 2018. – 12 с.
354780
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 106). – 2018. – 20 с.
354781
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 107). – 2018. – 16 с.
354782
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 жовтня (№ 194). – 2018. – 16 с.
354783
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 квітня (№ 69). – 2018. – 12 с.
354784
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 грудня (№ 239). – 2018. – 16 с.
354785
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 214). – 2018. – 12 с.
354786
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 квітня (№ 70). – 2018. – 12 с.
354787
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 108). – 2018. – 16 с.
354788
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 червня (№ 109). – 2018. – 12 с.
354789
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 травня (№ 87). – 2018. – 20 с.
354790
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 216). – 2018. – 16 с.
354791
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 217). – 2018. – 12 с.
354792
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 травня (№ 88). – 2018. – 12 с.
354793
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 9). – 2018. – 12 с.
354794
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 квітня (№ 71). – 2018. – 12 с.
354795
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 89). – 2018. – 20 с.
354796
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 218). – 2018. – 12 с.
354797
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 травня (№ 90). – 2018. – 12 с.
354798
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 квітня (№ 72). – 2018. – 16 с.
354799
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 квітня (№ 73). – 2018. – 16 с.
354800
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 січня (№ 12). – 2018. – 20 с.
354801
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 травня (№ 91). – 2018. – 16 с.
354802
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 квітня (№ 74). – 2018. – 12 с.
354803
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 грудня (№ 245). – 2018. – 20 с.
354804
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 квітня (№ 75). – 2018. – 12 с.
354805
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 92). – 2018. – 16 с.
354806
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 вересня (№ 178). – 2018. – 12 с.
354807
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 грудня (№ 247). – 2018. – 16 с.
354808
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 жовтня (№ 199). – 2018. – 16 с.
354809
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 травня (№ 93). – 2018. – 12 с.
354810
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 березня (№ 55). – 2018. – 16 с.
354811
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 березня (№ 56). – 2018. – 16 с.
354812
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 квітня (№ 76). – 2018. – 12 с.
354813
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 травня (№ 94). – 2018. – 16 с.
354814
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 жовтня (№ 200). – 2018. – 12 с.
354815
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 вересня (№ 179). – 2018. – 12 с.
354816
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 травня (№ 95). – 2018. – 12 с.
354817
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 77). – 2018. – 12 с.
354818
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 78). – 2018. – 16 с.
354819
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 травня (№ 96). – 2018. – 16 с.
354820
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 180). – 2018. – 12 с.
354821
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 181). – 2018. – 16 с.
354822
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 квітня (№ 79). – 2018. – 12 с.
354823
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 березня (№ 57). – 2018. – 16 с.
354824
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 листопада (№ 224). – 2018. – 16 с.
354825
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 225). – 2018. – 16 с.
354826
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 226). – 2018. – 8 с.
354827
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 квітня (№ 80). – 2018. – 16 с.
354828
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 182). – 2018. – 12 с.
354829
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 227). – 2018. – 16 с.
354830
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 228). – 2018. – 16 с.
354831
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 травня (№ 97). – 2018. – 12 с.
354832
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 березня (№ 60). – 2018. – 12 с.
354833
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 січня (№ 20). – 2018. – 12 с.
354834
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 травня (№ 98). – 2018. – 16 с.
354835
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 березня (№ 61). – 2018. – 16 с.
354836
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 205). – 2018. – 12 с.
354837
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 лютого (№ 21). – 2019. – 24 с.
354838
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 63). – 2019. – 12 с.
354839
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 жовтня (№ 187). – 2019. – 12 с.
354840
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 листопада (№ 209). – 2019. – 12 с.
354841
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 листопада (№ 210). – 2019. – 16 с.
354842
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 145). – 2019. – 16 с.
354843
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 лютого (№ 22). – 2019. – 24 с.
354844
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 травня (№ 83). – 2019. – 16 с.
354845
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 серпня (№ 146). – 2019. – 12 с.
354846
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 вересня (№ 166). – 2019. – 12 с.
354847
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 грудня (№ 231). – 2019. – 16 с.
354848
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 232). – 2019. – 16 с.
354849
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 вересня (№ 167). – 2019. – 16 с.
354850
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 травня (№ 84). – 2019. – 12 с.
354851
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 123). – 2019. – 16 с.
354852
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 124). – 2019. – 16 с.
354853
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 грудня (№ 233). – 2019. – 24 с.
354854
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 листопада (№ 211). – 2019. – 12 с.
354855
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 191). – 2019. – 12 с.
354856
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 серпня (№ 147). – 2019. – 12 с.
354857
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 липня (№ 125). – 2019. – 12 с.
354858
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 травня (№ 85). – 2019. – 12 с.
354859
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 серпня (№ 148). – 2019. – 16 с.
354860
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 серпня (№ 149). – 2019. – 16 с.
354861
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 жовтня (№ 192). – 2019. – 12 с.
354862
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 214). – 2019. – 24 с.
354863
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 215). – 2019. – 16 с.
354864
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 жовтня (№ 193). – 2019. – 12 с.
354865
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 серпня (№ 150). – 2019. – 12 с.
354866
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 липня (№ 126). – 2019. – 40 с.
354867
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 квітня (№ 68). – 2019. – 16 с.
354868
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 69). – 2019. – 12 с.
354869
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 127). – 2019. – 12 с.
354870
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 січня (№ 5). – 2019. – 16 с.
354871
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 серпня (№ 151). – 2019. – 12 с.
354872
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 194). – 2019. – 16 с.
354873
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 236). – 2019. – 16 с.
354874
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 грудня (№ 237). – 2019. – 16 с.
354875
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 195). – 2019. – 16 с.
354876
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 вересня (№ 172). – 2019. – 12 с.
354877
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 128). – 2019. – 16 с.
354878
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 129). – 2019. – 12 с.
354879
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 квітня (№ 70). – 2019. – 16 с.
354880
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 квітня (№ 71). – 2019. – 12 с.
354881
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 березня (№ 48). – 2019. – 16 с.
354882
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 жовтня (№ 196). – 2019. – 24 с.
354883
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 листопада (№ 216). – 2019. – 12 с.
354884
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 238). – 2019. – 24 с.
354885
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 217). – 2019. – 16 с.
354886
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 серпня (№ 152). – 2019. – 12 с.
354887
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 квітня (№ 72). – 2019. – 12 с.
354888
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 липня (№ 131). – 2019. – 12 с.
354889
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 травня (№ 88). – 2019. – 16 с.
354890
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 серпня (№ 153). – 2019. – 12 с.
354891
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 вересня (№ 175). – 2019. – 12 с.
354892
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 серпня (№ 154). – 2019. – 16 с.
354893
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 травня (№ 89). – 2019. – 16 с.
354894
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 51). – 2019. – 16 с.
354895
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 8). – 2019. – 16 с.
354896
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 лютого (№ 31). – 2019. – 12 с.
354897
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 32). – 2019. – 16 с.
354898
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 9). – 2019. – 12 с.
354899
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 березня (№ 52). – 2019. – 16 с.
354900
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 липня (№ 132). – 2019. – 12 с.
354901
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 серпня (№ 155). – 2019. – 12 с.
354902
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 серпня (№ 156). – 2019. – 20 с.
354903
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 91). – 2019. – 24 с.
354904
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 грудня (№ 242). – 2019. – 16 с.
354905
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 грудня (№ 243). – 2019. – 12 с.
354906
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 травня (№ 92). – 2019. – 16 с.
354907
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 квітня (№ 75). – 2019. – 16 с.
354908
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 січня (№ 12). – 2019. – 16 с.
354909
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 лютого (№ 33). – 2019. – 16 с.
354910
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 221). – 2019. – 16 с.
354911
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 грудня (№ 244). – 2019. – 16 с.
354912
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 180). – 2019. – 12 с.
354913
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 222). – 2019. – 12 с.
354914
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 157). – 2019. – 12 с.
354915
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 179). – 2019. – 12 с.
354916
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 34). – 2019. – 12 с.
354917
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 93). – 2019. – 24 с.
354918
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 серпня (№ 158). – 2019. – 12 с.
354919
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 листопада (№ 223). – 2019. – 24 с.
354920
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 115). – 2019. – 32 с.
354921
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 серпня (№ 159). – 2019. – 24 с.
354922
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 березня (№ 56). – 2019. – 20 с.
354923
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 січня (№ 13). – 2019. – 32 с.
354924
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 січня (№ 14). – 2019. – 24 с.
354925
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 березня (№ 57). – 2019. – 18 с.
354926
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 лютого (№ 37). – 2019. – 16 с.
354927
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 лютого (№ 38). – 2019. – 16 с.
354928
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 травня (№ 95). – 2019. – 20 с.
354929
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 липня (№ 137). – 2019. – 12 с.
354930
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 серпня (№ 160). – 2019. – 24 с.
354931
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 листопада (№ 225). – 2019. – 16 с.
354932
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 жовтня (№ 203). – 2019. – 16 с.
354933
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 липня (№ 138). – 2019. – 12 с.
354934
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 січня (№ 15). – 2019. – 20 с.
354935
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 грудня (№ 247). – 2019. – 12 с.
354936
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 16). – 2019. – 20 с.
354937
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 травня (№ 97). – 2019. – 20 с.
354938
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 204). – 2019. – 12 с.
354939
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 80). – 2019. – 16 с.
354940
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 81). – 2019. – 12 с.
354941
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 серпня (№ 161). – 2019. – 4 с.
354942
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 184). – 2019. – 16 с.
354943
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 березня (№ 58). – 2019. – 16 с.
354944
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 січня (№ 17). – 2019. – 16 с.
354945
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 грудня (№ 248). – 2019. – 16 с.
354946
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 грудня (№ 249). – 2019. – 16 с.
354947
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 лютого (№ 40). – 2019. – 16 с.
354948
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 квітня (№ 82). – 2019. – 24 с.
354949
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 120). – 2019. – 24 с.
354950
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 162). – 2019. – 12 с.
354951
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 228). – 2019. – 16 с.
354952
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 41). – 2019. – 20 с.
354953
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 98). – 2019. – 12 с.
354954
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 грудня (№ 251). – 2019. – 88 с.
354955
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 грудня (№ 250). – 2019. – 16 с.
354956
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 186). – 2019. – 12 с.
354957
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 березня (№ 61). – 2019. – 12 с.
354958
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 229). – 2019. – 12 с.
354959
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 серпня (№ 163). – 2019. – 16 с.
354960
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 серпня (№ 164). – 2019. – 16 с.
354961
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 липня (№ 142). – 2019. – 16 с.
354962
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 230). – 2019. – 24 с.
354963
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 207). – 2019. – 12 с.
354964
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 березня (№ 62). – 2019. – 12 с.
354965
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 січня (№ 20). – 2019. – 16 с.
354966
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 143). – 2019. – 12 с.
354967
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 серпня (№ 165). – 2019. – 12 с.
354968
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 червня (№ 88). – 2020. – 20 с.
354969
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
354970
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 41). – 2020. – 16 с.
354971
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
354972
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 91). – 2020. – 16 с.
354973
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 березня (№ 44). – 2020. – 12 с.
354974
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 березня (№ 45). – 2020. – 12 с.
354975
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
354976
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 червня (№ 92). – 2020. – 16 с.
354977
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 січня (№ 5). – 2020. – 12 с.
354978
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 46). – 2020. – 16 с.
354979
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 94). – 2020. – 16 с.
354980
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 95). – 2020. – 16 с.
354981
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 березня (№ 49). – 2020. – 12 с.
354982
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 7). – 2020. – 24 с.
354983
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 березня (№ 50). – 2020. – 20 с.
354984
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 січня (№ 10). – 2020. – 12 с.
354985
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 лютого (№ 32). – 2020. – 16 с.
354986
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 33). – 2020. – 24 с.
354987
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 82). – 2020. – 16 с.
354988
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 83). – 2020. – 16 с.
354989
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 лютого (№ 34). – 2020. – 12 с.
354990
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 січня (№ 11). – 2020. – 12 с.
354991
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 січня (№ 12). – 2020. – 12 с.
354992
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 лютого (№ 35). – 2020. – 20 с.
354993
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 84). – 2020. – 24 с.
354994
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 січня (№ 13). – 2020. – 24 с.
354995
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 лютого (№ 36). – 2020. – 12 с.
354996
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 лютого (№ 37). – 2020. – 16 с.
354997
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 травня (№ 85). – 2020. – 16 с.
354998
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 лютого (№ 38). – 2020. – 24 с.
354999
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 лютого (№ 40). – 2020. – 12 с.
355000
  Сидоренко Н.М. Голос української молоді у Великій Британії: періодичні видання 50 - 90-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-46. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Дана публікація є частиною ширшого дослідження про українську періодику у Великій Британії (1919-1997). Автор висловлює вдячність лондонській фундації "Другий етап", правлінню Союзу українців у Великій Британії, викладачеві Школи слов"янських і ...
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,