Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
354001
  Заверталюк Н.І. "...Всього 700 правок" (останнє авторське відредагування "Собору") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 221-228. – ISBN 978-966-551-315-5
354002
  Тищенко К. "Вступна кампанія 2013 року має бути прозорою та ефективно організованою" / за інформацією Урядового порталу // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2 : фото Ю. Тивончука


  Таксказав віце-прем"єр-міністр під час наради горлів регіональних рад ректорів вузів України. У нараді взяв участь ректор нашого університету Л. Губерський. На фото Ю. Тивончука: учасники наради, у т.ч. і Л. Губерський.
354003
  Сушко М. "Всупереч геометрії" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландін, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11/12. – С. 131-135. – ISSN 0208-0710


  Поезія. Дебют у "Києві".
354004
  Терен В. "Всупереч" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Жовтень (№ 10). – С. 20-21


  З майбутньої книжки.
354005
  Порудоминский В.И. "Вся жизнь моя - гроза!" / В.И. Порудоминский. – Москва, 1981. – 143 с.
354006
  Дуткывський Л. "Вся правда про "Смерічку" - "карпатський The Beatles" / інтерв"ю взяла Марія Вишневська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 61). – С. 11


  Новатор-музикант, педагог і композитор Левко Дутківський святкуватиме 70-річний ювілей.
354007
  Генни Р.В. "Вся Россия". Железноводск : энциклопедическая библиотека. Очерк / Р.В. Генни; под общ. ред. В.И. Марова. – Киев-Харьков : Центральная Типо-лит. М.Я. Минкова, 1899. – 57, [2] с.
354008
  Пастернак Н. "Вся сила моя і вся слабкість моя - сталеве перо і чорнило" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429


  Львівщина готується відзначити 150-річчя Осипа Маковея, публіциста, педагога і громадсько-політичного діяча.
354009
  Белодед И.К. "Всяк сущий в ней язык..." / И.К. Белодед. – Киев : Радянська школа, 1981. – 247 с. – (Библиотека учителя-словесника)
354010
  Папырина А.А. "Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, звучит..." (мистификации Е. Васильевой) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 133-136. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Одним из наиболее ярких литературных событий начала XX в. стали мистификации. Развитие в литературе этого жанра было обусловлено самой культурной атмосферой, поскольку "воздух времени был пронизан розыгрышами, театрализацией, маскарадом".
354011
  Слотнюк І. "Всякий повинен обіцяти лиш те, що в сфері його сил" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 41-43


  Про Івана Труша — українського живописця-імпресіоніста, майстра пейзажу і портретиста, мистецького критика і організатора мистецького життя в Галичині.
354012
  Горобець В. "Всякіе полковые уряды". Полкова старшина Гетьманату як владний інститут і соціальна група // Соціум : альм. соц. історії / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: В. Смолій, В. Горобець, Н. Старченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13/14. – C. 11-40. – ISSN 1995-0322
354013
  Нікітенко Л. "Всяку ніч тільки й бачу во сні що тебе, Керелівку". Як правильно називати рідне село Тараса Шевченка // Україна молода. – Київ, 2021. – 7-8 вересня (№ 91/92). – С. 7


  Між шанувальниками творчості Кобзаря час від часу точаться суперечки про те, як правильно називати його рідне село Шевченкове у Звенигородському районі Черкащини в минулому - Керелівка чи Кирилівка? Ті, хто вчився в радянській школі, стверджують, що ...
354014
  Юречко О. "Втеча від свободи" як основа невротичної особистості в оповіданні Івана Франка "Довбанюк" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-89. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
354015
  Сухомлинов О. "Втеча до Багдада" Ярослава Івашкевича: міф і "кресовість" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 425-443. – ISBN 966-95452-4-3
354016
   "Втеча з Криму" і позиція Спілки болгарських письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 2


  Звернення Виконавчої ради Українського ПЕН з приводу тиску на болгарського письменника Светослава Нахума.
354017
  Мазур І. "Втеча капіталу" з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 56-63. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
354018
  Серебрянський Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв"язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
354019
  Серебрянський Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв"язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
354020
  Киселев Г.С. "Вторая Вселенная" : драма свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0042-8744
354021
  Гардінг Люк "Вторгнення". За лаштунками кривавої війни Росії та боротьби України за виживання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 334-373. – ISSN 0320-8370


  "Вторгнення: кривава війна Росії та боротьба України за виживання". Книжка Люка Гардінга вийшла у видавництві Faber у 2022 році. За словами видавців, це "Перша книга репортажів з передової лінії фронту війни в Україні. Британський журналіст Люк Гардінг ...
354022
  Щедрін А.Т. "Вторинна" міфотворчість як соціокультурний феномен : (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу): монографія / А.Т. Щедрін; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2007. – 430с. – ISBN 978-966-8308-03-1
354023
  Барыбина Е.Е. "Вторичное" обучение и установление правила // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 5-6
354024
  Оришака О. "Второе дыхание" классической версификации в лирике Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 117-122
354025
  Бугров В. [Вступна кампанія - 2014 року] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793
354026
  Скопенко В.В. [Вступне слово] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 9. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
354027
  Скопенко В.В. [Вступне слово] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 8. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
354028
  Герман Ю.П. Вступление : [роман] / Юрий Герман. – 2-е изд., пер. – Ленинград : Изд. писат. в Ленинграде ; [Тип. им. Евг. Соколовой], 1933. – 456, [3] с.
354029
  Герман Ю.П. Вступление / Юрий Герман. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия ; [Тип. "Печатный двор" в Лгр.], 1933. – 456, [3] с.
354030
  Еранцев А.Н. Вступление / А.Н. Еранцев. – Курган, 1963. – 48с.
354031
  Ярмицкая В.Н. Вступление / В.Н. Ярмицкая. – Иркутск, 1965. – 32с.
354032
  Жданов Л.Т. Вступление в балет / Л.Т. Жданов. – М, 1986. – 191с.
354033
  Вакуловская Л.А. Вступление в дожность / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1985. – 319с.
354034
  Шереметьева Е.М. Вступление в жизнь : Роман / Е.М. Шереметьева. – Москва : Советский писатель, 1946. – 344 с.
354035
  Рождественская К.В. Вступление в жизнь / К.В. Рождественская. – Пермь, 1961. – 510 с.
354036
  Мирмухсин М. Вступление в жизнь : повести и рассказы / Мирмухсин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1964. – 248 с.
354037
  Шереметьева Е.М. Вступление в жизнь / Е.М. Шереметьева. – Л., 1982. – 656 с.
354038
  Сафонов В.А. Вступление в мир / В.А. Сафонов. – Москва, 1983. – 47с.
354039
  Земцов В. Вступление в Москву // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 18-38. – ISSN 0130-1640


  К годовщине Отечественной войны 1812 года.
354040
  Гусейн-Заде Гусейн Вступление весны / Гусейн-Заде Гусейн; Гусейн. – Москва, 1959. – 95 с.
354041
  Толстой Л.Н. Вступление к критике догматического богословия и изследования христианского учения : исповедь / Л.Н. Толстой. – Берлин : Издание Гуго Штейница, 1902. – 48 с.
354042
  Дружинин И.А. Вступление к поэме. / И.А. Дружинин. – Ленинград : Леиздат, 1963. – 206 с.
354043
  Ру Янг Вступление Китая в ВТО и высшее образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.33-34. – ISSN 0321-0383
354044
  Бухарин Н.И. Вступление Польши в Европейский Союз // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-73. – ISSN 0130-3864
354045
  Аляев А. Вступление Польши в Евросоюз: последствия для Калининградской области / А. Аляев, В. Цыкало, В. Черный // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 54-63. – ISSN 0131-2227
354046
  Черменский Е.Д. Вступление России в период империализма / Е.Д. Черменский. – Москва, 1955. – 88с.
354047
  Белозеров Я.И. Вступление России в период империализма. Россия - родина ленинизма : лекции ... / Я.И. Белозеров ; ВПШпри ЦК КПСС. – Москва : Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959. – 54 с.
354048
  Гусев В.М. Вступление Советского Союза в период развернутого строительства коммунизма и переход от социалистической экономики к коммунистической / В.М. Гусев, В.И. Романов. – М, 1962. – 44с.
354049
  Степаненко Т.Н. Вступление Советского Союза в период развернутого строительства коммунизма. / Т.Н. Степаненко. – К., 1962. – 22с.
354050
  Алексеева Н.В. Вступление СССР в период развернутого строительства коммунистического общества / Н.В. Алексеева. – Москва, 1961. – 32с.
354051
  Алексеева Н.В. Вступление СССР в период развернутого строительства коммунистического общества / Н.В. Алексеева. – Москва, 1961. – 32с.
354052
  Кузнец Ю.Л. Вступление США во вторую мировую войну / Ю.Л. Кузнец. – М., 1962. – 290с.
354053
  Швайковская В. Вступление трудового договора в силу // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 117-122
354054
   Вступление.. – Ижевск, 1964. – 73с.
354055
   Вступление.. – Горький, 1974. – 295с.
354056
  Цяцько А. Вступлю - не вступлю! Українські студенти створили програму, що прогнозує шанси на зарахування до ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Особливу програму "Прогноз вступу" створили О. Сабов і С. Вайснер, студенти четвертого курсу радіофізичного факультету КНУТШ.
354057
   Вступна 2019 завершена результати, застороги, висновки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 вересня - 2 жовтня (№ 37/38). – С. 6


  Інтерв"ю з Юрієм Телячим, директором департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих державної служби якості освіти України, доктором історичних наук, професором.
354058
  Зейкан Я. Вступна і заключна промова у кримінальному процесі : навч.-практ. посібник / Зейкан Я., Барсук В., Лисак О. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2021. – 201, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-638-8
354059
  Онищенко О. Вступна кампанія-2014: тест на зрілість // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 вересня (№ 31). – С. 12


  Нинішньому керівництву Міністерства освіти і науки добре відомі всі лазівки у вступних кампаніях минулих років, що заважають прозорості й справедливості. Недарма воно кілька років перебувало в опозиції. Тому організований цього року процес відбору ...
354060
  Мосьондз О. Вступна кампанія-2018: Які зміни цього року чекають на абітурієнтів військових вишів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 24). – С. 7
354061
   Вступна кампанія-2020: робота над помилками / за матеріалами Державної служби якості освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Державна служба якості освіти України вивчила рівень організації і проведення закладами вищої та фахової передвищої освіти вступної кампанії 2020 року. Якими ж є результати?
354062
  Медведська Л. Вступна кампанія - 2012: швидше, вище, сильніше // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  2 серпня выдбулася прес-конференція міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника й ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського, присвячена першим підсумкам вступної кампанії 2012 року.
354063
  Малолєткова О. Вступна кампанія - 2021: є новації // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 червня (№ 123)


  Роз"яснення. Про що варто знати тим, хто хоче вчитися на бюджеті та контракті.
354064
  Виткалов С. Вступна кампанія - 2021: погляд із регіону / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 79-83. – ISSN 1682-2366
354065
  Ковальський В. Вступна кампанія - 2021: юристи знову попереду серед гуманітарних спеціальностей // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 30 липня - 5 серпня (№ 30)
354066
  Матат Д. Вступна кампанія - найкращий рейтинг популярності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 1, 8 : фото. – ISSN 2219-5793


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський, проректор В. Бугров про вступну кампанію - 2013.
354067
  Миколюк О. Вступна кампанія - під загрозою... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 1 квітня (№ 56). – С. 8


  "... Якщо депутати підтримають законопроект про вступ до вишів із сертифікатами ЗНО минулих років".
354068
   Вступна кампанія 2013 року має бути прозорою і ефективно організованою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 квітня (№ 14). – С. 3 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про засідання ради ректорів вищих навчальних закладів України. В засіданні взяли участь міністр освіти і науки України Д. Табачник, перший заступник міністра Є. Суліма, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.Губерський, президент Національної академії ...
354069
  Виткалов С. Вступна кампанія 2021: регіональний дискурс // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 12


  До студентських аудиторій очікується прихід нової молоді, здатної ставити знання в пріоритет.
354070
  Пилаєва Т.В. Вступна кампанія до вишів: ризики формування студентського контингенту / Т.В. Пилаєва, Т.А. Удовицька // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 236-239. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
354071
  Гончаренко І. Вступна кампанія до професійних закладів освіти в умовах німецької окупаційної політики (1941-1943 рр.) на території райхскомісаріату "Україна" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 79-84
354072
  Шулікін Д. Вступна кампанія і "гарячі" питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 2219-5793
354073
  Каламаж М. Вступна кампанія очима іноземного викладача // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Стаття канд. філол. наук, доц. кафедри полоністики Інституту філології з Польщі Марії Каламаж.
354074
  Смілянська А. Вступна кампанія перетнула свій екватор // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21липня (№ 133). – С. 10
354075
   Вступна кампанія у закладах передвищої освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 6. – ISSN 2219-5793
354076
  Матат Д. Вступна кампанія, типові освітні програми і підручники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
354077
  Фоменко М. Вступна кампанія: - інша сторона медалі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)


  На жаль, сьогодні ВНЗ України працюють на довірі, - розповідає В.Бех, - ВНЗ не перевіряють знання абітурієнтів самостійно, довіряючи тим балам, які вони отримали складаючи тести, на підготовчих курсах і в атестатах, тому не виключено, шо під час ...
354078
  Короденко М. Вступна кампанія: аналіз планування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  "...Результати вступної кампанії 2017 року обговорювали у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під час засідання президії ГО "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України". Практично одночасно з обговоренням і голосуванням ...
354079
   Вступна кампанія: першокурсників із регіонів побільшало / бесіду вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Враженнями про роботу Приймальної комісії КНУТШ ділиться її відповідальний секретар, декан біололгічного факультету професор Л.І. Остапченко.
354080
  Бедзір В. Вступна кампанія: що обирає молодь? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 155). – С. 1, 4
354081
   Вступна контрольна робота.. – К., 1969. – 8с.
354082
  Антонович В.Б. Вступна лекція В.Б. Антоновича у Київському університеті св. Володимира : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 383-384 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
354083
  Сліпушко О. Вступне слово
354084
  Жмудський О.З. Вступне слово // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
354085
  Наливайко Д.С. Вступне слово // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 5-8. – ISBN 966-72-72-08-7
354086
  Халимоненко Г. Вступне слово // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 19-22. – ISBN 966-8552-05-9


  Підкреслюється досвід політичних, економічних та культурних взаємин України і Азербайджану як стратегічних партнерів. Згадується про запроваджене викладання азербайджанської мови у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
354087
  Скопенко Віктор Вступне слово // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 5-6. – ISBN 96966-8060-04-0
354088
  Шнирков О.І. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 7-8.
354089
  Шнирков О.І. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 4.


  Матеріали міжнародної наукової конференції "Асиметрія міжнародних відносин в умовах глобалізації", 6-7 жовтня 2005 р.
354090
  Наливайко Д.С. Вступне слово // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 6-9. – ISBN 966-8474-34-1


  Відповідальний редактор видання Д.С. Наливайко представляє українське видання - річник "Літературна компаративістика", дає стислий огляд історіїї української компаративістики
354091
  Русанівський В.М. Вступне слово // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-4. – ISSN 0027-2833
354092
  Гавчук Іван Вступне слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 1. – ISSN 1810-3944
354093
  Андрейцев В.І. Вступне слово // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 3
354094
  Майданик Р.А. Вступне слово // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 5-6
354095
  Копійка В.В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 3-4
354096
  Манжола В.А. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 3
354097
  Копійка В.В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 3
354098
  Копійка В.В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 3


  Виступ на міжнародній конференції "65 років ООН: досвід та перспективи", яка відбулася 20 жовтня 2010 року в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка за підтримки Представництва ООн в Україні.
354099
  Магера А. Вступне слово // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 22-23


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
354100
  Дубовик В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 3


  Вступне слово директора проекту "ЄС як виникаючий актор у сфері європейської безпеки: у пошуках теоретичних парадигм", доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Володимира Дубовика щодо випуску ...
354101
  Руденко Л.Г. Вступне слово : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 3-6. – ISSN 1561-4980
354102
  Губерський Л.В. Вступне слово // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 6
354103
  Неліпа Д.В. Вступне слово // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 5
354104
  Литвин В. Вступне слово // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 8-15. – ISBN 978-966-611-826-7


  Звернення до учасників наукової конференції присвяченій 145-річчю від дня народження Михайла Грушевського.
354105
  Вергун В.А. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 3


  Вступне слово завідувача кафедри міжнародного бізнесу, проф. Вергуна В.А. Запропонований увазі читача збірник - це відображення позицій, точок зору, підходів і дискусій учасників міжнародної науково-теоретичної конференції "Україна у міжнародному ...
354106
  Копійка В.В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 5-6


  Вступне слово на міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії та практики"(20 грдня 2012р.).
354107
  Литвин В.М. Вступне слово // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 4-8


  Стаття присвячена питанню функціонування Української держави та1918 р. та постаті П. Скоропадського.
354108
  Сліпушко О. Вступне слово // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 77-78. – ISSN 0236-1477


  Вступне слово професора О. Сліпушко під час семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
354109
  Смолій В. Вступне слово // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 7-10. – ISBN 978-617-7062-20-1
354110
  Семенюк Г. Вступне слово // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 3-4. – ISBN 978-617-7442-69-0
354111
  Рєзнікова В. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 11-12. – ISSN 1026-9932
354112
  Кузнєцова Н. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – C. 13-1. – ISSN 1026-9932
354113
  Мельник Р. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 11-12. – ISSN 1026-9932
354114
  Смирнова К. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 11-14. – ISSN 1026-9932
354115
  Щербина В. Вступне слово / В. Щербина, В. Резнікова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – C. 11-14. – ISSN 1026-9932
354116
  Рудько Г.І. Вступне слово / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 16-30. – ISBN 978-617-7770-24-3
354117
  Андрущенко В. Вступне слово // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 7-10. – ISBN 978-617-7638-00-0
354118
  Конверський А.Є. Вступне слово // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини XX ст. : монографія : до 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.Є. Конверський, В.П. Андрущенко, В.А. та ін. Бугров. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 7-22. – ISBN 978-611-01-1949-8
354119
  Гетьман А. Вступне слово / А. Гетьман, В. Носік // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 11-14. – ISSN 1026-9932
354120
  Довгерт А. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 11-12. – ISSN 1026-9932
354121
  Резнікова В. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 11-12. – ISSN 1026-9932
354122
  Конверський А. Вступне слово // Політична освіта публічних службовців в Україні / Ю. Лихач, Л. Комаха, О. Зубчик, М. Канавець, А. та ін. Малюга. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2020. – С. 6. – ISBN 978-617-7854-31-8
354123
  Поляков Б. Вступне слово // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – C. 9-12. – ISSN 1026-9932
354124
  Пінчук І.Я. Вступне слово // Становлення психіатрії в Київському університеті: історична довідка / І.Я. Пінчук, М.Ю. Полив"яна. – Київ, 2022. – С. 4-6


  Про медичний факультет Київського імператорського університету Святого Володимира, який існував з 1841 до 1920 року, допоки не був відділений у окремий Київський медичний інститут.
354125
  Тацій В.Я. Вступне слово (Через півстолітт. Літопис випускників Харківського юридичного інституту 1963) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 435-443. – ISBN 978-966-458-725-6
354126
  Губерський Л.В. Вступне слово [виголошене на урочистостях з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка] // Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010) : сторінки історії : монографія / Л.М. Задорожна, Г.Ф. Семенюк, С.К. Росовецький, Я.В. Вільна, С.В. [та ін.] Задорожна. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 358-360. – ISBN 978-966-439-412-0
354127
  Тацій В. Вступне слово голови наукової ради журналу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0132-1331
354128
  Руденко Л.Г. Вступне слово головного редактора // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
354129
  Кохановська О. Вступне слово головного редактора // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 23-25
354130
  Майданик Р. Вступне слово головного редактора // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С.
354131
  Кохановська О. Вступне слово головного редактора // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-14
354132
  Фурса С.Я. Вступне слово головного редактора // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 6-7


  Розкрито компетенцію суду і нотаріуса щодо вирішення правових питань, пов"язаних зі спадкуванням, акцент ззроблено на процедурі медіації, яку проводить нотаріус у спадкових справах у Німеччині. Сформульовано поняття "порядок спадкування" та виділено ...
354133
  Колесник Ф В. Вступне слово декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка д-ра іст. наук, члена-кореспондента НАН України,д-ра іст. наук, члена-кореспондента НАН України, проф. В.Ф. Колесника // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 16-17. – ISBN 978-966-171-651-2
354134
  Білецький О.І. Вступне слово директора інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка на 4 науковій Шевченківькій конференції академіка АН УРСР О.І.Білецького / О.І. Білецький. – Київ, 1956. – 1с. – Окремий відбиток
354135
  Білецький О.І. Вступне слово директора Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка на IV науковій Шевченківській конференції. / О.І. Білецький, 1956. – 6с.
354136
  Коломиєць-Яневська Вступне слово директора програми академічних обмінів ім. Фулбрайта [до учасників конференції Українського Фулбрайтівського кола] // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 11-12. – ISBN 978-966-518-677-9


  Впродовж останніх 23 років українські науковці мали численні нагоди підвищувати свою професійну кваліфікацію, ділитися знаннями з колегами у найкращих університетах Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ці знання і навички ефективно використовуються для ...
354137
  Липинський В. Вступне слово для читачів із ворожих таборів. Листи до братів-хліборобів / В"ячеслав Липинський ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 31, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-40-5
354138
  Любіцева О.О. Вступне слово до випуску // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  "Даний випуск збірника наукових праць "Географія та туризм" ми присвячуємо 15-річчю створення кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка. Кафедра туризму була створена 2003 року на географічному факультеті і розпочала ...
354139
  Гончар Б.М. Вступне слово завідувача кафедри нової та новітньої істopii зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка д-ра іст. наук, проф. Б.М. Гончара // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 48-50. – ISBN 978-966-171-651-2
354140
  Комаренка О.Ю. Вступне слово заступника декана історичного факультету Київського національного університету iмeнi Тараса Шевченка канд. icт. наук. доц. О.Ю. Комаренка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 50-51. – ISBN 978-966-171-651-2
354141
  [Гриневич М Л. Вступне слово Міністра освіти і науки України Гриневич Лілії Михайлівни // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 5
354142
  Струк Д.Г. Вступне слово на вечорі Ігоря Калинця // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 38-39
354143
  Богомолець О.О. Вступне слово на загальних зборах Академії наук УРСР, присвячених пам"яті Т.Г. Шевченка (10 березня 1943 року) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 120-121
354144
  Медведько О. Вступне слово на колегії Генеральної прокуратури 29 лютого 2008 р. з питань охорони праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-4.
354145
  Губерський Л.В. Вступне слово на конференції "Ідея університету: сучасний дискурс" [26 травня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 23-25. – ISBN 978-966-439-447-2
354146
  Губерський Л.В. Вступне слово на урочистостях з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка [23 травня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-29. – ISBN 978-966-439-447-2


  Про В. Антоновича. - С. 27; про О. Білецького. - С. 29; про В. Білозерського. - С. 26; про П. Вишневського. - С. 27; про М. Владимирського-Буданова. - С. 27; про М. Гоголя. - С. 26; про М. Горького. - С. 26; про М. Гулака. - С. 26; про М. Драгоманова. ...
354147
   Вступне слово президента ГО АПН Мироненка П.В. // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 285-288. – ISSN 2518-7546
354148
  Бойко І. Вступне слово про видатних випускників юридичного факультету Львівського університету та їхню роль в історії українського державотворення наукові // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 5-13
354149
  Данилюк І.В. Вступне слово редактора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
354150
  Губерський Л.В. Вступне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 3-4


  В рамках офіційного візиту до України Генеральний Секретар Організації Об"єднаних Націй пан Бан Кі-мун взяв участь у "Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії" та відвідав ІМВ КНУТШ. За дорученням Вченої Ради ...
354151
  Шемшученко Ю.С. Вступне слово. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-7635-2
354152
  Марушкевич А. Вступне слово. Освітні, педагогічні технології у забезпеченні навчання здобувачів вищої освіти // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 4-8. – ISBN 978-617-8049-46-1
354153
  Рижко В.А. Вступне слово. Про творчість Івана Васильовича Бойченка // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 77-80. – ISSN 2077-8309
354154
  Боднарчук Ю.В. Вступне тестування 1996 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" / Ю.В. Боднарчук, А.Я. Оленко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 40-43. – ISSN 1029-4171
354155
  Брюховецький В.С. Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії" 1992-2009 р. / В.С. Брюховецький, О.В. Кирієнко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 26 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-553-6
354156
  Боднарчук Ю.В. Вступне тестування з математики на природничому факультеті Національного універсиетту "Києво-Могилянська академія" / Ю.В. Боднарчук, А.Я. Оленко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 19-22. – ISSN 1029-4171
354157
  Лиховид І. Вступний "Армагеддон" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 129). – С. 11


  "Через зникнення заяв абітурієнтів громадяни втрачають довіру до системи вищої освіти", - експерт.
354158
   Вступний курс з англійської = Let"s start : навч. посібник з англ. мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу ф-ту перекладачів : для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [уклад.:] Г.І. Сташко, Н.Ю. Титова. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 260 с. : іл., табл. – На тит. арк. та на обкл. уклад. зазнач. як авт. - Загол. обкл. англ. – Бібліогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-638-294-1
354159
   Вступний курс з української мови для студентів-іноземців : навч. посібник / [Волкова О.М. та ін.] ; за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 414, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-680-521-1


  Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України
354160
  Зінченко Ю. Вступний курс з французької фонетики для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 112-115. – (Бібліотека Інституту філології)
354161
  Шунда Н.М. та ін. Вступний курс математики / Н.М. та ін. Шунда. – Київ : Вища школа, 1990. – 151с.
354162
  Ставровський А.Б. Вступний курс програмування : Навч. посібн. для студ. ун-тету / А.Б. Ставровський, Коваль Юрій Віталійович; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 216с. – ISBN 966-594-066-6
354163
  Сунцова І.П. Вступний курс фонетики німецької мови / І.П. Сунцова. – Київ : Радянська школа, 1952. – 115 с.
354164
  Сунцова І.П. Вступний курс фонетики німецької мови / І.П. Сунцова. – 2-е ивид.., переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1960. – 204 с.
354165
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови : Навчальний посібник / Е.І. Лисенко. – 2-е вид. доп. и перероб. – Київ : Вища школа, 1975. – 110 с.
354166
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Е.І. Лисенко. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2001. – 96с. – ISBN 966-539-287-5
354167
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови : навч. посібник для студентів вищ. та серед. навч. закл. / Е.І. Лисенко. – 4-те вид., допов. та перероб. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 119, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-382-109-2
354168
  Прокопова Л.І. Вступний курс фонетики німецької мови для вузів : Навчальний посібник / Л.І. Прокопова. – Київ : Грамота, 2004. – 136с. – ISBN 966-8066-47-2


  Для студентів та викладачів вищих і середніх навчальних закладів
354169
  Дем"яненко М.Я. Вступний курс фонетики французької мови / М.Я. Дем"яненко. – Київ, 1971. – 143 с.
354170
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонєтики німецької мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / Е.І. Лисенко. – Київ, 1977. – 110с.
354171
  Лисенко Е.І. Вступний фонетико-графічний (корективний) курс німецької мови / Е.І. Лисенко. – Київ, 1964. – 100с.
354172
  Гудименко Г.Ф. Вступний фонетичний курс з французської мови / Г.Ф. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1997. – 105с. – ISBN 966-594-008-2
354173
  Лисенко О.М. Вступний фонетичний курс французької мови / О.М. Лисенко. Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 96 с. – ISBN 966-1516-16-7
354174
  Лисенко О.М. Вступний фонетичний курс французької мови : [навч. посібник] / О.М. Лисенко, Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 96 с. : табл. – ISBN 966-1516-49-5
354175
   Вступний фонетичний курс французької мови / [уклад.]: О.М. Лисенко, Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 96 с. : табл. – На обкл. та тит. арк. укладачі зазнач. як автори. – ISBN 966-1516-49-5
354176
  Григорьева Л.А. Вступникам до вузів / Л.А. Григорьева, І.Я. Харитонова. – Київ, 1971. – 262с.
354177
  Григорьєва Л.А. Вступникам до вузів / Л.А. Григорьєва, І.Я. Харитонова. – 2-е изд. – Київ, 1974. – 267с.
354178
   Вступникам на біологічний факультет. – К, 1970. – 8с.
354179
  Андрущенко В. Вступні випробування // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7638-00-0
354180
  Вишенський В.А. Вступні екзамени з математики в Київському університеті : Методичні розробки / В.А. Вишенський. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
354181
  Дячишин Б. Вступні зауваги до роздумів про життя і працю Теодозія Старака // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  До 90-річчя сталінського політв"язня, політика, дипломата, публіциста, громадського діяча (1931 - 1999).
354182
  Наєнко М. Вступні зауваги: прогнози реальні і можливі // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 20-25. – ISBN 978-966-2133-74-5
354183
  Костенко С.О. Вступні зауваження до курсу сучасної китайської державної мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-21. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Присвячено історії творення китайської літературної мови від найперших, відомих нам, пам"яток до сучасної китайської державної мови. Подано її коротку характеристику.
354184
   Вступні іспити в 1995 році. – Киев, 1995. – 120с.
354185
  Бурим В.М. Вступні іспити з математики до Київського університету у 1995 році / В.М. Бурим, В.Н. Нагорний // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 42-48. – ISSN 1029-4171
354186
  Сливко М.М. Вступні лекції до курсу "Геохімія" / М.М. Сливко. – Львів, 1966. – 138с.
354187
  Буцько М.О. та ін. Вступні лекції до курсу "Історія КПРС" / М.О. та ін. Буцько. – Київ, 1960. – 60с.
354188
  Таратута С.Л. Всупереч "буйволиному причастю". Груповий портрет німецької родини на тлі двох світових воєн у романі Г. Белля "Більярд о пів на десяту" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 42-43
354189
  Мельник В.І. Всупереч істині / В.І. Мельник. – Львів, 1987. – 150с.
354190
  Максименко О.І. Всупереч літам / О.І. Максименко. – К., 1995. – 318с.
354191
  Десятерик Д. Всупереч порожнечі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4 лютого (№ 19). – С. 6


  Український фільм - "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик одержав нагороду найавторитетнішого фестивалю незалежного кіна "Санденс".
354192
  Полторацький О.І. Всупереч правді життя : Нотатки про абстракціонізм / О.І. Полторацький. – Київ, 1963. – 34с.
354193
  Микитась В.Л. Всупереч правді життя. (Критика буржуазних фальсифікацій укр. рад. літератури). / В.Л. Микитась. – К., 1974. – 48с.
354194
  Микитась В.Л. Всупереч правді. Критика буржуазно-націоналіст. фальсифікацій укр. дожовтневої і рад. літературі / В.Л. Микитась. – Київ, 1976. – 319с.
354195
  Процев"ят Т. Всупереч Сталіну і Гітлеру. 80 років тому українці відновили свою державність // Україна молода. – Київ, 2021. – 30 червня (№ 64)


  Пакт Молотова-Ріббентропа (Сталіна-Гітлера) та таємний протокол до нього, підписаний 23 серпня 1939 року в присутності Сталіна, вистелили дорогу до початку Другої світової війни. Таємним протоколом до пакту розділено Європу на сфери впливу між двома ...
354196
  Грабовський С. Всупереч тоталітарним догмам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 20


  "Володимир Шинкарук: філософ віри, надії та любові".
354197
  Якель Р. Всупереч усьому. Іноземний капітал іде з України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "У Збаразькому замку днями помпезно провели черговий Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина Invest-2018". У його роботі взяли участь понад 400 гостей, з яких 200 - бізнесмени, чиновники й дипломати, 30 делегацій з 25 країн світу. Форум ...
354198
  Кошкин А.А. Всупление СССР в войну с Японией в 1945 году. Политический аспект // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 31-41. – ISSN 0130-3864
354199
  Чувакин А. Всходы / А. Чувакин. – Рязань, 1952. – 144с.
354200
  Балибалов И.А. Всходы : репортаж с шахты коммунистического труда "Полысаевская-2" / И.А. Балибалов ; П. Бекшанский ; Р. Лобанова. – Кемерово : Книжное изд-во, 1961. – 218 с. – Библиогр.: ил.
354201
  Голубев Б.Н. Всходы / Б.Н. Голубев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 70 с.
354202
  Титов Иван Павлович Всходы / Титов Иван Павлович. – Ростов -на-Дону : Кн. изд-во, 1980. – 16с.
354203
  Викулов С.В. Всходы / С.В. Викулов. – Москва, 1982. – 271с.
354204
  Хуусконен Т. Всходы будущего : роман / Тайсто Хуусконен; пер. с фин. Т.Викстрем и В.Машина. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1964. – 189 с.
354205
   Всходы вечности : ассиро-вавилон. поэзия / в пер. [с шумер. и аккад.] В.К. Шилейко ; [сост. Т.И. Шилейко, Вяч. Вс. Иванов ; науч. ред., вступ. ст., послеслов. (с. 129-158), примеч. Вяч. Вс. Иванова]. – Москва : Книга, 1987. – 157, [2] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
354206
  Васильченко И.Т. Всходы деревьев и кустарников : Определитель / И.Т. Васильченко; Бобров Е.Г. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 302 с.
354207
  Пухов В.А. Всходы. / В.А. Пухов. – Калуга, 1961. – 62с.
354208
   Всходы. 1980 : альманах. – Ставрополь, 1980
354209
  Партико З. Всю владу - народові! // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 17-24
354210
  Руссин Ю.С. Всю войну на "малютках": воспом. б. командира подлодки. / Ю.С. Руссин. – М., 1988. – 222с.
354211
  Бочек А.П. Всю жизнь с морем / А.П. Бочек ; [лит. обработка И.В. Подколзина]. – Москва : Транспорт, 1969. – 304 с. : ил.
354212
  Кожевников Всю неделю дождь / Кожевников, ВМ. – Москва, 1976. – 92с.
354213
  Шогенцуков А. Всю ночь шел дождь : стихи и поэмы / А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1991. – 173 с.
354214
  Алиев Г.А. Всю организаторскую и политическую работу - на выполнение решений XXVI съезда КПСС : докл. на пленуме ЦК Компартии Азербайджана 15 мая 1981 г. / Г.А. Алиев ; Постановление пленума ЦК Компартии Азербайджана. – Баку : Азернешр, 1981. – 51 с.
354215
  Карасев Ю.И. Всюду- новь / Ю.И. Карасев. – Ташкент, 1964. – 41с.
354216
  Ашкенази Л. Всюду встречались мне люди : пер. с чес. / Л. Ашкенази. – Москва : Художественная литература, 1967. – 342 с.
354217
  Бурков Б.С. Всюду друзья / Б.С. Бурков. – М., 1957. – 120с.
354218
  Волохов Ф.С. Всюду жизнь / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1964. – 304с.
354219
  Шевченко А.Д. Всюду жизнь / А.Д. Шевченко. – М, 1977. – 336с.
354220
  Шевченко А.Д. Всюду жизнь / А.Д. Шевченко. – Москва, 1977. – 336с.
354221
  Жильберта Бернадет Всюду жизнь = Мир пустынь : Намиб // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 90-92 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
354222
  Неводов Б.С. Всюду жизнь. / Б.С. Неводов. – Саратов, 1955. – 148с.
354223
  Матвеев С.А. Вся английская грамматика за 4 недели : [для начинающих, которые не владеют англ. яз.] / С.А. Матвеев. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель, 2010. – 254, [2] с. – На обл. авт. не указан. На обл. в подзаг.: Все времена английского глагола, основные и грамматические правила, наглядные примеры, материал в форме таблиц. – (Реальный самоучитель ) ( Просто и ясно). – ISBN 978-5-17-068003-0
354224
  Соломко И. Вся власть - Я! // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 44 (481). – С. 20-22


  Виктор Янукович отдаляет от себя сильные политические фигуры и начинает концентрировать власть в своих руках
354225
  Бонч-Бруевич Вся власть Советам : воспоминания : лит. запись И. Кремлева / М.Д. Бонч-Бруевич. – Москва : Военное издательство, 1957. – 358 с., [1] л. портр.
354226
  Бонч-Бруевич Вся власть Советам : воспоминания : [лит. записки И. Кремлева] / М.Д. Бонч-Бруевич. – Москва : Военное издательство, 1958. – 358 с., [1] л. портр.
354227
  Бонч-Бруевич Вся власть Советам / М.Д. Бонч-Бруевич. – Москва : Военное издательство, 1964. – 360 с., [1] л. портр. – (Военные мемуары)
354228
   Вся власть Советам!. – Москва, 1977. – 200 с.
354229
  Буковский А.С. Вся Володькина жизнь / А.С. Буковский. – Москва, 1977. – 352с.
354230
  Прохоров В.А. Вся Воронежская земля / В.А. Прохоров. – Воронеж, 1973. – 367с.
354231
   Вся гордость мира -- от матерей!. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1985. – 96 с.
354232
   Вся Донская область и Северный Кавказ : Учреждения и должностные лица. Промышленные и торговые предприятия / Под ред. Н.С.Каллига. – Ростов на Дону : Электро-печатня А.И.Тер-Абрамиан, 1912. – с.
354233
  Магомедов М.М. Вся дорога : роман / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 415 с.
354234
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 1. – 2006
354235
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 2. – 2006
354236
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 1. – 2007
354237
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 2. – 2007
354238
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 3. – 2007
354239
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 4. – 2007
354240
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 5. – 2007
354241
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 6. – 2007
354242
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 1. – 2008
354243
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 2. – 2008
354244
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 3. – 2008
354245
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 4. – 2008
354246
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 5. – 2008
354247
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 6. – 2008
354248
  Белов Р.П. Вся его жизнь / Р.П. Белов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1964. – 24 с. – (Рассказы о подвигах)
354249
  Злобин А.П. Вся его жизнь / А.П. Злобин, А.М. Верюжский. – Москва, 1970. – 255с.
354250
  Холендро Д.М. Вся его жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1986. – 250с.
354251
  Холендро Д.М. Вся его жизнь / Д.М. Холендро. – Москва : Советский писатель, 1988. – 544 с.
354252
   Вся жизнь -- полет.. – М, 1977. – 79с.
354253
  Гужва В.Ф. и др. Вся жизнь - атака / В.Ф. и др. Гужва. – К, 1974. – 143с.
354254
  Мещеряков М.Т. Вся жизнь - борьба : (О Хосе Диасе) / М.Т. Мещеряков. – Москва : Политиздат, 1971. – 191 с., 6 л. ил. : ил.
354255
  Мещеряков М.Т. Вся жизнь - борьба : (О Хосе Диасе) / М. Мещеряков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 216 с., 6 л. ил. : ил.
354256
   Вся жизнь - народу. – Пермь, 1981. – 248с.
354257
  Резниченко Г.И. Вся жизнь - небу / Г.И. Резниченко. – Москва, 1983. – 95 с.
354258
   Вся жизнь - один чудесный миг. – М, 1969. – 271с.
354259
  Корж Е.С. Вся жизнь - Отчизне. / Е.С. Корж. – Минск, 1984. – 239с.
354260
  Островский А.Н. Вся жизнь - театру / А.Н. Островский. – Москва : Советская Россия, 1989. – 368 с. – (Русские дневники). – ISBN 5-268-00705-X
354261
  Орлов В.А. Вся жизнь - экзамен / В.А. Орлов. – М., 1983. – 127с.
354262
  Каневский З.М. Вся жизнь - экспедиция / З.М. Каневский. – Москва : Мысль, 1982. – 108 с.
354263
   Вся жизнь – на алтарь науки : к 70-летию академика НАН Украины В.М. Гейца // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 4-5. – ISSN 0131-7741
354264
  Кнебель М.О. Вся жизнь / М.О. Кнебель. – М., 1967. – 588с.
354265
  Чижевский А.Л. Вся жизнь / А.Л. Чижевский. – Москва, 1974. – 208с.
354266
  Петренко С.А. Вся жизнь / С.А. Петренко. – М, 1978. – 128с.
354267
  Резников Л.Я. Вся жизнь / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1982. – 104с.
354268
  Городской Я.З. Вся жизнь / Я.З. Городской. – К., 1985. – 174с.
354269
  Платонов А.П. Вся жизнь : сборник / А.П. Платонов. – Москва : Патриот, 1991. – 367 с.
354270
  Кох З.Б. Вся жизнь в цирке / З.Б. Кох. – М, 1963. – 102с.
354271
  Алимкулов Т. Вся жизнь впереди : повести и рассказы / Т. Алимкулов; пер. с каз. М.Симашко, В.Григорьев. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 312 с.
354272
  Кузьмина Л.А. Вся жизнь впереди / Л.А. Кузьмина. – М, 1979. – 143с.
354273
  Ругоев Я. Вся жизнь впереди : роман, рассказы, повесть / Я. Ругоев. – Москва : Современник, 1983. – 463 с.
354274
  Коринец Ю.И. Вся жизнь и один день / Ю.И. Коринец. – М., 1983. – 287с.
354275
  Давыдова Н.М. Вся жизнь плюс еще два часа : Роман / Н.М. Давыдова. – Москва : Советский писатель, 1967. – 232с.
354276
  Давыдова Н.М. Вся жизнь плюс еще два часа / Н.М. Давыдова. – М., 1968. – 288с.
354277
  Давыдова Н.М. Вся жизнь плюс еще два часа : Романы, рассказы / Н.М. Давыдова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 591с.
354278
  Савинио А. Вся жизнь: эссе. Рассказы. / А. Савинио. – Москва : Известия, 1990. – 192с.
354279
  Дихтярь А.Б. Вся Земля на ладони / А.Б. Дихтярь. – Алма-Ата, 1965. – 131с.
354280
  Брутане В. Вся золотая листва : стихи / В. Брутане; авториз. пер. с латыш. Л.Черевичника. – Рига : Лиесма, 1971. – 96 с.
354281
  Иткин Илья Вся Италия от PAC GROUP // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 73 : фото
354282
  Матвеев С.А. Вся итальянская грамматика за 4 недели : [для начинающих, которые не владеют итальянским языком : формы неправильных глаголов, основные грамматические правила, наглядные примеры, учебные материалы в форме таблиц] / С.А. Матвеев. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2011. – 383, [1] с. : табл. – На обл. авт. не указ. – (Реальный самоучитель ) ( Просто и ясно). – ISBN 978-5-17-072614-1
354283
  Уорен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уорен. – М, 1968. – 544с.
354284
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – Кишинев, 1978. – 815с.
354285
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – Москва, 1982. – 684 с.
354286
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – М, 1983. – 784с.
354287
  Архипов Т.А. Вся красота твоя : роман / Т.А. Архипов ; [автор. пер. с удм. С. Никитина ; предисл. А. Шкляева]. – изд. перераб. и доп. – Ижевск : "Удмуртия", 1976. – 295 с. : ил.
354288
  Архипов Т.А. Вся красота твоя / Т.А. Архипов. – Ижевск, 1983. – 238 с.
354289
  Авдеенко А.О. Вся красота человечества : Слово о войне и мире : [дилогия] / А. Авдеенко; [худож. Д.С. Громан]. – Москва : Воениздат, 1976. – 520 с. : ил.
354290
   Вся Москва : Адресно-справочная книга. Дополнительный выпуск к изданию 1936 г. – [Москва] : Московский рабочий, 1936. – 94 с.
354291
   Вся Москва. – Москва, 1990
354292
   Вся Москва в кармане. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 475с.
354293
   Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1916 год.. – Москва : Городская тип., 1916. – c.
354294
  Лукьянов О.М. Вся мощь вселенной / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1979. – 144с.
354295
  Богуславский И.Б. Вся моя надежда : повесть / И.Б. Богуславский. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1969. – 112 с., 1 л. портр. : портр.
354296
  Ковальчук С. Вся надія на фактчекінг чи як товаришувати з ботом / С. Ковальчук, О. Мороз // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (127), липень - серпень. – C. 35-42. – ISSN 1606-3732
354297
  Горбунчикова Татьяна Вся полнота ресурсов : от древних рукописей до скульптур эпохи соцреализма // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 10-11. – ISSN 1727-4893


  С 14 по 24 марта 2008 г. в Шанхае проводился семинар для руководителей российских библиотек "Перспективы развития библиотек в ХХІ веке". Кроме непосредственной программы, семинар включал в себя ознакомление участников с крупнейшими библиотеками Пекинаи ...
354298
  Фоер Джошуа Вся правда о шимпанзе : умные шимпанзе / Фоер Джошуа, Николс Ян // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 168-183 : Фото
354299
  Руденко С.В. Вся президентская рать : окружение Виктора Ющенко от "А" до "Я" / Сергей Руденко. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 273, [1] с. : фотоил. – (Украинские политики от "А" до "Я"). – ISBN 966-7889-13-0
354300
  Хаким С. Вся синь весны / С. Хаким. – Москва : Советская Россия, 1981. – 208 с.
354301
   Вся страна - это наш стадион. – Москва, 1987. – 93с.
354302
  Ивченко А. Вся Украина : Путеводитель / Андрей Ивченко. – Киев : Картографія, 2005. – 656с. : 1097 ил. – ISBN 966-631-618-8
354303
  Ивченко А.С. Вся Украина : путеводитель / Андрей Ивченко. – Киев : Картографія, 2010. – 655, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 646-652. – Библиогр.: с. 653-654. – ISBN 978-966-475-648-5
354304
   Вся Украина и АМССР на 1927/28 год.. – К, 1928. – 879с.
354305
   Вся Україна : інформаційно-адресний довідник. – Одеса, 1937. – 612 с.
354306
  Івченко А. Вся Україна : Путівник / Андрій Івченко. – Київ : Картографія, 2006. – 656с. – ISBN 966-631-774-5
354307
   Вся Україна та АМСРР : Економічно-адресовий довідник. – 6-е вид. – Одеса : Вид. Держвидав "Господарство України" й Одеськ. філії Червоного хреста УСРР
Рік видання шостий. – 1931. – разд. паг.


  97-898
354308
   Вся Україна та АМСРР: економічно-адресовий довідник : "Господарство України", 1931. – c.
354309
   Вся Україна та МПСРР. – Одеса : Вид. вид-ва "Чорноморська комуна", 1936. – [4], 746, [6, CXV]с.
354310
  Беляев А.А. Вся чернильная рать... Что и как пишут о нашей стране советологи США и Англии / А.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с. : ил.
354311
  Заяц А.С. Вся эта жизнь : стихи / А.С. Заяц. – Москва : Советский писатель, 1982. – 111с.
354312
  Руденко С.В. Вся Юлина рать : окружение Юлии Тимошенко от "А" до "Я" / Сергей Руденко. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 224 с. : илл. – (Украинские политики). – ISBN 966-7889-22-7
354313
  Анищенко В.В. Всяк по-своему : лит. пародии / Валерий Анищенко ; худож. И.Я. Латинский. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1977. – 79 с. : ил.
354314
  Трунев Ю. Всякая всячина / Ю. Трунев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – [32] с.
354315
  Джамаль-Заде А С.М. Всякая всячина. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1967. – 304с.
354316
  Кальницкий Я.И. Всякое бывает / Я.И. Кальницкий. – Х., 1927. – 160 с.
354317
   Всякое бывает : сборник сатиры и юмора. – Москва, 1943. – 64 с.
354318
  Благов Ю.Н. Всякое бывало : сатирические, юмористические и просто стихи / Ю.Н. Благов ; ил. А.М. Елисеев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 118 с. : ил.
354319
  Циттлик В.Г. Всякое случается. / В.Г. Циттлик. – М., 1973. – 111с.
354320
  Камбулов Н.И. Всякому дню: Роман. / Н.И. Камбулов. – М. : Современник, 1981. – 495 с.
354321
  Прилежаєва М.П. Всьго кілька днів / М.П. Прилежаєва. – Київ, 1985. – 261 с.
354322
  Регідайло Надія Всього лише чотири дні, але які... : [IV Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок] / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52
354323
  Парубець В. Всьому початок є любов : вечір поезії / В. Парубець, О. Мєщанінова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-39
354324
  Познанська М.А. Всьому свій час : поезії / М.А. Познанська. – Київ, 1983. – 20 с.
354325
  Борзенко С.О. Втамування спраги : роман / Сергій Борзенко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 255 с.
354326
  Гудич С. Втекти від альма-мачухи. Чому студенти наважуються знову пережити вступну кампанію, коли перший виш допік // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 129). – С. 12
354327
  Матвіїв-Сибіряк Втеча / Матвіїв-Сибіряк. – Харків, 1929. – 255 с.
354328
  Кононенко О.В. Втеча / О.В. Кононенко, 1943. – 14 с.
354329
  Девятаєв П М. Втеча / П М. Девятаєв, М А. Хорунжий, . – Київ, 1969. – 175с.
354330
  Галинський Л.Й. Втеча / Л.Й. Галинський, І.І. Засєда. – Київ, 1970. – 112с.
354331
  Довжик В.М. Втеча / В.М. Довжик. – Київ, 1982. – 78 с.
354332
  Джумагельдиєв Т. Втеча : роман, повість / Т. Джумагельдиєв. – Київ, 1990. – 400 с.
354333
  Багрянцев Ю. Втеча : проза : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 22-27. – ISSN 0130-321Х
354334
  Ціватий В. Втеча "троянського коня" / В. Ціватий, Л. Чекаленко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 17-21. – (Історичні науки)


  Автори виклали власне бачення причин виходу Великої Британії з ЄС, намагались пояснити мотивацію самої Британії, спрогнозувати можливі наслідки цього кроку для ЄС і ВБ, заручившись висновками зарубіжних аналітиків.
354335
  Дражевська Л. Втеча від дійсності в мінеральне царство // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 20-24
354336
  Шкіль Л.Л. Втеча від життя: унікальність філософії Еміля Дюркгейма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
354337
  Бісс Є. Втеча від мінотавра : новели / Ева Бісс ; упоряд. Богдан Бойчук. – Київ : Факт, 2007. – 352 с. – ISBN 978-966-359-188-9
354338
  Фромм Е. Втеча від свободи = Escape from freedom / Еріх Фромм. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 284, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Fromm E. Escape from freedom. New York: Henry Holt a. Co, 1994. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-4571-6
354339
  Фромм Е. Втеча від свободи // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 276-313. – ISBN 978-966-668-480-9
354340
  Самчук Улас Втеча від себе = Escape from oneself : Роман / Самчук Улас. – Вінніпег : Волинь, 1982. – 428с. – (Інститут дослідів Волині ; Ч.49)
354341
  Матюшенко Анастасія Втеча до Індії : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 60-65 : Фото
354342
  Скрипник І. Втеча до мороку : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 101-105. – ISSN 0868-4790


  «Втеча до мороку» в поданні Богдана Пастуха (прикінцевість бачення).
354343
  Ковалів Ю. Втеча до себе Володимира Назаренка. Володимиру Назаренку - 70! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 29 серпня (№ 17/18)


  Нещодавно не стало найталановитішого поета літературного андеграунду, без лірики якого неможливо уявити собі історії української літератури. На жаль, НСПУ нічого не чула й не бачила. Найближчі його побратими й посестри із Сумського братства теж не ...
354344
  Вайскопф Франц Втеча до Франції / Вайскопф Франц. – Харків, 1930. – 155 с.
354345
  Берус А.М. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7363-14-8
354346
  Девятаєв М.П. Втеча з острова Узедом : докум. повість : для серед. та ст. шкільного віку / М.П. Девятаєв, А.М. Хорунжий ; іл. Д. Присяжнюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 301с.
354347
  Девятаєв М.П. Втеча з острова Узедом : докум. повість : для серед. та ст. шкільного віку / М.П. Девятаєв, А.М. Хорунжий ; іл. Д. Присяжнюк. – Київ : Веселка, 1974. – 264 с. : іл. – (Бібліотека "Мужність")
354348
  Девятаєв П М. Втеча з острова Узедом : док. повість : для серед. шкіл. віку / М. П. Девятаєв, А. М. Хорунжий ; худож. Д. Присяжнюк. – Київ : Веселка, 1985. – 240 с. : іл.
354349
  Фунг К. Втеча з Пуло-Кондору / К. Фунг. – К, 1959. – 212с.
354350
  Якимчук Л. Втеча з українського "мордору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 21


  Таня Малярчук стала лауреатом Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.
354351
  Пазяк О. Втеча за межі форми // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 132-137. – ISSN 0130-321Х
354352
   Втеча заради життя : наук.-худ. видання / [упоряд.: Л.Л. Безобразова]. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 365, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8892-53-0
354353
  Байдак М. Втеча і повернення: українки в лавах Січових стрільців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1286-1293. – ISSN 1028-5091
354354
  Нахум С. Втеча із Криму // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 16-18


  Оповідання. На основі реального випадку.
354355
  Нахум С. Втеча із Криму (на основі реального випадку) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 95-105. – ISSN 0320-8370
354356
  Шумська С. Втеча капіталу з української економіки: аналіз та оцінка за даними платіжного балансу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
354357
   Втеча Короткова.. – Х, 1929. – 40с.
354358
  Соловей Е. Втеча по колу як покута за інших // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 34-35


  Творчість К. Москальця.
354359
  Мала Юлія Втеча у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 24-27 : фото
354360
  Горак Р. Втеча у прірву: есеї про Леся Курбаса / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2016. – 599, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-629-201-2
354361
  Сєрошевський В. Втеча. / В. Сєрошевський. – Львів, 1962. – 244 с.
354362
  Гусєв В. Втечя з Лук"янівки // Історія України, 2002. – №35
354363
  Цмокаленко Д.Г. Втікачі : памфлети, кіноповість / Дмитро Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1969. – 196 с.
354364
  Ліндсей Д. Втікачі / Д. Ліндсей. – К., 1978. – 144с.
354365
  Захожий В.В. Втікачі з раю / В.В. Захожий. – Львів, 1966. – 112 с.
354366
  Пилипенко М.С. Втілені думки : поезія - скульптура / Міртала Пилипенко ; [ переклад з рос. мови А. Гумецької ]. – Львів : Місіонер, 2004. – 200 с. : іл. – ISBN 966-658-042-Х
354367
   Втіленість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 702-703. – ISBN 966-316-069-1
354368
  Кирієнко А.В. Втіленість та енактивність свідомості // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 27-30. – ISSN 2414-5823


  Стаття присвячена огляду проблематики новітньої концепції енактивізму та еволюції поглядів традиційної когнітивістики. Особлива увага приділяється аналітиці понять втіленість (embodiment) та енактивність (enaction). Репрезентований погляд на свідомість ...
354369
  Букрієнко А.О. Втілення архетипних тем матері-землі та ритуального жертвоприношення/ініціації у прозі Міядзава Кендзі [подано символи] [chu:mon-no o:i ryo:uriten] "Перевантажений роботою ресторан" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На прикладі одного оповідання прослідковується втілення архетип них тем Матері та ритуального жертвоприношення (ініціацій у творчості японського письменника Міядзава Кендзі. Аналізуються символи, за допомогою яких ці архетипні теми знаходять своє ...
354370
  Фрицький О.Ф. Втілення в життя ленінських принципів підготовки, добору і розстановки кадрів - важлива умова вдосконалення радянського державного апарату // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 12-18. – (Серія права ; № 11)


  В статье на основе ленинских принципов и решений Коммунистической партии излагаются конкретные предложения, направленные на повышение уровня общеобразовательной и специальной подготовки кадров государственного аппарата, в частности ...
354371
  Баліна К.Н. Втілення в образі Тараса Бульби в однойменній повісті Гоголя кращих рис запорзького козака : ( 7 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50.
354372
  Баліна К.Н. Втілення в образі Тараса Бульби в однойменній повісті Гоголя кращих рис запорозького козака : 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст.
354373
  Надтока О.В. Втілення дистанційного навчання в навчальний процес при викладанні дисципліни "Теоретична механіка" / О.В. Надтока, Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 131
354374
  Сазонець О.М. Втілення доктрини К. Клаузевіца у функціонування воєнно-економічних систем Європейського Союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 5-7. – ISSN 2306-6814
354375
  Ковтанюк М. Втілення духу народу в англійському та французькому перекладах нового заповіту // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 171-174. – ISBN 966-568-301-2
354376
  Сподинюк А. Втілення естетичних принципів та світоглядних орієнтирів Івана Франка в циклі "Притчі" збірки поезій "Мій Ізмарагд" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 119-124
354377
  Стефанчук М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 12-25
354378
  Стефанчук М.М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 77-85. – ISSN 2220-1394
354379
  Зленко А. Втілення європейського вибору // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9. – ISSN 0868-8273


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
354380
  Мороз Я.С. Втілення ідеалу доброго пастиря в середньовічному культі Св. Миколая // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 202-210
354381
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності в романах І. Нечуя-Левицького "Хмари" і "Над чорним морем" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 254-260
354382
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності у творчості Марка Вовчка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 225. – С.109-118. – (Серія "Філологічні науки")
354383
  Лісова К.С. Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 2219-5521
354384
  Козієва В.В. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі Р. Акутагави "Павутинка" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-48
354385
  Замулянець Н. Втілення ідей Григорія Ващенка в системі становлення сучасного національного виховання / Н. Замулянець, Л. Нерубайська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Грудень (№ 21/22). – С. 29-35
354386
  Плотнікова А.В. Втілення ідей гуманізації в норми щодо призначення покарання неповнолітнім в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 142-148. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
354387
  Шабала Я.М. Втілення ідей економічного націоналізму в сільськогосподарській кооперації на західноукраїнських землях у 1920 - 1930-х рр. / Я.М. Шабала, А.Г. Шваб // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 342-353
354388
  Костицький В.В. Втілення ідей європейської правової доктрини в конституційному процесі в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 31-40. – ISBN 978-966-7166-35-9
354389
  Корнієнко Л.Г. Втілення інтерактивних технологій в самостійну навчальну роботу студентів / Л.Г. Корнієнко, О.Т. Мар"юшкіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 146-151. – ISSN 2074-8922
354390
  Полюхович Ю.В. Втілення католицизму в західноєвропейській традиції права : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 66
354391
  Українець Л. Втілення концепції сталого розвитку в зовнішньоторговельній політиці кран-членів ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 288-293. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
354392
  Бойко В.Ф. Втілення кращих традицій коментування кримінального законодавства // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.48
354393
  Гавердовський А.С. Втілення ленінських ідей в принципі протиправності колоніалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-85. – (Серія права ; № 11)


  Идея преступности колониализма была выдвинута В.И. Лениным в работах, написанных в дореволюционный период. После Октябрьской революции советское государство повело борьбу за официальное международно-правовое запрещение колониальных отношений, за ...
354394
  Дзера О.В. Втілення ленінських ідей про шлюб та сім"ю в радянському законодавстві / О.В. Дзера, С.П. Індиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается значение и содержание ленинских идей о браке и семье, в частности о равноправии мужчины и женщины в личных и имущественных семейных отношениях, о свободе вступления в брак и расторжения его. Подчеркивается, что эти ленинские ...
354395
  Волошина Т.В. Втілення ленінських принципів фінансової діяльності в практику радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 84-86. – (Серія права ; № 12)


  В работе рассматриваются ленинские принципы финансовой деятельности социалистического государства и претворение их в основных финансовых институтах советского государства.
354396
  Киречук В.В. Втілення лінгвістичних механізмів евфемії в текстах художніх творів Лоренсо Сільви // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 107-116. – ISSN 2413-5593
354397
  Кукуруза Н.В. Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Кукуруза Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 12 назв
354398
  Льовочкін В. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство україни // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.24-25. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
354399
  Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : монографія / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 184с. – ISBN 966-8759-26-5
354400
  Самусенко О. Втілення міфопоетичної картини світу в художніх текстах та їх телеверсіях: образи води і вогню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячено проблемам семіотики та міфопоетики. Здійснено аналіз образів води й вогню в міфопоетичній картині світу творів Є.Шварца, зосереджено увагу на особливостях передування вербально виражених образів творів Є.Шварца при міжсеміотичному перекладі ...
354401
   Втілення мрії : [фотоальбом / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. рада: А.П. Гетьман, І.Л. Галенко ; фото : О.І. Семенець та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. – [36] с. : фотоіл.
354402
  Дяченко І.Г. Втілення народних ідей у практику сучасного родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 79-81. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
354403
  Кофман Б. Втілення настанов антропологізації та антропоцентризму в Конституції України в контексті розвитку та вдосконалення конституційно-правового статусу людини (особистості та громадянина) // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 234-240
354404
  Інедеркіна Н. Втілення національної політики у книговиданні США, Канади, Південної Америки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 44-47
354405
  Семенець О. Втілення ностальгії у фортепіанному циклі "Любов" Василя Барвінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 58-78. – ISSN 2310-0583
354406
  Безродня Є. Втілення образу дзвонів в творчості українських композиторів // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 99-105
354407
  Воскобойнікова В. Втілення поезії П. Елюара в маленькій кантаті Ф. Пуленка "Сніговий вечір" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 79. – С. 74-82. – ISSN 2410-5325


  Розглянуто особливості композиторського прочитання текстів П. Елюара в кантаті Ф. Пуленка «Сніговий вечір». Виявлено, що алегоричність текстів П. Елюара надала Ф. Пуленку широких можливостей тонко тлумачити образи та символи кантати. Визначено, що ...
354408
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 132-133
354409
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 132-133
354410
  Ковальчук Л. Втілення принципів епічного театру в драмі Бертольда Брехта "Життя Галілея" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 60-64
354411
  Венецька М.В. Втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 226-234. – ISSN 0869-2491
354412
  Буткевич В. Втілення принципів і норм міжнародних договорів в українське внутрішнє законодавство з міжнародного приватного права // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 219-232. – ISBN 978-966-2578-51-5
354413
  Тріско О.М. Втілення принципів педагогіки партнерства у вищому навчальному закладі цивільної авіації // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 180-181. – ISBN 978-617-639-211-8
354414
  Погребняк С. Втілення принципу гуманізму в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
354415
  Погребняк С. Втілення принципу добросовісності в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 1993-0909
354416
  Процюк І.В. Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
354417
  Воронова А.О. Втілення принципу пріоритету прав людини як основоположної засади правової держави в Україні тау світі: порівняльно-правовий аспект // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7041-84-8
354418
  Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 8-19.
354419
  Шабанов Р.І. Втілення принципу свободи праці у правовому регулюванні дистанційної роботи науково-педагогічних працівників: досвід України та Європейського Союзу / Р.І. Шабанов, М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 105-113. – ("Право" ; вип. 36). – ISSN 2312-1661
354420
  Галушко М. Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-17
354421
  Сварич Н.З. Втілення світоглядної концепції Івана Андрусяка в образній системі поетичної збірки "Повернення в Ґалапаґос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено провідні мотиви збірки Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос" і розглянуто індивідуально-авторську образну систему для глибшого розуміння світоглядної концепції митця. В статье исследованы ведущие мотивы сборника. Ивана Андрусяка ...
354422
  Дідун Л. Втілення семантики інтенсивності у фразеологізмах з нумеративним компонентом // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 63-70. – ISSN 2413-0923
354423
  Олійник О.С. Втілення та зміст принципів у актах застосування та реалізації кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Мета статті полягає у визначенні форм втілення принципів кримінального права в актах реалізації кримінального права. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об"єкта та предмета дослідження. Основним є загальний ...
354424
  Кохановська О.В. Втілення та реалізація ідей розробників ЦК України щодо нормативного закріплення поняття та видів об"єктів цивільних прав // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 247-271. – ISBN 978-966-2578-60-1
354425
  Сапон-Аблязова Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості М. Хвильового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 223-235


  Стаття присвячена розгляду творів М. Хвильового з точки зору їх відповідно- сті теоретичним засадам проголошеного ним літературного стилю – романтич- ного вітаїзму. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
354426
  Пахомова Є. Втілення традицій містеріальної драми в оперному театрі XX - XXI століть // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 105-117


  На прикладі хорової опери Лесі Дичко "Різдвяне дійство".
354427
  Духневич А.В. Втілення у систему національного законодавства нормативних положень багатосторонніх угод СОТ щодо забезпечення внутрішньодержавної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – C. 105-108. – ISBN 978-966-7957-20-9
354428
  Дзюбак С.В. Втілення функціональності в основних типах праворозуміння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дзюбак Софія Василівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
354429
  Топузов О. Втілюємо ідеї: польський варіант // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Про співпрацю НАПН України з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами Республіки Польща.
354430
  Базилевський В. Втішання "Чеським зошитом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 11-12


  "Чеський зошит" Станіслава Чернілевського.
354431
   ВТНП купрати Pb1-xAхSr2Y0,55Ca0,45Cu2Oy (A = Ag, Zn, In) / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, О.Г. Зєнькович, А.Л. Мороз, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 37)


  Проведено синтез моно- та полікристалічних зразків складу Pb[нижній індекс 1-x]A[нижній індекс x]Sr[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 0,55]Ca[нижній індекс 0,45]Cu[нижній індекс 2]O[нижній індекс y] (A = Ag, Zn, In; 0 [< або =] x [< або =] 0,5), що ...
354432
   ВТНП купрати Tl2-xBixSr2Can-1CunOy / І. Корбут, С. Неділько, Т. Войтенко, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-38. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано сполуки складу Tl2-xBixSr2Can-1CunOy (n=2, 3; 0<=x<=0,5) методом твердофазного синтезу. Проведено рентгенофазовий аналіз та вимірювання електрофізичних властивостей зразків з різним складом. Визначено область гомогенності та досліджено ...
354433
  Магєррамов А.М. оглы. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономических и таможенных отношений // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 257-266. – ISSN 1563-3349
354434
  Тихонова Н.Б. ВТО: либерализация международной торговли и возможности экономического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 46-54. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
354435
  Портанский А. ВТО: торговые переговоры между шахом и матом? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 110-118. – ISSN 0201-7083
354436
  Медведева Н.Б. Втома / Н.Б. Медведева. – К, 1932. – 38с.
354437
  Гордієнко В.В. Втома як фізіологічна захисна реакція / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 6-7 : фото
354438
   Втора Югословенска ономастичка конферненция. : Скопье, 6-9 октомври 1977. – Скопье, 1977. – 425с.
354439
  Воротникова Т.А. Вторая "аграрная революция" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 044-748Х


  Реформи в економіці в Болівії
354440
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина : Бородин Александр Порфирьевич, о нем / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
354441
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина : Бородин Александр Порфирьевич, о нем / И.Ф. Бэлза. – 2-е. изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 19 с.
354442
  Попов А.А. Вторая администрация Барака Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 6 (522). – С. 17-40. – ISSN 0321-2068
354443
  Павлова Т.А. Вторая английская республика / Т.А. Павлова. – М., 1974. – 224с.
354444
  Соколов А.Я. Вторая англо-афганская война 1878-1880 г.г. как один из этапов английской агрессии в Афганистане : Автореф... канд. историч.наук: / Соколов А.Я.; Среднеазиатский государственый университет. – Ташкент, 1951. – 21 с.
354445
  Завитневич В.З. Вторая археологическая экскурсия в Припетское Полесье : изследование / В.З. Завитневич. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1891. – 62, [1] с. – Оттиск из VI-й книги Чтений в Историческом Обществе Нестора летописца
354446
  Осинин В.С. Вторая атака / В.С. Осинин. – М, 1975. – 511с.
354447
  Дезио А. Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – 253с. – В изд. также : Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс
354448
  Бауков И.П. Вторая весна : стихи 1941-1943 / Бауков И. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 114 с.
354449
  Лошманов М. Вторая весна / М. Лошманов, Л. Широков. – Куйбышев, 1958. – 71с.
354450
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1959. – 328с.
354451
  Исаков А.М. Вторая весна / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1960. – 36 с.
354452
  Прудковский Н.П. Вторая весна / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1961. – 154с.
354453
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1963. – 327с.
354454
  Рустам С. Вторая весна : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 103 с.
354455
  Костин В.М. Вторая весна / В.М. Костин. – Волгоград, 1971. – 63с.
354456
  Скворцов В.Н. Вторая весна Вьетнама / В. Скворцов. – Москва : Изд-во политической литературы, 1977. – 173, [3] с. : ил.
354457
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 1 : (А - Л). – 1977. – 259 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
354458
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 2 : (М - Я). – 1977. – 232 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
354459
  Косован Е.А. Вторая волна иммиграции украинцев в Германию (1945-1953 гг.): история, причины, последствия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 6-17. – ISSN 1812-8696
354460
  Оровецкий П.А. Вторая востреча / П.А. Оровецкий. – Москва, 1962. – 464 с.
354461
   Вторая Всероссийская выставка учебных и творческих работ учащихся и студентов педагогических учебных заведений РСФСР. – Москва, 1983. – 63с.
354462
   Вторая всероссийская выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 78 с.
354463
  Соколовский С. Вторая всероссийская перепись населения: категоризация населения и политика идентичности // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 393-413. – ISBN 978-5-89423-110-5
354464
   Вторая Всесоюзная выставка книжной иллюстрации : каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 143 с.
354465
   Вторая всесоюзная выставка плаката : каталог. – Москва : Союз художников, 1963. – 53, [27] с.
354466
   Вторая Всесоюзная выставка произведений художников маринистов 1955 года : живопись, скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1955. – 43 с.
354467
   Вторая Всесоюзная выставка рисунка. – Москва, 1984. – 28с.
354468
   Вторая всесоюзная выставка художников-журналистов. Апрель - декабрь 1975 г. : каталог / Всесоюзная, выставка художников-журналистов, Москва. 2-я., 1975; Ред.: Н.П. Стор. – Москва : Союз журналистов СССР, 1976. – 375 с.
354469
   Вторая Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Киев-Москва : Союз художников СССР, 1963. – 76, [2] с.
354470
   Вторая Всесоюзная конференци "Системные исследования проблем управления качеством и автоматизация процессов управления качеством".. – Львов, 1981. – 106с.
354471
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 295с.
354472
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 260с.
354473
   Вторая Всесоюзная конференция "Эллипсометрия - метод исследования физико-химических процессов на поверхности твердых тел" : тезисы докладов. – Новосибрск : СО АН СССР, 1981. – 146 с.
354474
   Вторая Всесоюзная конференция Алгориммические методы проектирования цифровых систем.. – Л, 1972. – 140с.
354475
   Вторая Всесоюзная конференция молодых ученых по вопросам сравнительной морфологии и экологии животных.. – Москва : Наука, 1975. – 196с.
354476
   Вторая Всесоюзная конференция по автоматизации анализа химического вещества.. – М, 1980. – 128с.
354477
   Вторая Всесоюзная конференция по аналитической химии радиоактивных элементов, Москва 2-4 дек. 1986 г.. – Москва : Наука, 1986. – 88 с.
354478
   Вторая Всесоюзная конференция по высшим водным и прибрежно-водным растениям : тезисы докладов. – Борок, 1988. – 137 с.
354479
   Вторая Всесоюзная конференция по классической филологии.. – Л, 1961. – 38с.
354480
   Вторая Всесоюзная конференция по методам аэтофизических исследований. – Новосибирск, 1979. – 272 с.
354481
   Вторая Всесоюзная конференция по новым методам спектрального анализа и их применениям : тезисы докладов. – Иркутск : СО АН СССР, 1981. – 215 с.
354482
   Вторая Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики.. – Новосибирск, 1971. – 84с.
354483
   Вторая Всесоюзная конференция по физике и химии редкоземельных полупроводников : тезисы докладов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1979. – 131 с.
354484
   Вторая Всесоюзная конференция по фотосинтезу. – Москва, 1957. – 168 с.
354485
   Вторая Всесоюзная конференция по химии нептуния и плутония.. – Л, 1982. – 104с.
354486
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1950. – 48с.
354487
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 172с.
354488
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 110с.
354489
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
354490
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
354491
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 105с.
354492
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 116с.
354493
   Вторая Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины 19 века. Библиотеки. Читатель".. – Л, 1981. – 66с.
354494
   Вторая Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту, 1981. – 399с.
354495
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года : тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета
Т. 1. – 1959. – 95с.
354496
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года.. – Москва : Издательство Московского университета
3. – 1959. – 128с.
354497
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М., 1965. – 31с.
354498
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
354499
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
354500
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
354501
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1966. – 31с.
354502
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. 1965-1966 гг.. – М., 1965. – 31с.
354503
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея.1965-1966гг.. – М., 1965. – 31с.
354504
   Вторая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии".. – М, 1961. – 55с.
354505
   Вторая всесоюзная художетвенная лотерея. – М., 1965. – 31с.
354506
   Вторая Всесоюзная школа-семинар.. – М, 1983. – 368с.
354507
   Вторая Всесоюзная школа по имитационным моделям и диалоговым системам в управлении производством.. – Новосибирск, 1985. – 154с.
354508
   Вторая Всесоюзная школа по оптике рассеивающих сред. – Минск : ИФ АН БССР, 1980. – 40 с.
354509
   Вторая всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения, Одесса. 3-4 марта 2007 г. : сборник материалов / Развитие органов самоорганизации населения в Украине: проблемы теории и практики. Всеукраинская научно-практическая конференция; Одес. гор. обществ. орг. "Лицом к лицу" ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
354510
  Журавлев В.А. Вторая встреча / В.А. Журавлев. – Москва, 1954. – 164с.
354511
  Вергелис А.А. Вторая встреча : сборник стихов / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Ленинград, 1961. – 152 с.
354512
  Мостков Ю.М. Вторая встреча / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1972. – 184 с.
354513
  Собко В.Н. Вторая встреча : Рана моя - Берлин: Романы / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 398 с.
354514
  Лакшин В.Я. Вторая встреча / В.Я. Лакшин. – М. : Советский писатель, 1984. – 366 с.
354515
  Маяксем Л. Вторая встреча : повести / Леонид Маяксем ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1988. – 316 с.
354516
  Пуклова Е. Вторая встреча с героями / Е. Пуклова. – М, 1981. – 224с.
354517
  Батурина Т.П. Вторая встреча с Кавказом : (Праздник барабанщика) / Т.П. Батурина. – Ставрополь : Книжное издательство, 1967. – 111 с., [1] л. портр.
354518
   Вторая встреча.. – Ярославль, 1967. – 198с.
354519
   Вторая выставка "Советская Россия" : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 216 с.
354520
   Вторая выставка произведений московских художников - ветеранов Великой Отечественной войны : каталог. – Москва, 1968. – 22 с.
354521
   Вторая выставка работ молодых художников : каталог. – Саратов : Облполиграфиздат, 1963. – 16 с.
354522
   Вторая выставка работ художников-журналистов : каталог. – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 19 с.
354523
   Вторая геологическая конференция "Степановские чтения". – Артемовск, 1968. – 188с.
354524
  Маклаков В.А. Вторая Государственная дума : воспоминания современника / В.А. Маклаков. – London, 1991. – 258 с.
354525
  Луковский И.В. Вторая граница / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 34с.
354526
  Сильвестр Р. Вторая древнейшая профессия / Р. Сильвестр. – Москва, 1956. – 328 с.
354527
  Милюков П.Н. Вторая Дума : Публицистическая хроника 1907 : 2-е продолж. сб. "Год борьбы" / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1908. – XIII, [3], 302 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
354528
  Адамян Н.Г. Вторая жена : роман / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1967. – 232 с.
354529
  Елизаветин Г.В. Вторая жизнь / Г.В. Елизаветин. – Москва, 1961. – 266с.
354530
  Ванюшин В.Ф. Вторая жизнь / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1962. – 258с.
354531
  Азимзаде Ю.А. Вторая жизнь : повесть / Ю.А. Азимзаде; Юсиф Азим-заде ; пер. с азерб.: Л. и Т. Вайсенберг. – Москва : Советский писатель, 1962. – 242 с.
354532
  Мелешин С. Вторая жизнь / С. Мелешин. – Москва : Современник, 1981. – 335 с.
354533
  Аджба Т. Вторая жизнь : стихи / Таиф Аджба ; пер. с абх. В. Куприянова ; худож. А.И. Гольдман. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с. : ил.
354534
  Гребнев Н.И. Вторая жизнь / Н.И. Гребнев. – М., 1985. – 237с.
354535
  Досанов С.А. Вторая жизнь : роман. повесть / С.А. Досанов; авториз. пер. с каз. Ю.Чичева. – Москва : Советский писатель, 1988. – 421 с.
354536
  Аникин А.В. Вторая жизнь : науч.-фантаст. повести / А.В. Аникин ; худож.: С. Любаев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 190, [2] с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
354537
  Лелич М. Вторая жизнь // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 22 (577), 01.06.2018. – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Что изменит новый закон о трансплантации в Украине.
354538
  Балла О. Вторая жизнь академика Лихачева // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
354539
  Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева / В.М. Сафроненко. – Минск, 1990. – 206с.
354540
  Лямин И.В. Вторая жизнь дерева. Дерево в искусстве. / И.В. Лямин. – М., 1970. – 135с.
354541
  Пестушко В. Вторая жизнь кораблей : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 72 : Іл.
354542
  Веретнова Юлия Вторая жизнь лубка // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 172-174. – ISSN 0235-7089


  Лубок — вид изобразит. искусства, которому свойственна доходчивость и емкость образа. Лубок называют также народной (фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим изображением
354543
  Анрио Э. Вторая жизнь Мартена Крамуазана : роман / Э. Анрио; пер. с фр. яз. Бенедикта Лившица. – Ленинград : Новинки всемирной лит-ры, 1927. – 179 с.
354544
  Доступова Т.Г. Вторая жизнь Павла Корчагина / Т.Г. Доступова. – М : Книга, 1978. – 92 с.
354545
  Лихоманова Е. Вторая жизнь редких изданий // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
354546
  Захарова Е. Вторая жизнь системы Брайля // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915
354547
  Ефимов В.В. Вторая жизнь телевизора / В.В. Ефимов. – Москва, 1971. – 96с.
354548
  Бланк А.С. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса / А.С. Бланк, Б.Л. Хавкин. – Москва : Патриот, 1990. – 206, [2] с., [4] л. ил. : ил. – ISBN 5-7030-0357-1
354549
  Адамович В.Н. Вторая жизнь цветных кинескопов / В.Н. Адамович, Д.П. Бриллиантов, А.И. Кочура. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 111-112. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1174)
354550
   Вторая жизнь цветов. [Изоматериал] : (комплект цветных открыток : тект подписи на рус. и анг. языках). – Москва : Планета, 1970. – 15 л. : 15 откр. + 1 вкл. текста (слож. вдвое) + 1 обл.
354551
  Якутенко Ирина Вторая жизнь. Бег по кругу / Якутенко Ирина, Деннисс Кармел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 132-138 : фото
354552
  Шутова Мария Вторая жизнь. Модель для сборки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 142-147 : фото
354553
  Яковлев И.Д. Вторая житрница страны / И.Д. Яковлев. – М, 1957. – 88с.
354554
  Абу Дулаф Мисар Вторая записка Абу Дулафа / Абу Дулаф Мисар; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии ; изд. текста, пер., введ. и коммент. П.Г. Булгакова, А.Б. Халидова. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 113 с., [77] с. староараб. паг. – (Памятники литературы народов Востока. Малая серия ; № 5)
354555
  Белавин М.Ю. Вторая заря : повесть и рассказы / М.Ю. Белавин. – Москва : Современник, 1986. – 253. [2] с. – (Новинки "Современника")
354556
   Вторая зональная художественная выставка "В едином строю" : живопись, скульптура, графика, декоративно-монументальное искусство. Каталог. – Москва : Союзтеапром Министерства культуры СССР, 1969. – 164 с.
354557
   Вторая зональная художественная выставка "Край Черноземный" посвященная 50-летию Великой Октябрьской соцалиалестической революции 15 июля - 15 августа 1967 г. : каталог. – Тула : Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР, 1967. – 139 с.
354558
   Вторая зональная художественная тематическая выставка "Урал социалистический" : каталог. – Пермь : Звезда, 1967. – 119 с.
354559
   Вторая зоологическая конференция Литовской ССР. : Тезисы докладов. – Вильнюс, 1962. – 157с.
354560
  Висьневска-Рошковска Кинга Вторая и третья молодость женщины / Висьневска-Рошковска Кинга. – 2-е изд. – Минск, 1988. – 144с.
354561
   Вторая империалистическая война. – Москва, 1938. – 28 с.
354562
  Изаков Б.Р. Вторая империалистическая война / Б.Р. Изаков. – М, 1939. – 48с.
354563
  Лемин И.М. Вторая империалистическая война началась. / И.М. Лемин. – М., 1939. – 96с.
354564
   Вторая итоговая научная конференция : Тезисы докл. и сообщ. – Новосибирск, 1961. – 43с.
354565
  Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / С. Ваксель; Пер. с рукописи на нем. Ю.И. Бронштейна, Под. ред. А.И. Андреева. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 172с : карты
354566
  Миронцов И.В. Вторая карьера спортсменов международного уровня Республики Беларусь: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Миронцов Игорь Валерьевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
354567
  Мандельштам Н.Я. Вторая книга : Воспоминания / Н.Я. Мандельштам. – М : Московский рабочий, 1990. – 560 с.
354568
  Бем А. Вторая книга о любви : [пер. с словац.] / Бем А. – Минск : Полымя, 1984. – 63 с.
354569
  Кузмин М. Вторая книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1910. – 386, [10] с.
354570
  Гаршин В.М. Вторая книжка рассказов / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 295 с.


  Содержание: Деньщик и офицер; Из воспоминаний рядового; Красный цветок; Медведи; Сказка о жабе и розе; Надежда Николаевна
354571
  Душенькин В.В. Вторая Конная / В.В. Душенькин. – М, 1968. – 215с.
354572
   Вторая конференция межпарламентского союза.. – Белград, 1975. – 71с.
354573
   Вторая конференция молодых геологов Украины при Институте геологических наук АН УССР. – Киев, 1962. – 190с.
354574
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 1. – 1984. – 151с.
354575
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 3. – 1984. – 162с.
354576
   Вторая конференция писателей Чечено-Ингушетии.. – Грозный, 1961. – 106с.
354577
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 1. – 1983. – 224 с.
354578
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 3. – 1983. – 292 с.
354579
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 4. – 1983. – 263 с.
354580
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 5. – 1983. – 213 с.
354581
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 6. – 1983. – 146 с.
354582
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1949. – 44с.
354583
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1950. – 48с.
354584
  Семенов В.Г. Вторая конференция РСДРП ("Первая Всероссийская") / В.Г. Семенов. – Москва, 1956. – 24с.
354585
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 1. – 1965. – 197с.
354586
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 2. – 1965. – 228с.
354587
  Томаева А. Вторая любовь / А. Томаева. – Орджоникидзе, 1966. – 128с.
354588
  Малыгина Н.П. Вторая любовь.- (Мужчины.- Грусть). / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1962. – 48с.
354589
  Родин Н.А. Вторая любовь. / Н.А. Родин. – Рязань, 1963. – 200с.
354590
   Вторая межвузовская научно-методическая конференция "Преподавание иностранных языков в вузах неязыковых специальностей.". – Минск, 1971. – 332с.
354591
   Вторая Межвузовская научно-методическая конференция преподавателей иностранных языков 3-5 мая 1967 г.. – Саратов, 1967. – 25с.
354592
   Вторая межвузовская студенческая геологическая конференция. – Львов, 1962. – 100с.
354593
   Вторая межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Ленинград, 1969. – 156с.
354594
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – 6с.
354595
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 15 с.
354596
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – Чехословакия, 1958. – 11с.
354597
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 18 с.
354598
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 7 с.
354599
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 6 с.
354600
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 12 с.
354601
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
354602
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
354603
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 22 с.
354604
  Постан М.Я. Вторая Международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-Транслог"2010" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 8-9 : фото
354605
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1951. – 67с.
354606
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 72с.
354607
  Деборин Г.А. Вторая мировая война : военно-политический очерк / Г.А. Деборин; под ред. Зубкова И.И. – Москва : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 430, [2] с.
354608
   Вторая мировая война : материалы научной конференции, посвященной 20-й годовщине Победы над фашистской Германией : в 3 кн. – Москва : Наука. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
Кн. 1 : Общие проблемы / [ред. кол. кн. : В.Л. Исраэлян (отв. ред.), Р.М. Илюхина, А.В. Карасев и др.]. – 1966. – 438, [2] с.
354609
  Лиддел Гарт Вторая мировая война / Лиддел Гарт. – Москва, 1976. – 679с.
354610
   Вторая мировая война : список предметных рубрик. – Москва, 1984. – 212 с.
354611
   Вторая мировая война : краткая история / Д. Айххольц, Н.Г. Андронников, А.И. Бабин, А.В. Басов, Т.С. и др. Бушуева; [междунар. ред. кол. : П.А. Жилин, Е.М. Жуков (председ.), Д. Сирков и др. ; ред. А.С. Савин (руков. ред.), Бахман П., Т.С. Бушаева и др.]. – Москва : Наука, 1985. – 586, [6] с.
354612
  Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х книгах/ сокр. пер. с англ. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00705-5
Кн. 1 : Т. 1-2. – 1991. – 590 с.
354613
  Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х книгах/ сокр. пер. с англ. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат
Кн. 3 : Т. 5-6. – 1991. – 702 с.
354614
  Фуллер Ч Д.Ф. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. : стратегический и тактический обзор / Дж. Фуллер ; пер. с англ. В.А. Герасимова, Н.Н. Яковлева ; под ред. А.Д. Багреева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1956. – 550 с.
354615
   Вторая мировая война в воспоминания Уинстона Черчиля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра.. – Москва, 1990. – 558с.
354616
   Вторая мировая война в литературе зарубежных стран. – Москва, 1985. – 616с.
354617
  Васильев В.И. Вторая мировая война в общественном мнении современной Германии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 85-99. – ISSN 0130-3864
354618
  Атлас З.В. Вторая мировая война и денежное обращение в капиталистических странах : стенограмма публичной лекции, прочитанной 22 апреля 1946 года в Лекционном зале в Москве / Атлас З.В. ; Всесоюз. лекционное бюро при М-ве высшего образования СССР. – Москва : Правда, 1946. – 32 с.
354619
  Оришев А.Б. Вторая мировая война и проблема сохранения независимости афганского государства в постановлениях Лоя Джирги // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.61-64
354620
   Вторая мировая война и современность.. – Москва, 1972. – 355с.
354621
   Вторая мировая война, 1939-1945. – Москва : Планета, 1989. – 414с. – ISBN 5-85250-180-8
354622
   Вторая мировая война.. – Москва
2. – 1966. – 403с.
354623
   Вторая мировая война.. – Москва
3. – 1966. – 342с.
354624
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 : очерк важнейших событий / А.М. Самсонов. – Москва : Наука, 1985. – 584 с.
354625
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 / А.М. Самсонов. – Москва, 1990. – 637 с.
354626
   Вторая мировая война. 1939-1945 гг. : военно-исторический очерк. – Москва : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 930, [2] с. – (Библиотека офицера)
354627
  Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00706-3
Кн. 2, т. 3-4. – 1991. – 671 с.
354628
  Иванова Л.А. Вторая мировая война. Великая Отечественная война : аннотированный библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 118-203
354629
   Вторая мировая война: итоги и уроки. – Москва, 1985. – 447с.
354630
   Вторая мировая война: краткая история. – М. : Наука, 1984. – 592 с.
354631
  Суржик Д.В. Вторая мировая война: образы союзников США в американской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 32-36. – ISSN 2070-9773
354632
   Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (4). – С. 162-185. – ISSN 2079-3359


  Международная конференция, приуроченная к 65-летию Победы, состоялась 8-9 апреля 2010 г.
354633
  Суржик Д.В. Вторая мировая: противники глазами американской прессы // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 42-48. – ISSN 2070-9773
354634
  Патрикеев В.П. Вторая модель хозрасчета / В.П. Патрикеев, А.В. Мигаль. – М., 1989. – 108с.
354635
  Шабалин А.П. Вторая молодость / А.П. Шабалин. – Ярославль, 1968. – 48 с.
354636
   Вторая молодость Аполлона. – Киев, 1995. – 420с.
354637
  Невежин М.П. Вторая молодость. / М.П. Невежин. – 90с.
354638
  Кочетков Ю. Вторая молодость. / Ю. Кочетков. – Астрахань, 1963. – 117 с.
354639
  Шаблин А.П. Вторая молодость. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1968. – 48с.
354640
  Соколов В.Н. Вторая молодость. / В.Н. Соколов. – М., 1971. – 192с.
354641
  Наумов А. Вторая муза / А. Наумов. – Ташкент, 1982. – 572с.
354642
   Вторая научная конференция Института цитологии АН СССР.. – Л, 1962. – 88с.
354643
   Вторая научная конференция молодых ученых. – Иркутск, 1972. – 280с.
354644
   Вторая научная сессия по вопросам германского языкознания.. – Москва, 1959. – 38с.
354645
   Вторая научно-техническая конференция по картографии 26-29 января 1966 г. : тезисы докладов. – Ленинград, 1966. – 119с.
354646
   Вторая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава (Таганрогского радиотехнического ин-та) : Программа и тезисы докладов. – Таганрог, 1956. – 38с.
354647
  Умеров Э. Вторая невеста: рассказы и повесть. : рассказы и повесть / Эрвин Умеров ; пер. авт.. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
354648
  Кирюхин А.В. Вторая ночь / А.В. Кирюхин. – Москва, 1963. – 48с.
354649
  Некрасов В.П. Вторая ночь / Виктор Некрасов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 120 с. – (Короткие повести и рассказы)
354650
   Вторая объединенная научнаяконференция кафедр физиологии человеа и животных Кутаисского Педагогического ин-та им.А.Цулукидзе, Тбилисского пед.ин-та им.А.С.Пушкина, Армянского гос.пед.ин-та им.Х.Абов. – Баку, 1955. – 51с.
354651
   Вторая оранжевая книга : Дипломатич. переписка России, предшествовавшая войне с Турцией. – Петроград : [Освобождение], 1915. – 62 с. – (Дипломатич. архив ; Т. 6)
354652
  Клименко В.Г. Вторая основная задача теории упругости для тел сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Клименко В.Г. ; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1969. – 11с.
354653
  Шефнер В.С. Вторая память / В.С. Шефнер. – Л., 1981. – 272с.
354654
  Шрила Прабхупада Вторая песнь "Космическое проявление" / Шрила Прабхупада. – Москва, 1992. – 750 с.
354655
  Шримад Бхагаватам Вторая песнь. "Космическое проявление" / Шримад Бхагаватам, 1992. – 750с.
354656
  Барышев М.И. Вторая половина года : роман / М.И. Барышев ; ил. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 351 с. : ил.
354657
  Барышев М.И. Вторая половина года : роман / М.И. Барышев ; послесл. Д. Еремина ; худож. Г. Комаров. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1977. – 383 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
354658
  Хелемский Я.А. Вторая половина дня / Я.А. Хелемский. – М, 1967. – 144с.
354659
  Долинский Д.М. Вторая половина дня / Д.М. Долинский. – Элиста, 1980. – 124с.
354660
  Якушев Н.М. Вторая половина дня. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1973. – 112с.
354661
  Некрасов Г.А. Вторая половина лета / Г.А. Некрасов. – Л., 1971. – 120с.
354662
  Андреев А.А. Вторая попытка : фантаст. повесть / Анатолий Андреев ; худож. С.А. Быданов. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 302, [2] с. : ил.
354663
  Шинкарук С.В. Вторая попытка : роман и рассказы / Сергей Шинкарук. – Киев : Радуга, 2020. – 269, [3] с. – ISBN 978-966-281-163-6
354664
  Гранова Г.Н. Вторая природа. (Материалы и вещества, созд. химией). / Г.Н. Гранова. – М., 1974. – 48с.
354665
  Леонтьева Т.К. Вторая программа / Т.К. Леонтьева. – М, 1970. – 276с.
354666
  Леонтьева Т.К. Вторая программа : документальная повесть / Т.К. Леонтьева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 279 с.
354667
  Ряскин Н.Д. Вторая программа Комммунистической партии / Н.Д. Ряскин. – Л, 1980. – 152с.
354668
   Вторая просьба.. – Москва, 1966. – 32с.
354669
  Полянцев А.В. Вторая профессия / А.В. Полянцев. – М., 1965. – 192с.
354670
  Романюк В.Я. Вторая профессия завода / В.Я. Романюк. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
354671
  Леонтьев А. Вторая пятилетка / А. Леонтьев, 1932. – 30с.
354672
  Ринк И.А. Вторая разведка / И.А. Ринк. – Москва, 1962. – 80с.
354673
  Демидова А.С. Вторая реальность / А.С. Демидова. – М, 1980. – 223с.
354674
  Хейфец М.И. Вторая революционная ситуация в России / М.И. Хейфец. – М, 1963. – 240с.
354675
   Вторая республиканская выставка : художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – 160 с.
354676
   Вторая республиканская выставка Советская Россия.. – Москва, 1965. – 153с.
354677
   Вторая Республиканская конференция по агрогидромеханике, теплообмену и массообмену.. – Киев, 1969. – 64с.
354678
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 109 с.
354679
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 229с.
354680
   Вторая республиканская конференция по аэрогидромеханике,теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 33с.
354681
   Вторая республиканская конференция по электрохимии.. – Тбилиси, 1982. – 208с.
354682
   Вторая республиканская научная конференция по изучению и использованию производительных сил Подолья : Пленарное заседание (материалы конференции). Февраль 1972 г. – Киев, 1972. – 115с.
354683
   Вторая республиканская художественная выставка "Советская Россия" 6 февраля - 11 апреля 1965 года : каталог. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Советский художник, 1966. – 130 с.
354684
  Рассадин С. Вторая родина (Кайсын Кулиев и его переводчики) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 15-41
354685
  Калоев Б.А. Вторая родина Коста / Б.А. Калоев. – Ставрополь, 1988. – 317с.
354686
  Гольдберг А.Я. Вторая роса / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1964. – 174с.
354687
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 1914 / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1992-7886
354688
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 2014 : (початок № 4 за 2014 рік) / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
354689
  Черменский Е.Д. Вторая российская революция, февраль 1917 / Е.Д. Черменский. – Москва, 1986. – 173с.
354690
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 104с.
354691
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1977. – 288с.
354692
  Филатов Л.И. Вторая рота. / Л.И. Филатов. – Москва, 1953. – 190с.
354693
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде / Э.Н. Бурджалов ; АН СССР, Науч. совет по комплексной проблеме ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва : Наука, 1967. – 407 с.
354694
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва.Фронт. Периферия. / Э.Н. Бурджалов ; АН СССР, Науч. совет по комплексной проблеме ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва : Наука, 1971. – 456 с.
354695
  Почивалин Н.М. Вторая семья / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1959. – 247с.
354696
  Чиковани Г.С. Вторая семья : повесть / Григол Чиковани ;. – Москва : Детгиз, 1960. – 64 с.
354697
  Ябс Густав Вторая семья / Ябс Густав. – Москва, 1965. – 192с.
354698
   Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая.. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. – [2], 100 с.
354699
   Вторая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 28-29 июля 1947 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 150 с.
354700
   Вторая сессия Верховного Совета Белорусской ССР второго созыва 9-11 июля 1947 года. – Минск, 1949. – 196 с.
354701
   Вторая сессия Верховного Совета Казрельской АССР 7-10 августа 1939 г. : стенографический отчет. – Петрозаводск : Издание Верховного Совета Карельской АССР, 1939. – 183, [5]с.
354702
   Вторая сессия Верховного Совета Литовской ССР (пятого созыва) 24-25 ноября 1959 года.. – Вильнюс, 1960. – с.
354703
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 1 : 25 сентября - 2 октября 1989 г. – 1990. – 223, [1] с.
354704
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 2 : 3 - 10 октября 1989 г. – 1990. – 271, [1] с.
354705
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 3 : 16-23 октября 1989 г. – 1990. – 252, [1] с.
354706
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 5 : 1-14 ноября 1989 г. – 1990. – 299, [1] с.
354707
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 6 : 15 - 21 ноября 1989 г. – 1990. – 285, [1] с.
354708
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 7 : 22-24 ноября 1989 г. – 1990. – 239, [1] с.
354709
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 8 : 27-28 ноября 1989 г. – 1990. – 247, [1] с.
354710
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00157-0
Ч. 4 : 24-31 октября 1989 г. – 1992. – 285, [1] с.
354711
   Вторая сессия Верховного Совета СССР 10-21 августа 1938 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1938. – 815 с.
354712
   Вторая сессия Верховного Совета УССР 25-28 июля 1939 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
354713
   Вторая сессия Верховного Совета Эстонской ССР четвертого созыва 31-31 января 1956 года.. – Таллин, 1956. – с.
354714
   Вторая сессия Всемирного Совета Мира.. – 32с.
354715
   Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Х созыва. : стенографический отчет. – Москва : Издание ВЦИК, 1923. – 261, 46с.
354716
   Вторая сессия ЗакЦИК VI созыва.. – Тифлис, 1932. – 124с.
354717
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета СССР 6 июля 1923 г.. – Москва, 1923. – с.
354718
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета, 3 созыва.. – Москва, 1926. – с.
354719
   Вторая сибирская научно-практическая конференция по надежности научно-технических прогнозов.. – Новосибирск, 1981. – 188с.
354720
  Шичко Г.А. Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы : Вторая сигнальная система и рефлекторная деятельность / Г.А. Шичко; Академия медицинских наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1969. – 223 с.
354721
  Дараган Д.Г. Вторая симфония А. Эшпая / Д.Г. Дараган. – Москва : Музыка, 1964. – 36 с.
354722
  Емельянов Е.П. Вторая смена / Е.П. Емельянов. – Ташкент, 1979. – 52с.
354723
  Титов Анатолий Федорович Вторая смена : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Москва : Мол.гвардия, 1979. – 112с. + с портр.
354724
  Наумов И. Вторая смена // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 121-129. – ISSN 1728-8568
354725
  Ливанова А.М. Вторая степень понимания: Академик Л.И.Мандельштам / А.М. Ливанова, В.А. Ливанов. – Москва : Знание, 1988. – 192 с.
354726
  Лесс А.Л. Вторая стихия / А.Л. Лесс. – Москва, 1969. – 224с.
354727
  Финн К.Я. Вторая столица / К.Я. Финн. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 184 с.
354728
  Ушаков Н.Н. Вторая стрелкования. / Н.Н. Ушаков. – Грозный, 1955. – 168с.
354729
  Родионов С.В. Вторая сущность / С.В. Родионов. – Л., 1985. – 368с.
354730
  Кривошапкин П.А. Вторая сферическая гармоника в распределении космических лучей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривошапкин П.А.; НИИ ядерной физики МГУ. – М., 1971. – 16л.
354731
  Перестюк М.О. Вторая теорема Боголюбова Н.Н. для систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифф. уравн., 1974
354732
  Тихоокеанская Вторая тихоокеанская шклда по морской геологии и геофизике, 13-15 сент. 1985г. / Тихоокеанская, по морской геологии и геофизике (2 ; Южно-Сахалинск ; 1985) школа. – Южно-Сахалинск : Б.и., 1985. – 203 с.
354733
   Вторая угольная база СССР Кузбасс.. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный
1/2. – 1936. – 209с.
354734
   Вторая ударная в битве за Ленинград.. – Ленинград, 1983. – 376с.
354735
  Палкин Ю.И. Вторая Харьковская гимназия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 1 (32). – С. 78-82.


  Выделение и образование 2-й гимназии прошло во время директорства в 1-й гимназии (1838-1846 гг.) польского писателя О.В. Корженевского, выпускника Львовского ун-та.
354736
   Вторая хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики. – Берлин : NG Verlag, 2007. – 264 с. – ISBN 3-938417-45-5
354737
   Вторая экологическая конференция по проблеме: массовые размножения животных и их прогнозы 24-30 ноября 1950г.. – Киев, 1950. – 28 с.
354738
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
1. – 1950. – 264с.
354739
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
2. – 1950. – 139 с.
354740
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
3. – 1950. – 331 с.
354741
  Кондратенко В.А. Вторгнення / В.А. Кондратенко. – Київ, 1970. – 254 с.
354742
  Кульчицький С. Вторгнення // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 137-142


  Автор статті переконливо розвінчує радянські міфи про Другу світову війну та радянізацію західноукраїнських земель, розкриває сутність пакту Молотова - Ріббентропа 1939 р. про сферу обопільних інтересів СРСР і нацистської Німеччини.
354743
  Веретенников В. Вторгнення : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2017. – 222 [2] с. – Зміст: Вторгнення; Шалене кохання гетьмана. – ISBN 978-617-572-100-1


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
354744
  Грабовський С. Вторгнення до Чехословаччини, або "Доктрина Брежнєва" у дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 7


  "21 серпня 1968 року Радянський Союз за підтримки своїх сателітів із числа європейських держав з комуністичними режимами здійснив широкомасштабне військове вторгнення до Чехословаччини й окупував її. У цій країні при владі також були комуністи, але ...
354745
  Місаковський С. Вторгнення землі : вибранне / Станіслав Місаковський ; пер. з польської А. Глущака. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-269-5
354746
  Тамір Муаффак Зіяд Вторгнення Іраку до Кувейту як підстава для накладення на нього міжнародно-правових санкцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 251-256.
354747
  Джером Джером Клапка Вторем на велосипедах / Джером К. Джером ; С рис. Л. Рэвен-Гилля ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной. – Киев ; Харков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1900. – 259, [5] с. : ил. – Пер. также под загл.: В гостях у немцев, Втроем на четырех колесах, Трое на двух велосипедах
354748
  Першин В.И. Вторжение / В.И. Першин. – Магадан, 1968. – 62с.
354749
  Кузнецов А.В. Вторжение / А.В. Кузнецов. – Рига, 1987. – 142с.
354750
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 174 с. – Библиогр.: с. 167-173
354751
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1980. – 206с.
354752
  Ашин Г.К. Вторжение без оружия : идеологич. борьба в современ. мире и и буржуазная "массовая культура" / Г.К. Ашин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 160 с.
354753
  Лот Г. Вторжение в Восточную Африку / Г. Лот. – Москва, 1971. – 196с.
354754
  Сапронов А. Вторжение в Голландию и Бельгию (10-28 мая 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 38-64
354755
  Тарасенко Н.Д. Вторжение в клетку / Н.Д. Тарасенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1968. – 62с.
354756
   Вторжение в природную среду. – Москва : Прогресс, 1983. – 192с.
354757
  Блинкин С.А. Вторжение в тайны невидимок : пособие для учащихся / С.А. Блинкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 252 (10 назв.)
354758
  Фролов В.А. Вторжение в тайны погоды / В.А. Фролов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 63с.
354759
  Лабарка Годдард Вторжение в Чили / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1972. – 325с.
354760
  Морисон С.Э. Вторжение во Францию и Германию. 1944-1945. (Из истории действий флота США во второй мировой войне) / С.Э. Морисон. – М., 1963. – 352с.
354761
  Арисменди Р. Вторжение доллара в Латинскую Америку : сокращен. перевод с исп. / Родней Арисменди ; под ред. А. Штрахова ; вступ. ст. В. Владимирова. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 194, [2] с.
354762
  Захматова М.Р. Вторжение доллара. (Монополии США в Зап. Европе) / М.Р. Захматова. – Москва, 1964. – 40с.
354763
  Петровская Е.В. Вторжение и гостеприимство ( Ж.-Л. Нанси и Ж. Деррида) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
354764
  Боярский В.А. Вторжение империалистов США в Советскую Россию и его провал / В.А. Боярский. – М., 1961. – 173с.
354765
  Крон М. Вторжение Исламского государства в Северную Африку и Сахель: угроза для Аль-Каиды? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – С. 71-86. – ISSN 1812-1101
354766
  Тумаркин Д.Д. Вторжение колонизаторов в "край вечной весны" : Гавайский народ в борьбе против чужеземных захватчиков в конце XVIII - начале XIX в / Д.Д, Тумаркин ; Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1964. – 191 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 180-189
354767
  Козлов П.М. Вторжение мифа / П.М. Козлов. – М, 1960. – 80с.
354768
  Виноградов А.В. Вторжение немецко-фашистских войск глазами жителей Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 174-186. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
354769
  Гусев А.И. Вторжение солнечных энергичных частиц в магнитосферу Земли, эффекты их воздействия на верхнюю атмосферу по наземным изменениям : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гусев А.И. ; Ин-т прикл. геофизики. – Москва, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
354770
  Самуйлов С. Вторжение США в Ирак // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 3/4 (1632). – С. 26-42. – ISSN 0869-44435
354771
  Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. : [образы и трагедия гетмана Мазепы] / В.А. Артамонов, К.А. Кочегаров, И.В. Курукин ; РАН, Ин-т Рос. истории. – Санкт-Петербург : Русская симфония [и др.], 2008. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91041-033-0
354772
  Гашек Я. Вторжение Швейка в мировую войну : [Текст] / Ярослав Гашек ; [Ил. Бор. Ефимов]. – [Москва] : Воен. изд-во ; [Тип. им. Сталина], 1945. – 66 с., включ. 2 с. обл., без тит. л. – Первая книжка отрывков из книги "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". – (Библиотечка журнала "Красноармеец" / Глав. полит. упр. Красной Армии ; № 19 (44))
354773
  Мельников А.О. Вторжение энергичных электронов в зависимости от состояния магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мельников А.О.; ЛГУ. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
354774
   Вторжение.. – Москва, 1992. – 413с.
354775
  Соколов В.Д. Вторжение. Роман. / В.Д. Соколов. – Москва, 1963. – 512с.
354776
  Соколов В. Вторжение. Роман. / В. Соколов. – М., 1972. – 549с.
354777
  Гай Д. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д. Гай, В. Снегирев. – М., 1991. – 380с.
354778
  Соколов В.Д. Вторжение: роман / В.Д. Соколов. – Москва, 1988. – 488с.
354779
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
3 : Съвременен български език. – 1987. – 644 с.
354780
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
6 : Българските земи в древността България през средновековието. – 1987. – 757 с.
354781
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
10 : Етнография. – 1987. – 478 с.
354782
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
11 : Стара българска литература. Литература на българското възраждане. – 1987. – 572 с.
354783
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
17 : Театър и кино. Музика. – 1987. – 425 с.
354784
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
19 : Държава и право. – 1987. – 354 с.
354785
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
8 : България след освобождението (1878). – 1988. – 600 с.
354786
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
12 : Българската литература след освобождението (1878). Съвременна българска литература. – 1988. – 576 с.
354787
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
14 : Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. – 1988. – 464 с.
354788
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
15 : Фолклор. – 1988. – 522 с.
354789
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
16 : Изобразително изкуство и архитектура. – 1988. – 342 с.
354790
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
20 : Международни отношения. – 1988. – 258 с.
354791
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
22 : Българистиката. Състояние и перспективи. Кръгла маса. – 1988. – 244 с.
354792
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
4 : Сравнително и съпоставително езикознание. – 1989. – 396 с.
354793
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
7 : България през XV-XIX век. – 1989. – 610 с.
354794
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
9 : България през социализма. – 1989. – 312 с.
354795
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
13 : Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България. – 1989. – 440 с.
354796
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
18 : Икономика социални отношения. – 1989. – 442 с.
354797
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
21 : Кирило-Методиевистика симпозиум. – 1989. – 470 с.
354798
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
23 : Млади българисти колоквиум. – 1989. – 676 с.
354799
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 2 : История на българския език. – 1987. – 391 с.
354800
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 5 : Диалектология и ономастика. – 1988. – 330, [1] с.
354801
   Втори подготовителенъ славянски съборъ въ София. – София : Печатница на П.М. Бжзайтовъ, 1911. – [7], 257 с.
354802
  Буреш И. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Печатница на книгоизательство, 1930. – 207-252 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во. 1930, кн. V
354803
  Тулешковъ Кр. Втори приноъ къмъ перерудната фауна на Али-Ботушъ пл. въ Македония / отъ Кр. Тулешковъ // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 189-202 : ил.
354804
  Четверикова О.С. Вторина класифікація засуджених до позбавлення волі за характером вчиненого злочину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 168-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
354805
  Костич Л. Вториннa функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генералізацію та пов"язані з нею функції флексії з позицій морфології і словотвору. Дослідження здійснено на матеріалі іменників (власних і загальних назв) у формі множини. The article is devoted to the research of generalization and other ...
354806
  Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
354807
  Старостіна А. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 4-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
354808
  Четверикова О.С. Вторинна класифікація засудженних до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 199-203. – ISSN 0201-7245
354809
  Гунчик М.В. Вторинна кодифікація цифр-ідеограм у мовній системі / М.В. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 267-271. – ISSN 1729-360Х
354810
  Дзера О. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 118-126. – ISSN 2078-340X
354811
  Мильченко Л. Вторинна неграмотність - наслідок кризи читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (306), січень. – С. 7-16. – ISSN 2076-9326
354812
  Мильченко Л. Вторинна неграмотність - наслідок кризи читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (307), лютий. – С. 10-19. – ISSN 2076-9326
354813
  Шутак Л. Вторинна номінація в медичному дискурсі з погляду когнітивно-комунікативних стратегій / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 86-93. – ISSN 2311-9896
354814
  Шинкаренко Оксана Вікторівна Вторинна номінація в художній мові (на матеріалі творчості М.В.Гоголя) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.02 / Шинкаренко Оксана Вікторівна; НАН України. Ін-тут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – 19л.
354815
  Приблуда Л.М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 409-413. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню вторинної номінації у мовотворчості Володимира Лиса. Здійснено аналіз семантичних особливостей антропоморфних метафор, зокрема зооморфізмів, охарактеризовано роль метафори у творенні мовної картини світу ...
354816
  Скідченко О.А. Вторинна номінація як засіб вираження соціального статусу в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 95-105. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-102-9
354817
  Жарко С.Ю. Вторинна номінація як компонент газетно-журнальної публіцистики / С.Ю. Жарко, О.В. Терханова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
354818
  Ковальчук А.О. Вторинна номінація як спосіб творення термінів у галузі жіночої моди (на матеріалі іспанських журналів моди) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 222-228. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті аналізуються іспанські терміни в галузі жіночої моди, утворені способом вторинної номінації. Також розглядаються метонімічне та метафоричне переосмислення існуючих слів для творення термінів у цій сфері. В статье анализируются испанские ...
354819
  Терханова О.В. Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 129-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. Окреслено способи відображення дійсності й ...
354820
  Ашиток Н.І. Вторинна номінація як фактор номінативної класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На основі узагальнення значного обсягу матеріалу розглянуто проблему вторинної номінації як одного із факторів номінативної класифікації.
354821
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
354822
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 168-203. – Бібліогр.: л. 204-223
354823
  Олійник М.П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Олійник Мар"ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
354824
  Довжук О.В. Вторинне законодавство та практика Суду ЄС в сфері регулювання трудової діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 79-84. – (Європейські дослідження)
354825
   Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання / С.М. Стовпник, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, Л.В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
354826
  Кузнецова М. Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 138-163. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
354827
  Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 23 назв
354828
  Рєпін К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-19
354829
   Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70 / Ю. Римар, С. Рушковський, С. Демидов, Л. Великожон, О. Проніна, Б. Моргун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-58. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
354830
  Гура К.М. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.07 / Гура К.М.; КПІ. – Київ, 1998. – 16с.
354831
  Чоботар Л. Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 1-179. – ISSN 2078-340X
354832
  Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 255-261. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню та опису вторинної номінації лексем мусульманського літочислення в турецькій мові на рівні слова та фразеологізму (у широкому розумінні). Більшість одиниць наведена в різножанрових контекстах. Статья посвящена ...
354833
  Сябряй В.Т. Вторинні каоліни та вуглисті глини Дніпровського буровугольного басейну УРСР / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1948. – 211с.
354834
  Скибицька Н.В. Вторинні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 290-295. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто міжстильові переходи лексики у сучасній англійській мові, зокрема фітонімів, а також процеси метафоризації, детермінування як передумови творення вторинних номінацій в словниковому складі сучасної англійської мови. В статье ...
354835
  Тунік О.В. Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Тунік, В.В. Огар // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-108. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
354836
  Дзигар О.В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної та мультидетекторної комп"ютерної томографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дзигар Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
354837
  Соломонова О.Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культур // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 60-69
354838
  Гиленко Е.В. Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 26-35. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
354839
  Пивоваров А.Л. Вторичная ионная эмиссия аморфных металлических сплавов на основе железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пивоваров Александр Львович ; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
354840
  Герепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия и масс- спектральная микроскония металлов и сплавов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.06 / Герепин В.Т.; АН УССР. – К, 1972. – 36л.
354841
  Хаджимухамедов Х.Х. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке нагретых металлов полодительными ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаджимухамедов Х.Х.; Акад.наук УзССР.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
354842
  Груич Д.Д. Вторичная ионная эмиссия с металлов при бомбардировке ионами малых энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Груич Д.Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
354843
  Черепин В.Т. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – К., 1975. – 239с.
354844
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
354845
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
354846
   Вторичная номинация в современном английском языке.. – Пятигорск, 1987. – 197с.
354847
  Амирова С.З. Вторичная номинация как фактор усиления экспрессии в текстах И.А. Бунина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 87-89. – ISSN 1684-2618
354848
  Смехов Е.М. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа / Е.М. Смехов, Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1987. – 95с.
354849
   Вторичная структура в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов и их функциональные свойства / Р.В. Минакова, Е.В. Хоменко, Г.Е. Копылова, М.Е. Головкова, А.Н. Веклич, П.В. Сорока // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2012. – С. 38-47. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды")


  Oбобщены представления об особенностях вторичной структуры, формирующейся в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов различных составов под влиянием дугового разряда. Установлено, что рост взаимодействия составляющих материала ...
354850
  Бронштейн И.М. Вторичная электронная эмиссия / И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. – Москва : Наука, 1969. – 408 с. : рис. – Библиогр.: с. 354-407. – (Физико-математическая библиотека инженера)
354851
  Алиев Б.З. Вторичная электронная эмиссия монокристаллов W и Мо : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Алиев Байрам Зейнал оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1971. – 12 с. – Библиогр.: с.12
354852
  Бубнов Л.Я. Вторичная электронная эмиссия некоторых молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Бубнов Л.Я. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1973. – 16 с.
354853
  Летунов Н.А. Вторичная электронная эмиссия щелочно-галоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Летунов Н.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Вологда, 1966. – 11л.
354854
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий : Автореф... д-р физ.-мат.наук: / Векслер В.И.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1966. – 21л.
354855
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий / В.И. Векслер. – Ташкент : Фан, 1970. – 244 с.
354856
  Романовский В.А. Вторичная эмиссия и неупругое рессеяние электронов в тонких пленках некоторых металлов и полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 9 с.
354857
  Мороз Л.П. Вторичная эмиссия пленок щелочно-галоидных солей на металлических подложках при бомбардировке ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.П.; АН УзССР. Объедин. учен. свет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
354858
  Хашимов Н.М. Вторичная эмиссия при босмбардировке металлов отрицательными ионами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Хашимов Н.М.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
354859
  Клейн Г.А. Вторичная эмиссия проводников под действией бомбардировки положительными ионами ртути средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клейн Г.А. ; АН УзССР, Физ.-технич. ин-тут. – Ташкент, 1950. – 8 с.
354860
  Гуртовой М.Е. Вторичная эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных (возбужденных и нормальных) атомов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуртовой М.Е.;, 1940. – 81л. – Бібліогр.:л.78-81
354861
  Дубровская Н.А. Вторично-предикативные структуры с причастием 1 в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дубровская Н.А.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 32л.
354862
  Кубецкий Л.А. Вторично-электронные проборы / Л.А. Кубецкий. – М, 1951. – 32с.
354863
  Айнбунд М.Р. Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение / М.Р. Айнбунд, Б.В. Поленов. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-138
354864
  Красногорская Н.В. Вторично-электронный умножитель, как индикатор магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногорская Н.В.;. – 5 л.
354865
  Шульман А.Р. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела / А.Р. Шульман, С.А. Фридрихов. – Москва : Наука, 1977. – 551с.
354866
  Вахидов У.В. Вторично-эмиссионные свойства металлических монокристаллов Ni, Nb, Mo, Ta, W, Re : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
354867
  Нормурадов Мурадулла Вторично-эмиссионные свойства монокристаллов кремния и германия, легированных ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Нормурадов Мурадулла; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
354868
   Вторичное гамма-излучение в радиационной защите.. – Москва, 1984. – 177с.
354869
  Клубович В.В. Вторичное зародышеобразование в растворах / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск, 1992. – 160с.
354870
   Вторичное использование полимерных материалов. – Москва : Химия, 1985. – 192 с.
354871
  Винчаков В.Н. Вторичное квантование в физике твердого тела : учеб. пособие / В.Н. Винчаков. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1989. – 23 с.
354872
  Джадд.Б.Р Вторичное квантование и атомная спектроскопия. : Пер.с англ. / Джадд.Б.Р. – Москва : Мир, 1970. – 136с.
354873
  Елохина С.Н. Вторичное минералообразование в природно-техногенных гидрогеологических системах колчеданных месторождений. Моделирование образования фазы (Fe,Mg)SO4-7H2О при окислении сульфидов дегтярского медно-колчеданного месторождения / С.Н. Елохина, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 178-192 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
354874
  Эммонс В. Вторичное обогащение рудных месторождений. / В. Эммонс. – М.Л., 1935. – 480с.
354875
  Михолик С. Вторичное обогащение ураном в осадочных отложениях / С. Михолик. – М., 1961. – 10с.
354876
  Колодин С.М. Вторичное олово / С.М. Колодин. – М., 1963. – 222с.
354877
  Ребане К.К. Вторичное свечение примесного центра кристалла : Конспект лекции, прочит. в летней школе по люминесц., Байкал, Бухта Песчаная, июль 1969 / К.К. Ребане; АН Эст.ССР, Ин-т физики и астрономии. – Тарту : Институт физики и астрономии, 1970. – 98с.
354878
  Шукшенцева В.А. Вторичное серебро / В.А. Шукшенцева. – М, 1990. – 63с.
354879
  Устиновщиков Ю.И. Вторичное твердение конструкционных легированных сталей. / Ю.И. Устиновщиков. – М., 1982. – 128с.
354880
  Бутовский А.Н. Вторичное требование платежа, как уголовно наказуемое деяние : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – [Б, м. : б. и.]. – Т. 2. – С. 79-96
354881
  Аккерман А.Ф. Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов / А.Ф. Аккерман, М.Я. Грудский, В.В. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 165 с.
354882
  Даин Г.В. Вторичные ароматические B-оксикислоты : диссертация на степень магистра фармации Григория Даина / цензорами диссертации по поручению Конференции, были профессора: А.П. Дыанин, С.А. Пржибытек и приват-доц. Е.И.Котляр. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. М. Розеноер, 1897. – 80 с. – Без обл. и отстутств. с. 78-80. – (Серия магистерских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1896-97 учебном году ; № 3)
354883
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
354884
   Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.. – Томск, 1981. – 179с.
354885
  Пань Ц.-х. Вторичные зеркала телескопов и оптические схемы для контроля формы их поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пань Ц.-х.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 8л.
354886
  Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов / В.П. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1979. – 189 с.
354887
   Вторичные изменения бокситов из месторождений СССР. – Москва, 1980. – 327с.
354888
  Бацман В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Бацман В.Ф.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Фрунзе, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
354889
  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей / Р.С. Сахибгареев. – Ленинград : Недра, 1989. – 260с.
354890
   Вторичные изменения коллеторов в процессе формирования и разрушения залежей углеводородов и их значение для оптимизации геологоразведочных работ. / Сахибгареев Р.С., Капченко Л.Н. – Ленинград, 1990. – 175с.
354891
  Малинин С.И. Вторичные изменения пород, вмещающих ископаемые угли / С.И. Малинин. – Москва, 1963. – 134с.
354892
  Прошляков Б.К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа / Б.К. Прошляков. – М., 1974. – 233с.
354893
  Левандовский Е.А. Вторичные источники питания. / Е.А. Левандовский, В.И. Скотников. – М., 1974. – 32с.
354894
  Алексева Л.К. Вторичные кварциты Северного Прибалхашья и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алексева Л.К. ; АН Каз. ССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 23 с.
354895
  Селимханов Н.М. Вторичные кварциты Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... кандю.геол-минерал.наук: / Селимханов Н.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 20 с.
354896
  Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых / Н.И. Наковник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 321-333
354897
  Ерджанов К.Н. Вторичные кварциты юго-восточной части Центрального Казахстана / К.Н. Ерджанов. – Алма-Ата, 1945. – 104с.
354898
  Петраченко Р.И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья / Р.И. Петраченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 170с.
354899
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 16 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, 1908 г.
354900
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания : (Окончание) / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 26 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, № 6, 1908 г.


  На с. 1 печать: физико-мат. библиотека А.Н. Зарубина
354901
  Григорян С.В. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения / С.В. Григорян, В.И. Морозов. – Москва : Наука, 1985. – 238с.
354902
  Бобков Л.В. Вторичные материальные ресурсы иэфективность их использования / Л.В. Бобков. – Москва : Знание, 1982. – 63 с. – библиогр.: с. 61. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Экономика и организация производства" ; № 1)
354903
   Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР.. – Москва, 1987. – 244с.
354904
  Ермолова Е.П. Вторичные минералогические процессы в нефтеносных отложениях олигоцена и миоцена Грузии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермолова Е.П.; ин-т нефти Акад. наук СССР. Лаборатория литологии нефтяных месторождений. – М., 1952. – 18л.
354905
   Вторичные минералы кимберлитов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 284 с.
354906
   Вторичные моделирующие системы.. – Тарту, 1979. – 116с.
354907
  Поликарпочкин В.В. Вторичные ореолы и потоки рассеяния / В.В. Поликарпочкин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 407с.
354908
  Питулько В.М. Вторичные ореолы рассеяния в криолитозоне / В.М. Питулько. – Л, 1977. – 197с.
354909
  Москвитин В.В. Вторичные пластические деформации в полых толстостенных цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москвитин В.В.; МГУ. Научно-исслед. ин-т механики и мат. – Москва, 1951. – 3 л.
354910
  Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 7-23. – ISSN 2218-2284
354911
  Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений / В.Н. Крылов, М.В. Максимов. – Одесса, 1997. – 176с.
354912
   Вторичные приборы.. – Москва, 1965. – 376с.
354913
  Бушуев В.А. Вторичные процессы в рентгеновской оптике / В.А. Бушуев, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 110 с.
354914
  Куров Валерий Сергеевич Вторичные процессы и излучение атомных частиц в отрицательном свечении тлеющего разряда в инертных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Куров Валерий Сергеевич;. – Томск, 1980. – 18л.
354915
  Колобов Г.А. Вторичные рассеянные и легкие редкие металлы : монография / Г.А. Колобов ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2014. – 233, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205-233. – ISBN 978-617-685-001-4
354916
  Бербец Николай Андреевич Вторичные реакции в потенциостатическом электролизе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бербец Николай Андреевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 26л.
354917
   Вторичные ресурсы. – Москва, 1988. – 461с.
354918
  Савченко А.П. Вторичные ресурсы и безотходное производство / А.П. Савченко. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
354919
  Красновский А. Вторичные ресурсы экономики / А. Красновский. – М., 1990. – 62с.
354920
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: автоматизированная система планирования. / Н.Л. Пирогов, В.К. Михно. – М., 1989. – 109с.
354921
  Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования / В.И. Одесс. – М., 1988. – 159с.
354922
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. / Н.Л. Пирогов. – М., 1987. – 197с.
354923
  Офицеров А.С. Вторичные течения / А.С. Офицеров. – М., 1959. – 164с.
354924
  Гречаниченко Ю.В. Вторичные течения в решетках турбомашин / Ю.В. Гречаниченко, В.А. Нестеренко. – Харьков, 1983. – 120с.
354925
  Елшин В.Ю. Вторичные течения вязкой жидкости при вращении в нейтел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Елшин В.Ю.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 10л.
354926
   Вторичные цветные металлы и сплавы.. – Москва, 1964. – 95с.
354927
   Вторичные цветные металлы.. – Москва : Металлургиздат
Ч. 1 : Заготовка и первичная обработка. – 1950. – 476 с.
354928
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
3. – 1956. – 544с.
354929
   Вторичные цветные металлы.. – Москва, 1971. – 207с.
354930
  Ковалев В.П. Вторичные электроны / В.П. Ковалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175с.
354931
  Бережинский А.И. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности : лекция для слушателей специальности "Пром. теплоэнергетика" / А.И. Бережинский ; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т, Фак. повышения квалификации инженеров - руководящих работников и специалистов МЭ и Э СССР. – Москва, 1972. – 32 с. : ил., черт.
354932
  Сушон С.П. Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР / С.П. Сушон. – М., 1978. – 320с.
354933
  Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в металлургии. / Н.А. Семененко. – М., 1962. – 240с.
354934
   Вторичные эффекты в результате процесса перехода к новой модели роста в Китае и миграции // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2016. – Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – С. 185-220. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-47555-083-2
354935
  Минасян Р.С. Вторичные эффекты при взаимодействии кручения и изгиба поперечной силой составного бруса призматической формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минасян Р.С.; Министерство Высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1949. – 10л.
354936
  Каушанская П.И. Вторичные явления в осадочной хроматографии и их роль в образовании рудных жил : Автореф... канд. хим.наук: / Каушанская П.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объедин. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 26л.
354937
  Малинин А.Б. Вторичные ядерные реакции при получении радиоактивных изотопов. (Их значение и использование) : Автореф... канд. техн.наук: 341 / Малинин А.Б.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
354938
  Проценко М.И. Вторичный гиперальдостернизм при вазоренальной гипертонии и его подавление усилением метаболизма альдестерона в печени. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Проценко М.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
354939
  Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных / М. Лукнер; Под ред. проф. М.Н. Запрометова. – Москва : Мир, 1979. – 548 с.
354940
  Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
354941
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 55с.
354942
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е. – Москва, 1922. – 52с.
354943
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Изд. 2-е, поп. и переребот. – Москва, 1970. – 269 с.
354944
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1985. – 256с.
354945
   Второго не дано.. – Москва, 1965. – 32с.
354946
   Второго эшелона не будет.. – Москва, 1986. – 326с.
354947
  Куусберг П.А. Второе "я" Энна Кальма : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1962. – 314 с.
354948
  Куусберг П. Второе "я" Энна Кальма : роман / П. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Художественная литература, 1969. – 272 с.
354949
  Поляков А.С. Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра ІІІ-го в 1887 г. / А.С. Поляков. – М., 1919. – 64с.
354950
   Второе акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
354951
   Второе акарологическое совещание. – К., 1970. – 304с.
354952
   Второе акарологическое совещание. – Киев, 1970. – 304с.
354953
   Второе акарологическое совещание.. – К., 1970. – 304с.
354954
   Второе акарологическое совещание., 1970. – 304с.
354955
   Второе акарологическое совещание.. – Киев : Наукова думка
2. – 1970. – 257с.
354956
   Второе акарологическое совещание. Тезисы докладов. – К.
1. – 1970. – 304с.
354957
   Второе акарологичческое совещание
Часть 1. – 1970. – 304с.
354958
  Зверев И.Ю. Второе апреля / И.Ю. Зверев. – М., 1968. – 448с.
354959
  Байбаков Н.К. Второе Баку : [Нефт. база в районе между Волгой и Уралом] / Н.К. Байбаков. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 40 с. : карт.
354960
   Второе Баку : Список литературы. – Ленинград, 1940. – 8с.
354961
  Поликутин Е.А. Второе воскресенье августа / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1988. – 142с.
354962
   Второе всесоюзное совещание по теории инвариантности и ее применению в автоматических устройствах.. – Киев, 1962. – 60с.
354963
   Второе всесоюзное совещание по электрокатализу : Тезисы докладов. – Москва, 1978. – 80с.
354964
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
354965
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. Москва, 21-23 марта 1978г.. – М., 1978. – 80с.
354966
   Второе Всесоюзное совещание.. – Москва, 1971. – 72с.
354967
   Второе Всесоюзноесовещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
354968
  Всеукраинское совещ. по политпросвещению (2; 1920; Харьков) Второе Всеукраинское совещание по просвещению 17-25 августа 1920 г. : (Протоколы пленарных заседаний, тезы и резолюции). – Харьков : Всеукр. госиздат, 1920. – 141 с.
354969
  Мирошникова А. Второе высшее вне закона? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 19 сентября (№ 206). – С.10. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" разбиралась, как связаны между собой переподготовка, перекрестная магистратура и второе высшее образование.
354970
  Бойко Н.Г. Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 164-169. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
354971
  Ярыжко В. Второе высшее: где и почем // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 июня (№ 130). – С. 12


  О цене второго диплома проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
354972
  Кузнецова С. Второе гадание Светланны : Новая кн. стихов / С. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 192с.
354973
  Кузнецова С.А. Второе гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1989. – 189с.
354974
   Второе дополнение к каталогу книг и периодических изданий, допущенных в ученические библиотеки низших учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения : По 1-е марта 1915 года. – Петроград : Тип. Бр. В. и И. Линник, 1915. – [10], 46 с.
354975
   Второе дополнение к каталогу ччебных руководств и пособий, допущенных к употреблению в низших учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения : ( по 1-е марта 1915 года). – Петроград : Изд. Ученого комитета МНП, 1915. – [7], 34 с.
354976
  Бианки В. Второе дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г. и новые данные о редких видах = Deuxieme supplement a la ""Liste des oiseaux du gouv. de St.-Petersbourg""1907 et dates nouvelles concernant quelques especes rares // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
354977
   Второе дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
354978
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков. – Москва, 1943. – 56с.
354979
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков, 1949. – 64с.
354980
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1952. – 252с.
354981
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Киев
1. – 1955. – 307с.
354982
  Крон А.А. Второе дыхание / А.А. Крон. – М, 1957. – 118с.
354983
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1957. – 280 с.
354984
  Тушнова В.М. Второе дыхание / В.М. Тушнова. – Москва, 1961. – 138с.
354985
  Сорокин Л.Л. Второе дыхание / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1966. – 94с.
354986
  Глебов Б. Второе дыхание / Б. Глебов. – Ярославль, 1966. – 176с.
354987
  Даен Л.А. Второе дыхание / Л.А. Даен. – К, 1967. – 63с.
354988
  Лисовский К.Л. Второе дыхание / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1972. – 168с.
354989
  Канубриков А.В. Второе дыхание / А.В. Канубриков. – Одесса, 1975. – 32с.
354990
  Зеленов А.Д. Второе дыхание / А.Д. Зеленов. – Москва, 1981. – 383с.
354991
  Пушкин В.В. Второе дыхание / В.В. Пушкин. – М, 1983. – 192с.
354992
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Москва, 1984. – 253с.
354993
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Ленинград, 1988. – 268с.
354994
  Того В. Второе дыхание : книга стихов / В. Того. – Ленинград : Художественная литература ; Редактор, 1990. – 103 с.
354995
  Фрэнсис Д. Второе дыхание : Роман / Д. Фрэнсис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-005371-1; 5-04-005238-3
354996
  Григ К. Второе дыхание : Роман / Кристин Григ; Пер. с англ. Л.М. Данько. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1380-6
354997
  Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-18. – ISSN 0131-2227
354998
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1984. – 120с.
354999
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1990. – 139с.
355000
  Лушников Л.А. Второе дыхание: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1982. – 232с.
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,