Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
354001
  Ончева Т.В. "Геолайф" збирає друзів... // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 28-29
354002
  Афанасьєва Л. Геокультурний простір як середовище міжетнічної взаємодії народів Запорізького Приазов"я / Л. Афанасьєва, І. Букрєєва // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 102-104. – ISBN 978-966-439-147-1
354003
  Родыгин А.И. Геолгический очерк северного склона Сайлюгемского хребта в юго-восточной части Горного Алтая : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Родыгин А. И.; МВО СССР, Том.ГУ, Геол. географ. фак. Каф. ист. геол. и палеолог. – Томск, 1956. – 16л.
354004
  Маевский Б.И. Геолго-геохимические условия формирования и пространственного размещения залежей газа и нефти внешней зоны Предкарпатского прогиба : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Маевский Б. И.; И.Франков. Ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
354005
   Геолінгвістика. Геополітика. Геостратегія : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 227, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-766-6
354006
  Фурдуй М.І. Геолог : (Про автора книги "Сонця і вітру брат") / Марія Фурдуй. – Київ : Логос, 2015. – 39, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-171-874-5


  В пр. №3319BR напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича. Підпис.
354007
  Иванова Е.А. Геолог Алексей Павлович Иванов / Е.А. Иванова. – М, 1940. – 36с.
354008
   Геолог Виктор Владимирович Зайков : биобиблиогр. ученого / Рос. акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т минералогии ; [сост.: И.Ю. Мелекесцева, Е.В. Зайкова, О.Л. Бусловская ; отв. ред. В.А. Коротеев]. – Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2014. – 212, [2] с. : ил.. фот. – Загл. обл.: Геолог В.В. Зайков. – ISBN 978-5-7691-2381-8


  У пр. №1698927 напис: Дорогому Лене Добрянскому с приветом всему семейству. Виктор Зайков
354009
   Геолог від Бога : науково-навчальний посібник. – Київ : Знання, 2000. – 219с. – ISBN 966-618-083-9
354010
   Геолог України. – Київ
№ 1. – 2003
354011
   Геолог України. – Київ
№ 2. – 2003
354012
   Геолог України. – Київ
№ 3. – 2003
354013
   Геолог України. – Київ
№ 4. – 2003
354014
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1. – 2004
354015
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 2. – 2004
354016
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3. – 2004
354017
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4. – 2004
354018
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1. – 2005
354019
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 2. – 2005
354020
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3. – 2005
354021
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4. – 2005
354022
   Геолог України. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1. – 2006
354023
   Геолог України : Геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 2. – 2006
354024
   Геолог України : Геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3. – 2006
354025
   Геолог України : Геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4. – 2006
354026
   Геолог України : Геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1. – 2007
354027
   Геолог України : Геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 2. – 2007
354028
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3. – 2007
354029
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин. – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4. – 2007
354030
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1/2. – 2008
354031
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3. – 2008
354032
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4. – 2008
354033
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1/2. – 2009
354034
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3. – 2009
354035
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4. – 2009
354036
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1/2. – 2010
354037
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3 (31). – 2010
354038
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4 (32). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
354039
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 2 (34). – 2011
354040
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3/4 (35-36). – 2011
354041
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1/2 (37-38). – 2012
354042
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3 (39). – 2012
354043
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 4 (40). – 2012
354044
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 1 (41). – 2013
354045
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 2 (42). – 2013
354046
   Геолог України : геологічна розвідка і видобуток нафти, газу та інших корисних копалин / "Спілка геологів України". – Київ, 2001-. – ISSN 1727-835Х
№ 3 (43). – 2013
354047
  Бондарчук В.Г. Геологiчна екскуpсiя по Чехословаччинi // Вісник АН УРСР
354048
  Михайлов В. Геологам нашого Університету - 75! // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 4


  "Навчально-науковому інституту «Інститут геології» (раніше – геологічний факультет) Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році виповнюється 75 років! Сьогодні Інститут – провідний заклад вищої освіти в Україні в галузі наук ...
354049
   Геологи - люди талановиті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  На геологічному факультеті за сприяння профбюро організовано виставку "Дещо цікаве, крім геології", на якій подані цікаві роботи співробітників та студентів: картини, написані олією, вишивки, ляльки та м"яких іграшки, в"язані речі , різнокольорові ...
354050
  Гонта Т. Геологи : роман / Тимофей Гонта. – Киев : Радянський письменник, 1955. – 560 с.
354051
  Лотош К. Геологи відсвяткували 70-річчя факультету // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 4 : фото


  "...Виповнилося 70 років від дня створення геологічного факультету нашого університету. Святкування ювілею припало на традиційний День факультету, присвячений Дню геолога. Програма святкування включала проведення міжнародної наукової конференції "Роль ...
354052
   Геологи изучают планеты. – Москва : Недра, 1984. – 144 с.
354053
   Геологи КНУ в Антарктиді // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 5


  "ННІ "Інститут геології" продовжує дослідження в західній Антарктиці. З січня по квітень 2019 року професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Олександр Митрохин працював у складі сезонного загону 24-ї Української антарктичної експедиції. ...
354054
  Чернов В.Г. Геологи Московского университета / В.Г. Чернов. – М., 1989. – 357с.
354055
  Рябухин А.Г. Геологи Московского университета : Библиографичесй справочник / А.Г. Рябухин, Г.В. Брянцева; Под ред. Б.А. Соколова и В.Т. Трофимова. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-04514-9
Кн.2. – 2002. – 368с.
354056
   Геологи на "круглому столі" в Лондоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 4


  Представники Інституту геології КНУ імені Тараса Шевченка взяли участь у засіданні "круглого столу" в UCL Energy Institute в Лондоні на тему "Russia-Ukraine-EU energy partnership towards Energy Security" і виступили з доповіддю щодо перспектив та ...
354057
  Оноприенко В.И. Геологи на Крайнем Севере / В.И. Оноприенко. – Москва : Недра, 1990. – 140 с.
354058
  Оноприенко В.И. Геологи на Крайнем Севере / Валентин Оноприенко. – Изд. 2-е, доп., перераб. – Киев : Информационно-аналитическое агенство, 2012. – 339, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 335 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-065-4
354059
  Вижва С. Геологи обговорювали проблеми Землі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  В нашому університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція "Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов"язаних з ними корисних копалин у зв"язку з енергетикою Землі й етапами її тектоно-магматичної активізації". Усього на конференцію ...
354060
  Козловский Е.А. Геологи открывают богатства недр / Е.А. Козловский. – Москва : Недра, 1980. – 127с.
354061
   Геологи продемонстрували гарні знання // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з геології. За підсумками інтелектуального змагання, переможцями підсумкового ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з геології стали: Данило Коваль (КНУ) - перше місце; Ірина Трегуб (КНУ) ...
354062
  Галченко И.И. Геологи продолжают путь. / И.И. Галченко. – М., 1963. – 136с.
354063
  Молявко Г.И. Геологи. Географы / Г.И. Молявко, В.П. Франчук, В.Г. Куличенко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 352с.
354064
  Космачев В.Г. Геологическая база "Каменка": Учебное пособие. / В.Г. Космачев, М.В. Космачева. – Харьков, 1993. – 103с.
354065
  Лазуренко В.И. Геологическая деятельность железобактерий / В.И. Лазуренко. – К., 1989. – 91с.
354066
   Геологическая деятельность и охрана окружающей среды. – М., 1979. – 166с.
354067
  Лушников Е.А. Геологическая деятельность современных рек Урала и прилегающих равнин. Гидрогеохимическая роль и денудация / Е.А. Лушников. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1974. – 124 с., с ил., карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 119-213
354068
  Баландин Р.К. Геологическая деятельность человечества: техногенез / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 303с.
354069
  Бугаец Е.А. Геологическая документация гоных разработок стереофотограмметрическим и фотометрическим методами. / Е.А. Бугаец. – М., 1977. – 56с.
354070
   Геологическая документация при геологосъемочных и поисковых работах : Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1:50 000. – Ленинград : Недра
Вып.14. – 1984. – 271 с.
354071
   Геологическая и минералого-петрографическая оценка распространения, качества руд и условий разработки калийных месторождений. – Л., 1979. – 118с.
354072
  Блудорова Е.А. Геологическая и палинологическая характеристика плиоценовых отложений Казанского Поволжья и Прикамья / Е.А. Блудорова, К.В. Николаева. – Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1986. – 135с.
354073
  Гречухин В.В. Геологическая и экономическая эффективность геофизических методов поисков и разведки угольных месторождений Печорского бассейна / В.В. Гречухин. – Сыктывкар, 1970. – 299с.
354074
   Геологическая изученность и минерально-сырьевая база СССР к XVIII съезду ВКП(б). – М.-Л., 1939. – 254с.
354075
   Геологическая изученность СССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
Т.48 : Армянская ССР. Период 1951-1955. Вып.1. – 1961. – 128с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354076
   Геологическая изученность СССР. – Сыктывкар
Т.5 : Коми АССР. Период 1611-1917. Вып.1. – 1962. – 92с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354077
   Геологическая изученность СССР. – Вильнюс
Т.43 : Литовская ССР. Период 1800-1955. Вып.1. – 1962. – 259с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354078
   Геологическая изученность СССР. – Рига
Т.45 : Латвийская ССР. Период 1945-1950. Вып.1-2. – 1962. – 148с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354079
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.4 : РСФСР: Архангельская и Вологодская области. Периоды 1946-1950, 1951-1955. Вып. 1. – 1963. – 120с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354080
   Геологическая изученность СССР. – Куйбышев
Т.10 : РСФСР: Среднее Поволжье, Куйбышевская, Саратовская, Ульяновская и Пензенская обл. Периоды 1946-1955. Вып. 1. – 1963. – 336с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354081
   Геологическая изученность СССР. – Ставрополь
Т.12 : Северный Кавказ. Период 1951-1955. Вып.1. – 1963. – 252с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354082
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.31 : Украинская ССР: Западные области. Период 1951-1955. Вып.1. – 1963. – 180с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354083
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Издательство Академии наук Украины
Т.32 : Украинская ССР: Центральные и восточные области. Период 1951-1955. Вып.1. – 1963. – 328с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354084
   Геологическая изученность СССР. – Фрунзе
Т.46 : Киргизская ССР. Период 1951-1955. Вып.1. – 1963. – 160с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354085
   Геологическая изученность СССР. – Москва; Ленинград : Наука
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1951-1955. Вып. 1. – 1964. – 74с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354086
   Геологическая изученность СССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
Т.48 : Армянская ССР. Период 1941-1950. Вып.1. – 1964. – 160с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354087
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.11 : РСФСР: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Калмыцкая АССР. Период 1951-1955. Вып.1. – 1965. – 264 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354088
   Геологическая изученность СССР. – Москва
Т.11 : РСФСР: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Калмыцкая АССР. Период 1946-1950. Вып.1. – 1965. – 180 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354089
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.28 : РСФСР: Хабаровский край, Амурская область. Период 1956-1960. Вып. 1: Опубликованные работы. – 1965. – 108 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354090
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.29 : РСФСР: Приморский край. Период 1951-1955. вып.1. – 1965. – 112 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354091
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1951-1955. Вып.1. – 1965. – 71с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354092
   Геологическая изученность СССР. – Москва; Ленинград : Наука
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1956-1960. Вып. 1. – 1966. – 396с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354093
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.2 : РСФСР: Карельская АССР. Период 1941-1950. Вып. 1. – 1966. – 104с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354094
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.3 : РСФСР: Ленинградская, Новгородская и Псковская области. Период 1946-1960. Вып. 1: Опубликованные работы. – 1966. – 311c. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354095
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград
Т.16 : Центральная часть Советской Арктики. Период 1918-1945. Вып.1. – 1966. – 208с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354096
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.20 : РСФСР: Красноярский край ( территория края южнее Полярного круга и Норильский район). Период 1951-1955. Вып. 1. – 1966. – 114с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354097
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.31 : Украинская ССР: Запданые области. Период 1946-1950. Вып.2. – 1966. – 428с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354098
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.31 : Украинская СССР: Западные области. Период 1946-1950. Вып.1. – 1966. – 150с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354099
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.32 : Украинская СССР: Центральные и восточные области. Период 1946-1950. Вып.1. – 1966. – 150с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354100
   Геологическая изученность СССР. – Баку : Изд-во АН АзССР
Т.42 : Азербайджанская ССР. Период 1951-1955. Вып.1. – 1966. – 256с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354101
   Геологическая изученность СССР. – Кишинев : Картя молдовэняскэ
Т.44 : Молдавская ССР. Период 1956-1960. Вып.1. – 1966. – 196с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354102
   Геологическая изученность СССР. – Фрунзе : Ылым
Т.46 : Киргизская ССР. Период 1946-1950. Вып.1. – 1966. – 160с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354103
   Геологическая изученность СССР. – Душанбе : Дониш
Т.47 : Таджикская ССР. Период 1951-1955. Вып.1. – 1966. – 143с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354104
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1941-1950. Вып.1. – 1967. – 144 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354105
   Геологическая изученность СССР. – Москва
Т.12 : Северный Кавказ. Период 1946-1950. Вып.1. – 1967. – 222с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354106
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.29 : РСФСР: Приморский край. Период 1956-1960. Вып. 1. – 1967. – 352 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354107
   Геологическая изученность СССР. – Тбилиси : Мецниереба
Т.41 : Грузинская ССР. Период 1946-1955. Вып. 1. – 1967. – 174с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354108
   Геологическая изученность СССР. – Баку : Изд-во АН АзССР
Т.42 : Азербайджанская ССР. Период 1946-1950. Вып.2 Опубликованная литература. – 1967. – 196с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354109
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1929-1940. Вып. 1. – 1968. – 436 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354110
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.5 : Коми АССР. Период 1946-1955. Вып. 1. – 1968. – 150с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354111
   Геологическая изученность СССР. – Казань
Т.8, ч.2 : Татарская АССР. Период 1941-1955. Вып 1. – 1968. – 180 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354112
   Геологическая изученность СССР. – Горький : Волго-Вятское кн.изд-во
Т.8, ч.1 : Горьковская, Ивановская, Кировская, Костромская обл., Марийская, Мордовская, Удмуртская и Чувашская АССР. Период 1956-1960. Вып 1. – 1968. – 212с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354113
   Геологическая изученность СССР. – Махачкала
Т.13 : Дагестанская АССР. Период 1918-1955. Вып.1. Опубликованные работы. – 1968. – 320с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354114
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.17 : РСФСР: Тюменская область. Период 1941-1955ю Вып.1. – 1968. – 146 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354115
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.30 : РСФСР: Сахалин. Период 1941-1960. Вып.1. – 1968. – 248 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354116
   Геологическая изученность СССР. – Вильнюс
Т.43 : Литовская ССР. Период 1961-1965. Вып.1. – 1968. – 259с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354117
   Геологическая изученность СССР. – Кишинев : Картя молдовэняскэ
Т.44 : Молдавская ССР. Период 1940-1950. Вып.1. – 1968. – 124с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354118
   Геологическая изученность СССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
Т.48 : Армянская ССР. Период 1956-1960. Вып.1. – 1968. – 253с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354119
   Геологическая изученность СССР. – Таллин : Валгус
Т.50 : Эстонская ССР. Период 1941-1960. Вып.1. – 1968. – 176 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354120
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Недра
Т.4 : РСФСР: Архангельская и Вологодская области. Период 1956-1960. Вып.1. – 1969. – 263с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354121
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.18 : РСФСР: Томская, Омская и Новосибирская обл. Период 1941-1955. Вып.1. – 1969. – 144 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354122
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.28 : РСФСР: Хабаровский край, Амурская область. Период 1956-1960. Вып. 1: Опубликованные работы. – 1969. – 344 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354123
   Геологическая изученность СССР. – Вильнюс
Т.6 : Калининградская область РСФСР. Период 1918-1945. Вып.1. – 1970. – 130с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354124
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.7 : Владимирская, Калининская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская и Ярославская области. Период !951-1055. Вып. 1. – 1970. – 103с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354125
   Геологическая изученность СССР. – Махачкала
Т.13 : Дагестанская АССР. Период 1918-1950. Вып. 2. Рукописные работы. – 1970. – 324с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354126
   Геологическая изученность СССР. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство
Т.27 : РСФСР: Читинская область. Период 1941-1955. Вып.1. – 1970. – 156 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354127
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.31 : Украинская ССР: Западные области. Период 1956-1960. Вып.1. – 1970. – 416с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354128
   Геологическая изученность СССР. – Киев
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1956-1960. Вып.2. – 1970. – 298с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354129
   Геологическая изученность СССР. – Москва; Калуга : Приокское кн. изд-во
Т.7 : РСФСР (Владимирская, Калининская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская и Ярославская области). Период 18000-1917. Вып. 1. – 1971. – 356с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354130
   Геологическая изученность СССР. – Казань
Т.8, ч.2 : Татарская АССР. Период 1800-1940. Вып.1. – 1971. – 160 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354131
   Геологическая изученность СССР. – Казань
Т.8, ч.2 : Татарская АССР. Период 1956-1960. Вып. 1. – 1971. – 314 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354132
   Геологическая изученность СССР. – Москва
Т.9 : РСФСР (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области). Период 1956-1960. Вып. 1. – 1971. – 255 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354133
   Геологическая изученность СССР. – Москва
Т.9 : РСФСР: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. Период 1929-1950. Вып. 1. – 1971. – 274 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354134
   Геологическая изученность СССР. – Куйбышев
Т.10 : РСФСР: Среднее Поволжье, Куйбышевская, Саратовская, Ульяновская и Пензенская обл. Периоды 1946-1955. Вып. 1 (Дополнение). – 1971. – 108с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354135
   Геологическая изученность СССР. – Куйбышев
Т.10 : РСФСР: Среднее Поволжье, Куйбышевская, Саратовская, Ульянолвская и Пензенская обл. Период 1941-1945. Вып. 1. – 1971. – 108с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354136
   Геологическая изученность СССР. – Саратов
Т.10 : РСФСР: Среднее Поволжье, Куйбышевская, Саратовская, Ульяновская и Пензенская обл. Период 1956-1960. Вып.1. – 1971. – 498с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354137
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.14 : РСФСР. Средний Урал. Период 1941-1945. Вып.1. – 1971. – 235 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354138
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.24 : РСФСР: Иркутская область. Период 1956-1960. Вып.1. – 1971. – 352с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354139
   Геологическая изученность СССР. – Улан-Удэ
Т.26 : Бурятская АССР. Период 1956-1960. Вып.1. – 1971. – 329с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354140
   Геологическая изученность СССР. – Ташкент : Фан
Т.35 : Узбекская ССР. 8 период 1956-1960 гг. Вып.1. – 1971. – 531 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354141
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1800-1928. Вып. 1. – 1972. – 174 с.
354142
   Геологическая изученность СССР. – Махачкала
Т.13 : Дагестанская АССР. Период 1880-1917. Вып. 1. – 1972. – 128с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354143
   Геологическая изученность СССР. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство
Т.27 : РСФСР: Читинская область. Период 1956-1960. Вып.1. – 1972. – 384 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354144
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1918-1950. Вып.1. – 1972. – 446с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354145
   Геологическая изученность СССР. – Таллин : Валгус
Т.50 : Эстонская ССР. Период 1918-1940. Вып.1. – 1972. – 252 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354146
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.5 : Коми АССР. Период 1918-1928. Вып.1. – 1973. – 83с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354147
   Геологическая изученность СССР. – Москва; Калуга : Приокское кн.изд-во
Т.9 : РСФСР: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. Период 1800-1917. Вып. 1. – 1973. – 228 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354148
   Геологическая изученность СССР. – Уфа
Т.15 : Башкирская АССР и Оренбургская область. Период 9146-1950. Вып.1. – 1973. – 171с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354149
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1956-1960. Вып.1. – 1973. – 280с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354150
   Геологическая изученность СССР. – Таллин : Валгус
Т.50 : Эстонская ССР. Период 1961-1965. Вып.1. – 1973. – 278с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354151
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.4 : Архангельская и Вологодская области. Периоды 1770-1945. Вып.1 Опубликованные работы. Книга II. – 1974. – 304с. : карт.
354152
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.4 : Архангельская и Вологодская области. Периоды 1770-1945. Вып.1 Опубликованные работы. Книга III. – 1974. – 294с. : карт.
354153
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.4 : Архангельская и Вологодская области. Периоды 1770-1945. Вып.1 Опубликованные работы. Книга IV. – 1974. – 264с. : карт.
354154
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.4 : Архангельская и Вологодская области. Периоды 1770-1945. Вып.1 Опубликованные работы. Книга I. – 1974. – 220с. : карт.
354155
   Геологическая изученность СССР. – Москва
Т.9 : РСФСР: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская обл. Период 1961-1965. Вып. 1. – 1974. – 462с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354156
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т. 9 : Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская обл. Период !95101955. Вып. 1. – 1974. – 135с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354157
   Геологическая изученность СССР. – Ставрополь
Т.12 : Северный Кавказ. Период 1956-1960. Вып.1. – 1974. – 351с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354158
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград
Т.13 : Дагестанская АССР. Период 1956-1960. Вып.1. – 1974. – 298с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354159
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск : Наука
Т.19 : РСФСР: Алтайский край, Кемеровская область. Период 1941-1945. Вып.1. – 1974. – 131с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354160
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск : Наука
Т.28, вып. 1 : РСФСР: Хабаровский край, Амурская область. Период 1941-1940. Вып. 1. – 1974. – 127с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354161
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск
Т.30, вып.1 : РСФСР: Сахалин. Период 1961-1965. Вып.1. – 1974. – 168с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354162
   Геологическая изученность СССР. – Ташкент : Фан
Т.35 : Узбекская ССР. Период 1946-1950. Вып.1. – 1974. – 308с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354163
   Геологическая изученность СССР. – Ташкент : Фан
Т.35 : Узбекская ССР. Период 1951-1955. Вып.1. – 1974. – 258с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354164
   Геологическая изученность СССР. – Ташкент : Фан
Т.35 : Узбекская ССР. Период 1956-1960. Вып.1. – 1974. – 532с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354165
   Геологическая изученность СССР. – Алма-Ата
Т.39 : Казахская ССР: Восточный Казахстан, Восточно-Казахстанская и Семипалатинская области. Период 1946-1955. Вып.1. – 1974. – 208с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354166
   Геологическая изученность СССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
Т.48 : Армянская ССР. Период 1920-1940. Вып.1. – 1974. – 158с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354167
   Геологическая изученность СССР. – Таллин
Т.50 : Эстонская ССР. Период 1678-1860. Вып.1. – 1974. – 120с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354168
   Геологическая изученность СССР. – Москва
Т.9 : РСФСР: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская обл. Период 1918-1928. Вып.1. – 1975. – 164с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354169
   Геологическая изученность СССР. – Куйбышев
Т.10 : РСФСР: Куйбышевская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская обл. Период !961-1965. Вып.1. – 1975. – 534с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354170
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград
Т.12 : Северный Кавказ. Период 1929-1940. Вып.1. – 1975. – 526с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354171
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград
Т.12 : Северный Кавказ. Период 1918-1928. Вып.1. – 1975. – 164с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354172
   Геологическая изученность СССР. – Уфа
Т.15 : Башкирская АССР И Оренбургская область. Период !951-1955. Вып.1. – 1975. – 198с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354173
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск : Наука
Т.25 : РСФСР: Тувинская АССР. Период 1956-1960. Вып. 1. – 1975. – 232с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354174
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.31 : Украинская ССР: Западные области. Период 1918-1945. Вып.1. – 1975. – 351с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354175
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.32 : Украинская ССР:Центральные и восточные области. Период 1956-1960. Вып.1. – 1975. – 356с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354176
   Геологическая изученность СССР. – Алма-Ата
Т.36 : Казахская ССР: Западный Казахстан, Актюбинская, Гурьевская, Уральская области. Период 1946-1950. Вып.1. – 1975. – 151с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354177
   Геологическая изученность СССР. – Вильнюс : Периодика
Т.43 : Литовская ССР. Период 1966-1970. Вып.1. – 1975. – 348с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354178
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград
Т.5 : Коми АССР. Период 1929-1940. Вып.1. – 1976. – 167с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354179
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.7 : РСФСР: Владимирская, Калининская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская и Ярославская области. Период 1961-1965. Вып.1. – 1976. – 324с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354180
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.9 : РСФСР: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, ОРловская и Тамбовская области. Период 1966-1970. Вып.1. – 1976. – 502с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354181
   Геологическая изученность СССР. – Новосибрск : Наука
Т.17 : РСФСР: Тюменская Область. Период 1956-1960. Вып.1. – 1976. – 406с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354182
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1800-1917. Вып.1. – 1976. – 243с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354183
   Геологическая изученность СССР. – М.
Т.36 : Казахская ССР: Западный Казахстан, Актюбинская, Гурьевская, Уральская области. Период 1951-1955. Вып.1. – 1976. – 192с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354184
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.37 : Казахская ССР: Северный Казахстан. Период 1946-1955. Вып.1. – 1976. – 132с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354185
   Геологическая изученность СССР. – Душанбе : Дониш
Т.47 : Таджикская ССР. Период 1956-1960. Вып.1. – 1976. – 305с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354186
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.5 : Коми АССР. Период 1956-1960. Вып. 1. – 1977. – 286с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354187
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.14 : РСФСР: Средний Урал. Период 1918-1928. Вып. 1. – 1977. – 179с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354188
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск : Наука
Т.18, вып.1 : РСФСР: Томская, Омская, Новосибирская области. Период 1956-1960. Вып.1. – 1977. – 374с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354189
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.32 : Украинская ССР: Центральные и восточные области. Период 1800-1917. Вып.1. – 1977. – 249с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354190
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1961-1965. Вып.1. – 1977. – 237с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354191
   Геологическая изученность СССР. – Таллин
Т.50 : Эстонская ССР. Период 1966-1970. Вып.1. – 1977. – 284с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354192
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.5 : Коми АССР. Период 1961-1965. Вып.1. – 1978. – 358с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354193
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.20 : РСФСР: Красноярский край (территория края южнее Полярного круга и Норильский район). Период 1956-1960. Вып.1. – 1978. – 420с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354194
   Геологическая изученность СССР. – Иркутск : Восточно-Сиб. кн.изд-во
Т.27 : РСФСР: Читинская область. Период 1961-1965. Вып. 1. – 1978. – 260с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354195
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.30 : РСФСР: Сахалин. Период 1966-1970. Вып.1. – 1978. – 152с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354196
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.31 : Украинская ССР: Западные области. Период 1961-1965. Вып.1. – 1978. – 435с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354197
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1966-1970. Вып.1. – 1978. – 324с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354198
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.34 : Белорусская ССР. Период 1966-1970. Вып.1. – 1978. – 472с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354199
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.38 : Казахская ССР: Центральный Казахстан. Период 1946-1950. Вып.1. – 1978. – 171с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354200
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.5 : Коми АССР. Период 1966-1970. Вып.1. – 1979. – 312с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354201
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Наука
Т.15 : Башкирская АССР, Оренбургская область. Период 1929-1940. Вып.1. – 1979. – 316с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354202
   Геологическая изученность СССР. – Магадан : ДВНЦ АН СССР
Т.22 : РСФСР: Магаданская область. Период 1961-1965. Вып.1. – 1979. – 388с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354203
   Геологическая изученность СССР. – Фрунзе : Ылым
Т.46 : Киргизская ССР. Период 1961-1965. Вып.1. – 1979. – 947с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354204
   Геологическая изученность СССР. – Томск : Изд-во Томского университета
Т.19 : РСФСР: Алтайский край и Кемеровская область. Период 1966-1970. Вып.1. Кн.1. (1966-1967). – 1980. – 248с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354205
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск : Наука
Т.24 : РСФСР: Иркутская область. Период 1961-1965. Вып.1. – 1980. – 574с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354206
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.29 : РСФСР: Приморский край. Период 1966-1970. Вып.1. Кн.2. – 1980. – 419с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354207
   Геологическая изученность СССР. – Москва : Недра
Т.29 : РСФСР: Приморский край. Период 1966-1970. Вып.1. Кн.1. – 1980. – 356 с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354208
   Геологическая изученность СССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
Т.48 : Армянская ССР. Период 1961-1965. Вып.1. – 1980. – 467с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354209
   Геологическая изученность СССР. – Ленинград : Наука
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1966-1970. Вып. 1. – 1981. – 581с. – Изд.выходит с 1961г.
354210
   Геологическая изученность СССР. – Томск : Изд-во Томского университета
Т.19 : РСФСР: Алтайский край и Кемеровская область. Период 1966-1970. Вып. 1. Кн.2 (1968-1970). – 1981. – 379с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354211
   Геологическая изученность СССР. – Душанбе : Дониш
Т.47 : Таджикская ССР. Период 1941-1950. Вып.1. – 1981. – 243с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354212
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.32 : Украинская ССР: Центральные и восточные области. Период 1966-1970. Вып.1. – 1982. – 652с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354213
   Геологическая изученность СССР. – Баку : Элм
Т.42 : Азербайджанская ССР. Период 1941-1945. Вып.1. – 1982. – 133с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354214
   Геологическая изученность СССР. – Томск : Изд-во Томского университета
Т.19 : РСФСР: Алтайский край и Кемеровская область. Период 1961-1965. Вып.1. Кн.1 (1961-1962). – 1983. – 261с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354215
   Геологическая изученность СССР. – Томск : Изд-во Томского университета
Т.19 : РСФСР: Алтайский край и Кемеровская область. Период 1961-1965. Вып.1. Кн.2 (1963-1965). – 1984. – 294с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354216
   Геологическая изученность СССР. – Таллин
Т.50 : Эстонская ССР. Период 1861-1917. Вып.1. – 1984. – 271с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354217
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т.31 : Украинская ССР: Западные области. Период 1966-1970. Вып.1. – 1985. – 450с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354218
   Геологическая изученность СССР. – К.
Т. 33 : Украинская ССР: Крымская область. Период 1971-1975. Вып. 1. – 1985. – 362с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354219
   Геологическая изученность СССР. – Ереван
Т.48 : Армянская ССР. Период 1966-1970. Вып.1. Кн.1. – 1985. – 261с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354220
   Геологическая изученность СССР. – Киев : Наукова думка
Т. 32 : Украинская ССР: Центральные и восточные области. Период 1918-1945. Вып.1. – 1986. – 312с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354221
   Геологическая изученность СССР. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029177-3
Т.19 : РСФСР: Алтайский край и Кемеровская область. Период 1956-1960 Вып.1. – 1988. – 423с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354222
   Геологическая изученность СССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР
Т.48 : Армянская ССР. Период 1966-1970. Вып.1. Кн.2. – 1988. – 230с. : карт. – Изд. выходит с 1961 г.
354223
   Геологическая изученность СССР.. – Апатиты
Т.1 : РСФСР: Мурманская область. Период 1961-1965. Вып. 1. Опубликованные работы. – 1973. – 510с.
354224
  Карабович Сергей Валентинович Геологическая интерпретация гравитационного поля основных типов структур Северной части Индийского океана : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 01.04.12 / Карабович Сергей Валентинович ; АН УССР , Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев, 1982. – 19 с.
354225
  Конценебин Ю.П. Геологическая интерпретация гравитационных аномалий Нижнего Поволжья / Ю.П. Конценебин. – Саратов, 1988. – 216с.
354226
   Геологическая интерпретация гравитационных и магнитных аномалий. – Ташкент, 1988. – 350с.
354227
  Володарский Р.Ф. Геологическая интерпретация гравитационных и магнитных полей с помощью ЭВМ / Р.Ф. Володарский, Т.И. Ланда. – Москва, 1970. – 200с.
354228
   Геологическая интерпретация данных геохронологии. – Иркутск, 1977. – 86с.
354229
  Нассонов В.А. Геологическая интерпретация магнитных аномалий Алтае-Саянской горной области с использованием их вертикального затухания : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Нассонов В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.25
354230
  Долицкий В.А. Геологическая интерпретация материалов геофизических исследований скважин / В.А. Долицкий. – Москва : Недра, 1966. – 388с.
354231
  Анпилогов А.П. Геологическая интерпретация промыслово-геофизических материалов Припятского прогиба / АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики ; А.П. Анпилогов , А.А. Государева. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 180, [2] с. : ил. – Библиогр:с. 169-181 (238 назв.)
354232
  Четвертков С.С. Геологическая информативность гидросети Якутии и Поволжья / С.С. Четвертков. – Саратов, 1988. – 211с.
354233
  Беннисон Дж. Геологическая история Британских островов = The geological history of the British isles : [пер. с англ.] / Дж. Беннисон, А. Райт. – Москва : Мир, 1972. – 320 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 294-303. – (Науки о Земле. Фундаментальные труды заруб. ученых по геологии, геофизике и геохимии ; т. 44)
354234
  Яковлев Н.Н. Геологическая история животного царства : (Введение в изучение палеонтологии) : с 33 рис. / Н.Н. Яковлева, проф. СПб. Горн. ин-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1904. – 92, [1] с. : ил. – (Образовательная библиотека ; Серия V, № 7)
354235
  Никишин А. Геологическая история Земли // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (187). – С. 53--60. – ISSN 0869-7078
354236
   Геологическая история и геохимия Балтийского моря. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
354237
  Кропоткин П.Н. Геологическая история и строение земли / П.Н. Кропоткин. – Москва : Знание, 1956. – 40 с. = Серия ІІІ ; № 12
354238
  Двойченко П.А. Геологическая история Крыма / П.А. Двойченко, проф. ; Крымское о-во естествоиспытателей и любителей природы. – [Симферополь] : Крымгосиздат, 1926. – С. 31-64, 6 л. табл.
354239
  Васильковский Н.П. Геологическая история Северо-Востока Азии (Сибирская платформа и Верхояно-Чукотская складчатая страна) / Н.П. Васильковский. – Москва : Наука, 1981. – 308с.
354240
   Геологическая история территории СССР и тектоника плит. – Москва : Наука, 1989. – 203с.
354241
   Геологическая история территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1993. – 186с.
354242
   Геологическая история Украины. – Свердловск, 1981. – 116с.
354243
   Геологическая история Черного моря по результатам глубоководного бурения. – Москва : Наука, 1980. – 202с.
354244
  Ерофеев В.С. Геологическая история Южной периферии Алтая в палеогене и неогене / В.С. Ерофеев. – Алма-Ата : Наука, 1969. – 167с.
354245
   Геологическая карта Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 33с.
354246
  Хлапонин А. Геологическая карта Амурско-Приморского золотоносного района / А. Хлапонин. – СПб., 1906. – 72с.
354247
   Геологическая карта Европейской части СССР. – Л.-М., 1932. – 12с.
354248
   Геологическая карта Камчатки. – М., 1941. – 16с.
354249
  Обручев В.А. Геологическая карта Ленского золотоносного района. / В.А. Обручев, А.П. Герамимов. – Л., 1929. – 172с.
354250
   Геологическая карта Сибирской платформы и прилегающих территорий. – Л., 1974. – 111с.
354251
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 16с.
354252
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 19с.
354253
   Геологическая карта СССР. – Л., 1939. – 24с.
354254
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 15с.
354255
   Геологическая карта СССР. – Л., 1939. – 20с.
354256
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 24с.
354257
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 24с.
354258
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 22с.
354259
   Геологическая карта СССР. – Л.-М., 1939. – 28с.
354260
   Геологическая карта СССР. – Л.-Москва, 1940. – 42с.
354261
   Геологическая карта СССР. – Л., 1940. – 24с.
354262
  Горский И.И. Геологическая карта СССР / И.И. Горский. – Ленинград-Москва, 1940. – 32с.
354263
  Казаков М.И. Геологическая карта СССР / М.И. Казаков. – Л.-М, 1941. – 24с.
354264
  Асаткин Б.П. Геологическая карта СССР / Б.П. Асаткин, В.А. Котлуков. – Ленинград-Москва, 1941. – 52с.
354265
  Моисеев А.С. Геологическая карта СССР : объяснительная записка к листу L-36 / А.С. Моисеев. – Ленинград-Москва, 1941. – 41 с.
354266
   Геологическая карта СССР, 1951. – с.
354267
   Геологическая карта СССР. – М., 1957. – 40с.
354268
   Геологическая карта СССР. – Л., 1977. – 127с.
354269
   Геологическая карта СССР. – Л., 1977. – 168с.
354270
   Геологическая карта СССР. – Л., 1977. – 171с.
354271
   Геологическая карта СССР. – Л., 1978. – 167с.
354272
   Геологическая карта СССР. – Л., 1980. – 160с.
354273
   Геологическая карта СССР. – Л., 1980. – 147с.
354274
   Геологическая карта СССР. – Л., 1980. – 114с.
354275
   Геологическая карта СССР масштаб 1:1000000 : Объяснительная записка к оисту К-37 (Батуми). – Ленинград-Москва, 1939. – 20с.
354276
  Бер А.Г. Геологическая карта СССР масштаб 1:1000000 : объяснительная записка к листу Р-41 (Березово) / А.Г. Бер, С.Н. Волков, Н.А. Сирин. – Ленинград-Москва, 1944. – 17с.
354277
  Беспалов В.Ф. Геологическая карта СССР масштаб 1:1000000 : Объяснительная записка к листу М-42 (Акмолинск) / В.Ф. Беспалов. – Ленинград-Москва, 1944. – 32с.
354278
   Геологическая карта СССР масштаба 1:200000 : Лист М-53-35 (р.Мухен): Объяснительная записка. – Москва, 1960. – 88с.
354279
  Альбов Н.В. Геологическая карта СССР. / Н.В. Альбов, В.П. Бархатов. – Ленинград, 1939. – 26с.
354280
   Геологическая карта СССР. Масштаб 1:1000 000 (новая серия). Объяснительная записка : Лист М-(35), 36-Киев. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1981. – 131 с.
354281
  Налетов П.И. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:1000000 : объяснительная записка к листу М-48 (Улан-Удэ) / П.И. Налетов. – Ленинград ; Москва : Издательство геологической литературы, 1944. – 22 с.
354282
   Геологическая карта Урала. – Л.-М., 1939. – 228с.
354283
   Геологическая карта Урала. – Л.-М., 1940. – 228с.
354284
   Геологическая конференция. "Степановские чтения". – Артемовск, 1967. – 76с.
354285
  Геворкьян В.Х. Геологическая концепция мониторинга и охраны морской среды Азово-Черноморского бассейна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 67-70. – ISSN 0367-4290
354286
   Геологическая литература СССР. – Ленинград : АН СССР
Т.1 : Геология в изданиях Академии Наук. Вып.2. 1929-1937. – 1941. – 656 с.
354287
   Геологическая литература СССР : Библиографический ежегодник за 1960 год. – Ленинград : Недра, 1967. – 187с.
354288
   Геологическая литература СССР : Библиографический ежегодник за 1977 год. – Ленинград : Недра
Т. 1. – 1982. – С. 407
354289
   Геологическая литература СССР : Библиографический ежегодник за 1977 год. – Ленинград : Недра
Т. 2. – 1982. – С. 579
354290
   Геологическая литература СССР. – Ленинград
Вып. 11. – 1982
354291
   Геологическая литература СССР за 1975. – Ленинград
Т. 1. – 1980
354292
   Геологическая литература СССР за 1975. – Ленинград
Т. 2. – 1980
354293
   Геологическая литература СССР за 1978. – Ленинград
Т. 1. – 1982
354294
   Геологическая литература СССР. 1957. – вып. 3. – М., 1958. – 80с.
354295
   Геологическая литература СССР. Библиогр. ежегодник за 1955 г.. – М., 1959. – 334с.
354296
   Геологическая литература СССР. Библиограф. ежегодник за 1952 и 1953 гг.. – М., 1955. – 248с.
354297
   Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1949-1950 годы. – Ленинград : Недра, 1966. – 215с.
354298
   Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1951 г.. – М., 1956. – 148с.
354299
   Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1959 год. – Ленинград : Недра, 1966. – 603с.
354300
   Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1979 год. – Ленинград
Т.1. – 1983
354301
  Куражковская Е.А. Геологическая материальная система и закономерности ее развития / Е.А. Куражковская. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
354302
  Павлов А.Н. Геологическая модель общего круговорота воды на земле : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Павлов А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Ленинград, 1974. – 67л.
354303
   Геологическая отрасль Российской Федерации за 60 лет Советской власти. – М., 1977. – 111с.
354304
  Гошовский С. Геологическая оценка потенциальных ресурсов урана Днепровско-Донецкой впадины Северного Криврожья / С. Гошовский, И. Рослый, А. Бобров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-56. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз радіоактивних аномалій у свердловинах і досліджені концентрації урану в підземних водах північно-західних околиць Дніпровсько-Донецької западини. Обгрунтовано п"ять ураноносних зон, де на різних глибинах прогнозуються родовища урану. ...
354305
  Чернышев Ф. Геологическая поездка на Урал летом 1888 года старшего геолога Феод. Чернышева : (Предварительный отчет) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 23 с. : 1 карт.
354306
   Геологическая позиция и вещественный состав пикритов Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) / А. Митрохин, Е. Вишневская, В. Гаценко, И. Михальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Авторами статьи изучены необычные дайковые породы ультраосновного состава, вскрытые глубокими буровыми скважинами в пределах Новоукраинского гранитоидного массива, расположенного на территории Ингульского мегаблока Украинского щита. Целью исследований ...
354307
   Геологическая позиция, возраст и петрогенезис плагиогранитов северной части Рудного Алтая / М. Куйбида, , Н.Н. Крук, О.В. Мурзин, С.П. Шокальский, Н.П. Гусев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1668-1684 : рис., табл. – библиогр.: с. 1682-1683. – ISSN 0016-7886
354308
  Митыпов В.Г. Геологическая поэма : Роман / В.Г. Митыпов. – Москва : Современник, 1985. – 560с.
354309
   Геологическая практика в Крыму (памятка студента). – Ленинград, 1973. – 60с.
354310
   Геологическая практика на Северном Кавказе. – Днепропетровск, 1983. – 97с.
354311
  Косыгин В.Ю. Геологическая природа гравитационных аномалий Южно-Охотского региона. / В.Ю. Косыгин. – М., 1981. – 110с.
354312
  Витте Л.В. Геологическая природа региональных магнитных и гравитационных аномалий Монголо-Забайкальской провинции Центрально-Азиатского складчатого пояса / Л.В. Витте, А.Н. Василевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1851-1860 : рис. – Библиогр.: с. 1858-1860. – ISSN 0016-7886
354313
  Михайлов В.А. Геологическая роль и металлогеническое значение протерозойских зеленокаменных структур // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 65-77 : рис. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 0367-4290
354314
   Геологическая служба Армянской ССР за 25 лет. – М.-Л., 1945. – 187с.
354315
  Омельянович В.М. Геологическая служба на шахтах Донбасса / В.М. Омельянович. – М, 1953. – 156с.
354316
   Геологическая среда возникновения землетрясений в Киргизии. – Фрунзе, 1985. – 87с.
354317
   Геологическая среда и структурные условия гидротермального рудообразования. – М., 1982. – 221с.
354318
  Голодковская Г.А. Геологическая среда промышленных регионов / Г.А. Голодковская, Ю.Б. Елисеев. – Москва : Недра, 1989. – 218с.
354319
   Геологическая среда центрального участка зоны БАМ как объект хозяйственного освоения. – Москва : Московский университет, 1985. – 204с.
354320
  Щербак Н.П. Геологическая структура и металлоносность докембийских пород верховьев р.Тетерева : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Щербак Н.П. ; М-во высш. образования УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 17 с.
354321
  Щербак Н.П. Геологическая структура и металлоносность докембрийских пород верховьев р. Тетерева. Ч. 1 : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щербак Н.П.; АН УССР. Ин-тут геологич. наук. – Киев, 1959. – 225л. – Бібліогр.:л.214-224
354322
  Щербак Н.П. Геологическая структура и металлоносность докембрийских пород верховьев р. Тетерева. Ч. 2 : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щербак Н.П.; АН УССР. Ин-тут геологич. наук. – Киев, 1959. – 91л.
354323
  Панов Г.М. Геологическая структура и некоторые вопросы тектогенеза Северо-Буковинских Карпат в связи с нефтегазоносностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Панов Г.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20л.
354324
   Геологическая структура и рельеф Молдавии. – Кишинев, 1979. – 91с.
354325
  Андреев Андрей Андреевич Геологическая структура о.Сахалин по результатам комплесной интерпретации гравиметрических данных : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Андреев Андрей Андреевич ; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 21 с.
354326
  Проскурина В.П. Геологическая структура северо-восточной части Енского слюдоносного района и перспективы ее слюдоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.134 / Проскурина В.П.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т. – Апатиты, 1971. – 27л.
354327
  Зубков В.А. Геологическая структура Тишинского рудного поля (Рудный Алтай) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 133 / Зубков В.А.; МГУ. – М., 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.31
354328
  Вебер В.Н. Геологическая съемка / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва : Госгеолтехиздат, 1933. – 183с.
354329
  Коробейников А.Ф. Геологическая съемка , поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.Ф. Коробейников, В.Я. Коудельный. – Томск, 1987. – 96с.
354330
   Геологическая съемка в областях развития метаморфических образований. – Л., 1972. – 376с.
354331
  Лавров В.В. Геологическая съемка в районах развития красноцветных отложений : Методическое пособие по геологической съемке масш. 1:50000 / В.В. Лавров, Л.С. Теплова, А.С. Кумпан. – вып.1. – Ленинград : Недра, 1980. – 179с.
354332
   Геологическая съемка в районах развития кремнистых образований. – Л., 1981. – 141с.
354333
   Геологическая съемка в районах развития отложений с органогенными постройками : Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1:50 000. – Ленинград : Недра
Вып.2. – 1982. – 328с.
354334
   Геологическая съемка в районах развития траппов Сибирской платформы. – Л., 1983. – 208с.
354335
   Геологическая съемка районов развития кор выветривания. – Л., 1973. – 119с.
354336
   Геологическая съемка районов развития куполовидных структур докембрия. – Л.
Вып. 9. – 1984. – 234с.
354337
   Геологическая съемка сложно дислоцированных комплексов : Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1:50 000. – Ленинград : Недра
Вып.6. – 1980. – 240с.
354338
  Клевенский П.М. Геологическая сьемка местности между г.Сретенским и Букачачинским угольным месторождением. / П.М. Клевенский. – Новосибирск, 1935. – 44с.
354339
  Ивашевский Л.И. Геологическая теория как объект методологического анализа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
354340
   Геологическая терминология. – Тбилиси, 1941. – 511с.
354341
  Бергер М.Г. Геологическая терминология : ( материалы к методическим указаниям) / М.Г. Бергер, Н.Б. Вассоевич. – Москва : МГУ, 1974. – 36с.
354342
  Такранов Р.А. Геологическая фотодокументация горных выработок / Р.А. Такранов, А.С. Шустерман. – Москва : Недра, 1984. – 113 с.
354343
  Мартынов В.Т. Геологическая фотодокументация подземных горных выработок рудных месторождений / В.Т. Мартынов, А.Г. Воларович. – Москва : Недра, 1969. – 86с.
354344
  Пустельников О.С. Геологическая характеристика бассейна и механизм формирования донных осадков Балтийского моря. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Пустельников О.С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 22л.
354345
  Войткевич Г.В. Геологическая хронология Земли / Г.В. Войткевич; Отв. ред. Перельман А.И. – Москва : Наука, 1984. – 129с.
354346
  Глуховский М.З. Геологическая эволюция фундаментов древних платформ / М.З. Глуховский. – М, 1990. – 212с.
354347
  Иванов А.И. Геологическая экскурсия по Керченскому полуострову. Методическое руководство к проведению учебной геологической практики в Крыму. / А.И. Иванов, И.В. Михеева. – Вып.2. – Л., 1966. – 34с.
354348
  Каленов Е.Н. Геологическая эфективность нефтегазовой электроразведки / Е.Н. Каленов. – Москва : Недра, 1970. – 168с.
354349
   Геологическая эффективность геофизических работ в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. – М., 1979. – 253с.
354350
  Конценебин Ю.П. Геологическая эффективность гравиразведки в Саратовском Поволжье при поисках нефтегазоносных структур : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Конценебин Ю.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
354351
   Геологическая эффективность математических методов в геологии и геофизике. – Минск, 1975. – 112с.
354352
  Брахфогель Ф.Ф. Геологические аспекты кимберлитового магматизма северо-востока Сибирской платформы / Ф.Ф. Брахфогель; АН СССР.Ин-т геологии. – Якутск, 1984. – 128с.
354353
  Толстихин О.К. Геологические аспекты охраны природы / О.К. Толстихин. – Л., 1977. – 40с.
354354
   Геологические аспекты поисков нефти и газа. – М., 1984. – 174с.
354355
   Геологические аспекты поисков нефти и газа. – М., 1984. – 173с.
354356
   Геологические аспекты спелеотерапии (На примере лечебной шахты пос. Солотвино, Закарпатской области УССР). – Новосибирск, 1986. – 79с.
354357
   Геологические аспекты формирования промышленных рассолов. – Ташкент, 1990. – 135с.
354358
  Валуконис Г.Ю. Геологические закономерности движения подземных вод, нефтей и газов. / Г.Ю. Валуконис, А.Е. Ходьков. – Ленинград, 1973. – 304с.
354359
  Воскобойников М В. Геологические закономерности длительного развития берегов удлиненных водоемов. (По наблюдениям на днепровских водохранилищах и причерноморских лиманах) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Воскобойников В.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1967. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
354360
   Геологические закономерности и взаимообусловленность развития оползней, обвалов и селевых потоков в горноскладчатых областях - основа прогноза и борьбы с ними : Материалы симпозиума, г.Душанбе, 22-26 сент. 1075 г. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1976. – 127с.
354361
   Геологические закономерности и взаимообусловленность развития оползней, облаков и селевых потоков в горно-складчатых областях - основа прогноза и борьбы с ними : (г.Душанбе, 22-26 сентября 1975 года): Описание экскурсий. – Москва, 1975. – 27с.
354362
   Геологические закономерности и взаимообусловленность развития оползней, облаков и селевых потоков в горно-складчатых областях - основа прогноза и борьбы с ними : Материалы симпозиума, г.Дешанбе, 22-26 сент. 1975 г. – Москва : Московский университет
Вып.1. – 1976. – 144с.
354363
  Жданов Б.П. Геологические закономерности и условия локализации полиметаллического оруднения Кугитанской горст.-антиклинали : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : / Жданов Б. П. ; Туркм. ГУ. – Ашхабад, 1969. – 25 с
354364
  Исаев В.П. Геологические закономерности изменения нефтей Иркутского нефтегазоносного бассейна. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Исаев В.П.; Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1968. – 24л.
354365
   Геологические закономерности миграции углеводородных систем и их фазовое поведение. – М., 1982. – 112с.
354366
  Терещенко А.Н. Геологические закономерности размещения скоплений нефтяных битумов на северном склоне Анлданской антеклизы : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Терещенко А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
354367
   Геологические закономерности размещения эндогенных рудных фомаций Тянь-Шаня (медь, молибден). – Ташкент, 1981. – 89с.
354368
  Богачев В.В. Геологические заметки. Выделение серводорода в Красноводской бухте / В.В. Богачев, 1925. – 5с.
354369
  Чураков А.Н. Геологические и географические исследования В.А.Обручева в Сиири и Центральной Азии (дореволюц. период) / А.Н. Чураков. – вып. 2, 1953. – 20-39с.
354370
   Геологические и географические проблемы освоения природных ресурсов северных морей. – Мурманск, 1988. – 156с.
354371
   Геологические и географические проблемы освоения природных ресурсов северных морей. – Мурманск, 1988. – 160с.
354372
   Геологические и геофизические данные о Большом трещинном Толбачинском извержении 1975 - 1976 гг.. – Москва : Наука, 1978. – 254с.
354373
   Геологические и геофизические исследования в вулканических областях. – М., 1963. – 168с.
354374
   Геологические и геофизические исследования на угольных месторождениях. – Л., 1980. – 110с.
354375
   Геологические и геофизические методы и средства прогнозирования горно-геологических условий ведения горных работ на угольных месторождениях. – Л., 1936. – 96с.
354376
   Геологические и геохимические основы поисков нефти и газа. – Киев, 1981. – 243с.
354377
  Багаров Т.Ю. Геологические и геохимические особенности, а также промысловые факторы, определяющие нефтеоддачу у пласта Бибиэйбаского месторождения при вторичных методах добычи нейти : Автореф... канд. геолого-минетнаук: / Багаров Т.Ю.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им М.Азизбекова по присуждению учен степеней по геолого-минер наукам. – Баку, 1966. – 22л.
354378
  Темин Л.С. Геологические и гидрогеологические условия газоносности Ставрополья / Л.С. Темин. – Москва, 1959. – 56с.
354379
   Геологические и палеонтологические аспекты развития Дальнего Востока : [сб. статей]. – Владивосток : ДВНЦ, 1976. – 122 с., [2] л. ил. : ил.
354380
   Геологические и сейсмические условия района Байкало-Амурской магистрали. – Новосибирск : Наука, 1978. – 192с.
354381
  Русинов В.Л. Геологические и физико-химические закономерности пропилитизации / В.Л. Русинов. – Москва : Наука, 1972. – 204с.
354382
   Геологические и экологические прогнозы. – Новосибирск : Наука, 1984. – 217с.
354383
   Геологические и экономические аспекты освоения нефтегазовых ресурсов Якутии. – Якутск, 1988. – 155,5с.
354384
  Зайцев А. Геологические исследования в бассейнах рр. Томи и Оби : предварит. отчет Проф. А. Зайцева // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – [10] с. : карт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
354385
  Иорданский Н.Н. Геологические исследования в верховьях реки Вишеры на Северном Урале. / Н.Н. Иорданский. – Л., 1932. – с.
354386
   Геологические исследования в закрытых районах с применением аэрометодов. – М., 1983. – 153с.
354387
  Вебер В.В. Геологические исследования в западной части планшета II-3 / В.В. Вебер. – Ленинград, 1929. – 90с.
354388
   Геологические исследования в золотоносных областях Сибири. – М., 1903. – 81с.
354389
  Феофилактов К. Геологические исследования в Лубенском / К. Феофилактов
354390
  Армашевский П.Я. Геологические исследования в области бассейнов Днепра и Дона : общая геологическая карта России. Лист 46. Полтава - Харьков - Обоянь / [соч.] П. Армашевского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1903. – VI, 254, [1] с.
354391
  Петц Г.Г. фон Геологические исследования в области юго-западной четверти 14-го листа VII-го ряда десятиверстной карты Томской губернии ( Лист Ояш / Г.Г. фон-Петц // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 101 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Павлу Аполлоновичу Тутковскому от автора
354392
   Геологические исследования в окраинных морях северо-западной части Тихого океана. – Владивосток, 1977. – 172с.
354393
  Ласкарев В.Д. Геологические исследования в окрестностях г.Тирасполя / В.Д. Ласкарев. – Одесса, 1908. – 22с.
354394
  Красовский А.В. Геологические исследования в Ольгопольском уезде и в районе Хощеватской волости Подольской губ. в 1921 году / А.В. Красовский. – Отд. отт. из "Известий укр. Отд. Геологического Комитета", в. 4,, 1924. – 6с.
354395
  Ласкарев В.Д. Геологические исследования в Острожском и Дубенком уездах Волінской губернии / В.Д. Ласкарев, 1904. – 461с.
354396
  Полканов А.А. Геологические исследования в районах магматических и метаморфических пород / А.А. Полканов. – М.-Грозный-Л.-Новосибирск, 1934. – 40с.
354397
  Мефферт Б.Ф. Геологические исследования в Рачинском уезде Западной Грузии в 1918 г. / Б.Ф. Мефферт. – Л., 1929. – 24с.
354398
  Соколов Н. Геологические исследования в северо-западной и западной частях 47-го листа 10-ти верстной карты России // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 12 с.
354399
  Алексеев А.К. Геологические исследования в северо восточной части южной половины 32-го листа 10-верстной геологической карты СССР : предварит. сообщение / А.К. Алексеев. – Ленинград : Геолгиз, 1931. – С. 1269-1277, [1] л. карт. – (Известия Всесоюзного геолого-разведочного объединения / ЦНИГРИ, Сектор геологической карты ; вып. 87, т. 50)
354400
  Богачев В. Геологические исследования в южной части бассейна р. Западного Маныча. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1904. – С. 505-515. – Отд.оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 23, № 104
354401
  Тутковский П.А. Геологические исследования вдоль строющейся Киево-Ковельской железной дороги // [Исследования] / П.А. Тутковский. – [Б. м. : б. и., 1903. – С. 325-486
354402
  Тутковский П.А. Геологические исследования вдоль строющейся Киево-Ковельской железной дороги = Recherches geologiques le long de chemtn de fer Kiev - Kovel : (С одной таблицей) / П. Тутковский. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1902. – [262] с. – Отд. оттиск из: Известия геологического комитета. Т. 21, № 62, с. 225-486
354403
   Геологические исследования докембрия на основании изучения акцессорных минералов. – М., 1985. – 200с.
354404
   Геологические исследования земной коры Белоруссии. – Минск, 1980. – 132с.
354405
   Геологические исследования из космоса. – Москва : Мир, 1975. – 287с.
354406
  Кац Я.Г. Геологические исследования из космоса. / Я.Г. Кац. – М., 1975. – 75с.
354407
   Геологические исследования кайнозоя Белоруссии. – Минск, 1981. – 195с.
354408
  Ласкарев В.Д. Геологические исследования Кременецкого уезда в области 17-го листа общей карті Европейской России / В.Д. Ласкарев. – С-Пб. – 268с.
354409
   Геологические исследования литосферы. – М., 1988. – 63с.
354410
   Геологические исследования низовьев р. Амура. – М., 1940. – 73с.
354411
  Зайцев А.А. Геологические исследования Николае-Павдинском округе и прилежащих местностях Центрального Урала и Восточного склона / [А. Зайцева] // Материалы для геологии Туркестанского края : Вып. 1-3 / Г.Д. Романовский. – 1878-1890. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1884. – Вып. 2 : Историческая геология: палеонтологический характер осадочных образований Западного Тянь-Шаня и Туранской нихменности / сост. Г.Д. Романовский, горн. инж., чл. горного ученого Комитета. – [6], 97 с.


  Серия - Труды Геологического Комитета. Т. XIII, № 1
354412
   Геологические исследования Нордвик-Хатангского района и Таймырского полуострова по работам 1933 - 1936 годов : Сборник статей. – Ленинград : Главсевморпуть, 1939. – 144с.
354413
  Крокос В.И. Геологические исследования П.Бека в Швейцарии и их отношение к стратиграфии четвертичной и плиоценовой серии УкрССР / В.И. Крокос, проф. д-р. – [Москва], 1936. – С. 654-662
354414
  Бархатова Н.Н. Геологические исследования Русского географического общества (1845 - 1917 гг.) : материалы к истории отечествен. геологии / Н.Н. Бархатова ; Акад. наук СССР. Геол. музей им. А.П. Карпинского. – Москва ; Лнинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 66-70
354415
  Чернов А.А. Геологические исследования Северного Тимана / А.А. Чернов. – М., 1947. – 96с.
354416
  Семихатов А.Н. Геологические исследования фосфоритовых залежей по берегу Волги южнее Саратова и на севере Царицынского уезда : ( Отд. оттиск из "Отчета по геологич. исслед. фосфорит. залежей" под ред. проф. Як. Самойлова т. 4) / А.Н. Семихатов. – Москва : Типолит. В.Рихтер, 1912. – 330с. : Ил. + 1л. карт.
354417
  Карицкий А.Д. Геологические исследования, произведенные в 1882-83 годах в Каневском уезде Киевской губернии : Предварительное сообщение кандидата А. Карицкого // Элекрические аккумуляторы / Э.К. Шпачинский. – Киев : В университетской тип., 1886. – 17 с.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Михаилу Петровичу Авернаусу от автора
354418
  Красильникова Н.В. Геологические карты / Н.В. Красильникова. – М., 1966. – 1-56с.
354419
  Бурдэ А.И. Геологические карты США и Канады - содержание и оформление / А.И. Бурдэ. – М., 1976. – 52с.
354420
   Геологические критерии поисков новых месторождений нефти и газа в Днепропетровско-Донецкой впадине. – Львов, 1983. – 91с.
354421
  Разницын В.А. Геологические критерии поисков новых меторждений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине / В.А. Разницын. – Львов, 1983. – 91с.
354422
   Геологические критерии поисков новых объектов на нафть и газ на территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1977. – 152с.
354423
   Геологические критерии поисков рассыпей. – М., 1981. – 253с.
354424
  Алехин В.И. Геологические мезоструктуры флишевой толщи скибовой зоны Восточных Карпат (участки с. Бубнище и п.г.т. Сходница) // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2015. – № 1 (36)/2 (37). – C. 15-22. – ISSN 1999-981Х
354425
  Рейснер Г.И. Геологические методы оценки сейсмической опасности. / Г.И. Рейснер. – М., 1980. – 175с.
354426
  Бекжанов Г.Р. Геологические модели при прогнозировании ресурсов полезных ископаемых / Г.Р. Бекжанов, А.Н. Бугаец, В.Л. Лось. – Москва : Недра, 1987. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 137-139 (50 назв.)
354427
  Богачев В. Геологические наблюдения в бассейне р. Сала. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1903. – С. 563-607. – Отд.оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 22, № 84
354428
  Богачев В. Геологические наблюдения в долине Маныча, произведенные летом 1903 года. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1903. – С. 609-618. – Отд.оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 22, № 85
354429
  Ласкарев В. Геологические наблюдения вдоль Новоселицких ветвей юго-зап. жел. дорог. – Одесса, 1896. – 21с.
354430
  Поленов Б.К. Геологические наблюдения по реке Югу / Б.К. Поленов. – 35с.
354431
  Поленова Б.К. Геологические наблюдения по реке Югу / Б.К. Поленова // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [33] с.
354432
  Поленов Б.К. Геологические наблюдения по реке Югу // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 35 с.


  На тит. л. надпись: Многоуажаемому Павлу Аполлоновичу Тутковскому от автора. [19]18. 12. 5
354433
  Одинцов М.М. Геологические науки / М.М. Одинцов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 80с.
354434
  Родионов С.П. Геологические науки в Киевском университете (XIX и начало XX в.) / С.П. Родионов. – Москва : АН СССР, 1955. – С. 167-186. – Отд. оттиск: АН СССР, Институт геологических наук, Очерки по истории геологических знаний. 1955, вып. 1


  На с. 1 (167) дарственная надпись: В биб-ку КГУ им. Шевченко. автор
354435
  Родионов С.П. Геологические науки в Киевском университете (XIX и начало XX в.) // Очерки по истории геологических знаний / Акад. наук СССР, Ин-т геологических наук ; [отв. ред. В.В. Тихомиров]. – Москва : Изд-во акад. наук СССР, 1955. – Вып. 4. – С. 167-186
354436
  Багиров Б.А. Геологические основы доразработки залежей КС в условиях месторождений "открытого" типа : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 136 / Багиров Б.А.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им М.Азизбекова по присудж. учен степеней по геолого-минер наукам. – Баку, 1968. – 16л.
354437
  Багиров Б.А. оглы Геологические основы доразработки месторождений нефти и газа / Б.А. оглы Багиров ; Ан АзССР, Ин-т пробл. глубин. нефтегазовых месторождений. – Баку : Элм, 1986. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-160
354438
   Геологические основы металлогенического анализа зоны Байкало-Амурской магистрали. – Л., 1991. – 145с.
354439
  Маташев М.М. Геологические основы оптимального использования надсолевой нефти Прикаспийской впадины. / М.М. Маташев. – Алма-Ата, 1978. – 191с.
354440
   Геологические основы поисков и оценки эндогенных месторождений молибдена. – М., 1983. – 176с.
354441
  Смирнов В.И. Геологические основы поисков и разведок рудных местоождений. / В.И. Смирнов. – Москва, 1954. – 547с.
354442
  Смирнов В.И. Геологические основы поисков и разведок рудных месторождений. / В.И. Смирнов. – Москва, 1957. – 587с.
354443
  Кривцов А.И. Геологические основы прогнозирования и поисков медно-порфировых месторождений / А.И. Кривцов. – М., 1983. – 256с.
354444
  Бакиров А.А. Геологические основы прогнозирования нефтегазоносности недр / А.А. Бакиров. – Москва : Недра, 1973. – 344 с., 1л. карт. + черт. и карт.
354445
  Миронов К.В. Геологические основы разведки угольных месторождений / К.В. Миронов. – Москва : Недра, 1973. – 316с.
354446
  Зеймаллы М.И. Геологические основы разработки кирмакинской свиты Апшеронской нефтегазоносной области : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Зеймаллы М.И.; АН СССР. Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – 56л. – Бібліогр.:с.54-56
354447
   Геологические основы рациональной методики поисков нефтяных месторождений. – Москва : Наука, 1979. – 128с.
354448
   Геологические основы сейсмического районирования Иссык-Кульской впадины. – Фрунзе, 1978. – 152с.
354449
   Геологические основы создания Прикаспийского нефтегазодобывающего комплекса. – М., 1990. – 131с.
354450
   Геологические основы стратиграфии кембрия юго-востока Сибирской платформы. – Новосибирск, 1977. – 173с.
354451
  Забигайло В.Е. Геологические основы территории прогноза выбросоопасности угольных пластов и горных пород. / В.Е. Забигайло. – К., 1978. – 163с.
354452
  Снарский А.Н. Геологические основы физики нефтяного пласта / А.Н. Снарский. – Киев : Гостехиздат, 1961. – 248с.
354453
  Одинцов И.А. Геологические особенности захоронения и палегогеографическое занчение плиоценовых канид Одесских карстовых пещер : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук: / Одинцов И. А. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 21 с.
354454
   Геологические особенности и металлогения Тасарал-Кызылеспинского антиклинория в Северо-Западном Прибалхашье. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 184с.
354455
   Геологические особенности и ураноносность формаций черных сланцев.. – М, 1981. – 120с.
354456
  Хачиев Р.А. Геологические особенности нефтяных залежей сураханской свиты месторождения Сураханы и перспективы их доразработки. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Хачиев Р.А.; Ан АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1970. – 22л.
354457
  Обжиров А.И. Геологические особенности распределения природных газов на угольных месторождениях Дальнего Востока. / А.И. Обжиров. – М., 1979. – 72с.
354458
  Ленобль А. Геологические особенности трех новых месторождений урана во Франции / А. Ленобль. – М, 1963. – 35с.
354459
  Агассиса Л. Геологические очерки / Л. Агассиса. – Санкт-Петербург, 1967. – 335с.
354460
  Манюк В.В. Геологические памятники Крыма // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 51-54. – ISSN 2415-7848
354461
  Хазанович К.К. Геологические памятники Ленинградской области / К.К. Хазанович. – Л, 1982. – 78с.
354462
  Крочак М.Д. Геологические памятники района Каневских дислокаций (Черкасская область) и их современное состояние / М.Д. Крочак, А.Ш. Менасова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2011. – № 9. – С. 37-42. – ISSN 2219-7516
354463
   Геологические памятники Украины : Справочник-путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1985. – 153с. + Карта
354464
   Геологические памятники Украины : Справочник-путеводитель. – Изд. 2-е, стереотип. – Киев : Наукова думка, 1987. – 156с.
354465
  Бондарчук В.Г. Геологические памятникик Украины / В.Г. Бондарчук. – Киев : Знание, 1961. – 80с.
354466
   Геологические позиции северо-западной окраины Русской плиты в свете новых геолого-структурных данных. – М., 1977. – 72с.
354467
  Бублейников Ф.Д. Геологические поиски в России / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 251с.
354468
  Масайтис В.Л. Геологические последствия падения кратерообразующих метеоритов. / В.Л. Масайтис. – Л., 1973. – 19с.
354469
   Геологические предпосылки и методика поисков золоторудных месторождений в Северном Казахстане. – Алма-Ата, 1972. – 132с.
354470
   Геологические предпосылки нефтегазоносности зоны сочленения Туранской плиты и Юго-Западного Гиссара. – Ашхабад, 1991. – 229с.
354471
   Геологические предпосылки перспектив газоносности Восточной Туркмении. – М., 1976. – 392с.
354472
   Геологические предпосылки перспектив рудоносности докембрия Восточной части Балтийского щита : Труды. – Москва, 1978. – 152 с.
354473
  Кремс А.Я. Геологические предпосылки развития крупного центра нефтедобывающей промышленности на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции / А.Я. Кремс, Б.Я. Вассерман. – М., 1974. – 21с.
354474
  Алексеев Б.Я. Геологические предпосылки совершенствования методики разведки слюдяных месторождений Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Алексеев Б. Я.; Лен. горн. ин-т. – Петрозаводск, 1970. – 25л.
354475
   Геологические проблемы Московской агломерации. – М., 1991. – 192с.
354476
  Сторожук С.С. Геологические проблемы побережья Северо-Западного Причерноморья. Оползни // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 349-360. – ISSN 2076-815X
354477
   Геологические проблемы фосфоритонакопления. – М., 1987. – 167с.
354478
   Геологические работы во втором пятилетии. – М., 1932. – 345с.
354479
  Черемных П.И. Геологические результаты газового каротажа при поисках нефти и газа в Обь-Иртышском междуречьи Западно-Сибирской низменности : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Черемных П.И. ; ВНИИ геофиз. методов разведки. – Москва, 1967. – 18 с.
354480
   Геологические результаты геофизических исследований в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1967. – 515с.
354481
  Архангельский А.Д. Геологические результаты общих магнитометрических и гравиметрических работ в СССР / Архангельский А.Д. ; ХУП Междунар. геологический конгресс. – [Б. г.] : [б. и.]. – С. 241-251, [2] карты. – Вырезка из Трудов Междунар. геол. конгресса, т. 1
354482
   Геологические результаты прикладной геофизики. – М., 1968. – 253с.
354483
   Геологические результаты прикладной геофизики. Геофизические исследования строения земной коры. – М., 1965. – 292с.
354484
  Забродин В.Ю. Геологические системы (методологические аспекты исследования) // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.99-113. – ISSN 1560-7488
354485
   Геологические события антропогенового времени на территории Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск : ИГИГ, 1982. – 91 с. : ил. – Библиогр.: с. 79-90
354486
   Геологические события в истории плиоцена и плейстоцена южных и северных морей. – Уфа, 1985. – 102с.
354487
   Геологические события на границе эоцена и олигоцена на территории Армянской ССР. – Ереван, 1988. – 72с.
354488
  Шелкопляс В.Н. Геологические события раннего неоплейстоцена на Украине / В.Н. Шелкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 85-87. – Библиогр.: 7 назв.
354489
   Геологические стихии: землетрясения, цунами, извержения вулканов, лавины, оползни, наводнения. – Москва : Мир, 1978. – 440с.
354490
  Ерофеев Б.Н. Геологические строени и полезные ископаемые стран-членов ЕЭС / Б.Н. Ерофеев, А.Е. Голов. – М., 1968. – 57с.
354491
  Мурадян Т.И. Геологические строение и перспективы нефтегазоносности антиклинальных структур Кркачидаг, Кабандаг, Насосная : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук: / Мурадян Т.И. ; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М. Азизбекова по присуждению учен. степеней по геол.-минерал. наукам. – Баку, 1968. – 18 с.
354492
  Кузнецов Г.А. Геологические строения и полезные ископаемые южной части Ангаро-Тургусской железорудной провинции. : Автореф... Канд.геол-менерал.наук: / Кузнецов Г.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1957. – 21л.
354493
   Геологические структуры. – Москва : Недра, 1990. – 291с.
354494
   Геологические структуры малых форм. – Москва : Недра, 1985. – 112с.
354495
  Яковлев Г.Ф. Геологические структуры рудных полей и месторождений / Г.Ф. Яковлев. – Москва : Московский университет, 1982. – 271с.
354496
   Геологические структуры эндогенных рудных месторождений. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
354497
   Геологические структуры эндогенных урановых рудных полей и месторождений. – М., 1986. – 231с.
354498
   Геологические тела : Терминологический справочник. – Москва : Недра, 1986. – 333с.
354499
  Брод И.О. Геологические условия битумообразования и нефтегазонакопления / И.О. Брод. – Москва, 1948. – 28с.
354500
  Шувалов П.Е. Геологические условия возникновения аномально высоких пластовых давлений (АВПД) в месторождениях нефти и газа Юго-Западной Туркмении : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 136 / Шувалов П.Е. ; АН АзССР , Ин-т геологии им. И.М.Губкина. Туркм. филиал ВНИИ. – Баку, 1969. – 21 с.
354501
   Геологические условия выбросоопасности угольных пластов Донбасса. – К., 1980. – 190с.
354502
   Геологические условия газонефтеносности территории Юго-Западной Туркмении. – М., 1976. – 61с.
354503
  Кравцов А.И. Геологические условия газоносности угоьніх, рудніх и нерудніх месторождений полезніх ископаеміх / А.И. Кравцов. – М., 1968. – 332с.
354504
  Юдин Г.Т. Геологические условия залегания скоплений природных битумов / Г.Т. Юдин. – М, 1981. – 138с.
354505
   Геологические условия захоронения промышленных стоков в недрах Предкарпатского прогиба и Волыно-Подолья. – Киев : Наукова думка, 1978. – 81с.
354506
   Геологические условия и основные закономерности размещения скоплений нефти и газа в пределах эпигерцинской платформы юга СССР. – М.
1. – 1963. – 444с.
354507
   Геологические условия и основные закономерности размещения скоплений нефти и газа в пределах эпигерцинской платформы юга СССР. – Л.
3. – 1963. – 156с.
354508
   Геологические условия и основные закономерности размещения скоплений нефти и газа в пределах эпигерцинской платформы юга СССР. – М.
2. – 1964. – 308с.
354509
   Геологические условия локализации эндогенного оруденения. – Владивосток, 1989. – 183с.
354510
  Вышемирский В.С. Геологические условия метаморфизма углей и нефти / В.С. Вышемирский. – Саратов, 1963. – 380с.
354511
  Якуцени С.П. Геологические условия накопления углеводородного сырья с токсическими свойствами компонентов : автореф. ... д-ра геолого-минералог. наук : 25.00.36 / Якуцени С.П. ; Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. – Москва, 2010. – 42 с. – Библиогр.: 40 названий
354512
   Геологические условия нефтегазоносности покровно-надвиговых зон. – Бишкек, 1991. – 208с.
354513
  Харченко Н.В. Геологические условия образования верхенвизейско-серпуховских отложений северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.01 / Харченко Н.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1987. – 17л.
354514
  Гожик П.Ф. Геологические условия строительства Днепровск-Бугского гидроузла. / П.Ф. Гожик, Ф.А. Новосельский. – Киев, 1989. – 118с.
354515
  Шаронов Л.В. Геологические условия формирования газо-нефтяных месторождений северной части Волно-Уральского бассейна. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 136 / Шаронов Л.В.; Всес.науч-исслед.геол-развед.нефт.ин-т. – Пермь, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
354516
  Еремин Н.И. Геологические условия формирования Джусинского колчеданно-полиметаллического месторождения (Южный Урал) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Еремин Н.И.; МГУ. – М., 1964. – 18л.
354517
   Геологические условия формирования и размещения зон нефтегазонакопления. – М., 1982. – 238с.
354518
   Геологические условия формирования и размещения месторождений горючих ископаемых. – Сыктывкар, 1988. – 42с.
354519
  Попов В.И. Геологические условия формирования кайнозойских моласс Ферганы. / В.И. Попов. – Ташкент, 1940. – 96с.
354520
  Саркар С.Ч. Геологические условия формирования медных месторождений Мосбони. Сингвум (Индия) : Автореф... канд. геол . минер.наук: / Саркар С. Ч.; МГУ, Геол. фак. Каф. полезн. ископ. – М., 1964. – 16л.
354521
  Браиловский Г.С. Геологические условия формирования структур южной прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины и закономерности размещения в них залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Браиловский Г.С.; ВНИГНИ. – М., 1968. – 20л.
354522
  Попов В.В. Геологические условия экзогенно-гидротермального рудообразования / В.В. Попов. – Москва : Недра, 1980. – 248с.
354523
  Васильева И.В. Геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров в угольных шахтах // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – С. 64-69. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1682-3591
354524
   Геологические факторы выбросоопасности пород Донбасса. – К., 1974. – 280с.
354525
  Костенко Д.Т. Геологические факторы дифференциации угленосных отложений Донбасса по магнитной восприимчивости : Дисс. ... канд. геологических наук. Спец. 04.00.22 - геофизика / Костенко Д.Т.; МОНУ; Донецкий нац. технический ун-т. – Донецк, 2006. – 178л. + Додатки: л.142-178. – Библиогр.: л.130-141
354526
   Геологические факторы формирования оползней и селевых потоков и вопросы их оценки. – М., 1976. – 70с.
354527
  Попов В.И. Геологические формации - естественно-исторические сообщества генетически связанных сопряженных горных пород / В.И. Попов. – Самарканд
Часть 1. – 1959. – 148с.
354528
  Попов В.И. Геологические формации - естественно-исторические сообщества генетически связанных сопряженных горных пород / В.И. Попов. – Самарканд
Часть 2. – 1959. – 172с.
354529
   Геологические формации. – Л., 1968. – 156с.
354530
  Немцович В.М. Геологические формации / В.М. Немцович. – Л., 1974. – 33с.
354531
   Геологические формации : Терминологический справочник. – Москва : Недра
Т.1 : Общие понятия. Магматические формации. Гидротермальные понятия. – 1982. – 353с.
354532
   Геологические формации : Терминологический справочник. – Москва : Недра
Т. 2 : Осадочные, вулкано-осадочные и метаморфические формации. – 1982. – 397с.
354533
   Геологические формации Дальнего Востока и их металлогения. – Хабаровск, 1972. – 165с.
354534
   Геологические формации Западного Предкавказья. – Москва : Наука, 1973. – 155с.
354535
   Геологические формации и закономерности размещения полезных ископаемых. – М., 1990. – 207с.
354536
  Рассказчиков А.Н. Геологические формации и структура центральной части Восточного Саяна / А.Н. Рассказчиков. – Москва : Наука, 1971. – 142с.
354537
   Геологические формации нефтегазоносных провинций Украины. – Киев : Наукова думка, 1984. – 231с.
354538
   Геологические формации северо-западной части Атлантического океана. – М., 1979. – 207с.
354539
   Геологические формации Сибири и их рудоносность. – Томск, 1981. – 207с.
354540
   Геологические формации Сибири и их рудоносность. – Томск, 1983. – 155с.
354541
   Геологические формации. Вопросы выделения и тектонического анализа. – М., 1979. – 80с.
354542
  Балуховский Н.Ф. Геологические циклы. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 168с.
354543
  Олейников А.Н. Геологические часы / А.Н. Олейников. – 2-е, испр. – Ленинград : Недра, 1975. – 127с.
354544
  Олейников А.Н. Геологические часы / А.Н. Олейников. – 3-е., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1987. – 147с.
354545
  Албычев П.В. Геологические экскурсии / П.В. Албычев. – Ленинград, 1928. – 40с. – (Изучай природу)
354546
  Астрова Г.Г. Геологические экскурсии : пособие для учителей средней школы / Астрова Г.Г. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 84, [4] с. – Библиогр.: с. 86
354547
  Кузнецов С.С. Геологические экскурсии / С.С. Кузнецов. – Ленинград : Недра, 1978. – 175с.
354548
  Малькова Н.Е. Геологические экскурсии в музей как средство усиления практической направленности изучения школьной географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 42-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
354549
  Каденский А.А. Геологические экскурсии в окрестностях Ленинграда / А.А. Каденский. – Л., 1963. – 192с.
354550
  Райков Б.Е. Геологические экскурсии в окрестностях Петрограда / Б.Е. Райков. – М.-Птгр, 1923. – 128с.
354551
  Леонтьева И.В. Геологические экскурсии в России : Методика и опыт. Педагогическое наследие // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 58-66
354552
  Щуровский Г. Геологические экскурсии по губерниям Московской и Ярославской : (Читано в Обществе любителей естествознания) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 40 с.
354553
  Лебединский В.И. Геологические экскурсии по Крыму: Путеводитель / В.И. Лебединский. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1976. – 143с.
354554
  Лебединский В.И. Геологические экскурсии по Крыму: Путеводитель / В.И. Лебединский. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Таврия, 1988. – 142с.
354555
  Гранина А.Н. Геологические экскурсии по р.Ангааре. / А.Н. Гранина, М.М. Одинцов. – Иркутск, 1947. – 37с.
354556
  Волкова В.С. Геологические этапы развития приобского арктического шельфа в Западной Сибири в палеогене и неогене // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 619-633 : рис. – Библиогр.: с. 630-633. – ISSN 0016-7886
354557
   Геологические, геофизические и аэрокосмические методы поисков залежей углеводородов. – М., 1988. – 154с.
354558
   Геологические, гидрогеохимические и микробиологические особенности Нефтяной площадки кальдеры Узон (Камчатка) / Н.Л. Добрецов, Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, А.В. Брянская, В.В. Морозова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 56-88 : рис., табл. – Библиогр.: с. 84-88. – ISSN 0016-7886
354559
  Комлева Е.В. Геологические, экологические и политические аспекты хранения и захоронения ядерных материалов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 37-47. – Библиогр.: с. 46-47. – ISSN 0203-3100
354560
  Белоус А.И. Геологический аудит и перспективы его развития в Украине / А.И. Белоус, Г.И. Рудько, В.И. Ловинюков // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 41-49 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
354561
  Величко А.А. Геологический возраст верхнего палеолита центральных районов Русской равнины / А.А. Величко. – Москва, 1961. – 296с.
354562
  Иванова И.К. Геологический возраст ископаемого человека : К VII Конгрессу INQUA (США, 1965) / И.К. Иванова. – Москва : Наука, 1965. – 192с.
354563
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1978
354564
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1978
354565
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1978
354566
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1978
354567
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1978
354568
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1978
354569
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1979
354570
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1979
354571
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1979
354572
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1979
354573
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1979
354574
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1979
354575
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1980
354576
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1980
354577
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1980
354578
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1980
354579
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1980
354580
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1980
354581
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1981
354582
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1981
354583
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1981
354584
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1981
354585
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1981
354586
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1981
354587
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1982
354588
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1982
354589
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1982
354590
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1982
354591
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1982
354592
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1982
354593
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1983
354594
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1983
354595
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1983
354596
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1983
354597
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1983
354598
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1983
354599
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1984
354600
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1984
354601
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1984
354602
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1984
354603
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1984
354604
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1984
354605
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1985
354606
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1985
354607
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1985
354608
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1985
354609
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1985
354610
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1985
354611
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1986
354612
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1986
354613
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1986
354614
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1986
354615
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1986
354616
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1986
354617
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1987
354618
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1987
354619
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1987
354620
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1987
354621
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1987
354622
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1987
354623
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1988
354624
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1988
354625
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1988
354626
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1988
354627
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1988
354628
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1988
354629
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1989
354630
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1989
354631
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1989
354632
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1989
354633
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1989
354634
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1989
354635
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1990
354636
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1990
354637
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1990
354638
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1990
354639
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1990
354640
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1990
354641
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1991
354642
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1991
354643
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1991
354644
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1991
354645
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1991
354646
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1991
354647
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1992
354648
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1992
354649
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1992
354650
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 5. – 1992
354651
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1992
354652
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1993
354653
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1993
354654
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 3. – 1993
354655
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4. – 1993
354656
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 6. – 1993
354657
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 1. – 1994
354658
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 2. – 1994
354659
   Геологический журнал. – Киев : Наукова думка, 1934-. – ISSN 0367-4290
№ 4/6. – 1994
354660
  Кузьмин А.М. Геологический и геоморфологический очерк бассейна реки Чульчи / А.М. Кузьмин. – Томск
3. – 1950. – 19с.
354661
  Шмидт М.А. Геологический и гидрогеологический очерк западной части Зеравшанской котловины / М.А. Шмидт. – Ташкент, 1936. – 53с.
354662
  Клеопов И.Л. Геологический комитет 1882-1929 гг. / И.Л. Клеопов. – М, 1964. – 176с.
354663
  Джанелидзе А.И. Геологический комплекс горы Асхи. / А.И. Джанелидзе, 1941. – с.
354664
   Геологический маршрут вдоль Тянь-Шаня. – Л., 1936. – 165с.
354665
   Геологический музей. – Л., 1925. – 36с.
354666
   Геологический музей (Киев). – К., 1986. – 56с.
354667
   Геологический музей ЗИГ АН УССР. – К., 1974. – 20с.
354668
  Барсанов Г.П. Геологический музей им. А.П. Карпинского : краткий путеводитель / Г.П. Барсанов, Н.Г. Сумин ; гл. ред. А.Е. Ферсман ; АН СССР, Ин-т геологических наук. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 80 с. : ил.
354669
  Крыжановский В.И. Геологический музей им. А.П. Карпинского. История развития. Новая структура. Будущее строительство. / В.И. Крыжановский. – М.-Л., 1939. – 39с.
354670
  Распопова А. Геологический музей Казанского Университета : Краткое описание / А. Распопова; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1934. – 17с.
354671
   Геологический музей Львовского государственного университета им. Ив. Франко : Краткий путеводитель. – Львов : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1956. – 32с.
354672
   Геологический музей. Киев. – Киев, 1976. – 112с.
354673
  Обручев В.А. Геологический обзор Сибири. / В.А. Обручев. – Москва, 1927. – 360с.
354674
  Криштофович А.Н. Геологический обзор стран Дальнего Востока / А.Н. Криштофович. – Л-М : НКТП, 1932. – 332с.
354675
   Геологический очерк Армянской ССР : Объяснительная записка к геологической карте масштаба 1:600 000. – Ереван : АН АССР, 1975. – 175с. + Карта
354676
   Геологический очерк бассейна реки Донца. – Х.-К., 1936. – 257с.
354677
  Жирмунский А.М. Геологический очерк БССР и западной области РСФСР / А.М. Жирмунский. – М.-Л., 1930. – 60с.
354678
  Обручев С.В. Геологический очерк бывших Данковского, Раненбургского и Лебедянского уездов / С.В. Обручев. – 1067-1077с.
354679
  Тутковский П.А. Геологический очерк Васильковского и Уманского уездов Киевской губернии : (предварительный отчет о геологических исследованиях произведенных по поручению Киевской Губернской Земской управы в 1913 году) / [соч.] П.А. Тутковского, проф. // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 22 с.
354680
  Соколов Д.С. Геологический очерк верхней части бассейна рр. Или и Туры. / Д.С. Соколов. – М.-Л.-Новосибирск-Грозный, 1935. – 49-104с.
354681
  Тутковский П. Геологический очерк Владимир-Волынского, Ковельского и Овручского уездов Волынской губернии. – 8 с.
354682
  Тутковский П.А. Геологический очерк Владимир-Волынского, Ковельского и Овручского уездов Волынской губернии // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський. – С. 29-59
354683
  Тутковский П.А. Геологический очерк Владимир-Волынского, Ковельского и Овручского уездов Волынской губернии // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 31 с.
354684
  Микей И.Я. Геологический очерк военно-сухумской дороги. / И.Я. Микей. – Ростов-на-Дону, 1929. – 83-112с.
354685
  Личков Б.Л. Геологический очерк Киевской губернии / Б.Л. Личков; Естественно-историческое описание Киевской губернии. – Киев
Вып.3. – 1922. – 26 с.
354686
  Зайцев А.М. Геологический очерк Крыма / А.М. Зайцев. – 12с.
354687
  Тутковский П.А. Геологический очерк Луцкого уезда, Волынской губернии : (Краткий предварительный отчет об исследованиях 1914 года) / [соч.] П.А. Тутковского, проф. // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 10 с.
354688
  Тутковский П.А. Геологический очерк Луцкого уезда, Волынской губернии : Краткий предварительный отчет об исследованиях 1914 года) профессора П.А. Тутковского // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 10 с.
354689
  Эдельштейн Я.С. Геологический очерк Минусинской котловины и прилегающих частей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна. // Очерки по геологии Сибири. – Л, 1932. – Геологический очерк Минусинской котловины и прилегающих частей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна/Я.С. Эдельштейн. – С.1-59
354690
  Вуд Б. Геологический очерк Новой Зеландии / Б. Вуд. – С, 1963. – 180с.
354691
  Павлов А.П. Геологический очерк окрестностей Москвы : Пособие для экскурсий / А.П. Павлов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1914. – 112с. : Ил.
354692
  Павлов А.П. Геологический очерк окрестностей Москвы. : Пособие для экскурсий и для краеведов / А.П. Павлов; Под ред. и с доп. О.К.Ланге. – 5-е изд. – Москва : Изд-во Московского о-ва испатателей природы, 1946. – 86с. : Ил. – (Естественно-историческое изучение Москвы и Московской области)
354693
  Архангельский А.Д. Геологический очерк Пензенской губернии : с прилож. карт геологической и подпочв в масшт. 10 верст в дюйме, распространения полезных ископаемых и схематич. черт. / сост. Архангельский А.Д. – Москва : Т-ов "печат. Яковлева", 1916. – 234 с. – Труды экспедиций, организованых почвоведов Н.А. Димо, для изуч. естеств. условий Пензенской губернии. Серия 1. Геология. вып. 11
354694
  Обручев В.А. Геологический очерк Прибайкалья и Ленского района. / В.А. Обручев. – Л., 1932. – 1-128с.
354695
  Русаков М.П. Геологический очерк Прибалхашья и оз. Балхаш, полезные ископаемые района. / М.П. Русаков. – М.-Л., 1933. – 144с.
354696
  Русаков М.П. Геологический очерк Прибалхашья и озера Балхаш. / М.П. Русаков. – Москва-Л., 1933. – 129с.
354697
  Москвин А.В. Геологический очерк северовосточных склонов хребта / А.В. Москвин. – Л, 1936. – 114с.
354698
  Борисяк А.А. Геологический очерк Сибири / А.А. Борисяк. – Петроград, 1923. – 140с.
354699
  Фролова Н.В. Геологический очерк средней части Лено-Киренгского междуречья. / Н.В. Фролова. – вып. 18. – М., 1955. – 30-98с.
354700
  Ткалич С.М. Геологический очерк Сучанского каменноугольного месторождения. / С.М. Ткалич. – Владивосток, 1938. – 60с.
354701
  Соколовский И.Л. Геологический очерк трассы проектируемого газопровода Киев-Москва / И.Л. Соколовский. – К., 1949. – 90с.
354702
  Армашевский П.Я. Геологический очерк Черниговской губернии.( : (с геологическою картою и 5-ю таблицами рисунков) / [соч.] П. Армашевского. – Киев : Типо-Литогрфия И.Н.Кушнерева и К*, 1883. – 139, II с., 5 л. карт, ил. : карт., ил. + с геологичекою картою и 5 таблицами рисунков. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
354703
  Бахвалов А.П. Геологический очерк юго-западной части Алданского золотоносного района / Бахвалов А.П. ; под ред. Обручева В.А., Арсентьева А.В. – Москва ; Ленинград : Цветметиздат, 1932. – 64 с., [2] карты
354704
  Шуликов Е.С. Геологический прогноз / Е.С. Шуликов. – Казань, 1989. – 56с.
354705
  Журавлева И.Т. и др. Геологический профиль через район страготипического резреза нижнего кембрия в середнем течении р.Лены (с каталогами окаменелостей) / И.Т. и др. Журавлева. – Новосибирск, 1969. – 172с.
354706
  Выржиковский Р.Р. Геологический путеводитель по западной Подолии / Р.Р. Выржиковский. – Київ, 1926. – 36с.
354707
   Геологический путеводитель по каналу им. Москвы и Волго-Балтийскому водному пути им. В.И. Ленина. – Л., 1968. – 212с.
354708
   Геологический путеводитель района Кневских дислокаций XI конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации (август - сентябрь 1977 г.). – К., 1977. – 29с.
354709
  Иванников А.В. Геологический путеводитель экскурсии по Каневу / А.В. Иванников. – К., 1976. – 23с.
354710
   Геологический разрез Урала от Златоуста до Челябинска. – М.-Л., 1940. – 328с.
354711
  Седельщиков В.В. Геологический семинарий слушателей Алексеевского Донского политехнического института с осени 1909 по весну 1916 года / В.В. Седельщиков. – сс.95-98. – Вырезка из геологического вестника
354712
   Геологический словарь. – М.
1. – 1955. – 403с.
354713
   Геологический словарь. – М.
2. – 1955. – 446с.
354714
   Геологический словарь. – Москва
1. – 1960. – 403с.
354715
   Геологический словарь. – Москва
2. – 1960. – 445с.
354716
   Геологический словарь : В 2-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : А-М. – 1973. – 486с.
354717
   Геологический словарь : В 2-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Н-Я. – 1973. – 456с.
354718
   Геологический словарь : В 2-х тт. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра
Т.1 : А-М. – 1978. – 486с.
354719
   Геологический словарь : В 2-х тт. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра
Т.2 : Н-Я. – 1978. – 456 с.
354720
   Геологический словарь первокурсника. – Ростов -на-Дону, 1989. – 60с.
354721
   Геологический справочник по сидерофильным и халькофильным редким металлам. – Москва : Недра, 1989. – 460с.
354722
   Геологический фактор в режиме ледников Западного Тянь-Шаня и Памира. – Ташкент, 1985. – 108с.
354723
  Йереског К.Г. Геологический факторный анализ / К.Г. Йереског, Д.И. Клован, Р.А. Реймент. – Ленинград : Недра, 1980. – 223 с.
354724
  Гордеев Д.И. Геологический факультет Московского Государственного университета (справочник для поступающих) / Д.И. Гордеев. – Москва, 1962. – 81 с.
354725
   Геологический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1989. – 112 с.
354726
  Тутковский П. Геологический характер микрофауны киевской спондилувой глины. – [Киев], 1891. – 8 с.
354727
   Геологическій очеркъ Херсонской губерніи. – Санкт-Петербург, 1869. – 165 с. + Карта
354728
  Чуенко П.П. Геологическо строение Южного Дарваза / П.П. Чуенко. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 38с.
354729
  Бызова С.Л. Геологическое дешифрирование космических снимков восточной части Средиземноморского пояса / С.Л. Бызова, Я.Г. Кац, М.Л. и др. Копп; под. ред. В.Е. Хаина, В.Н. Брюханова, Каца Я.Г. – Москва : Недра, 1981. – 207 с.
354730
  Аллум Дж. Геологическое дешифрирование площадей развития регионального метаморфоза / Дж. Аллум. – Москва, 1962. – 21с.
354731
  Аллум Дж. Геологическое дешифрирование площадей развития регионального метаморфоза / Дж. Аллум ; ОНТИ ВИМС. – Москва, 1962. – 21 с. – (Серия: "Геология и полезные ископаемые" ; вып. 21)
354732
  Геворкьян В.Х. Геологическое значение законов В.И.Вернадского о постоянстве биомассы в биосфере Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 73-84. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
354733
  Армашевский П.Я. Геологическое изследование Черниговской губернии : Предварительное сообщение об экскурсии в 1874 г. П. Армашевского. – Киев : Университетская типография, 1875. – 13 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
354734
  Качугин Е.Г. Геологическое изучение динамики берегов водохранилищ / Е.Г. Качугин. – Москва : Мысль, 1975. – 147с.
354735
   Геологическое изучение территории Белоруссии. – Минск, 1979. – 185с.
354736
  Ильин С.И. Геологическое исследование в области мезо-кайнозойских отложений Западного Узбекистана / С.И. Ильин. – Ташкент, 1937. – 56с.
354737
  Надиров С.Г. Геологическое исследование естественных выходов нефтесодержащих пластов Азебрайджана и их перспективы для открытой и подземной разработки. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Надиров С.Г.; Акад.наук АССР. – Баку, 1960. – 19л.
354738
  Иностранцев А.А. Геологическое исследование Кромского уезда Орловской губернии / под руководством А.А. Иностранцева, проф. Н.В. Кудрявцевым и Н.А. Соколовым // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [106] с.
354739
  Васильев И.С. Геологическое исследование марганцового рудника Сапальского и Липовой горы Нижне-Тагильского горного округа на Урале. / И.С. Васильев. – Петербург, 1922. – 10с.
354740
  Шалаев С.В. Геологическое истолкование геофизических аномалий / С.В. Шалаев. – Л, 1972. – 141с.
354741
  Андреев А Б. Геологическое истолкование гравитационных аномалий : учеб. пособие для студ. геологоразвед. вузов и фак. / Андреев Б.А, Клушин И.Г. – Ленинград : Госптоптехиздат, 1962. – 496 с. – Библиогр.: с. 482-492
354742
  Андреев А Б. Геологическое истолкование гравитационных аномалий / А Б. Андреев, И.Г. Клушин. – Ленинград, 1962. – 496с.
354743
  Андреев Б.А. Геологическое истолкование гравитационных аномалий / Б.А. Андреев, И.Г. Клушин. – Ленинград, 1965. – 496с.
354744
  Андреев Б.А. Геологическое истолкование гравитационных аномалий : пособие для студ. геологоразвед. вузов и фак. / Андреев Б.А., Клушин И.Г. – Стереот. изд. – Ленинград : Недра, 1965. – 496 с. – Библиогр.: с. 480-492
354745
   Геологическое истолкование потенциальных полей. – Киев, 1983. – 230с.
354746
  Каленов Е.Н. Геологическое истолкование результатов магнитотеллурической разведки / Е.Н. Каленов. – Москва : Недра, 1974. – 151с.
354747
  Апродов В.А. Геологическое картирование : [учеб. пособие для студентов геол. фак. гос. ун-тов] / В.А. Апродов. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 372 с., [1] л. карт., [8] отд. л. карт. – Библиогр.: с. 348-360
354748
  Апродов В.А. Геологическое картирование : Автореф. дис. ... наук: / Апродов В.А.;. – Киев, 1953. – 14 с.
354749
  Волков А.М. Геологическое картирование нефтегазовых территорий с помощью ЭВМ / А.М. Волков. – Москва, 1988. – 222с.
354750
   Геологическое образование и история геологии. – Москва : Наука, 1976. – 89с.
354751
  Кудрявцев Н.В. Геологическое описание окресностей Красного и Царского села / Н.В. Кудрявцев, И.М. Лебедев // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – 77 с.
354752
  Венюков П.Н. Геологическое описание Юго-Восточной четверти 14-во листа VII-го ряда десятиверстной карты Томской губернии (Листъ Балахонка) : Кн.нап:рус.яз.стар.орф. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1896. – 151с.
354753
  Федорова М.Е. Геологическое положение и петрология гранитоидов Хангайского нагорья (Центральная Монголия) : Труды / М.Е. Федорова; Отв.ред. А.А. Маракушев. – Москва : Наука
Вып. 21 : Совместная советско- монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. – 1977. – 152с.
354754
  Федорова М.Е. Геологическое положение и петрология гранитоидов Хангайского нагорья (Центральная Монголия). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Федорова М.Е.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. петрографии. – М., 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.31
354755
  Орлов В.П. Геологическое прогнозирование / В.П. Орлов. – Москва : Недра, 1991. – 164с.
354756
  Трофимов В.Т. Геологическое пространство как экологическая категория - литотоп экосистем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 11. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
354757
  Браун Д. Геологическое развитие Австралии и Новой Зеландии / Д. Браун, К. Кэмпбелл, К. Крук. – Москва : Мир, 1970. – 348с. – (Науки о Земле)
354758
   Геологическое развитие глубинных зон подвижных поясов (Северное Приладожье). – Ленинград : Наука, 1970. – 228с.
354759
  Багиров А.Э. Геологическое развитие и вулканизм Нахичеванской складчатой области : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Багиров А.Э.; АН АзССР. Ин-т геологии им акад. И.М.Губкина. – Баку, 1962. – 20л.
354760
  Корнев Г.П. Геологическое развитие и мезозойский магматизм Западного Кавказа и Западного Предкавказья : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Корнев Г.П. ; АН АзССР, Ин-т геологии. – Баку, 1970. – 50 л.
354761
   Геологическое развитие и металлогения Урала. – М., 1981. – 256с.
354762
  Жуков Ф.И. Геологическое развитие Карпато-Балканской складчатой области в палеозое и некоторые вопросы рудообразвоания : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.01 / Жуков Ф. И.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 32л.
354763
  Михницкая Т.П. Геологическое развитие платформенной части территории Украины в рифее // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 86-94 : рис. – Библиогр.: 19 назв.
354764
  Кинг Ф.Б. Геологическое развитие Северной Америки / Ф.Б. Кинг. – М, 1961. – 299с.
354765
  Кинг Ф.Б. Геологическое развитие Северной Америки / Ф.Б. Кинг. – М, 1961. – 299с.
354766
  Демьяненко И.И. Геологическое развитие северной и центральной зон Днепровско-Донецкой впадины в междуречье Сожа и Сулы : Автореф. дис ... канд. геол.-минер. наук : / Демьяненко И.И. ; КГУим. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
354767
  Чернов Ю.А. Геологическое развитие Удино-Витимского района в нижнем палеозое (Западное Забайкалье). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чернов Ю.А.; Иркутский гос. ун-т. АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1964. – 22л.
354768
  Ильин А.В. Геологическое развитие Южной Сибири и Монголии в позднем докембрии-кембрии. / А.В. Ильин. – М., 1982. – 115с.
354769
   Геологическое развитие Японских островов. – Москва : Мир, 1968. – 720с. – (Науки оЗемле = Фундаментальные трудыц зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
354770
  Гранова А.К. Геологическое строение абразионного берега участка Будаки - Лебедевка (Северо-Западное Причерноморье) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 87-91 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
354771
   Геологическое строение Алжирской Сахары. – М., 1971. – 153с.
354772
  Арзуманян С.К. Геологическое строение Араратской котловины и сопредельных районов и перспективы нефтегазоносности : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Арзуманян С.К. ; АрмССР, Ереван. гос. ун-т, Упр. геологии и охраны недр при Совете Министров Арм.ССР. – Ереван, 1962. – 22 с.
354773
  Назарян А.Е. Геологическое строение Арзакан-Апаранского кристаллического массива : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Назарян А.Е. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 29 с.
354774
  Хуцишвили О.Д. Геологическое строение бассейна р. Долра и стратиграфия квишской свиты : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хуцишвили О.Д.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 25л.
354775
  Чернов А.А. Геологическое строение бассейна р.Косью в Печорском крае / А.А. Чернов, Г.А. Чернов. – М.-Л., 1940. – 104с.
354776
  Дубиновский Вениамин Лазаревич Геологическое строение верхнего структурного яруса и особенности неотектонического развития кодр Молдавии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Дубиновский Вениамин Лазаревич; АН СССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
354777
  Цибовский Н.И. Геологическое строение верховий рек Кубани и Малки : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цибовский Н. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1948. – 3 с.
354778
  Папава Д.Ю. Геологическое строение восточной части Триалетскогохребта (в связи с перспективами нефтегазоносности). : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Папава Д.Ю.; АН Груз ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 25л.
354779
  Дибров В.Е. Геологическое строение Гутаро-Бирюсинского слюдоносного района / В.Е. Дибров. – Воронеж : Воронеж.гос. ун-т, 1958. – 127с. + Карты
354780
   Геологическое строение дна Японского моря. Стратиграфия кайнозойских отложений : Препринт. – Владивосток, 1983. – 54 с.
354781
  Корсаков О.Д. Геологическое строение дня Норвежского моря / О.Д. Корсаков. – М., 1976. – 48с.
354782
  Серебрсков Е.Б. Геологическое строение докембрия Михайловского железорудного района КМА по геофизическим данным. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Серебрсков Е.Б.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 15л.
354783
  Лазько Е.Е. Геологическое строение западной части Алданского кристаллического массива / Е.Е. Лазько. – Львов, 1956. – 198с.
354784
  Варенцов М.И. Геологическое строение западной части Куринской депрессии / М.И. Варенцов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1950. – 259с.
354785
  Равич М.Г. Геологическое строение Земли Мак-Робертсона / М.Г. Равич. – Ленинград, 1978. – 230с.
354786
  Казаков Ю.М. Геологическое строение Зиддинской впадины : [учеб. пособие для геол. фак.] / Ю.М. Казаков, А.Н. Мамонтов, А.Х. Хасанов ; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе : ТГУ, 1985. – 107 с., [2] отд. л. табл. – Библиогр.: с. 105-107 (29 назв.)
354787
   Геологическое строение зон активного кайнозойского вулканизма. – М., 1989. – 204с.
354788
   Геологическое строение и алмазоносность юго-западной части Сибирской платформы. – М., 1960. – 99с.
354789
   Геологическое строение и апатитоносность Синишрского щелочного массива. – Л., 1969. – 148с.
354790
  Гуров Е.П. Геологическое строение и вещественный состав пород импактных структур / Е.П. Гуров, П Е. Гурова, . – К., 1991. – 157с.
354791
  Гуров Е.П. Геологическое строение и вещественный состав пород импактных структур. : Автореф... Канд.геолого-минерал.наук: 04.00.01 / Гуров Е.П.; АН УССР.Ин-т геологич.наук. – К, 1988. – 35л.
354792
   Геологическое строение и газонефтеносность Днепровско-Донецкой впадины и северо-западных окраин Донецкого бассейна. – Киев : АН УССР, 1954. – 823с.
354793
  Айзенверг Д.Е. Геологическое строение и газонефтеносность Днепровско-Донецкой впадины и северо-западных окраин Донецкого бассейна / Д.Е. Айзенверг. – Київ, 1954. – с.
354794
  Ладыженский Н.Р. Геологическое строение и газонефтеносность советского Предкарпатья. / Н.Р. Ладыженский, В.И. Антипов. – М., 1961. – 268с.
354795
  Архангельский А.Д. Геологическое строение и геологическая история СССР / Архангельский А.Д. ; редкол.: Н.А. Архангельская, А.А. Блохин, В.В. Меннер [и др.]. – Москва ; Ленинград : Гос. научно-технич. изд-во нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1941. – 376 с., [1] портр. + 19 вкл. карт, прилож. 6 карт
354796
  Архангельский А.Д. Геологическое строение и геологическая история СССР : в 2-х т. / Архангельский А.Д. – Изд. 4-е. – Москва ; Ленинград : Госиздат геологич. л-ры
Т. 2 : Докембрий и палеозой. – 1948. – 372 с. – Библиогр.: с. 317-352
354797
   Геологическое строение и гидротермальные образования хребта Хуан-де-Фука. – М., 1990. – 199с.
354798
   Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 280с.
354799
  Белевцев Я.Н. Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна / Белевцев Я.Н., Белевцев Р.Я. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов, Отд-ние металлогении. – Киев : Наукова думка, 1981. – 48 с., [1] л. схем : ил. – Библиогр.: с. 45-47 (40 назв.)
354800
  Чернышев С.М. Геологическое строение и закономерности размещения залежей газа и нефти в юрских и нижнемеловых отложениях Восточного Предкавказья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог.наук / Чернышев С.М. ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. Каф. теоретич. основ поисков и разведки газа и нефти. – Москва, 1966. – 28 с.
354801
   Геологическое строение и закономерности размещения месторождений важнейших полезных ископаемых на территории МНР. – М., 1979. – 167с.
354802
  Осмонбетов К.О. Геологическое строение и закономерности размещения ртутного оруднения Уланского хребта (Сев. Киргизия). / К.О. Осмонбетов. – Фрунзе, 1980. – 153с.
354803
  Ган-Очир Жамбын Геологическое строение и история развития Дашбалбарского прогиба (Восточная Монголия) : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.04 / Ган-Очир Жамбын; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 36л.
354804
  Сизых В.И. Геологическое строение и история развития Малханского антиклинория. (Зап. Забайкалье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Сизых В.И. ; Иркутский гос. ун-т , АН СССР , Сиб. отд. , Ин-т земной коры. – Иркутск, 1967. – 27 с. – Бібліогр. : с. 25-27
354805
   Геологическое строение и история развития платформенных областей Украины и Северо-Западной Африки в связи с проблемой нефтегазоносности фундамента. – Киев : Наукова думка, 1975. – 199с.
354806
  Шарков В.В. Геологическое строение и история развития рельефа подводного склона западного берега Каспийского моря от г.Махачкала до устья р.Куры (на основе аэрофотосъемки) : Автореф. дис. ... док. геол.-минерал. наук / Шарков В.В. ; Всес. науч. исслед. геол. ин-т. – Ленинград, 1961. – 34 с.
354807
  Архангельский А.Д. Геологическое строение и история развития Черного моря / Архангельский А.Д., Страхов Н.М. ; АН СССР, Геолог. ин-т. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1938. – 226 с., [X] табл. – Библиогр.: с. 193-201
354808
  Шихалибейли Э.Ш. Геологическое строение и история тектонического развития Восточной части Малого Кавказа. (В пределах Азербайджана) : Автореф... доктора геолого-минералогич.наук: / Шихалибейли Э.Ш.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 60л. – Бібліогр.:с.57-60
354809
  Аллахвердиев Г.И. Геологическое строение и история тектонического развития Кельбаджарской наложенной мульды : автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Аллахвердиев Г.И. ; АН АзССР, Ин-т геол. им. Губкина. – Баку, 1967. – 40 с.
354810
  Мизеров В Б. Геологическое строение и история формирования кайнозойских отложений левобережной зоны среднего течения реки Оби. : Автореф... Канд.геол-мирал.наук: / Мизеров Б.В,; Томский гос.ун-т. – Новосибирск, 1950. – 14с.
354811
  Кирикилица С.И. Геологическое строение и методика разведки скрытых ртутных месторождений никитовского типа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 133 / Кирикилица С.И.; МВ и ССО УССР. Донецкий политехн. ин-т. – Донецк, 1968. – 36л.
354812
  Аманниязов К.Н. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы Туркмении : (По республикам Сов. Союза) / К.Н. Аманниязов. – Москва : Знание, 1980. – 47 с. : ил. – Библиогр.: с. 43. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 4 ; Наука о Земле)
354813
   Геологическое строение и минеральные ресурсы Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 91с.
354814
  Шахновский И.М. Геологическое строение и нефтегазоносность авлакогенов Восточно-Европейской платформы / И.М. Шахновский. – М, 1988. – 118с.
354815
   Геологическое строение и нефтегазоносность акваториальной части Балтийской синеклизы. – Рига, 1977. – 135с.
354816
   Геологическое строение и нефтегазоносность Башкирии. – Уфа, 1977. – 117с.
354817
   Геологическое строение и нефтегазоносность восточной части Прикаспийской впадины и ее северного, восточного и юго-восточного обрамлений : (Материалы выездной сессии Экспертно-геологического Совета МГ и ОН Казахской ССР и Ученого Совета ВНИГНИ, сост.в Актюбинске с 26 по 30 ноя. 1960 г.). – Москва : Гостоптехиздат, 1962. – 367 с.
354818
   Геологическое строение и нефтегазоносность восточной части Сибирской платформы и прилегающих районов. – М., 1968. – 520с.
354819
   Геологическое строение и нефтегазоносность восточных областей Украины : Труды научно-производственного совещания по проблеме нефтегазоносности Украины 27 февр.-3 марта 1956 г. – Киев : АН УССР, 1959. – 440с.
354820
   Геологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности. – М., 1964. – 230с.
354821
   Геологическое строение и нефтегазоносность западных и южных областей Украины : Труды научно-производственного совещания по проблеме нефтегазоносности Украины 27февр.-3 марта 1956 г. – Киев : АН УССР, 1959. – 312с.
354822
  Алиев М.М. Геологическое строение и нефтегазоносность Ирана / М.М. Алиев, А. Забанбарг ; АН СССР, М-во нефтедобывающей пром-сти СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых, АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1974. – 104 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 96-99
354823
   Геологическое строение и нефтегазоносность краевых прогибов. – Москва : Наука, 1980. – 243с.
354824
   Геологическое строение и нефтегазоносность молодых платформ. – М., 1970. – 120с.
354825
   Геологическое строение и нефтегазоносность Нижнего Поволжья. – Саратов, 1984. – 120с.
354826
  Свищев М. ф. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Свищев М. ф.; Казан.ГУ. – Бугуруслан, 1961. – 32л.
354827
  Свищев М.Ф. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. / М.Ф. Свищев. – М., 1961. – 228с.
354828
   Геологическое строение и нефтегазоносность платформенной части Каспия. – М., 1976. – 128с.
354829
   Геологическое строение и нефтегазоносность Поволжья. – Саратов, 1981. – 120с.
354830
   Геологическое строение и нефтегазоносность Прибалкханской зоны поднятий. – М., 1960. – 107с.
354831
   Геологическое строение и нефтегазоносность Прибалтики. – М., 1970. – 87с.
354832
   Геологическое строение и нефтегазоносность районов Волго-Уральской области, Кавказа и Предкавказья : Труды ВНИГНИ, вып.34. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1961. – 283 с.
354833
   Геологическое строение и нефтегазоносность Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 245с.
354834
   Геологическое строение и нефтегазоносность терригенных отложений юры Юго-Западного Узбекистана. – Ташкент, 1987. – 51с.
354835
   Геологическое строение и нефтегазоносность эпигерцинской платформы юга СССР. – Москва : Наука, 1966. – 176с.
354836
   Геологическое строение и нефтегазоносность юго-востока Восточно-Европейской платформы. – М., 1983. – 97,5с.
354837
   Геологическое строение и нефтегазоносность юго-востока Западной Сибири. – Новосибирск, 1989. – 188с.
354838
  Исаев П.С. Геологическое строение и нефтегазоносность юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Исаев П.С.; АН УССР. Ин-тут геол. наук. – Днепропетровск, 1969. – 21л.
354839
  Витенко В.А. Геологическое строение и нефтегазоносность южного склона Воронежского кристаллического массива в районе Харьков-Луганск. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Витенко В.А.; Всесоюз. науч.-исслед. геол.-развед. нефт. ин-т. – М., 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
354840
   Геологическое строение и нефтегазоносность Якутской АССР. – М., 1960. – 479с.
354841
  Низьев В.А. Геологическое строение и нефтегазоностность Челекено-Ливановской и Котур-Тепинской зон поднятий / В.А. Низьев. – М., 1971. – 120с.
354842
  Троепольский В.И. Геологическое строение и нефтеносность Аксубаево-Мелекесской депрессии / В.И. Троепольский, С.С. Эллерн. – Казань, 1964. – 659с.
354843
  Бадамшин Э.З. Геологическое строение и нефтеносность девонских отложений Аксубаево-Мелекской впадины : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Бадамшин Э.З.; МВССО РСФСР Сарат. гос. ун-т им Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 23л.
354844
  Одеков О.А. Геологическое строение и нефтеносность Котур-Тепе : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Одеков О. А.; АН АзССР, Ин-т геол. АН Турк.ССР, Ин-т геол. – Баку, 1961. – 18л.
354845
  Тегелеков К. Геологическое строение и нефтеносность Ку-Дага / К. Тегелеков. – Ашхабад, 1961. – 167с.
354846
  Айсанов Я.Б. Геологическое строение и основные черты минералогении палеозойских образований гор Кульджуктау / Я.Б. Айсанов, А.И. Егоров ; Среднеаз. ин-т геологии и минер. сырья. – Ташкент : Фан, 1978. – 120 с. : схем., карт. – Библиогр.: с. 116-120
354847
  Хебиб Ауед Геологическое строение и особенности золотоносности Западного Ахаггара (Алжир) : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.11 / Хебиб Ауед; Мин-во образования Украины. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1996. – 20л.
354848
  Рожко Е.Е. Геологическое строение и особеннсоти магматизма района среднего течения реки Жамши (Ценрт. Казахст.) : Автореф... канд .геол.минер.наук: / Рожко Е. Е.; Лен. гос.пед. ин-т. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.20
354849
   Геологическое строение и перспективы нефтегазаносности Западно-сибирской низменности. – Москва, 1958. – 391с.
354850
  Агамирзоев Р. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Аджиноурской области. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Агамирзоев Р.; Совет нар. хозяйства АзССР. Объеддинение "Азнефть". Азербайдж. науч.-исслед. ин-т по добыче нефти. – Баку, 1960. – 22л.
354851
  Кулиев Т.Г. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности антиклиналей острова Булла и Булла-море (Бакинский архипелаг) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 136 / Кулиев Т.Г.; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1969. – 22л.
354852
  Юсифов Р.Ю. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Боздаг-Караджинской гряды (Аджиноурская область) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Юсифов Р.Ю.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 19л.
354853
   Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности БССР. – М., 1966. – 248с.
354854
  Петрашкевич М.И. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Закарпатского внутреннего прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 136 / Петрашкевич М.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
354855
   Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 392 с. + 1 атлас (24 карты). – Приложение: Атлас тектонических, фациальных, гидрогеологических карт и геологических разрезов Западно-Сибирской низменности. – (Труды ВСЕГЕИ ; [Т. 20])
354856
  Фрадкин Г.С. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности западной части Вилюйской синеклизы / Г.С. Фрадкин. – М., 1967. – 204с.
354857
  Ширинов А.М. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Кайнарджа-Кызылбурунской антиклинальной зоны Прикаспийско-Кубинской области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Ширинов А.М.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по геол.-минерал. наук. – Баку, 1969. – 23л.
354858
  Бабаев Р.я. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Каламадын - Харами-Кырлыкской зоны поднятий : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Бабаев Р.я.; Совет по присужд. учен.степеней по геолого-минер наукам аз. ин-та нефти и химии им М.Азизбекова. – Баку, 1967. – 24л.
354859
   Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Камчатки / М.Б. Белова, В.Г. Васильев, Г.М. Власов, Л.П. Грязнов, И.Е. и др. Драбкин; Под ред. Васильева В.Г. – М., 1961. – 344с.
354860
  Керимов А.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности междуречья Давабатанчай и Турианчай (Неогеновые предгорья южного склона Большого Кавказа) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Керимов А.А.; Объедин. совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений Акад. наук АзССР. по. – Баку, 1961. – 16л.
354861
  Цатуров А.И. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений Чечено-Ингушской АССР / А.И. Цатуров. – М., 1966. – 100с.
354862
  Корсаков О.Д. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности некоторых участков подводной окраины континентов / О.Д. Корсаков. – М., 1974. – 56с.
354863
  Нечитайло С.К. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности новых районов северо-восточной части Русской платформы / С.К. Нечитайло. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 180с.
354864
  Бакиров А.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений Среднерусской синеклизы / А.А. Бакиров ; Моск. филиал Всесоюзного нефтяного геолого-развед.исследов. ин-та. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1948. – 282 с., вкл. л.
354865
   Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Предкавказья. – Л., 1958. – 148с.
354866
  Сулейманова С.Ф. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности прибрежной полосы осевой зоны юго-восточного погружения Большого Кавказа. (На прим. структур Зап. Агбурун, Агубурун, Юнусдаг, Гейтапа). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 136 / Сулейманова С.Ф.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по геол.-минералог. наука. – Баку, 1969. – 26л.
354867
  Алеиев А.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности района хребтов Малый, Большой Харами и Мишодваг : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Алеиев А.А. ; АН Аз.ССР, Ин-т геолог. им. Губкина. – Москва, 1958. – 21с.
354868
  Садыхов Акрам Джабраил оглы Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности северо-восточного предгорья Малого Кавказа (междуречье Гянджачай-Акстафачай) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Садыхов Акрам Джабраил оглы; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по геол. – Баку, 1966. – 19л.
354869
   Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности солянокупольных бассейнов материков по геофизическим данным. – Москва : Недра, 1977. – 343с.
354870
   Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Центральной Балтики. – Москва : Наука, 1976. – 112с.
354871
  Абасов А.С. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Шемахинского нефтегазоносного района : автореф. дис. ... канд. геол-минералогич. наук / Абасов А.С. ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им.М. Азизбекова. – Баку, 1965. – 26 с.
354872
  Жарков М.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности юго-западной части Сибирской платформы и Рыбинской впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Жарков М.А.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1958. – 20л.
354873
  Абдуллаев М.Р. Геологическое строение и перспективы нефтегазоности отложений сарматского яруса Чатмино-Геокчайского Антиклинария. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Абдуллаев М.Р.; Ком.высш.и сред.спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 22л.
354874
   Геологическое строение и перспективы рудоносности Кривого Рога на больших глубинах. – К., 1973. – 134с.
354875
  Зинчук Н.Н. Геологическое строение и петрография кимберлитовых трубок // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 40-64 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 1682-3591
354876
   Геологическое строение и полезные ископаемые Волго-Донского и сопредельных регионов. – Волгоград, 1968. – 264с.
354877
   Геологическое строение и полезные ископаемые Волго-Донского региона. – Ростов, 1965. – 200с.
354878
   Геологическое строение и полезные ископаемые Калмыцкой АССР. – Элиста, 1971. – 108с.
354879
   Геологическое строение и полезные ископаемые Латвии. – Рига, 1979. – 543с.
354880
  Гасанов Т.Аб. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Ахынджачая и Дзегамчая : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Гасанов Т.Аб.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 24л.
354881
  Даньшин Б.М. Геологическое строение и полезные ископаемые Москвы и ее окрестностей. / Б.М. Даньшин. – М., 1947. – 308с.
354882
  Карякин Л. Геологическое строение и полезные ископаемые на территории большого Харькова / Л. Карякин. – 33-90с.
354883
   Геологическое строение и полезные ископаемые Нижнего Дона. – Ростов -на-Дону
Вып. 2. – 1973. – 171с.
354884
   Геологическое строение и полезные ископаемые Нижнего Поволжья. – Саратов
1. – 1975. – 159с.
354885
   Геологическое строение и полезные ископаемые Нижнего Поволжья. – Саратов
2. – 1977. – 79с.
354886
   Геологическое строение и полезные ископаемые Нижнего Поволжья. – Саратов
3. – 1978. – 128с.
354887
  Сурин В.К. Геологическое строение и полезные ископаемые Орловской области / В.К. Сурин. – Орел, 1960. – 164с.
354888
  Сасинович В.С. Геологическое строение и полезные ископаемые Раховського массива Закарпатской области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сасинович В. С.; МВО СССР, КПИ. – К., 1955. – 34л.
354889
  Балушев А.Н. Геологическое строение и полезные ископаемые Селеты-Денгийского района. / А.Н. Балушев. – Ленинград:Москва, 1937. – 56с.
354890
   Геологическое строение и полезные ископаемые Южного Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 160с.
354891
   Геологическое строение и полензные ископаемые Восточной Сибири. – М., 1958. – 120с.
354892
  Кузнецов Ю.Я. Геологическое строение и происхождение рельефа юго-восточной Ферганы / Ю.Я. Кузнецов. – Львов, 1960. – 240с.
354893
   Геологическое строение и разведка полезных ископаемых Нижнего Дона. – Ростов -на-Дону, 1974. – 162с.
354894
  Воскресенский И.А. Геологическое строение и развитие Вандамского антиклинория (Юго-Восточный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воскресенский И.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Краснодарский филиал Всесоюз. нефтегазового науч.-исслед. ин-та. – Москва-Краснодар, 1960. – 18л.
354895
  Ахмедбейли Ф.С. Геологическое строение и развитие Кусаро-Дивичнинского синклинория (сверо-восточный Азербайджан) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ахмедбейли Ф.С.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1954. – 20л.
354896
   Геологическое строение и развитие структурных зон докембрия Кольского полуострова. – Апатиты, 1980. – 119с.
354897
   Геологическое строение и развитие территории БССР. – Минск, 1985. – 202с.
354898
   Геологическое строение и рельеф Восточного Алтая. – Новосибирск, 1976. – 145с.
354899
  Ромашов В.А. Геологическое строение и рельеф юго-западных склоно Среднерусской возвышенности : Автореф... канд георг.наук: / Ромашов В. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
354900
   Геологическое строение и рудоносность бассейна реки Арпа Армянской ССР. – Ереван, 1982. – 180с.
354901
  Волошин А.А. Геологическое строение и рудоносность северо-западного окончания Мармарошского массива / А.А. Волошин. – Киев, 1981. – 107с.
354902
  Ахмеджанов М.А. Геологическое строение и состав палеозойского фундамента Узбекистана / М.А. Ахмеджанов, О.М. Борисов, И.А. Фузайлов. – Ташкент : Фан
Т.1 : Западный Узбекистан. – 1967. – 163с.
354903
  Кушнирук В.А. Геологическое строение и тектонические особенности Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1968. – 132с.
354904
   Геологическое строение и тектоническое развитие Северо-Восточного Таймыра. – Новосибирск, 1986. – 143с.
354905
   Геологическое строение и угленосность Белорусского Полесья. – Минск : Из-во Белгосун-та, 1960. – 153 с.
354906
  Игнатченко Н.А. Геологическое строение и угольные месторождения западной части Ленского угольного бассейна / Н.А. Игнатченко. – М., 1960. – 112с.
354907
  Доленко Г.Н. Геологическое строение и условия формирования нефтяных залежей Долинского нефтепромыслового района / Г.Н. Доленко. – Киев : АН УССР, 1957. – 143с.
354908
  Ромноваич И.С. Геологическое строение и условия формирования Шебелинского газового месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ромноваич И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 19л.
354909
  Архангельский А. Геологическое строение и фосфоритовые залежи центральной части Камышинского уезда Саратовской губернии / Архангельский А., Семихатов А. – Москва : Тип. Рихтер, 1913. – С. 465-532, [1] карта, [11] табл. – Отд. отт. из "Отчета по геологическим иследованиям фосфоритовых залижей". под ред. Самойлова Т. IV. – (Труды комиссии Москов. сельськохозяйственного ин-та по исследованию фосфоритов. Серия 1)
354910
  Никишин А.М. Геологическое строение и эволюция Марса / А.М. Никишин. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 155 с.
354911
   Геологическое строение инженерно-геологическая характеристика долины Верхнего Амура. – Москва : Московский университет, 1962. – 318 с.
354912
  Феруз Нур Мохамед. Геологическое строение Кабульской тектонической зоны (Афганистан). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Феруз Нур Мохамед.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1973. – 24л.
354913
  Беспалов В.Ф. Геологическое строение Казахской ССР. / В.Ф. Беспалов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 364с.
354914
  Гранова А.К. Геологическое строение кайнозойских отложений побережья Сасыкского лимана (Северо-Западное Причерноморье) / А.К. Гранова, В.О. Волынская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 39-44 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
354915
   Геологическое строение Качинского поднятия Горного Крыма. (стратиграфия кайнозоя, магматические, метаморфические и метасоматические образования). – Москва : Московский университет, 1989. – 158с. – ISBN 5-211-00724-7
354916
   Геологическое строение Качинского поднятия Горного Крыма. Стратиграфия мезозоя. – Москва : Московский университет, 1989. – 167с. – ISBN 5-211-00724-7
354917
  Денега Б.М. Геологическое строение Керченского полуострова и прилегающих районов и перспективы поисков залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Денега Б. М.; АН СССР, Ин-т геол. и геохим. горючих ископаемых. – Львов, 1971. – 16л.
354918
  Карева Е.А. Геологическое строение Комышинского, Коркинского и Еманжелинского районов Челябинского буроугольного бассейна и перспективы нефтеносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карева Е. А.; М-во геол. и охраны недр СССР, Всес. нефт. науч. исслед. геол. развед ин-т. – Л., 1959. – 20л.
354919
   Геологическое строение месторождений нефти и газа. – М., 1980. – 159с.
354920
  Ховел Ф.Х. Геологическое строение месторождения порфировых руд Браден в Чили / Ф.Х. Ховел, Дж.С. Моулей; М-во геол. и охраны недр СССР; отдел науч.- технич. информ. СССР; Отд. науч.-технич. информ. ВИМС. – Москва, 1961. – 15с. : Ил. – (Геологическая серия ; Вып.12)
354921
  Омельченко В. Геологическое строение Михайловско-Белгородской шовной зоны в пределах северного борта Днепровско-Донецкой впадины / В. Омельченко, П. Пигулевский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-52. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены главные черты геологического строения украинской части Михайловско-Белгородской шовной зоны (МБШЗ) Воронежского кристаллического массива (ВКМ) на основе результатов качественной и колличественной интерпретации гравитационного и магнитного ...
354922
   Геологическое строение Монгольской Народной Республики. – Л., 1959. – 495с.
354923
   Геологическое строение нефтегазоносных провинций Восточной Сибири по геофизическим данным. – М., 1983. – 183с.
354924
   Геологическое строение области сопряжения Кузнецкого Алатау и Колывань-Томской складчатой зоны. – Томск, 1987. – 93с.
354925
   Геологическое строение области сочленения герцинских структур Донбасса, Урала и Тянь-Шаня (обзор взгядов). – Ташкент, 1969. – 132с.
354926
   Геологическое строение окрестностей озер Теке и Улькун-Карой в Северном Казахстане. – Ленинград-Москва, 1936
354927
   Геологическое строение Орско-Халиловского района. – М., 1941. – 132с.
354928
   Геологическое строение осадочной толщи Белоруссии. – Минск, 1985. – 214с.
354929
  Круть И.В. Геологическое строение Передового хребта в Кубано-Малкинском междуречье в связи с колчеданоносностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Круть И.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. НИИ горно-развед. цвет., редких и благородных металлов. – М., 1964. – 19л.
354930
  Загородный В.Г. Геологическое строение Печенгской осадочно-вулканогенной серии / В.Г. Загородный. – М.-Л., 1964. – 208с.
354931
  Гранова А.К. Геологическое строение побережья Будакского лимана (Северо-Западное Причерноморье) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 92-96 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
354932
   Геологическое строение подводного склона Каспийского моря. – М., 1962. – 639с.
354933
  Чирвинский П.Н. Геологическое строение правобережной полосы по р. Сейму в пределах Курской губернии : [Ч. 1-2] / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. .Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
[Ч. 1] : [Описание обнажений и буровых скважин]. – 1908. – [2], 102 с. – Отд.оттиск из Записок Киевск.О-ва Естествоисп., Т.20
354934
  Чирвинский П.Н. Геологическое строение правобережной полосы по р. Сейму в пределах Курской губернии : [Ч. 1-2] / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. .Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
[Ч. 2] : [Общая]. – 1913. – [2], 142 с., 3 л. ил. : табл. – Пар.: авт. и загл. на рус. и фр. яз.- Рзюме на фр. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевск.О-ва Естествоисп., Т.20
354935
  Адамия Ш.А. Геологическое строение предгорий Большого Кавказа, между бассейном р. Малой Лиахви и г. Душети. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Адамия Ш.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В,Сталина. – Тбилиси, 1958. – 17л.
354936
  Расулов Г.Л. Геологическое строение Прикуринского района Западного Азербайджана / Г.Л. Расулов, Р.Н. Мамедзаде. – Баку, 1978. – 159с.
354937
   Геологическое строение провинций горячих ископаемых Украины. – Киев : Наукова думка, 1978. – 136с.
354938
  Богаец А.Т. Геологическое строение равнинного Крыма и сесеровосточного Причерноморья и условия нефтегазонакопления в мел-палеогеновых отложениях : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Богаец А. Т.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – Львов, 1968. – 22л.
354939
   Геологическое строение Ростовской и сопредельных областей. – Ростов-на-Дону, 1972. – 6с.
354940
  Кочетков И.А. Геологическое строение Рудного Алтая и перспективы Рубцовского района на полиметаллическое оруденение по геофизическим данным : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Кочетков И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
354941
  Фотиади Э.Э. Геологическое строение Русской платформы по данным региональных геофизических исследований и опорного бурения : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Фотиади Э.Э.; Всесоюз. нефтяной науч.-иссл. геолого-развед. ин-т (ВНИГРИ). – Л., 1956. – 46л.
354942
  Фотиади Э.Э. Геологическое строение Русской платформы по данным региональных геофизических исследований и опорного бурения / Э.Э. Фотиади. – Москва, 1958. – 8с.
354943
  Варенцов М.И. Геологическое строение северного борта Гори-Мухранской депрессии / М.И. Варенцов, В.Т. Мордовский. – Москва : АН СССР, 1954. – 87с
354944
  Мороз С.А. Геологическое строение Северного Черноморья / С.А. Мороз, И.Н. Сулимов, П.Ф. Гожик; НАН Украины; Ин-т геологических наук; Мин-во образования Украины; КНУТШ; Одесский ун-т им. И.И. Мечникова. – Киев : Наукова думка, 1995. – 184с. – ISBN 5-12-003641-4
354945
  Казанцева Т.Т. Геологическое строение северной части Зилаирского синиклинория Урала в связи с перспективами нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Казанцева Т.Т.; АН СССР. Геол. ин-т. Ин-т геологии Башк. филиала АН СССР. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
354946
  Тихонов В.Л. Геологическое строение северной части Средне-Витимской горной страны : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тихонов В. Л.; МВО СССР, ИреутГУ. – Иркутск, 1959. – 22л.
354947
   Геологическое строение Северо-Восточной Кореи и Юга Приморья. – М., 1966. – 308с.
354948
   Геологическое строение Северо-Восточной котловины Тихого океана. – Геленджик, 1988. – 99с.
354949
  Васильев В.Г. Геологическое строение северо-западной части Западно-Сибирской низменности и ее нефтености / В.Г. Васильев. – Москва-Ленинград, 1946. – 153с.
354950
  Шебалдин В.П. Геологическое строение северо-западной части прикаспийской впадыни по материалам разведочной геофизики и бурения в свзяи с переспективами нефтегазоносноти : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Шебалдин В. П.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 22л.
354951
   Геологическое строение северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса. – М., 1966. – 516с.
354952
  Ветренников В.В. Геологическое строение Сихотэ-Алиньского государственного заповедника / В.В. Ветренников. – Владивосток, 1976. – 168с.
354953
  Малютин Н.Б. Геологическое строение складчатого фундамента в Среднем Зауралье. / Н.Б. Малютин. – М., 1977. – 223с.
354954
   Геологическое строение СССР. – Москва
Том 1 : Стратиграфия. – 1958. – 588с.
354955
   Геологическое строение СССР. – Москва
Том 2 : Магматизм. – 1958. – 331с.
354956
   Геологическое строение СССР. – Москва
Том 3 : Тектоника. – 1958. – 384с.
354957
   Геологическое строение СССР : В шести томах. – Москва : Недра
Том 1 : Стратиграфия. – 1968. – 712с.
354958
   Геологическое строение СССР : В шести томах. – Москва : Недра
Том 2 : Тектоника. – 1968. – 536с.
354959
   Геологическое строение СССР : В шести томах. – Москва : Недра
Том 3 : Магматизм. – 1968. – 640с.
354960
   Геологическое строение СССР : В шести томах. – Москва : Недра
Том 4 : Основные закономерности размещения месторождений полезных ископаемых на территории СССР. – 1968. – 504с.
354961
   Геологическое строение СССР : В шести томах. – Москва : Недра
Том 5 : Основные проблемы геологии. – 1969. – 496с.
354962
  Козловский Е.А. Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Е.А. Козловский. – Ленинград, 1984. – + приложение
354963
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Козловский Е.А. – Л.
Т. 8. – 1984. – 560с.
354964
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Козловский Е.А. – Л.
Т. 9. – 1984. – 280с.
354965
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых. – Л.
7. – 1986. – 238с.
354966
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Козловский Е.А. – Л.
4. – 1987. – 447с.
354967
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Козловский Е.А. – Л.
Т. 7, кн. 1. – 1988. – 300с. + приложение
354968
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Козловский Е.А. – Л.
6. – 1989. – 234с.
354969
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых / Козловский Е.А. – Л.
10. – 1989. – 619с.
354970
   Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых в 10-ти тт. / Козловский Е.А. – Л.
1. – 1985. – 356с.
354971
  Архангельский А.Д. Геологическое строение СССР. Европейская и среднеазиатская части / А.Д. Архангельский. – Москва-Ленинград : Н-Тгеолого-развед. изд-во, 1932. – 425с.
354972
  Архангельский А.Д. Геологическое строение СССР. Западная часть / А.Д. Архангельский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград
Вып.1. – 1934. – 224с.
354973
  Архангельский А.Д. Геологическое строение СССР. Западная часть / А.Д. Архангельский. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР
Т. 2. – 1934. – 427с.
354974
  Архангельский А.Д. Геологическое строение СССР. Западная часть / Архангельский А.Д. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : НКТП СССР
Вып. 1. – 1935. – 224 с.
354975
  Богданов А.А. Геологическое строение территории СССР / А.А. Богданов. – М, 1962. – 40с.
354976
   Геологическое строение Туркменистана. – Ашхабад, 1987. – 259с.
354977
  Гранова А.К. Геологическое строение участка побережья Алибей-Шаганы (Северо-Западное Причерноморье) / А.К. Гранова, В.О. Волынская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 58-65 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
354978
   Геологическое строение фундамента Русской плиты. – Л., 1967. – 124с.
354979
   Геологическое строение центральных областей Русской платформы в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. – Л., 1957. – 415с.
354980
  Арсеньев А.А. Геологическое строение Читинской области : Краткий очерк / А.А. Арсеньев, Л.С. Буфф, А.М. Лейтес. – Москва : АН СССР, 1958. – 104с.
354981
   Геологическое строение шельфов Каспийского, Азовского и Черного морей в связи с их нефтегазоносностью. – М., 1971. – 76с.
354982
   Геологическое строение Эмбенской области и ее нефтяные месторождения. – М.-Л., 1935. – 424с.
354983
   Геологическое строение юга Сибирской платформы и нефтеносность кембрия. – М., 1957. – 228с.
354984
  Козеренко В.Н. Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забайкалья / В.Н. Козеренко. – Львов, 1956. – 311с.
354985
  Васильев Б.И. Геологическое строение юго-западной части Курильской системы дуга - желоб / Б.И. Васильев, Э.Г. Жильцов, А.А. Суворов. – Москва : Наука, 1979. – 106с.
354986
  Клунников С.И. Геологическое строение Юговосточного Памира : Труды экспедиции / С.И. Клунников, НедзвецкийА.П, П.Д. Виноградов. – Ленинград, 1936. – 58с.
354987
  Чуенко П.П. Геологическое строение Южного Дарваза / П.П. Чуенко. – М.Л., 1938. – 38с.
354988
  Матвеевская А.Л. Геологическое строение южной части Западно-Сибирской низменности в связи с вопросами нефтегазоносности / А.Л. Матвеевская, Ф Е. Иванова, . – М.-Л., 1960. – 264с.
354989
  Мордовский В.Т. Геологическое строение южной части Сибирской платформы / В.Т. Мордовский, Е.В. Кравченко, С.Ф. Федоров. – Москва : АН СССР, 1953. – 104с.
354990
  Цуладзе Е.Э. Геологическое строение, вещественный совтав и условия образования железных руд Малкинского месторождения на Северном Кавказе : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.14 / Цуладзе Е. Э.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 16л.
354991
  Рябчук Л.И. Геологическое строение, геотектоническое развитие и нефтегазоносность зон краевых глубинных разломов Днепровско-Днецекого рифта : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Рябчук Л. И.; АН УССР, Ин-т геол. и геохим. горюч. ископ. – Львов, 1978. – 23л.
354992
  Алексенко И.И. Геологическое строение, закономерности размещения и условия формирования месторождений серы Предкарпатского бассейна УССР : Автореф... каанд. геол. минерал.наук: / Алексенко И. И.; ЛГУ им. И. Франко, Главгеология УССР, трест "Киевгеология, Львов. геол. экспед. – Львов, 1964. – 20л.
354993
  Дьяков А.Г. Геологическое строение, закономерности формирования и размещения алмазных россыпей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дьяков А.Г.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1967. – 20л.
354994
  Хорева Б.А. Геологическое строение, интрузивный магматизм Иртышской зоны смятия. / Б.А. Хорева. – М., 1963. – 208с.
354995
  Парфенов В.Д. Геологическое строение, история и механизм образования зоны Бирюзового разлома. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Парфенов В.Д.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 21л.
354996
  Гуюмджян О.И. Геологическое строение, магнетизм и метасоматические образования западного Баргушата. : Автореф... Канд.минерал.наук: 04.127 / Гуюмджян О.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 24л.
354997
  Ничуговский А.Н. Геологическое строение, методика и достроверность разведки и угленосной площади Тварчельского месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ничуговский А. Н.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 24л.
354998
  Эвентов Я.С. Геологическое строение, полезные ископаемые и газоносность Сталинградской области / Я.С. Эвентов. – Сталинград, 1948. – 123с.
354999
  Карамян К.А. Геологическое строение, структура и условия образования медно-молибденовых месторождений / К.А. Карамян. – Ереван, 1978. – 179с.
355000
  Ахмедов Тофик Рашид оглы Геологическя эффективность сейсморазведки отраженными волнами с применением профильных и пространственных наблюдений в условиях сложнопростроенных структур. (На примере структуры Шорбулаг) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Ахмедов Тофик Рашид оглы; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1975. – 27л.
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,