Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
352001
   "Геохимия и физ.-хим. петрология магматизма" семинар. – М, 1988. – 304с.
352002
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т.1. – 1934. – 324с.
352003
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Химтеорет
Т.2. – 1934. – 254с.
352004
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Л.
3. – 1937. – 504с.
352005
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Госхимиздат
Т.4. – 1939. – 356с.
352006
  Сауков А.А. Геохимия / А.А. Сауков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 382с.
352007
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1956
352008
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1956
352009
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1956
352010
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1956
352011
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1956
352012
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1956
352013
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1956
352014
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1956
352015
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1957
352016
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1957
352017
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1957
352018
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1957
352019
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1957
352020
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1957
352021
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1957
352022
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1957
352023
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1958
352024
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1958
352025
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1958
352026
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1958
352027
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1958
352028
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1958
352029
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1958
352030
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1958
352031
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1959
352032
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1959
352033
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1959
352034
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1959
352035
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1959
352036
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1959
352037
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1959
352038
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1959
352039
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1960
352040
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1960
352041
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1960
352042
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1960
352043
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1960
352044
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1960
352045
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1960
352046
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1960
352047
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1961
352048
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1961
352049
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1961
352050
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1961
352051
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1961
352052
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1961
352053
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1961
352054
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1961
352055
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1961
352056
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1961
352057
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1961
352058
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1961
352059
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1962
352060
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1962
352061
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1962
352062
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1962
352063
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1962
352064
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1962
352065
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1962
352066
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1962
352067
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1962
352068
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1962
352069
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1962
352070
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1962
352071
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1963
352072
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1963
352073
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1963
352074
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1963
352075
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1963
352076
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1963
352077
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1963
352078
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1963
352079
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1963
352080
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1963
352081
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1963
352082
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1963
352083
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1964
352084
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1964
352085
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1964
352086
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1964
352087
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1964
352088
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1964
352089
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1964
352090
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1964
352091
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1964
352092
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1964
352093
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1964
352094
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1964
352095
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1965
352096
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1965
352097
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1965
352098
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1965
352099
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1965
352100
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1965
352101
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1965
352102
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1965
352103
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1965
352104
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1965
352105
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1965
352106
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1965
352107
  Сауков А.А. Геохимия / А.А. Сауков. – Москва : Наука, 1966. – 487с.
352108
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1966
352109
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1966
352110
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1966
352111
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1966
352112
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1966
352113
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1966
352114
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1966
352115
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1966
352116
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1966
352117
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1966
352118
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1966
352119
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1966
352120
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1967
352121
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1967
352122
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1967
352123
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1967
352124
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1967
352125
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1967
352126
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1967
352127
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1967
352128
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1967
352129
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1967
352130
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1967
352131
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1967
352132
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1968
352133
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1968
352134
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1968
352135
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1968
352136
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1968
352137
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1968
352138
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1968
352139
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1968
352140
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1968
352141
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1968
352142
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1968
352143
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1968
352144
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1969
352145
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1969
352146
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1969
352147
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1969
352148
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1969
352149
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1969
352150
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1969
352151
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1969
352152
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1969
352153
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1969
352154
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1969
352155
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1969
352156
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1970
352157
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1970
352158
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1970
352159
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1970
352160
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1970
352161
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1970
352162
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1970
352163
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1970
352164
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1970
352165
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1970
352166
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1970
352167
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1970
352168
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1971
352169
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1971
352170
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1971
352171
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1971
352172
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1971
352173
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1971
352174
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1971
352175
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1971
352176
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1971
352177
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1971
352178
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1971
352179
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1971
352180
   Геохимия : Доклады советских геологов. Проблема 10. – Москва : Наука, 1972. – 163с.
352181
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1972
352182
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1972
352183
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1972
352184
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1972
352185
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1972
352186
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1972
352187
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1972
352188
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1972
352189
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1972
352190
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1972
352191
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1972
352192
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1972
352193
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1973
352194
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1973
352195
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1973
352196
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1973
352197
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1973
352198
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1973
352199
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1973
352200
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1973
352201
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1973
352202
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1973
352203
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1973
352204
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1973
352205
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1974
352206
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1974
352207
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1974
352208
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1974
352209
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1974
352210
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1974
352211
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1974
352212
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1974
352213
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1974
352214
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1974
352215
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1974
352216
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1974
352217
  Сауков А.А. Геохимия / А.А. Сауков. – Москва : Наука, 1975. – 480с.
352218
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1975
352219
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1975
352220
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1975
352221
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1975
352222
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1975
352223
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1975
352224
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1975
352225
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1975
352226
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1975
352227
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1975
352228
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1975
352229
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1975
352230
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1976
352231
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1976
352232
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1976
352233
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1976
352234
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1976
352235
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1976
352236
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1976
352237
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1976
352238
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1976
352239
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1976
352240
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1976
352241
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1976
352242
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1977
352243
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1977
352244
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1977
352245
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1977
352246
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1977
352247
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1977
352248
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1977
352249
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1977
352250
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1977
352251
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1977
352252
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1977
352253
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1977
352254
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1978
352255
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1978
352256
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1978
352257
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1978
352258
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1978
352259
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1978
352260
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1978
352261
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1978
352262
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1978
352263
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1978
352264
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1978
352265
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1978
352266
  Перельман А.И. Геохимия / А.И. Перельман. – Москва : Высшая школа, 1979. – 423с.
352267
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1979
352268
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1979
352269
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1979
352270
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1979
352271
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1979
352272
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1979
352273
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1979
352274
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1979
352275
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1979
352276
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1979
352277
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1979
352278
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1979
352279
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1980
352280
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1980
352281
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1980
352282
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1980
352283
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1980
352284
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1980
352285
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1980
352286
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1980
352287
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1980
352288
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1980
352289
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1980
352290
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1980
352291
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1981
352292
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1981
352293
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1981
352294
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1981
352295
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1981
352296
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1981
352297
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1981
352298
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1981
352299
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1981
352300
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1981
352301
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1981
352302
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1981
352303
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1982
352304
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1982
352305
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1982
352306
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1982
352307
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1982
352308
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1982
352309
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1982
352310
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1982
352311
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1982
352312
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1982
352313
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1982
352314
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1982
352315
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1983
352316
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1983
352317
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1983
352318
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1983
352319
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1983
352320
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1983
352321
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1983
352322
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1983
352323
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1983
352324
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1983
352325
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1983
352326
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1983
352327
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1984
352328
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1984
352329
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1984
352330
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1984
352331
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1984
352332
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1984
352333
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1984
352334
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1984
352335
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1984
352336
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1984
352337
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1984
352338
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1984
352339
  Зарицкий П.В. Геохимия / П.В. Зарицкий. – Харьков, 1985. – 55с.
352340
  Барабанов В.Ф. Геохимия : учебник для студ. геол. спец. вузов / В.Ф. Барабанов. – Ленинград : Недра, 1985. – 423 с.
352341
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1985
352342
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1985
352343
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1985
352344
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1985
352345
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1985
352346
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1985
352347
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1985
352348
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1985
352349
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1985
352350
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1985
352351
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1985
352352
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1985
352353
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1986
352354
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1986
352355
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1986
352356
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1986
352357
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1986
352358
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1986
352359
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1986
352360
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1986
352361
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1986
352362
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1986
352363
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1986
352364
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1986
352365
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1987
352366
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1987
352367
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1987
352368
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1987
352369
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1987
352370
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1987
352371
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1987
352372
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1987
352373
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1987
352374
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1987
352375
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1987
352376
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1987
352377
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1987
352378
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1988
352379
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1988
352380
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1988
352381
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1988
352382
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1988
352383
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1988
352384
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1988
352385
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1988
352386
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1988
352387
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1988
352388
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1988
352389
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1988
352390
  Перельман А.И. Геохимия : Учеб. для геол. / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 527с. – ISBN 5-06-000472-4
352391
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1989
352392
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1989
352393
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1989
352394
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1989
352395
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1989
352396
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1989
352397
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1989
352398
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1989
352399
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1989
352400
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1989
352401
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1989
352402
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1989
352403
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1993
352404
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1993
352405
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1993
352406
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1993
352407
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1993
352408
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1993
352409
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1993
352410
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1993
352411
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1993
352412
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1993
352413
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1993
352414
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1993
352415
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1995
352416
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1995
352417
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1995
352418
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1995
352419
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1995
352420
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1995
352421
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1995
352422
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1995
352423
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1995
352424
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1995
352425
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1995
352426
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1995
352427
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1996
352428
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1996
352429
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1996
352430
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1996
352431
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1996
352432
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1996
352433
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1996
352434
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1996
352435
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1996
352436
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1997
352437
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1997
352438
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1997
352439
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1997
352440
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1997
352441
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1997
352442
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1997
352443
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2003
352444
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2003
352445
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2003
352446
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2003
352447
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2003
352448
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2003
352449
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2003
352450
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2003
352451
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2003
352452
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2003
352453
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2003
352454
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2003
352455
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2004
352456
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2004
352457
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2004
352458
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2004
352459
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2004
352460
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2004
352461
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2004
352462
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2004
352463
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2004
352464
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2004
352465
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2004
352466
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2005
352467
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2005
352468
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2006
352469
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2006
352470
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2006
352471
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2007
352472
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2007
352473
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2007
352474
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2007
352475
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2007
352476
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2007
352477
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2007
352478
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2007
352479
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2007
352480
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2007
352481
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2007
352482
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2007
352483
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2008
352484
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2008
352485
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2008
352486
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2008
352487
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2008
352488
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2008
352489
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2008
352490
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2008
352491
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2008
352492
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2008
352493
  Чертко Н.К. Геохимия : учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. по геол. спец. / Н.К. Чертко. – Минск : БГУ, 2009. – 183 с. – ISBN 978-985-518-031-0
352494
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2009
352495
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2009
352496
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2009
352497
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2009
352498
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2009
352499
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2009
352500
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2009
352501
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2009
352502
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2009
352503
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2009
352504
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2009
352505
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2009
352506
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2010
352507
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2010
352508
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2010
352509
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2010
352510
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2010
352511
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2010
352512
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2010
352513
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2010
352514
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2010
352515
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2010
352516
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2010
352517
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2010
352518
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2011
352519
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2011
352520
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2011
352521
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2011
352522
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2011
352523
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2011
352524
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2011
352525
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2011
352526
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2011
352527
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2011
352528
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2011
352529
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2012
352530
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2012
352531
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2012
352532
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2012
352533
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2012
352534
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2012
352535
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2012
352536
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2012
352537
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2012
352538
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2012
352539
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2012
352540
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2015
352541
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2015
352542
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2015
352543
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2015
352544
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2015
352545
   Геохимия , минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. – М, 1964. – 632с.
352546
  Мырлян Н.Ф. Геохимия агроландшафтов Молдавии / Н.Ф. Мырлян. – Кишинев, 1989. – 76с.
352547
  Петриченко О.И. Геохимия акцессорных рассеянных щелочных элементов в процессе галогенеза : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Петриченко О.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
352548
  Кузнецов В.А. Геохимия аллювиального литогенеза / В.А. Кузнецов. – Минск, 1973. – 279с.
352549
  Дроздова Т.В. Геохимия аминокислот / Т.В. Дроздова. – Москва : Наука, 1977. – 199с.
352550
  Минеев Д.А. Геохимия апогранитов и редкометальных метасоматитов Северо-Западного Тарбагатая / Д.А. Минеев. – М., 1968. – 185с.
352551
  Пушкарев Ю.Д. Геохимия аргона в связи с проблемой интерпретации К--Ar датировок магматических и метаморфических пород докембрия. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 121 / Пушкарев Ю.Д.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
352552
   Геохимия архея. – М, 1987. – 314с.
352553
  Емельянов Е.М. Геохимия Атлантического океана / Е.М. Емельянов, Е.А. Романкевич. – Москва : Наука, 1979. – 220 с.
352554
  Голубев А.И. Геохимия бальтов платформенного вулканизма Карелии / А.И. Голубев, Светов, .П. – Петрозаводск, 1983. – 191с.
352555
  Беус А.А. Геохимия бериллия в процессах эндогенного минералообразования (на основе гидротермального эксперимента) / А.А. Беус, Ю.П. Диков. – Москва : Недра, 1967. – 160с.
352556
  Беус А.А. Геохимия бериллия и генетические типы бериллиевых месторождений / А.А. Беус. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 330с.
352557
   Геохимия биомаркеров и катагенез органического вещества меловых и кайнозойских отложений Индигиро-Зырянского прогиба : (Северо-Восточная Якутия) / В.А. Каширцев, В.В. Гайдук, О.Н. Чалая, И.Н. Зуева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1027-1039 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1038-1039. – ISSN 0016-7886
352558
  Перельман А.И. Геохимия биосферы / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1973. – 167с.
352559
  Озима М. Геохимия благородных газов / М. Озима, Ф. Подосек. – Ленинград : Недра, 1987. – 342с.
352560
  Рожков А.М. Геохимия благородных газов высокотемпературных гидротерм / А.М. Рожков, А.Б. Верховский. – М, 1990. – 133с.
352561
  Горбов А.Ф. Геохимия бора / А.Ф. Горбов. – Ленинград : Недра, 1976. – 207с.
352562
  Александров С.М. Геохимия бора и олова в месторождениях магнезиально-скарновой формации / С.М. Александров ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1982. – 272 с., ил.
352563
  Билонижка П.М. Геохимия бора, брома и иода в калийных отложениях Прикарпатья. : Автореф... Канд.геолог-минерал.наук: / Билонижка П.М.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1972. – 23л.
352564
  Хардер Герман. Геохимия бора. / Герман. Хардер. – М., 1965. – 136с.
352565
  Розен Б.Я. Геохимия брома и йода. / Б.Я. Розен. – М, 1970. – 144с.
352566
   Геохимия в локальном металлогеническом анализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 235с.
352567
   Геохимия в локальном металлогеническом анализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 232с.
352568
   Геохимия в локальном металлогеническом анализе. – Новосибирск
3. – 1986. – 243с.
352569
  Гаврилин Р.Д. Геохимия варисских интрузивных комплексов Северного Тянь-Шаня / Р.Д. Гаврилин. – М., 1966. – с.
352570
  Махнач А.С. Геохимия венда Белоруссии / А.С. Махнач. – Минск, 1982. – 149с.
352571
  Брызгалин О.В. Геохимия вольфрама в гидротермальном процессе / О.В. Брызгалин. – М., 1976. – 72с.
352572
   Геохимия Восточно-Сихотэ-Алинского и Охотского вулканических поясов. – М, 1981. – 187с.
352573
  Емельянова Т.А. Геохимия вулканитов подводного хребта Витязя на Тихоокеанском склоне Курильской островной дуги / Т.А. Емельянова, Ю.А. Костицын, Е.П. Леликов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 316-332 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7525
352574
   Геохимия вулканитов различных геодинамических обстановок. – Новосибирск, 1986. – 183с.
352575
   Геохимия вулканических зон Дальнего Востока. – Владивосток, 1978. – 152с.
352576
   Геохимия вулкано-плутонических ассоциаций э эндогенные месторождения Дальнего Востока. – Владивосток, 1977. – 108с.
352577
  Назаров А.Г. Геохимия высокогорных ландшафтов / А.Г. Назаров; АН СССР. Ин-т агрохимии и почвоведения. – Москва : Наука, 1974. – 198с. : 1 карта. – Библиогр.: с.162-167
352578
  Егоров О.С. Геохимия габброидов складчатых областей / О.С. Егоров. – Киев : Наукова думка, 1977. – 180с.
352579
  Соколов В.А. Геохимия газов земной коры и атмосферы. Геохимия природных газов. / В.А. Соколов. – М., 1966. – 302с.
352580
  Лукин А.Е. Геохимия газов Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения (Восточная Сибирь) и общие закономерности формирования зон интенсивного газонакопления / А.Е. Лукин, В.В. Донцов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-17 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
352581
  Зорькин Л.М. Геохимия газов пластовых пород нефтегазоносных бассейнов / Л.М. Зорькин. – Москва, 1973. – 224с.
352582
  Борисенок Л.А. Геохимия галлия / Л.А. Борисенок. – Москва : ИЗ-во Московского ун-та, 1971. – 231с.
352583
   Геохимия галогенеза. – М, 1989. – 194с.
352584
  Шишкина О.В. Геохимия галогенов в морских и океанских осадках и иловых водах / О.В. Шишкина, Г.А. Павлова, В.С. Быкова; АН СССР. Ин-т океанологии. – Москва : Наука, 1969. – 117с.
352585
  Таран Ю.А. Геохимия геотермальных газов. / Ю.А. Таран. – М., 1988. – 168с.
352586
   Геохимия гидротермального рудообразования. – М, 1971. – 228с.
352587
   Геохимия гидротермальных рудных месторождений. – М, 1970. – 544с.
352588
   Геохимия гидротермальных рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле)
Т.27. – 1970. – 544 с.
352589
  Барнс Х.Л. Геохимия гидротермальных рудных месторождений / ред. Х.Л. Барнс. – Москва : Мир. – (Науки о Земле)
Т. 83. – 1982. – 622 с.
352590
  Пампура В.Д. Геохимия гидротермальных систем облестей современного вулканизма / В.Д. Пампура. – Новосибирск, 1985. – 152с.
352591
  Сутурин А.Н. Геохимия гипербазитов Восточного Саяна / А.Н. Сутурин. – Новосибирск, 1978. – 141с.
352592
  Абдуллаев З.Б. Геохимия гипербазитов Малого Кавказа (Азербайджан) / З.Б. Абдуллаев, С.Ф. Гусейнова; АН АзССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку : Элм, 1987. – 170 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-145
352593
  Фомин А.Б. Геохимия гипербазитов Украинского щита / А.Б. Фомин. – К, 1984. – 232с.
352594
  Иванов А.М. Геохимия гипергенного бора и поисковые признаки на бораты / А.М. Иванов. – Саратов, 1973. – 418с.
352595
  Бородин Л.С. Геохимия главных серий изверженных пород / Л.С. Бородин. – Москва : Недра, 1981. – 195с.
352596
  Макагон В.М. Геохимия главных формаций гранитных пегматитов / В.М. Макагон, Б.М. Шмакин. – Новосибирск, 1988. – 210с.
352597
  Борисенко Е.Н. Геохимия глеевого катагенеза в породах красноцветной формации / Е.Н. Борисенко. – Москва : Наука, 1980. – 164с.
352598
   Геохимия глубинных вулканических пород и ксенолитов. – М, 1980. – 332с.
352599
  Кременецкий А.А. Геохимия глубинных пород / А.А. Кременецкий, Л.Н. Овчинников. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
352600
  Тугаринов Геохимия гранитоидов Нигерии. / Тугаринов, В.И. Коваленко. – М., 1973. – 107с.
352601
  Леликов Е.П. Геохимия гранитоидов фундамента Курильской островодужной системы / Е.П. Леликов, Т.А. Емельянова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 675-688 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7525
352602
  Ляхович В.В. Геохимия гранитоидов. Вопросы терминологии : теория и методика прикладных геохимических исследований // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 46-54. – Бібліогр.: 23 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
352603
   Геохимия диагенеза осадков Индийского океана. – Москва, 1985. – 125с.
352604
   Геохимия диагенеза осадков Тихого океана. – М, 1980. – 287с.
352605
  Нестеренко Г.В. Геохимия дифференцированных траппов (Сибирская платформа) / Г.В. Нестеренко, А.И. Альмухамедов. – Москва : Наука, 1973. – 198с.
352606
   Геохимия докембрийских и палеозойских отложений Сибири. – Новосибирск, 1973. – 175с.
352607
  Тарновский А.А. Геохимия донных отложений современных озер : На примере озер Карельского перешейка / А.А. Тарновский. – Ленинград, 1980. – 172с.
352608
  Власов Д.В. Геохимия дорожной пыли (Восточный округ Москвы) / Д.В. Власов, Н.С. Касимов, Н.Е. Кошелева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-33 : рис., табл. – Библиогр.: с. 31-33. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
352609
  Билонижка П.М. Геохимия елементов главных подгрупп 1-Ш группы периодической системы Менделеева : Учебное пособие / П.М. Билонижка, О.И. Матковский. – Львов : ЛГУ, 1984. – 79с.
352610
  Батурин Г.Н. Геохимия железомарганцевых конкреций океана / Г.Н. Батурин ; отв. ред. И.И. Волков, АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1986. – 327, [1] с., [8] л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: с. 295-326
352611
  Виноградов А.П. Геохимия живого вещества / А.П. Виноградов. – Ленинград : АН СССР, 1932. – 67с.
352612
   Геохимия золота. – Владивосток, 1974. – 180с.
352613
   Геохимия золота. – Владивосток, 1978. – 136с.
352614
  Разин В Л. Рожков Геохимия золота в коре выветривания и биосфее золоторудных месторождений куранахского типа / В Л. Рожков Разин. – М, 1966. – 255с.
352615
  Ясырев А.П. Геохимия золота в осадочных процессах : (на примере Русской платформы) / А.П. Ясырев, Н.М. Никитин. – Тула, 1972. – 78с.
352616
  Ясырев А.П. Геохимия золота в осадочных процессах / А.П. Ясырев. – М, 1972. – 190с.
352617
  Ясырев А.П. Геохимия золота в осадочных процессах / А.П. Ясырев. – М, 1972. – 190с.
352618
   Геохимия золота, редких и радиоактивных элементов : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1981. – 149с.
352619
  Звягинцев О.Е. Геохимия золота. / О.Е. Звягинцев. – М-Л, 1941. – 114с.
352620
  Лукашев К.И. Геохимия зоны гипергенеза / К.И. Лукашев, В.К. Лукашев. – Минск, 1975. – 424с.
352621
  Сущик Ю.Я. Геохимия зоны гипергенеза Украинских Карпат / Ю.Я. Сущик. – Киев : Наукова думка, 1978. – 210с.
352622
  Кульская О.А. Геохимия и аналитическая химия редкоземельных элементов / О.А. Кульская, Г.Д. Елисеева, Г.Я. Горный. – Киев : Наукова думка
2 : Методы анализа редкоземельных элементов иттриевой подгруппы в породах и минералах Украинского щита. – 1969. – 93с.
352623
  Тюленев А.Е. Геохимия и вещественный состав кор выветривания Юго-Восточного Зауралья (на примере Джетыгаринского массива) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 07.212 / Тюленев А.Е.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
352624
  Тюленев А.Е. Геохимия и вещественный состав кор выветривания Юго-Восточного Зауралья (на примере Джетыгаринского массива) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.121 / Тюленев А.Е.; ЛГУ. – Л., 1971. – 20л.
352625
   Геохимия и возраст пород комплекса щелочных метасоматитов и карбонатитов массива Гремяха-Вырмес, Кольский полуостров / Н.В. Сорохтина, Л.Н. Когарко, А.К. Шпаченко, М.В. Грознова, Ю.А. Костицын, И.А. Рощина, И.В. Гредина // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1083-1097 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
352626
  Туркина О.М. Геохимия и вопросы генезиса метабазитов из гранулито-гнейсового комплекса Ангаро-Канского блока (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, А.Д. Ножкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 892-906 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7525
352627
  Глазунов О.М. Геохимия и вопросы рудоносности гипербазитов и габриодов континентальных областей. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.02 / Глазунов О.М.; АН СССР. – Иркутск, 1977. – 53л. – Бібліогр.:с.49-53
352628
   Геохимия и генезис рассолов Иркутского амфитеатра. – М, 1965. – 160с.
352629
   Геохимия и геология базальтов и осадков рифта Таджура. – М, 1989. – 255с.
352630
   Геохимия и геология некоторых рудных месторождений. – Москва : Наука, 1970. – 200с.
352631
  Хант Джон Геохимия и геология нефти и газа. / Хант Джон. – М., 1982. – 704с.
352632
   Геохимия и геология фосфоритоносных и меденосных отложений Татарии. – Казань : Казанский ун-т, 1970. – 66 с.
352633
   Геохимия и гидрохимия природных вод Восточной Сибири. – Иркутск
-. – 1973. – 217с.
352634
  Дудкин О.Б. Геохимия и закономерности концентрации фосфора в щелочных массивах Кольского полуострова / О.Б. Дудкин. – Ленинград : Наука, 1977. – 204с.
352635
  Щипанский А.А. Геохимия и изотопный возраст эклогитов Беломорского пояса (Кольский полуостров): свидетельства о субдуцировавшей архейской океанической коре / А.А. Щипанский и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 341-364 : рис., табл. – Библиогр.: с. 361-364. – ISSN 0016-7886
352636
  Пампура В.Д. Геохимия и изотопный состав стронция в гидротермальных системах / В.Д. Пампура, Г.П. Сандимирова. – Новосибирск, 1991. – 119с.
352637
  Войткевич Г.В. Геохимия и космохимия изотопов / Г.В. Войткевич. – Москва, 1983. – 101с.
352638
  Шуколюков Геохимия и космохимия изотопов благородных газов / Шуколюков, Л.К. Левский. – М, 1972. – 336с.
352639
  Перельман А.И. Геохимия и ландшафты. / А.И. Перельман. – Москва : Знание, 1961. – 48с.
352640
  Бордон В.Е. Геохимия и металлоносность осадочного чехла Белоруссии / В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 216с.
352641
  Павленко В.С. Геохимия и металлоносность палингенных гранитных пород складчатых областей / В.С. Павленко. – М., 1985. – 191с.
352642
  Ахмедов А.М. Геохимия и металлоностность метаморфизованных осадочных пород среднепротерозойского печенгского комплекса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Ахмедов А.М.; Лнингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
352643
   Геохимия и методы анализа геологических объектов в Забайкалье. – Улан-Удэ, 1987. – 220с.
352644
  Дунин-Барковская Геохимия и минералогия висмута (Чаткало-Кураминские горы) / Дунин-Барковская. – Ташкент : Фан, 1978. – 271с.
352645
  Моисеенко В.Г. Геохимия и минералогия золота рудных районов Дальнего Востока. / В.Г. Моисеенко. – М, 1977. – 304с.
352646
   Геохимия и минералогия колчеданных месторождений южного склона Большого Кавказа. – Баку, 1979. – 208с.
352647
   Геохимия и минералогия первичных и вторичных ореолов. – Свердловск, 1986. – 136с.
352648
   Геохимия и минералогия почв сухих степей Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 168 с.
352649
   Геохимия и минералогия пустынно-естественных почв Казахстана. – Алма-Ата, 1975. – 157 с.
352650
   Геохимия и минералогия радиоактивных элементов Сибири. – Новосибирск, 1970. – 164с.
352651
   Геохимия и минералогия радиоактивных элементов Сибири. – Новосибрск : Наука, 1970. – 164 с.
352652
   Геохимия и минералогия рудных формаций Норильского региона. – Л, 1988. – 126с.
352653
  Юшко-Захарова Геохимия и минералогия селена и теллура в медно-никелевых месторождениях. / Юшко-Захарова. – М., 1964. – 112с.
352654
   Геохимия и минералогия среды. – Москва : Наука, 1972. – 295с.
352655
  Верштейн В.Е. Геохимия и нефтепоисковое значение изотопов кислорода и водорода природных вод. : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.13 / Верштейн В.Е.; ВНИИЯГГ. – Москва, 1985. – 50л.
352656
  Бургеля Н.К. Геохимия и окружающая среда / Н.К. Бургеля, Н.Ф. Мырлян. – Кишинев, 1985. – 106с.
352657
  Курганская Е.В. Геохимия и петрогенезис надсубдукционных вулканических комплексов Чарской сдвиговой зоны (Восточный Казахстан) / Е.В. Курганская, И.Ю. Сафонова, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 75-93 : рис., табл. – Библиогр.: с. 90-93. – ISSN 0016-7886
352658
  Глазунов О.М. Геохимия и петрология габро-пироксенитовой формации Восточного Саяна / О.М. Глазунов. – Новосибирск, 1975. – 202с.
352659
  Дмитриев Л.В. Геохимия и петрология коренных пород срединных океанических хребтов. : Автореф... Доктора.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Дмитриев Л.В.; АН СССР. – М, 1973. – 45л.
352660
   Геохимия и петрология метасоматоза. – Новосибирск : Наука, 1975. – 179с.
352661
  Трошин Ю.П. Геохимия и петрология редкометальных плюмазитовых гранитов / Ю.П. Трошин, В.И. Гребенщикова, С.М. Бойко. – Новосибирск, 1983. – 182с.
352662
   Геохимия и петрология рудных районов Красноярского края. – Новосибирск, 1985. – 117с.
352663
   Геохимия и петрохимия осадочных комплексов Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 143с.
352664
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез бария, фосфора и марганца в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, А.В. Мерц. – Сыктывкар, 1990. – .
352665
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез ванадия в черных сланцах / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1990. – 51с.
352666
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез золота в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, А.В. Мерц. – Сыктывкар, 1990. – .
352667
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез меди, цинка и свинца в черных сланцах / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1990. – 94с.
352668
  Олейников Б.В. Геохимия и рудогенез платформенных базитов / Б.В. Олейников. – Новосибирск : Наука, 1979. – 264с.
352669
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез токсичных элементов-прмесей в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. – Сыктывкар, 1990. – 82с.
352670
  Глазунов О.М. Геохимия и рудоносность габброидов и гипербазитов / О.М. Глазунов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 192с.
352671
  Плющев Е.В. Геохимия и рудоносность гидротермально-метасоматических образований / Е.В. Плющев, В.В. Шатов. – Ленинград : Недра, 1985. – 247с.
352672
  Козлов В.Д. Геохимия и рудоносность гранитоидов редкометальных провинций / В.Д. Козлов. – М., 1985. – 304с.
352673
  Стульчиков В.А. Геохимия и рудоносность докембрия Верховцевской синклинали / В.А. Стульчиков. – К, 1985. – 153с.
352674
  Мехоношин А.С. Геохимия и рудоносность метагабброидов Восточного Саяна / А.С. Мехоношин. – Новосибирск, 1986. – 100с.
352675
  Калиненко В.В. Геохимия и рудоносность морских отложений раннего миоцена Северного Кавказа / В.В. Калиненко. – Москва : Наука, 1990. – 238с.
352676
  Хрусталев В.К. Геохимия и рудоносность палеозойских гранитоидов Витимского плоскогорья / В.К. Хрусталев; АН СССР; Сиб. отд.; Бурят. геолог. ин-т / отв. ред.В.Д.Козлов. – Новосибрск : Наука, 1990. – 136с.
352677
   Геохимия и термобарометрия эндогенных флюидов. – К, 1988. – 151с.
352678
  Черепнин В.К. Геохимия и типы месторождений урана. / В.К. Черепнин. – Томск, 1966. – 314с.
352679
  Черепнин В.К. Геохимия и типы месторождений урана. / В.К. Черепнин. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск, 1972. – 360с.
352680
  Ломоносов И.С. Геохимия и формироваие современных гидротерм Байкальской рифтовой зоны / И.С. Ломоносов. – Новосибирск, 1974. – 166с.
352681
   Геохимия и формирование состава соленых озер Западной Монголии / С.Л. Шварцев, М.Н. Колпакова, В.П. Исупов, А.Г. Владимиров, С. Ариунбилэг // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 432-449 : рис., табл. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 0016-7525
352682
  Гриненко В.А. Геохимия изотопов серы / В.А. Гриненко, Л.Н. Гриненко. – Москва : Наука, 1974. – 274с.
352683
  Панкина Р.Г. Геохимия изотопов серы нефтей и органического вещества. / Р.Г. Панкина. – М., 1978. – 247с.
352684
  Герасимовский В.И. Геохимия Илимауссакского щелочного массива = (Юго-Западная Гренландия) / В.И. Герасимовский. – Москва : Наука, 1969. – 175с.
352685
  Юдович Я.Э. Геохимия ископаемых углей. / Я.Э. Юдович. – Л, 1978. – 264с.
352686
  Танатар И.И. Геохимия как основа учения о полезных ископаемых. / И.И. Танатар. – М.-Л., 1932. – 32с.
352687
  Самойлов В.С. Геохимия карбонатитов / В.С. Самойлов. – Москва : Наука, 1984. – 191с.
352688
  Шраменко И.Ф. и др. Геохимия карбонатитов Украинского Щита / И.Ф. и др. Шраменко. – К., 1992. – 210с.
352689
   Геохимия карбонатных отложений системы Камско-Кинельских прогибов. – М, 1975. – 146с.
352690
   Геохимия каустобиолитов и их месторождений. – М, 1962. – 198с.
352691
  Илупин И.П. Геохимия кимберлитов / И.П. Илупин. – М., 1978. – 352с.
352692
  Векилова И Ф. Геохимия кобальта / И Ф. Векилова, . – Баку, 1966. – 188с.
352693
  Пачаджанов Д.Н. Геохимия красноцветных меловых отложений Таджикской депрессии / Д.Н. Пачаджанов. – М., 1981. – 244с.
352694
   Геохимия кремнезема. – М, 1966. – 424с.
352695
  Перельман А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман. – Москва : Географиз, 1961. – 495с.
352696
   Геохимия ландшафта. – Москва : Наука, 1967. – 166с
352697
   Геохимия ландшафта : материалы Московского филиала Географического общества СССР. – Москва
Вып. 3. – 1969. – 24с.
352698
  Перельман А.И. Геохимия ландшафта : Учебное пособие / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 341с.
352699
  Чертко Н.К. Геохимия ландшафта / Н.К. Чертко. – Минск : БГУ, 1981. – 256с. : іл.
352700
  Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающей среды / В.А. Алексеенко. – Москва : Недра, 1990. – 141с.
352701
  Перельман А.И. Геохимия ландшафта. / А.И. Перельман. – Москва : Высшая школа, 1966. – 392с.
352702
  Лукашев К.И. Геохимия ландшафтов / К.И. Лукашев, В.К. Лукашев. – Минск : Вышэйшая школа, 1972. – 358с.
352703
   Геохимия ландшафтов древних массивов. – Москва, 1976. – 48с.
352704
  Касимов Н.С. Геохимия ландшафтов зон разломов : (На примере Казахстана) / Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1980. – 119с.
352705
   Геохимия ландшафтов и борьба с загрязнениями природной среды. – Москва, 1977. – 35с.
352706
   Геохимия ландшафтов и география почв. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 259с.
352707
   Геохимия ландшафтов и поиски полезных ископаемых на Южном Урале. – Москва : Московский университет, 1961. – 183с.
352708
   Геохимия ландшафтов и процессы гипергенеза. – Москва : Наука, 1973. – 160с
352709
  Аржанова В.С. Геохимия ландшафтов и техногенез / В.С. Аржанова, П.В. Елпатьевский ; отв. ред. А.М. Короткий, А.Н. Качур ; АН СССР, Дальневост. отд., Тихоокеан. ин-т географии. – Москва : Наука, 1990. – 194 с. – Библиогр.: с. 187-195
352710
   Геохимия ландшафтов при поисках месторождений полезных ископаемых и охране окружающей среды. – Ростов -на-Дону, 1982. – 274с.
352711
   Геохимия ландшафтов рудных провинций. – Москва : Наука, 1982. – 262с.
352712
   Геохимия лепидолитовых гранитоидов проявления Мунгутийн Цагаан Дурулж : (Центральная Монголия) / Л.Г. Кузнецова, А.М. Спиридонов, С.И. Дриль, З.И. Куликова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1401-1416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1415-1416. – ISSN 0016-7886
352713
  Трошин Ю.П. Геохимия летучих компонентов в магматических породах, ореолах и рудах Восточного Забайкалья / Ю.П. Трошин. – Новосибирск, 1978. – 173с.
352714
  Морозов Н.П. Геохимия лития и рубидия в море : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Морозов Н.П.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 30л.
352715
  Солодов Н.А. и др. Геохимия лития, рубидия и цезия / Н.А. и др. Солодов. – Москва : Недра, 1980. – 233с.
352716
  Ставров О.Д. Геохимия лития, рубидия, цезия в магматическом процессе. / О.Д. Ставров. – М., 1978. – 214с.
352717
   Геохимия литогенеза. – М, 1963. – 460с.
352718
  Беус А.А. Геохимия литосферы / А.А. Беус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 335с.
352719
  Сотникова С.И. Геохимия луговых и болотных ландшафтов зоны сухих степей (на прим. Южных Мугоджар). : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Сотникова С.И.; МГУ. – М., 1972. – 32л.
352720
   Геохимия магматических пород океана и зон сочленения океан-континент. – Новосибрск : Наука, 1984. – 184с.
352721
   Геохимия магматических пород современных и древних активных зон. – Новосибирск, 1987. – 159с.
352722
  Кузьмин М.И. Геохимия магматических пород фанерозойских подвижных поясов / М.И. Кузьмин. – Новосибирск, 1985. – 199с.
352723
   Геохимия магнетизма. – Москва : Наука, 1982. – 224с.
352724
  Елисеева П М. Геохимия малых элементов в минерализованных водах и рассолах Днепровского артезианского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Елисеева М.П. ; Ин-т геол. наук АН СССР. – Киев, 1967. – 19 с.
352725
  Школьник С.И. Геохимия марганцевых руд южного складчатого обрамления Сибирской платформы / С.И. Школьник, Е.Ф. Летникова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 551-560 : рис., табл. – Библиогр.: с. 559-560. – ISSN 0016-7525
352726
   Геохимия мезозойских латитов Забайкалья. – Новосибирск, 1984. – 215с.
352727
  Бордон В.Е. Геохимия мезозойских отложений Белоруссии / В.Е. Бордон, Е.Т. Ольховик. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 176с. + карты
352728
  Берг Г. Геохимия месторождений полезных ископаемых / Г. Берг. – М.-Л.-Новосибирск, 1933. – 352с.
352729
  Берг Г. Геохимия месторождений полезных ископаемых / Г. Берг. – Пер. с немецкого 2-е изд. – Москва:Ленинград, 1937. – 427с.
352730
   Геохимия метаморфических пород Курайского блока (Горный Алтай) / Я.В. Куйбида, Н.Н. Крук, Н.И. Гусев, В.Г. Владимиров, Е.И. Демонтерова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 527-548 : рис., табл. – Библиогр.: с. 545-548. – ISSN 0016-7886
352731
  Лукашин В.Н. Геохимия микроэлементов в процессах осадкообразования в Индийском океане. / В.Н. Лукашин. – М., 1981. – 184с.
352732
  Зауташвили Б.З. Геохимия микроэлементов глубоких подземных вод Грузии. / Б.З. Зауташвили. – Тбилиси, 1978. – 164с.
352733
  Махнач А.С. Геохимия микроэлементов группы железа в живетских и франских отложениях Белоруссии. / А.С. Махнач. – Минск, 1974. – 190с.
352734
  Шоу Д.М. Геохимия микроэлементов кристаллических пород / Д.М. Шоу; Под ред. Ю.К. Буркова и др. – Ленинград : Недра, 1969. – 208с.
352735
  Абдуазизов А.А. Геохимия микроэлементов мезозойских и кайнозойских отложений / А.А. Абдуазизов. – Ташкент : ФАН, 1978. – 132 с. : ил. – В надзаг.: Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. - Библиогр.: с. 127-131
352736
  Бабинец А.Е. Геохимия минерализованных вод Предкарпатья / А.Е. Бабинец, Р.В. Мальская ; АН УСССР, Ин-т геол. наук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 191 с. – Список лит.: 188-190 (85 назв.)
352737
  Ляхович В.В. Геохимия минералов - основа поисковой минералогии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 14-29. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены возможности использования в поисковой минералогии такого важного признака, как состав минерала, четко наследующий геохимические особенности среды минералообразования.
352738
  Рехарский Вл.И. Геохимия молибдена в эндогенных процессах. / Вл.И. Рехарский. – М., 1973. – 268с.
352739
  Шишкина О.В. Геохимия морских и океанических иловых вод : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шишкина О.В. ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва, 1968. – 31с. – Бібліогр.:с.30-31
352740
  Шишкина О.В. Геохимия морских и океанических иловых вод / О.В. Шишкина. – М, 1972. – 228с.
352741
   Геохимия нафтидов из локализованных на суше гидротермальных источников и вопросы их генезиса (Узон, Йеллоустон, Новая Зеландия) / Е.А. Фурсенко, В.А. Каширцев, А.Э. Конторович, А.Н. Фомин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 918-930 : рис., табл. – Библиогр.: с. 929-930. – ISSN 0016-7886
352742
   Геохимия неогенового литогенеза. – Минск, 1978. – 253с.
352743
  Дубина А.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP MS) / А.В. Дубина, С.Г. Кривдик, В.В. Шарыгин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 907-923 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
352744
  Лапуть В.А. Геохимия нефтегазоносных отложений Белорусии. / В.А. Лапуть. – Минск, 1983. – 214с.
352745
  Абдуазизов А.А. Геохимия нефтегазоносных отложений Узбекистана и сопредельных территорий по данным изотопии углерода / А.А. Абдуазизов, Е.Д. Сынгаевский, С.Р. Рамазанов. – Ташкент : Фан, 1980. – 194 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-194
352746
  Гончаров И.В. Геохимия нефтей Западной Сибири / Гончаров И.В. – Москва : Недра, 1987. – 179, [2] с.
352747
  Багир-Заде Геохимия нефтей и газов Апшеронско-Прибалханского порога / Ф.М. Багир-Заде, Л.А. Буряковский, Ф.Р. Бабаев ; М-во высш. и средн. спец. образования АзССР, Азерб. гос. ун-т. – Москва : Недра, 1974. – 285 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 277-283 (108 назв.)
352748
  Старобинец И.С. Геохимия нефтей и газов Средней Азии / И.С. Старобинец. – М., 1966. – 292с.
352749
  Старобинец И.С. Геохимия нефтей и газов Средней Азии. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Старобинец И.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
352750
  Старобинец И.С. Геохимия нефтей и газов ферганской депрессии / И.С. Старобинец, Ф.З. Сагидова. – Ташкент, 1963. – 156с.
352751
  Курбский Г.П. Геохимия нефтей Татарии. / Г.П. Курбский. – М., 1987. – 166с.
352752
   Геохимия нефтей, конденсатов и природных газов рифей-вендсикх и кембрийских отложений Сибирской платформы. – Москва, 1988. – 240с.
352753
  Добрянский А.Ф. Геохимия нефти / А.Ф. Добрянский. – Л.-М., 1948. – 476с.
352754
   Геохимия нефти и нефтяных месторождений. – М, 1962. – 208с.
352755
  Ботнева Т.А. Геохимия нефтяных попутных газов : ( По материалам Волго-Уральской области, Кавказа и и Южно-Уральской области) / Т.А. Ботнева, Р.Г. Панкина, В.А. Соколов; Под общ.ред. В.А.Соколова. – Москва : Недра, 1966. – 202с.
352756
  Жуховицкая А.Л. Геохимия озер Белоруссии / А.Л. Жуховицкая, В.А. Генералова. – Минск, 1991. – 202с.
352757
   Геохимия озерно-болотного лиогенеза. – Минск, 1971. – 279с.
352758
  Лутц Б.Г. Геохимия океанического и континентального магнетизма / Б.Г. Лутц. – Москва : Недра, 1980. – 247с.
352759
  Беус А.А. Геохимия окружающей среды / А.А. Беус. – Москва : Недра, 1976. – 248с.
352760
  Фортескью К Д.А. Геохимия окружающей среды / К Д.А. Фортескью. – Москва : Прогресс, 1985. – 360с.
352761
   Геохимия окружающей среды. – Москва : Недра, 1990. – 333с.
352762
  Зарицкий П.В. Геохимия окружающей среды : Учебное пособие для студ. экологическ. специальностей высш. учебн. зав. / П.В. Зарицкий; Мин-во образования и науки Украины; Харьковск. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 153 с. – ISBN 966-623-109-3
352763
  Некрасов И.Я. Геохимия олова и редких элементов Верхояно-Чукотской складчатой области / И.Я. Некрасов. – М., 1966. – 380с.
352764
  Манская С.М. Геохимия органического вещества / С.М. Манская, Т.В. Дроздова. – М., 1964. – 316с.
352765
  Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане / Е.А. Романкевич. – Москва : Наука, 1977. – 256с. : Ил. – Библиогр.: с.235-253
352766
  Юдович Я.Э. Геохимия органического вещества в палеозойских отложениях Печорского Урала в связи с прогнозом нефтегазоносности / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1975. – 43с.
352767
  Гилинская Л.Г. Геохимия органического вещества в природных апатитах фосфоритов по спектрам ЭПР свободных радикалов / Л.Г. Гилинская, Ю.Н. Занин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1119-1139 : табл., рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
352768
  Аранбаев М.П. Геохимия органического вещества древнеоазисных почв аридной зоны / М.П. Аранбаев ; АН Туркмен. ССР, Ин-т пустынь, Лаб. биогеохимии пустынь. – Ашхабад : Ылым
Ч. 1, кн. 1 : Органическое вещество древнеоазисных почв дельты Мургаба / под ред. чл.-кор. АН СССР д-ра геол.-минерал. наук проф. В.А. Ковды и д-ра биол. наук проф. Д.С. Орлова. – 1978. – 199 с. – Библиогр.: с. 182-196
352769
  Родионова К.Ф. Геохимия органического вещества и нефтематеринские породы фанерозоя / К.Ф. Родионова, С.П. Максимов. – Москва, 1981. – 367с.
352770
   Геохимия органического вещества нефтогазоносных отложений Западной Якутии. – Новосибирск, 1984. – 113с.
352771
  Лисицын А.П. Геохимия осадков Атлантического океана -- Geochemisty of the sediments of the Atlantic ocean: Карбонаты и кремнезем. / А.П. Лисицын. – М., 1977. – 256с.
352772
  Тарновский А.А. Геохимия осадков субаквальных ландшафтов Карельского перешейка : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Тарновский А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
352773
  Семененко Н.П. Геохимия осадочно-вулканогенных формаций Украинского щита : (Центральная часть) / Н.П. Семененко; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143с.
352774
  Дегенс Э.Т. Геохимия осадочных образований / Э.Т. Дегенс. – Москва : Мир, 1967. – 299с.
352775
   Геохимия осадочных пород и руд : (Материалы 7 Всесоюзной литологической конференции 1965 г.). – Москва : Наука, 1968. – 443 с.
352776
  Мейнард Дж. Геохимия осадочных рудных месторождений / Дж. Мейнард. – Москва : Мир, 1985. – 358с.
352777
   Геохимия осадчного процесса в Балтийском море. – М, 1986. – 228с.
352778
   Геохимия осадчных пород и прогноз полезных ископаемых. – К, 1976. – 162с.
352779
   Геохимия осадчных пород и прогноз полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1978. – 248с.
352780
   Геохимия осадчных формаций Урала. – Свердловск, 1987. – 127с.
352781
  Гребнев Р.А. Геохимия основных пород платиноносного массива Вурэчуайвенч (Мончегорский комплекс, Кольский регион) / Р.А. Гребнев, Т.В. Рундквист, П.В. Припачкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 791-806 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0016-7525
352782
   Геохимия отложений джезказганской толщи. – Алма-Ата, 1968. – 49с.
352783
  Козлов В.Д. Геохимия палеозойских гранитоидов Ундино-Газимурского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Козлов В.Д.; АН СССР. – Иркутск, 1966. – 21л.
352784
  Предовский А.А. Геохимия печенгского комплекса. / А.А. Предовский. – Л., 1974. – 139с.
352785
   Геохимия платформенных и геосинклинальных осадочных пород и руд. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
352786
   Геохимия поджемных вод некоторых районов Туркмении и Узбекистана. – М, 1963. – 99с.
352787
  Суярко В.Г. Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.02, 04.00.06 / Суярко В.Г.; НАН Украины, ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – К., 1995. – 29л.
352788
  Матусевич В.М. Геохимия подземных вод Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. / В.М. Матусевич. – М., 1976. – 158с.
352789
  Крайнов С.Р. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения / С.Р. Крайнов, В.М. Швец. – Москва : Недра, 1987. – 235с.
352790
   Геохимия позднекайнозойсих осадков Черного моря. – М, 1982. – 242с.
352791
  Тагеева Н.В. Геохимия поровых вод при диагенезе морских осадков. / Н.В. Тагеева, М.М. Тихомирова. – М., 1962. – 246с.
352792
  Шумлянский Л.В. Геохимия пород Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического пояса Украинского щита // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 972-985 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7525
352793
  Серебренникова О.В. Геохимия порфиринов / О.В. Серебренникова, Т.В. Белоконь. – Новосибирск, 1984. – 87с.
352794
  Краюшкин В.А. Геохимия порфиринов и генезис нефти / В.А. Краюшкин, Э.Е. Гусева, Р.М. Морозова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-38 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
352795
  Сапрыкин Ф.Я. Геохимия почв и охрана природы / Ф.Я. Сапрыкин. – Ленинград, 1984. – 232 с.
352796
  Базилевич Н.И. Геохимия почв содового засоления / Н.И. Базилевич ; Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. – Москва : Наука, 1965. – 352 с. – Библиогр.: с. 328-350
352797
   Геохимия природных вод : Труды Второго междунар. симпозиума Ростов-на Дону, 17-22 мая 1982 г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 616с.
352798
  Дривер Д. Геохимия природных вод / Д. Дривер. – М., 1985. – 440с.
352799
  Зауташвили Б.З. Геохимия природных вод рудных месторождений Локского кристаллического массива и ее применение в поисковых работах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Зауташвили Б.З.; Груз. ССР. Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1962. – 25л.
352800
  Перельман А.И. Геохимия природных вод. / А.И. Перельман. – М., 1982. – 152с.
352801
  Соколов В.А. Геохимия природных газов / В.А. Соколов. – Москва : Недра, 1971. – 335с.
352802
  Буачидзе Г.И. Геохимия природных газов района верхнего течения р. Куры : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буачидзе Г. И.; Груз. политехн. ин-т им. Ленина. – Тбилиси, 1965. – 29л.
352803
  Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР : учебное пособие / М.А. Глазовская. – Москва : Высшая школа, 1988. – 327 с.
352804
  Чахмахчев В.А. Геохимия процесса миграции углеводородных систем / В.А. Чахмахчев. – Москва : Недра, 1983. – 231с.
352805
   Геохимия процессов миграции рудных элементов. – Москва : Наука, 1977. – 278с.
352806
  Осетров О.А. Геохимия процессов минералообразования / О.А. Осетров. – М, 1978. – 80с.
352807
   Геохимия процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Западной Сибири : [сб. ст.]. – Тюмень : ЗапсибНИГНИ, 1986. – 156, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
352808
   Геохимия процессов рудообразования. – М, 1982. – 270с.
352809
  Когарко Л.Н. Геохимия радиоактивных элементов в породах Гулинского массива (Полярная Сибирь) // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 803-810 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7525
352810
  Жмодик С.М. Геохимия радиоактивных элементов в процессе выветривания карбонатитов, кислых и щелочных пород / С.М. Жмодик. – Новосибирск, 1984. – 145с.
352811
   Геохимия радиогенных и радиоактивных изотопов. – Л, 1974. – 256с.
352812
   Геохимия радиогенных изотопов на ранних стадиях эволюции Земли. – Москва : Наука, 1983. – 271с.
352813
   Геохимия радиоцезия в почвах Полесских ландщафтов / Б.Ф. Мицкевич, А.И. Самчук, Ю.Я. Сущик, Л.М. Бережная // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 30-40 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Излагаются результаты изучения ландшафтно-геохимических закономерностей распределения радиоцезия на территории, прилегающей тридцатикилометровой зоне Чернобыльской АЭС. Приводятся экспериментальные данные по миграции радиоцезия на основе изучения его ...
352814
  Антипин В.С. Геохимия раннепалеозойских гранитоидов Прибайкалья и их геодинамическая интерпретация (хр. Хамар-Дабан, о.Ольхон) / В.С. Антипин, Н.В. Горлачева, В.А. Макрыгина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 228-243 : рис., табл. – Библиогр.: с. 242-243. – ISSN 0016-7886
352815
  Мележик В.А. Геохимия раннепротерозойского литоганеза / В.А. Мележик, А А. Предовский, . – Ленинград, 1982. – 208 с.
352816
   Геохимия расплавных включений в цирконе из Азовского Zr-REE месторождения (Украинский щит) / Е.В. Левашова, Д.К. Возняк, С.Г. Скублов, Т.В. Каулина, А.А. Кульчицкая // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 45-61 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 2519-2396
352817
  Петров Б.В. Геохимия регионального метаморфизма и ультраметаморфизма / Б.В. Петров, В.А. Макрыгина. – Новосибирск : Наука, 1975. – 342с.
352818
  Макрыгина В.А. Геохимия регионального метаморфизма и ультраметаморфизма умеренных и низких давлений / В.А. Макрыгина. – Новосибирск, 1981. – 200 с.
352819
  Виноградов А.П. Геохимия редких и рассяных химических элементов в почвах / А.П. Виноградов. – Москва, 1950. – 279с.
352820
  Виноградов А.П. Геохимия редких и рассяных химических элементов в почвах / А.П. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 237с.
352821
  Юдович Я.Э. Геохимия редких щелочей / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1993. – 76с.
352822
   Геохимия редких элементов. – М, 1959. – 534с.
352823
   Геохимия редких элементов. – Баку, 1966. – 124с.
352824
  Таусон Л.В. Геохимия редких элементов в гранитоидах / Л.В. Таусон. – М., 1961. – 230с.
352825
   Геохимия редких элементов в магматических комплексах Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1972. – 299с.
352826
  Крайнов С.Р. Геохимия редких элементов в подземных водах (в связи с геохимическими поисками месторождений) / С.Р. Крайнов. – Москва : Недра, 1973. – 295с.
352827
  Балакишиева Геохимия редких элементов в полиметаллических месторождениях Азербайджана. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Балакишиева БА.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 20л.
352828
  Бабаева З.Э. Геохимия редких элементов в полиметаллических месторождениях Малого Кавказа : Автореф. ди. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаева З.Э. ; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 26 с.
352829
  Бабаева З. Геохимия редких элементов в полиметаллических месторождениях Малого Кавказа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 121 / Бабаева З.; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 24 с.
352830
  Трошин Ю.П. Геохимия редких элементов в полиметаллических рудах Забайкалья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Трошин Ю.П.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Ин-т геохимии Сиб. отд-ния АН СССР. – Иркутск, 1965. – 27л.
352831
   Геохимия редких элементов в связи с проблемой петрогенезиса : Труды геохимическог симпозиума (20-24 декабря 1957 г.). – Москва, 1959. – 167с.
352832
   Геохимия редких элементов в ультраосновных и основных комплесах Восточной Сибири. – М, 1973. – 154с.
352833
   Геохимия редких элементов в ультраосновных породах и колчеданных месторождениях Азербайджана. – Баку, 1984. – 128с.
352834
  Могаровский В.В. Геохимия редких элементов интрузивных пород Таджикистана / В.В. Могаровский. – Душанбе, 1987. – 295с.
352835
  Новрузов Н.А. Геохимия редких элементов колчеданно-полиметаллических месторождений южного склона Большого Кавказа. (На прим. Филизчайского месторождения). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Новрузов Н.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1968. – 21л.
352836
  Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов / Ю.А. Балашов ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1976. – 267 с. – Библиогр.: с. 234-266
352837
   Геохимия редкоземельных элементов базитах и гипербазитах. – Новосибирск, 1985. – 108с.
352838
  Надарейшвили Д.Г. Геохимия редкоземельных элементов в интрузивах Аджаро-Триалетии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Надарейшвили Д.Г.; АН ГССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1969. – 27л.
352839
  Балашов Юрий Андреевич Геохимия редкоземельных элементов в магматических и осадочных процессах : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.00.02 / Балашов Юрий Андреевич ; АН СССР. – Москва, 1974. – 50 с.
352840
   Геохимия редкоземельных элементов в эндогенных процессах. – Новосибирск : Наука, 1982. – 209с.
352841
  Иванов В.В. Геохимия рения / В.В. Иванов, Е.М. Поплавко, В.Н. Горохова. – Москва : Наука, 1969. – 160 с.
352842
  Мамедов З.М. Геохимия рения, селена и теллура в рудах медно-молибденовой формации нахичеванской АССР (Ордубадский район) : Автореф... канд. геол.наук: 04.127 / Мамедов З.М.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 25л.
352843
  Кузнецов В.А. Геохимия речных долин : (науч. и прикл. аспекты исслед.) / Кузнецов В.А. ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 302, [1] с. – Библиогр.: с. 283-301
352844
  Ферсман А.Е. Геохимия России / А.Е. Ферсман. – Л.
вып. 1. – 1922. – 214с.
352845
  Баев В.Г. Геохимия ртути в природных водах : Автореф... канд. геолого-минер. наук: 04121 / Баев В.Г. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 22 с.
352846
  Говоров И.Н. Геохимия рудных районов Приморья / И.Н. Говоров. – М, 1977. – 251с.
352847
   Геохимия рудных элементов в процессах выветривания, осадконакопления и катагенеза : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1979. – 161с.
352848
  Бурмин Ю.А. Геохимия рудоносных кор выветривания / Ю.А. Бурмин. – Москва : Недра, 1987. – 226с.
352849
   Геохимия рудообразующих систем и металлогенический анализ : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 218с.
352850
   Геохимия рудообразующих элементов основных и ультраосновных пород. – Москва : Наука, 1976. – 215с.
352851
  Бухникашвили Ш.А. Геохимия свинца, цинка, молибдена и олова в гранитоидах Келасурского интрузива и вопросы его потенциальной рудоносности. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.02 / Бухникашвили Ш.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 20с.
352852
   Геохимия сейсмоактивных региональных разломов (Байкальская рифтовая зона, Восточная Сибирь) / Н.В. Вилор, Л.Д. Адрулайтис, О.В. Зарубина, Б.С. Данилов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 64-82 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0016-7525
352853
  Медведев А.Я. Геохимия серебра в пермотриасовых траппах Сибирской платформы / А.Я. Медведев, А.И. Альмухамедов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 876-882 : рис. – Библиогр.: с. 881-882. – ISSN 0016-7886
352854
   Геохимия серебра сульфидных месторождений Центрального Казахстана и Рудного Алтая - Geochemictry of silver the sulphide deposits of Central Kazakhstan and Rudni Altai. – Алма-Ата, 1975. – 295с.
352855
  Анисимов Л.А. Геохимия сероводорода и формирование залежей высокосернистых газов / Л.А. Анисимов. – Москва : Недра, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 151-159
352856
  Кузнецова С.Я. Геохимия серы в дифференцированных щелочных массивах / С.Я. Кузнецова. – М, 1986. – 168с.
352857
  Волков И.И. Геохимия серы в осадках океана / И.И. Волков; Отв. ред. Остроумов Э.А. – Москва : Наука, 1984. – 272с.
352858
  Александров С.М. Геохимия скарно- и рудообразования в доломитах / С.М. Александров ; отв. ред. А.А. Маракушев ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1990. – 343 с., ил.
352859
   Геохимия сложнопостроенных месорождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 148с.
352860
  Лукашев К.И. Геохимия служит человеку / К.И. Лукашев. – Минск, 1961. – 48с.
352861
   Геохимия современных и ископаемых осадков териалы VIII Междунар. конгр. по орган. геохимии. – Москва, 1982. – 290 с.
352862
   Геохимия современных поствулканических процессов : Сборник статей. – Москва : Мир, 1965. – 175с.
352863
  Загорский В.Е. Геохимия сподуменовых пегматитов и щелочно-редкометалльных метасоматитов / В.Е. Загорский, Л.Г. Кузнецова. – Новосибирск : Наука, 1990. – 137с.
352864
   Геохимия Средиземного моря. – Киев : Наукова думка, 1979. – 131с.
352865
  Хефс Й. Геохимия стабильных изотопов / Й. Хефс. – Москва, 1983. – 198с.
352866
   Геохимия стабильных изотопов кислорода и водорода корундоносных пород и минералов северной Карелии как индикатор необычных условий формирования / С.В. Высоцкий, А.В. Игнатьев, В.И. Левицкий, В.П. Нечаев, Т.А. Веливецкая, В.В. Яковенко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 843-853 : рис., табл. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0016-7525
352867
  Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода / Э.М. Галимов. – М., 1968. – 224с.
352868
  Галимов Эрик Михайлович Геохимия стабильных изотопов углерода : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 121 / Галимов Эрик Михайлович; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1970. – 51л. – Бібліогр.:с.45-51
352869
  Касимов Н.С. Геохимия степных и пустынных ландшафтов / Н.С. Касимов. – Москва : Московський университет, 1988. – 253с.
352870
  Алексеенко В.А. Геохимия стратифицированых свинцово-цинковых месторождений / В.А. Алексеенко. – Ростов, 1981. – 265с.
352871
  Юдович Я.Э. Геохимия стронция в карбонатных отложениях. / Я.Э. Юдович. – Л, 1980. – 152с.
352872
  Скиба Н.С. Геохимия стронция и бария / Н.С. Скиба. – Фрунзе, 1970. – 238 с.
352873
  Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли / Н.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 143с.
352874
  Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли / Н.П. Семененко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1987. – 158с.
352875
  Тайсаев Т.Т. Геохимия таежно-мерзлотных ландшафтов и поиски рудных месторождений / Т.Т. Тайсаев. – Новосибирск, 1981. – 137с.
352876
  Кузьменко М.В. Геохимия тантала и генезис эндогенных танталовых месторождений / М.В. Кузьменко. – Москва : Наука, 1978. – 214с.
352877
  Щербаков А.В. Геохимия термальных вод / А.В. Щербаков. – М., 1968. – 236с.
352878
   Геохимия техногенеза. – Новосибирск, 1986. – 144с.
352879
  Соботович Э.В. Геохимия техногенеза / Э.В. Соботович, С.П. Ольштынский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226с.
352880
   Геохимия техногенного преобразования ландшафтов. – Москва, 1978. – 80с.
352881
   Геохимия техногенного процессов. – М, 1990. – 174с.
352882
   Геохимия техногенных процессов. – Москва : Наука, 1990. – 176 с.
352883
   Геохимия техногенных радионуклидов / НАНУ; Ин-тут геохимии окружающей среды; Отв. ред.: Э.В.Соботович, Г.Н.Бондаренко. – Киев : Наукова думка, 2002. – 332 с. – ISBN 966-00-0766-3
352884
  Поляков А.И. Геохимия тория в щелочных породах Кольского полуострова / А.И. Поляков. – Москва : Наука, 1970. – 167с.
352885
   Геохимия торфяных месторождений. – Калинин, 1979. – 100с.
352886
  Безель В.С. Геохимия травянистых биогеоценозов: биогенные циклы химических элементов при загрязнении природной среды тяжелыми металлами / В.С. Безель, Т.В. Жуйкова, В.А. Гордеева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 252-263 : рис., табл. – Библиогр.: с. 263. – ISSN 0016-7525
352887
  Жовинский Э.Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева; НАНУ. Ин-тут геохимии, минералогии и рудообраз. – Киев : Наукова думка, 2002. – 214с. – ISBN 966-00-0761-2
352888
   Геохимия тяжелых металлов в природных и техногенных ландшафтах. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 195с.
352889
  Азимов А. Геохимия углеводородных флюидов Мангышлак - Устюртской области в связи с вопросами нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Азимов А.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газвоых месторождений. – Ташкент, 1970. – 29л.
352890
  Сиражидинов Д. Геохимия углеводородных флюидов мезо-кайнозойских отложений Узбекистана / Д. Сиражидинов; М-во геол. СССР; Ин-т геол. и разведки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент : Фан, 1982. – 148с. : Ил. – Библиогр.: с.139-147
352891
   Геохимия углекислых вод природного комплекса Чойган (северо- восток Тувы) / Ю.Г. Копылова, Н.В. Гусева, К.Д. Аракчаа, А.А. Хващевская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1635-1648 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1646-1648. – ISSN 0016-7886
352892
  Диденко А.В. Геохимия углеродосодержащих соединений ртутных месторождений Украины / А.В. Диденко. – К., 1985. – 122с.
352893
  Юдович Я.Э. Геохимия угольных включений в осадочных породах / Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1972. – 84с.
352894
  Фомин А.Б. Геохимия ультрабазитов юго-западной части Украинского щита / А.Б. Фомин. – Киев, 1979. – 226с.
352895
  Никитина И.Б. Геохимия ультрапресных вод мерзлотных ландшафтов / И.Б. Никитина. – Москва, 1977. – 146с.
352896
  Никитина И.Б. Геохимия ультрапресных вод мерзлотных ландшафтов / И.Б. Никитина. – Москва : Наука, 1977. – 146 с.
352897
  Евсеева Л.С. Геохимия урана в зоне гипергенеза / Л.С. Евсеева, А.И. Перельман. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 239 с.
352898
  Евсеева Л.С. Геохимия урана в зоне гипергенеза / Л.С. Евсеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 280с.
352899
  Леонова Л.Л. Геохимия урана и тория в вулканическом процессе на примере Курило-Камчатской зоны / Л.Л. Леонова, Н.И. Удальцова. – Новосибирск : Наука, 1974. – 102с.
352900
  Сиражидинов Д. Геохимия флюидов (нефтей, газов, кондендсатов и вод) Муберекского района Бахаро-Хивинскиой области и прилегающих территорий. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Сиражидинов Д.; Ин-т гелогии и разведки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 25л.
352901
  Жовинский Э.Я. Геохимия фтора / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева. – Киев : Наукова думка, 1987. – 156с.
352902
  Филимонова Л.Г. Геохимия фтора в зоне гипергенеза областей многолетней мерзлоты / Л.Г. Филимонова. – М, 1977. – 152с.
352903
  Жовинский Э.Я. Геохимия фтора в осадочных формациях юго-запада Восточно-Европейской платформы / Э.Я. Жовинский. – К, 1979. – 199с.
352904
  Костецкая Е.В. Геохимия хлора в щелочных породах Ловозерского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Костецкая Е. В.; МГУ, Геол. факт. – М, 1962. – 15л.
352905
   Геохимия цирконов и монацитов из аллювиальных и ледниковых отложений Украины (Восточно-европейская платформа) и Антарктического полуострова (Западная Антарктида): сопоставление и возможная интерпретация / С.П. Савенок, С.Е. Шнюков, А.В. Андреев, В.Р. Морозенко // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-66. – ISSN 1727-7485
352906
  Митропольский А.Ю. Геохимия Черного моря / А.Ю. Митропольский, А.А. Безбородов, Е.И. Овсяный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 144с.
352907
  Голубев А.И. Геохимия черносланцевых комплексов нижнего протерозоя Карело-Кольского региона / А.И. Голубев. – Л., 1984. – 192с.
352908
  Юдович Я.Э. Геохимия черных сланцев / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. – Ленинград : Наука, 1988. – 270с.
352909
  Лукашев В.К. Геохимия четвертичного литогенеза / В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 296с.
352910
  Тугаринов Геохимия щелочного метасоматоза. / Тугаринов, Павленко, И.В. Александров. – М., 1963. – 204с.
352911
  Ковалев С.Г. Геохимия эклогитов максютовского комплекса (Южный Урал) и генетическая природа их протолитов / С.Г. Ковалев, Е.А. Тимофеева, Е.О. Пиндюрина // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 299-327 : рис., табл. – Библиогр.: с. 326-327. – ISSN 0016-7525
352912
  Ковальский В.В. Геохимия экология / В.В. Ковальский. – М, 1973. – 64с.
352913
  Корж В.Д. Геохимия элементного состава гидросферы / В.Д. Корж. – Москва : Наука, 1991. – 244 с. – ISBN 5-02-001566-0
352914
   Геохимия элементов-гидролизатов. – Москва, 1980. – 239с.
352915
  Латыш И.К. Геохимия элементов-примесей Скелеватского магнетитового месторождения / И.К. Латыш, В.А. Шапошников. – К, 1974. – 63с.
352916
  Перельман А.И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза. / А.И. Перельман. – Москва : Недра, 1972. – 288с.
352917
   Геохимия элементов группы железа в эндогенном процессе. – Новосибирск : Наука, 1985. – 200с.
352918
   Геохимия элементов и соединений в почвах : сборник статей. – Ашхабад : Ылым. – (Итоги завершенных работ молодых ученых, аспирантов и стажёров лаборатории ; 1)
т. 5 : труды лаборатории биохимии пустынь. – 1977. – 72 с.
352919
  Абдуллаев З.Б. Геохимия элементов семейства железа в ультраосовных породах Малого Кавказа. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Абдуллаев З.Б.; Аз.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 22л.
352920
  Александров С.М. Геохимия эндогенного бора / С.М. Александров, В.Л. Барсуков, В.В. Жербина ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналетической химии. – Москва : Наука, 1968. – 184 с. – Библиогр.: С. 173-183
352921
  Рипп Г.С. Геохимия эндогенного оруднения и критерии прогноза в складчатых областях / Г.С. Рипп. – Новосибирск, 1984. – 190с.
352922
   Геохимия эндогенных процессов. – Иркутск, 1977. – 227с.
352923
   Геохимия эндогенных процессов = Geochemistry of endogenic processes. – Иркутск, 1979. – 210с.
352924
  Перельман А.И. Геохимия эпигенетических процессов : (зона гипергенеза) / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1965. – 272с.
352925
  Перельман А.И. Геохимия эпигенетических процессов : (зона гипергенеза) / А.И. Перельман. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 332с.
352926
  Лебедев Б.А. Геохимия эпигенетичесских процессов у осадочных бассейнах / Б.А. Лебедев. – Л., 1992. – 239с.
352927
  Болотов В.И. Геохимия, метаморфизм и некоторые вопросы генезиса амфиболитов северо-восточной части Кольского полуострова (Зона Колмозеро-Воронья) : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Болотов В. И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
352928
  Кравченко С.М. Геохимия, минералогия и генезис апатитоносных массивов : (Маймеча-Котуйс. карбонатитовая провинция) / С.М. Кравченко, Ю.А. Багдасаров ; отв. ред. Е.И. Семенов ; Ин-т минерологии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Москва : Наука, 1987. – 127, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (51 назв.)
352929
   Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. – Москва : Наука
2. – 1964. – 831 с.
352930
   Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. – М
3. – 1966. – 860с.
352931
   Геохимия, минералогия и литология черных сланцев. – Сыктывкар, 1987. – 134с.
352932
   Геохимия, минералогия и месторождения бериллия. – М, 1955. – 190с.
352933
   Геохимия, минералогия и методы определения элементов группы платины. – Москва : Недра, 1970. – 200с.
352934
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София, 1997. – ISSN 0324-1718


  1997. N 1/2
352935
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
Кн. 33. – 1998


  1997. N 1/2
352936
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София : Проф.Марин Дринов. – ISSN 0324-1718
Кн. 34. – 1998
352937
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София : Проф.Марин Дринов. – ISSN 0324-1718
Кн. 35. – 1998
352938
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 36. – 1999


  1997. N 1/2
352939
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 37. – 2000
352940
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 38. – 2001


  1997. N 1/2
352941
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 39. – 2002
352942
   Геохимия, минералогия, петрография. 1962 г.. – Москва, 1964. – 236 с.
352943
   Геохимия, минерология и генетические типы месторождений редких элементов. – М, 1964. – 688с.
352944
   Геохимия, петрография и минералогия осадочных образований. – Москва : Из-во АН СССР, 1963. – 459с.
352945
   Геохимия, петрография и минеральные месторождения Сибири. – Томск : Из-во Томского университета, 1984. – 151с.
352946
   Геохимия, петрология и минералогия щелочных пород. – Москва : Наука, 1971. – 208с.
352947
   Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат. – Киев : Вища школа, 1976. – 192 с.
352948
  Кудельский А.В. Геохимия, формирование и распространение йодо-бромных вод. / А.В. Кудельский, М.Ф. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 144с.
352949
   Геохимия. Минералогия. – Москва, 1980. – 231с.
352950
   Геохимия. Минералогия : Международный геологический конгресс. 26 сессия. Доклады советских ученых. – Москва : Наука, 1980. – 232 с.
352951
   Геохимия. Минералогия. Петрология : Международный геологический конгресс. 25 сессия. Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1976. – 463с.
352952
  Мак-Леннан Скотт М. Геохимия: разделы, процессы, явления // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 145-159. – ISBN 5-89317-203-5
352953
   Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.П. Козлова, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, Т.О. Кондратюк, А.І. Піляшенко-Новохатний; НАНУ, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2008. – 528 с., 12л. іл. : іл. – ISBN 978-966-00-0739-0
352954
  Остафійчук І.М. Геохімічна кореляція інтрузивних масивів криккудукського і боровського комплексів Північного Казахстану (за допомогою варіаційно-статистичного аналізу) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 26-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 13)
352955
  Яковенко Мирослава Геохімічна спеціалізація торф"яних областей (районів) Львівщини / Яковенко Мирослава, Хоха Юрій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 115-117 : табл. – ISSN 0869-0774
352956
  Рога І.В. Геохімічна структура ландшафтів природного заповідника "Медобори" та прилеглих сільськогосподарських територій : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 247-256 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
352957
  Толстой М.І. Геохімічна типізація гранітоїдних комплексів Українського кристалічного щита й особливості умов їх формування / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, А.П. Гожик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-24. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  На підставі визначення геохімічної спеціалізації гранітоїдних комплексів УЩ проведено їхню загальну геохімічну типізацію. Побудовано схему геохімічної кореляції комплексів. Установлено характерні ознаки геохімічних типів гранітоїдів. Аргументовано ...
352958
  Толстой М.І. Геохімічна типізація гранітоїдних комплексів Українського щита й особливості їх умов формування / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, А.П. Гожик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  На підставі визначення геохімічної спеціалізації гранітоїдних комплексів УЩ проведено їх загальну геохімічну типізацію. Побудовано схему геохімічної кореляції комплексів. Встановлено характерні ознаки геохімічних типів гранітоїдів. Аргументовано ...
352959
  Буц Ю.В. Геохімічна трансформація міграційних властивостей важких металів під впливом техногенного навантаження пірогенного походження / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
352960
   Геохімічне дослідження грунтів природоохоронних об"єктів східної частини Південного берега Криму / І. Кураєва, Е. Локтіонова, В. Манічев, Е. Гущина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про закономірність розподілу хімічних елементів в грунтотворних породах, грунтах та рослинності територій заповідних зон східної частини Південного берега Криму. Data of the regularity distribution of the chemical elements in the ...
352961
   Геохімічне моделювання магматичної системи вулканічного острова Десепшен (Західна Антарктида): принципи та задачі / С. Шнюков, І. Лазарєва, О. Хлонь, О. Митрохин, Ю. Гасанов, В. Морозенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Сформовано новий об"єднаний банк аналітичних даних (n=204), що репрезентує головні породні різновиди до- та пост-кальдерного етапів розвитку вулканічного комплексу острова Десепшен (Західна Антарктида). Розроблено та попередньо апробовано принципову ...
352962
  Шевченко Л.М. Геохімічний аспект проблем природокористування у гірничопромислових ландшафтах України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
352963
  Прилепа Д. Геохімічний фактор локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових кварцитів Криворізького бассейну / Д. Прилепа, В. Євтєхов, Е. Часова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Маршаліти мають значне поширення в корі вивітрювання залізорудної товщі Криворізького басейну: їх кількість локально досягає 20% від загального об"єму гематитових кварцитів - продуктів вивітрювання первинних магнетитових кварцитів. Необхідність ...
352964
  Насєдкін Є.І. Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 57-63 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-2396
352965
  Павлюк М. Геохімічні аспекти екологічної безпеки буріння нафтогазових свердловин на Південнобориславській площі Передкарпаття / М. Павлюк, Я. Лазарук, В. Карабин // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 5-16 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 0869-0774
352966
  Сеньковський Ю.М. Геохімічні аспекти мінералогенезу силіцитів Карпато-Подільського сегмента континентальної окраїни тетіса (крейда, палеоген) / Ю.М. Сеньковський, І.Т. Попп // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-35 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
352967
  Вислоцька Ольга Геохімічні дослідження сланцевого газу в межах північно-західної частини Волино-Поділля // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 66-68. – ISSN 0869-0774
352968
  Білоніжка П. Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 226, [2] с. : іл., табл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 204-220. – ISBN 978-617-10-0384-2
352969
   Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів Північно-Західного Причорномор"я України / С.В. Корнєєнко, Д.Ф. Чомко, С.Є. Шнюков, Ф.В. Чомко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 147-152. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
352970
  Гетьман В.І. Геохімічні ландшафти на карті України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-78 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
352971
  Міцкевич Б.Ф. Геохімічні ландшафти Українського щита / Б.Ф. Міцкевич; АН УРСР; Інститут геохімії та фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1971. – 174с.
352972
  Міцкевич Б.Ф. Геохімічні методи розшуків та умови їх застосування на Україні і в Молдавії. / Б.Ф. Міцкевич. – Київ : Наукова думка, 1965. – 128с.
352973
  Загнітко В. Геохімічні особливості газової складової газоносних сланцевих товщ України / В. Загнітко, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-18. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.М. Гулієм) Актуальність досліджень зумовлена необхідністю розширення мінерально-сировинної бази паливно-енергетичної сировини України. Зростаючий попит на природні нафту і газ, ...
352974
   Геохімічні особливості галогенних техноземів територій нафтогазових родовищ / М.Ю. Журавель, О.М. Дрозд, Д.В. Дядін, Т.В. Шеіна, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0587-2596
352975
  Костенко Н.В. Геохімічні особливості гранітоїдів різних етапів докембрійської тектоно-магматичної активізації на українському щиті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  За геохімічними особливостями гранітоїдів визначено комплекси УЩ, які безпосередньо сформувалися внаслідок прояву процесів тектоно-магматичної активізації (ТМА) або зазнали їхнього впливу. Виділено чотири етапи докембрійської ТМА гранітоїдного типу на ...
352976
  Мацібора О.В. Геохімічні особливості заплавних грунтів окремих хроноінтервалів суббореального періоду голоцену в басйні Південного Бугу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 308-316 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
352977
  Суярко В.Г. Геохімічні особливості ореольних вод основних типів гідротермального зруденіння Донецької складчастої споруди / В.Г. Суярко, Л.В. Іщенко, О.О. Сердюкова // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 44-50. – ISSN 2079-956X
352978
   Геохімічні особливості поверхневих вод басейну р. Дністер у межах України / Р. Паньків, М. Кость, В. Гарасимчук, О. Майкут, О. Мандзя, І. Сахнюк, Р. Козак, О. Пальчикова // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 135-144. – ISSN 0869-0774
352979
   Геохімічні особливості поверхневих вод басейну р.Дністер у межах України / Р. Паньків, М. Кость, В. Гарасимчук, О. Майкут, О. Мандзя, І. Сахнюк, Р. Козак, О. Пальчикова // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 135-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0869-0774
352980
   Геохімічні особливості розподілу важких металів у грунтах зони впливу підприємств кольорової металургії / О.В. Яковенко, І.В. Кураєва, Г.А. Кроїк, К.С. Злобіна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 152-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
352981
  Компанець Г.С. Геохімічні особливості розподілу і концентрації міді в породах різного літологічного типу та фаціальної належності нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину / Г.С. Компанець, О.Ю. Шестаков, М.С. Ковальчук // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 32-43. – ISSN 2079-956X
352982
   Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, П.С. Папарига, О.А. Жук, Е.В. Панаіт, К.Е. Дмитренко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 51-56. – ISSN 2079-956X


  "Визначено фонові та аномальні значення вмісту валового та рухомих форм As, Pb, Cd, Ni, Ag, Cu, Zn, Au, Co у буроземних ґрунтах саулякського рудного поля (Рахівський рудний район). Встановлено, що висококонтрастні аномалії над рудним тілом (коефіцієнт ...
352983
  Галецький Л.С. Геохімічні особливості рудоконцентруючих мегазон активізації України / Л.С. Галецький, А.С. Войновський, У.З. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-58. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На території України виділяється регіональна геодинамічна система з трьох наскрізних широтних мегазон активізації. В її межах концентрується більшість рудних родовищ, для яких характерна комплексність, поліхронність і зв"язок з різновіковими ...
352984
   Геохімічні особливості сієнітів Володарського масиву Приазов"я : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Б.С. Панов, В.І. Альохін, В.В. Васильченко, С.Н. Стрекозов, Н.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Вивчено геохімічні особливості сієнітів Володарського масиву. Встановлено геохімічні критерії для вивчення рудних зон та різних типів сієнітів. Результати досліджень можна використовувати при картуванні рудоносних порід і різних типів сієнітів ...
352985
  Ільїна О.В. Геохімічні особливості та біотичний склад донних відкладів озера Гривенське / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 68-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2227-3220
352986
  Гоголев К.І. Геохімічні особливості та вік метаосадових порід зеленокам"яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Гоголев Костянтин Ігорович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
352987
  Наумко І. Геохімічні передумови вуглеводнегенезу у метаморфічних комплексах Мармароського массиву (за флюїдними включеннями у мінералах) / І. Наумко, Р. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вивчення летких компонентів флюїдних включень у мінералах різновікових породно-рудних комплексів північно-західної частини Мармароського масиву. Показано можливість утворення вуглеводневих сполук за умов амфіболітової та ...
352988
  Келеберда В.С. Геохімічні пошуки нафти і газу. Історичний аспект / В.С. Келеберда; Український науково-дослідний інститут природних газів УкрНДІгаз. – Харків, 2001. – 48с.
352989
  Дубина О.В. Геохімічні та петрологічні особливості лужних гранітоїдів Українського щита / О.В. Дубина, С.Г. Кривдік // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
352990
  Білоніжка П.М. Геохімія біосфери : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 181, [1] с. : іл., табл. – Зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 165-177. – ISBN 978-617-10-0477-1
352991
   Геохімія в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України / О.М. Пономаренко, Е.Я. Жовинський, Л.М. Степанюк, В.М. Загнітко, І.В. Кураєва // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 5-11. – ISSN 2519-2396
352992
   Геохімія германію вугілля Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну / І. Бучинська, Г. Лазар, О. Шевчук, Л. Савчинський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 32-39 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 38. – ISSN 0869-0774
352993
  Дубина О. Геохімія грорудитів Східного Приазов"я / О. Дубина, С. Кривдік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати геохімічних (ICP MS) досліджень дайкових аналогів лужних гранітів – грорудитів, що широко розповсюджені в Східному Приазов"ї. Показано, що найбільш індикативними для досліджуваних грорудитів є такі елементів, як Zr, Hf, ...
352994
  Крюченко Н.О. Геохімія грунтів Долини нарцисів та урочища Співакове (Закарпаття) / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, П.С. Папарига // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 50-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
352995
  Степанюк Л.М. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров"я = Gheochemistry of two-feldspar granites of the Middle Dnieper / Л.М. Степанюк, С.І. Курило ; [НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 206, [2] с., [6] арк. фотоіл. : табл., іл. – Парал. тит. арк. англ. - Зміст, висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-203. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1671-2
352996
  Марчук Г.П. Геохімія довкілля : навч. посібник / Г.П. Марчук, Т.А. Біла. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 241, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 217-231. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-48-4
352997
  Ільїна О.В. Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся) / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 251-259 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
352998
  Білоніжка П.М. Геохімія ізотопів : навч. посібник / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 189, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 187-189. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-617-10-0545-7
352999
  Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів : Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих закладів освіти / Л.Л. Малишева. – Київ : Либідь, 2000. – 472с. – ISBN 966-06-0068-2
353000
  Гуцуляк В.М. Геохімія ландшафту : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернігів : Рута, 1994. – 84 с.
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,