Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
352001
  Біскуб В. "Гармонійний букет із історичних нарисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 16-17


  Студентка КНУ імені Тараса Шевченка про "секрет" популярності новинки "Дня" "Корона, або Спадщина Королівства Руського".
352002
  Дзюба І.М. "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська ; [упоряд., прим., передм. О. Пахльовської ; голов. ред.: С. Головко ; фото: С. Марченко та ін.]. – Київ : Либідь, 2016. – 582, [2] с. : іл. – У змісті розд.: Є поети для епох / І. Дзюба; "У майбутнього слух абсолютний": розмови О. Пахльовської з Л. Костенко; "За вашу і нашу свободу": інтерв"ю і виступи Л. Костенко; "Наша драма опору": голоси друзів і колег; Мама Ліна і ми. – Бібліогр.: с. 576-578 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0713-2
352003
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
352004
  Лиховид І. "Гарна освіта коштує недешево" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 10


  Чи готові навчальні заклади та уряд втілювати концепцію "Нової української школи".
352005
  Москвітіна Д. "Гаррі Потер" як дзеркало британського життя // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123-128
352006
  Астрахан Н. "Гаррі Поттер" Дж. К. Ролінг: розвивальний потенціал дидактичної інтерпретації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 31-40. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
352007
   "Гарт" (1927-1932) : хронол. та сист. покажчики змісту журналу / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: М.І. Костенко]. – Київ : [б. в.], 2022. – 186, [1] с.
352008
  Прокоф"єв І. "Гарячі вітри історії" Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
352009
  Житарюк М. "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 208-214. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
352010
  Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 16-20
352011
  Лоссовський І. "Гарячі" сполохи "холодної" війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-35. – (Історичні науки)


  До 60-ї річниці завершення Корейського конфлікту 1950-1953 років.
352012
  Науменко Н.В. "Гастрономічні пейзажі" української поезії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 88-93


  Мета роботи - визначити, яким шляхом кулінарні образи перетворюються з художніх деталей на символи станів та почуттів ліричного героя української поезії першої третини ХХ століття, представленої іменами П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича
352013
  Страженкова И. "Гаянэ" - бале А.Хачатуряна. / И. Страженкова. – М., 1959. – 40с.
352014
  Янковская О. "Где-нибудь я найду тебя..." // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-139.
352015
  Бирюков Б.В. "Где всё единство без конца..." : Логические воззрения Н. А. Васильева в культурно-философском контексте Серебряного века / Б.В. Бирюков, И.П. Прядко // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.88-102. – ISSN 0042-8744
352016
  Пахльовська О. "Где главный враг": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 20
352017
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 20
352018
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 20
352019
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 20
352020
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)
352021
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії від першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 жовтня (№ 129/130)
352022
  Пахльовська О. "Где главный враг?": українофобія в Росії выі першого Романова до останнього "Августа" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 20


  Погляд імперії на Україну різко змінюється в момент спалаху явища Шевченка. Його поезія відразу сприймається як лякаючий та образливий для Росії дискурс.
352023
  Прокшин В.Г. "Где же ты, тайна довольства народного?..." / В.Г. Прокшин. – М : Наука, 1990. – 208 с.
352024
  Ахунова Л.С. "Где же я?" Вопрос сознания с позиций энактивизма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 99-101
352025
  Левандовский Андрей "Где к жизни встает славянин, растут русская мощь и слава" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
352026
  Погорельская С. "Где мы сильны..." (Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
352027
  Погорельская С. "Где мы сильны..." Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
352028
  Міщук К. "Гей , ти, калино, заграй на сопілці..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 73-76. – ISSN 0208-0710
352029
  Якимович Богдан "Гей, "Січ" іде, красен мак цвіте ..." / Якимович Богдан; Мін. освіти і науки України. Львівськ. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 52с. – ISBN 966-613-089-0
352030
  Сокіл А. "Гей, на півночі, на Волині": історія виникнення пісні, динаміка тексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 106-115
352031
  Пискунов В.М. "Гелиос" ищет планету / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1977. – 111с.
352032
  Юріна Л. "Гелікоптер-квартет" К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 207-220


  "...Розглянуто один з найпарадоксальніших творів квартетного жанру «Гелікоптер-квартет» («Helikopter –streichquartett») К. Штокхаузена, особливості концепції та виконання, відзначені специфічність форми і драматургії, фактурні особливості, інтонаційні ...
352033
  Стародуб Н. "Геліос" для Університетської клініки // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 5


  "Університетську клініку КНУ імені Тараса Шевченка дооснащено терапевтичним мультилазерним медичним комплексом "Геліос". Унікальне устаткування було отримано в межах наукового дослідження, що фінансується Національним фондом досліджень України (НФДУ). ...
352034
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1982. – 479 с.
352035
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1990. – 683 с.
352036
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1961. – 143с.
352037
   [Гарник Тетяна Петрівна] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 69-70


  До 70-річчя від дня народження - Гарник Тетяни Петрівни, доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України.
352038
  Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку і калькування собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 6-9
352039
  Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 101-109. – Бібліогр.: 6 назв
352040
  Костюк О.Д. Гармонізація державної політики забезпечення якості та безпеки продукції до світових вимог // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 188-193
352041
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
352042
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
352043
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
352044
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
352045
  Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 37-43. – Бібліогр.: 8 назв
352046
  Жукова Л. Гармонізація системи державного управління як умоа забезечення безпеки життєдіяльності людини // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-76. – бібліогр. на 26 пунктів
352047
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
352048
  Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб"єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 363-368. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
352049
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
352050
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
352051
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
352052
  Рябий В. Гармонійна завершеність кола // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 30 вересня (№ 17). – С. 4


  Життя і творчість Юрія Андруховича.
352053
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
352054
  Кузьмін О.Є. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Я М. Яструбський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
352055
  Кобзєва І. Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 22-28. – ISSN 2226-3012
352056
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
352057
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
352058
  Шемет Л.В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 147-156. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
352059
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
352060
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
352061
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
352062
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
352063
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
352064
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
352065
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
352066
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
352067
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
352068
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
352069
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
352070
  Комісаренко С.В. Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.В. Луговського. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 110-114. – ISSN 1027-3239
352071
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
352072
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
352073
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
352074
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
352075
   Гармонія життєвих сил Дніпра : (еколого-духовні нариси) / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський, В.М. Навроцький, О.О. Мазуркевич; [В.Я. Шевчук та ін.] ; НАН України, Міжнар. фонд Дніпра, Укр. ін-т досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Геопринт, 2002. – 159, [1] с. : іл. – Предисл. англ. - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7863-18-2
352076
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
352077
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
352078
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
352079
  Махно В. Гармонія коренів і крони / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 30-31


  Василь Махно про магію письма та вічний час.
352080
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
352081
  Вірста С. Гармонія людини і природи - одна з головних проблем твору Ясунарі Кавабати "Тисяча журавлів" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, квітень 2021. – С. 18-22
352082
  Петлін В.М. Гармонія організованості природних територіальних систем = Harmony of the organization of natural territorial systems : монографія / Валерій Петлін ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Простір-М, 2019. – 514, [1] с. : іл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 488-514. – ISBN 978-617-7746-14-9


  У пр. № 1740338 напис: Ярославу Богдановичу Олійнику з найкращими побажаннями від автора. 24.10.2019 р. Підпис.
352083
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
352084
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
352085
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
352086
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
352087
   Гармонія чуттів "Elements" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-37 : фото
352088
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
352089
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
352090
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
352091
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
352092
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – Москва, 1960. – 40с.
352093
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – Москва, 1978. – 30с.
352094
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
352095
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лотерею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366 с.
352096
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
352097
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
352098
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 74-81.
352099
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
352100
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
352101
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
352102
  Кіслова Вікторія Гарна усмішка - у ваших руках (Інтерв"ю з лікарем-стоматологом П.О.Ніколаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 31-32 : фото
352103
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
352104
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
352105
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Б. Аракелян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
352106
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Гарнийской археологической экспедиции 1951-1955 гг. : Античный период / Б.Н. Аракелян ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. II. – С. 1-95
352107
  Белый А.Т. Гарнизон : повесть и рассказы / Аркадий Белый. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 189 с.
352108
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
352109
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
352110
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
352111
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
352112
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы : повесть [о Махмуде Хатите] / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1961. – 339 с.
352113
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – Москва, 1977. – 343с.
352114
   Гарнич-Гарницький Федір Минович (1834-1908) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-754-1
352115
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
352116
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
352117
   Гарніч-Гарницький Минович (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
352118
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
352119
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
352120
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
352121
  Портянко В.В. Гарпактикоїдні копеподи контактних зон північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Портянко Валентин Валентинович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
352122
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
352123
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
352124
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
352125
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
352126
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
352127
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
352128
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
352129
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
352130
   Гарри Поллит : Библиогр. указ. – Москва, 1982. – 124с.
352131
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня / Дж. К. Ролинг; Пер. с англ. под редакцией М.Д. Литвиновой. – 9-е вид. – Київ : Росмэн-Пресс, 2005. – 667с. – ISBN 5-353-00579-1
352132
  Торн Дж. Гарри Поттер и Проклятое дитя : ч. 1 и 2 : [для сред. шк. возраста] : по мотивам новой оригинальной истории от Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна : новая пьеса Джека Торна : cпец. репетиционное изд. сценария / Дж. Торн; [пер. с англ. М. Спивак]. – [Б. м. : б. и. – 327, [1] с. : ил. – На корешке авт.: Дж. К. Роулинг, Дж. Тиффани, Дж. Торн. - Восьмая история. Девятнадцать лет спустя. - Кн. опиc. по обл. - Некоторые сведения установлены с помощью интернета. – ISBN 5-353-00309-8
352133
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
352134
  Иорш Г.С. Гарри Соломонович Иорш : мастера советской карикатуры / Г.С. Иорш; ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1983. – [38] с.
352135
  Дубинянский М. Гарри Трумэн: Фишка дальше не идет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 78-101. – ISSN 1819-6268
352136
  Орлова Р.Д. Гарриет Бичер-Стоу: Очерк жизни и творчества / Р.Д. Орлова. – Москва, 1971. – 127с.
352137
  Заклекта О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / О. Заклекта, Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 144-149. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
352138
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і в"язень Азкабану / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов; ред.: І. Малкович. – 7-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 384с. – ISBN 966-7047-36-9
352139
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і напівкровний принц / Дж.К. Ролінг; З англійської переклав В. Морозов; За ред.: О. Негребецького, І. Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 576с. – ISBN 966-7047-29-6
352140
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов. Літ. редакція: І. Малкович, О. Негребецький. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 816с. – Обкладинка: В. Єрко. – ISBN 966-7047-42-3
352141
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Таємна кімната / Дж. К. Ролінг; З англ. переклав В. Морозов за ред. П. Таращука та І. Малковича. – 8-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 352с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-34-2
352142
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ.: В. Морозова за ред. І. Малковича та П. Таращука. – 9-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 320с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-39-3
352143
  Морозов В. Гаррі Поттер та ідея повної українізації // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 10 : Казки. – С. 193-210.
352144
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 24-41. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
352145
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 11


  Історики постійно протиставляють президента США Франкліна Рузвельта його наступникові на цій посаді - Гаррі Трумену. Якщо Рузвельта, який у союзі зі Сталіним та Черчиллем виграв Другу світову війну, визнають "визначним", а то й "великим державним ...
352146
  Погорєлова І. Гаррісон Бенджамін // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 178-186. – ISBN 978-617-751-922-4
352147
  Тишкун Ю. Гаррісон Вільям Генрі // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 72-80. – ISBN 978-617-751-922-4
352148
  Осповат Л.С. Гарсиа Лорка / Л. Осповат. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 430 с. – (Жизнь замечательніх людей = Серия биографий ; Вып. 16 ; (410))
352149
  Осповат Л. Гарсиа Лорка // Сервантес / Б. Франк. – Москва : Книга, 1982. – 149-365с.
352150
  Марцинковская Т.Д. Гартли Давид (Hartley D.) (1705-1757) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 38-40. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
352151
  Кононенко Т.П. Гартлі Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 326. – ISBN 966-316-069-1
352152
  Решетник М.Д. Гартман (Hartmann) Едуард фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 583-584. – ISBN 966-316-069-1
352153
   Гартман (Hartmann) Ніколай // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714-715. – ISBN 966-316-069-1
352154
  Мельникова І.М. Гартована в боротьбі / І.М. Мельникова, Б.І. Співак. – Київ, 1971. – 48с.
352155
  Костюченко В.А. Гартоване слово / В.А. Костюченко. – Київ, 1968. – 141 с.
352156
   Гартований театр : статті, матеріали, п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 1. – 1925. – 87 с.
352157
   Гартований театр : (самодіяльні п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 2. – 1925. – 145 с.
352158
   Гартований у боях і праці : Анотований рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1988. – 51с. – ISBN 5-319-0146-0
352159
  Муратов А.С. Гартовані бронею : Нариси з минулого і сучасності Львівського ремонтно-механічного заводу / А.С. Муратов, А.В. Фільов. – Львів : Добра справа, 2004. – 358с. – ISBN 966-7964-17-5
352160
  Шульга-Шульженко Гартовані леза : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126с.
352161
  Клюєнко Д.М. Гартовані партією / Д.М. Клюєнко. – Київ, 1973. – 104с.
352162
  Мосейченок І. Гартування молодих рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 10-11
352163
   Гартуємось в праці й навчанні : Матеріали першого республіканського зльоту студ.-активістів. – Київ : Київський університет, 1970. – 144с.
352164
   Гартуй м"язи. – К., 1960. – 48с.
352165
  Погорєлов М.Я. Гартуй м"язи / М.Я. Погорєлов. – Київ, 1960. – 58с.
352166
   Гартуй м"язи. – К., 1962. – 48с.
352167
   Гартуйся, як сталь : пісенник / [упорядник Борис Чіп]. – Київ : Молодь, 1979. – 217 с. : іл. ; 10х7 см. – Текст укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
352168
  Малюта Іван Гартюк не без химерії? : із циклу "Невизнані слова" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39. – ISSN 0868-9644
352169
  Исрапилов А. Гарун Саидов / Исрапилов А. – Махачкала, 1964. – 52 с.
352170
  Евтушенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтушенко. – М, 1981. – 400с.
352171
  Евтущенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтущенко. – М, 1985. – 128с.
352172
  Зверев А.В. Гарусный платок / А.В. Зверев. – М., 1976. – 175с.
352173
  Стогова О. Гарфілд Джеймс Абрам // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 155-163. – ISBN 978-617-751-922-4
352174
  Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (український степовий природний заповідник) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 24-27
352175
  Яців Р. Гарцюючий кінь Олі Окуневської // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 29 серпня (№ 153). – С. 10-11


  Українка серед еліти світового мистецького поступу початку XX ст.
352176
  Даскалов С.Ц. Гарчо. / С.Ц. Даскалов. – М-Л, 1953. – 176с.
352177
  Порудоминский В.И. Гаршин / В.И. Порудоминский. – М., 1962. – 304с.
352178
  Волжский Гаршин, как религиозный тип. / Волжский [псевд.]. – Москва : [Тип. А.П. Поплавского], 1906. – 56 с. – (Религиозно-общественная библиотека ; Серия 1, № 8)
352179
  Ишмехемматев Г. Гарэп теле. На татарском яз. / Г. Ишмехемматев. – Казань, 1961. – 230с.
352180
  Лагода В.К. Гаряча завивка : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1968. – 95 с.
352181
  Іващенко Галина Гаряча зима в Туреччині / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 142-147 : фото
352182
  Сухомлинський В.О. Гаряча квітка. : оповідання та казки / В.О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
352183
  Боженко А.І. Гаряча круговерть : повість-усмішка / Анатолій Боженко ; [худож. Л.В. Пархоменко]. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 213 с. : іл.
352184
  Сидоренко Вікторія Гаряча мода. "Жарааааа..." 2008 : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 160-161 : Фото
352185
  Соловей О. Гаряча музика холодної води // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Сергія Жадана. Збірка поезій "Вогнепальні й ножові".
352186
  Ребро П.П. Гаряча прокатка : гумор та сатира / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 88 с.
352187
  Бібіков В.М. Гаряче небо Іспанії : повість / В.М. Бібіков ; [літ. запис М. Гілелаха ; іл. В.О. Петров]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 199 с. : іл.
352188
  Островський О.М. Гаряче серце. Комедія / О.М. Островський. – К., 1953. – 127с.
352189
  Быховский А.В. Гарячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии / А.В. Быховский, О.М. Зараев. – М, 1974. – 253с.
352190
  Луняк Є. Гарячий Куліш // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 40-43


  До 200-річчя видатного письменника.
352191
  Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття / інтерв"ю взяв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Розмова з Романом Офіцинським — доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. 8 листопада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня, яка проіснувала ще майже ...
352192
  Овчинников В.В. Гарячий пепел / В.В. Овчинников. – Москва, 1986. – 493с.
352193
  Павленко Г. Гарячий подих життя. Творча лабораторія Данила Лідера // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238
352194
  Карапиш Б.Т. Гарячий рік : роман / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 207 с.
352195
  Цинковський І.І. Гарячий серпень : поезії / І.І. Цинковський. – Київ, 1961. – 84 с.
352196
  Вернигора Л.М. Гарячий серпень : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1978. – 144 с.
352197
  Бондарєв Ю.В. Гарячий сніг : роман / Ю.В. Бондарєв ; з рос. пер. Олександр Бандура. – Київ : Молодь, 1973. – 336 с.
352198
  Підсуха О.М. Гарячий цвіт осені / О.М. Підсуха. – Київ, 1985. – 224 с.
352199
  Малєй Антоніна Гарячі ванни з Ледніце : Чехія/Годонін/Ледніце/Заїн / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 42-47 : Фото
352200
  Крушинський В. Гарячі дні "холодної війни" : несуб"єктивні нотатки / Вадим Крушинський. – Київ : Академвидав, 2019. – 205, [3] с. – ISBN 978-617-572-107-0
352201
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
352202
  Баш Я. Гарячі почуття / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1952. – 316 с.
352203
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1955. – 480 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
352204
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1959. – 504 с.
352205
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 300 с.
352206
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1967. – 320 с. – (Б-ка української прози)
352207
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1977. – 312 с.
352208
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 304 с.
352209
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
352210
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
352211
  Майоров М.К. Гарячі припарки : гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 147 с.
352212
  Козаченко В.П. Гарячі руки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1960. – 247 с.
352213
  Фельдман Й. Гарячі серця / Й. Фельдман. – Київ-Харків, 1935. – 56с.
352214
  Чернявський Я. Гарячі серця / Я. Чернявський. – Львів, 1953. – 56 с.
352215
  Самсонова М.Б. Гарячі серця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1954. – 116 с.
352216
  Пашицький Е.А. Гарячі точки науки / Е.А. Пашицький. – Київ : Знання, 1986. – 47 с.
352217
  Куюн С. Гас подвійного призначення / С. Куюн, Є. Мочалов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "За останні три роки український ринок авіаційного палива перевернувся з ніг на голову. Якщо раніше гас приходив з півночі (Росія та Білорусь), то нині - з півдня. Азербайджан, Ізраїль, Італія, Саудівська Аравія - про такі поставки до останнього часу ...
352218
  Эфенди-Заде Гасан-Бек Зардаби / Эфенди-Заде. – Москва, 1961. – 84с.
352219
  Туранли Ф.Г. Гасанзаде Наріман Алімеммед Оглу (- азербайджанський письменн і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 412. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
352220
  Толлер Э. Гасить котлы / Э. Толлер. – Москва, 1935. – 117с.
352221
  Рудницька Н. Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження і розвитку єврейства на Волині у XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 20-23. – ISBN 978-966-485-023-7
352222
  Кучеренко Д.С. Гасла і написи на деяких сучасних гербах / Д.С. Кучеренко, Ю.В. Цимбалюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-57. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
352223
  Шестопалов В.М. Гасла проєвропейські, а практичні наміри... Хто зацікавлений у руйнуванні системи поводження з радіоактивними відходами в Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 11


  Як заявив прем"єр-міністр А.Яценюк у своєму недавньому виступі, Державне агентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване до 30-річчя Чорнобильської трагедії, а на його місці — виникнути Державний концерн для роботи з ядерними матеріалами. ...
352224
  Поліщук В. Гасло "Геть від Москви!": варіант Нечуя-Левицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 14


  До 100-річчя з дня смерті класика.
352225
  Сидоренко Н.М. Гасло національної освідомленості в українській пресі Росії початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 20-30. – (Журналістика ; [Вип. 1])
352226
  Грудевич Т. Гасові лампи та ліхтарі кін. XIX ст. у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Т. Грудевич, Л. Шкіра // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 78-84. – ISSN 2522-4611
352227
  Кернажыцкі К. Гаспадарка прыгоннікау на Беларусі / К. Кернажыцкі. – Менск, 1935. – 272с.
352228
  Бертран А. Гаспар из тьмы : фантазии в манере Рембрандта и Калло / Алоизиюс Бертран ; изд. подгот. Н.И. Балашов [и др. ; пер. с фр. Е.А. Гунста ; примеч. Ю.Н. Стефанова] ; АН СССР. – Москва : Наука, 1981. – 351 с., [8] л. ил. : ил. – (Литературные памятники)
352229
  Суховерков В.В. Гаспар Мельчор де Ховельянос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0042-8779
352230
  Боголюбов А.Н. Гаспар Монж, 1746-1818 / А.Н. Боголюбов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183. – (Научно-биографическая серия)
352231
  Андреев М. Гаспаров - переводчик Ариосто // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 0042-8795
352232
  Голубева-Монаткина Гаспаров о переводе и переводчиках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 10-15. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой небольшую подборку высказываний М.Л. Гаспарова (извлеченных из его книг, статей и писем) о переводе и переводчиках. The article is a small collection of Mikhail L. Gasparov" utterances (in the form of citations taken from ...
352233
  Тарасюк Г. Гаспид і Маргарита : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 33-131. – ISSN 0130-1608
352234
  Насретдинова Д. Гаспринский и язык // Дуслык / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 7 (141), ноябрь. – С. 19-22


  Кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч Ісмаїл Гаспринський був відомий як пропагандист сучасних ідей серед кримських татар, модернізатор їх традиційної ісламської культури.
352235
  Быховский Б.Э. Гассенди / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1974. – 204с. – (Мыслители прошлого)
352236
  Коробова Л.Н. Гастамин в крови и тканях при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коробова Л. Н.; МВиССО УССР,Хар. ГУ. – Х., 1984. – 16л.
352237
  Шток И.В. Гастелло / И.В. Шток. – М - Л, 1948. – 99с.
352238
  Цвид Н.В. Гастероїдні гриби в умовах культури : дис. ... д-ра філософії : 091 ; 09 / Цвид Надія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 173 арк. – Додатки: арк. 156-173. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 136-155
352239
  Вознюк Ю.П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 129-135


  У статті представлені результати дослідження античних джерел з точки зору гастики у контексті відображення національної ідентичності. Зокрема, аналізується культура споживання їжі, процесу спілкування за трапезою. В статье представлены результаты ...
352240
  Галкин В.А. Гастрит или язвенная болезнь? / В.А. Галкин. – Москва, 1972. – 80с.
352241
  Васильев Н.Т. Гастриты и гастроэнтериты серебристо-черных лисиц. / Н.Т. Васильев. – Москва, 1953. – 120с.
352242
  Егизбаева Х.И. Гастрогениоз уток в Казахстане / Х.И. Егизбаева. – Алма-Ата, 1989. – 54с.
352243
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ВГО "Українська гастроентерологічна Асоціація". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352244
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352245
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352246
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352247
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (55). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352248
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ ; Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352249
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352250
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352251
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (59). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352252
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (61). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352253
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (62). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352254
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 1. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352255
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 2. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352256
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 4. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352257
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 3. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352258
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 1. – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352259
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 2. – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352260
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 3. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352261
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 4. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352262
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 3. – 2019. – 102 с. – DOI 10.22141/2308-2097.53.3.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352263
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 4. – 2019. – 124 с. – DOI 10.22141/2308-2097.53.4.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352264
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 1. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352265
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 2. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
352266
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 54, № 3. – 2020. – 118 с., включ. обкл. – DOI 10.22141/2308-2097.54.3.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352267
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 54, № 1. – 2020. – 132 с. – DOI 10.22141/2308-2097.54.1.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352268
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 54, № 2. – 2020. – 124 с. – DOI 10.22141/2308-2097.54.1.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352269
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 1. – 2021. – 90 с. – DOI 10.22141/2308-2097.55.1.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352270
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 2. – 2021. – 114 с. – DOI 10.22141/2308-2097.55.2.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
352271
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Bor Serhat, Bruno Vincenzi [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 3. – 2021. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352272
   Гастроентерологія = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Bor Serhat, Bruno Vincenzi [та ін.]. – Дніпро : Заславский О.Ю., 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 55, № 4. – 2021. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
352273
  Омельченко І.В. Гастролерка : оповідання / Ірина Омельченко. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2014. – 245, [3] с. – ISBN 978-966-355-131-9
352274
   Гастроли Будапештского театра оперетты.. – М., 1955. – 37с.
352275
  Мурза А. Гастроли В.В. Андреева 1912-1913 годов и их роль в формировании балалаечного искусства // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 354-363
352276
   Гастроли советских артистов за рубежом., 1971. – 32с.
352277
   Гастроли филадельфийского оркестра в СССР. Художественный руководитель и главный дирежер Юджин Орманди.. – М., 1958. – 20с.
352278
  Владимирова Наталья Викторовна Гастроли французских актеров на Украине (80-е годы XIX - начало XX века) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Владимирова Наталья Викторовна; АН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им М.Рыльского. – К., 1992. – 26л.
352279
   Гастролі "Веснянки" у Львові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Фольклорно-етнографічний ансамбдь КНУ "Веснянка" гастролював у Львові.
352280
  Пересунько Т. Гастролі капели Кошиця як витоки культурної дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 743-757. – ISBN 966-7522-07-5
352281
  Цирулис Гунар Гастроль в Вентспилсе : повесть / Гавриил Цирулис ;. – Рига : Лиесма, 1979. – 199 с.
352282
  Шерга Екатерина Гастрольных дел мастер : жизненный путь / Шерга Екатерина, Федоров Антон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 134-140 : Фото
352283
  Басюк Д.І. Гастронаціоналізм - виклики і перспективи для українського туризму / Д.І. Басюк, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 36-47. – ISSN 2308-135X
352284
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 197с. – Бібліогр.: л. 166 - 197
352285
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр. :7 назв
352286
  Шаталова С.А. Гастроніми як об"єкт англо-українського перекладу / С.А. Шаталова, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 264-272. – ISBN 978-966-285-555-5
352287
  Аникина Наталия Гастрономические капризы Страны Басков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 22-25 : фото
352288
   Гастрономические тренды 2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 74-77 : фото
352289
   Гастрономический гид. Искуство формы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 66-67 : фото
352290
  Ундрицова М.В. Гастрономический дискурс: лингвокуртурологические и переводческие аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-91. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особому виду вербально-социального дискурса - гастрономическому (глюттоническому), целью которого является достижение коммуникации, связанной с историческими, религиозно-этническими и другими культурологическими аспектами процесса ...
352291
  Литвиненко Т.Е. Гастрономический туризм как составляющая развития регионов Украины / Т.Е. Литвиненко, Я.В. Литвиненко // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 279-284
352292
  Стрельникова М.А. Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-49. – Библиогр.: 9 назв.
352293
  Клименко Татьяна Гастрономическое путешествие в трех частях : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 134-137 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
352294
  Яковенко Н. Гастрономічна дипломатія у міжнародних відносинах // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 29-37. – ISSN 2663-2675
352295
  Плюта О.П. Гастрономічна дипломатія як актуальний напрям сучасної культурної політики // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 2226-0285
352296
  Казакевич О. Гастрономічна культура України у віддзеркаленні кулінарних збірників середини XVIII - початку XX століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 74-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Метою дослідження є аналіз рукописних і друкованих кулінарних збірок як джерела інформаціі про традиції, принципах приготування і вживання страв, раціонах харчування, святкової і повсякденній їжі, взаємовпливах різних європейських кулінарних практик. ...
352297
  Меленчук О. Гастрономічна спадщина Буковини: етнографічний аспект // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (396), жовтень - грудень. – С. 73-81. – ISSN 2664-4282
352298
  Нестерчук І.К. Гастрономічний бренд території (на прикладі культурно-історичної спадщини Правобережного Полісся) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 43-56. – ISSN 2308-135X
352299
  Рибак Л.С. Гастрономічний туризм в сучасній Україні // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 233-236
352300
  Годя І.М. Гастрономічний туризм Закарпаття: сучасний стан і перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 78-89. – ISSN 2308-135X


  Мета. Метою статті є науково-практичне дослідження стану гастрономічного туризму Закарпаття та окреслення шляхів його подальшого розвитку. Методика. Методика дослідження полягала у зборі фактичних даних, а також в синтезі та аналізі зібраного ...
352301
  Доброгорська С. Гастрономічний туризм очима студентів // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 139-141. – ISBN 978-966-136-643-4
352302
  Рубіш М.А. Гастрономічний туризм як засіб активізації туристичних дестинацій / М.А. Рубіш, М.В. Чорій, Л.В. Зеленська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 61-66. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
352303
  Нестерчук І.К. Гастрономічний туризм як фасилітатор змін для фізико-географічної області Київського Полісся // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 48-59


  Проаналізовано трансформацію, яка відбувається в індустрії українського туризму, зокрема ролі гастрономічного туризму як активного учасника соціокультурних, економічних і політичних процесів в даний час. Особливо гостро це відчувається в тих країнах, ...
352304
  Нестерчук І. Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 97-102. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Значна кількість досліджень присвячена національним гастрономічним перевагам і виконана в рамках етнографії, культурології, історії, краєзнавства та лінгвістики. При цьому аксіологічні особливості гастрономічного дискурсу різних національних ...
352305
  Нестерчук І. Гастрономічний фестиваль та його значення для брендингу території у контексті вірменської культури // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 111-114. – ISBN 978-966-2696-51-6
352306
  Віват Г.І. Гастрономічні метафори та метонімії в пареміях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 22-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
352307
  Вишневська Г.Г. Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція / Г.Г. Вишневська, А.О. Цегельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 55-61. – Бібліогр.: 4 назв.
352308
  Корнілова Н.В. Гастрономічні фестивалі в Україні як фактор розвитку гастрономічного туризму / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
352309
  Терещенко Олена Гастрономічно-фалічний символ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 82. – ISSN 0130-5212
352310
  Макаренко Д.Е. Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины : монография / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1976. – 181с.
352311
  Павловская А.В. Гастрософия: наука о еде. К постановке проблемы. Часть 1 // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-38. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
352312
   Гастроэнтерология: трудные больные / Н.Б. Губергриц, Н.В. Беляева, А.Е. Клочков [и др.] ; под общ. ред. Н.Б. Губергриц ; [Укр. клуб панкреатологов]. – Киев : РедБиз Лаборатория Медицинского Бизнеса, 2019. – 492, [4] с. : ил., портр., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7138-12-8
352313
   Гаська Шиян отримала Літературну премію ЄС // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 51. – ISSN 2076-9326
352314
   Гатанки : антологиjа на maкедонска поезиjа за деца. – Скопjе : Александар & Александар, 2006. – 124, [ 2 ] с. – (Литература за деца). – ISBN 9989-49-057-0
352315
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М.
2. – 1981. – 368с.
352316
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М., 1985. – 680с.
352317
  Кононенко Т.П. Гатчесон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 326-327. – ISBN 966-316-069-1
352318
   Гатчина = Памятники русской художественной культуры. – Москва : Искусство, 1952. – 88 с.
352319
   Гатчина : фотоальбом. – Москва, 1958. – 15 с.
352320
  Рузов Л.В. Гатчина / Л.В. Рузов, Ю.И. Яблочкин. – Л, 1959. – 271с.
352321
  Макаров В.К. Гатчина / В.К. Макаров, А.Н. Петров. – Ленинград, 1974. – 102с.
352322
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – Л., 1975. – 136с.
352323
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – 2-е издание. – Л., 1979. – 143с.
352324
  Елкина А.С. Гатчина / А.С. Елкина. – Ленинград, 1980. – 160 с.
352325
  Яблочкин Ю.Н. Гатчина. / Ю.Н. Яблочкин. – Ленинград, 1965. – 48с.
352326
   Гатчинский парк. – Ленинград, 1956. – 83 с.
352327
  Саблин В. Гатчинский синтез. Пригород Петербурга становится научным центром мирового значения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Расположенный в Гатчине Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова привыкает к роли “ньюсмейкера”: вхождение в состав Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, предстоящий пуск одного из самых мощных в мире ...
352328
  Афанасьев А.Н. Гать; Тупик с незапертой дверью / А.Н. Афанасьев ; [худож. И.В. Данилевич]. – Москва : Патриот, 1992. – 381, [2] с. : ил. – (Военно-приключенческие повести). – ISBN 5-7030-0403-9
352329
  Ільїн В.В. Гаудапада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42-43. – ISBN 966-316-069-1
352330
  Горланова Н. Гауди из Умывакина : Рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0130-7673
352331
  Засєда Л. Гауді під зоряним небом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 18
352332
  Мандель Е.М. Гауптман / Е.М. Мандель. – Маратов, 1972. – 114с.
352333
  Балова Т.Л. Гауптман и Чехов. : Автореф... канд. филол.наук: / Балова Т.Л.; Моск. гос. пе. ин-т. – Москва, 1969. – 20л.
352334
  Горєлов М. Гауптман Шухевич та генерал Власов, або чим УПА відрізняється від РВА // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-39. – ISSN 0868-8117
352335
  Гура Н.П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: Між Аполлоном і Діонісом // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 47-58. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  У статті досліджується рецепція міфу про Іфігенію німецького драматурга Герхарда Гауптмана. У пошуках основи драми він пропонував звернутися до людської душі, що перетворилася на поле битви двох протилежних начал. Основна увага сфокусована на ...
352336
  Ананд М.Р. Гаури : [роман] / Ананд М.Р. ; [пер. с англ. Э. Боровика и В. Махотина ; послесл. С. Захира]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 190 с.
352337
  Лівінська Г.В. Гаусівська апроксимація мереж із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожний вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог, характеристики якого залежать від часу. У перевантаженому режимі функціонування побудований апроксимативний гаусівський процес і ...
352338
  Лифшиц М.А. Гаусовские случайные функции. / М.А. Лифшиц. – Киев, 1995. – 246с.
352339
  Бюлер В.К. Гаусс / В.К. Бюлер. – Москва, 1989. – 207с.
352340
  Розе Т.Н. Гаусс и его работы по земному магнетизму. / Т.Н. Розе. – Л, 1952. – 257-293с.
352341
  Го Х.-С. Гауссовские меры в банаховых пространствах / Х.-С. Го. – Москва : Мир, 1979. – 17 с.
352342
  Молчан Г.М. Гауссовские случайные поля с марковским свойством. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчан Г.М.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1974. – 16л.
352343
  Ибрагимов И.А. Гауссовские случайные процессы / И.А. Ибрагимов, Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1970. – 384 с.
352344
  Долгушин Михаил Донатович Гауссовы базисные функции в атомных и молекулярных расчетах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Долгушин Михаил Донатович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1973. – 22л.
352345
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света / А.М. Гончаренко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 142 с.
352346
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света в кристаллах / А.М. Гончаренко. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 48 с.
352347
   Гаухман Лев Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 53-56. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ заслужений діяч науки РФ.
352348
  Маленька Т.Ф. Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-115. – ISSN 1608-0599
352349
   Гафний : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 155 с. – (Редкие металлы)
352350
   Гафний : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 364с.
352351
  Акбаров А.И. Гафур Гулям : о жизни и творчестве нар. поэта Узбекистана / А.И. Акбаров. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 375 с., [6] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 2)
352352
  Дяченко М.В. Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 54-62
352353
  Мушкудіані О.Н. Гачечіладзе Гіві Ражденович (грузинський літературознавець і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 22-23. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
352354
  Шумило К. Гачки Путіна. Як Росія шантажує ЄС і США // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 4 (744), 28.01.2022. – С. 16-19. – ISSN 2075-7093
352355
  Тхайцухов Б. Гашамида : повесть и рассказы / Бемурза Тхайцухов ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
352356
  Пытлик Р. Гашек / Р. Пытлик. – М., 1977. – 303с.
352357
  Гашек Я. Гашек смеется и обличает... / Я. Гашек. – Москва, 1983. – 238 с.
352358
  Антонов С.И. Гашек шагает по Поволжью / С.И. Антонов. – Казань : Таткнигоиздат, 1964. – 136 с., [1] л. портр. : ил., портр. – Библиогр. в конце кн.
352359
  Ермолаев И.Н. Гашение дуги постоянного тока при низком атмосферном давлении / И.Н. Ермолаев. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 44 с.
352360
  Гончар Б.М. Гаштейнська конвенція // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
352361
   Гаю, гаю, зелен розмаю. – К., 1973. – 144с.
352362
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская Россия, 1975. – 218 с.
352363
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1989. – 207 с.
352364
  Аматуни П.Г. Гаяна : фантаст. роман : [для сред. и ст. шк. возраста] / П. Аматуни ; [предисл. А. Казанцева ; худож. П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1983. – 447 с. : ил.
352365
  Самойлов П.И. Гвадалахара. / П.И. Самойлов. – М, 1940. – 156с.
352366
  Гончар Б.М. Гвадалупе-Гідальго договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
352367
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1940. – 80 с.
352368
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 208 с.
352369
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1965. – 215 с.
352370
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
352371
  Кіачелі Л Гваді Бігва / Л Кіачелі. – Київ, 1969. – 214с.
352372
  Руденська Г.В. Гвай Іван Ісидорович - конструктор пускової установки залпового вогню БМ-13 // Видатні конструктори України : за матеріалами наук. читань з циклу "Видатні конструктори України", проведених у 2001-2008 р. / НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей при НТУУ "КПІ" ; [за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – Т. 2 : / [уклад.: К.Б. Антоненко , Л.С. Ільясова, Г.В. Лупаренко та ін.]. – С. 194-200. – ISBN 978-966-622-393-0
352373
  Кратов Д.Н. Гвардейская дивизия / Д.Н. Кратов. – Душанбе, 1968. – 48с.
352374
  Венков Б.С. Гвардейская доблесть / Б.С. Венков, П.П. Дудинов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 183 с.
352375
  Лаврентьев К.Г. Гвардейская зенитная: Боевой путь 2-й гвардейской зенитной артиллерийской Барановической Краснознаменной, ордена Александра Невского дивизии РВГК / К.Г. Лаврентьев. – М., 1984. – 160с.
352376
  Панасенко П.С. Гвардейская Иркутско-Пинская: БОев. путь гвард. мотостр. Иркут-Пин. орденов Ленина, Окт. Рев., ТРижды Краснозн. ордена Суворова дивизии им. Верх. Совета РСФСР. / П.С. Панасенко. – М., 1986. – 172с.
352377
  Савченко В.И. Гвардейская латышская. / В.И. Савченко. – Рига, 1961. – 166с.
352378
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М, 1965. – 152с.
352379
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М., 1965. – 152с.
352380
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 3-е, испр. и доп. – М., 1981. – 271с.
352381
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 4-е, испр. и доп. – М., 1990. – 287с.
352382
  Зайцев В.И. Гвардейская танковая / В.И. Зайцев. – Свердловск, 1989. – 188с.
352383
   Гвардейская черниговская. Боевой путь 76-й гвардейсокй стрелковой черниговской Краснознам дивизии. – Москва : Воениздат, 1976. – 232с. : ил.
352384
  Фланкин В.М. Гвардейские залпы / В.М. Фланкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 237 с.
352385
   Гвардейские залпы. – Харьков, 1979. – 231 с.
352386
  Бабиков Ю.Н. Гвардейские залпы (8-й Гвардейский Ясский воздушнодесантный артиллер. полк) / Ю.Н. Бабиков. – Москва : Воениздат, 1970. – 128 с., [1] л. портр. – (Рассказывают фронтовики. 1941-1945)
352387
  Богачев В.П. Гвардейский Котельниковский : боевой путь 3-го гвард. Котельник. Краснознам., ордена Суворова танкового корпуса / В.П. Богачев. – Москва : Военное издательство, 1981. – 176 с., [8] л. ил.
352388
  Цветков И.Ф. Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" / И.Ф. Цветков. – Ленинград : Судостроение, 1990. – 264 с.
352389
  Алексеев С.П. Гвардейский разговор / С.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 333с.
352390
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – Москва, 1953. – 252с.
352391
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – М., 1966. – 351с.
352392
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационныйполк / А.С. Магид. – 3-е изд.. доп. и переработ. – М., 1960. – 288с.
352393
  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский / В.Н. Нечаев. – Москва, 1989. – 174с.
352394
  Данилов А.Е. Гвардейский характер / А.Е. Данилов. – М, 1986. – 61с.
352395
  Голичников В. Гвардейский эскадронный миноносец "Вице-адмирал Дрозд" / В. Голичников. – М-Л, 1944. – 68 с.
352396
  Александров В. Гвардейцы-доверенные люди Петра 1-го / В. Александров ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1947. – 19 с. – (Труды научного студенческого общества ; вып. 1)
352397
  Либединский Ю.Н. Гвардейцы / Ю.Н. Либединский. – М., 1944. – 244с.
352398
  Кондратенко В.А. Гвардейцы / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 79 с.
352399
  Дягилев В.Я. Гвардейцы / В.Я. Дягилев. – Л., 1954. – 240с.
352400
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повесть / Ф.И. Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 134 с.
352401
  Зуфаров М.Ю. Гвардейцы / М.Ю. Зуфаров. – Москва, 1976. – 80с.
352402
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повести / Федор Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 240 с.
352403
  Козин Н.Д. Гвардейцы в боях / Н.Д. Козин. – Барнаул, 1975. – 239с.
352404
  Дикань А.П. Гвардейцы двадцать пятой / А.П. Дикань. – М., 1984. – 157с.
352405
  Нагибин Ю.М. Гвардейцы на Днепре. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1944. – 62с.
352406
  Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / В.И. Чуйков. – М, 1972. – 253с.
352407
  Родимцев А.И. Гвардейцы стояли насмерть. / А.И. Родимцев. – Москва, 1969. – 191с.
352408
  Руммер А Гвардейцы труда / А Руммер. – Краснодар, 1949. – 56с.
352409
  Платонов А.П. Гвардейцы человечества / А.П. Платонов. – М., 1985. – 93с.
352410
   Гвардии "Катюша". – Л., 1978. – 320с.
352411
  Лаппо Д.Д. Гвардии генерал-лейтенант / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1975. – 126с.
352412
  Саркисов А.А. Гвардии генерал Ази Асланов / А.А. Саркисов. – Баку, 1975. – 157с.
352413
  Холендро Д.М. Гвардии казак / Д.М. Холендро. – М., 1958. – 48с.
352414
  Кубанский Г.В. Гвардии капитан / Г.В. Кубанский. – М, 1972. – 175с.
352415
  Гравишкис В. Гвардии Красной сын / В. Гравишкис. – Челябинск, 1958. – 120 с.
352416
   Гвардии Красной сыны. – Свердловск, 1959. – 186с.
352417
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – Москва, 1955. – 187с.
352418
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – Москва, 1955. – 176с.
352419
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1956. – 205с.
352420
  Резчиков М.А. Гвардии майор. / М.А. Резчиков. – Рига, 1961. – 80с.
352421
  Резников Е.П. Гвардии мира. / Е.П. Резников. – Краснодар, 1964. – 66с.
352422
   Гвардии полковник Борсоев, Георой Советского Союза. – Улан-Удэ, 1966. – 223с.
352423
  Мирошниченко Г.И. Гвардии полковник Преображенский / Г.И. Мирошниченко. – М., 1943. – 88с.
352424
  Мдивани Г.Д. Гвардии рядовой / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1948. – 104с.
352425
  Смирнов С.В. Гвардии рядовой : стихи и поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1963. – 135 с.
352426
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1944. – 32с.
352427
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – Ташкент, 1947. – 31с.
352428
  Всеволожский И.Е. Гвардии станичник / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1966. – 48с.
352429
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1974. – 607с.
352430
  Вольный Ф.Г. Гвардия : дилогия / Ф.Г. Вольный. – Донецк : Донбас, 1976. – 600 с.
352431
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1983. – 541с.
352432
   Гвардия высот : стихи : Художественная литература, 1942
352433
  Ланн Е. Гвардия Мак Кумгала / Е. Ланн. – М, 1951. – 368с.
352434
  Кассин Н. Гвардия мира : стихи / Н. Кассин. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 104с.
352435
   Гвардия Октября. – М., 1987. – 461с.
352436
   Гвардия Октября. Москва. – Москва, 1987. – 461 с.
352437
   Гвардия Октября. Москва. – М., 1987
352438
   Гвардия Октября. Петроград. – Москва, 1987. – 461 с.
352439
   Гвардия рабочего класса. – Л., 1972. – 255с.
352440
  Меньшиков В.М. Гвардия синеблузых / В.М. Меньшиков. – Москва, 1983. – 127с.
352441
   Гвардия тыла. – М., 1962. – 448с.
352442
  Курчавов И.Ф. Гвардия Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1946. – 43с.
352443
  Мирчев С. Гвардия юных болгар / С. Мирчев. – М., 1958. – 93с.
352444
   Гвардієць "Шостка" знає ціну міфам про кадировців та бував у боях з "вагнерівцями" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 198). – С. 6
352445
  Поліщук В.П. Гвардійці дев"ятої : оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1974. – 88 с.
352446
  Венин В.М. Гватемала / В.М. Венин. – Москва : Географгиз, 1954. – 94с. – (У карты мира)
352447
  Недялков І.П. Гватемала / І.П. Недялков. – К., 1965. – 59с.
352448
  Селиверстов Г.Е. Гватемала / Г.Е. Селиверстов. – М, 1983. – 64с.
352449
  Варламов И. Гватемала выбрала социал-демократию "с лицом майя" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  В Гватемалі новий президент - Альваро Колом, який обіцяє проводити політику в інтересах біднійшого населення
352450
  Николаенко В. Гватемала становится ближе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0130-9625


  Візит президента Росії В. Путіна до Гватемали
352451
  Фролов Антон Гватемала. Белый ветер Атитлана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 78-85 : фото
352452
   Гватемала. Экспедиции с Антоном Фроловым. Новый совместный проект журнала и известного фотожурналиста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 90 : фото
352453
  Ториэльо Г. Гватемала: революция и контрреволюция / Г. Ториэльо. – М, 1983. – 251с.
352454
  Кубышкин А.И. Гватемальская революция 1944-1954 годов / А.И. Кубышкин. – Саратов, 1987. – 143с.
352455
   Гваттарі (Guattari) Фелікс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725. – ISBN 966-316-069-1
352456
  Воскобойников Олег Гвельфы и гибеллины: тотальная война : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 154-164
352457
  Мушкудіані О.Н. Гветадзе Ражден Матвійович (грузтнський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 25. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
352458
  Лещинер Р.Е. Гвиана / Р.Е. Лещинер. – М., 1960. – 78с.
352459
   Гвиана : Гайна, Французская Гвиана, Суринам. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
352460
  Штюренберг Михаэль Гвиана. Европейские индейцы / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
352461
  Горнунг М.Б. Гвинейская республика : краткий географич. очерк / М.Б. Горнунг. – Москва, 1960. – 86, [2] с.
352462
  Сафиров А.А. Гвинейская республика / А.А. Сафиров. – Москва : Знание, 1961. – 31с.
352463
  Сюрэ-Каналь Гвинейская республика / Сюрэ-Каналь. – Москва : Прогресс, 1973. – 392с.
352464
  Гаврилов Н.И. Гвинейская Республика / Н.И. Гаврилов. – М., 1960. – 138с.
352465
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1962. – 60с.
352466
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1963. – 48с.
352467
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения (1958-1988 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
352468
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения 1958-1988 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
352469
  Лавренов Е.Л. Гвинея-Бисау / Е.Л. Лавренов. – Москва : Мысль, 1977. – 108с.
352470
  Ламбот Р. Гвинея-первый год республики / Р. Ламбот. – М., 1960. – 52с.
352471
  Горнунг М.Б. Гвинея / М.Б. Горнунг. – Москва : ГУГК, 1962. – 19 с. : карта
352472
   Гвинея. – М., 1965. – 71с.
352473
  Бирштейн М. Гвинея / М. Бирштейн. – М., 1965. – с.
352474
   Гвинея : Справочник. – Москва : Наука, 1980. – 270с.
352475
  Акимов В.Г. Гвинея (Бисау), полевая почта / В.Г. Акимов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 64 с., [8] л. ил. : ил. – (Ровесник шагает по планете)
352476
  Романов А.В. Гвинея далекая и близкая / А.В. Романов. – М., 1970. – 48с.
352477
  Задорожный Олег Гвинея: трудности перевода : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 96-99 : Іл.
352478
  Козак С. Гвідо Батталія про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 134-138. – ISBN 978-966-02-6612-4
352479
   Гвоздецький Василь Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
352480
  Маринич О.М. Гвоздецький Микола Андрійович (- російський фізико-географ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 427. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
352481
  Фаик С. Гвоздика и томатный сок / С. Фаик. – М, 1971. – 239с.
352482
  Орешета М.Г. Гвоздики на скалах / М.Г. Орешета. – Мурманск, 1989. – 112с.
352483
  Урин В.А. Гвоздики под ливнями : избранные стихи / В.А. Урин. – Москва : Художественная литература, 1972. – 303 с.
352484
  Микуленок И.О. Гвоздь - дело тонкое // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 28-31
352485
  Мизин Н.И. Гвоздь в сапоге / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1978. – 127с.
352486
  Черепанова Н.М. Гвоздь в сапоге. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1954. – 96с.
352487
   Гвоздь в шине.. – Таллин, 1981. – 184с.
352488
  Сорин С.Г. Гвоздь на трибуне / С.Г. Сорин. – М., 1966. – 12с.
352489
  Кинли Мак Гвоздь программы - Аляска // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 66-67 : фото
352490
  Алпенидзе В.Т. Гвоздь раздумий : пер. с груз. / Владимир Алпенидзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 363 с.
352491
  Никитинский Л.В. Гвоздь хозяйственного строительства / Л.В. Никитинский. – М, 1984. – 64с.
352492
   Ггегель і українська філософія 70-80-х років. Частина II / В. Козловський, І. Давіденко, К. Круглик, Д. Попіль // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 175-199. – ISSN 2075-6461
352493
  Медерский Л.А. Гданськ / Л.А. Медерский. – Л, 1974. – 87с.
352494
  Сидоренко Віктор Гданськ. Місто свободи і "Солідарності" : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 20 : Іл.
352495
  Кшижановский Л. Гданьск / Л. Кшижановский. – Москва, 1980. – 271 с.
352496
   Гданьск.. – Варшава, 1971. – 12с.
352497
  Соколов В.К. Где-то в Брянском лесу. / В.К. Соколов. – Тула, 1971. – 247с.
352498
  Корольков Ю.М. Где-то в Германии... / Ю.М. Корольков. – М, 1971. – 255с.
352499
  Самохин Н.Я. Где-то в городе, на окраине. / Н.Я. Самохин. – М, 1986. – 333с.
352500
  Исаченко С.М. Где-то в Курляндии / С.М. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
352501
  Масс В. Где-то в Москве / В. Масс, М. Червинский. – МоскваЛ., 1945. – 76с.
352502
  Корнюшин Л.Г. Где-то в России / Л.Г. Корнюшин. – М, 1967. – 318с.
352503
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1946. – 231с.
352504
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Владивосток, 1947. – 247с.
352505
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Москва, 1956. – 280с.
352506
  Ирошникова И. Где-то в Сибири / И. Ирошникова. – Москва : Советский писатель, 1956. – 280 с.
352507
  Ирошникова И. Где-то в Сибири / И. Ирошникова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 240 с.
352508
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1978. – 238с.
352509
  Нагибин Ю.М. Где-то возле консерватории. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1975. – 48с.
352510
  Сафронов В.М. Где-то вьется тропинка / В.М. Сафронов. – Тула, 1984. – 161с.
352511
  Астафьев В.П. Где-то гремит война : повести, рассказы / Астафьев В.П. ; худож. В. Вагин. – Москва : Современник, 1975. – 624 с.
352512
   Где-то гремит война : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 383 с. – (Б-ка юношества)
352513
  Ципис Н.Ф. Где-то есть город / Н.Ф. Ципис. – М, 1979. – 267с.
352514
   Где-то есть сердце.... – М., 1981. – 367с.
352515
  Бахшиев Ф. Где-то есть сын / Ф. Бахшиев. – Махачкала, 1969. – 88с.
352516
  Грицан Н.И. Где-то за Одером. / Н.И. Грицан. – Минск, 1971. – 104с.
352517
  Родин Н.А. Где-то звенят жаворонки: повести / Н.А. Родин. – М., 1981. – 317с.
352518
  Гордиенко В.И. Где-то идут дозоры / В.И. Гордиенко. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
352519
  Зиборов Е.А. Где-то на войне : повести / Е.А. Зиборов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 176с.
352520
  Пайчадзе С. Где-то на обочине : повести / Сосо Пайчадзе; пер. с груз. Д.Кондахсазоновой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 263 с.
352521
  Волосков В.в. Где-то на Северном Донце / В.в. Волосков. – Москва, 1968. – 181с.
352522
  Волосков В В. Где-то на Северном Донце / В В. Волосков. – Москва, 1974. – 390с.
352523
  Соболев О.М. Где-то на южной границе / О.М. Соболев. – Симферополь : Таврия, 1978. – 128с.
352524
  Кикнадзе А.В. Где-то недалеко от нас / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 240с.
352525
  Лаврентьев В.В. Где-то совсем рядом / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1967. – 372с.
352526
  Карелин Л.В. Где -то в Москве / Л.В. Карелин. – Москва, 1969. – 447с.
352527
  Иванов Б.В. Где б ни был я... / Б.В. Иванов. – Москва, 1971. – 124с.
352528
  Томах Т. Где брат твой, Роман? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2005. – № 10. – С. 118-124. – ISSN 1728-8568
352529
  Ганн Дж. Где бы ты ни был // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 458с.
352530
  Шинкуба Б.В. Где бы я ни был. / Б.В. Шинкуба. – Тбилиси, 1963. – 144с.
352531
  Иванов С.И. Где ваш дом, дети? / С.И. Иванов. – Л, 1990. – 271с.
352532
  Крусанов П.В. Где венку не лечь. / П.В. Крусанов. – М., 1990. – 221с.
352533
  Имерманис А.А. Где встретятся все корабли : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 160 с.
352534
  Дробот Г.В. Где всходит солнце / Г.В. Дробот. – М., 1981. – 350с.
352535
  Медведев Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведев. – Изд. 2-е. перерабо. – Новосибирск, 1960. – 176с.
352536
  Медведев Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведев. – Изд. 2-е. перерабо. – Барнаул, 1966. – 170 с.
352537
  Толстой Л.Н. Где выход? : (О положении рабочего народа) / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника" [Тип. Французова и Колукова], 1917. – 31с. – (Посредник ; № 1159)
352538
  Корсунов Н.Ф. Где вязель сплелась / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1977. – 360с.
352539
  Поскребышев О.А. Где гнездятся ласточки / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1966. – 100с.
352540
  Долгова Т.А. Где готовят профессиональных издателей и полиграфистов // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 250-254. – ISBN 978-985-7125-33-3
352541
  Сперри Шелли Где границы человеческих возможностей? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 50 : Фото
352542
  Сербин А.Н. Где гуляет гиппопо. / А.Н. Сербин. – М., 1967. – 48с.
352543
  Легеза Н. Где деньги? / Легеза Наталья. – Київ : Альфа Реклама, 2016. – 107, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-288-126-4
352544
  Голубков М.Д. Где дом твой / М.Д. Голубков. – Пермь, 1978. – 352с.
352545
  Буцко А. Где дух поэта обитает. "Германия", "Гете" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 34-45
352546
  Гарин Ф.А. Где же вы теперь, друзья-однополчане? / Ф.А. Гарин. – Ярославль, 1959. – 264с.
352547
  Беляев Д.Г. Где же вы теперь? : рассказы и фельетоны о молодежи / Д.Г. Беляев ; ил. В. Горяева. – Москва : Правда, 1959. – 63 с. : ил. – (Библиотека "Крокодила" ; № 18)
352548
   Где же вы, друзья-однополчане. Песни Великой Отечественной войны.. – М., 1965. – 116с.
352549
  Корсуков В.А. Где же ты, Сашка? / В.А. Корсуков. – Кемерово, 1991. – 151с.
352550
  Уварова Л.З. Где живет голубой лебедь? / Л.З. Уварова. – Москва, 1970. – 94с.
352551
  Сеннова А.П. Где живет Жар-птица / А.П. Сеннова. – Горький, 1980. – 72с.
352552
  Дмитриев А.В. Где живет советский человек : Социальные проблемы управления расселением / А.В. Дмитриев. – Москва : Мысль, 1988. – 218с.
352553
  Мукимов Ю. Где живет счастье : степная быль / Ю. Мукимов; пер. с узб. Б.Боксера. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 49 с.
352554
  Солодовников Э Где живет форель / Э Солодовников. – Уфа, 1974. – 159с.
352555
  Мачюкявичюс Й. Где живут боги : повесть, роман / Йонас Мачюкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1981. – 247 с.
352556
  Чернов Ю.В. Где живут домовые? / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1991. – 118с.
352557
   Где живут камаргу? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 128 : Іл.
352558
  Красиков С.П. Где живут соловьи / С.П. Красиков. – М., 1979. – 143с.
352559
  Харабаров И.М. Где жил я и рос... / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1975. – 127с.
352560
  Щербаков В.И. Где жили герои эддических мифов? / В.И. Щербаков. – Москва, 1989. – 47с.
352561
  Стаут Рекс Где завещание. Второе признание / Стаут Рекс; Пер. с англ. Г.И.Околелова, И.Н.Сумарокова. – Москва, 1993. – 360с. – (Зарубежный детектив ХХ века). – ISBN 5-7296-0026-7
352562
   Где зарождалась письменность // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.80. – ISSN 0032-874Х


  Гипотеза Д.Шмандт-Бессера (США.Техасский университет в г.Остине) о том, что система письма возникла не только в Междуречье, как это представлялось ранее, а почти одновре- менно в нескольких местах мира
352563
  Кардин Э.В. Где зарыта собака?Полемические статьи 60-80-х / Э.В. Кардин. – М, 1991. – 448с.
352564
  Лапцуй Л.В. Где звезды не гаснут : стихи и поэма / Леонид лапцуй; пер. с ненец. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
352565
  Селезнева Е.Г. Где звуки музыки / Е.Г. Селезнева. – Донецк, 1983. – 112с.
352566
  Конкин П.К. Где золото роют в горах / П.К. Конкин. – Якутск, 1963. – 48с.
352567
  Гравишкис В. Где золото роют в горах / В. Гравишкис. – Челябинск : Челябинское кн. изд-во, 1964. – 136 с.
352568
  Менчинов Г.А. Где и для чего создаются партийные группы / Г.А. Менчинов. – М., 1968. – 40с.
352569
  Лугов С.Ф. Где и как искать вольфрамовую руду / С.Ф. Лугов. – М., 1960. – 31с.
352570
  Мельницкий В.В. Где и как искать месторождения бора / В.В. Мельницкий. – Москва, 1957. – 30 с.
352571
  Титов В.А. Где и как искать месторождения ртути / В.А. Титов, П.В. Бабкин. – Магадан : ОТИ, 1960. – 22 с.
352572
   Где и как учат управленцев.. – Москва, 1990. – 63 с.
352573
  Дубровская Динара Где изобрели купюры : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 51 : Іл.
352574
  Щербаков В.И. Где искать Атлантиду? / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 45с.
352575
  Малеев Валерий Где искать бородатую куропатку? Бородатая куропатка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 34 : фото
352576
  Паркер Гретхен Где искать гелий? : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 46 : Фото
352577
  Фрейман Нина Где искать дворец с чудесами? : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 88-92 : Фото
352578
  Рогозин С.С. Где искать звуковые законы. / С.С. Рогозин. – Ульяновск, 1931. – 51с.
352579
  Дмитрук М.А. Где искать здоровье? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-001907-4
352580
  Митюрин Дмитрий Где искать остров сокровищ? : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 54-61 : Фото
352581
  Бок И.И. Где искать полезные ископаемые : (методические рекомендации по наблюдениям за полезными ископаемыми при геологических исследованиях) / И.И. Бок ; АН КазССР, Ин-т геологич. наук, Казахский политехнический ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-63
352582
  Боцманов Андрей Где искать ревуна. Последний портрет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 64-66 : фото
352583
  Макаренко Н. Где используют титан? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (165), февраль 2020. – С. 34-37
352584
   Где карта Билли? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 14-18 : фото
352585
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва, 1989. – 47 с.
352586
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва : Знание, 1989. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-000606-1
352587
  Закусило А.Н. Где контроль - там порядок / А.Н. Закусило, А.Я. Левкин. – Днепропетровск, 1988. – 85с.
352588
   Где кончается Земля.. – Мурманск, 1969. – 106с.
352589
  Любимова О.А. Где кончается небо / О.А. Любимова. – М., 1990. – 184с.
352590
  Бударин М.Е. Где кочуют норд-осты / М.Е. Бударин. – Омск, 1963. – 35с.
352591
   Где купить информацию?. – М., 1990. – 47с.
352592
  Погодин Р.П. Где леший живет? / Р.П. Погодин. – Л., 1990. – 206с.
352593
  Решетников Ф.М. Где лучше?: Роман в 2-х ч. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1971. – 415с.
352594
  Жуков Ю.А. Где мир - там жизнь! / Ю.А. Жуков, И.А. Мельников. – Москва, 1985. – 224с.
352595
  Аграновский В.А. Где моё "интересно"? / В.А. Аграновский. – Москва, 1967. – 64с.
352596
  Сидельников О.В. Где мой 16 лет?! / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 264с.
352597
  Мишаткин Ю.И. Где море встречается с небом : [рассказы] / Ю.И. Мишаткин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1961. – 51с. – (Библиотечка короткого рассказа)
352598
   Где на Земле жить хорошо. Ежегодный рейтинг человеческого развития // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 28. – ISSN 1029-5828
352599
  Кузьмин Н.П. Где найдешь, где потеряешь / Н.П. Кузьмин. – Л, 1983. – 144с.
352600
  Толочко П.П. Где находилась изначальная "Русь"? // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 9-17. – ISBN 978-966-2276-63-3
352601
   Где находится гора святого креста? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 76 : Фото
352602
  Мельников Ю Где начало любви... / Ю Мельников. – М., 1969. – 72с.
352603
  Генис Александр Где начинается Европа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
352604
  Яковлев О.Я. Где начинается небо / О.Я. Яковлев. – Москва, 1982. – 495с.
352605
   Где начинается небо. – М., 1987. – 296с.
352606
   Где начинается небо: Сборник коротких рассказов советских писателей.. – М., 1983. – 282с.
352607
  Маркова В. Где начинается хороший сотрудник? : нескучные формы активного обучения // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
352608
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1967. – 223с.
352609
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 240с.
352610
  Круговых Н.П. Где не ждут тишины : роман / Н.П. Круговых. – Минск, 1968. – 302 с.
352611
  Майзингер Р. Где нос твой, сфинкс? // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 1 (940). – С. 38-44. – ISSN 0320-331Х


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
352612
  Панченко П.Е. Где ночует жаворонок : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 175 с.
352613
  Степаненко В.И. Где ночует зимний ветер. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 319с.
352614
  Шуртаков С.И. Где ночует солнышко. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 48с.
352615
  Тарасов А. Где ночуют миражи / А. Тарасов. – Москва, 1978. – 191с.
352616
   Где нужен психолог?. – М., 1982. – 47с.
352617
  Супруненко Ю. Где обитает Дед Мороз? : праздники // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 40-45


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
352618
  Котыш Н.Т. Где он , Залив Радуги? / Н.Т. Котыш. – М, 1969. – 32с.
352619
  Штанько Н.И. Где она, синяя птица? / Н.И. Штанько. – М., 1981. – 120с.
352620
  Черненко Э.Н. Где опустится парашют? / Э.Н. Черненко. – Алма-Ата, 1989. – 93с.
352621
  Куделин П.Г. Где отдохнуть в выходной день. / П.Г. Куделин. – М, 1966. – 95с.
352622
  Цветаева М.И. Где отступается Любовь... / М.И. Цветаева. – Петрозаводск, 1991. – 360с.
352623
  Литцман Вальтер Где ошибка? / Литцман Вальтер. – Москва, 1962. – 192 с.
352624
   Где пальмы стоят на страже.... – М., 1984. – 207с.
352625
   Где плещет невская волна : Фотоальбом, 1988. – 272с.
352626
   Где получить специальность.. – М., 1954. – 102с.
352627
   Где получить специальность.. – Москва, 1955. – 200с.
352628
   Где получить специальность.. – М., 1956. – 230с.
352629
  Страухольд Г. Где польская земля? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-124. – ISSN 0235-7089


  Метаморфозы польских границ в XX веке.
352630
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец : исторический роман / А.М. Борщаговский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 446 с.
352631
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – Москва, 1978. – 447с.
352632
   Где похоронен Иван Грозный? // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 129 : ил.
352633
  Личков Л. Где правда? / Л. Личков. – с.
352634
  Берлин Джереми Где причалят обломки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 43 : фото
352635
  Добкович В.В. Где провести выходной день. / В.В. Добкович. – 2-е изд доп. испр. – Ленинград, 1966. – 304 с.
352636
  Куделин П.Г. Где провести дни отдыха. / П.Г. Куделин. – М, 1970. – 128с.
352637
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Армения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 60-61 : Іл.
352638
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Иордания // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 62 : Іл.
352639
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Индия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 63 : Іл.
352640
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Северная Корея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 64-65 : Іл.
352641
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Черногория // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 66-67 : Іл.
352642
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Экстрим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 68-69 : Іл.
352643
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Венгрия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 70-71 : Іл.
352644
  Буцко Анастасия Где проживают тролли : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 42-57
352645
   Где происходило действие "Отелло"? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 198 : Іл.
352646
  Носов Е.И. Где просыпается солнце / Е.И. Носов. – М, 1965. – 283с.
352647
  Черненко В.А. Где проходит человек / В.А. Черненко. – Молотов, 1952. – 88с.
352648
  Иванова Е. Где работать хорошо. Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 38-39


  "Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину и становятся прибежищем не только для фрилансеров и людей креативных профессий, но и для малого и даже среднего бизнеса. Свое рабочее место в коворкинге Platforma ...
352649
   Где робингуды не пройдут : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 66-67 : Фото


  Рудольфо Валентино
352650
  Иванченко С. Где родился английский рожок // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 45-54.


  Англійський ріжок - музичний інструмент cімейства дерев"яних духових, різновид гобою.
352651
  Каревин А. Где родился, там не пригодился = Июнь юбилейный / А. Каревин, А. Кузьмин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. F 1


  6 июня - 265 лет назад - в Неаполе родился основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас; 6 июня - 125 лет назад - в Киеве появился на свет знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.
352652
  Наумова Ольга Где рождаются гении? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-21. – ISSN 1818-2968


  Факти з біографії німецько- швейцарського письменника і художника Германа Гессе (1877-1962), лауреата Нобелівської премії (1946)
352653
  Шадурн Льюис Где рождаются циклоны / Шадурн Льюис; Пер. с франц. В.А.Розеншильд-Паулина. – Ленинград-Москва : Книга, 1924. – 164с.
352654
  Туренская В.И. Где рос ясень / В.И. Туренская. – М., 1956. – 288с.
352655
  Василевский Б.А. Где Север? / Б.А. Василевский. – Москва, 1974. – 286с.
352656
  Крюков В. Где скелет воды = Новая поэзия и ее эксперты // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 70-78. – ISSN 0203-5847
352657
  Пентикост Х. Где снег был красным : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 508 с. – Зміст: Двадцать четвертая лошадь. Где снег был красным. На грани безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01647-X
352658
   Где спешились легендарные всадники. Рассказы о людях села, героях экспедиции "Коммунар".. – М., 1972. – 191с.
352659
  Любомская Е.И. Где степь живет: Стихи. / Е.И. Любомская. – К., 1982. – 70с.
352660
  Яковлев О.Я. Где стояла батарея / О.Я. Яковлев. – Москва, 1971. – 320с.
352661
  Менделеев Д.И. Где строить нефтяные заводы? / [соч.] Д. Менделеева // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
352662
  Маканин В.С. Где сходилось небо с холмами / В.С. Маканин. – М, 1984. – 207с.
352663
  Виноградов И.И. Где сходятся дороги / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 47с.
352664
  Ибрагимбеков М. Где та дорога : рассказы / Максуд Ибрагимбеков ;. – Баку : Гянджлик, 1969. – 80 с.
352665
  Казаркин А.П. Где та земля чистая? / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. – 124с.
352666
  Гогиава К.Л. Где твое счастье / К.Л. Гогиава. – Тбилиси, 1964. – 197с.
352667
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 184 с.
352668
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Москва : Художественная литература, 1969. – 254 с.
352669
  Эдлис Ю. Где твой брат, Авель? / Ю. Эдлис. – М., 1971. – 56с.
352670
  Грачев Р.И. Где твой дом / Р.И. Грачев. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 124с.
352671
  Гамаюнов И.Н. Где твой дом, человек? / И.Н. Гамаюнов. – М., 1974. – 126с.
352672
  Битюков В.Н. Где твой дом... : повесть и рассказы / В.Н. Битюков. – [Саратов] : Приволжское книжное издательство, 1968. – 157 с. : ил.
352673
  Воронкова Л.Ф. Где твой дом? / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1964. – 193с.
352674
  Андреева Евгения Где твой черный пистолет? 9 мифов о Владимире Высоцком // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 98-103 : фото
352675
  Тлегенов Б. Где тебя найти : повести / Бекежан Тлегенов; пер. с каз. – Алма Ата : Жалын, 1982. – 288 с.
352676
  Мушник С.М. Где течет Донец / С.М. Мушник. – Москва, 1956. – 99 с.
352677
  Симон Ж.-Д. Где тонко, там и рвется / Ж.-Д. Симон. – М., 1977. – 87с.
352678
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – М., 1959. – 196с.
352679
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 208с.
352680
  Назаренко М.А. Где ты бабье лето? / М.А. Назаренко. – М., 1990. – 349с.
352681
  Белль Г. Где ты был, Адам? = Wo warst du, Adam : [роман] / Гнрих Белль ; пер. с нем. Гимпелевич, Н. Португалова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 248 с.
352682
  Лисин М.Д. Где ты летала, чайка? / М.Д. Лисин. – М., 1966. – 324с.
352683
  Торопов И.Г. Где ты, город? / Иван Торопов ;. – Сыктывкар, 1971. – 295 с.
352684
  Вольф С.Е. Где ты, маленький "Птиль" / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1990. – 286с.
352685
  Кахидзе М. Где ты, мой садовник : стихи / А.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
352686
  Фальк-Ренне Аю Где ты, рай? / Фальк-Ренне Аю. – Москва, 1986. – 166с.
352687
  Джамал С. Где ты, Россия? : повесть / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 168 с.
352688
  Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? : роман / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
352689
  Жаров А.А. Где ты, утро раннее? / А.А. Жаров. – Москва, 1985. – 207с.
352690
  Зубавин Б.М. Где у мальчишки дом? / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 87с.
352691
  Сергеева И.Ф. Где у метро начало / И.Ф. Сергеева. – М., 1989. – 125с.
352692
  Соколов Н.я. Где узнать о законодательных актах / Н.я. Соколов. – М., 1984. – 64с.
352693
  Яковлев О.Я. Где цветет гвоздика / О.Я. Яковлев. – Москва, 1988. – 46с.
352694
  Лясковский В.Г. Где черти водятся... / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1963. – 64с.
352695
  Бычковский В.Л. Где швартуется солнце / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1975. – 87с.
352696
  Ростовцев М.И. Где шумят дубравы / М.И. Ростовцев. – Тула, 1982. – 177с.
352697
  Виноградов А.А. Где шумят чужие города / А.А. Виноградов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 136 с.
352698
  Дыховичный В.А. Где эта улица, где этот дом? / В.А. Дыховичный, Слободской, м. – М, 1954. – 100с.
352699
  Новичихин Е.Г. Где эта улица? / Е.Г. Новичихин. – М, 1987. – 200с.
352700
  Вальцева А.В. Где этот дом / А.В. Вальцева. – Москва, 1969. – 407с.
352701
  Кудрявцева Т.А. Где я был и что я видел... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 47


  Именно с таких вопросов и начинались когда-то путеводители. Только в средние века назывались они "литературой путешествий".
352702
  Клещев Д.Я. Где я потерял тебя, Лешка? / Д.Я. Клещев. – Свердловск, 1974. – 88с.
352703
   Где, когда и сколько денег потратить за границей? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-46 : Фото
352704
  Алексеев С. ГДР-оплот миролюбивых сил немецкого народа / С. Алексеев. – Москва, 1954. – 112с.
352705
   ГДР -- СССР друзья навеки.. – Дрезден, 1974. – 92с.
352706
  Тюльпанов С.И. ГДР - 15 лет / С.И. Тюльпанов, Д.С. Корчунова. – Москва, 1964. – 40 с.
352707
  Рыкин В.С. ГДР - надежный фактор мира и социализма в Европе / В.С. Рыкин. – М., 1974. – 56с.
352708
  Ильинский И.П. ГДР / И.П. Ильинский. – Москва, 1971. – 232с.
352709
  Хайцер Х. ГДР / Х. Хайцер. – М., 1982. – 264с.
352710
  Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954. – 16л.
352711
   ГДР в период развернутого строительства социализма.. – М., 1965. – 168с.
352712
   ГДР в системе социалистической экономической интеграции.. – М., 1989. – 64с.
352713
  Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи / Н.Н. Станков. – Саратов, 1991. – 132с.
352714
  Лашкова Л.Г. ГДР и страны Тропической Африки (Основн. пробл. полит., экон. и культ. взаимосвяз. в 1960-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лашкова Л. Г.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
352715
  Алексиевец Н.М. ГДР курсом развитого социализма / Н.М. Алексиевец. – Львов : ЛГУ ; Вища школа, 1984. – 167 с.
352716
  Столповский Б.Г. ГДР строит социализм / Б.Г. Столповский. – М, 1962. – 95с.
352717
   ГДР. Актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы.. – М., 1978. – 230с.
352718
   ГДР. Германская Демократическая Республика.. – 4-е перераб. изд. – Dresden : Цайт им бильдр, 1973. – 256с.
352719
  Венгерова Э. ГДР. Новые пьесы 1982-83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 34-48
352720
   ГДР. Факты и цифры.. – Дрезден, 1974. – 62с.
352721
  Абызов В.И. ГДР: будни и праздники / Абызов В.И., Брок Г. – Москва : Политиздат, 1984. – 126 с.
352722
   ГДР: Общество. Государство. Гражданин. – Москва, 1980. – 295 с.
352723
   ГДР: становление и рост: К истории Герм. Демокр. республики.. – Москва, 1977. – 455с.
352724
  Чирко І.К. Ге Баоцюань (- китайський літературознавець, перекладач, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 429. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
352725
  Ге Баоцюань Ге Баоцюань: "Що пов"язує мене з поезією Шевченка" / Ге Баоцюань ; переклад Володимира Урусова // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 148-151
352726
  Іскорко-Гнатенко Ге М.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 87. – ISBN 978-617-7442-69-0
352727
  Курас І. Ге Микола Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 636-637. – ISBN 966-642-207-7
352728
  Шафранек О. Ге, людина з Моого. / О. Шафранек. – К., 1970. – 152с.
352729
   Ге, Николай Николаевич. – М, 1969. – 68с.
352730
  Білан Ю.Я. Геpоїчна боpотьба тpудящих Укpаїни пpоти внутpiшньої конppеволюцiї та iноземних iнтеpвентiв у 1918-1920 pоках / Ю.Я. Білан. – Київ : Радянська Укpаїна, 1957. – 48 с.
352731
  Нейштадт М.І. Геабатанічны аналіз торфу / М.І. Нейштадт, Г.Н. Ендельман. – Менск, 1935. – 79с.
352732
  Наєнко М.К. Гебнер Рольф (- німецький літературознавець, славіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 29-30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
352733
  Маквецян Э.С. Гевонд Алишан и его труд "Сисакан" : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 07.00.10 / Маквецян Э.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 36 с.
352734
   Геворг Багратович Гарибджанян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982. – 86с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 29)
352735
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айпетрат, 1958. – 368 с.
352736
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 368 с.
352737
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айастан, 1966. – 358 с.
352738
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Советикан грох, 1984. – 287 с.
352739
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335 с.
352740
   Геворкъян Владимир Христофоровия // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 91-92 : фото. – ISSN 1999-7566
352741
  Сисян Х Б. Геворт Бархударян. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Сисян Б.Х,; М-во просвещения Армянской ССР.Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 51л.
352742
  Мнацаканян В. Гегам Сарян / В. Мнацаканян. – Ереван, 1956. – 83 с.
352743
  Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спекулятивного метода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 127-140. – ISSN 0042-8744
352744
  Зоткин А.А. Гегелевская критика "вечного мира" И. Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
352745
  Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. / В.С. Нерсесянц. – Москва, 1974. – 287с.
352746
  Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии 19 - начала 20 веков : Монография / Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8424-32-8
352747
  Лимонченко В.В. Гегелевские мотивы в структуре православия // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 99-106. – ISBN 978-966-285-527-2
352748
  Козьмук Ярослав Романович Гегелевский рационализм и его трансформация в современном иррационализме : Дис... канд.философ.наук: 09.00.03 / Козьмук Ярослав Романович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.150-160
352749
  Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М, 1990. – 122с.
352750
  Жеребник С.В. Гегелевское понятие негации в интерпретации Сартра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.152-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
352751
  Клепко С.Ф. Гегелівська стратегія навчання // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 74-80. – ISBN 978-966-285-527-2
352752
  Стеценко В. Гегелівське вчення про релігію як філософія та історіософія релігії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.196-205. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
352753
  Руденко С.В. Гегелівське вчення про рефлексію та його методологічний потенціал для розвитку вітчизняної історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 50-57


  У статті розкриваються умови можливості застосування гегелівського вчен- ня про рефлексію до аналізу проблем розробки методологічного інструментарію історії української філософії. This article evolves the conditions of possibility of applying ...
352754
  Фідірко О.І. Гегелівське обгрунтування сутності громадянського суспільства та сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 66-72. – ISBN 966-628-197-5
352755
  Бобошко Н.М. Гегелівський історико-філософський проект: pro et contra // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 65-66
352756
  Жук А.В. Гегелівський раціоналізм та класична раціональність: від можливостей розуму до культу розсуду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Простежується генеза філософського погляду на розуміння раціональності - від гегелевського раціоналізму до класичної раціональності.
352757
  Кэрд Э. Гегель : С прил. ст. о Гегеле Вл.С. Соловьева / Соч. проф. Кэрда ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. кн. С.Н. Трубецкого. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – XLII, 306 с. – (Труды Московского психологического общества / Э. Кэрд ; 6)
352758
  Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – Москва, 1970. – 272с.
352759
  Овсянников М.Ф. Гегель / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1971. – 223с.
352760
  Дворцов А.Т. Гегель / А.Т. Дворцов. – Москва, 1972. – 173 с.
352761
  Нерсесянц В.С. Гегель / В.С. Нерсесянц. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 111 с.
352762
  Прокопов Д.Є. Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 412-415. – ISBN 966-316-069-1
352763
  Анисимов О.С. Гегель : мышление и развитие (путь к культуре мышления) / О.С. Анисимов. – Москва : Агро-Вестник, 2000. – 800 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / ред. кол. : Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Гладышев А.Г. и др.). – ISBN 5-93098-008-Х
352764
  Рокмор Т. Гегель и границы аналитического гегельянства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.80-90. – ISSN 0042-8744
352765
   Гегель и диалектический материализм. – М, 1932. – 276с.
352766
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия / А.А. Хандруев. – Москва, 1990. – 125с.
352767
  Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. / А.И. Володин. – Москва, 1973. – 304с.
352768
  Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. – Л, 1982. – 152с.
352769
  Митин М.Б. Гегель и теория материалистической диалектики : (к 100-летней годовщине смерти Гегеля) / М. Митин. – Москва : Парт. изд., 1932. – 55 с.
352770
   Гегель и философия в России. – Москва, 1974. – 264 с.
352771
  Лазарев В.В. Гегель и философские дискуссии его времени / В.В. Лазарев, И.А. Рау. – Москва : Наука, 1991. – 160 с.
352772
  Булатов М.О. Гегель і Ейнштейн // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
352773
  Костєв В.М. Гегель і логіко-методологічні проблеми фізики / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
352774
  Шевцов В.Ф. Гегель і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
352775
   Гегель і українська філософія 70-80-х років / В. Козловський, І. Давіденко, К. Круглик, Д. Попіль // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 115-160. – ISSN 2075-6461


  Інтерв’ю підготовлене в межах дослідницької програми Студентського товариства усної історії філософії "Філософія в Україні 60–80-х років ХХ століття".
352776
  Душин А.В. Гегель как теоретик и реформатор образования и современные образовательные реформы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 119-126. – ISSN 1811-0916
352777
  Хачикян Я.И. Гегель об эстетической категории безобразного // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0235-1188
352778
  Хвольсон О.Д. Гегель, Геккель, Коссут и Двенадцатая заповедь : критический этюд / О.Д. Хвольсон, , орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Physice, 1911. – [2], 138 с.
352779
  Кнабе Г.С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
352780
  Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение : 1 полутом / Куно Фишер. – Москва - Ленинград : Соцэкизд, 1933. – XXXII, 610 с.
352781
  Кожев А. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 128-143. – ISSN 0042-8744
352782
  Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс, Ленин / И.Я. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 350с.
352783
  Степанов В. Гегель. Сочинения. Т. 12. "Лекции по эстетике". Книга первая. Перевод В.Г. Столкнера. Москва. Соцэкгиз. 1938 // Атеизм Добролюбова / Л. Коган. – [Москва], 1939. – С. 179-190
352784
  Прокопов Д.Є. Гегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 415-417. – ISBN 966-316-069-1
352785
  Аржанов М. Гегельянство на службе германского фашизма : критика неогегельянских теорий национализма / М. Аржанов. – Москва : Партиздат, 1933. – 152 с.
352786
   Гегемонизм : с эпохой в конфликте. – Москва : Прогресс, 1982. – 285 с.
352787
  Анисимов А.Н. Гегемонистические лжетеории на службе антисоветизма / А.Н. Анисимов. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 153 с.
352788
   Гегемонистская политика Китая - угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Изд. полит. лит-ры, 1981. – 288 с.
352789
  Пушкарева И.М. Гегемония пролетариата и интернациональная солидарность трудящихся России в революции 1905-1907 гг. / И.М. Пушкарева. – М., 1980. – 39с.
352790
   Гегемония пролитариата в трех русских революциях. – М, 1975. – 352с.
352791
  Дударьов В. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 88-96
352792
  Романюк Н. Гегемонічна природа глобалізації у контексті формування сучасного світового порядку / Н. Романюк, Р. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-117. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
352793
  Мушкудіані О.Н. Гегечкорі Євген Петрович (грузинський громадсько-політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
352794
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1904. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
352795
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1906. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
352796
  Ожешко Э. Гедали : Рассказ с поль. : обраб. для юношества / Элиза Ожешко. – Одесса : Изд. "Juventus" ; [Тип. "Одесские нговости"], 1911. – 28 с.
352797
  Ибсен Г. Гедда Габлер / Г. Ибсен. – М. – 111с.
352798
  Ібсен Г. Гедда Габлер : дpама на 4 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. П. Баpського], 1908. – 103 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 8])
352799
  Давидлюк О.О. Гедерний аспект соціологічного дослідження освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 195-200. – ISBN 966-594-559-9
352800
  Бошко Г.В. Гедзі Niptera, Tabanidae. Фауна України. Том 13 // Фауна України : В 40-ка т. / Ред. кол.: І.Р. Підоплічко та ін.; АН УРСР. Інст. зоології. – Київ : Наукова думка, 1973. – Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 208с.
352801
  Войніч Е.Л. Гедзь / Е.Л. Войніч. – Харків, 1929. – с.
352802
  Клименко Р.В. Гедонизм в трансгуманизме // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-79. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
352803
  Горболіс Л. Гедонизм у новелістиці Марка Черемшини: (Радість існування на землі як етико-естетичне вираження сутності релігійного буття українця) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
352804
  Стеценко Л.Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу гедонізму - складного транскультурного феномену, що досліджується різними гуманітарними науками. Оскільки в останнє десятиліття гедонізм став об"єктом досить активної уваги науковців, у статті пропонуються різні моделі ...
352805
  Кузьменко Ю. Гедоністична естетика в ранній прозі Танідзакі Джюн"ічіро та її переосмислення в сучасних екранізаціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У ранній прозі Танідзакі Джюн"ічіро простежуються елементи гедоністичної естетики, реалізованої за допомогою прийомів гіперболізації чуттєвості, еротизму, садомазохізму та фетишизації. Сучасні екранізації одного з ранніх творів автора, "Ноги Фуміко", ...
352806
  Утюж І.Г. Гедоністична сутність гри в освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 273-283
352807
  Коротков А.И. Гедрогеологические условяи района Куйбышево-Голубинка / А.И. Коротков. – Л., 1973. – 35с.
352808
  Коротков А.И. Гедрогеохимический анализ при региональных геологических и гидрогеологически исследованиях / А.И. Коротков. – Л., 1983. – 231с.
352809
  Вергунов В.А. Гедройц Костянтин Каетанович (1872-1932) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 30-33 : фото
352810
  Хадановіч А. Гедройць думає про Білорусь, або Записки контрабандиста // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 30-31
352811
  Сподарик Г. Гедройць набрид // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Заклики в Польщі до перегляду українсько-польські відносини.
352812
  Бродский А А. Гедрохимический метод поисков меди : Общая характеристика и методические указания / А А. Бродский, . – Москва : Госгеолтнхиздат, 1956. – 84с.
352813
  Гюисманс Ж.К. Геенна огненная / Ж.К. Гюисманс. – М., 1993. – 240с.
352814
  Підвисоцький Р. Геєць В. "Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішє походження" : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 16-18


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
352815
  Лямшин Ігор Гей, Богдане! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 74-76. – ISSN 0130-5212
352816
  Іващенко Микола Гей, Канари! : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 74-79 : Фото
352817
   Гей, наливайте повнії чари : Збірник українських пісень. – Львів : Інтелект-Захід, 2000. – 152с. – ISBN 966-7597-01-6
352818
  Капельгородський П.Й. Гей, не дивуйте... / П.Й. Капельгородський. – Х. – с.
352819
   Гей, там на горі "Січ іде!.... – Київ, 1965. – 431 с.
352820
  Нечипоренко Микола Гей, ти батьку мій, степ широкий... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 64-67


  Дев"яносто літ тому в битвах громадянської війни в Україні виник повстанський селянський рух, який відразу дістав назву махновщини. Виповнюється 120 років від дня народження його ватажка - Нестора Махна. Пізніше він вважатиме свій рух третьою, після ...
352821
  Наєнко М. Гей, хто в лузі, озвися! // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 4
352822
  Винниченко І. Гейбель Карл-Георг-Еміль (Емілій Георгійович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 298. – ISBN 978-966-7863-77-7
352823
   Гейбель Карл-Георгій-Емілій (1839-1915?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-754-1
352824
   Гейбель Карл Георгійович (1839-1898) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
352825
  Виноградская Э.А. Гейдар Алиев и его друзья / Э.А. Виноградская. – Харків, 1967. – 102с.
352826
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха / Эльмира Ахундова. – Баку : CBS
Ч. 6/1 : Возвращение (1993-2003). – 2013. – 500, [2] с., [24] л. фот.
352827
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха / Эльмира Ахундова. – Баку : CBS
Ч. 6/2 : Возвращение (1993-2003). – 2013. – 495, [1] с., [32] л. фот. – Библиогр.: с. 491-494
352828
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-602-4
Т. 1 : Под бременем власти (1923-1982). – 2020. – 526 с., [24] л. ил. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  У пр. № 1731709 напис: Уважаемому Валерию Копейке от автора с самыми добрыми чувствами. Підпис. 09.06.2020
352829
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-603-1
Т. 2 : Кремлевская пятилетка (1983-1989). – 2020. – 591 с., [24] л. ил. : цв. ил., портр. – Библиогр. в конце глав
352830
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-604-8
Т. 3 : Возвращение (1990-2003). – 2020. – 623 с., [32] л. ил. : цв. ил., портр.. – Библиогр. в подстроч. примеч.
352831
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и Эпоха / Эльмира Ахундова. – Баку : CBS
Ч. 5 : Нахичеванский излом (1990-1993). – 2013. – 756, [2] с., [20] л. фот.
352832
  Мадатлі Ейнулла Ядулла оглу Гейдар Алієв - загальнонаціональний лідер азербайджанського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 10-22. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
352833
  Ахундова Е. Гейдар Алієв і культура // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 8-11
352834
  Латиш Ю. Гейдар Алієв і Михайло Горбачов: історія конфлікту // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 171-180
352835
  Латиш Ю. Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі "Перебудови" // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 164-172. – ISBN 978-617-527-162-9
352836
  Ахундова Е.Г. Гейдар Алієв. Особистість і епоха : у 3 т. / Ельміра Ахундова. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-543-6
Т. 1 : Під тягарем влади (1923-1982). – 2021. – 526, [2] с., [24] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
352837
   Гейдар Гусейнов. 1908-1950. – Баку, 1965. – 48с.
352838
  Бережная Н.А. Гейдельбергский религиозный конфликт 1558-1560 гг. и трансформация конфессиональных взглядов курфюрста фридриха III // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 21-25. – ISSN 2070-9773


  В статье автор анализирует религиозную ситуацию, сложившуюся в Гейдельберге в конце 50-х - начале 60-х гг. XVI в., исследует влияние, которое она оказала на изменение конфессиональных убеждений курфюрста Фридриха III. Подчеркивается исключительная ...
352839
   Гейдідей Галина Іванівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
352840
  Герман Ю. Гейз Резерфорд Берчард // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 149-155. – ISBN 978-617-751-922-4
352841
  Зборовський А. Гейзер Херсонщини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 28. – ISSN 2518-7104
352842
  Рябов Иван Гейзерная кофеварка "мока экспресс" : мировая вещь / Рябов Иван, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 36 : Фото
352843
  Пестушко Валерий Гейзеры на дне океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
352844
   Гейзінга (Huizinga) Йоган // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 715-716. – ISBN 966-316-069-1
352845
  Кононенко Т.П. Гейлінкс Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333-334. – ISBN 966-316-069-1
352846
  Ермолаев В.А. Гейльброннская программа / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1986. – 262 с.
352847
  Гнида А.С. Геймери як молодіжна субкультура / А.С. Гнида, А.Ю. Райська // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 104-106. – ISBN 978-966-97734-7-0
352848
  Полякова Л.Ю. Геймификация в математике - переход на следующий уровень / Л.Ю. Полякова, Н.П. Гиря // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Повысить уровень мотивации учащихся призван такой инновационный подход как геймификация. Основным содержанием геймификации является использование психологии игры в неигровом процессе, например, в обучении. Примером применения геймификации в ...
352849
  Маркеева А. Геймификация как инструмент управления персоналом современной организации // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 50-55
352850
  Кущенко Геймификация преподавания статистики / Кущенко, И // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 7-8. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Опыт преподавания на факультете МЭО и Туристического бизнеса ХНУ имени В. Н. Каразина позволил наблюдать также взаимоотношения между группами студентов, получающих образование на бюджетной основе и на контрактной. Часто такое соседство бросает ...
352851
  Тарнопольський О.Б. Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, М.Р. Кабанова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 3 (95). – С. 15-22. – ISSN 1817-8510


  "У статті розглянуто основні шляхи впровадження гейміфікації в навчальний процес у вищій школі".
352852
  Тріщук О.В. Гейміфікація в освітньому процесі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь, Н.С. Волик // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (65). – C. 72–79. – ISSN 2077-7264


  Структуровано етапи становлення гейміфікації як соціального та культурного явища, і як наукового терміна, запропоновано критерії однозначності засобів гейміфікації, розроблено метод аналізу ефективності гейміфікованих матеріалів.
352853
  Толстов І.В. Гейміфікація вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 44-45


  Гейміфікація вищої освіти - це новий спосіб організації навчання, який має величезний педагогічний потенціал.
352854
  Дочинець Д.І. Гейміфікація освітнього простору в контексті викладання української мови як іноземної / Д.І. Дочинець, Л.П. Гайдук, О.Г. Черновол // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 43-46. – ISBN 978-617-8037-62-8
352855
  Бикова О.І. Гейміфікація освітнього процесу як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 26-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
352856
  Олійник Ю.О. Гейміфікація у підготовці майбутніх лікарів // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 46-47
352857
  Овчаренко О.А. Гейміфікація у підготовці фахівців інженерного спрямування / О.А. Овчаренко, В.В. Тупченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 117-123. – ISSN 2074-8922
352858
  Помаза-Пономаренко Гейміфікація у сфері освіти як засіб формування інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Особливість гейміфікації у сфері освіти полягає в такому: вона покликана мотивувати студентів до навчання, сприяти оперативному, ергономічному та нестандартному формуванню в них інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей. ...
352859
  Бабире О.В. Гейміфікація як інструмент переконання у контексті екологічної культури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 21-26


  Стаття присвячена поняттю гейміфікації і її ролі у процесі впливу на адресата повідомлення. Елементи гри аналізуються у контексті екологічної культури на матеріалі комп"ютерних програм на екотематику. Особлива увага приділяється гейміфікації на рівні ...
352860
  Доманецька І.М. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності e-learning / І.М. Доманецька, Я.О. Хроленко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 377-378
352861
  Шленьова М.Г. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності навчання майбутніх бібліотекарів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 59. – С. 53-58 ; вип. 59. – ISSN 2410-5333


  Значні обсяги професійної інформації потрібно засвоювати надзвичайно швидко, щоб опанувати професію та стати справжнім професіоналом. Для цього в процесі професійного навчання слід використовувати спеціальні інструменти, які мають на меті підвищення ...
352862
  Бондаренко С. Гейміфікація як інструмент підвищення якості процесів в бізнесі та освіті // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 18-19. – ISBN 978-617-7763-01-6
352863
  Квахненко К. Гейміфікація як інструмент формування лояльних клієнтів та персоналу / К. Квахненко, І. Златова // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
352864
  Зеленська Л.Д. Гейміфікація як метод навчання здобувачів вищої освіти англійської мови / Л.Д. Зеленська, К.В. Ковінько // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Матвєєва О.О., Блюм В., Браун М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 52. – С. 21-35. – ISSN 2312-1548
352865
  Рибалка І. Гейміфікація як розвиток творчих можливостей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 22-25
352866
  Загорулько Д. Гейміфікований інформаціний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень
352867
  Дейч А.И. Гейне : Александр Дейч / А.И. Дейч. – Москва : Журнально-газет. объед. ; Тип. "Искра революции", 1933. – 256 с. : 21 илл. – Экз дефектный, без тит. стр., описан спо ген. каталогу РНБ. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1-2)
352868
   Гейне в воспоминаниях современников. – Москва, 1988. – 574 с.
352869
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1973. – 360с.
352870
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1979. – 274с.
352871
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1983. – 431с.
352872
  Гейне Г. Гейне и театр / Г. Гейне. – Москва, 1956. – 424с.
352873
  Поздняков Петр Константинович Гейрогенные реакции органных артерио-венозных анастомозов, резистивных и емкостных сосудов : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Поздняков Петр Константинович; Академия медицинских наук СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментальной медицины. – Л., 1974. – 20л.
352874
  Мехтиев Ш.Ф. Гек-Гель / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1955. – 40с.
352875
  Василенко М. Гекзаметр Ігоря Римарука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 жовтня (№ 38). – С. 13
352876
  Паладян К.І. Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 114-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто перші спроби імітації гекзаметра в оригінальній румунській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття. Доведено, що у румунській поезії гекзаметр виступає як імітація трьох форм античного розміру: еквівалентом «правильної» античної ...
352877
  Бросаліна О. Гекзаметр як шестиіктовий дольник (на матеріалі першої книги "Енеїди" Вергілія у перекладі Миколи Зерова) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 210-214. – ISBN 978-966-489-191-9
352878
  Шуф В. Гекзаметры / В. Шуф. – Санкт-Петербург, 1912
352879
  Максимов А.А. Геккель и его "Мировые загадки" / А.А. Максимов. – М., 1937. – 5-54с.
352880
  Щербак Н.Н. Гекконы фауны СССР и сопредельных стран / Н.Н. Щербак, М.Л. Голубев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 232с.
352881
  Федоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли / А.Е. Федоров. – Москва : Недра, 1991. – 126с.
352882
  Скопенко В.В. Гексаметилфосфортриамидные комплексы трицианметанидов редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, А.А. Капщук // Укр. хим. журн., 1979. – №10
352883
  Зуев В.А. Гексафторид плутония / В.А. Зуев, В.И. Ломов. – М., 1975. – 158с.
352884
  Галкин Н.П. Гексафторид плутония, его получение и свойства / Н.П. Галкин. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 36 с.
352885
  Зуев В.А. Гексафториды актиноидов / В.А. Зуев, В.Т. Орехов. – М., 1991. – 235с.
352886
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран / Ю.Н. Безобразов, А.В. Молчанов. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 144 с. – Библиогр.: с. 137-138
352887
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран и его примение для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур / Безобразов Ю.Н., Молчанов А.В., Никифоров А.М. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 32 с.
352888
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран, его свойства, получение и применение / Безобразов Ю.Н., Молчанов А.В., Гар К.А. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 316 с.
352889
  Дяченко К.К. Гектар та його віддача / К.К. Дяченко. – К., 1968. – 48с.
352890
  Елпатьевский С.Я. Гектор. – Москва, 1920. – 76 с.
352891
  Соллертинский И.И. Гектор Берлиоз / И.И. Соллертинский. – Л., 1935. – 148с.
352892
  Обрам В.А. Гектор Берлиоз. 1803-1869. Краткий очерк жизни и творчества / В.А. Обрам. – Ленинград : Музыка, 1964. – 112 с.
352893
  Шепель Л. Гелей Степан Дмитрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 46-47. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
352894
   Гелен (Gehlen) Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725-726. – ISBN 966-316-069-1
352895
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / Аханов И.И. – Москва : Профиздат, 1957. – 135 с., [4] л. ил. : ил.
352896
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / Аханов И.И. – Краснодар : Кн. изд-во, 1958. – 150 с. : ил.
352897
  Колесникова А А. Геленджик. / А А. Колесникова, . – Краснодар, 1968. – 96с.
352898
   Геленджик: курорт, где сбываются мечты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 69 : Фото
352899
   Геленджик: мечты сбываются : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
352900
   Геленджик: характер гостеприимный, темпераментный - южный : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-13
352901
  Кулюкин М.М. Гелиевая стримерная камера для изучения ядерных реакций в газе 13-4736 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кулюкин М.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 18л.
352902
  Яницкий И.Н. Гелиевая съемка / И.Н. Яницкий. – Москва : Недра, 1979. – 96с.
352903
  Попов В.Г. Гелиевые исследования в гидрогеологии / В.Г. Попов, Н.Н. Егоров. – М, 1990. – 167с.
352904
  Бобринский В.М. Гелиеносность и химический состав подземных вод основных продуктивных водоносных горизонтов Молдавии / В.М. Бобринский; Под ред. В.М. Швеца; АН МолдССР. Ин-т геофизики и геологии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 171с.
352905
  Роджерс Д.Ш. Гелиеносные природные газы / Д.Ш. Роджерс. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск : ОНТИ, 1935. – 215 с.
352906
  Кеезом В. Гелий : пер. с англ. / В. Кеезом. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 545 с.
352907
  Залужный А.Г. Гелий в реакторных материалах / А.Г. Залужный. – М., 1988. – 224с.
352908
  Соколов В.А. Гелий и другие редкие газы. Их добыча и применение / В.А. Соколов. – Ленинград-Москва : Гос. науч.-техн. нефт. изд-во, 1933. – 92 с.
352909
  Луганский А.Я. Гелий и природные газы / А.Я. Луганский. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 87с.
352910
  Лапшин В.П. Гелий Михайлович Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
352911
  Баркова Н.В. Гелий Михайлович Коржев. Художник и время / [Нина Васильевна Баркова ; ред. С.Б. Петрова]. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с. : фотоил.
352912
  Ассовская А.С. Гелий на Земле и во Вселенной / А.С. Ассовская. – Ленинград : Недра, Ленинградское отд-ние, 1984. – 136 с.
352913
  Лукашук А. Гелий, его применение и добывание. / А. Лукашук. – Л., 1925. – 65с.
352914
  Иноземцев В.А. Геликоны в легированных сплавах висмут - сурьма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Иноземцев В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-тут. – Л., 1978. – 16л.
352915
  Ряука В.Л. Геликоны в полупроводниках в условиях междолинного перераспределения носителей тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ряука В. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 14л.
352916
  Гавличек Я. Гелимадоэ : Роман / Я. Гавличек. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255с.
352917
  Кашкарова В.П. Гелиоморфная структура лесостепных фитоценозов / В.П. Кашкарова. – Москва, 1986. – 106с.
352918
  Большак В.Г. Гелиос - бог солнца : повести / Василь Большак ; авториз. пер. с укр. З. Большак ; [худож. В. Юрлов]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 336 с. : ил.
352919
   Гелиофизические и меорологические эффекты в ионосфере. – Алма-Ата, 1982. – 173с.
352920
  Данилов А.А. Гелиоширотные вариации космических лучей и геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов А.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1967. – 14л.
352921
  Бонне М. Геліанова лоджіа : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 159-161. – ISSN 0320 - 8370
352922
  Шевчук В. Гелій (Євген) Снєгірьов (1927-1978) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 310-314. – ISBN 978-966-06-0729-3
352923
  Нахлік Є. Гелікон Миколи Жулинського. До 75-ї річниці від дня народження // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 4-5
352924
  Рибченко Л.С. Геліоенергетичні ресурси України за 1986-2015 рр. / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 88-97. – ISSN 2306-5680


  Кліматичні ресурси сонячної радіації є одним із резервів використання відновлюваних джерел енергії для забезпечення роботи економічних галузей та населення електричною енергією, що є екологічною та не завдає шкоди природному середовищу. На основі ...
352925
  Чернюк Ганна Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області / Чернюк Ганна, Касіяник Ігор, Лобинська Інна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
352926
  Большак В.Г. Геліос - бог сонця : повість, гуморески / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1974. – 199 с. : іл.
352927
  Денисова А.Є. Геліосистеми теплопостачання для енергозберігаючих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Денисова А. Є.; Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1997. – 16л.
352928
  Голлы И. Гело Себехлебский. / И. Голлы. – Л-М, 1959. – 95с.
352929
  Ковалевич В.М. Гелогенез и химическая эволюция океана в фанерозе / В.М. Ковалевич. – Киев, 1990. – 153с.
352930
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
352931
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
352932
  Смит Ф.Г. Гелогическая термометрия по включениям в минералах / Ф.Г. Смит. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 167с.
352933
   Гелогические закономерности размещения и формирования полезных ископаемых Тянь-Шаня. – Ташкент, 1985. – 98с.
352934
  Кобеляцкий И.А. Гелогический очерк верхнего течения рек Урика и Онота (Восточные Саяны) / И.А. Кобеляцкий ; [Предисл. С. Обручева]. – Иркутск : Иркутское обл. изд., 1947. – 128 с., 2 л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: "Важнейшая лит.", с. 124-26 (58 назв.). – (Материалы по геологии и полезным ископаемым Восточной Сибири / Мин. Геологии СССР, Восточно-Сибирское геолог. управление ; Вып. 20)
352935
  Козин Я.Д. Гелогическое прошлое Крыма / Я.Д. Козин. – Москва : АН СССР, 1954. – 128с.
352936
   Гелогия и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды): Глубинное строение. – Новосибирск, 1984. – 171с.
352937
  Рудько Г.І. Гелогічна будова території України, мінерально-сировинний потенціал та екологічні проблеми гірничодобувної діяльності / Г.І. Рудько, С.Ю. Бортник, В.В. Стецюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 58-107. – ISBN 978-617-7770-24-3
352938
  Каратаев Г.И. Гелого-математический анализ комплекса геофизических полей / Г.И. Каратаев, И.К. Пашкевич. – Киев : Наукова думка, 1986. – 168с.
352939
  Бочков В.С. Гельвано- и термомагнитные эффекты и вольт-амперные характеристики ограниченных полупроводниковых образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Бочков В.С. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1972. – 12 с.
352940
  Кононенко Т.П. Гельвецій Клод Адріан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 327-328. – ISBN 966-316-069-1
352941
  Прокопов Д.Є. Гельдерлін (Holderlin) Йоганн Християн Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 417-419. – ISBN 966-316-069-1
352942
   Гельди Оразович Чарыев. – Ашхабад : Илим, 1982. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана / АН ТССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 11)
352943
  Бистрова Ю. Гельмар Шахт - головний фінансист Третього Рейху та застовник Банку міжнародних розрахунків / Ю. Бистрова, С. Віряскін // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 41-43
352944
  Марцинковская Т.Д. Гельмгольц Герман (Helmholtz H.) (1821-1894) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 41-43. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
352945
  Короткий В.А. Гельмгольц Герман Людвіг Фердінанд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 220. – ISBN 966-06-0393-2
352946
  Лебединский А.В. Гельмгольц. (1821-1894) / А.В. Лебединский. – Москва, 1966. – 319с.
352947
  Короткий В.А. Гельмерсен Григорій Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 132. – ISBN 966-06-0393-2
352948
  Скрябин К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М., 1937. – 724с.
352949
   Гельминтозы человека. – М, 1985. – 368с.
352950
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека (основы медицинской гельминтологии) : для медицинских и ветеринарных врачей, натуралистов и студентов / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва-Ленинград : Мосполиграф, 13-я типо-литография Мысль Печатника
Ч. 1. – 1929. – 376 с.
352951
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека (основы медицинской гельминтологии) : для медицинских и ветеринарных врачей, натуралистов и студентов / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва-Ленинград : 16-я типография УПП ОГИЗ
Ч. 2. – 1931. – 768 с.
352952
   Гельминтологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 163с.
352953
  Соловьев П.Ф. Гельминтологические наблюдения (Cestodes Avium). – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – 75 с. – Отд. оттиск
352954
   Гельминтологический сборник. – М-Л, 1946. – 302с.
352955
  Миско Л.А. Гельминтоспориоз мака лекарственного и меры борьбы с ним в лесостепной зоне Левобережья Украины : Автореф. дис. .... канд. биол. наук / Миско Л.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
352956
  Паходмова И.С. Гельминтоспориозная корневая гниль яровой пшеницы и некоторые приемы борьбы с ней в условиях Заволжья Саратовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Паходмова И.С.; Харьк.с-х.ин-ть. – Харьков, 1965. – 20л.
352957
  Шевченко Н.Н. Гельминтофауна биоценоза Северского Донца и пути ее циркуляции в среднем течении реки : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Шевченко Н.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 47 с.
352958
  Солдатенко Т.А. Гельминтофауна детей в южных районах УССР и некоторые стороны влияния гельминтов на организм хозяина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Солдатенко Т.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 39 с.
352959
  Михельсон В.К. Гельминтофауна диких водоплавающих птиц и их значение как резервентов гельминтов рыб и домашних птиц в Латвийской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Михельсон В.К.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1965. – 30л.
352960
  Соколова И.Б. Гельминтофауна диких жвачных животных Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова И.Б.; Ин-т зоологии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 12 с.
352961
  Юшков Валерий Федорович Гельминтофауна диких млекопитающих Коми АССР и сопредельных районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Юшков Валерий Федорович ; Академия с/х наук. Ин-т гельминтологии. – Москва, 1975. – 25 с.
352962
  Рухлядев Д.П. Гельминтофауна диких парнокопытных животных Крыма и Кавказа в эколого-зоогеографическом освещении / Д.П. Рухлядев. – Саратов, 1964. – 449с.
352963
  Муминов П. Гельминтофауна диких плотоядных Узбекистана и ее роль в эпидемиологии и эпизоотологии : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов П.; Самарк. с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1965. – 22л.
352964
  Шахтахтинская З.М. Гельминтофауна домашних и охотничиьепромысловых водоплавающих птиц Азербайджанской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Шахтахтинская З.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 23 с.
352965
  Подгорнова Г.П. Гельминтофауна домашних птиц Волгоградской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подгорнова Г.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
352966
  Пащенко Л.Ф. Гельминтофауна домашних птиц Киевской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко Л.Ф.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т зоологии. – Киев, 1952. – 12 с.
352967
  Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ / С.М. Асадов ; под ред. К.И. Скрябина ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : АН АзССР, 1960. – 512 с.
352968
   Гельминтофауна животных южных морей : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966. – 142с.
352969
  Гехтин В.И. Гельминтофауна крупного рогатого скота и биология фасциолы гигантской в условияох Каракалпакской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гехтин В.И.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 23л.
352970
  Скворцов В.Г. Гельминтофауна летучих мышей Молдавии и ее эколого-географический анализ. : Автореф... канд.биол.наук: 020 / Скворцов В.Г.; Всес.Акад.с-х.наук.Всес.ин-т.гельминтологии. – Кишинев, 1972. – 20л.
352971
  Делямуре С.Л. Гельминтофауна морских млекопитающих в свете их экологии и филогении / С.Л. Делямуре. – Москва, 1955. – 518с.
352972
  Ужахов Д.И. Гельминтофауна мышевидных грызунов Дагестана и ее эколого-географические особенности : Автореф... канд. биол.наук: / Ужахов Д.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Грозный, 1965. – 32л.
352973
  Макаренко В.К. Гельминтофауна птиц Урала (по матер. 286-й Союзной Гельминтологической Экспедиции) : Автореф... канд. биол.наук: / Макаренко В.К.; Гор.ГУ. – Горький, 1953. – 11 с.
352974
  Солонченко А.И. Гельминтофауна рыб Азовского моря / А.И. Солонченко. – Киев, 1982. – 150с.
352975
  Камбуров Г.Г. Гельминтофауна рыб Днепра в зоне Киевского водохранилища и ее изменения в связи с зарегулированием стока реки : Автореф... канд. биол.наук: / Камбуров Г.Г.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 26л.
352976
  Шималов В.Т. Гельминтофауна хищных (Carnivora) в Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шималов В.Т. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Брестский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 17 с.
352977
  Левашов М.М. Гельминтофаунистический статус СССР и опыт характеристики гельментов по экологическим заонм : Автореф... докт. биол.наук: / Левашов М. М.; Моск.гос. пед. ин-т, Каф. общ. биол. Молот. гос. мед. ин-та. – Молотов, 1950. – 24л.
352978
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
352979
  Шайкенов Б. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Шайкенов Б.; Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
352980
  Максимова А.П. Гельминты диких гусеобразных (Anseriformes) Казахстарна : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова А. П.; АН Каз. ССР, Объед уч. сво. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
352981
  Савватеева И.А. Гельминты домашних куриных птиц Грузии (фауна, экология, биология) : Автореф... канд. биол.наук: / Савватеева И. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30с.
352982
  Черткова А.П. и Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания / А.П. и Петров А.М. Черткова. – М.
2. – 1961. – 340с.
352983
  Белокобыленко В.Т. Гельминты домашних птиц Юго-Восточного и Восточного Казахстана : Автореф... кандидата биол.наук: / Белокобыленко В.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
352984
   Гельминты животных в экосистемах Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224 с.
352985
   Гельминты животных и растений Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 179с.
352986
  Пупков П.М. Гельминты и вопросы эпизоотологии гельминтов домашних и диких животных Центрального Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пупков П.М.; Горский с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1966. – 27л.
352987
   Гельминты и вызываемые ими заболевания : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 128с.
352988
  Двойнос Г.М. Гельминты и гельминтозы лошадей продуцентов иммунных сывороток. (Материалы к фауне, систематике и биологии стронгилят лошадей) : Автореф... канд. биол.наук: / Двойнос Г.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 26л.
352989
  Гаджиева Асмая Меджид кызы Гельминты кур в промышленных пицеводческих хозяйствах Апшерона и особенности биолоигии Railletina (R.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Гаджиева Асмая Меджид кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 27л.
352990
  Мацаберидзе Г.В. Гельминты микромаммалий Восточной Грузии. (Фауна, экология, зоогеография) : Автореф... канд. биол.наук: / Мацаберидзе Г.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
352991
  Ковальчук Е.С. Гельминты млекопитающих в Тюменском Прииртышье и их экологический анализ : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Ковальчук Е.С.; М-во с-х.СССР. – М, 1974. – 22л.
352992
  Прядко Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеогр. анализ гельминтофауны, некоторые вопросы проф. гельминтозов, элафостронгилезы оленей). : Автореф... доктор биол.наук: 00.20 / Прядко Э.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 47л. – Бібліогр.:с.42-46
352993
  Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых / Т.К. Кабилов. – Ташкент : Фан, 1983. – 130 с. : табл., рис.
352994
  Ваидова С.М. Гельминты птиц Азербайджана / С.М. Ваидова. – Баку, 1978. – 238с.
352995
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн.1 : Цестоды. – 1981. – 327с.
352996
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн. 2. – 1984. – 210с.
352997
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе : Дониш
Кн. 3 : Нематоды. – 1990. – 260 с.
352998
  Сединкин А.Н. Гельминты рыб и вызываемые ими заболевания в водоемах Южного Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сединкин А.Н. ; Всесою. акад.с-х. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
352999
  Датканбаева Д. Гельминты рыбоядных птиц Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Датканбаева Д.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов зоол. и эксперимент.биологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
353000
  Тазиева З.Х. Гельминты хищных млекопитающих (Canidae Mustelidae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Тазиева З.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,